ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ"

Transcript

1 56 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ Ἀρχιεπίσκοπος ἡ Α.Μ. ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου κ. Χρυσόστομος Β Ἡ Α. Μ. ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου κ. Χρυσόστοµος Β ἐγεννήθη τὴν 10ην Ἀπριλίου 1941 εἰς Τάλαν Πάφου. Μετὰ τὴν ἀποφοίτησιν αὐτοῦ ἐκ τοῦ ηµοτικοῦ Σχολείου, ἐγένετο δεκτὸς ὡς δόκιµος µοναχὸς εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Νεοφύτου. Ἀκολούθως ἐστάλη εἰς τὸ Γυµνάσιον Πάφου, ἐκ τοῦ ὁποίου καὶ ἀπεφοίτησε τὸ Τὴν 3ην Νοεµβρίου τοῦ ἰδίου ἔτους ἐχειροτονήθη ιάκονος ὑπὸ τοῦ τότε ἀειµνήστου Χωρεπισκόπου Τριµυθοῦντος καὶ µετέπειτα Μητροπολίτου Νικαίας Γεωργίου. ιετέλεσεν ἐπὶ πενταετίαν Ἔφορος τῆς Μονῆς. Τὸ 1968 ἐνεγράφη εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν, ἐκ τῆς ὁποίας καὶ ἀπεφοίτησε τὸ Τὴν 19ην Ὀκτωβρίου τοῦ ἰδίου ἔτους ἐξελέγη ὁµοφώνως Ἡγούµενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νεοφύτου. Ἐχειροτονήθη εἰς Πρεσβύτερον, ἐχειροθετήθη εἰς Ἀρχιµανδρίτην καὶ ἐγκαθιδρύθη εἰς Ἡγούµενον τὴν 12ην Νοεµβρίου ὑπὸ τοῦ ἀειµνήστου Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γʹ. Τὴν 25ην Φεβρουαρίου 1978 ἐξελέγη διὰ βοῆς Μητροπολίτης Πάφου καὶ τὴν ἑπομένην ἐχειροτονήθη εἰς Ἐπίσκοπον, ἐνθρονισθεὶς αὐθημερόν. Ὡς Μητροπολίτης Πάφου ἐξεδαπάνησε ἑαυτὸν διὰ τὴν ἐπιμόρφωσιν καὶ βελτίωσιν τῶν συνθηκῶν τοῦ κλήρου καθὼς καὶ διὰ τὴν πνευματικὴν καλλιέργειαν τοῦ ποιμνίου του. Πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτὸν ἀνεσύστησε τὴν πάλαι ποτὲ διαλάμψασαν Ἐπισκοπὴν Ἀρσινόης καὶ εἰσηγήθη εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τὴν ἐκλογὴν τοῦ Ἀρχιμανδρίτου κυρίου Γεωργίου Παπαχρυσοστόμου, ἡ ὁποία καὶ ὁμοθύμως ἐξέλεξεν αὐτὸν ὡς πρῶτον Χωρεπίσκοπον τῆς ἀνασυσταθείσης Ἐπισκοπῆς Ἀρσινόης. Ἡ ἐπιτυχὴς αὐτὴ ἐνέργεια ἀπετέλεσε τὸ προοίμιον τῶν ὁραματισμῶν τοῦ Μακαριωτάτου διὰ τὴν διεύρυνσιν τῶν Μητροπόλεων καὶ τῶν Χωρεπισκοπῶν,

2 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ Ἡ Α.Μ. ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος Β 57

3 58 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ προκειμένου ἡ Ἐκκλησία Κύπρου νὰ ἀποκτήσῃ καὶ πάλιν τὴν πλήρη αὐτῆς Αὐτοκεφαλίαν, τὴν ὁποίαν ἀπελάμβανε, προτοῦ οἱ Φράγκοι κατακτηταὶ τὴν καταργήσουν μὲ τὴν σύνοδόν τους τὸ 1222 καὶ τὴν Βούλαν τοῦ Πάπα Ἀλεξάνδρου Δ τὸ 1260, ὁραματισμοὺς τοὺς ὁποίους καὶ ἐπραγματοποίησεν ἀργότερον, ὡς Ἀρχιεπίσκοπος. Ὡς Προεδρεύων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, κατόπιν τοῦ γνωστοῦ ἀτυχήµατος τοῦ ἀειµνήστου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόµου Α, ἐπρωτοστάτησεν, ὥστε ἡ Ἐκκλησία ἡµῶν νὰ τοποθετηθῇ ἐναντίον τῆς ἀποδοχῆς τοῦ σχεδίου Ἀνάν. Ἐξεπροσώπησε πολλάκις τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου εἰς διαφόρους διορθοδόξους καὶ διαχριστιανικοὺς διαλόγους, διεκκλησιαστικὰ συνέδρια, ἐνθρονίσεις νέων Προκαθηµένων ἄλλων Ἐκκλησιῶν κ.λπ. Τὴν 5ην Νοεµβρίου 2006 ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου καὶ ἐνεθρονίσθη τὴν Κυριακὴν 12ην Νοεµβρίου Ὀνοµαστικὴ ἑορτή: 13 Νοεµβρίου. Ἐπαρχιοῦχος Επίσκοπος: Ὁ Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος. ( Ιδὲ καὶ κεφάλαιον: Ιερὰ Επισκοπὴ Καρπασίας, σελ. 214). Επίσκοποι: α) Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος. Γραμματεύς: Ἀνδρέας Βασιλείου, τηλ.: , τηλεομ.: , ἠλεκτρ. διεύθ. ( ): β) Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος. Γραμματεῖς: Ἀνδρέας Ματέι καὶ Παῦλος Χατζηπροδρόμου, τηλ.: (00357) , τηλεομ.: (00357) καὶ (00357) , ἠλεκτρ. διεύθ. ( ): org.cy Γραφεῖον Μακαριωτάτου Διευθυντής: Χρῖστος Κουκλιώτης, Μ.Α. τηλ.: (00357) , τηλεομ.: (00357) Διεύθυνσις: τ.θ , 1502 Λευκωσία. Διεύθυνσις ἱστοσελίδος εἰς τὸ διαδίκτυον: Ἰδιαίτερος Γραμματεὺς Μακαριωτάτου: Παναγιώτης Παπανικολάου, τηλ.: (00357) , τηλεομ.: (00357) Γραμματεῖς: Πρωτ. Κυριάκος Κυριάκου καὶ Πρωτ. Μαρῖνος Παπαχριστο

4 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ 59 δούλου, τηλ.: (00357) καὶ , τηλεομ.: (00357) , ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις ( ): Συντονισμὸς καὶ διεκπεραίωσις διορθοδόξου καὶ διεκκλησιαστικῆς ἐπικοινωνίας καὶ ἀλληλογραφίας Μακαριωτάτου: Ὑπεύθυνος: Δρ Γεώργιος Χριστοδούλου. Πρωτοσυγκελλία Πρωτοσύγκελλος: Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Ἰωάννης Ἰωάννου, τηλ.: (00357) , τηλεομ.: (00357) Διάκονος Μακαριωτάτου: Κυπριανὸς Κουντούρης, τηλ.: (00357) Προσωπικὴ Ἀσφάλεια Μακαριωτάτου: Οἱ ἀστυφύλακες κ.κ. Σάββας Λαγὸς καὶ Κωνστανῖνος Κίκης. Ι. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ Θρονικὴ Επιτροπὴ Πρόεδρος: ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος. Κληρικὰ μέλη: οἱ Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι: Καρπασίας κ. Χριστοφόρος, Νεαπόλεως κ. Πορφύριος καὶ Μεσαορίας κ. Γρηγόριος καὶ Πρωτ. Δημήτριος Δημοσθένους. Λαϊκὰ μέλη: Μίνως Κρονίδης, Κώστας Κόκκινος, Χριστόδουλος Κτωρίδης καὶ Χρίστης Χριστοφόρου. Οἰκονομικαὶ Υπηρεσίαι Διευθυντής: Δῆμος Δήμου, τηλ.: καὶ , τηλεομ.: , ἠλεκτρ. διεύθ. ( ): Τμῆμα Προσωπικοῦ: Ὑπεύθυνος: Σάββας Χριστοφῆ, τηλ.: , τηλεομ.: , ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις ( ): Λογιστήριον: Προϊστάμενος: Χαρίλαος Νικολάου, τηλ Λογισταί: Χαράλαμπος Χαραλάμπους, τηλ , Παναγιώτης Νίκου, τηλ καὶ Παναγιώτης Γ. Παναγιώτου, τηλ Διαχείρισις Κληροδοτημάτων: Χαράλαμπος Καλογερίδης, τηλ Ταμεῖον: Οἰκον. Ἀντώνιος Στυλιανοῦ, τηλ Βοηθός: Ἑλενίτσα Ὀδυσσέως, τηλ Τμῆμα Διαχειρίσεως Ἱερῶν Ναῶν, Ὑπεύθυνος: Κώστας Τσαγγαρίδης, τηλ Βοηθός: Σωτηρούλα Παναγιώτου, τηλ.: , τηλεομ.: , ἠλεκτρ. διεύθ. ( ): Τμῆμα Διαχειρίσεως Ἀκινήτων: Ὑπεύθυνος: Γιάννης Φράγκος, τηλ Βοηθός: Ἑλένη Μόρτη. Γραμματεία: Βάνα Κουσιάππα.

5 60 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ Ἐλεγκτικὸν Τμῆμα Ἱερῶν Ναῶν Διευθυντὴς: Μιχάλης Πιερῆς. Ἐλεγκταί: Γεώργιος Νικολαΐδης, Γεώργιος Ἀβρααμίδης καὶ Γεώργιος Θεοχαρίδης, τηλ.: καὶ Τεχνικαὶ Υπηρεσίαι Διευθυντής: Στέλιος Γεωργίου, Πολιτικὸς Μηχανικός, τηλ.: Τεχνικοί: Παναγιώτης Στυλιανοῦ, Ἀλέξης Ρουβήμ, Γεώργιος Κυριακόπουλος καὶ Λουκᾶς Ἰωάννου. Νομικὸν Τμῆμα Χαράλαμπος Καλογερίδης. Τηλ.: , τηλεομ.: Ἀρχειοφυλάκιον Αρχεῖον Ἀρχειοφύλαξ: Κώστας Θεοδότου, τηλ Βοηθοί: Μαρία Σταυρίδου καὶ Ἰωνᾶς Ἀλεξάνδρου, τηλ.: καὶ Τελετάρχης Τελετάρχης Ἐκκλησίας Κύπρου: Γεώργιος Ἀραοῦζος, τηλ.: Κέντρον Συντηρήσεως Βυζαντινῶν Εἰκόνων καὶ Μνημείων Διευθυντής: Πρωτ. Δημοσθένης Δημοσθένους. Βοηθός: Πρωτ. Διονύσιος Χ Κυριάκου, τηλ.: Προσωπικόν: Κυριάκος Παπαγεωργίου, Παναγιώτης Κυριάκου, Ἰωάννης Βασιλείου, Κυριάκος Σκιτίνης, Ὄλγα Περικλέους καὶ Χριστόφορος Σάββα. Ληξιαρχικὰ Γραφεῖα Γραμματεῖς: Νῖκος Κασσῆς καὶ Παναγιώτης Παπακυριακοῦ, τηλ.: καὶ Συμβούλιον Πνευματικῆς Λύσεως τοῦ Γάμου Υπεύθυνος: Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος. Συμβούλιον Πνευματικῆς Λύσεως τοῦ Γάμου. Πρόεδρος: Πρωτ. Παναγιώτης Κώστα. Μέλη: Οἰκον. Παναγιώτης Ἀχιλλέως καὶ Πρωτ. Μαρῖνος Παπαχριστοδούλου. Γραμματεύς: Διάκονος Ἰωάννης Uliniuc, τηλ.: , τηλεομ.: Ἄλλαι ὑπηρεσίαι Τηλεφωνητής: Εὐστάθιος Χατζηαντωνίου. Κλητήρ: Ἀντώνιος Θεοχαρίδης. Κουζίνα: Παναγιώτης Κρητιώτης. Βοηθητικὸν Προσωπικόν: Ἀγαθονίκη Πέτρου,

6 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ 61 Χρύσω Δημητρίου, Γεωργία Κούβαρου, Μαρία Γαβριήλ, Ἕλλη Σάββα, Γεωργία Λοϊζίδου, Φροσούλα Παπαναστασίου, Παναγιώτα Μιχαήλ, Ἀγγέλα Σάββα. Φύλακες: Ἀνδρέας Ἐρωτοκρίτου, Ἀνδρέας Νικολάου, Παναγιώτης Μακρῆς, Μιχάλης Μακρῆς, Ἀνδρέας Σταυρινοῦ, Χάρης Μακρῆς, Χαράλαμπος Στυλιανοῦ, Χρῖστος Χρίστου καὶ Νικόλας Νικολάου. ΙΙ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ Γραφεῖον Ἐκκλησιαστικῆς Κατηχήσεως καὶ Διακονίας Ὑπεύθυνος: Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος. Ἀναπληρωτὴς Ὑπεύθυνος: Ἀρχιμ. Γρηγόριος Μουσουρούλης. Γραμματεύς: Γεώργιος Κούττουκος, τηλ Μέλη: Πρωτ. Κωνσταντῖνος Κωνσταντίνου, Οἰκον. Νεκτάριος Λουντίδης, Σάββας Παρῆς, Νῖκος Κασσῆς, Μιχάλης Νικολάου, Εὐδόκιος Δημητρίου καὶ Ἀντώνιος Χαραλάμπους, τηλ.: , , , , τηλεομ.: , ἠλεκτρ. διεύθ. ( ): Θεῖον Κήρυγμα Τὸν θεῖον λόγον, πλὴν τοῦ Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου, τῶν Θεοφιλεστάτων Επισκόπων Καρπασίας, Νεαπόλεως καὶ Μεσαορίας καὶ τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου, κηρύττουν οἱ κατὰ τόπους Θεολόγοι κληρικοὶ καὶ οἱ λαϊκοὶ Θεολόγοι-Συνεργάται τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς. Θρησκευτικὴ Υπηρεσία Στρατοῦ Διὰ τὴν θρησκευτικὴν διαφώτισιν τῶν στρατευμένων νέων λειτουργεῖ ἡ Διεύθυνσις Θρησκευτικοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ἐθνικῆς Φρουρᾶς (Γ.Ε.Ε.Φ.), ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ Οἰκον. Κωνσταντίνου Χριστοδούλου, τηλ.: Χριστιανικὰ Σωματεῖα Χριστιανικοὶ Σύνδεσμοι Γυναικῶν. Οἱ Χριστιανικοὶ Σύνδεσμοι Γυναικῶν λειτουργοῦν ὡς σωματεῖα εἰς πλείστας ἐνορίας καὶ κοινότητας τῆς Ιερᾶς Αρχιεπισκοπῆς. Διὰ τὰς συλλογικὰς ἐκδηλώσεις ὅλων τῶν Χ.Σ.Γ. λειτουργεῖ Συντονιστικὴ Επιτροπή. Πρόεδρος: Πρεσβυτέρα Εὐανθία Ἀχιλλέως. Σχολὴ Γονέων Ιερᾶς Αρχιεπισκοπῆς Κύπρου Μὲ τὴν εὐλογίαν καὶ πρωτοβουλίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου Β, ἱδρύθη τὸ ἔτος 2009 Σχολὴ Γονέων, ἡ ὁποία ἔχει

7 62 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ ὡς σκοπὸν τὴν ἐπιμόρφωσιν τῶν Γονέων εἰς θέματα οἰκογενείας, γάμου καὶ παιδιῶν, μὲ βάσιν τὴν εὐαγγελικήν, πατερικὴν καὶ μυστηριακὴν ἐμπειρίαν τῆς Εκκλησίας μας. Λειτουργοῦν δύο Σχολαί, μία εἰς τὸν Ιερὸν Ναὸν Ἀποστόλου Βαρνάβα Δασουπόλεως καὶ ἑτέρα εἰς τὸν Ιερὸν Ναὸν Ἁγίου Νικολάου, Ἐγκώμης. Η λειτουργία τῆς Σχολῆς πραγματοποιεῖται βάσει προγράμματος, τὸ ὁποῖον ἀνακοινοῦται ὑπὸ τοῦ Γραφείου Εκκλησιαστικῆς Κατηχήσεως καὶ Διακονίας. Πληροφορίαι: τηλ.: Ἐπιτροπή: Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος, Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτ. Μιχαὴλ Πηγασίου, Ορθοδοξία Καλογήρου, Νίκη Παπαπέτρου, Ροδούλα Παπαλαμπριανοῦ, Κλαίλια Σκοτεινοῦ, Σωτηρούλα Χατζημηνᾶ, Ανδρούλα Κουρέα καὶ Χριστίνα Αλεξάνδρου. Σχολὴ Ἐνηλίκων Κατηχουμένων Ἀπὸ τὸν Ιανουάριον τοῦ 2009, μὲ πρωτοβουλίαν καὶ εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου Β, καὶ ὑπὸ τὴν ἄμεσον ἐποπτείαν τοῦ Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Καρπασίας κ. Χριστοφόρου, λειτουργεῖ εἰς τὴν Αρχιεπισκοπικὴν Περιφέρειαν Σχολὴ Κατηχουμένων. Εἰς αὐτήν, ἐνήλικες ἀλλοδαποί, ἑτερόδοξοι ἢ ἑτερόθρησκοι, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν νὰ ἐνταχθῶσιν εἰς τὴν Ορθόδοξον Εκκλησίαν, διδάσκονται τὰ δόγματα καὶ τὰς ἀληθείας τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας. Λειτουργοῦν δύο παραρτήματα, τὸ ἓν εἰς τὸν Ιερὸν Ναὸν Ἁγίου Νικολάου Ἐγκώμης καὶ τὸ ἕτερον εἰς τὸν Ιερὸν Ναὸν Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πλατὺ Ἀγλαντζιᾶς. Εἰς τὴν Σχολὴν διδάσκουν οἱ ἀκόλουθοι κληρικοί: Πρωτ. Σάββας Χατζηιωνᾶς, Πρωτ. Παναγιώτης Κώστα, Οἰκον. Ιωάννης Κυπριανοῦ, Πρωτ. Ἀνδρέας Ανδρέου, Οἰκον. Ιωάννης Παπανέστορος, Πρεσβ. Νικόλαος March καὶ Πρωτ. Μαρῖνος Παπαχριστοδούλου. Ὑπεύθυνος Λειτουργίας τῆς Σχολῆς: Οἰκον. Ιωάννης Κυπριανοῦ. Γραμματεύς: Ἀντώνιος Χαραλάμπους. Διὰ πληροφορίας, τηλ.: Ἔντυπα 1. «Εκκλησιαστικὴ Παρέμβαση». Περιέχει ἄρθρα, μελέτας, εἰδήσεις, σχόλια καὶ ἄλλα θέματα πνευματικῆς οἰκοδομῆς καὶ προβληματισμοῦ. Απευθύνεται πρὸς τὴν οἰκογένειαν καὶ τοὺς νέους. Διανέμεται δωρεάν. 2. Ἔντυπα διαφόρων ἐνοριῶν: «Κυριακάτικα Μηνύματα», «Πυρσός», «Δισέλιδο» κ.ἄ. 3. Διάφορα ἔντυπα ἀντιαιρετικοῦ περιεχομένου, ἐκδίδονται καὶ διανέμονται

8 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ 63 δωρεὰν ὑπὸ τοῦ Γραφείου Εκκλησιαστικῆς Κατηχήσεως καὶ Διακονίας τῆς Ιερᾶς Αρχιεπισκοπῆς. Εκκλησιαστικὸν Βιβλιοπωλεῖον Φροντίδι τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, λειτουργεῖ ἐκκλησιαστικὸν Βιβλιοπωλεῖον, ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «Τὸ Φῶς» (ὁδὸς Κοραῆ 20-26, πλησίον τῆς Ιερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς). Εἰς τὸ ἐν λόγῳ Βιβλιοπωλεῖον διατίθενται βιβλία λειτουργικοῦ, ἐκκλησιαστικοῦ καὶ πνευματικοῦ περιεχομένου, καθὼς καὶ ἱερὰ σκεύη καὶ ἄλλα ἐκκλησιαστικὰ εἴδη. Ὑπεύθυνος: Σωκράτης Ἀνδρέου. Βοηθοί: Ἀνδρέας Σωφρονίου καὶ Μιχάλης Ἰακωβίδης. Λογιστήριον: Ἄνδρη Κούττουκου, τηλ.: καὶ , τηλεομ.: ΙΙΙ. ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΙΔΡΥΜΑ «ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ» Ὁ μὴ Κυβερνητικὸς Ὀργανισμὸς «Φιλοκαλία» συνεστήθη τῇ πρωτοβουλίᾳ τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου. Ἀποτελεῖ νομικὸν πρόσωπον καὶ διέπεται ὑπὸ τῶν προνοιῶν τοῦ περὶ Σωματείων καὶ Ἱδρυμάτων Νόμου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Κύριοι σκοποὶ τοῦ μὴ Κυβερνητικοῦ Ὀργανισμοῦ «Φιλοκαλία», εἶναι ἡ ἐκ τῶν κεφαλαίων καὶ εἰσοδημάτων τοῦ Ἱδρύματος ἀρωγή, βοήθεια, συμβολὴ ἢ καὶ ἐπίτευξις οἱασδήποτε δραστηριότητος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου σχετιζομένης μὲ τὴν στήριξιν καὶ κοινωνικὴν καὶ οἰκονομικὴν ἐνίσχυσιν τῶν ὀλιγότερον εὐνοουμένων κοινωνικῶν ὁμάδων καὶ τῆς νεολαίας, τὴν διαφύλαξιν, ἀνάδειξιν, προβολὴν καὶ διατήρησιν τῆς Θρησκευτικῆς, Ἱστορικῆς καὶ Πολιτιστικῆς Κληρονομίας καὶ τῶν ἱστορικῶν καὶ πολιτιστικῶν ἐν γένει παραδόσεων τῆς Κύπρου, τὴν προσπάθειαν ἀναλήψεως διεθνῶν συνεργασιῶν μὲ ἀξιοπίστους διεθνεῖς φορεῖς, τὴν ἐνίσχυσιν καὶ κατάρτισιν προγραμμάτων διὰ τὴν προστασίαν τοῦ περιβάλλοντος κ.ἄ. Ὁ μὴ Κυβερνητικὸς Ὀργανισμὸς «Φιλοκαλία» διοικεῖται ὑπὸ ἐννεαμελοῦς Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Πρόεδρος: ὁ Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος. Ἀντιπρόεδρος: ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος. Μέλη: Πρωτ. Μάριος Δημητρίου, Πρωτ. Μιχαὴλ Πηγασίου, Πρωτ. Γεώργιος Σεργίδης, Πρωτ. Λῖνος Πετρίδης, Πρωτ. Σάββας Χατζηιωνᾶς, Πρωτ. Κυριάκος Κυριάκου καὶ κ. Κώστας Κατσαρός.

9 64 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ ΙV. ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 1. Ἵδρυμα «Ὁ Καλὸς Σαμαρείτης». Σκοπὸν ἔχει τὴν παροχὴν δωρεὰν προσωρινῆς διαμονῆς εἰς ἄπορα ἄτομα, τὰ ὁποῖα ἀναγκάζονται νὰ παραμείνωσιν εἰς Λευκωσίαν ἐπ ὀλίγας ἡμέρας, προκειμένου νὰ διεκπεραιώσουν τὰς χρείας αὐτῶν. Διοικεῖται ὑπὸ Συμβουλίου, Πρόεδρος τοῦ ὁποίου εἶναι ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ιεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ἀκροπόλεως, Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτ. Μάριος Δημοσθένους. Διεύθυνσις: Οδὸς Θερμοπυλῶν 11, 2007 Στρόβολος τ.θ , 2080 Ἀκρόπολις, Λευκωσία, τηλ.: καὶ , τηλεομ.: Ἵδρυμα «Ἅγιος Νεκτάριος». Διοικεῖται ὑπὸ ἑπταμελοῦς Διοικητικοῦ Συμβουλίου, τοῦ ὁποίου Πρόεδρος εἶναι ὁ Πανοσιολογιώτατος Ηγούμενος τῆς Ιερᾶς Μονῆς Τροοδιτίσσης κ. Ἀθανάσιος, καὶ στελεχοῦται ὑπὸ ὁμάδος Ἀδελφῶν τῆς στενῶς συνεργαζομένης μετὰ τοῦ Ιδρύματος γυναικείας Ἀδελφότητος «ΦΙΛΟ ΘΕΗ». Διεύθυνσις: Τ.Θ , 1509 Λευκωσία, τηλ.: καὶ , τηλεομ.: Εφημέριος: Πρωτ. Χριστοφόρος Χριστοφίδης. Τηλ.: Ιεροῦ Ναοῦ: V. ΣΧΟΛΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μερίμνῃ τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου λειτουργοῦν Σχολαὶ Βυζαντινῆς Μουσικῆς ὡς ἀκολούθως: 1) Εν Λευκωσίᾳ, ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου». Διευθυντής: Πρωτ. Δημήτριος Δημοσθένους, τηλ Βοηθὸς Διευθυντής: Κυριάκος Σωφρονίου, τηλ Διεύθυνσις: Λεύκωνος 8, Διαμ. 5, Λευκωσία. 2) Εν Λατσιᾷ, ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ Πρωτοψάλτου κ. Δημητρίου Ιεροδιακόνου, τηλ.: ) Εν Εγκώμῃ, ἀπὸ τὸ 1988, ὡς παράρτημα τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς «Μακάριος Γ», ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ Πρωτοψάλτου κ. Γεωργίου Λοΐζου, τηλ.: ) Ἐν τῷ Ναῷ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, Πλατὺ Ἀγλαντζιᾶς, ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ Δρος Ἀνδρέου Βαρνάβα, τηλ.: καὶ ) Ἐν τῷ Ναῷ Ἁγίας Παρασκευῆς Λακατάμιας, ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ Ἱεροψάλτου κ. Σωτηρίου Κωμίτη, τηλ.:

10 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ 65 VI. ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ Πρόεδρος: Ο Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος. Γραμματεύς: Χρῖστος Κουκλιώτης. Μέλη: Ρέα Γεωργίου, Ἰάκωβος Κωνσταντινίδης, Χάρης Βωβίδης, Ἀνδρέας Θεοδώρου, Γεώργιος Λουκᾶ, Χριστόφορος Χριστοφίδης, Κώστας Κόκκινος καὶ Ἀνδρέας Σωτηριάδης. Γενικὸς Διευθυντής: Δρ Ανδρέας Κ. Φυλακτοῦ. Διεύθυνσις: Πλατεία Ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ, 1016 Λευκωσία. τ.θ , 1505 Λευκωσία - Κύπρος, τηλ.: , τηλεομ.: ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ 1. Λευκωσίας ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ (Καθεδρικός). Εφημέριοι: Ἀρχιμ. Γρηγόριος Μουσουρούλης (τηλ.: ) καὶ Πρωτ. Δημήτριος Δημοσθένους (τηλ.: ). Ψάλται: Κυριάκος Ψάλτης καὶ Μενέλαος Ἱεροδιακόνου. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Δημήτριος Δημοσθένους, Στέλιος Στυλιανοῦ, Νῖκος Ἀμπίζας, Σταῦρος Χασάπης καὶ Χρῆστος Μπέκος. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ. Ἐφημέριοι: Ἀρχιμ. Βενέδικτος Ἰωάννου (τηλ.: ) καὶ Οἰκον. Χαράλαμπος Ζοῦμος (τηλ.: ). Διάκονος: Δανιήλ Kiwnuka (τηλ.: ). Ψάλται: Ἀνδρέας Κουκκίδης, Κυριάκος Σωφρονίου καὶ Ἀνδρέας Χριστοδούλου. Ἐπίτροποι: Νῖκος Ν. Λακκούφης, Χρυσόστομος Π. Χρυσοστόμου, Γεωργία Θ. Παύλου, Λυδία Δ. Πρωτοπαπᾶ καὶ Τάκης Ταουσιάνης. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (Τρυπιώτου). Εφημέριος: Πρωτ. Πολύκαρπος Πολυκάρπου (τηλ.: ). Ψάλται: Ἀνδρέας Παρασκευᾶ καὶ Θεόδωρος Μουμτζῆς. Ἐπίτροποι: Πέτρος Πετρίδης, Θέμις Πετρίδου, Ἠλίας Λιασῆ, Κυριακὴ Παμπορίδου καὶ Ἀνδρέας Φτερακίδης. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ. Εφημέριος: Πρωτ. Ἀθηνόδωρος Παπαευρυβιάδης (τηλ.: ). Ψάλται: Ἀνδρόνικος Ἀνδρονίκου, Κυριάκος Χατζηκυριάκου καὶ Παναγιώτης Χατζηγεωργίου. Ἐπίτροποι: Νῖκος Λ. Νικολαΐδης, Πλούταρχος Γερούδης, Παναγιώτα Γ. Παύλου, Πέτρος Χριστοδουλίδης καὶ Σταῦρος Σταυρινοῦ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ. Προϊστάμενος: Πρωτ. Σταῦρος Καραπατάκης (τηλ.: ). Εφημέριος: Οἰκον. Σάββας Π Ἰακώβου (τηλ.: ). Ψάλται: Σωτήριος Στεφανίδης, Κύπρος Παφίτης καὶ Μενέλαος Στυλιανίδης.

11 66 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ Ἐπίτροποι: Λεωνίδας Τοφαρίδης, Ἀνδρέας Χατζημάρκου, Κυριάκος Μαριάννης, Σάββας Ἀγρότης καὶ Ἀλκιβιάδης Πρωτοπαπᾶς. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΡΥΣΑΛΙΝΙΩΤΙΣΣΗΣ. Ἐφημέριος: Οἰκον. Ἀντώνιος Στυλιανοῦ (τηλ.: ). Ψάλται: Ἄνδρος Χαραλάμπους, Ἀνδρέας Παπαϊωάννου καὶ Γεώργιος Σιαμπῆ. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Ἀντώνιος Στυλιανοῦ, Φαίδρα Ἀ. Παπακώστα, Λύδα Σκανδάλη Παντελῆ, Λουκᾶς Καλλῆ, Κατερίνα Χ Κωνσταντίνου, Παῦλος Παύλου καὶ Χριστόδουλος Ἰωσήφ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ. Ἐφημέριος: Οἰκον. Γεώργιος Μελέτης (τηλ.: ). Ψάλται: Γιάννης Περατόπουλος καὶ Χρῖστος Διάκος. Ἐπίτροποι: Στυλιανὸς Παπαντωνίου, Δῶρος Ἐλευθερίου, Μαρούλα Οἰκονομίδου, Χριστάκης Χρίστου καὶ Μιχαλάκης Χριστοφόρου. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ. Προϊστάμενος: Οἰκον. Γεώργιος Εὐστρατίου (τηλ.: ). Ψάλται: Εὐστάθιος Παπαευρυβιάδης καὶ Ἀνδρέας Ἰακωβίδης. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Γεώργιος Εὐστρατίου, Εὔη Πιερίδου, Μαίρη Καραγιάννη, Κωνσταντῖνος Παντέχης, Ἀνδρέας Πετρίδης καὶ Στάλω Κολοκασίδου. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ. Ἐφημέριος: Πρωτ. Σάββας Χατζηιωνᾶς (τηλ.: ). Ψάλται: Ἀνδρέας Θεοχαρίδης καὶ Στέλιος Μαλέκκος. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Σάββας Χατζηιωνᾶς, Λεωνίδας Λεωνίδου, Φίλιππος Φιλίππου, Φάνη Σεραφείμ, Μιχαλάκης Χατζηγαβριήλ, Γιώργος Γιαννάκης καὶ Σάββας Σαββίδης. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (Καϊμακλίου). Εφημέριοι: Πρωτ. Μάριος Δημητρίου (τηλ.: ), Οἰκον. Γεώργιος Παπαχαραλάμπους (τηλ.: ), Πρεσβ. Σταῦρος Αναστασίου (τηλ.: ), Πρεσβ. Ἰωάννης Σπανός καὶ Πρωτ. Γαβριήλ Παναγιωτίδης (τηλ.: ). Ψάλται: Ἀνδρέας Παπακυπριανοῦ καὶ Γεώργιος Τριφυλλῆς. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Μάριος Δημητρίου, Ἀθανάσιος Ἀθανασιάδης, Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης, Ἀνδρέας Κουτσόφτας, Ἀνδρέας Σωτηρίου, Βασίλης Γιαβάσιης, Θουκυδίδης Καππαῆς, Ρένος Μαυρίδης, Σωτήρης Κάρουλας, Χρύσανθος Χρυσάνθου, Σοφοκλῆς Βαρθολομαῖος καὶ Γεώργιος Γεωργίου, Ἀνδρέας Π. Βασίλη, Ἀνδρέας Σακκᾶς, Ἕλενα Μιχαηλίδου, Περσεφόνη Πηλιᾶ καὶ Λουκᾶς Παναγιώτου. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ (Καϊμακλίου). Ἐφημέριοι: οἱ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Βαρβάρας (Καϊμακλίου). Ψάλται: Γεώργιος Παπαδόπουλος καὶ Βίκτωρ Στέλιου. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (Καϊμακλίου). Ἐφημέριοι: οἱ τοῦ Ιεροῦ

12 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ 67 Ναοῦ Ἁγίας Βαρβάρας (Καϊμακλίου). Ψάλται: Ἀνδρέας Ἰωάννου καὶ Ἀθανάσιος Ἀθανασιάδης. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ (Παλλουριωτίσσης). Προϊστάμενος: Πρωτ. Γεώργιος Ἀντωνίου (τηλ.: ). Εφημέριοι: Πρωτ. Μιχαὴλ Μαλλιάπης (τηλ.: ), Πρωτ. Κυριάκος Χρίστου (τηλ.: ) καὶ Πρωτ. Μαρῖνος Παπαχριστοδούλου (τηλ.: ). Ψάλται: Παῦλος Παπαγεωργίου καὶ Ἀντώνιος Ἀντωνίου. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Γεώργιος Ἀντωνίου, Ἀντώνης Ἀδαμίδης, Χριστίνα Χατζηπαναγῆ, Μάριος Πλακωτᾶς, Ἀντώνης Ἰωάννου, Ἑλένη Δημητρίου, Βιόλα Κοντοῦ καὶ Κυριάκος Κωστῆς. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ (Παλλουριωτίσσης). Ἐφημέριοι: Οἱ τοῦ Ιεροῦ Ναοῦ Παναγίας Εὐαγγελιστρίας. Ψάλται: Ἰγνάτιος Παπαναστασίου, Παναγιώτης Ἰωνᾶ καὶ Ἀνδρέας Ν. Χύτης. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Ἀκροπόλεως). Προϊστάμενος: Πρωτ. Μάριος Δημοσθένους (τηλ.: ), Εφημέριοι: Πρωτ. Δημοσθένης Δημοσθένους (τηλ.: ) καὶ Οἰκον. Παῦλος Χρίστου (τηλ.: ). Ψάλται: Σωκράτης Ἀνδρέου καὶ Ἄδωνις Γεωργίου. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Μάριος Δημοσθένους, Ἰωάννης Ἀργυροῦ, Κώστας Βασιλείου, Ἰορδάνης Χριστοδουλίδης, Λουκᾶς Ἀλεξάνδρου, Μιχαὴλ Πιερῆ καὶ Χρῖστος Ἱερείδης. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ( Ακροπόλεως). Ἐφημέριοι: οἱ τοῦ Ιεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Ψάλτης: Ἀντώνης Κουτρουπῆ. Ἐπίτροποι: Οἱ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ. Προϊστάμενος: Πρωτ. Σωτήριος Σάββα (τηλ.: ). Εφημέριοι: Οἰκον. Ματθαῖος Παπαηλία (τηλ.: ) καὶ Πρεσβ. Μαρῖνος Κλαδᾶς (τηλ.: ). Ψάλται: Ἀνδρέας Βαρνάβας, Ἰάκωβος Σκέττος καὶ Βαρνάβας Μυτιληναῖος. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Σωτήριος Σάββα, Σωτήρης Δημοσθένους, Χρῖστος Ἰωσήφ, Ἠλίας Ἠλιάδης, Ἔρση Βασιλείου, Στέλιος Τσαγγαρίδης καὶ Παναγιώτης Σταυριανίδης. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ (Σχολὴ Τυφλῶν). Εφημέριος: Οἰκον. Romeo Achivei (τηλ.: ). ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ. Ἐφημέριοι: Πρωτ. Πέτρος Ματέϊ (τηλ.: ) καὶ Πρεσβ. Ἀνδρέας Ιορδάνου (τηλ.: ). Ψάλται: Παρασκευᾶς Κυριάκου, Γεώργιος Κυριάκου, Χαράλαμπος Μενοίκου, Χρυσόστομος Δημητρίου, Ἀνδρέας Βιολάρης, Ἀνδρέας Σκουρουπάθης καὶ Ἰωάννης

13 68 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ Δευτερᾶς. Ἐπίτροποι: Ἀνδρέας Χαραλάμπους, Ντῖνος Δημητρίου, Ἀνδρέας Ἰωάννου, Ἰωάννης Μαχλουζαρίδης καὶ Χαράλαμπος Φιλιππίδης. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (Παλαιὸν Κοιμητήριον). Προϊστάμενος: Οἰκον. Λουκᾶς Λουκᾶ (τηλ.: ). Ψάλται: Θωμᾶς Κωστῆ καὶ Σάββας Πισσαρίδης. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Λουκᾶς Λουκᾶ, Τριφύλλιος Τριφυλλῆ, Ἑλλάδα Κ. Σαββίδου καὶ Στέλιος Δ. Νικολαΐδης. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Κοιμητήριον). Εφημέριος: Πρεσβ. Γεώργιος Κούλας (τηλ.: ). Ψάλται: Γεώργιος Φωτίου, Φάνος Παπούλας καὶ Ξένιος Ρώσσης. Ἐπίτροποι: Χαράλαμπος Καλογερίδης καὶ Ἀνδρέας Καραγιώργης. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Λυκαβηττοῦ). Εφημέριος: Πρωτ. Πέτρος Πα παϊωάννου (τηλ.: ). Ψάλται: Χρῖστος Λεβέντης καὶ Ἀνδρέας Λαζάρου. Ἐπίτροποι: Μιχαλάκης Τελεβάντος, Χρύσανθος Λαζάρου, Φῶτος Παπαδόπουλος, Ἰωάννης Ὀλύμπιος, Ἀχιλλέας Κουλλουρένος καὶ Γεώργιος Κυριακίδης. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ. Ἐφημέριος: Πρωτ. Διονύσιος Χατζηκυριάκου (τηλ.: ). Ψάλται: Χαράλαμπος Παπαδάμου καὶ Γεώργιος Ἐλισσαίου. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Διονύσιος Χατζηκυριάκου, Χριστόδουλος Εὐθυμίου, Σάββας Σαββίδης, Ἀνδρέας Χουβαρτᾶς καὶ Κώστας Κωνσταντινίδης. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ( Ιδρυμα Ἀροδαφνοῦσα). Ἐφημέριος: Πρωτ. Εὐστάθιος Σαββίδης (τηλ.: ). Ψάλται: Κωνσταντῖνος Πούγιουρος καὶ Μιχάλης Ἀργυροῦ. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Εὐστάθιος Σαββίδης, Ἰάκωβος Λουκᾶ, Ἀφροδίτη Ροδοσθένους, Αἰμιλία Βαρνάβα, Στέλλα Λοΐζου καὶ Μυρούλα Ἀλωνεύτη. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Νέον Γενικὸν Νοσοκομεῖον Λευκωσίας). Ἐφημέριος: Πρωτ. Γεώργιος Ζήνωνος (τηλ.: ). Ψάλτης: Χάρης Χαρῆ. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Γεώργιος Ζήνωνος, Μάριος Ἄππιος, Μιχάλης Χριστοφορίδης, Ἀνδρέας Τρύφωνος, Θάλεια Ππατσιᾶ, Χρῖστος Χρίστου καὶ Ὄλγα Κόκκινου. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΜΟΝΗΣ ΚΑΝΤΑΡΑΣ (Παρὰ τὴν κοίτην τοῦ ποταμοῦ Πεδιαίου). Ἐφημέριοι: Οἱ τοῦ Ιεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ὁμολογητῶν. Ἐπίτροποι: Γεώργιος Χριστοδούλου, Εὔη Πιερίδου, Γιάννα Πήττα, Δέσπω Πήττα, Ἑλένη Νικήτα, Βαρβάρα Λυσσαρίδου καὶ Ἀλεξανδρος Λόρδος.

14 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ 69 ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ (ἐντὸς τῶν Κεντρικῶν Φυλακῶν). Ἐφημέριος: Πρωτ. Τέλλος Παπαδόπουλος (τηλ.: ). ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΠ. ΑΝΔΡΕΟΥ (Δημοτικοῦ Σχολείου Ἁγ. Ἀνδρέου). Ἐφημέριος: ὁ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τιμίου Προδρόμου. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Σάββας Χατζηιωνᾶς, Λεωνίδας Λεωνίδου, Μαρία Θρασυβούλου, Βασιλικὴ Καραγιώργη, Κάτια Ἀπέγητου καὶ Τασούλα Χαραλάμπους. 2. Προαστίων ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ. Εφημέριοι: Πρωτ. Παντελεήμων Κωνσταντίνου (τηλ.: ) καὶ Πρωτ. Κωνσταντῖνος Κωνσταντίνου (τηλ.: ). Διάκονος: Χρῖστος Κλεάνθους (τηλ.: ). Ψάλται: Ἰωάννης Κωνσταντίνου, Κώστας Παρασκευαΐδης καὶ Δημήτριος Κωνσταντίνου. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Παντελεήμων Κωνσταντίνου, Ἀνδρέας Παπαγεωργίου, Χρῖστος Κλεάνθους, Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου, Ἀνδρέας Μασιᾶς, Χρῖστος Σόλωνος, Παναγιώτης Σάββα καὶ Φρῖξος Γεωργίου. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ. Προϊστάμενος: Πρωτ. Ἀνδρέας Ἀνδρέου (τηλ.: ). Εφημέριος: Οἰκον. Γεώργιος Καπαρῆς (τηλ.: ). Ψάλται: Ἀντώνιος Παπακυπριανοῦ καὶ Ἄριστος Λουκαΐδης. Ἐπίτροποι: Φρῖξος Κλεάνθους, Γιαννάκης Χαραλάμπους, Κυριάκος Παπαχαραλάμπους, Μίκης Πίτσιακκος, Νῖκος Νικολάου, Παναγιώτης Λάμπρου, Κυριάκος Σάμμουτος καὶ Ἐμμανουὴλ Κατρίνης. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (Νέου Χωρίου Κυθραίας εἰς Ἀγλαντζιάν). Ἐφημέριος: Πρωτ. Διομήδης Κωνσταντίνου (τηλ.: ). Ἐπίτροποι: Πρωτ. Διομήδης Κωνσταντίνου, Γεώργιος Κατσούρης, Θεόδωρος Μεϊβατζιῆς, Κώστας Χ. Ζερβός, Ἕλλη Κωσταρῆ-Σκουλιᾶ, Κυριάκος Παναγῆ καὶ Ἀνδρούλλα Ἀνδρέου. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ. Ἐφημέριοι: Πρωτ. Θεόδωρος Θεοδώρου (τηλ.: ), Οἰκον. Παναγιώτης Ἀχιλλέως (τηλ.: ) καὶ Πρεσβ. Ion-Laurentiu Musat. Ψάλται: Κώστας Σαββίδης καὶ Ἀθανάσιος Νικολάου. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Θεόδωρος Θεοδώρου, Ἀνδρέας Σταυρινίδης, Θεόδωρος Κωστᾶτος, Ἀνδρέας Ἀγγελίδης, Πάρις Πραξιτέλους, Λοΐζος Ἀλεξάνδρου, Ἑλενίτσα Δημητρίου, Ντίνα Πουλλικκᾶ, Χρῆστος Πισίας, Στέλιος Χριστοδούλου καὶ Ἀνδρέας Χατζηλοΐζου. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΓΚΩΜΗΣ. Προϊστάμενος: Πρωτ. Μιχαὴλ Πηγασίου (τηλ.: ). Ἐφημέριοι: Οἰκον. Ἀναστάσιος Κωνσταντίνου

15 70 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ (τηλ.: ), Οἰκον. Ιωάννης Κυπριανοῦ (τηλ.: ), Οἰκον. Ἠλίας Ἠλιάδης (τηλ.: ) καὶ Πρεσβ. Δημήτριος Ἀγγελῆ (τηλ.: ). Ψάλται: Γεώργιος Λοΐζου καὶ Ἀντώνης Χατζημιχαήλ. Ἐπίτροποι: Προκόπης Παναγιώτου, Νεόφυτος Ἕκτωρος, Ἰωάννης Κουππάρης, Ἀντώνης Παπαχριστοδούλου, Παναγιώτης Χριστοφόρου, Δημοσθένης Στροῦθος, Σάββας Μερτζανίδης καὶ Σταῦρος Καττάμης. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ. Προϊστάμενος: Οἰκον. Ιωάννης Παπανέστορος (τηλ.: ). Ἐφημέριοι: Πρωτ. Ἠλίας Κουτραφούρης (τηλ.: ) καὶ Οἰκον. Νεκτάριος Λουντίδης (τηλ.: ). Ψάλται: Ἀντώνιος Ἰωαννίδης, Ἡρακλῆς Ἡρακλέους, καὶ Χρῖστος Γεωργιάδης. Ἐπίτροποι: Ἀνδρέας Παπακωνσταντίνου, Γεώργιος Μενελάου, Νῖκος Ροδοσθένους, Ἀνδρέας Χριστοδούλου, Χριστόφορος Κουάλης, Ἀνδρέας Παπαχριστοδούλου καὶ Γιαννάκης Πιτσιλλῆς. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΗΣ. Εφημέριοι: Πρωτ. Κωνσταντῖνος Βασιλείου (τηλ.: ) καὶ Πρεσβ. Ξάνθος Ὀνησιφόρου. Ψάλται: Γεώργιος Κάκκουρας, Εὐθύμιος Ἀβρααμίδης καὶ Μιχάλης Κουφέτας. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Κωνσταντῖνος Βασιλείου, Κλεάνθης Σιδερᾶς, Ἡρακλῆς Θεοφάνους, Χριστόδουλος Κτωρίδης, Νεόφυτος Χρίστου, Εἰρήνη Οἰκονομίδου, Δῆμος Δημοσθένους, Ἀναστασία Σολωμοῦ καὶ Νῖκος Χατζηχαραλάμπους. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΛΑΣΣΗΣ (Προσκυνηματικός). Ἐφημέριος: Πρεσβ. Ἀναστάσιος Παπακυπριανοῦ (τηλ.: ). Ψάλται: Ἰωάννης Π. Γεωργίου καὶ Παντελῆς Μωϋσέως. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΛΑΤΥ: Προϊστάμενος: Πρωτ. Γεώργιος Σεργίδης (τηλ.: καὶ ). Ἐφημέριοι: Οἰκον. Μάριος Μηλιώτης (τηλ.: ) καὶ Πρεσβ. Σταῦρος Χριστοφῆ (τηλ.: ). Ψάλται: Γεώργιος Μυτιληναῖος, Σωτήριος Φλοκκᾶς καὶ Σταῦρος Χριστοφορίδης. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Γεώργιος Σεργίδης, Ἀνδρέας Παναγιώτου, Κυριάκος Παπαγιάννης, Πέτρος Ζωγράφος, Νικόλαος Γεωργίου, Χαρίδημος Γεωργίου, Γεώργιος Γωγάκης, Φίλιππος Ὀρφανός, Μιχαὴλ Ξύστρας, Παναγιώτης Χαραλάμπους, Κωνσταντῖνος Στυλιανοῦ, Κωνσταντῖνος Χριστοφόρου καὶ Γρηγόριος Γρηγορίου. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΛΑΤΥ: Ἐφημέριοι: Οἱ τοῦ Ιεροῦ Ναοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πλατύ. Ψάλται: Γεώργιος Χριστοφορίδης, Χρυσόστομος Μελῆ καὶ Γεώργιος Λύμπουρας.

16 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ 71 ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΗΣ. Ἐφημέριος: Ἀρχιμ. Ἀδαμάντιος Κυκκώτης (τηλ.: ). Ψάλται: Ἀνδρέας Καραπατάκης καὶ Κώστας Ναθαναήλ. Ἐπίτροποι: Πλουτῆς Λοΐζου, Γιαννάκης Δημητριάδης, Κώστας Λεωνίδου, Ἀθηνᾶ Ἀριστοτέλους, Πέτρος Μάτσας, Χρῖστος Μουζούρης καὶ Ἄγγελος Μιτσίδης. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ. Ἐφημέριοι: Οἰκον. Ἀναστάσιος Τελεβάντος (τηλ.: ) καὶ Ιερομόναχος Ἀγάπιος Κυκκώτης (τηλ.: ). Ψάλται: Ἰωάννης Κωνσταντίνου, Κωνσταντῖνος Σολέας, Ἀχιλλέας Κατσιάμης καὶ Σταῦρος Ζαχαρίου. Ἐπίτροποι: Στέλιος Γεωργίου, Ἐλευθέριος Σάββα, Ἑλενίτσα Παπαθωμᾶ, Ἀνδρέας Χρυσάνθου καὶ Χριστάκης Ἰωάν νου. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΡΥΣΕΛΕΟΥΣΗΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ. Ἐφημέριοι: Ἀρχιμ. Ανδρέας Περδίκης (τηλ.: ), Οἰκον. Ανδρέας Ζορπᾶς (τηλ.: ) καὶ Πρεσβ. Νικόλαος March (τηλ.: ). Ψάλται: Γεώργιος Κοῦκος καὶ Σωκράτης Λεπτός. Ἐπίτροποι: Γιάγκος Εὐθυμιάδης, Ἰωάννης Κουμέρας, Μαρία Κρητιώτου, Ἕλλη Χαραλάμπους, Γεώργιος Κουσταῆς, Ζήνων Ἀγησιλάου, Γεώργιος Πιερῆ, Λώρα Παντζιαρῆ, Μιχάλης Οἰκονόμου, Εὐγενία Ρώσση καὶ Φρόσω Γεωργιάδου. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ. Ἐφημέριοι: Πρωτ. Παναγιώτης Φλουρῆς (τηλ.: ) καὶ Οἰκον. Κωνσταντῖνος Χριστοδούλου (τηλ.: ). Ψάλται: Εὐάγγελος Πάππου καὶ Χρῖστος Γεωργιάδης. Ἐπίτροποι: οἱ τοῦ Ναοῦ Παναγίας Χρυσελεούσης Στροβόλου. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ. Ἐφημέριος: Πρωτ. Παρασκευᾶς Παπαμιχαὴλ (τηλ.: ). Ψάλται: Παναγιώτης Φοινιώτης, Ἰωάννης Ἰωάννου καὶ Γεώργιος Κοκῆ. Ἐπίτροποι: Ἀλέκος Ἰωάννου, Θεόφιλος Παναγιωτίδης, Κύπρος Μουρουζίδης, Νίτσα Πανταζῆ, Φοῖβος Πρωτοπαπᾶς, Ἀνδρέας Λυτρίδης, Κώστας Παφίτης καὶ Κώστας Λυσάνδρου. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ εἰς Ἀρχηγεῖον Ἀστυνομίας. Ἐφημέριος: Πρωτ. Χρῖστος Παπαδόπουλος (τηλ.: ). Ἐπίτροποι: Πρωτ. Χρῖστος Παπαδόπουλος, Γεώργιος Κρασιᾶς, Μαρία Χριστοδούλου, Γεώργιος Γεωργίου καὶ Ἀρετὴ Ἀμαξάρη. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΑΛΑΣΣΗΣ. Εφημέριος: Πρεσβ. Χαράλαμπος Ἡρακλέους (τηλ.: ). Ψάλτης: Χρῆστος Μπέκος. Ἐπίτροποι: Ἀγάθη Βαλανίδου, Φαίδρα Φυρίλλα, Μάρω Χριστοφόρου, Ἰωάννα Μουσιούττα καὶ Μαρίνα Σάββα.

17 72 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ (Ἁγίου Γεωργίου Κυρηνείας). Ἐφημέριος: ὁ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Στροβόλου. Ἐπίτροποι: Κύρος Κ. Πίστος, Νεοκλῆς Χάσικος, Γιαννάκης Σούπασιης, Κώστας Χαραλαμπίδης, Σωτήρης Παπανικολάου καὶ Νῖκος Τουμάζος. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ (Ἁγίου Νικήτα Μόρφου). Ἐπίτροποι: Γεώργιος Καϊσῆς, Χριστοδούλα Λιασῆ, Γιαννούλλα Παπαγγελοδήμου-Πελεκάνου, Δημήτρης Βασιλείου, Γεώργιος Παραγιάλης, Ἀνδρέας Βασιλείου καὶ Ἀνδρέας Βασιλειάδης. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΚΡΙΜΑΙΑΣ (Ἀπολλωνείου Ἰδιωτικοῦ Νοσοκομείου). Ἐπίτροποι: Πρωτ. Μαρῖνος Παπαχριστοδούλου, Στέλιος Χατζηστυλλῆς, Ξενάκης Πουαγκαρέ, Νῖκος Μαντᾶς, Πανῖκος Νικολάου καὶ Ἀνδρέας Μυριάνθους. 3. Κοινοτήτων ΓΕΡΙ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Μηνᾶ. Ἐφημέριοι: Πρωτ. Παναγιώτης Κώστα (τηλ.: ), Οἰκον. Δημήτριος Παπαντώνη (τηλ.: ) καὶ Πρεσβ. Γαβριὴλ Γαβριὴλ (τηλ.: ). Ψάλται: Παναγιώτης Βασιλείου, Κώστας Χαβάτζιας, Πέτρος Σουππουρῆς καὶ Ἀνδρέας Γιώρκας. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Παναγιώτης Κώστα, Κύπρος Ἀχ. Κυπριανοῦ, Χρῖστος Παπακυριακοῦ, Ἀγάθη Πιτζιόλη καὶ Χρύσανθος Χρυσάνθου. ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ ΚΑΤΩ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίας Παρασκευῆς. Ἐφημέριοι: Πρωτ. Κυπριανὸς Ἀνδρέου (τηλ.: ), Πρωτ. Κυριάκος Κυριάκου ( ) καὶ Οἰκον. Ζήσης Στάμος (τηλ.: ). Ψάλται: Χαράλαμπος Τζιωρτζῆ, Ἀντώνιος Φιακᾶς καὶ Σωτήριος Κωμίτης. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Κυπριανὸς Ἀνδρέου, Κυριάκος Σ. Ἰωακείμ, Σωκράτης Γαβριηλίδης, Εὐάγγελος Ἡροδότου, Σωτήρης Θεοδώρου, Νῖκος Γρηγορίου, Εὐδόκιμος Εὐδοκίμου καὶ Μίκης Χριστοφορίδης. ΛΑΤΣΙΑ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου. Εφημέριοι: Πρωτ. Κυριάκος Γεωργίου (τηλ.: ), Οἰκον. Ἀνδρέας Παναγῆ (τηλ.: ) καὶ Οἰκον. Θεοχάρης Φιλίππου (τηλ.: ). Ψάλται: Σῶζος Χαραλαμπίδης καὶ Βαρνάβας Ἱεροδιακόνου. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Ἀνδρέας Παναγῆ, Μιχάλης Ἀντωνίου, Σόλων Κασίνης, Κώστας Παναγῆ, Κώστας Παπαχρίστου, Κυριάκος Ἴνιος, Ἀνδρούλλα Σωτηρίου καὶ Κωνσταντῖνος Χατζηγρηγοριάδης.

18 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ Συνοικισμῶν Προσφύγων ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΙΣ ΓΕΡΙΟΥ. Ιερὸς Ναὸς Αγίου Χαραλάμπους. Προϊστάμενος: Πρωτ. Νικόλαος Παναγῆ (τηλ.: ). Εφημέριος: Οἰκον. Ιωάννης Νεοφύτου (τηλ.: ). Ψάλται: Γεώργιος Χατζηγεωργίου καὶ Παναγιώτης Χρίστου. Ἐπίτροποι: Λάμπρος Παπαθεοδότου, Γεώργιος Κωνσταντίνου, Σταῦρος Γιαννακοῦ, Φοινίκη Σάββα, Χρυσόστομος Χρυσοστόμου, Φλῶρος Φλουρέντζου καὶ Γεώργιος Τζιωρτζῆς. ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΙΣ ΛΑΤΣΙΩΝ. Ἱερὸς Ναὸς Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. Προϊστάμενος: Πρωτ. Σωτήριος Δαυῒδ (τηλ.: ). Ἐφημέριος: Πρωτ. Χρῖστος Συμεοῦ (τηλ.: , ). Ψάλται: Μιχαὴλ Ζανέττου καὶ Διομήδης Φιλίππου. Ἐπίτροποι: Πολύδωρος Νικολάου, Κυριάκος Λουκᾶ, Μάρω Σάββα, Φρειδερίκη Οἰκονομίδου, Νικόλας Θεοχάρους, Θωμᾶς Ἐρωτοκρίτου καὶ Κυριάκος Μιχαήλ. ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΛΑΤΣΙΩΝ. Ἱερὸς Ναὸς Ἀποστόλου Φιλίππου. Προϊστάμενος: Πρωτ. Λῖνος Πετρίδης (τηλ.: , ). Ἐφημέριος: Οἰκον. Χρῖστος Γρηγορίου (τηλ.: ). Ψάλται: Μιχαὴλ Μάρκου, Μιχαὴλ Κάννια, Νεόφυτος Θεοδώρου καὶ Παναγιώτης Σταύρου. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Λῖνος Πετρίδης, Παναγιώτα Σταύρου, Ἀνδρέας Τρύφωνος, Ζαχαρίας Ζαχαρίου, Ὅμηρος Χατζησάββα, Ἀνθούλλης Ἰωσηφίδης, Νικόλαος Τσιάκκος, Ἀντώνιος Ἀνδρέου, Κυριάκος Παπαϊακώβου καὶ Ἀνδρέας Δημοσθένους. ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ (Κάτω Λακατάμεια). Ιερὸς Ναὸς Αγίου Μάμαντος. Ἐφημέριοι: Οἰκον. Θεοδόσιος Χριστοφόρου (τηλ.: ) καὶ Πρεσβ. Ἰωάννης Τζάβλας (τηλ.: ). Ψάλται: Μίκης Καρμιώτης καὶ Σάββας Πέτρου. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Θεοδόσιος Χριστοφόρου, Νικόλαος Κωστέας, Ἰωάννης Νικολαΐδης, Σωτηρούλλα Κωστέα, Ἀνδρούλλα Δημητρίου, Μιχάλης Πεττεμερίδης, Ἠλίας Κυριακίδης καὶ Μαρία Σολωμοῦ Κέντα. ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΣΠΡΕΣ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Στυλιανοῦ. Ἐφημέριοι: Πρωτ. Ιωάννης Ιωάννου (τηλ.: ) καὶ Πρωτ. Κωνσταντῖνος Κωνσταντίνου (τηλ.: ). Ψάλται: Παναγιώτης Παπακυριακοῦ καὶ Σάββας Παρῆς. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Ἰωάννης Ἰωάννου, Σταῦρος Γυψιώτης, Ἀναστασία Μιχαήλ, Ζήνα Μιτσίδου, Δῆμος Ἀντωνίου, Μάριος Μαρκίδης καὶ Σωκράτης Νικολάου. ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἐλευθερίου: Προϊστάμενος: Πρωτ. Χρῖστος Χρίστου (τηλ.: ). Ἐφημέριος: Πρεσβ. Μηνᾶς Θεο

19 74 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ δούλου (τηλ.: , ). Ψάλται: Σοφοκλῆς Σοφοκλέους καὶ Πολύδωρος Οὐστᾶς. Ἐπίτροποι: Κυριάκος Κατσούρης, Δημήτρης Βασιλείου, Τασούλλα Νικολάου, Ἀρέστης Λεοντίου, Στέλιος Γεωργίου καὶ Παναγιώτης Νικηφόρου. ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Σπυρίδωνος. Προϊστάμενος: Πρωτ. Παναγιώτης Πίπης (τηλ.: ). Διάκονος: Ἰορδάνης Ἰορδάνου (τηλ.: ). Ψάλται: Χριστόδουλος Παπαστεφάνου, Κυπριανὸς Σαπαχλαρῆ καὶ Ἀνδρέας Στυλιανοῦ. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Παναγιώτης Πίπης, Καλλῆς Κεκκουρῆς, Κωνσταντῖνος Παπαδόπουλος, Χριστάκης Χαραλάμπους, Ἀνδρέας Κουντουριώτης καὶ Χρῖστος Σοφοκλέους. ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΕΣ. Ιερὸς Ναὸς Ἀποστόλου Λουκᾶ. Ἐφημέριοι: Οἰκον. Θεόκλητος Κυριάκου (τηλ.: ) καὶ Οἰκον. Στυλιανὸς Γεωργιάδης (τηλ.: ). Ψάλται: Γεώργιος Παπαμιχαήλ, Γεώργιος Νικολαΐδης καὶ Ἰωακεὶμ Λάμπρου. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Θεόκλητος Κυριάκου, Χρῖστος Σκαπούλης, Κώστας Κουρέας, Χαρίκλεια Βρόντη, Νικόλαος Φοινικαρίδης καὶ Γεώργιος Κωνσταντίνου. ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 3. Ιερὸς Ναὸς Ἀποστόλου Ἀνδρέου. Προϊστάμενος: Πρωτ. Ἀντώνιος Καλογήρου (τηλ.: ). Ἐφημέριος: Πρεσβ. Ἀλέξανδρος Χριστοδούλου (τηλ.: ). Ψάλται: Στυλιανὸς Ταράζι καὶ Χαράλαμπος Χατζηϊωάννου. Ἐπίτροποι: Στέλιος Ἐλευθερίου, Στέλιος Στυλιανοῦ, Ἀνδρέας Χριστοδούλου καὶ Σαμουὴλ Σαμουήλ. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΩΝΑ ΕΙΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΝ. Εφημέριος: Οἰκον. Γεώργιος Χρυσοστόμου (τηλ.: ). Ψάλται: Ἀνδρέας Ψάλτης, Ἀνδρέας Γαβριηλίδης καὶ Ἀχιλλέας Κατσιάμης. Ἐπίτροποι: Μιχαλάκης Χρίστου, Στέλιος Ἀθανασιάδης, Χριστάκης Μάτσης, Ἀγάθη Σπανοῦ καὶ Κώστας Τουβανᾶς. 5. Κατεχόμεναι ἐνορίαι καὶ κοινότητες* ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου. ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ. Ιερὸς Ναὸς Ἀποστόλου Λουκᾶ. Ἐπίτροποι: Δημήτριος Ἱερωνυμίδης καὶ Νικόλαος Οἰκονομίδης. * Κατ ἐντολὴν τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ὑπεύθυνος τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν κατεχομένων Ἐνοριῶν καὶ Κοινοτήτων εἶναι ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος.

20 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ 75 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Νικολάου. Επίτροποι: Ἐλισσαῖος Μιχαήλ, Στέλιος Ἐλισσαίου καὶ Νῖκος Δημητρίου. ΑΓΚΑΣΤΙΝΑ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίας Παρασκευῆς. Επίτροποι: Παναγιώτης Γιακουμῆ, Σωτήρης Ἀνδρέου, Ἰωακεὶμ Ἰωακείμ, Παναγιώτης Κλεάνθους καὶ Παναγιώτης Κωνσταντίνου. ΑΣΣΙΑ. Ιεροὶ Ναοί: α) Ἁγίου Γεωργίου. Επίτροποι: Πρωτ. Νικόλαος Παναγῆ, Πρωτ. Μιχαὴλ Μαλλιάπης, Κωνσταντῖνος Πίτρης, Κυριάκος Θεοδούλου καὶ Πανῖκος Χριστούδιας. β) Τιμίου Προδρόμου. Επίτροποι: Πρωτ. Σωτήριος Δαυΐδ, Γιῶργος Ιωάννου, Ἀνδρέας Καλλῆς, Παναγιώτης Σίσκου καὶ Ἀντώνης Ζωγράφος. ΑΦΑΝΕΙΑ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἀρτεμίου. Επίτροποι: Ἀργυρὸς Γρηγορίου, Κώστας Ορφανοῦ, Κυριάκος Χριστοφῆ, Ἀνδρέας Παπασάββας καὶ Γρηγόρης Σολωμοῦ. ΒΑΤΥΛΗ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Ἀνδρέας Σπυρίδης, Γιῶργος Σταύρου, Ἀντωνάκης Θεοδώρου καὶ Δέσπω Χαραλάμπους. ΒΙΤΣΑΔΑ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Μάμαντος. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Παρασκευᾶς Παπαμιχαήλ, Πρωτ. Σπυρίδων Γεωργίου, Κώστας Καραγιώργης, Ἀνδρέας Ἀντωνίου καὶ Μιχαὴλ Παπαμιχαήλ. ΒΟΥΦΑΙ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου. Ἐπίτροποι: Χρύσω Στυλιανοῦ, Χριστάκης Ταπεινός καὶ Δημητράκης Βασιλείου. ΒΩΝΗ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου. Επίτροποι: Νῖκος Βωνιάτης, Παναγιώτης Σταυρινίδης, Παναγιώτης Παπακυριακοῦ καὶ Χριστάκης Καραγιώργης. ΓΕΝΑΓΡΑ. Ιερὸς Ναὸς Παναγίας. Ἐπίτροποι: Ἀνδρέας Φούλιας, Ἰάκωβος Ἰακώβου, Παῦλος Παπαδόπουλος καὶ Ἀργυρὴ Ἀνδρέου. ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΣ. Ιεροὶ Ναοὶ Παναγίας Εὐαγγελιστρίας καὶ Ἁγίου Μάμαντος. Επίτροποι: Πρωτ. Σωτήριος Χριστοδούλου, Πρωτ. Κυριάκος Κυριάκου, Ιάκωβος Παρπέρης, Κύπρος Θρουμπάρης καὶ Νικόλαος Χατζησοφοκλέους. ΕΞΩ ΜΕΤΟΧΙΟΝ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου. Επίτροποι: Χρῖστος Σωτηρίου, Σάββας Κωνσταντίνου καὶ Ἀνδρέας Γιόκκας. ΚΟΝΤΕΑ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Χαραλάμπους. Επίτροποι: Πρωτ. Παναγιώτης Προδρόμου, Ξενῆς Ἀ. Κοντεάτης, Ἀνδρέας Μ. Πατσιᾶς καὶ Χαράλαμπος Περικλέους. ΚΥΘΡΑΙΑ. Ιεροὶ Ναοί: α) Ἁγίας Ἄννης (Συρκανιά). Ἐπίτροποι: Κώστας Χ Γιακουμῆ, Ἀγάθη Μιλτιάδου καὶ Μιχαλάκης Σαλαφώρης. β) Ἁγίας Μαρίνης. Επίτροποι: Κυριάκος Ελληνας, Ζαχαρίας Βασιλειάδης, Μάριος Ζαμπα

21 76 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ κίδης, Θεοδώρα Κναῆ καὶ Κώστας Φραγκούδης. γ) Ἁγίου Ἀνδρονίκου. Ἐπίτροποι: Ἀνδρέας Κολιός, Γεώργιος Ζαχαριάδης, Γεώργιος Κοκῆς, Νῖκος Ὀρφανίδης, Στέλιος Δ. Νικολαΐδης καὶ Χρίστος Χ. Γεωργιάδης. δ) Ἁγίου Γεωργίου. Ἐπίτροποι: Πέτρος Καρεκλᾶς, Κυριάκος Χ Κυριάκου καὶ Ελένη Ιωακειμίδου. ε) Παναγίας (Χαρδακιωτίσσης). Ἐπίτροποι: Στυλιανὸς Πετάσης, Ἀνδρέας Μακρῆς, Σοφοκλῆς Γιασίτης, Γιάννης Καμπούρης καὶ Βέρα Χαραλάμπους. Ϛ) Τιμίου Σταυροῦ (Χρυσίδος). Επίτροποι: Χρῖστος Καραμανῆς, Μαρία Πέτσα-Σαββίδου καὶ Ἀντώνιος Παπακυπριανοῦ. ΛΟΥΡΟΥΤΖΙΝΑ. Ιερὸς Ναὸς Αγίου Ἀνδρονίκου. ΛΥΣΗ. Ιερὸς Ναὸς Παναγίας. Επίτροποι: Πρωτ. Σάββας Χατζηιωνᾶς, Ἀνδρέας Ττοφιᾶς, Σοφοκλῆς Σοφοκλέους καὶ Ἀρτέμος Ἠ. Κουσιάππας. ΜΑΡΑΘΟΒΟΥΝΟΣ. Ιερὸς Ναὸς Προφήτου Ηλιού. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Λοΐζος Κούτσιος, Βάσος Βασιλείου, Μαρία Πιερῆ, Ἀναστασία Κουλλουπᾶ καὶ Παῦλος Γιώρκα. ΜΙΑ ΜΗΛΙΑ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Ιωάννου τοῦ Θεολόγου. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Παναγιώτης Καϊμακλιώτης, Χρῖστος Πογιατζῆς, Ελένη Πέτρου, Σταυρούλα Πογιατζῆ, Δῆμος Δημοσθένους, Κωστάκης Καψὸς καὶ Κωστάκης Ιακώβου. ΜΟΥΣΟΥΛΙΤΑ. Ιερὸς Ναὸς Ἀποστόλου Λουκᾶ. Ἐπίτροποι: Σοφοκλὴς Σοφοκλέους, Λουκᾶς Παπαντωνίου καὶ Παναγιώτης Σταύρου. ΝΕΑΠΟΛΙΣ. Ιερὸς Ναὸς Ἀποστόλου Ἀνδρέου. Ἐπίτροποι: Ἀνδρέας Ἀφάμης, Κυριάκος Κυριάκου καὶ Ἄντρος Μιχαηλίδης. ΝΕΟΝ ΧΩΡΙΟΝ ΚΥΘΡΑΙΑΣ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Χαραλάμπους. Επίτροποι: Πρωτ. Διομήδης Κωνσταντίνου, Ἀνδρέας Πετρίδης, Ἀνδρούλα Ἀνδρέου, Ελένη Κωσταρῆ, Κώστας Ζερβὸς καὶ Θεόδωρος Μεϊβατσῆς. ΟΜΟΡΦΙΤΑ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Δημητριανοῦ. Ἐπίτροποι: Πρεσβ. Κυπριανὸς Παναγιώτου, Δημήτρης Ταλιαδώρος, Γεώργιος Χατζησάββας καὶ Μιχαὴλ Ἀρχοντίδης. ΠΑΛΑΙΚΥΘΡΟΝ. Ιερὸς Ναὸς Παναγίας. Επίτροποι: Πρωτ. Παναγιώτης Χριστοδούλου, Οἰκον. Γεώργιος Μακρῆς, Πρεσβ. Μηνᾶς Θεοδούλου, Ἀνδρέας Παπαβαρνάβας, Κούλλα Παπαγεωργίου, Γεώργιος Ἀχιλλέως καὶ Νεφέλη Λάμπρου. ΠΥΡΓΑ. Ιερὸς Ναὸς Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. Ἐπίτροποι: Ἀντώνης Παπαντωνίου, Εὐριδίκη Κουντούρη καὶ Σιμάκης Συμεοῦ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίας Παρασκευῆς. Ἐπίτροποι: Ἀριστοτέλης Δημητρίου, Γεώργιος Κυριάκου, Ἀνδρέας Χατζηγεωργίου καὶ Γεώργιος Φιλοθέου.

22 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ 77 ΤΡΑΧΩΝΑΣ. Ιερὸς Ναὸς Παναγίας. Ἐπίτροποι: Μιχαλάκης Χρίστου, Κωστάκης Τουβανᾶς καὶ Νῖκος Παφίτης. ΤΡΑΧΩΝΙ ΚΥΘΡΑΙΑΣ. Ιερὸς Ναὸς Παναγίας Θεοτόκου. Ἐπίτροποι: Κωνσταντία Ἀγαπίου, Παναγιώτης Χρυσοστόμου, Χαράλαμπος Ἀθανασίου, Ἀνδρέας Μαϊμάρης καὶ Ἀνδρέας Μαϊμαρίδης. ΤΡΥΠΗΜΕΝΗ. Ιερὸς Ναὸς Παναγίας Χρυσελεούσης. Επίτροποι: Οἰκον. Μιχαήλ Περιπίτσης, Ἀνδρέας Νικολαΐδης καὶ Χρυστάλλα Σκουτάρη. ΤΥΜΠΟΥ. Ιεροὶ Ναοί: α) Ἁγίου Γεωργίου, Ἐπίτροποι: Νῖκος Τζιωρτζῆς, Κωνσταντῖνος Μάρκου, Ελένη Χριστοφορίδου καὶ Φίλιππος Καρατσιόλης β) Ἁγίας Θέκλης (Μαρκό).

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τις ακόλουθες τοποθετήσεις και μετακινήσεις Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος καὶ Πρόεδρος Λευκάρων κ. Βαρνάβας Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβας ἐγεννήθη εἰς Λε- µεσὸν τὴν 10ην Ἰανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 590 Κ.Δ.Π. 82/2005 Αρ. 3959, 25.2.2005 Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος ή Κοιν. Ονομα Εκκλησίας Τηλέφωνο. Αγία Βαρβάρα Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας Αγία Ειρήνη (Κανναβιών) Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης

Δήμος ή Κοιν. Ονομα Εκκλησίας Τηλέφωνο. Αγία Βαρβάρα Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας Αγία Ειρήνη (Κανναβιών) Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης 1 Δήμος ή Κοιν. Ονομα Εκκλησίας Τηλέφωνο Αγία Βαρβάρα Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας 22542195 Αγία Ειρήνη (Κανναβιών) Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης 22923295 Αγία Μαρίνα (Ξυλιάτου) Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης 22953390

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2 ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΛΗ ΒΕΡΑ 3 ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ Α - ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ - ΠΑΦΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Α - ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τις βραβεύσεις

Ανακοίνωση για τις βραβεύσεις Ανακοίνωση για τις βραβεύσεις Παρατηρήσεις / Διευκρινήσεις: Σύμφωνα με την προκήρυξη, σε κάθε τάξη, βραβεύεται περί του 15% του τελικού αριθμού των συμμετεχόντων. Με βάση τις τελικές συμμετοχές, ανά τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ. Επαρχία: ΛΕΥΚΩΣΙΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ. Επαρχία: ΛΕΥΚΩΣΙΑ CKO Page 1 / 7 06:23 Κλάδος: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ Επαρχία: ΛΕΥΚΩΣΙΑ BALDWIN MICHAEL EDWARD A046272 711043 BALDWIN ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A056751 610443 KOUYOUMDJIAN SHOGHER A056763 717736 MHLABA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2007 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2007 2008 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (ΛΕΥΚΩΣΙΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2007 2008 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΜΠ ΧΩΡΟΣ ΜΕΡΕΣ 1. ΑΝΑΞΑΓΟΡΟΥ ΠΑΝΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - Η διαπραγμάτευση της ταυτότητας στην εφηβεία μέσα. από την Εκπαίδευση στον Κινηματογράφο 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Β ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - Η διαπραγμάτευση της ταυτότητας στην εφηβεία μέσα. από την Εκπαίδευση στον Κινηματογράφο 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1 ΑΒΡΑΑΜ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Β ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σ - 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ - 3 ΑΝΑΤΟΛΙΤΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΛΑΡΝΑΚΑ 4 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τις ακόλουθες συμπληρωματικές τοποθετήσεις και μετακινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα ΔΙ.Σ.ΕΥΡΩ Μέση Εκπαίδευση Διαγωνισμός Τέχνης 2008

Αποτελέσματα ΔΙ.Σ.ΕΥΡΩ Μέση Εκπαίδευση Διαγωνισμός Τέχνης 2008 Αποτελέσματα ΔΙ.Σ.ΕΥΡΩ Μέση Εκπαίδευση Διαγωνισμός Τέχνης 2008 Κατηγορία: 131 Ατομικές Εργασίες Μαθητές Τάξεων Α και Β Γυμνασίου Πολυβίου Στέλιος Τσίρειο Γυμνάσιο Χρίστου Ματθαίος Λεμεσος, Α3 Χαπούπης

Διαβάστε περισσότερα

I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 7567 Ειρήνη Θεοχάρους Κοκκινοτριμιθιά Λευκωσία 8201 Μάριος Αντωνιάδης Λευκωσία Κοκκινοτριμιθιά 9731 Παναγιώτης Αβραάμ Κοκκινοχώρια Δερύνεια 9468 Κύπρος Παναγή Δερύνεια Κοκκινοχώρια

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας ἐγεννήθη εἰς τὸν Στρόβολον τὸ 1971, ἀπὸ ἐκτοπισθέντας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Κωνσταντίας καὶ Πρόεδρος Αμμοχώστου κ. Βασίλειος Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας καὶ Πρόεδρος Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 2 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Κύκκου καὶ Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου καὶ Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος ἐγεννήθη τῇ 2ᾳ Μαΐου 1947 εἰς τὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ Υπεύθυνοι Καθηγητές: 1. π. Περδίκης Ανδρέας 2. κ. Γεωργίου Αλεξία Τμήμα: Α1 1. Πρόεδρος Γιαννακού Κλεάνθης 2. Αντιπρόεδρος Αντέλ Τζόσεφ 3. Γραμματέας Φαϊζή Αριάνα 4. Ταμίας Ζηκοπούλου Σοφία 5. Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Στις 22 Μαΐου γίνε πρωταγωνιστής

Στις 22 Μαΐου γίνε πρωταγωνιστής Στις 22 Μαΐου γίνε πρωταγωνιστής Στήριξε την Καλύτερη Ομάδα Στήριξε ΠΑ.Δ.Ε.Δ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΠΩΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1. Αγγελίδου Ρεβέκκα 2. Ανδρέου Έλενα 3. Αντωνίου Αντρέας 4. Βασιλείου Ελένη Αντικαταστάτρια

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΑΒΕΡΚΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Εργαστήριο 3 Καλές πρακτικές κατά την εκμάθηση της Ελληνικής από ενήλικες - διδακτικές παρεμβάσεις από 2 ΑΓΑΠΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Εργαστήριο 4 Καλές πρακτικές κατά την εκμάθηση της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΟΠΑΙ ΗΣ Α078897 Civil Engineer Larnaca 22518556/7 22511739 info@alaplanning.com

16 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΟΠΑΙ ΗΣ Α078897 Civil Engineer Larnaca 22518556/7 22511739 info@alaplanning.com 1 ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΛΙΤΤΗΣ Α060782 Civil Engineer Famagusta 23731005 23826648 receptionvlittis@cytanet.com.cy 2 ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΥΣΠΥΡΟΣ Α013411 Civil Engineer Famagusta 24726664 99613910 24726664 zachard@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΠΑΦΟΣ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΠΑΦΟΣ CKO Page 1 / 5 06:40 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΠΑΦΟΣ ΑΒΡΑΑΜΙΗΣ ΑΝΡΕΑΣ A031947 259771 ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΙΧΑΗΛ A047672 633634 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΡΕΑΣ A087952 586584 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΥ A115147 828971 ΑΝΡΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 KM & 5 KM ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20/9/2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΕ-ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 KM & 5 KM ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20/9/2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΕ-ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 5 ΧΛΜ POSITION ### Male OSCAR SOSSA 2/11/1971 40-49 Ετών βετεράνων / 40-49 years old male Π Δ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 41 4 ### Male ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 2/1/1986 19-29 Ετών ανδρών / 19-29 years old male Π

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω μόνιμους με δοκιμασία διορισμούς Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α ΜΕΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1. Ιωσηφίδης Γιώργος, Διευθυντής 2. Φιλίππου Αυγούστα, Β.Δ.Α 3. Δημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: Από το Ανθολόγιο στη δημιουργική γραφή και από κει ως το ΒιΒλίο: ασκήσεις δημιουργικής γραφής για μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: Από το Ανθολόγιο στη δημιουργική γραφή και από κει ως το ΒιΒλίο: ασκήσεις δημιουργικής γραφής για μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: Από το Ανθολόγιο στη δημιουργική γραφή και από κει ως το ΒιΒλίο: ασκήσεις δημιουργικής γραφής για μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΕΛΜΕΚ 2014-2017

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΕΛΜΕΚ 2014-2017 ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΕΛΜΕΚ 2014-2017 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 243 2 ΖΑΜΠΑΚΙΔΗΣ ΠΟΛΥΣ 105 3 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΟΣ) 91 4 ΒΑΡΝΑΒΑ ΑΛΚΗΣΤΗ 86 5 ΑΣΙΗΚΑΛΗ ΚΑΤΙΑ 72 6 ΚΑΟΥΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ.Φακ.: 7.1.02.7 Αρ.Τηλ.: 22893404 Ηλ. Διεύθυνση: analytika.programmata@schools.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Επαρχία

Σχολείο Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Επαρχία ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αριστείδη Χαραλάµπους 8 2008 Στρόβολος ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22316439 22316445 22315562 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α' Κυριάκου Μάτση 26 2368 Άγιος Δοµέτιος ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22776530

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 22.8.2014 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και διορισμούς Εκπαιδευτικών Λειτουργών

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO Page 1 / 6 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ TANCIC NENAD DRAGISA A109484 478 TRABERT SYLVIA A100115 349 ΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ A044586 320606 ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ ΑΝΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A059276 476530

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2000 9.67 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2000 9.75 3 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημία Ποδηλασίας Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας Αποτελέσματα αγώνα "Άρωνας 2015" - 22/3/2015

Ακαδημία Ποδηλασίας Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας Αποτελέσματα αγώνα Άρωνας 2015 - 22/3/2015 A0 ΑΓΟΡΙΑ 1 8 ΖΕΝΙΟΥ ΑΒΡΑΑΜ AGIOS MNASON 4 0:12:22 2 6 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ AGIOS MNASON 4 0:13:21 3 2 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΠΡΟΣ AGIOS MNASON 4 0:13:21 4 64 Εφραίμ Πατσαλιδης Δημητρης POL 4 0:13:24 5 3 ΧΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντές. Βοηθοί Διευθυντές. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ

Διευθυντές. Βοηθοί Διευθυντές. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ Διευθυντές 7575 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ (0) 9133 ΑΝΘΗ-ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΜΑΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ (0) 9485 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (0) Βοηθοί Διευθυντές 9848 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ Μητροπολίτης ἡ Α. Π. ὁ Μητροπολίτης Λεμεσοῦ καὶ Πρόεδρος Αμαθοῦντος καὶ Κουρίου κ. Αθανάσιος Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος ἐγεννήθη εἰς τὴν Λεµεσὸν τὴν 8ην Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 201 11-12 ΟΚΤ 201 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MOΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΕΤΑΑ Σ ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΤΙΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΤΙΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΤΙΟΥ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Κιτίου Υπέρτιμος καὶ Εξαρχος Λάρνακος καὶ Λευκάρων κ. Χρυσόστομος Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κ. Χρυσόστομος ἐγεννήθη τὴν 4ην Ἰουνίου 1938

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘ. ΑΘΛΗΤΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΘΗΛΕΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΜΑΡΑΘΕΥΤΗ ΗΛΙΑΝΑ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2001 10.36 2 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΑ ΛΑΝΙΤΕΙΟ 2000 10.90 3 ΒΑΡΝΑΒΑ ΕΛΕΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές

Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές Θρησκευτικών 10702 ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (9) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ (9) 15061 ΚΑΛΛΙΤΣΙΩΝΗΣ Α. ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ (19) ΛΥΚΕΙΟ ΑΠ. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ για τις τάξεις Ε και Στ Δημοτικού του Διαγωνισμού της 8 ης Δεκεμβρίου 2012. Επαρχία Λευκωσίας

Αποτελέσματα ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ για τις τάξεις Ε και Στ Δημοτικού του Διαγωνισμού της 8 ης Δεκεμβρίου 2012. Επαρχία Λευκωσίας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στασίνου 36, Γραφ. 102, Στρόβολος 2003, Λευκωσία Τηλ. 357-22378101 Φαξ: 357-22379122 e-mail: cms@cms.org.cy Ιστοσελίδα: www.cms.org.cy Αποτελέσματα ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ για τις τάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΤΑ "53Α ΜΑΤΣΕΙΑ" Λευκωσία 17 και 18 Μαίου 2014

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΤΑ 53Α ΜΑΤΣΕΙΑ Λευκωσία 17 και 18 Μαίου 2014 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΤΑ "53Α ΜΑΤΣΕΙΑ" Λευκωσία 17 και 18 Μαίου 2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΗΜΕΡΑΣ ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1 Κυριάκου Χρυστάλλα ΓΣΠ 04.10.1996 50.64Μ. (49.49-50.64-50.01-Χ- 47.54-48.00)

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχία: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Κλάδος: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A/A Επίθετο Όνομα Όνομα Πατρός Αριθμός ΕΤΕΚ 1 GALLI ARIANNA MAVRIZIO A117819 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Επαρχία: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Κλάδος: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A/A Επίθετο Όνομα Όνομα Πατρός Αριθμός ΕΤΕΚ 1 GALLI ARIANNA MAVRIZIO A117819 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Επαρχία: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Κλάδος: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 1 GALLI ARIANNA MAVRIZIO A117819 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ A135915 3 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ A012264 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ A148771 5 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΦΩΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 /4/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 /4/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΛΣΟΣ 1999 9.48 2 ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΣΙΑ 1999 9.50 3 ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (OVERALL) Α/Α Αγων.Δελτιο fial 1 179 ΚΥΡΙΑΚΟΥ Κυριάκος Χ 10 8 10 10 10 X 48 48 1st 2 70 ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ Κώστας 10 8 10 5 5 8 10 46 36 2d 3 30 "COOL" 4 3 6 Χ 2 Χ 8 23 23 3rd 4 31 ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ Άλκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ/ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ/ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Βοηθοί Διευθυντές Θρησκευτικών 8858 ΠΑΝΑΓΗ ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ (14) Φιλολογικών 9867 ΠΙΤΣΙΑΚΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ (14) Μαθηµατικών 9946 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ (14) 10575 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2007-2008 ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2007-2008 ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2007-2008 ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 1 ΣΚΥΤΑΛΟ ΡΟΜΙΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΑΕΤΟΙ ΑΤΙ 2 ΜΙΚΤΟ ΑΝ ΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΑΛΠΑΤΡΟΣ 83 3 ΜΙΚΤΟ ΕΦΗΒΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Starting list, Road race 4,6 km. Εγγραφές που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και τη Δευτέρα 4 Οκτωρίου 2010

Starting list, Road race 4,6 km. Εγγραφές που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και τη Δευτέρα 4 Οκτωρίου 2010 Starting list, Road race 4,6 km Εγγραφές που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και τη Δευτέρα 4 Οκτωρίου 2010 Α/Α NAME SURNAME BIB NUMBER TEAM EVENT 1 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΟΥΡΜΑΣ 4000 ΓΙΩΡΓΟΣ Road Race 2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΥΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553 Αριθμός 394 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 383 που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθοί ιευθυντές Α. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ 2015-2016

Βοηθοί ιευθυντές Α. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ 2015-2016 Βοηθοί ιευθυντές Α Αγγλικών 8340 ΚΑΡΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ (10) Γαλλικών 9840 ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ (10) Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές Θρησκευτικών 10005 ΤΟΦΑΛΙ ΟΥ-ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘ. ΑΘΛΗΤΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΛΙΣΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Φοιτητών 1 ου Έτους 1. Αθανασίου Δέσποινα 2. Γιακουμή Ανδρονίκη 3. Ιταλός Χρίστος 4. Πανουσόπουλος Λέανδρος 5. Προεστός Χαράλαμπος 1. Ιωακείμ Γεωργία 2. Ιωάννου Άντρεα 3. Ιωάννου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION MOTORSPORT FEDERATION ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΑΛΛΥ 2009 OVERALL STANDINGS 1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κώστας 10 10 8 10 10 48 48 2 ΓΑΛΑΤΑΡΙΩΤΗΣ Σίµος 4 8 10 6 10 38 38 3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Παρασκευάς 6 8 5 6 8 8 41 36 4 ΑΝ ΡΕΟΥ Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΝΟΡΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 2015 Α/Α ΕΝΟΡΙΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1. ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ: Α Β Γ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σάββατο 3:00-4:00 μ.μ.

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΝΟΡΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 2015 Α/Α ΕΝΟΡΙΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1. ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ: Α Β Γ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σάββατο 3:00-4:00 μ.μ. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΝΟΡΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 2015 Α/Α ΕΝΟΡΙΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1. ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Α Β Γ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σάββατο 3:00-4:00 μ.μ. ΑΓΟΡΙΑ Δ Ε ΣΤ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC DAY RUN ΚΟΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ POKKA COFFEE

OLYMPIC DAY RUN ΚΟΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ POKKA COFFEE OLYMPIC DAY RUN ΚΟΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ POKKA COFFEE ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - Απόσταση 5.800m Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011 ΏΡΑ:18:00 1 9 ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 41+ ΒΕΤΕΡ ΠΔ Λ/ΣΙΑ ΓΣΠ 18:17 1 ος

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα Αναλυτικά Προγράμματα για τη Φυσική

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα Αναλυτικά Προγράμματα για τη Φυσική ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ «Ενδοϋπηρεσιακή Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης» Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου,

Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Μητροπολίτης Ἀντινόης Παντελεήμων Μητροπολίτης Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων Σεραφείμ Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΕΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, ΣΥΡΙΑΣ, ΑΡΑΒΙΑΣ, ΚΙΛΙΚΙΑΣ, ΙΒΗΡΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' 8-13 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 1 CONCEPTS OF INFORMATION TECHNOLOGY ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

MODULE 1 CONCEPTS OF INFORMATION TECHNOLOGY ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ MODULE 1 CONCEPTS OF INFORMATION TECHNOLOGY ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 2. ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ 3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 4. ΤΖΙΑΚΟΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 5. ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6. ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 1. ΑΔΙΟΡΙΣΤΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ - ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 30 ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΩΑΝΝΑ Ειδικός Εκπαιδευτικός (Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΣΙΕΣ 80% - ΠΟΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 9 ΝΙΚΗ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΥΠ. ΣΥΜΒ. -

ΑΠΟΥΣΙΕΣ 80% - ΠΟΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 9 ΝΙΚΗ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΥΠ. ΣΥΜΒ. - ΑΡΧΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 1 ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΚΟΒ ΥΠ. ΣΥΜΒ. 3 ΘΗΤΕΙΕΣ 2 ΑΝΤΡΕΑΣ Χ''ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΟΒ ΥΠ. ΣΥΜΒ. - 3 ΞΕΝΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΔΕΚ ΥΠ. ΣΥΜΒ. 4 ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΡΥΜΙΩΤΗΣ ΕΥΡΩΚΟ ΥΠ. ΣΥΜΒ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΑ2009 MS. Club Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Quarterfinals Semifinals Final. 1 Πασκάλ Νικόλας Ευσταθίου [1] Νικόλας Ευσταθίου [1] 2 Bye 1

ΓΥΜΝΑΣΙΑ2009 MS. Club Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Quarterfinals Semifinals Final. 1 Πασκάλ Νικόλας Ευσταθίου [1] Νικόλας Ευσταθίου [1] 2 Bye 1 ΓΥΜΝΑΣΙΑ2009 MS Club Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Quarterfinals Semifinals Final 1 Πασκάλ Νικόλας Ευσταθίου [1] Νικόλας Ευσταθίου [1] 2 Bye 1 Νικόλας Ευσταθίου [1] 3 Ολύµπιον Κων/Νος ραµιώτης 11-2 11-1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΌΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 NΙΚΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΗΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2015-2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2015-2016 ΛΕΥΚΩΣΙΑ- ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 1.1. ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ 5455 Παντελίτσα Θεοχαρίδου Λακατάµεια Δ Λακατάµεια Στ 1.2. ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 6187 Παναγιώτα Λόρη ΠΑΣΥΔΥ (νέο) (25) Μακεδονίτισσα Β (25) 8102 Βασούλα Παναγή-Καγιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 297 229/54004572 2 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης - Γραφείο Φυσικής Αγωγής - Ε.Ο.Ε.Σ.Α Λευκωσίας 62οι Παγκύπριοι Αγώνες Στίβου Λυκείων / Τεχνικών Σχολών Εθνικό Στάδιο Στίβου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2008-2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2008-2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2008-2009 A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΜΠ ΒΑΘΜΙΔΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1 ΑΒΡΑΑΜ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΕ [εναρξη + υποθεση] αιθουσα 355 α/α ΑΜΔΣΘ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθοί Διευθυντές. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές

Βοηθοί Διευθυντές. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2009-2010 Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει συμπληρωματικές τοποθετήσεις-μετακινήσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Μ.Ε. για τη σχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΚΕΡΥΝΕΙΑ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Θ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ ΔΙΚ.ΘΥΡ. Αριστείδου Θεοδώρα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΚΕΡΥΝΕΙΑ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Θ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ ΔΙΚ.ΘΥΡ. Αριστείδου Θεοδώρα Αριστείδου Θεοδώρα, Κερύνεια Δημοσθένους Ιωάννα Χρ. Εγγλέζου 3, Δασούπολη, Κερύνεια ioannademosthenous@hotmail.com Κωνσταντινίδης Γλ. Ανδρέας Μετοχίου 73, Έγκωμη, 2407 Κερύνεια 26025 22361560 22361491

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ "ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ "ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ" Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΒΕΡΚΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΟΠ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ 2 ΑΓΑΠΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ - Δασούπολη

Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ - Δασούπολη Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ - Δασούπολη Οδός Άτλαντος, 2014, Στρόβολος Τηλ.: 22 441360 22 441361 Φαξ: 22 316163 e-mail: lyk-dasoupoli-lef@schools.ac.cy Προς τους Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών/τριών του Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

3η Αγγλικά Γεωγραφία Οικ.Οικ./Σχεδ.Τεχν./Αλφ.Νέα Θρησκευτικά/Αλφ.Μαθηματ. Αγγλικά/Αλφ.Μαθηματικά

3η Αγγλικά Γεωγραφία Οικ.Οικ./Σχεδ.Τεχν./Αλφ.Νέα Θρησκευτικά/Αλφ.Μαθηματ. Αγγλικά/Αλφ.Μαθηματικά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A 1 1η Ιστορία Μουσική/Αλφ.Νέα Γυμναστική Οικ.Οικ./Σχεδ.Τεχν./Αλφ. Νέα Γαλλικά 2η Μαθηματικά Γυμναστική Οικ.Οικ./Σχεδ.Τεχν. Αρχαία/Αλφ. Νέα Μουσική 3η Αγγλικά Γεωγραφία Οικ.Οικ./Σχεδ.Τεχν./Αλφ.Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΑΛΛΥ 2011 ΓΕΚΙΝΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΑΛΛΥ 2011 ΓΕΚΙΝΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΕΚΙΝΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κώστας 8 15 20 10 12 65 65 2 ΑΝΤΩΝΙΟΥ Σταύρος 4 9 12 6 15 46 46 3 ΓΑΛΑΤΑΡΙΩΤΗΣ Σίμος 10 16 8 34 34 4 ΠΑΝΤΕΛΗ Πέτρος 6 12 10 28 28 5 ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Στέλιος 8 4,5 5 17,5 17,5 6

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατάλογος συμμετεχόντων στην ημερίδα με θέμα «Πρόληψη και Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας και Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή»

ΘΕΜΑ: Κατάλογος συμμετεχόντων στην ημερίδα με θέμα «Πρόληψη και Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας και Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή» ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριανού (ΜΝ) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΤ Νικη Γρηγορίου-Περικλέους(Δ) Τενέδου 8 2103 Αγλαντζιά 22331342 22331597 nip-aglantzia6-lef@schools.ac.

Κυπριανού (ΜΝ) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΤ Νικη Γρηγορίου-Περικλέους(Δ) Τενέδου 8 2103 Αγλαντζιά 22331342 22331597 nip-aglantzia6-lef@schools.ac. ΕΠΑΡΧΙΑ: ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΠΟΛΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ Κυπρούλα Χριστοδούλου- Κυπριανού (ΜΝ) Κ. Καταλάνου 1100 Λευκωσία 22780878 22780878 nip-ag-andreas-lef@schools.ac.cy ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Λάρνακας 18/2/2013-30/4/2013

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Λάρνακας 18/2/2013-30/4/2013 1 / 27 18-02-2013 417 Ευλαβής Ανδρέας Γρηγόρη Αυξεντίου 34 Μέγαρο Κάριδερς, φώτα Αμερικανικής Ακαδημίας 24651317 24662689 586 Μωυσέως Βάσω Ερμού 93 Συντεχνιακό φαρμακείο ΠΕΟ 24655312 24626553 19-02-2013

Διαβάστε περισσότερα

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔΟΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Νεολαία Δημοκρατικού Συναγερμού Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013 / Αριθμός Φύλλου 234 16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Η ΝΕΔΗΣΥ σε συνεδρία

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας πάγιο αἴτημα τῶν κατοίκων γιά ἐκκλησιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. / ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΜΑ Α ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΒΡΑΒΕΙΟ

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. / ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΜΑ Α ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΡΑ 2009 2010» Στα πλαίσια του Προγράµµατος «Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτοµικής Κουλτούρας» της «έσµης Προγραµµάτων του Ιδρύµατος Προώθησης Έρευνας για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. Θεσσαλονίκη 28-2-2012. Αριθμ. Πρωτ. 9938. Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. Θεσσαλονίκη 28-2-2012. Αριθμ. Πρωτ. 9938. Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ. Οικονομίδη & Καθ.Ρουσίδου 11 540.08 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ 137 ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 186 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝ. ΙΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ πρόσκληση Ημερομηνία Σάββατο, 3 Μαΐου 2014 Ώρα 9:30-17:00 Τοποθεσία Αίθουσα Β108 Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1 2109 Αγλαντζιά Ιστοσελίδα logipaignion.cs.ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 21.8.2013 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και διορισμούς Εκπαιδευτικών Λειτουργών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δευτερογενής Πρόληψη για Ομάδες Παιδιών: Διδασκαλία Κοινωνικών Δεξιοτήτων σε Μικρές Ομάδες στα Πλαίσια του Συστήματος ΠροΘΕΣυ 2 ΑΔΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Δευτερογενής Πρόληψη για Ομάδες Παιδιών: Διδασκαλία Κοινωνικών Δεξιοτήτων σε Μικρές Ομάδες στα Πλαίσια του Συστήματος ΠροΘΕΣυ 2 ΑΔΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1 ΑΓΑΠΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ - 2 ΑΔΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ THE GRAMMAR SCHOOL NICOSIA (GREGORIOU SCHOOL) - 3 ΑΖΑ ΕΛΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΘΑΡΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΗ ΛΙΠΕΡΤΗ - 4 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΘΕΣΗ 1 Αγαθαγγέλου Σοφία Πανεπιστήμιο Κύπρου Δασκάλα 2 Ανδρέου Καλλιόπη Δημοτικό Αγ. Ομολογητών Σύμβουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2009 ΑΓΓΕΛΗ ΖΩΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Λύκειο Απ. Βαρνάβα Λευκωσίας ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΤΡΙΤΗ ΛΕΥΤ2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 25μ. (Ισχύουν μέχρι 21/5/2015)

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 25μ. (Ισχύουν μέχρι 21/5/2015) 50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ BAKHTIAROV ALEXANDRE ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 22.58 2009 50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΝΕΩΝ ΖΑΓΚΑΣ ΟΜΗΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 23.64 2010 50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΙΔΩΝ ΖΑΓΚΑΣ ΟΜΗΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 24.76 2008 50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α ΜΙΤΣΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Υποψήφιος ήµαρχος Καλλιθέας Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας 1 ης ηµοτικής Κοινότητας (µέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίµησης)

Διαβάστε περισσότερα