Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)"

Transcript

1 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα: Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους απόσταση 8m, εκπέμπουν εγκάρσια αρμονικά κύματα σε επιφάνεια υγρού με ταχύτητα διάδοσης 0m/s. Η εξίσωση ταλάντωσης των πηγών είναι y=0,4ημ(0πt), (μονάδες στο S..) Π Π 8 m x x Α Το υλικό σημείο Α απέχει από την πηγή Π απόσταση x = 4m και από την πηγή Π απόσταση x > x. Τα δύο κύματα φτάνουν από τις πηγές τους στο σημείο A με χρονική καθυστέρηση Δt=0,s. α) Να διερευνήσετε το αποτέλεσμα της συμβολής στο σημείο Α. β) Να υπολογίσετε την απόσταση x. γ) Να χαράξετε τη γραφική παράσταση της μετατόπισης y του Α από το σημείο ισορροπίας του, ως συνάρτηση του χρόνου t, για το διάστημα: 0 t 0,6s. δ) Να υπολογίσετε τον αριθμό των υλικών σημείων που εκτελούν ταλάντωση με πλάτος 0,8m και βρίσκονται μεταξύ των πηγών πάνω στο ευθύγραμμο τμήμα Π Π. ε) Να υπολογίσετε την ταχύτητα ταλάντωσης του υλικού σημείου Α τη χρονική στιγμή t=0,45s. στ) Σε αυτό το ερώτημα θεωρήστε ότι η πηγή Π εκτελεί ταλάντωση σύμφωνα με την εξίσωση y π =0,4ημ(0πt+π) και η πηγή Π σύμφωνα με την εξίσωση y π =0,4ημ(0πt). Να εξηγήσετε το αποτέλεσμα της συμβολής στο ίδιο υλικό σημείο Α.

2 4η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός Διαγωνισμός) α) Είναι 0 T 0, s. Επομένως η χρονική καθυστέρηση που φτάνουν τα κύματα στο T Α, δηλαδή 0,s, είναι T. Για σύγχρονες πηγές αυτή η χρονική καθυστέρηση δημιουργεί στο Α, λόγω συμβολής, πλήρη ενίσχυση, εφόσον τα κύματα φτάνουν σε φάση. ( μον.) β) Είναι x. Το μήκος κύματος υπολογίζεται από τη σχέση: u f. Άρα, 0 0 m. Επομένως, x 4 m. Τελικά, x x 4m x 4 4m x 8m. ( μον.) 4 γ) Το πρώτο κύμα φτάνει στο υλικό σημείο Α τη χρονική στιγμή t 0, s. Το δεύτερο κύμα τη 0 8 χρονική στιγμή t 0, 4 s. Επομένως το υλικό σημείο Α εκτελεί ακριβώς ταλαντώσεις πλάτους 0 0,4m, τη στιγμή που φτάνει το δεύτερο κύμα. Ακολούθως εκτελεί ταλάντωση με πλάτος 0,8m, εφόσον έχουμε πλήρη ενίσχυση. ( μον.) y (m) 0,8 0, t (s) 0,4-0,8 δ) Για τα σημεία που εκτελούν ταλάντωση με πλάτος 0,8m έχουμε πλήρη ενίσχυση. Είναι οι κοιλίες στο στάσιμο κύμα που δημιουργείται μεταξύ των πηγών. Η απόσταση μεταξύ διαδοχικών κοιλίων είναι λ/. Άρα, με σημείο αναφοράς την πηγή Π (χ=0) οι κοιλίες βρίσκονται στις θέσεις, m, m, m, 4m, 5m, 6m και 7m. Άρα ο αριθμός των υλικών σημείων που εκτελούν ταλάντωση με μέγιστο πλάτος, 0,8m, είναι 7. ( μον.) ε) Tη χρονική στιγμή t=0,45s το υλικό σημείο Α περνά από τη θέση ισορροπίας. Άρα η ταχύτητα ταλάντωσης είναι κατά μέτρο, u ( yo ) (0,8) 6 m/ s. ( μον.) T 0, στ) Εφόσον τώρα οι πηγές εκτελούν ταλάντωση με αντίθετη φάση, τα κύματα φτάνουν στο υλικό σημείο Α με αντίθετη φάση και έχουμε ως αποτέλεσμα πλήρη απόσβεση. ( μον.)

