ΝΤΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ. ΧΗΜΙΚΟΣ Ph.D. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΤΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ. ΧΗΜΙΚΟΣ Ph.D. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΝΤΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΧΗΜΙΚΟΣ Ph.D. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΖΑΝΗ

2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ : ΝΤΟΜΟΠΟΥΛΟΥ : ΑΣΗΜΙΝΑ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1967 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ 4 ΚΟΖΑΝΗ : ΕΓΑΜΗ ΜΕ 2 ΠΑΙ ΙA ΤΗΛΕΦΩΝΟ : (24610) ΣΠΟΥ ΕΣ 1999 : Λήψη ιδακτορικού ιπλώµατος µε βαθµό «Άριστα» από το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Τµήµα Χηµείας, Τοµέας Ανόργανης και Αναλυτικής Χηµείας. Τίτλος ιδακτορικής ιατριβής : «Σύµπλοκες ενώσεις του Παλλαδίου [Pd(II)] µε θειοσεµικαρβαζόνες» 1990 : Λήψη Πτυχίου Χηµικού, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Τµήµα Χηµείας, µε γενικό βαθµό "Λίαν Καλώς" : Απολυτήριο Λυκείου, 4 ο Λύκειο Κοζάνης, µε γενικό βαθµό "Πολύ Καλά". ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Από το 1990 µέλος της Ένωσης Ελλήνων Χηµικών. ΓΛΩΣΣΕΣ Ελληνικά Αγγλικά Γαλλικά (Certificat de langue Française). ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Προγραµµατισµός σε γλώσσα Basic Χειρισµός Η/Υ. ΕΠΙMOΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1992 : Επιµορφωτικό Πρόγραµµα ιαχείρισης Περιβάλλοντος του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ - Παράρτηµα Ιωαννίνων) µε εργασία ολοκλήρωσης του προγράµµατος µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ " Ω ΩΝΗ Α.Ε."» : Πρόγραµµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης, διάρκειας 8 ωρών, µε τίτλο : «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ» : Επιµορφωτικό Πρόγραµµα δια βίου εκπαίδευσης, διάρκειας 77 ωρών που αντιστοιχεί σε 15 ηµέρες εκπαίδευση, µε τίτλο : «ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ». 2

3 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ : Ανάθεση του ερευνητικού έργου, από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, µε τίτλο : «Έρευνα πάνω στην αποµόνωση στερεών συµπλόκων του Diclofenac και µελέτη του τρόπου που δένεται µε διάφορα µεταλλικά ιόντα» στα πλαίσια του προγράµµατος, Νο 269, µε τίτλο «ΜΕΤΑΛΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ», το οποίο χρηµατοδοτήθηκε από το ΓΓΕΤ. Το έργο παραδόθηκε τµηµατικά κατά το χρονικό διάστηµα από 01/05/1992 έως 30/04/1993. Το αντικείµενο του έργου αυτού ήταν : (α) η σύνθεση και η αποµόνωση στερεών συµπλόκων του Diclofenac και (β) η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο συµπλέκεται µε διάφορα µεταλλοϊόντα. Για τις παρασκευαστικές προσπάθειες, µεταβλητές παράµετροι ήταν το ρη των διαλυµάτων των αντιδράσεων και το ρη της συνολικής αντίδρασης, ο διαλύτης, η γραµµοµοριακή αναλογία των αντιδρώντων σωµάτων, η θερµοκρασία και ο χρόνος της αντίδρασης παρασκευής. Την παρασκευή των συµπλόκων ενώσεων ακολούθησε ο καθαρισµός τους, ο προσδιορισµός του µοριακού τύπου και η µελέτη τους µε διάφορες φυσικοχηµικές µεθόδους, όπως µε φασµατοσκοπία IR, Far-IR, NMR, UV-Vis, διαχυτικής ανακλάσεως, µε αγωγιµοµετρία, µε θερµοχηµεία, µε διαφορική θερµική ανάλυση, DTA, θερµοσταθµική ανάλυση TGA και Χ-ray ανάλυση, µε την οποία θα λήφθησαν µονοκρύσταλλοι και έγιναν περαιτέρω κρυσταλλογραφικές µετρήσεις. Τέλος έγιναν µελέτες των παρασκευασµένων και χαρακτηρισµένων ενώσεων σε υδατικά διαλύµατα για την µελέτη της σταθερότητά τους και την εύρεση του µηχανισµού δράσεως του Diclofenac στον οργανισµό : Μέλος της Οµάδας Συνεργατών του υποέργου 3 µε τίτλο Πράξη «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας». Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το ίδρυµα σχετικά µε το καταθετήριό του είναι η έλλειψη υποδοµής (παλιός και µικρός σε χωρητικότητα διακοµιστής) αλλά και προσωπικού για το ανέβασµα και την καταχώριση των πτυχιακών. Κρίνεται απαραίτητη η µετεγκατάστασή του σε µεγαλύτερης ισχύος και χωρητικότητας διακοµιστή καθώς και η αναβάθµισή του από την έκδοση στην πιο πρόσφατη (3.2.x). Επίσης πρέπει να παραµετροποιηθεί να για περιλάβει και τις υπόλοιπες σχολές του Ιδρύµατος δηλαδή της Καστοριάς και των Γρεβενών. Πέρα από την αναβάθµιση του, το ιδρυµατικό καταθετήριο, θα πρέπει να εµπλουτιστεί µε την εισαγωγή περίπου 800 επιλεγµένων άρθρων/δηµοσιεύσεων µελών του ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, 120 Μελέτες µε 4 τεκµήρια (µ.ο.) ανά µελέτη - Εργασίες - Συλλογικά Έργα Μελών ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας - Παρουσιάσεις, δηλαδή 480 τεκµήρια, 6000 Πτυχιακές εργασίες προπτυχιακών και 120 ιατριβές Μεταπτυχιακών, των οποίων το 70% περίπου θα ψηφιοποιηθεί σε portable document format ενώ το άλλο 30% θα είναι υλικό πρωτογενώς ψηφιακό : Μέλος της Οµάδας Εξωτερικών Συνεργατών του υποέργου 3 µε τίτλο «Αξιοποίηση βιοµηχανικών και αγροτικών στερεών αποβλήτων σε κεραµικά υλικά» της πράξης «ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ ΙΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στο ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς Πόρους. α. Συµµετοχή στη µορφοποίηση δοκιµίων µε συµπίεση ακολουθούµενη από πυροσυσσωµάτωση : Πυροσυσσωµατωµένα δοκίµια που θα έχουν µορφοποιηθεί µε συµπίεση. 3

4 β. Συµµετοχή στις αναλύσεις εκπλυσιµότητας πρώτων υλών καθώς και πυροσυσσωµατωµένων δοκιµίων που θα έχουν µορφοποιηθεί µε εξώθηση: Αποτελέσµατα των αναλύσεων και συζήτηση-αξιολόγηση και γ. Συµµετοχή στη συλλογή, επεξεργασία και καταγραφή όλων των επί µέρους αποτελεσµάτων ώστε να καταλήγουν σε συγκεκριµένα συµπεράσµατα και προτάσεις: Επιστηµονικές εκθέσεις αναφοράς του υλοποιούµενου υποέργου ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1992 : Εκπόνηση εργασίας κατά την ολοκλήρωση του επιµορφωτικού σεµιναρίου του ΕΛΚΕΠΑ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ " Ω ΩΝΗ Α.Ε."». Η εργασία έγινε από οµάδα επτά επιστηµόνων διαφόρων ειδικοτήτων κατά το έτος 1992 και αποτελείται από 86 αριθµηµένες σελίδες. Περίληψη της µελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Η µελέτη αυτή περιλαµβάνει αρχικά µία γενική ανασκόπηση της Γεωγραφικής θέσης της υφιστάµενης επιχείρησης µε την επωνυµία «Ω ΩΝΗ Α.Ε.» και της δυναµικότητάς της. Επίσης δίνονται στοιχεία για την υφιστάµενη κατάσταση ρύπανσης της περιοχής, µε στοιχεία για την χλωρίδα και την πανίδα της και τις δραστηριότητες όλων των επιχειρήσεων που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή. Στην συνέχεια µελετώνται το είδος και ο όγκος των αποβλήτων από τη δραστηριότητα της αγροτικής βιοµηχανίας γάλακτος µε την επωνυµία «Ω ΩΝΗ Α.Ε.» και δίνονται τρόποι επεξεργασίας των αποβλήτων αυτών µε σχεδιασµό των απαραίτητων σε κάθε περίπτωση εγκαταστάσεων και την απόδοσή τους : Ανάθεση έργου της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών στην Κοζάνη, από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα υτικής Μακεδονίας µε θέµα : «Ανάθεση οργάνωσης διδασκαλίας των µαθηµάτων : α) Περιβαλλοντική Χηµεία και β) Φυσικοχηµικές ιεργασίες» για το Τµήµα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, στα πλαίσια του προγράµµατος «ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ-Ι ΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ», στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ και του Γ Κ.Π.Σ.. Το έργο άρχισε στις και ολοκληρώθηκε στις Περίληψη των µελετών οργάνωσης διδασκαλίας για τα µαθήµατα Α) «ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ» και Β) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ» Οι µελέτες αυτές περιελάµβαναν τις εξής ενότητες : α) Ελληνική Βιβλιογραφία και ανάλυση αυτής β) Αξιολόγηση των προτεινόµενων Ελληνικών βιβλίων για : (ι) το Θεωρητικό και (ιι) το Εργαστηριακό µέρος του µαθήµατος γ) Πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό δ) Οργάνωση της Θεωρητικής διδασκαλίας του µαθήµατος ε) Σύγχρονη ξενόγλωσση βιβλιογραφία στ) Οργάνωση του Εργαστηριακού µέρους του µαθήµατος ζ) Αναλυτικό περίγραµµα του µαθήµατος 4

5 : Πρακτική άσκηση των Φοιτητών του Τµήµατος Αντιρρύπανσης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος υτικής Μακεδονίας : στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Προγράµµατος ΕΣΠΑ και Κωδικό ΠΕ13.. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : Επικουρικό Εκπαιδευτικό έργο στα Εργαστήρια του Τοµέα Ανόργανης και Αναλυτικής Χηµείας του Τµήµατος Χηµείας, της Σχολής Θετικών Επιστηµών, του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ως άµισθη µεταπτυχιακή συνεργάτιδα : Βαθµολογήτρια στον 5 ο Πανελλήνιο µαθητικό διαγωνισµό Χηµείας : Αυτοδύναµη διδασκαλία ως χηµικός στο Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ Κοζάνης), µε τα µαθήµατα «Χηµεία Περιβάλλοντος I» και «Χηµεία Περιβάλλοντος ΙΙ», Θεωρία και Εργαστήριο, για τους καταρτιζόµενους µε την ειδικότητα «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ» του Α και Β εξαµήνου : Εκπαιδεύτρια σε σεµινάρια επιµόρφωσης των υπαλλήλων της εταιρίας Λιπασµάτων Ν. Κοζάνης µε την επωνυµία «Α.Ε.Β.Α.Λ.» : Αυτοδύναµη διδασκαλία ως Επιστηµονικός Συνεργάτης στο ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, στη Κοζάνη, στη Σχολή Τεχνολόγων Εφαρµογών στο Γενικό Τµήµα Θετικών Επιστηµών και στο Τµήµα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης στα µαθήµατα : «Ηλεκτροχηµεία», «Τεχνολογία Υλικών», «Φυσικοχηµικές ιεργασίες», «Φυσικά Οικοσυστήµατα», και «Τεχνικές Αντιρρύπανσης Θαλασσών και Εδαφών» σήµερα : Ως Επιστηµονική Συνεργάτιδα στο ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, στη Κοζάνη, στη σχολή Τεχνολόγων Εφαρµογών, του Γενικού Τµήµατος Θετικών Επιστηµών, και στο τµήµα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, συµµετείχα στις επιτροπές αξιολόγησης πτυχιακών εργασιών : Επίκουρος Καθηγήτρια του Τµήµατος Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης (ΤΕ.ΑΝ.) της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών (ΣΤΕΦ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Τ.Ε.Ι.) υτικής Μακεδονίας, µε γνωστικό αντικείµενο «Φυσικοχηµικές Μέθοδοι Ανάλυσης Ανόργανων Ενώσεων και Βαρέων Μετάλλων». ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1987 : Τρίµηνη απασχόληση ως εκπαιδευόµενη φοιτήτρια του Τµήµατος Χηµείας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων στο Φυσικοχηµικό Εργαστήριο της ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού στο Λιγνιτικό Κέντρο Πτολεµαϊδας Αµυνταίου (Λ.Κ.Π.-Α.) : Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «ΟΙΚΟΣ Α.Ν. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε.» : Επιστηµονικός Υπεύθυνος της Μονάδας Ηλεκτροστατικής Βαφής Μετάλλων στην ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «ΟΙΚΟΣ Α.Ν. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε.» µε έδρα την Κοζάνη. Υπεύθυνη παραγωγής και ελέγχου ποιότητας των παραγοµένων προϊόντων της εταιρίας και υπεύθυνη διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001, το οποίο διαθέτει η εταιρία από το : Μέλος ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΛ ΑΡΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και Επιστηµονικός Υπεύθυνος Ελέγχου και ιασφάλισης της ποιότητας των παραγοµένων προϊόντων της παραπάνω αναφερόµενης βιοτεχνικής ανώνυµης εταιρίας, µε έδρα την Κοζάνη : Από το 1994 έως το 2006 συντέλεσα στην ένταξη και υλοποίηση σηµαντικών επενδυτικών προγραµµάτων και για τις δύο ανώνυµες εταιρίες, µε την εκπόνηση κατάλληλων επιστηµονικών τεχνικοοικονοµικών µελετών και ως υπεύθυνη υλοποίησης και ολοκλήρωσης των έργων. 5

6 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1. ήµητρα Κόβαλα- εµερτζή και Ασηµίνα Ε. Ντοµοπούλου, «Σύνθεση, χαρακτηρισµός και µελέτη των συµπλόκων ενώσεων του Pd(II) και Pt(II) µε παράγωγα της πυριµιδίνης», Συνέδριο Τµήµατος Χηµείας για τα 25 χρόνια του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, 1990, σελ. 2 στα Πρακτικά του Συνεδρίου. 2. Α. Ε. Ντοµοπούλου και. Κόβαλα - εµερτζή, «Σύµπλοκες ενώσεις των 4Ν-υποκατεστηµένων παραγώγων της 2-ακετυλοπυριδίνης θειοσεµικαρβαζόνης µε Pd(II)», 13 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χηµείας, Αθήνα Οκτωβρίου 1991, Ζάππειο Μέγαρο, Πρακτικά Συνεδρίου Τόµος Α, σελ Α.Ε. Ντοµοπούλου, Μ.Α. εµερτζής και. Κόβαλα- εµερτζή, «Φασµατοσκοπικές µελέτες της 2- ακετυλοπυριδίνης 4Ν-µεθυλοθειοσεµικαρβαζόνης µε Pd(II)», 3ο Συνέδριο Χηµείας Κύπρου και Ελλάδας, 30 Σεπτεµβρίου - 4 Οκτωβρίου 1992, Λευκωσία, Κύπρος, Πρακτικά Συνεδρίου σελ Κόβαλα- εµερτζή, Α.Ε. Ντοµοπούλου, Α. Μιχαηλίδης και A. Aubry, «Η Κρυσταλλική δοµή του [Dibromo (phenyl-2-pyridyl dimethylhydrazone) Palladium II]», 3ο Συνέδριο Χηµείας Κύπρου και Ελλάδας, 30 Σεπτεµβρίου - 4 Οκτωβρίου 1992, Λευκωσία, Κύπρος, Πρακτικά σελ Α.Ε. Ντοµοπούλου και. Κόβαλα- εµερτζή, «Σύµπλοκες ενώσεις των 4 Ν-υποκατεστηµένων Παραγώγων της 2-ακετυλοπυριδίνης θειοσεµικαρβαζόνης µε Pd(II)», 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Σεπτεµβρίου 1992, Ιωάννινα, Πρακτικά Συνεδρίου σελ Α. Παπαγεωργίου, Ε. Μαργαρίτη, Ζ. Κρίτση,. Μουρελάτος, Ε. Μιόγλου,. Κόβαλα- εµερτζή, Π. Ταυρίδου, Α.E. Ντοµοπούλου και Π. Χατζηθεοδωρίδου, «Κυτταροστατική και Κυτταρογενετική δράση συµπλόκων ενώσεων του Pd(II) µε την 2-Ακετυλοπυριδίνη 4 Ν- µεθυλοθειοσεµικαρβαζόνη και οργανοκασσιτερικών ενώσεων σε in vivo και in vitro βιολογικά συστήµατα», 15 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών, Απριλίου 1993, Φλώρινα - Καστοριά, Πρακτικά Συνεδρίου σελ A.E. Domopoulou, M.A. Demertzis and D. Kovala-Demertzi, «Spectroscopic Studies of Complexes of Pd(II) with 2-Acetylpyridine Thiosemicarbazone», Fifth International Conference on the Spectroscopy of Biological Molecules, Loutraki, Greece, 5-10 September, 1993, pp of the book of Proceedings. 8. Α. Παπαγεωργίου, Ε. Μαργαρίτη, Λ. Μούτης, Ζ. Ιακωβίδου,. Μουρελάτος, Ε. Μιόγλου, Α. Κώτσης,. Κόβαλα- εµερτζή, Α. Ντοµοπούλου και Μ. Α. εµερτζής, «Συσχέτιση δοµής και βιολογικής δράσης σύµπλοκων ενώσεων του Pd(II) µε 4 Ν-υποκατεστηµένα παράγωγα της 2- ακετυλοπυριδινο-θειοσεµικαρβαζόνης», Πρακτικά από το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστηµών, σελ , Πάτρα, D. Kovala-Demertzi, A. Domopoulou, M.A. Demertzis, J. Valdez-Martinez, S. Hernandez-Ortega and G. Espinosa-Perez, D.X. West and M.M. Salberg, Presented in Third Greek, Italian, Portuguese, Spanish Meeting in Inorganic Chemistry (3 rd Gips) «Structures and spectral properties of palladium complexes of 2-acetylpyridine 4N-dimethylthiosemicarbazone», Senigallia - Italy, June 9-14, D. Kovala-Demertzi, A. Domopoulou and M.A. Demertzis, Presented in part at Nato Advanced Study Institute «Cytotoxic, Mutagenic and Carcinogenic Potential of Heavy Metals Related to Human Environment», Lucznik, Przesieka, Poland, June 15-26, Asimina Domopoulou, Konstantinos Gudulas, Efthimios Papastergiadis, presented in XV Balkan mineral processing congress «Study of the treatment potential of marble processing wastewater by coagulation flocculation», Sozopol, Bulgaria, Vol. II, p in Proceedings of XV Balkan Mineral Processing Congress, June 12-16, V. Karayannis, P. Samaras, X.Spiliotis, V.Tsiridis,A. Domopoulou, K. Gudulas, G. Papapolymerou, presented in fourth international conference on environmental management, engineering, planning 6

7 and economics (cemepe) and secotox conference «Leaching behavior of bricks produced from extruded clay/industrial solid by-product mixtures», Mykonos, Greece, 24 th to28th June Adamos Z. Stimoniaris, Antonios P. Karadiakos, Ch. A. Stergiou, Asimina E. Domopoulou, Michael A. Karakassides and Constantinos G. Delides, XXIX Panhellenic Conference on Solid-State Physics and Materials Science «Effect of Sonication on the Structural Changes and the Thermomechanical Properties of Epoxy/Fly Ash Composites», September 2013, Athens (Greece). ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1. Ηµερίδα µε τίτλο «ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Μάϊος 2007, Κοβεντάριο, Κοζάνη. Τίτλος παρουσίασης «ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», Ντοµοπούλου Ασηµίνα, Σαµαράς Πέτρος, Τ.Ε.Ι. υτικής Μακεδονίας Τµήµα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, Εργαστήριο Φυσικοχηµικών ιεργασιών & Υγρών Αποβλήτων. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1. Ηµερίδα µε τίτλο «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ», Σάββατο 11 Σεπτεµβρίου 1999, Θεσσαλονίκη, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αλουµινίου. 2. Συνέδριο µε τίτλο «Η ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΕΜΠΟ ΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ», Πτολεµαΐδα 9 Ιουλίου 2005, Συνδιοργάνωση Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης) και ΤΕ Κ Ν. Κοζάνης. ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ Νο 1. A. Domopoulou, A. Michaelides, S. Skoulika and D. Kovala Demertzi, «Crystallization of an unstable molecular compound using a tailor made additive», Journal of Crystal Growth, 191 (1-2), pp (1998). Περίληψη Ένας κατά παραγγελία πρόσθετος παράγοντας χρησιµοποιήθηκε για να ελεγθεί η πορεία κρυσταλλοποίησης ενός υπερκορεσµένου διαλύµατος [Pd(HL) 2 ]X 2 (HL= 2-ακετυλοπυριδινη θειοσεµικαρβαζόνη και X=Br, Cl), ένας δυναµικός αναστολέας του DNA. Νο 2. D. Kovala-Demertzi, A. Domopoulou, M. Demertzis, G. Valle and A. Papageorgiou, «Palladium(II) Complexes of 2-Acetylpyridine N(4)-Methyl, N(4)-Ethyl and N(4)-Phenyl- Thiosemicarbazones. Crystal Structure of Chloro(2-Acetylpyridine N(4)- Methylthiosemicarbazonato) Palladium(II). Synthesis, Spectral Studies, in vitro and in vivo Antitumor Activity», Journal of Inorganic Biochemistry, 68(2), pp (1997). Περίληψη Έχουν µελετηθεί οι αντιδράσεις της 2-ακετυλοπυριδίνης Ν(4)-µεθυλ-, (ΗAc4Me), N(4)-αίθυλ-, (HAc4Et) και N(4)-φαίνυλ-, (HAc4Ph) θειοσεµικαρβαζόνης µε το παλλάδιο(ιι). Οι υποκαταστάτες και οι σύµπλοκες ενώσεις του παλλαδίου(ιι) έχουν χαρακτηριστεί µε φασµατοσκοπικές τεχνικές. Η δοµή του [Pd(Ac4Me)Cl] έχει προσδιορισθεί µε ακτίνες-χ. Οι σταθερές πρωτονίωσης των HAc4Me και HAc4Et, Ka 1 και Ka 2, έχουν προσδιορισθεί φασµατοφωτοµετρικά. Αναφέρεται επίσης η επίδραση των ενώσεων του παλλαδίου στην σύνθεση του DNA των P388 και L1210 κυτταρικών σειρών. Μερικές από τις ενώσεις αυτές αύξησαν τον χρόνο ζωής των ποντικιών που έφεραν όγκους. Νο 3. D. Kovala-Demertzi, A. Domopoulou, M.A. Demertzis, A. Papageorgiou and D.X. West, «Palladium(II) Complexes of 2-Acetylpyridine N(4)-Propyl, N(4)-Dipropyl and N(4)- Hexamethyleneiminyl- Thiosemicarbazones with Potentially interesting Biological Activity. 7

8 Synthesis, Spectral Properties, Antifungal and in vitro Antitumor Activity», Polyhedron, Vol. 16, No. 20, pp , (1997). Περίληψη Περιγράφονται µερικές νέες σύµπλοκες ενώσεις του παλλαδίου(ιι) µε 2-ακετυλοπυριδίνη Ν(4)- πρόπυλ- και N(4)-διπρόπυλ- και N(4)-εξαµεθυλενιµινυλ θειοσεµικαρβαζόνη µε σηµαντικά ενδιαφέρουσα βιολογική δραστικότητα.. Οι θειοσεµικαρβαζόνες και οι σύµπλοκες ενώσεις τους µε το παλλάδιο(ιι) έχουν χαρακτηριστεί µε φασµατοσκοπικές και ηλεκτροχηµικές τεχνικές. Οι σταθερές πρωτονίωσης του HΑc4P, Ka 1 και Ka 2, έχουν προσδιορισθεί φασµατοφωτοµετρικά. και οι τιµές pka 1 και pka 2 βρέθηκαν να είναι 12.23±0.02 και 4.11±0.02. Αναφέρονται επίσης οι αντιµυκητιακές ιδιότητες και η επιλεκτική επίδραση των ενώσεων αυτών στην σύνθεση του DNA των P388 και L1210 κυτταρικών σειρών. Νο 4. A. Papageorgiou, Z. Iakovidou, D. Mourelatos, E. Mioglou, L. Boutis, A. Kotsis, D. Kovala- Demertzi, A. Domopoulou, D.X. West and M.A. Demertzis, «Antineoplastic and Cytogenetic Effects of Complexes of Pd(II) with 4N-Substituted Derivatives of 2-Acetyl-pyridine- Thiosemicarbazone», Anticancer Research, 17 (1Α), pp , (1997). Περίληψη Μελετήθηκε η επίδραση νέων συµπλόκων ενώσεων του παλλαδίου(ιι) µε παράγωγα της 2- ακετυλοπυριδίνη θειοσεµικαρβαζόνης, Ν4-αίθυλ (HAc4Et) και 3-εξαµεθυλενιµινυλ θειοσεµικαρβαζόνης (HAchexim), σε χρωµατιδιακές ανταλλαγές (SCE) και στον ρυθµό πολλαπλασιασµού των ανθρώπινων λεµφοκυττάρων. Επίσης, ερευνήθηκε η επίδραση των συµπλόκων ενώσεων του Pd(ΙΙ) στην σύνθεση του DNA των κυτταρικών σειρών P388 και L1210 και έναντι Ρ388 µε λευχαιµία. Ανάµεσα στις ενώσεις αυτές η ένωση δι(3-εξαµεθυλενιµινυλ-2- ακετυλπυριδίνη θειοσεµικαρβαζονάτο)παλλάδιο(ιι) βρέθηκε διακριτά δραστική έναντι των Ρ388 µε λευχαιµία, αναστέλλοντας την ενσωµάτωση της ραδιενεργού θυµιδίνης κατά την νεοσύνθεση του DNA και µειώνοντας την συχνότητα των χρωµατιδιακών ανταλλαγών και τον ρυθµό πολλαπλασιασµού των κυττάρων. Νο 5. D. Kovala-Demertzi, A. Domopoulou, M.Α. Demertzis, J. Valdes-Martinez, S. Hernandez-Ortega, G. Espinosa-Perez, D.X. West, M.M. Salberg, G.A. Bain and P.D. Bloom, «Structures and Spectral Properties of Palladium(II) Complexes of 2- Acetylpyridine N(4)- Dimethylthiosemicarbazone», Polyhedron, Vol. 15, No. 15, pp (1996). Περίληψη Το ανιόν [απώλεια του Ν(3) υδρογόνου της 2-ακετυλοπυριδίνης Ν(4) διµεθυλθειοσεµικαρβαζόνης (HAc4DM)] συµπλέκεται σε µία επίπεδη διαµόρφωση µε ένα κεντρικό άτοµο παλλαδίου(ιι) µέσω του αζώτου της πυριδίνης, του αζώτου του αζωµεθινίου και των ατόµων θείου της θειόλης. Η τέταρτη θέση ένταξης καταλαµβάνεται είτε από ένα άτοµο βρωµίου ή χλωρίου ή από έναν δεύτερο Ac4DM υποκαταστάτη ο οποίος εντάσσεται µέσω ενός ατόµου θείου της θειόλης. Η κρυσταλλική δοµή του [Pd(Ac4DM)Br] έδειξε ότι είναι επίπεδη, ενώ η δοµή του [Pd(Ac4DM) 2 ] έχει ασυνήθιστο τρόπο ένταξης των δύο ανιόντων τα οποία εντάσσονται διαφορετικά µε το κεντρικό άτοµο του παλλαδίου. Έχουν αναφερθεί οι φασµατικές και δοµικές οµοιότητες και διαφορές µεταξύ των ενώσεων αυτών και των ανάλογων συµπλόκων ενώσεων του νικελίου(ιι) και του χαλκού(ιι). Νο 6. D. Kovala-Demertzi, A. Domopoulou, M. Demertzis, Catherine Raptopoulou and Aris Terzis, «Coordinating properties of 2-Acetylpyridine thiosemicarbazone. Palladium(II) complexes with neutral and deprotonated ligand. X-Ray structure of bromo(2-acetylpyridine thiosemicarbazonato) Palladium(II)», Polyhedron, Vol. 13, No. 12, pp , Περίληψη 8

9 Έχει περιγραφεί η παρασκευή των συµπλόκων ενώσεων PdLX, [Pd(HL) 2 ]X 2 και PdL 2 (X=Cl, Br ; HL και L ουδέτερος και διπρωτικός υποκαταστάτης). Οι καινούργιες σύµπλοκες ενώσεις έχουν χαρακτηριστεί µε στοιχειακές αναλύσεις, αγωγιµοµετρικές µετρήσεις και φασµατοσκοπικές (IR και UV-Vis) µελέτες και η κρυσταλλική και µοριακή δοµή του PdLBr προσδιορίστηκε µε περίθλαση ακτίνων-χ. Το άτοµο του παλλαδίου έχει επίπεδη τετραγωνική γεωµετρία µε τρία άτοµα δότες (ΝΝS) να προέρχονται από τον L σχηµατίζοντας επίπεδο τρικλινές σύστηµα υποκαταστατών και ένα άτοµο βρωµίου. Όλα τα δεδοµένα µελετήθηκαν σε σχέση µε την δοµή και την φύση των δεσµών. Οι σταθερές πρωτονίωσης των υποκαταστατών Ka 1 και Ka 2, προσδιορίσθηκαν φασµατοφωτοµετρικά και οι λογαριθµικές τους τιµές βρέθηκαν να είναι 11.43±0.02 και 3.98±0.02. Νο 7. Dimitra Kovala-Demertzi, Asimina Domopoulou, David Nicholls, Adonis Michaelides and Andre Aubry, «The crystal structure of Dibromo(phenyl-2-pyridyl dimethylhydrazone) Palladium(II)», J. Coord. Chem., Vol. 30 (3-4), pp , Περίληψη Ετεροκυκλικές ενώσεις που περιέχουν άζωτο παίζουν σηµαντικό ρόλο σε πολλές βιολογικές διεργασίες. Επιπλέον, η βιολογική τους δράση εµφανίζεται συχνά να εξαρτάται από την επίδραση ενός µεταλλοϊόντος. Το ενδιαφέρον στην µελέτη των υδραζονών και των µεταλλικών τους συµπλόκων ενώσεών µεγάλωσε εξαιτίας της φυσικής δραστηριότητάς τους, της ικανότητας ένταξης και της εφαρµογής τους στην αναλυτική χηµεία. Αρκετές υδραζόνες και µεταλλικά παράγωγά τους δείχνουν πολύ ενδιαφέρουσα βιολογική δράση, ως αντικαρκινικοί ή αντισπασµικοί παράγοντες και συµπεριφέρονται ως κυτταροτοξικές ενώσεις έναντι καρκινικών κυττάρων. Κατά την διάρκεια µόλις λίγων χρόνων, στις ενώσεις του λευκοχρύσου προστέθηκαν και σύµπλοκες ενώσεις του παλλαδίου (ΙΙ) και (IV) µε ελπιδοφόρα δράση στην χηµειοθεραπεία του καρκίνου. Λόγω της βιολογικής δράσης των ετεροκυκλικών υδραζονών και της συνεχιζόµενης συστηµατικής έρευνάς µας µε τα µέταλλα της οµάδας του λευκοχρύσου µε υδραζόνες και γενικά µε υποκαταστάτες µε άτοµα δότες ετεροκυκλικά άτοµα αζώτου, αναφέρουµε εδώ την κρυσταλλική δοµή του δίβρωµο(φαίνυλ-2-πυριδινοδιµεθυλοϋδραζόνη) παλλάδιο(ιι). Η συµπύκνωση της φαίνυλο 2-πυριδινοκετόνης µε διµεθυλυδραζίνη παρουσία Li 2 PdBr 4 σε µεθανολικό διάλυµα οδηγεί στο σχηµατισµό δύο προϊόντων. Οι κρύσταλλοι της κάθε ένωσης µπορούν εύκολα να διαχωριστούν από το διαφορετικό τους χρώµα. Το κίτρινο προϊόν είναι η trans σύµπλοκη ένωση PdL 2 Br 2, όπου L=φαίνυλ-2-πυριδινοκετόνη. Η κρυσταλλική δοµή της ένωσης αυτής έχει περιγραφεί αλλού. Το κόκκινο προϊόν είναι η σύµπλοκη ένωση Pd(PPDH)Br 2, όπου PPDH=διµεθυλοϋδραζόνη της φαίνυλ-2-κετόνης. Στερικοί παράγοντες προκαλούν την ένταξη της Ν-διµεθυλ-οµάδας, παρουσία της ογκώδης φαινυλοοµάδας, εµποδίζοντας στην περίπτωση αυτή τον σχηµατισµό του υδραζονο-παραγώγου και λαµβάνεται έτσι µίγµα δύο προϊόντων PdL 2 Br 2 και Pd(PPDH)Br 2. Νο 8. S. Ganatsios,M. Dobre, R. E. Nistor, M. Covrig, D. Zotta, K. Tziompanou,S. Papanikolaou, A. Domopoulou, «An Innovative method for wastewater sludge drying», J. Environ. Protect. Ecol., Vol. 30 (3-4), pp , Abstract. This paper presents a method for drying the sludge resulting from the wastewater treatment by microwave heating. Sludge to be dried is processed directly on the disposal transport system. The advantages of the proposed method are multiple compared to conventional methods such as complete removal of the water contained, elimination of CO 2 emission, reduced drying time and less energy required. 9

10 DOMOPOULOU ASIMINA Results found: 8 Sum of the Times Cited : 357 h-index : 7 ΕΙΚΤΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ ΙΚΩΝ (IMPACT FACTOR ISI 2011) A/A ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ IMPACT FACTOR ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΥΤΟ- ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΤΕΡΟ- ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1 POLYHEDRON 1, JOURNAL OF 1, COORDINATION CHEMISTRY 3 JOURNAL OF INORGANIC 2, BIOCHEMISTRY 4 ANTICANCER RESEARCH 1, JOURNAL OF CRYSTAL 1, GROWTH 6 JOURNAL OF 0,102 1 ENVIROMENT POTECT AND ECOLOGY ΣΥΝΟΛΑ 8, ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ηµοσίευση Νο 1. Crystallization of an unstable molecular compound using a tailor-made additive A. Domopoulou, A. Michaelides, S. Skoulika, D. Kovala-Demertzi JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH 191 (1-2) : JUL Β) Ε Τ Ε Ρ Ο Α Ν Α Φ Ο Ρ Ε Σ (10) 1) Okamoto M, Hamano M, Igarashi K, et al. The effects of impurities on crystallization of polymorphs of a drug substance AE1-923 J CHEM ENG JPN 37 (10): OCT ) Dong ZD, Munson EJ, Schroeder SA, et al. Conformational flexibility and hydrogen bonding patterns of the neotame molecule in its various solid forms 10

11 J PHARMA SCI 91 (2) : SEP ) Kovala-Demertzi D, Demertzis MA, Miller JR, et al. Platinum(II) complexes with 2-acetyl pyridine thiosemicarbazone Synthesis, crystal structure, spectral properties, antimicrobial and antitumour activity J INORG BIOCHEM 86 (2-3) : SEP ) Varadinova T, Kovala-Demertzi D, Rupelieva M, et al. Antiviral activity of platinum(ii) and palladium(ii) complexes of pyridine 2-carbaldehyde thiosemicarbazone ACTA VIROL 45 (2): APR ) Iakovidou Z, Papageorgiou A, Demertzis MA, et al. Platinum(II) and palladium(ii) complexes with 2-acetylpyridine thiosemicarbazone: cytogenetic and antineoplastic effects ANTI-CANCER DRUG 12(1): JAN ) Kovala-Demertzi D, Yadav PN, Demertzis MA, et al. Synthesis, crystal structure, spectral properties and cytotoxic activity of platinum(ii) complexes of 2-acetylpyridine and pyridine-2-carbaldehyde N(4)-ethyl-thiosemicarbazones J INORG BIOCHEM 78 (4): MAR ) Maruyama S, Ooshima H, Kato J Crystal structures and solvent-mediated transformation of Taltireline polymorphs CHEM ENG J 75 (3): DEC ηµοσίευση Νο 2. Palladium(II) complexes of 2-acetylpyridine N(4)-methyl, N(4)-ethyl and N(4)-phenylthiosemicarbazones. Crystal structure of chloro(2-acetylpyridine N(4)-methylthiosemicarbazonato) palladium(ii). Synthesis, spectral studies, in vitro and in vivo antitumor activity Kovala-Demertzi D., Domopoulou A., Demertzis MA, et al. JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY 68(2): NOV Β) Ε Τ Ε Ρ Ο Α Ν Α Φ Ο Ρ Ε Σ (89) 1) Jalilian AR, Sadeghi M, Kamrani YY Development of [Pd-103]-labeled-bis(N-4-methylthiosemicarbazone) complexes as possible therapeutic agents RADIOCHIM ACTA 94 (12): ) Karatepe M, Karatas F Antioxidant, pro-oxidant effect of the thiosemicarbazone derivative Schiff base (4-(1- phenylmethylcyclobutane-3-yl)-2-(2-hydroxybenzylidenehydrazino) thiazole) and its metal complexes on rats CELL BIOCHEM FUNCT 24 (6): NOV-DEC

12 3) Dodoff NI, Kovala-Demertzi D, Kubiak M, et al. Dimethyl sulfoxide containing platinum(ii) and palladium(ii) chelate complexes of glyoxylic and pyruvic acid thiosemicarbazones. A new class of cytotoxic metal complexes Z NATURFORSCH B 61 (9): SEP ) Demertzis MA, Yadav PN, Kovala-Demertzi D Palladium(II) complexes of the thiosemicarbazone and N-ethylthiosemicarbazone of 3- hydroxypyridine-2-carbaldehyde: Synthesis, proporties, and X-ray crystal structure HELV CHIM ACTA 89 (9): ) Radulovic V, Bacchi A, Pelizzi G, et al. Synthesis, structure, and antimicrobial activity of complexes of Pt(II), Pd(II), and Ni(II) with thw condensation product of 2-(diphenylphosphino)benzaldehyde and semioxamazide MONATSH CHEM 137 (6): JUN ) Morsali A Mercury(II) and lead(ii) complexes with 2,2 -bis(4,5-dimethylimidazole)-syntheses, characterization and crystal structures of [M(DmImH)(SCN)(2)], (M=Hg2+ and Pb2+) J COORD CHEM 59 (9): JUN ) Jalilian AR, Sadeghi M, Yari-Kamrani Y, et al. Development of [Pd-103]-2-acetylpyridine N-4-methyl thiosemicarbazone complex for targeted J RADIOANAL NUCL CH 268 (3): JUN ) Oreto L, Vieites M, Boiani L, et al. Novel antitrypanosomal agents based on palladium nitrofurylthiosemicarbazone complexes: DNA and redox metabolism as potential therapeutic targets J MED CHEM 49 (11): JUN ) Asma M, Badshah A, Ali S, et al. Synthesis, characterization of mixed ligand palladium(ii) complexes of triphenylphosphine and anilines and their enzyme inhibition studies against beta-glucuronidase. The crystal structure of trans-dochloro-(m-chloroaniline)(triphenylphosphine)palladium(ii) TRANSIT METAL CHEM 31 (4): MAY ) Neto JL, de Lima GM, Beraldo H Platinum and palladium complexes of thiosemicarbazones derived of 2-acetylthiophene: Synthesis and spectral studies SPECTROCHIM ACTA A 63 (3): MAR ) Mishra D, Naskar S, Drew MGB, et al. Synthesis, spectroscopic and redox properties of some ruthenium(ii) thiosemicarbazone complexes: Structural description of four of these complexes INORG CHIM ACTA 359 (2): JAN ) Oner H, Karatepe M, Karatas F, et al. Effects on rat testes of the thiosemicarbazone derivative Schiff base (4-(1- phenylmethylcyclobutane-3-yl)2-(2-hydroxybenzylidenehydrazino)thiazole) and its cadmium (II) complex CELL BIOCHEM FUNCT 23 (6): NOV-DEC

13 13) Sari U, Yilmaz I, Cukurovali A, et al. Crystal strusture of N-[(1Z)-1-(3-methyl-3-phenyleyclobutyl)-2-thiomorpholin-4-ylethylidene] thiourea CRYST RES TECHNOL 40 (7): JUL ) Youssef NS, Hegab KH Synthesis and characterization of some transition metal complexes of thiosemicarbazones derived from 2-acetylpyrrole and 2-acetylfuran SYNTH REACT INORG ME 35 (5): ) Fun HK, Chantrapromma S, Suni V, et al. 4-Morpholinyl{2-[1-(2-pyridinyl)ethyl-idene]diazan-2-iumylidene}methanethiolate ACTA CRYSTALLOGR E 61: O1337-O1339 Part 5 MAY ) Mahjoub AR, Morsali A, Nejad RE Syntheses and characterization of new mixed-ligand mercury(ii) complexes, Hg(bpy)(n)(SCN)X (X = CH3COO-, NO3- and ClO4-), crystal structure of [Hg(bpy)(2)(SCN)]NO3 Z NATURFORSCH B 59 (10): OCT ) Kovala-Demertzi D, Vidjeluc C, Demertzis MA, et al. The thermal effects of platinum(ii) and palladium(ii) complexes with 2-acetyl pyridine and pyridine-2-carbaldehyde N(4)-ethyl-thiosemicarbazones in membrane bilayers THERMOCHIM ACTA 424 (1-2): DEC ) Kuduk-Jaworska J, Puszko A, Kubiak M, et al. Synthesis, structural, physico-chemical and biological properties of new palladium(ii) complexes with 2,6-dimethyl-4-nitropyridine J INORG BIOCHEM 98 (8): AUG ) Bharti N, Athar F, Maurya MR, et al. Synthesis, characterization and in vitro anti-amoebic activity of new palladium(ii) complexes with 5-nitrothiophene-2-carboxaldehyde N(4)-substituted thiosemicarbazones BIOORGAN MED CHEM 12 (17): SEP ) Morsali A, Mahjoub AR, Ramazani A Zn(II), Cd(II) and Hg(II) complexes with 2,2 '-biquinoline, syntheses and X-ray crystal structures of [Hg(bq)(SCN)(2)] J COORD CHEM 57 (4): MAR ) Youssef NS, Hegad KH, Eid AE Synthesis and coordinating properties of new chromone thiosemirbazones towards some transition metal ions SYN REACT INORG MET 33 (9) : OCT ) Morsali A, Payheghader M, Poorheravi MR, et al. Zinc(II), cadmium(ii), and mercury(ii) complexes with the 2,2 -Diamino-4,4 -bithiazole (DABTZ) ligand-synthesis and X-ray crystal structure of [Hg(DABTZ)(SCN)(2)] Z ANORG ALLG CHEM 629 (9): AUG ) Mahjoub A, Morsali A 13

14 Hg(II), Tl(III), Cu(I) and Pd(II) complexes with 2,2 -diphenyl-4,4 -bithiazole (DPBTZ), syntheses and X-ray crystal structure of [Hg(DABTZ)(SCN)(2)] J COORD CHEM 56 (9): JUN ) Yadav PN, Demertzis MA, Kovala-Demertzi D, et al. Palladium(II) complexes of 4-formylantipyrine N(3)-substituted thiosemicarbazones : first example of X-ray crystal structure and description of bonding properties INORG CHIM ACTA 349: JUN ) Bharti N, Shailendra, Sharma S, et al. New palladium(ii) complexes of 5-nitrothiophene-2-carboxaldehyde thiosemicarbazones: Synthesis, spectral studies and in vitro anti-amoebic activity BIOORGAN MED CHEM 11 (13): JUL ) Srinivasan R, Sougandi I, Venkatesan R, et al. Synthesis and room temperature single crystal EPR studies of a dinickel complex having an {Ni- 2(mu-phenoxide)(2)}(2+) unit supported by a macrocyclic ligand environment [Ni- 2(L)2(OclO3)(2)][L=2-[(4-methyl-pyridin-2-ylimino)-methyl]-phenol] P INDIAN AS-CHEM SCI 115 (2): APR ) Cowley AR, Dilworth JR, Donnelly PS, et al. Synthesis and characterisation of new homoleptic rhenium thiosemicarbazone complexes DALTON T (4): ) Ghassemzadeh M, Adhami F, Heravi MM, et al. Syntheses and characterization of new copper complexes with the heterocyclic thione, AMTTO. X- ray structures of [Cu(AMTTO)Cl-2], [Cu(AMTTO)(2)]Cl, and [Cu(AMTTO)(PPh3)(2)Cl] (AMTTO=4-amino-6-methyl-1,2,4-triazine-3-thione-5-one) Z ANORG ALLG CHEM 628 (13): DEC ) Manav N, Kaushik NK Preparation, spectral characterization, in vitro antitumor and thermal studies of new platinum(iv) and Palladium(II) thiohydrazone complexes TRANSIT METAL CHEM 27(8) : NOV ) Dallavalle F, Gaccioli F, Franchi-Gazzola R, et al. Synthesis, molecular structure, solution equilibrium, and antiproliferative activity of thioxotriazoline and thioxotriazole complexes of copper(ii) and palladium(ii) J INORG BIOCHEM 92 (2) : NOV ) Yadav PN, Demertzis MA Kovala-Demertzi D, et al. Synthesis, solution and spectral studies of palladium(ii) complexes with 2- hydroxyacetophenone N(3)- propylthiosemicarbazone. Crystal structure of a tripalladium complex. INORG CHIM ACTA 332 : APR ) Kovala-Demertzi D, Demertzis MA, Miller JR, et al. Platinum(II) complexes with 2-acetyl pyridine thiosemicarbazone Synthesis, crystal structure, spectral properties, antimicrobial and antitumour activity J INORG BIOCHEM 86 (2-3) : SEP

15 33) Varadinova T, Kovala-Demertzi D, Rupelieva M, et al. Antiviral activity of platinum(ii) and palladium(ii) complexes of pyridine 2-carbaldehyde thiosemicarbazone ACTA VIROL 45 (2): APR ) Huego-Urena F, Moreno-Carretero MN, Penas-Chamorro AL, et al. Study of the chelating capacity of nucleobase analogs with biological interest : Ab initio molecular orbital calculations and single-crystal X-ray structural study of 6-amino-5-formyl-1,3- dimethyluracil-benzpylhydrazone J MOL MODEL 6 (12): ) Hueso-Urena F, Illan-Cabeza NA, Moreno-Carretero MN, et al. Ni(II), Cu(II), Zn(II) and Cd(II) complexes with dinegative N,N,O-tridentate uracil-derived hydrazones ACTA CHIM SLOV 47 (4): ) Hueso-Urena F, Illan-Cabeza NA, Moreno-Carretero MN, et al. Square planar 1 : 1 halide complexes of nickel(ii), copper(ii), palladium(ii) and gold(iii) with deprotonated N,N,Z-tridentate hydrazones (Z = S or O) derived from 6-amino-5-formyl-1,3- dimethyluracil TRANSIT METAL CHEM 26 (1-2): FEB ) Kovala-Demertzi D, Yadav PN, Demertzis MA, et al. Synthesis, crystal structure, spectral properties and cytotoxic activity of platinum(ii) complexes of 2-acetylpyridine and pyridine-2-carbaldehyde N(4)-ethyl-thiosemicarbazones J INORG BIOCHEM 78 (4): MAR ) Kovala-Demertzi D Transition metal complexes of diclofenac with potencially interesting anti-inflammatory activity J INORG BIOCHEM 79 (1-4): APR ) Hueso-Urena F, Illan-Cabeza NA, Moreno-Carretero MN, et al. Ni(II) and Cu(II) complexes with the dianionic N,N,O-tridentate Schiff base 6-amino-5-formyl-1,3- dimethyluracil-benzoylhydrazone. Crystal structure of the monodimensionally hydrogen-bonded aqua-(6-amino-1,3-dimethyl-uracilato-benzoylhydrazone (2-)-N-6, N-51, O-52]-copper(II) POLYHEDRON 19(6): MAR ) Kovala-Demertzi D, Kourkoumelis N, Demertzis MA, et al. Trinuclear palladium(ii) complexes with 2-hydroxy-4-methoxyacetophenone N-4- dimethylthiosemicarbazone: Synthesis, spectral studies and crystal structure of a tripalladium complex EUR J INORG CHEM (4): APR ) Hueso-Urena F, Moreno-Carretero MN, Penas-Chamorro AL, et al. Copper(II) complexes with the N,N,O-tridentate ligand 6-amino-5-formyl-1,3-dimethyluracilato- N(6)-benzoylhydrazone: synthesis, spectral and XRD studies POLYHEDRON 18(27) : ) Kovala-Demertzi D, Demertis M, Yadav PN, et al. 15

16 Preparation, spectral and structural characterization of (2-benzoylpyridine N(4)-methyl-N(4)- phenylthiosemicarbazonato) chloropalladium(ii) TRANSIT METAL CHEM 24 (6): DEC ) Hueso-Urena F, Penas-Chamorro AL, Moreno-Carretero MN, et al. A cobalt(ii) complex with the N,N,O-tridentate ligand 6-amino-5-formyl-1,3-dimethyluracilatobenzoyl-hydrazone J CHEM CRYSTALLOGR 29 (3): MAR ) Hueso-Urena F, Penas-Chamorro AL, Moreno-Carretero MN, et al. Synthesis and spectral studies on metal complexes with the neutral O,N,O-tridentate Schiff base 6- amino-5-formyl-1,3-dimethyluracil-benzoylhydrazone Crystal structure of a bidimensionally hydrogen-bonded perchlorate copper(ii) complex POLYHEDRON 18 (16): ) Kovala-Demertzi D, Miller JR, Kourkoumelis N, et al. Palladium(II) and platinum(ii) complexes of pyridine-2-carbaldehyde thiosemicarbazone with potential biological activity. Synthesis, structure and spectral properties. Extended network via hydrogen bond linkages of [Pd(PyTsc)Cl] POLYHEDRON 18 (7): ) Coldberg KI, Valdes-Martinez J, Espinosa-Perez G, et al. Palladium(II) and platinum(ii) complexes of 6-methyl-2-acetylpyridine 3- hexamethyleneiminylthiosemicarbazones: A structural and spectral study POLYHEDRON 18 (8-9): ) Kovala-Demertzi D, Demertzis MA, Castineiras A, et al. Palladium(II) complexes of 2-acetyl- and 2-formylpyridine 3-hexamethyleneiminylthiosemicarbazones; a synthetic, spectral and structural study POLYHEDRON 17 (21): ) Kovala-Demertzi D, Demertzis MA, Varagi V, et al. Antineoplastic and cytogenetic effects of platinum(ii) and palladium(ii) complexes with pyridine-2- carboxyaldehyde-thiosemicarbazone CHEMOTHERAPY 44 (6): NOV-DEC 1998 ηµοσίευση Νο 3. Palladium(II) Complexes of 2-Acetylpyridine N(4)-Propyl, N(4)-Dipropyl and N(4)-Hexamethyleneiminyl- Thiosemicarbazones with Potentially interesting Biological Activity. Synthesis, Spectral Properties, Antifungal and in vitro Antitumor Activity Kovala Demertzi D., Domopoulou A., Demertzis MA, et al. POLYHEDRON 16(20) : Β) Ε Τ Ε Ρ Ο Α Ν Α Φ Ο Ρ Ε Σ (58) 16

17 1) Dodoff NI, Kovala-Demertzi D, Kubiak M, et al. Dimethyl sulfoxide containing platinum(ii) and palladium(ii) chelate complexes of glyoxylic and pyruvic acid thiosemicarbazones. A new class of cytotoxic metal complexes Z NATURFORSCH B 61 (9): SEP ) Radulovic V, Bacchi A, Pelizzi G, et al. Synthesis, structure, and antimicrobial activity of complexes of Pt(II), Pd(II), and Ni(II) with thw condensation product of 2-(diphenylphosphino)benzaldehyde and semioxamazide MONATSH CHEM 137 (6): JUN ) Qu JQ, Sun GC, Wang LF, et al. Synthesis, characterization, and biological activities of some transition metal(ii) complexes with the thiosemicarbazone derived from 4-[1-(4-methylphenylsulfonyl)-1H-indol-3-yl]but-3-en-2-one CHEM PAP-CHEM ZVESTI 60 (3): ) Kasuga NC, Onodera K, Nakano S, et al. Syntheses, crystal structures and antimicrobial activities of 6-coordinate antimony(iii) complexes with tridentate 2-acetylpyridine thiosemicarbazone, bis(thiosemicarbazone) and semicarbazone ligands J INORG BIOCHEM 100 (7): JUL ) Neto JL, de Lima GM, Beraldo H Platinum and palladium complexes of thiosemicarbazones derived of 2-acetylthiophene: Synthesis and spectral studies SPECTROCHIM ACTA A 63 (3): MAR ) Nfor EN, You XZ, Wei L, et al. Aceto-Kappa O(2-acetylpyridine 4-methylthiosemicarbazonato-kappa(3) N,N,S) copper(ii) monohydrate ACTA CRYSTALLOGR E 62: M379-M381 Part 2 FEB ) Latheef L, Manoj E, Kurup MRP Salicylaldehyde 4,4 -(hexane-1,6-diyl)-thiosemicarbazone ACTA CRYSTALLOGR C 62: O16-O18 Part 1 JAN ) Costa RFF, Rebolledo AP, Matencio T, et al. Metal complexes of 2-benzoylpyridine-derived thiosemicarbazones: structural, electrochemical and biological studies J COORD CHEM 58 (15): OCT ) Kruszynski R, Bartczak TJ [2-acetylpyridine 1,1-(hexane-1,6-diyl)thiosemicarbazone-kappa N-3,N,S] chloroplatinum(ii) ACTA CRYSTALLOGR E 61: M2376-M2378 Part 11 NOV ) Beraldo H, Gambino D The wide pharmacological versatility of semicarbazones, thiosemicarbazones and their metal complexes MINI-REV MED CHEM 4 (1): JAN ) Rebolledo AP, Vieites M, Gambino D, et al. 17

18 Palladium(II) complexes of 2-benzoylpyridine-derived thiosemicarbazones: spectral characterization, structural studies and cytotoxic activity J INORG BIOCHEM 99 (3): MAR ) Matesanz AI, Mosa J, Garcia I, et al. Synthesis, characterization, crystal structure and electrochemistry of a novel palladium(ii) binuclear complex containing 1,2,4-triazole bis(4-phenylthiosemicarbazone) bridges INORG CHEM COMMUN 7 (6): JUN ) Genova P, Varadinova T, Matesanz AI, et al. Toxic effects of bis(thiosemicarbazone) compounds and its palladium(ii) complexes on herpes simplex virus growth TOXICOL APPL PHARM 197 (2): JUN ) Beraldo H Semicarbazones and thiosemicarbazones: Their wide pharmacological profile and clinical applications QUIM NOVA 27 (3): MAY-JUN ) Yadav PN, Demertzis MA, Kovala-Demertzi D, et al. Palladium(II) complexes of 4-formylantipyrine N(3)-substituted thiosemicarbazones: first example of X-ray crystal structure and description of bonding properties INORG CHIM ACTA 349: JUN ) Manav N, Kaushik NK Preparation, spectral characterization, in vitro antitumor and thermal studies of new platinum(iv) and Palladium(II) thiohydrazone complexes TRANSIT METAL CHEM 27(8) : NOV ) Kovala-Demertzi D, Demertzis MA, Miller JR, et al. Structure of bis(2-acetylpyridine 3-hexamethylemeneiminylthiosemicarbazonato) palladium(ii), a potential antitumor complex J INORG BIOCHEM 92 (2) : NOV ) Hill GA, Forde G, Gorb L, et al. Cis-diamminedichloropalladium and its interaction with guanine and guanine-cytosine base pair INT J QUANTUM CHEM 90 (3) : NOV ) Saha NC, Butcher RJ, Chaudhuri S, et al. Synthesis and spectroscopic studies of cobalt(iii) complexes with 5-methyl-3-formylpyrazol-N(4)- diethylthiosemicarbazone (HMPzNEt2) : X-ray crystallography of [Co(MpzNEt2)(2)]Clo4 center dot 2H2O (I) and [Co(MpzNEt2)(2)]BF4 center dot 2H(2)O POLYHEDRON 21 (7) : APR ) Cochran K, Forde G, Hill GA, et al. Cis diamminodichloronickel and its interaction with guanine and guanine-cytosine base pair STRUCT CHEM 13 (2) : ARP ) Yadav PN, Demertzis MA Kovala-Demertzi D, et al. 18

19 Synthesis, solution and spectral studies of palladium(ii) complexes with 2- hydroxyacetophenone N(3)- propylthiosemicarbazone. Crystal structure of a tripalladium complex. INORG CHIM ACTA 332 : APR ) Pessoa MMB, Andrade GFS, Monteiro VPR, et al. 2-formylpyridinethiosemicarbazone and methyl derivatives: spectroscopic studies POLYHEDRON 20 (26-27): DEC ) Kovala-Demertzi D, Demertzis MA, Miller JR, et al. Platinum(II) complexes with 2-acetyl pyridine thiosemicarbazone Synthesis, crystal structure, spectral properties, antimicrobial and antitumour activity J INORG BIOCHEM 86 (2-3) : SEP ) Varadinova T, Kovala-Demertzi D, Rupelieva M, et al. Antiviral activity of platinum(ii) and palladium(ii) complexes of pyridine 2-carbaldehyde thiosemicarbazone ACTA VIROL 45 (2): APR ) Castineiras A, Gil M, Bermejo E, et al. Structural and spectral studies of palladium(ii) complexes of pyridil bis{3-piperidyl-, bis{hexamethyleneiminyl-bis{n(4)-dipropylthiosemicarbazone) Z NATURFORSCH B 55 (9): SEP ) Kovala-Demertzi D, Yadav PN, Demertzis MA, et al. Synthesis, crystal structure, spectral properties and cytotoxic activity of platinum(ii) complexes of 2-acetylpyridine and pyridine-2-carbaldehyde N(4)-ethyl-thiosemicarbazones J INORG BIOCHEM 78 (4): MAR ) Kovala-Demertzi D, Kourkoumelis N, Demertzis MA, et al. Trinuclear palladium(ii) complexes with 2-hydroxy-4-methoxyacetophenone N-4- dimethylthiosemicarbazone: Synthesis, spectral studies and crystal structure of a tripalladium complex EUR J INORG CHEM (4): APR ) Kovala-Demertzi D, Demertzis M, Yadav PN, et al. Preparation, spectral and structural characterization of (2-benzoylpyridine N(4)-methyl-N(4)- phenylthiosemicarbazonato) chloropalladium(ii) TRANSIT METAL CHEM 24 (6): DEC ) Hueso-Urena F, Illan-Cabeza NA, Moreno-Carretero MN, et al. Structural characterization of a novel tetranuclear palladium(ii)complex containing the Pd4S4 core, with the N,N,S-tridentate 6-amino-5-formyl-1,3-dimethyluracil-thiosemicarbazonate ligand INORG CHEM COMMUN 2 (8): AUG ) Kovala-Demertzi D, Miller JR, Kourkoumelis N, et al. Palladium(II) and platinum(ii) complexes of pyridine-2-carbaldehyde thiosemicarbazone with potential biological activity. Synthesis, structure and spectral properties. Extended network via hydrogen bond linkages of [Pd(PyTsc)Cl] POLYHEDRON 18 (7):

20 31) Sen AK, Singh RN, Handa RN, et al. A structural comparison of some amine- and thione-substituted triazoles J MOL STRUCT 470 (1-2): OCT ) Kovala-Demertzi D, Demertzis MA, Castineiras A, et al. Palladium(II) complexes of 2-acetyl- and 2-formylpyridine 3-hexamethyleneiminylthiosemicarbazones; a synthetic, spectral and structural study POLYHEDRON 17 (21): ) Kovala-Demertzi D, Demertzis MA, Varagi V, et al. Antineoplastic and cytogenetic effects of platinum(ii) and palladium(ii) complexes with pyridine-2- carboxyaldehyde-thiosemicarbazone CHEMOTHERAPY 44 (6): NOV-DEC 1998 ηµοσίευση Νο 4. Antineoplastic and Cytogenetic Effects of Complexes of Pd(II) with 4N- Substituted Derivatives of 2-Acetyl-pyridine-Thiosemicarbazone Papageorgiou A., Iakovidou Z., Mourelatos D., Mioglou E., Boutis L., Kotsis A., Kovala-Demertzi D., Domopoulou A., West D.X. and Demertzis M.A. ANTICANCER RESEARCH 17 (1Α) : JAN-FEB 1997 Α) Α Υ Τ Ο Α Ν Α Φ Ο Ρ Ε Σ (2) 1) Kovala Demertzi D., Domopoulou A., Demertzis MA, et al. Palladium(II) Complexes of 2-Acetylpyridine N(4)-Methyl, N(4)-Ethyl and N(4)-Phenyl- Thiosemicarbazones. Crystal Structure of Chloro(2-Acetylpyridine N(4)- Methylthiosemicarbazonato) Palladium(II). Synthesis, Spectral Studies, in vitro and in vivo Antitumor Activity J INORG BIOCHEM 68(2) : NOV ) Kovala Demertzi D., Domopoulou A., Demertzis MA, et al. Palladium(II) Complexes of 2-Acetylpyridine N(4)-Propyl, N(4)-Dipropyl and N(4)- Hexamethyleneiminyl- Thiosemicarbazones with Potentially interesting Biological Activity. Synthesis, Spectral Properties, Antifungal and in vitro Antitumor Activity POLYHEDRON 16(20) : Β) Ε Τ Ε Ρ Ο Α Ν Α Φ Ο Ρ Ε Σ (46) 1) Karatepe M, Karatas F Antioxidant, pro-oxidant effect of the thiosemicarbazone derivative Schiff base (4-(1- phenylmethylcyclobutane-3-yl)-2-(2-hydroxybenzylidenehydrazino) thiazole) and its metal complexes on rats CELL BIOCHEM FUNCT 24 (6): NOV-DEC

Οµογενής κατάλυση µε σύµπλοκα µετάλλων µετάπτωσης

Οµογενής κατάλυση µε σύµπλοκα µετάλλων µετάπτωσης ΟΜΟΙΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΜΕΤΑΠΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Η Οµοιογενής κατάλυση, που ουσιαστικά θεµελιώθηκε µε την ανακάλυψη της υδροφορµυλίωσης το 1938 (tto oelen/uhrchemie) αποτελεί σήµερα ένα λίαν ανταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ A. ΓΑΛΑΝΗ Ph.D. Ε.Ε.ΔΙ.Π. (ΙΙ) Χημείας Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος Γέννησης Υπηκοότητα Διεύθυνση Εργασίας : Ιωάννινα, (Ελλάδα)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

τµήµατος Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος της σχολής στο πρόγραµµα παιδαγωγικής κατάρτισης της ανώτατης σχολής

τµήµατος Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος της σχολής στο πρόγραµµα παιδαγωγικής κατάρτισης της ανώτατης σχολής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο : ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ Όνοµα : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πατρώνυµο : ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ Τόπος Κατοικίας : ΚΟΖΑΝΗ ιεύθυνση : Ν. ΠΟΛΙΤΗ 3 ΘΕΣΗ Εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό στη σχολή τεχνολογικών εφαρµογών,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ. Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012. Βιογραφικό Σηµείωµα : Ανδρέα Αδαµόπουλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ. Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012. Βιογραφικό Σηµείωµα : Ανδρέα Αδαµόπουλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012 1 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: Όνοµα: Όνοµα πατρός: Αδαµόπουλος Ανδρέας Νικόλαος Ηµεροµηνία γεννήσεως: 28-10-1979 Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: ΚΕΣΙ ΗΣ Όνοµα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Όνοµα πατέρα: Ιωάννης Έτος γεννήσεως: 1961 /νση επικοινωνίας : Τέρµα Κοντοπούλου, Φλώρινα, 53100 Τηλ: 238554646 e-mail: tkesidis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Υπηκοότητα ΜΠΕΛΟΥΛΗ ΑΓΑΘΗ agathabel@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ημερομηνία γέννησης 11/11/1985 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ Ημερομηνίες (από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. O Αιτών /Η Αιτούσα

ΑΙΤΗΣΗ. O Αιτών /Η Αιτούσα ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080-1, Fax: 2103310083 E-mail: info@ kpolykentro.gr www.kpolykentro.gr ΑΙΤΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου Καθηγητής Εφαρµογών MSc Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών και ΣΤΕΦ ΤΕΙ Μ Κ. Τσιτσιλίκη 2 Κοζάνη 50100 Tel: 24610-40161 εσωτ.224 & 2461024273 e-mail: vsoum@teikoz.gr ΣΠΟΥ ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Μεθοδολογία προσέγγισης του προβλήματος στο έργο PhoReSE ΤόλκουΑθανασία Χημικός Εργαστήριο Ανόργανης & Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Β. Tσιρίδης 1, Π. Σαμαράς 2, Α. Κούγκολος 3 και Γ. Π. Σακελλαρόπουλος 1 1 Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Αγάθος Μιχαήλ ιεύθυνση: Γιαννάδες Πόλη: Κέρκυρα Τηλέφωνο: 26610-51390, 699 222 3070 E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 11/02/1979 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α) Προσωπικά στοιχεία Επώνυµο: Γεωργόπουλος Όνοµα: Kων/νος Ηµ/νία Γέννησης: 6-8-1959 Ειδικότητα: Φυσικός Οργανική Θέση: 2 Ενιαίο Λύκειο Ιωαννίνων ιεύθυνση: Χρήστου Πάτση 1-45332 - Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΌΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΌΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΟΣ Ρ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΌΝΟΜΑ: ΘΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Επιλογής Συνεργάτη για το έργο «New Medicines for Trypanosomatidic Infections (NMTrypI)» Σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη Σύµβασης Έργου που δηµοσιεύθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Ευάγγελος Μεννής ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βιογραφικά στοιχεία.....3 1.1 Προσωπικές Πληροφορίες 3 1.2 Εκπαίδευση και Κατάρτιση.. 3 1.3 Υποτροφίες και Βραβεία.. 4 1.4 Άλλες δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Εκθεση χώρας - Κύπρος 2015. {COM(2015) 85 final}

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Εκθεση χώρας - Κύπρος 2015. {COM(2015) 85 final} ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2015 SWD(2015) 32 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκθεση χώρας - Κύπρος 2015 {COM(2015) 85 final} Το παρόν έγγραφο δεν συνιστά επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 9/16-06-2015

Π Ρ Α Ξ Η 9/16-06-2015 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 9 του N. 4009/2011 Π Ρ Α Ξ Η 9/16-06-2015 Στο Αιγάλεω, σήµερα στις 16-06-2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. & 1996 2002 2004

1. 2. & 1996 2002 2004 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επίθετο: Ευαγγέλου Όνοµα: Φίλιππος Χρόνος/ Τόπος γέννησης: 06.05.1978, Κατσικά Ιωαννίνων ιεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 160, 45500 Κατσικά Τηλέφωνο οικίας: 2651091285

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι ΚΟ. Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Π Ρ Α Κ Τ Ι ΚΟ. Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Π Ρ Α Κ Τ Ι ΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ FUNGRAPH Functionalization of graphene with multichromophoric

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών. Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών. Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου Βόλος, Απρίλιος 2009 Y σ xy σ yy σ yy σ xy X Τι είναι ο Μηχανολόγος Μηχανικός; Οι Μηχανολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κοΐδου Παρασκευή του Ευαγγέλου Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας, M. Ed. HOU

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κοΐδου Παρασκευή του Ευαγγέλου Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας, M. Ed. HOU ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοΐδου Παρασκευή του Ευαγγέλου Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας, M. Ed. HOU ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Κοΐδου Παρασκευή του Ευαγγέλου Ειδικότητα: Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας Ιδιότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΜΙΝΟΞΙΔΙΛΗΣ, ΤΗΣ ΑΣΙΤΡΕΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΨΩΡΑΛΕΝΙΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΟΜΗΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΜΙΝΟΞΙΔΙΛΗΣ, ΤΗΣ ΑΣΙΤΡΕΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΨΩΡΑΛΕΝΙΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΟΜΗΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ε. ΜΠΑΡΙΑΜΗΣ Χηµικός ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΜΙΝΟΞΙΔΙΛΗΣ, ΤΗΣ ΑΣΙΤΡΕΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΨΩΡΑΛΕΝΙΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΟΜΗΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (2006-2008) Βαθμός: «Άριστα» (9,25/10)

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (2006-2008) Βαθμός: «Άριστα» (9,25/10) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΓΠΣ MSc- ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τηλέφωνο: 6972314589 / 210-8221676 E-mail: tmaltez@otenet.gr, tasosmalt@yahoo.gr Στρατιωτική θητεία: Ολοκληρωμένη ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ημιαγώγιμων Υμενίων Σεληνιούχου Καδμίου Σε Υπόστρωμα Νικελίου Για Φωτοβολταϊκές Εφαρμογές

Αξιολόγηση Ημιαγώγιμων Υμενίων Σεληνιούχου Καδμίου Σε Υπόστρωμα Νικελίου Για Φωτοβολταϊκές Εφαρμογές ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Αξιολόγηση Ημιαγώγιμων Υμενίων Σεληνιούχου Καδμίου Σε Υπόστρωμα

Διαβάστε περισσότερα

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ) ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2015-2016 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χηµικών Μηχανικών Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήµης & Τεχνολογίας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χηµικών Μηχανικών Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήµης & Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χηµικών Μηχανικών Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήµης & Τεχνολογίας Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15773 Αθήνα E-mail: mloiz@chemeng.ntua.gr Web site: «Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Β.1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Β.1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Σταυρούλα Επώνυμο Γαλανοπούλου Οικογ. κατάσταση Έγγαμη, με ένα παιδί e-mail gs@teilam.gr Τηλ. +30 22370 25063 Φαξ +30 22370 24035 B. ΣΠΟΥΔΕΣ Β.1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ : ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΘΕΜΙΣΤΙΚΛΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΑΒΕΡΩΦ 51 ΛΑΜΙΑ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΓΓΑΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙV: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙV:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΡΟΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Γεωργίου Π. Νίνη «Η Θεωρία Ομάδων και

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΟΝΟΜΑ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 29/01/1977

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΟ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Επώνυμο: Αμανατίδου Όνομα: Ελισάβετ Όνομα πατρός: Ιωακείμ Ημερομηνία γέννησης: 16/08/1958 Τόπος γέννησης : Έδεσσα - Ν. Πέλλας Οικογεν. Κατάσταση: Έγγαμη - Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ Y ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ Y ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ Y ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ Χ. Πολατίδης, Γ. Κυριάκου Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, 54124 Θεσσαλονίκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή µελετήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 1999-2000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Όνομα: Λαφατζής Δημήτριος ΣΠΟΥΔΕΣ 1988-1991: Απόφοιτος από το 2 0 Λύκειο Συκεών 1992-1997: Πτυχιούχος του τμήματος Φυσικής της Φυσικομαθηματικής Σχολής του

Διαβάστε περισσότερα

Α.Α. Ερωτηµατολογίου. Ροή Ερωτήσεων. Κωδικοί

Α.Α. Ερωτηµατολογίου. Ροή Ερωτήσεων. Κωδικοί ΕΝΟΤΗΤΑ 2003 ΓΙΑ ΤΗ " ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Α.Α. Ερωτηµατολογίου Α/α M1 M2 M3 M4 M5 M6 Ερωτήσεις - απαντήσεις Κωδικοί Ροή Ερωτήσεων Α/α µέλους του νοικοκυριού ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece Οργάνωση: ιεθνές ίκτυο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Global NEST)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Bioyiiudac & Βιοτετνολονίας «Βιοτεχνολογία - Ποιότητα Διατροφής & Περιβάλλοντος» υγγιατ'1 '-ε,λχ-βε0τ Χ ϊο4ο Γ/4ΐ/ '****f*tf*wftieg{

Διαβάστε περισσότερα

Solar Combi & Solar Combi plus

Solar Combi & Solar Combi plus Καινοτόµο σύστηµα υψηλής ηλιακής κάλυψης για θέρµανση και ψύξη στην Αθήνα ηµήτρης Χασάπης - Παναγιώτης Τσεκούρας Τµήµα Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων ιεύθυνση Α.Π.Ε. Περιεχόµενα Εισαγωγή στα ΘΗΣ Το έργο High

Διαβάστε περισσότερα

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38 Εξάµηνο : 1 2790 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Εργ.:ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΓΕΝ. ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργ.:ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 3310 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Μονάδες Θεωρίας : 3 Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΔΕΜΕΤΖΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΑΝΟ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διευθυντή του Εργαστηρίου της Φαρμακευτικής Τεχνολογίας ΤΜΗΜΑΤΟ Σ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΜΕΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟ ΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1. Γενικό πλαίσιο. 2. Η ΚΑΠ σήµερα. 3. Γιατί χρειαζόµαστε τη µεταρρύθµιση; 4. Νέοι στόχοι, µελλοντικά εργαλεία και πολιτικές επιλογές

Περιεχόµενα. 1. Γενικό πλαίσιο. 2. Η ΚΑΠ σήµερα. 3. Γιατί χρειαζόµαστε τη µεταρρύθµιση; 4. Νέοι στόχοι, µελλοντικά εργαλεία και πολιτικές επιλογές Ανακοίνωση για το µέλλον της ΚAΠ «Η ΚΑΠπροςτο2020: αντιµετωπίζοντας τις προκλήσεις στον τοµέα των τροφίµων, στους φυσικούς πόρους και στις περιφέρειες» Γ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχίο του Τµήµατος ασοπονίας του Τ.Ε.Ι Λαµίας παράρτηµα Καρπενησίου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχίο του Τµήµατος ασοπονίας του Τ.Ε.Ι Λαµίας παράρτηµα Καρπενησίου. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ Κλεισιάρη Σοφία ηµήτριος Ελένη ηµ. Ζαχαρόπουλος ΗΜΕΡΟΜ.\ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 11/02/1968 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραµµα Σπουδών Χηµικού Μηχανικού Στο Ε. Μ. Πολυτεχνείο

Το Πρόγραµµα Σπουδών Χηµικού Μηχανικού Στο Ε. Μ. Πολυτεχνείο Υποδοχή Πρωτοετών ΧΜ ΕΜΠ 3 Οκτωβρίου 200 Το Πρόγραµµα Σπουδών Χηµικού Μηχανικού Στο Ε. Μ. Πολυτεχνείο Εµµ. Κούκιος Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος Σχολής ΧΜ Στόχοι Προγράµµατος Σπουδών ΧΜ Παροχή γνώσεων, µεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Κολιώνης Γεώργιος 19 / 04 / 1980 (34 ετών) Θεσσαλονίκη Άγαμος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΡΜΕΝΑΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΡΟΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 3d-4f ΛΑΝΘΑΝΙ ΙΚΑ ΥΒΡΙ ΙΚΑ MOF ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

ΕΤΕΡΟΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 3d-4f ΛΑΝΘΑΝΙ ΙΚΑ ΥΒΡΙ ΙΚΑ MOF ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΕΤΕΡΟΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 3d-4f ΛΑΝΘΑΝΙ ΙΚΑ ΥΒΡΙ ΙΚΑ MOF ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Κ. Γαβριήλ, Ρ. Τεκίδου, Α. Σαλίφογλου Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, 54124 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

nitronium ion - ιόν νιτρονίου

nitronium ion - ιόν νιτρονίου Common Electrophilic eactions Κοινές Ηλεκτροφιλικές Αντιδράσεις A005 ITATI ΝΙΤΡΙΩΣΗ E = 2 nitronium ion ιόν νιτρονίου 3 2 2 S 4 2 3 2S 4 Must use stronger acid than 3 Πρέπει να χρησηµοποιηθεί ισχυρότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ Μαρούσι,01-02-2010 Α.Π. Βαθµός

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική Προπτυχιακό Πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μηχανική Περιβάλλοντος Διατμηματικό Πρόγραμμα: Ενεργειακές Τεχνολογίες & Αειφόρος Σχεδιασμός Ερευνητικές Οντότητες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 30/06/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υποψήφια Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αχαΐας Εκλογές 2009. Νοµαρχιακή Σύµβουλος Αχαΐας. e-mail: info@georgakopoulou-basta.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υποψήφια Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αχαΐας Εκλογές 2009. Νοµαρχιακή Σύµβουλος Αχαΐας. e-mail: info@georgakopoulou-basta. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - 1 - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ : ΕΠΩΝΥΜΟ : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ήµητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι ΙΟΤΗΤΑ : Γενική Γραµµατέας Περιφέρειας Ηπείρου Υποψήφια Βουλευτής

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο Εθνικότητα Επάγγελµα Οικογενειακή Κατάσταση Μαρµάνης ηµήτριος Ελληνική Καθηγητής Εφαρµογών σε προσωποπαγή θέση ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γλώσσα Ανάγνωση Ομιλία Γραφή Ελληνικά (Μητρική)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γλώσσα Ανάγνωση Ομιλία Γραφή Ελληνικά (Μητρική) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Επίθετο : ΣΚΑΜΑΓΚΑΣ 2. Όνομα : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3. Ημερομηνία γεννήσεως : 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 1945 4. Υπηκοότητα : ΕΛΛΗΝΙΚΗ 5. Τηλέφωνο: 210-8943625 6. E-mail: lozanka@ath.forthnet.gr 7. Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Ιφιγένεια Μεταξά Γ. Παπανδρέου 31, 54645, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 6944 831485 Fax: 2310 569996 e-mail imetaxa@aqs.gr Περίληψη προσόντων Συµβουλευτική δραστηριότητα σε θέµατα Ποιότητας, Υγιεινής και Ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Βιοχημεία ή Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Σπανό Ιωάννη Α.Μ. 148

Σπανό Ιωάννη Α.Μ. 148 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ηλεκτροχημική εναπόθεση και μελέτη των ιδιοτήτων, λεπτών υμενίων μεταβατικών μετάλλων, για παραγωγή H2 Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/01/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ.: 170/990/9U6 Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη Ειδικού Συµβούλου / Ειδικού Επιστηµονικού Συνεργάτη µε σύµβαση Ιδιωτικού ικαίου Ορισµένου Χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις Integraste αποβλή- «Ανάπτυξη Ολοκληρωµένης Πολιτικής για τη ιαχείριση Αγροτοβιοµηχανικών των µε στόχο την µεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας» N e w s l e t t e r Newsletter ΙI Ιούνιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Σ.Κ. Χατζηκακού 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημ Διαμ. Κοσμηράς Δήμος Ιωαννιτών Ν. Ιωαννίνων

Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Σ.Κ. Χατζηκακού 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημ Διαμ. Κοσμηράς Δήμος Ιωαννιτών Ν. Ιωαννίνων 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επίθετο: Χατζηκακού Όνομα: Σωτήρης Όνομα Πατέρα: Κυριάκος Ημερ. Γέννησης: 01/11/1964 Τόπος Γεννήσεις: Αμμόχωστος Κύπρου Τόπος Διαμονής Δημ Διαμ. Κοσμηράς Δήμος Ιωαννιτών Ν. Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακής Δυναμικής της διάχυσης αλκανίων και ολιγομερών σε δυαδικά μίγματά τους με πολυαιθυλένιο. Σημειώνεται ότι η

Μοριακής Δυναμικής της διάχυσης αλκανίων και ολιγομερών σε δυαδικά μίγματά τους με πολυαιθυλένιο. Σημειώνεται ότι η ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της ΔΗΜΗΤΡΑΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1974 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥ του έργου ρ. Ε. Μαθιουλάκης ο οποίος είναι και ο αρµόδιος ερευνητής στο συγκεκριµένο φυσικό αντικείµενο, πραγµατοποίησε

Ο ΕΥ του έργου ρ. Ε. Μαθιουλάκης ο οποίος είναι και ο αρµόδιος ερευνητής στο συγκεκριµένο φυσικό αντικείµενο, πραγµατοποίησε Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για δυο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών στο πρόγραµµα SolMeD δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» Την 17/07/2015 συνεκλήθη η Επιτροπή Αξιολόγησης, όπως ορίστηκε µε την απόφαση µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ 235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ Επαγγελματικές Διέξοδοι Για την άσκηση του επαγγέλματος του Χημικού Μηχανικού είναι απαραίτητη άδεια που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας κατόπιν εξετάσεων. Οι πτυχιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002, τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ /νση Κατοικίας Προς: ΤΕΙ Χαλκίδας Οδός, αριθµός Τµήµα ιοίκησης Επιχ/σεων Περιοχή Τηλέφωνο Κινητό e-mail

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ /νση Κατοικίας Προς: ΤΕΙ Χαλκίδας Οδός, αριθµός Τµήµα ιοίκησης Επιχ/σεων Περιοχή Τηλέφωνο Κινητό e-mail ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Για να καταθέσετε την παρούσα αίτηση οφείλετε προηγουµένως να έχετε διαβάσει το φυλλάδιο των οδηγιών συµπλήρωσης που βρίσκεται στο τέλος του εντύπου. Επίσης πρέπει να συµβουλευτείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ Την 17η εκεµβρίου 2014, ηµέρα Τετάρτη, και ώρα 14:00 µ.µ., πραγµατοποιήθηκε συνεδρίαση δια περιφοράς της Επιτροπής Ερευνών (.Ε.) του

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΜΗΜΑ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 2015 Η συνεισφορά της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒ ΙΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ MBSN ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒ ΙΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ MBSN ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒ ΙΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ MBSN ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ Νικόλαος Αντωνίου Πολιτικός Μηχανικός Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Μ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ SEDUSER ΦΥΛΟ,

Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Μ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ SEDUSER ΦΥΛΟ, Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 59423 31713 35570 21028 23853 10685 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 15874 9137 10368 6326 5506 2811 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 3025 2124

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χρήση πρότυπων τασιενεργών και οργανικών οξέων για την ηλεκτροαποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ... 15 1.1. ΠΟΙΟΤΙΚΗ και ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ... 15 1.2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ των ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ... 16 1.3. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα