Δοκιμαστική Εφαρμογή Λογισμικού DSS Tool v1: Περιφέρεια Κρήτης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δοκιμαστική Εφαρμογή Λογισμικού DSS Tool v1: Περιφέρεια Κρήτης"

Transcript

1 Establishment of Waste Network for sustainable solid waste management planning and promotion of integrated decision tools in the Balkan Region (BALKWASTE) LIFE07/ENV/RO/686 ACTION 5: Development of decision support software tool : Οκτώβριος 2011

2 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... Γενικά Δεδομένα... Δεδομένα Μελέτης... Επεξεργασία Δεδομένων Μελέτης Αποτελέσματα... 5 Στόχοι Νομοθεσίας (Tab: Targets)... 6 Δεδομένα Μελέτης... 6 Επεξεργασία Δεδομένων Μελέτης Αποτελέσματα... 7 Δυναμικότητα Υφιστάμενων Εγκαταστάσεων ΔΣΑ (Tab: Waste Management Facilities)... 8 Δεδομένα Μελέτης... 8 Επεξεργασία Δεδομένων Μελέτης Αποτελέσματα Δυναμικότητα Νέων Εγκαταστάσεων ΔΣΑ (Tab: Waste Management Facilities) Διαμόρφωση Εναλλακτικών Σεναρίων (Tab: Scenarios) Δεδομένα Μελέτης Επεξεργασία Δεδομένων Μελέτης Αποτελέσματα ο Σενάριο ο Σενάριο Αποτελέσματα Σύγκρισης Εναλλακτικών Σεναρίων Συμπεράσματα Προτάσεις

3 Εισαγωγή Στα πλαίσια εφαρμογής του λογισμικού Decision Support Tool v1 θα διερευνηθεί η ορθολογική βάση και η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων που θα υπολογιστούν για την περίπτωση της Περιφέρειας Κρήτης. Στο πλαίσιο αυτό, ως δεδομένα εισόδου θα χρησιμοποιηθούν οι τιμές των αντίστοιχων μεγεθών με βάση πρόσφατη μελέτη σχετικά με τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (ΔΣΑ) της εν λόγω Περιφέρειας 1. Ο βασικός στόχος της δοκιμαστικής εφαρμογής έγκειται στη σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των δεδομένων εξόδου του λογισμικού και των αντίστοιχων αποτελεσμάτων της μελέτης αναφορικά με την εφαρμογή δύο (2) ομάδων εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Τα εν λόγω σενάρια που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης περιγράφονται συνοπτικά στη συνέχεια. Σημειώνεται ότι, η δοκιμαστική εφαρμογή αφορά αποκλειστικά ποσότητες Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και δεν επεκτείνεται σε ειδικά ρεύματα αποβλήτων (ιλύς αστικών λυμάτων, βιομηχανικά απόβλητα). Γενικά Δεδομένα Περιοχής Στη συνέχεια θα αναλυθούν τα δεδομένα εισόδου που αφορούν σε ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των ΑΣΑ, καθώς επίσης και δεδομένα που αφορούν σε δημογραφικά στοιχεία της περιοχής μελέτης (). Σε πρώτη φάση, θα εντοπιστούν στο κείμενο της μελέτης τα στοιχεία εκείνα που απαιτούνται για τον προσδιορισμό ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των ΑΣΑ και δημογραφικών στοιχείων της περιοχής μελέτης. Εν συνεχεία, τα εν λόγω στοιχεία θα υποστούν επεξεργασία προκειμένου να λάβουν μορφή κατάλληλη (συμβατή) για εισαγωγή στο λογισμικό. Δεδομένα Μελέτης Αρχικά θα περιγραφούν τα μεγέθη εκείνα των οποίων οι αριθμητικές τιμές θα αποτελέσουν τα πρωτογενή δεδομένα όπου, κατόπιν επεξεργασίας θα εισαχθούν ως αρχικές συνθήκες στο λογισμικό. Τα εν λόγω μεγέθη και οι αντίστοιχες τιμές, αφορούν στα ακόλουθα: Παραγόμενες ποσότητες ΑΣΑ για το έτος 2009 σε τόνους (tn) 2 : o Περιφερειακή ενότητα Χανίων: 94.26, o Περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου: , o Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου: , o Περιφερειακή ενότητα Λασιθίου: και o Σύνολο Περιφέρειας Κρήτης: Πρόβλεψη παραγωγής ΑΣΑ για το έτος 2011 σε τόνους (t): ΕΜΠ, Σχολή Χημικών Μηχανικών, (2010), Έρευνα & Μελέτη για την Αναθεώρηση του Περιβαλλοντικής, Δεκέμβριος ΕΜΠ, Σχολή Χημικών Μηχανικών, (2010), Έρευνα & Μελέτη για την Αναθεώρηση του Περιβαλλοντικής, Δεκέμβριος 2010, Κεφάλαιο 2: Μη Τεχνική Περίληψη, σελ. 5. ΕΜΠ, Σχολή Χημικών Μηχανικών, (2010), Έρευνα & Μελέτη για την Αναθεώρηση του Περιβαλλοντικής, Δεκέμβριος 2010, Κεφάλαιο 2: Μη Τεχνική Περίληψη, σελ. 29.

4 Ποιοτική σύνθεση ΑΣΑ (έτη αναφοράς ) 4 : o Τροφικά Υπολείμματα (Οργανικά): 9,15%, o Χαρτί Χαρτόνι: 19,94%, o Πλαστικά: 16,85%, o Σιδηρούχα Μέταλλα:,51%, o Αλουμίνιο: 1,44%, o Αδρανή: 2,67%, o Γυαλί: 5,%, o Δέρματα Ξύλα Υφάσματα Λοιπά: 5,44% (Ξύλα: 1,6% 5 ) και o Υπόλοιπα: 5,65%. Ποσοστιαία συμμετοχή συσκευασιών επί της ποιοτικής σύνθεσης των ΑΣΑ: 27,50% 6. Ποσοστιαία συμμετοχή Βιοαποδομήσιμων Αστικών Αποβλήτων (Οργανικά, Χαρτί Χαρτόνι και Ξύλα) επί της ποιοτικής σύνθεσης των ΑΣΑ: 60,45% 7. Πληθυσμός με βάση την απογραφή του 2001 (κάτοικοι): o Περιφερειακή ενότητα Χανίων: , o Περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου: 81.96, o Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου: , o Περιφερειακή ενότητα Λασιθίου: και o Σύνολο Περιφέρειας Κρήτης: Πληθυσμιακός ρυθμός αύξησης δεκαετίας : %. Ποιοτική σύνθεση ΑΣΑ (έτη αναφοράς ) με περαιτέρω επιμερισμό σε απόβλητα από συσκευασίες και μη συσκευασίες: o Τροφικά Υπολείμματα (Οργανικά): 9,15%, o Χαρτί Χαρτόνι: 14,95%, o Χαρτί Χαρτόνι (συσκευασίες): 4,99%, o Πλαστικά: 5,05%, o Πλαστικά (συσκευασίες): 11,80%, o Μέταλλα: 0,99%, o Μέταλλα (συσκευασίες):,96%, o Γυαλί: 0,27%, o Γυαλί (συσκευασίες): 5,06%, o Ξύλο: 0,95%, o Ξύλο (συσκευασίες): 0,41%, 4 ΕΜΠ, Σχολή Χημικών Μηχανικών, (2010), Έρευνα & Μελέτη για την Αναθεώρηση του Περιβαλλοντικής, Δεκέμβριος 2010, Κεφάλαιο 2: Μη Τεχνική Περίληψη, σελ ΕΜΠ, Σχολή Χημικών Μηχανικών, (2010), Έρευνα & Μελέτη για την Αναθεώρηση του Περιβαλλοντικής, Δεκέμβριος 2010, Κεφάλαιο 2: Μη Τεχνική Περίληψη, σελ ΕΜΠ, Σχολή Χημικών Μηχανικών, (2010), Έρευνα & Μελέτη για την Αναθεώρηση του Περιβαλλοντικής, Δεκέμβριος 2010, Κεφάλαιο 2: Μη Τεχνική Περίληψη, σελ ΕΜΠ, Σχολή Χημικών Μηχανικών, (2010), Έρευνα & Μελέτη για την Αναθεώρηση του Περιβαλλοντικής, Δεκέμβριος 2010, Κεφάλαιο 2: Μη Τεχνική Περίληψη, σελ. 9. 4

5 o Λοιπά: 12,42% που προκύπτει από το άθροισμα των ακόλουθων στοιχείων: Αδρανή: 2,67%, Δέρματα Υφάσματα Λοιπά: 4,10% και Υπόλοιπα: 5,65%. Επεξεργασία Δεδομένων Αποτελέσματα Η επεξεργασία δεδομένων αφορά σε ορισμένους προκαταρκτικούς υπολογισμούς που αποσκοπούν στο μετασχηματισμό των δεδομένων της μελέτης σε μορφή συμβατή για είσοδο στο λογισμικό. Τα δευτερογενή δεδομένα και η αντίστοιχη διαδικασία επεξεργασίας των πρωτογενών δεδομένων περιγράφεται ακολούθως: Ετήσια ποσοστιαία αύξηση παραγωγής ΑΣΑ. Με δεδομένη την ετήσια παραγωγή ΑΣΑ για το έτος 2009 και την εκτίμηση για το έτος 2011, ο ετήσιος ποσοστιαίος ρυθμός αύξησης παραγωγής ΑΣΑ είναι: = 1,015% ήτοι 1,015% Πληθυσμός κατά το 2011 (κάτοικοι). Με δεδομένο το δεκαετή ρυθμό αύξησης του πληθυσμού και τον απόλυτο πληθυσμό κατά το 2001, ο πληθυσμός της Περιφέρειας κατά το 2011 θα δίνεται από την ακόλουθη σχέση: (Πληθυσμός Απογραφής 2001) x (Δεκαετής Ρυθμός Αύξησης + 1) Τα αντίστοιχα δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα και για το σύνολο της Περιφέρειας διαμορφώνονται ως εξής: o Περιφερειακή ενότητα Χανίων: , o Περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου: 84.94, o Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου: , o Περιφερειακή ενότητα Λασιθίου: και o Σύνολο Περιφέρειας Κρήτης: κάτοικοι. Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση, ως δεδομένο εισόδου στο λογισμικό θα ληφθούν τα προσωρινά στοιχεία της απογραφής του 2011 που αφορούν σε μόνιμο πληθυσμό 8. Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα, τα αντίστοιχα επικαιροποιημένα μεγέθη είναι: o Περιφερειακή ενότητα Χανίων: , o Περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου: , o Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου: , o Περιφερειακή ενότητα Λασιθίου: και o Σύνολο Περιφέρειας Κρήτης: κάτοικοι. Κατά κεφαλήν παραγωγή ΑΣΑ για το έτος 2011 σε kgr. 8 _DC_00_2011_01_F_GR.pdf [Accessed ]. 5

6 Με δεδομένο το συνολικό πληθυσμό και την ολική παραγόμενη ποσότητα κατά το έτος 2011, η κατά κεφαλήν παραγωγή ΑΣΑ είναι: kgr hab 65days kgr = 1,807 hab day ή 1,807kgr/(κάτοικοι και day). Στόχοι Νομοθεσίας Προκειμένου να υπολογιστούν οι ποσότητες των ΑΣΑ βάσει των οποίων θα διαστασιολογηθούν οι μονάδες επεξεργασίας ανά εφαρμοζόμενο σενάριο, απαιτείται ο ποσοτικός προσδιορισμός των στόχων όπου, βάσει των κατώτερων επιτρεπόμενων ορίων που θέτει η σχετική νομοθεσία, πρέπει να επιτευχθούν για την πλήρη συμμόρφωση με τις θεσμικές διατάξεις. Σε πρώτη φάση περιγράφονται οι ποσοτικοποιημένοι στόχοι της μελέτης για τη χωριστή συλλογή του οργανικού κλάσματος (ΔσΠ), τη χωριστή διαλογή υλικών στόχων που αφορούν σε συσκευασίες ( μπλε κάδος) και τη χωριστή διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών στόχων που αφορού τόσο σε συσκευασίες, όσο και σε μη συσκευασίες (ΔσΠ). Δεδομένα Μελέτης Σύμφωνα με το κείμενο της μελέτης και αναφορικά με τη χωριστή συλλογή του οργανικού κλάσματος μέσω εφαρμογής προγραμμάτων ΔσΠ, προτείνεται η επίτευξη των ακόλουθων ποσοτικών στόχων 9 : Χωριστή συλλογή ποσοστού 20% κατά βάρος των οργανικών (υπολειμμάτων φαγητού) έως το 2015 και Χωριστή συλλογή ποσοστού 5% κατά βάρος των οργανικών (υπολειμμάτων φαγητού) έως το Αναφορικά με τη χωριστή διαλογή υλικών στόχων που αφορούν σε συσκευασίες ( μπλε κάδος), στο κείμενο της μελέτης διατυπώνονται οι ακόλουθοι ποσοτικοποιημένοι στόχοι: Χωριστή συλλογή ποσοστού 50% κατά βάρος των αποβλήτων συσκευασιών έως το 2015 και Χωριστή συλλογή ποσοστού 60% κατά βάρος των αποβλήτων συσκευασιών έως το 2020, όπου οι επιμέρους στόχοι ανά υλικό στόχο αφορούν σε 10 : o 60%, κατά βάρος, για το χαρτί και χαρτόνι, o 60%, κατά βάρος, για το ξύλο, o 80%, κατά βάρος, για το γυαλί, o 50%, κατά βάρος, για τα μέταλλα και o 60%, κατά βάρος, για τα πλαστικά. 9 ΕΜΠ, Σχολή Χημικών Μηχανικών, (2010), Έρευνα & Μελέτη για την Αναθεώρηση του Περιβαλλοντικής, Δεκέμβριος 2010, Κεφάλαιο 2: Μη Τεχνική Περίληψη, σελ ΕΜΠ, Σχολή Χημικών Μηχανικών, (2010), Έρευνα & Μελέτη για την Αναθεώρηση του Περιβαλλοντικής, Δεκέμβριος 2010, Κεφάλαιο 2: Μη Τεχνική Περίληψη, σελ

7 Αναφορικά με τη χωριστή διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών στόχων (μη συσκευασίες) μέσω εφαρμογής προγραμμάτων ΔσΠ, στο κείμενο της μελέτης διατυπώνονται οι ακόλουθοι ποσοτικοποιημένοι στόχοι 11 : Χωριστή συλλογή ποσοστού 0% των αποβλήτων τυπωμένου χαρτιού έως το 2015 και Χωριστή συλλογή ποσοστού 50% των αποβλήτων τυπωμένου χαρτιού έως το Στη σχετική μελέτη δεν αναφέρονται ποσοτικοποιημένοι στόχοι για άλλες κατηγορίες ανακυκλώσιμων υλικών στόχων που αφορούν σε μη συσκευασίες. Επεξεργασία Δεδομένων Αποτελέσματα Η εισαγωγή των ποσοτικοποιημένων στόχων στο λογισμικό έχει ως έτος αναφοράς το 2020 και παράλληλα, δεν προβλέπεται η δυνατότητα βαθμωτής μεταβολής τιθέμενων στόχων σε διακριτούς χρονικούς ορίζοντες. Ως εκ τούτου, παραβλέπονται οι στόχοι της μελέτης που αφορούν στο 2015 και λαμβάνονται υπόψη μόνο όσοι αναφέρονται στο Ειδικότερα, κατόπιν εισαγωγής των στόχων στο λογισμικό προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα: Βάσει της νομοθεσίας περί ανακύκλωσης συσκευασιών, όπου ο συνολικός στόχος υπαγορεύει ότι κατ ελάχιστο το 60% κατά βάρος των αποβλήτων συσκευασίας πρέπει να ανακυκλώνεται, η εισαγωγή των δεδομένων της μελέτης κατέδειξε ότι οι τιθέμενοι στόχοι υπερκαλύπτουν το στόχο που έχει τεθεί από τη νομοθεσία. Συγκεκριμένα, ισχύει ότι: 62,69% > 60,00%. Βάσει της νομοθεσίας περί ανακύκλωσης υλικών στόχων (συσκευασίες και μη συσκευασίες), όπου ο συνολικός στόχος υπαγορεύει ότι κατ ελάχιστο το 50% κατά βάρος των εν λόγω υλικών πρέπει να ανακυκλώνεται και σε συνδυασμό με τα ποσοστά χωριστής συλλογής του οργανικού κλάσματος, η εισαγωγή των δεδομένων της μελέτης κατέδειξε ότι οι τιθέμενοι στόχοι υπολείπονται των στόχων που έχουν τεθεί από τη νομοθεσία καθώς ισχύει: 42,26% < 50,00%. Ωστόσο, η ανωτέρω διαπίστωση ισχύει μόνο για την περίπτωση εκείνη όπου ως κατώφλιο ανακύκλωσης για τις μη συσκευασίες έχει τεθεί το 0% κατά βάρος (αρχική τιμή λογισμικού). Για τα εν λόγω υλικά η μελέτη προβλέπει ποσοτικοποίηση του στόχου μόνο για το τυπωμένο χαρτί. Ως εκ τούτου, προκειμένου να πληρείται ο εν λόγω στόχος (50,00%), θα πρέπει οι επιμέρους στόχοι ανακύκλωσης, μέσω ΔσΠ ή μέσω κεντρικών εγκαταστάσεων, των ανακυκλώσιμων υλικών στόχων τουλάχιστον να εξισωθούν με τους αντίστοιχους στόχους ανακύκλωσης των αποβλήτων συσκευασιών ήτοι: 11 ΕΜΠ, Σχολή Χημικών Μηχανικών, (2010), Έρευνα & Μελέτη για την Αναθεώρηση του Περιβαλλοντικής, Δεκέμβριος 2010, Κεφάλαιο 2: Μη Τεχνική Περίληψη, σελ

8 o 60%, κατά βάρος, για το ξύλο, o 80%, κατά βάρος, για το γυαλί, o 50%, κατά βάρος, για τα μέταλλα, o 60%, κατά βάρος, για τα πλαστικά και o 60%, κατά βάρος, για τα υπόλοιπα. Στην περίπτωση ο σχετικός στόχος πληρείται καθώς: 50,81% > 50,00%. Δυναμικότητα Υφιστάμενων Εγκαταστάσεων ΔΣΑ Η αναζήτηση δεδομένων αφορά σε καταγραφή του τύπου και της δυναμικότητας των εγκαταστάσεων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που στην παρούσα φάση 12 λειτουργούν στην. Στις εν λόγω εγκαταστάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται οι Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), ενώ θεωρείται ότι δεν υπάρχουν ΧΥΤΑ υπό επέκταση ή υπό σχεδιασμό για μελλοντική ανάπτυξη. Δεδομένα Μελέτης Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις θα επιμεριστούν σε εγκαταστάσεις ασφαλούς διάθεσης (ήτοι Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων: ΧΥΤΑ) και σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας, ανά Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) με έτος αναφοράς το Αναλυτικότερα, οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις και οι αντίστοιχες δυναμικότητές τους είναι: Κατά το έτος 2009, στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων παρήχθησαν συνολικά 94.26tn ΑΣΑ, οι οποίοι οδηγήθηκαν στις ακόλουθες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ασφαλούς διάθεσης: o Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) με δυναμικότητα επεξεργασίας tn/έτος σύμμεικτα ΑΣΑ 1. Κατά τη δοκιμαστική λειτουργία του λογισμικού, πραγματοποιείται η παραδοχή ότι το ΕΜΑΚ λειτουργεί σε πλήρη δυναμικότητα. o Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ Κορακιάς Ακρωτηρίου), παρακείμενος του ΕΜΑΚ με εκτιμώμενο χρόνο ζωής 2 έτη (έτος βάσης 2011), όπου κατά το έτος 2009 δέχτηκε 25.41tn ΑΣΑ Οκτώβριος ΕΜΠ, Σχολή Χημικών Μηχανικών, (2010), Έρευνα & Μελέτη για την Αναθεώρηση του Περιβαλλοντικής, Δεκέμβριος 2010, Κεφάλαιο 7: Προτάσεις Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, σελ ΕΜΠ, Σχολή Χημικών Μηχανικών, (2010), Έρευνα & Μελέτη για την Αναθεώρηση του Περιβαλλοντικής, Δεκέμβριος 2010, Κεφάλαιο 7: Προτάσεις Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, σελ. 7. 8

9 o Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ Πελεκάνου) με εκτιμώμενο χρόνο ζωής 1 έτος (έτος βάσης 2011), όπου κατά το έτος 2009 δέχτηκε 2.800tn ΑΣΑ 15. Κατά το έτος 2009, στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου παρήχθησαν συνολικά tn ΑΣΑ, οι οποίοι οδηγήθηκαν στις ακόλουθες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ασφαλούς διάθεσης: o Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) με δυναμικότητα επεξεργασίας.815 tn/έτος απόβλητα συσκευασιών. Η ποσότητα αυτή εντάσσεται στο δυναμικό επεξεργασίας του ΕΜΑΚ. o Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ Αμαρίου) με εκτιμώμενο χρόνο ζωής 10 μήνες (έτος βάσης 2011), όπου κατά το έτος 2009 δέχτηκε tn ΑΣΑ 16. Κατά το έτος 2009, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου παρήχθησαν συνολικά tn ΑΣΑ, οι οποίοι οδηγήθηκαν στις ακόλουθες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ασφαλούς διάθεσης: o Μονάδα Προεπεξεργασίας (Βιοξήρανσης) Απορριμμάτων Ηρακλείου με δυναμικότητα επεξεργασίας tn/έτος σύμμεικτα ΑΣΑ 17. Κατά τη δοκιμαστική λειτουργία του λογισμικού, πραγματοποιείται η παραδοχή ότι, η εν λόγω μονάδα λειτουργεί σε πλήρη δυναμικότητα. o Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ηρακλείου με δυναμικότητα επεξεργασίας tn αποβλήτων συσκευασιών 18. Κατά το 2009 η εν λόγω μονάδα επεξεργάστηκε tn. o Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ Πέρα Γαληνών) με εκτιμώμενο χρόνο ζωής 7 μήνες (έτος βάσης 2011), όπου κατά το έτος 2009 δέχτηκε tn ΑΣΑ 19. o Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ Χερσονήσου) με εκτιμώμενο χρόνο ζωής έτη (έτος βάσης 2011), όπου κατά το έτος 2009 δέχτηκε 0.78tn ΑΣΑ ΕΜΠ, Σχολή Χημικών Μηχανικών, (2010), Έρευνα & Μελέτη για την Αναθεώρηση του Περιβαλλοντικής, Δεκέμβριος 2010, Κεφάλαιο 7: Προτάσεις Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, σελ ΕΜΠ, Σχολή Χημικών Μηχανικών, (2010), Έρευνα & Μελέτη για την Αναθεώρηση του Περιβαλλοντικής, Δεκέμβριος 2010, Κεφάλαιο 7: Προτάσεις Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, σελ ΕΜΠ, Σχολή Χημικών Μηχανικών, (2010), Έρευνα & Μελέτη για την Αναθεώρηση του Περιβαλλοντικής, Δεκέμβριος 2010, Κεφάλαιο 7: Προτάσεις Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, σελ ΕΜΠ, Σχολή Χημικών Μηχανικών, (2010), Έρευνα & Μελέτη για την Αναθεώρηση του Περιβαλλοντικής, Δεκέμβριος 2010, Κεφάλαιο 7: Προτάσεις Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, σελ ΕΜΠ, Σχολή Χημικών Μηχανικών, (2010), Έρευνα & Μελέτη για την Αναθεώρηση του Περιβαλλοντικής, Δεκέμβριος 2010, Κεφάλαιο 7: Προτάσεις Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, σελ ΕΜΠ, Σχολή Χημικών Μηχανικών, (2010), Έρευνα & Μελέτη για την Αναθεώρηση του 9

10 o Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ Καζαντζάκη) με εκτιμώμενο χρόνο ζωής 4 έτη (έτος βάσης 2011), όπου κατά το έτος 2009 δέχτηκε tn ΑΣΑ, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων ΑΣΑ που παρήχθησαν στους Δήμους Θραψάνου και Αρκαλοχωρίου 21. o Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ Βιάννου) με εκτιμώμενο χρόνο ζωής 1 έτος (έτος βάσης 2011), όπου κατά το έτος 2009 δέχτηκε 2.586tn ΑΣΑ 22. Κατά το έτος 2009, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου παρήχθησαν συνολικά tn ΑΣΑ, οι οποίοι οδηγήθηκαν στις ακόλουθες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ασφαλούς διάθεσης: o Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ηρακλείου με δυναμικότητα επεξεργασίας tn αποβλήτων συσκευασιών. Κατά το 2009 η εν λόγω μονάδα επεξεργάστηκε 1.525tn αποβλήτων συσκευασιών προερχόμενα από την ΠΕ Λασιθίου. o Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου) με εκτιμώμενο χρόνο ζωής έτη (έτος βάσης 2011), όπου κατά το έτος 2009 δέχτηκε 4.507tn ΑΣΑ, συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων ποσοτήτων από τους Δήμους Μακρύ Γιαλού, Ιεράπετρας και της Κοινότητας Βραχασίου 2. o Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ Σητείας) με εκτιμώμενο χρόνο ζωής 18 μήνες (έτος βάσης 2011), όπου κατά το έτος 2009 δέχτηκε tn ΑΣΑ 24. Επεξεργασία Δεδομένων Αποτελέσματα Η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων αφορά σε μετατροπή μεγεθών σε μορφή συμβατή με τα δεδομένα εισόδου στο λογισμικό. Με δεδομένο ότι, ως έτος αναφοράς λήφθηκε υπόψη το 2009, η σχετική αναγωγή στο 2011 αλλά και στα μετέπειτα έτη θα γίνει βάσει του ετήσιου ρυθμού αύξησης των ΑΣΑ για την (1,015%). Περιβαλλοντικής, Δεκέμβριος 2010, Κεφάλαιο 7: Προτάσεις Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, σελ ΕΜΠ, Σχολή Χημικών Μηχανικών, (2010), Έρευνα & Μελέτη για την Αναθεώρηση του Περιβαλλοντικής, Δεκέμβριος 2010, Κεφάλαιο 7: Προτάσεις Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, σελ ΕΜΠ, Σχολή Χημικών Μηχανικών, (2010), Έρευνα & Μελέτη για την Αναθεώρηση του Περιβαλλοντικής, Δεκέμβριος 2010, Κεφάλαιο 7: Προτάσεις Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, σελ ΕΜΠ, Σχολή Χημικών Μηχανικών, (2010), Έρευνα & Μελέτη για την Αναθεώρηση του Περιβαλλοντικής, Δεκέμβριος 2010, Κεφάλαιο 7: Προτάσεις Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, σελ ΕΜΠ, Σχολή Χημικών Μηχανικών, (2010), Έρευνα & Μελέτη για την Αναθεώρηση του Περιβαλλοντικής, Δεκέμβριος 2010, Κεφάλαιο 7: Προτάσεις Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, σελ

11 Αναφορικά με τους ΧΥΤΑ η διαδικασία επεξεργασίας αφορά στο μετασχηματισμό της εκτιμώμενης υπολειπόμενης διάρκειας ζωής σε χωρητικότητα κυττάρων (σε κυβικά μέτρα). Κατά την επεξεργασία των σχετικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε η ακόλουθη παραδοχή: kgr Τελική πυκνότητα κυττάρου ΧΥΤΑ: 700 m. Ως εκ τούτου, ανά Περιφερειακή Ενότητα, οι δυναμικότητες των υφιστάμενων εγκαταστάσεων θα είναι: Περιφερειακή Ενότητα Χανίων: o Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) με δυναμικότητα επεξεργασίας tn/έτος σύμμεικτα ΑΣΑ. o Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ Κορακιάς Ακρωτηρίου), παρακείμενος στο ΕΜΑΚ. Κατά το έτος 2011 δέχτηκε ποσότητα ΑΣΑ: ,015 2 = tn. Κατά συνέπεια, για εκτιμώμενο χρόνο ζωής 2 έτη (έτη 2012 και 201), η υπολειπόμενη χωρητικότητα και ο υπολειπόμενος όγκος κυττάρων θα είναι: , ,015 2 = 5.92tn και ,7 = m αντίστοιχα. o Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ Πελεκάνου). Κατά το έτος 2011 δέχτηκε ποσότητα ΑΣΑ: ,015 2 = 2.885tn. Κατά συνέπεια, για εκτιμώμενο χρόνο ζωής 10 μήνες (0,8 έτη), η υπολειπόμενη χωρητικότητα και ο υπολειπόμενος όγκος κυττάρων θα είναι: , ,015 2 = 5.900tn και ,7 = 8.429m αντίστοιχα. Συνολικά, η υπολειπόμενη χωρητικότητα ΧΥΤΑ για την ΠΕ Χανίων είναι 84.70m. Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου: o Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ Πελεκάνου). Κατά το έτος 2011 δέχτηκε ποσότητα ΑΣΑ: ,015 2 = 49.48tn. 11

12 Κατά συνέπεια, για εκτιμώμενο χρόνο ζωής 10 μήνες (0,8 έτη), η υπολειπόμενη χωρητικότητα και ο υπολειπόμενος όγκος κυττάρων θα είναι: ,015 0,8 = 41.79tn και ,7 = m αντίστοιχα. Συνολικά, η υπολειπόμενη χωρητικότητα ΧΥΤΑ για την ΠΕ Ρεθύμνου είναι m. Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου: o Μονάδα Προεπεξεργασίας (Βιοξήρανσης) Απορριμμάτων Ηρακλείου με δυναμικότητα επεξεργασίας tn/έτος σύμμεικτα ΑΣΑ. o Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ηρακλείου, δυναμικότητας tn/έτος αποβλήτων συσκευασιών. o Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ Πέρα Γαληνών). Κατά το έτος 2011 δέχτηκε ποσότητα ΑΣΑ: ,015 2 = 57.79tn. Κατά συνέπεια, για εκτιμώμενο χρόνο ζωής 7 μήνες (0,58 έτη), η υπολειπόμενη χωρητικότητα και ο υπολειπόμενος όγκος κυττάρων θα είναι: ,015 0,58 =.971tn και.971 0,7 = 48.50m αντίστοιχα. o Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ Χερσονήσου). Κατά το έτος 2011 δέχτηκε ποσότητα ΑΣΑ: ,015 2 = 1.667tn. Κατά συνέπεια, για εκτιμώμενο χρόνο ζωής έτη, η υπολειπόμενη χωρητικότητα και ο υπολειπόμενος όγκος κυττάρων θα είναι: , , ,015 = tn και = m 0,7 αντίστοιχα. o Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ Καζαντζάκη). Κατά το έτος 2011 δέχτηκε ποσότητα ΑΣΑ: 12

13 ,015 2 = tn. Κατά συνέπεια, για εκτιμώμενο χρόνο ζωής 4 έτη, η υπολειπόμενη χωρητικότητα και ο υπολειπόμενος όγκος κυττάρων θα είναι: , , , ,015 4 = 60.27tn και ,7 = 86.05m αντίστοιχα. o Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ Βιάννου). Κατά το έτος 2011 δέχτηκε ποσότητα ΑΣΑ: ,015 2 = 2.664tn. Κατά συνέπεια, για εκτιμώμενο χρόνο ζωής 1 έτος, η υπολειπόμενη χωρητικότητα και ο υπολειπόμενος όγκος κυττάρων θα είναι: ,015 = 2.704tn και ,7 =.86m αντίστοιχα. Συνολικά, η υπολειπόμενη χωρητικότητα ΧΥΤΑ για την ΠΕ Ηρακλείου είναι m. Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου: o Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου). Κατά το έτος 2011 δέχτηκε ποσότητα ΑΣΑ: ,015 2 = tn. Κατά συνέπεια, για εκτιμώμενο χρόνο ζωής έτη, η υπολοιπόμενη χωρητικότητα και ο υπολειπόμενος όγκος κυττάρων θα είναι: , , ,015 = tn και ,7 = m αντίστοιχα. o Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ Πέρα Γαληνών). Κατά το έτος 2011 δέχτηκε ποσότητα ΑΣΑ: 1

14 ,015 2 = 57.79tn. Κατά συνέπεια, για εκτιμώμενο χρόνο ζωής 18 μήνες (1,5 έτη), η υπολειπόμενη χωρητικότητα και ο υπολειπόμενος όγκος κυττάρων θα είναι: ,015 1,5 = tn και ,7 = m αντίστοιχα. Συνολικά, η υπολοιπόμενη χωρητικότητα ΧΥΤΑ για την ΠΕ Λασιθίου είναι m. Συγκεντρωτικά, για το σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις ασφαλούς διάθεσης (ΧΥΤΑ) και επεξεργασίας ΑΣΑ και οι αντίστοιχες δυναμικότητές τους είναι: Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) με δυναμικότητα επεξεργασίας tn/έτος σύμμεικτα ΑΣΑ. Μονάδα Προεπεξεργασίας (Βιοξήρανσης) Απορριμμάτων Ηρακλείου με δυναμικότητα επεξεργασίας tn/έτος σύμμεικτα ΑΣΑ. Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ηρακλείου, δυναμικότητας tn/έτος αποβλήτων συσκευασιών. Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων με υπολειπόμενη χωρητικότητα κυττάρων m. Δυναμικότητα Νέων Εγκαταστάσεων ΔΣΑ Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του λογισμικού και με βάση τα δεδομένα των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, οι δυναμικότητες των νέων, ή προς επέκταση, εγκαταστάσεων θα είναι: Προκειμένου για τη διαχείριση του προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ (εφαρμογή προγραμμάτων ΔσΠ), απαιτείται η ανάπτυξη εγκατάστασης ή εγκαταστάσεων δυναμικότητας tn/έτος. Προκειμένου για τη διαχείριση των προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασιών ( μπλε κάδος ή εφαρμογή προγραμμάτων ΔσΠ) των ΑΣΑ, απαιτείται η ανάπτυξη εγκατάστασης ή εγκαταστάσεων δυναμικότητας tn/έτος. Προκειμένου για τη διαχείριση των σύμμεικτων ΑΣΑ ( πράσινος κάδος) απαιτείται η ανάπτυξη εγκατάστασης ή εγκαταστάσεων δυναμικότητας tn/έτος. Διαμόρφωση Εναλλακτικών Σεναρίων Βάσει της εκπονηθείσας μελέτης για την, διατυπώθηκαν δύο εναλλακτικά σενάρια ΔΣΑ. Το πρώτο εξ αυτών αφορούσε σε τροποποίηση εφαρμογής του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Κρήτης, ενώ το δεύτερο πρότεινε την 14

15 αυτονόμηση διαχείρισης ΑΣΑ ανά Περιφερειακή Ενότητα (τέως Νομαρχία) με κύριο χαρακτηριστικό την ανάπτυξη μιας κεντρικής μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης. Δεδομένα Μελέτης Αναλυτικότερα, ο τύπος και η δυναμικότητα των προτεινόμενων εγκαταστάσεων ανά σενάριο αφορούσε: Για το 1 ο Σενάριο προτάθηκαν: o Για την ΠΕ Χανίων, επέκταση δυναμικότητας του ΕΜΑΚ (υφιστάμενη δυναμικότητα tn/έτος) έτσι ώστε να μπορεί να διαχειριστεί σε ετήσια βάση τις ακόλουθες ποσότητες: 1.500tn προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος προς κομποστοποίηση, tn απόβλητα συσκευασιών προς ανακύκλωση και 4.000tn σύμμεικτα ΑΣΑ προς ανακύκλωση και κομποστοποίηση. Κατασκευή μονάδας βιολογικής επεξεργασίας δυναμικότητας 2.000tn/έτος όπου θα δέχεται ποσότητες προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος. o Για την ΠΕ Ρεθύμνου, ανάπτυξη Μονάδας Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας με δυναμικότητα τέτοια ώστε να μπορεί να διαχειριστεί σε ετήσια βάση τις ακόλουθες ποσότητες: 8.500tn προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος προς κομποστοποίηση, tn απόβλητα συσκευασιών προς ανακύκλωση και tn σύμμεικτα ΑΣΑ προς ανακύκλωση και κομποστοποίηση. o Για την ΠΕ Ηρακλείου: Συνέχιση λειτουργίας της Μονάδας Προεπεξεργασίας (Βιοξήρανσης) δυναμικότητας tn/έτος σε σύμμεικτα. Επέκταση δυναμικότητας του ΚΔΑΥ κατά 1.500tn/έτος απόβλητα συσκευασιών. Ανάπτυξη Μονάδας Ενεργειακής Αξιοποίησης για την καύση του παραγόμενου SRF από τη Μονάδα Προεπεξεργασίας (Βιοξήρανσης) και για την καύση σύμμεικτων. Η Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης θα έχει συνολική δυναμικότητα tn/έτος. Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας δυναμικότητας tn/έτος. Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας δυναμικότητας 4.000tn/έτος. o Για τη ΠΕ Λασιθίου, ανάπτυξη Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας δυναμικότητας 9.000tn/έτος. Για το 2 ο Σενάριο προτάθηκαν: o Για την ΠΕ Χανίων, επέκταση δυναμικότητας του ΕΜΑΚ (υφιστάμενη δυναμικότητα tn/έτος) έτσι ώστε να μπορεί να διαχειριστεί σε ετήσια βάση τις ακόλουθες ποσότητες: 1.500tn προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος προς κομποστοποίηση, 15

16 18.500tn απόβλητα συσκευασιών προς ανακύκλωση και 4.000tn σύμμεικτα ΑΣΑ προς ανακύκλωση και κομποστοποίηση. Κατασκευή μονάδας βιολογικής επεξεργασίας δυναμικότητας 2.000tn/έτος όπου θα δέχεται ποσότητες προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος. o Για την ΠΕ Ρεθύμνου, ανάπτυξη Μονάδας Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας με δυναμικότητα τέτοια ώστε να μπορεί να διαχειριστεί σε ετήσια βάση τις ακόλουθες ποσότητες: 8.500tn προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος προς κομποστοποίηση, tn απόβλητα συσκευασιών προς ανακύκλωση και tn σύμμεικτα ΑΣΑ προς ανακύκλωση και κομποστοποίηση. o Για την ΠΕ Ηρακλείου: Ανάπτυξη Μονάδας Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας με δυναμικότητα τέτοια ώστε να μπορεί να διαχειριστεί σε ετήσια βάση tn σύμμεικτα ΑΣΑ προς ανακύκλωση και κομποστοποίηση. Συνέχιση λειτουργίας της Μονάδας Προεπεξεργασίας (Βιοξήρανσης) δυναμικότητας tn/έτος σε σύμμεικτα. Επέκταση δυναμικότητας του ΚΔΑΥ κατά 1.000tn/έτος απόβλητα συσκευασιών. Ανάπτυξη Μονάδας Ενεργειακής Αξιοποίησης για την καύση των υπολειμμάτων και του RDF που θα παράγεται από όλες τις μονάδες της Περιφέρειας πλην της ΠΕ Χανίων και της ποσότητας SRF που θα παράγεται από τη Μονάδα Προεπεξεργασίας (Βιοξήρανσης). Η Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης θα έχει συνολική δυναμικότητα tn/έτος. Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας δυναμικότητας tn/έτος. Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας δυναμικότητας 4.000tn/έτος. o Για τη ΠΕ Λασιθίου: Ανάπτυξη Μονάδας Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας με δυναμικότητα τέτοια ώστε να μπορεί να διαχειριστεί σε ετήσια βάση τις ακόλουθες ποσότητες: tn απόβλητα συσκευασιών προς ανακύκλωση και 4.500tn σύμμεικτα ΑΣΑ προς ανακύκλωση και κομποστοποίηση Ανάπτυξη Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας δυναμικότητας 9.000tn/έτος. 16

17 Επεξεργασία Δεδομένων Αποτελέσματα Η διαδικασία επεξεργασίας αφορά στο μετασχηματισμό της δυναμικότητας των προτεινόμενων μονάδων σε δυναμικότητα εγκαταστάσεων ικανών να επεξεργαστούν τους ακόλουθους τύπους ρευμάτων ΑΣΑ: Προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα που προέρχεται από εφαρμογή προγραμμάτων ΔσΠ, Προδιαλεγμένα απόβλητα συσκευασιών που προέρχονται είτε από εφαρμογή προγραμμάτων ΔσΠ, είτε από την υφιστάμενη υποδομή συλλογής ( μπλε κάδος) και Σύμμεικτα απόβλητα που προέρχονται από την υφιστάμενη υποδομή συλλογής ( πράσινος κάδος). 1 ο Σενάριο Αναλυτικότερα, για το 1 ο Σενάριο και Περιφερειακή Ενότητα προτάθηκαν τα ακόλουθα: Για την ΠΕ Χανίων προτάθηκε: o Επέκταση του ΕΜΑΚ με δυναμικότητες επεξεργασίας: 1.500tn/έτος προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα, tn/έτος απόβλητα συσκευασιών και 4.000tn/έτος σύμμεικτα. o Κατασκευή μονάδας βιολογικής επεξεργασίας δυναμικότητας 2.000tn/έτος όπου θα δέχεται ποσότητες προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος. Δηλαδή, οι απαιτήσεις επιπλέον δυναμικότητας για την ΠΕ Χανίων αφορούν σε: o tn/έτος προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα, o tn/έτος απόβλητα συσκευασιών και o 4.000tn/έτος σύμμεικτα. Για την ΠΕ Ρεθύμνου προτάθηκε: o Ανάπτυξη Μονάδας Μηχανικής & Βιολογικής Επεξεργασίας με δυναμικότητα επεξεργασίας: 8.500tn/έτος προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα, tn/έτος απόβλητα συσκευασιών και tn/έτος σύμμεικτα. Για την ΠΕ Ηρακλείου προτάθηκε: o Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης δυναμικότητας tn/έτος σύμμεικτα. o Επέκταση του ΚΔΑΥ Ηρακλείου κατά δυναμικότητα 2.500tn/έτος για επεξεργασία αποβλήτων συσκευασίας. o Μονάδες Βιολογικής Επεξεργασίας συνολικής δυναμικότητας 2.000tn/έτος για επεξεργασία προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος. Δηλαδή, οι απαιτήσεις επιπλέον δυναμικότητας για την ΠΕ Ηρακλείου αφορούν σε: o 2.000tn/έτος προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα, o 2.500tn/έτος απόβλητα συσκευασιών και o tn/έτος σύμμεικτα προς ενεργειακή αξιοποίηση. 17

18 Για την ΠΕ Λασιθίου προτάθηκε ανάπτυξη Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας δυναμικότητας 9.000tn/έτος για επεξεργασία προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος. Συνολικά κατά τη διατύπωση του 1 ου Σεναρίου για το σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης οι επιπλέον δυναμικότητες αφορούν σε επεξεργασία: tn/έτος προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα προς κομποστοποίηση (Σενάριο 1α) ή ενεργειακή ανάκτηση (Σενάριο 1β) tn/έτος προδιαλεγμένα απ όβλητα συσκευασιών προς ανακύλωση και tn/έτος σύμμεικτα απόβλητα προς ΜΒΕ (κατά 26,65%) και προς Ενεργειακή Αξιοποίηση (κατά 7,5%), δηλαδή: o tn/έτος σύμμεικτα απόβλητα προς μηχανική (ανακύκλωση) και βιολογική επεξεργασία (Σενάριο 1 α : Κομποστοποίηση ή Σενάριο 1β: Ενεργειακή Ανάκτηση). o tn/έτος σύμμεικτα απόβλητα προς ενεργειακή αξιοποίηση. Τα υπολείμματα των μονάδων καταλήγουν στη Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης (έχουν συμπεριληφθεί στη δυναμικότητα) και σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων. 2ο Σενάριο Για το 2 ο Σενάριο και Περιφερειακή Ενότητα προτάθηκαν τα ακόλουθα: Για την ΠΕ Χανίων προτάθηκε: o Επέκταση του ΕΜΑΚ με δυναμικότητες επεξεργασίας: 1.500tn/έτος προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα, tn/έτος απόβλητα συσκευασιών και 4.000tn/έτος σύμμεικτα. o Κατασκευή μονάδας βιολογικής επεξεργασίας δυναμικότητας 2.000tn/έτος όπου θα δέχεται ποσότητες προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος. Δηλαδή, οι απαιτήσεις επιπλέον δυναμικότητας για την ΠΕ Χανίων αφορούν σε: o tn/έτος προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα, o tn/έτος απόβλητα συσκευασιών και o 4.000tn/έτος σύμμεικτα. Για την ΠΕ Ρεθύμνου προτάθηκε: o Ανάπτυξη Μονάδας Μηχανικής & Βιολογικής Επεξεργασίας με δυναμικότητα επεξεργασίας: 8.500tn/έτος προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα, tn/έτος απόβλητα συσκευασιών και tn/έτος σύμμεικτα. Για την ΠΕ Ηρακλείου προτάθηκε: o Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης δυναμικότητας tn/έτος για επεξεργασία των υπολειμμάτων. o Επέκταση του ΚΔΑΥ Ηρακλείου κατά δυναμικότητα 2.000tn/έτος για επεξεργασία αποβλήτων συσκευασίας. o Μονάδες Βιολογικής Επεξεργασίας συνολικής δυναμικότητας 2.000tn/έτος για επεξεργασία προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος. 18

19 o Ανάπτυξη Μονάδας Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας με δυναμικότητα τέτοια ώστε να μπορεί να διαχειριστεί σε ετήσια βάση tn σύμμεικτα ΑΣΑ προς προς ανακύκλωση και κομποστοποίηση. Δηλαδή, οι απαιτήσεις επιπλέον δυναμικότητας για την ΠΕ Ηρακλείου αφορούν σε: o 2.000tn/έτος προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα, o 2.000tn/έτος απόβλητα συσκευασιών, o tn/έτος σύμμεικτα και o ΧΧΧtn/έτος υπόλειμμα προς ενεργειακή αξιοποίηση. Για την ΠΕ Λασιθίου προτάθηκε: o Ανάπτυξη Μονάδας Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας με δυναμικότητα τέτοια ώστε να μπορεί να διαχειριστεί σε ετήσια βάση τις ακόλουθες ποσότητες: tn απόβλητα συσκευασιών προς ανακύκλωση και 4.500tn σύμμεικτα ΑΣΑ προς ανακύκλωση και κομποστοποίηση. o Ανάπτυξη Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας δυναμικότητας 9.000tn/έτος για επεξεργασία προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος. Δηλαδή, οι απαιτήσεις επιπλέον δυναμικότητας για την ΠΕ Λασιθίου αφορούν σε: o 9.000tn/έτος προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα, o tn/έτος απόβλητα συσκευασιών και o 4.500tn/έτος σύμμεικτα. Συνολικά κατά τη διατύπωση του 2 ου Σεναρίου για το σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης οι επιπλέον δυναμικότητες αφορούν σε επεξεργασία: tn/έτος προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα προς κομποστοποίηση (Σενάριο 2α) ή ενεργειακή ανάκτηση (Σενάριο 2β) tn/έτος προδιαλεγμένα απόβλητα συσκευασιών προς ανακύλωση και 8.000tn/έτος σύμμεικτα απόβλητα προς ΜΒΕ (κατά 49,70%) και προς Ενεργειακή Αξιοποίηση (κατά 51,0%), δηλαδή: o tn/έτος σύμμεικτα απόβλητα προς μηχανική (ανακύκλωση) και βιολογική επεξεργασία (Σενάριο 2α: Κομποστοποίηση ή Σενάριο 2β: Ενεργειακή Ανάκτηση). o tn/έτος SRF, RDF και υπόλειμμα προς ενεργειακή αξιοποίηση. Τα υπολείμματα των μονάδων προδιαλεγμένου οργανικού και ΚΔΑΥ θα καταλήγουν σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων. Αποτελέσματα Σύγκρισης Εναλλακτικών Σεναρίων Η διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης περιελάμβανε τέσσερα Σενάρια (1α, 1β, 2α και 2β). Η διαφοροποίηση ανά ζεύγος Σεναρίων (1α και 1β) και (2α και 2β) αφορούσε στην επιλογή του τύπου βιολογικής επεξεργασίας (composting ή αναερόβια χώνευση) για την επεξεργασία τόσο του προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος, όσο και του οργανικού υπολείμματος των σύμμεικτων ΑΣΑ. Αναφορικά με τη στάθμιση κριτηρίων, επιλέχθηκαν οι προτεινόμενες τιμές του λογισμικού στη διεπιφάνεια (Tab) με τίτλο Criteria Weighting. 19

20 Τα αποτελέσματα της σύγκρισης παρατίθενται οπτικοποιημένα στη διεπιφάνεια (Tab) με τίτλο Multicriteria Analysis. Σύμφωνα με αυτά, μεταξύ των επιλογών αερόβιας και αναερόβιας αποδόμησης ανά ζεύγος σεναρίων, επικρατέστερα είναι τα σενάρια όπου το οργανικό κλάσμα τυγχάνει αερόβιας επεξεργασίας (Σενάρια 1α και 2α, αντίστοιχα έναντι Σεναρίων 1β και 2β). Επιπλέον, μεταξύ των επιλογών μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης για άμεση θερμική επεξεργασία συμμείκτων (Σενάρια 1α και 1β) ή έμμεση με καύση προϊόντων άλλων μονάδων (θερμική επεξεργασία SRF/RDF και υπολειμμάτων στα Σενάρια 2α και 2β), επικρατέστερη κρίνεται η δεύτερη ομάδα Σεναρίων. Συνολικά, η αξιολόγηση των Σεναρίων δίνει τα ακόλουθα αποτελέσματα: 1 ο Σενάριο 2α, o προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα προς αερόβια αποδόμηση, o προδιαλεγμένα απόβλητα συσκευασιών προς μηχανική διαλογή, o σύμμεικτα ΑΣΑ προς μηχανική βιολογική επεξεργασία και o SRF/RDF και υπόλειμμα προς ενεργειακή αξιοποίηση. 2 ο Σενάριο 2β, o προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα προς αναερόβια χώνευση, o προδιαλεγμένα απόβλητα συσκευασιών προς μηχανική διαλογή, o σύμμεικτα ΑΣΑ προς μηχανική βιολογική επεξεργασία και o SRF/RDF και υπόλειμμα προς ενεργειακή αξιοποίηση. ο Σενάριο 1α και o προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα προς αερόβια αποδόμηση, o προδιαλεγμένα απόβλητα συσκευασιών προς μηχανική διαλογή, o σύμμεικτα ΑΣΑ προς ενεργειακή αξιοποίηση και o SRF/RDF και υπόλειμμα προς ενεργειακή αξιοποίηση. 4 ο Σενάριο 1β o προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα προς αερόβια αποδόμηση, o προδιαλεγμένα απόβλητα συσκευασιών προς μηχανική διαλογή, o σύμμεικτα ΑΣΑ προς ενεργειακή αξιοποίηση και o SRF/RDF και υπόλειμμα προς ενεργειακή αξιοποίηση. Τα ανωτέρω αποτελέσματα ως προς την αξιολόγηση των σεναρίων βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τα αντίστοιχα αποτελέσματα της μελέτης. Συμπεράσματα Προτάσεις Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη δοκιμαστική λειτουργία του λογισμικού Decision Support Tool v1 επικεντρώνονται σε τρία () πεδία αντικειμενικής θεώρησης που σχετίζονται με την καθεαυτή λειτουργικότητα χρήσης του λογισμικού, την ορθολογική βάση των υπολογισμών και των αποτελεσμάτων και τέλος, το φόρτο επεξεργασίας και μετασχηματισμού δεδομένων σε αριθμητικές τιμές εισόδου στο λογισμικό. Ειδικότερα, ως προς τη λειτουργικότητα χρήσης του λογισμικού, ανά διεπιφάνεια χρήσης (Tab) εντοπίστηκαν τα ακόλουθα: Στη διεπιφάνεια General : o Στο πεδίο Waste Composition υπάρχει δυσλειτουργία ως προς την εισαγωγή των δεδομένων ποιοτικής σύνθεσης των ΑΣΑ σε μορφή με περισσότερα από δύο δεκαδικά ψηφία. Συγκεκριμένα, για την περίπτωση όπου όλες οι σχετικές τιμές δοθούν σε δεκαδική μορφή, μολονότι το άθροισμα επαληθεύεται (100%), εντούτοις φαίνεται η 20

21 ένδειξη error στα αθροιστικά ποσοστά βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων (Biodegradable Municipal Waste (%)) αποβλήτων συσκευασίας (Packaging Waste (%)). Η εν λόγω δυσλειτουργία επεκτείνεται και στη διεπιφάνεια Targets όπου δεν υπολογίζονται οι ποσότητες που πρέπει να εκτρέπονται από τους ΧΥΤΑ. Στη διεπιφάνεια Waste Management Facilities : o Στο πεδίο 1 Landfill Capacity δεν παρέχεται συσχέτιση μεταξύ διάρκειας ζωής ενός ΧΥΤΑ και χωρητικότητας σε κυβικά μέτρα. Το στοιχείο θα μπορούσε να απεικονίζει το χρονικό ορίζοντα λειτουργίας του ΧΥΤΑ υπό το πρίσμα διαχείρισης ΑΣΑ κατά τη διατύπωση μεταβατικών σταδίων (για την προκειμένη περίπτωση, κατά τα έτη πριν το 2020). Στη διεπιφάνεια Scenarios : o Στο πεδίο 14 Scenarios Formulation προκειμένου για διατύπωση σεναρίου όπου η μια εκ των δύο τεχνολογιών επεξεργασίας συμμείκτων αφορά σε ενεργειακή αξιοποίηση ( incineration ) δεν παρέχεται η δυνατότητα διαφορετικής επιλογής ως προς τη διάθεση των ποσοτήτων SRF/RDF και υπολείμματος (π.χ. waste to energy ως αναερόβια, ή landfill προκειμένου για διάθεση σε ΧΥΤΥ). o Στο πεδίο 14 Scenarios Formulation, προκειμένου για διατύπωση σεναρίου ως προς τη διαχείριση των σύμμεικτων ΑΣΑ, δεν παρέχεται η δυνατότητα επιλογής περισσοτέρων των δύο εγκαταστάσεων του ιδίου ή διαφορετικών τύπων. Επί παραδείγματι, για την περίπτωση της Περιφέρειας Κρήτης, κατά τη διατύπωση της 2 ης σειράς Σεναρίων (2α και 2β) η επιλογή που παρέχεται από το λογισμικό προϋποθέτει την άθροιση δυναμικότητας των επιμέρους μονάδων μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, στοιχείο που ενδεχομένως αλλοιώνει τις οικονομίες κλίμακας (4 μονάδες του ίδιου τύπου με δυναμικότητα Α tn/έτος έκαστη έχουν διαφορετικά οικονομοτεχνικά χαρακτηριστικά από μια μονάδα ίδιου τύπου με δυναμικότητα 4Α tn/έτος). o Στο πεδίο 14 Scenarios Formulation δεν υπάρχει διαχωρισμός για την περίπτωση όπου μια μονάδα μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας δέχεται ρεύμα προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασίας. Η επιλογή παρέχεται από το λογισμικό μόνο αν το εν λόγω ρεύμα τυγχάνει επεξεργασίας σε μονάδα μηχανικής διαλογής ( MRF ) και όχι σε μονάδα μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας ( MBT ). Το στοιχείο αυτό αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης με δεδομένη τη διαφοροποίηση μεταξύ ΚΔΑΥ και Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης ως προς τεχνικές και λειτουργικές παραμέτρους. Ως προς την ορθολογική βάση των υπολογισμών και των αποτελεσμάτων του λογισμικού κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, τα σχετικά συμπεράσματα κρίνονται έγκυρα και ορθά υπό το πρίσμα ότι: Οι τεχνολογίες που αφορούν σε αερόβια αποδόμηση (κυρίως) και σε μηχανική βιολογική επεξεργασία (δευτερευόντως) υπερτερούν περιβαλλοντικά, οικονομοτεχνικά και κοινωνικά έναντι των τεχνολογιών θερμικής επεξεργασίας. 21

22 Η αξιολόγηση των τεχνολογιών θερμικής επεξεργασίας είναι ευνοϊκότερη όταν επεξεργάζονται δευτερογενή απόβλητα (προϊόντα πρωτογενούς επεξεργασίας ΑΣΑ: SRF/RDF και υπόλειμμα) συγκριτικά με την απευθείας επεξεργασία σύμμεικτων ΑΣΑ. Οι τεχνολογίες που αφορούν σε αερόβια αποδόμηση υπερτερούν περιβαλλοντικά και οικονομοτεχνικά έναντι των τεχνολογιών αναερόβιας χώνευσης. Βάσει των ανωτέρω, η ορθολογική βάση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης εξαρτάται έντονα από τη στάθμιση των κριτηρίων, στοιχείο που εμπεριέχει τον υποκειμενικό παράγοντα (μεταβολή επιπέδων σημαντικότητας) ως προς τη στάθμιση των πέντε (5) βασικών ομάδων κριτηρίων. Ως προς το φόρτο επεξεργασίας και μετασχηματισμού δεδομένων σε αριθμητικές τιμές εισόδου στο λογισμικό, εξαρτάται έντονα από το επίπεδο πληρότητας της μελέτης (ή των μελετών) που λαμβάνεται υπόψη κατά την επεξεργασία των δεδομένων και το μετασχηματισμό τους σε μορφή συμβατή με τα αντίστοιχα πεδία ζητούμενα του λογισμικού. Στο πλαίσιο αυτό, η χρήση του λογισμικού ενδείκνυται και ως μέσο επαλήθευσης επικύρωσης της εγκυρότητας μιας σχετικής μελέτης, τόσο μακροσκοπικά, όσο και αναφορικά με την ποσοτικοποίηση των στόχων ανακύκλωσης βάσει της νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, το εν λόγω λογισμικό εκτός από τη δυνατότητα αξιολόγησης εναλλακτικών σεναρίων, παρέχει το καίριο πλεονέκτημα αναπροσαρμογής ποσοτικών στόχων ανακύκλωσης καθιστώντας έγκυρη κάθε μελέτη που αφορά σε ΔΣΑ (ΠΕΣΔΑ, ΣΜΠΕ κ.ά.). Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η δυνατότητα παρακολούθησης των σχετικών στόχων ανακύκλωσης και ο βαθμός συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία με τη δυνατότητα υπολογισμών σε διαφορετικές χρονικές περιόδους (πλέον του έτους 2020). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παραδοτέο της ομάδας εργασίας του ΕΜΠ αφορά στη χρήση της αρχικής έκδοσης του λογισμικού εργαλείου υποστήριξης λήψης απόφασης και τα αποτελέσματα και συμπεράσματά του χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να ληφθεί η βελτιωμένη τελική μορφή του εργαλείου. 22

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασμός των γεωγραφικών ενοτήτων, στις οποίες θα λαμβάνει χώρα

Διαβάστε περισσότερα

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασμός των γεωγραφικών ενοτήτων, στις οποίες θα λαμβάνει χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) Βασικές απαιτήσεις ΕΣΔΑ για στόχους στα ΑΣΑ: α) υπόλειμμα < 30% του συνόλου των ΑΣΑ και εκτροπή των ΒΑΑ (βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα),

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο ήμων

ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο ήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑ Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο ήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων Κύριο αντικείµενο της Εταιρίας είναι ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η λειτουργία του ΟΣ Α της υτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε το Σχέδιο ιαχείρισης του 1995. Μέτοχοι: Οι ήµοι Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 1.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 1-1 1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ... 1-2 1.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Καθ. Μαρία Λοϊζίδου email: mloiz@chemeng.ntua.gr website:

Διαβάστε περισσότερα

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece Waste management for energy purposes The response of the municipalities EU initiatives to be implemented The significance of strategic alliances Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό διαβούλευση νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας και πορεία προς την Κυκλική Οικονομία

Το υπό διαβούλευση νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας και πορεία προς την Κυκλική Οικονομία Το υπό διαβούλευση νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας και πορεία προς την Κυκλική Οικονομία Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Μηχανικός Περιβάλλοντος Beng MSc Βασικές προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Γεωπληροφορική και Τοπογραφία Θέμα Πτυχιακή Εργασία : Διαχείριση Αστικών Απορριμμάτων στην πόλη των Σερρών Επιμέλεια: Γκότσικα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου

Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αντώνιος Μήλιας, Χημικός Μηχανικός, Γεν. Γραμματέας Δ. Χίου Δημήτριος Τσούχλης, Περιβαλλοντολόγος, Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΠΩΣ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ;

ΜΗΠΩΣ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ; ΜΗΠΩΣ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ; Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ του έργου με τίτλο: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΣΗΤΕΙΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ του έργου με τίτλο: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΣΗΤΕΙΑΣ» 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΘΗΚΑΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Το υπό μελέτη έργο προβλέπεται από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΣΔΑ της

Διαβάστε περισσότερα

Κάτια Λαζαρίδη. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr

Κάτια Λαζαρίδη. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr Βιοαποδομήσιμα απόβλητα: Μηχανική Βιολογική Επεξεργασία & Διαλογή στην Πηγή, δύο συμπληρωματικές προσεγγίσεις Κάτια Λαζαρίδη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή συν-αξιοποίηση. Γ. Κουφοδήμος, Μηχ-Μηχ Ι. Μπούκης, Χημ-Μηχ Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης

Ενεργειακή συν-αξιοποίηση. Γ. Κουφοδήμος, Μηχ-Μηχ Ι. Μπούκης, Χημ-Μηχ Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης Ενεργειακή συν-αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων & βιομάζας Γ. Κουφοδήμος, Μηχ-Μηχ Ι. Μπούκης, Χημ-Μηχ Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης Περιεχόμενα Δραστηριότητες Ηλέκτωρ Α.Ε. Θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων ΕΠ.ΑΝ.Α. Α.Ε. Επεξεργασία Ανάκτηση Αποβλήτων Α.Ε. Α.Ε. Corporate Waste & Recycling Conference, Conference, 26.06.2012, Αμφιθέατρο ΟΤΕ Academy,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό περιεχόμενο Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων και οι επιπτώσεις του στη σκοπιμότητα Μονάδων Θερμικής Επεξεργασίας

Ενεργειακό περιεχόμενο Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων και οι επιπτώσεις του στη σκοπιμότητα Μονάδων Θερμικής Επεξεργασίας Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ενεργειακό περιεχόμενο Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων και οι

Διαβάστε περισσότερα

Β. Δραστηριότητες μεταφοράς και επεξεργασίας (κομποστοποίησης - διαλογής - διαχωρισμού) αστικών αποβλήτων σε επίπεδο Δήμου / λοιπών Δήμων

Β. Δραστηριότητες μεταφοράς και επεξεργασίας (κομποστοποίησης - διαλογής - διαχωρισμού) αστικών αποβλήτων σε επίπεδο Δήμου / λοιπών Δήμων 0.3 Σύνοψη Πρότασης Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης (ΤΣΔ) Αποβλήτων Δήμου Λευκάδας Α. Δραστηριότητες πρόληψης και διαλογής στην πηγή Λαμβάνουν χώρα σε επίπεδο Δήμου και μέσω αυτών επιδιώκεται η εκτροπή του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη Διαχείριση Βιοαποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Βιώσιμη Διαχείριση Βιοαποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Βιώσιμη Διαχείριση Βιοαποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΜΑΡΙΑ ΛΟΪΖΙΔΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 12-10-2011 στις 7.00 μ.μ. στην αίθουσα της ΠΟΕ-ΟΤΑ, Καρόλου 24, πλ. Μεταξουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Βόλος, 29 Οκτωβρίου 2014 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης,

Διαβάστε περισσότερα

INTERGEO ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

INTERGEO ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ INTERGEO ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ INTERGEO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΛΥΟΣ (ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων της Αττικής (Νεο ΠΕΣΔΑ)

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων της Αττικής (Νεο ΠΕΣΔΑ) Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων της Αττικής (Νεο ΠΕΣΔΑ) Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής Αφροδίτη Μπιζά, Αντιπρόεδρος Ε ΣΝΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΣΔΑ Το Περιφερειακό Σχέδιο διαχείρισης Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κουρκούμπας, Γ. Θεοπούλου, Π. Γραμμέλης, Σ. Καρέλλας

Δ. Κουρκούμπας, Γ. Θεοπούλου, Π. Γραμμέλης, Σ. Καρέλλας Chemical Process and Energy Resources Institute Centre for Research and Technology Hellas ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΣΙ Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) Εκδήλωση ΤΕΕ Ξενοδοχείο ELECTRA PALACE

Διαβάστε περισσότερα

CARBONTOUR. Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων

CARBONTOUR. Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων LIFE09 ENV/GR/000297 Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα CARBONTOUR ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.1: Προσδιορισμός και αξιολόγηση των πηγών εκπομπών ισοδύναμου CO 2 των τουριστικών καταλυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Δ Ι Α Α Μ Α Θ Α Α Ε Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Α Σ Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Σ Τ Ε Ρ Ε Ω Ν Α Π Ο Β Λ Η Τ Ω Ν Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Σ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

MIA ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

MIA ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ MIA ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ Σπουδαστής

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ: EL0031 «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΝΆΚΤΗΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΎ ΚΛΆΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ»

EΡΓΟ: EL0031 «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΝΆΚΤΗΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΎ ΚΛΆΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ» Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ΙΙΙ 2004 2009 EΡΓΟ: EL0031 «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΝΆΚΤΗΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΎ ΚΛΆΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΏΝ ΑΣΤΙΚΏΝ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση αποβλήτων, Μονάδες Βιοαερίου και Καύση

Ενεργειακή Αξιοποίηση αποβλήτων, Μονάδες Βιοαερίου και Καύση VERDETEC FORUM ECOTEC A-ENERGY Αθήνα, 5 MARTIOY 2017 Ενεργειακή Αξιοποίηση αποβλήτων, Μονάδες Βιοαερίου και Καύση Δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3η Πανελλήνια Σύνοδος ΦΟΔΣΑ. Χανιά, 2-4 Ιουλίου 2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία Ο ΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Σ Υ ΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ σε επίπεδο Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περικλής Καφάσης Δ/ντης Προμηθειών Υπηρεσιών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Κάτια Λαζαρίδη Επίκουρη Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο klasaridi@hua.gr 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΚΟΠΟΣ Οδηγία 1999/31/ΕΚ για την Υγειονοµική Ταφή Εναρµόνιση Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Απορριμμάτων

Διαχείριση Απορριμμάτων Διαχείριση Απορριμμάτων Βιβλιογραφικές πηγές Περιβαλλοντική Τεχνολογία, 2008, Α. Ανδρεαδάκης κ.α., Κεφάλαιο 7, Εκδόσεις Συμμετρία (κατά κύριο λόγο) Introduction to Environmental Engineering and Science,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ευάγγελος Α. Βουδριάς Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 671 00 Ξάνθη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Σκοπός της επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Γενικές Παρατηρήσεις για το Νέο ΕΣΔΑ Χρονικός Ορίζοντας ΕΣΔΑ: Να επεκταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2015) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ (ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ) Κομοτηνή,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΚΑ / ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. «Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΕΚΑ / ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. «Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ... 1 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ... 1 3. ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ... 1 4. ΙΛΥΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ... 3 5. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ... 3 6. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD Οκτώβριος 2013 Σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετάω» To «Pay As You Throw»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 1 Η Ελλάδα βρίσκεται σε οριακή καμπή στο ζήτημα των απορριμμάτων. Με βάση τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, το μέλλον προδιαγράφεται ζοφερό και δύσκολο.

Διαβάστε περισσότερα

Το Ε. Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο

Το Ε. Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο Το Ε. Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. ΑΣΤΙΚΑ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΑ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Λάρισα, 11-6-2015 Εθνικά σχέδια διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 11.1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης (sustainable

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΣΔΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΣΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΣΔΑ Καθ. Αλέξανδρος Π. Οικονομόπουλος ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ eco@otenet.gr Περίληψη Η παρούσα παρέμβαση αφορά την πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Περιεχόμενα 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΣΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ... 4 1.1 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ... 4 1.1.1 Εγκαταστάσεις ΔΣΑ Ν. Χανίων... 4 1.1.2 Ποσότητες ΑΣΑ Ν. Χανίων... 6 1.2 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων: η περίπτωση της Αττικής

Τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων: η περίπτωση της Αττικής Τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων: η περίπτωση της Αττικής Γεράσιμος Λυμπεράτος Καθηγητής ΧΜ ΕΜΠ Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου Αναπληρωματικό Μέλος της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ μόνιμοι κάτοικοι ετήσια συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Ζαχαρίας Εμμ. Δοξαστάκης Δήμαρχος Χερσονήσου

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Ζαχαρίας Εμμ. Δοξαστάκης Δήμαρχος Χερσονήσου ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ζαχαρίας Εμμ. Δοξαστάκης Δήμαρχος Χερσονήσου Σεπτέμβριος 2013 Ο Δήμος βρίσκεται στο βορειο- ανατολικό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 11.1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης (sustainable

Διαβάστε περισσότερα

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ : ΣΤΟΧΟΙ - ΟΡΟΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιμότητα της θερμικής επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα. Νικόλαος Μουσιόπουλος

Σκοπιμότητα της θερμικής επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα. Νικόλαος Μουσιόπουλος Σκοπιμότητα της θερμικής επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα Νικόλαος Μουσιόπουλος Το τέλος πύλης ΧΥΤΑ ως παράγοντας προώθησης της θερμικής επεξεργασίας Ενεργειακή αξιοποίηση Διαχείριση ΑΣΑ στην

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενεργειακή Αξιοποίηση σαν παράμετρος ενός Ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου για την Διαχείριση των Απορριμμάτων.

Η Ενεργειακή Αξιοποίηση σαν παράμετρος ενός Ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου για την Διαχείριση των Απορριμμάτων. 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξόρυξης & Εναλλακτικών Μεθόδων Διαχείρισης Αποβλήτων - RECLAIM Αθήνα, 15 Ιουνίου 2016 Η Ενεργειακή Αξιοποίηση σαν παράμετρος ενός Ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου για την Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

«Κυκλική οικονομία και διαχείριση στερεών αποβλήτων σε απομακρυσμένες περιοχές» ΜΑΡΙΑ ΛΟΪΖΙΔΟΥ Καθηγήτρια ΕΜΠ

«Κυκλική οικονομία και διαχείριση στερεών αποβλήτων σε απομακρυσμένες περιοχές» ΜΑΡΙΑ ΛΟΪΖΙΔΟΥ Καθηγήτρια ΕΜΠ «Κυκλική οικονομία και διαχείριση στερεών αποβλήτων σε απομακρυσμένες περιοχές» ΜΑΡΙΑ ΛΟΪΖΙΔΟΥ Καθηγήτρια ΕΜΠ Αρχαία Ολυμπία, 16 Ιουλίου 2016 Ισοζύγιο φυσικού εμπορίου της EΕ-27 με τον υπόλοιπο κόσμο Απορρίμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ.: Ρεύμα αποβλήτου Νομοθεσία ΕΣΔΑ Βιοαποδομήσιμα Αστικά Απόβλητα (ΚΥΑ 29407/3508/2002) Βιοαπόβλητα (απόβλητα τροφών, εστιατορείων, κήπων, πάρκων)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Η συµβολή του ήµου Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας 1 Ο ήµος Λαρισαίων µετά τον Καλλικράτη

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση των Αποβλήτων Συσκευασίας στη χώρα Αποτελέσματα ΕΕΑΑ 2015 Πεντάμηνο 2016

Η ανακύκλωση των Αποβλήτων Συσκευασίας στη χώρα Αποτελέσματα ΕΕΑΑ 2015 Πεντάμηνο 2016 Η ανακύκλωση των Αποβλήτων Συσκευασίας στη χώρα Αποτελέσματα ΕΕΑΑ 2015 Πεντάμηνο 2016 Ιούλιος 2016 Αποτελέσματα 2015 Δραστηριότητες ΕΕΑΑ Μπλε Κάδοι / Έργα Δημ. Αποβλήτων (ανακτάται και χαρτί εντύπων κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαμάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων. Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΚΑ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων. Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΚΑ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014 Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΚΑ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014 Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων ΝΟΜΟΣ 4042/2012

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δημιουργίας ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ στη Φυλή

Σχέδιο Δημιουργίας ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ στη Φυλή Σχέδιο Δημιουργίας ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ στη Φυλή 1. Εισαγωγή Προτείνεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος εγκαταστάσεων, που θα αποτελέσει

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα Ευάγγελος Τερζής, WWF Ελλάς

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα Ευάγγελος Τερζής, WWF Ελλάς Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα Ευάγγελος Τερζής, WWF Ελλάς ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Παρουσίαση του προβλήματος των αστικών στερεών αποβλήτων (Α.Σ.Α.) ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα. Ποσοτικά και ποιοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση ύ λ Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Ecotec 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Σωκράτης Φάμελλος, Χημικός Μηχανικός MSc, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Προημερίδα HELECO 2011 22/03/2010 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Ειδικών Ρευμάτων Δήμου Παύλου Μελά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Ειδικών Ρευμάτων Δήμου Παύλου Μελά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Διεύθυνση :Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πρασίνου Πληροφορίες : Περσάκη Φάνια Τηλέφωνο : 2313 302350 Email : dpm@pavlsmelas.gr Σταυρούπολη 3/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Προσυνεδριακή Εκδήλωση HELECO Πάτρα 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η διαδικασία σύνταξης, έγκρισης και εφαρμογής Ολοκληρωμένου Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων έχει θεσμοθετηθεί με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

LIFE 10/ENV/GR/000610

LIFE 10/ENV/GR/000610 ISWM-TINOS: Ανάπτυξη και εφαρμογή πιλοτικού συστήματος για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Τήνο σε συμφωνία με την Οδηγία Πλαίσιο για τα στερεά απόβλητα ISWM - TINOS Παραδοτέο 4-5(+):

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1.1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 213 Το 213 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ HOTEL ACROPOL Αθήνα - 25 Ιουνίου 2008 ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΡΝΑΣ Πρόεδρος του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσσαλονίκης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σχετικά με το JESSICA. Κύρια Οφέλη του JESSICA. Το JESSICA στην Ελλάδα. Παρούσα Κατάσταση ΔΣΑ στην Ελλάδα

Περιεχόμενα. Σχετικά με το JESSICA. Κύρια Οφέλη του JESSICA. Το JESSICA στην Ελλάδα. Παρούσα Κατάσταση ΔΣΑ στην Ελλάδα Το Χρηματοδοτικό Εργαλείο JESSICA της ΕΤΕΠ για τα Έργα ΔΣΑ στην Ελλάδα Ημερίδα ΕΕΔΣΑ - Έκθεση ECOTEC 2010 24 η Απριλίου 2010 Π. Κοκορότσικος, Ευρωσύμβουλοι Γ. Ηλιόπουλος, ΕΠΤΑ Γ. Κωνστάντζος, ΕΠΤΑ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων

Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Ενότητα 10: Ολοκληρωμένη διαχείριση ΑΣΑ Ευθύμιος Νταρακάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Dr. Ing. B. Pickert και Δ. Κανακόπουλος

ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Dr. Ing. B. Pickert και Δ. Κανακόπουλος ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Dr. Ing. B. Pickert και Δ. Κανακόπουλος Eggersmann Anlagenbau, Max-Planck-St. 15 33428 Marienfeld, Germany T.: +49 (0)5247 9808 0, F: +49 (0)5247 9808 40,

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENV/GR/000950 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ. 25 Σεπτεμβρίου 2013

LIFE ENV/GR/000950 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ. 25 Σεπτεμβρίου 2013 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Σ. ΚΑΣΙΔΩΝΗ Αύξηση των παραγόμενων ποσοτήτων απορριμμάτων Πολύπλοκη σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση για τη Διαβούλευση

Παρουσίαση για τη Διαβούλευση Παρουσίαση για τη Διαβούλευση Νομικό Πλαίσιο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Τοπικό (Δημοτικό) Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΑΔΑ) Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ν. Πλαστήρα 6, 69100, Κομοτηνή

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ν. Πλαστήρα 6, 69100, Κομοτηνή Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και Ανακύκλωση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΑΜΘ) Δημήτρης Δερματάς Γενικός Διευθυντής ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου 1. Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) Με τον όρο Αστικά Στερεά Απόβλητα εννοούμε τα οικιακά απόβλητα και όσα λόγω της φύσης ή σύνθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Στερεά απόβλητα είναι τα υλικά από τα οποία ο κάτοχος τους θέλει ή είναι υποχρεωμένος να απαλλαγεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 1 Πίνακας περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 1.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 5 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης - Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος phkirk@otenet.gr ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης - Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος phkirk@otenet.gr ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων της Αττικής -1- ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που τίθενται στην Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ Αθήνα, 25 Μαρτίου 2014 1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση στο δ.σ. σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων Ηρακλείου.

Εισήγηση στο δ.σ. σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων Ηρακλείου. Εισήγηση στο δ.σ. σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων Ηρακλείου. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι: Σε συνέχεια της με αρ. 831/21-11-2014 αποφάσεως του ΔΣ, καθώς και της παραλαβής της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Απορριμάτων στον Δήμο Αλίμου TΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Διαχείριση Απορριμάτων στον Δήμο Αλίμου TΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ Διαχείριση Απορριμάτων στον Δήμο Αλίμου TΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ -1- Ο ΑΛΙΜΟΣ * Έκταση: περίπου 7,5 τ.χλμ. Πληθυσμός: 41.720 μόνιμοι κάτοικοι (ΕΛΣΤΑΤ) Μέση ηλικία: λίγο παραπάνω από τα 41

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α. Μίχου 1, Σ.Φάμελλος 1, Γ.Ζιάνκας 1, Π.Χατζημιχαήλ 1, Α.Καρπουζά 1, Α.Μαυρόπουλος 2, Α. Καρκαζή 2 1 Ανατολική Α.Ε.,Γοργοποτάμου 3, 57001,Θέρμη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1.1. Ο Νόμος Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικά Προγράμματα Ανακύκλωσης Στερεών Αποβλήτων: Ανάγκη Για Ολοκληρωμένες Λύσεις, ανάπτυξη με μοχλό την πρωτοβουλία των Δημοτών.

Δημοτικά Προγράμματα Ανακύκλωσης Στερεών Αποβλήτων: Ανάγκη Για Ολοκληρωμένες Λύσεις, ανάπτυξη με μοχλό την πρωτοβουλία των Δημοτών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11-6 -08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠ: ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 : «Η Κοινωνία τ ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ανακύκλωσης- Παρόν και προοπτικές στην Ελλάδα ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση αποβλήτων

Διαχείριση αποβλήτων Διαχείριση αποβλήτων Καθ. Μ. Λοϊζίδου Μονάδα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τομέας Χημικών Επιστημών Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο email: mloiz@orfeas.chemeng.ntua.gr website:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Σελίδα 1 από 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΡΧΙΕΠ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 22 & ΣΚΟΥΛΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα