ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ"

Transcript

1 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Κωνσταντίας καὶ Πρόεδρος Αμμοχώστου κ. Βασίλειος Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας καὶ Πρόεδρος Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος ἐγεννήθη εἰς τὸ χωρίον Μάνδραι τῆς Ἐπαρχίας Ἀμμοχώστου τὴν 1ην Μαρτίου Ἀποφοιτήσας τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, ἐνετάχθη εἰς τὴν ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀποστόλου Βαρνάβα (1960), ὅπου παρέμεινε μέχρι τὴν τουρκικὴν εἰσβολὴν τοῦ Ἐφοίτησεν εἰς τὸν τριετῆ κύκλον σπουδῶν τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς «Ἀπόστολος Βαρνάβας» ( ) καὶ εἰς τὴν συνέχειαν ὡλοκλήρωσεν τὰς γυμνασιακάς του σπουδὰς εἰς τὸ Α Γυμνάσιον Ἀρρένων Ἀμμοχώστου ( ). Τὰς θεολογικάς του σπουδὰς ἐπραγματοποίησεν εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κατὰ τὰ ἔτη Τὸ 1978 μετέβη διὰ μεταπτυχιακὰς σπουδὰς εἰς τὸ Πανεπιστήμιον τοῦ Φριβούργου Ἑλβετίας. Παρηκολούθησεν διετῆ κύκλον μαθημάτων Κοινωνιολογίας εἰς τὸ Τμῆμα «Δικαίου καὶ Οἰκονομικῶν καὶ Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν», καθὼς καὶ Θεολογικὰ μαθήματα εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ ἰδίου Πανεπιστημίου. Παραλλήλως ὡλοκλήρωσε μελέτην Διδακτορικῆς Διατριβῆς μὲ θέμα: «Ὀντολογικὴ διάκρισις οὐσίας καὶ ἐνεργείας καὶ γνώσεως τοῦ Θεοῦ κατὰ τὸν Ἅγιον Μάξιμον τὸν Ὁμολογητήν», εἰς τὴν Γαλλικὴν γλῶσσαν. Ὁ Μητροπολίτης Κωνσταντίας ἐχειροτονήθη Διάκονος τῆς Μονῆς Ἀποστόλου Βαρνάβα τὸ ἔτος Κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν σπουδῶν του εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν Ἀθηνῶν ὑπηρέτησε ὡς Διάκονος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ζωοδόχου Πηγῆς Ἀκαδημίας ( ) καὶ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἀθηνῶν ( ). Ἐξάλλου, κατὰ τὸ πρῶτον διάστημα τῶν μεταπτυχιακῶν του σπουδῶν εἰς Ἑλβετίαν ( ), ὑπηρέτησεν ὡς Διάκονος τοῦ Ὀρθοδόξου Κέντρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τὴν Γενεύην. Τὸ 1981 ἐχειροτονήθη εἰς τὴν Κύπρον Πρεσβύτερος, λαμβάνων συγχρόνως τὸ ὀφφίκκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου. Τὸ 1981 ἀνέλαβεν ὡς Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου

2 138 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Ἐνορίας Γενεύης. Ἀπὸ τὸ 1982 ἕως τὸ 1991 ὑπηρέτησεν ὡς Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἑλβετίας. Τὸ 1991 ἀνέλαβε τὴν διεύθυνσιν τοῦ Γραφείου ιεκκλησιαστικῶν Σχέσεων τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου καὶ ἐτοποθετήθη προϊστάµενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας Φανερωµένης Λευκωσίας. Τὴν 7ην Φεβρουαρίου 1996 ἐξελέγη ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὡς Χωρεπίσκοπος Τριµυθοῦντος καὶ ἡ χειροτονία του εἰς Ἐπίσκοπον ἐγένετο τὴν 28ην Ἀπριλίου Τὴν 11ην Μαΐου 2007 ἐξελέγη, ψήφῳ κλήρου καὶ λαοῦ, Μητροπολίτης Κωνσταντίας - Ἀµµοχώστου καὶ ἐνεθρονίσθη τὴν 12ην Μαΐου εἰς τὴν προσωρινὴν ἕδραν τῆς Μητροπόλεως ἐν Παραλιµνίῳ. Εἶναι µέλος τῆς Κεντρικῆς καὶ Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Παγκοσµίου Συµβουλίου Ἐκκλησιῶν καὶ Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς «Πίστις καὶ Τάξις». Ἐξεπροσώπησε δὲ τὴν Ἐκκλησίαν Κύπρου εἰς τοὺς διµερεῖς Θεολογικοὺς ιαλόγους Ὀρθοδόξου - Ρωµαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας καὶ Ὀρθοδόξου - Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας. Ἔχει πλούσιον συγγραφικὸν ἔργον, δηµοσιευόµενον εἰς περιοδικὰ τοῦ ἑλληνικοῦ καὶ ξενογλώσσου τύπου. Ὀνοµαστικὴ ἑορτή: 1 Ἰανουαρίου. Εδρα: Αμμόχωστος. Ενεκα τῆς κατοχῆς ὑπὸ τῶν Τούρκων τῆς πόλεως Αμμοχώστου, ἡ ἕδρα τῆς Μητροπόλεως εὑρίσκεται προσωρινῶς εἰς Παραλίμνιον. Διεύθυνσις: τ.θ , 5309 Παραλίμνιον, τηλ.: , τηλεομ.: , ἱστοσελίς: ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις ( ): imconstantias.org.cy Ι. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ Αρχιερατικὸς Επίτροπος: Πρωτ. Χρῖστος Βούργιας (τηλ.: ). Ἀναπληρωτὴς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος: Πρεσβ. Γεώργιος Χατζηαδάμου. Ὑπεύθυνος Προσωπικοῦ: Πρωτ. Ἡρακλείδιος Ξιοῦρος. Διάκονοι: π. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς (τηλ.: ) καὶ π. Ἀλέξιος Αὐσίεβιτς. Γραφεῖον Μητροπολίτου: Πρωτ. Ηρακλείδιος Ξιοῦρος καὶ Ανδρέας Φλοκκᾶς, τηλ.: , τηλεομ.: , ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις: org.cy

3 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 139 Θρονικὴ Επιτροπὴ Πρόεδρος: Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας - Αμμοχώστου κ. Βασίλειος. Κληρικὰ μέλη: Πρωτ. Χρῖστος Βούργιας, Πρωτ. Βασίλειος Νικολάου, Πρωτ. Ηρακλείδιος Ξιοῦρος, Οἰκον. Ἀντώνιος Ἰωάννου καὶ Οἰκον. Ἀνδρέας Χριστοδούλου. Λαϊκὰ μέλη: Ανδρέας Εὐαγγέλου, Παναγιώτης Εὐσταθίου, Αδάμος Λοΐζου, Ανδρέας Σταύρου, Γεώργιος Ττάκκας καὶ Μόδεστος Χριστοδούλου. Επισκοπικὸν Δικαστήριον Πρόεδρος: Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας - Αμμοχώστου κ. Βασίλειος. Πάρεδροι: Πρωτ. Χρῖστος Βούργιας καὶ Πρωτ. Ηρακλείδιος Ξιοῦρος. Ἀναπληρωταί: Πρωτ. Βασίλειος Νικολάου καὶ Οἰκον. Ἀνδρέας Χριστοδούλου. Οἰκονομικὸν Τμῆμα Διευθυντής: Αναστάσιος Σπύρου (τηλ.: ). Λογιστὴς Ιερῶν Ναῶν: Αντώνιος Γιένσεν, τηλ.: , τηλεομ.: Γραφεῖον Εκδόσεως Αδειῶν Γάμου καὶ Πιστοποιητικῶν Ελευθερίας Οἰκον. Ἀνδρέας Χριστοδούλου, Πρεσβ. Ανδρέας Ηλία, Φίλιππος Φιλίππου, τηλ.: , ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις: Συμβούλιον Πνευματικῆς Λύσεως τοῦ Γάμου Υπεύθυνος διὰ τὴν ἀπόπειραν συνδιαλλαγῆς: Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας κ. Βασίλειος. Αναπληρωταί: Πρεσβ. Γεώργιος Χατζηαδάμου, Πρεσβ. Ανδρέας Θεμιστοκλέους καὶ Πρεσβ. Ανδρέας Κυριάκου. Πρόεδρος: Πρεσβ. Γεώργιος Χατζηαδάμου. Μέλη: Πρεσβ. Ανδρέας Θεμιστοκλέους καὶ Πρεσβ. Ανδρέας Κυριάκου. Γραμματεύς: Φίλιππος Φιλίππου, τηλ.: Επιτροπὴ Εὐτρεπισμοῦ Ιερῶν Ναῶν Διὰ τὸν εὐτρεπισμὸν τῶν ἐνοριακῶν Ναῶν καὶ τῶν ἱερῶν παρεκκλησίων τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας τὴν εὐθύνην ἔχει ἡ Επιτροπὴ Εὐτρεπισμοῦ Ιερῶν Ναῶν, ἡ ὁποία συνεδριάζει ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Πανιερωτάτου. Μέλη: Πρεσβ. Γεώργιος Χατζηαδάμου καὶ Ιεροδιάκονος Αὐγουστῖνος Καρᾶς.

4 140 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Ἐπιτροπὴ Παρεκκλησίων Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Πρόεδρος: Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας κ. Βασίλειος. Μέλη: Πρωτ. Χρῖστος Βούργιας, Πρωτ. Αναστάσιος Ισαάκ, Οἰκον. Ανδρέας Χριστοδού λου, Ιεροδιάκονος Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς, Τάσος Αριστοτέλους, Πέτρος Γεωρ γίου, Ανδρέας Γλυκαῖνος, Τάσος Εγγλέζου, Κυριακὴ Κίττου, Ελένη Κου τσόλουκα, Κυριακὴ Μαυρουδῆ, Παρασκευὴ Μιχαήλ, Τάσος Σπύρου καὶ Ανδρέας Τουσούνας. ΙΙ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ Γραφεῖον Πνευματικῆς Διακονίας Διευθυντής: Πρεσβ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου. Μέλη: Ιεροδιάκ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς, Φίλιππος Φιλίππου καὶ Θεόδωρος Χατζηζαχαρίας, Θεολόγοι. Γραμματεία: Ηλιάνα Κάουρα καὶ Ξένια Παντελῆ, Θεολόγοι, τηλ.: /7, ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις: Θεῖον Κήρυγμα Πλὴν τοῦ Πανιερωτάτου, τὸ ἔργον τοῦ θείου κηρύγματος ἀναλαμβάνουν οἱ Θεολόγοι, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως. Κατηχητικαὶ Συνάξεις Εἰς τὰς ἐνορίας καὶ κοινότητας τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως λειτουργοῦν Κατηχητικαὶ Συνάξεις διὰ μαθητὰς Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καὶ Λυκείου. Εἰς τὰς Κατηχητικὰς Συνάξεις διδάσκουν κατηρτισμένοι πρὸς τοῦτο κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ Κατηχηταὶ καὶ Κατηχήτριαι. Χριστιανικοὶ Σύνδεσμοι Γυναικῶν (Χ.Σ.Γ.) Οἱ Χ.Σ.Γ. ἐπιτελοῦν πνευματικόν, κοινωνικὸν καὶ φιλανθρωπικὸν ἔργον. Συντονιστικὴ Επιτροπὴ Χριστιανικῶν Συνδέσμων Γυναικῶν Ιερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας. Πρόεδρος: Ἀνδρούλα Χαραλάμπους, Μέλη: Εὐσεβία Αδάμου, Ανδρη Βενιζέλου, Δήμητρα Πουλλῆ, Χρυσούλα Λουκᾶ, Ελένη Θεοδώρου, Λυσιμάχη Πολυκάρπου, Μηλίτσα Μαυρουδῆ, Μυροφόρα Κουνέ, Λίτσα Ξύδια καὶ Μαρία Θεοδοσίου. Υπεύθυνοι ἱερεῖς: Οἰκον. Φίλιππος Φιλίππου καὶ Πρεσβ. Σταῦρος Σταύρου.

5 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 141 Συμβούλιον Νεολαίας Τὸ σῶμα τοῦτο ἀποτελεῖται ὑπὸ ἐκπροσώπων, μαθητῶν καὶ φοιτητῶν, τῶν Κατηχητικῶν Συνάξεων τῶν ἐνοριῶν τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως, Κατηχητῶν καὶ τοῦ ὑπευθύνου ἱερέως. Η σύστασις τοῦ Συμβουλίου Νεολαίας ἀποσκοπεῖ εἰς τὴν καλλιέργειαν τῆς ἐπικοινωνίας μεταξὺ τῶν νέων καὶ εἰς τὴν διοργάνωσιν ἐκδηλώσεων (διαλέξων, συνεδρίων, πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων), αἱ ὁποῖαι ἀπευθύνονται πρὸς τοὺς νέους καὶ τὰ ἐνδιαφέροντα αὐτῶν. Ὑπεύθυνοι ἱερεῖς: Πρεσβ. Γεώργιος Χατζηαδάμου καὶ Πρεσβ. Χριστόδουλος Παπαϊωάννου. Ενοριακαὶ Ομιλίαι Εἰς τὰς πλείστας τῶν ἐνοριῶν τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως γίνονται ὑπὸ τῶν Θεολόγων, κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, ἑβδομαδιαῖαι ἢ μηνιαῖαι ὁμιλίαι διὰ τοὺς Χριστιανικοὺς Συνδέσμους Γυναικῶν, διὰ νέους καὶ νέας καὶ διὰ τὴν οἰκογένειαν. Εκδόσεις 1. Πνευματικὴ Διακονία. Τριμηνιαία ἔκδοσις τοῦ Γραφείου Πνευματικῆς Διακονίας, περιέχουσα ποικίλα θεολογικά, ἱστορικὰ καὶ κοινωνικὰ θέματα. Υπεύθυνος ἐκδόσεως: Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας κ. Βασίλειος. Ηλεκτρονικὴ διεύθυνσις: 2. Ημερολόγιον- Εορτολόγιον ( Εγκόλπιον). Ετησία ἔκδοσις, περιέχουσα τὰς κινητὰς καὶ ἀκινήτους ἑορτὰς τοῦ ἔτους, προσευχὰς καὶ διαφόρους πληροφορίας διὰ τὴν διοικητικὴν δομὴν καὶ τὸ ἔργον τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως. Ηλεκτρονικὴ διεύθυνσις: Επίσης, εἰς ἐνορίας τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως ἐκδίδονται ἔντυπα πνευματικῆς οἰκοδομῆς. Τοιαῦτα ἔντυπα εἶναι: Ο Τροπαιοφόρος, Παρὰ τὴν Λίμνην, Μεταμόρφωσις, Διακονία Αγάπης, Χριστοῦ Μύρον κ.ἄ. Πνευματικὴ Διακονία Στρατοῦ Υπὸ τὴν εὐθύνην τοῦ Γραφείου Πνευματικῆς Διακονίας τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας- Αμμοχώστου, λειτουργεῖ Πνευματικὴ Διακονία Στρατοῦ διὰ τὰς Μονάδας, αἱ ὁποῖαι εὑρίσκονται ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως. Υπεύθυνοι Πνευματικῆς Διακονίας Στρατοῦ: Πρωτ. Βασίλειος Νικολάου καὶ Πρωτ. Εὐαγόρας Καλλῆς.

6 142 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Πνευματικὴ Διακονία Νοσοκομείου Εἰς τὸν περίβολον τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Αμμοχώστου ἀνηγέρθη ναὸς πρὸς τιμὴν τοῦ ἁγίου νέου ἱερομάρτυρος Εφραίμ. Τὰς πνευματικὰς ἀνάγκας τῶν ἀσθενῶν καλύπτουν οἱ ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως. Πνευματικὴ Διακονία Σχολείων Οἱ κληρικοὶ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως εὑρίσκονται εἰς συνεργασίαν μετὰ τῶν Διευθύνσεων καὶ τοῦ προσωπικοῦ τῶν Σχολείων Δημοτικῆς καὶ Μέσης Εκπαιδεύσεως τῶν ἐνοριῶν αὐτῶν, πρὸς ἐξυπηρέτησιν τῶν πνευματικῶν καὶ λειτουργικῶν ἀναγκῶν τῶν μαθητῶν. Διακονία Κατηχήσεων Υπὸ τὴν εὐθύνην τοῦ Γραφείου Πνευματικῆς Διακονίας εὑρίσκεται ὁ συντονισμὸς τοῦ ἔργου τῆς Κατηχήσεως Ετεροδόξων καὶ Αλλοθρήσκων. Τὸ ἔργον τῆς Κατηχήσεως ἀναλαμβάνουν, κατ ἐντολὴν τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κωνσταντίας κ. Βασιλείου, οἱ Εφημέριοι τῶν κατὰ τόπους ἐνοριῶν. Υπεύθυνος Διακονίας Κατηχήσεων: Πρεσβ. Γεώργιος Χατζηαδάμου, τηλ.: /7. Ὁμὰς Ιεραποστολῆς Εὐλογίᾳ τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κωνσταντίας κ. Βασιλείου, συνεστήθη Ομὰς Ιεραποστολῆς διὰ τὴν ἐνίσχυσιν μὲ οἱονδήποτε τρόπον τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας εἰς τὰς χώρας τῆς Αφρικανικῆς Ηπείρου καὶ ἀλλαχοῦ. Επίσης, ἐνορίαι τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως προσφέρουν ποικιλοτρόπως εἰς τὴν ἐνίσχυσιν καὶ στήριξιν τοῦ ἔργου τῆς Ορθοδόξου Ιεραποστολῆς κυρίως εἰς Αφρικήν. Ὑπεύθυνος ἱερεύς: Πρωτ. Ἡρακλείδιος Ξιοῦρος. Τηλεοπτικαὶ ἐκπομπαὶ Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας κ. Βασίλειος ἔχει τὴν εὐθύνην διὰ τὴν ἐπιμέλειαν καὶ παρουσίασιν τῆς ἑβδομαδιαίας τηλεοπτικῆς ἐκπομπῆς «Εὐαγγέλιον καὶ Ζωή», ἡ ὁποία μεταδίδεται ὑπὸ τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ «Mega Channel», καθ ἑκάστην Κυριακήν, μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας.

7 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 143 Διαδίκτυον Διὰ τῆς ἱστοσελίδος τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως (www.imconstantias.org.cy) προσφέρεται ἡ δυνατότης εἰς τοὺς ἐνδιαφερομένους, καὶ κυρίως εἰς τοὺς νέους, νὰ γνωρίσωσι τὸ ἔργον τῆς Εκκλησίας καὶ νὰ ἀποκομίσωσι πληροφορίας περὶ διαφόρων θεολογικῶν, κοινωνικῶν καὶ πολιτιστικῶν θεμάτων. Υπεύθυνοι: Ιεροδιακ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς, Αντώνιος Γιένσεν καὶ Ανδρέας Φλοκκᾶς. ΙΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ Πολιτιστικὴ Ἀκαδημία «Ἅγιος Ἐπιφάνιος» Πρωτοβουλίᾳ τῆς Α.Π. τοῦ Μητροπολίτου Κωνσταντίας κ. Βασιλείου, ἱδρύθη ἡ Πολιτιστικὴ Ακαδημία «Αγιος Επιφάνιος» τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας- Αμμοχώστου. Εδρα τῆς Πολιτιστικῆς Ακαδημίας εἶναι ἡ ἀρχαία Ιερὰ Μονὴ Αγίας Νάπας. «Σαλαμίνειον» Ἄνοικτον Πανεπιστήμιον Ἀμμοχώστου Κατόπιν προτάσεως τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κωνσταντίας κ. Βασιλείου πρὸς τὸ Πανεπιστήμιον Κύπρου, ἱδρύθη καὶ λειτουργεῖ εἰς τὰς ἐγκαταστάσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, εἰς Παραλίμνιον, τὸ «Σαλαμίνειον» Ἀνοικτὸν Πανεπιστήμιον Ἀμμοχώστου. Ὅσοι παρακολουθοῦν τὰς μηνιαίας διαλέξεις θὰ λαμβάνουν Πιστοποιητικὸν ἐκ τοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου. ΙV. ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ Προνοίᾳ τῆς Α.Π. τοῦ Μητροπολίτου Κωνσταντίας κ. Βασιλείου, ἱδρύθη παρὰ τῇ Ιερᾷ Μητροπόλει τὸ Ιδρυμα Κοινωνικῆς Διακονίας. Τὸ Ιδρυμα τοῦτο εἶναι ἁρμόδιον διὰ τὸ φιλανθρωπικὸν καὶ κοινωνικὸν ἔργον τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως. Τὸ Ιδρυμα διοικεῖται ὑπὸ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, τὸ ὁποῖον συνεδριάζει ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Πανιερωτάτου. Μέλη Διοικητικοῦ Συμβουλίου: Μαρία Εὐαγγέλου, Δέσπω Εὐθυμίου, Εὔα Κύζα, Τασούλα Μάρκου, Ανδρούλα Μαυροκορδάτου, Μηλίτσα Μαυρουδῆ, Παναγιώτα Παρασκευᾶ, Ελλάδα Πιτσιρῆ, Φλωρεντία Σάββα, Εἰρούλλα Σιαπάνη, Αἴμιλη Τσόκκου. V. ΕΙΚΟΝΟΦΥΛΑΚΙΑ-ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΑ Ἁγία Νάπα. Ιερὰ Μονὴ Αγίας Νάπας. Συντόμως, εἰς τὸ πλαίσιον τῶν δρα

8 144 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ στηριοτήτων τῆς Πολιτιστικῆς Ακαδημίας «Αγιος Επιφάνιος», θὰ λειτουργήσῃ Βυζαντινὸν Ἀρχαιολογικὸν καὶ Ἱστορικὸν Μουσεῖον, ἐντὸς τῆς Ιερᾶς Μονῆς Αγίας Νάπας. Παραλίμνιον. Ιερὸς Ναὸς Αγίας Αννης (παρὰ τὸν Μητροπολιτικὸν Ιερὸν Ναὸν Αγίου Γεωργίου), τηλ.: (Πρωτ. Ηρακλείδιος Ξιοῦρος). Σωτῆρα. Ιερὸς Ναὸς Αγίου Γεωργίου (παρὰ τὸν Ιερὸν Ναὸν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος), τηλ.: (Πρωτ. Γεώργιος Ιωάννου), (Πρεσβ. Γεώργιος Χατζηαδάμου). VI. ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μερίμνῃ τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κωνσταντίας - Αμμοχώστου κ. Βασιλείου, ἱδρύθη Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ἐν Παραλιμνίῳ, ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν καὶ διδασκαλίαν τοῦ μουσικολογιωτάτου κ. Χρίστου Ψάλτη, Θεολόγου, τηλ.: VII. ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ «ΜΥΡΙΟΒΙΒΛΟΣ» Η Ιερὰ Μητρόπολις Κωνσταντίας- Αμμοχώστου λειτουργεῖ Βιβλιοπωλεῖον, εἰς Παραλίμνιον, καὶ παράρτημα αὐτοῦ εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίας Νάπας, ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «Μυριόβιβλος», ὅπου διατίθενται βιβλία λειτουργικά, θεολογικά, ἱστορικά, πνευματικῆς οἰκοδομῆς κ.ἄ. Επίσης, διατίθενται ἱερατικὰ ἄμφια, λειτουργικὰ σκεύη, εἰκόνες κ.ἄ. Υπεύθυνος: Ανδρέας Φλοκκᾶς. Υπάλληλος: Παρασκευὴ Παναγῆ. Διεύθυνσις: Αγίου Γεωργίου 1, 5280 Παραλίμνιον, τηλ.: , τηλεομ.: , ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις: ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ 1. Παραλιμνίου ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Μητροπολιτικός). Προϊστάμενος: Πρωτ. Ηρακλείδιος Ξιοῦρος (τηλ.: ). Εφημέριοι: Πρωτ. Αναστάσιος Ισαὰκ (τηλ.: ) καὶ Πρεσβ. Δανιὴλ Ἄνγκελ (τηλ.: ). ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Διεύθυνσις: τ.θ , 5310 Παραλίμνιον. Εφημέριος: Οἰκον. Ανδρέας Χριστοδούλου (τηλ.: καὶ ).

9 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Κοινοτήτων ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ. Ιερὸς Ναὸς Παναγίας. Διεύθυνσις: τ.θ , 5343 Αγία Νάπα. Εφημέριοι: Πρωτ. Βασίλειος Νικολάου (τηλ.: ), Πρεσβ. Χαράλαμπος Ζάρτηλας (τηλ.: ), Πρεσβ. Κωνσταντῖνος Αθανασίου (τηλ.: ) καὶ Πρεσβ. Ἀνδρέας Χρίστου (τηλ.: ). ΑΥΓΟΡΟΥ. Ιερὸς Ναὸς Αποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου. Εφημέριοι: Οἰκον. Ιωάννης Χρυσοστόμου (τηλ.: ), Πρεσβ. Χριστόδουλος Παπαϊωάννου (τηλ.: ) καὶ Πρεσβ. Χρῖστος Κούλενδρος (τηλ.: ). ΔΕΡΥΝΕΙΑ. Ιερὸς Ναὸς Αγίων Πάντων. Εφημέριοι: Πρωτ. Χρυσόστομος Κωνσταντίνου (τηλ.: ) καὶ Πρεσβ. Ανδρέας Κυριάκου (τηλ.: ). ΛΙΟΠΕΤΡΙ. Ιερὸς Ναὸς Παναγίας Ελεούσης. Εφημέριοι: Πρωτ. Εὐαγόρας Καλλῆς (τηλ.: ), Οἰκον. Ανδρέας Παπασεραφεὶμ (τηλ.: ) καὶ Πρεσβ. Ανδρέας Ηλία (τηλ.: ). ΣΩΤΗΡΑ. Ιεροὶ Ναοί: Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος καὶ Αναστάσεως τοῦ Σωτῆρος. Εφημέριοι: Πρωτ. Γεώργιος Ιωάννου (τηλ.: ), Οἰκον. Αντώνιος Ιωάννου (τηλ.: καὶ ), Πρεσβ. Σταῦρος Σταύρου (τηλ.: ) καὶ Πρεσβ. Γεώργιος Χατζηαδάμου (τηλ.: ). ΦΡΕΝΑΡΟΣ. Ιερὸς Ναὸς Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Εφημέριος: Πρεσβ. Ανδρέας Θεμιστοκλέους (τηλ.: ). 3. Προσφυγικῶν Συνοικισμῶν ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΧΕΡΙΤΟΥ - ΒΡΥΣΟΥΛΛΩΝ. Ιερὸς Ναὸς Αγίου Δημητρίου. Προϊστάμενος: Πρεσβ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου (τηλ.: ). Εφημέριος: Πρεσβ. Ανδρέας Αντωνίου (τηλ.: καὶ ). ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΡΟΥ. Ιερὸς Ναὸς Αγίου Γεωργίου Αβίων. Εφημέριοι: Οἰκον. Μάμας Παπαμιχαὴλ (τηλ.: ) καὶ Πρεσβ. Ιωάννης Χαρα λάμπους ( ). ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ. Ιερὸς Ναὸς Αγίας Μαρίνης καὶ Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Εφημέριοι: Οἰκον. Λάμπρος Παπαϊωάννου (τηλ.: ) καὶ Οἰκον. Φίλιππος Φιλίππου (τηλ.: ). ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ. Ιερὸς Ναὸς Παναγίας Τραχιᾶς. Εφημέριος: Οἰκον. Χρῖστος Γιώργαλλος (τηλ.: ). ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ. Ιερὸς Ναὸς Αποστόλου Βαρνάβα. Ἐφημέριος: Πρεσβ. Ελευθέριος Ελευθερίου (τηλ.: ).

10 146 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ. Ιερὸς Ναὸς Αγίας Βαρβάρας. Εφημέριοι: Πρωτ. Χρῖστος Βούργιας (τηλ.: ) καὶ Οἰκον. Φιλήμων Ηροδότου (τηλ.: ). Διάκονος: Ἀνδρέας Παπαμιχαὴλ (τηλ.: ). 4. Κατεχόμεναι Ἑνορίαι Ἀμμοχώστου ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Καθεδρικός). Επίτροποι: Σόλων Κάρουλλας, Πρόεδρος (τηλ.: ), Οἰκον. Γεώργιος Αριστείδου (τηλ.: ), Νικόλας Καραγεώργης, Λάμπρος Παπᾶς καὶ Σίλεια Χαπίπη. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ. Επίτροποι: Πρωτ. Θεοχάρης Θεοχάρους, Πρόεδρος (τηλ.: ), Πρεσβ. Θεοχάρης Φιλίππου, Ιωάννης Πουρῖκκος, Αδάμος Καούλλας, Λοΐζος Αὐξεντίου, Κίμων Βαρδάκης, Ανδρη Γαβριήλ, Στυλιανὸς Ηροδότου, Μαρία Ιωσηφάκη, Βάσω Καραγιάννη, Νῖκος Μαρκουλίδης, Ανδρέας Σιοπαχᾶς καὶ Ανδρέας Τσιρπονούρης. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ. Επίτροποι: Ανδρέας Βραχίμης, Πρόεδρος (τηλ.: ), Χαράλαμπος Αχεριώτης, Ιωσὴφ Ζαχαρίου, Σῶζος Λοΐζου καὶ Αρίσταρχος Παπᾶς. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ. Επίτροποι: Πρόδρομος Μάντολες, Πρόεδρος (τηλ.: ), Νίκος Βουτῆς καὶ Ιάκωβος Θεμιστοκλέους. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ. Επίτροποι: Σῶζος Πούγιουρος, Πρόεδρος (τηλ.: ), Μάρω Χαραλαμπίδη καὶ Ελισάβετ Χριστοδουλίδου. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΕΜΝΟΝΟΣ. Επίτροποι: Περικλῆς Περικλέους, Πρόεδρος (τηλ.: ), Σακελλάριος π. Παναγιώτης Αντώρκας (τηλ.: ), Πρωτ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Πρεσβ. Κωνσταντῖνος Αλεξάνδρου, Ανδρη Αρέστη-Ζαχαριάδου, Χριστόφορος Ελληνας, Αντώνιος Ιωαννίδης, Παρασκευὴ Πίττα καὶ Μέμνια Χατζηχαμπῆ-Λεοτσάκου. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΟΥΚΑ. Επίτροποι: Ανδρέας Αντωνίου, Πλούταρχος Ακρίτας, Συμεὼν Ιωάννου καὶ Νίκος Νικολάου. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. Επίτροποι: Γεώργιος Τζιακούρας, Πρόεδρος (τηλ.: ), Πρωτ. Μάριος Τοφαλίδης, Χριστάκης Τουμαζῆ, Πᾶνος Γιαπάνης, Δῶρος Μηλιώτης καὶ Αὐγὴ Πιερίδου. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΙΩΤΙΣΣΗΣ (Κάτω Βαρωσίων). Επίτροποι: Πρωτ. Προκόπιος Προκοπίου, Πρόεδρος (τηλ.: ), Πρωτ. Στυλιανὸς Κωνσταντίνου, Πρεσβ. Παῦλος Σταύρου, Δημήτρης Αναστασιάδης, Τάκης Βωβίδης, Θεοδόσιος Καζαμίας, Εὐάγγελος Κογιώνης, Χριστάκης Κουμπάρου, Κυριάκος Κούσιος, Ιωάννης Λούβαρης, Βαρνάβας Μάρκου, Νεόφυτος Πα

11 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 147 παγεωργίου, Ανδρέας Προκοπίου, Κυριάκος Σαμάρας, Αντώνης Τσιάμας, Σοφοκλῆς Χαραλαμπίδης, Σωτήριος Χαρτόσιας, Ανδρέας Χριστοδούλου καὶ Αλεξάνδρα Χρίστου. 5. Κατεχόμεναι Κοινότητες ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΘΑΡΙΚΟΥ. Ιερὸς Ναὸς Αγίου Γεωργίου. Επίτροποι: Κυριάκος Παπαντωνίου, Πρόεδρος (τηλ.: ), Αντώνης Ομ. Ανδρέου, Λοΐζος Αντωνίου, Γιάννης Πασχάλη, Γεώργιος Πατσιῆκκος. ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ. Ιερὸς Ναὸς Αγίων Σεργίου καὶ Βάκχου. Επίτροποι: Οἰκον. Ιάκωβος Παναγιώτου, Πρόεδρος (τηλ.: ), Κωνσταντῖνος Ζάρνας, Παρασκευὴ Ηλία, Ανδρέας Κάκκουρας, Ιάκωβος Κάκκουρας, Μιχαὴλ Παπαδόπουλος, Κωνσταντῖνος Πούγιουρος, Παρασκευᾶς Σεργίου, Σέργιος Σεργίου, Ανδρέας Γ. Σμυρίλλης καὶ Ανδρέας Σ. Σμυρίλλης. ΑΡΝΑΔΙ. Ιερὸς Ναὸς Αγίων Ανδρονίκου καὶ Αθανασίας. Επίτροποι: Οἰκον. Γεώργιος Παπαχαραλάμπους, Πρόεδρος (τηλ.: ), Βασίλης Καρανικόλας, Νῖκος Κατράνης, Δημήτρης Χαραλάμπους καὶ Κώστας Χαραλάμπους. ΑΧΕΡΙΤΟΥ. Ιερὸς Ναὸς Αναλήψεως τοῦ Σωτῆρος. Επίτροποι: Αντώνιος Πικῆς, Πρόεδρος (τηλ.: ), Ανδρέας Ηρακλέους, Χάρης Γ. Αὐξεντίου, Ανδρη Αγκαθιάρη-Πέτρου καὶ Λάουρα Μ. Χαραλάμπους. ΑΧΝΑ. Ιερὸς Ναὸς Αγίας Μαρίνης. Επίτροποι: Οἰκον. Χρῖστος Γιώργαλλος, Πρόεδρος (τηλ.: ), Χαράλαμπος Δημητρίου, Κυριάκος Θεοδοσίου, Μαρῖνος Μάρκου, Χρῖστος Μουσκοβίας, Ανδρέας Παναόρτος, Παῦλος Παπαπαύλου καὶ Κυριάκος Σταυρῆ. ΓΑΪΔΟΥΡΑΣ. Ιερὸς Ναὸς Αγίου Μάμαντος. Επίτροποι: Μιχαὴλ Κκασῆς, Πρόεδρος (τηλ.: ), Βασίλης Κωνσταντῆ, Χριστόφορος Μαυρίδης, Θεόδωρος Κάστρου, Ανδρέας Χριστοφόρου καὶ Χριστάκης Χριστοδούλου. ΓΥΨΟΥ. Ιερὸς Ναὸς Τιμίου Προδρόμου. Επίτροποι: Ιάκωβος Χατζιῆκκος, Πρόεδρος (τηλ.: ), Χριστόφορος Παναγῆ, Ιάκωβος Σαρρῆς καὶ Σταῦρος Σαρρῆς. ΔΕΡΥΝΕΙΑ ΚΑΤΩ. Ιερὸς Ναὸς Αγίων Τιμοθέου καὶ Μαύρας. Επίτροποι: Κυριάκος Κυριάκου, Πρόεδρος (τηλ.: ), Πρεσβ. Ανδρέας Κυριάκου, Λουκᾶς Ζαχαρία, Ανδρέας Λοΐζου, Μιχάλης Πόλεος καὶ Τάκης Χαρα λάμπους. ΕΓΚΩΜΗ. Ιερὸς Ναὸς Παναγίας Χρυσοεγκωμιτίσσης. Επίτροποι: Αδάμος Μηλιώτης, Πρόεδρος (τηλ.: ), Βαρνάβας Βαρνάβα καὶ Ανδρέας Μανώλη.

12 148 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΑΛΟΨΙΣ. Ιερὸς Ναὸς Τιμίου Προδρόμου. Επίτροποι: Κώστας Γεωργίου, Πρό εδρος (τηλ.: ), Οἰκον. Λάμπρος Παπαϊωάννου, Πρεσβ. Μωυσῆς Αντώνη, Χρυστάλλα Γεωργίου, Ηλίας Κώστα, Παντελῆς Λοΐζου καὶ Γεώργιος Πέτρου. ΛΑΠΑΘΟΣ. Ιερὸς Ναὸς Τιμίου Προδρόμου. Επίτροποι: Αντωνάκης Καλλῆς, Πρόεδρος (τηλ.: ), Παναγιώτης Λιασίδης, Δημητράκης Τουμάζου, Γιαννάκης Γεωργίου καὶ Αντώνης Χατζησέργης. ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΝ. Ιερὸς Ναὸς Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Επίτροποι: Πρωτ. Κυριακὸς Ρήγας, Πρόεδρος (τηλ.: ), Πρεσβ. Ιωάννης Κάης, Βάσος Κυρ λιτσιᾶς, Γεώργιος Α. Λαουτάρης, Ανδρέας Μηνᾶς, Γεώργιος Σοφοκλέους καὶ Τάκης Χοίρας. ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΝ. Ιερὸς Ναὸς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. Επίτροποι: Λούης Αθανασίου, Πρόεδρος (τηλ.: ), Αρχιμ. Πανάρετος Κυπριανοῦ, Πρωτ. Παρασκευᾶς Παρασκευᾶ, Αντώνιος Θεολόγος, Χαράλαμπος Πατσιᾶς, Αντώνιος Τσαγκάρης καὶ Χρυσόστομος Ιωάννου. ΛΙΜΝΙΑ. Ιεροὶ Ναοὶ Αγίου Νικολάου καὶ Αγίου Γεωργίου. Επίτροποι: Ιωάν νης Χατζηλουκᾶς, Πρόεδρος (τηλ.: ), Παναγιώτης Μενοίκου, Χριστάκης Α. Παπαβασιλείου, Γεώργιος Χατζηθεκλῆς καὶ Χριστάκης Ν. Χατζηχρίστου. ΜΑΚΡΑΣΥΚΑ. Ιεροὶ Ναοὶ Παναγίας Ελεούσης καὶ Αγίου Εὐσταθίου. Επίτροποι: Παναγιώτης Λαμπῆς, Πρόεδρος (τηλ.: ), Πρεσβ. Νικόλαος Νικολάου, Βασίλης Χριστοδούλου, Γεωργία Σεργίου, Στέλλα Σιακαλλῆ-Χαλκᾶ καὶ Φράγκος Δημητρίου. ΜΗΛΙΑ. Ιερὸς Ναὸς Αγίου Επιφανίου. Επίτροποι: Οἰκον. Ανδρέας Καζέλας, Πρόεδρος (τηλ.: ), Θεόδωρος Ιωάννου, Αντώνης Καραντώνης, Σάββας Κίτσιος, Αντώνης Κολόμβος, Νῖκος Παναγιώτου, Λουκᾶς Παττίχης, Σωτήρης Σιημητρᾶς, Ανδρέας Χατζηφλουρέντζου, Εὐάγγελος Χριστοδούλου, Ιωάννης Χρυσοστόμου καὶ Ηλίας Χρυσοχός. ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ. Ιερὸς Ναὸς Αγίου Αναστασίου Κυπρίου. Επίτροποι: Κυριάκος Σιημητρᾶς, Πρόεδρος (τηλ.: ), Παναγιώτης Σήσου, Νικόλαος Στ. Νικολάου, Χριστόδουλος Κακουρῆς καὶ Χριστοφῆς Κωμοδρόμου. ΠΗΓΗ. Ιερὸς Ναὸς Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Επίτροποι: Παναγιώτης Ελευθερίου, Πρόεδρος (τηλ.: ), Τάκης Φωτίου Θωμᾶ, Παναγιώτης Αρτεμίου, Ανδρέας Κωστῆ Πιερῆ καὶ Παντελῆς Χατζηπαντέλας. ΠΡΑΣΤΕΙΟΝ. Ιερὸς Ναὸς Αγίου Γεωργίου. Επίτροποι: Οἰκον. Αναστάσιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος (τηλ.: ), Χριστόφορος Κουμπάρου, Βά σος

13 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 149 Κουμπάρου, Ελευθέριος Πασχαλίδης, Παναγιώτης Προδρόμου καὶ Ελευθέριος Χατζηστερκώτης. ΣΠΑΘΑΡΙΚΟΝ. Ιερὸς Ναὸς Αποστόλου Λουκᾶ. Ἐπίτροποι: Νῖκος Σοφοκλέους, Πρόεδρος (τηλ.: ), Ιωάννης Μιχαήλ, Κώστας Μιχαὴλ καὶ Μαρούλα Σοφοκλέους. ΣΤΥΛΛΟΙ. Ιερὸς Ναὸς Προφήτου Ηλιοῦ. Επίτροποι: Ζαννέτος Ιωάννου, Πρόεδρος (τηλ.: ), Θεοδόσιος Κ. Χατζηθεοδοσίου, Γεώργιος Σταύρου, Νῖκος Λυσάνδρου, Παναγιώτης Σολωμοῦ καὶ Δέσποινα Χριστοφῆ. ΣΥΓΚΡΑΣΙΣ. Ιερὸς Ναὸς Αγίου Προκοπίου. Επίτροποι: Σοφία Αδαμίδου-Νικολάου, Πρόεδρος (τηλ.: ), Παναγιώτα Χατζηγιάννη-Θεράποντος, Νίκη Γεωργίου-Λοΐζου, Κατερίνα Χατζηγιάννη-Χρυσοστόμου, Χριστόδουλος Δημητρίου, Σπῦρος Μιχαὴλ καὶ Ελένη Σταύρου-Κολοβοῦ. ΙΕΡΑΙ ΜΟΝΑΙ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΚΕΝΔΕΟΥ (παρὰ τὸ χωρίον Αὐγόρου). Προϊσταμένη: Χριστοφόρα Μοναχή. Σύμβουλος: Θεονύμφη Μοναχή, τηλ.: Εφημέριος: ἐκ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως. Πανηγυρίζει τὴν 6ην Οκτωβρίου. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ (ἐντὸς τῆς πόλεως Αγίας Νάπας). Εὑρίσκεται ὑπὸ τὴν διοίκησιν τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας- Αμμοχώστου, τηλ.: Εφημέριοι: οἱ τοῦ Ιεροῦ Ναοῦ Παναγίας Αγίας Νάπας. Πανηγυρίζει τὴν 8ην Σεπτεμβρίου.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος καὶ Πρόεδρος Λευκάρων κ. Βαρνάβας Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβας ἐγεννήθη εἰς Λε- µεσὸν τὴν 10ην Ἰανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας ἐγεννήθη εἰς τὸν Στρόβολον τὸ 1971, ἀπὸ ἐκτοπισθέντας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ Μητροπολίτης ἡ Α. Π. ὁ Μητροπολίτης Λεμεσοῦ καὶ Πρόεδρος Αμαθοῦντος καὶ Κουρίου κ. Αθανάσιος Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος ἐγεννήθη εἰς τὴν Λεµεσὸν τὴν 8ην Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΤΙΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΤΙΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΤΙΟΥ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Κιτίου Υπέρτιμος καὶ Εξαρχος Λάρνακος καὶ Λευκάρων κ. Χρυσόστομος Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κ. Χρυσόστομος ἐγεννήθη τὴν 4ην Ἰουνίου 1938

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου,

Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Μητροπολίτης Ἀντινόης Παντελεήμων Μητροπολίτης Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων Σεραφείμ Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας πάγιο αἴτημα τῶν κατοίκων γιά ἐκκλησιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Ιερός Ναός Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΕΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, ΣΥΡΙΑΣ, ΑΡΑΒΙΑΣ, ΚΙΛΙΚΙΑΣ, ΙΒΗΡΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' 8-13 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Α ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑΣ. Παραλίμνι, 9 12 Φεβρουαρίου 2012

Α ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑΣ. Παραλίμνι, 9 12 Φεβρουαρίου 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ» Α ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑΣ Παραλίμνι, 9 12 Φεβρουαρίου 2012 ΟΜΙΛΗΤΕΣ Ἀλεξάκης Ἀλέξανδρος, Καθηγητής, Τμῆμα Φιλολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΟΡΦΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΟΡΦΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΟΡΦΟΥ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Μόρφου καὶ Πρόεδρος τῶν Σόλων κ. Νεόφυτος Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος ἐγεννήθη εἰς τὸ χωρίον Ἄνω Ζώδια τὴν 21ην Ἰανουαρίου 1962.

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Οι Ιεροί Ναοί της Λευκάδας και οι πανηγύρεις τους

Ι. Οι Ιεροί Ναοί της Λευκάδας και οι πανηγύρεις τους Ι. Οι Ιεροί Ναοί της Λευκάδας και οι πανηγύρεις τους Ιερός Ναός Παρατηρήσεις Ημερομηνία κυρίας πανηγύρεως Ι. Ναού Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ Η ΕΞΟΧΗ ΤΗΣ Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας Μητροπολιτικός Ενοριακός 25 Μαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ 1 Αλάμαρας Παναγιώτης Στατιστικής & Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος) 2 Αλατσαθιάνος Γιάννης Μοριακής Βιολογίας και

ΑΕΙ 1 Αλάμαρας Παναγιώτης Στατιστικής & Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος) 2 Αλατσαθιάνος Γιάννης Μοριακής Βιολογίας και ΑΕΙ 1 Αλάμαρας Παναγιώτης Στατιστικής & Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος) 2 Αλατσαθιάνος Γιάννης Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Θράκης(Αλεξανδρούπολη) 3 Αναστασοπούλου Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

AEI Αγγελέα Αρετή Αγγελοσόπουλος Κων/νος Αϊλαμάκη Αργυρώ Αλαμάρας Παναγιώτης Αλειφτήρας Θανάσης Αναγνωστοπούλου Μαρίνα Αναγνώστου Λεωνίδας

AEI Αγγελέα Αρετή Αγγελοσόπουλος Κων/νος Αϊλαμάκη Αργυρώ Αλαμάρας Παναγιώτης Αλειφτήρας Θανάσης Αναγνωστοπούλου Μαρίνα Αναγνώστου Λεωνίδας AEI 1 Αγγελέα Αρετή Οικονομικών Επιστημών Θεσ/κης 2 Αγγελοσόπουλος Κων/νος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης Πειραιά 3 Αϊλαμάκη Αργυρώ Αγγλ.Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας 4 Αλαμάρας Παναγιώτης Κινηματογράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ. Πανελλαδική Ιδρυτική Συνδιάσκεψη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ. Πανελλαδική Ιδρυτική Συνδιάσκεψη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: kipan@central.ntua.gr Ιστοσελίδα: http://www.ntua.gr/anavathmisi/ Πανελλαδική Ιδρυτική Συνδιάσκεψη 22 και 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 Κτίριο «Κωστής Παλαμάς», Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ 1 Αγγελάκη Μαρίζα Oικονομικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2 Αγγελοσοπούλου Κλεοπάτρα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) Παν.

ΑΕΙ 1 Αγγελάκη Μαρίζα Oικονομικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2 Αγγελοσοπούλου Κλεοπάτρα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) Παν. ΑΕΙ 1 Αγγελάκη Μαρίζα Oικονομικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2 Αγγελοσοπούλου Κλεοπάτρα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) Παν.Πειραιά 3 Αθανασίου Σωτηρία Oικονομικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 4

Διαβάστε περισσότερα

7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. Υπό την Αιγίδα του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. και της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την Αειφορία Αλλάζοντας στάσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκλησις. Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Γ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς. «Ἐκκλησία καὶ Πολιτικὴ»

Πρόσκλησις. Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Γ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς. «Ἐκκλησία καὶ Πολιτικὴ» Ιερα Μητροπολισ Ωρωπου και Φυλησ Ιερα Συνοδοσ των Ενισταμενων Πρόσκλησις Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Γ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς «Ἐκκλησία καὶ Πολιτικὴ» Πέμπτη, 15/28η Νοεμβρίου 2013 Ἁγίων Μαρτύρων

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μηηρόπολις Λαγκαδά Ληηής και Ρενηίνης

Ιερά Μηηρόπολις Λαγκαδά Ληηής και Ρενηίνης Ο εβ. Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ Λητής και Ρεντίνης κ. Ἰωάννης ἐγεννἡθη τῷ 1958 είς Θεσσαλονίκην. Ἔλαβε το πτυχίον τῆς Έκκλησιαστικῆς Παιδαγωγικῆς Ἁκαδημίας καθώς καί τῆς Θεολογικῆς χολῆς τοῦ.π.θ. Είναι Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 12. Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 12. Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 12 Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων τῆς 27 ης Ἀπριλίου 2015. Σήμερον, τὴν 27 ην τοῦ μηνὸς Ἀπριλίου τοῦ ἔτους 2015, ἡμέραν Δευτέραν καὶ ὥραν 1 ην

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Στη χώρα του χορού πετάμε!

Στη χώρα του χορού πετάμε! ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Δήμος Καλαμάτας Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ» παρουσιάζει την παραγωγή του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Στη χώρα του χορού πετάμε! Μια παράσταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ Aγγέλου Γιώργος Αγιομαυρίτη Έλσα Αλβανός Αντώνης Αναδιώτη Ελευθερία Αναστασίου Δημήτρης Αποστολάκης Ηλίας Αποστολοπούλου Ιλια

ΑΕΙ Aγγέλου Γιώργος Αγιομαυρίτη Έλσα Αλβανός Αντώνης Αναδιώτη Ελευθερία Αναστασίου Δημήτρης Αποστολάκης Ηλίας Αποστολοπούλου Ιλια ΑΕΙ 1 Aγγέλου Γιώργος Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλ/ργών ΕΜΠ 2 Αγιομαυρίτη Έλσα Νομικής Αθήνας 3 Αλβανός Αντώνης Πληροφορικής Πειραιά 4 Αναδιώτη Ελευθερία Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ 5 Αναστασίου Δημήτρης Φιλοσοφίας

Διαβάστε περισσότερα

33 Ζούρα Αρετή Εκπ/σης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνα 34 Ζωγράφος Σπύρος Ψηφιακών Συστημάτων Πειραιάς 35 Θάνου Αναστασία Μηχανικών Σχεδίασης

33 Ζούρα Αρετή Εκπ/σης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνα 34 Ζωγράφος Σπύρος Ψηφιακών Συστημάτων Πειραιάς 35 Θάνου Αναστασία Μηχανικών Σχεδίασης ΑΕΙ 1 Αγγελή Ειρήνη Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Αθήνας 2 Αγγελή Κωνσταντίνα Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ 3 Ανδρέου Αλέξανδρος Ιστορίας Ιονίου (Κέρκυρα) 4 Ανδριτσάκης Σπύρος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων τῆς 10 ης Νοεμβρίου 2014. Σήμερον, τὴν 10 ην τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 2014, ἡμέραν Δευτέραν καὶ ὥραν 1 ην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΓΑΡΩΝ & ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ A ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΓΑΡΩΝ & ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ A ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΓΑΡΩΝ & ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ A ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ 1) Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Προκόπιος Γεωργίου. Τηλέφωνον καί τηλεομοιότυπον: 22960 25138 2) Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 191 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῆς Αδελφῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τοῦ Πατρίου

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Αρχιμ. Νήφων Βασιλάκης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Αρχιμ. Νήφων Βασιλάκης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Αρχιμ. Νήφων Βασιλάκης Αρχιμανδρίτης Νήφων Βασιλάκης, κατά κόσμο Γεώργιος Βασιλάκης του Ηλία, γεννήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 1977 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μετά την βασική εκπαίδευση, έλαβε (με

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 183 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μνήμη Φωτίου Κόντογλου

Μνήμη Φωτίου Κόντογλου Ο προφήτης τῆς Πονεμένης Ρωμηοσύνης Μνήμη Φωτίου Κόντογλου Κείμενον Αʹ Βιο-Βιβλιογραφικὰ τοῦ Φώτη Κόντογλου* 1895 Γεννιέται ὁ Φ.Κ. στὶς 8 Νοεμβρίου, στὸ Αϊβαλὶ τῆς Μ. Ασίας (Κυδωνίες). Γονεῖς του ὁ Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Λεύκωμα των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ηλεκτρονικό Λεύκωμα των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηλεκτρονικό Λεύκωμα των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας ΕΠΑ.Λ Ροδόπολης Σχολ. Έτος 2006 07 Εκπαιδευτικοί: Κουκουρίκου Στυλιανή Παπαδόπουλος Χιονάς Αυστρία Έκταση: 83.871 km²

Διαβάστε περισσότερα

ΗΚένυα, στὴν ἀνατολικὴ Αφρική, τετραπλάσια περίπου σὲ ἔκτασι

ΗΚένυα, στὴν ἀνατολικὴ Αφρική, τετραπλάσια περίπου σὲ ἔκτασι ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ Ιεραποστολὴ Κένυας Στὴν πανέμορφη χώρα τῆς ἀνατολικῆς Αφρικῆς Τὸ Μικρὸν Ποίμνιόν μας Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Κένυα (14-20ὴ Ιανουαρίου 2011 ἐκ.ἡμ.) ΗΚένυα, στὴν ἀνατολικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011 ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΗΜΩΝ -------------------------------------------------

ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011 ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΗΜΩΝ ------------------------------------------------- ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011 ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΗΜΩΝ ------------------------------------------------- Ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει ότι οι πρόσφυγες/εκλογείς των κατεχόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 319 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΜΑ Ι ΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ, ΤΕΥΧΟΣ 33 ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 Ἱερά Μητρόπολις Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Περιοδική ἔκδοση Νέα Χριστιανική

Διαβάστε περισσότερα

www.economia.gr, bookstore@economia.gr ISBN: 978-960-9490-09-2

www.economia.gr, bookstore@economia.gr ISBN: 978-960-9490-09-2 ISBN: 978-960-9490-09-2 Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ε. Economia PUBLISHING Ματούλα Τομαρά Σιδέρη 1η έκδοση, Σεπτέμβριος 2011 Παραγωγή: Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ - Economia PUBLISHING Συντονισμός έκδοσης επιμέλεια κειμένων:

Διαβάστε περισσότερα

B I O Γ Ρ Α Υ Ι Κ Ο Η Μ Ε Ι Ψ Μ Α τοῦ Χριστοφόρου Ἐ. Ἀρβανίτη.

B I O Γ Ρ Α Υ Ι Κ Ο Η Μ Ε Ι Ψ Μ Α τοῦ Χριστοφόρου Ἐ. Ἀρβανίτη. B I O Γ Ρ Α Υ Ι Κ Ο Η Μ Ε Ι Ψ Μ Α τοῦ Χριστοφόρου Ἐ. Ἀρβανίτη. Γ ε ν ι κ ά Ὁ κος Φριστόφορος Ἀρβανίτης γεννήθηκε στή κοινότητα Μυτιληνιῶν τοῦ Δήμου άμου στίς 4 Αὐγούστου τοῦ 1964. Ὑπηρέτησε τή στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική)

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 1. Έκδοση Άδειας Γάμου 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 5. Λύση Γάμου 6. Πιστοποιητικό Τελέσεως Γάμου 7. Επικοινωνία 1.Έκδοση Άδειας Γάμου Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ἀφιέρωμα: Νέοι - Σύγχρονοι προβληματισμοί Πανηγυρικοί Ἑορτασμοί - Συνέδριο Ἁγίου Γεωργίου

Ἀφιέρωμα: Νέοι - Σύγχρονοι προβληματισμοί Πανηγυρικοί Ἑορτασμοί - Συνέδριο Ἁγίου Γεωργίου Τό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀπ. Βαρνάβα Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 2ο? τεῦχος 4o? Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2009 Ἀφιέρωμα: Νέοι - Σύγχρονοι προβληματισμοί Πανηγυρικοί Ἑορτασμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 Ἡ Α. Θ. Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύμης κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Πρόλογος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ὁ «δι ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 343 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 215 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

του βασικού νόμου. 3. Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 6 του βασικού νόμου Τροποποίηση αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα παράγραφο:

του βασικού νόμου. 3. Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 6 του βασικού νόμου Τροποποίηση αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα παράγραφο: Ε.Ε. Παρ. 1(1) 379 Ν. 123(I)/99 Αρ. 3358, 22.10.99 Ο περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, Δομή, Αρμοδιότητες και Αλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1999 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

"ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ" ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΙΔΕΣΙΜΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΡ. Κ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΙΔΕΣΙΜΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΡ. Κ "ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ" ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΙΔΕΣΙΜΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΡ. Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΑΝΕΡΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ Μακαριώτατοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Διάλεξη τοῦ Ἰωάννου Μ. Φουντούλη ποὺ ἔγινε στὸ Δημοτικὸ Θέατρο Μυτιλήνης στὰ πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἑβδομάδος τῶν Λεσβίων Ἁγίων στὶς 21 Ἰουνίου 1995. «Ὁ Ποιμήν», τ. Ξʹ (1995),

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 71 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Μ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

2. ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΗΣ 2. ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Νιγρίτης εἶναι τό σηµαντικότερο µνηµεῖο στήν Νιγρίτα καί στήν εὐρύτερη περιφέρεια Ὁ αὐτῆς, ἀπό ἀπόψεως ἱστορικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα μας Our news Μάρτιος March 2009 Αρ. Τεύχους Newsletter 1 1

Τα νέα μας Our news Μάρτιος March 2009 Αρ. Τεύχους Newsletter 1 1 Οἰκουµενικόν Πατριαρχεῖ ον - Ecumenical Patriarchate iερα mητροπολισ nεασ zηλαν ΙΑΣ H o ll y A r chd ii ocese o ff N e w Z e a ll a n d Τα νέα µας - Our news Μάρτιος March 2009 Μηνιαία περιοδική έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ» ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Ἐπιμέλεια Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος ΒΕΡΟΙΑ 2013 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Ἐπιμέλεια Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 21 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Μ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης. His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew. Κύριος Κύριος Βαρθολομαῖος

Ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης. His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew. Κύριος Κύριος Βαρθολομαῖος Ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Κύριος Κύριος Βαρθολομαῖος His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew ΦΗΜΗ:Βαρθολομαίου τοῦ Παναγιωτάτου καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου πολλά τά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α ΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΟΦΦΙΚΙΑΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α ΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΟΦΦΙΚΙΑΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α ΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΟΦΦΙΚΙΑΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» 2 3 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑ ΤΡΙΑΡ ΧΕΙΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α ΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΟΦΦΙΚΙΑΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Γ EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Ἀ. Ἀστεριάδης. Ἅγιος Δημήτριος στὸ Στάδιο (Τεγέα).

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Εγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Ι. Φύσις καὶ σύστασις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου II. Ὀργάνωσις καὶ διοίκησις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου Α'. Ἱερὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗΣ

1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗΣ 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗΣ Το Σεμινάριο Εξομολογητικής που πραγματοποιήθηκε κατά τα παρελθόντα εκκλησιαστικά - ακαδημαϊκά έτη, δίνοντας έμφαση κυρίως στην εμπειρική γνώση, θα συνεχιστεί και κατά το τρέχον

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς

Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς 5η Σύνοδος Πανδιασπορᾶς Εκλογὴ νέου Πρωθιεράρχου Χειροτονία Επισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου. Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο. Ἅγιον Ὄρος 2 009

Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου. Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο. Ἅγιον Ὄρος 2 009 Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο Ἅγιον Ὄρος 2 009 Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο γιὰ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου Τοὺς τελευταίους μῆνες ἔχει προκληθεῖ ἕνας πρωτοφανὴς θόρυβος, ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν ἀξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας

Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας Άγιος Θύρσος, Άγιος Φίλων, Απόστολος Ανδρέας από ναό Αγίας Τριάδας Ριζοκαρπάσου Εκκλησίες Αφέντρικας Χάρτης Leonida Attar (1542) Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι στην Καρπασία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 135 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 6090 Αριθμ. ΑΘΗΝΗΣΙ 11

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 207 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου Α' ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Ὅταν καί οἱ δύο Μελλόνυμφοι διαμένου`ν στήν ἴδια Ἐνορία, γιά χρονικό διάστημα πλέον τοῦ ἑνός χρόνου, στό Ναό τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ OΡΘΟΔΟΞOΣ EΚΚΛΗΣIA Ἀπολυτίκιον τῆς Πεντηκοστῆς. Ἦχος πλ. δ. Eὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, καὶ δι αὐτῶν τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ Γιώργος Ε 1 ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η Σωτήρα έχει Αγιολογική ονομασία: φέρει το όνομα του Σωτήρος Χριστού. Εξάλλου στις 6 Αυγούστου τελείται μεγάλο πανηγύρι κατά τη γιορτή της Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 «ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ: ΤΡΕΙΣ ΤΑΥΤΟΣΗΜΟΙ ΑΙΩΝΙΑΙ ΑΞΙΑΙ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ἡ σύνταξη τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἒγινε από τό Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ὁ Θεολόγος» και ἀποτελεί εἰσαγωγή τοῦ έργου «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Λόγοι επτά» του Ἁγίου Νικόλαου Καβάσιλα ὅπως ἐκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ AΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑ/ΚΒ Μαθηματικά - Εκπαιδευτικοί Ε' - ΣΤ τάξη ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΑ/ΚΒ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΒ Αναφορά και Χειρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 2589

Διαβάστε περισσότερα

Ἔτος 1ο (2008)? τεῦχος 2o

Ἔτος 1ο (2008)? τεῦχος 2o Ἔτος 1ο (2008)? τεῦχος 2o «Πνευματική Διακονία» Περιοδική Ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 1ο, τεῦχος 2ο Ἐκδότης: Γραφεῖον Πνευματικῆς Διακονίας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Ιερά Μονή Παναγίας Εύρου Ναός Παναγίας Κοσµοσώτηρας

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί

Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί «Μισῶν ἐφίλει, φιλῶν ἐπώλει». Μ αὐτὴ τὴ φράση ἡ ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας περιγράφει τὴ στάση τοῦ Ἰούδα ἀπέναντι στὸ Χριστό. Μία φράση κοφτή, σύντομη, ἁπλή, ποὺ κρύβει πόνο. Τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 3ο τεῦχος 7o Ἰανουάριος - Μάρτιος 2010 Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ἀφιέρωμα: Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα Λόγος Κατηχητήριος

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης (1903 1985)

Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης (1903 1985) Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης (1903 1985) Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα Επαγγελματικής Επιμόρφωσης: Φροντίδα και νοσηλεία στόματος στην τρίτη ηλικία και στην άνοια. 11 13 Μαΐου 2012

Διημερίδα Επαγγελματικής Επιμόρφωσης: Φροντίδα και νοσηλεία στόματος στην τρίτη ηλικία και στην άνοια. 11 13 Μαΐου 2012 Διημερίδα Επαγγελματικής Επιμόρφωσης: Φροντίδα και νοσηλεία στόματος στην τρίτη ηλικία και στην άνοια 11 13 Μαΐου 2012 Αμφιθέατρο Ι, Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΑΠΘ, 3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

EO O IA, O ITIKH Y XPONE POK H EI ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ. Μὲ ἀφορμὴ τοὺς χριστιανοὺς στὴν Παλαιστίνη καὶ τὴ Μέση Ἀνατολὴ

EO O IA, O ITIKH Y XPONE POK H EI ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ. Μὲ ἀφορμὴ τοὺς χριστιανοὺς στὴν Παλαιστίνη καὶ τὴ Μέση Ἀνατολὴ AKA HMA KO ETO 2010-2011 EO O IA, O ITIKH & Y XPONE POK H EI Μὲ ἀφορμὴ τοὺς χριστιανοὺς στὴν Παλαιστίνη καὶ τὴ Μέση Ἀνατολὴ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα