ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΜΑΙΟΣ 2016

2 Περιεχόμενα Προοίμιο/Ορισμοί... 2 Άρθρο 1 Σκοπός... 3 Άρθρο 2 Γενικές αρχές... 3 Άρθρο 3 Εγγραφή διαμεσολαβητών... 4 Άρθρο 4 Απαιτήσεις εγγραφής... 5 Άρθρο 5 Σύμβαση εκπροσώπησης... 6 Άρθρο 6 Γνωστοποίηση και δημοσίευση... 6 Άρθρο 7 Πληρωμές προς διαμεσολαβητές... 7 Άρθρο 8 Σύγκρουση συμφερόντων... 9 Άρθρο 9 Επίλυση Διαφορών- Κυρώσεις Άρθρο 10 Έλεγχος Εφαρμογής Κανονισμού Άρθρο 11 Μεταβατικές διατάξεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Δήλωση Διαμεσολαβητή για Φυσικά Πρόσωπα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Δήλωση Διαμεσολαβητή για Νομικά Πρόσωπα... 14

3 Προοίμιο/Ορισμοί Ο παρών κανονισμός εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) της Ε.Π.Ο. σε εφαρμογή των άρθρων 2 και 35 του Καταστατικού και περιλαμβάνει τους κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας των Διαμεσολαβητών Ποδοσφαιριστών και Ομάδων, τις υποχρεώσεις των ίδιων και τις αντίστοιχες των ομάδων και των ποδοσφαιριστών κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, καθώς, επίσης, τις υποχρεώσεις τους προς την Ε.Π.Ο. και τις υπερεθνικές ποδοσφαιρικές αρχές (F.I.F.A. U.E.F.A.) Ορισμός της έννοιας διαμεσολαβητής Πρόκειται για ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, έναντι αμοιβής ή δωρεάν, εκπροσωπεί ποδοσφαιριστές και/ή ομάδες σε διαπραγματεύσεις με σκοπό την σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ή που εκπροσωπεί ομάδες σε διαπραγματεύσεις με σκοπό την σύναψη μιας σύμβασης μετεγγραφής. Σημειώσεις: α) Όροι που αναφέρονται σε φυσικά πρόσωπα, ισχύουν και για τα δύο φύλα, όπως επίσης και για νομικά πρόσωπα. β) Οποιοσδήποτε όρος που εμφανίζεται στον ενικό αριθμό, ισχύει και στον πληθυντικό αριθμό και αντίστροφα. γ) Όπου αναφέρεται ο όρος ομάδα, εννοείται το αντίστοιχο νομικό πρόσωπο. [2]

4 Άρθρο 1 Σκοπός 1. Οι διατάξεις του παρόντος ρυθμίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρησιμοποίησης των υπηρεσιών ενός διαμεσολαβητή από ποδοσφαιριστές και ομάδες με σκοπό: α) την σύναψη μίας σύμβασης εργασίας μεταξύ ενός ποδοσφαιριστή και μιας ομάδας, ή β) την σύναψη μιας σύμβασης μετεγγραφής μεταξύ δυο ομάδων. 2. Ο παρών Κανονισμός δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των σχετικών συμβάσεων εργασίας ή/ και μετεγγραφής. Άρθρο 2 Γενικές αρχές 1. Οι ποδοσφαιριστές και οι ομάδες έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες διαμεσολαβητών όταν συνάπτουν μία σύμβαση εργασίας και/ή μια σύμβαση μετεγγραφής. 2. Κατά την διαδικασία επιλογής και χρήσης διαμεσολαβητών, οι ποδοσφαιριστές και οι ομάδες οφείλουν να ενεργούν με δέουσα επιμέλεια. Σε αυτό το πλαίσιο, ο όρος δέουσα επιμέλεια σημαίνει ότι οι ποδοσφαιριστές και οι ομάδες θα χρησιμοποιούν κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι διαμεσολαβητές θα υπογράφουν την σχετική Δήλωση Διαμεσολαβητή και την Σύμβαση εκπροσώπησης που συνάπτεται μεταξύ των μερών. 3. Κάθε φορά που κάποιος διαμεσολαβητής εμπλέκεται σε μια συναλλαγή, θα εγγράφεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 3 κατωτέρω. 4. Η χρησιμοποίηση ως διαμεσολαβητή μέλους διοικητικού συμβουλίου σωματείου μέλους της ΕΠΟ, μέλους επιτροπής της ΕΠΟ, διαιτητή και/ ή βοηθού διαιτητή, προπονητή, εκπαιδευτή και κάθε άλλου προσώπου που είναι υπεύθυνο για τεχνικά, ιατρικά και διοικητικά θέματα στη FIFA, σε συνομοσπονδία, ομοσπονδία- μέλος της FIFA, σωματείο ή άλλη νομική οντότητα που είναι μέλος της ΕΠΟ και σύμφωνα με τα υπό σημείο 11 του Τμήματος των Ορισμών του Καταστατικού της FIFA οριζόμενα εν γένει, απαγορεύεται. 5. Η χρησιμοποίηση ως διαμεσολαβητή προσώπου που συμμετέχει, είτε άμεσα είτε έμμεσα, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο συνδέεται με στοιχηματισμό, [3]

5 τυχερά παιχνίδια, λαχεία και παρόμοιες εκδηλώσεις ή συναλλαγές που συνδέονται με ποδοσφαιρικούς αγώνες απαγορεύεται. Ομοίως απαγορεύεται η χρησιμοποίηση προσώπου που μετέχει με οποιοδήποτε τρόπο, σε εταιρείες, επιχειρήσεις, οργανισμούς, κ.λπ., που προωθούν, μεσολαβούν, οργανώνουν ή διεξάγουν τέτοιες εκδηλώσεις ή συναλλαγές. Άρθρο 3 Εγγραφή διαμεσολαβητών 1. Για λόγους διαφάνειας, η ΕΠΟ ιδρύει και εφαρμόζει δια του παρόντος σύστημα εγγραφής διαμεσολαβητών, το οποίο θα δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του Άρθρου 6 κατωτέρω. Οι διαμεσολαβητές είναι υποχρεωμένοι να εγγράφονται στο οικείο σύστημα εγγραφής κάθε φορά που εμπλέκονται σε μια συγκεκριμένη συναλλαγή (πρβλ. παραγράφους 2 και 3 κατωτέρω). 2. Στο πλαίσιο εφαρμογής του προαναφερθέντος συστήματος εγγραφής, οι ομάδες και οι ποδοσφαιριστές που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ενός διαμεσολαβητή, υποχρεούνται να υποβάλλουν στην ΕΠΟ τουλάχιστον την Δήλωση Διαμεσολαβητή, όπως προβλέπεται στα Παραρτήματα 1 και 2 του παρόντος Κανονισμού. Σε κάθε περίπτωση η ΕΠΟ δύναται να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες και/ή στοιχεία. 3. Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής συναλλαγής, κάθε ποδοσφαιριστής, ο οποίος χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ενός διαμεσολαβητή στο πλαίσιο της παραγράφου 1α του Άρθρου 1 ανωτέρω, οφείλει να υποβάλλει στην ΕΠΟ, τουλάχιστον την Δήλωση Διαμεσολαβητή και κάθε άλλο έγγραφο που θα απαιτήσει η ΕΠΟ. Σε περίπτωση επαναδιαπραγμάτευσης μίας σύμβασης εργασίας, κάθε ποδοσφαιριστής ο οποίος χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ενός διαμεσολαβητή, οφείλει να υποβάλλει επίσης στην ΕΠΟ τα ανωτέρω έγγραφα. 4. Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής συναλλαγής, κάθε ομάδα η οποία χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ενός διαμεσολαβητή στο πλαίσιο της παραγράφου 1β του Άρθρου 1 ανωτέρω, οφείλει να υποβάλλει στην ΕΠΟ, τουλάχιστον την Δήλωση Διαμεσολαβητή και κάθε άλλο έγγραφο που απαιτήσει η ΕΠΟ. Εφόσον η αποδεσμεύουσα ομάδα χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες ενός διαμεσολαβητή, αυτή η ομάδα οφείλει επίσης να υποβάλλει ένα αντίγραφο της Δήλωσης Διαμεσολάβησης στην ΕΠΟ. [4]

6 5. Η προαναφερθείσα υποβολή από ποδοσφαιριστές και ομάδες πρέπει να πραγματοποιείται κάθε φορά που υπάρχει οποιαδήποτε δραστηριότητα υπό την έννοια της παραγράφου 1του Άρθρου 1 του παρόντος Κανονισμού. Άρθρο 4 Απαιτήσεις εγγραφής 1. Πρόσθετα στα στοιχεία που παρέχονται προς την ΕΠΟ από τον ποδοσφαιριστή ή την ομάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 3 ανωτέρω, και πριν να εγγραφεί ο οικείος διαμεσολαβητής, η ΕΠΟ θα πρέπει τουλάχιστον να ικανοποιηθεί σε ότι αφορά στην άμεμπτη υπόληψη του εμπλεκόμενου διαμεσολαβητή. 2. Εφόσον ο οικείος διαμεσολαβητής είναι νομικό πρόσωπο, η ΕΠΟ, η οποία είναι υπεύθυνη για την καταχώριση της συναλλαγής, θα πρέπει επίσης να ικανοποιηθεί σε ότι αφορά στην άμεμπτη υπόληψη των προσώπων που εκπροσωπούν το νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο της οικείας συναλλαγής. 3. Η ΕΠΟ θα πρέπει επίσης να ικανοποιηθεί ως προς το ότι κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του, ο διαμεσολαβητής που προσλήφθηκε από μια ομάδα και/ή έναν ποδοσφαιριστή, δεν έχει καμία συμβατική σχέση με λίγκες, ομοσπονδίες, συνομοσπονδίες ή την FIFA, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων. Ο διαμεσολαβητής δεν επιτρέπεται να αφήνει να εννοηθεί, εμμέσως ή αμέσως, ότι υφίσταται τέτοια συμβατική σχέση με ομάδες, λίγκες, ομοσπονδίες, συνομοσπονδίες ή την FIFA σε σχέση με τις δραστηριότητές του. 4. Θεωρείται ότι η ΕΠΟ έχει ικανοποιηθεί, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στις παραγράφους 1 έως 3 του παρόντος άρθρου υποχρεώσεις της, εφόσον έχει λάβει από τον οικείο διαμεσολαβητή μια νόμιμα υπογεγραμμένη Δήλωση Διαμεσολάβησης, όπως προβλέπεται στα Παραρτήματα 1 και 2 του παρόντος Κανονισμού. 5. Η σύμβαση εκπροσώπησης που συνάπτει ένας διαμεσολαβητής με έναν ποδοσφαιριστή και/ή μια ομάδα (πρβλ. Άρθρο 5 κατωτέρω) πρέπει να κατατίθεται στην ΕΠΟ κατά την εγγραφή του διαμεσολαβητή. [5]

7 Άρθρο 5 Σύμβαση εκπροσώπησης 1. Για λόγους σαφήνειας, οι ομάδες και οι ποδοσφαιριστές θα προσδιορίζουν στην οικεία σύμβαση εκπροσώπησης την φύση της νομικής σχέσης που έχουν με τους διαμεσολαβητές τους, για παράδειγμα, το εάν οι δραστηριότητες του διαμεσολαβητή παρέχονται στα πλαίσια μιας υπηρεσίας, ή της παροχής συμβουλών στο πλαίσιο της εφαρμογής της παραγράφου 1 του Άρθρου 1 του παρόντος Κανονισμού, ή μίας θέσης εργασίας ή οποιασδήποτε άλλης νομικής σχέσης. 2. Τα κύρια σημεία της νομικής σχέσης, η οποία δημιουργείται μεταξύ ενός ποδοσφαιριστή και/ή μιας ομάδας και ενός διαμεσολαβητή, θα αποτυπώνονται εγγράφως πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων του διαμεσολαβητή. Η σύμβαση εκπροσώπησης πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα ελάχιστα στοιχεία: τα ονοματεπώνυμα των μερών, το αντικείμενο των υπηρεσιών, την διάρκεια της νομικής σχέσης, την αμοιβή που καταβάλλεται προς τον διαμεσολαβητή, τους γενικούς όρους πληρωμής, την ημερομηνία της σύμβασης, τους όρους καταγγελίας και τις υπογραφές των μερών. Εφόσον ο ποδοσφαιριστής είναι ανήλικος, η σύμβαση εκπροσώπησης πρέπει να υπογράφεται επίσης από τον ή τους νόμιμους κηδεμόνες, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο της χώρας της κατοικίας του ποδοσφαιριστή. Άρθρο 6 Γνωστοποίηση και δημοσίευση 1. Οι ποδοσφαιριστές και/ή οι ομάδες οφείλουν να γνωστοποιούν στην ΕΠΟ (πρβλ. Άρθρο 3, παρ. 2 και 3) τα πλήρη στοιχεία και κάθε άλλη συμφωνημένη αμοιβή ή πληρωμή οποιασδήποτε φύσης οπωσδήποτε, την οποία έχουν ήδη πραγματοποιήσει ή πρόκειται να πραγματοποιήσουν προς έναν διαμεσολαβητή. Πρόσθετα, οι ποδοσφαιριστές και/ή οι ομάδες, όταν τους ζητηθεί, με εξαίρεση την σύμβαση εκπροσώπησης, η γνωστοποίηση της οποίας είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το Άρθρο 4 παράγραφος 5 ανωτέρω, να γνωστοποιούν στα αρμόδια όργανα των λιγκών (ενώσεων), ομοσπονδιών, συνομοσπονδιών και της FIFA, όλες τις συμβάσεις, συμφωνίες και αρχεία με διαμεσολαβητές που συνδέονται με τις δραστηριότητες των διατάξεων του παρόντος, για τον σκοπό των από αυτά διεξαγόμενων ερευνών. Οι ποδοσφαιριστές και/ή οι ομάδες οφείλουν ειδικότερα να συνάπτουν ειδικές συμφωνίες με τους διαμεσολαβητές, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν [6]

8 υφίστανται κωλύματα στην γνωστοποίηση των προαναφερθέντων στοιχείων και εγγράφων. 2. Όλες οι προαναφερθείσες συμβάσεις θα επισυνάπτονται στην σύμβαση μετεγγραφής ή την σύμβαση εργασίας, ανάλογα με την περίπτωση, για τον σκοπό της εγγραφής του ποδοσφαιριστή. Οι ομάδες ή οι ποδοσφαιριστές οφείλουν να διασφαλίζουν ότι κάθε σύμβαση μετεγγραφής ή σύμβαση εργασίας που συνάπτεται με την συνδρομή των υπηρεσιών ενός διαμεσολαβητή, φέρει το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή αυτού του διαμεσολαβητή. Σε περίπτωση που ένας ποδοσφαιριστής και/ή μία ομάδα δεν χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες ενός διαμεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις, τα συναφή έγγραφα που υποβάλλονται στο πλαίσιο της οικείας συναλλαγής θα περιέχουν ειδική μνεία του γεγονότος αυτού. 3. Η ΕΠΟ θα δημοσιοποιεί στο τέλος του Μαρτίου κάθε ημερολογιακού έτους, στον επίσημο διαδικτυακό της τόπο, τα ονοματεπώνυμα όλων των διαμεσολαβητών που έχει εγγράψει, όπως επίσης και τις μεμονωμένες συναλλαγές στις οποίες ενεπλάκησαν κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο. Επιπροσθέτως η ΕΠΟ θα δημοσιεύει το συνολικό ποσόν όλων των αμοιβών ή πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν προς διαμεσολαβητές από τους εγγεγραμμένους ποδοσφαιριστές τους και από τις ομάδες που υπάγονται σε αυτήν. Τα ποσά που θα δημοσιεύονται αποτελούν το ενοποιημένο συνολικό ποσόν για όλους τους ποδοσφαιριστές και το ενοποιημένο συνολικό ποσόν των μεμονωμένων ομάδων. 4. Η ΕΠΟ μπορεί επίσης να διαθέτει προς τους εγγεγραμμένους ποδοσφαιριστές της και τις ομάδες που υπάγονται σε αυτή κάθε στοιχείο που αφορά στις συναλλαγές, οι οποίες βρέθηκε ότι παραβιάζουν τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, και είναι συναφές με τις σχετικές παραβιάσεις. Άρθρο 7 Πληρωμές προς διαμεσολαβητές 1. Το ποσόν της αμοιβής που καταβάλλεται προς έναν διαμεσολαβητή, ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί προκειμένου να ενεργήσει εκ μέρους ενός ποδοσφαιριστή, θα υπολογίζεται βάσει του ακαθάριστου εισοδήματος αυτού του ποδοσφαιριστή που προκύπτει από την οικεία σύμβαση εργασίας και για την συνολική διάρκεια αυτής. 2. Οι ομάδες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ενός διαμεσολαβητή θα τον αποζημιώνουν με πληρωμή ενός εφάπαξ ποσού που συμφωνείται πριν από [7]

9 την σύναψη της οικείας σύμβασης. Εφόσον συμφωνηθεί, η πληρωμή αυτή μπορεί να καταβάλλεται σε δόσεις. 3. Οι πληρωμές προς τους διαμεσολαβητές για τις υπηρεσίες τους, καθορίζονται ως ακολούθως: α) Το συνολικό ποσόν της αμοιβής ανά σύμβαση που καταβάλλεται προς έναν διαμεσολαβητή ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί προκειμένου να ενεργήσει εκ μέρους ενός ποδοσφαιριστή, δεν μπορεί να υπερβαίνει το οκτώ τοις εκατό (8%) του βασικού ακαθάριστου εισοδήματος αυτού του ποδοσφαιριστή που προκύπτει από την οικεία σύμβαση εργασίας και για την συνολική διάρκεια αυτής. β) Το συνολικό ποσόν της αμοιβής ανά σύμβαση που καταβάλλεται προς έναν διαμεσολαβητή ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί προκειμένου να ενεργήσει εκ μέρους μίας ομάδας ώστε να συναφθεί μία σύμβαση εργασίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το οκτώ τοις εκατό (8%)του βασικού ακαθάριστου εισοδήματος αυτού του ποδοσφαιριστή για την οικεία σύμβαση εργασίας και για την συνολική διάρκεια αυτής. γ) Το συνολικό ποσόν της αμοιβής ανά σύμβαση που καταβάλλεται προς έναν διαμεσολαβητή ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί προκειμένου να ενεργήσει εκ μέρους μιας ομάδας ώστε να συναφθεί μια σύμβαση μετεγγραφής, δεν μπορεί να υπερβαίνει το οκτώ τοις εκατό (8%)του ποσού της μετεγγραφής σε σχέση με την οικεία μετεγγραφή του ποδοσφαιριστή. 4. Οι ομάδες οφείλουν να διασφαλίσουν ότι οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από μια ομάδα προς μια άλλη σε σχέση με μια μετεγγραφή, όπως η αποζημίωση μετεγγραφής, η αποζημίωση εκγύμνασης ή οι συνεισφορές αλληλεγγύης, δεν καταβάλλονται σε διαμεσολαβητές και ότι η πληρωμή δεν πραγματοποιείται από διαμεσολαβητές. Αυτό συμπεριλαμβάνει, μη περιοριστικά, την κατοχή οποιουδήποτε μεριδίου σε οποιαδήποτε αποζημίωση μετεγγραφής ή μελλοντικής αξίας μετεγγραφής ενός ποδοσφαιριστή. Επίσης, απαγορεύεται η εκχώρηση αξιώσεων. 5. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του Άρθρου 7 και του Άρθρου 8 κατωτέρω, κάθε πληρωμή για τις υπηρεσίες ενός διαμεσολαβητή θα καταβάλλεται αποκλειστικά από τον πελάτη του διαμεσολαβητή προς τον διαμεσολαβητή. 6. Μετά την ολοκλήρωση της οικείας σύμβασης και μετά από συμφωνία της ομάδας, ο ποδοσφαιριστής μπορεί να δώσει την γραπτή του συγκατάθεση προκειμένου η ομάδα να πληρώσει τον διαμεσολαβητή εκ μέρους του. Η [8]

10 πληρωμή η οποία πραγματοποιείται εκ μέρους του ποδοσφαιριστή θα εκτελείται σύμφωνα με τους όρους πληρωμής που συμφωνήθηκαν μεταξύ του ποδοσφαιριστή και του διαμεσολαβητή. 7. Μέλη διοικητικού συμβουλίου σωματείου μέλους της ΕΠΟ, μέλη επιτροπής, διαιτητής και/ή βοηθός διαιτητή, προπονητής, εκπαιδευτής και κάθε άλλο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τεχνικά, ιατρικά και διοικητικά θέματα στη FIFA, σε συνομοσπονδία, ομοσπονδία- μέλος της FIFA, σωματείο ή άλλη νομική οντότητα που είναι μέλος της ΕΠΟ και σύμφωνα με τα υπό σημείο 11 του Τμήματος των Ορισμών του Καταστατικού της FIFA οριζόμενα εν γένει, απαγορεύεται να δεχθούν οποιαδήποτε πληρωμή από κάποιον διαμεσολαβητή είτε του συνόλου είτε μέρους της αμοιβής που καταβλήθηκε σε αυτόν τον διαμεσολαβητή σε μια συναλλαγή. Οποιοσδήποτε εξ αυτών παραβιάσει την ως άνω διάταξη θα τιμωρείται με πειθαρχική ποινή. 8. Οι ποδοσφαιριστές και/ή οι ομάδες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ενός διαμεσολαβητή κατά την διαπραγμάτευσης μίας σύμβασης εργασίας και/ή μιας σύμβασης μετεγγραφής, απαγορεύεται να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε πληρωμή σε αυτόν τον διαμεσολαβητή εάν ο εν λόγω ποδοσφαιριστής είναι ανήλικος. Άρθρο 8 Σύγκρουση συμφερόντων 1. Πριν από την χρησιμοποίηση των υπηρεσιών ενός διαμεσολαβητή, οι ποδοσφαιριστές και/ή οι ομάδες οφείλουν να καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν υφίσταται καμία σύγκρουση συμφερόντων, ούτε ενδέχεται να υπάρξει, είτε για τους ποδοσφαιριστές και/ή τις ομάδες είτε για τον διαμεσολαβητή. 2. Καμία σύγκρουση συμφερόντων δεν θα θεωρείται ότι υφίσταται, εφόσον ο διαμεσολαβητής γνωστοποιήσει εγγράφως οποιαδήποτε υφιστάμενη ή ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων που μπορεί να υπάρχει με ένα από τα άλλα μέρη που εμπλέκονται στην υπόθεση, σε σχέση με μια σύμβαση εγγραφής, σύμβαση μετεγγραφής, σύμβαση εκπροσώπησης ή κοινά συμφέροντα, και εφόσον λάβει την ρητή έγγραφη συγκατάθεση όλων των υπολοίπων εμπλεκομένων μερών πριν από την έναρξη των σχετικών διαπραγματεύσεων. 3. Εφόσον ένας ποδοσφαιριστής και μια ομάδα επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες ενός διαμεσολαβητή μέσα στο πλαίσιο της ίδιας σύμβασης, [9]

11 σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 ανωτέρω, ο εν λόγω ποδοσφαιριστής και η ομάδα θα δίδουν την ρητή γραπτή τους συγκατάθεση πριν από την έναρξη των σχετικών διαπραγματεύσεων, και θα βεβαιώνουν εγγράφως ποιο μέρος (ο ποδοσφαιριστής και/ή η ομάδα) θα αποζημιώσει τον διαμεσολαβητή. Τα μέρη θα πληροφορούν εγγράφως την ΕΠΟ σχετικά με οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία και θα υποβάλλουν αντίστοιχα όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα στοιχεία που απαιτούνται στα πλαίσια της διαδικασίας εγγραφής (πρβλ. Άρθρο 3 και 4 ανωτέρω). Άρθρο 9 Επίλυση Διαφορών- Κυρώσεις 1. Αρμόδια όργανα για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν στο πλαίσιο ή / και από την από την εφαρμογή του παρόντος είναι σε πρώτο βαθμό η ΕΕΟΔ/ΕΠΟ και σε δεύτερο και τελευταίο βαθμό το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ. 2. Αρμόδιο όργανο για τον πειθαρχικό έλεγχο και την επιβολή ποινών σε οποιοδήποτε πρόσωπο που υπάγεται στην δικαιοδοσία της ΕΠΟ και παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού είναι η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ. 3. Η ΕΠΟ υποχρεούται να δημοσιοποιεί και να ενημερώνει την FIFA σχετικά με οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, η οποία επιβλήθηκε εις βάρος οποιουδήποτε διαμεσολαβητή. Η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA εν συνεχεία θα αποφασίζει την επέκταση της ποινής, ήτοι εάν η ποινή θα έχει παγκόσμια ισχύ, σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κώδικα της FIFA. Άρθρο 10 Έλεγχος Εφαρμογής Κανονισμού 1. Η FIFA θα εποπτεύει την σωστή υλοποίηση του παρόντος Κανονισμού από την ΕΠΟ και μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, εφόσον η τελευταία δεν συμμορφώνεται με τις αρχές της. 2. Η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA είναι αρμόδια για να αντιμετωπίζει αυτά τα θέματα μη συμμόρφωσης, σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κώδικα της FIFA. [10]

12 Άρθρο 11 Μεταβατικές διατάξεις 1. Ο παρών Κανονισμός υπερισχύει των προηγούμενων Κανονισμών Διαμεσολαβητών Μετεγγραφών Ποδοσφαίρου της Ελληνική Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. 2. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του αρχικού Κανονισμού Συνεργασίας με Διαμεσολαβητές (22/5/2015), το προηγούμενο σύστημα αδειοδότησης έπαυσε αυτόματα να ισχύει, ενώ όλες οι υφιστάμενες άδειες που δόθηκαν με το σύστημα αυτό ακυρώθηκαν και οι κάτοχοί τους είναι υποχρεωμένοι να τις επιστρέψουν στην ΕΠΟ. 3. Οι αποφάσεις, εγκύκλιοι, οδηγίες της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Ε.Π.Ο. αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του Κανονισμού και ισχύουν από την ημέρα που εγκρίθηκαν και εκδόθηκαν Ο παρών κανονισμός εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. στη συνεδρίαση στις 19 Μαΐου 2016 (Νο 56) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΡΤΖΙΚΗΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ [11]

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Δήλωση Διαμεσολαβητή για Φυσικά Πρόσωπα Όνομα: Επώνυμο: Όνομα Πατρός: Όνομα Μητρός: Ημ/νία γεννήσεως: Υπηκοότητα /-ες : ΑΔΤ ή Διαβατήριο: Εκδ. Αρχή: Α.Φ.Μ. & Δ.Ο.Υ. : Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Fax: Ε-mail : Ο / η κ άτω θι υπ ογ εγ ρ α μ μένος/υπ ογ εγ ρ α μ μ έ νη. (Όνομα και επώνυμο του διαμεσολαβητή) ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ: 1. Υπόσχομαι να σέβομαι και να συμμορφώνομαι με κάθε υποχρεωτική διάταξη της κείμενης εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα εκείνων που σχετίζονται με την απασχόληση κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων μου ως διαμεσολαβητή. Επιπροσθέτως, συμφωνώ να δεσμεύομαι από το Καταστατικό και τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο. όπως επίσης και από το Καταστατικό και τους κανονισμούς της FIFA στο πλαίσιο της εκτέλεσης των δραστηριοτήτων μου ως διαμεσολαβητή. 2. Δηλώνω ότι δεν κατέχω θέση αξιωματούχου, όπως αυτή ορίζεται στο σημείο 11 της ενότητας των Ορισμών του Καταστατικού της FIFA, ούτε και θα κατέχω τέτοια θέση στο άμεσο μέλλον. 3. Δηλώνω ότι έχω άμεμπτη υπόληψη και ειδικότερα επιβεβαιώνω ότι δεν έχω καταδικαστεί ποτέ για την τέλεση κάποιου εγκλήματος οικονομικής φύσεως, εγκλήματος κατά περιουσιακών δικαιωμάτων, ιδιοκτησίας, σχετικού με υπομνήματα ή εγκλήματος σχετιζομένου με οποιοδήποτε τρόπο με τη βία. 4. Δηλώνω ότι δεν έχω καμία συμβατική σχέση με ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων και ποδοσφαιρικές επαγγελματικές ενώσεις, ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, ποδοσφαιρικές συνομοσπονδίες ή την FIFA, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων. Σε περίπτωση αμφιβολίας, υποχρεούμαι να γνωστοποιώ κάθε σχετική σύμβαση. Αναγνωρίζω επίσης ότι δεν επιτρέπεται να υπονοήσω, αμέσως ή εμμέσως, ότι υφίσταται τέτοια συμβατική σχέση με ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων και ποδοσφαιρικές επαγγελματικές ενώσεις, ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, ποδοσφαιρικές συνομοσπονδίες ή την FIFA σε σχέση με τις δραστηριότητές μου ως διαμεσολαβητή. 5. Δηλώνω, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του Άρθρου 7 του Κανονισμού Συνεργασίας με Διαμεσολαβητές της FIFA, ότι δεν θα δεχθώ καμία πληρωμή, που καταβάλλεται από ένα νομικό πρόσωπο προς ένα άλλο σε σχέση με μια μετεγγραφή, όπως αποζημίωση μετεγγραφής, αποζημίωση εκγύμνασης ή συνεισφορά αλληλεγγύης. 6. Δηλώνω, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του Άρθρου 7 του Κανονισμού Συνεργασίας με Διαμεσολαβητές της FIFA, ότι δεν θα δεχθώ καμία πληρωμή από οποιοδήποτε μέρος, εφόσον αφορά ανήλικο ποδοσφαιριστή. 7. Δηλώνω ότι δεν συμμετέχω και θα συμμετάσχω, είτε άμεσα είτε έμμεσα, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν θα συνδεθώ με στοιχηματισμό, τυχερά παιχνίδια, λαχεία και παρόμοιες εκδηλώσεις ή συναλλαγές που συνδέονται με ποδοσφαιρικούς αγώνες. Αναγνωρίζω ότι απαγορεύεται να μετέχω με οποιοδήποτε τρόπο, σε εταιρείες, επιχειρήσεις, οργανισμούς, κ.λπ., που προωθούν, μεσολαβούν, οργανώνουν ή διεξάγουν τέτοιες εκδηλώσεις ή συναλλαγές. 8. Συναινώ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Άρθρου 6 του Κανονισμού Συνεργασίας με Διαμεσολαβητές της FIFA, όπως η Ε.Π.Ο. λαμβάνει το σύνολο των στοιχείων οποιασδήποτε πληρωμής οποιασδήποτε φύσης που καταβλήθηκε προς εμένα από μια ομάδα ή έναν ποδοσφαιριστή για τις υπηρεσίες μου ως διαμεσολαβητή. 9. Συναινώ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Άρθρου 6 του Κανονισμού Συνεργασίας με Διαμεσολαβητές της FIFA, όπως η ΕΠΟ, οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, οι ποδοσφαιρικές συνομοσπονδίες και η FIFA, λαμβάνουν, εφόσον είναι απαραίτητο για τον σκοπό των ερευνών τους, αντίγραφα όλων των συμβάσεων, συμφωνιών και αρχείων σε σχέση με τις δραστηριότητές μου ως διαμεσολαβητή. Ομοίως συναινώ όπως οι προαναφερθείσες λαμβάνουν επίσης αντίγραφο [12]

14 κάθε άλλου σχετικού εγγράφου από κάθε τρίτο ου συμβουλεύει, διευκολύνει ή συμμετέχει ενεργά στις διαπραγματεύσεις για τις οποίες είμαι υπεύθυνος. 10. Συναινώ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Άρθρου 6 του Κανονισμού Συνεργασίας με Διαμεσολαβητές της FIFA, όπως η Ε.Π.Ο. διατηρεί και επεξεργάζεται κάθε δεδομένο που με αφορά με σκοπό την δημοσίευσή του. 11. Συναινώ, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρου 9 του Κανονισμού Συνεργασίας με Διαμεσολαβητές της FIFA, όπως η Ε.Π.Ο. δημοσιεύει τις λεπτομέρειες οποιασδήποτε πειθαρχικής κύρωσης μου επιβλήθηκε ή τυχόν θα μου επιβληθεί και ενημερώνει την FIFA αναλόγως. 12. Συναινώ όπως οποιαδήποτε διαφορά μου με οποιοδήποτε πρόσωπο προκύπτει στο πλαίσιο και από την εφαρμογή του Κανονισμού Συνεργασίας με Διαμεσολαβητές της ΕΠΟ, θα παραπέμπεται, σε τελευταίο βαθμό μόνο στο ανεξάρτητο και αμερόληπτο Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ. 13. Είμαι πλήρως ενήμερος και συναινώ όπως η παρούσα δήλωση ευρίσκεται στη διάθεση των μελών των αρμόδιων οργάνων της Ε.Π.Ο Σχόλια και παρατηρήσεις που ενδέχεται να έχουν πιθανή συνάφεια: Η παρούσα δήλωση γίνεται με καλή πίστη, η δε αλήθεια αυτής βασίζεται στις πληροφορίες και στο υλικό που έχω σήμερα στην διάθεσή μου και συμφωνώ ότι η Ε.Π.Ο. θα έχει το δικαίωμα να προβεί σε όποιους ελέγχους θεωρεί απαραίτητους, προκειμένου να επαληθεύσει τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα δήλωση. Αναγνωρίζω επίσης ότι, έχοντας υποβάλλει την παρούσα δήλωση, σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής κάποιας από τις προαναφερθείσες πληροφορίες, είμαι υποχρεωμένος να ειδοποιήσω άμεσα την Ε.Π.Ο.... (Τόπος και ημερομηνία) (Υπογραφή) [13]

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Δήλωση Διαμεσολαβητή για Νομικά Πρόσωπα Επωνυμία: Διακριτικός τίτλος: Έδρα: Α.Φ.Μ. & Δ.Ο.Υ. : Τηλέφωνο: Fax: Ε-mail : Ιστοσελίδα: Εφεξής καλούμενη «η Εταιρεία» Στοιχεία ταυτότητας του φυσικού προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα να εκπροσωπεί την Εταιρεία: (Σημείωση: Εάν πρόκειται για περισσότερα του ενός, τότε κάθε ένα από αυτά οφείλει να συμπληρώσει μία ξεχωριστή Δήλωση Διαμεσολαβητή για Νομικά Πρόσωπα): Όνομα: Επώνυμο: Όνομα Πατρός: Όνομα Μητρός: Ημ/νία γεννήσεως: Υπηκοότητα /-ες : ΑΔΤ ή Διαβατήριο: Εκδ. Αρχή: Α.Φ.Μ. & Δ.Ο.Υ. : Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Fax: Ε-mail : Ο / η κ άτω θι υπ ογ εγ ρ α μ μένος/υπ ογ εγ ρ α μ μ έ νη. (Όνομα και επώνυμο) νόμιμα εξουσιοδοτημένος να εκπροσωπώ την ανωτέρω εταιρεία δυνάμει του με στοιχεία :.. συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου που επισυνάπτεται στην παρούσα. ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ: 1. Δηλώνω ότι η εταιρεία που εκπροσωπώ και εγώ ο ίδιος θα σεβόμαστε και να θα συμμορφωνόμαστε με κάθε υποχρεωτική διάταξη της κείμενης εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα εκείνων που σχετίζονται με την απασχόληση κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του διαμεσολαβητή. Επιπροσθέτως, δηλώνω ότι αμφότεροι, συμφωνούμε να δεσμευόμαστε από το Καταστατικό και τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο. όπως επίσης και από το Καταστατικό και τους κανονισμούς της FIFA στο πλαίσιο της εκτέλεσης των δραστηριοτήτων μου ως διαμεσολαβητή. 2. Δηλώνω ότι δεν κατέχω θέση αξιωματούχου, όπως αυτή ορίζεται στο σημείο 11 της ενότητας των Ορισμών του Καταστατικού της FIFA, ούτε και θα κατέχω τέτοια θέση στο άμεσο μέλλον. 3. Δηλώνω ότι έχω άμεμπτη υπόληψη και ειδικότερα επιβεβαιώνω ότι δεν έχω καταδικαστεί ποτέ για την τέλεση κάποιου οικονομικού εγκλήματος, εγκλήματος κατά περιουσιακών δικαιωμάτων, ιδιοκτησίας, σχετικού με υπομνήματα ή εγκλήματος σχετιζομένου με οποιοδήποτε τρόπο με τη βία. 4. Δηλώνω ότι ούτε η εταιρεία που εκπροσωπώ αλλά ούτε κι εγώ δεν έχουμε καμία συμβατική σχέση με ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων και ποδοσφαιρικές επαγγελματικές ενώσεις, ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, ποδοσφαιρικές συνομοσπονδίες ή την FIFA, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων. Σε περίπτωση αμφιβολίας, υποχρεούμαστε να γνωστοποιούμε κάθε σχετική σύμβαση. Αναγνωρίζω επίσης ότι η εταιρεία δεν επιτρέπεται να υπονοήσει, αμέσως ή εμμέσως, ότι υφίσταται τέτοια συμβατική σχέση με ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων και ποδοσφαιρικές επαγγελματικές ενώσεις, ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, ποδοσφαιρικές συνομοσπονδίες ή την FIFA σε σχέση με τις δραστηριότητές της ως διαμεσολαβητή. 5. Δηλώνω, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του Άρθρου 7 του Κανονισμού Συνεργασίας με Διαμεσολαβητές της FIFA, ότι ούτε η εταιρεία που εκπροσωπώ αλλά ούτε κι εγώ δεν θα δεχθούμε [14]

16 καμία πληρωμή, που καταβάλλεται από ένα νομικό πρόσωπο προς ένα άλλο σε σχέση με μια μετεγγραφή, όπως αποζημίωση μετεγγραφής, αποζημίωση εκγύμνασης ή συνεισφορά αλληλεγγύης. 6. Δηλώνω, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του Άρθρου 7 του Κανονισμού Συνεργασίας με Διαμεσολαβητές της FIFA, ότι ούτε η εταιρεία που εκπροσωπώ αλλά ούτε κι εγώ δεν θα δεχθούμε καμία πληρωμή από οποιοδήποτε μέρος, εφόσον αφορά ανήλικο ποδοσφαιριστή. 7. Δηλώνω ότι ούτε η εταιρεία που εκπροσωπώ αλλά ούτε κι εγώ δεν συμμετέχουμε και δεν θα συμμετάσχουμε, είτε άμεσα είτε έμμεσα, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν θα συνδεθούμε με στοιχηματισμό, τυχερά παιχνίδια, λαχεία και παρόμοιες εκδηλώσεις ή συναλλαγές που συνδέονται με ποδοσφαιρικούς αγώνες. Αναγνωρίζω ότι στην εταιρεία που εκπροσωπώ αλλά και σε εμένα απαγορεύεται να μετέχουμε με οποιοδήποτε τρόπο, σε εταιρείες, επιχειρήσεις, οργανισμούς, κ.λπ., που προωθούν, μεσολαβούν, οργανώνουν ή διεξάγουν τέτοιες εκδηλώσεις ή συναλλαγές. 8. Για λογαριασμό της εταιρείας που εκπροσωπώ, συναινώ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Άρθρου 6 του Κανονισμού Συνεργασίας με Διαμεσολαβητές της FIFA, όπως η Ε.Π.Ο. λαμβάνει το σύνολο των στοιχείων οποιασδήποτε πληρωμής οποιασδήποτε φύσης που καταβλήθηκε προς την εταιρεία από μια ομάδα ή έναν ποδοσφαιριστή για τις υπηρεσίες της ως διαμεσολαβητή. 9. Για λογαριασμό της εταιρείας που εκπροσωπώ, συναινώ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Άρθρου 6 του Κανονισμού Συνεργασίας με Διαμεσολαβητές της FIFA, όπως η ΕΠΟ, οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, οι ποδοσφαιρικές συνομοσπονδίες και η FIFA, λαμβάνουν, εφόσον είναι απαραίτητο για τον σκοπό των ερευνών τους, αντίγραφα όλων των συμβάσεων, συμφωνιών και αρχείων σε σχέση με τις δραστηριότητες της εταιρείας ως διαμεσολαβητή. Ομοίως συναινώ όπως οι προαναφερθείσες λαμβάνουν επίσης αντίγραφο κάθε άλλου σχετικού εγγράφου από κάθε τρίτο ου συμβουλεύει, διευκολύνει ή συμμετέχει ενεργά στις διαπραγματεύσεις για τις οποίες η εταιρεία που εκπροσωπώ είναι υπεύθυνη. 10. Για λογαριασμό της εταιρείας που εκπροσωπώ, συναινώ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Άρθρου 6 του Κανονισμού Συνεργασίας με Διαμεσολαβητές της FIFA, όπως η Ε.Π.Ο. διατηρεί και επεξεργάζεται κάθε δεδομένο που αφορά την εταιρεία με σκοπό την δημοσίευσή του. 11. Για λογαριασμό της εταιρείας που εκπροσωπώ, συναινώ, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρου 9 του Κανονισμού Συνεργασίας με Διαμεσολαβητές της FIFA, όπως η Ε.Π.Ο. δημοσιεύει τις λεπτομέρειες οποιασδήποτε πειθαρχικής κύρωσης που επιβλήθηκε ή τυχόν θα επιβληθεί σε βάρος της εταιρείας που εκπροσωπώ και ενημερώνει την FIFA αναλόγως. 12. Για λογαριασμό της εταιρείας που εκπροσωπώ, συναινώ όπως, οποιαδήποτε διαφορά της εταιρείας αυτής με οποιοδήποτε πρόσωπο προκύπτει στο πλαίσιο και από την εφαρμογή του Κανονισμού Συνεργασίας με Διαμεσολαβητές της ΕΠΟ, θα παραπέμπεται, σε τελευταίο βαθμό μόνο στο ανεξάρτητο και αμερόληπτο Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ. 13. Είμαι πλήρως ενήμερος και συναινώ όπως η παρούσα δήλωση ευρίσκεται στη διάθεση των μελών των αρμόδιων οργάνων της Ε.Π.Ο Σχόλια και παρατηρήσεις που ενδέχεται να έχουν πιθανή συνάφεια: Η παρούσα δήλωση γίνεται με καλή πίστη, η δε αλήθεια αυτής βασίζεται στις πληροφορίες και στο υλικό που έχω σήμερα στην διάθεσή μου και συμφωνώ ότι η Ε.Π.Ο. θα έχει το δικαίωμα να προβεί σε όποιους ελέγχους θεωρεί απαραίτητους, προκειμένου να επαληθεύσει τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα δήλωση. Αναγνωρίζω επίσης ότι, έχοντας υποβάλλει την παρούσα δήλωση, σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής κάποιας από τις προαναφερθείσες πληροφορίες, είμαι υποχρεωμένος να ειδοποιήσω άμεσα την Ε.Π.Ο... (Τόπος και ημερομηνία) (Υπογραφή) [15]

17 Ο παρών Κανονισμός, που αποτελείται από έντεκα (11) άρθρα και δύο (2) παραρτήματα, εγκρίθηκε στις 19 Μαίου 2016 με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (E.E.) της ΕΠΟ. (Νο 56) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΡΤΖΙΚΗΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ [16]

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε υπόψη : α. Το Καταστατικό της β. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον Κανονισμό Ερασιτεχνικών Ποδοσφαιρικών Σωματείων,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2016-2017 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ έχοντας υπ' όψη: 1. Το Καταστατικό της 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Σύνδεσμος Προπονητών Αχαΐας

Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Σύνδεσμος Προπονητών Αχαΐας Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Ο παρών κανονισμός, έχει εναρμονιστεί σύμφωνα με τη Σύμβαση αμοιβαίας αναγνώρισης των προπονητικών προσόντων της Νυόν την 11.12.2003 και στην Αθήνα την 9.3.2007, ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά τους προπονητές ποδοσφαίρου. Η Ε.Π.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη της: 1. Το Καταστατικό της 2. Τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ - ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2016 ΜΕΡΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Εύρος εφαρμογής και εξαιρέσεις 1 Ο παρών Κανονισμός ισχύει οποτεδήποτε αναφέρεται ο όρος «διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ έχοντας υπ' όψη: 1. Το Καταστατικό της 2.

Διαβάστε περισσότερα

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Άρθρο 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ I. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4 1 Φυσικά πρόσωπα 4 2 Χρόνος ισχύος II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 5 3 Γενικοί κανόνες 5 4 Επιλεξιμότητα και απόρριψη 6 5 Συγκρούση συμφερόντων 6 6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2015-2016 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της.

Διαβάστε περισσότερα

. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ E ΛΛΗΝΙΚΗ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ Ο ΜΟΣΠΟΝ ΙΑ 2006

. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ E ΛΛΗΝΙΚΗ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ Ο ΜΟΣΠΟΝ ΙΑ 2006 . ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ 2006 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΟΜΑ ΩΝ - ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 1 - ΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Με την παρούσα, η Π.Α.Ε....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη : α. Το Καταστατικό της. β. Τους Κανονισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2016-2017 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της β. Τους Κανονισµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο Άρθρο Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 2 Ορισµοί 4 I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 5 1 Σκοπός 5 IΙ. ΑΠΟ ΕΚΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπόψη : α. Το Καταστατικό της β. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ι ΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ»)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») Εισαγωγή Το ΕΙΕΕ είναι δεσμευμένο με τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής για να διεκδικεί και να διατηρεί την εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ 2015 Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών Φέρων 6 Office2@hafdeaf..gr www.hafdeaf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ε. Π. Ο. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Άρθρο 1 1. ιαµεσολαβητής µετεγγραφών ποδοσφαιριστών είναι εκείνο το φυσικό πρόσωπο το οποίο, έναντι αµοιβής,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της ) ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 1 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ» όπως εγκρίθηκε με την από 28-6-2007 απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

LICENCE APPLICANT AND LICENCE - ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Α ΕΙΑΣ ΚΑΙ Α ΕΙΑ

LICENCE APPLICANT AND LICENCE - ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Α ΕΙΑΣ ΚΑΙ Α ΕΙΑ LICENCE APPLICANT AND LICENCE - ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Α ΕΙΑΣ ΚΑΙ Α ΕΙΑ 4. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Α ΕΙΑΣ ΚΑΙ Α ΕΙΑ 4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ To κεφάλαιο αυτό ορίζει τη νοµική οντότητα που πρέπει να αιτηθεί της άδειας, και την άδεια για συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΑΙΟΣ/ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 1 2 Περιεχόμενα Προοίμιο... 4 Άρθρο 1 Προπονητής... 4 Άρθρο 2 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή... 4 Άρθρο 3 Ιδιωτικό συμφωνητικό -σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ FIFA Εγκύκλιος Aρ Ζυρίχη, 4 Σεπτεµβρίου 2015 SG/mku

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ FIFA Εγκύκλιος Aρ Ζυρίχη, 4 Σεπτεµβρίου 2015 SG/mku ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ FIFA Εγκύκλιος Aρ. 1500 Ζυρίχη, 4 Σεπτεµβρίου 2015 SG/mku Κανονισµός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών διαδικασία που διέπει τις αιτήσεις για την αποζηµίωση κατάρτισης (άρθρο 20)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο Άρθρο Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ Ορισµοί 4 I.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Μ Α Ι Ο Σ / Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2015 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ: * Ενός (1) έτους 300 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ * Δύο (2) ετών 200 * Τριών (3) ετών 100 Σχετικά με τη μετακίνηση των ποδοσφαιριστών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙA ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ..

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙA ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ.. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙA ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ.. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) (Έδρα: Πειραιώς 46 & Επονιτών, 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΑΦΜ: 090401013,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε υπόψη: α) Το Καταστατικό της. β) Τις διατάξεις του Κ.Α.Π. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Κανονισμός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Κανονισμός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Κανονισμός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ... 4 I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 ΟΡΙΣΜΟΙ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της. β. Τους Κανονισμούς της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ [1] ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Προοίμιο Η υιοθέτηση ενός Κώδικα Δεοντολογίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση του αισθήματος εμπιστοσύνης της κοινής

Διαβάστε περισσότερα

2. Ποδοσφαίριση (ΦΕΚ 1019/2.8.2001) Άρθρο πρώτο. Άρθρο 1ο Ποδοσφαιριστές που δύνανται να διατηρούν οι ΠΑΕ. Άρθρο 2ο Αριθμός ποδοσφαιριστών κατά ΠΑΕ

2. Ποδοσφαίριση (ΦΕΚ 1019/2.8.2001) Άρθρο πρώτο. Άρθρο 1ο Ποδοσφαιριστές που δύνανται να διατηρούν οι ΠΑΕ. Άρθρο 2ο Αριθμός ποδοσφαιριστών κατά ΠΑΕ Εγγραφή/Μεταγραφή αθλητών Άρθ. 1ο, 2ο ΥΑ 18337/25.7.2001 [25] 2. Ποδοσφαίριση 2.1 Εγγραφή - Μεταγραφή επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών [25] ΥΑ 18337/25.7.2001 Κανονισμός Νο 1 άρθρου 88 N 2725/1999 «Εγγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο 3β του Ν. 2251/1994 & το άρθρο 11 του Π.Δ. 190/2006

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο 3β του Ν. 2251/1994 & το άρθρο 11 του Π.Δ. 190/2006 ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο 3β του Ν. 2251/1994 & το άρθρο 11 του Π.Δ. 190/2006 1. Γενικά χαρακτηριστικά υπηρεσίας Η παρεχόμενη υπηρεσία συνίσταται στην άσκηση ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7 Απριλίου 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αθήνα, 7 Απριλίου 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Για την υποστήριξη στον σχεδιασµό και εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, κατά τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 : 2008» Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Την περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 Διαδικτυακός τόπος: www.anek.gr Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 10.00 π.μ. Στην έδρα της Εταιρείας στην οδό Δάφνης 6, Ψυχικό

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της. β. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ FATCA

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ FATCA ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ FATCA Το Foreign Account Tax Compliance Act ή όπως είναι ευρύτερα γνωστό FATCA, είναι οι Κανόνες Φορολογικής Συμμόρφωσης που σχεδίασε η Υπηρεσία Εσόδων των ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Νο 1. «Εγγραφές - Μετεγγραφές Ποδοσφαιριστών Επαγγελµατικού Ποδοσφαίρου»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Νο 1. «Εγγραφές - Μετεγγραφές Ποδοσφαιριστών Επαγγελµατικού Ποδοσφαίρου» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Νο 1 (Άρθρου 88 Ν. 2725/1999) «Εγγραφές - Μετεγγραφές Ποδοσφαιριστών Επαγγελµατικού Ποδοσφαίρου» Άρθρο 1 Ποδοσφαιριστές που δύναται να διατηρούν οι Π.Α.Ε. Κάθε Π.Α.Ε. διατηρεί στη δύναµή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ε.Π.Ο. 2 0 1 4 Περιεχόµενα Προοίµιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή από ηµεδαπούς... 1 ικαίωµα άσκησης του

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53 Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/85 Αρ. 53 (Διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998) Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ, ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

Οι περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 2002 έως (Αρ. 6) του 2004

Οι περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 2002 έως (Αρ. 6) του 2004 Οι περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 2002 έως (Αρ. 6) του 2004 Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 169, 172, 173, 177, 182, 185 και 229 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.»

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Μιχαλακοπούλου 80, 11528 Αθήνα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΦΙΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΪ(Ι) 7854 Κ.Δ.Π. 821/2004 Αρ. 3930,

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΪ(Ι) 7854 Κ.Δ.Π. 821/2004 Αρ. 3930, Ε.Ε. Παρ. ΙΙΪ(Ι) 7854 Κ.Δ.Π. 821/2004 Αρ. 3930, 3.12.2004 Αριθμός 821 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 Ο Έφορος Ασφαλίσεων με απόφαση του όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «UNIBIOS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΣΕ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 6031/06/Β/86/101

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «UNIBIOS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΣΕ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 6031/06/Β/86/101 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «UNIBIOS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΣΕ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 6031/06/Β/86/101 Με την από 7ης Ιουνίου 2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και

Διαβάστε περισσότερα

6. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6.2. ΣΤΟΧΟΙ

6. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6.2. ΣΤΟΧΟΙ SPORTING CRITERIA - ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 6. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για το µέλλον του ποδοσφαίρου είναι απολύτως απαραίτητη µία ευρεία βάση διατιθέµενων ποδοσφαιριστών που έχουν τις απαραίτητες ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 14/48 21.1.2015 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στην οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Εγγραφών-Μετεγγραφών

Κανονισμοί Εγγραφών-Μετεγγραφών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Εγγραφών-Μετεγγραφών Περί καθορισμού όρων και προϋποθέσεων εγγραφής και μετεγγραφής αθλητών των σωματείων-μελών της ΚΥΣΟ, χρόνου διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Κανονισμός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Κανονισμός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Κανονισμός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 Περιεχόμενα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ... 4 I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 ΟΡΙΣΜΟΙ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Νόμος 4209/2013 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Ηλίας Πολυζωγόπουλος Προϊστάμενος Τμήματος Αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας του Γραφείου Διασύνδεσης με εργοδοτικούς οργανισμούς και εργοδότες

Κώδικας Δεοντολογίας του Γραφείου Διασύνδεσης με εργοδοτικούς οργανισμούς και εργοδότες Κώδικας Δεοντολογίας του Γραφείου Διασύνδεσης με εργοδοτικούς οργανισμούς και εργοδότες ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τα άρθρα του παρόντος κώδικα ρυθμίζουν τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στα Γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών Αποκήρυξη ευθυνών Του γραφείου προώθησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων Δ.Καρβούνης δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει στα μέλη του τα καλύτερα δυνατά προϊόντα και υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα