ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Φεβρουαρίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. Φ. Αθήνα Αξιότιμο κ. Ανδρέα Ξανθό Αναιιλ. Υπουργό Υγείας ΑΘΗΝΑ Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Ευχόμενοι κάθε επιτυχία στο έργο που κληθήκατε να αναλάβετε στο δύσκολο χώρο της υγείας, που δυστυχώς μαστίζεται ακόμα περισσότερο εξαιτίας της κρίσης, θα θέλαμε με την παρούσα να σας εκθέσουμε συνοπτικά τις πάγιες θέσεις του Κλάδου μας σε θέματα που σχετίζονται με την ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος, με την οδοντιατρική που παρέχεται στην πρωτοβάθμια περίθαλψη μέσα από τις δομές του Π.Ε.Δ.Υ., στη δευτεροβάθμια στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., καθώς και με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και να ζητήσουμε να ενστερνιστείτε τις απόψεις μας στο βαθμό πάντοτε που τις βρίσκετε εύλογες και δικαιολογημένες. 1. ΕΟΠΥΥ Ο νέος φορέας ο οποίος φιλοδοξεί να παρέχει υπηρεσίες Υγείας σε όλο τον Ελληνικό πληθυσμό, με τον τρόπο που αναφέρεται στην Οδοντιατρική περίθαλψη, ουσιαστικά την αφήνει εκτός του φορέα και συγκεκριμένα: Στο άρθρο 12 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Ε.Κ.Π.Υ.), ο οποίος αναφέρεται στην οδοντιατρική-στοματολογική περίθαλψη, στην παράγραφο 3 αναφέρει ότι: "Η οδοντιατρική πρόληψη και περίθαλψη παρέχεται σε οδοντιάτρους της ελεύθερης επιλογής των δικαιούχων στα Δημόσια Νοσοκομεία, στα Κέντρα Υγείας και τις λοιπές Μονάδες παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας των ΥΠΕ που αποτελούν τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ του Π.Ε.Δ.Υ., καθώς και εντός του δικτύου συμβεβλημένων οδοντιατρείων ή πολυοδοντιατρείων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ." Για μας είναι σαφές ότι με τον κανονισμό αυτό, επιχειρείται μέσω των οδοντιάτρων που υπηρετούν στο Π.Ε.Δ.Υ. και στο Ε.Σ.Υ. περίπου 700 άτομα, να δοθεί οδοντιατρική περίθαλψη σε 10 εκατομμύρια ασφαλισμένους, χωρίς ουσιαστική συμμετοχή συμβεβλημένων ελευθέρων επαγγελματιών οδοντιάτρων.

2 Η πρόταση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας είναι η θέσπιση πάγιας ποσόστωσης επί του συνολικού ετησίου προϋπολογισμού που διαθέτει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς όφελος της Οδοντιατρικής Περίθαλψης στο ύψος του 5% τουλάχιστον υπέρ της υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων στα ίδια πλαίσια που ίσχυε παλαιότερα στον ΟΠΑΔ. Στον προϋπολογισμό του '14 είχαν προβλεφθεί 60 εκατ. για την οδοντιατρική περίθαλψη, ποσό το οποίο βέβαια εκρίθη απαράδεκτο απ' οδοντιατρική κοινότητα, παρόλα ταύτα στον αντίστοιχο για το 2015 το ποσό έπεσε στα 2 εκατ.. Στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που παρέχεται από τις δομές του Π.Ε.Δ.Υ., θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στον άδικο κι αδικαιολόγητο αποκλεισμό των οδοντιάτρων από τη διεκδίκηση της θέσης επιστημονικά υπευθύνου των Κέντρων Υγείας, που έγινε με τον τελευταίο νόμο Ν. 4316/14 (άρθρο 26) και να ζητήσουμε την επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση. 2. Ν. 3919/2011 Όπως γνωρίζετε, μετά τη δημοσίευση του Ν. 3919/2011 για το άνοιγμα των λεγόμενων κλειστών επαγγελμάτων, ήρθησαν οι περιορισμοί που οι προκάτοχοι σας Υπουργοί, - με την επίκληση και της επιτακτικής βούλησης της Τρόϊκαςθεωρούσαν εμπόδιο στον ελεύθερο ανταγωνισμό χωρίς όμως να ληφθούν καθόλου υπόψη οι ιδιαιτερότητες του οδοντιατρικού επαγγέλματος, με αποτέλεσμα σήμερα να δικαιούται οποιοσδήποτε - μη γιατρός, μη οδοντίατρος- να λειτουργήσει καταργηση ιπό Tig 2

3 ρυθμίσεις αυχές στο όνομα του ελεύθερου ανχανωνιοαού, χου κέρδους, χου οικονοιιικού οφέλους. Τέτοιου είδους ρυθμίσεις είναι αυτές που αφορούν στο ιδιοκχησιακο καθεστώς χων οδοντιατρικών εταιρειών και η ΕΟΟ εμμένει να ανήκουν αυτές σε ποσοστό τουλάχιστον 51% σε οδοντίατρους και όχι σε τρίτους, όπως ακριβώς ίσχυε πριν το Ν. 3919/11 - ώστε να διασφαλίζεται πως το επάγγελμα ασκείται κατά τρόπο ανεξάρτητο, αυτόνομο και μη εμπορικό. Το ίδιο το ΔΕΚ άλλωστε έχει αποφανθεί υπέρ της προστασίας της επαγελματικής ανεξαρτησίας για να αιτιολογήσει τις κανονιστικές ρυθμίσεις περί ιδιοκτησιακού καθεστώτος, προβάλλοντας πως «οι περιορισμοί στο ιδιοκτησιακό καθεστώς βοηθούν να διασφαλιστεί ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται με επαγγελματικό κριτήριο αποφεύγοντας καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων και βοηθώντας να διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών» (βλ. C-531/06 Commission v. Italy and joined Cases C-171/07 and 172/07). Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις της ΥΑ 24948/12, γιατροί και οδοντίατροι μπορούν να μετέχουν ως μέτοχοι ή εταίροι σε περισσότερες από μία ιατρικές ή οδοντιατρικές εταιρείες πφυ, ή να διατηρούν ένα ή περισσότερα ατομικά ιατρεία ή οδοντιατρεία ή και συνδυασμό των παραπάνω, καθώς και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ένα ή περισσότερα ιδιωτικά ιατρεία εντός ή και εκτός της περιφέρειας του συλλόγου του οποίου είναι μέλη. Στην ποά η κύοιε Υπουργέ κανείς νιατοός ή οδοντίατρος δεν μπορεί να αναλάβει την επιστημονική ευθύνη τμήματος, χωρίς την αυτοπρόσωπη παοουσία του και την συνεχή εποπτεία της λειτουργίας του φορέα υπ' ευθύνη του. Για το λόγο αυτό σθεναοά είχαμε αντιταχθεί στη δυνατότητα ενος για οδοντιάτρου να είναι επιστημονικά υπεύθυνος ταυτόχρονα σε περισσότερους από δύο φορείς ΠΦΥ ή δευτεροβάθμιας περίθαλψης, ιδιαίτερα μάλιστα στην περίπτωση που οι φορείς αυτοί βρίσκονται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Η ανάληψη μίας τέτοιας ιατρικής ευθύνης εκτός από πρακτικά ανέφικτη ενδέχεται να είναι και ιδιαιτέρως επικίνδυνη για τους αποδέκτες των υπηρεσιών υγείας. Προτείναμε έτσι, χωρίς δυστυχώς να βρούμε ευήκοα ώτα, να ισχύσει εν μέρει η ρύθμιση που προέβλεπε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του Ν. 3846/2010, σύμφωνα με την οποία «απαγορεύεται να οριστούν επιστημονικά υπεύθυνοι ή επιστημονικοί διευθυντές ή να παρέχουν υπηρεσίες σε περισσότερους από δύο φορείς» το αίτημα αυτό επαναφέρουμε και σήμερα. Από την In Μαΐου 2015 η Ε.Ο.Ο. καθίσταται το αρμόδιο όργανο για την έκδοση βεβαιώσεων άσκησης επαγγέλματος και τίτλου οδοντιατρικής ειδικότητας. Επειδή, η διαδικασία αυτή απαιτεί και ειδικές γνώσεις και είναι χρονοβόρα, ζητούμε την αρωγή του Υπουργείου για την απόσπαση υπαλλήλου σε μόνιμο ωράριο ή έστω και μερικής απασχόλησης για ικανό χρονικό διάστημα. 3

4 3. Ειδικότητα Στοματικής Χειρουργικής Μετά το νέο καθεστώς (άρθρο 22, παρ. 2 Ν. 4272/2014) που αφορά την καθιέρωση της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ως ειδικότητας μόνο της Ιατρικής επιστήμης, η Ε.Ο.Ο. προσανατολίζεται στην αναγνώριση και καθιέρωση της Χειρουργικής Στόματος ως ειδικότητας της Οδοντιατρικής και ζητά τη συνδρομή της πολιτείας στο έργο αυτό. 4. Κατ' οίκον νοσηλεία Η κατ' οίκον νοσηλεία ως ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος προβλέπεται από σωρεία νομοθετικών διατάξεων (Ν. 1397/83, Ν. 2071/92, Ν. 2519/97, Ν. 3235/04), ενώ εκδίδονται κατά διαστήματα από την αρμόδια διεύθυνση ΠΦΥ του Υπουργείου εγκύκλιοι για το σχεδιασμό ενεργειών και δράσεων για τον εκσυγχρονισμό των θεσμών της κατ' οίκον νοσηλείας. Η κατ' οίκον οδοντιατρική φροντίδα αφορά ένα ευρύτατο κοινό που σε δεδομένη χρονική στιγμή παρουσιάζει αδυναμία προσέγγισης στο χώρο του κλασικού οδοντιατρείου, είτε γιατί πρόκειται για ένα επείγον περιστατικό είτε γιατί πρόκειται για άτομα τρίτης και τέταρτης ηλικίας, άτομα με κινητικά προβλήματα (ημιπληγία, τετραπληγία, κατάκοιτοι, πολυτραυματίες, γυναίκες σε πρόγραμμα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής), με αναπηρίες (τυφλοί, διανοητική καθυστέρηση), με ψυχολογικά προβλήματα. Από το 1983 μέχρι σήμερα έχουν παρέλθει τριάντα χρόνια χωρίς ποτέ να εκδοθούν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις και τα προεδρικά διατάγματα, χωρίς να κατοχυρωθεί νομικά το σύστημα ώστε και οι παρέχοντες υπηρεσίες να είναι εξασφαλισμένοι από κάθε κίνδυνο πειθαρχικής, ποινικής ή αστικής διεκδίκησης και φυσικά οι ασθενείς να απολαύουν των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών υγείας. Με την παρούσα ζητούμε να ρυθμιστούν παράμετροι και προδιαγραφές για τη σωστή παροχή της κατ' οίκον οδοντ. Φροντίδας και την αποφυγή πλανοδιακής άσκησης. 5. Πρωτο είδιο του αζώτου Τέλος, ένα ζήτημα που επί χρόνια ταλανίζει τον κλάδο είναι η αδικαιολόγητη απαγόρευση της χρήσης πρωτοξιδείου του αζώτου στα οδοντιατρεία. Η λελογισμένη χορήγηση πρωτοξειδίου του αζώτου είναι απαραίτητη σε παιδιά και ενήλικες -σε άτομα με ειδικές ανάγκες αλλά και σε άτομα που έχουν φοβικά σύνδρομα απέναντι στον οδοντίατρο. Δεν προκαλεί συμπτώματα ή παρενέργειες που να χρήζουν δευτεροβάθμιας περίθαλψης και για το λόγο αυτό η Ολομέλεια του ΚεΣΥ στην με αριθ. 11/182η/ προτείνει να αρθεί η απαγορευτική διάταξη της παραγράφου 2ι του άρθρου 14 του Π.Δ. 84/01 και να συσταθεί ειδική Επιτροπή που θα καθορίσει το πλαίσιο της απαιτούμενης εκπαίδευσης και πρακτικής εμπειρίας των οδοντιάτρων στο αντικείμενο, την ασφάλεια των κυκλοφορούντων συσκευών χορήγησης αλλά και τις μεταβατικές διατάξεις για τους ήδη εκπαιδευμένους οδοντιάτρους. Για το λόγο αυτό ζητούμε να αρθεί η απαγόρευση και να θεσμοθετηθεί πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία, «Επιτρέπεται η χορήγηση πρωτοξειδίου του αζώτου (Ν20) στα οδοντιατρείαπολυοδοντιατρεία. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 4

5 καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την χορήγηση πρωτοξειδίου του αζώτου (Ν20) από τους οδοντιάτρους». 6. Οδοντιατρικά απόβλητα Οι Έλληνες οδοντίατροι έχουν την εκπαίδευση και τη γνώση σχετικά με τη διαχείριση και το διαχωρισμό των παραγομένων απορριμμάτων (Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων), δεδομένου ότι υπάρχει και συνεχίζεται η ενημέρωση μέσα από τις επιστημονικές εκδηλώσεις στα πλαίσια της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο σεβασμό του περιβάλλοντος. Εκτιμούμε πως η συμμετοχή των οδοντιατρείων στη μόλυνση του περιβάλλοντος ύστερα απ' αυτές τις προϋποθέσεις είναι σχεδόν αμελητέα. Συνεκτιμώντας επίσης την οικονομική δυσπραγία, την οποία βιώνει ο Κλάδος και η οποία έχει ξεπεράσει κάθε όριο, με τα γνωστά αποτελέσματα, που φθάνουν έως και την εγκατάλειψη του επαγγέλματος, προτείνουμε να επικεντρωθεί και να περιοριστεί το μέτρο, στην αποκομιδή: Α) των αιχμηρών (βελονών, νυστεριών, εγγλυφίδων, τεχνητών τοιχωμάτων), Β) των μολυσμένων ειδών μιας χρήσης (στομίων χειρουργικών αναρροφήσεων σιελαντλιών, αιματηρών οθονίων χειρουργικού πεδίου, εμφανώς αιματηρών γαντιών), Γ) των παγίδων αμαλγάματος (εφόσον αυτές απορρίπτονται αυτούσιες κατάλληλα συσκευασμένες ή του περιεχόμενου των παγίδων αμαλγάματος κατάλληλα συσκευασμένου) και των Δ) των Ακτινογραφικών υγρών (εμφάνιση-μονιμοποίηση). Για τα υπόλοιπα απορρίμματα του οδοντιατρείου, η διαχείρισή τους μπορεί να γίνεται με όμοιο τρόπο όπως τα οικιακά, μια και η εμπεριεχόμενη ποσότητα σωματικών υγρών δε διαφέρει από εκείνη του οικιακού τύπου. Ως εκ τούτου λοιπόν ο όγκος των απορριμμάτων μειώνεται αισθητά και η αποκομιδή τους δεν επιβαρύνει σημαντικά τους ελεύθερους επαγγελματίες οδοντιάτρους, καθώς δεν απαιτούνται οι ειδικοί χώροι -όπως θάλαμος διατήρησης, ειδικά ψυγεία- στοιχεία τα οποία δεν προβλέπονται στον απαραίτητο εξοπλισμό λειτουργίας οδοντιατρείου (Π.Δ.84/2001,ΦΕΚ 70,Τ.Α') 7. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή Όπως σας έχουμε ενημερώσει με το με αρ. πρωτ. 858/ έγγραφο μας αναφορικά με το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), θέλουμε να επικεντρώσουμε στα εξής: Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, για την επικαιροποίηση, της μας είχαν ζητηθεί προτάσεις οι οποίες θα στόχευαν στην ανάδειξη της αναγκαιότητας της οδοντιατρικής εξέτασης των μαθητών. Στο ζήτημα της πρόληψης είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι από το στόμα δίνονται πρώιμες εκδηλώσεις σε χίλια περίπου νοσήματα - πάνω σ' αυτό το πνεύμα υποβάλαμε τις προτάσεις μας. Με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι το Α.Δ.Υ.Μ. αναφορικά με την οδοντιατρική εξέταση (ΔΟΝΤΙΑ), ακυρώνεται κατ' ουσίαν με τις προτάσεις μελών της Επιτροπής. 5

6 Κατόπιν τούτου, η αποχώρηση από την πιο πάνω συνεδρίαση του Εκπροσώπου μας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Ο. και Αναπλ. Καθηγητού της Οδοντιατρικής κ. Ιωάννη Τζούτζα, εις ένδειξη διαμαρτυρίας ήταν εύλογη και αιτιολογημένη και αναφέρονταν στον οπισθοδρομικό χαρακτήρα των προτάσεων κάποιων μελών της Επιτροπής. Εξ' αυτών όλων συνάγεται ότι η αρχική πρόσκληση για επικαιροποίηση και αναβάθμιση της Α.Δ.Υ.Μ. κατά την επιστημονική μας άποψη, οδηγεί ακριβώς στο αντίθετο αποτέλεσμα το οποίο είναι η υποβάθμισή της. Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία έχει αποδείξει την ευαισθησία της σχετικά με τη πρόληψη και αγωγή στοματικής υγείας των μαθητών με αντίστοιχα προγράμματα αναδεικνύοντας πάντα την αξία της καλής στοματικής υγείας. Επειδή, όλες αυτές τις παροχές τις παρείχαμε ΔΩΡΕΑΝ, επανερχόμεθα στη συγκεκριμένη πρότασή μας την οποία και σας την υποβάλλουμε εκ νέου. Κλείνοντας θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία στα πλαίσια εφαρμογής προγραμμάτων πρόληψης στον Ελληνικό πληθυσμό, σε συνεργασία με τους τοπικούς Οδοντιατρικούς Συλλόγους έχει εκπονήσει τον επιδημιολογικό Χάρτη της Χώρας από οδοντιατρικής πλευράς όπως και έχει καταγράψει τις επιπτώσεις των ανισοτήτων στη στοματική υγεία. Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία έχει αναλάβει τα ακόλουθα προγράμματα ΕΣΠΑ: Αγωγή στοματικής υγείας σε 800 ολοήμερα σχολεία και 150 σχολεία απομακρυσμένων περιοχών, το οποίο έχει υλοποιηθεί και παραδοθεί. Πανελλήνια επιδημιολογική μελέτη καταγραφής στοματικής υγείας. Δράσεις επιμόρφωσης οδοντιάτρων και ιατρών και ενημέρωσης του γενικού πληθυσμού για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου της στοματικής κοιλότητας. Κύριε Υπουργέ, Θεωρούμε δεδομένη την πολιτική σας βούληση για διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και της πρωτοβάθμιας φροντίδας και περίθαλψης των Ελλήνων πολιτών ως οιονεί κοινωνικό αγαθό και περιμένουμε την πολιτική σας δέσμευση για μια αγαστή συνεργασία μεταξύ μας επ' αγαθώ της στοματικής υγείας του Ελληνικού λαού και της ανάδειξης του λειτουργηματικού χαρακτήρα του επαγγέλματος το οποίο διακονούμε.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αντωνιάδου Ιωάννα Κούτης Αντώνης Λιονής Χρήστος Μυλωνέρος Θάνος Παναγιωτόπουλος Τάκης Μπένος Αλέξης, συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Κυριάκος Σουλιώτης Ελευθέριος Θηραίος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών, την αναμόρφωση του ΚΕΣΥ, την Ίδρυση Επιστημονικών Ιατρικών Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». Άρθρο 1 Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Α. Επί της Αρχής:

Αιτιολογική έκθεση. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Α. Επί της Αρχής: Αιτιολογική έκθεση Στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως 15 10185

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μήνυμα Δημάρχου... 3 Εισαγωγή Προέδρου Ο.Κ.Π.Α.Π.Α... 5 Α. Κρίση και Κοινωνική πολιτική... 7 Β. Γενικές παρατηρήσεις... 9 Γ. Κεντρική υπηρεσία... 10 Γ1. Οικονομικά στοιχεία Ο.Κ.Π.Α.Π.Α...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ε.Σ.Α.Ε.Α.) ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων Η παρούσα Εκθεση συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2001

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2001 Σημείωμα Σύνταξης Η ψήφιση του νέου υπαλληλικού κώδικα μετά από 15 χρόνια προσπαθειών του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος, παρά το γεγονός ότι ενσωμάτωσε - σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΑΔΕΔΥ - ώριμες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. 2519/21-8-97 (ΦΕΚ 165 Α') Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, οργάνωση των υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το φάρµακο και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιατρός Ελευθεροεπαγγελματίας ΕΚΛΟΓΕΣ IΣA 12-13 Οκωβρίου 2014 w w w. e e l i a. o r g

ιατρός Ελευθεροεπαγγελματίας ΕΚΛΟΓΕΣ IΣA 12-13 Οκωβρίου 2014 w w w. e e l i a. o r g Ελευθεροεπαγγελματίας ιατρός ΤΕΥΧΟΣ 40 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΞΑΜHΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ w w w. e e l i a. o r g Ε Ν Ω Σ Η Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Ω Ν Ι Α Τ Ρ Ω Ν Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΗΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Πληροφοριών για Παροχή Υποστηρικτικής Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας για άτομα με Σπάνια Νοσήματα στην Κύπρο

Εγχειρίδιο Πληροφοριών για Παροχή Υποστηρικτικής Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας για άτομα με Σπάνια Νοσήματα στην Κύπρο Εγχειρίδιο Πληροφοριών για Παροχή Υποστηρικτικής Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας για άτομα με Σπάνια Νοσήματα στην Κύπρο Ετοιμάστηκε από την Παγκύπρια Συμμαχία Σπανίων Παθήσεων με τη στήριξη του γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών Π.Δ. 247/91 (ΦΕΚ 93 Α') : Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρ.53 του Ν.1892/90 Για τον εκσυγχρονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 10 χρόνια εφαρμογής ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Σεπτέμβριος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΙΙ. ΙΙΙ. ΙV. V. Πρόλογος σ.3 Συντομογραφίες Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ 30 ΠΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΛΑ Α Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα Έκθεση εκπονήθηκε, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, από ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Καποδίστριας-Πρόγραμμα Καλλικράτης & Οικονομική Ανάλυση Δήμου Κασσάνδρας

Σχέδιο Καποδίστριας-Πρόγραμμα Καλλικράτης & Οικονομική Ανάλυση Δήμου Κασσάνδρας Σχέδιο Καποδίστριας-Πρόγραμμα Καλλικράτης & Οικονομική Ανάλυση Δήμου Κασσάνδρας Vs ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΩΓΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΖΙΑΡΗ ΑΝΝΑ Σχολή : Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα : Λογιστικής Επιβλέπων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 «Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1/4/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 12132

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1/4/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 12132 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 1/4/2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 12132 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα