A B C D E F G H GVS1 GVS2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "A B C D E F G H GVS1 GVS2"

Transcript

1

2 A B C D E F G H GVS1 GVS2

3 ❹ ❶ ❷ ❸ ❶ ❷ 8 ❶ 9 ❷ ❶

4 EΛΛΗΝΙΚΑ Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε να αγοράσετε µια παγωτοµηχανή από την σειρά KRUPS η οποία έχει κατασκευαστεί για να σας βοηθά να φτιάχνετε εξαιρετικά παγωτά και γρανίτες. Οδηγίες ασφάλειας - Πριν αρχίσετε να χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. - Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναφέρεται στην πλάκα στοιχείων κατασκευής της συσκευής σας, αντιστοιχεί στην τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. - Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ζεστή επιφάνεια (ζεστό µάτι κουζίνας, για παράδειγµα) ή κοντά σε ανοιχτή πηγή θερµότητας. - Μη βουτάτε το µοτέρ στο νερό. - Μην ζεστένετε το µπωλ «παγώµατος» σε θερµοκρασία πάνω από 40 0 Κελσίου. Μην το βάζετε στο πλυντήριο πιάτων, στο φούρνο ή σε φούρνο µικροκυµάτων και µην το γεµίζετε µε ζεστό υγρό. - Εάν κατά τη λειτουργία παρουσιαστεί οποιαδήποτε ανωµαλία, αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα. Το ίδιο πρέπει να κάνετε κάθε φορά που θέλετε να ανοίξετε το καπάκι. - Μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή κάποιο εργαλείο στο στόµιο προσθήκης υλικών. - Πάντα να αποσυνδέετε την συσκευή µετά από κάθε χρήση και πριν από κάθε καθάρισµό. - Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδότησης να κρέµεται στις άκρες και στις γωνίες του τραπεζιού ή στον πάγκο της κουζίνας. - Ποτέ µην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε την συσκευή Μην χρησιµοποιείτε την συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδότησης ή η ίδια η συσκευή δε λειτουργεί σωστά. - Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από παιδιά ή άτοµα των οποίων οι φυσικές, αισθητικές ή ψυχικές ικανότητες δεν τους δίνουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν την συσκευή µε ασφάλεια, και δεν επιτρέπετε να τη χρησιµοποιούν χωρίς βοήθεια και επίβλεψη. Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Μην την αφήνετε σε σηµείο εύκολα προσιτό από παιδιά. - Εάν το καλώδιο τροφοδότησης έχει καταστραφεί, πρέπει να αντικατασταθεί µόνο από κάποιο εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβις της KRUPS, προκειµένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος. Περιγραφή A Μοτέρ µε ένδειξη έναρξης/παύσης λειτουργίας B Καπάκι C Αναδευτήρας D Ανω δαχτύλιος E Μπωλ παγώµατος F Κάτω δαχτύλιος G Καπάκι από µαλακό υλικό ( στο µοντέλο GVS2) H Σπάτουλα (στο µοντέλο GVS2) Οδηγίες αποσυναρµολόγησης της συσκευής για το καθάρισµα και πριν την πρώτη χρήση 1) Στρέψτε το καπάκι αριστερόστροφα, µέχρι να ξεκλειδωθεί και στην συνέχεια σηκώστε το για να βγει (Σχήµα 1). Βγάλτε το µοτέρ το οποίο βρίσκεται κάτω από το µπωλ και βάλτε το στην άκρη.

5 63 2) Αποσυναρµολογήστε τον άνω δαχτύλιο χρησιµοποιώντας τον έναν από τους µοχλούς που βρίσκονται στην χειρολαβή (Σχήµα 2). Βγάλτε τον άνω δαχτύλιο µε το άλλο χέρι. 3) Αποσυναρµολογήστε τον κάτω δαχτύλιο χρησιµοποιώντας και τους ΥΟ µοχλούς της χειρολαβής, πιέζοντας προς τα κάτω (Σχήµα 3). 4) Καθαρίζετε όλα τα µέρη της συσκευής, σύµφωνα µε τις ακόλουθες οδηγίες. Καθαρισµός πριν την πρώτη χρήση 1) Πριν χρησιµοποιήσετε την συσκευή σας, καθαρίστε την έτσι ώστε να εξουδετερώσετε οποιαδήποτε υπολείµµατα έχουν µείνει από το εργοστάσιο. 2) Ποτέ µην βυθίζετε το µοτέρ της συσκευής σε νερό.. Καθαρίστε την µόνο µε ένα υγρό πανί. 3) Καθαρίζετε το µπωλ παγώµατος, το καπάκι, τους δαχτύλιους και τον αναδευτήρα µε ζεστό νερό. Για το µοντέλο GVS2, µπορείτε επίσης να καθαρίζετε την σπάτουλα και το καπάκι από µαλακό υλικό µε ζεστό νερό. 4) ΠΟΤΕ ΜΗ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ τα εξαρτήµατα της συσκευής µε ισχυρά ή σκληρά απορρυπαντικά. Υπάρχει µεγάλος κίνδυνος να τα καταστρέψετε. 5) Πριν την χρήση στεγνώστε όλα τα µέρη προσεκτικά. Προετοιµασία παγωτού, παγωµένων γιαουρτιών και γρανίτας 1) Βγάλτε τους δαχτύλιους από το µπωλ παγώµατος. Βεβαιωθείτε ότι το µπωλ είναι καλά στεγνωµένο εσωτερικά και εξωτερικά προτού το τοποθετήσετε στον καταψύκτη σε θερµοκρασία 18ο C για να κρυώσει για τουλάχιστον 24 ώρες. Ελέγξτε ότι το µπωλ είναι τοποθετηµένο σε κάθετη επιφάνεια, για να εξασφαλίσετε ότι το υγρό που περιέχεται µεταξύ των τοιχωµάτων είναι σωστά κατανεµηµένο. 2) Ετοιµάστε το µείγµα για την παρασκευή παγωτού (βλέπε την παράγραφο µε τις συνταγές). Σε περίπτωση που το µείγµα είναι ζεστό, πρέπει πρώτα να το προψύξετε στο ψυγείο για τουλάχιστον 12 ώρες. 3) Επειδή ο όγκος του µείγµατος αυξάνεται κατά την προετοιµασία, η ποσότητα του µείγµατος δεν πρέπει να ξεπερνάει το 1 κιλό για γρανίτα και το 1 λίτρο για τα παγωτά. (Σχήµα 8). 4) Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεµένη και ξεκινήστε την συναρµολόγηση των εξαρτηµάτων. α) Συναρµολογήστε τον κάτω δαχτύλιο (θα πρέπει να ακούσετε έναν ήχο σαν «κλικ» καθώς κλειδώνει στην θέση του). Στην συνέχεια, προσαρµόστε τον άνω δαχτύλιο πάνω στο µπωλ παγώµατος. Ελέγξτε ότι έχουν τοποθετηθεί και ασφαλιστεί σωστά. (Σχήµα 4).

6 64 β) Στερεώστε το µοτέρ στο καπάκι και βάλτε τον αναδευτήρα στο µοτέρ. (Σχήµα 5). Ελέγξτε ότι το µοτέρ έχει στερεωθεί καλά. γ) Βάλτε το καπάκι (µε το µοτέρ και τον αναδευτήρα) πάνω στο µπωλ παγώµατος και στρέψτε το προς την κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού για να κλειδώσει (Σχήµα 6). Βεβαιωθείτε ότι και οι 4 κλειδαριές έχουν ενεργοποιηθεί σωστά. 5) Συνδέστε την παγωτοµηχανή και θέστε την αµέσως σε λειτουργία για να αποφύγετε την το πάγωµα του αναδευτήρα µέσα στο εξαιρετικά παγωµένο µπωλ. Η φωτεινή ένδειξη θα ανάψει. 6) Πάντα να ρίχνετε το µείγµα του παγωτού στο µπωλ από το στόµιο προσθήκης υλικών. (Σχήµα 7). Εάν θελήσετε κατά το πάγωµα του µείγµατος να προσθέσετε και άλλα συστατικά, ρίξτε τα προσεχτικά από το στόµιο. 7) Μόλις το µείγµα αποκτήσει την επιθυµητή υφή, κλείστε τη συσκευή και βγάλτε την από την πρίζα. Ανάλογα µε τη συνταγή, την ποσότητα και την αρχική θερµοκρασία, ο απαιτούµενος χρόνος προετοιµασίας, µπορεί να κυµαίνεται από λεπτά.. 8) Προκειµένου να µην καταπονείται το µοτέρ, η συσκευή αλλάζει τη διεύθυνση της ανάµιξης όταν το µείγµα είναι σκληρό. Αν παρατηρήσετε αυτό να συµβαίνει συνεχώς, σηµαίνει ότι το παγωτό είναι έτοιµο. Πατήστε το κουµπί έναρξης/παύσης λειτουργίας για να σταµατήσετε την λειτουργία της συσκευής. Η φωτεινή ένδειξη θα σβήσει. Μοντέλο GVS2 - Το µοντέλο GVS2 είναι εξοπλισµένο µε ψηφιακή οθόνη και διατίθεται µε σπάτουλα και καπάκι από µαλακό υλικό. Η ψηφιακή οθόνη ελέγχει την πρόοδο της προετοιµασίας του παγωτού. Όταν το παγωτό είναι έτοιµο, η συσκευή θα σταµατήσει αυτόµατα και θα σας ενηµερώσει εκπέµποντας έναν χαρακτηριστικό «µπιπ». Πατήστε τον διακόπτη έναρξης/παύσης λειτουργίας. Η φωτεινή ένδειξη θα σβήσει. Αποσυνδέστε την συσκευή. 9) Αφαιρέστε το καπάκι σηκώνοντας ελαφρώς το µοτέρ και γυρίζοντας αντίθετα από τους δείκτες του ρολογιού. Βγάλτε τον αναδευτήρα. Αποσυναρµολογήστε το µοτέρ πιέζοντας πάνω στις 2 ενδείξεις που υπάρχουν στα πλαϊνά µέρη της συσκευής. (Σχήµα 9). 10) Η χρήση µεταλλικών εργαλείων µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στο µπωλ παγώµατος. Για να βγάλετε το παγωτό χρησιµοποιείτε µόνο ξύλινη ή πλαστική σπάτουλα. Εάν έχετε το µοντέλο GVS2 χρησιµοποιείτε την σπάτουλα που διατίθεται µε το προϊόν. 11) Μπορείτε να αφήσετε το παγωτό για µερικά λεπτά µέσα στο µπωλ παγώµατος, µέχρι να σερβίρετε ή να το βάλετε στον καταψύκτη για να γίνει ακόµα πιο σκληρό. Για να αποθηκεύσετε το παγωτό χρησιµοποιήστε άλλο δοχείο µε καπάκι. Εάν έχετε το µοντέλο GVS2 βγάλτε πρώτα τους δαχτύλιους, και στην συνέχεια τοποθετήστε το καπάκι από µαλακό υλικό απευθείας πάνω στο µπωλ παγώµατος.

7 Ασφάλεια - Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισµένο µε ένα σύστηµα ασφαλείας το οποίο διακόπτει την λειτουργία της συσκευής σε περίπτωση υπερθέρµανσης. Υπερθέρµανση µπορεί να προκληθεί εάν το γλυκό που προετοιµάζετε είναι πολύ σκληρό και εάν η συσκευή λειτουργεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα ή σε περίπτωση που τα υλικά τα οποία προσθέτε δεν είναι καλά κοµµένα. Για να ξαναθέσετε την συσκευή σε λειτουργία, πιέστε το κουµπί έναρξης/παύσης λειτουργίας και αφήστε την να κρυώσει. Μετά από λίγα λεπτά µπορείτε να την ξαναθέσετε σε λειτουργία. Μην χρησιµοποιείτε την συσκευή για περισσότερη ώρα από όση χρειάζεται. ΠΡΟΣΟΧΗ : Μην χρησιµοποιείτε την συσκευή όσο αυτή είναι µέσα στο ψυγείο ή στον καταψύκτη. Οδηγίες για καθάρισµα 1) Αποσυνδέστε τη συσκευή. 2) Μόνο το καπάκι (χωρίς το µοτέρ) και η σπάτουλα µπορούν να πλυθούν στο επάνω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων. - Στο µοντέλο GVS2 µπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων και η σπάτουλα µε το καπάκι από µαλακό υλικό. 3) Το µπωλ και οι δαχτύλιοι µπορούν να πλυθούν µε χλιαρό νερό (µην χρησιµοποιείτε καυτό νερό). 65 4) Το µοτέρ δεν επιτρέπεται να πλένεται στο πλυντήριο πιάτων. Καθαρίστε το µε ένα νωπό πανάκι. 5) Ποτέ µην πλένετε τα αξεσουάρ µε απορρυπαντικό, καθώς αυτό θα µπορούσε να τα φθείρει. 6) Στεγνώστε το µπωλ προσεκτικά πριν το βάλετε στην κατάψυξη (χωρίς του δαχτύλιους). Ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό προϊόν στο τέλος της χρήσιµης ζωής του Η συσκευή σας κατασκευάστηκε για να λειτουργεί για πολλά χρόνια. Εντούτοις, όταν αποφασίσετε να την αντικαταστήσετε, µην το πετάξετε στα σκουπίδια του σπιτιού σας ή σε κάποιον άλλο κάδο, αλλά πηγαίνετέ την στον ειδικό τόπο εναπόθεσης αυτών των συσκευών της περιοχής σας. Χρήσιµες Συµβουλές 1) Μείγµατα παγωτού µε µεγάλη περιεκτικότητα σε ζάχαρη, λιπαρές ουσίες ή αλκοόλ, χρειάζονται περισσότερη ώρα για να «δέσουν» ή δεν γίνονται πολύ «σφιχτά». 2) Προσθέτε αλκοόλ µόνο όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία και όταν το µείγµα έχει µισοπαγώσει. 3) Σας συστήνουµε, πρώτα να προετοιµάζετε το µείγµα και µετά να βγάζετε το µπωλ παγώµατος από την κατάψυξη, έτσι ώστε το µπωλ να είναι όσο πιο παγωµένο γίνεται κατά την εκκίνηση. 4) Κατά την εκκίνηση, οποιοδήποτε υλικό ρίξετε µέσα στο µπωλ παγώµατος πρέπει να είναι υγρό. Μην χρησιµοποιείτε πολύ σκληρά υλικά, όπως σαντιγύ ή ήδη παγωµένα υγρά που χρησιµοποιούνται στην Παρασκευή παγωτού.

8 5) Συνταγές που απαιτούν υλικά που θα πρέπει πρώτα να έχουν ζεσταθεί και µετά ξανακρυώσει, καλό θα είναι να έχουν προετοιµαστεί µία ηµέρα πριν και να έχουν φυλαχθεί στο ψυγείο. Συνταγές ΠΑΓΩΤΟ ΒΑΝΙΛΙΑ 250 ml γάλα πλήρες (35% λιπαρά),100 g ζάχαρη, 2 µέτρια αυγά, 450 g κρέµα γάλακτος (30% λιπαρά), 1 κουταλάκι εσάνς βανίλιας 1. Ζεσταίνετε το γάλα σε ένα κατσαρολάκι και παράλληλα χτυπάτε τα αυγά και την ζάχαρη σε ένα µπωλ. 2. Αδειάζετε σιγά σιγά το γάλα στο µείγµα των αυγών µε την ζάχαρη ανακατεύοντας συνέχεια. 3. Ζεσταίνετε ελαφρώς το µείγµα προσέχοντας να µην βράσει ενώ ανακατεύετε µέχρι το µείγµα να αποκτήσει παχύρευστη υφή. 4. Αφήστε το µείγµα να κρυώσει σε θερµοκρασία δωµατίου, αναµείξτε την κρέµα γάλακτος µε την βανίλια και προσθέστε την στο υπόλοιπο µείγµα. 5. Το βάζετε στο ψυγείο για τουλάχιστον 12 ώρες. Παραλλαγή : - Μπορείτε επίσης να διαλύσετε δύο κουταλάκια του γλυκού στιγµιαίο καφέ στο ζεστό µείγµα. - Μπορείτε να αντικαταστήσετε τη βανίλια µε δύο κουταλάκια του γλυκού σιρόπι µέντα. 66 ΠΑΓΩΤΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 250 ml γάλα πλήρες (35% λιπαρά),100 g ζάχαρη, 80 g κακάο, 1 µέτριο αυγό,450 g κρέµα γάλακτος (30% λιπαρά), 1 κουταλάκι εσάνς βανίλιας 1. Ανακατεύετε το γάλα, το αυγά και την ζάχαρη σε ένα µικρό κατσαρολάκι. 2. Ζεσταίνετε ελαφρώς το µείγµα προσέχοντας να µην βράσει ενώ ανακατεύετε µέχρι το µείγµα να αποκτήσει παχύρευστη υφή. 3. Προσθέστε το κακάο ανακατεύοντας συνέχεια µέχρι να οµογενοποιηθεί το µείγµα. 4. Αφήστε το µείγµα να κρυώσει σε θερµοκρασία δωµατίου. 5. Αναµείξτε την κρέµα γάλακτος µε την βανίλια και προσθέστε την στο υπόλοιπο µείγµα. 6. Τοποθετήστε το στο ψυγείο για τουλάχιστον 12 ώρες. ΠΑΓΩΤΟ ΙΝ ΟΚΑΡΥ Ο 250 ml γάλα πλήρες (35% λιπαρά),150 g ζάχαρη, 2 µέτρια αυγά, 450 g κρέµα γάλακτος (30% λιπαρά), 40 g ινδοκάρυδο, 1/2 κουταλάκι εσάνς βανίλιας 1. Ανακατεύετε το γάλα, το αυγά και την ζάχαρη σε ένα µικρό κατσαρολάκι 2. Ζεσταίνετε ελαφρώς το µείγµα προσέχοντας να µην βράσει ενώ ανακατεύετε µέχρι το µείγµα να αποκτήσει παχύρευστη υφή 3. Αφήστε το µείγµα να κρυώσει σε θερµοκρασία δωµατίου και ρίχνετε ανακατεύοντας το ινδοκάρυδο, την κρέµα γάλακτος και την βανίλια. 4. Τοποθετήστε το στο ψυγείο για τουλάχιστον 12 ώρες

9 ΠΑΓΩΤΟ ΜΕ ΡΟΥΜΙ ΚΑΙ ΣΤΑΦΙ ΕΣ 120 σταφίδες, 100 ml ρούµι Καλύψτε τις σταφίδες µε το ρούµι και αφήστε τις καλυµµένες όλο το βράδυ.250 ml πλήρες γάλα (35% λιπαρά),100 g ζάχαρη, 2 µέτρια αυγά,450 κρέµα γάλακτος (30% λιπαρά) 1. Ζεσταίνετε το γάλα σε ένα κατσαρολάκι και παράλληλα χτυπάτε τα αυγά και την ζάχαρη σε ένα µπωλ. 2. Αδειάζετε σιγά σιγά το ζεστό γάλα στο µείγµα των αυγών µε την ζάχαρη ανακατεύοντας συνέχεια. 3. Αδειάζετε µετά το µείγµα αυτό στο κατσαρολάκι και το ζεσταίνετε προσέχοντας να µην βράσει, ενώ ανακατεύετε µέχρι το µείγµα να αποκτήσει παχύρευστη υφή 4. Αφήστε το να κρυώσει σε θερµοκρασία δωµατίου. 5. Προσθέστε την κρέµα γάλακτος και τοποθετήστε το µείγµα στο ψυγείο για τουλάχιστον 12 ώρες. 6. Μόλις αρχίσει να παγώνει το µείγµα, προσθέστε τις σταφίδες µε το ρούµι, καθώς η συσκευή σας είναι σε λειτουργία. ΠΑΓΩΤΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ-ΛΕΜΟΝΙ 300 g άσπρο γιαούρτι, 3 κουταλιές της σούπας (50g) κρέµα γάλακτος (42% λιπαρά), 170 g ζάχαρη, 250 ml χυµό λεµονιού. 1. Αναµείξτε το γιαούρτι, την κρέµα γάλακτος και την ζάχαρη έως ότου διαλυθεί η ζάχαρη καλά. 2. Προσθέστε το χυµό λεµονιού και ανακατέψτε καλά. 67 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟ ΑΠΟ ΚΟΚΚΙΝΑ ΦΡΟΥΤΑ 100g φράουλες, 100 g βατόµουρα 100 g µύρτιλα, 250g άσπρο γιαούρτι, 110 g ζάχαρη 1. Πλένουµε τα φρούτα και τα πολτοποιούµε στο µπλέντερ. 2. Ανακατέψτε σε ένα µπωλ την ζάχαρη µε το γιαούρτι έως ότου η ζάχαρη διαλυθεί καλά. 3. Ρίξτε και ανακατέψτε των πουρέ από τα φρούτα. ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΣΟΥΦΛΕ ΦΡΑΟΥΛΑΣ 400 g φράουλες, 3 κρόκοι αυγών, 60g ζάχαρη, 200 g γάλα εβαπορέ 1. Καθαρίστε τις φράουλες και πολτοποιήστε τις στο µπλέντερ. 2. Ζεστάνετε σε µια κατσαρόλα σε χαµηλή φωτιά, τους κρόκους και 2 κουταλιές από τον πολτό από τις φράουλες. 3. Χτυπήστε τον υπόλοιπο πολτό από τις φράουλες και το µείγµα των αυγών σε ένα ήδη παγωµένο µπωλ, έως ότου το µείγµα αποκτήσει την επιθυµητή υφή. 4. Στην συνέχεια προσθέστε και ανακατέψτε το γάλα και την ζάχαρη 5. Τοποθετήστε το στο ψυγείο για νακρυώσει τουλάχιστον για 12 ώρες. ΓΡΑΝΙΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 200 g ζάχαρη, 300ml νερό, 400 ml χυµό λεµονιού 1. Βάλτε σε µία κατσαρόλα το νερό και τη ζάχαρη και αφήστε τα να πάρουν µία βράση. 2. Αφήστε το σιρόπι να κρυώσει σε θερµοκρασία δωµατίου.

10 68 3. Προσθέστε τον χυµό πορτοκάλι και βάλτε το µείγµα στο ψυγείο να παγώσει για τουλάχιστον 12 ώρες. Παραλλαγή : Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε χυµό λεµονιού ή γκρέιπφρούτ ή πολτοποιηµένα ακτινίδια (σε αυτήν την περίπτωση προσθέστε µία κουταλιά της σούπας χυµό λεµονιού). B. Μπορείτε να προσθέσετε στο µείγµα : - 3 πολτοποιηµένες µπανάνες (περίπου 350 g) g καβουρδισµένα αµύγδαλα g ψιλοκοµµένα φουντούκια g τριµµένη σοκολάτα. ΓΡΑΝΙΤΑ ΓΚΡΕΙΠΦΡΟΥΤ ΜΕ ΜΕΛΙ 175 g µέλι, 450 ml χυµό γκρειπφρουτ 1. Ζεσταίνετε το µέλι σε ένα µικρό κατσαρολάκι και ρίξτε ανακατεύοντας 4 κουταλιές χυµό. 2. Στην συνέχεια αναµείξτε αυτό το µείγµα µε τον εναποµείνοντα χυµό σε ένα άλλο µπωλ. 3. Βάζουµε το µείγµα στο ψυγείο να παγώσει για τουλάχιστον 12 ώρες A. Βασικό µείγµα 500 ml γάλα,4 κρόκους αυγών, 1 κουταλάκι (8 g) κορν φλάουερ 100 g ζάχαρη 1. Βράστε το γάλα σε ένα κατσαρολάκι. 2. Χτυπήσει τους κρόκους µε την ζάχαρη και το κορν φλάουερ έως ότου «ασπρίσει» 3. Προσθέστε το γάλα ανακατεύοντας συνέχεια. 4. Βάλτε το µείγµα στην κατσαρόλα και ζεστάνετέ το µέχρι να αποκτήσει παχύρευστη υφή, χωρίς όµως να το αφήσετε να βράσει. 5. Αφήστε το να κρυώσει σε θερµοκρασία δωµατίου και µετά τοποθετήστε το στο ψυγείο.

ΤΟ ΨΗΣΙΜΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΟ

ΤΟ ΨΗΣΙΜΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΤΟ ΨΗΣΙΜΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΟ 14 Βασικές συνταγές χωρίς γλουτένη ΤΟ ΨΗΣΙΜΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΟ Με τα αλεύρια μας χωρίς γλουτένη Το ψήσιμο χωρίς γλουτένη μπορεί να γίνει τόσο εύκολο και διασκεδαστικό. Εάν προσέξετε

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA.

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA. Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ GR Ελληνικά FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Φυλλάδιο οδηγιών GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Πλυντήριο Πιάτων Περιγραφή της συσκευής, 4 Γενική επισκόπηση Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. "Teka"

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. Teka ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320 "Teka" 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωταρχικό μέλημα η ασφάλειά σας. 4 Οδηγίες μεταφοράς... 5 Απόσυρση συσκευής. 5 Εγκατάσταση.. 6 Περιγραφή της συσκευής. 7 Πριν τη θέσετε για

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών VRH 640 X VRH 641 D C. Εστία. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση

Φυλλάδιο οδηγιών VRH 640 X VRH 641 D C. Εστία. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση Φυλλάδιο οδηγιών Εστία GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση Περιγραφή της συσκευής, 5 Ο πίνακας ελέγχου Προεκτεινόμενες ζώνες μαγειρέματος Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών ΚRH 600 B ΚRH 600 X ΚRH 640 B ΚRH 640 X ΚRH 641 D B ΚRH 641 D X KRH 642 DO X KRH 642 DO Z KRH 642 DO B. Εστία. Περιεχόμενα.

Φυλλάδιο οδηγιών ΚRH 600 B ΚRH 600 X ΚRH 640 B ΚRH 640 X ΚRH 641 D B ΚRH 641 D X KRH 642 DO X KRH 642 DO Z KRH 642 DO B. Εστία. Περιεχόμενα. Φυλλάδιο οδηγιών Εστία GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Αχρήστευση Περιγραφή της συσκευής, 5 Ο πίνακας ελέγχου Προεκτεινόμενες ζώνες μαγειρέματος ΚRH 600 B ΚRH 600

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EΛ 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης 4. Κουµπί ξεκλειδώµατος συστήµατος κόπτη 5. Σύστηµα κοπής 6. Βίδα 7. Μαχαίρι 8. Σχάρες 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11.

Διαβάστε περισσότερα

www.whirlpool.com GR 1

www.whirlpool.com GR 1 www.whirlpool.com 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΙΝ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΞΤΕ ΑΝ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ που προβλέπεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων ανταποκρίνεται στην ηλεκτρική τάση του σπιτιού σας. MΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

MINI ME ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

MINI ME ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MINI ME ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ www.dolce-gusto.com ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.................. 3-4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ..................... 5 ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ........................ 6-7 ΠΡΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Gr-1 ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Gr-1 ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ...Gr-1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...Gr-2 ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...Gr-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...Gr-4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...Gr-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ...Gr-7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΝΥΚΤΟΣ...Gr-8

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΤΩ "Teka" VTC-M TR-620 VT-TC 60.3 TT-620 VTC-B TT-600 TC-620 TB-600 TR-735 AB TR-640 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3. 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3. 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5 Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5 4. ΣΥΝ ΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ...6 4.1 Συνδέοντας µε το LPG (υγραέριο)...6 4.2 Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

G2500 / G2500 OPS 848C1B93A1 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ G2500 G2500 OPS E L. (One-Push-Start) EL-1

G2500 / G2500 OPS 848C1B93A1 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ G2500 G2500 OPS E L. (One-Push-Start) EL-1 848C1B93A1 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ G2500 G2500 OPS (One-Push-Start) -1 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ιαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το µηχάνηµα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών CAWD 129. Πλυντήριο Ρούχων. Περιεχόμενα. Ελληνικά

Φυλλάδιο οδηγιών CAWD 129. Πλυντήριο Ρούχων. Περιεχόμενα. Ελληνικά Φυλλάδιο οδηγιών Πλυντήριο Ρούχων GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-5 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση, Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις, Πρώτος κύκλος πλυσίματος, Τεχνικά στοιχεία, Οδηγίες για το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΕΣ ΑΛΛΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΑΛΛΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΛΛΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ Συμβουλές για κέηκ πετυχημένο: - Πρέπει το αλεύρι να είναι κοσκινισμένο - Να είναι ο φούρνος προθερμασμένος - Να μην ανοίγουμε την πόρτα του φούρνου τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

10/06/07 10:58:50 3GKWN600_001. Honda PCX. Honda Motor Co., Ltd. 2010

10/06/07 10:58:50 3GKWN600_001. Honda PCX. Honda Motor Co., Ltd. 2010 10/06/07 10:58:50 3GKWN600_001 Honda PCX ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Honda Motor Co., Ltd. 2010 10/06/07 10:58:53 3GKWN600_002 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΗΣ Αυτό το σκούτερ είναι σχεδιασµένο για να

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και θέστε σε λειτουργία µε τον σωστό

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και θέστε σε λειτουργία µε τον σωστό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... 2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ... 5 ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 5 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

GZ4000 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO E L GZ4000 EL-1

GZ4000 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO E L GZ4000 EL-1 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO GZ4000-1 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ιαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το µηχάνηµα. Φοράτε προστατευτικά για

Διαβάστε περισσότερα

tmstore.gr ΣΥΣΚΕΥΗ. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Προδιαγραφές: Βάρος προϊόντος κατά προσέγγιση:

tmstore.gr ΣΥΣΚΕΥΗ. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Προδιαγραφές: Βάρος προϊόντος κατά προσέγγιση: ΚΩ : ΣΕΙΠ1445 EASY SHAPER Οδηγίες Χρήσης Για µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια, διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης και δείτε το Βίντεο πριν χρησιµοποιήσετε το Easy Shaper. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

www.cookshop.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HANDPRESSO

www.cookshop.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HANDPRESSO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HANDPRESSO 1 Παρακαλούµε διαβάστε τις προειδοποιήσεις στη σελίδα 7 πριν χρησιµοποιήσετε τη µηχανή Handpresso Καλωσορίσατε στον κόσµο της Handpresso! Φροντίζοντας για την ποιότητα και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικό! - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Να Βρίσκεται Πάντοτε στο Αυτοκίνητο. Περιέχει Χρήσιµες Πληροφορίες για την Ασφάλεια, Λειτουργία και Συντήρηση του Αυτοκινήτου σας.

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Να Βρίσκεται Πάντοτε στο Αυτοκίνητο. Περιέχει Χρήσιµες Πληροφορίες για την Ασφάλεια, Λειτουργία και Συντήρηση του Αυτοκινήτου σας. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ SERVICE Συστάσεις για τα καύσιµα: είτε τη σελίδα 1-1 Συστάσεις για το λάδι του κινητήρα: Βενζινοκινητήρας: Ποιότητα: SG, SH, SJ, SL ή SM Ιξώδες: Κινητήρας 1.6 L ή 2.4 L: SAE 0W-20, 5W-30,

Διαβάστε περισσότερα

Zαχαροπλαστική. EΠΙΠΛΕΟΝ... Συνταγές & tips. www.cookshop.gr

Zαχαροπλαστική. EΠΙΠΛΕΟΝ... Συνταγές & tips. www.cookshop.gr Zαχαροπλαστική 365 Φόρμες, πλάστες, κουπ-πατ, τσέρκια, μίξερ, μπεν μαρί, ζυγαριές, μεζούρες, πινέλα, siphon, κορνέ, πατρόν, φλόγιστρα, αντικολλητικές επιφάνειες, ταρτιέρες, πιεστήρες, αναδευτήρια, chinois,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRK0ZM-S SRK5ZM-S SRK35ZM-S SRK50ZM-S MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα