Σύστημα οικιακού κινηματογράφου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύστημα οικιακού κινηματογράφου"

Transcript

1 Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγίες χρήσης HT-XT100

2 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ντουλάπι. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις θυρίδες αερισμού της συσκευής με εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες, κ.λπ. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε πηγές με ακάλυπτες φλόγες (όπως αναμμένα κεριά). Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή. Η συσκευή δεν αποσυνδέεται από το δίκτυο ρεύματος εφόσον παραμένει συνδεδεμένη στην πρίζα, ακόμη κι εάν είναι απενεργοποιημένη. Καθώς για την αποσύνδεση της συσκευής από το δίκτυο ρεύματος χρησιμοποιείται το φις του καλωδίου ρεύματος, συνδέστε τη συσκευή σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε μη φυσιολογική λειτουργία της συσκευής, αποσυνδέστε αμέσως το φις του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα. Μην εκθέτετε μπαταρίες ή συσκευές με εγκαταστημένες τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως ή φωτιά. Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Συνιστώμενα καλώδια Πρέπει να χρησιμοποιούνται επαρκώς θωρακισμένα και γειωμένα καλώδια και υποδοχές για τη σύνδεση με κεντρικούς υπολογιστές ή/και περιφερειακά. Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια που ορίζονται στον κανονισμό EMC με τη χρήση καλωδίου σύνδεσης μήκους μικρότερου από 3 μέτρα. Ειδοποίηση για τους πελάτες: οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν μόνο για εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες στις οποίες ισχύουν οι οδηγίες της ΕΕ. Το προϊόν αυτό κατασκευάστηκε από ή για λογαριασμό της Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Ιαπωνία. Ερωτήματα σχετικά με τη συμμόρφωση του προϊόντος με βάση τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, την Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Γερμανία. Για οποιαδήποτε θέματα επισκευής ή εγγύησης, ανατρέξτε στις διευθύνσεις που παρέχονται στα ξεχωριστά αντίστοιχα έγγραφα. Με το παρόν, η Sony Corp., δηλώνει ότι ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση URL: 2 EL

3 Απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής) Το σύμβολο αυτό στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν όπως τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτού του προϊόντος, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη διαχείριση της απόρριψης του προϊόντος αυτού. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μόνο για τα ευρωπαϊκά μοντέλα Απόρριψη μεταχειρισμένων μπαταριών (ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής) Το σύμβολο αυτό στη μπαταρία ή στη συσκευασία της υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε τις μπαταρίες που παρέχονται με αυτό το προϊόν όπως τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Σε ορισμένες μπαταρίες, το σύμβολο αυτό ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα του υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb) προστίθενται εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή 0,004% μόλυβδο. Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτών των μπαταριών, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη διαχείριση της απόρριψης των μπαταριών. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία για λόγους ασφάλειας, απόδοσης ή ακεραιότητας των δεδομένων απαιτούν μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό επισκευής. Για τη διασφάλιση της σωστής μεταχείρισης της μπαταρίας, παραδώστε το προϊόν στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για τις μπαταρίες άλλου τύπου, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με 3 EL

4 τη διαδικασία ασφαλούς αφαίρεσης της μπαταρίας από το προϊόν. Παραδώστε τη μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση μεταχειρισμένων μπαταριών. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή των μπαταριών, επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Το σύστημα αυτό ενσωματώνει το Dolby* Digital Surround System. * Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από την Dolby Laboratories. Τα Dolby, και το σύμβολο του διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories. Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα BLUETOOTH είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ιδιοκτησίας της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Sony Corporation διέπεται από σχετική άδεια. Το σύστημα αυτό διαθέτει τεχνολογία Διασύνδεσης πολυμέσων υψηλής ανάλυσης (HDMI ). Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing LLC στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Η ένδειξη N είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της NFC Forum, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Το Android είναι εμπορικό σήμα της Google Inc. Η ονομασία «ClearAudio+» είναι εμπορικό σήμα της Sony Corporation. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Σχετικά με τις παρούσες οδηγίες χρήσης Οι οδηγίες που παρουσιάζονται στο παρόν Οδηγίες χρήσης περιγράφουν τους χειρισμούς στο τηλεχειριστήριο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τους χειρισμούς στην κύρια μονάδα εάν έχουν τα ίδια ή παρόμοια ονόματα με αυτά του τηλεχειριστηρίου. Ορισμένες εικόνες παρουσιάζονται έως εννοιολογικά σκίτσα και μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά προϊόντα. 4 EL

5 Πίνακας περιεχομένων Σύνδεση Οδηγός εκκίνησης (ξεχωριστό έγγραφο) Σχετικά με τις παρούσες οδηγίες χρήσης... 4 Ακρόαση Ακρόαση ήχου από τηλεόραση, αποκωδικοποιητή καλωδιακής/δορυφορικό δέκτη κ.λπ Ακρόαση μουσικής από συσκευή USB... 6 Ακρόαση μουσικής από συσκευή BLUETOOTH...7 Ρύθμιση ήχου Απόλαυση εφέ ήχου (λειτουργία αθλημάτων, κ.λπ.)...7 BLUETOOTH Λειτουργίες Ακρόαση μουσικής από συσκευή BLUETOOTH... 8 Ρυθμίσεις και προσαρμογές Χρήση της οθόνης ρυθμίσεων...10 Άλλες λειτουργίες Με χρήση της λειτουργίας Control for HDMI Εξοικονόμηση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής Πρόσθετες πληροφορίες Προφυλάξεις...14 Αντιμετώπιση προβλημάτων Οδηγός εξαρτημάτων και στοιχείων ελέγχου Αναπαραγόμενοι τύποι αρχείων...23 Υποστηριζόμενα φορμά ήχου...23 Τεχνικά χαρακτηριστικά Σχετικά με την επικοινωνία BLUETOOTH EL

6 Ακρόαση Ακρόαση ήχου από τηλεόραση, αποκωδικοποιητή καλωδιακής/ δορυφορικό δέκτη κ.λπ. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο INPUT. Όταν πατάτε το INPUT μία φορά, η τρέχουσα συσκευή εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη, έπειτα κάθε φορά που πατάτε το INPUT, η συσκευή αλλάζει κυκλικά ως εξής. [OPT] [ANALG] [BT] [USB] [HDMI] [OPT] Τηλεόραση που είναι συνδεδεμένη στη υποδοχή OPTICAL IN [ANALG] Αναλογική συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή ANALOG IN [BT] Συσκευή BLUETOOTH που υποστηρίζει A2DP (σελίδα 8) [USB] Συσκευή USB που είναι συνδεδεμένη στη θύρα (USB) (σελίδα 6) [HDMI] Τηλεόραση συμβατή με τη λειτουργία Audio Return Channel που είναι συνδεδεμένη με την υποδοχή HDMI OUT ARC Ακρόαση μουσικής από συσκευή USB Μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία μουσικής σε μια συνδεδεμένη συσκευή USB. Για πληροφορίες σχετικά με τους αναπαραγόμενους τύπους αρχείων, βλέπε «Αναπαραγόμενοι τύποι αρχείων» (σελίδα 23). 1 Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα (USB). 2 Πατήστε το INPUT επαναλαμβανόμενα για να εμφανιστεί το [USB]. 3 Πατήστε το (αναπαραγωγή/παύση). 4 Πατήστε το για να επιλέξετε ένα φάκελο για αναπαραγωγή. Σημείωση Απενεργοποιήστε το σύστημα προτού αφαιρέσετε τη συσκευή USB για να αποφύγετε καταστροφή δεδομένων ή βλάβη στη συσκευή USB. Συμβουλή Εάν οι λειτουργίες BLUETOOTH είναι απενεργοποιημένες, εμφανίζεται το [BTOFF] αντί του [BT]. 6 EL

7 Ακρόαση μουσικής από συσκευή BLUETOOTH Ανατρέξτε στην ενότητα «BLUETOOTH Λειτουργίες» (σελίδα 8). Ρύθμιση ήχου Απόλαυση εφέ ήχου (λειτουργία αθλημάτων, κ.λπ.) Μπορείτε εύκολα να απολαύσετε προγραμματισμένα ηχητικά πεδία που είναι προσαρμοσμένα σε διάφορα είδη πηγών ήχου. Επιλογή του ηχητικού πεδίου Πατήστε το SOUND FIELD επαναλαμβανόμενα έως ότου το επιθυμητό ηχητικό πεδίο εμφανιστεί στην οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη. Ακρόαση/Ρύθμιση ήχου [CLEARAUDIO+] Η ρύθμιση του κατάλληλου ήχου επιλέγεται αυτόματα για την πηγή ήχου. [STANDARD] Αντιστοιχεί σε κάθε πηγή. [MOVIE] Ήχοι αναπαράγονται με εφέ surround και είναι ρεαλιστικοί και ισχυροί, καθιστώντας τους κατάλληλους για ταινίες. [SPORTS] Ο σχολιασμός είναι καθαρός, οι ζητωκραυγές ακούγονται ως ήχος surround και οι ήχοι είναι ρεαλιστικοί. [GAME] Οι ήχοι είναι δυνατοί και ρεαλιστικοί, κατάλληλοι για παιχνίδι. [MUSIC] Οι ήχοι αναπαράγονται ώστε να ταιριάζουν σε ένα μουσικό πρόγραμμα, μουσική Blu-ray Disc ή DVD. [PAUDIO (Φορητός ήχος)] Οι ήχοι αναπαράγονται ώστε να ταιριάζουν σε φορητή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής. 7 EL

8 Ρύθμιση της λειτουργίας νυχτερινής λήψης Οι ήχοι αναπαράγονται ενισχυμένοι με εφέ ήχου και καθαρότητα διαλόγου. Πατήστε το NIGHT για να εμφανιστεί το [N ON]. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία νυχτερινής λήψης, πατήστε το NIGHT για να εμφανιστεί το [N OFF]. Ρύθμιση της λειτουργίας φωνής Η λειτουργία φωνής βοηθά στο να καταστούν οι διάλογοι πιο καθαροί. Πατήστε το VOICE για να εμφανιστεί το [V ON]. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωνής, πατήστε το VOICE για να εμφανιστεί το [V OFF]. BLUETOOTH Λειτουργίες Ακρόαση μουσικής από συσκευή BLUETOOTH Σύζευξη αυτού του συστήματος με συσκευή BLUETOOTH Σύζευξη είναι η διαδικασία που απαιτείται για να δημιουργηθεί ένας σύνδεσμος ανάμεσα σε συσκευές BLUETOOTH για να επιτραπεί ασύρματη σύνδεση. Πρέπει να κάνετε σύζευξη μιας συσκευής με το σύστημα προτού ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το σύστημα. Μόλις συζευχθούν συσκευές BLUETOOTH, δεν υπάρχει ανάγκη να πραγματοποιήσετε σύζευξη αυτών ξανά. 1 Πατήστε το PAIRING στο σύστημα. Η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH (μπλε) αναβοσβήνει γρήγορα κατά τη σύζευξη BLUETOOTH. 2 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH στη συσκευή BLUETOOTH, αναζητήστε για συσκευές κι επιλέξτε «HT-XT100». Εάν ζητηθεί κωδικός πρόσβασης, πληκτρολογήστε το «0000». 3 Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH (μπλε) ανάβει. 8 EL

9 Σημείωση Μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύζευξη έως και 8 συσκευών BLUETOOTH. Εάν γίνει σύζευξη 9ης συσκευής BLUETOOTH, η νέα συσκευή θα αντικαταστήσει την πιο παλιά συνδεδεμένη συσκευή. 1 Κατεβάστε, εγκαταστήστε και ξεκινήστε την εφαρμογή «NFC Easy Connect». Ακρόαση μουσικής της καταχωρημένης συσκευής 1 Πατήστε το INPUT επαναλαμβανόμενα για να εμφανιστεί το [BT]. 2 Στη συσκευή BLUETOOTH, επιλέξτε το «HT-XT100». 3 Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH (μπλε) ανάβει. 4 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή BLUETOOTH. Σημείωση Η εφαρμογή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες/ περιοχές. 2 Κρατήστε τη συσκευή κοντά στο σήμα N στο σύστημα έως ότου η απομακρυσμένη συσκευή αρχίσει να δονείται. BLUETOOTH Λειτουργίες Σύνδεση σε μια συσκευή BLUETOOTH από Λειτουργίες με ένα άγγιγμα (NFC) Κρατώντας μια συμβατή με το NFC συσκευή κοντά στο σήμα N στο σύστημα, αυτό και η συσκευή προβαίνουν στην ολοκλήρωση της σύζευξης και της αυτόματης σύνδεσης του BLUETOOTH. Συμβατές συσκευές Smartphone, tablet και συσκευές αναπαραγωγής μουσικής με ενσωματωμένη τη λειτουργία NFC (ΛΣ: Android ή μεταγενέστερο, εκτός του Android 3.x) 3 Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH (μπλε) ανάβει. Η σύνδεση εδραιώθηκε. Σημειώσεις Μπορείτε να συνδέσετε μόνο μία συσκευή κάθε φορά. Ανάλογα με το smartphone, μπορεί να χρειαστεί να θέσετε τη λειτουργία NFC στο ενεργό από πριν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του smartphone. Συμβουλή Εάν η σύζευξη και η σύνδεση BLUETOOTH αποτύχουν, κάντε τα εξής. Επαναλάβετε την εκκίνηση του «NFC Easy Connect» και μετακινήστε τη συσκευή αργά πάνω από το σήμα N. Αφαιρέστε τη θήκη από τη συσκευή εάν χρησιμοποιείτε θήκη συσκευής από το εμπόριο. 9 EL

10 Ρυθμίσεις και προσαρμογές Χρήση της οθόνης ρυθμίσεων Μπορείτε να ρυθμίσετε τα ακόλουθα στοιχεία με το μενού. Οι ρυθμίσεις σας διατηρούνται ακόμα κι εάν αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος). 1 Πατήστε το MENU για να ενεργοποιήσετε το μενού στην οθόνη ενδείξεων της πρόσοψης. 2 Πατήστε το BACK/ (επιλογή)/enter επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε το στοιχείο και πατήστε το ENTER για να αποφασίσετε τη ρύθμιση. 3 Πατήστε το MENU για να απενεργοποιήσετε το μενού. Λίστα μενού Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις είναι υπογραμμισμένες. Στοιχεία μενού [LEVEL] (Επίπεδο) [TONE] (Τόνος) [AUDIO] (Ήχος) [DRC] (Έλεγχος δυναμικού εύρους) [BASS] (Μπάσα) [TRE] (Πρίμα) [DUAL] (Dual mono) [TV AU] (TV audio) Λειτουργία Είναι χρήσιμο για να απολαμβάνετε ταινίες με χαμηλή ένταση ήχου. Το DRC αφορά πηγές Dolby Digital. [ON]: Συμπιέζει τον ήχο ανάλογα με τις πληροφορίες που περιλαμβάνει το περιεχόμενο. [OFF]: Ο ήχος δεν συμπιέζεται. Ρυθμίζει τη στάθμη των μπάσων. Το εύρος παραμέτρων από [ 6] έως [+6] αυξανόμενες κατά 1-βήμα. Ρυθμίζει τη στάθμη των πρίμων. Το εύρος παραμέτρων από [ 6] έως [+6] αυξανόμενες κατά 1-βήμα. Μπορείτε να απολαύσετε εκπομπή ήχου πολυπλεξίας, όταν το σύστημα λαμβάνει εκπεμπόμενο σήμα πολυπλεξίας Dolby Digital. [M/S]: Ο κύριος ήχος αποδίδεται από το αριστερό ηχείο και ο υπο-ήχος αποδίδεται από το δεξί ηχείο. [MAIN]: Παρέχει μόνο το κύριο κανάλι. [SUB]: Παρέχει μόνο το υποκανάλι. [HDMI]: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση όταν το σύστημα είναι συνδεδεμένο σε υποδοχή HDMI (ARC) μιας τηλεόρασης με καλώδιο HDMI. [OPT]: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση όταν το σύστημα είναι συνδεδεμένο σε τηλεόραση με το οπτικό ψηφιακό καλώδιο. [ANALG]: Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση, όταν το σύστημα είναι συνδεδεμένο σε τηλεόραση με καλώδιο ήχου. 10 EL

11 Στοιχεία μενού [HDMI] [SETBT] (Θέστε το BLUETOOTH) [USB] [SYSTM] (Σύστημα) [EFCT] (Εφέ ήχου) [STRM] (Ροή) [CTRL] (Control for HDMI) [BT PW] (ισχύς BLUETOOTH) [BTSTB] (BLUETOOTH σε αναμονή) [MODE] (Λειτουργία αναπαραγωγής) [ASTBY] (Auto standby) [VER] (Έκδοση) Λειτουργία [ON]: Αναπαράγεται ο ήχος του επιλεγμένου ηχητικού πεδίου. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε αυτήν τη ρύθμιση. [OFF]: Η πηγή εισόδου υποβαθμίζεται μέσω μίξης για 2 κανάλια. Δείχνει τις τρέχουσες πληροφορίες ροής ήχου. [LPCM]: L PCM [DOLBY D]: Dolby Digital [NO INFO]: Καμία πληροφορία μορφής ήχου [ON]: Ενεργοποιεί τη λειτουργία Control for HDMI. [OFF]: Απενεργοποιεί τη λειτουργία. Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση όταν θέλετε να συνδέσετε συσκευή μη συμβατή με τη λειτουργία Control for HDMI. Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία BLUETOOTH αυτού του συστήματος. [ON]: Ενεργοποιεί τη λειτουργία BLUETOOTH. [OFF]: Απενεργοποιεί τη λειτουργία BLUETOOTH. Σημείωση Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση στο [OFF], η λειτουργία BLUETOOTH απενεργοποιείται. Όταν το σύστημα έχει πληροφορίες σύζευξης, το σύστημα είναι σε κατάσταση αναμονής του BLUETOOTH, ακόμα και όταν είναι ανενεργό. [ON]: Η κατάσταση αναμονής BLUETOOTH είναι ενεργή. [OFF]: Η κατάσταση αναμονής BLUETOOTH είναι ανενεργή. Σημείωση Κατά την κατάσταση αναμονής BLUETOOTH, αυξάνεται η κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής. [SINGL]: Αναπαράγει όλα τα κομμάτια σε ένα φάκελο. [REP 1]: Επαναλαμβάνει ένα κομμάτι. [REPFL]: Επαναλαμβάνει όλα τα κομμάτια σε ένα φάκελο. [RANDM]: Αναπαράγει κομμάτια σε έναν φάκελο σε τυχαία σειρά. Μπορείτε να μειώσετε την κατανάλωση ισχύος. Το σύστημα εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής αυτόματα όταν δεν πραγματοποιείτε κανέναν χειρισμό σε αυτό για περίπου 20 λεπτά και το σύστημα δεν λαμβάνει σήμα εισόδου. [ON]: Ενεργοποιεί τη λειτουργία αυτόματης αναμονής. [OFF]: Απενεργοποιεί τη λειτουργία. Τα στοιχεία της έκδοσης του τρέχοντος υλικολογισμικού εμφανίζονται στην οθόνη ενδείξεων της πρόσοψης. Ρυθμίσεις και προσαρμογές 11 EL

12 Άλλες λειτουργίες Με χρήση της λειτουργίας Control for HDMI Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Control for HDMI και συνδέοντας μια συσκευή που είναι συμβατή με τη λειτουργία Control for HDMI μέσω καλωδίου HDMI, η λειτουργία απλοποιείται ως προς τις ακόλουθες δυνατότητες. Η λειτουργία Control for HDMI ενεργοποιείται θέτοντας το [CTRL (Control for HDMI)] στο [ON] (σελίδα 11). Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι [ON]. Απενεργοποίηση συστήματος Όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση, το σύστημα και η συνδεδεμένη συσκευή θα απενεργοποιηθούν αυτόματα. Audio Return Channel (ARC) Εάν η τηλεόραση είναι συμβατή με την τεχνολογία Audio Return Channel (ARC), μια σύνδεση καλωδίου HDMI θα σας επιτρέπει να ακούσετε τον ήχο τηλεόρασης από τα ηχεία του συστήματος. Το Control for HDMI είναι ένα πρότυπο λειτουργίας αμοιβαίου ελέγχου που χρησιμοποιείται από το HDMI CEC (Consumer Electronics Control) για το HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Σημειώσεις Οι ανωτέρω δυνατότητες ενδέχεται να μη λειτουργούν με ορισμένες συσκευές. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις της συνδεδεμένης συσκευής, η λειτουργία Control for HDMI ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής. Έλεγχος ήχου συστήματος Εάν ενεργοποιήσετε το σύστημα ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, ο ήχος της τηλεόρασης θα εξέρχεται αυτόματα από τα ηχεία του συστήματος. Η ένταση του ήχου του συστήματος θα προσαρμοστεί όταν προσαρμόζετε την ένταση ήχου χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. Εάν ο ήχος της τηλεόρασης εξερχόταν από τα ηχεία του συστήματος την τελευταία φορά που παρακολουθήσατε τηλεόραση, το σύστημα θα ενεργοποιηθεί αυτόματα, όταν ενεργοποιήσετε ξανά την τηλεόραση. 12 EL

13 Εξοικονόμηση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής Ελέγξτε ότι έχετε κάνει τις ακόλουθες ρυθμίσεις: Το [CTRL (Control for HDMI)] στο [HDMI] έχει τεθεί στο [OFF] (σελίδα 11). Το [ASTBY] στο [SYSTM] έχει τεθεί στο [ON] (σελίδα 11). Το [BTSTB] στο [SETBT] έχει τεθεί στο [OFF] (σελίδα 11). Άλλες λειτουργίες 13 EL

14 Πρόσθετες πληροφορίες Προφυλάξεις Ασφάλεια Εάν οποιοδήποτε στερεό αντικείμενο ή υγρό εισέλθει στο εσωτερικό του συστήματος, αποσυνδέστε το σύστημα από το ρεύμα και ζητήστε από εξειδικευμένο προσωπικό να το ελέγξει, πριν να το θέσετε ξανά σε λειτουργία. Μη σκαρφαλώνετε στο σύστημα, καθώς μπορεί να πέσετε και να τραυματιστείτε ή μπορεί να προκληθεί ζημιά στο σύστημα. Μην τοποθετείτε τίποτα εκτός της τηλεόρασης στο σύστημα. Σχετικά με τις πηγές τροφοδοσίας Πριν θέσετε σε λειτουργία το σύστημα, ελέγξτε εάν η τάση λειτουργίας είναι ίδια με την τάση της εταιρείας ηλεκτροδότησης της περιοχής σας. Η τάση λειτουργίας επισημαίνεται στην πινακίδα στοιχεία στην πίσω πλευρά του συστήματος. Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το σύστημα για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίστε να το αποσυνδέσετε από την πρίζα (δίκτυο ρεύματος). Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος), κρατήστε το σταθερά από το φις. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο. Ο ένας πεπλατυσμένος ακροδέκτης του φις είναι ευρύτερος από τον άλλο για λόγους ασφαλείας και εφαρμόζει στην πρίζα (δίκτυο ρεύματος) μόνο κατά έναν τρόπο. Εάν δεν μπορείτε να εισαγάγετε πλήρως το φις στην πρίζα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο στην περιοχή σας. Η αλλαγή του καλωδίου ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) πρέπει να εκτελείται μόνο σε εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις. Σχετικά με τη συσσώρευση θερμότητας Παρά το γεγονός ότι το σύστημα θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, αυτό δεν αποτελεί βλάβη. Εάν χρησιμοποιείτε συνεχώς αυτό το σύστημα σε υψηλή ένταση ήχου, η θερμοκρασία του συστήματος στην πίσω και κάτω πλευρά αυξάνεται σημαντικά. Για την αποφυγή πρόκλησης εγκαύματος, μην αγγίζετε το σύστημα. Τοποθέτηση Αφήστε το χώρο μπροστά από το σύστημα ελεύθερο. Μην τοποθετείτε το σύστημα πάνω σε συσκευή που εκπέμπει θερμότητα. Τοποθετήστε το σύστημα σε θέση με επαρκή αερισμό για να αποφύγετε τη συσσώρευση θερμότητας και να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής του συστήματος. Μην τοποθετείτε το σύστημα κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε θέσεις όπου εκτίθεται στο άμεσο ηλιακό φως, σε υπερβολική σκόνη ή μηχανικούς κραδασμούς. Μην τοποθετείτε οποιαδήποτε αντικείμενα στην πίσω πλευρά του συστήματος, τα οποία ενδεχομένως παρεμποδίζουν τις θυρίδες αερισμού, προκαλώντας δυσλειτουργίες. Εάν το σύστημα χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια τηλεόραση, VCR ή κασετόφωνο, ενδέχεται να παρουσιαστεί θόρυβος και αλλοίωση της ποιότητας της εικόνας. Σε τέτοια περίπτωση, τοποθετήστε το σύστημα μακριά από την τηλεόραση, το VCR ή το κασετόφωνο. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά την τοποθέτηση του συστήματος σε επιφάνεια στην οποία έχει εφαρμοστεί ειδική κατεργασία (με κερί, λάδι, γυαλιστικά προϊόντα κ.λπ.), καθώς ενδέχεται να παρουσιαστούν λεκέδες ή αποχρωματισμός της επιφάνειας. Προσπαθήστε να αποφύγετε τυχόν πιθανές ζημιές από τις γωνίες του συστήματος. 14 EL

15 Τοποθετήστε το σύστημα έτσι ώστε να μη βλάψετε το ηχείο στη βάση του παρόντος συστήματος. Τα ηχεία αυτού του συστήματος δεν είναι του τύπου με μαγνητική θωράκιση. Μην τοποθετείτε μαγνητικές κάρτες ή δέκτη τηλεόρασης καθοδικού σωλήνα πάνω στο σύστημα ή κοντά σε αυτό. Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στο σύστημα το οποίο έχει βάρος πάνω από 30 kg. Ένα τέτοιο αντικείμενο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο σύστημα. Λειτουργία Πριν συνδέσετε άλλον εξοπλισμό, φροντίστε να απενεργοποιήσετε και να αποσυνδέσετε το σύστημα από την πρίζα. Καθαρισμός Καθαρίστε το σύστημα με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά σφουγγάρια, λειαντικές σκόνες ή διαλύτες, όπως οινόπνευμα ήβενζίνη. Εάν έχετε απορίες ή αντιμετωπίζετε προβλήματα με το σύστημα, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. Αντιμετώπιση προβλημάτων Αν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω δυσκολίες κατά τη χρήση του συστήματος, χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων για να προσπαθήσετε να επιλύσετε το πρόβλημα, πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. Γενικά Η ισχύς δεν ενεργοποιείται. Ελέγξτε αν έχει συνδεθεί σωστά το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος). Το σύστημα δεν λειτουργεί κανονικά. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος (τροφοδοτικό) από την πρίζα στον τοίχο, έπειτα επανασυνδέστε μετά από αρκετά λεπτά. Το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα. Η λειτουργία αυτόματης αναμονής λειτουργεί. Θέστε το [ASTBY] στο [SYSTM] στο [OFF] (σελίδα 11). Πρόσθετες πληροφορίες Ήχος Δεν εκπέμπεται ήχος τηλεόρασης από το σύστημα. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί INPUT στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το [HDMI] (όταν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη με την υποδοχή HDMI OUT) ή [OPT] (όταν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη με την υποδοχή OPTICAL IN) στην οθόνη. 15 EL

16 Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου HDMI, του οπτικού ψηφιακού καλωδίου ή του καλωδίου ήχου που είναι συνδεδεμένο στο σύστημα και την τηλεόραση (ανατρέξτε στον παρεχόμενο Οδηγός εκκίνησης). Ελέγξτε την έξοδο ήχου της τηλεόρασης. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασης για τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης. Αυξήστε την ένταση ήχου στην τηλεόραση ή ακυρώστε τη σίγαση. Όταν μια τηλεόραση συμβατή με την τεχνολογία Audio Return Channel (ARC) είναι συνδεδεμένη με καλώδιο HDMI, φροντίστε ώστε το καλώδιο να είναι συνδεδεμένο στον ακροδέκτη εισόδου HDMI (ARC) της τηλεόρασης (ανατρέξτε στον παρεχόμενο Οδηγός εκκίνησης). Εάν η τηλεόραση δεν είναι συμβατή με την τεχνολογία Audio Return Channel (ARC), συνδέστε το οπτικό ψηφιακό καλώδιο. Ο ήχος της τηλεόρασης δεν παρέχεται μέσω σύνδεσης HDMI (ανατρέξτε στον παρεχόμενο Οδηγός εκκίνησης). Εάν δεν παρέχεται ήχος από μια οπτική ψηφιακή υποδοχή εξόδου ή η τηλεόραση δεν έχει οπτική ψηφιακή υποδοχή εξόδου, συνδέστε τον αποκωδικοποιητή καλωδιακής ή το δορυφορικό δέκτη απευθείας στην υποδοχή OPTICAL IN του συστήματος. Ο ήχος εκπέμπεται και από το σύστημα και από την τηλεόραση. Απενεργοποιήστε τον ήχο της τηλεόρασης. Ο ήχος της τηλεόρασης από αυτό το σύστημα καθυστερεί σε σχέση με την εικόνα. Όταν παρακολουθείτε ταινίες, ενδέχεται να ακούτε τον ήχο ελαφρώς καθυστερημένα σε σχέση με την εικόνα. Από το σύστημα δεν εκπέμπεται ήχος ή ακούγεται μόνο ήχος πολύ χαμηλής στάθμης της συσκευής που είναι συνδεδεμένη σε αυτό το σύστημα. Πατήστε το κουμπί (ένταση ήχου) + στο τηλεχειριστήριο κι ελέγξτε το επίπεδο της έντασης ήχου (σελίδα 22). Πατήστε το κουμπί (σίγαση) ή (ένταση ήχου) + στο τηλεχειριστήριο για να ακυρώσετε τη λειτουργία σίγασης (σελίδα 22). Βεβαιωθείτε ότι η πηγή εισόδου έχει επιλεγεί σωστά. Πρέπει να δοκιμάσετε άλλες πηγές εισόδου πατώντας το κουμπί INPUT στο τηλεχειριστήριο αρκετές φορές (σελίδα 6). Ελέγξτε εάν όλα τα καλώδια του συστήματος και της συνδεδεμένης συσκευής έχουν εισαχθεί καλά. Δεν ακούγεται μπάσος ήχος ή η ένταση ήχου του είναι χαμηλή. Πατήστε το κουμπί SW (ένταση ήχου υπογούφερ) + στο τηλεχειριστήριο για να αυξήσετε την ένταση ήχου του υπογούφερ (σελίδα 22). Δεν επιτυγχάνεται εφέ ήχου surround. Ανάλογα με το σήμα εισόδου και τη ρύθμιση του ηχητικού πεδίου, η επεξεργασία του ήχου surround ενδέχεται να μη λειτουργεί αποτελεσματικά. Ο ήχος surround ενδέχεται να είναι χαμηλός, ανάλογα με το πρόγραμμα ήτοδίσκο. Για την αναπαραγωγή πολυκάναλου ήχου, ελέγξτε τη ρύθμιση εξόδου ψηφιακού ήχου στη συσκευή που είναι συνδεδεμένη με το σύστημα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τη συνδεδεμένη συσκευή. 16 EL

17 Συσκευή USB Η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται. Προσπαθήστε τα ακόλουθα: Απενεργοποιήστε το σύστημα. Αφαιρέστε και επανασυνδέστε τη συσκευή USB. Ενεργοποιήστε το σύστημα. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB είναι καλά συνδεδεμένη στη θύρα (USB). Ελέγξτε εάν η συσκευή USB ή το καλώδιο είναι κατεστραμμένα. Ελέγξτε εάν η συσκευή USB είναι ενεργοποιημένη. Εάν η συσκευή USB είναι συνδεδεμένη μέσω διανομέα USB, αποσυνδέστε την και συνδέστε τη συσκευή USB απευθείας στο σύστημα. Συσκευή BLUETOOTH Η σύνδεση BLUETOOTH δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH (μπλε) είναι αναμμένη (σελίδα 20). Κατάσταση συστήματος Κατά τη σύζευξη BLUETOOTH Το σύστημα επιχειρεί να συνδεθεί με μια συσκευή BLUETOOTH Το σύστημα έχει εδραιώσει σύνδεση με μια συσκευή BLUETOOTH Το σύστημα σε κατάσταση αναμονής BLUETOOTH (όταν το σύστημα είναι ανενεργό) Ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH (μπλε) Αναβοσβήνει γρήγορα Αναβοσβήνει Αναμμένη Σβηστή Φροντίστε η συσκευή BLUETOOTH που θέλετε να συνδέσετε να είναι ενεργή και η λειτουργία BLUETOOTH ενεργοποιημένη. Τοποθετήστε αυτό το σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH πιο κοντά τη μία στην άλλη. Κάντε σύζευξη αυτού του συστήματος και της συσκευής BLUETOOTH ξανά. Μπορεί να χρειαστεί να ακυρώσετε τη σύζευξη με αυτό το σύστημα χρησιμοποιώντας πρώτα τη συσκευή BLUETOOTH. Εάν το [BT PW] του συστήματος έχει τεθεί στο [OFF], θέστε το στο [ON] (σελίδα 11). Η σύζευξη δεν μπορεί να επιτευχθεί. Τοποθετήστε αυτό το σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH πιο κοντά τη μία στην άλλη. Βεβαιωθείτε ότι αυτό το σύστημα δεν λαμβάνει παρεμβολές από συσκευή ασύρματου δκτύου LAN, άλλες ασύρματες συσκευές 2,4 GHz ή φούρνο μικροκυμάτων. Εάν υπάρχει κοντά συσκευή που παράγει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, μετακινήστε τη συσκευή μακριά από το σύστημα. Δεν παράγεται ήχος από τη συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH. Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH (μπλε) είναι αναμμένη (σελίδα 20). Τοποθετήστε αυτό το σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH πιο κοντά τη μία στην άλλη. Εάν υπάρχει κοντά συσκευή που παράγει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, όπως συσκευή ασύρματου δικτύου LAN, άλλες συσκευές BLUETOOTH ή φούρνος μικροκυμάτων, μετακινήστε τη συσκευή μακριά από αυτό το σύστημα. Πρόσθετες πληροφορίες 17 EL

18 Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια ανάμεσα σε αυτό το σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH ή απομακρύνετε αυτό το σύστημα από το εμπόδιο. Αλλάξτε τη θέση της συνδεδεμένης συσκευής BLUETOOTH. Δοκιμάστε να αλλάξετε την ασύρματη συχνότητα του δρομολογητή Wi-Fi, υπολογιστή κ.λπ. στη ζώνη συχνοτήτων των 5 GHz. Αυξήστε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH. Ο ήχος δεν συγχρονίζεται με την εικόνα. Όταν παρακολουθείτε ταινίες, ενδέχεται να ακούτε τον ήχο ελαφρώς καθυστερημένα σε σχέση με την εικόνα. Τηλεχειριστήριο Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο στο κέντρο της πρόσοψης (αισθητήρας τηλεχειριστηρίου) του συστήματος (σελίδα 20). Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια στη διαδρομή μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του συστήματος. Αντικαταστήστε και τις δύο μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο με νέες, εάν είναι αποφορτισμένες. Βεβαιωθείτε ότι πατάτε το σωστό πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο (σελίδα 22). Άλλες περιπτώσεις Η λειτουργία Control for HDMI δεν εκτελείται σωστά. Ελέγξτε τη σύνδεση HDMI (ανατρέξτε στο παρεχόμενο Οδηγός εκκίνησης). Ρυθμίστε τη λειτουργία Control for HDMI στην τηλεόραση. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με την τηλεόραση για ρύθμιση της τηλεόρασης. Εάν συνδέσετε/αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος), περιμένετε πάνω από 15 δευτερόλεπτα προτού χειριστείτε το σύστημα. Εάν συνδέσετε την έξοδο ήχου της συσκευής βίντεο με το σύστημα χρησιμοποιώντας άλλο καλώδιο και όχι καλώδιο HDMI, μπορεί να μην ακούγεται ήχος λόγω της λειτουργίας Control for HDMI. Σε τέτοια περίπτωση, θέστε το [CTRL (Control for HDMI)] στο [HDMI] στο [OFF] (σελίδα 11) ή συνδέστε το καλώδιο από την υποδοχή εξόδου ήχου της συσκευής βίντεο απευθείας στην τηλεόραση. Εάν εμφανίζεται το [PRTCT] στην οθόνη ενδείξεων της πρόσοψης του συστήματος Πατήστε το κουμπί / (ενεργό/ σε αναμονή) στο σύστημα για να απενεργοποιήσετε το σύστημα. Αφού χαθεί η οθόνη, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) κι ελέγξτε ότι τίποτα δεν φράσσει τις θυρίδες αερισμού του συστήματος. 18 EL

19 Επαναφορά Εάν το σύστημα εξακολουθεί να μη λειτουργεί κανονικά, επαναφέρετε το σύστημα ως εξής: 1 Ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί / (ενεργό/σε αναμονή) στο σύστημα, κρατήστε πατημένα τα κουμπιά INPUT και VOL (ένταση ήχου) ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη [RESET] εμφανίζεται στην οθόνη και οι ρυθμίσεις του μενού και των ηχητικών πεδίων κ.λπ. επιστρέφουν στις αρχικές τους καταστάσεις. 2 Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος). Πρόσθετες πληροφορίες 19 EL

20 Οδηγός εξαρτημάτων και στοιχείων ελέγχου Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις σελίδες που επισημαίνονται στις παρενθέσεις. Κύρια μονάδα Μπροστινές και πλαϊνές πλευρές Θύρα (USB) (σελίδα 6) Ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH (μπλε) Κατάσταση BLUETOOTH Κατά τη σύζευξη BLUETOOTH: Αναβοσβήνει γρήγορα Η σύνδεση BLUETOOTH επιχειρείται. Αναβοσβήνει Η σύνδεση BLUETOOTH έχει εδραιωθεί: Αναμμένη Κατάσταση αναμονής BLUETOOTH (όταν το σύστημα είναι ανενεργό): Σβηστή Οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη Αισθητήρας τηλεχειρισμού Σήμα N- Τοποθετήστε τη συμβατή με NFC συσκευή κοντά σε αυτήν την ένδειξη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία NFC. Κουμπί / (ενεργό/ σε αναμονή) Ενεργοποιεί το σύστημα ή το θέτει σε κατάσταση αναμονής. Κουμπί INPUT (σελίδα 6) Κουμπί PAIRING (σελίδα 8) Κουμπί VOL (ένταση ήχου) +/ 20 EL

21 Πίσω όψη Υποδοχή HDMI OUT ARC Υποδοχή OPTICAL IN Υποδοχή ANALOG IN Καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) Πρόσθετες πληροφορίες 21 EL

22 Τηλεχειριστήριο ΚουμπίINPUT Κουμπί / (ενεργό/ σε αναμονή) Κουμπί DIMMER Η φωτεινότητα οθόνης μπορεί να αλλάξει. Φωτεινή Σκοτεινή Ανενεργό Όταν η φωτεινότητα της οθόνης έχει ρυθμιστεί στο «Ανενεργό», η οθόνη απενεργοποιείται αφού η οθόνη εμφανίσει την κατάσταση λειτουργίας για αρκετά δευτερόλεπτα. Κουμπιά MENU/ (επιλογή)/enter/back Πατήστε το ή το για να επιλέξετε τα στοιχεία του μενού. Έπειτα πατήστε ENTER για να εισαγάγετε την επιλογή. Για επιστροφή στην προηγούμενη ένδειξη, πατηστε το BACK. Κουμπιά (ένταση ήχου) +*/ Ρυθμίζει την ένταση του ήχου. Κουμπιά SW (ένταση ήχου υπογούφερ) +/ Ρυθμίζει την ένταση του μπάσου ήχου. Κουμπί (σίγαση) Απενεργοποιεί προσωρινά τον ήχο. Κουμπί CLEARAUDIO+ Επιλέγει αυτόματα την κατάλληλη ρύθμιση ήχου για την πηγή ήχου. Κουμπί SOUND FIELD (σελίδα 7) Επιλέγει μια ηχητική λειτουργία. Κουμπί VOICE (σελίδα 8) Κουμπί * (αναπαραγωγή/ παύση) Διακόπτει προσωρινά ή επανεκκινεί την αναπαραγωγή. Κουμπί NIGHT (σελίδα 8) Κουμπιά / (προηγούμενο/επόμενο) Για μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου ή του επόμενου αρχείου. * Τα κουμπιά και + έχουν μια ανάγλυφη κουκκίδα. Χρησιμοποιήστε την ως οδηγό κατά τη λειτουργία. 22 EL

23 Αναπαραγόμενοι τύποι αρχείων Υποστηριζόμενα φορμά ήχου Κωδικοποιητής MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) AAC WMA9 Standard Επέκταση.mp3.m4a.wma Τα φορμά ήχου που υποστηρίζονται από αυτό το σύστημα είναι τα εξής. Dolby Digital Γραμμικό PCM 2ch 48 khz ή λιγότερο Σημειώσεις Ορισμένα αρχεία που έχουν υποστεί επεξεργασία σε υπολογιστή ενδέχεται να μην αναπαράγονται. Το σύστημα δεν αναπαράγει κωδικοποιημένα αρχεία όπως DRM και Lossless. Το σύστημα μπορεί αναγνωρίσει τα εξής αρχεία ή φακέλους σε συσκευές USB: έως 199 φακέλους έως 150 αρχεία/φακέλους σε ένα μοναδικό επίπεδο Κάποιες συσκευές USB μπορεί να μη λειτουργούν με αυτό το σύστημα. Το σύστημα μπορεί να αναγνωρίσει συσκευές Κλάσης μαζικής αποθήκευσης (MSC). Πρόσθετες πληροφορίες 23 EL

24 Τεχνικά χαρακτηριστικά Τομέας ενισχυτή ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ (ονομαστική) Μπροστινό L + Μπροστινό R: 10 W + 10 W (στα 4 Ω, 1 khz, 1% THD) ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ (αναφοράς) Μπροστινό Α/Μπροστινό Δ ηχείο: 20 W (ανά κανάλι στα 4 Ω, 1 khz) Υπογούφερ: 40 W (στα 4 Ω, 100 Hz) Είσοδοι ANALOG IN DIGITAL IN Έξοδος HDMI OUT ARC Τομέας HDMI Υποδοχή Τύπου A (19 ακίδων) Τομέας USB Θύρα (USB) Τύπου A Τομέας BLUETOOTH Σύστημα επικοινωνίαςέκδοση προδιαγραφών BLUETOOTH 4.0 ΈξοδοςΤεχνικά χαρακτηριστικά ισχύος BLUETOOTH 2 Μέγιστο εύρος επικοινωνίας Βεληνεκές περίπου 10 m 1) Μέγιστος αριθμός συσκευών για σύζευξη 8 συσκευές Ζώνη συχνοτήτωνζώνη 2,4 GHz (2,4000 GHz 2,4835 GHz) Μέθοδος διαμόρφωσης FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum) Συμβατά προφίλ BLUETOOTH 2) A2DP (Σύνθετο προφίλ διανομής ήχου) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) Υποστηριζόμενοι κωδικοποιητές (Codec) 3) SBC 4) Ρυθμός μετάδοσης (A2DP) 20 Hz Hz (Συχνότητα δειγματοληψίας 44,1 khz) 1) Το πραγματικό εύρος ποικίλλει ανάλογα με παράγοντες όπως εμπόδια ανάμεσα στις συσκευές, μαγνητικά πεδία γύρω από φούρνο μικροκυμάτων, στατικός ηλεκτρισμός, ασύρματο τηλέφωνο, ευαισθησία λήψης, λειτουργικό σύστημα, εφαρμογή λογισμικού κ.λπ. 2) Τα τυπικά προφίλ BLUETOOTH υποδεικνύουν το σκοπό της επικοινωνίας BLUETOOTH μεταξύ των συσκευών. 3) Κωδικοποιητής: Συμπίεση σήματος ήχου και μορφή μετατροπής 4) Κωδικοποιητής υποζώνης Ηχεία Τομέας μπροστινού L/ μπροστινού R ηχείου Σύστημα ηχείου Σύστημα ηχείων διπλής οδήγησης 2 δρόμων, Ακουστική ανάρτηση Ηχείο Tweeter: 14 mm 25 mm ισορροπία τύπου θόλου Γούφερ: 43 mm 120 mm τύπου κώνου Τομέας υπογούφερ Σύστημα ηχείου Σύστημα υπογούφερ Ανάκλαση μπάσων Ηχείο 100 mm τύπου κώνου Γενικά Απαιτήσεις ισχύος 220V 240VAC, 50Hz/60Hz Κατανάλωση ισχύος Ενεργό: 25 W Κατάσταση αναμονής (Το Control for HDMI είναι ενεργό): 6 W ή λιγότερα Κατάσταση αναμονής (Το Control for HDMI είναι ανενεργό): 0,5 W ή λιγότερα Κατάσταση αναμονής BLUETOOTH: 6W ή λιγότερα Διαστάσεις (περίπου) (Π/Υ/Β) 702 mm 79 mm 311 mm Βάρος (περίπου) 6,5 kg Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 24 EL

25 Σχετικά με την επικοινωνία BLUETOOTH Οι συσκευές BLUETOOTH πρέπει να χρησιμοποιούνται εντός περίπου 10 μέτρων (απόσταση χωρίς εμπόδια) μεταξύ τους. Το εύρος αποτελεσματικής επικοινωνίας μπορεί να είναι μικρότερο υπό τις ακόλουθες συνθήκες. Όταν κάποιο πρόσωπο, μεταλλικό αντικείμενο, τοίχος ή άλλο εμπόδιο βρίσκεται ανάμεσα στις συσκευές με σύνδεση BLUETOOTH Θέσεις όπου είναι εγκατεστημένο ασύρματο δίκτυο LAN Κοντά σε φούρνους μικροκυμάτων που χρησιμοποιούνται Θέσεις όπου υπάρχουν άλλα ηλεκτρομαγνητικά κύματα Οι συσκευές BLUETOOTH και το ασύρματο δίκτυο LAN (IEEE b/g) χρησιμοποιούν το ίδιο εύρος συχνοτήτων (2,4 GHz). Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή BLUETOOTH κοντά σε συσκευή που υποστηρίζει το ασύρματο δίκτυο LAN, ενδέχεται να σημειωθούν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει χαμηλότερους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων, θόρυβο ή αδυναμία σύνδεσης. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις: Χρησιμοποιήστε αυτό το σύστημα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από τη συσκευή του ασύρματου δικτύου LAN. Διακόψτε την τροφοδοσία ρεύματος της συσκευής ασύρματου δικτύου LAN όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή BLUETOOTH σας σε απόσταση εντός 10 μέτρων. Εγκαταστήστε αυτό το σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH όσο πιο κοντά γίνεται μεταξύ τους. Τα ραδιοκύματα που εκπέμπονται από αυτό το σύστημα μπορεί να προκαλούν παρεμβολές στη λειτουργία ορισμένων ιατρικών συσκευών. Δεδομένου ότι αυτές οι παρεμβολές μπορούν να οδηγήσουν σε κακή λειτουργία, να απενεργοποιείτε πάντοτε αυτό το σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH στους παρακάτω χώρους: Σε νοσοκομεία, τρένα, αεροπλάνα, βενζινάδικα και οποιοδήποτε χώρο όπου ενδέχεται να υπάρχουν εύφλεκτα αέρια Κοντά σε αυτόματες θύρες ή συναγερμούς πυροπροστασίας Το παρόν σύστημα υποστηρίζει λειτουργίες ασφαλείας που είναι συμβατές με τις προδιαγραφές BLUETOOTH έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής σύνδεση στη διάρκεια της επικοινωνίας κατά τη χρήση της τεχνολογίας BLUETOOTH. Ωστόσο αυτή η ασφάλεια μπορεί να είναι ανεπαρκής, ανάλογα με τα περιεχόμενα της ρύθμισης και άλλους παράγοντες, επομένως πάντοτε να είστε προσεχτικοί, όταν επικοινωνείτε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία BLUETOOTH. Η Sony δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη κατά οποιονδήποτε τρόπο για βλάβες ή άλλη απώλεια που οφείλεται σε διαρροές πληροφοριών κατά την επικοινωνία με τη χρήση της τεχνολογίας BLUETOOTH. Η επικοινωνία BLUETOOTH δεν είναι απαραίτητα διασφαλισμένη σε όλες τις συσκευές BLUETOOTH που έχουν το ίδιο προφίλ με αυτό το σύστημα. Οι συσκευές BLUETOOTH που συνδέονται με αυτό το σύστημα πρέπει να συμμορφώνονται με την προδιαγραφή BLUETOOTH που ορίζει η Bluetooth SIG, Inc., και πρέπει να υπάρχει σχετική πιστοποίηση γι' αυτό. Ωστόσο, ακόμα και όταν μια Πρόσθετες πληροφορίες 25 EL

26 συσκευή είναι συμβατή με την προδιαγραφή BLUETOOTH, ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα χαρακτηριστικά ή οι προδιαγραφές της συσκευής BLUETOOTH να καθιστούν αδύνατη τη σύνδεση ή μπορεί να οδηγούν σε διαφορετικές μεθόδους ελέγχου, προβολής ή λειτουργίας. Μπορεί να υπάρχει θόρυβος ή ο ήχος μπορεί να κόβεται, ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH που είναι συνδεδεμένη με αυτό το σύστημα, το περιβάλλον των επικοινωνιών ή τις επικρατούσες συνθήκες. Εάν έχετε τυχόν απορίες ή αντιμετωπίζετε προβλήματα με το σύστημα, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. 26 EL

27 Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Sony. Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από τη χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της εγγύησης, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς ή μ' ένα μέλος του δικτύου μας εξουσιοδοτημένων σέρβις (ASN) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης (EOZ) ή και άλλων χωρών που αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση ή στα συνοδεύοντα αυτήν φυλλάδια (Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης). Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τα μέλη του δικτύου μας ASN, στους τηλεφωνικούς καταλόγους, στους καταλόγους προϊόντων μας και στις ιστοσελίδες μας. Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού να έρθετε σε επαφή με τον προμηθευτή σας ή το δίκτυο εξουσιοδοτημένων σέρβις μας. Η Εγγύησή Σας Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν της Sony που αγοράσατε, εφ' όσον κάτι τέτοιο αναφέρεται στα φυλλάδια που συνόδευαν το προϊόν σας, υπό την προϋπόθεση ότι αγοράστηκε εντός της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης. Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το προϊόν είναι απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα σχετιζόμενο με τα υλικά ή την κατασκευή, για μια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Η αρμόδια για να προσφέρει και εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι αυτή που αναφέρεται σ' αυτήν την Εγγύηση ή στο συνοδεύον αυτήν φυλλάδιο στη χώρα όπου επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης. Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης, αποδειχθεί ελαττωματικό το προϊόν (κατά την ημερομηνία της αρχικής αγοράς) λόγω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony ή ένα μέλος του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ' επιλογή της Sony) χωρίς επιβάρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, το προϊόν ή τα ελαττωματικά εξαρτήματά του, εντός εύλογου χρόνου, βάσει των όρων και συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αντικαταστήσουν ελαττωματικά προϊόντα ή εξαρτήματα με νέα ή ανακυκλωμένα προϊόντα ή εξαρτήματα. Όλα τα προϊόντα και εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί γίνονται ιδιοκτησία της Sony. Όροι 5. Επισκευές δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παρέχονται μόνο εάν προσκομισθεί το πρωτότυπο τιμολόγιο ή η απόδειξη πώλησης (με την ένδειξη της ημερομηνίας αγοράς, του μοντέλου του προϊόντος και του ονόματος του εμπόρου) μαζί με το ελαττωματικό προϊόν εντός της περιόδου εγγύησης. Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά την περίοδο εγγυήσεως εάν δεν προσκομισθούν τα προαναφερόμενα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν από αυτά η ημερομηνία αγοράς, το προϊόν ή το μοντέλο του προϊόντος ή το όνομα του εμπόρου. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του μοντέλου ή ο σειριακός Πρόσθετες πληροφορίες 27 EL

28 αριθμός του προϊόντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος. 6. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια / διαγραφή σε αφαιρούμενα ή αποσπώμενα μέσα ή εξαρτήματα αποθήκευσης δεδομένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν παραδώσετε το προϊόν σας για επισκευή κατά την περίοδο εγγύησης. 7. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς που συνδέονται με τη μεταφορά του προϊόντος σας προς και από τη Sony ή μέλος του δικτύου ASN. 8. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής: Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων ως αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς. Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα οποία προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος όπως μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες, λάμπες, κλπ.). Ζημιά ή ελαττώματα που προκλήθηκαν λόγω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισμού ασύμβατων με την κανονική ατομική ή οικιακή χρήση. Ζημιές ή αλλαγές στο προϊόν που προκλήθηκαν από Κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένου: του χειρισμού που επιφέρει φυσική, αισθητική ή επιφανειακή ζημιά ή αλλαγές στο προϊόν ή βλάβη σε οθόνες υγρών κρυστάλλων μη κανονική ή μη σύμφωνη με τις οδηγίες της Sony εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος μη συντήρηση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες σωστής συντήρησης της Sony εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος με τρόπο μη σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα όπου έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται το προϊόν. Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του προϊόντος με λογισμικό που δεν παρέχεται με το προϊόν ή λανθασμένη εγκατάσταση του λογισμικού. Την κατάσταση ή τα ελαττώματα των συστημάτων με τα οποία χρησιμοποιείται ή στα οποία ενσωματώνεται το προϊόν εκτός από άλλα προϊόντα της Sony ειδικά σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται με το εν λόγω προϊόν. Χρήση του προϊόντος με εξαρτήματα, περιφερειακό εξοπλισμό και άλλα προϊόντα των οποίων ο τύπος, η κατάσταση και το πρότυπο δεν συνιστώνται από τη Sony. Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή από άτομα που δεν είναι μέλη της Sony ή του δικτύου ASN. Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται: η αναβάθμιση του προϊόντος πέρα από τις προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή οι τροποποιήσεις του προϊόντος με σκοπό να συμμορφωθεί προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν σε χώρες για τις οποίες το προϊόν δεν είχε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά. 28 EL

29 Αμέλεια. Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές και άλλες ουσίες, πλημμύρα, δονήσεις, υπερβολική θερμότητα, ακατάλληλο εξαερισμό, υπέρταση, υπερβολική ή εσφαλμένη τροφοδοσία ή τάση εισόδου, ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις συμπεριλαμβανομένου του κεραυνού, άλλων εξωτερικών δυνάμεων και επιδράσεων. 9. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τα υλικά μέρη του προϊόντος. Δεν καλύπτει το λογισμικό (είτε της Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται ή πρόκειται να ισχύσει μια άδεια χρήσης από τον τελικό χρήστη ή χωριστές δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις από την εγγύηση. Εξαιρέσεις και περιορισμοί Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καμία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του νόμου ή άλλη) όσον αφορά την ποιότητα, την επίδοση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα του προϊόντος ή του λογισμικού που παρέχεται ή συνοδεύει το προϊόν, για συγκεκριμένο σκοπό. Εάν η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει πλήρως ή μερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή της μόνο στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν εξαιρείται πλήρως (στο μέτρο που το επιτρέπει ο ισχύων νόμος) θα περιορίζεται στη διάρκεια ισχύος της παρούσας εγγύησης. Η μοναδική υποχρέωση της Sony σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση προϊόντων που υπόκεινται στους όρους και συνθήκες της εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται με τα προϊόντα, το σέρβις, την παρούσα εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων - των οικονομικών και άυλων απωλειών - του τιμήματος που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος - της απώλειας κερδών, εισοδήματος, δεδομένων, απόλαυσης ή χρήσης του προϊόντος ή οποιωνδήποτε συνδεδεμένων προϊόντων - της άμεσης, παρεμπίπτουσας ή επακόλουθης απώλειας ή ζημίας ακόμη και αν αυτή η απώλεια ή ζημία αφορά σε: Μειωμένη λειτουργία ή μη λειτουργία του προϊόντος ή συνδεδεμένων προϊόντων λόγω ελαττωμάτων ή μη διαθεσιμότητας κατά την περίοδο που αυτό βρίσκεται στη Sony ή σε μέλος του δικτύου ASN, η οποία προκάλεσε διακοπή διαθεσιμότητας του προϊόντος, απώλεια χρόνου χρήστη ή διακοπή της εργασίας. Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν από το προϊόν ή από συνδεδεμένα προϊόντα. Ζημιά ή απώλεια λογισμικών προγραμμάτων ή αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης δεδομένων ή Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες. Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζημιές, που υπόκεινται σε οιεσδήποτε γενικές αρχές δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή άλλων αδικοπραξιών, αθέτησης σύμβασης, ρητής ή σιωπηρής εγγύησης, και απόλυτης ευθύνης (ακόμα και για θέματα για τα οποία η Sony ή μέλος του δικτύου ASN έχει ειδοποιηθεί για τη δυνατότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών). Πρόσθετες πληροφορίες 29 EL

30 Στο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την ευθύνη της μόνο στη μέγιστη έκταση που της επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα, μερικά κράτη απαγορεύουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό ζημιών που οφείλονται σε αμέλεια, σε βαριά αμέλεια, σε εκ προθέσεως παράπτωμα, σε δόλο και παρόμοιες πράξεις. Σε καμία περίπτωση, η ευθύνη της Sony κατά την παρούσα εγγύηση, δεν υπερβαίνει την τιμή που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος, ωστόσο αν η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει μόνο περιορισμούς ευθυνών υψηλότερου βαθμού, θα ισχύουν οι τελευταίοι. Τα επιφυλασσόμενα νόμιμα δικαιώματά σας Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα εγγύηση, σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να παραβλάπτονται τα δικαιώματά του που πηγάζουν από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία σχετικά με την πώληση καταναλωτικών προϊόντων. Η παρούσα εγγύηση δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματα που ενδεχομένως να έχετε, ούτε εκείνα που δεν μπορούν να εξαιρεθούν ή να περιοριστούν, ούτε δικαιώματά σας εναντίον των προσώπων από τα οποία αγοράσατε το προϊόν. Η διεκδίκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σας εναπόκειται αποκλειστικά σε εσάς. Sony Europe Ltd. δ.τ. Sony Hellas Βασ. Σοφίας Μαρούσι Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών Sony (για κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο Ελλάδος) (για κλήσεις από κινητό τηλέφωνο Ελλάδος) (για κλήσεις από σταθερό/κινητό τηλέφωνο Κύπρου) EL

31

32 2015 Sony Corporation (2) (EL)

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1 Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγός έναρξης HT-XT1 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 3 2 Εγκατάσταση 4 3 Σύνδεση 6 4 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 5 Ακρόαση ήχου 9 Βασικοί χειρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ράβδος ήχου HT-ST3. Οδηγίες χρήσης

Ράβδος ήχου HT-ST3. Οδηγίες χρήσης Ράβδος ήχου HT-ST3 Οδηγίες χρήσης EL Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση Περιεχόμενα συσκευασίας 3 Εγκατάσταση 4 Σύνδεση της Ράβδου ηχείου και του Υπογούφερ 5 Σύνδεση 6 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Ράβδος ήχου. Οδηγός έναρξης HT-CT370

Ράβδος ήχου. Οδηγός έναρξης HT-CT370 Ράβδος ήχου Οδηγός έναρξης HT-CT370 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 4 2 Εγκατάσταση 5 3 Σύνδεση 6 4 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 5 Ακρόαση ήχου 9 Βασικοί χειρισμοί Απόλαυση

Διαβάστε περισσότερα

Ράβδος ήχου. Οδηγός έναρξης HT-CT770

Ράβδος ήχου. Οδηγός έναρξης HT-CT770 Ράβδος ήχου Οδηγός έναρξης HT-CT770 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 4 2 Εγκατάσταση 5 3 Σύνδεση 6 4 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 5 Ακρόαση ήχου 9 Βασικοί χειρισμοί Απόλαυση

Διαβάστε περισσότερα

Ράβδος ήχου. Οδηγίες χρήσης HT-ST7

Ράβδος ήχου. Οδηγίες χρήσης HT-ST7 Ράβδος ήχου Οδηγίες χρήσης EL HT-ST7 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση / Τοποθέτηση Περιεχόμενα συσκευασίας 3 Εγκατάσταση 4 Εισαγωγή των ασύρματων πομποδεκτών 5 Σύνδεση 6 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου 4-435-635-21(1) (EL) Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Ξεκινώντας Επιλογές αναπαραγωγής Πρόσθετες πληροφορίες HT-CT60 s ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ράβδος ηχείο. Οδηγίες χρήσης HT-CT180

Ράβδος ηχείο. Οδηγίες χρήσης HT-CT180 Ράβδος ηχείο Οδηγίες χρήσης HT-CT180 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ντουλάπι. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις θυρίδες

Διαβάστε περισσότερα

Ράβδος ηχείο. Οδηγίες χρήσης HT-CT80

Ράβδος ηχείο. Οδηγίες χρήσης HT-CT80 Ράβδος ηχείο Οδηγίες χρήσης HT-CT80 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ντουλάπι. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις θυρίδες

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης

Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc /DVD BDV-NF7220 EL Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης BDV-NF7220 1 Περιεχόμενα συσκευασίας/ρύθμιση των ηχείων BDV-NF7220 2 Σύνδεση της τηλεόρασης Κύρια μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Πολυκάναλος Δέκτης AV STR-DN1030 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ράβδος ηχείο. Οδηγίες χρήσης HT-MT300/MT301

Ράβδος ηχείο. Οδηγίες χρήσης HT-MT300/MT301 Ράβδος ηχείο Οδηγίες χρήσης HT-MT300/MT301 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ντουλάπι. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης BT55. Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση

Εγχειρίδιο χρήσης BT55. Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση Εγχειρίδιο χρήσης BT55 Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 2 2 Δήλωση 2 Συμμόρφωση 2 Φροντίδα του περιβάλλοντος 2 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Μπάρα ήχου. Οδηγός έναρξης HT-ST9

Μπάρα ήχου. Οδηγός έναρξης HT-ST9 Μπάρα ήχου Οδηγός έναρξης HT-ST9 Πίνακας περιεχομένων 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών STR-DN1020 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση SBT50/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  SBT50/00. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome SBT50/00 Εγχειρίδιο χρήσης a b c d e f BEEP PHILIPS SBT50 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου 4-475-782-21(2) (EL) Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Ξεκινώντας Λειτουργία BLUETOOTH Επιλογές αναπαραγωγής Πρόσθετες πληροφορίες HT-CT60BT ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο,

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Ράβδος ήχου. Οδηγός αναφοράς HT-ST7

Ράβδος ήχου. Οδηγός αναφοράς HT-ST7 Ράβδος ήχου Οδηγός αναφοράς HT-ST7 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ντουλάπι. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις θυρίδες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας BT2000. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας BT2000. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support Απορίες; Ρωτήστε τη Philips BT2000 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 2 2 Το ηχείο

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ράβδος ήχου. Οδηγός έναρξης HT-ST9

Ράβδος ήχου. Οδηγός έναρξης HT-ST9 Ράβδος ήχου Οδηγός έναρξης HT-ST9 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box B3 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο/mp3 player με τεχνολογία Bluetooth,

Διαβάστε περισσότερα

Ράβδος ηχείο. Οδηγίες χρήσης HT-CT380/CT381/CT780

Ράβδος ηχείο. Οδηγίες χρήσης HT-CT380/CT381/CT780 Ράβδος ηχείο Οδηγίες χρήσης HT-CT380/CT381/CT780 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ντουλάπι. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγίες χρήσης HT-RT4/HT-RT40 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, μην καλύπτετε το άνοιγμα εξαερισμού της συσκευής με εφημερίδες, τραπεζομάντηλα, κουρτίνες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας TCI360/12. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας TCI360/12. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome Απορίες; Ρωτήστε τη Philips TCI360/12 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 2 Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Μπάρα ήχου. Οδηγίες χρήσης HT-CT290/HT-CT291

Μπάρα ήχου. Οδηγίες χρήσης HT-CT290/HT-CT291 Μπάρα ήχου Οδηγίες χρήσης HT-CT290/HT-CT291 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις θυρίδες αερισμού της συσκευής με εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες, κ.λπ. Μην εκθέτετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XPS DJ CLUB

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XPS DJ CLUB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XPS 2.030 DJ CLUB 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. Το κουτί περιέχει... 2 1.2. Τεχνικές προδιαγραφές... 2 1.3. Συστάσεις... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΤ ΗΧΕΙΩΝ XPS 2.030 DJ CLUB... 3 2.1. Τοποθέτηση του κιτ

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XPS DJ SET. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το κουτί περιέχει Τεχνικές προδιαγραφές Συστάσεις... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XPS DJ SET. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το κουτί περιέχει Τεχνικές προδιαγραφές Συστάσεις... 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XPS 2.0 60 DJ SET 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. Το κουτί περιέχει... 2 1.2. Τεχνικές προδιαγραφές... 2 1.3. Συστάσεις... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΤ ΗΧΕΙΩΝ XPS 2.0 60 DJ SET... 3 2.1. Τοποθέτηση του κιτ

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH SPORT 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH SPORT 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH SPORT 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT1 ασύρματα ακουστικά bluetooth της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα 3.0 Bluetooth

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας BT3600. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας BT3600. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support Απορίες; Ρωτήστε τη Philips BT3600 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό! 2 2 Το ηχείο

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγίες χρήσης HT-RT3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις θυρίδες αερισμού της συσκευής με εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες, κ.λπ.

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 1

BeoLab 12. BeoLab 12 1 BeoLab 12 BeoLab 12 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως ανθοδοχεία, πάνω στη συσκευή. Το προϊόν απενεργοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XPS ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το κουτί περιέχει Τεχνικές προδιαγραφές Συστάσεις... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XPS ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το κουτί περιέχει Τεχνικές προδιαγραφές Συστάσεις... 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XPS 41 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. Το κουτί περιέχει... 2 1.2. Τεχνικές προδιαγραφές... 2 1.3. Συστάσεις... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΤ ΗΧΕΙΩΝ XPS 41... 3 2.1. Τοποθέτηση του κιτ ηχείων... 3 2.2. Συνδέσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT SPORT BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT SPORT BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT SPORT BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT Sport ασύρματα ακουστικά bluetooth της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου 4-463-522-21(3) (EL) Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγίες χρήσης Ξεκινώντας Χειρισμοί και δυνατότητες Λειτουργία BLUETOOTH Λειτουργία Surround Σύνθετες ρυθμίσεις Πρόσθετες πληροφορίες HT-CT260H ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT8 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση SBA3011/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  SBA3011/00. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome SBA3011/00 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Keybo. Θήκη με ασύρματο πληκτρολόγιο. Oδηγίες Χρήσης

Keybo. Θήκη με ασύρματο πληκτρολόγιο. Oδηγίες Χρήσης Keybo Θήκη με ασύρματο πληκτρολόγιο Oδηγίες Χρήσης Αγαπητέ πελάτη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα από τα προϊόντα της Crystal Audio. Προκειμένου να διασφαλίσετε την σωστή του λειτουργία παρακαλείστε

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση. AD200. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση.  AD200. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome AD200 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 2 2 Το ηχείο σύνδεσης 3 Εισαγωγή 3 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT1 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT1 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT1 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT1 ασύρματα ακουστικά bluetooth της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα 3.0 Bluetooth ακουστικά

Διαβάστε περισσότερα

BT7700. Εγχειρίδιο. Φορητό ηχείο. Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση.

BT7700. Εγχειρίδιο. Φορητό ηχείο. Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση. BT7700 Εγχειρίδιο Φορητό ηχείο Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support Περιεχόμενα 1 Σημαντικό 1 Ασφάλεια 1 1 2 Ηχείο Bluetooth 3 Εισαγωγή 3 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ... 9 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ... 10 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ... 9 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ... 10 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ WAE-BTP05 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. Περιεχόμενα κουτιού... 2 1.2. Προδιαγραφές... 2 1.3. Επισκόπηση της πρόσοψης του ηχείου... 2 1.4. Επισκόπηση του πίσω μέρους του ηχείου... 3 1.5. Οδηγίες ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT7 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

Πάντα δίπλα σας. Εγχειρίδιο χρήσης SBT550WHI/12. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Πάντα δίπλα σας. Εγχειρίδιο χρήσης SBT550WHI/12. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome Απορίες; Ρωτήστε τη Philips SBT550WHI/12 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 3 Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας BT3500. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας BT3500. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support Απορίες; Ρωτήστε τη Philips BT3500 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 2 2 Το ηχείο

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της αναπαραγωγής ipod

Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Μόλις συνδέσετε ένα ipod, μπορείτε να εκτελέσετε αναπαραγωγή αρχείων μουσικής ή βίντεο ipod. Με τη χρήση του δέκτη, μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Καθαρίστε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας SRP3011. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας SRP3011. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support Απορίες; Ρωτήστε τη Philips SRP3011 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Τηλεχειριστήριο γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος δέκτης AV

Πολυκάναλος δέκτης AV 4-488-937-71(2) (EL) Πολυκάναλος δέκτης AV Οδηγός αναφοράς STR-DH550 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Για να μειώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση) Εισαγωγή Ο ανιχνευτής κίνησης είναι ιδανικός για κρυφή ασφάλεια και παρατήρηση. Στο περίβλημα PIR υπάρχει μια συσκευή ανάγνωσης κάρτας SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα SD) για εγγραφή, ενσωματωμένη με τη μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

Ράβδος ηχείο. Οδηγίες χρήσης HT-CT390

Ράβδος ηχείο. Οδηγίες χρήσης HT-CT390 Ράβδος ηχείο Οδηγίες χρήσης HT-CT390 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις θυρίδες αερισμού της συσκευής με εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες, κ.λπ. Μην εκθέτετε τη

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση SBA3210/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  SBA3210/00. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome SBA3210/00 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων 1. GETTING STARTED ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΌΨΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 5 2. ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 6

Πίνακας περιεχομένων 1. GETTING STARTED ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΌΨΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 5 2. ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 6 Το σύμβολο του κεραυνού με τη βελόμορφη κεφαλή, μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο, προειδοποιεί τον χρήστη για την παρουσία μη μονωμένης "επικίνδυνης τάσης" στο εσωτερικό του προϊόντος, που ενδέχεται να έχει τόση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας SBM100. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας SBM100. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome Απορίες; Ρωτήστε τη Philips SBM100 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 3 2 Φορητό

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων 2 Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Περιεχόμενο συσκευασίας 76 Εισαγωγή 77 Εγκατάσταση 78 Τηλεχειριστήριο 79 Προδιαγραφές 80 Πληροφορίες 80 Περιεχόμενο συσκευασίας Μονάδα εναλλαγής ήχου-εικόνας 2 σε 1 HDMI Extender

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT2 ασύρματα ακουστικά bluetooth της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγίες χρήσης HT-XT1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ντουλάπι. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at SBA3010/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Register your product and get support at  SBA3010/00. Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις. Ακολουθήστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Android TV BOX Εγχειρίδιο χρήστη

Android TV BOX Εγχειρίδιο χρήστη Android TV BOX Εγχειρίδιο χρήστη 1.1 Σύνδεση Βήμα 1. Συνδέστε το φορτισή στην πρίζα και το καλώδιο στο tvbox Βήμα 2. Συνδέστε το καλώδιο HDMI στην τηλεόραση Βήμα 3. Συνδέστε το δικτύου στο Ethernet 01

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα Η3 MP3 ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε τη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας BT1300. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας BT1300. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support Απορίες; Ρωτήστε τη Philips BT1300 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 2 2 Το ηχείο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος δέκτης AV

Πολυκάναλος δέκτης AV 4-488-937-41(2) (EL) Πολυκάναλος δέκτης AV Οδηγός αναφοράς STR-DH750 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Για να μειώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BLUETOOTH B2

ENERGY MUSIC BOX BLUETOOTH B2 ENERGY MUSIC BOX BLUETOOTH B2 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box B2 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο/mp3 player με τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης Μεγάφωνο HP UC Οδηγός χρήσης Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2 Οδηγός χρήστη Xperia SmartTags NT1/NT2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC...4 Περιοχή εντοπισμού NFC...4 Χρήση του Smart Connect για τη διαχείριση των ετικετών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας BT7500B. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας BT7500B. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support Απορίες; Ρωτήστε τη Philips BT7500B Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 2 2 Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY BLUETOOTH CAR TRANSMITTER

ENERGY BLUETOOTH CAR TRANSMITTER ENERGY BLUETOOTH CAR TRANSMITTER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Bluetth Car Transmitter. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. FM transmitter για το αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας SBT10. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας SBT10. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome Απορίες; Ρωτήστε τη Philips SBT10 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 2 2 Φορητό

Διαβάστε περισσότερα

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60 www.crystalaudio.com ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά το παρόν εγχειρίδιο για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση και να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

BT110. Εγχειρίδιο χρήσης. Φορητό ηχείο. Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση

BT110. Εγχειρίδιο χρήσης. Φορητό ηχείο. Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση BT110 Εγχειρίδιο χρήσης Φορητό ηχείο Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό! 2 2 Φορητό ηχείο 3 Εισαγωγή 3 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας BT4000. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας BT4000. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Εγχειρίδιο χρήσης BT4000 Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 2 2 Το ηχείο

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XPS ARC WHITE / BLACK. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το κουτί περιέχει Τεχνικά χαρακτηριστικά Συστάσεις...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XPS ARC WHITE / BLACK. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το κουτί περιέχει Τεχνικά χαρακτηριστικά Συστάσεις... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XPS 2.1 20 ARC WHITE / BLACK 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. Το κουτί περιέχει... 2 1.2. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 2 1.3. Συστάσεις... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΤ ΗΧΕΙΩΝ XPS 2.1 20 ARC WHITE / BLACK...

Διαβάστε περισσότερα

Ηχείο HP Roar Plus. Άλλα χαρακτηριστικά

Ηχείο HP Roar Plus. Άλλα χαρακτηριστικά Ηχείο HP Roar Plus Άλλα χαρακτηριστικά Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα στις Η.Π.Α. του ομίλου εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών

Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΌΣ ΓΡΉΓΟΡΗΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΌΣ ΓΡΉΓΟΡΗΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ ΟΔΗΓΌΣ ΓΡΉΓΟΡΗΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ KA-PT04 ΟΔΗΓΌΣ ΓΡΉΓΟΡΗΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΈΞΑΤΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ, ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΉ ΤΟ ΠΑΡΌΝ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΠΡΟΤΟΎ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ ΚΑΙ ΦΥΛΆΞΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD713 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων Ελληνικά 1 Σημαντικό 4 2 Σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας 5 Εισαγωγή 5 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

BT6700. Εγχειρίδιο χρήσης. Φορητό ηχείο. Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση

BT6700. Εγχειρίδιο χρήσης. Φορητό ηχείο. Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση Φορητό ηχείο BT6700 Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 1 Ασφάλεια 1 1 2 Ηχείο Bluetooth 3 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας SRP3014. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας SRP3014. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support Απορίες; Ρωτήστε τη Philips SRP3014 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Τηλεχειριστήριο γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622 Εγκατάσταση Powerline 500 Μοντέλο XAVB5622 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. Σημείωση: Οι προσαρμογείς διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Ο προσαρμογέας

Διαβάστε περισσότερα

BT6000. Εγχειρίδιο. Φορητό ηχείο. Μπορείτε να δηλώσετε το προϊόν σας και να λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση.

BT6000. Εγχειρίδιο. Φορητό ηχείο. Μπορείτε να δηλώσετε το προϊόν σας και να λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση. Φορητό ηχείο BT6000 Εγχειρίδιο Μπορείτε να δηλώσετε το προϊόν σας και να λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση www.philips.com/support Περιεχόμενα 1 Σημαντικό 2 2 Ηχείο Bluetooth 2 Εισαγωγή 2 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504

Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome AD420 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 3 2 Το δικό σας ηχείο σύνδεσης 4 Εισαγωγή 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα