Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΕΥΧΟΣ 25 / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/ENTERPRISE EUROPE NETWORK-HELLAS ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ Ενηµέρωση για τις Χειµερινές Εκπτώσεις Από την Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου ανακοινώνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου, οι χειµερινές εκπτώσεις έτους 2010 θα αρχίσουν την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου και θα λήξουν το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου (καθότι η κανονική ηµέρα λήξης των εκπτώσεων, ήτοι η 28 Φεβρουαρίου, συµπίπτει µε Κυριακή αργία). Επ' ευκαιρία της διενέργειας των εκπτώσεων, η ΕΣΕΕ απέστειλε οδηγίες προς τις εµπορικές επιχειρήσεις µέλη της σε όλη τη χώρα, οι οποίες θα πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στα κάτωθι: Η αναγραφή διπλής τιµής, δηλαδή της παλαιάς (συνήθως διαγραµµένης) και της νέας τιµής όλων των ειδών που πωλούνται µε έκπτωση είναι υποχρεωτική σε εµφανή σηµεία του καταστήµατος και οπωσδήποτε στα σηµεία όπου αυτά εκτίθενται. Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης ανήκει στην διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης. Εάν αναγραφεί ποσοστό, πρέπει να προσδιορίζεται ότι πρόκειται για έκπτωση (π.χ. «20% έκπτωση»). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ακρίβεια των εκπτωτικών αναγγελιών προς τον πελάτη. Η κάθε παροχή πρέπει να ταυτίζεται και να ανταποκρίνεται προς την αναγγελία, οικονοµικά, ποσοτικά και ποιοτικά. Εάν διαπιστωθεί παράβαση του νόµου ή παραπλάνηση των καταναλωτών, οι ποινές και τα πρόστιµα είναι βαρύτατα. Όσοι παραβαίνουν τις διατάξεις του νόµου διώκονται ποινικά και τιµωρούνται µε φυλάκιση, ενώ, επιπλέον, τους επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι ποσού ίσου µε το 0,5% του ετησίου κύκλου εργασιών που πραγµατοποιούν, το οποίο, σε περίπτωση υποτροπής, µπορεί να αυξάνεται µέχρι το 3% του ετησίου κύκλου εργασιών της συγκεκριµένης επιχείρησης. Το πρόστιµο επιβάλλεται µε απόφαση του οικείου Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας. Αν οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους ή ως προς την ποσότητα των προσφερόµενων µε έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε µορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται, µε απόφαση του οικείου Νοµάρχη, διοικητικό πρόστιµο χιλίων (1.000) µέχρι εκατό χιλιάδων ( ) ευρώ, ανάλογα µε τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.

2 Επίσης, µετά τις τροποποιήσεις του ν. 3769/2009 και παρότι η ΕΣΕΕ έχει εκφράσει την αντίθεσή της, επιτρέπονται οι προσφορές και οι προωθητικές ενέργειες µέχρι την παραµονή της έναρξης των επίσηµων εκπτώσεων. Η ΕΣΕΕ καλεί αφενός µεν τους εµπόρους να προστατεύσουν τον θεσµό των εκπτώσεων και να αναδείξουν για µία ακόµη φορά τον παραδοσιακό σεβασµό του εµπορίου προς τους καταναλωτές, αφετέρου δε το καταναλωτικό κοινό να εµπιστευθεί τα οργανωµένα εµπορικά καταστήµατα για τις αγορές του και όχι το κάθε µορφής παρεµπόριο, το οποίο ούτε ποιότητα προσφέρει, ούτε εγγυήσεις, ούτε αποδείξεις. ΗΜΟΣΙΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Επιδοτούµενες θέσεις εργασίας µέσω ΟΑΕ σε συνεργασία µε ΚΕΘΕΑ για απεξαρτηµένα άτοµα. ΚΕΘΕΑ. «Προσφέρεις ουλειά Προσφέρεις Ζωή» α) Επιχορήγηση για τρία χρόνια θέσης πλήρους απασχόλησης µε υποχρέωση του εργοδότη να απασχολήσει το άτοµο άλλους 12 µήνες χωρίς επιχορήγηση. Ποσό επιχορήγησης: 25 ευρώ για κάθε µέρα και για τους 36 µήνες και προσαύξηση 1,50 ευρώ εάν το άτοµο είναι γυναίκα ή άνω των 50 ετών. β) Επιχορήγηση για τρία χρόνια θέσης µερικής απασχόλησης µε υποχρέωση του εργοδότη να απασχολήσει το άτοµο άλλους 12 µήνες χωρίς επιχορήγηση. Ποσό επιχορήγησης: 15 ευρώ για κάθε µέρα και για τους 36 µήνες. γ) Πρόγραµµα Πλήρους Απασχόλησης µε σύµβαση ορισµένου χρόνου για την επιχορήγηση επιχειρήσεων που λειτουργούν σε εποχική βάση (τουριστικές επιχειρήσεις κ.λ.π.) ιάρκεια επιχορήγησης: 3 µήνες το κατώτερο έως 8 µήνες το ανώτερο. Ποσό επιχορήγησης: 25 ευρώ για κάθε µέρα απασχόλησης του ατόµου. Προσαύξηση: 1,50 ευρώ, εάν το άτοµο είναι γυναίκα ή άνω των 50 ετών. Πληροφορίες: ΚΕΘΕΑ Μονάδα Ένταξης Συµβουλευτικής & Επανένταξης Ιωαννίνων, Κοραή 11, Ιωάννινα. Τηλ: , Fax: site: εκαπέντε ενεργειακά έργα ενέκρινε η ΕΕ τα οποία θα συµβάλουν σηµαντικά στην οικονοµική ανάκαµψη της ΕΕ Με τη σηµερινή απόφασή της, η Επιτροπή χορηγεί 1 δις σε έξι έργα δέσµευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και 565 εκατοµµύρια σε εννέα έργα υπεράκτιας αιολικής ενέργειας εκαπέντε ενεργειακά έργα ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα οποία θα συµβάλουν σηµαντικά στην οικονοµική ανάκαµψη της ΕΕ, ενώ παράλληλα θα αυξήσουν την ασφάλεια του ενεργειακού µας εφοδιασµού και θα µειώσουν ουσιωδώς τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα. Με τη σηµερινή απόφασή της, η Επιτροπή χορηγεί 1 δις σε έξι έργα δέσµευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και 565 εκατοµµύρια σε εννέα έργα υπεράκτιας αιολικής ενέργειας. Όπως επισηµαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, δίνοντας ώθηση στην τεχνολογία της δέσµευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS), η Επιτροπή αναγνωρίζει τη βαρύτητα που συνεχίζει να έχει η ηλεκτροπαραγωγή από ορυκτά καύσιµα και η ανάγκη προσαρµογής σε ενεργειακό σύστηµα χαµηλών ανθρακούχων εκποµπών. Τα έργα υπεράκτιας αιολικής ενέργειας θα ενισχύσουν την ανάπτυξη και εδραίωση ανταγωνιστικού κλάδου υπεράκτιων ανεµογεννητριών στην Ευρώπη και θα δηµιουργήσουν πλήθος θέσεων εργασίας στην πράσινη οικονοµία. Τα παραπάνω, τιµηµένα µε διακρίσεις, έργα καινοτόµου ενεργειακής τεχνολογίας θα συµβάλουν στην επίτευξη των δεσµευτικών στόχων για τη µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου και τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας έως το έτος 2020 και µετέπειτα. Η απόφαση για τα εν λόγω 15 έργα αποτελεί το πρώτο βήµα αξιοποίησης ποσού σχεδόν τεσσάρων δισ. ευρώ, το οποίο προέβλεψε η ΕΕ τον Μάιο του 2009 µε προορισµό ενεργειακά έργα στήριξης της οικονοµικής ανάκαµψης. Στη συµφωνία-ορόσηµο, τον Μάιο, σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραµµα για την ανάκαµψη προβλεπόταν χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης σε ενεργειακά έργα στα πεδία της CCS, της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας και των υποδοµών φυσικού αερίου και ηλεκτρισµού. Οι διαδικασίες για τα έργα υποδοµής ευρίσκονται ακόµη σε εξέλιξη και αναµένεται να ληφθεί απόφαση τον Φεβρουάριο του Τα έργα που εγκρίθηκαν µπορείτε να δείτε στην aged=0&language=en&guilanguage=en

3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Πολωνική εταιρεία που ειδικεύεται στην λιανική και χονδρική πώληση, καθώς και τη διανοµή αρωµάτων και καλλυντικών προσφέρει εµπορικές υπηρεσίες στους παραγωγούς καλλυντικών και αρωµάτων Πολωνική εταιρεία που ειδικεύεται στην παροχή διαφηµιστικών υπηρεσιών - το σχεδιασµό και την παραγωγή όλων των ειδών υλικού προώθησης - αναζητά εµπορικούς εταίρους και παρέχει υπηρεσίες υπεργολαβίας Ρουµάνικη εταιρεία ειδικευµένη στον τοµέα των υπηρεσιών εκτύπωσης και γραφικών σχεδίων προσφέρει τις υπηρεσίες της ως υπεργολάβος και αναζητά υπηρεσίες εµπορικού εταίρου ή επιχείρηση συνεργασίας "joint venture" Τουρκική εταιρεία εξειδικευµένη στον ιατρικό εξοπλισµό, όπως τις µονάδες πλυσίµατος χεριών για γιατρούς, τα ιατρικά καρότσια και τους ιατρικούς καταψύκτες αναζητά εµπορικούς εταίρους. Η εταιρεία είναι έτοιµη να συζητήσει σχετικά µε κοινές δραστηριότητες συνεργασίας "joint venture" Ιταλικό υποκατάστηµα γερµανικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τοµέα των καλλυντικών αναζητά επιχείρηση για κοινή συνεργασία "joint venture". Η εταιρεία ενδιαφέρεται επίσης για πιθανή πώληση της δραστηριότητας Ρουµάνικη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παραγωγή υποδηµάτων αναζητά εµπορική συνεργασία καθώς προσφέρει, δραστηριότητες υπεργολαβίας Ιταλική εταιρεία που ειδικεύεται στην κατασκευή και εµπορία πέτρας, µαρµάρου και γρανίτη αναζητά εµπορικούς εταίρους και συνεργασία υπό τη µορφή δικαιώχρησης "franchising" για τα προϊόντα της Ουγγρική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παραγωγή καινοτόµων νέων επίπεδων ηλιακών συλλεκτών αναζητά εµπορικούς συνεργάτες Τσέχικη εταιρεία ειδικευµένη στην παραγωγή αλκοολούχων ποτών, αναψυκτικών και σιροπιών φρούτων αναζητά εµπορικούς εταίρους Ρουµάνικη εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τοµέα του τουρισµού αναζητά συνεργασία µε ταξιδιωτικό γραφείο για την αποστολή τουριστών στη Ρουµανία ( έλτα του ούναβη) Ρουµάνικη εταιρεία ειδικευµένη στην παραγωγή λογισµικού και στη στήριξη hardware και software αναζητά εµπορικούς συνεργάτες

4 ΣΥΝΕ ΡΙΟ 6ο ιεθνές Συνέδριο µε θέµα την Ενέργεια & τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. Το 6ο ιεθνές Συνέδριο & Έκθεση για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη µε θέµα την Ενέργεια & τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας θα διεξαχθεί στη Σόφια - Βουλγαρία από τις 14 έως 16 Απριλίου Κυριότερα σηµεία: Γερµανία - Κύριος στρατηγικός εταίρος Ιταλία - Χώρα εστίαση ς Νέο τµήµα: e-κινητικότητα: e- αυτοκίνητα & e-ποδήλατα και άλλα καινοτόµα υβριδικά συστήµατα, Κινητές λύσεις ενεργειακής αποθήκευσης, νέα καύσιµα κ.λπ. Ισχυρή παρουσία εκθετών από τη Γερµανία και την Αυστρία, που οργανώνεται µέσα σε ένα γερµανικό περίπτερο (για τρίτη χρονιά) και ένα αυστριακό περίπτερο (για δεύτερη χρονιά). θέµατα συνεδρίου: ενεργειακή αποδοτικότητα, ηλεκτρική ενέργεια RES, RES ψύξης Ι θέρµανσης, διπλή και τριπλή χρήση, ενεργειακή ανεξαρτησία δήµων & κοινοτήτων - case studies κλπ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ - 50 οµιλητές από την Αυστρία, τη Βουλγαρία, τη ηµοκρατία της Τσεχίας, τη Γερµανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Σερβία, την Ισπανία, τις Κάτω Χώρες, την Τουρκία και την Αγγλία. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ - περισσότεροι από 400 ειδικοί της βιοµηχανίας ενέργειας από 28 χώρες. ΕΚΘΕΤΕΣ - πάνω από 130 οργανισµοί και επιχειρήσεις από την Αυστρία, Βουλγαρία, Κίνα, ηµοκρατία της Τσεχίας, ανία, Γερµανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Σουηδία, Γαλλία, ΗΠΑ. ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ - περισσότεροι από 3000 επισκέπτες. Πέρυσι πάνω από το 60% των επισκεπτών ήταν decision makers και το 31% - τεχνικοί, σύµβουλοι και ειδικοί πωλήσεων από οργανισµούς και επιχειρήσεις. Με Την Υποστήριξη: Η εκδήλωση έχει την υποστήριξη της Ευρωπαϊκή Ένωσης Φωτοβολταϊκής Βιοµηχανίας καθώς και των Bayern Innovativ, του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Γεωθερµικής Ενέργειας, της COGEN Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Ηλιακής θερµικής Βιοµηχανίας, της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, του Αµερικανικού Συµβουλίου σχετικά µε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, και της Ιταλικής Ένωσης Παραγωγών Ενέργειας. Πληροφορίες: κα. Μαρία Ντόµπρεβα, Global Greece, τηλ: , ΕΚΘΕΣΕΙΣ Θεσσαλονίκη: FURNIDEC BUSINESS 2010: 4η Επαγγελµατική ιεθνής Έκθεση Επίπλου από Ιανουαρίου 2010 στο ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO. Περισσότερες πληροφορίες: Αθήνα: 5 η HO.RE.CA 2010 ιεθνής Επαγγελµατική Έκθεση (Hotel-Restaurant-Cafe) από Ιανουαρίου 2010 στο εκθεσιακό κέντρο του πρώην Ανατολικού Αεροδροµίου. Περισσότερες πληροφορίες: Αθήνα: 12 η ΚΕΜ ιεθνής Έκθεση Franchise 2010 από 19 έως 22 Φεβρουαρίου 2010 στο Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο HELEXPO PALACE και παράλληλα θα πραγµατοποιηθούν και η 6 η Έκθεση ΚΕΜ Vending Machine καθώς και η Έκθεση ΚΕΜ Shop Design Εξοπλισµός & Μηχανοργάνωση Επιχειρήσεων. Αθήνα: 4 η Εκθεση Ελαιολάδου & Ελιάς από Μαρτίου 2010 στο Εκθεσιακό Κέντρο του ΟΛΠ Πειραιά. Περισσότερες πληροφορίες: Γερµανία: Μόναχο, ιεθνής Έκθεση Οπτικών, από Ιανουαρίου Περισσότερες πληροφορίες:

5 Γερµανία: Ντύσσελντορφ, ιεθνής Έκθεση Σκαφών Αναψυχής, από Ιανουαρίου Περισσότερες πληροφορίες: Γερµανία: Βερολίνο, 3 ο ιεθνές Συνέδριο και Έκθεση για φρεσκοκοµµένα φρούτα και λαχανικά, από 3 5 Φεβρουαρίου Περισσότερες πληροφορίες: Γερµανία: Νυρεµβέργη, ιεθνής Έκθεση Παιχνιδιών, από 4 9 Φεβρουαρίου Περισσότερες πληροφορίες: Γερµανία: Νυρεµβέργη, BioFach 2010, ιεθνής Έκθεση για προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας. Περισσότερες πληροφορίες: Γερµανία: Μόναχο,37 η ιεθνής ειδική έκθεση αργυροχρυσοχοϊας, ρολογιών, εξοπλισµού εργαστηρίων, πολύτιµων λίθων, από Φεβρουαρίου Περισσότερες πληροφορίες: Ισπανία: Βαρκελώνη, ιεθνής Έκθεση Τροφίµων - Ποτών Alimentaria, από Μαρτίου Περισσότερες πληροφορίες: Ηνωµένο Βασίλειο: Birmingham, έκθεση τροφίµων και ποτών «Food & Drink Expo 2010» από Μαρτίου Περισσότερες πληροφορίες: ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Ρουµανία: Βουκουρέστι, ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, µε την υποστήριξη της Eurobank και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι, οργανώνει "PRIVATE SHOW ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ", στις 24 και 25 Φεβρουαρίου πληροφορίες: Αποστολή Ελλήνων Επιχειρηµατιών στο εµπορικό κέντρο CIS ΝΟLΑ Το Ιταλικό Ινστιτούτο Εξωτερικού Εµπορίου σε συνεργασία µε το επιχειρηµατικό κέντρο CIS ΝΟLΑ θα οργανώσει αποστολές ελλήνων επιχειρηµατιών στο εν λόγω κέντρο. Η πρώτη αποστολή θα πραγµατοποιηθεί: Από 28 Φεβρουαρίου µέχρι 3 Μαρτίου 2010 και η ευκαιρία που προσφέρει το εν λόγω επιχειρησιακό κέντρο αξιολογείται από τα τµ. στα οποία δραστηριοποιούνται συνολικά περισσότερες από 300 εταιρείες µε πρωταρχικό τον τοµέα της µόδας (ένδυση, υπόδηση, ανδρική, γυναικεία, παιδική, αξεσουάρ, κλπ) οι οποίες διαθέτουν και έτοιµα προϊόντα άµεσα παραδοτέα. Το συνολικό κόστος της αποστολής για κάθε συµµετέχοντα (ένα άτοµο από κάθε εταιρεία) ανέρχεται σε 400,00 ευρώ και περιλαµβάνει: Αεροπορική µετάβαση & επιστροφή (αναχώρηση από Αθήνα & Θεσσαλονίκη), υποδοχή και µεταφορά από και προς το αεροδρόµιο, φιλοξενία στο νεόδµητο ξενοδοχείο Holiday INN (τεσσάρων αστέρων), διερµηνείς, γεύµατα, παροχή υπηρεσιών, κλπ. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν για περισσότερες πληροφορίες µε τα τηλ: ,2,3,4 fax: κα. Θ. Κουζούπη ή στο site: ιοργάνωση επιχειρηµατικών συναντήσεων Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο της Αθήνας, µέλος του δικτύου Enterprise Europe Network Hellas, διοργανώνει επιχειρηµατικές συναντήσεις στο πλαίσιο της έκθεσης τροφίµων και ποτών «Food & Drink Expo 2010» που πρόκειται να πραγµατοποιηθεί στο Birmingham του Ηνωµένου Βασιλείου (21-24 Μαρτίου 2010). Στις συναντήσεις συµµετέχουν κατά κύριο λόγο Τούρκικες επιχειρήσεις (15 συµµετοχές) αλλά και επιχειρήσεις από όλη την Ευρώπη. Οι ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες προτίθενται να επισκεφτούν την έκθεση «Food & Drink Expo 2010» και επιθυµούν να συµµετάσχουν στις επιχειρηµατικές συναντήσεις µπορούν να επικοινωνούν µε το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο της Αθήνας και να δηλώνουν συµµετοχή έως 20 Φεβρουαρίου Περισσότερα για την έκθεση:

6 Επιχειρηµατική αποστολή Το Άραβο-Ελληνικό Επιµελητήριο Εµπορίου & Αναπτύξεως µε την συνεργασία του Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου του Άµπου-Ντάµπι διοργανώνει επιχειρηµατική αποστολή στο Εµιράτο του Άµπου-Ντάµπι, πρωτεύουσα των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων. Το Άµπου-Ντάµπι, το µεγαλύτερο µεταξύ των 7 Η.Α.Ε., επελέγη για τους ταχείς ρυθµούς ανάπτυξης στους τοµείς της ανοικοδόµησης, των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, των επενδύσεων, των real estate, ναυτιλίας κλπ. και µε τις µεγαλύτερες πηγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, προκειµένου να αξιοποιηθούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι επιχειρηµατικές ευκαιρίες που παρουσιάζει σήµερα η συγκεκριµένη αγορά. Στόχος της επιχειρηµατικής αποστολής είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων µε την πραγµατοποίηση επιχειρηµατικών συναντήσεων(β2β) τόσο µε ενδιαφερόµενες για συνεργασία εταιρείες όσο και µε Οργανισµούς και επίσηµες αρχές του Άµπου-Ντάµπι (εφόσον µας ζητηθεί από τους συµµετέχοντες στην αποστολή). Το Α.Ε.Ε. προσκαλεί όλες τις επιχειρήσεις, να αδράξουν την ευκαιρία αυτή για να επεκτείνουν την επιχειρηµατικής τους δραστηριότητα και να αυξήσουν τις εµπορικές συναλλαγές (εισαγωγές-εξαγωγές) καθώς και εύρεση επενδυτικών ευκαιριών, τους συµµετέχοντας στην προαναφερόµενη αποστολή. Περισσότερες πληροφορίες: κα. Άννα Σακούρ Τηλ: / (εσωτ. 103) ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ Ιστοσελίδα του Πανευρωπαϊκού ικτύου «Enterprise Europe Network» Ιστοσελίδα του Ελληνικού ικτύου «Enterprise Europe Network - Hellas» Γ Επιχειρήσεων και Βιοµηχανίας Εκτελεστικός Οργανισµός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία (EACI) Ευρωπαϊκή πύλη για τις ΜΜΕ Επιτροπή των Περιφερειών Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή οκιµαστική οµάδα ευρωπαϊκών επιχειρήσεων Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Επιστήµης & Τεχνολογίας του Ε.Κ.Τ. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΠΑΝ ΙΙ: Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΠΕΠ Ηπείρου Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης

7 Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το Enterprise Europe Network Hellas (Ήπειρος, Αιτωλοακαρνανία, Ιόνια Νησιά). Ιδιαίτερα, λειτουργεί για τα Ιόνια Νησιά και η Αντένα Κέρκυρας, καθώς και ο κόµβος Αιτωλοακαρνανίας, µε τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: κος ασκαλόπουλος Ιωάννης Επικεφαλής: Σύµβουλοι Πληροφόρησης & κα Ζέρβα Άννα Βάσεων εδοµένων: κα Μακρή Κασσιανή Τηλέφωνα : Fax : Ταχυδροµική ιεύθυνση: Επιµελητήριο Ιωαννίνων/ Enterprise Europe Network - Hellas Πουτέτση ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ηλεκτρονικές ιευθύνσεις: Ιστοσελίδα: Τ Υπεύθυνος: κος Προβατάς Κων/νος Τηλέφωνα : Fax : Ταχυδροµική ιεύθυνση: ΑΕΝΑΚ Α.Ε. Αντένα Επιµελητηρίου Ιωαννίνων/ Enterprise Europe Network - Hellas Σαµαρά ΚΕΡΚΥΡΑ Ηλεκτρονικές ιευθύνσεις: Ιστοσελίδα: Υπεύθυνος: κα Χρυσάφη Άννα Σύµβουλος Πληροφόρησης: κα Ρίζου Ιωάννα Τηλέφωνα : Fax : Ταχυδροµική ιεύθυνση: Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας Συνεργάτης Επιµελητηρίου Ιωαννίνων/ Enterprise Europe Network - Hellas Παπαστράτου 53 & Σµύρνης ΑΓΡΙΝΙΟ Ηλεκτρονικές ιευθύνσεις: Ιστοσελίδα:

ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΕΥΧΟΣ B-2 / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/ENTERPRISE EUROPE NETWORK-HELLAS ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΕΕ: ξεκινά δηµόσια διαβούλευση σχετικά µε τα επαγγελµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 του enterprise europe network / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 του enterprise europe network / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 του enterprise europe network / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ Eπίσημη παρουσίαση του νέου δικτύο Με την προτροπή προς τις ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Β.Θ.Κ.Ε/ Enterprise Europe Network Hellas Μηνιαία Εγκύκλιος

Σ.Β.Θ.Κ.Ε/ Enterprise Europe Network Hellas Μηνιαία Εγκύκλιος Σ.Β.Θ.Κ.Ε/ Enterprise Europe Network Hellas Μηνιαία Εγκύκλιος ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 2 ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ PRO GREECE 4 ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΥΧΟΣ 2 / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 του enterprise europe network / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΥΧΟΣ 2 / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 του enterprise europe network / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΥΧΟΣ 2 / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 του enterprise europe network / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ Καταργείται ο έλεγχος διαβατηρίων στα σύνορα με χώρες της ΕΕ. Οι ταξιδιώτες

Διαβάστε περισσότερα

Με τη βοήθεια των δηµιουργών των Spotify, Angry Birds, Tuenti, Skype, SeedCamp,

Με τη βοήθεια των δηµιουργών των Spotify, Angry Birds, Tuenti, Skype, SeedCamp, ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΕΥΧΟΣ Γ-4 / ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ENTERPRISE EUROPE NETWORK-HELLAS ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ Η ΕΕ αναδεικνύει τους επιχειρηµατίες: πρώτο στάδιο της εκστρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Β.Θ.Κ.Ε/ Enterprise Europe Network Hellas Μηνιαία Εγκύκλιος

Σ.Β.Θ.Κ.Ε/ Enterprise Europe Network Hellas Μηνιαία Εγκύκλιος Σ.Β.Θ.Κ.Ε/ Enterprise Europe Network Hellas Μηνιαία Εγκύκλιος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 2 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΥΤΕΡΗ Η ΦΕΤΙΝΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ. ΤΕΥΧΟΣ 50ο ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ΚΑΛΥΤΕΡΗ Η ΦΕΤΙΝΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ. ΤΕΥΧΟΣ 50ο ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΤΕΥΧΟΣ 50ο ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΘΡΑΚΗ2007 2 0 0 7 ΚΑΛΥΤΕΡΗ Η ΦΕΤΙΝΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΤΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΩΔ.: 5337 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ενδιαφέρουσες ημερίδες για εξαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Λ Α Ρ Ι Σ Α Σ Ενηµερωτικό ελτίο Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 1 Καταναλώνουµε Ελληνικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ: Προγράµµατα 2 Επιχορηγήσεων ιακηρύξεις 8 ιαγωνισµών Ο Συνήγορος του 9 Επιχειρηµατία

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Β.Θ.Κ.Ε/ Enterprise Europe Network Hellas Μηνιαία Εγκύκλιος

Σ.Β.Θ.Κ.Ε/ Enterprise Europe Network Hellas Μηνιαία Εγκύκλιος Σ.Β.Θ.Κ.Ε/ Enterprise Europe Network Hellas Μηνιαία Εγκύκλιος ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 2 ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 1. Ψηφίσθηκαν οι αλλαγές στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 & στον Αναπτυξιακό 3299/2004 από τη Βουλή των Ελλήνων,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΤΕΥΧΟΣ 51ο ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007

ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΤΕΥΧΟΣ 51ο ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΤΕΥΧΟΣ 51ο ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε Ε - ΚΑΤΟΙΚΙΑ Κ Ι Α ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΤΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΩΔ.: 5337 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ημερίδα για το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ «ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗΣ» ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ. ΠΡΟΣΟΧΗ! σημαντική ανακοίνωση

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ «ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗΣ» ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ. ΠΡΟΣΟΧΗ! σημαντική ανακοίνωση περιεχόμενα σημαντική ανακοίνωση ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ «ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗΣ» ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: Α. Σύμφωνα με τον Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297/2005), την Κ1-941 οικ / 27.4.2012 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. τεύχος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. τεύχος Μέσα από το ΕΠΑΝ, έχουν επιδοτηθεί αξιόλογα επιχειρηµατικά σχέδια. Στην προσπάθεια µας, να αναδείξουµε καλές πρακτικές, η σελίδα αυτή είναι αφιερωµένη σε δράσεις άξιες µνείας από επιχειρήσεις που προσπάθησαν

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Επιχειρηµατικός Οδηγός

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Επιχειρηµατικός Οδηγός Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Επιχειρηµατικός Οδηγός Συντάκτες: Βασίλης Σκρόνιας, Σύµβουλος ΟΕΥ Α Μιχάλης Χαροκόπος, Γραµµατέας ΟΕΥ Β Λευκωσία, 6 Μαΐου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 54 * After 25 centruries, Greek temple sees the light Ο τίτλος του CNN Travel στο άρθρο παρουσίασης του ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Απριλίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 221

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Απριλίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 221 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Απριλίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 221 1. (ΝΕΟ ) Παρατάθηκε η υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «ict4 growth», μέχρι την Παρασκευή 05/04/2013 και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ

ΝΕΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ Ην-Ων Ειδική Τρίμηνη Κρητική Επιχειρηματική Έκδοση ΤΟΜΟΣ 2, Νο 6 Απρίλιος - Ιούνιος 2009 Τιμή 5 ευρώ www.e-inon.gr ΝΕΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ Σεραφείμ Τσόκας ISSN 1791-019 17 1-4019 Σ.Ε.Ε.Ν.:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΒΕ ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΕΤΎΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΒΕ ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΕΤΎΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ISSN 1450-4456 MHNIAIA OIKONOMIKH EKΔOΣH TOY KEBE Tόμος 37 Aρ. φύλλου 296 Νοέμβριος 2012 ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΒΕ ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΕΤΎΧΟΥΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Β.Θ.Κ.Ε/ Enterprise Europe Network Hellas Μηνιαία Εγκύκλιος

Σ.Β.Θ.Κ.Ε/ Enterprise Europe Network Hellas Μηνιαία Εγκύκλιος Σ.Β.Θ.Κ.Ε/ Enterprise Europe Network Hellas Μηνιαία Εγκύκλιος ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 2 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση στους Ρώσους επιχειρηματίες για να επενδύσουν στην Κύπρο

Πρόσκληση στους Ρώσους επιχειρηματίες για να επενδύσουν στην Κύπρο ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ISSN 1450-4456 MHNIAIA OIKONOMIKH EKΔOΣH TOY KEBE Tόμος 37 Aρ. φύλλου 288 Φεβρουάριος 2012 διαβάστε Από τον Πρόεδρο Χριστόφια στο Ρωσο-Κυπριακό Φόρουμ Πρόσκληση στους Ρώσους επιχειρηματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Μάρτιος-Απρίλιος 2014

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Μάρτιος-Απρίλιος 2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ MER MARKETING AND GOVERNING INNOVATIVE INDUSTRIAL AREAS Πραγματοποιήθηκε στο Φάρο της Πορτογαλίας στις 31 και 1 Απριλίου 2014, η δεύτερη συνάντηση του έργου MER Marketing and governing

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Τεχνολογίες, Μέτρα και Παραδείγματα ΜΗΛΟΣ:

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Τεχνολογίες, Μέτρα και Παραδείγματα ΜΗΛΟΣ: Ιανουάριος 2010 Ψηφιακό Τεύχος 2/187 Ηλεκτρονική έκδοση του ΠΣΧΜ www.psxm.org.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο Ρυπαίνων πληρώνει... «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» 1 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

συζήτησε το ΚΕΒΕ στο Κατάρ

συζήτησε το ΚΕΒΕ στο Κατάρ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ISSN 1450-4456 MHNIAIA OIKONOMIKH EKΔOΣH TOY KEBE Tόμος 38 Aρ. φύλλου 306 Ιανουάριος 2014 Από την υποδοχή του Προέδρου Αναστασιάδη στο Κατάρ Μεγάλη αποστολή συνόδευσε τον Πρόεδρο Αναστασιάδη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Α.Π.Θ Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΥΠΑΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Α.Π.Θ Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΥΠΑΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Α.Π.Θ Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΥΠΑΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σεπτέμβριος 2009

Διαβάστε περισσότερα

Ευχής έργον η στήριξη της νομοθεσίας για το κάπνισμα

Ευχής έργον η στήριξη της νομοθεσίας για το κάπνισμα >>> >>>> >>>>> >>>>>>> 3 Ευχής έργον η στήριξη της νομοθεσίας για το κάπνισμα Σχετικά με το θέμα της νομοθεσίας για το κάπνισμα που πρόσφατα ψηφίστηκε στη Βουλή και θα εφαρμόζεται στη χώρα μας από 1η Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

εκπέμπουν τα συνεργεία αυτοκινήτου Σήμα κινδύνου Ακαδημίας 18, 10671 Αθήνα ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

εκπέμπουν τα συνεργεία αυτοκινήτου Σήμα κινδύνου Ακαδημίας 18, 10671 Αθήνα ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΤΕΥXΟΣ 265 Σήμα κινδύνου εκπέμπουν τα συνεργεία αυτοκινήτου Ακαδημίας 18, 10671 Αθήνα www.acsmi.gr // info@acsmi.gr BIOTEXNIKO EΠIMEΛHTHPIO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ +ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÏÕ ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏÕ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ +ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÏÕ ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏÕ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ 4ÐÅ ÑÉ Ï ÄÏÓ Γ 4ÔÅÕ ÏÓ 35 4IANOYAΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 20114ÔÉÌH: 0,01 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ +ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÏÕ ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏÕ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ Διαρθρωτική προσαρμογή μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β' Σεπτεμβρίου 2011 ΤΕΥΧΟΣ 197

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β' Σεπτεμβρίου 2011 ΤΕΥΧΟΣ 197 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β' Σεπτεμβρίου 2011 ΤΕΥΧΟΣ 197 1. Οι επιχειρήσεις που βλέπουν το μέλλον πρέπει να προετοιμάζονται από σήμερα για την στιγμή της αντιστροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 5/2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 5/2010 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα