ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ"

Transcript

1 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Κωνσταντίας καὶ Πρόεδρος Αμμοχώστου κ. Βασίλειος Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας καὶ Πρόεδρος Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος ἐγεννήθη εἰς τὸ χωρίον Μάνδραι τῆς Ἐπαρχίας Ἀμμοχώστου τὴν 1ην Μαρτίου Ἀποφοιτήσας τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, ἐνετάχθη εἰς τὴν ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀποστόλου Βαρνάβα (1960), ὅπου παρέμεινε μέχρι τὴν τουρκικὴν εἰσβολὴν τοῦ Ἐφοίτησεν εἰς τὸν τριετῆ κύκλον σπουδῶν τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς «Ἀπόστολος Βαρνάβας» ( ) καὶ εἰς τὴν συνέχειαν ὡλοκλήρωσεν τὰς γυμνασιακάς του σπουδὰς εἰς τὸ Α Γυμνάσιον Ἀρρένων Ἀμμοχώστου ( ). Τὰς θεολογικάς του σπουδὰς ἐπραγματοποίησεν εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κατὰ τὰ ἔτη Τὸ 1978 μετέβη διὰ μεταπτυχιακὰς σπουδὰς εἰς τὸ Πανεπιστήμιον τοῦ Φριβούργου Ἑλβετίας. Παρηκολούθησεν διετῆ κύκλον μαθημάτων Κοινωνιολογίας εἰς τὸ Τμῆμα «Δικαίου καὶ Οἰκονομικῶν καὶ Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν», καθὼς καὶ Θεολογικὰ μαθήματα εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ ἰδίου Πανεπιστημίου. Παραλλήλως ὡλοκλήρωσε μελέτην Διδακτορικῆς Διατριβῆς μὲ θέμα: «Ὀντολογικὴ διάκρισις οὐσίας καὶ ἐνεργείας καὶ γνώσεως τοῦ Θεοῦ κατὰ τὸν Ἅγιον Μάξιμον τὸν Ὁμολογητήν», εἰς τὴν Γαλλικὴν γλῶσσαν. Ὁ Μητροπολίτης Κωνσταντίας ἐχειροτονήθη Διάκονος τῆς Μονῆς Ἀποστόλου Βαρνάβα τὸ ἔτος Κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν σπουδῶν του εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν Ἀθηνῶν ὑπηρέτησε ὡς Διάκονος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ζωοδόχου Πηγῆς Ἀκαδημίας ( ) καὶ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἀθηνῶν ( ). Ἐξάλλου, κατὰ τὸ πρῶτον διάστημα τῶν μεταπτυχιακῶν του σπουδῶν εἰς Ἑλβετίαν ( ), ὑπηρέτησεν ὡς Διάκονος τοῦ Ὀρθοδόξου Κέντρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τὴν Γενεύην. Τὸ 1981 ἐχειροτονήθη εἰς τὴν Κύπρον Πρεσβύτερος, λαμβάνων συγχρόνως τὸ ὀφφίκκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου. Τὸ 1981 ἀνέλαβεν ὡς Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου

2 138 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Ἐνορίας Γενεύης. Ἀπὸ τὸ 1982 ἕως τὸ 1991 ὑπηρέτησεν ὡς Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἑλβετίας. Τὸ 1991 ἀνέλαβε τὴν διεύθυνσιν τοῦ Γραφείου ιεκκλησιαστικῶν Σχέσεων τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου καὶ ἐτοποθετήθη προϊστάµενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας Φανερωµένης Λευκωσίας. Τὴν 7ην Φεβρουαρίου 1996 ἐξελέγη ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὡς Χωρεπίσκοπος Τριµυθοῦντος καὶ ἡ χειροτονία του εἰς Ἐπίσκοπον ἐγένετο τὴν 28ην Ἀπριλίου Τὴν 11ην Μαΐου 2007 ἐξελέγη, ψήφῳ κλήρου καὶ λαοῦ, Μητροπολίτης Κωνσταντίας - Ἀµµοχώστου καὶ ἐνεθρονίσθη τὴν 12ην Μαΐου εἰς τὴν προσωρινὴν ἕδραν τῆς Μητροπόλεως ἐν Παραλιµνίῳ. Εἶναι µέλος τῆς Κεντρικῆς καὶ Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Παγκοσµίου Συµβουλίου Ἐκκλησιῶν καὶ Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς «Πίστις καὶ Τάξις». Ἐξεπροσώπησε δὲ τὴν Ἐκκλησίαν Κύπρου εἰς τοὺς διµερεῖς Θεολογικοὺς ιαλόγους Ὀρθοδόξου - Ρωµαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας καὶ Ὀρθοδόξου - Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας. Ἔχει πλούσιον συγγραφικὸν ἔργον, δηµοσιευόµενον εἰς περιοδικὰ τοῦ ἑλληνικοῦ καὶ ξενογλώσσου τύπου. Ὀνοµαστικὴ ἑορτή: 1 Ἰανουαρίου. Εδρα: Αμμόχωστος. Ενεκα τῆς κατοχῆς ὑπὸ τῶν Τούρκων τῆς πόλεως Αμμοχώστου, ἡ ἕδρα τῆς Μητροπόλεως εὑρίσκεται προσωρινῶς εἰς Παραλίμνιον. Διεύθυνσις: τ.θ , 5309 Παραλίμνιον, τηλ.: , τηλεομ.: , ἱστοσελίς: ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις ( ): imconstantias.org.cy Ι. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ Αρχιερατικὸς Επίτροπος: Πρωτ. Χρῖστος Βούργιας (τηλ.: ). Ἀναπληρωτὴς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος: Πρεσβ. Γεώργιος Χατζηαδάμου. Ὑπεύθυνος Προσωπικοῦ: Πρωτ. Ἡρακλείδιος Ξιοῦρος. Διάκονοι: π. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς (τηλ.: ) καὶ π. Ἀλέξιος Αὐσίεβιτς. Γραφεῖον Μητροπολίτου: Πρωτ. Ηρακλείδιος Ξιοῦρος καὶ Ανδρέας Φλοκκᾶς, τηλ.: , τηλεομ.: , ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις: org.cy

3 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 139 Θρονικὴ Επιτροπὴ Πρόεδρος: Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας - Αμμοχώστου κ. Βασίλειος. Κληρικὰ μέλη: Πρωτ. Χρῖστος Βούργιας, Πρωτ. Βασίλειος Νικολάου, Πρωτ. Ηρακλείδιος Ξιοῦρος, Οἰκον. Ἀντώνιος Ἰωάννου καὶ Οἰκον. Ἀνδρέας Χριστοδούλου. Λαϊκὰ μέλη: Ανδρέας Εὐαγγέλου, Παναγιώτης Εὐσταθίου, Αδάμος Λοΐζου, Ανδρέας Σταύρου, Γεώργιος Ττάκκας καὶ Μόδεστος Χριστοδούλου. Επισκοπικὸν Δικαστήριον Πρόεδρος: Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας - Αμμοχώστου κ. Βασίλειος. Πάρεδροι: Πρωτ. Χρῖστος Βούργιας καὶ Πρωτ. Ηρακλείδιος Ξιοῦρος. Ἀναπληρωταί: Πρωτ. Βασίλειος Νικολάου καὶ Οἰκον. Ἀνδρέας Χριστοδούλου. Οἰκονομικὸν Τμῆμα Διευθυντής: Αναστάσιος Σπύρου (τηλ.: ). Λογιστὴς Ιερῶν Ναῶν: Αντώνιος Γιένσεν, τηλ.: , τηλεομ.: Γραφεῖον Εκδόσεως Αδειῶν Γάμου καὶ Πιστοποιητικῶν Ελευθερίας Οἰκον. Ἀνδρέας Χριστοδούλου, Πρεσβ. Ανδρέας Ηλία, Φίλιππος Φιλίππου, τηλ.: , ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις: Συμβούλιον Πνευματικῆς Λύσεως τοῦ Γάμου Υπεύθυνος διὰ τὴν ἀπόπειραν συνδιαλλαγῆς: Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας κ. Βασίλειος. Αναπληρωταί: Πρεσβ. Γεώργιος Χατζηαδάμου, Πρεσβ. Ανδρέας Θεμιστοκλέους καὶ Πρεσβ. Ανδρέας Κυριάκου. Πρόεδρος: Πρεσβ. Γεώργιος Χατζηαδάμου. Μέλη: Πρεσβ. Ανδρέας Θεμιστοκλέους καὶ Πρεσβ. Ανδρέας Κυριάκου. Γραμματεύς: Φίλιππος Φιλίππου, τηλ.: Επιτροπὴ Εὐτρεπισμοῦ Ιερῶν Ναῶν Διὰ τὸν εὐτρεπισμὸν τῶν ἐνοριακῶν Ναῶν καὶ τῶν ἱερῶν παρεκκλησίων τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας τὴν εὐθύνην ἔχει ἡ Επιτροπὴ Εὐτρεπισμοῦ Ιερῶν Ναῶν, ἡ ὁποία συνεδριάζει ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Πανιερωτάτου. Μέλη: Πρεσβ. Γεώργιος Χατζηαδάμου καὶ Ιεροδιάκονος Αὐγουστῖνος Καρᾶς.

4 140 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Ἐπιτροπὴ Παρεκκλησίων Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Πρόεδρος: Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας κ. Βασίλειος. Μέλη: Πρωτ. Χρῖστος Βούργιας, Πρωτ. Αναστάσιος Ισαάκ, Οἰκον. Ανδρέας Χριστοδού λου, Ιεροδιάκονος Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς, Τάσος Αριστοτέλους, Πέτρος Γεωρ γίου, Ανδρέας Γλυκαῖνος, Τάσος Εγγλέζου, Κυριακὴ Κίττου, Ελένη Κου τσόλουκα, Κυριακὴ Μαυρουδῆ, Παρασκευὴ Μιχαήλ, Τάσος Σπύρου καὶ Ανδρέας Τουσούνας. ΙΙ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ Γραφεῖον Πνευματικῆς Διακονίας Διευθυντής: Πρεσβ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου. Μέλη: Ιεροδιάκ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς, Φίλιππος Φιλίππου καὶ Θεόδωρος Χατζηζαχαρίας, Θεολόγοι. Γραμματεία: Ηλιάνα Κάουρα καὶ Ξένια Παντελῆ, Θεολόγοι, τηλ.: /7, ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις: Θεῖον Κήρυγμα Πλὴν τοῦ Πανιερωτάτου, τὸ ἔργον τοῦ θείου κηρύγματος ἀναλαμβάνουν οἱ Θεολόγοι, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως. Κατηχητικαὶ Συνάξεις Εἰς τὰς ἐνορίας καὶ κοινότητας τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως λειτουργοῦν Κατηχητικαὶ Συνάξεις διὰ μαθητὰς Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καὶ Λυκείου. Εἰς τὰς Κατηχητικὰς Συνάξεις διδάσκουν κατηρτισμένοι πρὸς τοῦτο κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ Κατηχηταὶ καὶ Κατηχήτριαι. Χριστιανικοὶ Σύνδεσμοι Γυναικῶν (Χ.Σ.Γ.) Οἱ Χ.Σ.Γ. ἐπιτελοῦν πνευματικόν, κοινωνικὸν καὶ φιλανθρωπικὸν ἔργον. Συντονιστικὴ Επιτροπὴ Χριστιανικῶν Συνδέσμων Γυναικῶν Ιερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας. Πρόεδρος: Ἀνδρούλα Χαραλάμπους, Μέλη: Εὐσεβία Αδάμου, Ανδρη Βενιζέλου, Δήμητρα Πουλλῆ, Χρυσούλα Λουκᾶ, Ελένη Θεοδώρου, Λυσιμάχη Πολυκάρπου, Μηλίτσα Μαυρουδῆ, Μυροφόρα Κουνέ, Λίτσα Ξύδια καὶ Μαρία Θεοδοσίου. Υπεύθυνοι ἱερεῖς: Οἰκον. Φίλιππος Φιλίππου καὶ Πρεσβ. Σταῦρος Σταύρου.

5 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 141 Συμβούλιον Νεολαίας Τὸ σῶμα τοῦτο ἀποτελεῖται ὑπὸ ἐκπροσώπων, μαθητῶν καὶ φοιτητῶν, τῶν Κατηχητικῶν Συνάξεων τῶν ἐνοριῶν τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως, Κατηχητῶν καὶ τοῦ ὑπευθύνου ἱερέως. Η σύστασις τοῦ Συμβουλίου Νεολαίας ἀποσκοπεῖ εἰς τὴν καλλιέργειαν τῆς ἐπικοινωνίας μεταξὺ τῶν νέων καὶ εἰς τὴν διοργάνωσιν ἐκδηλώσεων (διαλέξων, συνεδρίων, πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων), αἱ ὁποῖαι ἀπευθύνονται πρὸς τοὺς νέους καὶ τὰ ἐνδιαφέροντα αὐτῶν. Ὑπεύθυνοι ἱερεῖς: Πρεσβ. Γεώργιος Χατζηαδάμου καὶ Πρεσβ. Χριστόδουλος Παπαϊωάννου. Ενοριακαὶ Ομιλίαι Εἰς τὰς πλείστας τῶν ἐνοριῶν τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως γίνονται ὑπὸ τῶν Θεολόγων, κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, ἑβδομαδιαῖαι ἢ μηνιαῖαι ὁμιλίαι διὰ τοὺς Χριστιανικοὺς Συνδέσμους Γυναικῶν, διὰ νέους καὶ νέας καὶ διὰ τὴν οἰκογένειαν. Εκδόσεις 1. Πνευματικὴ Διακονία. Τριμηνιαία ἔκδοσις τοῦ Γραφείου Πνευματικῆς Διακονίας, περιέχουσα ποικίλα θεολογικά, ἱστορικὰ καὶ κοινωνικὰ θέματα. Υπεύθυνος ἐκδόσεως: Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας κ. Βασίλειος. Ηλεκτρονικὴ διεύθυνσις: 2. Ημερολόγιον- Εορτολόγιον ( Εγκόλπιον). Ετησία ἔκδοσις, περιέχουσα τὰς κινητὰς καὶ ἀκινήτους ἑορτὰς τοῦ ἔτους, προσευχὰς καὶ διαφόρους πληροφορίας διὰ τὴν διοικητικὴν δομὴν καὶ τὸ ἔργον τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως. Ηλεκτρονικὴ διεύθυνσις: Επίσης, εἰς ἐνορίας τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως ἐκδίδονται ἔντυπα πνευματικῆς οἰκοδομῆς. Τοιαῦτα ἔντυπα εἶναι: Ο Τροπαιοφόρος, Παρὰ τὴν Λίμνην, Μεταμόρφωσις, Διακονία Αγάπης, Χριστοῦ Μύρον κ.ἄ. Πνευματικὴ Διακονία Στρατοῦ Υπὸ τὴν εὐθύνην τοῦ Γραφείου Πνευματικῆς Διακονίας τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας- Αμμοχώστου, λειτουργεῖ Πνευματικὴ Διακονία Στρατοῦ διὰ τὰς Μονάδας, αἱ ὁποῖαι εὑρίσκονται ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως. Υπεύθυνοι Πνευματικῆς Διακονίας Στρατοῦ: Πρωτ. Βασίλειος Νικολάου καὶ Πρωτ. Εὐαγόρας Καλλῆς.

6 142 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Πνευματικὴ Διακονία Νοσοκομείου Εἰς τὸν περίβολον τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Αμμοχώστου ἀνηγέρθη ναὸς πρὸς τιμὴν τοῦ ἁγίου νέου ἱερομάρτυρος Εφραίμ. Τὰς πνευματικὰς ἀνάγκας τῶν ἀσθενῶν καλύπτουν οἱ ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως. Πνευματικὴ Διακονία Σχολείων Οἱ κληρικοὶ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως εὑρίσκονται εἰς συνεργασίαν μετὰ τῶν Διευθύνσεων καὶ τοῦ προσωπικοῦ τῶν Σχολείων Δημοτικῆς καὶ Μέσης Εκπαιδεύσεως τῶν ἐνοριῶν αὐτῶν, πρὸς ἐξυπηρέτησιν τῶν πνευματικῶν καὶ λειτουργικῶν ἀναγκῶν τῶν μαθητῶν. Διακονία Κατηχήσεων Υπὸ τὴν εὐθύνην τοῦ Γραφείου Πνευματικῆς Διακονίας εὑρίσκεται ὁ συντονισμὸς τοῦ ἔργου τῆς Κατηχήσεως Ετεροδόξων καὶ Αλλοθρήσκων. Τὸ ἔργον τῆς Κατηχήσεως ἀναλαμβάνουν, κατ ἐντολὴν τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κωνσταντίας κ. Βασιλείου, οἱ Εφημέριοι τῶν κατὰ τόπους ἐνοριῶν. Υπεύθυνος Διακονίας Κατηχήσεων: Πρεσβ. Γεώργιος Χατζηαδάμου, τηλ.: /7. Ὁμὰς Ιεραποστολῆς Εὐλογίᾳ τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κωνσταντίας κ. Βασιλείου, συνεστήθη Ομὰς Ιεραποστολῆς διὰ τὴν ἐνίσχυσιν μὲ οἱονδήποτε τρόπον τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας εἰς τὰς χώρας τῆς Αφρικανικῆς Ηπείρου καὶ ἀλλαχοῦ. Επίσης, ἐνορίαι τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως προσφέρουν ποικιλοτρόπως εἰς τὴν ἐνίσχυσιν καὶ στήριξιν τοῦ ἔργου τῆς Ορθοδόξου Ιεραποστολῆς κυρίως εἰς Αφρικήν. Ὑπεύθυνος ἱερεύς: Πρωτ. Ἡρακλείδιος Ξιοῦρος. Τηλεοπτικαὶ ἐκπομπαὶ Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας κ. Βασίλειος ἔχει τὴν εὐθύνην διὰ τὴν ἐπιμέλειαν καὶ παρουσίασιν τῆς ἑβδομαδιαίας τηλεοπτικῆς ἐκπομπῆς «Εὐαγγέλιον καὶ Ζωή», ἡ ὁποία μεταδίδεται ὑπὸ τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ «Mega Channel», καθ ἑκάστην Κυριακήν, μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας.

7 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 143 Διαδίκτυον Διὰ τῆς ἱστοσελίδος τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως (www.imconstantias.org.cy) προσφέρεται ἡ δυνατότης εἰς τοὺς ἐνδιαφερομένους, καὶ κυρίως εἰς τοὺς νέους, νὰ γνωρίσωσι τὸ ἔργον τῆς Εκκλησίας καὶ νὰ ἀποκομίσωσι πληροφορίας περὶ διαφόρων θεολογικῶν, κοινωνικῶν καὶ πολιτιστικῶν θεμάτων. Υπεύθυνοι: Ιεροδιακ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς, Αντώνιος Γιένσεν καὶ Ανδρέας Φλοκκᾶς. ΙΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ Πολιτιστικὴ Ἀκαδημία «Ἅγιος Ἐπιφάνιος» Πρωτοβουλίᾳ τῆς Α.Π. τοῦ Μητροπολίτου Κωνσταντίας κ. Βασιλείου, ἱδρύθη ἡ Πολιτιστικὴ Ακαδημία «Αγιος Επιφάνιος» τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας- Αμμοχώστου. Εδρα τῆς Πολιτιστικῆς Ακαδημίας εἶναι ἡ ἀρχαία Ιερὰ Μονὴ Αγίας Νάπας. «Σαλαμίνειον» Ἄνοικτον Πανεπιστήμιον Ἀμμοχώστου Κατόπιν προτάσεως τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κωνσταντίας κ. Βασιλείου πρὸς τὸ Πανεπιστήμιον Κύπρου, ἱδρύθη καὶ λειτουργεῖ εἰς τὰς ἐγκαταστάσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, εἰς Παραλίμνιον, τὸ «Σαλαμίνειον» Ἀνοικτὸν Πανεπιστήμιον Ἀμμοχώστου. Ὅσοι παρακολουθοῦν τὰς μηνιαίας διαλέξεις θὰ λαμβάνουν Πιστοποιητικὸν ἐκ τοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου. ΙV. ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ Προνοίᾳ τῆς Α.Π. τοῦ Μητροπολίτου Κωνσταντίας κ. Βασιλείου, ἱδρύθη παρὰ τῇ Ιερᾷ Μητροπόλει τὸ Ιδρυμα Κοινωνικῆς Διακονίας. Τὸ Ιδρυμα τοῦτο εἶναι ἁρμόδιον διὰ τὸ φιλανθρωπικὸν καὶ κοινωνικὸν ἔργον τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως. Τὸ Ιδρυμα διοικεῖται ὑπὸ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, τὸ ὁποῖον συνεδριάζει ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Πανιερωτάτου. Μέλη Διοικητικοῦ Συμβουλίου: Μαρία Εὐαγγέλου, Δέσπω Εὐθυμίου, Εὔα Κύζα, Τασούλα Μάρκου, Ανδρούλα Μαυροκορδάτου, Μηλίτσα Μαυρουδῆ, Παναγιώτα Παρασκευᾶ, Ελλάδα Πιτσιρῆ, Φλωρεντία Σάββα, Εἰρούλλα Σιαπάνη, Αἴμιλη Τσόκκου. V. ΕΙΚΟΝΟΦΥΛΑΚΙΑ-ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΑ Ἁγία Νάπα. Ιερὰ Μονὴ Αγίας Νάπας. Συντόμως, εἰς τὸ πλαίσιον τῶν δρα

8 144 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ στηριοτήτων τῆς Πολιτιστικῆς Ακαδημίας «Αγιος Επιφάνιος», θὰ λειτουργήσῃ Βυζαντινὸν Ἀρχαιολογικὸν καὶ Ἱστορικὸν Μουσεῖον, ἐντὸς τῆς Ιερᾶς Μονῆς Αγίας Νάπας. Παραλίμνιον. Ιερὸς Ναὸς Αγίας Αννης (παρὰ τὸν Μητροπολιτικὸν Ιερὸν Ναὸν Αγίου Γεωργίου), τηλ.: (Πρωτ. Ηρακλείδιος Ξιοῦρος). Σωτῆρα. Ιερὸς Ναὸς Αγίου Γεωργίου (παρὰ τὸν Ιερὸν Ναὸν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος), τηλ.: (Πρωτ. Γεώργιος Ιωάννου), (Πρεσβ. Γεώργιος Χατζηαδάμου). VI. ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μερίμνῃ τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κωνσταντίας - Αμμοχώστου κ. Βασιλείου, ἱδρύθη Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ἐν Παραλιμνίῳ, ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν καὶ διδασκαλίαν τοῦ μουσικολογιωτάτου κ. Χρίστου Ψάλτη, Θεολόγου, τηλ.: VII. ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ «ΜΥΡΙΟΒΙΒΛΟΣ» Η Ιερὰ Μητρόπολις Κωνσταντίας- Αμμοχώστου λειτουργεῖ Βιβλιοπωλεῖον, εἰς Παραλίμνιον, καὶ παράρτημα αὐτοῦ εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίας Νάπας, ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «Μυριόβιβλος», ὅπου διατίθενται βιβλία λειτουργικά, θεολογικά, ἱστορικά, πνευματικῆς οἰκοδομῆς κ.ἄ. Επίσης, διατίθενται ἱερατικὰ ἄμφια, λειτουργικὰ σκεύη, εἰκόνες κ.ἄ. Υπεύθυνος: Ανδρέας Φλοκκᾶς. Υπάλληλος: Παρασκευὴ Παναγῆ. Διεύθυνσις: Αγίου Γεωργίου 1, 5280 Παραλίμνιον, τηλ.: , τηλεομ.: , ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις: ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ 1. Παραλιμνίου ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Μητροπολιτικός). Προϊστάμενος: Πρωτ. Ηρακλείδιος Ξιοῦρος (τηλ.: ). Εφημέριοι: Πρωτ. Αναστάσιος Ισαὰκ (τηλ.: ) καὶ Πρεσβ. Δανιὴλ Ἄνγκελ (τηλ.: ). ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Διεύθυνσις: τ.θ , 5310 Παραλίμνιον. Εφημέριος: Οἰκον. Ανδρέας Χριστοδούλου (τηλ.: καὶ ).

9 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Κοινοτήτων ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ. Ιερὸς Ναὸς Παναγίας. Διεύθυνσις: τ.θ , 5343 Αγία Νάπα. Εφημέριοι: Πρωτ. Βασίλειος Νικολάου (τηλ.: ), Πρεσβ. Χαράλαμπος Ζάρτηλας (τηλ.: ), Πρεσβ. Κωνσταντῖνος Αθανασίου (τηλ.: ) καὶ Πρεσβ. Ἀνδρέας Χρίστου (τηλ.: ). ΑΥΓΟΡΟΥ. Ιερὸς Ναὸς Αποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου. Εφημέριοι: Οἰκον. Ιωάννης Χρυσοστόμου (τηλ.: ), Πρεσβ. Χριστόδουλος Παπαϊωάννου (τηλ.: ) καὶ Πρεσβ. Χρῖστος Κούλενδρος (τηλ.: ). ΔΕΡΥΝΕΙΑ. Ιερὸς Ναὸς Αγίων Πάντων. Εφημέριοι: Πρωτ. Χρυσόστομος Κωνσταντίνου (τηλ.: ) καὶ Πρεσβ. Ανδρέας Κυριάκου (τηλ.: ). ΛΙΟΠΕΤΡΙ. Ιερὸς Ναὸς Παναγίας Ελεούσης. Εφημέριοι: Πρωτ. Εὐαγόρας Καλλῆς (τηλ.: ), Οἰκον. Ανδρέας Παπασεραφεὶμ (τηλ.: ) καὶ Πρεσβ. Ανδρέας Ηλία (τηλ.: ). ΣΩΤΗΡΑ. Ιεροὶ Ναοί: Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος καὶ Αναστάσεως τοῦ Σωτῆρος. Εφημέριοι: Πρωτ. Γεώργιος Ιωάννου (τηλ.: ), Οἰκον. Αντώνιος Ιωάννου (τηλ.: καὶ ), Πρεσβ. Σταῦρος Σταύρου (τηλ.: ) καὶ Πρεσβ. Γεώργιος Χατζηαδάμου (τηλ.: ). ΦΡΕΝΑΡΟΣ. Ιερὸς Ναὸς Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Εφημέριος: Πρεσβ. Ανδρέας Θεμιστοκλέους (τηλ.: ). 3. Προσφυγικῶν Συνοικισμῶν ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΧΕΡΙΤΟΥ - ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ. Ιερὸς Ναὸς Αγίου Δημητρίου. Προϊστάμενος: Πρεσβ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου (τηλ.: ). Εφημέριος: Πρεσβ. Ανδρέας Αντωνίου (τηλ.: καὶ ). ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΡΟΥ. Ιερὸς Ναὸς Αγίου Γεωργίου Αβίων. Εφημέριοι: Οἰκον. Μάμας Παπαμιχαὴλ (τηλ.: ) καὶ Πρεσβ. Ιωάννης Χαρα λάμπους ( ). ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ. Ιερὸς Ναὸς Αγίας Μαρίνης καὶ Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Εφημέριοι: Οἰκον. Λάμπρος Παπαϊωάννου (τηλ.: ) καὶ Οἰκον. Φίλιππος Φιλίππου (τηλ.: ). ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ. Ιερὸς Ναὸς Παναγίας Τραχιᾶς. Εφημέριος: Οἰκον. Χρῖστος Γιώργαλλος (τηλ.: ). ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ. Ιερὸς Ναὸς Αποστόλου Βαρνάβα. Ἐφημέριος: Πρεσβ. Ελευθέριος Ελευθερίου (τηλ.: ).

10 146 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ. Ιερὸς Ναὸς Αγίας Βαρβάρας. Εφημέριοι: Πρωτ. Χρῖστος Βούργιας (τηλ.: ) καὶ Οἰκον. Φιλήμων Ηροδότου (τηλ.: ). Διάκονος: Ἀνδρέας Παπαμιχαὴλ (τηλ.: ). 4. Κατεχόμεναι Ἑνορίαι Ἀμμοχώστου ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Καθεδρικός). Επίτροποι: Σόλων Κάρουλλας, Πρόεδρος (τηλ.: ), Οἰκον. Γεώργιος Αριστείδου (τηλ.: ), Νικόλας Καραγεώργης, Λάμπρος Παπᾶς καὶ Σίλεια Χαπίπη. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ. Επίτροποι: Πρωτ. Θεοχάρης Θεοχάρους, Πρόεδρος (τηλ.: ), Πρεσβ. Θεοχάρης Φιλίππου, Ιωάννης Πουρῖκκος, Αδάμος Καούλλας, Λοΐζος Αὐξεντίου, Κίμων Βαρδάκης, Ανδρη Γαβριήλ, Στυλιανὸς Ηροδότου, Μαρία Ιωσηφάκη, Βάσω Καραγιάννη, Νῖκος Μαρκουλίδης, Ανδρέας Σιοπαχᾶς καὶ Ανδρέας Τσιρπονούρης. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ. Επίτροποι: Ανδρέας Βραχίμης, Πρόεδρος (τηλ.: ), Χαράλαμπος Αχεριώτης, Ιωσὴφ Ζαχαρίου, Σῶζος Λοΐζου καὶ Αρίσταρχος Παπᾶς. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ. Επίτροποι: Πρόδρομος Μάντολες, Πρόεδρος (τηλ.: ), Νίκος Βουτῆς καὶ Ιάκωβος Θεμιστοκλέους. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ. Επίτροποι: Σῶζος Πούγιουρος, Πρόεδρος (τηλ.: ), Μάρω Χαραλαμπίδη καὶ Ελισάβετ Χριστοδουλίδου. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΕΜΝΟΝΟΣ. Επίτροποι: Περικλῆς Περικλέους, Πρόεδρος (τηλ.: ), Σακελλάριος π. Παναγιώτης Αντώρκας (τηλ.: ), Πρωτ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Πρεσβ. Κωνσταντῖνος Αλεξάνδρου, Ανδρη Αρέστη-Ζαχαριάδου, Χριστόφορος Ελληνας, Αντώνιος Ιωαννίδης, Παρασκευὴ Πίττα καὶ Μέμνια Χατζηχαμπῆ-Λεοτσάκου. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΟΥΚΑ. Επίτροποι: Ανδρέας Αντωνίου, Πλούταρχος Ακρίτας, Συμεὼν Ιωάννου καὶ Νίκος Νικολάου. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. Επίτροποι: Γεώργιος Τζιακούρας, Πρόεδρος (τηλ.: ), Πρωτ. Μάριος Τοφαλίδης, Χριστάκης Τουμαζῆ, Πᾶνος Γιαπάνης, Δῶρος Μηλιώτης καὶ Αὐγὴ Πιερίδου. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΙΩΤΙΣΣΗΣ (Κάτω Βαρωσίων). Επίτροποι: Πρωτ. Προκόπιος Προκοπίου, Πρόεδρος (τηλ.: ), Πρωτ. Στυλιανὸς Κωνσταντίνου, Πρεσβ. Παῦλος Σταύρου, Δημήτρης Αναστασιάδης, Τάκης Βωβίδης, Θεοδόσιος Καζαμίας, Εὐάγγελος Κογιώνης, Χριστάκης Κουμπάρου, Κυριάκος Κούσιος, Ιωάννης Λούβαρης, Βαρνάβας Μάρκου, Νεόφυτος Πα

11 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 147 παγεωργίου, Ανδρέας Προκοπίου, Κυριάκος Σαμάρας, Αντώνης Τσιάμας, Σοφοκλῆς Χαραλαμπίδης, Σωτήριος Χαρτόσιας, Ανδρέας Χριστοδούλου καὶ Αλεξάνδρα Χρίστου. 5. Κατεχόμεναι Κοινότητες ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΘΑΡΙΚΟΥ. Ιερὸς Ναὸς Αγίου Γεωργίου. Επίτροποι: Κυριάκος Παπαντωνίου, Πρόεδρος (τηλ.: ), Αντώνης Ομ. Ανδρέου, Λοΐζος Αντωνίου, Γιάννης Πασχάλη, Γεώργιος Πατσιῆκκος. ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ. Ιερὸς Ναὸς Αγίων Σεργίου καὶ Βάκχου. Επίτροποι: Οἰκον. Ιάκωβος Παναγιώτου, Πρόεδρος (τηλ.: ), Κωνσταντῖνος Ζάρνας, Παρασκευὴ Ηλία, Ανδρέας Κάκκουρας, Ιάκωβος Κάκκουρας, Μιχαὴλ Παπαδόπουλος, Κωνσταντῖνος Πούγιουρος, Παρασκευᾶς Σεργίου, Σέργιος Σεργίου, Ανδρέας Γ. Σμυρίλλης καὶ Ανδρέας Σ. Σμυρίλλης. ΑΡΝΑΔΙ. Ιερὸς Ναὸς Αγίων Ανδρονίκου καὶ Αθανασίας. Επίτροποι: Οἰκον. Γεώργιος Παπαχαραλάμπους, Πρόεδρος (τηλ.: ), Βασίλης Καρανικόλας, Νῖκος Κατράνης, Δημήτρης Χαραλάμπους καὶ Κώστας Χαραλάμπους. ΑΧΕΡΙΤΟΥ. Ιερὸς Ναὸς Αναλήψεως τοῦ Σωτῆρος. Επίτροποι: Αντώνιος Πικῆς, Πρόεδρος (τηλ.: ), Ανδρέας Ηρακλέους, Χάρης Γ. Αὐξεντίου, Ανδρη Αγκαθιάρη-Πέτρου καὶ Λάουρα Μ. Χαραλάμπους. ΑΧΝΑ. Ιερὸς Ναὸς Αγίας Μαρίνης. Επίτροποι: Οἰκον. Χρῖστος Γιώργαλλος, Πρόεδρος (τηλ.: ), Χαράλαμπος Δημητρίου, Κυριάκος Θεοδοσίου, Μαρῖνος Μάρκου, Χρῖστος Μουσκοβίας, Ανδρέας Παναόρτος, Παῦλος Παπαπαύλου καὶ Κυριάκος Σταυρῆ. ΓΑΪΔΟΥΡΑΣ. Ιερὸς Ναὸς Αγίου Μάμαντος. Επίτροποι: Μιχαὴλ Κκασῆς, Πρόεδρος (τηλ.: ), Βασίλης Κωνσταντῆ, Χριστόφορος Μαυρίδης, Θεόδωρος Κάστρου, Ανδρέας Χριστοφόρου καὶ Χριστάκης Χριστοδούλου. ΓΥΨΟΥ. Ιερὸς Ναὸς Τιμίου Προδρόμου. Επίτροποι: Ιάκωβος Χατζιῆκκος, Πρόεδρος (τηλ.: ), Χριστόφορος Παναγῆ, Ιάκωβος Σαρρῆς καὶ Σταῦρος Σαρρῆς. ΔΕΡΥΝΕΙΑ ΚΑΤΩ. Ιερὸς Ναὸς Αγίων Τιμοθέου καὶ Μαύρας. Επίτροποι: Κυριάκος Κυριάκου, Πρόεδρος (τηλ.: ), Πρεσβ. Ανδρέας Κυριάκου, Λουκᾶς Ζαχαρία, Ανδρέας Λοΐζου, Μιχάλης Πόλεος καὶ Τάκης Χαρα λάμπους. ΕΓΚΩΜΗ. Ιερὸς Ναὸς Παναγίας Χρυσοεγκωμιτίσσης. Επίτροποι: Αδάμος Μηλιώτης, Πρόεδρος (τηλ.: ), Βαρνάβας Βαρνάβα καὶ Ανδρέας Μανώλη.

12 148 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΑΛΟΨΙΣ. Ιερὸς Ναὸς Τιμίου Προδρόμου. Επίτροποι: Κώστας Γεωργίου, Πρό εδρος (τηλ.: ), Οἰκον. Λάμπρος Παπαϊωάννου, Πρεσβ. Μωυσῆς Αντώνη, Χρυστάλλα Γεωργίου, Ηλίας Κώστα, Παντελῆς Λοΐζου καὶ Γεώργιος Πέτρου. ΛΑΠΑΘΟΣ. Ιερὸς Ναὸς Τιμίου Προδρόμου. Επίτροποι: Αντωνάκης Καλλῆς, Πρόεδρος (τηλ.: ), Παναγιώτης Λιασίδης, Δημητράκης Τουμάζου, Γιαννάκης Γεωργίου καὶ Αντώνης Χατζησέργης. ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΝ. Ιερὸς Ναὸς Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Επίτροποι: Πρωτ. Κυριακὸς Ρήγας, Πρόεδρος (τηλ.: ), Πρεσβ. Ιωάννης Κάης, Βάσος Κυρ λιτσιᾶς, Γεώργιος Α. Λαουτάρης, Ανδρέας Μηνᾶς, Γεώργιος Σοφοκλέους καὶ Τάκης Χοίρας. ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΝ. Ιερὸς Ναὸς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. Επίτροποι: Λούης Αθανασίου, Πρόεδρος (τηλ.: ), Αρχιμ. Πανάρετος Κυπριανοῦ, Πρωτ. Παρασκευᾶς Παρασκευᾶ, Αντώνιος Θεολόγος, Χαράλαμπος Πατσιᾶς, Αντώνιος Τσαγκάρης καὶ Χρυσόστομος Ιωάννου. ΛΙΜΝΙΑ. Ιεροὶ Ναοὶ Αγίου Νικολάου καὶ Αγίου Γεωργίου. Επίτροποι: Ιωάν νης Χατζηλουκᾶς, Πρόεδρος (τηλ.: ), Παναγιώτης Μενοίκου, Χριστάκης Α. Παπαβασιλείου, Γεώργιος Χατζηθεκλῆς καὶ Χριστάκης Ν. Χατζηχρίστου. ΜΑΚΡΑΣΥΚΑ. Ιεροὶ Ναοὶ Παναγίας Ελεούσης καὶ Αγίου Εὐσταθίου. Επίτροποι: Παναγιώτης Λαμπῆς, Πρόεδρος (τηλ.: ), Πρεσβ. Νικόλαος Νικολάου, Βασίλης Χριστοδούλου, Γεωργία Σεργίου, Στέλλα Σιακαλλῆ-Χαλκᾶ καὶ Φράγκος Δημητρίου. ΜΗΛΙΑ. Ιερὸς Ναὸς Αγίου Επιφανίου. Επίτροποι: Οἰκον. Ανδρέας Καζέλας, Πρόεδρος (τηλ.: ), Θεόδωρος Ιωάννου, Αντώνης Καραντώνης, Σάββας Κίτσιος, Αντώνης Κολόμβος, Νῖκος Παναγιώτου, Λουκᾶς Παττίχης, Σωτήρης Σιημητρᾶς, Ανδρέας Χατζηφλουρέντζου, Εὐάγγελος Χριστοδούλου, Ιωάννης Χρυσοστόμου καὶ Ηλίας Χρυσοχός. ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ. Ιερὸς Ναὸς Αγίου Αναστασίου Κυπρίου. Επίτροποι: Κυριάκος Σιημητρᾶς, Πρόεδρος (τηλ.: ), Παναγιώτης Σήσου, Νικόλαος Στ. Νικολάου, Χριστόδουλος Κακουρῆς καὶ Χριστοφῆς Κωμοδρόμου. ΠΗΓΗ. Ιερὸς Ναὸς Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Επίτροποι: Παναγιώτης Ελευθερίου, Πρόεδρος (τηλ.: ), Τάκης Φωτίου Θωμᾶ, Παναγιώτης Αρτεμίου, Ανδρέας Κωστῆ Πιερῆ καὶ Παντελῆς Χατζηπαντέλας. ΠΡΑΣΤΕΙΟΝ. Ιερὸς Ναὸς Αγίου Γεωργίου. Επίτροποι: Οἰκον. Αναστάσιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος (τηλ.: ), Χριστόφορος Κουμπάρου, Βά σος

13 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 149 Κουμπάρου, Ελευθέριος Πασχαλίδης, Παναγιώτης Προδρόμου καὶ Ελευθέριος Χατζηστερκώτης. ΣΠΑΘΑΡΙΚΟΝ. Ιερὸς Ναὸς Αποστόλου Λουκᾶ. Ἐπίτροποι: Νῖκος Σοφοκλέους, Πρόεδρος (τηλ.: ), Ιωάννης Μιχαήλ, Κώστας Μιχαὴλ καὶ Μαρούλα Σοφοκλέους. ΣΤΥΛΛΟΙ. Ιερὸς Ναὸς Προφήτου Ηλιοῦ. Επίτροποι: Ζαννέτος Ιωάννου, Πρόεδρος (τηλ.: ), Θεοδόσιος Κ. Χατζηθεοδοσίου, Γεώργιος Σταύρου, Νῖκος Λυσάνδρου, Παναγιώτης Σολωμοῦ καὶ Δέσποινα Χριστοφῆ. ΣΥΓΚΡΑΣΙΣ. Ιερὸς Ναὸς Αγίου Προκοπίου. Επίτροποι: Σοφία Αδαμίδου-Νικολάου, Πρόεδρος (τηλ.: ), Παναγιώτα Χατζηγιάννη-Θεράποντος, Νίκη Γεωργίου-Λοΐζου, Κατερίνα Χατζηγιάννη-Χρυσοστόμου, Χριστόδουλος Δημητρίου, Σπῦρος Μιχαὴλ καὶ Ελένη Σταύρου-Κολοβοῦ. ΙΕΡΑΙ ΜΟΝΑΙ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΚΕΝΔΕΟΥ (παρὰ τὸ χωρίον Αὐγόρου). Προϊσταμένη: Χριστοφόρα Μοναχή. Σύμβουλος: Θεονύμφη Μοναχή, τηλ.: Εφημέριος: ἐκ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως. Πανηγυρίζει τὴν 6ην Οκτωβρίου. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ (ἐντὸς τῆς πόλεως Αγίας Νάπας). Εὑρίσκεται ὑπὸ τὴν διοίκησιν τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας- Αμμοχώστου, τηλ.: Εφημέριοι: οἱ τοῦ Ιεροῦ Ναοῦ Παναγίας Αγίας Νάπας. Πανηγυρίζει τὴν 8ην Σεπτεμβρίου.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος καὶ Πρόεδρος Λευκάρων κ. Βαρνάβας Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβας ἐγεννήθη εἰς Λε- µεσὸν τὴν 10ην Ἰανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΤΙΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΤΙΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΤΙΟΥ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Κιτίου Υπέρτιμος καὶ Εξαρχος Λάρνακος καὶ Λευκάρων κ. Χρυσόστομος Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κ. Χρυσόστομος ἐγεννήθη τὴν 4ην Ἰουνίου 1938

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ Μητροπολίτης ἡ Α. Π. ὁ Μητροπολίτης Λεμεσοῦ καὶ Πρόεδρος Αμαθοῦντος καὶ Κουρίου κ. Αθανάσιος Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος ἐγεννήθη εἰς τὴν Λεµεσὸν τὴν 8ην Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας ἐγεννήθη εἰς τὸν Στρόβολον τὸ 1971, ἀπὸ ἐκτοπισθέντας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΟΡΦΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΟΡΦΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΟΡΦΟΥ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Μόρφου καὶ Πρόεδρος τῶν Σόλων κ. Νεόφυτος Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος ἐγεννήθη εἰς τὸ χωρίον Ἄνω Ζώδια τὴν 21ην Ἰανουαρίου 1962.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῆς Αδελφῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τοῦ Πατρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου,

Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Μητροπολίτης Ἀντινόης Παντελεήμων Μητροπολίτης Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων Σεραφείμ Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 191 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 71 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Μ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 183 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 135 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Α ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑΣ. Παραλίμνι, 9 12 Φεβρουαρίου 2012

Α ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑΣ. Παραλίμνι, 9 12 Φεβρουαρίου 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ» Α ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑΣ Παραλίμνι, 9 12 Φεβρουαρίου 2012 ΟΜΙΛΗΤΕΣ Ἀλεξάκης Ἀλέξανδρος, Καθηγητής, Τμῆμα Φιλολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧoΥ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧoΥ X ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧoΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΤΡΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΜE EΝΔEIΞIΝ TΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ AΠΟΣΤΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 319 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΜΑ Ι ΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 21 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Μ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΦΥΛΛΟ 19 ΕΤΟΣ 5 ο 2010. κ. Ἀπόστολο. Ἡ νεκρώσιμος Ἀκολουθία ἐψάλη

«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΦΥΛΛΟ 19 ΕΤΟΣ 5 ο 2010. κ. Ἀπόστολο. Ἡ νεκρώσιμος Ἀκολουθία ἐψάλη «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 19 ΕΤΟΣ 5 ο 2010 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ OΡΘΟΔΟΞOΣ EΚΚΛΗΣIA Ἀπολυτίκιον τῆς Πεντηκοστῆς. Ἦχος πλ. δ. Eὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, καὶ δι αὐτῶν τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 295 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 1 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΓ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας πάγιο αἴτημα τῶν κατοίκων γιά ἐκκλησιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 247 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 343 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 Ἡ Α. Θ. Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύμης κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Πρόλογος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ὁ «δι ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 207 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκλησις. Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Γ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς. «Ἐκκλησία καὶ Πολιτικὴ»

Πρόσκλησις. Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Γ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς. «Ἐκκλησία καὶ Πολιτικὴ» Ιερα Μητροπολισ Ωρωπου και Φυλησ Ιερα Συνοδοσ των Ενισταμενων Πρόσκλησις Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Γ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς «Ἐκκλησία καὶ Πολιτικὴ» Πέμπτη, 15/28η Νοεμβρίου 2013 Ἁγίων Μαρτύρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ν. ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΛΑΞΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ιδακτορικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2015 Συντακτική Ἐπιτροπή Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Παντοπίου Μαρῖνος Κλάδης Ἱερά Μητρόπολις Πάφου Πάφος

Διαβάστε περισσότερα

EO O IA, O ITIKH Y XPONE POK H EI ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ. Μὲ ἀφορμὴ τοὺς χριστιανοὺς στὴν Παλαιστίνη καὶ τὴ Μέση Ἀνατολὴ

EO O IA, O ITIKH Y XPONE POK H EI ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ. Μὲ ἀφορμὴ τοὺς χριστιανοὺς στὴν Παλαιστίνη καὶ τὴ Μέση Ἀνατολὴ AKA HMA KO ETO 2010-2011 EO O IA, O ITIKH & Y XPONE POK H EI Μὲ ἀφορμὴ τοὺς χριστιανοὺς στὴν Παλαιστίνη καὶ τὴ Μέση Ἀνατολὴ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μηηρόπολις Λαγκαδά Ληηής και Ρενηίνης

Ιερά Μηηρόπολις Λαγκαδά Ληηής και Ρενηίνης Ο εβ. Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ Λητής και Ρεντίνης κ. Ἰωάννης ἐγεννἡθη τῷ 1958 είς Θεσσαλονίκην. Ἔλαβε το πτυχίον τῆς Έκκλησιαστικῆς Παιδαγωγικῆς Ἁκαδημίας καθώς καί τῆς Θεολογικῆς χολῆς τοῦ.π.θ. Είναι Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΚένυα, στὴν ἀνατολικὴ Αφρική, τετραπλάσια περίπου σὲ ἔκτασι

ΗΚένυα, στὴν ἀνατολικὴ Αφρική, τετραπλάσια περίπου σὲ ἔκτασι ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ Ιεραποστολὴ Κένυας Στὴν πανέμορφη χώρα τῆς ἀνατολικῆς Αφρικῆς Τὸ Μικρὸν Ποίμνιόν μας Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Κένυα (14-20ὴ Ιανουαρίου 2011 ἐκ.ἡμ.) ΗΚένυα, στὴν ἀνατολικὴ

Διαβάστε περισσότερα