ΔΜ.ΠΑ,.Ε. ΙΧΟΛΗ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΙ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: ' 3Β \ Ημ/νία: b - ~ -'Χ cιι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΜ.ΠΑ,.Ε. ΙΧΟΛΗ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΙ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: ' 3Β \ Ημ/νία: b - ~ -'Χ cιι"

Transcript

1 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ --'-"-'-'-'. ΔΜ.ΠΑ,.Ε. ΙΧΟΛΗ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΙ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: ' 3Β \ Ημ/νία: b - ~ -'Χ cιι Για Ενέργεια: ~- Ι, Κοινοπο' σ : Ι Για την πλήρωση μίας θέσεως ΔΕΠ στη βαθμίδα του Ε της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομετρία (Econo metrics)>> i Η Συνέλευση του ειδικού Εκλεκτορικού Σώματος στην υπ. αριθμ. 53/ συνεδρία της αποφάσισε τον ορισμό της Γριμελούξ Εισηγητικής Επιτροπής για την εκλογή μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομετρία (Εοοοοσιειιίοε)» ως εξήξ: Κατρακυλίδη Κωνσταντίνο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ραφαήλ-Νικόλαο Μάρκελλο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Μαργαρίτα Τζίνιους-Πασκουάλ, Επίκουρη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης. Για τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομετρία (Εοοηοηιεηίοε)» υπέβαλαν εμπρόθεσμα υποψηφιότητα οι (με αλφαβητική σειρά): Αρχοντάκης Φραγκίσκος, Θανόπουλος Κωνσταντίνος, Λαμπερτίδης Νεόφυτος, Παπαβασιλείου Αναστασία. Η Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή δεν αξιολόγησε το έργο των κκ Λαμπερτίδη και Θανόπουλου καθώς απέσυραν την υποψηφιότητά τους με τις υπ' Αρ. Πρωτ. 828/ και 248/ επιστολές τους, αντίστοιχα. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 1268/82, άρθρο 14, παρ. 3), οι προϋποθέσεις για την εκλογή ή εξέλιξη σ ε θέση Επίκουρου Καθηγητή απαιτούνται: 1. Τουλάχιστον δ1υο χρόνια αυτοδύναμης διδασκαλίας μετά την απ()κτηση του διδακτορικού διπλ(ωματος στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα ή τουλάχιστον διjo χρόνια εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής 17 αναγνωρισμένο επαγγελματικό Ι:ργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή συνδυασμός των παραπάνω. 2. Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά είτε αυτοδύναμες ή σε συνεργασία με άλλους ερευνητ{;ς 17 πρωτό τυπη επιστημονική μονογραφία πίρα απcj τη διδακτορική διατριβή ή συνδυασμcjς των παραπάνω. 3. Για την εκλογή θα συνεκτιμάται κατά ΠcJσο το συνολικό ίργο του υποψηφίου θr::μελιcίjνειπροοπτικές ακαδημαϊκής εξέλιξής τους. Όλοι οι υποψήφιοι συγκεντρώνουν τα κατά τον νόμο απαιτούμενα τυπικά προσόντα για εκλογή στη θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή. Η εισηγητική επιτροπή συνεδρίασε επανειλημμένα και αφού μελέτησε και αξιολόγησε το έργο των υποψηφίων και όλα τα σχετικά στοιχεία, υποβάλλει την παρούσα έκθεση. Η επιτροπή προσπάθησε να κατατάξει και να παρουσιάσει το έργο των υποψηφίων ομοιόμορφα, στις εξής ενότητες: Σπουδές, Υποτροφίες και Διακρίσειξ, Ακαδημαϊκή Δραστηριότητα, Επαγγελματική Εμπειρία, Εκπαιδευτικό Έργο, Δημοσιεύσεις, Αναγνώριση του Επιστημονικού Έργου και Λοιπές πληροφορίες. Ακολουθούν η παρουσίαση και ανάλυση του έργου των υποψηφίων και κατόπιν η συγκριτική αξιολόγηση, τα συμπεράσματα και οι προτάσεις της επιτροπής.

2 2. Παρουσίαση Υποψηφίων (Αλφαβητικά) Α. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 1. Προσωπικά στο ιχεία Έτος Γέννησηξ: Ph.D. ίο Ecooomics ( ), Department of Economics, European University Institute, Florence, Italy. Τίτλος Διατριβής: "Essays οτι Nonstationary Τίιηο Series". Επιβλέποντες Καθηγητές: Prof. SΘreη Johansen (EUI & Copenhagen University; Supervisor) & Prof. Anindya Banerjee (EUI). Εξεταστές: Prof. Niels Haldrup (University of Aarhus; Chairman), Prof. Paolo Paruolo (University of Insumbria) Master of Arts ίο Ecooomics & Ecooometrics, Department of Εοοηοιηίοε, University ofmanchester, Manchester, UK. Πτυχίο Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα. Το 1995 φοίτησε μέσω του προγράμματος Erasmus στο DepartInent of Statistics & Modelling Science, University of Strathclyde, Glasgow, UK. 3. Υποτροφίες και Διακρίσεις ] ] ] Postdoctoral Fellowship at Universitat Αιιιόηοπιε de Barcelona (declined). Marie Curie Postdoctoral Fellowship της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Stagiaire της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με Υποτροφία Υποτροφίες διδακτορικής διατριβής European University Institute grant, Ita1y Υποτροφία Ι.Κ. Υ., Ελλάδα. Τιμητική Διάκριση (Distinction) για το Μ.Α. Εοοηοπιίοε & Econometrics, UnίveΓsίtΥ ofmanchester Υποτροφία Erasmus; Fall semester, University of Strathclyde, Glasgow, υκ. 20] Επιστημονικός Βοηθός, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Σχολή Οικονομίας & Διοίκησης Επιχειρήσεων Διδάσκων, ΕΚΠΑ, Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστημονικός Συνεργάτης (part-time) - Τομέας Οικονομικής Επιστήμης & Ποσοτικής Ανάλυσης), ΤΕΙ Αθήνας, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Διδάσκων Π.Δ. 407/80, ΕΚΠΑ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών Profesor Visitante, (''Επισκέπτης Καθηγητής"), Πανεπιστήμιο του Alicante, Τμήμα Οικονομικών, Σχολή Οικονομικών Επιστημών, Alicante, Ισπανία. 2

3 Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Πρόγραμμα Marie Curie, Στατιστική & Οικονομετρία, Consejo Superior de Investigaciones Cientίficas (CSIC), Institute of Innovation and Knowledge Management, Valencia, Ισπανία (κοινό ερευνητικό κέντρο: CSΙC-Πολυτεχνείο της Va!encia). Επιστημονικός Σύμβουλος, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα, Ελλάδα, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) 5. Επαγγελματική Εμπειρία Αναλυτής, Τμήμα Mode!!ing RAND Europe, Cambridge, Μεγάλη Βρετανία Αναλυτής, Modelling Nationa! Economic Research Associates (NERA), Εοοηοιηίο Consu\ting, Madrid Office, Madrid, Ισπανία. Επικουρικός υπάλληλος (θέση βαθμού Α), f;1!q_ωπ_~~~!l f;_1j_υl?91ill, Institute fol" Systems, Ιηίοτηιειίοε and Safety, Joint Research Centre at Ispra, Ιταλία Directorate Β: Economic Statistics and Economic and Monetary CοnνeΓgence Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Statistical Office of the European Communities (EUROST ΑΤ), Luxetnbourg, Λουξεμβούργο. Επισκέπτης Ερευνητής, United Nations Educationa\, Scientific and Cultural Organization (1)..:NJiSCO), European Centre for Higher Education (CEPES), Bucharest, Ρουμανία. 6. Εκπαιδευτικό Έργο Διδάσκων, ΕΚΠΑ στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο Θέματα Πιθανοτήτων και Στατιστικής JΟ Επίκουρος Καθηγητής (part-time επιστημονικός συνεργάτης Τομέας Οικονομικής Επιστήμης & Ποσοτικής Ανάλυσης), ΤΕΙ Αθήνας, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο Οικονομικά Μαθηματικά (Προπτυχ., 2 εξάμηνα) Διδάσκων Π.Δ. 407/80 με αντικείμενο Στατιστική (Προπτυχ., 1 εξάμηνο), ΕΚΠΑ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών Profesor Visitante με καθήκοντα που περιλαμβάνουν διδασκαλία με αντικείμενο Μαθηματικά για Οικονομολόγους (Προπτυχ., 4 εξάμηνα)" Πανεπιστήμιο του Alicante, Τμήμα Οικονομικών, Σχολή Οικονομικών Επιστημών, AJicante, Ισπανία. 7. Δημοσιεύσειξ 7.1Σε Επιστημοvιιcά Περιοδικά με Κρίση * 1. Archontakis, F., Varsakelis, Ν.C. (2010) "U.S. Patents Abroad: Does Gravity Matter?", The Journa\ o(technologytransfer (υπό δημοσίευση, εμφανίζεται στον ιστότοπο του περιοδικού από 27/2/2010). (ISIIF'2009: 0.875) 2. ΑΖagΓa-Caro J, Archontakis Γ, Yegros-Yegros Α (2007) "Ιυ which Regions do Universities patent and pub\ ish ιηοτε?", Scient01T}etrics 70(2): (ISIIF 2009: 2.167) Ενδεικτικά, παραθέτουμε σχετικέ; αξιολογήσεις επιστημονικών περιοδικών εάν υπάρχουν από το A8,\'Ociation 0/ Busine88 School (ABS) Academic Journal QuaΙίty Guίde Ver8ίοn 4 (5/7/2010) καθώξ και συντελεστέξ επίδραση; (im pact Ιεστοτε - IF) όπως έχουν εκτιμηθεί από τον οργανισμό ISΊ Web 0/ KnOYI i ledge. 3

4 3. Archontakis F, Osborne Ε (2007) "PIaying it Safe? Α Fibonacci Strategy [ΟΓ ~occer Betting", JournaI of Sports Economics 8(3): (1811F 2009: Ο.628) 4. Azagra-Caro JM, Archontakis F, Gutierrez-Gracia Α., Fernandez-de-Lucio Ι. (2006) "Faculty support for the objectives ofuniversity-industry ΓeΙatίοns νοτειιε degree of R&D cooperation: The ίιιιροιιευοε of regional absorptive capacity", Research Policy 35(1): (ΑΒ8: 4/4, 1811F: 2.261) 5. Azagra-Caro JM, Yegros- Yegros Α, Archontakis F (2006) "What do University Patent Routes Indicate at RegionaI Level'?", Scientometrics 66(1): (1811F 2009: 2.167) 6. Archontakis F (1998) "Ατι Alternative Proof οί' Granger's ReΡΓesentatίοη 'Πιεοτεπι [ΟΓ Ι( 1) Systems thγough Jordan Matrices", StatisticaI Methods C!.~d.AppIications - JQ!l.I.r.ιaIof the ItaIiau StatisticaI Society 7(2): (1811F 2009: 0.4(8) 1. Apuntes de Matematicas para EmpresariaIes (2008). "Lecture notes: Mathematics for Business Studies", Πανεπιστημιακές Εκδόσεις του Πανεπιστημίου του Alicante (στα Ισπανικά), AIicante, Ισπανία. (280 σελίδες). ISBN Βοnmatί S, Archontakis F (2007) "Spain" (2007-with Α. Soro Βοηπιειί) ίη The Rising Ro1e and Relevance ofprivate Higher Education ίη Europe by Ρ. J. Wells, J. Sad1ak & L. VΗίsceaηu (eds), UNESCO-CEPES. 2. Azagra-Caro, J. Μ., Archontakis, fό, Fernandez-de-Lucio, 1., Gutierrez-Gracia, Α., "UnίνeΓsίtΥ-ίηdustrΥ interaction: support to cooperation versus actual οοορετειίου ίn peripherai Γegίοηs", R. Casas, C. Oe Fuentes, Α. Ο. VeΓa-CI'UΖ (eds.), ΑcumuΙacίόη de capacidadcs tecηοιόgίcas, aprendizaje Υ CΟΟΡeracίόη en 1a esfera gioba1 Υ 10caI, cap. 15 (ρ ), Μόκίοο: UAM-ADIAT- Migue1 Angel PorrUa. 1. "Απ ΙnteΓηatίοηal Comparison of 1Ο MedicaI Regulatory Systelns" (2009; joint with Η de VΓίes, Ρ SandeΓsοη, Β. Janta, Ι. Rabinovich, S. IsmaiI, L. ΚlautΖeΓ, S. Μεηεηονίο, Β. Ρευυιιί, S. Ριιτ! and J. Tiessen), RAND ΤechnicaI Κοροττ TR-691-GMC, Rand Corporation, Santa Monica, CA. / 2. "Τhc potential cost savings of greater use οί' home and hospice-based end-of-life care ίη EngIand" (2008) Uoint with Ενί Hatziandreu and Andrew Daly). RAND Technical Report ΤR-642-NAO, RAND Corporation, Santa Monica, CA.http://www.rand.org/pubs/technica1_reports/TR642/ 3. "HeaIth and Medica1 Research ίτι Spain-Observatory οη Health Research Systems" (2008). RANO OocU1nented Briefing OB l, RAND Corporation, Santa Monica, CA. documented _ bri efings/d Β 566/ 4. "Τesting the Order of Integration ίτι a VAR Mode1 for 1(2) Variables", European University Institute Working Paper Seri es Νο "Zero Coupon Euro Yield Curve", Internallnanuscript (2000), Directorate Β, Εατοειει. 6. "Jordan Μειτίοοε οη the Equivalence of the 1(1) Conditions fol" VAR SysteIns", European UnίveΓsίtΥ lnstitute Working Ρερετ SeΓίes Νο (η αναθεωρημένη έκδοση αυτοί) έχει εκδοθεί στο J ISS). 4

5 1. 11th International Conference οτι Science and Τechnology Indicators (CWΤS' SΤI Conference), SepteInber 9-11, 201 Ο, Leiden, Τhe Ν etherlands. 2. IPΤS - JRC European Commission, May 2010, Seville, Spain, 20 Ι Ο. 3. ΑΙΜ Research and Aston Business School ESRC Workshop, Birιninghaln, υκ 4. 65th International Atlantic Economic Conference, Apri1 2008, Warsaw, Poland 5. 5thΤriple Helix Conference, May 18-21,2005, Τurin, Italy 6. 8th lnternational Conference οτι Science and Τechnology Indicators (CWTS Conference), September 2004, Leiden, The Netherlands 7. IASE Conference, 2004, Athens, Greece 8. 10th Setninar ΑΙ TEC 2003, Mexico D.F., Mexico 9. DRUID Sulnmer 2003 Conference, June 12-14, Copenhagen, Denmark 10. LACEA 2001 Annual Conference, Montevideo, Uruguay 11. 6th Spring Meeting of γ oung Economists, March 31-April 2, 2001, Copenhagen, Denlnark 12. ASSET Euroconference, Novetnber 3-4, 2000, Lisbon, Portugal 13. Orkestra - Basque Institute of Competitiveness, San Sebastian, Spain, 201 Ο. 14. Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, NERA-Madrid Office, Madrid, University of Southatηpton - Business School, Southampton, f'ree University ofbozen-bolzano, Italy, Institute of Ιωιονειιοτι and Knowledge Managelnent, Valencia, Spain, UηίveΓsίdad de Alicante, Alicante, Spain, 2000 & European UnίveΓsίtΥ Institute, Ποτοτκε, Italy, 1999 & Αναγνώριση του Επιστημονικού Έργου Ο υποψήφιος αναφέρει 75 αναφορές στο έργο του από την βάση Google Scholar/Google. Στον κάτωθι πίνακα παραθέτουμε τον αριθμό των άρθρων και αναφορών (χωρίς αυτοαναφορές) οι οποίες περιέχονται σε δυο ευρέως χρησιμοποιούμενες βάσεις δεδομένων βιβλιογραφικής αναζήτησης: --~.~-- -- Βάση δεδομένων ISI Scopus - Αριθμός άρθρ ων 4 4 Αριθμός ετεροαναφορώ-; Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Οικονομετρία - Στατιστική, Κοινωνική Πολιτική - Πολιτική της Έρευνας/Εκπα ίδευσηξ, Οικονομικά της Καινοτομίας Επιδοτούμενα Εκπαιδευτικά σεμινάρια (ευηιπιετ schools οη grant): "Εοοηοηιετιίο & Statistical Analysis", ΝΕRΑ-ΜadΓίd Office, ΜadΓίd, Spain, W01'kshop οιι 1(2) Analysis, "27-29 January, Bertinoro, Italy, Τhe Sixth CΟUΓseίυ the ECAS Programme; Τitle: "Τίπιο SeΓίes Analysis", September 15-19, ΕΙ Escorial, Spain. 1. Archontakis, F., Varsakelis, N.C. (201 Ο)-υ.ε, Patents Abroad: Does Gravity Matter?", The Journal of Technology Transfer (υπό δημοσίευση, εμφανίζεται στον ιστότοπο του περιοδικού από 27/2/2010). Σκοπός αυτής της ερευνητικής εργασίας είναι να αναλιjσει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ροή των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατέντες) που έχουν απονεμηθεί από 27 χ(ωρες του ΟΟΣΑ σε πολίτες των ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας ένα "grαvity mode!" για την περίοδο Η εξαρτημένη μεταβλητή του οικονομετρικού υποδείγματος είναι ο 5 ~ \-\ 6.

6 αριθμός πατεντών (από τις ΗΠΑ) που κατοχυρώνονται στην αντίστοιχη χώρα προορισμο6. Βρίσκει cjτzη υπc5θεση πως η μάζα της δραστηριότητας στο χώρο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ και στη χώρα προορισμού είναι σημαντικοί παράγοντες για την ερμηνεία της συμπιριφοράς αυτής της δραστηριότητας στο εξωτερικό (εκτός ΗΠΑ). Ένα περιορισμένο τεχνολογικό χάσμα μεταξ6 της χώρας προέλευσης και της χώρας προορισμ06 υποδεικνύει υψηλή ικανότητα απορρ(5φησης (absorptive capacity) της χώρας προορισμο6 ως προς τη γνc!)ση που παράγεται στη χώρα προέλευσης και, κατά συνέπεια, ο κίνδυνος αντιγραφής αυξάνει δίνοντας κίνητρα για την κατοχ6ρωση της πατέντας στη χώρας προορισμού. Η επίδραση της φυσικής απόστασης είναι ασαφής, πιθανόν λόγω της διαδεδομέ'νης χρήσης του διαδικτύου. Τέλος, ο οικονομικός κύκλος της χώρας προορισμού δεν είναι στατιστικά σημαντικός 2. Azagra-Caro J, Archontakis F, Yegros-Yegros Α (2007) 'Ίη which Regions do Universities patent and publίsh more?", Scientometrics 70(2): (/SIIF 2009: 2.167). Σκοπός της ανακοίνωσης είναι, να ερευνηθεί σε τοπικό (περιφερειακό) επίπεδο, αν οι πατε:ντες που παράγονται στα πανεπιστήμια έχουν κοινούς παράγοντες με τις πανεπιστημιακές δημοσιεύσεις Θεωρεί πανεπιστημιακές συναρτήσεις παραγωγής με 1519 πατέντες και δημοσιεύσεις για τις 17 αυτcjνομες περιοχές (NUTS-2) της Ισπανίας σε xpovlkc5 διάστημα 14 ετ(ijν ( ). Χρησιμοποιεί οικονομετρικά υποδείγματα για να εκτιμήσει τους παράγοντες αυτούς Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι δεν υπάρχει μεγ(χλη προοπτική, η τοπική (περιφερειακή) πολιτική να ισορροπήσει την παραγωγή πατεντών και τις δημοσιεύσεις πανεπιστημ ιακών ή άλλων ερευνητικών θεσμικών φορέων. Αντιθέτως, ενώ οι πατέντες ανταποκρίνονται θετικότερα στις αυξημένες δαπ(χνες Έρευνας και Αν(χπτυξης ("R&D expenditure"), οι δημοσιε6σεις ανταποκρίνονται περισσc5τερο στην αιυξηση του αριθμού των ερευνητών, με αποτέλεσμα με συνιχή ενίσχυση αμφοτέρων να μπορεί να συνδεθεί παράλληλα η παραγωγή και πατεντών και δημοσιεύσεων. Ωστόσο, για την επιτυχή διάκριση της παραγωγής και των δύο απαιτούνται δαπανηρές επενδ6σεις σε διαφόρους τομείς. 3. Archontakis F, Osborne Ε (2007) "Playing it Safe? Α Fibonacci Strategy for Soccer Betting", Journal of Sports Economics 8(3): (ιsη. Ο αριθμός στοιχημάτων ποδοσφαίρου στην Ευρc!)πη έχει αυξηθεί ραγδαία τις διυο τελευταίες δεκαετίες Είναι γνωστό πως τέτοιες αγορές αθλητικών στοιχημάτων μπορούν να αναλυθοιjν παρομοια με τις χρηματοοικονομικές αγορέ'ς Η παρο6σα ανακοίνωση διαφέρει από άλλες στη σχετική βιβλιογραφία σε δύο θεωρήσεις Η πρώτη είναι πως το αποτέλεσμα του στοιχήματος που ενδιαφέρει είναι η ισοπαλία. Η δεύτερη αφορά τη στρατηγική του στοιχήματος, που βασίζεται στην ακολουθία Fibonacci. Ακολουθώντας αυτή την προσέγγιση με δεδομένα από τελικούς Παγκοσμίων Κυπέλλων της Φ.Ι Φ.Α. (Internationαl Federation ΟΙ Football Association), είναι εφικτή η πραγματοποίηση κέρδους κατά μέ'σο όρο, αλλά με σχετικά μεγάλο ρίσκο. 4. Azagra-Caro JM, Archontakis F, Gutierrez-Gracia Α., Fernandez-de-Lucio Ι. (2006) "Faculty support for the objectives of university-industry relations versus degree of R&D cooperation: The importance of regional absorptive capacity", Research Polίcy 35(1): (ABS: 4/4, ISIIF: 2.261). Η μελέτη βασίζεται στην αυξανόμενη σημασία σε τοπικό επίπεδο, της εφαρμογής καινοτομιών και της ασκουμένης πίεσης προς τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια για παραγωγικότερη συνεργασία με το περιβάλλον τους Υποστηρίζει rjτιη ενίσχυση των επιδι(.ύξεων της συνιργασίας πανεπιστημίου-βιομηχανίας (ΣΠΒ) δε διαφέρει εκ μέρους των πανεπιστημιακών από τον έναν επιστημονικrj κλάδο στον άλλον και δεν επηρεάζεται η διείσδυση του πανεπιστημίου σε περιοχέ'ς χαμηλής απορροφητικής ικανότητας Τα αποτελέσματα της μελέτης είναι αντίθετα προς εκείνα που αντλ06νται από αντίστοιχες μελέτες που αφορούν σε πρωταγωνίστριες τεχνολογικά χώρες, δπως οι ΗΠΑ. Επιπροσθέτως, τα κίνητρα για ΣΠΒ μπορ06ν να δημιουργήσqυν απρόβλεπτες δυναμικές παρόλο που τα c5pycxvcxσυνεργασίας μπορεί να μην είναι σημαντικά. Τέλος, η υλοποίηση των επιδιώξεων της 2.Ί7Β δεν πρέπει να συγχέ'εται με τη συνεργασία σε Έρευνα και Ανάπτυξη ("R&D "). Η πρώτη εξαρτάται από την πανεπιστημιακή ηλικία ενώ η δεύτερη απc5 το φύλο, τον επιστημονικcj κλάδο, τη δέσμευση σε R&D και την πανεπιστημιακή παρότρυνση. Εμπειρικά στοιχεία αντλούνται απcj ένα δείγμα πανεπιστημιακών από την περιοχή της Βαλένθιας (Ισπανία) και αναλύονται μέσω υποδειγμάτων διακριτής επιλογής ("discrete choice "). 5. Azagra-Caro JM, Yegros-Yegros Α, Archontakis F (2006) "What do University Patent Routes Indicate at Regional Level?", Scientometrics 66(1): (/S/ / F 2009: 2. J 6 7). 6

7 Σκοπός της ανακοίνωσης είναι η αξιολόγηση παραγόντων που επηρεάζουν την πορεία εφαρμογής και κατοχύρωσης των πατεντών που παράγονται στα πανεπιστήμια της Ισπανίας Οι ευρεσιτεχvίες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο είναι δείκτης επίδοσης στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης (ιir&d"), αλλά δεν έχουν σχέση με τον τρόπο, με τον οποίον είναι οργανωμένη η δομή ενός τοπικού πανεπιστημίου ή άλλου κέντρου έρευνας Οι διεθνείς πατέντες είναι ισχυρότερος δείκτης επίδοσης σε R&D, καθώς εκφράζουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη δυνατότητα εκμετάλλευσής τους Καν/:να απδ τα δύο σύνολα (εθνικές/διεθνείς πατί'ντες) δεν είναι δείκτης προσίνυγισης των ικανοτήτων μιας περιοχής σε τεχvoλoγιkoύς τομείς, που δεν είναι εντατικής παραγωγής, με αποτέλεσμα να μην ενισχύουν πάντα την τοπική μεταφορά τεχvoλoγίας Καθώς οι παράγοντεςκινητήριοι μοχλοί των διεθνών και εθνικών ευρεσιτεχνιών- διαφέρουν, συνιστάται η εφαρμογή και των δύο. 6. Archonta kis F (1998)" Αη Alternative Proof of Granger's Representation Theorem for 1(1) Systems through Jordan Matrices", Statistical Methods and Applications - Journal of the Italian Statistical Society 7(2): Η ανακοίνωση κάνει χρήση της Κανονικής Μορφής Jordαn του συνοδού πίνακα ενδς υποδείγματος διανυσματικrjjν αυτοπαλινδρομήσεών (VAR) για την απδδειξη της ακδλουθης πρότασης: Δεν υπάρχουν υπο-πίνακες Jordαn τrχξης 2 ή μεγαλύτερης μέσα στον πίνακα Jordαn, αν και μδνον αν, ισχύουν οι σιυνθηκες του Θεωρήματος Αναπαράστασης του Grαnger για μία χρονοσειρά 1(1), δηλ. χρονοσειρά με βαθμό ολοκλήρωσης 1. Επιπλέον, ένας διαγώνιος πολυωνυμικός πίνακας που περιέχει τις μοναδιαίες ρίζες που συσχετίζονται με το σύστημα VAR εξάγεται και σχετίζεται με το Θεώρημα Αναπαράστασης του Grαnger για μία χρονοσειρά 1(1). Β. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1. Προσωπικά στοιχεία 2. Σπουδές Διδακτορικό δίπλωμα στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Princeton University, επιβλέπων καθηγητής: Prof. Rene Carmona Μεταπτυχιακό δίπλωμα στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Princeton University Πτυχίο Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εισήχθει πρώτη και αποφοίτησε με βαθμό 8.55 (Άριστα). 3. Υποτροφίες και Διακρίσεις EPSRC First Grant (ΡΙ). Τίτλος Ερευνητικού Προγράμματος: Parameter Estimation for Rough Differential Equations with Applications to Multisca1e Modelling. (ΙΟΟ.ΟΟΟ ΟΒΡ) EPSRC Standard Research Grant (co-pi). Τίτλος Ερευνητικού Προγράμματος: WORKSHOP _. Stochastic Filtering and Control. ( GBP) Marie Curie International Reintegration Grant (ΡΙ). Τίτλος Ερευνητικού Προγράμματος: Applications of the Τheory of Rough Paths to Speech Recognition. ( EUR) NSF Travel Grant, 30th Conference οα Stochastic Processes and their Applications. (1.000 USD) Ευ Τravel Grant, 60 Παγκόσμιο Συνέδριο Bernoulli. (800 EUR) 7

8 NSF-DMS/A WM Trave! Grant (1.000 USD). Teaching and Research Assistantship, Princeton University Associate Professor, Τμήμα Στατιστικής, University of WaΓwίck Visitor, Oxford-Man Institute ofquantitative Finance, ΟΧfΟΓdUnίνeΓ~.j!Υ Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Visitor, Isaac Newton Institute for Mathematica! Sciences, Cambridge ljniv~r1>.i.!y (στα πλαίσια του Προγράμματος Recent Advances ίη Monte Carlo Based Inference). Assistant Professor, Τμήμα Στατιστικής, ljniversity of Warwick Postdoctoral Research Associate, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Princeton University Νοn tenure-track Assistant Professor, Τμήμα Εφαρμοσμένων Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών, Cot.!Jmbia University Pre-doctoral Research Assistant, Τμήμα Επιχειρησιακή; Έρευνας και Οικονομικών Μαθηματικών (Operation Research and FinaIΊcial Engineering), ΡΓίncetοn ljηiversity Summer Intern στο τμήμα Στατιστικής, Lucent Bell Labs, Murray Ηίl1, NJ. (επιβλέπων: Dr.Vander Wiel) Summer Intern at στο τμήμα Επεξεργασίας Σημάτων, Siemens COΓporate Research, Inc., Princeton, NJ. (επιβλέπων: Dr.Watrous) Summer Undergraduate Research Fellow στο Εργαστήριο Υπολογιστικής Νευρολογίας (Computationa! Neuroscience Lab), RockefeIler University, New Υork (επιβλέπων: Prof. J.Atick) 6. Εκπαιδευτικό Έργο 2010 Υπεύθυνη Διδασκαλίας ΤΕΜ 262 (Στοχαστικές Ανελίξεις 11). Πανεπιστήμιο Κρήτης Υπεύθυνη Διδασκαλίας ΜΑΘ 240 & ΤΕΜ 261 (Στοχαστικές Ανελίξεις Ι). Πανεπιστή μια Κρήτης Διδασκαλία στα πλαίσια του προπτυχιακού προγράμματος MORSE (Mathematics, Operations Research, Statistlcs, Economics) και επίβλεψη εκπόνησης 8 μεταπτυχιακών εργασιών στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος MORSE και 2 μεταπτυχιακών εργασιών στη στατιστική, University of Warwick Υπεύθυνη Διδασκαλίας ST323 & ST412 (Mu!tivariate Statistics & Mu!tivariate Statistlcs wlth Advanced Τορίο), Unlversity of Warwlck Υπεύθυνη Διδασκαλίας ST213 (Mathematics of Random Events - Εισαγωγή στις Πιθανότητες με Θεωρία Μέτρου), Univer~ity ofwa!wick Υπεύθυνη Διδασκαλίας ΑΡΑΜ 6302 (Αριθμητικές Μέθοδοι για Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις), Co!umbia University & 2004 Υπεύθυνη Διδασκαλίας ΑΡ ΑΜ Ε4300 (Εισαγωγή στις Αριθμητικές Μεθόδους), Co!umbia ljnίνeγsίt.υ. 8

9 2002 Υπεύθυνη Διδασκαλίας ΑΡΑΜ Ε6901 (Ειδικά Θέματα στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Στοχαστικές Προσομοιώσεις), Coluιnbia University Βοηθός Διδασκαλίας ORf' 515 (Στοχαστικός Λογισμός με εφαρμογές στα Χρηματοοικονομικά), Princeton University Βοηθός Διδασκαλίας Οκ.Ρ 405 (Εφαρμοσμένες Χρονοσειρές), Princeton University Βοηθός Διδασκαλίας CIV 201 (Υπολογιστικές Μέθοδοι για Επίλυση Προβλημάτων- Γλώσσα Προγραμματισμού JA ΥΑ), Prlnceton Uni'(ersity 1998 Βοηθός Διδασκαλίας ΜΑΕ 305 (Μαθηματικά για Μηχανικούς), Prlnceton University. 7.1Σε Επιστημονικά Περιοδιιcά με Κρίση 1. Papavasiliou, Α., Ο.Α. Pavliotls and Α. Stuart (2009) "Maxitnuιn Like1ihood Drift Estlιnatlon for Multlscale Diffusions", Stochastic Processes and their Applications., 119: (181 1F: 1.543) 2. Papavasiliou, Α., (2007) "Partlcle Filters for Multiscale Systeιns", European Serie.~.ίη AppliecJ. and Industrlal Matheιnatics (ESAIM) Proceedings, νοl. 19: Papavasiliou Α., and Ι Kevrekidis (2007) ''Variance Reductlon for the Equation-Free Sίιηu]atiοn of Multlscale Stochastic SΥsteιηs", Multiscale Modeling and SίιηuΙatίοn., 6( 1): (1S11F: 2.198) 4. Papavasiliou Α. (2006) "Parameter Estlmation and Αενπιριοιίο Stability ίη Stochastic Filtering", Stochastlc Processes and thelr Applications., 116: (1811F: 1.543) 5. Papavasiliou Α., (2005) "Α Uniforιnly Convergent Adaptive Particle Filter", Jo~rnal of ΑΡΡIΙgg Probability, 42(4): (ABS: 3/4, 1811F: 0.711) 7.2 Βιβλία 7.3 Κεφάλαια σε βιβλία ιcαι τόμους συλλογών άρθρων 1. Papavasi1iou, Α., (2010) "Coarse-grained ιnodelling of multiscale diffusions: the p-variation εετίπιειοε", Editor: Crisan, Ο., Stochastic Analysis, Springer 1. Papavasiliou, Α., Ladroue, C. (20]0)" Parameter Estimation for Rough DίffeΓentίaΙ Equations". Η εργασία έχει γίνει υπό όρους δεκτή στο επιστημονικό περιοδικό Annals of Statistics και σύμφωνα με την υποψήφια βρίσκεται στη φάση των διορθώσεων. 2. Statlstlcal Inference for Rough Deferential Equations. Progress ίη Analysis: Proceedings of.the 7th Internatlonal Isaac Congress, Imperial College, London, July 2009, World Scientific Publishing (ίη prlnt). 3. Entropy based Adaptive Particle Filters (with S. Liverani). Proceeqings ofthe NSSPW, SeΡteιηber 13-15,2006, Corpus Christi Col1ege, Cambridge. 4. Adaptive Εειίπιετίοη of partially observed nonlinear stochastic systeins. Proceedings ofthe 11th Mediterrallean Conference οη Control and Automation, June 17-20, 2003, Rhodes, Oreece. 8. Ανακοινώσεις σε Συνέδρια και Διαλέξεις 1. Ιούλιος 2009: 33rd Conference οτι Stochastic Processes and Their Applications, Berlin (προσκεκλημένη ομιλήτρια, Contributed Session οη Rough Paths, organized by Β. ΗaιηblΥ (Oxford)) 2. Ιούλιος 2009: 7th rsaac Congress, Stochastlc Analysis session, Imperial College, London. (προσκεκλημένη ομιλήτρια, Stochastlc Analysis Session) 9

10 3. Ιούνιος 2008: Stochastic Analysis and Applications.- for Mathematical Physics to Mathematical Finance, Princeton University (προσκεκλημένη ομιλήτρια). 4. Φεβρουάριος 2007: Multiscale Analysis and Computations ίη Stochastic Differential Equation Modelling, University of Sussex, Brighton (προσκεκλημένη ομιλήτρια). 5. Σεπτέμβριοι; 2006: Nonlinear Statistical Signal Processing Workshop, Corpus Christi College, Cambridge. 6. Ιούλιος 2006: ΧΧVΙ European Meeting of Statisticians, Torun, Poland (προσκεκλημένη ομιλήτρια ). 7. Ιούλιος 2006: Workshop οη Sequential Monte Carlo Methods: fijtering and other applications, Oxford (προσκεκλημένη ομιλήτρια). 8. Μάιος 2006: 110 Πανελλήνιο Συνέδρειο Μαθηματικής Ανάλυσης, Θεσσαλονίκη. 9. Αύγουστος 2005: New Directions ίη Probability Theory, ΙΜΑ, University of Minnesota (προσκεκλημένη ομιλήτρια). 10. Ιούνιος 2005: 30th Conference οη Stochastic Processes and their Applications, University of Calitol"llia at Santa Barbara. 11. Σεπτέμβριος 2004: 100 Πανελλήνιο Συνέδρειο Μαθηματικής Ανάλυσης, Αθήνα. 12. Ιούλιος 2004: 6th World Bernoulli Congress, Barcelona. 13. Ιούλιος 2004: Workshop ου Particle and Monte Carlo Methods, Barcelona (προσκεκλημένη ομιλήτρια ). 14. Ιούνιος 2003: 11th ΙΕΕΕ Mediterranean Conference οιι Control and Automation, Rhodes, Greece. 15. Μάιος 2003: Third Workshop οτι Bayesian Inference ίη Stochastic Processes, La Magna, Spain. 16. Τμήμα Μαθηματικών, σεμινάριο Στοχαστικής Ανάλυσης, University ofoxford (Ιούνιος 2009). 17. Τμήμα Μαθηματικών, σεμινάριο Πιθανοτήτων, University ofcambridge (Μάιος 2009). 18. Τμήμα Στατιστικής, Imperial College (Φεβρουάριος 2007). 19. Τμήμα Μαθηματικών, Loughborough University (Οκτώβριος 2006). 20. Τμήμα Μαθηματικών, Βτίετο! University (Οκτώβριος 2006). 21. Τμήμα Εφαρμοσμένης Φυσικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Colulnbia University (Απρίλιος 2006). 22. Τμήμα Μαθηματικών, υηί vel"sity of Massachusetts at Amherst (Μάρτιος 2006). 23. Τμήμα Μαθηματικών, University of Leeds (Μάρτιος 2006). 24. Τμήμα Μαθηματικών, University ofedinburgh (Νοέμβριος 2005). 25. Τμήμα Μαθηματικών, University ofwarwick (Σεπτέμβριος 2005). 26. Τμήμα Μαθηματικών, Imperial College, London (Οκτώβριος 2004) 27. Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης (Οκτώβριος 2004). 28. Τμήμα Στατιστικής, University ofwa1"wick (Απρίλιος 2004). 29. Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Brown Unive1"sity (Φεβρουάριος 2004). 30. Πρόγραμμα για την μελέτη Ατμοσφαίρων, Οκεανών και Κλιμάτων, ΜΙΤ (Απρίλιος 2003). 31. LaInont-Doherty Earth Observatory, Columbia University (Μάρτιος 2003). 32. Τμήμα Εφαρμοσμένων Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών, Columbia University (Μάρτιος 2002). 33. Τμήμα Στατιστικής, Co1ulnbia University (Φεβρουάριος 2002). 34. Εργαστήριο Στατιστικής και Πιθανοτήτων, C.N.R.S.-Univerite Pau1 Sabatier (Φεβρουάριος 2002). 9. Αναγνώριση του Επιστημονικού Έργου Η υποψήφια παραθέτει J 3 ετεροαναφορές στο έργο της. Στον κάτωθι πίνακα παραθέτουμε τον αριθμό των άρθρων και αναφορών (χωρίες αυτοαναφορές) οι οποίες περίεχονται σε δυο ευρέως χρησιμοποιούμενες βάσεις δεδομένων βιβλιογραφικής αναζήτησης: Βάση δεδομένων Αριθμός άρθρ ων Αριθμός ετεροαναφορών ISI WoS (χωρίς αυτοαναφορές) 5 5 Scopus Λοιπές πληροφορίες 10

11 Οργάνωση Συνεδρίου: Workshop ου Stochastic Filtering and Control. University οί' Warwick, August 2007 (μαζί με τους Saul Jacka και Sigurd Assing). Guest Editor, special issue Ο[ Stochastics οα filtering and stochastic control, Vol. 82(1), Επίβλεψη Φοιτητών: Από το Σεπτέμβρη 2005, επίβλεψη εκπόνησης 1Ο μεταπτυχιακών εργασιών στο πανεπιστήμιο του Warwick και εκπόνησης 1 διδακτορικής διατριβής (Fan Zhang, Centre [or Scientific Computing, University of Warwick) μαζί με τον καθηγητή Andrew Stuart, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του Επίσης, συμμετοχή στην επιτροπή διδακτορικού (internal examiner, University of Warwick) του Θεόδωρου Παπαμάρκου (oral exaln: Feb. 2010). Εκλεγμένο Μέλος της Μαθηματικής Εταιρίας του Λονδίνου (London Μειίιοηιετίοε! Society). Ι Ι. Ανάλυση Δημοσιεύσεων Σε Επιστημονικά Περιοδικά με Κρίση 1. PapavasiIiou, Α., G.A. Pavliotis and Α. Stuart (2009) "Maximum Likelίhood Drift Estimation for MuItiscaIe Diffusions", Stochastic Processes and their Applίcations, Ι 19: (ISI IF: 1.543). Μελετά το εξής πρόβλημα: να εκτιμήσουμε παραμέτρους στοχαστικής διαφορικής εξίσωσης (d1'ift) που είναι το όριο μέσης τιμής ή ομογενοποίησης (ανeγαgίng ΟΙ' homogenization) στοχαστικής διαφορικής εξίσωσης δύο κλιμάκων, όταν οι πληροφορίες που έχουμε προέρχονται από την εξίσωση διυο κλιμάκων. Αποδεικνύει ότι στην περίπτωση ανeγα,f5ίng, το Likelihood και κατ' επέκταση το Maximum Likelihood Estimato1' συγκλίνουν στην αληθινή τιμή της παραμέτρου. Αντίθετα, στην περίπτωση homogenization αυτό δεν συμβαίνει και πρέπει να μη χρησιμοποιήσουμε όλες τις πληροφορίες (.'iubsample) ώστε να συγκλίνουμε. 2. PapavasiIiou, Α., (2007) "ParticIe Fίlters for MuItiscaIe Systems", European Series ίη Applίed and IndustriaI Mathematics (ESAIM) Proceedings, νοί, 19: Η εργασία αυτή προτείνει μια νέα μέθοδο για την εκτίμηση στοχαστικής ανέλιξης που αντιστοιχεί σε στοχαστική διαφορική εξίσωση με δύο κλίμακες, δεδομένων μερικών πληροφοριών. Η μέθοδος αυτή συνδυ(χζει τους αλγορίθμους ΗΜΜ για την προσομοίωση στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων με δυο κλίμακες και Paι'ticle Fίltel's για τον υπολογισμό της βέλτιστης εκτίμησης στοχαστικής ανέλιξης δεδομένων μερικών πληροφοριών. Επίσης, υπολογίζει τις βδλτιστες παραμέτρους των αλγορίθμων. 3. Papavasilίou Α., and Ι. Kevrekidis (2007) "Variance Reduction for thc Equation-Free SimuIation of MuItiscaIe Stochastic Systems", MuItiscaIe ModeIing and SimuIation, 6(1): (lsi IF: 2.198). Η εργασία αυτή βελτιώνει τον αλγόριομο ΗΜΜ που πρδπιναν οι Weinan Ει Di Liu και ΕΓίc Vanden-EUnden, στο W Ε, D. Liu, and Ε. Vanden-Ei..Jnden, Analysis 0/ multίscale method.'i /01'.'itochQS'ticdίjJe1'entiαl equations, Comm. Pu1'e Αρρl. Math., 58: , (2()(}5). για την προσομοίωση στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων με δύο κλίμακες (multiscale). Ελαπώνει τη διασπορά της προσομοίωσης του αρχικού αλγόριθμου ΗΜΜ χρησιμοποιώντας την μέθοδο των cont1'ol va1'iαte.'i, όπως αποδεικνύεται και από το ανώτερο όριο (uppe1' bound) του λάθους της προσεγγιστικής μεθόδου το οποίο υπολογίζεται. 4. Papavasίliou Α. (2006) "Parameter Estimation and Asymptotic Stabilίty ίη Stochastic Filtering", Stochastic Processes and their Applίcations, 116: (ISI IF: 1.543). Σε αυτή την εργασία, βελτιώνονται προηγούμενα αποτελέσματα σχετικά με την εργοδικότητα και κατά συνέπεια ασυμπτοτική σταθερότητα του δυναμικού συστήματος των εκτιμήσεων. Τα μαθηματικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται προέρχονται κυρίως από το χώρο των Μεγάλων Αποκλίσεων (La1'ge Deviαtion.'i). 5. Papavasilίou Α., (2005) 'Ά UniformIy Convergent Adaptive ParticIe Filter",.JournaI of Applied Probability, 42(4): (ABS: 3/4, ISI IF: 0.711). Σε αυτή την εργασία μελετάται το δε6τερο πρ(5βλημα του stochg.'itic filte1'ing, αυτό του υπολογισμοι) της εκτίμησης. Η απλή μορφή του αλγόριθμου ΡαΓtίcΙe Filte1' συχν(χ δεν είναι αρκετή καθώς χρειαζόμαστε μια προσεγγιστική μέθοδο που συγκλίνει ομοιόμορφα ως προς το χρόνο. Εδώ προτείνεται μια ΤΡΟΠQποίηση σε αυτό τον αλγόριθμο και αποδεικνύεται η ομοιόμορφη σύγκλισή του. 11

12 3. Συγκριτική Αξιολόγηση - Εισήγηση Ο κος Αρχοντάκης έχει πτυχίο Μαθηματικών (ΕΚΠΑ, 1995), MSc ίn Economics and Εοοηωηοιηοε (University of Manchester, 1996) και Ph.D. ίη Economics (European University Institute, 2002). Έλαβε σημαντικό αριθμό υποτροφιών κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Σήμερα κατέχει θέση Επιστημονικού Βοηθού στο ΔΙΠΑΕ. Στο παρελθόν έχει διατελέσει Επιστημονικός Συνεργάτης στη Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας του ΤΕΙ Αθήνας, Διδάσκων Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου του Alicante, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Marie Curie στο Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) και Επιστημονικός Σύμβουλος στο ΕΚΤ του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Διαθέτει επίσης αξιόλογη επαγγελματική εμπειρία (ΝΕΜ, European Οωιυηίείοη, Eurostat, Unesco). Έχει στο ενεργητικό του 6 δημοσιεύσει; σε επιστημονικά περιοδικά (Ι στη βάση ABS και 6 στη βάση IS1), 1 Φάκελο Σημειώσεων, 2 δημοσιεύσει; σε συλλογικού; τόμους, και 21 συμμετοχές σε συνέδρια και επιστημονικές συναντήσεις. Από το έργο του ξεχωρίζουμε τη δημοσίευσή του στο Re8earch ΡοlίCΥ το οποίο είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αποτελεί ένα από τα κορυφαία επιστημονικά περιοδικά στο γνωστικό πεδίο της διαχείρισης έρευνας και καινοτομίας. Το έργο του κου Αρχοντάκη έχει αναγνώριση από την επιστημονική κοινότητα (18 ετεροαναφορές στη βάση ISI), τον καθιστά ικανό για αυτοδύναμη διδασκαλία και έρευνα και θεμελιώνει προοπτικές ακαδημαϊκής εξέλιξής του. Η κα Παπαβασιλείου έχει πτυχίο Μαθηματικών (ΑΠΘ, 1997), Μεταπτυχιακό δίπλωμα στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (Princeton University, 1999) και PhD στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (Ρτίηοοτοη University, 2002). Έχει διατελέσει Associate και Assistant Professor sto Τμήμα Στατιστικής του University of Warwick, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Postdoctoral Research Associate στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Ρτίτιοοτοιι University, ιιοη tenure-track Assistant Professor στο Τμήμα Εφαρμοσμένων Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών του Columbia University και Pre-doctoral Research Assistant, Τμήμα Επιχειρησιακή; Έρευνας και Οικονομικών Μαθηματικών του Princeton University. Έχει στο ενεργητικό της 5 δημοσιεύσει; σε επιστημονικά περιοδικά (Ι ανήκει στη βάση ABS και 5 ανήκουν στη βάση Ιδί), 1 δημοσίευση σε συλλογικό τόμο, 3 δημοσιεύσει; σε πρακτικά συνεδρίων και 34 συμμετοχές σε συνέδρια και επιστημονικές συναντήσεις. Από το έργο της ξεχωρίζουμε τις δημοσίευσεις της στο ΜuΙtί8caΙe Μοdelίng and SίmuΙatίοn, στο 8tοcha8tίc PrOCe5.'ie.s and theίr ΑΡΡΙίcatίοn8 και στο Journal ο/αρριίed Ρrοbabίlίty τα οποίο είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αποτελούν κάποια από τα πολύ καλά περιοδικά στο γνωστικό πεδίο των Εφαρμοσμένων Πιθανοτήτων και της Στατιστικής. Το έργο της κας Παπαβασιλείου έχει αναγνώριση από την επιστημονική κοινότητα (5 ετεροαναφορές στη βάση ISI), την καθιστά ικανή για αυτοδύναμη διδασκαλία και έρευνα και θεμελιώνει προοπτικές ακαδημαϊκής εξέλιξή; της. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το έργο των δυο υποψηφίων εντάσσεται στο αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης. Ο κος Αρχοντάκης υπερτερεί ως προς τον αριθμό των δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και την αναγνώριση του επιστημονικού του έργου. Επίσης, υπερτερεί ως προς τον αριθμό των δημοσιεύσεων σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά. Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή προτείνει τον κο Αρχοντάκη για την εκλογή στην υπό πλήρωση θέση. Αθήνα, 29 Απριλίου 2011 Κ. Κατρακυλίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Η Εισηγητική Επιτροπή /~'h2 ~~ U~ Μ. Τζίνίουξ-Πασκουάλ Επίκουρη Καθηγήτρι α 12

Αναστασία Β. Παπαβασιλείου

Αναστασία Β. Παπαβασιλείου Αναστασία Β. Παπαβασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ημερομηνία και τόπος γέννησης: 17.4.1975, Θεσσαλονίκη. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ B. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1993-1997: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1) Δανιήλ Γιαμουρίδης, Κοσμήτορας ΣΟΔΝΕ Δι.Πα.Ε., Αν. καθηγητής ΑΣΟΕ

1) Δανιήλ Γιαμουρίδης, Κοσμήτορας ΣΟΔΝΕ Δι.Πα.Ε., Αν. καθηγητής ΑΣΟΕ Αξιολόγηση υποφηφίων για την επιλογή του Ερευνητικού Επιστημονικού προσωπικού (Academic Associate) για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 Διεύθυνση κατοικίας Εγνατίας 125, 54635 - Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 535354, 6936127493 Φαξ 2310 530468 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία.

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία. Γεώργιος Ακρίβης Προσωπικά στοιχεία Έτος γέννησης 1950 Τόπος γέννησης Χρυσοβίτσα Ιωαννίνων Εκπαίδευση 1968 1973,, Ιωάννινα. Μαθηματικά 1977 1983,, Μόναχο, Γερμανία. Μαθηματικά, Αριθμητική Ανάλυση Ακαδημαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. 1. ΣΠΟΥΔΕΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. 1. ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. ΕΠΩΝΥΜΟ:, ΟΝΟΜΑ:., ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:. -.. - 2015

Διαβάστε περισσότερα

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ».

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Ηµεροµηνία σύγκλησης Συνέλευσης Τµήµατος για συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Κολιώνης Γεώργιος 19 / 04 / 1980 (34 ετών) Θεσσαλονίκη Άγαμος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο : ιεύθυνση : Email: Web: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙ ΗΣ Τµήµα Μαθηµατικών, Λεωφ. Κνωσσού, Ηράκλειο, 71409. chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό Βασίλειος Φ. Φίλιος Συνοπτικό Βιογραφικό Πτυχιούχος της Α.Σ.Ο. & Ε.Ε. / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics (ειδίκευση στη Λογιστική και Επιχειρηματική Χρηματοδότηση)

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.

Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο. Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.Π), Επιστημονικός Συνεργάτης της Ακαδημίας Αθηνών και μέλος του Rockefeller

Διαβάστε περισσότερα

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr Ηράκλειο 14-9-2011 Αριθμ. Πρωτ. 4688/Φ.30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4184, 5/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4184, 5/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 198(Ι) του 2003 74(Ι) του 2005 79(Ι) του 2007 105(Ι) του 2007 133(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ και Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80, 185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ 210 414 2314 / Fax: 210-4142107

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ

Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ The Best and Brightest World-class education It s closer than you think Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ www.ait.gr/bsc Σκέψου από τώρα... Τις

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Μετεκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έρευνας Σωματιδιακής Φυσικής (CERN) για:

Προγράμματα Μετεκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έρευνας Σωματιδιακής Φυσικής (CERN) για: Προγράμματα Μετεκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έρευνας Σωματιδιακής Φυσικής (CERN) για: α. υποψήφιους Μεταδιδάκτορες (Fellows), β. υποψήφιους Διδάκτορες (Doctoral Students), γ. Τεχνικούς Φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ KAI ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Institute of Sound

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακό Επαγγελµατική Εµπειρία

Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακό Επαγγελµατική Εµπειρία Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Σαρρής Θ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ ΟΥ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ ΟΥ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ ΟΥ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σήμερα 7-02-2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία Τηλέφωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 1 Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης : 29 Οκτωβρίου 1979 Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμη Διεύθυνση εργασίας : Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 1268/82, άρθρο 14, παρ. 3), για την εκλογή σε θέση Λέκτορα απαιτούνται:

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 1268/82, άρθρο 14, παρ. 3), για την εκλογή σε θέση Λέκτορα απαιτούνται: Δ~..ΠA.E" - 1 ΣΧΌΛΗ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.:. ~~2, ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ημ/νία: G ~ - 2.0\.1 Για Ενέργεια: Για την πλήρωση μίας θέσεως ΔΕΠ στη βαθμίδ ~VA..tia:fηqιp Ι της Σχολής Οικονομίας και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση_Αλλαγές στο ΔΣ_10Δεκ.2013 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας Laiki Capital Public Co Ltd.

Ανακοίνωση_Αλλαγές στο ΔΣ_10Δεκ.2013 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας Laiki Capital Public Co Ltd. 0067/00005379/el Αλλαγή στη σύνθεση Διοικητικών Συμβούλων/ανώτατων στελεχών (Διορισμοί/Παραιτήσεις) LAIKI CAPITAL PUBLIC CO LTD Ανακοίνωση_Αλλαγές στο ΔΣ_10Δεκ.2013 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A R I S T O T L E UNIVERSITY OF THESSALONIKI ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ Διεύθυνση Κατοικίας Πετεινός, Ξάνθη, Τ.Κ. 67 100 Τηλέφωνο 6937476255 Διεύθυνση Γραφείου Τμήμα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 07/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3332/16-6-2015(ΣΥΝ) ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας δημιούργησε το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ Α) Ελληνικά 1. 1 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λοιμώξεων Π.Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», 11-13 Οκτωβρίου 1991 2. 2 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design www.ihu.edu.gr Thessaloniki study live excel Masters of Science Programmes in: Energy MSc in Energy Systems MSc in Energy Management MSc in Energy Building Design Information & Online Applications at www.tech.ihu.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Νικόλαος Στ. Χριστοδούλου

Δρ Νικόλαος Στ. Χριστοδούλου Δρ Νικόλαος Στ. Χριστοδούλου 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνoμα: Νικόλαος Επώνυμο: Χριστοδούλου Πατρώνυμο: Στυλιανός Ημερ. γέννησης 27 Ιανουαρίου 1976 Τόπος γέννησης Αθήνα Φύλο, Οικ. κατάσταση Άρρεν, Άγαμος Υπηκοότητα

Διαβάστε περισσότερα

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002, τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΓΡΑΦΙΚΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακής Δυναμικής της διάχυσης αλκανίων και ολιγομερών σε δυαδικά μίγματά τους με πολυαιθυλένιο. Σημειώνεται ότι η

Μοριακής Δυναμικής της διάχυσης αλκανίων και ολιγομερών σε δυαδικά μίγματά τους με πολυαιθυλένιο. Σημειώνεται ότι η ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της ΔΗΜΗΤΡΑΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1974 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Αµερική

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Αµερική Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Αµερική Στις Η.Π.Α. υπάρχουν περίπου 1700 πανεπιστήµια που προσφέρουν πάνω από 35,000 προγράµµατα σπουδών σε µεταπτυχιακό επίπεδο (postgraduate studies), για αυτό η επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου Master of Science in Wine and Beer Science» με κατευθύνσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις. Ιωάννης Γ.

Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις. Ιωάννης Γ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις Ιωάννης Γ. Αβιζιώτης ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. PIRAEUS UNIVERSITY of APPLIED SCIENCES FACULTY OF ENGINEERING Department of Electronics Engineering

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία N. Μισυρλής (e-mail: nmis@di.uoa.gr) Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών Parallel Scientific Computing Laboratory (PSCL)

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου ημέρα γνωριμίας Ιανουάριος 2014 Σωκράτης Στρατής, Δρ. Αρχιτέκτονας, Πολεοδόμος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αρχιτεκτονικής -Δομή Τμήματος -Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ . ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ Page 1 of 5 ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ( ΤΡΟΦΕΙΑ) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ( ΕΣΠΑ 2007-2013) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012)

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) 1 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) Διεθνείς & εθνικές βάσεις δεδομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με ένα παιδί Καβάλα modip-tech@duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Τσαγκατάκης IT IPR Consultant

Μιχάλης Τσαγκατάκης IT IPR Consultant To Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) και οι Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ) Μιχάλης Τσαγκατάκης IT IPR Consultant Θεσσαλονίκη - Φεβρουάριος 2015 «όλα έχουν λεχθεί..αφού υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ANALYSIS AND CONTROL OF FOOD PRODUCTS) ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ANALYSIS AND CONTROL OF FOOD PRODUCTS) ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ANALYSIS AND CONTROL OF FOOD PRODUCTS) ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ University of Food Technologies at Plovdiv (UFT-Plovdiv

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007)

Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007) Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Διεύθυνση: Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Λεωφόρος Συγγρού 136, 176

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαου X. Παπασυριόπουλου. Καθηγητή Διεθνών Επενδύσεων και Ανάπτυξης. Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαου X. Παπασυριόπουλου. Καθηγητή Διεθνών Επενδύσεων και Ανάπτυξης. Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικόλαου X. Παπασυριόπουλου Καθηγητή Διεθνών Επενδύσεων και Ανάπτυξης Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση αλληλογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ)

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Λάρισα 23/10/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 04/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3339/16-6-2015 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Κατασκευαστικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Μαθήματα Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικά. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Παραδόσεις 4. Μαθήματα Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικά. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DP1021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρώτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μαθηματικά ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΟΞΑ0-ΒΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management)

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management) Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management) Δρ. Κορίνα Κατσαλιάκη Λέκτορας Περιεχόμενα Αντικείμενο Σκοπός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Δομή Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές).

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Tα Τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Μπίσκα Παντελή

Βιογραφικό σημείωμα Μπίσκα Παντελή Βιογραφικό σημείωμα Μπίσκα Παντελή Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 03/03/1977 Τόπος γέννησης: Σέρρες Ιδιότητα: Λέκτορας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright

Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ FULBRIGHT Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ίδρυμα Fulbright Σύντομη ιστορία του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονομική Ανάλυση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Ιανουάριος 2010 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 1 Σκοπός Ο Εσωτερικός Κανονισμός Εκπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ. στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (MSc in Banking & Finance) Chris Grose, PhD

Π.Μ.Σ. στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (MSc in Banking & Finance) Chris Grose, PhD Π.Μ.Σ. στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (MSc in Banking & Finance) Chris Grose, PhD Μεταπτυχιακό στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την παροχή θεωρητικής και πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε. Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 13 / 02 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.1.2 /366 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ µεταπτυχιακές σπουδές στην Μεγάλη Βρετανία

ΟΙ µεταπτυχιακές σπουδές στην Μεγάλη Βρετανία ΟΙ µεταπτυχιακές σπουδές στην Μεγάλη Βρετανία Η Μ. Βρετανία έχει το µεγαλύτερο αριθµό Ελλήνων φοιτητών τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε µεταπτυχιακό επίπεδο. Οι λόγοι επιλογής της Μ. Βρετανίας ως τόπου µεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανήκει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (τεχνολογικός τοµέας, Ν. 2916/2001).

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανήκει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (τεχνολογικός τοµέας, Ν. 2916/2001). ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανήκει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα

Διαβάστε περισσότερα