ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ"

Transcript

1 56 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ Ἀρχιεπίσκοπος ἡ Α.Μ. ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου κ. Χρυσόστομος Β Ἡ Α. Μ. ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου κ. Χρυσόστοµος Β ἐγεννήθη τὴν 10ην Ἀπριλίου 1941 εἰς Τάλαν Πάφου. Μετὰ τὴν ἀποφοίτησιν αὐτοῦ ἐκ τοῦ ηµοτικοῦ Σχολείου, ἐγένετο δεκτὸς ὡς δόκιµος µοναχὸς εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Νεοφύτου. Ἀκολούθως ἐστάλη εἰς τὸ Γυµνάσιον Πάφου, ἐκ τοῦ ὁποίου καὶ ἀπεφοίτησε τὸ Τὴν 3ην Νοεµβρίου τοῦ ἰδίου ἔτους ἐχειροτονήθη ιάκονος ὑπὸ τοῦ τότε ἀειµνήστου Χωρεπισκόπου Τριµυθοῦντος καὶ µετέπειτα Μητροπολίτου Νικαίας Γεωργίου. ιετέλεσεν ἐπὶ πενταετίαν Ἔφορος τῆς Μονῆς. Τὸ 1968 ἐνεγράφη εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν, ἐκ τῆς ὁποίας καὶ ἀπεφοίτησε τὸ Τὴν 19ην Ὀκτωβρίου τοῦ ἰδίου ἔτους ἐξελέγη ὁµοφώνως Ἡγούµενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νεοφύτου. Ἐχειροτονήθη εἰς Πρεσβύτερον, ἐχειροθετήθη εἰς Ἀρχιµανδρίτην καὶ ἐγκαθιδρύθη εἰς Ἡγούµενον τὴν 12ην Νοεµβρίου ὑπὸ τοῦ ἀειµνήστου Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γʹ. Τὴν 25ην Φεβρουαρίου 1978 ἐξελέγη διὰ βοῆς Μητροπολίτης Πάφου καὶ τὴν ἑπομένην ἐχειροτονήθη εἰς Ἐπίσκοπον, ἐνθρονισθεὶς αὐθημερόν. Ὡς Μητροπολίτης Πάφου ἐξεδαπάνησε ἑαυτὸν διὰ τὴν ἐπιμόρφωσιν καὶ βελτίωσιν τῶν συνθηκῶν τοῦ κλήρου καθὼς καὶ διὰ τὴν πνευματικὴν καλλιέργειαν τοῦ ποιμνίου του. Πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτὸν ἀνεσύστησε τὴν πάλαι ποτὲ διαλάμψασαν Ἐπισκοπὴν Ἀρσινόης καὶ εἰσηγήθη εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τὴν ἐκλογὴν τοῦ Ἀρχιμανδρίτου κυρίου Γεωργίου Παπαχρυσοστόμου, ἡ ὁποία καὶ ὁμοθύμως ἐξέλεξεν αὐτὸν ὡς πρῶτον Χωρεπίσκοπον τῆς ἀνασυσταθείσης Ἐπισκοπῆς Ἀρσινόης. Ἡ ἐπιτυχὴς αὐτὴ ἐνέργεια ἀπετέλεσε τὸ προοίμιον τῶν ὁραματισμῶν τοῦ Μακαριωτάτου διὰ τὴν διεύρυνσιν τῶν Μητροπόλεων καὶ τῶν Χωρεπισκοπῶν,

2 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ Ἡ Α.Μ. ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος Β 57

3 58 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ προκειμένου ἡ Ἐκκλησία Κύπρου νὰ ἀποκτήσῃ καὶ πάλιν τὴν πλήρη αὐτῆς Αὐτοκεφαλίαν, τὴν ὁποίαν ἀπελάμβανε, προτοῦ οἱ Φράγκοι κατακτηταὶ τὴν καταργήσουν μὲ τὴν σύνοδόν τους τὸ 1222 καὶ τὴν Βούλαν τοῦ Πάπα Ἀλεξάνδρου Δ τὸ 1260, ὁραματισμοὺς τοὺς ὁποίους καὶ ἐπραγματοποίησεν ἀργότερον, ὡς Ἀρχιεπίσκοπος. Ὡς Προεδρεύων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, κατόπιν τοῦ γνωστοῦ ἀτυχήµατος τοῦ ἀειµνήστου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόµου Α, ἐπρωτοστάτησεν, ὥστε ἡ Ἐκκλησία ἡµῶν νὰ τοποθετηθῇ ἐναντίον τῆς ἀποδοχῆς τοῦ σχεδίου Ἀνάν. Ἐξεπροσώπησε πολλάκις τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου εἰς διαφόρους διορθοδόξους καὶ διαχριστιανικοὺς διαλόγους, διεκκλησιαστικὰ συνέδρια, ἐνθρονίσεις νέων Προκαθηµένων ἄλλων Ἐκκλησιῶν κ.λπ. Τὴν 5ην Νοεµβρίου 2006 ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου καὶ ἐνεθρονίσθη τὴν Κυριακὴν 12ην Νοεµβρίου Ὀνοµαστικὴ ἑορτή: 13 Νοεµβρίου. Ἐπαρχιοῦχος Επίσκοπος: Ὁ Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος. ( Ιδὲ καὶ κεφάλαιον: Ιερὰ Επισκοπὴ Καρπασίας, σελ. 214). Επίσκοποι: α) Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος. Γραμματεύς: Ἀνδρέας Βασιλείου, τηλ.: , τηλεομ.: , ἠλεκτρ. διεύθ. ( ): β) Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος. Γραμματεῖς: Ἀνδρέας Ματέι καὶ Παῦλος Χατζηπροδρόμου, τηλ.: (00357) , τηλεομ.: (00357) καὶ (00357) , ἠλεκτρ. διεύθ. ( ): org.cy Γραφεῖον Μακαριωτάτου Διευθυντής: Χρῖστος Κουκλιώτης, Μ.Α. τηλ.: (00357) , τηλεομ.: (00357) Διεύθυνσις: τ.θ , 1502 Λευκωσία. Διεύθυνσις ἱστοσελίδος εἰς τὸ διαδίκτυον: Ἰδιαίτερος Γραμματεὺς Μακαριωτάτου: Παναγιώτης Παπανικολάου, τηλ.: (00357) , τηλεομ.: (00357) Γραμματεῖς: Πρωτ. Κυριάκος Κυριάκου καὶ Πρωτ. Μαρῖνος Παπαχριστο

4 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ 59 δούλου, τηλ.: (00357) καὶ , τηλεομ.: (00357) , ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις ( ): Συντονισμὸς καὶ διεκπεραίωσις διορθοδόξου καὶ διεκκλησιαστικῆς ἐπικοινωνίας καὶ ἀλληλογραφίας Μακαριωτάτου: Ὑπεύθυνος: Δρ Γεώργιος Χριστοδούλου. Πρωτοσυγκελλία Πρωτοσύγκελλος: Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Ἰωάννης Ἰωάννου, τηλ.: (00357) , τηλεομ.: (00357) Διάκονος Μακαριωτάτου: Κυπριανὸς Κουντούρης, τηλ.: (00357) Προσωπικὴ Ἀσφάλεια Μακαριωτάτου: Οἱ ἀστυφύλακες κ.κ. Σάββας Λαγὸς καὶ Κωνστανῖνος Κίκης. Ι. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ Θρονικὴ Επιτροπὴ Πρόεδρος: ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος. Κληρικὰ μέλη: οἱ Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι: Καρπασίας κ. Χριστοφόρος, Νεαπόλεως κ. Πορφύριος καὶ Μεσαορίας κ. Γρηγόριος καὶ Πρωτ. Δημήτριος Δημοσθένους. Λαϊκὰ μέλη: Μίνως Κρονίδης, Κώστας Κόκκινος, Χριστόδουλος Κτωρίδης καὶ Χρίστης Χριστοφόρου. Οἰκονομικαὶ Υπηρεσίαι Διευθυντής: Δῆμος Δήμου, τηλ.: καὶ , τηλεομ.: , ἠλεκτρ. διεύθ. ( ): Τμῆμα Προσωπικοῦ: Ὑπεύθυνος: Σάββας Χριστοφῆ, τηλ.: , τηλεομ.: , ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις ( ): Λογιστήριον: Προϊστάμενος: Χαρίλαος Νικολάου, τηλ Λογισταί: Χαράλαμπος Χαραλάμπους, τηλ , Παναγιώτης Νίκου, τηλ καὶ Παναγιώτης Γ. Παναγιώτου, τηλ Διαχείρισις Κληροδοτημάτων: Χαράλαμπος Καλογερίδης, τηλ Ταμεῖον: Οἰκον. Ἀντώνιος Στυλιανοῦ, τηλ Βοηθός: Ἑλενίτσα Ὀδυσσέως, τηλ Τμῆμα Διαχειρίσεως Ἱερῶν Ναῶν, Ὑπεύθυνος: Κώστας Τσαγγαρίδης, τηλ Βοηθός: Σωτηρούλα Παναγιώτου, τηλ.: , τηλεομ.: , ἠλεκτρ. διεύθ. ( ): Τμῆμα Διαχειρίσεως Ἀκινήτων: Ὑπεύθυνος: Γιάννης Φράγκος, τηλ Βοηθός: Ἑλένη Μόρτη. Γραμματεία: Βάνα Κουσιάππα.

5 60 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ Ἐλεγκτικὸν Τμῆμα Ἱερῶν Ναῶν Διευθυντὴς: Μιχάλης Πιερῆς. Ἐλεγκταί: Γεώργιος Νικολαΐδης, Γεώργιος Ἀβρααμίδης καὶ Γεώργιος Θεοχαρίδης, τηλ.: καὶ Τεχνικαὶ Υπηρεσίαι Διευθυντής: Στέλιος Γεωργίου, Πολιτικὸς Μηχανικός, τηλ.: Τεχνικοί: Παναγιώτης Στυλιανοῦ, Ἀλέξης Ρουβήμ, Γεώργιος Κυριακόπουλος καὶ Λουκᾶς Ἰωάννου. Νομικὸν Τμῆμα Χαράλαμπος Καλογερίδης. Τηλ.: , τηλεομ.: Ἀρχειοφυλάκιον Αρχεῖον Ἀρχειοφύλαξ: Κώστας Θεοδότου, τηλ Βοηθοί: Μαρία Σταυρίδου καὶ Ἰωνᾶς Ἀλεξάνδρου, τηλ.: καὶ Τελετάρχης Τελετάρχης Ἐκκλησίας Κύπρου: Γεώργιος Ἀραοῦζος, τηλ.: Κέντρον Συντηρήσεως Βυζαντινῶν Εἰκόνων καὶ Μνημείων Διευθυντής: Πρωτ. Δημοσθένης Δημοσθένους. Βοηθός: Πρωτ. Διονύσιος Χ Κυριάκου, τηλ.: Προσωπικόν: Κυριάκος Παπαγεωργίου, Παναγιώτης Κυριάκου, Ἰωάννης Βασιλείου, Κυριάκος Σκιτίνης, Ὄλγα Περικλέους καὶ Χριστόφορος Σάββα. Ληξιαρχικὰ Γραφεῖα Γραμματεῖς: Νῖκος Κασσῆς καὶ Παναγιώτης Παπακυριακοῦ, τηλ.: καὶ Συμβούλιον Πνευματικῆς Λύσεως τοῦ Γάμου Υπεύθυνος: Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος. Συμβούλιον Πνευματικῆς Λύσεως τοῦ Γάμου. Πρόεδρος: Πρωτ. Παναγιώτης Κώστα. Μέλη: Οἰκον. Παναγιώτης Ἀχιλλέως καὶ Πρωτ. Μαρῖνος Παπαχριστοδούλου. Γραμματεύς: Διάκονος Ἰωάννης Uliniuc, τηλ.: , τηλεομ.: Ἄλλαι ὑπηρεσίαι Τηλεφωνητής: Εὐστάθιος Χατζηαντωνίου. Κλητήρ: Ἀντώνιος Θεοχαρίδης. Κουζίνα: Παναγιώτης Κρητιώτης. Βοηθητικὸν Προσωπικόν: Ἀγαθονίκη Πέτρου,

6 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ 61 Χρύσω Δημητρίου, Γεωργία Κούβαρου, Μαρία Γαβριήλ, Ἕλλη Σάββα, Γεωργία Λοϊζίδου, Φροσούλα Παπαναστασίου, Παναγιώτα Μιχαήλ, Ἀγγέλα Σάββα. Φύλακες: Ἀνδρέας Ἐρωτοκρίτου, Ἀνδρέας Νικολάου, Παναγιώτης Μακρῆς, Μιχάλης Μακρῆς, Ἀνδρέας Σταυρινοῦ, Χάρης Μακρῆς, Χαράλαμπος Στυλιανοῦ, Χρῖστος Χρίστου καὶ Νικόλας Νικολάου. ΙΙ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ Γραφεῖον Ἐκκλησιαστικῆς Κατηχήσεως καὶ Διακονίας Ὑπεύθυνος: Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος. Ἀναπληρωτὴς Ὑπεύθυνος: Ἀρχιμ. Γρηγόριος Μουσουρούλης. Γραμματεύς: Γεώργιος Κούττουκος, τηλ Μέλη: Πρωτ. Κωνσταντῖνος Κωνσταντίνου, Οἰκον. Νεκτάριος Λουντίδης, Σάββας Παρῆς, Νῖκος Κασσῆς, Μιχάλης Νικολάου, Εὐδόκιος Δημητρίου καὶ Ἀντώνιος Χαραλάμπους, τηλ.: , , , , τηλεομ.: , ἠλεκτρ. διεύθ. ( ): Θεῖον Κήρυγμα Τὸν θεῖον λόγον, πλὴν τοῦ Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου, τῶν Θεοφιλεστάτων Επισκόπων Καρπασίας, Νεαπόλεως καὶ Μεσαορίας καὶ τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου, κηρύττουν οἱ κατὰ τόπους Θεολόγοι κληρικοὶ καὶ οἱ λαϊκοὶ Θεολόγοι-Συνεργάται τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς. Θρησκευτικὴ Υπηρεσία Στρατοῦ Διὰ τὴν θρησκευτικὴν διαφώτισιν τῶν στρατευμένων νέων λειτουργεῖ ἡ Διεύθυνσις Θρησκευτικοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ἐθνικῆς Φρουρᾶς (Γ.Ε.Ε.Φ.), ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ Οἰκον. Κωνσταντίνου Χριστοδούλου, τηλ.: Χριστιανικὰ Σωματεῖα Χριστιανικοὶ Σύνδεσμοι Γυναικῶν. Οἱ Χριστιανικοὶ Σύνδεσμοι Γυναικῶν λειτουργοῦν ὡς σωματεῖα εἰς πλείστας ἐνορίας καὶ κοινότητας τῆς Ιερᾶς Αρχιεπισκοπῆς. Διὰ τὰς συλλογικὰς ἐκδηλώσεις ὅλων τῶν Χ.Σ.Γ. λειτουργεῖ Συντονιστικὴ Επιτροπή. Πρόεδρος: Πρεσβυτέρα Εὐανθία Ἀχιλλέως. Σχολὴ Γονέων Ιερᾶς Αρχιεπισκοπῆς Κύπρου Μὲ τὴν εὐλογίαν καὶ πρωτοβουλίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου Β, ἱδρύθη τὸ ἔτος 2009 Σχολὴ Γονέων, ἡ ὁποία ἔχει

7 62 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ ὡς σκοπὸν τὴν ἐπιμόρφωσιν τῶν Γονέων εἰς θέματα οἰκογενείας, γάμου καὶ παιδιῶν, μὲ βάσιν τὴν εὐαγγελικήν, πατερικὴν καὶ μυστηριακὴν ἐμπειρίαν τῆς Εκκλησίας μας. Λειτουργοῦν δύο Σχολαί, μία εἰς τὸν Ιερὸν Ναὸν Ἀποστόλου Βαρνάβα Δασουπόλεως καὶ ἑτέρα εἰς τὸν Ιερὸν Ναὸν Ἁγίου Νικολάου, Ἐγκώμης. Η λειτουργία τῆς Σχολῆς πραγματοποιεῖται βάσει προγράμματος, τὸ ὁποῖον ἀνακοινοῦται ὑπὸ τοῦ Γραφείου Εκκλησιαστικῆς Κατηχήσεως καὶ Διακονίας. Πληροφορίαι: τηλ.: Ἐπιτροπή: Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος, Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτ. Μιχαὴλ Πηγασίου, Ορθοδοξία Καλογήρου, Νίκη Παπαπέτρου, Ροδούλα Παπαλαμπριανοῦ, Κλαίλια Σκοτεινοῦ, Σωτηρούλα Χατζημηνᾶ, Ανδρούλα Κουρέα καὶ Χριστίνα Αλεξάνδρου. Σχολὴ Ἐνηλίκων Κατηχουμένων Ἀπὸ τὸν Ιανουάριον τοῦ 2009, μὲ πρωτοβουλίαν καὶ εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου Β, καὶ ὑπὸ τὴν ἄμεσον ἐποπτείαν τοῦ Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Καρπασίας κ. Χριστοφόρου, λειτουργεῖ εἰς τὴν Αρχιεπισκοπικὴν Περιφέρειαν Σχολὴ Κατηχουμένων. Εἰς αὐτήν, ἐνήλικες ἀλλοδαποί, ἑτερόδοξοι ἢ ἑτερόθρησκοι, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν νὰ ἐνταχθῶσιν εἰς τὴν Ορθόδοξον Εκκλησίαν, διδάσκονται τὰ δόγματα καὶ τὰς ἀληθείας τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας. Λειτουργοῦν δύο παραρτήματα, τὸ ἓν εἰς τὸν Ιερὸν Ναὸν Ἁγίου Νικολάου Ἐγκώμης καὶ τὸ ἕτερον εἰς τὸν Ιερὸν Ναὸν Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πλατὺ Ἀγλαντζιᾶς. Εἰς τὴν Σχολὴν διδάσκουν οἱ ἀκόλουθοι κληρικοί: Πρωτ. Σάββας Χατζηιωνᾶς, Πρωτ. Παναγιώτης Κώστα, Οἰκον. Ιωάννης Κυπριανοῦ, Πρωτ. Ἀνδρέας Ανδρέου, Οἰκον. Ιωάννης Παπανέστορος, Πρεσβ. Νικόλαος March καὶ Πρωτ. Μαρῖνος Παπαχριστοδούλου. Ὑπεύθυνος Λειτουργίας τῆς Σχολῆς: Οἰκον. Ιωάννης Κυπριανοῦ. Γραμματεύς: Ἀντώνιος Χαραλάμπους. Διὰ πληροφορίας, τηλ.: Ἔντυπα 1. «Εκκλησιαστικὴ Παρέμβαση». Περιέχει ἄρθρα, μελέτας, εἰδήσεις, σχόλια καὶ ἄλλα θέματα πνευματικῆς οἰκοδομῆς καὶ προβληματισμοῦ. Απευθύνεται πρὸς τὴν οἰκογένειαν καὶ τοὺς νέους. Διανέμεται δωρεάν. 2. Ἔντυπα διαφόρων ἐνοριῶν: «Κυριακάτικα Μηνύματα», «Πυρσός», «Δισέλιδο» κ.ἄ. 3. Διάφορα ἔντυπα ἀντιαιρετικοῦ περιεχομένου, ἐκδίδονται καὶ διανέμονται

8 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ 63 δωρεὰν ὑπὸ τοῦ Γραφείου Εκκλησιαστικῆς Κατηχήσεως καὶ Διακονίας τῆς Ιερᾶς Αρχιεπισκοπῆς. Εκκλησιαστικὸν Βιβλιοπωλεῖον Φροντίδι τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, λειτουργεῖ ἐκκλησιαστικὸν Βιβλιοπωλεῖον, ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «Τὸ Φῶς» (ὁδὸς Κοραῆ 20-26, πλησίον τῆς Ιερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς). Εἰς τὸ ἐν λόγῳ Βιβλιοπωλεῖον διατίθενται βιβλία λειτουργικοῦ, ἐκκλησιαστικοῦ καὶ πνευματικοῦ περιεχομένου, καθὼς καὶ ἱερὰ σκεύη καὶ ἄλλα ἐκκλησιαστικὰ εἴδη. Ὑπεύθυνος: Σωκράτης Ἀνδρέου. Βοηθοί: Ἀνδρέας Σωφρονίου καὶ Μιχάλης Ἰακωβίδης. Λογιστήριον: Ἄνδρη Κούττουκου, τηλ.: καὶ , τηλεομ.: ΙΙΙ. ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΙΔΡΥΜΑ «ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ» Ὁ μὴ Κυβερνητικὸς Ὀργανισμὸς «Φιλοκαλία» συνεστήθη τῇ πρωτοβουλίᾳ τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου. Ἀποτελεῖ νομικὸν πρόσωπον καὶ διέπεται ὑπὸ τῶν προνοιῶν τοῦ περὶ Σωματείων καὶ Ἱδρυμάτων Νόμου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Κύριοι σκοποὶ τοῦ μὴ Κυβερνητικοῦ Ὀργανισμοῦ «Φιλοκαλία», εἶναι ἡ ἐκ τῶν κεφαλαίων καὶ εἰσοδημάτων τοῦ Ἱδρύματος ἀρωγή, βοήθεια, συμβολὴ ἢ καὶ ἐπίτευξις οἱασδήποτε δραστηριότητος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου σχετιζομένης μὲ τὴν στήριξιν καὶ κοινωνικὴν καὶ οἰκονομικὴν ἐνίσχυσιν τῶν ὀλιγότερον εὐνοουμένων κοινωνικῶν ὁμάδων καὶ τῆς νεολαίας, τὴν διαφύλαξιν, ἀνάδειξιν, προβολὴν καὶ διατήρησιν τῆς Θρησκευτικῆς, Ἱστορικῆς καὶ Πολιτιστικῆς Κληρονομίας καὶ τῶν ἱστορικῶν καὶ πολιτιστικῶν ἐν γένει παραδόσεων τῆς Κύπρου, τὴν προσπάθειαν ἀναλήψεως διεθνῶν συνεργασιῶν μὲ ἀξιοπίστους διεθνεῖς φορεῖς, τὴν ἐνίσχυσιν καὶ κατάρτισιν προγραμμάτων διὰ τὴν προστασίαν τοῦ περιβάλλοντος κ.ἄ. Ὁ μὴ Κυβερνητικὸς Ὀργανισμὸς «Φιλοκαλία» διοικεῖται ὑπὸ ἐννεαμελοῦς Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Πρόεδρος: ὁ Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος. Ἀντιπρόεδρος: ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος. Μέλη: Πρωτ. Μάριος Δημητρίου, Πρωτ. Μιχαὴλ Πηγασίου, Πρωτ. Γεώργιος Σεργίδης, Πρωτ. Λῖνος Πετρίδης, Πρωτ. Σάββας Χατζηιωνᾶς, Πρωτ. Κυριάκος Κυριάκου καὶ κ. Κώστας Κατσαρός.

9 64 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ ΙV. ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 1. Ἵδρυμα «Ὁ Καλὸς Σαμαρείτης». Σκοπὸν ἔχει τὴν παροχὴν δωρεὰν προσωρινῆς διαμονῆς εἰς ἄπορα ἄτομα, τὰ ὁποῖα ἀναγκάζονται νὰ παραμείνωσιν εἰς Λευκωσίαν ἐπ ὀλίγας ἡμέρας, προκειμένου νὰ διεκπεραιώσουν τὰς χρείας αὐτῶν. Διοικεῖται ὑπὸ Συμβουλίου, Πρόεδρος τοῦ ὁποίου εἶναι ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ιεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ἀκροπόλεως, Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτ. Μάριος Δημοσθένους. Διεύθυνσις: Οδὸς Θερμοπυλῶν 11, 2007 Στρόβολος τ.θ , 2080 Ἀκρόπολις, Λευκωσία, τηλ.: καὶ , τηλεομ.: Ἵδρυμα «Ἅγιος Νεκτάριος». Διοικεῖται ὑπὸ ἑπταμελοῦς Διοικητικοῦ Συμβουλίου, τοῦ ὁποίου Πρόεδρος εἶναι ὁ Πανοσιολογιώτατος Ηγούμενος τῆς Ιερᾶς Μονῆς Τροοδιτίσσης κ. Ἀθανάσιος, καὶ στελεχοῦται ὑπὸ ὁμάδος Ἀδελφῶν τῆς στενῶς συνεργαζομένης μετὰ τοῦ Ιδρύματος γυναικείας Ἀδελφότητος «ΦΙΛΟ ΘΕΗ». Διεύθυνσις: Τ.Θ , 1509 Λευκωσία, τηλ.: καὶ , τηλεομ.: Εφημέριος: Πρωτ. Χριστοφόρος Χριστοφίδης. Τηλ.: Ιεροῦ Ναοῦ: V. ΣΧΟΛΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μερίμνῃ τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου λειτουργοῦν Σχολαὶ Βυζαντινῆς Μουσικῆς ὡς ἀκολούθως: 1) Εν Λευκωσίᾳ, ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου». Διευθυντής: Πρωτ. Δημήτριος Δημοσθένους, τηλ Βοηθὸς Διευθυντής: Κυριάκος Σωφρονίου, τηλ Διεύθυνσις: Λεύκωνος 8, Διαμ. 5, Λευκωσία. 2) Εν Λατσιᾷ, ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ Πρωτοψάλτου κ. Δημητρίου Ιεροδιακόνου, τηλ.: ) Εν Εγκώμῃ, ἀπὸ τὸ 1988, ὡς παράρτημα τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς «Μακάριος Γ», ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ Πρωτοψάλτου κ. Γεωργίου Λοΐζου, τηλ.: ) Ἐν τῷ Ναῷ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, Πλατὺ Ἀγλαντζιᾶς, ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ Δρος Ἀνδρέου Βαρνάβα, τηλ.: καὶ ) Ἐν τῷ Ναῷ Ἁγίας Παρασκευῆς Λακατάμιας, ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ Ἱεροψάλτου κ. Σωτηρίου Κωμίτη, τηλ.:

10 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ 65 VI. ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ Πρόεδρος: Ο Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος. Γραμματεύς: Χρῖστος Κουκλιώτης. Μέλη: Ρέα Γεωργίου, Ἰάκωβος Κωνσταντινίδης, Χάρης Βωβίδης, Ἀνδρέας Θεοδώρου, Γεώργιος Λουκᾶ, Χριστόφορος Χριστοφίδης, Κώστας Κόκκινος καὶ Ἀνδρέας Σωτηριάδης. Γενικὸς Διευθυντής: Δρ Ανδρέας Κ. Φυλακτοῦ. Διεύθυνσις: Πλατεία Ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ, 1016 Λευκωσία. τ.θ , 1505 Λευκωσία - Κύπρος, τηλ.: , τηλεομ.: ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ 1. Λευκωσίας ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ (Καθεδρικός). Εφημέριοι: Ἀρχιμ. Γρηγόριος Μουσουρούλης (τηλ.: ) καὶ Πρωτ. Δημήτριος Δημοσθένους (τηλ.: ). Ψάλται: Κυριάκος Ψάλτης καὶ Μενέλαος Ἱεροδιακόνου. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Δημήτριος Δημοσθένους, Στέλιος Στυλιανοῦ, Νῖκος Ἀμπίζας, Σταῦρος Χασάπης καὶ Χρῆστος Μπέκος. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ. Ἐφημέριοι: Ἀρχιμ. Βενέδικτος Ἰωάννου (τηλ.: ) καὶ Οἰκον. Χαράλαμπος Ζοῦμος (τηλ.: ). Διάκονος: Δανιήλ Kiwnuka (τηλ.: ). Ψάλται: Ἀνδρέας Κουκκίδης, Κυριάκος Σωφρονίου καὶ Ἀνδρέας Χριστοδούλου. Ἐπίτροποι: Νῖκος Ν. Λακκούφης, Χρυσόστομος Π. Χρυσοστόμου, Γεωργία Θ. Παύλου, Λυδία Δ. Πρωτοπαπᾶ καὶ Τάκης Ταουσιάνης. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (Τρυπιώτου). Εφημέριος: Πρωτ. Πολύκαρπος Πολυκάρπου (τηλ.: ). Ψάλται: Ἀνδρέας Παρασκευᾶ καὶ Θεόδωρος Μουμτζῆς. Ἐπίτροποι: Πέτρος Πετρίδης, Θέμις Πετρίδου, Ἠλίας Λιασῆ, Κυριακὴ Παμπορίδου καὶ Ἀνδρέας Φτερακίδης. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ. Εφημέριος: Πρωτ. Ἀθηνόδωρος Παπαευρυβιάδης (τηλ.: ). Ψάλται: Ἀνδρόνικος Ἀνδρονίκου, Κυριάκος Χατζηκυριάκου καὶ Παναγιώτης Χατζηγεωργίου. Ἐπίτροποι: Νῖκος Λ. Νικολαΐδης, Πλούταρχος Γερούδης, Παναγιώτα Γ. Παύλου, Πέτρος Χριστοδουλίδης καὶ Σταῦρος Σταυρινοῦ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ. Προϊστάμενος: Πρωτ. Σταῦρος Καραπατάκης (τηλ.: ). Εφημέριος: Οἰκον. Σάββας Π Ἰακώβου (τηλ.: ). Ψάλται: Σωτήριος Στεφανίδης, Κύπρος Παφίτης καὶ Μενέλαος Στυλιανίδης.

11 66 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ Ἐπίτροποι: Λεωνίδας Τοφαρίδης, Ἀνδρέας Χατζημάρκου, Κυριάκος Μαριάννης, Σάββας Ἀγρότης καὶ Ἀλκιβιάδης Πρωτοπαπᾶς. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΡΥΣΑΛΙΝΙΩΤΙΣΣΗΣ. Ἐφημέριος: Οἰκον. Ἀντώνιος Στυλιανοῦ (τηλ.: ). Ψάλται: Ἄνδρος Χαραλάμπους, Ἀνδρέας Παπαϊωάννου καὶ Γεώργιος Σιαμπῆ. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Ἀντώνιος Στυλιανοῦ, Φαίδρα Ἀ. Παπακώστα, Λύδα Σκανδάλη Παντελῆ, Λουκᾶς Καλλῆ, Κατερίνα Χ Κωνσταντίνου, Παῦλος Παύλου καὶ Χριστόδουλος Ἰωσήφ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ. Ἐφημέριος: Οἰκον. Γεώργιος Μελέτης (τηλ.: ). Ψάλται: Γιάννης Περατόπουλος καὶ Χρῖστος Διάκος. Ἐπίτροποι: Στυλιανὸς Παπαντωνίου, Δῶρος Ἐλευθερίου, Μαρούλα Οἰκονομίδου, Χριστάκης Χρίστου καὶ Μιχαλάκης Χριστοφόρου. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ. Προϊστάμενος: Οἰκον. Γεώργιος Εὐστρατίου (τηλ.: ). Ψάλται: Εὐστάθιος Παπαευρυβιάδης καὶ Ἀνδρέας Ἰακωβίδης. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Γεώργιος Εὐστρατίου, Εὔη Πιερίδου, Μαίρη Καραγιάννη, Κωνσταντῖνος Παντέχης, Ἀνδρέας Πετρίδης καὶ Στάλω Κολοκασίδου. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ. Ἐφημέριος: Πρωτ. Σάββας Χατζηιωνᾶς (τηλ.: ). Ψάλται: Ἀνδρέας Θεοχαρίδης καὶ Στέλιος Μαλέκκος. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Σάββας Χατζηιωνᾶς, Λεωνίδας Λεωνίδου, Φίλιππος Φιλίππου, Φάνη Σεραφείμ, Μιχαλάκης Χατζηγαβριήλ, Γιώργος Γιαννάκης καὶ Σάββας Σαββίδης. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (Καϊμακλίου). Εφημέριοι: Πρωτ. Μάριος Δημητρίου (τηλ.: ), Οἰκον. Γεώργιος Παπαχαραλάμπους (τηλ.: ), Πρεσβ. Σταῦρος Αναστασίου (τηλ.: ), Πρεσβ. Ἰωάννης Σπανός καὶ Πρωτ. Γαβριήλ Παναγιωτίδης (τηλ.: ). Ψάλται: Ἀνδρέας Παπακυπριανοῦ καὶ Γεώργιος Τριφυλλῆς. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Μάριος Δημητρίου, Ἀθανάσιος Ἀθανασιάδης, Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης, Ἀνδρέας Κουτσόφτας, Ἀνδρέας Σωτηρίου, Βασίλης Γιαβάσιης, Θουκυδίδης Καππαῆς, Ρένος Μαυρίδης, Σωτήρης Κάρουλας, Χρύσανθος Χρυσάνθου, Σοφοκλῆς Βαρθολομαῖος καὶ Γεώργιος Γεωργίου, Ἀνδρέας Π. Βασίλη, Ἀνδρέας Σακκᾶς, Ἕλενα Μιχαηλίδου, Περσεφόνη Πηλιᾶ καὶ Λουκᾶς Παναγιώτου. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ (Καϊμακλίου). Ἐφημέριοι: οἱ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Βαρβάρας (Καϊμακλίου). Ψάλται: Γεώργιος Παπαδόπουλος καὶ Βίκτωρ Στέλιου. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (Καϊμακλίου). Ἐφημέριοι: οἱ τοῦ Ιεροῦ

12 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ 67 Ναοῦ Ἁγίας Βαρβάρας (Καϊμακλίου). Ψάλται: Ἀνδρέας Ἰωάννου καὶ Ἀθανάσιος Ἀθανασιάδης. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ (Παλλουριωτίσσης). Προϊστάμενος: Πρωτ. Γεώργιος Ἀντωνίου (τηλ.: ). Εφημέριοι: Πρωτ. Μιχαὴλ Μαλλιάπης (τηλ.: ), Πρωτ. Κυριάκος Χρίστου (τηλ.: ) καὶ Πρωτ. Μαρῖνος Παπαχριστοδούλου (τηλ.: ). Ψάλται: Παῦλος Παπαγεωργίου καὶ Ἀντώνιος Ἀντωνίου. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Γεώργιος Ἀντωνίου, Ἀντώνης Ἀδαμίδης, Χριστίνα Χατζηπαναγῆ, Μάριος Πλακωτᾶς, Ἀντώνης Ἰωάννου, Ἑλένη Δημητρίου, Βιόλα Κοντοῦ καὶ Κυριάκος Κωστῆς. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ (Παλλουριωτίσσης). Ἐφημέριοι: Οἱ τοῦ Ιεροῦ Ναοῦ Παναγίας Εὐαγγελιστρίας. Ψάλται: Ἰγνάτιος Παπαναστασίου, Παναγιώτης Ἰωνᾶ καὶ Ἀνδρέας Ν. Χύτης. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Ἀκροπόλεως). Προϊστάμενος: Πρωτ. Μάριος Δημοσθένους (τηλ.: ), Εφημέριοι: Πρωτ. Δημοσθένης Δημοσθένους (τηλ.: ) καὶ Οἰκον. Παῦλος Χρίστου (τηλ.: ). Ψάλται: Σωκράτης Ἀνδρέου καὶ Ἄδωνις Γεωργίου. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Μάριος Δημοσθένους, Ἰωάννης Ἀργυροῦ, Κώστας Βασιλείου, Ἰορδάνης Χριστοδουλίδης, Λουκᾶς Ἀλεξάνδρου, Μιχαὴλ Πιερῆ καὶ Χρῖστος Ἱερείδης. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ( Ακροπόλεως). Ἐφημέριοι: οἱ τοῦ Ιεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Ψάλτης: Ἀντώνης Κουτρουπῆ. Ἐπίτροποι: Οἱ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ. Προϊστάμενος: Πρωτ. Σωτήριος Σάββα (τηλ.: ). Εφημέριοι: Οἰκον. Ματθαῖος Παπαηλία (τηλ.: ) καὶ Πρεσβ. Μαρῖνος Κλαδᾶς (τηλ.: ). Ψάλται: Ἀνδρέας Βαρνάβας, Ἰάκωβος Σκέττος καὶ Βαρνάβας Μυτιληναῖος. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Σωτήριος Σάββα, Σωτήρης Δημοσθένους, Χρῖστος Ἰωσήφ, Ἠλίας Ἠλιάδης, Ἔρση Βασιλείου, Στέλιος Τσαγγαρίδης καὶ Παναγιώτης Σταυριανίδης. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ (Σχολὴ Τυφλῶν). Εφημέριος: Οἰκον. Romeo Achivei (τηλ.: ). ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ. Ἐφημέριοι: Πρωτ. Πέτρος Ματέϊ (τηλ.: ) καὶ Πρεσβ. Ἀνδρέας Ιορδάνου (τηλ.: ). Ψάλται: Παρασκευᾶς Κυριάκου, Γεώργιος Κυριάκου, Χαράλαμπος Μενοίκου, Χρυσόστομος Δημητρίου, Ἀνδρέας Βιολάρης, Ἀνδρέας Σκουρουπάθης καὶ Ἰωάννης

13 68 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ Δευτερᾶς. Ἐπίτροποι: Ἀνδρέας Χαραλάμπους, Ντῖνος Δημητρίου, Ἀνδρέας Ἰωάννου, Ἰωάννης Μαχλουζαρίδης καὶ Χαράλαμπος Φιλιππίδης. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (Παλαιὸν Κοιμητήριον). Προϊστάμενος: Οἰκον. Λουκᾶς Λουκᾶ (τηλ.: ). Ψάλται: Θωμᾶς Κωστῆ καὶ Σάββας Πισσαρίδης. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Λουκᾶς Λουκᾶ, Τριφύλλιος Τριφυλλῆ, Ἑλλάδα Κ. Σαββίδου καὶ Στέλιος Δ. Νικολαΐδης. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Κοιμητήριον). Εφημέριος: Πρεσβ. Γεώργιος Κούλας (τηλ.: ). Ψάλται: Γεώργιος Φωτίου, Φάνος Παπούλας καὶ Ξένιος Ρώσσης. Ἐπίτροποι: Χαράλαμπος Καλογερίδης καὶ Ἀνδρέας Καραγιώργης. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Λυκαβηττοῦ). Εφημέριος: Πρωτ. Πέτρος Πα παϊωάννου (τηλ.: ). Ψάλται: Χρῖστος Λεβέντης καὶ Ἀνδρέας Λαζάρου. Ἐπίτροποι: Μιχαλάκης Τελεβάντος, Χρύσανθος Λαζάρου, Φῶτος Παπαδόπουλος, Ἰωάννης Ὀλύμπιος, Ἀχιλλέας Κουλλουρένος καὶ Γεώργιος Κυριακίδης. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ. Ἐφημέριος: Πρωτ. Διονύσιος Χατζηκυριάκου (τηλ.: ). Ψάλται: Χαράλαμπος Παπαδάμου καὶ Γεώργιος Ἐλισσαίου. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Διονύσιος Χατζηκυριάκου, Χριστόδουλος Εὐθυμίου, Σάββας Σαββίδης, Ἀνδρέας Χουβαρτᾶς καὶ Κώστας Κωνσταντινίδης. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ( Ιδρυμα Ἀροδαφνοῦσα). Ἐφημέριος: Πρωτ. Εὐστάθιος Σαββίδης (τηλ.: ). Ψάλται: Κωνσταντῖνος Πούγιουρος καὶ Μιχάλης Ἀργυροῦ. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Εὐστάθιος Σαββίδης, Ἰάκωβος Λουκᾶ, Ἀφροδίτη Ροδοσθένους, Αἰμιλία Βαρνάβα, Στέλλα Λοΐζου καὶ Μυρούλα Ἀλωνεύτη. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Νέον Γενικὸν Νοσοκομεῖον Λευκωσίας). Ἐφημέριος: Πρωτ. Γεώργιος Ζήνωνος (τηλ.: ). Ψάλτης: Χάρης Χαρῆ. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Γεώργιος Ζήνωνος, Μάριος Ἄππιος, Μιχάλης Χριστοφορίδης, Ἀνδρέας Τρύφωνος, Θάλεια Ππατσιᾶ, Χρῖστος Χρίστου καὶ Ὄλγα Κόκκινου. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΜΟΝΗΣ ΚΑΝΤΑΡΑΣ (Παρὰ τὴν κοίτην τοῦ ποταμοῦ Πεδιαίου). Ἐφημέριοι: Οἱ τοῦ Ιεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ὁμολογητῶν. Ἐπίτροποι: Γεώργιος Χριστοδούλου, Εὔη Πιερίδου, Γιάννα Πήττα, Δέσπω Πήττα, Ἑλένη Νικήτα, Βαρβάρα Λυσσαρίδου καὶ Ἀλεξανδρος Λόρδος.

14 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ 69 ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ (ἐντὸς τῶν Κεντρικῶν Φυλακῶν). Ἐφημέριος: Πρωτ. Τέλλος Παπαδόπουλος (τηλ.: ). ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΠ. ΑΝΔΡΕΟΥ (Δημοτικοῦ Σχολείου Ἁγ. Ἀνδρέου). Ἐφημέριος: ὁ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τιμίου Προδρόμου. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Σάββας Χατζηιωνᾶς, Λεωνίδας Λεωνίδου, Μαρία Θρασυβούλου, Βασιλικὴ Καραγιώργη, Κάτια Ἀπέγητου καὶ Τασούλα Χαραλάμπους. 2. Προαστίων ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ. Εφημέριοι: Πρωτ. Παντελεήμων Κωνσταντίνου (τηλ.: ) καὶ Πρωτ. Κωνσταντῖνος Κωνσταντίνου (τηλ.: ). Διάκονος: Χρῖστος Κλεάνθους (τηλ.: ). Ψάλται: Ἰωάννης Κωνσταντίνου, Κώστας Παρασκευαΐδης καὶ Δημήτριος Κωνσταντίνου. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Παντελεήμων Κωνσταντίνου, Ἀνδρέας Παπαγεωργίου, Χρῖστος Κλεάνθους, Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου, Ἀνδρέας Μασιᾶς, Χρῖστος Σόλωνος, Παναγιώτης Σάββα καὶ Φρῖξος Γεωργίου. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ. Προϊστάμενος: Πρωτ. Ἀνδρέας Ἀνδρέου (τηλ.: ). Εφημέριος: Οἰκον. Γεώργιος Καπαρῆς (τηλ.: ). Ψάλται: Ἀντώνιος Παπακυπριανοῦ καὶ Ἄριστος Λουκαΐδης. Ἐπίτροποι: Φρῖξος Κλεάνθους, Γιαννάκης Χαραλάμπους, Κυριάκος Παπαχαραλάμπους, Μίκης Πίτσιακκος, Νῖκος Νικολάου, Παναγιώτης Λάμπρου, Κυριάκος Σάμμουτος καὶ Ἐμμανουὴλ Κατρίνης. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (Νέου Χωρίου Κυθραίας εἰς Ἀγλαντζιάν). Ἐφημέριος: Πρωτ. Διομήδης Κωνσταντίνου (τηλ.: ). Ἐπίτροποι: Πρωτ. Διομήδης Κωνσταντίνου, Γεώργιος Κατσούρης, Θεόδωρος Μεϊβατζιῆς, Κώστας Χ. Ζερβός, Ἕλλη Κωσταρῆ-Σκουλιᾶ, Κυριάκος Παναγῆ καὶ Ἀνδρούλλα Ἀνδρέου. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ. Ἐφημέριοι: Πρωτ. Θεόδωρος Θεοδώρου (τηλ.: ), Οἰκον. Παναγιώτης Ἀχιλλέως (τηλ.: ) καὶ Πρεσβ. Ion-Laurentiu Musat. Ψάλται: Κώστας Σαββίδης καὶ Ἀθανάσιος Νικολάου. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Θεόδωρος Θεοδώρου, Ἀνδρέας Σταυρινίδης, Θεόδωρος Κωστᾶτος, Ἀνδρέας Ἀγγελίδης, Πάρις Πραξιτέλους, Λοΐζος Ἀλεξάνδρου, Ἑλενίτσα Δημητρίου, Ντίνα Πουλλικκᾶ, Χρῆστος Πισίας, Στέλιος Χριστοδούλου καὶ Ἀνδρέας Χατζηλοΐζου. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΓΚΩΜΗΣ. Προϊστάμενος: Πρωτ. Μιχαὴλ Πηγασίου (τηλ.: ). Ἐφημέριοι: Οἰκον. Ἀναστάσιος Κωνσταντίνου

15 70 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ (τηλ.: ), Οἰκον. Ιωάννης Κυπριανοῦ (τηλ.: ), Οἰκον. Ἠλίας Ἠλιάδης (τηλ.: ) καὶ Πρεσβ. Δημήτριος Ἀγγελῆ (τηλ.: ). Ψάλται: Γεώργιος Λοΐζου καὶ Ἀντώνης Χατζημιχαήλ. Ἐπίτροποι: Προκόπης Παναγιώτου, Νεόφυτος Ἕκτωρος, Ἰωάννης Κουππάρης, Ἀντώνης Παπαχριστοδούλου, Παναγιώτης Χριστοφόρου, Δημοσθένης Στροῦθος, Σάββας Μερτζανίδης καὶ Σταῦρος Καττάμης. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ. Προϊστάμενος: Οἰκον. Ιωάννης Παπανέστορος (τηλ.: ). Ἐφημέριοι: Πρωτ. Ἠλίας Κουτραφούρης (τηλ.: ) καὶ Οἰκον. Νεκτάριος Λουντίδης (τηλ.: ). Ψάλται: Ἀντώνιος Ἰωαννίδης, Ἡρακλῆς Ἡρακλέους, καὶ Χρῖστος Γεωργιάδης. Ἐπίτροποι: Ἀνδρέας Παπακωνσταντίνου, Γεώργιος Μενελάου, Νῖκος Ροδοσθένους, Ἀνδρέας Χριστοδούλου, Χριστόφορος Κουάλης, Ἀνδρέας Παπαχριστοδούλου καὶ Γιαννάκης Πιτσιλλῆς. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΗΣ. Εφημέριοι: Πρωτ. Κωνσταντῖνος Βασιλείου (τηλ.: ) καὶ Πρεσβ. Ξάνθος Ὀνησιφόρου. Ψάλται: Γεώργιος Κάκκουρας, Εὐθύμιος Ἀβρααμίδης καὶ Μιχάλης Κουφέτας. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Κωνσταντῖνος Βασιλείου, Κλεάνθης Σιδερᾶς, Ἡρακλῆς Θεοφάνους, Χριστόδουλος Κτωρίδης, Νεόφυτος Χρίστου, Εἰρήνη Οἰκονομίδου, Δῆμος Δημοσθένους, Ἀναστασία Σολωμοῦ καὶ Νῖκος Χατζηχαραλάμπους. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΛΑΣΣΗΣ (Προσκυνηματικός). Ἐφημέριος: Πρεσβ. Ἀναστάσιος Παπακυπριανοῦ (τηλ.: ). Ψάλται: Ἰωάννης Π. Γεωργίου καὶ Παντελῆς Μωϋσέως. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΛΑΤΥ: Προϊστάμενος: Πρωτ. Γεώργιος Σεργίδης (τηλ.: καὶ ). Ἐφημέριοι: Οἰκον. Μάριος Μηλιώτης (τηλ.: ) καὶ Πρεσβ. Σταῦρος Χριστοφῆ (τηλ.: ). Ψάλται: Γεώργιος Μυτιληναῖος, Σωτήριος Φλοκκᾶς καὶ Σταῦρος Χριστοφορίδης. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Γεώργιος Σεργίδης, Ἀνδρέας Παναγιώτου, Κυριάκος Παπαγιάννης, Πέτρος Ζωγράφος, Νικόλαος Γεωργίου, Χαρίδημος Γεωργίου, Γεώργιος Γωγάκης, Φίλιππος Ὀρφανός, Μιχαὴλ Ξύστρας, Παναγιώτης Χαραλάμπους, Κωνσταντῖνος Στυλιανοῦ, Κωνσταντῖνος Χριστοφόρου καὶ Γρηγόριος Γρηγορίου. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΛΑΤΥ: Ἐφημέριοι: Οἱ τοῦ Ιεροῦ Ναοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πλατύ. Ψάλται: Γεώργιος Χριστοφορίδης, Χρυσόστομος Μελῆ καὶ Γεώργιος Λύμπουρας.

16 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ 71 ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΗΣ. Ἐφημέριος: Ἀρχιμ. Ἀδαμάντιος Κυκκώτης (τηλ.: ). Ψάλται: Ἀνδρέας Καραπατάκης καὶ Κώστας Ναθαναήλ. Ἐπίτροποι: Πλουτῆς Λοΐζου, Γιαννάκης Δημητριάδης, Κώστας Λεωνίδου, Ἀθηνᾶ Ἀριστοτέλους, Πέτρος Μάτσας, Χρῖστος Μουζούρης καὶ Ἄγγελος Μιτσίδης. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ. Ἐφημέριοι: Οἰκον. Ἀναστάσιος Τελεβάντος (τηλ.: ) καὶ Ιερομόναχος Ἀγάπιος Κυκκώτης (τηλ.: ). Ψάλται: Ἰωάννης Κωνσταντίνου, Κωνσταντῖνος Σολέας, Ἀχιλλέας Κατσιάμης καὶ Σταῦρος Ζαχαρίου. Ἐπίτροποι: Στέλιος Γεωργίου, Ἐλευθέριος Σάββα, Ἑλενίτσα Παπαθωμᾶ, Ἀνδρέας Χρυσάνθου καὶ Χριστάκης Ἰωάν νου. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΡΥΣΕΛΕΟΥΣΗΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ. Ἐφημέριοι: Ἀρχιμ. Ανδρέας Περδίκης (τηλ.: ), Οἰκον. Ανδρέας Ζορπᾶς (τηλ.: ) καὶ Πρεσβ. Νικόλαος March (τηλ.: ). Ψάλται: Γεώργιος Κοῦκος καὶ Σωκράτης Λεπτός. Ἐπίτροποι: Γιάγκος Εὐθυμιάδης, Ἰωάννης Κουμέρας, Μαρία Κρητιώτου, Ἕλλη Χαραλάμπους, Γεώργιος Κουσταῆς, Ζήνων Ἀγησιλάου, Γεώργιος Πιερῆ, Λώρα Παντζιαρῆ, Μιχάλης Οἰκονόμου, Εὐγενία Ρώσση καὶ Φρόσω Γεωργιάδου. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ. Ἐφημέριοι: Πρωτ. Παναγιώτης Φλουρῆς (τηλ.: ) καὶ Οἰκον. Κωνσταντῖνος Χριστοδούλου (τηλ.: ). Ψάλται: Εὐάγγελος Πάππου καὶ Χρῖστος Γεωργιάδης. Ἐπίτροποι: οἱ τοῦ Ναοῦ Παναγίας Χρυσελεούσης Στροβόλου. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ. Ἐφημέριος: Πρωτ. Παρασκευᾶς Παπαμιχαὴλ (τηλ.: ). Ψάλται: Παναγιώτης Φοινιώτης, Ἰωάννης Ἰωάννου καὶ Γεώργιος Κοκῆ. Ἐπίτροποι: Ἀλέκος Ἰωάννου, Θεόφιλος Παναγιωτίδης, Κύπρος Μουρουζίδης, Νίτσα Πανταζῆ, Φοῖβος Πρωτοπαπᾶς, Ἀνδρέας Λυτρίδης, Κώστας Παφίτης καὶ Κώστας Λυσάνδρου. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ εἰς Ἀρχηγεῖον Ἀστυνομίας. Ἐφημέριος: Πρωτ. Χρῖστος Παπαδόπουλος (τηλ.: ). Ἐπίτροποι: Πρωτ. Χρῖστος Παπαδόπουλος, Γεώργιος Κρασιᾶς, Μαρία Χριστοδούλου, Γεώργιος Γεωργίου καὶ Ἀρετὴ Ἀμαξάρη. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΑΛΑΣΣΗΣ. Εφημέριος: Πρεσβ. Χαράλαμπος Ἡρακλέους (τηλ.: ). Ψάλτης: Χρῆστος Μπέκος. Ἐπίτροποι: Ἀγάθη Βαλανίδου, Φαίδρα Φυρίλλα, Μάρω Χριστοφόρου, Ἰωάννα Μουσιούττα καὶ Μαρίνα Σάββα.

17 72 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ (Ἁγίου Γεωργίου Κυρηνείας). Ἐφημέριος: ὁ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Στροβόλου. Ἐπίτροποι: Κύρος Κ. Πίστος, Νεοκλῆς Χάσικος, Γιαννάκης Σούπασιης, Κώστας Χαραλαμπίδης, Σωτήρης Παπανικολάου καὶ Νῖκος Τουμάζος. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ (Ἁγίου Νικήτα Μόρφου). Ἐπίτροποι: Γεώργιος Καϊσῆς, Χριστοδούλα Λιασῆ, Γιαννούλλα Παπαγγελοδήμου-Πελεκάνου, Δημήτρης Βασιλείου, Γεώργιος Παραγιάλης, Ἀνδρέας Βασιλείου καὶ Ἀνδρέας Βασιλειάδης. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΚΡΙΜΑΙΑΣ (Ἀπολλωνείου Ἰδιωτικοῦ Νοσοκομείου). Ἐπίτροποι: Πρωτ. Μαρῖνος Παπαχριστοδούλου, Στέλιος Χατζηστυλλῆς, Ξενάκης Πουαγκαρέ, Νῖκος Μαντᾶς, Πανῖκος Νικολάου καὶ Ἀνδρέας Μυριάνθους. 3. Κοινοτήτων ΓΕΡΙ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Μηνᾶ. Ἐφημέριοι: Πρωτ. Παναγιώτης Κώστα (τηλ.: ), Οἰκον. Δημήτριος Παπαντώνη (τηλ.: ) καὶ Πρεσβ. Γαβριὴλ Γαβριὴλ (τηλ.: ). Ψάλται: Παναγιώτης Βασιλείου, Κώστας Χαβάτζιας, Πέτρος Σουππουρῆς καὶ Ἀνδρέας Γιώρκας. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Παναγιώτης Κώστα, Κύπρος Ἀχ. Κυπριανοῦ, Χρῖστος Παπακυριακοῦ, Ἀγάθη Πιτζιόλη καὶ Χρύσανθος Χρυσάνθου. ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ ΚΑΤΩ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίας Παρασκευῆς. Ἐφημέριοι: Πρωτ. Κυπριανὸς Ἀνδρέου (τηλ.: ), Πρωτ. Κυριάκος Κυριάκου ( ) καὶ Οἰκον. Ζήσης Στάμος (τηλ.: ). Ψάλται: Χαράλαμπος Τζιωρτζῆ, Ἀντώνιος Φιακᾶς καὶ Σωτήριος Κωμίτης. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Κυπριανὸς Ἀνδρέου, Κυριάκος Σ. Ἰωακείμ, Σωκράτης Γαβριηλίδης, Εὐάγγελος Ἡροδότου, Σωτήρης Θεοδώρου, Νῖκος Γρηγορίου, Εὐδόκιμος Εὐδοκίμου καὶ Μίκης Χριστοφορίδης. ΛΑΤΣΙΑ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου. Εφημέριοι: Πρωτ. Κυριάκος Γεωργίου (τηλ.: ), Οἰκον. Ἀνδρέας Παναγῆ (τηλ.: ) καὶ Οἰκον. Θεοχάρης Φιλίππου (τηλ.: ). Ψάλται: Σῶζος Χαραλαμπίδης καὶ Βαρνάβας Ἱεροδιακόνου. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Ἀνδρέας Παναγῆ, Μιχάλης Ἀντωνίου, Σόλων Κασίνης, Κώστας Παναγῆ, Κώστας Παπαχρίστου, Κυριάκος Ἴνιος, Ἀνδρούλλα Σωτηρίου καὶ Κωνσταντῖνος Χατζηγρηγοριάδης.

18 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ Συνοικισμῶν Προσφύγων ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΙΣ ΓΕΡΙΟΥ. Ιερὸς Ναὸς Αγίου Χαραλάμπους. Προϊστάμενος: Πρωτ. Νικόλαος Παναγῆ (τηλ.: ). Εφημέριος: Οἰκον. Ιωάννης Νεοφύτου (τηλ.: ). Ψάλται: Γεώργιος Χατζηγεωργίου καὶ Παναγιώτης Χρίστου. Ἐπίτροποι: Λάμπρος Παπαθεοδότου, Γεώργιος Κωνσταντίνου, Σταῦρος Γιαννακοῦ, Φοινίκη Σάββα, Χρυσόστομος Χρυσοστόμου, Φλῶρος Φλουρέντζου καὶ Γεώργιος Τζιωρτζῆς. ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΙΣ ΛΑΤΣΙΩΝ. Ἱερὸς Ναὸς Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. Προϊστάμενος: Πρωτ. Σωτήριος Δαυῒδ (τηλ.: ). Ἐφημέριος: Πρωτ. Χρῖστος Συμεοῦ (τηλ.: , ). Ψάλται: Μιχαὴλ Ζανέττου καὶ Διομήδης Φιλίππου. Ἐπίτροποι: Πολύδωρος Νικολάου, Κυριάκος Λουκᾶ, Μάρω Σάββα, Φρειδερίκη Οἰκονομίδου, Νικόλας Θεοχάρους, Θωμᾶς Ἐρωτοκρίτου καὶ Κυριάκος Μιχαήλ. ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΛΑΤΣΙΩΝ. Ἱερὸς Ναὸς Ἀποστόλου Φιλίππου. Προϊστάμενος: Πρωτ. Λῖνος Πετρίδης (τηλ.: , ). Ἐφημέριος: Οἰκον. Χρῖστος Γρηγορίου (τηλ.: ). Ψάλται: Μιχαὴλ Μάρκου, Μιχαὴλ Κάννια, Νεόφυτος Θεοδώρου καὶ Παναγιώτης Σταύρου. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Λῖνος Πετρίδης, Παναγιώτα Σταύρου, Ἀνδρέας Τρύφωνος, Ζαχαρίας Ζαχαρίου, Ὅμηρος Χατζησάββα, Ἀνθούλλης Ἰωσηφίδης, Νικόλαος Τσιάκκος, Ἀντώνιος Ἀνδρέου, Κυριάκος Παπαϊακώβου καὶ Ἀνδρέας Δημοσθένους. ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ (Κάτω Λακατάμεια). Ιερὸς Ναὸς Αγίου Μάμαντος. Ἐφημέριοι: Οἰκον. Θεοδόσιος Χριστοφόρου (τηλ.: ) καὶ Πρεσβ. Ἰωάννης Τζάβλας (τηλ.: ). Ψάλται: Μίκης Καρμιώτης καὶ Σάββας Πέτρου. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Θεοδόσιος Χριστοφόρου, Νικόλαος Κωστέας, Ἰωάννης Νικολαΐδης, Σωτηρούλλα Κωστέα, Ἀνδρούλλα Δημητρίου, Μιχάλης Πεττεμερίδης, Ἠλίας Κυριακίδης καὶ Μαρία Σολωμοῦ Κέντα. ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΣΠΡΕΣ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Στυλιανοῦ. Ἐφημέριοι: Πρωτ. Ιωάννης Ιωάννου (τηλ.: ) καὶ Πρωτ. Κωνσταντῖνος Κωνσταντίνου (τηλ.: ). Ψάλται: Παναγιώτης Παπακυριακοῦ καὶ Σάββας Παρῆς. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Ἰωάννης Ἰωάννου, Σταῦρος Γυψιώτης, Ἀναστασία Μιχαήλ, Ζήνα Μιτσίδου, Δῆμος Ἀντωνίου, Μάριος Μαρκίδης καὶ Σωκράτης Νικολάου. ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἐλευθερίου: Προϊστάμενος: Πρωτ. Χρῖστος Χρίστου (τηλ.: ). Ἐφημέριος: Πρεσβ. Μηνᾶς Θεο

19 74 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ δούλου (τηλ.: , ). Ψάλται: Σοφοκλῆς Σοφοκλέους καὶ Πολύδωρος Οὐστᾶς. Ἐπίτροποι: Κυριάκος Κατσούρης, Δημήτρης Βασιλείου, Τασούλλα Νικολάου, Ἀρέστης Λεοντίου, Στέλιος Γεωργίου καὶ Παναγιώτης Νικηφόρου. ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Σπυρίδωνος. Προϊστάμενος: Πρωτ. Παναγιώτης Πίπης (τηλ.: ). Διάκονος: Ἰορδάνης Ἰορδάνου (τηλ.: ). Ψάλται: Χριστόδουλος Παπαστεφάνου, Κυπριανὸς Σαπαχλαρῆ καὶ Ἀνδρέας Στυλιανοῦ. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Παναγιώτης Πίπης, Καλλῆς Κεκκουρῆς, Κωνσταντῖνος Παπαδόπουλος, Χριστάκης Χαραλάμπους, Ἀνδρέας Κουντουριώτης καὶ Χρῖστος Σοφοκλέους. ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΕΣ. Ιερὸς Ναὸς Ἀποστόλου Λουκᾶ. Ἐφημέριοι: Οἰκον. Θεόκλητος Κυριάκου (τηλ.: ) καὶ Οἰκον. Στυλιανὸς Γεωργιάδης (τηλ.: ). Ψάλται: Γεώργιος Παπαμιχαήλ, Γεώργιος Νικολαΐδης καὶ Ἰωακεὶμ Λάμπρου. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Θεόκλητος Κυριάκου, Χρῖστος Σκαπούλης, Κώστας Κουρέας, Χαρίκλεια Βρόντη, Νικόλαος Φοινικαρίδης καὶ Γεώργιος Κωνσταντίνου. ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 3. Ιερὸς Ναὸς Ἀποστόλου Ἀνδρέου. Προϊστάμενος: Πρωτ. Ἀντώνιος Καλογήρου (τηλ.: ). Ἐφημέριος: Πρεσβ. Ἀλέξανδρος Χριστοδούλου (τηλ.: ). Ψάλται: Στυλιανὸς Ταράζι καὶ Χαράλαμπος Χατζηϊωάννου. Ἐπίτροποι: Στέλιος Ἐλευθερίου, Στέλιος Στυλιανοῦ, Ἀνδρέας Χριστοδούλου καὶ Σαμουὴλ Σαμουήλ. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΩΝΑ ΕΙΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΝ. Εφημέριος: Οἰκον. Γεώργιος Χρυσοστόμου (τηλ.: ). Ψάλται: Ἀνδρέας Ψάλτης, Ἀνδρέας Γαβριηλίδης καὶ Ἀχιλλέας Κατσιάμης. Ἐπίτροποι: Μιχαλάκης Χρίστου, Στέλιος Ἀθανασιάδης, Χριστάκης Μάτσης, Ἀγάθη Σπανοῦ καὶ Κώστας Τουβανᾶς. 5. Κατεχόμεναι ἐνορίαι καὶ κοινότητες* ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου. ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ. Ιερὸς Ναὸς Ἀποστόλου Λουκᾶ. Ἐπίτροποι: Δημήτριος Ἱερωνυμίδης καὶ Νικόλαος Οἰκονομίδης. * Κατ ἐντολὴν τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ὑπεύθυνος τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν κατεχομένων Ἐνοριῶν καὶ Κοινοτήτων εἶναι ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος.

20 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ 75 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Νικολάου. Επίτροποι: Ἐλισσαῖος Μιχαήλ, Στέλιος Ἐλισσαίου καὶ Νῖκος Δημητρίου. ΑΓΚΑΣΤΙΝΑ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίας Παρασκευῆς. Επίτροποι: Παναγιώτης Γιακουμῆ, Σωτήρης Ἀνδρέου, Ἰωακεὶμ Ἰωακείμ, Παναγιώτης Κλεάνθους καὶ Παναγιώτης Κωνσταντίνου. ΑΣΣΙΑ. Ιεροὶ Ναοί: α) Ἁγίου Γεωργίου. Επίτροποι: Πρωτ. Νικόλαος Παναγῆ, Πρωτ. Μιχαὴλ Μαλλιάπης, Κωνσταντῖνος Πίτρης, Κυριάκος Θεοδούλου καὶ Πανῖκος Χριστούδιας. β) Τιμίου Προδρόμου. Επίτροποι: Πρωτ. Σωτήριος Δαυΐδ, Γιῶργος Ιωάννου, Ἀνδρέας Καλλῆς, Παναγιώτης Σίσκου καὶ Ἀντώνης Ζωγράφος. ΑΦΑΝΕΙΑ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἀρτεμίου. Επίτροποι: Ἀργυρὸς Γρηγορίου, Κώστας Ορφανοῦ, Κυριάκος Χριστοφῆ, Ἀνδρέας Παπασάββας καὶ Γρηγόρης Σολωμοῦ. ΒΑΤΥΛΗ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Ἀνδρέας Σπυρίδης, Γιῶργος Σταύρου, Ἀντωνάκης Θεοδώρου καὶ Δέσπω Χαραλάμπους. ΒΙΤΣΑΔΑ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Μάμαντος. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Παρασκευᾶς Παπαμιχαήλ, Πρωτ. Σπυρίδων Γεωργίου, Κώστας Καραγιώργης, Ἀνδρέας Ἀντωνίου καὶ Μιχαὴλ Παπαμιχαήλ. ΒΟΥΦΑΙ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου. Ἐπίτροποι: Χρύσω Στυλιανοῦ, Χριστάκης Ταπεινός καὶ Δημητράκης Βασιλείου. ΒΩΝΗ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου. Επίτροποι: Νῖκος Βωνιάτης, Παναγιώτης Σταυρινίδης, Παναγιώτης Παπακυριακοῦ καὶ Χριστάκης Καραγιώργης. ΓΕΝΑΓΡΑ. Ιερὸς Ναὸς Παναγίας. Ἐπίτροποι: Ἀνδρέας Φούλιας, Ἰάκωβος Ἰακώβου, Παῦλος Παπαδόπουλος καὶ Ἀργυρὴ Ἀνδρέου. ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΣ. Ιεροὶ Ναοὶ Παναγίας Εὐαγγελιστρίας καὶ Ἁγίου Μάμαντος. Επίτροποι: Πρωτ. Σωτήριος Χριστοδούλου, Πρωτ. Κυριάκος Κυριάκου, Ιάκωβος Παρπέρης, Κύπρος Θρουμπάρης καὶ Νικόλαος Χατζησοφοκλέους. ΕΞΩ ΜΕΤΟΧΙΟΝ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου. Επίτροποι: Χρῖστος Σωτηρίου, Σάββας Κωνσταντίνου καὶ Ἀνδρέας Γιόκκας. ΚΟΝΤΕΑ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Χαραλάμπους. Επίτροποι: Πρωτ. Παναγιώτης Προδρόμου, Ξενῆς Ἀ. Κοντεάτης, Ἀνδρέας Μ. Πατσιᾶς καὶ Χαράλαμπος Περικλέους. ΚΥΘΡΑΙΑ. Ιεροὶ Ναοί: α) Ἁγίας Ἄννης (Συρκανιά). Ἐπίτροποι: Κώστας Χ Γιακουμῆ, Ἀγάθη Μιλτιάδου καὶ Μιχαλάκης Σαλαφώρης. β) Ἁγίας Μαρίνης. Επίτροποι: Κυριάκος Ελληνας, Ζαχαρίας Βασιλειάδης, Μάριος Ζαμπα

21 76 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ κίδης, Θεοδώρα Κναῆ καὶ Κώστας Φραγκούδης. γ) Ἁγίου Ἀνδρονίκου. Ἐπίτροποι: Ἀνδρέας Κολιός, Γεώργιος Ζαχαριάδης, Γεώργιος Κοκῆς, Νῖκος Ὀρφανίδης, Στέλιος Δ. Νικολαΐδης καὶ Χρίστος Χ. Γεωργιάδης. δ) Ἁγίου Γεωργίου. Ἐπίτροποι: Πέτρος Καρεκλᾶς, Κυριάκος Χ Κυριάκου καὶ Ελένη Ιωακειμίδου. ε) Παναγίας (Χαρδακιωτίσσης). Ἐπίτροποι: Στυλιανὸς Πετάσης, Ἀνδρέας Μακρῆς, Σοφοκλῆς Γιασίτης, Γιάννης Καμπούρης καὶ Βέρα Χαραλάμπους. Ϛ) Τιμίου Σταυροῦ (Χρυσίδος). Επίτροποι: Χρῖστος Καραμανῆς, Μαρία Πέτσα-Σαββίδου καὶ Ἀντώνιος Παπακυπριανοῦ. ΛΟΥΡΟΥΤΖΙΝΑ. Ιερὸς Ναὸς Αγίου Ἀνδρονίκου. ΛΥΣΗ. Ιερὸς Ναὸς Παναγίας. Επίτροποι: Πρωτ. Σάββας Χατζηιωνᾶς, Ἀνδρέας Ττοφιᾶς, Σοφοκλῆς Σοφοκλέους καὶ Ἀρτέμος Ἠ. Κουσιάππας. ΜΑΡΑΘΟΒΟΥΝΟΣ. Ιερὸς Ναὸς Προφήτου Ηλιού. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Λοΐζος Κούτσιος, Βάσος Βασιλείου, Μαρία Πιερῆ, Ἀναστασία Κουλλουπᾶ καὶ Παῦλος Γιώρκα. ΜΙΑ ΜΗΛΙΑ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Ιωάννου τοῦ Θεολόγου. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Παναγιώτης Καϊμακλιώτης, Χρῖστος Πογιατζῆς, Ελένη Πέτρου, Σταυρούλα Πογιατζῆ, Δῆμος Δημοσθένους, Κωστάκης Καψὸς καὶ Κωστάκης Ιακώβου. ΜΟΥΣΟΥΛΙΤΑ. Ιερὸς Ναὸς Ἀποστόλου Λουκᾶ. Ἐπίτροποι: Σοφοκλὴς Σοφοκλέους, Λουκᾶς Παπαντωνίου καὶ Παναγιώτης Σταύρου. ΝΕΑΠΟΛΙΣ. Ιερὸς Ναὸς Ἀποστόλου Ἀνδρέου. Ἐπίτροποι: Ἀνδρέας Ἀφάμης, Κυριάκος Κυριάκου καὶ Ἄντρος Μιχαηλίδης. ΝΕΟΝ ΧΩΡΙΟΝ ΚΥΘΡΑΙΑΣ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Χαραλάμπους. Επίτροποι: Πρωτ. Διομήδης Κωνσταντίνου, Ἀνδρέας Πετρίδης, Ἀνδρούλα Ἀνδρέου, Ελένη Κωσταρῆ, Κώστας Ζερβὸς καὶ Θεόδωρος Μεϊβατσῆς. ΟΜΟΡΦΙΤΑ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Δημητριανοῦ. Ἐπίτροποι: Πρεσβ. Κυπριανὸς Παναγιώτου, Δημήτρης Ταλιαδώρος, Γεώργιος Χατζησάββας καὶ Μιχαὴλ Ἀρχοντίδης. ΠΑΛΑΙΚΥΘΡΟΝ. Ιερὸς Ναὸς Παναγίας. Επίτροποι: Πρωτ. Παναγιώτης Χριστοδούλου, Οἰκον. Γεώργιος Μακρῆς, Πρεσβ. Μηνᾶς Θεοδούλου, Ἀνδρέας Παπαβαρνάβας, Κούλλα Παπαγεωργίου, Γεώργιος Ἀχιλλέως καὶ Νεφέλη Λάμπρου. ΠΥΡΓΑ. Ιερὸς Ναὸς Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. Ἐπίτροποι: Ἀντώνης Παπαντωνίου, Εὐριδίκη Κουντούρη καὶ Σιμάκης Συμεοῦ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ. Ιερὸς Ναὸς Ἁγίας Παρασκευῆς. Ἐπίτροποι: Ἀριστοτέλης Δημητρίου, Γεώργιος Κυριάκου, Ἀνδρέας Χατζηγεωργίου καὶ Γεώργιος Φιλοθέου.

22 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ 77 ΤΡΑΧΩΝΑΣ. Ιερὸς Ναὸς Παναγίας. Ἐπίτροποι: Μιχαλάκης Χρίστου, Κωστάκης Τουβανᾶς καὶ Νῖκος Παφίτης. ΤΡΑΧΩΝΙ ΚΥΘΡΑΙΑΣ. Ιερὸς Ναὸς Παναγίας Θεοτόκου. Ἐπίτροποι: Κωνσταντία Ἀγαπίου, Παναγιώτης Χρυσοστόμου, Χαράλαμπος Ἀθανασίου, Ἀνδρέας Μαϊμάρης καὶ Ἀνδρέας Μαϊμαρίδης. ΤΡΥΠΗΜΕΝΗ. Ιερὸς Ναὸς Παναγίας Χρυσελεούσης. Επίτροποι: Οἰκον. Μιχαήλ Περιπίτσης, Ἀνδρέας Νικολαΐδης καὶ Χρυστάλλα Σκουτάρη. ΤΥΜΠΟΥ. Ιεροὶ Ναοί: α) Ἁγίου Γεωργίου, Ἐπίτροποι: Νῖκος Τζιωρτζῆς, Κωνσταντῖνος Μάρκου, Ελένη Χριστοφορίδου καὶ Φίλιππος Καρατσιόλης β) Ἁγίας Θέκλης (Μαρκό).

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος καὶ Πρόεδρος Λευκάρων κ. Βαρνάβας Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβας ἐγεννήθη εἰς Λε- µεσὸν τὴν 10ην Ἰανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 590 Κ.Δ.Π. 82/2005 Αρ. 3959, 25.2.2005 Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τις ακόλουθες τοποθετήσεις και μετακινήσεις Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας ἐγεννήθη εἰς τὸν Στρόβολον τὸ 1971, ἀπὸ ἐκτοπισθέντας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Κωνσταντίας καὶ Πρόεδρος Αμμοχώστου κ. Βασίλειος Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας καὶ Πρόεδρος Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 7567 Ειρήνη Θεοχάρους Κοκκινοτριμιθιά Λευκωσία 8201 Μάριος Αντωνιάδης Λευκωσία Κοκκινοτριμιθιά 9731 Παναγιώτης Αβραάμ Κοκκινοχώρια Δερύνεια 9468 Κύπρος Παναγή Δερύνεια Κοκκινοχώρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 2 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ Μητροπολίτης ἡ Α. Π. ὁ Μητροπολίτης Λεμεσοῦ καὶ Πρόεδρος Αμαθοῦντος καὶ Κουρίου κ. Αθανάσιος Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος ἐγεννήθη εἰς τὴν Λεµεσὸν τὴν 8ην Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΤΙΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΤΙΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΤΙΟΥ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Κιτίου Υπέρτιμος καὶ Εξαρχος Λάρνακος καὶ Λευκάρων κ. Χρυσόστομος Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κ. Χρυσόστομος ἐγεννήθη τὴν 4ην Ἰουνίου 1938

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO Page 1 / 6 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ TANCIC NENAD DRAGISA A109484 478 TRABERT SYLVIA A100115 349 ΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ A044586 320606 ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ ΑΝΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A059276 476530

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2000 9.67 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2000 9.75 3 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΕΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, ΣΥΡΙΑΣ, ΑΡΑΒΙΑΣ, ΚΙΛΙΚΙΑΣ, ΙΒΗΡΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' 8-13 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 201 11-12 ΟΚΤ 201 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MOΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΕΤΑΑ Σ ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου,

Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Μητροπολίτης Ἀντινόης Παντελεήμων Μητροπολίτης Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων Σεραφείμ Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 /4/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 /4/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΛΣΟΣ 1999 9.48 2 ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΣΙΑ 1999 9.50 3 ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας πάγιο αἴτημα τῶν κατοίκων γιά ἐκκλησιαστική

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC DAY RUN ΚΟΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ POKKA COFFEE

OLYMPIC DAY RUN ΚΟΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ POKKA COFFEE OLYMPIC DAY RUN ΚΟΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ POKKA COFFEE ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - Απόσταση 5.800m Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011 ΏΡΑ:18:00 1 9 ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 41+ ΒΕΤΕΡ ΠΔ Λ/ΣΙΑ ΓΣΠ 18:17 1 ος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΓΥΜΝΑΣΙΑ 1 Β' ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 10 2612 ΜΑΛΟΥΝΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22634654 22634652 22634653 gym-perifereiako2-lef@schools.ac.cy 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΤΑΡΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011

ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011 Κόμμα: ΑΚΕΛ Ιστοσελίδα: www.akel.org.cy Λευκωσία 2 Αντωνιάδου Κυριάκου Πραξούλα, Πρόεδρος ΕΔΗ 5 Δημητρίου Άντρη, Συνδικαλίστρια 6 Δημητρίου-Μισιαούλη Στέλλα, Βουλευτής 15 Πασιά Σκεύη, Οργανωτική Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Λάρνακας 18/2/2013-30/4/2013

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Λάρνακας 18/2/2013-30/4/2013 1 / 27 18-02-2013 417 Ευλαβής Ανδρέας Γρηγόρη Αυξεντίου 34 Μέγαρο Κάριδερς, φώτα Αμερικανικής Ακαδημίας 24651317 24662689 586 Μωυσέως Βάσω Ερμού 93 Συντεχνιακό φαρμακείο ΠΕΟ 24655312 24626553 19-02-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 736 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 642 ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Γιώργο Λοίζου και την κα Άννα Μυλωνά Φ/δι ΟΕΒ ως Μέλη του Δικαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιότιμη Κυρία, ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα Παγκύπριας Ολυμπιάδας Χημείας 2009 2010 για τις τάξεις Α, Β και

Διαβάστε περισσότερα

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔΟΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Νεολαία Δημοκρατικού Συναγερμού Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013 / Αριθμός Φύλλου 234 16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Η ΝΕΔΗΣΥ σε συνεδρία

Διαβάστε περισσότερα

5 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΛΕΝΑ Διαμορφωτική Αξιολόγηση και Δεξιότητες Ανατροφοδότησης

5 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΛΕΝΑ Διαμορφωτική Αξιολόγηση και Δεξιότητες Ανατροφοδότησης 1 ΑΒΕΡΚΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ Ε - ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ - 2 ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Α - ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ - 3 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 4 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΛΑΠΑΤΡΟΣ,83

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΛΑΠΑΤΡΟΣ,83 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΛΑΠΑΤΡΟΣ,83 1 ον 20-20/1/1984 Απλό Ανδρών: Πρωτ. Άντρος Κυπριανού ευτ. Μίκης ΧΝεοφύτου Απλό Γυναικών: εν διεξήχθει. ιπλό Ανδρών: Πρωτ. Μίκης ΧΝεοφύτου/ Άντρος Κυπριανού ευτ. Ηρόδοτος Σταυρίδη/David

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ (4) Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Λ/ΣΙΑΣ (6)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ (4) Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Λ/ΣΙΑΣ (6) Βοηθοί ιευθυντές Α Πληροφορικής/Επιστ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 8408 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (10) Βοηθοί ιευθυντές Θρησκευτικών 6122 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Λ/ΣΙΑΣ (14) Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. 2 Ανδρέας Ασπρόφτας 30x40 Λάδι σε ξύλο 800 1,200 500. 5 Ανδρέας Ασπρόφτας 24x30 Υδατογραφία σε χαρτί 500 700 500

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. 2 Ανδρέας Ασπρόφτας 30x40 Λάδι σε ξύλο 800 1,200 500. 5 Ανδρέας Ασπρόφτας 24x30 Υδατογραφία σε χαρτί 500 700 500 AlphaZmart Auctions Νεότερη & Σύγχρονη Τέχνη: Έλληνες και Κύπριοι Δημιουργοί Λευκωσία, 8 Μαΐου 2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αρ. Καλλιτέχνης Διαστάσεις Υλικό Εκτίμηση Πώληση* 1 Γιώργος Κοτσώνης 22x12 Μικτή τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Πάφου 18/2/2013-31/4/2013

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Πάφου 18/2/2013-31/4/2013 1 / 6 18/2/13 Δευ 526 Βαρναβίδου Σταυρούλλα Νικολάου Νικολαϊδη 62 19/2/13 Τρι 689 Ηρακλέους Μαίρη Ακαμαντίδος 31 Α 20/2/13 Τετ 647 Κύρου Χαριτίνη Νεοφύτου Νικολαϊδη 18 683 Πιστέντη - Ιουλιανού Άντρη Τάφοι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΟΡΦΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΟΡΦΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΟΡΦΟΥ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Μόρφου καὶ Πρόεδρος τῶν Σόλων κ. Νεόφυτος Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος ἐγεννήθη εἰς τὸ χωρίον Ἄνω Ζώδια τὴν 21ην Ἰανουαρίου 1962.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

Χρίστο Τσίγκη Άθω Παρισινό Συμβουλίου

Χρίστο Τσίγκη Άθω Παρισινό Συμβουλίου [Αρ Φακ: 6.31.01 3 Μαΐου 2011 Κυρίους Σταύρο Γερολατσίτη, Αντιδήμαρχο Μαρία Πασχάλη Φρόσω Γεωργιάδου Ανδρούλα Αντωνίου Στέλλα Σουρμελή Χάρια Παπαγεωργίου Γεώργιο Χρυσάνθου Βαλεντίνο Πολυκάρπου Στέλλα Αυλωνίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΡΙΤΗ 8/4/2014 ΩΡΑ ΔΡΟΜΟΙ ΑΛΜΑΤΑ ΡΙΨΕΙΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΡΙΤΗ 8/4/2014 ΩΡΑ ΔΡΟΜΟΙ ΑΛΜΑΤΑ ΡΙΨΕΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΡΙΤΗ 8/4/2014 ΩΡΑ ΔΡΟΜΟΙ ΑΛΜΑΤΑ ΡΙΨΕΙΣ 9:00 Τ Ε Λ Ε Τ Η Ε Ν Α Ρ Ξ Η Σ 9:15 80Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Θ. ΠΡΟΚΡ. 9:30 100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Α 9:45 300Μ ΕΜΠ ΠΡΟΚΡ. Θ ΠΡΟΚΡ. 9:50 300Μ ΕΜΠ Α ΠΡΟΚΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός ΕΤΕΚ Επίθετο Όνομα Ειδικότητα A010046 BROOKS ANTHONY ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010061 ΕΡΡΑΣΤΙ ΔΙΑΖ ΜΑΡΙΑ ΓΚΛΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010073 ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΤΟΣ

Αριθμός ΕΤΕΚ Επίθετο Όνομα Ειδικότητα A010046 BROOKS ANTHONY ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010061 ΕΡΡΑΣΤΙ ΔΙΑΖ ΜΑΡΙΑ ΓΚΛΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010073 ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΤΟΣ Αριθμός ΕΤΕΚ Επίθετο Όνομα Ειδικότητα A010046 BROOKS ANTHONY ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010061 ΕΡΡΑΣΤΙ ΔΙΑΖ ΜΑΡΙΑ ΓΚΛΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010073 ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΤΟΣ ΣΑΝΤΟΣ ΑΜΙΛΚΑΡ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010097 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 14101473 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΒΙΝΤΖΗΡΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010).

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ: 9634 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Χολογγούνη Αθανασία Τηλέφωνο : (2375350105 ) FAX : (23750) 23244 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Επαρχία

Σχολείο Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Επαρχία ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ Χρυσαλιννιωτίσσης 28 1017 Λευκωσία ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22348831 22348831 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ Λεύκωνος 61 1010 Λευκωσία ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22667222 22667222 ΛΕΥΚΩΣΙΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015 1 15071796 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 14027879 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 14071641 ΒΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15073698 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ Α' ΓΥΡΟΣ Β' ΓΥΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝ (10) ΣΥΝ (9) 1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚ.Ο.Α.Α.Π.Θ. 272 274 546 21 26 2 ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL 99 130 Αβραμίδου 15 Αθανασιάδης Φωτεινή Κυριακή Γρηγόριος Μιλτιάδης 126 Αλεξανδρίδου Αναστασία Ιωσήφ 1 Ανδριανάκη ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κατάλογος Προτεινομένων Βιβλίων για τον Εμπλουτισμό των Σχολικών Βιβλιοθηκών

Θέμα: Κατάλογος Προτεινομένων Βιβλίων για τον Εμπλουτισμό των Σχολικών Βιβλιοθηκών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Υ.Π.Π.: 7.22.01.1/6 Αρ. Τηλ.:22800685 Αρ. Φαξ:22800862 E-mail:circularsec@schools.ac.cy 20 Οκτωβρίου 2009 Διευθυντές/ντριες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΩΣΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ USB BANK ΠΕΤΡΟΥ ΑΝ ΡΕΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ ΧΑΤΖΗΑΝ ΡΕΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΛΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ ΤΑΚΚΑ ΣΕΝΕΚΚΗ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

5781F Sobakin Oleksandr 1 2004 10 02:37:62

5781F Sobakin Oleksandr 1 2004 10 02:37:62 ΑΓΩΝΙΣΜΑ : x0µ. Ελεύθερο - Ανδρών Μαρίνος Λούκας Ιωαννίδης Σίµος 09 Τουλουµής Νικόλαος 9 Αντωνίου Νικόλας 0:: 0 Κοσιής Κωνσταντίνος Κεφάλας Ζαχαρίας Λοίζου Αδάµος 0 Γαβριήλ Αντρέας 00 9 0::9 9.00 8 Σαρρής

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2013-14 MAIN DRAW

3ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2013-14 MAIN DRAW 3ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2013-14 MAIN DRAW Seed SEMIFINAL FINAL WINNER 1 ΤΕΠΑΚ 3 FREDERICK ΤΕΠΑΚ 3-0 ΤΕΠΑΚ 2-1 4 Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 3-0 2 Πανεπιστήμιο Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδρομή του θεσμού της Μουσειακής Αγωγής. Α. Λειτουργία Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μουσειακής Αγωγής ΛΕΥΚΩΣΙΑ.

Ιστορική αναδρομή του θεσμού της Μουσειακής Αγωγής. Α. Λειτουργία Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μουσειακής Αγωγής ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Ιστορική αναδρομή του θεσμού της Μουσειακής Αγωγής Α. Προγραμμάτων Μουσειακής Αγωγής ΛΕΥΚΩΣΙΑ Λειτουργία Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μουσειακής Αγωγής 2014-2015 Εφαρμογή νέου Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ. Ανδρέα Αβρααμίδη,Δασούπολη ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ. Ανδρέα Αβρααμίδη,Δασούπολη ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ MEDILAB ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗ SPORT DIMENSIONS ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Σ Ι Ε Ρ Ε Α Σ

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Σ Ι Ε Ρ Ε Α Σ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΤΗΣ Ι.Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Σ Ι Ε Ρ Ε Α Σ 1. 1 ο π. Θεόδωρος Πρίντζος Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Βόλου 2. 2 ο π. Θεόδωρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ Δένα Χατζηκώστα ΣΠΕΤΣΩΝ 23Α, ΛΗΔΑ COUR, ΔΙΑΜ. Β002, 4000 ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ, ΛΕΜΕΣΟΣ Διατροφολόγος 05/09/2000 Αλέξης Πρωτοπαπάς ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ'' Εκπρόσωπος: Αγγελική Τριανταφύλλου 1 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 109417 2 ΖΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 94744 3 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2nd Game OUTDOOR 2x70m/2x50m A' Category - 21st CAF Championship 2011-2012 CYPRUS ARCHERY FEDERATION (20112011) CAF Field, 20-11-2011 Judges: Α' Χριστοδούλου Λάκης, Β' Κασσιανίδου Έλενα, Γ' Ιωάννου Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑ FINALWEEK ΤΑΞΗ 1 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Α' ΕΒΔΟΜΑΔΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ

Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑ FINALWEEK ΤΑΞΗ 1 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Α' ΕΒΔΟΜΑΔΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑ FINALWEEK ΤΑΞΗ 1 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Α' ΕΒΔΟΜΑΔΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Α' ΕΒΔΟΜΑΔΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΔΟΧΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ.

ΕΙΣΔΟΧΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Αξίες, Γνώση, Αγωγή ΕΙΣΔΟΧΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ. Αποτελέσματα Παγκύπριων Εισαγωγικών Εξετάσεων Από τον Ιούνιο του 2008, οπόταν και αποφοίτησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω μόνιμους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2011-2012

ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2011-2012 : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1 ΛΟΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 111 20 0 24,33 0 1 10 166,33 2 ΤΑΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 0 20 0 28,50 0 0 20 68,50 3 ΝΕΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 0 20 0 20,47 5 0 20 65,47 4 ΠΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 20 0 20,01 0 0 10 50,01

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ

ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ Κατά τη σχολική χρονιά 2014-2015 λειτουργούν δεκαοκτώ συνολικά Επιτροπές για την προώθηση των σχολικών στόχων υπό την ευθύνη των Βοηθών Διευθυντών/Διευθυντριών του Σχολείου.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 15014467 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 15039719 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 15035401 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15018781 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212. Εύοσµος Αγίας Ειρήνης 5 2310 761 325 Αγία Ειρήνη

Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212. Εύοσµος Αγίας Ειρήνης 5 2310 761 325 Αγία Ειρήνη MY MOMENT Εκκλησίες ς Αγία Αικατερίνη Αγία Αναστασία Ηούς & Σαχτούρη 2310 225 580 Κηφησίας & Μεγάλου Αλεξάνδρου 2310 447 444 Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212 Πρώην Αγία Βαρβάρα Σταυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2011: Ασφάλιση: ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ή ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ;

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2011: Ασφάλιση: ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ή ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ; Στιγμιότυπα με τους Συνέδρους ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2011: Ασφάλιση: ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ή ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ; Υπο την αιγίδα του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Κύπρου κ. Γιαννάκη Ομήρου Θεσμό αποτελεί πλέον η διοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος : 0 Προκήρυξη: Β0900/09-0-0 ΓΑΛΑΤΣΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99**** ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 789**** 8 0 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΒΕΡΒΙΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0**** ΠΑΡΑΣΧΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ **** ΣΚΑΡΤΣΟΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός για το πιο πρωτότυπο ταχυδρομικό κουτί/σάκο Χριστουγέννων: Τα τμήματα Γ2 και Γ7 (1 μονάδα στο Δ.Δ.Κ.)

Διαγωνισμός για το πιο πρωτότυπο ταχυδρομικό κουτί/σάκο Χριστουγέννων: Τα τμήματα Γ2 και Γ7 (1 μονάδα στο Δ.Δ.Κ.) ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ - Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Έκθεση Ιδεών για τους Ήρωες του σχολείου μας, Μ. Κουτσόφτα και Α. Παναγίδη Α τάξη Α Βραβείο: Παναγιώτα Ευαγγέλου,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός ΕΤΕΚ Επίθετο Όνομα Ειδικότητα A010046 BROOKS ANTHONY ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010061 ΕΡΡΑΣΤΙ ΔΙΑΖ ΜΑΡΙΑ ΓΚΛΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010073 ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΤΟΣ

Αριθμός ΕΤΕΚ Επίθετο Όνομα Ειδικότητα A010046 BROOKS ANTHONY ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010061 ΕΡΡΑΣΤΙ ΔΙΑΖ ΜΑΡΙΑ ΓΚΛΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010073 ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΤΟΣ Αριθμός ΕΤΕΚ Επίθετο Όνομα Ειδικότητα A010046 BROOKS ANTHONY ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010061 ΕΡΡΑΣΤΙ ΔΙΑΖ ΜΑΡΙΑ ΓΚΛΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010073 ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΤΟΣ ΣΑΝΤΟΣ ΑΜΙΛΚΑΡ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010097 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.outsports.gr SFENDAMI mountain bike race ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ

www.outsports.gr SFENDAMI mountain bike race ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 57 ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 1961 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 2.08.25 2 96 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Κων/νος 1962 ΒΕΡΟΙΑ 40+ 2.10.27 3 183 ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ Βασίλης 1981 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 19+ 2.14.29

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ Φακ: 6.31.01. 4 Απριλίου 2014. Κυρίους Ανδρέα Μαϊμάρη, Αντιδήμαρχο

Αρ Φακ: 6.31.01. 4 Απριλίου 2014. Κυρίους Ανδρέα Μαϊμάρη, Αντιδήμαρχο P συνεδρία P συνεδρία Αρ Φακ: 6.31.01 4 Απριλίου 2014 Κυρίους Ανδρέα Μαϊμάρ, Αντιδήμαρχο Γιάννο Κατσουρίδ Ανδρέα Παπαχαραλάμπους Σταύρο Γερολατσίτ Φρόσω Γεωργιάδου Ανδρούλα Αντωνίου Δμήτρ Τσίγκ Μαρία Πασχάλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ) ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 61514 21,52 ΜΑΡΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1 20398 Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού Δήμου Αλμυρού ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 61514 21,52 ΜΑΡΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1 20398 Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ 2006 - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔYΑΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΡΕΣΤΗ

ΕΚΛΟΓΕΣ 2006 - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔYΑΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΡΕΣΤΗ ΕΚΛΟΓΕΣ 2006 - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔYΑΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΡΕΣΤΗ ΑΡΙΣΤΟΣ 808 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ. Α. Συνδυασµός µε το όνοµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Μήτσουρας Πέτρος του Στέφανου, υποψήφιος ήµαρχος. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι

ΠΙΝΑΚΑΣ. Α. Συνδυασµός µε το όνοµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Μήτσουρας Πέτρος του Στέφανου, υποψήφιος ήµαρχος. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤ.ΚΑΙ ΗΜ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αβραμίδης Κωνσταντίνος Σταύρος. Αβραμίδου Γεωργία Σάββας. Αγγελάκαρου Ειρήνη Ιωάννης. Αγγελίτση Σοφία Γεώργιος

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αβραμίδης Κωνσταντίνος Σταύρος. Αβραμίδου Γεωργία Σάββας. Αγγελάκαρου Ειρήνη Ιωάννης. Αγγελίτση Σοφία Γεώργιος Αποτελέσματα προγράμματος επιβράβευσης φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές και είναι μόνιμοι κάτοικοι των

Διαβάστε περισσότερα

AΣΦAΛIΣTIKH ONLINE EΠIKAIPOTHTA

AΣΦAΛIΣTIKH ONLINE EΠIKAIPOTHTA Συνεργασία Α.Ι.Κ και C.I.I.M στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Master of Science in Management with Specialization in Insurance Στις 10 Οκτωβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία εκδήλωση στο CIIM κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθοί ιευθυντές. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2015-2016

Βοηθοί ιευθυντές. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2015-2016 Βοηθοί ιευθυντές Φιλολογικών 7454 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΞΕΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ (12) 10689 ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ-ΠΕΤΑΣΗ ΕΛΕΝΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ (12) Φυσικής 9206 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ (0) ΚΙΕ ΑΓ.ΝΙΚ.(Λ/ΣΟΣ)

Διαβάστε περισσότερα

1. Επικύρωση των πρακτικών της πιο κάτω συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Επικύρωση των πρακτικών της πιο κάτω συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου: P συνεδρία Αρ Φακ: 6.31.01 28 Μαΐου 2015 Κυρίους Γιάννο Κατσουρίδ Μάρκο Κλρίδ Σταύρο Γερολατσίτ Φρόσω Γεωργιάδου Ανδρούλα Αντωνίου Δμήτρ Τσίγκ Μαρία Πασχάλ Μάριο Χατζβασιλείου Βαλεντίνο Πολυκάρπου Αντών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή ιοίκησης της Σχολής Προπονητών της Θεσσαλονίκης, αφού προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων, γνωστοποίησε τα ονόµατα αυτών που γίνονται αποδεκτοί,

Διαβάστε περισσότερα

3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ «Ηθική και Δημοκρατία για μια Αειφόρο Σχολική Ηγεσία» Υπό την αιγίδα του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου, κ. Κώστα Καδή Διοργάνωση: Σύνδεσμος Διευθυντών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΚΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ.ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2289 5270/5280

ΠΡΩΤΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΚΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ.ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2289 5270/5280 ΚΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ.ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ - Λειτουργός Παν/μίου, ΥΑΔ (Γραφ.ΚΑΛ 55) ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ - Γενικός Γραφέας, ΥΣΦΜ (Γραφ.ΚΑΛ 34) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ - Λειτουργός Παν/μίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 35/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε. (παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 `ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Θέσεις ειδίκευσης: 4 Χρόνος: 2 χρόνια Αιτήσεις σε αναμονή: 0 Κενές θέσεις: 2

Σελίδα 1 από 13 `ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Θέσεις ειδίκευσης: 4 Χρόνος: 2 χρόνια Αιτήσεις σε αναμονή: 0 Κενές θέσεις: 2 `ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Θέσεις ειδίκευσης: 4 Χρόνος: 2 χρόνια Αιτήσεις σε αναμονή: 0 Κενές θέσεις: 2 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΜΕΝ ΙΩΑΝΝΗΣ 1649/29-6-2015 Σελίδα 1 από 13 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας ΣΤ Τάξη Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αποστόλου Αντώνιος 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Μούρτζου Παρασκευή 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.22.21 Αρ. Τηλ. : 22800729 Αρ. Φαξ : 22428277 E-mail : dde@moec.gov.cy 26 Αυγούστου 2013 Εγκρίθηκαν κατά το δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

1ου ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΑΓΟΡΙΑ 12 ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΟ

1ου ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΑΓΟΡΙΑ 12 ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΟ 1ου ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΑΓΟΡΙΑ 12 1 52 1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ο.Α.Α.Α A ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 3 17 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΗΛΙΑΣ ΣΑΣΕΡΡΩΝ 4 6 9 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Ο.Α.Ξ 5 20 ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΟΑΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ A ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΣ 6 BYE

Διαβάστε περισσότερα