Υπολογισμός Δώρου Πάσχα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπολογισμός Δώρου Πάσχα"

Transcript

1 Υπολογισμός Δώρου Πάσχα

2 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης και υπολογισμού του Δώρου Πάσχα. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

3 ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ: Για την ορθή εξεύρεση των ημερών υπολογισμού του Δώρου Πάσχα προτείνεται από την επιστημονική ομάδα της Epsilon Net το Άνοιγμα Περιόδου ακόμη και για μήνες οι οποίοι δεν έχουν ακόμη υπολογιστεί ωστόσο συμμετέχουν στο Δώρο Πάσχα. Η διαδικασία αυτή συνήθως αφορά τον Απρίλιο. Μέσω της συγκεκριμένης ενέργειας διασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό ο πιθανός αριθμός ημερών που συμμετέχουν στο Δώρο Πάσχα (πλην εκτάκτων περιπτώσεων όπως απουσία, αποχώρηση, απόλυση κ.λ.π.). Ωστόσο διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που μετά τον υπολογισμό του Δώρου προκύψουν διαφορές από τους μη υπολογισμένους μήνες (π.χ. Απρίλιος) σε θέματα όπως απουσία, ασθένεια, προσαυξήσεις, υπερωρίες, πρόσθετες αποδοχές δηλαδή σε δεδομένα τα οποία επηρεάζουν το αποτέλεσμα του Δώρου τότε πιθανότατα να απαιτείται Διαγραφή της περιόδου Δώρο Πάσχα και επανυπολογισμός. Στην περίπτωση αυτή είναι εφικτό το ποσό που δόθηκε αρχικά ως Δώρο Πάσχα να καταχωρηθεί στο πεδίο Προκαταβολή. Ωστόσο σε περίπτωση που το τελικό ποσό πληρωμής είναι μικρότερο από το αρχικό που δόθηκε κατά τον 1 ο υπολογισμό τότε προτείνεται η αφαίρεση του επιπλέον ποσού ως προκαταβολή από τον επόμενο μήνα. Για τον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα θα πρέπει να ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για τους κανονικούς μήνες. Επιλέγοντας στην καρτέλα του εργαζόμενου υπολογισμό μισθοδοσίας εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο :

4 Επιλέγουμε την περίοδο Δώρο Πάσχα η οποία βρίσκεται αμέσως μετά την περίοδο Δώρο Χριστουγέννων και προχωράμε πρώτα σε άνοιγμα περιόδου και έπειτα σε υπολογισμό με εμφάνιση καρτέλας. Το επόμενο παράθυρο που εμφανίζεται είναι το ακόλουθο : Στο tab «Βασικά Μισθοδοτικά Στοιχεία» απαραίτητα για τον σωστό υπολογισμό του Δώρου Πάσχα. εμφανίζονται τα πεδία που είναι Εμφανίζεται default o συμφωνηθείς μισθός που είναι καταχωρημένος στην αρχική καρτέλα του εργαζόμενου και το είδος του εργαζόμενου. Εμφανίζεται ο τρόπος υπολογισμού του ΦΜΥ. Επίσης έχουμε τα εξής πεδία:

5 Προσαύξηση Πρόσθετων Αμοιβών Σύνολο Πρόσθετων Αμοιβών Σύνολο Πρόσθετων χωρίς ασφαλιστικές κρατήσεις Σύνολο πρόσθετων χωρίς κρατήσεις ΙΚΑ Σύνολο Ασφαλιστικών Ημερομισθίων Πρόσθετων Αμοιβών Προσαύξηση Επιδόματος Ισολογισμού. Στη συνέχεια εμφανίζονται τα πεδία: Ημέρες Απουσίας Ημέρες Ασθένειας και Η επιλογή προσαύξηση επιδόματος αδείας 0,04166 με προεπιλογή «ΝΑΙ» και πιο κάτω εμφανίζονται οι ημέρες υπολογισμού του Δώρου Πάσχα. Όλα τα παραπάνω πεδία εμφανίζονται συμπληρωμένα αυτόματα εφόσον κριθεί απαραίτητο ύστερα από συγκεκριμένους υπολογισμούς. Δηλαδή: είναι γνωστό ότι όλοι οι μισθωτοί δικαιούνται από τους εργοδότες τους Επίδομα Εορτών Πάσχα ίσο με μισό μηνιαίο μισθό ο οποίος καταβάλλεται στο ακέραιο αν η σχέση εργασίας των μισθωτών διήρκησε ολόκληρη την χρονική περίοδο από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου. Στην περίπτωση που η σχέση εργασίας δεν διήρκησε ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δικαιούνται σαν επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με 1/25 του μηνιαίου μισθού για κάθε οκταήμερο χρονικό διάστημα διαρκείας της εργασιακής σχέσης τους. Το διάστημα αυτό υπολογίζεται στην εφαρμογή στο πεδίο ημέρες υπολογισμού. Αν ο εργαζόμενος εργάστηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα οι ημέρες υπολογισμού θα

6 είναι 120 και θα δικαιούται μισό μισθό προσαυξημένο με 0, Η προσαύξηση αφορά το επίδομα αδείας η οποία θεωρείται τακτική αποδοχή από τον νόμο και προσαυξάνει το Δώρο Πάσχα. αν καταβαλλόμενος μισθός νοείται το σύνολο των τακτικών αποδοχών του μισθωτού. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός καθώς και κάθε άλλη παροχή είτε σε είδος είτε σε χρήμα εφόσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ επανάληψη, περιοδικά, κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα του χρόνου. Σαν τακτικές αποδοχές προσδιορίζονται ενδεικτικά εκείνες που έχουν κριθεί από τη νομολογία όπως: Η προσαύξηση της νομίμου και τακτικής εργασίας κατά τις Κυριακές ή αργίες και τις νυχτερινές ώρες εφόσον έχουν την έννοια της τακτικότητας που αναφέραμε παραπάνω Η αμοιβή για την νόμιμη υπερωριακή εργασία Το επίδομα αδείας Πρόσθετες αποδοχές πχ Bonus, πριμ παραγωγικότητας Όσον αφορά την προσαύξηση του επιδόματος αδείας αναφερθήκαμε παραπάνω. Η αμοιβή ( υπερωρίας και υπερεργασίας ) υπολογίζεται βάσει ποσού ίσου με τον μέσο όρο των αμοιβών τούτων, τις οποίες έλαβε κάθε μισθωτός κατά τις χρονικές περιόδους.επομένως το πεδίο προσαύξηση πρόσθετων αμοιβών είναι το πηλίκο του συνόλου των πρόσθετων αμοιβών / του αριθμού 4 (αριθμός μηνών που εργάστηκε από 1ης Ιανουαρίου 30 Απριλίου. Η προσαύξηση χ 1/8 χ ημέρες υπολογισμού είναι οι αποδοχές που δικαιούται ο εργαζόμενος από τις πρόσθετες αποδοχές του. Στην συνέχεια το ποσό που προκύπτει προστίθεται στο μηνιαίο μισθό που αποτελεί το δώρο. Όσον αφορά το επίδομα ισολογισμού όταν αυτό δίνεται μέχρι τον μήνα Απρίλιο προσαυξάνει το δώρο Πάσχα. Η αναλογία του επιδόματος ισολογισμού με την οποία προσαυξάνεται το Επίδομα - Δώρο Εορτών Πάσχα, προκύπτει από την διαίρεση του

7 ποσού του επιδόματος ισολογισμού με τον αριθμό 8, δηλαδή δια τον αριθμό των μηνών που υπολογίζεται το Δώρο δια 2 λόγω μισού μηνιαίου μισθού. Υπάρχει ακόμη η περίπτωση να έχουμε δώσει στον εργαζόμενο, για το χρονικό διάστημα που υπολογίζουμε Δώρο Πάσχα και μια πρόσθετη αποδοχή η οποία να μην έχει ασφαλιστικές κρατήσεις. Το ποσό αυτό προσαυξάνει το Δώρο Πάσχα αλλά δεν θα εμφανιστεί στον πίνακα με τα πεδία πρόσθετων αποδοχών παρά μόνο στο tab ανάλυση αποδοχών σε ξεχωριστή γραμμή ως προσαυξήσεις χωρίς ασφαλιστικές κρατήσεις. Το πεδίο ημέρες ασθενείας συμπληρώνεται για να αφαιρεθούν οι ημέρες ασθενείας για τις οποίες ο εργαζόμενος έλαβε επίδομα από τον Οικείο Ασφαλιστικό Οργανισμό. Το πεδίο ημέρες απουσίας ενημερώνεται με τις ημέρες αδικαιολόγητης απουσίας του μισθωτού, τις ημέρες αδείας άνευ αποδοχών για να αφαιρεθούν από τις ημέρες υπολογισμού δηλαδή να βρεθεί το πραγματικό διάστημα της εργασιακής σχέσης. Μερική Απασχόληση: Ο εργαζόμενος που απασχολείται καθημερινά με μειωμένο ωράριο θα λάβει ως Επίδομα - Δώρο Εορτών Πάσχα ότι και ο πλήρης απασχολούμενος βάσει όμως των μειωμένων, αναλόγως προς τον χρόνο απασχόλησής του, αποδοχών. Δηλαδή οι αποδοχές του θα είναι ο μισθός της μερικής απασχόλησης προσαυξημένος με 1, Επιλέγοντας στην καρτέλα του εργαζόμενου, στο tab «Μισθοδοτικά», μερική απασχόληση «Ναι» τότε ενεργοποιείται το πεδίο «Καθημερινή εργασία στην Μερική απασχόληση.

8 Επιλέγοντας «Όχι» εμφανίζεται ο ακόλουθος πίνακας στον οποίο επιλέγουμε τον τρόπο που θέλουμε να υπολογιστούν τα Δώρα και τα Επιδόματα. Έχουμε δύο επιλογές με Ημερολογιακές Ημέρες και με Πραγματικές Ημέρες Εργασίας. Η επιλογή «Ημερολογιακές Ημέρες», υπολογίζοντας Δώρο Πάσχα στο tab Βασικά Μισθοδοτικά Στοιχεία στις Ημέρες Υπολογισμού, θα μας υπολογίσει τις ημέρες ασφάλισης του διαστήματος από 01/01-30/04 αθροίζοντας και τις μισές ημέρες απουσίας συν τις Κυριακές του παραπάνω διαστήματος. Ο εργαζόμενος με πλήρες ημερήσιο ωράριο αλλά λιγότερες ημέρες εργασίας την εβδομάδα συνιστάται να χρησιμοποιήσει την επιλογή των ημερολογιακών ημερών. Η επιλογή «Πραγματικές Ημέρες Εργασίας», υπολογίζοντας Δώρο Πάσχα στο tab Βασικά Μισθοδοτικά Στοιχεία στις Ημέρες Υπολογισμού, θα ακολουθήσει την εξής διαδικασία:. Θα γίνει η ανεύρεση των μειωμένων μηνιαίων αποδοχών του. Έτσι υπολογίζεται το μέσο ημερομίσθιο βάσει των μειωμένων αποδοχών του. *Μέσο ημερ/σθιο= Σύνολο αποδοχών (01/01-30/04)/Σύνολο ημ. ασφάλισης

9 Στη συνέχεια γίνεται η εξής πράξη: Μέσο Ημερομίσθιο Χ Ημέρες Υπολογισμού (που στην ουσία είναι το σύνολο των ασφαλιστικών ημερών από 1/1 έως 30/04) /4 και στη συνέχεια το ποσό αυτό πολλαπλασιάζεται με την προσαύξηση 1, Ο εργαζόμενος με μειωμένο ωράριο εργασίας και με μειωμένες ημέρες εργασίας την εβδομάδα συνιστάται να χρησιμοποιήσει την επιλογή των πραγματικών ημερών. Πολλαπλή απασχόληση Οι μισθωτοί οι οποίοι απασχολούνται σε περισσότερους από έναν εργοδότη και αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας, δικαιούνται να λάβουν Επίδομα - Δώρο Εορτών Πάσχα από όλους τους εργοδότες. Το Δώρο σε αυτές τις περιπτώσεις υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των μηνιαίων αποδοχών ή το μέσο ημερομίσθιο των αμοιβών και είναι ανάλογο του χρονικού διαστήματος που απασχολούνται σε κάθε εργοδότη. Αμειβόμενοι με κυμαινόμενες αποδοχές ή ποσοστά Ο υπολογισμός του Επιδόματος - Δώρου Εορτών Πάσχα για τα πρόσωπα της ανωτέρω κατηγορίας γίνεται βάσει του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών ή του μέσου ημερομισθίου των αμοιβών. Ο τρόπος υπολογισμού του μέσου όρου αποδοχών είναι ο ίδιος που περιγράφηκε στις παραπάνω κατηγορίες. Σερβιτόροι, και βοηθοί εστιατορίων, ζυθεστιατορίων, οινομαγειρίων, ταβερνών, καφεζαχαροπλαστείων, γαλακτοπωλείων και λοιπών συναφών καταστημάτων όλης της χώρας Το Επίδομα - Δώρο Εορτών Πάσχα στους εργαζόμενους των παραπάνω ειδικοτήτων, οι οποίοι αμείβονται με ποσοστά, υπολογίζεται με βάση το τεκμαρτό ημερομίσθιο της ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ στην οποία υπάγονται. Εργασίες δημοσίου, εποχιακές, ορισμένου χρόνου κλπ.

10 Όσοι απασχολούνται σε δημόσια έργα, Δημοτικά και Κοινοτικά έργα, σε εποχιακές εργασίες και με σχέση ορισμένου χρόνου ή για την εκτέλεση ορισμένου έργου, δικαιούνται να λάβουν ως Επίδομα - Δώρο Εορτών Πάσχα, 1 ημερομίσθιο για κάθε 6,5 ημέρες εργασίας που πραγματοποιούν στη χρονική περίοδο 1.1 έως Για τον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα Ημερομίσθιου εργαζόμενου ακολουθείται η ίδια διαδικασία : Ο ημερομίσθιος εργαζόμενος εφόσον η σχέση εργασίας διήρκησε ολόκληρη τη χρονική περίοδο από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου δικαιούται ως δώρο Πάσχα 15 ημερομίσθια. Εάν δεν διήρκησε το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δικαιούται 1ημερομίσθιο για κάθε οκταήμερο χρονικό διάστημα της εργασιακής σχέσης τους. Αφαιρούνται και στον ημερομίσθιο οι ημέρες απουσίας από την εργασία του καθώς και οι ημέρες ασθενείας για τις οποίες έλαβε επίδομα. Έτσι αν ο εργαζόμενος έχει ασθενήσει κατά το διάστημα από 1ης Ιανουαρίου και πέρα και έλαβε επίδομα συμπληρώνονται αυτόματα τα πεδία «Ημέρες Ασθενείας» και αν αυτό το διάστημα είχε αδικαιολόγητη απουσία συμπληρώνονται αυτόματα οι «Ημέρες Απουσίας». Όσον αφορά τις πρόσθετες αποδοχές ισχύει το εξής : σαν καταβαλλόμενο ημερομίσθιο νοείται το σύνολο των τακτικών αποδοχών και είναι το ημερομίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή είτε σε χρήμα είτε σε είδος. Οι πρόσθετες αποδοχές οι οποίες έχουν την έννοια της τακτικότητας προσαυξάνουν όπως προαναφέρθηκε το Επίδομα - Δώρο Εορτών Πάσχα με τον παρακάτω τύπο: καταρχήν διαιρούμε το συνολικό ποσό των πρόσθετων αποδοχών που έλαβε ο εργαζόμενος κατά το χρονικό διάστημα από 1.1 έως με τον αντίστοιχο αριθμό των ημερών του διαστήματος αυτού για τις οποίες ο εργαζόμενος διατήρησε αξίωση αποδοχών. Το παραπάνω ημερομίσθιο που προκύπτει προστίθεται στο ημερομίσθιο βάσει του οποίου υπολογίζεται το δώρο.

11 Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Δώρο Πάσχα 1. Πώς υπολογίζεται το Δώρο του Πάσχα; Ο βασικός κανόνας για τον σωστό υπολογισμό του Δώρου Πάσχα είναι ότι πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί ο υπολογισμός όλων των περιόδων που συμμετέχουν στον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα ή στην περίπτωση που δεν έχει γίνει, θα πρέπει απαραίτητα να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον, το Άνοιγμα όλων των περιόδων που λαμβάνονται υπόψη για τον ορθό υπολογισμό του Δώρου Πάσχα (από Ιανουάριο έως και Απρίλιο). Προσοχή, ελέγξτε ότι έχει πραγματοποιηθεί Υπολογισμό ή έστω Άνοιγμα περιόδου για την περίοδο του Απριλίου πριν προχωρήσετε στον Υπολογισμό του Δώρου Πάσχα. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι στην περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί μόνο «Άνοιγμα περιόδου», χωρίς δηλαδή να έχει πραγματοποιηθεί ο υπολογισμός οποιασδήποτε περιόδου από Ιανουάριο έως και Απρίλιο, δεν θα ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα τυχόν προσαυξήσεις, ασθένεια >3, απουσία κλπ που μπορεί να έχει ο εργαζόμενος την περίοδο αυτή. 2. Ποιούς τύπους υπολογισμού για το Δώρο Πάσχα χρησιμοποιεί Η εφαρμογή για εργαζόμενους Πλήρους Απασχόλησης; Έμμισθος Πλήρους Απασχόλησης Αορίστου χρόνου: Ημέρες υπολογισμού: οι ημερολογιακές από 01/01-έως 30/04. Υπολογισμός αποδοχών: (μισθός/2) * (ημέρες υπολογισμού/120) * 1,04166

12 Υπολογισμός Προσαυξήσεων: (Ημέρες υπολογισμού/8/15) * 12,5 * προσαύξηση πρόσθετων αμοιβών * 1,04166 Ημερομίσθιος Πλήρους Απασχόλησης Αορίστου Χρόνου: Ημέρες υπολογισμού: οι ημερολογιακές ημέρες από 01/01-έως 30/04 Υπολογισμός αποδοχών: ημερομίσθιο * (ημέρες υπολογισμού/120) * 15 * 1,04166 Υπολογισμός Προσαυξήσεων: (ημέρες υπολογισμού/8) * προσαύξηση πρόσθετων αμοιβών * 1, Ποιούς τύπους υπολογισμού για το Δώρο Πάσχα χρησιμοποιεί η εφαρμογή για εργαζόμενους Μερικής Καθημερινής Απασχόλησης; Έμμισθος Μερικής Απασχόλησης Καθημερινής Αορίστου χρόνου: Ημέρες υπολογισμού: οι ημερολογιακές από 01/01-έως 30/04. Υπολογισμός αποδοχών: (μισθός μερικής απασχόλησης/2) * (ημέρες υπολογισμού/120) * 1,04166 Υπολογισμός Προσαυξήσεων: (ημέρες υπολογισμού/8/15)* 12,5 * προσαύξηση πρόσθετων αμοιβών * 1,04166 Ημερομίσθιος Καθημερινής Μερικής Απασχόλησης Αορίστου Χρόνου: Ημέρες υπολογισμού: οι ημερολογιακές ημέρες από 01/01-έως 30/04 Υπολογισμός αποδοχών: ημερομίσθιο * (ημέρες υπολογισμού/120) * 15 * 1,04166 Υπολογισμός Προσαυξήσεων: (ημέρες υπολογισμού/8) * προσαύξηση πρόσθετων αμοιβών * 1,04166.

13 4. Ποιούς τύπους υπολογισμού για το Δώρο Πάσχα χρησιμοποιεί η εφαρμογή για εργαζόμενους Μερικής ΜΗ Καθημερινής απασχόλησης; Έμμισθος Μερικής Μη Καθημερινής Απασχόλησης Αορίστου με πραγματικές ημέρες: Ημέρες υπολογισμού: τα ασφαλιστικά ημερομίσθια από 01/01 έως-30/04 Μέσο ημερομίσθιο: συνολικές αποδοχές (01/01-30/04) / ημέρες παρουσίας Υπολογισμός αποδοχών: μέσο ημερομίσθιο * (ημέρες υπολογισμού/6,5/15) * 12,5 * 1,04166 Υπολογισμός Προσαυξήσεων: (ημέρες υπολογισμού/6,5/15) * προσαύξηση πρόσθετων αποδοχών * 25/2 * 1,04166 Έμμισθος Μερικής Μη Καθημερινής Απασχόλησης Αορίστου με ημερολογιακές ημέρες: Ημέρες υπολογισμού: τα ασφαλιστικά ημερομίσθια από 01/01 έως-30/04 Μέσο ημερομίσθιο: συνολικές αποδοχές (01/01-30/04) / ημέρες παρουσίας Υπολογισμός αποδοχών: ημέρες υπολογισμού / 2 / 120 * 25 * μέσο ημερομίσθιο * 1,04166 Υπολογισμός Προσαυξήσεων: (ημέρες υπολογισμού / 2 /120) *ημερήσια προσαύξηση *25 / 2 * 1,04166 Ημερομίσθιος Μη Καθημερινής Μερικής Απασχόλησης Αορίστου Χρόνου: Ημέρες υπολογισμού: τα ασφαλιστικά ημερομίσθια από 01/01-έως 30/04 Μέσο ημερομίσθιο: συνολικές αποδοχές (01/01-30/04) / ημέρες παρουσίας Υπολογισμός αποδοχών: μέσο ημερομίσθιο * (ημέρες υπολογισμού/6,5) * 1,04166

14 Υπολογισμός Προσαυξήσεων: ημέρες υπολογισμού / 8 * προσαύξηση * 1, Ποιούς τύπους υπολογισμού για το Δώρο Πάσχα χρησιμοποιεί η εφαρμογή για εργαζόμενους Ορισμένου Χρόνου; Έμμισθος ορισμένου χρόνου: Ημέρες υπολογισμού: τα ασφαλιστικά ημερομίσθια από 01/01-έως 30/04 Υπολογισμός αποδοχών: (μισθός/2) * (ημέρες.υπολογισμού/6,5/15) * 1,04166 Υπολογισμός Προσαυξήσεων: (ημέρες υπολογισμού/6,5/15) * προσαύξηση πρόσθετων αμοιβών* (25/2) * 1,04166 Ημερομίσθιος Ορισμένου Χρόνου: Ημέρες Υπολογισμού: τα ασφαλιστικά ημερομίσθια από 01/01-έως 30/04 Υπολογισμός αποδοχών: ημερομίσθιο * (ημέρες υπολογισμού/6,5) * 1,04166 Υπολογισμός Προσαυξήσεων: ημέρες υπολογισμού/6,5* προσαύξηση προσθ.αμοιβ.*1, Πώς υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα σε Λοχεία; Αρχικά θα πρέπει να γίνει άνοιγμα περιόδων για τους μήνες από 1/1 έως 30/4 για να μην αφαιρεθεί από το δώρο Πάσχα το διάστημα που η εργαζόμενη δεν είχε αμοιβές από τον εργοδότη. Για το διάστημα των 119 ημερολογιακών ημερών και αφού αφαιρεθεί η ασθένεια για τις 25 ημέρες αν δεν έχουν εξαντλήσει την ασθένεια του εργασιακού τους έτους θα πρέπει στα Στοιχεία Καταχώρησης της περιόδου και συγκεκριμένα στο πεδίο της Λοχείας να καταχωρηθεί στις ημέρες χωρίς ασφάλιση, τα ασφαλιστικά που θα έπαιρνε εάν δούλευε. Συγκεκριμένα ο χρήστης θα δηλώσει στα πεδία: «Ημέρες >3» τις ημέρες για τις οποίες η εργαζόμενη έχει απαίτηση μισθού από τον εργοδότη (δε λαμβάνονται υπόψη οι Κυριακές). Στο πεδίο «Ημέρες χωρίς ασφάλιση» καταχωρούνται οι ημέρες που η εργαζόμενη

15 αμείβεται όχι από τον εργοδότη για τον λόγο ότι ο εργοδότης έχει ήδη καταβάλει τις ημέρες που υποχρεούται για την λοχεία, αλλά από τον ασφαλιστικό της φορέα. Στο πεδίο «Επίδομα ΙΚΑ» καταχωρείται το ποσό που χορηγήθηκε από τον ασφαλιστικό φορέα στην εργαζόμενη κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης μισθοδοτικής περιόδου και από τον εργοδότη αποδοχές (λαμβάνονται υπόψη οι Κυριακές). Τέλος καταχωρείται στα πεδία «Ημερομηνία Έναρξης» και «Ημερομηνία Λήξης» την έναρξη της «Άδειας Λοχείας» και αντίστοιχα τη λήξη της. 7. Σε εργαζόμενη που βρίσκεται σε εξάμηνη άδεια ΟΑΕΔ υπολογίζεται Δώρο Πάσχα. Τι πρέπει να ελέγξω? Δεν θα πρέπει να υπολογιστεί Δώρο Πάσχα σε περίπτωση που η εργαζόμενη βρίσκεται σε εξάμηνη άδεια ΟΑΕΔ. Προσοχή, στην περίπτωση που η ημερομηνία έναρξης του εξαμήνου βρίσκεται στο μεσοδιάστημα από 1/1 μέχρι 30/4, τότε θα υπολογιστεί Δώρο Πάσχα, μόνο για το διάστημα λοχείας που ήταν εκτός εξάμηνης άδειας ΟΑΕΔ, ενημερώνοντας αυτόματα το πεδίο ημέρες υπολογισμού στο Δώρο Πάσχα. 8. Πώς μπορεί να υπολογισθεί Δώρο Πάσχα με βάση τον συμφωνηθέντα και όχι το τεκμαρτό ημερομίσθιο; Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος αμείβεται με τεκμαρτά ημερομίσθια τότε στην καρτέλα του, στο tab Ασφαλιστικά και στον πίνακα των τεκμαρτών ημερομισθίων θα πρέπει ο χρήστης να επιλέξει τον «Υπολογισμό Δώρων με συμφωνηθεί μισθό» 9. Πως υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα σε εργαζόμενο με διπλή καρτέλα; Ο χρήστης θα πρέπει να υπολογίσει περίοδο Δώρου Πάσχα και στις δύο καρτέλες του εργαζόμενου. Επιλέγοντας το Δώρο Πάσχα στην 1 η καρτέλα, στις ημέρες υπολογισμού η εφαρμογή θα φέρει την αναλογία βάσει των δεδομένων που έχουν υπολογιστεί σε αυτή και αντίστοιχα το ίδιο θα γίνει επιλέγοντας την 2 η καρτέλα του εργαζόμενου. Από τις ημέρες υπολογισμού των 2 καρτελών θα προκύψει η σωστή αναλογία για το Δώρο Πάσχα.

16 10. Έχει μειωθεί ο μισθός εργαζομένου στην διάρκεια κάποιου μήνα, μπορεί να υπολογισθεί το Δώρο Πάσχα με τον νέο μισθό; Ναι, δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να υπολογίσει το Δώρο Πάσχα στη τελευταία καρτέλα με τον μειωμένο μισθό και να καταχωρήσει στις ημέρες υπολογισμού Δώρου Πάσχα. Δηλαδή 120 ημέρες στην περίπτωση που δικαιούται ολόκληρο το δώρο Πάσχα ή αναλογία των ημερών υπολογισμού σύμφωνα με την κάθε περίπτωση. 11. Εντοπίσατε διαφορές κατά τον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα όταν το είδος του εργαζόμενου είναι Ωρομίσθιος; Θα πρέπει να ελεγχθεί η σωστή παραμετροποίηση στην καρτέλα του εργαζόμενου, ώστε να έχει ορισθεί είδος εργαζομένου «Ωρομίσθιος» και επιπλέον η τιμή στο πεδίο Μερικής απασχόλησης να είναι «Όχι». Για περιπτώσεις Ωρομισθίων δεν θα πρέπει να έχει ορισθεί ότι εργάζεται με μερική απασχόληση και θα πρέπει ν αλλάξει ο τρόπος καταχώρησης, ώστε να ορισθεί η σωστή παραμετροποίηση και να πραγματοποιηθεί εκ νέου ο υπολογισμός του Δώρου. 12. Γιατί στους ημερομίσθιους εργαζόμενους υπολογίζεται μεγαλύτερο Δώρο; Γιατί το Δώρο υπολογίζεται με 15 ημερομίσθια και όχι με 12,5 (ακριβώς τον μισό μισθό) που υπολογίζεται στον έμμισθο εργαζόμενο. 13. Πώς προσαυξάνεται το Επίδομα Ισολογισμού στο Δώρο Πάσχα; Ο υπολογισμός της προσαύξησης του επιδόματος ισολογισμού στο Δώρο Πάσχα προκύπτει ως εξής: Μεικτές αποδοχές επιδόματος Ισολογισμού/ 4 (από 1/1/-30/4) / 2 = Προσαύξηση επιδόματος Ισολογισμού.

17 14. Έχετε πρόσθετες αποδοχές π.χ. πριμ παραγωγικότητας και δεν προσαυξάνουν το Δώρο Πάσχα; Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ελεγχθεί η παραμετροποίηση που έχει ορισθεί από τον χρήστη, μέσα στην περίοδο που έχει υπολογισθεί η πρόσθετη αποδοχή. Συγκεκριμένα για να προσαυξάνει η πρόσθετη αποδοχή το Δώρο Πάσχα, θα πρέπει ο χρήστης, αφού έχει εισάγει στον πίνακα των «Πρόσθετων αποδοχών» την αποδοχή που επιθυμεί, να παραμετροποιήσει, ανάλογα την στήλη «Προσαυξήσεις σε Δώρα/Επιδόματα» και να επιλέξει την τιμή «ΝΑΙ», ώστε η συγκεκριμένη πρόσθετη αποδοχή να λαμβάνεται υπόψη και να προσαυξάνει τα Δώρα/ Επιδόματα, ανάλογα την περίπτωση. Σε διαφορετική περίπτωση, όταν δηλαδή έχει ορισθεί στο πεδίο «Προσαυξήσεις σε Δώρα/Επιδόματα» η τιμή «ΟΧΙ» δεν προσαυξάνει το Δώρο Πάσχα με την συγκεκριμένη πρόσθετη. Για την αποκατάσταση περιπτώσεων λανθασμένης παραμετροποίησης έχει την δυνατότητα ο χρήστης να μεταβάλει την τιμή Ναι / Όχι ανάλογα την περίπτωση και να υπολογίσει εκ νέου το Δώρο Πάσχα. Δίνεται τέλος η δυνατότητα μαζικής παραμετροποίησης από το μενού HRM -> Διαχείριση πρόσθετων αποδοχών -> Μαζική Διαχείριση πρόσθετων αποδοχών.

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Υπολογισμός Δώρου Πάσχα ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ: Για την ορθή εξεύρεση των ημερών υπολογισμού του Δώρου Πάσχα προτείνεται από την επιστημονική ομάδα της Epsilon Net το Άνοιγμα Περιόδου ακόμη και για μήνες οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας υπολογισμού του Δώρου Πάσχα. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων

Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Υπολογισμού Δώρου Χριστουγέννων. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων

Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων

Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Υπολογισμού Δώρου Χριστουγέννων. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή New Extra Μισθοδοσία. Διαχείριση Εργαζομένου Μερικής Απασχόλησης

Εφαρμογή New Extra Μισθοδοσία. Διαχείριση Εργαζομένου Μερικής Απασχόλησης Εφαρμογή New Extra Μισθοδοσία Διαχείριση Εργαζομένου Μερικής Απασχόλησης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Δημιουργίας Εργαζομένου Μερικής Απασχόλησης.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία εργαζομένου μερικής απασχόλησης

Δημιουργία εργαζομένου μερικής απασχόλησης Δημιουργία εργαζομένου μερικής απασχόλησης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας εργαζομένου μερικής απασχόλησης. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Επίδομα Δώρο εορτών Χριστουγέννων

Επίδομα Δώρο εορτών Χριστουγέννων Επίδομα Δώρο εορτών Χριστουγέννων Πρασσάς Βασίλης - Εξειδικευμένος Σύμβουλος Εργασιακών Θεμάτων Με το συγκεκριμένο άρθρο επιχειρείται μια ως επί το πλείστον πιο λεπτομερής προσέγγιση όλων των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Υπολογισμού Επιδόματος Αδείας

Διαδικασία Υπολογισμού Επιδόματος Αδείας Διαδικασία Υπολογισμού Επιδόματος Αδείας 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Υπολογισμού Επιδόματος Αδείας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης της Λοχείας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης της Λοχείας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία Διαχείριση Λοχείας Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης της Λοχείας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Επιδόματος Αδείας

Υπολογισμός Επιδόματος Αδείας Υπολογισμός Επιδόματος Αδείας Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Υπολογισμού Επιδόματος Αδείας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός του Επιδόματος Αδείας και του Επιδόματος Αδείας 2

Υπολογισμός του Επιδόματος Αδείας και του Επιδόματος Αδείας 2 Υπολογισμός του Επιδόματος Αδείας και του Επιδόματος Αδείας 2 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης και υπολογισμού του επιδόματος αδείας. Παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

«Υπολογισμός Προσαυξήσεων Υπερωριών»

«Υπολογισμός Προσαυξήσεων Υπερωριών» «Υπολογισμός Προσαυξήσεων Υπερωριών» Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Προσαυξήσεων Νυχτερινών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Προσαυξήσεων

Υπολογισμός Προσαυξήσεων Υπολογισμός Προσαυξήσεων Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Προσαυξήσεων Νυχτερινών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ασθένειας

Διαχείριση Ασθένειας Διαχείριση Ασθένειας Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης της ασθένειας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Δώρο Πάσχα

Εργασιακά Θέματα. Δώρο Πάσχα Εργασιακά Θέματα Δώρο Πάσχα Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δώρο Πάσχα Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Δικαιούχοι. 4 3. Χρόνος και τρόπος καταβολής 4 4. Υπολογισμός δώρου Πάσχα. 5 5. Βάση υπολογισμού. 6 6. Συνέπειες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Προϋπολογισμών και Σεναρίων Προβλέψεων

Διαχείριση Προϋπολογισμών και Σεναρίων Προβλέψεων Διαχείριση Προϋπολογισμών και Σεναρίων Προβλέψεων Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Προϋπολογισμών και Σεναρίων Προβλέψεων. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Αποτελεσμάτων Ανοιγμένης Υπολογισμένης Περιόδου

Έλεγχος Αποτελεσμάτων Ανοιγμένης Υπολογισμένης Περιόδου Έλεγχος Αποτελεσμάτων Ανοιγμένης Υπολογισμένης Περιόδου Στο παρόν τεύχος αναλύονται οι οδηγίες χρήσης της νέας διαδικασίας ελέγχου που έχει ενσωματωθεί στην εφαρμογή της Μισθοδοσίας. Περιεχόμενα Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Αποζημίωσης Απόλυσης

Υπολογισμός Αποζημίωσης Απόλυσης Υπολογισμός Αποζημίωσης Απόλυσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Υπολογισμού Αποζημίωσης Απόλυσης. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Αναδρομικών Αποδοχών

Υπολογισμός Αναδρομικών Αποδοχών Υπολογισμός Αναδρομικών Αποδοχών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης της εκκαθάρισης φόρου. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

*No offense intended with the use of word dummies

*No offense intended with the use of word dummies *No offense intended with the use of word dummies Θεματικές ενότητες Μικτός μισθός Άσφαλιστικές ημέρες - Ένσημα Ημερομίσθιο - Ωρομίσθιο Υπερεργασία Υπερωρία - Νυχτερινή Εργασία Εργάσια κατά τις εξαιρέσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΕ Η/Υ & ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Ν.4093/12.12.11.2012,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων»

Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων» Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Δώρο Χριστουγέννων Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Νομική θεμελίωση. 4 3. Νομική φύση δώρου Χριστουγέννων.. 4 4. Δικαιούχοι... 4 5. Προϋποθέσεις καταβολής...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α)

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) Α) ΑΝΥΠΑΙΤΙΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ Τα άρθρα 648, 652-655 του Α.Κ. αναφέρουν ότι ο μισθός καταβάλλεται εφόσον πραγματικά παρασχέθηκε εργασία από τον εργαζόμενο. Εξαίρεση αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας και παραμετροποίησης προσθετών αποδοχών.

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας και παραμετροποίησης προσθετών αποδοχών. Πρόσθετες αποδοχές Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας και παραμετροποίησης προσθετών αποδοχών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ Κυριότερες έννοιες μαθήματος -Αναλυτικό Ημερολόγιο -Συγκεντρωτικό Ημερολόγιο -Γενικό Καθολικό -Ισοζύγιο -Κλείσιμο μήνα ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ 6 ο ΜΑΘΗΜΑ ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ Στο τέλος κάθε μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Αναδρομικών Αποδοχών

Υπολογισμός Αναδρομικών Αποδοχών Υπολογισμός Αναδρομικών Αποδοχών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Υπολογισμού Αναδρομικών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Eπιδόματος Ισολογισμού

Υπολογισμός Eπιδόματος Ισολογισμού Υπολογισμός Eπιδόματος Ισολογισμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας υπολογισμού του επιδόματος ισολογισμού. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανογραφημ ένη Μισθοδοσία

Μηχανογραφημ ένη Μισθοδοσία Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Μηχανογραφημ ένη Μισθοδοσία Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίας Διαχείρισης Αδειών. ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Διαδικασίας Διαχείρισης Αδειών. ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Διαχείριση Αδειών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Διαχείρισης Αδειών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του Πίνακας αδειών υπαλλήλων και εργατών με συνολική υπηρεσία ή προϋπηρεσία μέχρι 10 έτη μη συμπληρωμένα στον ίδιο εργοδότη ή μέχρι 12 έτη μη συμπληρωμένα σε οποιονδήποτε εργοδότη ή μέχρι 25 έτη συμπληρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 425 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 7 -Ποιοί θεωρούνται μισθωτοί, ποιοί υπάλληλοι και ποιοί εργάτες 7 -Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 10

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα διαδικασία αναλύει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ωρομέτρησης Προσωπικού, Παρουσιολογίου και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η παρούσα διαδικασία αναλύει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ωρομέτρησης Προσωπικού, Παρουσιολογίου και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Ωρομέτρηση Η παρούσα διαδικασία αναλύει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ωρομέτρησης Προσωπικού, Παρουσιολογίου και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Καλύπτει με τον πιο ολοκληρωμένο τρόπο τις ανάγκες επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EDITION II (1 εταιρία, 5 υποκαταστήματα, 50 εργαζόμενοι) ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Δυνατότητα υπολογισμού μισθοδοσίας μεμονωμένα είτε για όλους τους εργαζομένους όλων των εταιριών (όμιλοι επιχειρήσεων,,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EDITION I (1 εταιρία, 5 υποκαταστήματα, 20 εργαζόμενοι) ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Δυνατότητα υπολογισμού μισθοδοσίας μεμονωμένα είτε για όλους τους εργαζομένους όλων των εταιριών (όμιλοι επιχειρήσεων,,

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Μισθοδοσίας με διπλό τρόπο υπολογισμού

Υπολογισμός Μισθοδοσίας με διπλό τρόπο υπολογισμού Υπολογισμός Μισθοδοσίας με διπλό τρόπο υπολογισμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση του υπολογισμού μισθοδοσίας με τη μέθοδο του διπλού υπολογισμού βάσει των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εκκαθάρισης Φόρου.

Διαχείριση Εκκαθάρισης Φόρου. Διαχείριση Εκκαθάρισης Φόρου. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης της εκκαθάρισης φόρου. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες

Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Πλήρους Διαχείρισης Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Yποβολή Eντύπου Ε11 Γνωστοποίηση Στοιχείων Ετήσιας Κανονικής Άδειας

Ηλεκτρονική Yποβολή Eντύπου Ε11 Γνωστοποίηση Στοιχείων Ετήσιας Κανονικής Άδειας Ηλεκτρονική Yποβολή Eντύπου Ε11 Γνωστοποίηση Στοιχείων Ετήσιας Κανονικής Άδειας Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τον χρήστη να κατανοήσει την ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων. Παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Επιδόματος Ισολογισμού

Υπολογισμός Επιδόματος Ισολογισμού Υπολογισμός Επιδόματος Ισολογισμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Υπολογισμού Επιδόματος Ισολογισμού. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Άρθρου Γενικής Λογιστικής

Δημιουργία Άρθρου Γενικής Λογιστικής Δημιουργία Άρθρου Γενικής Λογιστικής Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Δημιουργίας Άρθρου Γενικής Λογιστικής. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

- Π. Ραπανάκης, Επίδομα εορτής Χριστουγέννων

- Π. Ραπανάκης, Επίδομα εορτής Χριστουγέννων 1 of 19 - Π. Ραπανάκης, Επίδομα εορτής Χριστουγέννων Πέτρος Γ. Ραπανάκης Οικονομολόγος - Εργασιακός Σύμβουλος Η ισχύουσα νομοθεσία για τον υπολογισμό και την καταβολή του επιδόματος (δώρου) Χριστουγέννων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Z. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Z. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 4 10100104/09/13 a ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Z. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ... 4 2. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ... 5 3. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ... 6 4. ΕΝΤΥΠΑ... 8 5. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ... 9 Τελευταία αναθεώρηση εγχειριδίου χρήσης: Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η Νικόλαος Καρανάσιος Εξαρτημένη εργασία Συμβατική (νόμιμη) Εργασία Υπερεργασία Υπερωρία Εργασία σε εξαιρέσιμες ημέρες Εργασία σε εξαιρέσιμες ώρες Εργασία Μαθητείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα της, ειδικότητας και του τρόπου αμοιβής

Διαβάστε περισσότερα

1 of 16 17/12/ :09 μμ

1 of 16 17/12/ :09 μμ 1 of 16 17/12/2014 12:09 μμ - Π. Ραπανάκης, Επίδομα εορτής Χριστουγέννων Πέτρος Γ. Ραπανάκης, Οικονομολόγος - Εργασιακός Σύμβουλος Η καταβολή του επιδόματος (Δώρου) Χριστουγέννων στους μισθωτούς του ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Η σύμβαση εργασίας 1.1. Είδη Συμβάσεων Εργασίας και η ισχύς τους 1.1.1. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 1.1.2. Σύμβαση Έργου 1.1.3. Σύμβαση Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

2. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των διατάξεων, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

2. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των διατάξεων, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθιο, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2005. 1. Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Δεδομένων Περιόδων

Εισαγωγή Δεδομένων Περιόδων Εισαγωγή Δεδομένων Περιόδων Η παρακάτω διαδικασία περιγράφει τον τρόπο ενημέρωσης πεδίων περιόδων από αρχείο Excel. Διαδικασία Εισαγωγής Δεδομένων Περιόδων. (Ημέρες ασφάλισης, Ημέρες & Ώρες Εργασίας, Προσαυξήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ /12/2006 Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)

ΠΟΛ /12/2006 Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr) Πίνακας περιεχομένων Θέμα: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2007 Α. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ενιαίας Αρχής Πληρωμών

Διαχείριση Ενιαίας Αρχής Πληρωμών Διαχείριση Ενιαίας Αρχής Πληρωμών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Ενιαίας Αρχής Πληρωμών Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των Βιοµηχανιών Κατασκευής Πλαισίων και Αµαξωµάτων Αυτοκινήτων και Συνεργείων αυτών, καθώς και των Συνεργείων Επισκευής Γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (συµπληρωµατική και τροποποιητική)»

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (συµπληρωµατική και τροποποιητική)» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (συµπληρωµατική και τροποποιητική)» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας:65/29.12.2010)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 15/2006 ΑΠΟ 1/1-31/12/2006 ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΣΦ/ΚΗ ΚΛΑΣΗ. 28η

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 15/2006 ΑΠΟ 1/1-31/12/2006 ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΣΦ/ΚΗ ΚΛΑΣΗ. 28η /ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 15/2006 ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρµογή των ορίων των ηµερησίων µισθών και των τεκµαρτών ηµεροµισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων από 1/1-31/12/2006» 1. Νέα όρια ηµερησίων µισθών και

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο δικαιούνται, από τους πάσης φύσεως εργοδότες τους:

Όλοι οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο δικαιούνται, από τους πάσης φύσεως εργοδότες τους: Απόφαση 19040/81 Υπ. Οικονομικών και Εργασίας ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (ΔΩΡΑ) ΕΟΡΤΩΝ (ΦΕΚ 742 τ. Β/9-2-1981) ------------------------------------------------------------------------------------- ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (ΔΩΡΑ) ΕΟΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 'Ολοι οι μισθωτοί, που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο, δικαιούνται, από τους πάσης φύσεως εργοδότες του :

Άρθρο 'Ολοι οι μισθωτοί, που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο, δικαιούνται, από τους πάσης φύσεως εργοδότες του : Άρθρο 1. 1. 'Ολοι οι μισθωτοί, που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο, δικαιούνται, από τους πάσης φύσεως εργοδότες του : α) Επίδομα εορτών Χριστουγέννων ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές Ποιοι είμαστε Η Eurobank Business Services, με παρουσία 12 ετών και ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά, στον τομέα της Έκδοσης και Διαχείρισης Μισθοδοσίας, δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)

Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) Για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4387/2016 αναφορικά με τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αρ.Πρωτ.: 1121055/2340/Α0012

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αρ.Πρωτ.: 1121055/2340/Α0012 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2007 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1121055/2340/Α0012 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ.: 1154 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ολοκληρωμένο συστήμα κοστολόγησης με ημέρες και ώρες.

ολοκληρωμένο συστήμα κοστολόγησης με ημέρες και ώρες. ολοκληρωμένο συστήμα κοστολόγησης με ημέρες και ώρες. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας ολοκληρωμένου συστήματος κοστολόγησης με ημέρες και ώρες. Παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜ ΑΤΕΙ Α ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟ ΡΟΛΟΓΙ ΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ... 2 1.1 Βασικός Κανόνας Στρογγυλοποίησης...2 1.2 Κωδικός Πακέτου Κάλυψης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ... 2 1.1 Βασικός Κανόνας Στρογγυλοποίησης...2 1.2 Κωδικός Πακέτου Κάλυψης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ.... 2 1.1 Βασικός Κανόνας Στρογγυλοποίησης...2 1.2 Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Ι.Κ.Α.)...2 1.3 Ωριαία αποζηµίωση...2 2 ΕΙ Η ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Μαΐου 2010

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Μαΐου 2010 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Μαΐου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.πρωτ:Δ12Α/931/18-5-2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Βιβλίο Τροποποίησης Ωραρίου Εργασίας και Υπερωριών

Ειδικό Βιβλίο Τροποποίησης Ωραρίου Εργασίας και Υπερωριών Ειδικό Βιβλίο Τροποποίησης Ωραρίου Εργασίας και Υπερωριών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας του Ειδικού Βιβλίου Τροποποίησης Ωραρίου Εργασίας και Υπερωριών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Υπολογισμός αποδοχών μειωμένης ή εκ περιτροπής απασχόλησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Υπολογισμός αποδοχών μειωμένης ή εκ περιτροπής απασχόλησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Υπολογισμός αποδοχών μειωμένης ή εκ περιτροπής απασχόλησης Τα θέματα της μερικής απασχόλησης ρυθμίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.1892/1990, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα διαδικασία αναλύει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα Ωρομέτρησης Προσωπικού, Παρουσιολογίου και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η παρούσα διαδικασία αναλύει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα Ωρομέτρησης Προσωπικού, Παρουσιολογίου και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Ωρομέτρηση Η παρούσα διαδικασία αναλύει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα Ωρομέτρησης Προσωπικού, Παρουσιολογίου και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Καλύπτει με τον πιο ολοκληρωμένο τρόπο τις ανάγκες επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Η πρακτική άσκηση των Φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Πλήρες παραθυρικό και φιλικό περιβάλλον. Το πληρέστερο και πλέον απλουστευμένο παραθυρικό πρόγραμμα για λογιστικά γραφεία ως προς τον τρόπο διαχείρισης Μισθοδοσίας με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ 1 Η πρακτική άσκηση των Φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Παραμετροποίησης ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ. Data Communication A.E.

Ειδικά Θέματα Παραμετροποίησης ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ. Data Communication A.E. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Για να μπορέσετε να επαληθεύσετε τις ώρες αδείας που δικαιούται ένας ωρομίσθιος υπάλληλος ή εργάτης λαμβάνετε υπόψη σας το σύνολο των ωρών που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΡΒΙΑΣ Βασικές αρχές

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΡΒΙΑΣ Βασικές αρχές ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΡΒΙΑΣ Βασικές αρχές Ποιοι είμαστε Η Eurobank Business Services, με παρουσία 12 ετών και ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά, στον τομέα της Έκδοσης και Διαχείρισης Μισθοδοσίας, δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Standard Edition ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Παρακολούθηση 50 εταιριών και 20 εργαζόμενοι ανά εταιρία Πλήρες παραθυρικό και φιλικό περιβάλλον. Το πληρέστερο και πλέον απλουστευμένο παραθυρικό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11.

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας»

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας» ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Πλήρους Διαχείρισης Αδειών Βιβλίο Αδειών Μαζικές ενέργειες

Διαδικασία Πλήρους Διαχείρισης Αδειών Βιβλίο Αδειών Μαζικές ενέργειες Διαδικασία Πλήρους Διαχείρισης Αδειών Βιβλίο Αδειών Μαζικές ενέργειες Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Πλήρους Διαχείρισης Αδειών, της Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας.»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας.» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας.» Σήμερα την 22 Ιουλίου 2010 στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. που βρίσκονται στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος κλιμακίου 5.000 0 0 5.000 0 7.000 10 700 12.000 700 4.000 18 720 16.000 1.420 10.000 25 2.500 26.000 3.920 14.000 35 4.900 40.000 8.

Φόρος κλιμακίου 5.000 0 0 5.000 0 7.000 10 700 12.000 700 4.000 18 720 16.000 1.420 10.000 25 2.500 26.000 3.920 14.000 35 4.900 40.000 8. I. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 38 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.: * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 104

ΠΟΛ.: * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 104 - 1461 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 104 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α' Πληροφορίες: Αικ. Κουφοπούλου Τηλέφωνο: 3375315-16

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειδικοί χρόνοι ασφάλισης Συνοπτική παρουσίαση. 3 1. Γενικά. 8 2. Ασφάλιση κατά τον χρόνο ασθένειας..... 8 3. Οφειλόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ) 2012 --------------------------- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (2012) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Πέντε είναι οι παράμετροι που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Συγγραφέας : κος Δάπης Θ. Δημήτριος

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Συγγραφέας : κος Δάπης Θ. Δημήτριος ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Συγγραφέας : κος Δάπης Θ. Δημήτριος Καταχωρούμε μόνο τα στοιχεία που είναι παρακάτω. Εάν για ορισμένα πεδία του προγράμματος δεν υπάρχουν στοιχεία τα αφήνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Eπαναπρόσληψη με κοινή καρτέλα εργαζομένου

Eπαναπρόσληψη με κοινή καρτέλα εργαζομένου Eπαναπρόσληψη με κοινή καρτέλα εργαζομένου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Επαναπρόσληψης σε κοινή καρτέλα εργαζομένου. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Advanced Edition ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Παρακολούθηση 100 εταιριών και 50 εργαζόμενοι ανά εταιρία Πλήρες παραθυρικό και φιλικό περιβάλλον. Το πληρέστερο και πλέον απλουστευμένο παραθυρικό

Διαβάστε περισσότερα

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * No. 55

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * No. 55 - 1455 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * No. 55 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12) ΤΜΗΜΑ Α' Αθήνα 22 Νοεμβρίου 1999 Αρ.Πρωτ.: 1109136/1664/A

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά i-payday

Χαρακτηριστικά i-payday Χαρακτηριστικά i-payday Το πρόγραμμα Διαχείρισης Μισθοδοσίας i-payday δημιουργήθηκε με την πιο σύγχρονη τεχνολογία, σε συνδιασμό με την εικοσιπενταετή εμπειρία της σε μισθοδοσίες. Αποτέλεσμα, το σύνθετο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρμογή των ορίων των ημερησίων μισθών και των τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων από 1/1-31/12/2003»

ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρμογή των ορίων των ημερησίων μισθών και των τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων από 1/1-31/12/2003» ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρμογή των ορίων των ημερησίων μισθών και των τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων από 1/1-31/12/2003» 1. Νέα όρια ημερησίων μισθών και νε'α τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίας δημιουργίας Βαρδιών. να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Διαδικασίας δημιουργίας Βαρδιών. να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Δημιουργία Βαρδιών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας δημιουργίας Βαρδιών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

- Κ. Σταϊκούρας, Κανονική άδεια και επίδομα αδείας

- Κ. Σταϊκούρας, Κανονική άδεια και επίδομα αδείας - Κ. Σταϊκούρας, Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κωνσταντίνος Σωτ. Σταϊκούρας, τ. Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Τρόπος υπολογισμού ημερών και αποδοχών κανονικής άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΠΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων»

ΣΥΛΛΟΠΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων» ΣΥΛΛΟΠΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας : 19/22.8.2012) Στα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Hyper Μισθοδοσία. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα... 1

Εγχειρίδιο Hyper Μισθοδοσία. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα... 1 Κεφάλαιο 2) ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ... 2 Ενότητα 2.1) Μισθοδοσία... 2 Υποενότητα 2.1.1) Ενιαία Αρχή Πληρωμών... 2 Υποενότητα 2.1.2) Μισθοδοτική Κατάσταση... 8 Υποενότητα 2.1.3) Απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κέντρων Κόστους

Διαχείριση Κέντρων Κόστους Διαχείριση Κέντρων Κόστους Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Κέντρων Κόστους. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Κανονική άδεια και επίδομα αδείας

Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κωνσταντίνος Σωτ. Σταϊκούρας, τ. Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Τρόπος υπολογισμού ημερών και αποδοχών κανονικής άδειας και επιδόματος αδείας. Συνέπειες μη χορήγησης κανονικής

Διαβάστε περισσότερα

Ν /

Ν / EFG Business Services S.A. Καλλιρόης 21, 11743 Αθήνα Τηλ: 210 9008500, Fax: 210 9008600 Ν. 4093 / 12.11.2012 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 Αξιότιμοι συνεργάτες, Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1246/7.12.2011. Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2011

ΠΟΛ.1246/7.12.2011. Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2011 ΠΟΛ.1246/7.12.2011 Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 στα εισοδήματα από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ * Νο. ΠΟΛ.: 1142

- 1 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ * Νο. ΠΟΛ.: 1142 - 1 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ * Νο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

α) Επίδομα εορτών Χριστουγέννων ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό, και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με

α) Επίδομα εορτών Χριστουγέννων ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό, και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με Υ.Α. 19040 (Οικονομικών και Εργασίας) της 7/9.12.81: Χορήγηση επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα στους μισθωτούς όλης της χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. -(Β' 742).

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Περιοδική Δήλωση

Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΥΠΟΣ ΗΛΩΣΗΣ (1) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΥΠΟΣ ΗΛΩΣΗΣ (1) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΗΛΩΣΗΣ (1) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ YΠΟΒΟΛΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ (2) ΟΝΟΜΑΣΙΑ (3) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗ (4) Α.Μ.Ε. (5) Α.Φ.Μ. (6) Ο ΟΣ (7) Τ.Κ. (9) ΠΟΛΗ (10) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ (8) ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ (13) /

Διαβάστε περισσότερα