ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης-Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Ταχ. Δ/νση : 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι, Αττική Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 1. Με τον όρο "ανοικτοί" χώροι ποιοι χώροι νοούνται; Οι ελεύθεροι χώροι π.χ. πλατείες ή οι χώροι που είναι ανοικτοί στο κοινό-δημότες π.χ. δημαρχείο, γήπεδο κ.λπ.; Στην έννοια των "ανοικτών" χώρων υπάγονται οικάθε είδους δρόμοι, πλατείες, άλση και γενικά οι προοριζόμενοι για κοινή δημόσια χρήση ελεύθεροι υπαίθριοι χώροι που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού ή έχουν τεθεί σε κοινή δημόσια χρήση, με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο, όπως αναφέρεται και στον Πίνακα 1 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος. Συνεπώς, οι χώροι που είναι ανοικτοί στο κοινό/δημότες, π.χ. δημαρχείο, γήπεδο κ.λ.π. δεν εμπίπτουν στην ως άνω έννοια που έχει υιοθετηθεί για την υλοποίηση του Προγράμματος. 2. Οι παρακάτω επιγραμματικά αναφερόμενες δράσεις

2 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δημοτικά οικόπεδα Εγκατάσταση αντλιών με φωτοβολταϊκά σε γεωτρήσεις Δημοτικός φωτισμός με φωτιστικά (στύλους, κήπου) με φωτοβολταϊκά Βελτίωση μόνωσης δημοτικών κτιρίων με αντικατάσταση κουφωμάτων Δημιουργία χώρων πρασίνου μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες για το Πρόγραμμα «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Ανοικτών Δημόσιων Χώρων»; Όπως αναφέρεται τόσο στην Πρόσκληση όσο και στον Οδηγό Εφαρμογής, τοπρόγραμμα "Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Ανοικτών Δημόσιων Χώρων" αποσκοπεί στη βελτίωση των μικροκλιματικών συνθηκών αστικών περιοχών με αποδεδειγμένη θερμική επιβάρυνση. Ως εκ τούτου, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε οικόπεδα, προς χρήση του παραγόμενου ρεύματος σε αντλίες, δεν αποτελεί επιλέξιμη δράση. Όπως αναφέρεται στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος, το εμβαδό των φωτοβολταϊκών πανέλων που μπορούν να εγκατασταθούν σε πεζοδρόμια, πέργκολες και σκιάδια δεν πρέπει να ξεπερνά τα 40τ.μ, συνολικά. Το Πρόγραμμα δεν αφορά σε παρεμβάσεις που υλοποιούνται στα κελύφη κτηρίων. Η δημιουργία χώρων πρασίνου σε δημόσιους ανοικτούς χώρους, σε συνδυασμό με άλλες παρεμβάσεις, ώστε να επιτυγχάνονται οι βιοκλιματικοί στόχοι του Προγράμματος, μπορούν να αποτελούν επιλέξιμες παρεμβάσεις. 3. Συμμετέχουν οι δυνητικοί Δικαιούχοι με κάποιο ποσοστό στη χρηματοδότηση και αν ναι σε ποιο ύψος φτάνει αυτή η συμμετοχή; Η χρηματοδότηση για τις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι 100%. 4. Στην πρόσκληση εντάσσονται και κυκλοφοριακά ζητήματα πχ. κατάργηση φαναριών, δημιουργία κυκλικών κυκλοφοριακών κόμβων (roundabout) ; Στις προτάσεις που θα υποβληθούν μπορούν να συμπεριληφθούν παρεμβάσεις οι οποίες δύνανται να βελτιώσουν τις θερμικές συνθήκες της περιοχής παρέμβασης. Αν οι παρεμβάσεις αλλαγής των κυκλοφοριακών συνθηκών σε μια περιοχή βοηθoύνστη θερμική αναβάθμισή της και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν οι κατάλληλες εγκρίσεις από τους αντίστοιχους φορείς, οι παρεμβάσεις μπορεί να θεωρηθούν επιλέξιμες.

3 Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί πως οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δε μπορούν παρά να αποτελούν μικρό μόνο τμήμα της βιοκλιματικής παρέμβασης. Ταυτόχρονα, οι κλιματικές/θερμικές βελτιώσεις που θα προκύψουν από κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πρέπει να τεκμηριωθούν ποσοτικά και ποιοτικά. 5. Η ανάλυση Π/Υ ανά κατηγορία μελέτης περιλαμβάνει την σύνταξη Π/Υ σύμφωνα με τον ΑΤΟΕ; Η σύνταξη του Π/Υ θα γίνει σύμφωνα με τον ΑΤΟΕ. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν υλικά ή συστήματα τα οποία δε συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν, τότε θα χρησιμοποιηθούν τιμές εμπορίου, οι οποίες θα τεκμηριώνονται από σχετικά παραστατικά (προσφορές, κλπ). 6. Ποιες ενδεικτικές δράσεις θα μπορούσε να υλοποιήσει ως Δικαιούχος μία Περιφέρεια; Οι Περιφέρειες έχουν συμπεριληφθεί στους δυνητικούς Δικαιούχους του Προγράμματος καθώςμπορεί να είναι νόμιμοι κάτοχοι και νομείς ακινήτων/οικοπέδων/εκτάσεωντους οποίους να προτίθενται να διαθέσουν ή διαθέτουν σε κοινή χρήση και να επιθυμούν να τους αναπλάσουν βιοκλιματικά. 7. Αν δεν υποβληθούν αρκετές προτάσεις που να πληρούν τους βιοκλιματικούς στόχους του Προγράμματος ώστε να εξαντληθεί ο προϋπολογισμός των 60 εκατομμυρίων, θα ενταχθούν και προτάσεις που δεν επιτυγχάνουν τα ελάχιστα όρια που απαρτίζουν τους στόχους αυτούς; Όχι, στο Πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μόνο προτάσεις που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και τους στόχους του, ακόμη και αν δεν εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός των 60 εκατ. 8. Σε προτάσεις όπου απαιτείται επικαιροποίηση των απαραίτητων εγκρίσεων των μελετών από τους αντίστοιχους φορείς για την υποβολή τους στο Πρόγραμμα, είναι απαραίτητη η μετονομασία των μελετών και/ή η προσθήκη στο όνομα των μελετών του συνόλου ή τμήματος του τίτλου του Προγράμματος (π.χ. βιοκλιματική αναβάθμιση); Όχι, δεν απαιτείται μετονομασία των μελετών στις επικαιροποιήσεις των εγκρίσεων, αρκεί να είναι σαφής ο συσχετισμός ανάμεσα στον τίτλο των μελετών, όπως αυτός αναγράφεται στις εγκρίσεις των αρμόδιων φορέων και στον τίτλο της υποβαλλόμενης στο Πρόγραμμα πρότασης.

4 9. Μπορούν στο Πρόγραμμα να ενταχθούν περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως; Ναι, στο Πρόγραμμα μπορούν να κατατεθούν προτάσεις που αφορούν παρεμβάσεις σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως. Προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τους δυνητικούς Δικαιούχους στην τεκμηρίωση του κλιματικού/θερμικού προβλήματος της περιοχής καθώς και στην εκπλήρωση των βιοκλιματικών στόχων της παρέμβασης. Πρόσθετα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η αξιολόγηση των προτάσεων είναι συγκριτική και στα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων συμπεριλαμβάνεται και το κριτήριο της κοινωνικής απήχησης των προτεινόμενων παρεμβάσεων. 10. Τα παραδοτέα βιοκλιματικά στοιχεία/μελέτες του Προγράμματος απαιτείται να φέρουν υπογραφές από μηχανικούς συγκεκριμένης τάξης Πτυχίου ή μπορεί να υπογράφονται από την Τεχνική Υπηρεσία του φορέα που αποτελεί το δυνητικό Δικαιούχο; Τα βιοκλιματικά στοιχεία μπορούν να υπογράφονται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες των αντίστοιχων φορέων και δεν είναι απαραίτητη η υπογραφή μηχανικού με Μελετητικό Πτυχίο συγκεκριμένης τάξης. 11. Ως την ημερομηνία λήξης της υποβολής προτάσεων θα πρέπει να έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και μελέτες ή αρκεί η υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης; Ως την ημερομηνία που έχει ορισθεί ως καταληκτική για την υποβολή προτάσεων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί όλα τα περιεχόμενα του Φάκελου Δικαιολογητικών και του Φάκελου Βιοκλιματικών Στοιχείων. Καθώς η αξιολόγηση των προτάσεων είναι συγκριτική, όλες οι προσκομιζόμενες προτάσεις θα πρέπει να είναι πλήρεις. 12. Αν ένας υποψήφιος Δικαιούχος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα με δύο ή περισσότερους ανοικτούς χώρους, θα πρέπει να καταθέσει μια πρόταση ή τόσες προτάσεις όσοι οι ανοικτοί χώροι με τους οποίους θέλει να συμμετάσχει; Οι υποψήφιοι Δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν περισσότερες από μια προτάσεις προς ένταξη. Κάθε πρόταση μπορεί να αφορά σε μια περιοχή παρέμβασης ή σε σύμπλεγμα περιοχών. 13. Στην περίπτωση που μια πρόταση αφορά σε σύμπλεγμα περιοχών παρέμβασης, αυτές οι περιοχές θα πρέπει να επικοινωνούν-ενώνονται φυσικά μεταξύ τους; Η βιοκλιματική μελέτη στην περίπτωση συμπλέγματος περιοχών θα είναι ενιαία ή μια ανά περιοχή;

5 Όχι, οι περιοχές που σχηματίζουν σύμπλεγμα περιοχών δεν είναι απαραίτητο να ενώνονται φυσικά μεταξύ τους. Η βιοκλιματική τεκμηρίωση-μελέτη θα πρέπει να είναι μια ανά πρόταση και να αναφέρεται σε περιοχή που να περικλείει όλες τις περιοχές παρέμβασης. 14. Σε τι αφορούν τα Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης του ολοκληρωμένου και λειτουργικού χαρακτήρα της παρέμβασης ενιαίας ή μη περιοχήςπου περιλαμβάνονται στο Φάκελο Δικαιολογητικών; Το στοιχείο αυτό απαρτίζεται από δικαιολογητικά ή εκθέσεις όπου θα αποδεικνύεται πως η παρέμβαση που θα υλοποιηθεί, αν ενταχθεί η συγκεκριμένη πράξη, δεν αποτελεί αποκομμένο έργο αλλά τμήμα μιας συνολικής προσπάθειας βελτίωσης του μικροκλίματος της ευρύτερης περιοχής. 15. Σε μια περιοχή υπό μελέτη για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα, το ρυμοτομικό σχέδιο προβλέπει την ανέγερση κτηρίου σε χώρο που σήμερα είναι άκτιστος. Στις προσομοιώσεις της βιοκλιματικής μελέτης το οικόπεδο θα ληφθεί ως άκτιστο ή ως κτισμένο; Η βιοκλιματική μελέτη θα πρέπει να εφαρμοστεί στην υπάρχουσα κατάσταση, δηλαδή με άκτιστο το εν λόγω οικόπεδο. Ωστόσο, το ιδανικό θα ήταν να προσομοιωθούν τα ακόλουθα σενάρια: 1. Υπάρχουσα κατάσταση ως έχει. 2. Υπάρχουσα κατάσταση με κτισμένο το οικόπεδο. 3. Προτεινόμενη κατάσταση με κτισμένο το οικόπεδο ώστε να εξασφαλισθεί η εκπλήρωση των βιοκλιματικών στόχων στις κλιματικές συνθήκες που είναι πιθανότερο να επικρατήσουν στο μέλλον. 16. Οι θερμοκρασίες της θερμότερης ημέρας του έτους και της τυπικής ημέρας του καλοκαιριού θα εξαχθούν από δεδομένα ενός έτους ή σειράς παρελθόντων ετών; Είναι αποδεκτές και οι δυο μεθοδολογίες υπολογισμού των θερμοκρασιών της θερμότερης ημέρας. 17. Εφόσον η τιμολόγηση του έργου θα γίνει βάσει άρθρων ΑΤΟΕ, κατά τη διεξαγωγή των διαγωνισμών θα προκύψουν σημαντικές εκπτώσεις. Έτσι, ο αρχικός προϋπολογισμός των προτάσεων θα μειωθεί σημαντικά. Μπορεί μια πρόταση να έχει αρχικό προϋπολογισμό μεγαλύτερο από τον μέγιστο που μπορεί να εγκρίνει το Πρόγραμμα (δηλ. προϋπολογισμό μεγαλύτερο από 6 εκατομμύρια) ώστε ο τελικός προϋπολογισμός να μειωθεί κάτω από το μέγιστο αυτό όριο μετά τη διεξαγωγή των διαγωνισμών;

6 Σε καμία περίπτωση ο προϋπολογισμός μιας πρότασης δεν μπορεί να ξεπερνά τα 6 εκατ. Μετά τη διεξαγωγή των σχετικών διαγωνισμών, αν υπάρξει περίσσευμα πόρων θα υπάρξουν νέες εντάξεις προτάσεων, βάσει της αρχικής σειράς κατάταξης που θα έχει συνταχθεί από τις αξιολογήσεις. 18. Τι περιλαμβάνει το δικαιολογητικό Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της πράξης σε σχέση με τους στόχους του προγράμματος «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων» που εντάσσεται στο Φάκελο Δικαιολογητικών; Περιλαμβάνει την ανάλυση της σκοπιμότητας και την εκτίμηση του βαθμού ικανοποίησης των στόχων του Προγράμματος, όπως αυτοί περιγράφονται στο κεφάλαιο 1.2 του Οδηγού Εφαρμογής. 19. Ανώνυμες Εταιρίες του Ελληνικού Δημοσίου αποτελούν υποψήφιους Δικαιούχους του Προγράμματος; Όχι, οι Α.Ε. δεν αποτελούν υποψήφιους Δικαιούχους αφού κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από την Πρόσκληση και τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος. 20. Στην περιγραφή των περιεχομένων της Τεχνικής Περιγραφής της Βιοκλιματικής Μελέτης (σελ. 78 του Οδηγού Εφαρμογής) αναφέρεται πως οι προσομοιώσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν για τυπικές χειμερινές και θερινές κλιματικές συνθήκες. Ωστόσο, στα παραδοτέα του Φακέλου Βιοκλιματικών Στοιχείων δεν περιλαμβάνεται υπολογισμός για συνθήκες χειμώνα. Απαιτούνται τέτοιου είδους προσομοιώσεις; Οι προσομοιώσεις για τυπικές χειμερινές κλιματικές συνθήκες δε θεωρούνται απαραίτητο στοιχείο της βιοκλιματικής μελέτης. 21. Στο Τεύχος Περιγραφής του Έργου (Κωδ. Τ.1) περιλαμβάνονται: Α. Η Τεκμηρίωση του Βιοκλιματικού-Θερμικού προβλήματος της περιοχής παρέμβασης (Κωδ.Τ.1.4) Β. Η Τεχνική περιγραφή της Βιοκλιματικής Μελέτης (Κωδ.Τ.1.7) Παράλληλα, ζητείται Έκθεση Υπολογισμού/Εκτίμησης Κλιματολογικών Παραμέτρων πριν και μετά την υλοποίηση του έργου (Κωδ. Ε.Κ.). Πώς διαφέρει το Τ.1.7 από την έκθεση Ε.Κ; Μπορούν να συμπτυχθούν τα δύο κείμενα; Ουσιαστικά, τα Τ.1.7 και Ε.Κ αποτελούν την ίδια έκθεση. Το Τ.1.7 θα είναι μια περίληψη της έκθεσης Ε.Κ. στο Τεύχος Περιγραφής του Έργου. Στην έκθεση Ε.Κ. θα μπορούσε να

7 περιλαμβάνεται και αναλυτική τεκμηρίωση του Βιοκλιματικού-Θερμικού προβλήματος της περιοχής παρέμβασης.

ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Σελίδα 1 από 18 15/03/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, 19009 Πικέρμι, Αττικής Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (1η ΕΚΔΟΣΗ 14/1/2011)

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (1η ΕΚΔΟΣΗ 14/1/2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ

ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ Τ. Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ 19 Απριλίου 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Το πρόβλημα ΗΑθήνακαιόλεςοιμεγάλεςπόλειςτηςχώραςπαρουσιάζουνέντονο

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Απαντήσεων Διευκρινήσεων

Παροχή Απαντήσεων Διευκρινήσεων ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR) Θέμα: Παροχή Απαντήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση : Αερ. Παπαναστασίου 34 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΟΕΣ)

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΟΕΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» ΜΕΤΡΟ 6.5 Προώθηση της διείσδυσης συστημάτων ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα της χώρας ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (2η ΕΚΔΟΣΗ 08/02/2011)

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (2η ΕΚΔΟΣΗ 08/02/2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013" ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Τηλ. Επικοινωνίας: 210 9249540-1 Fax: 210 9249542 Ταχ. Δ/νση : Λαγουμιτζή 23 Ταχ. Κώδικας : 176 71 Αθήνα Ημερομηνία: 1 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον»

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές διευκρινήσεις που αφορούν στις δυνατότητες χρηματοδότησης του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταμείο Συνοχής Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταμείο Συνοχής Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταμείο Συνοχής Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τίτλος έργου: Προϋπολογισμός έργου: Χρηματοδότηση: Φορέας Υλοποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΣΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΣΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013» AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΕΞ Σωματείο Ελλήνων Μηχανικών & Επισκευαστών Εξωλέμβιων Μηχανών & Μηχανών Θαλάσσης Μικρών Σκαφών Αναψυχής

ΣΕΜΕΞ Σωματείο Ελλήνων Μηχανικών & Επισκευαστών Εξωλέμβιων Μηχανών & Μηχανών Θαλάσσης Μικρών Σκαφών Αναψυχής ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3848073 Fax: 210 3848073 Ταχ. Δ/νση : Γλάδστωνος 8 Ταχ. Κώδικας : 106 77 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

1. Μπορεί να υλοποιηθεί επένδυση σε οικόπεδο με υποθήκη;

1. Μπορεί να υλοποιηθεί επένδυση σε οικόπεδο με υποθήκη; 1. Μπορεί να υλοποιηθεί επένδυση σε οικόπεδο με υποθήκη; Σύμφωνα με την Υ.Α. 1577/22-7-2010, Άρθρο 2, παράγραφος 7, το ακίνητο στο οποίο θα υλοποιηθεί το έργο, θα πρέπει κατά την υπογραφή της σχετικής

Διαβάστε περισσότερα

TOY XM EOX 2009-2014. Τελευταία Ενημέρωση: 02/02/2015

TOY XM EOX 2009-2014. Τελευταία Ενημέρωση: 02/02/2015 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ GR.02.01, GR.02.02, GR.02.03 TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GR02 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ TOY XM EOX 2009-2014

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΙΝΗ Μηχανικός Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΕΚΚΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

TOY XM EOX 2009-2014. Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015. α/α Ερωτήσεις Απαντήσεις

TOY XM EOX 2009-2014. Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015. α/α Ερωτήσεις Απαντήσεις ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ GR.02.01, GR.02.02, GR.02.03 TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GR02 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ TOY XM EOX 2009-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον»

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές διευκρινήσεις που αφορούν στις δυνατότητες χρηματοδότησης του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» ενέργειας. Ενεργειακού Εξοπλισμού και Ενεργειακών Προϊόντων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» ενέργειας. Ενεργειακού Εξοπλισμού και Ενεργειακών Προϊόντων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» ΜΕΤΡΟ 3.1 Προώθηση επιχειρηματικής αριστείας στον τομέα ενέργειας ΔΡΑΣΗ 3.1.2 Προσδιορισμός Αξιοπιστίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Το Πρόγραµµα αφορά στο σύνολο των δεκατριών (13) Περιφερειών της χώρας.

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Το Πρόγραµµα αφορά στο σύνολο των δεκατριών (13) Περιφερειών της χώρας. 1 Ποιές Περιφέρειες αφορά το Πρόγραµµα; 2 Ποιό είναι το ύψος της χρηµατοδότησης και πώς κατανέµεται στις Περιφέρειες; 3 Η κάθε Περιφέρεια θα έχει τον δικό της προϋπολογισµό? 4 Ποιοί έχουν δικαίωµα συµµετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΜΕΤΡΟ 6.5 Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ, Συμπαραγωγής στο ενεργειακό σύστημα της χώρας - Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που: έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία, πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα