C. MVSONII RVFI RELIQVIAE O. HENSE IN AEDIBVS B. G. TEVBNERI LIPSIAE MCMV EDIDIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "C. MVSONII RVFI RELIQVIAE O. HENSE IN AEDIBVS B. G. TEVBNERI LIPSIAE MCMV EDIDIT"

Transcript

1 C. MVSONII RVFI RELIQVIAE EDIDIT O. HENSE MCMV LIPSIAE IN AEDIBVS B. G. TEVBNERI

2 L1PBIA.K: TYPIB B. G. TBVBDRI

3 THEODORO GOMPERZ S.

4

5 PRAEFATIO. Vt olim tertio Ioannis Stobaei volumini pra.ennsunus Teletem Cynicum, sic quarto nunc viam muniat Musonius Stoicus. atque in adomanda hac editione, cui spatium bibliotheoae Teubnerianae exemplaribus concessum egredi non liceret, hanc nobis scripsimus legem, ut ne quid inter fragmenta reciperemus nisi cui ipsum Musonü nomen vel Rufi cognomen a veteribus additum videbam. angustioribus autem bis me terminis continui, non quod parvi aestimarem illorum studia, qui profecti a memorabili illo consensu, quem inter Clementem Alexandrinum et Musonü dissertationes intercedere a Ruhnkenio aliisque observatum est, ex paedagogi potissimum libris duo bus posterioribus non nihil facundiae Musonianae recuperari posse probatum iverunt, sed quia quae hac via apta ad Musonium revocata sunt, missis argumentandi ambagibus legenti ingeri nequeunt. tempta, et experieris. tanta enim in C\ementis oratione est philosophiae placitorum cum sacra scriptnra religionisque christianae effatis confusio, ut si quis Muso Dio instaurando operam dederit remque ad felicem exitum adduxisse sibi visus erit, ni.hilo setius non tam philosophi membra concinnata quam Clementis corpus. truncatum videa.t. sed fingamus illi contigisse, ut etiam aliis probaret quaecumque e pa.edagogi verborum contextn utpote a Mnsonio aliena. resecari vel in ma.rginem relegari iusserit sive verba singula vel comma.ta sive etiam tota ennntia.ta, demus etia.m hoc, feliciter eum ascivisse ex phili-

6 VI DE CLEMENTIS PAEDAGOGO sophiae sermone, quod eorum loco quae exterminarat, ut probe procederet oratio, substitueret: vel sic nova.e, mihi erede, difficulta.tes eum exspectant. ne genera.lius loqua.r, rem exemplo deelara.bo. velut persuasit mihi Pa.ulus Wendla.nd, quo nostris diebus nemo fere felicius Musonü memoriam. e Clemente locupletabat, paedagogi libri III caput sex:tum, ubi Clemens Stoicum illud "On I'Óvos n1o1ítnos ó t1otpós ad hominem Christianum aptabat, non modo ah universo. Stoicorum ratione sed fortasse ne a Musonii quidem disserendi genere alienum esse. neque enim me paenitet seripsisse, quibus olim et ipse proleg. Tel. p. LXIX hnius ipsius ea.pitis a.liquot verba. Cynicae esse originis et Musonia.na.e eonieci (p. 275 P. na.ova,os,uv ó noa.v"'~""íf'oiv ltt'e"w 'l.f!vt1lrp t1eacr.r dvos xa.-&áne(j q aaxosa.,ov t(j(jvi"tw/'évov) et babeo hodie quibus ea. qua.e, ut fontem Clementis a.periret, na.viter W endla.nd et circumspeete in qua.estionibus Musonianis Berolini publieatis a p. 63 ss. eruit, etia.m ma.gis sta.bilia.m. vide modo qua.e in initio ca.pitis leguntur p. 274 P. I'"Í n11 lí(ja "cr.i l"t(jos.fj/'us tp'fít1t/ n ;, Ó i'nnos amoií nev'e"e"a{je"a -ea!iív'e"wv ti1'c V lts,os ij -e o 7.W(JÚW ij Ó o l d u S ij 'E" o 7.(JVt1lov, amos Je zaa.miv tt1nv OV n u.fdn(jos 'f(j'ci'w 1 qua.m a.pprime ha.ec convenia.nt eis qua.e oft'ert M. Terentius V arro in Menippea. qua.e inseribitnr IIE(J ljea,á-ewv fr. 404 B., ubi quanto pluris interdum servus ta.xetur qua.m ipse dominus incul ~a.t bis nunc illum (se. pistorem tuum bonum) qui norunt, ijolunt imaere milibus centum, te qui nooit nemo centussis si minus ipso Menippo usus, certe Cynici cuiusda.m vel Stoiei exemplum imita.tus. quod pla.ne confirma.tur etiam Galeni protreptiei ea.pite VI Cynicae sa.pieutiae pleno, ubi occurrunt ha.ec: xa.lt"o' (r') ov" aur7.(jov t"ov olxin v,ev Jvlo'E"E J(Ja'lJiiilv Elva' /'V(JlWV lfs,ov, amov Je 'E"OV JEttnÓn v amoií 1''1'/JE "'"S; "" "' Urw ~"lis; om' &v l"t(joi"á ns -rov -eo,oií'fov A.&{Jo,. sed licet etia.m plura. huius generis in promptu sint, num quis :fidenter a.dsevera.bit a.pud Clementem.cum Musonio sibi rem esse, non cum Stoico quovis alio? errandi perieulo exemptum esse hoc suspicionum genus

7 PRAEMONITVM vn ipse negavit W endland Philo una die kynisch-stotsche diatr. p. 73, qui iam pridem dubitaverat (quaest. Mus. p. 73) idemne Stoieus a Clemente in primo paedagogi libro exscriptus ebset atque in altero et tertio. nobis, ut ingenua fatear; ne hoc quidem persuasuro est, ea quae in duobus posterioribus libris sapientiam Stoioorum redolent ex dissertationibus Musonianis ea qua aliis placuit ratione repeti licere. nam primuro per se veri vix simile est Clementem, cui ad tot nobiliuro ignobiliurove Stoicorum oommentarios patuerit aditus, llni se Musonio vel potius Musonü discipulo addixisse. deinde Clementis curo Plutarcho oonsensuro, eui multuro tribuitur in hac quaestione, quis hodie ita interpretabitur curo W endlando l. c. p. 54 ss., ut etiam Plutarchuro a Musonio vel potius Musonii discipulo pendere existimet? probabilius est euro antiquioris scriptoris libros adiisse. maioris momenti est quod ne ea quidem, quae in Clemente euro Epicteto congruunt, propter hanc ipsam congruentiam Musonio, Epicteti magistro, tuto vindicare licet. velut si quis coniciat ex Musonio petivisse verba Clementem II 90 p. 224 P. O'l)cJi -rov cjáx-rt~lov cbs E'rti'X,E csaaetíew -rip csorp9j ó l.csyos ln:t-r~ln", cbs ó,wl.a,>o'ilcsw oe I-rroixol, fretus fortasse similitudine fragmenti Epictetei XV ed. Schenkl, huic opinioni diffidatur oportet propterea quia in tot fragmentis Musonii nomine vel Ru.fi signatis Stoici sapientis nisi semel mentio non fit, immo ne semel quidem. :ne.m quod in Musonii fr. XXXIV legitur 1} csorpóv, id apero mihi ooncedetur subditiciuro esse. nec casui hoc dabit qui reputarit ad sapientem etiam ab Epicteto raro provocari, certe non in fr. XV, quod curo Clemente comparari posse monuimus. sic enim ibi Epictetus: lnel -ro' rptl.ocsorpla rp1jctlv, 8n ovcje 'rov cjáx-rt~l.ov lxn[vew Elxfí 'lr(loci'jíut. exemplo hoc patebit, qua cautione opus sit eis qui quidquid Stoicae originis oftertur in Clementis paedagogi libris posterioribus ex Musonii sermonibus adsumptum esse crediderint. sed ut ad tertü libri ca.pituluro sextum, unde defl.eximus, revertamur, hoc ne tamquam Musonianae dissertationis specimen legentibus proponerem W endlandum

8 vm DE CLEMENTIS PAEDA.GOGO seeutus, etiam aliae dissuasere eausa.e. libet unam eius ea.pitis perioduro hic adscribere, quam Musonio olim tribuit Wendland varia uncinatam typorumque diversitate distinetam l. c. p. 64, 11-19, simul ut patefia.t quantis viro docto opus fuerit machinis ad Musoniuro si dis plaret suscita.nduro: lf~u1-rov roiiv Jor tá-rwv -roik'o gaew 1W~',, -~ t ' ' a.' ' ~,,. 1 ~/ E:KaCf'ret 'X,~'1j, W~ u tev aravo~ CW, ~ CSCDrp~CDV CDV Xet~ u~xcno~ L l!v OV(!et11tp.fh aav(ií~et -ta %f!fip.a-ta. 01'í-to ; o -tu E'lflyeta llln'ixnmlfjaa ; xal 'lf-twzol ; l'lfufov ; -trw &,J.le8'(1o" lgll'll(!laxet.,.1jaav (16,, b6'a ov afj ;, ov l1jo'-tfj ;] taxá~to~ [ 01'í-to ;] 0-vrru~, <láv n pira~ xai lazv~o~) láv n cr t"f.~o~ xal ~a.t7ev~~ xa lfjoso~ ~ \ 1 - " -1 _ - ' l ~'.H " 11, ""' na.ov-rov o~w~ 7WAJVfU -rov l'"'r'afov av u a~a na.o1njj,uv Kwv~a n xai MtJa Wllov, ~ OE lí&xo~ xal vne~rpavo~ [ 1Ca6'á'lfE(I o, -tfí 'lfo(itpt'l(llf 1eul flt'jaarp -t(lvcpaw 1eul -trw Aá~a(lo" VnB(I1Jtpa,aw] lf.t7a.tó~ fé lan xal ~vw~ro~ ty [ xal ov Nanat]. voluit igitur haec eoncinnata esse vir doctus 'ex Musonii verbis Platonem (Leg. p. 660 E) imitantis et Clementis emblemate, qui hausit ex N. T.', curo ipse Plato Tyrtaei versuro (fr. 12, 6 B.) respexisset. neque nego in Musonii dissertationibus haud ita raro Platonis verba adhibita esse Panaetio, ut videtur, vel Posidonio intercadente, qua.mquam ubi integra enuntiata aeque ad verburo transcripta sint frustra circumspicio. sed non minus certum hoe est, Platonem sive addito nomine sive detracto sexcenties a Clemente exscripturo esse etiam iis locis, quibus de Musonio cogitari omnino nequeat. ut aliquid dubitationis animo haereat qua via Platonis verba ad Clementem devenerint. sed aceedit aliud. Platonis enim verba si memoria tenuisset Musonius, in fragmento XXXIV, quod curo Clemente contulit Wendland, non quod libris tra.ditur -rrov tev K~otaov xal Kwv~ov.f7'1/aav~rov navlav lazá "r'1/v xa-ra'fl1'1/rptov te.f7a x-ré. ille dedisset, sed quod reddendum erit Galeno Platonis haud immemori 'lfe(li..pvzf ~ na.f7. p. 40, 20 ss. Marqu. -rt~ r t~ o.ox itv l.t7ea.~aeuv lfa.vno~ E lvat na~' ÍÍA.ov CtV'rOV -rov {jlov; 1 -r(~ o.ox cxv 'rovfo n~o ÉA.ot-ro -rov na.omov Kwv(lOV u xal MlJov tauov; ubi non bene editor in contextu reliquit UV1j"roii n xal tta~ov

9 PRAEMONITVM IX p.áuov, qua.mqua.m xwvf!oií in codice Laurentiano 74, 3 extare commemoravit ipse. sed haec paucula satis erunt ad significandum quod voluimus. nolui autem exspatiari longius neo scripsi haec ut vellicarem virum de Musonio meritissimum. hoc unum enim agimus ut apertum fiat, quaecumque sive ab ipso W endlando -sive a Conybeareo in Philonis de vita contemplativa libri editione (Ox. a. 1895) sive a Parkero (Harvard stud. Xll p. 191ss.) ex Clemente inter Musoniana referebantur, ea non ita se habere, ut sine sinuosis oom.menta.riis, quos contexere nunc in animo non est, ta.mquam Stoici fragmenta produci potuerint. non nescius sum. nonnulla huius generis et simpliciora. esse et sua nitere probabilitate, velut quod a Wendlando l. o. p. 55 et ab Vsenero Epicur. p. 340, 20 adn. pariter Musonio vindicatum vidt'o verbum Clementis paed. n 14 p. 173 P. omsls d' la~l 1ÚV1jS Els -r~varxaia. verum talia si fragmentis inseruissem, haud iniuria improbassent legentes, quod aliis eisque maiore forta.sse cura dignis abstinerem. hoc autem pro certe adfirmarim, Musonii reliquias ita ut dubitatio absit ditari non posse nisi ab eo qui tota.m de auctoribus in paedagogo adhibitis quaestionem felicitar excusserit. Iam nos convertimus a.d ea quae in editionem recepimus. ipse autem Musonius libros, quantum scimus, non composuit. docendo ille ad fa.mam digna.tionemque pervenit. Suida.m enim s. MovaoSvtos Kan., quo auctore ferebantur Musonii lórot dux.cpo(!o' cptloaocplas lxótuvot, non magis audiendum esse quam Eunapium vi t. soph. p. 454 Boiss. 2, qui ')'(!IÍf.'l''"" tribuere videtur non solum Menippo et Demetrio sed etia.m Musonio, hodie, qua.mquam fuerat qui aliter iudicaret, pro explorato habent docti, cf. P. Wendland Philo wnd die kynisch-stoi.yche diatr. p. 69 ab Arnim. Dio von Prusa p relega.mur igitur ad ea quae ab aliis auctoribus, maxime discipulis Musonii, de scholis et viia viri egregii memoriae tradita sunt. quorum primum merito obtinent locum Lucii dissertationum Musonianarum reliquiae Ioannis Stobaei opere conservata.e. Lucii dico.

10 X DE A VCTORE DISSERTA.TIONVJI nam Atnlo'tl vel potius Aow.lo'tl lemma, quod bis olim oblatum erat a Stobaeo ( cf. Elter de Ioannis Stobaei cod. Phot. p. 46) nunc semel servatum est ll 15, 46 W. (Muson. p. 19, 15), etiam ad reliquas Stobaei ecloga.s maiores MO'tlaawlov nomine inscriptas cogitandum esae postqua.m primus perspe:rit E. Rohde ueber.lucitms schrift A"'-"'!: ~ Svo : p. 26 adn. 1, et ego monui in Stobaei v. ill p. 173, 4 a.dn. ambiguum non esse quin Stobaeus om.nes illas ecloga.s sententiis quibusdam minoris ambituj vel apophthegma.tis exceptis uni illi Lucio debeat, et concessit Wendland in commentatione Dielesio dicata p. 68. ubi ille nobis a.ssentiens abiecta quam olim moverat dubitatione breviter significavit diatribas illas stili sermonisque proprietate &deo ínter se consimiles esse, ut in errorem incideret, si quis eas ab uno eodemque auctore composita.s esse negaret. fuit autem interim qui rem dedita opera &d. e:ritum duceret. Theodorus enim Pflieger in dissertatione Friburgi Br. publicata a. 1897, cuius titulus est Musonius bet Stobaeus, sicut omnia quae ad sol vendam hanc quaestionem pertinent argumenta proba excussit ita docuit circumspecte quam infirma esset sententia eorum qui ut olim Moser in Daubü Creuzerique studiis VI p. 81 eclogam Avxlov inscriptam a ceteris discordare putabant. nam licet concedendum sit in reliquia dissertationibus formam dialogi paulo esse remissiorem quam in partícula qua. dam sermonis Lucio in codicibus adscripti (p. 20, 6-21, 16), tamen dialogo, si vernm quaeratur, ne reliqua.s quidem eclogaa carera recte ille demonstrat. sententia.s vero si spectamus argumentandique rationem vel denique sermonis ha.bitum, Lncü eclogam cum Musonianis reliquis ita conspirare evicit, ut dubitatio me iudice stirpitus evellatur. singulaa autem obaervationes, quibus ille usus est, quem ftebili sorte interim sibi litterisque a.mici ereptum esse lugent, si hoe loco ego aligere velim, vereor ne qnae cunctis inest persnadendi vim obscurem magis quam illustrem. sed ut ipsis indicare liceat legentibus, videant modo dicendi genus quod Luoius habet p. 21, 6 ~a~ltcnno : di

11 HVSONIANARVM: XI 'Jf.cd.cü~ Ml lv~ltovro~, lu cu 9dovro~ quam congrua.t cum reliquia eclogis p. 41, 6 fjdcrro~,uv "" rij~ Ml IU~o~, fn dt ~Uov p. 112, 17 S. rpí~ew u óv n Ml di''lj.lo~, Ml #ltttt romcdv ~'ro~, lu di :~rlwtt~ Ml 7f6vov~, vel componatnr Lucü p. 20, 16 ivdecü~ M! :~raná:~ra1uv M-&evcü~ cum p. 116, 15 ~earóre~ -ó:~ro r.; ~ f(jvrp.; ~ ""1 i'xvevev(jta,úvo' :~ravrá:~raa,v, vel Lucü illud quod legitur p. 22, 1 ro l-&o~ :~r~ou()fi roij lórov cum p. 74, 13 :Jr('on~ei' d)~ rovícdv "(JO~ ri~va rptua; ~ rvvat~~ :~r()o~ lívd~a. denique comparentur Lucü verba p. 21, 19 "<'mew rtt :~r~&r.uxra ~(t r; v -órp"jír"la'v roij lórov cum p. 60, 13 l(j1'rp ivde,~vú,avov &7re() -órp'jlrei'ra' ó 1óro~. mitto alia huius generis quae enumeravit P1lieger p. 14 s. quamquam unum congruentiae exemplum idque notabilius ille nollem omisisset: rl o-óv, el7rev ó Movacóv'o~, railfa,uv ra'iífti lzu legitur apud Lucium p. 21, 10 s. haec ipsa autem dicendi formula eisdem verbis recurrit in reliquia p. 10, 19 et 85, 13 rl O'Óv; rama,uv ra'iíftilzet. conferantur praeterea p. 27, 11 i:~rd o-óv rama 'P"ll'1 ravr11 lzew 'XfÉ. p. 38, 4. 73, 3 el rama ra'iíftj lzet, p. 9, , 15 rowow di ra'iíftj izóvnov, ut habeatur etiam collisionis vocalium exemplum tam in Lucü dissertatione quam in re~ admissae. de hiatu autem in his eclogis paulo moderatius evitato quod olim summatim dixeram, id ita confirmavit Pfl.ieger p. 18, ut quaecumque in ecloga. Lucü observantur hiatus genera, ea in reliquis dissertationibus deprendi demonstraret ad unum omnia.. quod tamen in his aliqua.nto plura comparent quam in illa., non mirabitur qui reputarit ea admittendi in brevi illo excerpto, quod vix duas hodie Teubnerianae editionis paginas compleat, facultatem non fuisse. sed nolumus fusius retractare quae ille recto indicio exposuit. vel haec paucula quae adscripsimus qui probe taxarit, intelleget, putamus, verum vidisse Rohdium, cum Stobaei dissertationes Muso Dianas uni a.dtribueret Lucio. cuius nomen quod in opere Stobaeano non nisi semel bisve commemorabatur, id non ma.gis nobis offensioni potest esse, quam quod semel tantum mentionem fieri videmus Theodori in Teleteis. nimi-

12 xn DE POLLIONIS rum Ioannes vel gnomologus Ioanne antiquior legentium. commodo ita se bene consuluisse e:ristimavit, ut auctorem, cui Musonü dissertationes earumve partículas acceptas referebat, in duobus prioribus totius operis libris aliquotiens indicaret. plerumque igitur etiam ubi eundem Lucium. exscriptum esse ex reliqua.rum dissertationum similitudine manifestum fit, satis ille habuit nomine Aovxlov detracto lemma posuisse tale Movamvlov lx -roií... addita ipsius dissertationis inscriptione, quae in eis quibus hodie utimur libris semel tantum a librario omissa est (cf. p. 6). itaque desinant aliquando docti Pollionem istum, de quo Suidas aliquid tradidit, quasi Lucii aemulum Stobaei memoriae obtrudere, a qua ille, si codici Photiano fides erit, prorsus exclusus est. videamus autem quid de Pollione hodie sciri possit. et ex ridículo Suidae (s. v. llmumv) errore Asinio Pollioni adscribentis ltno wfj/1-0vev una Movamvlov -roií qnloaóq ov hoc quidem recte concludi putamus, etiam Pollionem nescio quem ínter Rufi sectatores fuisse et eius apomnemoneumata composuisse. hoc autem cum Musonio commercium ex Pollionibus nobis notis nulli probabilius tribuí posse quam V alerio Pollioni, Hadriani aequali, qui f11'lóaoq og vocatnr apud Suidam (s. llmumv AlesavO(lEvg) nec fuit fortasse diversus ab eo qui ínter M. Aurelii educatores memoratur a Capitalino (vi t. M. Anton. 2, 3 ), post Kuesterum coniecerunt haud ita pauci, ínter quos erat W elcker kl. schr. II p. 567 et Zeller phil. d. Gr. lii 1 ; p. 730 adn. et qua Musonius apud aequales inclaruerat auctoritate, per se ipsum minime mirum erit, si sermones quos ille variis occasionibus per annorum decursum sive Romae degens sive urbe exactus habuerat, non ab uno Lucio sed a duobus deinceps discipulis excepti digestique diversis niminun temporibus in lucem prodierunt. quod negare non debuit W endland. Demonactis apophthegmatorum praeter Lucianea.m etiam altera.m fuisse collectionem commonuerat Rohde l. c. p. 27 adn. utut autem de Pollione Musonü apomnemoneumatorum editora iudicabitnr, nisi nuper vel Wend-

13 APOMNEMONEVMATIS xm laudo quadam tenus (beitr. p. 69) i.mposuisse oprmonem viderem Wyttenbacbü, ego eius ne mentionem quidem. facerem. nam Lucium Stobaei cum Pollione apud Suidam commemorato ita copulari posse coniecerat Wyttenbach (Stob. flor. v. IV App. p. 15 ed. Gaisf. Oxon. a. 1822), ut Pollioni isti praenomen fuisse Lucium suspicaretur. in qua opinione quid laudari possit non reperio nisi quod quam perversum esset istud quod olim amplecti solebaut conciliatricis ut ita dicam criseos genus hodie dudum explosum, suo tune ille et luculento demonstravit exemplo. tenendum autem erit in Stobaei opere, nisi pinacographo Photiano fi.dem derogabimus, Pollionis mentionem factam non esse. lemmata enim quae ibi ad Musonium Rufum quodam modo pertinebant, Photius aut Aovtelov nomine, ut supra dixi, aut Movawvlov (p. 46 Elt.) aut denique 'Povcpov (p. 48 Elt.) signare solet, ut tamen ex ordine quem pinacographus instituit simul et hoc adpareat, tam earum eclogarum quae Aovtelov inscriptae erant quam earum quae solum Movawvlov nomen ferebant mínimum singulas in nostro ~tobaeo perisse. 'Povcpov autem cognomen, ut hoe praecipiam, ad eas tantummodo eclogas spectat quae inscriptae erant 'Povcpov lte t"álv 'En~xt"~t"ov lle~! cptl.lar;. quod lemma quomodo interpretandum sit, Sehweighaeusero Zelleroque ducibus recte exposuit R. Asmus in quaestionibus Epictet. Friburgi Br. editis a p. 41 ss. errore quo Wyttenbachius se implicarat refutato. nisi igitur ex minoris ambitus fragmentis vel apophthegmatis sola Musonii nota siefuatis unum vel alterum a.d Pollionis apomnemoneuma.ta revocare lieebit ( cf. e. gr. fragm. XXXVII. XLIX. L ), vereor ne totum Pollionis opus hodie perierit. quod eo magis dolendum erit, si verum sit quod coniecit nuper ab Arnim Dio von Prusa p. 176, apomnemoneumata Pollionis non ut Lucii disserta.tiones memoria tantummodo adiuvante eonscripta videri sed notariorum sollertia ex ipsius Musonü ore ad verbum fi.deliter excepta. sed hoc quam recte posuerit vir doetus, non levis dubitatio est propterea quod incertum videtur Pollionis opere non nisi

14 XIV DE LVCU diatribas scholasve Musonü traditas fuisse. notum est enim «.no w1] u»~evi'fna apud veteres commentarios appellari solere, quibus non modo die~ sed etiam facta hominis egregii ena.rrentur eaque memoriter, cf. Koepke ueber die gattung der «.noi'v1ji'ovevi'fna Brandenburgi ed. a p. 6. Hirzel tltal. I p. 144 adn. 3. p. 145 adn. 3 p. 369 adn. 2 II p. 292 adn. 2. cui usui et convenit quod in catalogo librorum non unius Stoici d'"!~'~éijv et «.nol'-""1-.wvetj uí.,;mv iurla mentio fit, nec refragatur quod interdum hypomnema.ta nuncupantur neglegentius quae certo scimus a.pomnemoneumata fuisse. Vt ad Lucium redeamus, in disserta.tionibus a.b eo digestis non desunt, quibus aetas viri paulo accuratius definiatur. a.dulescentem enim eum sedisse apud praeceptorem, dum in insula. Gya.ro degit Musonius exul ibique a.uditur magna frequentia, ex sermonis de exilio reliquiis putant elucere. na.m qui ibi commemora.tur p. 44, 5.Ena~'ftfnt,U,~ o<ó.,;os ó Aaudati'Óvto~, eum esse C. Iulium Spa.rtiaticum, Neronis a.equalem, probabiliter demonstravit Buecheler mus. Rhen. LID p. 166 s. itaque qua.e de se ipse dicit Musonius apud Lucium p. 49, 10 ss. cw.' l11m aot ov dokéij Elvat q vr&s; lx~' olw la.,;l~1ji'-"' na~~1jalas xtí., ea ad exilium spectant, quo ille damna.tus erat a Nerone, idque ipsum coniecerat W endland qua.est. Mus. p. 35 a.dn. l. accedit quod sermo qui inscribitur "On q tj.oao IJ11}'flov xai ~aa,1fiiaw p. 32 ss. ante annum 106 p. Chr. ha.bitus esse putandus est. nam disserit Musonius cum Syriae quoda.m regulo. ~aav 11tt~ ln tón, ut Lucü verba. (p. 32, 5) a:fferam, lv.ev~úf ~aat1eis Pw,almv -ón,pwot. reges autem, quod feliciter doctis in memoria.m vocavit Rohde l. c., capta Damasco in Syria ultra illum annum non duraverunt, cf. Marquardt rijm. staatsverw. 1 I p ergo scholis Musonü Lucius interfuerit intra a. 65, quo in exilium pulsus erat Rufus, et sa.eculi finem. crediderim autem Musonium aliquamdiu ab eo auditum esse. nam si praeteriens illi vaca.sset, vix scripsisset qualia legimus p. 94, 4 ss. lie~i ó'e.,;~oq ijs tlrjj.f}e, (se. ó MOtJac6-

15 AETA TE XV v'o~),uv no.um"s- lirew xai návv ivrna.téiicds' IÍl~ ov ne(jl /"X(MJ'ÍÍ n(jár ux-ro~.. fína; JÉ non 'fwv a.ucd11 rhpéi'fvos' l.ó,>0)11, <H}~ ÉxiÍa-ron Jus~E,, l'o áje nva ElnEv. cf. 98, 17 SS. quo a.utem altius se in mitem Musonü sapientia.m insinua. verat, eo magis optabat Lucius, ne imago doctoris indefessi, quam animo conceperat, oblivione extingueretur. digerere igitur coeperit et a.d posteritatis memoria.m componere magistri sermones quos sibi inculcaverat sed notariorum arte non a.diutus. editi tamen sunt vix ante Musoni mortero. na.m ut mittam verendu.m fuisse Lucio, ne forte offenderet virum sibi ca.rum, si sermones, quos ille 'placita Stoicorum aemulatus' scholis solum modo destinaverat) publici iuris fecisset, certum est protrepticu.m illu.m, quo Syriae regulus ad studiu.m philosophiae excitatur, a Lucio non compositu.m esse ante a. 106 p. Chr. nam quo tempore eu.m composuit, eo Syriae reges sceptrum non iam obtinuisse modo ipsius Lucü verbis indicatum est. post illum autem annum nu.m ínter vivos fuerit Musonius, iure dubitabit qui meminerit iam a. 65 tanta eum nominis claritudine fuisse, ut expelleretur. vides iam quo in statu res sit. quamquam terminus, ante quem Lucius dissertati.ones Musonianas publicarit, certo finiri nequit, vix tamen errabimus, si eas circa decimum fere annu.m a.lterius saeculi emissas esse censebimus. quae ratio confirmatur eo, quod ubi de Musonio loquitur Lucius, non loquitur nisi praeterito verbi posito, nec usquam comparet vesti.giu.m, cui insistens superstitem etiam tune fuisse praeceptorem demonstres. tune autem cum editi sunt sermones, haud pancos puto praeterlapsos fuisse annos, ex quo Lucius fuerat ínter Rufi auditores. certe plus semel ille fatetur non nimis religiosa se reddere verba magistri sed liberta.te quadam uti. in redintegranda sermonu.m memoria. sic enim interpretari licet formulas tales p. 76, 16 TÓn.ttv J1 Totaihá nva ElnEv (se. ó Movac»vws-) p. 94, 9 -roufje 'ftva ElnEv p. 31, 11 -raiita,uv x.xll'o,aií.&' 1u(Jtt ElnE 'fón xd., cf. eti.a.m 8, , 4. nec dubito quin eti.am piures legerentur, nisi totiens disserta.ti.onum clausulas amputasset gnomologus.

16 XVI DE LVC!O deni.que observantur labentis graecitatis indicia, quibus haec de viri aetate sententia probabilis fiat. huc referre licet.fjd'm p. 103, 5, cisto:1ja.6-ra-rov p. 81, 7,.&tul~ov.&cín ~ov p. 16, 12, lj~ea p. 30, , 20, tl ; lírav p. 57, 12, <Jtn;J.aatm p. 75, 1, n.&v1js6p.evov p. 75, 1 ( cf. Arr. Epict. diss. I 1, 32), verbi {jt6m praesentis temporis formas, velut ~toi (ubi frustra ~~ Meineke) p. 8~, 17, ~toijv p. 89, 17 (cf. Arr. Epict. diss. IV 1, 49) a.l., ~toijv-ra p. 59, 17. ítem memorabile est fortasse quod irrúr: vel lrrím~v etiam dativo struitur p. 79, , 10. sed cave credas Lucium lrr'ov ( cf. p. 4 adn. 9) scripsisse, quod damna.t Phrynichus, vel ""~cí uo ;, vel, ut olim putabant, d'lxlno ; etiam pro feminino genere adhibuisse ( cf. p. 14 adn. 10 ). quod autem cum Meinekio et Wachsmuthio ex codice L retinui concinnitatis quadam specie fallaci seduotus p. 18, 14 E'lm:ouiv Uv ai!uv, xaxon;ouiv d't p.1.ftl!ew, id quantocius scribi volo divisim, ut legitur p. 91, 16 E-ó 1f:OtOl1J, quamqua.m concinnius alibi loquitur Lucius velut p. 32, 16 s. E'ÓE(I?IE'foiJv-rat ttv.. xaxon;oto'iiv-rat Jl vel p. 61, 17 {, ~ xaxci> ; n 11:0H'bv. Haec si recte exposita sunt, vereor ne a. Lucio Stobaei diversus fuerit Lucius ille, quem inter Herodis Attici familiares fuisse Musonioque Tyrio' operam dedisse testatur Philostratus vit. soph. TI 1, 9. quamquam primo quidem obtutu parum credibile videatur tam a Btobaeo quam a Philostrato Lucium' quendam quasi Musonii sectatorem commemorari, ut non unus idemque intellegendus sit. accedit quod in Philostrati verbis Movamvúp d'i -r9j Tv(!úp 1f:(!Ofltpt!oaoqyl aa ; (se..ao1íxw ;) istud Tv~ltp per se ipsum aliqua tenus suspectum videtur, quandoquidem Musonii Tyrii alibi nec vola nec vestigium exstat. naque igitur mirum.est cum aliorum tum Rohdü Zellerique plausum tulisse elegantem Olearü emendationem Tv(!úp satis leniter inmutantis in Tv~(!r v{p. at vel sic temporum rationes nos retinent quominus sententiae multis probatae assentiamur. esto enim, paulisper concedatur Musonii de exilio sermonem, quem supra ad prius Musonü exilium rettulimus, potius ad alterum referendum esse ( denuo enim

17 PHILOSTRATI XVII ille relega. tus est a V espa.sia.no), ut Spartiati.cus iste fortasse alius fuerit atque Neronis aequalis, tamen incredibile est eundem Lucium, qui olim de exilio sermonem ex Musonio audierat, Roma.e degisse, sicut vult Philostratus l. c., imp. M. Aurelio, id est post a erroris igitur insimulatus est Philostratus a Zellero die phil. d. fh. III 1 8 p. 691 aliisque. sed eadem difficultate laborant etiam reliqua. quae de Lucio suo narrat Philostratus. i.mmoderatus enim ille dolor Herodis et ma.eror, quem ut mitigaret operam dedisse Lucius ille traditur a Philostrato (l. c. II 1, 8), ad Regilla:.:n uxorem pertinebat. hanc autem amisit Atticus a. fere 160/61. ergo si quis ad inferiora descendens ten;lpora Lucium swnat octodecim fere annos natum Musonii d.e exilio sermonem audisse demum a. 78 (Titus enim Musonium de altero exilio revocavit ), vel sic statuatur necesse erit centum annos pluresve vixisse Lucium, si modo Herodis luctum consolabatur. quid ergo est? aut distinguendus erit Lucius Philostrati ab altero, aut, si idem est, quae a Philostrato narrantur recto talo stare non possunt. sed utrum vertun sit, eum vix fugiet qui attentius legerit Lucii haec verba consolatoria: JJ 'H~oodr, niiv -ro anox~mv /LE CJ ó 'r r 'H OO~tCJ'rln, "al óni(! -romov no la«i'ev 1í"ovao: Movaowlov dta1ero dvov, noua Ji ainb~ J,El1Erp.at, "al aoii Ji 1 "~000 L1/V EV 'Olvp.nl!f inawoiiv-ro~ av-ro '1t(!O~ -roio~ "EUr va~,. 3n Jf ~1 -roio~ not:ap.ov~ id1eve~ úaov~ -r1 ~ iíx-&r ~ qeiv. ~Ua p.f v viiv noii -rama; CJEavt:oii ra!! i"neawv éf;,a -roii nev-&eia-&at n~ánet~ ne(!t -r~ dó;11 "wdvvevcov. apparet enim ut temperet, non ut tollat maerorem, Herodi suadere Lucium. hoc autem Peripateticum magis quam Stoicum prodit nec satis convenit cum eis quae Lucius Stobaei praecipit p. 10, 15 ss. "~aniv p.iv ()')'ii~,,.,..; ~Eia-&a, J' -óno lvn l'/~, "flelnova Ji n&-&ov ; -nav-rb~ Elvat. -rama J' ó rptj..óaorpo~ naqe')'')'vij J..óro~ vel p. 18,.1 O i-&ta-rlov di p.f -ranewoiia-&at ~o~ av,upoqav p.r de Jav. facere igitur non possum quin Attici amicum a Musonii Stoici discípulo secemendum putem. Vidimus eti.a.m sagaces viros a. vero deerrasse, cum Muao ma ed. Henoe. b

18 XVIII DE LVCll DIATRIBARVM Philostra.ti de Lucio memoriam et Lucü disserta.tiones Musonianas ínter se coniungere studerent. quid quod nuper inventus est qui a.nimum induceret controversia.m ita componere, ut sermonum reliquias a Stobaeo serva.ta.s ab Epicteti magistro a.biudicaret Musonioque Tyrio, quem Traia.ni coniecit vel Hadriani aetate ftoruisse, vindicaret. vix credibile videatur serio haec prolata. esse, sunt ta.men prolata. in anna.li Americano Harvard studies vol. VII (a. 1896) p. 123 ss. confuta.tur autem viri docti opinio vel una Rohdü observatione identidem nobis commemorata., qua ille a.peruit sermonem, quo Syriae rex a.d philosophiam impellitur, ha.bitum esse a Musonio ante a. 106, ut redarguendis argumentis, si tamen sunt argumenta., quibus sententiam suam fulcire conabatur Parker, operae pretium vix feceris. etenim pra.etervidit vir doctus, quod nunc adnotatione nostra inspecta quivis animadvertet, Musonii sapientiae, quam exceperat Lucius, non modo cum Epicteti dissertationibus, quod desidera.bat Parker, vel cum Seneca aliisque sed etiam cum prioris aevi Stoicis, si minus cum Antipa.tro Tarsensi at cum Panaetio Posidoniove cogna.tionem intercedere ta.mque arta.m, ut colore Romano, quem exspectabat Parker, minus quam Graeco tinctos esse Lucü sermones consentaneum sit. uec dubitaverim quin aliter iudicaturus fuerit vir doctus, si ea quae W endland propter ipsum Musonium vel ego Teletem Bionemve potissimum specta.ns olim de diatribarum a.uctoribus eorumque communi disserendi tramite exposueramus, paulo propius inspexisset. desisset, opinamur, mirari quod nunc miratur Ulixis memorem esse equitem Romanum in sermone de exilio, vel ínter philosq.phos Heracliti, Socratis mundani, Diogenis Cynici vel denique Euripidis ínter poetas. nihil horum insolitum est in hoc sermonum genere, vide modo quae nos singulis locis commenta.rioli instar a.dscribenda. curavimus. nec magis inexpectatum est quod ubi de matrimonio disserit Musonius Alcestidis fabulae (cf. Chrysippi fr. mor Arn. Arr. diss. Epict. ll 22, 11. fr. XXIV Schenkl) mentionem inicit, nam hoc et

19 INDO LE XIX ipsum offensioni fuit Parkero, vel quod ad Pythagoram ille provocavit aut Socratem aut Cratetem. sed selecta quaedam exempla afferimus quibus patefiat, quam ex mera opinanw libiwne procreata sint ista quibus vir doctus dissertationes Lucü cura digestas MusoJ;lio V olsiniensi abrogari posse putavit. plura si quis desideret, quibus quae ille wsputavit ad irritum redigantur, legat qua.eso qua.e recte et prudenter contra Parkerum commonuit Carolus Sittl neue philol. rundschau a p nobis hoo unum addere liceat, similitudinem quam ille inter Lucü dissertationes et Arri.ani Epicteteas vel Musonii fragmenta minora interceder& negaverat, nuno ita adnotatione nostra ante oculos positam esse ut vel Parkeri desiderium expleri crediderim. ceterum magis ego fortasse mirarer, quod quasi in clara luce caecutivit vir acutus, nisi soirem vel Meinekium, quid Stoicum hoc vel pa.ene Cynicum genus scriptionis admitteret quid respueret, adeo interdum dubitasse, ut ubi Theognidis aliquot versus, qui etiam Parkero scrupulum iniecerunt, paulo prolixius ornamenti loco adhibitos esse videbat, totum locum (p. 61, 20) uncis damnaret. utinam reputasset praeter Euripidem aliosque non nullos poetas ab huius generis auctoribus etiam Theognidem haud ita raro in partem vocari (cf. Telet. p. 31, , 8). Edidi igitur Lucii dissertationes quantumque poteram emendavi atque illustravi. fo're autem ut ardo restituatur, quo olim legebantur sermonum reliquiae, paucis locis exceptis spes hodie abicienda est. eam igitur dispositionem secutus sum quae a generalioribus descendens ad praecepta specialia re ipsa commendari videbatur. in adnotatione superiora hoc potissi.mum mihi curae fuit, ut Clementis Alexandrini cum Lucio consensum collectis quam pluri.mis exemplis illustra.rem, nam usus est Clemens Lucü operis exemplari pleno et integro aoque quo gnomologi vel excerptoris Stoba.eani lectiones suppleri interdum vel corrigi possint ( cf. adn. p. 65, , , , 9). cetera quae adieci profutura puto si quis de fontibus Musonii quaerat. pra.etuli igitur eos soriptorum locos qui non tam rerum quam verborum b

20 XX DE EDITIONIS NOSTRAE similitudine adlicerent. quamquam in tali delectu, quantulusoumque erit, pauci sibi ipsi satis facient. quotiens librum in manum resumpserint, erit quod vel addi vel demi malint. naque igitur ignoramus Philonem Alexandrinum saepe et utiliter cum Musonio comparari posse, quod peculiaribus suis de Philone oommentati.onibus demonstra.vit W endland. at si saepius adsoripsissem Philonea, nedum si compilassem copias Wendlandi, non modo ni.mis intumuisset adnotatio sed infarcienda fuisset etiam sententiarum farragine Musonii valde dissimili. interim commentariolo nostro apparere puto, quam recte suspicati sint a Panaetii potissimum vel Posidonü sapientia pendere Musonium ( cf. Schmekel die phüos. der mittl. Stoa p. 401 ).. a qua observatione non discrepat quod Lucü de matrimonio commentarii plus semel eti.am oum Antipatro Tarsensi conspirant, Diogenis Babylonü discipulo et ipso. consensns huius memorabilis a Praechtero quoque nuper observati quae. adtulimus exempla, ea nescio an augeri possint nonnullis, uno certe aoque ad comprobandum quod dirimus efficaciore. euro enim qui communi civium salute neglecta non nisi sui ipsius commodi. rationem habeat, lupo vel cuicumque ferarum differre negat Musonius p. 72, 6 ss. El plv raq 9'V~, d)~ -cb aij'coij axen-ciov tóvov, ó:notpalvu~ -cbv itv.fto(!mnov A.vxov l'f10ev J,atpÉ(!ovta 1''1'/o' ituov.(}r f!lov -coov ~'Yf!'O>'Cátmv I''I'JOEvó~, éln:ef! ~nb ~la~ xal nleovesla~ n:étp11x6 t-r v xti. cum his comparare iuvat quae Antipater Tarsensis in longiore lle(!i rál'ov fragmento, de cuius emendati.one nuper bene meruit ab Arnim Stoicorum vet. fr. v. III p. 254 ss., matrimonium et ipse spectans scripsera.t p. 255, 5 -coov ~varxa,otátmv xai "('W-cmv xa.ftor xóvtmv vo,.,ttovat -cb avr~-bijvat El~ rá,.ov, néiv /'EV 'CO 'Cti tpv<1e' l'lá~áuov anevoovn~ lnma.eiv ( cf. Muson. p. 71, 10), noa.v oa,.&a.,ata -co El~ t~v -ci ~ na-cqloo~ amt"jf!úxv xai aiís"'aw ~vi xov ( of Muson. p. 73, 12) xal f-e, l'éill.ov El~ -c1 v tii'lv.ftoeoov 'CtpnÍv. El ')'lx(! lxa.elnot 'CO rivo~ ( cf. Muson. p. 73, 12 s.), -el~ -coi'~.ftoeoi~.ftovae'; A.vxot UVE~.q < -cavqoxtóvmv rivo~ A.Eóvtmv'. non nego sententiarum conexum, quo apud hunc

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Κείμενο: Sulla, occupata urbe, senatum armatus coegerat ut G. Marius quam celerrime hostis iudicaretur. Cuius voluntati nemo obviam ire audebat; solus Quintus Mucius

Διαβάστε περισσότερα

Πούλιος Κ. - Καλαϊτζίδου Φ. 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 2. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. cum(αιτιολογικός)

Πούλιος Κ. - Καλαϊτζίδου Φ. 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 2. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. cum(αιτιολογικός) 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Εισάγονται: quod-quia-quoniam cum(αιτιολογικός) Eκφέρονται: α. Με οριστική όταν η αιτιολογία είναι αντικειμενικά αποδεκτή. β. Με υποτακτική: όταν η αιτιολογία είναι υποκειμενική.(τηρείται

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ *** Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ι ΑΓ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ *** Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ι ΑΓ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ *** Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ [Α] ΚΕΙΜΕΝΟ Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam absens dictator est factus;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 2: Λατινικά 2. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 2: Λατινικά 2. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ενότητα 2: Λατινικά 2 Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Φάσµα Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.

Φάσµα Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. σύγχρονο Φάσµα Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 210 50 51 557 210 50 56 296 25ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 210 50 20 990 210 50 27 990 25ης Μαρτίου 74 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 210 50 50 658 210

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Να μεταφράσετε στην κόλλα σας τα αποσπάσματα Β, Γ και Δ. Α.Brenno duce Galli, apud Aliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΚΕΙΜΕΝΑ 28-35 Α.ΚΕΙΜΕΝΟ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΚΕΙΜΕΝΑ 28-35 Α.ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΚΕΙΜΕΝΑ 28-35 Α.ΚΕΙΜΕΝΟ 1.Tu hominem investiga, quaeso, summaque diligentia vel Romam mitte vel Epheso rediens tecum deduc. Noli spectare quanti homo sit. Parvi enim preti est, qui

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 21 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ Λέγεται το αίτιο που εντοπίζεται σε εξωτερικές καταστάσεις, όχι σε ψυχικές συγκινήσεις και συναισθήματα. Εκφράζεται: α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Tyrannis omnia semper suspecta atque sollicita sunt; nullus locus amicitiae eis est. Nescio enim quis

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Οι τελικές προτάσεις εκφέρονται πάντα με υποτακτική γιατί ο σκοπός στα Λατινικά θεωρείται υποκειμενική κατάσταση.

Οι τελικές προτάσεις εκφέρονται πάντα με υποτακτική γιατί ο σκοπός στα Λατινικά θεωρείται υποκειμενική κατάσταση. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (κειμ.=21, 24, 25, 30, 34, 41, 46, 49) quod, quia, quoniam, quando α.με οριστική όταν η αιτιολογία είναι αντικειμενικά αποδεκτή. β.με υποτακτική: όταν η αιτιολογία είναι υποκειμενική.

Διαβάστε περισσότερα

Πέµπτη, 9 Ιουνίου 2005 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Πέµπτη, 9 Ιουνίου 2005 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Πέµπτη, 9 Ιουνίου 2005 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ A ΚΕΙΙΜΕΝΟ Νon Sicanorum aut Pelasgorum, qui primi coluisse Italiam dicuntur, sed aetatis suae verbis utebantur. Tu autem, proinde quasi cum

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Tyrannis omnia semper suspecta atque sollicita sunt; nullus locus amicitiae eis est.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Aesopi nostri Licinus servus tibi notus Roma Athenas fugit. Is Athenis apud Patronem Epicureum paucos menses pro libero fuit, inde

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae imminent, non videant, aut ea, quae vident, dissimulent: qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque

Διαβάστε περισσότερα

ARIST0TELIS MAGNA MOKALIA.

ARIST0TELIS MAGNA MOKALIA. ARIST0TELIS QUAE FERUNTUR MAGNA MOKALIA. RECOGNOVIT FRANCISCUS SUSEMIHL. m LIPSIAE IN AEDIBUS B. G. TEUBNERI. MDCCCLXXXIII. IilPSIAE: TTPIS Β. G. TEUBNERI. HENRICO IACKSONI ET HENRICO OMONTO D. D. D. EDITOR,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α.Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Non Sicanorum aut Pelasgorum, qui primi coluisse Italiam dicuntur, sed aetatis suae verbis utebantur.

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Ω Ν Π Α ΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 2001-2010 Μ Ε Τ Ι Σ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ Πίνακας θεµάτων εξετάσεων 3 Θέµατα

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητής: A1. Nα μεταφράσετε τα αποσπάσματα: Α. Deinde, cum lacrimae suae, diu cohibitae, vincerent prorumperentque,

Διαβάστε περισσότερα

Κικέρων (106-43 π.χ.)

Κικέρων (106-43 π.χ.) Κικέρων (106-43 π.χ.) Α. Βίος: Ο Κικέρων γεννήθηκε το 106 στο Arpinum. Αν και homo novus, διέτρεξε τα αξιώματα με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, με κορυφαία κατάληξη την υπατεία του έτους 63 (εξουδετέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Στο ρόµο Για Τις Πανελλαδικές

Στο ρόµο Για Τις Πανελλαδικές Στο ρόµο Για Τις Πανελλαδικές Η εφηµερίδα µας σε συνεργασία µε το Φροντιστήριο «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» από την Πέµπτη 19/2/2004 και κάθε Πέµπτη θα δηµοσιεύει προτεινόµενα θέµατα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις µε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Λλ3Κ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 2013 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces forte salutatum ad eum venerunt. Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 27 Β ΟΡΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ Εκφέρεται είτε με απλή αφαιρετική είτε με το σύνδεσμο quam και ομοιόπτωτα ή ομοιότροπα (όταν ο α όρος δεν κλίνεται, είναι δηλαδή επίρρημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΟΝ. ΚΑΡΒΕΛΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 21 1. Να αναγνωριστούν και να αναλυθούν οι παρακάτω μετοχές στις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις με όλους τους δυνατούς τρόπους:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ (ΚΕΦ )

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ (ΚΕΦ ) ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ (ΚΕΦ. 21-28) Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: Huic Arria funus ita paravit, ut ignoraretur a marito; quin immo cum illa cubiculum mariti

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στα Λατινικά Γ Λυκείου

Διαγώνισμα στα Λατινικά Γ Λυκείου Διαγώνισμα στα Λατινικά Γ Λυκείου Κείμενα 21 ο 27 ο Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία: Τμήμα: Κείμενα: Deinde, cum lacrimae suae, diu cohibitae, vincerent prorumperentque egrediebātur; tum se dolōri dabat et paulo

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: solus Quintus Mucius Scaevola augur de hac re interrogatus sententiam dicere noluit. Quin etiam cum Sulla minitans ei

Διαβάστε περισσότερα

Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:

Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Tu hominem investiga, quaeso, summaque

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia quae scripsisset, sed videri tamen

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Στρ. Καραϊσκάκη 62, Χαϊδάρι 12461, 210 5319707 708 E-mail : theriapraxis@htmail.cm, Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΠΟΥ Ο προσδιορισμός του τόπου εκφέρεται γενικά με εμπρόθετη

Διαβάστε περισσότερα

filiam : τη γενική ενικού annos : την αφαιρετική ενικού mendacium : τη γενική πληθυντικού quid : την ονομαστική ενικού του θηλυκού γένους istae : την

filiam : τη γενική ενικού annos : την αφαιρετική ενικού mendacium : τη γενική πληθυντικού quid : την ονομαστική ενικού του θηλυκού γένους istae : την ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΜΑÏΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

AΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

AΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ AΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ EKΦΟΡΑ ΧΡΗΣΗ Είναι προτάσεις επιρρηματικές που δηλώνουν την αιτία του περιεχομένου μιας άλλης πρότασης, συνήθως της κύριας. Εξαρτώνται από ρήματα ή εκφράσεις ψυχικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΟΝ. ΚΑΡΒΕΛΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 34 1. captum se ipsum, admiratum virtutem, salutatum : Να δηλωθεί ο σκοπός με όλους τους τρόπους. 2. Να τραπούν οι προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: Tum se dolori dabat et paulo post siccis oculis redibat. Scribonianus arma in Illyrico contra Claudium moverat; fuerat

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2006 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2006 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Σάββατο, 3 Ιουνίου 2006 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ A ΚΕΙΙΜΕΝΟ Tyrannis omnia semper suspecta atque sollicita sunt; nullus locus amicitiae eis est. Nescio enim quis possit diligere eum, quem

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Οι δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις διακρίνονται σε: 1. επιθετικές 2. επιρρηματικές 3. ουσιαστικές. 1. Επιθετικές: Προσδιορίζουν κάποιον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΙΜΙΟΥ ΤΕΡΤΥΛΛΙΑΝΟΥ

ΣΕΠΤΙΜΙΟΥ ΤΕΡΤΥΛΛΙΑΝΟΥ ΣΕΠΤΙΜΙΟΥ ΤΕΡΤΥΛΛΙΑΝΟΥ Περι Μετανοιασ (De Paenitentia)(*1) Κεφ. 1o. Η μετάνοια των εθνικών I. Paenitentiam hoc genus homines quod et ipsi retro fuimus, caeci sine domini lumine, natura tenus norunt passionem

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Το 1991 εισήχθη στο Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφώντος Ελληνικά, Βιβλίο Β,Κεφ.ΙI,20-21 Λακεδαιμόνιοι δέ οὐκ ἔφασαν πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν μέγα ἀγαθόν εἰργασμένην ἐν τοῖς μεγίστοις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Μάθημα: Λατινικά Ημερομηνία : Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2007 Ώρα εξέτασης:11:00 13:00

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ. Αρκτικοί χρόνοι στα λατινικά θεωρούνται: ο Ενεστώτας, ο Μέλλοντας, ο Παρακείµενος µε σηµασία ενεστώτα και ο Συντελεσµένος Μέλλοντας.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ. Αρκτικοί χρόνοι στα λατινικά θεωρούνται: ο Ενεστώτας, ο Μέλλοντας, ο Παρακείµενος µε σηµασία ενεστώτα και ο Συντελεσµένος Μέλλοντας. Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Αρκτικοί χρόνοι στα λατινικά

Διαβάστε περισσότερα

CONTINENTUR HOC LIBRO

CONTINENTUR HOC LIBRO CONTINENTUR HOC LIBRO PraefatlO............. inde a pag. I. Heronis definitiones nominttm geometriae..,, 1 II. Heronis geometria........... 41 ΙΠ. Heronis geodaesia... 141 IV. Heronis introductiones stereometricorum...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Cum omnes recentem esse dixissent, «Atqui ante tertium diem» inquit «scitote

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων Ώθησης 1 Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ A1. ΚΕΙΜΕΝΟ Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Omnia sunt misera in bellis

Διαβάστε περισσότερα

LECTIO XXVII: ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΩΡΙΜΑΖΕΙ ΟΠΩΣ ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

LECTIO XXVII: ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΩΡΙΜΑΖΕΙ ΟΠΩΣ ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ LECTIO XXVII: ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΩΡΙΜΑΖΕΙ ΟΠΩΣ ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Cum Accius ex urbe Roma Tarentum venisset, ubi Pacuvius grandi iam aetate recesserat, devertit ad eum. Accius, qui multo minor natu erat, tragoediam

Διαβάστε περισσότερα

TO ΠNEYMA ΩPIMAZEI OΠΩΣ OI KAPΠOI

TO ΠNEYMA ΩPIMAZEI OΠΩΣ OI KAPΠOI ΜΑΘΗΜΑ XXVII LECTIO SEPTIMA ET VICESIMA TO ΠNEYMA ΩPIMAZEI OΠΩΣ OI KAPΠOI ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ - ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1. Ερωτήσεις - ασκήσεις ανοικτού τύπου 1. Tων κυρίων ονοµάτων του κειµένου να γραφεί η ονοµαστική,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω κείµενο: Hannibal, dux Carthaginiensis,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Scribonianus arma in Illyrico contra Claudium moverat; fuerat Paetus in partibus eius et, occiso Scriboniano, Romam trahebatur. Erat ascensurus

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

1.β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις

1.β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Cum omnes recentem esse dixissent, «Atqui ante tertium diem» inquit

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: Qui potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque te aluit? Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidi? Quamvis

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f.gr Οι απόψεις της ΠΕΦ για τα θέματα εξετάσεων στο μάθημα των Λατινικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei species horrenda. Existimavit ad se venire hominem ingentis magnitudinis et

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Τετάρτη, 27 Μα ου 2009 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ A ΚΕΙΜΕΝΟ Cum omnes recentem esse dixissent, «Atqui ante tertium diem» inquit «scitote decerptam esse Carthagine. Tam prope a muris habemus

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα εξής αποσπάσματα των παρακάτω κειμένων:

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων. Copyright, 2010, Eκδόσεις ZHTH, Θ. Παπακώστας, Α. Αθανασιάδου

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων. Copyright, 2010, Eκδόσεις ZHTH, Θ. Παπακώστας, Α. Αθανασιάδου Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων ISBN 978-960-456-229-9 Copyright, 2010, Eκδόσεις ZHTH, Θ. Παπακώστας, Α. Αθανασιάδου Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Β1: Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις και φράσεις:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Β1: Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις και φράσεις: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f.gr Οι απόψεις της ΠΕΦ για τα θέματα εξετάσεων στο μάθημα των Λατινικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Η αφαιρετική, απλή ή εμπρόθετη, συμπυκνώνει τις λειτουργίες τριών παλαιότερων πτώσεων: της κυρίως αφαιρετικής (ablativus

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Tam prope a muris habemus hostem! Itaque cavete periculum, tutamini patriam. Opibus urbis nolite confidere. Fiduciam, quae

Διαβάστε περισσότερα

VERBORUM JURIS. 451. Gloss.

VERBORUM JURIS. 451. Gloss. 450 Βιτονάδε. μέμψιν έχει. Βιτράνος. πεπαλαιωμένος. Βολω. θέλω. Βολοΰιταϊ. ή θέλησις, ή βοΰλησις. Βάνα. υπάρχοντα. Βοναγράτζια. χάριτι καλτ). Βοναγράτια. άνευ μέμψεως καϊ αιτίας ευλόγου. Βοναφίδε. καλή

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces forte salutatum ad eum venerunt. Tum Scipio,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Et si habet Asia suspicionem quandam luxuriae, Murenam laudare debemus, quod Asiam

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Ονοματεπώνυμο:..

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Ονοματεπώνυμο:.. 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ονοματεπώνυμο:.. Απρίλιος 2014 Κείμενα α. Cum Octavianus post victoriam Actiacam Romam rediret, homo quidam ei occurrit corvum tenens;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Α1. Να μεταφράσετε

Διαβάστε περισσότερα

2015 40 parem diu inopes hoc quos neutris cultellum unguium eam 10 . «Id exemplum sut rem quendam incitavit»: 5

2015 40  parem diu inopes hoc quos neutris cultellum unguium eam 10 . «Id exemplum sut rem quendam incitavit»: 5 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ Id exemplum sutōrem quendam incitavit, ut corvum docēret parem salutatiōnem. Diu operam frustra impendēbat; quotiescumque avis non respondēbat, sutor dicere

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΓΩΣΙΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΓΩΣΙΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Λ. ΠΙΕΡΡΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΣΕΣ Θεός, Ναός, Τόπος ΜΕΡΟΣ Γ ΠΕΛΑΣΓΙΚΑ ΠΑΝΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ: ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΓΩΣΙΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ 2 Από το πρωτοπελασγικό υπόστρωμα της Αρκαδικής θρησκευτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Cum omnes

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Α1. Να μεταφράσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 3: Λατινικά 3. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 3: Λατινικά 3. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ενότητα 3: Λατινικά 3 Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: L. Aemilio Paulo consuli iterum bellum cum Perse rege gerere obtigit. Ut domum ad vesperum rediit, filiola eius Tertia, quae tum erat admodum parvula, ad

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:

Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: Cum P. Cornelius Nasica ad Ennium poetam venisset eique ab ostio quaerenti Ennium ancilla dixisset eum domi non esse, Nasica sensit illam domini iussu id

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 21-30 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 21-30 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 21-30 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Εσύ αναζήτησε τα ίχνη του ανθρώπου, παρακαλώ, και με την πιο μεγάλη φροντίδα είτε στείλε (τον) στην Ρώμη, είτε, όταν επιστρέφεις από

Διαβάστε περισσότερα

DE SIMIA RHODIO. DISSERTATIO INAVGVRALIS QVAM AMPLISSIMI PHILOSOPHORVM ORDINIS CONSENSV ET AVCTORITATE IN ACADEMIA GEORGIA AVGVSTA

DE SIMIA RHODIO. DISSERTATIO INAVGVRALIS QVAM AMPLISSIMI PHILOSOPHORVM ORDINIS CONSENSV ET AVCTORITATE IN ACADEMIA GEORGIA AVGVSTA DE SIMIA RHODIO. DISSERTATIO INAVGVRALIS QVAM AMPLISSIMI PHILOSOPHORVM ORDINIS CONSENSV ET AVCTORITATE IN ACADEMIA GEORGIA AVGVSTA AD SVMMOS IN PHILOSOPHIA HONORES RITE CAPESSENDOS SCRIPSIT HERMANN FRAENKEL

Διαβάστε περισσότερα

Excl sus : recesserat : exterritus : prorepsit : abdidit : attulit : ostendensque : decerptam esse : dixit : venit :.

Excl sus : recesserat : exterritus : prorepsit : abdidit : attulit : ostendensque : decerptam esse : dixit : venit :. 1 30 2016 : ( ) : (3) Excl sus ab insidiat ribus Caligulae, recesserat in diaetam, cui nomen est Hermaeum. Paulo post rum re caedis exterritus prorepsit ad solarium proximum et inter vela praetenta foribus

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΟΧΗ (Ablativus absolutus)

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΟΧΗ (Ablativus absolutus) ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΟΧΗ (Ablativus absolutus) Απόλυτη είναι η μετοχή της οποίας το υποκείμενο δεν έχει καμία σχέση με τους όρους του ρήματος της πρότασης. Στα λατινικά η μετοχή αυτή, καθώς και το υποκείμενό

Διαβάστε περισσότερα

ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KIADJA A MAGYAR TUD. AKADÉMIA. SZERKESZTI OSZTÁLYTITKÁR. XXIV. KÖTET 9. SZÁM. SCRIPSIT GEYZA NÉMETHY

ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KIADJA A MAGYAR TUD. AKADÉMIA. SZERKESZTI OSZTÁLYTITKÁR. XXIV. KÖTET 9. SZÁM. SCRIPSIT GEYZA NÉMETHY ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KIADJA A MAGYAR TUD. AKADÉMIA. KÖRÉBŐL. AZ I. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI JÓZSEF OSZTÁLYTITKÁR. SZINNYEI XXIV. KÖTET 9. SZÁM. AD CICERONIS DE L. I. 7, 23. ET

Διαβάστε περισσότερα

1253 HENR. STEPH. APPENDIX 1254 '

1253 HENR. STEPH. APPENDIX 1254 ' 1253 HENR. STEPH. APPENDIX 1254 ' άναφοράν appellat illam άπάντησιν. Cui verbi ά πάντων signif. affinis est ea, quam ap. Synes. habet, (licet in re diversa,) Epist. 102. T ilt τήν διά λόγων τραφέντι καϊ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση : Ως υποκείµενο στο ρήµα complevit εννοείται η λέξη Hannibal. Μονάδες 40

Σηµείωση : Ως υποκείµενο στο ρήµα complevit εννοείται η λέξη Hannibal. Μονάδες 40 Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω κείµενο: Postquam XIV annos in Italia complevit, Carthaginienses eum in Africam revocaverunt. Ibi Hannibal bellum cum Romanis componere frustra cupivit. Denique

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων & Εσπερινών Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Λατινικά Ανθρωπιστικών Σπουδών, με το Παλαιό Σύστημα

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων & Εσπερινών Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Λατινικά Ανθρωπιστικών Σπουδών, με το Παλαιό Σύστημα Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων & Εσπερινών Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Λατινικά Ανθρωπιστικών Σπουδών, με το Παλαιό Σύστημα Ημ/νία: 30 Μαΐου 2016 Απαντήσεις Θεμάτων Α1. Μετάφραση Noli spectare

Διαβάστε περισσότερα

Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω κείµενο:

Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω κείµενο: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 25/4/09 Α. Μετάφραση Με τον ίδιο τρόπο ο σωστός και σοφός άνθρωπος που υπακούει στους νόµους φροντίζει περισσότερο για την ευηµερία του συνόλου παρά για την

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική προέλευση(κίνηση από τόπο) Ιδιότητα. Σημείο εκκίνησης για εκτίμηση ή κρίση Αιτία Διαιρεμένο όλο

Τοπική προέλευση(κίνηση από τόπο) Ιδιότητα. Σημείο εκκίνησης για εκτίμηση ή κρίση Αιτία Διαιρεμένο όλο ΚΕΙΜΕΝΟ 31 ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ Η αφαιρετική διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες: α. Κυρίως αφαιρετική (αντιστοιχεί β. Οργανική αφαιρετική στη γενική της αρχαίας ελληνικής) (αντιστοιχεί στη δοτική της αρχαίας ελληνικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venisset et eum a ianua quaereret, exclamavit Nasica se domi non esse, etsi

Διαβάστε περισσότερα

LEXICON CUM INDICE COPIOSISSIMO. EXCERPTA Ε CHR. D. BECKI1 1

LEXICON CUM INDICE COPIOSISSIMO. EXCERPTA Ε CHR. D. BECKI1 1 LEXICON VOCUM PEREGRIN ARUM I N S C R I P T O R I B U S G R A E C I S O B V I A R U M ; CUM INDICE COPIOSISSIMO. EXCERPTA Ε CHR. D. BECKI1 1 Dissertation! DE LEXICIS GR. ET LAT. omnino et recentissimis

Διαβάστε περισσότερα

THESAURUS LINGUAE GRMCM

THESAURUS LINGUAE GRMCM THESAURUS * LINGUAE GRMCM THESAURUS LINGUA GRjEC JE, AB HENRICO STEPHANO C O N S T R U C T U S : NOVA EDITIO AUCTIOR ET EMEN DATIOR. PRIM«Graecorum literae nota est, cui nomeu "A\a, quod a prima Hebraeorum

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2010

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 010 Μάζεκα: Λαηηληθά Ηκεξνκελία : Σεηάξηε, 9 Ινπλίνπ 010 Ώξα εμέηαζεο: 11:00 13:00 ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΟΡΘΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

EBERHARDINAE CAKOLINAE TÜBINGENS]

EBERHARDINAE CAKOLINAE TÜBINGENS] F Ο Κ Μ I S Α CADEMICIS ROSTOCHII ADLERIAKIS. INCLUTAE LITTEßARUM UNIVERSITATI EBERHARDINAE CAKOLINAE TÜBINGENS] SACRA SAEOULARIA QUARTA? DIE Villi MENSIS AITGUSTI A. CIOIOCCCLXXYII CELEBRANTI CONGRATULANTUK

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΟΜΟΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΟΜΟΣ Νίκος Νικολαΐδης ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΟΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 21-32 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΗ-ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ- ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 1 2 Μάθηµα 21 ο ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω κείμενο: Omnia sunt misera in bellis civilibus, sed nihil miserius quam ipsa victoria: ea victores ferociores impotentioresque

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος Καίσαρ (101/100-44 π.χ.)

Ιούλιος Καίσαρ (101/100-44 π.χ.) Ιούλιος Καίσαρ (101/100-44 π.χ.) Α. Βίος: Ο Γάιος Ιούλιος Καίσαρ γεννήθηκε πιθανόν το έτος 100 π.χ. Έγινε pontifex maximus το 63, ύπατος το 59 και έπαρχος της Γαλατίας τα έτη 58-51. Μετά την επιστροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 21-50

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 21-50 1 ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 21-50 Σε σχέση με την πρόταση που προσδιορίζουν, οι χρονικές προτάσεις είναι δυνατόν να εκφράζουν: 1. κάτι το σύγχρονο. Εδώ διακρίνουμε δυο κατηγορίες: α. παράλληλη διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΟΜΟΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΟΜΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΟΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 34-49 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΗ-ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 1 2 Μάθηµα 36 ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΩΡΟ ΟΚΙΑΣ Manius Curius Dentatus maxima frugalitate utebatur, quo facilius divitias contemnere

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑ 1ο Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω κείµενο: Postquam XIV annos

Διαβάστε περισσότερα