F NL GB D E I P N FIN S DK GR AR IR

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "F NL GB D E I P N FIN S DK GR AR IR"

Transcript

1 F NL GB D E I P N FIN S DK GR AR IR

2

3

4 Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν την πρώτη χρήση της συσκευής διαβάστε προσεχτικά τις παρόν οδηγίες ασφαλείας και τηρείτε τις οδηγίες χρήσης της συσκευής. - Πριν την πρόσθεση της συσκευής στην πρίζα του ηλεκτρικού δικτύου ελέγξτε, αν η τάση του δικτύου ανταποκρίνεται στην τάση αναφερόµενη στη συσκευή. Αντίθετα θα µπορούσε η συσκευή να ζηµιωθεί η να προκαλέσει τραύµατα. Οποιοδήποτε λάθος της σύνδεσης ακυρώνει την εγγύηση. - Η παρόν συσκευή καθορίζεται µόνον για οικιακή χρήση. Η µακρόχρονη χρησιµοποίηση της συσκευής για εµπορικούς η επαγγελµατικούς σκοπούς µπορεί να προκαλέσει επιβάρυνση και ακόλουθη ζηµία της συσκευής η τραυµατισµό προσώπων. Τέτοια χρήση της συσκευής ακυρώνει την εγγύηση. - Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυµατισµού από ηλεκτρικό ρεύµα µη χρησιµοποιείτε ποτέ τη συσκευή µε βρεγµένα χέρια η σε νότιες η βρεγµένες επιφάνειες. Προσέξτε να µη βρεχτούνε τα έκαστα ηλεκτρικά τµήµατα της συσκευής και µη τα βυθίζετε ποτέ στο νερό. - Ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυµατισµού η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιείται από παιδιά η από οποιοδήποτε άτοµο, το οποίο δεν ενηµερώθηκε µε τις οδηγίες. - Η συσκευή δεν καθορίζεται για χρησιµοποίηση από άτοµα (και παιδιά), των οποίων οι φυσικές, αισθηµατικές η ψυχικές ιδιότητες είναι µειωµένες η από άτοµα δίχως εµπειρίες η γνώσεις, µε εξαίρεση περιπτώσεων, όποτε µαζί τους υπάρχει άτοµο ευθυνών για την ασφάλειά τους, επίβλεψη η ορµήνια για τις λειτουργίες της παρόν συσκευής. - Σας συστήνουµε να προσέχετε τα παιδιά να µην παίζουν µε τη συσκευή. - Μόλις παύετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή, αποσυνδέστε την πάντα από το ηλεκτρικό δίκτυο, όπως και κατά τον καθαρισµό η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος. - Εφόσον η συσκευή δε λειτουργεί κανονικά, όταν η συσκευή χάλασε η έβλαψε το τροφοδοτικό καλώδιο η το φις, µην την χρησιµοποιείτε. Λόγου ασφαλείας πρέπει το καλώδιο αποκλειστικά να το αλλάξει το εντεταλµένο σέρβις του Tefal (δείτε τον κατάλογο στο εγχειρίδιο «Υπηρεσίες Tefal»). - Οποιαδήποτε επέµβαση εκτός την ταχτική συντήρηση και καθαρισµό, τις οποίες εξασφαλίζει ο πελάτης, πρέπει να την εκτελεί το εντεταλµένο σέρβις. - Μην τοποθετείτε τη συσκευή, το φις ούτε το τροφοδοτικό καλώδιο ποτέ σε οποιοδήποτε υγρό. - Μην αφήνετε το τροφοδοτικό καλώδιο να κρέµεται κοντά στα παιδιά, σε επαφή η κοντά στα ζεστά τµήµατα της συσκευής, κοντά στις πηγές ζέστης η σε αιχµηρές άκρες. - Για να τηρηθεί η εγγύηση της συσκευής και να προηγείτε τα τεχνικά προβλήµατα, µη δοκιµάζετε ποτέ να αποσυναρµολογήσετε και να διορθώσετε τη συσκευή µόνοι σας και µη τη δίνετε για διόρθωµα σε αναρµόδιο άτοµο. Πηγαίνετε τη συσκευή στο ειδικευµένο σέρβις. - Ποτέ µη µετακινείτε και µη αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο. Θα αποφύγετε την κακή λειτουργία της συσκευής και την έναρξη κινδύνου τραυµατισµού. - Η χρήση των ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων, τα οποία δε συστήνει ο κατασκευαστής, θα µπορούσαν να προκαλέσουν τραυµατισµό προσώπων, φθορά της συσκευής, χειροτέρευση της λειτουργικότητάς της και τελείωµα της εγγύησης. - Για να περιορίσετε τα τραύµατα απ το ηλεκτρικό ρεύµα, κατά τη σύνδεση η αποσύνδεση της συσκευής από το ηλεκτρικό δίκτυο, βεβαιωθείτε, ότι τα δάχτυλά σας δεν ακουµπούν τη διχάλα του φις. - Μη συνδέετε στην ίδια πρίζα του ηλεκτρικού δικτύου άλλες συσκευές χρησιµοποιώντας προσαρµοστείς, να µη προκαλέσετε υπερένταση του ηλεκτρικού δικτύου, η οποία θα µπορούσε να ζηµιώσει τη συσκευή η να προκαλέσει τραύµα. Πριν χρησιµοποιήσετε καλώδιο προέκτασης, βεβαιωθείτε ότι είναι σε τέλεια κατάσταση. 56

5 ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - Για να περιορίσετε τραυµατισµούς, πρέπει να προσέχετε το ότι τα µαλλιά η άλλα τµήµατα του ρουχισµού η άλλα αντικείµενα να µη µπορούν να συλληφθούν από τα περιοριστικά τµήµατα της συσκευής. - Μην θίγετε τις σιδηρόβεργες η τα ζυµωτήρια και µη βάζετε στη συσκευή αντικείµενα (µαχαίρι, πιρούνι, κουτάλι, κτλ.), διαφορετικά µπορείτε να τραυµατιστείτε, να απειλήσετε άλλα άτοµα η να ζηµιώσετε τη συσκευή. Τη σπάτουλα µπορείτε να τη χρησιµοποιείτε µόνον εφόσον η συσκευή δε λειτουργεί. - Να περιορίσετε το βλάψιµο της συσκευής, µη τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή και τα αξεσουάρ της στην κατάψυξη ούτε σε φούρνο κλασικό η µικροκυµάτων. - Τα εξαρτήµατα προσδιορίζονται για την προετοιµασία τροφίµων. Μην τα χρησιµοποιείτε για ανάµιξη άλλων προϊόντων. - Πριν την συναρµολόγηση, αποσυναρµολόγηση η καθαρισµό της συσκευής η εφόσον αποµακρυνθείτε, µην την αφήνετε σε λειτουργία ούτε συνδεµένη στο ηλεκτρικό δίκτυο, ούτε για λίγο, προπαντός κατά την παρουσία των παιδιών. A. οχείο B. Κουµπί Turbo C. Μεταγωγός ταχυτήτων D. Κουµπί εκτόξευσης τωνσιδηρόβεργων και των ζυµωτήριων E. Κουµπί κλειδώµατος / ξεκλειδώµατος του χτυπητήρι F. Κουµπί κλειδώµατος / ξεκλειδώµατος του περιστροφικού βραχίονα G. Βάση ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ξεπακετάρετε τα παρατήµατα και πλύνετε τα µε ζεστό νερό. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ I. Πτυκτές σιδηρόβεργες για ελαφρές τροφές J. Πρόσθηµα ανάµιξης (µόνο µε το προϊόν αρ. 8144) K. Σπάτουλα L. οχείο τροφοδότησης (µόνο µε το προϊόν αρ. 8144) M.Οδοντωτός τροχός Ταινιοειδής σιδηρόβεργες(δεν περιέχει η συσκευασία. Στη διάθεση των εντεταλµένων πωλητών, αρ. παραγγελίας SA192377) Προσοχή: Το πρόσθηµα ανάµιξης (J) είναι εξοπλισµένο µε πάρα πολύ κοφτερό µαχαίρι. Κατά το χειρισµό του πρέπει να είσαστε πάρα πολύ προσεχτικοί. Στο καθεστώς Χτυπητήρι µε σιδηρόβεργες η ζυµωτήρια 1. Ελέγξτε, αν ο µεταγωγός ταχύτητας (C) είναι στη θέση "0". 2. Βάλτε τους αξονίσκους της κάθε σιδηρόβεργας (Ι) η του ζυµωτήρι (Η) στις σχετικές αγωγιάτικες οπές και κλειδώστε τις. Οι σιδηρόβεργες και τα ζυµωτήρια έχουν ειδικές µορφές, το ζυµωτήρι η η σιδηρόβεργα µε αγωγιάτη (Μ) πρέπει να εγκατασταθούν δεξιά (στη µικρότερη οπή) (εικ.3). 57 Σηµαντικό: ΠΟΤΕ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΙ ΗΡΟΒΕΡΓΕΣ Η ΖΥΜΩΤΗΡΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΑΝΑΜΙΞΗΣ.

6 3. Το ζυµωτήρι µπορεί να χρησιµοποιηθεί κρατώντας το στα χέρια η εγκαταστηµένο στη βάση. - Τοποθετήστε τη βάση (G) στο τραπέζι εργασίας. - Για να σηκώσετε τον βραχίονα, ξεκλειδώστε τον µε το πάτηµα του κουµπιού (F) (εικ. 5) - Τοποθετήστε το δοχείο (A) - Για να γέρνετε τον βραχίονα, ξεκλειδώστε τον µε το πάτηµα του κουµπιού (F) (εικ. 6) - Τοποθετήστε το χτυπητήρι εφοδιασµένο µε ζυµωτήρια και σιδηρόβεργες στον περιστροφικό βραχίονα, µέχρι πότε ακούσετε κροτάλισµα (εικ. 7) και (εικ. 8) - Συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο - Η συσκευή έχει 5 ταχύτητες και κουµπί turbo. Η ανάµιξη η το ζύµωµα πρέπει πάντα να ξεκινάει από την ταχύτητα 1, µετά αυξάνεται στη θέση 5. - Για το ζύµωµα του σκληρού και ολοπαγής προζύµι σας συστήνουµε να χρησιµοποιείτε µόνον την ταχύτητα 5. - Η ταχύτητα µπορεί να αυξηθεί µέσω του κουµπιού turbo (B). η λειτουργία µπορεί να χρησιµοποιείται σε όλες τις ταχύτητες. Σας συστήνουµε όµως να την χρησιµοποιείτε µόνον βραχύχρονα (στο πυκνό ζυµάρι µέγιστα 30 δευτερόλεπτα). - Μόλις τελειώσετε την εργασία σας ρυθµίστε τον µεταγωγό ταχύτητας στη θέση 0. - Αποσυνδέστε τη συσκευή από το µεταγωγός δίκτυο και πατήστε το κουµπί (F), να µπορεί να σηκωθεί ο περιστροφικός βραχίονας. Μετά πατήστε το κουµπί κλειδώµατος του χτυπητήρι ( E) και βγάλτε το χτυπητήρι από τον σφιγκτήρα.. Μετά πατήστε το κουµπί εκτόξευσης (D) και βγάλτε τα ζυµωτήρια η τις σιδηρόβεργες. Στο καθεστώς Μίξερ 1. Ελέγξτε, αν ο ρυθµιστής ταχύτητας (C) είναι στη θέση "0". 2. Σηκώστε τη δικλείδα πίσω στη συσκευή και δίχως να Εφόσον κατά χρησιµοποιήσετε δύναµη βιδώστε το πρόσθετο ανάµιξης (F) το βίδωµα κατά την κατεύθυνση στροφής των ωροδειχτών, ως πότε τα αισθάνεστε κόκκινα σηµεία ταιριάζουν (ελαφρό κροτάλισµα κατά το πέρασµα αντίσταση, πάνω απ το κόκκινο σηµείοσηµατοδοτεί, ότι το πρόσθετο είναι αυτό κανονικά βιδωµένο) (fig2). σηµαίνει, ότι 3. Συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο. το πρόσθετο. Σας συστήνουµε να χρησιµοποιείτε βαθύτερο δοχείο. δεν είναι. Βυθίστε καταρχήν το πρόσθετο στα χτυπητά τρόφιµα, ύστερα κανονικά συνδέστε τη συσκευή, θα αποφύγετε το πιτσίλισµα. τοποθετηµέν. Θέστε σε λειτουργία µέσω του ρυθµιστή ταχύτητας (C) (εικ.4), ο. Πρέπει να πρώτα την ταχύτητα 1, µετά 2,3,4,5. Εφόσον η συνταγή απαιτεί το βγάλετε µεγαλύτερη απόδοση, χρησιµοποιείστε τη θέση "Turbo" (B). και να το. Πριν βγάλετε τις σιδηρόβεργες απ την τροφή αποσυνδέστε τη ξανά συσκευή (θα αποφύγετε το πιτσίλισµα). βιδώσετε Βγάλσιµο του πρόσθετου ανάµιξης Μεταβάλλετε τη συσκευή στη θέση 0, αποσυνδέστε την από το ηλεκτρικό δίκτυο και ξεβιδώστε το πρόσθετο ανάµιξης στρέφοντας κατά την κατεύθυνση των ωροδεικτών. Μη χρησιµοποιείτε το πρόσθετο ανάµιξης: - Σε κατσαρόλα πάνω στη ζεστή πλάκα- Μην το συνδέετε κενό, µην το χρησιµοποιείτε για τεµαχισµό πάγου, για άλεσµα ωµού κρέατος, ξερών καρπών (αµύγδαλα, καρύδια, κτλ.). Σηµαντικό: ΠΟΤΕ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕ ΙΤΕ ΣΙ ΗΡΟΒΕΡΓΕ Σ Η ΖΥΜΩΤΗΡΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΑΝΑΜΙΞΗΣ.

7 οσολογία και διάρκεια προετοιµασίας Παραρτήµατα Ποσότητα / διάρκεια Ταχύτητα Ζυµωτήρι Ζυµάρι για ψωµί Ζυµάρι για κέικ 500g αλεύρι / µέγ. 2 λεπτά Ταχύτητα 5 και Turbo Πτυκτές σιδηρόβεργες Ζυµάρι για βάφλες η τηγανίτες Χιόνι από χτυπηµένα ασπράδια Ανθόγαλο για χτύπηµα Μαγιονέζα Πρόσθετο ανάµιξης Με δοχείο δοσολογίας (G) -Γαλακτερά και διάφορα κοκτέιλ, λιγότερη ποσότητα σούπας Σε µεγαλύτερο δοχείο - σούπες και πυκνές σούπες 750g / περίπου 2 λεπτά 6 ασπράδια / 3 λεπτά 20cl / περίπου 2 λεπτά Αποσυνδέστε τη συσκευή πριν γίνει το ανθόγαλο βούτυρο. 1 έως 3 κρόκους / 3 έως 5 λεπτά 0.6 του λίτρου / 60 δευτερόλεπτα 2 λίτρα / 60 Αρχίστε µε ταχύτητα 1, να περιορίσετε το πιτσίλισµα, αυξάνετε την ταχύτητα 3,4 5 και Turbo. Αρχίστε µε ταχύτητα 1, να περιορίσετε το πιτσίλισµα, αυξάνετε την ταχύτητα 3, 4, 5 όπως η τροφή πυκνώνει. Αρχίστε µε ταχύτητα 1, να περιορίσετε το πιτσίλισµα, αυξάνετε την ταχύτητα 3,4 5 και Turbo. Κέικ µε τζίνζερ Για την παρόν συνταγή χρησιµοποιείστε ταινιοειδής σιδηρόβεργες. Στη διάθεση των εντεταλµένων πωλητών TEFAL, SA g αλεύρι σιταριού + 150g αλεύρι βρίζας + 1 σακούλα (11g) σκόνη για ζυµαρικά 150g ζάχαρη + 1 σακούλα ζάχαρη βανίλιας ( 7.5g) καρυκεύµατα: κανέλλα (4g), κάρδαµο ( 1g), πράσινο άνισο (1g), µοσχοκάρυδο (0.2g, 1 πρέζα), 250g ρευστό µέλι, 1 αυγό, 5cl γάλα - Χύστε στην πιατέλα όλο το αλεύρι, την σκόνη για ζυµαρικά και τη ζάχαρη. - Τρίψτε τα καρυκεύµατα και προσθέστε τα στο µίγµα. - Προσθέστε µέλι, αυγά και γάλα. - Ανακατώνετε χρησιµοποιώντας την ταχύτητα "5" επί 1 λεπτό, µετά αφήστε το για10 λεπτά ήσυχα. Μετά µειγνύετε 10 δευτερόλεπτα µε ταχύτητα Turbo. Βάλτε το ζυµάρι σε φόρµα τούρτας επαλειµµένη µε βούτυρο και βάλτε την στο φούρνο να ψηθεί για 1 ώρα, ο θερµοστάτης στη θέση 5. 59

8 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 1. Ελέγξτε, αν η συσκευή είναι βγαλµένη από το ηλ. δίκτυο. 2. Τις σιδηρόβεργες, τα ζυµωτήρια η το πρόσθετο ανάµιξης µετά τη χρήση αµέσως να τα πλένετε, για να µην κολλήσουν τα υπόλοιπα του ζυµαριού, αυγών η λαδιού. 3. Τα εξαρτήµατα µπορούν να πλένονται υπό τρεχούµενο νερό µε σφουγγαράκι και µε απορρυπαντικό. Μπορούν να πλυθούν και στο πλυντήριο πιάτων. 4. Σφουγγίζετε το σώµα της συσκευής µόνο µε υγρό σφουγγαράκι και στεγνώνετέ το τελείως. 5. Το σώµα δε δεν επιτρέπεται να πλένετε στο πλυντήριο πιάτων. 6. Μη χρησιµοποιείτε στιλβωτικό σφουγγαράκι η µέσα, τα οποία περιέχουν σιδερένια αντικείµενα. 7. εν επιτρέπεται ποτέ να βυθίζετε την κεντρική µονάδα στο νερό. Καθαρίστε την µε στεγνό η ελαφρά νωπό πανί. Προσοχή: Το πρόσθηµα ανάµιξης είναι εξοπλισµένο µε πάρα πολύ κοφτερό µαχαίρι. Κατά το χειρισµό πρέπει να είσαστε πάρα πολύ προσεχτικοί. Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ Συνεισφέρετε στην προφύλαξη του περιβάλλοντος! Η συσκευή σας περιέχει µεγάλη ποσότητα εκµεταλλευόµενων η ανακυκλώσιµων υλικών. Πηγαίνετε τη συσκευή στο σταθµό συγκέντρωσης η στο εντεταλµένο σέρβις, όπου θα µεταποιηθεί. 60

A B C D E F G H GVS1 GVS2

A B C D E F G H GVS1 GVS2 A B C D E F G H GVS1 GVS2 1 2 3 4 ❹ ❶ ❷ ❸ ❶ 5 6 7 ❷ 8 ❶ 9 ❷ ❶ EΛΛΗΝΙΚΑ Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε να αγοράσετε µια παγωτοµηχανή από την σειρά KRUPS η οποία έχει κατασκευαστεί για να σας βοηθά να φτιάχνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EΛ 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης 4. Κουµπί ξεκλειδώµατος συστήµατος κόπτη 5. Σύστηµα κοπής 6. Βίδα 7. Μαχαίρι 8. Σχάρες 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11.

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών VRH 640 X VRH 641 D C. Εστία. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση

Φυλλάδιο οδηγιών VRH 640 X VRH 641 D C. Εστία. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση Φυλλάδιο οδηγιών Εστία GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση Περιγραφή της συσκευής, 5 Ο πίνακας ελέγχου Προεκτεινόμενες ζώνες μαγειρέματος Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών ΚRH 600 B ΚRH 600 X ΚRH 640 B ΚRH 640 X ΚRH 641 D B ΚRH 641 D X KRH 642 DO X KRH 642 DO Z KRH 642 DO B. Εστία. Περιεχόμενα.

Φυλλάδιο οδηγιών ΚRH 600 B ΚRH 600 X ΚRH 640 B ΚRH 640 X ΚRH 641 D B ΚRH 641 D X KRH 642 DO X KRH 642 DO Z KRH 642 DO B. Εστία. Περιεχόμενα. Φυλλάδιο οδηγιών Εστία GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Αχρήστευση Περιγραφή της συσκευής, 5 Ο πίνακας ελέγχου Προεκτεινόμενες ζώνες μαγειρέματος ΚRH 600 B ΚRH 600

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA.

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA. Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ GR Ελληνικά FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

MINI ME ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

MINI ME ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MINI ME ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ www.dolce-gusto.com ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.................. 3-4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ..................... 5 ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ........................ 6-7 ΠΡΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 7 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 11

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 7 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 11 Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 7 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 11 5. ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 11 6. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ 12 7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών CAWD 129. Πλυντήριο Ρούχων. Περιεχόμενα. Ελληνικά

Φυλλάδιο οδηγιών CAWD 129. Πλυντήριο Ρούχων. Περιεχόμενα. Ελληνικά Φυλλάδιο οδηγιών Πλυντήριο Ρούχων GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-5 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση, Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις, Πρώτος κύκλος πλυσίματος, Τεχνικά στοιχεία, Οδηγίες για το

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Φυλλάδιο οδηγιών GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Πλυντήριο Πιάτων Περιγραφή της συσκευής, 4 Γενική επισκόπηση Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. "Teka"

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. Teka ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320 "Teka" 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωταρχικό μέλημα η ασφάλειά σας. 4 Οδηγίες μεταφοράς... 5 Απόσυρση συσκευής. 5 Εγκατάσταση.. 6 Περιγραφή της συσκευής. 7 Πριν τη θέσετε για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΤΩ "Teka" VTC-M TR-620 VT-TC 60.3 TT-620 VTC-B TT-600 TC-620 TB-600 TR-735 AB TR-640 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και θέστε σε λειτουργία µε τον σωστό

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και θέστε σε λειτουργία µε τον σωστό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... 2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ... 5 ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 5 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

www.whirlpool.com GR 1

www.whirlpool.com GR 1 www.whirlpool.com 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΙΝ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΞΤΕ ΑΝ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ που προβλέπεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων ανταποκρίνεται στην ηλεκτρική τάση του σπιτιού σας. MΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΨΗΣΙΜΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΟ

ΤΟ ΨΗΣΙΜΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΤΟ ΨΗΣΙΜΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΟ 14 Βασικές συνταγές χωρίς γλουτένη ΤΟ ΨΗΣΙΜΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΟ Με τα αλεύρια μας χωρίς γλουτένη Το ψήσιμο χωρίς γλουτένη μπορεί να γίνει τόσο εύκολο και διασκεδαστικό. Εάν προσέξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Gr-1 ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Gr-1 ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ...Gr-1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...Gr-2 ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...Gr-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...Gr-4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...Gr-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ...Gr-7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΝΥΚΤΟΣ...Gr-8

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx el Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ενισχυτής-μίκτης Plena Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Ασφάλεια 5 2 Σύντομη ενημέρωση 9 2.1 Σκοπός 9 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3. 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3. 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5 Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5 4. ΣΥΝ ΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ...6 4.1 Συνδέοντας µε το LPG (υγραέριο)...6 4.2 Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας 0212727gr 004 12.2009 Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS Κανονισμός λειτουργίας Κατασκευαστής Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Διαβάστε περισσότερα

Design Team Elica. LI2FGF Ed. 09/07

Design Team Elica. LI2FGF Ed. 09/07 Om Design Team Elica LI2FGF Ed. 09/07 6 1 3 2 1 2 G 3 C D D 11A 11F F B B (x18) 6 10 (x18) 6 3 8 7 8 9 2 9 1 30 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ EL Περιγραφη απορροφητηρα - Εικ.1 1 Ταµπλο ελεγχου 2 Φιλτρο

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση Motorola S12 Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204 Προειδοποίηση Πριν το χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες. Καλωσορίσατε...

Διαβάστε περισσότερα

GZ4000 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO E L GZ4000 EL-1

GZ4000 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO E L GZ4000 EL-1 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO GZ4000-1 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ιαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το µηχάνηµα. Φοράτε προστατευτικά για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚA

Οδηγός Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚA Οδηγός Αναφοράς Διαβάστε πρώτα αυτό το εγχειρίδιο. Παρακαλούµε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε την συσκευή. Αφού διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, φυλάξτε το σε µία ασφαλή θέση για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Επιτοίχια Μονάδα - Inverter

Επιτοίχια Μονάδα - Inverter Επιτοίχια Μονάδα - Inverter E / Greek...... 3 English /... 26 μ 4 μ μ μ 5 8 μ 9 11 12 μ 15 μ 18 μ 21 22 μ 23 * μ μ. μ μ, μ. 3 Δομή και λειτουργία Κάλυμμα Είσοδος αέρα Φίλτρο Εσωτερική Μονάδα Κάλυμμα των

Διαβάστε περισσότερα

09/08/01 13:31:19 3GKZFB00_001. Honda ANF125. Honda Motor Co., Ltd. 2009

09/08/01 13:31:19 3GKZFB00_001. Honda ANF125. Honda Motor Co., Ltd. 2009 09/08/01 13:31:19 3GKZFB00_001 Honda ANF125 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Honda Motor Co., Ltd. 2009 09/08/01 13:31:24 3GKZFB00_002 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗΣ Αυτή η µοτοσικλέτα έχει σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

tmstore.gr ΣΥΣΚΕΥΗ. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Προδιαγραφές: Βάρος προϊόντος κατά προσέγγιση:

tmstore.gr ΣΥΣΚΕΥΗ. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Προδιαγραφές: Βάρος προϊόντος κατά προσέγγιση: ΚΩ : ΣΕΙΠ1445 EASY SHAPER Οδηγίες Χρήσης Για µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια, διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης και δείτε το Βίντεο πριν χρησιµοποιήσετε το Easy Shaper. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα