ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ"

Transcript

1

2

3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 28/5/2015 και με αριθμό 7 Πράξη του, καλεί, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού, τα μέλη της Τράπεζας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 20 Ιουνίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00, στην αίθουσα του κινηματογράφου ΑΣΤΟΡΙΑ στο Ηράκλειο (Πλατεία Ελευθερίας), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση εγγραφής μελών. 2. Υποβολή και ανάγνωση του Ισολογισμού της χρήσης 2014, καθώς και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 3. Συζήτηση επί του Ισολογισμού και των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 2014 (1/1/ /12/2014) και απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 4. Τροποποίηση Αρ. 22 του Καταστατικού. 5. Ορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας για τη χρήση Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων χρήσης Αύξηση Συνεταιριστικού Κεφαλαίου της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας. 8. Έκδοση Ομολογιακού Δανείου. 9. Διάφορες ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την 27 η Ιουνίου 2015, ημέρα Σάββατο, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, θα επαναληφθεί την 4 η Ιουλίου 2015, ημέρα Σάββατο, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει οριστικά εγκριθεί μέχρι και από τη συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση. Στη Γενική Συνέλευση και στη λήψη αποφάσεων τα μέλη παρίστανται μόνο αυτοπροσώπως. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα μέλη παρίσταται νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους. Κατά την προσέλευση των μελών είναι απαραίτητη η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου στοιχείου (διαβατηρίου ή δημοσίου εγγράφου) που να αποδεικνύει ασφαλώς την ταυτότητά τους. Ηράκλειο 28/5/2014 Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Γιάννης Μ. Λεμπιδάκης

4 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριες Δραστηριότητες 2014 Στόχοι 2015 Κυρίες και κύριοι συνέταιροι, Το 2014 σύμφωνα με τα στοιχεία των Διεθνών Οργανισμών και της Τράπεζας της Ελλάδος, η ύφεση στη χώρα μας παρουσίασε δείγματα υποχώρησης με εκτιμήσεις για σταθεροποίηση της οικονομίας. Οι προβλέψεις αυτές δεν επιβεβαιώθηκαν, τόσο λόγω των εγγενών αδυναμιών και της διάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας, όσο και λόγω του κλίματος αβεβαιότητας που οδήγησαν οι εξελίξεις στη χώρα μας, με αποτέλεσμα σύμφωνα με την Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, την άνοδο της απόδοσης των ελληνικών ομολόγων και τον αποκλεισμό των ελληνικών εταιρειών από χρηματοδότηση στις αγορές κεφαλαίων. Στο εσωτερικό, σταδιακά αυξήθηκε η εκροή καταθέσεων επιχειρήσεων και νοικοκυριών από τις τράπεζες. Ειδικότερα, οι εκροές καταθέσεων περιόρισαν σημαντικά τη χρηματοδοτική ικανότητα του τραπεζικού συστήματος και οι τράπεζες αναγκάστηκαν να προσφύγουν σε έκτακτη χρηματοδότηση από την Τράπεζα της Ελλάδος μέσω της μηχανισμού ELA. Όπως τονίζεται, βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της οικονομίας είναι «ένα ενιαίο συνεκτικό πρόγραμμα ανάπτυξης που θα στηρίζεται στην ενίσχυση της παραγωγικής δύναμης μέσω επενδύσεων και κυρίως μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων». Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, «τα μέτρα άμεσης εφαρμογής που θ ανοίξουν το δρόμο προς την κατεύθυνση αυτή είναι : - Η ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων, η συνέχιση των διαρθρωτικών αλλαγών στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών και η ενίσχυση της «έξυπνης οικονομίας». - Η διασφάλιση διαρθρωτικών παρεμβάσεων για την ενίσχυση της αυτοτέλειας και της αποτελεσματικότητας της φορολογικής διοίκησης για την πάταξη της φοροδιαφυγής. - Η επανεξέταση του καθεστώτος των φοροαπαλλαγών και άλλων ευνοϊκών ρυθμίσεων. - Η μείωση των φορολογικών συντελεστών και η επανεξέταση της αποδοτικότητας των δημοσίων δαπανών. - Η αποτελεσματικότερη λειτουργία του κράτους. - Η ενίσχυση των ενεργητικών πολιτικών στην αγορά εργασίας και η μείωση του αριθμού των ανέργων. - Η αποτελεσματικότερη διαχείριση των δανείων σε καθυστέρηση. - Η εξασφάλιση ομαλής χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας». Αναφορικά με τις εξελίξεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα τη χρονιά που πέρασε, τονίζεται ότι αυτές επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και της προ προβλέψεων κερδοφορίας, στις πρώτες ενέργειες για την αντιμετώπιση των δανείων σε καθυστέρηση και στην ενεργοποίηση από το Νοέμβριο 2014 του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ). Το ίδιο διάστημα του 2014 οι ελληνικές τράπεζες είχαν άνετη πρόσβαση στη διατραπεζική χρηματοδότηση και προέβησαν και στην έκδοση τραπεζικών ομολόγων στις διεθνείς αγορές. Επισημαίνεται ωστόσο ότι παρά τις θετικές εξελίξεις «το τραπεζικό σύστημα συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις με κυριότερη την ανάγκη αντιμετώπισης των προβληματικών δανείων, καθώς ο λόγος των δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των δανείων διατηρήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο». Σ αυτό το δυσμενές περιβάλλον, δραστηριοποιήθηκε για 21 η συνεχόμενη χρονιά η Παγκρήτια τράπεζα, η οποία συνέχισε να εφαρμόζει μια συντηρητική πολιτική με κύριους άξονες τη διατήρηση ικανοποιητικής κεφαλαιακής επάρκειας, τη δημιουργία υψηλών προβλέψεων για κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων, τη ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

5 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ χρηματοδοτική στήριξη της τοπικής οικονομίας, την ενίσχυση των διασφαλίσεων του χαρτοφυλακίου της και τον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων. Τη χρονιά αυτή συνεχίστηκε η προσπάθεια για τη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης, της κεντροποίησης και ελέγχου των διαδικασιών, ιδιαίτερα δε του συστήματος για τον έλεγχο και τη δραστική μείωση των καθυστερούμενων δανείων. Η δραστηριότητα της Τράπεζας για τη χρήση 2014, συνοψίζεται στα ακόλουθα: Βασικά οικονομικά μεγέθη Αριθμός μελών: (847 νέα μέλη). - Ίδια Κεφάλαια: 140,95 εκ. ευρώ (αύξηση 0,14 %) - Υπόλοιπο καταθέσεων: 1.353,07 εκ. ευρώ (αύξηση 1,43%) - Υπόλοιπο χορηγήσεων: 1.657,72 εκ. ευρώ (αύξηση 1,04 %) - Ενεργητικό: 1.679,08 εκ. ευρώ (αύξηση 2,45%) - Κέρδη προ προβλέψεων, αποσβέσεων και φόρων : 48,05 εκ. ευρώ (αύξηση 14,29%) - Κέρδη προ φόρων: 0,18 εκ. ευρώ - Καταστήματα / Θυρίδες: 55 - Απόδοση Μέσων Ιδίων Κεφαλαίων: 0,13% (έναντι -15,90 % το 2013). Διεθνείς συνεργασίες και επαφές Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Κατά το 2014 συνεχίστηκε η επιτυχημένη συνεργασία της Παγκρήτιας Τράπεζας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), με: - την υλοποίηση υπογεγραμμένων συμβάσεων για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με προνομιακούς όρους, αλλά και για έργα αστικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια Κρήτης, - την εκταμίευση συνολικών κεφαλαίων ύψους 32,060 εκ. ευρώ για τη χρηματοδότηση έργων στον τουριστικό, κατασκευαστικό και αγροτικό κλάδο. Σημειώνεται ότι αυτή η συνεργασία είναι ενδεικτική της εμπιστοσύνης και της αναγνώρισης της Παγκρήτιας Τράπεζας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ως μίας δυναμικής, υγιούς και έντονα αναπτυξιακού χαρακτήρα περιφερειακής τράπεζας. Πρόγραμμα JESSICA Σκοπός του προγράμματος JESSICA είναι η χρηματοδότηση έργων και επενδύσεων αειφόρου αστικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια Κρήτης, κύρια από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και επιχειρήσεις αυτών, αλλά και από ιδιώτες επενδυτές. Από τον Νοέμβριο του 2012 η Παγκρήτια Τράπεζα είναι ο αποκλειστικός φορέας διαχείρισης του προγράμματος στην Κρήτη. Μέχρι το τέλος του 2014 είχαν υπογραφεί συμβάσεις για έργα ύψους 19,99 εκ. ευρώ με αιτούμενη χρηματοδότηση ύψους 15,66 εκ. ευρώ, ενώ έχουν εγκριθεί και προεγκριθεί έργα ύψους 30,057 εκ. ευρώ με αιτούμενη χρηματοδότηση 25,056 εκ. ευρώ. Το Ταμείο έχει προς εξέταση άλλα 4 έργα προϋπολογισμού 11,7 εκ. ευρώ και αιτούμενης χρηματοδότησης 9,19 εκ. ευρώ. Εντός του 2015 και με δεδομένη την καλή ροή αιτημάτων για ένταξη νέων έργων, αναμένεται η πλήρης συμβασιοποίηση των πόρων του Ταμείου, ενώ θα ενταθούν και οι χρηματοδοτήσεις των έργων στην διάρκεια του 2 ου εξαμήνου του τρέχοντος έτους. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

6 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ενίσχυση ΜΜΕ Κατά τη διάρκεια του 2014 η Τράπεζα εκταμίευσε 32,06 εκ. ευρώ, στο πλαίσιο της από το 2013 σύμβασης συνεργασίας της με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ύψους 50 εκ. ευρώ, με σκοπό τη χρηματοδότηση με προνομιακούς όρους μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Κρήτης και την παροχή κεφαλαίου κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα. Εντός του 2015 αναμένεται η απορρόφηση πόρων ύψους τουλάχιστον των 17,94 εκ. ευρώ από το διαθέσιμο της σύμβασης με την ΕΤΕπ, πόροι που θα διατεθούν για τη στήριξη των επενδυτικών σχεδίων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων - πελατών. Η συνεργασία αυτή συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Κρήτης και είναι πραγματική ανάσα για τον επιχειρηματικό κόσμο του νησιού. Στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, η Παγκρήτια υπέγραψε παράταση για ένα έτος της συμφωνίας για παροχή εγγυήσεων συνολικού ύψους 2,5 εκ. ευρώ, για πολύ μικρές υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις, για επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό και για κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας και εντός του 2014 χρηματοδοτήθηκαν περίπου 78 πολύ μικρές επιχειρήσεις, με την εγγύηση του ΕΤΕ, ενώ οι χρηματοδοτήσεις αυτές θα συνεχιστούν και κατά το Στόχος της Τράπεζας είναι η πλήρης απορρόφηση των πόρων που καλύπτονται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα εγγυήσεων. Το 2014 η Παγκρήτια Τράπεζα υπέγραψε σύμβαση με τη μη κερδοσκοπική εταιρεία ACTION FINANCE INITIATIVE (AFI), με σκοπό την παροχή μικροπιστώσεων για την αντιμετώπιση του οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού, βοηθώντας ανέργους, αυτοαπασχολούμενους και εν γένει ευάλωτες κατηγορίες πολιτών, για την υποστήριξη τους στην οργάνωση και ανάπτυξη βιώσιμων μικροεπιχειρήσεων. Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ Η Παγκρήτια Τράπεζα λειτουργώντας ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων συνέχισε την υλοποίηση του προγράμματος της 1ης Δράσης για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου- Υπηρεσιών, στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. του ΕΣΠΑ Το σύνολο των ολοκληρωμένων επενδύσεων που είχαν υποβληθεί στην τράπεζα έφθασε στα 15 εκ. ευρώ, ενώ η αναλογούσα δημόσια δαπάνη προς τους δικαιούχους που εκταμιεύτηκε από την τράπεζα ξεπέρασε τα 9 εκ. ευρώ. Τα τελευταία δύο χρόνια η Τράπεζα δραστηριοποιείται πλέον στον έλεγχο των μακροχρόνιων Συμβατικών Υποχρεώσεων για τις 124 επιχειρήσεις που έλαβαν επιχορήγηση στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος. Μέχρι είχαν ελεγχθεί 111 επιχειρήσεις (ποσοστό 90%). ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

7 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Συνεργασία ΕΣΤΕ και ΕΦΕΠΑΕ για την υλοποίηση προγραμμάτων του ΕΣΠΑ Η Παγκρήτια μέσω της σύμβασης αποκλειστικής συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (ΕΣΤΕ) και του ΕΦΕΠΑΕ συμμετέχει στο έργο της πληροφόρησης, διανομής έντυπου υλικού και παραλαβής των προτάσεων των ενδιαφερομένων επενδυτών (τόσο μέσω της προβολής των προγραμμάτων από το δίκτυο των καταστημάτων της, όσο και από την ιστοσελίδα της, αλλά και συμμετέχοντας στις ημερίδες παρουσίασης των προγραμμάτων στους επενδυτές κυρίως στην Κρήτη). Το 2014 δεν προκηρύχθηκαν από τον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρηματικού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ) νέα επενδυτικά προγράμματα. Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) Το 2014 συνεχίσθηκε η συνεργασία της τράπεζας με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) και συγκεκριμένα με το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, (Τ.ΕΠΙΧ.) Η συνεργασία της Τράπεζας με το Τ.ΕΠΙΧ., αποσκοπεί στην παροχή : - χαμηλότοκων επενδυτικών ή/και επιχειρηματικών δανείων ειδικού σκοπού (Κεφάλαια Κίνησης) με ευνοϊκό επιτόκιο μέσω της Δράσης Τ.ΕΠΙΧ. Επιχειρηματική Επανεκκίνηση, - εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο επενδυτικών ή/και επιχειρηματικών (ειδικού σκοπού) δανείων μέσω του Τ.ΕΠΙΧ.- Εγγυοδοσίας και - χαμηλότοκων δανείων επενδυτικού σκοπού ή/και επιχειρηματικής ανάπτυξης, έως ευρώ (επιτόκιο 2,8%), για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τουριστικό κλάδο, μέσω του Τ.ΕΠΙΧ.- Νησιωτική Επιχειρηματικότητα. Έως , οι εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις προς τις ΜΜΕ μέσω των τριών δράσεων της ΕΤΕΑΝ έφτασαν τα 11 εκ. ευρώ ενώ τα εκταμιευμένα δάνεια ξεπέρασαν τα 8,5 εκ. ευρώ. Ενημερωτικές εκδηλώσεις και υποστηρικτικές υπηρεσίες Οι δυνατότητες εξαγωγικής δραστηριότητας και ανάπτυξης σχέσεων των επιχειρήσεων της Κρήτης στην Ολλανδία, παρουσιάστηκαν σε ενημερωτική εκδήλωση του Ελληνο-Ολλανδικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Συνδέσμου στον συνεδριακό χώρο της Παγκρήτιας Τράπεζας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, στην οποία συμμετείχε ο Ολλανδός Πρέσβης κ. Jan Versteeg, οι κρητικοί επιχειρηματίες ενημερώθηκαν για τις ιδιαιτερότητες της Ολλανδικής αγοράς και τις δυνατότητες να αναπτύξουν και να επεκτείνουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα σε αυτήν. Συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων πραγματοποιήθηκε με επιτυχία τον Οκτώβριο 2014, με συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων κύρια από τους τομείς των τροφίμων, του τουρισμού και της ενέργειας. Υψηλόβαθμα στελέχη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας παρουσίασαν τα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις επιχειρήσεις, ενώ οι κρητικοί επιχειρηματίες είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν τις ανάγκες τους σε επενδυτικά κεφάλαια και κεφάλαια κίνησης και τη δυνατότητα άντλησής τους από την ΕΤΕπ μέσω της συνεργασίας της με τη Παγκρήτια Τράπεζα. Ενημερωτικές εκδηλώσεις για την ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων και τα χρηματοδοτικά προϊόντα εξαγωγών, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, διοργανώθηκαν με επιτυχία στο Ηράκλειο και στον Πειραιά. Η συνεργασία της Παγκρήτιας Τράπεζας με τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, στοχεύει στην υποστήριξη και ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων, παρέχοντας τη δυνατότητα τόσο της ασφαλιστικής κάλυψης των ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

8 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ εξαγωγών, όσο και ευέλικτων τραπεζικών χρηματοδοτικών προϊόντων, αξιοποιώντας τις μεγάλες εξαγωγικές δυνατότητες της οικονομίας της Κρήτης και ενισχύοντας την εξωστρέφεια. Στο πλαίσιο του προγράμματος Jessica για τη χρηματοδότηση έργων αστικής ανάπλασης, υπογράφηκε σε ειδική εκδήλωση η σύμβαση του έργου «Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β στο Νομό Χανίων», παρουσία του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, του Περιφερειάρχη Κρήτης, του Ειδικού Γραμματέα ΣΔΙΤ και του Δημάρχου Χανίων. Το επιχειρηματικό πάρκο Χανίων, το οποίο χρηματοδοτείται με πόρους του JESSICA ύψους 4,75 εκ. ευρώ, θα δημιουργήσει σύγχρονες υποδομές και αναμένεται να αποφέρει σημαντικά κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη στην περιοχή των Χανίων και στην Κρήτη. Συνεχίστηκε η κυκλοφορία (ηλεκτρονική και έντυπη) της επιτυχημένης δωρεάν μηνιαίας έκδοσης της Παγκρήτιας Τράπεζας για τους αγρότες και τους αγροτικούς φορείς, τα ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΑΓΡΟΝΕΑ, με παρουσίαση επίκαιρων θεμάτων του αγροτικού χώρου και παροχή χρήσιμων πληροφοριών. Τέλος, σημαντική ήταν και φέτος η συνεργασία με τους δικαιούχους των ενιαίων αγροτικών ενισχύσεων. Δωρεάν Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πληροφόρησης Συνεχίστηκε και το 2014 η επιτυχημένη λειτουργία της δωρεάν υπηρεσίας πληροφόρησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και των αγροτών & αγροτικών φορέων, μέσα από την ιστοσελίδα της Παγκρήτιας Τράπεζας. Η δωρεάν ηλεκτρονική υπηρεσία, αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο ενημέρωσης και συμβουλευτικής, στην οποία καταχωρούνται καθημερινά όλες οι ενεργές και υπό διαβούλευση προκηρύξεις Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων, καθώς και θέματα γενικότερης πληροφόρησης. Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής ερωτημάτων σχετικά με τα προγράμματα και τη δυνατότητα ένταξης σε αυτά, στα οποία δίδονται άμεσα ολοκληρωμένες και κατατοπιστικές απαντήσεις από ειδικούς. Η εφαρμογή έχει καθημερινά πολλούς επισκέπτες απ όλους τους κλάδους της οικονομίας και τους ΟΤΑ, ειδικότερα δε για το 2014 πραγματοποιήθηκαν λήψεις ενημερωτικών αρχείων. Δίκτυο καταστημάτων και Φυσική Ασφάλεια Πολιτική της Διοίκησης και τη χρονιά αυτή υπήρξε η διατήρηση του αριθμού των καταστημάτων στα ίδια επίπεδα με τη χρήση 2012 και η ταυτόχρονη εστίαση στον εξορθολογισμό και την εξοικονόμηση των διαθέσιμων πόρων. Ετσι το δίκτυο παρέμεινε συνολικά στα 55 καταστήματα/θυρίδες. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2014, ολοκληρώθηκε η κατασκευή και διαμόρφωση του νέου ιδιόκτητου καταστήματος της Τράπεζας μας στην περιοχή των Μαλίων του Ν. Ηρακλείου. Το εν λόγω κατάστημα, όπως και το σύνολο των καταστημάτων της Τράπεζας μας, πληροί όλες τις προδιαγραφές του ΦΕΚ 3015 περί «Ασφάλειας των Πιστωτικών Ιδρυμάτων». Λειτουργία νέου Mηχανογραφικού Τραπεζικού Συστήματος Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2014, η Διεύθυνση Πληροφορικής εστιάστηκε στην βελτιστοποίηση του Τραπεζικού Συστήματος και στην αυτοματοποίηση των καθημερινών ροών εργασίας της Τράπεζας. Προς αυτή την κατεύθυνση εμπλουτίστηκε το Διοικητικό Σύστημα Πληροφόρησης (MIS) με νέες εφαρμογές. Επιπλέον, εγκαταστάθηκε νέο σύστημα Διαχείρισης Καθυστερήσεων για την γρηγορότερη και πληρέστερη πληροφόρηση των λειτουργών της Τράπεζας σχετικά με τα καθυστερούμενα δάνεια. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

9 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Παράλληλα, δημιουργήθηκε σύνδεση σε πραγματικό χρόνο με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για τη συμμόρφωση της Τράπεζας με το νέο νομικό πλαίσιο. Τέλος, για τη θωράκιση της Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων, έγινε κάθε σημαντική αναβάθμιση στους σταθμούς εργασίας και στους εξυπηρετητές όσον αφορά τα λειτουργικά συστήματα, το Τραπεζικό Σύστημα αλλά και κάθε κρίσιμη εφαρμογή, ώστε το λογισμικό να είναι πλήρως ενημερωμένο με τις νέες αναβαθμίσεις ασφαλείας. Αναβαθμισμένη υπηρεσία ηλεκτρονικών συναλλαγών (ebanking) Στο πλαίσιο της μεγιστοποίησης της ασφάλειας των συναλλασσομένων, η υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής έθεσε σε λειτουργία σύστημα αυτόματης αποστολής ειδοποιήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση και σε μήνυμα κειμένου στο κινητό τηλέφωνο των πελατών, για συναλλαγές μεγάλου ποσού και για άλλες «υψηλού κινδύνου» ενέργειες του τελικού χρήστη. Το συγκεκριμένο σύστημα συνεχώς εμπλουτίζεται με νέες υπηρεσίες και συναλλαγές, με στόχο να αποστέλλονται ειδοποιήσεις για όλα τα κρίσιμα θέματα ασφαλείας της υπηρεσίας ebanking. Τα αποτελέσματα της υπηρεσίας Internet Banking για το 2014 συνοψίζονται ως ακολούθως : Γράφημα 1 Γράφημα 2 Οι χρήστες της υπηρεσίας στις 31/12/2014 ανήλθαν σε 7.098, από στις 31/12/2013, σημειώνοντας αύξηση 24%. Σύμφωνα με το γράφημα 1 και μετά από ανάλυση των παραπάνω συνολικών ποσών προκύπτει ότι η αποδοχή της υπηρεσίας Ιnternet Βanking κινείται ανοδικά στους πελάτες της Τράπεζας. 150 περίπου νέοι πελάτες κάθε μήνα ενεργοποιούνται και οι ενεργοί χρήστες της υπηρεσίας τη χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο. Ωστόσο υπάρχουν ακόμα σημαντικά περιθώρια βελτίωσης των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και ανάγκη εισαγωγής νέων. Ο όγκος των συναλλαγών αυξήθηκε κατά 43,14% το 2014 σε σχέση με το Στο γράφημα 2 εμφανίζεται αύξηση στην αξία των συναλλαγών της τάξεως του 40,36% το 2014 σε σχέση με το έτος Η παροχή της υπηρεσίας μέσω του νέου μηχανογραφικού συστήματος iprofits δίνει στην Τράπεζα περισσότερες επιλογές ανάπτυξης καθώς το εν λόγω σύστημα δίνει τη δυνατότητα στην Τράπεζα να παρέχει μέσω του Internet Banking όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται και από το φυσικό κατάστημα της Τράπεζας. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

10 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Οι στόχοι της τράπεζας για το 2015 συνοψίζονται ως ακολούθως: - Η επιτυχής υλοποίηση της αύξησης του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου για τη θωράκιση της τράπεζας και την περαιτέρω ανάπτυξή της. - Η επέκταση των συνεργασιών με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, για την επαρκή χρηματοδότηση της τοπικής οικονομίας. - Η δημιουργία νέων συνεργασιών σε Διεθνές και Εθνικό επίπεδο για τη διοχέτευση πρόσθετης ρευστότητας στις τοπικές επιχειρήσεις. - Η αξιοποίηση της συνεργασίας με την ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ στο θέμα της συμμετοχής στην Αναπτυξιακή Τράπεζα και της διοχέτευσης μικροπιστώσεων στην τοπική οικονομία. - Η συμμετοχή στο νέο Jessica για τη δημιουργία υποδομών στην Περιφέρεια Κρήτης. - Η συνέχιση ενός ισορροπημένου ρυθμού ανάπτυξης μεταξύ καταθέσεων και χορηγήσεων. - Η διατήρηση ικανοποιητικής ρευστότητας, μέσω των καταθέσεων και συνεργασιών με άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. - Η ανάπτυξη μεγαλύτερης συνεργασίας με τους ΟΤΑ κάθε βαθμού και τους παραγωγικούς φορείς της Κρήτης. - Η βελτιστοποίηση του νέου μηχανογραφικού συστήματος και η ολοκλήρωση της αυτοματοποίησης των διαδικασιών. - Η πλήρης κεντροποίηση των εργασιών με τη διατήρηση της ευελιξίας, τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης των πελατών. - Η μείωση των λειτουργικών εξόδων. - Η διατήρηση του δικτύου των καταστημάτων στα υφιστάμενα πλαίσια μέχρι το τέλος του Η ανάπτυξη συνεργασιών με Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Τράπεζες για την αξιοποίηση τεχνολογίας, κεφαλαίων και συστημάτων οργάνωσης. - Η συνεχής εξυγίανση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων της Τράπεζας. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

11 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Καταθέσεις Οι δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική αγορά και η μειωμένη αποταμιευτική ικανότητα των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, είχαν σαν αποτέλεσμα τη σταθεροποίηση των καταθέσεων της τράπεζας τη χρονιά που μας πέρασε. Συνολικά οι καταθέσεις έφτασαν την το ποσό των χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 1,43% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ η αντίστοιχη μέση μεταβολή στο τραπεζικό σύστημα ήταν - 2,44%. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα επίσημα δημοσιοποιημένα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το 2014, η Παγκρήτια τράπεζα εξακολουθεί να κατέχει σημαντικότατο μερίδιο αγοράς στις καταθέσεις, με ποσοστό 23,00% στον Νομό Ηρακλείου και 15,46% στην Κρήτη. (Πηγή: ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας, Μάρτιος- Απρίλιος 2015). Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται τα υπόλοιπα καταθέσεων της τράπεζας, όπως εμφανίζονται στους Ισολογισμούς της τελευταίας πενταετίας, καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή τους σε σύγκριση με τη μέση μεταβολή του τραπεζικού κλάδου. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ * ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΕΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ** 31/12/ ,3 % -12,30% 31/12/ ,5% -17,30% 31/12/ ,2% -7,33% 31/12/ ,68% 1,39% 31/12/ ,43% -2,44% Τα ποσά σε χιλ. ευρώ * Ο ανωτέρω πίνακας έχει αναπροσαρμοστεί σε σχέση με τους πίνακες των προηγούμενων ετών με βάση τα στοιχεία του Ισολογισμού (για λόγους εύκολης συγκρισιμότητας). ** Πηγή : ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας, Μάρτιος- Απρίλιος 2015 Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1 Capital Ratio) και ο Δείκτης Κεφαλαίου της κατηγορίας 1 (T1 Capital Ratio) διαμορφώθηκαν την στο 7,67% και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίου (Total Capital Ratio) διαμορφώθηκε στο 8,08%. Η Τράπεζα για τον υπολογισμό του Δείκτη εφαρμόζει την Τυποποιημένη Προσέγγιση. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

12 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΕ 575/2013, οι ελάχιστες τιμές τους είναι τουλάχιστον 4,5%, 6% και 8% αντίστοιχα. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας αναμένεται να ενισχυθεί μέσω της προγραμματισμένης Αύξησης Κεφαλαίου της Τράπεζας, τη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου και τη βελτίωση των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, ώστε να περιορίζεται ο πιστωτικός κίνδυνος. Η Παγκρήτια, όπως και οι άλλες εμπορικές τράπεζες, συμμετέχει στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), παρέχοντας την εγγύηση στις καταθέσεις των πελατών της, μέχρι το όριο των εκατό χιλιάδων ( ) ευρώ ανά καταθέτη. Χορηγήσεις Πρωταρχικός σκοπός της Παγκρήτιας Τράπεζας, όσον αφορά τις πιστοδοτήσεις, είναι η άσκηση της πιστοδοτικής πολιτικής με ευελιξία και απλουστευμένες διαδικασίες, για την ικανοποίηση των πιστωτικών αναγκών των πελατών της με βάση τις αρχές του Καταστατικού και τις αποφάσεις των Νομισματικών και λοιπών Κρατικών Αρχών, λαμβάνοντας παράλληλα τις απαιτούμενες διασφαλίσεις για την ομαλή επιστροφή των χρημάτων και τη διασφάλιση των συμφερόντων της. Όλες οι δανειοδοτήσεις εγκρίνονται από αρμόδια εγκριτικά κλιμάκια, τα οποία αξιολογούν με καθορισμένα τραπεζικά κριτήρια τις χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις. Η έγκριση υγιών χρηματοδοτήσεων αποσκοπεί πρωτίστως στην ανάπτυξη ή εξυγίανση της εκάστοτε επιχείρησης, αλλά και στο να διασφαλίσει την ίδια την Τράπεζα με εμπράγματες ή χρηματοοικονομικές εξασφαλίσεις, ώστε να συνεχίσει να δανειοδοτεί απρόσκοπτα τους πελάτες της. Απώτερος σκοπός της Τράπεζας στον τομέα των χρηματοδοτήσεων είναι η ουσιαστική συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη των περιοχών που δραστηριοποιείται, παρέχοντας ενεργή υποστήριξη σε όλες τις παραγωγικές και βιώσιμες επιχειρήσεις, με κατάλληλα διαμορφωμένα προϊόντα και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η Τράπεζα προσφέρει όλα τα χρηματοδοτικά προϊόντα, εξειδικευμένα κατά κλάδο οικονομίας και προσαρμοσμένα στις ανάγκες των πελατών με ταχύτητα, φιλικότητα, ευελιξία και επαγγελματισμό. Σημειώνεται ότι, παρά τις έκδηλες δυσμενείς επιπτώσεις της κρίσης στην πραγματική οικονομία, η Παγκρήτια δεν σταμάτησε τη χορήγηση δανείων και την παροχή προσαρμοσμένων διευκολύνσεων στους πελάτες της για την αντιμετώπιση των χρηματοοικονομικών τους αναγκών. Παράλληλα η Τράπεζα λαμβάνοντας υπόψη τη γενικότερη οικονομική συγκυρία, υποστήριξε ενεργά τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά με ρυθμίσεις και αναδιαρθρώσεις των υφιστάμενων δανειοδοτήσεων, προκειμένου η αποπληρωμή να είναι ομαλή, διατηρώντας και ενισχύοντας τον συμβουλευτικό της χαρακτήρα. Οι χρηματοδοτήσεις κατά το έτος 2014 αυξήθηκαν κατά 1,04%. Η ποσοστιαία κατανομή των δανείων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας απεικονίζεται στο ακόλουθο Γράφημα. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

13 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΗΝ 31/12/2014 ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Γράφημα 1 Υπενθυμίζεται ότι : η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ύψους 175 εκ. ευρώ, η συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για παροχή εγγυήσεων, ύψους 2,5 εκ.ευρώ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων Progress, για τη στήριξη των Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, η Κοινοτική πρωτοβουλία JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) μέσω της οποίας παρέχεται η ευχέρεια στα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν μέρος των επιχορηγήσεων για τη χρηματοδότηση έργων που εντάσσονται σε ολοκληρωμένα σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, ύψους 35 εκ. ευρώ, επιτρέπουν στην Τράπεζα την προνομιακή χρηματοδότηση πολλών επιχειρήσεων της Κρήτης, με μειωμένο επιτόκιο, απαλλαγμένο από την εισφορά του Ν.128/75 και μακρά περίοδο αποπληρωμής. Επιπλέον το έτος 2014 υπεγράφη, Σύμβαση συνεργασίας μεταξύ της Παγκρήτιας Τράπεζας και της ACTION FINANCE INITIATIVE(AFI) στην οποία συμμετέχει πλειοψηφικά η ACTION AID HELLAS, με σκοπό την παροχή μικροπιστώσεων προς ευάλωτες ομάδες πολιτών. Η ACTION FINANCE INITIATIVE(AFI) είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του θεσμού των μικροπιστώσεων στην Ελλάδα. Μέσω της Παγκρήτιας Τράπεζας εκταμιεύονται δάνεια ύψους μέχρι σε μικρές επιχειρήσεις με ευνοϊκούς όρους. Με αυτήν την συνεργασία, προωθούνται στην κοινωνία οι βασικές αρχές και αξίες του συνεργατισμού και της κοινωνικής οικονομίας, η αυτοαπασχόληση, μειώνεται η ανεργία και ενισχύονται οι επιχειρηματίες για να πετύχουν την οικονομική τους ανεξαρτησία, ώστε και αυτοί με την σειρά τους να προσφέρουν κοινωνικά και οικονομικά στις τοπικές κοινωνίες. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

14 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Στον τομέα της «Πράσινης Ανάπτυξης», η Τράπεζα στήριξε εμπράκτως τους επενδυτές, αρχικά ενισχύοντας τις συγκεκριμένες επενδύσεις και στην πορεία του έτους αναχρηματοδοτώντας τις δανειοδοτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις καθυστερήσεις στις πληρωμές που παρουσιαστήκαν από τους αρμόδιους Φορείς Διαχείρισης Ενέργειας, ήτοι από τον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) και τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΛΑΓΗΕ ΑΕ). Με αυτόν τρόπο συνέχισε να στηρίζει ιδιώτες και πολύ μικρές επιχειρήσεις για τη διατήρηση της λειτουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων στην Κρήτη, εξασφαλίζοντάς τους ένα σταθερό ετήσιο εισόδημα, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην εξοικονόμηση ενέργειας στο νησί. Να σημειωθεί ότι στον τομέα αυτό έχουν ήδη κατασκευαστεί και λειτουργούν : 237 Φωτοβολταϊκά Πάρκα (άνω των 80 KW) με αρχικό ποσό χρηματοδότησης 46 εκ. ευρώ περίπου και υπόλοιπα χρηματοδοτήσεων συνολικού ποσού 35,8 εκ. ευρώ περίπου, 85 Φωτοβολταϊκά Πάρκα Στέγης (έως 10 KW) με αρχικό ποσό χρηματοδότησης 1,76 εκ. ευρώ περίπου και με υπόλοιπα χρηματοδοτήσεων συνολικού ποσού 1,54 εκ. ευρώ περίπου. Η Τράπεζα κατέχει σημαντικό μέρος έναντι του ανταγωνισμού στην Κρήτη στον τομέα των χρηματοδοτήσεων προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι χορηγήσεις προς επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, αντιπροσωπεύουν το 83,82% στο συνολικό χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας, ένα ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό συγκριτικά με αυτό του συνολικού τραπεζικού συστήματος, το οποίο ανέρχεται σε 54,21% (Γράφημα 2) Συνεργασία με κύριους οικονομικούς κλάδους επί συνόλου χαρτοφυλακίου (12μηνο 2014) Γράφημα 2 Πηγές : * ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας, Μάρτιος- Απρίλιος 2015 ** Αναφορά ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ προς ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Παράρτημα 1 μηνιαίας Λογιστ. Κατάστασης ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

15 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται το υπόλοιπο των χορηγήσεων όπως αυτό εμφανίζεται στους Ισολογισμούς των ετών ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ % ΜΕΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ* 31/12/ ,40% 0%** 31/12/ ,10% -3,10%** 31/12/ ,10% -4,00%** 31/12/ ,10% -3,90%** 31/12/ ,04% -3,10% ** Τα ποσά σε χιλ. ευρώ * Πηγή: ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας, Μάρτιος- Απρίλιος 2015 ** Περιλαμβάνονται τα Ομολογιακά και Τιτλοποιημένα δάνεια Διαχείριση Κινδύνων Καθυστερήσεις Η Τράπεζα δίδει ιδιαίτερη έμφαση στην εκτίμηση και στην παρακολούθηση των κινδύνων που εκτίθεται. Το έργο αυτό έχει αναλάβει η Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων (ΔΔΚ) αναπτύσσοντας σύγχρονες μεθοδολογίες και υποδείγματα για την εκτίμηση της έκθεσης στους αναλαμβανόμενους κινδύνους. Η Τράπεζα συμμορφώνεται πλήρως με το νέο εποπτικό πλαίσιο όπως αυτό διαμορφώθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2014 βάσει της Οδηγίας 36/2013 και του Κανονισμού 575/2013 και που σταδιακά εισάγουν τους κανόνες της Βασιλείας ΙΙΙ. Η Οδηγία 2013/36/ΕΕ ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το νόμο 4261/2014 ο οποίος ορίζει νέο πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών, καταργώντας το νόμο 3601/2007. Το νέο πλαίσιο έχει αρχίσει να εφαρμόζεται σταδιακά από την Στο πλαίσιο εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου γίνεται αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοληπτών, μέσω ενός σύγχρονου συστήματος αξιολόγησης, η οποία λαμβάνεται υπόψη κατά την εγκριτική διαδικασία χορηγήσεων. Επίσης, η Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων εκτιμά τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του πιστωτικού κινδύνου και διενεργεί ασκήσεις προσομοίωσης καταστάσεων κρίσεως, παρέχοντας εκτιμήσεις για το μέγεθος των οικονομικών απωλειών που θα μπορούσαν να προκληθούν κάτω από το ενδεχόμενο ακραίων συνθηκών. Πέρα από την εκτίμηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου, η Διεύθυνση παρακολουθεί και αξιολογεί όλους τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται η τράπεζα και υπολογίζει τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις. Αναφορικά με τον κίνδυνο ρευστότητας, έχει προβλεφθεί Πολιτική και Σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσης ρευστότητας και σε συστηματική βάση παρακολουθούνται οι βασικοί δείκτες ρευστότητας. Επίσης, στο πλαίσιο εκτίμησης του κινδύνου συγκέντρωσης, υπολογίζεται η έκθεση της τράπεζας ανά κλάδο δραστηριότητας και ανά πελάτη. Τέλος, η Διεύθυνση εκτιμά την έκθεση της τράπεζας στον λειτουργικό και τον επιτοκιακό κίνδυνο. Όσον αφορά στον κίνδυνο αγοράς, πρέπει να σημειωθεί ότι ο όγκος των δραστηριοτήτων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών είναι συνήθως μικρότερος από το 5% του συνόλου του ενεργητικού και τα 15 εκ. και δεν υπερβαίνει ποτέ το 6% του συνόλου του ενεργητικού και τα 20 εκ.. Επομένως σύμφωνα με το εποπτικό πλαίσιο οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον κίνδυνο αγοράς ενσωματώνονται στον πιστωτικό κίνδυνο και δεν υπολογίζονται χωριστά. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

16 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Παράλληλα με την αξιολόγηση, έγκριση και χορήγηση των δανείων, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαχείριση των καθυστερήσεων, η μείωση των οποίων αποτελεί βασική προτεραιότητα της τράπεζας. Το Μάιο του 2014 δημιουργήθηκε η Διεύθυνση Διαχείρισης Καθυστερήσεων της οποίας η οργανωτική δομή ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Σκοπός της Διεύθυνσης είναι η παρακολούθηση των δανειακών λογαριασμών των πελατών που παρουσιάζονται ληξιπρόθεσμοι σύμφωνα με όσα καθορίζονται στον Κώδικα Δεοντολογίας (Ν.4224/13 ) και την ΠτΕ 42/ Η ΔΔΚ παρακολουθεί όλα τα δάνεια της Τράπεζας, εκτός από αυτά που είναι ενήμερα (χωρίς ρύθμιση) και αυτά που είναι σε καθυστέρηση μέχρι 90 ημέρες. Η οργανωτική Δομή της ΔΔΚ είναι η εξής: Α) Υπεύθυνοι Λογαριασμών Β) Σύνδεσμοι Γ) Οριστικές Καθυστερήσεις Δ) Τμήμα Υποστήριξης Για τη σωστή και πιο λειτουργική παρακολούθηση των λογαριασμών το χαρτοφυλάκιο έχει κατηγοριοποιηθεί σε οφειλές μέχρι ευρώ που παρακολουθούνται από τους Υπεύθυνους Καθυστερήσεων των Καταστημάτων σε συνεργασία με τους Συνδέσμους και σε οφειλές πάνω από ευρώ τη διαχείριση των οποίων έχουν αναλάβει οι Υπεύθυνοι Λογαριασμών κεντρικά, με τη συνδρομή των Καταστημάτων. Οι Οριστικές καθυστερήσεις έχουν σαν σκοπό τη δρομολόγηση αναγκαστικών ενεργειών και παρακολούθηση των δανείων των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί, των δανείων που παρακολουθούνται από εξωτερικό συνεργάτη και των δανείων για τα οποία οι ενεχόμενοι προσφεύγουν στο Ν.3869/2010. Το Τμήμα Υποστήριξης εγκατέστησε και υποστηρίζει με τακτικές παρεμβάσεις το σύστημα Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών (EFS). Επιπλέον : - Σχεδιάστηκαν και δημοσιοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα έντυπα από τον Κώδικα Δεοντολογίας. - Συστήθηκε Επιτροπή Ενστάσεων, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας. - Συντάχθηκε και δημοσιοποιήθηκε η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας. Για τη σωστή χρήση και εφαρμογή του συστήματος E F S έχει πραγματοποιηθεί εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων με τις καθυστερήσεις λειτουργών του Δικτύου, καθώς και λειτουργών όλων των εμπλεκομένων Διευθύνσεων. Επίσης, ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση πάνω στον Κώδικα Δεοντολογίας την οποία παρακολούθησαν τα στελέχη και οι υπεύθυνοι καθυστερήσεων των Καταστημάτων και των Διευθύνσεων. Στόχος μέσα από τη συνεχή εκπαίδευση, τη σωστή χρήση των εφαρμογών, την εντατικοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχο των αναγκαστικών μέτρων αλλά και την εξέλιξη και δημιουργία νέων προϊόντων, είναι η μείωση του ποσοστού των καθυστερήσεων της Τράπεζας. Για το έτος 2014 το υπόλοιπο των σε οριστική καθυστέρηση δανείων ανήλθε την στο ποσό των 195,15 εκ. ευρώ και σε ποσοστό 11,77% επί των χορηγήσεων. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

17 ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 31/12/ ,55% 31/12/ ,08% 31/12/ ,18% 31/12/ ,42% 31/12/ ,77% Τα ποσά σε χιλ. ευρώ Πίνακας 1 Να σημειωθεί ότι το παραπάνω ποσό των οριστικών καθυστερήσεων, κατά το μεγαλύτερο μέρος του, διασφαλίζεται εμπραγμάτως και θεωρείται εισπράξιμο. Πέραν αυτού, το υπόλοιπο του λογαριασμού προβλέψεων για κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων ξεπέρασε την τα 257,1 εκ. ευρώ. (Πίνακας 2). Το ποσό αυτό δημιουργεί μια ισχυρή βάση για την τράπεζα και ενισχύει τη βεβαιότητα ότι μπορεί να υπερκαλύψει επισφαλή δάνεια που ενδεχομένως δημιουργηθούν στο μέλλον. ΕΞΕΛΙΞΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 31/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ Τα ποσά σε ευρώ Πίνακας 2 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

18 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Εσωτερικός Έλεγχος Η Τράπεζα, έχει θεσπίσει εξειδικευμένη ελεγκτική μονάδα εσωτερικής επιθεώρησης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συνολικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου (ΣΕΕ), του οποίου η κύρια ευθύνη είναι να λειτουργεί ως ανεξάρτητος ελεγκτικός μηχανισμός. Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, βάσει της Διοικητικής και Υπηρεσιακής Οργάνωσης της Τράπεζας, αναφέρεται στην Επιτροπή Ελέγχου. Η μεθοδολογία ελέγχου που εφαρμόζεται είναι βασισμένη στα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα ακολουθεί τη μεθοδολογία αξιολόγησης κινδύνων (Risk based audit) και εξετάζει την ύπαρξη και την επάρκεια των μηχανισμών ελέγχου που απαιτούνται για τη κάλυψη των αντίστοιχων κινδύνων βάσει των εργαλείων που έχει στη διάθεση της. Ο Εσωτερικός έλεγχος συνέχισε και φέτος τη διενέργεια κεντροποιημένων, τακτικών, στοχευμένων, προληπτικών και on line ελέγχων, με στόχο την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης, τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας, τη συμμόρφωση ως προς το εποπτικό και νομοθετικό πλαίσιο, την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών και την αυτοματοποίηση. Για το 2014 διενεργήθηκαν : 9 Τακτικοί έλεγχοι, 6 Θεματικοί, 7 Έκτακτοι/Ειδικοί καθώς και Επανέλεγχοι. Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου πραγματοποιεί και καθημερινούς ελέγχους αναφορικά με τις ημερήσιες τραπεζικές εργασίες. Για το 2015 οι στόχοι της Διεύθυνσης εστιάζονται στην τήρηση του πλάνου ελέγχου και στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της. Συνεταίροι Συνεταιριστικές Μερίδες Το 2014 τα μέλη της τράπεζας αυξήθηκαν κατά 847, φτάνοντας συνολικά τα To πλήθος των συνεταίρων, απεικονίζεται εξελικτικά για την πενταετία στο διάγραμμα 1. Διάγραμμα 1 Στον πίνακα 1 αναλύεται το πλήθος των συνεταίρων με βάση τις συνεταιριστικές μερίδες που κατείχαν την ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ Πλήθος Μερίδων & άνω Σύνολο Σύνολο Μερίδων Συνεταίροι Πίνακας 1 Τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση 2014, δεν επιτρέπουν τη διανομή μερίσματος στους συνεταίρους για τη χρονιά αυτή. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

19 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άλλες Δραστηριότητες της Τράπεζας - Μετά από δεκατρία χρόνια εφαρμογής στην Παγκρήτια Τράπεζα, το Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας εξακολουθεί να διασφαλίζει ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας διατηρεί τη δυναμικότητα του και ικανοποιεί το βασικό στόχο της Τράπεζας που είναι η άρτια εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη. Η Παγκρήτια Τράπεζα κατέχοντας την πρωτοπορία της πιστοποίησης για όλες τις εργασίες στον ελληνικό τραπεζικό χώρο, εξακολούθησε τη συνεργασία με το Φορέα Πιστοποίησης TUV AUSTRIA HELLAS, που για 13 η συνεχή χρονιά επιθεώρησε την εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2008, για το οποίο η Τράπεζα είχε πιστοποιηθεί από το Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους έγιναν όλες οι απαραίτητες τροποποιήσεις ώστε οι διαδικασίες που ακολουθούνται για τις καθημερινές τραπεζικές εργασίες αλλά και την υποστήριξή τους, να προσαρμοστούν πλήρως στις αλλαγές των νομικών απαιτήσεων και τη συμμόρφωση με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Παράλληλα, υπό το συντονισμό του Τμήματος Διαχείρισης Ποιότητας, ομάδα υψηλών στελεχών της Τράπεζας εργάζεται σε σταθερά τακτική βάση για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών, με αποτέλεσμα την απλοποίηση των εργασιών, χωρίς να παρακάμπτονται οι δικλείδες ασφάλειας, ενώ τηρούνται σχολαστικά όσα απαιτούνται για την τήρηση του τραπεζικού απορρήτου. Το Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας το καλοκαίρι του 2014 σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, πραγματοποίησε έρευνα, για την μέτρηση ικανοποίησης πελάτη. Τα αποτελέσματα από την έρευνα αυτή αξιολογήθηκαν και παρουσιάστηκαν στη Διοίκηση της Τράπεζας, η οποία αποφάσισε σχετικές ενέργειες αξιοποιώντας προτάσεις των πελατών. Η ταχύτητα, η ευελιξία, η διαφάνεια και η ασφάλεια των συναλλαγών, αποτελούν σε κάθε περίπτωση τις σταθερές, στις αποφάσεις που αφορούν στην καθημερινή λειτουργία της Τράπεζας. Το πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας αποτέλεσε εξαρχής εργαλείο οργάνωσης, που αξιοποιήθηκε προς διευκόλυνση της εξυπηρέτησης του πελάτη αλλά και στην εκτέλεση της εργασίας από το προσωπικό. Η Διοίκηση και το προσωπικό ισχυρά δεσμευμένοι απέναντι στην ευθύνη της άρτιας εξυπηρέτησης των πελατών, συνεχίζει με ζήλο και συνέπεια την προσπάθεια βελτίωσης για όλο το εύρος των τραπεζικών εργασιών. - Συνεχίστηκε και επεκτάθηκε η συνεργασία με φορείς του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα, προς διευκόλυνση των πληρωμών των υποχρεώσεων των συνεταίρων. Στο πλαίσιο αυτό δόθηκε η δυνατότητα εξόφλησης των λογαριασμών κοινής ωφέλειας μέσα από το ευρύ δίκτυο των καταστημάτων, καθώς και η καταβολή ΦΠΑ, εισφορών ΙΚΑ και λοιπών ασφαλιστικών ταμείων, η πληρωμή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, του τέλους ακίνητης περιουσίας, καθώς και η είσπραξη της επιστροφής του φόρου εισοδήματος και του φόρου καυσίμων. Επίσης επεκτάθηκαν οι συμφωνίες της Τράπεζας μας με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την πληρωμή λογαριασμών μέσω των υπηρεσιών της ΔΙΑΣ. - Το 2014 διατέθηκαν μέσω του δικτύου των καταστημάτων της τράπεζας, ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας ΙΧ αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. - Συνεχίστηκε με επιτυχία η συνεργασία με την Western Union για μεταφορές κεφαλαίων πελατών από και προς το εξωτερικό. Συνολικά το 2014 πραγματοποιήθηκαν περίπου εμβάσματα, αυξημένα κατά περίπου 6,45% σε σχέση με το ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

20 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - Το 2014 οι εισπράξεις τραπεζοασφαλειών μέσω της συνεργασίας με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική και των λοιπών συνεργασιών υπερέβησαν τα 2,9 εκ. ευρώ, στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος, συνεισφέροντας σημαντικά ποσά προμηθειών στην τράπεζα. Εξέλιξη Οικονομικών Μεγεθών Το σύνολο του Ενεργητικού παρουσίασε αύξηση κατά 2,45 % ενώ τα προ προβλέψεων, αποσβέσεων και φόρων κέρδη ανήλθαν στα 48,05 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 14,29% έναντι του Από το ποσό αυτό μετά την αφαίρεση των προβλέψεων για πιστωτικό κίνδυνο 46,21 εκατ. ευρώ, των αποσβέσεων παγίων 1,66 εκατ. ευρώ, προκύπτει κέρδος 0,18 εκ. ευρώ. Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται τα κυριότερα οικονομικά στοιχεία της τελευταίας πενταετίας που αφορούν στην κερδοφορία, μεγέθυνση και παραγωγικότητα της τράπεζας. ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ Ενεργητικό Ίδια Κεφάλαια Υπόλοιπο Καταθέσεων Υπόλοιπο Χορηγήσεων Κέρδη προ αποσβ. & προβλ Κέρδη προ προβλέψεων Κέρδη προ φόρων Απόδ. Μέσων Ιδίων Κεφαλ. (Καθαρά Κέρδη / Ίδια Κεφάλ.) Μέση απόδοση Χορηγήσεων (Τόκοι + Προμ. Χορ. / Χορηγήσεις) Χορηγήσεις ανά Εργαζόμενο (Χορηγ. / Αριθμ. Εργαζομ.) Καταθέσεις ανά Εργαζόμενο (Καταθ. / Αριθμ. Εργαζομ.) Κέρδη ανά Εργαζόμενο (Καθαρά Κέρδη / Αριθμ. Εργαζομ.) 8,14% -17,38% -5,39% -15,90% 0,13% 7,16% 6,94% 7,40% 7,01% 6,09% Καταστήματα - Θυρίδες Τα ποσά σε χιλ. ευρώ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 28/5/2015 και με αριθμό 7 Πράξη του, καλεί, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισμού.

Η Τράπεζα που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισμού. Ιανουάριος 2015 1 2 Η μεγαλύτερη πρωτοβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας με περισσότερους από 82.000 ενεργούς συνεταίρους που κατέχουν πάνω από 1,8 εκατ. συνεταιριστικές μερίδες. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους.

Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους. 1 Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί γρήγορα και αποτελεσµατικά, τους Οργανισµούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

Η μεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας με πάνω από ενεργούς συνεταίρους.

Η μεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας με πάνω από ενεργούς συνεταίρους. 17/2/2014 1 Η μεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας με πάνω από 80.000 ενεργούς συνεταίρους. Η πιο κερδοφόρα επιχείρηση στην Κρήτη. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί γρήγορα και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013 ΧΡΟΝΙΑ Απολογισμός ης 20 χρήσης 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 15/5/2014 και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης ιεθνές Συνέδριο CPRM Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης 12 Ιουνίου 2015 Ν ί κ ο ς Μ υ ρ τ ά κ η ς Η µεγαλύτερη πρωτοβάθµια συνεταιριστική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Συν. Π.Ε.» Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Συνεταίρων για τα πεπραγμένα της 32 ης εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Συν. Π.Ε.» Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Συνεταίρων για τα πεπραγμένα της 31 ης εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΕΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΣΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΣΕΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΣΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΕΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΣΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κ ο ι ν ή Σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η Τ ύ π ο υ Αθήνα, 24/4/2013 Στρατηγική Στόχοι : Αξιοποίηση Δικτύου Συνεταιριστικών Τραπεζών & Πανελλήνιας και μετεξέλιξή

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΡΑΝΣ A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΡΑΝΣ A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΡΑΝΣ A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Αθήνα, 30 Απριλίου 2014 Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 36099 / 80 / Β / 96 / 29... ( Βάση των διατάξεων του κωδικοπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ > ΑΡ. Μ.Α.Ε. 38757/72/Β/97/23... ( Βάση των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω:

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω: ΕΙΣΗΓΗΣΗ κ. Δ. ΓΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ i. Κύριες Δραστηριότητες 2011. Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω: Λειτουργία 2 ου καταστήματος στο Βόλο (Ιωλκού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2010

Αποτελέσματα Έτους 2010 Αποτελέσματα Έτους 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 113εκ. 1 το 2010, μειωμένα κατά 69% έναντι του 2009 Βελτίωση κερδών από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη στα 32εκ. το 2010 έναντι ζημιών 44εκ. το 2009

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ.

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ. ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ----------------------------------------- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ IDEAFON Α.Ε. ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως Παρ. 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε /65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ:

ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε /65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ: ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39783/65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ: 054424221000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2013-31/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε. που ραστηριοποιούνται στους Τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου & Υπηρεσιών Στο Πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 2013» ΕΣΠΑ - Ενίσχυση ΜΜΕ σε Μεταποίηση, Τουρισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ του Π.Δ. 315/29.12.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ του Π.Δ. 315/29.12. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/29.12.1999) ΤΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

MARMIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΩΝ

MARMIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΩΝ MARMIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΩΝ Έκθεση Ισολογισμού της εταιρείας MARMIL Α.Ε. για το έτος 2015 MARMIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες δράσεις βρίσκονται ήδη στην αγορά

Ποιες δράσεις βρίσκονται ήδη στην αγορά Ποιες δράσεις βρίσκονται ήδη στην αγορά 1. ΔΡΑΣΗ: ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΑΠΕ ΣΚΟΠΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΕΥΝΟΪΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ > ΑΡ. Μ.Α.Ε. 38757/72/Β/97/23... ( Βάση των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία «Οι πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία ενισχύουν τις προβλέψεις για σταδιακή επάνοδο της οικονοµίας σε αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 205/15-7-1998) ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83%

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ================== ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Την έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για την παροχή δανείων κεφαλαίου κίνησης χαμηλού επιτοκίου (περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα