Συστήµατα Καταγραφής Συνοµιλιών. Συστήµατα Διαχείρισης Κλήσεων. Όποια και αν είναι η εφαρµογή σας έχουµε τη λύση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συστήµατα Καταγραφής Συνοµιλιών. Συστήµατα Διαχείρισης Κλήσεων. Όποια και αν είναι η εφαρµογή σας έχουµε τη λύση"

Transcript

1 Συστήµατα Καταγραφής Συνοµιλιών Συστήµατα Διαχείρισης Κλήσεων Όποια και αν είναι η εφαρµογή σας έχουµε τη λύση

2 Συστήµατα Καταγραφής Συνοµιλιών Τηλεφωνικών συνοµιλιών σταθερού, κινητού, τηλεφωνικών κέντρων Ραδιοεπικοινωνιών ηχογράφηση ραδιοφωνικών σταθµών, ασύρµατων επικοινωνιών Συνοµιλιών χώρου ηχογράφηση συνεντεύξεις, συσκέψεις, συνέδρια, χώρων υποδοχής Οποιασδήποτε άλλης πηγής ήχου και εικόνας Όποια και αν είναι η εφαρµογή σας έχουµε τη λύση Από ένα απλό σύστηµα για προσωπική χρήση έως και δικτυακή καταγραφή µε πολυκάναλα συστήµατα καταγραφής φωνής και εικόνας, µε την υποστήριξη που µπορείτε να εµπιστευτείτε. Aπαραίτητο για την επιχείρηση σας Πολύς κόσµος παρεξηγεί ένα σύστηµα τηλεφωνικής καταγραφής θεωρώντας ότι είναι ένα µηχάνηµα παγίδευσης τηλεφώνου, δηµιουργώντας αρνητικές εικόνες για αυτό. Στην πραγµατικότητα, η καταγραφή τηλεφώνου είναι µια µέθοδος βελτίωσης ποιότητας υπηρεσιών και εκπαιδευτικών σκοπών. Με αυτόν το µηχανισµό εκπαίδευσης, µπορείτε να αυξήσετε τις τεχνικές συνοµιλίας µεταξύ του προσωπικού σας και των πελατών. Πρόκειται για ένα σηµαντικό εργαλείο που θα βοηθήσει να κερδίσετε ακόµα περισσότερο την ικανοποίηση των πελατών σας. Επαγγελµατικές Λύσεις για: Λόγοι Καταγραφής Βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης πελατών καταγράφοντας τις συνοµιλίες πετυχαίνετε την καλύτερη δυνατή απόδοση των στελεχών σας Ακριβής καταγραφή συναλλαγών - Επίλυση διαφωνιών καταγράφοντας σηµαντικές πληροφορίες εξασφαλίζετε την ακρίβεια των συναλλαγών σας Εκπαίδευση προσωπικού αυξήστε τις τεχνικές συνοµιλίας µεταξύ του προσωπικού σας και των πελατών Ασφάλεια - Απειλητικές κλήσεις καταγράψτε οποιαδήποτε µορφή κακόβουλων ή απειλητικών κλήσεων Κάλυψη νοµικών απαιτήσεων έλεγχος πιστοποίησης προδιαγραφών διασφαλίστε ότι τηρούνται οι κανονισµοί λειτουργίας σας Έλεγχος χρήσης του τηλεφωνικού κέντρου επιβλέπετε µε απλές διαδικασίες πώς απαντούνται και διακινούνται οι σηµαντικές κλήσεις σας Κέντρα Κλήσεων (Call Centers) Χρηµατιστηριακές Εταιρείες Εταιρίες Ασφάλειας και Επιτήρησης Εµπορικές Εταιρείες Ασφαλιστικές Εταιρίες Νοµικές Επιχειρήσεις Κρατικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Υγείας

3 Multi Channel Digital Recorder Το PHOBOS X-2 είναι ένα πολυκάναλο σύστηµα καταγραφής φωνής µε επαγγελµατικές προδιαγραφές για εφαρµογές όπου απαιτείται υψηλή ασφάλεια και αδιάλειπτη λειτουργία. Ευέλικτο ψηφιακό σύστηµα βασισµένο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, προσαρµόζεται µε γνώµονα τις τωρινές ανάγκες της επιχείρησης και επεκτείνεται εύκολα για τις µελλοντικές, απλά προσθέτοντας κάρτες και εξαρτήµατα σε κάθε καινούργια ανάγκη και τεχνολογία. Υποστηρίζει ταυτόχρονη καταγραφή από 2 µέχρι 990 γραµµές, από διαφορετικές πηγές ήχου (αναλογικές/ψηφιακές) καθώς και εικόνα. ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΤΕ: ISDN (BRI/PRI), PSTN, Voip, Fax. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: Συµβατό µε όλα τα γνωστά τηλεφωνικά κέντρα. ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΧΩΡΟΥ: Για καταγραφή συνεντεύξεων, συµβουλίων κλπ. ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ: Εφαρµογή για καταγραφή ραδιοφωνικών σταθµών, ραδιοποµπών και γενικώς ασύρµατων επικοινωνιών. Προσιτό κόστος Υψηλή ασφάλεια Εύκολο στη χρήση λογισµικό Εύκολη αναζήτηση καταγραφών Διαχείρηση µέσω δικτύου/internet Caller ID καταγραφή Live Monitor µέσω Internet Ανώτερη ποιότητα ψηφιακού ήχου Τα συστήµατα PHOBOS X-2 έχουν τη λύση για κάθε σας ανάγκη. Με υψηλή τεχνολογία και αξιοπιστία εξυπηρετούν εδώ και χρόνια επιχειρήσεις και κρατικούς οργανισµούς σε όλο τον κόσµο. Ευκολία διαχείρισης κλήσεων Με το PHOBOS X-2 είναι εύκολο να ψάχνετε και να βρίσκετε καταγραφές, οι οποίες είναι ταξινοµηµένες κατά όνοµα καναλιού, χρήστη, ώρα, ηµεροµηνία, τηλεφωνικοί αριθµοί, διάρκεια, φορά, που επιτρέπει στους χειριστές να ψάχνουν και να αναπαράγουν τις καταγραφές εύκολα και γρήγορα. Υψηλή ασφάλεια?ωδικοί πρόσβασης στο σύστηµα µε διαφορετικά επίπεδα για τον κάθε χρήστη Κωδικοποιηµένη αποθήκευση καταγεγραµµένων συνοµιλιών Αυτόµατη διάγνωση προβληµάτων και ειδοποίηση µε ήχο, και sms Καταγράφει όλα τα στοιχεία σε κάθε κλήση όπως: Τον αριθµό που σας κάλεσε (caller ID), τον αριθµό που καλέσατε, ηµεροµηνία ώρα, την διάρκεια της κάθε κλήσης, όνοµα/αριθµό εσωτερικού, ένδειξη εξερχοµένων/ εισερχόµενων κλήσεων, και πολλά άλλα στοιχεία σε κάθε κλήση για εύκολη αναζήτηση και αναπαραγωγή Βασικές δυνατότητες συστήµατος Aυτόµατη ηχογράφηση ή κατ' επιλογή του χρήστη Αναπαραγωγή και διαχείριση τοπικά ή µέσω δικτύου/internet Live monitor ένα σηµαντικό εργαλείο ειδικά για call center, για λόγους εκπαίδευσης ή σεµινάρια µάρκετινγκ. Οι κλήσεις µπορούν να αναπαραχθούν σε πραγµατικό χρόνο, δηµιουργώντας ρεαλιστική ατµόσφαιρα για τους συµµετέχοντες Δηµιουργία αρχείου Excel για εποπτεία και στατιστικά Εξαγωγή ηχογραφήσεων σε αρχεία ήχου τύπου wav Αποστολή καταγραφών µέσω σαν κοινά αρχεία wav Αποθήκευση σε ενσωµατωµένο σκληρό δίσκο µε υψηλή ποιότητα µέχρι ώρες (δυνατότητα για µεγαλύτερο ή περισσότερους σκληρούς δίσκους), αποθηκεύει επίσης σε εξωτερικό σκληρό δίσκο ή σε server δικτύου. Back up σε CD/DVD-RW drive, σε εξωτερικό δίσκο ή σε network server ή RAID server Πολλά αποµακρυσµένα συστήµατα PHOBOS µπορούν να συνδεθούν µεταξύ τους για κεντρική διαχείριση µέσω δικτύου ή internet µε πλήρη δικαιώµατα administrator Όποια και αν είναι η εφαρµογή σας έχουµε τη λύση

4 FSV 512 Plus Professional Digital Voice Recorder ôï ðñïóùðéêü óáò êáôáãñáöéêü ÊáôáãñÜöåé áõôüìáôá ôéò óõíïìéëßåò óáò áðü óõóêýøåéò, óýíôïìåò åíçìåñþóåéò, äéáëýîåéò, óõíåíôåýîåéò ôéò óçìåéþóåéò óáò êáé Üëëá óçìáíôéêü ãåãïíüôá ðïõ èýëåôå íá êáôáãñüøåôå êáé áñ åéïèåôþóåôå ìå õøçëþ ðïéüôçôá Ç ïãñáöåß åðßóçò ôéò óçìáíôéêýò ôçëåöùíéêýò óõíïìéëßåò óáò...áêüìá êáé áðü ôï êéíçôü óáò ìå ôï åéäéêü áíôüðôïñá ðïõ ðåñéëáìâüíåôáé ÌåãÜëç öùôéæüìåíç ïèüíç ÌåãÜëá åõäéüêñéôá ãñüììáôá Åóùôåñéêü ìéêñüöùíï õøçëþò åõáéóèçóßáò ÌÝ ñé 133 þñåò êáôáãñáöþò ÌåãÜëç áõôïíïìßá ìå ôéò ìðáôáñßåò Ôñïöïäïóßá êáé ìýóï USB Óýíäåóç USB ìå ôïí õðïëïãéóôþ óáò ÌïíáäéêÜ áñáêôçñéóôéêü Áõôüìáôç êáôáãñáöþ Ôçëåöþíïõ On/Off ìå ôïí åéäéêü áíôüðôïñá ôçëåöþíïõ ðïõ ðåñéëáìâüíåôáé (ôá õðüëïéðá êáôáãñáöéêü öùíþò óôçí áãïñü âáóßæïíôáé óôç êáôáãñáöþ ìýóù VOX/VOR ìå áðïôýëåóìá ôçí êáôáãñáöþ ìå äéáêïðýò êáé ôçí êáôáíüëùóç ìðáôáñßáò áêüìá êáé üôáí äåí êáôáãñüöïõí) ÊáôáãñáöÞ áðü êéíçôü ìå åéäéêü áíôüðôïñá (óõìâáôü ãéá üëá ôá êéíçôü) ÊáôáãñáöÞ óõíïìéëéþí ìå ôï åóùôåñéêü ìéêñüöùíï õøçëþò ðïéüôçôáò êáé åõáéóèçóßáò (ç ïãñáöåßôå óõóêýøåéò, óýíôïìåò åíçìåñþóåéò, äéáëýîåéò, óõíåíôåýîåéò ôéò óçìåéþóåéò óáò êáé Üëëá óçìáíôéêü ãåãïíüôá ðïõ èýëåôå íá êáôáãñüøåôå êáé áñ åéïèåôþóåôå) Ôñïöïäïóßá ìå ìðáôáñßåò êáé ìýóù USB (ÌåãÜëç áõôïíïìßá ìå ìðáôáñßåò ìý ñé 110 þñåò êáôáãñáöþò) ÄÙÑÏ ÌÅ ÊÁÈÅ FORUS Ï ÅÉÄÉÊÏÓ ÁÍÔÁÐÔÏÑÁÓ ÃÉÁ Ç ÏÃÑÁÖÇÓÇ ÁÐÏ ÊÉÍÇÔÏ ÄéáêñéôéêÞ êáôáãñáöþ ìå Äüíçóç (Vibrator) Þ ìå óßãáóç ( ùñßò Beep) ÌåãÜëç Ïèüíç öùôéæüìåíç ìå ìåãüëá ãñüììáôá Åýêïëï óôç ñþóç ÁíÜêëçóç äéáãåãñáììýíïõ áñ åßïõ áðü ëüèïò ÊáôáãñáöÞ ìý ñé 133 þñåò, óå åóùôåñéêþ ìíþìç 258 mb Ìéêñüöùíï õøçëþò åõáéóèçóßáò ÌåãÜöùíï åíéó õìýíï Óýíäåóç ìýóù USB óôïí õðïëïãéóôþ ÐåñéëáìâÜíåé óôçí óõóêåõáóßá ôïõ ìéá ðëïýóéá óåéñü åîáñôçìüôùí ËáóêÜñåùò 48 & áñ. Ôñéêïýðç, ÁèÞíá, ôçë , fax ,

5 TeleCorder Καταγραφικά συνοµιλιών 1-16 καναλιών Είτε σαν ολοκληρωµένο σύστηµα είτε σε σύνδεση µε τον υπολογιστή σας µέσω USB, τα Telecorder σας προσφέρουν µια αξιόπιστη λύση σε οικονοµικές τιµές που µπορείτε να εµπιστευτείτε. Είναι απλά στην εγκατάσταση και εύκολα να τα διαχειριστείτε. Οικονοµικά Επεκτάσιµα Caller ID Καταγραφή Εύκολη Αναζήτηση καταγραφών TeleCorder Standalone Ολοκληρωµένο σύστηµα καταγραφής TC200-2 γραµµών TC400-4 γραµµών Τα Telecorder Standalone καταγράφουν τις συνοµιλίες σας σε εσωτερικό σκληρό δίσκο που διαθέτουν ( συνοµιλίες ώρες) και δεν χρειάζονται υπολογιστή για να λειτουργήσουν. Οι περισσότερες λειτουργίες και η αναπαραγωγή γίνονται από την ίδια τη συσκευή που έχει ενσωµατωµένο πληκτρολόγιο, µεγάφωνο και φωτιζόµενη οθόνη τεσσάρων γραµµών LCD. Συνδέονται επίσης µέσω USB και στον υπολογιστή σας, και έχετε τη δυνατότητα να ταξινοµήσετε και να αναζητήσετε τις καταγραφές, να εκτυπώσετε λίστες καταγραφών, να µεταφέρετε τις καταγραφές σας από τον σκληρό δίσκο του TeleCorder στον σκληρό δίσκο ή CD του υπολογιστή σας σε αρχεία wav. Για λόγους ασφάλειας µπορούν να χρησιµοποιηθούν κωδικοί για να αποτρέψετε άλλους να ακούσουν τις καταγραφές σας. Aπαραίτητο για την επιχείρηση Έχετε ποτέ σκεφτεί να καταγράψετε τις συνοµιλίες σας; Αν αναλαµβάνετε σηµαντικές επιχειρηµατικές υποθέσεις, µπορεί να έρθει η µέρα που θα ευγνωµονείτε που καταγράψατε µια κλήση. Το TeleCorder µπορεί να αποτελέσει µια πολύτιµη και οικονοµική λύση για το περιβάλλον της επιχείρησής σας. Οι καταγραφές σας θα είναι διαθέσιµες όποτε τις χρειαστείτε, και θα έχετε αποδείξεις ακριβώς το τι ειπώθηκε, πότε και από ποιον. Το TeleCorder θα κάνει απόσβεση των χρηµάτων σας µε το παραπάνω. TeleCorder USB FC γραµµής FC γραµµών UP γραµµών Με το Telecorder USB ο υπολογιστής σας µπορεί να καταγράψει κάθε συνοµιλία σας αυτόµατα, έτσι είναι αδύνατον να ξεχάσετε να κάνετε κάποια καταγραφή. Μπορείτε να αναπαράγετε ή να σβήσετε κάποια κλήση αµέσως µόλις την κάνατε ή οποιαδήποτε άλλη στιγµή θέλετε. Με το λογισµικό που παρέχεται µαζί µε το Telecorder οι καταγεγραµµένες συνο- µιλίες µπορούν να αναζητηθούν µε ευκολία µε κριτήρια την ηµεροµηνία, αριθµό τηλεφώνου (Caller ID) ή σηµειώσεις που µπορείτε να προσθέσετε σε κάθε κλήση. H αναπαραγωγή των κλήσεων µπορεί να γίνει και µέσω δικτύου από αλλους υπολογιστές. Καταγραφή των κλήσεων γίνεται σε αρχεία ήχου wav ή µε συµπίεση (140 ώρες καταγραφών σε 1 Gb) και εύκολα µπορείτε να τις µεταφέρετε σε αλλά αποθηκευτικά µέσα. Εφαρµογές Καταγραφής Τηλεφωνικών Συνοµιλιών Ραδιοεπικοινωνιών Μικροφώνων Εάν οι συναλλαγές της επιχείρησής σας γίνονται µέσω τηλεφώνου ή ραδιοεπικοινωνιών, το TeleCorder είναι το εργαλείο για σας! Καταγραφή Τηλεφωνικών Συνοµιλιών Το TeleCorder καταγράφει αυτόµατα τις επαγγελµατικές σας συνοµιλίες διασφαλίζοντας την ακρίβεια των συναλλαγών σας. Εύκολα µπορείτε να αναζητήσετε τις σηµαντικές σας κλήσεις µε κριτήρια όπως τα στοιχεία του καλούντος (Caller ID), τηλέφωνα που καλέσατε, διάρκεια καταγραφής, ηµεροµηνία και ώρα. Καταγραφή συσκέψεων ή συνεντεύξεων Το TeleCorder µπορεί να χρησιµοποιηθεί για καταγραφή συσκέψεων ή συνεντεύξεων µε χρονική σφραγίδα (ηµεροµηνία - ώρα - διάρκεια). Με το κατάλληλο µικρόφωνο παρέχει καταγραφές ίδιες ή καλύτερες από αυτές που θα ακούγατε αν καθόσασταν δίπλα στο µικρόφωνο. Καταγραφή Ραδιοεπικοινωνιών Το TeleCorder χρησιµοποιεί εισόδους για επίπεδο ήχου γραµµής (Line in). Η σύνδεσή του σε ένα σταθµό ραδιοεπικοινωνιών µπορεί να καταγράψει όλες τις επικοινωνίες που πραγµατοποιούνται µε χρονική σφραγίδα. Ευκολία εγκατάστασης Εύκολη εγκατάσταση plug&play µε όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό να παρέχεται µε κάθε σύστηµα για να το συνδέσετε στο τηλέφωνό σας. Επεκτασιµότητα Μπορείτε να ξεκινήσετε σήµερα καταγράφοντας ένα µόνο τηλέφωνο και να επεκταθείτε σταδιακά µέχρι 16 γραµµές.

6 Λύσεις καταγραφής συνοµιλιών για ISDN και αναλογικές γραµµές Οι συσκευές EyeSDN USB συνδέονται σε τηλέφωνο, τηλεφωνικό κέντρο ή τηλεφωνική γραµµή ISDN BRI/PRI καθώς και σε αναλογικές γραµµές και στην USB θύρα οποιουδήποτε υπολογιστή. Καταγραφή από IDSN γραµµές Caller ID Καταγραφή Ηχογράφηση αρχείων (wav, mp3, gsm) Επεκτάσιµα Κρυπτογράφηση καταγραφών Διαχείριση µέσω Δικτύου Εποπτεία συνδιαλέξεων Καταγράφουν τις συνοµιλίες ταυτόχρονα και από τα δύο κανάλια γραµµών ISDN ΒRI συνδέοντάς το απλά στο S0 ενός netmode και 30 κανάλια από γραµµές PRI, και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σε κάθε κλήση: Caller ID, Dialed Number, Ηµεροµηνία, Ώρα Τα προϊόντα EyeSDN USB είναι εύκολα στη σύνδεση, απλά στη χρήση και πολύ αποτελεσµατικά. Διαθέσιµα µοντέλα EyeSDN USB-S0 ISDN basic rate interface (BRI, ISDN2) EyeSDN USB-4S 4x ISDN basic rate interfaces Card (4x BRI, ISDN2) EyeSDN USB-4SBx 4x ISDN basic rate interfaces (4x BRI, ISDN2) EyeSDN USB-E1 ISDN primary rate interface (S2M, PRI, ISDN30) EyeSDN USB-A2 2 analogue lines or telephone lines Πολλές και διαφορετικές EyeSDN USB συσκευές µπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα σε ένα υπολογιστή δηµιουργώντας ένα πολυκάναλο σύστηµα. Όλες οι καταγεγραµµένες κλήσεις µπορούν να διαχειριστούν από ένα πρόγραµµα από τον ίδιο τον υπολογιστή ή µέσω δικτύου. Το πρόγραµµα διαχείρισης που συνοδεύει κάθε συσκευή, σας δίνει την δυνατότητα να διαχειριστείτε τις κλήσεις σας εύκολα από τον τοπικό υπολογιστή ή µέσω δικτύου. Εφαρµογές συσκευών EyeSDN USB Καταγραφή τηλεφωνικών συνοµιλιών Είτε η γραµµή είναι αναλογική είτε ψηφιακή, οι συζητήσεις που έχετε µπορούν να καταγραφούν αυτόµατα και να αξιολογηθούν όποτε εσείς επιθυµείτε. Οι κλήσεις αποθηκεύονται σε αρχεία wav, mp3 ή σε συµπιεσµένα αρχεία gsm (170 ώρες καταγραφής σε 1Gb) και µπορούν να αναπαραχθούν µε οποιοδήποτε πρόγραµµα αναπαραγωγής. Αποθηκεύσετε σηµαντικές τηλεφωνικές συνοµιλίες Προετοιµαστείτε καλά για συνοµιλίες µε πελάτες Καταγράψετε συµφωνίες που έγιναν µέσω τηλεφώνου Βελτιώσετε την επιτυχία του τηλεµάρκετινγκ σας Live monitor Τα καταγραφικά κλήσεων EyeSDN µπορούν να χρησιµοποιηθούν επίσης για τηλεφωνική εκπαίδευση ή σεµινάρια µάρκετινγκ. Οι κλήσεις µπορούν να αναπαραχθούν σε αληθινό χρόνο, δηµιουργώντας ρεαλιστική ατµόσφαιρα για τους συµµετέχοντες. Συλλογή στοιχείων των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων CDR Εµφανίζει τα στοιχεία των κλήσεων σε αρχείο excel για αναφορά, έλεγχο και εποπτεία των συνδιαλέξεων. Τα στοιχεία των κλήσεων καταγράφονται σε κάθε αποθηκευµένη τηλεφωνική κλήση. Αυτά τα δεδοµένα µπορούν να επεξεργαστούν και να αξιολογηθούν χρησιµοποιώντας ένα πρόγραµµα υπολογισµού (π.χ. excel). Κρυπτογραφηµένη καταγραφή Οι τηλεφωνικές συνοµιλίες µπορούν επίσης να κρυπτογραφηθούν για αποθήκευση, επιτρέποντας µόνο σε εξουσιοδοτηµένο προσωπικό να έχει πρόσβαση στις καταγραφές. Ανάλυση Πρωτοκόλλου και µέτρησης ISDN γραµµής Πέρα από την αποθήκευση δεδοµένων φωνής τα ΙSDN USB καταγράφουν και αποθηκεύουν την κίνηση των δεδοµένων από τα κανάλια B & D. Οι αναλυτές δικτύου µπορούν να αναλύσουν τα δεδοµένα του πρωτόκολλου ώστε να προσδιορίσουν τερµατικά σηµεία και κακή τηλεπικοινωνιακή ρύθµιση. Επίσης η συσκευή ΙSDN USB βοηθάει να εντοπίσετε προβλήµατα στην καλωδίωση της ISDN γραµµής σας διαβάζοντας απλά τις ενδείξεις LED πάνω στη συσκευή. Όποια και αν είναι η εφαρµογή σας έχουµε τη λύση

7 ΧtensionRecorder USB Ψηφιακές λύσεις καταγραφής συνοµιλιών Τα καταγραφικά Xtension Recorder είναι µία σειρά συστηµάτων και λογισµικού που σας προσφέρει µία δυναµική, ευέλικτη και εύκολα επεκτάσιµη λύση ψηφιακής καταγραφής κλήσεων για την επιχείρησή σας. Μπορείτε να ξεκινήσετε σήµερα καταγράφοντας ένα µόνο τηλέφωνο και να επεκταθείτε σταδιακά σε κεντρική καταγραφή, εφόσον και αν απαιτηθεί ή το επιτρέψει ο προϋπολογισµός σας. Η σειρά XtR Professional προσφέρει σε χαµηλό και λογικό κόστος, πλήρως ψηφιακή, πλήρως επαγγελµατική λύση καταγραφής της αγοράς. Xtension Recorder Digital Xtr Digital 01 1 γραµµής Xtr Digital 04 4 γραµµών Xtr Digital γραµµών Ιδανική λύση για καταγραφή τηλεφωνικών συνοµιλιών απευθείας από τα ψηφιακά εσωτερικά του τηλεφωνικού σας κέντρου, υποστηρίζει τα περισσότερα γνωστά τηλεφωνικά κέντρα (Panasonic, Samsung, Ericsson, Siemens, Avaya, Toshiba, Nortel, Alcatel, LG, Nec, κ.α.). H εφαρµογή καταγραφής συνοµιλίας Xtension Recorder σας δίνει την δυνατότητα να ηχογραφείτε και να αποθηκεύετε τις τηλεφωνικές σας συνοµιλίες στον σκληρό δίσκο του προσωπικού σας υπολογιστή ή στο τοπικό δίκτυο. Σε κάθε συνοµιλία καταγράφει: Caller ID, Dialed Number, Ηµεροµηνία, Ώρα Xtr Analogue Xtr Analogue 02 2 γραµµών Xtr Analogue 04 4 γραµµών Πολλές συσκευές µπορούν να συνδεθούν σε ένα υπολογιστή. Για απευθείας σύνδεση στην τηλεφωνική συσκευή ή οποιαδήποτε ειδική συσκευή του τηλεφωνικού κέντρου µε σύνδεση στο ακουστικό της. Πλήρες µαζί µε το λογισµικό XtR Desktop, και εγκατεστηµένο µέσα σε λίγα λεπτά, παρέχει την καλύτερη αναλογική συνδεσιµότητα και καταγραφή της αγοράς. Σε κάθε συνοµιλία καταγράφει: Caller ID, Dialed Number, Ηµεροµηνία, Ώρα Αυτόµατη εκκίνηση/παύση καταγραφής χρησιµοποιώντας ανίχνευση τάσης ή φωνής. Xtr Analogue 08 8 γραµµών Xtr Universal Adapter 1 γραµµής Πολλές συσκευές µπορούν να συνδεθούν σε ένα υπολογιστή. SECURE DIGITAL RECORDER Το προσωπικό σας καταγραφικό Πείτε αντίο σε αυτά τα άσχηµα, βασισµένα σε κασέτα καταγραφικά, µε το ολοκαίνουριο καταγραφικό τηλεφωνικών κλήσεων Secure Digital της Comvurgent. Είναι µια καινοτοµία στη σχέση κόστους-απόδοσης και λειτουργικότητας για τον χρήστη που θέλει να καταγράψει τις τηλεφωνικές κλήσεις του από µία γραµµή τηλεφώνου. Το Secure Digital καταγραφικό είναι ιδανικό για πολύ µικρές επιχειρήσεις και ιδιώτες σε εταιρικό/ επιχειρησιακό περιβάλλον. Με πάνω από 340 ώρες οµιλίας σε µια κάρτα µνήµης 2Gb, το SD καταγραφικό είναι µία τέλεια και οικονοµική λύση ενός αυτόνοµου καταγραφικού (δεν απαιτείται υπολογιστής) µε βολική διαχείριση µέσω υπολογιστή εάν και όταν χρειαστεί. Σε κάθε συνοµιλία καταγράφει: Caller ID, Dialed Number, Ηµεροµηνία, Ώρα Αυτόµατη εκκίνηση/παύση καταγραφής χρησιµοποιώντας ανίχνευση τάσης ή φωνής. Ενσωµατωµένο µικρόφωνο για καταγραφή συνοµιλιών χώρου και µηνυµάτων υπενθύµισης. Ρυθµίσεις ασφαλείας για αποτροπή µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης.

8 .gr Tο musiconhold είναι ο καλύτερος τρόπος να εκµεταλλευτείτε την απρόσωπη µουσική στην αναµονή του τηλεφωνικού σας κέντρου. Όταν βάζετε τους πελάτες σας σε αναµονή, βάζετε σε κίνδυνο την εικόνα της επιχείρησής σας. Για αυτό χρειάζεστε µια λύση η οποία να είναι ξεχωριστή όπως εσείς - και αξιόπιστη όπως τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρετε. Με το musiconhold διαφηµίζετε την επιχείρηση σας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας, και κρατάτε ευχαριστηµένους στην αναµονή τους πελάτες σας όταν σας καλούν και περιµένουν να συνδεθούν. Μουσική Διαφήµιση Επαγγελµατισµός Στη Matelcom µπορείτε να εµπιστευτείτε τη δηµιουργία προσωπικών µηνυµάτων για το τηλεφωνικό σας κέντρο Υπηρεσίες Studio Δηµιουργούµε ιδανικά ηχητικά µηνύµατα µε την κατάλληλη µουσική, µε επαγγελµατίες εκφωνητές σε πολύ προσιτές τιµές για κάθε επιχείρηση. Έτσι ενώ οι πελάτες σας ψυχαγωγούνται ταυτόχρονα ενηµερώνονται για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Αυτό επιτρέπει στις µικρές εταιρίες να δείχνουν µεγάλες και στις µεγάλες εταιρίες να ακούγονται προσωπικές και καταδεκτικές Αξιοποιήστε το χρόνο της αναµονής του τηλεφωνικού σας κέντρου για να περάσετε τα µηνύµατα που θέλετε εσείς! Αντικαταστήστε τη βαρετή µουσική ή το ραδιόφωνο (όπου πιθανόν να διαφηµίζονται οι ανταγωνιστές σας!) µε ένα ακόµα εργαλείο marketing. Μειώστε τον αριθµό εγκατάλειψης (κλείσιµο τηλεφώνου) και αυξήστε τα έσοδα της επιχείρησης σας. Είµαστε πρωτοπόροι στις παραγωγές µηνυµάτων για τηλεφωνικά κέντρα από το 1998 Έχουµε ''ντύσει"... την προαπάντηση την µουσική στην αναµονή το voice mail σε εκατοντάδες εταιρείες που µας εµπιστευθήκαν τις παραγωγές τους για το τηλεφωνικό τους κέντρο. Διαβάστε περισσότερα για το musiconhold και ακούστε παραγωγές που έχουµε δηµιουργήσει στο DP400 - Επαγγελµατικό mp3 player To DP400 σας προσφέρει την ησυχία σας µε τη λογική «τοποθετήστε το και ξεχάστε το» και «εύκολη αλλαγή αρχείων». Αυτό το επαγγελµατικό mp3 player έρχεται πλήρες µε καλώδια σύνδεσης, compact flash ψηφιακή µνήµη και τροφοδοτικό. Η λύση DP400 σηµαίνει: Υψηλή ποιότητα ήχου (ίδια µε το CD) Αποθηκεύετε 99 αρχεία ήχου (µέχρι 33 ώρες µουσικής και µηνυµάτων!) Αναπαράγει όλα τα αρχεία το ένα µετά το άλλο ή κάποιο συγκεκριµένο αρχείο (Loop) Φωτεινή οθόνη ένδειξης των αρχείων Το χρησιµοποιήτε άµεσα ως plug & play για µουσική στην αναµονή Το βάζετε και το ξεχνάτε, δεν χρειάζεται καµία συντήρηση Αναπαράγει εξαιρετικής ποιότητας ήχο µέσω τηλεφώνου Το χρησιµοποιήτε µια ζωή Περιλαµβάνει επαγγελµατικά µηνύµατα και ευχάριστες µουσικές Εύκολα ακόµα και µέσω µπορείτε να λάβετε και να φορτώσετε νέα µηνύµατα και µουσική (drop & drag) στην Flashcard Το DP400 κάνει τη διαχείριση της αναµονής εύκολη To DP400 µπορεί να βρεί πολλές εφαρµογές και να χρησιµοποιηθεί όπου χρειάζεται ασφαλής και συνεχής µετάδοση µουσικής ή πληροφοριών (όπως µουσεία, εκθέσεις, µουσική σε δηµόσιους χώρους και καταστήµατα, αντικαταστώντας συσκευές CD ή κασετόφωνα, λόγω της υψηλής ποιότητας ήχου που διαθέτει και της ανθεκτικής κατασκευής του. DP 500 Internet Update Με το DP 500 έχετε επιπλέον δυνατότητα να αναπροσαρµόζετε τα αρχεία µέσω δικτύου ή Internet. Ιδανική λύση για εταιρείες µε πολλά καταστήµατα που θέλουν µια κεντρική διαχείριση για την µουσική στην αναµονή ή την αναπαραγωγή µουσικής και διαφηµιστικών µηνυµάτων στους χώρους των καταστηµάτων τους. Όποια και αν είναι η εφαρµογή σας έχουµε τη λύση

9 DP-500 e Remote downloadable MP3 Professional player for storecasting and MOH applications ¼ðïéá êáé áí åßíáé Þ åöáñìïãþ óáò Ý ïõìå ôç ëýóç

10 MULTICHANNEL MESSAGE DELIVERY SYSTEM OVERVIEW HERMES is a solution that permits automatic delivery of voice and text messages to multiple customers over different media such as a phone lines, pagers, SMS, and . The system can play customised message, get a response, and follow other instructions. HERMES HERMES provides different message delivery scenarios. It is capable of recording customer responses, message delivery confirmation, or customer authorisation through a PIN code. All these functions make HERMES extremely valuable for marketing agencies, call centres, emergency organisations and others, to save on human costs, automate routine tasks, and solve many other problems that arise when a company must contact a large number of people. APPLICATIONS - Automatic lead generation - Telephone marketing - Automatic notification of personnel and public in emergency situations - Alert notification in case of process malfunction (gas pipelines, metallurgical foundries, oil refineries, etc) - Bill collection services - automatic customer notification of bills due and overdue (telephone companies, cell operators, utilities, credit cards, etc) - Sociological polls - Reminders of meetings, deadlines or events - Notification of schedule changes or cancellations - Fund raising CONFIGURATION The HERMES automatic messaging system is based on a regular PC with specialised PCI adapters to connect to external telephone lines. They can dial all connected lines simultaneously and deliver prepared messages using preset scenarios. Depending on the system configuration, HERMES supports from 2 to 960 channels. The administrator's software allows complete control of the system both locally and remotely. With its open database interface, HERMES can easily be integrated into an existing infrastructure. FUNCTIONALITY - Automatic delivery of voice messages to any number of subscribers over multiple telephone lines simultaneously - Response recording and monitoring - Multitasking - several notification jobs can be carried out simultaneously - Real time system control - Separate configuration of message delivery channels - Separate configuration of notification scenarios - Flexible configuration of task schedules and priorities - Unlimited subscriber lists, with ability to group and prioritise them - Flexible configuration of subscriber attributes with ability to specify various communication modes per person - Alert messages recording and monitoring - Complete audit trail of events - Quick search and sorting of notification logs - Sophisticated query and reporting tools - Multilevel access control - Fully functional web client offering complete control of the system over the web - Automatic self diagnostic and testing - Unattended operation mode FEATURES Easy customisation 2 to 960 channels support Local and remote system control Various message formats Multiple delivery channels Studio quality sound Detailed audit trail for performance analysis Easy to install and operate BENEFITS Reduced costs Improved communication Consistent messaging Increased sales Faster reaction time Business process optimisation USERS Marketing agencies Call Centres Doctors Municipalities Military Law enforcement Schools Universities Utilities Banks Insurance companies Newspapers Radio and TV stations Poll organisers Travel agents Airlines ¼ðïéá êáé áí åßíáé Þ åöáñìïãþ óáò Ý ïõìå ôç ëýóç

11 Conference Recorder Voice logger specially designed for conference application Matelcom is proud to announce the latest development in our voice logger product line the Conference Recorder - Conference Logger. The Conference Recorder is a network based voice logger equipped with a sensitive built-in microphone, allowing you to record meetings, briefings, lectures, interviews, and other important events. Conference Recorder connects to a host computer (such as a laptop) via LAN and stores recorded voice files on the host computer's hard drive, marking it easy to archive and retrieve voice files. It is also possible to monitor the recording in real time remotely over LAN. Switchable between conference and telephone recording Cyclic hard drive usage for non stop recording Real time monitoring over LAN Windows Wav file compatible Recordings saved with date, time, length and notes Sectional playback capable Password protection Fast search and fast play functions Send voice files by Voice (VOX) activation Network capability Comparisons: Sound Collecting Conference Recorder High sensitivity with extended range Omni-directional table top usage Other Recorders Low power with limited range Hand held usage Applications Conferences, meetings, conference calls& Limited to short distance recording Storage Capacity Archiving Limited only by the host computers hard drive space - 80GB can store about 5600 hours Recordings automatically stored on the PC with index file Small flash memory with less than 60 hours of recordings Recordings must be copied to the PC manually Non-stop Yes Limited by battery life and Recording memory Search Key Search by date, time, length, and notes N/A Network Capability Installation Accessible by LAN/WAN with real time monitoring capability Can be placed on table or mounted on the wall N/A Can not be mounted on the wall ¼ðïéá êáé áí åßíáé Þ åöáñìïãþ óáò Ý ïõìå ôç ëýóç

12 Λασκάρεως 48 & Χαρ. Τρικούπη Αθήνα Τ: F: Ε: Η Matelcom ιδρύθηκε το 1986 µε έδρα την Αθήνα και έχει επάξια καθιερωθεί στο χώρο των τηλεπικοινωνιών έχοντας µια δυναµική παρουσία εδώ και 20 χρόνια. Ειδικεύεται σε συστήµατα και εφαρµογές καταγραφής επικοινωνιών και διαχείρισης κλήσεων κατέχοντας ηγετική θέση στον τοµέα αυτό. Προσφέρουµε ολοκληρωµένες και αξιόπιστες λύσεις µε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας που εξυπηρετούν επιχειρήσεις και κρατικούς οργανισµούς σε όλο τον κόσµο, αντιπροσωπεύοντας για την Ελλάδα και Κύπρο κορυφαίες ξένες εταιρείες που µας εµπιστεύθηκαν τα προϊόντα τους. Η Matelcom έχει τη γνώση, τους πόρους και τους ανθρώπους για να σας καλύψει σε οποιαδήποτε εφαρµογή καταγραφής φωνής και διαχείρισης κλήσεων χρειαστείτε, γιατί διαθέτουµε την µεγαλύτερη γκάµα προϊόντων στην Ελλάδα για κάθε εφαρµογή και προϋπολογισµό. Με το πλέον έµπειρο και κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό που διαθέτει, η Matelcom αντιλαµβάνεται τις πραγµατικές ανάγκες των επιχειρήσεων και οργανισµών προσφέροντας ολοκληρωµένα συστήµατα που συνδυάζουν τις τεχνολογίες αιχµής και την λειτουργικότητα σε ανταγωνιστικές τιµές. Τα προϊόντα µας διατίθενται πανελλαδικά µέσω δικτύου συνεργατών, το οποίο αποτελείται από καταξιωµένες εταιρείες από τον χώρο των τηλεπικοινωνιών, αυτοµατισµού γραφείου και πληροφορικής µε αξιόλογη δραστηριότητα στην περιοχή τους. 20 χρόνια δυναµικής παρουσίας στο χώρο των τηλεπικοινωνιών

Manual Turbo-X. G580 Octacore. Smartphone G580

Manual Turbo-X. G580 Octacore. Smartphone G580 Manual Turbo-X G580 Octacore Smartphone G580 Εγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΑ... 4 1.1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ... 4 1.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 1.3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ... 7 1.3.1 Προσοχή...

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό τηλεφωνικό σύστημα ΙΡ-ΡΒΧ. Νέο ψηφιακό σύστημα επικοινωνίας

Ψηφιακό τηλεφωνικό σύστημα ΙΡ-ΡΒΧ. Νέο ψηφιακό σύστημα επικοινωνίας Ψηφιακό τηλεφωνικό σύστημα ΙΡ-ΡΒΧ Νέο ψηφιακό σύστημα επικοινωνίας Μία λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες της επικοινωνίας σας σήμερα και στο μέλλον Συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα της απλής

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Περιεχόµενα Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών...1 Κεφάλαιο 1 ο...3 Γενική Επισκόπηση Των Εφαρµογών Πληροφορικής...3 Εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή από κινητό στο: 210 4800564 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide LG-P720 P/N : MBM00000000 (1.0) www.lg.com Wi-Fi

Διαβάστε περισσότερα

Android. Guide. Τα βασικά του Android Οδηγός αγοράς για. smartphones και tablets

Android. Guide. Τα βασικά του Android Οδηγός αγοράς για. smartphones και tablets Android Guide Όσα θα θέλατε να γνωρίζετε για το νο1 λειτουργικό για smartphones και tablets Τα βασικά του Android Οδηγός αγοράς για smartphones και tablets Ρυθμίστε σωστά την Android συσκευή σας Έξυπνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Energy. Intelligent. Παρουσιάζουμε τη Schneider Electric TV!

Energy. Intelligent. Παρουσιάζουμε τη Schneider Electric TV! Intelligent Ιούνιος 2011 Energy Έξυπνες και αποδοτικές λύσεις διαχείρισης ενέργειας από την παραγωγή έως την τελική διανομή Παρουσιάζουμε τη Schneider Electric TV! Το μέρος όπου μπορείτε να βρείτε τρέχοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING.

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Σ Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής &Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ www.e-gramateas.gr Υπηρεσία γραμματειακής υποστήριξης με 150 το μήνα τελική τιμή με ΦΠΑ Με την υπηρεσία της ηλεκτρονικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Εφ. Πληροφορικής, Κεφ. 12 Καραμαούνας Π. 1

Κεφάλαιο 12 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Εφ. Πληροφορικής, Κεφ. 12 Καραμαούνας Π. 1 Κεφάλαιο 12 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Εφ. Πληροφορικής, Κεφ. 12 Καραμαούνας Π. 1 12.1 Η εξέλιξη των μέσων επικοινωνίας Φωνή, αγγελιοφόροι, φωτιές (φρυκτωρίες), καπνός, τύμπανα (ταμ

Διαβάστε περισσότερα

Ακόμα πιο εξελιγμένη. Ακόμα πιο εύκολη. Ακόμα πιο έξυπνη.

Ακόμα πιο εξελιγμένη. Ακόμα πιο εύκολη. Ακόμα πιο έξυπνη. Ακόμα πιο εξελιγμένη. Ακόμα πιο εύκολη. Ακόμα πιο έξυπνη. ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ VIERA & ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΙΚΟΝΑΣ & ΗΧΟΥ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ VIERA ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ Γιατί να σπαταλάτε το χρόνο σας αναζητώντας

Διαβάστε περισσότερα

Bosch DCN Επόμενης γενιάς Διάλογος χωρίς όρια...

Bosch DCN Επόμενης γενιάς Διάλογος χωρίς όρια... Bosch DCN Επόμενης γενιάς Διάλογος χωρίς όρια... Με νέο δυναμικό λογισμικό! 2 DCN Επόμενης γενιάς Σχεδιασμένο να είναι διακριτικό Το Ψηφιακό Συνεδριακό Δίκτυο (DCN) Επόμενης γενιάς της Bosch αποτελεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Internet Banking. Ίσως ο πιο εξελιγμένος τρόπος επικοινωνίας και συναλλαγών για την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από τις

Διαβάστε περισσότερα

AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης

AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης O ιακοµιστής Εκτύπωσης & Σάρωσης ικτύου για Εκτυπωτές και Συσκευές Πολλών Λειτουργιών της Canon Συµπεριλαµβανοµένης της υποστήριξης για τηνπροηγµένη Τεχνολογία Εκτύπωσης της Canon

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ 2014 Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ 1 Περιεχόμενα Σύντομη Περιγραφή... 4 Σκοποί και Στόχοι... 4 Γλωσσάριο Ακρωνύμια... 4 Γενικά περί μετάδοσης πολυμεσικού υλικού... 6 Οι δυνατότητες...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης

Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες εγκατάστασης SingularLogic Control 4 rel 3.03 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.03 SingularLogic Accountant rel 3.03 SingularLogic Λογιστικά rel 3.03 ή µεταγενέστερες εκδόσεις µε MICROSOFT SQL

Διαβάστε περισσότερα

USB Stick HSPA+/3G/2G

USB Stick HSPA+/3G/2G Χαρακτηριστικά: Μετάδοση δεδοµένων µέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας, συµβατότητα µε τις τεχνολογίες: HSPA+/UMTS (3G) 850/1900/2100MHz και EDGE/GPRS/GSM (2G) 850/900/1800/1900 MHz Ταχύτητες: λήψη έως 21.6

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ»

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΠΟΥΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia N8 00

Οδηγός χρήσης Nokia N8 00 Οδηγός χρήσης Nokia N8 00 Τεύχος 1.1 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και µέρη 8 Αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης, τραγουδιού ή βίντεο 10 Κλείδωµα ή ξεκλείδωµα πλήκτρων και οθόνης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Τεύχος 1.2 EL Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM, της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής

Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής Θεσσαλονίκη 19/12/2006 88 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Πολυμέσα. Πολυμέσα - Α Λυκείου. Συγγραφική ομάδα:

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Πολυμέσα. Πολυμέσα - Α Λυκείου. Συγγραφική ομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Πολυμέσα Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Πολυμέσα - Α Λυκείου Συγγραφική ομάδα: Παπαντωνίου Ιάκωβος, Β.Δ Α Τορτούρης Μιχάλης, Β.Δ. Μιλτιάδου Μάριος, Β.Δ. Τάσου Τάσος, Β.Δ. Μιχάλης Διονυσίου,

Διαβάστε περισσότερα

Φορητή συσκευή αναπαραγωγής µουσικής Σειρά VGF-AP1. Ïδηγίες χρήσης

Φορητή συσκευή αναπαραγωγής µουσικής Σειρά VGF-AP1. Ïδηγίες χρήσης Φορητή συσκευή αναπαραγωγής µουσικής Σειρά VGF-AP1 Ïδηγίες χρήσης Εµπορικά σήµατα Τα VAIO,, SonicStage, VAIO music transfer, Open MG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus και τα αντίστοιχα λογότυπα είναι εµπορικά

Διαβάστε περισσότερα