ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΝΕ. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα He.P.H.a.E.S.T.U.S Hellenic Philosophy, History and Environmental Science Teaching Under Scrutiny

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΝΕ. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα He.P.H.a.E.S.T.U.S Hellenic Philosophy, History and Environmental Science Teaching Under Scrutiny"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΝΕ Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα He.P.H.a.E.S.T.U.S Hellenic Philosophy, History and Environmental Science Teaching Under Scrutiny ο πρόγραμμα "Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδακτική των Επιστημών και της Τεχνο- του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών σε Τλογίας" συνεργασία με το Εργαστήριο Διδακτικής και Επιστημολογίας των Φυσικών Επιστημών, του ΠΤΔΕ/ΕΚΠA (διευθυντής: καθηγητής Κώστας Σκορδούλης), συνιστούν το επιστημονικό υπόβαθρο συγκρότησης της ερευνητικής ομάδας "History, Philosophy and Didactics of Science and Technology" (HPDST), η οποία εισηγήθηκε την πρόταση Hephaestus. Το πρόγραμμα Hellenic Philosophy, History and Environmental Science Teaching Under Scrutiny (He.P.H.a.E.S.T.U.S.), διάρκειας τριών ετών, υλοποιείται από τον Απρίλιο του 2009 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του 7th Framework Programme Theme FP7 και πιο συγκεκριμένα υπό τη γενική θεματική Capacities, Part 4 και Activity 4.1, Regpot Κινητήριος δύναμη της υλοποίησης του προγράμματος αποτελεί η προοπτική της διεύρυνσης της δραστηριότητας των ερευνητών της ομάδας HPDST στις περιοχές της Ιστορίας, της Φιλοσοφίας και της Διδακτικής των Επιστημών και της Τεχνολογίας, καθώς και αυτή της διασύνδεσής τους με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Βάσει αυτών των αξόνων, το πρόγραμμα He.P.H.a.E.S.T.U.S πραγματοποιείται με στόχο να αναβαθμίσει το ερευνητικό δυναμικό της ομάδας αξιοποιώντας τις δυνατότητές της σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να εισηγηθεί συνεργασίες με εξέχοντα ευρωπαϊκά ερευνητικά και πανεπιστημιακά κέντρα (centers of excellency), δημιουργώντας ένα ερευνητικό δίκτυο ικανό να επεκτείνει την αναγνωρισιμότητα της ομάδας στον ευρωπαϊκό ερευνητικό χώρο (European Research Area - ERA), να εντείνει την κοινωνικοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων στο ευρύ κοινό, καθώς και να επιτύχει συνέργιες με τις υφιστάμενες τοπικές πολιτικές. Οι κύριοι άξονες δράσης που προβλέπονται από το πρόγραμμα, και υπαγορεύουν εργασίες που κατανέμονται σε επιμέρους θεματικές ενότητες εργασίας (work packages), είναι οι εξής:

2 Σύσταση διόδων επικοινωνίας και δημιουργία ερευνητικού δικτύου με διεθνώς αναγνωρισμένα ευρωπαϊκά κέντρα Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα εισηγήθηκε τη συνεργασία και ανταλλαγή ερευνητικού προσωπικού μεταξύ της ομάδας HPDST και των εξής ερευνητικών και πανεπιστημιακών κέντρων της Ευρώπης: Conservatoire National des Arts et Métiers, Centre d Archives en Philosophie, Histoire et Édition des Sciences (École Normale Supérieure - CNRS), Oxford Science Museum, Departments of History and Philosophy of Science - University of Cambridge και University of Leeds, Centre d Histoire des Sciences et des Techniques (Université de Liège), Max Planck Institute for the History of Science. Η συνεργασία επεκτάθηκε στο Département de Philosophie, Université de Nantes και στο Laboratoire Territoires, Techniques et Sociétés (École nationale des ponts et chaussées - CNRS). Το πρόγραμμα προβλέπει την αποστολή συνολικά οκτώ ερευνητών της ομάδας, για μέσο όρο 6 μήνες ο καθένας, σε εξέχοντα ευρωπαϊκά κέντρα. Δύο εξ αυτών, η Κ. Καρέλα και ο Κ. Tαμπάκης φιλοξενούνται ήδη, από τον Σεπτέμβριο του 2009, στο Oxford Science Museum και το Department of History and Philosophy of Science of Cambridge αντίστοιχα. Ο καθηγητής Jullien Vincent, του Département de Philosophie, Université de Nantes, υπήρξε ο πρώτος καλεσμένος από τους δέκα ερευνητές που θα κληθούν να μετάσχουν με την παράδοση σεμιναρίων που θα συμβάλουν στον, ευρωπαϊκού προσανατολισμού, εμπλουτισμό των ερευνητικών ενδιαφερόντων της ομάδας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του 2009, πραγματοποιήθηκε σειρά σεμιναρίων επικεντρωμένων στη φιλοσοφική θεώρηση του Descartes και στο ερώτημα του Needham (γιατί η Επιστημονική Επανάσταση έγινε στην Ευρώπη), διεξήχθη διάλεξη στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών με θέμα "Pourquoi Descartes fait des mathématiques?" και δρομολογήθηκε συνεργασία για τη συγγραφή ενός ευρωπαϊκού εγχειριδίου ιστορίας των επιστημών για την τυπική εκπαίδευση. Ο Michel Blay, διευθυντής του Centre d Archives en Philosophie, Histoire et Édition des Sciences (CAPHÉS), κατά τη διαμονή του στην Αθήνα, τον Σεπτέμβριο του 2009, πραγματοποίησε σεμινάριο με θέμα τη μαθηματικοποίηση της φυσικής και έδωσε διάλεξη στο ΙΝΕ με θέμα "The infinite between Philosophy, Sciences and Theology or the making of Science in the 17th century". Ο M. Blay θα είναι βασικός συντελεστής της συγγραφής του προαναφερθέντος ευρωπαϊκού εγχειριδίου. Τρίτος καλεσμένος, για τον μήνα Νοέμβριο, είναι ο καθηγητής Robert Halleux, διευθυντής του Centre d Histoire des Sciences et des Techniques (Université de Liège) και μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας (Académie des Inscriptions et Βelles Lettres). Η τρίτη κατά σειρά δράση που υποστηρίζει τη διεύρυνση των γνώσεων και των ερευνητικών δραστηριοτήτων της ομάδας είναι η, προβλεπόμενη από το πρόγραμμα, προσέλκυση δύο έμπειρων Ελλήνων ερευνητών που θα συνεισφέρουν στο ερευνητικό πεδίο της ομάδας και μετά το πέρας της τριετούς διάρκειας του προγράμματος. Στο 31

