Εργαστήριο για το Μάθημα Ηλεκτρομηχανικά Συστήματα Μετατροπής Ενέργειας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργαστήριο για το Μάθημα Ηλεκτρομηχανικά Συστήματα Μετατροπής Ενέργειας"

Transcript

1 Εργαστήριο για το Μάθημα Ηλεκτρομηχανικά Συστήματα Μετατροπής Ενέργειας 1.1 Σκοπός του πειράματος ΠΕΙΡΑΜΑ 1 Λήψη κατάλληλων μετρήσεων με σκοπό την χάραξη χαρακτηριστικών ροπής και συντελεστή απόδοσης σαν συνάρτηση των στροφών του κινητήρα. Για την επιτυχή εκτέλεση του πειράματος απαιτούνται τα παρακάτω: Κατανόηση των αρχών λειτουργίας τριφασικής επαγωγικής μηχανής (3-phase induction motor) και μηχανής συνεχούς ρεύματος (DC machine). Κατανόηση των αρχών λειτουργίας ηλεκτρομηχανικής διάταξης μετατροπής ενέργειας, αποτελούμενη από επαγωγικό κινητήρα και γεννήτρια συνεχούς ρεύματος. 1.2 Εισαγωγή Στο πείραμα αυτό, θα μελετήσουμε τη μεταβολή της ροπής του επαγωγικού κινητήρα ως συνάρτησης των στροφών. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει ο επαγωγικός να οδηγεί ένα μεταβλητό φορτίο. Κάθε φορά που αλλάζει το φορτίο θα αλλάζει και η ροπή του επαγωγικού κινητήρα. Έτσι με σταδιακές μεταβολές του φορτίου θα μπορέσετε να χαράξετε τη χαρακτηριστική Τ-ω αρχίζοντας από τις στροφές σε κενό φορτίο και φτάνοντας έως τις στροφές στο σημείο ανατροπής (μέγιστη ροπή). Στο συγκεκριμένο πείραμα το μεταβλητό φορτίο δίνεται από μια γεννήτρια συνεχούς ρεύματος η οποία είναι συνδεδεμένη με τον επαγωγικό κινητήρα. Όσο αυξάνει το παραγόμενο ρεύμα στα τυλίγματα της γεννήτριας, τόσο αυξάνει το φορτίο του επαγωγικού κινητήρα και κατά συνέπεια αυξάνει και η ροπή του. Η πειραματική διάταξη απεικονίζεται στο Σχήμα 1.1. Σχήμα 1.1. Η πειραματική διάταξη μέτρησης επαγωγικού κινητήρα. Αποτελείται από τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια. 1/19

2 Μηχανή ΣΡ μόνιμου μαγνήτη, 1.5 Hp, Leeson , (Σχήμα 1.2) Τριφασικός επαγωγικός κινητήρας, 1 Hp (Σχήμα 1.3) Αντιστροφέας (inverter), 2 Hp, AC Tech (Σχήμα 1.4) Μονοφασικός, ανορθωτής DF8P-10, 2 Hp, τεσσάρων τεταρτημορίων (4- quadrant), Saftronics, Inc. (Σχήμα 1.5) Ταχογεννήτρια RE.0315, RADIO ENERGIE (Σχήμα 1.6). Σχήμα 1.2. Γεννήτρια ΣΡ. Σχήμα 1.3. Επαγωγικός κινητήρας. Σχήμα 1.4. Αντιστροφέας (Inverter). Σχήμα 1.5. Οδήγηση 4 τεταρτημορίων. Σχήμα 1.6. Ταχογεννήτρια. 1.3 Θεωρία Παρουσίαση της θεωρίας των ηλεκτρομηχανών και των ηλεκτρομηχανικών συστημάτων μετατροπής ενέργειας γίνεται στο αντίστοιχο βιβλίο θεωρίας του Καθ. Ευ. Παπαδόπουλου. Στην παρούσα παράγραφο γίνεται μια συνοπτική περίληψη σχετικών στοιχείων. 2/19

3 (α) 3Φ Επαγωγικός Κινητήρας (AC) Στο συγκεκριμένο πείραμα η επαγωγική μηχανή θα λειτουργήσει ως κινητήρας. Ένας επαγωγικός κινητήρας απαρτίζεται κυρίως από τον ακίνητο στάτη και τον περιστρεφόμενο δρομέα. Το εναλλασσόμενο ρεύμα τροφοδοτεί τα τυλίγματα του στάτη απ ευθείας, δημιουργώντας ένα περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο, ενώ στο δρομέα, οι αγωγοί του κλωβού, διαρρέονται από ρεύμα που δημιουργείται λόγω του φαινομένου της επαγωγής. Σε αυτό το τελευταίο οφείλουν το όνομα επαγωγικοί κινητήρες. Ο στάτης τροφοδοτείται με 3φ εναλλασσόμενο ρεύμα και αυτό δημιουργεί ένα στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο με ταχύτητα ίση με n s = 120 f (1-1) P Ο συγκεκριμένος επαγωγικός κινητήρας είναι τετραπολικός και η συχνότητα τροφοδοσίας είναι 50 Hz. Συνεπώς η σύγχρονη ταχύτητα είναι n S = 1500 rpm. Ο δρομέας στρέφεται με ταχύτητα n μηχ η οποία είναι μικρότερη από τη σύγχρονη. Συνεπώς οι αγωγοί του κλωβού αποκόπτουν γραμμές μαγνητικής ροής με ταχύτητα ανάλογη με τη διαφορά n S n μηχ. Επομένως αναπτύσσονται σε αυτούς τάσεις και ρεύματα από επαγωγή και τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ηλεκτρομαγνητικής ροπής. Η χαρακτηριστική ροπή στροφών για λειτουργία κινητήρα απεικονίζεται στο Σχήμα 1.7. Οι ονομαστικές τιμές του επαγωγικού κινητήρα δίνονται στο παράρτημα. T I 2,5 T o T max 5I 1,o 2,0 T o 1, 5 T o 4I 1,o 3I 1,o T o 2I 1,o 0,5 T o n / n s 100% n Tmax n o n s s100% I 1,o s Tmax s o Σχήμα 1.7. Χαρακτηριστική Τ-ω του επαγωγικού κινητήρα. Όταν ο κινητήρας δεν έχει φορτίο, τότε περιστρέφεται με στροφές ω κ. Καθώς το φορτίο (και η ροπή) αυξάνεται, οι στροφές μειώνονται μέχρι η ροπή να γίνει ίση με τη ροπή ανατροπής T max (μέγιστη ροπή). Όταν ο επαγωγικός κινητήρας φτάσει στο σημείο αυτό, φρενάρει (stall). Στη περιοχή από ω α (στροφές στο σημείο ανατροπής) μέχρι ω=0, ο κινητήρας είναι ασταθής και συνεπώς δεν γίνεται να λάβουμε μετρήσεις ροπής στην περιοχή αυτή. Μπορούμε δηλαδή να χαράξουμε τη χαρακτηριστική Τ-ω μόνο για την περιοχή μεταξύ των στροφών ω α και ω κ. Εάν ο κινητήρας φρενάρει, τότε μπορούμε να πάρουμε μέτρηση και για τη ροπή εκκίνησης. 3/19

4 (β) Μηχανή Συνεχούς Ρεύματος (ΣΡ) Στο πείραμα η μηχανή ΣΡ θα λειτουργεί ως γεννήτρια. Στη συγκεκριμένη μηχανή ΣΡ το πεδίο παράγεται από ακίνητους μόνιμους μαγνήτες που βρίσκονται προσαρμοσμένοι στο στάτη. Όταν η μηχανή ΣΡ λειτουργεί ως γεννήτρια, η άτρακτος περιστρέφεται από την κινητήρια μηχανή (επαγωγικός κινητήρας). Τα τυλίγματα του δρομέα περιστρέφονται μέσα στο μαγνητικό πεδίο, οπότε αναπτύσσεται ΗΕΔ. Η γεννήτρια είναι συνδεδεμένη με φορτίο και συνεπώς τα τυλίγματα της διαρρέονται από συνεχές ρεύμα. Εφόσον οι αγωγοί των τυλιγμάτων είναι ρευματοφόροι και κινούνται μέσα σε μαγνητικό πεδίο, εφαρμόζεται σε αυτούς δύναμη κατά Lorentz με φορά αντίθετη προς τη φορά περιστροφής του δρομέα. Προκειμένου να συνεχίζει να περιστρέφεται ο δρομέας με σταθερή ταχύτητα, η επαγωγική μηχανή εφαρμόζει ίση και αντίθετη ροπή. Με το τρόπο αυτό, η μηχανική ισχύς από τον επαγωγικό κινητήρα προσδίδεται στη γεννήτρια και μετατρέπεται σε ηλεκτρική. Το ισοδύναμο κύκλωμα για γεννήτρια υπό φορτίο απεικονίζεται στο Σχήμα 1.8. Ισχύουν οι εξής σχέσεις R a e a i a v γ i ϕ R ϕ Σχήμα 1.8. Ισοδύναμο κύκλωμα για γεννήτρια υπό φορτίο. i a = i ϕ v γ = e a R a i a T HM,DC = K T i a v γ = K T ω R a K T T HM,DC (1-2α) (1-2β) (1-2γ) (1-2δ) όπου i a είναι το ρεύμα της γεννήτριας, K Τ είναι η σταθερά ροπής της γεννήτριας, v γ η τάση ακροδεκτών της γεννήτριας, e a η ΗΕΔ της, T HM,DC η ηλεκτρομαγνητική ροπή που εφαρμόζεται στο δρομέα και R a η αντίσταση τυλιγμάτων του δρομέα της. Η τιμή της σταθεράς ροπής μπορεί να βρεθεί προσεγγιστικά χρησιμοποιώντας τις ονομαστικές τιμές της μηχανής. Εάν ο επαγωγικός κινητήρας αναπτύσσει ηλεκτρομαγνητική ροπή T HM,3Φ, στην άτρακτο αποδίδει ροπή μικρότερη και ίση με T μηχ. Η μηχανική ισχύς που εισέρχεται στη γεννήτρια υφίσταται μηχανικές απώλειες και επομένως η ηλεκτρομαγνητική ροπή της γεννήτριας T HM,DC είναι ακόμη μικρότερη. T HM,3Φ > T μηχ > T HM,DC (1-3) 4/19

5 Η χαρακτηριστική Τ-ω της μηχανής απεικονίζεται στη πρώτη γραφική του Σχήματος 1.9, το οποίο δίνει πληροφορίες και για τους τέσσερις τρόπους λειτουργίας της μηχανής. Οι ονομαστικές τιμές της μηχανής ΣΡ δίνονται στο Παράρτημα. Σχήμα 1.9. Λειτουργία ηλεκτρικής μηχανής ως κινητήρα, γεννήτρια και πέδη. (γ) Σύστημα μετατροπής ηλεκτρομηχανικής ενέργειας. Η διάταξη μετατροπής ηλεκτρομηχανικής ενέργειας του πειράματος απαρτίζεται από ένα επαγωγικό κινητήρα (κινητήρια μηχανή) και από μια μηχανή (γεννήτρια) ΣΡ. Η θετική φορά περιστροφής του επαγωγικού κινητήρα είναι αντίθετη προς τη θετική φορά περιστροφής του κινητήρα ΣΡ. Ας υποθέσουμε ότι η μηχανή ΣΡ εργάζεται ως κινητήρας. Τότε η ροπή και οι στροφές έχουν την ίδια (θετική) φορά, ενώ το ρεύμα εισέρχεται στη μηχανή ΣΡ από το θετικό (+) ακροδέκτη. Η τάση στα άκρα της μηχανής ΣΡ είναι v > 0 και γι αυτό λέμε ότι στη περίπτωση αυτή, στη μηχανή ΣΡ εισέρχεται ηλεκτρική ισχύς η οποία μετατρέπεται σε μηχανική ισχύ. Η λειτουργία περιγράφεται από το 1 ο τεταρτημόριο της χαρακτηριστικής Τ-ω (βλ. πρώτη γραφική στο Σχήμα 1.9). Όταν εκκινήσει ο επαγωγικός, τότε η μηχανή ΣΡ σταματάει την (θετική) περιστροφή και αρχίζει να περιστρέφεται με αντίθετη (αρνητική) φορά. Επίσης, η τάση στα άκρα της αλλάζει πολικότητα, δηλαδή τώρα είναι vγ < 0. Το ρεύμα στους αγωγούς του τυμπάνου της μηχανής ΣΡ διατηρεί την ίδια φορά με πριν μόνο που τώρα μπαίνει από τον ακροδέκτη. Συνεπώς και η ροπή διατηρεί την ίδια φορά με πριν (θετική). Αυτό φαίνεται και από το ότι το άθροισμα των ροπών είναι μηδέν, και γι αυτό έχουμε σταθερές στροφές. Η συγκεκριμένη λειτουργία της μηχανής αντιστοιχεί σε κίνηση στο 2 ο τεταρτημόριο (Τ θετικό, ω αρνητικό) της χαρακτηριστικής Τ-ω. Επειδή η τάση στα άκρα της μηχανής είναι αρνητική, πρόκειται για γεννήτρια. Στη περίπτωση αυτή, στη μηχανή ΣΡ εισέρχεται μηχανική ισχύς (μια και οι στροφές έχουν διαφορετική φορά, ενώ η ροπή διατηρεί την ίδια φορά) ενώ εξέρχεται ηλεκτρική ισχύς (μια και το ρεύμα έχει ίδια φορά, ενώ η τάση άλλαξε). Στη δεύτερη γραφική του Σχήματος 1.9 συνδυάζονται οι χαρακτηριστικές ροπήςστροφών θεωρώντας ότι η μηχανή ΣΡ λειτουργεί σαν φορτίο του επαγωγικού κινητήρα. Η χαρακτηριστική της μηχανής ΣΡ είναι η συμμετρική της διακεκομμένης γραμμής της πρώτης γραφικής του Σχήματος 1.9 ως προς τον άξονα της ροπής. Αυτό γίνεται γιατί τώρα θετική φορά περιστροφής θεωρείται η φορά του επαγωγικού κινητήρα και η οποία είναι αντίθετη από τη θετική φορά περιστροφής της μηχανής ΣΡ. Αυξάνοντας το ρεύμα που παρέχει η γεννήτρια ΣΡ στο δίκτυο αυξάνεται η ροπή της ενώ μειώνεται η τάση v γ σύμφωνα με την εξίσωση (1-2δ). Συνεπώς, η χαρακτηριστική της μηχανής ΣΡ κινείται προς τη ροπή ανατροπής του επαγωγικού κινητήρα και όταν φτάσει στο σημείο αυτό, ο επαγωγικός φρενάρει (stall). 5/19

6 - + ΠΕΙΡΑΜΑ Σκοπός του πειράματος Μελέτη της επίδρασης της μειούμενης συχνότητας τροφοδοσίας - επαγωγικού κινητήρα, για V/f σταθερό - στη χαρακτηριστική Τ-ω. Για την επιτυχή εκτέλεση του πειράματος απαιτούνται τα παρακάτω. Κατανόηση των αρχών λειτουργίας τριφασικής επαγωγικής μηχανής. Κατανόηση των ισοδύναμων κυκλωμάτων που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της τριφασικής επαγωγικής μηχανής και των εξισώσεων που τα περιγράφουν. 2.2 Εισαγωγή Η μορφή της χαρακτηριστικής ροπής-στροφών των επαγωγικών κινητήρων και το ότι αυτοί εργάζονται πολύ κοντά στις σύγχρονες στροφές, τους καθιστούσε μέχρι πρόσφατα ακατάλληλους για εφαρμογές όπου απαιτείται ευρεία μεταβολή στροφών. Η ρύθμιση των στροφών επαγωγικών κινητήρων είναι εφικτή με τη χρήση ηλεκτρονικών οδηγήσεων. Αυτές μεταβάλουν τη χαρακτηριστική ροπής-στροφών και άρα ρυθμίζουν τις στροφές με τους εξής τρόπους: Με μεταβολή της συχνότητας τροφοδοσίας. Με μεταβολή της συχνότητας και σταθερό λόγο Τάσης/ Συχνότητα τροφοδοσίας (V/f). Με μεταβολή της τάσης τροφοδοσίας. Στο συγκεκριμένο πείραμα μελετάται η δεύτερη μέθοδος. Δηλαδή η μεταβολή της συχνότητας με σταθερό λόγο Τάσης/ Συχνότητα τροφοδοσίας. 2.3 Θεωρία Παρουσίαση της θεωρίας των ηλεκτρομηχανών γίνεται στο αντίστοιχο βιβλίο θεωρίας του Καθ. Ευ. Παπαδόπουλου. Εδώ αναφέρονται ορισμένα στοιχεία. Η ροπή ανατροπής της επαγωγικής μηχανής δίνεται από την εξίσωση (2-1), και η οποία βασίζεται στο ισοδύναμο κύκλωμα Thevenin, βλ. Σχήμα 2.1, T max = 1 ω s 2 1, 5V 1,a R 1 + R X1 + X 2 ( ) 2 (2-1) R 1 jx 1 R 2 jx 2 V 1,a I 2 R 2 1- s s Σχήμα 2.1. Ισοδύναμο κύκλωμα 3Φ επαγωγικού κινητήρα. 6/19

7 Εάν υποθέσουμε ότι η αντίσταση των τυλιγμάτων του στάτη R 1 είναι αμελητέα, τότε η ροπή ανατροπής είναι ανάλογη του τετραγώνου της Τάσης/Συχνότητα. Επομένως, εάν μειώνουμε τη συχνότητα και κρατάμε το λόγο V/f σταθερό, τότε η ροπή ανατροπής μένει σταθερή και οι στροφές στις οποίες αυτή επιτυγχάνεται μειώνονται. Το αποτέλεσμα είναι ότι η χαρακτηριστική Τ-ω κινείται προς τα αριστερά. Βέβαια, η αντίσταση R 1 των τυλιγμάτων δεν είναι πάντα αμελητέα, για το λόγο αυτό η ροπή ανατροπής μειώνεται ελαφρά όσο η συχνότητα και η σύγχρονη ταχύτητα μειώνονται. Παρόμοιες παρατηρήσεις ισχύουν για όλη τη χαρακτηριστική καμπύλη ροπήςστροφών. Για μικρές αντιστάσεις τυλιγμάτων, η καμπύλη μετατίθεται αυτούσια (παράλληλα) προς τα αριστερά βλ. Σχήμα 2.2 (α). Στην πράξη όμως παραμορφώνεται ελαφρά, βλ. Σχήμα 2.2 (β). T 2,5 T o f b 2,0 T o 1, 5 T o T o 0,5 T o 0 0,5 ( ) 1 1,5 n / n b 100% T 2,5 T o 2,0 T o f b 1, 5 T o T o 0,5 T o 0 0,5 ( ) 1 1,5 n / n b 100% Σχήμα 2.2. Μετάθεση της χαρακτηριστικής Τ-ω για μειούμενη συχνότητα και λόγο V/f σταθερό. (α) Αμελητέες αντιστάσεις τυλιγμάτων, (β) μη αμελητέες αντιστάσεις. 7/19

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αντιστροφέας (Inverter) (Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στο εγχειρίδιο του αντιστροφέα) Ένας αντιστροφέας παράγει ισχύ μεταβλητής συχνότητας και φάσης από συνεχές ρεύμα με τη βοήθεια κυκλωμάτων από θυρίστορ. Ο συγκεκριμένος αντιστροφέας (M1220S της AC Tech) τροφοδοτείται με 1Φ ρεύμα, το οποίο πρώτα το μετατρέπει σε συνεχές ρεύμα χρησιμοποιώντας ανορθωτική διάταξη και στη συνέχεια το μετατρέπει σε 3Φ ρεύμα. Έχει 1Φ είσοδο 220 V και 3Φ έξοδο 0-120Hz. Οι ονομαστικές τιμές του δίνονται στον παρακάτω πίνακα. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (HP) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ (A) ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (KVA) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ (A) ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ (KVA) 2,0 14,9 3,6 6,8 2,7 Ο πίνακας ελέγχου βλ. Σχήμα Π.1 του αντιστροφέα εξυπηρετεί κυρίως δύο σκοπούς (modes). Πρώτον, ρυθμίζει τον τρόπο λειτουργίας της επαγωγικής μηχανής (RUN mode). Δεύτερον, προγραμματίζει τις λειτουργίες του αντιστροφέα (PROGRAM mode). Το παράρτημα αυτό ασχολείται με τη ρύθμιση της λειτουργίας του επαγωγικού κινητήρα. Πληροφορίες για τον προγραμματισμό του αντιστροφέα μπορούν να βρεθούν στο εγχειρίδιο λειτουργίας του. Σχήμα Π.1. Ο πίνακας ελέγχου του αντιστροφέα. 1.1 Λειτουργίες του πίνακα ελέγχου START/STOP. Για να εκκινήσει η τροφοδοσία του επαγωγικού, πρέπει να πιέσετε το START. Για να σταματήσει πρέπει να πιέσετε το STOP. FWD/REV. Για να αλλάξετε τη φορά περιστροφής του επαγωγικού κινητήρα πιέστε το FWD/REV και στη συνέχεια πιέστε (μέσα σε τρία δευτερόλεπτα) το ENTER. (Προσοχή! Να μη γίνει καμία αλλαγή.) AUTO/MAN. Η ένδειξη αυτή καθορίζει την είσοδο (input) του αντιστροφέα από την οποία θα δίνεται το ηλεκτρονικό σήμα για το σημείο λειτουργίας των 8/19

9 στροφών του κινητήρα. Για να γίνει αλλαγή από το MANUAL στο AUTOMATIC πρέπει να πιέσετε το AUTO/MAN και στη συνέχεια (μέσα σε τρία sec) πιέστε το ENTER. Έχει επιλεγεί το MANUAL το οποίο επιτρέπει να δίνεται η εντολή από τον πίνακα ελέγχου. (Προσοχή! Να μη γίνει καμία αλλαγή) PROGRAM/RUN. Η εντολή αυτή χρησιμοποιείται ώστε το mode του πίνακα ελέγχου να αλλάζει από το RUN mode στο PROGRAM mode και αντίστροφα. Για να γίνει αλλαγή από το RUN mode σε PROGRAM mode, πρέπει να πιέσετε το PROG/RUN. Πιέζοντας ξανά το PROG/RUN βγαίνετε από το PROGRAM mode και επιστρέφετε στο RUN mode. ENTER. Πιέζοντας το ENTER στο PROGRAM mode αποθηκεύεται η καινούρια τιμή κάποιας μεταβλητής. Πιέζοντας το ENTER στο RUN mode, αλλάζει η ένδειξη στο display από Hz σε % load και από % load σε VAC. Επίσης, αν γίνει αλλαγή κάποιας ρύθμισης (π.χ. FWD σε REV ή AUTO σε MAN), τότε πιέζοντας το ENTER αποθηκεύεται η αλλαγή στη μνήμη του αντιστροφέα. UP/DOWN. Τα βέλη UP/DOWN χρησιμοποιούνται για να αυξάνουν ή να μειώνουν την τιμή κάποιας μεταβλητής. 1.2 Πιθανές ενδείξεις του πίνακα ελέγχου STOP. Όταν ο αντιστροφέας δεν τροφοδοτεί τον επαγωγικό κινητήρα με ισχύ, τότε το display του πίνακα ελέγχου θα έχει μια από τις εικονιζόμενες ενδείξεις: Πιέζοντας το ENTER γίνεται αλλαγή από τη μια ένδειξη στην άλλη. Το SPEED- SETPOINT αυξάνεται ή μειώνεται χρησιμοποιώντας τα UP/DOWN βέλη. RUN. Όταν ο αντιστροφέας τροφοδοτεί τον επαγωγικό κινητήρα με ισχύ, τότε το display του πίνακα ελέγχου θα έχει την κατωτέρω ένδειξη. Όπως και προηγουμένως πιέζοντας το ENTER μπορεί να γίνει αλλαγή από τη μια ένδειξη στην άλλη. FAULT. Σε περίπτωση σφάλματος εμφανίζεται η ένδειξη FAULT και ο αντιστροφέας αποκόπτει την τροφοδοσία. Πιέζοντας το STOP, ο αντιστροφέας 9/19

10 θα περάσει από την κατάσταση FAULT στη κατάσταση STOP. Όσο ο αντιστροφέας βρίσκεται στη κατάσταση FAULT, πιέζοντας το ENTER αλλάζει η ένδειξη από Hz σε % load και αντίστοιχα από % load σε VAC. 1.3 Ανορθωτής τεσσάρων τεταρτημορίων (4-quadrant) (Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στο εγχειρίδιο του ανορθωτή) Ο ανορθωτής DF8-PLUS της Saftronics, τεσσάρων τεταρτημορίων (4-quadrant) αναγεννητικής πέδησης, είναι σχεδιασμένος να ελέγχει την ταχύτητα ή την ροπή μηχανής ΣΡ, είναι δηλαδή η οδήγηση της μηχανής ΣΡ. Οι ανορθωτές αυτού του τύπου παρέχουν συνεχή τάση μεταβλητού μέτρου από εναλλασσόμενη τάση χρησιμοποιώντας θυρίστορ. Ο ανορθωτής είναι 4-τεταρτημορίων επειδή επιτρέπει τη λειτουργία της μηχανής ΣΡ σε καθένα από τα τέσσερα τεταρτημόρια του επιπέδου που ορίζουν οι άξονες ροπής-στροφών Σχήμα Π.2. Σχήμα Π.2. Λειτουργία της μηχανής ΣΡ σε τέσσερα τεταρτημόρια. 1.4 Ονομαστικές τιμές του ανορθωτή (50Hz) ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (V) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (HP) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ (A) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ (A) Περιγραφή του πίνακα ρύθμισης Ο πίνακας ρύθμισης του ανορθωτή έχει δύο ενδείξεις, δύο ρυθμίσεις και δύο διακόπτες. Η αριστερή ένδειξη (ένδειξη ρεύματος) δίνει την τιμή του ρεύματος σε Ampere που διαρρέει τα τυλίγματα. Η δεξιά ένδειξη (ένδειξη τάσης) δίνει την τιμή της τάσης της ταχογεννήτριας. Η ταχογεννήτρια παράγει 20 V στις 1000 στροφές το λεπτό. Συνεπώς πολλαπλασιάζοντας τη δεξιά ένδειξη με τη σταθερά 50 υπολογίζετε τις στροφές της μηχανής ΣΡ σε rpm. 10/19

11 Η αριστερή ρύθμιση (ρύθμιση τάσης) αυξάνει ή μειώνει την τάση ακροδεκτών της μηχανής ΣΡ. Η δεξιά ρύθμιση (ρύθμιση ρεύματος) αυξάνει ή μειώνει τη μέγιστη τιμή ρεύματος που επιτρέπεται να διαρρέει τα τυλίγματα του τυμπάνου της μηχανής ΣΡ. Συνεπώς καθορίζει και τη ροπή που ασκείται στον άξονα της μηχανής ΣΡ. Ο αριστερός διακόπτης (FWD/REV) ορίζει τη φορά περιστροφής του άξονα της μηχανής ΣΡ. Ο δεξιός διακόπτης (AUTO/MAN) ορίζει τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι ρυθμίσεις για τη λειτουργία της μηχανής. Όταν ο διακόπτης είναι ανεβασμένος οι ρυθμίσεις γίνονται αυτόματα. Όταν ο διακόπτης είναι κατεβασμένος οι ρυθμίσεις γίνονται χρησιμοποιώντας τον πίνακα ρύθμισης. 2. Ρύθμιση μηχανής ΣΡ 2.1 Λειτουργία κινητήρα ΣΡ Η αριστερή ρύθμιση αυξάνει ή μειώνει την τάση τροφοδοσίας της μηχανής γι αυτό ονομάζεται ρύθμιση τάσης. Η δεξιά ρύθμιση αυξάνει ή μειώνει το μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα στα τυλίγματα της μηχανής, γι αυτό ονομάζεται ρύθμιση ρεύματος. Συνεπώς, η τιμή της ρύθμισης ρεύματος καθορίζει τη μέγιστη επιτρεπόμενη ροπή η οποία μπορεί να παραχθεί στον άξονα του κινητήρα ΣΡ. Η ρύθμιση τάσης καθορίζει την χαρακτηριστική ροπής-στροφών πάνω στην οποία λειτουργεί ο κινητήρας ΣΡ. Σε ποιο σημείο της χαρακτηριστικής λειτουργεί ο κινητήρας ΣΡ, εξαρτάται από το φορτίο με το οποίο είναι συνδεδεμένος βλ. Σχήμα Π.3. Σχήμα Π.3. Χαρακτηριστικές Τ-ω, για διάφορες τιμές της τάσης V. 2.2 Λειτουργία γεννήτριας ΣΡ Επιθυμούμε η γεννήτρια ΣΡ να δημιουργεί αναγεννητική πέδηση. Σε αυτή την περίπτωση η τάση στους ακροδέκτες της μηχανής ΣΡ είναι αρνητική. Η μηχανή ΣΡ λειτουργεί πάνω στη διακεκομμένη γραμμή στο 2 ο τεταρτημόριο του Σχήματος Π.4, δηλαδή λειτουργεί σαν γεννήτρια. Έτσι το μεγαλύτερο μέρος της κινητικής ενέργειας του επαγωγικού κινητήρα αποδίδεται πίσω στο δίκτυο δημιουργώντας αναγεννητική πέδηση. 11/19

12 Σχήμα Π.4. Τα τέσσερα τεταρτημόρια λειτουργίας της μηχανής ΣΡ. Εάν τώρα, χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση τάσης της οδήγησης της μηχανής ΣΡ, τροφοδοτήσουμε με θετική τάση τους ακροδέκτες της μηχανής ΣΡ, τότε η διακεκομμένη γραμμή του Σχήματος Π.4 θα αρχίσει να κινείται προς την περιοχή της πέδης. Το αποτέλεσμα θα είναι να δημιουργηθεί πέδηση με αντιστροφή τάσης και όχι αναγεννητική πέδηση. Δηλαδή ο κινητήρας θα δέχεται ταυτόχρονα μηχανική ισχύ και ηλεκτρική ισχύ και θα μετατρέπει και τις δύο σε θερμότητα. Για να αποφύγουμε την περίπτωση της πέδησης με αντιστροφή τάσης, η αριστερή ρύθμιση (ρύθμιση τάσης) δεν είναι ενεργοποιημένη όσο η μηχανή ΣΡ δουλεύει σαν γεννήτρια. Χρησιμοποιώντας τη δεξιά ρύθμιση (ρύθμιση ρεύματος) καθορίζουμε το μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα που μπορεί να διοχετεύεται στο δίκτυο. Όσο αυξάνουμε το επιτρεπόμενο ρεύμα τόσο αυξάνουμε και τη μέγιστη ροπή που μπορεί να ασκείται στους αγωγούς του τυμπάνου, ταυτοχρόνως αυξάνουμε και το φορτίο του επαγωγικού κινητήρα. 2.3 Ονομαστικές τιμές της επαγωγικής μηχανής Ο κατασκευαστής της επαγωγικής μηχανής είναι η Ιταλική εταιρία CEG. Το 3-Φ τύλιγμα του στάτη είναι συνδεδεμένο σε διάταξη τριγώνου. Οι ονομαστικές τιμές αναφέρονται στον πίνακα κατωτέρω. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (HP) ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (Hz) ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ (V) ΡΕΥΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ (A) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm) cos(φ) , , Ονομαστικές τιμές της μηχανής ΣΡ (Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στο εγχειρίδιο της μηχανής ΣΡ) Η μηχανή ΣΡ είναι μόνιμου μαγνήτη, χαμηλής τάσης και ο κατασκευαστής είναι η εταιρία LEESON. Η ονομαστικές τιμές αναφέρονται στο πίνακα κατωτέρω. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (KW) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ (V) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚO ΡΕΥΜΑ (A) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm) 1, , /19

13 13/19

14 14/19

15 ΠΕΙΡΑΜΑ Σκοπός του πειράματος Σκοπός του πειράματος είναι, η λήψη κατάλληλων μετρήσεων με σκοπό τη χάραξη της χαρακτηριστικής καμπύλης ροπής-στροφών καθώς και ο υπολογισμός του συντελεστή απόδοσης μηχανής συνεχούς ρεύματος. Για την κατανόηση του πειράματος απαιτούνται βασικές γνώσεις της λειτουργίας των μηχανών συνεχούς ρεύματος (γεννήτριες και κινητήρες). Στο συγκεκριμένο φυλλάδιο θα γίνει μια υπενθύμιση των βασικών νομών που διέπουν την θεωρία των μηχανών ΣΡ. Αναλυτική παρουσίαση της θεωρίας των μηχανών γίνεται στο αντίστοιχο βιβλίο του Καθ. Ευ. Παπαδόπουλου. 3.2 Εισαγωγή Στο πείραμα αυτό, θα μελετήσετε τη μεταβολή της ροπής της μηχανής συνεχούς ρεύματος σαν συνάρτηση των στροφών. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει ο DC κινητήρας να οδηγεί ένα μεταβλητό φορτίο. Κάθε φορά που αλλάζει το φορτίο θα αλλάζει και η ροπή του κινητήρα. Έτσι με σταδιακές μεταβολές του φορτίου θα μπορέσετε να χαράξετε τη χαρακτηριστική Τ-ω αρχίζοντας από τις στροφές σε κενό φορτίο και φτάνοντας έως τις στροφές στο σημείο ανατροπής (μέγιστη ροπή). Στο συγκεκριμένο πείραμα το μεταβλητό φορτίο δίνεται από μια γεννήτρια συνεχούς ρεύματος η οποία είναι συνδεδεμένη με τον κινητήρα. Όσο αυξάνει το παραγόμενο ρεύμα στα τυλίγματα της γεννήτριας, τόσο αυξάνει το φορτίο του κινητήρα και κατά συνέπεια αυξάνει και η ροπή του. Η πειραματική διάταξη απεικονίζεται στο Σχήμα 3.1. Variac Οδήγηση του DC Κινητήρας DC (φορτίο) Εύκαμπτος σύνδεσμος (κόπλερ) Γεννήτρια DC Σχήμα 3.1. Η ηλεκτρομηχανική διάταξη κινητήρων DC DC. 15/19

16 Αποτελείται από τα μέρη που αναφέρονται κατωτέρω. Για το συγκεκριμένο πείραμα θα χρειαστούμε, βλ. Σχ. 3.2: Ένα κινητήρα συνεχούς ρεύματος μόνιμου μαγνήτη Μια γεννήτρια συνεχούς ρεύματος μόνιμου μαγνήτη ½ Hp (Leeson ) Μονοφασικό ανορθωτή τεσσάρων τεταρτημορίων Saftronics, DF8P-10 Μια παλμογεννήτρια (encoder) Ένα Variac (μεταβλητή τάση εξόδου) με ανορθωτή τάσης (α) (β) (γ) (δ) Σχήμα 3.2. (α) Ο κινητήρας συνεχούς ρεύματος μόνιμου μαγνήτη, (β) Η γεννήτρια συνεχούς ρεύματος μόνιμου μαγνήτη ½ Hp, (γ) Ο μονοφασικός ανορθωτής τεσσάρων τεταρτημορίων DF8P-10 και (δ) Η παλμογεννήτρια (encoder). 3.3 Θεωρία (α) Κινητήρας συνεχούς ρεύματος Όταν ένας κινητήρας ΣΡ συνδεθεί με συνεχή τάση τροφοδοσίας τότε τα τυλίγματα του δρομέα, διαρρέονται από ρεύμα και λόγω του ότι τα τυλίγματα βρίσκονται σε μαγνητικό πεδίο, αναπτύσσονται πάνω τους δυνάμεις κατά Lorentz. Ο δρομέας και όποιο φορτίο είναι πιθανόν συνδεδεμένο σε αυτόν, κάτω από την επίδραση αυτών των δυνάμεων περιστρέφεται (Σχήμα 3.3α). Με την πιο πάνω διαδικασία έχουμε την μετατροπή της 16/19

17 ηλεκτρικής ισχύς και σε μηχανική. Μόλις όμως αρχίσει ο δρομέας την περιστροφή, εμφανίζεται ένα δεύτερο φαινόμενο, αυτό της αντι-ηλεκτρεγερτικής δύναμης (ΑΗΕΔ). Η επαγόμενη ΑΗΕΔ έχει πολικότητα αντίστροφη από αυτή της τάσης τροφοδοσίας, και τείνει να αντισταθμίσει την αιτία που προκάλεσε την κίνηση. B ω F N S i a ia F i a ( α) ( β ) Σχήμα 3.3. Ανάπτυξη ροπής σε κινητήρα ΣΡ. (α) Δημιουργία δυνάμεων στους ρευματοφόρους αγωγούς 1 και 2. (β) κάτοψη του τυλίγματος που περιλαμβάνει τους αγωγούς 1 και 2 και η σύνδεση του με το συσσωρευτή, μέσον τομέων δακτυλίου και ψηκτρών. Η χαρακτηριστική των κινητήρων συνεχούς ρεύματος είναι μια ευθεία γραμμή και για την χάραξη τους θεωρητικά χρειαζόμαστε δύο σημεία (Σχήμα 3.4). T T max v κ T κεν 0 ω max,κεν ω max ω Σχήμα 3.4. Χαρακτηριστική Τ-ω κινητήρων ΣΡ ΜΜ. Περιλαμβάνεται η χαρακτηριστική του φορτίου και σημειώνεται το σημείο λειτουργίας. Περισσότερη ανάλυση και εξισώσεις για τους κινητήρες δεν απαιτούνται αφού τα χαρακτηριστικά του κινητήρα στο πείραμα θα θεωρούνται άγνωστα. Η ροή ισχύος για τον κινητήρα απεικονίζεται στο Σχήμα /19

18 Σχήμα 3.5. Ροή ισχύος κινητήρα ΣΡ. (β) Γεννήτρια συνεχούς ρεύματος Μ.Μ. Η γεννήτρια σε αντίθεση με τον κινητήρα είναι μηχανή η οποία μετατρέπει την μηχανική ισχύ που παίρνει από τον άξονα της σε ηλεκτρική. Η πιο πάνω μετατροπή γίνεται με παρόμοιο τρόπο όπως και στους κινητήρες αλλά με αντίστροφη φορά. 3.4 Πείραμα Σχήμα 3.6. Ροή ισχύος γεννήτριας ΣΡ Εκκινούμε τον κινητήρα, ο κινητήρας στρέφει την γεννήτρια και αυτή προσδίδει ρεύμα στο δίκτυο. Αρχίζουμε να μεταβάλλουμε (να αυξάνουμε) το ρεύμα που αποδίδει η γεννήτρια (μέσω της οδήγησης της γεννήτριας) συνεπώς αυξάνουμε την ροπή (φορτίο) που εφαρμόζει η γεννήτρια στον κινητήρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια αλλαγή στην κοινή ταχύτητα περιστροφής και ο κινητήρας μεταπηδά σε επόμενο σημείο λειτουργίας της χαρακτηριστικής του. Αλλάζοντας σταδιακά το ρεύμα που αποδίδει η γεννήτρια επιβάλλουμε συνεχώς διαφορετικό φορτίο στον κινητήρα και έτσι μετακινούμε το σημείο λειτουργίας πάνω στη χαρακτηριστική. Παρακολουθώντας αυτές τις αλλαγές μπορούμε να χαράξουμε τη χαρακτηριστική (Τ, ω) της γεννήτριας, που όμως είναι η ίδια μηχανή με τον κινητήρα. Εάν χρειασθούν συμπληρωματικά στοιχεία, μπορούν να ληφθούν από τα φύλλα προδιαγραφών του κατασκευαστή (επισυνάπτονται). 1. Εκτελέστε πειράματα και συμπληρώστε τον πίνακα μετρήσεων που ακολουθεί. 2. Υπολογίστε τη σταθερά ροπής της μηχανής. 3. Υπολογίστε την ηλεκτρομαγνητική ροπή που αντιστοιχεί σε κάθε ταχύτητα και τάση. 4. Σχεδιάστε τη χαρακτηριστική ροπής στροφών της μηχανής. 5. Υπολογίστε την αντίσταση των τυλιγμάτων του δρομέα της μηχανής. 6. Παραδώστε την εργασία σας στο εργαστήριο ΠΡΙΝ τις εξετάσεις. 18/19

19 V= V= V= I (A) Rpm I (A) Rpm I (A) Rpm /19

3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος

3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Εξάµηνο: Υπογραφή Εργαστήριο Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων Μετατροπής Ενέργειας 3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος

Διαβάστε περισσότερα

3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος

3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Εξάµηνο: Υπογραφή Εργαστήριο Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων Μετατροπής Ενέργειας 3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 8 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 8 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 8 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της λειτουργίας του κινητήρα συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ε.Ρ. 1. Μια σύγχρονη γεννήτρια με ονομαστικά στοιχεία: 2300V, 1000kV, 60Hz, διπολική με συντελεστής ισχύος 0,8 επαγωγικό και σύνδεση σε αστέρα έχει σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σκοπός της άσκησης: Σκοπός της άσκησης είναι: 1. Να εξοικειωθεί ο σπουδαστής με την διαδικασία εκκίνησης ενός σύγχρονου τριφασικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 10 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 10 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 10 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση των τρόπων ελέγχου της ταχύτητας ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των μηχανών συνεχούς ρεύματος, β) η ανάλυση της κατασκευαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 11 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 11 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 11 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση των τρόπων ελέγχου της ταχύτητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας συνεχούς ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 2 η

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 2 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 2 η Τίτλος Άσκησης: ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ και ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ «Λειτουργία Γεννήτριας Συνεχούς Ρεύματος Ξένης διέγερσης και σχεδίαση της χαρακτηριστικής φορτίου» «Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ηλεκτρική μηχανή ονομάζεται κάθε διάταξη η οποία μετατρέπει τη μηχανική ενεργεια σε ηλεκτρική ή αντίστροφα ή μετατρεπει τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι ηλεκτρικες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 9 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 9 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 9 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι: α) η ασφαλής εκκίνηση β) η χάραξη της χαρακτηριστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ. 1. Η μελέτη της δομής και της αρχής λειτουργίας ενός ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα.

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ. 1. Η μελέτη της δομής και της αρχής λειτουργίας ενός ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα. Σκοπός της άσκησης: ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι: 1. Η μελέτη της δομής και της αρχής λειτουργίας ενός ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα. 1. Γενικά Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ

ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ Σκοπός της άσκησης: Σκοπός της άσκησης είναι η μελέτη των χαρακτηριστικών λειτουργίας μιας σύγχρονης γεννήτριας

Διαβάστε περισσότερα

Hλεκτρομηχανικά Συστήματα Mετατροπής Ενέργειας

Hλεκτρομηχανικά Συστήματα Mετατροπής Ενέργειας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτομάτου Ελέγχου 2.3.26.3 Hλεκτρομηχανικά Συστήματα Mετατροπής Ενέργειας Εξέταση 3 ου Eξαμήνου (20 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκινητήρας Εναλλασσόμενου Ρεύματος τύπου κλωβού. Άσκηση 9. Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού

Ηλεκτροκινητήρας Εναλλασσόμενου Ρεύματος τύπου κλωβού. Άσκηση 9. Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού ANTIKEIMENO: Άσκηση 9 Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: Κατανόηση της λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού Υπολογισμός μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΑ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΑ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΑ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Σκοπός της άσκησης: 1. Ο πειραματικός προσδιορισμός της χαρακτηριστικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α), η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας

Διαβάστε περισσότερα

Οι μηχανές ΕΡ είναι γεννήτριες που μετατρέπουν τη μηχανική ισχύ σε ηλεκτρική και κινητήρες που μετατρέπουν την ηλεκτρική σε μηχανική

Οι μηχανές ΕΡ είναι γεννήτριες που μετατρέπουν τη μηχανική ισχύ σε ηλεκτρική και κινητήρες που μετατρέπουν την ηλεκτρική σε μηχανική Οι μηχανές ΕΡ είναι γεννήτριες που μετατρέπουν τη μηχανική ισχύ σε ηλεκτρική και κινητήρες που μετατρέπουν την ηλεκτρική σε μηχανική Υπάρχουν 2 βασικές κατηγορίες μηχανών ΕΡ: οι σύγχρονες και οι επαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Κακαζιάνης Πέτρος ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.13 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

Κινητήρας παράλληλης διέγερσης

Κινητήρας παράλληλης διέγερσης Κινητήρας παράλληλης διέγερσης Ισοδύναμο κύκλωμα V = E + I T V = I I T = I F L R F I F R Η διέγερση τοποθετείται παράλληλα με το κύκλωμα οπλισμού Χαρακτηριστική φορτίου Έλεγχος ταχύτητας Μεταβολή τάσης

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 10 ANTIKEIMENO: ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ: Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια. Η Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια.

Άσκηση 10 ANTIKEIMENO: ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ: Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια. Η Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια. Άσκηση 10 ANTIKEIMENO: Η Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια. ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: Κατανόηση των βασικών αρχών λειτουργίας της σύγχρονης τριφασικής γεννήτριας. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ: Τροφοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 2: Ασύγχρονος Τριφασικός Κινητήρας Αρχή Λειτουργίας Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήτριες ΣΡ Κινητήρες ΣΡ

Γεννήτριες ΣΡ Κινητήρες ΣΡ Γεννήτριες ΣΡ Κινητήρες ΣΡ - Στοιχειώδεις Ηλεκτρικές Μηχανές Επαγωγή λέγεται το φαινόμενο κατά το οποίο αναπτύσσεται ΗΕΔ: a. Στα άκρα αγωγού όταν αυτός κινείται με ταχύτητα υ μέσα σε μαγνητικό πεδίο επαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήτρια συνεχούς ρεύματος ξένης διέγερσης

Γεννήτρια συνεχούς ρεύματος ξένης διέγερσης ΑΣΚΗΣΗ 5 Γεννήτρια συνεχούς ρεύματος ξένης διέγερσης 1 Α. Θεωρητικές επεξηγήσεις: Μια ηλεκτρική μηχανή συνεχούς ρεύματος παράγει τάση συνεχούς μορφής όταν χρησιμοποιείται ως γεννήτρια, ενώ ένας κινητήρας

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήτριες ΣΡ Ξένης Διέγερσης

Γεννήτριες ΣΡ Ξένης Διέγερσης Γεννήτριες ΣΡ Ξένης Διέγερσης Γεννήτριες ΣΡ Γεννήτριες ανεξάρτητης διέγερσης: το κύκλωμα που παράγει το κύριο πεδίο (κύκλωμα διέγερσης) τροφοδοτείται από μία ξεχωριστή πηγή, ανεξάρτητη από τη γεννήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΡΟΠΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΡΟΠΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Αν είναι γνωστή η συμπεριφορά των μαγνητικών πεδίων στη μηχανή, είναι δυνατός ο προσεγγιστικός προσδιορισμός της χαρακτηριστικής ροπής-ταχύτητας του επαγωγικού κινητήρα Όπως είναι γνωστό η επαγόμενη ροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Φορτίο 3. Σημείο έγχυσης ισχύος Φορτίο 1. 600 kva cosφ=0.8 επαγωγικό 10+j35 Ω/φάση Φορτίο 2. 1100 kva cosφ=0.9 χωρητικό P = 600 kw cosφ=0.85 επαγωγικό Φορτίο 4 P=750 kw Q=150 kvar Μονογραμμικό κύκλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΤ=ΙS RT RS. Uεπ. Άσκηση 5 Ηλεκτρικοί κινητήρες DC

ΙΤ=ΙS RT RS. Uεπ. Άσκηση 5 Ηλεκτρικοί κινητήρες DC Άσκηση 5 Ηλεκτρικοί κινητήρες DC 5.1 Σκοπός της Άσκησης Σκοπός την Άσκησης είναι η μελέτη του τρόπου λειτουργίας και ελέγχου των ηλεκτρικών κινητήρων DC. Αναλύονται ο τρόπος εκκίνησης και ρύθμισης της

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 7: Μέθοδοι Εκκίνησης και Πέδησης Ασύγχρονων Τριφασικών Κινητήρων Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 4 Αρχή λειτουργίας Μηχανών DC

Άσκηση 4 Αρχή λειτουργίας Μηχανών DC Άσκηση 4 Αρχή λειτουργίας Μηχανών DC 4.1 Σκοπός της Άσκησης Σκοπός την Άσκησης είναι η μελέτη της αρχής λειτουργίας των μηχανών DC. Οι μηχανές DC μπορούν να λειτουργήσουν είτε ως γεννήτριες είτε ως κινητήρες.

Διαβάστε περισσότερα

«Προηγµένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών»,

«Προηγµένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών», «Προηγµένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών», Μέτρο: «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινωνία της Πληροφορίας ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήτρια συνεχούς ρεύματος παράλληλης. διέγερσης

Γεννήτρια συνεχούς ρεύματος παράλληλης. διέγερσης ΑΣΚΗΣΗ 6 Γεννήτρια συνεχούς ρεύματος παράλληλης διέγερσης 1 Α. Θεωρητικές επεξηγήσεις: Στις γεννήτριες παράλληλης διέγερσης το τύλιγμα διέγερσης συνδέεται παράλληλα με το κύκλωμα του δρομέα, όπως φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΕΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ METAΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ Είναι ηλεκτρικές μηχανές οι οποίες μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια μιας ορισμένης τάσης AC σε ηλεκτρική ενέργεια μιας άλλης τάσης AC (μικρότερης ή μεγαλύτερης) της

Διαβάστε περισσότερα

25.2. Εισαγωγή Θεωρητικές Επεξηγήσεις Λειτουργίας

25.2. Εισαγωγή Θεωρητικές Επεξηγήσεις Λειτουργίας φαρμογή 5 Τριφασικός παγωγικός Κινητήρας : Με Τυλιγμένο Δρομέα ( ο μέρος) 5.. Σκοποί της φαρμογής Μαθησιακοί Στόχοι Να μπορείτε να εξετάζετε την κατασκευή ενός τριφασικού επαγωγικού κινητήρα με τυλιγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Το κανονικό εύρος λειτουργίας ενός τυπικού επαγωγικού κινητήρα (κλάσης Α, Β και C) περιορίζεται κάτω από 5% για την ολίσθηση ενώ η μεταβολή της ταχύτητας πέρα από αυτό το εύρος είναι σχεδόν ανάλογη του

Διαβάστε περισσότερα

Στα τυλίγματα απόσβεσης ενός ΣΚ μπορεί να αναπτυχθεί κάποια ροπή εκκίνησης χωρίς εξωτερική τροφοδοσία του κυκλώματος διέγερσης

Στα τυλίγματα απόσβεσης ενός ΣΚ μπορεί να αναπτυχθεί κάποια ροπή εκκίνησης χωρίς εξωτερική τροφοδοσία του κυκλώματος διέγερσης Στα τυλίγματα απόσβεσης ενός ΣΚ μπορεί να αναπτυχθεί κάποια ροπή εκκίνησης χωρίς εξωτερική τροφοδοσία του κυκλώματος διέγερσης Μια μηχανή που κατασκευάζεται με τυλίγματα απόσβεσης ονομάζεται επαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΤΆ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΓ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΤΆ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΓ Όταν κατά τη λειτουργία μιας ΣΓ η ροπή στον άξονα της ή το φορτίο της μεταβληθούν απότομα, η λειτουργία της παρουσιάζει κάποιο μεταβατικό φαινόμενο για κάποια χρονική διάρκεια μέχρι να επανέλθει στη στάσιμη

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Ελέγχου Ηλεκτρικών Κινητήρων Σ.Ρ.

Μέθοδοι Ελέγχου Ηλεκτρικών Κινητήρων Σ.Ρ. Μέθοδοι Ελέγχου Ηλεκτρικών Κινητήρων Σ.Ρ. Ευθυμίου Σωτήρης Δέδες Παναγιώτης 26/06/2014 Εισαγωγή Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι η συνοπτική περιγραφή τριών διαφορετικών μεθόδων ελέγχου κινητήρων Σ.Ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο Ενότητα 6: Χαρακτηριστική Φόρτισης Σύγχρονης Γεννήτριας Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΗΕ I ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΕΑ

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΕΑ ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΕΑ Σκοπός της άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι: 1. Η μελέτη του τρόπου εκκίνησης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Στο στάτη της μηχανής εφαρμόζεται ένα 3-φασικό σύστημα ρευμάτων το οποίο παράγει στο εσωτερικό της στρεφόμενο ομογενές μαγνητικό πεδίο

Στο στάτη της μηχανής εφαρμόζεται ένα 3-φασικό σύστημα ρευμάτων το οποίο παράγει στο εσωτερικό της στρεφόμενο ομογενές μαγνητικό πεδίο Στον ΣΚ 2 πόλων το μαγνητικό πεδίο του δρομέα BR παράγεται από το ρεύμα διέγερσης IF Στο στάτη της μηχανής εφαρμόζεται ένα 3-φασικό σύστημα ρευμάτων το οποίο παράγει στο εσωτερικό της στρεφόμενο ομογενές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 5: Η σύγχρονη μηχανή (γεννήτρια/κινητήρας ) Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 73 5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Στην συνέχεια εξετάζονται οι µονοφασικοί επαγωγικοί κινητήρες αλλά και ορισµένοι άλλοι όπως οι τριφασικοί σύγχρονοι κινητήρες που υπάρχουν σε µικρό ποσοστό σε βιοµηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΗΕ I ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΕΑ

ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΕΑ ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΕΑ Σκοπός της άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι: 1. Ο πειραματικός προσδιορισμός των απωλειών σιδήρου και των μηχανικών απωλειών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 3: Εξισώσεις Μόνιμης Κατάστασης Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Κινητήρας συνεχούς ρεύματος παράλληλης. διέγερσης

Κινητήρας συνεχούς ρεύματος παράλληλης. διέγερσης ΑΣΚΗΣΗ 9 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος παράλληλης διέγερσης 1 Α. Θεωρητικές επεξηγήσεις: Σε μια ηλεκτρική μηχανή συνεχούς ρεύματος αν τροφοδοτήσουμε το τύλιγμα οπλισμού με συνεχή τάση τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήτριες ΣΡ Κινητήρες ΣΡ

Γεννήτριες ΣΡ Κινητήρες ΣΡ Κινητήρες ΣΡ Ως γεννήτρια ΣΡ χαρακτηρίζεται η ηλεκτρική μηχανή που κατά τη λειτουργία της λαμβάνει κινητική ενέργεια και τη μετατρέπει σε ηλεκτρική με τη μορφή συνεχούς ρεύματος Η ΗΕΔ που δημιουργείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ Α.1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ Ο μετασχηματιστής είναι μια ηλεκτρική διάταξη που μετατρέπει εναλλασσόμενη ηλεκτρική ενέργεια ενός επιπέδου τάσης

Διαβάστε περισσότερα

Hλεκτρομηχανικά Συστήματα Mετατροπής Ενέργειας

Hλεκτρομηχανικά Συστήματα Mετατροπής Ενέργειας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτομάτου Ελέγχου 2.3.26.3 Hλεκτρομηχανικά Συστήματα Mετατροπής Ενέργειας Επαναληπτική Εξέταση 3 ου Eξαμήνου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές. μηχανική, και αντίστροφα. και κινητήρες. Ηλεκτρική Ενέργεια. Μηχανική Ενέργεια. Ηλεκτρική Μηχανή. Φυσικά φαινόμενα: βαλλόμενη τάση

Ηλεκτρικές Μηχανές. μηχανική, και αντίστροφα. και κινητήρες. Ηλεκτρική Ενέργεια. Μηχανική Ενέργεια. Ηλεκτρική Μηχανή. Φυσικά φαινόμενα: βαλλόμενη τάση Ηλεκτρικές Μηχανές Οι ηλεκτρικές μηχανές είναι μετατροπείς ενέργειας Μπορούν να μετατρέψουν ηλεκτρική ενέργεια σε μηχανική, και αντίστροφα Ανάλογα με τη λειτουργία τους χωρίζονται σε γεννήτριες και κινητήρες

Διαβάστε περισσότερα

Δίνεται η επαγόμενη τάση στον δρομέα συναρτήσει του ρεύματος διέγερσης στις 1000στρ./λεπτό:

Δίνεται η επαγόμενη τάση στον δρομέα συναρτήσει του ρεύματος διέγερσης στις 1000στρ./λεπτό: ΑΣΚΗΣΗ 1 Η Ένας κινητήρας συνεχούς ρεύματος ξένης διέγερσης, έχει ονομαστική ισχύ 500kW, τάση 1000V και ρεύμα 560Α αντίστοιχα, στις 1000στρ/λ. Η αντίσταση οπλισμού του κινητήρα είναι RA=0,09Ω. Το τύλιγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 340 Μηχανική Ηλεκτρικής Ισχύος Ασύγχρονοι κινητήρες

ΗΜΥ 340 Μηχανική Ηλεκτρικής Ισχύος Ασύγχρονοι κινητήρες ΗΜΥ 340 Μηχανική Ηλεκτρικής Ισχύος Ασύγχρονοι κινητήρες Δρ. Ηλίας Κυριακίδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2007 Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Γ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Γ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Γ ΜΑΘΗΜΑ 2 Ισοδύναμο Ηλεκτρικό Κύκλωμα Σύγχρονων Μηχανών Ουρεϊλίδης Κωνσταντίνος, Υποψ. Διδακτωρ Υπολογισμός Αυτεπαγωγής και αμοιβαίας επαγωγής Πεπλεγμένη μαγνητική ροή συναρτήσει των

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Το ισοδύναμο κύκλωμα ενός επαγωγικού κινητήρα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τον προσδιορισμό της απόκρισης του κινητήρα στις αλλαγές του φορτίου του Για να χρησιμοποιηθεί αυτό το ισοδύναμο θα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Το βασικό μειονέκτημα που εμφανίζεται στη σχεδίαση των μονοφασικών επαγωγικών κινητήρων είναι ότι αντίθετα από τις 3-φασικές πηγές ισχύος οι 1-φασικές πηγές δεν παράγουν στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο Το μαγνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανές εναλλασσομένου ρεύματος

Μηχανές εναλλασσομένου ρεύματος Μηχανές εναλλασσομένου ρεύματος 1 Εισαγωγή Οι μηχανές εναλλασσόμενου ρεύματος (Ε.Ρ.) αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των ηλεκτρικών μηχανών που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία, κυρίως λόγω της επικράτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια ηλεκτρική µηχανή συνεχούς ρεύµατος χρησιµοποιείται ως γεννήτρια, όταν ο άξονάς της στρέφεται από µια κινητήρια µηχανή (prim movr). Η κινητήρια µηχανή

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2013/2014, Ημερομηνία: 24/06/2014

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2013/2014, Ημερομηνία: 24/06/2014 Θέμα ο Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 03/04, Ημερομηνία: 4/06/04 Σε μονοφασικό Μ/Σ ονομαστικής ισχύος 60kA, 300/30, 50Hz, ελήφθησαν

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2014/2015, Ημερομηνία: 16/06/2015

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2014/2015, Ημερομηνία: 16/06/2015 Θέμα ο Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 04/05, Ημερομηνία: 6/06/05 Τα δεδομένα που ελήφθησαν από τις δοκιμές βραχυκύκλωσης και

Διαβάστε περισσότερα

website:

website: Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Μαθηματική Μοντελοποίηση και Αναγνώριση Συστημάτων Μαάιτα Τζαμάλ-Οδυσσέας 29 Μαρτίου 2017 1 Συναρτήσεις μεταφοράς σε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2 Ηλεκτρικές Μηχανές Συνεχούς Ρεύματος

Άσκηση 2 Ηλεκτρικές Μηχανές Συνεχούς Ρεύματος Άσκηση 2 Ηλεκτρικές Μηχανές Συνεχούς Ρεύματος 2.1 Αρχή λειτουργίας Μηχανών DC 2.2 Ηλεκτρικοί κινητήρες DC Δρ-Μηχ. Χρήστος Αθ. Χριστοδούλου Σελίδα 1 2.1 Αρχή λειτουργίας Μηχανών DC 2.1.1 Σκοπός της Άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ / Σ.Τ.ΕΦ. Πάτρα Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Εξέταση στο μάθημα «Ηλεκτρικές Μηχανές»

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ / Σ.Τ.ΕΦ. Πάτρα Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Εξέταση στο μάθημα «Ηλεκτρικές Μηχανές» Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ / Σ.Τ.ΕΦ. Πάτρα 26-1-2012 Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Εξέταση στο μάθημα «Ηλεκτρικές Μηχανές» ΠΡΟΣΟΧΗ: Για οποιοδήποτε σύμβολο χρησιμοποιήσετε στις πράξεις σας, να γράψετε ξεκάθαρα τι αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 9: Μέθοδοι Εκκίνησης Μονοφασικών Κινητήρων Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Στον άπειρο ζυγό και μέσω μιας γραμμής μεταφοράς ισχύος συνδέεται κάποια βιομηχανία

Στον άπειρο ζυγό και μέσω μιας γραμμής μεταφοράς ισχύος συνδέεται κάποια βιομηχανία ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Στον άπειρο ζυγό και μέσω μιας γραμμής μεταφοράς ισχύος συνδέεται κάποια βιομηχανία Οι 2 από τους 3 κινητήρες αυτής της βιομηχανίας είναι επαγωγικοί και διαθέτουν επαγωγικούς συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Κινητήρες ΣΡ. Άγγελος Μπουχουράς - Μηχανές Ι

ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Κινητήρες ΣΡ. Άγγελος Μπουχουράς - Μηχανές Ι Το ισοδύναμο κύκλωμα ενός κινητήρα ΣΡ: Το κύκλωμα οπλισμού παριστάνεται με μια ιδανική πηγή τάσης ΕΑ και μία αντίσταση RA Στην ουσία πρόκειται για το ισοδύναμο κύκλωμα του δρομέα που περιλαμβάνει: τους

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο Ενότητα 3: Μέθοδοι Eκκίνησης Mονοφασικού Aσύγχρονου Kινητήρα Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 1: Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Μηχανών Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Μελέτη Ηλεκτρικού Κινητήρα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Μελέτη Ηλεκτρικού Κινητήρα ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ηλεκτρικού Κινητήρα Τύπος Ηλεκτρικού Κινητήρα Ασύγχρονος μονοφασικός ηλεκτρικός κινητήρας βραχυκυκλωμένου δρομέα. Α. Γενική Θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

Κινητήρας συνεχούς ρεύματος σύνθετης διέγερσης. α) αθροιστικής σύνθετης διέγερσης

Κινητήρας συνεχούς ρεύματος σύνθετης διέγερσης. α) αθροιστικής σύνθετης διέγερσης ΑΣΚΗΣΗ 10 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος σύνθετης διέγερσης α) αθροιστικής σύνθετης διέγερσης 1 Α. Θεωρητικές επεξηγήσεις: Ο κινητήρας συνεχούς ρεύματος σύνθετης διέγερσης συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του κινητήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την:

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: Σκοπός της Άσκησης: ΑΣΚΗΣΗ η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: α. Κατασκευή μετασχηματιστών. β. Αρχή λειτουργίας μετασχηματιστών.

Διαβάστε περισσότερα

Ροή ισχύος στις γεννήτριες συνεχούς ρεύματος

Ροή ισχύος στις γεννήτριες συνεχούς ρεύματος Ροή ισχύος στις γεννήτριες συνεχούς ρεύματος Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών, Μέτρο 1.2., Κοινωνία της Πληροφορίας 51 Ροή ισχύος στους κινητήρες συνεχούς ρεύματος Προηγμένες Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 8: Θεωρία των δυο Στρεφόμενων Πεδίων Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΡΟΠΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΡΟΠΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Ένας που κατασκευάζεται ώστε να παρουσιάζει μεγάλη αντίσταση δρομέα η ροπή εκκίνησης του είναι αρκετά υψηλή αλλά το ίδιο υψηλή είναι και η ολίσθηση του στις κανονικές συνθήκες λειτουργίας Όμως επειδή Pconv=(1-s)PAG,

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου «Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών», του Μέτρου «Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει μία σύγχρονη γεννήτρια είναι η τροφοδοσία του τυλίγματος του δρομέα με ΣΡ

Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει μία σύγχρονη γεννήτρια είναι η τροφοδοσία του τυλίγματος του δρομέα με ΣΡ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει μία σύγχρονη γεννήτρια είναι η τροφοδοσία του τυλίγματος του δρομέα με ΣΡ Αυτό το ρεύμα δημιουργεί μαγνητικό πεδίο στο εσωτερικό της γεννήτριας

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5 Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής DC Κινητήρα. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο Πλαίσιο (front

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9. Ηλεκτρικό Σύστημα Συμπιεστών Ανάλογα με την κατασκευή τους και το είδος του εναλλασσόμενου ρεύματος που απαιτούν για τη λειτουργία τους, οι ηλεκτροκινητήρες διακρίνονται σε: Μονοφασικούς. Τριφασικούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2015/2016, Ημερομηνία: 14/06/2016

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2015/2016, Ημερομηνία: 14/06/2016 Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 05/06, Ημερομηνία: 4/06/06 Θέμα ο (Βαθμοί:4,0) Τα δεδομένα που ελήφθησαν από τις δοκιμές βραχυκύκλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΑΘΗΜΑ : Ηλεκτρικές Μηχανές ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Ηλεκτρικές Μηχανές Σ.Ρ. ΕΝΟΤΗΤΑ : Αρχή Λειτουργίας Γεννητριών και Κινητήρων Σ.Ρ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΑΘΗΜΑ : Ηλεκτρικές Μηχανές ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Ηλεκτρικές Μηχανές Σ.Ρ. ΕΝΟΤΗΤΑ : Αρχή Λειτουργίας Γεννητριών και Κινητήρων Σ.Ρ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΑΘΗΜΑ : Ηλεκτρικές Μηχανές ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Ηλεκτρικές Μηχανές Σ.Ρ. ΕΝΟΤΗΤΑ : Αρχή Λειτουργίας Γεννητριών και Κινητήρων Σ.Ρ. Α. ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ Σ.Ρ. Η λειτουργία της γεννήτριας, βασίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Διατάξεις εκκίνησης κινητήρων ΣΡ

Διατάξεις εκκίνησης κινητήρων ΣΡ Διατάξεις εκκίνησης κινητήρων ΣΡ Η διάταξη ελέγχου και προστασίας του κινητήρα ΣΡ πρέπει: 1. Να προστατεύει τον κινητήρα από βραχυκυκλώματα στην ίδια τη διάταξη προστασίας 2. Να προστατεύει τον κινητήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 8 η ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟΦΟΡΟΥ ΔΡΟΜΕΑ

ΑΣΚΗΣΗ 8 η ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟΦΟΡΟΥ ΔΡΟΜΕΑ ΑΣΚΣ 8 η ΧΑΡΑΚΤΡΙΣΤΙΚ ΡΟΠΣ ΣΤΡΟΦΩ ΑΣΥΓΧΡΟΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΤΡΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟΦΟΡΟΥ ΔΡΟΜΕΑ Σκοπός της άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι: 1. μελέτη του τρόπου εκκίνησης και λειτουργίας ενός ασύγχρονου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 Πίνακας 1. Μοντέλα Inverters IP20 380-480V ±10% - 3 Phase Input Αριθμός Μοντέλου με φίλτρο KW Έξοδος Ρεύματος (Α) Frame Size ODL-2-24400-3KF42 4 9.5 2 ODL-2-34055-3KF42

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες συνεχούς ρεύματος διαχωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Ανεξάρτητης (ξένης) διέγερσης. Παράλληλης διέγερσης. Διέγερσης σειράς. Αθροιστικής σύνθετης διέγερσης.

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά χαρακτηριστικά γεννητριών

Λειτουργικά χαρακτηριστικά γεννητριών Λειτουργικά χαρακτηριστικά γεννητριών Η φασική τάση στο εσωτερικό μιας μηχανής (στα τυλίγματα του στάτη) δίνεται από τη σχέση: E 2 N φ f A = π C Συχνότητα περιστροφής μηχανής Πλήθος σπειρών στο τύλιγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 3 η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 3 η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 3 η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ Σκοπός της άσκησης: Σκοπός της άσκησης είναι: 1. Να γνωρίσει ο σπουδαστής την διαδικασία παραλληλισμού μιας σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Στρεφόμενες Ηλεκτρικές Μηχανές ΕΡ

Στρεφόμενες Ηλεκτρικές Μηχανές ΕΡ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μάθημα : Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές + Εργαστήριο 2 η εργαστηριακή άσκηση Στρεφόμενες Ηλεκτρικές Μηχανές ΕΡ Ημερομηνία: Εργ. Ομάδα: Φοιτητής 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σε ένα ανοιχτό σύστημα με συνάρτηση μεταφοράς G η έξοδος Υ και είσοδος Χ συνδέονται με τη σχέση: Y=G*Χ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών Βασικές αρχές ηλεκτρομαγνητισμού Παλάντζας Παναγιώτης palantzaspan@gmail.com 2013 Σκοπός του μαθήματος Στο τέλος του κεφαλαίου, οι σπουδαστές θα πρέπει να είναι σε θέση να:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI. Ενότητα 10: Ροπή κινητήρα Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI. Ενότητα 10: Ροπή κινητήρα Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI Ενότητα 10: Ροπή κινητήρα Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Mαγνητικά Kυκλώµατα ( ) = 50. " δ. Η µαγνητική αντίσταση του υλικού όπου εδράζεται ο κινητός οπλισµός είναι

Mαγνητικά Kυκλώµατα ( ) = 50.  δ. Η µαγνητική αντίσταση του υλικού όπου εδράζεται ο κινητός οπλισµός είναι Μέρος 1 Mαγνητικά Kυκλώµατα 1-1 Λυµένες Ασκήσεις Άσκηση 1-1 Υποθέτοντας ότι ο πυρήνας έχει άπειρη διαπερατότητα ( µ r ), να υπολογισθεί η µαγνητική επαγωγή στο διάκενο του µαγνητικού κυκλώµατος που απεικονίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητικά Πεδία σε Σύγχρονες Μηχανές. 3.1 Μαγνητικά πεδία σε μηχανές με ομοιόμορφο διάκενο.

Μαγνητικά Πεδία σε Σύγχρονες Μηχανές. 3.1 Μαγνητικά πεδία σε μηχανές με ομοιόμορφο διάκενο. Χ. Δημουλιά, Σύγχρονες Ηλεκτρικές Μηχανές Κεφάλαιο 3 1 Κεφάλαιο 3 Μαγνητικά Πεδία σε Σύγχρονες Μηχανές 3.1 Μαγνητικά πεδία σε μηχανές με ομοιόμορφο διάκενο. Θα εξετάσουμε εδώ το μαγνητικό πεδίο στο διάκενο

Διαβάστε περισσότερα

Ανύψωση τάσης στην έξοδο της γεννήτριας παραγωγής. Υποβιβασμός σε επίπεδα χρησιμοποίησης. Μετατροπή υψηλής τάσης σε χαμηλή με ρεύματα χαμηλής τιμής

Ανύψωση τάσης στην έξοδο της γεννήτριας παραγωγής. Υποβιβασμός σε επίπεδα χρησιμοποίησης. Μετατροπή υψηλής τάσης σε χαμηλή με ρεύματα χαμηλής τιμής Είδη μετασχηματιστών Μετασχηματιστές Ισχύος Μετασχηματιστές Μονάδος Ανύψωση τάσης στην έξοδο της γεννήτριας παραγωγής Μετασχηματιστές Υποσταθμού Υποβιβασμός σε επίπεδα διανομής Μετασχηματιστές Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών Σημειώσεις του διδάσκοντα : Παλάντζα Παναγιώτη Email επικοινωνίας: palantzaspan@gmail.com 1 Μετασχηματιστές Οι μετασχηματιστές είναι ηλεκτρομαγνητικές συσκευές ( μηχανές )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι Επαγωγικοί ή ασύγχρονοι κινητήρες. Συμπληρωματικές σημειώσεις από το μάθημα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι Επαγωγικοί ή ασύγχρονοι κινητήρες. Συμπληρωματικές σημειώσεις από το μάθημα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι Επαγωγικοί ή ασύγχρονοι κινητήρες Συμπληρωματικές

Διαβάστε περισσότερα