Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1

2

3 &..., 2001

4

5 , μ μ. μ, μ, μ μ μ μ μ μ. μ μ -2000, μ μ μ -2000, μ μ, μ μ, μ. μ, μ μ μ μ μ. μ (μ, μ, ) μ, μ. μ μ μ, μ μ μ μ μ....

6

7 μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μμ μ μ μ μ μ ( ) μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ () () () () μμ μ μ μ I

8 μ μ μ μ (1) (2) (3) μ (4) μ μ μ μ μ (1) (2) μ (3) μ μ μ μ μ μ μ μ μ (1) μ μ (2) μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ-μ μ μ μ μμ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ II

9 μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ - μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ (panels) μ μ μ μ μ III

10 μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μμ μ μ μ μ μ μ μ () μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ IV

11 7.1 μ - μ μ μ (. 1989) μ μ (. 1985) μ (. 1989) μ μ μ μ, μ μ μ μ μ (. 1989) μ μμ μ μ V

12

13 1 μ μ, μ μ, μ μ μ μ μ μ,, μ μ μ μ μ. μ,, μ, μ μ. μ, μ (μ ) μ μ μμ μ, μ μ μ μ, μ μ μ. μ μ μ μ μ μ : μ μ μ μ (μ ), μ μμ μ μ, μ μ μ μ μ μ μ, μ μ μ / μ μ, μ μ, μ μ, μ / μ μ / μμ μ - μ. μ μ, ( - -, μ μ ) μ. μ μ, μ μ, μ μ μ μ μ μ, μ μ, μ μ. μ μ μ () μ μ μμ μ, μ. μ μ μ μ μ μ μ. 2 μ μ. 3 μ μ μ. 1

14 4 μμ μ μ μ μ. 5 6 μμ μ μ μ μ μ μ., μ μ. 7 μ μ μ μ μ μ., μ μ. μ,, μ μ μ. :, μ, -.6.,A , - μ. μ,, -.5., -. 7., μ, -. 6, μ. μ μ μ μ μ μ. 2

15 2-2.1 μ oμ μ, μ μ, μ μ. μ μ μ μ μ μ. μ μ,,,, (repair) : μ μ. (.. μ) μ. μ μ μ μ, μ μ. - (strengthening) : μ μ μ (, μ, μ.) μ μ μ μ (.. μ μ μ). μ, μ. μ μ. - (reconstruction) :,, μ μ. μ μ μ μ μ.,,. - (restoration) : μμ μ. μ μ μμ μ μ μ μ. - (rehabilitation) : μ μ μ. μ. - (preservation) : μ μ. - (conservation) : μ. μ,, μ μ. - μ (intervention) :. 3

16

17 μ μ μ, μ, μ, [4]. μ μ, μ [4] (. μ 1,2) : VC V V C D V R V C V D.1 V R,V C,V D μ V 100 % VC V V C D (%) V D V C V R V C V D V R μ V.2μ μ V C /V R,V D /V C, μ μ μ μ [13,14] R C1 =V C /V R (1) μ μ μ μ μ [11,13] R C2 =V D /V C (2) 5

18 H μ,,. μ, μ R/h μ μ, μ. : V R V C V D = μ μ = μ μ = μ μ μ μ μ μ., μ, μ μ, μ μ, μ μ μμ μ. μ μ μ., μ μ :. μ μ.. μ μ, μ, μ, μ μ μ μ μ μ μ (.3) [4,10]: : μ μ μ (.. μ μ, μ μ ). : μ μ μ (.. ). :, μ μ μ μ (.. μ μ). V:, μ μ μ (.. μ μ μ μ μ). V:μ, μ μ μ. μ μ [3],, μ μ,..,,, μ μ, μ μ μ μ.. 6

19 V V T : μ Vc. Vc. u. u. T :, μ μ μ μ Vc.. Vc u. u..3. μ V V T : μ. Vc Vc. u. u. T V :, μ μ Vc. Vc. u.. u 7

20 3.2 μ μμ μ : μ μ ( - ) μ. μ μ. μ. μ μ μ μ. μ μ, μ μ. μ μ μ μ μ, μ ( ). μ μ μ., μ μ μ (.. μ μ μ, μ μ). μ μ μ μ μ. μ : 1. μ μ μ, μ μ - (.. ). 2 μ μ. μ μ. μ μ μ. μ μ μ μ. μ., μ μ μ, μ μ (, μ μ μ μ μ μ, μ μ μ ). 3, μ μ μ. μ μ μ, μμ μ. 8

21 4,. ( μ μ ). μ μ μ μ μ μ μ,,. μ μ μ μ. μ μ μ μ, μ,,,., ( ) : S = S( S ) R( R : ) = R d k f k m d : S d : μ μ S k : μ 5% 50 f : μ R d : μ μ μ R k : μ μ 95 % ( μ μ 5% μ) m : μ μ, μ μ : 1 Sd = SdS( Sk f ) R( R : ) = R Rd k m d : Sd : μ μ μ μμ Rd : μ μ μ μμ μ μ f, m μ μ :,, f μμ, μ μ, μ μ μ μ f. μ μμ f μ μ μ, μ μ μ. 9

22 μ, μ f μ μ μ. μ, μ μ μ, μ μ μ m, μ μ μ μ μ μ ( ). μ μ μ μ μ m. μ μμ μ μ μ μ. μ μ μ: μ μ μ μ μ μ μ μ μ, μ μ μ μ., μ. μ,, μ μ μ : μ μ μ μ, μ μ μ. μ μ μ, μ. μ μ μ. μ [3] μ μ μ m. μ μ μ μ, μ μ. μμ [3,11]: μμ μ. μ μ μ. μ μ μ... μ.. 10

23 ,, μ μ μ, μ μμ μ μ μ, μμ μ [12]. μ μ μ μ, μ μ., μ μμ : μ μ μ. μ μ,, μ μ μ (..,.). μ, μ. μ μ μ μ : R u,rep μ K rep μ E u,rep. μ μ μ μ μ (R u,monol,k monol, E u,monol ). μ μ μ μ μ μ., μ «μ μ» [3]μ μ, : R = R R u, rep u, monol K = K K rep monol = E E E u, rep u, monol μ μ μ μ [12] μ μ μ., μ μ μ μ μ. μ μ μ. «μ μ» μ μ μ. μ μ 11

24 , μ. 3.3 μ μ μ : 1 μ,, μ, μ (,, )., (.. μ ), μ μ μ. 2 μ μ : 2.1. μμ(), μ() μ μ, μ μ μ, ( ). μ μ μ - μ μ - μ μ, μ μ,. μ, μμμ μ μ μ ( ) μ μ μ μ,. μ μ μ μ, μ μ μ μ. μ μ μμ μ,. 2.2 / μ μ, μ μ ( / μ) μ 12

25 (, ) μ. μ μ: - μ ( μ) - -. μ μ (,, μ ), μ μ μ, μ μ - μ. μ μ ( μ) μμ μ μ μ μ ( )., ( ) μ, μ, μ μ, μ / μ, μ,, μ, μ,. μ μ. (.. μ ). μ μ μ μ, μ. 2.3 μ μ, μ μ,,, : μ μ : - μ, - μ, μ, - μ μ - μ μ - μ μ -, μμ (μ μ - μμ, ). μ: - μ - μ μ

26 μ μ μ (6) μ μ - μ μμ μ (μ,, ). μ.., μ, μ μ μ μ. ( ). ( - ), (3) μ μ μ μ (f y ) (f t ), (f t /f y ), μ. μ μ μ- μ, μ ( μ ) μ. μ μ μ. μ μ μ μ, μ ( μ ). -, μ μ μ : μ μ. μ (, - μ,, μ), μ μ μ μ μ : μ μ μ μ μ μ, ( ) μ, μ, μ μ, μ / μ, μ,, μ, μ. 14

27 μ μ μ (, ) μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ. 3 - μ 1 2, μ μ μ S R μ μ- ( S K R K, ) μ μ μ q, μ. μ μ : μ μ μ μ μ (, μ ) μ μ μ μ μ μ μμμ μ, μ μ μ μ. μ μ μ : μ μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ. μ μ μ μ,, μ. μ μ μ μ μ. 15

28 4 μ - μ 1,2,3 μ μ : μ μ μ μ μ, μ μ -. μ μμ μ (.. μ ) μ μ μ μμ μ. 5 μ μ μ : μ μ μ μ μ () μ μ μ μ μ μ μ μ (q). μ μ μ μ μ. μ 1,50 2,00 μ : - μ μμ μ, μ - μ (μ μ) μ μ μ μ μ... - μ μ μ μμ μ μ μ - μ μ μ μ μ μ - μμ μ μ μ - μμ μ μ μ μ - μ - μ - ( μ μ). - μ μ μ μ μ. - μ μ -. 16

29 6 μ μ μ μ. μ μ μ: μ /, μ μ μ μ. μ μ μ /. μ μ μ. μ. μ μ: μ μ μ ( ) μ μ. μ μ μ μ 5( μ). μμ μ μ μ μ μ. μ μ. μ μ. μ. / μ μ, μ μ μ μ μ μ μ, μ μ μ. μ μ: μ μ μ. μ μ / μ, μ μ μ ( ) μ μ. μμ μ μ / μ μ μ μ,,, μ μμ μ μ 4 μ μ () μ Rd. 17

30 / μ μ μ. μ, μ μ μ. 7 μ μ μ: / / μ μ μ μ μ : - μ μ μ - μ μ μ. μ : μ μ 8 μ 8.1 μ μ μ μ μ. μ. μ μ. μ μ μ μ. -(-) μ. μ : μ. μ μ μ μ μ μ -. μ μ μ., μ. μ μ μ μ. 18

31 8.2 μ., μ,,. μ: μ μ (, ) μ (,, ) μ μ μ μ μ. μ, μ μ,. μ μ μ, μ. μ μ (μμ, μμ, μ/μ/μ ). μ,. μ «μμ» μ μ μ μ, μ μ. μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ μ.. μ, μ μ. 19

32 8.2.4 μ.. μ μμ μ μμ ( μ μ μ μ μ ) μ / μ μ... μ -μ μ μ μ (μμ ). μ. μ μ., μ μ μ, μ μμ μ. μ μ. μ. 9 μ μ μ /,, μ. μ μ μ μ /, μ: μ ( ) μ. μ ( μ μ ). 20

33 CEB Fastenings to concrete and masonry structures, State of the Art Report, Thomas Telford, London CEB Bulletin 233 Design of fastenings in concrete, Design Guide-Parts 1 to 3, Thomas Telford, London CEN: Draft prenv Eurocode 8, Design provisions for earthquake resistance of structures. Part 1-4: General rules - Strengthening and repair of buildings. 4 UNIDO / UNDP Post - Earthquake Damage Evaluation and Strength Assessment of Buildings Under Seismic Conditions, Volume 4, Vienna , μ..., - μ μ, , ,.., μ μ, μ μ μ (...), // , ///14/ , μ μ μ 9..,., " μ"......, Fema , NEHRP Guidelines for the Seismic Pehabilitation of Buildings. Issued by FEMA Washington D.C , " μ μ", "μ ",...,, Penelis,G.,Kappos,A.,(1996).Earthqake Resistant Concrete Structures.Chapman ahd Hall, London. 13 A.T.C.-3-06, Tentative Provisions for the Development of Seismic Regulations for Buildings, Chap.13 N.B.S. Spesial Publication 510, Washington D.C UNDP/UNIDO pr. Rer/79/015, Post - Earthquake Damage Evaluation and Strength Assessment of Buildings under Seismic Conditions, Volume 4, Chap.3,Vienna , μ,. "μ ",...,,

34

35 μ μ μ μ μ μ μ μ. μ, μ μ., μμ μ μ, μ μ μ, ( ).,, μ μ μ μμ μ μ μμ μ. μ ) () μ μ μ, μ μμ μ, ) μ ( μ) μ.,,,, μ μ μ, μ μ μ μ. μ, μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ (), μ μ μ μ, μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 0,01mm 0,02 mm, μ μ μ 0,50 mm. μ μ μ μ: ) 0,25f ctk, μ, μμ (.., μ μ μ μ) ) 0,75f ctk, μ (μ μμ,,.) ) 1,00f ctk, μ μ μ ( ) μ μ μ (.. ),, f ctk μ (5%) μ. 23

36 ,, μ μ μ μ μ, μ μ μ, μ μ., μ μ. ( μ ), μ μ μ., μ μμ μ μ μ μ μ μ μ (), s,,, 0,,. μ μ, u, μ,, μ : u = μ0 (1), μ,. μ μ μ μ. μ μ μ 0., μ μ μ, μ μ μ. μμ, fud, μ μ, μ μ : μ, μ fud =04, cd (2), cd μ μ fd μ () 0,4 μ cd () μ ( ). μ μ, 0,4, μ μ 0,60. 0,15 cd μ μ (2) μ: s fu =015, cd [mm, MPa] (3) μμ μ μ, μ s f 0 s fu. μ μ s f 24

37 μ μ s f, μ μ μ μ μ ( (2)). μμ, μ, μ μ μ : fud, n = fud ( 1 n 1 ) (4) fud,n μ μ n fud μ (μ (2)) =0,15 () μ μ μ μ ( μ 4.1.3): fud =04fcd 2 13 /, cd (5) ( ), f cd : μ μ μ. μ μ, 0,4 0,65. μ μ (5) μ μ 2mm. μ ( ) μ μ μ, μ μ (μ μ) μ μ: μ 0 μ 0,1mm μ μ 0 μ 50% μ ( (5)), μ μ μ μμ. μ 0,1mm μ 2mm, μ μ μ : f 4 f 3 05, = 03, s003,, [ sinmm] (6) fud fud μ μ μ μ,. μμ μ μ n μ μ s cd : fn ( s) = f ( s) ( n ) su 1 1 0, : fcd s: μ μ μ f1 (s): μ μ s s u =2,0 mm 25 fud 0,5 fud fd 0 0,1 2,0 s(mm) 13 / 0,4(f 2 1/3 ) cd cd (7)

38 4.1.5 μ, μ μ - μ - μ μ μ. μ, μμ (μ μ ) μ- -. μμ μ μ. () μ () μ μ, μ, f sy, μ μ μ : ( f ) R = μ sy + 0 u, m (8), μ: =f sy + 0 : μ 0 : u,m : μ μ μ μ μ μ ( μ 4.1.3), μ μ μ., μ μ : ( f f ) fud = 04 cd 2 13 /, [ cd + yd ] μ μ μ μ, μ, μ μ μ μ. μ, μ μ μ μ ( μ μ m =1,50) μ μ μ, μ, μ, μ μ μ μ ( μ μ 1,50)., μ μ, μ μ. (9) 26

39 μ μ μ μ μ μ μ μ, μ. μ μ μ μ μ μ, μ μ μ--μ μ μ. μ, μ, μ μ μ μ μ. μ, μ μ μ μ, μ μ--μ μ μ μ μ., μ μ μμ ( 4.1.4), μ μμ μμ ( 4.1.5), μ μ 1:3 ( ). μ μ, μ. μ μ, μ μμ μ, μ μ. 4.2 μ μ μ μ μ μ μ μ, μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ-., μ μ μ μ μ μ μ μ μ (= s f yk, s μ μ f yk μ )., μ μ: () μ μ μ, μ. μ μ : fyk la = t f s (10) ctk c, f ctk μ μ, c μ (=1,50) t s μ. () μ μ ( s f yk ) μ μ μ μ (. 4.3). 27

40 () μ μ μ μ μ, μ μ μ μ μ (μ L), μ μ μ μ, μ μ μ.,, (i) μ μ μ, μ μ μ, (ii) μ μ μ (iii) μμ μ μ, () μ, μ (10) () μ μ ( s f yk ) μ μ, μ. 4.3 μ μ μ, μ (, ) μ μ / μ μ μ μ μ μ., μ μ (μ, μ μ ), μ μ (, μ )., μ μ μ μ μ, μμ μ μ ( μ, μ μ ) μ μ 1 ( μ ). μ μ, μ μ μ μ μ μ μ μμ μ () μ μ μ μ μ (11), μ μ μ μ. () - μ μμ, μ μ μμ μ, μ μ, ( ): 1, μ μμ μ. 28

41 (i), μ d b, μ μ, μμ μ : : =8d b =5d b : =3d b (ii) μ μ, μμ μ, μ μ μ μ, μ μ μ., μ (i). () μ μ μ μ, F ud, μ μ μ μ μ d b, μ : Af 2 s yd Fud = d 2 130, b 1+ ( 13, ) 13. fcd fyd (11) 3, =3 e fcd d b fyd s : μ f cd : μ μ μ f yd : μ μ e: μ μ μ, -- μ, : A f 2 s yd Fud = 130, db fcd fyd (12) 3 μ, μ μμ, : A f 2 s yd Fud = db fcd fyd (13) 3 () μμ μ μ, μ μ μ. μ μ μ. μ μ μ, μ μ μ μ, : A f 2 s yd Fud = d 2 b + ( ) 2 130, 1 13, 13. fcd fyd ( 1 ) (14) 3, = s /f yd s. μ μ μ, Asfyd Fud = d 2 b fcd fyd ( 1 2 ) (15) 3 29

42 4.3.2 μ μ μ μ μ μ μ μ / μ (.. μ μ μ μ μ μ, μ μ μ μ μ μ μ μ μ, μ μ μ,.)., μ μ μ. μμ μ μ μ μ μ μ μ μ μ, μ μ. μ μ μ, μ μμ μ, μ, μ μ (,.[1]): (i) μ (ii) μ, (iii) μ μ, μ μ μ, μ,., μ. μ μ μ μμ..,, μ μ μ μ, μ μ μ : (i) μ, μμμ ( μ μ ) (ii) μμμ μ, μ μ μ μ. (iii), μ., μ μ [2].,. μ, μ μ. μ, μ. μ μ, μ μ CEB μ μ μ., μ μ, μ μ μ. μ μ 30

43 μ μ μ, μ μ μ μ μ μ μ μ- μ : μ (μ μ ), 4 μ, μ μ., : N N (16) Sd Rd 1 μ μ,, : Af syk NRd, s = (17) s, s : μ μ. μ μ, (17) μ μ f yk : μ. μ, μ., μ μ μ 80%. s : μ (=1,20) 2 μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ, c, μ: c = 1 2 (18) 1 : μ μ (=1,80) 2 : μ μ μ (=1,0, 1,2 1,4,, μ μ ) 3 μ (μ μ ) μ μ μ : 0 N Rd, cucr,n N Rd, c = (19) c 31

44 0 N Rd, c μ, μ μμ μ: 0 05, 05, N = k f h (20) Rk, c 1 ck ef [k 1 =7,5 { 0,5 /mm 0,5 }, f ck : μ, h ef : μ, μμ ] ucr, μ μ μ μμ μ μ: ucr, =1,0 μμ μ ucr, =1,4 μ μ c μ μ (. (18)). 4 μ, μμ μ μ., μ : () μ, μ, μ μ, μ,. () μ μ,. μ μ μμ μ μ μ μ μ μ- μ μ : 1 2 μ 3 μ ( μ μ), μ μ., : V V (21) Sd Rd 1 μ μ : kaf syk VRd, s = 2 s k 2 =0,60 s : μμ μ f yk : μ (22) 32

45 s: μ, μ μ: fyk s =1,20 fyk 800MPa 0, 80 (23 ) f uk fyk s =1,50 fyk > 800MPa > 0, 80 (23) fuk 2 μ μ μ μ μ, () () μ () μ μ μ : V Rd, c = V 0 Rk, c c ucr,v 0,2 0 l f, VRk,c k2d 0,5 0,5 15 = nom f c d ck 1 (25) nom k 2 =0,5 [ 0,5 /mm] d nom : μ l f : μ μ (μ μ μ 8d nom ) f ck : μ c 1 : μ ( μ) ucr,v =1,0 μ μμ μ, μ c : μ μ (= 1 2 =1,80) 3 μ μ μ, μ μ. μ μ μ μ : k NRk, c VRd, cp = 3 (26) c, k 3 =1,0 h ef <60mm 2,0 h ef 60mm Rk,c : μ, μ c : μ μ μ μ μ μ μ μ μ, μ. μ μ μ 2 (24) 2 μ, μ μ μ μ. 33

46 μ μ μ, μ, μ (22) (24) μ μ μ 3 : μ : =0,80 μ : =0, μ μ μ μ,., : NSd N Rd VSd VRd 1 1 (27) NSd VSd + N Rd 120, VRd (27) μ μ Rd , μ μ V Rd μ μ μ, μ μ ( ) μ μ μ. μ μ μ. μ μ, μ μ μ. (1) μ μ μ μ : (1) (2) μ (3) μ μ. μ, μ. (1) μ μ 4, μ μ μ μ : Nyd = Asfyd (28) 3 μ μ μ, μ. 4 μ μ μ, μ μμ. 34

47 , s f yd : μ μ. (2) μ μ μ μ, μ, μ : Nbd = fbkledb/ b (29), f bk : μ μ ( ) l e : μ μ μ d b b : μ (=1,50) μ μ, μ μ., μ μ μ μ μ. (3) μ μ. μ μ μ μ, μ μ μ μ μ μ μ : Ncd = 45, le fck/ c (30) f ck : μ μ μ, : μ, c : μ μ (=1,50). (2) μ μ μ μ μ μ, μ μ 4.3.1,. 4.4 μ μ μ μ μ μ μ, μ μμ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ, μ, : () μ μ, () μ 35

48 () μ. μ. μ μ μ, μ μ. μ,, 15 μ. μ, μ μ μ μ 5 μ. μ μ μ., μ μ μ μ μ μ μ μ μ (μ 10), μμ μ μ. μ μ μ μ μ μ 5. μ, μ μ, μ. μ μ, μ μ μ μ μ μ μ μμ (μ. μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ, μ μ μ μ CEB Fastenings to concrete and masonry structures, State of the Art Report, Thomas Telford, London CEB Bulletin 233 Design of fastenings in concrete, Design Guide-Parts 1 to 3, Thomas Telford, London CEN: Draft prenv Eurocode 8, Design Provisions for earthquake resistance of structures. Part 1-4: Strengthening and repair of buildings, Brussels 36

49 5 5.1 μ, μ, μ μ -μ μ. μ μ μμ μμ. M, μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μμ μ. μ 1.1 μ -μ μ 1.2 μ μ μ, μ μ [22] [24]. μ μ μ. μ, μ, / μ μ μ [2,27]. μ, μ, μ, μ. μ μ [9]: μ μ, μ. μ μ,, μ μ. μ μμ μ μ 1-2 mm, μ μ μ μ μ, μ μ.. μ,, μ,... μ μ μ μμμ μ μ μ μ 0.5 mm, μ μ. μ C μ μ μ, μ μ. μ μ (.1.1, 1.1) [8] μ C. μ D μ, μ μ,, μ. μ μ 37

50 ( ) μ. μ (.1.1) [8] μ D. μ μ. μ μ μ μ μ μ 1.2 μ μ μ μ, μ μ. μ μ μ D, μ μ μ, μ. () () () μ () () () μ μ μ 1.1. μ () () () μ μ 38

51 1-2 mm μ 0.5 mm h =0 μ h μ μ μ C h μ μ D μ 1.2 μ μ μ 39

52 5.2 -O μ μ R res μ K res μ, μ μ R o, μ r R r k μ μ μ μ. : r R =R res /R o r k =K res /K o μ μ r R μ μ, μ μ, 1.1 [24]. μ μ μ r k : r k = 0.8 r R μ μ μ [24] (.1.1) μ μ μ μ R res μ K res. μ C D 0,95 0,75 0,45 0,15 0,85 0,65 0,35 0, μ μ μ r R μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ (r g ) μ μ μ (r R ). [24] : r g = n i= 1 ( V Ro, i. rr, i ) / n i= 1 V Ro, i : i. r R μ μ (.1.1). V Ro μ μ μ μ. V Ro μ V Rd3 (=V wd +V cd ) μ μ, μ V Ro μ μ., μ μ μ μ, μ μ r f : r f = rg K R / 1 : K R μ [23]. μ K R =1,0 μ- K R =0,8 40

53 1 μ μ [7]. μ μ [24]: μ r f /0,80. 0,80 >r f /0,50 μ. 0,50 >r f. 5.3 μ/μ oμ μ μ. oμ μ μ μ. μ,, μ. μ μμ, μ μ,. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ, μ μμ (k) μ μ : μ: μ μ k k = μ : μ k r = r μ μ, μ μ,v, N. μ μ μ : k k 1,0 k r 1,0 μ, : k k k r μ μμ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ/μ μ μ. μ μ, μ μ μ. 41

54 M μ μ. μ μ μ. μ μ μμ μ. μ μ μ μ/μ μ, μ μ. μ μ μ [22,24] μ. μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ, μ μ, μ : k k =k r = 1,0 : ) μ. ) (μ μ, μ). ). μ μ μ μ. μ μ μ μ μμ, μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ. μ, μ μ () (). μ μ μ μ,, μ μ μ μ μ μ μ, μ μ μ μ μμ μ μ 42

55 μ. μ μ, μ μ. μ, μ μ μ. μ μ μ, μ μ μμ μ, μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ: k k =k r = 1, μ μ μ μ μ, μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ. μ 1.3 [56], μ, μ μ μ. μ : μ μ μ μ μ, μ. μ. μ μμ μ. μμ μ.. μμ. μ μ. μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ,, μ 1.3 μ μμ μ μ μ. μ μ ( μ μ ). μ μ μ, μ. 43

56 μ 2. μμ μ 3. μ 4. μ μ 5. μ μ μ 2. μμ μ 3. μ 4. μ μ 5. μ μ 10. μ 1.3 μ, μ μ μ 1.4 [56] μμ μ μ μ. μ μ,, μ. μ μ μ μ μμ. μ μ μ. μ μ μ μμ. 44

57 μ 2. μ μ 5. μ μ - μ 1.4 μ μ μ μ μ μ μ μ μ [17], μ μ μ : 1 As, tot ( 1,3 f ctm Ac 0, 7 N d ) f yk A 0, 0025 s, tot A c :. As, tot μ μ μ c μ μ μ d () μ μ f ctm μ μ μ μ, μ μ μ, μ μ μ. μ μ μ μ μ. 45

58 μ μ μ. μ μ μ μ μ μ, μ. μ μ μ μ μ μ : () μ μ. () μ μ. () μ μ μ 30%. () μ μ. μ μμ μ, μ μ. μ μ μ : μ μ μ 1-2 mm (.1.5) μ μ (FRP s ). μ μ μ (FRP s ) μ μ μ [40]. μ 1.5 μ μ μ μ (.1.6) μ μ μ μ μ (FRP s ). 46

59 50 mm L20X20X4 L20X20X4 μ 8/ 50 mm μ 1.6 μ μ μ μ μ μ (FRP), μ. μ, μ μ FRP s. μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ μ-μ μ (.1.7). μ μ μ μ ( 1.7). h μ () d h:d < 3 μ 1.7 μ μ μ () () () 47

60 μ μ μ μ μ (.1.7) (.1.8) [27,28]. μ. h h d () d () μ μ 1.8 μ μ μ μ. μ μ μ μ (FRP s ). μ μ μ, μ μ. μ, μ ( ). μ μ, μ. μ, μ μ. μ, μ μ μ (-μ) μ μ μ μ. μ μ. μ μ μ μ μ 30 mm. μ μ ( ) μ. μ, μ μ μ μ. 48

61 μ μ μ. μ μ, μ μ μ μ ( μ ) (.1.8). μ μ μ μ C, μ μ. μ μ μ 1.9. μ μ μ μ μ μ 1.9 μ μ μ μ μ μ, μ μ μ-μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ (h/d 3) μ (.1.8). μ, μ μ μ μμ μ. μ μ μ μ μ μ, μ μ (.1.10). μ μ μ μ, by pass μ. 49

62 μ 1.10 μ μ μ μ μ μ μ μ, μ μ μ μ : () μ mm () μ μ 25X4 mm μ μ 10 μ μ. () μ μ μ μ μ 150 mm. 100 mm. (), μ μμ μ μ. () μ ( μ). μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ 400 mm μ μ 418. μ μ μ μ 300 mm μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ, μ μ. μ μ μ. μμ - 50

63 μ μ μ μ μ μ μ. μ 1.11 μ μ μ μ. c f * c μ f c 0,85f c 0 co cu * co * cu μ 1.11 μ μ μ μ μμ μ μ μ μ, μμ μμ [26], μ μ μ. f * c = f c * co = 2 co * cu = 0,0035+0,1 wd : f * c,f c μ μ. * co, co μ μμ * - * - ( co =0,002). * cu, cu μ μ μ μ. =min(1+2,5 wd, 1,125+1,25 wd ) = s. n. μ [19]. μ : () μ μ s μ μ μ μ. μ μ s = 0,9. () μ μ μ μ μ μ n μ μ μ μ μ μ = s. n =1,0. wd μ μ. μ μ μ, wd μ f fd,c (. μ f fd,c ). μ μ μ μμ [15]: μ: 51

64 * * 0,7 * f c f o f c = f c + 6 f r (MPa) cu = E2 : t f f r = 2 f fd, c D f o = 0,872 f c + 0,371 f r + 6,258 (MPa) t 0,2 f E2 = 245,61. f c + 1, 344 E f D (MPa) f r μ μ μ μ. t f μ. D μ μ μ. f μ μ. f fd, c μ μ μ, μ μ μμ μ. μ μ μ (. μ μ), μ μ. μ μ b h μ μ : 2 2 b h D = + 2h 2b ( ) 50%. : t f t f f r = 2 a f fd, c = f fd, c D D μ μ. μ μ μ μ μ, μ μ μ μ, μ μ μ μ (μ 1 /r) μ μ ( [24], μ [3]. μ : μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ : μ: * f c * cu 52

65 Vwf, d = t f E f fu D cot / f 2 μ μ V 2 t E b cot / wf, d = f f fu f : b μ μ μ. μ μ μμ μ.( =30 0 ). f μ, μμ μμ μ. μ μ 2,5. μ μ μ μ fu / f = 0,005 - μ / = 0,01. fu f 2, μ μ, μ μ. μ μ μ, μ., μ μ μ. μ μ [24], μ μ μ μ μ. μμ μ μ μ: k r =k k =1.0 μ μ μ μ ( s) μ μ 50% μ μ μ μ : s =1,5 s = 1,72. μ ( μ μ μ ), μ, μ. μμ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ, μ μ [34,35,36,37]. μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ (.1.12) μ μ μ ( μ.1.13) μ μμ ( μ). 53

66 (1) μ (2) (3) (4) (5) μ (6) (7) (8) (9) μ 5 9 μ μ μ - μ 1.12 μ μ (1) μ (2) μ (3) μ μ (4) μ 1.13 μ, μ μ μ μ μ μμ μ μμ. 54

67 μ μ μ () μ μ μ μ μ (d 80 mm). μ μ. μ μ., μ μ. μ μ. () μ μ. μ μ, μ, μ μ μ (d 100 mm). μμ ( ). () μμ μμ μ μ μ, μ μ. μ, μ μ μ μ. () μ μμ. μ μμ μ μ. μ μ. μμ μ μ μ. μ μ : μ. μ μ μ μ (.. μ μ). μ μ μ ( ). μ μ. μ μ μ 6mmμ μ μ (.. μ μ μ μ), μ μμ, μ μ μ. μ μ, μ μ. μ μ μ μ ( ). μ μ μ, μ μμ μ μ. μ μ μ μ (.1.14) [4]. μ 1.14 μ 55

68 [8] μ μ. μ μ μ, μ 12/100 mm, μ μ μ μ. μ μ μ (.. 4 ) μ μ μ μ. μ, μ μ μ (. μ). μ μ ( ). μμ μ (),.. μ μ. μ 6 μ. ( ) μμ. μ μ μ μ μ μ μ [18]. μ μ μ, μ. 2 () (1) μ (2) μ (3) μ μ (4) (5) μ μ μ 1 () h/ (1) 12/10 (2) μ μ (3) μ (4) μ (5) μ (6) μ μ h/2 5 μ 1.14 μ μ 56

69 μ μ μ, μ (.. μ μ μ μ μ), μ μ μ. μ μ mm μ μ μ. μ μ μ μ.. μ μ μ, μ. μ 1.15 μ μ μ [20]. μ μ. μ, μ. μ μ μ μ (.1.16), μ μ μ μ,. μ μ μ. μ (.. L mm) μ. μ (.. L 50X10X5 mm) μ μ μ. μ 1.15 μ 57

70 μ - 1. μ 2. μ μ 1.16 μ μ 1.17 [56] μ μ. μ μ μ μ - 4 μ - 5 C C (1) μ (2) (3) μ (4) μ (5) μ (6) (7) 3 5 μ C-C 4 μ 1.17 μ μ μ 58

71 μ μ μ μ μ μ, μμ μμ μ μ - μ. μ μ [10,11,12,20] μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ. μ μ μ 1.18 [10] μ : μ μ μ μ 1: μ μ μμ. μ 2: μ μ μ μ. μ 3 : μ μ μ. μ 4: μ μ μ. μ 5: μ μ μ. μ 6: μ μ μμ. μ μ μ 1,2 6 μ [2,10], 3,4 5 μ μ μ μμ μ. 59

72 f, μ μ μ μμ,, μ μ : max N f =8μ f 2t tu o : μ - μ. f 2t μ μ. u o μ μ max f. : u μ/μ μ μ μ r μ μ μ μ u o (.1.19) μ N u -N r μ μμ, μ : Nu N r uo = 8μ f t 2t sw sw sw sw uo 8/75 sw sw sw sw uo t μ 1.19 μ 60

73 [24], μ μ μ μ, μ μ μ (). μ ( μ μ) μ μ. ( s ) μ μ μ μ : As. Es s = scr 2 hs : A μ μ. S s ( ). 2. h s μ μ 45 (.1.20). s cr μ μ μ μ 0,15 mm. μ u o μ (n ) μ μ μ. As N = u N r na 14 [kn, mm] hs (24), : A s N = u Nr na [kn, mm] hs hs 5 2hs 10 5 μ 1.20 μ 61

74 μ μ u o (.1.19) μ μ μ μ [10,12]. : A t. f sw 2t f sw A sw ywd μ μ asw f ywd f 2t μ f 2t =f ctk0,95 8/75 mm μ μ [1,10]. - μ μ μ μ (μ ). μ μ μ. μ [2,3]. μ μ μμ ( μ) [24] : k r =0,80 k k =0,70 : ) μ, μ. ) μ. ) μ μ μ μ μ. μ μ μ [8,36] μ μ μ μ μ μ μ μ μ., μ k r,k k μ. μ : k r =0,80 1,0 k k =0,70 1,0., μ μ μ μ μ. μ μ μ μ k k = 0,70 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ 62

75 μ, μ μ μ k k =1,0. μ μ μ μ μ : μ μ μ,50mm. μ μ μ, mm. μ μ, 120 mm. μ μ μ (.. μ 75 mm) μ μ μ [18] μ μ μ. μ μ (.1.21) μ μ mm 5 μ 1.21 μ μ μ : μ μ μ μ μ [17]. 8/75 mm. μ μ μ μ μ S500 s μ μ: A = A sd,min, min c. μ. = max (, 0,12%) [2] w,min. μ. W,min μ μ μ [17] Ac μ μ. (S) : S min (6hmin, 800mm) 63

76 hmin μ. μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ ( c2 2A c1 ). μ μμ μ μ. μ μ, μ μ μ μ μ μ μ μ μ, μ, μ μ μ, μ μ, μ μ μ. μ μ μ μ μ. : k r = 1,0 k k = 0,9 ~1,0 μ μ k k = 1, μ μ μ μ μ μ, μ μ μ μ μ μ μ μ () μ μ μ μ. μ μ μ,. μμ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ : 64

77 () μ μ μ μ μ μ μ () μ μ μ. μ μ 300 mm, μ μ μ μ μ. () μ μ. () μ μ μ μ (.1.10) μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ, μ μ μ μ. μ μ μ μ μ., μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ 1.22 [56]. μ μ μ μ, b μ μ. c d μ μ μ μ. μ μ μ μ d μ 1.22, μ μ μ. μ μ μ μ μ 1.23 [56]. 65

78 μ - b C 1 μ - c d. C D 1 μ C-C 2 2 D 1 μ D-D (1) μ (2).. (3) (4) (5) μ μ 1.22 μ μ μ. 66

79 μ - (1) μ (2) (3) μ μ (4) μ (5) μ (6) μ μ - μ 1.23 μ μ μ. μ μ μ. [24] μμ μ. μ μ μ μ, μ 67

80 μ μ μ μ μ μ. : k r =0,80 k k = 0,70 1,0 : ) μ, μ. ) μ. ) μ μ μ μ μ., μ μ μ μ μ. μ μ μ μ k k = 0,70. μ μ μ μ μ μ μ, μ μ μ k =1,0. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ. μ μ μ μ μ μ. μ μ μ (V n ) μ μ μ μ, μ μ. K res μ μ μ n μ. μ V res V n μ μ μ : K res Vres = Vd K + K res n K n Vn = Vd K res + K n : V d μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ res μ, μ μ : V n =V d -V R,res,,. V R,res μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ [11]. V V R w V ( 1 ) 0,5 0,7 + d R R, res 0,25 w (1 1) = 2 VR 1+ 1,5 s ( n 1) : μ μ. μ μ μ μ. 0,25 68

81 1 μ μ ( μ ). μ μ μ μ : = μ μ/μ. n μ μ, μ μ. d N d μ μ : d = bw. lw. f c s M d μ μ : as = Vd. lw b w,l w μ μ μ μ. μ μ. μ (μ μ) μ : V R,res = V R μ μμ, μ/μ μ μ μ μ : monol V sd V Rd2 =k r VRd 2 μ μ V V = k monol V = k monol V o + V n + V sd Rd 3 r Rd 3 r ( ) cd wd wd μ: monol monol monol VRd 2, VRd 3 Vcd μ μ. o n V wd, Vwd μ μ μ μ μ. O μ μ μ. μ V μ μ V sd, μ: n wd n Vsd monol Vwd min ( Vcd V kr o wd, V sd ) μ μ μ μ 50 mm, μ μ 80 mm. μ μ μ μ. μ μ μ μ [17]. μ μ μ μ μ S500 s μ μ: A = A sd,min, min c. μ. = max (, 0,12%) [2] w,min 69

82 . μ. W,min μ μ μ [17]. Ac μ μ. (S) : S min (6 hmin, 800mm) hmin μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ. μμ μμ μ ( ) μ μ 10 μ, μ 90, μ μ. T μ μ μ , μ μ μ. μ μ μ. μ μ μ μ μ , μ μ μ μ ( ) μ ( ). μ 1.24 [56]. μ μ. μ μ. μμ μ μ μ. :k r =k k =1,0 70

83 (1) μ (2) (3) μ (4) μ μ 1.24 μ μ μ μ, μ ( μ ) μ μ μ μ, μ μ μ. μ μ μ [30,32]. μ μ μ [33]. μ μ μ μ μ μ, μ mm,. μ μ, μ μ, μ μ μ. μ μ μ μ μ (μ ) μ μ μμ. μ μ., μ μ μ μ μ μ μ,. 71

84 μ 1.25 μ μ μ μ, μμ. μ μμ μ (μ G1) μ (μ G2) G F μ F G μ - (1) μ (2) (3) μ μ (4) (5) μμ ( μ ) (6) (7) μ 1.25 μ. G 2 μ μ. 2 4 () (1) (2) μ (3) (4) μ (5) μ μ () 2 μ 1.26 μ μ () μ,() μ 72

85 2 3 2 () (b) (c) (d) (1) (2) (3) (4) (5) μ μ (6) (7) μ μ μ μ μ.. μ, μ μ μμ [24]: k r =0,9, k k =0,85 μ k k =k r =1,0 - μ μ μ μ. μ [2]. μ, - μ μ [29,32,34,35]., μ μ [17]. μ. [24] μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ (FRP), μ μ μ, μ μ μ. μ μ μ μ μ μμ μ. μ. μ μ μ (.1.28) 73

86 μμ μ., μ. μ μ. () μ μ μ 1.28 μ μ μ μ,,. μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ μ, μ μ,, μ. μ μ μ [52] μ, μ μ, μ μ. μμ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ μ. μ ( μ μ), μ μ. μ μ μ, μ μ μ μ μ [2,3]. μ, : 74

87 μ μ μ max (200mm, 140/b l, 200t l ) b l t l μ mm. μ μ μ,. μ 4mm μ 2% μ [54]. μ μ μ μ μ μ, μ. μ μ, μ μ. μ = / d μ 0,40 (57).. μ μ μ, μ μ (.1.29). μ μ μ μ μμ μ,. μ,, μ μ μμ. μμ μ μ. μ. μ (M do / do ) μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ, μ μ [6,15]: μ ( ), μ, μ μ. μ μ ( μ) μ μ μ μ,,, μ μ μ (). 75

88 μ -μ μ, μ μ. μ μ μ, ( ) μ (FRP) μ μ, μ μ μ (μ) μ μ μ. μ, μ μ μ f, lim 50% μ. μ f, lim =6 /. μ μ μ. μ, μ μ c2 = 3,5 / s1 = 20 / μ μ [17] c2 = 3,5 / f = 6 / [2,3]. μ. μ (l b ) μ. μ μ μ μ, μ [15]. - μ, μ μ μ (.1.29) μ μ μ. μ μ μ μ, μ μ μ -μμ (G+ 2 Q) μ (.. ) μ μ,, μ μ μ μ μ 1.30 [56]. 76

89 μ μ μ 1-1 μ 1.30 μ μ μ 6 μ μ μ. μ μ μ μ , [13] μ, μ μ μ μ (μ 1.32,). μ, μ μ μ μ μ μμ (G+ 2 Q). μ μ μ μ μ μ μ. μ : V = V + V + V Rd 3 V fd cd wd fd μ μ μ. μ V fd, μ μ, μ μ V wd. μ μ μ μ μ μ. μ, μ μ μ, μ. μ 1.31 μ μ μ μ 77

90 () () () μ 1.32 μ, μ (t f ), μ μ V fd : t f = 1,2 E d μ μ μ [15]: f,e 3 0,56 [ 0,17 ( / ), 0,65 10 ( / ), 0,006] 2 / 3 0,3 3 2 / fu fcm E f f fcm E f f, e = min f f cm (μ) μ ( MPa), f GPa fu μ. f, e f μ μ.. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ, μ μ μ. μ μ. μ μ, μ μ μ oμ. μ 1.33 [56] μ μ. μ μ μ μ,. μ μ. μ 1.34 [8,56] μ μ μ. μ μ μ μ. 78

91 5 F F (1) μ (2) μ (3) (4) (5) μ (6) μ - μ 1.33 μ μ :min312 :min218 :min8/200 () () μ μ μ () μ () μ μ 1.34 μ ) μ ( μ μ) ) μ ( μ) ) μ μ (μ) ) 79

92 [24] μ μ μ μ. : μμ μ μ k k =0,75 H μ μ μμ k r, = 0,90. H μ μμ μ k r,v = 0,80. μ μ μ μ. μ μ (.μ). μ μ μ, μ μ μ μ μ μ -μ μ μ μ, μ,, μ μ μ. : () μ μ. () μ μ, μ μ, μ μ. () μ μ μ. () μ μ. μ μ μ, μ μ μ, μ μ μ μ. μμ (. 5.1: μ ), μ μ μ μ (,...) μ. μ μ μ. μ, μ μ, μ μ. 80

93 μ μ, μ μ μ. μ μ, μ μ μ. μ μ μ. μ μ μ μ,, μ μ. ( μμ)., μ. μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μμ μ μ [5,25]. μ : μ. μ. μ μ μ. μ μ μ, μ μ, μ μ μ. μ μ μ μ μ μ -μ. μ μ μ μ μ. μ, μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ μ 1.35 [56], μ μ. μ μ, μ μ μ μ., μ μ μμ μ μ μ. 81

94 μ μ [4]. μ μ μ μ μ, μ. μ μ, μ. μ μ μ μ μ μ, μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ [16] μ μ μ (1) μ μ (2) μ (3) μ (4) μ μ (5) (6) μ (7) μ μ μ μ C-C C C μ - μ - μ 1.35 μ μ μ μ μ μ, μ μ μ. μ. 82

95 μ μ (min X4,5) >0,70 (min 20X4) μ +... () >0,70 >0,70 (min 20X4) () μ μ μ 1.36 μ, ), ) μ μ >0,70. 8/50 (min 20X4). 8/50 (min 20X4) >0,70 μ μ (min X4,5) >0,70 μ μ (min X4,5) () () μ 1.37 μ μ ) μ ) μ 83

96 μ μ, μ, μ μ μ μ. μ μ / μ μμ μ μ 200 mm μ. S500 s 8/50. μ μ, μ μ. μ μ μ / μ μ μ μ μ μ (FRP) μ μ μ μ. μ 1.38 μ μ μ, [56]. μ μ, μ, μ μ μ (1) μ (2) μ (3) (4) μ (5) μ 1.38 μ μ μ. μ - μ μ, μ μ, μ μ μ μ. 84

97 μ μ [41], μ μ μ, μ μ μ. μ μ μ μ. μ 1.39 μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ 1.39 μ μ μ μ μ μ μ (FRP, μ μ μ. μ μ μ μ, μ μ μ μ. μ μ, μ μ μ [57]. μ, μ μ μ μ, μ, μ μ μ/μ μ μ : k r =0,9 μ k r =0,8 / μ 1.40 μ μ μ. μμ μ μ μ -, [8]. 85

98 S1 f yd S2 f yd S1 f yd f cd S2 f yd μ 1.40 μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ.. μ μ,.. μ μ μ μ μ μ μ. [56] μ (.1.41) μ μ, μ μ (μ μ) μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ μμ μ. μ μ μ μ μ μ μ (. 1.41). μ μ μ (.. ), μ μμ. 86

99 1 4 5 (1) (2) μ (3) (4) μ (5) μ μ b-b μ b b μ 1.41 μ μ, μ μ. (.1.42) μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ, μ. μ, μμ /, μ /. μ μ μ μ μ μ. 1- μ 2-3- μ 4- μ 5- μ μ 1.42, μ μ. 87

100 μ, μ μ, μ ( ) μ. μ μ μ μ μ μ μμ - μ ( μ μ) μ 1.43 μμ μ-, μ μ. μ μ μ (s) μ μ., μ μ. μ μ μ μ μ (s) μ. [31]. (s) μ μ (s ) b. μ μ d., μ μ a. c. μ μ μ 1.43 μ (a) μ. μ (b) μ μ, μ. 88

101 μ (c) μ μ, μ. μ (d) μ μ,, μ μ. μ (s) μ μ μ, μ μ μ. μ μ. μ μ μ, μ, μ. μ μ, μ, μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ, μ μ μ, μ μ μ [2,22,38]. μ μ μ μ. μ : μ μ (.1.44). μ μ. μ μ (.1.44). μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ. μ. μ.. μ μ, μ. μ μ, μ. μ μ μ. 89

102 μ 1.44 () μ () μ μ, μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ,.. μ., μ, μ μ, μ μ μ : ) μ μ, μ μ μ, μ μ μ μ μ μ. ) μ μ, μ μ μ μ μ, μ μ μ. ) μ, μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ. μ, μμ. 90

103 μ μ μ μ μ μ μ. μ 1.45 μ μ [53] μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ, μ, 1.2 [22]. μ μ μ μ μ, μ. 8. ( & ) 7. μ Higashi, Kokusho 1975 Sugano, Fujimura 1980 Higashi 1980 Hayashi 1980 Aoyama 1984, Others 6. μ Sugano, Fujimura μ Sugano, Fujimura 1980 V w V o 0,60-1,00 Vw 6 0,64 Vw 0,62 Vw 0,45 Vw 5 0,29 Vw Higashi (1980, 1984) 2. μ panels Higashi (1980) 0,50 1,00 1,50 ( 10-2 rad) μ 1.45 μ μ 1. μ μ V u /V u,m V u /V u,f K/ K m K/ K f μ/ μ m μ/ μ f μ 0.50~ ~ ~ ~ ~ μ.. μ 0.20~ ~ ~ ~ ~ ~3.80 μ _ μ 0.35~ ~ ~ ~ ~ ~ μ μ 91

104 V u, μ μ, μ μ μ. V u, K μ μ, μ μ. f. m μ ( μ ) μ., μμ μ μ μ : () μ. () μ. () μ μ. () μ. (). () μ μ (μ μ). μ μ. μ, μ, μ μμμ μ μ μ μ. μ, μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μμ μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ, μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ: μ μ μ. μ μ (panels). μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ (. 1.46) [53]. 92

105 μ μ μ 1.46 μ () μ μ () μ μ μ μ μ, μ, μ μ,, μ μ μ μ. μ μ μ μ, μ μ μ μ. μ 1.47,, μ μ μ μ μ. μ μ μ, μ μ μ. μ μ μ,. μ μ μ μ μ μ. μ μ (μ μ) μ μ μ. μ μ. μ μ : μ μ μ μ μ μ. μ μ, μ. μ μ μ μ μ ( μ). μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. 93

106 μ μ μ μ μμ. μ μ μ μ μ, μ. b (1) μ μ (2) μ μ (3) μ (4) μ μ (5) μ (6) μ 4 μ b-b b μ - μ 1.47 μ μ μ μ μ μ μ, μ [45,46,47] μ μμ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ. μ 1.48 [22] μ. μ μ μ μ μ, μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ. 94

107 μ μ μ μ μ μ., μ μ μ, μ μ μ μ μ μ μ. Vm V b V a a b 0.6 Vm 0.5 Vm μ μ μ μ c μ 1.48 μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ, μ μ, μμ μ μ. μ μ μ, μ μ., μ μ 20cm μ μ μ μ, μ ( μμ μ μ ) μ μ. μ μ μ μ 5-7 mm μ μ, μ μ μ. μ μ μ μμ μ. μ μ, μ. μ μ μ.,.. μ 95

108 . μ μ μ μ μ μ μ., μ μ μ μ μ μ μ μ,. μ μ (panels) μ μ (panels) μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ μμ. μ μ μ μ μ (.1.46). μ μ, μ μ., μ μ μ, μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ, μμ μ μ. μ μ, μμ. μ μ μ μ μ μ, μ μ μ μ μ μ μ. μ, μ μ μ μ μ μ. μμ μ μ, - μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μμ μ μ.. μ,. μ μμ μ, μ μ, μ, μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ 96

109 μ μ μ μ (..1.45). μ μ μ μ.. μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ,. μ μ.. μ μ, μ (.1.49) [22]. μ μ μ μ μ 1.49 μ μ μ μ μ, μ (.1.49). μ μ μ, μ (.1.50) [22]. 97

110 μ μ (μ) μ.. μ μ μ μ 1.50 μ μ μ μ μ μ μ : ) μ μ μ. μ 1.49 [22]. ) μ μ μ. μ μ μ μ μ, μ μ μ μ. μ μ. μ μ μ,, [22] μ μ μ μ (.1.50), μ μ. ) μ. μ. μ (-μ μ μ), μ. μ μ μ, μ μ. 98

111 5.5.3 μ μ. μ μ μ μ μ, μ μ μ μ μ μ μ (..1.45). μ μ μ μ μμμ μ / μ. μ μ. μ, μ (.1.51) [31]. μ μ μ μ μ. μ,, μ μ, μ. μ μ, μ. μ μ μ μ, K. μ μ μ μ μ μ. : ) μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ (μ ). ) μ μ, μ. μ μμ μ ( μ). μ μ. 99

Πειραµατική διερεύνηση συµπεριφοράς στοιχείων Ω/Σ µε σπειροειδή οπλισµό

Πειραµατική διερεύνηση συµπεριφοράς στοιχείων Ω/Σ µε σπειροειδή οπλισµό Πειραµατική διερεύνηση συµπεριφοράς στοιχείων Ω/Σ µε σπειροειδή οπλισµό Χ.Γ. Καραγιάννης Καθηγητής. Τοµέας οµικών Κατασκευών Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος ΠΘ. Γ.Μ. Σιρκελής Πολιτικός Μηχανικός, MSc.

Διαβάστε περισσότερα

BRIEF INTRODUCTION TO STRUCTURAL DESIGN WITH EUROCODES

BRIEF INTRODUCTION TO STRUCTURAL DESIGN WITH EUROCODES * 650224 EN 1990 BRIEF INTRODUCTION TO STRUCTURAL DESIGN WITH EUROCODES Shen Jianming Wang Junping Li Mengxiong Department of Civil EngineeringFaculty of Civil Engineering and ArchitectureKunming University

Διαβάστε περισσότερα

mm CECS159. Vol. 36 No. 8 JOURNAL OF BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. Aug

mm CECS159. Vol. 36 No. 8 JOURNAL OF BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. Aug 36 2010 8 8 Vol 36 No 8 JOURNAL OF BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Aug 2010 1 2 1 1 1 1 1 100124 2 100124 3 1 5 1 /5 230 115 77 2 TU 375 A 0254-0037 2010 08-1059 - 10 1-3 20 70-4-5 6 4 1 2 2 2 1 2 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση κατασκευών από άοπλη τοιχοποιία με χρήση ινοπλισμένου σκυροδέματος υπερ-υψηλής επιτελεστικότητας (UHPFRC)

Ενίσχυση κατασκευών από άοπλη τοιχοποιία με χρήση ινοπλισμένου σκυροδέματος υπερ-υψηλής επιτελεστικότητας (UHPFRC) Ενίσχυση κατασκευών από άοπλη τοιχοποιία με χρήση ινοπλισμένου σκυροδέματος υπερ-υψηλής επιτελεστικότητας (UHPFRC) Ανδρέας Λαμπρόπουλος Senior Lecturer, University of Brighton, A.Lampropoulos@brighton.ac.uk

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΟΑΣΠ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΟΑΣΠ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΟΑΣΠ) Σαλονικιός Θωμάς, Λεκίδης Βασίλειος, Καρακώστας Χρήστος, Μορφίδης Κωνσταντίνος, Ιακωβίδης Ιάσονας, Κύριος Ερευνητής, Ε. Υ. από ΟΑΣΠ Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒ ΙΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ MBSN ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒ ΙΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ MBSN ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒ ΙΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ MBSN ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ Νικόλαος Αντωνίου Πολιτικός Μηχανικός Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχές Προσοµοίωµα ύναµης-παραµόρφωσης Τοιχοποιίας Πλήρωσης µε Ανοίγµατα Analytical Modeling of Masonry Infills with Openings

Συνεχές Προσοµοίωµα ύναµης-παραµόρφωσης Τοιχοποιίας Πλήρωσης µε Ανοίγµατα Analytical Modeling of Masonry Infills with Openings Συνεχές Προσοµοίωµα ύναµης-παραµόρφωσης Τοιχοποιίας Πλήρωσης µε Ανοίγµατα Analytical Modeling of Masonry Infills with Openings ηµήτριος ΚΑΚΑΛΕΤΣΗΣ 1, Χρήστος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 2 Λέξεις κλειδιά: Τοιχοποιίες Πλήρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

MECHANICAL PROPERTIES OF MATERIALS

MECHANICAL PROPERTIES OF MATERIALS MECHANICAL PROPERTIES OF MATERIALS! Simple Tension Test! The Stress-Strain Diagram! Stress-Strain Behavior of Ductile and Brittle Materials! Hooke s Law! Strain Energy! Poisson s Ratio! The Shear Stress-Strain

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Ανακυκλωµένων Τούβλων ως Αδρανών Σκυροδέµατος Use of recycled clay bricks as concrete aggregates

Χρήση Ανακυκλωµένων Τούβλων ως Αδρανών Σκυροδέµατος Use of recycled clay bricks as concrete aggregates Χρήση Ανακυκλωµένων Τούβλων ως Αδρανών Σκυροδέµατος Use of recycled clay bricks as concrete aggregates Σπυράγγελος ΛΥΚΟΥ ΗΣ 1, Θωµάς ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ 2 Λέξεις κλειδιά: Ανακυκλωµένα τούβλα, aνακύκλωση αδρανών,

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικά Συνέδρια Εδαφομηχανική Τεχνολογία Σκυροδέματος Αντισεισμικής Μηχανική τοιχοποιιών Φιλοσοφία & Ιστορία Τεχνολ.

Περιοδικά Συνέδρια Εδαφομηχανική Τεχνολογία Σκυροδέματος Αντισεισμικής Μηχανική τοιχοποιιών Φιλοσοφία & Ιστορία Τεχνολ. Επιστημονική έρευνα και Κανονισμοί Μερικά «απολογιστικά» στοιχεία για το διάστημα 1955-2009 Επιστημονικές Βιβλία ή κεφάλαια περιοχές βιβλίων ββ Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Περιοδικά Συνέδρια Εδαφομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Τοίχοι Ωπλισμένης Γής: υναμική Ανάλυση Πειράματος Φυγοκεντριστή. Reinforced Soil Retaining Walls: Numerical Analysis of a Centrifuge Test

Τοίχοι Ωπλισμένης Γής: υναμική Ανάλυση Πειράματος Φυγοκεντριστή. Reinforced Soil Retaining Walls: Numerical Analysis of a Centrifuge Test Τοίχοι Ωπλισμένης Γής: υναμική Ανάλυση Πειράματος Φυγοκεντριστή Reinforced Soil Retaining Walls: Numerical Analysis of a Centrifuge Test ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ, Ν. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας, Ε.Μ.Π. ΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμονόμηση αποτελεσματικότητας τεχνικών ενίσχυσης υποστυλωμάτων ωπλισμένου σκυροδέματος αναβαθμισμένων με σύνθετα υλικά

Βαθμονόμηση αποτελεσματικότητας τεχνικών ενίσχυσης υποστυλωμάτων ωπλισμένου σκυροδέματος αναβαθμισμένων με σύνθετα υλικά Βαθμονόμηση αποτελεσματικότητας τεχνικών ενίσχυσης υποστυλωμάτων ωπλισμένου σκυροδέματος αναβαθμισμένων με σύνθετα υλικά Αλεξάνδρα Ν. Κιζιρίδου BSc, MEng Civil Engineer, alexkizi92@gmail.com Δήμητρα Β.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Αξιολόγηση Προσοµοιωµάτων Τοιχείων και Πυρήνων Κτηρίων µε τη Μέθοδο των Πεπερασµένων Στοιχείων και Πειραµατικά Αποτελέσµατα

Συγκριτική Αξιολόγηση Προσοµοιωµάτων Τοιχείων και Πυρήνων Κτηρίων µε τη Μέθοδο των Πεπερασµένων Στοιχείων και Πειραµατικά Αποτελέσµατα Συγκριτική Αξιολόγηση Προσοµοιωµάτων Τοιχείων και Πυρήνων Κτηρίων µε τη Μέθοδο των Πεπερασµένων Στοιχείων και Πειραµατικά Αποτελέσµατα Experimental verification of shear wall modeling using finite element

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χρήστου Παπακωνσταντίνου του Γεωργίου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χρήστου Παπακωνσταντίνου του Γεωργίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Χρήστου Παπακωνσταντίνου του Γεωργίου Ιανουάριος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ Σεπτέμβριος 1995 Μάιος 2000 Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Master

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-13-01 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο Σκυρόδεµα 13 Ενισχύσεις αποκαταστάσεις µε χαλύβδινα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 121 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ American Concrete Institute (1996), State-of-the-art Report on Fiber Reinforced Plastic Reinforcement for Concrete Structures, ACI Report 440R-96, Detroit, Michigan. American Concrete

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Α. ΜΠΟΥΡΝΑΣ 1, Αθανάσιος Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 2, Κωνσταντίνος ΖΥΓΟΥΡΗΣ 3, Φώτιος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 3

Διονύσιος Α. ΜΠΟΥΡΝΑΣ 1, Αθανάσιος Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 2, Κωνσταντίνος ΖΥΓΟΥΡΗΣ 3, Φώτιος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 3 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1874 Σύγκριση Μανδυών Ινοπλεγμάτων Ανόργανης Μήτρας με Μανδύες Ινοπλισμένων Πολυμερών για την Αντισεισμική

Διαβάστε περισσότερα

Seismic performance of RC composite shear walls with different steel embedded layout

Seismic performance of RC composite shear walls with different steel embedded layout 34 2014 8 EARTHQUAKE ENGINEERING AND ENGINEERING DYNAMICS Vol. 34 Suppl. Aug. 2014 1000-1301 2014 S0-0478 - 08 DOI 10. 13197 /j. eeev. 2014. S0. 478. jianghj. 073 RC 1 2 2 1 2 3 1. 200092 2. 200092 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΟ ΚΥΚΛΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ Ω/Σ ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΟ ΚΥΚΛΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ Ω/Σ ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΟ ΚΥΚΛΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ Ω/Σ ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ. Κακαλέτσης, Πολ. Μηχ. ΕΜΠ, ΜSc Χ. Καραγιάννης, Πολ. Μηχ. ΕΜΠ, ρ. Μηχ., Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχ..Π.Θ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Κατάσταση. με ή χωρίς ορθή δύναμη

Οριακή Κατάσταση. με ή χωρίς ορθή δύναμη ΤΕΕ Θράκης Κομοτηνή 10.10.2009 Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2 Μέρος 1-1 (EN 1992-1-1) Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη Γιαννόπουλος Πλούταρχος Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ»

«ΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ» «ΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ρ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Σηµαντικά ρήγµατα στη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 1, Στέφανος ΔΡΙΤΣΟΣ 2

Ανδρέας ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 1, Στέφανος ΔΡΙΤΣΟΣ 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1991 Επιρροή Συστολής Ξήρανσης στην Σεισμική Συμπεριφορά Υποστυλωμάτων Ενισχυμένων με Μανδύες και Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

Ingenieurbüro Frank Blasek - Beratender Ingenieur Am Kohlhof 10, Osterholz-Scharmbeck Tel: 04791/ Fax: 04791/

Ingenieurbüro Frank Blasek - Beratender Ingenieur Am Kohlhof 10, Osterholz-Scharmbeck Tel: 04791/ Fax: 04791/ Page: 10 CONTENTS Contents... 10 General Data... 10 Structural Data des... 10 erials... 10 Sections... 10 ents... 11 Supports... 11 Loads General Data... 12 LC 1 - Vollast 120 km/h 0,694 kn/qm... 12 LC,

Διαβάστε περισσότερα

Ingenieurbüro Frank Blasek - Beratender Ingenieur Am Kohlhof 10, Osterholz-Scharmbeck Tel: 04791/ Fax: 04791/

Ingenieurbüro Frank Blasek - Beratender Ingenieur Am Kohlhof 10, Osterholz-Scharmbeck Tel: 04791/ Fax: 04791/ Page: 1 CONTENTS Contents... 1 General Data... 1 Structural Data des... 1 erials... 1 Sections... 1 ents... 2 Supports... 2 Loads General Data... 3 LC 1 - Vollast 90 km/h 0,39 kn/qm... 3 LC, LG Results

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΑΝΔΥΕΣ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ- ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΑΝΔΥΕΣ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ- ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΑΝΔΥΕΣ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ- ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Δήμητρα Β. Αχιλλοπούλου 1* 1*: Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

Αντοχή Συνδέσεων Πλάκας-Υποστυλώµατος Υπό Σεισµική Καταπόνηση Strength of Flat Slab-Column Connections in Cyclic Loading

Αντοχή Συνδέσεων Πλάκας-Υποστυλώµατος Υπό Σεισµική Καταπόνηση Strength of Flat Slab-Column Connections in Cyclic Loading Αντοχή Συνδέσεων Πλάκας-Υποστυλώµατος Υπό Σεισµική Καταπόνηση Strength of Flat Slab-Column Connections in Cyclic Loading Ευτυχία ΛΙΟΣΑΤΟΥ 1, Μιχαήλ Ν. ΦΑΡ ΗΣ Λέξεις κλειδιά: Μυκητοειδείς πλάκες, ιάτρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΥΠΟ ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΥΠΟ ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΥΠΟ ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

MODEL EXPERIMENT STUDY ON THE DIFFERENT REINFORCEMENT EFFECTS OF UN-BONDED ANCHOR CABLE AND FULL-LENGTH BONDED ANCHOR CABLE IN ROCK ENGINEERING

MODEL EXPERIMENT STUDY ON THE DIFFERENT REINFORCEMENT EFFECTS OF UN-BONDED ANCHOR CABLE AND FULL-LENGTH BONDED ANCHOR CABLE IN ROCK ENGINEERING 24 15 Vol.24 No.15 2005 8 Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering Aug. 2005 1 1 2 3 (1. 471023 2. 230026 3. 430070) 2 2 2 2 2 TU 457 A 1000 6915(2005)12 2689 08 MODEL EXPERIMENT STUDY ON THE

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1.1 Ο ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Η φιλοσοφία των επεμβάσεων και η μεθοδολογία προσέγγισης του αντικειμένου είναι θέματα διαφορετικά από τα αντίστοιχα για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΑΠΟ IΝΕΣ AΝΘΡΑΚΑ (CFRP) ΚAI IΝΕΣ ΧΑΛΥΒΑ (SRP)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΑΠΟ IΝΕΣ AΝΘΡΑΚΑ (CFRP) ΚAI IΝΕΣ ΧΑΛΥΒΑ (SRP) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΑΠΟ IΝΕΣ AΝΘΡΑΚΑ (CFRP) ΚAI IΝΕΣ ΧΑΛΥΒΑ (SRP) Μιτολίδης Γιώργος Πολιτικός Μηχανικός (MSc, DIC), Υπ. Διδάκτορας, Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΜΙΚΣΑ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ

ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΜΙΚΣΑ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΜΙΚΣΑ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ Φσηεηλή Κεραγηά Λέθηνξαο, Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, ΑΠΘ Max Obbliger Σερληθόο ύκβνπινο BASF Γεώξγηνο Σζώρνο Οκόηηκνο Καζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, ΑΠΘ Λέξειρ κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

Nonsmooth Computational Mechanics for Heritage Structures

Nonsmooth Computational Mechanics for Heritage Structures Nonsmooth Computational Mechanics for Heritage Structures Ideas for cooperation, Athens, May 2007 Professor Dr. Ing.habil. Georgios E. Stavroulakis Technical University of Crete, Greece gestavr AT dpem.tuc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ρ. Παναγιώτης Γ. Αστερής Τµήµα Μελετών και Κατασκευών Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Σεράφη 60 και Λιοσίων 210, 104 45 Αθήνα, Ελλάς e-mail

Διαβάστε περισσότερα

CONSULTING Engineering Calculation Sheet

CONSULTING Engineering Calculation Sheet E N G I N E E R S Consulting Engineers jxxx 1 Structure Design - EQ Load Definition and EQ Effects v20 EQ Response Spectra in Direction X, Y, Z X-Dir Y-Dir Z-Dir Fundamental period of building, T 1 5.00

Διαβάστε περισσότερα

George Georgoussis. Heraklion Attikis, 141 21 Athens, GR Tel.: +30 210 2896-776 e-mail: georgousis@aspete.gr, ggeorgo@tee.gr

George Georgoussis. Heraklion Attikis, 141 21 Athens, GR Tel.: +30 210 2896-776 e-mail: georgousis@aspete.gr, ggeorgo@tee.gr George Georgoussis Professor Department of Civil Engineering Educators School of Pedagogical & Technological Education (ASPETE) Heraklion Attikis, 141 21 Athens, GR Tel.: +30 210 2896-776 e-mail: georgousis@aspete.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση δοκών σε διάτμηση με ΙΟΠ (FRP)

Ενίσχυση δοκών σε διάτμηση με ΙΟΠ (FRP) Ενίσχυση δοκών σε διάτμηση με ΙΟΠ (FRP) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ ΜΕ ΙΟΠ (FRP) ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Περίληψη Πολλά ερευνητικά προγράμματα, τις τελευταίες δεκαετίες, με αντικείμενο την εξωτερική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο : KAKAΛΕΤΣΗΣ Όνοµα : ΗΜΗΤΡΙΟΣ Όνοµα πατρός : ΙΩΑΝΝΗΣ Επάγγελµα : Καθηγητής ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Γνωστικό Αντικείµενο: «Σεισµική Συµπεριφορά και Αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή των Τοιχοπληρώσεων στη Σεισμική Απόκριση Πλαισίων Ωπλισμένου Σκυροδέματος Effect of Infill Walls on the Seismic Response of RC Frames

Επιρροή των Τοιχοπληρώσεων στη Σεισμική Απόκριση Πλαισίων Ωπλισμένου Σκυροδέματος Effect of Infill Walls on the Seismic Response of RC Frames 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2022 Επιρροή των Τοιχοπληρώσεων στη Σεισμική Απόκριση Πλαισίων Ωπλισμένου Σκυροδέματος Effect of Infill

Διαβάστε περισσότερα

Εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα ως μέρος του συστήματος δομητικών ενισχύσεων Sika CarboDur

Εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα ως μέρος του συστήματος δομητικών ενισχύσεων Sika CarboDur Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 15/02/2012 Κωδικός: 2012.08.01.010 Sika CarboDur S Εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα ως μέρος του συστήματος δομητικών ενισχύσεων Sika CarboDur Περιγραφή Προϊόντος Τα ελάσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ιπλωµατική Εργασία Γεώργιος Κ. Πανούσης Επιβλέπων ρ. Χάρης Γαντές Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Μ. Κωτσοβός

Δημήτριος Μ. Κωτσοβός Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτριος Μ. Κωτσοβός ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης : 11/02/1976 Τόπος Γέννησης : Λονδίνο Διεύθυνση : Στουρνάρα 36, Αθήνα, τ.κ. 104 33 Τηλέφωνο: : 210 5222781, 2108325032 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή των Τοιχοπληρώσεων στη Θεμελιώδη Ιδιοπερίοδο των Πλαισιακών Κατασκευών από ΩΣ

Επιρροή των Τοιχοπληρώσεων στη Θεμελιώδη Ιδιοπερίοδο των Πλαισιακών Κατασκευών από ΩΣ Επιρροή των Τοιχοπληρώσεων στη Θεμελιώδη Ιδιοπερίοδο των Πλαισιακών Κατασκευών από ΩΣ Φ. Φώσκολος Προπτυχιακός Φοιτητής, Εργαστήριο Υπολογιστικής Μηχανικής, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

NONLINEAR ANALYSIS OF CARBON FIBER SHEET CONFINED CONCRETE COLUMNS

NONLINEAR ANALYSIS OF CARBON FIBER SHEET CONFINED CONCRETE COLUMNS 22 Vol.22 No. 2005 2 ENGINEERING MECHANICS Feb. 2005 000-4750(2005)0-059-05 * ( 00084) (CFS) (M-φ) (P-) CFS 8 CFS P- CFS CFS (CFS) TU38 A NONLINEAR ANALYSIS OF CARBON FIBER SHEET CONFINED CONCRETE COLUMNS

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 1, Στέφανος ΔΡΙΤΣΟΣ 2. Λέξεις κλειδιά: συστολή ξήρανσης, σκυρόδεμα, ενισχύσεις, μανδύες

Ανδρέας ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 1, Στέφανος ΔΡΙΤΣΟΣ 2. Λέξεις κλειδιά: συστολή ξήρανσης, σκυρόδεμα, ενισχύσεις, μανδύες Αριθμητική Διερεύνηση του Φαινομένου της Συστολής Ξήρανσης σε Υποστυλώματα Ενισχυμένα με Μανδύες από Οπλισμένο Σκυρόδεμα Numerical Investigation of the Effect of Concrete Shrinkage in Columns Strengthened

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΔΟΚΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΟΧΛΙΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΑ ΠΕΛ- ΜΑΤΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΔΟΚΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΟΧΛΙΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΑ ΠΕΛ- ΜΑΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΔΟΚΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΟΧΛΙΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΑ ΠΕΛ- ΜΑΤΑ Κωνσταντίνος Ν. Κονδυλίδης a, Χρήστος Ε. Σοφίας b, Δημήτριος Θ. Παχούμης b, Χρίστος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

STRUCTURAL CALCULATIONS FOR SUSPENDED BUS SYSTEM SEISMIC SUPPORTS SEISMIC SUPPORT GUIDELINES

STRUCTURAL CALCULATIONS FOR SUSPENDED BUS SYSTEM SEISMIC SUPPORTS SEISMIC SUPPORT GUIDELINES Customer: PDI, 4200 Oakleys Court, Richmond, VA 23223 Date: 5/31/2017 A. PALMA e n g i n e e r i n g Tag: Seismic Restraint Suspended Bus System Supports Building Code: 2012 IBC/2013 CBC&ASCE7-10 STRUCTURAL

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Στ. Ι. Πανταζοπούλου, Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ξάνθη 67100 Τόπος και Χρόνος Γέννησης: Μέγαρα 1959

Δρ. Στ. Ι. Πανταζοπούλου, Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ξάνθη 67100 Τόπος και Χρόνος Γέννησης: Μέγαρα 1959 Δρ. Στ. Ι. Πανταζοπούλου, Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ξάνθη 67100 Τόπος και Χρόνος Γέννησης: Μέγαρα 1959 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1984-1987 Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια-Μπέρκλεϋ

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή των Τοιχοπληρώσεων στη Σεισµική Συµπεριφορά των Πλαισιωτών οµικών Συστηµάτων Ωπλισµένου Σκυροδέµατος

Επιρροή των Τοιχοπληρώσεων στη Σεισµική Συµπεριφορά των Πλαισιωτών οµικών Συστηµάτων Ωπλισµένου Σκυροδέµατος Επιρροή των Τοιχοπληρώσεων στη Σεισµική Συµπεριφορά των Πλαισιωτών οµικών Συστηµάτων Ωπλισµένου Σκυροδέµατος Κ.Α. Συρµακέζης Καθηγητής, Εργαστήριο Στατικής και Αντισεισµικών Ερευνών, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

«Διερεύνηση μη γραμμικής συμπεριφοράς μεταλλικών διατμητικών τοιχωμάτων»

«Διερεύνηση μη γραμμικής συμπεριφοράς μεταλλικών διατμητικών τοιχωμάτων» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Διερεύνηση μη γραμμικής συμπεριφοράς μεταλλικών διατμητικών τοιχωμάτων» Βιολέττα

Διαβάστε περισσότερα

Ψαθυρή αστοχία υποστυλωµάτων περί το µέσον του ύψους τους: Αίτια και αποτροπή της

Ψαθυρή αστοχία υποστυλωµάτων περί το µέσον του ύψους τους: Αίτια και αποτροπή της Ψαθυρή αστοχία υποστυλωµάτων περί το µέσον του ύψους τους: Αίτια και αποτροπή της Γ. Μ. Κωτσοβός Υποψήφιος ιδάκτορας. Εργαστήριο Οπλισµένου Σκυροδέµατος ΕΜΠ. Μ.. Κωτσοβός Καθηγητής. Εργαστήριο Οπλισµένου

Διαβάστε περισσότερα

2 ~ 8 Hz Hz. Blondet 1 Trombetti 2-4 Symans 5. = - M p. M p. s 2 x p. s 2 x t x t. + C p. sx p. + K p. x p. C p. s 2. x tp x t.

2 ~ 8 Hz Hz. Blondet 1 Trombetti 2-4 Symans 5. = - M p. M p. s 2 x p. s 2 x t x t. + C p. sx p. + K p. x p. C p. s 2. x tp x t. 36 2010 8 8 Vol 36 No 8 JOURNAL OF BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Aug 2010 Ⅰ 100124 TB 534 + 2TP 273 A 0254-0037201008 - 1091-08 20 Hz 2 ~ 8 Hz 1988 Blondet 1 Trombetti 2-4 Symans 5 2 2 1 1 1b 6 M p

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Metal Oxide Leaded Film Resistor

Metal Oxide Leaded Film Resistor Features -Excellent Long-Time stability -High surge / overload capability -Wide resistance range : 0.1Ω~22MΩ -Controlled temperature coefficient -Resistance standard tolerance: ±5% (consult factory for

Διαβάστε περισσότερα

Development of a Seismic Data Analysis System for a Short-term Training for Researchers from Developing Countries

Development of a Seismic Data Analysis System for a Short-term Training for Researchers from Developing Countries No. 2 3+/,**, Technical Research Report, Earthquake Research Institute, University of Tokyo, No. 2, pp.3+/,,**,. * * Development of a Seismic Data Analysis System for a Short-term Training for Researchers

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ»

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» 2014-05-09 Δελτίο Τύπου ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» Τα κείμενα των Ευρωκωδίκων που αναφέρονται στο παρόν Δελτίο Τύπου έχουν τεθεί σε ανοιχτό σχολιασμό για την επισήμανση παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πειραµατική διερεύνηση τοιχοπληρωµένων πλαισίων Ω/Σ µε κεντρικά ανοίγµατα υπο κυκλική φόρτιση

Πειραµατική διερεύνηση τοιχοπληρωµένων πλαισίων Ω/Σ µε κεντρικά ανοίγµατα υπο κυκλική φόρτιση Πειραµατική διερεύνηση τοιχοπληρωµένων πλαισίων Ω/Σ µε κεντρικά ανοίγµατα υπο κυκλική φόρτιση Χ.Γ. Καραγιάννης ρ Πολ. Μηχ. Καθηγητής. ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης..Ι. Κακαλέτσης Μsc Πολ. Μηχ. Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Τμ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. / Π.Π. Τ.Ε.Ε. / Τμ. Δ.Ε. 21 Ο ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, (ΔΟΜΗΤΙΚΕΣ) ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ και ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Πάτρα, 17 και 18 Φεβρουαρίου 2015

Τμ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. / Π.Π. Τ.Ε.Ε. / Τμ. Δ.Ε. 21 Ο ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, (ΔΟΜΗΤΙΚΕΣ) ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ και ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Πάτρα, 17 και 18 Φεβρουαρίου 2015 Τμ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. / Π.Π. Τ.Ε.Ε. / Τμ. Δ.Ε. 21 Ο ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, (ΔΟΜΗΤΙΚΕΣ) ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ και ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Πάτρα, 17 και 18 Φεβρουαρίου 2015 ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ (ΚΤΗΡΙΩΝ Ω.Σ.) ΚΑΤΑ ΤΟΝ [ΕΚ 8-3 (2005) ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα για δομητική ενίσχυση ως μέρος του συστήματος Sika CarboDur

Εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα για δομητική ενίσχυση ως μέρος του συστήματος Sika CarboDur Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 27/02/2014 (v1) Κωδικός: 08.01.020 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010206010020000010 Sika CarboDur M Εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα για δομητική ενίσχυση ως μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεριφορά επιπέδων τοίχων υπό συγκεντρωµένα θλιπτικά φορτία

Συµπεριφορά επιπέδων τοίχων υπό συγκεντρωµένα θλιπτικά φορτία Συµπεριφορά επιπέδων τοίχων υπό συγκεντρωµένα θλιπτικά φορτία Π.Γ. Αστερής ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Κ.Α. Συρµακέζης ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής ΕΜΠ Α.. Τζαµτζής ρ. Πολιτικός Μηχανικός University

Διαβάστε περισσότερα

! "#" "" $ "%& ' %$(%& % &'(!!")!*!&+ ,! %$( - .$'!"

! #  $ %& ' %$(%& % &'(!!)!*!&+ ,! %$( - .$'! ! "#" "" $ "%& ' %$(%&!"#$ % &'(!!")!*!&+,! %$( -.$'!" /01&$23& &4+ $$ /$ & & / ( #(&4&4!"#$ %40 &'(!"!!&+ 5,! %$( - &$ $$$".$'!" 4(02&$ 4 067 4 $$*&(089 - (0:;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΣΙΜΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΥ ΜΑΝΔΥΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΣΙΜΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΥ ΜΑΝΔΥΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΣΙΜΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΥ ΜΑΝΔΥΑ ΧΡ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Δρ Μηχ., Καθηγητής Δ.Π.Θ. Γ. ΣΙΡΚΕΛΗΣ Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ERASMUS

Η ERASMUS Α Α Α Η Α 1. Α Η Ο Ο Ι Ω Α Ο Ω Η Α Ο Ι Ι Ω Η Α Ι Ω.. Ω Α ΙΑ Ο Ω Α Η Α 6501004 Α Η Ω 1o Α Η Α ιασ ός α ι ώ α ασ ώ Α Α Α Η Η σ ί σ ο οι ισ ι ές ο ά ς α ο έ ο αι σ ια ι ά έ ο αθή α ος.. ια έ ις, ασ ια ές

Διαβάστε περισσότερα

EXPERIMENTAL AND NUMERICAL STUDY OF A STEEL-TO-COMPOSITE ADHESIVE JOINT UNDER BENDING MOMENTS

EXPERIMENTAL AND NUMERICAL STUDY OF A STEEL-TO-COMPOSITE ADHESIVE JOINT UNDER BENDING MOMENTS NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF NAVAL ARCHITECTURE AND ARINE ENGINEERING SHIPBUILDING TECHNOLOGY LABORATORY EXPERIENTAL AND NUERICAL STUDY OF A STEEL-TO-COPOSITE ADHESIVE JOINT UNDER

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Mechanical Behaviour of Materials Chapter 5 Plasticity Theory

Mechanical Behaviour of Materials Chapter 5 Plasticity Theory Mechanical Behaviour of Materials Chapter 5 Plasticity Theory Dr.-Ing. 郭瑞昭 Yield criteria Question: For what combinations of loads will the cylinder begin to yield plastically? The criteria for deciding

Διαβάστε περισσότερα

Ουρανία ΤΣΙΟΥΛΟΥ 1, Ανδρέας ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 2, Κύπρος ΠHΛΑΚΟΥΤΑΣ 3, Στέφανος ΡΙΤΣΟΣ 4

Ουρανία ΤΣΙΟΥΛΟΥ 1, Ανδρέας ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 2, Κύπρος ΠHΛΑΚΟΥΤΑΣ 3, Στέφανος ΡΙΤΣΟΣ 4 Επιρροή της συστολής ξήρανσης στην καµπτική συµπεριφορά δοκών ενισχυµένων µε πρόσθετη στρώση σκυροδέµατος Shrinkage influence on flexural behavior of reinforced concrete beams strengthened with concrete

Διαβάστε περισσότερα

!!" #7 $39 %" (07) ..,..,.. $ 39. ) :. :, «(», «%», «%», «%» «%». & ,. ). & :..,. '.. ( () #*. );..,..'. + (# ).

!! #7 $39 % (07) ..,..,.. $ 39. ) :. :, «(», «%», «%», «%» «%». & ,. ). & :..,. '.. ( () #*. );..,..'. + (# ). 1 00 3 !!" 344#7 $39 %" 6181001 63(07) & : ' ( () #* ); ' + (# ) $ 39 ) : : 00 %" 6181001 63(07)!!" 344#7 «(» «%» «%» «%» «%» & ) 4 )&-%/0 +- «)» * «1» «1» «)» ) «(» «%» «%» + ) 30 «%» «%» )1+ / + : +3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π8/2011 : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π8/2011 : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεπιφάνειες σκυροδέματος - Συντελεστές μονολιθικότητας

Διεπιφάνειες σκυροδέματος - Συντελεστές μονολιθικότητας «ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ» Τρίτη 21 Ιουνίου 2016 Διεπιφάνειες σκυροδέματος - Συντελεστές μονολιθικότητας Γεωργία Ε. Θερμού Επίκουρη Καθηγήτρια Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Κονίαμα ενός συστατικού για επισκευή και ενίσχυση σε τοιχοποιίες φέρουσες και πληρώσεως EN 998-1 EN 998-2 EN 1504-3. Περιγραφή Προϊόντος

Construction. Κονίαμα ενός συστατικού για επισκευή και ενίσχυση σε τοιχοποιίες φέρουσες και πληρώσεως EN 998-1 EN 998-2 EN 1504-3. Περιγραφή Προϊόντος Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 18/06/2015 (v2) Κωδικός: 08.05.020 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010302040010000080 EN 998-1 EN 998-2 EN 1504-3 13 0546 Κονίαμα ενός συστατικού για επισκευή και ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

BEHAVIOR OF MASSIVE EARTH RETAINING WALLS UNDER EARTHQUAKE SHAKING Comparisons to EC-8 Provisions

BEHAVIOR OF MASSIVE EARTH RETAINING WALLS UNDER EARTHQUAKE SHAKING Comparisons to EC-8 Provisions UNIVERSITY OF PATRAS DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING Laboratory of Geotechnical Engineering BEHAVIOR OF MASSIVE EARTH RETAINING WALLS UNDER EARTHQUAKE SHAKING Comparisons to EC-8 Provisions Prof. G. Athanasopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή των συνηθέστερων εργαστηριακών δοκιµών Βραχοµηχανικής Εδαφοµηχανικής

Συνοπτική περιγραφή των συνηθέστερων εργαστηριακών δοκιµών Βραχοµηχανικής Εδαφοµηχανικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Γεωλογίας Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας & Υδρογεωλογίας 54124 Θεσσαλονίκη, e-mail: christar@geo.auth.gr Συνοπτική περιγραφή των συνηθέστερων εργαστηριακών δοκιµών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Υ Σ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Υ Σ Α ΕΤΟΣ / 1 ST YEAR 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ / 1 ST SEMESTER 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ / 2 ND SEMESTER A01YΠ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Ι FUNDAMENTAL PRINCIPLES AND CONCEPTS IN ARCHITECTURE I Α02ΥΠ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στροφές µελών Ω/Σ τοιχοπληρωµένων πλαισίων στη διαρροή και αστοχία Rotations of R/C members of infilled frames at yielding and ultimate

Στροφές µελών Ω/Σ τοιχοπληρωµένων πλαισίων στη διαρροή και αστοχία Rotations of R/C members of infilled frames at yielding and ultimate Στροφές µελών Ω/Σ τοιχοπληρωµένων πλαισίων στη διαρροή και αστοχία Rotations of R/C members of infilled frames at yielding and ultimate ηµήτριος ΚΑΚΑΛΕΤΣΗΣ 1, Χρήστος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 2 Λέξεις κλειδιά: Τοιχοπληρωµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: Γ.ΦΕΒΡΑΝΟΓΛΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Χ.ΓΑΝΤΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές προσεγγιστικές σχέσεις για τη διαστασιολόγηση δοκών ενισχυμένων με νέες στρώσεις σκυροδέματος

Αναλυτικές προσεγγιστικές σχέσεις για τη διαστασιολόγηση δοκών ενισχυμένων με νέες στρώσεις σκυροδέματος Αναλυτικές προσεγγιστικές σχέσεις για τη διαστασιολόγηση δοκών ενισχυμένων με νέες στρώσεις σκυροδέματος Ο.Θ. Τσιούλου Πολιτικός Μηχανικός, ΜSc Σ.Η. Δρίτσος Αναπληρωτής Καθηγητής. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση.

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. 3. Λίστα Παραμέτρων 3.. Λίστα Παραμέτρων Στην αρχική ρύθμιση, μόνο οι παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

TEST REPORT Nο. R Έκθεση Ελέγχου α/α

TEST REPORT Nο. R Έκθεση Ελέγχου α/α - Ergates Industrial Estate, PO Box 16104, Nicosia 2086, Cyprus Tel: +357 22624090 Fax: +357 22624092 TEST REPORT Nο. R01.4222 Page 1 of 9 Σελίδα 1 από 9 Test Description περιγραφή δοκιμής/ελέγχου Client

Διαβάστε περισσότερα

Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων»

Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» Αργυρώ ΗΜΟΥ Η Πολιτικός - Ενεργειακός Μηχ/κός, MsC, PhD Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σηµείωµα του

Βιογραφικό σηµείωµα του Βιογραφικό σηµείωµα του Κωνσταντίνου Ε. Χαλιορή, Αναπληρωτή Καθηγητή ΠΘ (Οκτώβριος 2014) Ονοµατεπώνυµο: Κωνσταντίνος Χαλιορής Πατρώνυµο: Εµµανουήλ ιπλώµατα: ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΠΘ Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

Influence of Steel Fibers on the Mechanical Properties of Fiber Reinforced Concrete

Influence of Steel Fibers on the Mechanical Properties of Fiber Reinforced Concrete Επίδραση των Χαλύβδινων Ινών στις Μηχανικές Ιδιότητες του Ινοπλισµένου Σκυροδέµατος Influence of Steel Fibers on the Mechanical Properties of Fiber Reinforced Concrete ήµητρα B. ΣΟΥΛΙΩΤΗ 1, Θεόδωρος E.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ Μιχαήλ Ν. Φαρδής - Επίτιμος Πρόεδρος Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκυροδέματος (fédération internationale du béton - fib) - Αντιπρόεδρος Επιτροπής CEN/TC250 «Ευρωκώδικες» Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης (CEN)

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά σε Κάμψη Δοκών Ο/Σ με ή χωρίς Βλάβη Ενισχυμένων με Ινοπλισμένο Μανδύα

Συμπεριφορά σε Κάμψη Δοκών Ο/Σ με ή χωρίς Βλάβη Ενισχυμένων με Ινοπλισμένο Μανδύα Συμπεριφορά σε Κάμψη Δοκών Ο/Σ με ή χωρίς Βλάβη Ενισχυμένων με Ινοπλισμένο Μανδύα Μπουρτούβαλης Ευάγγελος Πολιτικός Μηχανικός, evanbourt@gmail.com Παπαθεοχάρης Θεοχάρης Υπ. Διδάκτωρ Π.Θ., th_papath@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ασύμμετρων κτιριακών φορέων»

ασύμμετρων κτιριακών φορέων» ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED. ver sion 1.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED. ver sion 1.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED ver sion 1.1 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens

Διαβάστε περισσότερα

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1 Page: 1/8 Range of Application Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,,.. μ μ μ μ μ μ. μ,,. μ : μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 2003 μ μ. μ μ μ μ, μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ 1 2003 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ :,,, μ,,. μ μ μ μ...... 1, μ, μ. 2 μ μ,,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προστασία ηλεκτροδίων

Διαβάστε περισσότερα

Metal Film Leaded Precision Resistor

Metal Film Leaded Precision Resistor Power ratio(%) MFR Series Features Excellent overall stability Very tight tolerance down to ±0.05% Extremely low TCR down to ±5 PPM/ C High power rating up to 3 Watts Excellent ohmic contact Applications

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση της αριθµητικής προσοµοίωσης τοιχοπληρωµένων πλαισίων Ο/Σ υπό οριζόντιο ανακυκλιζόµενο φορτίο

Αποτίµηση της αριθµητικής προσοµοίωσης τοιχοπληρωµένων πλαισίων Ο/Σ υπό οριζόντιο ανακυκλιζόµενο φορτίο Αποτίµηση της αριθµητικής προσοµοίωσης τοιχοπληρωµένων πλαισίων Ο/Σ υπό οριζόντιο ανακυκλιζόµενο φορτίο Γεώργιος Χ. Μάνος Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Β.

Διαβάστε περισσότερα

Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών

Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών Ερευνητική ομάδα : Δήμος Τριάντης, Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Κίμων Αναστασιάδης, Καθηγητής Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

Couplage dans les applications interactives de grande taille

Couplage dans les applications interactives de grande taille Couplage dans les applications interactives de grande taille Jean-Denis Lesage To cite this version: Jean-Denis Lesage. Couplage dans les applications interactives de grande taille. Réseaux et télécommunications

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΙΜΕΤΡΟΥ ΜΕΣΩ ΠΥΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΟΚΙΜΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΙΜΕΤΡΟΥ ΜΕΣΩ ΠΥΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΟΚΙΜΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΙΜΕΤΡΟΥ ΜΕΣΩ ΠΥΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΟΚΙΜΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κων/νος Γ. Τρέζος, Εργ. Ωπλ. Σκυρ. ΕΜΠ Π. Παπακυριακόπουλος, Επ. Καθ. ΠΘ Χρ. Σπανός, Πολ. Μηχ.

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης ΤΣΙΚΑΣ 1, Στέφανος ΔΡΙΤΣΟΣ 2. Λέξεις κλειδιά: Τοιχοπληρωμένα πλαίσια, Τοιχοπληρώσεις, Ανοίγματα, Προσομοίωση

Παναγιώτης ΤΣΙΚΑΣ 1, Στέφανος ΔΡΙΤΣΟΣ 2. Λέξεις κλειδιά: Τοιχοπληρωμένα πλαίσια, Τοιχοπληρώσεις, Ανοίγματα, Προσομοίωση Διερεύνηση του τρόπου προσομοίωσης τοιχοπληρωμένων πλαισίων με ανοίγματα, σε κατασκευές Ο.Σ. Investigation of the influence of wall partitioned openings in reinforced concrete frame structures Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Βαθιές Θεµελιώσεις Εισαγωγή

Βαθιές Θεµελιώσεις Εισαγωγή Φέρουσα Ικανότητα Απόκριση Πασσαλοθεµελιώσεων Προσδιορισµός Απόκρισης Μεµονωµένου Πασσάλου Γεωτεχνικές Μέθοδοι Εµπειρικές Μέθοδοι (DIN 4014) Μέθοδος t-z Δοκιµαστική Φόρτιση 3-D ανάλυση Αρνητικές Τριβές

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων- Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα