2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ... 5 3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 11 4. ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ..."

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλαίσιο ανάθεσης και εκπόνησης της μελέτης Περιεχόμενα της μελέτης Η έννοια του οικοτουρισμού ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ο οικοτουρισμός στο πλαίσιο της τουριστικής ανάπτυξης Στοιχεία και προϋποθέσεις εφαρμογής οικοτουριστικών προγραμμάτων Δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης οικοτουρισμού Βασικοί άξονες ανάπτυξης του οικοτουρισμού και περιοριστικοί παράγοντες ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Αρμόδιοι φορείς σχεδιασμού και χρηματοδότησης Χρηματοδοτικά μέσα ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ Επιλογή κριτηρίων Επιλογή οικοτουριστικών περιοχών προορισμών ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΠΡΟΒΟΛΗΣ Ενέργειες ενημέρωσης Προβολή/ Διαφήμιση περιοχών ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Πιστοποίηση οικοτουριστικών περιοχών Σήμα ποιότητας υπηρεσιών οικοτουρισμού ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Πλαίσιο ανάθεσης και εκπόνησης της μελέτης Η μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του Υπ. Ανάπτυξης (Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης), Μέτρο 9.1: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ. Η μελέτη ανατέθηκε στην ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. με την Τ/1207 σχετική απόφαση της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού και εκπονήθηκε με βάση τα όσα ορίζονται στην από σχετική σύμβαση. Συντονίστρια της μελέτης κατά την Α και Β φάση εκπόνησής της υπήρξε η κ. Δολόγλου Ναταλί, Βιολόγος, MSc ρύπανση περιβάλλοντος. Υπεύθυνος για τον συντονισμό σύνταξης του παρόντος τελικού τεύχους ήταν ο κ. Βασίλης Ξυδιάς, Σύμβουλος Ανάπτυξης, Μηχανικός Οργάνωσης-Διοίκησης και ο Ευάγγελος Παππάς, Βιολόγος.. Στην ομάδα μελέτης συμμετείχαν οι κάτωθι ειδικοί επιστήμονες: Αλεξανδροπούλου Εύη, Κατσιμπίρη Μαρία, Κωνσταντάκη Κων/να, Λουκάτος Ανδρέας, Μπιζάς Κων/νος, Ξυδιάς Βασίλης Παππάς Βαγγέλης, Πραγιάτη Μαίρη, Ρήγας Γιάννης, Χατζηβαρσάνης Βασίλης, Περιβαλλοντολόγος Γεωλόγος, MSc Περιβαλλοντολόγος Χημικός, DEA Περιβαλλοντολόγος, MSc Διαχείριση Περιβάλλοντος Σύμβουλος Ανάπτυξης, Μηχανικός Οργάνωσης-Διοίκησης Βιολόγος, MSc Διαχείριση περιβάλλοντος Μηχανικός Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΜSc Περιβαλλοντολόγος, MSc Διαχείριση φύσης Δασολόγος 1.2 Περιεχόμενα της μελέτης Στο κεφάλαιο 2 προσδιορίζεται το πλαίσιο για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού και ειδικότερα: Προσδιορίζεται η σχέση με τις άλλες μορφές τουρισμού και ιδιαίτερα με τις εναλλακτικές μορφές και τον αγροτουρισμό καθώς και οι δυνατότητες συμβολής του οικοτουρισμού στο εθνικό τουριστικό προϊόν (κεφάλαιο 2.1). Αναφέρονται οι βασικές συνιστώσες που προσδιορίζουν την ανάπτυξη οικοτουριστικών προγραμμάτων όπως: τα χαρακτηριστικά της περιοχής, τα προγράμματα επίσκεψης, το οργανωτικό πλαίσιο, οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, η φέρουσα ικανότητα, η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής προγραμμάτων, οι απαραίτητες υποδομές για την προσέλκυση, διακίνηση, πληροφόρηση των επισκεπτών και το ανθρώπινο δυναμικό (κεφάλαιο 2.2). 2

3 Παρουσιάζονται ενδεικτικά παραδείγματα ανάπτυξης οικοτουρισμού στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες (κεφάλαιο 2.3). Διατυπώνονται οι δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης του οικοτουρισμού στην Ελλάδα λαμβάνοντας υπ όψη τις τάσεις στις διεθνείς αγορές, το οικοτουριστικό δυναμικό στην Ελλάδα και την υπάρχουσα προσφορά οικοτουριστικού προϊόντος (κεφάλαιο 2.4) Παρουσιάζονται οι βασικοί άξονες αλλά και οι περιοριστικοί παράγοντες για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού στην Ελλάδα (κεφάλαιο 2.5) Στο κεφάλαιο 3 αναλύεται το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο το οποίο σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το σχεδιασμό, την εφαρμογή, την υποστήριξη και τον έλεγχο του οικοτουρισμού στην Ελλάδα. Στο κεφάλαιο 4 προσεγγίζεται το θέμα των αρμοδίων φορέων για τον οικοτουρισμό και του προγραμματισμού όπως κυρίως προκύπτει από τους στόχους και τις επιλεξιμότητες πράξεων στα επί μέρους τομεακά ή περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα του Γ ΚΠΣ. Στο κεφάλαιο 5 διατυπώνονται, με βάση το πλαίσιο για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού, το θεσμικό πλαίσιο και τον προγραμματισμό (που αναλύθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια), συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία αφορούν: Στην αρχική επιλογή περιοχών στις οποίες είναι σκόπιμη η υποστήριξη του οικοτουρισμού (περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά). Στις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη οικοτουριστικών δραστηριοτήτων (φέρουσα ικανότητα, υπάρχουσες υποδομές, θεσμικές και κανονιστικές απαιτούμενε ρυθμίσεις). Στην αξιολόγηση οικοτουριστικών προγραμμάτων. Στο ίδιο κεφάλαιο εφαρμόζονται τα παραπάνω κριτήρια επιλογής περιοχών (προσαρμοσμένα στις παρούσες συνθήκες) και προτείνονται συγκεκριμένες περιοχές στις οποίες είναι σκόπιμο να υλοποιηθούν οικοτουριστικά προγράμματα. Στα κεφάλαια 6 έως και 12 περιλαμβάνονται τα προτεινόμενα σχέδια δράσης τα οποία συγκεκριμένα αφορούν: στην οργάνωση και αξιοποίηση δομών και μηχανισμών αξιοποίησης και ανάπτυξης οικοτουρισμού (κεφάλαιο 6), στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την προώθηση της απασχόλησης στον οικοτουρισμό (κεφάλαιο 7), στο σχεδιασμό και την οργάνωση των ενεργειών ενημέρωσης προβολής (κεφάλαιο 8), στον ιδιωτικό τομέα (κεφάλαιο 9), στις προδιαγραφές και τα πρότυπα ποιότητας φορέων διαχείρισης, οικοτουριστικών διαδρομών και υποδομών (κεφάλαιο 10). στην ανάλυση των χρηματοδοτικών μέσων και των επιχειρησιακών προγραμμάτων (κεφάλαιο 11), στο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο (κεφάλαιο 12). Τέλος στο κεφάλαιο 13 περιλαμβάνεται η σύνοψη των Σχεδίων Δράσης, 3

4 1.3 Η έννοια του οικοτουρισμού Για τον προσδιορισμό της έννοιας του οικοτουρισμού έχουν δοθεί μέχρι σήμερα πολλές ερμηνείες. Σε διεθνές επίπεδο έχουν υπάρξει ποικίλες θεωρητικές προσεγγίσεις που δείχνουν την ευρύτητα του αντικειμένου, καθώς και πολλές προσπάθειες έμπρακτης ανάπτυξης πρωτοβουλιών (με θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα). Η εκάστοτε προσέγγιση, με διαφορετικές αναλογίες, προσδιορίζει τη συμβολή του οικοτουρισμού: (α) στην προστασία της φύσης, (β) στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, (γ) στην αειφόρο ανάπτυξη, (δ) στην ευημερία της τοπικής κοινωνίας, (ε) στη δυνατότητα να παρέχει απόλαυση και συμμετοχικές δραστηριότητες στους τουρίστες, σε φυσικά τοπία και, (στ) στην προώθηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης. Λαμβάνοντας υπόψη τους πολυάριθμους ορισμούς και τα διάφορα χαρακτηριστικά που τους διέπουν, ο ορισμός του οικοτουρισμού που υιοθετείται στην παρούσα μελέτη είναι ο εξής: Οικοτουρισμός είναι ο τουρισμός που αναπτύσσεται σε οικολογικά αξιόλογες περιοχές, δεν υπερβαίνει την φέρουσα ικανότητα της περιοχής, προωθεί την προστασία και διαχείριση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος σύμφωνα με νομικά ή άλλου τύπου αποτελεσματικά μέτρα, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί τη συνοχή του κοινωνικού ιστού. (Εθνική Επιτροπή Οικοτουρισμού, 2002) 4

5 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2.1 Ο οικοτουρισμός στο πλαίσιο της τουριστικής ανάπτυξης Ένα βασικό στοιχείο που διακρίνει τους οικοτουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας είναι η στενή συνάφεια με το αγροτικό τοπίο. Στην Ελλάδα οι περιοχές με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος ή με μεγάλη οικολογική αξία βρίσκονται σε εγγύτητα με το κλασικό αγροτικό τοπίο και πολλές φορές έχουν οργανική συνάφεια με παραδοσιακές ασχολίες. Το γεγονός αυτό έχει σημαντικές συνέπειες τόσο για την προστασία των φυσικών αυτών οικοσυστημάτων, όσο και για τις μορφές τουρισμού που αναπτύσσονται. Ως προς την προστασία: Στην Ελλάδα, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν μπορεί να υ- πάρξει πραγματική προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αν δεν υπάρξει ταυτόχρονη προστασία του ανθρωπογενούς αγροτικού τοπίου και διατήρηση των παραδοσιακών ασχολιών που συνδέονται οργανικά με αυτό. Ως προς τον τουρισμό: Βλέποντας τα πράγματα τόσο από την άποψη της βιωσιμότητας της οικοτουριστικής δραστηριότητας, όσο και από την άποψη της συγκρότησης ενός ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι στην Ελλάδα δεν μπορεί να υπάρξει αυτάρκης και αυτοτελής ανάπτυξη του οικοτουρισμού ως ξεχωριστής τουριστικής δραστηριότητας, αλλά ότι η κύρια τάση θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη του οικοτουρισμού σε ένα μικτό τουριστικό πλαίσιο, σε συνάρτηση με άλλες εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Συμβολή του οικοτουρισμού στο εθνικό τουριστικό προϊόν Με βάση τα προηγούμενα προκύπτουν τρεις ειδικότερες κατευθύνσεις/ δυνατότητες: α) Η δημιουργία μικτών τουριστικών πακέτων εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην ύπαιθρο, που το συγκριτικό τους πλεονέκτημα θα βρίσκεται στο συνδυασμό διαφορετικών δραστηριοτήτων αγροτουριστικού, οικοτουριστικού και πολιτιστικοτουριστικού χαρακτήρα, καθώς και άλλων ενδεχόμενων μορφών τουρισμού (περιπέτειας κλπ). β) Ο εμπλουτισμός του οργανωμένου παραθεριστικού τουρισμού αναψυχής (του μαζικού τουρισμού) με ειδικότερες οικοτουριστικές και άλλες δράσεις εναλλακτικού και ήπιου τουρισμού. γ) Η ανάδειξη μοναδικών οικοτουριστικών προορισμών διεθνούς εμβέλειας, που θα μπορούν να προβληθούν ως αυτόνομοι πόλοι έλξης για ομάδες ειδικών ενδιαφερόντων. Ανάπτυξη και προώθηση του οικοτουριστικού προϊόντος Η συμβολή του οικοτουρισμού στην αναδιαμόρφωση του εθνικού τουριστικού προϊόντος σύμφωνα με τα παραπάνω, αφορά όλες τις πλευρές του: Κατ αρχάς αφορά το ίδιο το προϊόν (μετακινήσεις/ διαδρομές, διαμονή/ φαγητό/ φιλοξενία, ειδικές δραστηριότητες). Κατά δεύτερο λόγο αφορά την προώθησή του (διανομή/ πώληση, προβολή). 5

6 Σε ό,τι αφορά το ίδιο το προϊόν, θα πρέπει να υπάρξει μια συστηματική πολιτική για την α- νάπτυξη ειδικών τουριστικών πακέτων στις τρεις κατευθύνσεις που προαναφέρθηκαν, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει: Ειδικές δράσεις ενημέρωσης των φορέων που μπορούν να αναπτύξουν τέτοια πακέτα (φορείς διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, ΜΚΟ, τουριστικά γραφεία). Ειδικά οικονομικά κίνητρα για τον σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή πρότυπων τουριστικών πακέτων (οικονομική ενίσχυση των αρχικών μελετών σχεδιασμού, των βασικών υποδομών, των πιλοτικών εφαρμογών). Αντίστοιχα πρέπει να υπάρξει συστηματική πολιτική για την προώθηση των ειδικών τουριστικών πακέτων: Ενίσχυση δικτύων προώθησης/ διανομής (με την ενημέρωση των υφιστάμενων δικτύων και τη δημιουργία νέων παράπλευρων ειδικευμένων μηχανισμών που θα λειτουργούν συμπληρωματικά προς τα υφιστάμενα δίκτυα). Εμπλουτισμός του τουριστικού προφίλ της Ελλάδας με την προβολή των προορισμών οικοτουριστικού ενδιαφέροντος. 2.2 Στοιχεία και προϋποθέσεις εφαρμογής οικοτουριστικών προγραμμάτων Για το σχεδιασμό και την εφαρμογή οικοτουριστικών προγραμμάτων στην Ελλάδα πρέπει να υπάρξει ένα πλαίσιο το οποίο συγκροτείται από τα βασικά στοιχεία του οικοτουρισμού καθώς και από τις προϋποθέσεις που είναι αναγκαίο ή σκόπιμο να καλύπτονται. Τα στοιχεία και οι προϋποθέσεις αυτές είναι: Η ίδια η περιοχή στην οποία θα εφαρμοστεί το οικοτουριστικό πρόγραμμα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ο σχεδιασμός και η προώθηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων επίσκεψης της περιοχής Οι υποδομές που υφίστανται ή πρέπει να κατασκευαστούν Η οργάνωση και διαχείριση της περιοχής αυτής Το ανθρώπινο δυναμικό που καλείται να σχεδιάσει, να προωθήσει και να υλοποιήσει τα προγράμματα αυτά. Οι αρμόδιοι φορείς που θα σχεδιάσουν, θα προωθήσουν και θα υποστηρίξουν το πρόγραμμα Πρόκειται για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε κάθε περιοχή χωριστά. Ο σχεδιασμός αυτός δε μπορεί να είναι αντικείμενο της ίδιας της τουριστικής αγοράς αλλά αντικείμενο του σχεδιασμού της συνολικής οικοτουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή και κατά συνέπεια ευθύνη του δημοσίου. Ο σχεδιασμός αυτός είναι σκόπιμο να προκύψει μέσω της συνεργασίας των διαφορετικών επιπέδων προγραμματισμού καθώς και των ειδικών δομών που θα δημιουργήσει για το σκοπό αυτό. 6

7 2.3 Δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης οικοτουρισμού Το 2002 ανακηρύχθηκε ως Διεθνές Έτος Οικοτουρισμού (απόφαση ΟΗΕ Α/RES/53/2000), γεγονός που καθρεφτίζει την εξέλιξη που έχει γνωρίσει τα τελευταία χρόνια ο οικοτουρισμός διεθνώς και η οποία αναμένεται να συνεχιστεί. Παγκόσμια ζήτηση και τάσεις αγοράς Ο οικοτουρισμός αποτελεί μια μορφή εναλλακτικού τουρισμού για την οποία δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία από μελέτες που να αναλύουν τόσο τον όγκο και τη ζήτηση της οικοτουριστικής αγοράς όσο και τις προοπτικές και τις τάσεις ανάπτυξής τους και να μπορούν έτσι να προκύψουν πιο αξιόπιστα συμπεράσματα. Η έλλειψη αυτή οφείλεται ακριβώς στην αδυναμία σαφούς προσδιορισμού της έννοιας και του περιεχομένου του οικοτουρισμού, κάτι που αποτελεί μια γενικότερη διεθνή διαπίστωση. Αυτό, άλλωστε, κατέδειξε και η έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού στις αγορές της Αγγλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Ισπανίας, Γαλλίας, Καναδά και ΗΠΑ. Με βάση την έρευνα αυτή η Ελλάδα δεν είναι καταχωρημένη στη συνείδηση των επισκεπτών ως σημαντικός οικοτουριστικός προορισμός αλλά συγχέεται με την έννοια του φυσιολατρικού τουρισμού και των δυνατοτήτων που προσφέρει το φυσικό της περιβάλλον (π.χ. θάλασσα, πράσινο, φυσικό τοπίο κλπ.). Η προσέγγιση του επισκέπτη με οικοτουριστικό ενδιαφέρον θα πρέπει να υλοποιηθεί μέσω δύο βασικών αξόνων: Μέσω των tour operators γι αυτούς που προτιμούν οργανωμένη εκδρομή, Μέσω της προβολής του οικοτουριστικού προϊόντος στις επί μέρους εθνικές αγορές αξιοποιώντας τα ΜΜΕ (τηλεόραση, εξειδικευμένα περιοδικά, τουριστικοί οδηγοί, κλπ.) και το διαδίκτυο για να πληροφορηθούν οι οικοτουρίστες που δρουν μεμονωμένα. Τέλος είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι επικρατέστερες αγορές για οικοτουρισμό στην Ελλάδα είναι η Ισπανία, η Γερμανία και λιγότερο η Γαλλία, με βασική προϋπόθεση την προσφορά ποιοτικού οικοτουριστικού προϊόντος. Το οικοτουριστικό δυναμικό στην Ελλάδα Στην Ελλάδα ο συνδυασμός του αξιόλογου φυσικού περιβάλλοντος με την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και την ύπαρξη σημαντικών στοιχείων του λαϊκού πολιτισμού συνιστούν ένα μεγάλο και αξιοποιήσιμο κεφάλαιο για τον οικοτουρισμό. Με τον κατάλληλο σχεδιασμό, η υπάρχουσα τουριστική κίνηση στις παράκτιες περιοχές κυρίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο, μπορεί να διοχετευτεί και σε άλλες ενδιαφέρουσες περιοχές (π.χ. εθνικοί δρυμοί, άλλες ορεινές ή ημιορεινές περιοχές), με στόχο την ανάδειξή τους και την τόνωση της τοπικής οικονομίας (περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη). Προσφορά Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα Οι οργανωμένες τουριστικές δραστηριότητες που ασκούνται στην Ελλάδα δεν έχουν στο σύνολό τους τον χαρακτήρα του οικοτουρισμού αλλά αποτελούν κυρίως δραστηριότητες που 7

8 είτε σχετίζονται με τη γενικότερη μορφή του αγροτουρισμού, είτε αποτελούν τουρισμό περιπέτειας στη φύση. Παράλληλα διαμορφώνεται μια τάση επίσκεψης με βάση τα κέντρα πληροφόρησης προστατευόμενων περιοχών από σχολεία στο πλαίσιο προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι σε επίπεδο μεμονωμένων επισκεπτών δεν υπάρχει η αντίστοιχη ζήτηση απλά ότι όλο το κύκλωμα του οικοτουρισμού δεν είναι οργανωμένο. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην ελλιπή ενημέρωση, καθώς και στην απουσία οργάνωσης, προώθησης των επί μέρους περιοχών. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αρκετές περιοχές χρησιμοποιείται ο όρος οικοτουρισμός αλλά στην πράξη δεν έχει καμία σχέση με αυτό που αναλύεται ως οικοτουρισμός σε διεθνές επίπεδο. Σε αρκετές προστατευόμενες περιοχές έχει ξεκινήσει ένας αρχικός σχεδιασμός καθώς και η κατασκευή και λειτουργία κάποιων υποδομών. Η βασική παράμετρος όμως που αποτελεί η διοίκηση και διαχείριση των περιοχών πολύ πρόσφατα άρχισε να οργανώνεται. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί αυτή τη στιγμή βασικό οικοτουριστικό προορισμό για αλλοδαπούς επισκέπτες και αυτό όχι διότι δεν υπάρχουν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα αλλά κυρίως διότι αυτά δεν είναι γνωστά και ούτε ενσωματώνονται στα επίσημα τουριστικά πακέτα των tour operators αλλά ούτε και στη βασική διαφήμιση που ετήσια ο ΕΟΤ προωθεί. Η κατάσταση αυτή δεν αποτελεί σε αυτήν τη φάση κατ ανάγκη αδύνατο σημείο, απλά δείχνει ότι όλος ο τομέας του οικοτουρισμού αποτελεί «παρθένο έδαφος» και κατά συνέπεια υ- πάρχουν αρκετές ευκαιρίες προώθησής του. Συνολικά πάντως εκτιμάται ότι αποτελεί πια ανάγκη ο σχεδιασμός μιας οργανωμένης παρέμβασης για την προώθηση του οικοτουρισμού. Η προώθηση αυτή είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθεί με δημόσια πρωτοβουλία ώστε να οργανωθεί το πλαίσιο ανάπτυξης του οικοτουρισμού στο οποίο θα αρθρωθούν στη συνέχεια οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες. 2.4 Βασικοί άξονες ανάπτυξης του οικοτουρισμού και περιοριστικοί παράγοντες Περιοριστικοί παράγοντες και αντιμετώπισή τους Οι βασικότεροι περιοριστικοί παράγοντες που καταγράφονται στην Ελλάδα είναι: Η ίδια η ασάφεια της έννοιας του οικοτουρισμού και η αδυναμία ένταξής της σε έναν συνολικότερο σχεδιασμό για του τουρισμό. Η ελλιπής διασφάλιση με τα σημερινά δεδομένα της προστασίας, διατήρησης και διαχείρισης των περιοχών ανάπτυξης του οικοτουρισμού. Η ανεπαρκής οργάνωσης της διοίκησης των πιθανών περιοχών οικοτουριστικής ανάπτυξης. Η σχετική ανυπαρξία της προσφοράς οικοτουριστικού προϊόντος στην Ελλάδα και η έλλειψη οργανωμένων προγραμμάτων προώθησης/ διαφήμισης. 8

9 Η έλλειψη του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού Η σχετική απουσία προγραμμάτων υποστήριξης του οικοτουρισμού σε δημόσιο επίπεδο καθώς και η απουσία οργανωμένης αντιμετώπισης σε όλα τα επίπεδα προγραμματισμού. Η αντιμετώπιση των περιοριστικών αυτών παραγόντων ενσωματώνεται στη συνέχεια στους επί μέρους άξονες ανάπτυξης του οικοτουρισμού. Ο οικοτουρισμός ως συστατικό στοιχείο των άλλων μορφών τουρισμού Ο οικοτουρισμός στην Ελλάδα εκτός από αυτόνομη τουριστική δραστηριότητα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί κυρίως ως συστατικό στοιχεία των άλλων βασικών μορφών τουρισμού και συγκεκριμένα: Του εναλλακτικού τουρισμού της υπαίθρου Του παραθεριστικού (μαζικού) τουρισμού εμπλουτίζοντας τις μορφές αυτές του τουρισμού και καθιστώντας αυτές πιο ανταγωνιστικές στη διεθνή αγορά. Προώθηση δημόσιων πρωτοβουλιών και πιλοτικές εφαρμογές σε περιοχές Ο χαρακτήρας του οικοτουρισμού, η υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα και οι προϋποθέσεις που τίθενται για την ανάπτυξή του συντελούν στην άποψη ότι η προώθηση του οικοτουριστικού προϊόντος θα πρέπει σε πρώτη φάση να διασφαλιστεί από το δημόσιο ή μέσω δομών δημοσίου ενδιαφέροντος που έχουν δημιουργηθεί για αντίστοιχους σκοπούς. Στο πλαίσιο αυτό οι άξονες που μορφοποιούνται είναι: Ανάπτυξη δημόσιων πρωτοβουλιών για την προώθηση του οικοτουρισμού. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα πρέπει να αφορούν τόσο το πλαίσιο προγραμματισμού και χρηματοδοτήσεων όσο και το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο. Επιλογή συγκεκριμένων περιοχών για την πιλοτική εφαρμογή οικοτουριστικών προγραμμάτων. Στις πιλοτικές περιοχές θα πρέπει να προωθείται συνολικά η ανάπτυξη του οικοτουρισμού και να καλύπτονται όλες οι πτυχές (π.χ. οργάνωση δομών, ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης, χρηματοδότηση δράσεων και έργων, προβολή/ διαφήμιση). Οργάνωση της διαχείρισης των περιοχών Οργάνωση και λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Η ανάπτυξη του οικοτουρισμού σχετίζεται με την ύπαρξη ενός ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο μιας διττής σχέσης: Το φυσικό περιβάλλον αποτελεί το βασικό δυναμικό ανάπτυξης του οικοτουρισμού Ο οικοτουρισμός θα πρέπει ενεργητικά να συμβάλλει στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος Στο πλαίσιο αυτό διαμορφώνονται οι κάτωθι άξονες: 9

10 Διασφάλιση της διατήρησης και διαχείρισης των περιοχών ανάπτυξης του οικοτουρισμού μέσω της θεσμοθέτησης της προστασίας τους και την έκδοση του Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας της περιοχής. Οργάνωση και υποστήριξη της βιώσιμης λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης. Εκπόνηση, έγκριση και εφαρμογή Σχεδίου Διαχείρισης. Το πλαίσιο της ανάπτυξης του οικοτουρισμού σε μια περιοχή θα πρέπει να δίδεται στο Σχέδιο Διαχείρισης. Σε αυτό θα πρέπει να εξειδικεύονται οι απαραίτητες κατευθύνσεις, δράσεις, υποδομές καθώς και το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης της ανάπτυξης του οικοτουρισμού. Είναι απαραίτητο κατά συνέπεια να υπάρξει μια εξειδικευμένη προσέγγιση τα στοιχεία της οποίας θα ενσωματωθούν στο Σχέδιο Διαχείρισης της περιοχής. Με βάση τον προηγούμενο άξονα είναι για κάθε περιοχή απαραίτητη η εκπόνηση ενός Σχεδίου Ανάπτυξης και Διαχείρισης του Οικοτουρισμού. Τα στοιχεία, συμπεράσματα και προτάσεις του σχεδίου αυτού θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας της Περιοχής καθώς και στο Σχέδιο Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής. Ανθρώπινο Δυναμικό Το ανθρώπινο δυναμικό που θα στηρίξει την ανάπτυξη του οικοτουρισμού σε μια περιοχή αποτελεί μια από τις πιο κρίσιμες παραμέτρους. Απαιτείται μια πολιτική υποστήριξης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού βασικοί άξονες της οποίας είναι: Η προσαρμογή της κατάρτισης στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των περιοχών ανάπτυξης οικοτουρισμού. Η προσαρμογή των προγραμμάτων στις ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού. Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην κατάρτιση. Τοπικές συνεργασίες Η ανάπτυξη του οικοτουρισμού αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία στην οποία εμπλέκονται πολλοί επιμέρους φορείς με διαφορετικής αρμοδιότητες, δυναμική και ενδιαφέροντα. Απαιτείται κατά συνέπεια ένα πλαίσιο συνεργασίας των φορέων αυτών καθώς και ο καθορισμός των διαδικασιών της συνεργασίας αυτής. Στη διαμόρφωση των διαδικασιών συνεργασίας οι Κανονισμοί Διοίκησης και Λειτουργίας και τα Σχέδια Διαχείρισης των περιοχών μπορούν να αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία. 10

11 3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Με βάση την καταγραφή του θεσμικού πλαισίου για τον τουρισμό και το περιβάλλον σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο προκύπτει ότι το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα είναι σε γενικό ε- πίπεδο επαρκές. Οι ελλείψεις που παρουσιάζονται σε σχέση με τον οικοτουρισμό αφορούν κυρίως: Στην οργάνωση ενός συστήματος προώθησης και παρακολούθησης της ανάπτυξης του οικοτουρισμού που όμως έχει και προγραμματικό χαρακτήρα. Στην θέσπιση κριτηρίων ελέγχου της ποιότητας προσφερόμενων οικοτουριστικών υπηρεσιών που όμως δύναται να αντιμετωπιστούν και μέσω της εφαρμογής και λειτουργίας υπαρχόντων διαδικασιών και μηχανισμών (π.χ. περιβαλλοντικής πιστοποίησης, σύμφωνα ποιότητας σε τοπικό επίπεδο κ.λπ.). Σην κατηγοριοποίηση των προστατευόμενων περιοχών με βάση κριτήρια προστασίας και όχι με κριτήρια διαχείρισης και στόχων διαχείρισης (που αποτελεί σήμερα τη διεθνή τάση). Η αδυναμία αυτή όμως δύναται να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά από την εφαρμογή των απαραίτητων Σχεδίων Διαχείρισης και τη λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης. Σην ανάγκη εξειδίκευσης των ζητημάτων ανάπτυξης και διαχείρισης του οικοτουρισμού στα Σχέδια Διαχείρισης. Στο πλαίσιο αυτό είναι σκόπιμη, όπως αναφέρεται και στο κεφάλαιο , η εκπόνηση Ειδικών Σχεδίων Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Οικοτουρισμού. Επίσης θα ήταν σκόπιμο η εκπόνηση των σχεδίων αυτών να αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού σε μια προστατευόμενη περιοχή. Στην απουσία κατηγορίας προστασίας στο ν. 1650/ 86 που να αφορά συγκεκριμένα την προστασία των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος, την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων και να είναι μεγάλης έκτασης εκτός από την κατηγορία του Εθνικού Πάρκου (η κατηγορά αυτή είναι σημαντική διότι κατά κανόνα οι περιοχές ανάπτυξης του οικοτουρισμού θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλες). 11

12 4. ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 4.1 Αρμόδιοι φορείς σχεδιασμού και χρηματοδότησης Οι φορείς που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τον οικοτουρισμό και διαμορφώνουν σήμερα το οικοτουριστικό προϊόν της χώρας είναι δημόσιοι και ιδιωτικοί. Σε κεντρικό επίπεδο οι φορείς διαμόρφωσης του οικοτουριστικού προϊόντος είναι η Γενική Γραμματεία Τουρισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία είναι και ο φορέας προγραμματισμού και σχεδιασμού της τουριστικής πολιτικής της χώρας, το ΥΠΕΧΩΔΕ, το Υπουργείο Γεωργίας και το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Στην εφαρμογή και υλοποίηση οικοτουριστικών προγραμμάτων εμπλέκονται άμεσα και: Η Εθνική Επιτροπή οικοτουρισμού Οι Φορείς Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Η σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Οικοτουρισμού αποτελεί στο σχεδιασμό ένα σημαντικό βήμα. Όμως η μέχρι σήμερα λειτουργία της δεν ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική. Εκτιμάται ότι, παρά τις όποιες δυσκολίες υπάρχουν στο συντονισμό και την κοινή έκφραση όλων των φορέων που συμμετέχουν, η επιτροπή αυτή θα έπρεπε να ενισχυθεί και στη λογική αυτή θα ήταν σημαντική η ύπαρξη μιας τεχνικής γραμματείας που θα την υποστήριζε επιχειρησιακά. Επίσης εκτιμάται ότι η Εθνική Επιτροπή Οικοτουρισμού μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει ένα συντονιστικό ρόλο και να αποτελέσει το φορέα που σε κεντρικό επίπεδο θα έχει ως αρμοδιότητα την εισήγηση του πλαισίου του στρατηγικού σχεδιασμού και της πολιτικής για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού στην Ελλάδα. Οι Φορείς Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών αποτελούν μια κομβική δομή στην ανάπτυξη του οικοτουρισμού και ως εκ τούτου είναι αναγκαίο να υποστηριχθεί η λειτουργία τους και για την προώθηση του οικοτουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό θα έπρεπε να προσεγγιστεί το ζήτημα της βιωσιμότητας των φορέων αυτών όχι με λογικές ιδιωτικής οικονομίας αλλά στη βάση μιας δημόσιας πολιτικής την οποία οι φορείς αυτοί καλούνται να υλοποιήσουν. Οι Φορείς Διαχείρισης παρέχουν προς το ελληνικό κράτος συγκεκριμένες υπηρεσίες, οι οποίες υπαγορεύονται από το εθνικό θεσμικό πλαίσιο και τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας και κατά συνέπεια πρέπει να υπάρξει μια ανταποδοτική λειτουργία για την παροχή των υπηρεσιών αυτών. Δεν πρόκειται κατά συνέπεια για επιχορήγηση της λειτουργίας τους αλλά για την αμοιβή για τις υπηρεσίες που παρέχουν. Η ενεργοποίηση των Συμβάσεων Διαχείρισης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του ν. 2742/99 θα πρέπει να γίνει άμεσα διότι αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για τη διαχείριση περιοχών στις οποίες δεν έχει συσταθεί Φορέας Διαχείρισης. Στην περίπτωση αυτή οι Συμβάσεις Διαχείρισης δύναται να περιλάβουν και το πλαίσιο για την οικοτουριστική προώθηση των επί μέρους περιοχών. 12

13 4.2 Χρηματοδοτικά μέσα Τα κύρια χρηματοδοτικά μέσα για τον οικοτουρισμό είναι τα παρακάτω προγράμματα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» - Υπουργείο Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον ΙΙΙ (ΕΠΠΕΡ ΙΙΙ) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αγροτική Ανάπτυξη & Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου Υπ. Γεωργίας Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+ - Υπ. Γεωργίας Ε.Π. Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Υπ. Παιδείας Ε.Π. Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση Υπ. Εργασίας Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) Κοινοτική Πρωτοβουλία Interreg III Αναπτυξιακός Νόμος 2601/98 Η καταγραφή των μέτρων ανά Πρόγραμμα αναλύεται στο Παράρτημα Ι της μελέτης στο ο- ποίο περιλαμβάνονται τα μέτρα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα (συμπληρωματικά) με τον οικοτουρισμό. Με βάση την ανάλυση των χρηματοδοτικών μέσων τρία είναι τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν: Η πληθώρα των φορέων που ασχολούνται με τον τουρισμό αποδεικνύει ότι υπάρχει έ- ντονος πολυκερματισμός στον τομέα αυτό χωρίς να προσδιορίζεται ένας ενιαίος στόχος. Ειδικά για τον οικοτουρισμό υπάρχει ελάχιστη προσέγγιση, χωρίς κατεύθυνση και συγκεκριμένο στόχο. Μόνο στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα» υπάρχει ειδική δράση για έργα οικοτουρισμού που είναι όμως περιορισμένα. Δεν υπάρχει καμία πράξη για χρηματοδότηση δομών διαχείρισης οικοτουρισμού και παρακολούθησης των επιπτώσεων από την εφαρμογή του. Μόνον στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον περιλαμβάνονται κάποιες πράξεις ο προϋπολογισμός των οποίων κρίνεται ως ανεπαρκής για την κάλυψη των αναγκών. Ιδιαίτερα η χρηματοδότηση της αρχικής λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης κρίνεται ως ανεπαρκής και σε καμία περίπτωση δε διασφαλίζονται οι αναγκαίοι πόροι,. 13

14 5. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 5.1 Επιλογή κριτηρίων Στο κεφάλαιο αυτό διατυπώνονται και τεκμηριώνονται τα κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζονται προκειμένου να επιλέγονται και να αξιολογούνται οι περιοχές στις οποίες θα αναπτύσσονται οικοτουριστικά προγράμματα. Προτείνονται οι εξής κύριες κατηγορίες κριτηρίων: Κριτήρια επιλογής περιοχών Περιβαλλοντικά κριτήρια Κοινωνικά κριτήρια Οικονομικά κριτήρια Κριτήρια οικοτουριστικής ανάπτυξης Θεσμικά και κανονιστικά κριτήρια Κριτήρια αξιολόγησης οικοτουριστικών δράσεων 5.2 Επιλογή οικοτουριστικών περιοχών προορισμών Αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου είναι ο προσδιορισμός των περιοχών, οι οποίες δύναται να αποτελέσουν οικοτουριστικούς προορισμούς. Οι οικοτουριστικές αυτές περιοχές θα αποτελέσουν μέλη ενός άτυπου και πιλοτικού Δικτύου Οικοτουριστικών Προορισμών στην Ελλάδα. Λόγω του πιλοτικού χαρακτήρα του Δικτύου, επιλέγονται περιοχές οι οποίες εμφανίζουν συγκεκριμένα «πλεονεκτήματα» και «ωριμότητα» για την ανάπτυξη οικοτουριστικών δραστηριοτήτων. Με βάση τα κριτήρια που επιλέχθηκαν περιοχές οι οποίες εντάσσονται στις παρακάτω ενότητες: Ενότητα 1. Περιλαμβάνει περιοχές, που καλύπτουν τα θεσμικά κριτήρια και στις οποίες έχει εκπονηθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και έχει συσταθεί Φορέας Διαχείρισης. Ενότητα 2. Περιλαμβάνει περιοχές, που καλύπτουν τα κριτήρια οικοτουριστικής αξιοποίησης και οι οποίες: εμφανίζουν σημαντική κίνηση επισκεπτών και απαιτείται άμεσα η διαχείριση της κίνησης αυτής, βρίσκονται κοντά σε μεγάλο αστικό κέντρο ή σε τουριστικές περιοχές. είναι εύκολα προσβάσιμες στους επισκέπτες. Ενότητα 3. Περιλαμβάνει τις υπόλοιπες περιοχές του δικτύου NATURA 2000, οι οποίες δεν καλύπτουν σε σημαντικό βαθμό τις ως άνω αναφερόμενες απαιτήσεις. 14

15 Με βάση την κατηγοριοποίηση αυτή προσεγγίζονται στη συνέχεια οι στόχοι και οι προοπτικές για τις οικοτουριστικές περιοχές της Ενότητας 1 και 2 (πιλοτική εφαρμογή του δικτύου οικοτουριστικών διαδρομών στην Ελλάδα) για τις οποίες διατυπώνονται παρακάτω οι προτεραιότητες σε επίπεδο έργων και δράσεων: Περιοχές Ενότητας 1: Εκπόνηση Ειδικού Σχεδίου Ανάπτυξης και Διαχείρισης του Οικοτουρισμού και Σχεδίου Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής Εκπόνηση και θεσμοθέτηση Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής Υποστήριξη της λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Οργάνωση/ συμπλήρωση των υποδομών πληροφόρησης. Υποστήριξη της λειτουργίας των υποδομών πληροφόρησης Κατάρτιση προσωπικού Ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας (παραγωγικοί φορείς, ιδιώτες) για τον οικοτουρισμό και τις δυνατότητες συμμετοχής τους. Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης επιπτώσεων από την τουριστική κίνηση Στη μελέτη προτείνονται έργα για συγκεκριμένες περιοχές. Περιοχές Ενότητας 2: Στις περιοχές αυτές εκτός των παραπάνω απαιτείται και η θεσμοθέτηση Φορέα διαχείρισης ή άλλης διοικητικής δομής σύμφωνα με τον ν. 2742/99 Στη μελέτη προτείνονται έργα και δράσεις για συγκεκριμένες περιοχές. 15

16 ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η πρόταση για την οργανωτική δομή μέσω της οποίας θα διασφαλίζεται η οργάνωση, διαχείριση και παρακολούθηση της εφαρμογής των οικοτουριστικών προγραμμάτων σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Επιλογή οργανωτικού σχήματος σε κεντρικό επίπεδο Αναδιαμόρφωση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Οικοτουρισμού Αναγκαία είναι η συμπλήρωση ή/ και η αναδιαμόρφωση των αντικειμένων και των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, ώστε να ανταποκριθεί στο νέο ρόλο της. Η συμπλήρωση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής θεσμοθετείται μέσω Υπουργικής Απόφασης, σχέδιο της οποίας δίνεται στο κεφάλαιο Τεχνική Υποστήριξη Απαραίτητη κρίνεται η σύσταση Τεχνικής Γραμματείας Οικοτουρισμού, η οποία θα αναλάβει την υποστήριξη της Επιτροπής Οικοτουρισμού σε τεχνικό, επιστημονικό και διοικητικό επίπεδο. Για την κάλυψη των αναγκών της τεχνικής υποστήριξης, προτείνεται η ανάθεση της τεχνικής γραμματείας σε Δ/νση ή τμήμα της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού και την κατά περίπτωση συμμετοχή σε αυτήν εμπειρογνωμόνων ή ανάθεση του αντικειμένου, έπειτα από προκήρυξη (ως έργου παροχής υπηρεσιών), σε ανάδοχο που θα επιλεχθεί για συγκεκριμένο χρόνο. Εκτιμάται ότι και στην περίπτωση ανάθεσης της τεχνικής γραμματείας στο υπηρεσιακό επίπεδο είναι σκόπιμη η ύπαρξη συμβούλου για την υποστήριξη της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Επιλογή οργανωτικού σχήματος σε περιφερειακό/ τοπικό επίπεδο Προτεινόμενη περιφερειακή/ τοπική δομή για την προώθηση του οικοτουρισμού είναι οι Φορείς Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός προγράμματος υ- ποστήριξης των φορέων αυτών, το οποίο θα αφορά κυρίως τον οικοτουρισμό. Φορέας σχεδιασμού και χρηματοδότησης του προγράμματος προτείνεται να είναι η Γενική Γραμματεία Τουρισμού (σε συνεργασία με τη Γ.Γ. Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ).. Το πρόγραμμα που προτείνεται, περιλαμβάνει δράσεις που τέμνουν όλα τα υπόλοιπα προτεινόμενα σχέδια δράσης όπου και παρουσιάζονται αναλυτικά. ( Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, δράσεις ενημέρωσης και προβολή, Προώθηση Ειδικού Σχεδίου Ανάπτυξης και Διαχείρισης του οικοτουρισμού). 16

17 7. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟ Η ΓΓΤ ως φορέας σχεδιασμού, προγραμματισμού και χρηματοδότησης της τουριστικής πολιτικής καλείται να αναλάβει συντονιστικό ρόλο μεταξύ των κεντρικών φορέων που εμπλέκονται με τον τουρισμό, της τοπικής αυτοδιοίκησης, την Επιτροπή οικοτουρισμού, τον ΕΟΤ, τους Φορείς Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, τον ΟΤΕΚ αλλά και με τους συλλογικούς φορείς που υλοποιούν την τουριστική πολιτική (π.χ. ενώσεις ξενοδόχων, tour operators κλπ.). Είναι, λοιπόν, σημαντικό να επιλεγεί ή να δημιουργηθεί ένας ειδικός μηχανισμός (π.χ. διεύθυνση, τμήμα κλπ.) στο εσωτερικό της ΓΓΤ που θα αναλάβει το συντονιστικό αυτό ρόλο για την υλοποίηση των παραπάνω θεμάτων. Πέρα από το συντονισμό των φορέων που προαναφέρθηκαν και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ο μηχανισμός αυτός θα είναι υπεύθυνος και για την εξειδίκευση και διαχείριση των θεμάτων που άπτονται του οικοτουρισμού. Συγκεκριμένα προτείνεται να είναι υπεύθυνος για: τη διαδικασία συντονισμού με τα υπόλοιπα επιχειρησιακά προγράμματα για τα θέματα οικοτουρισμού και ΕΚΤ ή άλλων θεμάτων. Για το λόγο αυτό η ΓΓΤ θα πρέπει να ζητήσει από την Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ και διαμέσου της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού ΕΚΤ τη διαμόρφωση ενός ηλεκτρονικού και αυτοματοποιημένου τρόπου για το συντονισμό όπου θα χρησιμοποιούνται λέξεις κλειδιά. Με τον τρόπο αυτό η ΓΓΤ, ως φορέας σχεδιασμού, θα μπορεί να είναι ενήμερη ανά πάσα στιγμή για το ποια προγράμματα υλοποιούνται από τα διάφορα επιχειρησιακά προγράμματα ή ανά γεωγραφική περιφέρεια κλπ. και συνεπώς να εξασφαλίζει τις συνέργιες και τις οικονομίες κλίμακας στα προγράμματα που υλοποιούνται. τη βέλτιστη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πόρων που προσφέρονται από το ΕΠΑΝ για τουριστική κατάρτιση και εκπαίδευση, την εξειδίκευση, αν κρίνεται απαραίτητο, του συμπληρώματος προγραμματισμού τη διαμόρφωση κατευθύνσεων για την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών ανάλογα με τις προτεραιότητες της πολιτικής της τη γνωστοποίηση προς τους ωφελούμενους και τους τελικούς δικαιούχους (επιχειρήσεις) για τις δυνατότητες ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης για τους εργαζόμενους τη συνεργασία με τις περιφέρειες όπου εδρεύουν οι Φορείς Διαχείρισης για το σωστό προγραμματισμό για την αξιοποίηση των πόρων τους τη συνεργασία του Υπ. Παιδείας, του Υπ. Εργασίας και του ΥΠΑΝ για την κατάρτιση των ατόμων που θα στελεχώσουν τους φορείς διαχείρισης και την ενσωμάτωση στην κατάρτισή τους εξειδικευμένων θεμάτων για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού. 17

18 8. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΠΡΟΒΟΛΗΣ 8.1 Ενέργειες ενημέρωσης Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των ενεργειών ενημέρωσης αποτελεί το πρώτο βήμα για την προώθηση του οικοτουρισμού και αρχικά θα πρέπει να απευθύνεται κυρίως στους φορείς προγραμματισμού. Στο πλαίσιο αυτό είναι σκόπιμο να σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα ενημέρωσης των τοπικών φορέων. Το πρόγραμμα αυτό δύναται να ενταχθεί για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα με δικαιούχους φορείς τους Φορείς Διαχείρισης. Η ενημέρωση των ιδιωτών περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα ενημέρωσης κρίνεται όμως ότι σε πρώτη φάση θα είναι περιορισμένο διότι ακόμη δεν έχουν υπάρξει οι προϋποθέσεις για σημαντική δραστηριοποίηση των ιδιωτών στον τομέα. Είναι αναγκαίο η ενημέρωση να συνδυαστεί με την ύπαρξη αντίστοιχου προγράμματος χρηματοδότησης ιδιωτικών επενδύσεων για τον οικοτουρισμό. 8.2 Προβολή/ Διαφήμιση περιοχών Εθνικό επίπεδο Παρουσίαση και προώθηση του οικοτουρισμού στο πλαίσιο της ετήσιας διαφήμισης και προβολής του τουρισμού που πραγματοποιείται από τον ΕΟΤ. Επέκταση του έργου «Δράσεις Ενημέρωσης και Πληροφόρησης Κοινού για τα Οικοτουριστικά Προγράμματα», που υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Τουρισμού και στις τις υπόλοιπες περιοχές από τις προτεινόμενες στο κεφάλαιο 5.5. Συντήρηση και διαρκής ενημέρωση της δικτυακής πύλης για τον οικοτουρισμό. Περιφερειακό επίπεδο Σε όλα τα ΠΕΠ περιλαμβάνεται μια πράξη για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας. Στο πλαίσιο της πράξης αυτής είναι σκόπιμο να περιληφθεί και το φυσικό περιβάλλον (σε πρώτη φάση) και στη συνέχεια ο οικοτουρισμός. Τοπικό επίπεδο Στο τοπικό επίπεδο περιλαμβάνονται δράσεις προβολής/ διαφήμισης που θα υλοποιηθούν από τους Φορείς Διαχείρισης. Άλλες δράσεις Συνεργασία με Νομαρχιακές Επιτροπές Τουριστικής Προβολής Δημιουργία Κέντρων Ενημέρωσης Σχεδιασμός ολοκληρωμένων προγραμμάτων επίσκεψης 18

19 9. ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για τον ιδιωτικό τομέα πρέπει να περιλαμβάνει ενέργειες που αφορούν σε: Ενημέρωση των τουριστικών δικτύων και τουριστικών επιχειρηματιών Υποστήριξη και πιστοποίηση Χρηματοδότηση Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού Η ενεργοποίηση του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη του οικοτουρισμού αποτελεί βασική συνιστώσα για την επιτυχία της. Η συμμετοχή του, ωστόσο, τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση του προϋποθέτει τις εξής ενέργειες από τον φορέα προγραμματισμού: Ενημέρωση των επιχειρηματιών που ασχολούνται με τον τουρισμό για τις δυνατότητες που τους παρέχονται από τη συμμετοχή τους στην ανάπτυξη του οικοτουρισμού Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ιδιωτών/ επιχειρηματιών καθώς και η πιστοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών τους. Συντονισμός με το ΥΠ.ΟΙΚ.Ο για την επιδότηση ιδιωτών/ επιχειρηματιών μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου για την υλοποίηση οικοτουριστικών δραστηριοτήτων (π.χ. καταλυμάτων, επιχειρήσεων κλπ.). Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε τοπικό επίπεδο, σε συνεργασία με τους τουριστικούς φορείς και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης της εκάστοτε περιοχής. Ένταξη κατηγορίας πράξης για τη χρηματοδότηση ιδιωτικών έργων στο «Επιχειρησιακό Ανταγωνιστικότητα». 19

20 10. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 10.1 Πιστοποίηση οικοτουριστικών περιοχών Για να πιστοποιηθεί μια συγκεκριμένη περιοχή ως «οικοτουριστική» θα πρέπει απαραίτητα να έχει: α) θεσμοθετημένο πλαίσιο προστασίας και β) θεσμοθετημένο πλαίσιο διοίκησης και λειτουργίας. Τονίζεται ότι μια περιοχή δεν θα πρέπει να μπορεί να χαρακτηριστεί ως οικοτουριστική, εάν προηγουμένως δεν έχει εκπονηθεί το Ειδικό Σχέδιο Ανάπτυξης και Διαχείρισης του Οικοτουρισμού. Εκτιμάται επίσης ότι είναι απαραίτητη και ουσιαστική συμμετοχή του φορέα διαχείρισης στην διαδικασία πιστοποίησης περιοχών οικοτουρισμού Σήμα ποιότητας υπηρεσιών οικοτουρισμού Η πιστοποίηση παρέχεται μέσω σήματος ποιότητας υπηρεσιών οικοτουρισμού. Με το σήμα πιστοποιείται η ικανοποιητική ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, η οποία είναι συμβατή με τους όρους και τις προϋποθέσεις ανάπτυξης του οικοτουρισμού. Στη μελέτη αναλύονται οι προδιαγραφές και τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούνται για τη χορήγηση σήματος ποιότητας υπηρεσιών οικοτουρισμού (κεφ της μελέτης). Στη συνέχεια παρουσιάζεται συγκεκριμένη πρόταση χορήγησης σήματος ποιότητας υπηρεσιών οικοτουρισμού ( ) και τέλος παρουσιάζεται η διαδικασία εφαρμογής της ( ) Το σήμα ποιότητας αφορά υποδομές διαμονής, υποδομές εστίασης, υποδομές ενημέρωσης επισκεπτών, προγράμματα και δραστηριότητες. Για τη χορήγηση σήματος ποιότητας υπηρεσιών οικοτουρισμού προτείνονται δύο σενάρια: το ένα αφορά στην ύπαρξη ενός ενιαίου σήματος με κοινές εθνικές προδιαγραφές και απαιτεί διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης μέσω των διαδικασιών του ΕΣΥΔ (Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης) το δεύτερο αφορά στην ύπαρξη τοπικού σήματος το οποίο απορρέει από τις αρμοδιότητες των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών σύμφωνα με το ν. 2742/ Σε πρώτη φάση προτείνεται να εφαρμοστεί η διαδικασία χορήγησης του τοπικού σήματος ποιότητας πιλοτικά σε επιλεγμένες περιοχές στις οποίες λειτουργεί Φορέας Διαχείρισης. Στη συνέχεια να αξιολογηθεί το αποτέλεσμα της εφαρμογής και να επεκταθεί στις υπόλοιπες περιοχές ή στην περίπτωση που θεωρηθεί αναγκαίο, να προχωρήσει η εφαρμογή του Εθνικού Σήματος Ποιότητας. 20

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Αειφορία και Τουρισμός. 1.1 Σκοπός και Περίγραμμα τoυ Βιβλίου... 26

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Αειφορία και Τουρισμός. 1.1 Σκοπός και Περίγραμμα τoυ Βιβλίου... 26 κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1.1 Σκοπός και Περίγραμμα τoυ Βιβλίου... 26 κεφάλαιο 2 Αειφορία και Τουρισμός 2.0 Εισαγωγή... 29 2.1 Ανησυχία για το Μέλλον της Ανθρωπότητας... 30 2.2 Ιστορική Αναδρομή... 33 2.3 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Όλγα Ιακωβίδου, Καθηγήτρια ΑΠΘ Τµήµα Γεωπονίας, Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης e-mail:olg@agro.auth.gr Ο αγροτουρισµός,

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.9 : «EΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισμού (EΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ... 5 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ... 12

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ... 5 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ... 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ... 5 1.1 Πλαίσιο ανάθεσης και εκπόνησης της μελέτης... 5 1.2 Ο οικοτουρισμός και η σχετική ορολογία... 5 1.2.1 Η έννοια του οικοτουρισμού...5 1.2.2 Συναφής γενική ορολογία...7

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΘΕΜΑ: Η συμβολή της υλοποίησης Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Υπαίθρου στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σελίδα1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Πρόγραμμα Joy-Welcult-εργασία, Νέοι και γνώση σε θέματα τοπίου-πολιτισμού-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΤΣΕΚΕΡΙΔΗΣ NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Περιβάλλον, Πολιτισμός & Επιχειρηματικότητα Βασικές προτεραιότητες διασυνοριακής συνεργασίας & ανάπτυξης Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας Διακρατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Το προσφερόµενο τουριστικό «µενού» της Ελλάδας εξακολουθεί να είναι κατά κύριο λόγο οι διακοπές «κλασσικού τύπου» Μόλις πρόσφατη η συστηµατική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100%

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100% 5.3.3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Σηµείο 5.3.3.1.3 Παράρτηµα II του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD)

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ KAI AΛΙΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Ο δυναμικότερος κλάδος της οικονομίας γιατί:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014" με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014 με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (do-nothing case)

Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (do-nothing case) Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (donothing case) Συνάφεια με τις κατευθύνσεις άλλων μορφών στρατηγικού σχεδιασμού Η υπάρχουσα κατάσταση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον κεντρικό αναπτυξιακό

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Στο πλαίσιο του έργου CRESCENT που υλοποιεί η αναπτυξιακή σύμπραξη «Καλειδοσκόπιο» στην

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική νέου προγράμματοςleader

Στρατηγική νέου προγράμματοςleader Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), βασίζεται στην προσέγγιση LEADER, η οποία έχει εφαρμοστεί στη χώρα μας από την πρώτη προγραμματική περίοδο και στον νομό Κιλκίς από την Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%.

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προτεινόµενου έργου, τα οποία διαµορφώνονται πάντα µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

5.0 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

5.0 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ INTERREG III Α/ Ελλάδα-Ιταλία 5.0 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Διαδικασίες Κατάρτισης Προγράμματος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 5.1 Διακρατική Συνεργασία...138 5.2 Συνεργασίες με κοινωνικοοικονομικούς και θεσμικούς φορείς...141

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

Αθλητικός Τουρισμός. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση)

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) INTERREG III A / PHARE CBC ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ To ΠΚΠ INTERREG IIIΑ/PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /6/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο νόμου για την διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Προσχέδιο νόμου για την διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Διοικητικό Συμβούλιο 26.4.2007 Εξελίξεις στην προετοιμασία της 4 ης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 Προσχέδιο νόμου για την διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013 ΒΑΣΑΡΔΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός για τη βράβευση δικαιούχων των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΠΑΑ

Διαγωνισμός για τη βράβευση δικαιούχων των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΠΑΑ Σεπτέμβριος 2014 Τεύχος 8 ο Περιεχόμενα: Διαγωνισμός για τη Διαγωνισμός για τη βράβευση δικαιούχων των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΠΑΑ 2007-2013 βράβευση δικαιούχων των συγχρηματοδοτούμενων έργων του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είναι ύψους 4,2 δις κοινοτικής συμμετοχής που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

«Το Έργο SURF Nature: Εισαγωγή και παρουσίαση των δράσεων του έργου»

«Το Έργο SURF Nature: Εισαγωγή και παρουσίαση των δράσεων του έργου» Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Το Έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΘΗΝΑ, 12/08/2014 Α.Π. : 3148 Προς: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ T.K : 22300

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΘΗΝΑ, 12/08/2014 Α.Π. : 3148 Προς: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ T.K : 22300 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.04 13:03:44 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΔ5ΓΝ-ΥΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 7: Στρατηγική ΜΠΕ Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε;

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; ShMILE II ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; Alpha MENTOR Αναστασία Χατζηνικολάου Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος Σοφία Ναταλία Μποέμη

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ - ΜΑΛΕΑ

Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ - ΜΑΛΕΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 3-4-5/12/2015 Συνεργασία για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και τη διεθνή Αναγνώριση: Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Σάββατο 21 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής και της

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές αειφορίας και διαχείρισης Βιολογία της Διατήρησης

Αρχές αειφορίας και διαχείρισης Βιολογία της Διατήρησης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αρχές αειφορίας και διαχείρισης Βιολογία της Διατήρησης Ενότητα 8: Προστατευόμενες φυσικές περιοχές, το παράδειγμα του Εθνικού Θαλάσσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-9ΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-9ΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ 1 2 ΕΙΝΑΙ: ένας ουσιαστικός τρόπος να συμπληρώνει η οικογένεια το εισόδημά της όλο το χρόνο ένας τρόπος να βρουν απασχόληση οι νέοι, οι αγρότισσες, οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΖΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΔΙΑΖΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΔΙΑΖΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Νοέμβριος 2014 1 Εισαγωγή Το παρόν αποτελεί πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Ε.Σ.Π.Α.) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΑ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 ΤΜΗΜΑ Γ:

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικός Τουρισμός. Ενότητα 2 η : Η εμπειρία στον τουρισμό. Όλγα Ιακωβίδου Τμήμα Γεωπονίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αγροτικός Τουρισμός. Ενότητα 2 η : Η εμπειρία στον τουρισμό. Όλγα Ιακωβίδου Τμήμα Γεωπονίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αγροτικός Τουρισμός Ενότητα 2 η : Η εμπειρία στον τουρισμό Όλγα Ιακωβίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΑΜΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΘΕΜΑ : «Η Θεωρητική και Κριτική Διάσταση των Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού στην Ελλάδα» ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 1. Η πρώτη τουριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟΦ-ΝΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΨΟΦ-ΝΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι η επιλογή και ο ορισμός ικανού Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) για να ασκήσει αρμοδιότητες διαχείρισης μέρους Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές»

Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 Αίθουσα της Ειδικής Γραμματείας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών Μαρίνης Μπερέτσος Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Πάρνωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΝΕΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΝΕΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΝΕΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αρφανάκου Αναστασία Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομική βάση / Legal basis Νόμος 4042/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η Νησιωτικότητα ως Ευκαιρία: Μία Ολοκληρωµένη Αναπτυξιακή Πρόταση για τα Νησιά την Περίοδο 2014-2020 ευτέρα 10 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤAΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ενέργεια: 2.6.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το παρόν Μέτρο έχει οριζόντια δομή και διατρέχει όλες τις βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΑειΦόρων ΝΗσων Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ)

Δίκτυο ΑειΦόρων ΝΗσων Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ) Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου: Περίληψη του έργου Δίκτυο ΑειΦόρων ΝΗσων Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100-ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail stereaellada@mou,gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΖΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΖΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. 1. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. 1. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΑ 2007 2013 LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /3/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΟΦ-7ΨΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΟΦ-7ΨΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α.

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Τοµέας Οικολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Υφιστάµενη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα