Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών"

Transcript

1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών Ματσατσίνης Ν., Καθηγητής Κρασαδάκη Ε., Υποψ. Διδάκτωρ Συνέδριο: Διασφάλιση της Ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός Ανάπτυξης. Θεσσαλονίκη, Νοεμβρίου 2012

2 Τύποι Προγραμμάτων Σπουδών A Προγράμματα Σπουδών βασισμένα στο περιεχόμενο μαθημάτων (Content-based Curriculum) B Προγράμματα Σπουδών βασισμένα στις ικανότητες που θα αναπτύξουν οι φοιτητές (Competency-based Curriculum) Παραδοσιακά οργανωμένα Πανεπιστήμια (όπως τα Ελληνικά) Μη παραδοσιακά οργανωμένα Πανεπιστήμια Γνωσιο-κεντρική μάθηση Καθηγητο-κεντρική μάθηση Έμφαση στην κάλυψη μιας ύλης Φοιτητο-κεντρική μάθηση Έμφαση στον εκπαιδευόμενο - φοιτητή

3 Μοντέλο Εποικοδομητικής Ευθυγράμμισης Biggs, 2003 (Σχήμα: Felder & Brent, 2003). Γενικό πλαίσιο ανασχεδιασμού Προγραμμάτων Σπουδών στη βάση ανάπτυξης ικανοτήτων ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΚΥΡΙΩΣ ΤΟΜΕΙΣ: Ορισμός Μαθησιακών Αποτελεσμάτων-Στόχων (ικανοτήτων) σε επίπεδο Πανεπιστημίου / Σχολής / Τμήματος / Μαθήματος Νέα προσέγγιση στη Διδασκαλία Νέα προσέγγιση στην Αξιολόγηση

4 Τι είναι τα Μαθησιακά Αποτελέσματα; Σύμφωνα με τον Cook (2005) τα μαθησιακά αποτελέσματα αφορούν τις ικανότητες/δεξιότητες που ο φοιτητής αναπτύσσει ως αποτέλεσμα των σπουδών και της ευρύτερης συμμετοχής του σε ένα μάθημα. Ως εκ τούτου τα μαθησιακά αποτελέσματα εκτείνονται πέρα από τη γνωσιο-κεντρική μάθηση και περιλαμβάνουν πρακτικές, επαγγελματικές και μεταβιβάσιμες ικανότητες/δεξιότητες. Σύμφωνα με τον οργανισμό Cedefop, ως μαθησιακά αποτελέσματα νοούνται οι διατυπώσεις όλων αυτών που ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας και οι σχετικοί ορισμοί αφορούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες. Σύμφωνα με τον φορέα ΑΑCSB (φορέας πιστοποίησης Σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής) τα μαθησιακά αποτελέσματα αντανακλούν γενικές εκπαιδευτικές προσδοκίες και αντανακλούν σημαντικές πνευματικές ικανότητες και ικανότητες συμπεριφοράς που ένα πανεπιστημιακό πρόγραμμα πρόκειται να εμφυσήσει στους φοιτητές.

5 Μαθησιακά Αποτελέσματα vs Μαθησιακοί Στόχοι [1] ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ Τα μαθησιακά αποτελέσματα ταυτίζονται κατά κύριο λόγο με τη μάθηση και τα επιτεύγματα του εκπαιδευόμενου. ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΟΠΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ Οι μαθησιακοί στόχοι (ή διδακτικοί στόχοι) συνδέονται περισσότερο με τη διδασκαλία και τους στόχους/επιδιώξεις του διδάσκοντα. ΕΥΡΥΤΕΡΑ Γενική διατύπωση ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ Εξειδικευμένη διατύπωση Ορίζονται σε ανώτερο επίπεδο σε σχέση με το μάθημα, είτε μέσω εσωτερικών διαδικασιών του πανεπιστημίου ή από εξωτερικούς φορείς και αφορούν όλο το Πρόγραμμα Σπουδών. Ο διδάσκων προσαρμόζει το μάθημά του σε αυτά. Σχετίζονται με τη μετάφραση του περιεχομένου του μαθήματος σε μετρήσιμα αποτελέσματα (δεν θα πρέπει να γίνεται σύγχυση με τη συνήθη πρακτική της απλής παράθεσης της ύλης του μαθήματος, όπως συμβαίνει στα παραδοσιακά οργανωμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα).

6 Μαθησιακά Αποτελέσματα vs Μαθησιακοί Στόχοι [2] Εκτείνονται πέρα από τη γνωσιο-κεντρική μάθηση και περιλαμβάνουν πρακτικές ή επαγγελματικές & γενικές ή μεταβιβάσιμες ικανότητες/δεξιότητες ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ* (οπτική εκπαιδευόμενου) ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ* (οπτική διδάσκοντα) Oι φοιτητές θα αποκτήσουν την ικανότητα: χρήσης, σχεδίασης, ανάπτυξης, επίλυσης, Oι φοιτητές θα είναι ικανοί να επεξηγούν, να ορίζουν, να διακρίνουν, να σχεδιάζουν, να επιλύουν, να χρησιμοποιούν ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ (διατυπωμένες από διαφορετική οπτική) * Χρήση ουσιαστικών (αποτελέσματα) Χρήση ρημάτων (στόχοι) παρατηρήσιμης ενέργειας (βλ. Ταξινομία B. Bloom)

7 Παράδειγμα Μαθησιακών Αποτελεσμάτων, όπως ορίζονται από τον εξω-πανεπιστημιακό φορέα ΑΒΕΤ* (ΗΠΑ) Οι φοιτητές θα αποκτήσουν την ικανότητα: 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g 3h 3i 3k Εφαρμογή γνώσεων μαθηματικών, επιστημών, μηχανικών Σχεδίαση και πραγματοποίηση πειραμάτων, ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων Σχεδίαση ενός συστήματος, ενός αντικειμένου, μιας διαδικασίας Λειτουργία σε (διεπιστημονικές) ομάδες Ορισμός, μορφοποίηση, επίλυση προβλημάτων μηχανικών Κατανόηση επαγγελματικής και ηθικής ευθύνης Αποτελεσματική επικοινωνία Κατανόηση της επίδρασης των λύσεων που οι μηχανικοί προτείνουν στο παγκόσμιο ή/και κοινωνικό περιβάλλον Αναγνώριση της ανάγκης και ικανότητα μάθησης δια βίου. Γνώση σύγχρονων ζητημάτων Χρήση σύγχρονων τεχνικών, δεξιοτήτων και εργαλείων μηχανικών * ABET: φορέας στις ΗΠΑ πιστοποίησης σχολών μηχανικών (Πηγή: ABET κριτήρια πιστοποίησης ,

8 Ανάπτυξη ΠΣ βασισμένο σε Ικανότητες Προσπάθεια σε 3 επίπεδα

9 Μια πρόταση σχεδίασης μαθήματος στη βάση ανάπτυξης (γενικών) ικανοτήτων Βασική διαδικασία σχεδίασης μαθήματος στη βάση ανάπτυξης ικανοτήτων: ορισμός Μαθησιακών Στόχων, υιοθέτηση νέων μεθόδων για τη Διδασκαλία και Αξιολόγηση των φοιτητών

10 Προς τον ορισμό μαθησιακών στόχων - Ανάλυση μαθήματος στα συστατικά του Προτεινόμενη υποβοηθητική διαδικασία για διδάσκοντα Συστατικά μαθήματος Θεωρητικό μοντέλο ανάλυσης μαθήματος στα συστατικά του από Bennett et al. (2000) Παραδείγματα μαθημάτων Το μάθημα ΣΥΑ

11 Προς τον ορισμό μαθησιακών στόχων - Γενική διατύπωση Μαθησιακών Στόχων διδάσκοντα Προτεινόμενη υποβοηθητική διαδικασία για διδάσκοντα Μαθησιακά Αποτελέσμα τα (ΑΒΕΤ) Περιεχόμενο μαθήματος (disciplinary content) Εφαρμογή γνώσεων Μηχανικών (3a) Πρακτικές δεξιότητες μαθήματος (disciplinary skills) Σχεδ. & πραγμ. πειραμ. (3b) Χρήση σύγχρονων εργαλείων Μηχανικών (3k) Γενικές δεξιότητες μαθήματος (generic skills) Λειτουργία σε ομάδες (3d) Αποτελεσματική επικοινωνία (3g) Μαθησιακοί Στόχοι διδάσκοντα Να επεξηγούν Να περιγράφουν Να συγκρίνουν Να χρησιμοποιούν λογισμικό. Να αναλύουν δεδομένα. Να συντάσσουν αναφορές Να κάνουν προφ. παρουσ. Να εργάζονται σε μικρο-ομάδα (Τι επιδιώκει το Μάθημα ΣΥΑ; ) Πληροφοριακά Συστ. Συστ. Υποστήριξης Αποφάσεων Έμπειρα Συστήματα UTASTAR MUSA MARKEX Γραπτές εργασίες Προφορικές παρουσιάσεις Ομαδικές ασκήσεις σε 2άδες

12 Αναλυτική διατύπωση Μαθησιακών Στόχων διδάσκοντα & σύνδεση με Μαθησιακά Αποτελέσματα Έστω Μαθ. Αποτ. ΠΣ Τμήματος = κριτήρια ΑΒΕΤ Teamworking Commu nication 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g 3h 3i 3k Μάθημα ΣΥΑ Έστω αναλυτική διατύπωση Μαθησιακών Στόχων διδάσκοντα Να επεξηγούν τις διαφορές μεταξύ των Πληροφοριακών Συστημάτων, των ΣYA & των Εμπείρων Συστημάτων Να σχεδιάζουν ένα πείραμα λήψης απόφασης με πολλαπλά κριτήρια για την επιλογή μεταφορικού μέσου μαζί με συμφοιτητές τους Να γράφουν αναφορά των αποτελεσμάτων του πειράματος Να χρησιμοποιούν εργαλεία λογισμικού & αλγορίθμους (UTASTAR) για την εκπόνηση του παραπάνω πειράματος κλπ Αντιστοίχιση πολλών & διαφορετικών Μαθησιακών Στόχων διδασκόντων προς λίγασυγκεκριμένα Μαθησιακά Αποτελέσματα Προγράμματος Σπουδών

13 Προσαρμογή Διδακτικών Τεχνικών & Τεχνικών Αξιολόγησης Νέα προσέγγιση στη Διδασκαλία Περιορισμός διάλεξης Υιοθέτηση τεχνικών ενεργητικής μάθησης που ενισχύουν τη συμμετοχή & αλληλεπίδραση Νέα προσέγγιση στην Αξιολόγηση Υιοθέτηση τεχνικών επιμορφωτικής αξιολόγησης με ανατροφοδότηση από το διδάσκοντα (αξιολόγηση για τη μάθηση) ταυτόχρονα με αθροιστικές τεχνικές

14 Μεθοδολογία αυτό-αξιολόγησης ικανοτήτων αρχήτέλος εξαμήνου και εκτίμηση συμβολής μαθήματος

15 Μέτρηση επίδοσης 3 ετών στο επανασχεδιασμένο vs κλασικά προσφερόμενο μάθημα Σύγκριση προφορικής επίδοσης στο περιεχόμενο του μαθήματος τα έτη 2009, 2010 & 2011 Μέση βαθμολογία Μέση βαθμολογία Πιλοτικό τμήμα Μη πιλοτικό τμήμα Μέση βαθμολογία

16 Αποτελέσματα αποτίμησης* Γραπτής Επικοινωνίας (3g από ΑΒΕΤ) μέσω αυτό-αξιολόγησης αρχή-τέλος εξαμήνου Έστω κοινές διαστάσεις σε επίπεδο Τμήματος Οργάνωση κειμένου Αξιοποίηση βιβλιογραφίας Σύνθεση & παρουσίαση πληροφοριών Ανάκτηση πληροφοριών από διαδίκτυο Επεξεργασία κειμένου με Η/Υ Ολικός δείκτης Test Wilcoxon Βάρος (αρχή) Δείκτης (αρχή) Βάρος (τέλος) Δείκτης (τέλος) % Βελτίωση -3,924 (0,000) 32,6% 16,2% 20% 72,9% 350-3,848 (0,000) 20% 19% 20% 41,5% 118-3,646 (0,000) 20% 25,2% 30,4% 31,8% 26-2,358 (0,018) 13,3% 55,2% 15,6% 73,5% 33-3,689 (0,000) 14,1% 43,1% 14% 72,7% 69-4,482 (0,000) 26,9% 56,6% * (συνδυασμένη στατιστική & πολυκριτήρια ανάλυση) Ισχυρή Αδυναμία Αδυναμία με βελτίωση Αισθητή βελτίωση παρά τις αδυναμίες

17 Αποτελέσματα αποτίμησης* Προφορικής Επικοινωνίας (3g από ΑΒΕΤ) μέσω αυτό-αξιολόγησης αρχή-τέλος εξαμήνου Έστω κοινές διαστάσεις σε επίπεδο Τμήματος Προφορική επιχειρηματολογία Διατύπωση ερωτ./απαντ. Συμμετοχή σε συζήτηση Ομιλία στην ολομέλεια Προετοιμασία παρουσίασης με Η/Υ Ολικός δείκτης Test Βάρος Δείκτης Βάρος Δείκτης % Wilcoxon (αρχή) (αρχή) (τέλος) (τέλος) Βελτίωση -2,461 (0,014) 14,6% 51,6% 37% 23,3% (-54,8) -2,953 (0,003) 30,4% 17,3% 13,5% 51,2% 196-2,051 (0,040) 19,6% 33,9% 16,5% 71,2% 110-3,075 (0,002) 20,6% 18,8% 16,5% 33% ,798 (0,000) 14,7% 27,2% 16,5% 63,6% 134-3,162 (0,002) 28,4% 43,2% 52,1 * (συνδυασμένη στατιστική & πολυκριτήρια ανάλυση) Ισχυρή Αδυναμία Αδυναμία με βελτίωση Αισθητή βελτίωση παρά τις αδυναμίες

18 Αποτελέσματα αποτίμησης* Εργασίας σε Ομάδα (3d από ΑΒΕΤ) μέσω αυτό-αξιολόγησης αρχή-τέλος εξαμήνου Μη στατιστικά σημαντική βελτίωση Έστω κοινές διαστάσεις σε επίπεδο Τμήματος Οργ. & σχεδίαση δραστ. Συνεργασία για εκπλ. Έργου Σεβασμός διαφ. απόψεων Συναινετική πολιτική Δημιουργική κριτική Ανάληψη ηγετικού ρόλου Επίλυση διαφορών Ολικός δείκτης Test Βάρος Δείκτης Βάρος Δείκτης % Wilcoxon (αρχή) (αρχή) (τέλος) (τέλος) Βελτίωση -3,807 (0,000) 14,3% 58,1% 14,3% 72,3% 24,4-2,457 (0,014) 15,8% 68,9% 14,3% 72,9% 5,7-1,014 (0,311) 14,3% 72,5% 14,3% 75,9% 4,8-3,852 (0,000) 13,1% 59,3% 14,3% 75,9% 28-3,586 (0,000) 14,3% 60,6% 14,3% 71,8% 18,5-2,696 (0,007) 13,9% 51,1% 14,3% 65,5% 28,2-1,272 (0,203) 14,3% 67,2% 14,3% 70,9% 5,5-3,922 (0,000) 64,7% 76,6% 18,4 Μικρότερο περιθώριο βελτίωσης - υψηλότερη αυτοπεποίθηση για τη δεξιότητα * (συνδυασμένη στατιστική & πολυκριτήρια ανάλυση)

19 Αποτελέσματα πολυκριτήριας μέτρησης ικανοποίησης φοιτητών στο επανασχεδιασμένο μάθημα Κριτήριο Βάρος κριτηρίου (%) Δείκτης ικανοποίησης (%) Κατανόηση περιεχομένου μαθήματος Σύνδεση περιεχομένου μαθήματος με πρότερες εμπειρίες & γνώσεις Ποιότητα υποστηρικτικού υλικού Διδακτικές τεχνικές που εφαρμόστηκαν Αίθουσα & υποδομή της Προετοιμασία συντονίστριας ΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 97.2 Υψηλή ικανοποίηση σε όλες τις επιμέρους διαστάσεις & ολικά

20 Συμπεράσματα εφαρμογής στο πιλοτικό μάθημα ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Ενεργητική συμμετοχή φοιτητών στη μαθησιακή διαδικασία & ενίσχυση της αλληλεπίδρασης φοιτητών που δεν είναι φίλοι/γνωστοί, κλπ. Δυνατότητα σύνδεσης περιεχομένου μαθήματος με πρότερες εμπειρίες & γνώσεις. Βελτίωση της επίδοσης & ενίσχυση των Ικανοτήτων των φοιτητών διαμέσου των μαθημάτων του ΠΠΣ. Εφαρμογή τεχνικών Επιμορφωτικής Αξιολόγησης (όχι για βαθμό) & Ανατροφοδότησης από-προς διδάσκοντα. Υψηλή ικανοποίηση φοιτητών. Δυνατότητα μέτρησης Συμβολής μαθήματος στα Μαθησιακά Αποτελέσματα Τμήματος. Δυνατότητα παροχής απόδειξης στους φοιτητές για την προσπάθεια που καταβλήθηκε στη διάρκεια των σπουδών τους και ενίσχυση των επιχειρημάτων του Τμήματος σε περίπτωση αξιολόγησης. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: Απουσία προσδιορισμού Μαθησιακών Αποτελεσμάτων σε επίπεδο Πανεπιστημίου/Σχολής/Τμήματος. Επένδυση χρόνου από Τμήμα & διδάσκοντα (-ες) για επανασχεδίαση μαθήματος (-ων). Χαμηλότερη ροή ύλης μαθήματος σε σύγκριση με την παραδοσιακά προσφερόμενη μορφή του. Χαμηλός αριθμός φοιτητών ανά τμήμα για την εφαρμογή μιας νέας προσέγγισης ενεργητικής μάθησης. Απουσία ενδιαφέροντος όταν η κρατούσα αντίληψη είναι η επιβράβευση αποκλειστικά του ερευνητικού έργου ενώ η επιβράβευση της διδασκαλίας (excellence in teaching) είναι μια υποτιμημένη ή ανύπαρκτη διαδικασία.

21 Πρόταση εφαρμογής Σε μορφή φροντιστηρίου παράλληλα με το παραδοσιακά προσφερόμενο μάθημα ή σε ομάδα μαθημάτων που εθελοντικά οι διδάσκοντες/άτομα υποστήριξης μπορούν/δέχονται να καινοτομήσουν εφαρμόζοντας μια νέα μαθησιακή και διδακτική προσέγγιση. Πρακτικά εφαρμογή μπορεί να γίνει πιο εύκολα σε επιλογής μαθήματα που έχουν μικρό αριθμό εγγεγραμμένων φοιτητών. Σημείο-Κλειδί μιας καινοτόμας προσέγγισης Μάθησης & Διδασκαλίας: η ευαισθητοποίηση της Ακαδημαϊκής Κοινότητας για την ολόπλευρη ανάπτυξη των ικανοτήτων των φοιτητών & δευτερευόντως για την απόδειξη της συμβολής των μαθημάτων

22 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας Στοιχεία επικοινωνίας: Νικόλαος Ματσατσίνης, Καθηγητής Δ/νση: Πολυτεχνείο Κρήτης, Πολυτεχνειούπολη, 73100, Χανιά τηλ Ευαγγελία Κρασαδάκη, υποψήφια διδάκτωρ Δ/νση: Πολυτεχνείο Κρήτης, Πολυτεχνειούπολη, 73100, Χανιά τηλ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Η συμβολή της διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 934 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 197 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8561/Δ2 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Φυσική Αγωγή» της Α, Β, Γ τάξης Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 301 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία,

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Μία Πρόταση Βασισμένη στη Δημιουργία Βάσης Ασκήσεων Γνωστής Δυσκολίας Β. Γεωργίου, Α. Τζιμογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Κυριάκη Σπυριδούλα, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε Παρδάλη Μαρία, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Περίληψη: Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 932 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α τάξης Γενικού Λυκείου....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 249 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά ΥΠΑΙΘ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά Οκτώβριος 2013 2 Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ WEB ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ MΕ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ WEB ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ MΕ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ WEB ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ MΕ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ερευνητική εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα γραπτού λόγου Σπανττδάκης Γιάννης Επικ. Καθηγητής ΠΤΑΕ Πανεπιστημίου Κρήτης email: ispantid@edc.uoc.gr Η ανάγνωση και η παραγωγή ενός

Προβλήματα γραπτού λόγου Σπανττδάκης Γιάννης Επικ. Καθηγητής ΠΤΑΕ Πανεπιστημίου Κρήτης email: ispantid@edc.uoc.gr Η ανάγνωση και η παραγωγή ενός Προβλήματα γραπτού λόγου Σπανττδάκης Γιάννης Επικ. Καθηγητής ΠΤΑΕ Πανεπιστημίου Κρήτης email: ispantid@edc.uoc.gr Η ανάγνωση και η παραγωγή ενός επικοινωνιακού κειμένου είναι δύσκολες, πολυσύνθετες, πολύπλοκες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα