Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» σελ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» σελ."

Transcript

1 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Δ Ι Κ Τ Υ Ο Γ Ι Α Τ Η Ν Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Δ Η Μ Ο Υ Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Η Σ» Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ , Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ», Τρία Μοναστήρια, 74100, Ρέθυμνο Κρήτης Τ F Επιμέλεια σύνταξης: Κατερίνα Λεμπιδάκη Σε αυτό το τεύχος Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02 Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» σελ. 03 Στόχος και Δράσεις προγράμματος σελ. 04 Προώθηση στην Απασχόληση σελ. 05 Συμβουλευτική σελ. 05 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σελ. 06 Συνέντευξη Τύπου σελ. 07 Ημερίδα-Ενημερωτική Εκδήλωση: «ΤΟΠΣΑ Δήμου Ρεθύμνης: Προοπτικές για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα" σελ.09 Κινητή Μονάδα Ενημέρωσης Περίπτερο Ενημέρωσης σελ. 13 Διαδικασία επιλογής ωφελουμένων σελ. 15 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιλογής ωφελουμένων σελ. 16

2 2 Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; Τα ΤΟΠΣΑ (Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση) αποτελούν δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» », το οποίο σχεδίασε το «Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» και διαχειρίζεται η Περιφέρεια Κρήτης. Συγκεκριμένα, υλοποιούνται στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤΟΠΣΑ) της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» », που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αντικείμενο των ΤΟΠΣΑ είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης. Οι πράξεις αφορούν στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και τη διατήρηση αυτών τουλάχιστον για 3 μήνες. Οι υλοποιούμενες πράξεις έχουν ως πεδίο αναφοράς τις τοπικές αγορές εργασίας και επικεντρώνονται στην υποστήριξη των ωφελουμένων αλλά και των επιχειρήσεων μιας οριοθετημένης περιοχής, για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. Δίνουν έμφαση τόσο στην εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, όσο και στη διεύρυνση αυτής μέσω της υποστήριξης και ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών και της ανάδειξης νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας.

3 3 Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο για την απασχόληση Δήμου Ρεθύμνης» Α Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ΤΟΠΣΑ είναι ότι για κάθε τοπικό σχέδιο δράσης το οποίο αφορά μια συγκεκριμένη και οριοθετημένη περιοχή, δημιουργείται μια Αναπτυξιακή Σύμπραξη στην οποία συμμετέχουν ως εταίροι, φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ) αν και στο γενικότερο νομικό πλαίσιο είναι αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οργανώνεται και λειτουργεί βάσει του άρθρου 18 του Ν.4019/2011 (216/Α) και έχει ως μοναδικό αντικείμενο την εκτέλεση του τοπικού σχεδίου δράσης. Τα μέλη της κάθε Α.Σ ορίζουν συντονιστή εταίρο, ο οποίος έχει την ευθύνη για τον συντονισμό και διαχείριση του τοπικού σχεδίου δράσης. Για τη δημιουργία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» συνεργάστηκαν ο Δήμος Ρεθύμνης, καθώς και διάφοροι άλλοι φορείς και όρισαν ως συντονιστή εταίρο την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνης. Με αυτό το σχήμα υπέβαλαν τοπικό σχέδιο δράσης με τίτλο: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ». Αναλυτικά, την Αναπτυξιακή Σύμπραξη αποτελούν ο Δήμος Ρεθύμνης, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνης, το ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου, καθώς και το Σωματείο Ιδιοκτητών Καταστημάτων Εστίασης και Συναφών Επαγγελμάτων Δήμου Ρεθύμνης.

4 4 Στόχος και Δράσεις του Προγράμματος Το πρόγραμμα «Τοπικό Σχέδια για την Απασχόληση» αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση ενεργειών και δράσεων που στόχο έχει την αποτελεσματική ενσωμάτωση στην εργασία 100 ωφελουμένων, ανέργων/ εγγεγραμμένων στους καταλόγους του ΟΑΕΔ, ασφαλισμένων στον ΟΓΑ και νέων επιστημόνων βάσει διαγνωσμένων αναγκών των ιδίων αλλά και της τοπικής αγοράς εργασίας της περιοχής παρέμβασης που είναι η περιοχή εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Ρεθύμνης. Σύντομη περιγραφή δράσεων: Μελέτη τοπικής αγοράς εργασίας Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης Δράση Πληροφόρηση- Συμβουλευτική- Υποστήριξη Οι ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν 20 συνεδρίες Συμβουλευτικής, (ατομικές και ομαδικές). Συμβουλευτική θα παρακολουθήσουν και οι εργοδότες που θα προσλάβουν ωφελούμενους. Κατάρτιση Στο πλαίσιο του Σχεδίου θα υλοποιηθούν 4 προγράμματα κατάρτισης με βάση τον ΕΣΔΕΚ. Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν 4 προγράμματα κατάρτισης των 25 ατόμων και 150 ωρών το καθένα για όλους τους ωφελούμενους με εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ/ώρα. Τα προγράμματα κατάρτισης είναι τα εξής : 1. Κατάρτιση Στελεχών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (150 ώρες για 25 ωφελούμενους) 2. Τυποποίηση και Επεξεργασία Τοπικών Αγροτικών Προϊόντων (150 ώρες για 25 ωφελούμενους) 3. Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας στην Κοινωνική Οικονομία (150 ώρες για 25 ωφελούμενους) 4. Κατάρτιση Στελεχών Κατ οίκον Φροντίδας ατόμων που χρήζουν βοήθειας (150 ώρες για 25 ωφελούμενους) Δημοσιότητα Ευαισθητοποίηση (έντυπο υλικό, ανακοινώσεις σε ΜΜΕ, κινητά κλιμάκια ενημέρωσης, περίπτερο ενημέρωσης, κ.ά) Δικτύωση

5 5 Προώθηση στην Απασχόληση Στο πλαίσιο του προγράμματος, μέρος των 100 ωφελουμένων θα προωθηθεί σε θέσεις απασχόλησης, ενώ όσοι το επιθυμούν θα στηριχτούν σε κάθε τους βήμα για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για τον κάθε ωφελούμενο, δημιουργείται Ατομικό Σχέδιο Δράσης το οποίο είναι ευέλικτο και ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του. Για την ίδρυση κάθε νέας επιχείρησης (ατομικής ή συλλογικής) από τους ωφελούμενους θα παρέχονται σχετικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και θα εκπονείται business plan, γεγονός που συμβάλλει στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των νεοϊδρυθεισών επιχειρήσεων της πράξης. Για την ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα (ΕΠΑΕ,Ε.Π Αγροτικής Ανάπτυξης, Επενδυτικός Νόμος κλπ.) θα εκπονείται από στελέχη της πράξης το business plan των επιχειρήσεων που ιδρύουν οι ωφελούμενοι και ταυτόχρονα θα συντάσσεται και η αίτηση υπαγωγής για χρηματοδότηση στο αντίστοιχο πρόγραμμα. Το σύνολο των ωφελούμενων παρακολουθείται και στηρίζεται καθ όλη τη διάρκεια της Παρέμβασης, καθώς και τους 3 πρώτους μήνες πάσης φύσεως απασχόλησης. Συμβουλευτική Η δράση "Συμβουλευτική" έχει ως στόχο την προετοιμασία και τη βήμα-βήμα στήριξη των 100 ωφελουμένων του Σχεδίου για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο της δράσης, οι ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν 20 συνεδρίες Συμβουλευτικής. Μετά την επιλογή των 100, όλοι οι ωφελούμενοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού κατά την οποία θα εκπονηθεί το ατομικό σχέδιο δράσης για τον καθένα. Οι ωφελούμενοι που θα προωθηθούν σε θέσεις εργασίας θα παρακολουθήσουν ακόμα Συμβουλευτική Τεχνικών ανεύρεσης εργασίας, εξειδικευμένη νομική Συμβουλευτική για εργατική νομοθεσία, θέματα αμοιβών, συλλογικών συμβάσεων, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων κ.λ.π, ενώ οι ωφελούμενοι που θα αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα θα παρακολουθήσουν Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας, εξειδικευμένη Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας στην Κοινωνική Οικονομία, Συμβουλευτική εξειδικευμένης νομικής φορολογικής κλπ υποστήριξης. Για τους ωφελούμενους που θα αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα θα εκπονηθούν στο πλαίσιο της δράσης τα επιχειρηματικά Σχέδια (business plans) των μελλοντικών τους επιχειρήσεων και θα ετοιμαστούν οι αιτήσεις υπαγωγής τους για επιδότηση. Στο πλαίσιο της δράσης

6 6 "Συμβουλευτική" θα γίνει επίσης η προσέγγιση, καταγραφή και επιλογή επιχειρήσεων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που θα προσλάβουν τους ωφελούμενους ανέργους. Θα υπάρξει υποστήριξη και παρακολούθηση όλων των ωφελουμένων σε εβδομαδιαία βάση κατά τους 3 πρώτους μήνες μετά την τοποθέτηση τους σε πάσης φύσεως θέσεις απασχόλησης. Για τους εργοδότες που θα προσλάβουν ωφελούμενους, θα πραγματοποιηθούν δύο θεματικά εργαστήρια με θέμα «Καταπολέμηση των διακρίσεων στην απασχόληση των δύο φύλων- ευκαιρίες και κίνητρα για την απασχόληση τους» και «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη». Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Η αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στις 3/7/2013 στην ιστοσελίδα της Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» (http://topsa-rethymno.gr). Ακολούθησε η ανάρτηση της αναλυτικής πρόσκλησης στις ιστοσελίδες των εταίρων της Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» Η πρόσκληση έχει αποσταλεί από την Α.Σ. και στα τοπικά παραρτήματα του ΟΑΕΔ, καθώς και σε όλα τα ΚΕΠ του Δήμου Ρεθύμνης. Περίληψη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύτηκε στις τοπικές εφημερίδες «Ρεθεμνιώτικα Νέα» και «Κρητική Επιθεώρηση». Για την ενημέρωση των εν δυνάμει ωφελουμένων, στάλθηκαν Δελτία Τύπου σχετικά με το πρόγραμμα σε τοπικές εφημερίδες, ενημερωτικά site, ενώ έγιναν ηλεκτρονικές καταχωρήσεις σε τοπικά site και δημιουργήθηκε ραδιοφωνικό σποτ που έπαιζε σε τοπικά ραδιόφωνα για την ενημέρωση των εν δυνάμει ωφελουμένων. Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα εδώ: Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε στις 30/07/2013, σύμφωνα όμως με την υπ.αριθμ. 7/ Απόφαση του Δ.Σ. δόθηκε παράταση 6 εργάσιμων ημερών με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 7/8/2013.

7 7 Συνέντευξη Τύπου Συνέντευξη Τύπου για το πρόγραμμα δόθηκε στις 26 Ιουνίου 2013 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρεθύμνης. Ο πρόεδρος της Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ», Γιώργης Χ. Μαρινάκης παρουσίασε στους εκπροσώπους των τοπικών ΜΜΕ τη μελέτη ανάλυσης της τοπικής αγοράς εργασίας του Δήμου Ρεθύμνης και στη συνέχεια αναφέρθηκε στο ΤοπΣΑ. Στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου τονίστηκε ότι στόχος του προγράμματος είναι οι ωφελούμενοι άνεργοι, αφού ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους μέσω των δράσεών του, να είναι σε θέση ώστε να ιδρύσουν επιχειρήσεις, οι οποίες θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής

8 8 τους και να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν/επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα, να αναπτύξουν δεξιότητες που θα καλύψουν τις διαπιστωμένες ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν. Ειδικότερα, στις δηλώσεις του ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι τα ΤοπΣα είναι καινοτόμα προγράμματα υλοποιούμενα για πρώτη φορά στη χώρα, τα οποία πέραν της κατάρτισης καθοδηγούν βήμα-βήμα τους ωφελούμενους μέχρι και την τελική επαγγελματική τους αποκατάσταση, διαχωρίζοντάς τα έτσι από προγενέστερα, τα οποία ήταν ελλιπή ως προς τον τομέα της συμβουλευτικής, ενώ παρότρυνε την τοπική κοινωνία, τόσο τους επιχειρηματίες όσο και τους εν δυνάμει ωφελούμενους να αγκαλιάσουν το πρόγραμμα, αξιοποιώντας στο μέγιστο τα οφέλη της Κοινωνικής Οικονομίας. Στιγμιότυπο από τη Συνέντευξη Τύπου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης

9 9 Ημερίδα-ενημερωτική εκδήλωση: «ΤοπΣΑ Δήμου Ρεθύμνης: Προοπτικές για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα.» Στην Κοινωνική Οικονομία αλλά και τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις έγινε εκτενής αναφορά στη διάρκεια των εργασιών της ημερίδας-ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα «ΤοπΣΑ Δήμου Ρεθύμνης: Προοπτικές για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα», που διεξήχθη τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 2013 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Δ. Ρεθύμνης.

10 10 Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και εν δυνάμει ωφελούμενοι του προγράμματος, άνεργοι, αγρότες και νέοι επιστήμονες του Δήμου Ρεθύμνης, οι οποίοι μετά από συμβουλευτική και κατάρτιση θα ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Ορισμένοι απ αυτούς θα λάβουν στήριξη για τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. Κατά την έναρξη των εργασιών της ημερίδας, απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Α.Σ. «Δίκτυο για την Απασχόληση Δήμου Ρεθύμνης», Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης. Ευχαρίστησε τους φορείς-εταίρους της Σύμπραξης για την έμπρακτη στήριξη του προγράμματος. Στην συνέχεια ανέλυσε τα βασικά στοιχεία και τους στόχους του ΤοπΣΑ, κάλεσε τους ενδιαφερόμενους Ρεθεμνιώτες να συμμετάσχουν στο αυτό το "ολοκληρωμένης παρέμβασης" πρόγραμμα, όπως επίσης απεύθυνε κάλεσμα στους τοπικούς φορείς να το επικοινωνήσουν και να το στηρίξουν, προς όφελος των συνδημοτών που βιώνουν στο μέγιστο την οικονομική κρίση. Ανέφερε δε, ότι το ΤοπΣΑ Δήμου Ρεθύμνης αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την οικονομία του τόπου μας, ανοίγοντας νέες θέσεις εργασίας και νέους ορίζοντες επιχειρηματικής δραστηριότητας. «Οι κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, οι οποίες θα δημιουργηθούν, είναι ικανές μέσω συνεργασιών με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, να προσφέρουν τα μέγιστα σε υφιστάμενες κοινωνικές δομές, των οποίων το μέλλον κρίνεται αβέβαιο λόγω της οικονομικής κρίσης. Είναι φανερή η ευαισθητοποίηση του Δήμου Ρεθύμνης σε θέματα ανεργίας, ειδικά των νεαρών Συμπολιτών μας. Το πρόγραμμα θα μπορούσε να έχει σχεδιαστεί καλύτερα, αλλά για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων είμαστε υποχρεωμένοι σαν Δήμος να εκμεταλλευόμαστε και να αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία που μας δίνεται». Αρχικά, ο κ. Ιωάννης Μαυρογιάννης (Οικονομολόγος -Μελετητής) με την εισήγησή του «Συνθήκες αγοράς εργασίας στο Δήμο Ρεθύμνης», παρουσίασε εκτενώς την διαμόρφωση της ανεργίας και της επιχειρηματικότητας στο Δήμο Ρεθύμνης, όπως αυτά προκύπτουν από την διευρυμένη μελέτη ανάλυσης με θέμα την Τοπική Αγορά Εργασίας. Στη συνέχεια η παρουσίαση του Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση Δήμου Ρεθύμνης έγινε από τον κύριο Γιώργο Ζερβό, Διευθυντή του ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ. Κατόπιν, το λόγο πήρε η κυρία Αλεξάνδρα Μαρκάκη, Κοινωνιολόγος - Στέλεχος του ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ, η οποία ανέλυσε τις «Δυνατότητες ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας στις παρούσες συνθήκες». Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του κυρίου Ιωάννη Γ. Αποστολάκη, Οικονομολόγου (Msc) Τραπεζικού- Εκπαιδευτή Ενηλίκων,

11 11 σχετικά με τους «Δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας που προσφέρονται για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας». Συντονιστής ήταν o Δημοτικός Σύμβουλος κος Γρηγόρης Τσιομπίκας. Εικόνα 1. Στιγμιότυπο από τις εργασίες της ημερίδας

12 12 Εικόνα 2. Με ενδιαφέρον παρακολούθησαν οι παρευρισκόμενοι τις εισηγήσεις

13 13 Κινητή Μονάδα Ενημέρωσης Περίπτερο Ενημέρωσης Το πρόγραμμα «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση» παρουσιάστηκε επίσης στο πλαίσιο της δράσης «Δημοσιότητα- Ευαισθητοποίηση» στους δημότες του Ρεθύμνου μέσω της Κινητής Μονάδας Ενημέρωσης και του Περίπτερου Ενημέρωσης. Ειδικότερα, από τις 1/7/13 έως τις 16/8/13 λειτούργησε περίπτερο ενημέρωσης για το πρόγραμμα σε κεντρικά σημεία της πόλης του Ρεθύμνου, όπως είναι το Δημαρχείο, ο ΟΑΕΔ και οι πλατείες Τεσσάρων Μαρτύρων και Αγνώστου Στρατιώτη, απ όπου οι ενδιαφερόμενοι πήραν τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την πράξη «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση Δήμου Ρεθύμνης». Το περίπτερο λειτουργούσε καθημερινά τις ώρες 10:00-14:00. Παράλληλα, το ίδιο διάστημα η Κινητή Μονάδα Ενημέρωσης πραγματοποίησε εξορμήσεις σε στέκια νεολαίας, καφενεία κλπ. όπου χρησιμοποιώντας το έντυπο υλικό (τρίπτυχα φυλλάδια) ενημέρωνε τον κόσμο για το πρόγραμμα. Η ενημέρωση έγινε σε περιοχές του Δήμου Ρεθύμνης (κέντρο, Δημοτικός Κήπος, Δημοτικές Ενότητες Λαππαίων, Νικηφόρου Φωκά, Άδελε κλπ). Το Περίπτερο Ενημέρωσης και η Κινητή Μονάδα Ενημέρωσης είχαν Φορέα Υλοποίησης το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου, το οποίο είναι μέλος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης. Η Κινητή Μονάδα ενημέρωσε τους Προέδρους των τοπικών κοινοτήτων των Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Ρεθύμνης Το Περίπτερο Ενημέρωσης έξω από τον ΟΑΕΔ Ρεθύμνου

14 14 Το τρίπτυχο ενημερωτικό φυλλάδιο που διανεμήθηκε στους ενδιαφερόμενους

15 15 Διαδικασία επιλογής ωφελουμένων Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ακολούθησε η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων, που έγινε σύμφωνα με τα παρακάτω στάδια: Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών ανά κατηγορία υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής (απόρριψη αιτήσεων όσων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην προκήρυξη). Διενέργεια Συνεντεύξεων από τα Στελέχη Συμβουλευτικής με τους υποψηφίους που πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις. Η Πενταμελής Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων, συνεδριάζει, ελέγχει και συμπληρώνει το βαθμολόγιο κάθε υποψήφιου. Συντάσσει πέντε (5) καταλόγους, όπου θα αναφέρονται οι προτεινόμενοι προς συμμετοχή ανά ομάδα στόχο. Οι κατάλογοι αυτοί θα περιλαμβάνουν τα ονόματα των ωφελουμένων, και μια εισηγητική έκθεση για τον κάθε ωφελούμενο. Ο κατάλογος θα συνοδεύεται από τις αιτήσεις και τα συμπληρωμένα έντυπα των συνεντεύξεων. Συντάσσονται τα πρακτικά των προτεινόμενων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων ωφελουμένων. Ο κάθε κατάλογος θα διαμορφωθεί κατά φθίνουσα σειρά σε σχέση με το συνολικό βαθμό κάθε υποψήφιου-ωφελούμενο και παράδοση αυτών στον Συντονιστή εταίρο. Τελική επιλογή ωφελουμένων από το Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ». Σύνταξη τελικών καταλόγων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων. Κοινοποίηση αποτελεσμάτων α) στον Υπεύθυνο Συμβουλευτικής και β) στην Αναθέτουσα Αρχή.

16 16 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιλογής ωφελουμένων Την Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση» που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ». Συνολικά 164 άτομα έκαναν αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα, ενώ ο αριθμός ατόμων που θα ενταχθούν σε αυτό είναι 100. Από τα 164 άτομα που υπέβαλαν αίτηση, αίτηση βαθμολογήθηκαν τα 151, αφού τα 13 δεν πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις ή αποχώρησαν οικιοθελώς. Τελικά τα 100 άτομα που επιλέχθηκαν ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: 89 άνεργοι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους του ΟΑΕΔ, 10 αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και 1 νέος επιστήμονας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα από το ΚΕΚ Ανάπτυξης Κρήτης (τηλ: ) καθώς και από τις ιστοσελίδες και χρησιμοποιώντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης τους.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» από τη Δικαιούχο Α.Σ. «Δίκτυο για

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝEΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ»

«ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝEΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους για συμμετοχή στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝEΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Σελίδα1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης : «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» η οποία εντάσσεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΡΙΑΣΊΑ Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση» Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης : «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2 Παρουσίαση της Πράξης Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ:Β4ΣΩ469ΗΞΗ-45Χ Αριθμ. Πρωτ.: 3569 Χανιά, 13/11/2012 Πληρ. Ε.Μηλιδάκης τηλ.: 28210-29214 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τίτλος : «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Δημοσιότητας στα πλαίσια του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» από το Δικαιούχο/Α.Σ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής Έκδοση: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία - Ε.Σ.Α.μεΑ. Το παρόν παράχθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Αρχάνες, 29/09/2014 Αρ.Πρωτ: 887 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Ελληνικό, 30/12/2013 Αρ. Πρωτ. 48

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Ελληνικό, 30/12/2013 Αρ. Πρωτ. 48 Ελληνικό, 30/12/2013 Αρ. Πρωτ. 48 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Τρίκαλα, 5 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ. 16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο Ανάδειξης & Αξιοποίησης του Τοπικού Πολιτισμού» με εταίρους : Την Αναπτυξιακή Τρικάλων Ανώνυμη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ. από το ικαιούχο/α.σ

ΣΧΕ ΙΟ. από το ικαιούχο/α.σ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ράσεις κοινωνικής ένταξης ευάλωτων οµάδων ήµων Αγρινίου, Θέρµου και Ξηροµέρου, περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας» από το ικαιούχο/α.σ «ίκτυο Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΉΛΙΣ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΉΛΙΣ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ BIΟ-ΉΛΙΣ ΉΛΙΣ Δεύτερο Ενημερωτικό Δελτίο Απρίλιος 2014 Αγαπητές φίλες & φίλοι, Με χαρά σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο ενημερωτικό δελτίο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Bio-Ήλις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 7 1.1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 12 ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ.5 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ»

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ» Πρέβεζα 06-03-2013 Αρ. πρωτ: 6611 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Η ΕΤΑΝΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: Ολοκληρωμένο Σχέδιο για την Ανάταξη και Τόνωση της Απασχόλησης στον Τουριστικό Κλάδο της Αττικής μέσα από την προώθηση νέων

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα 4. Αρ. Πρωτ.10222. α" ) BUSINESSS ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ. ο Ελλάδος. - Τμήμα. Ανατολικής. Βότση 2-65403

Καβάλα 4. Αρ. Πρωτ.10222. α ) BUSINESSS ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ. ο Ελλάδος. - Τμήμα. Ανατολικής. Βότση 2-65403 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας Βότση 2-65403 Καβάλα Τηλ. : 251.0227430 / Fax: 251.0224624 4 E-mail: libteeam@tee.gr Καβάλα, 24 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.10222 ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΩΞΧ-18 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -0490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρµοσµένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των ήµων Αµαρουσίου, Αγίας Παρασκευής και Βριλησσίων» εντάσσεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Υ7ΛΗ-ΠΩΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Υ7ΛΗ-ΠΩΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΛΟΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Τηλέφωνο : 22313-50900

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΕΞ Σωματείο Ελλήνων Μηχανικών & Επισκευαστών Εξωλέμβιων Μηχανών & Μηχανών Θαλάσσης Μικρών Σκαφών Αναψυχής

ΣΕΜΕΞ Σωματείο Ελλήνων Μηχανικών & Επισκευαστών Εξωλέμβιων Μηχανών & Μηχανών Θαλάσσης Μικρών Σκαφών Αναψυχής ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3848073 Fax: 210 3848073 Ταχ. Δ/νση : Γλάδστωνος 8 Ταχ. Κώδικας : 106 77 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Σύμπραξη. Αναπτυξιακή. Ν. Κόσμος. 2 η. Αυτοκινήτου» Στο πλαίσιο. λόγω Πράξη: αντικείμενο

Σύμπραξη. Αναπτυξιακή. Ν. Κόσμος. 2 η. Αυτοκινήτου» Στο πλαίσιο. λόγω Πράξη: αντικείμενο η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 2 η Η «Αναπτυξιακή Επισκευαστών Αυτοκινήτου» Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης για τον κλάδο των Επισκευαστών Αυτοκινήτου» το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ»

ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ» Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: «Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές» ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ» Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα