ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ)"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμο: Πατρώνυμο: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΡΔΩΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Θέση: Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΓΓΑΜΟΣ Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΚΑΠΛΑΝΗ 13 Τηλέφωνο/Fax: Διεύθυνση Δικτυακός τόπος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ) 1. Εκπαίδευση 1.1.Προπτυχιακές Σπουδές: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Φιλοσοφική 1.2.Μεταπτυχιακές Σπουδές -ίδρυμα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων -τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: Ιστορία και τοπογραφία της περιοχής Κορίνθου στους Μέσους Χρόνους, επόπτης/-τρια Διδακτορικής Διατριβής: Ευάγγελος Χρυσός 1.3.Υποτροφίες 2. Επιστημονική δραστηριότητα 2.1. Βιβλία Ξενόγλωσσα Βιβλία. (1) China and the Greek world, Thessalonica, (2) Southern Greece under the Franks ( ), Ioannina, (3) T ang China, the chinese Nestorian church and Heretical Byzantium (AD ), Ioannina, Ελληνικά Βιβλία (4) Αγιορείτικη μοναστική ζωή και λαογραφία, Ιωάννινα (5) Η κατάκτηση της νότιας Ελλάδας από τους Φράγκους, Θεσσαλονίκη (6) Τα γεωγραφικά στοιχεία στην Εξαήμερο του Μ. Βασιλείου, Ιωάννινα

2 (7) Πρεσβείες μεταξύ Fu-lin (Βυζαντίου) και Κίνας κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα και η ιστορικογεωγραφική πραγματικότητα, «Δωδώνη», 23/1(1994), σ (8) Μεσαιωνική και νεότερη Κλένα-Κλένια. Συμβολή στη μελέτη της ιστορικής τοπογραφίας του δήμου Κλεωνών (Χιλιομοδίου) Κορινθίας, Ιωάννινα, (9) Τα βυζαντινά Γιάννενα: Κάστρο(πόλη)-ξώκαστρο. Κοινωνία-διοίκηση-οικονομία, Αθήνα (10) Η ομηρική Ιθάκη (νήσος-άστυ) σε σχέση με τη μεταγενέστερη αρχαία και βυζαντινή και τα νησιά Αστερίς-Σάμη-Δουλίχιο, Αθήνα (11) Μεσαιωνική Άρτα. Τοπογραφία Κοινωνία, Σκουφάς, τεύχος 102 (αφιέρωμα), σ (12) Ιστορικογεωγραφικά πρωτοβυζαντινών/παλαιοχριστιανικών χρόνων, Αθήνα (13) Το Βυζάντιο και ο δρόμος προς την Ανατολή, Αθήνα Δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά (1) «The limits of the known land (Ecumene) in the East according to Cosmas Indicopleustes. Tzinista (China) and the Ocean» : Byzantion 69(1999), σ (2) «The sea route from China to Ta-ch in (Roman-early byzantine state) according to the chinese sources»: Byzantinische Forschungen 25 (1999), σ Δημοσιεύσεις σε έγκριτα ελληνικά περιοδικά (1)«Ελληνικά παλαιότυπα σε βιβλιοθήκες της πόλεως των Ιωαννίνων»: Δωδώνη 4 (1975), σ (2) τόμ. 5 (1976) σ (3) Ελληνικά παλαιότυπα στη βιβλιοθήκη της Ι. Μονής Παντοκράτορος Αγ. Όρους, Δωδώνη.(4) «Ελληνικά παλαιότυπα στη βιβλιοθήκη της Μονής Βλατάδων» : Κληρονομία 9 (1977), σ (5) «Σχέσεις του Μιχαήλ Αγγέλου Δούκα με την Πελοπόννησο»: Ηπειρ. Χρον.22(1980), (6) «Η σλαβική εποίκηση στην Πελοπόννησο με βάση τα σλαβικά τοπωνύμια»: Δωδώνη 10 (1981), σ (7) «Ιστορικά-τοπογραφικά Μορέως κατά την πρώτη εκστρατεία του Μεχμέτ Β»: Πελοποννησιακά 15(1984), σ (8) «Ταύτιση του βυζαντινού κάστρου Αράκλοβον :Δωδώνη 18,τευχ. 1(1989),σ (9) «Σκέψεις για τη σύνθεση μιας Ιστορίας της Γεωγραφίας στο Βυζάντιο»: Ιστορικογεωγραφικά 2(1988), σ (10) «Τα όρια της Οικουμένης στο Νότο κατά τον Κοσμά Ινδικοπλέυστη»: Ιστορικογεωγραφικά 2 (1988), σ (11) «Η άλλη Ινδική και η νήσος «Διβούς» του Φιλοστόργιου»: Ιστορικογεωγραφικά 2(1988), σ (12) «Η ελληνική παρουσία στον Ινδικό κατά την πρωτοβυζαντινή εποχή»: Ιστορικογεωγραφικά 3( ), σ (13) «Ένα λακωνικό κάστρο του όγδοου αιώνα (Ελαφόνησος)»: Λακωνικαί Σπουδαί 6 (1982), σ (14) «Ο ισθμός της χερσονήσου Όνου γνάθος (Ελαφόνησος)»: Λακωνικαί Σπουδαί, Αθήναι 1990, σ (15) «Οι Έλληνες βασιλείς της Βακτρίας και Ινδίας ως το θάνατο του Μενάνδρου (περ π.χ.)»:δωδώνη 20/1 (1991), σ (16) «Ασσάμ(ΒΑ Ινδία): Η πύλη από και προς Κίνα»: GraecoArabica 5 (1993), σ (17) «Και πάλι περί Ta-Ch in και Yavana»: Ιστορικογεωγραφικά 4 (1994), σ (18) «Σάγαλα η και Ευθυμηδία», Ιστορικογεωγραφικά 4 (1994), σ (19) «Διαφορές ανάμεσα στις ελληνικές και ινδικές επιγραφές των δίγλωσσων ινδοελληνικών νομισμάτων: Βασιλέας μέγας και Maharaja»: Δωδώνη 21/1(1992), σ (20) «Η σημασία των γεωγραφικών ονομάτων στο πρόβλημα με τα Σκόπια»: Ιστορικογεωγραφικά 5( ), σ.1-55(ανάτυπο). (21) «The name Fu-lin (=Romans), Ιστορικογεωγραφικά 4(1994), σ (22) «Μετατόπιση πελοποννησιακών πόλεων στην ύστερη βυζαντινή περίοδο»: Ιστορικογεωγραφικά 6(1998), σ (23) «Αρχαία και πρωτοβυζαντινή Τενέα» : Δωδώνη 26/1 (1997), σ (24) (25) «Ερείπια καμάρας του Αδριάνειου υδραγωγείου (Δραγονέρας) στη θέση Αραπόβοθρος Κλένιας-Κορινθίας»: Ιστορικογεωγραφικά 7(2000), σ (26) «Από την εκστρατεία του Δράμαλη: Η μάχη της Κλένιας»: Δωδώνη 29(2000), σ (27) «Ο πάνω και κάτω γουλάς του κάστρου των Ιωαννίνων στην ύστερη βυζαντινή περίοδο»: Ιστορικογεωγραφικά 7 (2000), σ (28) «Συμβολή των κινεζικών πηγών στη μελέτη τριών θεμάτων που αφορούν στο Βυζάντιο και κατ επέκτασιν στη Δύση...», Ιστορικογεωγραφικά 10(2004), σ (29) «Τα βυζαντινά Γιάννενα ως το 1204»: Ηπειρωτικά Χρονικά 39(2005), σ (30) «Η Ρώμη του Ινδικού Καυκάσου (Hindokush) και οι πληθυσμοί της κατά το α μισό του 8 ου αι. μ.χ. Η ελληνική-βυζαντινή 2

3 παράδοση»:- Βυζαντιακά 29( ), σ (31) «Το μεσαιωνικό Ενόριον-Αγιονόρι-Αϊνόρι. Οικισμός-μοναστικά ιδρύματα»: Πελοποννησιακά 30/1(2011), σ Κεφάλαια σε έγκριτους διεθνείς επιστημονικούς συλλογικούς τόμους (1) «The question of Constantine Palaiologos coronation»: The making of Byzantine history (αφιέρωμα στον D. Nicol), London 1993, σ (2) «The road network in Asia Minor and Armenia, according to Edrisi. The stop Meldeni : Φιλέλλην (αφιέρωμα στον R. Browning), Venice 1996, σ (3) «Κάστρα Ηπείρου και Αιτωλοακαρνανίας στο Χρονικό των Τόκκων : Αφιέρωμα στον N.G.L. Hammond, Θεσσαλονίκη 1997, σ (4) «Οι κλάδοι των Κωνσταντινοπολιτικών οικογενειών στα Γιάννενα μετά το 1204 και η νομή της εξουσίας» : Zwischen Polis, Provinz und Peripherie», Wiesβaden 2005, σ Κεφάλαια σε έγκριτους ελληνικούς επιστημονικούς συλλογικούς τόμους (1) «Η ιστορία του κάστρου κατά τη βυζαντινή περίοδο», στο: Το κάστρο των Ιωαννίνων, επιμ. Β. Παπαδοπούλου, Ιωάννινα 2009, σ (2) «Ο δρόμος του μεταξιού από ελληνικές και κινεζικές πηγές», στο: Ο δρόμος του μεταξιού. Πλευρές επικοινωνίας, Αθήνα 2007, σ Δημοσιεύσεις σε τόμους πρακτικών έγκριτων διεθνών συνεδρίων (1) «Το όνομα της Πελοποννήσου κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο»: Πρακτικά Γ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοπον. Σπουδών, Αθήναι , σ (2) «Από την Κίνα στο Βυζάντιο. Οι κινεζικές πηγές» : Πρακτικά Β Διεθνούς Συμποσίου «Η επικοινωνία στο Βυζάντιο», Αθήνα 1993, σ (3) «Ο έκπτωτος βυζαντινός αυτοκράτορας Αλέξιος Γ Άγγελος στη Μακεδονία και Θεσσαλία: Διεθνές Συνέδριο «Βυζαντινή Μακεδονία», Θεσσαλονίκη 1995, σ (4) «Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κάστρου Αράκλοβο ως ενιαίου οικιστικού συνόλου» : Πρακτικά Δ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, Αθήνα , σ (5) «Οι δρόμοι από το Δυρράχειο και την Αυλώνα προς την Ανατολή, σύμφωνα με τον Άραβα γεωγράφο Idrisi»: Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου «Δρόμοι και κόμβοι της Βαλκανικής», Θεσσαλονίκη 1997, σ (6) «Προβλήματα κατά τη μελέτη των σλαβικών επιδρομών στην Πελοπόννησο. Η περίπτωση της Πάτρας : Πρακτικά Ε Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, τ.α, Αθήνα 1998, σ (7) «Η Κωνσταντινούπολη στα κινεζικά χρονικά των T ang: Διεθνές Συνέδριο Γρανάδας Constantinople 550 anos de su caida, σ (8) «Κάστρα, πύργοι και φρουρές στον Μορέα, από τα έγγραφα των Acciaiuoli»: Πρακτικά Στ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, Αθήνα , σ (9) «Βυζάντιο και Κίνα των T ang. Γεγονότα και συμπτώσεις» : Πρακτικά Α Συνεδρίου Σινο-ελληνικών Σπουδών, Ιωάννινα 2008, σ (10) «Για την ιστορία των ελληνικών κρατών της Βακτρίας και της Ινδίας μετά τον Μ. Αλέξανδρο», Ancient Macedonia, 6 ο Διεθνές Συμπόσιο, τ. Α, σ

4 (11) «China and the West»The silk route: Πρακτικά Sixth International Congers of Graeco-Oriental Studies, Nicosie 2000, σ Δημοσιεύσεις σε τόμους πρακτικών έγκριτων ελληνικών συνεδρίων (1) «Η περιγραφή της ΝΑ Πελοποννήσου από τον Άραβα περιηγητή Edrisi»: Πρακτικά Β Συνεδρ. Πελοποννησιακών Σπουδών, τ.β, Αθήναι , σ (2) «Το εμπόριο στη βυζαντινή Λακωνία»: Πρακτικά Α Συνεδρίου Λακωνικών Μελετών, Αθήναι 1983, σ (3) «Κόρινθος και Άγιος Γεώργιος (Νεμέα). Σχέσεις φρουρίου και κάτω πόλεως», Πρακτικά Β Συνεδρίου Κορινθιακών Ερευνών, Αθήναι 1986, σ (4) «Οι τελευταίες στιγμές του Λέοντα Σγουρού»: Πρακτικά Β Συνεδρίου Αργολικών Σπουδών, Αθήναι 1989, σ (5) «Ιστορικογεωγραφικά Γραμμενοχωρίων» : Πρακτικά Επιστημονικού Συμποσίου «Μεσαιων. Ήπειρος», Ιωάννινα 2001, σ (6) «Ιστορική γεωγραφία και συγγενείς επιστήμες: περιορισμένος και ευρύτερος χώρος» : Πρακτικά 1 ης Επιστημονικής ημερίδας Συλλόγου φοιτητών Τμ. Γεωγραφίας, Μυτιλήνη (7) «Ο μεσαιωνικός Πολύφεγγος (Άγιος Γεώργιος): Πρακτικά Β Παγκορινθιακού Συνεδρίου, Αθήνα-Κιάτο 2004, σ Εισηγήσεις σε συνέδρια χωρίς πρακτικά 1) «Οι Έλληνες της Κριμαίας και της περιοχής της Αζοφικής κατά τη διάρκεια της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου», International Research Conference The Development of the Hellenes in Ukraine from the 18 th to the 21 st century, Μαριούπολη, Ουκρανία, 21-23/5/ ) From Aman (Ekbatana) to Antioch-Fu-lin of Central Asia, VII για την Παγκόσμια Μεσαιωνική Κοινωνική Ιστορία, Wu-han Κίνας Οκτωβρίου, ) Fu-lin (From=Rome of Hindokush) and A-luo-han, XXVI International Conference on Source Studies and Historiography of Asia and Africa, St Petersburg, Άλλη συγγραφική δραστηριότητα Α) Βιβλιοκρισίες-βιβλιοπαρουσιάσεις: 1) P. Bernanrd, De l Euphrate à la Chine avec le caravane de Maés Titianos, Ιστορικογεωγραφικά, 11,12 (2008) σελ ) Α. Σαββίδη, Οι Μεγάλοι Κομνηνοί της Τραπεζούντας Γεώργιος Μανιάκης Byzantino-Normannica, Ιστορικογεωγραφικά, 11,12 (2008) σελ ) R. Bittlestone, Odysseus Unbound. The search for Homers Ithaca, Ιστορικογεωγραφικά, 11,12 (2008) σελ ) H. Saradi, The Byzantine city in the sixth century, Ιστορικογεωγραφικά, 11,12 (2008) σελ B) Άλλες δημοσιεύσεις 5) «Η τετραμερής στήριξη της FYROM και οι σχέσεις της με την Ελλάδα», Ιστορικογεωγραφικά, 11,12 (2008) σελ Διαλέξεις 4

5 North East University, Τμ. Ιστορίας και Πολιτισμού της Chang-Chun, επαρχ. Jilin, Κίνα, με θέματα «Φιλολογική Ιστορία Βυζαντίου», «Κοσμάς Ινδικοπλεύστης και Βασίλειος ο Μέγας». 3. Ετεροαναφορές σε επιστημονικές δημοσιεύσεις 3.1.Διεθνείς ετεροαναφορές (αριθμός και ενδεικτικές) Δεκάδες. Ενδεικτικά: Osswald B., L Epire du treizième au quinzième siècle : autonomie et hétérogéneité d une région balkanique, ανέκδ. διδ. διατριβή, Πανεπιστημίου Τουλούζης ΙΙ, Le Miraïl, passim 3.2.Ελληνικές ετεροαναφορές (αριθμός και ενδεικτικές) Εκατοντάδες. Ενδεικτικά: Κιουσοπούλου Τ., Οι «αόρατες» βυζαντινές πόλεις στον ελλαδικό χώρο (13 ος -15 ος αιώνας), Αθήνα, Εποπτεία Διδακτορικών Διατριβών και μεταπτυχιακών εργασιών 4.1.Ολοκληρωμένες Διδακτορικές Διατριβές ως επόπτης/-τρια (αριθμός και ενδεικτικοί τίτλοι) Στο σύνολο 5: (1) Ιστορικογεωγραφικά Ευξείνου Πόντου: Η περιοχή της Κριμαίας (2) Η Κίνα και το Βυζάντιο. Σχέσεις-εμπόριο-αμοιβαίες γνώσεις από τις αρχές του 6 ου ως τα μέσα του 7 ου αιώνα (3) Η ελληνική παρουσία νοτίως του Hindokush και η ελληνοβουδιστική τέχνη της Gandhara. Τα αρχαιολογικά ευρήματα στη θέση Gangudhoz στη ΒΔ. επαρχία του Πακιστάν. 4.2.Επόπτης/-τρια σε Διδακτορικές Διατριβές σε εξέλιξη -Το ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος και οι σχέσεις του με την Κίνα -Η Ιστορία της Μητροπόλεως Λακεδαιμονίας κατά τη Βυζαντινή Περίοδο -Η Αρμενία το β μισό του 9 ου αιώνα μεταξύ Βυζαντίου και Αράβων -Η γεωγραφία των αγιορείτικων μετοχίων από το 13 ο έως το 16 ο αιώνα 4.3.Μέλος τριμελούς Συμβουλευτικής επιτροπής σε ολοκληρωμένες Διδακτορικές Διατριβές (αριθμός και ενδεικτικοί τίτλοι) Περίπου 20 (είκοσι) 4.4.Μέλος τριμελούς Συμβουλευτικής επιτροπής σε Διδακτορικές Διατριβές σε εξέλιξη (αριθμός και ενδεικτικοί τίτλοι) Περίπου Μέλος Συμβουλευτικών ή εξεταστικών επιτροπών Διδακτορικών Διατριβών άλλων Πανεπιστημίων ημεδαπής ή αλλοδαπής Περίπου Επόπτης/-τρια σε ολοκληρωμένες μεταπτυχιακές εργασίες (master - αριθμός και ενδεικτικοί τίτλοι) 8 (οκτώ): -Ο Νικηφόρος Β Φωκάς ( ). Η εικόνα του στις αραβικές πηγές. -Φράγκοι ηγεμόνες της Κομητείας της Κεφαλλονιάς και οι σχέσεις τους με την Ήπειρο( ) -Το ιερατείο της ζωροαστρικής θρησκείας και η επίδρασή του στις διπλωματικές σχέσεις της ύστερης ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και του σασσανιδικού Ιράν (Γ -Ε αι.) 4.7.Επόπτης/-τρια σε μεταπτυχιακές εργασίες σε εξέλιξη (αριθμός και ενδεικτικοί τίτλοι) 5

6 Σε Τρεις (3): -Η Πάτρα στους Μέσους Χρόνους -Η παράδοση του απόστολου Θωμά στην Ινδία και την Κίνα 5. Οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων Δύο (2): -Ενόριον Αγιονόρι Αϊνόρι, Κόρινθος, Α συνέδριο ελληνοκινεζικών σπουδών, Ιωάννινα, Άλλες επιστημονικές δραστηριότητες (ανασκαφές, επιτόπιες έρευνες, έρευνες σε αρχεία κλπ) Επιτόπιες τοπογραφικές έρευνες σε πολλές περιοχές της Ελλάδας (Πελοπόννησος, Ήπειρος, Ιθάκη κ.λπ.) 7. Διεθνείς διακρίσεις (βραβεία σε συνέδρια κλπ) Επισκέπτης καθηγητής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του North East University, Τμ. Ιστορίας και Πολιτισμού της Chang-Chun, επαρχ. Jilin, Κίνα 8. Αξιολογήσεις 8.1.Κριτής εργασιών έγκριτων διεθνών επιστημονικών περιοδικών 8.2.Κριτής εργασιών έγκριτων ελληνικών επιστημονικών περιοδικών 8.3.Κριτής εργασιών έγκριτων διεθνών επιστημονικών συνεδρίων 8.4.Κριτής εργασιών έγκριτων ελληνικών επιστημονικών συνεδρίων 8.5.Αξιολογητής ερευνητικών έργων 9. Μέλος επιστημονικών επιτροπών (περιοδικά, συνέδρια κλπ) (1) περιοδικό Ιστορικογεωγραφικά (ως διευθυντής) (2) Σε πέντε συνέδρια 10.Συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα 11.Διοικητική εμπειρία (1) Δ/ντής Τομέα Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας (2) Δ/ντής Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Μεσαιωνικών Σπουδών (3) Κοσμήτορας Φιλοσοφικής Σχολής 12.Ξένες γλώσσες (1) Αγγλικά (2) Γαλλικά (3) Ιταλικά (αρχικό επίπεδο) (4) Κινεζικά (μέσο επίπεδο) 13.Μέλος επιστημονικών φορέων (1) Μέλος Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών (2) Μέλος Εταιρίας Πελοποννησιακών Σπουδών (3) Πρόεδρος Ινστιτούτου Ελληνο-απωανατολικών σπουδών 6

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. pantonop@cc.uoi.gr pantonop@windtools.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. pantonop@cc.uoi.gr pantonop@windtools.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Αντωνόπουλος Πατρώνυμο: Γεώργιος Αντωνόπουλος Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμος Θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Αναστασόπουλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Αναστασόπουλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία: Ονοματεπώνυμο: Πατρώνυμο: Νικόλαος Αναστασόπουλος Αναστάσιος Ημερομηνία γέννησης 1 Δεκεμβρίου 1978 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Θέση: Γνωστικό Αντικείμενο: Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Απόστολος Μαντάς. Θέση: Επίκουρος καθηγητής. Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη.

Ονοματεπώνυμο: Απόστολος Μαντάς. Θέση: Επίκουρος καθηγητής. Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Απόστολος Μαντάς Πατρώνυμο: Γεώργιος Τόπος γέννησης: Αθήνα Θέση: Επίκουρος καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΙΟΣ Γ.Κ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ Γ.Κ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Γ.Κ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ Βυζαντινολόγος-ιστορικός Καθηγητής Iστορίας Μεσαιωνικών & Βυζαντινών Χρόνων/ Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Καλαμάτα-Ελλάς)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.Εκπαίδευση 1.1 Προπτυχιακές σπουδές: Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.Εκπαίδευση 1.1 Προπτυχιακές σπουδές: Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Νικολάου Πατρώνυμο: Βασίλειος Τόπος γέννησης: Κρυονέρι Κορινθίας Οικογενειακή κατάσταση: έγγαμος Θέση: Επίκουρος καθηγητής Γνωστικό αντικείμενο: Νεώτερη Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. The Late Helladic I Pottery of the Southwestern Peloponnesos and its Local Characteristics

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. The Late Helladic I Pottery of the Southwestern Peloponnesos and its Local Characteristics ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Πατρώνυμο: Τόπος γέννησης: Θέση: Γνωστικό Αντικείμενο: Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Ιωάννης ΛΩΛΟΣ Γεώργιος Αθήνα Καθηγητής Προϊστορική Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία.

Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Όνομα, ειδικότητα, θέση στο Ίδρυμα: Γεωργία Μαρίνου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια: «Ιστορία της Αρχιτεκτονικής- Βυζαντινών και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ (ΘΕΟ)ΔΩΡΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ (ΘΕΟ)ΔΩΡΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών 1 (ΘΕΟ) Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 31 Δεκεμβρίου 1954. Τόπος γέννησης: Χίος Χίου. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη (με τον αρχιτέκτονα Θωμά Γαβαλά).

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΑΡΑΚΑΔΑΚΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΜΑΡΙΑ ΑΡΑΚΑΔΑΚΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΑΡΙΑ ΑΡΑΚΑΔΑΚΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 2 ΜΑΡΙΑ ΣΤ. ΑΡΑΚΑΔΑΚΗ Αρχιτέκτων, Επίκουρος καθηγήτρια στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ/ Τοµέας Ιστορίας Αρχιτεκτονικής, Ιστορίας Τέχνης,

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINE AND MEDIEVAL HISTORY ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ BYZANTINISCHE UND MITTELALTERLICHE GESCHICHTE

BYZANTINE AND MEDIEVAL HISTORY ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ BYZANTINISCHE UND MITTELALTERLICHE GESCHICHTE BYZANTINE AND MEDIEVAL HISTORY ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ BYZANTINISCHE UND MITTELALTERLICHE GESCHICHTE last up date: 20 th October 2014 32 new entries Note also the Categories Literature (for text

Διαβάστε περισσότερα

Μεσοβυζαντινές οχυρώσεις στην Ελλάδα και η σχέση τους με τους σύγχρονούς τους οικισμούς. Μια συγκριτική έρευνα από διεπιστημονική σκοπιά.

Μεσοβυζαντινές οχυρώσεις στην Ελλάδα και η σχέση τους με τους σύγχρονούς τους οικισμούς. Μια συγκριτική έρευνα από διεπιστημονική σκοπιά. Μεσοβυζαντινές οχυρώσεις στην Ελλάδα και η σχέση τους με τους σύγχρονούς τους οικισμούς. Μια συγκριτική έρευνα από διεπιστημονική σκοπιά. Δρ. Mυρτώ Βέικου Η μεταδιδακτορική έρευνα με τίτλο Μεσοβυζαντινές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1997-1998: Παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων στο Τμήμα of Sociology, University of Essex.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1997-1998: Παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων στο Τμήμα of Sociology, University of Essex. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Mπάδα Κωνσταντίνα Πατρώνυμο: Ευάγγελος Τόπος γέννησης: Aγρίνιο Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη με δύο παιδιά Θέση: Τακτική Kαθηγήτρια Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική Λαογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ (σύντομο βιογραφικό σημείωμα)

Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ (σύντομο βιογραφικό σημείωμα) Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ (σύντομο βιογραφικό σημείωμα) Γεννήθηκε το 1966 στη Σάμο, όπου περάτωσε και τις εγκύκλιες σπουδές του. Σπούδασε στο Ιστορικό και Αρχαιολογικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚEΣ ΕΝOΤΗΤΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚEΣ ΕΝOΤΗΤΕΣ 1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Η βιβλιογραφία που παρουσιάζεται δεν είναι εξαντλητική. Περιλαμβάνονται μόνο οι εργασίες που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα συγκεκριμένων επιστημονικών πεδίων που αφορούν την ιστορία της Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Απόφαση 7α/03.07.2015 Συνεδρίαση 77η

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Απόφαση 7α/03.07.2015 Συνεδρίαση 77η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη Τηλ.:2710-230000, fax: 2710-230005 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ. του ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΕΤΣΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ. του ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΕΤΣΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ του ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΕΤΣΑ Οκτώβριος 2012 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...3 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ...3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ...3 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΣ...5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Θ.Σ. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1962, όπου και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Σχολή Ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΚΑΡΗΣ Πατρώνυμο: ΜΟΣΧΟΣ Ημερομηνία γέννησης: 5-10-1965

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΚΑΡΗΣ Πατρώνυμο: ΜΟΣΧΟΣ Ημερομηνία γέννησης: 5-10-1965 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΚΑΡΗΣ Πατρώνυμο: ΜΟΣΧΟΣ Ημερομηνία γέννησης: 5-10-1965 Τόπος γέννησης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οικογενειακή κατάσταση: ΑΓΑΜΟΣ Θέση: ΛΕΚΤΟΡΑΣ Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ. Ε.:ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ: ΕΛΠ 42 ΤΡΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ. Ε.:ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ: ΕΛΠ 42 ΤΡΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ. Ε.:ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ: ΕΛΠ 42 ΤΡΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 Θέμα: Αναζητείστε ομοιότητες και διαφορές στη μορφή των πόλεων της Παλαιοχριστιανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμ ο: ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. Ημερομηνία γέννησης: 02-02-1969

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμ ο: ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. Ημερομηνία γέννησης: 02-02-1969 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμ ο: ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ημερομηνία γέννησης: Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: 02-02-1969 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΑΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 Επιμέλεια έκδοσης Σαράντος Καπιδάκης, Καθηγητής Ιωάννης Παπαδάκης, Λέκτορας Πέτρος Κωσταγιόλας, Λέκτορας Σχεδιασμός: Διονύσης Κουρτέσης ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 Περιεχόμενα Contents

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Δ. ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ιούνιος 2014 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Βασίλης Παππάς, Καθηγητής Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα, 26500, τηλ. 2610 992937, Fax.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας. της Ελένης Φουρναράκη

Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας. της Ελένης Φουρναράκη Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας της Ελένης Φουρναράκη Ρέθυμνο, Σεπτέμβριος 2013 2 Περιεχόμενα ΣΕΛΙΔΑ Προσωπικά στοιχεία... 3 Ανώτατες σπουδές.. 3 Ξένες γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Λήδας Παπαστεφανάκη

ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Λήδας Παπαστεφανάκη ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Λήδας Παπαστεφανάκη ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 2 Σπουδές... 2 Επαγγελματική δραστηριότητα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων... 3 Α. Διδακτική εμπειρία... 3

Διαβάστε περισσότερα

1. Προσωπικά στοιχεία

1. Προσωπικά στοιχεία 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αναστάσιος Εμβαλωτής Θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο γνωστικό Μεθοδολογία της Έρευνας στις Επιστήμες της

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος γέννησης: Αγρίνιο Ν. Αιτωλοακαρνανίας. Οικογενειακή κατάσταση: έγγαμος, δύο παιδιά. Νικ. Αναγνωστοπούλου, 2, Ιωάννινα 45221

Τόπος γέννησης: Αγρίνιο Ν. Αιτωλοακαρνανίας. Οικογενειακή κατάσταση: έγγαμος, δύο παιδιά. Νικ. Αναγνωστοπούλου, 2, Ιωάννινα 45221 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας Ιωάννινα 45.110 Ελλάδα Τηλ.: +30 26510 95150 και 0030 26510 48542 E-mail kbada@cc.uoi.gr ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΑΔΑ : ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βιογραφικά στοιχεία Τόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΗΒΑ: 10ος-14ος ΑΙΩΝΑΣ Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑ ΤΡΙΑΔΑ'» (Εικόνες 1-3)

ΘΗΒΑ: 10ος-14ος ΑΙΩΝΑΣ Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑ ΤΡΙΑΔΑ'» (Εικόνες 1-3) MINA ΓΑΛΑΝΗ-ΚΡΙΚΟΥ ΘΗΒΑ: 10ος-14ος ΑΙΩΝΑΣ Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑ ΤΡΙΑΔΑ'» (Εικόνες 1-3) Ή μελέτη καί δημοσίευση δλων τον μεσαιωνικών νομισμάτων πού φέρνουν στό φως ot ανασκαφές πού διενεργούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΦPONTIΣTHPIO IΣTOPIKΩN EΠIΣTHMΩN ΠPOΓPAMMA MAΘHMATΩN

ΦPONTIΣTHPIO IΣTOPIKΩN EΠIΣTHMΩN ΠPOΓPAMMA MAΘHMATΩN ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕPEYNΩN ΤΟΜΕΑΣ BΥΖΑΝΤ ΙΝΩΝ ΕΡ ΕΥΝΩΝ ΦPONTIΣTHPIO IΣTOPIKΩN EΠIΣTHMΩN ΠPOΓPAMMA MAΘHMATΩN ΠEPIOΔOΣ ΚZ (2013-2014) Πληροφορίες URL: www.eie.gr www.facebook.com/fie.eie

Διαβάστε περισσότερα