ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Πλάτων, Τίμαιος 25a-d (διασκευή)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Πλάτων, Τίμαιος 25a-d (διασκευή)"

Transcript

1 Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 12 Α θ ήνα κ α ι Ατλαντίδα Στο διάλογό του Τίμαιος ο Πλάτων ( π.χ.) περιλαμβάνει μια ιστορία που υποτίθεται ότι τη διηγήθηκαν στο Σόλωνα κατά την επίσκεψή του στην Αίγυπτο (590 π.χ.) Αιγύπτιοι ιερείς. Στην ιερή πόλη Σάιν, στο δέλτα του Νείλου, υπήρχε ναός της Νηίθ, της θεάς που θεωρούνταν ιδρύτρια της πόλης και συσχετιζόταν, κατά την αφήγηση, με τη θεά Αθηνά. Εκεί ο Σόλων πληροφορήθηκε για μια μεγάλη δύναμη, την Ατλαντίδα, η οποία σε πολύ προγενέστερους χρόνους είχε συγκρουστεί με όλες τις δυνάμεις, καθώς και με το στρατό της Αθήνας.

2 4 Ἐν δέ δή τῇ Ἀτλαντίδι νήσῳ μεγάλη συνέστη καί θαυμαστή δύναμις βασιλέων, κρατοῦσα μέν ἁπάσης τῆς νήσου, πολλῶν δέ ἄλλων νήσων καί μερῶν τῆς ἠπείρου. Αὕτη δή πᾶσα συναθροισθεῖσα εἰς ἕν ἡ δύναμις τόν τε παρ ὑμῖν καί τόν παρ ἡμῖν καί τόν ἐντός τοῦ στόματος πάντα τόπον μιᾷ ποτέ ἐπεχείρησεν ὁρμῇ δουλοῦσθαι. Τότε οὖν ὑμῶν, ὦ Σόλων, τῆς πόλεως ἡ δύναμις εἰς ἅπαντας ἀνθρώπους διαφανής ἀρετῇ τε καί ῥώμῃ ἐγένετο πάντων γάρ προέστη εὐψυχίᾳ καί τέχναις ὅσαι κατά πόλεμον ἐπί τούς ἐσχάτους ἀφικομένη κινδύνους, καί κρατήσασα μέν ἐπιόντων τρόπαιον ἔστησε, τούς δέ μήπω δεδουλωμένους διεκώλυσε δουλωθῆναι, τούς δ ἄλλους ἀφθόνως ἅπαντας ἠλευθέρωσεν. Ὑστέρῳ δέ χρόνῳ σεισμῶν ἐξαισίων καί κατακλυσμῶν γενομένων, ἡ Ἀτλαντίς νῆσος κατά τῆς θαλάττης δῦσα ἠφανίσθη διό καί νῦν ἄπορον καί ἀδιερεύνητον γέγονεν τοὐκεῖ πέλαγος. Πλάτων, Τίμαιος 25a-d (διασκευή) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Λοιπόν, στο νησί της Ατλαντίδας συγκροτήθηκε μεγάλη και αξιοθαύμαστη δύναμη βασιλιάδων, που εξουσίαζε ολόκληρο το νησί και πολλά άλλα νησιά και μέρη της στεριάς. Λοιπόν, όλη αυτή η δύναμη, αφού συνενώθηκε, επιχείρησε κάποτε να υποδουλώσει με μία και μόνη επίθεση το δικό σας και το δικό μας τόπο και όλη την περιοχή που βρίσκεται μέσα στο στόμιο. Τότε λοιπόν, Σόλωνα, η δύναμη της πόλης σας έγινε ξακουστή για τη γενναιότητα και το σθένος της σε όλους τους ανθρώπους, γιατί ξεχώρισε απ όλες στη γενναιότητα και στις πολεμικές τέχνες, αφού διέτρεξε τους έσχατους κινδύνους και, αφού νίκησε τους επιδρομείς, έστησε μνημείο νίκης και παρεμπόδισε την υποδούλωση όσων δεν είχαν ακόμη υποδουλωθεί και όλους τους άλλους τους ελευθέρωσε χωρίς υστεροβουλία. Και αργότερα, αφού έγιναν πολύ δυνατοί σεισμοί και κατακλυσμοί, το νησί της Ατλαντίδας βυθίστηκε στη θάλασσα και εξαφανίστηκε γι αυτό και τώρα το εκεί πέλαγος έχει γίνει αδιάβατο και ανεξερεύνητο.

3 5 Απόδοση λέξεων και φράσεων του κειμένου στο νεοελληνικό λόγο συνέστη (< συνίσταμαι < σύν + ἵσταμαι = συγκρούομαι, εμπλέκομαι) = θαυμαστή (< θαυμαστός, -ή, -όν) = κρατοῦσα (<κρατέω, -ῶ = υπερισχύω, ἐχω την εξουσία) = ἁπάσης τῆς νῆσου = τῆς ἠπείρου = (εδώ) συγκροτήθηκε αξιοθαύμαστη που κυριαρχούσε / εξουσίαζε ολόκληρο το νησί της στεριάς συναθροισθεῖσα (< συναθροίζομαι < σύν + ἀθροίζομαι & ἁθροίζομαι = συγκεντρώνομαι) εἰς ἕν = τόν τε παρ ὑμῖν (ενν. τόπον) = τόν παρ ἡμῖν (ενν. τόπον) = ἐντός τοῦ στόματος = μιᾷ ὁρμῇ (< ἡ ὁρμή) = ἐπεχείρησεν (< ἐπιχειρέω, -ῶ) = αφού συνενώθηκε το δικό σας (τόπο) το δικό μας (τόπο) μέσα στο στόμιο με μία επίθεση επιχείρησε δουλοῦσθαι (< δουλόομαι, -οῦμαι = υποδουλώνομαι) διαφανής ἀρετῇ καί ῥώμῃ ἐγένετο= να υποδουλώσει έγινε ξακουστή για τη γενναιότητα και το σθένος της πάντων προέστη (<προΐσταμαι < πρό + ἵσταμαι = είμαι επικεφαλής) = εὐψυχίᾳ (εὐψυχία < εὖ + ψυχή)= καί τέχναις ὅσαι κατά πόλεμον = ἀφικομένη (<ἀφικνέομαι, -οῦμαι = φτάνω) = ξεχώρισε απ όλες στη γενναιότητα και στις τέχνες όσες σχετίζονται με τον πόλεμο/ και στις πολεμικές τέχνες αφού έφτασε / διέτρεξε κρατήσασα μέν ἐπιόντων (<ἐπέρχομαι < ἐπί + ἔρχομαι ή εἶμι = επιτίθεμαι) = αφού νίκησε τους επιδρομείς / τους επιτιθέμενους τρόπαιον ἔστησε (<ἵστημι)= διεκώλυσε (<διακωλύω) = δουλωθῆναι (<δουλόομαι, -οῦμαι) = τούς μήπω δεδουλωμένους = ἀφθόνως = έστησε τρόπαιο, μνημείο νίκης παρεμπόδισε να υποδουλωθούν αυτοί που δεν είχαν υποδουλωθεί ακόμη χωρίς υστεροβουλία, με μεγαλοψυχία

4 6 ὑστέρῳ χρόνῳ = γενομένων (<γίγνομαι) = σεισμῶν ἐξαισίων = δῦσα (<δύομαι = βυθίζομαι) ἠφανίσθη (<ἀφανίζομαι) = διό = ἄπορον (<ὁ, ἡ ἄπορος, τό ἄπορον)= ἀδιερεύνητον (<ὁ, ἡ ἀδιερεύνητος, τό ἀδιερεύνητον) = γέγονεν (<γίγνομαι) = τοὐκεῖ < τό ἐκεῖ (κράση)= αργότερα αφού έγιναν δυνατοί σεισμοί αφού βυθίστηκε εξαφανίστηκε γι αυτό αδιάβατο ανεξερεύνητο έχει γίνει το εκεί Σύμφωνα με το μύθο της Ατλαντίδας, τον οποίο πληροφορήθηκε ο Σόλων κατά την επίσκεψή του στην Αίγυπτο, το νησί Ατλαντίδα ήταν ιδιαίτερα ισχυρό και εξουσίαζε πολλά μέρη. Κάποια στιγμή, οι βασιλιάδες της επιχείρησαν επίθεση εναντίον της Ελλάδας, της Αιγύπτου και όλης της Ευρώπης. Την επίθεση αντιμετώπισαν με ξεχωριστή γενναιότητα οι Αθηναίοι, οι οποίοι όντας επιδέξιοι στις πολεμικές τέχνες νίκησαν τους ανθρώπους της Ατλαντίδας και έτσι συνέβαλαν στην απελευθέρωση των υποδουλωμένων και στη διατήρηση της ελευθερίας όσων δεν είχαν υποδουλωθεί ακόμη. Η Ατλαντίδα όμως μετά από χρόνια βυθίστηκε στη θάλασσα εξαιτίας δυνατών σεισμών και κατακλυσμών. Γι αυτό και το πέλαγος, όπου βρισκόταν αρχικά το νησί, πλέον είναι αδιάβατο και ανεξερεύνητο.

5 7 Στο ισχυρό νησί της Ατλαντίδας οι βασιλιάδες αποφάσισαν να επιτεθούν σε άλλες περιοχές και να τις υποδουλώσουν. Επιτέθηκαν και στην Αθήνα, η οποία όμως κατόρθωσε να τους νικήσει και να σώσει από την υποδούλωση και τους υπόλοιπους πληθυσμούς. Ύστερα από χρόνια η Ατλαντίδα βυθίστηκε στο πέλαγος εξαιτίας σεισμών και κατακλυσμών. Ο μύθος για τη δύναμη και τον αφανισμό της Ατλαντίδας αλλά και η δύναμη της Αθήνας την εποχή εκείνη. ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Πλάτων: Ο Πλάτων γεννήθηκε το 428/7 π.χ. στην Αθήνα από αριστοκρατική οικογένεια. Έλαβε επιμελημένη μουσική και γυμναστική παιδεία και ασχολήθηκε με την πολιτική, από την οποία αργότερα απομακρύνθηκε. Ταξίδεψε αρκετά και γνώρισε πολλούς σοφούς της αρχαιότητας. Στην Αθήνα ίδρυσε σχολή, την οποία ονόμασε Ακαδημία. Η σχολή λειτουργούσε σε ένα κτήμα κοντά στο πολύ παλιότερο γυμναστήριο που ονομαζόταν Ακαδημεία, από τον προστάτη ήρωα Ακάδημο ή Εκάδημο. Καταλυτική υπήρξε στη ζωή του η γνωριμία με το Σωκράτη, του οποίου τη δίκη και καταδίκη παρακολούθησε. Μάλιστα, μετά το θάνατό του ο Πλάτων κατέφυγε με άλλους του σωκρατικού κύκλου στα Μέγαρα, στο φιλόσοφο Ευκλείδη. Ο Πλάτων πέθανε το 348/7 π.χ., έχοντας αφοσιωθεί τα τελευταία χρόνια της ζωής του στις μελέτες του και στην Ακαδημία. 2. Έργα του Πλάτωνα: Όλα τα έργα του, εκτός από την Απολογία Σωκράτους και τις Επιστολές, έχουν διαλογική μορφή. Βασικός συζητητής είναι ο Σωκράτης, ενώ το κάθε έργο έχει ως τίτλο το όνομα του φιλοσοφικού «αντιπάλου» του Σωκράτη. Τα θέματα που θίγονται είναι η αρετή, τα της πολιτείας, η οντολογία, η διαλεκτική, η ποίηση και η τέχνη. Μερικά έργα του είναι: Κρίτων, Ίων, Λάχης, Χαρμίδης, Λύσις, Πρωταγόρας, Γοργίας, Τίμαιος κ.ά.

6 8 Για το υποθετικό αυτό νησί στον Ατλαντικό Ωκεανό κάνει λόγο για πρώτη φορά ο Πλάτων στα έργα του Τίμαιο και Κριτία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας δίνει ο Πλάτων η Ατλαντίδα ήταν κυκλικό νησί, που περιβαλλόταν από εναλλασσόμενες κυκλικές ζώνες ξηράς και θάλασσας, είχε μέγεθος ίσο με τη Βόρεια Αφρική και τη Μικρά Ασία μαζί και βρι- -σκόταν πέρα από τις Ηράκλειες στήλες, δηλαδή το σημερινό Γιβραλτάρ. Πρώτος βασιλιάς της ήταν ο Άτλας, του οποίου οι απόγονοι ανέπτυξαν σπουδαίο πολιτισμό και επέκτειναν την κυριαρχία τους μέχρι την Τυρρηνία και τα αιγυπτιακά σύνορα. Κάποτε οι κάτοικοι της Ατλαντίδας θέλησαν να κατακτήσουν την Ελλάδα και την Αίγυπτο. Αλλά οι Αθηναίοι τέθηκαν επικεφαλήίς στην άμυνα της περιοχής τους και με ηρωισμό και βαθιά γνώση της πολεμικής τέχνης νίκησαν το λαό της Ατλαντίδας και έσωσαν από την υποδούλωση όσους απειλήθηκαν. Το νησί καταποντίστηκε στον ωκεανό σε μια μέρα και μια νύχτα χρόνια πριν από την εποχή του Σόλωνα, δηλαδή περίπου το π.χ. 4. Σόλων: 3. Ατλαντίδα: Ένας από τους επτά σοφούς της αρχαίας Ελλάδας. Γεννήθηκε γύρω στο 640 π.χ. και πέθανε γύρω στο 560 π.χ. Είχε ευγενική καταγωγή, όμως ως προς την περιουσιακή του κατάσταση ανήκε στη μεσαία τάξη. Υπήρξε ο άνθρωπος που έθεσε τέρμα στη διακυβέρνηση του κράτους αποκλειστικά από ευγενείς και εισήγαγε μια νέα ανθρωπιστική νομοθεσία. Ανάμεσα στα ταξίδια που πραγματοποίησε ήταν και εκείνο στην Αίγυπτο (590 π.χ.), όπου Αιγύπτιοι ιερείς τον πληροφόρησαν για το νησί της Ατλαντίδας. ΕΡ ΜΗΝ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗ ΗΣ Ρ Ε ΙΣ τόν τε παρ ὑμῖν καί τόν παρ ἡμῖν καί τόν ἐντός τοῦ στόματος πάντα τόπον: Πρόκειται για τα μέρη στα οποία επιτέθηκαν οι κάτοικοι της Ατλαντίδας. Με βάση το γεγονός ότι μιλά κάποιος Αιγύπτιος ιερέας, ὁ παρ ὑμῖν τόπος (= ο δικός σας τόπος) είναι η Ελλάδα, ὁ παρ ἡμῖν τόπος (= ο δικός μας τόπος) είναι η Αίγυπτος, ενώ ὁ ἐντός τοῦ στόματος τόπος (=ο τόπος που βρίσκεται μέσα στο στόμιο) είναι οι περιοχές της Ευρώπης. Τότε οὖν ὑμῶν, ὦ Σόλων, τῆς πόλεως ἡ δύναμις ἀφθόνως ἅπαντας ἠλευθέρωσεν: Εξαίρεται η δύναμη της Αθήνας. Χάρη στη γενναιότητα και τις πολεμικές ικανότητες των ανθρώπων της μπόρεσε να αντισταθεί στους κατοίκους της Ατλαντίδας και να σώσει από την υποδούλωση όσους απειλήθηκαν.

7 9 Ὑστέρῳ δέ χρόνῳ σεισμῶν ἐξαισίων καί κατακλυσμῶν γενομένων, ἡ Ἀτλαντίς νῆσος κατά τῆς θαλάττης δῦσα ἠφανίσθη: Η μυθολογία των αρχαίων λαών για τον τρίτο κατακλυσμό Ο τρίτος μεγάλος κατακλυσμός ταυτίζεται με τον καταποντισμό στον Ατλαντικό ωκεανό της Ατλαντίδας, που χάθηκε μέσα σε μια μέρα και μια νύχτα. Αυτό έγινε γύρω στο 9600 π.χ., αν αποδόθηκε σωστά από το Σόλωνα η χρονολογία του γεγονότος, την οποία του υπαγόρευσαν να τη γράψει οι ιερείς, γιατί η χρονολογία αυτή αμφισβητείται από πολλούς. Γι' αυτά τα μεγάλα γεγονότα, που πραγματικά συγκλόνισαν τη Γη, υπάρχουν κι άλλες μαρτυρίες, διεσπαρμένες στους μύθους, τους θρύλους και τις παραδόσεις των λαών της Ανατολής, της Μεσογείου και της Δύσης, οι ο- ποίες διασώθηκαν από τα πανάρχαια χρόνια. Δε χωράει αμφιβολία, ως προς τον τρίτο πιο γνωστό μεγάλο κατακλυσμό, ότι υπήρξε γεγονός. Υπάρχουν πολλά στοιχεία, για άλλους ενδείξεις, για μερικούς αποδείξεις, ότι τον επέφερε ο καταποντισμός της Ατλαντίδας. Με τον κατακλυσμό αυτό συσχετίζονται και ταυτίζονται ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνα, που σώθηκε στην Ελλάδα, του Ουταναπίστι των Ασσυρίων- Βαβυλωνίων, του Νώε των Ισραηλιτών, ενός Τέϊπι των Μάγιας και των προγόνων των Αζτέκων της φυλής Αζτλόν. Οι αιτίες για τον καταποντισμό της Ατλαντίδας Αρκετοί ισχυρίζονται πως έπεσε θύμα αυτού του εξελιγμένου πολιτισμού της: μια από τις κολοσσιαίες μορφές ενέργειας (ακόμη και ατομικής) που είχαν τιθασέψει οι Άτλαντες, είτε από λάθος είτε σε μια μοιραία πολεμική αναμέτρηση, ξέφυγε από τα όρια ελέγχου προκαλώντας σαρωτική καταστροφή. Άλλοι υποστηρίζουν πως η αιτία του κακού ήρθε από τον ουρανό με τη μορφή γιγαντιαίου μετεωρίτη που έπεσε στη Γη προκαλώντας μετατόπιση του άξονά της, τεράστιας έκτασης σεισμούς και κατακλυσμούς, καταβυθίσεις τμημάτων ξηράς και αναδύσεις άλλων. Πράγματι στον κόλπο του Μεξικού έχει βρεθεί ένας τεράστιος κρατήρας που οι ειδικοί αποδίδουν σε πρόσκρουση μετεωρίτη. Άλλες ανασκαφές έχουν αποκαλύψει τμήματα αρχαίου λιμανιού -πάνω ψηλά στις Άνδεις, στα και στα μέτρα! Αυτό σημαίνει πως κάποτε οι περιοχές αυτές ήταν παραθαλάσσιες και υψώθηκαν ξαφνικά, ενώ άλλες καταβυθίστηκαν. Άλλοι πιστεύουν ότι το χρόνια π.χ., στη διάρκεια της τελευταίας παγετωνικής εποχής, έλιωσαν απότομα οι πάγοι των πολικών ακτών της Ισλανδίας, της Β. Αμερικής και της βορειοανατολικής Ευρασίας, λόγω του "φαινομένου Χάινριχ", με αποτέλεσμα εκατομμύρια κυβικά πάγου να χυθούν στη θάλασσα, προκαλώντας μια ξαφνική και μοιραία άνοδο της στάθμης του ωκεανού, που προκάλεσε και την εξαφάνιση της Ατλαντίδας. Η ακριβής αιτία για τον καταποντισμό της Ατλαντίδας παραμένει ακόμα α- προσδιόριστη. Πάσχος Θεόδωρος

8 10 Ερωτήσεις του βιβλίου 1. Ποιες πληροφορίες αντλούμε από το κείμενο για τη δύναμη της Ατλαντίδας; Απάντηση Στο νησί της Ατλαντίδας υπήρχε αξιοθαύμαστη δύναμη βασιλιάδων, που εξουσίαζε όλο το νησί αλλά και τα άλλα μέρη της στεριάς. Οι βασιλιάδες αυτοί πραγματοποίησαν επίθεση εναντίον της Ελλάδας, της Αιγύπτου και του υπόλοιπου χώρου της Μεσογείου, όμως οι Αθηναίοι τους απέκρουσαν, χάρη στη γενναιότητά τους και τις πολεμικές τους ικανότητες. 2. Ποια ήταν, σύμφωνα με τη διήγηση, η συμβολή της Αθήνας στην αντιμετώπιση του συνασπισμού των βασιλέων της Ατλαντίδας, που υπήρξε μεγάλη απειλή για τους λαούς του ευρύτερου χώρου της Μεσογείου; Απάντηση Όταν οι βασιλιάδες της Ατλαντίδας συνενώθηκαν και πραγματοποίησαν επίθεση εναντίον της Αιγύπτου, της Ελλάδας και των άλλων μεσογειακών περιοχών, οι μόνοι που αντιστάθηκαν ήταν οι Αθηναίοι. Εκείνοι τέθηκαν επικεφαλής της άμυνας και βασισμένοι στην τόλμη και τη γνώση τους στον πόλεμο τους απέκρουσαν. Έτσι, συνέβαλαν στην αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού κινδύνου, ελευθερώνοντας τους υποδουλωμένους και γλιτώνοντας από την υποδούλωση όσους ακόμη ήταν ελεύθεροι. 3. Πώς καταστράφηκε η Ατλαντίδα σύμφωνα με το κείμενο; Απάντηση Μετά την επίθεση των βασιλιάδων της Ατλαντίδας και αφού πέρασε κάποιο χρονικό διάστημα, ξέσπασαν φοβεροί σεισμοί και κατακλυσμοί. Το νησί λοιπόν εξαιτίας αυτών των φυσικών φαινομένων βυθίστηκε στον ωκεανό και εξαφανίστηκε από το χάρτη.

9 11 4. Η Ατλαντίδα και ο μύθος της εξακολουθούν ακόμα και σήμερα να εξάπτουν το ενδιαφέρον και τη φαντασία. Σε τι οφείλεται, κατά τη γνώμη σας, η διαχρονική απήχηση μύθων και αφηγήσεων για άγνωστους ή χαμένους πολιτισμούς; Απάντηση Είναι γεγονός πως ο μύθος της χαμένης Ατλαντίδας εξακολουθεί και στις μέρες μας να εξάπτει το ενδιαφέρον και τη φαντασία των ανθρώπων. Γι αυτό άλλωστε και οι σύγχρονοι επιστήμονες ασχολούνται με το θέμα, για το οποίο έχουν γραφτεί πάνω από άρθρα και βιβλία, ενώ η Ατλαντίδα εμπνέει ακόμα και σκηνοθέτες, σεναριογράφους, συγγραφείς. Η διαχρονική απήχηση μύθων και αφηγήσεων σχετικά με άγνωστους ή χαμένους πολιτισμούς εξηγείται από την τάση που έχουν οι άνθρωποι να γοητεύονται από το ά- γνωστο και ανεξερεύνητο. Καθετί που δε γνωρίζουν και δεν μπορούν εύκολα να ανακαλύψουν προκαλεί την περιέργεια και το ενδιαφέρον τους και τους δημιουργεί την ε- πιθυμία να το ανακαλύψουν και να το ερμηνεύσουν. Έτσι εξηγείται άλλωστε και το ανθρώπινο ενδιαφέρον για τους εξωγήινους ή για άλλα περίεργα και υπερφυσικά όντα (π.χ. το «τέρας του Λοχ-νες», ο χιονάνθρωπος των Ι- μαλαΐων κ.ά.). Ο άνθρωπος λοιπόν σε όλες τις εποχές διατηρεί μια σκοτεινή πλευρά, που αρέσκεται στο υπερφυσικό και μυστηριώδες.

10 12 Στο κείμενο συναντήσαμε τους τύπους: κρατοῦσα: μετοχή ενεστώτα, ενεργητικής φωνής, ονομαστική ενικού, γένους θηλυκού, του συνηρημένου ρήματος: κρατέω, -ῶ (= είμαι ισχυρός, έχω την εξουσία / επικρατώ). κρατήσασα: μετοχή αορίστου, ενεργητικής φωνής, ονομαστική ενικού, γένους θηλυκού, του συνηρημένου ρήματος: κρατέω, -ῶ. Αρχαία Ελληνική Αρχαία /Νέα Ελληνική Νέα Ελληνική απλά κρατύνω [=1. ενισχύω, 2. κυβερνώ] κρατερός [= ισχυρός] τό κράτος [=(α.ε.) δύναμη] ὁ κραταιός [=ισχυρός] ἡ κράτησις (-η) [(α.ε.) ως β συνθετικό] τό κράτημα κρατούντες [=οι κυβερνώντες] κρατικός κρατητήριο κρατίδιο κράτιστος [= 1. ισχυρότατος, 2. άριστος] κρατούμενος / κρατούμενο Ομόρριζα σύνθετα θαλασσοκρατῶ ἀριστοκρατοῦμαι [= κυβερνώμαι από τους άριστους] δημοκρατοῦμαι αὐτοκρατής [= αυτός που κυβερνάει όπως θέλει] Ξενοκράτης Ἰσοκράτης Μενεκράτης ἐπικρατῶ ἡ ἐπικράτησις (-η) ἐπικρατής ἡ ἐπικράτεια [= 1. κυριαρχία, 2. χώρα] κατακρατῶ [= υποτάσσω κάποιον] ἡ κατακράτησις (-η) ἀκρατής [=ανίσχυρος] ἡ ἀκράτεια ἡ γυναικοκρατία ἐγκρατής [=1. αυτός που έχει την εξουσία, 2. αυτός που είναι κύριος του εαυτού του] ἡ ἐγκράτεια συγκρατῶ ἡ συγκράτησις (-η) κρατικοποιώ [=κάνω μια επιχείρηση ή οργανισμό ιδιοκτησία του κράτους] κρατικοποίηση αποκρατικοποίηση ανδροκρατία γραφειοκράτης γραφειοκρατία γραφειοκρατικός τεχνοκράτης αποικιοκράτης αποικιοκρατικός τρομοκρατώ τρομοκράτης Τουρκοκρατία Ενετοκρατία

11 13 ὁ αὐτοκράτωρ [= ο κύριος του εαυτού του] ὁ θαλασσοκράτωρ ἡ ἀριστοκρατία ἀριστοκρατικός ἡ δημοκρατία δημοκρατικός ἡ τιμοκρατία [= (α.ε.) πολίτευμα όπου η συμμετοχή των πολιτών στην εξουσία ήταν ανάλογη της περιουσίας τους] τιμοκρατικός Σωκράτης Ἱπποκράτης Σημασία των λέξεων του παραπάνω λεξιλογικού πίνακα Αρχαία Ελληνική κρατύνω = κρατερός, -ά, -όν = θαλασσοκρατῶ (<θάλασσα + κρατῶ) = ἀριστοκρατοῦμαι (<ἄριστος + κρατοῦμαι) = δημοκρατοῦμαι (<δῆμος + κρατοῦμαι) = αὐτοκρατής (<αὐτός + κρατῶ) = Ξενοκράτης (<ξένος + κρατῶ)= Ἰσοκράτης (<ἴσος + κρατῶ)= ενισχύω, κυβερνώ ισχυρός, δυνατός είμαι κύριος της θάλασσας κυβερνώμαι από τους άριστους, τους ευγενείς έχω δημοκρατικό πολίτευμα, ζω σε δημοκρατία αυτός που κυβερνά σύμφωνα με τη θέλησή του Πλατωνικός φιλόσοφος (περίπου 396/5-314 π.χ.) Αθηναίος ρήτορας ( π.χ.) Μενεκράτης [(<μένω + κρατῶ) =στερεός] = 1) ποιητής της αττικής κωμωδίας, 2) χαλκουργός από τη Θήβα

12 14 Αρχαία /Νέα Ελληνική τό κράτος = (α.ε.) ισχύς, δύναμη, εξουσία / (ν.ε.) ενότητα ανθρώπων εγκατεστημένη σε συγκεκριμένη εδαφική έκταση και οργανωμένη πολιτικά, το σύνολο της επικράτειας, το σύστημα διακυβέρνησης, η πολιτική εξουσία π.χ. «το ελληνικό κράτος αποφάσισε την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων από τη φωτιά». κραταιός, -ά, -όν (ν.ε. κραταιός, - ά και ή, -ό) = (α.ε.) ισχυρός, δυνατός ἡ κράτησις (ν.ε. κράτηση) = (α.ε.) δύναμη, εξουσία, κτήση, κατοχή / (ν.ε.) συγκράτηση, παρεμπόδιση, το ποσό που παρακρατείται από το μισθό εργαζομένου για την ασφάλιση, τη σύνταξη ή την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ΝΟΜ. ποινή προσωρινής στέρησης της προσωπικής ελευθερίας π.χ. «μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανάκρισης του επιβλήθηκε προσωρινή κράτηση») η προσωπική συμφωνία για την εκ των προτέρων εξασφάλιση παροχής υπηρεσιών από ξενοδοχείο, θέατρο κ.ά. τό κράτημα = κράτιστος, -η, -ον = ἐπικρατῶ (<ἐπί + κρατῶ) = (α.ε.) υποστήριγμα, λαβή, χερούλι / (ν.ε.) το να κρατάει κανείς κάτι, λαβή, χερούλι, η διατήρηση σε συγκεκριμένη θέση ή κατάσταση, (στα αυτοκίνητα) η ιδιότητα των τροχών να διατηρούν σταθερή επαφή με το έδαφος, η μέριμνα για κάτι, η υπεύθυνη παρακολούθηση. (α.ε. και ν.ε.) ισχυρότατος, άριστος. (α.ε. και ν.ε.) εξουσιάζω, επιβάλλομαι, έχω δύναμη, υπερισχύω, νικώ. ἡ ἐπικράτησις (ν.ε. η επικράτηση) = (α.ε. και ν.ε.) η νίκη, η υπερίσχυση, η κυριαρχία. ἐπικρατής, ής, -ές= ἡ ἐπικράτεια = (μόνο στην α.ε.) αυτός που επικρατεί σε κάτι. (α.ε.) κυριότητα, κυριαρχία, κατοχή, επικράτηση, χώρα που βρίσκεται υπό την εξουσία κάποιου / (ν.ε.) η έκταση στην οποία ασκείται η πολιτική εξουσία ενός κράτους π.χ. «το 1948 εντάχθηκαν στην ελληνική επικράτεια τα ωδεκάνησα». κατακρατῶ (<κατά + κρατῶ)= ἡ κατακράτησις (ν.ε. η κατακράτηση) = (α.ε.) υπερισχύω, νικώ/ (ν.ε.) περιορίζω παράνομα ή με τη βία κάποιον, έχω παράνομα στην κατοχή μου κάτι, ΙΑΤΡ. (για το σώμα) συγκρατώ ορισμένα συστατικά, δεν τα αποβάλλω. (α.ε.) κατανίκηση, καθυπόταξη / (ν.ε.) παράνομη κράτηση ή παράνομη κατοχή

13 15 π.χ. «επενέβη η αστυνομία, απομάκρυνε το δράστη και έτσι τελείωσε η κατακράτηση του θύματος» η συγκράτηση ορισμένων συστατικών από το σώμα. ἀκρατής, ής, -ές (< ἀ- στερ. + κράτος) = ἡ γυναικοκρατία (< γυνή + κράτος) = (α.ε.) αδυναμία, έλλειψη αυτοσυγκράτησης / (ν.ε.) ΙΑΤΡ. η αδυναμία εκούσιας συγκράτησης των απεκκρίσεων, η αδυναμία να συγκρατηθεί κάποιος. (α.ε.) η κυριαρχία των γυναικών / (ν.ε.) η κυριαρχία των γυναικών, το έθιμο κατά το οποίο τον κυρίαρχο ρόλο στην κοινωνική ζωή μιας περιοχής αναλαμβάνουν για σύντομο χρονικό διάστημα οι γυναίκες π.χ. «το έθιμο της γυναικοκρατίας τηρείται μία φορά το χρόνο σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας»). ἐγκρατής, -ής, -ές (<ἐν + κρατῶ) = (α.ε.) αυτός που έχει εξουσία, αυτός που κρατά σταθερά, ισχυρός, κύριος του εαυτού του / (ν.ε.) κύριος του εαυτού του, αυτός που απέχει από υλικές απολαύσεις και σαρκικές ηδονές / αυτός που γνωρίζει κάτι καλά π.χ. «είναι εγκρατής της ελληνικής γλώσσας». ἡ ἐγκράτεια = συγκρατῶ (< σύν + κρατῶ) = (α.ε. και ν.ε.) η ολιγάρκεια και η κυριαρχία στις επιθυμίες και στα πάθη. (α.ε.) κρατώ μαζί, διατηρώ μαζί στρατεύματα, υποστηρίζω, ενισχύω, κρατώ μέσα / (ν.ε.) στερεώνω, στηρίζω, δεσμεύω, ανακόπτω την ορμή κάποιου, θέτω υπό έλεγχο, κρατώ στη μνήμη μου π.χ. «αδυνατώ να συγκρατήσω αριθμούς τηλεφώνων». ἡ συγκράτησις (ν.ε. συγκράτηση) = (α.ε.) η διατήρηση μαζί, η υποστήριξη / (ν.ε.) στήριξη, δέσμευση, έ- λεγχος, διστακτικότητα, διατήρηση επιφυλάξεων. ὁ αὐτοκράτωρ (< αὐτός + κρατῶ) = (α.ε.) κύριος του εαυτού του / (ν.ε. αυτοκράτορας) ηγεμόνας αυτοκρατορίας, (μτφ.) πρόσωπο που κυριαρχεί στο χώρο του π.χ. «δίκαια θεωρείται ο αυτοκράτορας της κινητής τηλεφωνίας, αφού είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στο χώρο». θαλασσοκράτωρ (<θάλασσα + κρα-τῶ)= ἡ ἀριστοκρατία (< ἄριστος + κράτος)= (α.ε. και ν.ε.) κύριος της θάλασσας, πρόσωπο που κυριαρχεί στη θάλασσα. (α.ε.) το πολίτευμα κατά το οποίο κυβερνούν οι άριστοι /(ν.ε.) οι ευγενείς όσοι έχουν τίτλο ευγενείας, αυτοί που ανήκουν στα ανώτερα

14 16 κοινωνικά στρώματα, οι άνθρωποι που διακρίνονται σ έναν τομέα π.χ. «στην έκθεση ζωγραφικής έκανε την εμφάνισή της όλη η αριστοκρατία της τέχνης». (στην αρχαιότητα) το πολίτευμα στο οποίο κυβερνούν οι άριστοι. ἀριστοκρατικός, - ή, -όν= ἡ δημοκρατία (< δῆ-μος + κράτος) = (α.ε.) αυτός που ανήκει στην αριστοκρατία ή σχετίζεται μ αυτήν / (ν.ε.) αυτός που σχετίζεται με την αριστοκρατία και τους αριστοκράτες, αυτός που οι τρόποι του και η εμφάνισή του μοιάζουν με των αριστοκρατών π.χ. «μπήκε στην αίθουσα με αριστοκρατικό παράστημα». (α.ε. και ν.ε.) το δημοκρατικό πολίτευμα, το πολίτευμα κατά το οποίο η πολιτική εξουσία πηγάζει από το λαό π.χ. «μία από τις βασικές αρχές της δημοκρατίας είναι η ισονομία των πολιτών». δημοκρατικός, -ή, -όν= (α.ε.) αυτός που ανήκει ή είναι κατάλληλος για τη δημοκρατία, αυτός που έχει δημοκρατικά φρονήματα / (ν.ε.) αυτός που σχετίζεται με τη δημοκρατία π.χ. «δημοκρατικές αρχές». ο υπέρμαχος και οπαδός της δημοκρατίας, αυτός που δεν ανήκει σε δεξιό (συντηρητικό) πολιτικό κόμμα. ἡ τιμοκρατία (<τιμή + κράτος) = τιμοκρατικός,-ή,-όν= Σωκράτης (< σῶς = σῶος + κράτος) = Ἱπποκράτης (<ἵππος + κράτος) = (α.ε. και ν.ε.) πολίτευμα της αρχαίας Ελλάδας όπου η συμμετοχή των πολιτών στην εξουσία ήταν ανάλογη της περιουσίας τους. (α.ε. και ν.ε.) αυτός που σχετίζεται με την τιμοκρατία. αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος (470 / 469 π.χ.). ο μεγαλύτερος αρχαίος Έλληνας ιατρός ( π.Χ.). Νέα Ελληνική κρατούντες = αυτοί που επισήμως ασκούν την εξουσία, οι κυβερνώντες π.χ. «οι διαδηλώσεις υποκινήθηκαν από την αντιπολίτευση, για να πλήξουν το κύρος των κρατούντων». κρατικός, -ή, -ό = αυτός που σχετίζεται με το κράτος π.χ. «κρατικές υπηρεσίες». κρατητήριο= ο ειδικός χώρος αστυνομικού τμήματος για την κράτηση προσώ-

15 17 πων, κάθε τόπος κράτησης (σε στρατόπεδο, στρατιωτικό νοσοκομείο κτλ.). κρατίδιο = το μικρής έκτασης κράτος π.χ. «το κρατίδιο του Βατικανού» καθένα από τα μέλη ομόσπονδης πολιτείας π.χ. «ζούσε σε ένα από τα πιο πλούσια κρατίδια της Ομοσπονδιακής ημοκρατίας της Γερμανίας». κρατούμενος, κρατουμένη = πρόσωπο που παρά τη θέλησή του στερείται την προσωπική του ελευθερία και κρατείται π.χ. «η κυβέρνηση έλαβε μέτρα για τη βελτίωση της ζωής των κρατουμένων». το κρατούμενο = κρατικοποιώ = κρατικοποίηση = ΜΑΘ. ο αριθμός που δείχνει τις δεκάδες, εκατοντάδες κ.λπ. που περισσεύουν από μία στήλη και υπολογίζονται στην αμέσως επόμενη κατά τις στοιχειώδεις αριθμητικές πράξεις (φράση: ένα το κρατούμενο = για δεδομένο που κατά τη διερεύνηση στοιχείων απομονώνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό). κάνω μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό ιδιοκτησία του κράτους π.χ. «η κυβέρνηση αποφάσισε να κρατικοποιήσει κάποιες ιδιωτικές επιχειρήσεις που αντιμετώπιζαν προβλήματα». η μεταβίβαση στο κράτος της ιδιοκτησίας μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού π.χ. «η αντιπολίτευση επέκρινε την κυβέρνηση για τις κρατικοποιήσεις στις οποίες προχώρησε». αποκρατικοποίηση= ανδροκρατία = το πέρασμα (επιχείρησης, εταιρείας κ.λπ.) από τα χέρια του κράτους σε ιδιωτικό ιδιοκτησιακό καθεστώς, ιδιωτικοποίηση. η κυριαρχία των ανδρών στο πλαίσιο ενός συνόλου π.χ. «για να αρθεί η ανδροκρατία στην πολιτική ζωή του τόπου χρειάζεται μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών». γραφειοκράτης= γραφειοκρατία= αυτός που είναι προσκολλημένος στους τύπους της γραφειοκρατίας. η διεκπεραίωση διοικητικής υπηρεσίας με υπερβολική προσήλωση στους τύπους και με αδιαφορία για την ουσία π.χ. «η γραφειοκρατία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ταλαιπωρίες του Έλληνα πολίτη». γραφειοκρατικός, -ή, -ό = αυτός που σχετίζεται με τη γραφειοκρατία π.χ. «γραφειοκρατική ταλαιπωρία». τεχνοκράτης = επιστήμονας που για τη μελέτη και επίλυση προβλημάτων χρησι-

16 18 μοποιεί αυστηρά τα δεδομένα και τις απαιτήσεις της τεχνολογίας, της οικονομίας και της μηχανικής, αδιαφορώντας συνήθως για τις κοινωνικές επιπτώσεις. τεχνοκρατικός, -ή, -ό= αποικιοκράτης = αποικιοκρατικός, -ή, -ό= τρομοκρατώ= αυτός που σχετίζεται με την τεχνοκρατία και τους τεχνοκράτες. πρόσωπο που υποστηρίζει την αποικιοκρατία (καθεστώς κατά το οποίο ορισμένες χώρες αποτελούν κτήσεις άλλων χωρών). αυτός που σχετίζεται με την αποικιοκρατία. προκαλώ τρόμο σε κάποιον π.χ. «ο σεισμός τρομοκράτησε τους ενοίκους της παλιάς πολυκατοικίας, ώστε βγήκαν όλοι στο δρόμο». τρομοκρατικός, -ή, -ό = αυτός που σχετίζεται με την τρομοκρατία ή τους τρομοκράτες π.χ. «την ευθύνη για τη βόμβα ανέλαβε μια νέα τρομοκρατική οργάνωση». Τουρκοκρατία = η χρονική περίοδος κατά την οποία το ελληνικό έθνος βρισκόταν υπό τουρκικό ζυγό, από το 1453 ως την Επανάσταση του 1821 και την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους το 1832 π.χ. «η περίοδος της Τουρκοκρατίας ανέστειλε την πνευματική ανάπτυξη των Ελλήνων». Ενετοκρατία = η χρονική περίοδος κατά την οποία η Βενετική ημοκρατία κυριάρχησε σε ελληνικές και άλλες περιοχές της Μεσογείου.

17 19 Ασκήσεις του βιβλίου 1. Να αναζητήσετε στον Λεξιλογικό Πίνακα τρία ουσιαστικά της α.ε. που προέρχονται από επίθετα. Για τη λύση της άσκησης θα χρειαστεί να θυμηθείτε τις καταλήξεις των ουσιαστκών που παράγονται από επίθετα. Αφηρημένα ουσιαστικά -ία από επίθετα β κλίσης σε -ος από μερικά επίθετα γ κλίσης -(ε)ια από επίθετα γ κλίσης σε -ης, -ης, -ες προπαροξύτονα -(ο)ια από συνηρημένα επίθετα β κλίσης σε -ους προπαροξύτονα -ος από επίθετα γ κλίσης σε -ύς, -εῖα, -ύ -σύνη από επίθετα β κλίσης από επίθετα γ κλίσης σε -ων, -ων, -ον -(ύ) της από επίθετα γ κλίσης σε -ύς, -εῖα, -ύ -(ό)της από επίθετα β κλίσης σε -ος -άς από αριθμητικά επίθετα Απάντηση ἐπικράτεια < ἐπικρατής (ὁ, ἡ ἐπικρατής, τό ἐπικρατές) ἀκράτεια < ἀκρατής (ὁ, ἡ ἀκρατής, τό ἀκρατές) ἐγκράτεια < ἐγκρατής (ὁ, ἡ ἐγκρατής, τό ἐγκρατές) Τα ουσιαστικά έχουν κατάληξη εια, καθώς παράγονται από επίθετα γ κλίσης σε -ης, -ες. 2. Να συνδυάσετε το επίθετο «κρατικός» με τα παρακάτω ουσιαστικά και να χρησιμοποιήσετε τις φράσεις σε προτάσεις: υπάλληλος, υπηρεσία, φορέας, μηχανή.

18 20 Απάντηση κρατικός υπάλληλος Όσοι εργάζονται σε υπηρεσίες του δημοσίου είναι κρατικοί υπάλληλοι. κρατικός υπάλληλος = υπάλληλος που εργάζεται για το κράτος. κρατική υπηρεσία Οι εφορίες αποτελούν κρατικές υπηρεσίες. κρατική υπηρεσία = υπηρεσία που εντάσσεται στο σύστημα λειτουργίας του κράτους. κρατικός φορέας Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι κρατικός φορέας, ο οποίος ευθύνεται για ασφαλιστικά θέματα. κρατικός φορέας = διοικητικό όργανο, υπηρεσία ή οργανισμός του κράτους, που έχει την ευθύνη για την υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων ή για την κατάρτιση και την εφαρμογή προγραμμάτων. κρατική μηχανή Η κρατική μηχανή βρισκόταν σε επιφυλακή από το φόβο αναζωπύρωσης της πυρκαγιάς. κρατική μηχανή = οι κρατικές υπηρεσίες και οι κρατικοί υπάλληλοι. 3. Να γράψετε από τον Λεξιλογικό Πίνακα τις συνώνυμες ή αντώνυμες λέξεις της ν.ε. που ζητούνται: Θυμηθείτε! Συνώνυμες είναι οι λέξεις που έχουν την ίδια ή περίπου την ίδια σημασία, ενώ αντώνυμες αυτές που έχουν αντίθετη σημασία μεταξύ τους. Απάντηση

19 21 ΣΥΝΩΝΥΜΑ δημόσιος κρατικός κρατικός = αυτός που σχετίζεται με το κράτος φυλακή κρατητήριο κρατητήριο = ο ειδικός χώρος αστυνομικού τμήματος για την κράτηση προσώπων κυριαρχώ επικρατώ επικρατώ = εξουσιάζω, επιβάλλομαι, υπερισχύω ΑΝΤΩΝΥΜΑ ιδιωτικοποίηση κρατικοποίηση κρατικοποίηση = η μεταβίβαση στο κράτος της ιδιοκτησίας μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού ανίσχυρος κραταιός κραταιός = ισχυρός, δυνατός 4. Να αποδώσετε τη σημασία των παρακάτω φράσεων που περιέχουν το ρήμα «κρατώ». Απάντηση α. Τον κρατούσα σε απόσταση, γιατί ήταν φορτικός. Τον απέφευγα, γιατί ήταν φορτικός.

20 22 κρατώ (κάποιον) σε απόσταση = δεν επιτρέπω την ανάπτυξη οικειότητας, δε δίνω θάρρος. β. Κράτησε χαρακτήρα και δεν απάντησε στην προσβολή που του έγινε. Συγκρατήθηκε και δεν απάντησε στην προσβολή που του έγινε. κρατώ χαρακτήρα = ακολουθώ σταθερή στάση, χωρίς να υποκύπτω σε πιέσεις και πειρασμούς. γ. εν κρατώ ποτέ κακία σε κανέναν. Ξεχνώ το κακό που μου έχει κάνει κάποιος. κρατώ κακία (σε κάποιον) = δεν ξεχνώ κάτι κακό που μου έκανε κάποιος και επιθυμώ να του το ανταποδώσω. δ. Ο χορός στο πανηγύρι καλά κρατεί. Ο χορός στο πανηγύρι συνεχίζεται. (κάτι / κάποιος) καλά κρατεί = (κάτι/ κάποιος) συνεχίζει να βρίσκεται σε ακμή, να διαρκεί με αμείωτη ένταση. ε. Κράτησε το λόγο του και ξαναγύρισε. Τήρησε την υπόσχεσή του και ξαναγύρισε. κρατώ το λόγο μου = πραγματοποιώ τις υποσχέσεις μου.

21 23 Παραγωγή επιθέτων Τα επίθετα παράγονται από ουσιαστικά, ρήματα και επιρρήματα. Παράγωγα επίθετα 1. από ουσιαστικά 2. από ρήματα 3. από επιρρήματα Παραγωγή επιθέτων από ουσιαστικά (α μέρος) Εδώ θα μελετήσουμε την παραγωγή επιθέτων από ουσιαστικά. Τα επίθετα, λοιπόν, που παράγονται από ουσιαστικά έχουν τρεις σημασίες: α) αυτόν που ανήκει σε εκείνο που δηλώνει η πρωτότυπη λέξη ή έχει σχέση με αυτό, β) ύλη ή (σπάνια) χρώμα, γ) τον κατάλληλο για εκείνο που δηλώνει η πρωτότυπη λέξη. Καταλήξεις επιθέτων παράγωγων από ουσιαστικά α) αυτά που σημαίνουν αυτόν που ανήκει σε εκείνο που δηλώνει η πρωτότυπη λέξη ή έχει σχέση με αυτό: -ιος (-αιος, -ειος, -οιος, -ώιος > ῷος) Παραδείγματα οὐρανός (θέμα οὐραν +ιος) > οὐράνιος ἀνάγκη > (θέμα ἀναγκ+αιος) > ἀναγκαῖος τέλος (θέμα τελ+ειος) > τέλειος πᾶς (πᾶς γεν. παντός θέμα παντ+οιος) > παντοῖος (= ο κάθε είδους, ο ποικίλος) πατήρ (πατήρ γεν. πατρός θέμα πατρ + ῷος) +>πατρῷος (= πατρικός) -κός (-ακός, -ικός, -υκός, -εικός) Παραδείγματα Κορίνθιος (θέμα Κορινθι+ακός) > Κορινθιακός φύσις (θέμα φυσι+κός) > φυσικός ἅλς (θέμα ἁλ + υκός) > ἁλυκός (=αλμυρός) κεραμεύς (θέμα κεραμ + εικός) > κεραμεικός ἅλς = η θάλασσα κεραμεύς = ο τεχνίτης που φτιάχνει κεραμίδια

22 24 β) αυτά που σημαίνουν ύλη ή χρώμα -οῦς (<-εος) ἄργυρος (θέμα ἀργυρ+οῦς) > ἀργυροῦς Παραδείγματα -ινος χρυσός (θέμα χρυσ+οῦς) > χρυσοῦς Παραδείγματα λίθος (θέμα λίθ+ινος) > λίθινος ξύλον (θέμα ξύλ + ινος) > ξύλινος γ) αυτά που σημαίνουν τον κατάλληλο για εκείνο που δηλώνει η πρωτότυπη λέξη -(ι)μος Παραδείγματα νόμος (θέμα νομ+ιμος) > νόμιμος πένθος (θέμα πενθ+ιμος) > πένθιμος Ασκήσεις του βιβλίου 1. Ποιες από τις παραπάνω καταλήξεις έχετε συναντήσει και στην παραγωγή επιθέτων της ν.ε.; Να γνωρίζετε ότι: Στη Νέα Ελληνική τα επίθετα που παράγονται από ουσιαστικά έχουν καταλήξεις: -άρης, -ιάρης: -άτος: -ένιος: -ινος: -ερός: -ής: -ωτός: π.χ. πείσμα πεισματάρης, κοκαλιάρης π.χ. αφρός αφράτος, μυρωδάτος, σπαθάτος π.χ. ασήμι ασημένιος, κυπαρισσένιος, μαρμαρένιος, σανιδένιος π.χ. μαλλί μάλλινος, ξύλινος, πέτρινος π.χ. βροχή βροχερός, δροσερός, φαρμακερός, φλογερός π.χ. βύσσινο βυσσινής, θαλασσής, τριανταφυλλής π.χ. αγκάθι αγκαθωτός, μεταξωτός, φουντωτός -ακός, -ιακός, -ικός, -ικος: π.χ. οικογένεια-οικογενειακός, ήλιος-ηλιακός, σελήνη-σεληνιακός, αδελφόςαδελφικός, έθνος-εθνικός, γέρος-γέρικος, κλέφτης-κλέφτικος, ψεύτης-ψεύτικος Επίθετα σε ικός, -ικος από εθνικά ονόματα: π.χ. Γάλλος γαλλικός, Θεσσαλός θεσσαλικός, Ρουμελιώτης Ρουμελιώτικος, Σουλιώτης σουλιώτικος

Αθήνα και Ατλαντίδα Πλάτων, Τίμαιος 25a-d (διασκευή)

Αθήνα και Ατλαντίδα Πλάτων, Τίμαιος 25a-d (διασκευή) Αθήνα και Ατλαντίδα Στον διάλογό του Τίμαιος ο Πλάτων (427-347 π.χ.) περιλαμβάνει μια ιστορία που υποτίθεται ότι τη διηγήθηκαν στον Σόλωνα κατά την επίσκεψή του στην Αίγυπτο (590 π.χ.) Αιγύπτιοι ιερείς.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 12 η Αθήνα και Ατλαντίδα

Ενότητα 12 η Αθήνα και Ατλαντίδα Ενότητα 12 η Αθήνα και Ατλαντίδα Ἐν δέ δή τῇ Ἀτλαντίδι νήσῳ συνέστη μεγάλη καί θαυμαστή δύναμις βασιλέων, κρατοῦσα μέν ἁπάσης τῆς νήσου, πολλῶν δέ ἄλλων νήσων καί μερῶν τῆς ἠπείρου. Αὕτη δή πᾶσα ἡ δύναμις

Διαβάστε περισσότερα

5.Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης α με τη σημασία τους στη στήλη β

5.Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης α με τη σημασία τους στη στήλη β ΕΝΟΤΗΤΑ 12 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ : Αθήνα και Ατλαντίδα ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Στη νήσο, λοιπόν, Ατλαντίδα συγκροτήθηκε μεγάλη και αξιοθαύμαστη δύναμη βασιλιάδων, που κυριαρχούσε σε όλο το νησί και σε πολλά άλλα νησιά και μέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Γ ΚΛΙΣΗΣ Α. ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ. Παρατηρήσεις στα φωνηεντόληκτα ουσιαστικά: 1. Στα καταληκτικά μονόθεμα σε -υς, -υος:

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Γ ΚΛΙΣΗΣ Α. ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ. Παρατηρήσεις στα φωνηεντόληκτα ουσιαστικά: 1. Στα καταληκτικά μονόθεμα σε -υς, -υος: ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Γ ΚΛΙΣΗΣ Α. ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ Παρατηρήσεις στα φωνηεντόληκτα ουσιαστικά: 1. Στα καταληκτικά μονόθεμα σε -υς, -υος: α) Η κλητική ενικού σχηματίζεται χωρίς κατάληξη π.χ. (ὦ) κλιτύ, στάχυ, πληθύ, ἰχθύ.

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Από το εγχειρίδιο της Α Γυμνασίου Ενότητα 12 Α. Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

καταλήξεις ασυναίρετων της β' κλίσης Ενικός ον. γεν. δοτ. αιτ. κλ. -ον -ου -ῳ -ον -ον -ος -ου -ῳ -ον -ε Πληθυντικός -οι -ων -οις -ους -οι

καταλήξεις ασυναίρετων της β' κλίσης Ενικός ον. γεν. δοτ. αιτ. κλ. -ον -ου -ῳ -ον -ον -ος -ου -ῳ -ον -ε Πληθυντικός -οι -ων -οις -ους -οι Η δεύτερη κλίση περιλαμβάνει ονόματα: αρσενικά και θηλυκά σε: -ος ουδέτερα σε: -ον συνηρημένα σε: -ους, -ουν αττικόκλιτα αρσενικά και θηλυκά σε: -ως, ουδέτερα σε: -ων Τα αρσενικά και τα θηλυκά της β' κλίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Συγγραφείς: Παναγιώτης Δεμέστιχας, Στέλλα Γκανέτσου Υπεύθυνη Παραγωγής: Φωτεινή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΚΛΙΣΗ ὁ νεανίας ὁ Γοργίας ὁ Αἰσχίνης ὁ ἐργάτης ὁ Σπαρτιάτης [ᾱ] ὁ Τεγεάτης [ᾱ] ὁ πολίτης [ῑ] ὁ τεχνίτης [ῑ] ὁ κριτής /πληθυντικού ὁ πρεσβύτης [ῡ] /πληθυντικού ὁ δεσπότης 1 ἡ δουλεία ἡ δωρεά ἡ ἐπιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Γραμματική εντάσσεται στα ευρύτερα πλαίσια του γλωσσικού μαθήματος. Δε διδάσκεται χωριστά, αλλά με βάση την ενιαία προσέγγιση της γλώσσας, όπου έμφαση δίνεται στη λειτουργική χρήση της. Διδάσκεται

Διαβάστε περισσότερα

[Γραμματική. Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο

[Γραμματική. Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο ΤΟ ΑΡΘΡΟ Άρθρο είναι η μονοσύλλαβη κλιτή λέξη, η οποία χρησιμοποιείται πριν από ουσιαστικά και επίθετα (ή πριν από λέξεις που παίζουν το ρόλο ουσιαστικών και επιθέτων, όπως στη φράση: το λέγω είναι ρήμα).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προγραμματισμός κατά ενότητα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 203-204 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα Α. Κείμενο Πατρική δικαιοσύνη 2 Εμπλουτισμός λεξιλογίου: ἄκων,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ. (Υπάρχει και η κατηγορία των συνηρημένων ουσιαστικών που θα τη μάθουμε σε μεγαλύτερες τάξεις.)

Α ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ. (Υπάρχει και η κατηγορία των συνηρημένων ουσιαστικών που θα τη μάθουμε σε μεγαλύτερες τάξεις.) Α ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Η α κλίση ουσιαστικών περιλαμβάνει: Αρσενικά σε ας και -ης Θηλυκά σε α και -η (Υπάρχει και η κατηγορία των συνηρημένων ουσιαστικών που θα τη μάθουμε σε μεγαλύτερες τάξεις.) ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ:

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. 1. Να αποδώσετε το παραπάνω κείμενο στη νέα ελληνική γλώσσα.

Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. 1. Να αποδώσετε το παραπάνω κείμενο στη νέα ελληνική γλώσσα. Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Να αποδώσετε το παραπάνω κείμενο στη νέα ελληνική γλώσσα. Για όλα όσα κάνουν οι άνθρωποι, το σώμα είναι χρήσιμο και σ όλες τις ανάγκες του σώματος είναι μεγάλο πλεονέκτημα το να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Γραμματική: Συμφωνόληκτα 3 Κλήση αφωνόληκτων 4-6 Κλίση ημιφωνόληκτων 7-15 Ασκήσεις 16-23 Εργασία για το σπίτι 24 Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου Ενότητα 1η: «Πάλι μαζί!» Σημεία στίξης: τελεία ερωτηματικό...4 Η δομή της πρότασης: ρήμα υποκείμενο αντικείμενο...5 Ουσιαστικά: αριθμοί γένη...6 Ονομαστική πτώση ουσιαστικών...6 Οριστικό άρθρο...7 Ερωτηματικές

Διαβάστε περισσότερα

Η Α' κλίση των ουσιαστικών

Η Α' κλίση των ουσιαστικών Η Α' κλίση των ουσιαστικών Η πρώτη κλίση των ουσιαστικών περιλαμβάνει ονόματα: - αρσενικά σε: ς, -ης (π.χ. ὁ νεανίας, ὁ ποιητής, ὁ οἰκέτης) - θηλυκά σε: (γεν. ς), (γεν. -ης) -η (π.χ. στρατιά, ὥρα, θάλασσα,

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο [τα βασικά]

Το αντικείμενο [τα βασικά] Το αντικείμενο [τα βασικά] Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με το αντικείμενο στα αρχαία ελληνικά. Παράλληλα θα δίνονται παραδείγματα και στα Νέα Ελληνικά (ΝΕ) Τι είναι το αντικείμενο; Αντικείμενο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 8 Β1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ελευθερώνω: 1.κάνω κάποιον από δούλο ελεύθερο, του δίνω ελευθερία απελευθερώνω. Ελευθέρωσαν την πατρίδα του από το

ΕΝΟΤΗΤΑ 8 Β1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ελευθερώνω: 1.κάνω κάποιον από δούλο ελεύθερο, του δίνω ελευθερία απελευθερώνω. Ελευθέρωσαν την πατρίδα του από το ΕΝΟΤΗΤΑ 8 Β1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ελευθερώνω: 1.κάνω κάποιον από δούλο ελεύθερο, του δίνω ελευθερία απελευθερώνω. Ελευθέρωσαν την πατρίδα του από το ζυγό της δουλείας. αφήνω δεσμώτη ή κρατούμενο ελεύθερο:

Διαβάστε περισσότερα

Οι τόνοι και τα πνεύματα. Τα αρχαία ελληνικά διαθέτουν τρία τονικά σημάδια: Την οξεία( ), τη βαρεία( `) και την περισπωμένη ( )

Οι τόνοι και τα πνεύματα. Τα αρχαία ελληνικά διαθέτουν τρία τονικά σημάδια: Την οξεία( ), τη βαρεία( `) και την περισπωμένη ( ) Οι τόνοι και τα πνεύματα Τα αρχαία ελληνικά διαθέτουν τρία τονικά σημάδια: Την οξεία( ), τη βαρεία( `) και την περισπωμένη ( ) Επιπλέον διαθέτουν τρία ακόμη σύμβολα : Την ψιλή ( ) και τη δασεία ( ) στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω Ε- ΝΕ- ΣΤΩ- ΤΑΣ ΠΑ- ΡΑ- ΤΑ- ΤΙ- ΚΟΣ ΜΕΛ- ΛΟ- ΝΤΑΣ ΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙ- ΚΗ ε ιμί ε ι εστί(ν) εσμέν εστέ ε ισί(ν) η/ ην ησθα ην ημεν ησαν εσομαι εσ η/ εσει εσται εσόμεθα εσεσθε εσονται ΥΠΟΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

* Ατλαντίδα Στυλιάνα

* Ατλαντίδα Στυλιάνα * Ατλαντίδα Η Ατλαντίδα (στα Αρχαία Ελληνικά: Ἀτλαντὶς νῆσος) είναι ένα μυθικό νησί που πρωτοαναφέρθηκε στους διαλόγους του Πλάτωνα «Τίμαιος» [1] και «Κριτίας» [2] [3]. Στην περιγραφή του Πλάτωνα, η Ατλαντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αρχαιομάθειας. Κείμενο. Κατάλογος φαινομένων. Περιεχόμενα. [Διδασκαλία - Εκπαίδευση] Ηλεκτρονικές Ασκήσεις

Εργαστήριο Αρχαιομάθειας. Κείμενο. Κατάλογος φαινομένων. Περιεχόμενα. [Διδασκαλία - Εκπαίδευση] Ηλεκτρονικές Ασκήσεις [Διδασκαλία - Εκπαίδευση] Εργαστήριο Αρχαιομάθειας Ηλεκτρονικές Ασκήσεις Κατάλογος φαινομένων Περιεχόμενα - Κείμενο - Γραμματική - Συντακτικό - Λεξιλογικά - Ερμηνευτικά - Μεταφραστικά Κείμενο ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (σελ.84-97) Α. Βασιλεία α. Δικαίωμα να ψηφίζουν για ζητήματα της πόλης είχαν όλοι οι πολίτες, ακόμα και οι πιο φτωχοί

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (σελ.84-97) Α. Βασιλεία α. Δικαίωμα να ψηφίζουν για ζητήματα της πόλης είχαν όλοι οι πολίτες, ακόμα και οι πιο φτωχοί 1. Να αντιστοιχήσετε τις λέξεις της στήλης Α με αυτές της στήλης Β. Α Β Α. Βασιλεία α. Δικαίωμα να ψηφίζουν για ζητήματα της πόλης είχαν όλοι οι πολίτες, ακόμα και οι πιο φτωχοί Β. Αριστοκρατία β. Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία. Α Λυκείου. Κωδικός Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α. 1ο ΘΕΜΑ

Ιστορία. Α Λυκείου. Κωδικός Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α. 1ο ΘΕΜΑ Ιστορία Α Λυκείου Κωδικός 6336 Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α 1ο ΘΕΜΑ 1.α. (I). Να αντιστοιχίσετε στοιχεία της στήλης Α με στοιχεία της στήλης Β. Ένα στοιχείο της Στήλης Α περισσεύει. Οι σωστές απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές.

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές. ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές. Οι αντωνυμίες δίνουν στον λόγο μας συντομία και σαφήνεια. Μας βοηθούν να μιλάμε πιο εύκολα για

Διαβάστε περισσότερα

Πώς βρίσκουμε το υποκείμενο σε μια πρόταση;

Πώς βρίσκουμε το υποκείμενο σε μια πρόταση; Το υποκείμενο του ρήματος Γεια σας! Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με το υποκείμενο του ρήματος στα αρχαία ελληνικά. Παράλληλα θα δώσουμε και παραδείγματα στα νέα ελληνικά (ΝΕ). Τί είναι το υποκείμενο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3) Να σχολιάσετε τον κάθε όρο ειρήνης και ποιές συνέπειες θα έχει για τους Αθηναίους. Πώς ο Ξενοφώντας διακρίνει τον σημαντικότερο όρο;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3) Να σχολιάσετε τον κάθε όρο ειρήνης και ποιές συνέπειες θα έχει για τους Αθηναίους. Πώς ο Ξενοφώντας διακρίνει τον σημαντικότερο όρο; ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ερωτήσεις κατανόησης 1) Ποια απάντηση έδωσαν οι Σπαρτιάτες στους συμμάχους τους για την τύχη των Αθηναίων; Ποιοι οι λόγοι αυτής της απόφασης και ποια τα κίνητρα των Σπαρτιατών; Πώς την κρίνετε;

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του βιβλίου αυτού είναι να κατακτήσουν οι μικροί μαθητές

Στόχος του βιβλίου αυτού είναι να κατακτήσουν οι μικροί μαθητές Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Στόχος του βιβλίου αυτού είναι να κατακτήσουν οι μικροί μαθητές τον μαγικό κόσμο της γραμματικής, ώστε να οδηγηθούν στη σωστή χρήση του γραπτού λόγου. Μια σειρά από ασκήσεις με γραμματικά

Διαβάστε περισσότερα

Β ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ. Αρσενικά και θηλυκά σε ως και ουδέτερα σε ων. Α. ΑΣΥΝΑΙΡΕΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

Β ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ. Αρσενικά και θηλυκά σε ως και ουδέτερα σε ων. Α. ΑΣΥΝΑΙΡΕΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Β ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: ΑΣΥΝΑΙΡΕΤΑ ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΑΤΤΙΚΟΚΛΙΤΑ Αρσενικά και θηλυκά σε ος και ουδέτερα σε ον. Αρσενικά και θηλυκά σε ους και ουδέτερα σε ουν. Αρσενικά και θηλυκά σε ως

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Κατακλυσμός του Νώε Γένεσης (Κεφ. 6-9)

1. Ο Κατακλυσμός του Νώε Γένεσης (Κεφ. 6-9) 1. Ο Κατακλυσμός του Νώε Γένεσης (Κεφ. 6-9) Με τον όρο κατακλυσμός του Νώε αναφερόμαστε σε μυθική πλημμύρα, όπως αυτή περιγράφεται στο βιβλίο της Γένεσης (κεφ. 6-9) της Αγίας Γραφής, καθώς επίσης και στο

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες. Γένη των επιθέτων Τα επίθετα έχουν τρία γένη και συμφωνούν πάντα στο γένος, στον αριθμό και στην πτώση με το ουσιαστικό που συνοδεύουν.

Εργασίες. Γένη των επιθέτων Τα επίθετα έχουν τρία γένη και συμφωνούν πάντα στο γένος, στον αριθμό και στην πτώση με το ουσιαστικό που συνοδεύουν. Όνομα: / /20 Εργασίες Τι είναι τα επίθετα ; Επίθετα είναι οι λέξεις που μας λένε ποια ιδιότητα έχουν τα ουσιαστικά που συνοδεύουν. Π.χ. Θέλω έναν ώριμο ανανά, τρεις μεγάλες μελιτζάνες και 10 γλυκά πορτοκάλια.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρήματα λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μία κατάσταση.

Ρήματα λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μία κατάσταση. Τι είναι ρήμα; Παραδείγματα: α) Ο εργάτης δουλεύει β) Ο ήλιος σκεπάστηκε από τα σύννεφα γ) Το μωρό κοιμάται Οι λέξεις «δουλεύει», «σκεπάστηκε», «κοιμάται», λέγονται ρήματα γιατί φανερώνουν ότι ο εργάτης

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο μυκηναϊκός πολιτισμός εμφανίζει σημαντικά κέντρα και σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης

1. Ο μυκηναϊκός πολιτισμός εμφανίζει σημαντικά κέντρα και σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης ΟΜΑΔΑ Α 1. Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με την ένδειξη Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ) 1. Ο μυκηναϊκός πολιτισμός εμφανίζει σημαντικά κέντρα και σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης 2. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 η - ΦΥΣΗ. Σήμερα (αρνητικά):

Ενότητα 3 η - ΦΥΣΗ. Σήμερα (αρνητικά): Ενότητα 3 η - ΦΥΣΗ Θετικά: μας ηρεμεί μας χαλαρώνει μας ψυχαγωγεί (ταξίδια, εκδρομές, συναντήσεις) μας παρέχει τα βασικά είδη διατροφής και επιβίωσης (αέρας, νερό, τροφή) Σήμερα (αρνητικά): Ο άνθρωπος:

Διαβάστε περισσότερα

Τειχισμένο, κέντρο διοίκησης. Ο τρόπος άσκησης της εξουσίας και ο βαθμός συμμετοχής των πολιτών. Κώμες & καλλιεργήσιμες εκτάσεις

Τειχισμένο, κέντρο διοίκησης. Ο τρόπος άσκησης της εξουσίας και ο βαθμός συμμετοχής των πολιτών. Κώμες & καλλιεργήσιμες εκτάσεις Τα πολιτεύματα Ποιες ήταν οι επιδιώξεις κάθε πόλης-κράτους; ελευθερία-αυτονομία-αυτάρκειααυτάρκεια Ποια είναι τα συστατικά στοιχεία της πόλης-κράτους; γεωγραφικά-οργανωτικά Τα πολιτεύματα Ποιες ήταν οι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ Τα επίθετα της αρχαίας ελληνικής διακρίνονται: α) ως προς τον αριθμό των γενών σε: τριγενήδιγενή Τριγενή είναι τα επίθετα που έχουν τρία γένη (αρσενικό, θηλυκό και ουδέτερο).

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

ελιές, παστά ψάρια, και σπάνια από κρέας, κυρίως στην Αθήνα.

ελιές, παστά ψάρια, και σπάνια από κρέας, κυρίως στην Αθήνα. Η τροφή της Αρχαϊκής οικογένειας ήταν αποτελούνταν από λαχανικά, ελιές, παστά ψάρια, και σπάνια από κρέας, κυρίως στην Αθήνα. Η ενδυμασία των Αρχαίων Ελλήνων ήταν κομψή, αλλά όχι εξεζητημένη. Το βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Παρουσίαση Λογισμικού: Κατερίνα Αραμπατζή Προμηθευτής: Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου Προσβασιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πλάτωνος Βιογραφία Δευτέρα, 23 Μάιος 2011 01:55

Πλάτωνος Βιογραφία Δευτέρα, 23 Μάιος 2011 01:55 Ο Πλάτων (427 π.χ. - 347 π.χ.) ήταν αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος από την Αθήνα, ο πιο γνωστός μαθητής του Σωκράτη και δάσκαλος του Αριστοτέλη. Το έργο του με τη μορφή φιλοσοφικών διαλόγων έχει σωθεί ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα Κ. Σ. Δ. Μ. Ο. Μ. Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας. Η κοινότητα στεγαζόταν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Τ.Ε.Ε. Κατά την απονομή των βραβείων Νόμπελ Λογοτεχνίας στον ποιητή το Γιάννης Μακρυγιάννης

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Τ.Ε.Ε. Κατά την απονομή των βραβείων Νόμπελ Λογοτεχνίας στον ποιητή το Γιάννης Μακρυγιάννης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Τ.Ε.Ε. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Β ΚΥΚΛΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Τα ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός

Τα ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός Τα ουσιαστικά Ανισοσύλλαβα ουσιαστικά λέµε τα ουσιαστικά που στον πληθυντικό έχουν µια παραπάνω συλλαβή, ενώ ισοσύλλαβα αυτά που έχουν στον ενικό και στον ενικό και τον πληθυντικό τον ίδιο αριθµό συλλαβών.τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή

Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 14 ( βιβλίο Α Γυµνασίου) Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή γ λύω Σ λύει Ο το λύει µε λύοµεν µε λύετε Ο τοι λύουσι(ν) Ποιο χρόνο συναντάµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Α Λυκείου Κωδικός 4459 Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α. 1ο ΘΕΜΑ

Ιστορία Α Λυκείου Κωδικός 4459 Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α. 1ο ΘΕΜΑ Ιστορία Α Λυκείου Κωδικός 4459 Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α 1ο ΘΕΜΑ 1.α. (Ι). Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα από τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσεξε τα παρακάτω παραδείγματα:

Πρόσεξε τα παρακάτω παραδείγματα: 1 Το άρθρο, γενικά Πρόσεξε τα παρακάτω παραδείγματα: Αυτός είναι ο Γιάννης, αυτή είναι η Έλσα και αυτό είναι το σκυλάκι τους. Οι μπαμπάδες και οι μαμάδες καμιά φορά είναι αυστηροί με τα παιδιά τους. Γιωργάκη,

Διαβάστε περισσότερα

THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Student name:. Result: THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Mid-Entry Exams 2015 A τάξη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και δεκαπέντε λεπτά ΟΔΗΓΙΕΣ Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και 15 λ 1. Διάβασε

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφώντος Κύρου Παιδεία 3, 2, 12

Ξενοφώντος Κύρου Παιδεία 3, 2, 12 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Αρχαία (άγνωστο) Θεωρητική Β Λυκείου 1 ο τετράμηνο Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφώντος Κύρου Παιδεία 3, 2, 12 Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1) Να μεταφραστεί στη Νέα Ελληνική το παραπάνω κείμενο. (20 μονάδες)

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία. Α Λυκείου. Κωδικός Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α. 1ο ΘΕΜΑ

Ιστορία. Α Λυκείου. Κωδικός Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α. 1ο ΘΕΜΑ Ιστορία Α Λυκείου Κωδικός 6134 Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α 1ο ΘΕΜΑ 1.α. (Ι). Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες ερωτήσεις: (με μαυρισμένα γράμματα είναι η

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία πηγάζει από το λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντά του. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η σύνταξη μιας πρότασης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η σύνταξη μιας πρότασης ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η σύνταξη μιας πρότασης Τα δύο πιο βασικά στοιχεία σε κάθε πρόταση είναι το ρήμα και το ουσιαστικό. Το κομμάτι της πρότασης που αναφέρεται στο ρήμα το λέμε ρηματικό σύνολο (ΡΣ) ή ρηματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ π.χ. (σελ ) 1. Να αντιστοιχήσετε τις λέξεις της στήλης Α με αυτές της στήλης Β. Α Β

ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ π.χ. (σελ ) 1. Να αντιστοιχήσετε τις λέξεις της στήλης Α με αυτές της στήλης Β. Α Β ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 480-323 π.χ. (σελ. 98-114) 1. Να αντιστοιχήσετε τις λέξεις της στήλης Α με αυτές της στήλης Β. Α Β 1. Κίμων Α. Έκλεισε ειρήνη για 30 χρόνια 2. Εφιάλτης Β. Αριστοκρατικός, υπέρμαχος της συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Βασισμένο στην ύλη του σχολικού βιβλίου ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρήγορα τεστ Γλώσσα Γ Δημοτικού Γ 1 ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Ενότητα 1η Πάλι μαζί Γραμματική Συντακτικό Οικογένειες λέξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 : Β. Πώς έγραφαν οι αρχαίοι Έλληνες Γ. Φθόγγοι και γράμματα

Ενότητα 2 : Β. Πώς έγραφαν οι αρχαίοι Έλληνες Γ. Φθόγγοι και γράμματα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Ενότητα 2 : Β. Πώς έγραφαν οι αρχαίοι Έλληνες Γ. Φθόγγοι και γράμματα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Πώς έγραφαν οι αρχαίοι Έλληνες 3-8 Φθόγγοι και γράμματα 9-14 Άσκηση 15-16

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Συνέντευξη στη Μαίρη Γκαζιάνη «Τελικά οι σύγχρονοι Έλληνες φέρουμε στο αίμα μας το dna των αρχαίων προγόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Ακαδημίας 98, Πλατεία Κάνιγγος Αθήνα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Ακόμη το να σφάλλει κανείς μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους (γιατί το κακό και το άπειρο πάνε μαζί,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Μετάφραση Γιατί είδαμε, λοιπόν, και αυτό ανάμεσα στα φοβερά θεάματα: όταν βρισκόμασταν κοντά στο στόμιο σκοπεύοντας να ανέβουμε, και αφού

ΘΕΜΑ Α Μετάφραση Γιατί είδαμε, λοιπόν, και αυτό ανάμεσα στα φοβερά θεάματα: όταν βρισκόμασταν κοντά στο στόμιο σκοπεύοντας να ανέβουμε, και αφού ΘΕΜΑ Α Μετάφραση Γιατί είδαμε, λοιπόν, και αυτό ανάμεσα στα φοβερά θεάματα: όταν βρισκόμασταν κοντά στο στόμιο σκοπεύοντας να ανέβουμε, και αφού είχαμε υποστεί όλα τα άλλα (όλες τις άλλες δοκιμασίες),

Διαβάστε περισσότερα

«Η λύση του Γόρδιου Δεσμού» αρχαία ελληνικά Α Γυμνασίου ενότητα 7

«Η λύση του Γόρδιου Δεσμού» αρχαία ελληνικά Α Γυμνασίου ενότητα 7 «Η λύση του Γόρδιου Δεσμού» αρχαία ελληνικά Α Γυμνασίου ενότητα 7 J.-S.Berthélemy, Paris, Ecole Nationale Supérieure des Beaux -Arts Εργασία των μαθητών του Α1 Γυμνάσιο Αγίου Πνεύματος Επιμέλεια Λιούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1) ΑΠΟΘΕΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ Πολλά ρήματα έχουν ρηματικούς τύπους και στις δύο φωνές, π.χ. κλείνω κλείνομαι. Υπάρχουν και ρήματα που έχουν τύπους μόνο σε μία φωνή. Τα ρήματα που έχουν μόνο παθητική φωνή ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 151ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4.

ΘΕΜΑ 151ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4. ΘΕΜΑ 151ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: ὥστ' ἐκείνης τῆς νυκτὸς παρασκευάζειν τὴν πόλιν. 2. Τι γνωρίζετε για τη μόρφωση του Ξενοφώντα και ποιες ιστορικές μορφές άσκησαν επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Διάστημα. Βάλε στη σωστή απάντηση (μία κάθε φορά). Για να κάνει η Γη μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον Ήλιο, χρειάζεται:

Διάστημα. Βάλε στη σωστή απάντηση (μία κάθε φορά). Για να κάνει η Γη μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον Ήλιο, χρειάζεται: 3ST TET ASKISEON_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 7:45 μ.μ. Page 1 Διάστημα Βάλε στη σωστή απάντηση (μία κάθε φορά). Για να κάνει η Γη μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον εαυτό της, χρειάζεται: μια μέρα

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας E ομάδας

Φύλλο εργασίας E ομάδας Φύλλο εργασίας E ομάδας «δημοκρατικὸν μὲν εἶναι τὸ κληρωτὰς εἶναι τὰς ἀρχάς, τὸ δ αἰρετὰς ὀλιγαρχικόν» (Η ανάδειξη στα αξιώματα με κλήρωση θεωρείται δημοκρατική, ενώ με εκλογή ολιγαρχική ) Αριστοτέλους,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΩΡΑΚΙ!!!!)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΩΡΑΚΙ!!!!) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΩΡΑΚΙ!!!!) 1. Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση, στον άλλο αριθμό. Ενικός Πληθυντικός Ενικός Πληθυντικός τιμωρίαν ναυτικο ις μαντε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 Σεπτεμβρίου 2017 ΑΡΧΑΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Απαντήσεις Θεμάτων Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερησίων & Εσπερινών Γενικών Λυκείων Α.1 Από αυτό ακριβώς γίνεται φανερό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ Βασίλης Αναστασίου

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ Βασίλης Αναστασίου ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Η γλώσσα μας αποτελείται από λέξεις. Λέξεις μικρές ή και μεγάλες, συνηθισμένες ή ασυνήθιστες. Ο αριθμός των λέξεων της γλώσσας μας είναι τεράστιος. Η ελληνική γλώσσα είναι η πλουσιότερη

Διαβάστε περισσότερα

Το ρήμα λύω στην Οριστική Ε.Φ. Επιμέλεια: Ευθυμιάδου Ευφροσύνη

Το ρήμα λύω στην Οριστική Ε.Φ. Επιμέλεια: Ευθυμιάδου Ευφροσύνη Το ρήμα λύω στην Οριστική Ε.Φ. Επιμέλεια: Ευθυμιάδου Ευφροσύνη Δεν θα πρέπει να συγχέουμε τη φωνή με τη διάθεση. Φωνή: γραμματική κατηγορία που σχετίζεται με την κατάληξη του ρήματος Διάθεση: έχει να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΨΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΨΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΨΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ Τα τραγούδια των ανθρώπων μιλούσαν και μιλούν πάντα για τη μαγεία της γυναίκας. Μιλούν και τραγουδούν, άλλοτε με χαρά κι άλλοτε με θλίψη και με καημό, για τον ρόλο που η γυναίκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ Η Ατλαντίδα (στα Αρχαία Ελληνικά: Ἀτλαντὶς νῆσος) είναι ένα μυθικό νησί που πρωτοαναφέρθηκε στους διαλόγους του Πλάτωνα «Τίμαιος» [1] και «Κριτίας» [2] [3]. Στην περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

403 3. Μορφολογία ουσιαστικών στη γενική ενικού 3.1 134 3.2 135 3.3 136 3.4 137 3.5 138 3.6 139 3.7 140 3.8 141 3.9 142 4. Μορφολογία ουσιαστικών στη γενική ενικού 4.1 143 4.2 144 4.3 145 4.4 146 4.5 147

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρακάτω κείµενο να βρείτε, µε βάση όσα γνωρίζετε, τα συµφωνόληκτα ουσιαστικά

Στο παρακάτω κείµενο να βρείτε, µε βάση όσα γνωρίζετε, τα συµφωνόληκτα ουσιαστικά ΕΝΟΤΗΤΑ 5 24 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΥΓΡΟΛΗΚΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΗΣ Γ ΚΛΙΣΗΣ ( ΙΠΛΟΘΕΜΑ) Α. ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ Στο παρακάτω κείµενο να βρείτε, µε βάση όσα γνωρίζετε, τα συµφωνόληκτα ουσιαστικά της γ κλίσης: Κώνωψ πρός λέοντα λθών

Διαβάστε περισσότερα

TAK TAK ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ! Σ ΕΦΑΓΑ, ΠΑΛΙΟΒΑΡΒΑΡΕ! Σ ΕΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΘΗΝΑΙΕ;

TAK TAK ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ! Σ ΕΦΑΓΑ, ΠΑΛΙΟΒΑΡΒΑΡΕ! Σ ΕΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΘΗΝΑΙΕ; ΕΝΑ ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΡΩΙΝΟ ΤΟΥ 490 Π.Χ., ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΡΟΜΑΚΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. TAK TAK Σ ΕΦΑΓΑ, ΠΑΛΙΟΒΑΡΒΑΡΕ! Σ ΕΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΘΗΝΑΙΕ; ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ! ΛΕΝΕ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΛΩΡΙΟΙ ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΩΠΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

«H ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ»

«H ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ» «H ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ» Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ Οι χρησιμότητες της θάλασσας είναι πολλές όπως πολλές είναι κι οι ωφέλειες που η θάλασσα παρέχει στον άνθρωπο. Ο ι

Διαβάστε περισσότερα

Μινωικός Πολιτισμός σελ. 23-28

Μινωικός Πολιτισμός σελ. 23-28 Μινωικός Πολιτισμός σελ. 23-28 Να περιγράψετε ένα μινωικό ανάκτορο; Μεγάλα Συγκροτήματα κτιρίων, Είχαν πολλές πτέρυγες-δωματίων, Διοικητικά, Οικονομικά, Θρησκευτικά και Καλλιτεχνικά κέντρα της περιοχής,

Διαβάστε περισσότερα

α) «άτοµα» β) «απεικάσµατα» γ) «επιθυµητικό». Μονάδες 12

α) «άτοµα» β) «απεικάσµατα» γ) «επιθυµητικό». Μονάδες 12 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2004-05-25 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) ΟΜΑ Α Α Α.1 Να µεταφέρετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Αλήθεια, ακόμη και τώρα, έχετε αναρωτηθεί ποια ήταν αυτά τα κείμενα και τι περιεχόμενο είχαν;

Αλήθεια, ακόμη και τώρα, έχετε αναρωτηθεί ποια ήταν αυτά τα κείμενα και τι περιεχόμενο είχαν; Όποιον κι αν ρωτήσετε σήμερα σχετικά με την ανακάλυψη της Αμερικής, είναι σίγουρο ότι θα σας αναφέρει την γνωστή ιστορία με τον Χριστόφορο Κολόμβο, ο οποίος τον 15ο αιώνα έχοντας μελετήσει κάποια αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΥΣΣΕΙΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΟΔΥΣΣΕΙΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Â Αφηγηματική τεχνική είναι η προοικονομία. Με όσα αναφέρει ο ποιητής σε κάποιους στίχ ους, μας προϊδεάζει (μας δίνει μια ιδέα) τα γεγονότα που θα ακολουθήσουν, ώστε να είμαστε λίγο πολύ προετοιμασμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Ομάδα 1 η Δήμου Σωτήρης, Νακούτση Ευαγγελία, Τσιώλης Φώτης

ΤΟ ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Ομάδα 1 η Δήμου Σωτήρης, Νακούτση Ευαγγελία, Τσιώλης Φώτης ΤΟ ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ομάδα 1 η Δήμου Σωτήρης, Νακούτση Ευαγγελία, Τσιώλης Φώτης ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ Η Αθηναϊκή δημοκρατία ήταν το πολιτικό σύστημα που αναπτύχθηκε στην πόλη-κράτος της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ Στις άλλες δηλαδή ικανότητες, καθώς ακριβώς εσύ λες, αν κάποιος

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ Στις άλλες δηλαδή ικανότητες, καθώς ακριβώς εσύ λες, αν κάποιος ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ 2017 Α. Μετάφραση Στις άλλες δηλαδή ικανότητες, καθώς ακριβώς εσύ λες, αν κάποιος διατείνεται ότι είναι ικανός αυλητής ή (ενν. ικανός) σε άλλη οποιαδήποτε τέχνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Λέων κατεμέμφετο Προμηθέα πολλάκις, τι μέγαν α τ ν πλασεν κα καλ ν κα τ ν λλων θηρίων δυνατώτερον. «τοιο τος δ ν», φασκε, «τ ν λεκτρυόνα φοβο μαι».

Διαβάστε περισσότερα

Αν και η πρώτη αντίδραση από πολλούς είναι η γελοιοποίηση για τη ανάλυση τέτοιων θεμάτων, παρόλα αυτά τα ερωτηματικά υπάρχουν.

Αν και η πρώτη αντίδραση από πολλούς είναι η γελοιοποίηση για τη ανάλυση τέτοιων θεμάτων, παρόλα αυτά τα ερωτηματικά υπάρχουν. Είναι γνωστή σε όλους η σειρά επιστημονικής φαντασίας Star Trek η οποία έχει φανατικούς θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Οι τεχνολογικές καινοτομίες και οι «φανταστικές» τεχνολογίες που είχε συμπεριλάβει στο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Βήματα που ακολουθούμε όταν προσπαθούμε να συντάξουμε και να μεταφράσουμε ένα αρχαίο ελληνικό κείμενο. Ποια διαδικασία προηγείται; Της μετάφρασης

Διαβάστε περισσότερα

1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία

1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Από οµάδα φιλολόγων) ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία Ερώτηµα 1 ο Ο Αλκιβιάδης εξάλλου υποστήριζε πως δεν έπρεπε, αφού είχαν εκπλεύσει µε τόσο µεγάλη δύναµη, να επιστρέψουν

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα κινδυνεύουμε είτε να μας απορροφήσουν τα δεινά του βίου και να μας εξαφανίσουν κάθε

Σήμερα κινδυνεύουμε είτε να μας απορροφήσουν τα δεινά του βίου και να μας εξαφανίσουν κάθε Οι Έλληνες φώτισαν τον κόσμο με τα δικά τους έργα σήμερα πρέπει να βρούμε ξανά τις δικές τους ιδιότητες Περίληψη: Η σοφία της ψυχής είναι μια ξεχασμένη ιδιότητα που ο άνθρωπος πρέπει πάλι να την βρει για

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία. Α Λυκείου. Κωδικός Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α. 1o ΘΕΜΑ

Ιστορία. Α Λυκείου. Κωδικός Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α. 1o ΘΕΜΑ Ιστορία Α Λυκείου Κωδικός 6400 Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α 1o ΘΕΜΑ 1.α. Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες ερωτήσεις: 1. Η ομηρική εποχή ονομάζεται επίσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2.1 Το δουλοκτητικό σύστημα 2.1 ΤΟ ΔΟΥΛΟΚΤΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου.

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΟΡΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (Βρυξέλλες 4/12/2013) Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 20 - Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η άφιξη του βασιλιά Γεωργίου του Α.

Ενότητα 20 - Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η άφιξη του βασιλιά Γεωργίου του Α. Ενότητα 20 - Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου Η άφιξη του βασιλιά Γεωργίου του Α. Χρονολόγιο 1844: Συνταγματική μοναρχία (σύνταγμα) 1862: Έξωση του Όθωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΣ Δειγματικές ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ δραστηριότητες ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η παθητική σύνταξη και το ποιητικό αίτιο

Η παθητική σύνταξη και το ποιητικό αίτιο Η παθητική σύνταξη και το ποιητικό αίτιο Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Ας δούμε τι συμβαίνει στα νέα ελληνικά. Πολλές φορές μπορούμε να εκφράσουμε το ίδιο νόημα και με την ενεργητική και με την

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

το αντικείμενο στα αρχαία ελληνικά. Ο.Π

το αντικείμενο στα αρχαία ελληνικά. Ο.Π 1 το αντικείμενο στα αρχαία ελληνικά. 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (i) Μονόπτωτα ρήματα (ii) Δίπτωτα ρήματα ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα