ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)"

Transcript

1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ( ) ΑΘΗΝΑ 2002

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις σύγχρονες πρακτικές οργάνωσης και λειτουργίας των Εθνικών Βιβλιοθηκών όπως αυτές καθορίζονται από την διεθνή πρακτική και τους διεθνείς οργανισμούς ( ΟΥΝΕΣΚΟ, IFLA κ.α., η Εθνική Βιβλιοθήκη μιας ανεπτυγμένης χώρας της Ευρώπης όπως η Ελλάδα έπρεπε να επιτελεί τα παρακάτω: 1) Να συγκεντρώνει, να διατηρεί και να εξασφαλίζει την αποτελεσματική πρόσβαση και τη χρήση του συνόλου της σοβαρής εκδοτικής παραγωγής της Ελλάδος, σε έντυπη ή άλλη μορφή, στην ελληνική ή άλλη γλώσσα, καθώς και όλου του υλικού που παράγεται στο εξωτερικό αλλά αναφέρεται στην Ελλάδα, τους ανθρώπους της και τον πολιτισμό της ανεξάρτητα από την γλώσσα ή τη φυσική μορφή στην οποία ευρίσκεται (έντυπη, ηλεκτρονική, οπτικοακουστική). 2) Να λειτουργεί ως εθνικό βιβλιογραφικό και πληροφοριακό κέντρο της Ελλάδος και να συμμετέχει ενεργά στην διαμόρφωση και υλοποίηση της Εθνικής Πολιτικής Βιβλιοθηκών και Πληροφόρησης και να περιγράφει βιβλιογραφικά το υλικό της με την παραγωγή της Εθνικής Βιβλιογραφίας, Βιβλιογραφικών Δελτίων της Ελληνικής εκδοτικής παραγωγής κ.α. 3) Να λειτουργεί ως επίσημο εθνικό κέντρο παροχής οδηγιών και κατευθύνσεων καθώς και διαμόρφωσης προτύπων στους τομείς της Βιβλιοθηκονομίας της Πληροφόρησης, της Βιβλιογραφίας και της Συντήρησης, Διατήρησης και Αποκατάστασης του υλικού. 4) Να παρακολουθεί τις εξελίξεις του κλάδου των Βιβλιοθηκών και του ευρύτερου χώρου της πληροφόρησης και συμμετέχει ενεργά στην πρωτοπόρο εφαρμογή τους με γνώμονα τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στο κοινό.

3 Οι Στόχοι που πρέπει να τεθούν προς υλοποίηση περιγράφονται συνοπτικά ως εξής: Αποστολή: Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος πρέπει να: ü αναπτύσσει και διατηρεί μια εθνική συλλογή υλικού που παράγεται στην Ελλάδα και υλικού που παράγεται στο εξωτερικό αλλά συνδέεται ή έχει συνάφεια με τους ανθρώπους, τη χώρα, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό της Ελλάδας σε οποιαδήποτε γλώσσα ή μορφή και αν βρίσκεται. ü συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, συντηρεί, διαφυλάσσει, προβάλλει και καθιστά τις συλλογές της προσβάσιμες στην Πολιτεία και το λαό -ισότιμα προς όλους- και τις διαθέτει με τρόπο που να εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον. ü λειτουργεί ως το εθνικό βιβλιογραφικό και πληροφοριακό κέντρο της Ελλάδος και συμμετέχει ενεργά στην διαμόρφωση και υλοποίηση της εθνικής πολιτικής Βιβλιοθηκών και πληροφόρησης. ü λειτουργεί ως το επίσημο εθνικό κέντρο παροχής οδηγιών κατευθύνσεων και βιβλιογραφικών υπηρεσιών σε όλες της Βιβλιοθήκες της Ελλάδος. ü διαχειρίζεται τους εθνικούς συλλογικούς καταλόγους του χειρογράφου, εντύπου ή άλλης μορφής υλικού των Βιβλιοθηκών της χώρας, καθώς και Βιβλιοθηκών και Ιδρυμάτων ελληνικής αρμοδιότητας της αλλοδαπής. ü λειτουργεί ως το επίσημο εθνικό κέντρο διασύνδεσης των δημόσιων ελληνικών Βιβλιοθηκών μεταξύ τους, καθώς και με αντίστοιχους οργανισμούς και ιδρύματα του εξωτερικού. ü Συντάσσει και εκδίδει την αναδρομική και την τρέχουσα εθνική βιβλιογραφία της Ελλάδος καθώς και καταλόγων του χειρογράφου, εντύπου ή άλλης μορφής υλικού που ανήκει στις συλλογές της ü διαμορφώνει σε συνεργασία με άλλους φορείς πρότυπα και οδηγίες στους τομείς της Βιβλιοθηκονομίας, της Πληροφόρησης, της Βιβλιογραφίας, της Συντήρησης, Διατήρησης και της Αποκατάστασης του υλικού. ü Λειτουργεί τις υπηρεσίες διεθνών αριθμοδοτήσεων των βιβλίων (ISBN), περιοδικών εκδόσεων (ISSN), μουσικής (ISMN), κ.α. ü Συνδράμει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας ή άλλα Υπουργεία στις νομοθετικές πρωτοβουλίες τους σε θέματα Βιβλιοθηκών και Πληροφόρησης.

4 Όραμα: Η Εθνική Βιβλιοθήκη να αναγνωριστεί/ θεωρηθεί ως ένας πραγματικά εθνικός φορέας που θα διαθέτει τα μέσα, τις διαδικασίες και τις λειτουργικές προϋποθέσεις για την εκπλήρωση της αποστολής της με τρόπο ισάξιο των άλλων Εθνικών Βιβλιοθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαρακτηριστικά: Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και το προσωπικό της Εθνικής Βιβλιοθήκης δεσμεύονται να αναπτύξουν τα ακόλουθα οργανωτικά χαρακτηριστικά. ü Καινοτομία: Να ενισχύουν τις δημιουργικές αντιδράσεις και την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών που θα ανταποκρίνονται στην αποστολή της ΕΒΕ. ü Ποιότητα: Να αγωνίζονται για ποιότητα στις συλλογές, στις υπηρεσίες και στα προγράμματα της Εθνικής Βιβλιοθήκης. ü Υπευθυνότητα: Να λειτουργούν μέσα σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον, καθώς η Εθνική Βιβλιοθήκη είναι ταυτόχρονα υπεύθυνος εργοδότης, παροχέας υπηρεσιών και εθνική μονάδα διάσωσης της Εθνικής Πνευματικής κληρονομιάς της Ελλάδος. ü Συνεργασία: Να αναπτύσσουν στρατηγικές συνεργασίες τόσο με Βιβλιοθήκες της Ελλάδος και του εξωτερικού όσο και με άλλες επαγγελματικές ενώσεις, Υπουργεία και άλλους Κυβερνητικούς και Κρατικούς Φορείς. ü Εμπλοκή: Να ενθαρρύνουν και να υποστηρίζουν την ανάπτυξη του προσωπικού που θα επιθυμεί να μαθαίνει και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες σε ένα κλίμα διαφάνειας και υπευθυνότητας.

5 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ Καθώς η Εθνική Βιβλιοθήκη πέρασε το κατώφλι του νέου αιώνα πρέπει: ü να συνεχίσει να επικεντρώνεται στην αποτελεσματική συγκέντρωση και διαφύλαξη της πνευματικής παραγωγής των Ελλήνων και στην παροχή άμεσης φυσικής πρόσβασης στο υλικό της όπως έκανε και στο παρελθόν, ü να αυτοματοποιήσει τις λειτουργίες της και να αντιμετωπίσει την κρίση πληροφόρησης που προκαλείται από την αύξηση του αριθμού, της μορφής και κόστους των υλικών, ü να χρησιμοποιήσει τις νέες τεχνολογίες πληροφόρησης και να υιοθετήσει νέες αντιλήψεις πρόσβασης και ιδιοκτησίας, καθώς ο απώτερος στόχος είναι η δημιουργία της Εθνικής Βιβλιοθήκης του μέλλοντος. Προκειμένου η Εθνική Βιβλιοθήκη να ανταποκριθεί στην αποστολή της και να ικανοποιήσει το όραμά της, είναι απαραίτητο να επικεντρώσει τις προσπάθειές της πάνω σε τρία βασικά σημεία: Συλλογές, Πρόσβαση στις Πληροφορίες και Παροχή Υπηρεσιών στους Χρήστες. Η Εθνική Βιβλιοθήκη οφείλει, επίσης, να εξασφαλίσει την ανάπτυξη και τη διατήρηση μιας ανθρώπινης και τεχνολογικής υποδομής, στην οποία θα στηρίξει τις περιοχές που αποτελούν το επίκεντρο της προσπάθειάς της. Η Ανάπτυξη της Εθνικής Βιβλιοθήκης, η Τεχνολογία της Πληροφόρησης, ο Εξοπλισμός, το Προσωπικό, ο Χώρος Εργασίας του Προσωπικού και ο Χώρος Στέγασης των Συλλογών αποτελούν τα βασικά στοιχεία αυτού του υπόβαθρου. Η σειρά με την οποία παρατίθενται οι περιοχές στις οποίες πρέπει να επικεντρωθεί η προσπάθεια δεν υπονοεί προτεραιότητα. Όλες οι περιοχές είναι εξίσου σημαντικές για τη επιτυχή επίτευξη της αποστολής της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Κάτω από κάθε περιοχή στην οποία πρέπει να επικεντρώσουμε την προσπάθεια μας έχουμε υπογραμμίσει: Τους στόχους: γενικές προτάσεις που υποδεικνύουν τι προσπαθούμε να επιτύχουμε. Τον Βαθμό επίτευξης: μετρήσιμα μεγέθη που θα υποδεικνύουν πότε ο στόχος έχει επιτευχθεί.

6 Συλλογές Η Εθνική Βιβλιοθήκη διαχειρίζεται συλλογές μίας μεγάλης ποικιλίας θεματικών περιοχών και διαφορετικών μορφών: έντυπες, αρχειακές, ψηφιακές και πολυμέσων. Στόχος Πρώτος: Η ανάπτυξη συλλογών οι οποίες θα καλύπτουν το σύνολο της σοβαρής εκδοτικής παραγωγής της χώρας μας και εκδόσεων του εξωτερικού ικανών να δικαιολογούν την αποστολή της Εθνικής Βιβλιοθήκης ως Εθνικού φορέα διάσωσης και προσφοράς της για χρήση. την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης το οποίο θα αποσαφηνίζει τις αρχές και τις διαδικασίες για την επιλογή, την πρόσκτηση και τη διατήρηση των πάσης φύσεως πληροφοριακών πηγών της Εθνικής Βιβλιοθήκης, της, την κάλυψη του μέγιστου δυνατού ποσοστού των εκδόσεων που θα έπρεπε να υπάρχουν στις συλλογές την κάλυψη ελλείψεων στις συλλογές επιστημονικών περιοδικών, σειρών, εφημερίδων και βιβλίων. την επιβεβαίωση της συνέχισης και της διατήρησης της υπάρχουσας συλλογής περιοδικών εκδόσεων, την πρόσκτηση επαρκών ευρετηρίων ώστε να παρέχεται ολοκληρωμένη κάλυψη των εκδόσεων της Ελλάδος ή υλικού εθνικού ενδιαφέροντος που εκδίδεται στο εξωτερικό, τη δέσμευση της Διοίκησης του ΕΒΕ και του ΥΠΕΠΘ ότι θα καλυφθούν οι ανεπάρκειες των συλλογών. Στόχος Δεύτερος: Η ανάπτυξη ειδικών συλλογών για τη στήριξη της αποστολής της τη διαθεσιμότητα συλλογών: α) χειρογράφων, β)οπτικοακουστικού και γ) ηλεκτρονικού υλικού σε αριθμούς που θα εξασφαλίζουν την μέγιστη δυνατή πληρότητα. την διάθεση σημαντικού κονδυλίου προσκτήσεων με σκοπό να καλύψει τις ελλείψεις που υπάρχουν στις συλλογές. Στόχος Τρίτος: Η ανάπτυξη ερευνητικών συλλογών σε επιλεγμένες περιοχές αναγνωρισμένης έρευνας ή όπου αναγνωρίζεται σχετική ανάγκη. την αυξημένη χρήση των συλλογών της ΕΒΕ από εξωτερικούς ερευνητές, την αυξημένη χρήση των συλλογών της Εθνικής Βιβλιοθήκης από εσωτερικούς χρήστες. Στόχος Τέταρτος: Η απόκτηση ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης προς συμπλήρωση και βελτίωση των ήδη υπαρχουσών συλλογών. Όπως εκτιμάται από : την ανάπτυξη και τη βελτίωση της πληροφοριακής υποδομής της Εθνικής Βιβλιοθήκης, τη διάθεση CD-ROMs με τη δικτύωση και την on-line πρόσβασή τους,

7 τη συνεργασία με Βιβλιοθήκες και παραγωγούς σχετικού υλικού την ηλεκτρονική πρόσβαση σε συνεργασία με άλλες Βιβλιοθήκες σε ηλεκτρονικά περιοδικά, ερευνητικές συλλογές και εμπορικές υπηρεσίες, την επιλογή και διάθεση on-line υλικού πλήρους κειμένου την παραγωγή ψηφιοποιημένων τεκμηρίων που υπάρχουν στις συλλογές της. Στόχος Πέμπτος: Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών πρόσκτησης και επεξεργασίας του υλικού της Εθνικής Βιβλιοθήκης. μία μετρήσιμη μείωση του συγκεκριμένου χρόνου από την παραλαβή του υλικού μέχρι την τοποθέτηση του στα ράφια, μετρήσιμες μειώσεις στο κόστος προσκτήσεων και επεξεργασίας, σύστημα προσκτήσεων που να λειτουργεί με αποτελεσματικότητα και επάρκεια.

8 Πρόσβαση στην Πληροφόρηση Οι στόχοι που παρουσιάζονται στην παρούσα ενότητα υπογραμμίζουν τη σπουδαιότητα της κάλυψης των πληροφοριακών αναγκών των χρηστών της ΕΒΕ με την παροχή πρόσβασης σε τοπικές και παγκόσμιες πηγές. Στόχος Πρώτος: Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου, λειτουργικού και ενιαίου συλλογικού καταλόγου της ΕΒΕ σε ηλεκτρονική μορφή. τη διατήρηση πλήρως μηχανογραφημένων καταλόγων των έντυπων και μη συλλογών μέχρι το 2006, τη διατήρηση επαρκών και ολοκληρωμένων στοιχείων για τα περιοδικά και τις εφημερίδες που διαθέτει η ΕΒΕ, την δημιουργία περισσότερων σημείων πρόσβασης στην πληροφόρηση μέσω του on-line καταλόγου, τη συντονισμένη παρουσία της Εθνικής Βιβλιοθήκης μέσω της σελίδας της στο διαδίκτυο. Στόχος Δεύτερος: Η επίτευξη της ενοποίησης και ολοκληρωμένης πρόσβασης στις πληροφοριακές πηγές, κάθε μορφής, της Εθνικής Βιβλιοθήκης. τη συντονισμένη πρόσβαση αφενός σε παραδοσιακές και αφετέρου στις νέες ψηφιακές πηγές πληροφόρησης, την επέκταση της πρόσβασης στα ηλεκτρονικά συστήματα της Εθνικής Βιβλιοθήκης από τους απομακρυσμένους χρήστες κατά τα επόμενα 2 χρόνια, την έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων που προωθούν τις υπηρεσίες της Εθνικής Βιβλιοθήκης και τα προγράμματα της για συγκεκριμένες ομάδες χρηστών, τον ολοκληρωμένο και έγκυρο on-line κατάλογο των περιοδικών εκδόσεων της ΕΒΕ. την καθιέρωση συνδέσμων ανάμεσα στον on-line κατάλογο και σε άλλα συστήματα, τον συντονισμό μιας ιδιαίτερα έντονης παρουσίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο διαδίκτυο, την παραγωγή και διάθεση θεματικών Portals για επιλεγμένα αντικείμενα. Στόχος Τρίτος: Η προσφορά πρόσβασης τόσο σε ηλεκτρονικές όσο και σε παραδοσιακές συλλογές μέσω συνεργασίας και αμοιβαίων συμφωνιών με άλλες Βιβλιοθήκες, κοινοπραξίες και λοιπές σχετικές ομάδες. την αυξανόμενη υποστήριξη στη συμμετοχή της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο HEAL-LINK και την Κοινοπραξία των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, καθώς και σε άλλες Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Κοινοπραξίες Βιβλιοθηκών, την αύξηση στα ποσοστά της παράδοσης τεκμηρίων με διαδανεισμό και διάθεση, την ψηφιοποίηση επιλεγμένων συλλογών μέχρι το 2006.

9 Στόχος Τέταρτος: Η απόκτηση ηγετικού ρόλου στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων με την εξασφάλιση πρόσβασης σε μια ποικιλία πληροφοριακών πηγών. την ανάπτυξη τεχνογνωσίας ικανής να στηρίξει τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες της χώρας μας αλλά και μεταφοράς της σε άλλες χώρες της Βαλκανικής. Υπηρεσίες Χρηστών Οι υπηρεσίες της Εθνικής Βιβλιοθήκης παρέχονται σε πλήθος ομάδων χρηστών. Ως χρήστες της ΕΒΕ θεωρούνται όλοι οι Έλληνες πολίτες με αναγνωρισμένες ανάγκες χρήσης των συλλογών της. Ως βασικοί χρήστες οι ερευνητές: μέλη του Ερευνητικού και Διδακτικού Προσωπικού των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ερευνητικών Κέντρων κ.α Οι στόχοι που παρουσιάζονται στις υπηρεσίες χρηστών αφορούν κυρίως στους βασικούς χρήστες. Στόχος Πρώτος: Η ικανοποίηση των εξειδικευμένων αναγκών και απαιτήσεων των βασικών χρηστών. τον προσδιορισμό των αναγκών των βασικών χρηστών μας, την ικανοποίηση των χρηστών, όπως αυτή εκφράζεται μέσω αιτημάτων, προσβάσεων κ.ά. Στόχος Δεύτερος: Η ενδυνάμωση του μαθησιακού περιβάλλοντος των χρηστών της ΕΒΕ. την εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, ευέλικτες προσεγγίσεις στις ώρες λειτουργίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης και των υπηρεσιών της, τον προηγμένο εξοπλισμό πληροφόρησης, την παροχή έγκαιρης πρόσβασης σε σχετικές πηγές πληροφόρησης, την προσφορά σύγχρονων και επαρκών χώρων ανάγνωσης.

10 Στόχος Τρίτος: Η συμμετοχή του προσωπικού της Εθνικής Βιβλιοθήκης, και των χρηστών της στην on-line πρόσβαση σε ειδικές πληροφοριακές πηγές. την εξασφάλιση ενός θεσμοθετημένου ρόλου στην Εθνική Βιβλιοθήκη στον σχεδιασμό και την εφαρμογή εθνικού προγράμματος κάλυψης των πληροφοριακών αναγκών, τη θέσπιση ενός προγράμματος για την ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων αναζήτησης των πληροφοριών, την έρευνα και την εκδοτική παραγωγή στον τομέα της βιβλιοθηκονομίας, της επιστήμης της πληροφόρησης και άλλων γνωστικών αντικειμένων. Ανάπτυξη της Εθνικής Βιβλιοθήκης Η οικονομική πραγματικότητα απαιτεί από την Εθνική Βιβλιοθήκη να ενεργεί εκ των προτέρων, ώστε να αυξήσει τα έσοδά της και την οικονομική στήριξή της μέσω δωρεών, συνεργασιών και άλλων καινοτόμων δραστηριοτήτων. Στόχος Πρώτος: Η ολοκλήρωση της στέγασης συλλογών και υπηρεσιών της Εθνικής Βιβλιοθήκης στην Νέα Εθνική Βιβλιοθήκη. την ανέγερση ενός σύγχρονου και λειτουργικού κτιρίου το οποίο θα είναι σε θέση να καλύψει τις παρούσες και τις μελλοντικές ανάγκες της Ελλάδος για στέγαση της πνευματικής παραγωγής της. τη μεταφορά των συλλογών από τους χώρους που τώρα διαθέτει στην Νέα Εθνική Βιβλιοθήκη, τη διάθεση προσωπικού και μέσων που θα εξασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της Νέας Εθνικής Βιβλιοθήκης, την αναμόρφωση και χρήση του παλαιού κτηρίου της ΕΒΕ, Στόχος Δεύτερος: Η απόκτηση επαρκών πόρων για την επίτευξη της αποστολής της Εθνικής Βιβλιοθήκης. το δυναμικό marketing των ήδη υπαρχόντων και των νέων προϊόντων και υπηρεσιών της Εθνικής Βιβλιοθήκης, την επιπλέον οικονομική στήριξη της Εθνικής Βιβλιοθήκης από το ΥΠΕΠΘ ή άλλους φορείς, την αναγνώριση και την αποζημίωση της Εθνικής Βιβλιοθήκης ως βασικού φορέα διαδανεισμού στον Ελλαδικό χώρο, την ανάπτυξη ενός επιτυχημένου προγράμματος προσέλκυσης πόρων από φορείς και ιδιώτες.

11 Στόχος Τρίτος: Ο προσδιορισμός, η αξιολόγηση και η προώθηση περιοχών στις οποίες υπερέχει η Εθνική Βιβλιοθήκη, σχετική αναφορά που θα προσδιορίζει τα δυνατά σημεία των συλλογών της, τον εντοπισμό και την αποδοτική απασχόληση του προσωπικού που έχει εξειδικευμένες δεξιότητες, την προσφορά υπηρεσιών σε Βιβλιοθήκες, Κρατικούς Φορείς και Ιδιώτες. Στόχος Τέταρτος: Η ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με άλλες Βιβλιοθήκες, με την Κοινοπραξία Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, κρατικές υπηρεσίες, επιχειρήσεις και ομάδες πολιτών με ειδικά ενδιαφέροντα. χορηγίες και δωρεές ειδικών συλλογών, υπηρεσιών, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, την υιοθέτηση επιχειρηματικής προσέγγισης στην προβολή και την προσφορά των υπηρεσιών της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Στόχος Πέμπτος: Η ενδυνάμωση της συνεργασίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης με άλλες συναφείς μονάδες και φορείς της Ελλάδος και διεθνώς. τα συνεργατικά εγχειρήματα μεταξύ της Εθνικής Βιβλιοθήκης και άλλων φορέων, τη βελτίωση των γραμμών επικοινωνίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης με φορείς που ασχολούνται με πληροφόρηση, τεκμηρίωση και εφαρμογές της πληροφορικής,

12 Πληροφοριακή Τεχνολογία και Εξοπλισμός Η Εθνική Βιβλιοθήκη χρειάζεται μια μεγάλη ποικιλία εξοπλισμού και την κατάλληλη δομή υποστήριξης, η οποία θα εξασφαλίζει πρόσβαση στις υπηρεσίες και στις συλλογές της. Στόχος Πρώτος: Η εξασφάλιση σε όλο το προσωπικό της Εθνικής Βιβλιοθήκης ηλεκτρονικών υπολογιστών, ειδικής εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης για την ικανοποιητική και αποτελεσματική εκτέλεση του έργου του. την εφαρμογή ενός προγράμματος εισαγωγής της Τεχνολογικής Καινοτομίας στην Εθνική Βιβλιοθήκη, την εφαρμογή ενός συνεχιζόμενου προγράμματος κατάρτισης στην τεχνολογία της πληροφόρησης για το προσωπικό της Εθνικής Βιβλιοθήκης, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του τεχνικού προσωπικού της, την τεχνική υποστήριξη της Εθνικής Βιβλιοθήκης μετά το τέλος του ωραρίου. Στόχος Δεύτερος: Η εξασφάλιση ότι όλες οι θέσεις χρήσης μικροϋπολογιστών της Εθνικής Βιβλιοθήκης μπορούν να υποστηρίξουν τις μελλοντικές εξελίξεις στην προσφορά ηλεκτρονικών υπηρεσιών Βιβλιοθήκης. τη διαθεσιμότητα εξοπλισμού που θα έχει τη δυνατότητα να «τρέχει» εφαρμογές των τελευταίων εκδόσεων των Windows και να παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω σύγχρονων μορφών λογισμικού (Acrobat Reader, e-books κ.ά.). Στόχος Τρίτος: Η συνειδητοποίηση των αυξανόμενων αναγκών της Εθνικής Βιβλιοθήκης σε τεχνολογία της πληροφόρησης εντός του υπολογιστικού περιβάλλοντος της χώρας. της, την ύπαρξη δικτύων, τα οποία θα επιτρέπουν στην Εθνική Βιβλιοθήκη να φέρει εις πέρας την αποστολή την υποστήριξη της Εθνικής Βιβλιοθήκης από το δημόσιους φορείς διαχείρισης Δικτύων. Στόχος Τέταρτος: Η εξασφάλιση ότι η Εθνική Βιβλιοθήκη διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και την τεχνολογία που απαιτείται για την πρόσβαση στις συλλογές και τις υπηρεσίες της, την συντήρηση του υλικού της και την παραγωγή ψηφιοποιημένων τεκμηρίων.

13 την ανάπτυξη ενός σχεδίου που θα προσδιορίζει και θα εξασφαλίζει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και την απαιτούμενη κάθε φορά τεχνολογία.

14 Προσωπικό της Εθνικής Βιβλιοθήκης και περιβάλλον εργασίας Η πλέον σημαντική περιουσία της Εθνικής Βιβλιοθήκης είναι το προσωπικό της. Ως εκ τούτου, πρέπει να του παρέχονται τα εργαλεία, η στήριξη και η ενθάρρυνση, ώστε να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις ενός περιβάλλοντος που εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς. Στόχος Πρώτος: Η εξασφάλιση του απαιτούμενου προσωπικού σε πλήθος, ειδικότητες και ειδίκευση ικανού να φέρει εις πέρας την αποστολή και του στόχους του παρόντος σχεδίου. την πρόσληψη προσωπικού σε αριθμούς και ειδικότητες που απαιτούνται. την δημιουργία διοικητικών δομών που θα εξασφαλίζουν την αποτελεσματική ένταξη του προσωπικού στις διάφορες δραστηριότητες της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Στόχος Δεύτερος: Η παροχή ενός θετικού περιβάλλοντος εργασίας που θα προωθεί τη συλλογική προσπάθεια. τη βελτίωση της επικοινωνίας του προσωπικού της Εθνικής Βιβλιοθήκης αφενός μεταξύ του και αφετέρου με τα Όργανα Εποπτείας και Διοίκησης της Εθνικής Βιβλιοθήκης, την έγκυρη παροχή διοικητικής πληροφόρησης, την ανάπτυξη των μηχανισμών που θα επιτρέπουν στο προσωπικό να εκφράζει την άποψή του πριν από τη λήψη διοικητικών αποφάσεων από τη Διοίκηση της Εθνικής Βιβλιοθήκης, τη συνέργια των υπηρεσιών, του προσωπικού και των δεξιοτήτων του προκειμένου να επιτευχθεί μια ικανοποιητική ισορροπία που θα αντικατοπτρίζει την αποστολή της Εθνικής Βιβλιοθήκης.

15 Στόχος Τρίτος: Η επιδίωξη για τη δημιουργία αφοσιωμένου και άρτια καταρτισμένου προσωπικού, το οποίο θα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, σε ένα περιβάλλον διαρκούς μάθησης. την εκ νέου δέσμευση για εξέλιξη και κατάρτιση του προσωπικού της Εθνικής Βιβλιοθήκης, την αποδοχή από το σύνολο του προσωπικού της Εθνικής Βιβλιοθήκης τακτικών αξιολογήσεων της αποδοτικότητάς του και τη διατήρηση μιας ακριβούς και επίκαιρης περιγραφής της εργασίας, την αναγνώριση της αξίας του προσωπικού και των επιτευγμάτων του. Στόχος Τέταρτος: Η δέσμευση του ΥΠΕΠΘ και της Εθνικής Βιβλιοθήκης στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της και τη συνεχή προσαρμογή του ανάλογα με τις προτεραιότητες της. τη διαρκή αξιολόγηση και βελτίωση του στρατηγικού σχεδίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης, τον τονισμό των επιτυχιών του σχεδίου, τη διάδοση του στρατηγικού σχεδίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο σύνολο του προσωπικού της και του εποπτεύοντες φορείς. Οι συγκεκριμένες αποφάσεις και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν αναφέρονται στον συνημμένο Πίνακα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 142 Αποστολή του Υπουργείου Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΡΙΖΑ Τμήμα μικρομεσαίων επιχειρήσεων ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 10 01 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Α ΜΕΡΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα