GREEK NEW TESTAMENT REVELATION

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GREEK NEW TESTAMENT REVELATION"

Transcript

1 GREEK NEW TESTAMENT REVELATION 1:1 αποκαλυψισ ιησου χριστου ην εδωκεν αυτω ο θεοσ δειξαι τοισ δουλοι σ αυτου α δει γενεσθαι εν ταχει και εσημανεν αποστειλασ δια του αγγελο υ αυτου τω δουλω αυτου ιωαννη 1:2 οσ εμαρτυρησεν τον λογον του θεου και την μαρτυριαν ιησου χριστο υ οσα ειδεν 1:3 μακαριοσ ο αναγινωσκων και οι ακουοντεσ τουσ λογουσ τησ προφητε ιασ και τηρουντεσ τα εν αυτη γεγραμμενα ο γαρ καιροσ εγγυσ 1:4 ιωαννησ ταισ επτα εκκλησιαισ ταισ εν τη ασια χαρισ υμιν και ειρηνη απο ο ων και ο ην και ο ερχομενοσ και απο των επτα πνευματων α ενωπι ον του θρονου αυτου 1:5 και απο ιησου χριστου ο μαρτυσ ο πιστοσ ο πρωτοτοκοσ των νεκρων και ο αρχων των βασιλεων τησ γησ τω αγαπωντι ημασ και λυσαντι ημασ εκ των αμαρτιων [ημων] ημων εν τω αιματι αυτου 1:6 και εποιησεν ημασ βασιλειαν ιερεισ τω θεω και πατρι αυτου αυτω η δ οξα και το κρατοσ εισ τουσ αιωνασ [των αιωνων] αμην 1:7 ιδου ερχεται μετα των νεφελων και οψεται αυτον πασ οφθαλμοσ και ο ιτινεσ αυτον εξεκεντησαν και κοψονται επ αυτον πασαι αι φυλαι τησ γησ ναι αμην 1:8 εγω ειμι το αλφα και το ω λεγει κυριοσ ο θεοσ ο ων και ο ην και ο ερχο μενοσ ο παντοκρατωρ 1:9 εγω ιωαννησ ο αδελφοσ υμων και συγκοινωνοσ εν τη θλιψει και βασιλ εια και υπομονη εν ιησου εγενομην εν τη νησω τη καλουμενη πατμω δια τον λογον του θεου και την μαρτυριαν ιησου 1:10 εγενομην εν πνευματι εν τη κυριακη ημερα και ηκουσα οπισω μου φ ωνην μεγαλην ωσ σαλπιγγοσ

2 1:11 λεγουσησ ο βλεπεισ γραψον εισ βιβλιον και πεμψον ταισ επτα εκκλη σιαισ εισ εφεσον και εισ σμυρναν και εισ περγαμον και εισ θυατειρα και εισ σαρδεισ και εισ φιλαδελφειαν και εισ λαοδικειαν 1:12 και επεστρεψα βλεπειν την φωνην ητισ ελαλει μετ εμου και επιστρεψ ασ ειδον επτα λυχνιασ χρυσασ 1:13 και εν μεσω των λυχνιων ομοιον υιον ανθρωπου ενδεδυμενον ποδηρ η και περιεζωσμενον προσ τοισ μαστοισ ζωνην χρυσαν 1:14 η δε κεφαλη αυτου και αι τριχεσ λευκαι ωσ εριον λευκον ωσ χιων κα ι οι οφθαλμοι αυτου ωσ φλοξ πυροσ 1:15 και οι ποδεσ αυτου ομοιοι χαλκολιβανω ωσ εν καμινω πεπυρωμενησ και η φωνη αυτου ωσ φωνη υδατων πολλων 1:16 και εχων εν τη δεξια χειρι αυτου αστερασ επτα και εκ του στοματοσ αυτου ρομφαια διστομοσ οξεια εκπορευομενη και η οψισ αυτου ωσ ο ηλι οσ φαινει εν τη δυναμει αυτου 1:17 και οτε ειδον αυτον επεσα προσ τουσ ποδασ αυτου ωσ νεκροσ και εθ ηκεν την δεξιαν αυτου επ εμε λεγων μη φοβου εγω ειμι ο πρωτοσ και ο εσχ ατοσ 1:18 και ο ζων και εγενομην νεκροσ και ιδου ζων ειμι εισ τουσ αιωνασ τω ν αιωνων και εχω τασ κλεισ του θανατου και του αδου 1:19 γραψον ουν α ειδεσ και α εισιν και α μελλει γινεσθαι γενεσθαι μετ α ταυτα 1:20 το μυστηριον των επτα αστερων ουσ ειδεσ επι τησ δεξιασ μου και τα σ επτα λυχνιασ τασ χρυσασ οι επτα αστερεσ αγγελοι των επτα εκκλησιων εισιν και αι λυχνιαι αι επτα επτα εκκλησιαι εισιν 2:1 τω αγγελω τω τησ εν εφεσω εκκλησιασ γραψον ταδε λεγει ο κρατων τουσ επτα αστερασ εν τη δεξια αυτου ο περιπατων εν μεσω των επτα λυχ νιων των χρυσων 2:2 οιδα τα εργα σου και τον κοπον και την υπομονην σου και οτι ου δυν η βαστασαι κακουσ και επειρασασ τουσ λεγοντασ εαυτουσ αποστολουσ και ουκ εισιν και ευρεσ αυτουσ ψευδεισ

3 2:3 και υπομονην εχεισ και εβαστασασ δια το ονομα μου και ου κεκοπια κεσ 2:4 αλλα εχω κατα σου οτι την αγαπην σου την πρωτην αφηκεσ 2:5 μνημονευε ουν ποθεν πεπτωκασ και μετανοησον και τα πρωτα εργα π οιησον ει δε μη ερχομαι σοι και κινησω την λυχνιαν σου εκ του τοπου αυ τησ εαν μη μετανοησησ 2:6 αλλα τουτο εχεισ οτι μισεισ τα εργα των νικολαιτων α καγω μισω 2:7 ο εχων ουσ ακουσατω τι το πνευμα λεγει ταισ εκκλησιαισ τω νικωντι δωσω αυτω φαγειν εκ του ξυλου τησ ζωησ ο εστιν εν τω παραδεισω του θε ου 2:8 και τω αγγελω τω τησ εν σμυρνη εκκλησιασ γραψον ταδε λεγει ο πρ ωτοσ και ο εσχατοσ οσ εγενετο νεκροσ και εζησεν 2:9 οιδα σου την θλιψιν και την πτωχειαν αλλα πλουσιοσ ει και την βλασ φημιαν εκ των λεγοντων ιουδαιουσ ειναι εαυτουσ και ουκ εισιν αλλα συν αγωγη του σατανα 2:10 μη μηδεν φοβου α μελλεισ πασχειν ιδου μελλει βαλλειν ο διαβολο σ εξ υμων εισ φυλακην ινα πειρασθητε και εχητε εξετε θλιψιν ημερων δεκα γινου πιστοσ αχρι θανατου και δωσω σοι τον στεφανον τησ ζωησ 2:11 ο εχων ουσ ακουσατω τι το πνευμα λεγει ταισ εκκλησιαισ ο νικων ου μη αδικηθη εκ του θανατου του δευτερου 2:12 και τω αγγελω τησ εν περγαμω εκκλησιασ γραψον ταδε λεγει ο εχων τ ην ρομφαιαν την διστομον την οξειαν 2:13 οιδα που κατοικεισ οπου ο θρονοσ του σατανα και κρατεισ το ονομα μου και ουκ ηρνησω την πιστιν μου και εν ταισ ημεραισ αντιπασ ο μαρτ υσ μου ο πιστοσ [μου] μου οσ απεκτανθη παρ υμιν οπου ο σατανασ κ ατοικει 2:14 αλλ εχω κατα σου ολιγα οτι εχεισ εκει κρατουντασ την διδαχην βαλ ααμ οσ εδιδασκεν τω βαλακ βαλειν σκανδαλον ενωπιον των υιων ισραηλ φαγειν ειδωλοθυτα και πορνευσαι

4 2:15 ουτωσ εχεισ και συ κρατουντασ την διδαχην [των] νικολαιτων ομ οιωσ 2:16 μετανοησον ουν ει δε μη ερχομαι σοι ταχυ και πολεμησω μετ αυτων εν τη ρομφαια του στοματοσ μου 2:17 ο εχων ουσ ακουσατω τι το πνευμα λεγει ταισ εκκλησιαισ τω νικωντι δωσω αυτω του μαννα του κεκρυμμενου και δωσω αυτω ψηφον λευκην κ αι επι την ψηφον ονομα καινον γεγραμμενον ο ουδεισ οιδεν ει μη ο λαμβα νων 2:18 και τω αγγελω τω τησ εν θυατειροισ εκκλησιασ γραψον ταδε λεγει ο υιοσ του θεου ο εχων τουσ οφθαλμουσ [αυτου] αυτου ωσ φλογα πυρ οσ και οι ποδεσ αυτου ομοιοι χαλκολιβανω 2:19 οιδα σου τα εργα και την αγαπην και την πιστιν και την διακονιαν κ αι την υπομονην σου και τα εργα σου τα εσχατα πλειονα των πρωτων 2:20 αλλα εχω κατα σου οτι αφεισ την γυναικα ιεζαβελ η λεγουσα εαυτην προφητιν και διδασκει και πλανα τουσ εμουσ δουλουσ πορνευσαι και φα γειν ειδωλοθυτα 2:21 και εδωκα αυτη χρονον ινα μετανοηση και ου θελει μετανοησαι εκ τ ησ πορνειασ αυτησ 2:22 ιδου βαλλω αυτην εισ κλινην και τουσ μοιχευοντασ μετ αυτησ εισ θ λιψιν μεγαλην εαν μη μετανοησουσιν μετανοησωσιν εκ των εργων αυτ ησ 2:23 και τα τεκνα αυτησ αποκτενω εν θανατω και γνωσονται πασαι αι εκ κλησιαι οτι εγω ειμι ο εραυνων νεφρουσ και καρδιασ και δωσω υμιν εκασ τω κατα τα εργα υμων 2:24 υμιν δε λεγω τοισ λοιποισ τοισ εν θυατειροισ οσοι ουκ εχουσιν την δι δαχην ταυτην οιτινεσ ουκ εγνωσαν τα βαθεα του σατανα ωσ λεγουσιν ου βαλλω εφ υμασ αλλο βαροσ 2:25 πλην ο εχετε κρατησατε αχρισ <αχρισ> ου αν ηξω 2:26 και ο νικων και ο τηρων αχρι τελουσ τα εργα μου δωσω αυτω εξουσι αν επι των εθνων

5 2:27 και ποιμανει αυτουσ εν ραβδω σιδηρα ωσ τα σκευη τα κεραμικα συν τριβεται [2:28] ωσ καγω ειληφα παρα του πατροσ μου 2:28 και δωσω αυτω τον αστερα τον πρωινον 2:29 ο εχων ουσ ακουσατω τι το πνευμα λεγει ταισ εκκλησιαισ 3:1 και τω αγγελω τησ εν σαρδεσιν εκκλησιασ γραψον ταδε λεγει ο εχων τ α επτα πνευματα του θεου και τουσ επτα αστερασ οιδα σου τα εργα οτι ο νομα εχεισ οτι ζησ και νεκροσ ει 3:2 γινου γρηγορων και στηρισον τα λοιπα α εμελλον αποθανειν ου γαρ ε υρηκα σου τα εργα πεπληρωμενα ενωπιον του θεου μου 3:3 μνημονευε ουν πωσ ειληφασ και ηκουσασ και τηρει και μετανοησον ε αν ουν μη γρηγορησησ ηξω ωσ κλεπτησ και ου μη γνωσ ποιαν ωραν ηξω επι σε 3:4 αλλα εχεισ ολιγα ονοματα εν σαρδεσιν α ουκ εμολυναν τα ιματια αυτ ων και περιπατησουσιν μετ εμου εν λευκοισ οτι αξιοι εισιν 3:5 ο νικων ουτωσ περιβαλειται εν ιματιοισ λευκοισ και ου μη εξαλειψω τ ο ονομα αυτου εκ τησ βιβλου τησ ζωησ και ομολογησω το ονομα αυτου ε νωπιον του πατροσ μου και ενωπιον των αγγελων αυτου 3:6 ο εχων ουσ ακουσατω τι το πνευμα λεγει ταισ εκκλησιαισ 3:7 και τω αγγελω τησ εν φιλαδελφεια εκκλησιασ γραψον ταδε λεγει ο αγιο σ ο αληθινοσ ο εχων την κλειν δαυιδ ο ανοιγων και ουδεισ κλεισει και κλ ειων και ουδεισ ανοιγει 3:8 οιδα σου τα εργα ιδου δεδωκα ενωπιον σου θυραν ηνεωγμενην ην ουδ εισ δυναται κλεισαι αυτην οτι μικραν εχεισ δυναμιν και ετηρησασ μου τ ον λογον και ουκ ηρνησω το ονομα μου 3:9 ιδου διδω εκ τησ συναγωγησ του σατανα των λεγοντων εαυτουσ ιουδα ιουσ ειναι και ουκ εισιν αλλα ψευδονται ιδου ποιησω αυτουσ ινα ηξουσι ν και προσκυνησουσιν ενωπιον των ποδων σου και γνωσιν οτι εγω ηγαπη σα σε

6 3:10 οτι ετηρησασ τον λογον τησ υπομονησ μου καγω σε τηρησω εκ τησ ω ρασ του πειρασμου τησ μελλουσησ ερχεσθαι επι τησ οικουμενησ ολησ π ειρασαι τουσ κατοικουντασ επι τησ γησ 3:11 ερχομαι ταχυ κρατει ο εχεισ ινα μηδεισ λαβη τον στεφανον σου 3:12 ο νικων ποιησω αυτον στυλον εν τω ναω του θεου μου και εξω ου μη εξελθη ετι και γραψω επ αυτον το ονομα του θεου μου και το ονομα τησ π ολεωσ του θεου μου τησ καινησ ιερουσαλημ η καταβαινουσα εκ του ουρ ανου απο του θεου μου και το ονομα μου το καινον 3:13 ο εχων ουσ ακουσατω τι το πνευμα λεγει ταισ εκκλησιαισ 3:14 και τω αγγελω τησ εν λαοδικεια εκκλησιασ γραψον ταδε λεγει ο αμην ο μαρτυσ ο πιστοσ και [ο] αληθινοσ η αρχη τησ κτισεωσ του θεου 3:15 οιδα σου τα εργα οτι ουτε ψυχροσ ει ουτε ζεστοσ οφελον ψυχροσ ησ η ζεστοσ 3:16 ουτωσ οτι χλιαροσ ει και ουτε ζεστοσ ουτε ψυχροσ μελλω σε εμεσαι εκ του στοματοσ μου 3:17 οτι λεγεισ οτι πλουσιοσ ειμι και πεπλουτηκα και ουδεν χρειαν εχω κ αι ουκ οιδασ οτι συ ει ο ταλαιπωροσ και ελεεινοσ και πτωχοσ και τυφλοσ και γυμνοσ 3:18 συμβουλευω σοι αγορασαι παρ εμου χρυσιον πεπυρωμενον εκ πυροσ ινα πλουτησησ και ιματια λευκα ινα περιβαλη και μη φανερωθη η αισχυ νη τησ γυμνοτητοσ σου και κολλουριον <κολλουριον> εγχρισαι τουσ οφθαλμουσ σου ινα βλεπησ 3:19 εγω οσουσ εαν φιλω ελεγχω και παιδευω ζηλευε ουν και μετανοησον 3:20 ιδου εστηκα επι την θυραν και κρουω εαν τισ ακουση τησ φωνησ μο υ και ανοιξη την θυραν [και] εισελευσομαι προσ αυτον και δειπνησω μετ αυτου και αυτοσ μετ εμου 3:21 ο νικων δωσω αυτω καθισαι μετ εμου εν τω θρονω μου ωσ καγω ενικ ησα και εκαθισα μετα του πατροσ μου εν τω θρονω αυτου 3:22 ο εχων ουσ ακουσατω τι το πνευμα λεγει ταισ εκκλησιαισ

7 4:1 μετα ταυτα ειδον και ιδου θυρα ηνεωγμενη εν τω ουρανω και η φωνη η πρωτη ην ηκουσα ωσ σαλπιγγοσ λαλουσησ μετ εμου λεγων αναβα ωδε και δειξω σοι α δει γενεσθαι μετα ταυτα 4:2 ευθεωσ εγενομην εν πνευματι και ιδου θρονοσ εκειτο εν τω ουρανω κα ι επι τον θρονον καθημενοσ 4:3 και ο καθημενοσ ομοιοσ ορασει λιθω ιασπιδι και σαρδιω και ιρισ κυκ λοθεν του θρονου ομοιοσ ορασει σμαραγδινω 4:4 και κυκλοθεν του θρονου θρονοι θρονουσ εικοσι τεσσαρεσ και επι τουσ θρονουσ εικοσι τεσσαρασ πρεσβυτερουσ καθημενουσ περιβεβλημεν ουσ εν ιματιοισ λευκοισ και επι τασ κεφαλασ αυτων στεφανουσ χρυσο υσ 4:5 και εκ του θρονου εκπορευονται αστραπαι και φωναι και βρονται και επτα λαμπαδεσ πυροσ καιομεναι ενωπιον του θρονου α εισιν τα επτα πνε υματα του θεου 4:6 και ενωπιον του θρονου ωσ θαλασσα υαλινη ομοια κρυσταλλω και εν μεσω του θρονου και κυκλω του θρονου τεσσαρα ζωα γεμοντα οφθαλμω ν εμπροσθεν και οπισθεν 4:7 και το ζωον το πρωτον ομοιον λεοντι και το δευτερον ζωον ομοιον μο σχω και το τριτον ζωον εχων το προσωπον ωσ ανθρωπου και το τεταρτον ζωον ομοιον αετω πετομενω 4:8 και τα τεσσαρα ζωα εν καθ εν αυτων εχων ανα πτερυγασ εξ κυκλοθεν και εσωθεν γεμουσιν οφθαλμων και αναπαυσιν ουκ εχουσιν ημερασ και νυκτοσ λεγοντεσ αγιοσ αγιοσ αγιοσ κυριοσ ο θεοσ ο παντοκρατωρ ο ην κ αι ο ων και ο ερχομενοσ 4:9 και οταν δωσουσιν τα ζωα δοξαν και τιμην και ευχαριστιαν τω καθη μενω επι του θρονου τω θρονω τω ζωντι εισ τουσ αιωνασ των αιωνων 4:10 πεσουνται οι εικοσι τεσσαρεσ πρεσβυτεροι ενωπιον του καθημενου ε πι του θρονου και προσκυνησουσιν τω ζωντι εισ τουσ αιωνασ των αιωνω ν και βαλουσιν τουσ στεφανουσ αυτων ενωπιον του θρονου λεγοντεσ

8 4:11 αξιοσ ει ο κυριοσ και ο θεοσ ημων λαβειν την δοξαν και την τιμην κ αι την δυναμιν οτι συ εκτισασ τα παντα και δια το θελημα σου ησαν και εκτισθησαν 5:1 και ειδον επι την δεξιαν του καθημενου επι του θρονου βιβλιον γεγρα μμενον εσωθεν και οπισθεν κατεσφραγισμενον σφραγισιν επτα 5:2 και ειδον αγγελον ισχυρον κηρυσσοντα εν φωνη μεγαλη τισ αξιοσ ανο ιξαι το βιβλιον και λυσαι τασ σφραγιδασ αυτου 5:3 και ουδεισ εδυνατο εν τω ουρανω ουδε επι τησ γησ ουδε υποκατω τησ γησ ανοιξαι το βιβλιον ουτε βλεπειν αυτο 5:4 και [εγω] εκλαιον πολυ οτι ουδεισ αξιοσ ευρεθη ανοιξαι το βιβλιον ουτε βλεπειν αυτο 5:5 και εισ εκ των πρεσβυτερων λεγει μοι μη κλαιε ιδου ενικησεν ο λεων ο εκ τησ φυλησ ιουδα η ριζα δαυιδ ανοιξαι το βιβλιον και τασ επτα σφραγι δασ αυτου 5:6 και ειδον εν μεσω του θρονου και των τεσσαρων ζωων και εν μεσω τω ν πρεσβυτερων αρνιον εστηκοσ ωσ εσφαγμενον εχων κερατα επτα και οφθ αλμουσ επτα οι εισιν τα [επτα] πνευματα του θεου απεσταλμενοι εισ πασ αν την γην 5:7 και ηλθεν και ειληφεν εκ τησ δεξιασ του καθημενου επι του θρονου 5:8 και οτε ελαβεν το βιβλιον τα τεσσαρα ζωα και οι εικοσι τεσσαρεσ πρε σβυτεροι επεσαν ενωπιον του αρνιου εχοντεσ εκαστοσ κιθαραν και φιαλ ασ χρυσασ γεμουσασ θυμιαματων αι εισιν αι προσευχαι των αγιων 5:9 και αδουσιν ωδην καινην λεγοντεσ αξιοσ ει λαβειν το βιβλιον και ανο ιξαι τασ σφραγιδασ αυτου οτι εσφαγησ και ηγορασασ τω θεω εν τω αιματ ι σου εκ πασησ φυλησ και γλωσσησ και λαου και εθνουσ 5:10 και εποιησασ αυτουσ τω θεω ημων βασιλειαν και ιερεισ και βασιλε υουσιν βασιλευσουσιν επι τησ γησ 5:11 και ειδον και ηκουσα φωνην αγγελων πολλων κυκλω του θρονου και των ζωων και των πρεσβυτερων και ην ο αριθμοσ αυτων μυριαδεσ μυρια δων και χιλιαδεσ χιλιαδων

9 5:12 λεγοντεσ φωνη μεγαλη αξιον εστιν το αρνιον το εσφαγμενον λαβειν τ ην δυναμιν και πλουτον και σοφιαν και ισχυν και τιμην και δοξαν και ευ λογιαν 5:13 και παν κτισμα ο εν τω ουρανω και επι τησ γησ και υποκατω τησ γησ και επι τησ θαλασσησ [εστιν] και τα εν αυτοισ παντα ηκουσα λεγοντ ασ τω καθημενω επι του θρονου τω θρονω και τω αρνιω η ευλογια και η τιμη και η δοξα και το κρατοσ εισ τουσ αιωνασ των αιωνων 5:14 και τα τεσσαρα ζωα ελεγον αμην και οι πρεσβυτεροι επεσαν και προ σεκυνησαν 6:1 και ειδον οτε ηνοιξεν το αρνιον μιαν εκ των επτα σφραγιδων και ηκου σα ενοσ εκ των τεσσαρων ζωων λεγοντοσ ωσ φωνη βροντησ ερχου 6:2 και ειδον και ιδου ιπποσ λευκοσ και ο καθημενοσ επ αυτον εχων τοξο ν και εδοθη αυτω στεφανοσ και εξηλθεν νικων και ινα νικηση 6:3 και οτε ηνοιξεν την σφραγιδα την δευτεραν ηκουσα του δευτερου ζωο υ λεγοντοσ ερχου 6:4 και εξηλθεν αλλοσ ιπποσ πυρροσ και τω καθημενω επ αυτον εδοθη [ αυτω] αυτω λαβειν την ειρηνην [εκ] εκ τησ γησ και ινα αλληλουσ σ φαξουσιν και εδοθη αυτω μαχαιρα μεγαλη 6:5 και οτε ηνοιξεν την σφραγιδα την τριτην ηκουσα του τριτου ζωου λεγ οντοσ ερχου και ειδον και ιδου ιπποσ μελασ και ο καθημενοσ επ αυτον ε χων ζυγον εν τη χειρι αυτου 6:6 και ηκουσα ωσ φωνην εν μεσω των τεσσαρων ζωων λεγουσαν χοινιξ σ ιτου δηναριου και τρεισ χοινικεσ κριθων δηναριου και το ελαιον και τον οινον μη αδικησησ 6:7 και οτε ηνοιξεν την σφραγιδα την τεταρτην ηκουσα φωνην του τεταρτ ου ζωου λεγοντοσ ερχου 6:8 και ειδον και ιδου ιπποσ χλωροσ και ο καθημενοσ επανω [αυτου] α υτου ονομα αυτω [ο] θανατοσ και ο αδησ ηκολουθει μετ αυτου και εδοθ η αυτοισ εξουσια επι το τεταρτον τησ γησ αποκτειναι εν ρομφαια και εν λ ιμω και εν θανατω και υπο των θηριων τησ γησ

10 6:9 και οτε ηνοιξεν την πεμπτην σφραγιδα ειδον υποκατω του θυσιαστηρι ου τασ ψυχασ των εσφαγμενων δια τον λογον του θεου και δια την μαρτυ ριαν ην ειχον 6:10 και εκραξαν φωνη μεγαλη λεγοντεσ εωσ ποτε ο δεσποτησ ο αγιοσ και αληθινοσ ου κρινεισ και εκδικεισ το αιμα ημων εκ των κατοικουντων επι τησ γησ 6:11 και εδοθη αυτοισ εκαστω στολη λευκη και ερρεθη αυτοισ ινα αναπα υσονται ετι χρονον μικρον εωσ πληρωθωσιν και οι συνδουλοι αυτων και οι αδελφοι αυτων οι μελλοντεσ αποκτεννεσθαι ωσ και αυτοι 6:12 και ειδον οτε ηνοιξεν την σφραγιδα την εκτην και σεισμοσ μεγασ εγε νετο και ο ηλιοσ εγενετο μελασ ωσ σακκοσ τριχινοσ και η σεληνη ολη εγ ενετο ωσ αιμα 6:13 και οι αστερεσ του ουρανου επεσαν εισ την γην ωσ συκη βαλλει του σ ολυνθουσ αυτησ υπο ανεμου μεγαλου σειομενη 6:14 και ο ουρανοσ απεχωρισθη ωσ βιβλιον ελισσομενον και παν οροσ κ αι νησοσ εκ των τοπων αυτων εκινηθησαν 6:15 και οι βασιλεισ τησ γησ και οι μεγιστανεσ και οι χιλιαρχοι και οι πλ ουσιοι και οι ισχυροι και πασ δουλοσ και ελευθεροσ εκρυψαν εαυτουσ ει σ τα σπηλαια και εισ τασ πετρασ των ορεων 6:16 και λεγουσιν τοισ ορεσιν και ταισ πετραισ πεσετε εφ ημασ και κρυψ ατε ημασ απο προσωπου του καθημενου επι του θρονου και απο τησ οργη σ του αρνιου 6:17 οτι ηλθεν η ημερα η μεγαλη τησ οργησ αυτων και τισ δυναται σταθη ναι 7:1 μετα τουτο ειδον τεσσαρασ αγγελουσ εστωτασ επι τασ τεσσαρασ γωνι ασ τησ γησ κρατουντασ τουσ τεσσαρασ ανεμουσ τησ γησ ινα μη πνεη αν εμοσ επι τησ γησ μητε επι τησ θαλασσησ μητε επι παν δενδρον 7:2 και ειδον αλλον αγγελον αναβαινοντα απο ανατολησ ηλιου εχοντα σ φραγιδα θεου ζωντοσ και εκραξεν φωνη μεγαλη τοισ τεσσαρσιν αγγελοισ οισ εδοθη αυτοισ αδικησαι την γην και την θαλασσαν

11 7:3 λεγων μη αδικησητε την γην μητε την θαλασσαν μητε τα δενδρα αχρι σφραγισωμεν τουσ δουλουσ του θεου ημων επι των μετωπων αυτων 7:4 και ηκουσα τον αριθμον των εσφραγισμενων εκατον τεσσερακοντα τε σσαρεσ χιλιαδεσ εσφραγισμενοι εκ πασησ φυλησ υιων ισραηλ 7:5 εκ φυλησ ιουδα δωδεκα χιλιαδεσ εσφραγισμενοι εκ φυλησ ρουβην δωδ εκα χιλιαδεσ εκ φυλησ γαδ δωδεκα χιλιαδεσ 7:6 εκ φυλησ ασηρ δωδεκα χιλιαδεσ εκ φυλησ νεφθαλιμ δωδεκα χιλιαδεσ εκ φυλησ μανασση δωδεκα χιλιαδεσ 7:7 εκ φυλησ συμεων δωδεκα χιλιαδεσ εκ φυλησ λευι δωδεκα χιλιαδεσ εκ φυλησ ισσαχαρ δωδεκα χιλιαδεσ 7:8 εκ φυλησ ζαβουλων δωδεκα χιλιαδεσ εκ φυλησ ιωσηφ δωδεκα χιλιαδε σ εκ φυλησ βενιαμιν δωδεκα χιλιαδεσ εσφραγισμενοι 7:9 μετα ταυτα ειδον και ιδου οχλοσ πολυσ ον αριθμησαι αυτον ουδεισ ε δυνατο εκ παντοσ εθνουσ και φυλων και λαων και γλωσσων εστωτεσ ενω πιον του θρονου και ενωπιον του αρνιου περιβεβλημενουσ στολασ λευκα σ και φοινικεσ εν ταισ χερσιν αυτων 7:10 και κραζουσιν φωνη μεγαλη λεγοντεσ η σωτηρια τω θεω ημων τω κα θημενω επι τω θρονω και τω αρνιω 7:11 και παντεσ οι αγγελοι ειστηκεισαν κυκλω του θρονου και των πρεσβ υτερων και των τεσσαρων ζωων και επεσαν ενωπιον του θρονου επι τα πρ οσωπα αυτων και προσεκυνησαν τω θεω 7:12 λεγοντεσ αμην η ευλογια και η δοξα και η σοφια και η ευχαριστια κ αι η τιμη και η δυναμισ και η ισχυσ τω θεω ημων εισ τουσ αιωνασ των αι ωνων [αμην] αμην 7:13 και απεκριθη εισ εκ των πρεσβυτερων λεγων μοι ουτοι οι περιβεβλημ ενοι τασ στολασ τασ λευκασ τινεσ εισιν και ποθεν ηλθον 7:14 και ειρηκα αυτω κυριε μου συ οιδασ και ειπεν μοι ουτοι εισιν οι ερχ ομενοι εκ τησ θλιψεωσ τησ μεγαλησ και επλυναν τασ στολασ αυτων και ελευκαναν αυτασ εν τω αιματι του αρνιου

12 7:15 δια τουτο εισιν ενωπιον του θρονου του θεου και λατρευουσιν αυτω ημερασ και νυκτοσ εν τω ναω αυτου και ο καθημενοσ επι του θρονου σκ ηνωσει επ αυτουσ 7:16 ου πεινασουσιν ετι ουδε διψησουσιν ετι ουδε μη πεση επ αυτουσ ο η λιοσ ουδε παν καυμα 7:17 οτι το αρνιον το ανα μεσον του θρονου ποιμανει αυτουσ και οδηγησ ει αυτουσ επι ζωησ πηγασ υδατων και εξαλειψει ο θεοσ παν δακρυον εκ τ ων οφθαλμων αυτων 8:1 και οταν ηνοιξεν την σφραγιδα την εβδομην εγενετο σιγη εν τω ουραν ω ωσ ημιωριον 8:2 και ειδον τουσ επτα αγγελουσ οι ενωπιον του θεου εστηκασιν και εδοθ ησαν αυτοισ επτα σαλπιγγεσ 8:3 και αλλοσ αγγελοσ ηλθεν και εσταθη επι του θυσιαστηριου εχων λιβα νωτον χρυσουν και εδοθη αυτω θυμιαματα πολλα ινα δωσει ταισ προσευ χαισ των αγιων παντων επι το θυσιαστηριον το χρυσουν το ενωπιον του θ ρονου 8:4 και ανεβη ο καπνοσ των θυμιαματων ταισ προσευχαισ των αγιων εκ χ ειροσ του αγγελου ενωπιον του θεου 8:5 και ειληφεν ο αγγελοσ τον λιβανωτον και εγεμισεν αυτον εκ του πυρο σ του θυσιαστηριου και εβαλεν εισ την γην και εγενοντο βρονται και φων αι και αστραπαι και σεισμοσ 8:6 και οι επτα αγγελοι οι εχοντεσ τασ επτα σαλπιγγασ ητοιμασαν αυτουσ ινα σαλπισωσιν 8:7 και ο πρωτοσ εσαλπισεν και εγενετο χαλαζα και πυρ μεμιγμενα εν αιμ ατι και εβληθη εισ την γην και το τριτον τησ γησ κατεκαη και το τριτον τ ων δενδρων κατεκαη και πασ χορτοσ χλωροσ κατεκαη 8:8 και ο δευτεροσ αγγελοσ εσαλπισεν και ωσ οροσ μεγα πυρι καιομενον ε βληθη εισ την θαλασσαν και εγενετο το τριτον τησ θαλασσησ αιμα 8:9 και απεθανεν το τριτον των κτισματων των εν τη θαλασση τα εχοντα ψυχασ και το τριτον των πλοιων διεφθαρησαν

13 8:10 και ο τριτοσ αγγελοσ εσαλπισεν και επεσεν εκ του ουρανου αστηρ με γασ καιομενοσ ωσ λαμπασ και επεσεν επι το τριτον των ποταμων και επι τασ πηγασ των υδατων 8:11 και το ονομα του αστεροσ λεγεται ο αψινθοσ και εγενετο το τριτον τ ων υδατων εισ αψινθον και πολλοι των ανθρωπων απεθανον εκ των υδατ ων οτι επικρανθησαν 8:12 και ο τεταρτοσ αγγελοσ εσαλπισεν και επληγη το τριτον του ηλιου κ αι το τριτον τησ σεληνησ και το τριτον των αστερων ινα σκοτισθη το τριτ ον αυτων και η ημερα μη φανη το τριτον αυτησ και η νυξ ομοιωσ 8:13 και ειδον και ηκουσα ενοσ αετου πετομενου εν μεσουρανηματι λεγο ντοσ φωνη μεγαλη ουαι ουαι ουαι τουσ κατοικουντασ επι τησ γησ εκ των λοιπων φωνων τησ σαλπιγγοσ των τριων αγγελων των μελλοντων σαλπιζει ν 9:1 και ο πεμπτοσ αγγελοσ εσαλπισεν και ειδον αστερα εκ του ουρανου πε πτωκοτα εισ την γην και εδοθη αυτω η κλεισ του φρεατοσ τησ αβυσσου 9:2 και ηνοιξεν το φρεαρ τησ αβυσσου και ανεβη καπνοσ εκ του φρεατοσ ωσ καπνοσ καμινου μεγαλησ και εσκοτωθη ο ηλιοσ και ο αηρ εκ του καπ νου του φρεατοσ 9:3 και εκ του καπνου εξηλθον ακριδεσ εισ την γην και εδοθη αυταισ εξο υσια ωσ εχουσιν εξουσιαν οι σκορπιοι τησ γησ 9:4 και ερρεθη αυταισ ινα μη αδικησουσιν τον χορτον τησ γησ ουδε παν χλωρον ουδε παν δενδρον ει μη τουσ ανθρωπουσ οιτινεσ ουκ εχουσιν την σφραγιδα του θεου επι των μετωπων 9:5 και εδοθη αυταισ αυτοισ ινα μη αποκτεινωσιν αυτουσ αλλ ινα βα σανισθησονται μηνασ πεντε και ο βασανισμοσ αυτων ωσ βασανισμοσ σ κορπιου οταν παιση ανθρωπον 9:6 και εν ταισ ημεραισ εκειναισ ζητησουσιν οι ανθρωποι τον θανατον κ αι ου μη ευρησουσιν αυτον και επιθυμησουσιν αποθανειν και φευγει ο θ ανατοσ απ αυτων

14 9:7 και τα ομοιωματα των ακριδων ομοια ιπποισ ητοιμασμενοισ εισ πολε μον και επι τασ κεφαλασ αυτων ωσ στεφανοι ομοιοι χρυσω και τα προσω πα αυτων ωσ προσωπα ανθρωπων 9:8 και ειχον τριχασ ωσ τριχασ γυναικων και οι οδοντεσ αυτων ωσ λεοντ ων ησαν 9:9 και ειχον θωρακασ ωσ θωρακασ σιδηρουσ και η φωνη των πτερυγων αυτων ωσ φωνη αρματων ιππων πολλων τρεχοντων εισ πολεμον 9:10 και εχουσιν ουρασ ομοιασ σκορπιοισ και κεντρα και εν ταισ ουραισ αυτων η εξουσια αυτων αδικησαι τουσ ανθρωπουσ μηνασ πεντε 9:11 εχουσιν επ αυτων βασιλεα τον αγγελον τησ αβυσσου ονομα αυτω εβ ραιστι αβαδδων και εν τη ελληνικη ονομα εχει απολλυων 9:12 η ουαι η μια απηλθεν ιδου ερχεται ετι δυο ουαι μετα ταυτα 9:13 και ο εκτοσ αγγελοσ εσαλπισεν και ηκουσα φωνην μιαν εκ των [τε σσαρων] κερατων του θυσιαστηριου του χρυσου του ενωπιον του θεου 9:14 λεγοντα τω εκτω αγγελω ο εχων την σαλπιγγα λυσον τουσ τεσσαρασ αγγελουσ τουσ δεδεμενουσ επι τω ποταμω τω μεγαλω ευφρατη 9:15 και ελυθησαν οι τεσσαρεσ αγγελοι οι ητοιμασμενοι εισ την ωραν και ημεραν και μηνα και ενιαυτον ινα αποκτεινωσιν το τριτον των ανθρωπω ν 9:16 και ο αριθμοσ των στρατευματων του ιππικου δισμυριαδεσ μυριαδω ν ηκουσα τον αριθμον αυτων 9:17 και ουτωσ ειδον τουσ ιππουσ εν τη ορασει και τουσ καθημενουσ επ αυτων εχοντασ θωρακασ πυρινουσ και υακινθινουσ και θειωδεισ και αι κεφαλαι των ιππων ωσ κεφαλαι λεοντων και εκ των στοματων αυτων εκπο ρευεται πυρ και καπνοσ και θειον 9:18 απο των τριων πληγων τουτων απεκτανθησαν το τριτον των ανθρωπ ων εκ του πυροσ και του καπνου και του θειου του εκπορευομενου εκ των στοματων αυτων

15 9:19 η γαρ εξουσια των ιππων εν τω στοματι αυτων εστιν και εν ταισ ουρ αισ αυτων αι γαρ ουραι αυτων ομοιαι οφεσιν εχουσαι κεφαλασ και εν αυ ταισ αδικουσιν 9:20 και οι λοιποι των ανθρωπων οι ουκ απεκτανθησαν εν ταισ πληγαισ τ αυταισ ου ουδε μετενοησαν εκ των εργων των χειρων αυτων ινα μη πρ οσκυνησουσιν τα δαιμονια και τα ειδωλα τα χρυσα και τα αργυρα και τα χαλκα και τα λιθινα και τα ξυλινα α ουτε βλεπειν δυνανται ουτε ακουει ν ουτε περιπατειν 9:21 και ου μετενοησαν εκ των φονων αυτων ουτε εκ των φαρμακων αυτω ν ουτε εκ τησ πορνειασ αυτων ουτε εκ των κλεμματων αυτων 10:1 και ειδον αλλον αγγελον ισχυρον καταβαινοντα εκ του ουρανου περι βεβλημενον νεφελην και η ιρισ επι την κεφαλην τησ κεφαλησ αυτου κ αι το προσωπον αυτου ωσ ο ηλιοσ και οι ποδεσ αυτου ωσ στυλοι πυροσ 10:2 και εχων εν τη χειρι αυτου βιβλαριδιον ηνεωγμενον και εθηκεν τον π οδα αυτου τον δεξιον επι τησ θαλασσησ τον δε ευωνυμον επι τησ γησ 10:3 και εκραξεν φωνη μεγαλη ωσπερ λεων μυκαται και οτε εκραξεν ελαλ ησαν αι επτα βρονται τασ εαυτων φωνασ 10:4 και οτε ελαλησαν αι επτα βρονται ημελλον γραφειν και ηκουσα φων ην εκ του ουρανου λεγουσαν σφραγισον α ελαλησαν αι επτα βρονται και μη αυτα γραψησ 10:5 και ο αγγελοσ ον ειδον εστωτα επι τησ θαλασσησ και επι τησ γησ ηρ εν την χειρα αυτου την δεξιαν εισ τον ουρανον 10:6 και ωμοσεν εν τω ζωντι εισ τουσ αιωνασ των αιωνων οσ εκτισεν τον ουρανον και τα εν αυτω και την γην και τα εν αυτη [και και την θαλα σσαν και τα εν αυτη] αυτη οτι χρονοσ ουκετι εσται 10:7 αλλ εν ταισ ημεραισ τησ φωνησ του εβδομου αγγελου οταν μελλη σα λπιζειν και ετελεσθη το μυστηριον του θεου ωσ ευηγγελισεν τουσ εαυτου δουλουσ τουσ προφητασ 10:8 και η φωνη ην ηκουσα εκ του ουρανου παλιν λαλουσαν μετ εμου και λεγουσαν υπαγε λαβε το βιβλιον το ηνεωγμενον εν τη χειρι του αγγελου τ ου εστωτοσ επι τησ θαλασσησ και επι τησ γησ

16 10:9 και απηλθα προσ τον αγγελον λεγων αυτω δουναι μοι το βιβλαριδιον και λεγει μοι λαβε και καταφαγε αυτο και πικρανει σου την κοιλιαν αλλ ε ν τω στοματι σου εσται γλυκυ ωσ μελι 10:10 και ελαβον το βιβλαριδιον εκ τησ χειροσ του αγγελου και κατεφαγο ν αυτο και ην εν τω στοματι μου ωσ μελι γλυκυ και οτε εφαγον αυτο επικρ ανθη η κοιλια μου 10:11 και λεγουσιν μοι δει σε παλιν προφητευσαι επι λαοισ και εθνεσιν κ αι γλωσσαισ και βασιλευσιν πολλοισ 11:1 και εδοθη μοι καλαμοσ ομοιοσ ραβδω λεγων εγειρε και μετρησον τον ναον του θεου και το θυσιαστηριον και τουσ προσκυνουντασ εν αυτω 11:2 και την αυλην την εξωθεν του ναου εκβαλε εξωθεν και μη αυτην μετ ρησησ οτι εδοθη τοισ εθνεσιν και την πολιν την αγιαν πατησουσιν μηνασ τεσσερακοντα [και] δυο 11:3 και δωσω τοισ δυσιν μαρτυσιν μου και προφητευσουσιν ημερασ χιλι ασ διακοσιασ εξηκοντα περιβεβλημενουσ περιβεβλημενοι σακκουσ 11:4 ουτοι εισιν αι δυο ελαιαι και αι δυο λυχνιαι [αι] αι ενωπιον του κ υριου τησ γησ εστωτεσ 11:5 και ει τισ αυτουσ θελει αδικησαι πυρ εκπορευεται εκ του στοματοσ αυτων και κατεσθιει τουσ εχθρουσ αυτων και ει τισ θεληση αυτουσ αδικ ησαι ουτωσ δει αυτον αποκτανθηναι 11:6 ουτοι εχουσιν την εξουσιαν κλεισαι τον ουρανον ινα μη υετοσ βρεχ η τασ ημερασ τησ προφητειασ αυτων και εξουσιαν εχουσιν επι των υδατ ων στρεφειν αυτα εισ αιμα και παταξαι την γην εν παση πληγη οσακισ εα ν θελησωσιν 11:7 και οταν τελεσωσιν την μαρτυριαν αυτων το θηριον το αναβαινον εκ τησ αβυσσου ποιησει μετ αυτων πολεμον και νικησει αυτουσ και αποκτε νει αυτουσ 11:8 και το πτωμα αυτων επι τησ πλατειασ τησ πολεωσ τησ μεγαλησ ητισ καλειται πνευματικωσ σοδομα και αιγυπτοσ οπου και ο κυριοσ αυτων εσ ταυρωθη

17 11:9 και βλεπουσιν εκ των λαων και φυλων και γλωσσων και εθνων το πτ ωμα αυτων ημερασ τρεισ και ημισυ και τα πτωματα αυτων ουκ αφιουσιν τεθηναι εισ μνημα 11:10 και οι κατοικουντεσ επι τησ γησ χαιρουσιν επ αυτοισ και ευφραινο νται και δωρα πεμψουσιν αλληλοισ οτι ουτοι οι δυο προφηται εβασανισα ν τουσ κατοικουντασ επι τησ γησ 11:11 και μετα [τασ] τασ τρεισ ημερασ και ημισυ πνευμα ζωησ εκ του θεου εισηλθεν [εν] εν αυτοισ και εστησαν επι τουσ ποδασ αυτων και φ οβοσ μεγασ επεπεσεν επι τουσ θεωρουντασ αυτουσ 11:12 και ηκουσαν φωνησ μεγαλησ εκ του ουρανου λεγουσησ αυτοισ ανα βατε ωδε και ανεβησαν εισ τον ουρανον εν τη νεφελη και εθεωρησαν αυτ ουσ οι εχθροι αυτων 11:13 και εν εκεινη τη ωρα εγενετο σεισμοσ μεγασ και το δεκατον τησ πολ εωσ επεσεν και απεκτανθησαν εν τω σεισμω ονοματα ανθρωπων χιλιαδεσ επτα και οι λοιποι εμφοβοι εγενοντο και εδωκαν δοξαν τω θεω του ουραν ου 11:14 η ουαι η δευτερα απηλθεν ιδου η ουαι η τριτη ερχεται ταχυ 11:15 και ο εβδομοσ αγγελοσ εσαλπισεν και εγενοντο φωναι μεγαλαι εν τω ουρανω λεγοντεσ εγενετο η βασιλεια του κοσμου του κυριου ημων και το υ χριστου αυτου και βασιλευσει εισ τουσ αιωνασ των αιωνων 11:16 και οι εικοσι τεσσαρεσ πρεσβυτεροι [οι] ενωπιον του θεου καθημεν οι επι τουσ θρονουσ αυτων επεσαν επι τα προσωπα αυτων και προσεκυνη σαν τω θεω 11:17 λεγοντεσ ευχαριστουμεν σοι κυριε ο θεοσ ο παντοκρατωρ ο ων και ο ην οτι ειληφασ την δυναμιν σου την μεγαλην και εβασιλευσασ 11:18 και τα εθνη ωργισθησαν και ηλθεν η οργη σου και ο καιροσ των νεκ ρων κριθηναι και δουναι τον μισθον τοισ δουλοισ σου τοισ προφηταισ κα ι τοισ αγιοισ και τοισ φοβουμενοισ το ονομα σου τουσ μικρουσ και τουσ μεγαλουσ και διαφθειραι τουσ διαφθειροντασ την γην

18 11:19 και ηνοιγη ο ναοσ του θεου ο εν τω ουρανω και ωφθη η κιβωτοσ τη σ διαθηκησ αυτου εν τω ναω αυτου και εγενοντο αστραπαι και φωναι και βρονται και σεισμοσ και χαλαζα μεγαλη 12:1 και σημειον μεγα ωφθη εν τω ουρανω γυνη περιβεβλημενη τον ηλιον και η σεληνη υποκατω των ποδων αυτησ και επι τησ κεφαλησ αυτησ στεφ ανοσ αστερων δωδεκα 12:2 και εν γαστρι εχουσα και κραζει ωδινουσα και βασανιζομενη τεκειν 12:3 και ωφθη αλλο σημειον εν τω ουρανω και ιδου δρακων μεγασ πυρρο σ εχων κεφαλασ επτα και κερατα δεκα και επι τασ κεφαλασ αυτου επτα δ ιαδηματα 12:4 και η ουρα αυτου συρει το τριτον των αστερων του ουρανου και εβα λεν αυτουσ εισ την γην και ο δρακων εστηκεν ενωπιον τησ γυναικοσ τησ μελλουσησ τεκειν ινα οταν τεκη το τεκνον αυτησ καταφαγη 12:5 και ετεκεν υιον αρσεν οσ μελλει ποιμαινειν παντα τα εθνη εν ραβδω σιδηρα και ηρπασθη το τεκνον αυτησ προσ τον θεον και προσ τον θρονον αυτου 12:6 και η γυνη εφυγεν εισ την ερημον οπου εχει εκει τοπον ητοιμασμενον απο του θεου ινα εκει τρεφωσιν αυτην ημερασ χιλιασ διακοσιασ εξηκοντ α 12:7 και εγενετο πολεμοσ εν τω ουρανω ο μιχαηλ και οι αγγελοι αυτου το υ πολεμησαι μετα του δρακοντοσ και ο δρακων επολεμησεν και οι αγγελο ι αυτου 12:8 και ουκ ισχυσεν ουδε τοποσ ευρεθη αυτων ετι εν τω ουρανω 12:9 και εβληθη ο δρακων ο μεγασ ο οφισ ο αρχαιοσ ο καλουμενοσ διαβο λοσ και ο σατανασ ο πλανων την οικουμενην ολην εβληθη εισ την γην κ αι οι αγγελοι αυτου μετ αυτου εβληθησαν 12:10 και ηκουσα φωνην μεγαλην εν τω ουρανω λεγουσαν αρτι εγενετο η σωτηρια και η δυναμισ και η βασιλεια του θεου ημων και η εξουσια του χριστου αυτου οτι εβληθη ο κατηγωρ των αδελφων ημων ο κατηγορων αυ τουσ ενωπιον του θεου ημων ημερασ και νυκτοσ

19 12:11 και αυτοι ενικησαν αυτον δια το αιμα του αρνιου και δια τον λογον τησ μαρτυριασ αυτων και ουκ ηγαπησαν την ψυχην αυτων αχρι θανατο υ 12:12 δια τουτο ευφραινεσθε [οι] ουρανοι και οι εν αυτοισ σκηνουντεσ ουαι την γην και την θαλασσαν οτι κατεβη ο διαβολοσ προσ υμασ εχων θυμον μεγαν ειδωσ οτι ολιγον καιρον εχει 12:13 και οτε ειδεν ο δρακων οτι εβληθη εισ την γην εδιωξεν την γυναικα ητισ ετεκεν τον αρσενα 12:14 και εδοθησαν τη γυναικι αι δυο πτερυγεσ του αετου του μεγαλου ιν α πετηται εισ την ερημον εισ τον τοπον αυτησ οπου τρεφεται εκει καιρον και καιρουσ και ημισυ καιρου απο προσωπου του οφεωσ 12:15 και εβαλεν ο οφισ εκ του στοματοσ αυτου οπισω τησ γυναικοσ υδω ρ ωσ ποταμον ινα αυτην ποταμοφορητον ποιηση 12:16 και εβοηθησεν η γη τη γυναικι και ηνοιξεν η γη το στομα αυτησ και κατεπιεν τον ποταμον ον εβαλεν ο δρακων εκ του στοματοσ αυτου 12:17 και ωργισθη ο δρακων επι τη γυναικι και απηλθεν ποιησαι πολεμον μετα των λοιπων του σπερματοσ αυτησ των τηρουντων τασ εντολασ του θεου και εχοντων την μαρτυριαν ιησου 13:1 [12:18] και εσταθη επι την αμμον τησ θαλασσησ [13:1] και ειδον εκ τ ησ θαλασσησ θηριον αναβαινον εχον κερατα δεκα και κεφαλασ επτα και επι των κερατων αυτου δεκα διαδηματα και επι τασ κεφαλασ αυτου ονο ματα <ονοματα> βλασφημιασ 13:2 και το θηριον ο ειδον ην ομοιον παρδαλει και οι ποδεσ αυτου ωσ αρκ ου και το στομα αυτου ωσ στομα λεοντοσ και εδωκεν αυτω ο δρακων την δυναμιν αυτου και τον θρονον αυτου και εξουσιαν μεγαλην 13:3 και μιαν εκ των κεφαλων αυτου ωσ εσφαγμενην εισ θανατον και η πλ ηγη του θανατου αυτου εθεραπευθη και εθαυμασθη ολη η γη οπισω του θ ηριου 13:4 και προσεκυνησαν τω δρακοντι οτι εδωκεν την εξουσιαν τω θηριω κ αι προσεκυνησαν τω θηριω λεγοντεσ τισ ομοιοσ τω θηριω και τισ δυνατα ι πολεμησαι μετ αυτου

20 13:5 και εδοθη αυτω στομα λαλουν μεγαλα και βλασφημιασ και εδοθη αυ τω εξουσια ποιησαι μηνασ τεσσερακοντα [και] δυο 13:6 και ηνοιξεν το στομα αυτου εισ βλασφημιασ προσ τον θεον βλασφημ ησαι το ονομα αυτου και την σκηνην αυτου τουσ εν τω ουρανω σκηνουν τασ 13:7 [και και εδοθη αυτω ποιησαι πολεμον μετα των αγιων και νικησαι αυτουσ] αυτουσ και εδοθη αυτω εξουσια επι πασαν φυλην και λαον κ αι γλωσσαν και εθνοσ 13:8 και προσκυνησουσιν αυτον παντεσ οι κατοικουντεσ επι τησ γησ ου ο υ γεγραπται το ονομα αυτου εν τω βιβλιω τησ ζωησ του αρνιου του εσφαγ μενου απο καταβολησ κοσμου 13:9 ει τισ εχει ουσ ακουσατω 13:10 ει τισ εισ αιχμαλωσιαν εισ αιχμαλωσιαν υπαγει ει τισ εν μαχαιρη αποκτενει δει αποκτανθηναι αυτον εν μαχαιρη αποκτανθηναι ωδε εστι ν η υπομονη και η πιστισ των αγιων 13:11 και ειδον αλλο θηριον αναβαινον εκ τησ γησ και ειχεν κερατα δυο ομοια αρνιω και ελαλει ωσ δρακων 13:12 και την εξουσιαν του πρωτου θηριου πασαν ποιει ενωπιον αυτου κ αι ποιει την γην και τουσ εν αυτη κατοικουντασ ινα προσκυνησουσιν το θηριον το πρωτον ου εθεραπευθη η πληγη του θανατου αυτου 13:13 και ποιει σημεια μεγαλα ινα και πυρ ποιη εκ του ουρανου καταβαιν ειν εισ την γην ενωπιον των ανθρωπων 13:14 και πλανα τουσ κατοικουντασ επι τησ γησ δια τα σημεια α εδοθη α υτω ποιησαι ενωπιον του θηριου λεγων τοισ κατοικουσιν επι τησ γησ ποι ησαι εικονα τω θηριω οσ εχει την πληγην τησ μαχαιρησ και εζησεν 13:15 και εδοθη αυτη αυτω δουναι πνευμα τη εικονι του θηριου ινα κα ι λαληση η εικων του θηριου και ποιηση [ινα] οσοι εαν μη προσκυνησωσ ιν τη εικονι του θηριου αποκτανθωσιν 13:16 και ποιει παντασ τουσ μικρουσ και τουσ μεγαλουσ και τουσ πλουσι ουσ και τουσ πτωχουσ και τουσ ελευθερουσ και τουσ δουλουσ ινα δωσιν

L Apocalypse selon Saint Jean

L Apocalypse selon Saint Jean L Apocalypse selon Saint Jean Chapitre 1 1 αποκαλυψις ιησου χριστου ην εδωκεν αυτω ο θεος δειξαι τοις δουλοις αυτου α δει γενεσθαι εν ταχει και εσημανεν αποστειλας δια του αγγελου αυτου τω δουλω αυτου

Διαβάστε περισσότερα

1 1 αποκαλυψις ιησου χριστου ην

1 1 αποκαλυψις ιησου χριστου ην Wahyu 1 1 αποκαλυψις ιησου χριστου ην εδωκεν αυτω ο θεος δειξαι τοις δουλοις αυτου α δει γενεσθαι εν ταχει και εσημανεν αποστειλας δια του αγγελου αυτου τω δουλω αυτου ιωαννη 2 ος εμαρτυρησεν τον λογον

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

the Apocalypse of John

the Apocalypse of John 1 A transcript of 78 handwritten Greek manuscripts and 11 Greek editions of the Apocalypse of John In the Reuben Swanson style (typed at 1152 x 864 display setting) Copyright 2011 by David Robert Palmer

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΑΡΠΑΓΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΤΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΑΡΠΑΓΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΤΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΑΡΠΑΓΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΤΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 1. Η αρπαγή θα πραγματοποιηθεί ξαφνικά. «διότι σεις εξεύρετε ακριβώς ότι η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί ούτως έρχεται.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1:1 ΜΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 1:1-20 1:2,3 Η ΠΗΓΗ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1:1 ΜΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 1:1-20 1:2,3 Η ΠΗΓΗ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 1:1-20 1:1 ΜΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 1:2,3 Η ΠΗΓΗ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΟ ΧΙΑΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΣΧΗΜΑ ΧΙΑΣΤΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ (ΠΙΝΑΚΑΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

COLLATION OF STEPHENS 1550 TEXTUS RECEPTUS GREEK NT AGAINST ROBINSON AND PIERPONT 2005 BYZANTINE GREEK NT

COLLATION OF STEPHENS 1550 TEXTUS RECEPTUS GREEK NT AGAINST ROBINSON AND PIERPONT 2005 BYZANTINE GREEK NT COLLATION OF STEPHENS 1550 TEXTUS RECEPTUS GREEK NT AGAINST ROBINSON AND PIERPONT 2005 BYZANTINE GREEK NT This file lists all differences between Robinson and Pierpont 2005 Byzantine Greek New Testament

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Jean (1)

Epître de Saint Jean (1) Epître de Saint Jean (1) Chapitre 1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και

Διαβάστε περισσότερα

Appendix II: Key to Textual Variation in John

Appendix II: Key to Textual Variation in John Appendix II: Key to Textual Variation in John 1:3 παντα δι αυτου(1) εγενετο(1) και χωρις αυτου(2) εγενετο(2) ουδε εν ο γεγονεν 1:3-13 ουδε εν 2 ουδεν Heracleon P66 01* D f1 1:4 εν αυτω ζωη(1) ην(1) και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

1 1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος

1 1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος Yahya 1 1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον 3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν 4 εν αυτω ζωη εστιν και

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:29-51

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:29-51 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:1-28 Εν αρχη ην ο λογος, και ο λογος ην προς τον θεον, και θεος ην ο λογος. ουτος ην εν αρχη προς τον θεον. παντα δι αυτου εγενετο, και χωρις αυτου εγενετο ουδε ν. ο γεγονεν εν αυτω ζωη

Διαβάστε περισσότερα

1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον 3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου

1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον 3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου 1 1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον 3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν 4 εν αυτω ζωη ην και η ζωη ην

Διαβάστε περισσότερα

Evangile selon Saint Jean

Evangile selon Saint Jean Evangile selon Saint Jean Chapitre 1 1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον 3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν

Διαβάστε περισσότερα

Αποκάλυψη 1:1 Η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, που έδωσε σ αυτόν ο Θεός, για να δείξει στους δούλους του, εκείνα που σύντομα πρέπει να γίνουν, και τα

Αποκάλυψη 1:1 Η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, που έδωσε σ αυτόν ο Θεός, για να δείξει στους δούλους του, εκείνα που σύντομα πρέπει να γίνουν, και τα 1 Αποκάλυψη 1:1 Η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, που έδωσε σ αυτόν ο Θεός, για να δείξει στους δούλους του, εκείνα που σύντομα πρέπει να γίνουν, και τα φανέρωσε, στέλνοντας με τον άγγελό του στον δούλο του

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Το στίγμα της πίστης

Το στίγμα της πίστης Το στίγμα της πίστης Σε αρκετές περιπτώσεις στα ευαγγέλια ο Ιησούς αναφέρει την λέξη σταυρός. Αυτές οι αναφορές δεν έχουν να κάνουν με τον σταυρό που εκείνος σήκωσε για χάρη μας. Στην πραγματικότητα, όποτε

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT JOHN

GREEK NEW TESTAMENT JOHN GREEK NEW TESTAMENT JOHN 1:1 εν αρχη ην ο λογοσ και ο λογοσ ην προσ τον θεον και θεοσ ην ο λογοσ 1:2 ουτοσ ην εν αρχη προσ τον θεον 1:3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρισ αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ

ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ Μελέτη 11: Για το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ Εδάφιο µνήµης: «Και είδον άλλον άγγελον πετώµενον εις το µεσουράνηµα, όστις είχεν ευαγγέλιον αιώνιον, διά να κηρύξη εις τους κατοικούντας

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η θεοπνευστία της Παλαιάς Διαθήκης

Η θεοπνευστία της Παλαιάς Διαθήκης Η θεοπνευστία της Παλαιάς Διαθήκης Ο Ιησούς Χριστός διαχώρισε την Παλαιά ιαθήκη σε Νόµο, Ψαλµούς και Προφήτες και τα ονόµασε «γραφές»: «Είπε δε προς αυτούς Ούτοι είναι οι λόγοι, τους οποίους ελάλησα προς

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN

GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN 1:1 ο ην απ αρχησ ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοισ οφθαλμοισ ημων ο εθε ασαμεθα και αι χειρεσ ημων εψηλαφησαν περι του λογου τησ ζωησ 1:2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και μαρτυρουμεν

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορές σύμφωνες με την παλαιοντολογία

Αναφορές σύμφωνες με την παλαιοντολογία 1 Η Βίβλος δεν είναι ένα επιστημoνικό βιβλίο, όμως είναι επιστημονικά ακριβές. Δεν γνωρίζουμε οποιαδήποτε επιστημονική ένδειξη που να έρχεται σε αντίθεση με τη Βίβλο. Πολλά επιστημονικά γεγονότα έχουν

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που

Διαβάστε περισσότερα

Αποκάλυψη 1:1 Η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, που έδωσε σ αυτόν ο Θεός, για να δείξει στους δούλους του, εκείνα που σύντοµα πρέπει να γίνουν, και τα

Αποκάλυψη 1:1 Η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, που έδωσε σ αυτόν ο Θεός, για να δείξει στους δούλους του, εκείνα που σύντοµα πρέπει να γίνουν, και τα 1 Αποκάλυψη 1:1 Η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, που έδωσε σ αυτόν ο Θεός, για να δείξει στους δούλους του, εκείνα που σύντοµα πρέπει να γίνουν, και τα φανέρωσε, στέλνοντας µε τον άγγελό του στον δούλο του

Διαβάστε περισσότερα

Ezekiel. Chapter 1 1 και εγενετο εν τω τριακοστω ετει εν τω τεταρτω µηνι πεµπτη του µηνοσ και εγω ηµην εν µεσω τησ αι

Ezekiel. Chapter 1 1 και εγενετο εν τω τριακοστω ετει εν τω τεταρτω µηνι πεµπτη του µηνοσ και εγω ηµην εν µεσω τησ αι Ezekiel Chapter 1 1 και εγενετο εν τω τριακοστω ετει εν τω τεταρτω µηνι πεµπτη του µηνοσ και εγω ηµην εν µεσω τησ αι χµαλωσιασ επι του ποταµου του χοβαρ και ηνοιχθησαν οι ουρανοι και ειδον ορασεισ θεου

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΗς ΖΩΉς ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ Ακίνητες γιορτές Κινητές γιορτές Χριστούγεννα Περιτομή Υπαπαντή Θεοφάνεια Μεταμόρφωση Είσοδος στα Ιεροσόλυμα Μυστικός Δείπνος

Διαβάστε περισσότερα

Θυσίασε πραγματικά ο Ιεφθάε την κόρη του; Ανάλυση των Κριτών 11:31

Θυσίασε πραγματικά ο Ιεφθάε την κόρη του; Ανάλυση των Κριτών 11:31 Θυσίασε πραγματικά ο Ιεφθάε την κόρη του; Ανάλυση των Κριτών 11:31 Σημείωση: Τα παρακάτω αποτελούν μέρος του βιβλίου του Ε. W. Bullinger: Great cloud of witnesses in Hebrews 11, Kregel Publications, 1979,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ-ΟΓΔΟΗ ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ-ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ-ΟΓΔΟΗ ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ-ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ-ΟΓΔΟΗ ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ-ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 1. Οι Φωνολογικές αλλαγές - Η απώλεια της διαφοροποίησης μακρών-βραχέων, ήδη εν εξελίξει από την αρχή της ελληνιστικής περιόδου (μαρτυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεία Λειτουργία. Εκκλησία σημαίνει κυρίως συνάθροιση, γι` αυτό και η ίδια λέξη χρησιμοποιείται και για τον Ναό.

Η Θεία Λειτουργία. Εκκλησία σημαίνει κυρίως συνάθροιση, γι` αυτό και η ίδια λέξη χρησιμοποιείται και για τον Ναό. Η Θεία Λειτουργία Εκκλησία είναι το σώμα, που έχει κεφαλή το Χριστό και μέλη τους πιστούς. Οι ζώντες είναι η στρατευομένη και οι κοιμηθέντες είναι η θριαμβεύουσα Εκκλησία. Εκκλησία σημαίνει κυρίως συνάθροιση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάσταση του Λαζάρου. Τάξη: Β 2 Όνομα: Έλενα Κεραμιδά Μαθημα: Θρησκευτικά

Η Ανάσταση του Λαζάρου. Τάξη: Β 2 Όνομα: Έλενα Κεραμιδά Μαθημα: Θρησκευτικά Η Ανάσταση του Λαζάρου Τάξη: Β 2 Όνομα: Έλενα Κεραμιδά Μαθημα: Θρησκευτικά Η Ανάσταση του Λαζάρου Το Σάββατο πριν την Μεγάλη Εβδομάδα, είναι αφιερωμένο από την Εκκλησία μας, στην Ανάσταση του Λαζάρου.

Διαβάστε περισσότερα

υτων κατα αριθµον ονοµατων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετουσ και επα

υτων κατα αριθµον ονοµατων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετουσ και επα Numbers Chapter 1 1 και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην εν τη ερηµω τη σινα εν τη σκηνη του µαρτυριου εν µια του µηνο σ του δευτερου ετουσ δευτερου εξελθοντων αυτων εκ γησ αιγυπτου λεγων 2 λαβετε αρχην πασησ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) Από τον 2ο αιώνα και εξής η λέξη ευαγγέλιο δηλώνει: τα βιβλία εκείνα της Καινής Διαθήκης που περιέχουν και αφηγούνται το γεγονός της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνηματική Εκδρομή

Προσκυνηματική Εκδρομή Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους ραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου πενθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους των μελών και των φίλων των Χριστιανικών Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

έχω κυριαρχήσει .gr o www.imdle είμαστε απόλυτα πεισμένοι ότι τρυπήσαμε μέχρι τις Πύλες της Κολάσεως

έχω κυριαρχήσει .gr o www.imdle είμαστε απόλυτα πεισμένοι ότι τρυπήσαμε μέχρι τις Πύλες της Κολάσεως Πριν μερικά χρόνια, λίγο μετά το 1960 επί Σοβιετικής Ένωσης, γινόταν στη Σιβηρία μια έρευνα από γεωλόγους. Χρησιμοποίησαν γεωτρύπανο που μπορούσε να μπει στη γη πολύ βαθειά. Οι Ρώσοι διαθέτουν τέτοια γεωτρύπανα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ. Το Κράτος του Θεού

ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ. Το Κράτος του Θεού ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΟ 18 Σεπτεμβρίου 2012 ΥΠΟΓΛΩΣΣΙΟ #77 Το Κράτος του Θεού Εισαγωγή Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

Exodus. Chapter 1 1 ταυτα τα ονοµατα των υιων ισραηλ των εισπεπορευµενων εισ αιγυπτον αµα ιακωβ τω πατρι αυτων ε

Exodus. Chapter 1 1 ταυτα τα ονοµατα των υιων ισραηλ των εισπεπορευµενων εισ αιγυπτον αµα ιακωβ τω πατρι αυτων ε Exodus Chapter 1 1 ταυτα τα ονοµατα των υιων ισραηλ των εισπεπορευµενων εισ αιγυπτον αµα ιακωβ τω πατρι αυτων ε καστοσ πανοικια αυτων εισηλθοσαν 2 ρουβην συµεων λευι ιουδασ 3 ισσαχαρ ζαβουλων και βενιαµιν

Διαβάστε περισσότερα

29 Τη επαυριον βλεπει ο Ιωαννης τον Ιησουν ερχοµενον προς αυτον και λεγει Ιδου, ο

29 Τη επαυριον βλεπει ο Ιωαννης τον Ιησουν ερχοµενον προς αυτον και λεγει Ιδου, ο 1 1 Εν αρχη ητο ο Λογος, και ο Λογος ητο παρα τω Θεω, και Θεος ητο ο Λογος. 2 Ουτος ητο εν αρχη παρα τω Θεω. 3 Παντα δι' αυτου εγειναν, και χωρις αυτου δεν εγεινεν ουδε εν, το οποιον εγεινεν. 4 Εν αυτω

Διαβάστε περισσότερα

σωτηρια γραφη - Salvation Scriptures

σωτηρια γραφη - Salvation Scriptures σωτηρια γραφη - Salvation Scriptures ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 2:2 εις τας οποιας περιεπατησατε ποτε κατα το πολιτευμα του κοσμου τουτου, κατα τον αρχοντα της εξουσιας του αερος, του πνευματος το οποιον ενεργει την

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT LUKE

GREEK NEW TESTAMENT LUKE GREEK NEW TESTAMENT LUKE 1:1 επειδηπερ πολλοι επεχειρησαν αναταξασθαι διηγησιν περι των πεπλη ροφορημενων εν ημιν πραγματων 1:2 καθωσ παρεδοσαν ημιν οι απ αρχησ αυτοπται και υπηρεται γενομενοι του λογου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ecclesiastes. Chapter 1 1 ρηµατα εκκλησιαστου υιου δαυιδ βασιλεωσ ισραηλ εν ιερουσαληµ 2 µαταιοτησ µαταιοτητων ειπεν ο

Ecclesiastes. Chapter 1 1 ρηµατα εκκλησιαστου υιου δαυιδ βασιλεωσ ισραηλ εν ιερουσαληµ 2 µαταιοτησ µαταιοτητων ειπεν ο Ecclesiastes Chapter 1 1 ρηµατα εκκλησιαστου υιου δαυιδ βασιλεωσ ισραηλ εν ιερουσαληµ 2 µαταιοτησ µαταιοτητων ειπεν ο εκκλησιαστησ µαταιοτησ µαταιοτητων τα παντα µαταιοτησ 3 τισ περισσεια τω ανθρωπω εν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΗ

ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΗ Μελέτη 1: Για το Σάββατο 6 Ιουλίου Σάββατο απόγευμα ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΗ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Ιδού, ίσταµαι εις την θύραν και κρούω, εάν τις ακούση της φωνής µου, και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΣΗΣΑ 2 1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων που βρίσκονται στην παρένθεση. - Τὸ σῴζειν τἀγαθὰ τοῦ κτήσασθαι (χαλεπόν, συγκρ.). - Τῶν ἀνδρῶν ἐπολέμησαν αἱ γυναῖκες

Διαβάστε περισσότερα

10. ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

10. ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 30 Μαΐου 5 Ιουνίου Σάββατο απόγευμα 10. ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ Εδάφιο μνήμης: «Και είπον οι απόστολοι προς τον Κύριον Αύξησον εις ημάς την πίστιν.» Λουκά 17/ιζ 5. Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας,

Διαβάστε περισσότερα

Evangile selon Saint Marc

Evangile selon Saint Marc Evangile selon Saint Marc Chapitre 1 1 αρχη του ευαγγελιου ιησου χριστου 2 καθως γεγραπται εν τω ησαια τω προφητη ιδου αποστελλω τον αγγελον μου προ προσωπου σου ος κατασκευασει την οδον σου 3 φωνη βοωντος

Διαβάστε περισσότερα

CONTENTS. Matthew... 2 Corinthians... Galatians... Ephesians... Philippians... Colossians... 1 Thessalonians...

CONTENTS. Matthew... 2 Corinthians... Galatians... Ephesians... Philippians... Colossians... 1 Thessalonians... CONTENTS Matthew........................................ Mark............................................. Luke.............................................. John..............................................

Διαβάστε περισσότερα

Α.) ΘΕΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΣ

Α.) ΘΕΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΣ 1 Α.) ΘΕΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΣ I.) Το λυτρωτικό έργο του Χριστού Ο Θεός της χριστιανικής πίστης δεν είναι «Θεός αποκεκρυμμένος» (Deus absconditus), αλλά «Θεός αποκεκαλυμμένος» (Deus revelatus). Κι αν κατά

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 3. ο Χριστος εγκαινιαζει την αληθινη Λατρεια

Μαθημα 3. ο Χριστος εγκαινιαζει την αληθινη Λατρεια Μαθημα 3. ο Χριστος εγκαινιαζει την αληθινη Λατρεια ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Να διακρίνουν την πραγματική, πνευματική λατρεία από την τυπική, εξωτερική, και να επιχειρηματολογούν. 2. Να ερμηνεύουν τα κύρια

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α Κείμενο Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης, ἀνεπήδησεν ἐπί τήν ἑστίαν καί εἶπεν: «Ἐγώ δ ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἱκευεύω τά πάντων ἐννομώτατα, μή ἐπί Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν

Διαβάστε περισσότερα

εβραϊκά "Shelomoh" (=ειρηνικός)

εβραϊκά Shelomoh (=ειρηνικός) Σολομών, ο σοφός βασιλιάς του Ισραήλ Σολομών, ο σοφός βασιλιάς του Ισραήλ εβραϊκά "Shelomoh" (=ειρηνικός) Ο Σολομών χρίεται βασιλιάς Την ίδια εκείνη εποχή ο Αδωνίας, γιος του Δαβίδ και της Χαγγίθ, ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Το Ελληνόπουλο - L' enfant Μετάφραση: Κωστής Παλαμάς Τούρκοι διαβήκαν. Χαλασμός, θάνατος πέρα ως πέρα. Η Χίο, τ` όμορφο νησί, μαύρη απομένει ξέρα, με τα κρασιά, με τα δεντρά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT MARK

GREEK NEW TESTAMENT MARK GREEK NEW TESTAMENT MARK 1:1 αρχη του ευαγγελιου ιησου χριστου [υιου θεου ] 1:2 καθωσ γεγραπται εν τω ησαια τω προφητη ιδου αποστελλω τον αγγελο ν μου προ προσωπου σου οσ κατασκευασει την οδον σου 1:3

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή των Απόκρεω Ματθ. 25, 31-46. (15/2/2015) Εν ημέρα Κρίσεως

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή των Απόκρεω Ματθ. 25, 31-46. (15/2/2015) Εν ημέρα Κρίσεως ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή των Απόκρεω Ματθ. 25, 31-46. (15/2/2015) Εν ημέρα Κρίσεως Για την Δεύτερη και ένδοξη παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού κάνει λόγο το σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Deuteronomy. Chapter 1 1 ουτοι οι λογοι ουσ ελαλησεν µωυσησ παντι ισραηλ περαν του ιορδανου εν τη ερηµω προσ δυσµαισ

Deuteronomy. Chapter 1 1 ουτοι οι λογοι ουσ ελαλησεν µωυσησ παντι ισραηλ περαν του ιορδανου εν τη ερηµω προσ δυσµαισ Deuteronomy Chapter 1 1 ουτοι οι λογοι ουσ ελαλησεν µωυσησ παντι ισραηλ περαν του ιορδανου εν τη ερηµω προσ δυσµαισ πλησιον τησ ερυθρασ ανα µεσον φαραν τοφολ και λοβον και αυλων και καταχρυσεα 2 ενδεκα

Διαβάστε περισσότερα

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία Από Γιώργο Μαρκάκη, Ποιμένα Χριστιανικού Οίκου Προσευχής «Κέντρο Σαλόμ», Αθήνα 02.2012 Σελ. 1 Ο αδελφός Νίκος έλαβε τον κάτωθι λόγο από τον Κύριο: «Λέγω στην Εκκλησία αυτή την ώρα: μείνετε πιστοί και μήν

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή

Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 14 ( βιβλίο Α Γυµνασίου) Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή γ λύω Σ λύει Ο το λύει µε λύοµεν µε λύετε Ο τοι λύουσι(ν) Ποιο χρόνο συναντάµε

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή

Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή Εἰ μέλλουσιν ἡμῖν ἐνθένδε εἴτε ἀποδιδράσκειν, εἴθ ὅπως δεῖ ὀνομάσαι τοῦτο, ἐλθόντες οἱ νόμοι καί τό κοινόν τῆς πόλεως ἐπιστάντες ἔροιντο Εἰπέ μοι,

Διαβάστε περισσότερα

6:1,2 Ο ΠΡΩΤΟΣ ΙΠΠΕΑΣ

6:1,2 Ο ΠΡΩΤΟΣ ΙΠΠΕΑΣ 6 Αποκάλυψη 6:1 Και είδα, όταν το Αρνίο άνοιξε μια από τις σφραγίδες, και άκουσα ένα από τα τέσσερα ζώα, σαν με φωνή βροντής, να λέει: Έλα και βλέπε. 2 Και είδα, και να, ένα άλογο, λευκό κι εκείνος που

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια Για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά.

Η αλήθεια Για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά. Η αλήθεια Για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά. Ιστορία της Εταιρείας: Η οργάνωση των > ή χιλιαστών είναι μια πολυεθνική μετοχική εταιρεία. Ιδρύθηκε το 1884 από τον Κάρολο Ρώσσελ με τον

Διαβάστε περισσότερα