Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1

2

3 &..., 2001

4

5 , μ μ. μ, μ, μ μ μ μ μ μ. μ μ -2000, μ μ μ -2000, μ μ, μ μ, μ. μ, μ μ μ μ μ. μ (μ, μ, ) μ, μ. μ μ μ, μ μ μ μ μ....

6

7 μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μμ μ μ μ μ μ ( ) μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ () () () () μμ μ μ μ I

8 μ μ μ μ (1) (2) (3) μ (4) μ μ μ μ μ (1) (2) μ (3) μ μ μ μ μ μ μ μ μ (1) μ μ (2) μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ-μ μ μ μ μμ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ II

9 μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ - μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ (panels) μ μ μ μ μ III

10 μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μμ μ μ μ μ μ μ μ () μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ IV

11 7.1 μ - μ μ μ (. 1989) μ μ (. 1985) μ (. 1989) μ μ μ μ, μ μ μ μ μ (. 1989) μ μμ μ μ V

12

13 1 μ μ, μ μ, μ μ μ μ μ μ,, μ μ μ μ μ. μ,, μ, μ μ. μ, μ (μ ) μ μ μμ μ, μ μ μ μ, μ μ μ. μ μ μ μ μ μ : μ μ μ μ (μ ), μ μμ μ μ, μ μ μ μ μ μ μ, μ μ μ / μ μ, μ μ, μ μ, μ / μ μ / μμ μ - μ. μ μ, ( - -, μ μ ) μ. μ μ, μ μ, μ μ μ μ μ μ, μ μ, μ μ. μ μ μ () μ μ μμ μ, μ. μ μ μ μ μ μ μ. 2 μ μ. 3 μ μ μ. 1

14 4 μμ μ μ μ μ. 5 6 μμ μ μ μ μ μ μ., μ μ. 7 μ μ μ μ μ μ., μ μ. μ,, μ μ μ. :, μ, -.6.,A , - μ. μ,, -.5., -. 7., μ, -. 6, μ. μ μ μ μ μ μ. 2

15 2-2.1 μ oμ μ, μ μ, μ μ. μ μ μ μ μ μ. μ μ,,,, (repair) : μ μ. (.. μ) μ. μ μ μ μ, μ μ. - (strengthening) : μ μ μ (, μ, μ.) μ μ μ μ (.. μ μ μ). μ, μ. μ μ. - (reconstruction) :,, μ μ. μ μ μ μ μ.,,. - (restoration) : μμ μ. μ μ μμ μ μ μ μ. - (rehabilitation) : μ μ μ. μ. - (preservation) : μ μ. - (conservation) : μ. μ,, μ μ. - μ (intervention) :. 3

16

17 μ μ μ, μ, μ, [4]. μ μ, μ [4] (. μ 1,2) : VC V V C D V R V C V D.1 V R,V C,V D μ V 100 % VC V V C D (%) V D V C V R V C V D V R μ V.2μ μ V C /V R,V D /V C, μ μ μ μ [13,14] R C1 =V C /V R (1) μ μ μ μ μ [11,13] R C2 =V D /V C (2) 5

18 H μ,,. μ, μ R/h μ μ, μ. : V R V C V D = μ μ = μ μ = μ μ μ μ μ μ., μ, μ μ, μ μ, μ μ μμ μ. μ μ μ., μ μ :. μ μ.. μ μ, μ, μ, μ μ μ μ μ μ μ (.3) [4,10]: : μ μ μ (.. μ μ, μ μ ). : μ μ μ (.. ). :, μ μ μ μ (.. μ μ). V:, μ μ μ (.. μ μ μ μ μ). V:μ, μ μ μ. μ μ [3],, μ μ,..,,, μ μ, μ μ μ μ.. 6

19 V V T : μ Vc. Vc. u. u. T :, μ μ μ μ Vc.. Vc u. u..3. μ V V T : μ. Vc Vc. u. u. T V :, μ μ Vc. Vc. u.. u 7

20 3.2 μ μμ μ : μ μ ( - ) μ. μ μ. μ. μ μ μ μ. μ μ, μ μ. μ μ μ μ μ, μ ( ). μ μ μ., μ μ μ (.. μ μ μ, μ μ). μ μ μ μ μ. μ : 1. μ μ μ, μ μ - (.. ). 2 μ μ. μ μ. μ μ μ. μ μ μ μ. μ., μ μ μ, μ μ (, μ μ μ μ μ μ, μ μ μ ). 3, μ μ μ. μ μ μ, μμ μ. 8

21 4,. ( μ μ ). μ μ μ μ μ μ μ,,. μ μ μ μ. μ μ μ μ, μ,,,., ( ) : S = S( S ) R( R : ) = R d k f k m d : S d : μ μ S k : μ 5% 50 f : μ R d : μ μ μ R k : μ μ 95 % ( μ μ 5% μ) m : μ μ, μ μ : 1 Sd = SdS( Sk f ) R( R : ) = R Rd k m d : Sd : μ μ μ μμ Rd : μ μ μ μμ μ μ f, m μ μ :,, f μμ, μ μ, μ μ μ μ f. μ μμ f μ μ μ, μ μ μ. 9

22 μ, μ f μ μ μ. μ, μ μ μ, μ μ μ m, μ μ μ μ μ μ ( ). μ μ μ μ μ m. μ μμ μ μ μ μ. μ μ μ: μ μ μ μ μ μ μ μ μ, μ μ μ μ., μ. μ,, μ μ μ : μ μ μ μ, μ μ μ. μ μ μ, μ. μ μ μ. μ [3] μ μ μ m. μ μ μ μ, μ μ. μμ [3,11]: μμ μ. μ μ μ. μ μ μ... μ.. 10

23 ,, μ μ μ, μ μμ μ μ μ, μμ μ [12]. μ μ μ μ, μ μ., μ μμ : μ μ μ. μ μ,, μ μ μ (..,.). μ, μ. μ μ μ μ : R u,rep μ K rep μ E u,rep. μ μ μ μ μ (R u,monol,k monol, E u,monol ). μ μ μ μ μ μ., μ «μ μ» [3]μ μ, : R = R R u, rep u, monol K = K K rep monol = E E E u, rep u, monol μ μ μ μ [12] μ μ μ., μ μ μ μ μ. μ μ μ. «μ μ» μ μ μ. μ μ 11

24 , μ. 3.3 μ μ μ : 1 μ,, μ, μ (,, )., (.. μ ), μ μ μ. 2 μ μ : 2.1. μμ(), μ() μ μ, μ μ μ, ( ). μ μ μ - μ μ - μ μ, μ μ,. μ, μμμ μ μ μ ( ) μ μ μ μ,. μ μ μ μ, μ μ μ μ. μ μ μμ μ,. 2.2 / μ μ, μ μ ( / μ) μ 12

25 (, ) μ. μ μ: - μ ( μ) - -. μ μ (,, μ ), μ μ μ, μ μ - μ. μ μ ( μ) μμ μ μ μ μ ( )., ( ) μ, μ, μ μ, μ / μ, μ,, μ, μ,. μ μ. (.. μ ). μ μ μ μ, μ. 2.3 μ μ, μ μ,,, : μ μ : - μ, - μ, μ, - μ μ - μ μ - μ μ -, μμ (μ μ - μμ, ). μ: - μ - μ μ

26 μ μ μ (6) μ μ - μ μμ μ (μ,, ). μ.., μ, μ μ μ μ. ( ). ( - ), (3) μ μ μ μ (f y ) (f t ), (f t /f y ), μ. μ μ μ- μ, μ ( μ ) μ. μ μ μ. μ μ μ μ, μ ( μ ). -, μ μ μ : μ μ. μ (, - μ,, μ), μ μ μ μ μ : μ μ μ μ μ μ, ( ) μ, μ, μ μ, μ / μ, μ,, μ, μ. 14

27 μ μ μ (, ) μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ. 3 - μ 1 2, μ μ μ S R μ μ- ( S K R K, ) μ μ μ q, μ. μ μ : μ μ μ μ μ (, μ ) μ μ μ μ μ μ μμμ μ, μ μ μ μ. μ μ μ : μ μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ. μ μ μ μ,, μ. μ μ μ μ μ. 15

28 4 μ - μ 1,2,3 μ μ : μ μ μ μ μ, μ μ -. μ μμ μ (.. μ ) μ μ μ μμ μ. 5 μ μ μ : μ μ μ μ μ () μ μ μ μ μ μ μ μ (q). μ μ μ μ μ. μ 1,50 2,00 μ : - μ μμ μ, μ - μ (μ μ) μ μ μ μ μ... - μ μ μ μμ μ μ μ - μ μ μ μ μ μ - μμ μ μ μ - μμ μ μ μ μ - μ - μ - ( μ μ). - μ μ μ μ μ. - μ μ -. 16

29 6 μ μ μ μ. μ μ μ: μ /, μ μ μ μ. μ μ μ /. μ μ μ. μ. μ μ: μ μ μ ( ) μ μ. μ μ μ μ 5( μ). μμ μ μ μ μ μ. μ μ. μ μ. μ. / μ μ, μ μ μ μ μ μ μ, μ μ μ. μ μ: μ μ μ. μ μ / μ, μ μ μ ( ) μ μ. μμ μ μ / μ μ μ μ,,, μ μμ μ μ 4 μ μ () μ Rd. 17

30 / μ μ μ. μ, μ μ μ. 7 μ μ μ: / / μ μ μ μ μ : - μ μ μ - μ μ μ. μ : μ μ 8 μ 8.1 μ μ μ μ μ. μ. μ μ. μ μ μ μ. -(-) μ. μ : μ. μ μ μ μ μ μ -. μ μ μ., μ. μ μ μ μ. 18

31 8.2 μ., μ,,. μ: μ μ (, ) μ (,, ) μ μ μ μ μ. μ, μ μ,. μ μ μ, μ. μ μ (μμ, μμ, μ/μ/μ ). μ,. μ «μμ» μ μ μ μ, μ μ. μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ μ.. μ, μ μ. 19

32 8.2.4 μ.. μ μμ μ μμ ( μ μ μ μ μ ) μ / μ μ... μ -μ μ μ μ (μμ ). μ. μ μ., μ μ μ, μ μμ μ. μ μ. μ. 9 μ μ μ /,, μ. μ μ μ μ /, μ: μ ( ) μ. μ ( μ μ ). 20

33 CEB Fastenings to concrete and masonry structures, State of the Art Report, Thomas Telford, London CEB Bulletin 233 Design of fastenings in concrete, Design Guide-Parts 1 to 3, Thomas Telford, London CEN: Draft prenv Eurocode 8, Design provisions for earthquake resistance of structures. Part 1-4: General rules - Strengthening and repair of buildings. 4 UNIDO / UNDP Post - Earthquake Damage Evaluation and Strength Assessment of Buildings Under Seismic Conditions, Volume 4, Vienna , μ..., - μ μ, , ,.., μ μ, μ μ μ (...), // , ///14/ , μ μ μ 9..,., " μ"......, Fema , NEHRP Guidelines for the Seismic Pehabilitation of Buildings. Issued by FEMA Washington D.C , " μ μ", "μ ",...,, Penelis,G.,Kappos,A.,(1996).Earthqake Resistant Concrete Structures.Chapman ahd Hall, London. 13 A.T.C.-3-06, Tentative Provisions for the Development of Seismic Regulations for Buildings, Chap.13 N.B.S. Spesial Publication 510, Washington D.C UNDP/UNIDO pr. Rer/79/015, Post - Earthquake Damage Evaluation and Strength Assessment of Buildings under Seismic Conditions, Volume 4, Chap.3,Vienna , μ,. "μ ",...,,

34

35 μ μ μ μ μ μ μ μ. μ, μ μ., μμ μ μ, μ μ μ, ( ).,, μ μ μ μμ μ μ μμ μ. μ ) () μ μ μ, μ μμ μ, ) μ ( μ) μ.,,,, μ μ μ, μ μ μ μ. μ, μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ (), μ μ μ μ, μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 0,01mm 0,02 mm, μ μ μ 0,50 mm. μ μ μ μ: ) 0,25f ctk, μ, μμ (.., μ μ μ μ) ) 0,75f ctk, μ (μ μμ,,.) ) 1,00f ctk, μ μ μ ( ) μ μ μ (.. ),, f ctk μ (5%) μ. 23

36 ,, μ μ μ μ μ, μ μ μ, μ μ., μ μ. ( μ ), μ μ μ., μ μμ μ μ μ μ μ μ μ (), s,,, 0,,. μ μ, u, μ,, μ : u = μ0 (1), μ,. μ μ μ μ. μ μ μ 0., μ μ μ, μ μ μ. μμ, fud, μ μ, μ μ : μ, μ fud =04, cd (2), cd μ μ fd μ () 0,4 μ cd () μ ( ). μ μ, 0,4, μ μ 0,60. 0,15 cd μ μ (2) μ: s fu =015, cd [mm, MPa] (3) μμ μ μ, μ s f 0 s fu. μ μ s f 24

37 μ μ s f, μ μ μ μ μ ( (2)). μμ, μ, μ μ μ : fud, n = fud ( 1 n 1 ) (4) fud,n μ μ n fud μ (μ (2)) =0,15 () μ μ μ μ ( μ 4.1.3): fud =04fcd 2 13 /, cd (5) ( ), f cd : μ μ μ. μ μ, 0,4 0,65. μ μ (5) μ μ 2mm. μ ( ) μ μ μ, μ μ (μ μ) μ μ: μ 0 μ 0,1mm μ μ 0 μ 50% μ ( (5)), μ μ μ μμ. μ 0,1mm μ 2mm, μ μ μ : f 4 f 3 05, = 03, s003,, [ sinmm] (6) fud fud μ μ μ μ,. μμ μ μ n μ μ s cd : fn ( s) = f ( s) ( n ) su 1 1 0, : fcd s: μ μ μ f1 (s): μ μ s s u =2,0 mm 25 fud 0,5 fud fd 0 0,1 2,0 s(mm) 13 / 0,4(f 2 1/3 ) cd cd (7)

38 4.1.5 μ, μ μ - μ - μ μ μ. μ, μμ (μ μ ) μ- -. μμ μ μ. () μ () μ μ, μ, f sy, μ μ μ : ( f ) R = μ sy + 0 u, m (8), μ: =f sy + 0 : μ 0 : u,m : μ μ μ μ μ μ ( μ 4.1.3), μ μ μ., μ μ : ( f f ) fud = 04 cd 2 13 /, [ cd + yd ] μ μ μ μ, μ, μ μ μ μ. μ, μ μ μ μ ( μ μ m =1,50) μ μ μ, μ, μ, μ μ μ μ ( μ μ 1,50)., μ μ, μ μ. (9) 26

39 μ μ μ μ μ μ μ μ, μ. μ μ μ μ μ μ, μ μ μ--μ μ μ. μ, μ, μ μ μ μ μ. μ, μ μ μ μ, μ μ--μ μ μ μ μ., μ μ μμ ( 4.1.4), μ μμ μμ ( 4.1.5), μ μ 1:3 ( ). μ μ, μ. μ μ, μ μμ μ, μ μ. 4.2 μ μ μ μ μ μ μ μ, μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ-., μ μ μ μ μ μ μ μ μ (= s f yk, s μ μ f yk μ )., μ μ: () μ μ μ, μ. μ μ : fyk la = t f s (10) ctk c, f ctk μ μ, c μ (=1,50) t s μ. () μ μ ( s f yk ) μ μ μ μ (. 4.3). 27

40 () μ μ μ μ μ, μ μ μ μ μ (μ L), μ μ μ μ, μ μ μ.,, (i) μ μ μ, μ μ μ, (ii) μ μ μ (iii) μμ μ μ, () μ, μ (10) () μ μ ( s f yk ) μ μ, μ. 4.3 μ μ μ, μ (, ) μ μ / μ μ μ μ μ μ., μ μ (μ, μ μ ), μ μ (, μ )., μ μ μ μ μ, μμ μ μ ( μ, μ μ ) μ μ 1 ( μ ). μ μ, μ μ μ μ μ μ μ μμ μ () μ μ μ μ μ (11), μ μ μ μ. () - μ μμ, μ μ μμ μ, μ μ, ( ): 1, μ μμ μ. 28

41 (i), μ d b, μ μ, μμ μ : : =8d b =5d b : =3d b (ii) μ μ, μμ μ, μ μ μ μ, μ μ μ., μ (i). () μ μ μ μ, F ud, μ μ μ μ μ d b, μ : Af 2 s yd Fud = d 2 130, b 1+ ( 13, ) 13. fcd fyd (11) 3, =3 e fcd d b fyd s : μ f cd : μ μ μ f yd : μ μ e: μ μ μ, -- μ, : A f 2 s yd Fud = 130, db fcd fyd (12) 3 μ, μ μμ, : A f 2 s yd Fud = db fcd fyd (13) 3 () μμ μ μ, μ μ μ. μ μ μ. μ μ μ, μ μ μ μ, : A f 2 s yd Fud = d 2 b + ( ) 2 130, 1 13, 13. fcd fyd ( 1 ) (14) 3, = s /f yd s. μ μ μ, Asfyd Fud = d 2 b fcd fyd ( 1 2 ) (15) 3 29

42 4.3.2 μ μ μ μ μ μ μ μ / μ (.. μ μ μ μ μ μ, μ μ μ μ μ μ μ μ μ, μ μ μ,.)., μ μ μ. μμ μ μ μ μ μ μ μ μ μ, μ μ. μ μ μ, μ μμ μ, μ, μ μ (,.[1]): (i) μ (ii) μ, (iii) μ μ, μ μ μ, μ,., μ. μ μ μ μμ..,, μ μ μ μ, μ μ μ : (i) μ, μμμ ( μ μ ) (ii) μμμ μ, μ μ μ μ. (iii), μ., μ μ [2].,. μ, μ μ. μ, μ. μ μ, μ μ CEB μ μ μ., μ μ, μ μ μ. μ μ 30

43 μ μ μ, μ μ μ μ μ μ μ μ- μ : μ (μ μ ), 4 μ, μ μ., : N N (16) Sd Rd 1 μ μ,, : Af syk NRd, s = (17) s, s : μ μ. μ μ, (17) μ μ f yk : μ. μ, μ., μ μ μ 80%. s : μ (=1,20) 2 μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ, c, μ: c = 1 2 (18) 1 : μ μ (=1,80) 2 : μ μ μ (=1,0, 1,2 1,4,, μ μ ) 3 μ (μ μ ) μ μ μ : 0 N Rd, cucr,n N Rd, c = (19) c 31

44 0 N Rd, c μ, μ μμ μ: 0 05, 05, N = k f h (20) Rk, c 1 ck ef [k 1 =7,5 { 0,5 /mm 0,5 }, f ck : μ, h ef : μ, μμ ] ucr, μ μ μ μμ μ μ: ucr, =1,0 μμ μ ucr, =1,4 μ μ c μ μ (. (18)). 4 μ, μμ μ μ., μ : () μ, μ, μ μ, μ,. () μ μ,. μ μ μμ μ μ μ μ μ μ- μ μ : 1 2 μ 3 μ ( μ μ), μ μ., : V V (21) Sd Rd 1 μ μ : kaf syk VRd, s = 2 s k 2 =0,60 s : μμ μ f yk : μ (22) 32

45 s: μ, μ μ: fyk s =1,20 fyk 800MPa 0, 80 (23 ) f uk fyk s =1,50 fyk > 800MPa > 0, 80 (23) fuk 2 μ μ μ μ μ, () () μ () μ μ μ : V Rd, c = V 0 Rk, c c ucr,v 0,2 0 l f, VRk,c k2d 0,5 0,5 15 = nom f c d ck 1 (25) nom k 2 =0,5 [ 0,5 /mm] d nom : μ l f : μ μ (μ μ μ 8d nom ) f ck : μ c 1 : μ ( μ) ucr,v =1,0 μ μμ μ, μ c : μ μ (= 1 2 =1,80) 3 μ μ μ, μ μ. μ μ μ μ : k NRk, c VRd, cp = 3 (26) c, k 3 =1,0 h ef <60mm 2,0 h ef 60mm Rk,c : μ, μ c : μ μ μ μ μ μ μ μ μ, μ. μ μ μ 2 (24) 2 μ, μ μ μ μ. 33

46 μ μ μ, μ, μ (22) (24) μ μ μ 3 : μ : =0,80 μ : =0, μ μ μ μ,., : NSd N Rd VSd VRd 1 1 (27) NSd VSd + N Rd 120, VRd (27) μ μ Rd , μ μ V Rd μ μ μ, μ μ ( ) μ μ μ. μ μ μ. μ μ, μ μ μ. (1) μ μ μ μ : (1) (2) μ (3) μ μ. μ, μ. (1) μ μ 4, μ μ μ μ : Nyd = Asfyd (28) 3 μ μ μ, μ. 4 μ μ μ, μ μμ. 34

47 , s f yd : μ μ. (2) μ μ μ μ, μ, μ : Nbd = fbkledb/ b (29), f bk : μ μ ( ) l e : μ μ μ d b b : μ (=1,50) μ μ, μ μ., μ μ μ μ μ. (3) μ μ. μ μ μ μ, μ μ μ μ μ μ μ : Ncd = 45, le fck/ c (30) f ck : μ μ μ, : μ, c : μ μ (=1,50). (2) μ μ μ μ μ μ, μ μ 4.3.1,. 4.4 μ μ μ μ μ μ μ, μ μμ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ, μ, : () μ μ, () μ 35

48 () μ. μ. μ μ μ, μ μ. μ,, 15 μ. μ, μ μ μ μ 5 μ. μ μ μ., μ μ μ μ μ μ μ μ μ (μ 10), μμ μ μ. μ μ μ μ μ μ 5. μ, μ μ, μ. μ μ, μ μ μ μ μ μ μ μμ (μ. μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ, μ μ μ μ CEB Fastenings to concrete and masonry structures, State of the Art Report, Thomas Telford, London CEB Bulletin 233 Design of fastenings in concrete, Design Guide-Parts 1 to 3, Thomas Telford, London CEN: Draft prenv Eurocode 8, Design Provisions for earthquake resistance of structures. Part 1-4: Strengthening and repair of buildings, Brussels 36

49 5 5.1 μ, μ, μ μ -μ μ. μ μ μμ μμ. M, μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μμ μ. μ 1.1 μ -μ μ 1.2 μ μ μ, μ μ [22] [24]. μ μ μ. μ, μ, / μ μ μ [2,27]. μ, μ, μ, μ. μ μ [9]: μ μ, μ. μ μ,, μ μ. μ μμ μ μ 1-2 mm, μ μ μ μ μ, μ μ.. μ,, μ,... μ μ μ μμμ μ μ μ μ 0.5 mm, μ μ. μ C μ μ μ, μ μ. μ μ (.1.1, 1.1) [8] μ C. μ D μ, μ μ,, μ. μ μ 37

50 ( ) μ. μ (.1.1) [8] μ D. μ μ. μ μ μ μ μ μ 1.2 μ μ μ μ, μ μ. μ μ μ D, μ μ μ, μ. () () () μ () () () μ μ μ 1.1. μ () () () μ μ 38

51 1-2 mm μ 0.5 mm h =0 μ h μ μ μ C h μ μ D μ 1.2 μ μ μ 39

52 5.2 -O μ μ R res μ K res μ, μ μ R o, μ r R r k μ μ μ μ. : r R =R res /R o r k =K res /K o μ μ r R μ μ, μ μ, 1.1 [24]. μ μ μ r k : r k = 0.8 r R μ μ μ [24] (.1.1) μ μ μ μ R res μ K res. μ C D 0,95 0,75 0,45 0,15 0,85 0,65 0,35 0, μ μ μ r R μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ (r g ) μ μ μ (r R ). [24] : r g = n i= 1 ( V Ro, i. rr, i ) / n i= 1 V Ro, i : i. r R μ μ (.1.1). V Ro μ μ μ μ. V Ro μ V Rd3 (=V wd +V cd ) μ μ, μ V Ro μ μ., μ μ μ μ, μ μ r f : r f = rg K R / 1 : K R μ [23]. μ K R =1,0 μ- K R =0,8 40

53 1 μ μ [7]. μ μ [24]: μ r f /0,80. 0,80 >r f /0,50 μ. 0,50 >r f. 5.3 μ/μ oμ μ μ. oμ μ μ μ. μ,, μ. μ μμ, μ μ,. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ, μ μμ (k) μ μ : μ: μ μ k k = μ : μ k r = r μ μ, μ μ,v, N. μ μ μ : k k 1,0 k r 1,0 μ, : k k k r μ μμ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ/μ μ μ. μ μ, μ μ μ. 41

54 M μ μ. μ μ μ. μ μ μμ μ. μ μ μ μ/μ μ, μ μ. μ μ μ [22,24] μ. μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ, μ μ, μ : k k =k r = 1,0 : ) μ. ) (μ μ, μ). ). μ μ μ μ. μ μ μ μ μμ, μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ. μ, μ μ () (). μ μ μ μ,, μ μ μ μ μ μ μ, μ μ μ μ μμ μ μ 42

55 μ. μ μ, μ μ. μ, μ μ μ. μ μ μ, μ μ μμ μ, μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ: k k =k r = 1, μ μ μ μ μ, μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ. μ 1.3 [56], μ, μ μ μ. μ : μ μ μ μ μ, μ. μ. μ μμ μ. μμ μ.. μμ. μ μ. μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ,, μ 1.3 μ μμ μ μ μ. μ μ ( μ μ ). μ μ μ, μ. 43

56 μ 2. μμ μ 3. μ 4. μ μ 5. μ μ μ 2. μμ μ 3. μ 4. μ μ 5. μ μ 10. μ 1.3 μ, μ μ μ 1.4 [56] μμ μ μ μ. μ μ,, μ. μ μ μ μ μμ. μ μ μ. μ μ μ μμ. 44

57 μ 2. μ μ 5. μ μ - μ 1.4 μ μ μ μ μ μ μ μ μ [17], μ μ μ : 1 As, tot ( 1,3 f ctm Ac 0, 7 N d ) f yk A 0, 0025 s, tot A c :. As, tot μ μ μ c μ μ μ d () μ μ f ctm μ μ μ μ, μ μ μ, μ μ μ. μ μ μ μ μ. 45

58 μ μ μ. μ μ μ μ μ μ, μ. μ μ μ μ μ μ : () μ μ. () μ μ. () μ μ μ 30%. () μ μ. μ μμ μ, μ μ. μ μ μ : μ μ μ 1-2 mm (.1.5) μ μ (FRP s ). μ μ μ (FRP s ) μ μ μ [40]. μ 1.5 μ μ μ μ (.1.6) μ μ μ μ μ (FRP s ). 46

59 50 mm L20X20X4 L20X20X4 μ 8/ 50 mm μ 1.6 μ μ μ μ μ μ (FRP), μ. μ, μ μ FRP s. μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ μ-μ μ (.1.7). μ μ μ μ ( 1.7). h μ () d h:d < 3 μ 1.7 μ μ μ () () () 47

60 μ μ μ μ μ (.1.7) (.1.8) [27,28]. μ. h h d () d () μ μ 1.8 μ μ μ μ. μ μ μ μ (FRP s ). μ μ μ, μ μ. μ, μ ( ). μ μ, μ. μ, μ μ. μ, μ μ μ (-μ) μ μ μ μ. μ μ. μ μ μ μ μ 30 mm. μ μ ( ) μ. μ, μ μ μ μ. 48

61 μ μ μ. μ μ, μ μ μ μ ( μ ) (.1.8). μ μ μ μ C, μ μ. μ μ μ 1.9. μ μ μ μ μ μ 1.9 μ μ μ μ μ μ, μ μ μ-μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ (h/d 3) μ (.1.8). μ, μ μ μ μμ μ. μ μ μ μ μ μ, μ μ (.1.10). μ μ μ μ, by pass μ. 49

62 μ 1.10 μ μ μ μ μ μ μ μ, μ μ μ μ : () μ mm () μ μ 25X4 mm μ μ 10 μ μ. () μ μ μ μ μ 150 mm. 100 mm. (), μ μμ μ μ. () μ ( μ). μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ 400 mm μ μ 418. μ μ μ μ 300 mm μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ, μ μ. μ μ μ. μμ - 50

63 μ μ μ μ μ μ μ. μ 1.11 μ μ μ μ. c f * c μ f c 0,85f c 0 co cu * co * cu μ 1.11 μ μ μ μ μμ μ μ μ μ, μμ μμ [26], μ μ μ. f * c = f c * co = 2 co * cu = 0,0035+0,1 wd : f * c,f c μ μ. * co, co μ μμ * - * - ( co =0,002). * cu, cu μ μ μ μ. =min(1+2,5 wd, 1,125+1,25 wd ) = s. n. μ [19]. μ : () μ μ s μ μ μ μ. μ μ s = 0,9. () μ μ μ μ μ μ n μ μ μ μ μ μ = s. n =1,0. wd μ μ. μ μ μ, wd μ f fd,c (. μ f fd,c ). μ μ μ μμ [15]: μ: 51

64 * * 0,7 * f c f o f c = f c + 6 f r (MPa) cu = E2 : t f f r = 2 f fd, c D f o = 0,872 f c + 0,371 f r + 6,258 (MPa) t 0,2 f E2 = 245,61. f c + 1, 344 E f D (MPa) f r μ μ μ μ. t f μ. D μ μ μ. f μ μ. f fd, c μ μ μ, μ μ μμ μ. μ μ μ (. μ μ), μ μ. μ μ b h μ μ : 2 2 b h D = + 2h 2b ( ) 50%. : t f t f f r = 2 a f fd, c = f fd, c D D μ μ. μ μ μ μ μ, μ μ μ μ, μ μ μ μ (μ 1 /r) μ μ ( [24], μ [3]. μ : μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ : μ: * f c * cu 52

65 Vwf, d = t f E f fu D cot / f 2 μ μ V 2 t E b cot / wf, d = f f fu f : b μ μ μ. μ μ μμ μ.( =30 0 ). f μ, μμ μμ μ. μ μ 2,5. μ μ μ μ fu / f = 0,005 - μ / = 0,01. fu f 2, μ μ, μ μ. μ μ μ, μ., μ μ μ. μ μ [24], μ μ μ μ μ. μμ μ μ μ: k r =k k =1.0 μ μ μ μ ( s) μ μ 50% μ μ μ μ : s =1,5 s = 1,72. μ ( μ μ μ ), μ, μ. μμ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ, μ μ [34,35,36,37]. μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ (.1.12) μ μ μ ( μ.1.13) μ μμ ( μ). 53

66 (1) μ (2) (3) (4) (5) μ (6) (7) (8) (9) μ 5 9 μ μ μ - μ 1.12 μ μ (1) μ (2) μ (3) μ μ (4) μ 1.13 μ, μ μ μ μ μ μμ μ μμ. 54

67 μ μ μ () μ μ μ μ μ (d 80 mm). μ μ. μ μ., μ μ. μ μ. () μ μ. μ μ, μ, μ μ μ (d 100 mm). μμ ( ). () μμ μμ μ μ μ, μ μ. μ, μ μ μ μ. () μ μμ. μ μμ μ μ. μ μ. μμ μ μ μ. μ μ : μ. μ μ μ μ (.. μ μ). μ μ μ ( ). μ μ. μ μ μ 6mmμ μ μ (.. μ μ μ μ), μ μμ, μ μ μ. μ μ, μ μ. μ μ μ μ ( ). μ μ μ, μ μμ μ μ. μ μ μ μ (.1.14) [4]. μ 1.14 μ 55

68 [8] μ μ. μ μ μ, μ 12/100 mm, μ μ μ μ. μ μ μ (.. 4 ) μ μ μ μ. μ, μ μ μ (. μ). μ μ ( ). μμ μ (),.. μ μ. μ 6 μ. ( ) μμ. μ μ μ μ μ μ μ [18]. μ μ μ, μ. 2 () (1) μ (2) μ (3) μ μ (4) (5) μ μ μ 1 () h/ (1) 12/10 (2) μ μ (3) μ (4) μ (5) μ (6) μ μ h/2 5 μ 1.14 μ μ 56

69 μ μ μ, μ (.. μ μ μ μ μ), μ μ μ. μ μ mm μ μ μ. μ μ μ μ.. μ μ μ, μ. μ 1.15 μ μ μ [20]. μ μ. μ, μ. μ μ μ μ (.1.16), μ μ μ μ,. μ μ μ. μ (.. L mm) μ. μ (.. L 50X10X5 mm) μ μ μ. μ 1.15 μ 57

70 μ - 1. μ 2. μ μ 1.16 μ μ 1.17 [56] μ μ. μ μ μ μ - 4 μ - 5 C C (1) μ (2) (3) μ (4) μ (5) μ (6) (7) 3 5 μ C-C 4 μ 1.17 μ μ μ 58

71 μ μ μ μ μ μ, μμ μμ μ μ - μ. μ μ [10,11,12,20] μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ. μ μ μ 1.18 [10] μ : μ μ μ μ 1: μ μ μμ. μ 2: μ μ μ μ. μ 3 : μ μ μ. μ 4: μ μ μ. μ 5: μ μ μ. μ 6: μ μ μμ. μ μ μ 1,2 6 μ [2,10], 3,4 5 μ μ μ μμ μ. 59

72 f, μ μ μ μμ,, μ μ : max N f =8μ f 2t tu o : μ - μ. f 2t μ μ. u o μ μ max f. : u μ/μ μ μ μ r μ μ μ μ u o (.1.19) μ N u -N r μ μμ, μ : Nu N r uo = 8μ f t 2t sw sw sw sw uo 8/75 sw sw sw sw uo t μ 1.19 μ 60

73 [24], μ μ μ μ, μ μ μ (). μ ( μ μ) μ μ. ( s ) μ μ μ μ : As. Es s = scr 2 hs : A μ μ. S s ( ). 2. h s μ μ 45 (.1.20). s cr μ μ μ μ 0,15 mm. μ u o μ (n ) μ μ μ. As N = u N r na 14 [kn, mm] hs (24), : A s N = u Nr na [kn, mm] hs hs 5 2hs 10 5 μ 1.20 μ 61

74 μ μ u o (.1.19) μ μ μ μ [10,12]. : A t. f sw 2t f sw A sw ywd μ μ asw f ywd f 2t μ f 2t =f ctk0,95 8/75 mm μ μ [1,10]. - μ μ μ μ (μ ). μ μ μ. μ [2,3]. μ μ μμ ( μ) [24] : k r =0,80 k k =0,70 : ) μ, μ. ) μ. ) μ μ μ μ μ. μ μ μ [8,36] μ μ μ μ μ μ μ μ μ., μ k r,k k μ. μ : k r =0,80 1,0 k k =0,70 1,0., μ μ μ μ μ. μ μ μ μ k k = 0,70 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ 62

75 μ, μ μ μ k k =1,0. μ μ μ μ μ : μ μ μ,50mm. μ μ μ, mm. μ μ, 120 mm. μ μ μ (.. μ 75 mm) μ μ μ [18] μ μ μ. μ μ (.1.21) μ μ mm 5 μ 1.21 μ μ μ : μ μ μ μ μ [17]. 8/75 mm. μ μ μ μ μ S500 s μ μ: A = A sd,min, min c. μ. = max (, 0,12%) [2] w,min. μ. W,min μ μ μ [17] Ac μ μ. (S) : S min (6hmin, 800mm) 63

76 hmin μ. μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ ( c2 2A c1 ). μ μμ μ μ. μ μ, μ μ μ μ μ μ μ μ μ, μ, μ μ μ, μ μ, μ μ μ. μ μ μ μ μ. : k r = 1,0 k k = 0,9 ~1,0 μ μ k k = 1, μ μ μ μ μ μ, μ μ μ μ μ μ μ μ () μ μ μ μ. μ μ μ,. μμ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ : 64

77 () μ μ μ μ μ μ μ () μ μ μ. μ μ 300 mm, μ μ μ μ μ. () μ μ. () μ μ μ μ (.1.10) μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ, μ μ μ μ. μ μ μ μ μ., μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ 1.22 [56]. μ μ μ μ, b μ μ. c d μ μ μ μ. μ μ μ μ d μ 1.22, μ μ μ. μ μ μ μ μ 1.23 [56]. 65

78 μ - b C 1 μ - c d. C D 1 μ C-C 2 2 D 1 μ D-D (1) μ (2).. (3) (4) (5) μ μ 1.22 μ μ μ. 66

79 μ - (1) μ (2) (3) μ μ (4) μ (5) μ (6) μ μ - μ 1.23 μ μ μ. μ μ μ. [24] μμ μ. μ μ μ μ, μ 67

80 μ μ μ μ μ μ. : k r =0,80 k k = 0,70 1,0 : ) μ, μ. ) μ. ) μ μ μ μ μ., μ μ μ μ μ. μ μ μ μ k k = 0,70. μ μ μ μ μ μ μ, μ μ μ k =1,0. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ. μ μ μ μ μ μ. μ μ μ (V n ) μ μ μ μ, μ μ. K res μ μ μ n μ. μ V res V n μ μ μ : K res Vres = Vd K + K res n K n Vn = Vd K res + K n : V d μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ res μ, μ μ : V n =V d -V R,res,,. V R,res μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ [11]. V V R w V ( 1 ) 0,5 0,7 + d R R, res 0,25 w (1 1) = 2 VR 1+ 1,5 s ( n 1) : μ μ. μ μ μ μ. 0,25 68

81 1 μ μ ( μ ). μ μ μ μ : = μ μ/μ. n μ μ, μ μ. d N d μ μ : d = bw. lw. f c s M d μ μ : as = Vd. lw b w,l w μ μ μ μ. μ μ. μ (μ μ) μ : V R,res = V R μ μμ, μ/μ μ μ μ μ : monol V sd V Rd2 =k r VRd 2 μ μ V V = k monol V = k monol V o + V n + V sd Rd 3 r Rd 3 r ( ) cd wd wd μ: monol monol monol VRd 2, VRd 3 Vcd μ μ. o n V wd, Vwd μ μ μ μ μ. O μ μ μ. μ V μ μ V sd, μ: n wd n Vsd monol Vwd min ( Vcd V kr o wd, V sd ) μ μ μ μ 50 mm, μ μ 80 mm. μ μ μ μ. μ μ μ μ [17]. μ μ μ μ μ S500 s μ μ: A = A sd,min, min c. μ. = max (, 0,12%) [2] w,min 69

82 . μ. W,min μ μ μ [17]. Ac μ μ. (S) : S min (6 hmin, 800mm) hmin μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ. μμ μμ μ ( ) μ μ 10 μ, μ 90, μ μ. T μ μ μ , μ μ μ. μ μ μ. μ μ μ μ μ , μ μ μ μ ( ) μ ( ). μ 1.24 [56]. μ μ. μ μ. μμ μ μ μ. :k r =k k =1,0 70

83 (1) μ (2) (3) μ (4) μ μ 1.24 μ μ μ μ, μ ( μ ) μ μ μ μ, μ μ μ. μ μ μ [30,32]. μ μ μ [33]. μ μ μ μ μ μ, μ mm,. μ μ, μ μ, μ μ μ. μ μ μ μ μ (μ ) μ μ μμ. μ μ., μ μ μ μ μ μ μ,. 71

84 μ 1.25 μ μ μ μ, μμ. μ μμ μ (μ G1) μ (μ G2) G F μ F G μ - (1) μ (2) (3) μ μ (4) (5) μμ ( μ ) (6) (7) μ 1.25 μ. G 2 μ μ. 2 4 () (1) (2) μ (3) (4) μ (5) μ μ () 2 μ 1.26 μ μ () μ,() μ 72

85 2 3 2 () (b) (c) (d) (1) (2) (3) (4) (5) μ μ (6) (7) μ μ μ μ μ.. μ, μ μ μμ [24]: k r =0,9, k k =0,85 μ k k =k r =1,0 - μ μ μ μ. μ [2]. μ, - μ μ [29,32,34,35]., μ μ [17]. μ. [24] μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ (FRP), μ μ μ, μ μ μ. μ μ μ μ μ μμ μ. μ. μ μ μ (.1.28) 73

86 μμ μ., μ. μ μ. () μ μ μ 1.28 μ μ μ μ,,. μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ μ, μ μ,, μ. μ μ μ [52] μ, μ μ, μ μ. μμ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ μ. μ ( μ μ), μ μ. μ μ μ, μ μ μ μ μ [2,3]. μ, : 74

87 μ μ μ max (200mm, 140/b l, 200t l ) b l t l μ mm. μ μ μ,. μ 4mm μ 2% μ [54]. μ μ μ μ μ μ, μ. μ μ, μ μ. μ = / d μ 0,40 (57).. μ μ μ, μ μ (.1.29). μ μ μ μ μμ μ,. μ,, μ μ μμ. μμ μ μ. μ. μ (M do / do ) μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ, μ μ [6,15]: μ ( ), μ, μ μ. μ μ ( μ) μ μ μ μ,,, μ μ μ (). 75

88 μ -μ μ, μ μ. μ μ μ, ( ) μ (FRP) μ μ, μ μ μ (μ) μ μ μ. μ, μ μ μ f, lim 50% μ. μ f, lim =6 /. μ μ μ. μ, μ μ c2 = 3,5 / s1 = 20 / μ μ [17] c2 = 3,5 / f = 6 / [2,3]. μ. μ (l b ) μ. μ μ μ μ, μ [15]. - μ, μ μ μ (.1.29) μ μ μ. μ μ μ μ, μ μ μ -μμ (G+ 2 Q) μ (.. ) μ μ,, μ μ μ μ μ 1.30 [56]. 76

89 μ μ μ 1-1 μ 1.30 μ μ μ 6 μ μ μ. μ μ μ μ , [13] μ, μ μ μ μ (μ 1.32,). μ, μ μ μ μ μ μμ (G+ 2 Q). μ μ μ μ μ μ μ. μ : V = V + V + V Rd 3 V fd cd wd fd μ μ μ. μ V fd, μ μ, μ μ V wd. μ μ μ μ μ μ. μ, μ μ μ, μ. μ 1.31 μ μ μ μ 77

90 () () () μ 1.32 μ, μ (t f ), μ μ V fd : t f = 1,2 E d μ μ μ [15]: f,e 3 0,56 [ 0,17 ( / ), 0,65 10 ( / ), 0,006] 2 / 3 0,3 3 2 / fu fcm E f f fcm E f f, e = min f f cm (μ) μ ( MPa), f GPa fu μ. f, e f μ μ.. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ, μ μ μ. μ μ. μ μ, μ μ μ oμ. μ 1.33 [56] μ μ. μ μ μ μ,. μ μ. μ 1.34 [8,56] μ μ μ. μ μ μ μ. 78

91 5 F F (1) μ (2) μ (3) (4) (5) μ (6) μ - μ 1.33 μ μ :min312 :min218 :min8/200 () () μ μ μ () μ () μ μ 1.34 μ ) μ ( μ μ) ) μ ( μ) ) μ μ (μ) ) 79

92 [24] μ μ μ μ. : μμ μ μ k k =0,75 H μ μ μμ k r, = 0,90. H μ μμ μ k r,v = 0,80. μ μ μ μ. μ μ (.μ). μ μ μ, μ μ μ μ μ μ -μ μ μ μ, μ,, μ μ μ. : () μ μ. () μ μ, μ μ, μ μ. () μ μ μ. () μ μ. μ μ μ, μ μ μ, μ μ μ μ. μμ (. 5.1: μ ), μ μ μ μ (,...) μ. μ μ μ. μ, μ μ, μ μ. 80

93 μ μ, μ μ μ. μ μ, μ μ μ. μ μ μ. μ μ μ μ,, μ μ. ( μμ)., μ. μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μμ μ μ [5,25]. μ : μ. μ. μ μ μ. μ μ μ, μ μ, μ μ μ. μ μ μ μ μ μ -μ. μ μ μ μ μ. μ, μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ μ 1.35 [56], μ μ. μ μ, μ μ μ μ., μ μ μμ μ μ μ. 81

94 μ μ [4]. μ μ μ μ μ, μ. μ μ, μ. μ μ μ μ μ μ, μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ [16] μ μ μ (1) μ μ (2) μ (3) μ (4) μ μ (5) (6) μ (7) μ μ μ μ C-C C C μ - μ - μ 1.35 μ μ μ μ μ μ, μ μ μ. μ. 82

95 μ μ (min X4,5) >0,70 (min 20X4) μ +... () >0,70 >0,70 (min 20X4) () μ μ μ 1.36 μ, ), ) μ μ >0,70. 8/50 (min 20X4). 8/50 (min 20X4) >0,70 μ μ (min X4,5) >0,70 μ μ (min X4,5) () () μ 1.37 μ μ ) μ ) μ 83

96 μ μ, μ, μ μ μ μ. μ μ / μ μμ μ μ 200 mm μ. S500 s 8/50. μ μ, μ μ. μ μ μ / μ μ μ μ μ μ (FRP) μ μ μ μ. μ 1.38 μ μ μ, [56]. μ μ, μ, μ μ μ (1) μ (2) μ (3) (4) μ (5) μ 1.38 μ μ μ. μ - μ μ, μ μ, μ μ μ μ. 84

97 μ μ [41], μ μ μ, μ μ μ. μ μ μ μ. μ 1.39 μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ 1.39 μ μ μ μ μ μ μ (FRP, μ μ μ. μ μ μ μ, μ μ μ μ. μ μ, μ μ μ [57]. μ, μ μ μ μ, μ, μ μ μ/μ μ μ : k r =0,9 μ k r =0,8 / μ 1.40 μ μ μ. μμ μ μ μ -, [8]. 85

98 S1 f yd S2 f yd S1 f yd f cd S2 f yd μ 1.40 μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ.. μ μ,.. μ μ μ μ μ μ μ. [56] μ (.1.41) μ μ, μ μ (μ μ) μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ μμ μ. μ μ μ μ μ μ μ (. 1.41). μ μ μ (.. ), μ μμ. 86

99 1 4 5 (1) (2) μ (3) (4) μ (5) μ μ b-b μ b b μ 1.41 μ μ, μ μ. (.1.42) μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ, μ. μ, μμ /, μ /. μ μ μ μ μ μ. 1- μ 2-3- μ 4- μ 5- μ μ 1.42, μ μ. 87

100 μ, μ μ, μ ( ) μ. μ μ μ μ μ μ μμ - μ ( μ μ) μ 1.43 μμ μ-, μ μ. μ μ μ (s) μ μ., μ μ. μ μ μ μ μ (s) μ. [31]. (s) μ μ (s ) b. μ μ d., μ μ a. c. μ μ μ 1.43 μ (a) μ. μ (b) μ μ, μ. 88

101 μ (c) μ μ, μ. μ (d) μ μ,, μ μ. μ (s) μ μ μ, μ μ μ. μ μ. μ μ μ, μ, μ. μ μ, μ, μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ, μ μ μ, μ μ μ [2,22,38]. μ μ μ μ. μ : μ μ (.1.44). μ μ. μ μ (.1.44). μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ. μ. μ.. μ μ, μ. μ μ, μ. μ μ μ. 89

102 μ 1.44 () μ () μ μ, μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ,.. μ., μ, μ μ, μ μ μ : ) μ μ, μ μ μ, μ μ μ μ μ μ. ) μ μ, μ μ μ μ μ, μ μ μ. ) μ, μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ. μ, μμ. 90

103 μ μ μ μ μ μ μ. μ 1.45 μ μ [53] μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ, μ, 1.2 [22]. μ μ μ μ μ, μ. 8. ( & ) 7. μ Higashi, Kokusho 1975 Sugano, Fujimura 1980 Higashi 1980 Hayashi 1980 Aoyama 1984, Others 6. μ Sugano, Fujimura μ Sugano, Fujimura 1980 V w V o 0,60-1,00 Vw 6 0,64 Vw 0,62 Vw 0,45 Vw 5 0,29 Vw Higashi (1980, 1984) 2. μ panels Higashi (1980) 0,50 1,00 1,50 ( 10-2 rad) μ 1.45 μ μ 1. μ μ V u /V u,m V u /V u,f K/ K m K/ K f μ/ μ m μ/ μ f μ 0.50~ ~ ~ ~ ~ μ.. μ 0.20~ ~ ~ ~ ~ ~3.80 μ _ μ 0.35~ ~ ~ ~ ~ ~ μ μ 91

104 V u, μ μ, μ μ μ. V u, K μ μ, μ μ. f. m μ ( μ ) μ., μμ μ μ μ : () μ. () μ. () μ μ. () μ. (). () μ μ (μ μ). μ μ. μ, μ, μ μμμ μ μ μ μ. μ, μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μμ μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ, μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ: μ μ μ. μ μ (panels). μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ (. 1.46) [53]. 92

105 μ μ μ 1.46 μ () μ μ () μ μ μ μ μ, μ, μ μ,, μ μ μ μ. μ μ μ μ, μ μ μ μ. μ 1.47,, μ μ μ μ μ. μ μ μ, μ μ μ. μ μ μ,. μ μ μ μ μ μ. μ μ (μ μ) μ μ μ. μ μ. μ μ : μ μ μ μ μ μ. μ μ, μ. μ μ μ μ μ ( μ). μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. 93

106 μ μ μ μ μμ. μ μ μ μ μ, μ. b (1) μ μ (2) μ μ (3) μ (4) μ μ (5) μ (6) μ 4 μ b-b b μ - μ 1.47 μ μ μ μ μ μ μ, μ [45,46,47] μ μμ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ. μ 1.48 [22] μ. μ μ μ μ μ, μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ. 94

107 μ μ μ μ μ μ., μ μ μ, μ μ μ μ μ μ μ. Vm V b V a a b 0.6 Vm 0.5 Vm μ μ μ μ c μ 1.48 μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ, μ μ, μμ μ μ. μ μ μ, μ μ., μ μ 20cm μ μ μ μ, μ ( μμ μ μ ) μ μ. μ μ μ μ 5-7 mm μ μ, μ μ μ. μ μ μ μμ μ. μ μ, μ. μ μ μ.,.. μ 95

108 . μ μ μ μ μ μ μ., μ μ μ μ μ μ μ μ,. μ μ (panels) μ μ (panels) μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ μμ. μ μ μ μ μ (.1.46). μ μ, μ μ., μ μ μ, μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ, μμ μ μ. μ μ, μμ. μ μ μ μ μ μ, μ μ μ μ μ μ μ. μ, μ μ μ μ μ μ. μμ μ μ, - μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μμ μ μ.. μ,. μ μμ μ, μ μ, μ, μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ 96

109 μ μ μ μ (..1.45). μ μ μ μ.. μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ,. μ μ.. μ μ, μ (.1.49) [22]. μ μ μ μ μ 1.49 μ μ μ μ μ, μ (.1.49). μ μ μ, μ (.1.50) [22]. 97

110 μ μ (μ) μ.. μ μ μ μ 1.50 μ μ μ μ μ μ μ : ) μ μ μ. μ 1.49 [22]. ) μ μ μ. μ μ μ μ μ, μ μ μ μ. μ μ. μ μ μ,, [22] μ μ μ μ (.1.50), μ μ. ) μ. μ. μ (-μ μ μ), μ. μ μ μ, μ μ. 98

111 5.5.3 μ μ. μ μ μ μ μ, μ μ μ μ μ μ μ (..1.45). μ μ μ μ μμμ μ / μ. μ μ. μ, μ (.1.51) [31]. μ μ μ μ μ. μ,, μ μ, μ. μ μ, μ. μ μ μ μ, K. μ μ μ μ μ μ. : ) μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ (μ ). ) μ μ, μ. μ μμ μ ( μ). μ μ. 99

Πειραµατική διερεύνηση συµπεριφοράς στοιχείων Ω/Σ µε σπειροειδή οπλισµό

Πειραµατική διερεύνηση συµπεριφοράς στοιχείων Ω/Σ µε σπειροειδή οπλισµό Πειραµατική διερεύνηση συµπεριφοράς στοιχείων Ω/Σ µε σπειροειδή οπλισµό Χ.Γ. Καραγιάννης Καθηγητής. Τοµέας οµικών Κατασκευών Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος ΠΘ. Γ.Μ. Σιρκελής Πολιτικός Μηχανικός, MSc.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒ ΙΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ MBSN ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒ ΙΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ MBSN ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒ ΙΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ MBSN ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ Νικόλαος Αντωνίου Πολιτικός Μηχανικός Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Ανακυκλωµένων Τούβλων ως Αδρανών Σκυροδέµατος Use of recycled clay bricks as concrete aggregates

Χρήση Ανακυκλωµένων Τούβλων ως Αδρανών Σκυροδέµατος Use of recycled clay bricks as concrete aggregates Χρήση Ανακυκλωµένων Τούβλων ως Αδρανών Σκυροδέµατος Use of recycled clay bricks as concrete aggregates Σπυράγγελος ΛΥΚΟΥ ΗΣ 1, Θωµάς ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ 2 Λέξεις κλειδιά: Ανακυκλωµένα τούβλα, aνακύκλωση αδρανών,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Αξιολόγηση Προσοµοιωµάτων Τοιχείων και Πυρήνων Κτηρίων µε τη Μέθοδο των Πεπερασµένων Στοιχείων και Πειραµατικά Αποτελέσµατα

Συγκριτική Αξιολόγηση Προσοµοιωµάτων Τοιχείων και Πυρήνων Κτηρίων µε τη Μέθοδο των Πεπερασµένων Στοιχείων και Πειραµατικά Αποτελέσµατα Συγκριτική Αξιολόγηση Προσοµοιωµάτων Τοιχείων και Πυρήνων Κτηρίων µε τη Μέθοδο των Πεπερασµένων Στοιχείων και Πειραµατικά Αποτελέσµατα Experimental verification of shear wall modeling using finite element

Διαβάστε περισσότερα

Τοίχοι Ωπλισμένης Γής: υναμική Ανάλυση Πειράματος Φυγοκεντριστή. Reinforced Soil Retaining Walls: Numerical Analysis of a Centrifuge Test

Τοίχοι Ωπλισμένης Γής: υναμική Ανάλυση Πειράματος Φυγοκεντριστή. Reinforced Soil Retaining Walls: Numerical Analysis of a Centrifuge Test Τοίχοι Ωπλισμένης Γής: υναμική Ανάλυση Πειράματος Φυγοκεντριστή Reinforced Soil Retaining Walls: Numerical Analysis of a Centrifuge Test ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ, Ν. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας, Ε.Μ.Π. ΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χρήστου Παπακωνσταντίνου του Γεωργίου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χρήστου Παπακωνσταντίνου του Γεωργίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Χρήστου Παπακωνσταντίνου του Γεωργίου Ιανουάριος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ Σεπτέμβριος 1995 Μάιος 2000 Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Master

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-13-01 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο Σκυρόδεµα 13 Ενισχύσεις αποκαταστάσεις µε χαλύβδινα

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Α. ΜΠΟΥΡΝΑΣ 1, Αθανάσιος Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 2, Κωνσταντίνος ΖΥΓΟΥΡΗΣ 3, Φώτιος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 3

Διονύσιος Α. ΜΠΟΥΡΝΑΣ 1, Αθανάσιος Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 2, Κωνσταντίνος ΖΥΓΟΥΡΗΣ 3, Φώτιος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 3 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1874 Σύγκριση Μανδυών Ινοπλεγμάτων Ανόργανης Μήτρας με Μανδύες Ινοπλισμένων Πολυμερών για την Αντισεισμική

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ»

«ΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ» «ΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ρ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Σηµαντικά ρήγµατα στη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Κατάσταση. με ή χωρίς ορθή δύναμη

Οριακή Κατάσταση. με ή χωρίς ορθή δύναμη ΤΕΕ Θράκης Κομοτηνή 10.10.2009 Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2 Μέρος 1-1 (EN 1992-1-1) Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη Γιαννόπουλος Πλούταρχος Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

George Georgoussis. Heraklion Attikis, 141 21 Athens, GR Tel.: +30 210 2896-776 e-mail: georgousis@aspete.gr, ggeorgo@tee.gr

George Georgoussis. Heraklion Attikis, 141 21 Athens, GR Tel.: +30 210 2896-776 e-mail: georgousis@aspete.gr, ggeorgo@tee.gr George Georgoussis Professor Department of Civil Engineering Educators School of Pedagogical & Technological Education (ASPETE) Heraklion Attikis, 141 21 Athens, GR Tel.: +30 210 2896-776 e-mail: georgousis@aspete.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΑΠΟ IΝΕΣ AΝΘΡΑΚΑ (CFRP) ΚAI IΝΕΣ ΧΑΛΥΒΑ (SRP)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΑΠΟ IΝΕΣ AΝΘΡΑΚΑ (CFRP) ΚAI IΝΕΣ ΧΑΛΥΒΑ (SRP) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΑΠΟ IΝΕΣ AΝΘΡΑΚΑ (CFRP) ΚAI IΝΕΣ ΧΑΛΥΒΑ (SRP) Μιτολίδης Γιώργος Πολιτικός Μηχανικός (MSc, DIC), Υπ. Διδάκτορας, Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

MODEL EXPERIMENT STUDY ON THE DIFFERENT REINFORCEMENT EFFECTS OF UN-BONDED ANCHOR CABLE AND FULL-LENGTH BONDED ANCHOR CABLE IN ROCK ENGINEERING

MODEL EXPERIMENT STUDY ON THE DIFFERENT REINFORCEMENT EFFECTS OF UN-BONDED ANCHOR CABLE AND FULL-LENGTH BONDED ANCHOR CABLE IN ROCK ENGINEERING 24 15 Vol.24 No.15 2005 8 Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering Aug. 2005 1 1 2 3 (1. 471023 2. 230026 3. 430070) 2 2 2 2 2 TU 457 A 1000 6915(2005)12 2689 08 MODEL EXPERIMENT STUDY ON THE

Διαβάστε περισσότερα

ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΜΙΚΣΑ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ

ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΜΙΚΣΑ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΜΙΚΣΑ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ Φσηεηλή Κεραγηά Λέθηνξαο, Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, ΑΠΘ Max Obbliger Σερληθόο ύκβνπινο BASF Γεώξγηνο Σζώρνο Οκόηηκνο Καζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, ΑΠΘ Λέξειρ κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Μ. Κωτσοβός

Δημήτριος Μ. Κωτσοβός Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτριος Μ. Κωτσοβός ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης : 11/02/1976 Τόπος Γέννησης : Λονδίνο Διεύθυνση : Στουρνάρα 36, Αθήνα, τ.κ. 104 33 Τηλέφωνο: : 210 5222781, 2108325032 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Στ. Ι. Πανταζοπούλου, Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ξάνθη 67100 Τόπος και Χρόνος Γέννησης: Μέγαρα 1959

Δρ. Στ. Ι. Πανταζοπούλου, Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ξάνθη 67100 Τόπος και Χρόνος Γέννησης: Μέγαρα 1959 Δρ. Στ. Ι. Πανταζοπούλου, Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ξάνθη 67100 Τόπος και Χρόνος Γέννησης: Μέγαρα 1959 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1984-1987 Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια-Μπέρκλεϋ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο : KAKAΛΕΤΣΗΣ Όνοµα : ΗΜΗΤΡΙΟΣ Όνοµα πατρός : ΙΩΑΝΝΗΣ Επάγγελµα : Καθηγητής ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Γνωστικό Αντικείµενο: «Σεισµική Συµπεριφορά και Αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα ως μέρος του συστήματος δομητικών ενισχύσεων Sika CarboDur

Εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα ως μέρος του συστήματος δομητικών ενισχύσεων Sika CarboDur Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 15/02/2012 Κωδικός: 2012.08.01.010 Sika CarboDur S Εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα ως μέρος του συστήματος δομητικών ενισχύσεων Sika CarboDur Περιγραφή Προϊόντος Τα ελάσματα

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Πειραµατική διερεύνηση τοιχοπληρωµένων πλαισίων Ω/Σ µε κεντρικά ανοίγµατα υπο κυκλική φόρτιση

Πειραµατική διερεύνηση τοιχοπληρωµένων πλαισίων Ω/Σ µε κεντρικά ανοίγµατα υπο κυκλική φόρτιση Πειραµατική διερεύνηση τοιχοπληρωµένων πλαισίων Ω/Σ µε κεντρικά ανοίγµατα υπο κυκλική φόρτιση Χ.Γ. Καραγιάννης ρ Πολ. Μηχ. Καθηγητής. ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης..Ι. Κακαλέτσης Μsc Πολ. Μηχ. Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Τμ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. / Π.Π. Τ.Ε.Ε. / Τμ. Δ.Ε. 21 Ο ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, (ΔΟΜΗΤΙΚΕΣ) ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ και ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Πάτρα, 17 και 18 Φεβρουαρίου 2015

Τμ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. / Π.Π. Τ.Ε.Ε. / Τμ. Δ.Ε. 21 Ο ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, (ΔΟΜΗΤΙΚΕΣ) ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ και ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Πάτρα, 17 και 18 Φεβρουαρίου 2015 Τμ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. / Π.Π. Τ.Ε.Ε. / Τμ. Δ.Ε. 21 Ο ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, (ΔΟΜΗΤΙΚΕΣ) ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ και ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Πάτρα, 17 και 18 Φεβρουαρίου 2015 ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ (ΚΤΗΡΙΩΝ Ω.Σ.) ΚΑΤΑ ΤΟΝ [ΕΚ 8-3 (2005) ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα για δομητική ενίσχυση ως μέρος του συστήματος Sika CarboDur

Εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα για δομητική ενίσχυση ως μέρος του συστήματος Sika CarboDur Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 27/02/2014 (v1) Κωδικός: 08.01.020 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010206010020000010 Sika CarboDur M Εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα για δομητική ενίσχυση ως μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ»

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» 2014-05-09 Δελτίο Τύπου ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» Τα κείμενα των Ευρωκωδίκων που αναφέρονται στο παρόν Δελτίο Τύπου έχουν τεθεί σε ανοιχτό σχολιασμό για την επισήμανση παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

EXPERIMENTAL AND NUMERICAL STUDY OF A STEEL-TO-COMPOSITE ADHESIVE JOINT UNDER BENDING MOMENTS

EXPERIMENTAL AND NUMERICAL STUDY OF A STEEL-TO-COMPOSITE ADHESIVE JOINT UNDER BENDING MOMENTS NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF NAVAL ARCHITECTURE AND ARINE ENGINEERING SHIPBUILDING TECHNOLOGY LABORATORY EXPERIENTAL AND NUERICAL STUDY OF A STEEL-TO-COPOSITE ADHESIVE JOINT UNDER

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σηµείωµα του

Βιογραφικό σηµείωµα του Βιογραφικό σηµείωµα του Κωνσταντίνου Ε. Χαλιορή, Αναπληρωτή Καθηγητή ΠΘ (Οκτώβριος 2014) Ονοµατεπώνυµο: Κωνσταντίνος Χαλιορής Πατρώνυµο: Εµµανουήλ ιπλώµατα: ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΠΘ Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

Development of a Seismic Data Analysis System for a Short-term Training for Researchers from Developing Countries

Development of a Seismic Data Analysis System for a Short-term Training for Researchers from Developing Countries No. 2 3+/,**, Technical Research Report, Earthquake Research Institute, University of Tokyo, No. 2, pp.3+/,,**,. * * Development of a Seismic Data Analysis System for a Short-term Training for Researchers

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π8/2011 : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π8/2011 : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Υλικών στην Αντισεισμική Προστασία Μνημείων

Ο Ρόλος των Υλικών στην Αντισεισμική Προστασία Μνημείων Ο Ρόλος των Υλικών στην Αντισεισμική Προστασία Μνημείων Αγγελακοπούλου Ελένη, Υ.Δρ.ΕΜΠ Επ. Υπεύθυνη: Καθ. Α. Μοροπούλου Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών, Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Κονίαμα ενός συστατικού για επισκευή και ενίσχυση σε τοιχοποιίες φέρουσες και πληρώσεως EN 998-1 EN 998-2 EN 1504-3. Περιγραφή Προϊόντος

Construction. Κονίαμα ενός συστατικού για επισκευή και ενίσχυση σε τοιχοποιίες φέρουσες και πληρώσεως EN 998-1 EN 998-2 EN 1504-3. Περιγραφή Προϊόντος Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 18/06/2015 (v2) Κωδικός: 08.05.020 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010302040010000080 EN 998-1 EN 998-2 EN 1504-3 13 0546 Κονίαμα ενός συστατικού για επισκευή και ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΙΜΕΤΡΟΥ ΜΕΣΩ ΠΥΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΟΚΙΜΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΙΜΕΤΡΟΥ ΜΕΣΩ ΠΥΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΟΚΙΜΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΙΜΕΤΡΟΥ ΜΕΣΩ ΠΥΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΟΚΙΜΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κων/νος Γ. Τρέζος, Εργ. Ωπλ. Σκυρ. ΕΜΠ Π. Παπακυριακόπουλος, Επ. Καθ. ΠΘ Χρ. Σπανός, Πολ. Μηχ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή των συνηθέστερων εργαστηριακών δοκιµών Βραχοµηχανικής Εδαφοµηχανικής

Συνοπτική περιγραφή των συνηθέστερων εργαστηριακών δοκιµών Βραχοµηχανικής Εδαφοµηχανικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Γεωλογίας Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας & Υδρογεωλογίας 54124 Θεσσαλονίκη, e-mail: christar@geo.auth.gr Συνοπτική περιγραφή των συνηθέστερων εργαστηριακών δοκιµών

Διαβάστε περισσότερα

Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών

Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών Ερευνητική ομάδα : Δήμος Τριάντης, Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Κίμων Αναστασιάδης, Καθηγητής Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση.

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. 3. Λίστα Παραμέτρων 3.. Λίστα Παραμέτρων Στην αρχική ρύθμιση, μόνο οι παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προστασία ηλεκτροδίων

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED. ver sion 1.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED. ver sion 1.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED ver sion 1.1 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens

Διαβάστε περισσότερα

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1 Page: 1/8 Range of Application Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT

Διαβάστε περισσότερα

Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων»

Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» Αργυρώ ΗΜΟΥ Η Πολιτικός - Ενεργειακός Μηχ/κός, MsC, PhD Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμική μόνωση: λύση ή εξειδικευμένη επιλογή

Σεισμική μόνωση: λύση ή εξειδικευμένη επιλογή ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜOΝΩΣΗ: ΛΥΣΗ Ή ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΥΡΛΕΜΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Περίληψη Η Ελλάδα, όπως είναι παγκοσμίως γνωστό, έχει ένα δυσάρεστο χαρακτηριστικό: την έντονη σεισμικότητα. Αυτό, την καθιστά μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΚΑΟΡΟΦΟΥ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Δ.Π.Θ Ξάνθη, Ελλάς e-mail : mslgroup@civil.duth.

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΚΑΟΡΟΦΟΥ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Δ.Π.Θ Ξάνθη, Ελλάς e-mail : mslgroup@civil.duth. ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΚΑΟΡΟΦΟΥ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Καλλιόπη Δ. Στεφανάκη a, Χρίστος Ν. Κάλφας b, Δημήτριος Θ. Παχούμης c, Άννα Α. Μαρινοπούλου c a Υποψ. Διδ., MSc Πολιτικός Μηχανικός b Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων- Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση Επαναληπτικής Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια Ελασμάτων/Σιδηρικών για κάλυψη αναγκών ΤΠΚ ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση Επαναληπτικής Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια Ελασμάτων/Σιδηρικών για κάλυψη αναγκών ΤΠΚ ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟY ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 28210 / 82496 Φ. : 900 / 02 / 13 Σ. : 152 Σούδα : 31 Μαΐου 2013 Συνημμένα : Μία Τεχνική Προδιαγραφή ( Φ. 12

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,,.. μ μ μ μ μ μ. μ,,. μ : μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 2003 μ μ. μ μ μ μ, μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ 1 2003 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ :,,, μ,,. μ μ μ μ...... 1, μ, μ. 2 μ μ,,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (Μάντια) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (Μάντια) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 1/6 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (Μάντια) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Πολιτικός Μηχανικός, MSc.Eng., Ph.D. Στοιχεία επικοινωνίας Διεύθυνση: Δουκίσσης Πλακεντίας 8, Χαλάνδρι, Αττική Τηλ.: 210 6199891 (γραφείο), 697

Διαβάστε περισσότερα

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10 Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE SIDE... 6 Plan

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης ΚΛΟΥΒΑΣ 1, Χρήστος ΖΕΡΗΣ 2

Μιχάλης ΚΛΟΥΒΑΣ 1, Χρήστος ΖΕΡΗΣ 2 6ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, -3/0/ 009, Πάφος, Κύπρος Αριθµητική ιερεύνηση της Επιφάνειας Αστοχίας του Σκυροδέµατος Παρουσία Εφελκυστικών Τάσεων A Numerical Investigation of the Failure Surface

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Ν. ΚΑΖΙΟΛΑΣ, Dr.-Ing.

Δημήτριος Ν. ΚΑΖΙΟΛΑΣ, Dr.-Ing. Δημήτριος Ν. ΚΑΖΙΟΛΑΣ, Dr.-Ing. Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ελλάδα Διεύθυνση 1 ο χλμ. Δράμας - Μικροχωρίου Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application Page: 1/9 Range of Application Page: 2/9 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE... 5 Plan view... 5 THROUGH CAR... 6 Plan view... 6 GENERAL SECTION

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ. Ξενοφών Πειστικός Πολιτικός Μηχανικός Θεσσαλονίκη, Ελλάδα e-mail: peistikos@otenet.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ. Ξενοφών Πειστικός Πολιτικός Μηχανικός Θεσσαλονίκη, Ελλάδα e-mail: peistikos@otenet. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ Ξενοφών Πειστικός Πολιτικός Μηχανικός Θεσσαλονίκη, Ελλάδα e-mail: peistikos@otenet.gr Γιώργος Παπαγεωργόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ναύπλιο, Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application Page: 1/11 Range of Application Page: 2/11 Index 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION 450KG... 4 TECHNICAL SPECIFICATION 630KG... 5 TECHNICAL SPECIFICATION 1000KG... 6 TECHNICAL SPECIFICATION 1200KG...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ BAYER

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ BAYER Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10 Page: 2/10 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT LEFT... 5 Plan view... 5 ADJACENT ENTRANCES GUIDE RAILS AT LEFT... 6 Plan view...

Διαβάστε περισσότερα

το προφίλ της γάστρας, η ίσαλος σχεδίασης, η καμπύλη εμβαδών εγκαρσίων τομών και η κατανομή του κέντρου βάρους των εγκαρσίων τομών κατά μήκος του

το προφίλ της γάστρας, η ίσαλος σχεδίασης, η καμπύλη εμβαδών εγκαρσίων τομών και η κατανομή του κέντρου βάρους των εγκαρσίων τομών κατά μήκος του 6.1. Εργασίες προς απόκτηση ακαδημαϊκού τίτλου Τ1. Γρηγορόπουλου, Γ.Ι. (1981), "Παραγωγή, φασματική ανάλυση και κατανομή μεγίστων τυχαίου κυματισμού", διπλωματική εργασία στην Εφαρμοσμένη και Πειραματική

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΔΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΔΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ ttriant@upatras.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Βύρ. Δημάκος. Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Τακτικός Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Δομικών Εργων A.Τ.Ε.Ι Πειραιά

Κωνσταντίνος Βύρ. Δημάκος. Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Τακτικός Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Δομικών Εργων A.Τ.Ε.Ι Πειραιά ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κωνσταντίνος Βύρ. Δημάκος Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Τακτικός Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Δομικών Εργων A.Τ.Ε.Ι Πειραιά ΑΘΗΝΑ Ιούνιος 2010 Κωνσταντίνος Β. Δημάκος Τακτικός Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση

Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση Γκίκας Α. Χαρδούβελης Οικονομικός Σύμβουλος, Eurobank Group Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά PRODEXPO 213 14ο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση σκωριών EAFS ως πρόσθετο υλικό για την παραγωγή τσιμέντων τύπου Portland

Αξιοποίηση σκωριών EAFS ως πρόσθετο υλικό για την παραγωγή τσιμέντων τύπου Portland Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη 24-25 Σεπτεμβρίου 2012 Αξιοποίηση σκωριών EAFS ως πρόσθετο υλικό για την παραγωγή τσιμέντων

Διαβάστε περισσότερα

2007-02-08 ICS: 77.140.60 ΕΛΟΤ 1421-3. Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες Μέρος 3: Τεχνική κατηγορία B500C

2007-02-08 ICS: 77.140.60 ΕΛΟΤ 1421-3. Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες Μέρος 3: Τεχνική κατηγορία B500C 2007-02-08 ICS: 77.140.60 ΕΛΟΤ 1421-3 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες Μέρος 3: Τεχνική κατηγορία B500C Steel for the reinforcement

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΙΙ. http://www.luckyweek.eu/civil.teipir

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΙΙ. http://www.luckyweek.eu/civil.teipir Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΙΙ http://www.luckyweek.eu/civil.teipir Άσκηση Σελίδα Υποστύλωμα Δοκός Πλακοδοκός Άλλο Κάμψη Διάτμηση Λυγισμός Στρέψη Ροπή Σχεδιασμού 01 03 02 07

Διαβάστε περισσότερα

A research on the influence of dummy activity on float in an AOA network and its amendments

A research on the influence of dummy activity on float in an AOA network and its amendments 2008 6 6 :100026788 (2008) 0620106209,, (, 102206) : NP2hard,,..,.,,.,.,. :,,,, : TB11411 : A A research on the influence of dummy activity on float in an AOA network and its amendments WANG Qiang, LI

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Σενάρια σεισμικής διακινδύνευσης, αποτίμηση, κτιριακό απόθεμα, καμπύλες τρωτότητας, GIS, Düzce

Λέξεις κλειδιά: Σενάρια σεισμικής διακινδύνευσης, αποτίμηση, κτιριακό απόθεμα, καμπύλες τρωτότητας, GIS, Düzce 1 Σενάρια σεισμικής διακινδύνευσης του κτιριακού αποθέματος της πόλης Düzce με τη χρήση ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος Seismic risk scenarios for the building stock in the city of Düzce through

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. 1 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. Γεωργία Γκαντώνα, Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Θεωρία)

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Θεωρία) Ενότητα 9 : Οι τύποι των θερμοκηπιακών κατασκευών Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 9 Οι τύποι των θερμοκηπιακών

Διαβάστε περισσότερα

γ. Για το γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική των Υλικών με έμυαση στα προηγμένα σύνθετα, νανοσύνθετα και αμυντικά υλικά».

γ. Για το γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική των Υλικών με έμυαση στα προηγμένα σύνθετα, νανοσύνθετα και αμυντικά υλικά». γ. Για το γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική των Υλικών με έμυαση στα προηγμένα σύνθετα, νανοσύνθετα και αμυντικά υλικά». ΜΗΣΡΩΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΗ ΗΜΕΔΑΠΗ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΙΔΡΤΜΑ ΣΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δομοστατικός Σχεδιασμός Υψηλών Κτηρίων

Δομοστατικός Σχεδιασμός Υψηλών Κτηρίων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δομοστατικός Σχεδιασμός Υψηλών Κτηρίων Αβαρικιώτη Γεωργία Μπαχλαβάς Εμμανουήλ Επιβλέποντες: Ι. Βάγιας Φ. Καρυδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

23, 1 Vol123, No11 2006 1 JOURNAL OF SHENZHEN UN IVERSITY SC IENCE AND ENGINEER ING Jan1 2006 , 2.,, ;,,,. . 6 2,

23, 1 Vol123, No11 2006 1 JOURNAL OF SHENZHEN UN IVERSITY SC IENCE AND ENGINEER ING Jan1 2006 , 2.,, ;,,,. . 6 2, 23, 1 Vol123, No11 2006 1 JOURNAL OF SHENZHEN UN IVERSITY SC IENCE AND ENGINEER ING Jan1 2006 : 100022618 ( 2006) 0120042206 2 1, 2, 2 (1., 518060; 2., ) : 2. PFC 2D, 2., 2.,, ;,,,.. : ; 2 ; ; : TUY 435

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι. ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γεννήσεως : 10-6-1955 Τόπος γεννήσεως : Βίλλια Αττικής Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος με 3

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Παναγιώτης Αναστασιάδης Πανεπιστήμιο Κρήτης panas@ edc.uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προηγμένες τεχνολογίες σύγχρονης μετάδοσης και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΌΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΌΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΟΣ Ρ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΌΝΟΜΑ: ΘΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Αξιολόγηση υπηρεσιών: Έρευνα χρηστών της ΒιΒλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών Μ. Korfiati - P. Georgiou

Διαβάστε περισσότερα

5. Ανάλυση πριν και μετά την επέμβαση (42)

5. Ανάλυση πριν και μετά την επέμβαση (42) ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Αθήνα, 31-5-2012 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας Κεφάλαιο 5: Ανάλυση πριν και

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Γεώργιος Ε. Μαγείρου

ρ. Γεώργιος Ε. Μαγείρου Σχολή Ικάρων Τοµέας Αεροναυπηγικής, Τεχνικής Μηχανικής οµικών Κατασκευών-Εργα Υποδοµών ρ. Γεώργιος Ε. Μαγείρου Ε.Ε. Ι.Π.-II Τµήµα Αεροπορικών Επιστηµών Τοµέας Αεροναυπηγικής, Τεχνικής Μηχανικής οµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε Τει: +302810-393724 +306972-003446 E-mail: marina@csd.uoc.gr ΠΟΤΔΕ Διδακηοπικό Δίπλωμα ζηην Επιζηήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ 4 ΕΙΔΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΑΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ 4 ΕΙΔΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΑΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟ 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ 4 ΕΙΔΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΑΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟ Παπαδοπούλου Κ.-Ν., Λιουδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

: Six Sigma, Process Cycle Efficiency, Lean,,

: Six Sigma, Process Cycle Efficiency, Lean,, Six Sigma,,,, fme02042@fme.aegean.gr, fme02015@fme.aegean.gr, pvas@chios.aegean.gr,.,,, skoukoum@mie.uth.gr «SIX SIGMA». «SIX SIGMA». «SIX SIGMA». «SIX SIGMA» ( «Define»)..,. «SIX SIGMA» «SIX SIGMA». «Process

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ΝΗΚ. ΚΟΤΚΗΟΤ 01104766 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΑΝ.ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσµάτων πειραµατικής έρευνας επί της σεισµικής απόκρισης συνδέσεων µεταξύ προκατασκευασµένων γραµµικών φερόντων στοιχείων από Ω.Σ.

Παρουσίαση αποτελεσµάτων πειραµατικής έρευνας επί της σεισµικής απόκρισης συνδέσεων µεταξύ προκατασκευασµένων γραµµικών φερόντων στοιχείων από Ω.Σ. Παρουσίαση αποτελεσµάτων πειραµατικής έρευνας επί της σεισµικής απόκρισης συνδέσεων µεταξύ προκατασκευασµένων γραµµικών φερόντων στοιχείων από Ω.Σ. Ι. Ν. Ψυχάρης Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π Χ. Π. Μουζάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Καραδημητρίου Email: kkaradim@psed.duth.gr Τηλέφωνο: 2551030114 ΣΠΟΥΔΕΣ Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΖΕΝΙΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ GNSS

ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΖΕΝΙΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ GNSS ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΖΕΝΙΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ GNSS ΣΥΜΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χαράλαμπος Θ. Λυκίδης Msc Δασολόγος Υπ. Διδάκτορας, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρµογές και οφέλη από την εφαρµογή προγραµµάτων άσκησης σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις

Προσαρµογές και οφέλη από την εφαρµογή προγραµµάτων άσκησης σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις Προσαρµογές και οφέλη από την εφαρµογή προγραµµάτων άσκησης σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις Εισαγωγή Στις µέρες µας έχει αναγνωριστεί η ιδιαίτερη αξία της άσκησης και η συµβολή της στην προάσπιση της υγείας

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: DRO MRL MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYD Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 1/17 Range of Application 1 Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 2/17 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Πολιτικός Μηχανικός, ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.

ρ. Πολιτικός Μηχανικός, ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. Σήραγγα ΣΓ της Ευρείας Παράκαµψης Πατρών ΣΓ Tunnel of Patras City Ring Road ΒΑΝΤΟΛΑΣ, Β. ΖΑΚΑΣ, Μ. ΡΑΧΑΝΙΩΤΗΣ, Ν. ΤΖΗΜΑ, Κ. ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ, Χ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc., ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ Θεόδωρου Χ. Ρουσάκη ιπλωµατούχου, Μ Ε, ρ. Πολιτικού Μηχανικού Λέκτορα Εργαστηρίου Ωπλισµένου Σκυροδέµατος Τοµέα οµικών Κατασκευών Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς μη Επαρκώς Σχεδιασμένων Πλαισιακών Κτιρίων Seismic performance assessment of under-designed Frame Buildings

Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς μη Επαρκώς Σχεδιασμένων Πλαισιακών Κτιρίων Seismic performance assessment of under-designed Frame Buildings Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς μη Επαρκώς Σχεδιασμένων Πλαισιακών Κτιρίων Seismic performance assessment of under-designed Frame Buildings Reyes GARCIA 1, Yaser JEMAA 2, Yasser HELAL, Κύπρος ΠΗΛΑΚΟΥΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα