GREEK NEW TESTAMENT REVELATION

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GREEK NEW TESTAMENT REVELATION"

Transcript

1 GREEK NEW TESTAMENT REVELATION 1:1 αποκαλυψισ ιησου χριστου ην εδωκεν αυτω ο θεοσ δειξαι τοισ δουλοι σ αυτου α δει γενεσθαι εν ταχει και εσημανεν αποστειλασ δια του αγγελο υ αυτου τω δουλω αυτου ιωαννη 1:2 οσ εμαρτυρησεν τον λογον του θεου και την μαρτυριαν ιησου χριστο υ οσα ειδεν 1:3 μακαριοσ ο αναγινωσκων και οι ακουοντεσ τουσ λογουσ τησ προφητε ιασ και τηρουντεσ τα εν αυτη γεγραμμενα ο γαρ καιροσ εγγυσ 1:4 ιωαννησ ταισ επτα εκκλησιαισ ταισ εν τη ασια χαρισ υμιν και ειρηνη απο ο ων και ο ην και ο ερχομενοσ και απο των επτα πνευματων α ενωπι ον του θρονου αυτου 1:5 και απο ιησου χριστου ο μαρτυσ ο πιστοσ ο πρωτοτοκοσ των νεκρων και ο αρχων των βασιλεων τησ γησ τω αγαπωντι ημασ και λυσαντι ημασ εκ των αμαρτιων [ημων] ημων εν τω αιματι αυτου 1:6 και εποιησεν ημασ βασιλειαν ιερεισ τω θεω και πατρι αυτου αυτω η δ οξα και το κρατοσ εισ τουσ αιωνασ [των αιωνων] αμην 1:7 ιδου ερχεται μετα των νεφελων και οψεται αυτον πασ οφθαλμοσ και ο ιτινεσ αυτον εξεκεντησαν και κοψονται επ αυτον πασαι αι φυλαι τησ γησ ναι αμην 1:8 εγω ειμι το αλφα και το ω λεγει κυριοσ ο θεοσ ο ων και ο ην και ο ερχο μενοσ ο παντοκρατωρ 1:9 εγω ιωαννησ ο αδελφοσ υμων και συγκοινωνοσ εν τη θλιψει και βασιλ εια και υπομονη εν ιησου εγενομην εν τη νησω τη καλουμενη πατμω δια τον λογον του θεου και την μαρτυριαν ιησου 1:10 εγενομην εν πνευματι εν τη κυριακη ημερα και ηκουσα οπισω μου φ ωνην μεγαλην ωσ σαλπιγγοσ

2 1:11 λεγουσησ ο βλεπεισ γραψον εισ βιβλιον και πεμψον ταισ επτα εκκλη σιαισ εισ εφεσον και εισ σμυρναν και εισ περγαμον και εισ θυατειρα και εισ σαρδεισ και εισ φιλαδελφειαν και εισ λαοδικειαν 1:12 και επεστρεψα βλεπειν την φωνην ητισ ελαλει μετ εμου και επιστρεψ ασ ειδον επτα λυχνιασ χρυσασ 1:13 και εν μεσω των λυχνιων ομοιον υιον ανθρωπου ενδεδυμενον ποδηρ η και περιεζωσμενον προσ τοισ μαστοισ ζωνην χρυσαν 1:14 η δε κεφαλη αυτου και αι τριχεσ λευκαι ωσ εριον λευκον ωσ χιων κα ι οι οφθαλμοι αυτου ωσ φλοξ πυροσ 1:15 και οι ποδεσ αυτου ομοιοι χαλκολιβανω ωσ εν καμινω πεπυρωμενησ και η φωνη αυτου ωσ φωνη υδατων πολλων 1:16 και εχων εν τη δεξια χειρι αυτου αστερασ επτα και εκ του στοματοσ αυτου ρομφαια διστομοσ οξεια εκπορευομενη και η οψισ αυτου ωσ ο ηλι οσ φαινει εν τη δυναμει αυτου 1:17 και οτε ειδον αυτον επεσα προσ τουσ ποδασ αυτου ωσ νεκροσ και εθ ηκεν την δεξιαν αυτου επ εμε λεγων μη φοβου εγω ειμι ο πρωτοσ και ο εσχ ατοσ 1:18 και ο ζων και εγενομην νεκροσ και ιδου ζων ειμι εισ τουσ αιωνασ τω ν αιωνων και εχω τασ κλεισ του θανατου και του αδου 1:19 γραψον ουν α ειδεσ και α εισιν και α μελλει γινεσθαι γενεσθαι μετ α ταυτα 1:20 το μυστηριον των επτα αστερων ουσ ειδεσ επι τησ δεξιασ μου και τα σ επτα λυχνιασ τασ χρυσασ οι επτα αστερεσ αγγελοι των επτα εκκλησιων εισιν και αι λυχνιαι αι επτα επτα εκκλησιαι εισιν 2:1 τω αγγελω τω τησ εν εφεσω εκκλησιασ γραψον ταδε λεγει ο κρατων τουσ επτα αστερασ εν τη δεξια αυτου ο περιπατων εν μεσω των επτα λυχ νιων των χρυσων 2:2 οιδα τα εργα σου και τον κοπον και την υπομονην σου και οτι ου δυν η βαστασαι κακουσ και επειρασασ τουσ λεγοντασ εαυτουσ αποστολουσ και ουκ εισιν και ευρεσ αυτουσ ψευδεισ

3 2:3 και υπομονην εχεισ και εβαστασασ δια το ονομα μου και ου κεκοπια κεσ 2:4 αλλα εχω κατα σου οτι την αγαπην σου την πρωτην αφηκεσ 2:5 μνημονευε ουν ποθεν πεπτωκασ και μετανοησον και τα πρωτα εργα π οιησον ει δε μη ερχομαι σοι και κινησω την λυχνιαν σου εκ του τοπου αυ τησ εαν μη μετανοησησ 2:6 αλλα τουτο εχεισ οτι μισεισ τα εργα των νικολαιτων α καγω μισω 2:7 ο εχων ουσ ακουσατω τι το πνευμα λεγει ταισ εκκλησιαισ τω νικωντι δωσω αυτω φαγειν εκ του ξυλου τησ ζωησ ο εστιν εν τω παραδεισω του θε ου 2:8 και τω αγγελω τω τησ εν σμυρνη εκκλησιασ γραψον ταδε λεγει ο πρ ωτοσ και ο εσχατοσ οσ εγενετο νεκροσ και εζησεν 2:9 οιδα σου την θλιψιν και την πτωχειαν αλλα πλουσιοσ ει και την βλασ φημιαν εκ των λεγοντων ιουδαιουσ ειναι εαυτουσ και ουκ εισιν αλλα συν αγωγη του σατανα 2:10 μη μηδεν φοβου α μελλεισ πασχειν ιδου μελλει βαλλειν ο διαβολο σ εξ υμων εισ φυλακην ινα πειρασθητε και εχητε εξετε θλιψιν ημερων δεκα γινου πιστοσ αχρι θανατου και δωσω σοι τον στεφανον τησ ζωησ 2:11 ο εχων ουσ ακουσατω τι το πνευμα λεγει ταισ εκκλησιαισ ο νικων ου μη αδικηθη εκ του θανατου του δευτερου 2:12 και τω αγγελω τησ εν περγαμω εκκλησιασ γραψον ταδε λεγει ο εχων τ ην ρομφαιαν την διστομον την οξειαν 2:13 οιδα που κατοικεισ οπου ο θρονοσ του σατανα και κρατεισ το ονομα μου και ουκ ηρνησω την πιστιν μου και εν ταισ ημεραισ αντιπασ ο μαρτ υσ μου ο πιστοσ [μου] μου οσ απεκτανθη παρ υμιν οπου ο σατανασ κ ατοικει 2:14 αλλ εχω κατα σου ολιγα οτι εχεισ εκει κρατουντασ την διδαχην βαλ ααμ οσ εδιδασκεν τω βαλακ βαλειν σκανδαλον ενωπιον των υιων ισραηλ φαγειν ειδωλοθυτα και πορνευσαι

4 2:15 ουτωσ εχεισ και συ κρατουντασ την διδαχην [των] νικολαιτων ομ οιωσ 2:16 μετανοησον ουν ει δε μη ερχομαι σοι ταχυ και πολεμησω μετ αυτων εν τη ρομφαια του στοματοσ μου 2:17 ο εχων ουσ ακουσατω τι το πνευμα λεγει ταισ εκκλησιαισ τω νικωντι δωσω αυτω του μαννα του κεκρυμμενου και δωσω αυτω ψηφον λευκην κ αι επι την ψηφον ονομα καινον γεγραμμενον ο ουδεισ οιδεν ει μη ο λαμβα νων 2:18 και τω αγγελω τω τησ εν θυατειροισ εκκλησιασ γραψον ταδε λεγει ο υιοσ του θεου ο εχων τουσ οφθαλμουσ [αυτου] αυτου ωσ φλογα πυρ οσ και οι ποδεσ αυτου ομοιοι χαλκολιβανω 2:19 οιδα σου τα εργα και την αγαπην και την πιστιν και την διακονιαν κ αι την υπομονην σου και τα εργα σου τα εσχατα πλειονα των πρωτων 2:20 αλλα εχω κατα σου οτι αφεισ την γυναικα ιεζαβελ η λεγουσα εαυτην προφητιν και διδασκει και πλανα τουσ εμουσ δουλουσ πορνευσαι και φα γειν ειδωλοθυτα 2:21 και εδωκα αυτη χρονον ινα μετανοηση και ου θελει μετανοησαι εκ τ ησ πορνειασ αυτησ 2:22 ιδου βαλλω αυτην εισ κλινην και τουσ μοιχευοντασ μετ αυτησ εισ θ λιψιν μεγαλην εαν μη μετανοησουσιν μετανοησωσιν εκ των εργων αυτ ησ 2:23 και τα τεκνα αυτησ αποκτενω εν θανατω και γνωσονται πασαι αι εκ κλησιαι οτι εγω ειμι ο εραυνων νεφρουσ και καρδιασ και δωσω υμιν εκασ τω κατα τα εργα υμων 2:24 υμιν δε λεγω τοισ λοιποισ τοισ εν θυατειροισ οσοι ουκ εχουσιν την δι δαχην ταυτην οιτινεσ ουκ εγνωσαν τα βαθεα του σατανα ωσ λεγουσιν ου βαλλω εφ υμασ αλλο βαροσ 2:25 πλην ο εχετε κρατησατε αχρισ <αχρισ> ου αν ηξω 2:26 και ο νικων και ο τηρων αχρι τελουσ τα εργα μου δωσω αυτω εξουσι αν επι των εθνων

5 2:27 και ποιμανει αυτουσ εν ραβδω σιδηρα ωσ τα σκευη τα κεραμικα συν τριβεται [2:28] ωσ καγω ειληφα παρα του πατροσ μου 2:28 και δωσω αυτω τον αστερα τον πρωινον 2:29 ο εχων ουσ ακουσατω τι το πνευμα λεγει ταισ εκκλησιαισ 3:1 και τω αγγελω τησ εν σαρδεσιν εκκλησιασ γραψον ταδε λεγει ο εχων τ α επτα πνευματα του θεου και τουσ επτα αστερασ οιδα σου τα εργα οτι ο νομα εχεισ οτι ζησ και νεκροσ ει 3:2 γινου γρηγορων και στηρισον τα λοιπα α εμελλον αποθανειν ου γαρ ε υρηκα σου τα εργα πεπληρωμενα ενωπιον του θεου μου 3:3 μνημονευε ουν πωσ ειληφασ και ηκουσασ και τηρει και μετανοησον ε αν ουν μη γρηγορησησ ηξω ωσ κλεπτησ και ου μη γνωσ ποιαν ωραν ηξω επι σε 3:4 αλλα εχεισ ολιγα ονοματα εν σαρδεσιν α ουκ εμολυναν τα ιματια αυτ ων και περιπατησουσιν μετ εμου εν λευκοισ οτι αξιοι εισιν 3:5 ο νικων ουτωσ περιβαλειται εν ιματιοισ λευκοισ και ου μη εξαλειψω τ ο ονομα αυτου εκ τησ βιβλου τησ ζωησ και ομολογησω το ονομα αυτου ε νωπιον του πατροσ μου και ενωπιον των αγγελων αυτου 3:6 ο εχων ουσ ακουσατω τι το πνευμα λεγει ταισ εκκλησιαισ 3:7 και τω αγγελω τησ εν φιλαδελφεια εκκλησιασ γραψον ταδε λεγει ο αγιο σ ο αληθινοσ ο εχων την κλειν δαυιδ ο ανοιγων και ουδεισ κλεισει και κλ ειων και ουδεισ ανοιγει 3:8 οιδα σου τα εργα ιδου δεδωκα ενωπιον σου θυραν ηνεωγμενην ην ουδ εισ δυναται κλεισαι αυτην οτι μικραν εχεισ δυναμιν και ετηρησασ μου τ ον λογον και ουκ ηρνησω το ονομα μου 3:9 ιδου διδω εκ τησ συναγωγησ του σατανα των λεγοντων εαυτουσ ιουδα ιουσ ειναι και ουκ εισιν αλλα ψευδονται ιδου ποιησω αυτουσ ινα ηξουσι ν και προσκυνησουσιν ενωπιον των ποδων σου και γνωσιν οτι εγω ηγαπη σα σε

6 3:10 οτι ετηρησασ τον λογον τησ υπομονησ μου καγω σε τηρησω εκ τησ ω ρασ του πειρασμου τησ μελλουσησ ερχεσθαι επι τησ οικουμενησ ολησ π ειρασαι τουσ κατοικουντασ επι τησ γησ 3:11 ερχομαι ταχυ κρατει ο εχεισ ινα μηδεισ λαβη τον στεφανον σου 3:12 ο νικων ποιησω αυτον στυλον εν τω ναω του θεου μου και εξω ου μη εξελθη ετι και γραψω επ αυτον το ονομα του θεου μου και το ονομα τησ π ολεωσ του θεου μου τησ καινησ ιερουσαλημ η καταβαινουσα εκ του ουρ ανου απο του θεου μου και το ονομα μου το καινον 3:13 ο εχων ουσ ακουσατω τι το πνευμα λεγει ταισ εκκλησιαισ 3:14 και τω αγγελω τησ εν λαοδικεια εκκλησιασ γραψον ταδε λεγει ο αμην ο μαρτυσ ο πιστοσ και [ο] αληθινοσ η αρχη τησ κτισεωσ του θεου 3:15 οιδα σου τα εργα οτι ουτε ψυχροσ ει ουτε ζεστοσ οφελον ψυχροσ ησ η ζεστοσ 3:16 ουτωσ οτι χλιαροσ ει και ουτε ζεστοσ ουτε ψυχροσ μελλω σε εμεσαι εκ του στοματοσ μου 3:17 οτι λεγεισ οτι πλουσιοσ ειμι και πεπλουτηκα και ουδεν χρειαν εχω κ αι ουκ οιδασ οτι συ ει ο ταλαιπωροσ και ελεεινοσ και πτωχοσ και τυφλοσ και γυμνοσ 3:18 συμβουλευω σοι αγορασαι παρ εμου χρυσιον πεπυρωμενον εκ πυροσ ινα πλουτησησ και ιματια λευκα ινα περιβαλη και μη φανερωθη η αισχυ νη τησ γυμνοτητοσ σου και κολλουριον <κολλουριον> εγχρισαι τουσ οφθαλμουσ σου ινα βλεπησ 3:19 εγω οσουσ εαν φιλω ελεγχω και παιδευω ζηλευε ουν και μετανοησον 3:20 ιδου εστηκα επι την θυραν και κρουω εαν τισ ακουση τησ φωνησ μο υ και ανοιξη την θυραν [και] εισελευσομαι προσ αυτον και δειπνησω μετ αυτου και αυτοσ μετ εμου 3:21 ο νικων δωσω αυτω καθισαι μετ εμου εν τω θρονω μου ωσ καγω ενικ ησα και εκαθισα μετα του πατροσ μου εν τω θρονω αυτου 3:22 ο εχων ουσ ακουσατω τι το πνευμα λεγει ταισ εκκλησιαισ

7 4:1 μετα ταυτα ειδον και ιδου θυρα ηνεωγμενη εν τω ουρανω και η φωνη η πρωτη ην ηκουσα ωσ σαλπιγγοσ λαλουσησ μετ εμου λεγων αναβα ωδε και δειξω σοι α δει γενεσθαι μετα ταυτα 4:2 ευθεωσ εγενομην εν πνευματι και ιδου θρονοσ εκειτο εν τω ουρανω κα ι επι τον θρονον καθημενοσ 4:3 και ο καθημενοσ ομοιοσ ορασει λιθω ιασπιδι και σαρδιω και ιρισ κυκ λοθεν του θρονου ομοιοσ ορασει σμαραγδινω 4:4 και κυκλοθεν του θρονου θρονοι θρονουσ εικοσι τεσσαρεσ και επι τουσ θρονουσ εικοσι τεσσαρασ πρεσβυτερουσ καθημενουσ περιβεβλημεν ουσ εν ιματιοισ λευκοισ και επι τασ κεφαλασ αυτων στεφανουσ χρυσο υσ 4:5 και εκ του θρονου εκπορευονται αστραπαι και φωναι και βρονται και επτα λαμπαδεσ πυροσ καιομεναι ενωπιον του θρονου α εισιν τα επτα πνε υματα του θεου 4:6 και ενωπιον του θρονου ωσ θαλασσα υαλινη ομοια κρυσταλλω και εν μεσω του θρονου και κυκλω του θρονου τεσσαρα ζωα γεμοντα οφθαλμω ν εμπροσθεν και οπισθεν 4:7 και το ζωον το πρωτον ομοιον λεοντι και το δευτερον ζωον ομοιον μο σχω και το τριτον ζωον εχων το προσωπον ωσ ανθρωπου και το τεταρτον ζωον ομοιον αετω πετομενω 4:8 και τα τεσσαρα ζωα εν καθ εν αυτων εχων ανα πτερυγασ εξ κυκλοθεν και εσωθεν γεμουσιν οφθαλμων και αναπαυσιν ουκ εχουσιν ημερασ και νυκτοσ λεγοντεσ αγιοσ αγιοσ αγιοσ κυριοσ ο θεοσ ο παντοκρατωρ ο ην κ αι ο ων και ο ερχομενοσ 4:9 και οταν δωσουσιν τα ζωα δοξαν και τιμην και ευχαριστιαν τω καθη μενω επι του θρονου τω θρονω τω ζωντι εισ τουσ αιωνασ των αιωνων 4:10 πεσουνται οι εικοσι τεσσαρεσ πρεσβυτεροι ενωπιον του καθημενου ε πι του θρονου και προσκυνησουσιν τω ζωντι εισ τουσ αιωνασ των αιωνω ν και βαλουσιν τουσ στεφανουσ αυτων ενωπιον του θρονου λεγοντεσ

8 4:11 αξιοσ ει ο κυριοσ και ο θεοσ ημων λαβειν την δοξαν και την τιμην κ αι την δυναμιν οτι συ εκτισασ τα παντα και δια το θελημα σου ησαν και εκτισθησαν 5:1 και ειδον επι την δεξιαν του καθημενου επι του θρονου βιβλιον γεγρα μμενον εσωθεν και οπισθεν κατεσφραγισμενον σφραγισιν επτα 5:2 και ειδον αγγελον ισχυρον κηρυσσοντα εν φωνη μεγαλη τισ αξιοσ ανο ιξαι το βιβλιον και λυσαι τασ σφραγιδασ αυτου 5:3 και ουδεισ εδυνατο εν τω ουρανω ουδε επι τησ γησ ουδε υποκατω τησ γησ ανοιξαι το βιβλιον ουτε βλεπειν αυτο 5:4 και [εγω] εκλαιον πολυ οτι ουδεισ αξιοσ ευρεθη ανοιξαι το βιβλιον ουτε βλεπειν αυτο 5:5 και εισ εκ των πρεσβυτερων λεγει μοι μη κλαιε ιδου ενικησεν ο λεων ο εκ τησ φυλησ ιουδα η ριζα δαυιδ ανοιξαι το βιβλιον και τασ επτα σφραγι δασ αυτου 5:6 και ειδον εν μεσω του θρονου και των τεσσαρων ζωων και εν μεσω τω ν πρεσβυτερων αρνιον εστηκοσ ωσ εσφαγμενον εχων κερατα επτα και οφθ αλμουσ επτα οι εισιν τα [επτα] πνευματα του θεου απεσταλμενοι εισ πασ αν την γην 5:7 και ηλθεν και ειληφεν εκ τησ δεξιασ του καθημενου επι του θρονου 5:8 και οτε ελαβεν το βιβλιον τα τεσσαρα ζωα και οι εικοσι τεσσαρεσ πρε σβυτεροι επεσαν ενωπιον του αρνιου εχοντεσ εκαστοσ κιθαραν και φιαλ ασ χρυσασ γεμουσασ θυμιαματων αι εισιν αι προσευχαι των αγιων 5:9 και αδουσιν ωδην καινην λεγοντεσ αξιοσ ει λαβειν το βιβλιον και ανο ιξαι τασ σφραγιδασ αυτου οτι εσφαγησ και ηγορασασ τω θεω εν τω αιματ ι σου εκ πασησ φυλησ και γλωσσησ και λαου και εθνουσ 5:10 και εποιησασ αυτουσ τω θεω ημων βασιλειαν και ιερεισ και βασιλε υουσιν βασιλευσουσιν επι τησ γησ 5:11 και ειδον και ηκουσα φωνην αγγελων πολλων κυκλω του θρονου και των ζωων και των πρεσβυτερων και ην ο αριθμοσ αυτων μυριαδεσ μυρια δων και χιλιαδεσ χιλιαδων

9 5:12 λεγοντεσ φωνη μεγαλη αξιον εστιν το αρνιον το εσφαγμενον λαβειν τ ην δυναμιν και πλουτον και σοφιαν και ισχυν και τιμην και δοξαν και ευ λογιαν 5:13 και παν κτισμα ο εν τω ουρανω και επι τησ γησ και υποκατω τησ γησ και επι τησ θαλασσησ [εστιν] και τα εν αυτοισ παντα ηκουσα λεγοντ ασ τω καθημενω επι του θρονου τω θρονω και τω αρνιω η ευλογια και η τιμη και η δοξα και το κρατοσ εισ τουσ αιωνασ των αιωνων 5:14 και τα τεσσαρα ζωα ελεγον αμην και οι πρεσβυτεροι επεσαν και προ σεκυνησαν 6:1 και ειδον οτε ηνοιξεν το αρνιον μιαν εκ των επτα σφραγιδων και ηκου σα ενοσ εκ των τεσσαρων ζωων λεγοντοσ ωσ φωνη βροντησ ερχου 6:2 και ειδον και ιδου ιπποσ λευκοσ και ο καθημενοσ επ αυτον εχων τοξο ν και εδοθη αυτω στεφανοσ και εξηλθεν νικων και ινα νικηση 6:3 και οτε ηνοιξεν την σφραγιδα την δευτεραν ηκουσα του δευτερου ζωο υ λεγοντοσ ερχου 6:4 και εξηλθεν αλλοσ ιπποσ πυρροσ και τω καθημενω επ αυτον εδοθη [ αυτω] αυτω λαβειν την ειρηνην [εκ] εκ τησ γησ και ινα αλληλουσ σ φαξουσιν και εδοθη αυτω μαχαιρα μεγαλη 6:5 και οτε ηνοιξεν την σφραγιδα την τριτην ηκουσα του τριτου ζωου λεγ οντοσ ερχου και ειδον και ιδου ιπποσ μελασ και ο καθημενοσ επ αυτον ε χων ζυγον εν τη χειρι αυτου 6:6 και ηκουσα ωσ φωνην εν μεσω των τεσσαρων ζωων λεγουσαν χοινιξ σ ιτου δηναριου και τρεισ χοινικεσ κριθων δηναριου και το ελαιον και τον οινον μη αδικησησ 6:7 και οτε ηνοιξεν την σφραγιδα την τεταρτην ηκουσα φωνην του τεταρτ ου ζωου λεγοντοσ ερχου 6:8 και ειδον και ιδου ιπποσ χλωροσ και ο καθημενοσ επανω [αυτου] α υτου ονομα αυτω [ο] θανατοσ και ο αδησ ηκολουθει μετ αυτου και εδοθ η αυτοισ εξουσια επι το τεταρτον τησ γησ αποκτειναι εν ρομφαια και εν λ ιμω και εν θανατω και υπο των θηριων τησ γησ

10 6:9 και οτε ηνοιξεν την πεμπτην σφραγιδα ειδον υποκατω του θυσιαστηρι ου τασ ψυχασ των εσφαγμενων δια τον λογον του θεου και δια την μαρτυ ριαν ην ειχον 6:10 και εκραξαν φωνη μεγαλη λεγοντεσ εωσ ποτε ο δεσποτησ ο αγιοσ και αληθινοσ ου κρινεισ και εκδικεισ το αιμα ημων εκ των κατοικουντων επι τησ γησ 6:11 και εδοθη αυτοισ εκαστω στολη λευκη και ερρεθη αυτοισ ινα αναπα υσονται ετι χρονον μικρον εωσ πληρωθωσιν και οι συνδουλοι αυτων και οι αδελφοι αυτων οι μελλοντεσ αποκτεννεσθαι ωσ και αυτοι 6:12 και ειδον οτε ηνοιξεν την σφραγιδα την εκτην και σεισμοσ μεγασ εγε νετο και ο ηλιοσ εγενετο μελασ ωσ σακκοσ τριχινοσ και η σεληνη ολη εγ ενετο ωσ αιμα 6:13 και οι αστερεσ του ουρανου επεσαν εισ την γην ωσ συκη βαλλει του σ ολυνθουσ αυτησ υπο ανεμου μεγαλου σειομενη 6:14 και ο ουρανοσ απεχωρισθη ωσ βιβλιον ελισσομενον και παν οροσ κ αι νησοσ εκ των τοπων αυτων εκινηθησαν 6:15 και οι βασιλεισ τησ γησ και οι μεγιστανεσ και οι χιλιαρχοι και οι πλ ουσιοι και οι ισχυροι και πασ δουλοσ και ελευθεροσ εκρυψαν εαυτουσ ει σ τα σπηλαια και εισ τασ πετρασ των ορεων 6:16 και λεγουσιν τοισ ορεσιν και ταισ πετραισ πεσετε εφ ημασ και κρυψ ατε ημασ απο προσωπου του καθημενου επι του θρονου και απο τησ οργη σ του αρνιου 6:17 οτι ηλθεν η ημερα η μεγαλη τησ οργησ αυτων και τισ δυναται σταθη ναι 7:1 μετα τουτο ειδον τεσσαρασ αγγελουσ εστωτασ επι τασ τεσσαρασ γωνι ασ τησ γησ κρατουντασ τουσ τεσσαρασ ανεμουσ τησ γησ ινα μη πνεη αν εμοσ επι τησ γησ μητε επι τησ θαλασσησ μητε επι παν δενδρον 7:2 και ειδον αλλον αγγελον αναβαινοντα απο ανατολησ ηλιου εχοντα σ φραγιδα θεου ζωντοσ και εκραξεν φωνη μεγαλη τοισ τεσσαρσιν αγγελοισ οισ εδοθη αυτοισ αδικησαι την γην και την θαλασσαν

11 7:3 λεγων μη αδικησητε την γην μητε την θαλασσαν μητε τα δενδρα αχρι σφραγισωμεν τουσ δουλουσ του θεου ημων επι των μετωπων αυτων 7:4 και ηκουσα τον αριθμον των εσφραγισμενων εκατον τεσσερακοντα τε σσαρεσ χιλιαδεσ εσφραγισμενοι εκ πασησ φυλησ υιων ισραηλ 7:5 εκ φυλησ ιουδα δωδεκα χιλιαδεσ εσφραγισμενοι εκ φυλησ ρουβην δωδ εκα χιλιαδεσ εκ φυλησ γαδ δωδεκα χιλιαδεσ 7:6 εκ φυλησ ασηρ δωδεκα χιλιαδεσ εκ φυλησ νεφθαλιμ δωδεκα χιλιαδεσ εκ φυλησ μανασση δωδεκα χιλιαδεσ 7:7 εκ φυλησ συμεων δωδεκα χιλιαδεσ εκ φυλησ λευι δωδεκα χιλιαδεσ εκ φυλησ ισσαχαρ δωδεκα χιλιαδεσ 7:8 εκ φυλησ ζαβουλων δωδεκα χιλιαδεσ εκ φυλησ ιωσηφ δωδεκα χιλιαδε σ εκ φυλησ βενιαμιν δωδεκα χιλιαδεσ εσφραγισμενοι 7:9 μετα ταυτα ειδον και ιδου οχλοσ πολυσ ον αριθμησαι αυτον ουδεισ ε δυνατο εκ παντοσ εθνουσ και φυλων και λαων και γλωσσων εστωτεσ ενω πιον του θρονου και ενωπιον του αρνιου περιβεβλημενουσ στολασ λευκα σ και φοινικεσ εν ταισ χερσιν αυτων 7:10 και κραζουσιν φωνη μεγαλη λεγοντεσ η σωτηρια τω θεω ημων τω κα θημενω επι τω θρονω και τω αρνιω 7:11 και παντεσ οι αγγελοι ειστηκεισαν κυκλω του θρονου και των πρεσβ υτερων και των τεσσαρων ζωων και επεσαν ενωπιον του θρονου επι τα πρ οσωπα αυτων και προσεκυνησαν τω θεω 7:12 λεγοντεσ αμην η ευλογια και η δοξα και η σοφια και η ευχαριστια κ αι η τιμη και η δυναμισ και η ισχυσ τω θεω ημων εισ τουσ αιωνασ των αι ωνων [αμην] αμην 7:13 και απεκριθη εισ εκ των πρεσβυτερων λεγων μοι ουτοι οι περιβεβλημ ενοι τασ στολασ τασ λευκασ τινεσ εισιν και ποθεν ηλθον 7:14 και ειρηκα αυτω κυριε μου συ οιδασ και ειπεν μοι ουτοι εισιν οι ερχ ομενοι εκ τησ θλιψεωσ τησ μεγαλησ και επλυναν τασ στολασ αυτων και ελευκαναν αυτασ εν τω αιματι του αρνιου

12 7:15 δια τουτο εισιν ενωπιον του θρονου του θεου και λατρευουσιν αυτω ημερασ και νυκτοσ εν τω ναω αυτου και ο καθημενοσ επι του θρονου σκ ηνωσει επ αυτουσ 7:16 ου πεινασουσιν ετι ουδε διψησουσιν ετι ουδε μη πεση επ αυτουσ ο η λιοσ ουδε παν καυμα 7:17 οτι το αρνιον το ανα μεσον του θρονου ποιμανει αυτουσ και οδηγησ ει αυτουσ επι ζωησ πηγασ υδατων και εξαλειψει ο θεοσ παν δακρυον εκ τ ων οφθαλμων αυτων 8:1 και οταν ηνοιξεν την σφραγιδα την εβδομην εγενετο σιγη εν τω ουραν ω ωσ ημιωριον 8:2 και ειδον τουσ επτα αγγελουσ οι ενωπιον του θεου εστηκασιν και εδοθ ησαν αυτοισ επτα σαλπιγγεσ 8:3 και αλλοσ αγγελοσ ηλθεν και εσταθη επι του θυσιαστηριου εχων λιβα νωτον χρυσουν και εδοθη αυτω θυμιαματα πολλα ινα δωσει ταισ προσευ χαισ των αγιων παντων επι το θυσιαστηριον το χρυσουν το ενωπιον του θ ρονου 8:4 και ανεβη ο καπνοσ των θυμιαματων ταισ προσευχαισ των αγιων εκ χ ειροσ του αγγελου ενωπιον του θεου 8:5 και ειληφεν ο αγγελοσ τον λιβανωτον και εγεμισεν αυτον εκ του πυρο σ του θυσιαστηριου και εβαλεν εισ την γην και εγενοντο βρονται και φων αι και αστραπαι και σεισμοσ 8:6 και οι επτα αγγελοι οι εχοντεσ τασ επτα σαλπιγγασ ητοιμασαν αυτουσ ινα σαλπισωσιν 8:7 και ο πρωτοσ εσαλπισεν και εγενετο χαλαζα και πυρ μεμιγμενα εν αιμ ατι και εβληθη εισ την γην και το τριτον τησ γησ κατεκαη και το τριτον τ ων δενδρων κατεκαη και πασ χορτοσ χλωροσ κατεκαη 8:8 και ο δευτεροσ αγγελοσ εσαλπισεν και ωσ οροσ μεγα πυρι καιομενον ε βληθη εισ την θαλασσαν και εγενετο το τριτον τησ θαλασσησ αιμα 8:9 και απεθανεν το τριτον των κτισματων των εν τη θαλασση τα εχοντα ψυχασ και το τριτον των πλοιων διεφθαρησαν

13 8:10 και ο τριτοσ αγγελοσ εσαλπισεν και επεσεν εκ του ουρανου αστηρ με γασ καιομενοσ ωσ λαμπασ και επεσεν επι το τριτον των ποταμων και επι τασ πηγασ των υδατων 8:11 και το ονομα του αστεροσ λεγεται ο αψινθοσ και εγενετο το τριτον τ ων υδατων εισ αψινθον και πολλοι των ανθρωπων απεθανον εκ των υδατ ων οτι επικρανθησαν 8:12 και ο τεταρτοσ αγγελοσ εσαλπισεν και επληγη το τριτον του ηλιου κ αι το τριτον τησ σεληνησ και το τριτον των αστερων ινα σκοτισθη το τριτ ον αυτων και η ημερα μη φανη το τριτον αυτησ και η νυξ ομοιωσ 8:13 και ειδον και ηκουσα ενοσ αετου πετομενου εν μεσουρανηματι λεγο ντοσ φωνη μεγαλη ουαι ουαι ουαι τουσ κατοικουντασ επι τησ γησ εκ των λοιπων φωνων τησ σαλπιγγοσ των τριων αγγελων των μελλοντων σαλπιζει ν 9:1 και ο πεμπτοσ αγγελοσ εσαλπισεν και ειδον αστερα εκ του ουρανου πε πτωκοτα εισ την γην και εδοθη αυτω η κλεισ του φρεατοσ τησ αβυσσου 9:2 και ηνοιξεν το φρεαρ τησ αβυσσου και ανεβη καπνοσ εκ του φρεατοσ ωσ καπνοσ καμινου μεγαλησ και εσκοτωθη ο ηλιοσ και ο αηρ εκ του καπ νου του φρεατοσ 9:3 και εκ του καπνου εξηλθον ακριδεσ εισ την γην και εδοθη αυταισ εξο υσια ωσ εχουσιν εξουσιαν οι σκορπιοι τησ γησ 9:4 και ερρεθη αυταισ ινα μη αδικησουσιν τον χορτον τησ γησ ουδε παν χλωρον ουδε παν δενδρον ει μη τουσ ανθρωπουσ οιτινεσ ουκ εχουσιν την σφραγιδα του θεου επι των μετωπων 9:5 και εδοθη αυταισ αυτοισ ινα μη αποκτεινωσιν αυτουσ αλλ ινα βα σανισθησονται μηνασ πεντε και ο βασανισμοσ αυτων ωσ βασανισμοσ σ κορπιου οταν παιση ανθρωπον 9:6 και εν ταισ ημεραισ εκειναισ ζητησουσιν οι ανθρωποι τον θανατον κ αι ου μη ευρησουσιν αυτον και επιθυμησουσιν αποθανειν και φευγει ο θ ανατοσ απ αυτων

14 9:7 και τα ομοιωματα των ακριδων ομοια ιπποισ ητοιμασμενοισ εισ πολε μον και επι τασ κεφαλασ αυτων ωσ στεφανοι ομοιοι χρυσω και τα προσω πα αυτων ωσ προσωπα ανθρωπων 9:8 και ειχον τριχασ ωσ τριχασ γυναικων και οι οδοντεσ αυτων ωσ λεοντ ων ησαν 9:9 και ειχον θωρακασ ωσ θωρακασ σιδηρουσ και η φωνη των πτερυγων αυτων ωσ φωνη αρματων ιππων πολλων τρεχοντων εισ πολεμον 9:10 και εχουσιν ουρασ ομοιασ σκορπιοισ και κεντρα και εν ταισ ουραισ αυτων η εξουσια αυτων αδικησαι τουσ ανθρωπουσ μηνασ πεντε 9:11 εχουσιν επ αυτων βασιλεα τον αγγελον τησ αβυσσου ονομα αυτω εβ ραιστι αβαδδων και εν τη ελληνικη ονομα εχει απολλυων 9:12 η ουαι η μια απηλθεν ιδου ερχεται ετι δυο ουαι μετα ταυτα 9:13 και ο εκτοσ αγγελοσ εσαλπισεν και ηκουσα φωνην μιαν εκ των [τε σσαρων] κερατων του θυσιαστηριου του χρυσου του ενωπιον του θεου 9:14 λεγοντα τω εκτω αγγελω ο εχων την σαλπιγγα λυσον τουσ τεσσαρασ αγγελουσ τουσ δεδεμενουσ επι τω ποταμω τω μεγαλω ευφρατη 9:15 και ελυθησαν οι τεσσαρεσ αγγελοι οι ητοιμασμενοι εισ την ωραν και ημεραν και μηνα και ενιαυτον ινα αποκτεινωσιν το τριτον των ανθρωπω ν 9:16 και ο αριθμοσ των στρατευματων του ιππικου δισμυριαδεσ μυριαδω ν ηκουσα τον αριθμον αυτων 9:17 και ουτωσ ειδον τουσ ιππουσ εν τη ορασει και τουσ καθημενουσ επ αυτων εχοντασ θωρακασ πυρινουσ και υακινθινουσ και θειωδεισ και αι κεφαλαι των ιππων ωσ κεφαλαι λεοντων και εκ των στοματων αυτων εκπο ρευεται πυρ και καπνοσ και θειον 9:18 απο των τριων πληγων τουτων απεκτανθησαν το τριτον των ανθρωπ ων εκ του πυροσ και του καπνου και του θειου του εκπορευομενου εκ των στοματων αυτων

15 9:19 η γαρ εξουσια των ιππων εν τω στοματι αυτων εστιν και εν ταισ ουρ αισ αυτων αι γαρ ουραι αυτων ομοιαι οφεσιν εχουσαι κεφαλασ και εν αυ ταισ αδικουσιν 9:20 και οι λοιποι των ανθρωπων οι ουκ απεκτανθησαν εν ταισ πληγαισ τ αυταισ ου ουδε μετενοησαν εκ των εργων των χειρων αυτων ινα μη πρ οσκυνησουσιν τα δαιμονια και τα ειδωλα τα χρυσα και τα αργυρα και τα χαλκα και τα λιθινα και τα ξυλινα α ουτε βλεπειν δυνανται ουτε ακουει ν ουτε περιπατειν 9:21 και ου μετενοησαν εκ των φονων αυτων ουτε εκ των φαρμακων αυτω ν ουτε εκ τησ πορνειασ αυτων ουτε εκ των κλεμματων αυτων 10:1 και ειδον αλλον αγγελον ισχυρον καταβαινοντα εκ του ουρανου περι βεβλημενον νεφελην και η ιρισ επι την κεφαλην τησ κεφαλησ αυτου κ αι το προσωπον αυτου ωσ ο ηλιοσ και οι ποδεσ αυτου ωσ στυλοι πυροσ 10:2 και εχων εν τη χειρι αυτου βιβλαριδιον ηνεωγμενον και εθηκεν τον π οδα αυτου τον δεξιον επι τησ θαλασσησ τον δε ευωνυμον επι τησ γησ 10:3 και εκραξεν φωνη μεγαλη ωσπερ λεων μυκαται και οτε εκραξεν ελαλ ησαν αι επτα βρονται τασ εαυτων φωνασ 10:4 και οτε ελαλησαν αι επτα βρονται ημελλον γραφειν και ηκουσα φων ην εκ του ουρανου λεγουσαν σφραγισον α ελαλησαν αι επτα βρονται και μη αυτα γραψησ 10:5 και ο αγγελοσ ον ειδον εστωτα επι τησ θαλασσησ και επι τησ γησ ηρ εν την χειρα αυτου την δεξιαν εισ τον ουρανον 10:6 και ωμοσεν εν τω ζωντι εισ τουσ αιωνασ των αιωνων οσ εκτισεν τον ουρανον και τα εν αυτω και την γην και τα εν αυτη [και και την θαλα σσαν και τα εν αυτη] αυτη οτι χρονοσ ουκετι εσται 10:7 αλλ εν ταισ ημεραισ τησ φωνησ του εβδομου αγγελου οταν μελλη σα λπιζειν και ετελεσθη το μυστηριον του θεου ωσ ευηγγελισεν τουσ εαυτου δουλουσ τουσ προφητασ 10:8 και η φωνη ην ηκουσα εκ του ουρανου παλιν λαλουσαν μετ εμου και λεγουσαν υπαγε λαβε το βιβλιον το ηνεωγμενον εν τη χειρι του αγγελου τ ου εστωτοσ επι τησ θαλασσησ και επι τησ γησ

16 10:9 και απηλθα προσ τον αγγελον λεγων αυτω δουναι μοι το βιβλαριδιον και λεγει μοι λαβε και καταφαγε αυτο και πικρανει σου την κοιλιαν αλλ ε ν τω στοματι σου εσται γλυκυ ωσ μελι 10:10 και ελαβον το βιβλαριδιον εκ τησ χειροσ του αγγελου και κατεφαγο ν αυτο και ην εν τω στοματι μου ωσ μελι γλυκυ και οτε εφαγον αυτο επικρ ανθη η κοιλια μου 10:11 και λεγουσιν μοι δει σε παλιν προφητευσαι επι λαοισ και εθνεσιν κ αι γλωσσαισ και βασιλευσιν πολλοισ 11:1 και εδοθη μοι καλαμοσ ομοιοσ ραβδω λεγων εγειρε και μετρησον τον ναον του θεου και το θυσιαστηριον και τουσ προσκυνουντασ εν αυτω 11:2 και την αυλην την εξωθεν του ναου εκβαλε εξωθεν και μη αυτην μετ ρησησ οτι εδοθη τοισ εθνεσιν και την πολιν την αγιαν πατησουσιν μηνασ τεσσερακοντα [και] δυο 11:3 και δωσω τοισ δυσιν μαρτυσιν μου και προφητευσουσιν ημερασ χιλι ασ διακοσιασ εξηκοντα περιβεβλημενουσ περιβεβλημενοι σακκουσ 11:4 ουτοι εισιν αι δυο ελαιαι και αι δυο λυχνιαι [αι] αι ενωπιον του κ υριου τησ γησ εστωτεσ 11:5 και ει τισ αυτουσ θελει αδικησαι πυρ εκπορευεται εκ του στοματοσ αυτων και κατεσθιει τουσ εχθρουσ αυτων και ει τισ θεληση αυτουσ αδικ ησαι ουτωσ δει αυτον αποκτανθηναι 11:6 ουτοι εχουσιν την εξουσιαν κλεισαι τον ουρανον ινα μη υετοσ βρεχ η τασ ημερασ τησ προφητειασ αυτων και εξουσιαν εχουσιν επι των υδατ ων στρεφειν αυτα εισ αιμα και παταξαι την γην εν παση πληγη οσακισ εα ν θελησωσιν 11:7 και οταν τελεσωσιν την μαρτυριαν αυτων το θηριον το αναβαινον εκ τησ αβυσσου ποιησει μετ αυτων πολεμον και νικησει αυτουσ και αποκτε νει αυτουσ 11:8 και το πτωμα αυτων επι τησ πλατειασ τησ πολεωσ τησ μεγαλησ ητισ καλειται πνευματικωσ σοδομα και αιγυπτοσ οπου και ο κυριοσ αυτων εσ ταυρωθη

17 11:9 και βλεπουσιν εκ των λαων και φυλων και γλωσσων και εθνων το πτ ωμα αυτων ημερασ τρεισ και ημισυ και τα πτωματα αυτων ουκ αφιουσιν τεθηναι εισ μνημα 11:10 και οι κατοικουντεσ επι τησ γησ χαιρουσιν επ αυτοισ και ευφραινο νται και δωρα πεμψουσιν αλληλοισ οτι ουτοι οι δυο προφηται εβασανισα ν τουσ κατοικουντασ επι τησ γησ 11:11 και μετα [τασ] τασ τρεισ ημερασ και ημισυ πνευμα ζωησ εκ του θεου εισηλθεν [εν] εν αυτοισ και εστησαν επι τουσ ποδασ αυτων και φ οβοσ μεγασ επεπεσεν επι τουσ θεωρουντασ αυτουσ 11:12 και ηκουσαν φωνησ μεγαλησ εκ του ουρανου λεγουσησ αυτοισ ανα βατε ωδε και ανεβησαν εισ τον ουρανον εν τη νεφελη και εθεωρησαν αυτ ουσ οι εχθροι αυτων 11:13 και εν εκεινη τη ωρα εγενετο σεισμοσ μεγασ και το δεκατον τησ πολ εωσ επεσεν και απεκτανθησαν εν τω σεισμω ονοματα ανθρωπων χιλιαδεσ επτα και οι λοιποι εμφοβοι εγενοντο και εδωκαν δοξαν τω θεω του ουραν ου 11:14 η ουαι η δευτερα απηλθεν ιδου η ουαι η τριτη ερχεται ταχυ 11:15 και ο εβδομοσ αγγελοσ εσαλπισεν και εγενοντο φωναι μεγαλαι εν τω ουρανω λεγοντεσ εγενετο η βασιλεια του κοσμου του κυριου ημων και το υ χριστου αυτου και βασιλευσει εισ τουσ αιωνασ των αιωνων 11:16 και οι εικοσι τεσσαρεσ πρεσβυτεροι [οι] ενωπιον του θεου καθημεν οι επι τουσ θρονουσ αυτων επεσαν επι τα προσωπα αυτων και προσεκυνη σαν τω θεω 11:17 λεγοντεσ ευχαριστουμεν σοι κυριε ο θεοσ ο παντοκρατωρ ο ων και ο ην οτι ειληφασ την δυναμιν σου την μεγαλην και εβασιλευσασ 11:18 και τα εθνη ωργισθησαν και ηλθεν η οργη σου και ο καιροσ των νεκ ρων κριθηναι και δουναι τον μισθον τοισ δουλοισ σου τοισ προφηταισ κα ι τοισ αγιοισ και τοισ φοβουμενοισ το ονομα σου τουσ μικρουσ και τουσ μεγαλουσ και διαφθειραι τουσ διαφθειροντασ την γην

18 11:19 και ηνοιγη ο ναοσ του θεου ο εν τω ουρανω και ωφθη η κιβωτοσ τη σ διαθηκησ αυτου εν τω ναω αυτου και εγενοντο αστραπαι και φωναι και βρονται και σεισμοσ και χαλαζα μεγαλη 12:1 και σημειον μεγα ωφθη εν τω ουρανω γυνη περιβεβλημενη τον ηλιον και η σεληνη υποκατω των ποδων αυτησ και επι τησ κεφαλησ αυτησ στεφ ανοσ αστερων δωδεκα 12:2 και εν γαστρι εχουσα και κραζει ωδινουσα και βασανιζομενη τεκειν 12:3 και ωφθη αλλο σημειον εν τω ουρανω και ιδου δρακων μεγασ πυρρο σ εχων κεφαλασ επτα και κερατα δεκα και επι τασ κεφαλασ αυτου επτα δ ιαδηματα 12:4 και η ουρα αυτου συρει το τριτον των αστερων του ουρανου και εβα λεν αυτουσ εισ την γην και ο δρακων εστηκεν ενωπιον τησ γυναικοσ τησ μελλουσησ τεκειν ινα οταν τεκη το τεκνον αυτησ καταφαγη 12:5 και ετεκεν υιον αρσεν οσ μελλει ποιμαινειν παντα τα εθνη εν ραβδω σιδηρα και ηρπασθη το τεκνον αυτησ προσ τον θεον και προσ τον θρονον αυτου 12:6 και η γυνη εφυγεν εισ την ερημον οπου εχει εκει τοπον ητοιμασμενον απο του θεου ινα εκει τρεφωσιν αυτην ημερασ χιλιασ διακοσιασ εξηκοντ α 12:7 και εγενετο πολεμοσ εν τω ουρανω ο μιχαηλ και οι αγγελοι αυτου το υ πολεμησαι μετα του δρακοντοσ και ο δρακων επολεμησεν και οι αγγελο ι αυτου 12:8 και ουκ ισχυσεν ουδε τοποσ ευρεθη αυτων ετι εν τω ουρανω 12:9 και εβληθη ο δρακων ο μεγασ ο οφισ ο αρχαιοσ ο καλουμενοσ διαβο λοσ και ο σατανασ ο πλανων την οικουμενην ολην εβληθη εισ την γην κ αι οι αγγελοι αυτου μετ αυτου εβληθησαν 12:10 και ηκουσα φωνην μεγαλην εν τω ουρανω λεγουσαν αρτι εγενετο η σωτηρια και η δυναμισ και η βασιλεια του θεου ημων και η εξουσια του χριστου αυτου οτι εβληθη ο κατηγωρ των αδελφων ημων ο κατηγορων αυ τουσ ενωπιον του θεου ημων ημερασ και νυκτοσ

19 12:11 και αυτοι ενικησαν αυτον δια το αιμα του αρνιου και δια τον λογον τησ μαρτυριασ αυτων και ουκ ηγαπησαν την ψυχην αυτων αχρι θανατο υ 12:12 δια τουτο ευφραινεσθε [οι] ουρανοι και οι εν αυτοισ σκηνουντεσ ουαι την γην και την θαλασσαν οτι κατεβη ο διαβολοσ προσ υμασ εχων θυμον μεγαν ειδωσ οτι ολιγον καιρον εχει 12:13 και οτε ειδεν ο δρακων οτι εβληθη εισ την γην εδιωξεν την γυναικα ητισ ετεκεν τον αρσενα 12:14 και εδοθησαν τη γυναικι αι δυο πτερυγεσ του αετου του μεγαλου ιν α πετηται εισ την ερημον εισ τον τοπον αυτησ οπου τρεφεται εκει καιρον και καιρουσ και ημισυ καιρου απο προσωπου του οφεωσ 12:15 και εβαλεν ο οφισ εκ του στοματοσ αυτου οπισω τησ γυναικοσ υδω ρ ωσ ποταμον ινα αυτην ποταμοφορητον ποιηση 12:16 και εβοηθησεν η γη τη γυναικι και ηνοιξεν η γη το στομα αυτησ και κατεπιεν τον ποταμον ον εβαλεν ο δρακων εκ του στοματοσ αυτου 12:17 και ωργισθη ο δρακων επι τη γυναικι και απηλθεν ποιησαι πολεμον μετα των λοιπων του σπερματοσ αυτησ των τηρουντων τασ εντολασ του θεου και εχοντων την μαρτυριαν ιησου 13:1 [12:18] και εσταθη επι την αμμον τησ θαλασσησ [13:1] και ειδον εκ τ ησ θαλασσησ θηριον αναβαινον εχον κερατα δεκα και κεφαλασ επτα και επι των κερατων αυτου δεκα διαδηματα και επι τασ κεφαλασ αυτου ονο ματα <ονοματα> βλασφημιασ 13:2 και το θηριον ο ειδον ην ομοιον παρδαλει και οι ποδεσ αυτου ωσ αρκ ου και το στομα αυτου ωσ στομα λεοντοσ και εδωκεν αυτω ο δρακων την δυναμιν αυτου και τον θρονον αυτου και εξουσιαν μεγαλην 13:3 και μιαν εκ των κεφαλων αυτου ωσ εσφαγμενην εισ θανατον και η πλ ηγη του θανατου αυτου εθεραπευθη και εθαυμασθη ολη η γη οπισω του θ ηριου 13:4 και προσεκυνησαν τω δρακοντι οτι εδωκεν την εξουσιαν τω θηριω κ αι προσεκυνησαν τω θηριω λεγοντεσ τισ ομοιοσ τω θηριω και τισ δυνατα ι πολεμησαι μετ αυτου

20 13:5 και εδοθη αυτω στομα λαλουν μεγαλα και βλασφημιασ και εδοθη αυ τω εξουσια ποιησαι μηνασ τεσσερακοντα [και] δυο 13:6 και ηνοιξεν το στομα αυτου εισ βλασφημιασ προσ τον θεον βλασφημ ησαι το ονομα αυτου και την σκηνην αυτου τουσ εν τω ουρανω σκηνουν τασ 13:7 [και και εδοθη αυτω ποιησαι πολεμον μετα των αγιων και νικησαι αυτουσ] αυτουσ και εδοθη αυτω εξουσια επι πασαν φυλην και λαον κ αι γλωσσαν και εθνοσ 13:8 και προσκυνησουσιν αυτον παντεσ οι κατοικουντεσ επι τησ γησ ου ο υ γεγραπται το ονομα αυτου εν τω βιβλιω τησ ζωησ του αρνιου του εσφαγ μενου απο καταβολησ κοσμου 13:9 ει τισ εχει ουσ ακουσατω 13:10 ει τισ εισ αιχμαλωσιαν εισ αιχμαλωσιαν υπαγει ει τισ εν μαχαιρη αποκτενει δει αποκτανθηναι αυτον εν μαχαιρη αποκτανθηναι ωδε εστι ν η υπομονη και η πιστισ των αγιων 13:11 και ειδον αλλο θηριον αναβαινον εκ τησ γησ και ειχεν κερατα δυο ομοια αρνιω και ελαλει ωσ δρακων 13:12 και την εξουσιαν του πρωτου θηριου πασαν ποιει ενωπιον αυτου κ αι ποιει την γην και τουσ εν αυτη κατοικουντασ ινα προσκυνησουσιν το θηριον το πρωτον ου εθεραπευθη η πληγη του θανατου αυτου 13:13 και ποιει σημεια μεγαλα ινα και πυρ ποιη εκ του ουρανου καταβαιν ειν εισ την γην ενωπιον των ανθρωπων 13:14 και πλανα τουσ κατοικουντασ επι τησ γησ δια τα σημεια α εδοθη α υτω ποιησαι ενωπιον του θηριου λεγων τοισ κατοικουσιν επι τησ γησ ποι ησαι εικονα τω θηριω οσ εχει την πληγην τησ μαχαιρησ και εζησεν 13:15 και εδοθη αυτη αυτω δουναι πνευμα τη εικονι του θηριου ινα κα ι λαληση η εικων του θηριου και ποιηση [ινα] οσοι εαν μη προσκυνησωσ ιν τη εικονι του θηριου αποκτανθωσιν 13:16 και ποιει παντασ τουσ μικρουσ και τουσ μεγαλουσ και τουσ πλουσι ουσ και τουσ πτωχουσ και τουσ ελευθερουσ και τουσ δουλουσ ινα δωσιν

1 1 αποκαλυψις ιησου χριστου ην

1 1 αποκαλυψις ιησου χριστου ην Wahyu 1 1 αποκαλυψις ιησου χριστου ην εδωκεν αυτω ο θεος δειξαι τοις δουλοις αυτου α δει γενεσθαι εν ταχει και εσημανεν αποστειλας δια του αγγελου αυτου τω δουλω αυτου ιωαννη 2 ος εμαρτυρησεν τον λογον

Διαβάστε περισσότερα

L Apocalypse selon Saint Jean

L Apocalypse selon Saint Jean L Apocalypse selon Saint Jean Chapitre 1 1 αποκαλυψις ιησου χριστου ην εδωκεν αυτω ο θεος δειξαι τοις δουλοις αυτου α δει γενεσθαι εν ταχει και εσημανεν αποστειλας δια του αγγελου αυτου τω δουλω αυτου

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

the Apocalypse of John

the Apocalypse of John 1 A transcript of 78 handwritten Greek manuscripts and 11 Greek editions of the Apocalypse of John In the Reuben Swanson style (typed at 1152 x 864 display setting) Copyright 2011 by David Robert Palmer

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος.

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Ιωάννης α:1 (1:1) Εν αυτώ ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Ιωάννης α:4 (1:4) 1 Πάλιν λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς

Διαβάστε περισσότερα

12. Ο ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

12. Ο ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 12 Μαρτίου 18 Μαρτίου Σάββατο απόγευμα 12. Ο ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω, εάν τις ακούση της φωνής μου, και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν,

Διαβάστε περισσότερα

27 Φεβρουαρίου 5 Μαρτίου 2017 Ο άνθρωπος

27 Φεβρουαρίου 5 Μαρτίου 2017 Ο άνθρωπος 27 Φεβρουαρίου 5 Μαρτίου 2017 Ο άνθρωπος ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Ψαλμοί 23: 6 Θέλω Θέλω κατοικεί εν τω οίκω του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΞ Ψαλμοί 119: 89, 90 έως άνω τελεία, 97, 111, 142, 152,

Διαβάστε περισσότερα

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει:

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει: ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 116. Το προοίμιο της παρακάτω Ευχαριστιακής ευχής δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί με άλλο, διότι συνολικά παρουσιάζει σε περίληψη την ιστορία της σωτηρίας μας. Ο Κύριος να είναι μαζί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ. NIV ] φωνὴν ὀπίσω μου RP

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ. NIV ] φωνὴν ὀπίσω μου RP ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:1 Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἣν ἔδωκεν αὐτῷ ὁ θεὸς δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ, ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει, καὶ ἐσήμανεν ἀποστείλας διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ τῷ δούλῳ αὐτοῦ Ἰωάννῃ, 2 ὃς ἐμαρτύρησεν

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

Revelation 1:1 - Revelation 1:11. Revelation. Emb Top. 4 Top+ Split. L-Dis

Revelation 1:1 - Revelation 1:11. Revelation. Emb Top. 4 Top+ Split. L-Dis Revelation 1:1 - Revelation 1:11 Page 1 Revelation Ἀποκάλυψις Ἰωάννου 1 Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ 3 ἣν ἔδωκεν αὐτῷ ὁ θεὸς 4 δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ 5 ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει, 2 καὶ ἐσήµανεν 3 ἀποστείλας

Διαβάστε περισσότερα

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ Στοιχειοθεσία και επιμέλεια εκδόσεως από χειρόγραφο Άρχοντος Δημητρίου Γ. Σουρλαντζή Θεσσαλονίκης 1963:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1:1 ΜΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 1:1-20 1:2,3 Η ΠΗΓΗ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1:1 ΜΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 1:1-20 1:2,3 Η ΠΗΓΗ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 1:1-20 1:1 ΜΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 1:2,3 Η ΠΗΓΗ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΟ ΧΙΑΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΣΧΗΜΑ ΧΙΑΣΤΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ (ΠΙΝΑΚΑΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ & ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΑΡΧΗ & ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΡΧΗ & ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Η φιλοσοφική σκέψη Στοχάζεται.. Θαλής ο Μιλήσιος: «Κάλλιστος ὁ κόσμος. Ποίημα γάρ Θεοῦ ἐστι». Αναξαγόρας: «Νοῦς τις ἐστί ὁ τά πάντα διακοσμήσας». Πλάτων : «Ὁ κόσμος εἰκών τοῦ νοητοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΚ 1:1 1 ΑΠΟΚ 1:2

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΚ 1:1 1 ΑΠΟΚ 1:2 ΑΠΟΚ 1:1 1 ΑΠΟΚ 1:2 1 Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἣν ἔδωκεν αὐτῷ ὁ θεός, δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει, ἐσήμανεν ἀποστείλας διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ τῷ δούλῳ αὐτοῦ Ἰωάννῃ, 2 ὃς ἐμαρτύρησεν

Διαβάστε περισσότερα

COLLATION OF STEPHENS 1550 TEXTUS RECEPTUS GREEK NT AGAINST ROBINSON AND PIERPONT 2005 BYZANTINE GREEK NT

COLLATION OF STEPHENS 1550 TEXTUS RECEPTUS GREEK NT AGAINST ROBINSON AND PIERPONT 2005 BYZANTINE GREEK NT COLLATION OF STEPHENS 1550 TEXTUS RECEPTUS GREEK NT AGAINST ROBINSON AND PIERPONT 2005 BYZANTINE GREEK NT This file lists all differences between Robinson and Pierpont 2005 Byzantine Greek New Testament

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΑΡΠΑΓΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΤΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΑΡΠΑΓΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΤΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΑΡΠΑΓΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΤΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 1. Η αρπαγή θα πραγματοποιηθεί ξαφνικά. «διότι σεις εξεύρετε ακριβώς ότι η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί ούτως έρχεται.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α 3 19-3-16 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ Ο Προφήτης Ιεζεκιήλ, ήταν ένας από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

«Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων».

«Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». «Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Ένας απ τους σταυρωμένους κακούργους τον βλαστημούσε λέγοντας: «Εσύ

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Νώε» Άρχισε βροχή, η δυνατή μοιάζει σαν πολλές βροχές που κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης

Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης Ενότητα 9: Το βιβλίο της Αποκάλυψης: Α μέρος Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο

1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο 1 Yahya 1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και μαρτυρουμεν και απαγγελλομεν

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Jean (1)

Epître de Saint Jean (1) Epître de Saint Jean (1) Chapitre 1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και

Διαβάστε περισσότερα

Appendix II: Key to Textual Variation in John

Appendix II: Key to Textual Variation in John Appendix II: Key to Textual Variation in John 1:3 παντα δι αυτου(1) εγενετο(1) και χωρις αυτου(2) εγενετο(2) ουδε εν ο γεγονεν 1:3-13 ουδε εν 2 ουδεν Heracleon P66 01* D f1 1:4 εν αυτω ζωη(1) ην(1) και

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου Οι επιπτώσεις της Αναλήψεως Η μεγίστη εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου μας, αγαπητοί μου αδελφοί, την οποία εορτάζουμε σήμερα, αποτελεί το αποκορύφωμα των

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

1 1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος

1 1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος Yahya 1 1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον 3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν 4 εν αυτω ζωη εστιν και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:29-51

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:29-51 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:1-28 Εν αρχη ην ο λογος, και ο λογος ην προς τον θεον, και θεος ην ο λογος. ουτος ην εν αρχη προς τον θεον. παντα δι αυτου εγενετο, και χωρις αυτου εγενετο ουδε ν. ο γεγονεν εν αυτω ζωη

Διαβάστε περισσότερα

1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον 3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου

1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον 3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου 1 1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον 3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν 4 εν αυτω ζωη ην και η ζωη ην

Διαβάστε περισσότερα

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου.

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου. ΜΑΘΗΜΑ 22 ο ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Θ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Αποκάλυψη 1:1 Η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, που έδωσε σ αυτόν ο Θεός, για να δείξει στους δούλους του, εκείνα που σύντομα πρέπει να γίνουν, και τα

Αποκάλυψη 1:1 Η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, που έδωσε σ αυτόν ο Θεός, για να δείξει στους δούλους του, εκείνα που σύντομα πρέπει να γίνουν, και τα 1 Αποκάλυψη 1:1 Η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, που έδωσε σ αυτόν ο Θεός, για να δείξει στους δούλους του, εκείνα που σύντομα πρέπει να γίνουν, και τα φανέρωσε, στέλνοντας με τον άγγελό του στον δούλο του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β,

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Evangile selon Saint Jean

Evangile selon Saint Jean Evangile selon Saint Jean Chapitre 1 1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον 3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν

Διαβάστε περισσότερα

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Η γιορτή της Ανάστασης του Κυρίου είναι η σημαντικότερη, η λαμπρότερη, η πιο χαρούμενη μέρα μέσα στον εορταστικό κύκλο της Χριστιανοσύνης. Και

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Το στίγμα της πίστης

Το στίγμα της πίστης Το στίγμα της πίστης Σε αρκετές περιπτώσεις στα ευαγγέλια ο Ιησούς αναφέρει την λέξη σταυρός. Αυτές οι αναφορές δεν έχουν να κάνουν με τον σταυρό που εκείνος σήκωσε για χάρη μας. Στην πραγματικότητα, όποτε

Διαβάστε περισσότερα

7:1 ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΝΕΜΟΙ

7:1 ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΝΕΜΟΙ 7 Αποκάλυψη 7:1 Και ύστερα απ αυτά είδα τέσσερις αγγέλους να στέκονται επάνω στις τέσσερις γωνίες της γης, που κρατούσαν τους τέσσερις ανέμους της γης, για να μην πνέει ο άνεμος επάνω στη γη ούτε επάνω

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14 Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος Διδ. Εν. 14 Σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς Με την Ανάληψη, επισφραγίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού 72. Το προοίμιο που ακολουθεί χρησιμοποιείται στις Λειτουργίες που είτε δεν Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε, Δι αυτού ευδόκησες να αποκαταστήσεις

Διαβάστε περισσότερα

persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus

persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus Werkwoord actief Grammatica invulschema serie 6 persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus thematische aoristus 1 ev (ik) κρου-ω ἐ-κρου-ον ἐ-κρου-σα εἰπ-ον 2 ev ( jij) κρου-εις ἐ-κρου-ες ἐ-κρου-σας

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT JOHN

GREEK NEW TESTAMENT JOHN GREEK NEW TESTAMENT JOHN 1:1 εν αρχη ην ο λογοσ και ο λογοσ ην προσ τον θεον και θεοσ ην ο λογοσ 1:2 ουτοσ ην εν αρχη προσ τον θεον 1:3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρισ αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν

Διαβάστε περισσότερα

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με ΜΑΘΗΜΑ 21 Ο ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΗς ΖΩΉς ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ Ακίνητες γιορτές Κινητές γιορτές Χριστούγεννα Περιτομή Υπαπαντή Θεοφάνεια Μεταμόρφωση Είσοδος στα Ιεροσόλυμα Μυστικός Δείπνος

Διαβάστε περισσότερα

Η θεοπνευστία της Παλαιάς Διαθήκης

Η θεοπνευστία της Παλαιάς Διαθήκης Η θεοπνευστία της Παλαιάς Διαθήκης Ο Ιησούς Χριστός διαχώρισε την Παλαιά ιαθήκη σε Νόµο, Ψαλµούς και Προφήτες και τα ονόµασε «γραφές»: «Είπε δε προς αυτούς Ούτοι είναι οι λόγοι, τους οποίους ελάλησα προς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ. ὃς ἐμαρτύρησε τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅσα εἶδε.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ. ὃς ἐμαρτύρησε τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅσα εἶδε. ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 1 Αποκ. 1,1 Αποκ. 1,1 Αποκ. 1,2 Αποκ. 1,2 Αποκ. 1,3 Αποκ. 1,3 Αποκ. 1,4 Αποκ. 1,4 Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἣν ἔδωκεν αὐτῷ ὁ Θεός, δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ισότητα των δύο φύλων στην Παλαιά Διαθήκη. 2. Η ισότητα των δύο φύλων στην Καινή Διαθήκη. 3. Η ισότητα των δύο φύλων στην Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ

ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ Μελέτη 11: Για το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ Εδάφιο µνήµης: «Και είδον άλλον άγγελον πετώµενον εις το µεσουράνηµα, όστις είχεν ευαγγέλιον αιώνιον, διά να κηρύξη εις τους κατοικούντας

Διαβάστε περισσότερα

Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης.

Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης. Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης. Οι εικόνες αναπληρώνουν τα είδωλα και άρα αυτοί που τις προσκυνούν είναι ειδωλολάτρες.. Όμως δεν πρέπει να προσκυνούμε κατασκευάσματα των ανθρώπινων χεριών, αφού

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που

Διαβάστε περισσότερα

Zechariah. Chapter 1 1 εν τω ογδοω µηνι ετουσ δευτερου επι δαρειου εγενετο λογοσ κυριου προσ ζαχαριαν τον του βαραχιο

Zechariah. Chapter 1 1 εν τω ογδοω µηνι ετουσ δευτερου επι δαρειου εγενετο λογοσ κυριου προσ ζαχαριαν τον του βαραχιο Zechariah Chapter 1 1 εν τω ογδοω µηνι ετουσ δευτερου επι δαρειου εγενετο λογοσ κυριου προσ ζαχαριαν τον του βαραχιο υ υιον αδδω τον προφητην λεγων 2 ωργισθη κυριοσ επι τουσ πατερασ υµων οργην µεγαλην

Διαβάστε περισσότερα

19 Αποκάλυψη 19:1 Και ύστερα απ αυτά άκουσα σαν μια δυνατή φωνή από ένα μεγάλο πλήθος μέσα στον ουρανό, που έλεγε: Αλληλούια, η σωτηρία και η δόξα,

19 Αποκάλυψη 19:1 Και ύστερα απ αυτά άκουσα σαν μια δυνατή φωνή από ένα μεγάλο πλήθος μέσα στον ουρανό, που έλεγε: Αλληλούια, η σωτηρία και η δόξα, 19 Αποκάλυψη 19:1 Και ύστερα απ αυτά άκουσα σαν μια δυνατή φωνή από ένα μεγάλο πλήθος μέσα στον ουρανό, που έλεγε: Αλληλούια, η σωτηρία και η δόξα, και η τιμή, και η δύναμη ανήκουν στον Κύριο τον Θεό μας

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Οι απόγονοι του Νώε, μετά τη διασπορά τους σ όλη τη γη, άρχισαν να λησμονούν τον αληθινό Θεό και να λατρεύουν τα είδωλα, δηλαδή τα δημιουργήματα του

Οι απόγονοι του Νώε, μετά τη διασπορά τους σ όλη τη γη, άρχισαν να λησμονούν τον αληθινό Θεό και να λατρεύουν τα είδωλα, δηλαδή τα δημιουργήματα του H εποχή των Πατριαρχών Από τον πολυθεϊσμό στην πίστη στον ένα Θεό Ο Θεός σχεδιάζει τη σωτηρία του κόσμου Οι απόγονοι του Νώε, μετά τη διασπορά τους σ όλη τη γη, άρχισαν να λησμονούν τον αληθινό Θεό και

Διαβάστε περισσότερα

Πατήρ Αβραάμ Μάθημα - Τρία Η ζωή του Αβραάμ: Σύγχρονη εφαρμογή. Οδηγός μελέτης

Πατήρ Αβραάμ Μάθημα - Τρία Η ζωή του Αβραάμ: Σύγχρονη εφαρμογή. Οδηγός μελέτης Πατήρ Αβραάμ Μάθημα - Τρία Η ζωή του Αβραάμ: Σύγχρονη εφαρμογή Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Το περίγραμμα το μαθήματος; με αποσπάσματα και περιλήψεις του

Διαβάστε περισσότερα

Η δημιουργία του ανθρώπου

Η δημιουργία του ανθρώπου Η δημιουργία του ανθρώπου Στο τέλος της έκτης ημέρας, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, ο οποίος υπήρξε το τελευταίο και το τελειότερο δημιούργημα του Θεού. Ψηφιδωτό από το Μονρεάλε της Σικελίας, 13ος αι.

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

5 Δεκεμβρίου 11 Δεκεμβρίου Σάββατο απόγευμα 11. Η ΔΙΑΘΗΚΗ

5 Δεκεμβρίου 11 Δεκεμβρίου Σάββατο απόγευμα 11. Η ΔΙΑΘΗΚΗ 5 Δεκεμβρίου 11 Δεκεμβρίου Σάββατο απόγευμα 11. Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ιδού, έρχονται ημέραι, λέγει Κύριος, και θέλω κάμει προς τον οίκον Ισραήλ, και προς τον οίκον Ιούδα, διαθήκην νέαν.» Ιερεμίας 31/λα

Διαβάστε περισσότερα

Αποκάλυψη 1:1 Η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, που έδωσε σ αυτόν ο Θεός, για να δείξει στους δούλους του, εκείνα που σύντοµα πρέπει να γίνουν, και τα

Αποκάλυψη 1:1 Η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, που έδωσε σ αυτόν ο Θεός, για να δείξει στους δούλους του, εκείνα που σύντοµα πρέπει να γίνουν, και τα 1 Αποκάλυψη 1:1 Η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, που έδωσε σ αυτόν ο Θεός, για να δείξει στους δούλους του, εκείνα που σύντοµα πρέπει να γίνουν, και τα φανέρωσε, στέλνοντας µε τον άγγελό του στον δούλο του

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Τις παρακάτω ευχές ο λειτουργός δύναται, ελεύθερα, να τις χρησιμοποιήσει στο τέλος της θείας Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ποιο είναι το όραμα σου;

Ποιο είναι το όραμα σου; Ποιο είναι το όραμα σου; Στην προς Εβραίους 11:9-10 διαβάζουμε για τον Αβραάμ: Προς Εβραίους 11:9-10 Διά πίστεως παρώκησεν εις την γην της επαγγελίας ως ξένην, κατοικήσας εν σκηναίς μετά Ισαάκ και Ιακώβ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο.

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο. ΜΑΘΗΜΑ 23 ο ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Άραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN

GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN 1:1 ο ην απ αρχησ ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοισ οφθαλμοισ ημων ο εθε ασαμεθα και αι χειρεσ ημων εψηλαφησαν περι του λογου τησ ζωησ 1:2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και μαρτυρουμεν

Διαβάστε περισσότερα

Θυσίασε πραγματικά ο Ιεφθάε την κόρη του; Ανάλυση των Κριτών 11:31

Θυσίασε πραγματικά ο Ιεφθάε την κόρη του; Ανάλυση των Κριτών 11:31 Θυσίασε πραγματικά ο Ιεφθάε την κόρη του; Ανάλυση των Κριτών 11:31 Σημείωση: Τα παρακάτω αποτελούν μέρος του βιβλίου του Ε. W. Bullinger: Great cloud of witnesses in Hebrews 11, Kregel Publications, 1979,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 η Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟY Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το περίγραμμα το μαθήματος; σημειώσεις κλειδιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) Από τον 2ο αιώνα και εξής η λέξη ευαγγέλιο δηλώνει: τα βιβλία εκείνα της Καινής Διαθήκης που περιέχουν και αφηγούνται το γεγονός της

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα