Χ.1 Βασικοί πόλοι. Κηφισιά ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ. Μαρούσι. Περιστέρι. Κέντρο Αθήνας. Ζωγράφου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χ.1 Βασικοί πόλοι. Κηφισιά ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ. Μαρούσι. Περιστέρι. Κέντρο Αθήνας. Ζωγράφου."

Transcript

1 αρούσι Γ ΘΚ ΧΔ Π ΠΒΛΛ Θ ΘΚ Β ΠΛΧ ΧΛ Γ Κ ΠΓ ΧΚ ΓΓ ΠΚ Π Δ Β ΚΚ μήκους στην θήνα,της έρευνας μέτρων εφαρμογής ενιαίου πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού Κέντρο θήνας Χ1 Βασικοί πόλοι πόμνημα Βασικοί πόλοι Δήμοι νομού ττικής Κύριο οδικό δίκτυο άληρο πιστημονικός πεύθυνος: Θ Βλαστός, Καθηγητής Π ρευνητική μάδα: Δ ηλάκης, Δρ υγκοινωνιολόγος Πολεοδόμος ηχ Π Κ θανασόπουλος, Δρ υγκοινωνιολόγος ηχ Π Βαφειάδης, οπογράφος ηχ Π, π Δρ Π Κ Βασιλειάδης, οπογράφος ηχ Π, MSc GIS 1: πόβαθρο:, 1996 αρτιος 2011

2 Γ ΘΚ ΧΔ Π ΠΒΛΛ Θ αρούσι ΘΚ Β ΠΛΧ ΧΛ Γ Κ ΠΓ ΧΚ ΓΓ ΠΚ Π Δ Β ΚΚ Κέντρο θήνας άληρο μήκους στην θήνα,της έρευνας μέτρων εφαρμογής ενιαίου πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού πόμνημα Πανεπιστήμια και βάσει των εισακτέων του Ζώνες διασκέδασης Βασικοί πόλοι Ζώνες εναλλακτικών διαδρομών ποδηλάτου Δήμοι νομού ττικής Κύριο οδικό δίκτυο Χ2 Πανεπιστήμια, και ζώνες διασκέδασης πιστημονικός πεύθυνος: Θ Βλαστός, Καθηγητής Π ρευνητική μάδα: Δ ηλάκης, Δρ υγκοινωνιολόγος Πολεοδόμος ηχ Π Κ θανασόπουλος, Δρ υγκοινωνιολόγος ηχ Π Βαφειάδης, οπογράφος ηχ Π, π Δρ Π Κ Βασιλειάδης, οπογράφος ηχ Π, MSc GIS 1: πόβαθρο:, 1996 αρτιος 2011

3 Γ ΘΚ ΧΔ Π ΠΒΛΛ Θ ΘΚ Β ΠΛΧ αρούσι ΧΛ Γ Κ ΠΓ ΧΚ ΓΓ ΠΚ Π Δ Β ΚΚ μήκους στην θήνα,της έρευνας μέτρων εφαρμογής ενιαίου πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού Κέντρο θήνας πόμνημα Χ3 Χώροι πολιτισμού Χώροι πολιτισμού Βασικοί πόλοι Ζώνες εναλλακτικών διαδρομών ποδηλάτου Δήμοι νομού ττικής Κύριο οδικό δίκτυο άληρο πιστημονικός πεύθυνος: Θ Βλαστός, Καθηγητής Π ρευνητική μάδα: Δ ηλάκης, Δρ υγκοινωνιολόγος Πολεοδόμος ηχ Π Κ θανασόπουλος, Δρ υγκοινωνιολόγος ηχ Π Βαφειάδης, οπογράφος ηχ Π, π Δρ Π Κ Βασιλειάδης, οπογράφος ηχ Π, MSc GIS 1: πόβαθρο:, 1996 αρτιος 2011

4 Γ ΘΚ ΧΔ Π ΠΒΛΛ Θ ΘΚ Β ΠΛΧ αρούσι ΧΛ Γ Κ ΠΓ ΧΚ ΓΓ ΠΚ Π Δ Β ΚΚ μήκους στην θήνα,της έρευνας μέτρων εφαρμογής ενιαίου πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού Κέντρο θήνας Χ4 Πολυκαταστήματα και γραμμικές εμπορικές συγκεντρώσεις πόμνημα μπορικά κέντρα (πολυκαταστήματα) Γραμμικά εμπορικά κέντρα Βασικοί πόλοι Ζώνες εναλλακτικών διαδρομών ποδηλάτου Δήμοι νομού ττικής Κύριο οδικό δίκτυο άληρο πιστημονικός πεύθυνος: Θ Βλαστός, Καθηγητής Π ρευνητική μάδα: Δ ηλάκης, Δρ υγκοινωνιολόγος Πολεοδόμος ηχ Π Κ θανασόπουλος, Δρ υγκοινωνιολόγος ηχ Π Βαφειάδης, οπογράφος ηχ Π, π Δρ Π Κ Βασιλειάδης, οπογράφος ηχ Π, MSc GIS 1: πόβαθρο:, 1996 αρτιος 2011

5 Γ ΘΚ ΧΔ Π ΠΒΛΛ Θ ΘΚ Β ΠΛΧ αρούσι ΧΛ Γ Κ ΠΓ ΧΚ ΓΓ ΠΚ Π Δ Β ΚΚ μήκους στην θήνα,της έρευνας μέτρων εφαρμογής ενιαίου πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού Κέντρο θήνας Χ5 Πάρκα και αθλητικές εγκαταστάσεις πόμνημα θλητισμός Πάρκα Βασικοί πόλοι άληρο Ζώνες εναλλακτικών διαδρομών ποδηλάτου Δήμοι νομού ττικής Κύριο οδικό δίκτυο πιστημονικός πεύθυνος: Θ Βλαστός, Καθηγητής Π ρευνητική μάδα: Δ ηλάκης, Δρ υγκοινωνιολόγος Πολεοδόμος ηχ Π Κ θανασόπουλος, Δρ υγκοινωνιολόγος ηχ Π Βαφειάδης, οπογράφος ηχ Π, π Δρ Π Κ Βασιλειάδης, οπογράφος ηχ Π, MSc GIS 1: πόβαθρο:, 1996 αρτιος 2011

6 Γ ΘΚ ΧΔ Π ΠΒΛΛ Θ ΘΚ Β ΠΛΧ αρούσι ΧΛ Γ Κ ΠΓ ΧΚ ΓΓ ΠΚ Π Δ Β ΚΚ άληρο Κέντρο θήνας μήκους στην θήνα,της έρευνας μέτρων εφαρμογής ενιαίου πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού Χ6 Δημόσιες υπηρεσίες και νοσοκομεία πόμνημα οσοκομεία πουργεία Βασικοί πόλοι Ζώνες εναλλακτικών διαδρομών ποδηλάτου Δήμοι νομού ττικής Κύριο οδικό δίκτυο πιστημονικός πεύθυνος: Θ Βλαστός, Καθηγητής Π ρευνητική μάδα: Δ ηλάκης, Δρ υγκοινωνιολόγος Πολεοδόμος ηχ Π Κ θανασόπουλος, Δρ υγκοινωνιολόγος ηχ Π Βαφειάδης, οπογράφος ηχ Π, π Δρ Π Κ Βασιλειάδης, οπογράφος ηχ Π, MSc GIS 1: πόβαθρο:, 1996 αρτιος 2011

7 αρούσι Γ ΘΚ ΧΔ Π ΠΒΛΛ Θ ΘΚ Β ΠΛΧ ΧΛ Γ Κ ΠΓ ΧΚ ΓΓ ΠΚ Π Δ Β ΚΚ μήκους στην θήνα,της έρευνας μέτρων εφαρμογής ενιαίου πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού άληρο Κέντρο θήνας πόμνημα ετρό γραμμή 2 Χ7 υγκοινωνιακά δίκτυα πέκταση μετρό γραμμή 2 ετρό γραμμή 3 πέκταση μετρό γραμμή 3 ετρό γραμμή 4 ράμ HΠ πέκταση Π Προαστιακός Βασικοί πόλοι Ζώνες εναλλακτικών διαδρομών ποδηλάτου Δήμοι νομού ττικής πιστημονικός πεύθυνος: Θ Βλαστός, Καθηγητής Π ρευνητική μάδα: Δ ηλάκης, Δρ υγκοινωνιολόγος Πολεοδόμος ηχ Π Κ θανασόπουλος, Δρ υγκοινωνιολόγος ηχ Π Βαφειάδης, οπογράφος ηχ Π, π Δρ Π Κ Βασιλειάδης, οπογράφος ηχ Π, MSc GIS 1: πόβαθρο:, 1996 αρτιος 2011

8 <Doule-click here to eter title> Δ Θ Δ Λ Κ Δ Δ Κ Δ Χ Δ Λ Κ Δ Ζ Δ ΛΚΒ 1 Δ Δ Κ ΠΛ Γ ΘΚ ΧΔ Π ΠΒΛΛ Θ Δ ΠΚ Δ ΠΠΓ Λ Ζ ΘΚ Β ΠΛΧ Δ Κ 1 Γ Δ ΒΛ Δ Κ Δ Β Δ Π Π Δ Λ ( Λ) Λ Δ ΛΔΛ Δ Κ Κ ΠΛ Δ ΠΠΛ Δ Λ Γ Δ Γ Δ Ϊ Λ Δ Κ 25 Δ Γ Γ Κ ΠΚ Δ ΧΛΚΔ Δ ΧΛΔ Κ Κ Θ Δ ΛΘ Β Δ ΨΧΚ 28 Ζ3 1 Δ Γ Θ Δ Χ ΔΛ Λ Δ Κ ΛΔ Δ Δ πόμνημα Δ Π Ζ Θ Ζώνη θήνα - αρούσι (Διαδρομή 1) Δ Β Δ Δ Δ 2 Λ Δ Π Ζώνη άληρο - (Διαδρομή Ζ2) Ζώνη θήνα - άληρο (Διαδρομή 1) Κ Δ ΠΛ Λ Ζώνη θήνα - (Διαδρομή Γ3) Δ ΛΠΛ Ζώνη - άληρο (Παραλιακή Διαδρομή) Δ Γ Δ Κ Κ Θ Κ Χ8 ητροπολιτικό δίκτυο ποδηλάτου Βέλτιστες διαδρομές ανά ζώνη Δ Δ ΚΛΛΘ Δ ΠΛΚ Κ ΧΖ Δ Π-Λ Χ Κ Λ Λ 4 Π Δ ΖΓ Δ ΔΠ Θ Δ Γ Κ Δ Π Δ ΠΛΚ Δ Β ΛΛ 1 Β Γ 25 Λ Π Θ Δ Κ Λ Δ Κ Δ ΓΛΚ Δ ΠΠΓ Δ Π μήκους στην θήνα,της έρευνας μέτρων εφαρμογής ενιαίου πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού Δ ΧΛΓ Δ Θ Δ 3 ΠΔ 1 Δ ΚΔΛΛ Δ ΠΛΛ Δ Γ ΒΒ Δ Γ ΠΚ Κ Γ Δ ΨΧΚ Β ( Π Δ ΧΪΔ Δ ) Δ Π Δ Δ ΓΛ Δ ΓΚ Χ Δ ΧΛ Γ Κ ΠΓ ΧΚ ΓΓ ΠΚ Π Δ Β ΚΚ Δ Ζώνη θήνα - (Διαδρομή Πανεπιστημιούπολης) Π Κ Ζώνη θήνα - (Διαδρομή Π4) Ζώνη θήνα - (Διαδρομή Δ3) Δ Λ Ζώνη άληρο- (Παραλιακή Διαδρομή) Δ ΓΠΛ Ζώνη αρούσι - (Διαδρομή Ζ3) Γ3 Ζώνη αρούσι- (Διαδρομή Κ1) Ζώνη αρούσι-περιστερι (Διαδρομή Δ1) Δ ΛΛΚ Ζώνη - (Διαδρομή ΠΔ1) Κύριο δικό Δίκτυο Δ ΓΛΔ Λ Β Δήμοι ομού ττικής Δ ΚΠ Γ Λ Π Δ Δ ΚΠΛ Γ Γ ΚΛ Δ ρευνητική μάδα: Δ ηλάκης, Δρ υγκοινωνιολόγος Πολεοδόμος ηχ Π Κ θανασόπουλος, Δρ υγκοινωνιολόγος ηχ Π Βαφειάδης, οπογράφος ηχ Π, π Δρ Π Κ Βασιλειάδης, οπογράφος ηχ Π, MSc GIS Δ ΒΛ 0 0,5 1 2 Kilometers 1:75000 Δ Β Δ ΒΛΓ πιστημονικός πεύθυνος: Θ Βλαστός, Καθηγητής Π Δ ΚΛΒ ΘΚ πόβαθρο:, 1996 άρτιος 2011

9 Δ Θ <Doule-click here to eter title> Ϊ Κ Δ Θ Β Δ ΛΛ Δ Λ Γ Δ Ζ Δ Δ Δ Δ Δ ΛΚΒ Κ ΠΛ ΛΓ Β Λ Δ ΠΠΓ Δ ΠΚ Ζ Κ Β ΪΚ Λ Χ9 ητροπολιτικό δίκτυο ποδηλάτου Δ ΓΛΚ Δ ΠΠΓ Δ Χ Β Δ Π-Λ πόμνημα Δ ΚΛΛΘ Δ Δ Δ Θ Δ Π ητροπολιτικό Δίκτυο Ποδηλάτου Β άσης Δ φιστάμενοι πεζόδρομοι και ποδηλατόδρομοι που περιλαμβάνονται στο ητροπολιτικό δίκτυο Δ Β Δ Δ ητροπολιτικό Δίκτυο Ποδηλάτου άσης Δ Κ Χ Λ -Π Κ Λ Θ 4 Δ ΠΛΛ Δ ΖΓ Γ Δ Π Δ Γ ΠΚ Δ Δ Γ Θ μήκους στην θήνα,της έρευνας μέτρων εφαρμογής ενιαίου πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού Δ ΧΛΓ ΒΛ Γ Δ Δ Π μήματα του μητροπολιτικού δικτύου που προτείνεται να ενταχθούν σε προβλεπόμενες αναπλάσεις Κύριο δικό Δίκτυο Κ Δήμοι ομού ττικής Δ Γ Δ Δ ΛΠΛ Δ Π-Λ Π Κ Δ Δ ΠΛ Λ Κ Κ ΧΖ Δ Δ ΓΚ ΓΚ Λ Κ Β Γ Λ Δ ΠΛΚ Κ Δ ΨΧΚ Κ Λ Δ ΨΧΚ Λ Π Δ ΔΠ Θ Λ Π Δ ΧΛΔ Κ Θ ΠΚ ΧΛ Γ Κ ΠΓ ΧΚ ΓΓ ΠΚ Π Δ Β ΚΚ Ζ ΒΛ Λ Δ ΓΛ 25 Θ Δ ΒΛ Κ Λ 28 Λ Δ Κ Δ Κ Θ Δ Π Π Κ Δ Λ Θ Β Λ Χ Δ ΚΔΛΛ Δ Θ Λ Π Δ ΛΘ Δ Γ Δ Γ ΒΒ Δ Ζ Κ Θ Χ 3 Π Β Γ Λ Κ Λ Δ Π Χ Δ ΧΪΔ Β Π Χ Κ Β Δ Π Δ ΧΛΚΔ Λ Π Λ ΠΔ Κ ΫΓ Λ Δ Γ Γ Δ Δ Δ Β Β Δ Λ Π Λ Δ Λ ( Λ) Δ ΛΔΛ Π Δ Κ Κ Λ Λ Π Π Δ Λ Λ Γ ΓΓ Κ Λ Κ ΠΛ Δ Κ Γ Χ Δ ΠΠΛ ΘΚ Β ΠΛΧ Δ Λ Δ Κ Γ Γ ΘΚ ΧΔ Π ΠΒΛΛ Θ Δ Κ ΘΛ Κ Δ Δ Λ Κ Δ Δ Χ Κ ΚΛ Κ ΒΔ Δ Λ Κ ΓΛ Κ Δ Δ Λ Δ Λ ΒΛΓ Δ ΛΛΚ Δ ΓΠΛ Δ Π πιστημονικός πεύθυνος: Θ Βλαστός, Καθηγητής Π Δ ΚΠ Δ ΓΛΔ 2 Kilometers Δ 0 0,5 1 ρευνητική μάδα: Δ ηλάκης, Δρ υγκοινωνιολόγος Πολεοδόμος ηχ Π Κ θανασόπουλος, Δρ υγκοινωνιολόγος ηχ Π Βαφειάδης, οπογράφος ηχ Π, π Δρ Π Κ Βασιλειάδης, οπογράφος ηχ Π, MSc GIS Δ ΒΛ 1:75000 Δ Β Δ ΚΛΒ ΘΚ πόβαθρο:, 1996 άρτιος 2011

10 <Doule-click here to eter title> Κ Δ Δ Λ Δ Ϊ Κ ΚΛ Δ Λ Γ Δ ΛΔ Λ Δ Λ Δ Χ Θ Κ Δ Δ Λ Κ ΓΛ Κ Δ Β Β Κ Δ Θ Γ ΘΚ ΧΔ Π ΠΒΛΛ Θ Δ Κ Δ Δ Δ Δ Κ ΠΛ Λ Δ ΠΠΓ Δ ΛΚΒ Δ Ζ ΘΚ Β ΠΛΧ Δ ΠΚ Δ Χ Π Κ Λ Β Λ Π Π Δ Γ ΠΚ Δ ΠΛΛ Χ10 Κάλυψη από το μητροπολιτικό δίκτυο ποδηλάτου των πολεοδομικών πόλων Δ ΓΛΚ Δ ΖΓ Δ Π-Λ Δ Δ Δ Δ Κ Θ Λ Δ Β Δ Δ ΚΛ Δ ΠΛ Λ Δ ΛΠΛ Δ Π-Λ Δ Π Κ Χώροι Πολιτισμού οσοκομεία πουργεία χολικά υγκροτήματα ητροπολιτικό Δίκτυο Ποδηλάτου Β άσης μήματα του μητροπολιτικού δικτύου που προτείνεται να ενταχθούν σε προβλεπόμενες αναπλάσεις Κύριο δικό Δίκτυο Δ ΓΠΛ Δήμοι ομού ττικής Δ ΛΛΚ πιστημονικός πεύθυνος: Θ Βλαστός, Καθηγητής Π Δ ΚΠ Δ ΓΛΔ Β Γ Λ ρευνητική μάδα: Δ ηλάκης, Δρ υγκοινωνιολόγος Πολεοδόμος ηχ Π Κ θανασόπουλος, Δρ υγκοινωνιολόγος ηχ Π Βαφειάδης, οπογράφος ηχ Π, π Δρ Π Κ Βασιλειάδης, οπογράφος ηχ Π, MSc GIS Λ Π Δ Γ ΚΛ Δ 2 Kilometers Δ ΒΛ 1:75000 Πανεπιστήμια φιστάμενοι πεζόδρομοι και ποδηλατόδρομοι που περιλαμβάνονται στο ητροπολιτικό δίκτυο Δ Λ 0 0,5 1 ητροπολιτικό Δίκτυο Ποδηλάτου άσης Δ Γ Δ Δ Λ πόμνημα Δ Π μήκους στην θήνα,της έρευνας μέτρων εφαρμογής ενιαίου πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού Λ Δ ΧΛ Γ Κ ΠΓ ΧΚ ΓΓ ΠΚ Π Δ Β ΚΚ Λ Κ Κ Λ Β Ϊ Λ Γ Ζ Π ΫΓ Δ Β Δ Κ Λ ΚΛ Π Δ ΠΠΓ Δ ΚΛΛΘ Κ Θ Κ Κ Γ Λ Κ ΧΖ Δ ΓΚ Δ ΧΛΓ Δ ΠΛΚ Δ Π ΔΛ Λ Π Κ Θ Δ Π - Θ ΛΔ Γ Κ Λ Θ Λ 25 Κ Λ Γ Δ ΠΚ Λ Λ Π Κ ΚΔ Λ Δ Γ ΒΛ Κ Δ ΨΧΚ Λ Δ Λ Β Γ Θ ΓΚ Δ ΔΠ Λ Δ ΧΛΔ Χ Λ Λ Δ Θ Χ Β Λ Κ Λ Π Κ 28 ΖΒ Λ Π Δ Κ Λ Θ Δ Κ Δ ΨΧΚ Λ Β Β ΛΓ Λ Δ Θ Δ ΚΔΛΛ Β Δ Γ Δ Γ ΒΒ Δ Π Γ Λ Δ ΓΛ 3 ΠΛ Δ Δ Λ Π Χ Δ Χ ΔΚ Δ Δ ΧΪΔ Π Π Δ ΛΘ Δ ΒΛ Θ 25 Β Δ Π Χ Κ Κ Β Δ Λ Δ ΧΛΚΔ Δ Π Λ Π Δ Δ Δ ΛΔΛ Χ Π Ζ Λ Λ Π Δ Γ Γ Κ Δ Λ ( Λ) Γ ΓΓ Λ Κ ΠΛ Δ Κ Γ Κ Λ Δ Λ Γ Δ ΠΠΛ Δ Δ Κ Δ Β Δ ΚΛΒ ΘΚ πόβαθρο:, 1996 άρτιος 2011

11 <Doule-click here to eter title> Κ Δ Δ Λ Δ Ϊ Κ ΚΛ Δ Γ Λ ΛΔ Δ Λ Δ Χ Θ Κ Δ Δ Λ Κ ΓΛ Δ Λ Κ Δ Β Β Κ Δ Θ Γ ΘΚ ΧΔ Π ΠΒΛΛ Θ Δ Κ Κ ΠΛ Δ Δ Κ Π Κ Λ ΠΚ Κ Θ Δ ΓΚ Β Δ Λ Π Λ Π Γ Χ11 Κάλυψη από το μητροπολιτικό δίκτυο ποδηλάτου των πολεοδομικών πόλων Δ ΓΛΚ Δ ΠΠΓ Λ Δ ΖΓ Δ Π-Λ Λ ΔΛ Λ Π Δ ΚΛΛΘ Δ Δ Λ Δ Δ Κ Δ Π Δ Θ Δ Β Δ Δ Δ ΛΠΛ Δ Π-Λ θλητικοί χώροι μπορικά κέντρα (Shoppig Cetres) φιστάμενοι πεζόδρομοι και ποδηλατόδρομοι που περιλαμβάνονται στο ητροπολιτικό δίκτυο μήματα του μητροπολιτικού δικτύου που προτείνεται να ενταχθούν σε προβλεπόμενες αναπλάσεις Δ Π Κ Κύριο δικό Δίκτυο Δήμοι ομού ττικής Δ Λ Δ Λ Πάρκα ητροπολιτικό Δίκτυο Ποδηλάτου Β άσης Δ Γ Δ Κ Δ ΠΛ Λ ητροπολιτικό Δίκτυο Ποδηλάτου άσης πόμνημα Γραμμικά εμπορικά κέντρα μήκους στην θήνα,της έρευνας μέτρων εφαρμογής ενιαίου πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού Δ ΠΛΛ ΧΛ Γ Κ ΠΓ ΧΚ ΓΓ ΠΚ Π Δ Β ΚΚ Δ Γ ΠΚ Π Λ Κ Λ Β Ϊ ΫΓ Γ Ζ Β Χ ΛΔ Λ Δ Χ Λ Β Δ Κ Λ ΚΛ Δ ΧΛΔ Χ Λ Β Θ Θ ΛΓ Λ Κ Θ ΚΛ Θ Κ Γ Β Δ ΒΛ Θ 25 ΧΖ Κ Κ Π Λ Δ Δ Π Δ ΧΛΓ Κ Δ ΨΧΚ Λ ΒΛ Δ ΠΛΚ - Λ Γ Δ Π Δ ΔΠ Λ Κ Θ Β Δ Δ Γ Λ Π Κ ΚΔ Λ Δ 3 Γ 25 Λ Λ ΓΚ Δ ΓΛ Π Κ Π Δ ΛΘ Δ ΨΧΚ Χ Β Λ Κ Π Κ Λ 28 ΖΒ Λ Π Λ Δ Κ Θ Δ Θ Δ Γ Δ Κ ΔΚ Γ Λ Δ ΚΔΛΛ Δ Π Δ Γ ΒΒ Δ Λ Π Χ Δ Κ Δ Β Β Δ ΧΪΔ Δ Χ Δ Π Δ ΧΛΚΔ Λ Δ Δ Π Λ Π ΠΛ Δ Π Δ Γ Γ Δ Λ Λ Π Ζ Δ ΛΔΛ Χ Δ Λ ( Λ) Κ Γ ΓΓ Λ Κ ΠΛ Κ Λ Δ Κ Γ Δ Λ Δ ΠΠΛ Γ ΘΚ Β ΠΛΧ Δ ΠΚ Κ Δ Δ Δ Δ Λ Δ ΠΠΓ Δ ΛΚΒ Δ Ζ Δ ΓΠΛ Δ ΛΛΚ πιστημονικός πεύθυνος: Θ Βλαστός, Καθηγητής Π Δ ΚΠ Δ ΓΛΔ Β Γ Λ ρευνητική μάδα: Δ ηλάκης, Δρ υγκοινωνιολόγος Πολεοδόμος ηχ Π Κ θανασόπουλος, Δρ υγκοινωνιολόγος ηχ Π Βαφειάδης, οπογράφος ηχ Π, π Δρ Π Κ Βασιλειάδης, οπογράφος ηχ Π, MSc GIS Λ Π Δ 2 Kilometers Γ ΚΛ Δ 0 0,5 1 Δ ΒΛ 1:75000 Δ Β Δ ΚΛΒ ΘΚ πόβαθρο:, 1996 άρτιος 2011

12 <Doule-click here to eter title> Δ Β Κ Γ Δ ΛΔ ατοίου χαρνές Δ Κ Άνω Λιόσια Δ Ζ εταμόρφωση Κ ΠΛ ιγάλεω Δ Π (ΔΘέατρο) Δ Χ Κ Θ Κ Κ Λ Β Ϊ Π Γ Ζ ΠΚ Δ ΓΚ Δ Γ μήκους στην θήνα,της έρευνας μέτρων εφαρμογής ενιαίου πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού Χολαργός Δ Γ ΠΚ Παλλήνη Δ ΠΛΛ Δ ΧΛΓ X12 Κάλυψη από το μητροπολιτικό δίκτυο ποδηλάτου των συγκοινωνιακών πόλων Δ ΓΛΚ Παιανία-Κάντζα Άνω λίσια Καισαριανή Δ ΖΓ Δ Βύρωνας πόμνημα Δ Π-Λ ταθμοί έσων αζικής εταφοράς Δ Κ Δ Π Δ Δάφνη Δ Δ Δ Β μμητός μητροπολιτικής εμβέλειας περιφερειακής εμβέλειας τοπικής εμβέλειας ητροπολιτικό Δίκτυο Ποδηλάτου άσης ητροπολιτικό Δίκτυο Ποδηλάτου Β άσης Άγιος Δημήτριος φιστάμενοι πεζόδρομοι και ποδηλατόδρομοι που περιλαμβάνονται στο ητροπολιτικό δίκτυο μήματα του μητροπολιτικού δικτύου που προτείνεται να ενταχθούν σε προβλεπόμενες αναπλάσεις Κ Θ Δουκ Πλακεντίας Χαλάνδρι Δ ΠΠΓ υαγγελισμός Παγκράτι Δ Δ Δ ΠΛ Λ Κ Δ Γ Δ λιούπολη Κύριο δικό Δίκτυο Δ ΛΠΛ Κ Κ ΧΖ κρόπολη Κατεχάκη Λ Δ Π έος Κόσμος Άγιος ωάννης άληρο αύρος Δ ΚΛΛΘ Λ Χ -Π υγγρού-ιξ Καλλιθέα Π Κ Λ 25 έγαρο ουσικής Κολωνάκι Δ ΔΠ Δ ΠΛΚ Κ Θ Κ Λ οσχάτο Λ Θ Γ γία Παρασκευή μπελόκηποι Λ έντης Γ Δ Γ Λέυκα Πετράλωνα Δ ΒΛ Πεντέλης Γουδί ύνταγμα Λ Θ Δ Λ Π 25 Θ Κ 28 Γ Β Β Λ Π Κ Λ ΓΚ ανιάτικα Δ Ζ Λ Λ Πανεπιστήμιο Λ ΖΒ Λ Π ίκαια ούφ Π Λ Δ Κ Π Δ Π Δ Κ Θ Πανόρμου μόνοια λεξάνδρας Θησείο οναστηράκι θνική Άμυνα Θ Κεραμείκος Κορυδαλλός Θ ΧΛ Γ Κ ΠΓ ΧΚ ΓΓ ΠΚ Π Δ Β ΚΚ ομισματοκοπείο ΒΛ ξάρχεια Δ ΧΛΔ άρος Δ ΨΧΚ Βικτώρια Χ Δ Λ Δ ΨΧΚ Κυψέλη Π ιλοθέη εταξουργείο Γαλάτσι λαιώνας Δ Θ ταθμός Λαρίσης ίδερα Δ ΓΛ Δικαστήρια Δ Γ Δ Χ ΔΚ Δ Δ Γ ΒΒ γία Βαρβάρα Δ ΚΔΛΛ Γ Λ ττική Βείκου Κ Δ ΛΘ Άγιος ικόλαος Χαιδάρι Π επόλια Χ Κάτω Πατήσια Άγιος ντώνιος Κ OAKA Δ ΧΪΔ Λ Κ Άγιος λευθέριος Κηφισίας Δ Π Λ έα ωνία Άνω Πατήσια νθούπολη Δ Περισσός Δ ΧΛΚΔ Π Δ Β Π Λ Π Χ Δ Παράδεισος Δ Γ Γ Άγιοι νάργυροι OTE Δ ερατζιώτισσα ιρήνη Πευκάκια Γ Λ Δ Π Κ Λ Λ Π ράκλειο έα ωνία Χ Δ Λ ( Λ) Δ ΛΔΛ Πύργος Βασιλίσσης Γ ΓΓ Λ Κ ΠΛ Γ ΘΚ Β ΠΛΧ Δ Λ Δ Κ Γ αρούσι Κ Λυκότρυπα Πεύκη Δ ΠΚ ράκλειο Δ Κ Κ ΠΛ Κ Δ ΠΠΛ Κ Δ Δ Δ Λ Δ Γ ΘΚ ΧΔ Π ΠΒΛΛ Θ Λυκόβρυση Δ ΛΚΒ Κ / Κάτω χαρνές Δ ΠΠΓ Ζ θνική δός Λ Π αγούλα Δ Δ Λ έα ρυθραία Β Κ Δ Θ σπρόπυργος Λ Δ Θ Κ Δ Δ Χ Καστρί Β Δ Λ Κ ΓΛ Κ ΚΛ Δεκελείας Λ Δ Κ Δ Δήμοι ομού ττικής Δ Π-Λ Δ Π Κ Άλιμος Δ Λ Δ Λ Δ ΓΠΛ ργυρούπολη Δ ΛΛΚ λληνικό πιστημονικός πεύθυνος: Θ Βλαστός, Καθηγητής Π Δ ΚΠ Δ ΓΛΔ Β Γ Λ ρευνητική μάδα: Δ ηλάκης, Δρ υγκοινωνιολόγος Πολεοδόμος ηχ Π Κ θανασόπουλος, Δρ υγκοινωνιολόγος ηχ Π Βαφειάδης, οπογράφος ηχ Π, π Δρ Π Κ Βασιλειάδης, οπογράφος ηχ Π, MSc GIS Λ Π Δ 2 Kilometers Γ ΚΛ Δ 0 0,5 1 Δ ΒΛ 1:75000 Δ Β Δ ΚΛΒ ΘΚ πόβαθρο:, 1996 άρτιος 2011

13 Π Δ Θ Δ ΛΠΚ Λ Θ 28 ΚΒ ΖΒΛΛ Χ Θ Δ ΘΒ ΠΛΓ Κ Θ - Π Λ ΓΚ ΘΛΚ Λ Χ Λ Δ ΠΛΛΓ Χ Λ ΠΠ Δ Χ Κέντρο θήνας Γ Ζ Γ Δ ΔΚ ΫΓ ΠΛ Κ Λ ΧΠ ΒΛ Γ Β Κ ΒΚ Λ ΒΪΚ Χ Κ ΛΛ ΔΚ ΠΛΠΛ ΘΛΚ αρούσι Π Λ Λ ΒΔΚ Γ Κ 25 ΔΒΚ Γ ΠΚ Γ ΘΚ ΧΔ Π ΠΒΛΛ Θ πόμνημα ΘΚ Β ΠΛΧ ΧΛ Γ Κ ΠΓ ΧΚ ΓΓ ΠΚ Π Δ Β ΚΚ μήκους στην θήνα,της έρευνας μέτρων εφαρμογής ενιαίου πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού Χ13 ητροπολιτικό δίκτυο ποδηλάτου Ζώνη κάλυψης 500μ Ζώνη κάλυψης 500μ ητροπολιτικό Δίκτυο Ποδηλάτου Κύριο δικό Δίκτυο Δήμοι νομού ττικής ΧΖΚΚ Κ Θ Κ άληρο ΠΔ πιστημονικός πεύθυνος: Θ Βλαστός, Καθηγητής Π ΒΛΓ ρευνητική μάδα: Δ ηλάκης, Δρ υγκοινωνιολόγος Πολεοδόμος ηχ Π Κ θανασόπουλος, Δρ υγκοινωνιολόγος ηχ Π Βαφειάδης, οπογράφος ηχ Π, π Δρ Π Κ Βασιλειάδης, οπογράφος ηχ Π, MSc GIS Δ 1: πόβαθρο:, 1996 αρτιος 2011

14 Π Δ Θ Δ ΛΠΚ Λ Θ 28 ΚΒ ΖΒΛΛ Χ Θ Δ ΘΒ ΠΛΓ Κ Θ - Π Λ ΓΚ ΘΛΚ Λ Χ Λ Δ ΠΛΛΓ Χ Λ ΠΠ Δ Χ Κέντρο θήνας Γ Ζ Γ Δ ΔΚ ΫΓ ΠΛ Κ Λ ΧΠ ΒΛ Γ Β Κ ΒΚ Λ ΒΪΚ Χ Κ ΛΛ ΔΚ ΠΛΠΛ ΘΛΚ αρούσι Π Λ Λ ΒΔΚ Γ Κ 25 ΔΒΚ Γ ΠΚ Γ ΘΚ ΧΔ Π ΠΒΛΛ Θ πόμνημα ΘΚ Β ΠΛΧ ΧΛ Γ Κ ΠΓ ΧΚ ΓΓ ΠΚ Π Δ Β ΚΚ μήκους στην θήνα,της έρευνας μέτρων εφαρμογής ενιαίου πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού Χ14 ητροπολιτικό δίκτυο ποδηλάτου Ζώνη κάλυψης 1000μ Ζώνη κάλυψης 1000μ ητροπολιτικό Δίκτυο Ποδηλάτου Κύριο δικό Δίκτυο Δήμοι νομού ττικής ΧΖΚΚ Κ Θ Κ άληρο ΠΔ πιστημονικός πεύθυνος: Θ Βλαστός, Καθηγητής Π ΒΛΓ ρευνητική μάδα: Δ ηλάκης, Δρ υγκοινωνιολόγος Πολεοδόμος ηχ Π Κ θανασόπουλος, Δρ υγκοινωνιολόγος ηχ Π Βαφειάδης, οπογράφος ηχ Π, π Δρ Π Κ Βασιλειάδης, οπογράφος ηχ Π, MSc GIS Δ 1: πόβαθρο:, 1996 αρτιος 2011

Π.. 420 της 19/20.10.87. Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίµων σε νέες οικοδοµές. - (Α' 187).

Π.. 420 της 19/20.10.87. Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίµων σε νέες οικοδοµές. - (Α' 187). Π.. 420 της 19/20.10.87. Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίµων σε νέες οικοδοµές. - (Α' 187). ***Βλέπε Τεχνική Οδηγία 2471/1987 του ΤΕΕ για τον καθορισµό των Τεχνικών Προδιαγραφών. Εχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόγραµµα Προσβασιµότητας στους ήµους.»

ΘΕΜΑ: «Πρόγραµµα Προσβασιµότητας στους ήµους.» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 20/01/2009 Αριθ. Πρωτ.: ΙΑ Π/Π.ΑµεΑ/Φ.3/6/1537 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα ιανοµής ΘΕΜΑ: «Πρόγραµµα Προσβασιµότητας στους ήµους.»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ.: 2647/ΥΠΕΘΟ538866/ΕΙΔ.135/ΕΟΤ/86 Είδος Εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ Αρχή έκδοσης: ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΦΕΚ: 797Β

ΑΡΙΘ.: 2647/ΥΠΕΘΟ538866/ΕΙΔ.135/ΕΟΤ/86 Είδος Εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ Αρχή έκδοσης: ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΦΕΚ: 797Β ΑΡΙΘ.: 2647/ΥΠΕΘΟ538866/ΕΙΔ.135/ΕΟΤ/86 Είδος Εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ Αρχή έκδοσης: ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΦΕΚ: 797Β Αριθ. 2647 ΥΠΕΘΟ 538866 (ΕΙΔ. 135/Ε.Ο.Τ. της 14/19 Νοεμ. 1986 (ΦΕΚ Β 797) : Μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΣΤ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ 220 ΑΓΡΙΝΙΟΥ Χαριλάου Τρικούπη 11 30100 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 275 ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1ο χιλ. Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρρίου 30100 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών)

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 9 Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ... 11 Α.1.1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ... 11 α. Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

Ηπεριφερειακή οργάνωση των υπηρεσιών υγείας έρχεται ως συνέχεια της διοικητικής

Ηπεριφερειακή οργάνωση των υπηρεσιών υγείας έρχεται ως συνέχεια της διοικητικής 28 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ένα ακόμη πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, που θα περάσει στην ιστορία, ως ένα πειραματικό εγχείρημα στο χώρο της υγείας) Του Αθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέα Σύµβασης µε Αντικείµενο:

Παραδοτέα Σύµβασης µε Αντικείµενο: Παραδοτέα Σύµβασης µε Αντικείµενο: Εκτέλεση εργασιών για την τεχνική υποστήριξη και παραγωγή υποστηρικτικών δεδοµένων για τους χάρτες και τα κείµενα του Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας που αφορούν στις Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 www.euroconsultants.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ... 1 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΚΤΗΡΙΩΝ 01/04-30/04/2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΚΤΗΡΙΩΝ 01/04-30/04/2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΚΤΗΡΙΩΝ 01/04-30/04/2011 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 125 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8 Ωράριο Λειτουργίας: 07:30-17:30 ΤΗΛ. - 210 69 13 128 210 69 13 282 ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ-ΚΤΙΡΙΟ ''ΚΟΣΜΟΣ''

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 V. 1 η ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 12 Α.1 - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΤΑ... 13 Α.1.1 - Κατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Πλειστηριασμών Αθηνών - Πειραιώς

Κατάλογος Πλειστηριασμών Αθηνών - Πειραιώς Κατάλογος Πλειστηριασμών Αθηνών - Πειραιώς Τεύχος 695-148/2015 Ημερομηνία Έκδοσης: 09/03/15 Αριθμός Πλειστηριασμών: 264 Εμφανιζόμενοι Πλειστηριασμοί: 264 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΔΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.6 Οικιστικό δίκτυο. Ναύπακτο. από το 2003 και 2 Ε.Σ..Ε.

1.6 Οικιστικό δίκτυο. Ναύπακτο. από το 2003 και 2 Ε.Σ..Ε. 1.6 Οικιστικό δίκτυο 1.6.1 Κοινωνικός εξοπλισµός Την 10ετια που πέρασε αξιολογείται ότι το οικιστικό δίκτυο της Π Ε (συνολικά θεωρούµενο) βελτίωσε τις υποδοµές του, σε ό,τι αφορά τις διοικητικές και αστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1/4/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 12132

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1/4/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 12132 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 1/4/2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 12132 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος λοιπών κλήσεων

Τιμοκατάλογος λοιπών κλήσεων 100 ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 108 ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 112 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ 166 ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 197 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 199 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1014 ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 21082805-802-829 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή επέκτασης του συστήματος της ελεγχόμενης στάθμευσης (Β Φάση) χωρίζεται στις ακόλουθες 5 ( πέντε) ζώνες.

Η περιοχή επέκτασης του συστήματος της ελεγχόμενης στάθμευσης (Β Φάση) χωρίζεται στις ακόλουθες 5 ( πέντε) ζώνες. 1. Ζώνες στάθμευσης Η περιοχή επέκτασης του συστήματος της ελεγχόμενης στάθμευσης (Β Φάση) χωρίζεται στις ακόλουθες 5 ( πέντε) ζώνες. Ζώνη 8: Μέγαρο Μουσικής (με όρια τις οδούς Αριστοδήμου, Σουηδίας, Ι.Γενναδίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 0172009 ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αγ. Ιωάννου 40, TK 153 42, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, τηλ. 010 60 08 063 0172010 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Μεσογείων 429, TK 153 43, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, τηλ. 010

Διαβάστε περισσότερα

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συγκεντρωτικό Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης- Θεσμικός Τομέας S13 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ" - ΚΕΝΤΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ "ΑΡΩΓΗ" - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12 Σεπτεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ. ΕΓ ΕΚΟ 1597

Αθήνα 12 Σεπτεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ. ΕΓ ΕΚΟ 1597 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ταχ. /νση: Καραγιώργη Σερβίας 8 Πληροφορίες: Ε.Παπαδάκη, Μ.Γεωργίου Μ.Πρίγκουρη Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ορίζεται η Τρίτη 4/3/2014.

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ορίζεται η Τρίτη 4/3/2014. Αθήνα, 28/2/2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 8758 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.: 2106871714 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1)

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Έργο: «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13 ΑΠΟ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13 ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ. ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+400 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΟ - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ 9η ΧΡΗΣΗ

ΕΚΟ - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ 9η ΧΡΗΣΗ ΕΚΟ - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 9η ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01.01.2014 ΕΩΣ 31.12.2014 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 9 η

Διαβάστε περισσότερα

3.4. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

3.4. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 3.4. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 3.4.1. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ Ο ΕΥΣΕΙΣ 1. Ως πρώτη εναλλακτική όδευση αξιολογείται ο διάδροµος Πανεπιστηµιούπολη (Θεολογική σχολή) Εθνικής Αντιστάσεως Υµηττού Ευτυχίδου Σπύρου Μερκούρη Αρχελάου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Βόλου Σεπτέμβριος 2012 Μόσχος Νικόλαος, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Πολυμενίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ (Τα παρακάτω αποτυπώνονται στο Χάρτη Π3: Πολεοδομική Οργάνωση). Π.3.1 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Στην εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή (στην οποία

Διαβάστε περισσότερα