ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ"

Transcript

1 56 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ Ἀρχιεπίσκοπος ἡ Α.Μ. ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου κ. Χρυσόστομος Β Ἡ Α. Μ. ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου κ. Χρυσόστοµος Β ἐγεννήθη τὴν 10ην Ἀπριλίου 1941 εἰς Τάλαν Πάφου. Μετὰ τὴν ἀποφοίτησιν αὐτοῦ ἐκ τοῦ ηµοτικοῦ Σχολείου, ἐγένετο δεκτὸς ὡς δόκιµος µοναχὸς εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Νεοφύτου. Ἀκολούθως ἐστάλη εἰς τὸ Γυµνάσιον Πάφου, ἐκ τοῦ ὁποίου καὶ ἀπεφοίτησε τὸ Τὴν 3ην Νοεµβρίου τοῦ ἰδίου ἔτους ἐχειροτονήθη ιάκονος ὑπὸ τοῦ τότε ἀειµνήστου Χωρεπισκόπου Τριµυθοῦντος καὶ µετέπειτα Μητροπολίτου Νικαίας Γεωργίου. ιετέλεσεν ἐπὶ πενταετίαν Ἔφορος τῆς Μονῆς. Τὸ 1968 ἐνεγράφη εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν, ἐκ τῆς ὁποίας καὶ ἀπεφοίτησε τὸ Τὴν 19ην Ὀκτωβρίου τοῦ ἰδίου ἔτους ἐξελέγη ὁµοφώνως Ἡγούµενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νεοφύτου. Ἐχειροτονήθη εἰς Πρεσβύτερον, ἐχειροθετήθη εἰς Ἀρχιµανδρίτην καὶ ἐγκαθιδρύθη εἰς Ἡγούµενον τὴν 12ην Νοεµβρίου ὑπὸ τοῦ ἀειµνήστου Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γʹ. Τὴν 25ην Φεβρουαρίου 1978 ἐξελέγη διὰ βοῆς Μητροπολίτης Πάφου καὶ τὴν ἑπομένην ἐχειροτονήθη εἰς Ἐπίσκοπον, ἐνθρονισθεὶς αὐθημερόν. Ὡς Μητροπολίτης Πάφου ἐξεδαπάνησε ἑαυτὸν διὰ τὴν ἐπιμόρφωσιν καὶ βελτίωσιν τῶν συνθηκῶν τοῦ κλήρου καθὼς καὶ διὰ τὴν πνευματικὴν καλλιέργειαν τοῦ ποιμνίου του. Πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτὸν ἀνεσύστησε τὴν πάλαι ποτὲ διαλάμψασαν Ἐπισκοπὴν Ἀρσινόης καὶ εἰσηγήθη εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τὴν ἐκλογὴν τοῦ Ἀρχιμανδρίτου κυρίου Γεωργίου Παπαχρυσοστόμου, ἡ ὁποία καὶ ὁμοθύμως ἐξέλεξεν αὐτὸν ὡς πρῶτον Χωρεπίσκοπον τῆς ἀνασυσταθείσης Ἐπισκοπῆς Ἀρσινόης. Ἡ ἐπιτυχὴς αὐτὴ ἐνέργεια ἀπετέλεσε τὸ προοίμιον τῶν ὁραματισμῶν τοῦ Μακαριωτάτου διὰ τὴν διεύρυνσιν τῶν Μητροπόλεων καὶ τῶν Χωρεπισκοπῶν,

2 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ Ἡ Α.Μ. ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος Β 57

3 58 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ προκειμένου ἡ Ἐκκλησία Κύπρου νὰ ἀποκτήσῃ καὶ πάλιν τὴν πλήρη αὐτῆς Αὐτοκεφαλίαν, τὴν ὁποίαν ἀπελάμβανε, προτοῦ οἱ Φράγκοι κατακτηταὶ τὴν καταργήσουν μὲ τὴν σύνοδόν τους τὸ 1222 καὶ τὴν Βούλαν τοῦ Πάπα Ἀλεξάνδρου Δ τὸ 1260, ὁραματισμοὺς τοὺς ὁποίους καὶ ἐπραγματοποίησεν ἀργότερον, ὡς Ἀρχιεπίσκοπος. Ὡς Προεδρεύων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, κατόπιν τοῦ γνωστοῦ ἀτυχήµατος τοῦ ἀειµνήστου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόµου Α, ἐπρωτοστάτησεν, ὥστε ἡ Ἐκκλησία ἡµῶν νὰ τοποθετηθῇ ἐναντίον τῆς ἀποδοχῆς τοῦ σχεδίου Ἀνάν. Ἐξεπροσώπησε πολλάκις τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου εἰς διαφόρους διορθοδόξους καὶ διαχριστιανικοὺς διαλόγους, διεκκλησιαστικὰ συνέδρια, ἐνθρονίσεις νέων Προκαθηµένων ἄλλων Ἐκκλησιῶν κ.λπ. Τὴν 5ην Νοεµβρίου 2006 ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου καὶ ἐνεθρονίσθη τὴν Κυριακὴν 12ην Νοεµβρίου Ὀνοµαστικὴ ἑορτή: 13 Νοεµβρίου. Ἐπαρχιοῦχος Επίσκοπος: Ὁ Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος. ( Ιδὲ καὶ κεφάλαιον: Ιερὰ Επισκοπὴ Καρπασίας, σελ. 214). Επίσκοποι: α) Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος. Γραμματεύς: Ἀνδρέας Βασιλείου, τηλ.: , τηλεομ.: , ἠλεκτρ. διεύθ. ( ): β) Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος. Γραμματεῖς: Ἀνδρέας Ματέι καὶ Παῦλος Χατζηπροδρόμου, τηλ.: (00357) , τηλεομ.: (00357) καὶ (00357) , ἠλεκτρ. διεύθ. ( ): org.cy Γραφεῖον Μακαριωτάτου Διευθυντής: Χρῖστος Κουκλιώτης, Μ.Α. τηλ.: (00357) , τηλεομ.: (00357) Διεύθυνσις: τ.θ , 1502 Λευκωσία. Διεύθυνσις ἱστοσελίδος εἰς τὸ διαδίκτυον: Ἰδιαίτερος Γραμματεὺς Μακαριωτάτου: Παναγιώτης Παπανικολάου, τηλ.: (00357) , τηλεομ.: (00357) Γραμματεῖς: Πρωτ. Κυριάκος Κυριάκου καὶ Πρωτ. Μαρῖνος Παπαχριστο

4 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ 59 δούλου, τηλ.: (00357) καὶ , τηλεομ.: (00357) , ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις ( ): Συντονισμὸς καὶ διεκπεραίωσις διορθοδόξου καὶ διεκκλησιαστικῆς ἐπικοινωνίας καὶ ἀλληλογραφίας Μακαριωτάτου: Ὑπεύθυνος: Δρ Γεώργιος Χριστοδούλου. Πρωτοσυγκελλία Πρωτοσύγκελλος: Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Ἰωάννης Ἰωάννου, τηλ.: (00357) , τηλεομ.: (00357) Διάκονος Μακαριωτάτου: Κυπριανὸς Κουντούρης, τηλ.: (00357) Προσωπικὴ Ἀσφάλεια Μακαριωτάτου: Οἱ ἀστυφύλακες κ.κ. Σάββας Λαγὸς καὶ Κωνστανῖνος Κίκης. Ι. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ Θρονικὴ Επιτροπὴ Πρόεδρος: ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος. Κληρικὰ μέλη: οἱ Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι: Καρπασίας κ. Χριστοφόρος, Νεαπόλεως κ. Πορφύριος καὶ Μεσαορίας κ. Γρηγόριος καὶ Πρωτ. Δημήτριος Δημοσθένους. Λαϊκὰ μέλη: Μίνως Κρονίδης, Κώστας Κόκκινος, Χριστόδουλος Κτωρίδης καὶ Χρίστης Χριστοφόρου. Οἰκονομικαὶ Υπηρεσίαι Διευθυντής: Δῆμος Δήμου, τηλ.: καὶ , τηλεομ.: , ἠλεκτρ. διεύθ. ( ): Τμῆμα Προσωπικοῦ: Ὑπεύθυνος: Σάββας Χριστοφῆ, τηλ.: , τηλεομ.: , ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις ( ): Λογιστήριον: Προϊστάμενος: Χαρίλαος Νικολάου, τηλ Λογισταί: Χαράλαμπος Χαραλάμπους, τηλ , Παναγιώτης Νίκου, τηλ καὶ Παναγιώτης Γ. Παναγιώτου, τηλ Διαχείρισις Κληροδοτημάτων: Χαράλαμπος Καλογερίδης, τηλ Ταμεῖον: Οἰκον. Ἀντώνιος Στυλιανοῦ, τηλ Βοηθός: Ἑλενίτσα Ὀδυσσέως, τηλ Τμῆμα Διαχειρίσεως Ἱερῶν Ναῶν, Ὑπεύθυνος: Κώστας Τσαγγαρίδης, τηλ Βοηθός: Σωτηρούλα Παναγιώτου, τηλ.: , τηλεομ.: , ἠλεκτρ. διεύθ. ( ): Τμῆμα Διαχειρίσεως Ἀκινήτων: Ὑπεύθυνος: Γιάννης Φράγκος, τηλ Βοηθός: Ἑλένη Μόρτη. Γραμματεία: Βάνα Κουσιάππα.

5 60 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ Ἐλεγκτικὸν Τμῆμα Ἱερῶν Ναῶν Διευθυντὴς: Μιχάλης Πιερῆς. Ἐλεγκταί: Γεώργιος Νικολαΐδης, Γεώργιος Ἀβρααμίδης καὶ Γεώργιος Θεοχαρίδης, τηλ.: καὶ Τεχνικαὶ Υπηρεσίαι Διευθυντής: Στέλιος Γεωργίου, Πολιτικὸς Μηχανικός, τηλ.: Τεχνικοί: Παναγιώτης Στυλιανοῦ, Ἀλέξης Ρουβήμ, Γεώργιος Κυριακόπουλος καὶ Λουκᾶς Ἰωάννου. Νομικὸν Τμῆμα Χαράλαμπος Καλογερίδης. Τηλ.: , τηλεομ.: Ἀρχειοφυλάκιον Αρχεῖον Ἀρχειοφύλαξ: Κώστας Θεοδότου, τηλ Βοηθοί: Μαρία Σταυρίδου καὶ Ἰωνᾶς Ἀλεξάνδρου, τηλ.: καὶ Τελετάρχης Τελετάρχης Ἐκκλησίας Κύπρου: Γεώργιος Ἀραοῦζος, τηλ.: Κέντρον Συντηρήσεως Βυζαντινῶν Εἰκόνων καὶ Μνημείων Διευθυντής: Πρωτ. Δημοσθένης Δημοσθένους. Βοηθός: Πρωτ. Διονύσιος Χ Κυριάκου, τηλ.: Προσωπικόν: Κυριάκος Παπαγεωργίου, Παναγιώτης Κυριάκου, Ἰωάννης Βασιλείου, Κυριάκος Σκιτίνης, Ὄλγα Περικλέους καὶ Χριστόφορος Σάββα. Ληξιαρχικὰ Γραφεῖα Γραμματεῖς: Νῖκος Κασσῆς καὶ Παναγιώτης Παπακυριακοῦ, τηλ.: καὶ Συμβούλιον Πνευματικῆς Λύσεως τοῦ Γάμου Υπεύθυνος: Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος. Συμβούλιον Πνευματικῆς Λύσεως τοῦ Γάμου. Πρόεδρος: Πρωτ. Παναγιώτης Κώστα. Μέλη: Οἰκον. Παναγιώτης Ἀχιλλέως καὶ Πρωτ. Μαρῖνος Παπαχριστοδούλου. Γραμματεύς: Διάκονος Ἰωάννης Uliniuc, τηλ.: , τηλεομ.: Ἄλλαι ὑπηρεσίαι Τηλεφωνητής: Εὐστάθιος Χατζηαντωνίου. Κλητήρ: Ἀντώνιος Θεοχαρίδης. Κουζίνα: Παναγιώτης Κρητιώτης. Βοηθητικὸν Προσωπικόν: Ἀγαθονίκη Πέτρου,

6 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ 61 Χρύσω Δημητρίου, Γεωργία Κούβαρου, Μαρία Γαβριήλ, Ἕλλη Σάββα, Γεωργία Λοϊζίδου, Φροσούλα Παπαναστασίου, Παναγιώτα Μιχαήλ, Ἀγγέλα Σάββα. Φύλακες: Ἀνδρέας Ἐρωτοκρίτου, Ἀνδρέας Νικολάου, Παναγιώτης Μακρῆς, Μιχάλης Μακρῆς, Ἀνδρέας Σταυρινοῦ, Χάρης Μακρῆς, Χαράλαμπος Στυλιανοῦ, Χρῖστος Χρίστου καὶ Νικόλας Νικολάου. ΙΙ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ Γραφεῖον Ἐκκλησιαστικῆς Κατηχήσεως καὶ Διακονίας Ὑπεύθυνος: Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος. Ἀναπληρωτὴς Ὑπεύθυνος: Ἀρχιμ. Γρηγόριος Μουσουρούλης. Γραμματεύς: Γεώργιος Κούττουκος, τηλ Μέλη: Πρωτ. Κωνσταντῖνος Κωνσταντίνου, Οἰκον. Νεκτάριος Λουντίδης, Σάββας Παρῆς, Νῖκος Κασσῆς, Μιχάλης Νικολάου, Εὐδόκιος Δημητρίου καὶ Ἀντώνιος Χαραλάμπους, τηλ.: , , , , τηλεομ.: , ἠλεκτρ. διεύθ. ( ): Θεῖον Κήρυγμα Τὸν θεῖον λόγον, πλὴν τοῦ Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου, τῶν Θεοφιλεστάτων Επισκόπων Καρπασίας, Νεαπόλεως καὶ Μεσαορίας καὶ τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου, κηρύττουν οἱ κατὰ τόπους Θεολόγοι κληρικοὶ καὶ οἱ λαϊκοὶ Θεολόγοι-Συνεργάται τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς. Θρησκευτικὴ Υπηρεσία Στρατοῦ Διὰ τὴν θρησκευτικὴν διαφώτισιν τῶν στρατευμένων νέων λειτουργεῖ ἡ Διεύθυνσις Θρησκευτικοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ἐθνικῆς Φρουρᾶς (Γ.Ε.Ε.Φ.), ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ Οἰκον. Κωνσταντίνου Χριστοδούλου, τηλ.: Χριστιανικὰ Σωματεῖα Χριστιανικοὶ Σύνδεσμοι Γυναικῶν. Οἱ Χριστιανικοὶ Σύνδεσμοι Γυναικῶν λειτουργοῦν ὡς σωματεῖα εἰς πλείστας ἐνορίας καὶ κοινότητας τῆς Ιερᾶς Αρχιεπισκοπῆς. Διὰ τὰς συλλογικὰς ἐκδηλώσεις ὅλων τῶν Χ.Σ.Γ. λειτουργεῖ Συντονιστικὴ Επιτροπή. Πρόεδρος: Πρεσβυτέρα Εὐανθία Ἀχιλλέως. Σχολὴ Γονέων Ιερᾶς Αρχιεπισκοπῆς Κύπρου Μὲ τὴν εὐλογίαν καὶ πρωτοβουλίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου Β, ἱδρύθη τὸ ἔτος 2009 Σχολὴ Γονέων, ἡ ὁποία ἔχει

7 62 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ ὡς σκοπὸν τὴν ἐπιμόρφωσιν τῶν Γονέων εἰς θέματα οἰκογενείας, γάμου καὶ παιδιῶν, μὲ βάσιν τὴν εὐαγγελικήν, πατερικὴν καὶ μυστηριακὴν ἐμπειρίαν τῆς Εκκλησίας μας. Λειτουργοῦν δύο Σχολαί, μία εἰς τὸν Ιερὸν Ναὸν Ἀποστόλου Βαρνάβα Δασουπόλεως καὶ ἑτέρα εἰς τὸν Ιερὸν Ναὸν Ἁγίου Νικολάου, Ἐγκώμης. Η λειτουργία τῆς Σχολῆς πραγματοποιεῖται βάσει προγράμματος, τὸ ὁποῖον ἀνακοινοῦται ὑπὸ τοῦ Γραφείου Εκκλησιαστικῆς Κατηχήσεως καὶ Διακονίας. Πληροφορίαι: τηλ.: Ἐπιτροπή: Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος, Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτ. Μιχαὴλ Πηγασίου, Ορθοδοξία Καλογήρου, Νίκη Παπαπέτρου, Ροδούλα Παπαλαμπριανοῦ, Κλαίλια Σκοτεινοῦ, Σωτηρούλα Χατζημηνᾶ, Ανδρούλα Κουρέα καὶ Χριστίνα Αλεξάνδρου. Σχολὴ Ἐνηλίκων Κατηχουμένων Ἀπὸ τὸν Ιανουάριον τοῦ 2009, μὲ πρωτοβουλίαν καὶ εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου Β, καὶ ὑπὸ τὴν ἄμεσον ἐποπτείαν τοῦ Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Καρπασίας κ. Χριστοφόρου, λειτουργεῖ εἰς τὴν Αρχιεπισκοπικὴν Περιφέρειαν Σχολὴ Κατηχουμένων. Εἰς αὐτήν, ἐνήλικες ἀλλοδαποί, ἑτερόδοξοι ἢ ἑτερόθρησκοι, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν νὰ ἐνταχθῶσιν εἰς τὴν Ορθόδοξον Εκκλησίαν, διδάσκονται τὰ δόγματα καὶ τὰς ἀληθείας τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας. Λειτουργοῦν δύο παραρτήματα, τὸ ἓν εἰς τὸν Ιερὸν Ναὸν Ἁγίου Νικολάου Ἐγκώμης καὶ τὸ ἕτερον εἰς τὸν Ιερὸν Ναὸν Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πλατὺ Ἀγλαντζιᾶς. Εἰς τὴν Σχολὴν διδάσκουν οἱ ἀκόλουθοι κληρικοί: Πρωτ. Σάββας Χατζηιωνᾶς, Πρωτ. Παναγιώτης Κώστα, Οἰκον. Ιωάννης Κυπριανοῦ, Πρωτ. Ἀνδρέας Ανδρέου, Οἰκον. Ιωάννης Παπανέστορος, Πρεσβ. Νικόλαος March καὶ Πρωτ. Μαρῖνος Παπαχριστοδούλου. Ὑπεύθυνος Λειτουργίας τῆς Σχολῆς: Οἰκον. Ιωάννης Κυπριανοῦ. Γραμματεύς: Ἀντώνιος Χαραλάμπους. Διὰ πληροφορίας, τηλ.: Ἔντυπα 1. «Εκκλησιαστικὴ Παρέμβαση». Περιέχει ἄρθρα, μελέτας, εἰδήσεις, σχόλια καὶ ἄλλα θέματα πνευματικῆς οἰκοδομῆς καὶ προβληματισμοῦ. Απευθύνεται πρὸς τὴν οἰκογένειαν καὶ τοὺς νέους. Διανέμεται δωρεάν. 2. Ἔντυπα διαφόρων ἐνοριῶν: «Κυριακάτικα Μηνύματα», «Πυρσός», «Δισέλιδο» κ.ἄ. 3. Διάφορα ἔντυπα ἀντιαιρετικοῦ περιεχομένου, ἐκδίδονται καὶ διανέμονται

8 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ 63 δωρεὰν ὑπὸ τοῦ Γραφείου Εκκλησιαστικῆς Κατηχήσεως καὶ Διακονίας τῆς Ιερᾶς Αρχιεπισκοπῆς. Εκκλησιαστικὸν Βιβλιοπωλεῖον Φροντίδι τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, λειτουργεῖ ἐκκλησιαστικὸν Βιβλιοπωλεῖον, ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «Τὸ Φῶς» (ὁδὸς Κοραῆ 20-26, πλησίον τῆς Ιερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς). Εἰς τὸ ἐν λόγῳ Βιβλιοπωλεῖον διατίθενται βιβλία λειτουργικοῦ, ἐκκλησιαστικοῦ καὶ πνευματικοῦ περιεχομένου, καθὼς καὶ ἱερὰ σκεύη καὶ ἄλλα ἐκκλησιαστικὰ εἴδη. Ὑπεύθυνος: Σωκράτης Ἀνδρέου. Βοηθοί: Ἀνδρέας Σωφρονίου καὶ Μιχάλης Ἰακωβίδης. Λογιστήριον: Ἄνδρη Κούττουκου, τηλ.: καὶ , τηλεομ.: ΙΙΙ. ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΙΔΡΥΜΑ «ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ» Ὁ μὴ Κυβερνητικὸς Ὀργανισμὸς «Φιλοκαλία» συνεστήθη τῇ πρωτοβουλίᾳ τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου. Ἀποτελεῖ νομικὸν πρόσωπον καὶ διέπεται ὑπὸ τῶν προνοιῶν τοῦ περὶ Σωματείων καὶ Ἱδρυμάτων Νόμου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Κύριοι σκοποὶ τοῦ μὴ Κυβερνητικοῦ Ὀργανισμοῦ «Φιλοκαλία», εἶναι ἡ ἐκ τῶν κεφαλαίων καὶ εἰσοδημάτων τοῦ Ἱδρύματος ἀρωγή, βοήθεια, συμβολὴ ἢ καὶ ἐπίτευξις οἱασδήποτε δραστηριότητος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου σχετιζομένης μὲ τὴν στήριξιν καὶ κοινωνικὴν καὶ οἰκονομικὴν ἐνίσχυσιν τῶν ὀλιγότερον εὐνοουμένων κοινωνικῶν ὁμάδων καὶ τῆς νεολαίας, τὴν διαφύλαξιν, ἀνάδειξιν, προβολὴν καὶ διατήρησιν τῆς Θρησκευτικῆς, Ἱστορικῆς καὶ Πολιτιστικῆς Κληρονομίας καὶ τῶν ἱστορικῶν καὶ πολιτιστικῶν ἐν γένει παραδόσεων τῆς Κύπρου, τὴν προσπάθειαν ἀναλήψεως διεθνῶν συνεργασιῶν μὲ ἀξιοπίστους διεθνεῖς φορεῖς, τὴν ἐνίσχυσιν καὶ κατάρτισιν προγραμμάτων διὰ τὴν προστασίαν τοῦ περιβάλλοντος κ.ἄ. Ὁ μὴ Κυβερνητικὸς Ὀργανισμὸς «Φιλοκαλία» διοικεῖται ὑπὸ ἐννεαμελοῦς Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Πρόεδρος: ὁ Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος. Ἀντιπρόεδρος: ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος. Μέλη: Πρωτ. Μάριος Δημητρίου, Πρωτ. Μιχαὴλ Πηγασίου, Πρωτ. Γεώργιος Σεργίδης, Πρωτ. Λῖνος Πετρίδης, Πρωτ. Σάββας Χατζηιωνᾶς, Πρωτ. Κυριάκος Κυριάκου καὶ κ. Κώστας Κατσαρός.

9 64 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ ΙV. ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 1. Ἵδρυμα «Ὁ Καλὸς Σαμαρείτης». Σκοπὸν ἔχει τὴν παροχὴν δωρεὰν προσωρινῆς διαμονῆς εἰς ἄπορα ἄτομα, τὰ ὁποῖα ἀναγκάζονται νὰ παραμείνωσιν εἰς Λευκωσίαν ἐπ ὀλίγας ἡμέρας, προκειμένου νὰ διεκπεραιώσουν τὰς χρείας αὐτῶν. Διοικεῖται ὑπὸ Συμβουλίου, Πρόεδρος τοῦ ὁποίου εἶναι ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ιεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ἀκροπόλεως, Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτ. Μάριος Δημοσθένους. Διεύθυνσις: Οδὸς Θερμοπυλῶν 11, 2007 Στρόβολος τ.θ , 2080 Ἀκρόπολις, Λευκωσία, τηλ.: καὶ , τηλεομ.: Ἵδρυμα «Ἅγιος Νεκτάριος». Διοικεῖται ὑπὸ ἑπταμελοῦς Διοικητικοῦ Συμβουλίου, τοῦ ὁποίου Πρόεδρος εἶναι ὁ Πανοσιολογιώτατος Ηγούμενος τῆς Ιερᾶς Μονῆς Τροοδιτίσσης κ. Ἀθανάσιος, καὶ στελεχοῦται ὑπὸ ὁμάδος Ἀδελφῶν τῆς στενῶς συνεργαζομένης μετὰ τοῦ Ιδρύματος γυναικείας Ἀδελφότητος «ΦΙΛΟ ΘΕΗ». Διεύθυνσις: Τ.Θ , 1509 Λευκωσία, τηλ.: καὶ , τηλεομ.: Εφημέριος: Πρωτ. Χριστοφόρος Χριστοφίδης. Τηλ.: Ιεροῦ Ναοῦ: V. ΣΧΟΛΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μερίμνῃ τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου λειτουργοῦν Σχολαὶ Βυζαντινῆς Μουσικῆς ὡς ἀκολούθως: 1) Εν Λευκωσίᾳ, ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου». Διευθυντής: Πρωτ. Δημήτριος Δημοσθένους, τηλ Βοηθὸς Διευθυντής: Κυριάκος Σωφρονίου, τηλ Διεύθυνσις: Λεύκωνος 8, Διαμ. 5, Λευκωσία. 2) Εν Λατσιᾷ, ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ Πρωτοψάλτου κ. Δημητρίου Ιεροδιακόνου, τηλ.: ) Εν Εγκώμῃ, ἀπὸ τὸ 1988, ὡς παράρτημα τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς «Μακάριος Γ», ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ Πρωτοψάλτου κ. Γεωργίου Λοΐζου, τηλ.: ) Ἐν τῷ Ναῷ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, Πλατὺ Ἀγλαντζιᾶς, ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ Δρος Ἀνδρέου Βαρνάβα, τηλ.: καὶ ) Ἐν τῷ Ναῷ Ἁγίας Παρασκευῆς Λακατάμιας, ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ Ἱεροψάλτου κ. Σωτηρίου Κωμίτη, τηλ.:

10 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ 65 VI. ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ Πρόεδρος: Ο Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος. Γραμματεύς: Χρῖστος Κουκλιώτης. Μέλη: Ρέα Γεωργίου, Ἰάκωβος Κωνσταντινίδης, Χάρης Βωβίδης, Ἀνδρέας Θεοδώρου, Γεώργιος Λουκᾶ, Χριστόφορος Χριστοφίδης, Κώστας Κόκκινος καὶ Ἀνδρέας Σωτηριάδης. Γενικὸς Διευθυντής: Δρ Ανδρέας Κ. Φυλακτοῦ. Διεύθυνσις: Πλατεία Ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ, 1016 Λευκωσία. τ.θ , 1505 Λευκωσία - Κύπρος, τηλ.: , τηλεομ.: ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ 1. Λευκωσίας ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ (Καθεδρικός). Εφημέριοι: Ἀρχιμ. Γρηγόριος Μουσουρούλης (τηλ.: ) καὶ Πρωτ. Δημήτριος Δημοσθένους (τηλ.: ). Ψάλται: Κυριάκος Ψάλτης καὶ Μενέλαος Ἱεροδιακόνου. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Δημήτριος Δημοσθένους, Στέλιος Στυλιανοῦ, Νῖκος Ἀμπίζας, Σταῦρος Χασάπης καὶ Χρῆστος Μπέκος. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ. Ἐφημέριοι: Ἀρχιμ. Βενέδικτος Ἰωάννου (τηλ.: ) καὶ Οἰκον. Χαράλαμπος Ζοῦμος (τηλ.: ). Διάκονος: Δανιήλ Kiwnuka (τηλ.: ). Ψάλται: Ἀνδρέας Κουκκίδης, Κυριάκος Σωφρονίου καὶ Ἀνδρέας Χριστοδούλου. Ἐπίτροποι: Νῖκος Ν. Λακκούφης, Χρυσόστομος Π. Χρυσοστόμου, Γεωργία Θ. Παύλου, Λυδία Δ. Πρωτοπαπᾶ καὶ Τάκης Ταουσιάνης. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (Τρυπιώτου). Εφημέριος: Πρωτ. Πολύκαρπος Πολυκάρπου (τηλ.: ). Ψάλται: Ἀνδρέας Παρασκευᾶ καὶ Θεόδωρος Μουμτζῆς. Ἐπίτροποι: Πέτρος Πετρίδης, Θέμις Πετρίδου, Ἠλίας Λιασῆ, Κυριακὴ Παμπορίδου καὶ Ἀνδρέας Φτερακίδης. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ. Εφημέριος: Πρωτ. Ἀθηνόδωρος Παπαευρυβιάδης (τηλ.: ). Ψάλται: Ἀνδρόνικος Ἀνδρονίκου, Κυριάκος Χατζηκυριάκου καὶ Παναγιώτης Χατζηγεωργίου. Ἐπίτροποι: Νῖκος Λ. Νικολαΐδης, Πλούταρχος Γερούδης, Παναγιώτα Γ. Παύλου, Πέτρος Χριστοδουλίδης καὶ Σταῦρος Σταυρινοῦ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ. Προϊστάμενος: Πρωτ. Σταῦρος Καραπατάκης (τηλ.: ). Εφημέριος: Οἰκον. Σάββας Π Ἰακώβου (τηλ.: ). Ψάλται: Σωτήριος Στεφανίδης, Κύπρος Παφίτης καὶ Μενέλαος Στυλιανίδης.

11 66 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ Ἐπίτροποι: Λεωνίδας Τοφαρίδης, Ἀνδρέας Χατζημάρκου, Κυριάκος Μαριάννης, Σάββας Ἀγρότης καὶ Ἀλκιβιάδης Πρωτοπαπᾶς. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΡΥΣΑΛΙΝΙΩΤΙΣΣΗΣ. Ἐφημέριος: Οἰκον. Ἀντώνιος Στυλιανοῦ (τηλ.: ). Ψάλται: Ἄνδρος Χαραλάμπους, Ἀνδρέας Παπαϊωάννου καὶ Γεώργιος Σιαμπῆ. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Ἀντώνιος Στυλιανοῦ, Φαίδρα Ἀ. Παπακώστα, Λύδα Σκανδάλη Παντελῆ, Λουκᾶς Καλλῆ, Κατερίνα Χ Κωνσταντίνου, Παῦλος Παύλου καὶ Χριστόδουλος Ἰωσήφ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ. Ἐφημέριος: Οἰκον. Γεώργιος Μελέτης (τηλ.: ). Ψάλται: Γιάννης Περατόπουλος καὶ Χρῖστος Διάκος. Ἐπίτροποι: Στυλιανὸς Παπαντωνίου, Δῶρος Ἐλευθερίου, Μαρούλα Οἰκονομίδου, Χριστάκης Χρίστου καὶ Μιχαλάκης Χριστοφόρου. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ. Προϊστάμενος: Οἰκον. Γεώργιος Εὐστρατίου (τηλ.: ). Ψάλται: Εὐστάθιος Παπαευρυβιάδης καὶ Ἀνδρέας Ἰακωβίδης. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Γεώργιος Εὐστρατίου, Εὔη Πιερίδου, Μαίρη Καραγιάννη, Κωνσταντῖνος Παντέχης, Ἀνδρέας Πετρίδης καὶ Στάλω Κολοκασίδου. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ. Ἐφημέριος: Πρωτ. Σάββας Χατζηιωνᾶς (τηλ.: ). Ψάλται: Ἀνδρέας Θεοχαρίδης καὶ Στέλιος Μαλέκκος. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Σάββας Χατζηιωνᾶς, Λεωνίδας Λεωνίδου, Φίλιππος Φιλίππου, Φάνη Σεραφείμ, Μιχαλάκης Χατζηγαβριήλ, Γιώργος Γιαννάκης καὶ Σάββας Σαββίδης. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (Καϊμακλίου). Εφημέριοι: Πρωτ. Μάριος Δημητρίου (τηλ.: ), Οἰκον. Γεώργιος Παπαχαραλάμπους (τηλ.: ), Πρεσβ. Σταῦρος Αναστασίου (τηλ.: ), Πρεσβ. Ἰωάννης Σπανός καὶ Πρωτ. Γαβριήλ Παναγιωτίδης (τηλ.: ). Ψάλται: Ἀνδρέας Παπακυπριανοῦ καὶ Γεώργιος Τριφυλλῆς. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Μάριος Δημητρίου, Ἀθανάσιος Ἀθανασιάδης, Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης, Ἀνδρέας Κουτσόφτας, Ἀνδρέας Σωτηρίου, Βασίλης Γιαβάσιης, Θουκυδίδης Καππαῆς, Ρένος Μαυρίδης, Σωτήρης Κάρουλας, Χρύσανθος Χρυσάνθου, Σοφοκλῆς Βαρθολομαῖος καὶ Γεώργιος Γεωργίου, Ἀνδρέας Π. Βασίλη, Ἀνδρέας Σακκᾶς, Ἕλενα Μιχαηλίδου, Περσεφόνη Πηλιᾶ καὶ Λουκᾶς Παναγιώτου. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ (Καϊμακλίου). Ἐφημέριοι: οἱ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Βαρβάρας (Καϊμακλίου). Ψάλται: Γεώργιος Παπαδόπουλος καὶ Βίκτωρ Στέλιου. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (Καϊμακλίου). Ἐφημέριοι: οἱ τοῦ Ιεροῦ

12 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ 67 Ναοῦ Ἁγίας Βαρβάρας (Καϊμακλίου). Ψάλται: Ἀνδρέας Ἰωάννου καὶ Ἀθανάσιος Ἀθανασιάδης. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ (Παλλουριωτίσσης). Προϊστάμενος: Πρωτ. Γεώργιος Ἀντωνίου (τηλ.: ). Εφημέριοι: Πρωτ. Μιχαὴλ Μαλλιάπης (τηλ.: ), Πρωτ. Κυριάκος Χρίστου (τηλ.: ) καὶ Πρωτ. Μαρῖνος Παπαχριστοδούλου (τηλ.: ). Ψάλται: Παῦλος Παπαγεωργίου καὶ Ἀντώνιος Ἀντωνίου. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Γεώργιος Ἀντωνίου, Ἀντώνης Ἀδαμίδης, Χριστίνα Χατζηπαναγῆ, Μάριος Πλακωτᾶς, Ἀντώνης Ἰωάννου, Ἑλένη Δημητρίου, Βιόλα Κοντοῦ καὶ Κυριάκος Κωστῆς. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ (Παλλουριωτίσσης). Ἐφημέριοι: Οἱ τοῦ Ιεροῦ Ναοῦ Παναγίας Εὐαγγελιστρίας. Ψάλται: Ἰγνάτιος Παπαναστασίου, Παναγιώτης Ἰωνᾶ καὶ Ἀνδρέας Ν. Χύτης. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Ἀκροπόλεως). Προϊστάμενος: Πρωτ. Μάριος Δημοσθένους (τηλ.: ), Εφημέριοι: Πρωτ. Δημοσθένης Δημοσθένους (τηλ.: ) καὶ Οἰκον. Παῦλος Χρίστου (τηλ.: ). Ψάλται: Σωκράτης Ἀνδρέου καὶ Ἄδωνις Γεωργίου. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Μάριος Δημοσθένους, Ἰωάννης Ἀργυροῦ, Κώστας Βασιλείου, Ἰορδάνης Χριστοδουλίδης, Λουκᾶς Ἀλεξάνδρου, Μιχαὴλ Πιερῆ καὶ Χρῖστος Ἱερείδης. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ( Ακροπόλεως). Ἐφημέριοι: οἱ τοῦ Ιεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Ψάλτης: Ἀντώνης Κουτρουπῆ. Ἐπίτροποι: Οἱ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ. Προϊστάμενος: Πρωτ. Σωτήριος Σάββα (τηλ.: ). Εφημέριοι: Οἰκον. Ματθαῖος Παπαηλία (τηλ.: ) καὶ Πρεσβ. Μαρῖνος Κλαδᾶς (τηλ.: ). Ψάλται: Ἀνδρέας Βαρνάβας, Ἰάκωβος Σκέττος καὶ Βαρνάβας Μυτιληναῖος. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Σωτήριος Σάββα, Σωτήρης Δημοσθένους, Χρῖστος Ἰωσήφ, Ἠλίας Ἠλιάδης, Ἔρση Βασιλείου, Στέλιος Τσαγγαρίδης καὶ Παναγιώτης Σταυριανίδης. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ (Σχολὴ Τυφλῶν). Εφημέριος: Οἰκον. Romeo Achivei (τηλ.: ). ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ. Ἐφημέριοι: Πρωτ. Πέτρος Ματέϊ (τηλ.: ) καὶ Πρεσβ. Ἀνδρέας Ιορδάνου (τηλ.: ). Ψάλται: Παρασκευᾶς Κυριάκου, Γεώργιος Κυριάκου, Χαράλαμπος Μενοίκου, Χρυσόστομος Δημητρίου, Ἀνδρέας Βιολάρης, Ἀνδρέας Σκουρουπάθης καὶ Ἰωάννης

13 68 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ Δευτερᾶς. Ἐπίτροποι: Ἀνδρέας Χαραλάμπους, Ντῖνος Δημητρίου, Ἀνδρέας Ἰωάννου, Ἰωάννης Μαχλουζαρίδης καὶ Χαράλαμπος Φιλιππίδης. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (Παλαιὸν Κοιμητήριον). Προϊστάμενος: Οἰκον. Λουκᾶς Λουκᾶ (τηλ.: ). Ψάλται: Θωμᾶς Κωστῆ καὶ Σάββας Πισσαρίδης. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Λουκᾶς Λουκᾶ, Τριφύλλιος Τριφυλλῆ, Ἑλλάδα Κ. Σαββίδου καὶ Στέλιος Δ. Νικολαΐδης. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Κοιμητήριον). Εφημέριος: Πρεσβ. Γεώργιος Κούλας (τηλ.: ). Ψάλται: Γεώργιος Φωτίου, Φάνος Παπούλας καὶ Ξένιος Ρώσσης. Ἐπίτροποι: Χαράλαμπος Καλογερίδης καὶ Ἀνδρέας Καραγιώργης. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Λυκαβηττοῦ). Εφημέριος: Πρωτ. Πέτρος Πα παϊωάννου (τηλ.: ). Ψάλται: Χρῖστος Λεβέντης καὶ Ἀνδρέας Λαζάρου. Ἐπίτροποι: Μιχαλάκης Τελεβάντος, Χρύσανθος Λαζάρου, Φῶτος Παπαδόπουλος, Ἰωάννης Ὀλύμπιος, Ἀχιλλέας Κουλλουρένος καὶ Γεώργιος Κυριακίδης. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ. Ἐφημέριος: Πρωτ. Διονύσιος Χατζηκυριάκου (τηλ.: ). Ψάλται: Χαράλαμπος Παπαδάμου καὶ Γεώργιος Ἐλισσαίου. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Διονύσιος Χατζηκυριάκου, Χριστόδουλος Εὐθυμίου, Σάββας Σαββίδης, Ἀνδρέας Χουβαρτᾶς καὶ Κώστας Κωνσταντινίδης. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ( Ιδρυμα Ἀροδαφνοῦσα). Ἐφημέριος: Πρωτ. Εὐστάθιος Σαββίδης (τηλ.: ). Ψάλται: Κωνσταντῖνος Πούγιουρος καὶ Μιχάλης Ἀργυροῦ. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Εὐστάθιος Σαββίδης, Ἰάκωβος Λουκᾶ, Ἀφροδίτη Ροδοσθένους, Αἰμιλία Βαρνάβα, Στέλλα Λοΐζου καὶ Μυρούλα Ἀλωνεύτη. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Νέον Γενικὸν Νοσοκομεῖον Λευκωσίας). Ἐφημέριος: Πρωτ. Γεώργιος Ζήνωνος (τηλ.: ). Ψάλτης: Χάρης Χαρῆ. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Γεώργιος Ζήνωνος, Μάριος Ἄππιος, Μιχάλης Χριστοφορίδης, Ἀνδρέας Τρύφωνος, Θάλεια Ππατσιᾶ, Χρῖστος Χρίστου καὶ Ὄλγα Κόκκινου. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΜΟΝΗΣ ΚΑΝΤΑΡΑΣ (Παρὰ τὴν κοίτην τοῦ ποταμοῦ Πεδιαίου). Ἐφημέριοι: Οἱ τοῦ Ιεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ὁμολογητῶν. Ἐπίτροποι: Γεώργιος Χριστοδούλου, Εὔη Πιερίδου, Γιάννα Πήττα, Δέσπω Πήττα, Ἑλένη Νικήτα, Βαρβάρα Λυσσαρίδου καὶ Ἀλεξανδρος Λόρδος.

14 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ 69 ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ (ἐντὸς τῶν Κεντρικῶν Φυλακῶν). Ἐφημέριος: Πρωτ. Τέλλος Παπαδόπουλος (τηλ.: ). ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΠ. ΑΝΔΡΕΟΥ (Δημοτικοῦ Σχολείου Ἁγ. Ἀνδρέου). Ἐφημέριος: ὁ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τιμίου Προδρόμου. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Σάββας Χατζηιωνᾶς, Λεωνίδας Λεωνίδου, Μαρία Θρασυβούλου, Βασιλικὴ Καραγιώργη, Κάτια Ἀπέγητου καὶ Τασούλα Χαραλάμπους. 2. Προαστίων ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ. Εφημέριοι: Πρωτ. Παντελεήμων Κωνσταντίνου (τηλ.: ) καὶ Πρωτ. Κωνσταντῖνος Κωνσταντίνου (τηλ.: ). Διάκονος: Χρῖστος Κλεάνθους (τηλ.: ). Ψάλται: Ἰωάννης Κωνσταντίνου, Κώστας Παρασκευαΐδης καὶ Δημήτριος Κωνσταντίνου. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Παντελεήμων Κωνσταντίνου, Ἀνδρέας Παπαγεωργίου, Χρῖστος Κλεάνθους, Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου, Ἀνδρέας Μασιᾶς, Χρῖστος Σόλωνος, Παναγιώτης Σάββα καὶ Φρῖξος Γεωργίου. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ. Προϊστάμενος: Πρωτ. Ἀνδρέας Ἀνδρέου (τηλ.: ). Εφημέριος: Οἰκον. Γεώργιος Καπαρῆς (τηλ.: ). Ψάλται: Ἀντώνιος Παπακυπριανοῦ καὶ Ἄριστος Λουκαΐδης. Ἐπίτροποι: Φρῖξος Κλεάνθους, Γιαννάκης Χαραλάμπους, Κυριάκος Παπαχαραλάμπους, Μίκης Πίτσιακκος, Νῖκος Νικολάου, Παναγιώτης Λάμπρου, Κυριάκος Σάμμουτος καὶ Ἐμμανουὴλ Κατρίνης. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (Νέου Χωρίου Κυθραίας εἰς Ἀγλαντζιάν). Ἐφημέριος: Πρωτ. Διομήδης Κωνσταντίνου (τηλ.: ). Ἐπίτροποι: Πρωτ. Διομήδης Κωνσταντίνου, Γεώργιος Κατσούρης, Θεόδωρος Μεϊβατζιῆς, Κώστας Χ. Ζερβός, Ἕλλη Κωσταρῆ-Σκουλιᾶ, Κυριάκος Παναγῆ καὶ Ἀνδρούλλα Ἀνδρέου. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ. Ἐφημέριοι: Πρωτ. Θεόδωρος Θεοδώρου (τηλ.: ), Οἰκον. Παναγιώτης Ἀχιλλέως (τηλ.: ) καὶ Πρεσβ. Ion-Laurentiu Musat. Ψάλται: Κώστας Σαββίδης καὶ Ἀθανάσιος Νικολάου. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Θεόδωρος Θεοδώρου, Ἀνδρέας Σταυρινίδης, Θεόδωρος Κωστᾶτος, Ἀνδρέας Ἀγγελίδης, Πάρις Πραξιτέλους, Λοΐζος Ἀλεξάνδρου, Ἑλενίτσα Δημητρίου, Ντίνα Πουλλικκᾶ, Χρῆστος Πισίας, Στέλιος Χριστοδούλου καὶ Ἀνδρέας Χατζηλοΐζου. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΓΚΩΜΗΣ. Προϊστάμενος: Πρωτ. Μιχαὴλ Πηγασίου (τηλ.: ). Ἐφημέριοι: Οἰκον. Ἀναστάσιος Κωνσταντίνου

15 70 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ (τηλ.: ), Οἰκον. Ιωάννης Κυπριανοῦ (τηλ.: ), Οἰκον. Ἠλίας Ἠλιάδης (τηλ.: ) καὶ Πρεσβ. Δημήτριος Ἀγγελῆ (τηλ.: ). Ψάλται: Γεώργιος Λοΐζου καὶ Ἀντώνης Χατζημιχαήλ. Ἐπίτροποι: Προκόπης Παναγιώτου, Νεόφυτος Ἕκτωρος, Ἰωάννης Κουππάρης, Ἀντώνης Παπαχριστοδούλου, Παναγιώτης Χριστοφόρου, Δημοσθένης Στροῦθος, Σάββας Μερτζανίδης καὶ Σταῦρος Καττάμης. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ. Προϊστάμενος: Οἰκον. Ιωάννης Παπανέστορος (τηλ.: ). Ἐφημέριοι: Πρωτ. Ἠλίας Κουτραφούρης (τηλ.: ) καὶ Οἰκον. Νεκτάριος Λουντίδης (τηλ.: ). Ψάλται: Ἀντώνιος Ἰωαννίδης, Ἡρακλῆς Ἡρακλέους, καὶ Χρῖστος Γεωργιάδης. Ἐπίτροποι: Ἀνδρέας Παπακωνσταντίνου, Γεώργιος Μενελάου, Νῖκος Ροδοσθένους, Ἀνδρέας Χριστοδούλου, Χριστόφορος Κουάλης, Ἀνδρέας Παπαχριστοδούλου καὶ Γιαννάκης Πιτσιλλῆς. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΗΣ. Εφημέριοι: Πρωτ. Κωνσταντῖνος Βασιλείου (τηλ.: ) καὶ Πρεσβ. Ξάνθος Ὀνησιφόρου. Ψάλται: Γεώργιος Κάκκουρας, Εὐθύμιος Ἀβρααμίδης καὶ Μιχάλης Κουφέτας. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Κωνσταντῖνος Βασιλείου, Κλεάνθης Σιδερᾶς, Ἡρακλῆς Θεοφάνους, Χριστόδουλος Κτωρίδης, Νεόφυτος Χρίστου, Εἰρήνη Οἰκονομίδου, Δῆμος Δημοσθένους, Ἀναστασία Σολωμοῦ καὶ Νῖκος Χατζηχαραλάμπους. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΛΑΣΣΗΣ (Προσκυνηματικός). Ἐφημέριος: Πρεσβ. Ἀναστάσιος Παπακυπριανοῦ (τηλ.: ). Ψάλται: Ἰωάννης Π. Γεωργίου καὶ Παντελῆς Μωϋσέως. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΛΑΤΥ: Προϊστάμενος: Πρωτ. Γεώργιος Σεργίδης (τηλ.: καὶ ). Ἐφημέριοι: Οἰκον. Μάριος Μηλιώτης (τηλ.: ) καὶ Πρεσβ. Σταῦρος Χριστοφῆ (τηλ.: ). Ψάλται: Γεώργιος Μυτιληναῖος, Σωτήριος Φλοκκᾶς καὶ Σταῦρος Χριστοφορίδης. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Γεώργιος Σεργίδης, Ἀνδρέας Παναγιώτου, Κυριάκος Παπαγιάννης, Πέτρος Ζωγράφος, Νικόλαος Γεωργίου, Χαρίδημος Γεωργίου, Γεώργιος Γωγάκης, Φίλιππος Ὀρφανός, Μιχαὴλ Ξύστρας, Παναγιώτης Χαραλάμπους, Κωνσταντῖνος Στυλιανοῦ, Κωνσταντῖνος Χριστοφόρου καὶ Γρηγόριος Γρηγορίου. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΛΑΤΥ: Ἐφημέριοι: Οἱ τοῦ Ιεροῦ Ναοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πλατύ. Ψάλται: Γεώργιος Χριστοφορίδης, Χρυσόστομος Μελῆ καὶ Γεώργιος Λύμπουρας.

16 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ 71 ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΗΣ. Ἐφημέριος: Ἀρχιμ. Ἀδαμάντιος Κυκκώτης (τηλ.: ). Ψάλται: Ἀνδρέας Καραπατάκης καὶ Κώστας Ναθαναήλ. Ἐπίτροποι: Πλουτῆς Λοΐζου, Γιαννάκης Δημητριάδης, Κώστας Λεωνίδου, Ἀθηνᾶ Ἀριστοτέλους, Πέτρος Μάτσας, Χρῖστος Μουζούρης καὶ Ἄγγελος Μιτσίδης. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ. Ἐφημέριοι: Οἰκον. Ἀναστάσιος Τελεβάντος (τηλ.: ) καὶ Ιερομόναχος Ἀγάπιος Κυκκώτης (τηλ.: ). Ψάλται: Ἰωάννης Κωνσταντίνου, Κωνσταντῖνος Σολέας, Ἀχιλλέας Κατσιάμης καὶ Σταῦρος Ζαχαρίου. Ἐπίτροποι: Στέλιος Γεωργίου, Ἐλευθέριος Σάββα, Ἑλενίτσα Παπαθωμᾶ, Ἀνδρέας Χρυσάνθου καὶ Χριστάκης Ἰωάν νου. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΡΥΣΕΛΕΟΥΣΗΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ. Ἐφημέριοι: Ἀρχιμ. Ανδρέας Περδίκης (τηλ.: ), Οἰκον. Ανδρέας Ζορπᾶς (τηλ.: ) καὶ Πρεσβ. Νικόλαος March (τηλ.: ). Ψάλται: Γεώργιος Κοῦκος καὶ Σωκράτης Λεπτός. Ἐπίτροποι: Γιάγκος Εὐθυμιάδης, Ἰωάννης Κουμέρας, Μαρία Κρητιώτου, Ἕλλη Χαραλάμπους, Γεώργιος Κουσταῆς, Ζήνων Ἀγησιλάου, Γεώργιος Πιερῆ, Λώρα Παντζιαρῆ, Μιχάλης Οἰκονόμου, Εὐγενία Ρώσση καὶ Φρόσω Γεωργιάδου. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ. Ἐφημέριοι: Πρωτ. Παναγιώτης Φλουρῆς (τηλ.: ) καὶ Οἰκον. Κωνσταντῖνος Χριστοδούλου (τηλ.: ). Ψάλται: Εὐάγγελος Πάππου καὶ Χρῖστος Γεωργιάδης. Ἐπίτροποι: οἱ τοῦ Ναοῦ Παναγίας Χρυσελεούσης Στροβόλου. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ. Ἐφημέριος: Πρωτ. Παρασκευᾶς Παπαμιχαὴλ (τηλ.: ). Ψάλται: Παναγιώτης Φοινιώτης, Ἰωάννης Ἰωάννου καὶ Γεώργιος Κοκῆ. Ἐπίτροποι: Ἀλέκος Ἰωάννου, Θεόφιλος Παναγιωτίδης, Κύπρος Μουρουζίδης, Νίτσα Πανταζῆ, Φοῖβος Πρωτοπαπᾶς, Ἀνδρέας Λυτρίδης, Κώστας Παφίτης καὶ Κώστας Λυσάνδρου. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ εἰς Ἀρχηγεῖον Ἀστυνομίας. Ἐφημέριος: Πρωτ. Χρῖστος Παπαδόπουλος (τηλ.: ). Ἐπίτροποι: Πρωτ. Χρῖστος Παπαδόπουλος, Γεώργιος Κρασιᾶς, Μαρία Χριστοδούλου, Γεώργιος Γεωργίου καὶ Ἀρετὴ Ἀμαξάρη. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΑΛΑΣΣΗΣ. Εφημέριος: Πρεσβ. Χαράλαμπος Ἡρακλέους (τηλ.: ). Ψάλτης: Χρῆστος Μπέκος. Ἐπίτροποι: Ἀγάθη Βαλανίδου, Φαίδρα Φυρίλλα, Μάρω Χριστοφόρου, Ἰωάννα Μουσιούττα καὶ Μαρίνα Σάββα.

17 72 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ (Ἁγίου Γεωργίου Κυρηνείας). Ἐφημέριος: ὁ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Στροβόλου. Ἐπίτροποι: Κύρος Κ. Πίστος, Νεοκλῆς Χάσικος, Γιαννάκης Σούπασιης, Κώστας Χαραλαμπίδης, Σωτήρης Παπανικολάου καὶ Νῖκος Τουμάζος. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ (Ἁγίου Νικήτα Μόρφου). Ἐπίτροποι: Γεώργιος Καϊσῆς, Χριστοδούλα Λιασῆ, Γιαννούλλα Παπαγγελοδήμου-Πελεκάνου, Δημήτρης Βασιλείου, Γεώργιος Παραγιάλης, Ἀνδρέας Βασιλείου καὶ Ἀνδρέας Βασιλειάδης. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΚΡΙΜΑΙΑΣ (Ἀπολλωνείου Ἰδιωτικοῦ Νοσοκομείου). Ἐπίτροποι: Πρωτ. Μαρῖνος Παπαχριστοδούλου, Στέλιος Χατζηστυλλῆς, Ξενάκης Πουαγκαρέ, Νῖκος Μαντᾶς, Πανῖκος Νικολάου καὶ Ἀνδρέας Μυριάνθους. 3. Κοινοτήτων ΓΕΡΙ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Μηνᾶ. Ἐφημέριοι: Πρωτ. Παναγιώτης Κώστα (τηλ.: ), Οἰκον. Δημήτριος Παπαντώνη (τηλ.: ) καὶ Πρεσβ. Γαβριὴλ Γαβριὴλ (τηλ.: ). Ψάλται: Παναγιώτης Βασιλείου, Κώστας Χαβάτζιας, Πέτρος Σουππουρῆς καὶ Ἀνδρέας Γιώρκας. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Παναγιώτης Κώστα, Κύπρος Ἀχ. Κυπριανοῦ, Χρῖστος Παπακυριακοῦ, Ἀγάθη Πιτζιόλη καὶ Χρύσανθος Χρυσάνθου. ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ ΚΑΤΩ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίας Παρασκευῆς. Ἐφημέριοι: Πρωτ. Κυπριανὸς Ἀνδρέου (τηλ.: ), Πρωτ. Κυριάκος Κυριάκου ( ) καὶ Οἰκον. Ζήσης Στάμος (τηλ.: ). Ψάλται: Χαράλαμπος Τζιωρτζῆ, Ἀντώνιος Φιακᾶς καὶ Σωτήριος Κωμίτης. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Κυπριανὸς Ἀνδρέου, Κυριάκος Σ. Ἰωακείμ, Σωκράτης Γαβριηλίδης, Εὐάγγελος Ἡροδότου, Σωτήρης Θεοδώρου, Νῖκος Γρηγορίου, Εὐδόκιμος Εὐδοκίμου καὶ Μίκης Χριστοφορίδης. ΛΑΤΣΙΑ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου. Εφημέριοι: Πρωτ. Κυριάκος Γεωργίου (τηλ.: ), Οἰκον. Ἀνδρέας Παναγῆ (τηλ.: ) καὶ Οἰκον. Θεοχάρης Φιλίππου (τηλ.: ). Ψάλται: Σῶζος Χαραλαμπίδης καὶ Βαρνάβας Ἱεροδιακόνου. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Ἀνδρέας Παναγῆ, Μιχάλης Ἀντωνίου, Σόλων Κασίνης, Κώστας Παναγῆ, Κώστας Παπαχρίστου, Κυριάκος Ἴνιος, Ἀνδρούλλα Σωτηρίου καὶ Κωνσταντῖνος Χατζηγρηγοριάδης.

18 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ Συνοικισμῶν Προσφύγων ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΙΣ ΓΕΡΙΟΥ. Ιερὸς Ναὸς Αγίου Χαραλάμπους. Προϊστάμενος: Πρωτ. Νικόλαος Παναγῆ (τηλ.: ). Εφημέριος: Οἰκον. Ιωάννης Νεοφύτου (τηλ.: ). Ψάλται: Γεώργιος Χατζηγεωργίου καὶ Παναγιώτης Χρίστου. Ἐπίτροποι: Λάμπρος Παπαθεοδότου, Γεώργιος Κωνσταντίνου, Σταῦρος Γιαννακοῦ, Φοινίκη Σάββα, Χρυσόστομος Χρυσοστόμου, Φλῶρος Φλουρέντζου καὶ Γεώργιος Τζιωρτζῆς. ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΙΣ ΛΑΤΣΙΩΝ. Ἱερὸς Ναὸς Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. Προϊστάμενος: Πρωτ. Σωτήριος Δαυῒδ (τηλ.: ). Ἐφημέριος: Πρωτ. Χρῖστος Συμεοῦ (τηλ.: , ). Ψάλται: Μιχαὴλ Ζανέττου καὶ Διομήδης Φιλίππου. Ἐπίτροποι: Πολύδωρος Νικολάου, Κυριάκος Λουκᾶ, Μάρω Σάββα, Φρειδερίκη Οἰκονομίδου, Νικόλας Θεοχάρους, Θωμᾶς Ἐρωτοκρίτου καὶ Κυριάκος Μιχαήλ. ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΛΑΤΣΙΩΝ. Ἱερὸς Ναὸς Ἀποστόλου Φιλίππου. Προϊστάμενος: Πρωτ. Λῖνος Πετρίδης (τηλ.: , ). Ἐφημέριος: Οἰκον. Χρῖστος Γρηγορίου (τηλ.: ). Ψάλται: Μιχαὴλ Μάρκου, Μιχαὴλ Κάννια, Νεόφυτος Θεοδώρου καὶ Παναγιώτης Σταύρου. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Λῖνος Πετρίδης, Παναγιώτα Σταύρου, Ἀνδρέας Τρύφωνος, Ζαχαρίας Ζαχαρίου, Ὅμηρος Χατζησάββα, Ἀνθούλλης Ἰωσηφίδης, Νικόλαος Τσιάκκος, Ἀντώνιος Ἀνδρέου, Κυριάκος Παπαϊακώβου καὶ Ἀνδρέας Δημοσθένους. ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ (Κάτω Λακατάμεια). Ιερὸς Ναὸς Αγίου Μάμαντος. Ἐφημέριοι: Οἰκον. Θεοδόσιος Χριστοφόρου (τηλ.: ) καὶ Πρεσβ. Ἰωάννης Τζάβλας (τηλ.: ). Ψάλται: Μίκης Καρμιώτης καὶ Σάββας Πέτρου. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Θεοδόσιος Χριστοφόρου, Νικόλαος Κωστέας, Ἰωάννης Νικολαΐδης, Σωτηρούλλα Κωστέα, Ἀνδρούλλα Δημητρίου, Μιχάλης Πεττεμερίδης, Ἠλίας Κυριακίδης καὶ Μαρία Σολωμοῦ Κέντα. ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΣΠΡΕΣ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Στυλιανοῦ. Ἐφημέριοι: Πρωτ. Ιωάννης Ιωάννου (τηλ.: ) καὶ Πρωτ. Κωνσταντῖνος Κωνσταντίνου (τηλ.: ). Ψάλται: Παναγιώτης Παπακυριακοῦ καὶ Σάββας Παρῆς. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Ἰωάννης Ἰωάννου, Σταῦρος Γυψιώτης, Ἀναστασία Μιχαήλ, Ζήνα Μιτσίδου, Δῆμος Ἀντωνίου, Μάριος Μαρκίδης καὶ Σωκράτης Νικολάου. ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἐλευθερίου: Προϊστάμενος: Πρωτ. Χρῖστος Χρίστου (τηλ.: ). Ἐφημέριος: Πρεσβ. Μηνᾶς Θεο

19 74 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ δούλου (τηλ.: , ). Ψάλται: Σοφοκλῆς Σοφοκλέους καὶ Πολύδωρος Οὐστᾶς. Ἐπίτροποι: Κυριάκος Κατσούρης, Δημήτρης Βασιλείου, Τασούλλα Νικολάου, Ἀρέστης Λεοντίου, Στέλιος Γεωργίου καὶ Παναγιώτης Νικηφόρου. ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Σπυρίδωνος. Προϊστάμενος: Πρωτ. Παναγιώτης Πίπης (τηλ.: ). Διάκονος: Ἰορδάνης Ἰορδάνου (τηλ.: ). Ψάλται: Χριστόδουλος Παπαστεφάνου, Κυπριανὸς Σαπαχλαρῆ καὶ Ἀνδρέας Στυλιανοῦ. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Παναγιώτης Πίπης, Καλλῆς Κεκκουρῆς, Κωνσταντῖνος Παπαδόπουλος, Χριστάκης Χαραλάμπους, Ἀνδρέας Κουντουριώτης καὶ Χρῖστος Σοφοκλέους. ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΕΣ. Ιερὸς Ναὸς Ἀποστόλου Λουκᾶ. Ἐφημέριοι: Οἰκον. Θεόκλητος Κυριάκου (τηλ.: ) καὶ Οἰκον. Στυλιανὸς Γεωργιάδης (τηλ.: ). Ψάλται: Γεώργιος Παπαμιχαήλ, Γεώργιος Νικολαΐδης καὶ Ἰωακεὶμ Λάμπρου. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Θεόκλητος Κυριάκου, Χρῖστος Σκαπούλης, Κώστας Κουρέας, Χαρίκλεια Βρόντη, Νικόλαος Φοινικαρίδης καὶ Γεώργιος Κωνσταντίνου. ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 3. Ιερὸς Ναὸς Ἀποστόλου Ἀνδρέου. Προϊστάμενος: Πρωτ. Ἀντώνιος Καλογήρου (τηλ.: ). Ἐφημέριος: Πρεσβ. Ἀλέξανδρος Χριστοδούλου (τηλ.: ). Ψάλται: Στυλιανὸς Ταράζι καὶ Χαράλαμπος Χατζηϊωάννου. Ἐπίτροποι: Στέλιος Ἐλευθερίου, Στέλιος Στυλιανοῦ, Ἀνδρέας Χριστοδούλου καὶ Σαμουὴλ Σαμουήλ. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΩΝΑ ΕΙΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΝ. Εφημέριος: Οἰκον. Γεώργιος Χρυσοστόμου (τηλ.: ). Ψάλται: Ἀνδρέας Ψάλτης, Ἀνδρέας Γαβριηλίδης καὶ Ἀχιλλέας Κατσιάμης. Ἐπίτροποι: Μιχαλάκης Χρίστου, Στέλιος Ἀθανασιάδης, Χριστάκης Μάτσης, Ἀγάθη Σπανοῦ καὶ Κώστας Τουβανᾶς. 5. Κατεχόμεναι ἐνορίαι καὶ κοινότητες* ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου. ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ. Ιερὸς Ναὸς Ἀποστόλου Λουκᾶ. Ἐπίτροποι: Δημήτριος Ἱερωνυμίδης καὶ Νικόλαος Οἰκονομίδης. * Κατ ἐντολὴν τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ὑπεύθυνος τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν κατεχομένων Ἐνοριῶν καὶ Κοινοτήτων εἶναι ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος.

20 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ 75 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Νικολάου. Επίτροποι: Ἐλισσαῖος Μιχαήλ, Στέλιος Ἐλισσαίου καὶ Νῖκος Δημητρίου. ΑΓΚΑΣΤΙΝΑ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίας Παρασκευῆς. Επίτροποι: Παναγιώτης Γιακουμῆ, Σωτήρης Ἀνδρέου, Ἰωακεὶμ Ἰωακείμ, Παναγιώτης Κλεάνθους καὶ Παναγιώτης Κωνσταντίνου. ΑΣΣΙΑ. Ιεροὶ Ναοί: α) Ἁγίου Γεωργίου. Επίτροποι: Πρωτ. Νικόλαος Παναγῆ, Πρωτ. Μιχαὴλ Μαλλιάπης, Κωνσταντῖνος Πίτρης, Κυριάκος Θεοδούλου καὶ Πανῖκος Χριστούδιας. β) Τιμίου Προδρόμου. Επίτροποι: Πρωτ. Σωτήριος Δαυΐδ, Γιῶργος Ιωάννου, Ἀνδρέας Καλλῆς, Παναγιώτης Σίσκου καὶ Ἀντώνης Ζωγράφος. ΑΦΑΝΕΙΑ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἀρτεμίου. Επίτροποι: Ἀργυρὸς Γρηγορίου, Κώστας Ορφανοῦ, Κυριάκος Χριστοφῆ, Ἀνδρέας Παπασάββας καὶ Γρηγόρης Σολωμοῦ. ΒΑΤΥΛΗ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Ἀνδρέας Σπυρίδης, Γιῶργος Σταύρου, Ἀντωνάκης Θεοδώρου καὶ Δέσπω Χαραλάμπους. ΒΙΤΣΑΔΑ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Μάμαντος. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Παρασκευᾶς Παπαμιχαήλ, Πρωτ. Σπυρίδων Γεωργίου, Κώστας Καραγιώργης, Ἀνδρέας Ἀντωνίου καὶ Μιχαὴλ Παπαμιχαήλ. ΒΟΥΦΑΙ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου. Ἐπίτροποι: Χρύσω Στυλιανοῦ, Χριστάκης Ταπεινός καὶ Δημητράκης Βασιλείου. ΒΩΝΗ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου. Επίτροποι: Νῖκος Βωνιάτης, Παναγιώτης Σταυρινίδης, Παναγιώτης Παπακυριακοῦ καὶ Χριστάκης Καραγιώργης. ΓΕΝΑΓΡΑ. Ιερὸς Ναὸς Παναγίας. Ἐπίτροποι: Ἀνδρέας Φούλιας, Ἰάκωβος Ἰακώβου, Παῦλος Παπαδόπουλος καὶ Ἀργυρὴ Ἀνδρέου. ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΣ. Ιεροὶ Ναοὶ Παναγίας Εὐαγγελιστρίας καὶ Ἁγίου Μάμαντος. Επίτροποι: Πρωτ. Σωτήριος Χριστοδούλου, Πρωτ. Κυριάκος Κυριάκου, Ιάκωβος Παρπέρης, Κύπρος Θρουμπάρης καὶ Νικόλαος Χατζησοφοκλέους. ΕΞΩ ΜΕΤΟΧΙΟΝ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου. Επίτροποι: Χρῖστος Σωτηρίου, Σάββας Κωνσταντίνου καὶ Ἀνδρέας Γιόκκας. ΚΟΝΤΕΑ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Χαραλάμπους. Επίτροποι: Πρωτ. Παναγιώτης Προδρόμου, Ξενῆς Ἀ. Κοντεάτης, Ἀνδρέας Μ. Πατσιᾶς καὶ Χαράλαμπος Περικλέους. ΚΥΘΡΑΙΑ. Ιεροὶ Ναοί: α) Ἁγίας Ἄννης (Συρκανιά). Ἐπίτροποι: Κώστας Χ Γιακουμῆ, Ἀγάθη Μιλτιάδου καὶ Μιχαλάκης Σαλαφώρης. β) Ἁγίας Μαρίνης. Επίτροποι: Κυριάκος Ελληνας, Ζαχαρίας Βασιλειάδης, Μάριος Ζαμπα

21 76 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ κίδης, Θεοδώρα Κναῆ καὶ Κώστας Φραγκούδης. γ) Ἁγίου Ἀνδρονίκου. Ἐπίτροποι: Ἀνδρέας Κολιός, Γεώργιος Ζαχαριάδης, Γεώργιος Κοκῆς, Νῖκος Ὀρφανίδης, Στέλιος Δ. Νικολαΐδης καὶ Χρίστος Χ. Γεωργιάδης. δ) Ἁγίου Γεωργίου. Ἐπίτροποι: Πέτρος Καρεκλᾶς, Κυριάκος Χ Κυριάκου καὶ Ελένη Ιωακειμίδου. ε) Παναγίας (Χαρδακιωτίσσης). Ἐπίτροποι: Στυλιανὸς Πετάσης, Ἀνδρέας Μακρῆς, Σοφοκλῆς Γιασίτης, Γιάννης Καμπούρης καὶ Βέρα Χαραλάμπους. Ϛ) Τιμίου Σταυροῦ (Χρυσίδος). Επίτροποι: Χρῖστος Καραμανῆς, Μαρία Πέτσα-Σαββίδου καὶ Ἀντώνιος Παπακυπριανοῦ. ΛΟΥΡΟΥΤΖΙΝΑ. Ιερὸς Ναὸς Αγίου Ἀνδρονίκου. ΛΥΣΗ. Ιερὸς Ναὸς Παναγίας. Επίτροποι: Πρωτ. Σάββας Χατζηιωνᾶς, Ἀνδρέας Ττοφιᾶς, Σοφοκλῆς Σοφοκλέους καὶ Ἀρτέμος Ἠ. Κουσιάππας. ΜΑΡΑΘΟΒΟΥΝΟΣ. Ιερὸς Ναὸς Προφήτου Ηλιού. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Λοΐζος Κούτσιος, Βάσος Βασιλείου, Μαρία Πιερῆ, Ἀναστασία Κουλλουπᾶ καὶ Παῦλος Γιώρκα. ΜΙΑ ΜΗΛΙΑ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Ιωάννου τοῦ Θεολόγου. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Παναγιώτης Καϊμακλιώτης, Χρῖστος Πογιατζῆς, Ελένη Πέτρου, Σταυρούλα Πογιατζῆ, Δῆμος Δημοσθένους, Κωστάκης Καψὸς καὶ Κωστάκης Ιακώβου. ΜΟΥΣΟΥΛΙΤΑ. Ιερὸς Ναὸς Ἀποστόλου Λουκᾶ. Ἐπίτροποι: Σοφοκλὴς Σοφοκλέους, Λουκᾶς Παπαντωνίου καὶ Παναγιώτης Σταύρου. ΝΕΑΠΟΛΙΣ. Ιερὸς Ναὸς Ἀποστόλου Ἀνδρέου. Ἐπίτροποι: Ἀνδρέας Ἀφάμης, Κυριάκος Κυριάκου καὶ Ἄντρος Μιχαηλίδης. ΝΕΟΝ ΧΩΡΙΟΝ ΚΥΘΡΑΙΑΣ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Χαραλάμπους. Επίτροποι: Πρωτ. Διομήδης Κωνσταντίνου, Ἀνδρέας Πετρίδης, Ἀνδρούλα Ἀνδρέου, Ελένη Κωσταρῆ, Κώστας Ζερβὸς καὶ Θεόδωρος Μεϊβατσῆς. ΟΜΟΡΦΙΤΑ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Δημητριανοῦ. Ἐπίτροποι: Πρεσβ. Κυπριανὸς Παναγιώτου, Δημήτρης Ταλιαδώρος, Γεώργιος Χατζησάββας καὶ Μιχαὴλ Ἀρχοντίδης. ΠΑΛΑΙΚΥΘΡΟΝ. Ιερὸς Ναὸς Παναγίας. Επίτροποι: Πρωτ. Παναγιώτης Χριστοδούλου, Οἰκον. Γεώργιος Μακρῆς, Πρεσβ. Μηνᾶς Θεοδούλου, Ἀνδρέας Παπαβαρνάβας, Κούλλα Παπαγεωργίου, Γεώργιος Ἀχιλλέως καὶ Νεφέλη Λάμπρου. ΠΥΡΓΑ. Ιερὸς Ναὸς Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. Ἐπίτροποι: Ἀντώνης Παπαντωνίου, Εὐριδίκη Κουντούρη καὶ Σιμάκης Συμεοῦ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίας Παρασκευῆς. Ἐπίτροποι: Ἀριστοτέλης Δημητρίου, Γεώργιος Κυριάκου, Ἀνδρέας Χατζηγεωργίου καὶ Γεώργιος Φιλοθέου.

22 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ 77 ΤΡΑΧΩΝΑΣ. Ιερὸς Ναὸς Παναγίας. Ἐπίτροποι: Μιχαλάκης Χρίστου, Κωστάκης Τουβανᾶς καὶ Νῖκος Παφίτης. ΤΡΑΧΩΝΙ ΚΥΘΡΑΙΑΣ. Ιερὸς Ναὸς Παναγίας Θεοτόκου. Ἐπίτροποι: Κωνσταντία Ἀγαπίου, Παναγιώτης Χρυσοστόμου, Χαράλαμπος Ἀθανασίου, Ἀνδρέας Μαϊμάρης καὶ Ἀνδρέας Μαϊμαρίδης. ΤΡΥΠΗΜΕΝΗ. Ιερὸς Ναὸς Παναγίας Χρυσελεούσης. Επίτροποι: Οἰκον. Μιχαήλ Περιπίτσης, Ἀνδρέας Νικολαΐδης καὶ Χρυστάλλα Σκουτάρη. ΤΥΜΠΟΥ. Ιεροὶ Ναοί: α) Ἁγίου Γεωργίου, Ἐπίτροποι: Νῖκος Τζιωρτζῆς, Κωνσταντῖνος Μάρκου, Ελένη Χριστοφορίδου καὶ Φίλιππος Καρατσιόλης β) Ἁγίας Θέκλης (Μαρκό).

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Κωνσταντίας καὶ Πρόεδρος Αμμοχώστου κ. Βασίλειος Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας καὶ Πρόεδρος Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΤΙΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΤΙΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΤΙΟΥ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Κιτίου Υπέρτιμος καὶ Εξαρχος Λάρνακος καὶ Λευκάρων κ. Χρυσόστομος Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κ. Χρυσόστομος ἐγεννήθη τὴν 4ην Ἰουνίου 1938

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ Μητροπολίτης ἡ Α. Π. ὁ Μητροπολίτης Λεμεσοῦ καὶ Πρόεδρος Αμαθοῦντος καὶ Κουρίου κ. Αθανάσιος Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος ἐγεννήθη εἰς τὴν Λεµεσὸν τὴν 8ην Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος καὶ Πρόεδρος Λευκάρων κ. Βαρνάβας Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβας ἐγεννήθη εἰς Λε- µεσὸν τὴν 10ην Ἰανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΟΡΦΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΟΡΦΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΟΡΦΟΥ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Μόρφου καὶ Πρόεδρος τῶν Σόλων κ. Νεόφυτος Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος ἐγεννήθη εἰς τὸ χωρίον Ἄνω Ζώδια τὴν 21ην Ἰανουαρίου 1962.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας ἐγεννήθη εἰς τὸν Στρόβολον τὸ 1971, ἀπὸ ἐκτοπισθέντας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός ΕΤΕΚ Επίθετο Όνομα Ειδικότητα A010046 BROOKS ANTHONY ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010061 ΕΡΡΑΣΤΙ ΔΙΑΖ ΜΑΡΙΑ ΓΚΛΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010073 ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΤΟΣ

Αριθμός ΕΤΕΚ Επίθετο Όνομα Ειδικότητα A010046 BROOKS ANTHONY ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010061 ΕΡΡΑΣΤΙ ΔΙΑΖ ΜΑΡΙΑ ΓΚΛΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010073 ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΤΟΣ Αριθμός ΕΤΕΚ Επίθετο Όνομα Ειδικότητα A010046 BROOKS ANTHONY ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010061 ΕΡΡΑΣΤΙ ΔΙΑΖ ΜΑΡΙΑ ΓΚΛΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010073 ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΤΟΣ ΣΑΝΤΟΣ ΑΜΙΛΚΑΡ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010097 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός ΕΤΕΚ Επίθετο Όνομα Ειδικότητα A010046 BROOKS ANTHONY ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010061 ΕΡΡΑΣΤΙ ΔΙΑΖ ΜΑΡΙΑ ΓΚΛΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010073 ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΤΟΣ

Αριθμός ΕΤΕΚ Επίθετο Όνομα Ειδικότητα A010046 BROOKS ANTHONY ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010061 ΕΡΡΑΣΤΙ ΔΙΑΖ ΜΑΡΙΑ ΓΚΛΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010073 ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΤΟΣ Αριθμός ΕΤΕΚ Επίθετο Όνομα Ειδικότητα A010046 BROOKS ANTHONY ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010061 ΕΡΡΑΣΤΙ ΔΙΑΖ ΜΑΡΙΑ ΓΚΛΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010073 ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΤΟΣ ΣΑΝΤΟΣ ΑΜΙΛΚΑΡ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010097 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός ΕΤΕΚ Επίθετο Όνομα Ειδικότητα A010046 BROOKS ANTHONY ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010061 ΕΡΡΑΣΤΙ ΔΙΑΖ ΜΑΡΙΑ ΓΚΛΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010073 ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΤΟΣ

Αριθμός ΕΤΕΚ Επίθετο Όνομα Ειδικότητα A010046 BROOKS ANTHONY ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010061 ΕΡΡΑΣΤΙ ΔΙΑΖ ΜΑΡΙΑ ΓΚΛΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010073 ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΤΟΣ Αριθμός ΕΤΕΚ Επίθετο Όνομα Ειδικότητα A010046 BROOKS ANTHONY ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010061 ΕΡΡΑΣΤΙ ΔΙΑΖ ΜΑΡΙΑ ΓΚΛΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010073 ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΤΟΣ ΣΑΝΤΟΣ ΑΜΙΛΚΑΡ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010097 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013-2014 Π.Φ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟ ΕΙΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ 2006 - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔYΑΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΡΕΣΤΗ

ΕΚΛΟΓΕΣ 2006 - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔYΑΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΡΕΣΤΗ ΕΚΛΟΓΕΣ 2006 - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔYΑΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΡΕΣΤΗ ΑΡΙΣΤΟΣ 808 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) 31/12/2013 A/A ΑΚΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2013-14 Ε.Κ. Ε.Γ.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) 31/12/2013 A/A ΑΚΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2013-14 Ε.Κ. Ε.Γ. 1 8976 Φλούρου Ελένη Πύλα S 2 110809 Κυριάκου Ελένη Λεμεσός ΚΕ LL 3 128070 Χρυσηλίου-Γεωργίου Χριστούλα Συνδετ. Λειτουργός Λ/κα - Αμμ. S 4 298419 Ιωάννου - Παναγή Χρυστάλλα Παλουριώτισσα Γ N K 5 310889

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) 31/12/2013 A/A ΑΚΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2013-14 Ε.Κ. Ε.Γ.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) 31/12/2013 A/A ΑΚΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2013-14 Ε.Κ. Ε.Γ. 894 498660 Ανδρέου-Κούκου Αικατερίνη Αγγλισίδες (Μεννόγια) S 3694 728680 Γιωργαλλή Μελανή Αγγλισίδες (Μεννόγια) S 3627 727956 Ζαρίντας Αντώνης Αγγλισίδες (Μεννόγια) S 906 498885 Θεοχάρους-Πελάβα Ευτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντές Αρ.Φακ. Ονοματεπώνυμο Από Εις

Διευθυντές Αρ.Φακ. Ονοματεπώνυμο Από Εις 26.5.2014 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Υπουργείου: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Υπουργείου: Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία www.moec.gov.cy registry@moec.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Θ.54823 ΛΕΜΕΣΟΣ 3728 ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΥΠΡΟΣ 25589808 25588296 ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Τ.Θ.54823 ΛΕΜΕΣΟΣ 3728 ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΥΠΡΟΣ 25589808 25588296 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΜ ONOMA ΕΠΙΘΕΤΟ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 2 ΠΟΛΗ ΤΚ ΕΠΑΡΧΙΑ ΧΩΡΑ ΤΗΛ ΓΡΑ ΦΑΞ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΛ ΟΙΚΙΑΣ ΦΑΞ ΟΙΚΙΑΣ ΚΙΝΗΤΟ ΗΛ ΤΑΧΥΔΡ A010248 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΒΡΑΑΜ Τ.Θ.54823 ΛΕΜΕΣΟΣ 3728 ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΥΠΡΟΣ 25589808 25588296

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Υπουργείου: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Υπουργείου: Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία www.moec.gov.cy registry@moec.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Δικαιούχων Για Ξενοδοχεία. Κατάσταση Δικαιούχων Για Ξενοδοχεία

Κατάσταση Δικαιούχων Για Ξενοδοχεία. Κατάσταση Δικαιούχων Για Ξενοδοχεία Κατάσταση Δικαιούχων Για Ξενοδοχεία Περίοδος Από: 30/6/2012 Μέχρι: 7/7/2012 Α/Α 1 Α.Κ.Α. Όνομα Ξενοδοχείο 284618 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 327992 ΑΝΝΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ 3 333475 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑ 4 341023 ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 12.8.2012 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και διορισμούς Εκπαιδευτικών Λειτουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) 31/12/2013 A/A ΑΚΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2013-14 Ε.Κ. Ε.Γ.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) 31/12/2013 A/A ΑΚΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2013-14 Ε.Κ. Ε.Γ. 1653 535212 Lambe Άννα Νηπ. Καλογερόπουλος LL 1636 533905 Αβερκίου Χαράλαμπος Λεμεσός Γ LL 4931 852168 Αβραάμ Αντωνία Νηπ. Πάφος Δ - Κάτω Περβολιών P 2814 631667 Αβραάμ Ελένη Σχολή Κωφών N 3543 723996

Διαβάστε περισσότερα

ΗέμτΕτη, 5 Ιανουαρίου 2012

ΗέμτΕτη, 5 Ιανουαρίου 2012 ΗέμτΕτη, 5 Ιανουαρίου 2012 Αριθμός 1 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση ΓεωΛογικού Λειτουργού, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, από τις 20 Δεκεμβρίου 2011: Ιουλία Γεωργιάδου (Π.Φ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ Ε, ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ 2013 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ Ε, ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ 2013 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στασίνου 36, Γραφ. 102, Στρόβολος 2003 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ. 22378101, Φαξ: 22379122, cms@cms.org.cy www.cms.org.cy ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ Ε,

Διαβάστε περισσότερα

CODE ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ CLASS ΣΧΟΛΕΙΟ CENTER TIME ROOM 2111001 ΜΑΥΡΟΘΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ The Junior School ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

CODE ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ CLASS ΣΧΟΛΕΙΟ CENTER TIME ROOM 2111001 ΜΑΥΡΟΘΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ The Junior School ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ CODE ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ CLASS ΣΧΟΛΕΙΟ CENTER TIME ROOM 2111001 ΜΑΥΡΟΘΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ The Junior School ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ (περιοχή Αθαλάσσας - τέρμα λεωφ. Κυρηνείας) 10:30-11:30 π.μ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική Επιτροπή. Δρ Μαππούρας π. Δημήτριος, ΕΜΕ, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής. Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Συντονίστρια Συνεδρίου

Οργανωτική Επιτροπή. Δρ Μαππούρας π. Δημήτριος, ΕΜΕ, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής. Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Συντονίστρια Συνεδρίου Οργανωτική Επιτροπή Δρ Μαππούρας π. Δημήτριος, ΕΜΕ, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Συντονίστρια Συνεδρίου Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής, Συντονιστής ΠΠΕ Χρυσοπράσινο Φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Κατάλογος ιοριστέων κατα αύξουσα σειρά Ονοµατεπώνυµο Κωδικός Σύνολο Ηµεροµηνία Βαθ Πρ. Εκ. Εθ. Ηµερ. Α/Α Αίτησης Μονάδων Τίτλου Τιτ Πρ. Υπ. Φρ. Αίτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντές/Διευθύντριες Λυκείων και Τεχνικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης

Διευθυντές/Διευθύντριες Λυκείων και Τεχνικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 1434 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αρ. Φακ.: 4.2.02.6.7.17/45 20 Οκτωβρίου 2010 Διευθυντές/Διευθύντριες Λυκείων και

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Κατάλογος Διοριστέων κατα αύξουσα σειρά

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Κατάλογος Διοριστέων κατα αύξουσα σειρά ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α/Α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα: Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Κατάλογος Διοριστέων κατα αύξουσα σειρά Κωδικός Αίτησης Σύνολο Ημερομηνία Μονάδων Τίτλου Βαθ Τιτ Πρ. Εκ. Πρ. Υπ. Εθ. Φρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑ FINALWEEK ΤΑΞΗ 1 ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Α' ΕΒΔΟΜΑΔΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑ FINALWEEK ΤΑΞΗ 1 ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Α' ΕΒΔΟΜΑΔΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑ FINALWEEK ΤΑΞΗ 1 ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Α' ΕΒΔΟΜΑΔΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΠΑΦΟΣ Α' ΕΒΔΟΜΑΔΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ 2006 - ΕΚΛΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑ KOINOTHTA ΣΥΝΔYΑΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΕΣ 2006 - ΕΚΛΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑ KOINOTHTA ΣΥΝΔYΑΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΚΛΟΓΕΣ 2006 - ΕΚΛΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑ KOINOTHTA ΣΥΝΔYΑΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 254 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ (ΚΑ) Αναστασία Ζαμπακίδου Παναγίας Χρυσελεούσης 2059 Στρόβολος 22422830 22312062 dim-ag-marina-ka-lef@schools.ac.

1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ (ΚΑ) Αναστασία Ζαμπακίδου Παναγίας Χρυσελεούσης 2059 Στρόβολος 22422830 22312062 dim-ag-marina-ka-lef@schools.ac. ΕΠΑΡΧΙΑ: ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΠΟΛΗ 1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ (ΚΑ) Αναστασία Ζαμπακίδου Παναγίας Χρυσελεούσης 2059 Στρόβολος 22422830 22312062 dim-ag-marina-ka-lef@schools.ac.cy 2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα