430 Βιβλιοκρισίες. Η ιστορία μιας περιοχής μπορεί να γραφεί με πολλούς τρόπους, ανάλογα με το αρχειακό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "430 Βιβλιοκρισίες. Η ιστορία μιας περιοχής μπορεί να γραφεί με πολλούς τρόπους, ανάλογα με το αρχειακό"

Transcript

1 430 Βιβλιοκρισίες κειμένων-αναλυτών θεσμική πραγματικότητα της κοινωνικής μονάδας και τρόπος υλοποίησης της παρέμβασης συναντώνται στο πλαίσιο της μονογραφίας. Η χρονολογική και λεπτομερής περιγραφή καλύπτει ταυτόχρονα την εξέλιξη της κοινωνικής μονάδας μέσα στην οποία λαμβάνει χώρα η ανάλυση και την πορεία της. Μια καλή μονογραφία δεν πρέπει να περιορίζεται, ωστόσο, όπως υπογραμμίζεται, στην περιγραφή της παρέμβασης και μόνο, αλλά να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την τοπική πραγματικότητα και το ευρύτερο πλαίσιο (πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, θεσμικό). Και ο αναγνώστης μονογραφιών των κοινωνιοαναλύσεων θεωρείται, επίσης, υπό μια έννοια, κοινωνιοαναλυτής ή ελπίζει να γίνει. Αυτό συνδέεται και με το γεγονός ότι οι περισσότεροι συγγραφείς μονογραφιών υπογραμμίζουν ότι οι μονογραφίες τους εγγράφονται σε μια διδακτική λογική που στόχο έχει να εντάξει και τον αναγνώστη σε αυτή τη διαδικασία ανάλυσης. Αν και ο όρος «μονογραφία» χρησιμοποιείται αρκετά στη θεσμική ανάλυση, οι ίδιοι οι ερευνητές που πραγματοποιούν κοινωνιοαναλυτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις δεν αποδέχονται απόλυτα αυτό το χαρακτηρισμό για τα κείμενα τους ή αποδίδουν διαφορετικό περιεχόμενο σε αυτόν. Ο Georges Lapassade θεωρεί τη μονογραφία περιγραφή κλινικού ή εθνογραφικού χαρακτήρα ενός τμήματος εκπαίδευσης ή του συνόλου μιας παρέμβασης. Ο Antoine Savoye, ένας από τους επιμελητές του δεύτερου αυτού τεύχους και βασικός μελετητής του έργου του Le Play, ορίζει τη μονογραφία ως τη γραπτή σύνοψη των αναλυτικών αποτελεσμάτων μιας παρέμβασης συμπεριλαμβανομένης και της περιγραφής της διεξαγωγής αυτής. Θεωρεί δηλαδή βασικό στοιχείο της μονογραφίας τη μεθοδολογία, τη γνώση που παράγεται από την παρέμβαση και το συμβόλαιο με βάση το οποίο έχει υλοποιηθεί. Και στα δύο τεύχη του περιοδικού αυτού γίνεται, επίσης, ιδιαίτερη αναφορά σε μια Επιτροπή μονογραφιών που οργανώνεται στο Παρίσι, με σκοπό την ανάλυση των μονογραφιών των εργατικών οικογενειών από τον Le Play και τους συνεχιστές του: συγκεκριμένα όπως αυτές διαφαίνονται μέσα από τα έργα του Ouvriers européens (1855 και ) και Ouvriers de deux mondes ( ). H επιτροπή αυτή θέτει ως στόχους της τη μελέτη γενικότερα της μονογραφίας ως επιστημονικού εργαλείου με σκοπό να αναδείξει τις συγκεκριμένες συνθήκες μέσα στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί και την ανάδειξη του έργου των συγγραφέων των μονογραφιών (βιογραφικά στοιχεία, κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον, ένταξη στον επιστημονικό κόσμο, θέση της μονογραφίας στο έργο τους). Βασική επιδίωξη αυτής της επιτροπής είναι και η σχολιασμένη επανέκδοση των πιο σημαντικών μονογραφιών που έχουν δημοσιευτεί μέχρι σήμερα. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ κοι Βασίλης Κ. Γούναρης, Στις όχθες τον Υδραγόρα. Οικογένεια, οικονομία και αστική νωνία στο Μοναστήρι , Αθήνα, Στάχυ, 2000, 312 σ. Η ιστορία μιας περιοχής μπορεί να γραφεί με πολλούς τρόπους, ανάλογα με το αρχειακό υλικό που επιλέγεται και τις διαθεσιμότητες του ερευνητή. Η ιστορία περιοχών της Μακεδονίας και η εξιστόρηση των γεγονότων που διαδραματίστηκαν σ' αυτές από τα τέλη του 19ου αιώνα έχουν καταγραφεί και ερευνηθεί κυρίως ως προς τις πολιτικές τους διαστάσεις και τις κοινωνικές τους προεκτάσεις. Ο επιμελητής του έργου «Ταυτότητες στη Μακεδονία», Βασίλης Γούναρης, προσπαθεί και αυτή τη

2 Στις όχθες τον Υδραγόρα 431 φορά να διερευνήσει ζητήματα συγκρότησης και διαμόρφωσης ταυτοτήτων μέσα από μια διαφορετική οδό, χάρη στη διαθέσιμη αρχειακή πηγή. Χρησιμοποίησε τα λογιστικά βιβλία ενός εμπόρου του Μοναστηρίου προκειμένου να εξαγάγει συμπεράσματα και να διατυπώσει σκέψεις και προβληματισμούς αναφορικά με τις ανάγκες ενός νοικοκυριού σε τρόφιμα, είδη ένδυσης και υπόδησης, υπηρετικό προσωπικό, καθημερινά έξοδα και, μέσα από τα αριθμ,ητικά δεδομένα, να συναγάγει συμπεράσματα για νοοτροπίες και πρακτικές των αρχών του 20ού αιώνα σε μια μακεδόνικη πόλη στις απαρχές της αστικοποίησης της. Το παρόν βιβλίο θέτει το ερώτημα κατά πόσο σε μια ιστορική έρευνα έχει το προβάδισμα η αρχειακή πηγή ή τα ερωτήματα του συγγραφέα, κατά πόσο δηλαδή η αρχειακή πηγή οδηγεί στη διατύπωση των ερωτημάτων ή το αντίστροφο. Η ανεύρεση των συγκεκριμένων λογιστικών βιβλίων του εμπόρου Κατσουγιάννη επέτρεψε στον συγγραφέα να αξιοποιήσει διαφορετικές α ναλυτικές μεθόδους έρευνας προκειμένου να διερευνήσει ζητήματα, τις απαντήσεις των οποίων αναζητούσε και σε άλλου τύπου αρχειακές πηγές. Απόδειξη για το γεγονός αυτό είναι η χρήση και συμπληρωματικών αρχειακών πηγών ελληνικών και βρετανικών αρχείων και βιβλιοθηκών, προκειμένου ο ερευνητής να επενδύσει με αποδεικτικά στοιχεία και να επιβεβαιώσει τα δεδομένα της περιορισμένης σε έκταση αρχειακής πηγής, όπως είναι τα λογιστικά βιβλία. Τα λογιστικά βιβλία ως αρχική πηγή προσφέρουν δεδομένα για στατιστική ανάλυση και για την εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων έρευνας. Ο Β. Γούναρης, ακολουθώντας την παράδοση και τις πρακτικές παλαιότερων ερευνητών, όπως παρατηρεί και ο ίδιος (σ. 21), [βλ. Ε. Λιάτα, Τιμές και αγαθά στψ Αθήνα ( ), Αθήνα 1984' Στ. Π. Παπαγεωργίου και Ιω. Πεπελάση-Μίνογλου, Τιμές και αγαθά στψ Αθήνα (1834), Αθήνα 1988" Χ. Λούκος και Δ. Σαμίου, Οικονομικές συμπεριφορές, ψυχολογία και βιοτικό επίπεδο ενός Συριανού τοκιστή: Στέφανος Δ. Ρήγας, Αθήνα 1991], προσπαθεί να αξιοποιήσει τις αναλυτικές σε μεγάλο μέρος σημειώσεις που κρατούσε ο μοναστηριώτης έμπορος των αρχών του 20ού αιώνα, και παράλληλα να αναζητήσει τα ποιοτικά δεδομένα πίσω από την ποσοτική τους όψη. Η εργασία αυτή αποτελεί εξαιρετικό δεί- Βί«π'.\ης Κ. Γούναρης ΣΤΙΣ ΟΧΘΕΣ ΤΟΥ ΥΔΡΑΓΟΡΑ (hk.'rrrrw, mmvtyiü και aaaxri κωνά,ιία. Βραβείο Ακαδημίας A8qv<âv 1998 KaöSEIX ΓΓΑΧΥ γμα του τρόπου με τον οποίο μπορούν να αξιοποιηθούν οι κατακτήσεις της ιστορίας «από τα κάτω» 1 και της μικροϊστορικής οπτικής, καθώς ισορροπεί ανάμεσα στην ανάλυση των λογιστικών δεδομένων και τη μετατροπή τους σε αφήγημα με την αναφορά και την εξιστόρηση των πολιτικών γεγονότων που διαδραματίστηκαν την εποχή των σημειώσεων αυτών. Η μελέτη του Β. Γούναρη επαναφέρει τη συζήτηση για τις μεθόδους της μικροί. Για τις μεθοδολογικές επιλογές της ιστορίας «από τα κάτω» βλ. Hubert Ch. Ehalt (επιμ.), Geschichte von unten, Βιέννη, Γκρατς, Κολωνία, Böhlau, 1984.

3 432 Βιβλιοκρισίες ιστορίας και επιτρέπει να επαναδιατυπω - θούν σκέψεις για τα εργαλεία της μικρόιστορικής οπτικής και του τρόπου εργασίας των ιστορικών που την εφαρμόζουν. Το ερώτημα ξεκινά στην προκειμένη περίπτωση από το είδος της πηγής που εντοπίζεται και θεωρείται άξιο επεξεργασίας. Τα λογιστικά βιβλία ενός εμπόρου, ανάλογα με το είδος των σημειώσεων που αυτός κρατούσε, προσφέρουν ποσοτικά δεδομένα. Τα κενά που μένουν μετά την ανάλυση τους θα πρέπει να συμπληρωθούν από άλλες αρχειακές και βιβλιογραφικές πηγές, προκειμένου να μπορέσει ο ερευνητής να συγκροτήσει ένα αφήγημα. Και όπως παρατηρεί και η Μαρία Χριστίνα Χατζηϊωάννου σε ένα παλιότερο άρθρο της, 2 οι αντιρρήσεις που έχουν διατυπωθεί αφορούν ακριβώς τη διαδικασία αυτής της κάλυψης των κενών με δάνεια από άλλες πηγές. 3 Ο Β. Γούναρης προσπαθεί να χρησιμοποιήσει μελέτες ερευνητών για την οικογένεια στα Βαλκάνια, έρευνες για τις καταναλωτικές συνήθειες της εποχής, σε συνδυασμό με τα αρχειακά δεδομένα αναφορικά με τα πολιτικά συμβάντα της εποχής. Η καταφυγή στη μικροϊστορική μέθοδο παρουσιάζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση ως επιλογή που επιβάλλεται από το είδος του αρχειακού υλικού, καθώς μια άλλη προσέγγιση θα απέφερε λιγότερα αποτελέσματα. Η δομή του νοικοκυριού, στοιχεία της καθημερινής ζωής, της οργάνωσης και δια- 2. Μαρία Χριστίνα Χατζηϊωάννου, «Μικροϊστορικές αναζητήσεις», Μνήμων 20 (1998) 155. Βλ. επίσης Georg G. Iggers, Geschichtswissenschaft im 20. Jahrhundert, Γκέτινγκεν (Kleine Vandenhoeck Reihe, 1565) 1993, σ Τη διαδικασία αυτή επέλεξε η Νάταλι Ζέμον Νταίηβις, Η επιστροφή τον Μαρτίνον Γκερ, Αθήνα, Νεφέλη, 2000, σ. 22, ως την πιο ενδεδειγμένη, προκειμένου να αφηγηθεί τα γεγονότα που την ενδιαφέρουν, για τα οποία υπάρχουν κενά στις αρχειακές πηγές της. Στην περίπτωση αυτή καλύπτει τα κενά και με επινοήσεις δικές της, τις οποίες όμως έχει ελέγξει «αυστηρά βάσει των φωνών του παρελθόντος». χείρισής του εξάγονται από τις σημειώσεις του εμπόρου Κατσουγιάννη. Ωστόσο η δημιουργική σκέψη του ερευνητή προσπαθεί να δώσει απαντήσεις σε ζητήματα διαχωρισμού των δύο φύλων, καταμερισμού των ρόλων, συγκρότησης ταυτοτήτων και διαχωρισμών σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον με ρευστή εθνική ταυτότητα σε μια εποχή, όπως οι αρχές του 20ού αιώνα, κατά την οποία οι διαδικασίες αποκρυστάλλωσης εθνικών ταυτοτήτων ήταν σε εξέλιξη. Το γεγονός ότι οι σημειώσεις του εμπόρου ανάγονται σε μια εποχή ταραγμένη δίνει στο μελετητή τους την ευκαιρία να συνδυάσει, να επεκτείνει και να αναζητήσει στις αρχειακές πηγές πληροφορίες που θα εντάξουν τα λογιστικού τύπου σημειώματα στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό πλαίσιο της εποχής τους. Οι καταγραφές του μοναστηριώτη Κατσουγιάννη ερμηνεύονται με βάση τα δεδομένα της εποχής, οικονομικά και τεχνολογικά, σχολιάζονται εντασσόμενα στον κοινωνικό περίγυρο και τις συνήθειες μιας κοινωνίας παραδοσιακής, και αναλύονται, προκειμένου να αναδειχθεί μια κατά το δυνατόν πληρέστερη εικόνα συνηθειών, νοοτροπιών, ηθών και πρακτικών του αστικού τοπίου της Μακεδονίας στη στροφή του αιώνα. Με τον τρόπο αυτό το αποσπασματικό, η μεμονωμένη συμπεριφορά και η κάθε ξεχωριστή κατάσταση αποκτούν «νόημα» στο πλαίσιο μιας μεγαλύτερης συνάρτησης, 4 με άλλα λόγια οι λογιστικές καταγραφές και οι οικονομικές δραστηριότητες ενός εμπόρου, κατοίκου μιας μακεδόνικης πόλης, ερμηνεύονται και αναδεικνύονται με την ένταξη τους στο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο της εποχής τους. Η εφαρμογή της μικροϊστορικής οπτικής γίνεται δυνατή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή η προσοχή στρέφεται σε 4. Alf Lüdtke, «Geschichte und Eigensinn», στο: Berliner Geschichtswerkstatt (επιμ.), Alltagskultur Subjektivität und Geschichte. Zur Theorie und Praxis von Alltags geschiente, Μύνστερ,λνββίfälisches Dampfboot, 1994, σ. 144.

4 Στις όχθες του Υδραγόρα 433 ένα περιορισμένο εδαφικά, χρονολογικά και κοινωνικά πεδίο, επειδή επικεντρώνεται σε μια συγκεκριμένη εκδοχή οικονομικής και κοινωνικής παρουσίας στο αστικό τοπίο των αρχών του 20ού αιώνα, και αφήνει περιθώρια να διεισδύσουν σε βάθος οι αναζητήσεις του ερευνητή. 5 Η δυνατότητα ε στίασης της προσοχής στο συγκεκριμένο, της εμβάθυνσης της οπτικής και της ένταξης του μεμονωμένου στο ευρύτερο δεν αποτελεί αποκλειστικότητα της μικροϊστορικής οπτικής. Ωστόσο ήταν αυτή που δανείστηκε τη μέθοδο αυτή για να την αναδείξει σε κύριο άξονα της ερευνητικής της συγκρότησης και να καταδείξει τις δυνατότητες μιας τέτοιας προσέγγισης. Επειδή όμως το μεμονωμένο απειλείται από την αποσπασματικότητα, και ο Β. Γούναρης φαίνεται να το αναγνωρίζει, επιβάλλεται, και από τις προσωπικές ανάγκες του ερευνητή για ερμηνεία και διεύρυνση του ερευνητικού πεδίου, η αναζήτηση άλλων πηγών, οι οποίες θα δώσουν το ευρύτερο πλαίσιο, στο οποίο εντάσσεται η μεμονωμένη περίπτωση. Ο «διάλογος» των αρχειακών και βιβλιογραφικών πηγών αποσκοπεί στην υπερκέραση του αποσπασματικού και της λεπτομέρειας, στα οποία είναι δυνατό, ως ένα βαθμό, να εγκλωβιστεί η μικροϊστορία. 6 Έτσι οι έρευνες για την εξέλιξη των πολιτικών γεγονότων πριν και μετά την εξέγερση του Ίλιντεν το 1903 σε αρχεία της Ελλάδας και της Βρετανίας προσφέρουν αυτό το «διάλογο». Στο βιβλίο του ο Β. Γούναρης αναζητά τους ανθρώπους πίσω από τις λογιστικές καταγραφές. Ξεκινώντας από τις πληροφορίες που προσέφερε η οικογενειακή μνήμη των απογόνων, ο ερευνητής άντλησε τα στοιχεία που του έδιναν ένα πρώτο ιστορικό πλαίσιο και τη διαδρομή του προγόνου τους. Ο έμπορος Κατσουγιάννης ήταν βλάχικης καταγωγής με τόπο κατοικίας 5. Hans Medick, «Entlegene Geschichte? Sozialgeschichte und Mikro Historie im Blickfeld der Kulkturanthropologie», ό.π., σ Ό.π., σ. 98. το Μοναστήρι και ανήκε στη μεσαία οικονομική κατηγορία των εμπόρων της πόλης. Η συγγραφή των τεφτεριών και η παράλληλη καταγραφή αποφθεγμάτων μαρτυρούν άνθρωπο μετρημένο και οικονόμο, που πίστευε στις αρχές του εμπορίου για σφιχτή οικονομική διαχείριση της οικίας και της επιχείρησης. Τα αποφθέγματα που έχει σημειώσει στα τεφτέρια του δίνουν μια διαφορετική εικόνα ανθρώπου, που εκτός από τα αριθμητικά δεδομένα ενδιαφερόταν και για την ποιοτική πλευρά τους, όπως παρατηρεί ο Β. Γούναρης (σ. 50). Το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου καλύπτει θέματα εισαγωγικά, όπως την παρουσίαση του αρχειακού υλικού, την πορεία της οικογένειας Κατσουγιάννη πριν εγκατασταθεί στο Μοναστήρι σε συνδυασμό με αντίστοιχες κινήσεις Βλάχων εμπόρων στο χώρο την ίδια περίοδο, και την ιστορία του Μοναστηριού στα τέλη του 19ου με αρχές του 20ού αιώνα. Τα επόμενα δύο κεφάλαια οργανώνονται γύρω από τη διάκριση δημόσιου και ιδιωτικού πεδίου, τα οποία ουσιαστικά αρθρώνονται γύρω από τις θεματικές ενότητες «αγορά» και «έγγαμος βίος)). Με τον τρόπο αυτό ο ερευνητής προσπαθεί να κατατάξει τις λογιστικές καταγραφές και να διαφοροποιήσει τις πτυχές της καθημερινής ζωής ενός άντρα εμπόρου, ο οποίος αναλάμβανε την οργάνωση και τη διεύθυνση του νοικοκυριού και της επιχείρησης του. Η γυναικεία παρουσία και η παιδική ηλικία περνούν μέσα από τις καταγραφές του επικεφαλής της οικογένειας για τα έξοδα που γίνονταν για την ένδυση, την υπόδηση, την εκπαίδευση, τους γάμους των παιδιών, το υπηρετικό προσωπικό και όποιες άλλες σημειώσεις αφορούσαν προσωπικά τα άτομα αυτά. Στο τελευταίο κεφάλαιο ο «διάλογος» των πηγών γίνεται πραγματικότητα και η εμβάθυνση της παρατήρησης σε θέματα, όπως ο εθνικισμός και η συγκρότηση ταυτοτήτων, που αποτελούν αντικείμενο και άλλων μεθοδολογικών προσεγγίσεων, δείχνει τις δυνατότητες της μικροϊστορικής οπτικής να προσφέρει μια πιο προσεκτική 28

5 434 Βιβλιοκρισίες αντιμετώπιση των μεγάλων αυτών ζητημάτων. 7 Το θέμα που κυριαρχεί στο κεφάλαιο αυτό αφορά τη συγκρότηση ταυτοτήτων, τη διαδικασία με την οποία άτομα της ίδιας κοινωνικής, οικονομικής ομάδας συντάσσονται με τη μία ή την άλλη εθνική κατηγορία, καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο άλλα άτομα προσπαθούν να αποφύγουν μια τέτοια ένταξη. Εμφανίζονται σχέσεις εξουσίας μεταξύ τους, 8 ενώ το στοιχείο της πολιτικής επανέρχεται στο επίπεδο της καθημερινής ζωής και των διανθρώπινων σχέσεων στο δημόσιο και το ιδιωτικό πεδίο μέσα από μια σειρά συγκρούσεων σε μια εποχή ταραχών και αποφασιστικών γεγονότων, όπως τα γεγονότα του Ίλιντεν του Οι καταγραφές των λογιστικών βιβλίων του εμπόρου Κατσουγιάννη για το κρίσιμο διάστημα των ταραχών του Ίλιντεν παρουσιάζουν κενά και δεν διαφωτίζουν τα ίδια τα γεγονότα. Η αναδρομή σε άλλες 7. Hans Medick, «Mikro-Historie», στο: Winfried Schulze (επιμ.), Sozialgeschichte, Alltagsgeschichte, Mikro-Historie, Γκέτινγκεν, Vandenhoeck - Ruprecht, 1994, σ. 43 κ.εξ. 8. Στην άσκηση εξουσίας σε όλα τα επίπεδα των ανθρώπινων σχέσεων και όχι μόνο σ' εκείνο της πολιτικής, καθώς και στο ρόλο που διαδραματίζουν οι σχέσεις εξουσίας αναφέρεται ο Wolfgang Hardt - wig, «Alltagsgeschichte heute. Eine kritische Bilanz», στο: Winfried Schulze (επιμ.), Sozialgeschichte, Alltagsgeschichte, Mikro-Historie, ό.π., σ Για την επανανακάλυψη της πολιτικής και την επιστροφή της στο επίκεντρο του ιστορικού ενδιαφέροντος στα πλαίσια Η Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Κ. Θ. Δημαρά, της οποίας η 9η έκδοση κυκλοφόρησε πρόσφατα από τη «Γνώση», αποτελεί, από πολλές απόψεις, σημείο αναφοράς και για τους ειδικούς επιπηγές ήταν επομένως αναγκαία, προκειμένου να γίνει δυνατή η ανάδειξη συγκεκριμένων αναζητήσεων του συγγραφέα. Το ενδιαφέρον του για τα γεγονότα και τη σημασία που αυτά είχαν για τους ανθρώπους μιας μικρής κοινωνίας αντικατοπτρίζεται στην επιμονή του να τα παραθέσει και να τα συσχετίσει με αρχειακά δεδομένα, μια επιλογή που σε κάποια σημεία καθιστά το κείμενο ανισοβαρές, καθώς ανατρέπονται οι αρχικές προθέσεις του συγγραφέα για μια μικροϊστορική οπτική. Η παράθεση ονομάτων και γεγονότων διαφωτίζει τις εξελίξεις ενός δεδομένου χρονικού διαστήματος, αλλά μεταβάλλει το χαρακτήρα του εγχειρήματος, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι το σημείο εκείνο. Με εξαίρεση κυρίως το κεφάλαιο «Αγώνας θέσεων και αντεπιθέσεων», στο ο ποίο η παρουσίαση των γεγονότων αναδεικνύεται σε κύριο μέλημα του συγγραφέα, το έργο ισορροπεί ανάμεσα στα δεδομένα των λογιστικών βιβλίων, την ανάλυση τους και την επένδυση τους με την αναγκαία θεωρητική και πραγματολογική ερμηνεία, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να δικαιώνει τις προθέσεις και τις προσπάθειες του ερευνητή. της μικροϊστορικής οπτικής και της ιστορίας της καθημερινής ζωής κάνει λόγο ο Geoff Eley, «Wie denken wir über Politik? Alltagsgeschichte und die Kategorie des Politischen», στο: Berliner Geschichtswerkstatt (επιμ.), Alltagskultur, Subjektivität und Geschichte, ό.π., σ και ο W. Hardtwig, «Alltagsgeschichte heute», ό.π., σ. 23. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κ. Θ. Δημαράς, Ιστορία της Νεοελληνικής εποχή μας, Αθήνα, Γνώση, 2000, κγ'+946 Λογοτεχνίας. Από τις πρώτες ρίζες ώς την π. στήμονες και για το ευρύτερο κοινό. Είναι ενδιαφέρον, λοιπόν, να παρακολουθήσουμε το τι σημαίνει για το πεδίο της ιστοριογραφίας της νεοελληνικής λογοτεχνίας και για τη διαμόρφωση της νεοελληνικής πο-

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Περίληψη Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται το ζήτημα της ευρύτερης ανάδειξης της μάθησης που αποκτάται εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Π.3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: για διαθεματικές

Διαβάστε περισσότερα

"1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ"

1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 239 "1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ" Μπάλας Κων/νος Φιλόλογος - Επιμορφωτής

Διαβάστε περισσότερα

3. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και το δίλημμα των πολιτισμικών διαφορών 3.1 Η κριτική στο λόγο περί "πολιτισμικών διαφορών"

3. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και το δίλημμα των πολιτισμικών διαφορών 3.1 Η κριτική στο λόγο περί πολιτισμικών διαφορών 3. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και το δίλημμα των πολιτισμικών διαφορών 3.1 Η κριτική στο λόγο περί "πολιτισμικών διαφορών" Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση ορίζεται, σύμφωνα με τον επικρατέστερο σήμερα ορισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ*

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ* Α. Πολίτης. 'Υποσημειώσεις καί παραπομπές 183 πέμπουμε γενικώς και αόριστα στην εργασία απ' όπου αντλούμε, κι όχι στο σημείο που βρίσκεται η πληροφορία: τερτίπια μικροτεμπελιάς που συνήθως φανερώνουν περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Θανάσης Καραλής Ο Θανάσης Καραλής είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Για τις ανάγκες του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Β. ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΒΟΛΟΣ 2010 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH Eρ ε υ ν α - Με λ ε τ η Ερευνεσ για τουσ Μεταναστεσ στην Ελλαδα Ερευνητικεσ Εμμονεσ και Εκκρεμοτητεσ Χαρα Στρατουδακη Κείμενα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Programme for International Student Assessment ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ 2010 Συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Ηγεσία στην Εργασία

Αποτελεσματική Ηγεσία στην Εργασία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αποτελεσματική Ηγεσία στην Εργασία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Νικόλαος Φωτόπουλος Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Επικοινωνίας, Ειδικό Αφιέρωμα «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας», 2007, 6, 5-12.

Ζητήματα Επικοινωνίας, Ειδικό Αφιέρωμα «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας», 2007, 6, 5-12. Ζητήματα Επικοινωνίας, Ειδικό Αφιέρωμα «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας», 2007, 6, 5-12. Πρόλογος Αφιερώματος «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας» Μπετίνα Ντάβου Στο άκουσμα του όρου

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων

Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αλέξανδρος Κακούρης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση.

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση. Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων, που παρακολουθούν το μάθημα Ανάπτυξη Ε- φαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον του Κύκλου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

έκδοση του Ιδρύματος το 2009. 2

έκδοση του Ιδρύματος το 2009. 2 Τα Μετέωρα Βήματα του Προσανατολισμού στην εποχή της Αβεβαιότητας: Συνέπειες για το ΕΠΑ.Λ 1 Χρυσούλα Κοσμίδου-Hardy Σύμβουλος του Π.Ι, Πρόεδρος του Τομέα Σ.Ε.Π. 2 1. Εισαγωγικά Ήταν όλα κάποτε αλλιώς στο

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς μια νέα ηθική της εργασίας; Γιώργος Τσιώλης. Μια Ποιοτική Διερεύνηση Φορέων Συμβουλευτικής για την Ένταξη στην Απασχόληση ΜΕΛΕΤΕΣ

Προς μια νέα ηθική της εργασίας; Γιώργος Τσιώλης. Μια Ποιοτική Διερεύνηση Φορέων Συμβουλευτικής για την Ένταξη στην Απασχόληση ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-AΔΕΔΥ Γιώργος Τσιώλης Προς μια νέα ηθική της εργασίας; Μια Ποιοτική Διερεύνηση Φορέων Συμβουλευτικής για την Ένταξη στην Απασχόληση 23 ΜΕΛΕΤΕΣ Ο Γιώργος Τσιώλης είναι λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΈΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ. Κείμενα Εργασίας 2008/16 Working Papers 2008/16

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΈΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ. Κείμενα Εργασίας 2008/16 Working Papers 2008/16 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΈΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ : ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΗ-ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Iνστιτούτο Εργασίας OTOE Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Aθήνα 2009 1 Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. «Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ελένη Γ. Θαλάσση ασκάλα Msc Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα