Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014"

Transcript

1 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

2 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών καθιστά αναγκαία την ανάπτυξη µιας ερευνητικής υποδοµής. Αυτή θα υποστηρίξει τη χρήση µεθοδολογικών και τεχνολογικών προτύπων, βέλτιστων πρακτικών, καθώς και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την πρόσβαση σε γνωσιακούς πόρους.!

3 DARIAH Mission DARIAH, the Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities, aims to enhance and support digitally-enabled research and teaching across the humanities and arts. DARIAH will develop, maintain and operate an infrastructure in support of ICT-based research practices. By working with communities of practice, DARIAH-EU will bring together individual state-of-the-art digital Arts and Humanities activities across Europe. It will preserve, provide access to and disseminate research that stems from these collaborations and ensure that best practices, methodological and technical standards are followed. The DARIAH-EU infrastructure will be a connected network of tools, information, people and methodologies for investigating, exploring and supporting research across the broad spectrum of the Digital Humanities.

4 DARIAH-GR timeline September 2008 Academy of Athens and Research Centre Athena participate in Preparing DARIAH project May 2010 Formation of the Greek Research Infrastructure Network for the Humanities DYAS & launching of the preparatory phase of the Greek Research Infrastructure for the Humanities DARIAH-GR November 2010 Greek SG for Research & Technology signed DARIAH MoU February 2011 Preparing DARIAH project completed February 2011 Feasibility study for DARIAH-GR completed May 2013 Launching of DARIAH-GR construction project February 2014 Greece becomes a founding member of DARIAH-EU

5

6

7

8

9 Αναφέρατε τις προτεραιότητες που κατά την άποψή σας πρέπει να έχει η εθνική στρατηγική για την ψηφιακή έρευνα στις ανθρωπιστικές επιστήµες : Mία στις τρεις απαντήσεις επισηµαίνουν την ανάγκη για βελτίωση στην πρόσβαση προς το ψηφιακό περιεχόµενο. Μια στις τέσσερις απαντήσεις ζητούν ενίσχυση της διάχυσης ψηφιακού περιεχοµένου. Μια στις 4 επίσης επισηµαίνουν την ανάγκη για αυξηµένη χρηµατοδότηση ή άλλες µορφές υλικής ενίσχυσης. Aυξηµένο ποσοστό των απαντήσεων (44%) ζητούν περισσότερο ψηφιακό περιεχόµενο (βάσεις δεδοµένων, αρχειακό υλικό, έντυπα, αρχαιολογικό υλικό). Mια στις πέντε απαντήσεις ζητούν µεγαλύτερο συντονισµό µεταξύ φορέων σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, επικοινωνία και διασφάλιση προτύπων, βέλτιστων πρακτικών & διαλειτουργικότητας. Ένας στους δύο ζητούν την ανάπτυξη ενεργειών στον τοµέα της εξειδικευµένης εκπαίδευσης και κατάρτισης.

10 DARIAH-GR Ελληνική Ερευνητική Υποδοµή για τις Ανθρωπιστικές Επιστήµες Σε όλα τα αιτήµατα της µελέτης, η ψηφιακή υποδοµή συµβάλλει ουσιαστικά, όχι µε ψηφιοποιήσεις και χρηµατοδότηση, αλλά µε τις δράσεις που σχετίζονται µε την υποστήριξη της ανάπτυξης ψηφιακών πόρων (εργαλεία, λεξιλόγια και οδηγίες). Δηµιουργείται το Δίκτυο ΔΥΑΣ που αναπτύσσει µια κατανεµηµένη υποδοµή στο πρότυπο του DARIAH-GR.

11 Στόχοι του DARIAH-GR να υποστηρίζει τις ελληνικές επιστηµονικές κοινότητες των ανθρωπιστικών επιστηµών και να συµβάλλει στην ανάπτυξη της έρευνας µε χρήση τεχνολογιών των πληροφοριών να διευρύνει το πεδίο και τις ευκαιρίες έρευνας µέσω της διασύνδεσης κατανεµηµένων ψηφιακών πόρων διαφόρων ειδών να προάγει την πρόσβαση, χρήση, δηµιουργία και µακροπρόθεσµη διατήρηση ερευνητικών δεδοµένων, πρωτογενών και δευτερογενών, σε ψηφιακή µορφή να υποστηρίζει την ανταλλαγή γνώσεων, µεθόδων και πρακτικών εργασίας µεταξύ επιστηµονικών κοινοτήτων. Η δραστηριότητα της Υποδοµής διεξάγεται σε συντονισµό µε εκείνη της ευρωπαϊκής ψηφιακής υποδοµής για τις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήµες DARIAH.

12 DARIAH-GR: ειδικότεροι στόχοι: Να αποτελεί ένα φορέα ευρείας αποδοχής µέσω του οποίου ψηφιακοί πόροι (δεδοµένα, ορολογία, µοντέλα, λογισµικό) που αναπτύσσονται από την ερευνητική κοινότητα θα µπορούν να κοινωνούνται και ο οποίος θα διευκολύνει την ανάπτυξη αυτών των πόρων. Να υποστηρίζει τη δηµιουργία τοπικών µηχανισµών και συστηµάτων αξιόπιστης διαχείρισης των ερευνητικών δεδοµένων. Να διασφαλίζει τη δηµιουργία ενός δυναµικού ενιαίου πληροφοριακού χώρου για τις ανθρωπιστικές επιστήµες µέσω της διαλειτουργικότητας συστηµάτων και δεδοµένων. Να υποστηρίζει τη διάδοση της χρήσης ανοικτών εργαλείων για την έρευνα και την ανάπτυξη περιβαλλόντων συνεργασίας. Να συµβάλλει στη διάδοση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αποτελεσµατική χρήση ψηφιακών πόρων και τεχνολογιών της πληροφορίας στις ανθρωπιστικές επιστήµες. Να συµβάλλει στην ανάπτυξη και εµπέδωση µηχανισµών και συστηµάτων εκκαθάρισης πνευµατικών δικαιωµάτων. Να διερευνά και να προωθεί τρόπους για την ευρύτερη δυνατή κοινωνική αξιοποίηση των ψηφιακών πόρων των ανθρωπιστικών επιστηµών.

13 DARIAH-GR Ελληνική Ερευνητική Υποδοµή για τις Ανθρωπιστικές Επιστήµες Προϋπολογισµός: Διάρκεια: 1 Μαΐου Σεπτεµβρίου 2015 Φορείς: 6 Ακαδηµία Αθηνών Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Συστηµάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας Δράσεις: 4 Υπηρεσίες κοινωνίας ψηφιακών πόρων Εργαλεία και οδηγίες ανάπτυξης ψηφιακών πόρων Υπηρεσίες ευρωπαϊκής υποδοµής DARIAH Παρατηρητήριο Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών.

14 Παρατηρητήριο Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών Στόχοι: Ηεπικοινωνία, η ενηµέρωση, η συµπόρευση µε τις διεθνείς εξελίξεις αλλά παράλληλα και η επικοινωνία µε την κρίσιµη µάζα της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας είναι εποµένως οι στόχοι που εµπίπτουν σε αυτή τη δράση. Παρακολουθεί και µετέχει στις εξελίξεις του κλάδου των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. Συλλέγει και αξιολογεί τα δεδοµένα- ποσοτικά και ποιοτικά- που σχετίζονται µε τις διεθνείς εξελίξεις στο πεδίο των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών. Εντοπίζει, καταγράφει και συµβάλλει στην παρουσίαση και µεταφορά βέλτιστων πρακτικών τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό ιδιαίτερα από χώρες όπου οι Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές σηµειώνουν µεγάλη ανάπτυξη. Συστήνει οµάδες εργασίας και συνεργάζεται µε φορείς, ειδικούς επιστήµονες, ερευνητές και άλλα ενδιαφερόµενα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Αναπτύσσει µαθησιακούς πόρους και οργανώνει δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης, τόσο συµβατικές µε φυσική παρουσια όσο και εξ αποστάσεως, για τις δυνατότητες, τις µεθόδους και τα εργαλεία των ψηφιακών ανθρωπιστικών σπουδών. Μετέχει ενεργά ως εκπρόσωπος της χώρας στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή workshop και fora. Ενισχύει τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών προς όφελος της έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών. Φροντίζει µάλιστα εν γένει µε διάφορους πρόσφορους τρόπους για τη διάχυση της σχετικής γνώσης στις εντός Ελλάδος ενδιαφερόµενες κοινότητες. Ευαισθητοποιεί την κοινότητα των ερευνητών των ανθρωπιστικών επιστηµών υπέρ της χρήσης της ερευνητικής υποδοµής..

15 Παρατηρητήριο Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών Τρόποι υλοποίησης στόχων: Η διοργάνωση εκδηλώσεων Με σκοπό τη διάχυση, ενηµέρωση, ανταλλαγή απόψεων Και την παρουσίαση εξελίξεων του πεδίου, µε τη µορφή σεµιναρίων, συναντήσεων εργασίας (workshops), και οµάδων προβληµατισµού (think tanks). Η συγκρότηση βάσης δεδοµένων, διαθέσιµης online, που θα συγκεντρώνει και θα διαθέτει το σύνολο των πληροφοριών, πόρων, µελετών, κοκ. τις οποίες θα συγκεντρώνει και θα δηµιουργεί το Παρατηρητήριο υλοποιώντας τους στόχους του. Η λειτουργία δικτυακής πύλης, µέσω της οποίας θα διατίθενται όλες οι υπηρεσίες της Υποδοµής, θα γίνεται ενηµέρωση για την πορεία του έργου, θα δηµοσιεύονται κείµενα και θα πραγµατοποιείται η επικοινωνία των εταίρων και της κοινότητας.

16

17

18

19

20 Ευχαριστώ θερµά για την προσοχή σας Ελένη Κ

Ο ρόλος της ψηφιακής ερευνητικής υποδομής DARIAH GR

Ο ρόλος της ψηφιακής ερευνητικής υποδομής DARIAH GR Ο ρόλος της ψηφιακής ερευνητικής υποδομής DARIAH GR Καλημέρα σας, Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον καθηγητή κύριο Γιώργο Ξηροπαΐδη για την τιμή που μου έκανε να με καλέσει να μιλήσω στην ΑΣΚΤ για μία πρωτοβουλίαστην

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η ψηφιακή υποδομή DARIAH-GR: συστήματα και εφαρμογές

Τι είναι η ψηφιακή υποδομή DARIAH-GR: συστήματα και εφαρμογές Τι είναι η ψηφιακή υποδομή DARIAH-GR: συστήματα και εφαρμογές Κωστής Γ. Δάλλας University of Toronto, Πάντειο Πανεπιστήμιο & Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, Ε.Κ. «Αθηνά» Αθήνα, 8/4/2014 Κύκλοι ζωής έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 πρόσβαση στη γνώση πρόσβαση στη γνώση Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 1 Περιεχόμενα 1 2 3 4 5 6 7 Αντί Προλόγου Το Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 Ανάπτυξη μητρώου φορέων και συλλογών της Ψηφιακής Υποδομής DARIAH-GR/ΔΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες ΕΠΣΕΤ Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed.

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μαριλίζα Μητσού Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ Σας καλημερίζω από το Παρίσι και θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Κοσμήτορα της Ανωτάτης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Αριθμός Μητρώου Επιβλέπων Ελληνική Ένωση Ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΙΚΕΠ) ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΙΚΕΠ) ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΙΚΕΠ) ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ 2011 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 7ο, 227-245, 2015

Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 7ο, 227-245, 2015 Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 7ο, 227-245, 2015 Δημιουργία και υποστήριξη Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων: η μελέτη περίπτωσης Κοινότητας Κατάρτισης Εκπαιδευτικών με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Π. Λαµέρας 1, Σ. Σωτηρίου 1, Ν. Τσαγλιώτης 2, Π. Κουλούρης

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

3.1. ΣΤΟΧΟΙ... 5 3.1.1. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 6

3.1. ΣΤΟΧΟΙ... 5 3.1.1. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 6 ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 3 3. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 5 3.1. ΣΤΟΧΟΙ... 5 3.1.1. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 6 4. ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ... 9 5. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: EE13810 Αθήνα, 15.06.2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 1 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακοί πολιτιστικοί θησαυροί στο Διαδίκτυο

Ψηφιακοί πολιτιστικοί θησαυροί στο Διαδίκτυο αφιέρωμα Ψηφιακοί πολιτιστικοί θησαυροί στο Διαδίκτυο Μέσα στο παγκόσμιο κλίμα δημιουργίας Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος προσβάσιμου από όλους τους πολίτες του κόσμου, η Ελλάδα δεν είναι ουραγός. Αντιθέτως,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική έκδοση περιοδικών ανοικτής πρόσβασης: Μία μελέτη περίπτωσης για τις ανθρωπιστικές επιστήμες

Ηλεκτρονική έκδοση περιοδικών ανοικτής πρόσβασης: Μία μελέτη περίπτωσης για τις ανθρωπιστικές επιστήμες Ηλεκτρονική έκδοση περιοδικών ανοικτής πρόσβασης: Μία μελέτη περίπτωσης για τις ανθρωπιστικές επιστήμες Εύη Σαχίνη, Βικτωρία Τσουκαλά, Νίκος Χούσος, Ιωάννα Ουρανία Σταθοπούλου και Χριστίνα Ελένη Πάσχου

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Υπουργείο Πολιτισµού - Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Αγ. Ασωµάτων 11, 105 53 Αθήνα Τηλ: 210-3229820, 210-3225323 Φαξ: 210-3225628 E-mail: deam@culture.gr Ιστοσελίδες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ/ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Προϋπολογισμός: 180.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα στο πλαίσιο του Υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_4 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ Με τίτλο: Δημιουργία παιδαγωγικών προδιαγραφών Ενιαίας Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Μεθοδολογία Ψηφιακής Διαμόρφωσης Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία για την εισαγωγή της Καινοτομίας στη Σχολική Μονάδα Μεθοδολογία για την εισαγωγή της Καινοτομίας στη Σχολική Μονάδα

Μεθοδολογία για την εισαγωγή της Καινοτομίας στη Σχολική Μονάδα Μεθοδολογία για την εισαγωγή της Καινοτομίας στη Σχολική Μονάδα Μεθοδολογία για την εισαγωγή της Καινοτομίας στη Σχολική Μονάδα Το έργο χρηματοδοτείται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (CIP PSP) Συμφωνία Χρηματοδότησης αρ. 297229 1 Περιγραφή ODS Το έργο Open Discovery

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (στο πλαίσιο προετοιμασίας του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης ΣΕΣ) 0251658240025165824002516623360251671552

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Enable - ίκτυο για τη μάθηση με ΤΠΕ αναφορικά με τα ΑμεΑ

Τίτλος: Enable - ίκτυο για τη μάθηση με ΤΠΕ αναφορικά με τα ΑμεΑ Τίτλος: Enable - ίκτυο για τη μάθηση με ΤΠΕ αναφορικά με τα ΑμεΑ Έκθεση Προόδου Ανοιχτά Προσβάσιμο Τμήμα Πληροφορίες σχετικά με το έργο Ακρώνυμο έργου: Τίτλος έργου: Αριθμός έργου: Υποπρόγραμμα: Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Η ταυτότητα του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά»

Η ταυτότητα του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» Η ταυτότητα του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» Το Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης - "Αθηνά" είναι το πρώτο ερευνητικό κέντρο της χώρας ειδικευµένο

Διαβάστε περισσότερα

Εξ Αποστάσεως ιαπολιτισµική Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Στατιστική Εκπαίδευση: Τo Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα EarlyStatistics

Εξ Αποστάσεως ιαπολιτισµική Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Στατιστική Εκπαίδευση: Τo Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα EarlyStatistics Εξ Αποστάσεως ιαπολιτισµική Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Στατιστική Εκπαίδευση: Τo Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα EarlyStatistics Μαρία Μελετίου-Μαυροθέρη 1, Θεόδωρος Χατζηπαντελής 2, Ευστάθιος Μαυροθέρης 3 και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα Εργασίας. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Βιοµηχανικής και Ενεργειακής Οικονοµίας

Οµάδα Εργασίας. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Βιοµηχανικής και Ενεργειακής Οικονοµίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Βιοµηχανικής και Ενεργειακής Οικονοµίας Οµάδα για την Τεχνολογική, Οικονοµική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας, http://kedke.ntua.gr/ ιερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα