ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ"

Transcript

1 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας ἐγεννήθη εἰς τὸν Στρόβολον τὸ 1971, ἀπὸ ἐκτοπισθέντας γονεῖς. Μετὰ τὸ πέρας τῆς φοιτήσεώς του εἰς τὸ Λύκειον Ἀκροπόλεως, κατατάσσεται εἰς τὴν Ἐθνικὴν Φρουρὰν καί, ἀκολούθως, τὸ 1990 ἐγγράφεται εἰς τὴν Ἱερατικὴν Σχολὴν τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου «Ἀπόστολος Βαρνάβας». Τὸν ἴδιον χρόνον ἐντάσσεται ὡς δόκιμος μοναχὸς εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Κύκκου, ὅπου ὑπηρετεῖ εἰς διάφορα διακονήματα. Τὸ 1993 χειροτονεῖται διάκονος εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Κύκκου καὶ τὸ 1997 ἀποπερατώνει τὰς σπουδάς του εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν Μόσχας. Ἀκολούθως μεταβαίνει καὶ φοιτᾶ εἰς τὸ Ἀριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, διὰ συνέχισιν τῶν θεολογικῶν του σπουδῶν. Τὸ ἔτος 2000 χειροτονεῖται Πρεσβύτερος καὶ προχειρίζεται εἰς Ἀρχιμανδρίτην ὑπὸ τοῦ, τότε, Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Α. Ἐν συνεχείᾳ ἐγγράφεται εἰς τὴν Θεολογικὴν Ἀκαδημίαν Μόσχας ὡς ὑποψήφιος διδάκτορας Θεολογίας καὶ ἐκπονεῖ διδακτορικὴν διατριβὴν μὲ θέμα: «Ἡ ἱστορία καὶ τὸ θεολογικὸν περιεχόμενον τῆς Κολλυβαδικῆς ἔριδας εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος». Τὴν 9ην Ἰουνίου 2007, ἐκλέγεται παμψηφεὶ ὑπὸ τῆς Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως ὡς Μητροπολίτης Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς καὶ τὴν 11ην Ἰουνίου τοῦ ἰδίου ἔτους χειροτονεῖται καὶ ἐνθρονίζεται εἰς τὴν ἕδραν αὐτοῦ. Ὀνομαστικὴ ἑορτή: 10 Σεπτεμβρίου (μνήμη τοῦ Ὁσίου Ἠσαΐου τοῦ Κυπρίου, κτήτορος τῆς Ἱερᾶς Βασιλικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου). Ἕδρα: Ἐπισκοπειόν. Προσωρινὴ ἕδρα: Ἄνω Δευτερά, Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ, ἀρ. 23.

2 158 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Διεύθυνσις: τ.θ , 2456 Λευκωσία, τηλ.: , τηλεομ.: , ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις: ἱστοσελίς: Διεύθυνσις εἰς τὴν ἀγγλικὴν γλῶσσαν: His Eminence Metropolitan Isaias of Tamassos and Orinis, P.O.Box 14761, 2456 Nicosia, Cyprus, tel: , fax: Πρωτοσυγκελλεύων: Πρωτ. Θεόδωρος Στυλιανοῦ, τηλ.: Αρχιερατικοὶ Επίτροποι 1. Αρχιερατικὴ Περιφέρεια Λακατάμειας: Πρωτ. Ανδρέας Σπυρίδης, τηλ.: Αρχιερατικὴ Περιφέρεια Επισκοπειοῦ: Οἰκον. Κυριάκος Κασπαρῆς, τηλ.: Αρχιερατικὴ Περιφέρεια Παλαιομετόχου: Πρωτ. Μιχαὴλ Εὐθυμίου, τηλ.: Αρχιερατικὴ Περιφέρεια Παλαιχωρίου: Οἰκον. Στέφανος Χρυσάνθου, τηλ.: Αρχιερατικὴ Περιφέρεια Ορεινῆς: Οἰκον. Ανδρέας Σωφρονίου, τηλ.: Γραφεῖον Μητροπολίτου Γραμματεῖς: Οἰκον. Κυριάκος Κασπαρῆς καὶ Ιωάννα Νικολαΐδου, Φιλόλογος, τηλ.: , ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις ( ): org.cy Ι. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ Θρονικὴ Επιτροπὴ Πρόεδρος: Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασοῦ καὶ Ορεινῆς κ. Ησαΐας. Κληρικὰ μέλη: Οἱ Αρχιμ. Αναστάσιος Κύρρης καὶ Σεραφεὶμ Γκαβρίκοβ, ὁ Πρωτ. Χαράλαμπος Νικολαΐδης καὶ οἱ Οἰκον. Μιχαὴλ Καλλονᾶς καὶ Κυπριανὸς Παπαδόπουλος. Λαϊκὰ μέλη: Αργύρης Παπαναστασίου, Αριστος Μελῆς, Ανδρέας Βοσκαρῆς, Μιχαὴλ Παρέλλης, Δημητράκης Σταύρου, Κωστάκης Γεωργίου, Ανδρέας Λουκᾶ καὶ Γεώργιος Γεωργίου. Διοικητικὸν Προσωπικὸν Προσωπάρχης: Κυριακὴ Γεωργάκη. Οἰκονομικὸν Τμῆμα Διευθύντρια: Κυριακὴ Γεωργάκη. Λογίστρια: Χρυστάλλα Παπαπέτρου. Υπεύθυνος Ελέγχου Ιερῶν Ναῶν: Κυριακὴ Γεωργάκη. Ελεγκτής: Αναστάσιος Πετρίδης, τηλ.: , τηλεομ.: καὶ

3 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ 159 Συμβούλιον Πνευματικῆς Λύσεως τοῦ Γάμου Υπεύθυνος διὰ τὴν ἀπόπειραν συνδιαλλαγῆς καὶ διὰ τὴν ὑποβολὴν σχετικῆς εἰσηγήσεως πρὸς τὸν Επίσκοπον: Πρωτ. Θεόδωρος Στυλιανοῦ. Πρόεδρος: Πρωτ. Παρασκευᾶς Παπαμιχαήλ. Μέλη: Πρωτ. Ανδρέας Σπυρίδης καὶ Οἰκον. Κυριάκος Κασπαρῆς. Γραμματεύς: Βασίλειος Παναγιώτου, Θεο λόγος, τηλ.: , τηλεομ.: Ληξιαρχικὸν Γραφεῖον. Αδειαι Γάμου Γραμματεύς: Βασίλειος Παναγιώτου, Θεολόγος. Τηλ.: , τηλεομ.: Τμῆμα Ποιμαντικῆς Διακονίας Συντονιστής: Αλέξανδρος Ταπάκης, Θεολόγος, τ. Επιθεωρητὴς Δημοτικῆς Εκπαιδεύσεως. Μέλη: Γεώργιος Κουννούσιης, Βασίλειος Παναγιώτου καὶ Παναγιώτα Κουσιάππα, Θεολόγοι. Τὸ ὡς ἄνω Τμῆμα στηρίζουν καὶ πλεῖστοι ἄλλοι συνεργάται, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, καθώς, ἐπίσης, καὶ ἄλλοι ἐπιστήμονες ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, τηλ.: , τηλεομ.: καὶ , ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις: Λοιπὸν Προσωπικὸν Κώστας Παπαδάμου, Θεολόγος, Ἀνδρέας Γεωργίου, Οδηγός, καὶ Οὐρανία Περδίκη, Αρχαιολόγος. ΙΙ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ Θεῖον Κήρυγμα Τὸ ἔργον τῆς μεταδόσεως τοῦ θείου λόγου, πλὴν τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ταμασοῦ καὶ Ορεινῆς κ. Ησαΐου, ἀναλαμβάνουν καὶ ἄλλοι κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ Θεολόγοι. Ομιλίαι Εἰς τὰς ἐνορίας καὶ κοινότητας τῆς Μητροπόλεως Ταμασοῦ καὶ Ορεινῆς γίνονται ὑπὸ τοῦ Πανιερωτάτου καὶ ὑπὸ ἄλλων συνεργατῶν τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς Διακονίας, κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, ἢ ἄλλων ἐπιστημόνων, ὁμιλίαι πνευματικοῦ, ἐθνικοῦ, ἐκπαιδευτικοῦ, παιδαγωγικοῦ, βιοηθικοῦ, κοινωνικοῦ καὶ πολιτιστικοῦ περιεχομένου.

4 160 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Ποιμαντικὴ Μέριμνα Εθνοφρουρῶν Συντονιστής: Πρωτ. Μιχαὴλ Εὐθυμίου, τηλ.: Χριστιανικοὶ Σύνδεσμοι Γυναικῶν Συντονιστικὴ Επιτροπή: Εκ μέρους τῶν Διοικητικῶν Συμβουλίων: Ελένη Χατζημιχαήλ, Ζωὴ Παπαναστασίου, Μάρω Χριστοδούλου, Αργυρούλα Στυλιανοῦ, Σωτηρούλα Χρυσάνθου καὶ Κωνσταντίνα Σωφρονίου. Εκ μέρους τῶν ἱερέων: Ο Πρωτοσυγκελλεύων καὶ οἱ Αρχιερατικοὶ Επίτροποι τῆς Μητροπόλεως. Περιοδικὸν «Ἀγάπη» Μερίμνῃ τοῦ Πανιερωτάτου, ἐκδίδεται καὶ κυκλοφορεῖ τὸ ἐν λόγῳ ἔγχρωμον περιοδικὸν «Ἀγάπη». Διευθύνεται ὑπὸ Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς. Σχολὴ Εκκλησιαστικῆς Μουσικῆς «Ὅσιος Νεῖλος» Ἱδρύθη καὶ λειτουργεῖ Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς μὲ τὴν ἐπωνυμίαν «Ὅσιος Νεῖλος». Ἡ ἐν λόγῳ Σχολὴ τελεῖ ὑπὸ τὴν προστασίαν τῆς Α.Π. τοῦ Μητρο πολίτου Ταμασοῦ καὶ Ορεινῆς κ. Ησαΐου. Η φοίτησις εἰς τὴν Σχολὴν εἶναι δωρεάν. Υπεύθυνος: Πρωτ. Ανδρέας Σπυρίδης. Τηλ.: , τηλεομ.: Σχολὴ Εκκλησιαστικῆς Εἰκονογραφίας Υπεύθυνος: Κώστας Γερασίμου. Τηλ.: , τηλεομ.: Φιλαρμονικὴ Ορχήστρα Ἐντὸς τοῦ πλαισίου τῶν πολιστιστικῶν καὶ κοινωνικῶν δραστηριοτήτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς, λειτουργεῖ Φιλαρμονικὴ Ὀρχήστρα. Υπεύθυνος: Πρωτ. Χαράλαμπος Νικολαΐδης. Μαέστρος: Γεώργιος Ιωσηφίδης, τηλ.: Ποδηλατικὸς Ομιλος «Αγιος Μνάσων» Φροντίδι τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐου, ἔχει ἱδρυθῆ καὶ λειτουργεῖ Ποδηλατικὸς Ομιλος, ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «Αγιος Μνάσων». Διὰ πληροφορίας, οἱ ἐνδιαφερόμενοι ἠμποροῦν νὰ ἀποτείνωνται εἰς τὸν Υπεύθυνον κ. Χρόνην Κυριάκου, τηλ.:

5 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ 161 Τομεὺς Ανθρωπιστικῆς Βοηθείας Συντονιστής: Πρωτ. Μιχαὴλ Εὐθυμίου, τηλ.: καὶ , τηλεομ.: Τομεὺς Κατηχήσεως Υπεύθυνοι: Ελληνικά: Οἰκον. Μιχαὴλ Καλλονᾶς, τηλ.: , Οἰκον. Παρασκευᾶς Αγάθωνος, τηλ.: καὶ Πρεσβ. Νικόλαος Νυχίδης, τηλ.: Ελληνικά - Ἀγγλικά: Αρχιμ. Αναστάσιος Κύρρης, τηλ.: , Πρωτ. Μι χαὴλ Εὐθυμίου, τηλ.: , Πρωτ. Παναγιώτης Χριστοδούλου, τηλ.: καὶ Οἰκον. Στέφανος Χρυσάνθου, τηλ.: Ρωσικά: Αρχιμ. Σεραφεὶμ Γκαβρίκοβ, τηλ.: Αγγλικά - Τσεχικά: Πρεσβ. Βασίλειος Τζέσεκ, τηλ.: Ρουμανικά: Πρεσβ. Κυπριανὸς Romeo, τηλ.: ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΝ. Ιερὸς Ναὸς Αγίου Νικολάου (Καθεδρικὸς Ναός). Εφημέριος: Οἰκον. Κυπριανὸς Παπαδόπουλος (τηλ.: ). ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ. Ιερὸς Ναὸς Αγίας Βαρβάρας. Εφημέριος: Οἰκον. Μιχαὴλ Καλλονᾶς (τηλ.: ) καὶ Διάκονος: Χρῆστος Γεωργίου (τηλ.: ). ΑΓΙΟΙ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ. Ιερὸς Ναὸς Αγίων Αναργύρων. Εφημέριος: Οἰκον. Γεώργιος Παπακυριακοῦ (τηλ.: ). ΑΓΙΟΙ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ. Ιερὸς Ναὸς Αγίων Αναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ. Εφημέριοι: Πρεσβ. Ανδρέας Ανδρέου (τηλ.: ) καὶ Πρεσβ. Χριστοφόρος Παύλου (τηλ.: ). ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ. Ιερὸς Ναὸς Αγίου Επιφανίου. Εφημέριος: Οἰκον. Παναγιώτης Καϊμακλιώτης (τηλ.: ). ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΟΥΝΤΑΣ. Ιερὸς Ναὸς Τιμίου Προδρόμου. Εφημέριος: Οἰκον. Στέφανος Χρυσάνθου (τηλ.: ). ΑΓΡΟΚΗΠΙΑ. Ιερὸς Ναὸς Παναγίας. Εφημέριοι: Πρωτ. Χαράλαμπος Παπαπέτρου (τηλ.: ) καὶ Οἰκον. Γεώργιος Κίτσιος (τηλ.: ). ΑΝΑΓΥΙΑ. Ιερὸς Ναὸς Αγίων Νόμωνος καὶ Βηχιανοῦ. Εφημέριος: Οἰκον. Ανδρέας Σολωμοῦ (τηλ.: ).

6 162 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ. Ιερὸς Ναὸς Αγίας Μαρίνης. Εφημέριος: Οἰκον. Ζήνων Παραδεισιώτης (τηλ.: ). ΑΝΘΟΥΠΟΛΙΣ. Ιερὸς Ναὸς Αγίου Νεοφύτου Ανθουπόλεως. Εφημέριοι: Πρωτ. Ανδρέας Σπυρίδης (τηλ.: ), Οἰκον. Κυριάκος Κασπαρῆς (τηλ.: ) καὶ Διάκονος: Στυλιανὸς Στυλιανοῦ (τηλ.: ). ΑΠΛΙΚΙ. Ιερὸς Ναὸς Αγίων Ρηγίνου καὶ Ορέστου. Εφημέριος: Οἰκον. Κωνσταντῖνος Πολυκάρπου (τηλ.: ). ΑΡΕΔΙΟΥ. Ιερὸς Ναὸς Αγίου Γεωργίου. Εφημέριος: Οἰκον. Πέτρος Φωτίου (τηλ.: ). ΑΣΚΑΣ. Ιερὸς Ναὸς Τιμίου Προδρόμου. Εφημέριος: Πρεσβ. Βασίλειος Τζέσεκ (τηλ.: ). ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑ. Ιερὸς Ναὸς Αγίου Γεωργίου. Εφημέριος: Πρεσβ. Κυπριανὸς Ρω μαῖο (τηλ.: ). ΓΟΥΡΡΙ. Ιερὸς Ναὸς Αγίου Γεωργίου. Εφημέριος: Οἰκον. Κωνσταντῖνος Χ Νι κολάου (τηλ.: ). ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΝΩ. Ιερὸς Ναὸς Αγίου Γεωργίου. Εφημέριοι: Πρωτ. Δημήτριος Πα πακυριακοῦ (τηλ.: ), Πρωτ. Θεόδωρος Στυλιανοῦ (τηλ.: καὶ ), Πρεσβ. Νικόλαος Δούμας ( ) καὶ Πρεσβ. Ιωάννης Ποπέσκου (τηλ.: ). ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΤΩ. Ιερὸς Ναὸς Αγίου Νικολάου. Εφημέριος: Πρωτ. Χαράλαμπος Νικολαΐδης (τηλ.: ). ΕΡΓΑΤΕΣ. Ιερὸς Ναὸς Αγίας Παρασκευῆς. Εφημέριος: Ἀρχιμ. Σεραφεὶμ Γκαβρίκοβ (τηλ.: ). ΚΑΛΟΝ ΧΩΡΙΟΝ ΟΡΕΙΝΗΣ. Ιερὸς Ναὸς Αγίου Γεωργίου. Εφημέριος: Πρεσβ. Λοΐζος Πολυκάρπου (τηλ.: ). ΚΑΜΠΙΑ. Ιερὸς Ναὸς Μεταμορφώσεως. Εφημέριος: Πρεσβ. Ανδρέας Οἰκονομίδης (τηλ.: ). ΚΑΜΠΙ ΦΑΡΜΑΚΑ. Ιερὸς Ναὸς Αγίου Γεωργίου. Εφημέριος: Πρεσβ. Πολύδωρος Πολυδώρου (τηλ.: ). ΚΑΠΕΔΕΣ. Ιερὸς Ναὸς Αγίου Γεωργίου. Εφημέριος: Οἰκον. Ανδρέας Συμεοῦ (τηλ.: ). ΚΑΤΩ ΜΟΝΗ. Ιερὸς Ναὸς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. Εφημέριος: Πρεσβ. Θωμᾶς Παπαευσταθίου (τηλ.: ). ΚΛΗΡΟΥ. Ιερὸς Ναὸς Παναγίας. Εφημέριος: Πρεσβ. Νικόλαος Νυχίδης (τηλ.: ).

7 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ 163 ΚΟΤΣΙΑΤΗΣ. Ιερὸς Ναὸς Παναγίας. Εφημέριος: Πρεσβ. Δημήτριος Εὐαγγέλου (τηλ.: ). ΛΑΖΑΝΙΑ. Ιερὸς Ναὸς Αγίου Γεωργίου. Εφημέριος: ἐκ περιτροπῆς ἐκ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως. ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ ΑΝΩ. Ιερὸς Ναὸς Αγίου Νικολάου. Εφημέριοι: Αρχιμ. Αναστάσιος Κύρρης (τηλ.: ) καὶ Πρωτ. Παναγιώτης Χριστοδούλου (τηλ.: ). ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ ΑΝΩ. Ιερὸς Ναὸς Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Εφημέριος: Οἰκον. Παρασκευᾶς Αγάθωνος (τηλ.: ) καὶ Διάκονος: Πέτρος Καριούκι (τηλ.: ). ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ. Ιερὸς Ναὸς Αγίου Θεράποντος. Εφημέριοι: Πρωτ. Κωνσταντῖνος Μαυροκορδᾶτος (τηλ.: ), Οἰκον. Μόδεστος Παπαχρήστου (τηλ.: ) καὶ Διάκονος: Νεκτάριος Γεωργίου (τηλ.: ). ΜΑΘΙΑΤΗΣ. Ιερὸς Ναὸς Αποστόλου Βαρνάβα. Εφημέριος: Οἰκον. Γεώργιος Μακρῆς (τηλ.: ) καὶ Διάκονος: Βαρνάβας Χρυσάνθου ( ). ΜΑΛΟΥΝΤΑ. Ιερὸς Ναὸς Παναγίας. Εφημέριος: Πρεσβ. Μάριος Ιωαννίδης (τηλ.: ). ΜΕΛΙΝΗ. Ιερὸς Ναὸς Παναγίας. Εφημέριος: Πρεσβ. Σωφρόνιος Σωφρονίου (τηλ.: ). ΜΙΤΣΕΡΟΝ. Ιερὸς Ναὸς Αρχαγγέλου. Εφημέριος: Οἰκον. Κλεάνθης Παπαναστασίου (τηλ.: ). ΟΔΟΥ. Ιερὸς Ναὸς Αγίας Μαρίνης. Εφημέριος: Οἰκον. Ανδρέας Σωφρονίου (τηλ.: ) καὶ Διάκονος: Παντελεήμων Μιχαὴλ (τηλ.: ). ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΝ. Ιερὸς Ναὸς Παναγίας. Εφημέριοι: Οἰκον. Γεώργιος Σπύρου (τηλ.: ), Οἰκον. Ανδρέας Γαβριὴλ (τηλ.: ) καὶ Διάκονος: Αγησίλαος Φιλῆ (τηλ.: ). ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΜΟΡΦΟΥ. Ιερὸς Ναὸς Αποστόλου Λουκᾶ. Εφημέριος: Οἰκον. Νεόφυτος Πάρπας (τηλ.: ). ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΟΡΕΙΝΗΣ. Ιερὸς Ναὸς Παναγίας. Εφημέριος: Οἰκον. Κυριάκος Θεοδοσίου (τηλ.: ). ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ. Ιερὸς Ναὸς Παναγίας. Εφημέριος: Οἰκον. Δημήτριος Δημητριάδης (τηλ.: ). ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ. Ιερὸς Ναὸς Αγίου Θεοδώρου. Εφημέριος: Οἰκον. Γεώργιος Κωνσταντίνου (τηλ.: ).

8 164 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΕΩΣ. Ιερὸς Ναὸς Μεταμορφώσεως. Εφημέριοι: Πρωτ. Μιχαὴλ Εὐθυμίου (τηλ.: ), Οἰκον. Χρῆστος Λουκᾶ (τηλ.: ), Πρεσβ. Νικόλαος Παρασκευόπουλος (τηλ.: ) καὶ Διάκονος: Κυριάκος Παπαλλῆ (τηλ.: ). ΤΣΕΡΙ. Ιερὸς Ναὸς Αγίων Ανδρονίκου καὶ Αθανασίας καὶ Ιερὸς Ναὸς Αγίων Κωνσταντίνου καὶ Ελένης. Εφημέριοι: Πρωτ. Μιχαὴλ Παπανικολάου (τηλ.: ), Οἰκον. Αδὰμ Αδάμου (τηλ.: ) καὶ Διάκονος: Ηρακλείδιος Κλεάνθους (τηλ.: ). ΦΑΡΜΑΚΑΣ. Ιερὸς Ναὸς Αγίας Εἰρήνης. Εφημέριος: Οἰκον. Λεόντιος Πέτρου (τηλ.: ). ΦΙΚΑΡΔΟΥ. Ιερὸς Ναὸς Αποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου. Εφημέριος: ἐκ περιτροπῆς ἐκ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως. ΦΤΕΡΙΚΟΥΔΙ. Ιερὸς Ναὸς Αγίου Νικολάου. Εφημέριος: Οἰκον. Ανδρέας Πουμπουρῆς (τηλ.: ). ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ. Ιερὸς Ναὸς Παναγίας. Εφημέριος: Οἰκον. Προκόπιος Κωνσταντίνου (τηλ.: καὶ ). ΙΕΡΑΙ ΜΟΝΑΙ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔΙΟΥ (παρὰ τὸ χωρίον Πολιτικόν). Ἡγουμένη: Προδρόμη μοναχή, Σύμβουλοι: Μοναχαὶ Ξένη καὶ Θεοφίλη. Μοναχαί: Θεοδούλη, Γρηγορία, Κλεονίκη, Συνεσία, Μάρθα, Ξένη, Ἡρακλειδία, Μαριάννα, Προσδόκη, Μεθοδία, Σεβαστιανή, Εὐπραξία, Χριστίνα, Θεοφίλη, Ἄννα, Ἀνυσία, Συγκλητική, Φιλοθέη, Χρυσοστόμη, Ἐμμέλεια, Εὐστολία, Καταφυγή, Ἀρίστη, Χαριθέα, Ἀντωνία, Παϊσία, Ἰωσηφία, Βηθλεέμ, Θεοφανώ, Ὑπομονή, Χριστονύμφη, Μακαρία, Σιλουανή, Εἰρήνη, Νεκταρία. Δόκιμοι μοναχαί: Ἑλένη, Παρασκευή, Ἀνθούσα, τηλ: , τηλεομ.: Ἐφημέριος: Πρωτ. Δῆμος Δημοσθένους (τηλ.: ) Διεύθυνσις: 2648 Λευκωσία Πανηγυρίζει τὴν 17ην Σεπτεμβρίου. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΑΧΕΡΑΣ (παρὰ τὸ χωρίον Αγροκηπιά). Κοινόβιον. Ηγουμένη: Καλλίστη Μοναχή. Σύμβουλοι: Μοναχαὶ Εὐνίκη καὶ Αμβροσία. Μοναχαί: Χαριτίνη, Παντελία, Φιλοθέη καὶ Μακρίνα. Τηλ.: , τηλεομ.:

9 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ 165 Εφημέριος: Αρχιμ. Βαρνάβας Κουσιάππας (τηλ.: ). Πανηγυρίζει τὴν 27ην Ιουλίου. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ (παρὰ τὸ χωρίον Φικάρδου). Προϊσταμένη: Παναρέτη Μοναχή. Μοναχαί: Αθανασία καὶ Αναστασία. Τηλ.: Πανηγυρίζει τὴν 8ην Μαΐου καὶ τὴν 26ην Σεπτεμβρίου.

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 183 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2015 Συντακτική Ἐπιτροπή Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Παντοπίου Μαρῖνος Κλάδης Ἱερά Μητρόπολις Πάφου Πάφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ γνωστὸ στοὺς περισσοτέρους, οἱ. Νέο Εὕρημα στὸ Κλειτσὸ Εὐρυτανίας γιὰ τὸ Ιερὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ* 18η Οκτωβρίου

ΕΙΝΑΙ γνωστὸ στοὺς περισσοτέρους, οἱ. Νέο Εὕρημα στὸ Κλειτσὸ Εὐρυτανίας γιὰ τὸ Ιερὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ* 18η Οκτωβρίου Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ 18η Οκτωβρίου Νέο Εὕρημα στὸ Κλειτσὸ Εὐρυτανίας γιὰ τὸ Ιερὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ* Ἀρχιμ. Σεραφεὶμ Τρύφ. Ζαφείρη ΕΙΝΑΙ γνωστὸ στοὺς περισσοτέρους,

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Περιεχόμενα Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου τοῦ Ἰωάννου Φουντούλη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ἡ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου,

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική Διακονία. Ἀφιέρωμα: Νεώτερα Πατριαρχεῖα καί Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες. Ἔτος 6 ο (2013) Τεῦχος 15 ο

Πνευματική Διακονία. Ἀφιέρωμα: Νεώτερα Πατριαρχεῖα καί Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες. Ἔτος 6 ο (2013) Τεῦχος 15 ο πδ Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου Ἔτος 6 ο (2013) Τεῦχος 15 ο Πνευματική Διακονία Ἀφιέρωμα: Νεώτερα Πατριαρχεῖα καί Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες : Νεώτερα Πατριαρχεῖα καὶ Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ»: ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΩΜΕΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΝ Ἤ ΑΛΛΟΙΩΣΙΝ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΝΕΑ «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ»: ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΩΜΕΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΝ Ἤ ΑΛΛΟΙΩΣΙΝ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ»

«Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

106 Καν νες ρθογραφ ας Βυζαντινῆς Μουσικῆς

106 Καν νες ρθογραφ ας Βυζαντινῆς Μουσικῆς 106 Καννες ρθογραφας Βυζαντινῆς Μουσικῆς Κανόνες γιὰ τονισμένες συλλαβές 1. Ἡ βαρεῖα, ἡ πεστή, καὶ τὸ ψηφιστὸν τίθει στὶς περισσότερες τονισμένες συλλαβές, ἀλλὰ χρησιμοποιοῦνι μόνο ὅν ἀκολουθεῖ κατιὼν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΕΝΟΡΙΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΕΝΟΡΙΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β Ἀνωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς ἀνατολῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΧΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΧΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ἀρχιμ. Γεωργίου Χ. Χρυσοστόμου Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Ἀν. Καθηγητῆ τῆς Ἀνώτατης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΧΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. Υπό την Αιγίδα του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. και της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την Αειφορία Αλλάζοντας στάσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Παιδεία κατὰ τοὺς μετὰ τὴν ἅλωσιν χρόνους (25 Μαρτίου 1935)

Ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Παιδεία κατὰ τοὺς μετὰ τὴν ἅλωσιν χρόνους (25 Μαρτίου 1935) Ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Παιδεία κατὰ τοὺς μετὰ τὴν ἅλωσιν χρόνους (25 Μαρτίου 1935) 2 Σεπτεμβρίου 2010 Papadopulos Hrisostomos Στα πρώτα χρόνια της τουρκικής δουλείας, στους Έλληνες δεν επιτρεπόταν να

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο. Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, τόμ. 33 (2009-2010)

Κείμενο. Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, τόμ. 33 (2009-2010) Μαρία Μηλίγκου Μαρκαντώνη, Γεώργιος Κ. Σπυριδάκης (1963 1972). Τὸ Ἀρχεῖο Χειρογράφων Συλλογῶν Πρωτογενοῦς Ὕλης καὶ τὸ Σπουδαστήριο Λαογραφίας (κατάθεση ψυχῇς), (Georgios K. Spyridakis (1963 1972). The

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ 1593

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ 1593 ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ 1593 Δ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΠΟΙΑ ΑΚΡΙΒΩΣ χρονικὴ στιγμή, μέσα πάντως στὸ τελευταῖο τέταρτο τοῦ 16ου αἰώνα, ὁ πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ἱερεμίας Β 1 καλεῖ τοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριον του Θανάτου

Το Μυστήριον του Θανάτου ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Έτος 2ο Περίοδος Α Του Πρωτ. Γεωργίου Ατσαλάκη ΩΡΑ Α) Εσπερινός και Παρακλήσεις στους

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ (σύντομο βιογραφικό σημείωμα)

Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ (σύντομο βιογραφικό σημείωμα) Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ (σύντομο βιογραφικό σημείωμα) Γεννήθηκε το 1966 στη Σάμο, όπου περάτωσε και τις εγκύκλιες σπουδές του. Σπούδασε στο Ιστορικό και Αρχαιολογικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

«\EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ, K ÚÈÔÓ âî appleëááó \IÛÚ Ï» (æ ÏÌ. Zã 17)

«\EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ, K ÚÈÔÓ âî appleëááó \IÛÚ Ï» (æ ÏÌ. Zã 17) «INA ANTE EN ø I, KA ø Y, ATEP, EN EMOI KA ø EN OI, INA KAI AYTOI EN HMIN EN ø IN» (( IøAN. IZã21)) O O H apple Ó Á È Ù Ú È Û Ô Ù Ú È Û apple Ô Û Ù Ù Ô Û ı Â Ô Û I X E Y A E Y A E I T H O ENAN Pø H A ANAPXO

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες

Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες l Τοῦ Μιχαὴλ Γ. Τρίτου Καθηγητοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ρθοδοξία εἶναι ἡ γνήσια προέκταση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Μία, Ἁγία,

Διαβάστε περισσότερα

ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø. Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5

ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø. Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ «ÁÓÒÛÂÛıÂ Ù Ó [ Ï ıâè Ó Î ]Ë [ Ï ıâè [ÂÏ ıâúòûâè ] Ì~» 2008 1 ([ πˆ. 8, 32) ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5 ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΒΔΟΥ. Στη Θεσσαλονίκη η εικόνα του «Άξιον Εστί»

ΒΑΒΔΟΥ. Στη Θεσσαλονίκη η εικόνα του «Άξιον Εστί» Φωνήτου Θεσσαλονίκη Εφημερίδα της Ένωσης Βαβδινών Θεσσαλονίκης Γενικού ενδιαφέροντος και τοπικών ειδήσεων Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: vavdos@hotmail.gr ΧΡΟΝΟΣ 7ος - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ - Οκτώβριος -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ & ΒΙΑΝΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ & ΒΙΑΝΝΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ & ΒΙΑΝΝΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τῇ γάρ ἀθανάτῳ κοιμήσει σου ἅπαντα τόν κόσμον ἡγίασας Μητροπολίτη Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας

Διαβάστε περισσότερα

Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι.

Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι. ΤΟ ΣΚΟΥΡΙΑΣΜΕΝΟ ΚΟΝΣΕΡΒΟΚΟΥΤΙ Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι. Τὸ µονοπάτι ἀτελείωτο ἀνεβαίνει... Παρὰ τὴν πεῖνα καὶ τὴν κούρασή µου συνεχίζω, ἄλλως τε, ποῦ θὰ µποροῦσα νὰ κάτσω; Ἀπὸ τὴν µία πλευρὰ

Διαβάστε περισσότερα