Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα"

Transcript

1 ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Από το εγχειρίδιο της Α Γυμνασίου Ενότητα 12 Α. Κείμενο Αθήνα και Ατλαντίδα 1½ Εμπλουτισμός λεξιλογίου: ἀφικνοῦμαι, κρατῶ, προΐσταμαι, διὸ. Β1. Λεξιλογικός πίνακας κρατῶ ½ Παρουσίαση και ερμηνεία των λέξεων στις στήλες: Αρχαία Νέα και Νέα. Ασκήσεις: στην τάξη: 2, 4 / στο σπίτι: 3 Γ. Γραμματική 2 Γ κλίση ουσιαστικών Καταληκτικά διπλόθεμα φωνηεντόληκτα σε ις (-εως) Καταληκτικά μονόθεμα φωνηεντόληκτα σε εύς ( -έως) Ουδέτερα ακατάληκτα μονόθεμα οδοντικόληκτα σε α (-ατος) Ασκήσεις: στην τάξη: 2 / στο σπίτι: 3, 5 Από την ενότητα 14 Ακατάληκτα διπλόθεμα οδοντικόληκτα σε ων (-όντος) Καταληκτικά μονόθεμα οδοντικόληκτα σε ας (-αντος) Ασκήσεις: στην τάξη: 2 / στο σπίτι: 4 Οι σελίδες της Γραμματικής (θεωρία, ασκήσεις) του σχολικού εγχειριδίου. Ενότητα 13 Γ1 Γραμματική 1 ½ Η μετοχή Μετοχές ε.φ. βαρύτονων ρημάτων Σχηματισμός και κλίση των μετοχών όλων των χρόνων. Άσκηση: για το σπίτι 2 (μόνο όσον αφορά τις μετοχές) Από την ενότητα 17 Μετοχές μ.φ. βαρύτονων φωνηεντόληκτων και αφωνόληκτων ρημάτων Σχηματισμός και κλίση των μετοχών μ.φ. όλων των χρόνων. Από την ενότητα 6 (Γ Γυμνασίου) Μετοχές αορίστου β ενεργητικής και μέσης φωνής 1 / 9

2 Οι σελίδες της Γραμματικής (θεωρία, ασκήσεις) από τις τρεις ενότητες του σχολικού εγχειριδίου. Η μετοχή Τα είδη της μετοχής Αναφορά των τριών κατηγοριών των μετοχών. Άσκηση: στην τάξη: 4 Οι σελίδες της Σύνταξης (θεωρία, ασκήσεις) του σχολικού εγχειριδίου. Από το εγχειρίδιο της Β Γυμνασίου Ενότητα 2 Α. Κείμενο Το τέχνασμα του Θεμιστοκλή 1 ½ Αξιοποίηση των γλωσσικών και ερμηνευτικών σχολίων. Εμπλουτισμός λεξιλογίου: αἱροῦμαι, βουλεύομαι, διαφθείρω, ἥδομαι, κελεύω, πολέμιος, ὅπως. Β1. Λεξιλογικός πίνακας λέγω ½. Άσκηση: στην τάξη: 3 Συμφωνόληκτα ουσιαστικά γ κλίσης (αφωνόληκτα, ημιφωνόληκτα) Αξιοποίηση της μορφής των ουσιαστικών στη νέα ελληνική. Ασκήσεις: στην τάξη: 2, 4 / στο σπίτι: 3, 5 Οι πίνακες κλίσης των τριτοκλίτων ουσιαστικών από το εγχειρίδιο της Γραμματικής. Οι ασκήσεις του σχολικού εγχειριδίου. Διαδραστική επαναληπτική άσκηση κλίσης των ουσιαστικών (α, β, γ κλίση) Γ2. Σύνταξη 1 Η επιθετική μετοχή Οι σχετικές σελίδες από το Συντακτικό της Αρχαίας ς Γλώσσας. Διαδραστική άσκηση. Ενότητα 3 Α. Κείμενο Το χρέος του ιστορικού 1 ½ 2 / 9

3 Εμπλουτισμός λεξιλογίου: ἐπιλανθάνομαι, ἐπιτήδευμα. Β1. Λεξιλογικός πίνακας κοσμῶ ½ Ασκήσεις: στην τάξη: 1, 2 Υγρόληκτα, σιγμόληκτα ουσιαστικά γ κλίσης Οι πίνακες κλίσης από το εγχειρίδιο της Γραμματικής. Οι ασκήσεις του σχολικού εγχειριδίου. Να γίνει απλή αναφορά της κλίσης των κύριων σιγμόληκτων ουσιαστικών. Ασκήσεις: στην τάξη: 1, 3 / στο σπίτι: 5 Επαναληπτική διαδραστική άσκηση στα ουσιαστικά γ κλίσης Γ2. Σύνταξη 1 Από την ενότητα 9 Η κατηγορηματική μετοχή Η θεωρία και οι ασκήσεις του σχολικού εγχειριδίου. Η θεωρία από το εγχειρίδιο του Συντακτικού. Ασκήσεις: στην τάξη: 1 / στο σπίτι: 2 Ενότητα 4 Γ. Γραμματική 2 Κλίση φωνηεντόληκτων επιθέτων (-ύς, -εῖα, -ύ) Οι πίνακες κλίσης και οι ασκήσεις του σχολικού εγχειριδίου. Να γίνει συσχετισμός με την κλίση των επιθέτων στη νέα ελληνική, όπου γίνονται συχνά λάθη. Ασκήσεις: στην τάξη: 1 / στο σπίτι: 2 Η Υποτακτική: ενεστώτας, αόριστος ε.φ. βαρύτονων φωνηεντόληκτων και αφωνόληκτων ρημάτων. Οι σελίδες του σχολικού εγχειριδίου για τις σημασίες, το σχηματισμό και την κλίση των χρόνων της Υποτακτικής καθώς και οι σχετικές ασκήσεις. Να εξηγηθούν οι σημασίες της υποτακτικής με βάση τα παραδείγματα. Ασκήσεις: στην τάξη: 3, 5 / στο σπίτι: 6, 7 Ενότητα 5 Α. Κείμενο Η ελεημοσύνη βασίλισσα των αρετών 1 ½ 3 / 9

4 Εμπλουτισμός λεξιλογίου: ἄγω, ἄλογος, πένης, προαιροῦμαι, χαλεπός Β1. Λεξιλογικός πίνακας ἄγω ½ Ασκήσεις: στην τάξη: 2 α, 3 Υποτακτική ενεστώτα του εἰμὶ και παρακειμένου των βαρύτονων ρ. ε.φ. Οι σελίδες του σχολικού εγχειριδίου (θεωρία και ασκήσεις) Απλή αναφορά στο μονολεκτικό σχηματισμό της υποτακτικής παρακειμένου. Ασκήσεις: στην τάξη: 1, 2 / στο σπίτι: 3, 4 Γ2. Σύνταξη 1 Από την ενότητα 17 (Α Γυμνασίου) Το υποκείμενο της μετοχής Ασκήσεις: στην τάξη: 2 / στο σπίτι: 4 Η θεωρία και οι ασκήσεις του σχολικού εγχειριδίου. Η θεωρία από το Συντακτικό της ΑΕ Γλώσσας. Διαδραστική άσκηση στα υποκείμενα των μετοχών (PowerPoint). Παρατήρηση: Να διδαχθούν μόνο τα κύρια σημεία. Ενότητα 6 ½ Επίθετα γ κλίσης (σιγμόληκτα, ενρινόληκτα) Συσχετισμός με την κλίση των επιθέτων στη νέα ελληνική, όπου γίνονται συχνά λάθη. Σύνδεση με την κλίση των σιγμόληκτων και των ενρινόληκτων ουσιαστικών. Ασκήσεις: στην τάξη: 1 / στο σπίτι: 2 Μπορεί να δοθεί επαναληπτική άσκηση κλίσης ουσιαστικών μαζί με τα επίθετα με παραδείγματα από το κείμενο της ενότητας. Ερωτηματική αντωνυμία τίς, τίς, τί Αόριστη αντωνυμία τὶς, τὶς, τὶ Η διδασκαλία των αντωνυμιών να στοχεύει στην αναγνώριση των τύπων και στη διάκριση μεταξύ τους και όχι στην εκμάθηση της κλίσης τους. Άσκηση: στην τάξη: 4 Η θεωρία και οι ασκήσεις Γραμματικής της ενότητας από το σχολικό εγχειρίδιο. Γ2. Σύνταξη 1 Από την ενότητα 14 Τα είδη των προσδιορισμών Στη διδασκαλία να δοθεί έμφαση στη διάκριση των προσδιορισμών, αλλά όχι στις επιμέρους κατηγορίες, οι οποίες θα εξεταστούν σε επόμενες ενότητες. Να γίνει συσχετισμός με τις αντίστοιχους προσδιορισμούς της νέας ελληνικής. 4 / 9

5 Ασκήσεις: στην τάξη: 1, 2 / στο σπίτι: 3 Οι σελίδες του σχολικού εγχειριδίου (θεωρία και ασκήσεις). Ενότητα 7 Α. Κείμενο Ένας στοργικός ηγέτης 1 ½ Αξιοποίηση των γλωσσικών και ερμηνευτικών σχολίων. Εμπλουτισμός λεξιλογίου: ἀπόλλυμαι, ἐπίσταμαι, πείθομαι, πόνος, τίθημι, φείδομαι Β1. Λεξιλογικός πίνακας πράττω ½ Παρουσίαση και ερμηνεία των λέξεων στις στήλες: Αρχαία Νέα και Νέα Ασκήσεις: στην τάξη: 4 / στο σπίτι: 2, 3 ½ Ευκτική ενεστώτα, μέλλοντα, αορίστου ε.φ. Κατανόηση των σημασιών της ευκτικής με βάση τα παραδείγματα. Επανάληψη του σχηματισμού και της κλίσης των χρόνων στην οριστική και την υποτακτική. Ασκήσεις: στην τάξη: 2, 3, 9 / στο σπίτι: 4, 6 Αναφορικές αντωνυμίες: ὃς και ὅστις Οι αντωνυμίες να διδαχθούν μόνο σε επίπεδο αναγνώρισης και όχι σχηματισμού. Οι σελίδες του Γ1 μέρους της ενότητας (θεωρία και ασκήσεις) από το σχολικό εγχειρίδιο. Ενότητα 8 Ευκτική ενεστώτα του ρ. εἰμί και παρακειμένου των βαρύτονων ρημ. ε.φ. Εκμάθηση της κλίσης των χρόνων. Απλή αναφορά στο μονολεκτικό σχηματισμό της ευκτικής παρακειμένου. Ασκήσεις: στην τάξη: 4, 5 / στο σπίτι: 1, 3 Αφωνόληκτα επίθετα γ κλίσης σε -ας,-ασα,-αν Η διδασκαλία να στοχεύει στην αναγνώριση των τύπων και όχι στην εκμάθηση της κλίσης τους. Άσκηση: στην τάξη: 6 Οι σελίδες του Γ μέρους της ενότητας (θεωρία και ασκήσεις) από το εγχειρίδιο. Από την ενότητα 15 Ομοιόπτωτοι ονοματικοί προσδιορισμοί Να γίνει παραλληλισμός με τους ονοματικούς προσδιορισμούς της νέας 5 / 9

6 ελληνικής. Να εξηγηθούν οι επιμέρους σημασίες τους. Να εξηγηθεί η πλήρης συντακτική αναγνώρισή τους. Ασκήσεις: στην τάξη: 5 / στο σπίτι: 6 Οι σελίδες του Γ2 μέρους της ενότητας 15 (θεωρία και ασκήσεις) από το σχολικό εγχειρίδιο και οι σχετικές σελίδες από το εγχειρίδιο του Συντακτικού της ΑΕ Γλώσσας. Ενότητα 9 Α. Κείμενο Η Καλλιπάτειρα 1 ½ Αξιοποίηση των γλωσσικών και ερμηνευτικών σχολίων. Εμπλουτισμός λεξιλογίου: ἡ αἰδώς, ἀφίημι Διαδραστική λεξιλογική άσκηση Β1. Λεξιλογικός πίνακας φέρω ½. Ασκήσεις: στην τάξη: 1 / στο σπίτι: 2, 3 Σύνταξη 1 ½ Από την ενότητα 16 Ετερόπτωτοι ονοματικοί προσδιορισμοί Να εξηγηθούν στους μαθητές οι επιμέρους σημασίες των ετερόπτωτων προσδιορισμών, να μη γίνει όμως εξαντλητική εξέτασή τους. Μεγαλύτερη έμφαση να δοθεί στους προσδιορισμούς σε γενική. Να διδαχθεί η πλήρης συντακτική αναγνώρισή τους. Ασκήσεις: στην τάξη: 6, 8 / στο σπίτι: 7, 9 Οι σελίδες του Γ2 μέρους της ενότητας (θεωρία και ασκήσεις) από το εγχειρίδιο και οι σχετικές σελίδες από το εγχειρίδιο του Συντακτικού της Α. Ε. Γλώσσας. Ενότητα 10 Γραμματική - Σύνταξη 1 Επαναληπτικές ασκήσεις Η επαναληπτική ενότητα να διδαχθεί, εφόσον ο διδακτικός χρόνος το επιτρέπει. Ο διδάσκων θα επιλέξει ασκήσεις σύμφωνα με την ύλη που έχει διδαχθεί από την αρχή του έτους. Ενότητα 11 Α. Κείμενο Ο σεβασμός προς τους γονείς μέλημα του νόμου 1 ½ 6 / 9

7 Αξιοποίηση των γλωσσικών και ερμηνευτικών σχολίων. Εμπλουτισμός λεξιλογίου: εἴργομαι, ἑκών, πληγή, τύπτω, φεύγω Β1. Λεξιλογικός πίνακας φεύγω ½ Άσκηση: στο σπίτι: 2 Γ. Γραμματική 1 Προστακτική ενεστώτα και αορίστου ε.φ. των βαρύτονων φωνηεντόληκτων και αφωνόληκτων ρημάτων. Κατανόηση των σημασιών της προστακτικής με βάση τα παραδείγματα. Ασκήσεις: στην τάξη: 2, 3 / στο σπίτι: 1, 4 Οι σελίδες της Γραμματικής από το σχολικό εγχειρίδιο (θεωρία, ασκήσεις). Από την ενότητα 3 Σύνδεση προτάσεων ή όρων της πρότασης Το περιεχόμενο του Γ2 μέρους της ενότητας 3 (θεωρία και ασκήσεις) από το εγχειρίδιο, καθώς και οι σύνδεσμοι της αρχαίας γλώσσας από το εγχειρίδιο της Γραμματικής. Ενότητα 12 Α. Κείμενο Τα φαινόμενα απατούν 1 ½ Εμπλουτισμός λεξιλογίου: κολάζομαι, μακάριος, νοσῶ, ὁμολογοῦμαι. Β1. Λεξιλογικός πίνακας τέλος ½ Ασκήσεις: στο σπίτι: 2, 3 Γ. Γραμματική 1 ½ Προστακτική ενεστώτα ρ. εἰμί και παρακειμένου των βαρύτονων ρημ. ε.φ. Ασκήσεις: στην τάξη: 2, 3 / στο σπίτι: 1, 4 Ανώμαλα επίθετα Άσκηση: στο σπίτι: 5 Από την ενότητα 6 (Γ Γυμνασίου) 7 / 9

8 Υποτακτική, Ευκτική, Προστακτική αορίστου β ε.φ. Οι σελίδες του Γ μέρους της ενότητας του σχολικού εγχειριδίου (θεωρία και ασκήσεις). Για τη διδασκαλία του αορίστου β έχουν συνδυαστεί στοιχεία από το εγχειρίδιο της Γ Γυμνασίου (θεωρία, ασκήσεις) και από το εγχειρίδιο της Γραμματικής. Ο πίνακας κλίσης του ρ. λύω σε όλους τους χρόνους και τις εγκλίσεις. Ενότητα 13 Α. Κείμενο Η σωστή στάση στο θέμα της τροφής 1 ½ Εμπλουτισμός λεξιλογίου: ἡ ἁμαρτία, ἐνδίδωμι, ἐσθίω, ἡ ἡδονή, ὁμιλῶ, προσήκει Διαδραστικές ασκήσεις στη μετάφραση του κειμένου. Β1. Λεξιλογικός πίνακας σῖτος ½ Παρουσίαση και ερμηνεία των λέξεων στις στήλες : Αρχαία Νέα και Νέα Ασκήσεις: στην τάξη:1 / στο σπίτι: 2 Υποτακτική μ.φ. βαρύτονων φωνηεντόληκτων και αφωνόληκτων ρημάτων. Επανάληψη της υποτακτικής της ενεργητικής φωνής και της οριστικής ενεστώτα και αορίστου. Εκμάθηση της κλίσης των χρόνων της υποτακτικής. Ασκήσεις: στην τάξη: 2, 4 / στο σπίτι: 2, 5 Οι σελίδες του Γ μέρους της ενότητας από το εγχειρίδιο (θεωρία και ασκήσεις). Από την ενότητα 9 (Γ Γυμνασίου) Οι δευτερεύουσες προτάσεις της α.ε. Ονοματικές προτάσεις: ειδικές Οι σχετικές σελίδες από την εν. 9 του εγχειριδίου (θεωρία και ασκήσεις). Ενότητα 15 Α. Κείμενο Η Αθήνα προπύργιο της Ευρώπης 1 ½ Ανάγνωση των ερμηνευτικών σχολίων. Εμπλουτισμός λεξιλογίου: ἄκων, ἡ δόξα, εἶμι, καταλείπω, τὸ τρόπαιον 8 / 9

9 Ευκτική μ.φ. βαρύτονων φωνηεντόληκτων και αφωνόληκτων ρημάτων. Ευκτική μέλλοντα ρ. εἰμί. Καλό είναι να γίνει επανάληψη της κλίσης της ευκτικής στην ενεργητική φωνή και του σχηματισμού των ιστορικών χρόνων στην οριστική της μέσης φωνής. Ασκήσεις: στην τάξη: 3 / στο σπίτι: 2, 4 Οι σελίδες του Γ μέρους της ενότητας από το εγχειρίδιο (θεωρία, ασκήσεις). Από την ενότητα 9 (Γ Γυμνασίου) Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις: ενδοιαστικές, πλάγιες ερωτηματικές, αναφορικές Οι σελίδες του Συντακτικού από τον ενότητα 9 του εγχειριδίου (θεωρία και ασκήσεις). Ενότητα 17 Α. Κείμενο Το πάθημα των ερωδιών 1 ½ Ανάγνωση των ερμηνευτικών σχολίων. Εμπλουτισμός λεξιλογίου: ὁ ἁλιεύς, ἡ ἐπιστήμη, ἐρίζω, σημαίνω, ὁ χειμών, ὅθεν Β1. Λεξιλογικός πίνακας ὕδωρ ½ Ασκήσεις: στην τάξη: 3 / στο σπίτι: 2 Από την ενότητα 16 Προστακτική μ.φ. βαρύτονων φωνηεντόληκτων και αφωνόληκτων ρημάτων. Ασκήσεις: στην τάξη: 2 / στο σπίτι: 3 Οι κτητικές αντωνυμίες Απλή αναφορά των κτητικών αντωνυμιών με σκοπό την αναγνώρισή τους στα κείμενα. Οι σελίδες του Γ μέρους της ενότητας 16 από το εγχειρίδιο. Σύνολο 53 9 / 9

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ Αμφιλόχιος Παπαθωμάς,

Διαβάστε περισσότερα

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους.

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους. 5 Πρόλογος Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια βελτιωμένη έκδοση του Συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε πίνακες που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2000. Η επανέκδοσή του κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ.

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2011-2012.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2011-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ.

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ηµερήσιου και Εσπερινού Γυµνασίου για το σχ. έτος 2011-2012.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ηµερήσιου και Εσπερινού Γυµνασίου για το σχ. έτος 2011-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί µέχρι... Βαθµός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 156 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8560/Δ2 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Αρχαία Ελληνι κή Γλώσσα και Γραμματεία»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2013-14

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2013-14 Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2013-14 Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξεις 24/2013 και 32/2013 του.σ.) σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες γιά τις Γλωσσικές Ασκήσεις

Οδηγίες γιά τις Γλωσσικές Ασκήσεις Πρόγραμμα: Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007 Δράση: Γραμματική και Διδασκαλία Εργο: Γλωσσικές Ασκήσεις Οδηγίες γιά τις Γλωσσικές Ασκήσεις Επιστημονικός υπεύθυνος - επιμέλεια: Σ. Α. Μοσχονάς Συντακτική

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Υ.Α. 139610/Γ2/01-10-2013

Σύµφωνα µε την Υ.Α. 139610/Γ2/01-10-2013 Σύµφωνα µε την Υ.Α. 139610/Γ2/01-10-2013 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α τάξη Γενικού Λυκείου και Α και Β τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου Για τη διδασκαλία του µαθήµατος της Αρχαίας Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 2 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε Καθορίζουµε το Πρόγραµµα Σπουδών για τα µαθήµατα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία της Α τάξης Γενικού Λυκείου ως εξής: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα της Γλώσσας στο Γυμνάσιο

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα της Γλώσσας στο Γυμνάσιο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση» ΤΕΥΧΟΣ Α ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ηµερήσιου και Εσπερινού Γυµνασίου.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ηµερήσιου και Εσπερινού Γυµνασίου. Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' Αν. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι Πληροφορίες : Αν. Πασχαλίδου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ Β ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Εισαγωγικό σηµείωµα Το ηλεκτρονικό αυτό βιβλίο «Ελληνικά» του Ξενοφώντος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τις Γλωσσικές Ασκήσεις

Οδηγίες για τις Γλωσσικές Ασκήσεις Πρόγραµµα: Εκπαίδευση Μουσουλµανοπαίδων 2002-2004 ράση: Γραµµατική και ιδασκαλία Έργο: Γλωσσικές Ασκήσεις Οδηγίες για τις Γλωσσικές Ασκήσεις Επιστηµονικός υπεύθυνος - επιµέλεια: Σ. Α. Μοσχονάς Συντακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (µετάφραση/πρωτότυπο)

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (µετάφραση/πρωτότυπο) 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (µετάφραση/πρωτότυπο) Το πνεύµα της εποχής και οι σύγχρονες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: η βασική μέθοδος διδασκαλίας της Νεοελληνικής ως ξένης γλώσσας ΤΑΤΙΑ ΜΤΒΑΡΕΛΙΤΖΕ Υποψήφια διδάκτωρ του Ινστιτούτου Κλασσικής Φιλολογίας, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ Σ..Ε. ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ Τηλεδιάσκεψη 16.03.2010. Επιµέλεια: Τσιαούση ήµητρα ΠΕ02, Εκπαιδευτικός Κ.Ε.Σ.Β.

ΓΡΑΦΕΙΟ Σ..Ε. ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ Τηλεδιάσκεψη 16.03.2010. Επιµέλεια: Τσιαούση ήµητρα ΠΕ02, Εκπαιδευτικός Κ.Ε.Σ.Β. ΓΡΑΦΕΙΟ Σ..Ε. ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ Τηλεδιάσκεψη 16.03.2010 Επιµέλεια: Τσιαούση ήµητρα ΠΕ02, Εκπαιδευτικός Κ.Ε.Σ.Β. Κατάταξη Ελλήνων µαθητών σε επίπεδα γλωσσοµάθειας ιαπιστωτικά Κριτήρια Ελληνοµάθειας Βασικά σηµεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016. Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες

Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016. Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016 Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες Εβδομαδιαίο πρόγραμμα (διδακτική ώρα: 50 ) 1. Νεοελληνική Γλώσσα (για όλες τις ομάδες προσανατολισμού)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 1 1. Εισαγωγή 2 Η αποστολή της γλωσσικής, ιστορικής και αισθητικής αγωγής στο σύγχρονο σχολείο είναι άμεσα συνυφασμένη με το ζήτημα της ταυτότητας και του αυτοπροσδιορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική γλώσσα. α γυμνασίου. σχέδια μαθήματος. προτάσεις διδασκαλίας. Αναστασία Καστανά ΜΑΕd. sxediomathimatos.gr online publishing

Νεοελληνική γλώσσα. α γυμνασίου. σχέδια μαθήματος. προτάσεις διδασκαλίας. Αναστασία Καστανά ΜΑΕd. sxediomathimatos.gr online publishing Νεοελληνική γλώσσα α γυμνασίου σχέδια μαθήματος προτάσεις διδασκαλίας Αναστασία Καστανά ΜΑΕd sxediomathimatos.gr online publishing Νεοελληνική γλώσσα α γυμνασίου σχέδια μαθήματος προτάσεις διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ.

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ. Συντακτικό Υποκείμενο -οτιδήποτε έχει άρθρο -εμπρόθετος προσδιορισμός(ἀμφί+αιτ.=ποσό κατά προσέγγιση) -Υποκ.απαρεμφάτου(ταυτοπροσωπία-ετεροπροσωπία) -Υποκ.μετοχής=ίδια πτώση,γένος,αριθμό με τη μετοχή (εκτός

Διαβάστε περισσότερα