Οδηγίες συμπλήρωσης του Ιστορικού Τεχνικού Βιβλιαρίου (HTP) για οχήματα, σύμφωνα με το Παράρτημα Κ (Ιούνιος 2014)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες συμπλήρωσης του Ιστορικού Τεχνικού Βιβλιαρίου (HTP) για οχήματα, σύμφωνα με το Παράρτημα Κ (Ιούνιος 2014)"

Transcript

1 Οδηγίες συμπλήρωσης του Ιστορικού Τεχνικού Βιβλιαρίου (HTP) για οχήματα, σύμφωνα με το Παράρτημα Κ (Ιούνιος 2014) Είναι σκόπιμο να μελετήσετε προσεκτικά τα παρακάτω, γιατί διαφορετικά ο χρόνος επεξεργασίας μπορεί να παραταθεί σημαντικά. Το Ιστορικό Τεχνικό Βιβλιάριο (ΗΤΡ) αποτελείται από ένα 17σέλιδο βασικό έντυπο (σελίδες 1-17), καθώς και από τα Προσαρτήματα για τα μη αναγνωρισμένα αυτοκίνητα (σελίδες 18-22), για τους κλωβούς ασφαλείας (σελίδα 23), για τα αεροδυναμικά βοηθήματα (σελίδες 24-26) και το Φύλλο Αποδοχής (σελίδα 27). Η αίτηση προς την FIA, για την έκδοση του Ιστορικού Τεχνικού Βιβλιαρίου (HTP), πρέπει να συμπληρωθεί πλήρως στην αγγλική γλώσσα και θα πρέπει να υποβάλλεται, κατά προτίμηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε μορφή MS-Word doc/docx Η υπογραφή του αιτούντος πρέπει να βρίσκεται στη σελίδα 15. Εναλλακτικά, μπορείτε να αποστείλετε την υπογεγραμμένη σελίδα 15 ξεχωριστά, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή ταχυδρομικώς. Η αίτηση για ένα όχημα χωρίς Δελτίο Αναγνώρισης, όπως αυτοκίνητα τύπου Formula, αυτοκίνητα σπορ, ή ειδικά αυτοκίνητα παραγωγής (Group ), είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από μια ουσιαστική τεκμηρίωση για το μοντέλο - ειδικά την αγωνιστική ιστορία του - και από τις τεχνικές προδιαγραφές του αγωνιστικού οχήματος κατά την συγκεκριμένη χρονολογική περίοδο. Φωτογραφίες Δεκτές γίνονται μόνο ψηφιακές φωτογραφίες σε χρώμα και καλή ποιότητα, ενώ οι εικόνες πρέπει να είναι σε μορφή οριζόντιου προσανατολισμού. Οι ψηφιακές φωτογραφίες δεν πρέπει να επικολλούνται στο έντυπο της αίτησης, αλλά να αποστέλλονται ξεχωριστά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου! Επιπλέον απαιτούμενες αναλυτικές φωτογραφίες: Το πιστοποιητικό του Κλωβού Ασφαλείας και ο αριθμός σειράς του Η πινακίδα τύπου και το αυτοκόλλητο επιθεώρησης για το Πυροσβεστήρα / Σύστημα Πυρόσβεσης Ο γενικός ηλεκτρικός διακόπτης έκτακτης ανάγκης Η ετικέτα των Καθισμάτων (αριθμός CS.-) Η ετικέτα των Ζωνών Ασφαλείας (π.χ. FIA-D120.T/98), με ορατή την ημερομηνία λήξης Η Δεξαμενή Ασφαλείας Καυσίμου (εάν υπάρχει): ετικέτα / σειριακός αριθμός και το πιστοποιητικό της Ο δακτύλιος ρυμούλκησης Ο αριθμός σκελετού του οχήματος 1

2 Φωτογραφίες του βασικού εντύπου Φωτογραφία για τη σελίδα 1: Προβολή του οχήματος στη παρούσα μορφή του 3/4 εμπρός, 1/4 της δεξιάς πλευράς. Το όχημα πρέπει να είναι σε κατάσταση έτοιμη για αγώνα, δηλαδή να απεικονίζεται με πόρτες, καπό και παράθυρα εντελώς κλειστά. Σε αυτοκίνητα Τουρισμού, αυτοκίνητα τύπου GT και GTS πρέπει κατά βάση να είναι τοποθετημένοι οι προφυλακτήρες. Εάν τα αυτοκίνητα στις φωτογραφίες δεν φέρουν προφυλακτήρες, τότε η ισχύς του HTP περιορίζεται σε αγώνες ταχύτητας και αναβάσεων. Φωτογραφία για τη σελίδα 2, επάνω: Προβολή του οχήματος 3/4 πίσω, 1/4 της αριστερής πλευράς. Κατά τα άλλα όπως η φωτογραφία για τη σελίδα 1. 2

3 Φωτογραφία για τη σελίδα 2 κάτω: Εδώ απαιτείται, για όλα τα οχήματα, μια φωτογραφία του αμαξώματος του αυθεντικού αγωνιστικού οχήματος από τη συγκεκριμένη χρονολογική περίοδο. Προπαντός αν χρησιμοποιείται διαφορετικό αμάξωμα από την ισχύουσα Homologation, όπως π.χ. άλλη πίσω αεροτομή ή διαφήμιση από τη συγκεκριμένη χρονολογική περίοδο. Φωτογραφία για τη σελίδα 4 επάνω: Η εμπρός ανάρτηση με βγαλμένο τροχό. Γυρίστε το τιμόνι, έτσι ώστε το σύστημα πέδησης και τα μέρη της ανάρτησης να είναι σαφώς ορατά. Σε σύστημα πέδησης με ταμπούρα, το ταμπούρο του φρένου πρέπει να αφαιρεθεί και να είναι ορατό στη φωτογραφία.. 3

4 Φωτογραφία για τη σελίδα 4 κάτω: Εμπρός ανάρτηση πίσω από το σύστημα πέδησης στο διαμήκη άξονα του οχήματος. Φωτογραφία για τη σελίδα 6 επάνω: Η πίσω ανάρτηση με βγαλμένο τροχό. Πλάγια λήψη, έτσι ώστε το σύστημα πέδησης και τα μέρη της ανάρτησης να είναι σαφώς ορατά. Σε σύστημα πέδησης με ταμπούρα, το ταμπούρο του φρένου πρέπει να αφαιρεθεί και να είναι ορατό στη φωτογραφία. Φωτογραφία για τη σελίδα 6 κάτω: Η πίσω ανάρτηση, πίσω από το σύστημα πέδησης στο διαμήκη άξονα του οχήματος. 4

5 Φωτογραφία για τη σελίδα 10 επάνω: Η λήψη του κινητήρα από την αριστερή πλευρά. Ολόκληρος ο χώρος του κινητήρα πρέπει να είναι ορατός. Ο κινητήρας θα πρέπει να φωτογραφηθεί σε εγκατεστημένη κατάσταση. Φωτογραφία για τη σελίδα 10 κάτω: Η λήψη του κινητήρα από την δεξιά πλευρά. Ολόκληρος ο χώρος του κινητήρα πρέπει να είναι ορατός. Ο κινητήρας θα πρέπει να φωτογραφηθεί σε εγκατεστημένη κατάσταση. 5

6 Αγγλικά Στη σελίδα 1 Ελληνικά HISTORIC TECHNICAL PASSPORT (HTP) Valid in: Hill-Climb & Rally & Racing Ιστορικό Τεχνικό Βιβλιάριο Αυτοκινήτου της FIA (HTP) - Ισχύει για αναβάσεις, ράλι και αγώνες ταχύτητας: Ανάλογα με τον τύπο των αγώνων, που το μοντέλο του αυτοκινήτου είχε αγωνιστική ιστορία τη συγκεκριμένη χρονολογική περίοδο, καθορίζεται εδώ Hill- Climb για τις αναβάσεις ή/και Rally για τα ράλι ή/και Racing για τους αγώνες ταχύτητας. This Technical Passport is not a certificate of authenticity, nor does it in anyway verify the history of the car or its constituent parts. A Technical Passport merely confirms that at the date of the inspection, the car appeared to be eligible to compete in FIA-sanctioned events for historic vehicles. Neither the FIA nor the ASN certifies or takes responsibility for the accuracy of the chassis number. The items shown below as asserted are those claimed by the owner based upon his best available knowledge. Αυτό το Τεχνικό Βιβλιάριο δεν είναι πιστοποιητικό γνησιότητας, ούτε επιβεβαιώνει με κάποιο τρόπο το ιστορικό του αυτοκινήτου ή των εξαρτημάτων που το απαρτίζουν. Το Τεχνικό Βιβλιάριο επιβεβαιώνει απλώς ότι κατά την ημερομηνία της επιθεώρησης, το αυτοκίνητο φαίνεται να είναι επιλέξιμο για να ανταγωνιστεί σε εκδηλώσεις της FIA για ιστορικά οχήματα. Ούτε η FIA ούτε η ΕΛΠΑ πιστοποιεί ή αναλαμβάνει ευθύνη για την ακρίβεια του αριθμού πλαισίου. Τα στοιχεία που εμφανίζονται παρακάτω ως "κατά δήλωση", είναι εκείνα που δίδονται από τον ιδιοκτήτη με βάση τις καλύτερες διαθέσιμες γνώσεις του. Issuing ASN: Form Number: Category: Period: to Valid to XX FIA Class: - Εκδούσα Αθλητική Αρχή (ASN): συμπληρώνεται από την ΕΛΠΑ - Αριθμός Φακέλου: συμπληρώνεται από την ΕΛΠΑ - Κατηγορία: Σύμφωνα με το προσάρτημα Ι του παραρτήματος Κ. Επιλογή μέσω του αναπτυσσόμενου μενού (Drop Down) - Περίοδος: Σύμφωνα με το άρθρο 3.2 του Παραρτήματος Κ. Επιλογή μέσω του αναπτυσσόμενου μενού (Drop Down), να αναγραφούν οι ημερομηνίες - Διάρκεια ισχύος έως: συμπληρώνεται από την ΕΛΠΑ - Κλάση FIA: συμπληρώνεται από την ΕΛΠΑ 6

7 The Original of this Document was completed in accordance with appendix "K" to the International Sporting Code, for cars taking part in historic competitions. This certified copy of the original form remains the property of the FIA and, if replaced with a new form, must be returned to the issuing ASN which holds the original. During the whole event the car must conform to all the declarations of this HTP. Το πρωτότυπο του εγγράφου αυτού ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το παράρτημα "K" του διεθνούς αθλητικού κώδικα, για αυτοκίνητα που συμμετέχουν σε ιστορικούς αγώνες. Αυτό το επικυρωμένο αντίγραφο του πρωτοτύπου παραμένει στην κυριότητα της FIA και αν αντικατασταθεί με ένα νέο έντυπο, πρέπει να επιστραφεί στην εκδούσα Αθλητική Αρχή (ΕΛΠΑ), η οποία κατέχει το πρωτότυπο. Κατά τη διάρκεια όλης της εκδήλωσης, το αυτοκίνητο πρέπει να συμμορφώνονται με όλες τις προδιαγραφές του παρόντος HTP. - APPLICANT S ASSERTIONS: - Make asserted: - Manufacturer asserted: - Model asserted: - Date of original manufacture asserted: - Vehicle chassis / VIN no.: - ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: - Μάρκα: Η κατά δήλωση του ιδιοκτήτη μάρκα του οχήματος, π.χ. Ford - Κατασκευαστής: Όταν ο πραγματικός κατασκευαστής διαφέρει από τη μάρκα του οχήματος, αυτός αναφέρεται εδώ. Παράδειγμα: Για ένα πανομοιότυπο ενός Ford GT40 (replica) της εταιρείας Gelscoe, γράφουμε Ford στη Μάρκα και "Gelscoe" στον Κατασκευαστή. - Μοντέλο: π.χ. Carrera RSR - Ημερομηνία αρχικής κατασκευής: Δήλωση του πραγματικού έτους κατασκευής του οχήματος. - Αριθμός σκελετού του οχήματος: - Year of specification: - FIA identity no.: - Engine type: i.e. straight 4 OHC - Engine capacity cm 3 : - corrected cm 3 : - FIA-Homologation form no. (if applicable): - Number of relevant valid pages of homologation form: - Έτος τεχνικών προδιαγραφών: Το έτος του επιπέδου εξέλιξης του οχήματος με βάση τις προδιαγραφές της Περιόδου, π.χ. επίπεδο εξέλιξης της σεζόν του Αριθμός ταυτότητας της FIA: συμπληρώνεται από την FIA - Τύπος κινητήρα: Επιπλέον γίνεται αναφορά στον τρόπο ελέγχου των βαλβίδων: π.χ. τετρακύλινδρος εν σειρά με εκκεντροφόρο επικεφαλής - Πραγματικός Κυβισμός σε κυβ.εκ.: - Διορθωμένος Κυβισμός σε κυβ.εκ.: Εδώ λαμβάνεται υπόψη ένας συντελεστής διαβάθμισης του πραγματικού κυβισμού (βλέπε ενότητα 2.1 Κινητήρας) - Αριθμός Δελτίου Αναγνώρισης της FIA (κατά περίπτωση) - Αριθμός των σχετικών έγκυρων σελίδων του Δελτίου Αναγνώρισης: συμπληρώνεται από την ΕΛΠΑ Βλέπε τις οδηγίες για τις φωτογραφίες μπροστά Το υπόλοιπο της σελίδας 1 (κάτω από τη φωτογραφία) συμπληρώνεται από την ΕΛΠΑ. 7

8 Στη σελίδα 2 Βλέπε τις οδηγίες για τις φωτογραφίες μπροστά - In case of homologated car only: if extensions of the original homologation form are used (in accordance with Appendix K), their numbers must be entered below: - In case of homologated cars bodywork may only be altered on Competition Grand Touring Cars (GTS) before Period G and on Competition Touring and GTS cars from Period G onwards according to Appendix J of the period. For the avoidance of any doubt there must be attached to this document evidence of Period Specification of changed bodywork according to Appendix K, over stamped by the issuing ASN as authorisation. - In any case for non homologated cars a period picture of the model has to be show below. - Σε περίπτωση αυτοκινήτου με Δελτίο Αναγνώρισης μόνο: εάν χρησιμοποιούνται οι επεκτάσεις της αρχικής Homologation (σύμφωνα με το παράρτημα Κ), οι αριθμοί τους πρέπει να εισαχθούν παρακάτω: - Σε περίπτωση αυτοκινήτων με Δελτίο Αναγνώρισης, το αμάξωμα μπορεί να τροποποιηθεί μόνο στα αγωνιστικά αυτοκίνητα μεγάλου τουρισμού (GTS) πριν από την περίοδο G και στα αγωνιστικά αυτοκίνητα τουρισμού και στα GTS από την περίοδο G και μετά, σύμφωνα με το παράρτημα J της περιόδου. Για την αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, πρέπει να επισυνάπτεται σε αυτό το έγγραφο αποδεικτικό των προδιαγραφών της περιόδου για το τροποποιημένο αμάξωμα, σύμφωνα με το παράρτημα Κ, που θα σφραγίζεται από την εκδούσα αθλητική αρχή (ΕΛΠΑ) για την έγκρισή του. - Σε κάθε περιπτώσει για αυτοκίνητα χωρίς Δελτίο Αναγνώρισης μια φωτογραφία της περιόδου του συγκεκριμένου μοντέλου πρέπει να παρουσιάζεται παρακάτω. - Period image. Event: - date of the event:.. - IMPORTANT: If this car/model has no International History, tick this box: - Φωτογραφία περιόδου. Εκδήλωση:. - Ημερομηνία εκδήλωσης: Εδώ πρέπει να αναγραφεί η εκδήλωση και η ημερομηνία, που τραβήχτηκε η φωτογραφία της συγκεκριμένης περιόδου. - ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν αυτό το αυτοκίνητο/ μοντέλο δεν έχει διεθνή αγωνιστική ιστορία, σημειώστε αυτό το τετράγωνο: Στη σελίδα 3 Section 1 - CHASSIS, SUSPENSION Μέρος 1 - ΠΛΑΙΣΙΟ, ΑΝΑΡΤΗΣΗ 1.1 CHASSIS FRAME a) Is the car fitted with a chassis to the period c) Construction (girder, tubular, monocoque, integral body or self supporting body): d) Materials: e) Note position of all identification numbers on the car s chassis frame: 1.1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ α) Είναι το αυτοκίνητο εξοπλισμένο με ένα πλαίσιο στις προδιαγραφές της περιόδου; γ) Κατασκευή (μεταλλικοί δοκοί, σωληνωτό, monocoque, αυτοφερόμενο πλαίσιο = integral or self supporting body): δ) Υλικά: ε) Σημειώστε την ακριβή θέση όλων των αριθμών αναγνώρισης στο πλαίσιο του αμαξώματος του αυτοκινήτου: 8

9 1.2 FRONT SUSPENSION a) Is the suspension as per the period specifications and dimensions? c) Type of suspension (rigid axle, wishbones, de Dion, etc.): d) Type of spring (coil, leaf, torsion bar, etc.): e) Type of dampers (friction, lever, telescopic, etc.): f) Are the dampers adjustable? g) If yes to [f], state the numbers of adjusters per damper: h) Material of the dampers: Steel, Aluminium i1) Is the geometry of suspension adjustable? i2) Is the height of suspension adjustable? j) If yes to [i1] and /or [i2], specify the method (Uniball joints, different mountings, etc.): k) Is it fitted with an anti-roll bar? l) If yes, is this bar adjustable? m) Are sensors fitted? n) If yes, list the sensors: 1.2 ΕΜΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ α) Είναι η ανάρτηση σύμφωνη με τις προδιαγραφές και τις διαστάσεις της περιόδου; γ) Τύπος ανάρτησης (άκαμπτος άξονας, ανεξάρτητη ανάρτηση, de Dion, κ.λπ.): δ) Τύπος ελατηρίων (σπειροειδή, ελλειπτικά φύλλα, ράβδος στρέψης, κ.λπ.): ε) Τύπος αμορτισέρ (τριβής, μοχλικά, τηλεσκοπικά, κ.λπ.): στ) Είναι τα αμορτισέρ ρυθμιζόμενα; ζ) Εάν ναι [στο στ ], εισάγετε τον αριθμό των επιλογών ρύθμισης ανά αμορτισέρ: η) Υλικό των αμορτισέρ: Χάλυβας, Αλουμίνιο θ1) Είναι η γεωμετρία της ανάρτησης ρυθμιζόμενη; θ2) Είναι το ύψος της ανάρτησης ρυθμιζόμενο; ι) Εάν ναι [στο θ1] και/ή [στο θ2], διευκρινίστε τη μέθοδο (αρθρώσεις τύπου Uniball, διαφορετικά σημεία στήριξης, κ.λπ.): κ) Υπάρχει τοποθετημένη αντιστρεπτική δοκός; λ) Εάν ναι, είναι ρυθμιζόμενη; μ) Υπάρχουν τοποθετημένοι αισθητήρες; ν) Εάν ναι, αναφέρατε τους αισθητήρες: Στη σελίδα 4 Βλέπε τις οδηγίες για τις φωτογραφίες μπροστά Στη σελίδα REAR SUSPENSION a) Are the suspension and dimensions as per the period specification? c) Type of suspension (rigid axle, wishbones, de Dion, etc.): d) Type of spring (coil, leaf, torsion bar, etc.): e) Type of dampers (friction, lever, telescopic, etc.): f) Are the dampers adjustable? g) If yes to [f], state the numbers of adjusters per damper: h) Material of the damper: Steel, Aluminium i1) Is the geometry of suspension adjustable? i2) Is the height of suspension adjustable? j) If yes to [i1] and /or [i2], specify the method (Uniball joints, different mountings, etc.): k) Is it fitted with an anti-roll bar? l) If yes, is this bar adjustable? m) Are sensors fitted? n) If yes, list the sensors: 1.3 ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ α) Είναι η ανάρτηση και οι διαστάσεις της σύμφωνη με τις προδιαγραφές της περιόδου; γ) Τύπος ανάρτησης (άκαμπτος άξονας, ανεξάρτητη ανάρτηση, de Dion, κ.λπ.): δ) Τύπος ελατηρίων (σπειροειδή, ελλειπτικά φύλλα, ράβδος στρέψης, κ.λπ.): ε) Τύπος αμορτισέρ (τριβής, μοχλικά, τηλεσκοπικά, κ.λπ.): στ) Είναι τα αμορτισέρ ρυθμιζόμενα; ζ) Εάν ναι [στο στ ], εισάγετε τον αριθμό των επιλογών ρύθμισης ανά αμορτισέρ: η) Υλικό των αμορτισέρ: Χάλυβας, Αλουμίνιο θ1) Είναι η γεωμετρία της ανάρτησης ρυθμιζόμενη; θ2) Είναι το ύψος της ανάρτησης ρυθμιζόμενο; ι) Εάν ναι [στο θ1] και/ή [στο θ2], διευκρινίστε τη μέθοδο (αρθρώσεις τύπου Uniball, διαφορετικά σημεία στήριξης, κ.λπ.): κ) Υπάρχει τοποθετημένη αντιστρεπτική δοκός; λ) Εάν ναι, είναι ρυθμιζόμενη; μ) Υπάρχουν τοποθετημένοι αισθητήρες; ν) Εάν ναι, αναφέρατε τους αισθητήρες: 9

10 Στη σελίδα 6 Βλέπε τις οδηγίες για τις φωτογραφίες μπροστά Στη σελίδα 7 Section 2 - ENGINE Μέρος 2 - ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 2.1 ENGINE a) Is the engine as per the period specification for this chassis? c) Is the position of the engine as per the period d) Clarification: e) Is the cylinder block cast using the period specification material and dimensions? Specify material: f) Clarification: g) Is the cylinder head cast using the period specification material and dimensions? Specify material: h) Clarification: Casting number: i) Make: Casting number of the block: j) Year of manufacture: Operating method: (2-stroke/4-stroke) k) Number of cylinders: Configuration (straight, Vee, etc.): l) Bore: Stroke: original: mm original: mm actual: mm actual: mm m) Engine Capacity: original: actual: cm 3 n) Number of intake ports: Number of plugs per cylinder: Number of exhaust ports: Number of valves per cylinder: Number of transport port (in case of two stroke engines): Number of rotors (in case of wankel/rotary engine): o) Valves sizes to period p) Clarification: q) Are sensors fitted? r) If yes, list the sensors: 2.1 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ α) Είναι ο κινητήρας σύμφωνος με τις προδιαγραφές της περιόδου γι αυτό το πλαίσιο; γ) Είναι η θέση του κινητήρα σύμφωνη με τις προδιαγραφές της περιόδου; δ ) Διευκρίνιση : ε) Αντιστοιχεί το υλικό και οι διαστάσεις του μπλοκ του κινητήρα με τις προδιαγραφές της περιόδου; Διευκρινίστε το υλικό: στ ) Διευκρίνιση: ζ) Αντιστοιχεί το υλικό και οι διαστάσεις της κυλινδροκεφαλής του κινητήρα με τις προδιαγραφές της περιόδου; Διευκρινίστε το υλικό: Αριθμός χύτευσης: η ) Διευκρίνιση: θ) Μάρκα κινητήρα: Αριθμός χύτευσης του μπλοκ: ι) Έτος κατασκευής Τρόπος λειτουργίας 2-χρονος/4-χρονος κ) Αριθμός κυλίνδρων: Διάταξη (εν σειρά, V, Boxer, κ.λπ.) λ) Διάμετρος Διαδρομή εμβόλου: κυλίνδρου: αρχική: αρχική: χιλ. τρέχουσα: χιλ. τρέχουσα: χιλ. μ) Κυβισμός: αρχικός: κυβ.εκ. τρέχων: κυβ.εκ. Υπολογισμός Κυβισμού: V = 0,7854 * b * b * h * n V = Κυβισμός σε κυβικά εκατοστά (με αναφορά δύο δεκαδικών ψηφίων, π.χ ,39) b = Διάμετρος κυλίνδρου σε εκατοστά h = Διαδρομή εμβόλου σε εκατοστά n = Αριθμός των κυλίνδρων ν) Αριθμός των αυλών εισαγωγής: Αριθμός των μπουζί ανά κύλινδρο: Αριθμός των αυλών εξαγωγής: Αριθμός των βαλβίδων ανά κύλινδρο: Αριθμός των εισόδων πλήρωσης (στη περίπτωση των δίχρονων κινητήρων): Αριθμός των στροφέων (στη περίπτωση των περιστροφικών κινητήρων / Wankel) ξ) Αντιστοιχεί το μέγεθος των βαλβίδων (διάμετρος του δίσκου των βαλβίδων) με τις προδιαγραφές της περιόδου; ο) Διευκρίνιση: π) Υπάρχουν τοποθετημένοι αισθητήρες; ρ) Εάν ναι, αναφέρατε τους αισθητήρες: 10

11 Στη σελίδα IGNITION a) Is the system as per the period c) Type (magneto, breaker/coil, etc.): d) If the ignition is electronic, specify the make and principle: e) Are sensors fitted? f) If yes, list the sensors: 2.2 ΑΝΑΦΛΕΞΗ α) Είναι το σύστημα ανάφλεξης σύμφωνο με τις προδιαγραφές της περιόδου; γ) Τύπος (μανιατό μαγνητική ανάφλεξη, πλατίνες/ντιστριμπιτέρ, κ.λπ.): δ) Εάν η ανάφλεξη είναι ηλεκτρονική, αναγράψτε τον κατασκευαστή και την αρχή: ε) Υπάρχουν τοποθετημένοι αισθητήρες; στ) Εάν ναι, αναφέρατε τους αισθητήρες: 2.3 FUEL FEED a) Are the make, type and number of carburettors / injection as per the period c) Carburettor: Number:, Make:, Type: Ø of venturi in mm: d) Injection: Make:, Type: e) If an air restrictor is fitted, diameter of the restrictor: mm f) If supercharged, is the supercharger as per the period g) Clarification: h) Supercharger: Make:, Type:, Number: i) If an air cooler is fitted, is it as per the period j) Clarification: k) Are sensors fitted? l) If yes, list the sensors: 2.4 FUEL SYSTEM a) Is the fuel system as per the period c) Type of fuel feed (gravity, mechanical pump, electric pump, etc.) d) Is a fuel cooler fitted? e) Is the fuel tank as per the period specification s location? Does it comply with Appendix K? f) Clarification: g) Are sensors fitted? h) If yes, list the sensors: 2.3 ΜΙΓΜΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ α) Είναι ο κατασκευαστής, ο τύπος και ο αριθμός των καρμπυρατέρ / ψεκασμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές της περιόδου; γ) Καρμπυρατέρ: Αριθμός: Κατασκευαστής: Τύπος: (π.χ. 45 DCOE) Διάμετρος του σωλήνα venturi σε χιλιοστά: δ) Ψεκασμός: Κατασκευαστής: Τύπος: ε) Εάν είναι τοποθετημένο διάφραγμα περιορισμού αέρα, η διάμετρος του σε χιλ.: στ) Εάν υπάρχει υπερτροφοδότηση, είναι ο υπερτροφοδότης σύμφωνος με τις προδιαγραφές της περιόδου; ζ) Διευκρίνιση: η) Υπερτροφοδότης: Κατασκευαστής: Τύπος:, Αριθμός: θ) Εάν υπάρχει τοποθετημένο ψυγείο αέρα υπερπλήρωσης, είναι αυτό σύμφωνο με τις προδιαγραφές της περιόδου; ι) Διευκρίνιση: κ) Υπάρχουν τοποθετημένοι αισθητήρες; λ) Εάν ναι, αναφέρατε τους αισθητήρες: Στη σελίδα ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ α) Είναι το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου σύμφωνο με τις προδιαγραφές της περιόδου; γ) Τύπος τροφοδοσίας καυσίμου (βαρύτητα, μηχανική αντλία, ηλεκτρική αντλία, κ.λπ.) δ) Υπάρχει τοποθετημένο σύστημα ψύξης καυσίμου; ε) Είναι η θέση της δεξαμενής καυσίμου σύμφωνη με τις προδιαγραφής της περιόδου; Συμμορφώνεται με το παράρτημα Κ; στ) Διευκρίνιση: ζ) Υπάρχουν τοποθετημένοι αισθητήρες; η) Εάν ναι, αναφέρατε τους αισθητήρες: 11

12 2.5 LUBRICATION a) Is the system as per the period c) Type (wet sump, dry sump, etc.): d) Is an oil cooler fitted? e) If yes, is the cooler as per the period f) If no, specify and justify the changes in relation to the period specification: g) Is a main circuit oil filter fitted (pre war only)? h) Are sensors fitted? i) If yes, list the sensors: 2.5 ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ α) Είναι το σύστημα λίπανσης σύμφωνο με τις προδιαγραφές της περιόδου; γ) Τύπος (κάρτερ λαδιού, ξηρό κάρτερ, κλπ): δ) Υπάρχει τοποθετημένο ψυγείο λαδιού; ε) Εάν ναι, είναι το ψυγείο λαδιού σύμφωνο με τις προδιαγραφές της περιόδου; στ) Εάν όχι, διευκρινίστε και αιτιολογήστε τις αλλαγές σε σχέση με τις προδιαγραφές της περιόδου: ζ) Υπάρχει τοποθετημένο φίλτρο λαδιού πρωτεύοντος κυκλώματος (συμπληρώνεται μόνο για προπολεμικά οχήματα); η) Υπάρχουν τοποθετημένοι αισθητήρες; θ) Εάν ναι, αναφέρατε τους αισθητήρες: Στη σελίδα 10 Βλέπε τις οδηγίες για τις φωτογραφίες μπροστά Στη σελίδα 11 Section 3 - TRANSMISSION Μέρος 3 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 3.1 GEARBOX a) Is the gearbox as per the period c) Make: Type: d) Number of forward gears: reverse gear: e) Number of teeth (for homologated cars only): 1st 6th gear: Constant: Alternatives listed in section 9 f) Is an oil cooler fitted? g) If yes, is it as per the period h) Are sensors fitted? i) If yes, list the sensors: 3.1 ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ α) Είναι το κιβώτιο ταχυτήτων σύμφωνο με τις προδιαγραφές της περιόδου; γ) Κατασκευαστής: Τύπος: (π.χ. συγχρονισμένο) δ) Αριθμός πρόσω ταχυτήτων: Ταχύτητα όπισθεν: ε) Για αυτοκίνητα με Δελτίο Αναγνώρισης μόνο: Αναλογία του αριθμού των δοντιών των γραναζιών του κιβωτίου ταχυτήτων ανά ταχύτητα: π.χ. 16:32, 1η 6η ταχύτητα: Σταθερά: π.χ. κύρια μετάδοση Εναλλακτικοί συνδυασμοί αναφέρονται στο Μέρος 9 (σημειώστε κατά περίπτωση) στ) Υπάρχει τοποθετημένο ψυγείο λαδιού; ζ) Εάν ναι, είναι αυτό σύμφωνο με τις προδιαγραφές της περιόδου; η) Υπάρχουν τοποθετημένοι αισθητήρες; θ) Εάν ναι, αναφέρατε τους αισθητήρες: 3.2 FINAL DRIVE a) Driven wheels: Front: Rear: b) Drive method (shaft, chain, etc.): c) Is the final drive ratio as per the period d) Specify the number of teeth used: e) Specify the other number of teeth available as period specifications: f) Is the differential a limited slip differential? g) If yes, Make:, Model:, System: (eg. slit, sliding block) 3.2 ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ / ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ α) Κινητήριοι τροχοί: Εμπρός: Πίσω: και οι 4 β) Μέθοδος κίνησης (άξονας, αλυσίδα, κλπ): γ) Είναι η τελική σχέση μετάδοσης της κίνησης σύμφωνη με τις προδιαγραφές της περιόδου; δ) Αναφέρατε την αναλογία του αριθμού των δοντιών που χρησιμοποιούνται: (του διαφορικού, όχι του κιβωτίου, π.χ. 8:32) ε) Αναφέρατε άλλους διαθέσιμους συνδυασμούς γραναζιών σύμφωνα με τις προδιαγραφές της περιόδου: στ) Είναι το διαφορικό τύπου περιορισμένης ολίσθησης; ζ) Εάν ναι, Κατασκευαστής:, Μοντέλο:, Σύστημα: (π.χ. δισκοειδή ελάσματα = disc, ολισθητήρας = sliding block) 12

13 h) Is an oil cooler fitted? i) If yes, is it as per the period j) Are sensors fitted? k) if yes, list the sensors: η) Υπάρχει τοποθετημένο ψυγείο λαδιού; θ) Εάν ναι, είναι αυτό σύμφωνο με τις προδιαγραφές της περιόδου; ι) Υπάρχουν τοποθετημένοι αισθητήρες; κ) Εάν ναι, αναφέρατε τους αισθητήρες: Στη σελίδα 12 Section 4 BRAKES AND STEERING Μέρος 4 ΦΡΕΝΑ ΚΑΙ ΤΙΜΟΝΙ 4.1 BRAKES a) Is the braking system as per the period c) Actuation (cable, rod, hydraulic, etc): front: rear: other option: d) Is the braking system assisted? other option: e) specify the system: f) Make: front: rear: g) If drum brakes: Drum diameter Front: mm, Rear: mm, Other: mm Shoe width Front: mm, Rear: mm, Other: mm h) If disc brakes: Disc diameter Front: Rear: Max. disc thickness Front: Rear: Ventilated disc: Front: Rear: Callipers: Material at front: Number of pistons per front calliper: Material at rear: Number of pistons per rear calliper: i) Are sensors fitted? j) If yes, list the sensors: 4.2 STEERING a) Is the steering as per the period c) Type (Rack & Pinion, Worm & roller, etc.): d) Is the steering assisted? e) Specify the system: f) Are sensors fitted? g) If yes, list sensors: 4.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ α) Είναι το σύστημα πέδησης σύμφωνο με τις προδιαγραφές της περιόδου; γ) Ενεργοποίηση (ντίζα, βέργα, υδραυλικά, κ.λπ.): Εμπρός: Πίσω: Άλλη επιλογή: δ) Είναι το σύστημα πέδησης υποβοηθούμενο; Άλλη επιλογή: ε) Αναφέρατε το σύστημα της υποβοήθησης: στ) Κατασκευαστής: Εμπρός: Πίσω: ζ) Εάν υπάρχουν ταμπούρα: Διάμετρος ταμπούρων Εμπρός σε χιλ.: Πίσω σε χιλ.: Άλλο σε χιλ.: Πλάτος σιαγώνων Εμπρός: Πίσω: (σε χιλ.) Άλλο σε χιλ.: η) Εάν υπάρχουν δισκόφρενα: Διάμετρος δίσκων Εμπρός σε χιλ.: Πίσω σε χιλ.: Μέγιστο πάχος δίσκων Εμπρός: Πίσω: Αεριζόμενοι δίσκοι: Εμπρός: Πίσω: Δαγκάνες: Υλικό των εμπρός: Αριθμός εμβόλων ανά μπροστινή δαγκάνα: Υλικό των πίσω: Αριθμός εμβόλων ανά οπίσθια δαγκάνα: θ) Υπάρχουν τοποθετημένοι αισθητήρες; ι) Εάν ναι, αναφέρατε τους αισθητήρες: 4.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α) Είναι το σύστημα διεύθυνσης σύμφωνο με τις προδιαγραφές της περιόδου; γ) Τύπος (κρεμαγιέρα, οδοντωτός τροχός και ατέρμων κοχλίας, κ.λπ.): δ) Είναι το τιμόνι υποβοηθούμενο; ε) Αναφέρατε το σύστημα της υποβοήθησης: στ) Υπάρχουν τοποθετημένοι αισθητήρες; ζ) Εάν ναι, αναφέρατε τους αισθητήρες: Section 5 WHEELS Στη σελίδα 13 Μέρος 5 ΤΡΟΧΟΙ 5.1 WHEELS a) Are the wheels as per the period c) Are the wheels in multiple parts? d) Are the diameter and the width of the wheels as per the period e) Clarification: 5.1 ΤΡΟΧΟΙ α) Είναι οι τροχοί σύμφωνοι με τις προδιαγραφές της περιόδου; γ) Είναι οι τροχοί διαιρούμενοι; δ) Είναι η διάμετρος και το πλάτος των τροχών σύμφωνα με τις προδιαγραφές της περιόδου; ε) Διευκρίνιση: 13

14 f) Type and material (Wire, pressed steel, alu alloy, magnesium alloy, etc.): Front: Rear: g) Diameter / widths of rims at the front (specify the units: inches or millimetres): Diameter: Width: h) Diameter / widths of rims at the rear (specify the units: inches or millimetres): Diameter: Width: i) Are sensors fitted? j) If yes, list the sensors: Section 6 BODYWORK, LIGHTING 6.1 BODY a) Is the body the original one for that chassis? b) If no, is the body as per the period c) Clarification: d) Is all material of the body as per the period e) main material: If other material used, specify material and body parts: f) Type (single seater, coupe, etc.): g) Number of seats: h) Number of doors: 6.2 AERODYNAMIC DEVICES (cars built after 1965 only) a) Are these devices as per period c) Measurements see extension Aerodynamic Devices (Measurements) στ) Τύπος και υλικό (ακτινωτοί, πρεσαριστός χάλυβας, κράμα αλουμινίου, κράμα μαγνησίου, κ.λπ.): Εμπρός: Πίσω: ζ) Διάμετρος / πλάτος των ζαντών εμπρός σε ίντσες: Διάμετρος: Πλάτος: η) Διάμετρος / πλάτος των ζαντών πίσω σε ίντσες: Διάμετρος: Πλάτος: θ) Υπάρχουν τοποθετημένοι αισθητήρες; ι) Εάν ναι, αναφέρατε τους αισθητήρες: Μέρος 6 ΑΜΑΞΩΜΑ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ 6.1 ΑΜΑΞΩΜΑ α) Είναι το αμάξωμα το γνήσιο γι αυτό το πλαίσιο (ο συνδυασμός Αμάξωμα-Πλαίσιο αντιστοιχεί με αυτόν της αρχικής έκδοσης); β) Εάν όχι, είναι το αμάξωμα σύμφωνο με τις προδιαγραφές της περιόδου; γ) Διευκρίνιση: δ) Είναι το υλικό ολόκληρου του αμαξώματος σύμφωνο με τις προδιαγραφές της περιόδου; ε) κύριο υλικό: Εάν χρησιμοποιείται άλλο υλικό, αναφέρατε το υλικό και τα σχετικά μέρη του αμαξώματος: στ) Τύπος (μονοθέσιο, κουπέ, λιμουζίνα, κ.λπ.): ζ) Αριθμός θέσεων: η) Αριθμός θυρών: 6.2 ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ (μόνο για αυτοκίνητα που κατασκευάστηκαν μετά το 1965) α) Είναι αυτά τα βοηθήματα (πτερύγια, σπόϊλερ) σύμφωνα με τις προδιαγραφές της περιόδου; γ) Για τις διαστάσεις, βλέπε Προσάρτημα Αεροδυναμικά Βοηθήματα (Μετρήσεις) Στη σελίδα LIGHTING a) Is the lighting as per the period b) If no, specify and justify the changes in relation to the period specifications: c) Is a generator fitted? d) If yes, type: dynamo alternator other, specify and justify: 6.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ α) Είναι το σύστημα φωτισμού σύμφωνο με τις προδιαγραφές της περιόδου; β) Εάν όχι, διευκρινίστε και αιτιολογήστε τις αλλαγές σε σχέση με τις προδιαγραφές της περιόδου: γ) Υπάρχει τοποθετημένη ηλεκτρογεννήτρια; δ) Εάν ναι, τύπος: δυναμό (συνεχές ρεύμα) εναλλακτήρας (εναλλασσόμενο ρεύμα) άλλο, διευκρινίστε και αιτιολογήστε: 14

15 Section 7 DIMENSIONS 7.1 DIMENSIONS a) Wheelbase: left: mm right: mm b) -Track (measured between centres of tyre treads): -or Body width at centre line of axles for homologated cars from period G2 onwards: Original front: mm Current front: mm Original rear: mm Current rear: mm c) Minimum weight: kg Section 8 DRAWINGS and/or PICTURES If necessary, drawings and/or pictures of the aerodynamic devices, suspension etc. Section 9 ADDITIONAL INFORMATION Μέρος 7 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 7.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ α) Μεταξόνιο (οριζόντια μέτρηση μεταξύ των κέντρων της εμπρός και της πίσω πλήμνης των τροχών: αριστερά / δεξιά σε χιλιοστά β) - Μετατρόχιο (μετρούμενο μεταξύ των κέντρων του πέλματος των ελαστικών): - ή Πλάτος αμαξώματος στο επίπεδο του κέντρου της πλήμνης των τροχών για αυτοκίνητα με Δελτίο Αναγνώρισης από την περίοδο G2 και μετά (εδώ πρέπει πρώτα να ορίσετε ποια διάσταση θα αναφέρετε παρακάτω): Σημείωση: Για μη αναγνωρισμένα αυτοκίνητα και αυτοκίνητα με Δελτίο Αναγνώρισης συμπεριλαμβανομένης της περιόδου G1, θα αναφέρεται το Μετατρόχιο. Για αυτοκίνητα με Δελτίο Αναγνώρισης από την περίοδο G2 και μετά, θα αναφέρεται το Πλάτος του αμαξώματος. Αρχικό εμπρός: / Τρέχων εμπρός: σε χιλ. Αρχικό πίσω: / Τρέχων πίσω : σε χιλ. γ) Ελάχιστο βάρος: σε κιλά Μέρος 8 ΣΧΕΔΙΑ ή/και ΕΙΚΟΝΕΣ Εάν είναι απαραίτητο, σχέδια ή / και εικόνες / φωτογραφίες των αεροδυναμικών βοηθημάτων, των αναρτήσεων, κ.λπ. Μέρος 9 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ If necessary, list of alternatives (gearbox ratios, etc.) Εάν είναι απαραίτητο, αναφέρατε τις εναλλακτικές λύσεις (σχέσεις κιβωτίου ταχυτήτων, μετάδοσης, κ.λπ.) Στη σελίδα 15 Section 10 TECHNICAL REGULATIONS Μέρος 10 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - The car must comply with the technical regulations for Group... of Appendix J 19. Or, the car must comply with the following technical regulations: (from 19..). The regulations of current Appendix K have priority. - Το αυτοκίνητο πρέπει να συμμορφώνεται με τον τεχνικό κανονισμό του Group του Παραρτήματος J του Ή, το αυτοκίνητο πρέπει να συμμορφώνεται με τους ακόλουθους τεχνικούς κανονισμούς: (του 19.. ). Οι διατάξεις του τρέχοντος Παραρτήματος Κ έχουν προτεραιότητα. Section 11 COMPETITOR S DECLARATION We certify that the answers given are correct, and we undertake to notify the authorising ASN should any changes be made. We furthermore accept that if at a later date our answers are shown to have been knowingly incorrect or inaccurate that this HTP will be immediately cancelled. We also certify that any entry form for an FIA international event will be filled in according to the information given on the present form. Μέρος 11 ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Επιβεβαιώνουμε ότι οι πληροφορίες που δίνονται είναι ακριβείς και αναλαμβάνουμε να ενημερώσουμε την αρμόδια ASN (ΕΛΠΑ) εάν γίνουν οποιεσδήποτε αλλαγές. Επιπλέον αποδεχόμαστε, ότι εάν σε μεταγενέστερο χρόνο οι απαντήσεις μας αποδειχθούν ότι είναι εσκεμμένα αναληθείς ή ανακριβείς, ότι αυτό το HTP θα ακυρωθεί αμέσως. Επίσης πιστοποιούμε, ότι οποιαδήποτε αίτηση συμμετοχής, για μια διεθνή διοργάνωση της FIA, θα συμπληρωθεί σύμφωνα με τις πληροφορίες που δίνονται στην παρούσα. 15

16 Name of the car owner: Full address: Licence number (if applicable): Date: Signature: Όνομα του ιδιοκτήτη του οχήματος: Πλήρης διεύθυνση: Αριθμός αγωνιστικής άδειας (αν υπάρχει): Ημερομηνία: Υπογραφή: CAUTION: This document is intended solely to verify that, at the date of the inspection, the car appears to be eligible to compete in FIA-sanctioned events for Historic Vehicles (as defined in the International Sporting Code). It makes no representation as to guarantee the authenticity or history of the car. For example, a part which appears to be manufactured to original specification was not necessarily fitted to this car at the time of original manufacture, and the car may have been modified since the date of the inspection. The ASN has not inspected the car for any purpose other then that specified above, and accepts no liability for the accuracy or otherwise of any information contained in this form. Such information has been supplied by the owner of the car, who remains solely responsible for its accuracy. Section 12 CHANGE IN OWNERSHIP ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν έγγραφο προορίζεται αποκλειστικά για να επιβεβαιώσει ότι, κατά την ημερομηνία της επιθεώρησης, το αυτοκίνητο εμφανίζεται ως επιλέξιμο για να λάβει μέρος στις εγκριμένες διοργανώσεις της FIA για τα Ιστορικά Οχήματα (όπως καθορίζεται στο Διεθνή Αθλητικό Κώδικα). Δεν εγγυάται την αυθεντικότητα ή την ιστορία του αυτοκινήτου. Για παράδειγμα, ένα εξάρτημα που εμφανίζεται να έχει κατασκευαστεί με την αρχική προδιαγραφή δεν είναι απαραίτητο ότι τοποθετήθηκε στο αρχικό όχημα παραγωγής. Το αυτοκίνητο μπορεί να έχει τροποποιηθεί μετά από την ημερομηνία της επιθεώρησης. Η ASN (ΕΛΠΑ) δεν έχει επιθεωρήσει το αυτοκίνητο για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τον προαναφερόμενο και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας περιλαμβάνεται στη παρούσα. Αυτές οι πληροφορίες έχουν δοθεί από τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, που παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα και την ακρίβειά τους. Μέρος 12 ΑΛΛΑΓΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Name of the new car owner: Full address: Licence number (if applicable): Όνομα του νέου ιδιοκτήτη του οχήματος: Πλήρης διεύθυνση: Αριθμός αγωνιστικής άδειας (αν υπάρχει): Σημείωση: Στην περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτήτη, το HTP συμπεριλαμβανομένου ενός αντιγράφου του συμβολαίου αγοράς ή του εγγράφου της μεταβίβασης, πρέπει να αποστέλλονται στην ΕΛΠΑ για έγκριση. Στη σελίδα 16 Section 13 ELIGIBILITY CHECKS Μέρος 13 ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ If the car that is presented for an event is not in conformity with its HTP, refer to article 4.3.of Appendix K. This Table, to be filled in only by FIA event officials and only when necessary, serves to record any comments made subsequent to scrutineering at FIA international events. Date Venue Comments - Name and status of the official Εάν το αυτοκίνητο που παρουσιάζεται σε μια διοργάνωση δεν είναι σύμφωνο με το HTP του, εφαρμόζεται το άρθρο 4.3 του Παρ. Κ. Ο πίνακας αυτός, που συμπληρώνεται μόνο από στελέχη της διοργάνωσης της FIA και μόνο όταν χρειάζεται, χρησιμεύει για τη καταγραφή οποιονδήποτε σχολίων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του τεχνικού ελέγχου σε διεθνείς διοργανώσεις της FIA. Ημερομηνία Εκδήλωση Σχόλια - Όνομα και θέση του στελέχους Section 14 LOG BOOK Στη σελίδα 17 Μέρος 14 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ Εδώ δεν συμπληρώνεται τίποτα 16

17 Προσάρτημα - Οχήματα χωρίς Δελτίο Αναγνώρισης Το προσάρτημα αυτό συμπληρώνεται μόνο για οχήματα χωρίς Δελτίο Αναγνώρισης (π.χ. οχήματα τύπου Formula), ειδικά αυτοκίνητα παραγωγής τύπου Group 5 και αυτοκίνητα τύπου GT με προδιαγραφές μετά το EXTENSION NON HOMOLOGATED CARS Στη σελίδα 18 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ This extension is an addition to the basic Historic Technical Passport for non homologated cars, for Group 5 cars and post-1992 GT cars. Η παρούσα επέκταση αποτελεί προσθήκη στο βασικό Ιστορικό Τεχνικό Βιβλιάριο για αυτοκίνητα χωρίς Δελτίο Αναγνώρισης, για αυτοκίνητα του Group 5 και για αυτοκίνητα τύπου GT μεταγενέστερα του Φωτογραφία για τη σελίδα 18, επάνω: Έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία της εμπρόσθιας όψης του πλήρους οχήματος. Φωτογραφία για τη σελίδα 18, κάτω: Έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία της οπίσθιας όψης του πλήρους οχήματος. 17

18 Φωτογραφία για τη σελίδα 19, επάνω: Έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία της πλευρικής όψης του πλήρους οχήματος. Φωτογραφία για τη σελίδα 19, κάτω: Έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία του πίνακα οργάνων / ταμπλό του οχήματος. 18

19 Φωτογραφία για τη σελίδα 20, επάνω: Έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία ολόκληρου του χώρου αποσκευών του οχήματος. Φωτογραφία για τη σελίδα 20, κάτω: Έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία του υποδαπέδου του οχήματος. 19

20 Φωτογραφία για τη σελίδα 21, επάνω: Έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία του κιβωτίου ταχυτήτων του οχήματος. Φωτογραφία για τη σελίδα 21, κάτω: Έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία του διαφορικού του οχήματος. Στη σελίδα 22 DOCUMENTARY REFERENCES ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ Draw up a list of technical and descriptive references to the car found in documents (books, periodicals, etc.) contemporary with its construction. Συντάξτε έναν κατάλογο τεχνικών στοιχείων, αναφορών και επεξηγήσεων γύρω από το αυτοκίνητο (από βιβλία, περιοδικά, κλπ), της εποχής κατασκευής του συγκεκριμένου μοντέλου, με αναφορά στις πηγές τους. Σημείωση: Εδώ πρέπει να δοθούν επίσης πληροφορίες, σχετικά με την αγωνιστική ιστορία του μοντέλου του οχήματος. 20

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015 Περιεχόμενα 1. Κατηγορίες, Ομάδες, Κλάσεις και Υποκλάσεις Αυτοκινήτων... 4 1.1 Κατηγορίες... 4 1.2 Ομάδες...

Διαβάστε περισσότερα

REGULARITY 5-9 JUNE 2014 STANDARD AND SUPPLEMENTARY REGULATIONS. The text that forms the supplementary regulations is in bold and italic letters

REGULARITY 5-9 JUNE 2014 STANDARD AND SUPPLEMENTARY REGULATIONS. The text that forms the supplementary regulations is in bold and italic letters 13 th HISTORIC ACROPOLIS RALLY REGULARITY 5-9 JUNE 2014 STANDARD AND SUPPLEMENTARY REGULATIONS The text that forms the supplementary regulations is in bold and italic letters FIA Visa No: TRRH/HARR/GRC/050614

Διαβάστε περισσότερα

GENERAL PRESCRIPTIONS FOR HELLENIC CROSS-COUNTRY RALLY RAID MARATHON 2009 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ CROSS-COUNTRY RALLY RAID MARATHON 2009

GENERAL PRESCRIPTIONS FOR HELLENIC CROSS-COUNTRY RALLY RAID MARATHON 2009 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ CROSS-COUNTRY RALLY RAID MARATHON 2009 GENERAL PRESCRIPTIONS FOR HELLENIC CROSS-COUNTRY RALLY RAID MARATHON 2009 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ CROSS-COUNTRY RALLY RAID MARATHON 2009 SUMMARY: 1. CHARACTERISTICS OF THE EVENTS 2. DEFINITIONS &

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΜΗ-ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΩΝ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ 1968-1994

ΜΗΤΡΩΟ ΜΗ-ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΩΝ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ 1968-1994 ΜΗΤΡΩΟ ΜΗ-ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΩΝ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ 1968-1994 NON-THOROUGHBRED REGISTER VOLUME II 1968-1994 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΙΠΠΟΥ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΗ ΚΑΘΑΡΟΑΙΜOY ΙΠΠOY Μη Καθαρόαιμος ίππος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο MINI. Περιεχόμενα.

Το Νέο MINI. Περιεχόμενα. page 1 Το Νέο MINI. Περιεχόμενα. Το νέο MINI. Προφίλ.... Απόλυτα νέο, απόλυτα ΜΙΝΙ: Tο νέο MINI.... Τεχνικές προδιαγραφές.... Διαγράμματα Ισχύος και Ροπής... Σημείωση: Τα δεδομένα για τις οδηγικές επιδόσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus Non-Thoroughbred Register. Volume V

Cyprus Non-Thoroughbred Register. Volume V Cyprus Non-Thoroughbred Register Volume V I Cyprus Non-Thoroughbred Register Volume V Published by the Cyprus Turf Club P O Box 22035, 1516 Nicosia, Cyprus Tel: +357 22 765255 Fax: +357 22 765259 Email:

Διαβάστε περισσότερα

www.hellaslaserclass.gr

www.hellaslaserclass.gr Οι παρόντες κανονισμοί είναι μέρος του ετήσιου βιβλίου της ILCA. Υπάρχουν επίσης αναρτημένοι και στο www.laserinternational.org. Όπου υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο Αγγλικό και το Ελληνικό κείμενο υπερισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus Thoroughbred Stud Book. Volume 5

Cyprus Thoroughbred Stud Book. Volume 5 Cyprus Thoroughbred Stud Book Volume 5 I Cyprus Thoroughbred Stud Book Volume 5 Published by the Cyprus Turf Club P O Box 22035, 1516 Nicosia, Cyprus Tel: +357 22 765255 Fax: +357 22 765259 Email: turf@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΛΥ 2015

ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΛΥ 2015 ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΛΥ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 9 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 9 1.1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 9 1.2 ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ... 9 1.3 ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 9 1.4 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 9 2. ΟΡΙΣΜOI... 9 2.1 ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus Non-Thoroughbred Register

Cyprus Non-Thoroughbred Register Cyprus Non-Thoroughbred Register Volume VI Cyprus Non-Thoroughbred Register Volume VI Published by the Cyprus Turf Club P O Box 22035, 1516 Nicosia, Cyprus Tel: +357 22 765255 Fax: +357 22 765259 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRIFT 2015

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRIFT 2015 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRIFT 2015 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ((ΕΠ..Α.. )) 1. Επιτρεπόμενα αυτοκίνητα 1.1. Όλα τα αυτοκίνητα πρέπει να είναι κατασκευασμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤEXNIkA TEYXH TΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ 41303

ΤEXNIkA TEYXH TΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ 41303 ΤEXNIkA TEYXH TΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ 41303 για το Έργο : «ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤOMΟΣ IΙ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΚΑΛΩ ΙΑ 150 kv

Διαβάστε περισσότερα

Veterinary Certificate to EU/ Κτηνιατρικό πιστοποιητικό για την ΕΕ I.2. Certificate reference No. / I.16. I.8. I.9. I.10. I.17.

Veterinary Certificate to EU/ Κτηνιατρικό πιστοποιητικό για την ΕΕ I.2. Certificate reference No. / I.16. I.8. I.9. I.10. I.17. Animal health certificate for the non-commercial movement into a Member State from a territory or third country of dogs, cats or ferrets in accordance with Article 5 and (2) of Regulation (EU) No 576/2013

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικό όρων ΣΑΣΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Λεξικό όρων ΣΑΣΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Λεξικό όρων 1. ΣΑΣΙ 2. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 4. Σύστημα Διεύθυνσης 5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

IAN 93482 PRESSURE WASHER PHD 150 C2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of original operation manual

IAN 93482 PRESSURE WASHER PHD 150 C2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of original operation manual PRESSURE WASHER PHD 150 C2 PRESSURE WASHER Translation of original operation manual ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας HOCHDRUCKREINIGER Originalbetriebsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

Dear friends and Riders

Dear friends and Riders Dear friends and Riders We are pleased and honored to present to you the great race that we are organizing, the Serres Rally, which will take place on October 26-30 at Serres, Greece. The Serres Rally

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αποδοχής Καρτών. Card Acceptance Guide

Οδηγός Αποδοχής Καρτών. Card Acceptance Guide Οδηγός Αποδοχής Καρτών Card Acceptance Guide JCC PAYMENT SYSTEMS LTD ΣΤΑΔΙΟΥ 1 2571 ΝΗΣΟΥ Τ.Κ. 21043 1500 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ 1 STADIOU STREET 2571 NISOU P.O. BOX 21043 1500 NICOSIA - CYPRUS ΤΗΛ. / TEL.:

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus Thoroughbred Stud Book

Cyprus Thoroughbred Stud Book Cyprus Thoroughbred Stud Book Volume 6 Cyprus Thoroughbred Stud Book Volume 6 Published by the Cyprus Turf Club P O Box 22035, 1516 Nicosia, Cyprus Tel: +357 22 765255 Fax: +357 22 765259 Email: turf@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης. Public Professional Liability Insurance of M.O.T. Companies Γενική και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών ΚΤΕΟ

Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης. Public Professional Liability Insurance of M.O.T. Companies Γενική και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης Public Professional Liability Insurance of M.O.T. Companies Γενική και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών ΚΤΕΟ The present Proposal Form is filled out by the Proposer,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ HELLENIC ELECTRONICS EQUIPMENT QUALITY ASSURANCE CENTRE / HEEQAC S.A.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ HELLENIC ELECTRONICS EQUIPMENT QUALITY ASSURANCE CENTRE / HEEQAC S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ HELLENIC ELECTRONICS EQUIMENT QUALITY ASSURANCE CENTRE / HEEQAC S.A. ΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

epsi epsi WATERCOOLED WATER CHILLER WITH SCREW COMPRESSORS MODEL ESWC Υ ΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ESWC ΜΕ ΚΟΧΛΙΩΤΟΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

epsi epsi WATERCOOLED WATER CHILLER WITH SCREW COMPRESSORS MODEL ESWC Υ ΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ESWC ΜΕ ΚΟΧΛΙΩΤΟΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ 1 Υ ΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΚΟΧΛΙΩΤΟΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ WATERCOOLED WATER CHILLER WITH SCREW COMPRESSORS MODEL Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές πληροφορίες

Σημαντικές πληροφορίες 2015 Σημαντικές πληροφορίες Website Καταναλωτών της Sony Στην ιστοσελίδα www.sonymobile.com/support υπάρχει ένα τμήμα υποστήριξης, στο οποίο βοηθήματα και χρήσιμες συμβουλές βρίσκονται μόνο σε απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Υποδ/νση Τυποποίησης και Προδιαγραφών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Τµήµα Προδιαγραφών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Υποδ/νση Τυποποίησης και Προδιαγραφών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Τµήµα Προδιαγραφών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 1 Ν-2250-1A ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Ν-2250-1 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ A ΕΚ ΟΣΗ Υποδ/νση Τυποποίησης και Προδιαγραφών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Τµήµα Προδιαγραφών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ( ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ)

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ( ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ) TEXNIKH ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 401507 1. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το όχηµα της προδιαγραφής προορίζεται για σχολική χρήση µεταφοράς νηπίων από παιδικό σταθµό της Αττικής µε µέσες ετήσιες διαδροµές 30.000Km

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

IAN 102855 BENCH PILLAR DRILL PTBM 500 A1 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΔΡΑΠΑΝΟ BENCH PILLAR DRILL TISCHBOHRMASCHINE. Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

IAN 102855 BENCH PILLAR DRILL PTBM 500 A1 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΔΡΑΠΑΝΟ BENCH PILLAR DRILL TISCHBOHRMASCHINE. Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας BENCH PILLAR DRILL PTBM 500 A1 BENCH PILLAR DRILL Translation of original operation manual ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΔΡΑΠΑΝΟ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας TISCHBOHRMASCHINE Originalbetriebsanleitung IAN

Διαβάστε περισσότερα

IAN 93463 ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1. ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 Οδηγίες χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

IAN 93463 ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1. ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 Οδηγίες χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 GB CY MITRE SAW PKS 1500 A1 Operating and Safety Instructions Translation of Original Operating Manual GR CY ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 Οδηγίες χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01.

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01. Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220 V 2012/03A-V01.4 ελληνικά Περιεχόμενα 1 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας...5 2 Σχεδιασμός Συστήματος...8

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ STUD BOOK. Βιβλίο γενεαλογίας & αναπαραγωγής του καθαρόαιµου αγγλικού ίππου

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ STUD BOOK. Βιβλίο γενεαλογίας & αναπαραγωγής του καθαρόαιµου αγγλικού ίππου ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ STUD BOOK Βιβλίο γενεαλογίας & αναπαραγωγής του καθαρόαιµου αγγλικού ίππου ΤΟΜΟΣ ΕΚΤΟΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ T H E G R E E K S

Διαβάστε περισσότερα