ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΤΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΤΙΟΥ"

Transcript

1 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΤΙΟΥ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Κιτίου Υπέρτιμος καὶ Εξαρχος Λάρνακος καὶ Λευκάρων κ. Χρυσόστομος Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κ. Χρυσόστομος ἐγεννήθη τὴν 4ην Ἰουνίου 1938 εἰς Παλαιομέτοχον. Τὸ 1951 ἐγένετο δόκιμος τῆς Μονῆς Μαχαιρᾶ. Ἐφοίτησεν εἰς τὴν Ἐμπορικὴν Σχολὴν Σαμουὴλ καὶ εἰς τὸ Παγκύπριον Γυμνάσιον. Τὸ 1955 ἐχειροτονήθη Διάκονος. Ἐσπούδασεν εἰς τὴν Νομικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἐξ ἧς ἀπεφοίτησε τὸ 1966, καὶ εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ αὐτοῦ Πανεπιστημίου, ἐξ ἧς ἀπεφοίτησε τὸ Ἐπιστρέψας εἰς Κύπρον ἐχειροτονήθη τὴν 7ην Ἰουνίου 1970 Πρεσβύτερος καὶ προεχειρίσθη εἰς Ἀρχιµανδρίτην καὶ Πρωτέκδικον τῆς Μονῆς Μαχαιρᾶ. Τὴν 24ην Ὀκτωβρίου 1973 ἐξελέγη διὰ βοῆς Μητροπολίτης Κιτίου καὶ τὴν 26ην Ὀκτωβρίου τοῦ αὐτοῦ ἔτους ἐχειροτονήθη εἰς Ἐπίσκοπον, ἐγκαθιδρυθεὶς αὐθηµερόν. Ὀνοµαστικὴ ἑορτή: 27 Ἰανουαρίου. Εδρα: Λάρναξ. Γενικὸς Αρχιερατικὸς Επίτροπος: Πρωτ. Ανδρέας Παναγῆ. Διευθυντής: Λοΐζος Λοΐζου, ἱστοσελίς: ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις: διεύθυνσις: τ.θ , 6300 Λάρνακα, τηλ.: , , τηλεομ.: , Ι. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ Θρονικὴ Επιτροπὴ Πρόεδρος: Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κ. Χρυσόστομος. Κληρικὰ μέλη: Αρχιμ. Συμεὼν Συμεοῦ, Πρωτ. Πέτρος Λαπαθιώτης, Οἰκον. Μάριος Παντελῆ καὶ Οἰκον. Κωνσταντῖνος Αλεξάνδρου. Λαϊκὰ μέλη: Νῖκος Κλεάνθους, Χρῖστος Ορφανίδης, Ανδρέας Μοῦσκος καὶ Αντωνάκης Παπαμηνᾶς.

2 88 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΤΙΟΥ Οἰκονομικὸν καὶ Ελεγκτικὸν Τμῆμα Διευθυντής: Λοΐζος Λοΐζου. Λογισταὶ Ελεγκταί: Κυριάκος Κυριάκου καὶ Λεύκιος Λαζαρίδης. Βοηθός: Παναγιώτης Χατζημηνᾶς. Ληξιαρχικὸν Γραφεῖον Υπεύθυνος: Πρεσβ. Ανδρέας Θεράποντος. Συμβούλιον Πνευματικῆς Λύσεως τοῦ Γάμου Υπεύθυνος διὰ τὴν ἀπόπειραν συνδιαλλαγῆς καὶ διὰ τὴν ὑποβολὴν σχετικῆς εἰσηγήσεως πρὸς τὸν Επίσκοπον: Πρωτ. Ανδρέας Παναγῆ. Μέλη: Πρωτ. Πέτρος Λαπαθιώτης καὶ Οἰκον. Παναγιώτης Ζάρος. ΙΙ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ Γραφεῖον Θρησκευτικῆς Διαφωτίσεως Διευθυντής: Πρωτ. Κωνσταντῖνος Κωνσταντίνου. Βοηθοί: Πρωτ. Σπυρίδων Γεωργίου, Παντελῆς Χριστοδούλου καὶ Διάκονος Γεώργιος Κωνσταντίνου. Γραφεῖον Κατηχήσεως καὶ Αντιμετωπίσεως Αἱρέσεων Υπεύθυνος: Πρωτ. Θεμιστοκλῆς Χ Ιωάννου. Θεῖον Κήρυγμα Τὸν θεῖον λόγον κηρύττουν ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου, ὅπου καὶ ἂν εὑρίσκηται, εἴτε χοροστατῶν εἴτε λειτουργῶν, οἱ Πανοσιολ. Αρχιμ. Συμεὼν Συμεοῦ, Σωφρόνιος Μιχαηλίδης καὶ Εὐμένιος Σιήππης, ὁ Αρχιερατικὸς Επίτροπος Πρωτ. Ανδρέας Παναγῆ καὶ ἄλλοι κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ Θεολόγοι. Κατηχητικὰ Σχολεῖα Εὐλογίᾳ τῆς Α.Π. τοῦ Μητροπολίτου Κιτίου κ. Χρυσοστόμου καὶ ὑπὸ τὴν ἐποπτείαν τοῦ Γραφείου Θρησκευτικῆς Διαφωτίσεως, λειτουργοῦν εἰς ὅλας τὰς ἐνορίας καὶ κοινότητας τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Κιτίου Κατηχητικὰ Σχολεῖα καὶ εἰς πλείστας ἐξ αὐτῶν Κύκλοι Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς. Ορθόδοξον Πνευματικὸν Κέντρον Αγίου Γεωργίου Μακρῆ Λειτουργεῖ ἀπὸ τοῦ 1984 εἰς τὸ Θρονικὸν Μοναστήριον τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Μακρῆ Πνευματικὸν Κέντρον. Τοῦτο στοχεύει εἰς τὴν ἐνίσχυσιν τοῦ πνευματικοϋλικοῦ ἔργου τῆς Μητροπόλεως.

3 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΤΙΟΥ 89 Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης Υπὸ τὴν καθοδήγησιν τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κιτίου κ. Χρυσοστόμου, λειτουργεῖ τὸ Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης, μὲ ὑπεύθυνον τὸν Θεολόγον Γεώργιον Ματσαγγίδην. Εν αὐτῷ συμμετέχουν νέοι καὶ νεάνιδες. Διεύθυνσις: Αποστολίδου 10, Λάρνακα, τηλ.: Ραδιοφωνικὸς Σταθμός Λειτουργεῖ Ραδιοφωνικὸς Σταθμὸς τοῦ «Τάγματος Οδοιπόρων Αγάπης», ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «Νειάτα», εἰς τὰ 91,9 FΜ, μὲ πλούσιον θρησκευτικὸν πρόγραμμα. Κατασκηνώσεις Κατηχητικῶν Σχολείων Οργανοῦνται ὑπὸ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Κιτίου Κατασκηνώσεις διὰ τὰ Κατηχητικὰ Σχολεῖα εἰς τὰς κτιριακὰς ἐγκαταστάσεις Σαϊττᾶ, εἰς τὰς ὁποίας συμμετέχουν μαθηταὶ καὶ μαθήτριαι τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως καὶ τῶν Σχολείων Μέσης καὶ Κατωτέρας Εκπαιδεύσεως. Παρόμοιαι Κατασκηνώσεις ὀργανοῦνται καὶ ὑπὸ τοῦ «Τάγματος Οδοιπόρων Αγάπης», εἰς τὰ Πυργὰ Λάρνακος. Θρησκευτικὴ Υπηρεσία Στρατοῦ Υπὸ τὴν εὐθύνην τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Κιτίου, λειτουργεῖ Θρησκευτικὴ Υπηρεσία Στρατοῦ. Εἰς τὰς Μονάδας, αἱ ὁποῖαι εὑρίσκονται ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας Κιτίου, γίνεται καθ ἕκαστον μῆνα Αγιασμὸς καὶ ὁμιλία. Τελεῖται, ἐπίσης, τὸ μυστήριον τῆς Ιερᾶς Εξομολογήσεως. Εἰς τὴν Υπηρεσίαν αὐτὴν ὡς ὑπεύθυνος ἔχει διορισθῆ ὁ Πρωτ. Παρασκευᾶς Χαραλάμπους. Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς Μερίμνῃ τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κιτίου κ. Χρυσοστόμου, ἱδρύθη ἐν Λάρνακι Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς. Η φοίτησις εἶναι δωρεάν. Διευθυντής: Μουσικοδιδάσκαλος Ἀνδρέας Ἀβραὰμ Βάβα. Εκδόσεις - Περιοδικὰ 1. Ορθοδοξία καὶ Μάρτυρες τοῦ Ιεχωβᾶ. 2. Εκκλησιαστικὸς Κήρυκας (Θεολογικὴ Επετηρίδα). 3. Ιστορία τῆς κατὰ Κίτιον Εκκλησίας. 4. Χριστιανικὰ Μηνύματα (φυλλάδιον Περιοδικῆς ἐκδόσεως Γραφείου Θρησκευτικῆς Διαφωτίσεως τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Κιτίου). 5. Εκφραση (διμηνιαῖον περιοδικὸν Ο.Π.Κ. Ἁγίου Γεωργίου Μακρῆ).

4 90 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΤΙΟΥ 6. Ἅγιος Λάζαρος (μηνιαῖον περιοδικὸν - ἔκδοσις Ενοριακῆς Προνοίας Αγίου Λαζάρου). 7. Πορεία (μηνιαία ἔκδοσις Τ.Ο.Α.). 8. Ἁλυσίδα Προσευχῆς (μηνιαία ἔκδοσις Τ.Ο.Α.). 9. Ἡ Ἐλευθερία ὡς Αγάπη. 10. Ἅγιοι. Οἱ φίλοι τοῦ Χριστοῦ. 11. Ἀκολουθία Οσίου Αθανασίου Πεντασχοινίτου. 12. Ἀγαπῶ γιὰ νὰ ζῶ. 13. Μηνύματα ζωῆς. 14. Μέσα στὴν Αγκαλιὰ τοῦ Θεοῦ. 15. Ἀδελφικὴ Κοινωνία. 16. Ὁ ἐμποράκος καὶ οἱ ληστές. 17. Τὸ προβατάκι ποὺ χάθηκε. 18. Ὁ Βασιλιὰς ποὺ γεννήθηκε στὸ παχνί. 19. Ὁ φίλος τοῦ Χριστοῦ. 20. Ἀνεβαίνοντας. 21. Τὰ μοναστήρια μας. 22. Λόγοι Μητροπολίτου Κιτίου Χρυσοστόμου, Α καὶ Β. 23. Πιστεύω. 24. Προσευχητάρι. 25. Κοινωνία Αγάπης. ΙΙΙ. ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Υπὸ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Κιτίου ἱδρύθησαν τὰ κάτωθι Φιλανθρωπικὰ Ιδρύματα, ὑπαγόμενα εἰς τὴν Ιερὰν Μητρόπολιν καὶ προεδρευόμενα ὑπὸ τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κιτίου κ. Χρυσοστόμου: 1. Ταμεῖον Αγάπης: Ιδρύθη ὑπὸ τοῦ Πανιερ. Μητροπολίτου, ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τῶν Κομμάτων, Οργανώσεων καὶ Σωματείων τῆς Λάρνακος, διὰ τὴν ἀνακούφισιν καὶ πᾶσαν βοήθειαν πρὸς τὰς οἰκογενείας πεσόντων καὶ ἀγνοουμένων. 2. Ιδρυμα «ΟΑΣΙΣ» Ἅγιος Γεώργιος. 3. Φιλόπτωχοι Αδελφότητες: Προνοίᾳ τοῦ Πανιερ. Μητροπολίτου, κατηρτίσθησαν εἰς ἑκάστην ἐνορίαν τῆς πόλεως Λάρνακος Φιλόπτωχοι Αδελφότητες, αἵτινες, ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τῶν Εφημερίων τῶν Ιερῶν Ναῶν, φροντίζουν διὰ τὴν βοήθειαν ἀπόρων. Φιλόπτωχοι Αδελφότητες λειτουργοῦν καὶ εἰς ὅλας τὰς μεγάλας κοινότητας τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Κιτίου.

5 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΤΙΟΥ Ορθόδοξος Αδελφότης «Απόστολος Παῦλος»: Εν τῷ οἰκήματι αὐτῆς πραγματοποιοῦνται ὁμιλίαι, διαλέξεις καὶ ἄλλαι ἐκδηλώσεις, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Κιτίου. Διεύθυνσις: Αποστολίδου 10, Λάρναξ. 5. Ιδρυμα Υποτροφιῶν Κατηχητικῶν Σχολείων Ιερᾶς Μητροπόλεως Κιτίου: Εργάζεται δημιουργικῶς, παρέχον οἰκονομικὴν βοήθειαν εἰς ἀπόρους νέους καὶ νεάνιδας, ἀποφοίτους τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Κιτίου, διὰ τὰς σπουδὰς αὐτῶν εἰς ἀνωτέρας καὶ ἀνωτάτας Σχολὰς τῆς Ελλάδος καὶ τῆς Κύπρου. Επίσης, ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης προεδρεύει τῶν Ιδρυμάτων: 1. Διανελλείου Ορφανοτροφείου καὶ Τεχνικῆς Σχολῆς Λάρνακος. 2. Παγκυπρίου Συνδέσμου διὰ τὴν καταπολέμησιν τῆς μάστιγος τῆς πείνης. 3. Ιδρύματος Ελενίτσας Φυλακτῆ Λουκαΐδη. 4. Παυλιδείου Νηπιοκομικοῦ Σταθμοῦ. 5. Ιδρύματος Νίκου καὶ Λούλλας Βασιλειάδου. 6. ΕΜΠΑΣΑ: Εὐρωμεσογειακῆς Εταιρείας κατὰ τὴς καταχρήσεως ἐξαρτησιογόνων οὐσιῶν. 7. Επίτιμος Πρόεδρος 1. τοῦ Συνδέσμου Καταπολεμήσεως Ναρκωτικῶν Λάρνακος καὶ 2. τοῦ ΚΕΝΘΕΑ. Συμμετέχει, ἐπίσης, εἰς τὴν ὀργάνωσιν τοῦ Συσσιτίου Χρυσταλλένης καὶ Κωστῆ Σάββα. ΙεροΙ ΝαοΙ 1. Λάρνακος - Προαστίων ΝΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ. (Μητροπολιτικός). Εφημέριοι: Πρωτ. Κλεάνθης Παντελῆ (τηλ.: ) καὶ Πρεσβ. Ανδρέας Θεράποντος (τηλ.: ). ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ. Εφημέριοι: Πρωτ. Σπυρίδων Σταυρῆ (τηλ.: ) καὶ Οἰκον. Μακάριος Θεοδούλου (τηλ.: ) Διάκονος: Γεώργιος Κωνσταντίνου (τηλ.: ). ΝΑΟΣ ΧΡΥΣΟΠΟΛΙΤΙΣΣΗΣ. Εφημέριοι: Αρχιμ. Σωφρόνιος Μιχαηλίδης (τηλ.: ) καὶ Πρωτ. Μιχαὴλ Χριστοδουλίδης (τηλ.: ). ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ. Εφημέριος: Οἰκον. Παναγιώτης Ζά ρος (τηλ.: ). ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΔΡΟΣΙΑΣ). Εφημέριος: Πρωτ. Ανδρέας Παναγῆ (τηλ.: ).

6 92 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΤΙΟΥ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΤΟΥ. Εφημέριοι: Πρωτ. Κωνσταντῖνος Κωνσταντίνου (τηλ.: ) καὶ Οἰκον. Φίλιππος Ζαχαρίου (τηλ.: ). Διάκονος: Κυριάκος Παπαϊωακεὶμ (τηλ.: ). ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΤΟΥ. Εφημέριοι, Ψάλται καὶ Επίτροποι: οἱ τῆς Μονῆς Αγίου Γεωργίου. ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ. Εφημέριος: Οἰκον. Μιχαὴλ Γεωργίου (τηλ.: ). ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ. Εφημέριος: Οἰκον. Ιωακεὶμ Γεωργίου (τηλ.: ). ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΚΡΗ. Εφημέριος: ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ. Εφημέριος: Πρεσβ. Γεώργιος Ιωάννου (τηλ.: ). ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ. Ναὸς Αποστόλου Λουκᾶ. Εφημέριοι: Πρωτ. Παρασκευᾶς Χαραλάμπους (τηλ.: ) καὶ Οἰκον. Νικόλαος Παπαδημητρίου (τηλ.: ). ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ. Ναὸς Αγίου Φανουρίου. Εφημέριος: Αρχιμ. Εὐμένιος Σιήππης (τηλ.: ). 2. Κοινοτήτων ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ. Ιερὸς Ναὸς Αγίας Αννης. Εφημέριος: Αρχιμ. Αρσένιος Βασιλείου (τηλ.: καὶ ). ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ. Ιερὸς Ναὸς Αγίου Θεράποντος καὶ Ἁγίας Μαρίνας. Εφημέριος: Οἰκον. Μάριος Παντελῆ (τηλ.: ). ΑΒΔΕΛΛΕΡΟ. Ιερὸς Ναὸς Παναγίας. Εφημέριος: Οἰκον. Σωτήρης Χριστοδούλου (τηλ.: ). ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ. Ιερὸς Ναὸς Τιμίου Προδρόμου. Εφημέριοι: Οἰκον. Πέτρος Πέτρου (τηλ.: ) καὶ Πρεσβ. Κυριάκος Γεωργίου (τηλ.: ). ΚΑΛΟΝ ΧΩΡΙΟΝ. Ιερὸς Ναὸς Αγίων Βασιλείου καὶ Ραφαήλ. Εφημέριος: Οἰκον. Χριστόδουλος Παρπόττας (τηλ.: ). ΚΙΤΙ. Ιερὸς Ναὸς Παναγίας Αγγελόκτιστης. Εφημέριος: Οἰκον. Σωτήριος Γερολέμου (τηλ.: ). ΚΙΤΙ. Ιερὸς Ναὸς Αγίου Κυριακοῦ. Εφημέριος: Οἰκον. Ανδρέας Πίττας (τηλ.: καὶ ). ΛΕΙΒΑΔΙΑ. Ιερὸς Ναὸς Αγίας Παρασκευῆς. Εφημέριος: Οἰκον. Ανδρέας Παπαμάρκου (τηλ.: ).

7 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΤΙΟΥ 93 ΛΕΙΒΑΔΙΑ. Ιερὸς Ναὸς Αγίου Σάββα. Εφημέριος: Οἰκον. Χριστόδουλος Χριστοδούλου (τηλ.: ). ΜΑΖΩΤΟΣ. Ιερὸς Ναὸς Αγίων Γεωργίου καὶ Ξενοφῶντος. Εφημέριος: Πρωτ. Σπυρίδων Γεωργίου (τηλ.: ). ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ. Ιερὸς Ναὸς Αγίων Ανδρονίκου καὶ Αθανασίας. Εφημέριοι: Πρωτ. Κυριάκος Παναγιώτου (τηλ.: ) καὶ Ιερομόναχος Ραφαὴλ Κυριάκου (τηλ.: ). ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ. Ιερὸς Ναὸς Αγίου Γεωργίου. Εφημέριοι: Πρωτ. Ελευθέριος Πιερίδης (τηλ.: ) καὶ Οἰκον. Ιερώνυμος Γερολέμου (τηλ.: ). ΙΕΡΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Ἐφημέριος: Οἰκον. Ἱερώνυμος Γερολέμου (τηλ.: ). ΟΡΟΚΛΙΝΗ. Ιερὸς Ναὸς Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Εφημέριος: Πρωτ. Θεμιστοκλῆς Χ Ιωάννου (τηλ.: ). ΟΡΜΗΔΕΙΑ. Ιερὸς Ναὸς Αγίου Κωνσταντίνου. Εφημέριος: Πρεσβ. Σέργιος Σεργίδης (τηλ.: ). ΠΕΡΒΟΛΙΑ. Ιερὸς Ναὸς Αγίας Εἰρήνης. Εφημέριος: Πρεσβ. Παναγιώτης Τσαγγάρης (τηλ.: ). ΠΥΛΑ. Ιερὸς Ναὸς Παναγίας καὶ Αγίου Γεωργίου. Εφημέριος: Οἰκον. Απόστολος Παπαπαύλου (τηλ.: ). ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ. Ιερὸς Ναὸς Αγίας Μαρίνης καὶ Αγίου Νεκταρίου. Εφημέριος: Οἰκον. Ιωάννης Καλλῆς (τηλ.: ). ΤΡΟΥΛΛΟΙ. Ιερὸς Ναὸς Αγίου Μάμαντος. Εφημέριος: Οἰκον. Αντώνιος Κωνσταντίνου (τηλ.: ). ΚΕΛΛΙΑ. Ιερὸς Ναὸς Αγίου Αντωνίου. Εφημέριος: Πρεσβ. Μωϋσῆς Αντώνη (τηλ.: ). ΚΛΑΥΔΙΑ. Ιερὸς Ναὸς Αποστόλου Ανδρέου. Εφημέριος: Πρεσβ. Παῦλος Σταύρου (τηλ.: ). 3. Συνοικισμοὶ Προσφύγων ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΣΑΚΚΙΛΕΡΟΥ. Ιερὸς Ναὸς Αγίου Ελευθερίου. Εφημέριος: Οἰκον. Μαρῖνος Κωνσταντίνου (τηλ.: καὶ ). ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ. Ιερὸς Ναὸς Αγίου Ιωάννου Ρώσου. Εφημέριοι: Πρωτ. Πέτρος Λαπαθιώτης (τηλ.: ) καὶ Οἰκον. Ανδρέας Καζέλας (τηλ.: ).

8 94 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΤΙΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Α Λάρνακος. Ιερὸς Ναὸς Αγίων Αναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ. Εφημέριος: Οἰκον. Δανιὴλ Ιωάννου (τηλ.: ). ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Β Λάρνακος. Ιερὸς Ναὸς Αγίας Θέκλης. Εφημέριος: Οἰκον. Ανδρέας Στεφάνου (τηλ.: ). ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΗΚ Λάρνακος. Ιερὸς Ναὸς Αποστόλου Βαρνάβα καὶ Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ Ἰατροῦ. Εφημέριος: Πρεσβ. Νικόλαος Νικολάου (τηλ.: ). ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕΝΕΟΥ. Ιερὸς Ναὸς Αγίου Παντελεήμονος. Εφημέριος: Οἰκον. Παναγιώτης Προδρόμου (τηλ.: ). ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ. Ιερὸς Ναὸς Τριῶν Ιεραρχῶν. Εφημέριος: Οἰκον. Κώστας Παπακώστα (τηλ.: ). ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ. Ιερὸς Ναὸς Αγίου Δημητρίου. Εφημέριος: Οἰκον. Κωνσταντῖνος Αλεξάνδρου (τηλ.: ). ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΜΑΡΩΝ Α. Ιερὸς Ναὸς Αποστόλου Βαρνάβα. Εφημέριος: Οἰκον. Θεοδόσιος Θεοχάρους (τηλ.: καὶ ). ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΜΑΡΩΝ Β. Ιερὸς Ναὸς Αποστόλου Ανδρέου. Εφημέριος: Οἰκον. Αντώνιος Κεπόλας (τηλ.: ). ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΖΗΝΩΝ. Ιερὸς Ναὸς Αγίων Αὐξεντίου καὶ Εὐσταθίου. Εφημέριος: Πρωτ. Δημήτριος Μαππούρας (τηλ.: ) καὶ Διάκονος: Σωκράτης Σωκράτους (τηλ.: ). ΙΕΡΑΙ ΜΟΝΑΙ Ανδρῷαι ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ. Ηγούμενος: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρί της κ. Αθανάσιος. Σύμβουλοι: Ἱερομόναχοι Διονύσιος, Σάββας, Γερμανὸς καὶ Λάζαρος. Η Αδελφότης: οἱ Ἱερομόναχοι Γρηγόριος καὶ Κυπριανός, οἱ Ιερο διάκονοι Μελέτιος, Θεοδόσιος καὶ Παῦλος, καὶ οἱ Μοναχοὶ Καλλίνικος, Ιλαρίων, Θεοφάνης, Παΐσιος, Πανάρετος, Γεννάδιος, Στέφανος, Σπυρίδων, Αντώνιος, Νεόφυτος, Πρόδρομος, Εὐθύμιος, Αλέξιος, Ματθαῖος, Νεκτάριος, Μακάριος, Επιφάνιος καὶ Ιωάννης. Ρασοφόροι: Συμεών, Λεόντιος καὶ Αρτέμιος. Διεύθυνσις: 7645 Λευκωσία, τηλ.: , τηλεομ.:

9 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΤΙΟΥ 95 Πανηγυρίζει τὴν 14ην Σεπτεμβρίου (Παγκόσμιος Υψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ) καὶ τὴν Κυριακὴν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ. Ἡγούμενος: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Συμεών. Πατέρες: Ιερομόναχοι Δημητριανός, Αὐξίβιος καὶ Αναστάσιος, Μοναχὸς Φίλων. Δόκιμος: Γεώργιος. Διεύθυνσις: τ.θ , 6300 Λάρνακα. Τηλ.: , τηλεομ.: Γυναικεῖαι ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΡΑΦΑΗΛ (παρὰ τὸ χωρίον Ξυλοτύμβου). Κοινόβιον. Ηγουμένη: Μαρίνα Μοναχή. Μοναχαί: Ραφαηλία, Αθανασία, Εφραιμία, Μαρία, Νεκταρία καὶ Φιλουμένη. Προϊστάμενος: Πρωτ. Κυριάκος Παναγιώτου (τηλ.: ). Ἐφημέριος: Ιερομόναχος Ραφαὴλ Κυριάκου (τηλ.: , ). Πανηγυρίζει τὴν 17ην Ιουλίου καὶ τὴν Τρίτην τῆς Διακαινησίμου.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας ἐγεννήθη εἰς τὸν Στρόβολον τὸ 1971, ἀπὸ ἐκτοπισθέντας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 183 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 21 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Μ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧoΥ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧoΥ X ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧoΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΤΡΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΜE EΝΔEIΞIΝ TΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ AΠΟΣΤΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ OΡΘΟΔΟΞOΣ EΚΚΛΗΣIA Ἀπολυτίκιον τῆς Πεντηκοστῆς. Ἦχος πλ. δ. Eὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, καὶ δι αὐτῶν τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2015 Συντακτική Ἐπιτροπή Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Παντοπίου Μαρῖνος Κλάδης Ἱερά Μητρόπολις Πάφου Πάφος

Διαβάστε περισσότερα

Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου

Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Καλλίστου Ηχος αʹ. Τῆς ἐρήμου πολίτης. 1 Βασιλίδος ἐδείχθης

Διαβάστε περισσότερα

Νεομάρτυρες: Καυχήματα τοῦ σκλαβωμένου Γένους*

Νεομάρτυρες: Καυχήματα τοῦ σκλαβωμένου Γένους* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Πάντων τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων: Κυριακὴ Γʹ Ματθαίου Νεομάρτυρες: Καυχήματα τοῦ σκλαβωμένου Γένους* τοῦ κ. Παναγιώτου Γ. Νικολόπουλου Ομοτ. Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διευθυντοῦ τῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2009 2010

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2009 2010 ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2009 2010 1 EIKONOΓPAΦHΣH: O Oδηγός Σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2009 2010 έχει διακοσμηθεί με βυζαντινές μικρογραφίες και λεπτομέρειες βυζαντινών τοιχογραφιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ γνωστὸ στοὺς περισσοτέρους, οἱ. Νέο Εὕρημα στὸ Κλειτσὸ Εὐρυτανίας γιὰ τὸ Ιερὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ* 18η Οκτωβρίου

ΕΙΝΑΙ γνωστὸ στοὺς περισσοτέρους, οἱ. Νέο Εὕρημα στὸ Κλειτσὸ Εὐρυτανίας γιὰ τὸ Ιερὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ* 18η Οκτωβρίου Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ 18η Οκτωβρίου Νέο Εὕρημα στὸ Κλειτσὸ Εὐρυτανίας γιὰ τὸ Ιερὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ* Ἀρχιμ. Σεραφεὶμ Τρύφ. Ζαφείρη ΕΙΝΑΙ γνωστὸ στοὺς περισσοτέρους,

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα Επὶ τῇ Συνάξει Πάντων τῶν ἐν Ἀσκήσει Λαμψάντων Οσίων (Σάββατον τῆς Τυρινῆς) Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα (1840-1915) Αʹ. Σύντομος Βίος Η ΗΓΟΥΜΕΝΗ Ταϊσία, κατὰ κόσμον

Διαβάστε περισσότερα

Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*)

Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*) Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*) Πολυσέβαστε Μητροπολῖτα μας καὶ περιπόθητε Πνευματικέ μας Πατέρα ΑΠΟΤΟΛΜΩ καὶ πάλι νὰ λάβω τὸν λόγο καὶ νὰ Σᾶς προσφωνήσω μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ὀνομαστικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Εγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Ι. Φύσις καὶ σύστασις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου II. Ὀργάνωσις καὶ διοίκησις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου Α'. Ἱερὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως Γραμματεία Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως Βασικαὶ Θέσεις πρὸς ὑπέρβασιν μιᾶς ἀκάρπου ἔριδος Αʹ. Η Εἰκονογραφικὴ Γλῶσσα ὡς Εἰκαστικὴ Θεολογία. Βʹ. Ιστορικὴ Εξέλιξις.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» Λαγκαδᾶ 190, 564 29 Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης Τηλ. & Fax: 2310.606920 e mail: iersyn@iersyn.gr ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 Εὐρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109 ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 κωδικός 7109 Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας 2 τ. 28, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ.

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ. Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ. ) Η Βυζαντινὴ παρουσία στὴ Γεωργία* Η Γεωργία κατὰ τὴ μεσαιωνικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Γ 3. Θ Ε Μ Α Τ Α στ) ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Γενικὴ Εἰσήγησις εἰς Ἐπιστημονικὴν Ἡμερίδα Δικηγορικοῦ Συλλόγου Ροδόπης ( Κομοτηνὴ 22.3.2006 ) ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 κωδικός 7109 Καλά Χριστούγεννα! τ. 29, NΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. -

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΜΟΥ. Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Βοστώνης, κ. Μεθόδιε, Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΜΟΥ. Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Βοστώνης, κ. Μεθόδιε, Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, 1 ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΜΟΥ Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Βοστώνης, κ. Μεθόδιε, Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, Ἔχοντας βαθειὰ μέσα μου τὴν ἐπίγνωση τοῦ ὕψους, τῆς τιμῆς, τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον).

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον). Αντι-πατερικὴ ἡ συμμετοχὴ τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Θρονικὴ Εορτὴ τῆς Παπικῆς Ρώμης Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Ιερομονάχου Κλήμεντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ 1 ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ «Κολιμπρὶ» καὶ «Σταγόνες» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ» Έδρα: Φυλή Αττικής Διεύθ. Αλληλογραφίας και Γραφείων: Λεωφ. Φυλής 47

Διαβάστε περισσότερα

Byzantine Music Books in Greek and English Béâëéa Bõæaíôéíçò Mïõóéêçó óôa Åëëçíéêa êaé Aããëéêa

Byzantine Music Books in Greek and English Béâëéa Bõæaíôéíçò Mïõóéêçó óôa Åëëçíéêa êaé Aããëéêa Byzantine Music Books in Greek and English Béâëéa Bõæaíôéíçò Mïõóéêçó óôa Åëëçíéêa êaé Aããëéêa Contents: I. Music Books in Greek... 1 II. Books about Byzantine Music (in Greek)... 36 III. Books about Byzantine

Διαβάστε περισσότερα

100 Βιβλια Βυζαντινης Μουσικης. 100 Byzantine Music. Περιεχομενα. Contents

100 Βιβλια Βυζαντινης Μουσικης. 100 Byzantine Music. Περιεχομενα. Contents 100 Βιβλια Βυζαντινης Μουσικης 100 Byzantine Music Books Περιεχομενα Contents Ἀναστασιματάρια Ἀναστασιματάριον Πέτρου Ἐφεσίου 1820 Τὸ πρῶτο τυπωμένο βιβλίο Βυζαντινῆς μουσικῆς. Διατηρεῖ ται καὶ ἡ ὀξεῖα

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο. Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, τόμ. 33 (2009-2010)

Κείμενο. Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, τόμ. 33 (2009-2010) Μαρία Μηλίγκου Μαρκαντώνη, Γεώργιος Κ. Σπυριδάκης (1963 1972). Τὸ Ἀρχεῖο Χειρογράφων Συλλογῶν Πρωτογενοῦς Ὕλης καὶ τὸ Σπουδαστήριο Λαογραφίας (κατάθεση ψυχῇς), (Georgios K. Spyridakis (1963 1972). The

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ*

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Υποδοχῆς τῶν τιμίων αὐτοῦ Λειψάνων στὴν Ιερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς (Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα) Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Βίος και Θαύματα α.γόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Ἡ εἰκών πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ διαλαμψάντων

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Περιεχόμενα Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου τοῦ Ἰωάννου Φουντούλη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ἡ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ

ΣΧΕ ΙΟΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα