ΔΜ.ΠΑ,.Ε. ΙΧΟΛΗ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΙ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: ' 3Β \ Ημ/νία: b - ~ -'Χ cιι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΜ.ΠΑ,.Ε. ΙΧΟΛΗ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΙ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: ' 3Β \ Ημ/νία: b - ~ -'Χ cιι"

Transcript

1 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ --'-"-'-'-'. ΔΜ.ΠΑ,.Ε. ΙΧΟΛΗ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΙ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: ' 3Β \ Ημ/νία: b - ~ -'Χ cιι Για Ενέργεια: ~- Ι, Κοινοπο' σ : Ι Για την πλήρωση μίας θέσεως ΔΕΠ στη βαθμίδα του Ε της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομετρία (Econo metrics)>> i Η Συνέλευση του ειδικού Εκλεκτορικού Σώματος στην υπ. αριθμ. 53/ συνεδρία της αποφάσισε τον ορισμό της Γριμελούξ Εισηγητικής Επιτροπής για την εκλογή μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομετρία (Εοοοοσιειιίοε)» ως εξήξ: Κατρακυλίδη Κωνσταντίνο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ραφαήλ-Νικόλαο Μάρκελλο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Μαργαρίτα Τζίνιους-Πασκουάλ, Επίκουρη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης. Για τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομετρία (Εοοηοηιεηίοε)» υπέβαλαν εμπρόθεσμα υποψηφιότητα οι (με αλφαβητική σειρά): Αρχοντάκης Φραγκίσκος, Θανόπουλος Κωνσταντίνος, Λαμπερτίδης Νεόφυτος, Παπαβασιλείου Αναστασία. Η Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή δεν αξιολόγησε το έργο των κκ Λαμπερτίδη και Θανόπουλου καθώς απέσυραν την υποψηφιότητά τους με τις υπ' Αρ. Πρωτ. 828/ και 248/ επιστολές τους, αντίστοιχα. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 1268/82, άρθρο 14, παρ. 3), οι προϋποθέσεις για την εκλογή ή εξέλιξη σ ε θέση Επίκουρου Καθηγητή απαιτούνται: 1. Τουλάχιστον δ1υο χρόνια αυτοδύναμης διδασκαλίας μετά την απ()κτηση του διδακτορικού διπλ(ωματος στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα ή τουλάχιστον διjo χρόνια εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής 17 αναγνωρισμένο επαγγελματικό Ι:ργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή συνδυασμός των παραπάνω. 2. Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά είτε αυτοδύναμες ή σε συνεργασία με άλλους ερευνητ{;ς 17 πρωτό τυπη επιστημονική μονογραφία πίρα απcj τη διδακτορική διατριβή ή συνδυασμcjς των παραπάνω. 3. Για την εκλογή θα συνεκτιμάται κατά ΠcJσο το συνολικό ίργο του υποψηφίου θr::μελιcίjνειπροοπτικές ακαδημαϊκής εξέλιξής τους. Όλοι οι υποψήφιοι συγκεντρώνουν τα κατά τον νόμο απαιτούμενα τυπικά προσόντα για εκλογή στη θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή. Η εισηγητική επιτροπή συνεδρίασε επανειλημμένα και αφού μελέτησε και αξιολόγησε το έργο των υποψηφίων και όλα τα σχετικά στοιχεία, υποβάλλει την παρούσα έκθεση. Η επιτροπή προσπάθησε να κατατάξει και να παρουσιάσει το έργο των υποψηφίων ομοιόμορφα, στις εξής ενότητες: Σπουδές, Υποτροφίες και Διακρίσειξ, Ακαδημαϊκή Δραστηριότητα, Επαγγελματική Εμπειρία, Εκπαιδευτικό Έργο, Δημοσιεύσεις, Αναγνώριση του Επιστημονικού Έργου και Λοιπές πληροφορίες. Ακολουθούν η παρουσίαση και ανάλυση του έργου των υποψηφίων και κατόπιν η συγκριτική αξιολόγηση, τα συμπεράσματα και οι προτάσεις της επιτροπής.

2 2. Παρουσίαση Υποψηφίων (Αλφαβητικά) Α. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 1. Προσωπικά στο ιχεία Έτος Γέννησηξ: Ph.D. ίο Ecooomics ( ), Department of Economics, European University Institute, Florence, Italy. Τίτλος Διατριβής: "Essays οτι Nonstationary Τίιηο Series". Επιβλέποντες Καθηγητές: Prof. SΘreη Johansen (EUI & Copenhagen University; Supervisor) & Prof. Anindya Banerjee (EUI). Εξεταστές: Prof. Niels Haldrup (University of Aarhus; Chairman), Prof. Paolo Paruolo (University of Insumbria) Master of Arts ίο Ecooomics & Ecooometrics, Department of Εοοηοιηίοε, University ofmanchester, Manchester, UK. Πτυχίο Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα. Το 1995 φοίτησε μέσω του προγράμματος Erasmus στο DepartInent of Statistics & Modelling Science, University of Strathclyde, Glasgow, UK. 3. Υποτροφίες και Διακρίσεις ] ] ] Postdoctoral Fellowship at Universitat Αιιιόηοπιε de Barcelona (declined). Marie Curie Postdoctoral Fellowship της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Stagiaire της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με Υποτροφία Υποτροφίες διδακτορικής διατριβής European University Institute grant, Ita1y Υποτροφία Ι.Κ. Υ., Ελλάδα. Τιμητική Διάκριση (Distinction) για το Μ.Α. Εοοηοπιίοε & Econometrics, UnίveΓsίtΥ ofmanchester Υποτροφία Erasmus; Fall semester, University of Strathclyde, Glasgow, υκ. 20] Επιστημονικός Βοηθός, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Σχολή Οικονομίας & Διοίκησης Επιχειρήσεων Διδάσκων, ΕΚΠΑ, Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστημονικός Συνεργάτης (part-time) - Τομέας Οικονομικής Επιστήμης & Ποσοτικής Ανάλυσης), ΤΕΙ Αθήνας, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Διδάσκων Π.Δ. 407/80, ΕΚΠΑ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών Profesor Visitante, (''Επισκέπτης Καθηγητής"), Πανεπιστήμιο του Alicante, Τμήμα Οικονομικών, Σχολή Οικονομικών Επιστημών, Alicante, Ισπανία. 2

3 Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Πρόγραμμα Marie Curie, Στατιστική & Οικονομετρία, Consejo Superior de Investigaciones Cientίficas (CSIC), Institute of Innovation and Knowledge Management, Valencia, Ισπανία (κοινό ερευνητικό κέντρο: CSΙC-Πολυτεχνείο της Va!encia). Επιστημονικός Σύμβουλος, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα, Ελλάδα, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) 5. Επαγγελματική Εμπειρία Αναλυτής, Τμήμα Mode!!ing RAND Europe, Cambridge, Μεγάλη Βρετανία Αναλυτής, Modelling Nationa! Economic Research Associates (NERA), Εοοηοιηίο Consu\ting, Madrid Office, Madrid, Ισπανία. Επικουρικός υπάλληλος (θέση βαθμού Α), f;1!q_ωπ_~~~!l f;_1j_υl?91ill, Institute fol" Systems, Ιηίοτηιειίοε and Safety, Joint Research Centre at Ispra, Ιταλία Directorate Β: Economic Statistics and Economic and Monetary CοnνeΓgence Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Statistical Office of the European Communities (EUROST ΑΤ), Luxetnbourg, Λουξεμβούργο. Επισκέπτης Ερευνητής, United Nations Educationa\, Scientific and Cultural Organization (1)..:NJiSCO), European Centre for Higher Education (CEPES), Bucharest, Ρουμανία. 6. Εκπαιδευτικό Έργο Διδάσκων, ΕΚΠΑ στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο Θέματα Πιθανοτήτων και Στατιστικής JΟ Επίκουρος Καθηγητής (part-time επιστημονικός συνεργάτης Τομέας Οικονομικής Επιστήμης & Ποσοτικής Ανάλυσης), ΤΕΙ Αθήνας, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο Οικονομικά Μαθηματικά (Προπτυχ., 2 εξάμηνα) Διδάσκων Π.Δ. 407/80 με αντικείμενο Στατιστική (Προπτυχ., 1 εξάμηνο), ΕΚΠΑ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών Profesor Visitante με καθήκοντα που περιλαμβάνουν διδασκαλία με αντικείμενο Μαθηματικά για Οικονομολόγους (Προπτυχ., 4 εξάμηνα)" Πανεπιστήμιο του Alicante, Τμήμα Οικονομικών, Σχολή Οικονομικών Επιστημών, AJicante, Ισπανία. 7. Δημοσιεύσειξ 7.1Σε Επιστημοvιιcά Περιοδικά με Κρίση * 1. Archontakis, F., Varsakelis, Ν.C. (2010) "U.S. Patents Abroad: Does Gravity Matter?", The Journa\ o(technologytransfer (υπό δημοσίευση, εμφανίζεται στον ιστότοπο του περιοδικού από 27/2/2010). (ISIIF'2009: 0.875) 2. ΑΖagΓa-Caro J, Archontakis Γ, Yegros-Yegros Α (2007) "Ιυ which Regions do Universities patent and pub\ ish ιηοτε?", Scient01T}etrics 70(2): (ISIIF 2009: 2.167) Ενδεικτικά, παραθέτουμε σχετικέ; αξιολογήσεις επιστημονικών περιοδικών εάν υπάρχουν από το A8,\'Ociation 0/ Busine88 School (ABS) Academic Journal QuaΙίty Guίde Ver8ίοn 4 (5/7/2010) καθώξ και συντελεστέξ επίδραση; (im pact Ιεστοτε - IF) όπως έχουν εκτιμηθεί από τον οργανισμό ISΊ Web 0/ KnOYI i ledge. 3

4 3. Archontakis F, Osborne Ε (2007) "PIaying it Safe? Α Fibonacci Strategy [ΟΓ ~occer Betting", JournaI of Sports Economics 8(3): (1811F 2009: Ο.628) 4. Azagra-Caro JM, Archontakis F, Gutierrez-Gracia Α., Fernandez-de-Lucio Ι. (2006) "Faculty support for the objectives ofuniversity-industry ΓeΙatίοns νοτειιε degree of R&D cooperation: The ίιιιροιιευοε of regional absorptive capacity", Research Policy 35(1): (ΑΒ8: 4/4, 1811F: 2.261) 5. Azagra-Caro JM, Yegros- Yegros Α, Archontakis F (2006) "What do University Patent Routes Indicate at RegionaI Level'?", Scientometrics 66(1): (1811F 2009: 2.167) 6. Archontakis F (1998) "Ατι Alternative Proof οί' Granger's ReΡΓesentatίοη 'Πιεοτεπι [ΟΓ Ι( 1) Systems thγough Jordan Matrices", StatisticaI Methods C!.~d.AppIications - JQ!l.I.r.ιaIof the ItaIiau StatisticaI Society 7(2): (1811F 2009: 0.4(8) 1. Apuntes de Matematicas para EmpresariaIes (2008). "Lecture notes: Mathematics for Business Studies", Πανεπιστημιακές Εκδόσεις του Πανεπιστημίου του Alicante (στα Ισπανικά), AIicante, Ισπανία. (280 σελίδες). ISBN Βοnmatί S, Archontakis F (2007) "Spain" (2007-with Α. Soro Βοηπιειί) ίη The Rising Ro1e and Relevance ofprivate Higher Education ίη Europe by Ρ. J. Wells, J. Sad1ak & L. VΗίsceaηu (eds), UNESCO-CEPES. 2. Azagra-Caro, J. Μ., Archontakis, fό, Fernandez-de-Lucio, 1., Gutierrez-Gracia, Α., "UnίνeΓsίtΥ-ίηdustrΥ interaction: support to cooperation versus actual οοορετειίου ίn peripherai Γegίοηs", R. Casas, C. Oe Fuentes, Α. Ο. VeΓa-CI'UΖ (eds.), ΑcumuΙacίόη de capacidadcs tecηοιόgίcas, aprendizaje Υ CΟΟΡeracίόη en 1a esfera gioba1 Υ 10caI, cap. 15 (ρ ), Μόκίοο: UAM-ADIAT- Migue1 Angel PorrUa. 1. "Απ ΙnteΓηatίοηal Comparison of 1Ο MedicaI Regulatory Systelns" (2009; joint with Η de VΓίes, Ρ SandeΓsοη, Β. Janta, Ι. Rabinovich, S. IsmaiI, L. ΚlautΖeΓ, S. Μεηεηονίο, Β. Ρευυιιί, S. Ριιτ! and J. Tiessen), RAND ΤechnicaI Κοροττ TR-691-GMC, Rand Corporation, Santa Monica, CA. / 2. "Τhc potential cost savings of greater use οί' home and hospice-based end-of-life care ίη EngIand" (2008) Uoint with Ενί Hatziandreu and Andrew Daly). RAND Technical Report ΤR-642-NAO, RAND Corporation, Santa Monica, CA.http://www.rand.org/pubs/technica1_reports/TR642/ 3. "HeaIth and Medica1 Research ίτι Spain-Observatory οη Health Research Systems" (2008). RANO OocU1nented Briefing OB l, RAND Corporation, Santa Monica, CA. documented _ bri efings/d Β 566/ 4. "Τesting the Order of Integration ίτι a VAR Mode1 for 1(2) Variables", European University Institute Working Paper Seri es Νο "Zero Coupon Euro Yield Curve", Internallnanuscript (2000), Directorate Β, Εατοειει. 6. "Jordan Μειτίοοε οη the Equivalence of the 1(1) Conditions fol" VAR SysteIns", European UnίveΓsίtΥ lnstitute Working Ρερετ SeΓίes Νο (η αναθεωρημένη έκδοση αυτοί) έχει εκδοθεί στο J ISS). 4

5 1. 11th International Conference οτι Science and Τechnology Indicators (CWΤS' SΤI Conference), SepteInber 9-11, 201 Ο, Leiden, Τhe Ν etherlands. 2. IPΤS - JRC European Commission, May 2010, Seville, Spain, 20 Ι Ο. 3. ΑΙΜ Research and Aston Business School ESRC Workshop, Birιninghaln, υκ 4. 65th International Atlantic Economic Conference, Apri1 2008, Warsaw, Poland 5. 5thΤriple Helix Conference, May 18-21,2005, Τurin, Italy 6. 8th lnternational Conference οτι Science and Τechnology Indicators (CWTS Conference), September 2004, Leiden, The Netherlands 7. IASE Conference, 2004, Athens, Greece 8. 10th Setninar ΑΙ TEC 2003, Mexico D.F., Mexico 9. DRUID Sulnmer 2003 Conference, June 12-14, Copenhagen, Denmark 10. LACEA 2001 Annual Conference, Montevideo, Uruguay 11. 6th Spring Meeting of γ oung Economists, March 31-April 2, 2001, Copenhagen, Denlnark 12. ASSET Euroconference, Novetnber 3-4, 2000, Lisbon, Portugal 13. Orkestra - Basque Institute of Competitiveness, San Sebastian, Spain, 201 Ο. 14. Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, NERA-Madrid Office, Madrid, University of Southatηpton - Business School, Southampton, f'ree University ofbozen-bolzano, Italy, Institute of Ιωιονειιοτι and Knowledge Managelnent, Valencia, Spain, UηίveΓsίdad de Alicante, Alicante, Spain, 2000 & European UnίveΓsίtΥ Institute, Ποτοτκε, Italy, 1999 & Αναγνώριση του Επιστημονικού Έργου Ο υποψήφιος αναφέρει 75 αναφορές στο έργο του από την βάση Google Scholar/Google. Στον κάτωθι πίνακα παραθέτουμε τον αριθμό των άρθρων και αναφορών (χωρίς αυτοαναφορές) οι οποίες περιέχονται σε δυο ευρέως χρησιμοποιούμενες βάσεις δεδομένων βιβλιογραφικής αναζήτησης: --~.~-- -- Βάση δεδομένων ISI Scopus - Αριθμός άρθρ ων 4 4 Αριθμός ετεροαναφορώ-; Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Οικονομετρία - Στατιστική, Κοινωνική Πολιτική - Πολιτική της Έρευνας/Εκπα ίδευσηξ, Οικονομικά της Καινοτομίας Επιδοτούμενα Εκπαιδευτικά σεμινάρια (ευηιπιετ schools οη grant): "Εοοηοηιετιίο & Statistical Analysis", ΝΕRΑ-ΜadΓίd Office, ΜadΓίd, Spain, W01'kshop οιι 1(2) Analysis, "27-29 January, Bertinoro, Italy, Τhe Sixth CΟUΓseίυ the ECAS Programme; Τitle: "Τίπιο SeΓίes Analysis", September 15-19, ΕΙ Escorial, Spain. 1. Archontakis, F., Varsakelis, N.C. (201 Ο)-υ.ε, Patents Abroad: Does Gravity Matter?", The Journal of Technology Transfer (υπό δημοσίευση, εμφανίζεται στον ιστότοπο του περιοδικού από 27/2/2010). Σκοπός αυτής της ερευνητικής εργασίας είναι να αναλιjσει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ροή των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατέντες) που έχουν απονεμηθεί από 27 χ(ωρες του ΟΟΣΑ σε πολίτες των ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας ένα "grαvity mode!" για την περίοδο Η εξαρτημένη μεταβλητή του οικονομετρικού υποδείγματος είναι ο 5 ~ \-\ 6.

6 αριθμός πατεντών (από τις ΗΠΑ) που κατοχυρώνονται στην αντίστοιχη χώρα προορισμο6. Βρίσκει cjτzη υπc5θεση πως η μάζα της δραστηριότητας στο χώρο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ και στη χώρα προορισμού είναι σημαντικοί παράγοντες για την ερμηνεία της συμπιριφοράς αυτής της δραστηριότητας στο εξωτερικό (εκτός ΗΠΑ). Ένα περιορισμένο τεχνολογικό χάσμα μεταξ6 της χώρας προέλευσης και της χώρας προορισμ06 υποδεικνύει υψηλή ικανότητα απορρ(5φησης (absorptive capacity) της χώρας προορισμο6 ως προς τη γνc!)ση που παράγεται στη χώρα προέλευσης και, κατά συνέπεια, ο κίνδυνος αντιγραφής αυξάνει δίνοντας κίνητρα για την κατοχ6ρωση της πατέντας στη χώρας προορισμού. Η επίδραση της φυσικής απόστασης είναι ασαφής, πιθανόν λόγω της διαδεδομέ'νης χρήσης του διαδικτύου. Τέλος, ο οικονομικός κύκλος της χώρας προορισμού δεν είναι στατιστικά σημαντικός 2. Azagra-Caro J, Archontakis F, Yegros-Yegros Α (2007) 'Ίη which Regions do Universities patent and publίsh more?", Scientometrics 70(2): (/SIIF 2009: 2.167). Σκοπός της ανακοίνωσης είναι, να ερευνηθεί σε τοπικό (περιφερειακό) επίπεδο, αν οι πατε:ντες που παράγονται στα πανεπιστήμια έχουν κοινούς παράγοντες με τις πανεπιστημιακές δημοσιεύσεις Θεωρεί πανεπιστημιακές συναρτήσεις παραγωγής με 1519 πατέντες και δημοσιεύσεις για τις 17 αυτcjνομες περιοχές (NUTS-2) της Ισπανίας σε xpovlkc5 διάστημα 14 ετ(ijν ( ). Χρησιμοποιεί οικονομετρικά υποδείγματα για να εκτιμήσει τους παράγοντες αυτούς Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι δεν υπάρχει μεγ(χλη προοπτική, η τοπική (περιφερειακή) πολιτική να ισορροπήσει την παραγωγή πατεντών και τις δημοσιεύσεις πανεπιστημ ιακών ή άλλων ερευνητικών θεσμικών φορέων. Αντιθέτως, ενώ οι πατέντες ανταποκρίνονται θετικότερα στις αυξημένες δαπ(χνες Έρευνας και Αν(χπτυξης ("R&D expenditure"), οι δημοσιε6σεις ανταποκρίνονται περισσc5τερο στην αιυξηση του αριθμού των ερευνητών, με αποτέλεσμα με συνιχή ενίσχυση αμφοτέρων να μπορεί να συνδεθεί παράλληλα η παραγωγή και πατεντών και δημοσιεύσεων. Ωστόσο, για την επιτυχή διάκριση της παραγωγής και των δύο απαιτούνται δαπανηρές επενδ6σεις σε διαφόρους τομείς. 3. Archontakis F, Osborne Ε (2007) "Playing it Safe? Α Fibonacci Strategy for Soccer Betting", Journal of Sports Economics 8(3): (ιsη. Ο αριθμός στοιχημάτων ποδοσφαίρου στην Ευρc!)πη έχει αυξηθεί ραγδαία τις διυο τελευταίες δεκαετίες Είναι γνωστό πως τέτοιες αγορές αθλητικών στοιχημάτων μπορούν να αναλυθοιjν παρομοια με τις χρηματοοικονομικές αγορέ'ς Η παρο6σα ανακοίνωση διαφέρει από άλλες στη σχετική βιβλιογραφία σε δύο θεωρήσεις Η πρώτη είναι πως το αποτέλεσμα του στοιχήματος που ενδιαφέρει είναι η ισοπαλία. Η δεύτερη αφορά τη στρατηγική του στοιχήματος, που βασίζεται στην ακολουθία Fibonacci. Ακολουθώντας αυτή την προσέγγιση με δεδομένα από τελικούς Παγκοσμίων Κυπέλλων της Φ.Ι Φ.Α. (Internationαl Federation ΟΙ Football Association), είναι εφικτή η πραγματοποίηση κέρδους κατά μέ'σο όρο, αλλά με σχετικά μεγάλο ρίσκο. 4. Azagra-Caro JM, Archontakis F, Gutierrez-Gracia Α., Fernandez-de-Lucio Ι. (2006) "Faculty support for the objectives of university-industry relations versus degree of R&D cooperation: The importance of regional absorptive capacity", Research Polίcy 35(1): (ABS: 4/4, ISIIF: 2.261). Η μελέτη βασίζεται στην αυξανόμενη σημασία σε τοπικό επίπεδο, της εφαρμογής καινοτομιών και της ασκουμένης πίεσης προς τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια για παραγωγικότερη συνεργασία με το περιβάλλον τους Υποστηρίζει rjτιη ενίσχυση των επιδι(.ύξεων της συνιργασίας πανεπιστημίου-βιομηχανίας (ΣΠΒ) δε διαφέρει εκ μέρους των πανεπιστημιακών από τον έναν επιστημονικrj κλάδο στον άλλον και δεν επηρεάζεται η διείσδυση του πανεπιστημίου σε περιοχέ'ς χαμηλής απορροφητικής ικανότητας Τα αποτελέσματα της μελέτης είναι αντίθετα προς εκείνα που αντλ06νται από αντίστοιχες μελέτες που αφορούν σε πρωταγωνίστριες τεχνολογικά χώρες, δπως οι ΗΠΑ. Επιπροσθέτως, τα κίνητρα για ΣΠΒ μπορ06ν να δημιουργήσqυν απρόβλεπτες δυναμικές παρόλο που τα c5pycxvcxσυνεργασίας μπορεί να μην είναι σημαντικά. Τέλος, η υλοποίηση των επιδιώξεων της 2.Ί7Β δεν πρέπει να συγχέ'εται με τη συνεργασία σε Έρευνα και Ανάπτυξη ("R&D "). Η πρώτη εξαρτάται από την πανεπιστημιακή ηλικία ενώ η δεύτερη απc5 το φύλο, τον επιστημονικcj κλάδο, τη δέσμευση σε R&D και την πανεπιστημιακή παρότρυνση. Εμπειρικά στοιχεία αντλούνται απcj ένα δείγμα πανεπιστημιακών από την περιοχή της Βαλένθιας (Ισπανία) και αναλύονται μέσω υποδειγμάτων διακριτής επιλογής ("discrete choice "). 5. Azagra-Caro JM, Yegros-Yegros Α, Archontakis F (2006) "What do University Patent Routes Indicate at Regional Level?", Scientometrics 66(1): (/S/ / F 2009: 2. J 6 7). 6

7 Σκοπός της ανακοίνωσης είναι η αξιολόγηση παραγόντων που επηρεάζουν την πορεία εφαρμογής και κατοχύρωσης των πατεντών που παράγονται στα πανεπιστήμια της Ισπανίας Οι ευρεσιτεχvίες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο είναι δείκτης επίδοσης στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης (ιir&d"), αλλά δεν έχουν σχέση με τον τρόπο, με τον οποίον είναι οργανωμένη η δομή ενός τοπικού πανεπιστημίου ή άλλου κέντρου έρευνας Οι διεθνείς πατέντες είναι ισχυρότερος δείκτης επίδοσης σε R&D, καθώς εκφράζουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη δυνατότητα εκμετάλλευσής τους Καν/:να απδ τα δύο σύνολα (εθνικές/διεθνείς πατί'ντες) δεν είναι δείκτης προσίνυγισης των ικανοτήτων μιας περιοχής σε τεχvoλoγιkoύς τομείς, που δεν είναι εντατικής παραγωγής, με αποτέλεσμα να μην ενισχύουν πάντα την τοπική μεταφορά τεχvoλoγίας Καθώς οι παράγοντεςκινητήριοι μοχλοί των διεθνών και εθνικών ευρεσιτεχνιών- διαφέρουν, συνιστάται η εφαρμογή και των δύο. 6. Archonta kis F (1998)" Αη Alternative Proof of Granger's Representation Theorem for 1(1) Systems through Jordan Matrices", Statistical Methods and Applications - Journal of the Italian Statistical Society 7(2): Η ανακοίνωση κάνει χρήση της Κανονικής Μορφής Jordαn του συνοδού πίνακα ενδς υποδείγματος διανυσματικrjjν αυτοπαλινδρομήσεών (VAR) για την απδδειξη της ακδλουθης πρότασης: Δεν υπάρχουν υπο-πίνακες Jordαn τrχξης 2 ή μεγαλύτερης μέσα στον πίνακα Jordαn, αν και μδνον αν, ισχύουν οι σιυνθηκες του Θεωρήματος Αναπαράστασης του Grαnger για μία χρονοσειρά 1(1), δηλ. χρονοσειρά με βαθμό ολοκλήρωσης 1. Επιπλέον, ένας διαγώνιος πολυωνυμικός πίνακας που περιέχει τις μοναδιαίες ρίζες που συσχετίζονται με το σύστημα VAR εξάγεται και σχετίζεται με το Θεώρημα Αναπαράστασης του Grαnger για μία χρονοσειρά 1(1). Β. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1. Προσωπικά στοιχεία 2. Σπουδές Διδακτορικό δίπλωμα στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Princeton University, επιβλέπων καθηγητής: Prof. Rene Carmona Μεταπτυχιακό δίπλωμα στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Princeton University Πτυχίο Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εισήχθει πρώτη και αποφοίτησε με βαθμό 8.55 (Άριστα). 3. Υποτροφίες και Διακρίσεις EPSRC First Grant (ΡΙ). Τίτλος Ερευνητικού Προγράμματος: Parameter Estimation for Rough Differential Equations with Applications to Multisca1e Modelling. (ΙΟΟ.ΟΟΟ ΟΒΡ) EPSRC Standard Research Grant (co-pi). Τίτλος Ερευνητικού Προγράμματος: WORKSHOP _. Stochastic Filtering and Control. ( GBP) Marie Curie International Reintegration Grant (ΡΙ). Τίτλος Ερευνητικού Προγράμματος: Applications of the Τheory of Rough Paths to Speech Recognition. ( EUR) NSF Travel Grant, 30th Conference οα Stochastic Processes and their Applications. (1.000 USD) Ευ Τravel Grant, 60 Παγκόσμιο Συνέδριο Bernoulli. (800 EUR) 7

8 NSF-DMS/A WM Trave! Grant (1.000 USD). Teaching and Research Assistantship, Princeton University Associate Professor, Τμήμα Στατιστικής, University of WaΓwίck Visitor, Oxford-Man Institute ofquantitative Finance, ΟΧfΟΓdUnίνeΓ~.j!Υ Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Visitor, Isaac Newton Institute for Mathematica! Sciences, Cambridge ljniv~r1>.i.!y (στα πλαίσια του Προγράμματος Recent Advances ίη Monte Carlo Based Inference). Assistant Professor, Τμήμα Στατιστικής, ljniversity of Warwick Postdoctoral Research Associate, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Princeton University Νοn tenure-track Assistant Professor, Τμήμα Εφαρμοσμένων Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών, Cot.!Jmbia University Pre-doctoral Research Assistant, Τμήμα Επιχειρησιακή; Έρευνας και Οικονομικών Μαθηματικών (Operation Research and FinaIΊcial Engineering), ΡΓίncetοn ljηiversity Summer Intern στο τμήμα Στατιστικής, Lucent Bell Labs, Murray Ηίl1, NJ. (επιβλέπων: Dr.Vander Wiel) Summer Intern at στο τμήμα Επεξεργασίας Σημάτων, Siemens COΓporate Research, Inc., Princeton, NJ. (επιβλέπων: Dr.Watrous) Summer Undergraduate Research Fellow στο Εργαστήριο Υπολογιστικής Νευρολογίας (Computationa! Neuroscience Lab), RockefeIler University, New Υork (επιβλέπων: Prof. J.Atick) 6. Εκπαιδευτικό Έργο 2010 Υπεύθυνη Διδασκαλίας ΤΕΜ 262 (Στοχαστικές Ανελίξεις 11). Πανεπιστήμιο Κρήτης Υπεύθυνη Διδασκαλίας ΜΑΘ 240 & ΤΕΜ 261 (Στοχαστικές Ανελίξεις Ι). Πανεπιστή μια Κρήτης Διδασκαλία στα πλαίσια του προπτυχιακού προγράμματος MORSE (Mathematics, Operations Research, Statistlcs, Economics) και επίβλεψη εκπόνησης 8 μεταπτυχιακών εργασιών στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος MORSE και 2 μεταπτυχιακών εργασιών στη στατιστική, University of Warwick Υπεύθυνη Διδασκαλίας ST323 & ST412 (Mu!tivariate Statistics & Mu!tivariate Statistlcs wlth Advanced Τορίο), Unlversity of Warwlck Υπεύθυνη Διδασκαλίας ST213 (Mathematics of Random Events - Εισαγωγή στις Πιθανότητες με Θεωρία Μέτρου), Univer~ity ofwa!wick Υπεύθυνη Διδασκαλίας ΑΡΑΜ 6302 (Αριθμητικές Μέθοδοι για Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις), Co!umbia University & 2004 Υπεύθυνη Διδασκαλίας ΑΡ ΑΜ Ε4300 (Εισαγωγή στις Αριθμητικές Μεθόδους), Co!umbia ljnίνeγsίt.υ. 8

9 2002 Υπεύθυνη Διδασκαλίας ΑΡΑΜ Ε6901 (Ειδικά Θέματα στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Στοχαστικές Προσομοιώσεις), Coluιnbia University Βοηθός Διδασκαλίας ORf' 515 (Στοχαστικός Λογισμός με εφαρμογές στα Χρηματοοικονομικά), Princeton University Βοηθός Διδασκαλίας Οκ.Ρ 405 (Εφαρμοσμένες Χρονοσειρές), Princeton University Βοηθός Διδασκαλίας CIV 201 (Υπολογιστικές Μέθοδοι για Επίλυση Προβλημάτων- Γλώσσα Προγραμματισμού JA ΥΑ), Prlnceton Uni'(ersity 1998 Βοηθός Διδασκαλίας ΜΑΕ 305 (Μαθηματικά για Μηχανικούς), Prlnceton University. 7.1Σε Επιστημονικά Περιοδιιcά με Κρίση 1. Papavasiliou, Α., Ο.Α. Pavliotls and Α. Stuart (2009) "Maxitnuιn Like1ihood Drift Estlιnatlon for Multlscale Diffusions", Stochastic Processes and their Applications., 119: (181 1F: 1.543) 2. Papavasiliou, Α., (2007) "Partlcle Filters for Multiscale Systeιns", European Serie.~.ίη AppliecJ. and Industrlal Matheιnatics (ESAIM) Proceedings, νοl. 19: Papavasiliou Α., and Ι Kevrekidis (2007) ''Variance Reductlon for the Equation-Free Sίιηu]atiοn of Multlscale Stochastic SΥsteιηs", Multiscale Modeling and SίιηuΙatίοn., 6( 1): (1S11F: 2.198) 4. Papavasiliou Α. (2006) "Parameter Estlmation and Αενπιριοιίο Stability ίη Stochastic Filtering", Stochastlc Processes and thelr Applications., 116: (1811F: 1.543) 5. Papavasiliou Α., (2005) "Α Uniforιnly Convergent Adaptive Particle Filter", Jo~rnal of ΑΡΡIΙgg Probability, 42(4): (ABS: 3/4, 1811F: 0.711) 7.2 Βιβλία 7.3 Κεφάλαια σε βιβλία ιcαι τόμους συλλογών άρθρων 1. Papavasi1iou, Α., (2010) "Coarse-grained ιnodelling of multiscale diffusions: the p-variation εετίπιειοε", Editor: Crisan, Ο., Stochastic Analysis, Springer 1. Papavasiliou, Α., Ladroue, C. (20]0)" Parameter Estimation for Rough DίffeΓentίaΙ Equations". Η εργασία έχει γίνει υπό όρους δεκτή στο επιστημονικό περιοδικό Annals of Statistics και σύμφωνα με την υποψήφια βρίσκεται στη φάση των διορθώσεων. 2. Statlstlcal Inference for Rough Deferential Equations. Progress ίη Analysis: Proceedings of.the 7th Internatlonal Isaac Congress, Imperial College, London, July 2009, World Scientific Publishing (ίη prlnt). 3. Entropy based Adaptive Particle Filters (with S. Liverani). Proceeqings ofthe NSSPW, SeΡteιηber 13-15,2006, Corpus Christi Col1ege, Cambridge. 4. Adaptive Εειίπιετίοη of partially observed nonlinear stochastic systeins. Proceedings ofthe 11th Mediterrallean Conference οη Control and Automation, June 17-20, 2003, Rhodes, Oreece. 8. Ανακοινώσεις σε Συνέδρια και Διαλέξεις 1. Ιούλιος 2009: 33rd Conference οτι Stochastic Processes and Their Applications, Berlin (προσκεκλημένη ομιλήτρια, Contributed Session οη Rough Paths, organized by Β. ΗaιηblΥ (Oxford)) 2. Ιούλιος 2009: 7th rsaac Congress, Stochastlc Analysis session, Imperial College, London. (προσκεκλημένη ομιλήτρια, Stochastlc Analysis Session) 9

10 3. Ιούνιος 2008: Stochastic Analysis and Applications.- for Mathematical Physics to Mathematical Finance, Princeton University (προσκεκλημένη ομιλήτρια). 4. Φεβρουάριος 2007: Multiscale Analysis and Computations ίη Stochastic Differential Equation Modelling, University of Sussex, Brighton (προσκεκλημένη ομιλήτρια). 5. Σεπτέμβριοι; 2006: Nonlinear Statistical Signal Processing Workshop, Corpus Christi College, Cambridge. 6. Ιούλιος 2006: ΧΧVΙ European Meeting of Statisticians, Torun, Poland (προσκεκλημένη ομιλήτρια ). 7. Ιούλιος 2006: Workshop οη Sequential Monte Carlo Methods: fijtering and other applications, Oxford (προσκεκλημένη ομιλήτρια). 8. Μάιος 2006: 110 Πανελλήνιο Συνέδρειο Μαθηματικής Ανάλυσης, Θεσσαλονίκη. 9. Αύγουστος 2005: New Directions ίη Probability Theory, ΙΜΑ, University of Minnesota (προσκεκλημένη ομιλήτρια). 10. Ιούνιος 2005: 30th Conference οη Stochastic Processes and their Applications, University of Calitol"llia at Santa Barbara. 11. Σεπτέμβριος 2004: 100 Πανελλήνιο Συνέδρειο Μαθηματικής Ανάλυσης, Αθήνα. 12. Ιούλιος 2004: 6th World Bernoulli Congress, Barcelona. 13. Ιούλιος 2004: Workshop ου Particle and Monte Carlo Methods, Barcelona (προσκεκλημένη ομιλήτρια ). 14. Ιούνιος 2003: 11th ΙΕΕΕ Mediterranean Conference οιι Control and Automation, Rhodes, Greece. 15. Μάιος 2003: Third Workshop οτι Bayesian Inference ίη Stochastic Processes, La Magna, Spain. 16. Τμήμα Μαθηματικών, σεμινάριο Στοχαστικής Ανάλυσης, University ofoxford (Ιούνιος 2009). 17. Τμήμα Μαθηματικών, σεμινάριο Πιθανοτήτων, University ofcambridge (Μάιος 2009). 18. Τμήμα Στατιστικής, Imperial College (Φεβρουάριος 2007). 19. Τμήμα Μαθηματικών, Loughborough University (Οκτώβριος 2006). 20. Τμήμα Μαθηματικών, Βτίετο! University (Οκτώβριος 2006). 21. Τμήμα Εφαρμοσμένης Φυσικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Colulnbia University (Απρίλιος 2006). 22. Τμήμα Μαθηματικών, υηί vel"sity of Massachusetts at Amherst (Μάρτιος 2006). 23. Τμήμα Μαθηματικών, University of Leeds (Μάρτιος 2006). 24. Τμήμα Μαθηματικών, University ofedinburgh (Νοέμβριος 2005). 25. Τμήμα Μαθηματικών, University ofwarwick (Σεπτέμβριος 2005). 26. Τμήμα Μαθηματικών, Imperial College, London (Οκτώβριος 2004) 27. Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης (Οκτώβριος 2004). 28. Τμήμα Στατιστικής, University ofwa1"wick (Απρίλιος 2004). 29. Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Brown Unive1"sity (Φεβρουάριος 2004). 30. Πρόγραμμα για την μελέτη Ατμοσφαίρων, Οκεανών και Κλιμάτων, ΜΙΤ (Απρίλιος 2003). 31. LaInont-Doherty Earth Observatory, Columbia University (Μάρτιος 2003). 32. Τμήμα Εφαρμοσμένων Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών, Columbia University (Μάρτιος 2002). 33. Τμήμα Στατιστικής, Co1ulnbia University (Φεβρουάριος 2002). 34. Εργαστήριο Στατιστικής και Πιθανοτήτων, C.N.R.S.-Univerite Pau1 Sabatier (Φεβρουάριος 2002). 9. Αναγνώριση του Επιστημονικού Έργου Η υποψήφια παραθέτει J 3 ετεροαναφορές στο έργο της. Στον κάτωθι πίνακα παραθέτουμε τον αριθμό των άρθρων και αναφορών (χωρίες αυτοαναφορές) οι οποίες περίεχονται σε δυο ευρέως χρησιμοποιούμενες βάσεις δεδομένων βιβλιογραφικής αναζήτησης: Βάση δεδομένων Αριθμός άρθρ ων Αριθμός ετεροαναφορών ISI WoS (χωρίς αυτοαναφορές) 5 5 Scopus Λοιπές πληροφορίες 10

11 Οργάνωση Συνεδρίου: Workshop ου Stochastic Filtering and Control. University οί' Warwick, August 2007 (μαζί με τους Saul Jacka και Sigurd Assing). Guest Editor, special issue Ο[ Stochastics οα filtering and stochastic control, Vol. 82(1), Επίβλεψη Φοιτητών: Από το Σεπτέμβρη 2005, επίβλεψη εκπόνησης 1Ο μεταπτυχιακών εργασιών στο πανεπιστήμιο του Warwick και εκπόνησης 1 διδακτορικής διατριβής (Fan Zhang, Centre [or Scientific Computing, University of Warwick) μαζί με τον καθηγητή Andrew Stuart, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του Επίσης, συμμετοχή στην επιτροπή διδακτορικού (internal examiner, University of Warwick) του Θεόδωρου Παπαμάρκου (oral exaln: Feb. 2010). Εκλεγμένο Μέλος της Μαθηματικής Εταιρίας του Λονδίνου (London Μειίιοηιετίοε! Society). Ι Ι. Ανάλυση Δημοσιεύσεων Σε Επιστημονικά Περιοδικά με Κρίση 1. PapavasiIiou, Α., G.A. Pavliotis and Α. Stuart (2009) "Maximum Likelίhood Drift Estimation for MuItiscaIe Diffusions", Stochastic Processes and their Applίcations, Ι 19: (ISI IF: 1.543). Μελετά το εξής πρόβλημα: να εκτιμήσουμε παραμέτρους στοχαστικής διαφορικής εξίσωσης (d1'ift) που είναι το όριο μέσης τιμής ή ομογενοποίησης (ανeγαgίng ΟΙ' homogenization) στοχαστικής διαφορικής εξίσωσης δύο κλιμάκων, όταν οι πληροφορίες που έχουμε προέρχονται από την εξίσωση διυο κλιμάκων. Αποδεικνύει ότι στην περίπτωση ανeγα,f5ίng, το Likelihood και κατ' επέκταση το Maximum Likelihood Estimato1' συγκλίνουν στην αληθινή τιμή της παραμέτρου. Αντίθετα, στην περίπτωση homogenization αυτό δεν συμβαίνει και πρέπει να μη χρησιμοποιήσουμε όλες τις πληροφορίες (.'iubsample) ώστε να συγκλίνουμε. 2. PapavasiIiou, Α., (2007) "ParticIe Fίlters for MuItiscaIe Systems", European Series ίη Applίed and IndustriaI Mathematics (ESAIM) Proceedings, νοί, 19: Η εργασία αυτή προτείνει μια νέα μέθοδο για την εκτίμηση στοχαστικής ανέλιξης που αντιστοιχεί σε στοχαστική διαφορική εξίσωση με δύο κλίμακες, δεδομένων μερικών πληροφοριών. Η μέθοδος αυτή συνδυ(χζει τους αλγορίθμους ΗΜΜ για την προσομοίωση στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων με δυο κλίμακες και Paι'ticle Fίltel's για τον υπολογισμό της βέλτιστης εκτίμησης στοχαστικής ανέλιξης δεδομένων μερικών πληροφοριών. Επίσης, υπολογίζει τις βδλτιστες παραμέτρους των αλγορίθμων. 3. Papavasilίou Α., and Ι. Kevrekidis (2007) "Variance Reduction for thc Equation-Free SimuIation of MuItiscaIe Stochastic Systems", MuItiscaIe ModeIing and SimuIation, 6(1): (lsi IF: 2.198). Η εργασία αυτή βελτιώνει τον αλγόριομο ΗΜΜ που πρδπιναν οι Weinan Ει Di Liu και ΕΓίc Vanden-EUnden, στο W Ε, D. Liu, and Ε. Vanden-Ei..Jnden, Analysis 0/ multίscale method.'i /01'.'itochQS'ticdίjJe1'entiαl equations, Comm. Pu1'e Αρρl. Math., 58: , (2()(}5). για την προσομοίωση στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων με δύο κλίμακες (multiscale). Ελαπώνει τη διασπορά της προσομοίωσης του αρχικού αλγόριθμου ΗΜΜ χρησιμοποιώντας την μέθοδο των cont1'ol va1'iαte.'i, όπως αποδεικνύεται και από το ανώτερο όριο (uppe1' bound) του λάθους της προσεγγιστικής μεθόδου το οποίο υπολογίζεται. 4. Papavasίliou Α. (2006) "Parameter Estimation and Asymptotic Stabilίty ίη Stochastic Filtering", Stochastic Processes and their Applίcations, 116: (ISI IF: 1.543). Σε αυτή την εργασία, βελτιώνονται προηγούμενα αποτελέσματα σχετικά με την εργοδικότητα και κατά συνέπεια ασυμπτοτική σταθερότητα του δυναμικού συστήματος των εκτιμήσεων. Τα μαθηματικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται προέρχονται κυρίως από το χώρο των Μεγάλων Αποκλίσεων (La1'ge Deviαtion.'i). 5. Papavasilίou Α., (2005) 'Ά UniformIy Convergent Adaptive ParticIe Filter",.JournaI of Applied Probability, 42(4): (ABS: 3/4, ISI IF: 0.711). Σε αυτή την εργασία μελετάται το δε6τερο πρ(5βλημα του stochg.'itic filte1'ing, αυτό του υπολογισμοι) της εκτίμησης. Η απλή μορφή του αλγόριθμου ΡαΓtίcΙe Filte1' συχν(χ δεν είναι αρκετή καθώς χρειαζόμαστε μια προσεγγιστική μέθοδο που συγκλίνει ομοιόμορφα ως προς το χρόνο. Εδώ προτείνεται μια ΤΡΟΠQποίηση σε αυτό τον αλγόριθμο και αποδεικνύεται η ομοιόμορφη σύγκλισή του. 11

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 1268/82, άρθρο 14, παρ. 3), για την εκλογή σε θέση Λέκτορα απαιτούνται:

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 1268/82, άρθρο 14, παρ. 3), για την εκλογή σε θέση Λέκτορα απαιτούνται: Δ~..ΠA.E" - 1 ΣΧΌΛΗ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.:. ~~2, ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ημ/νία: G ~ - 2.0\.1 Για Ενέργεια: Για την πλήρωση μίας θέσεως ΔΕΠ στη βαθμίδ ~VA..tia:fηqιp Ι της Σχολής Οικονομίας και

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 Ρέθυμνο, Ιούνιος 200 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημιούπολη Γάλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔI.πΑ.Ε. ΣΧΟΛΗ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΙ ~~ίν~::ωτ.: Ωiι'lΌ3 Ι ~oa ιι.- _

ΔI.πΑ.Ε. ΣΧΟΛΗ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΙ ~~ίν~::ωτ.: Ωiι'lΌ3 Ι ~oa ιι.- _ ΔI.πΑ.Ε. ΣΧΟΛΗ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΙ ~~ίν~::ωτ.: Ωiι'lΌ3 Ι ~oa ιι.- _ Γιο Ενέργεια: ------..,.--- Κοινοποίηση: _ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

67s[ :2Q J1. Κοινοποίηση:

67s[ :2Q J1. Κοινοποίηση: ΔΙΠΑ.Ε. ΙΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΙ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΙ Αρ. Πρωτ.: Ημ/νία: Για Ενέργεια: Κοινοποίηση: ~ ~ lf 67s[ :2Q J1 ==-------- _ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013 www.aueb.gr ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Πρύτανης Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης Αντιπρύτανης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 KILA, GR 50101 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνος Θ. Μάρκελλος

Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνος Θ. Μάρκελλος Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνος Θ. Μάρκελλος Ημερομηνία και τόπος γέννησης : 16 Απριλίου 1975, Ξυλόκαστρο Κορινθίας Οικογενειακή κατάσταση : Άγαμος Διεύθυνση κατοικίας : Γ. Τερτσέτη 21, Τ.Κ. 26442 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 2 στάδιοδρομίες

Περιεχόμενα. 2 στάδιοδρομίες Περιεχόμενα Ημερίδα: Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΤΕΙ Κρήτης. 5 Παρουσίαση του Καινοτόμου Προϊόντος 8 «An Intelligent Qualitative Analysis Database (G&T AIQAD)» 8 Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις

Διαβάστε περισσότερα

Τ. Δάρας. Βιογραφικό Σημείωμα ΤΡΥΦΩΝ Ι. ΔΑΡΑΣ. Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Τομέας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Τ. Δάρας. Βιογραφικό Σημείωμα ΤΡΥΦΩΝ Ι. ΔΑΡΑΣ. Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Τομέας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Βιογραφικό Σημείωμα ΤΡΥΦΩΝ Ι. ΔΑΡΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Τομέας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ερευνητική Μονάδα Στοχαστικών Μοντέλων ανάπτυξης καρκινικών όγκων Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Θετικών & Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μαθηματικών Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ηράκλειο Δεκέμβριος 2009 2 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Δεκέμβριος 2009 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας Διοίκησης & Πληροφορικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών University of Peloponnese School of Management and Economics Department of Economics Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.2 Δείκτης μέτρησης συμμετοχής στη δια βίου μάθηση 38. 2.3 Δείκτης Μέτρησης Ολοκλήρωσης των Σπουδών Λυκείου 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.2 Δείκτης μέτρησης συμμετοχής στη δια βίου μάθηση 38. 2.3 Δείκτης Μέτρησης Ολοκλήρωσης των Σπουδών Λυκείου 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I-II. Προσδιορισμός περιεχομένου Δεικτών - Πηγές στοιχείων και καταγραφή τους 1. Εισαγωγή 1 1.1 Αντικειμενικοί στόχοι του Έργου 3 1.2 Μεθοδολογία υλοποίησης του Παραδοτέου 4 1.3 Το Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΟΣ του Αθανασίου ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1951 Καμ. Βούρλα Φθιώτιδος ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος 2 παιδιά ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Δεξαμενής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΑΘΗΝΑ 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2009-2010 ΠΑΤΡΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 2

Διαβάστε περισσότερα

1) Δανιήλ Γιαμουρίδης, Κοσμήτορας ΣΟΔΝΕ Δι.Πα.Ε., Αν. καθηγητής ΑΣΟΕ

1) Δανιήλ Γιαμουρίδης, Κοσμήτορας ΣΟΔΝΕ Δι.Πα.Ε., Αν. καθηγητής ΑΣΟΕ Αξιολόγηση υποφηφίων για την επιλογή του Ερευνητικού Επιστημονικού προσωπικού (Academic Associate) για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 2012 http://gdias.teipir.gr/blog http://gdias.teipir.gr/emagazine gdias.teipir.gr :gdiasgr ISBN: 978-618-5085-00-1 Τίτλος πρωτοτύπου: «Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

B I O Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

B I O Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α B I O Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Νικολαΐδη Α. Ιωάννη ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Νικολαϊδης Όνομα : Ιωάννης Όνομα πατρός/μητρός : Αθανάσιος / Σοφία Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος με τρία παιδιά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΘΗΝΑ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 2 Πληροφορίες Επικοινωνίας Τμήμα Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Σ. ΒΑΒΟΥΡΑΣ. Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής

Ιωάννης Σ. ΒΑΒΟΥΡΑΣ. Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής Ιωάννης Σ. ΒΑΒΟΥΡΑΣ Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1. Πτυχίο (1976): Πάντειος Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών (βαθμός 9 και 2/7 Άριστα ). 2. Master of Arts στα Οικονομικά της Δημόσιας Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής. Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική»

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής. Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Οκτώβριος 2012 Περιεχόμενα Μέρος Ι... 4 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο: Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 Τόπος: ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία: Ιανουάριος, 2012 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό»

«Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό» Άρης Μεχίλης ΑΜ: 7432

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) στην «ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ» M.Sc. in Advanced Physiotherapy Αναλυτικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Μηχανικού. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Συντάκτες

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Μηχανικού. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Συντάκτες ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Συντάκτες Έλληνας Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής Μητσάρας Άγγελος Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Οκτώβριος 2007 2 Πρόλογος Η σύνταξη του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr Οδηγός Σπουδών 2015-2016 - Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης 2 ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ http://www.unipi.gr/unipi/el/acad

Διαβάστε περισσότερα