«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»"

Transcript

1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τον απόδημο ελληνισμό προϋποθέτει την ανάπτυξη και λειτουργία μιας αμφίδρομης σχέσης ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Διασπορά της. Η εμπλοκή όλων των θεσμών της ελληνικής κοινωνίας, και κυρίως της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην πολιτική για τον Απόδημο αποτελεί έναν από τους βασικούς σκοπούς της Εθνικής Στρατηγικής για τον απόδημο ελληνισμό. Η ύπαρξη μιας συγκροτημένης πολιτικής για τους απόδημους που θα διαρθρώνεται και σε τοπικό επίπεδο θα βοηθήσει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων μιας ανανεωμένης στρατηγικής για τον απόδημο ελληνισμό. Η Αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέπει να έχει ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ απόδημου ελληνισμού και μητροπολιτικού κέντρου. Οι σχέσεις των απόδημων με τους τόπους καταγωγής τους είναι ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο αναφοράς γι αυτούς. Οι Δήμοι μαζί με τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις μπορούν να αναλάβουν σημαντικό ρόλο, αξιοποιώντας τις ήδη υπάρχουσες ιδιαίτερες σχέσεις των αποδήμων με τον τόπο καταγωγής τους και αναπτύσσοντας συγκεκριμένα οργανωτικά σχήματα και δράσεις σε διάφορους τομείς όπως ο πολιτισμός, η εκπαίδευση, η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, η οικονομική δραστηριότητα. Το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράσης Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα υλοποιείται μέσω Προγραμματικής Σύμβασης, στην οποία συμβαλλόμενοι είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, το Υπουργείο Εξωτερικών - Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού που χρηματοδοτούν και το Πρόγραμμα - η Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας και η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης. Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η διεύρυνση, ενδυνάμωση, εμβάθυνση των σχέσεων της ομογένειας με τη σύγχρονη Ελλάδα και κυρίως με την ιδιαίτερη πατρίδα, μέσω της συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τις Κοινότητες και τους Συλλόγους των Αποδήμων καθώς και η καλύτερη οργάνωση των σχέσεων και συστηματοποίηση των δράσεων, ώστε να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες προς όφελος του ελληνισμού συνολικά. Στόχοι του Προγράμματος είναι 1. Διατήρηση της εθνικής ταυτότητας και συνείδησης των αποδήμων (εκπαιδευτικά προγράμματα ελληνικής γλώσσας, αξιοποιώντας ιδιαίτερα τις νέες τεχνολογίες, προώθηση ελληνικού πολιτισμού και ιδιαίτερα της 1

2 τοπικής ιστορίας, πολιτιστικές ανταλλαγές, πολιτιστικός τουρισμός, ενέργειες ευαισθητοποίησης). 2. Εντονότερη και συχνότερη επαφή των αποδήμων με την πατρίδα είτε μέσω των ΜΜΕ είτε μέσω επισκέψεων (προώθηση της πληροφόρησης, αύξηση του αριθμού και βελτίωση της ποιότητας των επισκέψεων των ομογενών στην πατρίδα, υλοποίηση οργανωμένων προγραμμάτων φιλοξενίας και ανταλλαγών). 3. Επέκταση της έννοιας της εξυπηρέτησης του πολίτη και στους απόδημους πολίτες, ο εκσυγχρονισμός των διοικητικών μηχανισμών σε ό,τι αφορά τα ζητήματα των αποδήμων Ελλήνων, που σχετίζονται με τη διαχείριση της περιουσίας τους στην Ελλάδα, τις δυνατότητες επανόδου στη μητρόπολη, τη διευκόλυνση της ομαλής προσαρμογής των αποδήμων που επιστρέφουν στην πατρίδα, τις εργασιακές, οικονομικές και συνταξιοδοτικές συνέπειες μιας ενδεχόμενης παλιννόστησης, τις δυνατότητες απασχόλησης, τις υπηρεσίες εκπαίδευσης, πρόνοιας, την απόκτηση στέγης. 4. Προώθηση οικονομικών σχέσεων με τους αποδήμους στο πλαίσιο της τοπικής ανάπτυξης, που θα έχουν ως αποτέλεσμα των απόκτηση αμοιβαίων θετικών πλεονεκτημάτων (δημιουργία κινήτρων για επενδύσεις στον τόπο καταγωγής, προγράμματα απασχόλησης). 5. Δημιουργία δικτύων επικοινωνίας μεταξύ αποδήμων επιστημόνων, επαγγελματιών, επιχειρηματιών. 6. Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού των χωρών υποδοχής των αποδήμων, μέσα από τη μεταφορά πολιτιστικών γεγονότων από την ιδιαίτερη πατρίδα (εκθέσεις εικαστικών, μουσικά γεγονότα ή θεατρικές παραστάσεις κλπ.), με σκοπό την προσέγγιση και τη σύσφιξη των σχέσεων του τοπικού πληθυσμού με τους αποδήμους και την προβολή του ελληνικού πολιτισμού, και αντίστροφα. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αναλύεται σε Υποπρογράμματα και μέτρα : Οργάνωση Ηλεκτρονικό Αρχείο Αποδήμων που έχει ως στόχο την καταγραφή αποδήμων, την ενεργοποίηση τους και την επικοινωνία με τους αποδήμους Τοπικά Γραφεία Αποδήμων για την οργάνωση βασικών λειτουργιών αμφίδρομης πληροφόρησης και επικοινωνίας σε επίπεδο δήμου ή νομού για ζητήματα που αφορούν τους απόδημους. Οι λειτουργίες αυτές αναπτύσσονται συμπληρωματικά προς υφιστάμενες τοπικές υπηρεσίες πληροφόρησης, επικοινωνίας και εξυπηρέτησης του πολίτη. Τεχνική Υποδομή Οικισμοί και κτίρια Αποδήμων : αφορά τη δημιουργία υποδομών ανάπτυξης οικισμών και αξιοποίησης υφιστάμενων κτιρίων για αποδήμους, οι οποίοι επιθυμούν να παλιννοστήσουν ή να παραθερίζουν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους. Η ανάπτυξη αυτών των οικισμών και η αξιοποίηση κτιρίων για το σκοπό αυτό πρέπει να εντάσσονται σε υφιστάμενα οικιστικά προγράμματα, όπου συμμετέχει η Τ.Α. Κατασκηνώσεις Ξενώνες Εγκαταστάσεις Ιαματικού Τουρισμού : βελτίωση και ανάπτυξη κατασκηνώσεων, ξενώνων και εγκαταστάσεων 2

3 ιαματικού τουρισμού, όπου θα εφαρμοστούν προγράμματα φιλοξενίας αποδήμων. Πρόκειται για ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας Ο.Τ.Α. ή εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν οι Ο.Τ.Α., και που χρειάζονται προσαρμογή στις ανάγκες του συγκεκριμένου πληθυσμού - στόχου. Οι στόχοι είναι η ενίσχυση των υποδομών φιλοξενίας αποδήμων και η ποιοτική αναβάθμιση των προγραμμάτων φιλοξενίας Σπίτι του Αποδήμου : αφορά τη διαμόρφωση ειδικού κτιρίου, που παρουσιάζει ενδεχομένως τοπικό πολιτισμικό-ιστορικό ενδιαφέρον, προκειμένου να αποτελέσει χώρο υποδοχής ιστορικού αρχείου και μουσειακών εκθεμάτων που αφορούν τους αποδήμους, βιβλιοθήκης συγγραμμάτων αποδήμων και εφημερίδων ομάδων τους καθώς και χώρο συνεστιάσεως και ξενώνα.. Έχει ως στόχο τη διατήρηση της τοπικής ιστορίας αποδημίας, την προβολή επιτευγμάτων των αποδήμων, την υποδοχή συναντήσεων εργασίας και άλλων εκδηλώσεων ή /και τη φιλοξενία επιφανών αποδήμων Αξιοποίηση Κληροδοτημάτων Αποδήμων : έχει ως στόχο την αξιοποίηση από τους Ο.Τ.Α. ανενεργού ακινήτου περιουσίας και την προβολή δωρεών των αποδήμων. Προτεραιότητα δίνεται σε χρήσεις που μπορούν να ενταχθούν σε εφαρμογές των προηγούμενων μέτρων. Δραστηριότητες Πολιτιστικές δραστηριότητες : αφορά τη μεταφορά πολιτιστικών γεγονότων (εκθέσεων εικαστικών, μουσικών γεγονότων ή θεατρικών παραστάσεων κ.λ.π.) από την ιδιαίτερη πατρίδα στους χώρους υποδοχής των αποδήμων, και αντίστροφα. Προϋποθέτει την ανάπτυξη αμφίδρομης ενημέρωσης μεταξύ Σ.Α.Ε. και Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. για τις εκδηλώσεις που μπορούν να προσφέρουν διάφοροι σύλλογοι αποδήμων και δημοτικά νομικά πρόσωπα αντιστοίχως (π.χ. ΔΗΠΕΘΕ, χορευτικά συγκροτήματα, παιδικό θέατρο κ.ο.κ.). Έχει ως στόχο την προσέγγιση και σύσφιξη των σχέσεων του τοπικού πληθυσμού με τους αποδήμους, την προβολή του ελληνικού τοπικού πολιτισμού και την προβολή του πολιτισμού των αποδήμων Κοινωνικές δραστηριότητες : πρόκειται για την υλοποίηση οργανωμένων προγραμμάτων επισκέψεων αποδήμων στην Ελλάδα, δηλαδή για προγράμματα φιλοξενίας σε κατασκηνώσεις, ξενώνες, ξενοδοχεία και άλλες εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας ή χρήσης των Ο.Τ.Α. με ψυχαγωγικό, αθλητικό, πολιτιστικό, εκπαιδευτικό, επιστημονικό, περιηγητικό αλλά και ιαματικό σκοπό. Ο στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η αύξηση του όγκου και η ποιοτική αναβάθμιση των επισκέψεων των ομογενών στην πατρίδα, η προσέγγιση και σύσφιγξη των σχέσεων των αποδήμων με την πατρίδα. Δημοσιότητα Περιλαμβάνει τις ενέργειες δημοσιότητας και προβολής του προγράμματος (π.χ. έκδοση έντυπου υλικού, προβολή μέσω δορυφορικής τηλεόρασης και εν γένει μέσω ΜΜΕ, οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε εκθέσεις, κ.λπ) και έχει ως στόχους τη δημοσιοποίηση των δράσεων του προγράμματος και την προβολή του νέου ρόλου των Ο.Τ.Α. ως προς τη σύνδεσή τους με τους συλλόγους, φορείς και διακεκριμένους απόδημους, που κατάγονται από την περιοχή τους. 3

4 Τεχνική Βοήθεια Έχει ως στόχο την υποστήριξη του προγράμματος ώστε να υλοποιηθεί με επαρκή και άρτιο τρόπο και περιλαμβάνει κατάρτιση φακέλων, οδηγών, εκπόνηση μελετών και εργασιών, απαραίτητων για την υλοποίηση του προγράμματος, και προμήθεια εξοπλισμού απαραίτητου για την κατάρτιση, παρακολούθηση/έλεγχο και αξιολόγηση του προγράμματος. Στη διάρκεια των πέντε χρόνων ( ) υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος η σημαντικότερη δράση ήταν η: «Οργάνωση Επισκέψεων Αποδήμων» που αποτελεί συνδυασμό των μέτρων «Κατασκηνώσεις Ξενώνες Εγκαταστάσεις Ιαματικού Τουρισμού» και «Κοινωνικές δραστηριότητες» του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσης Σ.Α.Ε. Τ.Α.». Ο στόχος της δράσης αυτής είναι η ενεργοποίηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης έτσι ώστε να οργανώσουν τη φιλοξενία απόδημων στον τόπο καταγωγής τους, επιδιώκοντας την προσέγγιση και τη σύσφιξη των σχέσεων των αποδήμων με την Ελλάδα. Πρόκειται για προγράμματα φιλοξενίας που αφορούν : Παιδιά και νέους απόδημους Ομογενείς και απόδημους 3 ης ηλικίας ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ Πρόκειται για οργανωμένα προγράμματα φιλοξενίας παιδιών και νέων αποδήμων στην Ελλάδα τα οποία υλοποιούνται από Δήμους, Κοινότητες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τις επιχειρήσεις τους και άλλα δημοτικά ή νομαρχιακά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Σε κάθε πρόγραμμα το οποίο διαρκεί τρεις εβδομάδες φιλοξενούνται, κυρίως στον τόπο καταγωγής τους, σε ομάδες των 25 ατόμων, παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών και νέοι ηλικίας 13 έως 25 ετών, των οποίων ο ένας τουλάχιστον γονέας είναι ελληνικής καταγωγής. Η φιλοξενία πραγματοποιείται σε κατασκηνώσεις ή άλλους κατάλληλους χώρους (ξενώνες, ξενοδοχεία) ιδιοκτησίας ή χρήσης των ΟΤΑ. Τα προγράμματα φιλοξενίας πραγματοποιούνται κατά τη χρονική περίοδο από 15 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου κάθε έτους και περιλαμβάνουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες (π.χ. εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, μαθήματα ιστορίας, κ.α.), πολιτιστικές δραστηριότητες (π.χ. μαθήματα λαογραφίας και ιστορίας, επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, θέατρο, ζωγραφική, χορός, κ.α.), αθλητικές δραστηριότητες καθώς και θαλάσσια και ορεινά αθλήματα, περιηγήσεις εκδρομές, επαφή των ομογενών με παιδιά ή νέους του τόπου καταγωγής τους με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και τη σύγκριση του τρόπου ζωής, καθώς και δημοσιότητα του προγράμματος με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και την ανακοίνωση του προγράμματος στον τοπικό τύπο. Κατά τη διάρκεια των πέντε χρόνων ( ) υλοποιήθηκαν 4 προγράμματα και συγχρηματοδοτήθηκαν 101 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και υλοποίησαν συνολικά 198 προγράμματα φιλοξενίας, όπου φιλοξενήθηκαν συνολικά παιδιά και νέοι με 400 συνοδούς και 4

5 βελτιώθηκαν υποδομές και εξοπλισμός σε 23 χώρους φιλοξενίας (κατασκηνώσεις, ξενώνες και ξενοδοχεία) που ανήκαν σε ΟΤΑ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 3 ης ΗΛΙΚΙΑΣ Πρόκειται για οργανωμένα προγράμματα φιλοξενίας ομογενών 3 ης ηλικίας στην Ελλάδα τα οποία υλοποιούνται από Δήμους, Κοινότητες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τις επιχειρήσεις τους και άλλα δημοτικά ή νομαρχιακά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Σε κάθε πρόγραμμα το οποίο διαρκεί δύο εβδομάδες φιλοξενούνται σε ομάδες των 20 ατόμων, απόδημοι και ομογενείς 3 ης ηλικίας. Η φιλοξενία πραγματοποιείται σε ξενοδοχεία ή σε άλλους κατάλληλους χώρους (ξενώνες) ιδιοκτησίας ή χρήσης των ΟΤΑ. Τα προγράμματα φιλοξενίας πραγματοποιούνται κατά τη χρονική περίοδο από 20 Αυγούστου έως 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους και περιλαμβάνουν πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες (π.χ. επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, παρακολούθηση θεατρικών και μουσικών εκδηλώσεων, κ.α.), περιηγήσεις εκδρομές, επαφή των ομογενών με άτομα του τόπου φιλοξενίας με στόχο την ανταλλαγή απόψεων, καθώς και δημοσιότητα του προγράμματος με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και την ανακοίνωση του προγράμματος στον τοπικό τύπο. Κατά τη διάρκεια των τριων χρόνων υλοποίησης του προγράμματος (2002, 2003, 2005) συγχρηματοδοτήθηκαν 41 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και υλοποιήθηκαν συνολικά 57 προγράμματα φιλοξενίας όπου φιλοξενήθηκαν συνολικά απόδημοι και ομογενείς 3 η ς ηλικίας. Η ιδιαίτερη βαρύτητα που δόθηκε στην ανάπτυξη των δράσεων φιλοξενίας αποδήμων, ιδιαίτερα στους τόπου καταγωγής τους, δεν ήταν τυχαία. Αποτελεί το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη των παραπέρα σχέσεων και δραστηριοτήτων της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης με τους απόδημους. Κάνοντας έναν απολογισμό των τριών χρόνων υλοποίησης του προγράμματος μπορούμε να πούμε ότι αρκετά επιτεύχθηκαν, αλλά και ότι πολλά μένουν ακόμη να γίνουν. Μπορεί να πετύχαμε την αύξηση των επισκέψεων των ομογενών στην πατρίδα, την ποιοτική αναβάθμιση των επισκέψεων αυτών και κυρίως την προσέγγιση και σύσφιγξη των σχέσεων των απόδημων, ιδίως των νέων, με την πατρίδα, όμως δεν έχουμε φτάσει ακόμη στην ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και ομογένειας τέτοιων που θα οδηγήσουν σε παραπέρα συνεργασίες και σε άλλους τομείς δράσης. Στο σημείο αυτό σημαντική μπορεί να είναι η συμβολή του Δικτύου των Ελλήνων Αποδήμων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης για την ενίσχυση των συνεργασιών και τη δημιουργία σταθερών δεσμών μεταξύ της ελληνικής αυτοδιοίκησης και απόδημου ελληνισμού. 5

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 1. Εισαγωγή Η ανάδειξη των νέων Δήμων του προγράμματος «Καλλικράτης» σε αναπτυξιακούς φορείς και αποτελεσματικούς φορείς παροχής τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Μέρος B - Δράση 1.3 Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Στόχοι Αυτή η επιμέρους Δράση υποστηρίζει τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή. Στόχος της είναι να ενθαρρύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ Για αυτά που γίνονται και για αυτά που μπορούν να γίνουν... ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ Φίλες και φίλοι, Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια βρέθηκε εν μέσω μιας μεγάλης κοινωνικής, οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ιούλιος 2012 Το παρόν κείμενο παρουσιάζει το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων για την Κοινωνική Ανασυγκρότηση της Πόλης των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου Energy for Mayors Tα κυριότερα σημεία του έργου ENERGY FOR MAYORS Ενδυνάμωση της ικανότητας των Συντονιστών και Υποστηρικτών του Συμφώνου των Δημάρχων για μεγιστοποίηση της υποστήριξής τους προς Ευρωπαϊκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές»

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Αρθρ. 30 του Ν. 3498/2006 Εγκύκλιος 15566/2011 του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΑ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 2461068207 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1995-2010 15 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

1995-2010 15 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ - 15 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI 15 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜHΝΥΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤH...4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Club Hotel Casino Loutraki...6 Ιστορικοί Σταθμοί...8

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 10 01 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Α ΜΕΡΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ` Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Σελίδα 1 από 23 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 13 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 26 1.1. ΔΙΑΜΟΝΗ... 30 1.1.1 Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας Περί Ξενοδοχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ. 1. Γενικά. 2. Άσκηση αρµοδιοτήτων

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ. 1. Γενικά. 2. Άσκηση αρµοδιοτήτων ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1. Γενικά Η άσκηση των αρµοδιοτήτων του ήµου Καλαµάτας πραγµατοποιείται,

Διαβάστε περισσότερα