ΕΡΩΤΗΜΑ 2 Ο κωδικός δραστηριότητα με περιγραφή «Παραγωγή Οίνου από νωπά σταφύλια, μούστο σταφυλιών», είναι επιλέξιμος στο Leader Φθιώτιδας;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΩΤΗΜΑ 2 Ο κωδικός δραστηριότητα 11.02.1 με περιγραφή «Παραγωγή Οίνου από νωπά σταφύλια, μούστο σταφυλιών», είναι επιλέξιμος στο Leader Φθιώτιδας;"

Transcript

1 ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Επιλέξιμη επιχείρηση, με επιλέξιμη επενδυτική δραστηριότητα, σε επιλέξιμο γεωγραφικό σημείο, επιθυμεί να υποβάλλει πρόταση στα πλαίσια του Leader. Η επιχείρηση δεν έχει ακόμη κύκλο εργασιών. Έχει κατασκευάσει το κτίριο μέχρι τα μπετά και επιθυμεί να επιχορηγηθεί για τις υπόλοιπες δαπάνες μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης, δηλαδή τα λοιπά κτιριακά (κουφώματα, επιχρίσματα κλπ), τον απαραίτητο εξοπλισμό λειτουργίας κλπ. Μπορεί να υποβάλλει πρόταση ως ίδρυση επιχείρησης, για τις δαπάνες που θα κάνει από εδώ και στο εξής, αποτυπώνοντας στην πρόταση την υφιστάμενη κατάσταση του κτιρίου ή δεν μπορεί να υποβάλλει πρόταση γιατί θεωρείται ότι έχει κάνει ήδη έναρξη της επένδυσης; Εφόσον ισχύουν τα ανωτέρω περί επιλεξιμότητας δαπανών, μπορεί ο υποψήφιος επενδυτής να υποβάλλει πρόταση για τις δαπάνες οι οποίες θα υλοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής του πρότασης στην ΟΤΔ Φθιωτικής Αναπτυξιακής Α.Ε.. Σύμφωνα με το άρθρο19 της ΚΥΑ, παράγραφος 6, για το μέτρο 41 ημερομηνία έναρξης εργασιών και αντίστοιχων δαπανών, θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης του δικαιούχου στην ΟΤΔ. Σχετικά με το αν θα υποβάλλει πρόταση ως ίδρυση επιχείρησης αυτό εξαρτάται από το αν έχει αναπτύξει δραστηριότητες. ΕΡΩΤΗΜΑ 2 Ο κωδικός δραστηριότητα με περιγραφή «Παραγωγή Οίνου από νωπά σταφύλια, μούστο σταφυλιών», είναι επιλέξιμος στο Leader Φθιώτιδας; Οι κωδικοί οι οποίοι αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της προκήρυξης είναι ενδεικτικοί. Για την ίδρυση ή εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων για τον τομέα Οίνο ισχύουν όσα αναφέρονται στην ΚΥΑ , Παράρτημα ΙΙΙ, τομέας 8. ΕΡΩΤΗΜΑ 3 Επιχείρηση υφιστάμενη με κωδικό 46,21,14,02 (Χονδρικό εμπόριο αλευριών, χονδραλευριών και σβόλων κρέατος ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση) θέλει να κάνει μια νέα δραστηριότητα αλευρόμυλο σε περιοχή επιλέξιμη, μπορεί να υποβάλλει πρόταση προς ένταξη στο πρόγραμμα; (επενδυτικό σχέδιο: νέες κτηριακές εγκαταστάσεις-μηχανολογικός εξοπλισμός-περιβάλλον χώρος-η/υ) 1

2 Η συγκεκριμένη δράση δεν είναι επιλέξιμη δεδομένου σύμφωνα με την ΚΥΑ 401/ , Παράρτημα ΙΙΙ. Όσο αφορά τα δημητριακά δεν προβλέπεται η μεταποίηση τους. Επίσης δεν προβλέπεται η ενίσχυση του τομέα ζωοτροφών. ΕΡΩΤΗΜΑ 4 Α) Υπο ίδρυση επιχείρηση βιοτεχνική μονάδα, που θα φτιάχνει μικρά ξυλουργικά αντικείμενα, χειροτεχνήματα, όπως γουδί, πλάστη, ξύλινες θήκες κ.α. Είναι επιλέξιμη για το πρόγραμμα; Η ανωτέρω δράση είναι επιλέξιμη και εντάσσεται στην δράση L311-5 εάν ο υποψήφιος επενδυτής είναι αγρότης και στην δράση L312-1 στους λοιπούς δικαιούχους. Β) Επίσης η ίδια υπο ίδρυση επιχείρηση θέλει να κάνει στο ίδιο κτήριο (που θα κατασκευαστεί) χώρο πώλησης αυτών των αντικειμένων καθώς και ένα εκθετήριο με παλιά ξυλουργικά εργαλεία. Όλο το "πακέτο" επενδυτικής πρότασης είναι επιλέξιμο προς ένταξη (επενδυτικό σχέδιο: νέες κτηριακές εγκαταστάσεις-εργαλεία χειρός-εξοπλισμός πώλησης) Μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη δαπάνη εφόσον στο ίδιο κτίριο εγκατασταθεί η βιοτεχνική μονάδα και το εκθετήριο - χώρος πώλησης των αντικειμένων αυτών. ΕΡΩΤΗΜΑ 5 Υφιστάμενη επιχείρηση θέλει να κάνει νέες δραστηριότητες, παραδοσιακό καφενείο-αναψυκτήριο και μαγαζί πώλησης ειδών λαϊκής τέχνης, σε ποια δράση θα ενταχθεί το επενδυτικό σχέδιο, με δεδομένο ότι θα κατασκευαστεί ένα κτήριο κοινό (θα χωριστεί στην μέση), και θα αγοράσει εξοπλισμό και για την μία δραστηριότητα και για την άλλη; Προκειμένου να μην καταστρατηγείται το κριτήριο επιλεξιμότητας 3.11, θα πρέπει οι προτεινόμενες ενέργειες, να είναι επιλέξιμες σύμφωνα με την κατωτέρω ΚΥΑ, να έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα και να τεκμηριώνεται η συμβολή τους στη λειτουργικότητα, βιωσιμότητα ή και στην ενίσχυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του έργου. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 401/ , άρθρο 18, παράγραφος 3, στην περίπτωση που το φυσικό αντικείμενο υποψήφιας πρότασης περιλαμβάνει ενέργειες διαφορετικών δράσεων, αυτή αξιολογείται και εντάσσεται στη δράση εκείνη, στην οποία αντιστοιχεί η μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα της πρότασης. 2

3 ΕΡΩΤΗΜΑ 6 Υφιστάμενη επιχείρηση που θέλει να κάνει 2 δραστηριότητες (επιλέξιμες για το πρόγραμμα) αλλά όχι συμπληρωματικές που θα τις εγκαταστήσει σε ένα ενιαίο κτήριο, πως θα γίνει ο επιμερισμός των κτηριακών δαπανών ανάμεσα στις 2 δραστηριότητες; Θα υποβληθεί επενδυτική πρόταση σε μια από τις δυο δράσεις και θα υπάρχει σαφής και διακριτός διαχωρισμός με τις λοιπές δραστηριότητες. ΕΡΩΤΗΜΑ 7 α) Προτίθεμαι να καταθέσω επενδυτικό φάκελο για ταβέρνα, σε περιοχή η οποία ανήκει στην περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος του Άξονα 4 Προσέγγιση LEADER για τον Νομό Φθιώτιδος. Αυτή είναι η δουλειά μου εδώ και χρόνια στην οικογενειακή επιχείρηση. Τώρα, θέλω να αναλάβω σαν ατομική επιχείρηση την λειτουργία της ταβέρνας σε νέο κτήριο για την οποία έχω έναρξη εργασιών στην εφορία από τον Οκτώβρη χωρίς να έχω πραγματοποιήσει εργασίες, θέλοντας όμως να προχωρήσω άμεσα. Μπορώ να ενταχθώ στη Δράση για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό ταβέρνας ; β) Μπορεί να ενταχθεί έργο σχετικά με λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου, αλλά με τη μορφή minimarket; Με τι άδεια λειτουργίας ; α) Για την ίδρυση-εκσυγχρονισμό ταβέρνας στον Έξαρχο Αταλάντης μπορείτε να ενταχθείτε στο υπομέτρο L313-6 εφόσον, όμως, πρόκειται για παραδοσιακή ταβέρνα και δεν είσαστε αγρότης κατά κύρια ή μερική απασχόληση. Το υπομέτρο αυτό αφορά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός αγροτών, που δύνανται να υλοποιήσουν πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν. (ΕΚ) 800/2008. Επιπλέον, για κάθε δράση και κάθε υποψήφιο επενδυτή πρέπει απαραίτητα να πληρούνται όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας (ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια) τα οποία σημειώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας και συγκεκριμένα στο Παράρτημα ΙΙΙ της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. β) Η ίδρυση επιχείρησης που αφορά το λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου μπορεί να ενταχθεί στο υπομέτρο L312-2 με τη μορφή κλασικού παντοπωλείου αλλά όχι με τη μορφή mini-market. Οι επιχειρήσεις του υπομέτρου αυτού πρέπει απαραίτητα να συνάδουν με την τοπική στρατηγική (π.χ. ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων) καθώς και με τους όρους και περιορισμούς του τοπικού προγράμματος. 3

4 ΕΡΩΤΗΜΑ 8 Πτηνοτροφική μονάδα, με σκοπό την παραγωγή και πώληση αυγών και κρέατος των πουλερικών, είναι επιλέξιμη για το Leader; Η επένδυση θα αφορά κτίριο και μηχανήματα για τυποποίηση και συσκευασία αυγών και κρέατος (συμβατική παραγωγή). α) Όσον αφορά την μονάδα με σκοπό την παραγωγή και πώληση αυγών και κρέατος των πουλερικών, σύμφωνα με την ΚΥΑ: 401/ , άρθρο 4, υπομέτρο L123 παράγραφος 5, αποκλείεται η ενίσχυση επενδύσεων στο επίπεδο του λιανικού εμπορίου β) Όσον αφορά την τυποποίηση και συσκευασία αυγών, η επένδυση εντάσσεται σύμφωνα με την ΚYΑ: 401/ Παράρτημα ΙΙΙ «Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α "Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων"» Τομέας 3, υποτομέας 3.1, Δράση 3.1.1: Ίδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών. Όσον αφορά την τυποποίηση και συσκευασία κρέατος των πουλερικών η επένδυση δεν εντάσσεται σύμφωνα με την ΚYΑ: 401/ Παράρτημα ΙΙΙ «Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α "Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων"» Τομέας 3: ΑΥΓΑ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ. ΕΡΩΤΗΜΑ 9 Επενδύσεις που υλοποιούνται στη ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας είναι επιλέξιμες ως προς το γεωγραφικό κριτήριο- για το Leader; Ναι είναι επιλέξιμες, σύμφωνα με την επανάληψη της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER της Ο.Τ.Δ. «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» και την περιοχή παρέμβασης, όπως αυτή αποτυπώνεται στο εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα (Παράρτημα VII). ΕΡΩΤΗΜΑ 10 Επιχειρήσεις με αντικείμενο την παραγωγή και διανομή ενέργειας μπορούν να ενταχθούν στο Leader; Επιχειρήσεις με αντικείμενο την παραγωγή και διανομή ενέργειας δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια δράση στα πλαίσια του εγκεκριμένου τοπικού προγράμματος Leader αφού, σύμφωνα με την ΚΥΑ 401/ (άρθρα 6 και 7) και το τοπικό πρόγραμμα (σελ. 37 και 58), επιδοτείται η βελτίωση επιχειρήσεων (οι οποίες εντάσσονται είτε στο υπομέτρο L312 είτε στο L313), μέσω της παραγωγής και 4

5 χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αλλά αποκλειστικά για ιδια χρήση της παραγόμενης ενέργειας δηλαδή για κάλυψη των αναγκών της εκάστοτε επιχείρησης. ΕΡΩΤΗΜΑ 11 Επιχείρηση που επιθυμεί την υπαγωγή της στη Δράση 313-8, θα έχει ως κύρια δραστηριότητα τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και επιθυμεί επιπρόσθετα να δημιουργήσει τον αναγκαίο- χώρο αναψυκτηρίου, στον οποίον οι επισκέπτες θα μπορούν να χαλαρώσουν πίνοντας χυμό, καφέ κλπ. Το αναψυκτήριο θα λειτουργεί με ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας που θα διαθέτει η επιχείρηση παροχής υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισμού. Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες κατασκευής του στα πλαίσια της δράσης 313-8; Επειδή πρόκειται για ενέργειες διαφορετικών δράσεων (επιχείρηση παροχής υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισμού με αναψυκτήριο) υπάρχει η δυνατότητα υποβολής μιας ενιαίας πρότασης (στη δράση με το μεγαλύτερο κόστος) εφόσον, όμως, τεκμηριώνεται επαρκώς στον φάκελο υποψηφιότητας ο συμπληρωματικός χαρακτήρας και η συμβολή του αναψυκτηρίου στη λειτουργικότητα και βιωσιμότητα του κυρίως έργου. Σε κάθε περίπτωση, η ενισχυόμενη επιχείρηση (συνολικά) θα πρέπει να είναι πολύ μικρή, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν. (ΕΚ) 800/2008. Τέλος, επισημαίνεται ότι οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις εναλλακτικών δραστηριοτήτων πρέπει να πληρούν τυχόν απαιτήσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. ΕΡΩΤΗΜΑ 12 Επιχείρηση με ΚΑΔ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ DVD) η οποία θέλει να προσθέσει υπολογιστές με internet είναι επιλέξιμη; Επιχείρηση με ΚΑΔ [Υπηρεσίες ενοικίασης βιντεοκασετών και οπτικών δίσκων (CDs, DVDs, blu-rays κ.λ.π.)] δεν είναι επιλέξιμη σαν δραστηριότητα στο υπομέτρο L312-2 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών) διότι δεν περιλαμβάνεται ούτε συνάδει με τους όρους και τους περιορισμούς του εγκεκριμένου τοπικού προγράμματος Leader. ΕΡΩΤΗΜΑ 13 Επιχειρήσεις με άδεια λειτουργίας χρειάζεται να προσκομίσουν βεβαίωση εγγραφής από το αρμόδιο Επιμελητήριο; 5

6 Σε κάθε περίπτωση, για υφιστάμενες επιχειρήσεις η ύπαρξη άδειας λειτουργίας από τον αρμόδιο φορέα είναι η απόδειξη της νόμιμης λειτουργίας τους. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα απαραίτητα δικαιολογητικά (σελ. 2, Λίστα απαιτούμενων δικαιολογητικών-υπεύθυνες Δηλώσεις, Ατομικά στοιχεία: 8) της Επανάληψης της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Τοπικό Πρόγραμμα Leader της Ο.Τ.Δ. «Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε.» που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας, βεβαίωση εγγραφής από το αρμόδιο επιμελητήριο απαιτείται για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και για επιχειρήσεις όπου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας. ΕΡΩΤΗΜΑ 14 Θα μπορούσε δικηγόρος να δημιουργήσει υποκατάστημα εστιατόριο και να επιδοτηθεί για αυτό; Δυνητικά δικαιούχοι στο υπομέτρο L313-6 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής» μπορούν να είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εφόσον πληρεί τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής του προγράμματος. ΕΡΩΤΗΜΑ 15 Σχετικά με την ιδία συμμετοχή, θα μπορούσατε να μας διευκρινίσετε αν ο επενδυτής θα πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις τραπεζών για υπόλοιπο ημέρας ίσο ή μεγαλύτερο με το ποσό της ιδίας συμμετοχής που προβλέπεται στο χρηματοδοτικό σχήμα ή θα πρέπει να έχει και αντίστοιχες βεβαιώσεις για μέσο εξαμηνιαίο υπόλοιπο; Αν ναι, σε τι ποσοστό της ιδίας συμμετοχής θα πρέπει να ανέρχεται το μέσο εξαμηνιαίο υπόλοιπο; Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σελ.11 (Ειδική Παρατήρηση 2.2.6) του Κεφαλαίου Β του Παραρτήματος ΙΙΙ Κριτήρια Επιλεξιμότητας της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος Leader, για την απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής προσκομίζονται βεβαιώσεις καταθέσεων. Συγκεκριμένα, μπορούν να γίνουν δεκτές βεβαιώσεις με το υπόλοιπο ημέρας και όχι με το μέσο εξαμηνιαίο υπόλοιπο. ΕΡΩΤΗΜΑ 16 Το οικόπεδο στο οποίο θα υλοποιηθεί η επένδυση ανήκει στους εταίρους της Ε.Π.Ε., άρα στο φάκελο υποβολής θα υποβάλλουμε τα στοιχεία ιδιοκτησίας των εταίρων; Σε περίπτωση που εγκριθεί η πρόταση για επιχορήγηση, το οικόπεδο θα πρέπει να μεταβιβασθεί (ή μισθωθεί κλπ) από τους εταίρους στην Ε.Π.Ε.; 6

7 Η απόδειξη της κατοχής ή χρήσης του ακινήτου στο οποίο προβλέπεται η υλοποίηση της επένδυσης αποτελεί ένα από τα ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια επιλεξιμότητας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σελ. 2 (Κριτήριο 2.5) του Παραρτήματος ΙΙΙ Κριτήρια Επιλεξιμότητας (ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια) της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος Leader της Ο.Τ.Δ. «Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε.». Συγκεκριμένα, στις σελ. 8, 9 (Παρατήρηση 2.2.1) του Κεφαλαίου Β του παραπάνω Παραρτήματος, καθώς και στο Παράρτημα των απαραίτητων δικαιολογητικών (σελ. 4-6), γίνεται εκτενής αναφορά στο πως αποδεικνύεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς μιας επένδυσης. Επομένως, το οικόπεδο θα πρέπει να έχει μεταβιβασθεί ή μισθωθεί κ.λ.π. από τους εταίρους στην υφιστάμενη Ε.Π.Ε. κατά τη φάση υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας στην εταιρία μας. ΕΡΩΤΗΜΑ 17 Στο καταστατικό της Ε.Π.Ε. δεν αναφέρεται στο σκοπό της, η νέα προς επιχορήγηση δραστηριότητα. Πρέπει να συμπεριληφθεί κατά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας ή απλά να αναφερθεί στην αίτηση συμμετοχής (ΚΑΔ κλπ) και έπειτα, εφόσον εγκριθεί η πρόταση, να γίνει η τροποποίηση του καταστατικού και της έναρξης δραστηριότητας, ώστε να αναφέρεται και η νέα δραστηριότητα; Κατά τη φάση υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας αρκεί να υποβληθεί απόφαση τροποποίησης του καταστατικού της εταιρίας έτσι ώστε να αναφέρεται σε αυτό η νέα προς επιχορήγηση δραστηριότητα. ΕΡΩΤΗΜΑ 18 Επιχείρηση με ΚΑΔ ΚΑΙ είναι επιλέξιμη για το L123α; Οι δράσεις που ενισχύονται όσον αφορά τον τομέα κρέας στην L123α-1 είναι : Δράση 1.3.: Εκσυγχρονισμός επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων, μονάδων τεμαχισμού τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων. Δράση 1.4.: Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού τυποποίησης κρέατος θηραματικών ειδών και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων σε περιπτώσεις καθετοποίησης της παραγωγής. Δράση 1.5.: Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων, σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής υποδομή, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας. Δράση 1.6.: Εκσυγχρονισμός συμπλήρωση, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας (αλλαντοποιεία κονσέρβες κ.λπ.). 7

8 ΕΡΩΤΗΜΑ 19 Η ύπαρξη ΕΛΟΤ είναι υποχρεωτική για να ενταχθεί μια επιχείρηση στο L123α(υφιστάμενο οινοποιείο).αρκεί μια υπεύθυνη δήλωση ότι θα εφαρμοστεί στο μέλλον; Η πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ N ISO 22000:2005 δεν είναι υποχρεωτική αλλά πριμοδοτείται κατά την βαθμολόγηση του φακέλου. Χρειάζεται μια υπεύθυνη δήλωση ότι δεσμεύονται να εφαρμόσουν το ανωτέρω σύστημα πιστοποίησης και προσφορές. ΕΡΩΤΗΜΑ 20 Επιχείρηση που κάνει εμπόριο ρυζιού (ΚΑΔ , , )σε επιλέξιμη περιοχή μπορεί να κάνει επέκταση δραστηριότητας (δηλ να προσθέσει επιλέξιμη δραστηριότητα στην ήδη υπάρχουσα)για τυποποίηση ρυζιού; Σύμφωνα με την ΚΥΑ :401/ , Παράρτημα ΙΙΙ, 6. Τομέας : δημητριακά, επιλέξιμη είναι η Δράση 6.7.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων αποφλοίωσης ρυζιού με εξοπλισμό λείανσης, χρωματοδιαλογής και υγροθερμικής επεξεργασίας και τυποποίησης συσκευασίας με ή χωρίς μετεγκατάσταση. 8

Το προσύμφωνο υποβάλλεται στον ίδιο συστατικό τύπο (ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο) ο οποίος προβλέπεται για την κύρια σύμβαση που θα συναφθεί.

Το προσύμφωνο υποβάλλεται στον ίδιο συστατικό τύπο (ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο) ο οποίος προβλέπεται για την κύρια σύμβαση που θα συναφθεί. ΕΡ: Σε περίπτωση κατάθεσης αιτήματος για υπό σύσταση εταιρία, η οποία προτίθεται να μισθώσει ακίνητο και η επένδυση περιλαμβάνει νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, στο Παράρτημα I της προκήρυξης αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Α) µαζί µε τους τίτλους ιδιοκτησίας

Α) µαζί µε τους τίτλους ιδιοκτησίας ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (F.A.Q.) ιευκρινήσεις ------------------------------------------------------------------------------ σας ενηµερώνουµε ότι όπως πληροφορηθήκαµε από Οµάδες άλλων περιοχών στις οποίες έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝ.ΔΩ Α.Ε - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1 Η παρούσα προκήρυξη αφορά όλες τις δράσεις που περιλαμβάνονται στο τοπικό πρόγραμμα στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

2. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004

2. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004 Αναφορικά με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ, και συγκεκριμένα στο κλάδο ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ σας ενημερώνουμε, ότι οι επενδύσεις στον εν λόγω κλάδο, δύναται να υπαχθούν προς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ

ΟΜΑ Α ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον»

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές διευκρινήσεις που αφορούν στις δυνατότητες χρηματοδότησης του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΑ 2007 2013 LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ.. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση : Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ περιοχές LEADER ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ περιοχές LEADER ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ) ΝΟΜΟΥ ΡΟ ΟΠΗΣ 1 Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΒΣΖΤΒ-ΨΘ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 2529 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 ΑΘΗΝΑ 2011

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 ΑΘΗΝΑ 2011 «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 ΑΘΗΝΑ 2011 Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Ι. Κουντουράκης Τηλ.: 213 150 11 86 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12.11.2013 (Αναγραφή κωδ. ΟΠΣΑΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 11527 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα