ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Κόρινθος Αύγουστος 2009

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ σελίδα 1. Εισαγωγή Αποστολή και στόχοι του Τμήματος Ανθρώπινο δυναμικό και υποδομή του Τμήματος Το προσωπικό του Τμήματος Η διοίκηση του Τμήματος Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Περιγράμματα περιεχομένων διδασκομένων μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σχέσεις Τμήματος Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών Κανονισμός προγράμματος ξένων γλωσσών Ισχύουσα νομοθεσία για το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών και τον Κανονισμό Προπτυχιακών Σπουδών στα ελληνικά Πανεπιστήμια Μεταπτυχιακές Σπουδές Φοιτητική μέριμνα Προοπτικές για τους αποφοίτους του Τμήματος Χάρτης της πόλης της Κορίνθου Χάρτης του Νομού Κορινθίας. 98

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 118/2003 (ΦΕΚ 102, τεύχος Α ), ανήκει στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών που εδρεύει στην Κόρινθο και άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος Σύμφωνα με το ιδρυτικό Προεδρικό Διάταγμα, το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής έχει ως αποστολή «i) να καλλιεργεί και να προάγει τις κοινωνικές επιστήμες στους τομείς της κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής με την ακαδημαϊκή διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, ii) να παρέχει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία, iii) να οργανώνει μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και iv) να προάγει την επιστήμη και την έρευνα ιδιαίτερα στους τομείς της προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών όπως αυτά διαμορφώνονται στο πλαίσιο της Ε.Ε., της εμβάθυνσης των δομών του κοινωνικού κράτους, της πρόληψης και της ασφάλειας σε συνδυασμό με την κοινωνική ανάπτυξη, της συνεχούς εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και του σχεδιασμού νέων κοινωνικών και εκπαιδευτικών πολιτικών και θεσμών». Το Τμήμα έχει διπλό επιστημονικό πεδίο αναφοράς, το οποίο συντίθεται από τους επιστημονικούς κλάδους και επιστημονικές πειθαρχίες που διαμορφώνουν σήμερα το εύρος παρέμβασης της Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Οι εν λόγω κλάδοι και πειθαρχίες συνεισφέρουν στη μελέτη και ανάλυση της δομικής, της οργανωτικής, της λειτουργικής, της διοικητικής, της πολιτικής, και της οικονομικής διάστασης τόσο της Κοινωνικής Πολιτικής όσο και της Εκπαιδευτικής Πολιτικής, επιτρέποντας παράλληλα την επικοινωνία και τη διάδραση μεταξύ των δύο πεδίων. Ο πολυθεματικός χαρακτήρας του Τμήματος συνιστά στοιχείο εμπλουτισμού για την καλλιέργεια των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων και αποτυπώνει και τη διάκριση στην ανάλυση, ανάπτυξη και έρευνα στα πεδία της Κοινωνικής Πολιτικής και της Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Βεβαίως και υπάρχουν αλληλεπιδράσεις και διεπιστημονικά αντικείμενα μεταξύ των δύο πεδίων. Πρωτίστως όμως υπάρχουν δύο διακριτοί κορμοί αντικειμένων που εντάσσονται ο ένας στην Κοινωνική Πολιτική και ο άλλος στην Εκπαιδευτική Πολιτική και συνιστούν τις κύριες επιστημονικές και ερευνητικές αναφορές τους. Η ορατότητα των επιστημονικών πεδίων εξυπηρετεί την περαιτέρω ανάδειξη αυτών των αναφορών και την αποσαφήνιση της 1

4 ταυτότητας των σπουδών στο Τμήμα. Κατοχυρώνει απόλυτα τον ενιαίο χαρακτήρα του Τμήματος, όπως αυτός αποτυπώνεται στον ενιαίο Τίτλο Σπουδών, ενώ παράλληλα προσφέρει στους φοιτητές σημαντικές δυνατότητες επιλογών. Τέλος, η αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών, που τίθεται σε εφαρμογή από το ακαδημαϊκό έτος , αποσκοπεί στην ισόρροπη ανάπτυξη των δύο επιστημονικών πεδίων του Τμήματος, σε ευθεία ανταπόκριση με την ανάγκη κατοχύρωσης των επαγγελματικών προοπτικών των φοιτητών. Στο πλαίσιο αυτό θεσμοθετήθηκαν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος δύο κατευθύνσεις στο Πρόγραμμα Σπουδών και στο Πτυχίο του Τμήματος: η Κατεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και η Κατεύθυνση Εκπαιδευτικής Πολιτικής, μία εκ των οποίων καλούνται να επιλέξουν οι φοιτητές από το 5 ο εξάμηνο σπουδών τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα έχει αποκτήσει διοικητική και ακαδημαϊκή αυτοδυναμία, καθώς διαθέτει 20 διορισμένα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) όλων των βαθμίδων, ενώ αναμένεται σύντομα ο διορισμός ενός ακόμα μέλους ΔΕΠ. Το ακαδημαϊκό έτος ήταν το πρώτο κατά το οποίο το Τμήμα λειτούργησε στην πλήρη ανάπτυξή του, δηλαδή και με τα 4 Έτη Σπουδών, ενώ από το ακαδημαϊκό έτος άρχισε και η λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος. Κατά το ακαδημαϊκό έτος , ο μεν αριθμός εισακτέων στο προπτυχιακό πρόγραμμα έχει οριστεί στους 130, ο δε αριθμός εισακτέων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει οριστεί στους 30. Επίσης, έχουν γίνει δεκτοί στο Τμήμα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 60 υποψήφιοι διδάκτορες (βλ. κεφ. 11), ενώ παράλληλα λειτουργούν στο Τμήμα δύο άτυπες ερευνητικές μονάδες. Πρόκειται για τη Μονάδα Έρευνας και Τεκμηρίωσης Ανώτατης Εκπαίδευσης και για τη Μονάδα Έρευνας και Τεκμηρίωσης για την Ανάλυση, το Σχεδιασμό και την Εφαρμογή Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Εκκρεμεί δε στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων η πρόταση του Τμήματος για δημιουργία Εργαστηρίου Μελετών Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στεγάζεται στο κτήριο του Πνευματικού Κέντρου Θεάτρου του Δήμου Κορινθίων, το οποίο έχει παραχωρηθεί προς χρήση στο Πανεπιστήμιο 2

5 Πελοποννήσου από τον Δήμο. Το κτήριο διαθέτει αμφιθέατρο, βιβλιοθήκη, αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία καθηγητών και αίθουσες εργαστηρίων, όπου λειτουργεί και το Εργαστήριο Πληροφορικής. Οι μόνιμες εγκαταστάσεις του Τμήματος, αλλά και ολόκληρης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, προβλέπεται να ανεγερθούν στο χώρο του παλιού Στρατοπέδου Ανδριανοπούλου στα Εξαμίλια, του οποίου η δωρεάν παραχώρηση κατά κυριότητα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2005, και ήδη έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες των μελετών και των κατασκευών μέσω της διαδικασίας των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). 3

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) 1. Κλάδης Διονύσιος, Καθηγητής [Εκπαιδευτική πολιτική (με έμφαση στην πολιτική ανώτατης εκπαίδευσης)] 2. Κοντιάδης Ξενοφών, Καθηγητής [Οργάνωση κράτους και θεσμοί κοινωνικής προστασίας] 3. Κουλαϊδής Βασίλειος, Καθηγητής [Παιδαγωγική (με έμφαση στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων)] 4. Κουλούρη Χριστίνα, Καθηγήτρια [Ιστορία της νεοελληνικής παιδείας και κοινωνίας] 5. Παπαθεοδώρου Θεόδωρος, Καθηγητής [Συγκριτική αντεγκληματική πολιτική] 6. Βενιέρης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής [Κοινωνική πολιτική] 7. Βεντούρα Αικατερίνη (Λίνα), Αναπληρώτρια Καθηγήτρια [Μετανάστευση και διασπορά: Συγχρονικές και διαχρονικές προσεγγίσεις] 8. Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής [Σχεδιασμός και ανάπτυξη συμβατικού εκπαιδευτικού υλικού] 9. Καρύδης Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής [Κοινωνικός έλεγχος και κρατική εξουσία] 10. Κατσής Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής [Στατιστική, με έμφαση στην εκπαιδευτική έρευνα] 11. Καφετζής Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής [Μέθοδοι ανάλυσης των εκπαιδευτικών θεσμών και αξιών, με έμφαση στην πολιτική κουλτούρα] 12. Μπαγάκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής [Μεθοδολογία και Πολιτικές Δια Βίου Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης] 13. Τζιμογιάννης Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής [Επιστήμη και τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην εκπαίδευση] 13. Τσατσαρώνη Άννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια [Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης] 15. Καρακατσάνη Δέσποινα, Επίκουρος Καθηγήτρια, μόνιμη [Επιστήμες της εκπαίδευσης: Εξέλιξη εκπαιδευτικών θεσμών και θεωριών] 16. Τσακίρη Δέσποινα, Επίκουρος Καθηγήτρια, μόνιμη [Αξιολόγηση στην εκπαίδευση] 17. Παπαδιαμαντάκη Παναγιώτα, Λέκτορας [Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική] 18. Σουλιώτης Κυριάκος, Λέκτορας 4

7 [Κοινωνική Πολιτική και Οικονομικές Ανισότητες] 19. Σπυριδάκης Εμμανουήλ, Λέκτορας [Κοινωνική ανθρωπολογία των εργασιακών σχέσεων] 20. Φερώνας Ανδρέας, Λέκτορας [Κοινωνικός Αποκλεισμός και Πολιτικές Κοινωνικής Ενσωμάτωσης] 21. Φεφές Μιχάλης, Λέκτορας [Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Κοινωνική Οικονομία] Μέλη Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) 1. Σπυροπούλου Αθανασία, Διδασκαλία αγγλικής γλώσσας Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) 1. Μακρυπόδης Βασίλειος, Ηλεκτρολόγος τεχνικός δικτύων Μέλη Διοικητικού Προσωπικού 1. Δούκα Ιωάννα, Γραμματεία (προϊσταμένη) 2. Νέζη Φωτεινή, Γραμματεία 3. Ράπτη Μαρία, Γραμματεία 4. Τσέλιου Παρασκευή, Γραμματεία 5. Φλώρου Βασιλική, Γραμματεία 6. Χοροζίδου Ευγενία, Βιβλιοθήκη (προϊσταμένη) 7. Παπαπορφυρίου Ανθή, Βιβλιοθήκη 8. Ρηγοπούλου Θεοδώρα, Βιβλιοθήκη 9. Τσάκωνα Αλεξάνδρα-Κυριακή, Βιβλιοθήκη Μέλη Τεχνικού Προσωπικού 1. Ξύδης Παναγιώτης, Ηλεκτρολόγος 2. Κυριάκου Δημήτριος-Μάριος, Προσωπικό ασφαλείας και φύλαξης Διδάσκοντες με σύμβαση βάσει του ΠΔ 407/80 Μέρος του διδακτικού έργου επιτελείται από διδάσκοντες με σύμβαση βάσει του ΠΔ 407/80. Για τη διδασκαλία μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους προβλέπεται κατά γνωστικό αντικείμενο 1. Διδάσκων βάσει του ΠΔ 407/80 «Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη» 2. Διδάσκων βάσει του ΠΔ 407/80 «Οικονομικά της Εκπαίδευσης» 3. Διδάσκων βάσει του ΠΔ 407/80 «Εκπαίδευση Ενηλίκων» 4. Διδάσκων βάσει του ΠΔ 407/80 «Μουσεία και Εκπαιδευτικές Δράσεις» 5. Διδάσκων βάσει του ΠΔ 407/80 «Γνώση και Θεωρίες Ηθικής» 5

8 6. Διδάσκων βάσει του ΠΔ 407/80 «Πολιτικές για την Αγωγή Υγείας: Προγράμματα και Υλικό» Αποσπασμένοι Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Για την υποβοήθηση του εκπαιδευτικού έργου αποσπώνται στο Τμήμα εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για το ακαδημαϊκό έτος , έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας η απόσπαση των εξής εκπαιδευτικών στο Τμήμα: 1. Ρούσσινου Δημητρίου, για το Εργαστήριο Πληροφορικής 2. Μπουνταλά-Κούρκαφα Ευαγγελίας, για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας 6

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Πρόεδρος του Τμήματος είναι ο Καθηγητής κ. Θεόδωρος Π. Παπαθεοδώρου. Αναπληρωτής Πρόεδρος είναι ο Καθηγητής κ. Ξενοφών Ι. Κοντιάδης. Προϊσταμένη Γραμματείας του Τμήματος είναι η κ. Ιωάννα Δούκα. Η θητεία του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου άρχισε την 1η Σεπτεμβρίου 2008 και λήγει στις 31 Αυγούστου Ανώτατο συλλογικό όργανο διοίκησης και λήψης αποφάσεων είναι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος, η οποία συγκροτείται από τα 20 υπηρετούντα σήμερα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, από 10 εκπροσώπους των προπτυχιακών φοιτητών, από 3 εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών - υποψηφίων διδακτόρων, από 1 εκπρόσωπο των μελών ΕΕΔΙΠ και από 1 εκπρόσωπο των μελών ΕΤΕΠ. Ανώτατο συλλογικό όργανο διοίκησης και λήψης αποφάσεων για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας (συμπεριλαμβανομένων των διδακτορικών διατριβών) είναι η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, η οποία συγκροτείται από τα 21 υπηρετούντα σήμερα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, και από 2 εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών - υποψηφίων διδακτόρων. Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος είναι ο Καθηγητής Ξενοφών Κοντιάδης. 7

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής αναπτύσσεται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών και συγκροτείται από τρεις ζώνες μαθημάτων. Η πρώτη ζώνη περιλαμβάνει τα Βασικά Υποχρεωτικά Μαθήματα και αποτελείται από είκοσι οκτώ (28) μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν συνολικά σε εκατόν δύο (102) πιστωτικές μονάδες ECTS. Τα μαθήματα της ζώνης αυτής καλύπτουν τις εξής ενότητες: Εισαγωγικά μαθήματα Γενικό θεσμικό πλαίσιο Ιστορικό πλαίσιο Πλαίσιο αναφοράς για την Κοινωνική Πολιτική Πλαίσιο αναφοράς για την Εκπαιδευτική Πολιτική Νέες τεχνολογίες και διάχυση της γνώσης Μεθοδολογία έρευνας Η δεύτερη ζώνη περιλαμβάνει δύο Κατευθύνσεις, οι οποίες έχουν από είκοσι μαθήματα η κάθε μία και από τις οποίες οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν τη μία. Τα είκοσι (20) μαθήματα που υποχρεούνται να επιλέξουν οι φοιτητές από τις Κατευθύνσεις αντιστοιχούν σε εβδομήντα (70) πιστωτικές μονάδες ECTS. Η τρίτη ζώνη τέλος περιλαμβάνει τα Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής, εκ των οποίων οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν οκτώ (8) κατ Επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα. Ο αριθμός των Μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής που προσφέρονται προς επιλογή κατά το ακαδημαϊκό έτος ανέρχεται σε δέκα έξι (16). Παράλληλα όμως, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ως Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής και οποιαδήποτε μαθήματα της Κατεύθυνσης την οποία δεν θα έχουν επιλέξει. Τα οκτώ (8) κατ Επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα που υποχρεούνται να επιλέξουν οι φοιτητές αντιστοιχούν σε είκοσι οκτώ (28) πιστωτικές μονάδες ECTS. 8

11 Εκτός των παραπάνω τριών ζωνών μαθημάτων, στο Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνονται επίσης και οι εξής υποχρεωτικές για τους φοιτητές εκπαιδευτικές δραστηριότητες: α) Δύο Σχέδια Έρευνας / Πρακτικές Ασκήσεις, εξαμηνιαίας διάρκειας, ένα στο 5ο εξάμηνο και ένα στο 6ο εξάμηνο σπουδών, που αντιστοιχούν σε πέντε και μισή (5½) πιστωτικές μονάδες ECTS το καθένα. β) Διπλωματική Εργασία, η οποία πραγματοποιείται στα δύο τελευταία εξάμηνα σπουδών (7ο και 8ο) και αντιστοιχεί σε είκοσι μία (21) πιστωτικές μονάδες ECTS συνολικά, κατανεμόμενες σε επτά (7) στο 7ο εξάμηνο σπουδών και σε δέκα τέσσερις (14) στο 8ο. Η Διπλωματική Εργασία είναι προαιρετική για τους φοιτητές. Αντί Διπλωματικής Εργασίας μπορούν να επιλέξουν έξι (6) επιπλέον κατ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα τα οποία ομοίως αντιστοιχούν σε είκοσι μία (21) πιστωτικές μονάδες ECTS. Το Τμήμα προσφέρει επίσης στους φοιτητές του και τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν Πρόγραμμα Αγγλικής Γλώσσας, το οποίο αποσκοπεί στην ταχύρυθμη εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας και το οποίο αναπτύσσεται σε τρεις ετήσιους κύκλους μαθημάτων (διαδοχικά υψηλότερου επιπέδου) και πραγματοποιείται σε τρίωρα εβδομαδιαία μαθήματα. Η επιτυχής εξέταση των φοιτητών στο υψηλότερο επίπεδο των προσφερομένων μαθημάτων Αγγλικής Γλώσσας είναι προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου. Για την τελική επιτυχία τους στις εξετάσεις για την ξένη γλώσσα, οι φοιτητές λαμβάνουν ένα και μόνο γενικό βαθμό, ο οποίος λαμβάνεται υπόψη και για τον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου. Η τελική επιτυχία στην ξένη γλώσσα αντιστοιχεί συνολικά σε οκτώ (8) πιστωτικές μονάδες ECTS. Σύμφωνα με τα παραπάνω, το σύνολο των υποχρεώσεων των φοιτητών για τη λήψη του πτυχίου αντιστοιχεί σε διακόσιες σαράντα (240) πιστωτικές μονάδες ECTS, κατά συνέπεια το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος είναι απολύτως ισοδύναμο με όλα τα Ευρωπαϊκά προγράμματα πρώτου κύκλου σπουδών διάρκειας τεσσάρων ετών. Οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος υποχρεούνται να επιτύχουν σε είκοσι έξι (26) Υποχρεωτικά Μαθήματα και σε εννέα (9) κατ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα. Ο αριθμός όμως των πιστωτικών μονάδων ECTS που αντιστοιχούν στο πτυχίο τους είναι ομοίως διακόσιες σαράντα 240. Το Πρόγραμμα Σπουδών δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην Ευρωπαϊκή Διάσταση των σπουδών, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η κοινωνική πολιτική και η εκπαιδευτική πολιτική, τόσο ως γνωστικές περιοχές όσο και ως διαμορφούμενες και ασκούμενες δημόσιες πολιτικές, προσεγγίζονται σε συσχέτιση με τις σύγχρονες τάσεις και προοπτικές που διαμορφώνονται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο 9

12 αυτό, επιδιώκεται και η μέγιστη δυνατή εμπλοκή και η πλέον ενεργός συμμετοχή του Τμήματος σε συναφείς δράσεις και πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο Στο ίδιο πλαίσιο, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε να συμμετάσχει ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός φοιτητών του Τμήματος σε Ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας, όπως επίσης και να τους δοθεί η δυνατότητα να παρακολουθούν συνέδρια, σεμινάρια κτλ. σε άλλες χώρες της Ευρώπης ή και συναφή διεθνή συνέδρια και σεμινάρια στην Ελλάδα. Στη λογική αυτή ακριβώς εντάσσεται και η ιδιαίτερη προσπάθεια που καταβάλλεται για την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας από τους φοιτητές. Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται κατά σειρά το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (το οποίο περιέχει τον κατάλογο όλων των μαθημάτων του Προγράμματος), το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών (το οποίο αποτελεί την ενδεικτική κατανομή των μαθημάτων του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών σε εξάμηνα) και το Πρόγραμμα Διδασκομένων Μαθημάτων κατά το ακαδημαϊκό έτος Στο Αναλυτικό και στο Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών αναφέρονται επίσης τα ονόματα των διδασκόντων κατά το ακαδημαϊκό έτος , καθώς επίσης και οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και οι πιστωτικές μονάδες ECTS κάθε μαθήματος (αλλά και οι ελληνικές διδακτικές μονάδες βάσει των οποίων εξακολουθεί να γίνεται ο υπολογισμός του βαθμού πτυχίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 12 του Κεφαλαίου 8 του Οδηγού Σπουδών). 10

13 Α/Α Τίτλος μαθήματος ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κωδικός μαθήματος Εξάμηνο Ώρες διδασκαλίας ΔΜ- ΕΛΛ. ΠΜ- ECTS Στοιχεία διδάσκοντος ακαδημαϊκού έτους Θεωρία Φροντ. Εργαστ. Όνομα Ιδιότητα Εισαγωγικά μαθήματα 1 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία ½ Α. Τσατσαρώνη ΔΕΠ 2 Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη ½ Π. Καφετζής ΔΕΠ 3 Εισαγωγή στο Δίκαιο ½ Μ. Φεφές ΔΕΠ 4 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ½ ΠΔ 407 ΠΔ Κράτος και Δημόσια Πολιτική ½ Π. Καφετζής ΔΕΠ Γενικό θεσμικό πλαίσιο 1 Οργάνωση του Κράτους ½ Ξ. Κοντιάδης ΔΕΠ 2 Οργάνωση και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης ½ Μ. Φεφές ΔΕΠ Ιστορικό πλαίσιο 1 Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ελλάδας (19ος- 20ός αιώνας) ½ Χ. Κουλούρη ΔΕΠ 2 Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης (19ος- 20ός αιώνας) ½ Χ. Κουλούρη ΔΕΠ Πλαίσιο αναφοράς για την Εκπαιδευτική Πολιτική 1 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική ½ Β. Κουλαϊδής ΔΕΠ 2 Ευρωπαϊκές Εκπαιδευτικές Πολιτικές ½ Π. Πασπαδιαμαντάκη ΔΕΠ 3 Ιστορία της Εκπαίδευσης ½ Χ. Κουλούρη ΔΕΠ 4 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ½ Α. Τσατσαρώνη ΔΕΠ 5 Εισαγωγή στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης ½ Δ. Καρακατσάνη ΔΕΠ 6 Αρχές Ανάλυσης και Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ½ Β. Κουλαϊδής ΔΕΠ 7 Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης 2 (+1) ½ Δ. Κλάδης ΔΕΠ Πλαίσιο αναφοράς για την Κοινωνική Πολιτική 1 Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική ½ Δ. Βενιέρης ΔΕΠ 2 Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική ½ Δ. Βενιέρης ΔΕΠ 3 Οικονομικά της Κοινωνικής Πολιτικής ½ Κ. Σουλιώτης ΔΕΠ 4 Εισαγωγή στην Εγκληματολογία ½ Θ. Παπαθεοδώρου ΔΕΠ 5 Κοινωνιολογία της Μετανάστευσης ½ Λ. Βεντούρα ΔΕΠ 6 Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα ½ Ξ. Κοντιάδης ΔΕΠ Νέες τεχνολογίες και διάχυση της γνώσης 1 Εισαγωγή στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών Θ. Τζιμογιάννης ΔΕΠ 2 Βασικές Υπηρεσίες και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές του Διαδικτύου Θ. Τζιμογιάννης ΔΕΠ 3 Αρχές Διάχυσης και Επικοινωνίας της Επιστημονικής και Τεχνολογικής ½ Κ. Δημόπουλος ΔΕΠ Μεθοδολογία Γνώσης έρευνας 1 Εισαγωγή στη Στατιστική ½ Θ. Κατσής ΔΕΠ 2 Μεθοδολογία Κοινωνικής / Εκπαιδευτικής Έρευνας 3 3 1½ 4 4½ Θ. Κατσής ΔΕΠ 3 Μέθοδοι Έρευνας - Ανάλυση και Ερμηνεία Δεδομένων 4 3 1½ 4 4½ Θ. Κατσής ΔΕΠ

14 Α/Α Τίτλος μαθήματος ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Κωδικός μαθήματος Εξάμηνο 12 Ώρες διδασκαλίας ΔΜ- ΕΛΛ. ΠΜ- ECTS Στοιχεία διδάσκοντος ακαδημαϊκού έτους Θεωρία Φροντ. Εργαστ. Όνομα Ιδιότητα Κατεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής 1 Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Κοινωνικής Πολιτικής ½ Δ. Βενιέρης ΔΕΠ 2 Κοινωνική Ανθρωπολογία της Εργασίας ½ Μ. Σπυριδάκης ΔΕΠ 3 Οικονομικές Ανισότητες και Κοινωνική Πολιτική ½ Κ. Σουλιώτης ΔΕΠ 4 Πολιτική Υγείας ½ Κ. Σουλιώτης ΔΕΠ 5 Management των Κοινωνικών Υπηρεσιών ½ Δ. Βενιέρης/ Κ. Σουλιώτης ΔΕΠ 6 Συγκριτική Κοινωνική Πολιτική ½ Α. Φερώνας (ΔΕΠ) 7 Ευρωπαϊκοί Θεσμοί Κοινωνικής Οικονομίας ½ Μ. Φεφές ΔΕΠ 8 Δίκαιο Ανηλίκων και Κοινωνικής Προστασίας του Παιδιού ½ Θ. Παπαθεοδώρου/ Μ.Φεφές ΔΕΠ 9 Σωφρονιστικοί Θεσμοί ½ Β. Καρύδης ΔΕΠ 10 Θεσμοί Κοινωνικής Προστασίας ½ Ξ. Κοντιάδης/ Κ. Σουλιώτης ΔΕΠ 11 Αντεγκληματική Πολιτική ½ Θ. Παπαθεοδώρου ΔΕΠ 12 Ευρωπαϊκή Εγκληματολογία ½ Β. Καρύδης ΔΕΠ 13 Μεταναστευτική Πολιτική ½ Λ. Βεντούρα/ Β. Καρύδης ΔΕΠ 14 Θεσμοί, Οργάνωση και Χρηματοδότηση του Ελληνικού Συστήματος Υγείας ½ Ξ. Κοντιάδης/ Κ. Σουλιώτης ΔΕΠ 15 Κοινωνικό Φύλο και Ανισότητες ½ Μ. Σπυριδάκης ΔΕΠ 16 Νομικό Καθεστώς Αλλοδαπών, Προσφύγων και Μειονοτήτων ½ Θ. Παπαθεοδώρου/ Β. Καρύδης ΔΕΠ 17 Οικονομική Ανθρωπολογία της Μετανάστευσης ½ Μ. Σπυριδάκης ΔΕΠ 18 Πολιτικές Απασχόλησης ½ Α. Φερώνας (ΔΕΠ) 19 Κοινωνία - Επιστήμη - Τεχνολογία (ΚΕΤ) ½ Β. Κουλαϊδής ΔΕΠ 20 Κοινωνικός Αποκλεισμός και Πολιτικές Κοινωνικής Ενσωμάτωσης ½ Α. Φερώνας (ΔΕΠ) Κατεύθυνση Εκπαιδευτικής Πολιτικής 1 Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση ½ Δ. Τσακίρη ΔΕΠ 2 Ανάλυση και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού ½ Κ. Δημόπουλος ΔΕΠ 3 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Εκπαιδευτικών Συστημάτων ½ Δ. Τσακίρη ΔΕΠ 4 Υλικότητα στην Εκπαίδευση ½ Κ. Δημόπουλος ΔΕΠ 5 Διαχείριση Εκπαιδευτικών Καινοτομιών ½ Γ. Μπαγάκης ΔΕΠ 6 Μουσεία και Εκπαιδευτικές Δράσεις ½ Διδάσκων βάσει του ΠΔ 407/80 ΠΔ Αρχές Εκπαιδευτικής Θεωρίας ½ Δ. Καρακατσάνη ΔΕΠ 8 Πολιτικές Ανώτατης Εκπαίδευσης ½ Δ. Κλάδης ΔΕΠ 9 Σχεδιασμός και Εφαρμογές Εκπαιδευτικών Πολιτικών ½ Π. Παπαδιαμαντάκη ΔΕΠ 10 Διασφάλιση και Αξιολόγηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ½ Δ. Κλάδης ΔΕΠ 11 Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης ½ Π. Παπαδιαμαντάκη ΔΕΠ 12 Οικονομικά της Εκπαίδευσης ½ Διδάσκων βάσει του ΠΔ 407/80 ΠΔ Κοινωνία - Επιστήμη - Τεχνολογία (ΚΕΤ) ½ Β. Κουλαϊδής ΔΕΠ 14 Άτυπες και Μη-τυπικές Μορφές Εκπαίδευσης - Διαβίου Εκπαίδευση ½ Γ. Μπαγάκης ΔΕΠ 15 Εκπαίδευση Ενηλίκων ½ Διδάσκων βάσει του ΠΔ 407/80 ΠΔ Κοινωνιολογία των Εκπαιδευτικών Πρακτικών ½ Ά. Τσατσαρώνη ΔΕΠ 17 Εκπαιδευτική Πολιτική και Πολιτικές Απασχόλησης ½ Π. Παπαδιαμαντάκη ΔΕΠ 18 Ιδιότητα του Πολίτη και Πολυπολιτισμικότητα ½ Δ. Καρακατσάνη ΔΕΠ

15 19 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση ½ Α. Τζιμογιάννης ΔΕΠ 20 Ηλεκτρονική Μάθηση και Εκπαίδευση από Απόσταση ½ Α. Τζιμογιάννης ΔΕΠ 13

16 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΙΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ) Α/Α Τίτλος μαθήματος Κωδικός μαθήματος Εξάμηνο Ώρες διδασκαλίας ΔΜ- ΕΛΛ. ΠΜ- ECTS Στοιχεία διδάσκοντος ακαδημαϊκού έτους Θεωρία Φροντ. Εργαστ. Όνομα Ιδιότητα 1 Πολιτική Κουλτούρα και ΕΚπαίδευση ½ Π. Καφετζής ΔΕΠ 2 Κοινωνική Ψυχολογία ½ Δ. Τσακίρη ΔΕΠ 3 Βασικές Αρχές Συμβουλευτικής και Διαχείρισης Ομάδων ½ Δ. Τσακίρη ΔΕΠ 4 Γνώση και Θεωρίες Ηθικής ½ Διδάσκων ΠΔ 407/80 5 Κοινωνιολογικές Σπουδές στην Εκπαιδευτική Πολιτική ½ Α. Τσατσαρώνη ΔΕΠ 6 Πολιτικές για την Αγωγή Υγείας: Προγράμματα και Υλικό ½ Διδάσκων ΠΔ 407/80 ΔΕΠ 7 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών ½ Γ. Μπαγάκης ΔΕΠ 8 Ιστορία της Ελληνικής Διασποράς ½ Λ. Βεντούρα ΔΕΠ 9 Θεωρίες Κράτους ½ Π. Καφετζής ΔΕΠ 10 Μεταπολεμικός Κόσμος ½ Λ. Βεντούρα ΔΕΠ 11 Θυματολογία ½ Β. Καρύδης ΔΕΠ 12 Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία ½ Μ. Σπυριδάκης ΔΕΠ 13 Συγκριτική Ανάλυση Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας ½ Δ. Βενιέρης ΔΕΠ 14 Θεμελιώδεις Ελευθερίες και Κοινές Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ½ Μ. Φεφές ΔΕΠ 15 Κρατικές Πολιτικές και Τοπική Αυτοδιοίκηση ½ Ξ. Κοντιάδης ΔΕΠ 16 Ιστορία Κοινωνικής Πρόνοιας για το Παιδί ½ Δ. Καρακατσάνη ΔΕΠ 14

17 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΔΜ- ΕΛΛ. ΠΜ- ECTS Ώρες Θ Φ Ε 1ο Εξάμηνο 1. Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία (Υ) Ά. Τσατσαρώνη 3 3½ Εισαγωγή στο Δίκαιο (Υ) Μ. Φεφές 3 3½ Ευρωπαϊκές Εκπαιδευτικές Πολιτικές (Y) Π. Παπαδιαμαντάκη 3 3½ Ιστορία της Εκπαίδευσης (Υ) Χ. Κουλούρη 3 3½ Εισαγωγή στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης (Υ) Δ. Καρακατσάνη 3 3½ Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική (Υ) Δ. Βενιέρης 3 3½ Εισαγωγή στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Υ) Θ. Τζιμογιάννης Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης (Υ) (μόνο το φροντιστήριο στο χειμερινό) 2ο Εξάμηνο Δ. Κλάδης Οργάνωση και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Υ) Μ. Φεφές 3 3½ Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ελλάδας (19ος - 20ός αιώνας) (Υ) Χ. Κουλούρη 3 3½ Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική (Υ) Β. Κουλαϊδής 3 3½ Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (Υ) Ά. Τσατσαρώνη 3 3½ Εισαγωγή στην Εγκληματολογία (Υ) Θ. Παπαθεοδώρου 3 3½ Βασικές Υπηρεσίες και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές του Διαδικτύου (Υ) Θ. Τζιμογιάννης Εισαγωγή στη Στατιστική (Υ) Θ. Κατσής 3 3½ Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης (Υ) Δ. Κλάδης 4 4½

18 ΔΜ- ΕΛΛ. ΠΜ- ECTS Ώρες Θ Φ Ε 3ο Εξάμηνο 1. Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη (Υ) Π. Καφετζής 3 3½ Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης (19ος - 20ός αιώνας) (Υ) Χ. Κουλούρη 3 3½ Οργάνωση του Κράτους (Υ) Ξ. Κοντιάδης 3 3½ Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη (Υ) Διδάσκων ΠΔ 407/80 3 3½ Αρχές Διάχυσης και Επικοινωνίας της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Γνώσης (Υ) Κ. Δημόπουλος 3 3½ Μεθοδολογία Κοινωνικής / Εκπαιδευτικής Έρευνας (Υ) Θ. Κατσής 4 4½ 3 1½ 0 7. Δύο (2) κατ' επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα επιλεγόμενα εκ των εξής: Ε3α. Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Γ. Μπαγάκης 3 3½ Ε3β. Θυματολογία Β. Καρύδης 3 3½ Ε3γ. Βασικές Αρχές Συμβουλευτικής και Διαχείρισης Ομάδων Δ. Τσακίρη 3 3½ Ε3δ. Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία Μ. Σπυριδάκης 3 3½ ο Εξάμηνο 1. Οικονομικά της Κοινωνικής Πολιτικής (Υ) Κ. Σουλιώτης 3 3½ Κράτος και Δημόσια Πολιτική (Υ) Π. Καφετζής 3 3½ Αρχές Ανάλυσης και Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (Υ) Β. Κουλαϊδής 3 3½ Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική (Υ) Δ. Βενιέρης 3 3½ Κοινωνιολογία της Μετανάστευσης (Υ) Λ. Βεντούρα 3 3½ Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα (Υ) Ξ. Κοντιάδης 3 3½ Μέθοδοι Έρευνας - Ανάλυση και Ερμηνεία Δεδομένων (Υ) Θ. Κατσής 4 4½ 3 1½ 0 8. Ένα (1) κατ' επιλογή υποχρεωτικό μάθημα επιλεγόμενο εκ των εξής: Ε4α. Κοινωνική Ψυχολογία Δ. Τσακίρη 3 3½ Ε4β. Κρατικές Πολιτικές και Τοπική Αυτοδιοίκηση Ξ. Κοντιάδης 3 3½

19 5ο Εξάμηνο Κατεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής 1. Δίκαιο Ανηλίκων και Κοινωνικής Προστασίας του Παιδιού 2. Θεσμοί Κοινωνικής Προστασίας Θ. Παπαθεοδώρου Μ. Φεφές Ξ. Κοντιάδης Κ. Σουλιώτης ΔΜ- ΕΛΛ. ΠΜ- ECTS Ώρες Θ Φ 3 3½ ½ Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Κοινωνικής Πολιτικής Δ. Βενιέρης 3 3½ Πολιτική Υγείας Κ. Σουλιώτης 3 3½ Πολιτικές Απασχόλησης Διδάσκων ΠΔ 407/80 3 3½ Κοινωνία - Επιστήμη - Τεχνολογία (ΚΕΤ) Β. Κουλαϊδής 3 3½ Μεταναστευτική Πολιτική Λ. Βεντούρα Β. Καρύδης 3 3½ Σχέδιο Έρευνας - Πρακτική Άσκηση Ι Μέλη ΔΕΠ 3 5½ Ε Κατεύθυνση Εκπαιδευτικής Πολιτικής 1. Αρχές Εκπαιδευτικής Θεωρίας Δ. Καρακατσάνη 3 3½ Πολιτικές Ανώτατης Εκπαίδευσης Δ. Κλάδης 3 3½ Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση Δ. Τσακίρη 3 3½ Ανάλυση και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού Κ. Δημόπουλος 3 3½ Άτυπες και Μη-τυπικές Μορφές Εκπαίδευσης - Διαβίου Εκπαίδευση Γ. Μπαγάκης 3 3½ Κοινωνία - Επιστήμη - Τεχνολογία (ΚΕΤ) Β. Κουλαϊδής 3 3½ Εκπαίδευση Ενηλίκων Διδάσκων ΠΔ 407/80 3 3½ Σχέδιο Έρευνας - Πρακτική Άσκηση Ι Μέλη ΔΕΠ 3 5½

20 6ο Εξάμηνο Κατεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής 1. Management Κοινωνικών Υπηρεσιών Δ. Βενιέρης Κ. Σουλιώτης ΔΜ- ΕΛΛ. ΠΜ- ECTS Ώρες Θ Φ 3 3½ Οικονομικές Ανισότητες και Κοινωνική Πολιτική Κ. Σουλιώτης 3 3½ Κοινωνική Ανθρωπολογία της Εργασίας Μ. Σπυριδάκης 3 3½ Νομικό Καθεστώς Αλλοδαπών, Προσφύγων και Μειονοτήτων Θ. Παπαθεοδώρου Β. Καρύδης 3 3½ Σωφρονιστικοί Θεσμοί Β. Καρύδης 3 3½ Κοινωνικό Φύλο και Ανισότητες Μ. Σπυριδάκης 3 3½ Ευρωπαϊκοί Θεσμοί Κοινωνικής Οικονομίας Μ. Φεφές 3 3½ Σχέδιο Έρευνας - Πρακτική Άσκηση ΙΙ Μέλη ΔΕΠ 3 5½ Ε Κατεύθυνση Εκπαιδευτικής Πολιτικής 1. Σχεδιασμός και Εφαρμογές Εκπαιδευτικών Πολιτικών Π. Παπαδιαμαντάκη 3 3½ Διασφάλιση και Αξιολόγηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Δ. Κλάδης 3 3½ Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Εκπαιδευτικών Συστημάτων Δ. Τσακίρη 3 3½ Υλικότητα στην Εκπαίδευση Κ. Δημόπουλος 3 3½ Κοινωνιολογία των Εκπαιδευτικών Πρακτικών Ά. Τσατσαρώνη 3 3½ Ιδιότητα του Πολίτη και Πολυπολιτισμικότητα Δ. Καρακατσάνη 3 3½ Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Θ. Τζιμογιάννης 3 3½ Σχέδιο Έρευνας - Πρακτική Άσκηση ΙΙ Μέλη ΔΕΠ 3 5½

21 7ο Εξάμηνο Κατεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής 1. Οικονομική Ανθρωπολογία της Μετανάστευσης Μ. Σπυριδάκης 3 3½ Αντεγκληματική Πολιτική Θ. Παπαθεοδώρου 3 3½ Κοινωνικός Αποκλεισμός και Πολιτικές Κοινωνικές Ενσωμάτωσης Διδάσκων ΠΔ 407/80 3 3½ Τρία (3) κατ' επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα επιλεγόμενα εκ των εξής: Ε7α. Ιστορία της Ελληνικής Διασποράς Λ. Βεντούρα 3 3½ Ε7β. Θεμελιώδεις Ελευθερίες και Κοινές Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μ. Φεφές 3 3½ Ε7γ. Θεωρίες Κράτους Π. Καφετζής Διπλωματική Εργασία Μέλη ΔΕΠ 6 7 ΔΜ- ΕΛΛ. ΠΜ- ECTS Ώρες Θ Φ Ε Κατεύθυνση Εκπαιδευτικής Πολιτικής 1. Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης Π. Παπαδιαμαντάκη 3 3½ Οικονομικά της Εκπαίδευσης Διδάσκων ΠΔ 407/80 3 3½ Ηλεκτρονική Μάθηση και Εκπαίδευση από Απόσταση Αθ. Τζιμογιάννης 3 3½ Τρία (3) κατ' επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα επιλεγόμενα εκ των εξής: Ε7α. Κοινωνιολογικές Σπουδές στην Εκπαιδευτική Πολιτική Α. Τσατσαρώνη 3 3½ Ε7β. Γνώση και Θεωρίες Ηθικής Διδάσκων ΠΔ 407/80 3 3½ Ε7γ. Πολιτικές για την Αγωγή Υγείας: Προγράμματα και Υλικό Διδάσκων ΠΔ 407/80 3 3½ Διπλωματική Εργασία Μέλη ΔΕΠ

22 8ο Εξάμηνο Κατεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής 1. Θεσμοί, Οργάνωση και Χρηματοδότηση του Ελληνικού Συστήματος Υγείας Ξ. Κοντιάδης 3 3½ Συγκριτική Κοινωνική Πολιτική Διδάσκων ΠΔ ½ Ευρωπαϊκή Εγκληματολογία Β. Καρύδης 3 3½ Δύο (2) κατ' επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα επιλεγόμενα εκ των εξής: Ε8α. Συγκριτική Ανάλυση Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας Δ. Βενιέρης 3 3½ Ε8β. Μεταπολεμικός Κόσμος Λ. Βεντούρα 3 3½ Διπλωματική Εργασία Μέλη ΔΕΠ ΔΜ- ΕΛΛ. ΠΜ- ECTS Ώρες Θ Φ Ε Κατεύθυνση Εκπαιδευτικής Πολιτικής 1. Διαχείριση Εκπαιδευτικών Καινοτομιών Γ. Μπαγάκης 3 3½ Εκπαιδευτική Πολιτική και Πολιτικές Απασχόλησης Π. Παπαδιαμαντάκη 3 3½ Μουσεία και Εκπαιδευτικές Δράσεις (Κ3) Διδάσκων ΠΔ ½ Δύο (2) κατ' επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα επιλεγόμενα εκ των εξής: Ε8α. Πολιτική κουλτούρα και Εκπαίδευση Π. Καφετζής 3 3½ Ε8β. Ιστορία Κοινωνικής Πρόνοιας για το Παιδί Δ. Καρακατσάνη 3 3½ Διπλωματική Εργασία Μέλη ΔΕΠ

23 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΔΜ- ΕΛΛ. ΠΜ- ECTS Ώρες Θ Φ Ε 1ο Εξάμηνο 1. Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία (Υ) Ά. Τσατσαρώνη 3 3½ Εισαγωγή στο Δίκαιο (Υ) Μ. Φεφές 3 3½ Ευρωπαϊκές Εκπαιδευτικές Πολιτικές (Y) Π. Παπαδιαμαντάκη 3 3½ Ιστορία της Εκπαίδευσης (Υ) Χ. Κουλούρη 3 3½ Εισαγωγή στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης (Υ) Δ. Καρακατσάνη 3 3½ Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική (Υ) Δ. Βενιέρης 3 3½ Εισαγωγή στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Υ) Θ. Τζιμογιάννης Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης (Υ) (μόνο το φροντιστήριο στο χειμερινό) 2ο Εξάμηνο Δ. Κλάδης Οργάνωση και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Υ) Μ. Φεφές 3 3½ Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ελλάδας (19ος - 20ός αιώνας) (Υ) Χ. Κουλούρη 3 3½ Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική (Υ) Β. Κουλαϊδής 3 3½ Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (Υ) Ά. Τσατσαρώνη 3 3½ Εισαγωγή στην Εγκληματολογία (Υ) Θ. Παπαθεοδώρου 3 3½ Βασικές Υπηρεσίες και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές του Διαδικτύου (Υ) Θ. Τζιμογιάννης Εισαγωγή στη Στατιστική (Υ) Θ. Κατσής 3 3½ Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης (Υ) Δ. Κλάδης 4 4½ 3 0 0

24 ΔΜ- ΕΛΛ. ΠΜ- ECTS Ώρες Θ Φ Ε 3ο Εξάμηνο 1. Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη (Υ) Π. Καφετζής 3 3½ Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης (19ος - 20ός αιώνας) (Υ) Χ. Κουλούρη 3 3½ Οργάνωση του Κράτους (Υ) Ξ. Κοντιάδης 3 3½ Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη (Υ) Διδάσκων ΠΔ 407/80 3 3½ Αρχές Διάχυσης και Επικοινωνίας της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Γνώσης (Υ) Κ. Δημόπουλος 3 3½ Μεθοδολογία Κοινωνικής / Εκπαιδευτικής Έρευνας (Υ) Θ. Κατσής 4 4½ 3 1½ 0 7. Δύο (2) κατ' επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα επιλεγόμενα εκ των εξής: Ε3α. Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Γ. Μπαγάκης 3 3½ Ε3β. Θυματολογία Β. Καρύδης 3 3½ Ε3γ. Βασικές Αρχές Συμβουλευτικής και Διαχείρισης Ομάδων Δ. Τσακίρη 3 3½ Ε3δ. Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία Μ. Σπυριδάκης 3 3½ ο Εξάμηνο 1. Οικονομικά της Κοινωνικής Πολιτικής (Υ) Κ. Σουλιώτης 3 3½ Κράτος και Δημόσια Πολιτική (Υ) Π. Καφετζής 3 3½ Αρχές Ανάλυσης και Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (Υ) Β. Κουλαϊδής 3 3½ Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική (Υ) Δ. Βενιέρης 3 3½ Κοινωνιολογία της Μετανάστευσης (Υ) Λ. Βεντούρα 3 3½ Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα (Υ) Ξ. Κοντιάδης 3 3½ Μέθοδοι Έρευνας - Ανάλυση και Ερμηνεία Δεδομένων (Υ) Θ. Κατσής 4 4½ 3 1½ 0 8. Ένα (1) κατ' επιλογή υποχρεωτικό μάθημα επιλεγόμενο εκ των εξής: Ε4α. Κοινωνική Ψυχολογία Δ. Τσακίρη 3 3½ Ε4β. Κρατικές Πολιτικές και Τοπική Αυτοδιοίκηση Ξ. Κοντιάδης 3 3½

25 5ο Εξάμηνο Κατεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής 1. Δίκαιο Ανηλίκων και Κοινωνικής Προστασίας του Παιδιού 2. Θεσμοί Κοινωνικής Προστασίας Θ. Παπαθεοδώρου Μ. Φεφές Ξ. Κοντιάδης Κ. Σουλιώτης ΔΜ- ΕΛΛ. ΠΜ- ECTS Ώρες Θ Φ 3 3½ ½ Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Κοινωνικής Πολιτικής Δ. Βενιέρης 3 3½ Πολιτική Υγείας Κ. Σουλιώτης 3 3½ Κοινωνική Ανθρωπολογία της Εργασίας Μ. Σπυριδάκης 3 3½ Κοινωνία - Επιστήμη - Τεχνολογία (ΚΕΤ) Β. Κουλαϊδής 3 3½ Μεταναστευτική Πολιτική Λ. Βεντούρα Β. Καρύδης 3 3½ Σχέδιο Έρευνας - Πρακτική Άσκηση Ι Μέλη ΔΕΠ 3 5½ Ε Κατεύθυνση Εκπαιδευτικής Πολιτικής 1. Αρχές Εκπαιδευτικής Θεωρίας Δ. Καρακατσάνη 3 3½ Πολιτικές Ανώτατης Εκπαίδευσης Δ. Κλάδης 3 3½ Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση Δ. Τσακίρη 3 3½ Ανάλυση και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού Κ. Δημόπουλος 3 3½ Άτυπες και Μη-τυπικές Μορφές Εκπαίδευσης - Διαβίου Εκπαίδευση Γ. Μπαγάκης 3 3½ Κοινωνία - Επιστήμη - Τεχνολογία (ΚΕΤ) Β. Κουλαϊδής 3 3½ Εκπαίδευση Ενηλίκων Διδάσκων ΠΔ 407/80 3 3½ Σχέδιο Έρευνας - Πρακτική Άσκηση Ι Μέλη ΔΕΠ 3 5½

26 6ο Εξάμηνο Κατεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής 1. Management Κοινωνικών Υπηρεσιών Δ. Βενιέρης Κ. Σουλιώτης ΔΜ- ΕΛΛ. ΠΜ- ECTS Ώρες Θ Φ 3 3½ Οικονομικές Ανισότητες και Κοινωνική Πολιτική Κ. Σουλιώτης 3 3½ Πολιτικές Απασχόλησης Α. Φερώνας 3 3½ Νομικό Καθεστώς Αλλοδαπών, Προσφύγων και Μειονοτήτων Θ. Παπαθεοδώρου Β. Καρύδης 3 3½ Σωφρονιστικοί Θεσμοί Β. Καρύδης 3 3½ Κοινωνικό Φύλο και Ανισότητες Μ. Σπυριδάκης 3 3½ Ευρωπαϊκοί Θεσμοί Κοινωνικής Οικονομίας Μ. Φεφές 3 3½ Σχέδιο Έρευνας - Πρακτική Άσκηση ΙΙ Μέλη ΔΕΠ 3 5½ Ε Κατεύθυνση Εκπαιδευτικής Πολιτικής 1. Σχεδιασμός και Εφαρμογές Εκπαιδευτικών Πολιτικών Π. Παπαδιαμαντάκη 3 3½ Διασφάλιση και Αξιολόγηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Δ. Κλάδης 3 3½ Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Εκπαιδευτικών Συστημάτων Δ. Τσακίρη 3 3½ Υλικότητα στην Εκπαίδευση Κ. Δημόπουλος 3 3½ Κοινωνιολογία των Εκπαιδευτικών Πρακτικών Ά. Τσατσαρώνη 3 3½ Ιδιότητα του Πολίτη και Πολυπολιτισμικότητα Δ. Καρακατσάνη 3 3½ Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Θ. Τζιμογιάννης 3 3½ Σχέδιο Έρευνας - Πρακτική Άσκηση ΙΙ Μέλη ΔΕΠ 3 5½

27 Οι φοιτητές, οι οποίοι εισήχθησαν το Ακαδημαϊκό Έτος , κατά το τέταρτο έτος φοίτησής τους θα παρακολουθήσουν μαθήματα Κύκλων. Από το Ακαδημαϊκό Έτος το Πρόγραμμα Σπουδών διαρθρώνεται στη βάση δύο κατευθύνσεων (Κατεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Κατεύθυνση Εκπαιδευτικής Πολιτικής) από το 5 ο εξάμηνο σπουδών. 7ο Εξάμηνο 1. Οικονομικά της Εκπαίδευσης (Κ1) (ΠΔ 407) 3 3½ Συγκριτική Κοινωνική Πολιτική (Κ2) Α. Φερώνας 3 3½ Μουσεία και Εκπαιδευτικές Δράσεις (Κ3) (ΠΔ 407) 3 3½ Αντεγκληματική Πολιτική (Κ4) Θ. Παπαθεοδώρου 3 3½ Ιστορία της Ελληνικής Διασποράς (Κ5) Λ. Βεντούρα 3 3½ Εκπαιδευτική Πολιτική και Πολιτικές Απασχόλησης (Κ6) Π. Παπαδιαμαντάκη 3 3½ Δύο (2) κατ' επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα επιλεγόμενα εκ των εξής: Ε7α. Θεωρίες Κράτους Π. Καφετζής 3 3½ Ε7β. Γνώση και Θεωρίες Ηθικής (ΠΔ 407) 3 3½ Ε7γ. Θεμελιώδεις Ελευθερίες και Κοινές Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Α. Φεφές) 3 3½ Ε7δ. Κοινωνιολογικές Σπουδές στην Εκπαιδευτική Πολιτική Α. Τσατσαρώνη 3 3½ Διπλωματική Εργασία Μέλη ΔΕΠ 6 7 8ο Εξάμηνο 1. Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης (Κ1) Π. Παπαδιαμαντάκη 3 3½ Management Κοινωνικών Υπηρεσιών (Κ2) (συνδιδασκαλία με το 6 ο εξ ) Δ. Βενιέρης/ Κ. Σουλιώτης 3 3½ Διαχείριση Εκπαιδευτικών Καινοτομιών (Κ3) Γ. Μπαγάκης 3 3½ Ευρωπαϊκή Εγκληματολογία (Κ4) Β. Καρύδης 3 3½ Οικονομική Ανθρωπολογία της Μετανάστευσης (Κ5) Μ. Σπυριδάκης 3 3½ ΔΜ- ΕΛΛ. ΠΜ- ECTS Ώρες Θ Φ Ε 6. Ζητήματα Λειτουργικού Αναλφαβητισμού: Φυσικές Επιστήμες, Πληροφορική, Μαθηματικά (Κ6) Κ. Δημόπουλος 3 3½ Τρία (3) κατ' επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα επιλεγόμενα εκ των εξής: Ε8α. Μεταπολεμικός Κόσμος Λ. Βεντούρα 3 3½ Ε8β. Συγκριτική Ανάλυση Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας Δ. Βενιέρης 3 3½ Ε8γ. Πολιτική Κουλτούρα και Εκπαίδευση Π. Καφετζής 3 3½ Ε8δ. Ιστορία Κοινωνικής Πρόνοιας για το Παιδί Δ. Καρακατσάνη 3 3½ Ε8ε. Κοινωνικός Αποκλεισμός και Πολιτικές Κοινωνικές Ενσωμάτωσης Α. Φερώνας 3 3½ Ε8στ. Πολιτικές για την Αγωγή Υγείας: Προγράμματα και Υλικό (ΠΔ 407) 3 3½ Διπλωματική Εργασία Μέλη ΔΕΠ

28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήµατα 1. Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία Άννα Τσατσαρώνη Στο µάθηµα αυτό προσεγγίζονται µια σειρά από διαφορετικά θέµατα και τοµείς της κοινωνιολογίας. Βασικός στόχος είναι να µυηθούν οι φοιτητές/τριες στους τρόπους σκέψης και τις έννοιες της κοινωνιολογικής ανάλυσης και ερµηνείας της κοινωνικής πραγµατικότητας. Ειδικότερα, στο µάθηµα οριοθετείται η επιστήµη της κοινωνιολογίας και διερευνάται η γένεσή της στις σύγχρονες βιοµηχανικές κοινωνίες, αναδεικνύονται οι ποικίλες θεωρήσεις της και εξηγείται η εξέλιξη του κοινωνιολογικού στοχασµού στο πλαίσιο των νεωτερικών και των µετανεωτερικών κοινωνιών. 2. Εισαγωγή στο ίκαιο Μιχάλης Φεφές Το µάθηµα αυτό πραγµατεύεται τις απαραίτητες εκείνες έννοιες που θα οδηγήσουν στην κατανόηση των βασικών στοιχείων της νοµικής επιστήµης. Συγκεκριµένα θα διατυπωθούν αρχικά οι έννοιες δίκαιο, κανόνας δικαίου, διακρίσεις και διαίρεση του δικαίου και πηγές δικαίου. Στη συνέχεια θα παρατεθούν κάποιες βασικές έννοιες συνταγµατικού δικαίου, όπως η φύση του πολιτεύµατος, η διάκριση των εξουσιών, η πολιτειακή οργάνωση και οι ατοµικές ελευθερίες καθώς και η περιγραφή της οργάνωσης των δικαστηρίων στην Ελλάδα. Το µάθηµα θα περιγράψει κατόπιν βασικές έννοιες του αστικού δικαίου, όπως τα υποκείµενα δικαίου, το δικαίωµα, η αξίωση, η δικαιοπραξία και η σύµβαση, η ενοχή, η ευθύνη, η αποζηµίωση και η υπερηµερία, ενώ θα αναφερθεί και σε συγκεκριµένες επώνυµες συµβάσεις (πώληση, µίσθωση, εταιρεία και σύµβαση εργασίας). Επίσης, θα αναφερθούν έννοιες του εµπραγµάτου (πράγµα, κυριότητα, νοµή, κατοχή, χρησικτησία, δουλείες, ενέχυρο, υποθήκη), του οικογενειακού (συγγένεια) και του κληρονοµικού δικαίου (κληρονοµική διαδοχή, διαθήκη, εξ αδιαθέτου διαδοχή, νόµιµη µοίρα). Τέλος, το µάθηµα θα ολοκληρωθεί µε αναφορά σε βασικές έννοιες του εµπορικού δικαίου, δηλαδή τις εµπορικές πράξεις, τους εµπόρους, τις εταιρείες και τα αξιόγραφα. 3. Ευρωπαϊκές Εκπαιδευτικές Πολιτικές Παναγιώτα Παπαδιαµαντάκη Το µάθηµα αυτό προσπαθεί αφενός µεν να παρουσιάσει, να αποσαφηνίσει και να αναλύσει την εκπαιδευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) (πλην τα διαδικασίας συγκρότησης και εφαρµογής του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης) και αφετέρου να 26

29 παρουσιάσει το πως αυτή υλοποιείται και επηρεάζει µε συγκεκριµένους τρόπους την πραγµατικότητα των κρατών µελών της. Βασικό µέληµα του µαθήµατος είναι η επικέντρωση στην πρακτική διάσταση της εν λόγω πολιτικής. 4. Ιστορία της Εκπαίδευσης Χριστίνα Κουλούρη Εισαγωγή στα βασικά χαρακτηριστικά της εξέλιξης της νεοελληνικής εκπαίδευσης από την ίδρυση του ελληνικού κράτους µέχρι σήµερα. Τάσεις στην ιστοριογραφία της νεοελληνικής εκπαίδευσης. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Εκπαιδευτική πολιτική και µεταρρυθµιστικές προσπάθειες. Φοίτηση και εξάπλωση του σχολικού δικτύου. Γυναικεία εκπαίδευση και αντιλήψεις για τη "φύση" και τον "προορισµό" της γυναίκας. Το γλωσσικό ζήτηµα. Σχέση εκπαιδευτικών και κοινωνικών αλλαγών. 5. Εισαγωγή στις Επιστήµες της Εκπαίδευσης έσποινα Καρακατσάνη Επιστήµες της εκπαίδευσης (θεσµοποίηση, συνθήκες αυτονόµησης, επιστηµονικότητα, διεπιστηµονικότητα): ανάλυση των επιµέρους κλάδων, διείσδυση και εδραίωση στο πανεπιστηµιακό πεδίο, σύνδεση µε τον επαγγελµατικό χώρο. Βασική ορολογία της παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής διαδικασίας. Συγκριτική παρουσίαση παιδαγωγικών ρευµάτων-εκπαιδευτικών κινηµάτων. Ανάλυση παιδαγωγικών θεωριών και παρουσίαση εκπαιδευτικών εφαρµογών. 6. Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική ηµήτρης Βενιέρης Αποστολή του µαθήµατος είναι η γνωριµία µε το επιστηµονικό γνωστικό αντικείµενο της Κοινωνικής Πολιτικής και τους ευγενείς στόχους του. Σκοπός του είναι η ευαισθητοποίηση των φοιτητών στην προσέγγιση της ως µοχλού κοινωνικής παρέµβασης στην κατεύθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης. Αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα. Πρώτον, οριοθέτηση, στόχοι, φύση και εξέλιξη της Κοινωνικής Πολιτικής σε ιστορικό, κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο, εισαγωγή στο διεπιστηµονικό θεωρητικό της υπόβαθρο αλλά και το φάσµα των βασικών ζητηµάτων τα οποία διερευνά (κοινωνικές ανάγκες, κοινωνικά προβλήµατα, κοινωνικά δικαιώµατα, κοινωνικές και οικονοµικές ανισότητες, κλπ.). εύτερον, σκιαγράφηση των κεντρικών πεδίων και των αντίστοιχων πολιτικών τα οποία εµπεριέχει η Κοινωνική Πολιτική (κοινωνική ασφάλεια, υγεία, απασχόληση, παιδεία, περιβάλλον, κατοικία, κλπ.). Τρίτον, συνοπτική παρουσίαση των βασικών πτυχών εφαρµογής της κοινωνικής πολιτικής στο Ελληνικό κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον. 7. Εισαγωγή στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών Θανάσης Τζιµογιάννης Ο γενικός σκοπός του µαθήµατος είναι οι φοιτητές/τριες να αποκτήσουν και να ενισχύσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες χρήσης εφαρµογών των ΤΠΕ, που είναι απαραίτητες τόσο για τις σπουδές τους όσο και για την επαγγελµατική τους σταδιοδροµία. Παράλληλα, αναλύεται και διαπραγµατεύεται ο ρόλος και η επίδραση των σύγχρονων εφαρµογών των ΤΠΕ στη σηµερινή κοινωνία (εκπαίδευση, εργασία, διοίκηση, πολιτισµός κ.λ.π.) Το Περιεχόµενο Σπουδών είναι διαρθρωµένο σε τρεις άξονες: Οι ΤΠΕ ως τεχνολογικό σύστηµα: Βασικές έννοιες της Πληροφορικής (δεδοµένα, πληροφορία, αναπαράσταση, επεξεργασία δεδοµένων, αρχεία και βάσεις δεδοµένων, πληροφοριακά συστήµατα), αρχιτεκτονική υπολογιστών (υλικό, δοµή και λειτουργία 27

30 υπολογιστή, περιφερειακές συσκευές, αποθηκευτικά µέσα), λογισµικό (λειτουργικό σύστηµα, είδη λογισµικού). Οι ΤΠΕ ως εργαλείο: Το σύστηµα του υπολογιστή, λειτουργικά περιβάλλοντα, εφαρµογές γραφείου (επεξεργασία κειµένου, εφαρµογές υπολογιστικών φύλλων, δηµιουργία ηλεκτρονικών παρουσιάσεων). Οι ΤΠΕ ως κοινωνικό φαινόµενο: Κριτική επισκόπηση και αξιολόγηση των σύγχρονων εφαρµογών των ΤΠΕ µε αναφορές στον κοινωνικό, εργασιακό, εκπαιδευτικό, επιστηµονικό και πολιτισµικό τοµέα. Το µάθηµα περιλαµβάνει θεωρητικά αντικείµενα και εργαστηριακές ασκήσεις. Η παρακολούθηση και η επιτυχής εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων είναι υποχρεωτική. 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήµατα 1. Οργάνωση και Θεσµοί Ευρωπαϊκής Ένωσης Μιχάλης Φεφές Το µάθηµα αυτό έχει σκοπό να περιγράψει τη φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τον τρόπο οργάνωσής τους και να αναλύσει τη µορφή και τον τρόπο λειτουργίας των θεσµών τους. Στα πλαίσια αυτά θα αναλυθούν οι βασικές έννοιες του κοινοτικού δικαίου (υπεροχή, άµεσο αποτέλεσµα, άµεση ισχύς, επικουρικότητα, αναλογικότητα), θα περιγραφούν οι Ευρωπαϊκοί θεσµοί (Επιτροπή, Συµβούλιο, Κοινοβούλιο, ΕΚ κ.ο.κ.), οι κοινές πολιτικές (ΚΑΠ, Πολιτική Απασχόλησης, Κοινωνικό Πρωτόκολλο) και η χρηµατοδότησή τους (Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα, Ευρωπαϊκά Ταµεία, Πλαίσια Στήριξης), ενώ, τέλος, θα περιγραφούν οι Θεµελιώδεις Ελευθερίες (ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, εργαζοµένων, υπηρεσιών, κεφαλαίου), η Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση και η Ευρωπαϊκή Οικονοµική Σύγκλιση. 2. Κοινωνική και Οικονοµική Ιστορία της Ελλάδας (19ος 20ός αιώνας) Χριστίνα Κουλούρη Γενική επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας κατά τον 19ο και 20ό αιώνα µε έµφαση στις κοινωνικές και οικονοµικές αλλαγές. Κράτος και πολιτική, Κράτος και κοινωνία, εξέλιξη κοινωνικών και οικονοµικών δοµών (αγροτική φυσιογνωµία του ελληνικού χώρου, ανάπτυξη της αστικής τάξης, εκβιοµηχάνιση, εκσυγχρονισµός της ελληνικής οικονοµίας, αύξηση αγροτικής παραγωγής, εµπορίου και πληθυσµού των πόλεων). ηµογραφικές και πολιτισµικές αλλαγές. 3. Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική Βασίλης Κουλαϊδής Το µάθηµα περιλαµβάνει ως γνωστικά αντικείµενα τη σχέση Κράτους, Κοινωνίας και Εκπαιδευτικού συστήµατος, τα βασικά παραδείγµατα σχεδιασµού και ανάλυσης εκπαιδευτικής πολιτικής, το εννοιολογικό πλαίσιο, τις υποστατικές κατηγορίες και τις µεθοδολογικές και επιστηµολογικές συνιστώσες της εκπαιδευτικής πολιτικής. Επίσης συστρέφεται θεµατικά γύρω από τις περιεχοµενικές συνιστώσες των δηµόσιων πολιτικών στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση και τη σχέση των τελευταίων µε άλλες κρίσιµες δηµόσιες πολιτικές (π.χ. πολιτικές απασχόλησης και δη ενεργητικές). 4. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 28

31 Άννα Τσατσαρώνη Στόχος του µαθήµατος είναι να ενθαρρυνθεί η κριτική ενασχόληση των φοιτητών µε τις βασικές βιβλιογραφικές πηγές της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, ως ξεχωριστού τοµέα µελέτης και ανάλυσης της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας. Οι ευρείες θεµατικές ενότητες που προσεγγίζονται στο µάθηµα είναι οι εξής: - Ο εκπαιδευτικός θεσµός στο πλαίσιο των µακροκοινωνιολογικών προσεγγίσεων. - Οι λειτουργίες της εκπαίδευσης στο πλαίσιο των ερµηνευτικών προσεγγίσεων. - Η εκπαίδευση στο πλαίσιο των συνδυαστικών, κριτικών θεωρήσεων. 5. Εισαγωγή στην Εγκληµατολογία Θεόδωρος Παπαθεοδώρου Στο πλαίσιο του µαθήµατος αυτού εξετάζονται οι κλασικές και οι σύγχρονες θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί σχετικά µε το έγκληµα και τον εγκληµατία. ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην ανάλυση των σύγχρονων µορφών εγκληµατικότητας, καθώς και στους µηχανισµούς που έχουν θεσµοθετηθεί σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την αντιµετώπισή του. 6. Βασικές Υπηρεσίες και Εκπαιδευτικές Εφαρµογές του ιαδικτύου Θανάσης Τζιµογιάννης Ο γενικός σκοπός του µαθήµατος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν και να ενισχύσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες χρήσης του ιαδικτύου, ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιούν αποτελεσµατικά τις υπηρεσίες του, τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους όσο και στην επαγγελµατική τους σταδιοδροµία. Παράλληλα, αναλύεται και διαπραγµατεύεται ο ρόλος και η επίδραση του ιαδικτύου στη σηµερινή κοινωνία (εκπαίδευση, εργασία, διοίκηση, πολιτισµός κ.λ.π.) Το Περιεχόµενο Σπουδών είναι διαρθρωµένο σε τέσσερις άξονες: Οι ΤΠΕ ως σύστηµα επικοινωνίας: Υπερµέσα και υπερκείµενα, ίκτυα υπολογιστών (βασικές έννοιες, τύποι δικτύων, τεχνολογία δικτύων, ιαδίκτυο), Βασικές υπηρεσίες του ιαδικτύου (παγκόσµιος ιστός, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, λίστες συζητήσεων, µεταφορά αρχείων (FTP), µηχανές αναζήτησης, πύλες), µορφές σύγχρονης επικοινωνίας (τηλεδιάσκεψη, IRC), εφαρµογές του ιαδικτύου. Το ιαδίκτυο ως εργαλείο: Χρήση εφαρµογών ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (αποστολή, λήψη και διαχείριση µηνυµάτων), υπηρεσιών επικοινωνίας (FTP, chat, discussion lists), φυλλοµετρητών και µηχανών αναζήτησης, απλών εφαρµογών τηλεδιάσκεψηςτηλεσυνεργασίας κ.λ.π. Εκπαιδευτικές εφαρµογές και παιδαγωγικές χρήσεις: ιαδίκτυο και εκπαίδευση, εξ αποστάσεως διδασκαλία και επιµόρφωση, ιαδίκτυο και συνεργατικά περιβάλλοντα µάθησης. ιαδίκτυο και σύγχρονη κοινωνία: Κριτική επισκόπηση και αξιολόγηση των εφαρµογών του ιαδικτύου, αναφορές στον κοινωνικό, εργασιακό, εκπαιδευτικό, επιστηµονικό και πολιτισµικό τοµέα, πνευµατικά δικαιώµατα, ηθικές και πολιτισµικές διαστάσεις. Το µάθηµα περιλαµβάνει θεωρητικά αντικείµενα και εργαστηριακές ασκήσεις. Η παρακολούθηση και η επιτυχής εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων είναι υποχρεωτική. 7. Εισαγωγή στη Στατιστική Θανάσης Κατσής Το µάθηµα αυτό στοχεύει στο να εξοικειώσει τους φοιτητές µε τις εισαγωγικές έννοιες της Στατιστικής και των Πιθανοτήτων. Θα καλυφθούν οι έννοιες των βασικών στατιστικών µέτρων, αρχικές έννοιες δειγµατοληψίας, ο ορισµός και οι κανόνες των Πιθανοτήτων ενώ θα 29

32 γίνει και αναφορά στις στατιστικές κατανοµές. Απαιτείται µία στοιχειώδης γνώση Μαθηµατικών ενώ η έµφαση θα είναι στην εφαρµογή της στατιστικής µεθοδολογίας σε πρακτικά προβλήµατα καθώς και στη χρήση του Η/Υ. 8. Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης ιονύσης Κλάδης ιαδικασία της Μπολώνιας και πορεία οικοδόµησης του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης: Ιστορικό, συγκριτική προσέγγιση των επίσηµων κειµένων (Σορβόννης, Μπολώνιας, Πράγας, Βερολίνου, Μπέργκεν, Λονδίνου και Λουβέν). Συσχέτιση της ιαδικασίας της Μπολώνιας µε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας. Άξονες δράσης και πορεία υλοποίησής τους. Επιπτώσεις στο ελληνικό σύστηµα ανώτατης εκπαίδευσης. Περαιτέρω προοπτικές πέρα από τον χρονικό ορίζοντα του έτους Ρόλος των Ευρωπαϊκών Οργανισµών και των Ευρωπαϊκών οργανώσεων των Πανεπιστηµίων, των διδασκόντων και των φοιτητών. 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήµατα 1. Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήµη Παναγιώτης Καφετζής Το µάθηµα αποσκοπεί στην εξοικείωση και κριτική προσέγγιση των φοιτητών σε βασικά πεδία, αντικείµενα και έννοιες του Πολιτικού, που το συγκροτούν αναλυτικά και θεωρητικά ως Πολιτική Επιστήµη. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην ανάλυση της Πολιτικής Κουλτούρας, στη σχέση της µε την ευρύτερη περιοχή της Πολιτικής Επιστήµης και στη συνεισφορά της στη µεθοδολογία της κοινωνικής και πολιτικής έρευνας. Στα πλαίσια αυτά, θα αναδειχτεί ο ρόλος της πολιτικής και της πολιτικής κουλτούρας στη διαµόρφωση αλλά και την ερµηνεία των αξιών, των αρχών και των στόχων των κρατικών πολιτικών. Οι παραδόσεις του µαθήµατος θα αναπτυχθούν στους εξής άξονες: Πολιτικό, Πολιτική και Πολιτικοί Θεσµοί: θεωρητική και εννοιολογική ανάλυση Πολιτική Κουλτούρα: το αντικείµενο, το πεδίο και οι µέθοδοι προσέγγισης της «υποκειµενικής διάστασης» της πολιτικής Πολιτική θεωρία και εµπειρική πολιτική ανάλυση: από τις πολιτικές δοµές στους πολίτες, την κοινή γνώµη και τις δηµόσιες πολιτικές προβλήµατα δηµοκρατικής νοµιµοποίησης την εποχή της «διακυβέρνησης». 2. Κοινωνική και Οικονοµική Ιστορία της Ευρώπης (19ος 20ός αιώνας) Χριστίνα Κουλούρη Κοινωνικές και οικονοµικές αλλαγές στην ευρωπαϊκή ήπειρο από τα τέλη του 18ου αιώνα (Βιοµηχανική και Γαλλική Επανάσταση) µέχρι σήµερα. Βιοµηχανική Επανάσταση, αστική τάξη και εργατική τάξη. Θεαµατική ανάπτυξη των µεταφορικών µέσων. Τεχνολογικές επαναστάσεις. εύτερη Βιοµηχανική Επανάσταση. Γυναικεία απασχόληση, γυναικεία κινήµατα, αλλαγές στη θέση της γυναίκας στην κοινωνία και την οικονοµία. Αποικιοκρατία. Πόλεµοι και οικονοµικές κρίσεις. Ο Υπαρκτός Σοσιαλισµός. Ψυχρός Πόλεµος. Κινήµατα διαµαρτυρίας στην κοινωνία της ανάπτυξης. Η κρίση του 1989 και η κατάρρευση των κοµµουνιστικών καθεστώτων. 30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010-11

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010-11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-11 ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΠΕΜΠΤΗ 2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΚΟΥΛΟΥΡΗ Υ4 Χ 56 9-12 ΦΕΦΕΣ Υ3 Χ 53 10-12 ΚΑΤΣΗΣ Υ7 Ε ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ Υ7 Χ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ Υ5 Χ 51 10-1 ΚΟΥΛΟΥΡΗ Υ2 Ε 50 12-3 ΦΕΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή Επανάληψη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ορθή Επανάληψη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ορθή Επανάληψη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 00- ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0.00-.00 6.00-.00.00-6.00 5.00-8.00 5.00-7.00 4.00-6.00.00-.00 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Υ4

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Επαγγελματικές Προοπτικές Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση Καθηγητής Ιορδάνης Ψημμένος, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2015-16 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΠΕΜΠΤΗ 8 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 15.00-16.30 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι (κ. Σπυροπούλου) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2016-17 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΡΙΤΗ 29 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΔΕΥΤΕΡΑ 11 17.00-19.00 14.30-16.30 16.00-17.30 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Υ3 (κ. Γείτονα) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι (κ. Σπυροπούλου) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-11 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΤΡΙΤΗ 20 17.00-21.00 12.00-14.00 13.00-16.00 14.00-17.00 10.00-12.00 18.00-20.00 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2016-17 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΡΙΤΗ 29 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΠΕΜΠΤΗ 14 17.00-19.00 14.30-16.30 16.00-17.30 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Υ3 (κ. Γείτονα) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι (κ. Σπυροπούλου) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 0- ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 0 ΙΟΥΝΙΟΥ 0 ΙΟΥΝΙΟΥ.00-7.00.00-8.00.0-.00.00-6.00 6.00-8.00 ΆΤΥΠΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Υ (κ. Τσατσαρώνη)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΤΡΙΤΗ 13 ΠΕΜΠΤΗ 15 ΤΡΙΤΗ 20 13.00-14.30 15.00-17.00 17.30-18.30 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υ22 (κ. Τζιμογιάννης) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 18.00-.00 10.00-12.00 12.00-15.00 17.00-19.00 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΥ 20 ου αι. Υ8 (κ. Γαζή) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι (κ. Σπυροπούλου) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Υ1 (κ. Τσατσαρώνη)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΕΜΠΤΗ 21 ΠΕΜΠΤΗ 28 16.30-18.30 14.00-15.30 15.30-17.00 15.00-16.30 16.30-18.00 17.00-19.00 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υ22 (κ. Τζιμογιάννης) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜOΣ ΠΡΟΣΦΕΡOΜΕΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘYΝΣΕΩΝ: Ενιαίο Πτυχίο προσδιοριζόμενο από δύο κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 0-03 Α' Εξάμηνο Α/Α ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑ.06.0). Ιστορία της Τέχνης Θεωρητικό μάθημασυνδιδασκαλία. Ιστορία των Αισθητικών Θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (αναφορικά µε την κατηγορία, τον κωδικό, τον τίτλο, το επίπεδο

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (αναφορικά µε την κατηγορία, τον κωδικό, τον τίτλο, το επίπεδο ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 (αναφορικά µε την κατηγορία, τον κωδικό, τον τίτλο, το επίπεδο συνθετότητας και το εξάµηνο διδασκαλίας του κάθε µαθήµατος)

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π Κωδικοποίηση των γνωστικών περιοχών και µονάδων

Παραδοτέο Π Κωδικοποίηση των γνωστικών περιοχών και µονάδων 1 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών ιεύρυνση τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών συγχρηµατοδοτείται µέσω του ΥΠΕΠΘ από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

3 Μ. Συμεωνάκη ΕΣ Στατιστική Ι: περιγραφική στατιστική 3 Μ.Συμεωνάκη ΕΣ

3 Μ. Συμεωνάκη ΕΣ Στατιστική Ι: περιγραφική στατιστική 3 Μ.Συμεωνάκη ΕΣ XII. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 Το πρόγραμμα σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο είναι ως εξής: Α. Μαθήματα Υποχρεωτικά (ΥΠ) Η.Μαυρίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (Συνέλευση 1 / 4ης και 5ης Σεπτεμβρίου 2013) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και προοπτικές Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ http://dsep.uop.gr ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Περιλαμβάνει τα Τμήματα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Παρουσίασης

Περιεχόμενα Παρουσίασης 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Σπουδές και εκπαίδευση Ποιοί είμαστε Τι προσφέρουμε: Προγράμματα σπουδών Προπτυχιακές σπουδές Επαγγελματικά δικαιώματα Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα Διδακτορικές σπουδές Μεταδιδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Κόρινθος, Μάρτιος 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Παρουσίασης

Περιεχόμενα Παρουσίασης 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Σπουδές και εκπαίδευση Ποιοί είμαστε Τι προσφέρουμε: Προγράμματα σπουδών Προπτυχιακές σπουδές Επαγγελματικά δικαιώματα Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα Διδακτορικές σπουδές Μεταδιδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Θεσμικό Πλαίσιο Διαμόρφωσης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών [α] Προεργασία προετοιμασία Προσχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Εισαγωγή Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει πλέον πλήρως, ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά ανά έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αντικείμενο του Τμήματος Το Τμήμα ασχολείται με την μελέτη των πολιτικών φαινομένων, των πολιτικών θεσμών, διαδικασιών και ανταγωνισμών.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα 2 Πρόλογος Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜOΣ ΠΡΟΣΦΕΡOΜΕΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘYΝΣΕΩΝ: Ενιαίο Πτυχίο προσδιοριζόμενο από δύο κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Συνοπτική Παροσουσίαση η κατάρτιση πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ σε ειδικά θέματα και εφαρμογές της Πληροφορικής και της Τηλεματικής κυρίως στα πεδία των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης

120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης 120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης Σκοπός Σκοπός αυτού του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να καλύπτουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε προσωπικό για την διδασκαλία των μαθημάτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ: 40 ή 41 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ: 25 ΕΠΙΛΟΓΗΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εξωτερική αξιολόγηση στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

sep4u.gr Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ

sep4u.gr Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ Τµήµα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής ΤΟΜΕΙΣ Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΤΟΜΕΙΣ Φιλοσοφίας 9 Καθηγητές 4 Διοικητικοί υπάλληλοι 1 Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας 2 Εργαστήρια Φιλοσοφίας 12 Καθηγητές Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ: 40 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ: 24 ΕΠΙΛΟΓΗΣ: 16 1 ο εξάμηνο (Υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD0350 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κοινωνιολογία ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-10 Υ= Υποχρεωτικό Κ= ενότητα μαθημάτων «Κοινωνία και Εκπαίδευση» Ε= Κατ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή Νομικό Πλαίσιο

1. Εισαγωγή Νομικό Πλαίσιο Ενημέρωση για την πρόταση του Τμήματος Μαθηματικών σχετικά με τη χορήγηση πιστοποιητικού διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας στους αποφοίτους του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. 1. Εισαγωγή Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΜΣ «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη, τα Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. sep4u.gr

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. sep4u.gr ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. Π.Τ.Δ.Ε. Ιστορική Αναδρομή Π.Τ.Δ.Ε. Μερικά ιστορικά στοιχεία Μέχρι το Ακαδημαϊκό έτος 1986-87 λειτουργούσαν μόνο οι Παιδαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ρόδος, 13.10.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 θα ξεκινήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ I. Εισηγητική Έκθεση Συνημμένα: IΙ. Τομείς IΙI. Κατηγορίες Μαθημάτων και Αναλογίες IV. Πρόγραμμα Μαθημάτων V. Περιγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό (executive MBA) ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Όργανα του Π.Μ.Σ Συντονιστική Επιτροπή Η Συντονιστική Επιτροπή, σύμφωνα με τον Ν. 3685/2008 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΜΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ» (ΣΥ.Ε.Π.) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ρόδος, 18.10.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-17 θα ξεκινήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών SDM / Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών SDM / Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση Διάταξη Προγράμματος Σπουδών SDM / Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών SDM Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών SDM / Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών SDM / Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση Διάταξη Προγράμματος Σπουδών SDM / Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών SDM Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΑΡΗΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» ΕΔΡΑ : ΜΑΡΟΥΣΙ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-201 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS ΥΑ0007 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Υποχρεωτικό Επιστήμη ΥΔ0001 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό ΥΒ0003 Η Ιστορία και η Διδακτικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 51040101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΜΑΪΟΣ 2011 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1Υ1 1Υ2 1Υ3 1Υ5 2Υ2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνιάδης Νικόλαος ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εκπαίδευση από απόσταση Η τηλεμάθηση Ιδρυματική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Επεξηγήσεις συµβόλων/αρχικών γραµµάτων: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 201314 Υ= Υποχρεωτικό Κ= ενότητα µαθηµάτων «Φιλοσοφική, κοινωνιολογική και ιστορική προσέγγιση της εκπαίδευσης» Ε= Κατ επιλογήν υποχρεωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Όργανα του Π.Μ.Σ Συντονιστική Επιτροπή Η Συντονιστική Επιτροπή, σύμφωνα με τον Ν. 3685/2008 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕAΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. 13/05/2014 ως και 31/05/2014, ηλεκτρονικά

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕAΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. 13/05/2014 ως και 31/05/2014, ηλεκτρονικά ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Aθήνα, 12/05/2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕAΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201-2014 Οι δηλώσεις μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου

Διαβάστε περισσότερα

121- Νομικής. Πληροφορίες Προπτυχιακά

121- Νομικής. Πληροφορίες Προπτυχιακά 121- Νομικής Ιστορία Το τμήμα Νομικής ιδρύθηκε το 1974 και άρχισε να λειτουργεί την ίδια χρονιά. Δέχεται κατ' έτος 600 περίπου φοιτητές. Σκοπός του Τμήματος είναι η καλλιέργεια της Νομικής Επιστήμης. Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ρόδος, 10.03.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-17 θα ξεκινήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επιστημών Υγείας

Σχολή Επιστημών Υγείας ς Σχολή Επιστημών Υγείας Ψυχολογία Σχολή Επιστημών της Υγείας www.nup.ac.cy ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πτυχίο στην Ψυχολογία BSc in Psychology Περιγραφή Προγράμματος Το πτυχιακό Πρόγραμμα Ψυχολογίας εστιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΊΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Κωδικός Μάθημα Εξάμ. Δ.Μ. Τύπος Καθηγητής Ημέρα 'Ωρα Αίθουσα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΊΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Κωδικός Μάθημα Εξάμ. Δ.Μ. Τύπος Καθηγητής Ημέρα 'Ωρα Αίθουσα ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΊΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012-2013 Κωδικός Μάθημα Εξάμ. Δ.Μ. Τύπος Καθηγητής Ημέρα 'Ωρα Αίθουσα 030012 Αρχές Κοινωνιολογίας Ι Α' 3 Υπ. Παπαρίζος Αντώνιος 09-09-2013 08:30-11:00 (Α-Β),

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών EGL Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Επίπεδο Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟ ΠΜΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» ΤΕΑΠΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ INSTITUTE OF EDUCATION ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2015-16 Επεξηγήσεις συµβόλων/αρχικών γραµµάτων: Υ= Υποχρεωτικό Κ= ενότητα µαθηµάτων «Φιλοσοφική, κοινωνιολογική και ιστορική προσέγγιση της εκπαίδευσης» Ε= Κατ επιλογήν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO

Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO Γιατί να επιλέξω το Τμήμα Θεολογίας; Τι σπουδές θα κάνω; Θα βρω μετά δουλειά; Προβληματική Προοπτικές Το Τμήμα Θεολογίας αποτελεί, μαζί με το Τμήμα Κοινωνικής και Ποιμαντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO

Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO Γιατί να επιλέξω το Τμήμα Θεολογίας; Τι σπουδές θα κάνω; Θα βρω μετά δουλειά; Προβληματική Προοπτικές Το Τμήμα Θεολογίας αποτελεί, μαζί με το Τμήμα Κοινωνικής και Ποιμαντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ

ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΜΣ «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη, τα Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

πρόγραμμα στο ΤΕΙ Αθήνας

πρόγραμμα στο ΤΕΙ Αθήνας xvoaoy κά χρονικά πρόγραμμα στο ΤΕΙ Αθήνας Τμήμα Μαιευτικής Τ Ε Ι - Α % - Τίτλος: «Έρευνα στη γυναικεία αναπαραγωγή» ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1250 Διδάσκων Βασίλης Πανταζής, pantazisv@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο, 2 ο Μονάδες ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Το Τμήμα προσφέρει πτυχίο «Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής» (με κατεύθυνση Φιλοσοφίας ή Παιδαγωγικής) με στόχο αφενός την κατάρτιση επιστημόνων στα αντικείμενα της Φιλοσοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ!

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! Ιστορικό ΕΤΗ ΣΤΑΘΜΟΙ 1973 1977 1987 1998 ΙΔΡΥΣΗ ΠΚ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 1 o ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ο ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (ΠΔΕ) - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ. (Ενημέρωση 10 Οκτωβρίου 2017)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (ΠΔΕ) - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ. (Ενημέρωση 10 Οκτωβρίου 2017) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (ΠΔΕ) - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (Ενημέρωση 10 Οκτωβρίου 2017) Εισαγωγή Το πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΔΕ) είναι μία πιστοποίηση που διασφαλίζει, ότι

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Επιστημονικός υπεύθυνος: Κ. Χριστοδουλίδης Αναπληρωτής Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ (cchrist@central.ntua.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Προπτυχιακό NKΔΙ0301 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6 ο ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου (μάστερ και διδακτορικού επιπέδου) θα εγγραφούν ηλεκτρονικά στα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα