MEMBER OF THE CPLOL-LCSTL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MEMBER OF THE CPLOL-LCSTL"

Transcript

1 1 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών - Λογοθεραπευτών κρίνει σκόπιµο αλλά και σηµαντικό να καθορίσει τα βασικά κριτήρια της αρχικής εκπαίδευσης στη Λογοπεδική, όπως αυτά καθορίζονται σήµερα και από άλλες χώρες τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στο διεθνή χώρο (C.P.L.O.L. I.A.L.P. A.S.H.A.). Σκοπός της εργασίας αυτής είναι: - Να καθοριστούν τα πρότυπα για την βασική εκπαίδευση στην Λογοπεδική. Τα πρότυπα αυτά θα βοηθήσουν το Σύλλογό µας να αναλύσει και να αξιολογήσει τα προγράµµατα εκπαίδευσης όταν εξετάζεται η υποψηφιότητα για εγγραφή ενός νέου µέλους στο Πανελλήνιο Σύλλογο Λογοπεδικών - Λογοθεραπευτών. - Να καθοδηγήσει και να κατευθύνει τις χώρες που επιθυµούν να οργανώσουν τη βασική εκπαίδευση στην Λογοπεδική. - Να προτείνει λύσεις και κατευθυντήριες γραµµές στις χώρες που επιθυµούν να αναδιοργανώσουν την βασική εκπαίδευση στην Λογοπεδική. Σύµφωνα µε τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την αναγνώριση των πτυχίων και την ελεύθερη διακίνηση των επιστηµόνων, απαιτούνται 4 χρόνια βασικής εκπαίδευσης στην Λογοπεδική, µε πλήρη εκπαίδευση στην Αξιολόγηση / Διάγνωση και Θεραπεία / Αποκατάσταση. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1. Συνιστάται οι σκοποί, το περιεχόµενο και οι µέθοδοι διδασκαλίας, να εναρµονίζονται µε τα ισχύοντα βασικά κριτήρια του C.P.L.O.L. L.C.S.T.L. 2. Μέσα από το πρόγραµµα εκπαίδευσης θα πρέπει οι φοιτητές να συνειδητοποιούν την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης επικοινωνίας και τις διαταραχές της. 3. Η µελέτη των διαταραχών επικοινωνίας θα θεµελιωθεί πάνω στη µελέτη των στοιχείων της µηδιαταραγµένης επικοινωνίας. 4. Το πρόγραµµα πρέπει να συνδυάζει τη διδασκαλία της θεωρίας µε τη διδασκαλία των πρακτικών εφαρµογών της θεωρίας και να περιλαµβάνει τα ουσιαστικά στοιχεία της κλινικής πρακτικής. 5. Στα Βασικά Κριτήρια θα πρέπει να λαµβάνονται υπ όψιν οι κοινωνικές και πολιτιστικές διαφορές τόσο µέσα στη χώρα όσο και µεταξύ των χωρών και να γίνονται σεβαστές οι διαφορές αυτές τόσο µεταξύ ατόµων όσο και µεταξύ κοινωνιών. MEMBER OF THE CPLOL-LCSTL Permanent Liaison Committee of E.U. Speech Therapists and Logopedists and MEMBER OF THE IALP International Association of Logopedists and Phoniatrists

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (1000 ώρες). ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για να εργαστεί αποτελεσµατικά ο Λογοπεδικός θα πρέπει να έχει πολύ καλή γνώση των λειτουργιών που χαρακτηρίζουν το ανθρώπινο ον σε σχέση µε την επικοινωνία τόσο κατά τη φυσιολογική ανάπτυξη (βιοϊατρικές επιστήµες, επιστήµες του λόγου) όσο και παρουσία διαταραχών που µπορεί να µεταβάλλουν ή να αλλοιώσουν αυτές τις λειτουργίες (παθολογία του λόγου και της οµιλίας) καθώς και των διαφόρων τρόπων διερεύνησης και µέτρησης αυτών των διαταραχών. Θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να αναλύσει την συµπεριφορά του ατόµου µε διαταραχές επικοινωνίας και τον τρόπο µε τον οποίο αυτές επηρεάζουν τη ζωή του (ανθρωπιστικές επιστήµες). Η επιστήµη πρέπει να συµβάλει στην προώθηση γνώσεων γύρω από τις διαταραχές επικοινωνίας, µεθόδους αξιολόγησης και παρέµβασης καθώς και στην επεξεργασία θεραπευτικών σχεδιασµών. Είναι συνεπώς σηµαντικό οι σπουδαστές κατά την βασική τους εκπαίδευση να ενισχυθούν έτσι ώστε να επεκτείνουν τις γνώσεις τους και να αποτελέσουν «επαγγελµατίες - ερευνητές» που συνεχώς θα αναζητούν τις πιο πρόσφατες πληροφορίες στους διάφορους κλάδους του επαγγέλµατός τους. Τέλος, είναι χρήσιµη η γνώση µίας επίσηµης Ευρωπαϊκής γλώσσας που επιτρέπει καλύτερη ενηµέρωση, ανταλλαγή επιστηµονικών γνώσεων, πρόσβαση σε Τράπεζα πληροφορικής και συµµετοχή σε προγράµµατα ανταλλαγής σπουδαστών. 1. ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (200 ώρες). Η µελέτη των επιστηµών αυτών περιλαµβάνει θεωρητικές γνώσεις. α) Βιολογικές βάσεις του λόγου και της οµιλίας: - Ανατοµία - Φυσιολογία β) Ιατρικές επιστήµες όπως: - Νευρολογία - Ω.Ρ.Λ. - Παιδιατρική - Γηριατρική - Ψυχιατρική παιδιών, ενηλίκων - Ορθοδοντική Στοµατολογία - Επιστήµη της Ακοής Ακουολογία. (Φυσικές και Ακουστικές βάσεις) 2. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (100 ώρες). Η µελέτη των επιστηµών αυτών πρέπει να περιλαµβάνει: α) Γλωσσολογία: - Φωνητική και Φωνολογία - Μορφολογία Σύνταξη - Σηµασιολογία - Πραγµατολογία β) Άλλοι Τοµείς Γλωσσολογίας: - Κοινωνιογλωσσολογία Παιδιών και Ενηλίκων - Ψυχογλωσσολογία - Εξελικτική Νευρογλωσσολογία 2 γ) Επικοινωνία Εναλλακτικοί Τρόποι επικοινωνίας

3 3 3. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (100 ώρες). α) Ψυχολογία: Εξελικτική Κλινική Εκπαιδευτική Κοινωνική β) Παιδαγωγική Ειδική Παιδαγωγική γ) Κοινωνιολογία 4. ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (30 ώρες). α) Ακουστική Φυσική β) Αντιληπτικότητα και Παραγωγή Οµιλίας 5. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ (520 ώρες). α) Λογοπεδική Μεθοδολογία - Πρόληψη - Αξιολόγηση: Λήψη Ιστορικού Μελέτη Μεµονωµένου Περιστατικού (Case Study) Δοκιµασίες λογοπεδικής - Παρέµβαση άµεση ή έµµεση β) Η Επιστηµονική µελέτη της παθολογίας του λόγου και της οµιλίας πρέπει να περιλαµβάνει: - Αφασία - Δυσαρθρία - Εξελικτικές Διαταραχές λόγου και οµιλίας: Καθυστέρηση Λόγου και Οµιλίας Φωνολογικές Διαταραχές Διαταραχές Άρθρωσης - Διαταραχές Φωνής - Διαταραχές στο ρυθµό και τη ροή της οµιλίας: Τραυλισµός Ταχυλαλία Βραδυγλωσσία - Ρινολαλία Σχιστείες - Δυσφαγία - Δυσκαταποσία - Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και Διαταραχές στο Γραπτό Λόγο: Δυσλεξία Δυσορθογραφία Δυσγραφία Δυσαριθµησία - Προβλήµατα Ακοής και Επιπτώσεις στο γραπτό και προφορικό λόγο: Κώφωση Βαρηκοϊα Ακουστικά Βαρηκοϊας Κοχλιακά Εµφυτεύµατα - Προβλήµατα Επικοινωνίας που έχουν σχέση µε: Εγκεφαλική Παράλυση Διαταραχές Συµπεριφοράς (αυτισµός) Ψυχιατρικές Διαταραχές (σχιζοφρένεια ψύχωση) Ψυχοσυναισθηµατικές Διαταραχές

4 Σύνδροµα Νοητική Υστέρηση Υπερήλικες 6. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (30 ώρες). Μαθηµατικά Στατιστική Πληροφορική Η κατάρτιση αυτή πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα θεωρητικά θέµατα: α) Μεθοδολογία της Έρευνας και εφαρµογή στατιστικής ανάλυσης και ποιοτικής µεθοδολογίας. β) Πρακτική εργασία στην παρατήρηση, τη συλλογή δεδοµένων, την µέτρηση και ανάλυση καθώς και την µελέτη των περιπτώσεων. γ) Οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί να αντλούν πληροφορίες από διεθνείς επιστηµονικές δηµοσιεύσεις. 7. ΆΛΛΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (20 ώρες). - Δοκιµασίες ψυχολογικές - Ψυχοκινητική - Υγιεινή και Πρώτες Βοήθειες - Νοµοθεσία - Δεοντολογία 4 Β. ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (700 ώρες). Στις 700 ώρες συµπεριλαµβάνεται και η κλινική παρακολούθηση. Ελάχιστο όριο άµεσης κλινικής πρακτικής είναι οι 600 ώρες. 1. Κλινικές Ικανότητες Μεθοδολογία. Η Μεθοδολογία πρέπει να καλύπτει τις ακόλουθες πλευρές της κλινικής εργασίας: - Πρόληψη. - Αξιολόγηση. - Παρέµβαση. Για να έχουν ικανότητες στους διάφορους τοµείς της Μεθοδολογίας, οι φοιτητές πρέπει να αποκτήσουν ορισµένες κλινικές δεξιότητες και να καλύψουν τα ακόλουθα: α) Να προσαρµόζουν τον τρόπο που επικοινωνούν µε το εκάστοτε άτοµο µε διαταραχές για να: Εξακριβώνουν την αιτία για την οποία το άτοµο ήρθε για θεραπεία. Αξιολογούν τις ικανότητες επικοινωνίας του ατόµου και τις διαταραχές που πιθανόν παρουσιάζει. Καθορίζουν τους στόχους της θεραπείας και τον θεραπευτικό σχεδιασµό. β) Να γνωρίζουν τις κατάλληλες µεθόδους παρέµβασης για τις διάφορες διαταραχές, τις τεχνικές, συµπεριλαµβανοµένης της συµβουλευτικής και έγκαιρης παρέµβασης. γ) Να γνωρίζουν πώς να συνεργάζονται ως µέλη των διεπιστηµονικών οµάδων (multi disciplinary teams). 2. Κλινική Άσκηση. α) Πλαίσια Οι σπουδές της παθολογίας του λόγου και της οµιλίας πρέπει να περιλαµβάνουν κλινική πρακτική η οποία γίνεται υπό την εποπτεία και ευθύνη ικανών και εξειδικευµένων λογοπεδικών σε: Κέντρα Ψυχικής Υγείας και Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα. Ακουολογικά Κέντρα. Κινητές Μονάδες. Νοσοκοµεία. Παιδιατρικές Κλινικές.

5 à Κλινικές ΩΡΛ, Ψυχιατρικές κ.α. Κλινικές Φυσικής Αποκατάστασης. Σχολεία, Νηπιαγωγεία και Παιδικούς Σταθµούς. Ειδικά Σχολεία. Ειδικές Παράλληλες Τάξεις. Ο φοιτητής θα πρέπει να εκπαιδεύεται σε τρία, τουλάχιστον, διαφορετικά πλαίσια. Η κλινική πρακτική πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν ικανότητες που να µπορούν να τις γενικεύσουν και να επεξεργάζονται προγράµµατα παρέµβασης προσαρµοσµένα στις ανάγκες του ασθενούς. β) Περιεχόµενο Κλινικής Άσκησης. Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι φοιτητές θα πρέπει να αποκτήσουν κλινική εµπειρία για να ανταποκριθούν στους διάφορους ρόλους και αρµοδιότητες που απαιτεί η άσκηση του επαγγέλµατός τους: πρόληψη, αξιολόγηση, διάγνωση και θεραπεία των διαταραχών λόγου, φωνής και οµιλίας. à Ο κάθε φοιτητής θα πρέπει να συµπληρώσει, τουλάχιστον, 100 ώρες πρακτικής άσκησης σε αξιολόγηση και 100 ώρες πρακτικής άσκησης σε θεραπεία. Οι φοιτητές πρέπει να αποκτήσουν κλινική εµπειρία δουλεύοντας µε παιδιά και ενήλικες που παρουσιάζουν επίκτητες και εξελικτικές διαταραχές λόγου, φωνής, οµιλίας και επικοινωνίας. à Ο κάθε φοιτητής θα πρέπει να συµπληρώσει, τουλάχιστον, 100 ώρες πρακτικής άσκησης δουλεύοντας µε παιδιά και 100 ώρες πρακτικής άσκησης δουλεύοντας µε ενήλικες. Είναι πολύ βασικό να συµπεριλάβουµε µία µεγάλη ποικιλία διαταραχών: Αφασία. Δυσαρθρία. Εξελικτικές Διαταραχές λόγου και οµιλίας. Μαθησιακές δυσκολίες -- Ειδικές µαθησιακές δυσκολίες. Βαρηκοϊα -- Κώφωση Διαταραχές Φωνής Διαταραχές στο ρυθµό και τη ροή της οµιλίας. Διαταραχές µάσησης κατάποσης. Διαταραχές προερχόµενες από την εγκεφαλική παράλυση. Πολλαπλές διαταραχές. γ) Ικανότητα εφαρµογής της θεωρίας στην πράξη. Η πλέον σηµαντική πλευρά της κλινικής πρακτικής είναι να δώσει την δυνατότητα στους φοιτητές να µάθουν ότι ένας λογοπεδικός είναι συγχρόνως κλινικός επιστήµονας και ερευνητής. Στην έναρξη της θεραπείας θα πρέπει να εξετάσει τα ουσιαστικά θεωρητικά πρότυπα και να αξιολογήσει τις ικανότητες επικοινωνίας του ατόµου και τις διαταραχές, για να προγραµµατίσει και να οργανώσει το καταλληλότερο θεραπευτικό πρόγραµµα. Κατά την πορεία της θεραπείας ο λογοπεδικός πρέπει να λάβει υπ όψιν του την πρόοδο του ατόµου µε διαταραχές, για να αξιολογήσει τα αποτελέσµατα της θεραπείας και να κάνει προσαρµογές, εάν χρειάζεται, στο θεραπευτικό πρόγραµµα. Σε κάθε στιγµή παρέµβασης ο φοιτητής πρέπει να είναι σε θέση να ενσωµατώνει τις θεωρητικές γνώσεις µε την πρακτική και να αναγνωρίζει ότι η πρακτική εµπλουτίζει την επιστηµονική γνώση προσφέροντας δείγµατα που διευκολύνουν τις προσαρµογές και αποκαλύπτουν τα όριά της. 5

6 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Είναι σηµαντικό να παρακολουθείται και να αξιολογείται κατά τρόπο συνεχή η πρόοδος του φοιτητή καθ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσής του. Η αξιολόγηση θα γίνεται στους τοµείς: - Της Θεωρητικής Γνώσης. - Της Κλινικής Κατάρτισης. - Της Πρακτικής Αποδοτικότητας και Συµπεριφοράς. Οι φοιτητές θα αξιολογούνται τόσο κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων όσο και στα πλαίσια της κλινικής άσκησης. Οι ικανότητες στην επιστηµονική έρευνα µπορούν να αξιολογούνται µε τη σύνταξη και παρουσίαση µιας διπλωµατικής εργασίας στο τέλος των σπουδών τους. Ικανότητες των Διδασκόντων και των Εποπτών της Κλινικής Πρακτικής. Οι διδάσκοντες τα θεωρητικά µαθήµατα στους µέλλοντες λογοπεδικούς πρέπει να έχουν πλήρη γνώση της επιστήµης, του πεδίου εφαρµογής της, του ρόλου και των λειτουργιών που απαιτούνται από τους λογοπεδικούς στην καθηµερινή άσκηση του επαγγέλµατός τους. Τα µαθήµατα της παθολογίας του λόγου και της οµιλίας πρέπει να διδάσκονται από λογοπεδικούς. Τα πλαίσια της κλινικής άσκησης πρέπει να εποπτεύονται από λογοπεδικούς που έχουν την απαραίτητη κλινική εµπειρία. Ψηφίστηκαν: Δεκέµβριος 1998 Τροποποιήθηκαν: Ιούνιος 1999

7 7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΣΛ Οι οικονοµικές υποχρεώσεις των νέων µελών του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών Λογοθεραπευτών για το τρέχον έτος είναι : Από 1/01/ έως 30/ Α. Για τα νέα µέλη, την πρώτη φορά της εγγραφής τους: - Η συνολική υποχρέωση κάθε νέου µέλους είναι 160 και περιλαµβάνει την εγγραφή και την συνδροµή για το τρέχον έτος κατά το οποίο εγγράφεται. - Προκαταβάλλεται ποσό 15 ως αίτηση εγγραφής. Το ποσόν κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασµό του συλλόγου παράλληλα µε την αίτηση εγγραφής και η απόδειξη της τράπεζας επισυνάπτεται στον φάκελο υποψηφιότητας. - Μετά την έγκριση υποψηφιότητας, η οποία κοινοποιείται µε επιστολή στο νέο µέλος, και για την ολοκλήρωση της αποδοχής του κατατίθεται το υπόλοιπο ποσό των 145. (ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Λογαριασµός : , Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών - Λογοθεραπευτών) Η απόδειξη κατάθεσης (στην οποία θα αναφέρετε Επίθετο και Όνοµα) θα πρέπει να γνωστοποιείται στην γραµµατεία του Συλλόγου (µέσω Fax ) και µόνο τότε λαµβάνει την επίσηµη επιστολή αποδοχής του ως µέλος του Συλλόγου. Στην περίπτωση που απορριφθεί η αίτηση υποψηφιότητας, το ποσό των 15 δεν επιστρέφεται. Εφόσον το υποψήφιο µέλος δεν εκπληρώσει τις οικονοµικές του υποχρεώσεις εντός µηνός από την έγκρισή του, η διαδικασία αποδοχής του ακυρώνεται και σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυµεί να γίνει µέλος του ΠΣΛ, τότε θα πρέπει να κάνει νέα αίτηση. Β. Για τα τακτικά µέλη του ΠΣΛ Τα µέλη του ΠΣΛ έχουν την υποχρέωση να πληρώνουν την ετήσια συνδροµή τους έως το τέλος Ιουνίου κάθε έτους. Τα στοιχεία των οικονοµικά εντάξει µελών ταξινοµούνται αλφαβητικά και κατά γεωγραφικά και κάθε Σεπτέµβριο εκδίδεται ο σχετικός κατάλογος µελών, ο οποίος έως το τέλος Οκτωβρίου διανέµεται σε παραλήπτες (δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς). Δηµοσιοποιούνται επίσης µέσω του site του συλλόγου, ενώ καθηµερινά εξυπηρετούνται αιτήµατα του κοινού και γίνονται από τη γραµµατεία παραποµπές περιστατικών σε µέλη του ΠΣΛ. Τα µέλη που δεν εκπληρώνουν την οικονοµική τους υποχρέωση για ένα χρόνο, δεν δηµοσιοποιούνται στον κατάλογο, στο site και δεν λαµβάνουν ενηµερωτικό έντυπο.

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 8

9 9 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προοίµιο Παρών Εσωτερικό Κανονισµός και Κώδικας Δεοντολογίας, έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του Καταστατικού του Συλλόγου. Εγκρίθηκε κατά την ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συµβουλίου της./../.. και αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση της./../.. η οποία, µε απόφασή της που ελήφθη µε την ειδική πλειοψηφία των 3/4 των µελών, έθεσε σε ισχύ και τα δύο αυτά κείµενα. Από την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, τόσο ο Εσωτερικός Κανονισµός όσο και ο Κώδικας Δεοντολογίας, δεσµεύουν όλα τα µέλη του Συλλόγου και δεν µπορούν να τροποποιηθούν παρά µόνο από τη Γενική Συνέλευση µε την ανωτέρω ειδική πλειοψηφία. Επιστηµονική - Επαγγελµατική Ονοµασία και Προσαγόρευση Η επίσηµη ονοµασία της επιστηµονικής, επαγγελµατικής ειδικότητας των µελών του Συλλόγου είναι "ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΟΣ". Τα µέλη υποχρεούνται να χρησιµοποιούν τον τίτλο αυτόν προς διάκριση του επαγγέλµατος και της επιστήµης των, καθώς επίσης υποχρεούνται να προσαγορεύουν τους συναδέλφους µε τον ίδιο τίτλο. 1. Αποστολή - Καθήκοντα Μελών Δ.Σ. - Σκοπός του Δ.Σ. είναι η υλοποίηση των µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων στόχων του Συλλόγου, σύµφωνα µε το Καταστατικό και τις Αποφάσεις της Γ.Σ. - Το Δ.Σ. στις πρώτες συνεδριάσεις συντάσσει το διετές πρόγραµµά του, το οποίο ανακοινώνει στα µέλη του Συλλόγου, κατά την πρώτη Γ.Σ. και στο Ενηµερωτικό Δελτίο. Ο Πρόεδρος επιµελείται την υλοποίηση του διετούς προγραµµατισµού. - Το Δ.Σ. είναι υποχρεωµένο να τηρεί το Καταστατικό, τον Εσωτερικό Κανονισµό, τη Δεοντολογία καθώς και τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. - Τα έγγραφα του Συλλόγου (Δ.Σ. και Επιτροπών) υπογράφονται υποχρεωτικώς από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα ή από τους αντικαταστάτες αυτών. Εκτάκτως και µόνο σε πλήρως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, είναι δυνατόν να υπογραφούν µόνο από ένα µέλος του Δ.Σ. Όσον αφορά έγγραφο που βγήκε από Επιτροπή, συνυπογράφεται και από τον συντονιστή της Επιτροπής και από τον εκπρόσωπο του Δ.Σ. που συµµετέχει στην Επιτροπή. - Τα καθήκοντα του Δ.Σ. είναι να συντηρεί και να εξελίσσει τα επιτεύγµατα του προηγούµενου Δ.Σ. και να προσπαθεί να θετικοποιήσει τα τυχόν αρνητικά του προηγούµενου Δ.Σ., που συνήθως, θετικά και αρνητικά πρέπει να λέγονται στον απολογισµό του Δ.Σ. - Κάθε νέο Δ.Σ. είναι υπεύθυνο για τη συνέχιση της δουλειάς του προηγούµενου Δ.Σ. Κάθε µέλος έχει το δικαίωµα της κριτικής και αυτοκριτικής. - Κάθε µέλος του Δ.Σ. είναι υπεύθυνο για τους τοµείς που του καθορίζονται από το Καταστατικό και το Δ.Σ. Έτσι, είναι υποχρεωµένο να δίνει αναφορά σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού, για τους τοµείς της ευθύνης του, προκειµένου να διαχωρίζονται οι ευθύνες και το έργο µεταξύ των µελών του Δ.Σ. - Πρώτο καθήκον κάθε µέλους του Δ.Σ. είναι να δίνει προτεραιότητα στις υποχρεώσεις έναντι του Δ.Σ. και του Συλλόγου. - Για καλύτερη επικοινωνία και σύσφιξη των συναδελφικών δεσµών, τα µέλη του Δ.Σ. να διατηρούν συχνές τηλεφωνικές επαφές µε τα µέλη του Συλλόγου.

10 10 - Δύο φορές το χρόνο, το Δ.Σ. καλεί όλους τους νεογραφέντες στο Σύλλογο κα συζητά µαζί τους πάνω σε θέµατα όπως : ιστορία του Συλλόγου, ιδιαιτερότητες της ελληνικής πραγµατικότητας, στόχοι, καταστατικό, εσωτερικός κανονισµός. Τους ενισχύει επίσης σε συµµετοχή τους σε οµάδες εργασίας. - Αν κάποιο µέλος απουσιάζει κατ' επανάληψη από τις εργασίες του Δ.Σ. ή δεν εκτελεί τα καθήκοντά του, οποιοδήποτε µέλος του Δ.Σ. µπορεί να το φέρει προς συζήτηση, για τη λήψη σχετικής αποφάσεως. - Το Δ.Σ. λειτουργεί βάσει των αρχών του Καταστατικού και προωθεί τις αρχές και τη δεοντολογία ανάµεσα στα µέλη του. Επίσης έχει το καθήκον να εξοµαλύνει οποιαδήποτε κατάσταση δηµιουργεί ένταση µεταξύ του Δ.Σ. και των υπολοίπων µελών του Συλλόγου ή µεταξύ των µελών του Δ.Σ., πριν δηµιουργηθεί πρόβληµα. Μπορεί ακόµα, αν κριθεί σκόπιµο να κληθεί εκτάκτως το Δ.Σ. - Το Δ.Σ. ορίζει ηµέρες και ώρες τηλεφωνικής βάρδιας των µελών του ή της γραµµατείας. Επίσης µπορεί να ζητήσει βοήθεια και από τα υπόλοιπα µέλη του Συλλόγου. Την ευθύνη για τα τηλεφωνικά µηνύµατα που αφορούν στη λειτουργία και αυτούς τους τοµείς του Συλλόγου, την έχει το αρµόδιο µέλος του Δ.Σ. Δύο φορές το χρόνο ανακοινώνεται αναλυτική κατάσταση των συναδέλφων που τους έγινε παραποµπή περιστατικών. - Παράπονα ή προβλήµατα που αφορούν το Δ.Σ. ή τα µέλη του Συλλόγου, κατατίθενται γραπτώς στο Δ.Σ. Το Δ.Σ. ανάλογα µε τη σοβαρότητα, µπορεί να το συζητήσει µε την Επιτροπή Δεοντολογίας, το αργότερο σε διάστηµα 30 ηµερών. 2. Τόπος και χρόνος των Συναντήσεων του Δ.Σ. - Το κάθε Δ.Σ. αποφασίζει για τη συχνότητα των τακτικών συναντήσεων, οι οποίες δεν πρέπει να είναι λιγότερες από µία φορά µηνιαίως. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. θα αποφασίζονται ανάλογα του φόρτου εργασίας και ίσως συχνότερα της µιας φοράς την εβδοµάδα. - Η ηµέρα και ώρα της τακτικής συνελεύσεως του Δ.Σ. καταχωρείται στον Κατάλογο των Μελών, ο οποίος ανανεώνεται κάθε χρόνο, έτσι ώστε τα µέλη να είναι εγκαίρως ενηµερωµένα. - Οι ώρες που αποφασίζονται στο εκάστοτε Δ.Σ. δεν αντικαθίστανται ούτε τροποποιούνται. Η αλλαγή µπορεί να γίνει µόνο µε απόλυτη πλειοψηφία και εφόσον η απόφαση αποσκοπεί στην καλύτερη λειτουργία του Δ.Σ. - Εκτός από έκτακτες περιπτώσεις, η µη προσέλευση µέλους του Δ.Σ. πρέπει να ανακοινώνεται στον Πρόεδρο τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα. 3. Διαδικασίες συζητήσεων του Συµβουλίου - Με την έναρξη της συνεδρίασης του Δ.Σ. γίνεται : 1) ανάγνωση και επικύρωση των Πρακτικών της προηγούµενης συνεδρίασης από τον Γενικό Γραµµατέα. 2) Υπογραφή των Πρακτικών από όλα τα µέλη του Δ.Σ. 3) Ενηµέρωση και πληροφόρηση για τις δραστηριότητες του Συλλόγου. 4) Σε περίπτωση εκτάκτου θέµατος, το Δ.Σ. ιεραρχεί και ανάλογα αποφασίζει τα θέµατά της Ηµερήσιας Διάταξης. - Εξέταση Θεµάτων Στη συνέχεια εξετάζονται τα θέµατα της Ηµερησίας Διατάξεως, η οποία συντάσσεται από τον Πρόεδρο σε συνεργασία µε τα µέλη και κοινοποιείται από την γραµµατεία τουλάχιστον 24 ώρες πριν τη συνεδρίαση του Δ.Σ. Η συζήτηση κάθε θέµατος γίνεται ως εξής : 1) Εισήγηση από οποιοδήποτε µέλος του Δ.Σ.

11 2) Ερωτήσεις, διευκρινήσεις επί του θέµατος 3) Διατύπωση προτάσεων γραπτών ή προφορικών 4) Ψηφοφορία. Οι αποφάσεις παίρνονται µε απλή πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου είναι διπλή Γενικές Συνελεύσεις - Οι τακτικές Γενικές Συνελεύσεις γίνονται δύο φορές το χρόνο, ηµέρα Σάββατο. Οι έκτακτες Συνελεύσεις γίνονται δύο φορές το χρόνο µέσα στη βδοµάδα. 5. Επιτροπές Συνιστώνται µε τον παρόντα κανονισµό οι ακόλουθες Επιτροπές : 1. ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 3. ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΥΧΙΩΝ (ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ) 4. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ 5. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 6. ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΣΛ 7. ΕΚΔΟΣΕΩΝ 8. ΕΡΕΥΝΑΣ 9. ΠΡΟΛΗΨΗΣ 10. ΜΜΕ 11. ΧΟΡΗΓΙΩΝ 12. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ INTERNET 13. ΑΛΛΕΣ - Το Δ.Σ. είναι συνυπεύθυνο για το γενικό προγραµµατισµό και τα αποτελέσµατα δουλειάς των Επιτροπών (ενώ η κατεύθυνση και η πορεία είναι ευθύνη των µελών) - Μέλος του Δ.Σ. ορίζεται συνυπεύθυνος για κάθε επιτροπή και αποτελεί το σύνδεσµο µεταξύ της Επιτροπής και του Διοικητικού Συµβουλίου, λογοδοτώντας µια φορά το µήνα για την πορεία της Επιτροπής. - Τα υπόλοιπα µέλη του Δ.Σ. µπορούν να παραβρίσκονται σε άλλες επιτροπές όταν δεν είναι τακτικά µέλη, εφόσον ενηµερώσουν τον γραµµατέα της επιτροπής. - Οι επιτροπές έχουν ανά διετία ή ακαδηµαϊκό έτος, τον Προεδρεύοντα και τον Γ. Γραµµατέα. Ο προεδρεύων είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της επιτροπής και υπόλογος στο Δ.Σ. - Οι επιτροπές τηρούν τακτές µέρες και ώρες συνάντησης. Προγραµµατίζουν τις δραστηριότητές τους µε συγκεκριµένους στόχους και σύµφωνα µε ένα χρονοδιάγραµµα διετίας που καθοδηγεί το ρυθµό της εκτέλεσης των στόχων. - Ανά διετία η κάθε επιτροπή εισηγείται την ανανέωση του 1/3 των µελών της. Το Δ.Σ. το φέρνει σε Γ.Σ. για επικύρωση. - Ειδικά για την Επιτροπή Έρευνας ισχύουν τα ακόλουθα :

12 12 Με το ξεκίνηµα µιας νέας έρευνας, η Επίσηµη Οµάδα Έρευνας του Συλλόγου, οφείλει να ενηµερώνει τα άλλα µέλη του Συλλόγου για το επακριβές αντικείµενό της. Η ύπαρξη της Οµάδας Έρευνας του Συλλόγου δεν αποκλείει την παράλληλη συγκρότηση άλλης µιας ή περισσοτέρων οµάδων έρευνας. Τα θέµατα έρευνας των οµάδων αυτών καλό θα ήταν να µην είναι ακριβώς τα ίδια - χωρίς, βεβαίως, να αποκλείεται η µερική αλληλοκάλυψη τους. Εφόσον οι οµάδες δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές περιοχές (λ.χ. Αθήνα - Θεσσαλονίκη) είναι δυνατόν να υπάρξει συνεργασία κατά τη φάση διεξαγωγής του προγράµµατος πιλότου ή / και της γενικότερης συλλογής ερευνητικών στοιχείων ανάµεσα στις οµάδες. Επίσης, οποιοδήποτε µέλος του Συλλόγου αναλαµβάνει ατοµικά έρευνα µε το ίδιο ή παρεµφερές θέµα των προαναφερθεισών οµάδων, οφείλει να ενηµερώνει κι αυτό το Σύλλογο. - Λειτουργούν µόνιµες ή έκτακτες οµάδες εργασίας. Οι δεύτερες σταµατούν τη λειτουργία τους µόλις φέρουν σε πέρας το αντικείµενο της δουλειάς τους. - Οι επιτροπές που ψηφίζονται για τη λειτουργία τους είναι : 1. η Επιτροπή Δεοντολογίας 2. η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Θεµάτων Για την εκλογή τους, ισχύουν και τηρούνται οι διατάξεις περί του Καταστατικού. 6. Αντιπρόσωποι στο CPLOL, σχέσεις µε ιδρύµατα, συλλόγους κ.λ.π. του εξωτερικού Κάθε φορά ανάλογα µε την ιδιαιτερότητα της συνεργασίας θα ορίζεται η διαδικασία. π.χ. για το CPLOL Απαιτεί τρία µέλη του Συλλόγου. Κάθε διετία ψηφίζεται ή επικυρώνεται από την Γενική Συνέλευση ένα µέλος, όπου η θητεία του θα είναι για έξι χρόνια. Την επόµενη διετία, αυτό το µέλος αντικαθίσταται από καινούργιο και ούτω καθ' εξής. Δεν αποκλείεται η επανεκλογή του. Καλό θα είναι, το κάθε καινούργιο µέλος που προτείνεται, να έχει δουλέψει στο Δ.Σ. ή σε κάποια επιτροπή. Οι υποψήφιοι για να εκπροσωπήσουν τον Π.Σ.Λ. πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά µία από τις δύο κύριες ξένες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά) και να χειρίζονται ικανοποιητικά την άλλη. Επίσης, οι αντιπρόσωποι του Συλλόγου στο CPLOL είναι υποχρεωµένοι να συµµετέχουν στη Γ.Σ. που θα γίνεται και εκτός Ελλάδας. 7. Άλλα θέµατα - Ο Σύλλογος έχει την υποχρέωση να καθορίζει το εύρος της αµοιβής και να γίνεται ετήσια τιµαριθµική προσαρµογή για τις ιδιωτικές συνεδρίες, µετά από απόφαση της Γ.Σ. Τα µέλη έχουν την υποχρέωση να συντονίζονται και να ενεργούν σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Γ.Σ. - Να ενθαρρύνονται όλα τα µέλη του Συλλόγου να εκτελούν θητεία στο Δ.Σ. - Αν κάποιο µέλος προταθεί να συµµετέχει σε συνέδριο, ραδιόφωνο κ.λ.π., για συλλογικά ή συνδικαλιστικά ζητήµατα, υποχρεούται να ενηµερώνει το Δ.Σ. - Η συµµετοχή των µελών του Συλλόγου µας σε κάποια Επιτροπή Εργασίας είναι υποχρεωτική. Τα µέλη είναι υποχρεωµένα αφού αναλάβουν οποιαδήποτε επιστηµονική εργασία να τη φέρουν σε πέρας και να συντονίζονται µε τις αποφάσεις της Διοίκησης. - Σε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθενείας µέλους του Συλλόγου µας, µε προέκταση στη φωνή, λόγο ή οµιλία, το Δ.Σ. οφείλει να µεριµνήσει ούτως ώστε να παρασχεθεί στον συνάδελφο δωρεάν ηθική και επιστηµονική βοήθεια από τα µέλη, σύµφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονισµό και τη Δεοντολογία. 8. Κατάλογος µελών - Συντάσσεται κάθε Σεπτέµβρη και συµπεριλαµβάνονται και τα νέα µέλη - Στο νέο κατάλογο µελών δεν συµπεριλαµβάνονται τα µέλη που δεν έχουν πληρώσει τη συνδροµή του προηγούµενου έτους

13 - Ο Κατάλογος έχει εκτός από την διεύθυνση των µελών : α) ενηµερωτικό για το ποιος γίνεται µέλος του Συλλόγου, β) ηµέρα και ώρα που ο Σύλλογος µπορεί να εξυπηρετήσει τηλεφωνικά το κοινό και τους συναδέλφους Γραµµατεία - Αρχείο - Η τήρηση του αρχείου θα πρέπει να είναι οµοιόµορφη από τα εναλλασσόµενα Δ.Σ. Για την τήρηση του αρχείου µπορεί να ζητείται η συµβουλευτική υποστήριξη από κάποιο µέλος του Συλλόγου που έχει ειδικές γνώσεις Γραµµατείας. - Το αρχείο είναι προσιτό σε κάθε µέλος του Δ.Σ. Επίσης, τακτικά µέλη του Συλλόγου, παρουσία κάποιου µέλους του Δ.Σ. µπορούν να το συµβουλευτούν. - Στοιχεία του αρχείου που αφορούν έγγραφα δεν εξέρχονται του γραφείου παρά µόνο για φωτοτυπίες µε την παρουσία του Γ. Γραµµατέα. - Κάθε µέλος του Δ.Σ. και τα άτοµα της Επιτροπής του C.P.L.O.L. έχουν κλειδιά του γραφείου που παραδίδονται µε τη λήξη της θητείας τους. 15. Ενηµερωτικό Δελτίο - Εκδίδεται 4 φορές το χρόνο, Φθινόπωρο, Χειµώνας, Ανοιξη και Καλοκαίρι. Η θεµατολογία του Ενηµερωτικού Δελτίου περιλαµβάνει : - ανακοινώσεις του Δ.Σ. - ανακοινώσεις των επιτροπών δουλειάς - νέα από τους χώρους δουλειάς - νέα από τον διεθνή χώρο - ανακοινώσεις συνεδρίων, σεµιναρίων κ.λ.π. - προκηρύξεις θέσεων - αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων - άλλα - Το κάθε µέλος έχει το δικαίωµα να ζητήσει γραπτά από το Δ.Σ. να συµπεριλάβει στο επόµενο Ενηµερωτικό Δελτίο πληροφορίες των παραπάνω θεµάτων. - Για την σύνταξή του συνεργάζονται ο Γ. Γραµµατέας µε τον Πρόεδρο, εκτός κι αν αποφασισθεί από την πλειοψηφία του Δ.Σ. διαφορετική ρύθµιση. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΟΥ Υιοθετήθηκε στο Λονδίνο, 7 Οκτωβρίου 1990 Τροποποιήθηκε στη Κολωνία, 20 Φεβρουαρίου 1994 Ι. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΟΥ Ο Λογοπεδικός είναι ο επιστήµονας, που φέρει την ευθύνη της πρόληψης, αξιολόγησης, θεραπείας και επιστηµονικής µελέτης της ανθρώπινης επικοινωνίας και των διαταραχών, που συνδέονται µε αυτή. Μέσα σε αυτό το γενικό πλαίσιο, η ανθρώπινη επικοινωνία περικλείει όλες τις λειτουργίες που έχουν σχέση µε την κατανόηση και την έκφραση του προφορικού και γραπτού λόγου, καθώς επίσης και µε όλες τις κατάλληλες µορφές µη λεκτικής επικοινωνίας.

14 14 ΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ (σε ποιους απευθύνεται) Οι διαταραχές, που εµπίπτουν στο πεδίο δράσης του Λογοπεδικού, είναι αυτές που έχουν σχέση µε την οµιλία και τον λόγο, δύο από τις πλέον πολύπλοκες και εξελισσόµενες πλευρές της εγκεφαλικής λειτουργίας, καθώς επίσης και µε την ακουστική, την οπτική, την γνωστική - συµπεριλαµβανοµένης της µάθησης - την προφορική, την µυϊκή, την αναπνευστική και την φωνητική λειτουργία και την κατάποση. Οι διαταραχές µπορεί να είναι απλές ή πολύπλοκες όταν εµπλέκονται πολλαπλές διαταραχές επικοινωνίας. Ιδιαίτερα : Διαταραχές άρθρωσης και φωνητικές διαταρχές Διαταραχές οµιλίας (διαταραχές ροής της οµιλίας, τραυλισµός, ταχυλαλία κ.α.) Διαταραχές φωνής, λειτουργικής, οργανικής ή µετατραυµατικής αιτιολογίας, εκ γενετής ή επίκτητες (αφωνία, δυσφωνία, εφηβοφωνία, κ.α.) Οισοφαγοφωνία µετά από λαρυγγεκτοµή Γλωσσικές διαταραχές (αναπτυξιακές και άλλες ) : Ως προς τη δοµή (φωνολογικό, συντακτικό, µορφολογικό επίπεδο) Ως προς το περιεχόµενο (σηµασιολογικό επίπεδο) Ως προς τη χρήση (πραγµατολογικό επίπεδο) Διαταραχές του γραπτού λόγου (ειδικές µαθησιακές δυσκολίες : δυσλεξία, δυσορθρογραφία, δυσγραφία και άλλα) Διαταραχές της λογικής και µαθηµατικής κρίσης Αφασίες, δυσφασίες παιδιών και ενηλίκων Νευρογενείς διαταραχές του λόγου και της οµιλίας (δυσαρθρίες και άλλα) Ρινολαλίες Γλωσσικούς αρνητισµούς Επιβραδύνσεις στη γλωσσική εξέλιξη Επικοινωνιακές δυσλειτουργίες και διαταραχές Κάθε γλωσσικό πρόβληµα µε κεντρική αιτιολογία τις αισθητηριακές βλάβες : 1. διαταραχές ακοής α) πρώϊµη λογοπεδική παρέµβαση στη βρεφική και νηπιακή ηλικία β) λογοπεδική παρέµβαση στην παιδική και εφηβική ηλικία γ)λογοθεραπεία ή συντήρηση του λόγου στις επίκτητες βαρηκοίες δ) παρέµβαση µετά από κοχλιακή εµφύτευση 2. διαταραχές όρασης Κάθε γλωσσικό πρόβληµα που προκύπτει από : 1. φυσικές και κινητικές αναπηρίες του κεντρικού νευρικού συστήµατος (αθέτωση και άλλα) 2. νοητική υστέρηση 3. σύνδροµα (ντάουν, αυτισµός και άλλα) Στήριξη - διατήρηση της επικοινωνίας στις παθολογίες της "εγκεφαλικής γήρανσης" (Αλσχάιµερ και άλλα) Δυσλειτουργία της ευσταχιανής σάλπιγγας Δυσφαγία και διαταραχές κατάποσης Τεχνολογία λόγου, φωνής, οµιλίας Διαγνωστικά θέµατα Προληπτικά θέµατα ΙΙΙ. ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΟΥ

15 15 Ο Λογοπεδικός είναι υπεύθυνος για την : 1. ΠΡΟΛΗΨΗ Ο Λογοπεδικός επεµβαίνει σε καθ' ένα από τα ακόλουθα στάδια για να αποτρέψει την εµφάνιση ή την επιδείνωση µιας διαταραχής : α. Εκπαίδευση β. Ενηµέρωση γ. Εγκαιρη διερεύνηση µε σκοπό την έγκαιρη διάγνωση µιας διαταραχής στα παιδιά ή τους ενήλικες. δ. Κατάλληλη Παρέµβαση στο άτοµο και το περιβάλλον του. 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η αξιολόγηση απαιτεί µια πλήρη εκτίµηση όλων των λειτουργιών και παραµέτρων των ικανοτήτων επικοινωνίας και των µεταβολών που παρατηρούνται στους ασθενείς (είτε συµβουλευτούν είτε όχι τον Λογοπεδικό µε δική τους πρωτοβουλία). Πρέπει να ληφθούν υπ' όψη οι ανάγκες των ασθενών και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κοινωνικού τους περιβάλλοντος. Πρόκειται για µια συνεχή διεργασία που συχνά απαιτεί την συνεργασία ειδικών από άλλους επιστηµονικούς κλάδους. Ο Λογοπεδικός φθάνει στη διάγνωση µε τη βοήθεια αντικειµενικών διαδικασιών και κλινικής παρακολούθησης και διατυπώνει τη θέση του για τη φύση και διάρκεια της παρέµβασης. 3. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Η παρέµβαση στα πλαίσια των διαταραχών της επικοινωνίας µπορεί να έχει τη µορφή µιας άµεσης ή έµµεσης θεραπείας. Συνίσταται σε πράξεις θεραπείας, αποκατάστασης και ένταξης στη κοινωνική και εργασιακή ζωή, καθώς επίσης αποκατάστασης και έγκαιρης παρέµβασης, επαγγελµατικού προσανατολισµού και συµβουλευτικής. Οι θεραπευτικές εφαρµογές έχουν διαστάσεις τεχνικές, διαπροσωπικές και κοινωνικές. Η παρέµβαση έχει σαν στόχο να φθάσει τον ασθενή, ανάλογα µε τις δυνατότητές του, στο µέγιστο επίπεδο λειτουργίας και επικοινωνίας που αντιστοιχεί στο περιβάλλον του - κοινωνικό και/η σχολικό και/η επαγγελµατικό - για να επιτύχει ή να διατηρήσει έναν ανεξάρτητο τρόπο ζωής. Συνεπώς η ηλικία δεν παίζει ρόλο, εφ' όσον οι διαταραχές µπορεί να εµφανιστούν σε όλα τα στάδια της ζωής και µπορεί να είναι εξελικτικές ή επίκτητες. Ένα σηµαντικό µέρος της παρέµβασης είναι η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητάς της. Στην περίπτωση της ιατρικής παθολογίας, η λογοθεραπεία µπορεί να αποτελέσει συµπλήρωµα της ιατρικής παρέµβασης. Η λογοπεδική παρέµβαση προϋποθέτει επίσης τη συµµετοχή σε θεραπευτικά προγράµµατα, µέσα στα πλαίσια της επιστηµονικής οµάδας. 4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Ο Λογοπεδικός οφείλει να τηρεί τον Ηθικό Κώδικα που καθορίζεται από τον επαγγελµατικό του σύλλογο ή/και τις ανάλογες κυβερνητικές υπηρεσίες του κράτους. Είναι υπεύθυνος για τις επαγγελµατικές του δραστηριότητες, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες του κράτους. 5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ - ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο Λογοπεδικός οφείλει να : αναπτύσσει τις γνώσεις του και τις προσωπικές του ικανότητες µε την συνεχιζόµενη εκπαίδευση.

16 συµβάλει στη προώθηση της επιστήµης µεταδίδοντας τις γνώσεις και τις ικανότητές του µε δηµοσιεύσεις, συµµετοχή σε οµιλίες και σεµινάρια, καθώς και µε την εκπαίδευση. αναλαµβάνει την εποπτεία της πρακτικής και θεωρητικής εκπαίδευσης των φοιτητών σχεδιάζει και συµµετέχει σε ερευνητικά προγράµµατα 16 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Ο Λογοπεδικός συγκεντρώνει επιστηµονικές γνώσεις και κλινικές αρµοδιότητες, ώστε να προσφέρονται οι καλύτερες θεραπευτικές συνθήκες, στο σύνολό τους, στον ασθενή. Η Λογοπεδική είναι ένα επάγγελµα σε πλήρη ανάπτυξη, στη διασταύρωση των ανθρωπιστικών και εφαρµοσµένων επιστηµών. Συνεπώς, αυτές οι κατευθυντήριες γραµµές, θα πρέπει µελλοντικά να υπόκεινται σε αναθεώρηση και τροποποίηση, όπως το απαιτεί Ηη συνεχής εξέλιξη της επιστήµης. Επιµέλεια κειµένου στα Ελληνικά : Θάλεια Ζολώτα Γιώργος Καλοµοίρης

17 17 ΑΡΧΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Α Κ Α Θ Η Κ Ο Ν Τ Α Αρθρο Ο Λογοπεδικός οφείλει να ασκεί το λειτούργηµά του ενσυνείδητα, σύµφωνα µε τους νόµους και τις παρούσες αρχές δεοντολογίας, ώστε τόσο στον δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό του βίο να συµβάλει στην εµπιστοσύνη του κοινού τόσο προς την επιστήµη του όσο και στο επάγγελµα του λογοπεδικού. 2. Ο Λογοπεδικός απαγορεύεται να θυσιάζει την επιστηµονική και επαγγελµατική του ανεξαρτησία 3. Απαγορεύεται ο συνεταιρισµός και κάθε µη θεµιτή συνεργασία µε άλλες ειδικότητες µε αποκλειστικό κίνητρο την οικονοµική απολαβή και ακόµη η άσκηση οποιασδήποτε οικονοµικής δραστηριότητας εφόσον αυτή αντιβαίνει προς την αξιοπρέπεια του επαγγέλµατος του Λογοπεδικού. 4. Απαγορεύεται η συγκάλυψη δια του τίτλου του Λογοπεδικού προσώπων που ασκούν το επάγγελµα χωρίς να έχουν τα προς τούτο προσόντα ή τις νόµιµες προϋποθέσεις. 5. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση µεσαζόντων ή άλλων αθέµιτων ή αναξιοπρεπών µέσων προς προσέλκυση πελατείας. 6. Απαγορεύεται η επαγγελµατική διαφήµιση σε κάθε µέσο ενηµέρωσης του κοινού (τηλεόραση, εφηµερίδες, περιοδικά κ.λ.π.) καθώς και η διανοµή ή δηµοσίευση εικόνων ή ανακοινώσεων προς τον σκοπό διαφηµίσεως. 7. Ο Λογοπεδικός απαγορεύεται να χρησιµοποιεί οποιοδήποτε µέσο που θα κρίνεται αντικειµενικά ότι σκοπεύει στην εξαπάτηση της πελατείας του. 8. Απαγορεύεται να χρησιµοποιεί επιστηµονικούς τίτλους µη έγκυρα αποκτηµένους 9. Απαγορεύεται η εξαγγελία θεραπείας µε µεθόδους και χρήση οργάνων ή µηχανηµάτων που σκοπό έχει την προσέλκυση πελατείας. 10. Απαγορεύεται κάθε µορφή αθέµιτου ανταγωνισµού προς τους συναδέλφους. 11. Απαγορεύεται κάθε εισχώρηση ποσοστού αµοιβής σε µεσάζοντες οποιασδήποτε ειδικότητας ή επαγγελµατικής κατηγορίας.

18 Ο Λογοπεδικός οφείλει να συνεργάζεται µε ιδιωτικούς ή δηµόσιους φορείς για την πρόοδο της επιστήµης, της έρευνας και την προστασία των ασθενών. Αρθρο 2 Καθήκοντα προς τους ασθενείς 1. Ο Λογοπεδικός οφείλει να επιδεικνύει ίση µέριµνα και επιµέλεια προς τους πελάτες του, αδιαφόρως προς την οικονοµική κατάσταση και την κοινωνική τους θέση. 2. Ο Λογοπεδικός, υποχρεούται να διευκολύνει την συνεργασία µε άλλες ειδικότητες όταν το ζητά ο ασθενής ή να εισηγείται την συνεργασία εφόσον το πρόβληµα υπερβαίνει την θεραπευτική ή εκπαιδευτική έκταση της επιστήµης του. 3. Ο Λογοπεδικός υποχρεούται να µη παρακωλύει την αντικατάστασή του από άλλον συνάδελφό του, ο οποίος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του άρθρου 1 παρ Ο Λογοπεδικός οφείλει να λαµβάνει κάθε προφύλαξη του απορρήτου της προσωπικότητας του πελάτη του. Απαγορεύεται να εκδίδει γνωµοδοτήσεις, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις ή εκθέσεις, που αφορούν τον πελάτη του κατόπιν εντολής προσώπων που δεν έχουν το δικαίωµα τούτο εκ του νόµου. Ανακοινώσεις επιστηµονικού χαρακτήρα που αφορούν περιπτώσεις που χειρίζεται ο λογοπεδικός. Πρέπει να γίνονται µε ειδική µέριµνα ώστε να µην προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου. Αρθρο 3 Καθήκοντα προς συναδέλφους 1. Απαγορεύεται κάθε είδους αρνητική κρίση για συνάδελφο που είχε επιληφθεί προηγουµένως τον πελάτη. Για κάθε θέµα που έρθει στην αντίληψή του και αποτελεί παράβαση των κανόνων δεοντολογίας, οφείλει να απευθύνεται ο Λογοπεδικός προς τον νοµίµως λειτουργούντα Σύλλογό του. 2. Ο Λογοπεδικός απαγορεύεται να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε πελάτη που τελεί υπό την παρακολούθηση συναδέλφων του χωρίς την συγκατάθεση του τελευταίου, εξαιρουµένης της περιπτώσεως επειγούσης ανάγκης. Για να επιληφθεί του πελάτη πρέπει : α) να υπάρχει σαφής και δηλωµένη πρόθεση του πελάτη ή της οικογένειάς του προς τον προηγούµενο συνάδελφο, ότι δεν επιθυµεί την εξακολούθηση της θεραπείας. β) να έχει ο ενδιαφερόµενος πελάτης εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του προς τον αντικαθιστάµενο, και να αποδεικνύει αυτό. 3. Απαγορεύεται κάθε προσφορά υπηρεσίας που έχει ως σκοπό τον παραγκωνισµό συναδέλφου 4. Απαγορεύεται κάθε εσκεµµένη µείωση αµοιβών µε σκοπό τον ανταγωνισµό συναδέλφου 5, Αµοιβή υπό την αίρεση της επιτυχίας της θεραπείας, απαγορεύεται 6. Όταν παρακολουθούν τον ίδιο πελάτη πλείονες Λογοπεδικοί, η αµοιβή τους κανονίζεται από τον καθένα.

19 7. Όταν ο Λογοπεδικός παραπέµπει σε άλλους συναδέλφους ή ειδικότητες, η αµοιβή εκείνων καταβάλλεται πάντοτε προσωπικά σε αυτούς στους οποίους γίνεται η παραποµπή. 19 Αρθρο 4 Αρχές ως προς την διαφήµιση του έργου των λογοπεδικών 1. Αθέµιτα και αναξιόπιστα µέσα προς προσέλκυση πελατών θεωρούνται οι οποιεσδήποτε αναφορές που αφορούν σε : α) παραποµπή πελατών από συγκεκριµένη πηγή προς συγκεκριµένο συνάδελφο /λογοπεδικό µε οικονοµικά ή άλλα ανταλλάγµατα. β) πλήρη αποκατάσταση ή αποκατάσταση, διαταραχών λόγου, φωνής & οµιλίας σε ορισµένο χρονικό διάστηµα γ) τρόπους ή µεθόδους που χρησιµοποιούνται από το λογοπεδικό και δηλώνονται σαν οι πλέον αποτελεσµατικές 2. Όρια διάκρισης µεταξύ ενηµέρωσης και διαφήµισης α) στην περίπτωση που µέλη του ΠΣΛ, εµφανίζονται στα ΜΜΕ (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο) ως εκπρόσωποι αυτού, τότε ακολουθούν τις θέσεις, την δεοντολογία και την φιλοσοφία του ΠΣΛ, επικοινωνούν δε µε την Οµάδα ΜΜΕ του ΠΣΛ για να προµηθευτούν υλικό και να λάβουν υποστήριξη για αυτή τη ενέργεια. β) στην περίπτωση που µέλη του ΠΣΛ, εµφανίζονται στα ΜΜΕ µε δική τους πρωτοβουλία, χωρίς να εκπροσωπούν τον ΠΣΛ, τότε οφείλουν να τηρούν αυστηρά το Αρθρο 5 και να µη τα χρησιµοποιούν για αυτοπροβολή και προσέλκυση πελατείας. γ) επιτρέπεται η καταχώρηση σε τοπικές εφηµερίδες - περιοδικά και επαγγελµατικούς οδηγούς εφόσον σε αυτές τις καταχωρήσεις τηρούνται όσα αναφέρονται στο Αρθρο 5 και στην παράγραφο (δ) του Αρθρου 6. δ) µπορεί να εκδίδουν διαφηµιστικά φυλλάδια τηρώντας όσα αναφέρονται στο Αρθρο 5. δ) οι πινακίδες θα πρέπει να βρίσκονται µόνο στον εξωτερικό χώρο εργασίας των λογοπεδικών και να αναφέρουν το ονοµατεπώνυµο, το επάγγελµα, τις ηµέρες και ώρες που δέχεται τους πελάτες, τηλέφωνο, φαξ, . Επίσης µπορεί να αναφέρει την ιδιότητά του ως µέλος του ΠΣΛ και να χρησιµοποιεί τον λογότυπο του ΠΣΛ. Πρέπει να αποφεύγεται η ανάρτηση πινακίδων σε σηµεία εκτός χώρου εργασίας (κεντρικά σηµεία πόλης, σταθµούς µέσων µεταφοράς) γιατί αυτό αποτελεί αθέµιτο ανταγωνισµό σε σχέση µε άλλους συναδέλφους της ίδιας περιοχής που δεν χρησιµοποιούν παρόµοια µέσα προβολής. Αρθρο 5 Καθήκοντα προς τον Σύλλογο 1. Κάθε παράβαση των υποχρεώσεων ως µέλους του Συλλόγου, αποτελεί και παράβαση της δεοντολογίας. 2. Οι παραβάσεις των αρχών της Δεοντολογίας, τιµωρούνται από τα όργανα του Συλλόγου σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί παραβάσεων των καθηκόντων του µέλους.

20 20 Ιστορικό του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών (ΠΣΛ) ιδρύθηκε το 1982 και µέχρι σήµερα (καλοκαίρι του έτους 2004) έχει 435 εγγεγραµµένα µέλη που καλύπτουν όλες σχεδόν τις γεωγραφικές περιφέρειες της Ελλάδας. Κύρια χαρακτηριστικά του ΠΣΛ : Είναι ο µόνος επιστηµονικός - συνδικαλιστικός φορέας που εκπροσωπεί τους έλληνες λογοπεδικούς (θεραπευτές λόγου, λογοθεραπευτές, λογοπαθολόγους) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Είναι αναγνωρισµένος από το ελληνικό κράτος και από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Είναι µέλος του Διεθνούς Συλλόγου Λογοπεδικών και Φωνιάτρων (International Association of Logopedists and Rhoniatrists - IALP) Είναι ιδρυτικό µέλος της Μόνιµης Επιτροπής Λογοπεδικών της Ευρωπαϊκής Ενωσης (CPLOL - LCSTL) και µέλη µας συµµετέχουν ενεργά σε επιτροπές εργασίας του CPLOL, όπως στην επιτροπή πρόληψης, εκπαίδευσης, Από το 1982 έως σήµερα ο ΠΣΛ, σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί : - Προγράµµατα συνεχιζόµενης εκπαίδευσης των µελών του - Προγράµµατα κλινικής εποπτείας προς τα µέλη του συλλόγου - Προγράµµατα εκπαίδευσης που απευθύνονται και σε επαγγελµατίες συναφών επσιτηµών - Προγράµµατα εκπαίδευσης για φοιτητές πανεπιστηµιακών τµηµάτων λογοθεραπείας - Προγράµµατα κλινικής εποπτείας προς του φοιτητές - Προγράµµατα εκπαίδευσης (observation) υποψηφίων φοιτητών λογοθεραπείας - Εκδόσεις επιστηµονικού εντύπου για κάθε ενδιαφερόµενο - Εκδόσεις ενηµερωτικού εντύπου προς τα µέλη του, 4 φορές το χρόνο - Εκδοση, σε ετήσια βάση, καταλόγου των µελών του και αποστολή του σε παραλήπτες (δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, σχολεία, νοσοκοµεία κ.λ.π.) - Ηµερίδες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης επαγγελµατιών υγείας, επαγγελµατιών προσχολικής και Α βάθµιας εκπαίδευσης - Ηµερίδες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού - Πανελλήνια, Ευρωπαϊκά και Διεθνή Συνέδρια, σεµινάρια, διαλέξεις, οµιλίες, συγκεντρώσεις για την ανάπτυξη της επιστήµης της Λογοπεδικής και την µεταφορά εξειδικευµένων επιστηµονικών γνώσεων στα µέλη του και σε άλλους επαγγελµατίες υγείας. Αναφέρονται στη συνέχεια τα θέµατα των συνεδρίων που έχουν οργανωθεί : ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΣΛ

«Αρμοδιότητες, προσόντα και επαγγελματική σταδιοδρομία του λογοθεραπευτή. Η ημέρα ενός λογοθεραπευτή»

«Αρμοδιότητες, προσόντα και επαγγελματική σταδιοδρομία του λογοθεραπευτή. Η ημέρα ενός λογοθεραπευτή» «Αρμοδιότητες, προσόντα και επαγγελματική σταδιοδρομία του λογοθεραπευτή. Η ημέρα ενός λογοθεραπευτή» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Λογοπεδική / Λογοθεραπεία είναι ένα επάγγελμα στη διασταύρωση ανθρωπιστικών και εφαρμοσμένων

Διαβάστε περισσότερα

618 -Λογοθεραπείας (Πάτρα)

618 -Λογοθεραπείας (Πάτρα) 68 -Λογοθεραπείας (Πάτρα) http://www.logoth.teipat.gr/ Αποστολή του Τμήματος Η αποστολή του Τμήματος όπως αυτή αποτυπώνεται στο περιεχόμενο σπουδών του (ΦΕΚ 537, 28/4/2006, Β - p. 6925), έχει ως σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

FOUNDERS CLUB. Πλήρες Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Τελειόφοιτους & Νέους Επαγγελματίες Λογοθεραπευτές

FOUNDERS CLUB. Πλήρες Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Τελειόφοιτους & Νέους Επαγγελματίες Λογοθεραπευτές FOUNDERS CLUB Πλήρες Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Τελειόφοιτους & Νέους Επαγγελματίες Λογοθεραπευτές Το Πρόγραμμα Founders Club είναι το πληρέστερο πρόγραμμα ιδιωτικής εκπαίδευσης Λογοθεραπείας που υπάρχει.

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Εγγεγραμμένων γρ Λογοπαθολόγων

Σύλλογος Εγγεγραμμένων γρ Λογοπαθολόγων Σύλλογος Εγγεγραμμένων γρ Λογοπαθολόγων Λογοθεραπεία: Ο Ρόλος του Λογοπαθολόγου και η Κυπριακή Πραγματικότητα 29-30 Νοεμβρίου 2014 Τι είναι Λογοθεραπείαοθερα εία Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2015 Διήμερο Πρακτικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ + ΔΕΠΥ & Συννοσηρότητα με Μαθησιακές

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ»

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ» «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ» Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την Αρ.13 η /25-06-2014 Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ, εγκρίθηκε η τροποποίηση συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ»

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ» «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ» Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την Αρ.13 η /25-06-2014 Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ, εγκρίθηκε η τροποποίηση συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΥ & ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Διάγνωση & Παρέμβαση

ΔΕΠΥ & ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Διάγνωση & Παρέμβαση Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΔΕΠΥ & ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Διάγνωση & Παρέμβαση Προσκεκλημένη Ομιλήτρια Ζηκοπούλου Όλγα Ψυχολόγος Υπ. Διδ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας Πιστοποιημένο Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επιστημών Υγείας

Σχολή Επιστημών Υγείας ς Σχολή Επιστημών Υγείας Ψυχολογία Σχολή Επιστημών της Υγείας www.nup.ac.cy ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πτυχίο στην Ψυχολογία BSc in Psychology Περιγραφή Προγράμματος Το πτυχιακό Πρόγραμμα Ψυχολογίας εστιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινό Πρόγραμμα 1ου έτους σπουδών (4 Μαθήματα Κορμού και 2 Μαθήματα Επιλογής)

Κοινό Πρόγραμμα 1ου έτους σπουδών (4 Μαθήματα Κορμού και 2 Μαθήματα Επιλογής) 1 Μαθήματα Τα μαθήματα και η ερευνητική απασχόληση για την απονομή των τίτλων του Δ.Π.Μ.Σ. περιγράφονται ως εξής: (α) Κάθε μάθημα διδάσκεται στην ελληνική γλώσσα επί 39 ωρες, οι οποίες αντιστοιχούν σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ένα α ό τα δύο Ανώτατα Τριτοβάθ ια Εκ αιδευτικά Ιδρύ ατα τα ο οία αρέχουν εκ αίδευση σε θέ ατα αθολογίας λόγου

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ένα α ό τα δύο Ανώτατα Τριτοβάθ ια Εκ αιδευτικά Ιδρύ ατα τα ο οία αρέχουν εκ αίδευση σε θέ ατα αθολογίας λόγου ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ένα από τα δύο Ανώτατα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τα οποία παρέχουν εκπαίδευση σε θέματα παθολογίας λόγου, ομιλίας και φωνής. Λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου του Τμήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Μάρτιος 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Οικογένειας Ατόμου Ομάδας Δεινοκράτους 93, 11521, Αθήνα. Τηλ: 210.7228357 fax:210.7249863 E-mail: elesyth@otenet.gr ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. www.v-learning.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. www.v-learning. ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 info@v-learning.gr www.v-learning.gr Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π Κωδικοποίηση των γνωστικών περιοχών και µονάδων

Παραδοτέο Π Κωδικοποίηση των γνωστικών περιοχών και µονάδων 1 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών ιεύρυνση τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών συγχρηµατοδοτείται µέσω του ΥΠΕΠΘ από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα Λόγου Νεονάκη Ειρώνα, Λογοπεδικός. Τι είναι η λογοπεδική

Προβλήματα Λόγου Νεονάκη Ειρώνα, Λογοπεδικός. Τι είναι η λογοπεδική Προβλήματα Λόγου Νεονάκη Ειρώνα, Λογοπεδικός Τι είναι η λογοπεδική Η επιστήμη της λογοπεδικής είναι η επιστήμη της παθολογίας της επικοινωνίας και ασχολείται με την πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

* ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΜΟΝΙΜΟ ΜΕΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

* ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΜΟΝΙΜΟ ΜΕΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ [ Γ ] ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χαρ. Τρικούπη 24, Αθήνα Τηλ: 210 3626445 www.kemepse.com e-mail: special.education.program.2013@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ( ή ύ ύ ί ) ό... ό... ί ί ύ ή ό ά ώ ή, ώ ύ ά έ ά ή έ ή ή ώ ί ό ί ή ή. ί,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ.

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Δομή και υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών Α. Σο πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται με βάση τη χρονική διάρκεια και τις θεματικές περιοχές του Π.Μ.., ως εξής: Σο Α εξάμηνο σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 4.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 229/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου»

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χαρ. Τρικούπη 24, Αθήνα Τηλ: 210 3626445 www.kemepse.com e-mail: special.education.program.2013@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΕ.Π.Σ.ΣΥ.) Βασικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΕ.Π.Σ.ΣΥ.) Βασικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα: Κονίτσης 33, 15125 Μαρούσι Τηλ. 210-8063665, 6129290, Fax 210-8062113, e-mail: info@ergastirio.eu Site: www.ergastirio.eu ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Σεμιναρίου. «Ειδική Αγωγή και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών»

Ανακοίνωση Σεμιναρίου. «Ειδική Αγωγή και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (Π.Ε.Σ.Θ.) Τετραετές Βασικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (Π.Ε.Σ.Θ.) Τετραετές Βασικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα: Κονίτσης 33, 15125 Μαρούσι Τηλ. 210-8063665, 6129290, Fax 210-8062113, e-mail: info@ergastirio.eu Site: www.ergastirio.eu ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3330 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του Τμήματος κατέχουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες στην εφαρμογή μεθόδων που τους δίνουν τη

Διαβάστε περισσότερα

* ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΜΟΝΙΜΟ ΜΕΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

* ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΜΟΝΙΜΟ ΜΕΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ [ Γ ] ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Μαθήµατα

Υποχρεωτικά Μαθήµατα Κατάλογος Προσφερόµενων Μαθηµάτων Κωδικοποίηση Μαθηµάτων Ο φοιτητής µπορεί να αναγνωρίζει τα µαθήµατα που προσφέρονται σε κάθε έτος από τον κωδικό αριθµό που συνοδεύει κάθε εξαµηνιαίο µάθηµα, που γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας Νοµική Σύµβουλος Ι.Σ.Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ήδη από το έτος 1939 ισχύει γενική απαγόρευση κάθε διαφήµισης που σχετίζεται µε την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ

ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ Νοέμβριος 2015 Σελίδα 1 από 15 Τα όργανα του Ποταμιού 1. Oι εθελοντές (μέλη) του Κινήματος...3 2. Ο Επικεφαλής...4 3. Η Μεγάλη Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 1 Άρθρο 1 ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 1. Το Δ.Σ. συγκαλείται κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. του Συλλόγου ή του κατά το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

European Federation of Psychological Associations (EFPA)

European Federation of Psychological Associations (EFPA) European Federation of Psychological Associations (EFPA) Εκπαιδευτικά Κριτήρια για τους ψυχολόγους που ειδικεύονται στην Ψυχοθεραπεία 24/3/2003 http://www.efpa.be/documentsonprofissues/docmain.htm Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος

Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Tα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν προβλήματα στις βασικές ψυχολογικές διαδικασίες που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 9 - Δεκέμβριος 2009 www.orientum.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ORIENTUM - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Τεύχος 9 - Δεκέμβριος 2009 www.orientum.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ORIENTUM - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τεύχος 9 - Δεκέμβριος 2009 www.orientum.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ. ΡΩΤΑΤΕ ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ORIENTUM - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ σελ. 2 σελ. 4 σελ. 6 σελ. 7 H Orientum σας εύχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (Όπως τροποποιήθηκε με ηλεκτρονική ψηφοφορία τον Ιανουάριο του 2015) 1. ΙΔΡΥΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ 1. Το Δίκτυο Αιρετών Ελληνικής καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα : Ορισμός, Ανάπτυξη & Διαταραχές. Μαρίτσα Καμπούρογλου Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος»

Γλώσσα : Ορισμός, Ανάπτυξη & Διαταραχές. Μαρίτσα Καμπούρογλου Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» Γλώσσα : Ορισμός, Ανάπτυξη & Διαταραχές Μαρίτσα Καμπούρογλου Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» Προϋποθέσεις Προγράμματος Παρέμβασης Η καλή κατανόηση της φύσης της διαταραχής Η σε βάθος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Επιτοµή του ισχύοντος Κανονισµού Λειτουργίας) Σκοπ ός του Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων Εσωτερικός κανονισμός της Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρθρο 1 Γνωστικό Αντικείμενο 1. Η Β Προπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Επιτροπής Μοριοδότησης ΠΑΣΥΝΜ

Κανονισμοί Λειτουργίας Επιτροπής Μοριοδότησης ΠΑΣΥΝΜ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Ταγματάρχου Πουλίου, 1 Διαμ. 101, 1101 Λευκωσία, Τ. Θ. 24015 Κύπρος Τηλ : + 357 22 771994 Φαξ : +357 22 771989 Email: cy.n.a@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Εξ Αποστάσεως)

Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Εξ Αποστάσεως) Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Εξ Αποστάσεως) ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών προσφέρουν μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Master

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πρακτικής Άσκησης ΤΕΦ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πρακτικής Άσκησης ΤΕΦ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πρακτικής Άσκησης ΤΕΦ Άρθρο 1: Γενικά Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. ενέταξε την Πρακτική Άσκηση στο πρόγραμμα σπουδών του ως επιλεγόμενο μάθημα με κωδικό ΕΕΠΑ551

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α (συμπληρώνεται από τους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΑ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό:

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό: Άρθρο 1 Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε στο ΓΠΝ «Γ. Παπανικολάου» με το άρθρο 1 της υπ αριθμ Α3β/οικ 4407

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και προοπτικές Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER 1. Η Επιτροπή ιαχείρισης Προγράµµατος (Ε..Π) Leader Π.Α.Α βάσει της συστάθηκε βάση της απόφασης της συνεδρίασης 103.1/25-8-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Με την υποστήριξη του οργανισμού «Αλληλεγγύη Solidarity Now» «Πρόγραμμα καταπολέμησης των διακρίσεων βάσει του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου: Πρόληψη και Παρέμβαση» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

***BLACK FRIDAY : 147!!!***

***BLACK FRIDAY : 147!!!*** 1) Τίτλος Πρακτικού Σεμιναρίου Αξιολόγηση και Θεραπεία Νευρογενών Διαταραχών Ομιλίας Ηµεροµηνίες Διεξαγωγής : 13-16 Δεκεµβρίου 2016 Διάρκεια : 4 ηµέρες Σύνολο Ωρών : 8 ώρες ( 2ώρες κάθε ηµέρα) Ώρες Διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σκοπός Η Διπλωματική Εργασία ( Ε) εκπονείται από τους τελειόφοιτους του Τμήματος προκειμένου να αποκτήσουν τον τίτλο του διπλωματούχου Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ Π.. 394 της 4/11.1Ο.83: ιαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, µονιµοποίησης και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών που αφορούν στα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. -

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ασπασία Τασίου και Τίνα Γκουντή

Εισηγήτρια: Ασπασία Τασίου και Τίνα Γκουντή Ινστιτούτο Έρευνας & Θεραπείας της Συµπεριφοράς ΤΜΗΜΑ Παιδιών και Εφήβων του ΙΕΘΣ Γλάδστωνος 10, (5 ος ορ.), Πλ. Κάνιγγος, 106 77 Αθήνα Τηλ. 210 3840129 Fax 210 3840803 http://www.ibrt.gr, e-mail: ibrt@ibrt.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΤΑΞΗ PECS (PECS CLASSROOM)

ΠΡΟΤΥΠΗ ΤΑΞΗ PECS (PECS CLASSROOM) ΠΡΟΤΥΠΗ ΤΑΞΗ PECS (PECS CLASSROOM) ΠΡΟΤΥΠΗ ΤΑΞΗ PECS (PECS CLASSROOM) Από τον Σεπτέμβριο του 2008 λειτουργεί στην Αθήνα PECS Classroom για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Διάρκεια Το πρόγραμμα διαρκεί 11 μήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 1 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το πρόγραμμα ειδίκευσης στη συστημική διάγνωση που προσφέρει το Λόγω Ψυχής Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν επιστημονική καθοδήγηση σε θέματα δυσκολιών μάθησης και προσαρμογής, καθώς και γενικότερα εκπαιδευτικά ζητήματα από καθηγητές του ΠΑΜΑΚ

Δωρεάν επιστημονική καθοδήγηση σε θέματα δυσκολιών μάθησης και προσαρμογής, καθώς και γενικότερα εκπαιδευτικά ζητήματα από καθηγητές του ΠΑΜΑΚ Εγνατίας 156, 54006 Θεσσαλονίκη Γραφείο Τύπου: Μιχάλης Δώσσας Τηλ: 2310.891.311, 6974.487.128 Φαξ: 2310.891.313 Ε-mail: gtypou@uom.gr, mikegd@uom.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αρ. σελ.: 5 Θεσσαλονίκη, Τρίτη, 10 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 MICROSOFT ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδίκευση: Ειδική Αγωγή. Ύλη εισαγωγικών εξετάσεων για το μάθημα Παιδαγωγική Ψυχολογία

Ειδίκευση: Ειδική Αγωγή. Ύλη εισαγωγικών εξετάσεων για το μάθημα Παιδαγωγική Ψυχολογία Ειδίκευση: Ειδική Αγωγή Ύλη εισαγωγικών εξετάσεων για το μάθημα Παιδαγωγική Ψυχολογία 1. Νοημοσύνη 1.1. Έννοια και ορισμός της νοημοσύνης 1.2. Αρχές και θεωρίες της νοητικής ανάπτυξης του ανθρώπου 1.2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 4 ης Οκτωβρίου 2009 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 4 ης Οκτωβρίου 2009 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθµ. 3/15.09.2009 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σήµερα ηµέρα Τρίτη 15 Σεπτεµβρίου 2009 και ώρα 10:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚH ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΗΠΙΑΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Νοέμβριος, 2014. Γιάννης Λεμονής Εργοθεραπευτής

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Νοέμβριος, 2014. Γιάννης Λεμονής Εργοθεραπευτής ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Νοέμβριος, 2014 Γιάννης Λεμονής Εργοθεραπευτής ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΡΟΛΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία

Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία 1 Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία Εσωτερικός Κανονισμός για την Λειτουργία των Θεματικών Ομάδων σε Ειδικούς Τομείς Επιστημονικής Ενασχόλησης Άρθρο 1 Η σύσταση μιας θεματικής ομάδας συνιστά ένδειξη της

Διαβάστε περισσότερα