Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1

2

3 &..., 2001

4

5 , μ μ. μ, μ, μ μ μ μ μ μ. μ μ -2000, μ μ μ -2000, μ μ, μ μ, μ. μ, μ μ μ μ μ. μ (μ, μ, ) μ, μ. μ μ μ, μ μ μ μ μ....

6

7 μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μμ μ μ μ μ μ ( ) μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ () () () () μμ μ μ μ I

8 μ μ μ μ (1) (2) (3) μ (4) μ μ μ μ μ (1) (2) μ (3) μ μ μ μ μ μ μ μ μ (1) μ μ (2) μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ-μ μ μ μ μμ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ II

9 μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ - μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ (panels) μ μ μ μ μ III

10 μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μμ μ μ μ μ μ μ μ () μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ IV

11 7.1 μ - μ μ μ (. 1989) μ μ (. 1985) μ (. 1989) μ μ μ μ, μ μ μ μ μ (. 1989) μ μμ μ μ V

12

13 1 μ μ, μ μ, μ μ μ μ μ μ,, μ μ μ μ μ. μ,, μ, μ μ. μ, μ (μ ) μ μ μμ μ, μ μ μ μ, μ μ μ. μ μ μ μ μ μ : μ μ μ μ (μ ), μ μμ μ μ, μ μ μ μ μ μ μ, μ μ μ / μ μ, μ μ, μ μ, μ / μ μ / μμ μ - μ. μ μ, ( - -, μ μ ) μ. μ μ, μ μ, μ μ μ μ μ μ, μ μ, μ μ. μ μ μ () μ μ μμ μ, μ. μ μ μ μ μ μ μ. 2 μ μ. 3 μ μ μ. 1

14 4 μμ μ μ μ μ. 5 6 μμ μ μ μ μ μ μ., μ μ. 7 μ μ μ μ μ μ., μ μ. μ,, μ μ μ. :, μ, -.6.,A , - μ. μ,, -.5., -. 7., μ, -. 6, μ. μ μ μ μ μ μ. 2

15 2-2.1 μ oμ μ, μ μ, μ μ. μ μ μ μ μ μ. μ μ,,,, (repair) : μ μ. (.. μ) μ. μ μ μ μ, μ μ. - (strengthening) : μ μ μ (, μ, μ.) μ μ μ μ (.. μ μ μ). μ, μ. μ μ. - (reconstruction) :,, μ μ. μ μ μ μ μ.,,. - (restoration) : μμ μ. μ μ μμ μ μ μ μ. - (rehabilitation) : μ μ μ. μ. - (preservation) : μ μ. - (conservation) : μ. μ,, μ μ. - μ (intervention) :. 3

16

17 μ μ μ, μ, μ, [4]. μ μ, μ [4] (. μ 1,2) : VC V V C D V R V C V D.1 V R,V C,V D μ V 100 % VC V V C D (%) V D V C V R V C V D V R μ V.2μ μ V C /V R,V D /V C, μ μ μ μ [13,14] R C1 =V C /V R (1) μ μ μ μ μ [11,13] R C2 =V D /V C (2) 5

18 H μ,,. μ, μ R/h μ μ, μ. : V R V C V D = μ μ = μ μ = μ μ μ μ μ μ., μ, μ μ, μ μ, μ μ μμ μ. μ μ μ., μ μ :. μ μ.. μ μ, μ, μ, μ μ μ μ μ μ μ (.3) [4,10]: : μ μ μ (.. μ μ, μ μ ). : μ μ μ (.. ). :, μ μ μ μ (.. μ μ). V:, μ μ μ (.. μ μ μ μ μ). V:μ, μ μ μ. μ μ [3],, μ μ,..,,, μ μ, μ μ μ μ.. 6

19 V V T : μ Vc. Vc. u. u. T :, μ μ μ μ Vc.. Vc u. u..3. μ V V T : μ. Vc Vc. u. u. T V :, μ μ Vc. Vc. u.. u 7

20 3.2 μ μμ μ : μ μ ( - ) μ. μ μ. μ. μ μ μ μ. μ μ, μ μ. μ μ μ μ μ, μ ( ). μ μ μ., μ μ μ (.. μ μ μ, μ μ). μ μ μ μ μ. μ : 1. μ μ μ, μ μ - (.. ). 2 μ μ. μ μ. μ μ μ. μ μ μ μ. μ., μ μ μ, μ μ (, μ μ μ μ μ μ, μ μ μ ). 3, μ μ μ. μ μ μ, μμ μ. 8

21 4,. ( μ μ ). μ μ μ μ μ μ μ,,. μ μ μ μ. μ μ μ μ, μ,,,., ( ) : S = S( S ) R( R : ) = R d k f k m d : S d : μ μ S k : μ 5% 50 f : μ R d : μ μ μ R k : μ μ 95 % ( μ μ 5% μ) m : μ μ, μ μ : 1 Sd = SdS( Sk f ) R( R : ) = R Rd k m d : Sd : μ μ μ μμ Rd : μ μ μ μμ μ μ f, m μ μ :,, f μμ, μ μ, μ μ μ μ f. μ μμ f μ μ μ, μ μ μ. 9

22 μ, μ f μ μ μ. μ, μ μ μ, μ μ μ m, μ μ μ μ μ μ ( ). μ μ μ μ μ m. μ μμ μ μ μ μ. μ μ μ: μ μ μ μ μ μ μ μ μ, μ μ μ μ., μ. μ,, μ μ μ : μ μ μ μ, μ μ μ. μ μ μ, μ. μ μ μ. μ [3] μ μ μ m. μ μ μ μ, μ μ. μμ [3,11]: μμ μ. μ μ μ. μ μ μ... μ.. 10

23 ,, μ μ μ, μ μμ μ μ μ, μμ μ [12]. μ μ μ μ, μ μ., μ μμ : μ μ μ. μ μ,, μ μ μ (..,.). μ, μ. μ μ μ μ : R u,rep μ K rep μ E u,rep. μ μ μ μ μ (R u,monol,k monol, E u,monol ). μ μ μ μ μ μ., μ «μ μ» [3]μ μ, : R = R R u, rep u, monol K = K K rep monol = E E E u, rep u, monol μ μ μ μ [12] μ μ μ., μ μ μ μ μ. μ μ μ. «μ μ» μ μ μ. μ μ 11

24 , μ. 3.3 μ μ μ : 1 μ,, μ, μ (,, )., (.. μ ), μ μ μ. 2 μ μ : 2.1. μμ(), μ() μ μ, μ μ μ, ( ). μ μ μ - μ μ - μ μ, μ μ,. μ, μμμ μ μ μ ( ) μ μ μ μ,. μ μ μ μ, μ μ μ μ. μ μ μμ μ,. 2.2 / μ μ, μ μ ( / μ) μ 12

25 (, ) μ. μ μ: - μ ( μ) - -. μ μ (,, μ ), μ μ μ, μ μ - μ. μ μ ( μ) μμ μ μ μ μ ( )., ( ) μ, μ, μ μ, μ / μ, μ,, μ, μ,. μ μ. (.. μ ). μ μ μ μ, μ. 2.3 μ μ, μ μ,,, : μ μ : - μ, - μ, μ, - μ μ - μ μ - μ μ -, μμ (μ μ - μμ, ). μ: - μ - μ μ

26 μ μ μ (6) μ μ - μ μμ μ (μ,, ). μ.., μ, μ μ μ μ. ( ). ( - ), (3) μ μ μ μ (f y ) (f t ), (f t /f y ), μ. μ μ μ- μ, μ ( μ ) μ. μ μ μ. μ μ μ μ, μ ( μ ). -, μ μ μ : μ μ. μ (, - μ,, μ), μ μ μ μ μ : μ μ μ μ μ μ, ( ) μ, μ, μ μ, μ / μ, μ,, μ, μ. 14

27 μ μ μ (, ) μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ. 3 - μ 1 2, μ μ μ S R μ μ- ( S K R K, ) μ μ μ q, μ. μ μ : μ μ μ μ μ (, μ ) μ μ μ μ μ μ μμμ μ, μ μ μ μ. μ μ μ : μ μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ. μ μ μ μ,, μ. μ μ μ μ μ. 15

28 4 μ - μ 1,2,3 μ μ : μ μ μ μ μ, μ μ -. μ μμ μ (.. μ ) μ μ μ μμ μ. 5 μ μ μ : μ μ μ μ μ () μ μ μ μ μ μ μ μ (q). μ μ μ μ μ. μ 1,50 2,00 μ : - μ μμ μ, μ - μ (μ μ) μ μ μ μ μ... - μ μ μ μμ μ μ μ - μ μ μ μ μ μ - μμ μ μ μ - μμ μ μ μ μ - μ - μ - ( μ μ). - μ μ μ μ μ. - μ μ -. 16

29 6 μ μ μ μ. μ μ μ: μ /, μ μ μ μ. μ μ μ /. μ μ μ. μ. μ μ: μ μ μ ( ) μ μ. μ μ μ μ 5( μ). μμ μ μ μ μ μ. μ μ. μ μ. μ. / μ μ, μ μ μ μ μ μ μ, μ μ μ. μ μ: μ μ μ. μ μ / μ, μ μ μ ( ) μ μ. μμ μ μ / μ μ μ μ,,, μ μμ μ μ 4 μ μ () μ Rd. 17

30 / μ μ μ. μ, μ μ μ. 7 μ μ μ: / / μ μ μ μ μ : - μ μ μ - μ μ μ. μ : μ μ 8 μ 8.1 μ μ μ μ μ. μ. μ μ. μ μ μ μ. -(-) μ. μ : μ. μ μ μ μ μ μ -. μ μ μ., μ. μ μ μ μ. 18

31 8.2 μ., μ,,. μ: μ μ (, ) μ (,, ) μ μ μ μ μ. μ, μ μ,. μ μ μ, μ. μ μ (μμ, μμ, μ/μ/μ ). μ,. μ «μμ» μ μ μ μ, μ μ. μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ μ.. μ, μ μ. 19

32 8.2.4 μ.. μ μμ μ μμ ( μ μ μ μ μ ) μ / μ μ... μ -μ μ μ μ (μμ ). μ. μ μ., μ μ μ, μ μμ μ. μ μ. μ. 9 μ μ μ /,, μ. μ μ μ μ /, μ: μ ( ) μ. μ ( μ μ ). 20

33 CEB Fastenings to concrete and masonry structures, State of the Art Report, Thomas Telford, London CEB Bulletin 233 Design of fastenings in concrete, Design Guide-Parts 1 to 3, Thomas Telford, London CEN: Draft prenv Eurocode 8, Design provisions for earthquake resistance of structures. Part 1-4: General rules - Strengthening and repair of buildings. 4 UNIDO / UNDP Post - Earthquake Damage Evaluation and Strength Assessment of Buildings Under Seismic Conditions, Volume 4, Vienna , μ..., - μ μ, , ,.., μ μ, μ μ μ (...), // , ///14/ , μ μ μ 9..,., " μ"......, Fema , NEHRP Guidelines for the Seismic Pehabilitation of Buildings. Issued by FEMA Washington D.C , " μ μ", "μ ",...,, Penelis,G.,Kappos,A.,(1996).Earthqake Resistant Concrete Structures.Chapman ahd Hall, London. 13 A.T.C.-3-06, Tentative Provisions for the Development of Seismic Regulations for Buildings, Chap.13 N.B.S. Spesial Publication 510, Washington D.C UNDP/UNIDO pr. Rer/79/015, Post - Earthquake Damage Evaluation and Strength Assessment of Buildings under Seismic Conditions, Volume 4, Chap.3,Vienna , μ,. "μ ",...,,

34

35 μ μ μ μ μ μ μ μ. μ, μ μ., μμ μ μ, μ μ μ, ( ).,, μ μ μ μμ μ μ μμ μ. μ ) () μ μ μ, μ μμ μ, ) μ ( μ) μ.,,,, μ μ μ, μ μ μ μ. μ, μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ (), μ μ μ μ, μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 0,01mm 0,02 mm, μ μ μ 0,50 mm. μ μ μ μ: ) 0,25f ctk, μ, μμ (.., μ μ μ μ) ) 0,75f ctk, μ (μ μμ,,.) ) 1,00f ctk, μ μ μ ( ) μ μ μ (.. ),, f ctk μ (5%) μ. 23

36 ,, μ μ μ μ μ, μ μ μ, μ μ., μ μ. ( μ ), μ μ μ., μ μμ μ μ μ μ μ μ μ (), s,,, 0,,. μ μ, u, μ,, μ : u = μ0 (1), μ,. μ μ μ μ. μ μ μ 0., μ μ μ, μ μ μ. μμ, fud, μ μ, μ μ : μ, μ fud =04, cd (2), cd μ μ fd μ () 0,4 μ cd () μ ( ). μ μ, 0,4, μ μ 0,60. 0,15 cd μ μ (2) μ: s fu =015, cd [mm, MPa] (3) μμ μ μ, μ s f 0 s fu. μ μ s f 24

37 μ μ s f, μ μ μ μ μ ( (2)). μμ, μ, μ μ μ : fud, n = fud ( 1 n 1 ) (4) fud,n μ μ n fud μ (μ (2)) =0,15 () μ μ μ μ ( μ 4.1.3): fud =04fcd 2 13 /, cd (5) ( ), f cd : μ μ μ. μ μ, 0,4 0,65. μ μ (5) μ μ 2mm. μ ( ) μ μ μ, μ μ (μ μ) μ μ: μ 0 μ 0,1mm μ μ 0 μ 50% μ ( (5)), μ μ μ μμ. μ 0,1mm μ 2mm, μ μ μ : f 4 f 3 05, = 03, s003,, [ sinmm] (6) fud fud μ μ μ μ,. μμ μ μ n μ μ s cd : fn ( s) = f ( s) ( n ) su 1 1 0, : fcd s: μ μ μ f1 (s): μ μ s s u =2,0 mm 25 fud 0,5 fud fd 0 0,1 2,0 s(mm) 13 / 0,4(f 2 1/3 ) cd cd (7)

38 4.1.5 μ, μ μ - μ - μ μ μ. μ, μμ (μ μ ) μ- -. μμ μ μ. () μ () μ μ, μ, f sy, μ μ μ : ( f ) R = μ sy + 0 u, m (8), μ: =f sy + 0 : μ 0 : u,m : μ μ μ μ μ μ ( μ 4.1.3), μ μ μ., μ μ : ( f f ) fud = 04 cd 2 13 /, [ cd + yd ] μ μ μ μ, μ, μ μ μ μ. μ, μ μ μ μ ( μ μ m =1,50) μ μ μ, μ, μ, μ μ μ μ ( μ μ 1,50)., μ μ, μ μ. (9) 26

39 μ μ μ μ μ μ μ μ, μ. μ μ μ μ μ μ, μ μ μ--μ μ μ. μ, μ, μ μ μ μ μ. μ, μ μ μ μ, μ μ--μ μ μ μ μ., μ μ μμ ( 4.1.4), μ μμ μμ ( 4.1.5), μ μ 1:3 ( ). μ μ, μ. μ μ, μ μμ μ, μ μ. 4.2 μ μ μ μ μ μ μ μ, μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ-., μ μ μ μ μ μ μ μ μ (= s f yk, s μ μ f yk μ )., μ μ: () μ μ μ, μ. μ μ : fyk la = t f s (10) ctk c, f ctk μ μ, c μ (=1,50) t s μ. () μ μ ( s f yk ) μ μ μ μ (. 4.3). 27

40 () μ μ μ μ μ, μ μ μ μ μ (μ L), μ μ μ μ, μ μ μ.,, (i) μ μ μ, μ μ μ, (ii) μ μ μ (iii) μμ μ μ, () μ, μ (10) () μ μ ( s f yk ) μ μ, μ. 4.3 μ μ μ, μ (, ) μ μ / μ μ μ μ μ μ., μ μ (μ, μ μ ), μ μ (, μ )., μ μ μ μ μ, μμ μ μ ( μ, μ μ ) μ μ 1 ( μ ). μ μ, μ μ μ μ μ μ μ μμ μ () μ μ μ μ μ (11), μ μ μ μ. () - μ μμ, μ μ μμ μ, μ μ, ( ): 1, μ μμ μ. 28

41 (i), μ d b, μ μ, μμ μ : : =8d b =5d b : =3d b (ii) μ μ, μμ μ, μ μ μ μ, μ μ μ., μ (i). () μ μ μ μ, F ud, μ μ μ μ μ d b, μ : Af 2 s yd Fud = d 2 130, b 1+ ( 13, ) 13. fcd fyd (11) 3, =3 e fcd d b fyd s : μ f cd : μ μ μ f yd : μ μ e: μ μ μ, -- μ, : A f 2 s yd Fud = 130, db fcd fyd (12) 3 μ, μ μμ, : A f 2 s yd Fud = db fcd fyd (13) 3 () μμ μ μ, μ μ μ. μ μ μ. μ μ μ, μ μ μ μ, : A f 2 s yd Fud = d 2 b + ( ) 2 130, 1 13, 13. fcd fyd ( 1 ) (14) 3, = s /f yd s. μ μ μ, Asfyd Fud = d 2 b fcd fyd ( 1 2 ) (15) 3 29

42 4.3.2 μ μ μ μ μ μ μ μ / μ (.. μ μ μ μ μ μ, μ μ μ μ μ μ μ μ μ, μ μ μ,.)., μ μ μ. μμ μ μ μ μ μ μ μ μ μ, μ μ. μ μ μ, μ μμ μ, μ, μ μ (,.[1]): (i) μ (ii) μ, (iii) μ μ, μ μ μ, μ,., μ. μ μ μ μμ..,, μ μ μ μ, μ μ μ : (i) μ, μμμ ( μ μ ) (ii) μμμ μ, μ μ μ μ. (iii), μ., μ μ [2].,. μ, μ μ. μ, μ. μ μ, μ μ CEB μ μ μ., μ μ, μ μ μ. μ μ 30

43 μ μ μ, μ μ μ μ μ μ μ μ- μ : μ (μ μ ), 4 μ, μ μ., : N N (16) Sd Rd 1 μ μ,, : Af syk NRd, s = (17) s, s : μ μ. μ μ, (17) μ μ f yk : μ. μ, μ., μ μ μ 80%. s : μ (=1,20) 2 μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ, c, μ: c = 1 2 (18) 1 : μ μ (=1,80) 2 : μ μ μ (=1,0, 1,2 1,4,, μ μ ) 3 μ (μ μ ) μ μ μ : 0 N Rd, cucr,n N Rd, c = (19) c 31

44 0 N Rd, c μ, μ μμ μ: 0 05, 05, N = k f h (20) Rk, c 1 ck ef [k 1 =7,5 { 0,5 /mm 0,5 }, f ck : μ, h ef : μ, μμ ] ucr, μ μ μ μμ μ μ: ucr, =1,0 μμ μ ucr, =1,4 μ μ c μ μ (. (18)). 4 μ, μμ μ μ., μ : () μ, μ, μ μ, μ,. () μ μ,. μ μ μμ μ μ μ μ μ μ- μ μ : 1 2 μ 3 μ ( μ μ), μ μ., : V V (21) Sd Rd 1 μ μ : kaf syk VRd, s = 2 s k 2 =0,60 s : μμ μ f yk : μ (22) 32

45 s: μ, μ μ: fyk s =1,20 fyk 800MPa 0, 80 (23 ) f uk fyk s =1,50 fyk > 800MPa > 0, 80 (23) fuk 2 μ μ μ μ μ, () () μ () μ μ μ : V Rd, c = V 0 Rk, c c ucr,v 0,2 0 l f, VRk,c k2d 0,5 0,5 15 = nom f c d ck 1 (25) nom k 2 =0,5 [ 0,5 /mm] d nom : μ l f : μ μ (μ μ μ 8d nom ) f ck : μ c 1 : μ ( μ) ucr,v =1,0 μ μμ μ, μ c : μ μ (= 1 2 =1,80) 3 μ μ μ, μ μ. μ μ μ μ : k NRk, c VRd, cp = 3 (26) c, k 3 =1,0 h ef <60mm 2,0 h ef 60mm Rk,c : μ, μ c : μ μ μ μ μ μ μ μ μ, μ. μ μ μ 2 (24) 2 μ, μ μ μ μ. 33

46 μ μ μ, μ, μ (22) (24) μ μ μ 3 : μ : =0,80 μ : =0, μ μ μ μ,., : NSd N Rd VSd VRd 1 1 (27) NSd VSd + N Rd 120, VRd (27) μ μ Rd , μ μ V Rd μ μ μ, μ μ ( ) μ μ μ. μ μ μ. μ μ, μ μ μ. (1) μ μ μ μ : (1) (2) μ (3) μ μ. μ, μ. (1) μ μ 4, μ μ μ μ : Nyd = Asfyd (28) 3 μ μ μ, μ. 4 μ μ μ, μ μμ. 34

47 , s f yd : μ μ. (2) μ μ μ μ, μ, μ : Nbd = fbkledb/ b (29), f bk : μ μ ( ) l e : μ μ μ d b b : μ (=1,50) μ μ, μ μ., μ μ μ μ μ. (3) μ μ. μ μ μ μ, μ μ μ μ μ μ μ : Ncd = 45, le fck/ c (30) f ck : μ μ μ, : μ, c : μ μ (=1,50). (2) μ μ μ μ μ μ, μ μ 4.3.1,. 4.4 μ μ μ μ μ μ μ, μ μμ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ, μ, : () μ μ, () μ 35

48 () μ. μ. μ μ μ, μ μ. μ,, 15 μ. μ, μ μ μ μ 5 μ. μ μ μ., μ μ μ μ μ μ μ μ μ (μ 10), μμ μ μ. μ μ μ μ μ μ 5. μ, μ μ, μ. μ μ, μ μ μ μ μ μ μ μμ (μ. μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ, μ μ μ μ CEB Fastenings to concrete and masonry structures, State of the Art Report, Thomas Telford, London CEB Bulletin 233 Design of fastenings in concrete, Design Guide-Parts 1 to 3, Thomas Telford, London CEN: Draft prenv Eurocode 8, Design Provisions for earthquake resistance of structures. Part 1-4: Strengthening and repair of buildings, Brussels 36

49 5 5.1 μ, μ, μ μ -μ μ. μ μ μμ μμ. M, μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μμ μ. μ 1.1 μ -μ μ 1.2 μ μ μ, μ μ [22] [24]. μ μ μ. μ, μ, / μ μ μ [2,27]. μ, μ, μ, μ. μ μ [9]: μ μ, μ. μ μ,, μ μ. μ μμ μ μ 1-2 mm, μ μ μ μ μ, μ μ.. μ,, μ,... μ μ μ μμμ μ μ μ μ 0.5 mm, μ μ. μ C μ μ μ, μ μ. μ μ (.1.1, 1.1) [8] μ C. μ D μ, μ μ,, μ. μ μ 37

50 ( ) μ. μ (.1.1) [8] μ D. μ μ. μ μ μ μ μ μ 1.2 μ μ μ μ, μ μ. μ μ μ D, μ μ μ, μ. () () () μ () () () μ μ μ 1.1. μ () () () μ μ 38

51 1-2 mm μ 0.5 mm h =0 μ h μ μ μ C h μ μ D μ 1.2 μ μ μ 39

52 5.2 -O μ μ R res μ K res μ, μ μ R o, μ r R r k μ μ μ μ. : r R =R res /R o r k =K res /K o μ μ r R μ μ, μ μ, 1.1 [24]. μ μ μ r k : r k = 0.8 r R μ μ μ [24] (.1.1) μ μ μ μ R res μ K res. μ C D 0,95 0,75 0,45 0,15 0,85 0,65 0,35 0, μ μ μ r R μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ (r g ) μ μ μ (r R ). [24] : r g = n i= 1 ( V Ro, i. rr, i ) / n i= 1 V Ro, i : i. r R μ μ (.1.1). V Ro μ μ μ μ. V Ro μ V Rd3 (=V wd +V cd ) μ μ, μ V Ro μ μ., μ μ μ μ, μ μ r f : r f = rg K R / 1 : K R μ [23]. μ K R =1,0 μ- K R =0,8 40

53 1 μ μ [7]. μ μ [24]: μ r f /0,80. 0,80 >r f /0,50 μ. 0,50 >r f. 5.3 μ/μ oμ μ μ. oμ μ μ μ. μ,, μ. μ μμ, μ μ,. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ, μ μμ (k) μ μ : μ: μ μ k k = μ : μ k r = r μ μ, μ μ,v, N. μ μ μ : k k 1,0 k r 1,0 μ, : k k k r μ μμ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ/μ μ μ. μ μ, μ μ μ. 41

54 M μ μ. μ μ μ. μ μ μμ μ. μ μ μ μ/μ μ, μ μ. μ μ μ [22,24] μ. μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ, μ μ, μ : k k =k r = 1,0 : ) μ. ) (μ μ, μ). ). μ μ μ μ. μ μ μ μ μμ, μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ. μ, μ μ () (). μ μ μ μ,, μ μ μ μ μ μ μ, μ μ μ μ μμ μ μ 42

55 μ. μ μ, μ μ. μ, μ μ μ. μ μ μ, μ μ μμ μ, μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ: k k =k r = 1, μ μ μ μ μ, μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ. μ 1.3 [56], μ, μ μ μ. μ : μ μ μ μ μ, μ. μ. μ μμ μ. μμ μ.. μμ. μ μ. μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ,, μ 1.3 μ μμ μ μ μ. μ μ ( μ μ ). μ μ μ, μ. 43

56 μ 2. μμ μ 3. μ 4. μ μ 5. μ μ μ 2. μμ μ 3. μ 4. μ μ 5. μ μ 10. μ 1.3 μ, μ μ μ 1.4 [56] μμ μ μ μ. μ μ,, μ. μ μ μ μ μμ. μ μ μ. μ μ μ μμ. 44

57 μ 2. μ μ 5. μ μ - μ 1.4 μ μ μ μ μ μ μ μ μ [17], μ μ μ : 1 As, tot ( 1,3 f ctm Ac 0, 7 N d ) f yk A 0, 0025 s, tot A c :. As, tot μ μ μ c μ μ μ d () μ μ f ctm μ μ μ μ, μ μ μ, μ μ μ. μ μ μ μ μ. 45

58 μ μ μ. μ μ μ μ μ μ, μ. μ μ μ μ μ μ : () μ μ. () μ μ. () μ μ μ 30%. () μ μ. μ μμ μ, μ μ. μ μ μ : μ μ μ 1-2 mm (.1.5) μ μ (FRP s ). μ μ μ (FRP s ) μ μ μ [40]. μ 1.5 μ μ μ μ (.1.6) μ μ μ μ μ (FRP s ). 46

59 50 mm L20X20X4 L20X20X4 μ 8/ 50 mm μ 1.6 μ μ μ μ μ μ (FRP), μ. μ, μ μ FRP s. μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ μ-μ μ (.1.7). μ μ μ μ ( 1.7). h μ () d h:d < 3 μ 1.7 μ μ μ () () () 47

60 μ μ μ μ μ (.1.7) (.1.8) [27,28]. μ. h h d () d () μ μ 1.8 μ μ μ μ. μ μ μ μ (FRP s ). μ μ μ, μ μ. μ, μ ( ). μ μ, μ. μ, μ μ. μ, μ μ μ (-μ) μ μ μ μ. μ μ. μ μ μ μ μ 30 mm. μ μ ( ) μ. μ, μ μ μ μ. 48

61 μ μ μ. μ μ, μ μ μ μ ( μ ) (.1.8). μ μ μ μ C, μ μ. μ μ μ 1.9. μ μ μ μ μ μ 1.9 μ μ μ μ μ μ, μ μ μ-μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ (h/d 3) μ (.1.8). μ, μ μ μ μμ μ. μ μ μ μ μ μ, μ μ (.1.10). μ μ μ μ, by pass μ. 49

62 μ 1.10 μ μ μ μ μ μ μ μ, μ μ μ μ : () μ mm () μ μ 25X4 mm μ μ 10 μ μ. () μ μ μ μ μ 150 mm. 100 mm. (), μ μμ μ μ. () μ ( μ). μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ 400 mm μ μ 418. μ μ μ μ 300 mm μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ, μ μ. μ μ μ. μμ - 50

63 μ μ μ μ μ μ μ. μ 1.11 μ μ μ μ. c f * c μ f c 0,85f c 0 co cu * co * cu μ 1.11 μ μ μ μ μμ μ μ μ μ, μμ μμ [26], μ μ μ. f * c = f c * co = 2 co * cu = 0,0035+0,1 wd : f * c,f c μ μ. * co, co μ μμ * - * - ( co =0,002). * cu, cu μ μ μ μ. =min(1+2,5 wd, 1,125+1,25 wd ) = s. n. μ [19]. μ : () μ μ s μ μ μ μ. μ μ s = 0,9. () μ μ μ μ μ μ n μ μ μ μ μ μ = s. n =1,0. wd μ μ. μ μ μ, wd μ f fd,c (. μ f fd,c ). μ μ μ μμ [15]: μ: 51

64 * * 0,7 * f c f o f c = f c + 6 f r (MPa) cu = E2 : t f f r = 2 f fd, c D f o = 0,872 f c + 0,371 f r + 6,258 (MPa) t 0,2 f E2 = 245,61. f c + 1, 344 E f D (MPa) f r μ μ μ μ. t f μ. D μ μ μ. f μ μ. f fd, c μ μ μ, μ μ μμ μ. μ μ μ (. μ μ), μ μ. μ μ b h μ μ : 2 2 b h D = + 2h 2b ( ) 50%. : t f t f f r = 2 a f fd, c = f fd, c D D μ μ. μ μ μ μ μ, μ μ μ μ, μ μ μ μ (μ 1 /r) μ μ ( [24], μ [3]. μ : μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ : μ: * f c * cu 52

65 Vwf, d = t f E f fu D cot / f 2 μ μ V 2 t E b cot / wf, d = f f fu f : b μ μ μ. μ μ μμ μ.( =30 0 ). f μ, μμ μμ μ. μ μ 2,5. μ μ μ μ fu / f = 0,005 - μ / = 0,01. fu f 2, μ μ, μ μ. μ μ μ, μ., μ μ μ. μ μ [24], μ μ μ μ μ. μμ μ μ μ: k r =k k =1.0 μ μ μ μ ( s) μ μ 50% μ μ μ μ : s =1,5 s = 1,72. μ ( μ μ μ ), μ, μ. μμ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ, μ μ [34,35,36,37]. μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ (.1.12) μ μ μ ( μ.1.13) μ μμ ( μ). 53

66 (1) μ (2) (3) (4) (5) μ (6) (7) (8) (9) μ 5 9 μ μ μ - μ 1.12 μ μ (1) μ (2) μ (3) μ μ (4) μ 1.13 μ, μ μ μ μ μ μμ μ μμ. 54

67 μ μ μ () μ μ μ μ μ (d 80 mm). μ μ. μ μ., μ μ. μ μ. () μ μ. μ μ, μ, μ μ μ (d 100 mm). μμ ( ). () μμ μμ μ μ μ, μ μ. μ, μ μ μ μ. () μ μμ. μ μμ μ μ. μ μ. μμ μ μ μ. μ μ : μ. μ μ μ μ (.. μ μ). μ μ μ ( ). μ μ. μ μ μ 6mmμ μ μ (.. μ μ μ μ), μ μμ, μ μ μ. μ μ, μ μ. μ μ μ μ ( ). μ μ μ, μ μμ μ μ. μ μ μ μ (.1.14) [4]. μ 1.14 μ 55

68 [8] μ μ. μ μ μ, μ 12/100 mm, μ μ μ μ. μ μ μ (.. 4 ) μ μ μ μ. μ, μ μ μ (. μ). μ μ ( ). μμ μ (),.. μ μ. μ 6 μ. ( ) μμ. μ μ μ μ μ μ μ [18]. μ μ μ, μ. 2 () (1) μ (2) μ (3) μ μ (4) (5) μ μ μ 1 () h/ (1) 12/10 (2) μ μ (3) μ (4) μ (5) μ (6) μ μ h/2 5 μ 1.14 μ μ 56

69 μ μ μ, μ (.. μ μ μ μ μ), μ μ μ. μ μ mm μ μ μ. μ μ μ μ.. μ μ μ, μ. μ 1.15 μ μ μ [20]. μ μ. μ, μ. μ μ μ μ (.1.16), μ μ μ μ,. μ μ μ. μ (.. L mm) μ. μ (.. L 50X10X5 mm) μ μ μ. μ 1.15 μ 57

70 μ - 1. μ 2. μ μ 1.16 μ μ 1.17 [56] μ μ. μ μ μ μ - 4 μ - 5 C C (1) μ (2) (3) μ (4) μ (5) μ (6) (7) 3 5 μ C-C 4 μ 1.17 μ μ μ 58

71 μ μ μ μ μ μ, μμ μμ μ μ - μ. μ μ [10,11,12,20] μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ. μ μ μ 1.18 [10] μ : μ μ μ μ 1: μ μ μμ. μ 2: μ μ μ μ. μ 3 : μ μ μ. μ 4: μ μ μ. μ 5: μ μ μ. μ 6: μ μ μμ. μ μ μ 1,2 6 μ [2,10], 3,4 5 μ μ μ μμ μ. 59

72 f, μ μ μ μμ,, μ μ : max N f =8μ f 2t tu o : μ - μ. f 2t μ μ. u o μ μ max f. : u μ/μ μ μ μ r μ μ μ μ u o (.1.19) μ N u -N r μ μμ, μ : Nu N r uo = 8μ f t 2t sw sw sw sw uo 8/75 sw sw sw sw uo t μ 1.19 μ 60

73 [24], μ μ μ μ, μ μ μ (). μ ( μ μ) μ μ. ( s ) μ μ μ μ : As. Es s = scr 2 hs : A μ μ. S s ( ). 2. h s μ μ 45 (.1.20). s cr μ μ μ μ 0,15 mm. μ u o μ (n ) μ μ μ. As N = u N r na 14 [kn, mm] hs (24), : A s N = u Nr na [kn, mm] hs hs 5 2hs 10 5 μ 1.20 μ 61

74 μ μ u o (.1.19) μ μ μ μ [10,12]. : A t. f sw 2t f sw A sw ywd μ μ asw f ywd f 2t μ f 2t =f ctk0,95 8/75 mm μ μ [1,10]. - μ μ μ μ (μ ). μ μ μ. μ [2,3]. μ μ μμ ( μ) [24] : k r =0,80 k k =0,70 : ) μ, μ. ) μ. ) μ μ μ μ μ. μ μ μ [8,36] μ μ μ μ μ μ μ μ μ., μ k r,k k μ. μ : k r =0,80 1,0 k k =0,70 1,0., μ μ μ μ μ. μ μ μ μ k k = 0,70 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ 62

75 μ, μ μ μ k k =1,0. μ μ μ μ μ : μ μ μ,50mm. μ μ μ, mm. μ μ, 120 mm. μ μ μ (.. μ 75 mm) μ μ μ [18] μ μ μ. μ μ (.1.21) μ μ mm 5 μ 1.21 μ μ μ : μ μ μ μ μ [17]. 8/75 mm. μ μ μ μ μ S500 s μ μ: A = A sd,min, min c. μ. = max (, 0,12%) [2] w,min. μ. W,min μ μ μ [17] Ac μ μ. (S) : S min (6hmin, 800mm) 63

76 hmin μ. μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ ( c2 2A c1 ). μ μμ μ μ. μ μ, μ μ μ μ μ μ μ μ μ, μ, μ μ μ, μ μ, μ μ μ. μ μ μ μ μ. : k r = 1,0 k k = 0,9 ~1,0 μ μ k k = 1, μ μ μ μ μ μ, μ μ μ μ μ μ μ μ () μ μ μ μ. μ μ μ,. μμ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ : 64

77 () μ μ μ μ μ μ μ () μ μ μ. μ μ 300 mm, μ μ μ μ μ. () μ μ. () μ μ μ μ (.1.10) μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ, μ μ μ μ. μ μ μ μ μ., μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ 1.22 [56]. μ μ μ μ, b μ μ. c d μ μ μ μ. μ μ μ μ d μ 1.22, μ μ μ. μ μ μ μ μ 1.23 [56]. 65

78 μ - b C 1 μ - c d. C D 1 μ C-C 2 2 D 1 μ D-D (1) μ (2).. (3) (4) (5) μ μ 1.22 μ μ μ. 66

79 μ - (1) μ (2) (3) μ μ (4) μ (5) μ (6) μ μ - μ 1.23 μ μ μ. μ μ μ. [24] μμ μ. μ μ μ μ, μ 67

80 μ μ μ μ μ μ. : k r =0,80 k k = 0,70 1,0 : ) μ, μ. ) μ. ) μ μ μ μ μ., μ μ μ μ μ. μ μ μ μ k k = 0,70. μ μ μ μ μ μ μ, μ μ μ k =1,0. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ. μ μ μ μ μ μ. μ μ μ (V n ) μ μ μ μ, μ μ. K res μ μ μ n μ. μ V res V n μ μ μ : K res Vres = Vd K + K res n K n Vn = Vd K res + K n : V d μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ res μ, μ μ : V n =V d -V R,res,,. V R,res μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ [11]. V V R w V ( 1 ) 0,5 0,7 + d R R, res 0,25 w (1 1) = 2 VR 1+ 1,5 s ( n 1) : μ μ. μ μ μ μ. 0,25 68

81 1 μ μ ( μ ). μ μ μ μ : = μ μ/μ. n μ μ, μ μ. d N d μ μ : d = bw. lw. f c s M d μ μ : as = Vd. lw b w,l w μ μ μ μ. μ μ. μ (μ μ) μ : V R,res = V R μ μμ, μ/μ μ μ μ μ : monol V sd V Rd2 =k r VRd 2 μ μ V V = k monol V = k monol V o + V n + V sd Rd 3 r Rd 3 r ( ) cd wd wd μ: monol monol monol VRd 2, VRd 3 Vcd μ μ. o n V wd, Vwd μ μ μ μ μ. O μ μ μ. μ V μ μ V sd, μ: n wd n Vsd monol Vwd min ( Vcd V kr o wd, V sd ) μ μ μ μ 50 mm, μ μ 80 mm. μ μ μ μ. μ μ μ μ [17]. μ μ μ μ μ S500 s μ μ: A = A sd,min, min c. μ. = max (, 0,12%) [2] w,min 69

82 . μ. W,min μ μ μ [17]. Ac μ μ. (S) : S min (6 hmin, 800mm) hmin μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ. μμ μμ μ ( ) μ μ 10 μ, μ 90, μ μ. T μ μ μ , μ μ μ. μ μ μ. μ μ μ μ μ , μ μ μ μ ( ) μ ( ). μ 1.24 [56]. μ μ. μ μ. μμ μ μ μ. :k r =k k =1,0 70

83 (1) μ (2) (3) μ (4) μ μ 1.24 μ μ μ μ, μ ( μ ) μ μ μ μ, μ μ μ. μ μ μ [30,32]. μ μ μ [33]. μ μ μ μ μ μ, μ mm,. μ μ, μ μ, μ μ μ. μ μ μ μ μ (μ ) μ μ μμ. μ μ., μ μ μ μ μ μ μ,. 71

84 μ 1.25 μ μ μ μ, μμ. μ μμ μ (μ G1) μ (μ G2) G F μ F G μ - (1) μ (2) (3) μ μ (4) (5) μμ ( μ ) (6) (7) μ 1.25 μ. G 2 μ μ. 2 4 () (1) (2) μ (3) (4) μ (5) μ μ () 2 μ 1.26 μ μ () μ,() μ 72

85 2 3 2 () (b) (c) (d) (1) (2) (3) (4) (5) μ μ (6) (7) μ μ μ μ μ.. μ, μ μ μμ [24]: k r =0,9, k k =0,85 μ k k =k r =1,0 - μ μ μ μ. μ [2]. μ, - μ μ [29,32,34,35]., μ μ [17]. μ. [24] μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ (FRP), μ μ μ, μ μ μ. μ μ μ μ μ μμ μ. μ. μ μ μ (.1.28) 73

86 μμ μ., μ. μ μ. () μ μ μ 1.28 μ μ μ μ,,. μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ μ, μ μ,, μ. μ μ μ [52] μ, μ μ, μ μ. μμ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ μ. μ ( μ μ), μ μ. μ μ μ, μ μ μ μ μ [2,3]. μ, : 74

87 μ μ μ max (200mm, 140/b l, 200t l ) b l t l μ mm. μ μ μ,. μ 4mm μ 2% μ [54]. μ μ μ μ μ μ, μ. μ μ, μ μ. μ = / d μ 0,40 (57).. μ μ μ, μ μ (.1.29). μ μ μ μ μμ μ,. μ,, μ μ μμ. μμ μ μ. μ. μ (M do / do ) μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ, μ μ [6,15]: μ ( ), μ, μ μ. μ μ ( μ) μ μ μ μ,,, μ μ μ (). 75

88 μ -μ μ, μ μ. μ μ μ, ( ) μ (FRP) μ μ, μ μ μ (μ) μ μ μ. μ, μ μ μ f, lim 50% μ. μ f, lim =6 /. μ μ μ. μ, μ μ c2 = 3,5 / s1 = 20 / μ μ [17] c2 = 3,5 / f = 6 / [2,3]. μ. μ (l b ) μ. μ μ μ μ, μ [15]. - μ, μ μ μ (.1.29) μ μ μ. μ μ μ μ, μ μ μ -μμ (G+ 2 Q) μ (.. ) μ μ,, μ μ μ μ μ 1.30 [56]. 76

89 μ μ μ 1-1 μ 1.30 μ μ μ 6 μ μ μ. μ μ μ μ , [13] μ, μ μ μ μ (μ 1.32,). μ, μ μ μ μ μ μμ (G+ 2 Q). μ μ μ μ μ μ μ. μ : V = V + V + V Rd 3 V fd cd wd fd μ μ μ. μ V fd, μ μ, μ μ V wd. μ μ μ μ μ μ. μ, μ μ μ, μ. μ 1.31 μ μ μ μ 77

90 () () () μ 1.32 μ, μ (t f ), μ μ V fd : t f = 1,2 E d μ μ μ [15]: f,e 3 0,56 [ 0,17 ( / ), 0,65 10 ( / ), 0,006] 2 / 3 0,3 3 2 / fu fcm E f f fcm E f f, e = min f f cm (μ) μ ( MPa), f GPa fu μ. f, e f μ μ.. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ, μ μ μ. μ μ. μ μ, μ μ μ oμ. μ 1.33 [56] μ μ. μ μ μ μ,. μ μ. μ 1.34 [8,56] μ μ μ. μ μ μ μ. 78

91 5 F F (1) μ (2) μ (3) (4) (5) μ (6) μ - μ 1.33 μ μ :min312 :min218 :min8/200 () () μ μ μ () μ () μ μ 1.34 μ ) μ ( μ μ) ) μ ( μ) ) μ μ (μ) ) 79

92 [24] μ μ μ μ. : μμ μ μ k k =0,75 H μ μ μμ k r, = 0,90. H μ μμ μ k r,v = 0,80. μ μ μ μ. μ μ (.μ). μ μ μ, μ μ μ μ μ μ -μ μ μ μ, μ,, μ μ μ. : () μ μ. () μ μ, μ μ, μ μ. () μ μ μ. () μ μ. μ μ μ, μ μ μ, μ μ μ μ. μμ (. 5.1: μ ), μ μ μ μ (,...) μ. μ μ μ. μ, μ μ, μ μ. 80

93 μ μ, μ μ μ. μ μ, μ μ μ. μ μ μ. μ μ μ μ,, μ μ. ( μμ)., μ. μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μμ μ μ [5,25]. μ : μ. μ. μ μ μ. μ μ μ, μ μ, μ μ μ. μ μ μ μ μ μ -μ. μ μ μ μ μ. μ, μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ μ 1.35 [56], μ μ. μ μ, μ μ μ μ., μ μ μμ μ μ μ. 81

94 μ μ [4]. μ μ μ μ μ, μ. μ μ, μ. μ μ μ μ μ μ, μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ [16] μ μ μ (1) μ μ (2) μ (3) μ (4) μ μ (5) (6) μ (7) μ μ μ μ C-C C C μ - μ - μ 1.35 μ μ μ μ μ μ, μ μ μ. μ. 82

95 μ μ (min X4,5) >0,70 (min 20X4) μ +... () >0,70 >0,70 (min 20X4) () μ μ μ 1.36 μ, ), ) μ μ >0,70. 8/50 (min 20X4). 8/50 (min 20X4) >0,70 μ μ (min X4,5) >0,70 μ μ (min X4,5) () () μ 1.37 μ μ ) μ ) μ 83

96 μ μ, μ, μ μ μ μ. μ μ / μ μμ μ μ 200 mm μ. S500 s 8/50. μ μ, μ μ. μ μ μ / μ μ μ μ μ μ (FRP) μ μ μ μ. μ 1.38 μ μ μ, [56]. μ μ, μ, μ μ μ (1) μ (2) μ (3) (4) μ (5) μ 1.38 μ μ μ. μ - μ μ, μ μ, μ μ μ μ. 84

97 μ μ [41], μ μ μ, μ μ μ. μ μ μ μ. μ 1.39 μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ 1.39 μ μ μ μ μ μ μ (FRP, μ μ μ. μ μ μ μ, μ μ μ μ. μ μ, μ μ μ [57]. μ, μ μ μ μ, μ, μ μ μ/μ μ μ : k r =0,9 μ k r =0,8 / μ 1.40 μ μ μ. μμ μ μ μ -, [8]. 85

98 S1 f yd S2 f yd S1 f yd f cd S2 f yd μ 1.40 μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ.. μ μ,.. μ μ μ μ μ μ μ. [56] μ (.1.41) μ μ, μ μ (μ μ) μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ μμ μ. μ μ μ μ μ μ μ (. 1.41). μ μ μ (.. ), μ μμ. 86

99 1 4 5 (1) (2) μ (3) (4) μ (5) μ μ b-b μ b b μ 1.41 μ μ, μ μ. (.1.42) μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ, μ. μ, μμ /, μ /. μ μ μ μ μ μ. 1- μ 2-3- μ 4- μ 5- μ μ 1.42, μ μ. 87

100 μ, μ μ, μ ( ) μ. μ μ μ μ μ μ μμ - μ ( μ μ) μ 1.43 μμ μ-, μ μ. μ μ μ (s) μ μ., μ μ. μ μ μ μ μ (s) μ. [31]. (s) μ μ (s ) b. μ μ d., μ μ a. c. μ μ μ 1.43 μ (a) μ. μ (b) μ μ, μ. 88

101 μ (c) μ μ, μ. μ (d) μ μ,, μ μ. μ (s) μ μ μ, μ μ μ. μ μ. μ μ μ, μ, μ. μ μ, μ, μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ, μ μ μ, μ μ μ [2,22,38]. μ μ μ μ. μ : μ μ (.1.44). μ μ. μ μ (.1.44). μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ. μ. μ.. μ μ, μ. μ μ, μ. μ μ μ. 89

102 μ 1.44 () μ () μ μ, μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ,.. μ., μ, μ μ, μ μ μ : ) μ μ, μ μ μ, μ μ μ μ μ μ. ) μ μ, μ μ μ μ μ, μ μ μ. ) μ, μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ. μ, μμ. 90

103 μ μ μ μ μ μ μ. μ 1.45 μ μ [53] μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ, μ, 1.2 [22]. μ μ μ μ μ, μ. 8. ( & ) 7. μ Higashi, Kokusho 1975 Sugano, Fujimura 1980 Higashi 1980 Hayashi 1980 Aoyama 1984, Others 6. μ Sugano, Fujimura μ Sugano, Fujimura 1980 V w V o 0,60-1,00 Vw 6 0,64 Vw 0,62 Vw 0,45 Vw 5 0,29 Vw Higashi (1980, 1984) 2. μ panels Higashi (1980) 0,50 1,00 1,50 ( 10-2 rad) μ 1.45 μ μ 1. μ μ V u /V u,m V u /V u,f K/ K m K/ K f μ/ μ m μ/ μ f μ 0.50~ ~ ~ ~ ~ μ.. μ 0.20~ ~ ~ ~ ~ ~3.80 μ _ μ 0.35~ ~ ~ ~ ~ ~ μ μ 91

104 V u, μ μ, μ μ μ. V u, K μ μ, μ μ. f. m μ ( μ ) μ., μμ μ μ μ : () μ. () μ. () μ μ. () μ. (). () μ μ (μ μ). μ μ. μ, μ, μ μμμ μ μ μ μ. μ, μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μμ μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ, μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ: μ μ μ. μ μ (panels). μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ (. 1.46) [53]. 92

105 μ μ μ 1.46 μ () μ μ () μ μ μ μ μ, μ, μ μ,, μ μ μ μ. μ μ μ μ, μ μ μ μ. μ 1.47,, μ μ μ μ μ. μ μ μ, μ μ μ. μ μ μ,. μ μ μ μ μ μ. μ μ (μ μ) μ μ μ. μ μ. μ μ : μ μ μ μ μ μ. μ μ, μ. μ μ μ μ μ ( μ). μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. 93

106 μ μ μ μ μμ. μ μ μ μ μ, μ. b (1) μ μ (2) μ μ (3) μ (4) μ μ (5) μ (6) μ 4 μ b-b b μ - μ 1.47 μ μ μ μ μ μ μ, μ [45,46,47] μ μμ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ. μ 1.48 [22] μ. μ μ μ μ μ, μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ. 94

107 μ μ μ μ μ μ., μ μ μ, μ μ μ μ μ μ μ. Vm V b V a a b 0.6 Vm 0.5 Vm μ μ μ μ c μ 1.48 μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ, μ μ, μμ μ μ. μ μ μ, μ μ., μ μ 20cm μ μ μ μ, μ ( μμ μ μ ) μ μ. μ μ μ μ 5-7 mm μ μ, μ μ μ. μ μ μ μμ μ. μ μ, μ. μ μ μ.,.. μ 95

108 . μ μ μ μ μ μ μ., μ μ μ μ μ μ μ μ,. μ μ (panels) μ μ (panels) μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ μμ. μ μ μ μ μ (.1.46). μ μ, μ μ., μ μ μ, μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ, μμ μ μ. μ μ, μμ. μ μ μ μ μ μ, μ μ μ μ μ μ μ. μ, μ μ μ μ μ μ. μμ μ μ, - μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μμ μ μ.. μ,. μ μμ μ, μ μ, μ, μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ 96

109 μ μ μ μ (..1.45). μ μ μ μ.. μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ,. μ μ.. μ μ, μ (.1.49) [22]. μ μ μ μ μ 1.49 μ μ μ μ μ, μ (.1.49). μ μ μ, μ (.1.50) [22]. 97

110 μ μ (μ) μ.. μ μ μ μ 1.50 μ μ μ μ μ μ μ : ) μ μ μ. μ 1.49 [22]. ) μ μ μ. μ μ μ μ μ, μ μ μ μ. μ μ. μ μ μ,, [22] μ μ μ μ (.1.50), μ μ. ) μ. μ. μ (-μ μ μ), μ. μ μ μ, μ μ. 98

111 5.5.3 μ μ. μ μ μ μ μ, μ μ μ μ μ μ μ (..1.45). μ μ μ μ μμμ μ / μ. μ μ. μ, μ (.1.51) [31]. μ μ μ μ μ. μ,, μ μ, μ. μ μ, μ. μ μ μ μ, K. μ μ μ μ μ μ. : ) μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ (μ ). ) μ μ, μ. μ μμ μ ( μ). μ μ. 99

Πειραµατική διερεύνηση συµπεριφοράς στοιχείων Ω/Σ µε σπειροειδή οπλισµό

Πειραµατική διερεύνηση συµπεριφοράς στοιχείων Ω/Σ µε σπειροειδή οπλισµό Πειραµατική διερεύνηση συµπεριφοράς στοιχείων Ω/Σ µε σπειροειδή οπλισµό Χ.Γ. Καραγιάννης Καθηγητής. Τοµέας οµικών Κατασκευών Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος ΠΘ. Γ.Μ. Σιρκελής Πολιτικός Μηχανικός, MSc.

Διαβάστε περισσότερα

BRIEF INTRODUCTION TO STRUCTURAL DESIGN WITH EUROCODES

BRIEF INTRODUCTION TO STRUCTURAL DESIGN WITH EUROCODES * 650224 EN 1990 BRIEF INTRODUCTION TO STRUCTURAL DESIGN WITH EUROCODES Shen Jianming Wang Junping Li Mengxiong Department of Civil EngineeringFaculty of Civil Engineering and ArchitectureKunming University

Διαβάστε περισσότερα

mm CECS159. Vol. 36 No. 8 JOURNAL OF BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. Aug

mm CECS159. Vol. 36 No. 8 JOURNAL OF BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. Aug 36 2010 8 8 Vol 36 No 8 JOURNAL OF BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Aug 2010 1 2 1 1 1 1 1 100124 2 100124 3 1 5 1 /5 230 115 77 2 TU 375 A 0254-0037 2010 08-1059 - 10 1-3 20 70-4-5 6 4 1 2 2 2 1 2 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒ ΙΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ MBSN ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒ ΙΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ MBSN ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒ ΙΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ MBSN ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ Νικόλαος Αντωνίου Πολιτικός Μηχανικός Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

MECHANICAL PROPERTIES OF MATERIALS

MECHANICAL PROPERTIES OF MATERIALS MECHANICAL PROPERTIES OF MATERIALS! Simple Tension Test! The Stress-Strain Diagram! Stress-Strain Behavior of Ductile and Brittle Materials! Hooke s Law! Strain Energy! Poisson s Ratio! The Shear Stress-Strain

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Ανακυκλωµένων Τούβλων ως Αδρανών Σκυροδέµατος Use of recycled clay bricks as concrete aggregates

Χρήση Ανακυκλωµένων Τούβλων ως Αδρανών Σκυροδέµατος Use of recycled clay bricks as concrete aggregates Χρήση Ανακυκλωµένων Τούβλων ως Αδρανών Σκυροδέµατος Use of recycled clay bricks as concrete aggregates Σπυράγγελος ΛΥΚΟΥ ΗΣ 1, Θωµάς ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ 2 Λέξεις κλειδιά: Ανακυκλωµένα τούβλα, aνακύκλωση αδρανών,

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικά Συνέδρια Εδαφομηχανική Τεχνολογία Σκυροδέματος Αντισεισμικής Μηχανική τοιχοποιιών Φιλοσοφία & Ιστορία Τεχνολ.

Περιοδικά Συνέδρια Εδαφομηχανική Τεχνολογία Σκυροδέματος Αντισεισμικής Μηχανική τοιχοποιιών Φιλοσοφία & Ιστορία Τεχνολ. Επιστημονική έρευνα και Κανονισμοί Μερικά «απολογιστικά» στοιχεία για το διάστημα 1955-2009 Επιστημονικές Βιβλία ή κεφάλαια περιοχές βιβλίων ββ Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Περιοδικά Συνέδρια Εδαφομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

Τοίχοι Ωπλισμένης Γής: υναμική Ανάλυση Πειράματος Φυγοκεντριστή. Reinforced Soil Retaining Walls: Numerical Analysis of a Centrifuge Test

Τοίχοι Ωπλισμένης Γής: υναμική Ανάλυση Πειράματος Φυγοκεντριστή. Reinforced Soil Retaining Walls: Numerical Analysis of a Centrifuge Test Τοίχοι Ωπλισμένης Γής: υναμική Ανάλυση Πειράματος Φυγοκεντριστή Reinforced Soil Retaining Walls: Numerical Analysis of a Centrifuge Test ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ, Ν. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας, Ε.Μ.Π. ΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Αξιολόγηση Προσοµοιωµάτων Τοιχείων και Πυρήνων Κτηρίων µε τη Μέθοδο των Πεπερασµένων Στοιχείων και Πειραµατικά Αποτελέσµατα

Συγκριτική Αξιολόγηση Προσοµοιωµάτων Τοιχείων και Πυρήνων Κτηρίων µε τη Μέθοδο των Πεπερασµένων Στοιχείων και Πειραµατικά Αποτελέσµατα Συγκριτική Αξιολόγηση Προσοµοιωµάτων Τοιχείων και Πυρήνων Κτηρίων µε τη Μέθοδο των Πεπερασµένων Στοιχείων και Πειραµατικά Αποτελέσµατα Experimental verification of shear wall modeling using finite element

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-13-01 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο Σκυρόδεµα 13 Ενισχύσεις αποκαταστάσεις µε χαλύβδινα

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Α. ΜΠΟΥΡΝΑΣ 1, Αθανάσιος Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 2, Κωνσταντίνος ΖΥΓΟΥΡΗΣ 3, Φώτιος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 3

Διονύσιος Α. ΜΠΟΥΡΝΑΣ 1, Αθανάσιος Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 2, Κωνσταντίνος ΖΥΓΟΥΡΗΣ 3, Φώτιος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 3 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1874 Σύγκριση Μανδυών Ινοπλεγμάτων Ανόργανης Μήτρας με Μανδύες Ινοπλισμένων Πολυμερών για την Αντισεισμική

Διαβάστε περισσότερα

Seismic performance of RC composite shear walls with different steel embedded layout

Seismic performance of RC composite shear walls with different steel embedded layout 34 2014 8 EARTHQUAKE ENGINEERING AND ENGINEERING DYNAMICS Vol. 34 Suppl. Aug. 2014 1000-1301 2014 S0-0478 - 08 DOI 10. 13197 /j. eeev. 2014. S0. 478. jianghj. 073 RC 1 2 2 1 2 3 1. 200092 2. 200092 3.

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ»

«ΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ» «ΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ρ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Σηµαντικά ρήγµατα στη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Κατάσταση. με ή χωρίς ορθή δύναμη

Οριακή Κατάσταση. με ή χωρίς ορθή δύναμη ΤΕΕ Θράκης Κομοτηνή 10.10.2009 Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2 Μέρος 1-1 (EN 1992-1-1) Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη Γιαννόπουλος Πλούταρχος Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χρήστου Παπακωνσταντίνου του Γεωργίου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χρήστου Παπακωνσταντίνου του Γεωργίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Χρήστου Παπακωνσταντίνου του Γεωργίου Ιανουάριος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ Σεπτέμβριος 1995 Μάιος 2000 Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Master

Διαβάστε περισσότερα

George Georgoussis. Heraklion Attikis, 141 21 Athens, GR Tel.: +30 210 2896-776 e-mail: georgousis@aspete.gr, ggeorgo@tee.gr

George Georgoussis. Heraklion Attikis, 141 21 Athens, GR Tel.: +30 210 2896-776 e-mail: georgousis@aspete.gr, ggeorgo@tee.gr George Georgoussis Professor Department of Civil Engineering Educators School of Pedagogical & Technological Education (ASPETE) Heraklion Attikis, 141 21 Athens, GR Tel.: +30 210 2896-776 e-mail: georgousis@aspete.gr,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1.1 Ο ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Η φιλοσοφία των επεμβάσεων και η μεθοδολογία προσέγγισης του αντικειμένου είναι θέματα διαφορετικά από τα αντίστοιχα για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΑΠΟ IΝΕΣ AΝΘΡΑΚΑ (CFRP) ΚAI IΝΕΣ ΧΑΛΥΒΑ (SRP)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΑΠΟ IΝΕΣ AΝΘΡΑΚΑ (CFRP) ΚAI IΝΕΣ ΧΑΛΥΒΑ (SRP) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΑΠΟ IΝΕΣ AΝΘΡΑΚΑ (CFRP) ΚAI IΝΕΣ ΧΑΛΥΒΑ (SRP) Μιτολίδης Γιώργος Πολιτικός Μηχανικός (MSc, DIC), Υπ. Διδάκτορας, Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

MODEL EXPERIMENT STUDY ON THE DIFFERENT REINFORCEMENT EFFECTS OF UN-BONDED ANCHOR CABLE AND FULL-LENGTH BONDED ANCHOR CABLE IN ROCK ENGINEERING

MODEL EXPERIMENT STUDY ON THE DIFFERENT REINFORCEMENT EFFECTS OF UN-BONDED ANCHOR CABLE AND FULL-LENGTH BONDED ANCHOR CABLE IN ROCK ENGINEERING 24 15 Vol.24 No.15 2005 8 Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering Aug. 2005 1 1 2 3 (1. 471023 2. 230026 3. 430070) 2 2 2 2 2 TU 457 A 1000 6915(2005)12 2689 08 MODEL EXPERIMENT STUDY ON THE

Διαβάστε περισσότερα

ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΜΙΚΣΑ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ

ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΜΙΚΣΑ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΜΙΚΣΑ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ Φσηεηλή Κεραγηά Λέθηνξαο, Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, ΑΠΘ Max Obbliger Σερληθόο ύκβνπινο BASF Γεώξγηνο Σζώρνο Οκόηηκνο Καζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, ΑΠΘ Λέξειρ κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

Αντοχή Συνδέσεων Πλάκας-Υποστυλώµατος Υπό Σεισµική Καταπόνηση Strength of Flat Slab-Column Connections in Cyclic Loading

Αντοχή Συνδέσεων Πλάκας-Υποστυλώµατος Υπό Σεισµική Καταπόνηση Strength of Flat Slab-Column Connections in Cyclic Loading Αντοχή Συνδέσεων Πλάκας-Υποστυλώµατος Υπό Σεισµική Καταπόνηση Strength of Flat Slab-Column Connections in Cyclic Loading Ευτυχία ΛΙΟΣΑΤΟΥ 1, Μιχαήλ Ν. ΦΑΡ ΗΣ Λέξεις κλειδιά: Μυκητοειδείς πλάκες, ιάτρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Nonsmooth Computational Mechanics for Heritage Structures

Nonsmooth Computational Mechanics for Heritage Structures Nonsmooth Computational Mechanics for Heritage Structures Ideas for cooperation, Athens, May 2007 Professor Dr. Ing.habil. Georgios E. Stavroulakis Technical University of Crete, Greece gestavr AT dpem.tuc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Μ. Κωτσοβός

Δημήτριος Μ. Κωτσοβός Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτριος Μ. Κωτσοβός ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης : 11/02/1976 Τόπος Γέννησης : Λονδίνο Διεύθυνση : Στουρνάρα 36, Αθήνα, τ.κ. 104 33 Τηλέφωνο: : 210 5222781, 2108325032 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

Εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα ως μέρος του συστήματος δομητικών ενισχύσεων Sika CarboDur

Εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα ως μέρος του συστήματος δομητικών ενισχύσεων Sika CarboDur Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 15/02/2012 Κωδικός: 2012.08.01.010 Sika CarboDur S Εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα ως μέρος του συστήματος δομητικών ενισχύσεων Sika CarboDur Περιγραφή Προϊόντος Τα ελάσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο : KAKAΛΕΤΣΗΣ Όνοµα : ΗΜΗΤΡΙΟΣ Όνοµα πατρός : ΙΩΑΝΝΗΣ Επάγγελµα : Καθηγητής ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Γνωστικό Αντικείµενο: «Σεισµική Συµπεριφορά και Αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Στ. Ι. Πανταζοπούλου, Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ξάνθη 67100 Τόπος και Χρόνος Γέννησης: Μέγαρα 1959

Δρ. Στ. Ι. Πανταζοπούλου, Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ξάνθη 67100 Τόπος και Χρόνος Γέννησης: Μέγαρα 1959 Δρ. Στ. Ι. Πανταζοπούλου, Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ξάνθη 67100 Τόπος και Χρόνος Γέννησης: Μέγαρα 1959 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1984-1987 Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια-Μπέρκλεϋ

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Πειραµατική διερεύνηση τοιχοπληρωµένων πλαισίων Ω/Σ µε κεντρικά ανοίγµατα υπο κυκλική φόρτιση

Πειραµατική διερεύνηση τοιχοπληρωµένων πλαισίων Ω/Σ µε κεντρικά ανοίγµατα υπο κυκλική φόρτιση Πειραµατική διερεύνηση τοιχοπληρωµένων πλαισίων Ω/Σ µε κεντρικά ανοίγµατα υπο κυκλική φόρτιση Χ.Γ. Καραγιάννης ρ Πολ. Μηχ. Καθηγητής. ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης..Ι. Κακαλέτσης Μsc Πολ. Μηχ. Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 1, Στέφανος ΔΡΙΤΣΟΣ 2. Λέξεις κλειδιά: συστολή ξήρανσης, σκυρόδεμα, ενισχύσεις, μανδύες

Ανδρέας ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 1, Στέφανος ΔΡΙΤΣΟΣ 2. Λέξεις κλειδιά: συστολή ξήρανσης, σκυρόδεμα, ενισχύσεις, μανδύες Αριθμητική Διερεύνηση του Φαινομένου της Συστολής Ξήρανσης σε Υποστυλώματα Ενισχυμένα με Μανδύες από Οπλισμένο Σκυρόδεμα Numerical Investigation of the Effect of Concrete Shrinkage in Columns Strengthened

Διαβάστε περισσότερα

2 ~ 8 Hz Hz. Blondet 1 Trombetti 2-4 Symans 5. = - M p. M p. s 2 x p. s 2 x t x t. + C p. sx p. + K p. x p. C p. s 2. x tp x t.

2 ~ 8 Hz Hz. Blondet 1 Trombetti 2-4 Symans 5. = - M p. M p. s 2 x p. s 2 x t x t. + C p. sx p. + K p. x p. C p. s 2. x tp x t. 36 2010 8 8 Vol 36 No 8 JOURNAL OF BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Aug 2010 Ⅰ 100124 TB 534 + 2TP 273 A 0254-0037201008 - 1091-08 20 Hz 2 ~ 8 Hz 1988 Blondet 1 Trombetti 2-4 Symans 5 2 2 1 1 1b 6 M p

Διαβάστε περισσότερα

Εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα για δομητική ενίσχυση ως μέρος του συστήματος Sika CarboDur

Εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα για δομητική ενίσχυση ως μέρος του συστήματος Sika CarboDur Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 27/02/2014 (v1) Κωδικός: 08.01.020 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010206010020000010 Sika CarboDur M Εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα για δομητική ενίσχυση ως μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ»

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» 2014-05-09 Δελτίο Τύπου ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» Τα κείμενα των Ευρωκωδίκων που αναφέρονται στο παρόν Δελτίο Τύπου έχουν τεθεί σε ανοιχτό σχολιασμό για την επισήμανση παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

EXPERIMENTAL AND NUMERICAL STUDY OF A STEEL-TO-COMPOSITE ADHESIVE JOINT UNDER BENDING MOMENTS

EXPERIMENTAL AND NUMERICAL STUDY OF A STEEL-TO-COMPOSITE ADHESIVE JOINT UNDER BENDING MOMENTS NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF NAVAL ARCHITECTURE AND ARINE ENGINEERING SHIPBUILDING TECHNOLOGY LABORATORY EXPERIENTAL AND NUERICAL STUDY OF A STEEL-TO-COPOSITE ADHESIVE JOINT UNDER

Διαβάστε περισσότερα

Τμ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. / Π.Π. Τ.Ε.Ε. / Τμ. Δ.Ε. 21 Ο ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, (ΔΟΜΗΤΙΚΕΣ) ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ και ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Πάτρα, 17 και 18 Φεβρουαρίου 2015

Τμ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. / Π.Π. Τ.Ε.Ε. / Τμ. Δ.Ε. 21 Ο ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, (ΔΟΜΗΤΙΚΕΣ) ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ και ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Πάτρα, 17 και 18 Φεβρουαρίου 2015 Τμ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. / Π.Π. Τ.Ε.Ε. / Τμ. Δ.Ε. 21 Ο ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, (ΔΟΜΗΤΙΚΕΣ) ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ και ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Πάτρα, 17 και 18 Φεβρουαρίου 2015 ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ (ΚΤΗΡΙΩΝ Ω.Σ.) ΚΑΤΑ ΤΟΝ [ΕΚ 8-3 (2005) ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Development of a Seismic Data Analysis System for a Short-term Training for Researchers from Developing Countries

Development of a Seismic Data Analysis System for a Short-term Training for Researchers from Developing Countries No. 2 3+/,**, Technical Research Report, Earthquake Research Institute, University of Tokyo, No. 2, pp.3+/,,**,. * * Development of a Seismic Data Analysis System for a Short-term Training for Researchers

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

NONLINEAR ANALYSIS OF CARBON FIBER SHEET CONFINED CONCRETE COLUMNS

NONLINEAR ANALYSIS OF CARBON FIBER SHEET CONFINED CONCRETE COLUMNS 22 Vol.22 No. 2005 2 ENGINEERING MECHANICS Feb. 2005 000-4750(2005)0-059-05 * ( 00084) (CFS) (M-φ) (P-) CFS 8 CFS P- CFS CFS (CFS) TU38 A NONLINEAR ANALYSIS OF CARBON FIBER SHEET CONFINED CONCRETE COLUMNS

Διαβάστε περισσότερα

! "#" "" $ "%& ' %$(%& % &'(!!")!*!&+ ,! %$( - .$'!"

! #  $ %& ' %$(%& % &'(!!)!*!&+ ,! %$( - .$'! ! "#" "" $ "%& ' %$(%&!"#$ % &'(!!")!*!&+,! %$( -.$'!" /01&$23& &4+ $$ /$ & & / ( #(&4&4!"#$ %40 &'(!"!!&+ 5,! %$( - &$ $$$".$'!" 4(02&$ 4 067 4 $$*&(089 - (0:;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π8/2011 : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π8/2011 : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Υ Σ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Υ Σ Α ΕΤΟΣ / 1 ST YEAR 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ / 1 ST SEMESTER 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ / 2 ND SEMESTER A01YΠ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Ι FUNDAMENTAL PRINCIPLES AND CONCEPTS IN ARCHITECTURE I Α02ΥΠ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Κονίαμα ενός συστατικού για επισκευή και ενίσχυση σε τοιχοποιίες φέρουσες και πληρώσεως EN 998-1 EN 998-2 EN 1504-3. Περιγραφή Προϊόντος

Construction. Κονίαμα ενός συστατικού για επισκευή και ενίσχυση σε τοιχοποιίες φέρουσες και πληρώσεως EN 998-1 EN 998-2 EN 1504-3. Περιγραφή Προϊόντος Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 18/06/2015 (v2) Κωδικός: 08.05.020 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010302040010000080 EN 998-1 EN 998-2 EN 1504-3 13 0546 Κονίαμα ενός συστατικού για επισκευή και ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή των συνηθέστερων εργαστηριακών δοκιµών Βραχοµηχανικής Εδαφοµηχανικής

Συνοπτική περιγραφή των συνηθέστερων εργαστηριακών δοκιµών Βραχοµηχανικής Εδαφοµηχανικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Γεωλογίας Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας & Υδρογεωλογίας 54124 Θεσσαλονίκη, e-mail: christar@geo.auth.gr Συνοπτική περιγραφή των συνηθέστερων εργαστηριακών δοκιµών

Διαβάστε περισσότερα

Mechanical Behaviour of Materials Chapter 5 Plasticity Theory

Mechanical Behaviour of Materials Chapter 5 Plasticity Theory Mechanical Behaviour of Materials Chapter 5 Plasticity Theory Dr.-Ing. 郭瑞昭 Yield criteria Question: For what combinations of loads will the cylinder begin to yield plastically? The criteria for deciding

Διαβάστε περισσότερα

BEHAVIOR OF MASSIVE EARTH RETAINING WALLS UNDER EARTHQUAKE SHAKING Comparisons to EC-8 Provisions

BEHAVIOR OF MASSIVE EARTH RETAINING WALLS UNDER EARTHQUAKE SHAKING Comparisons to EC-8 Provisions UNIVERSITY OF PATRAS DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING Laboratory of Geotechnical Engineering BEHAVIOR OF MASSIVE EARTH RETAINING WALLS UNDER EARTHQUAKE SHAKING Comparisons to EC-8 Provisions Prof. G. Athanasopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προστασία ηλεκτροδίων

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED. ver sion 1.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED. ver sion 1.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED ver sion 1.1 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση.

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. 3. Λίστα Παραμέτρων 3.. Λίστα Παραμέτρων Στην αρχική ρύθμιση, μόνο οι παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών

Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών Ερευνητική ομάδα : Δήμος Τριάντης, Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Κίμων Αναστασιάδης, Καθηγητής Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές προσεγγιστικές σχέσεις για τη διαστασιολόγηση δοκών ενισχυμένων με νέες στρώσεις σκυροδέματος

Αναλυτικές προσεγγιστικές σχέσεις για τη διαστασιολόγηση δοκών ενισχυμένων με νέες στρώσεις σκυροδέματος Αναλυτικές προσεγγιστικές σχέσεις για τη διαστασιολόγηση δοκών ενισχυμένων με νέες στρώσεις σκυροδέματος Ο.Θ. Τσιούλου Πολιτικός Μηχανικός, ΜSc Σ.Η. Δρίτσος Αναπληρωτής Καθηγητής. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΙΜΕΤΡΟΥ ΜΕΣΩ ΠΥΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΟΚΙΜΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΙΜΕΤΡΟΥ ΜΕΣΩ ΠΥΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΟΚΙΜΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΙΜΕΤΡΟΥ ΜΕΣΩ ΠΥΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΟΚΙΜΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κων/νος Γ. Τρέζος, Εργ. Ωπλ. Σκυρ. ΕΜΠ Π. Παπακυριακόπουλος, Επ. Καθ. ΠΘ Χρ. Σπανός, Πολ. Μηχ.

Διαβάστε περισσότερα

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1 Page: 1/8 Range of Application Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σηµείωµα του

Βιογραφικό σηµείωµα του Βιογραφικό σηµείωµα του Κωνσταντίνου Ε. Χαλιορή, Αναπληρωτή Καθηγητή ΠΘ (Οκτώβριος 2014) Ονοµατεπώνυµο: Κωνσταντίνος Χαλιορής Πατρώνυµο: Εµµανουήλ ιπλώµατα: ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΠΘ Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ Μιχαήλ Ν. Φαρδής - Επίτιμος Πρόεδρος Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκυροδέματος (fédération internationale du béton - fib) - Αντιπρόεδρος Επιτροπής CEN/TC250 «Ευρωκώδικες» Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης (CEN)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Υλικών στην Αντισεισμική Προστασία Μνημείων

Ο Ρόλος των Υλικών στην Αντισεισμική Προστασία Μνημείων Ο Ρόλος των Υλικών στην Αντισεισμική Προστασία Μνημείων Αγγελακοπούλου Ελένη, Υ.Δρ.ΕΜΠ Επ. Υπεύθυνη: Καθ. Α. Μοροπούλου Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών, Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων»

Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» Αργυρώ ΗΜΟΥ Η Πολιτικός - Ενεργειακός Μηχ/κός, MsC, PhD Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ (EDITOR) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ (EDITOR) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ Μιχαήλ Ν. Φαρδής Επίτιμος Πρόεδρος, Διεθνής Ομοσπονδία Σκυροδέματος (federation internationale du beton - fib) Καθηγητής και Διευθυντής Εργαστηρίου Κατασκευών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμική μόνωση: λύση ή εξειδικευμένη επιλογή

Σεισμική μόνωση: λύση ή εξειδικευμένη επιλογή ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜOΝΩΣΗ: ΛΥΣΗ Ή ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΥΡΛΕΜΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Περίληψη Η Ελλάδα, όπως είναι παγκοσμίως γνωστό, έχει ένα δυσάρεστο χαρακτηριστικό: την έντονη σεισμικότητα. Αυτό, την καθιστά μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων- Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης ΤΣΙΚΑΣ 1, Στέφανος ΔΡΙΤΣΟΣ 2. Λέξεις κλειδιά: Τοιχοπληρωμένα πλαίσια, Τοιχοπληρώσεις, Ανοίγματα, Προσομοίωση

Παναγιώτης ΤΣΙΚΑΣ 1, Στέφανος ΔΡΙΤΣΟΣ 2. Λέξεις κλειδιά: Τοιχοπληρωμένα πλαίσια, Τοιχοπληρώσεις, Ανοίγματα, Προσομοίωση Διερεύνηση του τρόπου προσομοίωσης τοιχοπληρωμένων πλαισίων με ανοίγματα, σε κατασκευές Ο.Σ. Investigation of the influence of wall partitioned openings in reinforced concrete frame structures Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ασύμμετρων κτιριακών φορέων»

ασύμμετρων κτιριακών φορέων» ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,,.. μ μ μ μ μ μ. μ,,. μ : μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 2003 μ μ. μ μ μ μ, μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ 1 2003 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ :,,, μ,,. μ μ μ μ...... 1, μ, μ. 2 μ μ,,

Διαβάστε περισσότερα

Metal Film Leaded Precision Resistor

Metal Film Leaded Precision Resistor Power ratio(%) MFR Series Features Excellent overall stability Very tight tolerance down to ±0.05% Extremely low TCR down to ±5 PPM/ C High power rating up to 3 Watts Excellent ohmic contact Applications

Διαβάστε περισσότερα

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10 Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE SIDE... 6 Plan

Διαβάστε περισσότερα

Influence of Steel Fibers on the Mechanical Properties of Fiber Reinforced Concrete

Influence of Steel Fibers on the Mechanical Properties of Fiber Reinforced Concrete Επίδραση των Χαλύβδινων Ινών στις Μηχανικές Ιδιότητες του Ινοπλισµένου Σκυροδέµατος Influence of Steel Fibers on the Mechanical Properties of Fiber Reinforced Concrete ήµητρα B. ΣΟΥΛΙΩΤΗ 1, Θεόδωρος E.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση Επαναληπτικής Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια Ελασμάτων/Σιδηρικών για κάλυψη αναγκών ΤΠΚ ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση Επαναληπτικής Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια Ελασμάτων/Σιδηρικών για κάλυψη αναγκών ΤΠΚ ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟY ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 28210 / 82496 Φ. : 900 / 02 / 13 Σ. : 152 Σούδα : 31 Μαΐου 2013 Συνημμένα : Μία Τεχνική Προδιαγραφή ( Φ. 12

Διαβάστε περισσότερα

Εξέταση Αποδοτικότητας Μανδυών Οπλισμένου Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος για την Ενίσχυση Υποστυλωμάτων και Κόμβων από Ο/Σ

Εξέταση Αποδοτικότητας Μανδυών Οπλισμένου Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος για την Ενίσχυση Υποστυλωμάτων και Κόμβων από Ο/Σ Τεχν Χρον Επιστ Έκδ ΤΕΕ, Ι, τεύχ 1-2 2006 Tech Chron Sci J TCG, I, No 1-2 103 Εξέταση Αποδοτικότητας Μανδυών Οπλισμένου Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος για την Ενίσχυση Υποστυλωμάτων και Κόμβων από Ο/Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθιές Θεµελιώσεις Εισαγωγή

Βαθιές Θεµελιώσεις Εισαγωγή Φέρουσα Ικανότητα Απόκριση Πασσαλοθεµελιώσεων Προσδιορισµός Απόκρισης Μεµονωµένου Πασσάλου Γεωτεχνικές Μέθοδοι Εµπειρικές Μέθοδοι (DIN 4014) Μέθοδος t-z Δοκιµαστική Φόρτιση 3-D ανάλυση Αρνητικές Τριβές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (Μάντια) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (Μάντια) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 1/6 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (Μάντια) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Πολιτικός Μηχανικός, MSc.Eng., Ph.D. Στοιχεία επικοινωνίας Διεύθυνση: Δουκίσσης Πλακεντίας 8, Χαλάνδρι, Αττική Τηλ.: 210 6199891 (γραφείο), 697

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΖΑΡΑΡΗΣ 1, Μαρία ΚΑΡΑΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: ιατµητική αστοχία, Τοιχώµατα οπλισµένου σκυροδέµατος

Ιωάννης ΖΑΡΑΡΗΣ 1, Μαρία ΚΑΡΑΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: ιατµητική αστοχία, Τοιχώµατα οπλισµένου σκυροδέµατος Πειράµατα διατµητικής αντοχής πολύ κοντών αντισεισµικών τοιχωµάτων Experimental study on the shear strength of reinforced concrete very short shear walls Ιωάννης ΖΑΡΑΡΗΣ 1, Μαρία ΚΑΡΑΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ 2 Λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application Page: 1/9 Range of Application Page: 2/9 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE... 5 Plan view... 5 THROUGH CAR... 6 Plan view... 6 GENERAL SECTION

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΚΑΟΡΟΦΟΥ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Δ.Π.Θ Ξάνθη, Ελλάς e-mail : mslgroup@civil.duth.

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΚΑΟΡΟΦΟΥ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Δ.Π.Θ Ξάνθη, Ελλάς e-mail : mslgroup@civil.duth. ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΚΑΟΡΟΦΟΥ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Καλλιόπη Δ. Στεφανάκη a, Χρίστος Ν. Κάλφας b, Δημήτριος Θ. Παχούμης c, Άννα Α. Μαρινοπούλου c a Υποψ. Διδ., MSc Πολιτικός Μηχανικός b Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application Page: 1/11 Range of Application Page: 2/11 Index 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION 450KG... 4 TECHNICAL SPECIFICATION 630KG... 5 TECHNICAL SPECIFICATION 1000KG... 6 TECHNICAL SPECIFICATION 1200KG...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Υ Σ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Υ Σ Α ΕΤΟΣ / 1 ST YEAR 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ / 1 ST SEMESTER 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ / 2 ND SEMESTER A01YΠ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Ι FUNDAMENTAL PRINCIPLES AND CONCEPTS IN ARCHITECTURE I Α02ΥΠ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ. Ξενοφών Πειστικός Πολιτικός Μηχανικός Θεσσαλονίκη, Ελλάδα e-mail: peistikos@otenet.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ. Ξενοφών Πειστικός Πολιτικός Μηχανικός Θεσσαλονίκη, Ελλάδα e-mail: peistikos@otenet. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ Ξενοφών Πειστικός Πολιτικός Μηχανικός Θεσσαλονίκη, Ελλάδα e-mail: peistikos@otenet.gr Γιώργος Παπαγεωργόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ναύπλιο, Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Ν. ΚΑΖΙΟΛΑΣ, Dr.-Ing.

Δημήτριος Ν. ΚΑΖΙΟΛΑΣ, Dr.-Ing. Δημήτριος Ν. ΚΑΖΙΟΛΑΣ, Dr.-Ing. Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ελλάδα Διεύθυνση 1 ο χλμ. Δράμας - Μικροχωρίου Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης ΚΛΟΥΒΑΣ 1, Χρήστος ΖΕΡΗΣ 2

Μιχάλης ΚΛΟΥΒΑΣ 1, Χρήστος ΖΕΡΗΣ 2 6ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, -3/0/ 009, Πάφος, Κύπρος Αριθµητική ιερεύνηση της Επιφάνειας Αστοχίας του Σκυροδέµατος Παρουσία Εφελκυστικών Τάσεων A Numerical Investigation of the Failure Surface

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ BAYER

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ BAYER Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10 Page: 2/10 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT LEFT... 5 Plan view... 5 ADJACENT ENTRANCES GUIDE RAILS AT LEFT... 6 Plan view...

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

το προφίλ της γάστρας, η ίσαλος σχεδίασης, η καμπύλη εμβαδών εγκαρσίων τομών και η κατανομή του κέντρου βάρους των εγκαρσίων τομών κατά μήκος του

το προφίλ της γάστρας, η ίσαλος σχεδίασης, η καμπύλη εμβαδών εγκαρσίων τομών και η κατανομή του κέντρου βάρους των εγκαρσίων τομών κατά μήκος του 6.1. Εργασίες προς απόκτηση ακαδημαϊκού τίτλου Τ1. Γρηγορόπουλου, Γ.Ι. (1981), "Παραγωγή, φασματική ανάλυση και κατανομή μεγίστων τυχαίου κυματισμού", διπλωματική εργασία στην Εφαρμοσμένη και Πειραματική

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

μ., μ μ. μ 10% μ μ μ μ μ (SWRO),, KWinana, μ, μ μ 21:. 17% μ : Desalination in Western Australia

μ., μ μ. μ 10% μ μ μ μ μ (SWRO),, KWinana, μ, μ μ 21:. 17% μ : Desalination in Western Australia μ., μ 2012 200. μ. μ μ μ, 10% μ μ,, μ μ μ μ, μ μ,. μ μ (SWRO),, KWinana, μ 21:. 17% μ μ μ. : Desalination in Western Australia μ 2006 μ μ μ 33 μ μ μ. μ μ,. μ μ, μ μ SWRO. μ 22: μ μ Degremont, μ μ μ (SWRO),,

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος ΠΗΛΑΚΟΥΤΑΣ 1, Maurizio GUADAGNINI 2, Kυριάκος ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ 3, Stijn MATTHYS 4

Κύπρος ΠΗΛΑΚΟΥΤΑΣ 1, Maurizio GUADAGNINI 2, Kυριάκος ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ 3, Stijn MATTHYS 4 Σκυρόδεμα Οπλισμένο με Ινοπλισμένα Πολυμερή: Ερευνητικές Δραστηριότητες της fib Concrete reinforced internally with fibre reinforced polymers: research activities of fib Κύπρος ΠΗΛΑΚΟΥΤΑΣ 1, Maurizio GUADAGNINI

Διαβάστε περισσότερα

Metal Film Leaded Precision Resistor

Metal Film Leaded Precision Resistor Features Excellent overall stability Very tight tolerance down to ±0.05% Extremely low TCR down to ±5 PPM/ C High power rating up to 3 Watts Excellent ohmic contact Construction Applications Telecommunication

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Βύρ. Δημάκος. Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Τακτικός Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Δομικών Εργων A.Τ.Ε.Ι Πειραιά

Κωνσταντίνος Βύρ. Δημάκος. Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Τακτικός Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Δομικών Εργων A.Τ.Ε.Ι Πειραιά ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κωνσταντίνος Βύρ. Δημάκος Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Τακτικός Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Δομικών Εργων A.Τ.Ε.Ι Πειραιά ΑΘΗΝΑ Ιούνιος 2010 Κωνσταντίνος Β. Δημάκος Τακτικός Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση

Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση Γκίκας Α. Χαρδούβελης Οικονομικός Σύμβουλος, Eurobank Group Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά PRODEXPO 213 14ο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΔΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΔΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ ttriant@upatras.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΘ Ιούνιος 2016 ιεύθυνση εργασίας Τµ. Πολιτικών Μηχανικών ΠΣ/ ΠΘ, Βασ. Σοφίας 12, Ξάνθη 67-100 Τηλέφωνα Γραφείο 25410

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ/ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ/ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Μιχαήλ Ν. Φαρδής Επίτιμος Πρόεδρος, Διεθνής Ομοσπονδία Σκυροδέματος (federation internationale du beton - fib) Καθηγητής και Διευθυντής Εργαστηρίου Κατασκευών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

Polymer PTC Resettable Fuse: KMC Series

Polymer PTC Resettable Fuse: KMC Series Features 1. RoHS & Halogen-Free (HF) compliant 2. IA size: 0603, 0805, 1206, 1812 3. Hold current ratings from 0.05 to 3A 4. Voltage ratings from 6V computer and electronic applications to 60V 5. Small

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση σκωριών EAFS ως πρόσθετο υλικό για την παραγωγή τσιμέντων τύπου Portland

Αξιοποίηση σκωριών EAFS ως πρόσθετο υλικό για την παραγωγή τσιμέντων τύπου Portland Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη 24-25 Σεπτεμβρίου 2012 Αξιοποίηση σκωριών EAFS ως πρόσθετο υλικό για την παραγωγή τσιμέντων

Διαβάστε περισσότερα

A research on the influence of dummy activity on float in an AOA network and its amendments

A research on the influence of dummy activity on float in an AOA network and its amendments 2008 6 6 :100026788 (2008) 0620106209,, (, 102206) : NP2hard,,..,.,,.,.,. :,,,, : TB11411 : A A research on the influence of dummy activity on float in an AOA network and its amendments WANG Qiang, LI

Διαβάστε περισσότερα