Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1

2

3 &..., 2001

4

5 , μ μ. μ, μ, μ μ μ μ μ μ. μ μ -2000, μ μ μ -2000, μ μ, μ μ, μ. μ, μ μ μ μ μ. μ (μ, μ, ) μ, μ. μ μ μ, μ μ μ μ μ....

6

7 μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μμ μ μ μ μ μ ( ) μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ () () () () μμ μ μ μ I

8 μ μ μ μ (1) (2) (3) μ (4) μ μ μ μ μ (1) (2) μ (3) μ μ μ μ μ μ μ μ μ (1) μ μ (2) μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ-μ μ μ μ μμ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ II

9 μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ - μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ (panels) μ μ μ μ μ III

10 μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μμ μ μ μ μ μ μ μ () μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ IV

11 7.1 μ - μ μ μ (. 1989) μ μ (. 1985) μ (. 1989) μ μ μ μ, μ μ μ μ μ (. 1989) μ μμ μ μ V

12

13 1 μ μ, μ μ, μ μ μ μ μ μ,, μ μ μ μ μ. μ,, μ, μ μ. μ, μ (μ ) μ μ μμ μ, μ μ μ μ, μ μ μ. μ μ μ μ μ μ : μ μ μ μ (μ ), μ μμ μ μ, μ μ μ μ μ μ μ, μ μ μ / μ μ, μ μ, μ μ, μ / μ μ / μμ μ - μ. μ μ, ( - -, μ μ ) μ. μ μ, μ μ, μ μ μ μ μ μ, μ μ, μ μ. μ μ μ () μ μ μμ μ, μ. μ μ μ μ μ μ μ. 2 μ μ. 3 μ μ μ. 1

14 4 μμ μ μ μ μ. 5 6 μμ μ μ μ μ μ μ., μ μ. 7 μ μ μ μ μ μ., μ μ. μ,, μ μ μ. :, μ, -.6.,A , - μ. μ,, -.5., -. 7., μ, -. 6, μ. μ μ μ μ μ μ. 2

15 2-2.1 μ oμ μ, μ μ, μ μ. μ μ μ μ μ μ. μ μ,,,, (repair) : μ μ. (.. μ) μ. μ μ μ μ, μ μ. - (strengthening) : μ μ μ (, μ, μ.) μ μ μ μ (.. μ μ μ). μ, μ. μ μ. - (reconstruction) :,, μ μ. μ μ μ μ μ.,,. - (restoration) : μμ μ. μ μ μμ μ μ μ μ. - (rehabilitation) : μ μ μ. μ. - (preservation) : μ μ. - (conservation) : μ. μ,, μ μ. - μ (intervention) :. 3

16

17 μ μ μ, μ, μ, [4]. μ μ, μ [4] (. μ 1,2) : VC V V C D V R V C V D.1 V R,V C,V D μ V 100 % VC V V C D (%) V D V C V R V C V D V R μ V.2μ μ V C /V R,V D /V C, μ μ μ μ [13,14] R C1 =V C /V R (1) μ μ μ μ μ [11,13] R C2 =V D /V C (2) 5

18 H μ,,. μ, μ R/h μ μ, μ. : V R V C V D = μ μ = μ μ = μ μ μ μ μ μ., μ, μ μ, μ μ, μ μ μμ μ. μ μ μ., μ μ :. μ μ.. μ μ, μ, μ, μ μ μ μ μ μ μ (.3) [4,10]: : μ μ μ (.. μ μ, μ μ ). : μ μ μ (.. ). :, μ μ μ μ (.. μ μ). V:, μ μ μ (.. μ μ μ μ μ). V:μ, μ μ μ. μ μ [3],, μ μ,..,,, μ μ, μ μ μ μ.. 6

19 V V T : μ Vc. Vc. u. u. T :, μ μ μ μ Vc.. Vc u. u..3. μ V V T : μ. Vc Vc. u. u. T V :, μ μ Vc. Vc. u.. u 7

20 3.2 μ μμ μ : μ μ ( - ) μ. μ μ. μ. μ μ μ μ. μ μ, μ μ. μ μ μ μ μ, μ ( ). μ μ μ., μ μ μ (.. μ μ μ, μ μ). μ μ μ μ μ. μ : 1. μ μ μ, μ μ - (.. ). 2 μ μ. μ μ. μ μ μ. μ μ μ μ. μ., μ μ μ, μ μ (, μ μ μ μ μ μ, μ μ μ ). 3, μ μ μ. μ μ μ, μμ μ. 8

21 4,. ( μ μ ). μ μ μ μ μ μ μ,,. μ μ μ μ. μ μ μ μ, μ,,,., ( ) : S = S( S ) R( R : ) = R d k f k m d : S d : μ μ S k : μ 5% 50 f : μ R d : μ μ μ R k : μ μ 95 % ( μ μ 5% μ) m : μ μ, μ μ : 1 Sd = SdS( Sk f ) R( R : ) = R Rd k m d : Sd : μ μ μ μμ Rd : μ μ μ μμ μ μ f, m μ μ :,, f μμ, μ μ, μ μ μ μ f. μ μμ f μ μ μ, μ μ μ. 9

22 μ, μ f μ μ μ. μ, μ μ μ, μ μ μ m, μ μ μ μ μ μ ( ). μ μ μ μ μ m. μ μμ μ μ μ μ. μ μ μ: μ μ μ μ μ μ μ μ μ, μ μ μ μ., μ. μ,, μ μ μ : μ μ μ μ, μ μ μ. μ μ μ, μ. μ μ μ. μ [3] μ μ μ m. μ μ μ μ, μ μ. μμ [3,11]: μμ μ. μ μ μ. μ μ μ... μ.. 10

23 ,, μ μ μ, μ μμ μ μ μ, μμ μ [12]. μ μ μ μ, μ μ., μ μμ : μ μ μ. μ μ,, μ μ μ (..,.). μ, μ. μ μ μ μ : R u,rep μ K rep μ E u,rep. μ μ μ μ μ (R u,monol,k monol, E u,monol ). μ μ μ μ μ μ., μ «μ μ» [3]μ μ, : R = R R u, rep u, monol K = K K rep monol = E E E u, rep u, monol μ μ μ μ [12] μ μ μ., μ μ μ μ μ. μ μ μ. «μ μ» μ μ μ. μ μ 11

24 , μ. 3.3 μ μ μ : 1 μ,, μ, μ (,, )., (.. μ ), μ μ μ. 2 μ μ : 2.1. μμ(), μ() μ μ, μ μ μ, ( ). μ μ μ - μ μ - μ μ, μ μ,. μ, μμμ μ μ μ ( ) μ μ μ μ,. μ μ μ μ, μ μ μ μ. μ μ μμ μ,. 2.2 / μ μ, μ μ ( / μ) μ 12

25 (, ) μ. μ μ: - μ ( μ) - -. μ μ (,, μ ), μ μ μ, μ μ - μ. μ μ ( μ) μμ μ μ μ μ ( )., ( ) μ, μ, μ μ, μ / μ, μ,, μ, μ,. μ μ. (.. μ ). μ μ μ μ, μ. 2.3 μ μ, μ μ,,, : μ μ : - μ, - μ, μ, - μ μ - μ μ - μ μ -, μμ (μ μ - μμ, ). μ: - μ - μ μ

26 μ μ μ (6) μ μ - μ μμ μ (μ,, ). μ.., μ, μ μ μ μ. ( ). ( - ), (3) μ μ μ μ (f y ) (f t ), (f t /f y ), μ. μ μ μ- μ, μ ( μ ) μ. μ μ μ. μ μ μ μ, μ ( μ ). -, μ μ μ : μ μ. μ (, - μ,, μ), μ μ μ μ μ : μ μ μ μ μ μ, ( ) μ, μ, μ μ, μ / μ, μ,, μ, μ. 14

27 μ μ μ (, ) μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ. 3 - μ 1 2, μ μ μ S R μ μ- ( S K R K, ) μ μ μ q, μ. μ μ : μ μ μ μ μ (, μ ) μ μ μ μ μ μ μμμ μ, μ μ μ μ. μ μ μ : μ μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ. μ μ μ μ,, μ. μ μ μ μ μ. 15

28 4 μ - μ 1,2,3 μ μ : μ μ μ μ μ, μ μ -. μ μμ μ (.. μ ) μ μ μ μμ μ. 5 μ μ μ : μ μ μ μ μ () μ μ μ μ μ μ μ μ (q). μ μ μ μ μ. μ 1,50 2,00 μ : - μ μμ μ, μ - μ (μ μ) μ μ μ μ μ... - μ μ μ μμ μ μ μ - μ μ μ μ μ μ - μμ μ μ μ - μμ μ μ μ μ - μ - μ - ( μ μ). - μ μ μ μ μ. - μ μ -. 16

29 6 μ μ μ μ. μ μ μ: μ /, μ μ μ μ. μ μ μ /. μ μ μ. μ. μ μ: μ μ μ ( ) μ μ. μ μ μ μ 5( μ). μμ μ μ μ μ μ. μ μ. μ μ. μ. / μ μ, μ μ μ μ μ μ μ, μ μ μ. μ μ: μ μ μ. μ μ / μ, μ μ μ ( ) μ μ. μμ μ μ / μ μ μ μ,,, μ μμ μ μ 4 μ μ () μ Rd. 17

30 / μ μ μ. μ, μ μ μ. 7 μ μ μ: / / μ μ μ μ μ : - μ μ μ - μ μ μ. μ : μ μ 8 μ 8.1 μ μ μ μ μ. μ. μ μ. μ μ μ μ. -(-) μ. μ : μ. μ μ μ μ μ μ -. μ μ μ., μ. μ μ μ μ. 18

31 8.2 μ., μ,,. μ: μ μ (, ) μ (,, ) μ μ μ μ μ. μ, μ μ,. μ μ μ, μ. μ μ (μμ, μμ, μ/μ/μ ). μ,. μ «μμ» μ μ μ μ, μ μ. μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ μ.. μ, μ μ. 19

32 8.2.4 μ.. μ μμ μ μμ ( μ μ μ μ μ ) μ / μ μ... μ -μ μ μ μ (μμ ). μ. μ μ., μ μ μ, μ μμ μ. μ μ. μ. 9 μ μ μ /,, μ. μ μ μ μ /, μ: μ ( ) μ. μ ( μ μ ). 20

33 CEB Fastenings to concrete and masonry structures, State of the Art Report, Thomas Telford, London CEB Bulletin 233 Design of fastenings in concrete, Design Guide-Parts 1 to 3, Thomas Telford, London CEN: Draft prenv Eurocode 8, Design provisions for earthquake resistance of structures. Part 1-4: General rules - Strengthening and repair of buildings. 4 UNIDO / UNDP Post - Earthquake Damage Evaluation and Strength Assessment of Buildings Under Seismic Conditions, Volume 4, Vienna , μ..., - μ μ, , ,.., μ μ, μ μ μ (...), // , ///14/ , μ μ μ 9..,., " μ"......, Fema , NEHRP Guidelines for the Seismic Pehabilitation of Buildings. Issued by FEMA Washington D.C , " μ μ", "μ ",...,, Penelis,G.,Kappos,A.,(1996).Earthqake Resistant Concrete Structures.Chapman ahd Hall, London. 13 A.T.C.-3-06, Tentative Provisions for the Development of Seismic Regulations for Buildings, Chap.13 N.B.S. Spesial Publication 510, Washington D.C UNDP/UNIDO pr. Rer/79/015, Post - Earthquake Damage Evaluation and Strength Assessment of Buildings under Seismic Conditions, Volume 4, Chap.3,Vienna , μ,. "μ ",...,,

34

35 μ μ μ μ μ μ μ μ. μ, μ μ., μμ μ μ, μ μ μ, ( ).,, μ μ μ μμ μ μ μμ μ. μ ) () μ μ μ, μ μμ μ, ) μ ( μ) μ.,,,, μ μ μ, μ μ μ μ. μ, μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ (), μ μ μ μ, μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 0,01mm 0,02 mm, μ μ μ 0,50 mm. μ μ μ μ: ) 0,25f ctk, μ, μμ (.., μ μ μ μ) ) 0,75f ctk, μ (μ μμ,,.) ) 1,00f ctk, μ μ μ ( ) μ μ μ (.. ),, f ctk μ (5%) μ. 23

36 ,, μ μ μ μ μ, μ μ μ, μ μ., μ μ. ( μ ), μ μ μ., μ μμ μ μ μ μ μ μ μ (), s,,, 0,,. μ μ, u, μ,, μ : u = μ0 (1), μ,. μ μ μ μ. μ μ μ 0., μ μ μ, μ μ μ. μμ, fud, μ μ, μ μ : μ, μ fud =04, cd (2), cd μ μ fd μ () 0,4 μ cd () μ ( ). μ μ, 0,4, μ μ 0,60. 0,15 cd μ μ (2) μ: s fu =015, cd [mm, MPa] (3) μμ μ μ, μ s f 0 s fu. μ μ s f 24

37 μ μ s f, μ μ μ μ μ ( (2)). μμ, μ, μ μ μ : fud, n = fud ( 1 n 1 ) (4) fud,n μ μ n fud μ (μ (2)) =0,15 () μ μ μ μ ( μ 4.1.3): fud =04fcd 2 13 /, cd (5) ( ), f cd : μ μ μ. μ μ, 0,4 0,65. μ μ (5) μ μ 2mm. μ ( ) μ μ μ, μ μ (μ μ) μ μ: μ 0 μ 0,1mm μ μ 0 μ 50% μ ( (5)), μ μ μ μμ. μ 0,1mm μ 2mm, μ μ μ : f 4 f 3 05, = 03, s003,, [ sinmm] (6) fud fud μ μ μ μ,. μμ μ μ n μ μ s cd : fn ( s) = f ( s) ( n ) su 1 1 0, : fcd s: μ μ μ f1 (s): μ μ s s u =2,0 mm 25 fud 0,5 fud fd 0 0,1 2,0 s(mm) 13 / 0,4(f 2 1/3 ) cd cd (7)

38 4.1.5 μ, μ μ - μ - μ μ μ. μ, μμ (μ μ ) μ- -. μμ μ μ. () μ () μ μ, μ, f sy, μ μ μ : ( f ) R = μ sy + 0 u, m (8), μ: =f sy + 0 : μ 0 : u,m : μ μ μ μ μ μ ( μ 4.1.3), μ μ μ., μ μ : ( f f ) fud = 04 cd 2 13 /, [ cd + yd ] μ μ μ μ, μ, μ μ μ μ. μ, μ μ μ μ ( μ μ m =1,50) μ μ μ, μ, μ, μ μ μ μ ( μ μ 1,50)., μ μ, μ μ. (9) 26

39 μ μ μ μ μ μ μ μ, μ. μ μ μ μ μ μ, μ μ μ--μ μ μ. μ, μ, μ μ μ μ μ. μ, μ μ μ μ, μ μ--μ μ μ μ μ., μ μ μμ ( 4.1.4), μ μμ μμ ( 4.1.5), μ μ 1:3 ( ). μ μ, μ. μ μ, μ μμ μ, μ μ. 4.2 μ μ μ μ μ μ μ μ, μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ-., μ μ μ μ μ μ μ μ μ (= s f yk, s μ μ f yk μ )., μ μ: () μ μ μ, μ. μ μ : fyk la = t f s (10) ctk c, f ctk μ μ, c μ (=1,50) t s μ. () μ μ ( s f yk ) μ μ μ μ (. 4.3). 27

40 () μ μ μ μ μ, μ μ μ μ μ (μ L), μ μ μ μ, μ μ μ.,, (i) μ μ μ, μ μ μ, (ii) μ μ μ (iii) μμ μ μ, () μ, μ (10) () μ μ ( s f yk ) μ μ, μ. 4.3 μ μ μ, μ (, ) μ μ / μ μ μ μ μ μ., μ μ (μ, μ μ ), μ μ (, μ )., μ μ μ μ μ, μμ μ μ ( μ, μ μ ) μ μ 1 ( μ ). μ μ, μ μ μ μ μ μ μ μμ μ () μ μ μ μ μ (11), μ μ μ μ. () - μ μμ, μ μ μμ μ, μ μ, ( ): 1, μ μμ μ. 28

41 (i), μ d b, μ μ, μμ μ : : =8d b =5d b : =3d b (ii) μ μ, μμ μ, μ μ μ μ, μ μ μ., μ (i). () μ μ μ μ, F ud, μ μ μ μ μ d b, μ : Af 2 s yd Fud = d 2 130, b 1+ ( 13, ) 13. fcd fyd (11) 3, =3 e fcd d b fyd s : μ f cd : μ μ μ f yd : μ μ e: μ μ μ, -- μ, : A f 2 s yd Fud = 130, db fcd fyd (12) 3 μ, μ μμ, : A f 2 s yd Fud = db fcd fyd (13) 3 () μμ μ μ, μ μ μ. μ μ μ. μ μ μ, μ μ μ μ, : A f 2 s yd Fud = d 2 b + ( ) 2 130, 1 13, 13. fcd fyd ( 1 ) (14) 3, = s /f yd s. μ μ μ, Asfyd Fud = d 2 b fcd fyd ( 1 2 ) (15) 3 29

42 4.3.2 μ μ μ μ μ μ μ μ / μ (.. μ μ μ μ μ μ, μ μ μ μ μ μ μ μ μ, μ μ μ,.)., μ μ μ. μμ μ μ μ μ μ μ μ μ μ, μ μ. μ μ μ, μ μμ μ, μ, μ μ (,.[1]): (i) μ (ii) μ, (iii) μ μ, μ μ μ, μ,., μ. μ μ μ μμ..,, μ μ μ μ, μ μ μ : (i) μ, μμμ ( μ μ ) (ii) μμμ μ, μ μ μ μ. (iii), μ., μ μ [2].,. μ, μ μ. μ, μ. μ μ, μ μ CEB μ μ μ., μ μ, μ μ μ. μ μ 30

43 μ μ μ, μ μ μ μ μ μ μ μ- μ : μ (μ μ ), 4 μ, μ μ., : N N (16) Sd Rd 1 μ μ,, : Af syk NRd, s = (17) s, s : μ μ. μ μ, (17) μ μ f yk : μ. μ, μ., μ μ μ 80%. s : μ (=1,20) 2 μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ, c, μ: c = 1 2 (18) 1 : μ μ (=1,80) 2 : μ μ μ (=1,0, 1,2 1,4,, μ μ ) 3 μ (μ μ ) μ μ μ : 0 N Rd, cucr,n N Rd, c = (19) c 31

44 0 N Rd, c μ, μ μμ μ: 0 05, 05, N = k f h (20) Rk, c 1 ck ef [k 1 =7,5 { 0,5 /mm 0,5 }, f ck : μ, h ef : μ, μμ ] ucr, μ μ μ μμ μ μ: ucr, =1,0 μμ μ ucr, =1,4 μ μ c μ μ (. (18)). 4 μ, μμ μ μ., μ : () μ, μ, μ μ, μ,. () μ μ,. μ μ μμ μ μ μ μ μ μ- μ μ : 1 2 μ 3 μ ( μ μ), μ μ., : V V (21) Sd Rd 1 μ μ : kaf syk VRd, s = 2 s k 2 =0,60 s : μμ μ f yk : μ (22) 32

45 s: μ, μ μ: fyk s =1,20 fyk 800MPa 0, 80 (23 ) f uk fyk s =1,50 fyk > 800MPa > 0, 80 (23) fuk 2 μ μ μ μ μ, () () μ () μ μ μ : V Rd, c = V 0 Rk, c c ucr,v 0,2 0 l f, VRk,c k2d 0,5 0,5 15 = nom f c d ck 1 (25) nom k 2 =0,5 [ 0,5 /mm] d nom : μ l f : μ μ (μ μ μ 8d nom ) f ck : μ c 1 : μ ( μ) ucr,v =1,0 μ μμ μ, μ c : μ μ (= 1 2 =1,80) 3 μ μ μ, μ μ. μ μ μ μ : k NRk, c VRd, cp = 3 (26) c, k 3 =1,0 h ef <60mm 2,0 h ef 60mm Rk,c : μ, μ c : μ μ μ μ μ μ μ μ μ, μ. μ μ μ 2 (24) 2 μ, μ μ μ μ. 33

46 μ μ μ, μ, μ (22) (24) μ μ μ 3 : μ : =0,80 μ : =0, μ μ μ μ,., : NSd N Rd VSd VRd 1 1 (27) NSd VSd + N Rd 120, VRd (27) μ μ Rd , μ μ V Rd μ μ μ, μ μ ( ) μ μ μ. μ μ μ. μ μ, μ μ μ. (1) μ μ μ μ : (1) (2) μ (3) μ μ. μ, μ. (1) μ μ 4, μ μ μ μ : Nyd = Asfyd (28) 3 μ μ μ, μ. 4 μ μ μ, μ μμ. 34

47 , s f yd : μ μ. (2) μ μ μ μ, μ, μ : Nbd = fbkledb/ b (29), f bk : μ μ ( ) l e : μ μ μ d b b : μ (=1,50) μ μ, μ μ., μ μ μ μ μ. (3) μ μ. μ μ μ μ, μ μ μ μ μ μ μ : Ncd = 45, le fck/ c (30) f ck : μ μ μ, : μ, c : μ μ (=1,50). (2) μ μ μ μ μ μ, μ μ 4.3.1,. 4.4 μ μ μ μ μ μ μ, μ μμ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ, μ, : () μ μ, () μ 35

48 () μ. μ. μ μ μ, μ μ. μ,, 15 μ. μ, μ μ μ μ 5 μ. μ μ μ., μ μ μ μ μ μ μ μ μ (μ 10), μμ μ μ. μ μ μ μ μ μ 5. μ, μ μ, μ. μ μ, μ μ μ μ μ μ μ μμ (μ. μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ, μ μ μ μ CEB Fastenings to concrete and masonry structures, State of the Art Report, Thomas Telford, London CEB Bulletin 233 Design of fastenings in concrete, Design Guide-Parts 1 to 3, Thomas Telford, London CEN: Draft prenv Eurocode 8, Design Provisions for earthquake resistance of structures. Part 1-4: Strengthening and repair of buildings, Brussels 36

49 5 5.1 μ, μ, μ μ -μ μ. μ μ μμ μμ. M, μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μμ μ. μ 1.1 μ -μ μ 1.2 μ μ μ, μ μ [22] [24]. μ μ μ. μ, μ, / μ μ μ [2,27]. μ, μ, μ, μ. μ μ [9]: μ μ, μ. μ μ,, μ μ. μ μμ μ μ 1-2 mm, μ μ μ μ μ, μ μ.. μ,, μ,... μ μ μ μμμ μ μ μ μ 0.5 mm, μ μ. μ C μ μ μ, μ μ. μ μ (.1.1, 1.1) [8] μ C. μ D μ, μ μ,, μ. μ μ 37

50 ( ) μ. μ (.1.1) [8] μ D. μ μ. μ μ μ μ μ μ 1.2 μ μ μ μ, μ μ. μ μ μ D, μ μ μ, μ. () () () μ () () () μ μ μ 1.1. μ () () () μ μ 38

51 1-2 mm μ 0.5 mm h =0 μ h μ μ μ C h μ μ D μ 1.2 μ μ μ 39

52 5.2 -O μ μ R res μ K res μ, μ μ R o, μ r R r k μ μ μ μ. : r R =R res /R o r k =K res /K o μ μ r R μ μ, μ μ, 1.1 [24]. μ μ μ r k : r k = 0.8 r R μ μ μ [24] (.1.1) μ μ μ μ R res μ K res. μ C D 0,95 0,75 0,45 0,15 0,85 0,65 0,35 0, μ μ μ r R μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ (r g ) μ μ μ (r R ). [24] : r g = n i= 1 ( V Ro, i. rr, i ) / n i= 1 V Ro, i : i. r R μ μ (.1.1). V Ro μ μ μ μ. V Ro μ V Rd3 (=V wd +V cd ) μ μ, μ V Ro μ μ., μ μ μ μ, μ μ r f : r f = rg K R / 1 : K R μ [23]. μ K R =1,0 μ- K R =0,8 40

53 1 μ μ [7]. μ μ [24]: μ r f /0,80. 0,80 >r f /0,50 μ. 0,50 >r f. 5.3 μ/μ oμ μ μ. oμ μ μ μ. μ,, μ. μ μμ, μ μ,. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ, μ μμ (k) μ μ : μ: μ μ k k = μ : μ k r = r μ μ, μ μ,v, N. μ μ μ : k k 1,0 k r 1,0 μ, : k k k r μ μμ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ/μ μ μ. μ μ, μ μ μ. 41

54 M μ μ. μ μ μ. μ μ μμ μ. μ μ μ μ/μ μ, μ μ. μ μ μ [22,24] μ. μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ, μ μ, μ : k k =k r = 1,0 : ) μ. ) (μ μ, μ). ). μ μ μ μ. μ μ μ μ μμ, μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ. μ, μ μ () (). μ μ μ μ,, μ μ μ μ μ μ μ, μ μ μ μ μμ μ μ 42

55 μ. μ μ, μ μ. μ, μ μ μ. μ μ μ, μ μ μμ μ, μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ: k k =k r = 1, μ μ μ μ μ, μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ. μ 1.3 [56], μ, μ μ μ. μ : μ μ μ μ μ, μ. μ. μ μμ μ. μμ μ.. μμ. μ μ. μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ,, μ 1.3 μ μμ μ μ μ. μ μ ( μ μ ). μ μ μ, μ. 43

56 μ 2. μμ μ 3. μ 4. μ μ 5. μ μ μ 2. μμ μ 3. μ 4. μ μ 5. μ μ 10. μ 1.3 μ, μ μ μ 1.4 [56] μμ μ μ μ. μ μ,, μ. μ μ μ μ μμ. μ μ μ. μ μ μ μμ. 44

57 μ 2. μ μ 5. μ μ - μ 1.4 μ μ μ μ μ μ μ μ μ [17], μ μ μ : 1 As, tot ( 1,3 f ctm Ac 0, 7 N d ) f yk A 0, 0025 s, tot A c :. As, tot μ μ μ c μ μ μ d () μ μ f ctm μ μ μ μ, μ μ μ, μ μ μ. μ μ μ μ μ. 45

58 μ μ μ. μ μ μ μ μ μ, μ. μ μ μ μ μ μ : () μ μ. () μ μ. () μ μ μ 30%. () μ μ. μ μμ μ, μ μ. μ μ μ : μ μ μ 1-2 mm (.1.5) μ μ (FRP s ). μ μ μ (FRP s ) μ μ μ [40]. μ 1.5 μ μ μ μ (.1.6) μ μ μ μ μ (FRP s ). 46

59 50 mm L20X20X4 L20X20X4 μ 8/ 50 mm μ 1.6 μ μ μ μ μ μ (FRP), μ. μ, μ μ FRP s. μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ μ-μ μ (.1.7). μ μ μ μ ( 1.7). h μ () d h:d < 3 μ 1.7 μ μ μ () () () 47

60 μ μ μ μ μ (.1.7) (.1.8) [27,28]. μ. h h d () d () μ μ 1.8 μ μ μ μ. μ μ μ μ (FRP s ). μ μ μ, μ μ. μ, μ ( ). μ μ, μ. μ, μ μ. μ, μ μ μ (-μ) μ μ μ μ. μ μ. μ μ μ μ μ 30 mm. μ μ ( ) μ. μ, μ μ μ μ. 48

61 μ μ μ. μ μ, μ μ μ μ ( μ ) (.1.8). μ μ μ μ C, μ μ. μ μ μ 1.9. μ μ μ μ μ μ 1.9 μ μ μ μ μ μ, μ μ μ-μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ (h/d 3) μ (.1.8). μ, μ μ μ μμ μ. μ μ μ μ μ μ, μ μ (.1.10). μ μ μ μ, by pass μ. 49

62 μ 1.10 μ μ μ μ μ μ μ μ, μ μ μ μ : () μ mm () μ μ 25X4 mm μ μ 10 μ μ. () μ μ μ μ μ 150 mm. 100 mm. (), μ μμ μ μ. () μ ( μ). μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ 400 mm μ μ 418. μ μ μ μ 300 mm μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ, μ μ. μ μ μ. μμ - 50

63 μ μ μ μ μ μ μ. μ 1.11 μ μ μ μ. c f * c μ f c 0,85f c 0 co cu * co * cu μ 1.11 μ μ μ μ μμ μ μ μ μ, μμ μμ [26], μ μ μ. f * c = f c * co = 2 co * cu = 0,0035+0,1 wd : f * c,f c μ μ. * co, co μ μμ * - * - ( co =0,002). * cu, cu μ μ μ μ. =min(1+2,5 wd, 1,125+1,25 wd ) = s. n. μ [19]. μ : () μ μ s μ μ μ μ. μ μ s = 0,9. () μ μ μ μ μ μ n μ μ μ μ μ μ = s. n =1,0. wd μ μ. μ μ μ, wd μ f fd,c (. μ f fd,c ). μ μ μ μμ [15]: μ: 51

64 * * 0,7 * f c f o f c = f c + 6 f r (MPa) cu = E2 : t f f r = 2 f fd, c D f o = 0,872 f c + 0,371 f r + 6,258 (MPa) t 0,2 f E2 = 245,61. f c + 1, 344 E f D (MPa) f r μ μ μ μ. t f μ. D μ μ μ. f μ μ. f fd, c μ μ μ, μ μ μμ μ. μ μ μ (. μ μ), μ μ. μ μ b h μ μ : 2 2 b h D = + 2h 2b ( ) 50%. : t f t f f r = 2 a f fd, c = f fd, c D D μ μ. μ μ μ μ μ, μ μ μ μ, μ μ μ μ (μ 1 /r) μ μ ( [24], μ [3]. μ : μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ : μ: * f c * cu 52

65 Vwf, d = t f E f fu D cot / f 2 μ μ V 2 t E b cot / wf, d = f f fu f : b μ μ μ. μ μ μμ μ.( =30 0 ). f μ, μμ μμ μ. μ μ 2,5. μ μ μ μ fu / f = 0,005 - μ / = 0,01. fu f 2, μ μ, μ μ. μ μ μ, μ., μ μ μ. μ μ [24], μ μ μ μ μ. μμ μ μ μ: k r =k k =1.0 μ μ μ μ ( s) μ μ 50% μ μ μ μ : s =1,5 s = 1,72. μ ( μ μ μ ), μ, μ. μμ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ, μ μ [34,35,36,37]. μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ (.1.12) μ μ μ ( μ.1.13) μ μμ ( μ). 53

66 (1) μ (2) (3) (4) (5) μ (6) (7) (8) (9) μ 5 9 μ μ μ - μ 1.12 μ μ (1) μ (2) μ (3) μ μ (4) μ 1.13 μ, μ μ μ μ μ μμ μ μμ. 54

67 μ μ μ () μ μ μ μ μ (d 80 mm). μ μ. μ μ., μ μ. μ μ. () μ μ. μ μ, μ, μ μ μ (d 100 mm). μμ ( ). () μμ μμ μ μ μ, μ μ. μ, μ μ μ μ. () μ μμ. μ μμ μ μ. μ μ. μμ μ μ μ. μ μ : μ. μ μ μ μ (.. μ μ). μ μ μ ( ). μ μ. μ μ μ 6mmμ μ μ (.. μ μ μ μ), μ μμ, μ μ μ. μ μ, μ μ. μ μ μ μ ( ). μ μ μ, μ μμ μ μ. μ μ μ μ (.1.14) [4]. μ 1.14 μ 55

68 [8] μ μ. μ μ μ, μ 12/100 mm, μ μ μ μ. μ μ μ (.. 4 ) μ μ μ μ. μ, μ μ μ (. μ). μ μ ( ). μμ μ (),.. μ μ. μ 6 μ. ( ) μμ. μ μ μ μ μ μ μ [18]. μ μ μ, μ. 2 () (1) μ (2) μ (3) μ μ (4) (5) μ μ μ 1 () h/ (1) 12/10 (2) μ μ (3) μ (4) μ (5) μ (6) μ μ h/2 5 μ 1.14 μ μ 56

69 μ μ μ, μ (.. μ μ μ μ μ), μ μ μ. μ μ mm μ μ μ. μ μ μ μ.. μ μ μ, μ. μ 1.15 μ μ μ [20]. μ μ. μ, μ. μ μ μ μ (.1.16), μ μ μ μ,. μ μ μ. μ (.. L mm) μ. μ (.. L 50X10X5 mm) μ μ μ. μ 1.15 μ 57

70 μ - 1. μ 2. μ μ 1.16 μ μ 1.17 [56] μ μ. μ μ μ μ - 4 μ - 5 C C (1) μ (2) (3) μ (4) μ (5) μ (6) (7) 3 5 μ C-C 4 μ 1.17 μ μ μ 58

71 μ μ μ μ μ μ, μμ μμ μ μ - μ. μ μ [10,11,12,20] μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ. μ μ μ 1.18 [10] μ : μ μ μ μ 1: μ μ μμ. μ 2: μ μ μ μ. μ 3 : μ μ μ. μ 4: μ μ μ. μ 5: μ μ μ. μ 6: μ μ μμ. μ μ μ 1,2 6 μ [2,10], 3,4 5 μ μ μ μμ μ. 59

72 f, μ μ μ μμ,, μ μ : max N f =8μ f 2t tu o : μ - μ. f 2t μ μ. u o μ μ max f. : u μ/μ μ μ μ r μ μ μ μ u o (.1.19) μ N u -N r μ μμ, μ : Nu N r uo = 8μ f t 2t sw sw sw sw uo 8/75 sw sw sw sw uo t μ 1.19 μ 60

73 [24], μ μ μ μ, μ μ μ (). μ ( μ μ) μ μ. ( s ) μ μ μ μ : As. Es s = scr 2 hs : A μ μ. S s ( ). 2. h s μ μ 45 (.1.20). s cr μ μ μ μ 0,15 mm. μ u o μ (n ) μ μ μ. As N = u N r na 14 [kn, mm] hs (24), : A s N = u Nr na [kn, mm] hs hs 5 2hs 10 5 μ 1.20 μ 61

74 μ μ u o (.1.19) μ μ μ μ [10,12]. : A t. f sw 2t f sw A sw ywd μ μ asw f ywd f 2t μ f 2t =f ctk0,95 8/75 mm μ μ [1,10]. - μ μ μ μ (μ ). μ μ μ. μ [2,3]. μ μ μμ ( μ) [24] : k r =0,80 k k =0,70 : ) μ, μ. ) μ. ) μ μ μ μ μ. μ μ μ [8,36] μ μ μ μ μ μ μ μ μ., μ k r,k k μ. μ : k r =0,80 1,0 k k =0,70 1,0., μ μ μ μ μ. μ μ μ μ k k = 0,70 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ 62

75 μ, μ μ μ k k =1,0. μ μ μ μ μ : μ μ μ,50mm. μ μ μ, mm. μ μ, 120 mm. μ μ μ (.. μ 75 mm) μ μ μ [18] μ μ μ. μ μ (.1.21) μ μ mm 5 μ 1.21 μ μ μ : μ μ μ μ μ [17]. 8/75 mm. μ μ μ μ μ S500 s μ μ: A = A sd,min, min c. μ. = max (, 0,12%) [2] w,min. μ. W,min μ μ μ [17] Ac μ μ. (S) : S min (6hmin, 800mm) 63

76 hmin μ. μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ ( c2 2A c1 ). μ μμ μ μ. μ μ, μ μ μ μ μ μ μ μ μ, μ, μ μ μ, μ μ, μ μ μ. μ μ μ μ μ. : k r = 1,0 k k = 0,9 ~1,0 μ μ k k = 1, μ μ μ μ μ μ, μ μ μ μ μ μ μ μ () μ μ μ μ. μ μ μ,. μμ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ : 64

77 () μ μ μ μ μ μ μ () μ μ μ. μ μ 300 mm, μ μ μ μ μ. () μ μ. () μ μ μ μ (.1.10) μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ, μ μ μ μ. μ μ μ μ μ., μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ 1.22 [56]. μ μ μ μ, b μ μ. c d μ μ μ μ. μ μ μ μ d μ 1.22, μ μ μ. μ μ μ μ μ 1.23 [56]. 65

78 μ - b C 1 μ - c d. C D 1 μ C-C 2 2 D 1 μ D-D (1) μ (2).. (3) (4) (5) μ μ 1.22 μ μ μ. 66

79 μ - (1) μ (2) (3) μ μ (4) μ (5) μ (6) μ μ - μ 1.23 μ μ μ. μ μ μ. [24] μμ μ. μ μ μ μ, μ 67

80 μ μ μ μ μ μ. : k r =0,80 k k = 0,70 1,0 : ) μ, μ. ) μ. ) μ μ μ μ μ., μ μ μ μ μ. μ μ μ μ k k = 0,70. μ μ μ μ μ μ μ, μ μ μ k =1,0. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ. μ μ μ μ μ μ. μ μ μ (V n ) μ μ μ μ, μ μ. K res μ μ μ n μ. μ V res V n μ μ μ : K res Vres = Vd K + K res n K n Vn = Vd K res + K n : V d μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ res μ, μ μ : V n =V d -V R,res,,. V R,res μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ [11]. V V R w V ( 1 ) 0,5 0,7 + d R R, res 0,25 w (1 1) = 2 VR 1+ 1,5 s ( n 1) : μ μ. μ μ μ μ. 0,25 68

81 1 μ μ ( μ ). μ μ μ μ : = μ μ/μ. n μ μ, μ μ. d N d μ μ : d = bw. lw. f c s M d μ μ : as = Vd. lw b w,l w μ μ μ μ. μ μ. μ (μ μ) μ : V R,res = V R μ μμ, μ/μ μ μ μ μ : monol V sd V Rd2 =k r VRd 2 μ μ V V = k monol V = k monol V o + V n + V sd Rd 3 r Rd 3 r ( ) cd wd wd μ: monol monol monol VRd 2, VRd 3 Vcd μ μ. o n V wd, Vwd μ μ μ μ μ. O μ μ μ. μ V μ μ V sd, μ: n wd n Vsd monol Vwd min ( Vcd V kr o wd, V sd ) μ μ μ μ 50 mm, μ μ 80 mm. μ μ μ μ. μ μ μ μ [17]. μ μ μ μ μ S500 s μ μ: A = A sd,min, min c. μ. = max (, 0,12%) [2] w,min 69

82 . μ. W,min μ μ μ [17]. Ac μ μ. (S) : S min (6 hmin, 800mm) hmin μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ. μμ μμ μ ( ) μ μ 10 μ, μ 90, μ μ. T μ μ μ , μ μ μ. μ μ μ. μ μ μ μ μ , μ μ μ μ ( ) μ ( ). μ 1.24 [56]. μ μ. μ μ. μμ μ μ μ. :k r =k k =1,0 70

83 (1) μ (2) (3) μ (4) μ μ 1.24 μ μ μ μ, μ ( μ ) μ μ μ μ, μ μ μ. μ μ μ [30,32]. μ μ μ [33]. μ μ μ μ μ μ, μ mm,. μ μ, μ μ, μ μ μ. μ μ μ μ μ (μ ) μ μ μμ. μ μ., μ μ μ μ μ μ μ,. 71

84 μ 1.25 μ μ μ μ, μμ. μ μμ μ (μ G1) μ (μ G2) G F μ F G μ - (1) μ (2) (3) μ μ (4) (5) μμ ( μ ) (6) (7) μ 1.25 μ. G 2 μ μ. 2 4 () (1) (2) μ (3) (4) μ (5) μ μ () 2 μ 1.26 μ μ () μ,() μ 72

85 2 3 2 () (b) (c) (d) (1) (2) (3) (4) (5) μ μ (6) (7) μ μ μ μ μ.. μ, μ μ μμ [24]: k r =0,9, k k =0,85 μ k k =k r =1,0 - μ μ μ μ. μ [2]. μ, - μ μ [29,32,34,35]., μ μ [17]. μ. [24] μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ (FRP), μ μ μ, μ μ μ. μ μ μ μ μ μμ μ. μ. μ μ μ (.1.28) 73

86 μμ μ., μ. μ μ. () μ μ μ 1.28 μ μ μ μ,,. μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ μ, μ μ,, μ. μ μ μ [52] μ, μ μ, μ μ. μμ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ μ. μ ( μ μ), μ μ. μ μ μ, μ μ μ μ μ [2,3]. μ, : 74

87 μ μ μ max (200mm, 140/b l, 200t l ) b l t l μ mm. μ μ μ,. μ 4mm μ 2% μ [54]. μ μ μ μ μ μ, μ. μ μ, μ μ. μ = / d μ 0,40 (57).. μ μ μ, μ μ (.1.29). μ μ μ μ μμ μ,. μ,, μ μ μμ. μμ μ μ. μ. μ (M do / do ) μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ, μ μ [6,15]: μ ( ), μ, μ μ. μ μ ( μ) μ μ μ μ,,, μ μ μ (). 75

88 μ -μ μ, μ μ. μ μ μ, ( ) μ (FRP) μ μ, μ μ μ (μ) μ μ μ. μ, μ μ μ f, lim 50% μ. μ f, lim =6 /. μ μ μ. μ, μ μ c2 = 3,5 / s1 = 20 / μ μ [17] c2 = 3,5 / f = 6 / [2,3]. μ. μ (l b ) μ. μ μ μ μ, μ [15]. - μ, μ μ μ (.1.29) μ μ μ. μ μ μ μ, μ μ μ -μμ (G+ 2 Q) μ (.. ) μ μ,, μ μ μ μ μ 1.30 [56]. 76

89 μ μ μ 1-1 μ 1.30 μ μ μ 6 μ μ μ. μ μ μ μ , [13] μ, μ μ μ μ (μ 1.32,). μ, μ μ μ μ μ μμ (G+ 2 Q). μ μ μ μ μ μ μ. μ : V = V + V + V Rd 3 V fd cd wd fd μ μ μ. μ V fd, μ μ, μ μ V wd. μ μ μ μ μ μ. μ, μ μ μ, μ. μ 1.31 μ μ μ μ 77

90 () () () μ 1.32 μ, μ (t f ), μ μ V fd : t f = 1,2 E d μ μ μ [15]: f,e 3 0,56 [ 0,17 ( / ), 0,65 10 ( / ), 0,006] 2 / 3 0,3 3 2 / fu fcm E f f fcm E f f, e = min f f cm (μ) μ ( MPa), f GPa fu μ. f, e f μ μ.. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ, μ μ μ. μ μ. μ μ, μ μ μ oμ. μ 1.33 [56] μ μ. μ μ μ μ,. μ μ. μ 1.34 [8,56] μ μ μ. μ μ μ μ. 78

91 5 F F (1) μ (2) μ (3) (4) (5) μ (6) μ - μ 1.33 μ μ :min312 :min218 :min8/200 () () μ μ μ () μ () μ μ 1.34 μ ) μ ( μ μ) ) μ ( μ) ) μ μ (μ) ) 79

92 [24] μ μ μ μ. : μμ μ μ k k =0,75 H μ μ μμ k r, = 0,90. H μ μμ μ k r,v = 0,80. μ μ μ μ. μ μ (.μ). μ μ μ, μ μ μ μ μ μ -μ μ μ μ, μ,, μ μ μ. : () μ μ. () μ μ, μ μ, μ μ. () μ μ μ. () μ μ. μ μ μ, μ μ μ, μ μ μ μ. μμ (. 5.1: μ ), μ μ μ μ (,...) μ. μ μ μ. μ, μ μ, μ μ. 80

93 μ μ, μ μ μ. μ μ, μ μ μ. μ μ μ. μ μ μ μ,, μ μ. ( μμ)., μ. μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μμ μ μ [5,25]. μ : μ. μ. μ μ μ. μ μ μ, μ μ, μ μ μ. μ μ μ μ μ μ -μ. μ μ μ μ μ. μ, μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ μ 1.35 [56], μ μ. μ μ, μ μ μ μ., μ μ μμ μ μ μ. 81

94 μ μ [4]. μ μ μ μ μ, μ. μ μ, μ. μ μ μ μ μ μ, μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ [16] μ μ μ (1) μ μ (2) μ (3) μ (4) μ μ (5) (6) μ (7) μ μ μ μ C-C C C μ - μ - μ 1.35 μ μ μ μ μ μ, μ μ μ. μ. 82

95 μ μ (min X4,5) >0,70 (min 20X4) μ +... () >0,70 >0,70 (min 20X4) () μ μ μ 1.36 μ, ), ) μ μ >0,70. 8/50 (min 20X4). 8/50 (min 20X4) >0,70 μ μ (min X4,5) >0,70 μ μ (min X4,5) () () μ 1.37 μ μ ) μ ) μ 83

96 μ μ, μ, μ μ μ μ. μ μ / μ μμ μ μ 200 mm μ. S500 s 8/50. μ μ, μ μ. μ μ μ / μ μ μ μ μ μ (FRP) μ μ μ μ. μ 1.38 μ μ μ, [56]. μ μ, μ, μ μ μ (1) μ (2) μ (3) (4) μ (5) μ 1.38 μ μ μ. μ - μ μ, μ μ, μ μ μ μ. 84

97 μ μ [41], μ μ μ, μ μ μ. μ μ μ μ. μ 1.39 μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ 1.39 μ μ μ μ μ μ μ (FRP, μ μ μ. μ μ μ μ, μ μ μ μ. μ μ, μ μ μ [57]. μ, μ μ μ μ, μ, μ μ μ/μ μ μ : k r =0,9 μ k r =0,8 / μ 1.40 μ μ μ. μμ μ μ μ -, [8]. 85

98 S1 f yd S2 f yd S1 f yd f cd S2 f yd μ 1.40 μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ.. μ μ,.. μ μ μ μ μ μ μ. [56] μ (.1.41) μ μ, μ μ (μ μ) μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ μμ μ. μ μ μ μ μ μ μ (. 1.41). μ μ μ (.. ), μ μμ. 86

99 1 4 5 (1) (2) μ (3) (4) μ (5) μ μ b-b μ b b μ 1.41 μ μ, μ μ. (.1.42) μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ, μ. μ, μμ /, μ /. μ μ μ μ μ μ. 1- μ 2-3- μ 4- μ 5- μ μ 1.42, μ μ. 87

100 μ, μ μ, μ ( ) μ. μ μ μ μ μ μ μμ - μ ( μ μ) μ 1.43 μμ μ-, μ μ. μ μ μ (s) μ μ., μ μ. μ μ μ μ μ (s) μ. [31]. (s) μ μ (s ) b. μ μ d., μ μ a. c. μ μ μ 1.43 μ (a) μ. μ (b) μ μ, μ. 88

101 μ (c) μ μ, μ. μ (d) μ μ,, μ μ. μ (s) μ μ μ, μ μ μ. μ μ. μ μ μ, μ, μ. μ μ, μ, μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ, μ μ μ, μ μ μ [2,22,38]. μ μ μ μ. μ : μ μ (.1.44). μ μ. μ μ (.1.44). μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ. μ. μ.. μ μ, μ. μ μ, μ. μ μ μ. 89

102 μ 1.44 () μ () μ μ, μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ,.. μ., μ, μ μ, μ μ μ : ) μ μ, μ μ μ, μ μ μ μ μ μ. ) μ μ, μ μ μ μ μ, μ μ μ. ) μ, μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ. μ, μμ. 90

103 μ μ μ μ μ μ μ. μ 1.45 μ μ [53] μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ, μ, 1.2 [22]. μ μ μ μ μ, μ. 8. ( & ) 7. μ Higashi, Kokusho 1975 Sugano, Fujimura 1980 Higashi 1980 Hayashi 1980 Aoyama 1984, Others 6. μ Sugano, Fujimura μ Sugano, Fujimura 1980 V w V o 0,60-1,00 Vw 6 0,64 Vw 0,62 Vw 0,45 Vw 5 0,29 Vw Higashi (1980, 1984) 2. μ panels Higashi (1980) 0,50 1,00 1,50 ( 10-2 rad) μ 1.45 μ μ 1. μ μ V u /V u,m V u /V u,f K/ K m K/ K f μ/ μ m μ/ μ f μ 0.50~ ~ ~ ~ ~ μ.. μ 0.20~ ~ ~ ~ ~ ~3.80 μ _ μ 0.35~ ~ ~ ~ ~ ~ μ μ 91

104 V u, μ μ, μ μ μ. V u, K μ μ, μ μ. f. m μ ( μ ) μ., μμ μ μ μ : () μ. () μ. () μ μ. () μ. (). () μ μ (μ μ). μ μ. μ, μ, μ μμμ μ μ μ μ. μ, μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μμ μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ, μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ: μ μ μ. μ μ (panels). μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ (. 1.46) [53]. 92

105 μ μ μ 1.46 μ () μ μ () μ μ μ μ μ, μ, μ μ,, μ μ μ μ. μ μ μ μ, μ μ μ μ. μ 1.47,, μ μ μ μ μ. μ μ μ, μ μ μ. μ μ μ,. μ μ μ μ μ μ. μ μ (μ μ) μ μ μ. μ μ. μ μ : μ μ μ μ μ μ. μ μ, μ. μ μ μ μ μ ( μ). μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. 93

106 μ μ μ μ μμ. μ μ μ μ μ, μ. b (1) μ μ (2) μ μ (3) μ (4) μ μ (5) μ (6) μ 4 μ b-b b μ - μ 1.47 μ μ μ μ μ μ μ, μ [45,46,47] μ μμ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ. μ 1.48 [22] μ. μ μ μ μ μ, μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ. 94

107 μ μ μ μ μ μ., μ μ μ, μ μ μ μ μ μ μ. Vm V b V a a b 0.6 Vm 0.5 Vm μ μ μ μ c μ 1.48 μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ, μ μ, μμ μ μ. μ μ μ, μ μ., μ μ 20cm μ μ μ μ, μ ( μμ μ μ ) μ μ. μ μ μ μ 5-7 mm μ μ, μ μ μ. μ μ μ μμ μ. μ μ, μ. μ μ μ.,.. μ 95

108 . μ μ μ μ μ μ μ., μ μ μ μ μ μ μ μ,. μ μ (panels) μ μ (panels) μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ μμ. μ μ μ μ μ (.1.46). μ μ, μ μ., μ μ μ, μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ, μμ μ μ. μ μ, μμ. μ μ μ μ μ μ, μ μ μ μ μ μ μ. μ, μ μ μ μ μ μ. μμ μ μ, - μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μμ μ μ.. μ,. μ μμ μ, μ μ, μ, μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ 96

109 μ μ μ μ (..1.45). μ μ μ μ.. μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ,. μ μ.. μ μ, μ (.1.49) [22]. μ μ μ μ μ 1.49 μ μ μ μ μ, μ (.1.49). μ μ μ, μ (.1.50) [22]. 97

110 μ μ (μ) μ.. μ μ μ μ 1.50 μ μ μ μ μ μ μ : ) μ μ μ. μ 1.49 [22]. ) μ μ μ. μ μ μ μ μ, μ μ μ μ. μ μ. μ μ μ,, [22] μ μ μ μ (.1.50), μ μ. ) μ. μ. μ (-μ μ μ), μ. μ μ μ, μ μ. 98

111 5.5.3 μ μ. μ μ μ μ μ, μ μ μ μ μ μ μ (..1.45). μ μ μ μ μμμ μ / μ. μ μ. μ, μ (.1.51) [31]. μ μ μ μ μ. μ,, μ μ, μ. μ μ, μ. μ μ μ μ, K. μ μ μ μ μ μ. : ) μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ (μ ). ) μ μ, μ. μ μμ μ ( μ). μ μ. 99

Τα Νέα 47. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΝΕΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τα Νέα 47. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΝΕΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σαχάρα Τα Νέα 47 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΝΕΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αρ. 47 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Στο προηγούμενο τεύχος παρουσιάσαμε τις βραβεύσεις δύο νέων Ελλήνων γεωτεχνικών επιστημόνων από διεθνείς ενώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ. nmaravel@elci.tuc.gr http://www.elci.tuc.gr/noni/

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ. nmaravel@elci.tuc.gr http://www.elci.tuc.gr/noni/ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της ΠΑΓΩΝΑΣ ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ Επίκουρου Καθηγήτριας Τοµέα Χηµείας Γενικού Τµήµατος του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ µε γνωστικό αντικείµενο «ιάβρωση των µνηµείων από το περιβάλλον και µέθοδοι συντήρησής

Διαβάστε περισσότερα

Modelling of leaching and geochemical processes in an aged MSWIBA subbase layer

Modelling of leaching and geochemical processes in an aged MSWIBA subbase layer MILJÖRIKTIG ANVÄNDNING AV ASKOR 1112 Modelling of leaching and geochemical processes in an aged MSWIBA subbase layer David Bendz, Pascal Suer, Hans van der Sloot, David Kosson, Peter Flyhammar Modelling

Διαβάστε περισσότερα

Παράμετροι για τη Σύνθεση Παραδοσιακών Επισκευαστικών Κονιαμάτων

Παράμετροι για τη Σύνθεση Παραδοσιακών Επισκευαστικών Κονιαμάτων Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. 1 2010 Tech. Chron. Sci. J. TCG, No 1 43 Παράμετροι για τη Σύνθεση Παραδοσιακών Επισκευαστικών Κονιαμάτων ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Cambio climático y patrones de precipitación: efecto sobre las comunidades vegetales semiáridas

Cambio climático y patrones de precipitación: efecto sobre las comunidades vegetales semiáridas Departamento de Ecología Universidad de Granada Cambio climático y patrones de precipitación: efecto sobre las comunidades vegetales semiáridas Tesis Doctoral Juan de Dios Miranda López-Marín Editor: Editorial

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος

Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος Όμιλος εταιρειών AVMap Τηλ.: 210 8056321-6 Fax: 210 8056327 E-mail: vassilopoulos@avmap.gr Ινστιτούτο Γεωπεριβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΜΑΚΡΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΜΑΚΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΜΑΚΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ Όνομα και επώνυμα Τόπος γεννήσεως: Βασίλειος ΜΑΚΡΗΣ Αλμυρός, Μαγνησίας ΣΠΟΥΔΕΣ Πτυχίο: Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών 1962 Μεταπτυχιακές Υπότροφος: Ελλ.

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2008.. 39.. 1 Š ˆ ˆŠˆ.. ŠÊ ³ ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. Ÿ œ ˆ. 1932Ä 1933 ƒƒ. 8 Š Ÿ ˆ ˆŠ ˆ ˆŸ ƒ. 1933Ä1934 ƒƒ. 11. 1935Ä1937 ƒƒ.

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2008.. 39.. 1 Š ˆ ˆŠˆ.. ŠÊ ³ ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. Ÿ œ ˆ. 1932Ä 1933 ƒƒ. 8 Š Ÿ ˆ ˆŠ ˆ ˆŸ ƒ. 1933Ä1934 ƒƒ. 11. 1935Ä1937 ƒƒ. ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2008.. 39.. 1. ˆ. ˆ ˆ ˆ ˆ Š ˆ ˆŠˆ.. ŠÊ ³ ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ 5 Ÿ œ ˆ. 1932Ä 1933 ƒƒ. 8 Š Ÿ ˆ ˆŠ ˆ ˆŸ ƒ. 1933Ä1934 ƒƒ. 11 Š Ÿ ˆ ˆŠ ˆ ˆŸ ƒ. 1935Ä1937 ƒƒ. 21 Š Ÿ ˆ ˆŠ ˆ ˆŸ ƒ. 1938Ä1939

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2010-2011

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2010-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2010-2011 Επιµέλεια: Ρόζα Ψυλλίδου - Γκιουράνοβιτς Μαρία Χατζηιωάννου Ανάβυσσος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ευστάθιος ΜΠΟΥΣΙΑΣ 1, Ξενοφών ΠΑΛΙΟΣ 1, Χαράλαμπος ΑΛΕΞΑΚΗΣ 1, Ηλίας ΣΤΡΕΠΕΛΙΑΣ 1, Μιχαήλ ΦΑΡΔΗΣ 1 και Σ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ευστάθιος ΜΠΟΥΣΙΑΣ 1, Ξενοφών ΠΑΛΙΟΣ 1, Χαράλαμπος ΑΛΕΞΑΚΗΣ 1, Ηλίας ΣΤΡΕΠΕΛΙΑΣ 1, Μιχαήλ ΦΑΡΔΗΣ 1 και Σ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 264 Πειραματική και αναλυτική μελέτη σεισμικά μονωμένων γεφυρών με ή χωρίς πρόσθετη απόσβεση ενέργειας Experimental

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Pile response after cracking: horizontal pile load test using fiber optics 3D nonlinear analysis

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ I. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος Γεννήσεως :Βελεστίνο Μαγνησίας Διεύθυνση Κατοικίας : Νέα Πέραµος Καβάλας, Τ.κ. 64007, Τηλ.+30 25940 29113 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις ADR για Δεξαμενές-Οχήματα Μεταφοράς Επικίνδυνων Υλών και των Μέσων Πρόσδεσης αυτών

Απαιτήσεις ADR για Δεξαμενές-Οχήματα Μεταφοράς Επικίνδυνων Υλών και των Μέσων Πρόσδεσης αυτών Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, IV, τεύχ. 1-2 2002, Tech. Chron. Sci. J. TCG, IV, No 1-2 19 Απαιτήσεις ADR για Δεξαμενές-Οχήματα Μεταφοράς Επικίνδυνων Υλών και των Μέσων Πρόσδεσης αυτών Α. Θ. Διαμαντούδης

Διαβάστε περισσότερα

! # % % &!! ( ) +,.. / / / 0 1! 2 1)3+4 + 5 6 1. 1.! / 1!

! # % % &!! ( ) +,.. / / / 0 1! 2 1)3+4 + 5 6 1. 1.! / 1! ! # % % &!! ( ) +,.. / / / 1! 2 1)3+4 + 5 6 1. 1.! / 1! + 3 7 128 394 3 :+3 1! ) ; +3 +37499 < SAE TECHNICAL PAPER SERIES 1-1-3677 Effects of an on Line Bypass Oil Recycler on Emissions with Oil Age for

Διαβάστε περισσότερα

WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) A DISSERTATION SUBMITTED

WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) A DISSERTATION SUBMITTED WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) BY BERHANU AZAZH TUMEBO A DISSERTATION SUBMITTED TO ADDIS ABABA UNIVERSITY IN PARTIAL

Διαβάστε περισσότερα

ËÏÉÌÙÎÅÉÓ ÊÅÍÔÑÉÊÏÕ ÍÅÕÑÉÊÏÕ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ

ËÏÉÌÙÎÅÉÓ ÊÅÍÔÑÉÊÏÕ ÍÅÕÑÉÊÏÕ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ËÏÉÌÙÎÅÉÓ ÊÅÍÔÑÉÊÏÕ ÍÅÕÑÉÊÏÕ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ Στην παρούσα ανασκόπηση αναφέρονται συνοπτικά στοιχεία ανατοµίας και φυσιολογίας του κεντρικού νευρικού συστήµατος προκειµένου να γίνει ευκολότερα

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση 1 Συγκριτική αντισεισμική μελέτη πολυώροφης οικοδομής με και χωρίς δοκούς Comparison of the seismic behavior of a multi-storey flat slab R/C structure and a framed structure Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ Α. Μοροπούλου, Μ. Καρόγλου, Ν.Π. Αβδελίδης, Ε. Αγγελακοπούλου, A. Μπακόλας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών, Τοµέας

Διαβάστε περισσότερα

Dr. Costas G. PAPADOPOULOS Curiculum Vitae

Dr. Costas G. PAPADOPOULOS Curiculum Vitae Dr. Costas G. PAPADOPOULOS Curiculum Vitae Positions Current: September 1999 - today NCSR Democritos, Senior Researcher (level B). Previous: May, August - September 2003 Visiting Professor, Durham University

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Βασίλειος Βαργεμέζης Καθηγητής Νεφρολογίας ΔΠΘ Δ/ντής Παν. Νεφρολογικής Κλινικής ΠΓΝΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1975 Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 1979

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

2012 2011 2010 (Inter-Service Consultation)

2012 2011 2010 (Inter-Service Consultation) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 7 ΟΥ ΠΠ Ροζµαρί Στρεβινιώτη, έσποινα Τσικουδή Λειτουργοί Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου - Βρυξέλλες 21 Μαΐου 2010 Τα προγράµµατα εργασίας στο 7 ο ΠΠ Τασηµαντικότεραέγγραφαγιατηνεφαρµογήτου

Διαβάστε περισσότερα

Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ

Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ Κωδικοί ICS Κωδικός Αριθμός Εγγράφου Τίτλος Εκδότης Χρονιά Έκδοσης 13.340.10 ΕΛΟΤ ΕΝ 374-1 13.340.10 ΕΛΟΤ ΕΝ 374-3 13.340.10 ΕΛΟΤ ΕΝ 374-2 13.180 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7933

Διαβάστε περισσότερα

Ουρανία Χιουρέα, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε., Υπ. Δρ. Παν/μίου Γενεύης

Ουρανία Χιουρέα, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε., Υπ. Δρ. Παν/μίου Γενεύης ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ουρανία Χιουρέα, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε., Υπ. Δρ. Παν/μίου Γενεύης Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ BRAILLE Η εκπαίδευση βρίσκεται σε εποχή αλλαγών και προσαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

BIM Development for Cultural Heritage Management

BIM Development for Cultural Heritage Management National Technical University of Athens School of Rural & Surveying Engineering Lab of Photogrammetry Politecnico di Milano School of Architecture B.E.S.T Department BIM Development for Cultural Heritage

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΠΗΣ ΣΕ ΚΑΜΠΤΟΜΕΝΑ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΑ ΚΕΛΥΦΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΠΗΣ ΣΕ ΚΑΜΠΤΟΜΕΝΑ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΑ ΚΕΛΥΦΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΠΗΣ ΣΕ ΚΑΜΠΤΟΜΕΝΑ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΑ ΚΕΛΥΦΗ Χριστόφορος ηµόπουλος Υποψήφιος ιδάκτορας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείου Αθήνα, Ελλάδα e-mail: cdimop@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εργαστήριο Επιστήμης & Τεχνικής των Υλικών

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εργαστήριο Επιστήμης & Τεχνικής των Υλικών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εργαστήριο Επιστήμης & Τεχνικής των Υλικών Προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας - εκπαιδευτικές προοπτικές για την προστασία της κοινής πολιτιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις αρτηριακής πίεσης εκτός ιατρείου και βλάβη οργάνων στόχων σε παιδιά και εφήβους: Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση*

Μετρήσεις αρτηριακής πίεσης εκτός ιατρείου και βλάβη οργάνων στόχων σε παιδιά και εφήβους: Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση* Αρτηριακή Υπέρταση, 22, 2: 75-90, 2013 ανασκoπηση Μετρήσεις αρτηριακής πίεσης εκτός ιατρείου και βλάβη οργάνων στόχων σε παιδιά και εφήβους: Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση* Μ. Δαφνή Α. Κόλλιας

Διαβάστε περισσότερα

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

12:00 12:30 Διάλειμμα ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΞΕΝΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ.

12:00 12:30 Διάλειμμα ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΞΕΝΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ. ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10 AKAMAS A AKAMAS B AKAMAS C 09:00-10:00 Εγγραφές Συνέδρων 10:00-12:00 Έναρξη Συνεδρίου Προσφωνήσεις Χαιρετισμοί Κύρια Ομιλία: «Οι Κανονισμοί στα Χρόνια της Παγκοσμιοποίησης» Φαρδής Μ., Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα