Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας. Έκδοση 3.4. Ηµεροµηνία Εφαρµογής 30/03/2012. Σελίδα1 από 78

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας. Έκδοση 3.4. Ηµεροµηνία Εφαρµογής 30/03/2012. Σελίδα1 από 78"

Transcript

1 Σελίδα1 από 78

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Διοικητικό Συμβούλιο Επιτροπές από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Υποχρέωση τήρησης των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Συμπεριφορά προσωπικού Προσλήψεις προσωπικού Αξιολογήσεις προσωπικού ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Δικαιούμενες ημέρες άδειας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Υπεύθυνος τμήματος εσωτερικού έλεγχου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ανάδειξη υποψήφιων μελών του Δ.Σ Σύνθεση και Θητεία του Δ.Σ Αναπλήρωση μελών του Δ.Σ Αξιολόγηση του Δ.Σ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ TOYΠΡΟΕΔΡΟΥKAITOY ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σελίδα2 από 78

3 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σελίδα3 από 78

4 21. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ/ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΩΛΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ AREA EXPORT MANAGER ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ EXPORT CO-ORDINATOR ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ SENIOR PURCHASING &BRAND MANAGER/ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΓΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣSENIOR KAI JUNIOR PURCHASING & BRAND MANAGER ASSISTANT TO THE SENIOR PURCHASING & BRAND MANAGER ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ MARKETING MANAGER Σελίδα4 από 78

5 ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η εµπορική δραστηριότητα της Εταιρείας ΣΩΚΡΑΤΗΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ξεκινά το 1920 στην πόλη της ράµας από τον ιδρυτή της Σωκράτη Κωνσταντίνου. Το 1936 ιδρύεται ατοµική επιχείρηση, µε αντικείµενο την εµπορία ειδών οικιακής χρήσης. Η λειτουργία της Εταιρείας διακόπτεται κατά την περίοδο της κατοχής, ενώ αµέσως µετά επανέρχεται στο εµπορικό προσκήνιο και καθίσταται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα στη σηµαντικότερη επιχείρηση του κλάδου στη Βόρειο Ελλάδα. Το 1968 παράλληλα µε την ατοµική επιχείρηση ιδρύεται οµόρρυθµη εταιρεία µε την επωνυµία ΣΩΚΡΑΤΗΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ, µε διακριτικό τίτλο YALCOO.E και χρόνο διάρκειας 5 ετών. Το 1972 γίνεται συγχώνευση της ατοµικής επιχείρησης και της οµορρύθµου εταιρείας και σύσταση Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΣΩΚΡΑΤΗΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε., ΕΜΠΟΡΙΟ_ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΑΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ και διακριτικό τίτλο YALCO, ο οποίος καταχωρείται και ως σήµα της Εταιρείας. Το 1974 η Εταιρεία επεκτείνει τις δραστηριότητές της στη Νότιο Ελλάδα, ανοίγοντας γραφείο πωλήσεων και εκθετήριο στην Αθήνα. Έκτοτε ακολουθεί εντυπωσιακή πορεία αύξησης των πωλήσεων στη Νότιο Ελλάδα και συγχρόνως εξελίσσεται στον κύριο προµηθευτή όλων των µεγάλων µονάδων του κλάδου. Το 1989 δηµιουργούνται οι εγκαταστάσεις της Εταιρείας στη Νέα Κηφισιά, σε µισθωµένη έκταση τ.µ., και ταυτόχρονα γίνεται η πρώτη εταιρεία που διαθέτει πλήρεις εγκαταστάσεις (γραφεία, έκθεση, αποθήκες) τόσο στη Βόρειο Ελλάδα (Θεσσαλονίκη) όσο και στη Νότιο Ελλάδα (Αθήνα). Κατά τη χρονική περίοδο πραγµατοποιούνται σηµαντικές επενδύσεις σε πάγιες εγκαταστάσεις, αναπτύσσεται το µηχανογραφικό σύστηµα της Εταιρείας και γίνεται η διοικητική της αναδιοργάνωση. Το 1995 αποτελεί µια ιδιαίτερη σηµαντική χρονιά για την Εταιρεία, καθώς ολοκληρώνονται οι διαδικασίες έγκρισης και εισαγωγής των µετοχών της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Κατά τη περίοδο η Εταιρεία επεκτείνει τη δραστηριότητά της ως ακολούθως: Στο χώρο του επαγγελµατικού εξοπλισµού µε την πλήρη εξαγορά των εταιρειών ΚΟΡΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε και ΚΟΡΜΟΣ ΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Στο χώρο της λιανικής µε την εξαγορά- συµµετοχή στην OMNISHOP Στον χώρο του κλιµατισµού µε τη συµµετοχή της στην εταιρεία EXCEL A.E. Το 2002 είναι επίσης σταθµός για την Εταιρεία αφού ολοκληρώνεται η συγχώνευση µε απορρόφηση της Εταιρείας VELLIFEST σύµφωνα µε το κ.ν. 2190/1920 και το ν. 2166/1944. Σελίδα5 από 78

6 Η Εταιρεία κατέχει σήµερα σηµαντικότατη θέση στην αγορά του χονδρεµπορίου του οικιακού και του επαγγελµατικού εξοπλισµού, στον ελλαδικό χώρο και έχει επεκτείνει την δραστηριότητά της στην παραγωγή αντικολλητικών σκευών, µε το εργοστάσιο παραγωγής στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Μέσω των θυγατρικών της έχει διευρύνει το αντικείµενό της και ειδικότερα : ROTA ΚΕΝΤΡΟ LOGISTICS A.E. Παροχή αποθηκευτικών υπηρεσιών (3PL). Με στόχο την διεύρυνση της πληθυσµιακής καταναλωτικής βάσης και ενίσχυση της εξωστρέφειας, ίδρυσε την : YALCOROMANIASRL Με έδρα στη Ρουµανία και αντικείµενο εργασιών την αντιπροσώπευση και εµπορία : α. Οικιακών ηλεκτρικών εργαλείων της BLACK&DECKER. β. Επαγγελµατικών εργαλείων DEWALT της BLACK&DECKER. Σελίδα6 από 78

7 1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σελίδα7 από 78

8 2. ΑΡΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γενικές Αρχές Η Eταιρική ιακυβέρνηση είναι σύστηµα αρχών κανόνων, που έχουν ως στόχο την διασφάλιση: ιαφάνειας Χρηστής και Αποτελεσµατικής ιοίκησης Υπευθυνότητας, συνθήκες που βελτιστοποιούν τη συνεχή εξυπηρέτηση του εταιρικού συµφέροντος, µε µεγιστοποίηση της οικονοµικής αξίας της εταιρείας και της προστασίας και προαγωγής των συµφερόντων των µετόχων και κάθε προσώπου που έχει έννοµο συµφέρον και συνδέεται µε την εταιρεία. Με τους κανόνες της Εταιρικής ιακυβέρνησης ενισχύεται η ανεξαρτησία του ιοικητικού Συµβουλίου και θωρακίζεται στην άσκηση του εποπτικού και ελεγκτικού του ρόλου έναντι των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας. Οι κανόνες Εταιρικής ιακυβέρνησης µεταξύ των άλλων προβλέπουν : Συµµετοχή στο ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας µη εκτελεστικών µελών τα οποία δεν έχουν σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε την εταιρεία. Συµµετοχή στο ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας ανεξάρτητων µη εκτελεστικών µελών τα οποία δεν έχουν στενό συγγενικό δεσµό µε τον /ντα Σύµβουλο και µε µεγαλοµετόχους. Υπηρεσία ΕσωτερικούΕλέγχου Ελεγκτική Επιτροπή Επιτροπή Αµοιβών Ύπαρξηεσωτερικού κανονισµούλειτουργίας Η εταιρεία συµµορφούµενη µε τις διατάξεις των Ν. 2190/1920, 3016/2002, 3091/ /2008, 3873/2010 και 3884/2010 συνέταξε τον παρόντα Εσωτερικού Κανονισµού. Αντικείµενο του Κανονισµού αυτού είναι η καταγραφή του τρόπου λειτουργίας και λήψης αποφάσεων της εταιρείας στα πρότυπα των σύγχρονων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και η καθιέρωση συγκεκριµένων κανόνων διοίκησης που αφορούν τις σχέσεις ανάµεσα στη ιοίκηση της εταιρείας, το ιοικητικό Συµβούλιο, τους Μετόχουςτης και τα λοιπά πρόσωπα που έχουν έννοµο συµφέρον για τις πράξεις των οργάνων της εταιρείας. Με τον όρο Σύστηµα Εταιρικής ιακυβέρνησης εννοούµε το πλαίσιο των θεσµοθετηµένων ή µη κανόνων βάσει του οποίου εξασκείται η διακυβέρνηση της επιχείρησης. Συστατικό στοιχείο της εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί ο τρόπος διακυβέρνησης της εταιρείας από τα αρµόδια όργανα της εταιρείας και οι επιπτώσεις του στα αποτελέσµατα αυτής. Σηµαντικότερος λόγος για την εφαρµογή αποτελεσµατικών Σελίδα8 από 78

9 πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί η αναγκαιότητα υπαγωγής των ειδικών συµφερόντων που χαρακτηρίζουν τις επιµέρους οµάδες ενδιαφεροµένων (δηλαδή διευθυντικών στελεχών, µετόχων, ιοικητικού Συµβουλίου, πιστωτών, εργαζοµένων, φορολογικών αρχών κ.λ.π.) προς το γενικό συµφέρον της επιχείρησης. Η εταιρική διακυβέρνηση εξασκείται από το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, του οποίου όµως οι πράξεις περιορίζονται από όσους έχουν άµεσο ή έµµεσο συµφέρον στην εταιρεία. Ο Νόµος 2190 / 1920 περιλαµβάνει τους βασικούς κανόνες οργάνωσης και διακυβέρνησης των Ανωνύµων Εταιρειών. Η εταιρεία συµµορφώνεται τόσο µε τον Νόµο 2190 / 1920, όσο και µε τον Νόµο 3016 / 2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης ο οποίος επιβάλλει την συµµετοχή ανεξάρτητων και µη εκτελεστικών µελών στο ιοικητικό Συµβούλιο, έχει αναπτύξει επαρκή Εσωτερικό Κανονισµό στον οποίο περιλαµβάνονται η οργανωτική της διάρθρωση και οι δραστηριότητες της και έχει οργανώσει τµήµατα Εσωτερικού Ελέγχου, Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων για την προστασία και την καλύτερη εξυπηρέτηση των µετόχων. Η εταιρεία συµµορφώνεται µε τον Νόµο 3693 / 2008 ο οποίος απαιτεί την σύσταση Επιτροπής Ελέγχου καθώς και σηµαντικές υποχρεώσεις γνωστοποίησης προς τους µετόχους στο πλαίσιο της προετοιµασίας τους για την Γενική Συνέλευση, µε τον Νόµο 3873 / 2010 περί ετήσιων και ενοποιηµένων λογαριασµών ορισµένων µορφών και µε τον Νόµο 3884 / 2010, σύµφωνα µε τον οποίο η εταιρεία πρέπει να αναρτά στην ιστοσελίδα της τουλάχιστον 20 ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά µε την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, τους βασικούς κανόνες και τις πρακτικές συµµετοχής, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος εισαγωγής θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη και υποβολής ερωτήσεων καθώς και των προθεσµιών εντός των οποίων τα δικαιώµατα αυτά µπορούν να ασκηθούν, τις διαδικασίες ψηφοφορίας, τους όρους αντιπροσώπευσης µέσω πληρεξουσίου και τα χρησιµοποιούµενα έντυπα για ψηφοφορία µέσω πληρεξουσίου, την προτεινόµενη ηµερήσια διάταξη της συνέλευσης, συµπεριλαµβανοµένων σχεδίων των αποφάσεων προς συζήτηση και ψήφιση, αλλά και τυχόν συνοδευτικών εγγράφων, τον προτεινόµενο κατάλογο υποψηφίων µελών του.σ. και τα βιογραφικά τους (εφόσον υπάρχει θέµα εκλογής µελών), και το συνολικό αριθµό των µετόχων και των δικαιωµάτων ψήφου κατά την ηµεροµηνία σύγκλισης. Τέλος, η εταιρεία συµµορφώνεται µε το άρθρο 26 του Νόµου 3091/2002, τον Νόµο 3340 / 2005 για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς, τον Νόµο 3556 / 2007 για την πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού και όλες τις σχετικές αποφάσεις της επιτροπής κεφαλαιαγοράς που αφορούν την προστασία του επενδυτικού κοινού. Σελίδα9 από 78

10 2.1 ιοικητικό Συµβούλιο Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει την υποχρέωση να διαχειρίζεται υποθέσεις της επιχείρησης αποκλειστικά προς το συµφέρον της επιχείρησης και των µετόχων της, στο πλαίσιο των υπαρχόντων νόµων, κανονισµών και συνθηκών που οριοθετούν το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Έχει την κύρια υποχρέωση να διασφαλίζει την θεσµοθέτηση κατάλληλων κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης. Έχει επίσης τη ευθύνη για την διακυβέρνηση της επιχείρησης και λογοδοτεί προς την Γενική Συνέλευση των µετόχων. Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει την ευθύνη της λήψης όλων των αποφάσεων στρατηγικής ανάπτυξης, της διασφάλισης όλων των απαραίτητων πόρων για την επίτευξη των επιδιώξεων της επιχείρησης, του διορισµού και εποπτείας των εκτελεστικών στελεχών της και της αναφοράς προς τους µετόχους της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων του. Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση των µετόχων έχει την ευθύνη του διορισµού των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, των Ελεγκτών και την έγκριση της στρατηγικής της εταιρείας. Ο αριθµός των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και η σύνθεσή του, πρέπει να επιτρέπουν και εξασφαλίζουν την αποτελεσµατική άσκηση των αρµοδιοτήτων του και να αντικατοπτρίζουν το µέγεθος, τη δραστηριότητα και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησης. Το ιοικητικό Συµβούλιο θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο ακεραιότητας και να διαθέτει ποικιλοµορφία γνώσεων, προσόντων και εµπειρίας, που να ανταποκρίνονται στους εταιρικούς στόχους. Ο Πρόεδρος προΐσταται του ιοικητικού Συµβουλίου, έχει τις αρµοδιότητες του καθορισµού της ηµερήσιας διάταξης, της διασφάλισης της καλής οργάνωσης των εργασιών του.σ., αλλά και αποτελεσµατικής διεξαγωγής των συνεδριάσεων του. Ευθύνη επίσης του Προέδρου είναι η διασφάλιση της έγκαιρης και ορθής πληροφόρησης των µελών του.σ. καθώς και της αποτελεσµατικής επικοινωνίας του µε όλους τους µετόχους, µε γνώµονα τη δίκαιη και ισότιµη µεταχείριση των συµφερόντων όλων των µετόχων. Το ιοικητικό Συµβούλιο συντάσσει, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ετήσια οικονοµική έκθεση, η οποία και δηµοσιοποιείται εντός τριών (3) µηνών από τη λήξη κάθε οικονοµικής χρήσης. Επίσης, το ιοικητικό Συµβούλιο συντάσσει, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαµηνιαία οικονοµική έκθεση που αφορά το πρώτο (1 ο ) εξάµηνο της οικονοµικής χρήσης, η οποία και δηµοσιοποιείται εντός δύο (2) µηνών από τη λήξη της περιόδου αυτής. Τέλος το ιοικητικό Συµβούλιο εγκρίνει τις τριµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις του πρώτου (1 ου ) και του τρίτου (3 ου ) τριµήνου της οικονοµικής χρήσης, οι οποίες και δηµοσιοποιούνται εντός δύο (2)µηνών από τη λήξη των περιόδων αυτών. Το περιεχόµενο των πιο πάνω εκθέσεων ρυθµίζεται από τις διατάξεις του Ν. 3556/2007. Επίσης το ιοικητικό Συµβούλιο υποβάλλει επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση µε πληροφορίες που µεταξύ των άλλων αφορούν : την Σελίδα10 από 78

11 διάρθρωση του µετοχικού κεφαλαίου, τους περιορισµούς στη µεταβίβαση µετοχών, τις σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές και τις λοιπές πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 7 του Ν. 3556/2007. Το ιοικητικό Συµβούλιο κατ έτος συντάσσει έκθεση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι συναλλαγές της εταιρείας µε τις συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις του άρθρου 42 ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920. Η έκθεση αυτή γνωστοποιείται στις εποπτικές αρχές. Το ιοικητικό Συµβούλιο κατ έτος εγκρίνει τις µισθολογικές αναπροσαρµογές τόσο των διευθυντικών στελεχών όσο και του λοιπού προσωπικού. Επίσης µε έγκριση του ιοικητικού Συµβουλίου καθορίζονται τα καταβαλλόµενα στο τέλος του χρόνου bonus στα στελέχη της εταιρείας µε βάση κριτήρια απόδοσης. Οι αµοιβές και τυχόν αποζηµιώσεις των µη εκτελεστικών µελών του ιοικητικού Συµβουλίου εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων και είναι ανάλογες του χρόνου που διαθέτουν για τις συνεδριάσεις και την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Το σύνολο των αµοιβών αυτών αναφέρονται χωριστά στις καταρτιζόµενες και δηµοσιοποιούµενες οικονοµικές καταστάσεις της οικονοµικής χρήσης. Οι αµοιβές των εκτελεστικών µελών του ιοικητικού Συµβουλίου για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας Επιτροπές από µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου Για την αποτελεσµατικότερη διοίκηση των εταιρικών θεµάτων έχουν συσταθεί και λειτουργούν οι παρακάτω επιτροπές : Επιτροπή Ελέγχου Η Επιτροπή Ελέγχου ορίζεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων αποτελείται από τρία (3) µη εκτελεστικά µέλη του.σ. εκ των οποίων το ένα µέλος είναι και ανεξάρτητο. Τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να είναι καταρτισµένα να έχουν οικονοµικές και διοικητικές γνώσεις. Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει όσες φορές το κρίνει αναγκαίο, τουλάχιστον όµως τέσσερεις φορές το χρόνο και συναντά τον τακτικό ελεγκτή της εταιρείας, χωρίς την παρουσία των µελών ιοίκησης της εταιρείας δύο φορές το χρόνο. Επιτροπή Αµοιβών & Παροχών Η επιτροπή αυτή συγκροτείται από δύο (2) µη εκτελεστικά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και εισηγείται προς το ιοικητικό Συµβούλιο τον καθορισµό και την αναπροσαρµογή των αµοιβών τόσο των εκτελεστικών µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, όσο και των αµοιβών των διευθυντικών στελεχών, αλλά και του λοιπού προσωπικού. Ειδικότερα οι αµοιβές των εκτελεστικών µελών του Σελίδα11 από 78

12 ιοικητικού Συµβουλίου εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση µε εισήγηση του ιοικητικού Συµβουλίου. Επιτροπή Ανθρωπίνου υναµικού Η Επιτροπή Ανθρώπινου υναµικού που αποτελείται από τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύµβουλο, το γενικό διευθυντή και τον υπεύθυνο προσωπικού εισηγείται επί θεµάτων στελέχωσης, µετακίνησης, ανάδειξης και εκπαίδευσης στελεχών Ανθρώπινου υναµικού. Εκτελεστική Επιτροπή Η Εκτελεστική Επιτροπή της εταιρείας µας απαρτίζεται από τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη µε πρόεδρο τον Πρόεδρο της εταιρείας. Στόχος της είναι να διασφαλίσει ότι κάθε τµήµα της επιχείρησής µας συντονίζεται αποτελεσµατικά και ακολουθεί µια διαδικασία λήψης αποφάσεων που αποφέρει αποτελέσµατα. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες και έχει τις εξής αρµοδιότητες: να διαµορφώνει τη συνολική επιχειρησιακή κατεύθυνση της εταιρείας µας να αναπτύσσει τη στρατηγική του οµίλου να καθορίζει τα σχέδια δράσης για την υποστήριξη κάθε γεωγραφικής περιοχής όπου έχουµε παρουσία. να θέτει τους ετήσιους στόχους και να διαµορφώνει ετήσια επιχειρηµατικά σχέδια, τα οποία συνίστανται σε ένα συνολικό πρόγραµµα στόχων και στρατηγικών. Πάνω σε αυτά τα ετήσια επιχειρηµατικά σχέδια θεµελιώνεται η απόδοση της εταιρείας. Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου Στην εταιρεία λειτουργεί Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Στην Υπηρεσία αυτή απασχολείται στέλεχος της εταιρείας που λόγω της επιστηµονικής κατάρτισης και της µακρόχρονης προϋπηρεσίας έχει όλα τα προσόντα για την εκπλήρωση των καθηκόντων του. Η οργάνωση και λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου αποτελεί βασική προϋπόθεση αρχών εταιρικής διακυβέρνησης. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής ορίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο και δε µπορεί να είναι µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου. εν υπάγεται ιεραρχικά σε καµιά άλλη υπηρεσία της εταιρείας και εποπτεύεται από την Ελεγκτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από ανεξάρτητα και µη εκτελεστικά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο Εσωτερικός Ελεγκτής δικαιούται να λάβει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, αρχείου τραπεζικού λογαριασµού και χαρτοφυλακίου της εταιρείας και να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία της εταιρείας. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και οι εργαζόµενοι της εταιρείας οφείλουν να συνεργάζονται και να παρέχουν πληροφορίες στον Εσωτερικό Ελεγκτή και γενικά να διευκολύνουν µε κάθε τρόπο το έργο του. Σελίδα12 από 78

13 Η διοίκηση της εταιρείας οφείλει να παρέχει στον Εσωτερικό Ελεγκτή όλα τα απαραίτητα µέσα για τη διευκόλυνση της άσκησης ουσιαστικού και αποδοτικού ελέγχου. Ο εσωτερικός έλεγχος έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α. παρακολουθεί την εφαρµογή και τη συνεχή τήρηση του Κανονισµού, του καταστατικού της εταιρείας, καθώς και της εν γένει νοµοθεσίας που αφορά την εταιρεία και ιδιαίτερα της νοµοθεσίας των ανωνύµων εταιρειών και της κεφαλαιαγοράς, β. αναφέρει µέσω της Ελεγκτικής Επιτροπής στο ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συµφερόντων των µελών του διοικητικού συµβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας µε τα συµφέροντα της εταιρείας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του, γ. ενηµερώνει εγγράφως µία φορά τουλάχιστον το τρίµηνο µέσω της Ελεγκτικής Επιτροπής το ιοικητικό Συµβούλιο για το διενεργούµενο από αυτόν έλεγχο και παρίσταται κατά τις γενικές συνελεύσεις των µετόχων, δ. παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία του ζητηθεί από τις Εποπτικές Αρχές, συνεργάζεται µε αυτές και διευκολύνει µε κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι εννεαµελές και απαρτίζεται από έξι εκτελεστικά και τρία µη εκτελεστικά µέλη. Τα µη εκτελεστικά µέλη είναι και ανεξάρτητα. Η ιδιότητα των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου ως εκτελεστικών ή µη ορίζεται από το διοικητικό συµβούλιο. Τα ανεξάρτητα µέλη ορίζονται από την γενική συνέλευση. Αν εκλεγεί από το διοικητικό συµβούλιο προσωρινό µέλος µέχρι την πρώτη γενική συνέλευση σε αναπλήρωση άλλου ανεξάρτητου που παραιτήθηκε, εξέλιπε ή για οποιονδήποτε λόγο κατέστη έκπτωτο, το µέλος που εκλέγεται πρέπει να είναι και αυτό ανεξάρτητο. Τα ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη δεν κατέχουν κατά την διάρκεια της θητείας τους µετοχές σε ποσοστό µεγαλύτερο του 0,5% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και δεν έχουν σχέση εξάρτησης µε την εταιρεία ή µε συνδεδεµένα µε αυτή πρόσωπα. Λεπτοµέρειες των αρµοδιοτήτων των εκτελεστικών, µη εκτελεστικών και ανεξάρτητων µελών του ιοικητικού Συµβουλίου περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο «Αρµοδιότητες του ιοικητικού Συµβουλίου» του παρόντος Εσωτερικού Κανονισµού. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συµφέροντα που αντιβαίνουν στα συµφέροντα της Εταιρείας και των συνδεδεµένων µε αυτήν εταιριών. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου µε έγγραφη δήλωσή τους οφείλουν να αναφέρουν στα υπόλοιπα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου κάθε µορφής σύγκρουσης ιδίων συµφερόντων µε τα συµφέροντα της Εταιρείας και συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών, όπως επίσης και µε τα συµφέροντα που ανακύπτουν από γνωστές σ αυτούς σηµαντικές συναλλαγές της Εταιρείας. Σελίδα13 από 78

14 Το ιοικητικό Συµβούλιο συντάσσει κατ έτος έκθεση µε αναλυτική περιγραφή των συναλλαγών της Εταιρείας µε τις συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις. Ο καθορισµός και η γνωστοποίηση των αµοιβών των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου γίνεται µε τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 5 του Ν. 3016/ Ο παρών Εσωτερικός της Εταιρείας, έχει βασιστεί στα κριτήρια που ορίζονται στο αρθ. 6 του Ν. 3016/ και τις τροποποιήσεις που ορίζονται στο άρθρο 32 του ν. 3340/2005, εφαρµόζεται από όλους τους εργαζοµένους της Εταιρείας και η εφαρµογή του ελέγχεται από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Η Εταιρεία εφαρµόζει τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης, παρακολούθησης, τήρησης απορρήτου, προϋποθέσεις συναλλαγών συγκεκριµένων προσώπων, όπως αυτές καθορίζονται από την ισχύουσα εκάστοτε νοµοθεσία και κυρίως σήµερα από τις διατάξεις των νόµων 3340/2005 και 3556/2007. Η Εταιρεία διαθέτει οργανωµένη Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων όπως αυτό ορίζεται από τα άρθρα 5 και 6 της απόφασης 5/204/ και τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της απόφασης 3/348/ και προς εφαρµογή του Ν.3556/2007. Οι αρµοδιότητες της υπηρεσίας Εταιρικών Ανακοινώσεων περιλαµβάνουν: Τη συµµόρφωση της Εταιρείας µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 3 έως 13 του Ν. 3340/2005 και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Τη συµµόρφωση της Εταιρείας µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισµό του Χ.Α., Τη γνωστοποίηση / δηµοσιοποίηση σηµαντικών εταιρικών γεγονότων και γενικότερα τη διαχείριση της πληροφόρησης προς το επενδυτικό κοινό, Την επικοινωνία µε τις αρµόδιες αρχές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χ.Α. και των µέσων µαζικής επικοινωνίας. Οι αρµοδιότητες της υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων περιλαµβάνουν : Την άµεση και ίση πληροφόρηση των µετόχων, και την εξυπηρέτησή τους σχετικά µε την άσκηση των δικαιωµάτων τους, τη διανοµή µερισµάτων, πράξεις εκδόσεως νέων µετοχών, διανοµής, εγγραφής, παραιτήσεως και µετατροπής, χρονική περίοδος άσκησης των σχετικών δικαιωµάτων ή µεταβολές στα αρχικά χρονικά περιθώρια (π.χ. επέκταση του χρόνου άσκησης των δικαιωµάτων), τις Τακτικές ή Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και τις αποφάσεις τους, την απόκτηση ιδίων µετοχών και διάθεση τους ή τυχόν ακύρωσή τους Τη συλλογή και ταξινόµηση των δελτίων (εντύπων) επαφής µε τους µετόχους και την επεξεργασία των στοιχείων που προκύπτουν από αυτά, τη συλλογή και ταξινόµηση των Σελίδα14 από 78

15 δικαιολογητικών από τους µετόχους πριν και µετά από τη διεξαγωγή Τακτικών και Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων Την αποστολή σε κάθε ενδιαφερόµενο, σε έγγραφη ή σε ηλεκτρονική µορφή, όλων των δηµοσιευµένων εταιρικών εκδόσεων (Ετησίου ελτίου, Ενηµερωτικού ελτίου, περιοδικών και ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων, Εκθέσεων ιαχείρισης του.σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών) Τη σύµφωνη, µε την ισχύουσα νοµοθεσία, εξυπηρέτηση κληρονόµων. Για το σκοπό αυτό έχει και την ευθύνη επικοινωνίας µε τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.». Οι υπηρεσίες αυτές λειτουργούν µε τον τρόπο που προδιαγράφονται στα ανωτέρω άρθρα και οι αρµοδιότητές τους περιγράφονται αναλυτικά στα αντίστοιχα κεφάλαια του παρόντος Κανονισµού. ικαιώµατα και υποχρεώσεις µετόχων Οι Πρακτικές Εταιρικής ιακυβέρνησης που ακολουθούνται από την Εταιρεία θα πρέπει να προστατεύουν τα δικαιώµατα των µετόχων σύµφωνα µε τα ακόλουθα: Συµµετοχή ισότιµα και αποδοτικά στη Γενική Συνέλευση συµπεριλαµβανοµένων των µειοψηφούντων και αλλοδαπών µετόχων. Πλήρης και έγκαιρη ενηµέρωση για τους κανόνες και τις διαδικασίες ψηφοφορίας στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Χαρακτηρισµός της λειτουργίας της Εταιρείας ως δίκαιης και διαφανούς. Περαιτέρω Πρακτικές Εταιρικής ιακυβέρνησης που αφορούν δικαιώµατα και υποχρεώσεις µετόχων, εντάσσονται στο κεφάλαιο «Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων» και «Τµήµα Εταιρικών Ανακοινώσεων» του παρόντος κανονισµού. Σήµερα δε ρυθµίζονται από το Ν. 3556/2007 και την εγκύκλιο 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και λεπτοµερώς έχουν αναρτηθεί στο site της Εταιρείας. Ο ρόλος των συνεργαζόµενων µε την Εταιρεία και των φορέων µε νόµιµα συµφέροντα στην Εταιρεία Οι Πρακτικές Εταιρικής ιακυβέρνησης θα πρέπει να αναγνωρίζουν τα δικαιώµατα των συνεργαζοµένων και όσων έχουν νόµιµα συµφέροντα προς την Εταιρεία, ως εξής: Παροχή εγγύησης για προστασία των νόµιµων δικαιωµάτων και συµφερόντων των εργαζοµένων, εξωτερικών συνεργατών και προµηθευτών. Ενθάρρυνση του ρόλου των συνεργαζοµένων, µε τρόπο που να ενισχύει την αποδοτικότητα της Εταιρείας αλλά και της αγοράς. υνατότητα αξίωσης αποζηµίωσης, όλων όσων συνεργάζονται µε την Εταιρεία, σε περιπτώσεις παραβίασης των νόµιµων συµφερόντων τους. Σελίδα15 από 78

16 2.2. Υποχρέωση τήρησης των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης 1. Οι ανωτέρω αρχές εταιρικής διακυβέρνησης συνιστούν ηθεληµένες δεσµεύσεις της εταιρείας. 2. Η εταιρεία οφείλει να γνωστοποιεί τουλάχιστον µέσω του ετήσιου δελτίου τις Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης που εφαρµόζει. Σελίδα16 από 78

17 Βασικές αρχές διαχείρισης της προνοµιακής πληροφόρησης Οι βασικές αυτές αρχές ρυθµίζονται από τον Ν.3340/2005. Αναλυτικότερα περιγράφονται οι υποχρεώσεις προσώπων αλλά και οι πληροφορίες εκείνες που θεωρούνται ότι έχουν προνοµιακό χαρακτήρα η χρησιµοποίηση των οποίων µπορεί να επηρεάσει χρηµατοπιστωτικά µέσα του εκδότη στα οποία αναφέρονται οι πληροφορίες αυτές. Στο άρθρο 4 του ν.3340/2005 ορίζεται ότι απαγορεύεται στα πρόσωπα που υπόκεινται στις απαγορεύσεις του άρθρου 3 του ν.3340/2005, για παράδειγµα µέλη διοικητικών, διευθυντικών ή εποπτικών οργάνων της εταιρείας κ.α. να ανακοινώνουν προνοµιακή πληροφορία σε άλλο πρόσωπο, εκτός αν τα πρόσωπα που υπόκεινται στην απαγόρευση ενεργούν στο σύνηθες πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους. Επίσης τα πρόσωπα του άρθρου 3 απαγορεύεται να συνιστούν σε άλλο πρόσωπο ή να το παρακινούν, βάσει προνοµιακής πληροφορίας, να αποκτήσει ή να διαθέσει, το ίδιο ή µέσω άλλου, τα χρηµατοπιστωτικά µέσα, στα οποία αφορά η πληροφορία αυτή. Κατά το άρθρο 6 του ν. 3340/2005, µια πληροφορία θεωρείται προνοµιακή εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: έχει χαρακτήρα συγκεκριµένο, δεν έχει δηµοσιοποιηθεί, αφορά, άµεσα ή έµµεσα, ένα ή περισσότερους εκδότες ή ένα ή περισσότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα, η δηµοσιοποίηση της θα µπορούσε να επηρεάσει σηµαντικά την τιµή των χρηµατοπιστωτικών µέσων που αφορά ή την τιµή των συνδεδεµένων µε αυτά παραγώγων χρηµατοπιστωτικών µέσων, δηλαδή πρόκειται για πληροφορία που ένας συνετός επενδυτής θα αξιολογούσε, µεταξύ άλλων ως ουσιώδη κατά τη λήψη των επενδυτικών του αποφάσεων. Όλα τα άτοµα (είτε υπάλληλοι της Εταιρείας είτε συνεργαζόµενοι τρίτοι) τα οποία στα πλαίσια της εκτέλεσης των αρµοδιοτήτων τους, έρχονται σε επαφή µε εµπιστευτική και απόρρητη πληροφόρηση, θα πρέπει να προβούν στην υπογραφή σχετικής συµφωνίας εµπιστευτικότητας. Επίσης θα πρέπει να διατηρείται το απόρρητο πληροφοριών που δεν έχουν ανακοινωθεί δηµόσια από την Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων και αφορούν ενδεικτικώς τα ακόλουθα: α) Αποφάσεις για ουσιώδη µεταβολή της επιχειρηµατικής δράσης του εκδότη ή εταιρείας που περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του εκδότη. β) Αποφάσεις ή συµφωνίες για τη σύναψη ή λύση ουσιωδών συνεργασιών ή επιχειρηµατικώνσυµµαχιών, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, απόκτηση αδειών ευρεσιτεχνίας και πατέντων. γ) Αποφάσεις για την υποβολή δηµόσιας πρότασης αγοράς σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. δ) Αποφάσεις ή συµφωνίες για συµµετοχή σε διαδικασία συγχώνευσης, διάσπασης ή εξαγοράς, απόκτησης ή εκχώρησης µετοχών, εξαιρουµένων των εταιρικών µετασχηµατισµών που αφορούν κατά 100% θυγατρικές εταιρείες. Σελίδα17 από 78

18 ε) Αποφάσεις για αλλαγή της σύνθεσης του διοικητικού συµβουλίου, αλλαγή των γενικών διευθυντών, των ελεγκτών, του υπεύθυνου οικονοµικών υπηρεσιών στ) Αποφάσεις για τη διανοµή και την καταβολή µερισµάτων, για πράξεις έκδοσης νέων µετοχών, διανοµής, εγγραφής, παραιτήσεως και µµετατροπής. ζ) Αποφάσεις για αναδιοργάνωση λειτουργίας ή δραστηριοτήτων που αναµένεται να έχει σηµαντική επίδραση στην οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα. η) Αποφάσεις για προγράµµατα αγοράς ιδίων µετοχών. θ) Αποφάσεις για αιτήσεις πτώχευσης και δικαστικές αποφάσεις περί πτώχευσης καθώς και άλλες νοµικές ή δικαστικές διαφορές που µπορούν να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα του εκδότη. ι) Αποφάσεις αλλαγής ουσιωδών στοιχείων που περιέχονται στο πλέον πρόσφατο ενηµερωτικό δελτίο του εκδότη, ή στο ετήσιο δελτίο του άρθρου 8 της απόφασης 5/204 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε από τα άρθρα 2 & 4 της απόφασης 3/348/ και το άρθρο 1 της απόφασης 1/319/ του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, συµπεριλαµβανοµένων και των δεσµεύσεων που έχουν αναληφθεί για τη χρήση αντληθέντων κεφαλαίων. κ) Οποιαδήποτε ουσιώδης µεταβολή στην περιουσιακή κατάσταση, στην κεφαλαιακή διάθρωση του εκδότη, ιδίως στη δανειακή του επιβάρυνση. λ) Σε περίπτωση που η Εταιρεία καταρτίζει ενοποιηµένεςοικονοµικές καταστάσεις, οποιαδήποτε µεταβολή που επιδρά ουσιωδώς στη διάρθρωση ή στα ενοποιηµένα οικονοµικά µεγέθη του οµίλου. µ) Οποιαδήποτε άλλη περίπτωση προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία. ιαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης της απόδοσης των διευθυντικών στελεχών Η πρόσληψη των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας γίνεται µε τον ακόλουθο τρόπο: Η ανάγκη για πρόσληψη διευθυντικού στελέχους στην Εταιρεία δηµιουργείται είτε λόγω δηµιουργίας νέας θέσης στο οργανόγραµµα της Εταιρείας, είτε λόγω κένωσης ήδη υπάρχουσας θέσης διευθυντικού στελέχους. Η ανάγκη γνωστοποιείται προς την Επιτροπή Προσλήψεων. Η Επιτροπή Προσλήψεων έχει σαν στόχο την εξέταση των αναγκών για πρόσληψη διευθυντικού στελέχους, τον προσδιορισµό των απαιτούµενων προσόντων και την τελική έγκριση του υποψηφίου διευθυντικού στελέχους. Απαρτίζεται από το ιευθύνοντα Σύµβουλο, τον ιευθυντή Οικονοµικών και ιοικητικών Υπηρεσιών και τον Εµπορικό ιευθυντή. Η αναζήτηση του διευθυντικού στελέχους βάσει των προσόντων που έχει καθορίσει η Επιτροπή Προσλήψεων γίνεται είτε µέσω δηµοσίευσης σχετικής αγγελίας στον ηµερήσιο τύπο είτε µέσω ανάθεσης της υπόθεσης σε εξειδικευµένο γραφείο ευρέσεως στελεχών. Ο ιευθύνων Σύµβουλος ή ο άµεσος προϊστάµενος του υποψήφιου διευθυντικού στελέχους µέσω συνεντεύξεων καταλήγει στους επικρατέστερους υποψηφίους τους οποίους προτείνει για επανεξέταση στην Επιτροπή Προσλήψεων. Με την παραπάνω διαδικασία επιλέγεται ο τελικός υποψήφιος, στον οποίο προτείνεται πακέτο αµοιβών παροχών. Σελίδα18 από 78

19 Η διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσής των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας είναι η ακόλουθη: Η αξιολόγηση των διευθυντικών στελεχών διενεργείται από το ιευθύνοντα Σύµβουλο µία φορά το έτος (Ιανουάριο). Κριτήρια για την αξιολόγηση της απόδοσης είναι οι στόχοι που έχουν τεθεί στο κάθε διευθυντικό στέλεχος και στο Τµήµα/ ιεύθυνση του οποίου προΐσταται το στέλεχος αυτό. Το ιοικητικό Συµβούλιο αφού εξετάσει τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων και τις προτάσεις του ιευθύνοντος Συµβούλου ανάλογα εγκρίνει τις αµοιβές που θα καταβληθούν στα διευθυντικά στελέχη. ιαδικασίες παρακολούθησης των συναλλαγών των προσώπων που ορίζει το αρθ.32 παρ. 3δ του Ν. 3340/2005 και Ν. 3556/2007 Το Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων ενηµερώνει τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας και τα πρόσωπα που ορίζονται στο αρθ. 13 του ν. 3340/2005 και του αρθ. 6 της Απόφασης 3/348/ του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά µε τις υποχρεώσεις που έχουν προς γνωστοποίηση των συναλλαγών που προσδιορίζονται στα άρθρα αυτά. Τα πρόσωπα αυτά ενηµερώνουν το Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων για τυχόν συναλλαγές που διενεργούν και οι οποίες εµπίπτουν στους περιορισµούς των αρθ.13 του ν. 3340/2005 και αρθ. 6 της Απόφασης 3/347/ Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι διαδικασίες παρακολούθησης αφορούν: α) τις συναλλαγές που πραγµατοποιούν τα πρόσωπα που απασχολεί η εταιρεία είτε µε σύµβαση εργασίας είτε άλλως και τα οποία έχουν πρόσβαση σε προνοµιακές πληροφορίες, καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην εταιρεία και οι έχοντες στενό δεσµό µε αυτά τα πρόσωπα, σε κινητές αξίες της εταιρείας ή συνδεδεµένων επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του κ.ν. 2190/1920, εφόσον οι κινητές αξίες είναι υπό διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, β) άλλες οικονοµικές δραστηριότητες των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην εταιρεία και οι οποίες σχετίζονται µε την εταιρεία και τους βασικούς πελάτες ή προµηθευτές της. Το ιοικητικό Συµβούλιο ενηµερώνει µέσω επιστολής το Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων για τρίτους οι οποίοι κατέχουν εσωτερική πληροφόρηση σε κινητές αξίες της Εταιρείας ή σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις κατά την έννοια του αρθ. 42 ε παρ5 του κ.ν. 2190/1920, εφόσον αυτές είναι αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά. Τα συγκεκριµένα πρόσωπα υποχρεούνται στην υπογραφή συµφωνίας εµπιστευτικότητας µε την Εταιρεία (βλ. βασικές αρχές τήρησης προνοµιακής πληροφόρησης του παρόντος Κανονισµού). Με τη λήψη της παραπάνω πληροφόρησης το Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων επιβεβαιώνει, µέσω της χρηµατιστηριακής εταιρείας µέσω της οποίας διενεργήθηκε η συναλλαγή, την πραγµατοποίηση της συναλλαγής και στη συνέχεια ενηµερώνει το Τµήµα Εταιρικών Ανακοινώσεων για τη διενέργεια της αναγκαίας γνωστοποίησης προς το Ηµερήσιο ελτίο Τιµών του Χ.Α.. Η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων οφείλει µετά από κάθε αλλαγή να επικαιροποιεί τα απαιτούµενα στοιχεία της συναλλαγής των υπόχρεων προς γνωστοποίηση συναλλαγών προσώπων. Σελίδα19 από 78

20 ιαδικασίεςδηµόσιας γνωστοποίησης σηµαντικών συναλλαγών και άλλων οικονοµικών δραστηριοτήτων των προσώπων που ορίζει το αρθ. 32 παρ. 3δ τουν. 3340/2005 σχετικών µε την Εταιρεία, µε βασικούς πελάτες ή προµηθευτές της Στην περίπτωση των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην εταιρεία και των προσώπων που έχουν στενό δεσµό µε αυτά, καθώς και άλλων προσώπων για τα οποία η εταιρεία έχει υποχρέωση γνωστοποίησης σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και µεταξύ άλλων το άρθρο 6 της απόφασης 3/347/ και το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005 ορίζουν τις διαδικασίες γνωστοποίησης των προσώπων αυτών. Η γνωστοποίηση των συναλλαγών µε µετοχές της Εταιρείας που έχουν εισαχθεί για διαπραγµάτευση ή µε παράγωγα ή άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα εκτός εκείνων των συναλλαγών που εµπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/2005 από τις παραπάνω κατηγορίες προσώπων θα πρέπει να γνωστοποιούνται στην Εταιρεία (εκδότη) εντός 3 ηµερών διαπραγµάτευσης από την ηµέρα κατάρτισης των εν λόγω συναλλαγών. Η Εταιρεία µέσω του Τµήµατος Εταιρικών Ανακοινώσεων υποχρεούται να διαβιβάσει τη γνωστοποίηση εντός 2 ηµερών διαπραγµάτευσης από την ηµέρα λήψης της στο επενδυτικό κοινό µε τα µέσα του άρθρου 3 της απόφασης 3/347/2005 και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ο πελάτης ή προµηθευτής µε τον οποίο θα συσχετίζεται η συναλλαγή πρέπει να είναι «βασικός», ως προς το ποσοστό του κύκλου εργασιών της Εταιρείας που καταλαµβάνουν οι συναλλαγές µε το πρόσωπο αυτό. Ως βασικοί πελάτες ή προµηθευτές θεωρούνται εκείνοι οι οποίοι κατέχουν ποσοστό 20% και άνω του κύκλου εργασιών της Εταιρείας. Κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων εταιριών, παρακολούθηση και γνωστοποίηση στα όργανα και τους µετόχους της Εταιρείας Οι κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές µε τις συνδεδεµένες Εταιρείες είναι οι ακόλουθοι: Πιστωτική Πολιτική Η πιστωτική και εισπρακτική πολιτική της Εταιρείας που καλύπτει όλους τους πελάτες της, και µαζί µε αυτούς τις συνδεδεµένες εταιρείες, καθορίζεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. Ακολουθούνται οι ίδιες αρχές και κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές µε τους υπόλοιπους πελάτες της Εταιρείας. Τιµολογιακή Πολιτική Οι αγορές που γίνονται από τη µητρική Εταιρεία για λογαριασµό των θυγατρικών της, επανατιµολογούνται µε ποσοστό προσαύξησης όχι µικρότερο του 8% επί της τιµής κόστους αγοράς. Πολιτική ανεισµού Οι τυχόν προσωρινές ταµειακές διευκολύνσεις ή δάνεια που ζητούν οι θυγατρικές Εταιρείες ελέγχονται από τον ιευθυντή Οικονοµικών και ιοικητικών Υπηρεσιών και το ιευθύνοντα Σύµβουλο ως προς την Σελίδα20 από 78

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Απόφαση του.σ. της Ο.Λ.Θ. Α.Ε 4683/11.3.2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ. 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 32 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 4 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 40 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ... 2 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2. ΕΤΑΙΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2012) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Μητρώου Α.Ε.13782/06/Β/86/06 ιστόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ IΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2013) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΓΕΜΗ: 356301000 Αρ. Μητρώου Α.Ε.13782/06/Β/86/06

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο..σελ. 06. ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α) Γενικοί Διευθυντές.. σελ. 31 Β) Διευθυντές..σελ. 32

Προοίμιο..σελ. 06. ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α) Γενικοί Διευθυντές.. σελ. 31 Β) Διευθυντές..σελ. 32 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ 01 ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίμιο..σελ. 06 ΜΕΡΟΣ Α ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Α) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011 Θέμα: Έγκριση κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης ΟΛΠ ΑΕ. αριθμός απόφασης: 52 Εγκρίθηκε ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΟΛΠ ΑΕ, ως εξής: Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Προοίμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε Ε 0 ` ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΠΕΡΙΟ ΟΣ: 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) . QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) . QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 34194/06/Β/95/14 ΓΕΜΗ: 57957704000 ήµος Πυλαίας Θεσσαλονίκης

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 34194/06/Β/95/14 ΓΕΜΗ: 57957704000 ήµος Πυλαίας Θεσσαλονίκης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΕΤΗΣΙΙΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 ΙΙανουαρίίου 2012 έως 31 εκεµβρίίου 2012 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 34194/06/Β/95/14 ΓΕΜΗ: 57957704000 ήµος Πυλαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

************************

************************ ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα Δήλωση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920 και αποτελεί μέρος της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. της Εταιρείας) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών και Επενδύσεων Στενήμαχος, 59200 Νάουσσα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/002 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 57235404000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού...

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ... 5 2. Η ATEbank Με ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 7 3. Η ATEbank Σήμερα Το Οργανόγραμμα της ATEbank... 9 4. Πολιτική Ποιότητας της ATEbank ΑΕ... 11 5. Βραβεύσεις και Διακρίσεις... 12 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονοµίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»

Σχολή Διοίκησης και Οικονοµίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» Σχολή Διοίκησης και Οικονοµίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Διπλωµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013. (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, άρθρο 4) ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013. (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, άρθρο 4) ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, άρθρο 4) ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38 15 ο χλμ. Εθνικής Οδού Ρεθύμνου - Ηρακλείου ήμος Αρκαδίου Ρεθύμνης Τ.Κ. 74100

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού.

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν είναι ιδιοκτησία του Οργανισµού. εν επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Όµιλος και Εταιρεία Ετήσια Οικονοµική Έκθεση

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Όµιλος και Εταιρεία Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2013 (Σύµφωνα µε το Ν.3556/2007) Μάρτιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

4.000.000 4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000 4.000.000 ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. OMIΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2011 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 (ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών ευχαριστεί τον

Διαβάστε περισσότερα

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΔΡΑΜΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 Γ.Ε.Μ.Η 51231919000 Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα