(EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία"

Transcript

1 Διακρατική Εναρμόνιση των δεδομένων της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία Ειρήνη Σαράντου, Τµήµα Μεθοδολογίας, Ανάλυσης και Μελετών 1

2 EU-SILC Αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά στατιστικά εργαλεία για την ποσοτική μέτρηση των κοινωνικό οικονομικών μεγεθών που επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού. Παράγει συγκριτικούς και εναρμονισμένους δείκτες για την μέτρηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράγει στατιστικές αναλύσεις σχετικά με τις εισοδηματικές ανισότητες και τις ανισότητες των συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών. (*) Οι στόχοι της έρευνας, η δειγµατοληψία, η αποσαφήνιση των εννοιών και το γενικότερο µεθοδολογικό πλαίσιο ορίζονται στον ΕΚ 1177/2003 2

3 Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού (ΑΜΣ ΑΜΣ) Οι χώρες της ΕΕ συνεργάζονται µε βάση ένα πλαίσιο πολιτικής συνεργασίας που ονοµάζεται Ανοικτή Μέθοδος Συντονισµού, µε αντικείµενο τη σύγκλιση των εθνικών πολιτικών, για την επίτευξη των κοινών στόχων στους παρακάτω 3 τοµείς: Κοινωνική ενσωµάτωση (καταπολέµηση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού) Επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις Υγεία και µακροχρόνια υγειονοµική περίθαλψη 3

4 Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού (ΑΜΣ ΑΜΣ) Η σύγκλιση των εθνικών πολιτικών βασίζεται κατά κύριο λόγο : Στον από κοινού προσδιορισµό των στόχων Στοναπόκοινούορισµότωνµέσωνµέτρησηςτωνστόχων Στη συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων των Κ-Μ 4

5 Ορισμός Σχετικής Φτώχειας...Ως φτωχοί θεωρούνται οικογένειες ή ομάδες προσώπων των οποίων οι πόροι (υλικοί, πολιτιστικοί και κοινωνικοί) είναι τόσο περιορισμένοι, ώστε τους αποκλείουν από τον ελάχιστα αποδεκτό τρόπο ζωής του Κράτους-Μέλους που κατοικούν... Ως όριο της (σχετικής) φτώχειας έχει υιοθετηθεί το 60% της διαµέσου της κατανοµής του Ισοδύναµου ιαθέσιµου Εισοδήµατος 5

6 Υπολογισμός Ισοδύναμου Διαθέσιμου Εισοδήματος Ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα κάθε μέλους = Ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού Συντελεστής Ισοδυναμίας (τροποποιημένη κλίμακα του ΟΟΣΑ) = 1 + 0,5* (μέλη του νοικοκυριού ηλικίας 14 ετών και άνω - 1) + 0,3 *(μέλη του νοικοκυριού ηλικίας μικρότερης των 14 ετών) 6

7 Υπολογισμός Ισοδύναμου Διαθέσιμου Εισοδήματος Παράδειγµα: Έστω ότι ιαθέσιµο Εισόδηµα Νοικοκυριού = ΕΥΡΩ καισύνθεσηνοικοκυριού : ύοενήλικεςκαιέναπαιδίκάτωτων 14 ετών : 1οςενήλικας 1 : Μέλος >=14 ετών 0,5 : Μέλος <14 ετών 0,3 Συντελεστήςισοδυναµίας: *0.3= 1.8 Τότε το Ισοδύναµο ιαθέσιµο Εισόδηµα = 1000 / 1.8 = 556 Ευρώ 7

8 Ετήσια απεικόνιση των Χωρών που διεξάγουν την έρευνα EU-SILC BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU 2003 (X) (X) (X) MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK CH IS NO 2003 (X) (X) Συλλογή στοιχείων όχι απόλυτα συµβατή µε το νοµοθετικό πλαίσιο της έρευνας EUSILC Πηγή: Eurostat, ΣυγκριτικήΕνδιάµεσηΈκθεση,

9 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ : Εναλλασσόμενο δείγμα ([Α] Rotational Integrated Design) Συγχρονική (cross-sectional) + ιαχρονική (longitudinal) παρακολούθηση των µεταβλητών Η συγχρονική µέθοδος αναφέρεται σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή ή περίοδο Η διαχρονική αναφέρεται στις αλλαγές που παρουσιάζονται σε ατοµικόεπίπεδοσε χρονικόδιάστηµα τριώνήτεσσάρωνετών. 9

10 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ : Εναλλασσόμενο δείγμα ΕΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΔΕΙΓΜΑ Τοδείγµακάθεέτουςαποτελείταιαπό 4 µέρη (πχ rotation 1,2,3,4). Κάθεέτοςαλλάζειτο ¼τουδείγµατος. Μεεξαίρεσητατρίαπρώταέτη (πχ ) τηςέρευνας, κάθεµέρος χωριστάπαραµένειστηνέρευναγια 4 έτη (πχστο 2006 το rotation 4) 10

11 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Διακρατική εναρμόνιση Ετήσια Ομάδα Εργασίας (Working Group) Συμμετέχουν: EUROSTAT + Εκπρόσωποι Κ-Μ Ειδικές Ομάδες Εργασίας (Task Forces) Συμμετέχουν: EUROSTAT + Εκπρόσωποι Κ-Μ (11) + εξειδικευμένοι εμπειρογνώμονες Λαμβάνονται υπόψη οι εθνικές ιδιαιτερότητες των Κ-Μ Αναλύονται τα ερωτήματα και οι οδηγίες των ad hoc ερωτηματολογίων με διαφορετική θεματολογία κάθε έτος Τα 4 βασικά ερωτηματολόγια της έρευνας παραμένουν αμετάβλητα. 11

12 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Λήψη αποφάσεων Οι προτάσεις των Ειδικών Ομάδων Εργασίας υποβάλλονται στην ετήσια Ομάδα Εργασίας των εκπροσώπων Κ- Μ, των DSS και ESSC και ζητείται η σύμφωνη γνώμη για το περιεχόμενο της έρευνας. ESSC DSS Το κάθε Κ-Μ μπορεί να συμπεριλάβει στα ερωτηματολόγια, ερωτήματα για την περαιτέρω κάλυψη των εθνικών αναγκών με την προϋπόθεση ότι η διάρκεια της συνέντευξης δε θα ξεπερνά την 1 ώρα. WORKING GROUP DSS=Directors of Social Statistics ESSC=European Statistical System Committee 12

13 Διακρατική εναρμόνιση και συγκρισιμότητα των δεδομένων Επιτυγχάνεται : Με την αυστηρή τήρηση των βασικών εννοιών και ορισμών και τη πλήρη συμβατότητα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς (ΕΚ) και τις οδηγίες των συγχρονικών και διαχρονικών μεταβλητών Οδηγίες της Eurostat (DOC065) 1.Αναλυτική περιγραφή του τρόπου διενέργειας της έρευνας 2.Ανάλυση του περιεχομένου όλων των συγχρονικών και διαχρονικών μεταβλητών- «Target Variables» ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 13

14 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ: Έλεγχοι 1o βήμα (ΕΛ ΕΛ.ΣΤΑΤ ΣΤΑΤ) Τα Κ-Μ διαβιβάζουν στην Eurostat, με τη μορφή αρχείων μικροδεδομένων, τα συγχρονικά και διαχρονικά δεδομένα, πλήρως ελεγμένα, και αφού έχει πραγματοποιηθεί ο υπολογισμός των εισοδηματικών μεταβλητών Η Εurostat διαχέει στο CIRCA κοινά εργαλεία (πχ προγράμματα SAS) για την πλήρη εφαρμογή κοινής τυπολογίας από τα Κ-Μ 14

15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ : Κ-Μ (ΕΛ ΕΛ.ΣΤΑΤ ΣΤΑΤ) EUROSTAT Καταληκτική ημερομηνία αποστολής αρχείου του έτους έρευνας Τ Περιγραφή Αρχείου Ονομασία αρχείου Τ+11 μήνες Τ+12 μήνες Τ+15 μήνες Τ+24 μήνες Cross-sectional Household Register Cross-sectional Household Data Cross-sectional Personal Data Cross-sectional Personal Register List of OMC indicators Report Files (Intermediate quality report) National questionnaires Longitudinal household register Longitudinal household data Longitudinal personal data Longitudinal personal register Report Files (Final quality report) Other Report Files SILC_CD_A SILC_CH_A SILC_CP_A SILC_CR_A SILC_INDIC_A SILC_QRINT_A SILC_QUEST_A SILC_LD_A SILC_LH_A SILC_LP_A SILC_LR_A SILC_QRFIN_A SILC_X_A Πραγµατοποιείται αναθεώρηση των δεδοµένων για τα προηγούµενα έτη όπου αυτό απαιτείται. 15

16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ: E-DAMIS 16

17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ: Έλεγχοι, έγκριση δεδομένων 2 ο Βήμα (Εurostat) Η Eurostat ελέγχει τα δεδομένα (π.χ. σταθμίσεις, διακυμάνσεις, ακραίες τιμές, κλπ) και κάνει συγκρίσεις με τα προηγούμενα έτη. Συνθέτει ειδικές εκθέσεις (Comparison Reports) και αποστέλλει τυχόν λάθη και παρατηρήσεις στα Κ-Μ, καθώς και τους δείκτες που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο της ΑΜΣ και Οριστικοποιεί και εγκρίνει τα δεδομένα με την αποστολή ειδικής επιστολής (Formal acceptance letter) για τη σύμφωνη γνώμη δημοσίευσης των δεδομένων. 17

18 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δημοσίευση δεικτών ΑΜΣ = 1 έτος μετά την έρευνα για την ενσωμάτωση στην Κοινή Έκθεση της Επιτροπής. Η Eurostat εκπονεί συγκριτική τελική έκθεση ποιότητας (Final Quality Report) βάσει των τελικών εκθέσεων ποιότητας που υποβάλουν τα Κράτη Μέλη. Δημοσίευση έως το τέλος Ιουνίου του 2 ου έτους μετά την έρευνα (Τ+2) 18

19 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (QUALITY REPORTS) Η Eurostat συνθέτει και δημοσιεύει (ΕΚ 28/2004 ): Ενδιάμεση Έκθεση Ποιότητας (Τ+1) Τελική Έκθεση Ποιότητας (Τ+2) Αφορούν σε συγκριτική ανάλυση και έλεγχο της αξιοπιστίας των δεδομένων που αποστέλλουν τα Κ-Μ Οι βασικές θεματικές ενότητες που καλύπτονται είναι οι εξής: 1. Νομοθετικό πλαίσιο 2. Ακρίβεια των αποτελεσμάτων 2.1. Σχεδιασμός του δείγματος 2.2. Δειγματοληπτικά σφάλματα (ο μέσος όρος, ο συνολικός αριθμός παρατηρήσεων, ο συντελεστής διακύμανσης και το διάστημα εμπιστοσύνης 95 %: α) για τις συνιστώσες εισοδήματος και β) για το ισοδύναμο διαθέσιμο εισοδήματος κατανεμημένο ανά φύλο, ηλικιακή ομάδα και μέγεθος νοικοκυριού). 19

20 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (QUALITY REPORTS) 2.3. Μη δειγματοληπτικά σφάλματα 2.4. Τρόπος συλλογής των στοιχείων 2.5 Διάρκεια συνέντευξης 3. Επικαιρότητα 4. Συγκρισιμότητα (όπου αυτό δεν υφίσταται θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά) 4.1. Βασικές έννοιες και ορισμοί 4.2. Συνιστώσες εισοδήματος 4.3. Κανόνες παρακολούθησης 5. Συνοχή (με εξωτερικές πηγές πχ έρευνα εργατικού δυναμικού και έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών) 20

21 EU-SILC ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η Eurostat βάσει του ΕΚ 831/2002 επιτρέπει την πρόσβαση στα πρωτογενή δεδομένα (σειρές ανώνυμων μικροδεδομένων) για επιστημονικού σκοπούς, Ειδικότερα αρχεία μικροδεδομένων σε κοινοτικό επίπεδο είναι διαθέσιμα: από το τέλος Φεβρουαρίου Τ+2 (συγχρονικές συνιστώσες) από το τέλος Ιουλίου Τ+2 (διαχρονικές συνιστώσες) Οι εκθέσεις/μελέτες που εκπονεί η επιστημονική επιτροπή με τη χρήση των μικροδεδομένων δεν ανακοινώνονται πριν : τον Ιούλιο του έτους Τ+2 (συγχρονικά δεδομένα) τον Ιούλιο του έτους Τ+3 (διαχρονικά δεδομένα) 21

22 Δυνατότητες βελτίωσης Απαιτείται «συνεχή» (On going) αξιολόγηση και εφαρμογή νέων ή/και βελτιωμένων μεθοδολογικών και τεχνικών διαδικασιών για τη βελτίωση των εργαλείων μέτρησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, της συγκρισιμότητας των δεδομένων και την κάλυψη των αναγκών των χρηστών. 22

23 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ) Eurostat Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) ocial_inclusion_living_conditions/introduction Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόληση Κοινωνικές Υποθέσεις και Ίσες Ευκαιρίες 23

24 24

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 /11 / 2013 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2012 (Περίοδος αναφοράς εισοδήµατος 2011) Κίνδυνος φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Εγκρίθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Εγκρίθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εγκρίθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος 28 Σεπτεμβρίου 2011 Προοίμιο Το όραμα του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος ( 1 ) «Το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΤΑΤ Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα

ΕΛΣΤΑΤ Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΗ ΕΛΣΤΑΤ Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα 2015 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2014 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Στατιστικό Πρόγραμμα Εργασιών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι

Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι Πειραιασ, αυγουστοσ 2011 EΛΛΗΝιΚΗ στατιστικη αρχη ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Τρέχουσες τιμές, σε εκατομμύρια ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ, 2000 2010 2000 2001 2002

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 60, Ιούλιος 2010 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R0653 EL 31.05.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 653/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 (1 ο ΜΕΡΟΣ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 (1 ο ΜΕΡΟΣ) Γ ΕΝ ΙΚΗ ΓΡ ΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣ ΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29.04.2014 Αριθ.Πρωτ.20109 ΕΥΣΣΑΑΠ 1422

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 904 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΑΤΤΙΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 13 CCI: 2007GR161PO006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΓΕΕΑ, ΑΛΙΚΑΝΤΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα. Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής. εύτερη Ετήσια Έκθεση

Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα. Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής. εύτερη Ετήσια Έκθεση Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής εύτερη Ετήσια Έκθεση εκέµβριος 2014 1 Εισαγωγή Η Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής, στο εξής αναφερόµενη ως η Επιτροπή, συστάθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» Η οικονομική ύφεση του 2007-2008, έχει πλέον εξελιχθεί σε μια καθολική οικονομική κρίση.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ Oδηγοί - Eγχειρίδια 3. «Eγκύκλιος για τις διαδικασίες ένταξης πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα» (Tελικό Σχέδιο), Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (Αρ. πρωτ. 24955/2058/26-7-01) 87 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένο Εισόδημα: Μια Εισαγωγική Εννοιολογική Προσέγγιση

Εγγυημένο Εισόδημα: Μια Εισαγωγική Εννοιολογική Προσέγγιση Του Νίκου Αστρουλάκη* Εγγυημένο Εισόδημα: Μια Εισαγωγική Εννοιολογική Προσέγγιση Τον Δεκέμβριο του 2010 δημοσιεύτηκε από το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. - Παρατηρητήριο Κοινωνικών, Οικονομικών/Δημοσιονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα