ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Dr. Ing. B. Pickert και Δ. Κανακόπουλος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Dr. Ing. B. Pickert και Δ. Κανακόπουλος"

Transcript

1 ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Dr. Ing. B. Pickert και Δ. Κανακόπουλος Eggersmann Anlagenbau, Max-Planck-St Marienfeld, Germany T.: +49 (0) , F: +49 (0) , Π.Α.Ε. Περιβάλλον Ανακύκλωση - Ενέργεια, Στ. Καραγιώργη 34, , Αθήνα Τ: , F: , Περίληψη Το σπονδυλωτό σύστημα το οποίο συνδυάζει την ανάκτηση πρώτων υλών από ανακύκλωση και την ανάκτηση ενέργειας στο μέγιστο βαθμό. Ο σπονδυλωτός του σχεδιασμός μπορεί να καλύψει από τις πλέον βασικές μέχρι τις πιο πολύπλοκες απαιτήσεις. Επίσης επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη αναβάθμισή του με την προσθήκη σπονδύλων (via Interface), όταν αυτό απαιτηθεί. Λέξεις κλειδιά : σπονδυλωτό, ξηρή ζύμωση, μηχανική-βιολογική επεξεργασία, ημι-φορητό 1. Εισαγωγή Η κατανόηση της ανάγκης μετατροπής των αποβλήτων σε φυσικούς πόρους και ενέργεια οδήγησε στην ανάπτυξη αυτού του συστήματος. Το σύστημα επιτρέπει τη μηχανική βιολογική επεξεργασία των απόβλητων σε ένα σπονδυλωτό σχεδιασμό. Είναι αποτελεσματικό, επεκτάσιμο και πολύπλευρο όσο αφορά την εφαρμογή του. Δημιουργεί τις βάσεις για μεγίστη αξιοποίηση των πόρων. 2. Η Μηχανική - Βιολογική Επεξεργασία (ΜΒΕ) σε σπονδυλωτό σχεδιασμό Το σύστημα συνδυάζει τις καλύτερες τεχνολογίες και βοηθητικό εξοπλισμό για την επεξεργασία αξιοποίηση των αποβλήτων. Αξιοποιώντας την ενέργεια και τους πόρους στο μέγιστο δυνατό βαθμό, το σύστημα συνεισφέρει στη προστασία του περιβάλλοντος και τη συντήρηση των πολύτιμων φυσικών πόρων καθώς συνδυάζει την φιλική προς το περιβάλλον επεξεργασία των αποβλήτων και την μείωση των εκπομπών CO 2. Οι επιμέρους στόχοι της ΜΒΕ αναφέρονται παρακάτω: Ανάκτηση δευτερευόντων πρώτων υλών (χειρονακτική, ημιαυτόματη, πλήρως αυτόματη) όπως σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα, πλαστικά, χαρτί/χαρτόνι, κ.α. Παραγωγή RDF/SRF με σκοπό την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων σε εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης και τσιμεντοβιομηχανίες από απόβλητα σε ενέργεια Μεγιστοποιημένη παραγωγή βιοαερίου από το κλάσμα των οργανικών αποβλήτων μέσω ξηρής και υγρής ζύμωσης παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας στην εγκατάσταση Παραγωγή υλικού τύπου κόμποστ ή σχεδόν αδρανούς κλάσματος για υγειονομική ταφή (ανάλογα με την ποιότητα των εισερχομένων) Μεγιστοποίηση των εσόδων Ελαχιστοποίηση των εκπομπών CO 2 Μέγιστη αξιοποίηση της ενέργειας και τον πόρων 1

2 3. Σπονδυλωτό σύστημα: Βασικές διαδικασίες και εξερχόμενα κλάσματα Σχήμα 1. Διάγραμμα ροής διαδικασιών και εξερχόμενων κλασμάτων Η ακολουθία των βασικών διαδικασιών του σπονδυλωτού συστήματος, μετά την παραλαβή του εισερχόμενου υλικού, είναι αρχικά ο διαχωρισμός σε οργανικά υλικά και ανακυκλώσιμα υλικά (χειρονακτικός, ημι-αυτόματος ή πλήρως αυτοματοποιημένος). Τα ανακυκλώσιμα υπόκεινται σε Μηχανική Επεξεργασία ώστε να γίνει ανάκτηση πρώτων υλών (σιδηρούχα μη σιδηρούχα μέταλλα, χαρτί/χαρτόνι, πλαστικά, πολυμερή, ξύλο). Το οργανικό κλάσμα υπόκειται σε Βιολογική Επεξεργασία (ξηρή ζύμωση, υγρή ζύμωση, κομποστοποίηση, κλπ) ώστε να γίνει ανάκτηση ενέργειας, παραγωγή κόμποστ ή συνδυασμός και των δύο. Τα τελικά εξερχόμενα κλάσματα ανάλογα με την τεχνολογία ΜΒΕ και το εισερχόμενο κλάσμα είναι : Κόμποστ, RDF/SRF το οποίο μπορεί να αντικαταστήσει ορυκτά καύσιμα, ενέργεια από την παραγωγή βιοαερίου και μία μικρή ποσότητα σχεδόν πλήρως αδρανοποιημένου κλάσματος για ταφή σε ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ. 4. Σπονδυλωτή τεχνολογία Είναι η πλήρης, προσανατολισμένη στο μέλλον λύση για την επεξεργασία των αστικών αποβλήτων, με προοπτική τη βέλτιστη αξιοποίηση της ενέργειας και των πόρων που περιέχονται στα απόβλητα. Η σπονδυλωτή τεχνολογία αποτελείται από δοκιμασμένες διαδικασίες οι οποίες περιλαμβάνουν μηχανική και βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων, όπως επίσης και προ επεξεργασία και μετ επεξεργασία. Τα τμήματα (σπόνδυλοι) της τεχνολογίας του συστήματος σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να επιτρέπουν την επέκταση του συστήματος με προσθήκες (via interfaces) όποτε αυτό καθίσταται απαραίτητο. 5. Η ολοκληρωμένη σπονδυλωτή διαδικασία. Η ολοκληρωμένη σπονδυλωτή τεχνολογία του συστήματος αποτελείται από : I. Προ-επεξεργασία II. Μηχανική Επεξεργασία III. Βιολογική επεξεργασία IV. Μετ-επεξεργασία I. Προ-επεξεργασία Προ-διαλογή, τεμαχισμός και κοσκίνισμα για την προετοιμασία των απόβλητων για μηχανική και βιολογική επεξεργασία. Τα μεγάλου μεγέθους ανακυκλώσιμα διαχωρίζονται σε αυτό το σημείο. 2

3 Σχήμα 2. Διάγραμμα Ροής Προ-επεξεργασία II. Μηχανική Επεξεργασία Ανάλογα με τις απαιτήσεις, μπορεί να επιλεγεί βασική χειρονακτική διαλογή είτε πλήρως αυτόματη διαλογή των υλικών ανά τύπο και μέγεθος. Οι πρώτες ύλες και οι πόροι όπως τα μέταλλα, το χαρτί, το χαρτόνι και τα πλαστικά μπορούν να ανακτηθούν και να αξιοποιηθούν. Σχήμα 3. Διάγραμμα Ροής Μηχανική Επεξεργασία III. Βιολογική Επεξεργασία Περιλαμβάνει διάφορους τύπους διαδικασιών χώνευσης και κομποστοποίησης. «Σύστημα ξηρής ζύμωσης» : Για τη ζύμωση στερεών, ινωδών αποβλήτων. Αξιόπιστο και με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. «Υβριδικό σύστημα ζύμωσης» : Για υγρά χαλαρής δομής (low structure) ή λεπτόκοκκα και στερεά οργανικά κλάσματα. Μέγιστη αξιοποίηση των ενεργειακών προοπτικών ειδικά κατάλληλο για μεγάλο όγκο. «Ανοιχτή Ωρίμανση» : Συμβατική κομποστοποίηση σε υπαίθριους χώρους ή σε ανοιχτούς, στεγασμένους. «Ωρίμανση σε Τούνελ» : Πλήρως κλειστή διαδικασία που επιτρέπει υψηλά επίπεδα αποσύνθεσης σε σύντομες χρονικές περιόδους. Ελεγχόμενη βιολογική διαδικασία μέσω επιλεκτικού αερισμού και ύγρανσης. Διαχείριση της διαδικασίας μέσω υπολογιστή, δυνατότητα επεξεργασίας του απόβλητου αέρα με σκοπό τη συμφωνία με τα υψηλότερα περιβαλλοντικά στάνταρ. «Ξήρανση σε Τούνελ» : Ελεγχόμενη βιολογική διαδικασία για τη ξήρανση των αποβλήτων πριν την αποτέφρωση ή επιπρόσθετη ξήρανση. Με τον τρόπο αξιοποιείται η ενέργεια που περιέχουν τα οργανικά απόβλητα. 3

4 Σχήμα 4. Διάγραμμα Ροής Βιολογική Επεξεργασία IV. Μετ-επεξεργασία Το σύστημα έχει την δυνατότητα να προσαρμοστεί σε όλες τις απαιτήσεις του τελικού προϊόντος. Έτσι, στο στάδιο της μετ-επεξεργασίας έχει την δυνατότητα να μετατρέψει τα τελικά οργανικά προϊόντα σε SRF, αδρανή υλικά είτε κόμποστ, ανάλογα με τις απαιτήσεις. Σχήμα 5. Διάγραμμα Ροής Μετ-επεξεργασία 6. Παραλλαγή των διαδικασιών Το σύστημα έχει τέσσερις βασικές παραλλαγές, ξεκινώντας από την απλή (BASIC) και φτάνοντας στη πολύπλοκη και με μέγιστη αποδοτικότητα (HYBRID COMPLEX). Πάνω σε αυτές της μονάδες μπορεί να γίνει μελέτη και προσαρμογή ώστε να καλυφθούν όλες οι πιθανές απαιτήσεις. Παραλλαγή 1: BASIC Σχήμα 6. Διάγραμμα ροής και πίνακας απόδοσης 4

5 Το σύστημα BASIC έχει ως στόχο την ανάκτηση των δευτερευόντων πρώτων υλών και την παραγωγή σχεδόν αδρανούς κλάσματος για υγειονομική ταφή. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι λιγότερες εκπομπές στο νερό και τον αέρα καθώς και η χρονικά μεγαλύτερη αξιοποίηση του χώρου υγειονομικής ταφής λόγω σημαντικής μείωσης του όγκου των εισερχομένων. Το σύστημα αποτελείται από τον χώρο υποδοχής των εισερχόμενων υλικών, τον χώρο μηχανικής προ-επεξεργασίας, όπου γίνεται διαχωρισμός του οργανικού κλάσματος από τα ανακυκλώσιμα υλικά και τον χώρο αερόβιας επεξεργασίας (κομποστοποίηση), όπου το οργανικό κλάσμα μετατρέπεται σε κόμποστ ή σε αδρανές υπόλειμμα. Σχήμα 7. Τρισδιάστατη αναπαράσταση μονάδας 1) Παραλαβή 2) Μηχανική Προ - επεξεργασία 3) Ανάκτηση υλικών 4) Παραγωγή SRF/RDF 5) Ξηρή ζύμωση 6) Υγρή ζύμωση 7) Αερόβια επεξεργασία 8) Μετ-επεξεργασία Σχήμα 8. Μονάδα MBΕ, Dohuk (Ιράκ) Η μονάδα ΜΒΕ στο Dohuk (IQ) κατασκευάστηκε το Έχει δυναμικότητα εισερχόμενων υλικών t/έτος αστικά στερεά απόβλητα και σκοπός είναι ο διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων και η κομποστοποίηση των οργανικών. Παραλλαγή 2: INTERMEDIATE Το σύστημα INTERMEDIATE έχει ως στόχο την ανάκτηση των δευτερευόντων πρώτων υλών (ημιαυτόματη, χειρονακτική), την παραγωγή RDF/SRF και την αξιοποίησή του σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τσιμεντοβιομηχανίες, αντικαθιστώντας τα ορυκτά καύσιμα και την παραγωγή υλικού παρόμοιου με το κόμποστ ή σχεδόν αδρανούς κλάσματος για υγειονομική ταφή (ανάλογα με την ποιότητα των εισερχομένων). Αποτέλεσμα αυτού είναι η αύξηση των εσόδων, η μείωση των εξόδων διάθεσης, οι λιγότερες εκπομπές στο νερό και τον αέρα καθώς και η χρονικά μεγαλύτερη αξιοποίηση του χώρου υγειονομικής ταφής λόγω σημαντικής μείωσης του όγκου τους Το σύστημα αποτελείται από τον χώρο υποδοχής των εισερχόμενων υλικών, τον χώρο μηχανικής προ-επεξεργασίας, όπου γίνεται διαχωρισμός του οργανικού κλάσματος από τα 5

6 ανακυκλώσιμα υλικά, τον χώρο ανάκτησης υλικών, τον χώρο παραγωγής RDF/SRF και τον χώρο αερόβιας επεξεργασίας (κομποστοποίηση), όπου το οργανικό κλάσμα μετατρέπεται σε κόμποστ ή σε αδρανές υπόλειμμα (ανάλογα με τα εισερχόμενα υλικά). Σχήμα 9. Διάγραμμα ροής και πίνακας απόδοσης Σχήμα 10. Τρισδιάστατη αναπαράσταση μονάδας 1) Παραλαβή 2) Μηχανική Προ - επεξεργασία 3) Ανάκτηση υλικών 4) Παραγωγή SRF/RDF 5) Ξηρή ζύμωση 6) Υγρή ζύμωση 7) Αερόβια επεξεργασία 8) Μετ-επεξεργασία Σχήμα 11. Μονάδα MBΕ, Varna (Βουλγαρία) Η μονάδα κατασκευάστηκε το Έχει δυναμικότητα t/έτος αστικά στερεά 6

7 απόβλητα και σκοπός είναι ο διαχωρισμός του οργανικού κλάσματος και των ανακυκλώσιμων. Παραλλαγή 3: COMPLEX Το σύστημα COMPLEX έχει ως στόχο την ανάκτηση των δευτερευόντων πρώτων υλών (πλήρως αυτοματοποιημένη), την παραγωγή RDF/SRF και την αξιοποίησή του σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και τσιμεντοβιομηχανίες αντικαθιστώντας τα ορυκτά καύσιμα, την παραγωγή βιοαερίου με διαδικασία ξηρής ζύμωσης και την παραγωγή ενέργειας και τέλος την παραγωγή υλικού παρόμοιου με το κόμποστ ή σχεδόν αδρανούς κλάσματος για υγειονομική ταφή (ανάλογα με την ποιότητα των εισερχομένων). Το σύστημα αποτελείται από τον χώρο υποδοχής, τον χώρο μηχανικής προεπεξεργασίας, όπου γίνεται διαχωρισμός του οργανικού κλάσματος από τα ανακυκλώσιμα υλικά, τον χώρο ανάκτησης υλικών, τον χώρο παραγωγής RDF/SRF, τον χώρο ξηρής ζύμωσης για την παραγωγή βιοαερίου και τον χώρο αερόβιας επεξεργασίας (κομποστοποίηση), όπου το οργανικό κλάσμα μετατρέπεται σε κόμποστ. Σχήμα 12. Διάγραμμα ροής και πίνακας απόδοσης Σχήμα 13. Τρισδιάστατη αναπαράσταση μονάδας 1) Παραλαβή 2) Μηχανική Προ - επεξεργασία 3) Ανάκτηση υλικών 4) Παραγωγή SRF/RDF 5) Ξηρή ζύμωση 6) Υγρή ζύμωση 7) Αερόβια επεξεργασία 8) Μετ-επεξεργασία 7

8 Σχήμα 14. Μονάδα Valnor, Alter do Chao (Πορτογαλία) Η μονάδα κατασκευάστηκε το Έχει δυναμικότητα t/έτος οργανικού κλάσματος από αστικά απόβλητα και εγκατεστημένη ισχύ 508KW. Παραλλαγή 4: COMPLEX HYBRID Το πλέον ολοκληρωμένο σύστημα είναι το COMPLEX HYBRID και έχει ως στόχο την ανάκτηση των δευτερευόντων πρώτων υλών (πλήρως αυτοματοποιημένη), την παραγωγή RDF/SRF και την αξιοποίησή του σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και τσιμεντοβιομηχανίες αντικαθιστώντας τα ορυκτά καύσιμα, την παραγωγή βιοαερίου με διαδικασία ξηρής και υγρής ζύμωσης (Υβριδικό), την παραγωγή ενέργειας και τέλος την παραγωγή υλικού παρόμοιου με το κόμποστ ή σχεδόν αδρανούς κλάσματος για υγειονομική ταφή. Το σύστημα αποτελείται από το χώρο υποδοχής των εισερχόμενων υλικών, τον χώρο μηχανικής προ-επεξεργασίας, όπου γίνεται διαχωρισμός του οργανικού κλάσματος από τα ανακυκλώσιμα υλικά, το χώρο ανάκτησης υλικών, το χώρο παραγωγής RDF/SRF, το χώρο ξηρής και υγρής ζύμωσης, το χώρο αερόβιας επεξεργασίας (κομποστοποίηση) όπου το οργανικό κλάσμα μετατρέπεται σε κόμποστ και το χώρο μετ-επεξεργασίας όπου τα εξερχόμενα υλικά από την ΜΒΕ, επεξεργάζονται περαιτέρω ώστε να παραχθούν τα τελικά προϊόντα (Κόμποστ, RDF/SRF) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς. Σχήμα 15. Διάγραμμα ροής και πίνακας απόδοσης 8

9 Σχήμα 16. Τρισδιάστατη αναπαράσταση μονάδας 1) Παραλαβή 2) Μηχανική Προ - επεξεργασία 3) Ανάκτηση υλικών 4) Παραγωγή SRF/RDF 5) Ξηρή ζύμωση 6) Υγρή ζύμωση 7) Αερόβια επεξεργασία 8) Μετ-επεξεργασία Σχήμα 17. Μονάδα MBΕ, Wiefels (Γερμανία) Η μονάδα στο Wiefels (DE) κατασκευάστηκε το Έχει δυναμικότητα t/έτος οργανικού κλάσματος από αστικά απόβλητα και εγκατεστημένη ισχύς 2,4ΜW. 7. Ημι-φορητό σύστημα ξηρής ζύμωσης Το πρώτο παγκοσμίως αποκεντρωμένο, ημι-φορητό σύστημα παραγωγής βιοαερίου και ηλεκτρικής ενέργειας με ξηρή αναερόβια χώνευση και ελάχιστη περίσσεια υγρών. Σε επιφάνεια 280m 2 εγκαθίστανται 4 χωνευτές (fermenters) σε 20 ημέρες μόνο. Πρόκειται για την έξυπνη επένδυση στη παραγωγή βιοαερίου και ηλεκτρικής ενέργειας από τα οργανικά απόβλητα. S : 4 χωνευτές Containers. Για οργανικά απόβλητα έως m3. L : 6 χωνευτές Containers. Έως m3 XL : 8 χωνευτές Containers. Έως και περισσότερο από m3. Πλεονεκτήματα : Χαμηλά έξοδα συντήρησης και λειτουργικά κόστη. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 100 KW έως και περισσότερο από 200 KW. Από ετήσια έσοδα από την ηλεκτρική ενέργεια Με την ελάχιστη περίσσεια υγρών. Επιπλέον παραγωγή θερμικής ενέργειας 9

10 Σχήμα 18. Τρισδιάστατη αναπαράσταση ημι-φορητής μονάδας 4 χωνευτών. 8. Ξεκλειδώστε τις προοπτικές των φυσικών πόρων και της ενέργειας Όσο πιο απαιτητικά είναι τα τεχνικά στάνταρ, και όσο περισσότερες μονάδες είναι ενσωματωμένες σε μια εγκατάσταση, τόσο μεγαλύτερα είναι τα πλεονεκτήματα για το κλίμα και την προστασία των φυσικών πόρων. Έτσι, τα συστήματα μπορούν να αντεπεξέλθουν από τις βασικές έως τις πιο περίπλοκες απαιτήσεις. Ο σπονδυλωτός σχεδιασμός εγγυάται μεγάλη ευελιξία στη μελέτη και τον σχεδιασμό της μονάδας ικανοποιώντας και τις πιο ιδιαίτερες ανάγκες. Η μεγιστοποίηση της ανάκτησης των πρώτων υλών από τα ανακυκλώσιμα υλικά και της ενέργειας από την παραγωγή βιοαερίου καθώς και SRF/RDF, η δραματική μείωση έως και εξάλειψη των υπολειμμάτων προς υγειονομική ταφή έχει ως αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση των εσόδων, την μεγάλη μείωση του κόστους διάθεσης των τυχόν υπολειμμάτων, τη μείωση των εκπομπών CO2 από την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων και την αποφυγή τεχνολογιών που επιβαρύνουν σημαντικά το περιβάλλον, όπως η καύση. Μείωση των εκπομπών CO2, βασισμένη στη παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο και την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων με RDF στους σταθμούς ηλεκτροδότησης και στις τσιμεντοβιομηχανίες καθώς και στην ανάκτηση των φυσικών πόρων. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος αξιοποίησης της ενέργειας και των φυσικών πόρων. 10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Στο Παράρτηµα αυτό παρατίθενται στοιχεία σχετικά µε τις εναλλακτικές λύσεις επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

MIA ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

MIA ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ MIA ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ Σπουδαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ENIAIΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Μελετητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από την παραγωγή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πολυτεχνειούπολη, Χανιά 731 00

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πολυτεχνειούπολη, Χανιά 731 00 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πολυτεχνειούπολη, Χανιά 731 00 Καθηγητής Αλέξανδρος Π. Οικονομόπουλος Δ/ντής Εργαστηρίου Διαχείρισης Αερίων, Υγρών και Στερεών Αποβλήτων E-mail: eco@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

www.wtert.gr Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011

www.wtert.gr Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Θέμα: «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων εντός των Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της Σουηδικής Βιομηχανίας Χάρτου και Χαρτοπολτού για Μηχανική, Βιολογική Επεξεργασία (MBT) Στερεών Αστικών και Βιομηχανικών Αποβλήτων

Εφαρμογές της Σουηδικής Βιομηχανίας Χάρτου και Χαρτοπολτού για Μηχανική, Βιολογική Επεξεργασία (MBT) Στερεών Αστικών και Βιομηχανικών Αποβλήτων Εφαρμογές της Σουηδικής Βιομηχανίας Χάρτου και Χαρτοπολτού για Μηχανική, Βιολογική Επεξεργασία (MBT) Στερεών Αστικών και Βιομηχανικών Αποβλήτων ANETTE RYDÉN & GEORGIOS TARALAS Στόχος της παρουσίασης αυτής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2011 Θέμα: «Προκαταρκτική προκήρυξη για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου»

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2011 Θέμα: «Προκαταρκτική προκήρυξη για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου» Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2011 Θέμα: «Προκαταρκτική προκήρυξη για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου» 1. Εισαγωγή Με αφορμή την πρόσφατη διαβούλευση - Προκαταρκτική προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Κόστους-Οφέλους

Mελέτη Κόστους-Οφέλους Mελέτη Κόστους-Οφέλους «Μελέτη, κατασκευή, συγχρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του έργου παραχώρησης των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων εντός των Ο.Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Αττικής» Εργοδότης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κος ΚΟΥΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση στερεών αποβλήτων

Διαχείριση στερεών αποβλήτων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διαχείριση στερεών αποβλήτων Ευθύμιος Νταρακάς Αναπληρωτής Καθηγητής Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αξιοποίηση Αστικών Στερεών Αποβλήτων από την ενεργειακή σκοπιά και οι προοπτικές εφαρμογής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ομάδα εργασίας Κατσανεβάκης Ι. Χημικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας Πτυχιακή Εργασία Τρόποι ανακύκλωσης Ηλεκτρικού, Ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού επιπέδου 1 κατά OSI απαραίτητου για τη λειτουργία των απομακρυσμένων τηλεφωνικών κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 0 Περιεχόμενα 0. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Κατασκευή Μονάδας Συµπαραγωγής και Θερµότητας από Αστικά Απορρίµµατα µέσω Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Η περίπτωση των στερεών οικιακών αποβλήτων των Αθηνών

ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Η περίπτωση των στερεών οικιακών αποβλήτων των Αθηνών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Η περίπτωση των στερεών οικιακών αποβλήτων των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 7.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων σε σχέση με τα προβλεπόμενα έργα στον εγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέψτε τα απόβλητα σε ηλεκτρική και θερμική ενέργεια. εκεί όπου οι άνθρωποι, το χρήμα και ο χρόνος πραγματικά αξίζουν

Μετατρέψτε τα απόβλητα σε ηλεκτρική και θερμική ενέργεια. εκεί όπου οι άνθρωποι, το χρήμα και ο χρόνος πραγματικά αξίζουν η καθαρότερη παραγωγή ενέργειας T H E C L E A N E S T E N E R G Y S O L U T I O N S T H E C L E A N E S T E N E R G Y S O L U T I O N S Μετατρέψτε τα απόβλητα σε ηλεκτρική και θερμική ενέργεια εκεί όπου

Διαβάστε περισσότερα

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ένα από τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα της σημερινής κοινωνίας είναι η συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή αποβλήτων. Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τα οργανικά απόβλητα και συγκεκριμένα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Μηχανικής Διαλογής και Κομποστοποίησης (EMΔK) αποβλήτων σε χώρες της Κεντρικής Ευρώπης

Εγκαταστάσεις Μηχανικής Διαλογής και Κομποστοποίησης (EMΔK) αποβλήτων σε χώρες της Κεντρικής Ευρώπης Εγκαταστάσεις Μηχανικής Διαλογής και Κομποστοποίησης (EMΔK) αποβλήτων σε χώρες της Κεντρικής Ευρώπης Αξιολόγηση και συγκρίσεις με το σχεδιασμό για τις ΕΜΔΚ στην Ελλάδα!! Βασίλης Στοϊλόπουλος Γεωλόγος Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΥΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΣΔΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΣΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΣΔΑ Καθ. Αλέξανδρος Π. Οικονομόπουλος ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ eco@otenet.gr Περίληψη Η παρούσα παρέμβαση αφορά την πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Preliminary Cost-Benefit Analysis

Preliminary Cost-Benefit Analysis LIFE08 ENV/GR/000578 INTEGRASTE «Development of integrated agroindustrial waste management politics maximizing materials recovery and energy exploitation» Preliminary Cost-Benefit Analysis Author: Dr.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΟ ΚΑΥΣΙΜΟ Επιμέλεια: Αλεξίου Μάριος Αρ. Μητρώου: 03100425 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999).

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999). 5. ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 5.1. Γενικά Η χρήση της ΘΕ στη Α, εκτός από τους περιβαλλοντικούς περιορισµούς (π.χ. εκποµπές ρύπων) καθορίζεται επίσης από οικονοµικούς περιορισµούς (συνολικό κόστος), τις διαµορφούµενες

Διαβάστε περισσότερα

PRACTICAL GUIDELINES FOR

PRACTICAL GUIDELINES FOR PRACTICAL GUIDELINES FOR MUNICIPALITY OF NEA PROPONTIDA Local implementation procedures of rational Waste Management schemes in municipalities Municipality of Nea Propontida Waste management is an issue

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 7.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων σε σχέση με τα προβλεπόμενα έργα στον εγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα