Οδηγίες συμπλήρωσης του Ιστορικού Τεχνικού Βιβλιαρίου (HTP) για οχήματα, σύμφωνα με το Παράρτημα Κ (Ιούνιος 2014)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες συμπλήρωσης του Ιστορικού Τεχνικού Βιβλιαρίου (HTP) για οχήματα, σύμφωνα με το Παράρτημα Κ (Ιούνιος 2014)"

Transcript

1 Οδηγίες συμπλήρωσης του Ιστορικού Τεχνικού Βιβλιαρίου (HTP) για οχήματα, σύμφωνα με το Παράρτημα Κ (Ιούνιος 2014) Είναι σκόπιμο να μελετήσετε προσεκτικά τα παρακάτω, γιατί διαφορετικά ο χρόνος επεξεργασίας μπορεί να παραταθεί σημαντικά. Το Ιστορικό Τεχνικό Βιβλιάριο (ΗΤΡ) αποτελείται από ένα 17σέλιδο βασικό έντυπο (σελίδες 1-17), καθώς και από τα Προσαρτήματα για τα μη αναγνωρισμένα αυτοκίνητα (σελίδες 18-22), για τους κλωβούς ασφαλείας (σελίδα 23), για τα αεροδυναμικά βοηθήματα (σελίδες 24-26) και το Φύλλο Αποδοχής (σελίδα 27). Η αίτηση προς την FIA, για την έκδοση του Ιστορικού Τεχνικού Βιβλιαρίου (HTP), πρέπει να συμπληρωθεί πλήρως στην αγγλική γλώσσα και θα πρέπει να υποβάλλεται, κατά προτίμηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε μορφή MS-Word doc/docx Η υπογραφή του αιτούντος πρέπει να βρίσκεται στη σελίδα 15. Εναλλακτικά, μπορείτε να αποστείλετε την υπογεγραμμένη σελίδα 15 ξεχωριστά, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή ταχυδρομικώς. Η αίτηση για ένα όχημα χωρίς Δελτίο Αναγνώρισης, όπως αυτοκίνητα τύπου Formula, αυτοκίνητα σπορ, ή ειδικά αυτοκίνητα παραγωγής (Group ), είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από μια ουσιαστική τεκμηρίωση για το μοντέλο - ειδικά την αγωνιστική ιστορία του - και από τις τεχνικές προδιαγραφές του αγωνιστικού οχήματος κατά την συγκεκριμένη χρονολογική περίοδο. Φωτογραφίες Δεκτές γίνονται μόνο ψηφιακές φωτογραφίες σε χρώμα και καλή ποιότητα, ενώ οι εικόνες πρέπει να είναι σε μορφή οριζόντιου προσανατολισμού. Οι ψηφιακές φωτογραφίες δεν πρέπει να επικολλούνται στο έντυπο της αίτησης, αλλά να αποστέλλονται ξεχωριστά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου! Επιπλέον απαιτούμενες αναλυτικές φωτογραφίες: Το πιστοποιητικό του Κλωβού Ασφαλείας και ο αριθμός σειράς του Η πινακίδα τύπου και το αυτοκόλλητο επιθεώρησης για το Πυροσβεστήρα / Σύστημα Πυρόσβεσης Ο γενικός ηλεκτρικός διακόπτης έκτακτης ανάγκης Η ετικέτα των Καθισμάτων (αριθμός CS.-) Η ετικέτα των Ζωνών Ασφαλείας (π.χ. FIA-D120.T/98), με ορατή την ημερομηνία λήξης Η Δεξαμενή Ασφαλείας Καυσίμου (εάν υπάρχει): ετικέτα / σειριακός αριθμός και το πιστοποιητικό της Ο δακτύλιος ρυμούλκησης Ο αριθμός σκελετού του οχήματος 1

2 Φωτογραφίες του βασικού εντύπου Φωτογραφία για τη σελίδα 1: Προβολή του οχήματος στη παρούσα μορφή του 3/4 εμπρός, 1/4 της δεξιάς πλευράς. Το όχημα πρέπει να είναι σε κατάσταση έτοιμη για αγώνα, δηλαδή να απεικονίζεται με πόρτες, καπό και παράθυρα εντελώς κλειστά. Σε αυτοκίνητα Τουρισμού, αυτοκίνητα τύπου GT και GTS πρέπει κατά βάση να είναι τοποθετημένοι οι προφυλακτήρες. Εάν τα αυτοκίνητα στις φωτογραφίες δεν φέρουν προφυλακτήρες, τότε η ισχύς του HTP περιορίζεται σε αγώνες ταχύτητας και αναβάσεων. Φωτογραφία για τη σελίδα 2, επάνω: Προβολή του οχήματος 3/4 πίσω, 1/4 της αριστερής πλευράς. Κατά τα άλλα όπως η φωτογραφία για τη σελίδα 1. 2

3 Φωτογραφία για τη σελίδα 2 κάτω: Εδώ απαιτείται, για όλα τα οχήματα, μια φωτογραφία του αμαξώματος του αυθεντικού αγωνιστικού οχήματος από τη συγκεκριμένη χρονολογική περίοδο. Προπαντός αν χρησιμοποιείται διαφορετικό αμάξωμα από την ισχύουσα Homologation, όπως π.χ. άλλη πίσω αεροτομή ή διαφήμιση από τη συγκεκριμένη χρονολογική περίοδο. Φωτογραφία για τη σελίδα 4 επάνω: Η εμπρός ανάρτηση με βγαλμένο τροχό. Γυρίστε το τιμόνι, έτσι ώστε το σύστημα πέδησης και τα μέρη της ανάρτησης να είναι σαφώς ορατά. Σε σύστημα πέδησης με ταμπούρα, το ταμπούρο του φρένου πρέπει να αφαιρεθεί και να είναι ορατό στη φωτογραφία.. 3

4 Φωτογραφία για τη σελίδα 4 κάτω: Εμπρός ανάρτηση πίσω από το σύστημα πέδησης στο διαμήκη άξονα του οχήματος. Φωτογραφία για τη σελίδα 6 επάνω: Η πίσω ανάρτηση με βγαλμένο τροχό. Πλάγια λήψη, έτσι ώστε το σύστημα πέδησης και τα μέρη της ανάρτησης να είναι σαφώς ορατά. Σε σύστημα πέδησης με ταμπούρα, το ταμπούρο του φρένου πρέπει να αφαιρεθεί και να είναι ορατό στη φωτογραφία. Φωτογραφία για τη σελίδα 6 κάτω: Η πίσω ανάρτηση, πίσω από το σύστημα πέδησης στο διαμήκη άξονα του οχήματος. 4

5 Φωτογραφία για τη σελίδα 10 επάνω: Η λήψη του κινητήρα από την αριστερή πλευρά. Ολόκληρος ο χώρος του κινητήρα πρέπει να είναι ορατός. Ο κινητήρας θα πρέπει να φωτογραφηθεί σε εγκατεστημένη κατάσταση. Φωτογραφία για τη σελίδα 10 κάτω: Η λήψη του κινητήρα από την δεξιά πλευρά. Ολόκληρος ο χώρος του κινητήρα πρέπει να είναι ορατός. Ο κινητήρας θα πρέπει να φωτογραφηθεί σε εγκατεστημένη κατάσταση. 5

6 Αγγλικά Στη σελίδα 1 Ελληνικά HISTORIC TECHNICAL PASSPORT (HTP) Valid in: Hill-Climb & Rally & Racing Ιστορικό Τεχνικό Βιβλιάριο Αυτοκινήτου της FIA (HTP) - Ισχύει για αναβάσεις, ράλι και αγώνες ταχύτητας: Ανάλογα με τον τύπο των αγώνων, που το μοντέλο του αυτοκινήτου είχε αγωνιστική ιστορία τη συγκεκριμένη χρονολογική περίοδο, καθορίζεται εδώ Hill- Climb για τις αναβάσεις ή/και Rally για τα ράλι ή/και Racing για τους αγώνες ταχύτητας. This Technical Passport is not a certificate of authenticity, nor does it in anyway verify the history of the car or its constituent parts. A Technical Passport merely confirms that at the date of the inspection, the car appeared to be eligible to compete in FIA-sanctioned events for historic vehicles. Neither the FIA nor the ASN certifies or takes responsibility for the accuracy of the chassis number. The items shown below as asserted are those claimed by the owner based upon his best available knowledge. Αυτό το Τεχνικό Βιβλιάριο δεν είναι πιστοποιητικό γνησιότητας, ούτε επιβεβαιώνει με κάποιο τρόπο το ιστορικό του αυτοκινήτου ή των εξαρτημάτων που το απαρτίζουν. Το Τεχνικό Βιβλιάριο επιβεβαιώνει απλώς ότι κατά την ημερομηνία της επιθεώρησης, το αυτοκίνητο φαίνεται να είναι επιλέξιμο για να ανταγωνιστεί σε εκδηλώσεις της FIA για ιστορικά οχήματα. Ούτε η FIA ούτε η ΕΛΠΑ πιστοποιεί ή αναλαμβάνει ευθύνη για την ακρίβεια του αριθμού πλαισίου. Τα στοιχεία που εμφανίζονται παρακάτω ως "κατά δήλωση", είναι εκείνα που δίδονται από τον ιδιοκτήτη με βάση τις καλύτερες διαθέσιμες γνώσεις του. Issuing ASN: Form Number: Category: Period: to Valid to XX FIA Class: - Εκδούσα Αθλητική Αρχή (ASN): συμπληρώνεται από την ΕΛΠΑ - Αριθμός Φακέλου: συμπληρώνεται από την ΕΛΠΑ - Κατηγορία: Σύμφωνα με το προσάρτημα Ι του παραρτήματος Κ. Επιλογή μέσω του αναπτυσσόμενου μενού (Drop Down) - Περίοδος: Σύμφωνα με το άρθρο 3.2 του Παραρτήματος Κ. Επιλογή μέσω του αναπτυσσόμενου μενού (Drop Down), να αναγραφούν οι ημερομηνίες - Διάρκεια ισχύος έως: συμπληρώνεται από την ΕΛΠΑ - Κλάση FIA: συμπληρώνεται από την ΕΛΠΑ 6

7 The Original of this Document was completed in accordance with appendix "K" to the International Sporting Code, for cars taking part in historic competitions. This certified copy of the original form remains the property of the FIA and, if replaced with a new form, must be returned to the issuing ASN which holds the original. During the whole event the car must conform to all the declarations of this HTP. Το πρωτότυπο του εγγράφου αυτού ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το παράρτημα "K" του διεθνούς αθλητικού κώδικα, για αυτοκίνητα που συμμετέχουν σε ιστορικούς αγώνες. Αυτό το επικυρωμένο αντίγραφο του πρωτοτύπου παραμένει στην κυριότητα της FIA και αν αντικατασταθεί με ένα νέο έντυπο, πρέπει να επιστραφεί στην εκδούσα Αθλητική Αρχή (ΕΛΠΑ), η οποία κατέχει το πρωτότυπο. Κατά τη διάρκεια όλης της εκδήλωσης, το αυτοκίνητο πρέπει να συμμορφώνονται με όλες τις προδιαγραφές του παρόντος HTP. - APPLICANT S ASSERTIONS: - Make asserted: - Manufacturer asserted: - Model asserted: - Date of original manufacture asserted: - Vehicle chassis / VIN no.: - ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: - Μάρκα: Η κατά δήλωση του ιδιοκτήτη μάρκα του οχήματος, π.χ. Ford - Κατασκευαστής: Όταν ο πραγματικός κατασκευαστής διαφέρει από τη μάρκα του οχήματος, αυτός αναφέρεται εδώ. Παράδειγμα: Για ένα πανομοιότυπο ενός Ford GT40 (replica) της εταιρείας Gelscoe, γράφουμε Ford στη Μάρκα και "Gelscoe" στον Κατασκευαστή. - Μοντέλο: π.χ. Carrera RSR - Ημερομηνία αρχικής κατασκευής: Δήλωση του πραγματικού έτους κατασκευής του οχήματος. - Αριθμός σκελετού του οχήματος: - Year of specification: - FIA identity no.: - Engine type: i.e. straight 4 OHC - Engine capacity cm 3 : - corrected cm 3 : - FIA-Homologation form no. (if applicable): - Number of relevant valid pages of homologation form: - Έτος τεχνικών προδιαγραφών: Το έτος του επιπέδου εξέλιξης του οχήματος με βάση τις προδιαγραφές της Περιόδου, π.χ. επίπεδο εξέλιξης της σεζόν του Αριθμός ταυτότητας της FIA: συμπληρώνεται από την FIA - Τύπος κινητήρα: Επιπλέον γίνεται αναφορά στον τρόπο ελέγχου των βαλβίδων: π.χ. τετρακύλινδρος εν σειρά με εκκεντροφόρο επικεφαλής - Πραγματικός Κυβισμός σε κυβ.εκ.: - Διορθωμένος Κυβισμός σε κυβ.εκ.: Εδώ λαμβάνεται υπόψη ένας συντελεστής διαβάθμισης του πραγματικού κυβισμού (βλέπε ενότητα 2.1 Κινητήρας) - Αριθμός Δελτίου Αναγνώρισης της FIA (κατά περίπτωση) - Αριθμός των σχετικών έγκυρων σελίδων του Δελτίου Αναγνώρισης: συμπληρώνεται από την ΕΛΠΑ Βλέπε τις οδηγίες για τις φωτογραφίες μπροστά Το υπόλοιπο της σελίδας 1 (κάτω από τη φωτογραφία) συμπληρώνεται από την ΕΛΠΑ. 7

8 Στη σελίδα 2 Βλέπε τις οδηγίες για τις φωτογραφίες μπροστά - In case of homologated car only: if extensions of the original homologation form are used (in accordance with Appendix K), their numbers must be entered below: - In case of homologated cars bodywork may only be altered on Competition Grand Touring Cars (GTS) before Period G and on Competition Touring and GTS cars from Period G onwards according to Appendix J of the period. For the avoidance of any doubt there must be attached to this document evidence of Period Specification of changed bodywork according to Appendix K, over stamped by the issuing ASN as authorisation. - In any case for non homologated cars a period picture of the model has to be show below. - Σε περίπτωση αυτοκινήτου με Δελτίο Αναγνώρισης μόνο: εάν χρησιμοποιούνται οι επεκτάσεις της αρχικής Homologation (σύμφωνα με το παράρτημα Κ), οι αριθμοί τους πρέπει να εισαχθούν παρακάτω: - Σε περίπτωση αυτοκινήτων με Δελτίο Αναγνώρισης, το αμάξωμα μπορεί να τροποποιηθεί μόνο στα αγωνιστικά αυτοκίνητα μεγάλου τουρισμού (GTS) πριν από την περίοδο G και στα αγωνιστικά αυτοκίνητα τουρισμού και στα GTS από την περίοδο G και μετά, σύμφωνα με το παράρτημα J της περιόδου. Για την αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, πρέπει να επισυνάπτεται σε αυτό το έγγραφο αποδεικτικό των προδιαγραφών της περιόδου για το τροποποιημένο αμάξωμα, σύμφωνα με το παράρτημα Κ, που θα σφραγίζεται από την εκδούσα αθλητική αρχή (ΕΛΠΑ) για την έγκρισή του. - Σε κάθε περιπτώσει για αυτοκίνητα χωρίς Δελτίο Αναγνώρισης μια φωτογραφία της περιόδου του συγκεκριμένου μοντέλου πρέπει να παρουσιάζεται παρακάτω. - Period image. Event: - date of the event:.. - IMPORTANT: If this car/model has no International History, tick this box: - Φωτογραφία περιόδου. Εκδήλωση:. - Ημερομηνία εκδήλωσης: Εδώ πρέπει να αναγραφεί η εκδήλωση και η ημερομηνία, που τραβήχτηκε η φωτογραφία της συγκεκριμένης περιόδου. - ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν αυτό το αυτοκίνητο/ μοντέλο δεν έχει διεθνή αγωνιστική ιστορία, σημειώστε αυτό το τετράγωνο: Στη σελίδα 3 Section 1 - CHASSIS, SUSPENSION Μέρος 1 - ΠΛΑΙΣΙΟ, ΑΝΑΡΤΗΣΗ 1.1 CHASSIS FRAME a) Is the car fitted with a chassis to the period c) Construction (girder, tubular, monocoque, integral body or self supporting body): d) Materials: e) Note position of all identification numbers on the car s chassis frame: 1.1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ α) Είναι το αυτοκίνητο εξοπλισμένο με ένα πλαίσιο στις προδιαγραφές της περιόδου; γ) Κατασκευή (μεταλλικοί δοκοί, σωληνωτό, monocoque, αυτοφερόμενο πλαίσιο = integral or self supporting body): δ) Υλικά: ε) Σημειώστε την ακριβή θέση όλων των αριθμών αναγνώρισης στο πλαίσιο του αμαξώματος του αυτοκινήτου: 8

9 1.2 FRONT SUSPENSION a) Is the suspension as per the period specifications and dimensions? c) Type of suspension (rigid axle, wishbones, de Dion, etc.): d) Type of spring (coil, leaf, torsion bar, etc.): e) Type of dampers (friction, lever, telescopic, etc.): f) Are the dampers adjustable? g) If yes to [f], state the numbers of adjusters per damper: h) Material of the dampers: Steel, Aluminium i1) Is the geometry of suspension adjustable? i2) Is the height of suspension adjustable? j) If yes to [i1] and /or [i2], specify the method (Uniball joints, different mountings, etc.): k) Is it fitted with an anti-roll bar? l) If yes, is this bar adjustable? m) Are sensors fitted? n) If yes, list the sensors: 1.2 ΕΜΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ α) Είναι η ανάρτηση σύμφωνη με τις προδιαγραφές και τις διαστάσεις της περιόδου; γ) Τύπος ανάρτησης (άκαμπτος άξονας, ανεξάρτητη ανάρτηση, de Dion, κ.λπ.): δ) Τύπος ελατηρίων (σπειροειδή, ελλειπτικά φύλλα, ράβδος στρέψης, κ.λπ.): ε) Τύπος αμορτισέρ (τριβής, μοχλικά, τηλεσκοπικά, κ.λπ.): στ) Είναι τα αμορτισέρ ρυθμιζόμενα; ζ) Εάν ναι [στο στ ], εισάγετε τον αριθμό των επιλογών ρύθμισης ανά αμορτισέρ: η) Υλικό των αμορτισέρ: Χάλυβας, Αλουμίνιο θ1) Είναι η γεωμετρία της ανάρτησης ρυθμιζόμενη; θ2) Είναι το ύψος της ανάρτησης ρυθμιζόμενο; ι) Εάν ναι [στο θ1] και/ή [στο θ2], διευκρινίστε τη μέθοδο (αρθρώσεις τύπου Uniball, διαφορετικά σημεία στήριξης, κ.λπ.): κ) Υπάρχει τοποθετημένη αντιστρεπτική δοκός; λ) Εάν ναι, είναι ρυθμιζόμενη; μ) Υπάρχουν τοποθετημένοι αισθητήρες; ν) Εάν ναι, αναφέρατε τους αισθητήρες: Στη σελίδα 4 Βλέπε τις οδηγίες για τις φωτογραφίες μπροστά Στη σελίδα REAR SUSPENSION a) Are the suspension and dimensions as per the period specification? c) Type of suspension (rigid axle, wishbones, de Dion, etc.): d) Type of spring (coil, leaf, torsion bar, etc.): e) Type of dampers (friction, lever, telescopic, etc.): f) Are the dampers adjustable? g) If yes to [f], state the numbers of adjusters per damper: h) Material of the damper: Steel, Aluminium i1) Is the geometry of suspension adjustable? i2) Is the height of suspension adjustable? j) If yes to [i1] and /or [i2], specify the method (Uniball joints, different mountings, etc.): k) Is it fitted with an anti-roll bar? l) If yes, is this bar adjustable? m) Are sensors fitted? n) If yes, list the sensors: 1.3 ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ α) Είναι η ανάρτηση και οι διαστάσεις της σύμφωνη με τις προδιαγραφές της περιόδου; γ) Τύπος ανάρτησης (άκαμπτος άξονας, ανεξάρτητη ανάρτηση, de Dion, κ.λπ.): δ) Τύπος ελατηρίων (σπειροειδή, ελλειπτικά φύλλα, ράβδος στρέψης, κ.λπ.): ε) Τύπος αμορτισέρ (τριβής, μοχλικά, τηλεσκοπικά, κ.λπ.): στ) Είναι τα αμορτισέρ ρυθμιζόμενα; ζ) Εάν ναι [στο στ ], εισάγετε τον αριθμό των επιλογών ρύθμισης ανά αμορτισέρ: η) Υλικό των αμορτισέρ: Χάλυβας, Αλουμίνιο θ1) Είναι η γεωμετρία της ανάρτησης ρυθμιζόμενη; θ2) Είναι το ύψος της ανάρτησης ρυθμιζόμενο; ι) Εάν ναι [στο θ1] και/ή [στο θ2], διευκρινίστε τη μέθοδο (αρθρώσεις τύπου Uniball, διαφορετικά σημεία στήριξης, κ.λπ.): κ) Υπάρχει τοποθετημένη αντιστρεπτική δοκός; λ) Εάν ναι, είναι ρυθμιζόμενη; μ) Υπάρχουν τοποθετημένοι αισθητήρες; ν) Εάν ναι, αναφέρατε τους αισθητήρες: 9

10 Στη σελίδα 6 Βλέπε τις οδηγίες για τις φωτογραφίες μπροστά Στη σελίδα 7 Section 2 - ENGINE Μέρος 2 - ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 2.1 ENGINE a) Is the engine as per the period specification for this chassis? c) Is the position of the engine as per the period d) Clarification: e) Is the cylinder block cast using the period specification material and dimensions? Specify material: f) Clarification: g) Is the cylinder head cast using the period specification material and dimensions? Specify material: h) Clarification: Casting number: i) Make: Casting number of the block: j) Year of manufacture: Operating method: (2-stroke/4-stroke) k) Number of cylinders: Configuration (straight, Vee, etc.): l) Bore: Stroke: original: mm original: mm actual: mm actual: mm m) Engine Capacity: original: actual: cm 3 n) Number of intake ports: Number of plugs per cylinder: Number of exhaust ports: Number of valves per cylinder: Number of transport port (in case of two stroke engines): Number of rotors (in case of wankel/rotary engine): o) Valves sizes to period p) Clarification: q) Are sensors fitted? r) If yes, list the sensors: 2.1 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ α) Είναι ο κινητήρας σύμφωνος με τις προδιαγραφές της περιόδου γι αυτό το πλαίσιο; γ) Είναι η θέση του κινητήρα σύμφωνη με τις προδιαγραφές της περιόδου; δ ) Διευκρίνιση : ε) Αντιστοιχεί το υλικό και οι διαστάσεις του μπλοκ του κινητήρα με τις προδιαγραφές της περιόδου; Διευκρινίστε το υλικό: στ ) Διευκρίνιση: ζ) Αντιστοιχεί το υλικό και οι διαστάσεις της κυλινδροκεφαλής του κινητήρα με τις προδιαγραφές της περιόδου; Διευκρινίστε το υλικό: Αριθμός χύτευσης: η ) Διευκρίνιση: θ) Μάρκα κινητήρα: Αριθμός χύτευσης του μπλοκ: ι) Έτος κατασκευής Τρόπος λειτουργίας 2-χρονος/4-χρονος κ) Αριθμός κυλίνδρων: Διάταξη (εν σειρά, V, Boxer, κ.λπ.) λ) Διάμετρος Διαδρομή εμβόλου: κυλίνδρου: αρχική: αρχική: χιλ. τρέχουσα: χιλ. τρέχουσα: χιλ. μ) Κυβισμός: αρχικός: κυβ.εκ. τρέχων: κυβ.εκ. Υπολογισμός Κυβισμού: V = 0,7854 * b * b * h * n V = Κυβισμός σε κυβικά εκατοστά (με αναφορά δύο δεκαδικών ψηφίων, π.χ ,39) b = Διάμετρος κυλίνδρου σε εκατοστά h = Διαδρομή εμβόλου σε εκατοστά n = Αριθμός των κυλίνδρων ν) Αριθμός των αυλών εισαγωγής: Αριθμός των μπουζί ανά κύλινδρο: Αριθμός των αυλών εξαγωγής: Αριθμός των βαλβίδων ανά κύλινδρο: Αριθμός των εισόδων πλήρωσης (στη περίπτωση των δίχρονων κινητήρων): Αριθμός των στροφέων (στη περίπτωση των περιστροφικών κινητήρων / Wankel) ξ) Αντιστοιχεί το μέγεθος των βαλβίδων (διάμετρος του δίσκου των βαλβίδων) με τις προδιαγραφές της περιόδου; ο) Διευκρίνιση: π) Υπάρχουν τοποθετημένοι αισθητήρες; ρ) Εάν ναι, αναφέρατε τους αισθητήρες: 10

11 Στη σελίδα IGNITION a) Is the system as per the period c) Type (magneto, breaker/coil, etc.): d) If the ignition is electronic, specify the make and principle: e) Are sensors fitted? f) If yes, list the sensors: 2.2 ΑΝΑΦΛΕΞΗ α) Είναι το σύστημα ανάφλεξης σύμφωνο με τις προδιαγραφές της περιόδου; γ) Τύπος (μανιατό μαγνητική ανάφλεξη, πλατίνες/ντιστριμπιτέρ, κ.λπ.): δ) Εάν η ανάφλεξη είναι ηλεκτρονική, αναγράψτε τον κατασκευαστή και την αρχή: ε) Υπάρχουν τοποθετημένοι αισθητήρες; στ) Εάν ναι, αναφέρατε τους αισθητήρες: 2.3 FUEL FEED a) Are the make, type and number of carburettors / injection as per the period c) Carburettor: Number:, Make:, Type: Ø of venturi in mm: d) Injection: Make:, Type: e) If an air restrictor is fitted, diameter of the restrictor: mm f) If supercharged, is the supercharger as per the period g) Clarification: h) Supercharger: Make:, Type:, Number: i) If an air cooler is fitted, is it as per the period j) Clarification: k) Are sensors fitted? l) If yes, list the sensors: 2.4 FUEL SYSTEM a) Is the fuel system as per the period c) Type of fuel feed (gravity, mechanical pump, electric pump, etc.) d) Is a fuel cooler fitted? e) Is the fuel tank as per the period specification s location? Does it comply with Appendix K? f) Clarification: g) Are sensors fitted? h) If yes, list the sensors: 2.3 ΜΙΓΜΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ α) Είναι ο κατασκευαστής, ο τύπος και ο αριθμός των καρμπυρατέρ / ψεκασμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές της περιόδου; γ) Καρμπυρατέρ: Αριθμός: Κατασκευαστής: Τύπος: (π.χ. 45 DCOE) Διάμετρος του σωλήνα venturi σε χιλιοστά: δ) Ψεκασμός: Κατασκευαστής: Τύπος: ε) Εάν είναι τοποθετημένο διάφραγμα περιορισμού αέρα, η διάμετρος του σε χιλ.: στ) Εάν υπάρχει υπερτροφοδότηση, είναι ο υπερτροφοδότης σύμφωνος με τις προδιαγραφές της περιόδου; ζ) Διευκρίνιση: η) Υπερτροφοδότης: Κατασκευαστής: Τύπος:, Αριθμός: θ) Εάν υπάρχει τοποθετημένο ψυγείο αέρα υπερπλήρωσης, είναι αυτό σύμφωνο με τις προδιαγραφές της περιόδου; ι) Διευκρίνιση: κ) Υπάρχουν τοποθετημένοι αισθητήρες; λ) Εάν ναι, αναφέρατε τους αισθητήρες: Στη σελίδα ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ α) Είναι το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου σύμφωνο με τις προδιαγραφές της περιόδου; γ) Τύπος τροφοδοσίας καυσίμου (βαρύτητα, μηχανική αντλία, ηλεκτρική αντλία, κ.λπ.) δ) Υπάρχει τοποθετημένο σύστημα ψύξης καυσίμου; ε) Είναι η θέση της δεξαμενής καυσίμου σύμφωνη με τις προδιαγραφής της περιόδου; Συμμορφώνεται με το παράρτημα Κ; στ) Διευκρίνιση: ζ) Υπάρχουν τοποθετημένοι αισθητήρες; η) Εάν ναι, αναφέρατε τους αισθητήρες: 11

12 2.5 LUBRICATION a) Is the system as per the period c) Type (wet sump, dry sump, etc.): d) Is an oil cooler fitted? e) If yes, is the cooler as per the period f) If no, specify and justify the changes in relation to the period specification: g) Is a main circuit oil filter fitted (pre war only)? h) Are sensors fitted? i) If yes, list the sensors: 2.5 ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ α) Είναι το σύστημα λίπανσης σύμφωνο με τις προδιαγραφές της περιόδου; γ) Τύπος (κάρτερ λαδιού, ξηρό κάρτερ, κλπ): δ) Υπάρχει τοποθετημένο ψυγείο λαδιού; ε) Εάν ναι, είναι το ψυγείο λαδιού σύμφωνο με τις προδιαγραφές της περιόδου; στ) Εάν όχι, διευκρινίστε και αιτιολογήστε τις αλλαγές σε σχέση με τις προδιαγραφές της περιόδου: ζ) Υπάρχει τοποθετημένο φίλτρο λαδιού πρωτεύοντος κυκλώματος (συμπληρώνεται μόνο για προπολεμικά οχήματα); η) Υπάρχουν τοποθετημένοι αισθητήρες; θ) Εάν ναι, αναφέρατε τους αισθητήρες: Στη σελίδα 10 Βλέπε τις οδηγίες για τις φωτογραφίες μπροστά Στη σελίδα 11 Section 3 - TRANSMISSION Μέρος 3 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 3.1 GEARBOX a) Is the gearbox as per the period c) Make: Type: d) Number of forward gears: reverse gear: e) Number of teeth (for homologated cars only): 1st 6th gear: Constant: Alternatives listed in section 9 f) Is an oil cooler fitted? g) If yes, is it as per the period h) Are sensors fitted? i) If yes, list the sensors: 3.1 ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ α) Είναι το κιβώτιο ταχυτήτων σύμφωνο με τις προδιαγραφές της περιόδου; γ) Κατασκευαστής: Τύπος: (π.χ. συγχρονισμένο) δ) Αριθμός πρόσω ταχυτήτων: Ταχύτητα όπισθεν: ε) Για αυτοκίνητα με Δελτίο Αναγνώρισης μόνο: Αναλογία του αριθμού των δοντιών των γραναζιών του κιβωτίου ταχυτήτων ανά ταχύτητα: π.χ. 16:32, 1η 6η ταχύτητα: Σταθερά: π.χ. κύρια μετάδοση Εναλλακτικοί συνδυασμοί αναφέρονται στο Μέρος 9 (σημειώστε κατά περίπτωση) στ) Υπάρχει τοποθετημένο ψυγείο λαδιού; ζ) Εάν ναι, είναι αυτό σύμφωνο με τις προδιαγραφές της περιόδου; η) Υπάρχουν τοποθετημένοι αισθητήρες; θ) Εάν ναι, αναφέρατε τους αισθητήρες: 3.2 FINAL DRIVE a) Driven wheels: Front: Rear: b) Drive method (shaft, chain, etc.): c) Is the final drive ratio as per the period d) Specify the number of teeth used: e) Specify the other number of teeth available as period specifications: f) Is the differential a limited slip differential? g) If yes, Make:, Model:, System: (eg. slit, sliding block) 3.2 ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ / ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ α) Κινητήριοι τροχοί: Εμπρός: Πίσω: και οι 4 β) Μέθοδος κίνησης (άξονας, αλυσίδα, κλπ): γ) Είναι η τελική σχέση μετάδοσης της κίνησης σύμφωνη με τις προδιαγραφές της περιόδου; δ) Αναφέρατε την αναλογία του αριθμού των δοντιών που χρησιμοποιούνται: (του διαφορικού, όχι του κιβωτίου, π.χ. 8:32) ε) Αναφέρατε άλλους διαθέσιμους συνδυασμούς γραναζιών σύμφωνα με τις προδιαγραφές της περιόδου: στ) Είναι το διαφορικό τύπου περιορισμένης ολίσθησης; ζ) Εάν ναι, Κατασκευαστής:, Μοντέλο:, Σύστημα: (π.χ. δισκοειδή ελάσματα = disc, ολισθητήρας = sliding block) 12

13 h) Is an oil cooler fitted? i) If yes, is it as per the period j) Are sensors fitted? k) if yes, list the sensors: η) Υπάρχει τοποθετημένο ψυγείο λαδιού; θ) Εάν ναι, είναι αυτό σύμφωνο με τις προδιαγραφές της περιόδου; ι) Υπάρχουν τοποθετημένοι αισθητήρες; κ) Εάν ναι, αναφέρατε τους αισθητήρες: Στη σελίδα 12 Section 4 BRAKES AND STEERING Μέρος 4 ΦΡΕΝΑ ΚΑΙ ΤΙΜΟΝΙ 4.1 BRAKES a) Is the braking system as per the period c) Actuation (cable, rod, hydraulic, etc): front: rear: other option: d) Is the braking system assisted? other option: e) specify the system: f) Make: front: rear: g) If drum brakes: Drum diameter Front: mm, Rear: mm, Other: mm Shoe width Front: mm, Rear: mm, Other: mm h) If disc brakes: Disc diameter Front: Rear: Max. disc thickness Front: Rear: Ventilated disc: Front: Rear: Callipers: Material at front: Number of pistons per front calliper: Material at rear: Number of pistons per rear calliper: i) Are sensors fitted? j) If yes, list the sensors: 4.2 STEERING a) Is the steering as per the period c) Type (Rack & Pinion, Worm & roller, etc.): d) Is the steering assisted? e) Specify the system: f) Are sensors fitted? g) If yes, list sensors: 4.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ α) Είναι το σύστημα πέδησης σύμφωνο με τις προδιαγραφές της περιόδου; γ) Ενεργοποίηση (ντίζα, βέργα, υδραυλικά, κ.λπ.): Εμπρός: Πίσω: Άλλη επιλογή: δ) Είναι το σύστημα πέδησης υποβοηθούμενο; Άλλη επιλογή: ε) Αναφέρατε το σύστημα της υποβοήθησης: στ) Κατασκευαστής: Εμπρός: Πίσω: ζ) Εάν υπάρχουν ταμπούρα: Διάμετρος ταμπούρων Εμπρός σε χιλ.: Πίσω σε χιλ.: Άλλο σε χιλ.: Πλάτος σιαγώνων Εμπρός: Πίσω: (σε χιλ.) Άλλο σε χιλ.: η) Εάν υπάρχουν δισκόφρενα: Διάμετρος δίσκων Εμπρός σε χιλ.: Πίσω σε χιλ.: Μέγιστο πάχος δίσκων Εμπρός: Πίσω: Αεριζόμενοι δίσκοι: Εμπρός: Πίσω: Δαγκάνες: Υλικό των εμπρός: Αριθμός εμβόλων ανά μπροστινή δαγκάνα: Υλικό των πίσω: Αριθμός εμβόλων ανά οπίσθια δαγκάνα: θ) Υπάρχουν τοποθετημένοι αισθητήρες; ι) Εάν ναι, αναφέρατε τους αισθητήρες: 4.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α) Είναι το σύστημα διεύθυνσης σύμφωνο με τις προδιαγραφές της περιόδου; γ) Τύπος (κρεμαγιέρα, οδοντωτός τροχός και ατέρμων κοχλίας, κ.λπ.): δ) Είναι το τιμόνι υποβοηθούμενο; ε) Αναφέρατε το σύστημα της υποβοήθησης: στ) Υπάρχουν τοποθετημένοι αισθητήρες; ζ) Εάν ναι, αναφέρατε τους αισθητήρες: Section 5 WHEELS Στη σελίδα 13 Μέρος 5 ΤΡΟΧΟΙ 5.1 WHEELS a) Are the wheels as per the period c) Are the wheels in multiple parts? d) Are the diameter and the width of the wheels as per the period e) Clarification: 5.1 ΤΡΟΧΟΙ α) Είναι οι τροχοί σύμφωνοι με τις προδιαγραφές της περιόδου; γ) Είναι οι τροχοί διαιρούμενοι; δ) Είναι η διάμετρος και το πλάτος των τροχών σύμφωνα με τις προδιαγραφές της περιόδου; ε) Διευκρίνιση: 13

14 f) Type and material (Wire, pressed steel, alu alloy, magnesium alloy, etc.): Front: Rear: g) Diameter / widths of rims at the front (specify the units: inches or millimetres): Diameter: Width: h) Diameter / widths of rims at the rear (specify the units: inches or millimetres): Diameter: Width: i) Are sensors fitted? j) If yes, list the sensors: Section 6 BODYWORK, LIGHTING 6.1 BODY a) Is the body the original one for that chassis? b) If no, is the body as per the period c) Clarification: d) Is all material of the body as per the period e) main material: If other material used, specify material and body parts: f) Type (single seater, coupe, etc.): g) Number of seats: h) Number of doors: 6.2 AERODYNAMIC DEVICES (cars built after 1965 only) a) Are these devices as per period c) Measurements see extension Aerodynamic Devices (Measurements) στ) Τύπος και υλικό (ακτινωτοί, πρεσαριστός χάλυβας, κράμα αλουμινίου, κράμα μαγνησίου, κ.λπ.): Εμπρός: Πίσω: ζ) Διάμετρος / πλάτος των ζαντών εμπρός σε ίντσες: Διάμετρος: Πλάτος: η) Διάμετρος / πλάτος των ζαντών πίσω σε ίντσες: Διάμετρος: Πλάτος: θ) Υπάρχουν τοποθετημένοι αισθητήρες; ι) Εάν ναι, αναφέρατε τους αισθητήρες: Μέρος 6 ΑΜΑΞΩΜΑ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ 6.1 ΑΜΑΞΩΜΑ α) Είναι το αμάξωμα το γνήσιο γι αυτό το πλαίσιο (ο συνδυασμός Αμάξωμα-Πλαίσιο αντιστοιχεί με αυτόν της αρχικής έκδοσης); β) Εάν όχι, είναι το αμάξωμα σύμφωνο με τις προδιαγραφές της περιόδου; γ) Διευκρίνιση: δ) Είναι το υλικό ολόκληρου του αμαξώματος σύμφωνο με τις προδιαγραφές της περιόδου; ε) κύριο υλικό: Εάν χρησιμοποιείται άλλο υλικό, αναφέρατε το υλικό και τα σχετικά μέρη του αμαξώματος: στ) Τύπος (μονοθέσιο, κουπέ, λιμουζίνα, κ.λπ.): ζ) Αριθμός θέσεων: η) Αριθμός θυρών: 6.2 ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ (μόνο για αυτοκίνητα που κατασκευάστηκαν μετά το 1965) α) Είναι αυτά τα βοηθήματα (πτερύγια, σπόϊλερ) σύμφωνα με τις προδιαγραφές της περιόδου; γ) Για τις διαστάσεις, βλέπε Προσάρτημα Αεροδυναμικά Βοηθήματα (Μετρήσεις) Στη σελίδα LIGHTING a) Is the lighting as per the period b) If no, specify and justify the changes in relation to the period specifications: c) Is a generator fitted? d) If yes, type: dynamo alternator other, specify and justify: 6.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ α) Είναι το σύστημα φωτισμού σύμφωνο με τις προδιαγραφές της περιόδου; β) Εάν όχι, διευκρινίστε και αιτιολογήστε τις αλλαγές σε σχέση με τις προδιαγραφές της περιόδου: γ) Υπάρχει τοποθετημένη ηλεκτρογεννήτρια; δ) Εάν ναι, τύπος: δυναμό (συνεχές ρεύμα) εναλλακτήρας (εναλλασσόμενο ρεύμα) άλλο, διευκρινίστε και αιτιολογήστε: 14

15 Section 7 DIMENSIONS 7.1 DIMENSIONS a) Wheelbase: left: mm right: mm b) -Track (measured between centres of tyre treads): -or Body width at centre line of axles for homologated cars from period G2 onwards: Original front: mm Current front: mm Original rear: mm Current rear: mm c) Minimum weight: kg Section 8 DRAWINGS and/or PICTURES If necessary, drawings and/or pictures of the aerodynamic devices, suspension etc. Section 9 ADDITIONAL INFORMATION Μέρος 7 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 7.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ α) Μεταξόνιο (οριζόντια μέτρηση μεταξύ των κέντρων της εμπρός και της πίσω πλήμνης των τροχών: αριστερά / δεξιά σε χιλιοστά β) - Μετατρόχιο (μετρούμενο μεταξύ των κέντρων του πέλματος των ελαστικών): - ή Πλάτος αμαξώματος στο επίπεδο του κέντρου της πλήμνης των τροχών για αυτοκίνητα με Δελτίο Αναγνώρισης από την περίοδο G2 και μετά (εδώ πρέπει πρώτα να ορίσετε ποια διάσταση θα αναφέρετε παρακάτω): Σημείωση: Για μη αναγνωρισμένα αυτοκίνητα και αυτοκίνητα με Δελτίο Αναγνώρισης συμπεριλαμβανομένης της περιόδου G1, θα αναφέρεται το Μετατρόχιο. Για αυτοκίνητα με Δελτίο Αναγνώρισης από την περίοδο G2 και μετά, θα αναφέρεται το Πλάτος του αμαξώματος. Αρχικό εμπρός: / Τρέχων εμπρός: σε χιλ. Αρχικό πίσω: / Τρέχων πίσω : σε χιλ. γ) Ελάχιστο βάρος: σε κιλά Μέρος 8 ΣΧΕΔΙΑ ή/και ΕΙΚΟΝΕΣ Εάν είναι απαραίτητο, σχέδια ή / και εικόνες / φωτογραφίες των αεροδυναμικών βοηθημάτων, των αναρτήσεων, κ.λπ. Μέρος 9 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ If necessary, list of alternatives (gearbox ratios, etc.) Εάν είναι απαραίτητο, αναφέρατε τις εναλλακτικές λύσεις (σχέσεις κιβωτίου ταχυτήτων, μετάδοσης, κ.λπ.) Στη σελίδα 15 Section 10 TECHNICAL REGULATIONS Μέρος 10 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - The car must comply with the technical regulations for Group... of Appendix J 19. Or, the car must comply with the following technical regulations: (from 19..). The regulations of current Appendix K have priority. - Το αυτοκίνητο πρέπει να συμμορφώνεται με τον τεχνικό κανονισμό του Group του Παραρτήματος J του Ή, το αυτοκίνητο πρέπει να συμμορφώνεται με τους ακόλουθους τεχνικούς κανονισμούς: (του 19.. ). Οι διατάξεις του τρέχοντος Παραρτήματος Κ έχουν προτεραιότητα. Section 11 COMPETITOR S DECLARATION We certify that the answers given are correct, and we undertake to notify the authorising ASN should any changes be made. We furthermore accept that if at a later date our answers are shown to have been knowingly incorrect or inaccurate that this HTP will be immediately cancelled. We also certify that any entry form for an FIA international event will be filled in according to the information given on the present form. Μέρος 11 ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Επιβεβαιώνουμε ότι οι πληροφορίες που δίνονται είναι ακριβείς και αναλαμβάνουμε να ενημερώσουμε την αρμόδια ASN (ΕΛΠΑ) εάν γίνουν οποιεσδήποτε αλλαγές. Επιπλέον αποδεχόμαστε, ότι εάν σε μεταγενέστερο χρόνο οι απαντήσεις μας αποδειχθούν ότι είναι εσκεμμένα αναληθείς ή ανακριβείς, ότι αυτό το HTP θα ακυρωθεί αμέσως. Επίσης πιστοποιούμε, ότι οποιαδήποτε αίτηση συμμετοχής, για μια διεθνή διοργάνωση της FIA, θα συμπληρωθεί σύμφωνα με τις πληροφορίες που δίνονται στην παρούσα. 15

16 Name of the car owner: Full address: Licence number (if applicable): Date: Signature: Όνομα του ιδιοκτήτη του οχήματος: Πλήρης διεύθυνση: Αριθμός αγωνιστικής άδειας (αν υπάρχει): Ημερομηνία: Υπογραφή: CAUTION: This document is intended solely to verify that, at the date of the inspection, the car appears to be eligible to compete in FIA-sanctioned events for Historic Vehicles (as defined in the International Sporting Code). It makes no representation as to guarantee the authenticity or history of the car. For example, a part which appears to be manufactured to original specification was not necessarily fitted to this car at the time of original manufacture, and the car may have been modified since the date of the inspection. The ASN has not inspected the car for any purpose other then that specified above, and accepts no liability for the accuracy or otherwise of any information contained in this form. Such information has been supplied by the owner of the car, who remains solely responsible for its accuracy. Section 12 CHANGE IN OWNERSHIP ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν έγγραφο προορίζεται αποκλειστικά για να επιβεβαιώσει ότι, κατά την ημερομηνία της επιθεώρησης, το αυτοκίνητο εμφανίζεται ως επιλέξιμο για να λάβει μέρος στις εγκριμένες διοργανώσεις της FIA για τα Ιστορικά Οχήματα (όπως καθορίζεται στο Διεθνή Αθλητικό Κώδικα). Δεν εγγυάται την αυθεντικότητα ή την ιστορία του αυτοκινήτου. Για παράδειγμα, ένα εξάρτημα που εμφανίζεται να έχει κατασκευαστεί με την αρχική προδιαγραφή δεν είναι απαραίτητο ότι τοποθετήθηκε στο αρχικό όχημα παραγωγής. Το αυτοκίνητο μπορεί να έχει τροποποιηθεί μετά από την ημερομηνία της επιθεώρησης. Η ASN (ΕΛΠΑ) δεν έχει επιθεωρήσει το αυτοκίνητο για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τον προαναφερόμενο και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας περιλαμβάνεται στη παρούσα. Αυτές οι πληροφορίες έχουν δοθεί από τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, που παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα και την ακρίβειά τους. Μέρος 12 ΑΛΛΑΓΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Name of the new car owner: Full address: Licence number (if applicable): Όνομα του νέου ιδιοκτήτη του οχήματος: Πλήρης διεύθυνση: Αριθμός αγωνιστικής άδειας (αν υπάρχει): Σημείωση: Στην περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτήτη, το HTP συμπεριλαμβανομένου ενός αντιγράφου του συμβολαίου αγοράς ή του εγγράφου της μεταβίβασης, πρέπει να αποστέλλονται στην ΕΛΠΑ για έγκριση. Στη σελίδα 16 Section 13 ELIGIBILITY CHECKS Μέρος 13 ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ If the car that is presented for an event is not in conformity with its HTP, refer to article 4.3.of Appendix K. This Table, to be filled in only by FIA event officials and only when necessary, serves to record any comments made subsequent to scrutineering at FIA international events. Date Venue Comments - Name and status of the official Εάν το αυτοκίνητο που παρουσιάζεται σε μια διοργάνωση δεν είναι σύμφωνο με το HTP του, εφαρμόζεται το άρθρο 4.3 του Παρ. Κ. Ο πίνακας αυτός, που συμπληρώνεται μόνο από στελέχη της διοργάνωσης της FIA και μόνο όταν χρειάζεται, χρησιμεύει για τη καταγραφή οποιονδήποτε σχολίων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του τεχνικού ελέγχου σε διεθνείς διοργανώσεις της FIA. Ημερομηνία Εκδήλωση Σχόλια - Όνομα και θέση του στελέχους Section 14 LOG BOOK Στη σελίδα 17 Μέρος 14 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ Εδώ δεν συμπληρώνεται τίποτα 16

17 Προσάρτημα - Οχήματα χωρίς Δελτίο Αναγνώρισης Το προσάρτημα αυτό συμπληρώνεται μόνο για οχήματα χωρίς Δελτίο Αναγνώρισης (π.χ. οχήματα τύπου Formula), ειδικά αυτοκίνητα παραγωγής τύπου Group 5 και αυτοκίνητα τύπου GT με προδιαγραφές μετά το EXTENSION NON HOMOLOGATED CARS Στη σελίδα 18 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ This extension is an addition to the basic Historic Technical Passport for non homologated cars, for Group 5 cars and post-1992 GT cars. Η παρούσα επέκταση αποτελεί προσθήκη στο βασικό Ιστορικό Τεχνικό Βιβλιάριο για αυτοκίνητα χωρίς Δελτίο Αναγνώρισης, για αυτοκίνητα του Group 5 και για αυτοκίνητα τύπου GT μεταγενέστερα του Φωτογραφία για τη σελίδα 18, επάνω: Έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία της εμπρόσθιας όψης του πλήρους οχήματος. Φωτογραφία για τη σελίδα 18, κάτω: Έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία της οπίσθιας όψης του πλήρους οχήματος. 17

18 Φωτογραφία για τη σελίδα 19, επάνω: Έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία της πλευρικής όψης του πλήρους οχήματος. Φωτογραφία για τη σελίδα 19, κάτω: Έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία του πίνακα οργάνων / ταμπλό του οχήματος. 18

19 Φωτογραφία για τη σελίδα 20, επάνω: Έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία ολόκληρου του χώρου αποσκευών του οχήματος. Φωτογραφία για τη σελίδα 20, κάτω: Έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία του υποδαπέδου του οχήματος. 19

20 Φωτογραφία για τη σελίδα 21, επάνω: Έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία του κιβωτίου ταχυτήτων του οχήματος. Φωτογραφία για τη σελίδα 21, κάτω: Έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία του διαφορικού του οχήματος. Στη σελίδα 22 DOCUMENTARY REFERENCES ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ Draw up a list of technical and descriptive references to the car found in documents (books, periodicals, etc.) contemporary with its construction. Συντάξτε έναν κατάλογο τεχνικών στοιχείων, αναφορών και επεξηγήσεων γύρω από το αυτοκίνητο (από βιβλία, περιοδικά, κλπ), της εποχής κατασκευής του συγκεκριμένου μοντέλου, με αναφορά στις πηγές τους. Σημείωση: Εδώ πρέπει να δοθούν επίσης πληροφορίες, σχετικά με την αγωνιστική ιστορία του μοντέλου του οχήματος. 20

Site www.philpa.gr Η ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥ. Τύπος αµαξώµατος Έτος κατασκευής Αριθµός θέσεων

Site www.philpa.gr Η ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥ. Τύπος αµαξώµατος Έτος κατασκευής Αριθµός θέσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΦΙΛΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ & ΜΟΤΟΣΙΣΚΛΕΤΑΣ HELLENIC FEDERATION FILPA ΠΙΝ ΟΥ 92 ΠΑΠΑΓΟΥ, ΑΘΗΝΑ 156 69 ΤΕL 65 34 700, FAX 65 33 420 E-MAIL ADDRESS: info@philpa.gr Appendix A to FIVA Technical

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ TRIAL 4Χ4

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ TRIAL 4Χ4 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ TRIAL 4Χ4 2010 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ TRIAL ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι αγώνες Τrial εκτός δρόμου δέχονται συμμετοχές αυτοκινήτων εκτός δρόμου, με άδεια κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

1.060 mm Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής

1.060 mm Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής Περιγραφή S 417 HDH Τεχνικά στοιχεία Μήκος 14.050 mm Φάρδος 2.550 mm Ύψος 3.860 mm Εσωτερικό ύψος διαδρόμου 2.100 mm Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) 1.060 mm Μεταξόνιο εμπρός 7.110 mm Μεταξόνιο πίσω 1.350 mm

Διαβάστε περισσότερα

Seat 1500 (1963) Written by cordova

Seat 1500 (1963) Written by cordova Το 1965 η Seat παρουσίασε στην αγορά το Seat 1500 (δύο χρόνια πριν -1963- είχε παρουσιαστεί στην έκθεση αυτοκινήτου της Βαρκελώνης). Λόγω του μεγαλύτερου και ισχυρότερου κινητήρα, των χώρων που πρόσφερε

Διαβάστε περισσότερα

99000-SWIFT-014 02/2015

99000-SWIFT-014 02/2015 99000-SWIFT-014 02/2015 5MT ΑΝΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1,2 L 5MT GL+ GL+ Ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού Ρύθμιση τιμονιού καθ ύψος Ρύθμιση τιμονιού τηλεσκοπική Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω

Διαβάστε περισσότερα

Euro IV (Blue Tec 4) 6 - κύλινδροι - V - κινητήρας. Διάμετρος / διαδρομή

Euro IV (Blue Tec 4) 6 - κύλινδροι - V - κινητήρας. Διάμετρος / διαδρομή Περιγραφή S 411 HD Τεχνικά στοιχεία Μήκος 10.160 mm Φάρδος 2.550 mm Ύψος 3.760 mm Εσωτερικό ύψος διαδρόμου 2.100 mm Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) 1.060 mm Μεταξόνιο 4.985 mm Εμπρόσθιος πρόβολος 2.215 mm Οπίσθιος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά στοιχεία. Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω. Ύψος χώρου οδηγού. Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής

Τεχνικά στοιχεία. Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω. Ύψος χώρου οδηγού. Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής Περιγραφή S 431 DT Τεχνικά στοιχεία Μήκος Φάρδος Ύψος Εσ. ύψος διαδρόμου κάτω Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Proceedings of Machine Design Training TR-01/2004 BICYCLE ΤΜ 250/300 1997-1998: AN INTEGRATED APPROACH FOR MAINTENANCE AND RELIABILITY

Proceedings of Machine Design Training TR-01/2004 BICYCLE ΤΜ 250/300 1997-1998: AN INTEGRATED APPROACH FOR MAINTENANCE AND RELIABILITY NTUA - MECHANICAL ENGINEERING Laboratory of Machine Elements Proceedings of Machine Design Training TR-01/2004 BICYCLE ΤΜ 250/300 1997-1998: AN INTEGRATED APPROACH FOR MAINTENANCE AND RELIABILITY Th. Costopoulos,

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: DRO MRL MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYD Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 1/17 Range of Application 1 Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 2/17 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia

09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia 09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia 09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ 24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΛ.: 210 9988168 www.suzuki.gr 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM ΝΕΟ Kλειδαριά γραναζωτή ΠΡΟΪΟΝ για όλες τις σειρές αλουμινίου Η κλειδαριά TOP GEAR μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε ανοιγόμενο προφίλ αλουμινίου. Αποτελείται από την κεντρική κλειδαριά

Διαβάστε περισσότερα

DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP

DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP Φτιαγμένο στα μέτρα της δουλειάς σας. Φτιαγμένο στα μέτρα της πόλης σας. Ο κατάλληλος σύμμαχος για τη δουλειά σας, το νέο Doblò Work Up είναι η ιδανική λύση για όσους χρειάζονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Ninja ZX-10R / 2013 Κυριαρχια στα Superbikes. Lime Green / Metallic Spark Black. Metallic Spark Black / Flat Ebony

Ninja ZX-10R / 2013 Κυριαρχια στα Superbikes. Lime Green / Metallic Spark Black. Metallic Spark Black / Flat Ebony Ninja ZX-10R / 2013 Κυριαρχια στα Superbikes Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε μία μοτοσυκλέτα, το ΖΧ10R. Στην πίστα ή στο δρόμο, πιέστε την εξελιγμένη από το WSBK μοτοσυκλέτα με το Κ-ΤRC traction control

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΤΟ DRAGSTER

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΤΟ DRAGSTER ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΤΟ DRAGSTER SCOOTER Σε αυτές ο κινητήρας είναι δίχρονος ή τετράχρονος με κυλινδροκεφαλή και Κάρτερ stock, του ιδίου κινητήρα ή ιδίου τύπου after market, ανεξαρτήτως κυβισμού. Η μετάδοση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ DRAGSTER

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ DRAGSTER ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ DRAGSTER 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΚΛΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οι κατηγορίες στις οποίες υποδιαιρούνται τα οχήματα dragster είναι οι ακόλουθες: Κατηγορία Α Β Περιγραφή Βελτιωμένα - Αγωνιστικά

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: Page: 1/18 Range of Application Page: 2/18 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING 2:1... 4 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 2:1... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 5 Plan view...

Διαβάστε περισσότερα

TXT TX 2 T2 0 012 12

TXT TX 2 T2 0 012 12 TXT2012 TXT2012 TXT2012 Κινητήρας Κυβισμός Διάμετρος x Διαδρομή Κιβώτιο Συμπλέκτης Καρμπυρατέρ Σκελετός Ψαλίδι Πιρούνι Αμορτισέρ Διαδρομή ανάρτησης Ζάντα GAS GAS TXT 250 2-χρονος μονοκύλινδρος, υδρόψυκτος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ LX Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ Με την εμφάνιση των 3-βάλβιδων κινητήρων 125 και 150 κυβικών, που προσφέρουν απαράμιλλη ισορροπία μεταξύ επιδόσεων και οικονομίας καυσίμου, η Vespa LX και η Vespa

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09 Page: 2/15 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 1:2... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT REAR... 6

Διαβάστε περισσότερα

RENAULT TWINGO MISS SIXTY ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ. drive the change

RENAULT TWINGO MISS SIXTY ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ. drive the change RENAULT TWINGO MISS SIXTY ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ drive the change ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ροζ μποεμ ΖΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ζαντες amperatrice 15" μαυρο nacre ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.2 16V Σύστημα μετάδοσης κίνησης/κιβώτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ. renault. clio ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. drive the change

ΝΕΟ. renault. clio ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. drive the change ΝΕΟ renault clio ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ drive the change ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CLIO & CLIO SPORT TOURER 1.2 16V 75 ENERGY TCe 90 ENERGY TCe 90 dci 75 ENERGY dci 90 dci 90 EDC ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ DRAGSTER

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ DRAGSTER ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ DRAGSTER 1.ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.0 Μέτρηση κυβισμού 1.1 Μετρήσεις 1.2 Σκελετός (πλαίσιο). 1.3 Πρόσθετα βάρη 1.4 Απόσταση από το έδαφος 1.5 Τιμόνι 1.6 Χειριστήρια 1.7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TAXOΓΡΑΦΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TAXOΓΡΑΦΟΣ ΕΛΕΓΧΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TAXOΓΡΑΦΟΣ Ο ταχογράφος είναι μια συσκευή η οποία καταγράφει τις δραστηριότητες του 1ου και 2ου οδηγού και του οχήματος σε συνάρτηση με το χρόνο. 1ος οδηγός: 1. οδήγηση 2. άλλες εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

DUCATO NATURAL POWER

DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER Το όχημα έχει ρυθμιστεί να λειτουργεί κανονικά με φυσικό αέριο, ενώ υπάρχει αυτόματο σύστημα εναλλαγής σε βενζίνη όταν το φυσικό αέριο πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικό σύστημα φρένων

Υδραυλικό σύστημα φρένων Rightfrontleftrear Leftfrontrightrear Υδραυλικό σύστημα φρένων Πρωτεύον Σύστημα Μπροστά άξονας Πίσω άξονας Δευτερεύον Σύστημα Μπροστά/πίσω διαιρούμενο σύστημα πέδησης Παναγιώτης Ματζινός, Χημικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ DRAGSTER 2009

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ DRAGSTER 2009 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ DRAGSTER 2009 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΚΛΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οι κατηγορίες στις οποίες υποδιαιρούνται τα οχήματα dragster είναι οι ακόλουθες: Κατηγορία TRUE STREET Β Α PRO 4 Open

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ισχύουν για όλες τις κατηγορίες, όπου αναφέρεται αθλητής εννοείται και αθλήτρια) 1.0 Μέτρηση κυβισμού Η μέτρηση

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ισχύουν για όλες τις κατηγορίες, όπου αναφέρεται αθλητής εννοείται και αθλήτρια) 1.0 Μέτρηση κυβισμού Η μέτρηση ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ DRAGSTER 2014 1.ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.0 Μέτρηση κυβισμού 1.1 Μετρήσεις 1.2 Σκελετός (πλαίσιο). 1.3 Πρόσθετα βάρη 1.4 Απόσταση από το έδαφος 1.5 Τιμόνι 1.6 Χειριστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ KANONIΣMOΣ KAPT 2014

ΤΕΧΝΙΚΟΣ KANONIΣMOΣ KAPT 2014 ΤΕΧΝΙΚΟΣ KANONIΣMOΣ KAPT 2014 KEΦAΛAIO VI APΘPO 31 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ & ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ - KATHΓOPIEΣ KAPT - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠPOΔIAΓPAΦEΣ ΙΣΧΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΚΩΔ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΠΟ EΩΣ 1 ΒΑΒΥ 7 9 2 ΜΙΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

NEW FLY 125 3V / 50 4T4V

NEW FLY 125 3V / 50 4T4V NEW FLY 125 3V / 50 4T4V Η πόλη είναι το φυσικό του περιβάλλον. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, μετατρέπει σε απόλαυση κάθε μετακίνησή σας. Συμπαγείς διαστάσεις και τροχοί 12 το καθιστούν εξαιρετικά ευέλικτο.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Θέμα: Προμήθεια οχήματος (4Χ4) άμεσης επέμβασης με δεξαμενή για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

LINE UP 2013-14. www.gorgolis.gr

LINE UP 2013-14. www.gorgolis.gr LINE UP 2013-14 www.gorgolis.gr Τροχοί 12 Symphony SR 50-125-150 Ο νέος κυρίαρχος της πόλης Κινητήρας Ισχύς (Hp/rpm) Ροπή (Nm/rpm) Σύστημα Ψύξης Τροφοδοσία Φρένο μπροστά Φρένο πίσω Ελαστικό Εμπρός Ελαστικό

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΣΕΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Τομέας : Μηχανολογικός Ειδικότητα : Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτων

1 Ο ΣΕΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Τομέας : Μηχανολογικός Ειδικότητα : Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτων 1 Ο ΣΕΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Τομέας : Μηχανολογικός Ειδικότητα : Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτων ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ Τίτλος εργασίας : Κατασκευή μονοθέσιου αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCT CERTIFICATION CODE: 100414017

PRODUCT CERTIFICATION CODE: 100414017 GRC-Δ6.3-ΒΙΟ/02/00 To ALGI S.A., INPECTION AND CERTIFICATION ORGANIZATION OF ORGANIC AGRICULTURE PRODUCTS GREEN CONTROL 10 ο klm. Veroia Skydra, P. C. 59035, P. O. B. 50, Tel. 0030-2332043508, Fax 0030-2332043509,

Διαβάστε περισσότερα

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee η ποιότητα / quality Η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ τεκμηριώνεται από πιστοποιητικά και μετρήσεις των μεγαλύτερων διεθνών ινστιτούτων. Όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στο έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικοί Κινητήρες. Συνδυασμός υδραυλικής αντλίας και υδραυλικού κινητήρα σε ένα υδραυλικό σύστημα μετάδοσης. Σύμβολο υδραυλικής αντλίας

Υδραυλικοί Κινητήρες. Συνδυασμός υδραυλικής αντλίας και υδραυλικού κινητήρα σε ένα υδραυλικό σύστημα μετάδοσης. Σύμβολο υδραυλικής αντλίας Υδραυλικοί Κινητήρες Σύμβολο υδραυλικής αντλίας Σύμβολο υδραυλικού κινητήρα Συνδυασμός υδραυλικής αντλίας και υδραυλικού κινητήρα σε ένα υδραυλικό σύστημα μετάδοσης. Παναγιώτης Ματζινός, Χημικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION HYDRO TOTAL MRL. ver sion 3.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION HYDRO TOTAL MRL. ver sion 3.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION HYDRO TOTAL MRL ver sion 3.1 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR

ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΥΑΛΙΝΗ FULL GLASS CENTRAL CABIN DOOR.1. C ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑ / CLEAR OPENING CO ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ Μ / OPERATOR O 1/2 ΚΑ + 00 / 1/2 CO + 00 220 4 22 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

MEET THE NEW VESPA GTS. DOYOUVESPA.COM

MEET THE NEW VESPA GTS. DOYOUVESPA.COM MEET THE NEW VESPA GTS. DOYOUVESPA.COM 300 IE ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΕΝΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΥΛ: Η VESPA GTS ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ. Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 300 cc, Ο ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟΣ ΣΤΗ ΓΚΑΜΑ VESPA, ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

CABSTAR NISSAN. Internet address: w w w. n i s s a n. c o m. Ακολουθήστε μας σε : Σφραγίδα Επίσημου Εμπόρου :

CABSTAR NISSAN. Internet address: w w w. n i s s a n. c o m. Ακολουθήστε μας σε : Σφραγίδα Επίσημου Εμπόρου : NISSAN CABSTAR Internet address: w w w. n i s s a n. c o m Ακολουθήστε μας σε : Σφραγίδα Επίσημου Εμπόρου : Έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα του περιεχομένου αυτού του

Διαβάστε περισσότερα

scudo ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ www.fiatprofessional.gr

scudo ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ www.fiatprofessional.gr scudo O εξοπλισμός των μοντέλων δύναται να αλλάξει λόγω ειδικών αναγκών της αγοράς ή εξαιτίας νομικών ζητημάτων. Tα στοιχεία του παρόντος καταλόγου δόθηκαν με ενδεικτικό τίτλο. H Fiat διατηρεί το δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10 Page: 2/10 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT LEFT... 5 Plan view... 5 ADJACENT ENTRANCES GUIDE RAILS AT LEFT... 6 Plan view...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015 Όποιες αλλαγές σε σχέση με την 1 η δημοσίευση στις 26/01/2015, εμφανίζονται με κόκκινο Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ENDURO ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ENDURO ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ENDURO ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι αγώνες Enduro δέχονται συμμετοχές αυτοκινήτων εκτός δρόμου με κανονική άδεια κυκλοφορίας. Αυτά τα αυτοκίνητα πρέπει να πληρούν τους κανονισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΣΗ

ΝΕΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΣΗ ΝΕΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΕΙ ΤΟ ΣΤΥΛ ΤΗΣ VESPA ΜΕ ΤΗ ΣΠΟΡ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, Η VESPA SPRINT ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΝΕΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ. ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση κινητήρα Σύστημα Διαχείρισης Ανάφλεξης και Ψεκασμού Bosch ME 9.0, επαναπρογραμματιζόμενη μνήμη 2 MB, προδιαγραφές ρύπων EURO 4/ULEV

Διαχείριση κινητήρα Σύστημα Διαχείρισης Ανάφλεξης και Ψεκασμού Bosch ME 9.0, επαναπρογραμματιζόμενη μνήμη 2 MB, προδιαγραφές ρύπων EURO 4/ULEV NEWS RELEASE FOCUS ST ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Τύπος κινητήρα 2.5L 20 V DOHC Κυβισμός (cc) 2522 cm 3 Διάμετρος (mm) 83.0 Διαδρομή (mm) 93.2 Τύπος καυσίμου, κατηγορία Αμόλυβδη βενζίνη, 98

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

BEVERLY, ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ

BEVERLY, ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ B E V E R L Y BEVERLY, ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ Το Beverly SportTouring είναι η νέα ναυαρχίδα ανάμεσα στα σκούτερ με μεγάλους τροχούς της Piaggio, που συνδυάζει την κομψότητα και την απαράμιλλη δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ KUGA Κινητήρες Diesel Τύπος FWD (140PS) 2.0l Duratorq TDCi (163PS) Εγκάρσιος εν σειρά 4 κύλινδρος turbo diesel Κυβισμός cm³ 1997 Διάμετρος mm 85 Διαδρομή mm 88 Συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ FIA

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ FIA Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ FIA ΓΙΑ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΡΘΡΟ 2. ΑΡΘΡΟ 3. ΑΡΘΡΟ 4. ΑΡΘΡΟ 5. ΑΡΘΡΟ 6. ΑΡΘΡΟ 7. ΑΡΘΡΟ 8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015 Περιεχόμενα 1. Κατηγορίες, Ομάδες, Κλάσεις και Υποκλάσεις Αυτοκινήτων... 4 1.1 Κατηγορίες... 4 1.2 Ομάδες...

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

AL 590 AL 220 AL 250

AL 590 AL 220 AL 250 AL 590 AL 220 AL 250 AL 590 Φανταστείτε μια πόρτα..την έχουμε! Σύστημα ALUMINCO 590 Θερμομονωτικό Σύστημα για κύριες εισόδους, υψηλή θερμομόνωση στεγάνωση και ασφάλεια. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αδιάρρηκτος ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Πληρ.: Δ. Χόντος Τηλ.: 210 67 00 252 Fax: 210 67 00 489 Προς: Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Δ/νση τεχνικών Κοιν: Επιτροπή Σ.Ο.Τ.Α. Αθήνα, 5/4/2012 Θέμα: Σχόλια για την διαβούλευση η οποία αφορά τις τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

Ζάκυνθος 27/11/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ζάκυνθος 27/11/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ζάκυνθος 27/11/ 2013 Αρ. πρωτ.: OIK 67868/8956 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μάργαρη Ιωάννα Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΗ ΑΓΩΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ 3. ΤΕΛΙΚΟΙ. Για το 2012 το πρωτάθληµα θα έχει την εξής µορφή:

ΜΟΡΦΗ ΑΓΩΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ 3. ΤΕΛΙΚΟΙ. Για το 2012 το πρωτάθληµα θα έχει την εξής µορφή: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1/10 IC TRACK 200mm ΕΛ.Μ.Ε. 2012 Κλάδος θερµικών τηλεκατευθυνόµενων αυτοκινήτων. Υπεύθυνος Κλάδου Γερασιµίδης Νικόλαος (τηλ: 6939529752) bod@el-me.gr 1 Κλάδος 1/10 Nitro On

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ειδικά θέματα: Ανακύκλωση Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός Guidance on waste and recovered substances Το άρθρο 2 παρ. 2 του κανονισμού REACH προβλέπει ότι «Τα απόβλητα, όπως ορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

DESIGN ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΑΘΟΣ

DESIGN ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΑΘΟΣ DESIGN ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΑΘΟΣ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΠΟΡ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΟΥ DESIGN. Από τους πρωτοπόρους των αρχών του 20ού αιώνα, η ιστορία της Gilera είναι συνώνυμο της Ιταλικής επιτυχίας που εξακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Αυτοκινήτων Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application Page: 1/9 Range of Application Page: 2/9 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE... 5 Plan view... 5 THROUGH CAR... 6 Plan view... 6 GENERAL SECTION

Διαβάστε περισσότερα

etal Ξεχωρίζει παραμένοντας

etal Ξεχωρίζει παραμένοντας ΙΔΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ etal Ξεχωρίζει παραμένοντας γοητευτική, συνεχίζοντας να εμπνέει τα όνειρα των οπαδών της: αυτό είναι το μυστικό της Vespa. Η GTV «Vie della Moda», με το λαμπερό εξοπλισμό της, αποτελεί επιταγή

Διαβάστε περισσότερα

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1 Page: 1/8 Range of Application Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ RG-65. Ελληνική Έκδοση 2012

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ RG-65. Ελληνική Έκδοση 2012 ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ RG-65 2010 Ελληνική Έκδοση 2012 Η κατηγορία RG-65 είναι µία κατηγορία µονόγαστρων Τ/Κ ιστιοπλοϊκών σκαφών, στην οποία όλα επιτρέπονται εκτός από τους περιορισµούς που ορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ARV WISENT. New technology from Flensburg

ARV WISENT. New technology from Flensburg New technology from Flensburg ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ARV WISENT... 4-5 Θάλαμος διακυβέρνησης Τεχνικά δεδομένα Διαστάσεων Τεχνικά δεδομένα Βαρών... 6 Τεχνικά δεδομένα Απόδοσης Τεχνικά δεδομένα Συστήματος τροφοδότησης...

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED. ver sion 1.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED. ver sion 1.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED ver sion 1.1 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING DOOR

ΠΟΡΤΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING DOOR ΠΟΡΤΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING DOOR ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING CAR DOOR VVVF.1. C ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ = ΚΑ / CLEAR OPENING = CO 2 1 220 ΚΑ (CO) + 200 ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΛ.Μ.Ε. 2015. Κλάδος θερµικών τηλεκατευθυνόµενων αυτοκινήτων. Υπεύθυνος Κλάδου Δημητρης Κουτρας (210.6756298) bod@el-me.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΛ.Μ.Ε. 2015. Κλάδος θερµικών τηλεκατευθυνόµενων αυτοκινήτων. Υπεύθυνος Κλάδου Δημητρης Κουτρας (210.6756298) bod@el-me. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1/10 IC TRACK 200mm ΕΛ.Μ.Ε. 2015 Κλάδος θερµικών τηλεκατευθυνόµενων αυτοκινήτων. Υπεύθυνος Κλάδου Δημητρης Κουτρας (210.6756298) bod@el-me.gr 1 Κλάδος 1/10 Nitro On Road 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη. κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο κινητήρα, από τον οποίο

Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη. κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο κινητήρα, από τον οποίο Εισαγωγή Ιστορική Αναδρομή Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη χρονιά δηλαδή που ο Ζάν Ετιέν Λενουάρ, ένας Βέλγος εφευρέτης, κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

SUPER BIKE SUPER SCOOTER SRV 850 SRV 850 ABS

SUPER BIKE SUPER SCOOTER SRV 850 SRV 850 ABS BIKE SUPER SCOOTER SRV 850 SRV 850 ABS BIKE SUPER SCOOTER ΑΝ ΑΝΑΖΗΤΑσ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ, ΤΟ ΣΠΟΡ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΟ SRV 850 ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ SCOOTER ΓΙΑ ΣΕΝΑ. Δημιουργήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS AUTOMOBILE ASSOCIATION

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS AUTOMOBILE ASSOCIATION ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS AUTOMOBILE ASSOCIATION ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ MEMBER OF FEDERATION INTERNATIONALE DE L AUTOMOBILE ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 2014 Ο Κυπριακός Σύνδεσμος

Διαβάστε περισσότερα

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10 Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE SIDE... 6 Plan

Διαβάστε περισσότερα

APΘPO 254A / 2015 EIΔIKEΣ ΔIATAΞEIΣ ΓIA AYTOKINHTA SUPER 2000 - RALLY

APΘPO 254A / 2015 EIΔIKEΣ ΔIATAΞEIΣ ΓIA AYTOKINHTA SUPER 2000 - RALLY APΘPO 254A / 2015 EIΔIKEΣ ΔIATAΞEIΣ ΓIA AYTOKINHTA SUPER 2000 - RALLY 1 ANAΓNΩPIΣH (HOMOLOGATION) Πρόκειται για την επίσημη πιστοποίηση από τη FIA, ότι η παραλλαγή κιτ Super 2000 Rally ενός μοντέλου συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Αυτοκινήτων Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 260 / 2015 ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ R

ΑΡΘΡΟ 260 / 2015 ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ R ΑΡΘΡΟ 260 / 2015 ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ R 01-3 103.1 Κατηγορίες σύμφωνα με κυβισμό RALLY 1 R1A R1B RALLY 2 R2B R2C RALLY 3 R3C Βενζινης Αυτοκίνητα Τουρισμού ή Αυτοκίνητα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα