ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 5Γ «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΕΠΕΑΕΚ ΜΕΤΡΟ 1.1:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ» ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1.4: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» Ημερομηνία: Προς την Οργανωτική Επιτροπή ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

2 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Διακριτικός τίτλος εταιρίας Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου Αξιολόγησης Φύλο Άντρας Γυναίκα Κατηγορία Μεταπτ. ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ Κλάδος (π.χ., Οικονομολόγος, Μηχανικός κ.λπ.) Ηλικία Α1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ Ονοματεπώνυμο Φύλο Άντρας Γυναίκα Κατηγορία Μεταπτ. ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ Κλάδος (π.χ., Οικονομολόγος, Μηχανικός κ.λπ.) Ηλικία Α2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ Ονοματεπώνυμο Φύλο Άντρας Γυναίκα Κατηγορία Μεταπτ. ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ Κλάδος (π.χ., Οικονομολόγος, Μηχανικός κ.λπ.) Ηλικία Α3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ Ονοματεπώνυμο Φύλο Άντρας Γυναίκα

3 Κατηγορία Μεταπτ. ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ Κλάδος (π.χ., Οικονομολόγος, Μηχανικός κ.λπ.) Ηλικία Α4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ Ονοματεπώνυμο Φύλο Άντρας Γυναίκα Κατηγορία Μεταπτ. ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ Κλάδος (π.χ., Οικονομολόγος, Μηχανικός κ.λπ.) Ηλικία

4 3. Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΣΑΣ ΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Περιγραφή αντικειμένου του έργου σας. (Αν ο παρακάτω χώρος δεν επαρκεί, παρακαλούμε επισυνάψτε ξεχωριστή σελίδα).

5 4. Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Α1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ Οδηγίες Βαθμολογία: Βαθμολογείστε από το 0 = καθόλου έως το 5 = πάρα πολύ υψηλό επίπεδο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ; 1. Σε ποιο βαθμό ενσωματώνονται στο Σχέδιο Δράσης οι βασικές αρχές της Δράσης 2. Το υπάρχον σχήμα υλοποίησης είναι ευέλικτο και λειτουργικό ως προς τη λήψη αποφάσεων και την υλοποίηση του έργου; 3. Βαθμολογείστε την σύνθεση της Ο.Ε ως προς την αντιπροσωπευτικότητα και καταλληλότητα των ΜΕΛΩΝ για την επιτυχή υλοποίηση και παρακολούθηση του έργου. 4. Συμμετέχουν ισότιμα ΤΑ ΜΕΛΗ στη λήψη αποφάσεων και στην υλοποίηση των δράσεων; 5. Είναι αποτελεσματικός ο συντονισμός και η επικοινωνία μεταξύ των ΜΕΛΩΝ; 6. Θα επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν σε σχέση με τα χρονοδιαγράμματα και τα διαθέσιμα μέσα ή πολιτικές; 7. Πως αξιολογείτε την επικαιρότητα των στόχων και του Σχεδίου Δράσης;

6 Α2. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 ΘΕΜΑ Παραθέσετε την εκτίμησή σας για την ενσωμάτωση των βασικών αρχών της δράσης στο Σχέδιο.

7 2 ΘΕΜΑ Πως αξιολογείτε την επικαιρότητα των στόχων και τη ρεαλιστικότητα επίτευξης αυτών, σε σχέση με τους διατιθέμενους πόρους και τις ληφθείσες επιλογές; 3 ΘΕΜΑ Αναφέρετε προβλήματα και δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο φορέας σε επίπεδο θεσμικό, οργανωτικό και λειτουργικό. 4 ΘΕΜΑ Αναφέρετε πως διαμορφώθηκε η ομάδα στόχος κατά την υλοποίηση του έργου σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό

8 5.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ Α1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ Οδηγίες Βαθμολογία: Βαθμολογείστε από το 0 = καθόλου έως το 5 = πάρα πολύ υψηλό επίπεδο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ; 1. Πόσο αποτελεσματικά υλοποιήθηκε η Ενέργεια Ι; 2. Πόσο αποτελεσματικά υλοποιείται η Ενέργεια II; 3. Εκτιμείστε τη ρεαλιστικότητα της ποσοτικοποίησης των στόχων 4. Πως εκτιμάτε ποσοτικά και ποιοτικά τα αποτελέσματα του έργου σε σχέση με τους διατιθέμενους πόρους; 5. Πως βαθμολογείτε την προστιθέμενη αξία των δράσεων και πρακτικών του σχεδίου, σε σχέση με τις ήδη υπάρχουσες πρακτικές για την καταπολέμηση των διακρίσεων και ανισοτήτων. 6. Σε τι επίπεδο η διαχείριση και παρακολούθηση από πλευράς ΦΟΡΕΑ εξασφαλίζει τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των πράξεων; 7. Σε τι βαθμό διαχέεται η πληροφορία στην ομάδα στόχο; 8. Σε τι βαθμό ήταν ενημερωμένη η ομάδα στόχος για την Δράση ;

9 Α2. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 ΘΕΜΑ Ποιες δυσκολίες και προβλήματα αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια της Ενέργειας I; 2 ΘΕΜΑ Ποιες δυσκολίες και προβλήματα αντιμετωπίζονται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Ενέργειας ΙΙ. 3 ΘΕΜΑ Ποια είναι τα δυνατά και αδύνατα σημεία του έργου. Παραθέσετε τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας για την ουσιαστική υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης.

10 4 ΘΕΜΑ Αναφέρετε τα δυνατά και αδύνατα σημεία του μηχανισμού πιστοποίησης της ποιοτικής εκτέλεσης του έργου, όπως και του μηχανισμού ελέγχου των πληρωμών για την εξασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας τους, που έχει υιοθετήσει ο φορέας. 5 ΘΕΜΑ Με ποια μεθοδολογία και εργαλεία παρακολουθείται η πορεία υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης, η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της παρέμβασης και αξιολογείστε τα.

11 6 ΘΕΜΑ Αναλύστε τις διορθωτικές ενέργειες που απαιτούνται για την ικανοποίηση των αναγκών των ομάδων στόχων σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.

12 6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Α1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ Οδηγίες Βαθμολογία: Βαθμολογείστε από το 0 = καθόλου έως το 5 = πάρα πολύ υψηλό επίπεδο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ; 1. Εκτιμήστε το βαθμό επίπτωσης των δράσεων του σχεδίου σας στην ομάδα στόχο. 2. Εκτιμήστε το βαθμό επίπτωσης των δράσεων του σχεδίου σας στη λειτουργία του Φορέα 3. Ποια η καταλληλότητα του μηχανισμού παρακολούθησης της ομάδας στόχου μετά το τέλος του 2008; ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ; 1. Κατά πόσο ο στόχος της ισότητας διατρέχει το σύνολο του σχεδίου δράσης; 2. Κατά πόσο οι δράσεις που υλοποιούνται εφαρμόζουν οριζόντια τη προοπτική του φύλου και προωθούν ενεργητικά την ισότητα; 3. Σε ποια έκταση το σχέδιο δράσης ανέπτυξε μοντέλο άμβλυνσης των διακρίσεων σχετικά με το φύλο, την εθνικότητα, την αναπηρία, τη θρησκεία, κα;

13 ΕΤΑΙΡΙΚΟΤΗΤΑ 1. Ο φορέας λειτουργεί σε προϋπάρχουσες δομές; ναι όχι ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ; 2. Ποιος ο βαθμός εμπλοκής των ιδιωτών εταίρων; 3. Ποιος ο βαθμός εμπλοκής των Κοινωνικών Εταίρων; 4. Ποιος ο βαθμός εμπλοκής των ΜΚΟ; 5. Υπήρξαν εταίροι που εγκατέλειψαν κατά την ενέργεια I; ναι όχι 6. Σε ποιά έκταση οι εταίροι ήταν ενεργοί στη διάδοση και mainstreaming των αποτελεσμάτων; ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ; 1. Πόσο αποτελεσματική κρίνετε τη συνεργασία και επικοινωνία που επιτεύχθηκε στα πλαίσια της Συνεργασίας; 2. Ποιο το επίπεδο της προστιθέμενης αξίας που προκύπτει από τη Δράση ; 3. Σε τι βαθμό συμβάλλει η δράση στην ανάπτυξη καινοτομίας και στη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών; KAINOTOMIA ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ; 1. Εκτιμήστε το βαθμό καινοτομίας των δράσεων που εξετάζετε. 2. Σε τι βαθμό αναπτύχθηκαν νέες μέθοδοι και εργαλεία για την εφαρμογή πολιτικών ως προς τη καταπολέμηση των διακρίσεων και ανισοτήτων;

14 3. Σε ποιο βαθμό ήταν αποτελεσματικοί οι μηχανισμοί που χρησιμοποιήθηκαν για να προσδιορίσουν και να εκτιμήσουν την καινοτομία; 4. Ποιο το επίπεδο της δυσκολίας στην ανάπτυξη καινοτόμων πολιτικών κατά των διακρίσεων και ανισοτήτων; ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ; 1. Πόσο αποτελεσματικές κρίνονται οι μέθοδοι εμπλοκής των Ο.Ε και ομάδων στόχων; 2. Ποιο το επίπεδο της προστιθέμενης αξίας της αρχής ενδυνάμωσης συγκριτικά με άλλες μεθόδους; 3. Σε ποιο βαθμό οι συμμετέχοντες παίρνουν μέρος στη λήψη αποφάσεων και στη διαδικασία μάθησης; ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙ MAINSTREAMING ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ; 1. Ποιο το επίπεδο του σχεδίου διάχυσης των αποτελεσμάτων, διάδοσης και ευρύτερης εφαρμογής των δράσεων; 2. Πως κρίνετε τον μηχανισμό προσδιορισμού αξιολόγησης και διάχυσης των βέλτιστων πρακτικών και mainstreaming; Α2. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 ΘΕΜΑ Σε ποια στοιχεία επικεντρώνεται ο χαρακτήρας της ΔΡΑΣΗΣ ; Πως αξιολογείτε την Πρωτοβουλία ως εργαλείο για την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων πολιτικών κατά των διακρίσεων και των ανισοτήτων;

15 2 ΘΕΜΑ Έχει προβλεφθεί μηχανισμός παρακολούθησης της ομάδας στόχου, τη στήριξή της και την επαγγελματική και κοινωνική ενσωμάτωσή της μετά το πέρας του έργου; Εκτιμήστε την καταλληλότητα του.

16 3 ΘΕΜΑ Ποιες δυσκολίες υπήρξαν στα πλαίσια της λειτουργίας του φορέα και της συνεργασίας των Ο.Ε; Αναφέρατε τα θετικά σημεία που προέκυψαν από τη συνεργασία 4 ΘΕΜΑ Ποιος ο ρόλος στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου των δημοσίων φορέων, ιδιωτικών φορέων και των Κοινωνικών Εταίρων 5 ΘΕΜΑ Που εντοπίζεται η καινοτομία στο αξιολογούμενο σχέδιο; (Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η καινοτομία μπορεί να επικεντρώνεται είτε στη μεθοδολογία υλοποίησης, είτε στο αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, στοιχείο καινοτομικό μπορεί να είναι μια νέα μορφή συνεργασίας, ή επικοινωνίας μεταξύ εταίρων και επωφελούμενων, νέα συστήματα ή διαδικασίες, όπως εργαλεία παρακολούθησης, νέοι τρόποι συλλογής πληροφοριών, νέοι τρόποι προβολής και διαφήμισης, νέοι τρόποι προσέγγισης της ομάδας στόχου, κα.)

17 6 ΘΕΜΑ Με ποιο τρόπο επιχειρείται η ενεργός συμμετοχή των ΟΕ και ομάδων στόχων στην υλοποίηση. Εκτιμήστε την προστιθέμενη αξία για το έργο. 7 ΘΕΜΑ Μέσω ποιου μηχανισμού προσ διορίζονται, αξιολογούνται και διαχέονται οι βέλτιστες πρακτικές. Πως προωθείται το mainstreaming;

18 8 ΘΕΜΑ Ποια η εμπειρία από τη συμμετοχή στα Παρόμοιες εθνικές θεματικές δράσεις. Κατέστησαν δυνατή την καλύτερη επικοινωνία και δικτύωση μεταξύ των συμμετεχόντων, τον εντοπισμό, ανάδειξη και διάχυση των καλών πρακτικών; 7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Α1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ Οδηγίες Βαθμολογία: Βαθμολογείστε από το 0 = καθόλου έως το 5 = πάρα πολύ υψηλό επίπεδο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ; 1. Σε τι βαθμό ανταποκρίθηκαν οι δράσεις δημοσιότητα στις ανάγκες και στις απαιτήσεις του προγράμματος; 2. Πως κρίνετε το βαθμό αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων; 3. Αξιολογείστε το βαθμό συμβολής των ενεργειών στην επίτευξη του επικοινωνιακού σχεδίου δράσης. 4. Σε τι επίπεδο κάλυψαν οι δράσεις τις ανάγκες πληροφόρησης των ομάδων στόχων; 5. Ποιο το επίπεδο χρησιμότητας των πληροφοριών; 6. Ποιο το ποσοστό ικανοποίησης των ωφελούμενων από την πληροφόρηση που

19 τους δόθηκε; 6. Ποιος ο βαθμός αποτελεσματικότητας των δράσεων δημοσιότητας σε μακροχρόνιο ορίζοντα; 7. Θα επιτευχθούν οι στόχοι Δημοσιότητας που τέθηκαν σε σχέση με τα χρονοδιαγράμματα και τα διαθέσιμα μέσα; 8. Πως αξιολογείτε την επικαιρότητα των ενεργειών πληροφόρησης; Α2. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 ΘΕΜΑ Αναφέρετε τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίθηκαν οι δράσεις στις ανάγκες και στις απαιτήσεις του προγράμματος; 2 ΘΕΜΑ Παραθέσετε ποσοτικά στοιχεία σε σχέση με την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Δώστε ανάλυση κόστους - οφέλους των δράσεων.

20 3 ΘΕΜΑ Αναφέρετε τα συμπεράσματα τα οποία εξάγονται από τους δείκτες υλοποίησης και αποτελέσματος;

21 4 ΘΕΜΑ Στοιχειοθετείστε τον αντίκτυπο και την συμβολή των ενεργειών στην επίτευξη του επικοινωνιακού σχεδίου δράσης. Παρακαλούμε να κάνετε συγκεκριμένες αναφορές (ενδεικτικά αναφέρουμε, ύψος ζήτησης πληροφοριών ή εντύπων, αριθμό παριστάμενων στις εκδηλώσεις σε σχέση με τον αριθμό των προσκεκλημένων)

22 5 ΘΕΜΑ Αξιολογείστε την ικανοποίηση των επωφελούμενων από την πληροφόρηση την οποία δέχθηκαν. Παρακαλούμε να κάνετε συγκεκριμένες αναφορές (ανταπόκριση στην συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους τελικούς δικαιούχους, αριθμός των ερωτημάτων / αύξηση του ενδιαφέροντος και της επαφής του κοινού με την υπηρεσία, απουσία διαμαρτυριών του κοινού για ελλιπή ενημέρωση, λανθασμένα στοιχεία ή παραπληροφόρηση). 6 ΘΕΜΑ Δόθηκε σε κάποιες δράσεις ιδιαίτερο βάρος; Με ποιο γνώμονα και με ποια κριτήρια έγινε αυτό; 7 ΘΕΜΑ Αναφέρετε και αναπτύξτε ένα παράδειγμα επιτυχούς δράσης- ενέργειας δημοσιότητας, καθώς και ένα παράδειγμα ανεπιτυχούς. Αιτιολογείστε γιατί.

23 8 ΘΕΜΑ Αναφέρετε το ποσοστό των δράσεων προβολής στα ΜΜΕ, ως προς το σύνολο των δράσεων δημοσιότητας. Αιτιολογείστε το ποσοστό που προκύπτει ως προς την αποτελεσματικότητα των δράσεων. 9 ΘΕΜΑ Σε τι βαθμό επιτεύχθηκε η ορθή τήρηση των κανόνων δημοσιότητας από όλους τους εμπλεκόμενους; Αν υπάρχουν, που οφείλονται οι αποκλίσεις;

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά ΥΠΑΙΘ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά Οκτώβριος 2013 2 Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(α) Υφιστάμενες Διαδικασίες (ΠΕ7) (β) Υφιστάμενα συστήματα και εφαρμογές (ΠΕ8) (γ) Υφιστάμενες διαδικτυακές ιστοσελίδες και εσωτερικό δίκτυο (ΠΕ9)

(α) Υφιστάμενες Διαδικασίες (ΠΕ7) (β) Υφιστάμενα συστήματα και εφαρμογές (ΠΕ8) (γ) Υφιστάμενες διαδικτυακές ιστοσελίδες και εσωτερικό δίκτυο (ΠΕ9) Με το χέρι Κυρία Αυγή Παπαγεωργίου Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού Λεωφόρος Λεμεσού 19 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 31 Δεκεμβρίου 2012 Our Reference: TP/85019314/ /85019314/Sp Αγαπητή κυρία Παπαγεωργίου Θέμα: Υποβολή Παραδοτέου

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014

Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014 Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014 1 i Πίνακας περιεχομένων Μήνυμα του Προέδρου του ΣΕΒ... 1 Διοικητική Σύνοψη... 3 1. Εισαγωγή...10 1.1. Στόχος και αντικείμενο της έκθεσης... 10 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές»

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 13 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 26 1.1. ΔΙΑΜΟΝΗ... 30 1.1.1 Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας Περί Ξενοδοχείων

Διαβάστε περισσότερα