ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ του έργου με τίτλο: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΣΗΤΕΙΑΣ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ του έργου με τίτλο: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΣΗΤΕΙΑΣ»"

Transcript

1 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΘΗΚΑΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Το υπό μελέτη έργο προβλέπεται από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Κρήτης. Στο πλαίσιο της μελέτης ΠΕΣΔΑ εξετάστηκαν εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης των Α.Σ.Α, τα οποία περιγράφονται ακολούθως: Φιλοσοφία Σχεδιασμού των Σεναρίων του ΠΕΣΔΑ Για την καλύτερη παρουσίαση των σεναρίων που εξετάζει η μελέτη ΠΕΣΔΑ, είναι σημαντικό να παρουσιαστεί η βασική φιλοσοφία σχεδιασμού των: Σύμφωνα λοιπόν με το ΠΕΣΔΑ της περιφέρειας (κεφάλαιο 7 της μελέτης): «.αξιολογείται η υφιστάμενη ωριμότητα των προβλεπόμενων έργων και διαμορφώνονται σενάρια ολοκληρωμένης διαχείρισης έτσι, ώστε η Περιφέρεια να εναρμονιστεί με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Για την Περιφέρεια Κρήτης, o σχεδιασμός που προτείνεται στόχο έχει: Να λάβει υπόψη του τις δυσκολίες που προέκυψαν στην υλοποίηση των δρομολογημένων έργων. Να δημιουργήσει οικονομία κλίμακας, προκειμένου η διαχειριστική λύση να είναι επιτεύξιμη χρηματοοικονομικά. Να εδραιώσει μια κοινωνία ανακύκλωσης, βάσει των πρόσφατων στόχων που θέτει η Οδηγία 98/2008 όπως ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με το Νόμο 4042/2012. Να επιτύχει όλους τους θεσμοθετημένους στόχους όσο το δυνατόν γρηγορότερα με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά ταυτόχρονα και την αποφυγή προστίμων που αναμένεται να επιβληθούν πιθανώς σε επίπεδο Δήμων. Η προτεινόμενη λύση βασίζεται σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό που στόχο έχει την επίτευξη σημαντικού ποσοστού εκτροπής αποβλήτων με την εφαρμογή συστημάτων ΔσΠ, και ταυτόχρονα ανάκτηση υλικών προς ανακύκλωση σε μονάδες μηχανικής διαλογής σύμμεικτων ΑΣΑ. Επισημαίνεται ότι η ανάγκη επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ΑΣΑ, ακόμα και όταν λειτουργούν με επιτυχία συστήματα ΔσΠ. Πόσο μάλλον στην παρούσα φάση, δεδομένου ότι τα προγράμματα ΔσΠ είναι σε πολύ χαμηλό στάδιο, και σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία θα χρειαστούν αρκετά χρόνια μέχρι την πλήρη εδραίωσή τους. Για τους παραπάνω λόγους ο γενικότερος σχεδιασμός βασίζεται στους εξής τρεις άξονες: Στη στοχευμένη Διαλογή στην Πηγή του οργανικού κλάσματος, αφενός σε περιοχές τουριστικές όπου υπάρχει σημαντικός αριθμός εστιατορίων, ξενοδοχείων, (δημιουργία μικρών, ή κεντρικών μονάδων βιολογικής επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού) και αφετέρου στο σύνολο των πολιτών της περιφέρειας, ανεξάρτητα από την κατηγορία οικιστικής δόμησης. Στην επέκταση των συστημάτων ανακύκλωσης συσκευασιών και την εδραίωση συστημάτων ΔσΠ άλλων υλικών (π.χ. έντυπο χαρτί) στο σύνολο της Περιφέρειας. Κεφάλαιο 7/ Σελ. 1

2 Στην εκτεταμένη ανακύκλωση υλικών που προέρχονται από το σύμμεικτο ρεύμα των ΑΣΑ, με χρήση ηλεκτρομηχανολογικών διατάξεων διαχωρισμού των σύμμεικτων σε κεντρικές εγκαταστάσεις Εναλλακτικά Σενάρια Εναλλακτικές Λύσεις Οι εναλλακτικές λύσεις που εξετάστηκαν στο ΠΕΣΔΑ, παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. Ειδικά για την περιοχή μελέτης (Δήμοι Σητείας και Ιεράπετρας) σε ότι αφορά τη διαχείριση των σύμμεικτων απορριμμάτων (Α.Σ.Α), που απομένουν μετά τη χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων και οργανικού, οι εναλλακτικές λύσεις που εξετάστηκαν αφορούν: 1. Μηδενική λύση (ήτοι καμία περεταίρω ενέργεια σχεδιασμού) Συνέχεια της λειτουργίας των υφιστάμενων μονάδων, (ΕΜΑΚ Χανίων, Μονάδα Προεπεξεργασίας Ηρακλείου και ΚΔΑΥ Ηρακλείου) και υγειονομική ταφή των υπόλοιπων ΑΣΑ. Επομένως, για την υπό εξέταση περιοχή, συνέχιση της υγειονομικής ταφής χωρίς άλλες δράσεις ή έργα. 2. Εναλλακτικό Σενάριο 1ο Αποτελεί αποτύπωση των όσων προτείνονται στον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ του 2006 για την Περιφέρεια Κρήτης, επικαιροποιημένο σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα ποσοτικά και νομοθετικά δεδομένα. Για την περιοχή μελέτης, δηλαδή τους Δήμους Σητείας και Ιεράπετρας η πρόβλεψη στο σενάριο αυτό αφορά μεταφορά των Α.Σ.Α σε κεντρική μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης που θα κατασκευαστεί στην Π.Ε. Ηρακλείου. Επίσης, προβλέπεται και μια μονάδα επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού στην Ιεράπετρα. 3. Εναλλακτικό Σενάριο 2 ο Για την περιοχή μελέτης, δηλαδή τους Δήμους Σητείας και Ιεράπετρας η πρόβλεψη στο σενάριο αυτό αφορά: Κατασκευή Μονάδας Μηχανικής Διαλογής και Σύμμεικτων στον Δήμο Σητείας. Η μονάδα θα καλύπτει την επεξεργασία των αποβλήτων συσκευασίας και των σύμμεικτων απορριμμάτων του Δήμου Ιεράπετρας και Σητείας, ήτοι τν απόβλητα συσκευασίας και τν σύμμεικτα ΑΣΑ Κατασκευή Μονάδας Προδιαλεγμένου οργανικού, στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας. Η μονάδα θα καλύπτει την επεξεργασία τν προδιαλεγμένων οργανικών απόβλητα από τους Δήμους Ιεράπετρας και Σητείας. Τα σενάρια παρουσιάζονται αναλυτικά στον επόμενο πίνακα: ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΛΥΣΗ Π.Ε. Χανίων Π.Ε. Ρεθύμνης Π.Ε. Ηρακλείου Π.Ε. Λασιθίου 1. Συνέχιση Λειτουργίας ΕΜΑΚ Χανίων - 1. Συνέχιση της Μονάδας Προεπεξεργασίας Ηρακλείου - 2. Συνέχιση του ΚΔΑΥ Ηρακλείου Κεφάλαιο 7/ Σελ. 2

3 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 1 η Π.Ε. Χανίων Π.Ε. Ρεθύμνης Π.Ε. Ηρακλείου Π.Ε. Λασιθίου 1. Συνέχιση Λειτουργίας και Εκμηχάνιση ΕΜΑΚ Χανίων 1. Κατασκευή Μονάδας Προδιαλεγμένου Οργανικού Ρεθύμνου 1. Συνέχιση Λειτουργίας της Μονάδας Προεπεξεργασίας Ηρακλείου 2. Συνέχιση Λειτουργίας και Επέκταση του ΚΔΑΥ Ηρακλείου 1. Κατασκευή Μονάδας επεξεργασίας Προδιαλεγμένου Οργανικού Ιεράπετρας 3. Κατασκευή Κεντρικής Μονάδας Ενεργειακής Αξιοποίησης 4 & 5. Κατασκευή 2 Μονάδων Προδιαλεγμένου Οργανικού ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 2 η 1. Συνέχιση Λειτουργίας και Εκμηχάνιση ΕΜΑΚ Χανίων 1. Κατασκευή Μονάδας Μηχανικής Διαλογής και Ρεθύμνου 1. Συνέχιση Λειτουργίας και Αναβάθμιση της Μονάδας Προεπεξεργασίας Ηρακλείου 2. Συνέχιση Λειτουργίας και Επέκταση του ΚΔΑΥ Ηρακλείου 3. Κατασκευή Μονάδας Μηχανικής Διαλογής και στο Δήμο Χερσονήσου 1. Κατασκευή Μονάδας επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού (Ιεράπετρα) 2. Κατασκευή Μονάδας Μηχανικής Διαλογής και στην Σητεία 4. Κατασκευή Μονάδας Μηχανικής Διαλογής και στο Δυτικό ή Κεντρικό μέρος της Π.Ε. 5. Κατασκευή Μονάδας Προδιαλεγμένου Οργανικού στο Δ.Δ. Καζαντζάκη. Να σημειωθεί ότι σε όλα τα σενάρια που εξετάζει ο ΠΕΣΔΑ, όπου αναφέρεται Μονάδα Μηχανικής Διαλογής και, αυτή περιλαμβάνει: Ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών από τα Α.Σ.Α με μηχανικά μέσα (μαγνήτες, οπτικούς διαχωριστές, κλπ), ή/και χειροδιαλογή Παραγωγή Κομπόστ Τύπου Α ή/και βιοαερίου Παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου (RDF) Κεφάλαιο 7/ Σελ. 3

4 7.1.3 Αξιολόγηση και Αιτιολόγηση της Τελικής Επιλογής σε Σχέση με τις Επιπτώσεις στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον Αναλυτικότερη περιγραφή των βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων που εξετάστηκαν (Πηγή: Μελέτη ΠΕΣΔΑ) Διαχείριση Χωρίς Περεταίρω Ανάπτυξη του Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΛΥΣΗ) Η δυνατότητα αυτή εξυπηρετεί ως βάση αναφοράς για την αξιολόγηση των υπολοίπων εναλλακτικών δυνατοτήτων. Σύμφωνα με αυτήν, οι δράσεις οι οποίες πρόκειται να υλοποιηθούν στα πλαίσια εφαρμογής του σχεδίου δεν γίνονται αλλά η ΔΣΑ βασίζεται μόνο στις υφιστάμενες υποδομές. Με τον τρόπο αυτό, τα θέματα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων μπορεί να αντιμετωπίζονται σε τοπικό μόνο επίπεδο και χωρίς την υπαγωγή σε ένα ευρύτερο διαχειριστικό σχέδιο. Η διαχείριση χωρίς ολοκληρωμένο κεντρικό στρατηγικό σχεδιασμό επιπλέον μεταφράζεται σε παραίτηση από τους στόχους της εθνικής και ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα στερεά απόβλητα και συνιστά μια μη αποδεκτή επιλογή, καθώς θα προκαλέσει σοβαρές δυσμενείς εξελίξεις στα ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας και αειφόρου ανάπτυξης της Περιφέρειας, αλλά και την ποιότητα ζωής και ευημερία των κατοίκων της. Στην περίπτωση της υιοθέτησης της μηδενικής λύσης, οι σημαντικότερες αρνητικές επιδράσεις εκτιμώνται ότι θα είναι οι εξής: 1. Η μη ολοκλήρωση του κεντρικού σχεδιασμού σημαίνει απουσία ενός πλαισίου και επιχειρησιακού σχεδίου για τη διαχείριση των αποβλήτων της Περιφέρειας σε ολοκληρωμένη βάση. Οι αποφάσεις για τη διαχείριση αποβλήτων στην Περιφέρεια δεν θα γίνονται συντονισμένα και οργανωμένα. 2. Οι επενδύσεις σε έργα υποδομών δεν θα γίνονται οργανωμένα και συντονισμένα και δύνανται να μην καλύπτουν το σύνολο των αναγκών της Περιφέρειας. 3. Τα δευτερογενή καύσιμα που παράγονται στις υφιστάμενες υποδομές πιθανόν να συνεχίσουν τα καταλήγουν σε ΧΥΤΑ. 4. Πιθανώς να υπάρξει στροφή σε λιγότερο σύγχρονες τεχνολογίες διαχείρισης οι οποίες θα είχαν σε άλλη περίπτωση μεγαλύτερες επιδράσεις στο περιβάλλον (πχ. σε σχέση με τις αέριες εκπομπές και τα υγρά απόβλητα, απόδοση ενέργειας, κλπ) 5. Η μη τήρηση ενός κεντρικού σχεδιασμού θα σημάνει την αμφίβολη επίτευξη των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων της Περιφέρειας για τα στερεά απόβλητα σύμφωνα με τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία που παράλληλα θα δρα ανασταλτικά στην επίτευξη των εθνικών περιβαλλοντικών υποχρεώσεων και στόχων. 6. Τέλος, η διαχείριση χωρίς την ολοκλήρωση ενός στρατηγικού σχεδιασμού θα οδηγήσει στη χειροτέρευση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της Περιφέρειας με κίνδυνο να μην μπορεί να εκπληρώσει τις περιβαλλοντικές της υποχρεώσεις, με πιθανές και τις οικονομικές συνέπειες Τροποποιημένη Εφαρμογή Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης ΑΣΑ Περιφέρειας Κρήτης 2006 (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ - 1) Σύμφωνα με το 1 ο εναλλακτικό Σενάριο διαχείρισης των ΑΣΑ στην Περιφέρεια Κρήτης, προτείνονται τα εξής έργα: Κεφάλαιο 7/ Σελ. 4

5 Για την Π.Ε. Χανίων Για την Π.Ε. Χανίων προτείνονται τα ακόλουθα. Σύμμεικτα ΑΣΑ o Συνέχιση λειτουργίας ΕΜΑΚ Χανίων και εκμηχάνιση της λειτουργίας της μέσω προσθήκης νέου εξοπλισμού. Απόβλητα συσκευασιών o Συνέχιση και επέκταση Προγραμμάτων ΔσΠ αποβλήτων συσκευασιών o Μεταφορά και επεξεργασία προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασιών στο ΕΜΑΚ Χανίων. Προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα και έντυπο χαρτί. o Εδραίωση ΔσΠ οργανικών αποβλήτων και υλικών (όπως το έντυπο χαρτί). o Μεταφορά των προδιαλεγμένων οργανικών και επεξεργασία στο ΕΜΑΚ Χανίων (κομποστοποίηση). ΣΜΑ / ΣΜΑΥ o Δημιουργία τουλάχιστον τριών (3) ΣΜΑ/ΣΜΑΥ, ένας εκ τον οποίον προτείνεται στον υφιστάμενο χώρο του ΧΥΤΑ Πελεκάνου. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το ΕΜΑΚ Χανίων θα πρέπει να δέχεται περίπου: t προδιαλεγμένου οργανικού που θα οδηγείται απευθείας προς κομποστοποίηση t προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασίας που θα οδηγούνται προς μηχανική διαλογή (ξεχωριστή γραμμή από αυτή των συμμείκτων) t σύμμεικτων ΑΣΑ που θα οδηγούνται προς μηχανική διαλογή και κομποστοποίηση. Επισημαίνεται ότι οι ΣΜΑ/ΣΜΑΥ προτείνεται να είναι κινητοί. Για την Π.Ε. Ρεθύμνης Για την Π.Ε. Ρεθύμνης προτείνονται τα ακόλουθα. Σύμμεικτα ΑΣΑ o Μεταφορά των σύμμεικτων ΑΣΑ (μετά από τη διαλογή στην πηγή των αποβλήτων συσκευασιών και οργανικών) στην ΚΜΕΑ. Απόβλητα συσκευασιών o Συνέχιση και επέκταση Προγραμμάτων ΔσΠ αποβλήτων συσκευασιών o Μεταφορά και επεξεργασία προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασιών στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου Προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα και έντυπο χαρτί. o Εδραίωση ΔσΠ οργανικών αποβλήτων και υλικών (όπως το έντυπο χαρτί). o Επεξεργασία των προδιαλεγμένων οργανικών στην προτεινόμενη μονάδα. Κεφάλαιο 7/ Σελ. 5

6 ΣΜΑ / ΣΜΑΥ o Λειτουργία του υφιστάμενου ΣΜΑ/ΣΜΑΥ, ώστε να μεταφέρονται τα ΑΣΑ στην Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης και τα προδιαλεγμένα οργανικά στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Μονάδα Προδιαλεγμένων Οργανικών Ρεθύμνου θα πρέπει να δέχεται περίπου: t προδιαλεγμένου οργανικού που θα οδηγείται απευθείας προς κομποστοποίηση η ΚΜΕΑ θα δέχεται επιπλέον περίπου: t σύμμεικτων ΑΣΑ από την Π.Ε. Ρεθύμνης (η συνολική δυναμικότητα της Κεντρικής Μονάδας Ενεργειακής Αξιοποίησης υπολογίζεται μετά την περιγραφή των έργων στην Π.Ε. Λασιθίου.) και το ΚΔΑΥ Ηρακλείου θα πρέπει να δέχεται: t προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασίας από την Π.Ε. Ρεθύμνης (η συνολική δυναμικότητα του ΚΔΑΥ υπολογίζεται μετά την περιγραφή των έργων στην Π.Ε. Λασιθίου.) Για την Π.Ε. Ηρακλείου Για την Π.Ε. Ηρακλείου προτείνονται τα ακόλουθα. Σύμμεικτα ΑΣΑ o Συνέχιση λειτουργίας Μονάδας Προεπεξεργασίας (Βιοξήρανση) & Παραγωγής SRF (Ηράκλειο), που θα επεξεργάζεται τις ποσότητες των σύμμεικτων ΑΣΑ που παράγονται στο Δήμο Ηρακλείου. o Κατασκευή Κεντρικής Μονάδας Ενεργειακής Αξιοποίησης (ΚΜΕΑ). Η μονάδα θα δέχεται τα δευτερογενή καύσιμα που παράγονται στη μονάδα προεπεξεργασίας του Ηρακλείου (SRF), και τα ΑΣΑ από της Π.Ε. Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου. Απόβλητα συσκευασιών o Συνέχιση και επέκταση Προγραμμάτων ΔσΠ αποβλήτων συσκευασιών o Μεταφορά και επεξεργασία προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασιών στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου. Προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα και έντυπο χαρτί. o Εδραίωση ΔσΠ οργανικών αποβλήτων (με έμφαση στις ξενοδοχειακές μονάδες) και υλικών (όπως το έντυπο χαρτί). o Κατασκευή 2 Μονάδων προδιαλεγμένου οργανικού, στην ευρύτερη περιοχή της Χερσονήσου, καθώς και μίας μικρότερης αποκεντρωμένης εγκατάστασης / μονάδας ανοικτής κομποστοποίησης (ή άλλης βιώσιμης τεχνολογίας) που θα καλύπτει τις Κεντρικές και Δυτικές Περιοχές της Π.Ε.. ΣΜΑ/ΣΜΑΥ o Δημιουργία τουλάχιστον δύο (2) ΣΜΑ/ΣΜΑΥ ανάλογα, με την περιοχή που θα χωροθετηθεί η Κεντρική Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης. Κεφάλαιο 7/ Σελ. 6

7 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι: η υφιστάμενη Μονάδα Προεπεξεργασίας (Βιοξήρανση) & Παραγωγής SRF Ηρακλείου θα συνεχίσει να δέχεται περίπου: t σύμμεικτων ΑΣΑ για την παραγωγή SRF η ΚΜΕΑ θα πρέπει να δέχεται: t σύμμεικτων ΑΣΑ και t SRF από την Π.Ε. Ηρακλείου (η συνολική δυναμικότητα της Κεντρικής Μονάδας Ενεργειακής Αξιοποίησης υπολογίζεται μετά την περιγραφή των έργων στην Π.Ε. Λασιθίου.) t RDF από το ΚΔΑΥ Ηρακλείου 1 το ΚΔΑΥ Ηρακλείου θα πρέπει να δέχεται: t προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασίας από την Π.Ε. Ηρακλείου (η συνολική δυναμικότητα του ΚΔΑΥ υπολογίζεται μετά την περιγραφή των έργων στην Π.Ε. Λασιθίου.) η Μονάδα Βιολογικής προδιαλεγμένου οργανικού Χερσονήσου θα πρέπει να δέχεται περίπου: t προδιαλεγμένου οργανικού και η προτεινόμενη εγκατάσταση / μονάδα προδιαλεγμένου οργανικού (και πιθανώς γεωργικών αποβλήτων) στις Κεντρικές, Δυτικές ή Νότιες περιοχές της Π.Ε., θα πρέπει να δέχεται τουλάχιστον t προδιαλεγμένου οργανικού (και επιπλέον τις ποσότητες των γεωργικών αποβλήτων εφόσον κριθεί σκόπιμο) Επισημαίνεται ότι οι ΣΜΑ/ΣΜΑΥ προτείνεται να είναι κινητοί. Για την Π.Ε. Λασιθίου Για την Π.Ε. Λασιθίου προτείνονται τα ακόλουθα. Σύμμεικτα ΑΣΑ o Μεταφορά των σύμμεικτων ΑΣΑ (μετά από τη διαλογή στην πηγή των αποβλήτων συσκευασιών και οργανικών) στην ΚΜΕΑ. Απόβλητα συσκευασιών o Συνέχιση και επέκταση Προγραμμάτων ΔσΠ αποβλήτων συσκευασιών o Μεταφορά και επεξεργασία προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασιών όλης της Π.Ε. στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου Προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα και έντυπο χαρτί. o Εδραίωση ΔσΠ οργανικών αποβλήτων με έμφαση στις ξενοδοχειακές μονάδες και υλικών όπως το έντυπο χαρτί o Κατασκευή Μονάδας επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού (όλων των Δήμων της Π.Ε.) στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας, (και πιθανώς γεωργικών αποβλήτων) 1 η ποσότητα αυτή προκύπτει από τα ισοζύγια μάζας που παρουσιάζονται στην αναλυτική περιγραφή του σεναρίου Κεφάλαιο 7/ Σελ. 7

8 ΣΜΑ / ΣΜΑΥ o Λειτουργία του υφιστάμενου ΣΜΑ/ΣΜΑΥ, ώστε να μεταφέρονται τα ΑΣΑ στην Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης και τα προδιαλεγμένα οργανικά στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ΚΜΕΑ θα δέχεται επιπλέον περίπου: t σύμμεικτων ΑΣΑ από την Π.Ε. Λασιθίου Το ΚΔΑΥ Ηρακλείου θα δέχεται επιπλέον περίπου: t προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασίας από την Π.Ε. Λασιθίου η Μονάδα Βιολογικής προδιαλεγμένου οργανικού Ιεράπετρας, θα πρέπει να δέχεται περίπου: t προδιαλεγμένου οργανικού και επιπλέον τις ποσότητες των γεωργικών αποβλήτων εφόσον κριθεί σκόπιμο. Σύμφωνα με το εν λόγω σενάριο, η δυναμικότητα της Κεντρικής Μονάδας Ενεργειακής Αξιοποίησης υπολογίζεται σε t / έτος, όπως παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα, εκ των οποίων: ~ t είναι SRF ~ t είναι σύμμεικτα ΑΣΑ ~ t είναι RDF Επίσης, η δυναμικότητα του ΚΔΑΥ Ηρακλείου υπολογίζεται σε ~ t / έτος. Κεφάλαιο 7/ Σελ. 8

9 Μονάδα Μονάδα Προεπεξεργασίας Ηρακλείου Μονάδα Χερσονήσου Μονάδα Κεντρικών, Δυτικών ή Νότιων Περιοχών ΚΔΑΥ Ηρακλείου ΕΜΑΚ Χανίων ΕΜΑΚ Χανίων ΕΜΑΚ Χανίων Μονάδα Ρεθύμνου Μονάδα Οργανικών Ιεράπετρας Μέθοδος Είδος Αποβλήτων Δυναμικότητα* (t/έτος) Πίνακας 7-1: Δεδομένα Σχεδιασμού Σεναρίου 1 Κομπόστ Μέταλλα SRF/RDF* Χαρτί Προϊόντα (t/έτος) Πλαστικό Αλουμίνιο Γυαλί κ.λπ Υγρασία/ Πτητικά Υπόλειμμα (t/έτος) Βιοξήρανση Σύμμεικτα ΑΣΑ Μονάδα Μονάδα Μηχανική Διαλογή Μηχανική Διαλογή και Κομποστοποίηση Κομποστοποίηση Μηχανική Διαλογή Μονάδα Βιολογικής Μονάδα Βιολογικής Προδιαλεγμένα Οργανικά Προδιαλεγμένα Οργανικά Απόβλητα συσκευασιών Ποσότητα ΒΑΑ στον ΧΥΤΥ Σύμμεικτα ΑΣΑ Προδιαλεγμένα Οργανικά Απόβλητα συσκευασιών Προδιαλεγμένα Οργανικά Προδιαλεγμένα Οργανικά ΣΥΝΟΛΟ *Δεν συμπεριλαμβάνεται το προδιαλεγμένο έντυπο χαρτί. Κεφάλαιο 7/ Σελ. 9

10 Πίνακας 7-2: Εισερχόμενα απόβλητα στην Κεντρική Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης για την 1 η Εναλλακτική SRF RDF Σύμμεικτα ΑΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Σύνολα) 45,000 6, , , Αυτονόμηση Διαχείρισης ΑΣΑ ανά Νομό (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ -2) Σύμφωνα με το 2 ο Σενάριο, προτείνονται τα ακόλουθα έργα: Για την Π.Ε. Χανίων Για την Π.Ε. Χανίων προτείνονται τα ακόλουθα. Σύμμεικτα ΑΣΑ o Συνέχιση λειτουργίας ΕΜΑΚ Χανίων και εκμηχάνιση της λειτουργίας της μέσω προσθήκης νέου εξοπλισμού. Απόβλητα συσκευασιών o Συνέχιση και επέκταση Προγραμμάτων ΔσΠ αποβλήτων συσκευασιών o Μεταφορά και επεξεργασία προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασιών στο ΕΜΑΚ Χανίων. Προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα και έντυπο χαρτί. o Εδραίωση ΔσΠ οργανικών αποβλήτων και υλικών (όπως το έντυπο χαρτί). o Μεταφορά των προδιαλεγμένων οργανικών και επεξεργασία στο ΕΜΑΚ Χανίων (κομποστοποίηση). ΣΜΑ / ΣΜΑΥ o Δημιουργία τουλάχιστον τριών (3) ΣΜΑ/ΣΜΑΥ, ένας εκ των οποίων προτείνεται στον υφιστάμενο χώρο του ΧΥΤΑ Πελεκάνου, και ένας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σφακίων. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ΕΜΑΚ Χανίων θα πρέπει να δέχεται περίπου: t προδιαλεγμένου οργανικού που θα οδηγείται απευθείας προς κομποστοποίηση t προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασίας που θα οδηγούνται προς μηχανική διαλογή (ξεχωριστή γραμμή από αυτή των συμμείκτων) t σύμμεικτων ΑΣΑ, που θα οδηγούνται προς μηχανική διαλογή και κομποστοποίηση. Προτείνεται οι ΣΜΑ/ΣΜΑΥ να είναι κινητοί. Για την Π.Ε. Ρεθύμνης Για την Π.Ε. Ρεθύμνης προτείνονται τα ακόλουθα. Κεφάλαιο 7/ Σελ. 10

11 Σύμμεικτα ΑΣΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ του έργου με τίτλο: o Κατασκευή μονάδας Μηχανικής Διαλογής και. Η μονάδα θα επεξεργάζεται το σύνολο της ποσότητας των σύμμεικτων ΑΣΑ που παράγονται στην Π.Ε.. Πιθανή χωροθέτηση της Μονάδας είναι η περιοχή που βρίσκεται ο υφιστάμενος ΧΥΤΑ (Δήμος Αμαρίου). Απόβλητα συσκευασιών o Συνέχιση και επέκταση Προγραμμάτων ΔσΠ αποβλήτων συσκευασιών o Μεταφορά και επεξεργασία προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασιών στην προτεινόμενη μονάδα Μηχανικής Διαλογής (όπως συμβαίνει και στην περίπτωση του ΕΜΑΚ Χανίων) Προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα και έντυπο χαρτί. o Εδραίωση ΔσΠ οργανικών αποβλήτων και υλικών (όπως το έντυπο χαρτί). o Επεξεργασία των προδιαλεγμένων οργανικών στην προτεινόμενη μονάδα. ΣΜΑ / ΣΜΑΥ o Λειτουργία του ΣΜΑ/ΣΜΑΥ Δ. Ρεθύμνης. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Μονάδα Μηχανικής Διαλογής και Ρεθύμνου θα πρέπει να δέχεται περίπου: t προδιαλεγμένου οργανικού που θα οδηγείται απευθείας προς κομποστοποίηση t προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασίας που θα οδηγούνται προς μηχανική διαλογή (ξεχωριστή γραμμή ή ώρες λειτουργίας - από αυτή/ες των συμμείκτων) t σύμμεικτων ΑΣΑ που θα οδηγούνται προς μηχανική διαλογή και επεξεργασία. Για την Π.Ε. Ηρακλείου Για την Π.Ε. Ηρακλείου προτείνονται τα ακόλουθα. Σύμμεικτα ΑΣΑ o Συνέχιση λειτουργίας της Μονάδας Προεπεξεργασίας (Βιοξήρανση) & Παραγωγής SRF (Ηράκλειο). Παράλληλα προτείνεται η αναβάθμιση / βελτιστοποίηση της έτσι ώστε να παράγεται πιο εξευγενισμένο υλικό. o Κατασκευή Μονάδας Μηχανικής Διαλογής και, στην ευρύτερη περιοχή της Χερσονήσου. o Κατασκευή Μονάδας Μηχανικής Διαλογής και στο Κεντρικό, Δυτικό ή Νότιο μέρος της Π.Ε.. Απόβλητα συσκευασιών o Συνέχιση και επέκταση Προγραμμάτων ΔσΠ αποβλήτων συσκευασιών o Μεταφορά και επεξεργασία προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασιών στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου, το οποίο χρίζει επέκτασης. Προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα και έντυπο χαρτί. o Εδραίωση ΔσΠ οργανικών αποβλήτων (με έμφαση στις ξενοδοχειακές μονάδες) και υλικών (όπως το έντυπο χαρτί). Κεφάλαιο 7/ Σελ. 11

12 o Κατασκευή Μονάδας προδιαλεγμένου οργανικού, στην ευρύτερη περιοχή της Χερσονήσου, καθώς και μίας μονάδας στο ΔΔ Καζαντζάκη που θα καλύπτει τις Κεντρικές και Δυτικές περιοχές της Π.Ε. και πιθανών να δέχεται και γεωργικά απόβλητα. ΣΜΑ/ΣΜΑΥ o Δημιουργία τουλάχιστον δύο (2) ΣΜΑ/ΣΜΑΥ ανάλογα, με την περιοχή που θα χωροθετηθούν οι Μονάδες. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι: η υφιστάμενη Μονάδα Προεπεξεργασίας (Βιοξήρανση) & Παραγωγής SRF Ηρακλείου θα συνεχίσει να δέχεται περίπου: t σύμμεικτων ΑΣΑ για την παραγωγή SRF η Μονάδα Μηχανικής Διαλογής και Χερσονήσου θα πρέπει να δέχεται περίπου: t σύμμεικτων ΑΣΑ από την Π.Ε. Ηρακλείου (η συνολική δυναμικότητα υπολογίζεται μετά την περιγραφή των έργων στην Π.Ε. Λασιθίου.) t προδιαλεγμένου οργανικού από την Π.Ε. Ηρακλείου (η συνολική δυναμικότητα υπολογίζεται μετά την περιγραφή των έργων στην Π.Ε. Λασιθίου.) η Μονάδα Μηχανικής Διαλογής και για τις Κεντρικές, Δυτικές & Νότιες περιοχές της Π.Ε. θα πρέπει να δέχεται περίπου: t σύμμεικτων ΑΣΑ από την Π.Ε. Ηρακλείου η Μονάδα προδιαλεγμένου οργανικού στο ΔΔ Καζαντζάκη θα πρέπει να δέχεται περίπου: t προδιαλεγμένου οργανικού το ΚΔΑΥ Ηρακλείου θα πρέπει να δέχεται περίπου: t προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασίας από την Π.Ε. Ηρακλείου (η συνολική δυναμικότητα υπολογίζεται μετά την περιγραφή των έργων στην Π.Ε. Λασιθίου.) Προτείνεται οι ΣΜΑ/ΣΜΑΥ να είναι κινητοί. Για την Π.Ε. Λασιθίου Για την Π.Ε. Λασιθίου προτείνονται τα ακόλουθα. Σύμμεικτα ΑΣΑ o Κατασκευή μονάδας Μηχανικής Διαλογής και στο Δήμο Σητείας. Η μονάδα αυτή θα επεξεργάζεται το σύνολο της ποσότητας των σύμμεικτων ΑΣΑ που παράγονται στο Δήμο Σητείας και Ιεράπετρας. o Μεταφορά των σύμμεικτων ΑΣΑ από τους Δήμους Αγ. Νικολάου και Ορ. Λασιθίου στην Μονάδα Χερσονήσου. Απόβλητα συσκευασιών o Συνέχιση και επέκταση Προγραμμάτων ΔσΠ αποβλήτων συσκευασιών o Μεταφορά και επεξεργασία προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασιών των Δήμων Αγ. Νικολάου και Ορ. Λασιθίου στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου, και της υπόλοιπης Π.Ε. στη Μονάδα Μηχανικής Διαλογής Δήμου Σητείας. Κεφάλαιο 7/ Σελ. 12

13 Προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα και έντυπο χαρτί. o Εδραίωση ΔσΠ οργανικών αποβλήτων με έμφαση στις ξενοδοχειακές μονάδες και υλικών, όπως το έντυπο χαρτί o Κατασκευή Μονάδας επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων των Δήμων Ιεράπετρας και Σητείας στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας (με πιθανή συνεπεξεργασία γεωργικών αποβλήτων). ΣΜΑ / ΣΜΑΥ o Λειτουργία των ΣΜΑ/ΣΜΑΥ Ιεράπετρας και Σητείας. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Μονάδα Μηχανικής Διαλογής και επεξεργασίας Σητείας θα δέχεται περίπου: t σύμμεικτων ΑΣΑ από του Δ. Σητείας και Ιεράπετρας t προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασίας από του Δ. Σητείας και Ιεράπετρας η Μονάδα προδιαλεγμένου οργανικού Ιεράπετρας θα πρέπει να δέχεται: τουλάχιστον t προδιαλεγμένου οργανικού και επιπλέον τις ποσότητες των γεωργικών αποβλήτων εφόσον κριθεί σκόπιμο. η Μονάδα Μηχανικής Διαλογής και Χερσονήσου θα πρέπει να δέχεται περίπου: t σύμμεικτων ΑΣΑ και t προδιαλεγμένο οργανικό από τους Δήμους Αγ. Νικολάου και Ορ. Λασιθίου. το ΚΔΑΥ Ηρακλείου θα πρέπει να δέχεται περίπου: t προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασίας από τους Δήμους Αγ. Νικολάου και Ορ. Λασιθίου. Συνολικά από τα παραπάνω, τελικώς προκύπτει ότι: η Μονάδα Μηχανικής Διαλογής και Χερσονήσου θα πρέπει να δέχεται περίπου: t σύμμεικτων ΑΣΑ από την Π.Ε. Ηρακλείου και από τους Δήμους Αγ. Νικολάου και Ορ. Λασιθίου t προδιαλεγμένου οργανικού από την Π.Ε. Ηρακλείου και από τους Δήμους Αγ. Νικολάου και Ορ. Λασιθίου. το ΚΔΑΥ Ηρακλείου θα πρέπει να δέχεται περίπου: t προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασίας από την Π.Ε. Ηρακλείου και από τους Δήμους Αγ. Νικολάου και Ορ. Λασιθίου. Τα παραπάνω δεδομένα παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. Κεφάλαιο 7/ Σελ. 13

14 Πίνακας 7-3: Δεδομένα Σχεδιασμού Σεναρίου 2. Μονάδα Μονάδα Προεπεξεργασίας Ηρακλείου Μονάδα Μηχανικής Διαλογής & Χερσονήσου Μονάδα Μηχανικής Διαλογής & Χερσονήσου Μονάδα Μηχανικής Διαλογής & Κεντρικών / Δυτικών Περιοχών Μονάδα Προδιαλεγμένων Οργανικών Καζαντζάκη ΚΔΑΥ Ηρακλείου ΕΜΑΚ Χανίων ΕΜΑΚ Χανίων ΕΜΑΚ Χανίων Μέθοδος Βιοξήρανση Μηχανική Διαλογή Μονάδα Μηχανική Διαλογή Μονάδα Μηχανική Διαλογή Μηχανική Διαλογή και Κομποστοποίη ση Κομποστοποίη ση Μηχανική Διαλογή Είδος Αποβλήτων Σύμμεικτα ΑΣΑ Σύμμεικτα ΑΣΑ Προδιαλεγμέ να Οργανικά Σύμμεικτα ΑΣΑ Προδιαλεγμέ να Οργανικά Απόβλητα συσκευασιώ ν Σύμμεικτα ΑΣΑ Προδιαλεγμέ να Οργανικά Απόβλητα συσκευασιώ Δυναμικότητα (t/έτος)* Κομπόστ Μέταλλα SRF/RDF* Χαρτί Προϊόντα (t/έτος) Πλαστι -κό Αλουμίνιο Γυαλί κ.λπ Υγρασία/ Πτητικά Υπόλειμμα (t/έτος) Ποσότητα ΒΑΑ στον ΧΥΤΥ Κεφάλαιο 7/ Σελ. 14

15 Μονάδα Μέθοδος Είδος Αποβλήτων ν Δυναμικότητα (t/έτος)* Κομπόστ Μέταλλα SRF/RDF* Χαρτί Προϊόντα (t/έτος) Πλαστι -κό Αλουμίνιο Γυαλί κ.λπ Υγρασία/ Πτητικά Υπόλειμμα (t/έτος) Ποσότητα ΒΑΑ στον ΧΥΤΥ Μονάδα Μηχανικής Διαλογής & Ρεθύμνου Μονάδα Μηχανικής Διαλογής & Ρεθύμνου Μονάδα Μηχανικής Διαλογής & Ρεθύμνου Μονάδα Μηχανικής Διαλογής & Σητείας Μονάδα Μηχανικής Διαλογής & Σητείας Μονάδα Προδιαλεγμένων Οργανικών Ιεράπετρας Μηχανική Διαλογή και Βιολογική Μονάδα Βιολογικής Μηχανική Διαλογή Μηχανική Διαλογή Μηχανική Διαλογή Μονάδα Βιολογικής Σύμμεικτα ΑΣΑ Προδιαλεγμέ να Οργανικά Απόβλητα συσκευασιώ ν Σύμμεικτα ΑΣΑ Απόβλητα συσκευασιώ ν Προδιαλεγμέ να Οργανικά ΣΥΝΟΛΟ *Δεν συμπεριλαμβάνεται το προδιαλεγμένο έντυπο χαρτί. Κεφάλαιο 7/ Σελ. 15

16 Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος για κάθε βιώσιμη εναλλακτική λύση, καθώς και των τάσεων εξέλιξης του Η κατάσταση του περιβάλλοντος για τις βιώσιμη λύση σε ότι αφορά την περιοχή μελέτης της παρούσας Μ.Π.Ε, δεν διαφοροποιείται από τη μία εναλλακτική στην άλλη και αναλύεται διεξοδικά στο Κεφάλαιο 8 της παρούσας Εκτίμηση και αξιολόγηση των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για κάθε βιώσιμη εναλλακτική λύση και αιτιολόγηση των κύριων λόγων απόρριψης της Η αξιολόγηση των Σεναρίων διενεργήθηκε από τη μελέτη του ΠΕΣΔΑ η οποία καταλήγει να προτείνει τη 2 Εναλλακτική Λύση, η οποία και τελικά υιοθετήθηκε. Η σύγκριση των σεναρίων, λόγω της φύσεως των έργων, δεν βασίζεται μόνο σε περιβαλλοντικούς δείκτες (αξιολόγηση των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων), αλλά και σε οικονομικά στοιχεία και στοιχεία που σχετίζονται με την εκπλήρωση των ποσοτικών στόχων της χώρας σχετικά με την εκτροπή ΒΑΑ, τη χωριστή συλλογή ΒΑ και την ανακύκλωση συσκευασιών. Για λόγους πληρότητας, παρατίθεται το σχετικό απόσπασμα της μελέτης ΠΕΣΔΑ: «Γενικά, η ύπαρξη και ολοκλήρωση περιφερειακού σχεδιασμού βελτιώνει σημαντικά την προστασία του περιβάλλοντος σε σχέση με τη μηδενική κατάσταση, η οποία αποτελεί μια ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ, που δεν συνάδει ούτε με την Ελληνική αλλά ούτε και την κοινοτική νομοθεσία από πλευράς επίτευξης των θεσμοθετημένων στόχων. Επιπλέον, οι όποιες αποσπασματικές παρεμβάσεις δεν επιφέρουν λύση σε βάθος χρόνου, δεν αποτελούν μέρος μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής και συντονισμένων ενεργειών και δράσεων και δεν μπορούν να καλύψουν το σύνολο των αναγκών αλλά και των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων της Περιφέρειας. Η βελτίωση αφορά όλα τα περιβαλλοντικά κριτήρια που θα μπορούσαν να εξεταστούν. Η σύγκριση μεταξύ των δυο εναλλακτικών αναλύεται στη συνέχεια έχοντας ως βάση ότι και οι δύο σχεδιασμοί καλούνται να εξυπηρετήσουν τους ίδιους στόχους που απορρέουν από την κείμενη εθνική νομοθεσία. Για κάθε Σενάριο υπολογίσθηκαν 6 βασικά κριτήρια, ήτοι: 1. Κόστος Κατασκευής 2. Ετήσιο Κόστος Λειτουργίας 3. Δείκτης Ανακύκλωσης 4. Εκτροπή των Β.Α.Α. από τους Χ.Υ.Τ.Υ. 5. Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου 6. Ρίσκο Σχεδιασμού Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται συγκριτικά τα παραπάνω δεδομένα και για τα δύο Σενάρια. Πίνακας 7-4: Σύγκριση δεδομένων για τα δυο εναλλακτικά σενάρια Σενάριο 1 Σενάριο 2 Κατασκευαστικό Κόστος (Μονάδες) Ετήσια Έσοδα - Έξοδα ,665 /έτος /έτος Δείκτες Ανακύκλωσης 34 % (απόβλητα πλην οργανικών) 48 % (απόβλητα πλην οργανικών) Κεφάλαιο 7/ Σελ. 16

17 Σενάριο 1 Σενάριο 2 35 % (οργανικά απόβλητα) 34 % (Σύνολο) 35 % (οργανικά απόβλητα) 43 % (Σύνολο) Β.Α.Α. σε ΧΥΤΥ Υπερκάλυψη του Στόχου Υπερκάλυψη του Στόχου Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου t CO 2 eq/έτος t CO 2 eq/έτος Ρίσκο Σχεδιασμού t SRF/ RDF / σύμμεικτα ΑΣΑ t SRF Όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, οι διαφορές στα ετήσια έσοδα / έξοδα (λειτουργικά κόστη) για τα δύο σενάρια είναι σχετικά μικρές, ενώ το Σενάριο 2 έχει πολύ μικρότερο κατασκευαστικό κόστος. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι το Σενάριο 1 αναμένεται να έχει και μεγαλύτερα κόστη μεταφοράς (άρα και περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις) 2, διότι μεγάλες ποσότητες ΑΣΑ θα πρέπει να μεταφέρονται στην ΚΜΕΑ. Επιπλέον, το 2ο εναλλακτικό Σενάριο εκτιμάται ότι θα έχει θετικότερη συμβολή σε σχέση και με τη μηδενική λύση αλλά και με το Σενάριο 1, στα θέματα: της ορθολογικής διαχείρισης εδαφικών συστημάτων, της προστασίας και διαχείρισης υδάτινων πόρων, της προστασίας φυσικού περιβάλλοντος / βιοποικιλότητας, της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη συμβολή του στην ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση της Περιφέρειας. της επίτευξης υψηλού δείκτη ανακύκλωσης της μείωσης (ειδικά σε σχέση με τη μηδενική λύση όπου στηρίζεται στην υγειονομική ταφή ανεπεξέργαστων ΑΣΑ) των εκπομπών του αερίου του θερμοκηπίου της ελαχιστοποίησης του ρίσκου μη (έγκαιρης) υλοποίησης του ολοκληρωμένου σχεδιασμού λόγω της καθυστέρησης κατασκευής της ΚΜΕΑ. Με την προώθηση της εδραίωσης συστημάτων Διαλογής στην Πηγή και τη μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης συμπληρώνεται το ολοκληρωμένο σχέδιο υποδομής, εξασφαλίζοντας τη βιώσιμη και ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και την επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων για τη μείωση των αποβλήτων προς τελική διάθεση και την επεξεργασία του οργανικού κλάσματος. Σε ότι αφορά στις περιβαλλοντικές επιδόσεις σημειώνονται τα ακόλουθα: Με τις δράσεις που προβλέπονται στα Σενάρια 1 και 2, εξασφαλίζεται η μεγιστοποίηση της εκτροπής βιοαποδομήσιμων από την ταφή με στόχο: α. την παραγωγή κομπόστ υψηλής ποιότητας β. την ενεργειακή αξιοποίηση Σε σχέση με την προστασία του εδάφους αλλά και την προστασία των υδάτινων πόρων, τα Σενάρια 1 και 2, σε σχέση με τη μηδενική λύση, έχουν καλύτερη επίδοση, αφού προτείνουν την ελαχιστοποίηση των ΧΥΤΥ και συνεπώς σημειακά μείωση των πιθανών πηγών μόλυνσης. Επίσης, στους ΧΥΤΥ θα εισέρχονται μόνο υπολείμματα, δεδομένου ότι έχουν προταθεί νέες Μονάδες καθώς και εκτεταμένα προγράμματα Διαλογής στην Πηγή τόσο των αποβλήτων συσκευασίας όσο και του οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ αλλά και του έντυπου υλικού. 2 Δεν μπορούν να υπολογιστούν ποσοτικά αλλά μόνο ποιοτικά, λόγω του ότι δεν είναι γνωστή η θέση που θα μπορούσε να κατασκευαστεί η ΚΜΕΑ Κεφάλαιο 7/ Σελ. 17

18 Επιπρόσθετα, στα Σενάρια 1 και 2, προβλέπεται η επανεισαγωγή θρεπτικών υλικών στο έδαφος με την παραγωγή κομπόστ, μέσω της επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ (χωριστή συλλογή), αλλά και άλλων οργανικών αποβλήτων (π.χ. γεωργικά υπολείμματα, κ.λπ), που επιφέρει θετικές επιδράσεις στις γεωργικές εκτάσεις. Επίσης, το κομπόστ μπορεί να αξιοποιηθεί και για την αποκατάσταση των Χ.Υ.Τ.Α./Χ.Α.Δ.Α.. Σε σχέση με τις εκπομπές στην ατμόσφαιρα αλλά και του φαινόμενου της κλιματικής αλλαγής, το Σενάριο 2 θεωρείται πολύ καλύτερο και από την Μηδενική λύση αλλά και από το Σενάριο 1. Σε σχέση με το δείκτη ανακύκλωσης (όπου πρέπει να μεγιστοποιείται), το 2 ο εναλλακτικό Σενάριο προβλέπει μεγαλύτερους χρονικά κλιμακούμενους στόχους για την ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων αποβλήτων, μεταξύ αυτών και του χαρτιού που όταν θάβεται, παράγει μεθάνιο, ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου. Τέλος, σε περίπτωση μη (έγκαιρης) υλοποίησης της ΚΜΕΑ, στο Σενάριο 1, συνολικά t SRF/ RDF και σύμμεικτων ΑΣΑ θα καταλήξουν σε ΧΥΤΑ/Υ και θα αποτελούσαν μεγάλο πρόβλημα για την Περιφέρεια. Συνεπώς, οι ποσότητές τους αυξάνουν υπερβολικά το ρίσκο του Σεναρίου 1, σε σχέση με το Σενάριο 2, όπου το αντίστοιχο ρίσκο μειώνεται στους t SRF. Η σύγκριση των εναλλακτικών δυνατοτήτων παρουσιάζεται σχηματικά στον επόμενο πίνακα με τη χρήση μήτρας αξιολόγησης και την παρακάτω σημειολογία: + Ικανοποιείται το κριτήριο - θετικές επιπτώσεις ο Ουδέτερες ή αβέβαιες επιπτώσεις - Αρνητικές επιπτώσεις - επιδείνωση των τυχόν υφιστάμενων προβλημάτων Τα αποτελέσματα της σύγκρισης δίνονται στον επόμενο πίνακα. Πίνακας 7-5: Σύγκριση των εξεταζόμενων εναλλακτικών δυνατοτήτων ως προς τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τους Στόχοι Μηδενική Λύση Σενάριο 1 Σενάριο 2 Ορθολογική διαχείριση εδαφικών συστημάτων Διαχείριση στερεών αποβλήτων Προστασία και διαχείριση υδατικών πόρων Αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής Προστασία φυσικού περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας Βελτίωση ποιότητας ζωής και δημόσιας Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς - Ο Ο Συμβολή σε ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση Δείκτες Ανακύκλωσης Β.Α.Α. σε ΧΥΤΥ Κεφάλαιο 7/ Σελ. 18

19 Βάσει όλων των παραπάνω προτείνεται η εφαρμογή του 2ου Σεναρίου». 7.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΘΗΚΑΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Σύμφωνα με τα όσα παρουσιάστηκαν προηγούμενα, από τη Μελέτη ΠΕΣΔΑ είναι σαφές ότι για την εξεταζόμενη μονάδα, η βασική τεχνολογία που προτείνεται είναι αυτή της Μηχανικής Διαλογής για την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και RDF και το διαχωρισμό του οργανικού κλάσματος από τα σύμμεικτα Α.Σ.Α, με σκοπό τη Βιολογική Επεξεργασία αυτού για την παραγωγή Κομπόστ Τύπου Α. Μετά και την έγκριση του ΠΕΣΔΑ, η παρούσα ΜΠΕ μελετά μία τεχνική λύση, βασισμένη στον επικαιροποιημένο ΠΕΣΔΑ: Μηχανική διαλογή και Βιολογική Επεξεργασία τόνων σύμμεικτων ΑΣΑ Εφαρμογή της κομποστοποίησης στο κομμάτι της βιολογικής επεξεργασίας για το οργανικό από τα σύμμεικτα Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων μηχανικών διαχωρισμών για την ανάκτηση χαρτιού, πλαστικού, μετάλλων και γυαλιού από τα σύμμεικτα Α.Σ.Α σε συμφωνία με τον επικαιροποιημένο ΠΕΣΔΑ Στην λύση που εξετάζεται στη Μ.Π.Ε, δεν συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου (RDF), παρόλο που αποτελεί ένα από τα παραγόμενα προϊόντα στη μελέτη ΠΕΣΔΑ. Αυτό δεν αλλάζει τα στοιχεία αξιολόγησης των σεναρίων του ΠΕΣΔΑ γιατί τα RDF προς το παρόν έχουν αρνητική τιμή. Ο λόγος που δεν περιλαμβάνεται η παραγωγή του στη λύση είναι γιατί ακόμα δεν είναι διαμορφωμένη η αγορά RDF στην περιοχή με αποτέλεσμα για αρκετό διάστημα να καταλήγει στο υπόλειμμα προς ΧΥΤΥ (λύση υπέρ ασφαλείας για τη διαστασιολόγηση του ΧΥΤΥ). Σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ, στη μονάδα θα έπρεπε να καταλήγουν και τόνοι χωριστά συλλεχθέντων ανακυκλώσιμων συσκευασιών. Δεδομένου ότι τα συστήματα ανακύκλωσης συσκευασιών 3 αποτελούν ιδιωτικής φύσεως επιχειρηματικές δραστηριότητες, θα πρέπει τα ίδια τα συστήματα να επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τη μονάδα και δεν μπορεί να θεωρείται εκ προοιμίου βέβαιο, ότι το εν λόγω ρεύμα αποβλήτων θα οδηγείται εκεί. Σε κάθε περίπτωση, ο προτεινόμενος σχεδιασμός, επιτρέπει, με χρήση της γραμμής σε μία δεύτερη βάρδια την επεξεργασία των ανακυκλώσιμων, χωρίς διαφοροποιήσεις στο σχεδιασμό. Επομένως, αναφορικά με τις τεχνολογικές επιλογές για την εξεταζόμενη περίπτωση, αυτές είναι δύο: Κομποστοποίηση του διαχωριζόμενου από τη Μηχανική Διαλογή κλάσματος Αναερόβια Χώνευση του διαχωριζόμενου από τη Μηχανική Διαλογή κλάσματος και μετακομποστοποίηση του χωνεύματος. Οι δύο λύσεις συγκρίνονται διεξοδικά στη μελέτη: «Μελέτη Σκοπιμότητας Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων στη Σητεία προκειμένου να ενσωματωθούν όλα τα νεότερα δεδομένα, κυρίως μετά την επικαιροποίηση του ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας και έχοντας υπόψη ότι το έργο δεν έχει ακόμα λάβει περιβαλλοντική αδειοδότηση. 3 Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί τρία (3) συλλογικά και ένα (1) ατομικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασίας: «Σ.Σ.Ε.Δ.- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» της ΕΕΑΑ Α.Ε (μπλε κάδος), Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών Ορυκτελαίων «Κέντρο Εναλλακτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Α.Ε. -ΚΕΠΕΔ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» (σπιτάκια ανακύκλωσης) και Ατομικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ιδιωτικής ετικέτας της Α.Β. Βασιλόπουλος Α.Ε (Πηγή: ΕΟΑΝ) Κεφάλαιο 7/ Σελ. 19

20 Η ανάλυση που γίνεται στην Μελέτη Σκοπιμότητας αφορά την οικονομική/χρηματοοικονομική απόδοση του σεναρίου και κυρίως το προκύπτων τέλος εισόδου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τεχνικής και περιβαλλοντικής άποψης οι μέθοδοι δεν διαφέρουν. Πρόκειται για δύο εναλλακτικές βασισμένες στην ίδια λογική, της ανάκτησης ανακυκλώσιμων μέσω μηχανικών διαχωρισμών και της βιοσταθεροποίησης του οργανικού. Η διαφορά της αναερόβιας είναι ότι μπορεί να συνεισφέρει στο στόχο διείσδυσης των ΑΠΕ στο μίγμα ενεργειακών πηγών που χρησιμοποιεί η χώρα. Οι ποσότητες όμως των απορριμμάτων στην περιοχή είναι αρκετά μικρές ώστε η συνεισφορά αυτή να είναι αισθητή και επιπρόσθετα, η μορφολογία της περιοχής και η απομονωμένη σχετικά θέση της δημιουργεί δυσκολίες στην διασύνδεση με το σύστημα. Γι αυτό, στο σενάριο που εξετάζει η μελέτη σκοπιμότητας γίνεται η παραδοχή της ιδιοκατανάλωσης. Σε κάθε περίπτωση, στο επίπεδο της εξυπηρετούμενης περιοχής, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι παρόμοιες αφού και τα δύο συστήματα έχουν όμοιο εξοπλισμό μηχανικής διαλογής και κλειστό σύστημα βιολογικής επεξεργασίας. Για κάθε σενάριο εκτιμάται το κόστος επένδυσης και λειτουργίας και υπολογίζεται το κόστος χρήσης. Το κόστος κατασκευής και λειτουργίας του έργου για τη λύση της κομποστοποίησης, όπως αυτό προέκυψε από την παρούσα ΜΠΕ, παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες: Κεφάλαιο 7/ Σελ. 20

21 Πίνακας 7-6: Κόστος κατασκευής του έργου προτεινόμενο σενάριο (κομποστοποίηση) A/A ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ , Εκσκαφές m , Επιχώσεις m , Εκσκαφές θεμελίων m , Δάνεια Υλικά Ε1-Ε3 m , ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΧΥΤΥ , Γεωύφασμα Προστασίας m , Χαλίκι αποστράγγισης m , ΑΡΓΙΛΙΚΟΣ ΦΡΑΓΜΟΣ 0,50m m , ΜΕΜΒΡΑΝΗ HDPE 2 mm m , Γεωύφασμα Διαχωρισμού m , Άμμος προστασίας m , ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΧΥΤΑ , Στρώση εξομάλυνσης m , ΣΤΡΩΣΗ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ m , ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 300γρ m , ΜΕΜΒΡΑΝΗ HDPE 1,5 mm m , Αποστραγγιστική στρώση (ΧΑΛΙΚΙ) m , Γεωύφασμα Διαχωρισμού m , Φυτόχωμα m , Φυτεύσεις κα , ΦΡΕΑΤΙΑ (ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ) Φ800 ΠΛΗΡΗ m , ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ , Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς αποχέτευσης ακαθάρτων m , Κεφάλαιο 7/ Σελ. 21

22 A/A ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΑ 4.2 Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς αποχέτευσης επεξεργασμένων m , Δίκτυα συλλογής στραγγισμάτων τεμ , Δεξαμενή συλλογής εξισορρόπησης (σκυρόδεμα) m , Δεξαμενή επεξεργασμένων (σκυρόδεμα) m , Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας τεμ , ,50 ΟΔΟΠΟΙΙΑ 5 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ , Τοίχοι - εργασίες αντιστήριξης m , Γεωτεχνικά έργα -Μέτρα προστασίας πρανών m , Έργα οδοποιίας τεμ , Επιφάνειες ελιγμών, βιομηχανικά δάπεδα m , ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ , Κτίριο Προεπεξεργασίας--Μηχανικής Διαλογής m , Κτίριο ενέργειας m , ΗΜ 7 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ , Δίκτυα ύδρευσης τεμ , Δίκτυα πυρόσβεσης τεμ , Δίκτυα άρδευσης τεμ , Δίκτυα βιομηχανικού νερού τεμ , Δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού τεμ , Δίκτυα εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων ΜΤ τεμ , Δίκτυα εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων ΧΤ τεμ , Δίκτυα εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων τεμ , Θεμελιακές Γειώσεις-Αντικεραυνική προστασία τεμ , Κεφάλαιο 7/ Σελ. 22

23 A/A ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΑ 7.10 Πυρανίχνευση-Πυρασφάλεια Κτιρίων τεμ , Λοιπά έργα υποδομής αποκ , Λοιπές Εργασίες ΗΜ ΜΕΣ τεμ , Κεφαλές Βιοαερίου τεμ , Δικτυα μεταφοράς Βιοαερίου-πυρσός κ.α , Εξοπλισμός αποκονίωσης τεμ , Εξοπλισμός απόσμησης τεμ , ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ 8 ΕΡΓΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ , Σύστημα αυτοματισμού & τηλεελέγχου Εργοστασίου τεμ , Σύστημα αυτοματισμού τηλεελέγχου ΜΕΣ τεμ , Σύστημα αναγνώρισης καρτών-δεδομένων οχημάτων τεμ , ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 9 ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ , Κλειστό σύστημα κομποστοποιήσης τεμ , ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ , Σχίστης σάκων-διάταξη τροφοδοσίας τεμ , Μαγνητικοί διαχωριστές τεμ , Αλουμινοδιαχωριστές τεμ , Περιστροφικά κόσκινα τεμ , Οπτικοί διαχωριστές τεμ , Βαλιστικός Διαχωριστής τεμ , Πρέσα ανακυκλωσίμων τεμ , Αναδευτής τεμ , Κόσκινο ραφιναρίσματος τεμ , Κεφάλαιο 7/ Σελ. 23

24 A/A ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΑ Ενσακιστήριο τεμ , Μεταφορικές ταινίες σετ , Καμπίνα χειροδιαλογής πλήρης τεμ , Λοιπός εξοπλισμός Μηχανικής Διαλογης-Μεταφορές - εγκατάσταση τεμ , ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ , Αναβάθμιση ΜΕΣ τεμ , ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ , Γεωτρήσεις Ελέγχου μ , Εξοπλισμός περιβαλλοντικής Παρακολούθησης τεμ , ΣΥΝΟΛΟ Ι ,50 ΓΕ & ΟΕ (18%) ,55 ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ ,05 Απρόβλεπτα (9%) ,79 ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ ,84 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 1% ,80 ΣΥΝΟΛΟ ΙV ,64 13 Μελέτες ,00 14 Προμήθεια Κιν Μηχα/κού Εξοπλισμού , Προμήθεια Φορτωτή τεμ , Προμήθεια Φορτηγού Hook-Lift τεμ , Προμήθεια περονοφόρου τεμ , Προμήθεια Κάδων 30μ3 τεμ , Ερπυστριοφόρος Φορτωτης τεμ , Κεφάλαιο 7/ Σελ. 24

25 A/A ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΑ 14.6 Μηχανικό Σάρωθρο τεμ , ΣΥΝΟΛΟ V ,64 Φ.Π.Α. (23%) ,42 ΣΥΝΟΛΟ VI ,06 15 Δοκιμαστική λειτουργία μηνες , ,00 Φ.Π.Α. (13%) ,00 ΣΥΝΟΛΟ VII ,00 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (VI+VII) ,06 Κεφάλαιο 7/ Σελ. 25

26 Πίνακας 7-7: Ετήσιο Λειτουργικό Κόστος του έργου προτεινόμενο σενάριο (κομποστοποίηση) 1 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ -ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ,84 Αύξηση 10% για Λιπαντικά 8.198,98 4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , , , ,82 Αξία έργων ΠΜ ,50 Χ 1,00% = ,48 Αξία έργων ΗΜ ,00 Χ 4,00% = ,00 Αξία Κιν. Εξοπλισμού ,00 Χ 5,00% = , , , ,48 5 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΑΛΛΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ,00 6 ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΥΔΡΕΥΣΗ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Υπολογίζονται σε 12 μήνες Χ2.00 μήνα ,00 7 ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 3.690,00 8 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , ,20 Συνολικό Κόστος: ,09 Συνολικό Κόστος ανά εισερχόμενο φορτίο 64,14 /τον ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ,00 Συνολικά έσοδα ανά εισερχόμενο φορτίο 11,46 /τον ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 52,68 /τν με ΟΕ 62,16 με ΦΠΑ 70,24 Το κόστος κατασκευής και λειτουργίας του έργου για την εναλλακτική λύση της αναερόβιας χώνευσης, όπως αυτό προέκυψε από την Μελέτη σκοπιμότητας, παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες. Η λύση αυτή διαφέρει από το προτεινόμενο σενάριο μόνο στο κομμάτι της βιολογικής επεξεργασίας, δηλαδή το οργανικό κλάσμα που διαχωρίζεται στο στάδιο της μηχανικής διαλογής, υφίσταται τα εξής στάδια επεξεργασίας: Α. Ξηρή αναερόβια χώνευση: Κατά τη διεργασία αυτή το οργανικό κλάσμα αποδομείται σε συνθήκες απουσίας αέρα, με μικροοργανισμούς που προέρχονται από το επεξεργασμένο υπόλειμμα προηγούμενου Κεφάλαιο 7/ Σελ. 26

27 κύκλου. Η τεχνολογία είναι διαλείποντος έργου (batch reactor). Η μονάδα αποτελείται από αεροστεγώς κλειστά κελιά κατάλληλα διασυνδεμένα μεταξύ τους. Καθένα από τα κελιά είναι εξοπλισμένο με: Θάλαμος αντιδραστήρα (κελιού) από οπλισμένο σκυρόδεμα Αεροστεγή θύρα Σύστημα συλλογής βιοαερίου Σύστημα συλλογής στραγγιδίων Σύστημα διαβροχής / ανακυκλοφορίας στραγγιδίων Διάταξη θέρμανσης Μετρητικό εξοπλισμό παρακολούθησης εκρηκτικών συγκεντρώσεων, πίεσης και θερμοκρασίας. Στην εν λόγω μονάδα θα παράγεται βιοαέριο, περιεκτικότητας 50-65% σε μεθάνιο, το οποίο θα αξιοποιείται ως καύσιμο σε μονάδες αεροστροβίλων για την ενεργειακή αξιοποίησή του (ηλεκτρικής ή / και θερμικής). Η μονάδα αξιοποίησης βιοαερίου θα περιλαμβάνει πλήρη συστήματα συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας, με συστήματα αυτομάτου ρύθμισης και διατάξεις προετοιμασίας του βιοαερίου προς καύση, καθώς και πυρσό καύσης. Επιπλέον η μονάδα βιολογικής επεξεργασίας θα υποστηρίζεται από: Δεξαμενή συλλογής στραγγιδίων Αεριοφυλάκιο/α συλλογής και αποθήκευσης βιοαερίου Υποσταθμό/ούς για τη συλλογή του βιοαερίου από τα ενεργά αλλά και αποκατεστημένα κύτταρα ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ και αναερόβια χώνευση, Β. Ωρίμανση του στερεού υπολείμματος της βιολογικής επεξεργασίας Το στερεό οργανικό υπόλειμμα της αναερόβιας διαδικασίας σταθεροποιείται με αερόβια διαδικασία και τελικά ραφινάρεται με σκοπό την παραγωγή Κομπόστ Τύπου Α από το οργανικό των σύμμεικτων ΑΣΑ. Το υπόλειμμα θα οδηγείται ως άχρηστο στο ΧΥΤΥ. Κεφάλαιο 7/ Σελ. 27

28 Πίνακας 7-8: Κόστος κατασκευής του έργου εναλλακτικό σενάριο (αναερόβια χώνευση) A/A ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΑ 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ , Εκσκαφές m , Επιχώσεις m , Εκσκαφές θεμελίων m , Δάνεια Υλικά Ε1-Ε3 m , ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΧΥΤΥ , Γεωύφασμα Προστασίας m , Χαλίκι αποστράγγισης m , ΑΡΓΙΛΙΚΟΣ ΦΡΑΓΜΟΣ 0,50m m , ΜΕΜΒΡΑΝΗ HDPE 2 mm m , Γεωύφασμα Διαχωρισμού m , Άμμος προστασίας m , ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΧΥΤΑ , Στρώση εξομάλυνσης m , ΣΤΡΩΣΗ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ m , ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 300γρ m , ΜΕΜΒΡΑΝΗ HDPE 1,5 mm m , Αποστραγγιστική στρώση (ΧΑΛΙΚΙ) m , Γεωύφασμα Διαχωρισμού m , Φυτόχωμα m , Φυτεύσεις κα , ΦΡΕΑΤΙΑ (ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ) Φ800 ΠΛΗΡΗ m , Κεφάλαιο 7/ Σελ. 28

29 A/A ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΑ 4 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ , Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς αποχέτευσης ακαθάρτων m , Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς αποχέτευσης επεξεργασμένων m , Δίκτυα συλλογής στραγγισμάτων τεμ , Δεξαμενή συλλογής εξισορρόπησης (σκυρόδεμα) m , Δεξαμενή επεξεργασμένων (σκυρόδεμα) m , Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας τεμ , ,50 ΟΔΟΠΟΙΙΑ 5 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ , Τοίχοι - εργασίες αντιστήριξης m , Γεωτεχνικά έργα -Μέτρα προστασίας πρανών m , Έργα οδοποιίας τεμ , Επιφάνειες ελιγμών, βιομηχανικά δάπεδα m , ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ , Κτίριο Προεπεξεργασίας--Μηχανικής Διαλογής m , Κτίριο ενέργειας m , ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 7 ΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ , Αεριοφυλάκια τεμ , Μονάδα Ενεργειακής αξιοποίησης πλήρης τεμ , ΗΜ 8 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ,00 Κεφάλαιο 7/ Σελ. 29

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασμός των γεωγραφικών ενοτήτων, στις οποίες θα λαμβάνει χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμαστική Εφαρμογή Λογισμικού DSS Tool v1: Περιφέρεια Κρήτης

Δοκιμαστική Εφαρμογή Λογισμικού DSS Tool v1: Περιφέρεια Κρήτης Establishment of Waste Network for sustainable solid waste management planning and promotion of integrated decision tools in the Balkan Region (BALKWASTE) LIFE07/ENV/RO/686 ACTION 5: Development of decision

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) Βασικές απαιτήσεις ΕΣΔΑ για στόχους στα ΑΣΑ: α) υπόλειμμα < 30% του συνόλου των ΑΣΑ και εκτροπή των ΒΑΑ (βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα),

Διαβάστε περισσότερα

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασμός των γεωγραφικών ενοτήτων, στις οποίες θα λαμβάνει χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων Κύριο αντικείµενο της Εταιρίας είναι ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η λειτουργία του ΟΣ Α της υτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε το Σχέδιο ιαχείρισης του 1995. Μέτοχοι: Οι ήµοι Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας,

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Καθ. Μαρία Λοϊζίδου email: mloiz@chemeng.ntua.gr website:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 12-10-2011 στις 7.00 μ.μ. στην αίθουσα της ΠΟΕ-ΟΤΑ, Καρόλου 24, πλ. Μεταξουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Β. Δραστηριότητες μεταφοράς και επεξεργασίας (κομποστοποίησης - διαλογής - διαχωρισμού) αστικών αποβλήτων σε επίπεδο Δήμου / λοιπών Δήμων

Β. Δραστηριότητες μεταφοράς και επεξεργασίας (κομποστοποίησης - διαλογής - διαχωρισμού) αστικών αποβλήτων σε επίπεδο Δήμου / λοιπών Δήμων 0.3 Σύνοψη Πρότασης Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης (ΤΣΔ) Αποβλήτων Δήμου Λευκάδας Α. Δραστηριότητες πρόληψης και διαλογής στην πηγή Λαμβάνουν χώρα σε επίπεδο Δήμου και μέσω αυτών επιδιώκεται η εκτροπή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 1.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 1-1 1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ... 1-2 1.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece Waste management for energy purposes The response of the municipalities EU initiatives to be implemented The significance of strategic alliances Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Dr. Ing. B. Pickert και Δ. Κανακόπουλος

ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Dr. Ing. B. Pickert και Δ. Κανακόπουλος ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Dr. Ing. B. Pickert και Δ. Κανακόπουλος Eggersmann Anlagenbau, Max-Planck-St. 15 33428 Marienfeld, Germany T.: +49 (0)5247 9808 0, F: +49 (0)5247 9808 40,

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό διαβούλευση νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας και πορεία προς την Κυκλική Οικονομία

Το υπό διαβούλευση νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας και πορεία προς την Κυκλική Οικονομία Το υπό διαβούλευση νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας και πορεία προς την Κυκλική Οικονομία Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Μηχανικός Περιβάλλοντος Beng MSc Βασικές προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων ΕΠ.ΑΝ.Α. Α.Ε. Επεξεργασία Ανάκτηση Αποβλήτων Α.Ε. Α.Ε. Corporate Waste & Recycling Conference, Conference, 26.06.2012, Αμφιθέατρο ΟΤΕ Academy,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δημιουργίας ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ στη Φυλή

Σχέδιο Δημιουργίας ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ στη Φυλή Σχέδιο Δημιουργίας ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ στη Φυλή 1. Εισαγωγή Προτείνεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος εγκαταστάσεων, που θα αποτελέσει

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου

Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αντώνιος Μήλιας, Χημικός Μηχανικός, Γεν. Γραμματέας Δ. Χίου Δημήτριος Τσούχλης, Περιβαλλοντολόγος, Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) Εκδήλωση ΤΕΕ Ξενοδοχείο ELECTRA PALACE

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

CARBONTOUR. Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων

CARBONTOUR. Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων LIFE09 ENV/GR/000297 Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα CARBONTOUR ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.1: Προσδιορισμός και αξιολόγηση των πηγών εκπομπών ισοδύναμου CO 2 των τουριστικών καταλυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία Ο ΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Σ Υ ΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ σε επίπεδο Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περικλής Καφάσης Δ/ντης Προμηθειών Υπηρεσιών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κάτια Λαζαρίδη. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr

Κάτια Λαζαρίδη. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr Βιοαποδομήσιμα απόβλητα: Μηχανική Βιολογική Επεξεργασία & Διαλογή στην Πηγή, δύο συμπληρωματικές προσεγγίσεις Κάτια Λαζαρίδη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων: η περίπτωση της Αττικής

Τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων: η περίπτωση της Αττικής Τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων: η περίπτωση της Αττικής Γεράσιμος Λυμπεράτος Καθηγητής ΧΜ ΕΜΠ Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου Αναπληρωματικό Μέλος της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ μόνιμοι κάτοικοι ετήσια συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ: EL0031 «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΝΆΚΤΗΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΎ ΚΛΆΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ»

EΡΓΟ: EL0031 «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΝΆΚΤΗΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΎ ΚΛΆΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ» Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ΙΙΙ 2004 2009 EΡΓΟ: EL0031 «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΝΆΚΤΗΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΎ ΚΛΆΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΏΝ ΑΣΤΙΚΏΝ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ. Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Νομό Κεφαλληνίας και Νομό Ηρακλείου Κρήτης ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ. Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Νομό Κεφαλληνίας και Νομό Ηρακλείου Κρήτης ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Νομό Κεφαλληνίας και Νομό Ηρακλείου Κρήτης «Παρουσιάσεις Τεχνολογιών / Προϊόντων Προστασίας περιβάλλοντος» ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ. Νοέμβριος 2008 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3.1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το μελετώμενο έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Απορριμμάτων και του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ευάγγελος Α. Βουδριάς Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 671 00 Ξάνθη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Σκοπός της επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση στο δ.σ. σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων Ηρακλείου.

Εισήγηση στο δ.σ. σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων Ηρακλείου. Εισήγηση στο δ.σ. σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων Ηρακλείου. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι: Σε συνέχεια της με αρ. 831/21-11-2014 αποφάσεως του ΔΣ, καθώς και της παραλαβής της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Γενικές Παρατηρήσεις για το Νέο ΕΣΔΑ Χρονικός Ορίζοντας ΕΣΔΑ: Να επεκταθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Σωκράτης Φάμελλος, Χημικός Μηχανικός MSc, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Προημερίδα HELECO 2011 22/03/2010 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ. ΑΘΗΝΑ 2012 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές 510» Ενέργεια - Δραστ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κουρκούμπας, Γ. Θεοπούλου, Π. Γραμμέλης, Σ. Καρέλλας

Δ. Κουρκούμπας, Γ. Θεοπούλου, Π. Γραμμέλης, Σ. Καρέλλας Chemical Process and Energy Resources Institute Centre for Research and Technology Hellas ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΣΙ Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 213 Το 213 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ ΜΕΛΕΤΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 11.1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης (sustainable

Διαβάστε περισσότερα

MIA ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

MIA ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ MIA ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ Σπουδαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Δ Ι Α Α Μ Α Θ Α Α Ε Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Α Σ Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Σ Τ Ε Ρ Ε Ω Ν Α Π Ο Β Λ Η Τ Ω Ν Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Σ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Τ.Σ.Δ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Τ.Σ.Δ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Τ.Σ.Δ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ Το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τ.Σ.Δ.) του Δήμου Βύρωνα συντάσσεται από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 214 Το 214 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Κάτια Λαζαρίδη Επίκουρη Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο klasaridi@hua.gr 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΚΟΠΟΣ Οδηγία 1999/31/ΕΚ για την Υγειονοµική Ταφή Εναρµόνιση Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ : ΣΤΟΧΟΙ - ΟΡΟΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαμάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τα αδιέξοδα δεν πέφτουν από τον ουρανό. Είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που έχουν εφαρμοσθεί τουλάχιστον τις δύο τελευταίες 10ετίες.

Τα αδιέξοδα δεν πέφτουν από τον ουρανό. Είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που έχουν εφαρμοσθεί τουλάχιστον τις δύο τελευταίες 10ετίες. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 03/2013 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΔΙΤ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ; Ή ΑΚΡΙΒΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ; Τα αδιέξοδα δεν πέφτουν από τον ουρανό. Είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που έχουν εφαρμοσθεί τουλάχιστον τις δύο τελευταίες 10ετίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΣΔΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΣΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΣΔΑ Καθ. Αλέξανδρος Π. Οικονομόπουλος ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ eco@otenet.gr Περίληψη Η παρούσα παρέμβαση αφορά την πλέον

Διαβάστε περισσότερα

INTERGEO ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

INTERGEO ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ INTERGEO ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ INTERGEO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΛΥΟΣ (ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη Διαχείριση Βιοαποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Βιώσιμη Διαχείριση Βιοαποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Βιώσιμη Διαχείριση Βιοαποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΜΑΡΙΑ ΛΟΪΖΙΔΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 11.1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης (sustainable

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό περιεχόμενο Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων και οι επιπτώσεις του στη σκοπιμότητα Μονάδων Θερμικής Επεξεργασίας

Ενεργειακό περιεχόμενο Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων και οι επιπτώσεις του στη σκοπιμότητα Μονάδων Θερμικής Επεξεργασίας Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ενεργειακό περιεχόμενο Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3η Πανελλήνια Σύνοδος ΦΟΔΣΑ. Χανιά, 2-4 Ιουλίου 2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 273.062.075 ΟΤΑ Α βαθμού Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δράσεις προς χρηματοδότηση : Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου ιαμόρφωση Σχεδίων Συνολικά 18 σχέδια διαχείρισης αποβλήτων Αντικείμενο σχεδίων: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΑ7ΛΩ-9Ψ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΑ7ΛΩ-9Ψ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ Τηλέφωνο : 22513-52000

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των Απορριμμάτων και βιώσιμη Ανάπτυξη

Διαχείριση των Απορριμμάτων και βιώσιμη Ανάπτυξη Διαχείριση των Απορριμμάτων και βιώσιμη Ανάπτυξη Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΔΕΣΣΑ 2013 Πολιτική πρώτων υλών Ιδια πολιτική σημαινει το 2050 140 δισ.τόνοι δηλ 3πλάσιο του 2000 45% του

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σχετικά με το JESSICA. Κύρια Οφέλη του JESSICA. Το JESSICA στην Ελλάδα. Παρούσα Κατάσταση ΔΣΑ στην Ελλάδα

Περιεχόμενα. Σχετικά με το JESSICA. Κύρια Οφέλη του JESSICA. Το JESSICA στην Ελλάδα. Παρούσα Κατάσταση ΔΣΑ στην Ελλάδα Το Χρηματοδοτικό Εργαλείο JESSICA της ΕΤΕΠ για τα Έργα ΔΣΑ στην Ελλάδα Ημερίδα ΕΕΔΣΑ - Έκθεση ECOTEC 2010 24 η Απριλίου 2010 Π. Κοκορότσικος, Ευρωσύμβουλοι Γ. Ηλιόπουλος, ΕΠΤΑ Γ. Κωνστάντζος, ΕΠΤΑ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Στερεά απόβλητα είναι τα υλικά από τα οποία ο κάτοχος τους θέλει ή είναι υποχρεωμένος να απαλλαγεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 212 Το 212 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Στοχεύοντας την Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων

Στοχεύοντας την Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων Στοχεύοντας την Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων Κυρκίτσος Φίλιππος ρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) Επίσημη διαβούλευση του ΥΠΕΚΑ για τον Εθνικό Σχεδιασμό ιαχείρισης Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Τεμπλόνι «βλέπει» για επεξεργασία απορριμμάτων η μελέτη της Περιφέρειας (VIDEO)

Τεμπλόνι «βλέπει» για επεξεργασία απορριμμάτων η μελέτη της Περιφέρειας (VIDEO) Με τις ψήφους της πλειοψηφίας πέρασε από τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Εισηγήτρια: Άννα Μίχου Γενική Διευθύντρια Ανατολική Α.Ε Εισαγωγή Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων (αστικών και βιομηχανικών) αποτελεί ένα σύνθετο και κρίσιμο πρόβλημα για

Διαβάστε περισσότερα

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 9.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασµός των γεωγραφικών ενοτήτων στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συνάντηση Ολομέλειας Πλατφόρμα «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της προγραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας & Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση για τη Διαβούλευση

Παρουσίαση για τη Διαβούλευση Παρουσίαση για τη Διαβούλευση Νομικό Πλαίσιο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Τοπικό (Δημοτικό) Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΑΔΑ) Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες. για την παραγωγή ενέργειας. Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής

Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες. για την παραγωγή ενέργειας. Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες για την παραγωγή ενέργειας Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Χημικών Μηχανικών Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Σελ. 1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε με την με Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

DRYWASTE LIFE 08 ENV/GR/000566

DRYWASTE LIFE 08 ENV/GR/000566 Ανάπτυξη και επίδειξη ενός καινοτόμου συστήματος οικιακής ξήρανσης για την επεξεργασία του οργανικού κλάσματος των οικιακών απορριμμάτων στην πηγή DRYWASTE LIFE 08 ENV/GR/000566 Layman s Report Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Aθηνά Παπαναστασίου ΛειτουργόςΤμήματος Περιβάλλοντος Λευκωσία 20.11.2014 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 800 700 600 500 400 300 200 100 0 κατά

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Απορριμμάτων

Διαχείριση Απορριμμάτων Διαχείριση Απορριμμάτων Βιβλιογραφικές πηγές Περιβαλλοντική Τεχνολογία, 2008, Α. Ανδρεαδάκης κ.α., Κεφάλαιο 7, Εκδόσεις Συμμετρία (κατά κύριο λόγο) Introduction to Environmental Engineering and Science,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, Η σημερινή ενημέρωση έχει σκοπό την παρουσίαση της πρότασης για την ολοκληρωμένη, διαχείριση των απορριμμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση αποβλήτων

Διαχείριση αποβλήτων Διαχείριση αποβλήτων Καθ. Μ. Λοϊζίδου Μονάδα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τομέας Χημικών Επιστημών Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο email: mloiz@orfeas.chemeng.ntua.gr website:

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Προσυνεδριακή Εκδήλωση HELECO Πάτρα 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον.

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης - Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος phkirk@otenet.gr ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης - Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος phkirk@otenet.gr ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων της Αττικής -1- ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκ μέρους της Ο.Ε. Γ.Ηλιόπουλος Χ.Τσομπανίδης 1 Φεβρουαρίου 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD Οκτώβριος 2013 Σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετάω» To «Pay As You Throw»

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον 2 1. Εισαγωγή Το έργο Recycling@Home «Ανακύκλωση στο σπίτι-ανάπτυξη και επίδειξη ενός οικολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

LIFE+ ENERGY WASTE LIFE09 ENV/GR/000307. Mε ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2 η Hμερίδα του έργου

LIFE+ ENERGY WASTE LIFE09 ENV/GR/000307. Mε ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2 η Hμερίδα του έργου LIFE+ LIFE09 ENV/GR/000307 Mε ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2 η Hμερίδα του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+ (LIFE09 ENV/GR/000307) με τίτλο: "Ενεργειακή Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ.: Ρεύμα αποβλήτου Νομοθεσία ΕΣΔΑ Βιοαποδομήσιμα Αστικά Απόβλητα (ΚΥΑ 29407/3508/2002) Βιοαπόβλητα (απόβλητα τροφών, εστιατορείων, κήπων, πάρκων)

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Κ. Αμπελιώτης, Λέκτορας Τμ. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οι επιβαρύνσεις συνοπτικά Κατανάλωση φυσικών πόρων Ρύπανση Στην

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα:

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Τα Σκουπίδια µας (Αστικά Στερεά Απόβλητα) Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Ζυµώσιµα: 44% Η µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων Χαρτί: 25% αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, Πλαστικά: 12%

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη

Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη Ομιλητής: Αντώνης Πουντουράκης, MSc Μηχανικός Περιβάλλοντος Εμπορικός Διευθυντής Plasis Τεχνική - Ενεργειακή Χανιά Νοέμβριος 2015 Plasis Τεχνική-Ενεργειακή Δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΡΚΙΤΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ GREEN DOT HILTON PARK

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Ευάγγελος Καπετάνιος «Ο

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου για τη ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων του ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης.»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Ελευσίνα 13/1/2015. Τμήμα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Ελευσίνα 13/1/2015. Τμήμα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου Τμήμα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας Ελευσίνα 13/1/2015 ΝΕΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανικά απόβλητα: το µεγάλο στοίχηµα. Αντώνης Μαυρόπουλος http://mavropoulos-gr.blogspot.com/ amavrop@epem.gr

Οργανικά απόβλητα: το µεγάλο στοίχηµα. Αντώνης Μαυρόπουλος http://mavropoulos-gr.blogspot.com/ amavrop@epem.gr Οργανικά απόβλητα: το µεγάλο στοίχηµα Αντώνης Μαυρόπουλος http://mavropoulos-gr.blogspot.com/ amavrop@epem.gr Περιεχόµενα Αρχές σχεδιασµού Ο ρόλος της επεξεργασίας των αποβλήτων Οργανικά απόβλητα: στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 7. Παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων 7A. Παρουσίαση κατάστασης H διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στο Δήμο Λαρισαίων εντάσσεται και συμβαδίζει με την γενικότερη στρατηγική που προβλέπεται στον

Διαβάστε περισσότερα