3 32 πλαίσιο αυτό έγινε πρόσληψη για τρία χρόνια της ερευνήτριας Ιωάννας Κατσιαμπούρα, με επιστημονικό προσανατολισμό στην ιστορία και φιλοσοφία των επιστημών στο Βυζάντιο, καθώς και της Αντιγόνης Νουνού, ερευνήτριας με ειδίκευση στη φιλοσοφία της σύγχρονης Φυσικής. Η επιλογή των δύο ερευνητών έγινε από διεθνή επιτροπή. Διοργάνωση Συνεδρίων, Συναντήσεων Εργασίας και Σεμιναρίων Προβλέπονται δύο διεθνή Συνέδρια με κεντρικό θέμα "Science and its Social function", τα οποία καλούνται να θεραπεύσουν την ανάγκη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης των επιστημών με τη διεπιστημονικότητα που καθορίζουν η ιστορία, η φιλοσοφία και η διδακτική των επιστημών, ενώ ταυτοχρόνως θέτουν το ζήτημα των κοινωνικών διαστάσεων της επιστήμης. Το πρώτο συνέδριο, με θέμα "History of Science in Practice", θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, στις 6-9 Μαΐου Προβλέπονται τρεις συναντήσεις εργασίας (workshops), οι οποίες συγκροτούνται στη βάση διακριτών θεματικών, που καθεμιά προσεγγίζει τους αντίστοιχους ερευνητικούς άξονες της δραστηριότητας της ομάδας. "The Antikythera Mechanism", "Science and Society", "Teaching science for sustainable development through its history and philosophy" αποτελούν τα θεματικά πλαίσια των συναντήσεων που καλούνται να ενσωματώσουν την εμπειρία διεθνούς φήμης ερευνητών στις αναζητήσεις και τις ερευνητικές πρακτικές της ομάδας. Ζητήματα μεθοδολογίας, τεκμηρίωσης καθώς και προβληματισμοί που ανακύπτουν από την επεξεργασία του κάθε ζητήματος θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν. Τέλος, προβλέπονται ετήσια ερευνητικά σεμινάρια, τα οποία αποτελούν τη μετεξέλιξη των διεπιστημονικών Σεμιναρίων της Ελάτης. Η 6η Συνάντηση (η οποία αποτελεί το πρώτο σεμινάριο του Hephaestus), διεξήχθη από τις 14 έως τις 17 Ιουλίου Πολλές από τις εργασίες που παρουσιάστηκαν στη Συνάντηση θα δημοσιευτούν στα επόμενα τεύχη του περιοδικού Κριτική: Επιστήμη και Εκπαίδευση, το οποίο εκδίδει η Ομάδα HPDST. Η διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και η διάδοση των δραστηριοτήτων της ομάδας τόσο στη διεθνή επιστημονική κοινότητα όσο και στο ευρύ κοινό αποτελεί μια κεντρικής σημασίας δράση που κατανέμεται σε επιμέρους δραστηριότητες οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τα εξής: Δημιουργία ενός web portal που θα συγκεντρώνει την ερευνητική δραστηριότητα της ομάδας και ταυτοχρόνως θα υποστηρίζει ένα διττό, επιστημονικό και επικοινωνιακό, ρόλο τόσο στο εσωτερικό της ομάδας όσο και στη διασύνδεσή της με την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα. Την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου (task) επόπτευσε ο Γιάννης Μπιτσάκης. Το portal έχει τεθεί ήδη σε λειτουργία στην ηλεκτρονική διεύθυνση hpdst.gr.

4 Οργάνωση τριών διεθνών Εκθέσεων που απαντούν στην ανάγκη επικοινωνίας της ομάδας με το ευρύ κοινό και στον στόχο της κοινωνικοποίησης της επιστημονικής πρακτικής της. Η πρώτη έκθεση επικεντρώνεται στον Μηχανισμό των Αντικυθήρων και ανοίγει τις θύρες της στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, στις 7 Δεκεμβρίου 2009 (επιστημονικός υπεύθυνος Γιάννης Μπιτσάκης). Η έκθεση θα φιλοξενηθεί σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες, παρουσιάζοντας τη δυναμική της ομάδας στο ευρωπαϊκό κοινό και ενισχύοντας τη δικτύωσή της με τα ευρωπαϊκά ερευνητικά κέντρα. Ακολουθούν δύο Εκθέσεις, προγραμματισμένες για τον Οκτώβριο του 2010 και τον Απρίλιο του 2011, με τις εξής θεματικές: "Science instruments in Greece" και "Hellenic Scientific and Technological Heritage Permanent Exhibition" αντίστοιχα. Εκδόσεις του Hephaestus, που παρουσιάζουν και αναδεικνύουν τη διεπιστημονικότητα των ερευνητικών προσεγγίσεων. Καίριας σημασίας χαρακτηρίζεται η έκδοση του διεθνούς περιοδικού History of Scientific Ideas, που εστιάζεται σε ζητήματα διαμόρφωσης και πρόσληψης των επιστημονικών ιδεών και ενεργοποιεί τη δυναμική της ερευνητικής δικτύωσης με τα ευρωπαϊκά κέντρα. Τη Συντακτική Επιτροπή του History of Scientific Ideas απαρτίζουν επιστήμονες από τη σχετική διεθνή κοινότητα. Στις εκδόσεις του προγράμματος συμπεριλαμβάνεται και αναβαθμίζεται σε εξαμηνιαία η υφιστάμενη ετήσια έκδοση του Newsletter for the History of Science in the Southeastern Europe, καθώς και το περιοδικό Κριτική: Επιστήμη και Εκπαίδευση, που φιλοξενεί άρθρα ριζοσπαστικών προσεγγίσεων στις επιστήμες και την εκπαίδευση. 33

5 34 Oργάνωση των HPDST Open Days, τον Ιούνιο κάθε έτους, με απώτερο στόχο την προσέλευση και την ανταπόκριση ιδιαίτερα του μαθητικού κοινού σε μια εκδήλωση γνωριμίας των σημερινών ερευνητών με τους ερευνητές του μέλλοντος. Παραγωγή ενός επιστημονικού ντοκιμαντέρ, με κεντρική θεματική την επιστημονική και τεχνολογική κληρονομιά, με την προοπτική της παρουσίασης και αξιοποίησής του στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έκδοση ενός Thematic Volume: History, Philosophy and Didactics of Science in Southeastern Europe, που θα ενσωματώνει την κατεκτημένη ερευνητική εμπειρία της ομάδας και θα αναδεικνύει τις προοπτικές της μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος Hephaestus. Η αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού έχει πλήρως ολοκληρωθεί, με την αγορά των προβλεπόμενων από το πρόγραμμα εργαλείων (server και υποστήριξη για το portal, φορητοί υπολογιστές, οθόνες και μηχανήματα προβολής που θα υποστηρίξουν τις εκδηλώσεις των εκθέσεων, ειδικά μηχανήματα για επεξεργασία εικόνας και προβολές σε μη επίπεδες επιφάνειες, συστήματα ψηφιοποίησης, συστήματα καταγραφής των διαλέξεων). Την καθημερινή διαχείριση του Hephaestus έχει αναλάβει η Μαρία Ντάρμου. Χάρη στις ενέργειες του Κ. Σκορδούλη, η ερευνητική ομάδα HPDST έχει αποκτήσει ευρύχωρα γραφεία και χώρο διαλέξεων στο ιστορικό κτίριο της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας (Μαρασλή 4).

6 Η ερευνητική ομάδα Κύριοι ερευνητές Νικολαΐδης Ευθύμιος (Διευθυντής Ερευνών ΙΝΕ/ΕΙΕ) Σκορδούλης Κωνσταντίνος (Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) Κατσιαμπούρα Γιάννα (senior researcher, Hephaestus) Νουνού Αντιγόνη (senior researcher, Hephaestus) Βλαχάκης Γιώργος (PhD στην Ιστορία Επιστημών) Καράς Γιάννης (Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών ΙΝΕ/ΕΙΕ) Χασάπης Δημήτρης (Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Προσχολικής Αγωγής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) Νέοι ερευνητές Ασημόπουλος Στέφανος (Φυσικός, PhD) Δρακοπούλου Μαρία (Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπ/σης, Msc στις Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση) Καρέλα Κατερίνα (PhD στη Φιλοσοφία των Επιστημών) Μπιτσάκης Γιάννης (Msc στη Φυσική, Msc στην Ιστορία των Επιστημών) Παρκοσίδης Γιάννης (PhD στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία) Πρίνου Λουκία (PhD στη Βιολογία) Σταύρου Ιωάννα (Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπ/σης, Msc στην Ιστορία των Επιστημών) Ταμπάκης Κωνσταντίνος (Φυσικός, PhD στην Ιστορία των Επιστημών) Τερδήμου Μαρία (PhD στην Ιστορία των Επιστημών) Χαλκίδης Άνθιμος (Φυσικός, PhD στην Πληροφορική στην Εκπαίδευση) Ψωμιάδης Πλούταρχος (Φυσικός, Msc στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση) Επιστημονικοί Συνεργάτες Λάζος Τάκης (Msc στην Ιστορία των Επιστημών, Β/θμια Εκπαίδευση) Ματσόπουλος Νίκος (Msc στις Επιστήμες) Ντάρμου Μαρία (Ma στην Επικοινωνία και τη Διοίκηση) Υποψήφιοι Διδάκτορες Βελέντζας Αθανάσιος (Β/θμια Εκπαίδευση, Υποψήφιος διδάκτορας) Γκιόλμας Αριστοτέλης (Msc στην Φυσική, Υποψήφιος διδάκτορας). Κούταλης Βαγγέλης (Υποψήφιος διδάκτορας) Μανδρίκας Αχιλλέας (Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπ/σης, Υποψήφιος διδάκτορας) Μαντζουρίδης Δημήτρης (Β/θμια Εκπαίδευση, Υποψήφιος διδάκτορας) Σπηλιόπουλος Γρηγόρης (Μαθηματικός, Υποψήφιος διδάκτορας) Στούμπα Αρτεμησία (Πληροφορική στην Εκπαίδευση, Υποψήφια διδάκτορας) 35 Μαρία Ντάρμου

7 36 Ερευνητικό Πρόγραμμα Η συμβολή των Ελλήνων στην ανάπτυξη των πόλεων λιμανιών της Αζοφικής, 19ος αιώνας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences (SSC RAS) / Ρωσική Ακαδημία Επιστημών, Παράρτημα Νοτίου Ρωσίας Τ ο διετές πρόγραμμα που εκπόνησαν το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών και το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Φ. Κωστόπουλου (βλ. Ενημερωτικό Δελτίο ΙΝΕ/ΕΙΕ, τχ. 32 (2007), σ ) ολοκληρώθηκε με μια τριήμερη επιστημονική συνάντηση στο Ροστόβ της Ρωσίας από τις 10 ώς τις 14 Ιουλίου Αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον διευθυντή του ΙΝΕ, καθ. Πασχάλη Κιτρομηλίδη, και ομάδα ελλήνων επιστημόνων που ερευνούν τα ρωσικά και ουκρανικά αρχεία (Τζελίνα Χαρλαύτη, Ευρυδίκη Σιφναίου, Βασίλης Κολώνας, Κατερίνα Παπακωνσταντίνου) επισκέφθηκαν τις σημαντικότερες πόλεις της Αζοφικής θάλασσας και είχαν συναντήσεις με ερευνητικά Ινστιτούτα και Πανεπιστήμια της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Στο πλαίσιο αυτό, το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών υπέγραψε πρωτόκολλο ερευνητικής συνεργασίας με το Mariupol State University of Humanities, Πανεπιστήμιο της Μαριούπολης για τις Ανθρωπιστικές Σπουδές. Η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τις πόλεις Ροστόβ, Ταϊγάνιο, Μαριούπολη, Μπερδιάνσκ, όπου είχε την ευκαιρία να συναντήσει και να συζητήσει με συλλόγους και σωματεία που εργάζονται για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και τη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού (Ελληνική Κοινότητα Ροστόβ). Επισκέφθηκε επίσης τα "τουρκόφωνα" και "ελληνόφωνα" χωριά της Μαριούπολης, γνωρίστηκε με φοιτητές που μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα και περιηγήθηκε στα αξιοθέατα των πόλεων αυτών και σε όσους χώρους συνδέονται με την ιστορία των Ελλήνων στα μέρη αυτά. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η φιλοξενία στα χωριά Σαρτάνα, Στάρι Κριμ και Γιάλτα καθώς και της ελληνίδας προξένου στη Μαριούπολη, κυρίας Σοφίας Μάλλη. Το πρόγραμμα της επιστημονικής συνάντησης στο Ροστόβ περιελάμβανε από την ελληνική πλευρά, τις πρώτες ανακοινώσεις από τα αποτελέσματα της έρευνας στα ρωσικά και ουκρανικά αρχεία καθώς και μια σειρά εισηγήσεων από ερευνητές που εργάζονται σε παρεμφερή θέματα τόσο στη Ρωσία όσο και στην Ουκρανία. Ο τίτλος της συνάντησης ήταν: Η οικονομική και κοινωνική ανά-πτυξη των πόλεων-λιμανιών της Αζοφικής και οι Έλληνες, 19ος-20ός αι.

8 International Conference Economic and Social Development of the Azov port-cities and the Greeks in the long 19th century (Ροστόβ, Ιουλίου 2009) 37 επιστημονική συνάντηση άνοιξε με τον εγκάρδιο χαιρετισμό του διευθυντή της Η Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, Ν. Ρωσίας, καθηγητή Gennady Matishov. Στη συνάντηση μίλησαν οι: Πασχάλης Κιτρομηλίδης (διευθυντής ΙΝΕ/ΕΙΕ), The contribution of the Greeks to the Russian Enlightenment Ευρυδίκη Σιφναίου (ΙΝΕ/ΕΙΕ) και Τζελίνα Χαρλαύτη (Τμήμα Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου), The Research Project, 'Economic and Social Development of the Azov port-cities and the Greeks in the long 19th century' Ευρυδίκη Σιφναίου (ΙΝΕ/ΕΙΕ), Shaping the Russian middle-class in the Azov port-cities Τζελίνα Χαρλαύτη (Τμήμα Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου), Greek Businessmen in the Azov ports. The 'Emperor' of the Taganrog Grain Exports: Maris Vagliano Βασίλης Κολώνας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), The architectural expression of the Greeks in Taganrog ( ) Κατερίνα Παπακωνσταντίνου (Πανεπιστήμιο Πειραιά), Russian and Ukrainian archives and the formation of databases on the Greek population and their economic activities in the Azov port-cities, 19th century Natalya Bykofskaya (Διευθύντρια του Ιστορικού- Εθνογραφικού Μουσείου του Κερτς), Prominent Greek families in the Port-city of Kerch Tatjana Konevskaya (Διευθύντρια του Rostov Regional Museum), The Greeks of Rostov in the late 19th-early 20th centuries Juliya Ruda (Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο του Berdiansk, Ουκρανία), Τhe Development of commerce in the Northern Azov Region in the second half of the 19th c. Svetlana Novikova (Mariupol State University of Humanities, Ουκρανία), The main activities of the Greek Trade Firms in the Northern Azov Region Marina Ch. Larionova (Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences), The Greek 'text' in the works of Anton P. Chekhov Liudmila Gaponova (State Archive of the Rostov Region, Ρωσία), State Counselor, hereditary citizen of Rostov-on-Don, Konstantin D. Diamantidi Irina Tolochko (Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences), The Great Greek colonization. The Greek colonies on the coast of the Sea of Azov and the Black Sea Vladimir Kolesov (The E. D. Felitsyn Krasnodar State Historical- Archaeological Museum-Reserve, Ρωσία), Specific features of the Greek ethnic groups in the South of Russia Irina Ponomareva (Mariupol State University of Humanities, Ουκρανία), Social, economic and cultural development of the Greek colonies of Mariupol in the 19th c. Zoya Chumakova (State University of the Rostov Region, Ρωσία), Brief overview of the stocks of the State Archives of the Rostov region, containing documents on the Greek Diaspora of the Don and the Sea of Azov Region. Τα κείμενα της συνάντησης θα δημοσιευθούν σε δίγλωσσο τόμο το Ευρυδίκη Σιφναίου

9 38 Πρόγραμμα Ιστορία των πολιτικών ιδεών (19ος-20ός αι.) Μέλη της ερευνητικής ομάδας: Πασχάλης Κιτρομηλίδης, διευθυντής ΙΝΕ/ΕΙΕ, Μάριος Χατζόπουλος, δόκιμος ερευνητής Εξωτερικός συνεργάτης: Μάρκος Καρασαρίνης, δρ. ιστορίας, φιλοξ. ερευνητής ο πρόγραμμα "Ιστορία των Πολιτικών ΤΙδεών (19ος-20ός αι.)" εξετάζει την ανέλιξη και τις διακυμάνσεις των πολιτικών ιδεών στην ελληνική κοινωνία από την εποχή του Διαφωτισμού έως την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα ερευνητικά ενδιαφέροντα των συντελεστών του προγράμματος περιλαμβάνεται τόσο η διαδικασία μετακένωσης των νεωτερικών πολιτικών ιδεών στον ελληνικό χώρο όσο και η αλληλεπίδρασή τους με τις πολιτικές παραδόσεις και πρακτικές της Ελληνικής Ανατολής. Στόχος του ερευνητικού αυτού εγχειρήματος είναι, κατ αρχήν, η βαθύτερη κατανόηση και μελέτη των διακυμάνσεων του πολιτικού στοχασμού στην Ελλάδα του 19ου και του 20ού αιώνα. Ζητούμενα, επίσης, αποτελούν η κατάρτιση ενός βασικού κανόνα πηγών, όπου αυτός δεν είναι διαθέσιμος ή δεν έχει αναπτυχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό, καθώς και η πληρέστερη ενσωμάτωση της ελληνικής θεματολογίας στη διεθνή βιβλιογραφία της ιστορίας της πολιτικής σκέψης. Η ολοκλήρωση της βιβλιογραφικής αποδελτίωσης και δημιουργία ενός αποθέματος πρωτογενούς υλικού, η οποία έλαβε χώρα το προηγούμενο διάστημα της ζωής του προγράμματος, επέτρεψε μια πρώτη χαρτογράφηση των ερευνητικών διαθεσιμoτήτων και ελλείψεων που αντιμετωπίζει η μελέτη του πολιτικού στοχασμού στην Ελλάδα. Τη χρονιά που πέρασε οι συντελεστές του προγράμματος ασχολήθηκαν με την προσέγγιση άλλων ερευνητών και τον προγραμματισμό μιας σεμιναριακής συνάντησης εργασίας, υπό τύπον ημερίδας, η οποία θα συσπειρώσει ευρύτερες δυνάμεις της ερευνητικής κοινότητας της χώρας στα αντικείμενα μελέτης του προγράμματος. Η συγκριτικά μεγαλύτερη διαθεσιμότητα του ερευνητικού δυναμικού σε σχέση με τον ύστερο 19ο και πρώιμο 20ό αιώνα, ήταν ο παράγων που καθοδήγησε την επιλογή του χρονικού ορίζοντα της ημερίδας διαμορφώνοντας, παράλληλα, και τον τίτλο της: "Το πέρασμα από τον 19ο στον 20ό αιώνα στην ελληνική πολιτική σκέψη". Η ημερίδα σχεδιάστηκε για τις αρχές του 2010 στους χώρους του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Μάριος Χατζόπουλος

10 Ερευνητικά Έργα του Προγράμματος του ΙΝΕ: Ιστορία των οικισμών της Ελλάδας, 15ος-20ός αι. Επιστημονικός υπεύθυνος: Δημήτρης Δημητρόπουλος 39 Εντοπισμός και καταγραφή αρχειακού υλικού στη Μύκονο Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών ενέταξε στις επιστημονικές του δραστηριότητες επιτόπια έρευνα στη Μύκονο με σκοπό, σε πρώτη φάση, τον εντοπισμό, τη διάσωση και καταγραφή του αρχειακού υλικού που σώζεται στη Μύκονο. Η δράση αυτή αναλήφθηκε μετά από πρόταση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων, η οποία και εξασφάλισε τη χρηματοδότησή της. Την πρωτοβουλία αγκάλιασαν ο Δήμος Μυκόνου και η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Προβολής και Ανάπτυξης Μυκόνου (ΔΕΠΠΑΜ), οι οποίοι και συνέδραμαν με ποικίλους τρόπους στη διεκπεραίωση του έργου. Στο πλαίσιο του έργου αυτού τον Νοέμβριο του 2009 μετέβη στη Μύκονο ερευνητική ομάδα συνεργατών του ΙΝΕ αποτελούμενη από τους ιστορικούς Στέφανο Βαμιεδάκη, Γιώργο Γάσια και Ελένη Παπαμακαρίου. Κατά την παραμονή της επί ένα μήνα στο νησί η ερευνητική ομάδα δούλεψε συχνά σε δύσκολες συνθήκες με παραγωγικό και αποτελεσματικό τρόπο, με μεράκι και ενθουσιασμό και έφερε σε πέρας σημαντικό έργο. Εντόπισε αρχειακά τεκμήρια του δημοτικού και του δικαστικού αρχείου Μυκόνου που βρισκόταν διασκορπισμένο σε διαφορετικά κτίρια και φορείς (στο κτίριο του Δημαρχείου, στο Λαογραφικό Μουσείο, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, στο κτίριο της τέως κοινότητας Άνω Μεράς). Οι σειρές τεκμηρίων που εντοπίστηκαν χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1830, καλύπτουν όλο τον 19ο και 20ό αιώνα και αποκαθιστούν με ικανοποιητική πληρότητα το δημοτικό αρχείο. Το αρχειακό αυτό υλικό τοποθετήθηκε σε 55 περίπου αριθμημένες και καταγεγραμμένες μεγάλου μεγέθους κούτες, και συντάχθηκε και σχετικός κατάλογος για το περιεχόμενό τους. Παράλληλα η ομάδα εργασίας πραγματοποίησε αυτοψίες σε άλλους φορείς του νησιού, όπως το Ναυτικό Μουσείο, το Κτηματολόγιο-Υποθηκοφυλακείο, το παράρτημα του Λαογραφικού Μουσείου, τη Μονή Παναγίας Τουρλιανής, εκκλησίες, δημοτικά σχολεία και ιδιωτικές συλλογές, στις οποίες εντοπίστηκε ποικίλο αρχειακό υλικό που χρονολογείται κυρίως από τον 19ο αιώνα και εξής. Από την πλευρά του ΙΝΕ τον επιστημονικό συντονισμό του έργου είχε ο ερευνητής Δημήτρης Δημητρόπουλος. Στον σχεδιασμό και στον συντονισμό του έργου μετείχε επίσης ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης Χρήστος Λούκος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει συγκροτήσει ομάδες φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατά τους θερινούς μήνες, εργαζόμενες σε εθελοντική βάση, έχουν διασώσει και ταξινομήσει δημοτικά αρχεία σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Το έργο συνέδραμε επίσης με τις γνώσεις και την πείρα της η προϊσταμένη των ΓΑΚ Κυκλάδων κυρία Αγγελική Ψιλοπούλου. Όπως αναφέρθηκε, η Νομαρχία Κυκλάδων και ο Δήμος Μυκόνου υιοθέτησαν την προσπάθεια εντοπισμού και διάσωσης των μυκονιάτικων ιστορικών τεκμηρίων, θερμή δε υπήρξε η υποδοχή από τους υπεύθυνους των τοπικών φορέων

11 40 ξεχωριστά όμως θα πρέπει να αναφερθεί η καθοριστική συμβολή του κυρίου Τάσου Αναστασίου, προϊσταμένου του τμήματος πολιτισμού και εκπαιδευτικών θεμάτων της Νομαρχίας Κυκλάδων και της κυρίας Κατερίνας Ζουγανέλη γενικής διευθύντριας της ΔΕΠΠΑΜ, χωρίς την ενεργό βοήθεια των οποίων δεν θα είχε καταστεί δυνατή η εκτέλεση του έργου. Τους πρώτους μήνες του 2010 προγραμματίζεται η συνέχιση των εργασιών που θα αφορούν πλέον την αναλυτικότερη ταξινόμηση και καταγραφή αρχειακού υλικού του 19ου αιώνα. Το αρχειακό υλικό που εντοπίστηκε και καταγράφηκε αποτελεί σπουδαία πηγή για την ιστορία της Μυκόνου, που μέχρι σήμερα είχε παραμείνει άγνωστη και αναξιοποίητη από την έρευνα. Παράλληλα, το εύρος των θεμάτων που καλύπτει μπορεί να τροφοδοτήσει μελέτες και άλλων κλάδων των ανθρωπιστικών επιστημών. Η εξεύρεση από τις τοπικές αρχές ενός χώρου κατάλληλου για τη στέγαση του αρχείου και η απόδοσή του στους Μυκονιάτες, στους ερευνητές και σε όποιον άλλο ενδιαφέρεται για την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου, θα ζωογονήσει τις σπουδές για τη Μύκονο, θα αποδώσει ένα καλό παράδειγμα της διαδρομής των νησιωτικών κοινωνιών τους δύο τελευταίους αιώνες και θα επιτρέψει να αναδειχθούν όψεις της ζωής του νησιού που έχουν μείνει αθέατες από τα φώτα της δημοσιότητας, την οποία το νησί έχει κερδίσει χάρη στην αλματώδη τουριστική του ανάπτυξη. Ταξινόμηση αρχείου Δήμου Δραπετσώνας, Στο πλαίσιο της έρευνας για την ιστορία των οικισμών της Ελλάδας που διενεργείται στο ΙΝΕ/ΕΙΕ ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2009 η ταξινόμηση του ανενεργού αρχείου του Δήμου Δραπετσώνας της περιόδου Το αρχείο του Δήμου Δραπετσώνας,

12 σε συνδυασμό με το αρχείο του Δήμου Υμηττού, που ταξινομήθηκε το 2008, θα αποτελέσουν την αφετηρία για μια συστηματική καταγραφή του αρχειακού υλικού των προσφυγικών δήμων της Αττικής με στόχο τη συστηματική μελέτη της οικιστικής τους συγκρότησης και των κοινωνικών μετασχηματισμών που συντελέστηκαν σε αυτούς, τις πρώτες μεταπολεμικά δεκαετίες. Μετά από επαφή με τη δημοτική αρχή και τον εντοπισμό του αρχειακού υλικού ξεκίνησε η ταξινόμησή του που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του Ο κατάλογος του αρχείου, ο οποίος περιλαμβάνει το σύνολο των φακέλων και των βιβλίων του ανενεργού αρχειακού υλικού του Δήμου, προβλέπεται να δημοσιευτεί σε έντυπη μορφή και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών σε μορφή κειμένου και ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων. Το αρχείο μετά την ολοκλήρωση της ταξινόμησης θα μεταφερθεί και θα φυλαχτεί στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Δραπετσώνας, όπου και θα είναι προσβάσιμο στους ερευνητές και σε κάθε ενδιαφερόμενο. Την ταξινόμηση του αρχείου έχει αναλάβει η συνεργάτιδα του ΙΝΕ Ελένη Κυραμαργιού, η οποία και εκπονεί διδακτορική διατριβή σχετικά με την προσφυγική εγκατάσταση, τους όρους διαβίωσης και τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν σε μια εργατική γειτονιά, όπως αυτή της Δραπετσώνας, από την έλευση των προσφύγων και μέχρι τη δεκαετία του Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα του ΙΝΕ "Ιστορία των οικισμών της Ελλάδας, 15ος-20ός αι.", του τομέα Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία. 41 Η Πάτρα στα χρόνια της Επανάστασης του 1821 Τον Σεπτέμβριο του 2009 ξεκίνησε ερευνητικό έργο του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών με χρηματοδότηση και συνεργασία του Δήμου Πατρέων, με σκοπό την εύρεση και αξιοποίηση ιστορικών τεκμηρίων που αφορούν την περιοχή της Πάτρας κατά την περίοδο Το έργο διενεργείται στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου του ΙΝΕ "Ιστορία των οικισμών της Ελλάδας, 15ος-20ός αι.". Στο πλαίσιο του έργου αυτού η εξωτερική συνεργάτις του Ινστιτούτου, ιστορικός Ειρήνη Καλογεροπούλου, εντόπισε στο Οθωμανικό Αρχείο της Πρωθυπουργίας στην Κωνσταντινούπολη σώμα εξήντα περίπου εγγράφων σε τουρκική και ελληνική γλώσσα, που συγκροτούν ένα ενδιαφέρον σώμα πληροφοριών που αναφέρονται στα γεγονότα που διαδραματίζονται στην Πάτρα κατά την έναρξη της Επανάστασης και στα χρόνια του Αγώνα, ιδιαίτερα δε στην πολιορκία της πόλης, στις κινήσεις των επαναστατών, στις αποφάσεις της οθωμανικής διοίκησης και τη στάση των μουσουλμάνων κατοίκων. Η επεξεργασία, μεταγραφή, μετάφραση και σχολιασμός των εγγράφων αναμένεται να ολοκληρωθούν σε διάστημα έξι μηνών και να ακολουθήσει η έκδοσή τους σε ειδικό τόμο. Δημήτρης Δημητρόπουλος

13 42 Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς Φιλοξενούμενο Πρόγραμμα στο ΙΝΕ/ΕΙΕ Επιτροπή: Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Γιάννης Γιαννουλόπουλος, Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης Τ ο 2009 η ΓΓΝΓ χρηματοδότησε το ΙΑΕΝ από τον τακτικό της προϋπολογισμό και από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. Ύστερα από ανακοίνωση του ΙΑΕΝ, , κατατέθηκαν ώς την , 11 ερευνητικές προτάσεις και η Επιτροπή αποφάσισε να προτείνει στη Διοίκηση του ΕΙΕ την υπογραφή συμβάσεων για 2 έρευνες: 102. Δέσπω Κριτσωτάκη - Βάσια Λέκκα, Παιδική ηλικία και νεότητα στην ψυχιατρική και νευρολογική θεωρία και πράξη: Το παράδειγμα των εξωτερικών ιατρείων του Αιγινήτειου Νοσοκομείου ( ) Παναγιώτης Γρηγορίου, Νεολαία και Στρατός - Αναπαραστάσεις, συμβολικά συστήματα και μορφές κοινωνικότητας των στρατευμένων νέων στην Ελλάδα κατά την περίοδο Προχώρησε ο σχεδιασμός για την ψηφιοποίηση των βιβλίων του ΙΑΕΝ αρ για την κατασκευή ενός DVD που θα περιλαμβάνει το σύνολο των 48 βιβλίων του ΙΑΕΝ καθώς και την αναλυτική παρουσίαση του ερευνητικού και του εκδοτικού του προγράμματος ( ) σε ελληνική και αγγλική γλώσσα. Το σύνολο των σελίδων περίπου θα είναι διαθέσιμο και στο διαδίκτυο εντός του Ετοιμάσθηκε η έκδοση του 2010, συνέκδοση με το ΙΝΕ/ΕΙΕ, από τον προϋπολογισμό του ΙΝΕ 2010: 48. Ουρανία Πολυκανδριώτη, Αριστοτέλης Π. Κουρτίδης ( ). Ο παιδαγωγός και ο συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας. Εκδόθηκε σε δεύτερη ενημερωμένη έκδοση το ενημερωτικό φυλλάδιο του ΙΑΕΝ: Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, Ερευνητικό Πρόγραμμα. Διεθνή Συμπόσια. Διαρκές Σεμινάριο. Δημοσιεύματα , δεύτερη έκδοση, Αθήνα 2009, 47 σελ. Το Σάββατο, 9 Μαΐου 2009, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας έγινε η παρουσίαση του βιβλίου του ΙΑΕΝ αρ. 43: Δημήταρης Σπ. Τσερές, Η Μέση Εκπαίδευση στη Λευκάδα Επεξεργασμένα στοιχεία για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές με τη βάση δεδομένων σε CD-ROM. Κατάλογος του Αρχείου του Γυμνασίου και του Ελληνικού Σχολείου. Παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των αρχών της Λευκάδας και της Ακαρνανίας και προσφώνησαν την εκδήλωση. Ακολούθησαν οι ομιλίες: Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης (διευθυντής ερευνών ΙΝΕ/ΕΙΕ), Τεκμηρίωση και χαρτογράφηση της Μέσης Εκπαίδευσης στη Λευκάδα ( ) Σπύρος Ι. Ασδραχάς (ομότιμος διευθυντής ερευνών ΙΝΕ/ΕΙΕ), Από το ποσοτικό στο ποιοτικό Γιάννης Κόκκωνας (αναπληρωτής καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου), Ένα υβριδικό δημοσίευμα του ΙΑΕΝ, συνδυαστική απάντηση στο δίλημμα: έντυπο ή ψηφιακό βιβλίο Δημήτρης Σπ. Τσερές (φιλόλογος), Ο απόλογος του ερευνητή και του συγγραφέα.

14 43 Τα στατιστικά στοιχεία των επισκέψεων στον δικτυακό τόπο του ΙΑΕΝ από έως είναι: Επιτυχημένες Αναζητήσεις Ολόκληρος ιστότοπος (Επιτυχημένες) Επίσκεψη Σελίδων Μέσος όρος ανά ημέρα Επίσκεψη σελίδων Μέσος όρος ανά ημέρα 990 Επίσκεψη αρχείων Συνεδρίες Επισκεπτών Συνεδρίες επισκεπτών Μέσος όρος ανά ημέρα 74 Μέση διάρκεια συνεδριών επισκεπτών 00:05:23 Επισκέπτες Διαφορετικοί επισκέπτες Επισκέπτες που επισκέφθηκαν τον ιστότοπο μία φορά Επισκέπτες που επισκέφθηκαν τον ιστότοπο πάνω από μία φορά Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης

15 44 Eρευνητικά και Eφαρμοσμένα έργα για τη Mάνη, 2009 Eπιστημονικός υπεύθυνος: Γιάννης Σαΐτας πως έχει παρουσιαστεί σε προηγούμενα τεύχη του Eνημερωτικού Δελτίου (βλ. τχ. Ό22: σ , τχ. 24: σ , τχ. 26: σ , τχ. 27: σ.29-32, τχ. 28: σ , τχ. 30: σ , τχ. 31: σ , τχ 33: σ ), στο Ινστιτούτο Nεοελληνικών Eρευνών πραγματοποιούνται ορισμένα ερευνητικά και εφαρμοσμένα έργα που αφορούν τη Mάνη, με επιστημονικό υπεύθυνο και συντονιστή τον Γιάννη Σαΐτα. Η πρόοδος των έργων αυτών στη διάρκεια του 2009 υπήρξε η ακόλουθη: 1. Mάνη. Πολιτιστικό Oδοιπορικό Στο Iστορικό - Eθνολογικό Mουσείο Mάνης (Πύργος Kρανάης Γυθείου) συνεχίστηκε για δέκατο έβδομο κατά σειρά χρόνο η λειτουργία της έκθεσης "Περιηγητές στη Mάνη, 15ος -19ος αι", που διοργάνωσε το ΙNE και εγκαινιάστηκε τον Iούλιο Στη διάρκεια του 2009 πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης στους χώρους της έκθεσης. Παράλληλα συνεχίστηκαν οι διερευνήσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού και την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ), σχετικά με τη μελλοντική χρήση του Πύργου Κρανάης Γυθείου ως μουσείου και τη διοργάνωση νέας έκθεσης. 2. Πηγές Iστορίας της Mάνης Κατά τη διάρκεια του 2009 προωθήθηκε η τεκμηρίωση του κοινωνικού σχηματισμού στην περιφέρεια της Ζαρνάτας στη βορειοδυτική ή Έξω Μάνη, και ιδιαίτερα η τεκμηρίωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του κάστρου της Ζαρνάτας. Προωθήθηκε επίσης, σε συνεργασία με το Φωτογραφικό Κέντρο του Μουσείου Μπενάκη, η καταγραφή των 2030 αρνητικών φωτογραφιών του αρχείου του Πέτρου Καλονάρου ( ) το οποίο παραχωρήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη. Το σχετικό λεύκωμα και η αντίστοιχη έκδοση θα πραγματοποιηθούν εντός του Στη διάρκεια του 2009 συνεχίστηκαν οι τεκμηριωτικές εργασίες, με αποτυπώσεις και σχεδιάσεις, των κοιμητηρίων των μέσων και νεότερων χρόνων στη νότια Μάνη. Στα πλαίσια του Διεθνούς Συνεδρίου που διοργάνωσαν στη Σπάρτη, από 23 έως 26 Απριλίου 2009, το Κέντρο Σπαρτιατικών και Πελοποννησιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Νottingham, το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Πελοποννησιακών σπουδών του ΥΠΠΟ και ο Δήμος Σπαρτιατών, παρουσιάστηκε ανακοίνωση με θέμα "Κοιμητήρια και οικισμοί στη Μάνη. Μέσοι και Νεότεροι χρόνοι. Συμβολή δεύτερη" και εκτέθηκε poster με το ίδιο θέμα. Στα πλαίσια του Προγράμματος του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου με αντικείμενο τον Αεροφωτογραφικό Άτλαντα για το Σύγχρονο Ελληνικό Πολιτισμικό Τοπίο συντάχθηκαν τα άρθρα "Το ιστορικό τοπίο της Μάνης" και "Το παράκτιο τοπίο της Μάνης" τα οποία θα ενταχθούν τόσο στην σχετική ιστοσελίδα, καθώς και στην έντυπη έκδοση.

16 Μετά από συνεργασία που πραγματοποιήθηκε από τον Ιούλιο 2008 κ.ε. με το Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού έγινε δεκτή η πρόταση για την οικονομική ενίσχυση του ερευνητικού έργου και της έκδοσης με τίτλο "Οικισμένος χώρος και κοινωνία στη Μάνη. Η οργάνωση του κατοικημένου και του παραγωγικού χώρου, 18ος αιώνας κ.ε." το οποίο εκπονείται συστηματικά από τον υπογράφοντα και συνεργάτες του από τη δεκαετία του 1970 κ.ε. Στο παρόν στάδιο έχει εγκριθεί οικονομική ενίσχυση ερευνητική υποτροφία ενός αρχιτέκτονα για το ακαδημαϊκό έτος Πιλοτικό Πρόγραμμα Mάνης - Λιμένι Aρεόπολης Το ερευνητικό και εφαρμοσμένο αυτό έργο ξεκίνησε το 1996 με επισπεύδοντα φορέα το Μουσείο Μπενάκη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες (YΠEXΩΔE, YΠΠO, EOT, ΙNE/EIE) καθώς και με την περιφερειακή διοίκηση (Γ. Γ. Περιφέρειας Πελοποννήσου) και τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης (N.A. Λακωνίας, Δήμος Oιτύλου). Στη διάρκεια του 2009 καταρτιστήκαν νέοι προϋπολογισμοί δαπανών και προτάσεις για τα έργα αποκατάστασης του "παλατιού" των Μαυρομιχαλαίων και τη διαμόρφωσή του σε Μουσείο Μέσα Μάνης και Μαυρομιχαλαίων καθώς και για την αποκατάσταση του Μοναστηριού της Παναγίας Ευρέτριας και τη διαμόρφωσή του σε Κέντρο Μελέτης και Προβολής της Μάνης. Το Μουσείο Μπενάκη και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών συνεργάστηκαν με τον τοπικό Δήμο Οιτύλου για την πραγματοποίηση εργασιών καθαρισμού και ευπρεπισμού τόσο του εξωτερικού περιβάλλοντος χώρου, όσο και των εσωτερικών χώρων του Παλατιού των Μαυρομιχαλαίων. Με τον τρόπο αυτό το μνημείο έγινε επισκέψιμο τόσο κατά την περίοδο των τοπικών εορταστικών εκδηλώσεων του Μαρτίου, όσο και κατά τη θερινή περίοδο, οπότε φιλοξενήθηκε στο κτήριο ομαδική έκθεση εικαστικών τεχνών με τίτλο "Terra Mania" από 8 έως 23 Αυγούστου. Το Μάρτιο κυκλοφόρησε εξασέλιδο ενημερωτικό φυλλάδιο για το πιλοτικό πρόγραμμα Μάνης το οποίο περιλάμβανε και έκκληση προς τους αρμόδιους για την αποκατάσταση του "παλατιού" και του μοναστηριού στο Λιμένι. Τον Αύγουστο εκδόθηκε ο κατάλογος (88 σελ.) της εικαστικής έκθεσης που προαναφέρθηκε. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες οι χρηματοδοτήσεις των έργων αποκατάστασης των δύο μνημειακών κτηρίων δεν εξασφαλίστηκαν ακόμη με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η εξέλιξη του προγράμματος αυτού. 4. Δράσεις προστασίας και ανάδειξης της Μάνης Στη διάρκεια του 2009 συνεχίστηκαν οι συνεργασίες με το Υπουργείο Χωροταξίας, το Υπουργείο Πολιτισμού και τους οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την καταγραφή και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Ο υπογράφων, ως ειδικός σύμβουλος της ομάδας PLANNING ASSOCIATES (PLAS ΕΠΕ) σε θέματα πολιτιστικού ιστορικού περιβάλλοντος και παραδοσιακών οικισμών

17 46 συνεργάστηκε για την προώθηση των μελετών των Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) των Δήμων Λεύκτρου και Οιτύλου. Μετά από διαβουλεύσεις με τις τοπικές κοινότητες εκπονούνται πλέον τα τελευταία στάδια των υπόψη μελετών. Από τον Ιανουάριο έως το Μάιο 2009 πραγματοποιήθηκαν συνεργασίες με τους ειδικούς συνεργάτες του Δικτύου Μουσείων Γεωργίας αφενός για την κατάστρωση και υποβολή κοινού σχεδίου για την ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστική κληρονομιάς της περιοχής Σβανέτι του Άνω Καυκάσου, αφετέρου για την πραγματοποίηση μίας σειράς εκδηλώσεων στην Αθήνα με τίτλο "Σβανέτι (Καύκασος) και Μάνη (Πελοπόννησος), Δύο πατριαρχικές κοινωνίες και οι οχυροί τόποι τους". Η πρόταση αφορά στη διοργάνωση στους χώρους του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών μιας έκθεσης φωτογραφιών από το Σβανέτι (W. Field, 1929) και από τη Μάνη (Π. Καλονάρος, ), την προβολή δύο ντοκιμαντέρ (Svaneti, W.Field, 1929 και Salt in Svaneti, Σοβιετική παραγωγή, 1935), καθώς και σχετικές ομιλίες του εκπροσώπου του Εθνικού Μουσείου Γεωργίας και του υπογράφοντος. Τον Αύγουστο 2009, πραγματοποιήθηκε δεκαήμερη αποστολή στην Κορσική. Πραγματοποιήθηκαν τεκμηριώσεις στις περιοχές Ajaccio, Paomia και Cargèse όπου είχαν γίνει εγκαταστάσεις των Μανιατών μετά από συνεννοήσεις με του Γενουάτες το 17ο αιώνα και με τους Γάλλους από το 18ο αιώνα κ.ε. Επισημάνθηκαν, χαρτογραφήθηκαν και αποτυπώθηκαν φωτογραφικά και σχεδιαστικά τα ερείπια των αρχικών οικιστικών πυρήνων, των εκκλησιών και των κοιμητηρίων τους, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με απογόνους που διαμένουν στην περιοχή και συγκεντρώθηκε βιβλιογραφικό και χαρτογραφικό υλικό. Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Paul Valéry του Montpellier εξετάζεται η δυνατότητα οργάνωσης ομάδας εργασίας και η πραγματοποίηση ερευνητικού προγράμματος για την τεκμηρίωση των ιχνών της ιστορικής αυτής ελληνικής παροικίας. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2009 προχωρούν οι απαραίτητες συνεννοήσεις μεταξύ χορηγών και αθηναϊκού εκδοτικού οίκου για την παρουσίαση στο ελληνικό κοινό του έργου της Γαλλικής Επιστημονικής Αποστολής στο Μοριά, Γιάννης Σαΐτας

Ενημερωτικό Δελτίο. Τομ. 34, 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΝΕ. 10.12681/news.255. To cite this article:

Ενημερωτικό Δελτίο. Τομ. 34, 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΝΕ. 10.12681/news.255. To cite this article: Ενημερωτικό Δελτίο Τομ. 34, 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΝΕ 10.12681/news.255 Copyright 2009 To cite this article: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΝΕ. (2009). Ενημερωτικό Δελτίο, 34, 30-46. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Στο διάστημα από 6 έως 15 Ιουλίου 2012 πραγματοποιήθηκαν στην Ερμούπολη

Στο διάστημα από 6 έως 15 Ιουλίου 2012 πραγματοποιήθηκαν στην Ερμούπολη 52 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Τα σεμινάρια της Ερμούπολης 2012 (6-15 Ιουλίου 2012) Στο διάστημα από 6 έως 15 Ιουλίου 2012 πραγματοποιήθηκαν στην Ερμούπολη τα "Σεμινάρια της Ερμούπολης 2012" που οργανώθηκαν από το Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία]

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία] ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία] ειδικές μορφωτικές εκδηλώσεις 2014 2015 www.eie.gr Νέες προσεγγίσεις στην Ιστορία του Νότου της Ρωσικής Aυτοκρατορίας, 1784-1914 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Φωτεινή Αραβανή Βιβλιοθήκη Αρχείο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών 3 η Ανακοίνωση 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Με την έναρξη των εργασιών του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού στην ανακαινισμένη πρώην Οικία Έπαρχου, ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Υπουργείο Πολιτισµού - Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Αγ. Ασωµάτων 11, 105 53 Αθήνα Τηλ: 210-3229820, 210-3225323 Φαξ: 210-3225628 E-mail: deam@culture.gr Ιστοσελίδες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Ελένη Μαραγκάκη σε συνεργασία με Νίκο Βασιλάκη, Ελίζα Ιατράκη, Ιωάννη Κομονταχάκη, Ειρήνη Μαστοράκη Α/Α ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

12-14/06/2015 Περιφερειακό Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή

12-14/06/2015 Περιφερειακό Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή Το e-επιστημονικό περιοδικό «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα» και το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (EΔΕΕΚ) σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης - Σχολή Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή Διδακτορική Διατριβή Ένας μοναχικός δρόμος με διεξόδους; Τόνια Αράχωβα, Υποψήφια Διδάκτωρ, tonia@idkaramanlis.gr Γκέλη Μανούσου, Υποψήφια Διδάκτωρ manousou@eap.gr Τόνια Χαρτοφύλακα, Υποψήφια Διδάκτωρ tonia@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD

Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD Εργαστήριο Διδακτικής, Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Πειραιώς 211, Ταύρος Σάββατο, 23 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ . ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ Page 1 of 5 ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ( ΤΡΟΦΕΙΑ) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ( ΕΣΠΑ 2007-2013) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δράσεις Προώθησης Ανοικτής Πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Έργα ΕΣΠΑ: ΑΝΟΙΚΤA ΑΚΑΔΗΜΑΪΚA ΜΑΘHΜΑΤΑ ΠΘ (ΕΠ ΕΚΔιΒιΜ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μια άλλη επιστημονική εκπαίδευση είναι δυνατή (;)

Μια άλλη επιστημονική εκπαίδευση είναι δυνατή (;) 9o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μια άλλη επιστημονική εκπαίδευση είναι δυνατή (;) Οργάνωση: Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης»,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Τ Μ Η Μ Α Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Α Σ Κ Α Ι Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 ΤΚ: 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος Χώρος.

9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος Χώρος. 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Το Συμβούλιο Ιδρύματος, κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα θητείας του κινήθηκε με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, την τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Αθήνα, 1/9/2013 Πληροφορίες : Δ.Σ. Διεύθυνση : Ξενοφώντος 15Α T.K. : 105 57 Αθήνα Τηλέφωνο/Φάξ : 210.3229120 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : pess@pess.gr Δικτυακός τόπος : http://www.pess.gr Π Ε. Τ Π Ε Λ Ο Π

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014 Χώρος Διεξαγωγής OTΕAcademy* Δ/νση Πέλικα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτισμική Ετερότητα, Ιδιότητα του Πολίτη και Δημοκρατία: Εμπειρίες, Πρακτικές και Προοπτικές. Αθήνα, 7 8 Μαΐου 2010

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτισμική Ετερότητα, Ιδιότητα του Πολίτη και Δημοκρατία: Εμπειρίες, Πρακτικές και Προοπτικές. Αθήνα, 7 8 Μαΐου 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες : Παρθένης Χρήστος Τηλ. : 210-7277516 Δ/νση : Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια 157 84, Αθήνα Fax : 210-7277440 Email : information@keda.gr ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Τριήμερου Σεμιναρίου Εκπαιδευτικών του Εθνικού Δικτύου Π.Ε «Τουρισμός και Περιβάλλον» στην περιοχή του ΚΠΕ Βεύης- Μελίτης με τίτλο:

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Τριήμερου Σεμιναρίου Εκπαιδευτικών του Εθνικού Δικτύου Π.Ε «Τουρισμός και Περιβάλλον» στην περιοχή του ΚΠΕ Βεύης- Μελίτης με τίτλο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΕΥΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 36 Βεύη, 20-2-2014 Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης

Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης 1. ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 2003 2004 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κράτος και Δημόσια Πολιτική» Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΗΣ ΧΡΥΣΙΔΟΥ, ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΗΣ ΧΡΥΣΙΔΟΥ, ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΗΣ ΧΡΥΣΙΔΟΥ, ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενότητα: «Πολιτισμός» «Επιχειρησιακό σχέδιο πολιτισμού 2015-2030» Όραμα: Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Ηλεκτρονικές Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες Ηλεκτρονικές Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες Νέα εποχή σηματοδοτείται για τις ελληνικές πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες οι οποίες, ακολουθώντας το διεθνές κίνημα της ανοιχτής πρόσβασης στους χώρους της επιστήμης,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Δ. Τριάντης, Ι. Λεράκη, Α. Κιντώνη ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Συνέδριο «Διασφάλιση και

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Πρωτόκολλα Συνεργασίας Πρωτόκολλα Συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας Η ΔΑΣΤΑ και οι Δοµές του ΤΕΙ Αθήνας για την αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας έχουν συνάψει συνεργασίες µε διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Δράσεων 2013

Απολογισμός Δράσεων 2013 Απολογισμός Δράσεων 2013 Ο Απολογισμός Δράσεων 2013 έχει σκοπό να προσφέρει μια εικόνα για το βασικό έργο του Ιδρύματος τη χρονιά που πέρασε μέσα από την παρουσίαση επιλεγμένων προγραμμάτων. Δράσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Στο πλαίσιο του έργου CRESCENT που υλοποιεί η αναπτυξιακή σύμπραξη «Καλειδοσκόπιο» στην

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF PATRAS. Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011

UNIVERSITY OF PATRAS. Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011 UNIVERSITY OF PATRAS DEPARTMENT OF ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING Division of Electronics and Computers Laboratory of Applied Electronics (APEL) Τηλ.: +302610996427, Fax: +302610996818 Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Κα Ηλέκτρα Φράϊ, 2385055004 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Προκήρυξη Υποτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς Ν ο έ μ β ρ

Διαβάστε περισσότερα

www.floodresilience.eu

www.floodresilience.eu www.floodresilience.eu Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος MSc Κοτοπούλου Ηλέκτρα, μέλος επιστημονικής ομάδας SMARTeST Στοιχεία έργου Πρόσκληση υποβολής προτάσεων: Οκτώβριος 2008. Θεματική ενότητα 6: Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ». Φοιτητές:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστε Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη Σπάρτη, με κόστος 250-300 μηνιαίως.

Σπουδάστε Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη Σπάρτη, με κόστος 250-300 μηνιαίως. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Ορθίας Αρτέμιδος & Πλαταιών, Σπάρτη, 23100 Γραμματεία: κα. Παπαστρατάκου Άννα, Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015

ΗΜΕΡΙΔΑ Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας & Υδατοκαλλιεργειών Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών ΗΜΕΡΙΔΑ Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 "Μέθοδοι και πλαίσια λήψης αποφάσεων για μια πολιτική με άξονα τη

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο Η Αξιοποίηση της Τέχνης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Καινοτόμες εφαρμογές, καλές πρακτικές στη Δ/θμια Εκπ/ση. Η μέθοδος «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την αισθητική

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε.

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Νοέµβριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ ηλεκτρονικο περιοδικο Απρίλιος-Ιούνιος 2012 τευχοσ 02 ΔΑΣΤΑ Εκδηλώσεις Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Μουσειολογία και Εκπαίδευση Ενότητα 3η: Επιστημονική Μουσειολογία και Μουσεία ΦΕΤ

Μουσειολογία και Εκπαίδευση Ενότητα 3η: Επιστημονική Μουσειολογία και Μουσεία ΦΕΤ Μουσειολογία και Εκπαίδευση Ενότητα 3η: Επιστημονική Μουσειολογία και Μουσεία ΦΕΤ Δημήτρης Κολιόπουλος Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση: ΙΚΑΡΟΥ 5 45221 Ιωάννινα Τηλέφωνα: Γραφείου: 2651005872 Σπιτιού: 2651043808 Κινητό: 6972015621

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση: ΙΚΑΡΟΥ 5 45221 Ιωάννινα Τηλέφωνα: Γραφείου: 2651005872 Σπιτιού: 2651043808 Κινητό: 6972015621 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΝΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΣ Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ του Π.Τ.Δ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Διεύθυνση: ΙΚΑΡΟΥ 5 45221 Ιωάννινα Τηλέφωνα: Γραφείου: 2651005872 Σπιτιού: 2651043808 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά έργα για την ανάδειξη και τις e υποδομές πολιτιστικού περιεχομένου: η συμβολή της ΔΙΠΤ. Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Ευρωπαϊκά έργα για την ανάδειξη και τις e υποδομές πολιτιστικού περιεχομένου: η συμβολή της ΔΙΠΤ. Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ευρωπαϊκά έργα για την ανάδειξη και τις e υποδομές πολιτιστικού περιεχομένου: η συμβολή της ΔΙΠΤ Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Δράσεις της ΔΙΠΤ Ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών Υποστήριξη συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

«Περιβαλλοντικά μουσεία και βιώσιμη ανάπτυξη τοπικών κοινωνιών»,

«Περιβαλλοντικά μουσεία και βιώσιμη ανάπτυξη τοπικών κοινωνιών», ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας «Ο ρόλος των περιβαλλοντικών μουσείων στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών» Δεκέμβριος 2014 «Περιβαλλοντικά μουσεία και βιώσιμη ανάπτυξη τοπικών κοινωνιών», Πρόδρομος Μαρδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

Αδαμαντίου Κοραή. De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura

Αδαμαντίου Κοραή. De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2013 Αδαμαντίου Κοραή De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura Κωνσταντίνος Ηροδότου (Συντονιστής, Δρ. Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Paris VIII) Διονύσιος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Μετεκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έρευνας Σωματιδιακής Φυσικής (CERN) για:

Προγράμματα Μετεκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έρευνας Σωματιδιακής Φυσικής (CERN) για: Προγράμματα Μετεκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έρευνας Σωματιδιακής Φυσικής (CERN) για: α. υποψήφιους Μεταδιδάκτορες (Fellows), β. υποψήφιους Διδάκτορες (Doctoral Students), γ. Τεχνικούς Φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

11ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

11ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 11ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Κλιματική Αλλαγή,

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΔΜ: ΠΡΙΝ, ΜΕΤΑ, ΤΩΡΑ. Μαρία Μπιλιώνη, Κατερίνα Θεοδοσιάδου Σταύρος Τσικοτάνης Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΔΜ: ΠΡΙΝ, ΜΕΤΑ, ΤΩΡΑ. Μαρία Μπιλιώνη, Κατερίνα Θεοδοσιάδου Σταύρος Τσικοτάνης Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΔΜ: ΠΡΙΝ, ΜΕΤΑ, ΤΩΡΑ. Μαρία Μπιλιώνη, Κατερίνα Θεοδοσιάδου Σταύρος Τσικοτάνης Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΠΔΜ: λειτούργησε για πρώτη φορά το 2006-2008. Επαναλειτούργησε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ AΡΙΣΣΤΤΟΤΤΕΕΛΕΕΙ ΙΟ ΠΑΝΕΕΠΙ ΙΣΣΤΤΗΜΙ ΙΟ ΘΕΕΣΣΣΣΑΛΟΝΙ ΙΚΗΣΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Διευθυντής Εργαστηρίου : Καθηγητής Ηρακλής Ρεράκης

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένες Εφαρμογές Γ.Σ.Π. και ζητήματα εφαρμογής τους στο παραγωγικό περιβάλλον

Επιλεγμένες Εφαρμογές Γ.Σ.Π. και ζητήματα εφαρμογής τους στο παραγωγικό περιβάλλον Επιλεγμένες Εφαρμογές Γ.Σ.Π. και ζητήματα εφαρμογής τους στο παραγωγικό περιβάλλον Βασίλης Παππάς, Αναπληρωτής Καθηγητής vpappas@upatras.gr Εργαστήριο Πολεοδομικού και Χωρoταξικού Σχεδιασμού Τμήμα Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 6ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ59-1ΤΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4Λ59-1ΤΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β4Λ59-1ΤΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. µεταξύ. του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (Ελλάδα. και. του Πανεπιστηµίου Montesquieu - Bordeaux IV (Γαλλία)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. µεταξύ. του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (Ελλάδα. και. του Πανεπιστηµίου Montesquieu - Bordeaux IV (Γαλλία) ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ µεταξύ του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (Ελλάδα και του Πανεπιστηµίου Montesquieu - Bordeaux IV (Γαλλία) ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάµεσα στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Βόλος ΕΛΛΑΣ Εκπροσωπούµενο

Διαβάστε περισσότερα

2014 / ENERGY. Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ 2015

2014 / ENERGY. Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ 2015 ENERGY 2014 / Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Χριστιάνα Σιαμπέκου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Γιάννα Κατσιαµπούρα Εξωτερική Επιστηµονική Συνεργάτης Τµήµα Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. 210 7273558 Fax: 210 7246212 E-mail: katsiampoura@eie.gr Website: www.hpdst.gr ΣΠΟΥ ΕΣ 1988: Πτυχίο Τµήµατος Φιλοσοφίας,

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ucy.ac.cy/~kedima.

http://www.ucy.ac.cy/~kedima. http://www.ucy.ac.cy/~kedima. Δομή και Στόχοι Mε απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 30 Αυγούστου 2002, ιδρύθηκε το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας. Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ναύπλιο, Βουλευτικό Παρασκευή 9 - Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015 Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, απόγευμα Εναρκτήρια Συνεδρία 6.00-6.30: Υποδοχή Συνέδρων και Κοινού 6.30-6.40: Προσφώνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) Γιατί στο Νεάπολις Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γίνεσαι μέλος μιας ζωντανής κοινότητας που αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και από ακαδημαϊκό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα