ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, 2007 ΘΡ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, 2007 ΘΡ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ"

Transcript

1 Ψηφιακή Εικόνα

2 Ενότητες Α Μέρος Όραση & Θεωρία Χρώµατος Βασικές έννοιες: Χαρακτηριστικά ψηφιακής εικόνας & είδη αρχείων Β Μέρος Τεχνολογίες ψηφιακής εικόνας Τεχνολογία CCD & CMOS Σαρωτής, Εκτυπωτής, Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή Υποσύστηµα Εικόνας Προσαρµογέας (κάρτα) γραφικών, Οθόνες CRT & TFT Γ Μέρος Συµπίεση κατά JPEG

3 Α Μέρος Όραση & Θεωρία Χρώµατος Βασικές έννοιες: Χαρακτηριστικά ψηφιακής εικόνας & είδη αρχείων

4 Ηλειτουργίατουµατιού Το σηµείο του ανθρώπινου οφθαλµού όπου γίνεται η πρώτη σύλληψη των φωτεινών ερεθισµάτων είναι ο αµφιβληστροειδής φακός (retina) Εκεί υπάρχουν δύο κατηγορίες φωτοευαίσθητων νευρικών κυττάρων: τα ραβδία (rods) και τα κωνία (cones).

5 Ραβδία & Κωνία Υπεύθυνα για την όραση σε διαφορετικές συνθήκες φωτισµού. Ραβδία (rods): ενεργοποιούνται σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού, δεν προσφέρουν υψηλή ευκρίνεια. Κωνία: Συγκεντρωµένα στην κόρη του µατιού και είναι υπεύθυνα για την υψηλής ευκρίνειας ηµερήσια όραση. µεταφέρουν πληροφορία µεγαλύτερης ανάλυσης & πληροφορία χρώµατος Με χαµηλότερη ευαισθησία

6 Ευαισθησία κωνίων στο φάσµα ορατούφωτός Τα κωνία αντίστοιχα εµφανίζονται σε τρείς κατηγορίες, καθεµιά ευαίσθητη σε διαφορετική περιοχή του ορατού φάσµατος. L-κωνία: ευαίσθητα στα µεγαλύτερα µήκη κύµατος (κόκκινο, 577 nm) M-κωνία: ευαίσθητα στα µεσαία µήκη κύµατος (πράσινο, 540 nm) S-κωνία: ευαίσθητα στα µικρότερα µήκη κύµατος (µπλέ, 447 nm) S-κωνία M-κωνία L-κωνία

7 Θεωρία Χρώµατος Το χρώµα είναι η υποκειµενική αντίληψη που αναπτύσσουµε στα διάφορα µήκη κύµατος του φωτός, στην ορατή περιοχή του φάσµατος (από 400 µέχρι 700 nm) Η αίσθησή µας για το χρώµα εποµένως είναι µια αυτοµατοποιηµένη ερµηνευτική αντίδραση του ανθρώπινου εγκεφάλου στο µήκος κύµατος της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας και όχι κάποια εξωτερική ουσία.

8 Χρωµατικά Μοντέλα (Color Spaces) Υπάρχουν πολλά χρωµατικά µοντέλα που το καθένα µπορεί να χρησιµοποιεί διαφορετικές παραµέτρους για την ακριβή περιγραφή των διαφόρων χρωµάτων. Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι πως υιοθετούν τρείς παραµέτρους, δηλ. χρειάζονται τρεις ανεξάρτητες τιµέςγιαναπροσδιορίσουν µαθηµατικά κάποιο χρώµα. Παραδείγµατα τέτοιων µοντέλων: Red, Green, Blue (RGB) Cyan, Magenta, Yellow (CMY) Hue, Lightness, Saturation (HLS) απόχρωση, φωτεινότητα, καθαρότητα Hue, Saturation, Brightness (HSB)- απόχρωση, καθαρότητα λάµψη

9 Χρωµατικό διάγραµµα CIE (1/2) Το 1931 η CIE (Comission Internationale de l Eclairage, International Commision of Illumination) δηµιούργησε ένα χρωµατικό διάγραµµα σε µια προσπάθεια ακριβούς καταγραφής της τριχρωµατικής σύνθεσης των χρωµάτων. Βάση για τη σύνθεση του διαγράµµατος απετέλεσε αυτό που η CIE ονόµασε «τυπικό παρατηρητή» (standard observer). Το διάγραµµα δείχνει το εύρος των χρωµάτων που µπορεί να δει ο τυπικός παρατηρητής. Ουσιαστικά το χρωµατικό διάγραµµα τηςcie παρουσιάζει τις αναλογίες των πρωτευόντων χρωµάτων που πρέπει να χρησιµοποιηθούν ώστε να δηµιουργήσουν την αίσθηση ενός συγκεκριµένου χρώµατος για τον µέσο παρατηρητή.

10 Χρωµατικό ιάγραµµα CIE (2/2)

11 Προσθετικό µοντέλο (RGB) Στο προσθετικό µοντέλο κάθε άλλο χρώµα δηµιουργείται από ανάµιξη (πρόσθεση) των τριών πρωτευόντων χρωµάτων σε ποικίλες αναλογίες. Blue + Green = Cyan Red + Blue = Magenta Green + Red = Yellow Red + Blue + Green = White Εφαρµογή: όταν οι ακτινοβολίες προσπίπτουν άµεσα στο µάτι του παρατηρητή (πχ. οθόνες CRT)

12 Αφαιρετικό Μοντέλο (CMY) Στο αφαιρετικό µοντέλο τα πρωτεύοντα χρώµατα είναι αυτά που σχηµατίζονται από ανάµειξη ίσων ποσοτήτων των R, G και B. Cyan (Κυανό) (Blue + Green) Magenta (Πορφυρό) (Red + Blue) Yellow (Κίτρινο) (Green + Red). Οι αποχρώσεις δηµιουργούνται αφαιρώντας από το προσπίπτον λευκό τιςαποχρώσειςπουαπορροφά η χρωστική Red = white Green (Yellow+Cyan) Blue (Magenta+Cyan) Εκτυπωτές: CMYK (+black)

13 Χαρακτηριστικά ψηφιακής εικόνας & είδη αρχείων

14 Βασικέςέννοιεςτηςψηφιακής εικόνας Μια ψηφιακή εικόνα i[m, n] αναπτύσσεται σε ένα διακριτό χώρο δύο διαστάσεων και παράγεται από την ψηφιοποίηση µιας αναλογικής εικόνας i[x,y] που αναπτύσσεται σε ένα συνεχή χώρο µε διαστάσεις x και y. Η συνεχής εικόνα διαιρείται σε Ν σειρές και Μ στήλες. Τα σηµεία τοµής των σειρών µε τιςστήλεςείναιταpixels. Οι τιµές χρωµατικής πληροφορίας που εκχωρούνται στα σηµεία αυτά δηµιουργούν την ψηφιακή εικόνα a[m, n] όπου m={0, 1, 2,, M-1} και n={0, 1, 2,, N-1}.

15 Εικονοστοιχείο (pixel) Η εικόνα έχει διαιρεθεί σε Ν=16 σειρές και Μ=16 στήλες Εικονοστοιχείο (pixel, picture element) Κάθε στοιχείο τοµής σειράς & στήλης Ητιµή πουεκχωρείταισε κάθε pixel είναι η µέση τιµή της φωτεινότητας στο pixel στρογγυλοποιηµένη στον πλησιέστερο ακέραιο.

16 Ανάλυση εικόνας (image resolution) Το µέγεθος που δείχνει από πόσα pixels αποτελείται µια ψηφιακή εικόνα στη µονάδα του µήκους λέγεται «ανάλυση εικόνας» (image resolution) και µετριέται σε ppi (pixels per inch) Η ανάλυση της εικόνας προκύπτει από τη συχνότητα δειγµατοληψίας: δηλώνει τον αριθµό των δειγµάτων στη µονάδα του µήκους που δηµιουργούν τη ψηφιακή εικόνα. Συνήθεις µονάδες ppi = pixel per inch (οθόνες) dpi = dots per inch (εκτύπωση) spi = samples per inch

17 Βάθος χρώµατος (color depth) Το βάθος χρώµατος είναι ο αριθµός που δηλώνει πόσα bit χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση της πληροφορίας χρώµατος του κάθε pixel. Το βάθος χρώµατος αντιστοιχεί στο «µέγεθος δείγµατος» (sampling size) κατά τη δειγµατοληψία που δηµιουργεί την ψηφιακή εικόνα. Οι συνηθέστερες σήµερα τιµές: 8, 16 και 24 bit

18 Χρώµα 8 bit Στο χρώµα 8 bit χρησιµοποιούµε 8 bit (1 Byte) για κάθε pixel Έχουµε 2 8 = 256 χρώµατα στην απεικόνισή µας Ηοµάδα αυτών των 256 χρωµάτων αναφέρεται συνήθως σαν «παλέτα» της εικόνας. Χρώµα 24 bit Πραγµατικό χρώµα (true color) 24 bit (3 Byte) για κάθε pixel (ένα byte για κάθε πρωτεύον χρώµα του µοντέλου RGB). Απεικόνιση µε 2 24 = (16,7 Μ) χρώµατα.

19 Η ανάλυση & το βάθος χρώµατος ως ρυθµιστές του µεγέθους του αρχείου εικόνας Μέγεθος αρχείου = [αριθµός pixels] x [Βάθος χρώµατος] Pixels = [pixels κατά πλάτος] x [pixels κατά ύψος] = [ανάλυση] x [πλάτος] x [ανάλυση] x [ύψος] Πχ. για µια εικόνα διαστάσεων 6 x 3 ιντσών που ψηφιοποιήθηκε στα 100 dpi και 8bit χρώµα, το µέγεθος του αρχείου που θα προκύψει είναι: 100 x 6 x 100 x 3 x 8 = bit = bytes = 176 KB. Αν την ίδια εικόνα την ψηφιοποιήσουµε σε ανάλυση 300 dpi και πραγµατικό χρώµα (24 bit) το µέγεθος του αρχείου θα είναι: 300 x 6 x 300 x 3 x 24 = bit = bytes = KB.

20 Ανάλυση εξόδου & παρουσίαση εικόνας στην οθόνη Το πώς θα παρουσιαστεί µια εικόνα στην οθόνη του υπολογιστή εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό και από την ανάλυση εξόδου της συσκευής εξόδου (οθόνη) Η ανάλυση οθόνης (screen resolution) είναι το µέγεθος που δείχνει από πόσα pixels παρουσιάζει σε κάθε διάστασή της η οθόνη Εκφράζεται ως γινόµενο δύο αριθµών (απόλυτος αριθµός) 800 x x 768

21 Ανάλυση Οθόνης (Screen Resolution) Ανάλυση οθόνης Pixels Οριζόντια (πλάτος) Pixels Κάθετα (ύψος) Τεχνικός Χαρακτηρισμός 640 x VGA 800 x SVGA 1024 x SVGA 1280 x SVGA 1600 x UXGA

22 Οριζόντια διάσταση (σε ίντσες) Η οθόνη είναι ένα «ψηφιδωτό» πάνω στο οποίο προβάλλονται οι ψηφιακές εικόνες

23 Ανάλυση Εικόνας σε Οθόνη Η/Υ Μέγεθος οθόνης, Ανάλυση 14 (ενεργό τμήμα 9.7 ) 15 (ενεργό τμήμα 10.6 ) 17 (ενεργό τμήμα 12.5 ) 19 (ενεργό τμήμα 14.4 ) 21 (ενεργό τμήμα 15.9 ) οθόνης 640 x dpi 60 dpi 51 dpi 44 dpi 40 dpi 800 x dpi 75 dpi 64 dpi 56 dpi 50 dpi 1024 x dpi 97 dpi 82 dpi 71 dpi 64 dpi 1152 x dpi 109 dpi 92 dpi 80 dpi 72 dpi 1280 x dpi 121 dpi 102 dpi 89 dpi 80 dpi

24 Παράδειγµα (α) Αναλογική εικόνα (β) Ψηφιοποίηση µε ανάλυση εικόνας 5 ppi (εσωτερικά στο αρχείο) (γ) Ψηφιοποίηση µε ανάλυση εικόνας 10 ppi (εσωτερικά στο αρχείο)

25 Προβολή της Εικόνας στην Οθόνη (5 ppi)

26 Προβολή της Εικόνας στην Οθόνη (10 ppi)

27 Ανάλυση Εικόνας: 82 ppi Ανάλυση οθόνης: 82 ppi Ανάλυση Εικόνας: 164 ppi Ανάλυση οθόνης: 82 ppi

28 Ανάλυση Εικόνας: 41 ppi Ανάλυση οθόνης: 82 ppi Ίδια εικόνα (µε αυτήν αριστερά) που έχουν διπλασιαστεί οι διαστάσεις της Ανάλυση Εικόνας: ;; ppi 20 ppi Ανάλυση οθόνης: 82 ppi

29 Οι υπολογισµοί αυτοί δείχνουν ότι Στην ψηφιακή αναπαράσταση δεν έχει νόηµα το απόλυτο µέγεθος µιας εικόνας Το σηµαντικό είναι να γνωρίζετε την ανάλυση εξόδου της συσκευής και να καθορίσετε την ανάλυση της εικόνας έτσι ώστε να εµφανίζεται αυτή µε την λεπτοµέρεια που πρέπει. Aν θέλετε να παρουσιάσετε µια εικόνα σε οθόνη υπολογιστή χωρίς σηµαντική µεγέθυνση ή σµίκρυνση µπορείτε να την ψηφιοποιήσετε σε ανάλυση 80 ppi που είναι µια µέση τιµή ανάλυσης εξόδου για τις σύγχρονες οθόνες. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν χρειάζεται να ψηφιοποιείτε εικόνα που προορίζεται για οθόνη σε ανάλυση µεγαλύτερη των 100 ppi.

30 Είδη ψηφιακών εικόνων & αρχείων ψηφιακής εικόνας

31 Είδη ψηφιακών εικόνων (1/2) Έγχρωµη RGB (Colour image) η πληροφορία χρώµατος του κάθε pixel αναλύεται σε τρεις συνιστώσες δηλ. πληροφορία γα καθένα από τα τρία πρωτεύοντα χρώµατα του µοντέλου RGB. εικτοδοτηµένου χρώµατος (Indexed Color images) Έγχρωµες εικόνες που χρησιµοποιούν 8 bit βάθος χρώµατος, δηλ. 256 διαφορετικά χρώµατα (παλέτα) Κάθε κωδικός είναι δείκτης (index) προς ένα από τα 256 χρώµατα της παλέτας. Μονόχρωµη (Grayscale) Τόνοι του γκρί (από απόλυτο µαύρο µέχρι απόλυτο λευκό) έχουν βάθος χρώµατος 8 bit (δηλ. εµφανίζουν 256 τόνους του γκρι).

32 Είδη ψηφιακών εικόνων (2/2) ιτονική (Bitonal ή bilevel image) (στο Photoshop «bitmap») βάθος χρώµατος 1 bit Χρησιµοποιεί δύο χρωµατικούς τόνους (πχ. άσπρο και µαύρο) για κάθε εικονοστοιχείο. Συνεχούς τόνου (Continuous tone images) Εικονοστοιχεία όπου η αλλαγή του γκρι ή του χρώµατος είναι συνεχής Εικόνες halftone: Κουκίδες µόνον ενός τόνου (πχ. µαύρες) οι διάφορες αποχρώσεις του γκρι αποδίδονται ρυθµίζοντας την πυκνότηταήτοσχήµα τωνκουκίδων. Η τεχνική αυτή ονοµάζεται halftoning (ή dithering)

33 Χαρτογραφική (Bitmap) & ιανυσµατική (Vector) Εικόνα Χαρτογραφικές εικόνες αποτελούνται από µια σειρά τιµών που παριστάνουν την πληροφορία χρώµατος για το κάθε εικονοστοιχείο της εικόνας. ιανυσµατικές εικόνες αποθηκεύουν στο αρχείο µαθηµατικές εκφράσεις που περιγράφουν τα γεωµετρικά αντικείµενα (πχ. ευθείες, κύκλους, ελλείψεις, κλπ.) που δηµιουργούν την εικόνα.

34 Είδος εικόνας Συνηθισμένες χρήσεις Πλεονεκτήματα Χαρτογραφικές Εικόνες συνεχούς τόνου, πχ. φωτογραφίες Εκτεταμένη χρήση σε ιστοσελίδες Υψηλός βαθμός φωτορεαλισμού στην απόδοση της εικόνας Διανυσματικές Σε περιπτώσεις εικόνων με λίγα σχετικά χρώματα που χρειάζεται να παρουσιαστούν σωστά σε διάφορες αναλύσεις (πχ. λογότυπα, σχεδιαγράμματα, γραμματοσειρές) Προγράμματα 3D & CAD (Computer Adided Design) Ανεξάρτητες από την ανάλυση Ομαλή αναπαράσταση καμπυλών Μικρό μέγεθος αρχείου

35 Μορφοποιήσεις (formats) αρχείων εικόνας Η πληροφορία σε κάθε αρχείο εικόνας χωρίζεται σε δύο τµήµατα: το πρώτο «επικεφαλίδα αρχείου» (file header) περιλαµβάνει πληροφορίες για τον τύπο της εικόνας τα χρώµατα και τις διαστάσεις, το δεύτερο περιέχει συµπιεσµένη (συνήθως) την πληροφορία της εικόνας.

36 TIFF (Tagged Image File) χαρτογραφικού τύπου χρησιµοποιείται συνήθως από σαρωτές (scanners) καθώς η πληροφορία από τη σάρωση της εικόνας αποθηκεύεται στο αρχείο χωρίς συµπίεση και απώλεια. συνήθως δηµιουργεί αρχεία ασυµπίεστης εικόνας µε προφανές µειονέκτηµα το µεγάλο τους µέγεθος. χρησιµοποιείται ακόµα για µεταφορά αρχείων εικόνας από τη µια εφαρµογή στην άλλη καθώς έχει σχεδιαστεί να είναι ανεξάρτητος από οποιοδήποτε υλικό ή λογισµικό. Ιδανική χρήση τους είναι για αρχειοθέτηση εικόνων ώστε να είναι πάντα διαθέσιµες µε όλη τους την αρχική πληροφορία για επεξεργασία και µετατροπή σε άλλες µορφές κωδικοποίησης.

37 GIF (Compuserve Graphics Interface Format) χαρτογραφικός τύπος (δηµιουργήθηκε από την CompuServe) συµπιέζει την πληροφορία του αρχείου χωρίς απώλειες (αλγόριθµος LZW) περιορίζεται σε χρώµα 8 bit, δηλ. παλέτα 256 µόνον χρωµάτων. Για εικόνες µε ποικιλία χρωµάτων η µορφή GIF δεν αποτελεί κατάλληλη κωδικοποίηση. Αν καθορίσετε να είναι τύπου interlaced (διαπλεκόµενη) τότε θα «κατεβείdonwload» βαθµιαία µεταφέροντας σταδιακά όλο και περισσότερη πληροφορία. Μπορεί ακόµη να περιλαµβάνει πολλές εικόνες σε ένα µόνον αρχείο. Οι εικόνες εναλλάσσονται στην οθόνη µε γρήγορο ρυθµό και δηµιουργούν την ψευδαίσθηση της κίνησης (animated gif).

38 JPEG (Joint Photographics Expert Group) χρησιµοποιείται για παρουσίαση και µεταφορά εικόνων συνεχούς τόνου (continuous tone) διατηρεί όλη την ποικιλία των RGB χρωµάτων προσφέρει ταυτόχρονα µικρό µέγεθος αρχείου (µεγαλύτερο από ένα αντίστοιχο gif µε 256 µόνον χρώµατα). Αλγόριθµος συµπίεσης: αφαιρεί την πληροφορία που δεν είναι απαραίτητη για την ποιοτική παρουσίαση της εικόνας (απωλεστική συµπίεση). Μπορεί να συµπιεστεί σε διάφορους βαθµούς συµπίεσης

39 BMP (Standard Windows Bitmap) Σχεδιασµένο από την Microsoft για το λειτουργικό DOS και τα Windows. Υποστηρίζει χρώµα από1 µέχρι και 24 bit. Σε χρώµα 4 ή 8 bit µπορεί να εφαρµοστεί ο αλγόριθµος συµπίεσης RLE (Run Length Encoding) που είναι χωρίς απώλειες. Το µέγεθος του τελικού αρχείου εξαρτάται προφανώς από το βάθος χρώµατος που θα επιλεγεί.

40 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

41 Τεχνολογία CCD & CMOS CCD = Charge Coupled Device CMOS = Complimentary Metal-Oxide Semiconductor Αρχή λειτουργίας του CCD Το CCD είναι ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα που αποτελείται από στοιχειώδη κελιά οργανωµένα είτε σε γραµµική µορφή είτε σε ορθογώνιο πλαίσιο Ένα τέτοιο κελί είναι συνήθως τετράγωνο µε πλευράτηςτάξηςτων9 µm (1µ=10-6 m) και περιλαµβάνει ένα ειδικό φωτοευαίσθητο ηλεκτρονικό κύκλωµα, ένα φωτοστοιχείο (photosite).

42 πλευρά της τάξης των 9 µm (1µ=10-6 m) ειδικό φωτοευαίσθητο ηλεκτρονικό κύκλωµα (φωτοστοιχείο, photosite). Αριστερά: κλασσικού τύπου τετράγωνα φωτοστοιχεία CCD σε ορθογώνια διάταξη. εξιά: Οκταγωνικά φωτοστοιχεία σε ροµβοειδή διάταξη (Super CCD της Fuji).

43 Αρχή λειτουργίας CCD

44 Σύγκριση τεχνολογίας CCD & CMOS Ψηφιακή σύλληψη εικόνας τεχνολογία CCD τεχνολογία CMOS (Complimentary Metal-oxide Semiconductor). Τεχνολογία CMOS νεότερη σχετικά απλούστερη και φθηνότερη φιλοδοξεί να αποτελέσει στο µέλλον την περισσότερο διαδεδοµένη λύση Πρόβληµα στη Τεχνολογία CCD Έλλειψη οικονοµία κλίµακας Απαιτεί εξειδικευµένες τεχνικές που ανεβάζουν σηµαντικά το κόστος κατασκευής Τεχνολογία CMOS συµβατική τεχνολογία χαρακτηριστικά φθηνότερη Λιγότερο ποιοτική (σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού)

45 Σαρωτής περιφερειακή συσκευή για ψηφιοποίηση εγγράφων (εικόνες, σελίδες κειµένου) επιφανειών τρισδιάστατων αντικειµένων Υπάρχουν διάφορα είδη σαρωτών µε ποικίλες δυνατότητες: Επίπεδοι (flatbed ή desktop scanners) Τροφοδοσίας φύλλου ή έλξης (sheet-fed) Χειρός (handheld) Τυµπάνου (drum)

46 Αρχή λειτουργίας Συστοιχία κελιών τεχνολογίας CCD σε γραµµική διάταξη Το CCD στον σαρωτή έχει γραµµική µορφή και µετακινείται κατά βήµατα από κατάλληλο κινητήρα Τεχνικές έγχρωµης σάρωσης: τρία περάσµατα διαχωρισµός & φιλτράρισµα ανακλώµενης δέσµης

47 Βασικά χαρακτηριστικά (1/2) Οπτική Ανάλυση (Optical Resolution) Μέγιστη ανάλυση (από κατασκευής) εκφράζεται ως γινόµενο δύο αριθµών (οριζόντια και κατακόρυψη διάσταση του εγγράφου που σαρώνεται: πχ. 300 x 300 dpi) Ανάλυση από παρεµβολή (Interpolation Resolution) το λογισµικό προσθέτει pixels µεταξύ αυτών που προέκυψαν από τη σάρωση ακολουθώντας κάποιο αλγόριθµο. Βάθος χρώµατος Είναι το µέγιστο πλήθος χρωµάτων που µπορεί να διακρίνει ο σαρωτής. Συνήθως πρόκειται για πραγµατικό χρώµα δηλ. χρώµα 24bit.

48 Βασικά χαρακτηριστικά (2/2) ΥΛΙΚΟ Παράλληλη SCSI USB FireWire (ΙΕΕΕ 1394) ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Πρότυπο TWAIN Πρωτόκολλο που εξασφαλίζει τη συνεργασία του σαρωτή µε ταπρογράµµατα επεξεργασίας εικόνας που είναι εγκατεστηµένα στον υπολογιστή. Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (Optical Character Recognition, OCR) Μετατρέπει έγγραφο από κατάσταση εικόνας σε κατάσταση κειµένου

49 Ρυθµίσεις για σωστή σάρωση (1/2) Βασικές συµβουλές : (α) Αν δεν γνωρίζετε µε ποιόν τρόπο θα παρουσιαστεί η ψηφιακή εικόνα, σαρώστε το έγγραφο στη µεγαλύτερη ανάλυση που καλύπτει την ανάλυση κάθε πιθανής συσκευής εξόδου (β) Αν γνωρίζετε τη συσκευή εξόδου ΟΘΟΝΗ (α) σαρώστε στα dpi για οθόνη (β) για ακρίβεια σαρώσετε στην ανάλυση εξόδου της συγκεκριµένης οθόνης. Ανάλυση σάρωσης = Πλάτος ανάλυσης οθόνης (dpi) / πλάτος οθόνης (ίντσες) πχ. για ανάλυση οθόνης 1024x768 και ορατό πλάτος οθόνης 14,4 η ανάλυση σάρωσης προκύπτει 1024 / 14,4 = 71 dpi.

50 Ρυθµίσεις για σωστή σάρωση (2/2) ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Λάβετε υπόψη σας το µέγεθος lpi (lines per inch) του εκτυπωτή. Το lpi δηλώνει τον αριθµό των γραµµών των halftone κουκίδων που µπορεί να εκτυπώσει ο εκτυπωτής (οριζόντια ή κάθετα) ανά ίντσα. Όσο µεγαλύτερο το µέγεθος τόσο περισσότερη η λεπτοµέρεια που µπορεί να παρουσιάσει ο εκτυπωτής. Οι τιµές lpi για τους συνηθισµένους εκτυπωτές είναι: Εκτυπωτής 300 dpi: 53 Εκτυπωτής 600 dpi: 106 Εκτυπωτής 1200 dpi: 212 Για να καθορίσετε την ανάλυση σάρωσης ακολουθείστε τη σχέση: Ανάλυση = lpi x 1,5 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 150 dpi συνήθως αρκούν

51 Εκτυπωτής Κρουστικοί Εκτυπωτές Εκτυπωτές ακίδων (Dot matrix) Εκτυπωτές µαργαρίτας (χαρακτήρων) (character printer) Μη κρουστικοί εκτυπωτές Έγχυσης (inkjet) Laser Θερµικού κηρού (thermal wax)

52 Εκτυπωτές Έγχυσης Μελάνης (InkJet) Λειτουργεί δηµιουργώντας πάνω στο χαρτί µικρότατες σταγόνες µελάνης (50-60 µm) Βασικά χαρακτηριστικά Κεφαλή οχεία µελάνης Μπορεί ο εκτυπωτής να χρησιµοποιεί ένα µόνον δοχείο που να περιέχει τόσο τις τρείς έγχρωµες µελάνες (Cyan, Magenta, Yellow) όσο και την µαύρη (black), ή δύο δοχεία που περιέχουν το ένα τη µαύρη µελάνη και το άλλο τις τρεις έγχρωµες, τέσσερα δοχεία ένα για κάθε πρωτεύον χρώµα του µοντέλου CMYK.

53 Τεχνολογίες έγχυσης Θερµική φυσαλίδα Στην κεφαλή του εκτυπωτή υπάρχουν µικροσκοπικές αντιστάσεις που θερµαίνουν τη µελάνη ώστε να σχηµατιστεί µια φυσαλίδα που καθώς µεγεθύνεται ωθεί µια σταγόνα µελάνηςαπότοακροφύσιοπροτοχαρτί. Canon και Hewlett Packard Πιεζοηλεκτρικός κρύσταλλος Ένας πιεζοηλεκτρικός κρύσταλλος τοποθετείται στο πίσω µέρος κάθε ακροφυσίου. Εφαρµόζοντας ηλεκτρική τάση στον κρύσταλλο αυτός δονείται. είτε ωθεί µια µικρή σταγόνα µελάνης να πεταχτεί από το ακροφύσιο είτε επιτρέπει σε νέα µελάνη να εισρεύσει στο ακροφύσιο. Epson.

54 Εκτυπωτές Laser Ένας εκτυπωτής Laser στηρίζει σε µεγάλο βαθµό τηλειτουργίατου στο φαινόµενο του στατικού ηλεκτρισµού. τα ηλεκτρικά φορτία εµφανίζονται µε δύο πολικότητες (θετικά και αρνητικά) µε αµοιβαία έλξη µεταξύ τους. Η έλξη αυτή χρησιµοποιείται ως ένα είδος προσωρινής «κόλλας» ώστε να δηµιουργηθεί η εικόνα πάνω στο χαρτί.

55 (1) δέσµη laser πέφτει πάνω στην επιφάνεια του τυµπάνου Φορτίζει επιλεκτικά τα σηµεία όπου πρέπει να εµφανιστεί η πληροφορία (2) σωµατίδια στεγνής µελάνης (toner) (φορτισµένα) έρχονται σε επαφή µε το τύµπανο και έλκονται από τις αντίθετα φορτισµένες περιοχές που δηµιούργησε η ακτίνα laser. Έτσι δηµιουργείται πάνω στο τύµπανο µια προσωρινή «µελανωµένη» όψη της σελίδας που θα τυπωθεί. (3) Προσκολλάται πάνω στο τύµπανο ένα φύλλο χαρτιού που είναι επίσης κατάλληλα φορτισµένο (αρνητικά). Η φόρτιση του χαρτιού είναι ισχυρότερη και έτσι έλκει τώρα απ το τύµπανο τα θετικά φορτισµένα σωµατίδια της µελάνης. (4) Το φύλλο χαρτιού «ψήνεται» Γιανασταθεροποιηθείηµελάνη Περνά ανάµεσα σε δύο θερµαινόµενους κυλίνδρους. (5) Μια ειδική λυχνία αποφόρτισης αποµακρύνει το στατικό ηλεκτρισµό από την επιφάνεια του τυµπάνου

56 Βασικά Χαρακτηριστικά (1/2) Ελεγκτής (Controller) Ο ελεγκτής ενός εκτυπωτή είναι ο ενσωµατωµένος µικροεπεξεργαστής που ελέγχει και οργανώνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες της εκτύπωσης. Οι εργασίες που κάνει ο ελεγκτής περιλαµβάνουν: Επικοινωνία µε τον υπολογιστή Οργάνωση κάθε λεπτοµέρειας σχετικής µε τηνεκτύπωση Αποθήκευση των δεδοµένων της εκτύπωσης στη µνήµη του ελεγκτή ιαχείρηση της ουράς εκτυπώσεων (printing queue) Γλώσσα περιγραφής σελίδας PCL (Printer Command Language) που αναπτύχθηκε από την Hewlett Packard (HP), Postscript (της Adobe) περιγράφουν τη σελίδα σε διανυσµατική µορφή, Ο εκτυπωτής παραλαµβάνει την διανυσµατική περιγραφή και την µετατρέπει σε χαρτογραφική εικόνα που εκτυπώνει.

57 Βασικά Χαρακτηριστικά (2/2) Πηγή laser Ο µηχανισµός laser λαµβάνει τα δεδοµένα της σελίδας γραµµή προς γραµµή. Μελάνη (toner) Μελάνη σε µορφή σκόνης που όµως περιέχει και σωµατίδια πλαστικής ουσίας. Τα σωµατίδια µελάνης επικάθονται πάνω στα σωµατίδια του πλαστικού και έτσι τοποθετούνται στο φύλλο του χαρτιού. Κύλινδροι θέρµανσης θερµαίνονται εσωτερικά από ειδική λυχνία είναι επικαλυµµένοι µε αντικολλητική ουσία Teflon (όπως ακριβώς γίνεται και στα αντικολλητικά τηγάνια) για να αποφευχθεί η επικόλληση του toner στην επιφάνειά τους.

58 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή ηµιουργεί φωτογραφίες απευθείας σε µορφή ψηφιακού αρχείου εικόνας Βασικά στοιχεία (α) το κύκλωµα CCD (ή CMOS) που ψηφιοποιεί την εικόνα και (β) η µονάδα µνήµης που χρησιµοποιείται για την αποθήκευση των ψηφιακών αρχείων.

59 Παραγωγή Έγχρωµης Εικόνας Πώς καταγράφεται η πληροφορία στις τρείς βασικές συνιστώσες των πρωτευόντων χρωµάτων (Red, Green, Blue); (α) Τρία διαφορετικά κυκλώµατα σύλληψης (CCD) Η φωτεινή ακτινοβολία χωρίζεται (µε κατάλληλα κάτοπτρα) σε τρία µέρη που πέφτουν το καθένα πάνω σε ένα CCD (για κάθε ξεχωριστή συνιστώσα R, G, B) (β) Τρία διαφορετικά φίλτρα εναλλάσσονται µπροστά από το ολοκληρωµένο σύλληψης Το κύκλωµα καταγράφει διαδοχικά την πληροφορία για κάθε συνιστώσα και από την µίξη τους δηµιουργείται η τελική εικόνα. (γ) ιαφορετικά φίλτρα µπροστά από κάθε φωτοστοιχείο του CCD Μια λύση που ακολουθούν οι περισσότερες σύγχρονες µηχανές είναι να χρησιµοποιούν ένα διαφορετικό χρωµατικό φίλτρο µπροστά από κάθε φωτοστοιχείο του CCD.

60 Έγχρωµη εικόνα στις ψηφιακές φωτο-µηχανές Φίλτρα µε διαφορετική απόχρωση τοποθετούνται µπροστάαπόταφωτοστοιχείατουccd Το σχήµα στην εικ. είναι γνωστό ως «διάταξη Bayer» Τα «πράσινα» φωτοστοιχεία καταγράφουν τις συνιστώσες στην «πράσινη» περιοχή του φάσµατος Το ανθρώπινο µάτι είναι περισσότερο ευαίσθητο στην περιοχή του πράσινου χρώµατος και απαιτείται περισσότερη πληροφορία σ αυτή την περιοχή του φάσµατος Μαθηµατικές τεχνικές συνδυάζουν τις πληροφορίες γειτονικών οµόχρωµων φωτοστοιχείων & δηµιουργούν ικανοποιητικές προσεγγίσεις για τις τιµές των άλλων δύο χρωµάτων σε κάθε φωτοστοιχείο

61 Βασικά χαρακτηριστικά (1/4) Ανάλυση Γινόµενο του αριθµού των pixels της εικόνας που προσφέρει η µηχανή στη µέγιστη ανάλυση που µπορεί να υποστηρίξει, πχ. 640x480 ή 1600x1200 pixels. Ακόµη σαν ανάλυση µπορεί να εµφανίζεται και το πλήθος των pixels που υπάρχουν στο κύκλωµα CCD που χρησιµοποιεί η µηχανή. Πχ. ανάλυση 1 megapixel (δηλ. 1 εκατοµµύριο pixels) ή ανάλυση 2 Mpix (2 εκατοµµύρια pixels) κλπ. Συνηθισµένες τιµές ανάλυσης είναι: 640x480, 1216x912, 1600x1200

62 Βασικά χαρακτηριστικά (2/4) Οαριθµός των Pixels στη Ψηφιακή Φωτο-µηχανή Ο αριθµός των pixels (πχ. 2.1 Mpix) δεν συµπίπτει µε τον αριθµό των pixels που προκύπτει µε βάση τη µέγιστη ανάλυση που προσφέρει η µηχανή, πχ x 1200 = pixels είναι χαρακτηριστικά λιγότερα από τα pixels. Τι γίνεται µε τηδιαφορά; Κάποια από τα φωτοστοιχεία (pixel) στο κύκλωµα CCD δεν χρησιµοποιούνται αλλά «θυσιάζονται» (εξουδετερώνονται καλύπτοντας το κύκλωµα µε µαύρο χρώµα) ώστε να λειτουργήσουν σωστά στο CCD τα κυκλώµατα µεταφοράς του αναλογικού σήµατος στον ψηφιοαναλογικό µετατροπέα (ADC).

63 Βασικά χαρακτηριστικά (3/4) Τεχνολογία φωτοευαίσθητου κυκλώµατος CCD: προσφέρει υψηλότερες αναλύσεις και γενικά καλύτερη ποιότητα από την CMOS, αλλά είναι ακριβότερη. CMOS: είναι φθηνότερη και απαιτεί χαµηλότερη ισχύ λειτουργίας αλλά δεν προσφέρει ικανοποιητικές εικόνες σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού.

64 Βασικά χαρακτηριστικά (4/4) Αποθήκευση Ενσωµατωµένη µνήµη Κάρτες µνήµης τύπου Flash (πχ. Secure Digital (SD), SmartMedia, CompactFlash, Memory Stick) ισκέτα Σκληρός δίσκος (PCMCIA µέχρι & 4 GB) Εγγράψιµα CD και DVD

Συστήματα Πολυμέσων. Ενότητα 5: Χαρακτηριστικά Ψηφιακής Εικόνας. Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συστήματα Πολυμέσων. Ενότητα 5: Χαρακτηριστικά Ψηφιακής Εικόνας. Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5: Χαρακτηριστικά Ψηφιακής Εικόνας Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα ΜΕΡΟΣ Α 1. Υπερκείμενο Ποιός είναι ο κόμβος, ποιός ο σύνδεσμος και ποιά η θερμή λέξη; 1 2. Υπερμέσα Χαρακτηριστικά Κόμβος (Node) Αποτελεί τη βάση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά στοιχεία πολυμέσων: Κείμενο Εικόνα Ήχος Κίνηση Βίντεο

Δομικά στοιχεία πολυμέσων: Κείμενο Εικόνα Ήχος Κίνηση Βίντεο Δομικά στοιχεία πολυμέσων: Κείμενο Εικόνα Ήχος Κίνηση Βίντεο Πρωτογενές υλικό Μια εικόνα μπορεί να εισαχθεί στον υπολογιστή από: σαρωτή (Scanner) ψηφιακή φωτογραφική μηχανή video capture monitor capture

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Βιβλιογραφία. Πόσες λέξεις αξίζει µια εικόνα; Εικόνα

Περιεχόµενα. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Βιβλιογραφία. Πόσες λέξεις αξίζει µια εικόνα; Εικόνα Περιεχόµενα ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων Εικόνα ηµιουργία εικόνας Αναπαράσταση Εικόνας Στοιχεία θεωρίας χρωµάτων Χρωµατικά µοντέλα Σύνθεση χρωµάτων Αρχές λειτουργίας οθονών υπολογιστών Βιβλιογραφία Καγιάφας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...11. Κεφάλαιο 1 Πολυμέσα & Υπερμέσα...13

Πρόλογος...11. Κεφάλαιο 1 Πολυμέσα & Υπερμέσα...13 Περιεχόμενα Πρόλογος...11 Κεφάλαιο 1 Πολυμέσα & Υπερμέσα...13 1. Βασικές Έννοιες...14 Πολυμέσα...14 Αλληλεπιδραστικότητα ή διαδραστικότητα...15 Υπερκείμενο και Υπερμέσα...16 Σύνδεσμοι και Πλοήγηση...19

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές που συνδυάζουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέσα : Κί Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video, Animation. Στα υπερμέσα η πρόσπέλαση της πληροφορίας γίνεται

Εφαρμογές που συνδυάζουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέσα : Κί Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video, Animation. Στα υπερμέσα η πρόσπέλαση της πληροφορίας γίνεται Τι είναι Πολυμέσα και τι Υπερμέσα Εφαρμογές που συνδυάζουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέσα : Κί Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video, Animation Στα πολυμέσα η προσπέλαση της πληροφορίας γίνεται με γραμμικό τρόπο (προκαθορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας ιδάσκων: Αναγνωστόπουλος Χρήστος Βασικά στοιχεία εικονοστοιχείου (pixel) Φυσική λειτουργία όρασης Χηµική και ψηφιακή σύλληψη (Κλασσικές και ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές)

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση 4 η Παρουσίαση : Επεξεργασία Εικόνας Διδάσκων: Γιάννης Ντόκας Εισαγωγή στις Έννοιες των Εικόνων Στο χώρο των πολυμέσων χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμεσικές Εφαρμογές

Πολυμεσικές Εφαρμογές Πολυμεσικές Εφαρμογές Ενότητα 4: ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Γεώργιος Στυλιαράς Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών ΧΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Χρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Συμπλήρωση κενών 1. Η Λαμπρότητα (Brightness) είναι Υποκειμενικός παράγοντας. 2. Το χρώμα ενός αντικειμένου εξαρτάται από το ίδιο και την φωτεινή πηγή. 3. Το Μάτι είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ιδάσκων: Βασίλειος Γαργανουράκης. Ανθρώπινη Όραση - Χρωµατικά Μοντέλα

Α.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ιδάσκων: Βασίλειος Γαργανουράκης. Ανθρώπινη Όραση - Χρωµατικά Μοντέλα Ανθρώπινη Όραση - Χρωµατικά Μοντέλα 1 Τι απαιτείται για την όραση Φωτισµός: κάποια πηγή φωτός Αντικείµενα: που θα ανακλούν (ή διαθλούν) το φως Μάτι: σύλληψη του φωτός σαν εικόνα Τρόποι µετάδοσης φωτός

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Σχεδίαση με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Σχεδίαση με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Ενότητα # 10: Χρωματικά μοντέλα στον ΗΥ Καθηγητής Ιωάννης Γ. Παρασχάκης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1 Εικόνα Εισαγωγή Ψηφιακή αναπαράσταση Κωδικοποίηση των χρωμάτων Συσκευές εισόδου και εξόδου Βάθος χρώματος και ανάλυση Συμβολική αναπαράσταση Μετάδοση εικόνας Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Ενότητα 11 η : θεωρία Χρώματος & Επεξεργασία Έγχρωμων Εικόνων

Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Ενότητα 11 η : θεωρία Χρώματος & Επεξεργασία Έγχρωμων Εικόνων Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Ενότητα 11 η : θεωρία Χρώματος & Επεξεργασία Έγχρωμων Εικόνων Καθ. Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Σκοποί ενότητας Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Διάσταση σε 72 ppi (cm) 640 x 480 0.3 22 x 16. MegaPixels. 1280 x 960 1.3 45 x 33. 1600 x 1200 2.1 56 x 42. 2048 x 1536 3.

Διάσταση σε 72 ppi (cm) 640 x 480 0.3 22 x 16. MegaPixels. 1280 x 960 1.3 45 x 33. 1600 x 1200 2.1 56 x 42. 2048 x 1536 3. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΧΑΡΙΛΑΟΥ Art & Creative Director Η εργασία με το Photoshop μας επιτρέπει να παράγουμε εικόνες Bitmap. Η εικόνα Bitmap δεν είναι τίποτα άλλο από μία ορθογώνια περιοχή που αναλύεται

Διαβάστε περισσότερα

Έγχρωµο και Ασπρόµαυρο Φως

Έγχρωµο και Ασπρόµαυρο Φως Έγχρωµο και Ασπρόµαυρο Φως Χρώµα: κλάδος φυσικής, φυσιολογίας, ψυχολογίας, τέχνης. Αφορά άµεσα τον προγραµµατιστή των γραφικών. Αν αφαιρέσουµε χρωµατικά χαρακτηριστικά, λαµβάνουµε ασπρόµαυρο φως. Μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ηχρήση του χρώµατος στους χάρτες

Ηχρήση του χρώµατος στους χάρτες Ηχρήση του χρώµατος στους χάρτες Συµβατική χρήση χρωµάτων σε θεµατικούς χάρτες και «ασυµβατότητες» Γεωλογικοί χάρτες: Χάρτες γήινου ανάγλυφου: Χάρτες χρήσεων γης: Χάρτες πυκνότητας πληθυσµού: Χάρτες βροχόπτωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ)

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ) ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (MSC) Καθηγητής Εφαρμογών ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2013 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΩΤΟΑΠΟΔΟΣΗ: ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ιδάσκων: Βασίλειος Γαργανουράκης. Τελικός Προορισµός

Α.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ιδάσκων: Βασίλειος Γαργανουράκης. Τελικός Προορισµός Τελικός Προορισµός 1 CRT (Cathode Ray Tube) http://www.howstuffworks.com Πυροβόλο ηλεκτρονίων στοχεύει σε οθόνη µε επικάλυψη φωσφόρου Παράγεται µια φωτεινή κηλίδα Σαρώνοντας την κηλίδα πάνω-κάτω και αριστερά-δεξιά

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του χρώµατος στη χαρτογραφία και στα ΣΓΠ

Η χρήση του χρώµατος στη χαρτογραφία και στα ΣΓΠ Η χρήση του χρώµατος στη χαρτογραφία και στα ΣΓΠ Συµβατική χρήση χρωµάτων στους τοπογραφικούς χάρτες 1/31 Μαύρο: Γκρι: Κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο: Μπλε: Σκούρο µπλε: Ανοιχτό µπλε: βασικές τοπογραφικές

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας Διδάσκων: Αναγνωστόπουλος Χρήστος Κώδικες μετρήσεων αντικειμένων σε εικόνα Χρωματικά μοντέλα: Munsell, HSB/HSV, CIE-LAB Κώδικες μετρήσεων αντικειμένων σε εικόνες Η βασική

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές που συνδυάζουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέσα : Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video, Animation Στα πολυμέσα η προσπέλαση της πληροφορίας γίνεται με

Εφαρμογές που συνδυάζουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέσα : Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video, Animation Στα πολυμέσα η προσπέλαση της πληροφορίας γίνεται με Τι είναι Πολυμέσακαι τι Υπερμέσα Εφαρμογές που συνδυάζουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέσα : Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video, Animation Στα πολυμέσα η προσπέλαση της πληροφορίας γίνεται με γραμμικό τρόπο (προκαθορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Β2.4 Εκτυπωτές και Σαρωτές

Β2.4 Εκτυπωτές και Σαρωτές Β2.4 Εκτυπωτές και Σαρωτές Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναγνωρίζουμε και να αναφέρουμε τα κύρια χαρακτηριστικά ενός εκτυπωτή/σαρωτή (τεχνολογία, ανάλυση, ταχύτητα, χρώμα, μέγεθος χαρτιού, κόστος, κ.λπ.) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2 Ηλεκτρονική συγγραφή - Πολυµέσα

ΜΑΘΗΜΑ 2 Ηλεκτρονική συγγραφή - Πολυµέσα ΜΑΘΗΜΑ 2 Ηλεκτρονική συγγραφή - Πολυµέσα ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Ψηφιακή Εικόνα Βασικές Έννοιες Βασικοί Όροι Αναλογικό σε Ψηφιακό Μια εικόνα ψηφιοποιείται µέσα από τις διαδικασίες της δειγµατοληψίας και του

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου ιδάσκων: Βασίλειος Γαργανουράκης 1 Περιγραφή Μαθήµατος ΘΕΩΡΙΑ Fast Fourier Transform Συνελίξεις Μη Γραµµικοί Μετασχηµατισµοί Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΕΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα 1 Εφαρμογές πολυμέσων: πολλές μορφές πληροφορίας, αποθηκευμένες σε ψηφιακή μορφή, με δυνατότητα αλληλεπίδρασης κατά την παρουσίασή τους 11.1 Βασικές έννοιες 11.1.1 Γραμμική και μη

Διαβάστε περισσότερα

Συµπίεση Εικόνας: Εισαγωγή, χρωµατικά µοντέλα, βασικές τεχνικές συµπίεσης

Συµπίεση Εικόνας: Εισαγωγή, χρωµατικά µοντέλα, βασικές τεχνικές συµπίεσης ΒΕΣ 04 Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων Συµπίεση Εικόνας: Εισαγωγή, χρωµατικά µοντέλα, βασικές τεχνικές συµπίεσης Πόσες λέξεις αξίζει µια εικόνα; Εισαγωγή Εξαρτάται από την εικόνα και τις λέξεις φυσικά!

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1 Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1 Εφαρμογές πολυμέσων: πολλές μορφές πληροφορίας, αποθηκευμένες σε ψηφιακή μορφή, με δυνατότητα αλληλεπίδρασης κατά την παρουσίασή τους 11.1

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά μέρη ενός Η/Υ

Βασικά μέρη ενός Η/Υ Βασικά μέρη ενός Η/Υ Είσοδος Επεξεργασία Έξοδος Αποθήκευση 1 Οθόνη H οθόνη είναι μια μονάδα οπτικής παρουσίασης πληροφοριών, η οποία συνδέεται με τον υπολογιστή μέσου της κάρτας γραφικών Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μαθήματα 2 και 3: Κύρια Μέρη του Η/Υ - Περιφερειακά 1 Τυπική Σύνθεση ενός Σύγχρονου Υπολογιστή Περιφερειακά Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Εφαρμογές Πολυμέσων

Πληροφορική Εφαρμογές Πολυμέσων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πληροφορική Εφαρμογές Πολυμέσων Ενότητα 4: Ψηφιακές Εικόνες Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Το υλικό του

Κεφάλαιο 3 Το υλικό του Κεφάλαιο 3 Το υλικό του ΗΥ 1 3.1 Η αρχιτεκτονική του ΗΥ Υλικό : οτιδήποτε έχει μια υλική - φυσική υπόσταση σε ένα υπολογιστικό σύστημα Αρχιτεκτονική του ΗΥ: η μελέτη της συμπεριφοράς και της δομής του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Το υλικό του ΗΥ. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 3 Το υλικό του ΗΥ. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 3 Το υλικό του ΗΥ 1 3.1 Η αρχιτεκτονική του ΗΥ Υλικό : οτιδήποτε έχει μια υλική - φυσική υπόσταση σε ένα υπολογιστικό σύστημα Αρχιτεκτονική του ΗΥ: η μελέτη της συμπεριφοράς και της δομής του

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 10: Εισαγωγή στην επεξεργασία εικόνας Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΣ 04: Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων. Περιεχόµενα. Βιβλιογραφία. Εικόνες και Πολυµεσικές Εφαρµογές. Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας.

ΒΕΣ 04: Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων. Περιεχόµενα. Βιβλιογραφία. Εικόνες και Πολυµεσικές Εφαρµογές. Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας. ΒΕΣ 04: Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων Εικόνα και Πολυµεσικές Εφαρµογές Περιεχόµενα Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Σηµειακές µέθοδοι Φίλτρα γειτνίασης Γεωµετρικές µέθοδοι Εικόνες και Πολυµεσικές Εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Τι είναι η ψηφιακή εικόνα 1/67 Το μοντέλο της εικόνας ΜίαεικόναπαριστάνεταιαπόέναπίνακαU που κάθε στοιχείο του u(i,j) ονομάζεται εικονοστοιχείο pixel (picture element). Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

2. Θεωρία Ψηφιακής Εικόνας

2. Θεωρία Ψηφιακής Εικόνας 2. Θεωρία Ψηφιακής Εικόνας Σύνοψη Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση των βασικών θεμάτων που σχετίζονται με την επεξεργασία των εικόνων. Αρχικά, γίνεται η διάκριση μεταξύ ψηφιογραφικών εικόνων (bitmap

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά

Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά Εξωτερικά ένας Η/Υ φαίνεται να αποτελείται από τρία βασικά μέρη. Την οθόνη, το πληκτρολόγιο και την κεντρική μονάδα, ένα κλειστό «κουτί», μέσα στο οποίο βρίσκονται όλα τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμεσικές Εφαρμογές

Πολυμεσικές Εφαρμογές Πολυμεσικές Εφαρμογές Ενότητα 5: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Γεώργιος Στυλιαράς Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών CCD CCD Charged

Διαβάστε περισσότερα

DIP_06 Συμπίεση εικόνας - JPEG. ΤΕΙ Κρήτης

DIP_06 Συμπίεση εικόνας - JPEG. ΤΕΙ Κρήτης DIP_06 Συμπίεση εικόνας - JPEG ΤΕΙ Κρήτης Συμπίεση εικόνας Το μέγεθος μιας εικόνας είναι πολύ μεγάλο π.χ. Εικόνα μεγέθους Α4 δημιουργημένη από ένα σαρωτή με 300 pixels ανά ίντσα και με χρήση του RGB μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 5: Εικόνα Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 5: Εικόνα Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 5: Εικόνα Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 1. ΥΛΙΚΟ 2.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 Ρολόι υπολογιστή ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ CPU 4 ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βίντεο και κινούµενα σχέδια

Βίντεο και κινούµενα σχέδια Βίντεο και κινούµενα σχέδια Περιγραφή του βίντεο Ανάλυση του βίντεο Κωδικοποίηση των χρωµάτων Μετάδοση τηλεοπτικού σήµατος Συµβατικά τηλεοπτικά συστήµατα Τεχνολογία Πολυµέσων 06-1 Περιγραφή του βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

3.0 ΣΑΡΩΣΕΙΣ. Σαρώσεις-Εκτυπώσεις 23/105

3.0 ΣΑΡΩΣΕΙΣ. Σαρώσεις-Εκτυπώσεις 23/105 3.0 ΣΑΡΩΣΕΙΣ Με τους σαρωτές εισάγουμε έγγραφα στον υπολογιστή με σκοπό την αποθήκευσή τους ή τη μετέπειτα επεξεργασία τους. Τα έγγραφα μπορεί να είναι οποιουδήποτε είδους έντυπο υλικό, όπως κείμενα, φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή σε οπτική και μικροσκοπία

Εισαγωγή σε οπτική και μικροσκοπία Εισαγωγή σε οπτική και μικροσκοπία Eukaryotic cells Microscope Cancer Μικροσκόπια Microscopes Ποια είδη υπάρχουν (και γιατί) Πώς λειτουργούν (βασικές αρχές) Πώς και ποια μικροσκόπια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες και γραφικά. Τεχνολογία Πολυµέσων 05-1

Εικόνες και γραφικά. Τεχνολογία Πολυµέσων 05-1 Εικόνες και γραφικά Περιγραφή στατικών εικόνων Αναπαράσταση γραφικών Υλικό γραφικών Dithering και anti-aliasing Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Μετάδοση εικόνας Τεχνολογία Πολυµέσων 05-1 Περιγραφή στατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 007 Τεχνολογία Πληροφορίας Διάλεξη 7. Οπτική Πληροφορία. Μέρος Β

ΗΜΥ 007 Τεχνολογία Πληροφορίας Διάλεξη 7. Οπτική Πληροφορία. Μέρος Β ΗΜΥ 007 Τεχνολογία Πληροφορίας Διάλεξη 7 Οπτική Πληροφορία Μέρος Β TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Περίληψη Θέματα για σήμερα Επανάληψη και

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Οθόνες. Οθόνες και Συστήµατα ήχου. Κατηγορίες οθονών. Κατηγορίες οθονών. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 3. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Οθόνες. Οθόνες και Συστήµατα ήχου. Κατηγορίες οθονών. Κατηγορίες οθονών. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 3 Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Συσκευές Εξόδου Κεφάλαιο 3Α: Οθόνες και Συστήµατα ήχου Οθόνες Σύγκριση οθονών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Γραφικά. Μοντέλο (Πληροφορίες για Περιεχόµενο εικόνας. Επεξεργασία Εικόνων. Εικόνα. Τεχνητή Όραση 1.1. Εργα: : 2000+1 & ΣΚΕΠΣΙΣ (ΕΠΕΑΚ

Εισαγωγή. Γραφικά. Μοντέλο (Πληροφορίες για Περιεχόµενο εικόνας. Επεξεργασία Εικόνων. Εικόνα. Τεχνητή Όραση 1.1. Εργα: : 2000+1 & ΣΚΕΠΣΙΣ (ΕΠΕΑΚ Εισαγωγή Μιάεικόνααξίζει1000 λέξεις : Ανθρώπινοοπτικόκανάλι: 30-40 Μbits/s (=64-85 M λέξεις /min µε 4 γράµµατα/λέξη, 7bits/γράµµα). Γραπτό κείµενο: 600-1200 λέξεις/min. 100.000 αποδοτικότερη επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικά µε Η/Υ. Τεχνολογίες Γραφικών & Στοιχεία µαθηµατικών

Γραφικά µε Η/Υ. Τεχνολογίες Γραφικών & Στοιχεία µαθηµατικών Γραφικά µε Η/Υ Τεχνολογίες Γραφικών & Στοιχεία µαθηµατικών Τεχνολογίες Γραφικών 2/ 4 Τεχνολογία παραγωγής συνθετικής εικόνας (Πλεγµατική οθόνη) Πλεγµατική οθόνη (Raster): δισδιάστατο πλέγµα απόpixels Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧρήση τηςτεχνολογίαςλέιζερ στις Γραφικές Τέχνες. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου 14/12/2008

ΗΧρήση τηςτεχνολογίαςλέιζερ στις Γραφικές Τέχνες. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου 14/12/2008 ΗΧρήση τηςτεχνολογίαςλέιζερ στις Γραφικές Τέχνες Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου 14/12/2008 LASER Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ιατρική Βιοµηχανία Άµυνα Έρευνα Εφαρµογές στις Γραφικές

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ενότητα 7: Συμπίεση Εικόνας κατά JPEG. Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συστήματα Πολυμέσων. Ενότητα 7: Συμπίεση Εικόνας κατά JPEG. Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7: Συμπίεση Εικόνας κατά JPEG Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Η/Υ και Εφαρμογές

Εισαγωγή στους Η/Υ και Εφαρμογές Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εισαγωγή στους Η/Υ και Εφαρμογές tzagara@upatras.gr daskalou@upatras.gr https://eclass.upatras.gr/courses/econ1242/ Θέμα Μαθήματος Υλικό των Η/Υ: Περιφερειακά

Διαβάστε περισσότερα

Scanner (Η σάρωση και τα µυστικά της)

Scanner (Η σάρωση και τα µυστικά της) Scanner (Η σάρωση και τα µυστικά της) Τρόπος Λειτουργίας Ένας scanner χρησιµοποιεί για φωτεινή πηγή µία ισχυρή λάµπα φθορίου, η οποία µπορεί να µετακινηθεί κατά µήκος της συσκευής και να σαρώσει την εικόνα.

Διαβάστε περισσότερα

Β2.5 Οθόνες. Εικόνα 46 Μια οθόνη αποτελείται από εικονοστοιχεία, το καθένα από αυτά έχει τρείς φωτεινές πηγές, για κόκκινο, πράσινο και μπλε χρώμα

Β2.5 Οθόνες. Εικόνα 46 Μια οθόνη αποτελείται από εικονοστοιχεία, το καθένα από αυτά έχει τρείς φωτεινές πηγές, για κόκκινο, πράσινο και μπλε χρώμα Β2.5 Οθόνες Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναγνωρίζουμε και να αναφέρουμε τα κύρια χαρακτηριστικά μιας οθόνης (τεχνολογία, ανάλυση, μέγεθος, κόστος, κ.λπ.) Να αναγνωρίζουμε και να αναφέρουμε τις μονάδες μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Σχεδίαση με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Σχεδίαση με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Ενότητα # 3: Σύγκριση διανυσματικής και ψηφιδωτής μορφής Καθηγητής Ιωάννης Γ. Παρασχάκης Τμήμα Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων Ενότητα 1: Εικόνες - Γραφικά. Επικ. Καθηγητής Συνδουκάς Δημήτριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Συστήματα Πολυμέσων Ενότητα 1: Εικόνες - Γραφικά. Επικ. Καθηγητής Συνδουκάς Δημήτριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Συστήματα Πολυμέσων Ενότητα 1: Εικόνες - Γραφικά Επικ. Καθηγητής Συνδουκάς Δημήτριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ποιότητας χρωμάτων

Οδηγός ποιότητας χρωμάτων Σελίδα 1 από 6 Οδηγός ποιότητας χρωμάτων Ο οδηγός ποιότητας χρωμάτων βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι λειτουργίες που διατίθενται για τη ρύθμιση και προσαρμογή της έγχρωμης

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΕΙΚΟΝΑΣ Αντικείμενο: Εισαγωγή στις βασικές αρχές της ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας χρησιμοποιώντας το MATLAB και το πακέτο Επεξεργασίας Εικόνας. Περιγραφή και αναπαράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΓΓΕ Περιεχόμενα Τερματικά Μονάδες εισόδου και/ή εξόδου Μονάδες εισόδου Πληκτρολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ ΕΣ ΥΛΙΚΟΥ Είσοδος Επεξεργασία Έξοδος Μονάδες Κεντρική Μονάδες εισόδου µονάδα εξόδου Κεντρική Αποθήκευση µονάδα ιαχωρισµός των µονάδων του υλικού

ΜΟΝΑ ΕΣ ΥΛΙΚΟΥ Είσοδος Επεξεργασία Έξοδος Μονάδες Κεντρική Μονάδες εισόδου µονάδα εξόδου Κεντρική Αποθήκευση µονάδα ιαχωρισµός των µονάδων του υλικού ΜΟΝΑ ΕΣ ΥΛΙΚΟΥ Είσοδος Μονάδες εισόδου Επεξεργασία Κεντρική µονάδα Έξοδος Μονάδες εξόδου Κεντρική µονάδα Αποθήκευση ιαχωρισµός των µονάδων του υλικού 2.5 MΟΝΑ ΕΣ ΕΞΟ ΟΥ Οι µονάδες εξόδου εξυπηρετούν την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ποιότητας χρωμάτων

Οδηγός ποιότητας χρωμάτων Σελίδα 1 από 5 Οδηγός ποιότητας χρωμάτων Μενού Ποιότητα Χρήση Print Mode (Λειτουργία εκτύπωσης) Έγχρωμο Μόνο μαύρο Διόρθωση χρώματος Αυτόματη Manual (Μη αυτόματη) Ανάλυση εκτύπωσης 1200 dpi 4800 CQ Σκουρότητα

Διαβάστε περισσότερα

Χρώµατα! τεχνολογία Οι Card χρωµατικοί splitter v3 χώροι και η τηλεόραση. Οι χρωµατικοί χώροι και η τηλεόραση

Χρώµατα! τεχνολογία Οι Card χρωµατικοί splitter v3 χώροι και η τηλεόραση. Οι χρωµατικοί χώροι και η τηλεόραση Οι Card χρωµατικοί splitter v3 χώροι και η τηλεόραση Χρώµατα! Στη φύση το φως δηµιουργεί τα χρώµατα, στην εικόνα, τα χρώµατα δηµιουργούν το φως! Τ Γράφει ο Γιώργος Κακαβιάτος α χρώµατα είναι στην πραγµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

DIP_01 Εισαγωγή στην ψηφιακή εικόνα. ΤΕΙ Κρήτης

DIP_01 Εισαγωγή στην ψηφιακή εικόνα. ΤΕΙ Κρήτης DIP_01 Εισαγωγή στην ψηφιακή εικόνα ΤΕΙ Κρήτης Πληροφορίες Μαθήματος ιαλέξεις Πέμπτη 12:15 15:00 Αιθουσα Γ7 ιδάσκων:. Κοσμόπουλος Γραφείο: Κ23-0-15 (ισόγειο( κλειστού γυμναστηρίου) Ωρες γραφείου Τε 16:00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Η αρχιτεκτονική von Neumann ενεργεί ως το διαχειριστή για να εξασφαλίσει ότι όλα τα µέρη ενεργούν ορθά Συσκευή Εισόδου Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Μονάδα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ψηφιοποίηση, Οργάνωση, Τεκμηρίωση Φωτογραφικών αρχείων και Διάθεση αυτών στο Διαδίκτυο

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ψηφιοποίηση, Οργάνωση, Τεκμηρίωση Φωτογραφικών αρχείων και Διάθεση αυτών στο Διαδίκτυο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ψηφιοποίηση, Οργάνωση, Τεκμηρίωση Φωτογραφικών αρχείων και Διάθεση αυτών στο Διαδίκτυο Κακλαμάνου Γαρυφαλιά Α.Μ. 697 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων. Ενότητα #3: Ιδιότητες μέσων Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επιστήμη των Υπολογιστών

Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων. Ενότητα #3: Ιδιότητες μέσων Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επιστήμη των Υπολογιστών Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων Ενότητα #3: Ιδιότητες μέσων Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επιστήμη των Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφία & Πολυµέσα

Ψηφιακή Φωτογραφία & Πολυµέσα Ψηφιακή Φωτογραφία & Πολυµέσα Φωτογραφία (Σηµειολογία) Συλλογή συναισθηµάτων Οπτική γωνία αντίληψης της πραγµατικότητας Αγωνία του φωτογράφου να κλειδώσει για πάντα τη στιγµή Οδηγός για το ταξίδι στο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται μεγάλο όγκο πληροφοριών και δεδομένων με ταχύτητα και ακρίβεια. Επίσης ένας η/υ μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες,

Διαβάστε περισσότερα

TFT TV. Τι είναι οι TFT και πως λειτουργούν;

TFT TV. Τι είναι οι TFT και πως λειτουργούν; TFT TV Τι είναι οι TFT και πως λειτουργούν; Η ετυμολογία του όρου TFT (Thin Film Transistor ή τρανζίστορ λεπτού φιλμ) μας παραπέμπει στο δομικό στοιχείο ελέγχου της οθόνης, που είναι το τρανζίστορ. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα).

Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα). 14 ο Γυμνάσιο Περιστερίου 1 Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα). Μάθημα 9.1 Ο κόσμος των Πολυμέσων 1. Τι είναι μια Εφαρμογή Πολυμέσων. Λογισμικό στο οποίο χρησιμοποιούνται πολλά και διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Πληροφορική Ι ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ.

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Πληροφορική Ι ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Πληροφορική Ι ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Γκόγκος Χρήστος Τύποι δεδομένων ιάφοροι τύποι δεδοµένων εδοµένα Κείµενο Αριθµοί Εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης

Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναγνωρίζουμε και να ονομάζουμε άλλες περιφερειακές συσκευές και κάρτες επέκτασης Να εντοπίζουμε τα κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) Κ. Παρασκευόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Θεσσαλονίκη 2004 1. Μερικά κλασσικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας ιδάσκων: Αναγνωστόπουλος Χρήστος Αλγόριθµος JPEG για έγχρωµες εικόνες Είδη αρχείων εικόνων Συµπίεση video και ήχου Μπλόκ x Τιµές - 55 Αρχική πληροφορία, 54 54 75 6 7 75

Διαβάστε περισσότερα

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6).

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6). ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΑ Η στερεοσκοπία είναι μια τεχνική που δημιουργεί την ψευδαίσθηση του βάθους σε μια εικόνα. Στηρίζεται στο ότι η τρισδιάστατη φυσική όραση πραγματοποιείται διότι κάθε μάτι βλέπει το ίδιο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Τώρα το παιχνίδι εκτυπώσεων ΑΛΛΑΖΕΙ...

Τώρα το παιχνίδι εκτυπώσεων ΑΛΛΑΖΕΙ... Τώρα το παιχνίδι εκτυπώσεων ΑΛΛΑΖΕΙ... Τι αλλάζει στην Ανατ. Θεσσαλονίκη; Μια Νέα συνεργασία έρχεται στο από την Océ Crystal Point TM technology Océ Varia Dot TM imaging technology Océ Colour Image Logic

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 6.0 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 6.0 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 60 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τηλεόραση είναι σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά επικοινωνιακά συστήματα Δεν υπάρχει άνθρωπος, στις ανεπτυγμένες χώρες, που να μην αφιερώνει ορισμένες ώρες την ημέρα μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοπένα (Light Pen) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΞΟ ΟΥ

Φωτοπένα (Light Pen) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΞΟ ΟΥ Φωτοπένα (Light Pen) Άλλη µια συσκευή εναλλακτική του ποντικιού. Η διαφορά της µε το ποντίκι είναι πως µε την φωτοπένα σηµειώνεις τα α- ντικείµενα που θέλεις να διαχειριστείς κατευθείαν επάνω στην οθόνη.

Διαβάστε περισσότερα

Digital Image Processing

Digital Image Processing Digital Image Processing Πέτρος Καρβέλης pkarvelis@gmail.com Images taken from: R. Gonzalez and R. Woods. Digital Image Processing, Prentice Hall, 2008. Εισαγωγικά Γενικά Πληροφορίες Στόχοι Θεωρία Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CAD Ι

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CAD Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΚΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΟΥΜΠΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΖΗΚΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΟΥΜΠΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΣ ΖΗΚΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΟΥΜΠΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΣ Φυσικά φαινόμενα και τεχνολογία Το λευκό φως Το ουράνιο τόξο Το πολικό σέλας Το χρώμα του ουρανού Το ηλιοβασίλεμα Οι επιγραφές ΝΕΟΝ Το χρώμα στους υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

θεωρία χρώματος & χρωματικά μοντέλα 11/4/2016 Λήδα Στάμου Χαρτογραφία Ι 1

θεωρία χρώματος & χρωματικά μοντέλα 11/4/2016 Λήδα Στάμου Χαρτογραφία Ι 1 θεωρία χρώματος & χρωματικά μοντέλα 11/4/2016 Λήδα Στάμου Χαρτογραφία Ι 1 η φύση της όρασης των χρωμάτων Το χρώμα δεν υφίσταται αν δεν συνυπάρχουν τρία στοιχεία: Μια φωτεινή πηγή (φυσική ή τεχνητή) Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Γενικά Το πρόγραμμα Spatial Analyst είναι μια επέκταση του ArcMap με πολλές επιπλέον δυνατότητες, κυρίως όσον αφορά τα πλεγματικά (raster) δεδομένα. Επιπλέον δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ)

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) Συσκευές αποθήκευσης Ένας υπολογιστής προκειµένου να αποθηκεύσει δεδοµένα χρησιµοποιεί δύο τρόπους αποθήκευσης: Την Κύρια Μνήµη Τις συσκευές µόνιµης αποθήκευσης (δευτερεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Επιστημονικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Εκπαιδευτικού Υλικού ΕΙΚΟΝΑ ΠΑΤΡΑ, 1 Φεβρουαρίου 2012 Έκδοση 1.0 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές Εισόδου/Εξόδου. Εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες και Εφαρμογές τους, 2002, Κώστας Μουρλάς

Συσκευές Εισόδου/Εξόδου. Εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες και Εφαρμογές τους, 2002, Κώστας Μουρλάς Συσκευές Εισόδου/Εξόδου Εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες και Εφαρμογές τους, 2002, Κώστας Μουρλάς 5.2 Ας Επικοινωνήσουμε Κατηγορίες Συσκευών Εισόδου 5.3 Παραδοσιακές Συσκευές Εισόδου 5.4 5.4 Πληκτρολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Όταν παραγγέλλετε με την επιλογή "έλεγχος αρχείου", ελέγχουμε αν υπάρχει ο απαραίτητος ελάχιστος χώρος για ξακρίσματα.

Όταν παραγγέλλετε με την επιλογή έλεγχος αρχείου, ελέγχουμε αν υπάρχει ο απαραίτητος ελάχιστος χώρος για ξακρίσματα. Ανάλυση Για να αποφύγετε την απώλεια ποιότητας, το αρχείο σας (εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω) θα πρέπει να έχει ελάχιστη ανάλυση 300 DPI στο αρχικό(φυσικό) της μέγεθος. Λογότυπα, κείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Ενότητα 2: Αποθήκευση Δεδομένων: Ψηφιακός Υπολογιστής και Δεδομένα, 2ΔΩ Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Διδάσκων: Θεόδωρος Τσιλιγκιρίδης Μαθησιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΗΜΑΤΑ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΕΙΚΟΝΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 2 ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΗΜΑΤΑ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΗΜΑΤΑ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΕΙΚΟΝΑΣ Αντικείμενο: Κατανόηση και αναπαράσταση των βασικών σημάτων δύο διαστάσεων και απεικόνισης αυτών σε εικόνα. Δημιουργία και επεξεργασία των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ Αναλογικό και Ψηφιακό σήμα Τα αναλογικά μεγέθη μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε ηλεκτρικά ή ψηφιακά σήματα. Μετατροπή Αναλογικού

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα, τα σήματα της τροχαίας.

Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα, τα σήματα της τροχαίας. Δεδομένα Πληροφορίες Δεδομένα: Μια ομάδα από σύμβολα, αριθμούς, λέξεις που αντιπροσωπεύουν κάτι και θα χρησιμοποιηθούν σε μια επεξεργασία. Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΗΣΤΕ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ, ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΗΣΤΕ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ, ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ Εκτυπωτές παραγωγής SureColor SC-T3200, SC-T5200, SC-T7200 24, 36 και 44 ιντσών ΚΑΙΝΟΤΟΜΗΣΤΕ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ, ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ Σχέδια CAD Αναπαραγωγή έντυπου υλικού Banner για σημεία πώλησης ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικά & Οπτικοποίηση. Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή. Γραφικά & Οπτικοπίηση: Αρχές & Αλγόριθμοι Κεφάλαιο 1

Γραφικά & Οπτικοποίηση. Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή. Γραφικά & Οπτικοπίηση: Αρχές & Αλγόριθμοι Κεφάλαιο 1 Γραφικά & Οπτικοποίηση Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Ιστορικά Ιστορική ανασκόπηση : 2 Ιστορικά (2) Ρυθμοί ανάπτυξης CPU και GPU 3 Εφαρμογές Ειδικά εφέ για ταινίες & διαφημίσεις Επιστημονική εξερεύνηση μέσω οπτικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Διευθυντής Τ. Α. Μικρόπουλος. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Διευθυντής Τ. Α. Μικρόπουλος. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διευθυντής Τ. Α. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πολυμέσα Ο όρος πολυμέσα αναφέρεται στο συνδυασμό πολλών τρόπων αναπαράστασης της πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

8 τεχνολογία Πολυμέσων DirectX Open GL Βιντεοπροβολείς 67

8 τεχνολογία Πολυμέσων DirectX Open GL Βιντεοπροβολείς 67 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή 13 1.1 Υπερκείμενα - Υπερμέσα - Πολυμέσα 13 1.2 Εξοπλισμός υπολογιστών πολυμε'σων 18 1.3 Χρωματομετρία 21 1.4 Χρωματικά μοντέλα 26 1.4.1 Μοντέλο HSB ή HSL 26 1.4.2 Χρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

[2] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Τύποι δεδομένων. Μπιτ. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό

[2] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Τύποι δεδομένων. Μπιτ. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Αναπαράσταση δεδομένων 2 Τύποι δεδομένων Τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρησιμοποιώντας το CD-ROM Πληροφορικής του εργαστηρίου σας,

3. Χρησιμοποιώντας το CD-ROM Πληροφορικής του εργαστηρίου σας, θητή, το όνομα του πατέρα, το όνομα της μητέρας, ο βαθμός του πρώτου τριμήνου για το κάθε μάθημα που έχει διδαχθεί o μαθητής, ο χαρακτηρισμός της διαγωγής, το σύνολο των απουσιών και το σύνολο των δικαιολογημένων

Διαβάστε περισσότερα

Τι συσχετίζεται με τον ήχο

Τι συσχετίζεται με τον ήχο ΗΧΟΣ Τι συσχετίζεται με τον ήχο Υλικό Κάρτα ήχου Προενυσχιτής Equalizer Ενισχυτής Ηχεία Χώρος Ανθρώπινη ακοή Ψυχοακουστικά φαινόμενα Ηχητική πληροφορία Σημείο αναφοράς 20 μpa Εύρος συχνοτήτων Δειγματοληψία

Διαβάστε περισσότερα