3 4η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός Διαγωνισμός) Άσκηση (0 μονάδες) Τρεις σφαίρες είναι αρχικά ακίνητες πάνω σε οριζόντιο επίπεδο που δεν παρουσιάζει τριβές, έτσι ώστε τα κέντρα μάζας τους να βρίσκονται πάνω στην ίδια ευθεία. Οι μάζες των τριών σφαιρών είναι m, m και 5m αντίστοιχα. Η τρίτη σφαίρα, μάζας 5m, είναι σχεδόν σε επαφή με κατακόρυφο ακλόνητο τοίχωμα. Δίνουμε στο κέντρο μάζας της πρώτης σφαίρας, μάζας m, οριζόντια ταχύτητα μέτρου u με κατεύθυνση προς τη δεύτερη σφαίρα, όπως φαίνεται στο σχήμα. Όλες οι κρούσεις μεταξύ των σφαιρών και μεταξύ της τρίτης σφαίρας και του τοιχώματος να θεωρηθούν μετωπικές και εντελώς ελαστικές. Να υπολογίσετε: m m 5m u α) Τις τελικές ταχύτητες των τριών σφαιρών, ως συνάρτηση της u. β) Το κλάσμα της κινητικής ενέργειας της πρώτης σφαίρας m που μεταφέρεται (i) στη δεύτερη και (ii) στην τρίτη σφαίρα. α) Ισχύει η διατήρηση της ορμής και της κινητικής ενέργειας, πριν και μετά την κρούση: Για την πρώτη κρούση: mu mv mv u v v. Από τη διατήρηση της κινητικής ενέργειας και ορμής: u v v. Η λύση του συστήματος των δύο u u εξισώσεων δίνει: v, (προς τα αριστερά), v (προς τα δεξιά). mu u ' Για τη δεύτερη κρούση έχουμε: mv 5mv, και v v. Από τη λύση του συστήματος ' u u παίρνουμε: v (προς τα αριστερά), και v (προς τα δεξιά). Η τρίτη σφαίρα αμέσως μετά 6 u την ελαστική κρούση με το κατακόρυφο τοίχωμα κινείται με ταχύτητα (προς τα αριστερά). Δεν 6 συμβαίνει άλλη κρούση μεταξύ των σφαιρών. (6 μον.) β) (i) Tο κλάσμα της αρχικής ενέργειας που μεταφέρεται στη δεύτερη σφαίρα ' u mv m E είναι: E E 9 8 mu E ( μον.) mu (ii) Το κλάσμα της αρχικής ενέργειας που μεταφέρεται στην τρίτη σφαίρα u 5 5mv 5m E 5 είναι: 6 7 ( μον.) E mu mu

4 4η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός Διαγωνισμός) Άσκηση ( 5 μονάδες) Ένα σώμα μάζας kg, ενώ αρχικά είναι ακίνητο πάνω σε οριζόντιο επίπεδο, αρχίζει να δέχεται την επίδραση οριζόντιας δύναμης F που το μέτρο της σε συνάρτηση με τον χρόνο t μεταβάλλεται όπως δείχνει η γραφική παράσταση. F (N) Ο συντελεστής στατικής τριβής είναι ίσος με το συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ του σώματος και του επιπέδου, που είναι μ=0,5. α) Να χαράξετε τη γραφική παράσταση, σε 0 βαθμολογημένους άξονες, της συνισταμένης των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα ως συνάρτηση του χρόνου. β) Να εξηγήσετε σε ποια χρονική στιγμή το σώμα αποκτά μέγιστη κατά μέτρο ταχύτητα. γ) Να υπολογίσετε τη μέγιστη ταχύτητα που αποκτά το σώμα. t (s) δ) Να υπολογίσετε την ταχύτητα του σώματος την χρονική στιγμή t=8s. α) Η συνισταμένη δύναμη είναι αποτέλεσμα της επίδρασης της δύναμης F και της τριβής. Η στατική τριβή αυξάνεται με την αύξηση της F μέχρις ότου φτάσει τη μέγιστη τιμή της, οπότε το σώμα αρχίζει να ολισθαίνει και η τριβή ολίσθησης είναι πλέον σταθερή. Στο διάγραμμα φαίνεται η δύναμη F και η τριβή (στατική και ολίσθησης). F (N) 0 Διάγραμμα t (s) Στατική τριβή -0 Τριβή ολίσθησης 4

5 4η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός Διαγωνισμός) Στο διάγραμμα φαίνεται η συνισταμένη των δύο δυνάμεων, ως αποτέλεσμα των δύο δυνάμεων του διαγράμματος. (5 μον.) ΣF (N) 0 Διάγραμμα t (s) -0 β) Το σώμα αποκτά μέγιστη κατά μέτρο ταχύτητα τη χρονική στιγμή t=6s, δηλαδή τη στιγμή που η συνισταμένη δύναμη αλλάζει φορά και γίνεται αντίθετη της φοράς της ταχύτητας, οπότε το σώμα θα επιβραδύνεται. (4 μον.) γ) Το εμβαδό της γραφικής παράστασης στο διάγραμμα μέχρι το 6 ον δευτερόλεπτο, είναι ίσο με τη μεταβολή της ορμής. Είναι: p mu ( u ) 0 ( u 0) u 0 m/ s. ( μον.) δ) Από το εμβαδό της γραφικής παράστασης στο διάγραμμα μέχρι το 8 ον δευτερόλεπτο: p mu ( u ) 0 ( u 0) u 5 m/ s. ( μον.) 5

6 4η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός Διαγωνισμός) Άσκηση 4 ( 0 μονάδες) Ένα μικρό σφαιρίδιο μάζας m κινείται με οριζόντια ταχύτητα μέτρου u =m/s όταν κτυπά την επιφάνεια ενός ομογενούς δίσκου μάζας m και ακτίνας =0,5m. Ο δίσκος, ο οποίος είναι αρχικά ακίνητος, μπορεί να περιστρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο, χωρίς τριβές, από το σταθερό σημείο Α της περιφέρειας του. Η ροπή αδράνειας του δίσκου, ως προς το Α, είναι Ι Α =,5m. Η κρούση γίνεται ακαριαία, και το σημείο κρούσης απέχει απόσταση d=0,75m από το σημείο Α, όπως δείχνει το σχήμα. Αμέσως μετά την κρούση το σφαιρίδιο ακινητοποιείται (σταματά και πέφτει) και όλη η κινητική ενέργειά του μεταφέρεται στο δίσκο. A m d m u α) Να υπολογίσετε το λόγο m /m. β) Να υπολογίσετε τη γωνιακή ταχύτητα του δίσκου, ως προς το Α, αμέσως μετά την κρούση. γ) Να υπολογίσετε το μέγιστο ύψος που ανεβαίνει το κέντρο μάζας του δίσκου, μετά την κρούση. δ) Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας που θα πρέπει να είχε το σφαιρίδιο για να προκαλούσε περιστροφή του δίσκου τουλάχιστο 80 μοίρες, γύρω από το Α. α) Αρχή διατήρησης της στροφορμής: mud mud L.,. L., mud. m Αρχή διατήρηση της ενέργειας: 4mud mu mu m mu m 4 9m md m d m m m 94 m m 6 m. (8 μον.) mud 4 4 β) rad / s. ( μον.) m 4 γ) Η μηχανική ενέργεια διατηρείται: mghή mu mu mgh h h m 0,0m. mg 0 0 A (4 μον.) δ) Αρχή διατήρηση της ενέργειας για h=: h 4mg mu mg u m 0 / 5,48 / m mg 5 u m s m s. (5 μον.) 6

7 4η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός Διαγωνισμός) Άσκηση 5 ( 0 μονάδες) Στη διάταξη του σχήματος το σώμα μάζας m ισορροπεί αρχικά στη μια άκρη αβαρούς νήματος. Η άλλη άκρη του νήματος είναι συνδεδεμένη με το άκρο κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς Κ το οποίο στερεώνεται, στο άλλο άκρο σε ακλόνητη οριζόντια επιφάνεια. Το νήμα περνά γύρω από την περιφέρεια ενός δίσκου. Ο δίσκος είναι ομογενής και μπορεί να περιστρέφεται γύρω από το κέντρο του σε κατακόρυφο επίπεδο. Έχει ακτίνα και ροπή αδράνειας ως προς το κέντρο του,. Αρχικά το σύστημα είναι ακίνητο και το ελατήριο έχει επιμήκυνση y. Θεωρήστε ως επίπεδο μηδενικής δυναμικής βαρυτικής ενέργειας το αρχικό οριζόντιο επίπεδο στο οποίο ισορροπεί m το σώμα m. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g. K Απομακρύνουμε κατακόρυφα το σώμα m προς τα κάτω κατά y 0, από την αρχική του θέση ισορροπίας, και αμέσως μετά το αφήνουμε ελεύθερο. Σε μια τυχαία θέση y από τη θέση ισορροπίας το σώμα m κινείται με γραμμική ταχύτητα μέτρου u και ο δίσκος περιστρέφεται γύρω από το κέντρο του με γωνιακή ταχύτητα μέτρου ω. Το νήμα παραμένει συνεχώς τεντωμένο. Η μηχανική ενέργεια του συστήματος διατηρείται. α) Να γράψετε τη σχέση που δίνει την αρχική μηχανική ενέργεια του συστήματος, Ε Μ, ως συνάρτηση του Κ και του y. β) Να εξάγετε τη σχέση που δίνει τη μηχανική ενέργεια του συστήματος, Ε Μ, στην τυχαία θέση y, ως συνάρτηση των μεγεθών: Κ, y, m, u,, και g. γ) Να προσδιορίσετε τη διαφορά της μηχανικής ενέργειας ΔE=Ε Μ -Ε Μ. Τι εκφράζει αυτή η διαφορά; δ) Να δείξετε ότι η κίνηση του σώματος m είναι απλή αρμονική ταλάντωση. ε) Να προσδιορίσετε: i) τη σταθερά της ταλάντωσης και ii) την περίοδο, ως συνάρτηση των μεγεθών: K, m, και. α) Η αρχική μηχανική ενέργεια του συστήματος, Ε Μ, είναι μόνο η δυναμική ελαστική ενέργεια του ελατηρίου. Άρα, E Ky. ( μον.) β) Στη θέση y, έστω κάτω από το σημείο ισορροπίας, έχουμε για τη μηχανική ενέργεια του συστήματος: E K( y ) y mu mgy E Ky Ky Kyy mu mgy u mg u Είναι: και mg Ky. Άρα, E Ky mu. (4 μον.) K u γ) E E EM Ky mu. ( μον.) Η ενέργεια αυτή είναι η μηχανική ενέργεια της ταλάντωσης του συστήματος, δηλαδή η ενέργεια που προσφέρθηκε στο αρχικά ακίνητο σύστημα για να εκτελέσει ταλάντωση. ( μον.) δ) Η ενέργεια E παραμένει σταθερή κατά την ταλάντωση του σώματος. Άρα η πρώτη παράγωγος της ενέργειας ως προς το χρόνο είναι μηδέν. Άρα, de Ky dy u du m u du. dt dt dt dt Είναι, dy u dt και du a dt. Άρα, de m de Kyu ua ua. Εφόσον 0 dt dt, έχουμε, 7

8 4η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός Διαγωνισμός) 0 uky ( a ma) 0 Ky a ma a( m) Ky K a y. m Km Η συνισταμένη δύναμη στο σώμα είναι άρα, F ma F y. (5 μον.) m Η σχέση αυτή ικανοποιεί τη συνθήκη F Dy για απλή αρμονική ταλάντωση. Km ε) i) Η σταθερά της ταλάντωσης είναι: D. ( μον.) m m 4 Km 4 K 4 ii) Είναι, D m m. Άρα, m T. ( μον.) T T m m T K 8

9 4η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός Διαγωνισμός) Άσκηση 6 ( 0 μονάδες) Στο σχήμα η οριζόντια αγώγιμη ράβδος ΑΓ έχει μάζα m=0,05kg, μήκος Ε ΑΓ=0,5m, ωμική αντίσταση =0Ω και μπορεί να εκτελεί μόνο δ μεταφορική κίνηση, χωρίς τριβές, με τα άκρα της Α και Γ συνεχώς σε Δ Ζ επαφή πάνω στα κατακόρυφα καλώδια Δx και Ζy τα οποία είναι πολύ X X μεγάλου μήκους και έχουν αμελητέα αντίσταση. Τα άκρα Δ και Ζ Α συνδέονται με ηλεκτρική πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε=V και αμελητέας εσωτερικής αντίστασης και με ένα διακόπτη δ. Το κύκλωμα Γ βρίσκεται μέσα σε οριζόντιο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης μέτρου B=T. Αρχικά η ράβδος κρατείται ακίνητη. Με το διακόπτη ανοικτό αφήνουμε τη ράβδο να κινηθεί από την ηρεμία τη χρονική στιγμή t=0. Τη χρονική στιγμή t=s, κλείνουμε το διακόπτη. B α) Να υπολογίσετε την ταχύτητα της ράβδου τη στιγμή t=s. X X β) Να υπολογίστε την επαγωγική τάση στα άκρα της ράβδου τη χρονική στιγμή t=s και να εξηγήσετε την πολικότητά της. γ) Να υπολογίσετε το ρεύμα στο βρόχο τη χρονική στιγμή t=s. δ) Να υπολογίσετε την ταχύτητα της ράβδου τη στιγμή που το ρεύμα στο βρόχο γίνεται μηδέν. x y ε) Σε κάποια στιγμή η ράβδος αποκτά οριακή ταχύτητα. Να υπολογίσετε την οριακή ταχύτητα. στ) Να υπολογίσετε το ρεύμα στο βρόχο όταν η ράβδος κινείται με την οριακή ταχύτητα. ζ) Κατά τη διάρκεια που η ράβδος κινείται με την οριακή ταχύτητα, να αποδείξετε ότι διατηρείται η ενέργεια στο σύστημα. m α) Ο αγωγός εκτελεί ελεύθερη πτώση: u gt u 0 s ( μον.) β) E u.0.0,5 0V ( μον.) Οι δυνάμεις Lαplace από το μαγνητικό πεδίο στα ελεύθερα ηλεκτρόνια του αγωγού έχουν φορά προς το άκρο Α. Άρα το άκρο Α έχει αρνητικό πρόσημο και το άκρο Γ θετικό. ( μον.) E γ) Bu ( 0) 0, A 0 ( μον.) E m δ) Bu 0 u B 0,5 s ( μον.) ε) Στην οριακή ταχύτητα: F 0 mg FL 0 mg FL mg B ( Bu E) mg B ( Bu E) mg B u B E mg BE 0 mg B E B u u u / m s. (4 μον.) B E στ) Bu E 0,5A ( μον.) ζ) Μηχανική ισχύς από την επίδραση του βάρους: P mgu 0,05 0 W Ηλεκτρική ισχύς στην αντίσταση: P 0,5 0 5W Ισχύς στην πηγή: P E 0,5 6W. Η μείωση της βαρυτικής δυναμικής ενέργειας αποδίδεται ή στην αντίσταση και στην πηγή. P. P. P ή. ( μον.) 9

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 2 ο, 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις

Διαβάστε περισσότερα

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής:

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής: Στο παρόν υλικό περιέχονται 490 Ασκήσεις και, κυρίως, Προβλήματα που αφορούν στο μάθημα της Φυσικής της Γ Λυκείου, για την Θετική και την Τεχνολογική Κατεύθυνση. Το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

Γ" Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Γ Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λύσεις των ασκήσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ U ίβ»ι I ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΏΝ ΒΙΒΛΊΩΝ Γ" Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση Αύσεις των ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t 1 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1. εργάζοµαι µε µονάδες SI. κάνω σωστές πράξεις 3. χρησιµοποιώ τα σύµβολα που δόθηκαν και όχι δικά µου 4. προσέχω αν ζητιέται το µέτρο του µεγέθους ή η αριθµητική του τιµή 5. βρίσκω µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του;

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Άσκηση Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Απάντηση Έστω R n η ακτίνα του κύκλου. Αφού η κίνηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου 1) Να γράψετε 3 διανυσματικά μεγέθη και 2 μονόμετρα μεγέθη καθώς και τις μονάδες μέτρησής τους (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

Πριν λύσεις την εργασία σου διάβασε τα ποιο κάτω για να θυμηθείς. Η ενέργεια ταλάντωσης δεν είναι πάντα ιση με τη μηχανική ενέργεια συστήματος.

Πριν λύσεις την εργασία σου διάβασε τα ποιο κάτω για να θυμηθείς. Η ενέργεια ταλάντωσης δεν είναι πάντα ιση με τη μηχανική ενέργεια συστήματος. Πριν λύσεις την εργασία σου διάβασε τα ποιο κάτω για να θυμηθείς Η ενέργεια ταλάντωσης δεν είναι πάντα ιση με τη μηχανική ενέργεια συστήματος. Παράδειγμα : Έστω ένα σώμα αφήνεται από τη θέση φυσικού μήκους

Διαβάστε περισσότερα

υναµική στο επίπεδο.

υναµική στο επίπεδο. στο επίπεδο. 1.3.1. Η τάση του νήµατος, πού και γιατί; Έστω ότι σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµούν δύο σώµατα Α και Β µε µάζες Μ=3kg και m=2kg αντίστοιχα, τα οποία συνδέονται µε ένα νήµα. Σε µια στιγµή

Διαβάστε περισσότερα

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r Πως εφαρμόζουμε την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στα στερεά σώματα Πριν δούμε την μεθοδολογία, ας θυμηθούμε ότι : Για να εφαρμόσουμε την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας (Α.Δ.Μ.Ε.) για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Θέμα Α Στις

Διαβάστε περισσότερα

γ. Για την απώλεια της ενέργειας αφαιρούμε την ενέργεια που είχε το σώμα τη χρονική στιγμή t 1, αυτή της

γ. Για την απώλεια της ενέργειας αφαιρούμε την ενέργεια που είχε το σώμα τη χρονική στιγμή t 1, αυτή της Βασικές ασκήσεις στις φθίνουσες ταλαντώσεις.. Μικρό σώμα εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση με πλάτος που μειώνεται με το χρόνο σύμφωνα με τη σχέση =,8e,t (S.I.). Να υπολογίσετε: α. το πλάτος της ταλάντωσης τη

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 20 05 2011

Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 20 05 2011 Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 0 05 011 ΘΕΜΑ Α Α1. Σωστό το γ. Α. Σωστό το β. Α3. Σωστό το γ. Α4. Σωστό το γ. Α.5. α. Σωστό β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Λάθος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

1 ΦΕΠ 012 Φυσική και Εφαρμογές

1 ΦΕΠ 012 Φυσική και Εφαρμογές 1 ΦΕΠ 012 Φυσική και Εφαρμογές Διάλεξη 5 η Παραδείγματα: (1) Δύο σώματα είναι δεμένα με σχοινί όπως στο σχήμα. Στο πρώτο σώμα μάζας m 1 = 2Κg ασκούμε δύναμη F = 4N. Αν η μάζα του σώματος (2) είναι m 2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ GI_A_FYS_0_4993

ΘΕΜΑ GI_A_FYS_0_4993 ΘΕΜΑ GI_A_FYS_0_4993 ΘΕΜΑ Β Β Ένας αλεξιπτωτιστής που έχει μαζί με τον εξοπλισμό του συνολική μάζα Μ, πέφτει από αεροπλάνο που πετάει σε ύψος Η Αφού ανοίξει το αλεξίπτωτο, κινούμενος για κάποιο χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕ ΔΥΟ ΣΩΜΑΤΑ

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕ ΔΥΟ ΣΩΜΑΤΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕ ΔΥΟ ΣΩΜΑΤΑ Σώμα είναι τοποθετημένο πάνω σε ορίζοντα δίσκο.ο δίσκος τιθεται σε οριζόντια αρμονικη ταλάντωση με συχνότητα f.αν ο συντελεστης μέγιστης στατικης τριβής μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ελατήριο σταθεράς k = 200 N/m διατηρείται σε κατακόρυφη θέση στερεωμένο στο κάτω άκρο

Ελατήριο σταθεράς k = 200 N/m διατηρείται σε κατακόρυφη θέση στερεωμένο στο κάτω άκρο ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΑΡΧΙΚΑ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ.. Σώμα που αφήνεται από κάποιο ύψος. Ελατήριο σταθεράς k = N/ διατηρείται σε κατακόρυφη θέση στερεωμένο στο κάτω άκρο του. Σώμα μάζας = kg αφήνεται

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου.

Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. Μ3 Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή θα προσδιοριστεί η σταθερά ενός ελατηρίου χρησιμοποιώντας στην ακολουθούμενη διαδικασία τον νόμο του Hooke και τη σχέση της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας

Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας ΔΥΝΑΜΗ ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ µηχανική, χηµική, θερµότητα, βαρυτική, ηλεκτρική, µαγνητική, πυρηνική, ραδιοενέργεια, τριβής, κινητική, δυναµική Περιεχόµενα Κεφαλαίου 8 Συντηρητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠOΥΡΓΕIO ΠΑIΔΕIΑΣ ΚΑI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέμα Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής ιλογής Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα