GREEK NEW TESTAMENT REVELATION

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GREEK NEW TESTAMENT REVELATION"

Transcript

1 GREEK NEW TESTAMENT REVELATION 1:1 αποκαλυψισ ιησου χριστου ην εδωκεν αυτω ο θεοσ δειξαι τοισ δουλοι σ αυτου α δει γενεσθαι εν ταχει και εσημανεν αποστειλασ δια του αγγελο υ αυτου τω δουλω αυτου ιωαννη 1:2 οσ εμαρτυρησεν τον λογον του θεου και την μαρτυριαν ιησου χριστο υ οσα ειδεν 1:3 μακαριοσ ο αναγινωσκων και οι ακουοντεσ τουσ λογουσ τησ προφητε ιασ και τηρουντεσ τα εν αυτη γεγραμμενα ο γαρ καιροσ εγγυσ 1:4 ιωαννησ ταισ επτα εκκλησιαισ ταισ εν τη ασια χαρισ υμιν και ειρηνη απο ο ων και ο ην και ο ερχομενοσ και απο των επτα πνευματων α ενωπι ον του θρονου αυτου 1:5 και απο ιησου χριστου ο μαρτυσ ο πιστοσ ο πρωτοτοκοσ των νεκρων και ο αρχων των βασιλεων τησ γησ τω αγαπωντι ημασ και λυσαντι ημασ εκ των αμαρτιων [ημων] ημων εν τω αιματι αυτου 1:6 και εποιησεν ημασ βασιλειαν ιερεισ τω θεω και πατρι αυτου αυτω η δ οξα και το κρατοσ εισ τουσ αιωνασ [των αιωνων] αμην 1:7 ιδου ερχεται μετα των νεφελων και οψεται αυτον πασ οφθαλμοσ και ο ιτινεσ αυτον εξεκεντησαν και κοψονται επ αυτον πασαι αι φυλαι τησ γησ ναι αμην 1:8 εγω ειμι το αλφα και το ω λεγει κυριοσ ο θεοσ ο ων και ο ην και ο ερχο μενοσ ο παντοκρατωρ 1:9 εγω ιωαννησ ο αδελφοσ υμων και συγκοινωνοσ εν τη θλιψει και βασιλ εια και υπομονη εν ιησου εγενομην εν τη νησω τη καλουμενη πατμω δια τον λογον του θεου και την μαρτυριαν ιησου 1:10 εγενομην εν πνευματι εν τη κυριακη ημερα και ηκουσα οπισω μου φ ωνην μεγαλην ωσ σαλπιγγοσ

2 1:11 λεγουσησ ο βλεπεισ γραψον εισ βιβλιον και πεμψον ταισ επτα εκκλη σιαισ εισ εφεσον και εισ σμυρναν και εισ περγαμον και εισ θυατειρα και εισ σαρδεισ και εισ φιλαδελφειαν και εισ λαοδικειαν 1:12 και επεστρεψα βλεπειν την φωνην ητισ ελαλει μετ εμου και επιστρεψ ασ ειδον επτα λυχνιασ χρυσασ 1:13 και εν μεσω των λυχνιων ομοιον υιον ανθρωπου ενδεδυμενον ποδηρ η και περιεζωσμενον προσ τοισ μαστοισ ζωνην χρυσαν 1:14 η δε κεφαλη αυτου και αι τριχεσ λευκαι ωσ εριον λευκον ωσ χιων κα ι οι οφθαλμοι αυτου ωσ φλοξ πυροσ 1:15 και οι ποδεσ αυτου ομοιοι χαλκολιβανω ωσ εν καμινω πεπυρωμενησ και η φωνη αυτου ωσ φωνη υδατων πολλων 1:16 και εχων εν τη δεξια χειρι αυτου αστερασ επτα και εκ του στοματοσ αυτου ρομφαια διστομοσ οξεια εκπορευομενη και η οψισ αυτου ωσ ο ηλι οσ φαινει εν τη δυναμει αυτου 1:17 και οτε ειδον αυτον επεσα προσ τουσ ποδασ αυτου ωσ νεκροσ και εθ ηκεν την δεξιαν αυτου επ εμε λεγων μη φοβου εγω ειμι ο πρωτοσ και ο εσχ ατοσ 1:18 και ο ζων και εγενομην νεκροσ και ιδου ζων ειμι εισ τουσ αιωνασ τω ν αιωνων και εχω τασ κλεισ του θανατου και του αδου 1:19 γραψον ουν α ειδεσ και α εισιν και α μελλει γινεσθαι γενεσθαι μετ α ταυτα 1:20 το μυστηριον των επτα αστερων ουσ ειδεσ επι τησ δεξιασ μου και τα σ επτα λυχνιασ τασ χρυσασ οι επτα αστερεσ αγγελοι των επτα εκκλησιων εισιν και αι λυχνιαι αι επτα επτα εκκλησιαι εισιν 2:1 τω αγγελω τω τησ εν εφεσω εκκλησιασ γραψον ταδε λεγει ο κρατων τουσ επτα αστερασ εν τη δεξια αυτου ο περιπατων εν μεσω των επτα λυχ νιων των χρυσων 2:2 οιδα τα εργα σου και τον κοπον και την υπομονην σου και οτι ου δυν η βαστασαι κακουσ και επειρασασ τουσ λεγοντασ εαυτουσ αποστολουσ και ουκ εισιν και ευρεσ αυτουσ ψευδεισ

3 2:3 και υπομονην εχεισ και εβαστασασ δια το ονομα μου και ου κεκοπια κεσ 2:4 αλλα εχω κατα σου οτι την αγαπην σου την πρωτην αφηκεσ 2:5 μνημονευε ουν ποθεν πεπτωκασ και μετανοησον και τα πρωτα εργα π οιησον ει δε μη ερχομαι σοι και κινησω την λυχνιαν σου εκ του τοπου αυ τησ εαν μη μετανοησησ 2:6 αλλα τουτο εχεισ οτι μισεισ τα εργα των νικολαιτων α καγω μισω 2:7 ο εχων ουσ ακουσατω τι το πνευμα λεγει ταισ εκκλησιαισ τω νικωντι δωσω αυτω φαγειν εκ του ξυλου τησ ζωησ ο εστιν εν τω παραδεισω του θε ου 2:8 και τω αγγελω τω τησ εν σμυρνη εκκλησιασ γραψον ταδε λεγει ο πρ ωτοσ και ο εσχατοσ οσ εγενετο νεκροσ και εζησεν 2:9 οιδα σου την θλιψιν και την πτωχειαν αλλα πλουσιοσ ει και την βλασ φημιαν εκ των λεγοντων ιουδαιουσ ειναι εαυτουσ και ουκ εισιν αλλα συν αγωγη του σατανα 2:10 μη μηδεν φοβου α μελλεισ πασχειν ιδου μελλει βαλλειν ο διαβολο σ εξ υμων εισ φυλακην ινα πειρασθητε και εχητε εξετε θλιψιν ημερων δεκα γινου πιστοσ αχρι θανατου και δωσω σοι τον στεφανον τησ ζωησ 2:11 ο εχων ουσ ακουσατω τι το πνευμα λεγει ταισ εκκλησιαισ ο νικων ου μη αδικηθη εκ του θανατου του δευτερου 2:12 και τω αγγελω τησ εν περγαμω εκκλησιασ γραψον ταδε λεγει ο εχων τ ην ρομφαιαν την διστομον την οξειαν 2:13 οιδα που κατοικεισ οπου ο θρονοσ του σατανα και κρατεισ το ονομα μου και ουκ ηρνησω την πιστιν μου και εν ταισ ημεραισ αντιπασ ο μαρτ υσ μου ο πιστοσ [μου] μου οσ απεκτανθη παρ υμιν οπου ο σατανασ κ ατοικει 2:14 αλλ εχω κατα σου ολιγα οτι εχεισ εκει κρατουντασ την διδαχην βαλ ααμ οσ εδιδασκεν τω βαλακ βαλειν σκανδαλον ενωπιον των υιων ισραηλ φαγειν ειδωλοθυτα και πορνευσαι

4 2:15 ουτωσ εχεισ και συ κρατουντασ την διδαχην [των] νικολαιτων ομ οιωσ 2:16 μετανοησον ουν ει δε μη ερχομαι σοι ταχυ και πολεμησω μετ αυτων εν τη ρομφαια του στοματοσ μου 2:17 ο εχων ουσ ακουσατω τι το πνευμα λεγει ταισ εκκλησιαισ τω νικωντι δωσω αυτω του μαννα του κεκρυμμενου και δωσω αυτω ψηφον λευκην κ αι επι την ψηφον ονομα καινον γεγραμμενον ο ουδεισ οιδεν ει μη ο λαμβα νων 2:18 και τω αγγελω τω τησ εν θυατειροισ εκκλησιασ γραψον ταδε λεγει ο υιοσ του θεου ο εχων τουσ οφθαλμουσ [αυτου] αυτου ωσ φλογα πυρ οσ και οι ποδεσ αυτου ομοιοι χαλκολιβανω 2:19 οιδα σου τα εργα και την αγαπην και την πιστιν και την διακονιαν κ αι την υπομονην σου και τα εργα σου τα εσχατα πλειονα των πρωτων 2:20 αλλα εχω κατα σου οτι αφεισ την γυναικα ιεζαβελ η λεγουσα εαυτην προφητιν και διδασκει και πλανα τουσ εμουσ δουλουσ πορνευσαι και φα γειν ειδωλοθυτα 2:21 και εδωκα αυτη χρονον ινα μετανοηση και ου θελει μετανοησαι εκ τ ησ πορνειασ αυτησ 2:22 ιδου βαλλω αυτην εισ κλινην και τουσ μοιχευοντασ μετ αυτησ εισ θ λιψιν μεγαλην εαν μη μετανοησουσιν μετανοησωσιν εκ των εργων αυτ ησ 2:23 και τα τεκνα αυτησ αποκτενω εν θανατω και γνωσονται πασαι αι εκ κλησιαι οτι εγω ειμι ο εραυνων νεφρουσ και καρδιασ και δωσω υμιν εκασ τω κατα τα εργα υμων 2:24 υμιν δε λεγω τοισ λοιποισ τοισ εν θυατειροισ οσοι ουκ εχουσιν την δι δαχην ταυτην οιτινεσ ουκ εγνωσαν τα βαθεα του σατανα ωσ λεγουσιν ου βαλλω εφ υμασ αλλο βαροσ 2:25 πλην ο εχετε κρατησατε αχρισ <αχρισ> ου αν ηξω 2:26 και ο νικων και ο τηρων αχρι τελουσ τα εργα μου δωσω αυτω εξουσι αν επι των εθνων

5 2:27 και ποιμανει αυτουσ εν ραβδω σιδηρα ωσ τα σκευη τα κεραμικα συν τριβεται [2:28] ωσ καγω ειληφα παρα του πατροσ μου 2:28 και δωσω αυτω τον αστερα τον πρωινον 2:29 ο εχων ουσ ακουσατω τι το πνευμα λεγει ταισ εκκλησιαισ 3:1 και τω αγγελω τησ εν σαρδεσιν εκκλησιασ γραψον ταδε λεγει ο εχων τ α επτα πνευματα του θεου και τουσ επτα αστερασ οιδα σου τα εργα οτι ο νομα εχεισ οτι ζησ και νεκροσ ει 3:2 γινου γρηγορων και στηρισον τα λοιπα α εμελλον αποθανειν ου γαρ ε υρηκα σου τα εργα πεπληρωμενα ενωπιον του θεου μου 3:3 μνημονευε ουν πωσ ειληφασ και ηκουσασ και τηρει και μετανοησον ε αν ουν μη γρηγορησησ ηξω ωσ κλεπτησ και ου μη γνωσ ποιαν ωραν ηξω επι σε 3:4 αλλα εχεισ ολιγα ονοματα εν σαρδεσιν α ουκ εμολυναν τα ιματια αυτ ων και περιπατησουσιν μετ εμου εν λευκοισ οτι αξιοι εισιν 3:5 ο νικων ουτωσ περιβαλειται εν ιματιοισ λευκοισ και ου μη εξαλειψω τ ο ονομα αυτου εκ τησ βιβλου τησ ζωησ και ομολογησω το ονομα αυτου ε νωπιον του πατροσ μου και ενωπιον των αγγελων αυτου 3:6 ο εχων ουσ ακουσατω τι το πνευμα λεγει ταισ εκκλησιαισ 3:7 και τω αγγελω τησ εν φιλαδελφεια εκκλησιασ γραψον ταδε λεγει ο αγιο σ ο αληθινοσ ο εχων την κλειν δαυιδ ο ανοιγων και ουδεισ κλεισει και κλ ειων και ουδεισ ανοιγει 3:8 οιδα σου τα εργα ιδου δεδωκα ενωπιον σου θυραν ηνεωγμενην ην ουδ εισ δυναται κλεισαι αυτην οτι μικραν εχεισ δυναμιν και ετηρησασ μου τ ον λογον και ουκ ηρνησω το ονομα μου 3:9 ιδου διδω εκ τησ συναγωγησ του σατανα των λεγοντων εαυτουσ ιουδα ιουσ ειναι και ουκ εισιν αλλα ψευδονται ιδου ποιησω αυτουσ ινα ηξουσι ν και προσκυνησουσιν ενωπιον των ποδων σου και γνωσιν οτι εγω ηγαπη σα σε

6 3:10 οτι ετηρησασ τον λογον τησ υπομονησ μου καγω σε τηρησω εκ τησ ω ρασ του πειρασμου τησ μελλουσησ ερχεσθαι επι τησ οικουμενησ ολησ π ειρασαι τουσ κατοικουντασ επι τησ γησ 3:11 ερχομαι ταχυ κρατει ο εχεισ ινα μηδεισ λαβη τον στεφανον σου 3:12 ο νικων ποιησω αυτον στυλον εν τω ναω του θεου μου και εξω ου μη εξελθη ετι και γραψω επ αυτον το ονομα του θεου μου και το ονομα τησ π ολεωσ του θεου μου τησ καινησ ιερουσαλημ η καταβαινουσα εκ του ουρ ανου απο του θεου μου και το ονομα μου το καινον 3:13 ο εχων ουσ ακουσατω τι το πνευμα λεγει ταισ εκκλησιαισ 3:14 και τω αγγελω τησ εν λαοδικεια εκκλησιασ γραψον ταδε λεγει ο αμην ο μαρτυσ ο πιστοσ και [ο] αληθινοσ η αρχη τησ κτισεωσ του θεου 3:15 οιδα σου τα εργα οτι ουτε ψυχροσ ει ουτε ζεστοσ οφελον ψυχροσ ησ η ζεστοσ 3:16 ουτωσ οτι χλιαροσ ει και ουτε ζεστοσ ουτε ψυχροσ μελλω σε εμεσαι εκ του στοματοσ μου 3:17 οτι λεγεισ οτι πλουσιοσ ειμι και πεπλουτηκα και ουδεν χρειαν εχω κ αι ουκ οιδασ οτι συ ει ο ταλαιπωροσ και ελεεινοσ και πτωχοσ και τυφλοσ και γυμνοσ 3:18 συμβουλευω σοι αγορασαι παρ εμου χρυσιον πεπυρωμενον εκ πυροσ ινα πλουτησησ και ιματια λευκα ινα περιβαλη και μη φανερωθη η αισχυ νη τησ γυμνοτητοσ σου και κολλουριον <κολλουριον> εγχρισαι τουσ οφθαλμουσ σου ινα βλεπησ 3:19 εγω οσουσ εαν φιλω ελεγχω και παιδευω ζηλευε ουν και μετανοησον 3:20 ιδου εστηκα επι την θυραν και κρουω εαν τισ ακουση τησ φωνησ μο υ και ανοιξη την θυραν [και] εισελευσομαι προσ αυτον και δειπνησω μετ αυτου και αυτοσ μετ εμου 3:21 ο νικων δωσω αυτω καθισαι μετ εμου εν τω θρονω μου ωσ καγω ενικ ησα και εκαθισα μετα του πατροσ μου εν τω θρονω αυτου 3:22 ο εχων ουσ ακουσατω τι το πνευμα λεγει ταισ εκκλησιαισ

7 4:1 μετα ταυτα ειδον και ιδου θυρα ηνεωγμενη εν τω ουρανω και η φωνη η πρωτη ην ηκουσα ωσ σαλπιγγοσ λαλουσησ μετ εμου λεγων αναβα ωδε και δειξω σοι α δει γενεσθαι μετα ταυτα 4:2 ευθεωσ εγενομην εν πνευματι και ιδου θρονοσ εκειτο εν τω ουρανω κα ι επι τον θρονον καθημενοσ 4:3 και ο καθημενοσ ομοιοσ ορασει λιθω ιασπιδι και σαρδιω και ιρισ κυκ λοθεν του θρονου ομοιοσ ορασει σμαραγδινω 4:4 και κυκλοθεν του θρονου θρονοι θρονουσ εικοσι τεσσαρεσ και επι τουσ θρονουσ εικοσι τεσσαρασ πρεσβυτερουσ καθημενουσ περιβεβλημεν ουσ εν ιματιοισ λευκοισ και επι τασ κεφαλασ αυτων στεφανουσ χρυσο υσ 4:5 και εκ του θρονου εκπορευονται αστραπαι και φωναι και βρονται και επτα λαμπαδεσ πυροσ καιομεναι ενωπιον του θρονου α εισιν τα επτα πνε υματα του θεου 4:6 και ενωπιον του θρονου ωσ θαλασσα υαλινη ομοια κρυσταλλω και εν μεσω του θρονου και κυκλω του θρονου τεσσαρα ζωα γεμοντα οφθαλμω ν εμπροσθεν και οπισθεν 4:7 και το ζωον το πρωτον ομοιον λεοντι και το δευτερον ζωον ομοιον μο σχω και το τριτον ζωον εχων το προσωπον ωσ ανθρωπου και το τεταρτον ζωον ομοιον αετω πετομενω 4:8 και τα τεσσαρα ζωα εν καθ εν αυτων εχων ανα πτερυγασ εξ κυκλοθεν και εσωθεν γεμουσιν οφθαλμων και αναπαυσιν ουκ εχουσιν ημερασ και νυκτοσ λεγοντεσ αγιοσ αγιοσ αγιοσ κυριοσ ο θεοσ ο παντοκρατωρ ο ην κ αι ο ων και ο ερχομενοσ 4:9 και οταν δωσουσιν τα ζωα δοξαν και τιμην και ευχαριστιαν τω καθη μενω επι του θρονου τω θρονω τω ζωντι εισ τουσ αιωνασ των αιωνων 4:10 πεσουνται οι εικοσι τεσσαρεσ πρεσβυτεροι ενωπιον του καθημενου ε πι του θρονου και προσκυνησουσιν τω ζωντι εισ τουσ αιωνασ των αιωνω ν και βαλουσιν τουσ στεφανουσ αυτων ενωπιον του θρονου λεγοντεσ

8 4:11 αξιοσ ει ο κυριοσ και ο θεοσ ημων λαβειν την δοξαν και την τιμην κ αι την δυναμιν οτι συ εκτισασ τα παντα και δια το θελημα σου ησαν και εκτισθησαν 5:1 και ειδον επι την δεξιαν του καθημενου επι του θρονου βιβλιον γεγρα μμενον εσωθεν και οπισθεν κατεσφραγισμενον σφραγισιν επτα 5:2 και ειδον αγγελον ισχυρον κηρυσσοντα εν φωνη μεγαλη τισ αξιοσ ανο ιξαι το βιβλιον και λυσαι τασ σφραγιδασ αυτου 5:3 και ουδεισ εδυνατο εν τω ουρανω ουδε επι τησ γησ ουδε υποκατω τησ γησ ανοιξαι το βιβλιον ουτε βλεπειν αυτο 5:4 και [εγω] εκλαιον πολυ οτι ουδεισ αξιοσ ευρεθη ανοιξαι το βιβλιον ουτε βλεπειν αυτο 5:5 και εισ εκ των πρεσβυτερων λεγει μοι μη κλαιε ιδου ενικησεν ο λεων ο εκ τησ φυλησ ιουδα η ριζα δαυιδ ανοιξαι το βιβλιον και τασ επτα σφραγι δασ αυτου 5:6 και ειδον εν μεσω του θρονου και των τεσσαρων ζωων και εν μεσω τω ν πρεσβυτερων αρνιον εστηκοσ ωσ εσφαγμενον εχων κερατα επτα και οφθ αλμουσ επτα οι εισιν τα [επτα] πνευματα του θεου απεσταλμενοι εισ πασ αν την γην 5:7 και ηλθεν και ειληφεν εκ τησ δεξιασ του καθημενου επι του θρονου 5:8 και οτε ελαβεν το βιβλιον τα τεσσαρα ζωα και οι εικοσι τεσσαρεσ πρε σβυτεροι επεσαν ενωπιον του αρνιου εχοντεσ εκαστοσ κιθαραν και φιαλ ασ χρυσασ γεμουσασ θυμιαματων αι εισιν αι προσευχαι των αγιων 5:9 και αδουσιν ωδην καινην λεγοντεσ αξιοσ ει λαβειν το βιβλιον και ανο ιξαι τασ σφραγιδασ αυτου οτι εσφαγησ και ηγορασασ τω θεω εν τω αιματ ι σου εκ πασησ φυλησ και γλωσσησ και λαου και εθνουσ 5:10 και εποιησασ αυτουσ τω θεω ημων βασιλειαν και ιερεισ και βασιλε υουσιν βασιλευσουσιν επι τησ γησ 5:11 και ειδον και ηκουσα φωνην αγγελων πολλων κυκλω του θρονου και των ζωων και των πρεσβυτερων και ην ο αριθμοσ αυτων μυριαδεσ μυρια δων και χιλιαδεσ χιλιαδων

9 5:12 λεγοντεσ φωνη μεγαλη αξιον εστιν το αρνιον το εσφαγμενον λαβειν τ ην δυναμιν και πλουτον και σοφιαν και ισχυν και τιμην και δοξαν και ευ λογιαν 5:13 και παν κτισμα ο εν τω ουρανω και επι τησ γησ και υποκατω τησ γησ και επι τησ θαλασσησ [εστιν] και τα εν αυτοισ παντα ηκουσα λεγοντ ασ τω καθημενω επι του θρονου τω θρονω και τω αρνιω η ευλογια και η τιμη και η δοξα και το κρατοσ εισ τουσ αιωνασ των αιωνων 5:14 και τα τεσσαρα ζωα ελεγον αμην και οι πρεσβυτεροι επεσαν και προ σεκυνησαν 6:1 και ειδον οτε ηνοιξεν το αρνιον μιαν εκ των επτα σφραγιδων και ηκου σα ενοσ εκ των τεσσαρων ζωων λεγοντοσ ωσ φωνη βροντησ ερχου 6:2 και ειδον και ιδου ιπποσ λευκοσ και ο καθημενοσ επ αυτον εχων τοξο ν και εδοθη αυτω στεφανοσ και εξηλθεν νικων και ινα νικηση 6:3 και οτε ηνοιξεν την σφραγιδα την δευτεραν ηκουσα του δευτερου ζωο υ λεγοντοσ ερχου 6:4 και εξηλθεν αλλοσ ιπποσ πυρροσ και τω καθημενω επ αυτον εδοθη [ αυτω] αυτω λαβειν την ειρηνην [εκ] εκ τησ γησ και ινα αλληλουσ σ φαξουσιν και εδοθη αυτω μαχαιρα μεγαλη 6:5 και οτε ηνοιξεν την σφραγιδα την τριτην ηκουσα του τριτου ζωου λεγ οντοσ ερχου και ειδον και ιδου ιπποσ μελασ και ο καθημενοσ επ αυτον ε χων ζυγον εν τη χειρι αυτου 6:6 και ηκουσα ωσ φωνην εν μεσω των τεσσαρων ζωων λεγουσαν χοινιξ σ ιτου δηναριου και τρεισ χοινικεσ κριθων δηναριου και το ελαιον και τον οινον μη αδικησησ 6:7 και οτε ηνοιξεν την σφραγιδα την τεταρτην ηκουσα φωνην του τεταρτ ου ζωου λεγοντοσ ερχου 6:8 και ειδον και ιδου ιπποσ χλωροσ και ο καθημενοσ επανω [αυτου] α υτου ονομα αυτω [ο] θανατοσ και ο αδησ ηκολουθει μετ αυτου και εδοθ η αυτοισ εξουσια επι το τεταρτον τησ γησ αποκτειναι εν ρομφαια και εν λ ιμω και εν θανατω και υπο των θηριων τησ γησ

10 6:9 και οτε ηνοιξεν την πεμπτην σφραγιδα ειδον υποκατω του θυσιαστηρι ου τασ ψυχασ των εσφαγμενων δια τον λογον του θεου και δια την μαρτυ ριαν ην ειχον 6:10 και εκραξαν φωνη μεγαλη λεγοντεσ εωσ ποτε ο δεσποτησ ο αγιοσ και αληθινοσ ου κρινεισ και εκδικεισ το αιμα ημων εκ των κατοικουντων επι τησ γησ 6:11 και εδοθη αυτοισ εκαστω στολη λευκη και ερρεθη αυτοισ ινα αναπα υσονται ετι χρονον μικρον εωσ πληρωθωσιν και οι συνδουλοι αυτων και οι αδελφοι αυτων οι μελλοντεσ αποκτεννεσθαι ωσ και αυτοι 6:12 και ειδον οτε ηνοιξεν την σφραγιδα την εκτην και σεισμοσ μεγασ εγε νετο και ο ηλιοσ εγενετο μελασ ωσ σακκοσ τριχινοσ και η σεληνη ολη εγ ενετο ωσ αιμα 6:13 και οι αστερεσ του ουρανου επεσαν εισ την γην ωσ συκη βαλλει του σ ολυνθουσ αυτησ υπο ανεμου μεγαλου σειομενη 6:14 και ο ουρανοσ απεχωρισθη ωσ βιβλιον ελισσομενον και παν οροσ κ αι νησοσ εκ των τοπων αυτων εκινηθησαν 6:15 και οι βασιλεισ τησ γησ και οι μεγιστανεσ και οι χιλιαρχοι και οι πλ ουσιοι και οι ισχυροι και πασ δουλοσ και ελευθεροσ εκρυψαν εαυτουσ ει σ τα σπηλαια και εισ τασ πετρασ των ορεων 6:16 και λεγουσιν τοισ ορεσιν και ταισ πετραισ πεσετε εφ ημασ και κρυψ ατε ημασ απο προσωπου του καθημενου επι του θρονου και απο τησ οργη σ του αρνιου 6:17 οτι ηλθεν η ημερα η μεγαλη τησ οργησ αυτων και τισ δυναται σταθη ναι 7:1 μετα τουτο ειδον τεσσαρασ αγγελουσ εστωτασ επι τασ τεσσαρασ γωνι ασ τησ γησ κρατουντασ τουσ τεσσαρασ ανεμουσ τησ γησ ινα μη πνεη αν εμοσ επι τησ γησ μητε επι τησ θαλασσησ μητε επι παν δενδρον 7:2 και ειδον αλλον αγγελον αναβαινοντα απο ανατολησ ηλιου εχοντα σ φραγιδα θεου ζωντοσ και εκραξεν φωνη μεγαλη τοισ τεσσαρσιν αγγελοισ οισ εδοθη αυτοισ αδικησαι την γην και την θαλασσαν

11 7:3 λεγων μη αδικησητε την γην μητε την θαλασσαν μητε τα δενδρα αχρι σφραγισωμεν τουσ δουλουσ του θεου ημων επι των μετωπων αυτων 7:4 και ηκουσα τον αριθμον των εσφραγισμενων εκατον τεσσερακοντα τε σσαρεσ χιλιαδεσ εσφραγισμενοι εκ πασησ φυλησ υιων ισραηλ 7:5 εκ φυλησ ιουδα δωδεκα χιλιαδεσ εσφραγισμενοι εκ φυλησ ρουβην δωδ εκα χιλιαδεσ εκ φυλησ γαδ δωδεκα χιλιαδεσ 7:6 εκ φυλησ ασηρ δωδεκα χιλιαδεσ εκ φυλησ νεφθαλιμ δωδεκα χιλιαδεσ εκ φυλησ μανασση δωδεκα χιλιαδεσ 7:7 εκ φυλησ συμεων δωδεκα χιλιαδεσ εκ φυλησ λευι δωδεκα χιλιαδεσ εκ φυλησ ισσαχαρ δωδεκα χιλιαδεσ 7:8 εκ φυλησ ζαβουλων δωδεκα χιλιαδεσ εκ φυλησ ιωσηφ δωδεκα χιλιαδε σ εκ φυλησ βενιαμιν δωδεκα χιλιαδεσ εσφραγισμενοι 7:9 μετα ταυτα ειδον και ιδου οχλοσ πολυσ ον αριθμησαι αυτον ουδεισ ε δυνατο εκ παντοσ εθνουσ και φυλων και λαων και γλωσσων εστωτεσ ενω πιον του θρονου και ενωπιον του αρνιου περιβεβλημενουσ στολασ λευκα σ και φοινικεσ εν ταισ χερσιν αυτων 7:10 και κραζουσιν φωνη μεγαλη λεγοντεσ η σωτηρια τω θεω ημων τω κα θημενω επι τω θρονω και τω αρνιω 7:11 και παντεσ οι αγγελοι ειστηκεισαν κυκλω του θρονου και των πρεσβ υτερων και των τεσσαρων ζωων και επεσαν ενωπιον του θρονου επι τα πρ οσωπα αυτων και προσεκυνησαν τω θεω 7:12 λεγοντεσ αμην η ευλογια και η δοξα και η σοφια και η ευχαριστια κ αι η τιμη και η δυναμισ και η ισχυσ τω θεω ημων εισ τουσ αιωνασ των αι ωνων [αμην] αμην 7:13 και απεκριθη εισ εκ των πρεσβυτερων λεγων μοι ουτοι οι περιβεβλημ ενοι τασ στολασ τασ λευκασ τινεσ εισιν και ποθεν ηλθον 7:14 και ειρηκα αυτω κυριε μου συ οιδασ και ειπεν μοι ουτοι εισιν οι ερχ ομενοι εκ τησ θλιψεωσ τησ μεγαλησ και επλυναν τασ στολασ αυτων και ελευκαναν αυτασ εν τω αιματι του αρνιου

12 7:15 δια τουτο εισιν ενωπιον του θρονου του θεου και λατρευουσιν αυτω ημερασ και νυκτοσ εν τω ναω αυτου και ο καθημενοσ επι του θρονου σκ ηνωσει επ αυτουσ 7:16 ου πεινασουσιν ετι ουδε διψησουσιν ετι ουδε μη πεση επ αυτουσ ο η λιοσ ουδε παν καυμα 7:17 οτι το αρνιον το ανα μεσον του θρονου ποιμανει αυτουσ και οδηγησ ει αυτουσ επι ζωησ πηγασ υδατων και εξαλειψει ο θεοσ παν δακρυον εκ τ ων οφθαλμων αυτων 8:1 και οταν ηνοιξεν την σφραγιδα την εβδομην εγενετο σιγη εν τω ουραν ω ωσ ημιωριον 8:2 και ειδον τουσ επτα αγγελουσ οι ενωπιον του θεου εστηκασιν και εδοθ ησαν αυτοισ επτα σαλπιγγεσ 8:3 και αλλοσ αγγελοσ ηλθεν και εσταθη επι του θυσιαστηριου εχων λιβα νωτον χρυσουν και εδοθη αυτω θυμιαματα πολλα ινα δωσει ταισ προσευ χαισ των αγιων παντων επι το θυσιαστηριον το χρυσουν το ενωπιον του θ ρονου 8:4 και ανεβη ο καπνοσ των θυμιαματων ταισ προσευχαισ των αγιων εκ χ ειροσ του αγγελου ενωπιον του θεου 8:5 και ειληφεν ο αγγελοσ τον λιβανωτον και εγεμισεν αυτον εκ του πυρο σ του θυσιαστηριου και εβαλεν εισ την γην και εγενοντο βρονται και φων αι και αστραπαι και σεισμοσ 8:6 και οι επτα αγγελοι οι εχοντεσ τασ επτα σαλπιγγασ ητοιμασαν αυτουσ ινα σαλπισωσιν 8:7 και ο πρωτοσ εσαλπισεν και εγενετο χαλαζα και πυρ μεμιγμενα εν αιμ ατι και εβληθη εισ την γην και το τριτον τησ γησ κατεκαη και το τριτον τ ων δενδρων κατεκαη και πασ χορτοσ χλωροσ κατεκαη 8:8 και ο δευτεροσ αγγελοσ εσαλπισεν και ωσ οροσ μεγα πυρι καιομενον ε βληθη εισ την θαλασσαν και εγενετο το τριτον τησ θαλασσησ αιμα 8:9 και απεθανεν το τριτον των κτισματων των εν τη θαλασση τα εχοντα ψυχασ και το τριτον των πλοιων διεφθαρησαν

13 8:10 και ο τριτοσ αγγελοσ εσαλπισεν και επεσεν εκ του ουρανου αστηρ με γασ καιομενοσ ωσ λαμπασ και επεσεν επι το τριτον των ποταμων και επι τασ πηγασ των υδατων 8:11 και το ονομα του αστεροσ λεγεται ο αψινθοσ και εγενετο το τριτον τ ων υδατων εισ αψινθον και πολλοι των ανθρωπων απεθανον εκ των υδατ ων οτι επικρανθησαν 8:12 και ο τεταρτοσ αγγελοσ εσαλπισεν και επληγη το τριτον του ηλιου κ αι το τριτον τησ σεληνησ και το τριτον των αστερων ινα σκοτισθη το τριτ ον αυτων και η ημερα μη φανη το τριτον αυτησ και η νυξ ομοιωσ 8:13 και ειδον και ηκουσα ενοσ αετου πετομενου εν μεσουρανηματι λεγο ντοσ φωνη μεγαλη ουαι ουαι ουαι τουσ κατοικουντασ επι τησ γησ εκ των λοιπων φωνων τησ σαλπιγγοσ των τριων αγγελων των μελλοντων σαλπιζει ν 9:1 και ο πεμπτοσ αγγελοσ εσαλπισεν και ειδον αστερα εκ του ουρανου πε πτωκοτα εισ την γην και εδοθη αυτω η κλεισ του φρεατοσ τησ αβυσσου 9:2 και ηνοιξεν το φρεαρ τησ αβυσσου και ανεβη καπνοσ εκ του φρεατοσ ωσ καπνοσ καμινου μεγαλησ και εσκοτωθη ο ηλιοσ και ο αηρ εκ του καπ νου του φρεατοσ 9:3 και εκ του καπνου εξηλθον ακριδεσ εισ την γην και εδοθη αυταισ εξο υσια ωσ εχουσιν εξουσιαν οι σκορπιοι τησ γησ 9:4 και ερρεθη αυταισ ινα μη αδικησουσιν τον χορτον τησ γησ ουδε παν χλωρον ουδε παν δενδρον ει μη τουσ ανθρωπουσ οιτινεσ ουκ εχουσιν την σφραγιδα του θεου επι των μετωπων 9:5 και εδοθη αυταισ αυτοισ ινα μη αποκτεινωσιν αυτουσ αλλ ινα βα σανισθησονται μηνασ πεντε και ο βασανισμοσ αυτων ωσ βασανισμοσ σ κορπιου οταν παιση ανθρωπον 9:6 και εν ταισ ημεραισ εκειναισ ζητησουσιν οι ανθρωποι τον θανατον κ αι ου μη ευρησουσιν αυτον και επιθυμησουσιν αποθανειν και φευγει ο θ ανατοσ απ αυτων

14 9:7 και τα ομοιωματα των ακριδων ομοια ιπποισ ητοιμασμενοισ εισ πολε μον και επι τασ κεφαλασ αυτων ωσ στεφανοι ομοιοι χρυσω και τα προσω πα αυτων ωσ προσωπα ανθρωπων 9:8 και ειχον τριχασ ωσ τριχασ γυναικων και οι οδοντεσ αυτων ωσ λεοντ ων ησαν 9:9 και ειχον θωρακασ ωσ θωρακασ σιδηρουσ και η φωνη των πτερυγων αυτων ωσ φωνη αρματων ιππων πολλων τρεχοντων εισ πολεμον 9:10 και εχουσιν ουρασ ομοιασ σκορπιοισ και κεντρα και εν ταισ ουραισ αυτων η εξουσια αυτων αδικησαι τουσ ανθρωπουσ μηνασ πεντε 9:11 εχουσιν επ αυτων βασιλεα τον αγγελον τησ αβυσσου ονομα αυτω εβ ραιστι αβαδδων και εν τη ελληνικη ονομα εχει απολλυων 9:12 η ουαι η μια απηλθεν ιδου ερχεται ετι δυο ουαι μετα ταυτα 9:13 και ο εκτοσ αγγελοσ εσαλπισεν και ηκουσα φωνην μιαν εκ των [τε σσαρων] κερατων του θυσιαστηριου του χρυσου του ενωπιον του θεου 9:14 λεγοντα τω εκτω αγγελω ο εχων την σαλπιγγα λυσον τουσ τεσσαρασ αγγελουσ τουσ δεδεμενουσ επι τω ποταμω τω μεγαλω ευφρατη 9:15 και ελυθησαν οι τεσσαρεσ αγγελοι οι ητοιμασμενοι εισ την ωραν και ημεραν και μηνα και ενιαυτον ινα αποκτεινωσιν το τριτον των ανθρωπω ν 9:16 και ο αριθμοσ των στρατευματων του ιππικου δισμυριαδεσ μυριαδω ν ηκουσα τον αριθμον αυτων 9:17 και ουτωσ ειδον τουσ ιππουσ εν τη ορασει και τουσ καθημενουσ επ αυτων εχοντασ θωρακασ πυρινουσ και υακινθινουσ και θειωδεισ και αι κεφαλαι των ιππων ωσ κεφαλαι λεοντων και εκ των στοματων αυτων εκπο ρευεται πυρ και καπνοσ και θειον 9:18 απο των τριων πληγων τουτων απεκτανθησαν το τριτον των ανθρωπ ων εκ του πυροσ και του καπνου και του θειου του εκπορευομενου εκ των στοματων αυτων

15 9:19 η γαρ εξουσια των ιππων εν τω στοματι αυτων εστιν και εν ταισ ουρ αισ αυτων αι γαρ ουραι αυτων ομοιαι οφεσιν εχουσαι κεφαλασ και εν αυ ταισ αδικουσιν 9:20 και οι λοιποι των ανθρωπων οι ουκ απεκτανθησαν εν ταισ πληγαισ τ αυταισ ου ουδε μετενοησαν εκ των εργων των χειρων αυτων ινα μη πρ οσκυνησουσιν τα δαιμονια και τα ειδωλα τα χρυσα και τα αργυρα και τα χαλκα και τα λιθινα και τα ξυλινα α ουτε βλεπειν δυνανται ουτε ακουει ν ουτε περιπατειν 9:21 και ου μετενοησαν εκ των φονων αυτων ουτε εκ των φαρμακων αυτω ν ουτε εκ τησ πορνειασ αυτων ουτε εκ των κλεμματων αυτων 10:1 και ειδον αλλον αγγελον ισχυρον καταβαινοντα εκ του ουρανου περι βεβλημενον νεφελην και η ιρισ επι την κεφαλην τησ κεφαλησ αυτου κ αι το προσωπον αυτου ωσ ο ηλιοσ και οι ποδεσ αυτου ωσ στυλοι πυροσ 10:2 και εχων εν τη χειρι αυτου βιβλαριδιον ηνεωγμενον και εθηκεν τον π οδα αυτου τον δεξιον επι τησ θαλασσησ τον δε ευωνυμον επι τησ γησ 10:3 και εκραξεν φωνη μεγαλη ωσπερ λεων μυκαται και οτε εκραξεν ελαλ ησαν αι επτα βρονται τασ εαυτων φωνασ 10:4 και οτε ελαλησαν αι επτα βρονται ημελλον γραφειν και ηκουσα φων ην εκ του ουρανου λεγουσαν σφραγισον α ελαλησαν αι επτα βρονται και μη αυτα γραψησ 10:5 και ο αγγελοσ ον ειδον εστωτα επι τησ θαλασσησ και επι τησ γησ ηρ εν την χειρα αυτου την δεξιαν εισ τον ουρανον 10:6 και ωμοσεν εν τω ζωντι εισ τουσ αιωνασ των αιωνων οσ εκτισεν τον ουρανον και τα εν αυτω και την γην και τα εν αυτη [και και την θαλα σσαν και τα εν αυτη] αυτη οτι χρονοσ ουκετι εσται 10:7 αλλ εν ταισ ημεραισ τησ φωνησ του εβδομου αγγελου οταν μελλη σα λπιζειν και ετελεσθη το μυστηριον του θεου ωσ ευηγγελισεν τουσ εαυτου δουλουσ τουσ προφητασ 10:8 και η φωνη ην ηκουσα εκ του ουρανου παλιν λαλουσαν μετ εμου και λεγουσαν υπαγε λαβε το βιβλιον το ηνεωγμενον εν τη χειρι του αγγελου τ ου εστωτοσ επι τησ θαλασσησ και επι τησ γησ

16 10:9 και απηλθα προσ τον αγγελον λεγων αυτω δουναι μοι το βιβλαριδιον και λεγει μοι λαβε και καταφαγε αυτο και πικρανει σου την κοιλιαν αλλ ε ν τω στοματι σου εσται γλυκυ ωσ μελι 10:10 και ελαβον το βιβλαριδιον εκ τησ χειροσ του αγγελου και κατεφαγο ν αυτο και ην εν τω στοματι μου ωσ μελι γλυκυ και οτε εφαγον αυτο επικρ ανθη η κοιλια μου 10:11 και λεγουσιν μοι δει σε παλιν προφητευσαι επι λαοισ και εθνεσιν κ αι γλωσσαισ και βασιλευσιν πολλοισ 11:1 και εδοθη μοι καλαμοσ ομοιοσ ραβδω λεγων εγειρε και μετρησον τον ναον του θεου και το θυσιαστηριον και τουσ προσκυνουντασ εν αυτω 11:2 και την αυλην την εξωθεν του ναου εκβαλε εξωθεν και μη αυτην μετ ρησησ οτι εδοθη τοισ εθνεσιν και την πολιν την αγιαν πατησουσιν μηνασ τεσσερακοντα [και] δυο 11:3 και δωσω τοισ δυσιν μαρτυσιν μου και προφητευσουσιν ημερασ χιλι ασ διακοσιασ εξηκοντα περιβεβλημενουσ περιβεβλημενοι σακκουσ 11:4 ουτοι εισιν αι δυο ελαιαι και αι δυο λυχνιαι [αι] αι ενωπιον του κ υριου τησ γησ εστωτεσ 11:5 και ει τισ αυτουσ θελει αδικησαι πυρ εκπορευεται εκ του στοματοσ αυτων και κατεσθιει τουσ εχθρουσ αυτων και ει τισ θεληση αυτουσ αδικ ησαι ουτωσ δει αυτον αποκτανθηναι 11:6 ουτοι εχουσιν την εξουσιαν κλεισαι τον ουρανον ινα μη υετοσ βρεχ η τασ ημερασ τησ προφητειασ αυτων και εξουσιαν εχουσιν επι των υδατ ων στρεφειν αυτα εισ αιμα και παταξαι την γην εν παση πληγη οσακισ εα ν θελησωσιν 11:7 και οταν τελεσωσιν την μαρτυριαν αυτων το θηριον το αναβαινον εκ τησ αβυσσου ποιησει μετ αυτων πολεμον και νικησει αυτουσ και αποκτε νει αυτουσ 11:8 και το πτωμα αυτων επι τησ πλατειασ τησ πολεωσ τησ μεγαλησ ητισ καλειται πνευματικωσ σοδομα και αιγυπτοσ οπου και ο κυριοσ αυτων εσ ταυρωθη

17 11:9 και βλεπουσιν εκ των λαων και φυλων και γλωσσων και εθνων το πτ ωμα αυτων ημερασ τρεισ και ημισυ και τα πτωματα αυτων ουκ αφιουσιν τεθηναι εισ μνημα 11:10 και οι κατοικουντεσ επι τησ γησ χαιρουσιν επ αυτοισ και ευφραινο νται και δωρα πεμψουσιν αλληλοισ οτι ουτοι οι δυο προφηται εβασανισα ν τουσ κατοικουντασ επι τησ γησ 11:11 και μετα [τασ] τασ τρεισ ημερασ και ημισυ πνευμα ζωησ εκ του θεου εισηλθεν [εν] εν αυτοισ και εστησαν επι τουσ ποδασ αυτων και φ οβοσ μεγασ επεπεσεν επι τουσ θεωρουντασ αυτουσ 11:12 και ηκουσαν φωνησ μεγαλησ εκ του ουρανου λεγουσησ αυτοισ ανα βατε ωδε και ανεβησαν εισ τον ουρανον εν τη νεφελη και εθεωρησαν αυτ ουσ οι εχθροι αυτων 11:13 και εν εκεινη τη ωρα εγενετο σεισμοσ μεγασ και το δεκατον τησ πολ εωσ επεσεν και απεκτανθησαν εν τω σεισμω ονοματα ανθρωπων χιλιαδεσ επτα και οι λοιποι εμφοβοι εγενοντο και εδωκαν δοξαν τω θεω του ουραν ου 11:14 η ουαι η δευτερα απηλθεν ιδου η ουαι η τριτη ερχεται ταχυ 11:15 και ο εβδομοσ αγγελοσ εσαλπισεν και εγενοντο φωναι μεγαλαι εν τω ουρανω λεγοντεσ εγενετο η βασιλεια του κοσμου του κυριου ημων και το υ χριστου αυτου και βασιλευσει εισ τουσ αιωνασ των αιωνων 11:16 και οι εικοσι τεσσαρεσ πρεσβυτεροι [οι] ενωπιον του θεου καθημεν οι επι τουσ θρονουσ αυτων επεσαν επι τα προσωπα αυτων και προσεκυνη σαν τω θεω 11:17 λεγοντεσ ευχαριστουμεν σοι κυριε ο θεοσ ο παντοκρατωρ ο ων και ο ην οτι ειληφασ την δυναμιν σου την μεγαλην και εβασιλευσασ 11:18 και τα εθνη ωργισθησαν και ηλθεν η οργη σου και ο καιροσ των νεκ ρων κριθηναι και δουναι τον μισθον τοισ δουλοισ σου τοισ προφηταισ κα ι τοισ αγιοισ και τοισ φοβουμενοισ το ονομα σου τουσ μικρουσ και τουσ μεγαλουσ και διαφθειραι τουσ διαφθειροντασ την γην

18 11:19 και ηνοιγη ο ναοσ του θεου ο εν τω ουρανω και ωφθη η κιβωτοσ τη σ διαθηκησ αυτου εν τω ναω αυτου και εγενοντο αστραπαι και φωναι και βρονται και σεισμοσ και χαλαζα μεγαλη 12:1 και σημειον μεγα ωφθη εν τω ουρανω γυνη περιβεβλημενη τον ηλιον και η σεληνη υποκατω των ποδων αυτησ και επι τησ κεφαλησ αυτησ στεφ ανοσ αστερων δωδεκα 12:2 και εν γαστρι εχουσα και κραζει ωδινουσα και βασανιζομενη τεκειν 12:3 και ωφθη αλλο σημειον εν τω ουρανω και ιδου δρακων μεγασ πυρρο σ εχων κεφαλασ επτα και κερατα δεκα και επι τασ κεφαλασ αυτου επτα δ ιαδηματα 12:4 και η ουρα αυτου συρει το τριτον των αστερων του ουρανου και εβα λεν αυτουσ εισ την γην και ο δρακων εστηκεν ενωπιον τησ γυναικοσ τησ μελλουσησ τεκειν ινα οταν τεκη το τεκνον αυτησ καταφαγη 12:5 και ετεκεν υιον αρσεν οσ μελλει ποιμαινειν παντα τα εθνη εν ραβδω σιδηρα και ηρπασθη το τεκνον αυτησ προσ τον θεον και προσ τον θρονον αυτου 12:6 και η γυνη εφυγεν εισ την ερημον οπου εχει εκει τοπον ητοιμασμενον απο του θεου ινα εκει τρεφωσιν αυτην ημερασ χιλιασ διακοσιασ εξηκοντ α 12:7 και εγενετο πολεμοσ εν τω ουρανω ο μιχαηλ και οι αγγελοι αυτου το υ πολεμησαι μετα του δρακοντοσ και ο δρακων επολεμησεν και οι αγγελο ι αυτου 12:8 και ουκ ισχυσεν ουδε τοποσ ευρεθη αυτων ετι εν τω ουρανω 12:9 και εβληθη ο δρακων ο μεγασ ο οφισ ο αρχαιοσ ο καλουμενοσ διαβο λοσ και ο σατανασ ο πλανων την οικουμενην ολην εβληθη εισ την γην κ αι οι αγγελοι αυτου μετ αυτου εβληθησαν 12:10 και ηκουσα φωνην μεγαλην εν τω ουρανω λεγουσαν αρτι εγενετο η σωτηρια και η δυναμισ και η βασιλεια του θεου ημων και η εξουσια του χριστου αυτου οτι εβληθη ο κατηγωρ των αδελφων ημων ο κατηγορων αυ τουσ ενωπιον του θεου ημων ημερασ και νυκτοσ

19 12:11 και αυτοι ενικησαν αυτον δια το αιμα του αρνιου και δια τον λογον τησ μαρτυριασ αυτων και ουκ ηγαπησαν την ψυχην αυτων αχρι θανατο υ 12:12 δια τουτο ευφραινεσθε [οι] ουρανοι και οι εν αυτοισ σκηνουντεσ ουαι την γην και την θαλασσαν οτι κατεβη ο διαβολοσ προσ υμασ εχων θυμον μεγαν ειδωσ οτι ολιγον καιρον εχει 12:13 και οτε ειδεν ο δρακων οτι εβληθη εισ την γην εδιωξεν την γυναικα ητισ ετεκεν τον αρσενα 12:14 και εδοθησαν τη γυναικι αι δυο πτερυγεσ του αετου του μεγαλου ιν α πετηται εισ την ερημον εισ τον τοπον αυτησ οπου τρεφεται εκει καιρον και καιρουσ και ημισυ καιρου απο προσωπου του οφεωσ 12:15 και εβαλεν ο οφισ εκ του στοματοσ αυτου οπισω τησ γυναικοσ υδω ρ ωσ ποταμον ινα αυτην ποταμοφορητον ποιηση 12:16 και εβοηθησεν η γη τη γυναικι και ηνοιξεν η γη το στομα αυτησ και κατεπιεν τον ποταμον ον εβαλεν ο δρακων εκ του στοματοσ αυτου 12:17 και ωργισθη ο δρακων επι τη γυναικι και απηλθεν ποιησαι πολεμον μετα των λοιπων του σπερματοσ αυτησ των τηρουντων τασ εντολασ του θεου και εχοντων την μαρτυριαν ιησου 13:1 [12:18] και εσταθη επι την αμμον τησ θαλασσησ [13:1] και ειδον εκ τ ησ θαλασσησ θηριον αναβαινον εχον κερατα δεκα και κεφαλασ επτα και επι των κερατων αυτου δεκα διαδηματα και επι τασ κεφαλασ αυτου ονο ματα <ονοματα> βλασφημιασ 13:2 και το θηριον ο ειδον ην ομοιον παρδαλει και οι ποδεσ αυτου ωσ αρκ ου και το στομα αυτου ωσ στομα λεοντοσ και εδωκεν αυτω ο δρακων την δυναμιν αυτου και τον θρονον αυτου και εξουσιαν μεγαλην 13:3 και μιαν εκ των κεφαλων αυτου ωσ εσφαγμενην εισ θανατον και η πλ ηγη του θανατου αυτου εθεραπευθη και εθαυμασθη ολη η γη οπισω του θ ηριου 13:4 και προσεκυνησαν τω δρακοντι οτι εδωκεν την εξουσιαν τω θηριω κ αι προσεκυνησαν τω θηριω λεγοντεσ τισ ομοιοσ τω θηριω και τισ δυνατα ι πολεμησαι μετ αυτου

20 13:5 και εδοθη αυτω στομα λαλουν μεγαλα και βλασφημιασ και εδοθη αυ τω εξουσια ποιησαι μηνασ τεσσερακοντα [και] δυο 13:6 και ηνοιξεν το στομα αυτου εισ βλασφημιασ προσ τον θεον βλασφημ ησαι το ονομα αυτου και την σκηνην αυτου τουσ εν τω ουρανω σκηνουν τασ 13:7 [και και εδοθη αυτω ποιησαι πολεμον μετα των αγιων και νικησαι αυτουσ] αυτουσ και εδοθη αυτω εξουσια επι πασαν φυλην και λαον κ αι γλωσσαν και εθνοσ 13:8 και προσκυνησουσιν αυτον παντεσ οι κατοικουντεσ επι τησ γησ ου ο υ γεγραπται το ονομα αυτου εν τω βιβλιω τησ ζωησ του αρνιου του εσφαγ μενου απο καταβολησ κοσμου 13:9 ει τισ εχει ουσ ακουσατω 13:10 ει τισ εισ αιχμαλωσιαν εισ αιχμαλωσιαν υπαγει ει τισ εν μαχαιρη αποκτενει δει αποκτανθηναι αυτον εν μαχαιρη αποκτανθηναι ωδε εστι ν η υπομονη και η πιστισ των αγιων 13:11 και ειδον αλλο θηριον αναβαινον εκ τησ γησ και ειχεν κερατα δυο ομοια αρνιω και ελαλει ωσ δρακων 13:12 και την εξουσιαν του πρωτου θηριου πασαν ποιει ενωπιον αυτου κ αι ποιει την γην και τουσ εν αυτη κατοικουντασ ινα προσκυνησουσιν το θηριον το πρωτον ου εθεραπευθη η πληγη του θανατου αυτου 13:13 και ποιει σημεια μεγαλα ινα και πυρ ποιη εκ του ουρανου καταβαιν ειν εισ την γην ενωπιον των ανθρωπων 13:14 και πλανα τουσ κατοικουντασ επι τησ γησ δια τα σημεια α εδοθη α υτω ποιησαι ενωπιον του θηριου λεγων τοισ κατοικουσιν επι τησ γησ ποι ησαι εικονα τω θηριω οσ εχει την πληγην τησ μαχαιρησ και εζησεν 13:15 και εδοθη αυτη αυτω δουναι πνευμα τη εικονι του θηριου ινα κα ι λαληση η εικων του θηριου και ποιηση [ινα] οσοι εαν μη προσκυνησωσ ιν τη εικονι του θηριου αποκτανθωσιν 13:16 και ποιει παντασ τουσ μικρουσ και τουσ μεγαλουσ και τουσ πλουσι ουσ και τουσ πτωχουσ και τουσ ελευθερουσ και τουσ δουλουσ ινα δωσιν

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ΚΔ'

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ΚΔ' ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ΚΔ' 1 Κα ὶ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐπορεύετο ἀπ ὸ το ῦ ἱερο ῦ κα ὶ προσῆλθον ο ἱ μαθητα ὶ αὐτο ῦ ἐπιδεῖ ξαι αὐτ ῷ τὰς οἰκοδομὰς το ῦ ἱερο ῦ. 2 ὁ δ ὲ

Διαβάστε περισσότερα

Evangile selon Saint Jean

Evangile selon Saint Jean Evangile selon Saint Jean Chapitre 1 1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον 3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:29-51

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:29-51 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:1-28 Εν αρχη ην ο λογος, και ο λογος ην προς τον θεον, και θεος ην ο λογος. ουτος ην εν αρχη προς τον θεον. παντα δι αυτου εγενετο, και χωρις αυτου εγενετο ουδε ν. ο γεγονεν εν αυτω ζωη

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT MARK

GREEK NEW TESTAMENT MARK GREEK NEW TESTAMENT MARK 1:1 αρχη του ευαγγελιου ιησου χριστου [υιου θεου ] 1:2 καθωσ γεγραπται εν τω ησαια τω προφητη ιδου αποστελλω τον αγγελο ν μου προ προσωπου σου οσ κατασκευασει την οδον σου 1:3

Διαβάστε περισσότερα

Nouveau Testament Grec Wescott-Hort

Nouveau Testament Grec Wescott-Hort Nouveau Testament Grec Wescott-Hort The New Testament in the Original Greek B. F. Wescott (1825-1901) F. J. A. Hort (1828-1892) 1881 Source : www.ccel.org Matthew Chapitre 1 1 βιβλος γενεσεως ιησου χριστου

Διαβάστε περισσότερα

Dit product wordt u aangeboden door ComputerBijbel (http://www.computerbijbel.com) ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/303

Dit product wordt u aangeboden door ComputerBijbel (http://www.computerbijbel.com) ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/303 ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/303 MATTHEW Mat 1:1 βιβλος γενεσεως ιησου χριστου υιου δαβιδ υιου αβρααµ Mat 1:2 αβρααµ εγεννησεν τον ισαακ ισαακ δε εγεννησεν τον ιακωβ ιακωβ δε εγεννησεν τον

Διαβάστε περισσότερα

The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) Anonymous

The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) Anonymous The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) by About The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) Title: URL: Author(s): Publisher: Description: Source: Language: Rights: Date Created: CCEL

Διαβάστε περισσότερα

The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) Anonymous

The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) Anonymous The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) by About The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) Title: URL: Author(s): Publisher: Description: Source: Language: Rights: Date Created: CCEL

Διαβάστε περισσότερα

THE FREE GREEK NEW TESTAMENT Revised 17 October 2003 Being the Textus Receptus with corrections from NA26 between square brackets. The 1371 corrections amount to about one percent of the document. This

Διαβάστε περισσότερα

The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort)

The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) by Christian Classics Ethereal Library About The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) Title: URL: Author(s): Publisher: Description: Source:

Διαβάστε περισσότερα

Daniel. Chapter 1 1 εν ετει τριτω τησ βασιλειασ ιωακιµ βασιλεωσ ιουδα ηλθεν ναβουχοδονοσορ βασιλευσ βαβυλωνοσ ε

Daniel. Chapter 1 1 εν ετει τριτω τησ βασιλειασ ιωακιµ βασιλεωσ ιουδα ηλθεν ναβουχοδονοσορ βασιλευσ βαβυλωνοσ ε Daniel Chapter 1 1 εν ετει τριτω τησ βασιλειασ ιωακιµ βασιλεωσ ιουδα ηλθεν ναβουχοδονοσορ βασιλευσ βαβυλωνοσ ε ισ ιερουσαληµ και επολιορκει αυτην 2 και εδωκεν κυριοσ εν χειρι αυτου τον ιωακιµ βασιλεα ιουδα

Διαβάστε περισσότερα

The Holy Bible: Greek New Testament (Stephanos 1550) Anonymous

The Holy Bible: Greek New Testament (Stephanos 1550) Anonymous The Holy Bible: Greek New Testament (Stephanos 1550) by About The Holy Bible: Greek New Testament (Stephanos 1550) by Title: URL: Author(s): Publisher: Description: Source: Language: Rights: Date Created:

Διαβάστε περισσότερα

Judges. Chapter 1 1 και εγενετο µετα την τελευτην ιησου και επηρωτων οι υιοι ισραηλ εν κυριω λεγοντεσ τισ αναβησετα

Judges. Chapter 1 1 και εγενετο µετα την τελευτην ιησου και επηρωτων οι υιοι ισραηλ εν κυριω λεγοντεσ τισ αναβησετα Judges Chapter 1 1 και εγενετο µετα την τελευτην ιησου και επηρωτων οι υιοι ισραηλ εν κυριω λεγοντεσ τισ αναβησετα ι ηµιν προσ τον χαναναιον αφηγουµενοσ του πολεµησαι εν αυτω 2 και ειπεν κυριοσ ιουδασ

Διαβάστε περισσότερα

Ecclesiastes. Chapter 1 1 ρηµατα εκκλησιαστου υιου δαυιδ βασιλεωσ ισραηλ εν ιερουσαληµ 2 µαταιοτησ µαταιοτητων ειπεν ο

Ecclesiastes. Chapter 1 1 ρηµατα εκκλησιαστου υιου δαυιδ βασιλεωσ ισραηλ εν ιερουσαληµ 2 µαταιοτησ µαταιοτητων ειπεν ο Ecclesiastes Chapter 1 1 ρηµατα εκκλησιαστου υιου δαυιδ βασιλεωσ ισραηλ εν ιερουσαληµ 2 µαταιοτησ µαταιοτητων ειπεν ο εκκλησιαστησ µαταιοτησ µαταιοτητων τα παντα µαταιοτησ 3 τισ περισσεια τω ανθρωπω εν

Διαβάστε περισσότερα

1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω ϑεοϕιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε κα ι διδασκειν

1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω ϑεοϕιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε κα ι διδασκειν 1INCIPIT LIBER ACTUUM APOSTOLORUM Πραξεις Αποστολων 1 1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω ϑεοϕιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε κα ι διδασκειν 2 αχρι ης ημερας εντειλαμενος τοις αποστολοις δια

Διαβάστε περισσότερα

Psalms. Chapter 1 1 µακαριοσ ανηρ οσ ουκ επορευθη εν βουλη ασεβων και εν οδω αµαρτωλων ουκ εστη και επι καθεδρα

Psalms. Chapter 1 1 µακαριοσ ανηρ οσ ουκ επορευθη εν βουλη ασεβων και εν οδω αµαρτωλων ουκ εστη και επι καθεδρα Psalms Chapter 1 1 µακαριοσ ανηρ οσ ουκ επορευθη εν βουλη ασεβων και εν οδω αµαρτωλων ουκ εστη και επι καθεδρα ν λοιµων ουκ εκαθισεν 2 αλλ η εν τω νοµω κυριου το θεληµα αυτου και εν τω νοµω αυτου µελετησει

Διαβάστε περισσότερα

Ezra. Chapter 1 1 και ηγαγεν ιωσιασ το πασχα εν ιερουσαληµ τω κυριω αυτου και εθυσεν το πασχα τη τεσσαρεσκαιδε

Ezra. Chapter 1 1 και ηγαγεν ιωσιασ το πασχα εν ιερουσαληµ τω κυριω αυτου και εθυσεν το πασχα τη τεσσαρεσκαιδε Ezra Chapter 1 1 και ηγαγεν ιωσιασ το πασχα εν ιερουσαληµ τω κυριω αυτου και εθυσεν το πασχα τη τεσσαρεσκαιδε κατη ηµερα του µηνοσ του πρωτου 2 στησασ τουσ ιερεισ κατ εφηµεριασ εστολισµενουσ εν τω ιερω

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1/76

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1/76 Ο ΘΕΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αγαθές δόσεις... 2 Αγάπη... 2 Απροσωποληψία... 3 ίκαιος... 3 Ευαρεστείται από... 3 Επιτρέπει τα κακά... 3 Κρίση... 3 Όνομα... 4 Πανταχού παρών... 4 Συγχώρεση... 4 Τριαδικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

Collation of Matthew, Mark, Luke and John against the 2005 Robinson-Pierpont Majority Text MSS Collated: 2907 1 by Darrell Post.

Collation of Matthew, Mark, Luke and John against the 2005 Robinson-Pierpont Majority Text MSS Collated: 2907 1 by Darrell Post. Collation of Matthew, Mark, Luke and John against the 2005 Robinson-Pierpont Majority Text MSS Collated: 2907 1 by Darrell Post Introduction 2907 was originally composed in very neatly written brown ink.

Διαβάστε περισσότερα

αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. ΟΡΘΡΟΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΚΥΡΙΑΚΑΙΣ Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νύν, καί αεί, καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αναγνώστης Αμήν. Ιερεύς Δόξα σοί ο Θεός, δόξα σοί. Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Paul aux Romains

Epître de Saint Paul aux Romains Epître de Saint Paul aux Romains Chapitre 1 1 παυλος δουλος ιησου χριστου κλητος αποστολος αφωρισμενος εις ευαγγελιον θεου 2 ο προεπηγγειλατο δια των προφητων αυτου εν γραφαις αγιαις 3 περι του υιου αυτου

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ανδρέας ο δια Χριστόν σαλός, προφητείες, σελ. 1

Άγιος Ανδρέας ο δια Χριστόν σαλός, προφητείες, σελ. 1 Άγιος Ανδρέας ο δια Χριστόν Σαλός (6ος αιώνας μ.χ) Ευκαιρήσαντός ποτέ του Επιφανίου επί το αυτό και του Οσίου Ανδρέου, έλαβεν αυτόν εις τον οίκον αυτού, ποιήσαι εν αναπαύσει καν μίαν εβδομάδα και ανεθήναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος. top ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΙΚΡΟΝ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ - ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΣ Καθ' ημέραν - Σαββάτου - Κυριακής ΟΡΘΡΟΣ Καθημερινά - Κυριακή - Τεσσαρακοστή ΤΥΠΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Χρυσοστόμου - Βασιλείου - Προηγιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 1:1-17

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 1:1-17 ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 1:1-17 Παυλος δουλος Χριστου Ιησου, κλητος αποστολος, αφωρισμενος εις ευαγγελιον θεου, ο προεπηγγειλατο δια των προφητων αυτου εν γραφαις αγιαις, περι του υιου αυτου του γενομενου εκ σπερματος

Διαβάστε περισσότερα

Νικητα μοναζοντος και πρεσβυτερου μονης των Στουδιου του Στηθατου εις την βιβλον των θειων υμνων του οσιου πατρος ημων Συμεων.

Νικητα μοναζοντος και πρεσβυτερου μονης των Στουδιου του Στηθατου εις την βιβλον των θειων υμνων του οσιου πατρος ημων Συμεων. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ ΤΗΣ ΞΗΡΟΚΕΡΚΟΥ ΕΡΓΑ ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ (Γ ) ΥΜΝΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ Νικητα μοναζοντος και πρεσβυτερου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. : Κύριε ελέησον.

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Paul aux Corinthiens (2)

Epître de Saint Paul aux Corinthiens (2) Epître de Saint Paul aux Corinthiens (2) Chapitre 1 1 παυλος αποστολος χριστου ιησου δια θεληματος θεου και τιμοθεος ο αδελφος τη εκκλησια του θεου τη ουση εν κορινθω συν τοις αγιοις πασιν τοις ουσιν εν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 11 ΟΙ ΨΑΛΜΟΙ 15 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 51 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 81 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΤΙΧΩΝ 114

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 11 ΟΙ ΨΑΛΜΟΙ 15 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 51 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 81 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΤΙΧΩΝ 114 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 11 ΟΙ ΨΑΛΜΟΙ 15 ΨΑΛΜΟΣ 3 16 ΨΑΛΜΟΣ 6 17 ΨΑΛΜΟΣ 10 18 ΨΑΛΜΟΣ 18 19 ΨΑΛΜΟΣ 21 21 ΨΑΛΜΟΣ 37 24 ΨΑΛΜΟΣ 38 26 ΨΑΛΜΟΣ 49 28 ΨΑΛΜΟΣ 50 30 ΨΑΛΜΟΣ 62 32 ΨΑΛΜΟΣ 67 33 ΨΑΛΜΟΣ 87 36 ΨΑΛΜΟΣ 102

Διαβάστε περισσότερα

Και κατα των τιθεμενων το πρωτον επι του Πατρος.

Και κατα των τιθεμενων το πρωτον επι του Πατρος. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ ΤΗΣ ΞΗΡΟΚΕΡΚΟΥ ΕΡΓΑ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β ) ΒΙΒΛΟΣ ΤΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα