ΝΤΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ. ΧΗΜΙΚΟΣ Ph.D. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΤΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ. ΧΗΜΙΚΟΣ Ph.D. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΝΤΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΧΗΜΙΚΟΣ Ph.D. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΖΑΝΗ

2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ : ΝΤΟΜΟΠΟΥΛΟΥ : ΑΣΗΜΙΝΑ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1967 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ 4 ΚΟΖΑΝΗ : ΕΓΑΜΗ ΜΕ 2 ΠΑΙ ΙA ΤΗΛΕΦΩΝΟ : (24610) ΣΠΟΥ ΕΣ 1999 : Λήψη ιδακτορικού ιπλώµατος µε βαθµό «Άριστα» από το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Τµήµα Χηµείας, Τοµέας Ανόργανης και Αναλυτικής Χηµείας. Τίτλος ιδακτορικής ιατριβής : «Σύµπλοκες ενώσεις του Παλλαδίου [Pd(II)] µε θειοσεµικαρβαζόνες» 1990 : Λήψη Πτυχίου Χηµικού, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Τµήµα Χηµείας, µε γενικό βαθµό "Λίαν Καλώς" : Απολυτήριο Λυκείου, 4 ο Λύκειο Κοζάνης, µε γενικό βαθµό "Πολύ Καλά". ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Από το 1990 µέλος της Ένωσης Ελλήνων Χηµικών. ΓΛΩΣΣΕΣ Ελληνικά Αγγλικά Γαλλικά (Certificat de langue Française). ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Προγραµµατισµός σε γλώσσα Basic Χειρισµός Η/Υ. ΕΠΙMOΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1992 : Επιµορφωτικό Πρόγραµµα ιαχείρισης Περιβάλλοντος του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ - Παράρτηµα Ιωαννίνων) µε εργασία ολοκλήρωσης του προγράµµατος µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ " Ω ΩΝΗ Α.Ε."» : Πρόγραµµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης, διάρκειας 8 ωρών, µε τίτλο : «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ» : Επιµορφωτικό Πρόγραµµα δια βίου εκπαίδευσης, διάρκειας 77 ωρών που αντιστοιχεί σε 15 ηµέρες εκπαίδευση, µε τίτλο : «ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ». 2

3 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ : Ανάθεση του ερευνητικού έργου, από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, µε τίτλο : «Έρευνα πάνω στην αποµόνωση στερεών συµπλόκων του Diclofenac και µελέτη του τρόπου που δένεται µε διάφορα µεταλλικά ιόντα» στα πλαίσια του προγράµµατος, Νο 269, µε τίτλο «ΜΕΤΑΛΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ», το οποίο χρηµατοδοτήθηκε από το ΓΓΕΤ. Το έργο παραδόθηκε τµηµατικά κατά το χρονικό διάστηµα από 01/05/1992 έως 30/04/1993. Το αντικείµενο του έργου αυτού ήταν : (α) η σύνθεση και η αποµόνωση στερεών συµπλόκων του Diclofenac και (β) η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο συµπλέκεται µε διάφορα µεταλλοϊόντα. Για τις παρασκευαστικές προσπάθειες, µεταβλητές παράµετροι ήταν το ρη των διαλυµάτων των αντιδράσεων και το ρη της συνολικής αντίδρασης, ο διαλύτης, η γραµµοµοριακή αναλογία των αντιδρώντων σωµάτων, η θερµοκρασία και ο χρόνος της αντίδρασης παρασκευής. Την παρασκευή των συµπλόκων ενώσεων ακολούθησε ο καθαρισµός τους, ο προσδιορισµός του µοριακού τύπου και η µελέτη τους µε διάφορες φυσικοχηµικές µεθόδους, όπως µε φασµατοσκοπία IR, Far-IR, NMR, UV-Vis, διαχυτικής ανακλάσεως, µε αγωγιµοµετρία, µε θερµοχηµεία, µε διαφορική θερµική ανάλυση, DTA, θερµοσταθµική ανάλυση TGA και Χ-ray ανάλυση, µε την οποία θα λήφθησαν µονοκρύσταλλοι και έγιναν περαιτέρω κρυσταλλογραφικές µετρήσεις. Τέλος έγιναν µελέτες των παρασκευασµένων και χαρακτηρισµένων ενώσεων σε υδατικά διαλύµατα για την µελέτη της σταθερότητά τους και την εύρεση του µηχανισµού δράσεως του Diclofenac στον οργανισµό : Μέλος της Οµάδας Συνεργατών του υποέργου 3 µε τίτλο Πράξη «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας». Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το ίδρυµα σχετικά µε το καταθετήριό του είναι η έλλειψη υποδοµής (παλιός και µικρός σε χωρητικότητα διακοµιστής) αλλά και προσωπικού για το ανέβασµα και την καταχώριση των πτυχιακών. Κρίνεται απαραίτητη η µετεγκατάστασή του σε µεγαλύτερης ισχύος και χωρητικότητας διακοµιστή καθώς και η αναβάθµισή του από την έκδοση στην πιο πρόσφατη (3.2.x). Επίσης πρέπει να παραµετροποιηθεί να για περιλάβει και τις υπόλοιπες σχολές του Ιδρύµατος δηλαδή της Καστοριάς και των Γρεβενών. Πέρα από την αναβάθµιση του, το ιδρυµατικό καταθετήριο, θα πρέπει να εµπλουτιστεί µε την εισαγωγή περίπου 800 επιλεγµένων άρθρων/δηµοσιεύσεων µελών του ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, 120 Μελέτες µε 4 τεκµήρια (µ.ο.) ανά µελέτη - Εργασίες - Συλλογικά Έργα Μελών ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας - Παρουσιάσεις, δηλαδή 480 τεκµήρια, 6000 Πτυχιακές εργασίες προπτυχιακών και 120 ιατριβές Μεταπτυχιακών, των οποίων το 70% περίπου θα ψηφιοποιηθεί σε portable document format ενώ το άλλο 30% θα είναι υλικό πρωτογενώς ψηφιακό : Μέλος της Οµάδας Εξωτερικών Συνεργατών του υποέργου 3 µε τίτλο «Αξιοποίηση βιοµηχανικών και αγροτικών στερεών αποβλήτων σε κεραµικά υλικά» της πράξης «ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ ΙΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στο ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς Πόρους. α. Συµµετοχή στη µορφοποίηση δοκιµίων µε συµπίεση ακολουθούµενη από πυροσυσσωµάτωση : Πυροσυσσωµατωµένα δοκίµια που θα έχουν µορφοποιηθεί µε συµπίεση. 3

4 β. Συµµετοχή στις αναλύσεις εκπλυσιµότητας πρώτων υλών καθώς και πυροσυσσωµατωµένων δοκιµίων που θα έχουν µορφοποιηθεί µε εξώθηση: Αποτελέσµατα των αναλύσεων και συζήτηση-αξιολόγηση και γ. Συµµετοχή στη συλλογή, επεξεργασία και καταγραφή όλων των επί µέρους αποτελεσµάτων ώστε να καταλήγουν σε συγκεκριµένα συµπεράσµατα και προτάσεις: Επιστηµονικές εκθέσεις αναφοράς του υλοποιούµενου υποέργου ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1992 : Εκπόνηση εργασίας κατά την ολοκλήρωση του επιµορφωτικού σεµιναρίου του ΕΛΚΕΠΑ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ " Ω ΩΝΗ Α.Ε."». Η εργασία έγινε από οµάδα επτά επιστηµόνων διαφόρων ειδικοτήτων κατά το έτος 1992 και αποτελείται από 86 αριθµηµένες σελίδες. Περίληψη της µελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Η µελέτη αυτή περιλαµβάνει αρχικά µία γενική ανασκόπηση της Γεωγραφικής θέσης της υφιστάµενης επιχείρησης µε την επωνυµία «Ω ΩΝΗ Α.Ε.» και της δυναµικότητάς της. Επίσης δίνονται στοιχεία για την υφιστάµενη κατάσταση ρύπανσης της περιοχής, µε στοιχεία για την χλωρίδα και την πανίδα της και τις δραστηριότητες όλων των επιχειρήσεων που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή. Στην συνέχεια µελετώνται το είδος και ο όγκος των αποβλήτων από τη δραστηριότητα της αγροτικής βιοµηχανίας γάλακτος µε την επωνυµία «Ω ΩΝΗ Α.Ε.» και δίνονται τρόποι επεξεργασίας των αποβλήτων αυτών µε σχεδιασµό των απαραίτητων σε κάθε περίπτωση εγκαταστάσεων και την απόδοσή τους : Ανάθεση έργου της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών στην Κοζάνη, από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα υτικής Μακεδονίας µε θέµα : «Ανάθεση οργάνωσης διδασκαλίας των µαθηµάτων : α) Περιβαλλοντική Χηµεία και β) Φυσικοχηµικές ιεργασίες» για το Τµήµα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, στα πλαίσια του προγράµµατος «ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ-Ι ΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ», στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ και του Γ Κ.Π.Σ.. Το έργο άρχισε στις και ολοκληρώθηκε στις Περίληψη των µελετών οργάνωσης διδασκαλίας για τα µαθήµατα Α) «ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ» και Β) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ» Οι µελέτες αυτές περιελάµβαναν τις εξής ενότητες : α) Ελληνική Βιβλιογραφία και ανάλυση αυτής β) Αξιολόγηση των προτεινόµενων Ελληνικών βιβλίων για : (ι) το Θεωρητικό και (ιι) το Εργαστηριακό µέρος του µαθήµατος γ) Πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό δ) Οργάνωση της Θεωρητικής διδασκαλίας του µαθήµατος ε) Σύγχρονη ξενόγλωσση βιβλιογραφία στ) Οργάνωση του Εργαστηριακού µέρους του µαθήµατος ζ) Αναλυτικό περίγραµµα του µαθήµατος 4

5 : Πρακτική άσκηση των Φοιτητών του Τµήµατος Αντιρρύπανσης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος υτικής Μακεδονίας : στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Προγράµµατος ΕΣΠΑ και Κωδικό ΠΕ13.. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : Επικουρικό Εκπαιδευτικό έργο στα Εργαστήρια του Τοµέα Ανόργανης και Αναλυτικής Χηµείας του Τµήµατος Χηµείας, της Σχολής Θετικών Επιστηµών, του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ως άµισθη µεταπτυχιακή συνεργάτιδα : Βαθµολογήτρια στον 5 ο Πανελλήνιο µαθητικό διαγωνισµό Χηµείας : Αυτοδύναµη διδασκαλία ως χηµικός στο Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ Κοζάνης), µε τα µαθήµατα «Χηµεία Περιβάλλοντος I» και «Χηµεία Περιβάλλοντος ΙΙ», Θεωρία και Εργαστήριο, για τους καταρτιζόµενους µε την ειδικότητα «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ» του Α και Β εξαµήνου : Εκπαιδεύτρια σε σεµινάρια επιµόρφωσης των υπαλλήλων της εταιρίας Λιπασµάτων Ν. Κοζάνης µε την επωνυµία «Α.Ε.Β.Α.Λ.» : Αυτοδύναµη διδασκαλία ως Επιστηµονικός Συνεργάτης στο ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, στη Κοζάνη, στη Σχολή Τεχνολόγων Εφαρµογών στο Γενικό Τµήµα Θετικών Επιστηµών και στο Τµήµα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης στα µαθήµατα : «Ηλεκτροχηµεία», «Τεχνολογία Υλικών», «Φυσικοχηµικές ιεργασίες», «Φυσικά Οικοσυστήµατα», και «Τεχνικές Αντιρρύπανσης Θαλασσών και Εδαφών» σήµερα : Ως Επιστηµονική Συνεργάτιδα στο ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, στη Κοζάνη, στη σχολή Τεχνολόγων Εφαρµογών, του Γενικού Τµήµατος Θετικών Επιστηµών, και στο τµήµα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, συµµετείχα στις επιτροπές αξιολόγησης πτυχιακών εργασιών : Επίκουρος Καθηγήτρια του Τµήµατος Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης (ΤΕ.ΑΝ.) της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών (ΣΤΕΦ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Τ.Ε.Ι.) υτικής Μακεδονίας, µε γνωστικό αντικείµενο «Φυσικοχηµικές Μέθοδοι Ανάλυσης Ανόργανων Ενώσεων και Βαρέων Μετάλλων». ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1987 : Τρίµηνη απασχόληση ως εκπαιδευόµενη φοιτήτρια του Τµήµατος Χηµείας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων στο Φυσικοχηµικό Εργαστήριο της ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού στο Λιγνιτικό Κέντρο Πτολεµαϊδας Αµυνταίου (Λ.Κ.Π.-Α.) : Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «ΟΙΚΟΣ Α.Ν. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε.» : Επιστηµονικός Υπεύθυνος της Μονάδας Ηλεκτροστατικής Βαφής Μετάλλων στην ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «ΟΙΚΟΣ Α.Ν. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε.» µε έδρα την Κοζάνη. Υπεύθυνη παραγωγής και ελέγχου ποιότητας των παραγοµένων προϊόντων της εταιρίας και υπεύθυνη διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001, το οποίο διαθέτει η εταιρία από το : Μέλος ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΛ ΑΡΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και Επιστηµονικός Υπεύθυνος Ελέγχου και ιασφάλισης της ποιότητας των παραγοµένων προϊόντων της παραπάνω αναφερόµενης βιοτεχνικής ανώνυµης εταιρίας, µε έδρα την Κοζάνη : Από το 1994 έως το 2006 συντέλεσα στην ένταξη και υλοποίηση σηµαντικών επενδυτικών προγραµµάτων και για τις δύο ανώνυµες εταιρίες, µε την εκπόνηση κατάλληλων επιστηµονικών τεχνικοοικονοµικών µελετών και ως υπεύθυνη υλοποίησης και ολοκλήρωσης των έργων. 5

6 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1. ήµητρα Κόβαλα- εµερτζή και Ασηµίνα Ε. Ντοµοπούλου, «Σύνθεση, χαρακτηρισµός και µελέτη των συµπλόκων ενώσεων του Pd(II) και Pt(II) µε παράγωγα της πυριµιδίνης», Συνέδριο Τµήµατος Χηµείας για τα 25 χρόνια του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, 1990, σελ. 2 στα Πρακτικά του Συνεδρίου. 2. Α. Ε. Ντοµοπούλου και. Κόβαλα - εµερτζή, «Σύµπλοκες ενώσεις των 4Ν-υποκατεστηµένων παραγώγων της 2-ακετυλοπυριδίνης θειοσεµικαρβαζόνης µε Pd(II)», 13 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χηµείας, Αθήνα Οκτωβρίου 1991, Ζάππειο Μέγαρο, Πρακτικά Συνεδρίου Τόµος Α, σελ Α.Ε. Ντοµοπούλου, Μ.Α. εµερτζής και. Κόβαλα- εµερτζή, «Φασµατοσκοπικές µελέτες της 2- ακετυλοπυριδίνης 4Ν-µεθυλοθειοσεµικαρβαζόνης µε Pd(II)», 3ο Συνέδριο Χηµείας Κύπρου και Ελλάδας, 30 Σεπτεµβρίου - 4 Οκτωβρίου 1992, Λευκωσία, Κύπρος, Πρακτικά Συνεδρίου σελ Κόβαλα- εµερτζή, Α.Ε. Ντοµοπούλου, Α. Μιχαηλίδης και A. Aubry, «Η Κρυσταλλική δοµή του [Dibromo (phenyl-2-pyridyl dimethylhydrazone) Palladium II]», 3ο Συνέδριο Χηµείας Κύπρου και Ελλάδας, 30 Σεπτεµβρίου - 4 Οκτωβρίου 1992, Λευκωσία, Κύπρος, Πρακτικά σελ Α.Ε. Ντοµοπούλου και. Κόβαλα- εµερτζή, «Σύµπλοκες ενώσεις των 4 Ν-υποκατεστηµένων Παραγώγων της 2-ακετυλοπυριδίνης θειοσεµικαρβαζόνης µε Pd(II)», 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Σεπτεµβρίου 1992, Ιωάννινα, Πρακτικά Συνεδρίου σελ Α. Παπαγεωργίου, Ε. Μαργαρίτη, Ζ. Κρίτση,. Μουρελάτος, Ε. Μιόγλου,. Κόβαλα- εµερτζή, Π. Ταυρίδου, Α.E. Ντοµοπούλου και Π. Χατζηθεοδωρίδου, «Κυτταροστατική και Κυτταρογενετική δράση συµπλόκων ενώσεων του Pd(II) µε την 2-Ακετυλοπυριδίνη 4 Ν- µεθυλοθειοσεµικαρβαζόνη και οργανοκασσιτερικών ενώσεων σε in vivo και in vitro βιολογικά συστήµατα», 15 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών, Απριλίου 1993, Φλώρινα - Καστοριά, Πρακτικά Συνεδρίου σελ A.E. Domopoulou, M.A. Demertzis and D. Kovala-Demertzi, «Spectroscopic Studies of Complexes of Pd(II) with 2-Acetylpyridine Thiosemicarbazone», Fifth International Conference on the Spectroscopy of Biological Molecules, Loutraki, Greece, 5-10 September, 1993, pp of the book of Proceedings. 8. Α. Παπαγεωργίου, Ε. Μαργαρίτη, Λ. Μούτης, Ζ. Ιακωβίδου,. Μουρελάτος, Ε. Μιόγλου, Α. Κώτσης,. Κόβαλα- εµερτζή, Α. Ντοµοπούλου και Μ. Α. εµερτζής, «Συσχέτιση δοµής και βιολογικής δράσης σύµπλοκων ενώσεων του Pd(II) µε 4 Ν-υποκατεστηµένα παράγωγα της 2- ακετυλοπυριδινο-θειοσεµικαρβαζόνης», Πρακτικά από το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστηµών, σελ , Πάτρα, D. Kovala-Demertzi, A. Domopoulou, M.A. Demertzis, J. Valdez-Martinez, S. Hernandez-Ortega and G. Espinosa-Perez, D.X. West and M.M. Salberg, Presented in Third Greek, Italian, Portuguese, Spanish Meeting in Inorganic Chemistry (3 rd Gips) «Structures and spectral properties of palladium complexes of 2-acetylpyridine 4N-dimethylthiosemicarbazone», Senigallia - Italy, June 9-14, D. Kovala-Demertzi, A. Domopoulou and M.A. Demertzis, Presented in part at Nato Advanced Study Institute «Cytotoxic, Mutagenic and Carcinogenic Potential of Heavy Metals Related to Human Environment», Lucznik, Przesieka, Poland, June 15-26, Asimina Domopoulou, Konstantinos Gudulas, Efthimios Papastergiadis, presented in XV Balkan mineral processing congress «Study of the treatment potential of marble processing wastewater by coagulation flocculation», Sozopol, Bulgaria, Vol. II, p in Proceedings of XV Balkan Mineral Processing Congress, June 12-16, V. Karayannis, P. Samaras, X.Spiliotis, V.Tsiridis,A. Domopoulou, K. Gudulas, G. Papapolymerou, presented in fourth international conference on environmental management, engineering, planning 6

7 and economics (cemepe) and secotox conference «Leaching behavior of bricks produced from extruded clay/industrial solid by-product mixtures», Mykonos, Greece, 24 th to28th June Adamos Z. Stimoniaris, Antonios P. Karadiakos, Ch. A. Stergiou, Asimina E. Domopoulou, Michael A. Karakassides and Constantinos G. Delides, XXIX Panhellenic Conference on Solid-State Physics and Materials Science «Effect of Sonication on the Structural Changes and the Thermomechanical Properties of Epoxy/Fly Ash Composites», September 2013, Athens (Greece). ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1. Ηµερίδα µε τίτλο «ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Μάϊος 2007, Κοβεντάριο, Κοζάνη. Τίτλος παρουσίασης «ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», Ντοµοπούλου Ασηµίνα, Σαµαράς Πέτρος, Τ.Ε.Ι. υτικής Μακεδονίας Τµήµα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, Εργαστήριο Φυσικοχηµικών ιεργασιών & Υγρών Αποβλήτων. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1. Ηµερίδα µε τίτλο «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ», Σάββατο 11 Σεπτεµβρίου 1999, Θεσσαλονίκη, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αλουµινίου. 2. Συνέδριο µε τίτλο «Η ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΕΜΠΟ ΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ», Πτολεµαΐδα 9 Ιουλίου 2005, Συνδιοργάνωση Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης) και ΤΕ Κ Ν. Κοζάνης. ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ Νο 1. A. Domopoulou, A. Michaelides, S. Skoulika and D. Kovala Demertzi, «Crystallization of an unstable molecular compound using a tailor made additive», Journal of Crystal Growth, 191 (1-2), pp (1998). Περίληψη Ένας κατά παραγγελία πρόσθετος παράγοντας χρησιµοποιήθηκε για να ελεγθεί η πορεία κρυσταλλοποίησης ενός υπερκορεσµένου διαλύµατος [Pd(HL) 2 ]X 2 (HL= 2-ακετυλοπυριδινη θειοσεµικαρβαζόνη και X=Br, Cl), ένας δυναµικός αναστολέας του DNA. Νο 2. D. Kovala-Demertzi, A. Domopoulou, M. Demertzis, G. Valle and A. Papageorgiou, «Palladium(II) Complexes of 2-Acetylpyridine N(4)-Methyl, N(4)-Ethyl and N(4)-Phenyl- Thiosemicarbazones. Crystal Structure of Chloro(2-Acetylpyridine N(4)- Methylthiosemicarbazonato) Palladium(II). Synthesis, Spectral Studies, in vitro and in vivo Antitumor Activity», Journal of Inorganic Biochemistry, 68(2), pp (1997). Περίληψη Έχουν µελετηθεί οι αντιδράσεις της 2-ακετυλοπυριδίνης Ν(4)-µεθυλ-, (ΗAc4Me), N(4)-αίθυλ-, (HAc4Et) και N(4)-φαίνυλ-, (HAc4Ph) θειοσεµικαρβαζόνης µε το παλλάδιο(ιι). Οι υποκαταστάτες και οι σύµπλοκες ενώσεις του παλλαδίου(ιι) έχουν χαρακτηριστεί µε φασµατοσκοπικές τεχνικές. Η δοµή του [Pd(Ac4Me)Cl] έχει προσδιορισθεί µε ακτίνες-χ. Οι σταθερές πρωτονίωσης των HAc4Me και HAc4Et, Ka 1 και Ka 2, έχουν προσδιορισθεί φασµατοφωτοµετρικά. Αναφέρεται επίσης η επίδραση των ενώσεων του παλλαδίου στην σύνθεση του DNA των P388 και L1210 κυτταρικών σειρών. Μερικές από τις ενώσεις αυτές αύξησαν τον χρόνο ζωής των ποντικιών που έφεραν όγκους. Νο 3. D. Kovala-Demertzi, A. Domopoulou, M.A. Demertzis, A. Papageorgiou and D.X. West, «Palladium(II) Complexes of 2-Acetylpyridine N(4)-Propyl, N(4)-Dipropyl and N(4)- Hexamethyleneiminyl- Thiosemicarbazones with Potentially interesting Biological Activity. 7

8 Synthesis, Spectral Properties, Antifungal and in vitro Antitumor Activity», Polyhedron, Vol. 16, No. 20, pp , (1997). Περίληψη Περιγράφονται µερικές νέες σύµπλοκες ενώσεις του παλλαδίου(ιι) µε 2-ακετυλοπυριδίνη Ν(4)- πρόπυλ- και N(4)-διπρόπυλ- και N(4)-εξαµεθυλενιµινυλ θειοσεµικαρβαζόνη µε σηµαντικά ενδιαφέρουσα βιολογική δραστικότητα.. Οι θειοσεµικαρβαζόνες και οι σύµπλοκες ενώσεις τους µε το παλλάδιο(ιι) έχουν χαρακτηριστεί µε φασµατοσκοπικές και ηλεκτροχηµικές τεχνικές. Οι σταθερές πρωτονίωσης του HΑc4P, Ka 1 και Ka 2, έχουν προσδιορισθεί φασµατοφωτοµετρικά. και οι τιµές pka 1 και pka 2 βρέθηκαν να είναι 12.23±0.02 και 4.11±0.02. Αναφέρονται επίσης οι αντιµυκητιακές ιδιότητες και η επιλεκτική επίδραση των ενώσεων αυτών στην σύνθεση του DNA των P388 και L1210 κυτταρικών σειρών. Νο 4. A. Papageorgiou, Z. Iakovidou, D. Mourelatos, E. Mioglou, L. Boutis, A. Kotsis, D. Kovala- Demertzi, A. Domopoulou, D.X. West and M.A. Demertzis, «Antineoplastic and Cytogenetic Effects of Complexes of Pd(II) with 4N-Substituted Derivatives of 2-Acetyl-pyridine- Thiosemicarbazone», Anticancer Research, 17 (1Α), pp , (1997). Περίληψη Μελετήθηκε η επίδραση νέων συµπλόκων ενώσεων του παλλαδίου(ιι) µε παράγωγα της 2- ακετυλοπυριδίνη θειοσεµικαρβαζόνης, Ν4-αίθυλ (HAc4Et) και 3-εξαµεθυλενιµινυλ θειοσεµικαρβαζόνης (HAchexim), σε χρωµατιδιακές ανταλλαγές (SCE) και στον ρυθµό πολλαπλασιασµού των ανθρώπινων λεµφοκυττάρων. Επίσης, ερευνήθηκε η επίδραση των συµπλόκων ενώσεων του Pd(ΙΙ) στην σύνθεση του DNA των κυτταρικών σειρών P388 και L1210 και έναντι Ρ388 µε λευχαιµία. Ανάµεσα στις ενώσεις αυτές η ένωση δι(3-εξαµεθυλενιµινυλ-2- ακετυλπυριδίνη θειοσεµικαρβαζονάτο)παλλάδιο(ιι) βρέθηκε διακριτά δραστική έναντι των Ρ388 µε λευχαιµία, αναστέλλοντας την ενσωµάτωση της ραδιενεργού θυµιδίνης κατά την νεοσύνθεση του DNA και µειώνοντας την συχνότητα των χρωµατιδιακών ανταλλαγών και τον ρυθµό πολλαπλασιασµού των κυττάρων. Νο 5. D. Kovala-Demertzi, A. Domopoulou, M.Α. Demertzis, J. Valdes-Martinez, S. Hernandez-Ortega, G. Espinosa-Perez, D.X. West, M.M. Salberg, G.A. Bain and P.D. Bloom, «Structures and Spectral Properties of Palladium(II) Complexes of 2- Acetylpyridine N(4)- Dimethylthiosemicarbazone», Polyhedron, Vol. 15, No. 15, pp (1996). Περίληψη Το ανιόν [απώλεια του Ν(3) υδρογόνου της 2-ακετυλοπυριδίνης Ν(4) διµεθυλθειοσεµικαρβαζόνης (HAc4DM)] συµπλέκεται σε µία επίπεδη διαµόρφωση µε ένα κεντρικό άτοµο παλλαδίου(ιι) µέσω του αζώτου της πυριδίνης, του αζώτου του αζωµεθινίου και των ατόµων θείου της θειόλης. Η τέταρτη θέση ένταξης καταλαµβάνεται είτε από ένα άτοµο βρωµίου ή χλωρίου ή από έναν δεύτερο Ac4DM υποκαταστάτη ο οποίος εντάσσεται µέσω ενός ατόµου θείου της θειόλης. Η κρυσταλλική δοµή του [Pd(Ac4DM)Br] έδειξε ότι είναι επίπεδη, ενώ η δοµή του [Pd(Ac4DM) 2 ] έχει ασυνήθιστο τρόπο ένταξης των δύο ανιόντων τα οποία εντάσσονται διαφορετικά µε το κεντρικό άτοµο του παλλαδίου. Έχουν αναφερθεί οι φασµατικές και δοµικές οµοιότητες και διαφορές µεταξύ των ενώσεων αυτών και των ανάλογων συµπλόκων ενώσεων του νικελίου(ιι) και του χαλκού(ιι). Νο 6. D. Kovala-Demertzi, A. Domopoulou, M. Demertzis, Catherine Raptopoulou and Aris Terzis, «Coordinating properties of 2-Acetylpyridine thiosemicarbazone. Palladium(II) complexes with neutral and deprotonated ligand. X-Ray structure of bromo(2-acetylpyridine thiosemicarbazonato) Palladium(II)», Polyhedron, Vol. 13, No. 12, pp , Περίληψη 8

9 Έχει περιγραφεί η παρασκευή των συµπλόκων ενώσεων PdLX, [Pd(HL) 2 ]X 2 και PdL 2 (X=Cl, Br ; HL και L ουδέτερος και διπρωτικός υποκαταστάτης). Οι καινούργιες σύµπλοκες ενώσεις έχουν χαρακτηριστεί µε στοιχειακές αναλύσεις, αγωγιµοµετρικές µετρήσεις και φασµατοσκοπικές (IR και UV-Vis) µελέτες και η κρυσταλλική και µοριακή δοµή του PdLBr προσδιορίστηκε µε περίθλαση ακτίνων-χ. Το άτοµο του παλλαδίου έχει επίπεδη τετραγωνική γεωµετρία µε τρία άτοµα δότες (ΝΝS) να προέρχονται από τον L σχηµατίζοντας επίπεδο τρικλινές σύστηµα υποκαταστατών και ένα άτοµο βρωµίου. Όλα τα δεδοµένα µελετήθηκαν σε σχέση µε την δοµή και την φύση των δεσµών. Οι σταθερές πρωτονίωσης των υποκαταστατών Ka 1 και Ka 2, προσδιορίσθηκαν φασµατοφωτοµετρικά και οι λογαριθµικές τους τιµές βρέθηκαν να είναι 11.43±0.02 και 3.98±0.02. Νο 7. Dimitra Kovala-Demertzi, Asimina Domopoulou, David Nicholls, Adonis Michaelides and Andre Aubry, «The crystal structure of Dibromo(phenyl-2-pyridyl dimethylhydrazone) Palladium(II)», J. Coord. Chem., Vol. 30 (3-4), pp , Περίληψη Ετεροκυκλικές ενώσεις που περιέχουν άζωτο παίζουν σηµαντικό ρόλο σε πολλές βιολογικές διεργασίες. Επιπλέον, η βιολογική τους δράση εµφανίζεται συχνά να εξαρτάται από την επίδραση ενός µεταλλοϊόντος. Το ενδιαφέρον στην µελέτη των υδραζονών και των µεταλλικών τους συµπλόκων ενώσεών µεγάλωσε εξαιτίας της φυσικής δραστηριότητάς τους, της ικανότητας ένταξης και της εφαρµογής τους στην αναλυτική χηµεία. Αρκετές υδραζόνες και µεταλλικά παράγωγά τους δείχνουν πολύ ενδιαφέρουσα βιολογική δράση, ως αντικαρκινικοί ή αντισπασµικοί παράγοντες και συµπεριφέρονται ως κυτταροτοξικές ενώσεις έναντι καρκινικών κυττάρων. Κατά την διάρκεια µόλις λίγων χρόνων, στις ενώσεις του λευκοχρύσου προστέθηκαν και σύµπλοκες ενώσεις του παλλαδίου (ΙΙ) και (IV) µε ελπιδοφόρα δράση στην χηµειοθεραπεία του καρκίνου. Λόγω της βιολογικής δράσης των ετεροκυκλικών υδραζονών και της συνεχιζόµενης συστηµατικής έρευνάς µας µε τα µέταλλα της οµάδας του λευκοχρύσου µε υδραζόνες και γενικά µε υποκαταστάτες µε άτοµα δότες ετεροκυκλικά άτοµα αζώτου, αναφέρουµε εδώ την κρυσταλλική δοµή του δίβρωµο(φαίνυλ-2-πυριδινοδιµεθυλοϋδραζόνη) παλλάδιο(ιι). Η συµπύκνωση της φαίνυλο 2-πυριδινοκετόνης µε διµεθυλυδραζίνη παρουσία Li 2 PdBr 4 σε µεθανολικό διάλυµα οδηγεί στο σχηµατισµό δύο προϊόντων. Οι κρύσταλλοι της κάθε ένωσης µπορούν εύκολα να διαχωριστούν από το διαφορετικό τους χρώµα. Το κίτρινο προϊόν είναι η trans σύµπλοκη ένωση PdL 2 Br 2, όπου L=φαίνυλ-2-πυριδινοκετόνη. Η κρυσταλλική δοµή της ένωσης αυτής έχει περιγραφεί αλλού. Το κόκκινο προϊόν είναι η σύµπλοκη ένωση Pd(PPDH)Br 2, όπου PPDH=διµεθυλοϋδραζόνη της φαίνυλ-2-κετόνης. Στερικοί παράγοντες προκαλούν την ένταξη της Ν-διµεθυλ-οµάδας, παρουσία της ογκώδης φαινυλοοµάδας, εµποδίζοντας στην περίπτωση αυτή τον σχηµατισµό του υδραζονο-παραγώγου και λαµβάνεται έτσι µίγµα δύο προϊόντων PdL 2 Br 2 και Pd(PPDH)Br 2. Νο 8. S. Ganatsios,M. Dobre, R. E. Nistor, M. Covrig, D. Zotta, K. Tziompanou,S. Papanikolaou, A. Domopoulou, «An Innovative method for wastewater sludge drying», J. Environ. Protect. Ecol., Vol. 30 (3-4), pp , Abstract. This paper presents a method for drying the sludge resulting from the wastewater treatment by microwave heating. Sludge to be dried is processed directly on the disposal transport system. The advantages of the proposed method are multiple compared to conventional methods such as complete removal of the water contained, elimination of CO 2 emission, reduced drying time and less energy required. 9

10 DOMOPOULOU ASIMINA Results found: 8 Sum of the Times Cited : 357 h-index : 7 ΕΙΚΤΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ ΙΚΩΝ (IMPACT FACTOR ISI 2011) A/A ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ IMPACT FACTOR ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΥΤΟ- ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΤΕΡΟ- ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1 POLYHEDRON 1, JOURNAL OF 1, COORDINATION CHEMISTRY 3 JOURNAL OF INORGANIC 2, BIOCHEMISTRY 4 ANTICANCER RESEARCH 1, JOURNAL OF CRYSTAL 1, GROWTH 6 JOURNAL OF 0,102 1 ENVIROMENT POTECT AND ECOLOGY ΣΥΝΟΛΑ 8, ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ηµοσίευση Νο 1. Crystallization of an unstable molecular compound using a tailor-made additive A. Domopoulou, A. Michaelides, S. Skoulika, D. Kovala-Demertzi JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH 191 (1-2) : JUL Β) Ε Τ Ε Ρ Ο Α Ν Α Φ Ο Ρ Ε Σ (10) 1) Okamoto M, Hamano M, Igarashi K, et al. The effects of impurities on crystallization of polymorphs of a drug substance AE1-923 J CHEM ENG JPN 37 (10): OCT ) Dong ZD, Munson EJ, Schroeder SA, et al. Conformational flexibility and hydrogen bonding patterns of the neotame molecule in its various solid forms 10

11 J PHARMA SCI 91 (2) : SEP ) Kovala-Demertzi D, Demertzis MA, Miller JR, et al. Platinum(II) complexes with 2-acetyl pyridine thiosemicarbazone Synthesis, crystal structure, spectral properties, antimicrobial and antitumour activity J INORG BIOCHEM 86 (2-3) : SEP ) Varadinova T, Kovala-Demertzi D, Rupelieva M, et al. Antiviral activity of platinum(ii) and palladium(ii) complexes of pyridine 2-carbaldehyde thiosemicarbazone ACTA VIROL 45 (2): APR ) Iakovidou Z, Papageorgiou A, Demertzis MA, et al. Platinum(II) and palladium(ii) complexes with 2-acetylpyridine thiosemicarbazone: cytogenetic and antineoplastic effects ANTI-CANCER DRUG 12(1): JAN ) Kovala-Demertzi D, Yadav PN, Demertzis MA, et al. Synthesis, crystal structure, spectral properties and cytotoxic activity of platinum(ii) complexes of 2-acetylpyridine and pyridine-2-carbaldehyde N(4)-ethyl-thiosemicarbazones J INORG BIOCHEM 78 (4): MAR ) Maruyama S, Ooshima H, Kato J Crystal structures and solvent-mediated transformation of Taltireline polymorphs CHEM ENG J 75 (3): DEC ηµοσίευση Νο 2. Palladium(II) complexes of 2-acetylpyridine N(4)-methyl, N(4)-ethyl and N(4)-phenylthiosemicarbazones. Crystal structure of chloro(2-acetylpyridine N(4)-methylthiosemicarbazonato) palladium(ii). Synthesis, spectral studies, in vitro and in vivo antitumor activity Kovala-Demertzi D., Domopoulou A., Demertzis MA, et al. JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY 68(2): NOV Β) Ε Τ Ε Ρ Ο Α Ν Α Φ Ο Ρ Ε Σ (89) 1) Jalilian AR, Sadeghi M, Kamrani YY Development of [Pd-103]-labeled-bis(N-4-methylthiosemicarbazone) complexes as possible therapeutic agents RADIOCHIM ACTA 94 (12): ) Karatepe M, Karatas F Antioxidant, pro-oxidant effect of the thiosemicarbazone derivative Schiff base (4-(1- phenylmethylcyclobutane-3-yl)-2-(2-hydroxybenzylidenehydrazino) thiazole) and its metal complexes on rats CELL BIOCHEM FUNCT 24 (6): NOV-DEC

12 3) Dodoff NI, Kovala-Demertzi D, Kubiak M, et al. Dimethyl sulfoxide containing platinum(ii) and palladium(ii) chelate complexes of glyoxylic and pyruvic acid thiosemicarbazones. A new class of cytotoxic metal complexes Z NATURFORSCH B 61 (9): SEP ) Demertzis MA, Yadav PN, Kovala-Demertzi D Palladium(II) complexes of the thiosemicarbazone and N-ethylthiosemicarbazone of 3- hydroxypyridine-2-carbaldehyde: Synthesis, proporties, and X-ray crystal structure HELV CHIM ACTA 89 (9): ) Radulovic V, Bacchi A, Pelizzi G, et al. Synthesis, structure, and antimicrobial activity of complexes of Pt(II), Pd(II), and Ni(II) with thw condensation product of 2-(diphenylphosphino)benzaldehyde and semioxamazide MONATSH CHEM 137 (6): JUN ) Morsali A Mercury(II) and lead(ii) complexes with 2,2 -bis(4,5-dimethylimidazole)-syntheses, characterization and crystal structures of [M(DmImH)(SCN)(2)], (M=Hg2+ and Pb2+) J COORD CHEM 59 (9): JUN ) Jalilian AR, Sadeghi M, Yari-Kamrani Y, et al. Development of [Pd-103]-2-acetylpyridine N-4-methyl thiosemicarbazone complex for targeted J RADIOANAL NUCL CH 268 (3): JUN ) Oreto L, Vieites M, Boiani L, et al. Novel antitrypanosomal agents based on palladium nitrofurylthiosemicarbazone complexes: DNA and redox metabolism as potential therapeutic targets J MED CHEM 49 (11): JUN ) Asma M, Badshah A, Ali S, et al. Synthesis, characterization of mixed ligand palladium(ii) complexes of triphenylphosphine and anilines and their enzyme inhibition studies against beta-glucuronidase. The crystal structure of trans-dochloro-(m-chloroaniline)(triphenylphosphine)palladium(ii) TRANSIT METAL CHEM 31 (4): MAY ) Neto JL, de Lima GM, Beraldo H Platinum and palladium complexes of thiosemicarbazones derived of 2-acetylthiophene: Synthesis and spectral studies SPECTROCHIM ACTA A 63 (3): MAR ) Mishra D, Naskar S, Drew MGB, et al. Synthesis, spectroscopic and redox properties of some ruthenium(ii) thiosemicarbazone complexes: Structural description of four of these complexes INORG CHIM ACTA 359 (2): JAN ) Oner H, Karatepe M, Karatas F, et al. Effects on rat testes of the thiosemicarbazone derivative Schiff base (4-(1- phenylmethylcyclobutane-3-yl)2-(2-hydroxybenzylidenehydrazino)thiazole) and its cadmium (II) complex CELL BIOCHEM FUNCT 23 (6): NOV-DEC

13 13) Sari U, Yilmaz I, Cukurovali A, et al. Crystal strusture of N-[(1Z)-1-(3-methyl-3-phenyleyclobutyl)-2-thiomorpholin-4-ylethylidene] thiourea CRYST RES TECHNOL 40 (7): JUL ) Youssef NS, Hegab KH Synthesis and characterization of some transition metal complexes of thiosemicarbazones derived from 2-acetylpyrrole and 2-acetylfuran SYNTH REACT INORG ME 35 (5): ) Fun HK, Chantrapromma S, Suni V, et al. 4-Morpholinyl{2-[1-(2-pyridinyl)ethyl-idene]diazan-2-iumylidene}methanethiolate ACTA CRYSTALLOGR E 61: O1337-O1339 Part 5 MAY ) Mahjoub AR, Morsali A, Nejad RE Syntheses and characterization of new mixed-ligand mercury(ii) complexes, Hg(bpy)(n)(SCN)X (X = CH3COO-, NO3- and ClO4-), crystal structure of [Hg(bpy)(2)(SCN)]NO3 Z NATURFORSCH B 59 (10): OCT ) Kovala-Demertzi D, Vidjeluc C, Demertzis MA, et al. The thermal effects of platinum(ii) and palladium(ii) complexes with 2-acetyl pyridine and pyridine-2-carbaldehyde N(4)-ethyl-thiosemicarbazones in membrane bilayers THERMOCHIM ACTA 424 (1-2): DEC ) Kuduk-Jaworska J, Puszko A, Kubiak M, et al. Synthesis, structural, physico-chemical and biological properties of new palladium(ii) complexes with 2,6-dimethyl-4-nitropyridine J INORG BIOCHEM 98 (8): AUG ) Bharti N, Athar F, Maurya MR, et al. Synthesis, characterization and in vitro anti-amoebic activity of new palladium(ii) complexes with 5-nitrothiophene-2-carboxaldehyde N(4)-substituted thiosemicarbazones BIOORGAN MED CHEM 12 (17): SEP ) Morsali A, Mahjoub AR, Ramazani A Zn(II), Cd(II) and Hg(II) complexes with 2,2 '-biquinoline, syntheses and X-ray crystal structures of [Hg(bq)(SCN)(2)] J COORD CHEM 57 (4): MAR ) Youssef NS, Hegad KH, Eid AE Synthesis and coordinating properties of new chromone thiosemirbazones towards some transition metal ions SYN REACT INORG MET 33 (9) : OCT ) Morsali A, Payheghader M, Poorheravi MR, et al. Zinc(II), cadmium(ii), and mercury(ii) complexes with the 2,2 -Diamino-4,4 -bithiazole (DABTZ) ligand-synthesis and X-ray crystal structure of [Hg(DABTZ)(SCN)(2)] Z ANORG ALLG CHEM 629 (9): AUG ) Mahjoub A, Morsali A 13

14 Hg(II), Tl(III), Cu(I) and Pd(II) complexes with 2,2 -diphenyl-4,4 -bithiazole (DPBTZ), syntheses and X-ray crystal structure of [Hg(DABTZ)(SCN)(2)] J COORD CHEM 56 (9): JUN ) Yadav PN, Demertzis MA, Kovala-Demertzi D, et al. Palladium(II) complexes of 4-formylantipyrine N(3)-substituted thiosemicarbazones : first example of X-ray crystal structure and description of bonding properties INORG CHIM ACTA 349: JUN ) Bharti N, Shailendra, Sharma S, et al. New palladium(ii) complexes of 5-nitrothiophene-2-carboxaldehyde thiosemicarbazones: Synthesis, spectral studies and in vitro anti-amoebic activity BIOORGAN MED CHEM 11 (13): JUL ) Srinivasan R, Sougandi I, Venkatesan R, et al. Synthesis and room temperature single crystal EPR studies of a dinickel complex having an {Ni- 2(mu-phenoxide)(2)}(2+) unit supported by a macrocyclic ligand environment [Ni- 2(L)2(OclO3)(2)][L=2-[(4-methyl-pyridin-2-ylimino)-methyl]-phenol] P INDIAN AS-CHEM SCI 115 (2): APR ) Cowley AR, Dilworth JR, Donnelly PS, et al. Synthesis and characterisation of new homoleptic rhenium thiosemicarbazone complexes DALTON T (4): ) Ghassemzadeh M, Adhami F, Heravi MM, et al. Syntheses and characterization of new copper complexes with the heterocyclic thione, AMTTO. X- ray structures of [Cu(AMTTO)Cl-2], [Cu(AMTTO)(2)]Cl, and [Cu(AMTTO)(PPh3)(2)Cl] (AMTTO=4-amino-6-methyl-1,2,4-triazine-3-thione-5-one) Z ANORG ALLG CHEM 628 (13): DEC ) Manav N, Kaushik NK Preparation, spectral characterization, in vitro antitumor and thermal studies of new platinum(iv) and Palladium(II) thiohydrazone complexes TRANSIT METAL CHEM 27(8) : NOV ) Dallavalle F, Gaccioli F, Franchi-Gazzola R, et al. Synthesis, molecular structure, solution equilibrium, and antiproliferative activity of thioxotriazoline and thioxotriazole complexes of copper(ii) and palladium(ii) J INORG BIOCHEM 92 (2) : NOV ) Yadav PN, Demertzis MA Kovala-Demertzi D, et al. Synthesis, solution and spectral studies of palladium(ii) complexes with 2- hydroxyacetophenone N(3)- propylthiosemicarbazone. Crystal structure of a tripalladium complex. INORG CHIM ACTA 332 : APR ) Kovala-Demertzi D, Demertzis MA, Miller JR, et al. Platinum(II) complexes with 2-acetyl pyridine thiosemicarbazone Synthesis, crystal structure, spectral properties, antimicrobial and antitumour activity J INORG BIOCHEM 86 (2-3) : SEP

15 33) Varadinova T, Kovala-Demertzi D, Rupelieva M, et al. Antiviral activity of platinum(ii) and palladium(ii) complexes of pyridine 2-carbaldehyde thiosemicarbazone ACTA VIROL 45 (2): APR ) Huego-Urena F, Moreno-Carretero MN, Penas-Chamorro AL, et al. Study of the chelating capacity of nucleobase analogs with biological interest : Ab initio molecular orbital calculations and single-crystal X-ray structural study of 6-amino-5-formyl-1,3- dimethyluracil-benzpylhydrazone J MOL MODEL 6 (12): ) Hueso-Urena F, Illan-Cabeza NA, Moreno-Carretero MN, et al. Ni(II), Cu(II), Zn(II) and Cd(II) complexes with dinegative N,N,O-tridentate uracil-derived hydrazones ACTA CHIM SLOV 47 (4): ) Hueso-Urena F, Illan-Cabeza NA, Moreno-Carretero MN, et al. Square planar 1 : 1 halide complexes of nickel(ii), copper(ii), palladium(ii) and gold(iii) with deprotonated N,N,Z-tridentate hydrazones (Z = S or O) derived from 6-amino-5-formyl-1,3- dimethyluracil TRANSIT METAL CHEM 26 (1-2): FEB ) Kovala-Demertzi D, Yadav PN, Demertzis MA, et al. Synthesis, crystal structure, spectral properties and cytotoxic activity of platinum(ii) complexes of 2-acetylpyridine and pyridine-2-carbaldehyde N(4)-ethyl-thiosemicarbazones J INORG BIOCHEM 78 (4): MAR ) Kovala-Demertzi D Transition metal complexes of diclofenac with potencially interesting anti-inflammatory activity J INORG BIOCHEM 79 (1-4): APR ) Hueso-Urena F, Illan-Cabeza NA, Moreno-Carretero MN, et al. Ni(II) and Cu(II) complexes with the dianionic N,N,O-tridentate Schiff base 6-amino-5-formyl-1,3- dimethyluracil-benzoylhydrazone. Crystal structure of the monodimensionally hydrogen-bonded aqua-(6-amino-1,3-dimethyl-uracilato-benzoylhydrazone (2-)-N-6, N-51, O-52]-copper(II) POLYHEDRON 19(6): MAR ) Kovala-Demertzi D, Kourkoumelis N, Demertzis MA, et al. Trinuclear palladium(ii) complexes with 2-hydroxy-4-methoxyacetophenone N-4- dimethylthiosemicarbazone: Synthesis, spectral studies and crystal structure of a tripalladium complex EUR J INORG CHEM (4): APR ) Hueso-Urena F, Moreno-Carretero MN, Penas-Chamorro AL, et al. Copper(II) complexes with the N,N,O-tridentate ligand 6-amino-5-formyl-1,3-dimethyluracilato- N(6)-benzoylhydrazone: synthesis, spectral and XRD studies POLYHEDRON 18(27) : ) Kovala-Demertzi D, Demertis M, Yadav PN, et al. 15

16 Preparation, spectral and structural characterization of (2-benzoylpyridine N(4)-methyl-N(4)- phenylthiosemicarbazonato) chloropalladium(ii) TRANSIT METAL CHEM 24 (6): DEC ) Hueso-Urena F, Penas-Chamorro AL, Moreno-Carretero MN, et al. A cobalt(ii) complex with the N,N,O-tridentate ligand 6-amino-5-formyl-1,3-dimethyluracilatobenzoyl-hydrazone J CHEM CRYSTALLOGR 29 (3): MAR ) Hueso-Urena F, Penas-Chamorro AL, Moreno-Carretero MN, et al. Synthesis and spectral studies on metal complexes with the neutral O,N,O-tridentate Schiff base 6- amino-5-formyl-1,3-dimethyluracil-benzoylhydrazone Crystal structure of a bidimensionally hydrogen-bonded perchlorate copper(ii) complex POLYHEDRON 18 (16): ) Kovala-Demertzi D, Miller JR, Kourkoumelis N, et al. Palladium(II) and platinum(ii) complexes of pyridine-2-carbaldehyde thiosemicarbazone with potential biological activity. Synthesis, structure and spectral properties. Extended network via hydrogen bond linkages of [Pd(PyTsc)Cl] POLYHEDRON 18 (7): ) Coldberg KI, Valdes-Martinez J, Espinosa-Perez G, et al. Palladium(II) and platinum(ii) complexes of 6-methyl-2-acetylpyridine 3- hexamethyleneiminylthiosemicarbazones: A structural and spectral study POLYHEDRON 18 (8-9): ) Kovala-Demertzi D, Demertzis MA, Castineiras A, et al. Palladium(II) complexes of 2-acetyl- and 2-formylpyridine 3-hexamethyleneiminylthiosemicarbazones; a synthetic, spectral and structural study POLYHEDRON 17 (21): ) Kovala-Demertzi D, Demertzis MA, Varagi V, et al. Antineoplastic and cytogenetic effects of platinum(ii) and palladium(ii) complexes with pyridine-2- carboxyaldehyde-thiosemicarbazone CHEMOTHERAPY 44 (6): NOV-DEC 1998 ηµοσίευση Νο 3. Palladium(II) Complexes of 2-Acetylpyridine N(4)-Propyl, N(4)-Dipropyl and N(4)-Hexamethyleneiminyl- Thiosemicarbazones with Potentially interesting Biological Activity. Synthesis, Spectral Properties, Antifungal and in vitro Antitumor Activity Kovala Demertzi D., Domopoulou A., Demertzis MA, et al. POLYHEDRON 16(20) : Β) Ε Τ Ε Ρ Ο Α Ν Α Φ Ο Ρ Ε Σ (58) 16

17 1) Dodoff NI, Kovala-Demertzi D, Kubiak M, et al. Dimethyl sulfoxide containing platinum(ii) and palladium(ii) chelate complexes of glyoxylic and pyruvic acid thiosemicarbazones. A new class of cytotoxic metal complexes Z NATURFORSCH B 61 (9): SEP ) Radulovic V, Bacchi A, Pelizzi G, et al. Synthesis, structure, and antimicrobial activity of complexes of Pt(II), Pd(II), and Ni(II) with thw condensation product of 2-(diphenylphosphino)benzaldehyde and semioxamazide MONATSH CHEM 137 (6): JUN ) Qu JQ, Sun GC, Wang LF, et al. Synthesis, characterization, and biological activities of some transition metal(ii) complexes with the thiosemicarbazone derived from 4-[1-(4-methylphenylsulfonyl)-1H-indol-3-yl]but-3-en-2-one CHEM PAP-CHEM ZVESTI 60 (3): ) Kasuga NC, Onodera K, Nakano S, et al. Syntheses, crystal structures and antimicrobial activities of 6-coordinate antimony(iii) complexes with tridentate 2-acetylpyridine thiosemicarbazone, bis(thiosemicarbazone) and semicarbazone ligands J INORG BIOCHEM 100 (7): JUL ) Neto JL, de Lima GM, Beraldo H Platinum and palladium complexes of thiosemicarbazones derived of 2-acetylthiophene: Synthesis and spectral studies SPECTROCHIM ACTA A 63 (3): MAR ) Nfor EN, You XZ, Wei L, et al. Aceto-Kappa O(2-acetylpyridine 4-methylthiosemicarbazonato-kappa(3) N,N,S) copper(ii) monohydrate ACTA CRYSTALLOGR E 62: M379-M381 Part 2 FEB ) Latheef L, Manoj E, Kurup MRP Salicylaldehyde 4,4 -(hexane-1,6-diyl)-thiosemicarbazone ACTA CRYSTALLOGR C 62: O16-O18 Part 1 JAN ) Costa RFF, Rebolledo AP, Matencio T, et al. Metal complexes of 2-benzoylpyridine-derived thiosemicarbazones: structural, electrochemical and biological studies J COORD CHEM 58 (15): OCT ) Kruszynski R, Bartczak TJ [2-acetylpyridine 1,1-(hexane-1,6-diyl)thiosemicarbazone-kappa N-3,N,S] chloroplatinum(ii) ACTA CRYSTALLOGR E 61: M2376-M2378 Part 11 NOV ) Beraldo H, Gambino D The wide pharmacological versatility of semicarbazones, thiosemicarbazones and their metal complexes MINI-REV MED CHEM 4 (1): JAN ) Rebolledo AP, Vieites M, Gambino D, et al. 17

18 Palladium(II) complexes of 2-benzoylpyridine-derived thiosemicarbazones: spectral characterization, structural studies and cytotoxic activity J INORG BIOCHEM 99 (3): MAR ) Matesanz AI, Mosa J, Garcia I, et al. Synthesis, characterization, crystal structure and electrochemistry of a novel palladium(ii) binuclear complex containing 1,2,4-triazole bis(4-phenylthiosemicarbazone) bridges INORG CHEM COMMUN 7 (6): JUN ) Genova P, Varadinova T, Matesanz AI, et al. Toxic effects of bis(thiosemicarbazone) compounds and its palladium(ii) complexes on herpes simplex virus growth TOXICOL APPL PHARM 197 (2): JUN ) Beraldo H Semicarbazones and thiosemicarbazones: Their wide pharmacological profile and clinical applications QUIM NOVA 27 (3): MAY-JUN ) Yadav PN, Demertzis MA, Kovala-Demertzi D, et al. Palladium(II) complexes of 4-formylantipyrine N(3)-substituted thiosemicarbazones: first example of X-ray crystal structure and description of bonding properties INORG CHIM ACTA 349: JUN ) Manav N, Kaushik NK Preparation, spectral characterization, in vitro antitumor and thermal studies of new platinum(iv) and Palladium(II) thiohydrazone complexes TRANSIT METAL CHEM 27(8) : NOV ) Kovala-Demertzi D, Demertzis MA, Miller JR, et al. Structure of bis(2-acetylpyridine 3-hexamethylemeneiminylthiosemicarbazonato) palladium(ii), a potential antitumor complex J INORG BIOCHEM 92 (2) : NOV ) Hill GA, Forde G, Gorb L, et al. Cis-diamminedichloropalladium and its interaction with guanine and guanine-cytosine base pair INT J QUANTUM CHEM 90 (3) : NOV ) Saha NC, Butcher RJ, Chaudhuri S, et al. Synthesis and spectroscopic studies of cobalt(iii) complexes with 5-methyl-3-formylpyrazol-N(4)- diethylthiosemicarbazone (HMPzNEt2) : X-ray crystallography of [Co(MpzNEt2)(2)]Clo4 center dot 2H2O (I) and [Co(MpzNEt2)(2)]BF4 center dot 2H(2)O POLYHEDRON 21 (7) : APR ) Cochran K, Forde G, Hill GA, et al. Cis diamminodichloronickel and its interaction with guanine and guanine-cytosine base pair STRUCT CHEM 13 (2) : ARP ) Yadav PN, Demertzis MA Kovala-Demertzi D, et al. 18

19 Synthesis, solution and spectral studies of palladium(ii) complexes with 2- hydroxyacetophenone N(3)- propylthiosemicarbazone. Crystal structure of a tripalladium complex. INORG CHIM ACTA 332 : APR ) Pessoa MMB, Andrade GFS, Monteiro VPR, et al. 2-formylpyridinethiosemicarbazone and methyl derivatives: spectroscopic studies POLYHEDRON 20 (26-27): DEC ) Kovala-Demertzi D, Demertzis MA, Miller JR, et al. Platinum(II) complexes with 2-acetyl pyridine thiosemicarbazone Synthesis, crystal structure, spectral properties, antimicrobial and antitumour activity J INORG BIOCHEM 86 (2-3) : SEP ) Varadinova T, Kovala-Demertzi D, Rupelieva M, et al. Antiviral activity of platinum(ii) and palladium(ii) complexes of pyridine 2-carbaldehyde thiosemicarbazone ACTA VIROL 45 (2): APR ) Castineiras A, Gil M, Bermejo E, et al. Structural and spectral studies of palladium(ii) complexes of pyridil bis{3-piperidyl-, bis{hexamethyleneiminyl-bis{n(4)-dipropylthiosemicarbazone) Z NATURFORSCH B 55 (9): SEP ) Kovala-Demertzi D, Yadav PN, Demertzis MA, et al. Synthesis, crystal structure, spectral properties and cytotoxic activity of platinum(ii) complexes of 2-acetylpyridine and pyridine-2-carbaldehyde N(4)-ethyl-thiosemicarbazones J INORG BIOCHEM 78 (4): MAR ) Kovala-Demertzi D, Kourkoumelis N, Demertzis MA, et al. Trinuclear palladium(ii) complexes with 2-hydroxy-4-methoxyacetophenone N-4- dimethylthiosemicarbazone: Synthesis, spectral studies and crystal structure of a tripalladium complex EUR J INORG CHEM (4): APR ) Kovala-Demertzi D, Demertzis M, Yadav PN, et al. Preparation, spectral and structural characterization of (2-benzoylpyridine N(4)-methyl-N(4)- phenylthiosemicarbazonato) chloropalladium(ii) TRANSIT METAL CHEM 24 (6): DEC ) Hueso-Urena F, Illan-Cabeza NA, Moreno-Carretero MN, et al. Structural characterization of a novel tetranuclear palladium(ii)complex containing the Pd4S4 core, with the N,N,S-tridentate 6-amino-5-formyl-1,3-dimethyluracil-thiosemicarbazonate ligand INORG CHEM COMMUN 2 (8): AUG ) Kovala-Demertzi D, Miller JR, Kourkoumelis N, et al. Palladium(II) and platinum(ii) complexes of pyridine-2-carbaldehyde thiosemicarbazone with potential biological activity. Synthesis, structure and spectral properties. Extended network via hydrogen bond linkages of [Pd(PyTsc)Cl] POLYHEDRON 18 (7):

20 31) Sen AK, Singh RN, Handa RN, et al. A structural comparison of some amine- and thione-substituted triazoles J MOL STRUCT 470 (1-2): OCT ) Kovala-Demertzi D, Demertzis MA, Castineiras A, et al. Palladium(II) complexes of 2-acetyl- and 2-formylpyridine 3-hexamethyleneiminylthiosemicarbazones; a synthetic, spectral and structural study POLYHEDRON 17 (21): ) Kovala-Demertzi D, Demertzis MA, Varagi V, et al. Antineoplastic and cytogenetic effects of platinum(ii) and palladium(ii) complexes with pyridine-2- carboxyaldehyde-thiosemicarbazone CHEMOTHERAPY 44 (6): NOV-DEC 1998 ηµοσίευση Νο 4. Antineoplastic and Cytogenetic Effects of Complexes of Pd(II) with 4N- Substituted Derivatives of 2-Acetyl-pyridine-Thiosemicarbazone Papageorgiou A., Iakovidou Z., Mourelatos D., Mioglou E., Boutis L., Kotsis A., Kovala-Demertzi D., Domopoulou A., West D.X. and Demertzis M.A. ANTICANCER RESEARCH 17 (1Α) : JAN-FEB 1997 Α) Α Υ Τ Ο Α Ν Α Φ Ο Ρ Ε Σ (2) 1) Kovala Demertzi D., Domopoulou A., Demertzis MA, et al. Palladium(II) Complexes of 2-Acetylpyridine N(4)-Methyl, N(4)-Ethyl and N(4)-Phenyl- Thiosemicarbazones. Crystal Structure of Chloro(2-Acetylpyridine N(4)- Methylthiosemicarbazonato) Palladium(II). Synthesis, Spectral Studies, in vitro and in vivo Antitumor Activity J INORG BIOCHEM 68(2) : NOV ) Kovala Demertzi D., Domopoulou A., Demertzis MA, et al. Palladium(II) Complexes of 2-Acetylpyridine N(4)-Propyl, N(4)-Dipropyl and N(4)- Hexamethyleneiminyl- Thiosemicarbazones with Potentially interesting Biological Activity. Synthesis, Spectral Properties, Antifungal and in vitro Antitumor Activity POLYHEDRON 16(20) : Β) Ε Τ Ε Ρ Ο Α Ν Α Φ Ο Ρ Ε Σ (46) 1) Karatepe M, Karatas F Antioxidant, pro-oxidant effect of the thiosemicarbazone derivative Schiff base (4-(1- phenylmethylcyclobutane-3-yl)-2-(2-hydroxybenzylidenehydrazino) thiazole) and its metal complexes on rats CELL BIOCHEM FUNCT 24 (6): NOV-DEC

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. A AMOY ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗ ΧΗΜΙΚΟΥ MSc ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. A AMOY ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗ ΧΗΜΙΚΟΥ MSc ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A AMOY ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗ ΧΗΜΙΚΟΥ MSc ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 2. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ... 2 3. EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 3.1 ΑΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΤΣΑΝΑΚΤΣΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΗΜΤΣΑ 47, ΚΟΖΑΝΗ 50100, /ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Επικοινωνία

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΤΣΑΝΑΚΤΣΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΗΜΤΣΑ 47, ΚΟΖΑΝΗ 50100, /ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Επικοινωνία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΤΣΑΝΑΚΤΣΙ ΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΗΜΤΣΑ 47, ΚΟΖΑΝΗ 50100, /ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Επικοινωνία τηλ. 24610/68034 (εσ. 1034) κιν.6944836841 E-Mail : tsanaktsidis@kozani.teikoz.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό. Τσικριτζής Λάζαρος. Α. Προσωπικές πληροφορίες Επώνυµο / Όνοµα. Επαγγελµατική Εµπειρία

Βιογραφικό. Τσικριτζής Λάζαρος. Α. Προσωπικές πληροφορίες Επώνυµο / Όνοµα. Επαγγελµατική Εµπειρία Βιογραφικό σηµείωµα Τσικριτζής Λάζαρος Α. Προσωπικές πληροφορίες Επώνυµο / Όνοµα ιεύθυνση Τσικριτζής, Λάζαρος Αυλιώτη 37, Τ.Κ. 50100, Κοζάνη Τηλέφωνο 24610 40161 / 148 Κινητό τηλέφωνο: 6940848352 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΣ. Βιογραφικό Σημείωμα και Υπόμνημα Επιστημονικών Εργασιών

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΣ. Βιογραφικό Σημείωμα και Υπόμνημα Επιστημονικών Εργασιών Βιογραφικό Σημείωμα και Υπόμνημα Επιστημονικών Εργασιών Φεβρουάριος 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τομέας Φυσικοχημείας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 451 10 Ιωάννινα 26 5100 8471 26 5100 8682 fax melissas@chem.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. Εισ.Κατ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978 960 99515 0 0

ISBN: 978 960 99515 0 0 ISBN: 978 960 99515 0 0 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Φαλάρας Πολύκαρπος ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Προβατά Αστέρω ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ Κοζάνη 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΣΠΟΥ ΕΣ... 1 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΒΑΪΟΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: Γεώργιος ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: Βασιλική ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Επώνυμο: Αμανατίδου Όνομα: Ελισάβετ Όνομα πατρός: Ιωακείμ Ημερομηνία γέννησης: 16/08/1958 Τόπος γέννησης : Έδεσσα - Ν. Πέλλας Οικογεν. Κατάσταση: Έγγαμη - Ένα παιδί

Διαβάστε περισσότερα

Tel: (+30) 2821037770 e-mail: ppanagiotopoulou@isc.tuc.gr

Tel: (+30) 2821037770 e-mail: ppanagiotopoulou@isc.tuc.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης 73100 Χανιά Tel: (+30) 2821037770 e-mail: ppanagiotopoulou@isc.tuc.gr Α. ΣΠΟΥ ΕΣ Βασικές σπουδές 2 ο Γυµνάσιο και Λύκειο Κορυδαλλού.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Υποβληθείσα στο: Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών Υπό: Saleh Saqer του Mohammed

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ Βιοχημικός - Κλινικός Χημικός Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2013 I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα Αν. Καθ. ρ. Μαρία Α. Γούλα Αύγουστος 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μαρία Α. Γούλα, Ph.D, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Βιογραφικό Σηµείωµα Αν. Καθ. ρ. Μαρία Α. Γούλα Αύγουστος 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μαρία Α. Γούλα, Ph.D, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιογραφικό Σηµείωµα Αν. Καθ. ρ. Μαρία Α. Γούλα Αύγουστος 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρία Α. Γούλα, Ph.D, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 1 Βιογραφικό Σηµείωµα Αν. Καθ. ρ. Μαρία Α. Γούλα Αύγουστος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ

ρ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ρ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε./ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ε ΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Π E Ρ I E X

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Όλγα Γ. Γκορτζή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Όλγα Γ. Γκορτζή Δρ. Όλγα Γ. Γκορτζή Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Α-ΤΕΙ Λάρισας Ερευνήτρια του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας ΚΕ.Τ.Ε.Α.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 3 Α.1. ΕΡΓΑ Ή ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ 3 Α.1.1. ιεθνές επίπεδο 3 Α.1.2. Εθνικό επίπεδο 3 Α.2. ΕΡΓΑ Ή ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 9 Α.2.1. ιεθνές επίπεδο 9 Α.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

B. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1950 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΓΟΝΝΟΙ ΛΑΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος με δύο παιδιά A1. ΣΠΟΥΔΕΣ i. Πτυχίο Γεωπονίας.

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Oδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Λάρισα 2012 Σύνταξη Οδηγού: Δρ. Δωροθέα Κασιτεροπούλου Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Τηλ.: 24310-32455 Fax: 24310-32473

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήριος Γ. ηµητριάδης, καθηγητής Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σέρρες, Μάρτιος 2014 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Επώνυµο Όνοµα Όνοµα πατέρα Ηµεροµηνία / τόπος γέννησης Οικογενειακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διονύσιος Ν. Κουλουγλιώτης, Ph. D.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διονύσιος Ν. Κουλουγλιώτης, Ph. D. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Διονύσιος Ν. Κουλουγλιώτης, Ph. D. Ιούλιος 2012 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ph. D. Πλατεία Κάλβου 2 29100 Ζάκυνθος Τηλ. 26950-24941 (εργασία),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ A. ΓΑΛΑΝΗ Ph.D. Ε.Ε.ΔΙ.Π. (ΙΙ) Χημείας Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος Γέννησης Υπηκοότητα Διεύθυνση Εργασίας : Ιωάννινα, (Ελλάδα)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πανεπιστημίου Πειραιώς. ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος με ένα παιδί. ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πανεπιστημίου Πειραιώς. ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος με ένα παιδί. ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Σιδηράς Δημήτριος του Κωνσταντίνου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δοϊράνης 42, 113 63 Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4142362, 210-8231877, fax 210-4142392 email sidiras@unipi.gr ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 22/3/1960

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. ΠΤΥΧΙΟ: Χηµικός Μηχανικός, Ε.Μ.Π., 17/7/1997. 2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. ΠΤΥΧΙΟ: Χηµικός Μηχανικός, Ε.Μ.Π., 17/7/1997. 2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: ΕΛΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Κατοικία: Ηπείρου 9, Περιστέρι Τ.Κ. 12135 Τηλέφωνο: 210 5735431, 6936 828486 Ηµεροµηνία Γέννησης: 15/08/1973 Τόπος Γέννησης: Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Βιώσιµη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής»

ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Βιώσιµη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Βιώσιµη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής» Παππίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. και ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. και ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΖΟΥΔΗ Λέκτορα του Γενικού Τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών Προς το Γενικό Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου Καθηγητή ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας Προσωπικά στοιχεία Επώνυµο Όνοµα Όνοµα Πατέρα Τριανταφύλλου Αθανάσιος Γεώργιος Ηµεροµηνία Γεννήσεως 13/12/1954 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΟΦΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΟΦΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΟΦΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά στοιχεία: Σπουδές: Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Δρ. Ελένης Ζαφειρίου, Οικονομολόγου, Δασολόγου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Δρ. Ελένης Ζαφειρίου, Οικονομολόγου, Δασολόγου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Δρ. Ελένης Ζαφειρίου, Οικονομολόγου, Δασολόγου ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ: Ανδρούτσου 63, Καλαμαριά, Τ.Κ. 55132 ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6932627501 ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310439247

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ. Βιογραφικό Σημείωμα καιυπόμνημα Επιστημονικών Εργασιών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ. Βιογραφικό Σημείωμα καιυπόμνημα Επιστημονικών Εργασιών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ Βιογραφικό Σημείωμα καιυπόμνημα Επιστημονικών Εργασιών Ιούνιος 2012 Computation-based Science and Technology Research Center (CaSToRC) Cyprus Institute (CyI) Γεώργιος Σ.

Διαβάστε περισσότερα