Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 10(2), Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβρης, 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 10(2), Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβρης, 2012"

Transcript

1 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 10(2), Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβρης, 2012 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 10(2), Released: September, ISSN Η Σχέση του Καπνίσματος με τη Φυσική Δραστηριότητα Σε Μεσήλικα Άτομα Που Πραγματοποιούν Καθιστική Εργασία Πέτρος Μπλάτσης ΤΕΦΑΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσαλονίκης Περίληψη Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η σχέση ανάμεσα στο κάπνισμα και τη φυσική δραστηριότητα (ΦΔ) σε μεσήλικα άτομα που πραγματοποιούν καθιστική εργασία, συνεκτιμώντας την αθλητική εμπειρία, τις αϋπνίες και το δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ). 36 καπνιστές και 36 μη καπνιστές εθελοντές πήραν μέρος στην έρευνα. Η ημερήσια φυσική δραστηριότητα μετρήθηκε σε πραγματικό χρόνο με τα επιταχυνσιόμετρα RT3. Η συμμετοχή στα σπορ (ΦΔΣ) και η φυσική δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου (ΦΔΕΧ) μετρήθηκε σχετικό ερωτηματολόγιο (Baecke et al., 1982). Τα t-tests για ανεξάρτητες ομάδες έδειξαν ότι οι μη καπνιστές κατέγραψαν σημαντικά μεγαλύτερες τιμές στη συμμετοχή στα σπορ (p<.001), στη συνολική ημερήσια ΦΔ (p<.001), στην χαμηλής έντασης (p<.01), και στην υψηλής έντασης ΦΔ (p<.01). Η ανάλυση παλινδρόμησης έδειξε ότι το κάπνισμα και η αθλητική εμπειρία είναι σημαντικοί παράγοντες πρόβλεψης της συμμετοχής στα σπορ (p<.001, p<.01). Το κάπνισμα επίσης είναι σημαντικός παράγοντας πρόβλεψης της χαμηλής και έντονης ημερήσιας ΦΔ (p<.05, και p<.01 αντίστοιχα). Με βάση τα αποτελέσματα, μεταξύ μεσήλικων με καθιστική εργασία, που έχουν την ίδια αθλητική εμπειρία, τον ίδιο περίπου ΔΜΣ και την ίδια ποιότητα ύπνου, οι μη καπνιστές είναι πιθανότερο να συμμετέχουν περισσότερο στα σπορ και να πραγματοποιούν ημερησίως, μεγαλύτερη ποσότητα χαμηλής και έντονης ΦΔ. Λέξεις κλειδιά: Σπορ, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, επιταχυνσιόμετρα The Relationship Between Smoking and Physical Activity Among Adults Following a Sedentary Life Style. Petros Blatsis Department of Physical Education and Sports Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Greece Abstract The purpose of this study was to investigate the relationship between smoking and physical activity among adults with a sedentary file style. Sport experience, sleeping disorders and BMI were also examined. 36 smokers and 36 non smokers were recruited. They were all healthy middle aged people, living in the four biggest cities of a northern Greek region. PA was measured in real time with the accelerometer RT3. Sport participation and leisure-time physical activity were measured with the Baecke questionnaire. T-tests for independent groups indicated that non smokers produced significantly higher scores in sport participation (p<.001), in overall daily PA (p<.001), in low (p<.01), and intensive physical activity (p<.01). The regression analysis showed that smoking and sport experience were significant predictors of sport participation (p<.001 and p<.005 respectively). Smoking is a significant predictor of low and intensive physical activity (p<.05 and p<.01 respectively). It seems that, among middle-aged Greek sedentary office employees, who have the same athletic experience, about Διεύθυνση επικοινωνίας: Πέτρος Μπλάτσης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού e mail:

2 81 the same BMI, and the same quality of sleep, non smokers are those who are more likely to articipate in sports and physical activities, in almost all intensity levels. Key words: Sports, Sleeping disorders, leisure activities, accelerometers Εισαγωγή Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι το κάπνισμα προκαλεί ανεπανόρθωτες βλάβες στον οργανισμό (American Council of Science and Health, 1998). Το κάπνισμα είναι ένας αυξανόμενος παράγοντας κινδύνου και ευθύνεται για τη πρόκληση πολλών ασθενειών (Ezzati & Lopez, 2003). Η φυσική δραστηριότητα (ΦΔ) παίζει σημαντικό ρόλο στη προαγωγή της υγείας, μειώνοντας το κίνδυνο πρόκλησης πολλών χρόνιων ασθενειών οι οποίες συνδέονται με τη καθιστική ζωή (Dylewicz, Borowicz-BienKowska, Deskur-Smielecka, Kocur, Przywarska, & Wilk, 2005; Kampert, Blair, Barlow, & Kohl,1996; Warburton, Nicol, & Bredin, 2006;). Η αυξημένη και συστηματική ΦΔ, όταν πραγματοποιείται στο κατάλληλο επίπεδο έντασης, βελτιώνει το προσδόκιμο όριο ζωής (Ferucci, Izmirlian, Leveille, Phillips, Corti, Brock, & Guralnki, 1999) και αυξάνει τη μακροζωΐα (American College of sport medicine & American Heart Association 2007; Lee & Paffenbarger, 2000). Ο συνδυασμός του καπνίσματος και της ελλιπούς ΦΔ μεγαλώνουν το κίνδυνο προσβολής από χρόνια ασθένεια και το κίνδυνο πρόωρου θανάτου (World Health Organization, 2005). Μια πρόσφατη ανασκόπηση έδειξε ότι υπάρχουν αντικρουόμενα αποτελέσματα στη σχέση μεταξύ καπνίσματος και ΦΔ (Kaczynski, Manske, Maxwell, & Grewal, 2008). Στη πλειοψηφία των ερευνών που ασχολήθηκαν με το θέμα, διαπιστώθηκε αρνητική σχέση μεταξύ των δύο παραμέτρων. Τα αποτελέσματα σε αυτές έδειξαν ότι οι καπνιστές ασκούνται λιγότερο, εμφανίζουν μικρότερη ΦΔ ελεύθερου χρόνου (ΦΔΕΧ) και ότι η πιθανότητα συμμετοχής τους σε όλα τα επίπεδα έντασης της ΦΔΕΧ είναι μικρότερη σε σχέση με τους μη καπνιστές (Kvaavik, Meyer, & Tverdal, 2004; Faulkner, Baily, & Mirwald, 1987; Pitsavos, Panagiotakos, Lentzas & Stefanidis, 2005). Σε μεγάλο μέρος των ερευνών ωστόσο, δεν διαπιστώθηκε καμία σχέση ανάμεσα στο κάπνισμα και τη ΦΔ (Garcia-Palmeri, Costas, Cruz-Vidal, Sorlie, & Havlik, 1982; Klesges, Stein, Hultquist, & Eck, 1992). Σύμφωνα με τα αποτελέσματά τους το κάπνισμα δεν επηρεάζει τη ΦΔ και τη συμμετοχή στην άσκηση αλλά ούτε και επηρεάζεται από αυτές. Σε αντίστοιχη μελέτη που έγινε στην Ελλάδα, (Theodorakis & Hasandra, 2005) διαπίστωσαν αρνητική σχέση μεταξύ των δύο παραμέτρων. Η έρευνα έδειξε ότι σε όλες τις ηλικίες, όσο περισσότερο καπνίζουν τα άτομα τόσο λιγότερο ασκούνται και ότι τα μη ασκούμενα άτομα καπνίζουν περισσότερο. Διαπιστώθηκε επίσης ότι όσο μεγαλύτερα σε ηλικία είναι τα άτομα τόσο λιγότερο ασκούνται και καπνίζουν περισσότερο. Η αρνητική σχέση ανάμεσα στις δύο παραμέτρους διαπιστώθηκε και σε άλλες αντίστοιχες έρευνες που έγιναν στην Ελλάδα (Papathanasiou, Papandreou, Galanos, Kortianou, Tsepis, kalfakakou & Evangelou, 2012; Pitsavos, et al., 2005; Prapavessis, 2004; Theodorakis, Gioti, & Zourbanos, 2005). Η ΦΔ ωστόσο, επηρεάζεται από τη συνδυασμένη επίδραση πολλών παραμέτρων που συνοψίζονται σε τρία επίπεδα: Το ατομικό, το κοινωνικό επίπεδο και το φυσικό περιβάλλον (Cleland, Ball, Salmon, Timperio & Crawford, 2010; Ishii, Shibata & Oka, 2010; Giles- Corti & Donovan, 2002; Dishman, Sallis & Orenstein, 1985; Serano-Sanchez, Navaro, Dorado-Garcia, Gonzalez-Henriquez & Moysi, 2012). Στο ατομικό επίπεδο συγκαταλέγονται οι ψυχολογικές γνωστικές παράμετροι και τα δημογραφικά-προσωπικά χαρακτηριστικά. Οι ψυχολογικές παράμετροι που έχει διαπιστωθεί ότι συμβάλλουν στο καθορισμό της ΦΔ είναι: α) Η αυτόικανότητα και αυτοπεποίθηση που σχετίζεται με τη σωματική άσκηση. β) Η ευχαρίστηση που προκύπτει από την άσκηση. γ) Τα αυτο-αντιλαμβανόμενα εμπόδια που σχετίζονται με την έλλειψη χρόνου και κινήτρων, τις οικογενειακές, τις εργασιακές υποχρεώσεις και προτεραιότητες, το άγχος και τη κατάθλιψη. δ) Οι δεξιότητες της συμπεριφοράς που επιτρέπουν στο άτομο να σχεδιάζει, να υλοποιεί και να ανταμείβει τον εαυτό του για την συμμετοχή του στην άσκηση. ε) Η ψυχολογική διάθεση. στ) Η γνώση των ωφελειών της άσκησης καθώς και των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων που προκύπτουν από αυτήν και ζ) Η πρόθεση για μελλοντική συμμετοχή σε οργανωμένη άσκηση. Στα δημογραφικάπροσωπικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται η ηλικία, το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο, το εισόδημα, η αθλητική εμπειρία, ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ) και το κάπνισμα. Στο

3 82 κοινωνικό επίπεδο περιλαμβάνονται η υποστήριξη και ενθάρρυνση από την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους. Στο φυσικό περιβάλλον συγκαταλέγονται η ύπαρξη αθλητικών εγκαταστάσεων στο τόπο διαμονής και η εύκολη πρόσβαση σε αυτές, η ασφάλεια στη περιοχή, η λειτουργία προγραμμάτων άσκησης και η αισθητική των χώρων. Στη πλειοψηφία των ερευνών που μελέτησαν την συνδυασμένη επιρροή των παραμέτρων αυτών στη ΦΔ, διαπιστώθηκε ότι, τα ψυχολογικά ατομικά χαρακτηριστικά της αυτοικανότητας, της διάθεσης, της πρόθεσης καθώς και οι δεξιότητες συμπεριφοράς παίζουν το καθοριστικότερο ρόλο στο καθορισμό της ΦΔΕΧ (Ishii, et al., 2010; Giles, et al., 2002; Serano- Sanchez, et al., 2012). Σε κάποιες από τις αντίστοιχες μελέτες που συμπεριέλαβαν το κάπνισμα στις μετρήσεις των δημογραφικών χαρακτηριστικών, διαπιστώθηκε ότι αυτό επηρεάζει σε μικρό βαθμό τη συμμετοχή σε ΦΔ ελεύθερου χρόνου (ΦΔΕΧ). Ο Serano-Sanzez και συνεργάτες (2012) βρήκαν ότι τα δημογραφικά-προσωπικά χαρακτηριστικά προβλέπουν το 22% της ΦΔΕΧ και ότι ανάμεσά τους το κάπνισμα συμμετέχει σε ποσοστό 4.4%. Οι Norman και συνεργάτες (2002), διαπίστωσαν ότι υπάρχει μείωση της συνολικής ΦΔ με την αύξηση της ηλικίας στους καπνιστές κατά 7.9%. Η μικρή συμμετοχή του καπνίσματος στη πρόβλεψη της ΦΔ βρέθηκε και σε άλλες μελέτες (Betrais, Preziosi, Mennen, Galan, Hercberg & Oppert, 2004; Brownson, Eyler, King,Brown, Shyu & Sallis, 2000). Ωστόσο σε κάποιες άλλες έρευνες που συμπεριέλαβαν το κάπνισμα στις μετρήσεις τους δεν διαπιστώθηκε η συμμετοχή του στο καθορισμό της ΦΔΕΧ (Bergman, Grjibovski, Hagstromer, Bauman, & Sjostrom, 2008). Σε όλες τις μελέτες που έχουν διερευνήσει τις παραμέτρους που καθορίζουν τη ΦΔ, χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια για τη μέτρηση της ΦΔΕΧ. Από την ανάγνωση της βιβλιογραφίας προέκυψε ότι, σε καμία από τις έρευνες που μελέτησαν τη σχέση της ΦΔ με το κάπνισμα, και οι οποίες διεξήχθηκαν στην Ελλάδα και διεθνώς, δε χρησιμοποιήθηκαν τα επιταχυνσιόμετρα για τη μέτρηση της ΦΔ. Τα επιταχυνσιόμετρα είναι συσκευές που περιέχουν αισθητήρες ικανούς να εντοπίζουν την ανθρώπινη κίνηση και να καταγράφουν τη ΦΔ σε πραγματικό χρόνο (Plasqui & Westerterp 2007; Westerterp & Plasqui 2004). Αρκετές μελέτες έδειξαν ότι είναι πιο αξιόπιστα και ακριβή όργανα μέτρησης της ΦΔ σε σχέση με τα ερωτηματολόγια (Ferrari, Friedenreich, & Matthews, 2007; Friedenreich, Courneya, & Neilson, 2006; Matthews, Ainsworth, Thompson, & Basset, 2002). Η χρησιμοποίησή τους στη παρούσα έρευνα, για τη μέτρηση της ΦΔ σε πραγματικό χρόνο, διευκόλυνε τη διερεύνηση των διαφωνιών στα συμπεράσματα των προαναφερθεισών μελετών. Αντικείμενο της παρούσης ήταν να ελεγχθούν τα δημογραφικά-προσωπικά χαρακτηριστικά σαν ξεχωριστή ομάδα παραγόντων που επηρεάζει τη ΦΔ, για να διαπιστωθεί αν συμβάλλουν από κοινού με το κάπνισμα στο καθορισμό της ΦΔ στον Ελληνικό πληθυσμό. Ο σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η σχέση του καπνίσματος, σε συνδυασμό με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του ΔΜΣ, της αθλητικής εμπειρίας και των διαταραχών ύπνου, με την ημερήσια ΦΔ των μεσήλικων ατόμων, όταν αυτή μετριέται σε πραγματικό χρόνο με τα επιταχυνσιόμετρα. Οι διαταραχές ύπνου συμπεριλήφθηκαν στις μετρήσεις γιατί βρέθηκε ότι τα άτομα που πάσχουν από αϋπνίες είναι πολύ πιθανό να είναι λιγότερο σωματικά δραστήρια (Strine & Chapman, 2005). Δεν συμπεριλήφθηκαν στις μετρήσεις τα δημογραφικά στοιχεία της ηλικίας, του μορφωτικού επιπέδου και του επαγγέλματος γιατί η έρευνα αφορούσε άτομα του ίδιου ηλικιακού επιπέδου, του ίδιου επαγγέλματος και του ίδιου μορφωτικού επιπέδου. Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας αυτής ήταν: α) Να διερευνηθούν οι διαφορές ανάμεσα στους καπνιστές και μη καπνιστές στην ημερήσια συνήθη ΦΔ, στα επίπεδα έντασής της και στη συμμετοχή στα σπoρ. β) Να εκτιμηθεί αν το κάπνισμα σε συνδυασμό με τις μεταβλητές της αθλητική εμπειρίας, των αϋπνιών και του ΔΜΣ σχετίζονται συνολικά με τη ΦΔ και σε ποιο βαθμό καθορίζουν τα επίπεδα έντασης της ημερήσιας ΦΔ και τη συμμετοχή στα σπoρ. γ) Να υπολογισθεί σε ποιο βαθμό προβλέπει το κάπνισμα τα επίπεδα της ημερήσιας ΦΔ και τη συμμετοχή στα σπoρ των μεσήλικων Ελλήνων που πραγματοποιούν καθιστική εργασία, σε σχέση με τις μεταβλητές του ΔΜΣ, της αθλητικής εμπειρίας και των αϋπνιών. Μέθοδος Διαδικασία

4 83 Οι συμμετέχοντες ήταν 72 υγιή άτομα μέσης ηλικίας, κάτοικοι του ίδιου νομού της βόρειας Ελλάδας. Οι μισοί εθελοντές (36) ήταν καπνιστές και οι άλλοι μισοί μη καπνιστές. Όλοι εκπλήρωναν τα κριτήρια συμμετοχής που σχετίζονταν με την ηλικία, το κάπνισμα, το επάγγελμα και το τόπο διαμονής. Η ηλικία τους ήταν μεταξύ 40 και 60 ετών και ήταν όλοι εργαζόμενοι σε γραφεία. Ήταν κάτοικοι των τεσσάρων μεγαλύτερων δήμων του ίδιου νομού. Αυτό εξασφάλιζε ίσες ευκαιρίες συμμετοχής σε προγράμματα άθλησης και τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης σε αθλητικές εγκαταστάσεις. Καπνιστές ήταν όσοι κάπνιζαν τουλάχιστον 10 τσιγάρα ημερησίως τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια. Μη καπνιστές όσοι δεν κάπνιζαν καθόλου (Bernaards, Twisk, VanMechelen, Snel & Kemper, 2003). Ίσος αριθμός ανδρών (22) και ίσος αριθμός γυναικών (14) αποτελούσαν τις δύο ομάδες επειδή οι δείκτες των μεταβλητών υπολογίστηκαν συνολικά και στις δύο ομάδες. Γνωστοποιήθηκαν στους συμμετέχοντες ο σκοπός, η μέθοδος και η διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας. Ενημερώθηκαν για το δικαίωμά τους να αποσυρθούν από την έρευνα, εφόσον και όταν αυτοί το επιθυμούσαν. Τηρήθηκαν όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται από το σύμφωνο διεξαγωγής ερευνών του Ελσίνκι, που αφορούν τη προστασία των προσωπικών δεδομένων των εθελοντών και τους κανόνες διεξαγωγής ερευνών στις οποίες συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα. Οι ιδιωτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι με καθιστική εργασία από τον ίδιο νομό, ενημερώθηκαν για τους σκοπούς της έρευνας και τις διαδικασίες που έπρεπε να ακολουθηθούν. Από αυτούς, 93 άτομα δέχτηκαν αρχικά να συμμετέχουν. Αποτελούνταν από 41 καπνιστές (24 άνδρες και 17 γυναίκες) και 52 μη καπνιστές (32 άνδρες και 20 γυναίκες). Καταγράφηκαν η ηλικία, το ύψος και το σωματικό τους βάρος. Όλοι απάντησαν με ναι ή όχι στις ερωτήσεις που αφορούσαν τη συστηματική συμμετοχή τους στον αθλητισμό σε νεαρή ηλικία και την ύπαρξη χρόνιου προβλήματος αϋπνιών (Πίνακας 1). Πραγματοποιήθηκε κλήρωση στην ομάδα των μη καπνιστών για να αποφασιστεί ποιοι θα είναι οι 24 άνδρες και οι 17 γυναίκες που θα παρέμεναν στην έρευνα, εξασφαλίζοντας έτσι ίσο αριθμό εθελοντών και στις δύο ομάδες. Οι μετρήσεις διήρκεσαν δύο μήνες επειδή ο αριθμός των επιταχυνσιόμετρων ήταν περιορισμένος (9 συσκευές). Στο κάθε εθελοντή δόθηκε ένα επιταχυνσιόμετρο RT3 και ένα ερωτηματολόγιο (Baecke, Burema, & Frijters, 1982) που μετρά τη ΦΔ που σχετίζεται με τη συμμετοχή στα σπορ (ΦΔΣ) και τη ΦΔ ελεύθερου χρόνου (ΦΔΕΧ). Γνωστοποιήθηκε στους εθελοντές ότι έπρεπε να φορούν τη συσκευή κατά τη διάρκεια όλου του 24-ώρου εκτός από το μπάνιο και τον ύπνο. Δόθηκαν επίσης οδηγίες για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Ο ίδιος ο ερευνητής προσάρμοσε το επιταχυνσιόμετρο στο ισχίο του κάθε εθελοντή. Η μέτρηση της ΦΔ με το επιταχυνσιόμετρο διήρκησε 4 συνεχόμενες μέρες για το κάθε εθελοντή (από τη Πέμπτη το πρωί ως τη Κυριακή το βράδυ, ώστε να καταγραφεί η ΦΔ στη διάρκεια δύο εργάσιμων ημερών και δύο αργιών). Τα δεδομένα των τιμών της ΦΔ μεταφέρονταν μέσω λογισμικού προγράμματος σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και στη συνέχεια τα προσωπικά στοιχεία του επόμενου εθελοντή εγγράφονταν στη συσκευή πριν από την έναρξη λειτουργίας της. Κατά τη διάρκεια των μετρήσεων απέσυραν τη συμμετοχή τους 5 καπνιστές, μειώνοντας τον αριθμό τους σε 22 άνδρες και 14 γυναίκες. Με δεύτερη κλήρωση επιλέχτηκαν 22 άνδρες και 14 γυναίκες μη καπνιστές και αυτοί παρέμειναν στην έρευνα. Πίνακας 1. Περιγραφική στατιστική ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ M ΤΑ M ΤΑ ΗΛΙΚΙΑ ΥΨΟΣ ΒΑΡΟΣ ΔΜΣ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΫΠΝΙΕΣ ΦΥΛΟ N N N ΝΑΙ 8 5 ΑΝΔΡΕΣ 22 ΟΧΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 14 ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΫΠΝΙΕΣ ΦΥΛΟ

5 84 N N N ΝΑΙ 7 5 ΑΝΔΡΕΣ 22 ΟΧΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 14 Μ, Μέσος όρος; ΤΑ, τυπική απόκλιση; N= Αριθμός ατόμων; ΔΜΣ, Δείκτης Μάζας Σώματος. Όργανα μέτρησης Ημερήσια φυσική δραστηριότητα: Η ημερήσια φυσική δραστηριότητα και τα επίπεδα της έντασής της μετρήθηκαν με το επιταχυνσιόμετρο RT3 (Stayhealthy, Inc., Monrovia, CA). Αυτή η συσκευή είναι ένα μικρού μεγέθους ( mm) και ελαφρύ (65.2 g) τρισδιάστατο επιταχυνσιόμετρο, σχεδιασμένο να καταγράφει τη ΦΔ στις τρείς διαστάσεις: κάθετο άξονα (X), οριζόντιο (Y) και πλάγιο-μετωπικό (Z) (Powell & Rowlands, 2004). Οι υποδοχείς της είναι αρκετά ευαίσθητοι ώστε να ανιχνεύουν την επιτάχυνση του κέντρου μάζας του σώματος και στις τρεις διαστάσεις. Εν συνεχεία αναπαριστάται ψηφιακά και αποδίδεται ως τιμή δραστηριότητας (activity count), αποθηκευμένη στη μνήμη της συσκευής. Οι τιμές δραστηριότητας στη συγκεκριμένη μελέτη ρυθμίστηκε να καταγράφονται ανά λεπτό σε κάθε διάσταση (X,Y,Z) και συνολικά (Vector magnitude, VM=X 2 +Y 2 +Z 2 ). Το RT3 δεν μπορεί να καταγράψει δραστηριότητες όπως την άρση και το κράτημα βάρους. Δε μπορεί επίσης να καταγράψει τις ισομετρικές ασκήσεις και τη διατήρηση της όρθιας θέσης του σώματος. Στη καθημερινή ζωή, η συνεισφορά αυτού του είδους δραστηριοτήτων στη συνολική ΦΔ είναι αμελητέα για το μέσο άνθρωπο (Westreterp, 1999) Σύμφωνα με τους Powell και Rowlands (2004), στον οριζόντιο άξονα (Y) βρέθηκε να υπάρχει μεγαλύτερη διακύμανση στις τιμές δραστηριότητας μεταξύ των συσκευών όταν η ταχύτητα κίνησης υπερβαίνει τα 8χμ/ώρα, σε σχέση με τις χαμηλότερες ταχύτητες. Ωστόσο η διακύμανση αυτή των τιμών μεταξύ των συσκευών ήταν μικρότερη όταν υπολογίζονταν οι συνολικές τιμές δραστηριότητας (VM) στις καθημερινές δραστηριότητες (< 6%). Επαναλαμβανόμενες μετρήσεις έδειξαν ότι οι τιμές δραστηριότητας συνολικά (VM) είχαν μεγαλύτερο βαθμό αξιοπιστίας σε σύγκριση με τις τιμές δραστηριότητας στους άξονες X και Z. Συμπερασματικά οι μελετητές διαπίστωσαν ότι το RT3 είναι αξιόπιστο όργανο μέτρησης της ΦΔ στη καθημερινή ζωή. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείται στον γενικότερο πληθυσμό είναι αναγκαίος ένας προκαταρκτικός έλεγχος που θα εξακριβώνει την αξιοπιστία των συσκευών. Στη παρούσα έρευνα πριν τη έναρξή της έγινε έλεγχος της μεταβλητότητας των τιμών για κάθε συσκευή χωριστά αλλά και μεταξύ των συσκευών. Ο ίδιος ο ερευνητής δοκίμασε κάθε συσκευή δύο φορές, περπατώντας με συγκεκριμένο ρυθμό για 15λεπτά. Τα δεδομένα των τιμών VM έδειξαν ότι η μεταβλητότητα στις τιμές μεταξύ των συσκευών δεν ξεπερνούσε το 5%. Αμελητέες ήταν και οι διαφορές στις τιμές VM για κάθε συσκευή χωριστά, όπως αυτές καταγράφηκαν με τις επαναλαμβανόμενες μετρήσεις. Μόνο σε μια συσκευή η μεταβλητότητα στις τιμές ξεπερνούσε το 15% και τελικά δε χρησιμοποιήθηκε. Αρκετές μελέτες θέτουν σα προϋπόθεση να φορούν οι εθελοντές τη συσκευή τουλάχιστο 10 ώρες την ημέρα, για 4 συνεχόμενες ημέρες (Young, Jerome, Chen, Laferriere, & Vollmer, 2009). Έγκυρη θεωρείται μια ημέρα καταγραφής όταν οι τιμές δραστηριότητας ξεπερνούν τις 10 τουλάχιστον ώρες, με επιτρεπόμενο διάστημα μηδενικών τιμών τα 60 λεπτά, ή όταν ξεπερνούν τις 7 ώρες τουλάχιστον, με επιτρεπόμενο διάστημα μηδενικών τιμών τα 10 λεπτά (Colley, Grober, & Tremblay, 2010). Επιτρεπόμενο διάστημα μηδενικών τιμών είναι το αποδεκτό διάστημα των συνεχόμενων μηδενικών τιμών δραστηριότητας (VM activity counts/min) που παρεμβάλλεται μεταξύ δύο κανονικών τιμών δραστηριότητας. Στη παρούσα έρευνα μόνο οι πραγματικές τιμές δραστηριότητας μετρήθηκαν, ενώ οι μηδενικές απαλείφθηκαν από τα δεδομένα. Αυτό δεν αλλοίωσε τα αποτελέσματα γιατί στην επεξεργασία υπολογίστηκε το άθροισμα και όχι ο μέσος όρος των VM/min για το διάστημα των 4 ημερών. Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, ορίστηκε ως κριτήριο για τη αποδοχή των δεδομένων κάθε εθελοντή η καταγραφή τουλάχιστον 7 ωρών VM την ημέρα. Τα δεδομένα όλων των εθελοντών πληρούσαν το παραπάνω κριτήριο και εισήχθηκαν στην στατιστική ανάλυση. Αθροίστηκαν και υπολογίστηκαν επίσης οι τιμές δραστηριότητας της χαμηλής, μέτριας και υψηλής έντασης ΦΔ, κάθε εθελοντή. Οι τιμές δραστηριότητας που αντιστοιχούν στο χαμηλό (ΧΦΔ, 1-3 ΜΕΤs), μέτριο (ΜΦΔ, 3-6 ΜΕΤs) και υψηλό επίπεδο έντασης ΦΔ (ΕΦΔ, 6-9 ΜΕΤs), έχει υπολογιστεί ότι ισοδυναμούν με VM counts/min, με counts/min και με counts/min αντίστοιχα (Freedson, Melanson, & Sirard, 1998).

6 Καπνιστ ές Π. Μπλάτσης / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 10 (2), Φυσική δραστηριότητα που σχετίζεται με τα σπόρ και με τον ελεύθερο χρόνο: Το τροποποιημένο ερωτηματολόγιο του Baeck και των συνεργατών του (1982) χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη για τη μέτρηση της ΦΔ από τη συμμετοχή στα σπόρ (ΦΔΣ), της ΦΔ ελεύθερου χρόνου (ΦΔΕΧ) και της συνολικής τιμής τους (ΦΔΣΥ). Η ΦΔΣ υπολογίζεται από το γινόμενο του συντελεστή που εκφράζει την ένταση των σπορ με τις εβδομαδιαίες ώρες ενασχόλησης και τους μήνες συμμετοχής ανά έτος, σε ένα ή δύο διαφορετικά σπορ με βάση σχετικές εξισώσεις (Baecke et al., 1982). Εξισώσεις χρησιμοποιούνται επίσης για τον υπολογισμό της ΦΔΕΧ. Η αξιοπιστία και εγκυρότητα αυτού του τροποποιημένου τύπου του ερωτηματολογίου έχει μελετηθεί και διαπιστώθηκε ότι είναι αποδεκτό για τη μέτρηση της ΦΔΣ και ΦΔΕΧ των ενηλίκων (Florindo, Dias, & Latorre, 2003). Στην Ελλάδα το τροποποιημένο αυτό ερωτηματολόγιο, βρέθηκε επίσης ότι είναι αξιόπιστο για την μέτρηση της ΦΔ των ενηλίκων (Zisi, Ventouri, & Tsougou, 2004). Στατιστική ανάλυση Το λογιστικό φύλλο excel των office χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ), των τιμών (VM/λεπτό) της συνολικής ΦΔ (ΣΦΔ) για το διάστημα των 4 ημερών, των αντίστοιχων τιμών της χαμηλής (ΧΦΔ), της μέτριας (ΜΦΔ) και της έντονης ΦΔ (ΕΦΔ), κάθε εθελοντή. Υπολογίστηκαν επίσης τα λεπτά των τιμών δραστηριότητας (VM) σε κάθε επίπεδο έντασης (ΛΧΦΔ, ΛΜΦΔ και ΛΕΦΔ). Οι τιμές των μεταβλητών ΦΔΣ, ΦΔΕΧ και ΦΔΣΥ του κάθε εθελοντή υπολογίστηκαν με βάση σχετικές εξισώσεις (Baeke, et al., 1982). Η στατιστική ανάλυση έγινε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS PASW 18. Πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική ανάλυση για τον υπολογισμό των δεικτών κεντρικής τάσης των σωματομετρικών χαρακτηριστικών, των τιμών των ποσοτικών εξαρτημένων μεταβλητών και των ανεξάρτητων κατηγορικών μεταβλητών του φύλου της αθλητικής εμπειρίας, του καπνίσματος και των αϋπνιών. Ο έλεγχος λοξότητας και κύρτωσης έδειξε απουσία ομαλής κατανομής των τιμές VM σε όλα τα επίπεδα έντασης της ΦΔ. Έγινε μετατροπή των τιμών δραστηριότητας στο λογάριθμό τους. Ο στατιστικός έλεγχος Kolmogorov-Smirnov, έδειξε ομαλή κατανομή στις νέες τιμές, εκτός. Αυτό επέτρεψε τη πραγματοποίηση t-tests ανεξάρτητων ομάδων, για τον έλεγχο των διαφορών σε όλες τις μεταβλητές της ΦΔ, μεταξύ των δύο ομάδων. Η ανάλυση της γραμμικής παλινδρόμησης χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση της συμμετοχής του καπνίσματος, του ΔΜΣ, της αθλητικής εμπειρίας και των αϋπνιών, στη πρόβλεψη της ημερήσιας ΦΔ σε όλα τα επίπεδά της, στη πρόβλεψη της ΦΔ από συμμετοχή στα σπόρ (ΦΔΣ) και της ΦΔ ελεύθερου χρόνου (ΦΔΕΧ). Τα μοντέλα παλινδρόμησης περιέλαβαν τρείς κατηγορικές ανεξάρτητες μεταβλητές (κάπνισμα, αθλητική εμπειρία και αϋπνίες) και μια συνεχή μεταβλητή (ΔΜΣ). Πραγματοποιήθηκε η μέθοδος enter ξεχωριστά για κάθε μεταβλητή ΦΔ. Το επίπεδο σημαντικότητας τέθηκε στο.05. Αποτελέσματα Τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής έδειξαν ότι οι μέσοι όροι της ηλικίας, του ύψους, του σωματικού βάρους και του ΔΜΣ δε διέφεραν ανάμεσα στις δύο ομάδες (Πίνακας 1). Οι διαφορές στη συχνότητα εμφάνισης των κατηγορικών μεταβλητών φαίνονται επίσης στο πίνακα 1. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μη καπνιστές κατέγραψαν σημαντικά μεγαλύτερες τιμές από τους μη καπνιστές στη ΣΦΔ (t=3.22, p<.001), στη ΧΦΔ (t=2.99, p<.01), και στη ΕΦΔ (t=2.18, p<.01). Κατέγραψαν επίσης μεγαλύτερες τιμές και στη ΜΦΔ, αλλά οι διαφορές δεν ήταν στατιστικά σημαντικές (p.05) (Πίνακας 2). Οι μη καπνιστές σημείωσαν σημαντικά μεγαλύτερες τιμές στη ΦΔΣ (t=3.42, p<.001), και στη ΦΔΣΥ (t=3.12, p<.001). Σημείωσαν επίσης μεγαλύτερες τιμές στις μεταβλητές ΦΔΕΧ, ΛΧΦΔ, ΛΜΦΔ και ΛΕΦΔ (Στατιστικά μη σημαντικές, p.05) (Πίνακας 2). Πίνακας 2. Διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων σε όλες τις μεταβλητές της ΦΔ. Συνεχείς Μεταβλητές ΣΦΔ a ΧΦΔ a ΜΦΔ a ΕΦΔ a ΛΧΦΔ ΛΜΦΔ ΛΕΦΔ ΦΔΣ Baecke ΦΔΕΧ Baecke ΦΔΣΥ Baecke M ΤΑ

7 Δείκτης Μη καπνιστ ές Π. Μπλάτσης / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 10 (2), M ΤΑ T 3.218* 2.988* * * * P * Στατιστικά σημαντικές τιμές, p <.05. Συντομογραφίες: ΣΦΔ, Τιμές Συνολικής ΦΔ (counts min -1 ); ΧΦΔ, Τιμές χαμηλής ΦΔ (counts min -1 ); ΜΦΔ, Τιμές μέτριας ΦΔ (counts min -1 ); ΕΦΔ, Τιμές έντονης ΦΔ (counts min -1 ); ΛΧΦΔ, Λεπτά ΧΦΔ; ΛΜΦΔ, λεπτά ΜΦΔ; ΛΕΦΔ, λεπτά ΕΦΔ; ΦΔΣ, ΦΔ σχετική με συμμετοχή στα σπορ; ΦΔΕΧ, ΦΔ Ελεύθερου χρόνου; ΦΔΣΥ, ΦΔ συνολική τιμή; M, Μέσος όρος; ΤΑ, Τυπική απόκλιση; t, Δείκτης διαφοράς; p, Επίπεδο σημαντικότητας. a Όλες οι τιμές ΦΔ (VM/min) μετατράπηκαν στις τιμές του λογάριθμού τους. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης παλινδρόμησης (Πίνακας 3) έδειξαν στο μοντέλο της ΧΦΔ, που περιλάμβανε τις μεταβλητές του καπνίσματος, της αθλητικής εμπειρίας, των αϋπνιών και του ΔΜΣ, ότι αυτές ευθύνονται για το 13.1% της μεταβλητότητας των τιμών της ΧΦΔ. Στο μοντέλο αυτό μόνο το κάπνισμα αποτελεί σημαντικό παράγοντα πρόβλεψης της ΧΦΔ (p<.01). Στο μοντέλο της ΕΦΔ, το σύνολο των ίδιων ανεξάρτητων μεταβλητών ευθύνεται για το 15.4% της μεταβλητότητας των τιμών της ΕΦΔ. Το κάπνισμα και οι αϋπνίες αποτελούν σημαντικούς παράγοντες πρόβλεψης της ΕΦΔ (p<.05 και p<.006, αντίστοιχα). Οι ίδιες ανεξάρτητες μεταβλητές ευθύνονται για το 26.5% της μεταβλητότητας των τιμών της ΦΔΣ, με το κάπνισμα (p<.001) και την αθλητική εμπειρία (p<.01) να αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες πρόβλεψης της συμμετοχής στα σπoρ (ΦΔΣ). Ευθύνονται επίσης για το 25.9% της μεταβλητότητας των τιμών της ΦΔΣΥ, αποκαλύπτοντας ότι το κάπνισμα (p<.001) και η αθλητική εμπειρία (p<.01) συμβάλουν σημαντικά στη πρόβλεψη της ΦΔΣΥ. Πίνακας 3. Ανάλυση παλινδρόμησης για τη πρόβλεψη των μεταβλητών της ΦΔ. Εξαρτημένες ΣΦΔ ΧΦΔ ΜΦΔ ΕΦΔ Ανεξάρτητες Μεταβλητές t p t p t p t p Κάπνισμα Αθλητική Εμπειρία Αϋπνίες ΔΜΣ Μοντέλο Συνολικό F=2.237 p =.07 R 2 =.118 F=2.518 p =.049 R 2 =.131 F=0.596 p =.67 R 2 =.034 F=3.045 p=.023 R 2 =.154 Εξαρτημένες ΦΔΣ ΦΔΕΧ ΦΔΣΥ Ανεξάρτητες Μεταβλητές t p t p t p Κάπνισμα Αθλητική Εμπειρία Αϋπνίες ΔΜΣ Μοντέλο Συνολικό F=6.04 p =.000 R 2 =.27 F=1.02 p =.41 R 2 =.06 F=5.843 p=.000 R 2 =.26 Συντομογραφίες: ΣΦΔ, Τιμές Συνολικής ΦΔ (counts min -1 ); ΧΦΔ, Τιμές χαμηλής ΦΔ (counts min -1 ); ΜΦΔ, Τιμές μέτριας ΦΔ (counts min -1 ); ΕΦΔ, Τιμές έντονης ΦΔ (counts min -1 ); ΦΔΣ, ΦΔ σχετική με συμμετοχή στα σπορ; ΦΔΕΧ, ΦΔ Ελεύθερου χρόνου; ΦΔΣΥ, ΦΔ συνολική τιμή; R 2, Συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού; F, Λόγος του μέσου τετραγώνου παλινδρόμησης προς τετράγωνο σφαλμάτων; t, Tιμή t για έλεγχο σημαντικότητας των συντελεστών μοντέλου; p, Επίπεδο σημαντικότητας.

8 87 Συζήτηση - Συμπεράσματα Ο σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η σχέση ανάμεσα στο κάπνισμα και την ημερήσια ΦΔ στους μεσήλικες Έλληνες που πραγματοποιούν καθιστική εργασία. Η ανάλυση έδειξε ότι, σε πραγματικές συνθήκες, οι μη καπνιστές είναι περισσότερο σωματικά δραστήριοι στη διάρκεια της ημέρας, σε σχέση με τους καπνιστές. Ο συνολικός όγκος των καθημερινών τους σωματικών κινήσεων είναι σημαντικά μεγαλύτερος, κυρίως όταν αυτές αφορούν υψηλής έντασης δραστηριότητες. Οι μη καπνιστές πραγματοποιούν επίσης, σε ημερήσια βάση, μεγαλύτερη ποσότητα κινήσεων χαμηλής έντασης. Τα συμπεράσματα αυτά συμφωνούν με προηγούμενες αντίστοιχες διεθνείς μελέτες, ακόμη και εάν σε αυτές η ΦΔ μετρήθηκε με ερωτηματολόγια διαφόρων τύπων (Kvaavik, et al., 2004; Faulkner, et al., 1987). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στη χρονική διάρκεια ενός έτους, οι Έλληνες μη καπνιστές που πραγματοποιούν καθιστική εργασία, συμμετέχουν συχνότερα από τους καπνιστές στα σπορ και ότι η συνολική φυσική τους δραστηριότητα, που περιλαμβάνει τα σπορ και διάφορες σωματικές δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, είναι σημαντικά περισσότερη. Τα συμπεράσματα αυτά συμφωνούν με διαπιστώσεις προηγούμενων παρόμοιων μελετών που έγιναν στην Ελλάδα (Theodorakis, et al., 2005; Pitsavos, et al., 2005). Παράλληλα, στη διάρκεια των μετρήσεων των τεσσάρων ημερών, οι μη καπνιστές κατέγραψαν περισσότερα λεπτά χαμηλής (ΛΧΦΔ), μέτριας (ΛΜΦΔ), και έντονης ΦΔ, ακόμη και εάν οι διαφορές δεν ήταν στατιστικά σημαντικές (Πίνακας 2). Οι διαφορές ανάμεσα σε καπνιστές και μη καπνιστές σε όλα τα επίπεδα έντασης και σε όλους τους τύπους ΦΔ, δεν αποδεικνύουν ωστόσο ότι η μειωμένη ΦΔ οφείλεται αποκλειστικά στο κάπνισμα. Η ανάλυση παλινδρόμησης έδειξε ότι, η αθλητική εμπειρία, οι αϋπνίες, και ο ΔΜΣ, σε συνδυασμό με το κάπνισμα, συνεισέφεραν συνολικά στην ερμηνεία ενός μικρού μέρους της μεταβλητότητας της ημερήσιας ΦΔ (13% για τη ΧΦΔ και 15% για τη ΕΦΔ). Ανάμεσα στους παράγοντες που συμπεριλήφθηκαν στη μέτρηση, διαπιστώθηκε ότι το κάπνισμα είναι ο μοναδικός σημαντικός παράγοντας πρόβλεψης της χαμηλής σε ένταση ημερήσιας ΦΔ, όπως αυτή μετρήθηκε με τα επιταχυνσιόμετρα. Οι αϋπνίες κατά κύριο λόγο και το κάπνισμα δευτερευόντως, προβλέπουν σημαντικά, την έντονη ΦΔ. Αυτό σημαίνει ότι μεταξύ των μεσήλικων Ελλήνων εργαζομένων σε γραφεία, που έχουν την ίδια αθλητική εμπειρία, το ίδιο ΔΜΣ και την ίδια ποιότητα ύπνου, οι μη καπνιστές εκτελούν καθημερινά μεγαλύτερη ποσότητα ημερήσιας ΦΔ χαμηλής έντασης. Δείχνει επίσης ότι το κάπνισμα καθορίζει σε ποσοστό 13% την ημερήσια ΦΔ χαμηλής έντασης και ότι το κάπνισμα και οι αϋπνίες από κοινού καθορίζουν την έντονη ημερήσια ΦΔ σε ποσοστό 15%. Το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής του καπνίσματος στη πρόβλεψη της ΦΔ, που ωστόσο μετρήθηκε σε πραγματικό χρόνο, επιβεβαιώνει το αποτέλεσμα προηγούμενων διεθνών ερευνών στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια μέτρησης ΦΔ (Serano-Sanchez, et al.,2012; Brownson, et al., 2000). Οι ίδιοι παράγοντες που μετρήθηκαν, συνεισέφεραν στην ερμηνεία του 27% της μεταβλητότητας της συμμετοχής στα σπoρ. Το κάπνισμα (p<.001) σε συνδυασμό με την αθλητική εμπειρία (p=.005), είναι οι μόνοι σημαντικοί παράγοντες πρόβλεψης της αθλητικής συμμετοχής. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει σημαντική αρνητική σχέση ανάμεσα στο κάπνισμα και την συμμετοχή στα σπορ. Η διαπίστωση αυτή είναι σύμφωνη με αυτή αντίστοιχων ερευνών στην Ελλάδα, που ωστόσο χρησιμοποίησαν διαφορετική μεθοδολογία στην ανάλυση των αποτελεσμάτων (Theodorakis & Hassandra, 2005; Pitsavos, et al., 2005). Σημαίνει επίσης ότι υπάρχει μια σημαντική θετική σχέση ανάμεσα στην αθλητική εμπειρία και τη συμμετοχή στα σπoρ. Η διαπίστωση αυτή δεν είναι σύμφωνη με τα αποτελέσματα της ανασκόπησης των Dishman et al. (1985) γιατί σε αυτήν διαπιστώνεται ότι η αθλητική εμπειρία σχετίζεται θετικά με την αυθόρμητη σωματική άσκηση στους νέους ενήλικες, αλλά όχι στους μεσήλικες. Σημαίνει επίσης ότι, ανάμεσα σε μεσήλικες Έλληνες, εργαζόμενους σε γραφεία, με την ίδια αθλητική εμπειρία, τον ίδιο ΔΜΣ και την ίδια ποιότητα ύπνου, οι μη καπνιστές συμμετέχουν περισσότερο στα σπορ και πραγματοποιούν μεγαλύτερη ποσότητα ΦΔ. Δείχνει επίσης ότι το κάπνισμα και η αθλητική εμπειρία συμβάλλουν από κοινού στο καθορισμό της συμμετοχής στα σπορ σε ποσοστό 27%. Το υπόλοιπο 73% που καθορίζει τη συμμετοχή στα σπορ, διαμορφώνεται από ένα σύνολο παραμέτρων που σύμφωνα με τις διαπιστώσεις πρόσφατων ερευνών περιλαμβάνει: α)τους ατομικούς ψυχολογικούς παράγοντες της αυτό-εκτίμησης, των αυτό-αντιλαμβανόμενων εμποδίων, της διάθεσης, και των δεξιοτήτων συμπεριφοράς. β) Το

9 88 στενότερο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ανήκουν η οικογένεια, οι φίλοι, και οι συνάδελφοι και γ) Τις παραμέτρους του φυσικού περιβάλλοντος (Betrais, et al., 2004; Giles, et al., 2002; Brownson, et al., 2000; Ishii, et al., 2010; Serano-Sanchez, et al.,2012). Συμπερασματικά διαπιστώθηκε ότι ακόμη και εάν το κάπνισμα σχετίζεται αρνητικά με την ΦΔ, αυτή η σχέση δεν είναι τόσο μεγάλη στην καθημερινή ημερήσια ΦΔ. Το κάπνισμα σε συνδυασμό με το ΔΜΣ, την αθλητική εμπειρία και τις αϋπνίες, συμβάλλουν σε σχετικά μικρό βαθμό στη πρόβλεψη της γενικότερης ημερήσιας ΦΔ καθώς και της συμμετοχής στα σπόρ. Διαπιστώθηκε θετική σχέση της αθλητικής εμπειρίας με τη συμμετοχή στα σπορ και την σωματική άσκηση στους μεσήλικες Έλληνες. Η χρησιμοποίηση του επιταχυνσιόμετρου RT3 στη μέτρηση της ημερήσιας ΦΔ, που πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο, ενίσχυσε την επικρατούσα με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία διαπίστωση, ότι το κάπνισμα στους μεσήλικες σχετίζεται αρνητικά με τη φυσική δραστηριότητα (Kaczynski et al., 2008). Η παρούσα είναι η πρώτη μελέτη στην Ελλάδα, που με τη χρήση των επιταχυνσιόμετρων, διερεύνησε την αρνητική σχέση του καπνίσματος με όλα τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας, συνεκτιμώντας και άλλες παραμέτρους που τη καθορίζουν. Στους περιορισμούς της έρευνας περιλαμβάνονται ο μικρός αριθμός εθελοντών και ο οριζόντιος σχεδιασμός της, που δεν επέτρεψε την εξακρίβωση της σχέσης αιτίας και αποτελέσματος ανάμεσα στο κάπνισμα και τη μειωμένη φυσική δραστηριότητα. Σημασία για την Ποιότητα Ζωής Η γνώση ότι, το κάπνισμα στους μεσήλικες σχετίζεται με μικρότερα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας και πιο αργές κινήσεις στη διάρκεια της ημέρας, μπορεί να τους ενθαρρύνει στη διακοπή του καπνίσματος. Α διακοπή του καπνίσματος είναι δυνατόν να οδηγήσει σε αύξηση της φυσικής τους δραστηριότητας. Τα αυξημένα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας και η αποχή από το κάπνισμα είναι παράγοντες που θα μπορούσαν, με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, να βελτιώσουν την υγεία και να εξασφαλίσουν μακροζωία (Warburton et al., 2006; Lee & Paffenbarger, 2000). Η σωματική υγεία είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντας στο καθορισμό του επίπεδου της ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Βιβλιογραφία American Council on Science and Health (ACSH). (1998). The Irreversible Health Effects of Cigarette Smoking. New York: American Council on Science and Health. Baecke, J.A.H., Burema, J. & Frijters, J.E.R. (1982). A short questionnaire for the measurement of habitual physical activity in epidemiological studies. American Journal of Clinical Nutrition, 36, Bergman, P., Grjibovski, A.M., Hagstromer, M., Bauman A., & Sjostrom, M. (2008). Adherence to physical activity recommendations and the influence of socio-demographic correlates a population-based cross-sectional study. BMC Public Health, 8, 367. Bernaards, C.M., Twisk J.W.R., Van Mechelen, W., Snel, J. & Kemper, H.C. (2003). A longitudinal study on smoking in relationship to fitness and heart rate response. Medicine and Science in Sports and Exercise, 35(5), Betrais, S., Preziosi, P., Mennen, L., Galan, P., Hercberg, S., & Oppert, J.M. (2004). Sociodemographic and Geographic correlates of meeting current recommendations for physical activity in middle-aged French men:the supplementation en Vitamines et Meneraux Antioxydants (SUVIMAX) study. American Journal of Public Health, 94(9), Brownson, R.C., Eyler, A.A., King, A.C., Brown, D.R., Shyu, Y.L., & Sallis, J.F. (2000). Patterns and correlates of physical activity among US women 40 years and older. American Journal of Public Health, 90(2), Cleland, V.J., Ball, K., Salmon, J., Timperio, A.F., & Crawford, D.A. (2010). Personal, social and environmental correlates of resilience to physical inactivity among women from socioeconomically disadvantaged backgrounds. Health Education Research, 25(2),

10 89 Colley, R., Grober, S.C. & Tremblay, M.S. (2010). Quality control and data reduction procedures for acclerometry-derived measures of physical activity. Health Reports. 21(1), 1-7. Dishman, R.K., Sallis, J.F. & Orenstein, D.R. (1985). The determinants of physical activity and exercise. Public Health Reports, 100(2), Dylewicz, P.D., Borowicz-BienKowska, S., Deskur-Smielecka, E., Kocur, P., Przywarska, I. & Wilk, M. (2005). Value of exercise capacity and physical activity in the prevention of cardiovascular diseases- Brief review of the current literature. Journal of Public Health, 13, Ezzati, M. & Lopez, A.D. (2003). Estimates of global mortality attributable to smoking in Lancet, 362, Faulkner, R.A., Baily, D.A. & Mirwald, R.L. (1987). The relationship of physical activity to smoking characteristics in Canadian men and women. Canadian Journal of Public Health. 78, Ferrari, P., Friedenreich, C. & Matthews, C.E. (2007). The role of measurement error in estimating levels of physical activity. American Journal of Epidemiology, 166, Ferucci, L., Izmirlian, G., Leveille, S., Phillips, C.L., Corti, M.C., Brock, D.B., & Guralnki, J.M. (1999). Smoking, physical activity and active life expectancy. American Journal of Epidemiology, 149(7), Florindo, A.A., Dias, M., & Latorre, O. (2003). Validation and reliability of the Baecke questionnaire for the evaluation of habitual physical activity in adult men. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, 9(3), Freedson, P.S., Melanson, E., & Sirard, J. (1998). Calibration of the computer science and applications, Inc. accelerometer. Medicine and Science in Sports and Exercise, 30, Friedenreich, C., Courneya, K.S., & Neilson, H.K. (2006). Reliability and validity of the past year total physical activity questionnaire. American Journal of Epidemiology, 163, Garcia-Palmeri, M., Сostas, R., Cruz-Vidal, M., Sorlie, M.S., & Havlik, R.J. (1982). Increased physical activity: A protective factor against heart attacks in Puerto Rico. The American Journal of Cardiology, 50(4), Giles- Corti, B. & Donovan, R.J. (2002). The relative influence of individual, social and physical environment determinants of physical activity. Social Science and Medicine, 54, Ishii, K., Shibata, A., & Oka, K. (2010). Environmental, Psychological and Social influences on physical activity among Japanese adults: structural, equation modeling analysis. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 7, 61. Kaczynski, A.T., Manske, S.R., Maxwell, R.C., & Grewal, K. (2008). Smoking and physical activity: A systematic review. American Journal of Health Behavior, 32(1), Kampert, J.B., Blair, S.N., Barlow, C.E. & Kohl, H.W. (1996). Physical activity, physical fitness and all-cause cancer mortality. A prospective study of men and women. Annals of Epidemiology, 6(5), Klesges, R.C., Stein, R.J., Hultquist, C.M., & Eck, L.H. (1992). Relationships among smoking status, body composition, energy intake, and physical activity in adult males: A longitudinal analysis. Journal of Substance Abuse, 4, Kvaavik, A., Meyer, H.E., & Tverdal, A. (2004). Food habits, physical activity and body mass index in relation to smoking status in years old Norwegian women and men. Preventive Medicine, 38, 1-5. Lee, I. & Paffenbarger, R.S. (2000). Associations of light, moderate, and vigorous intensity physical activity with longevity. American Journal of Epidemiology, 151(3), Matthews, C.E., Ainsworth, B.E., Thompson, R.W., & Basset, D.R. (2002). Sources of variance in daily physical activity levels as measured by an accelerometer. Medicine and Science in Sports and Exercise, 34(8), Norman, A., Bellocco, R., Vaida, F., & Wolk, A. (2002). Total physical activity in relation to age, body mass, health and other factors in a cohort of Swedish men. International Journal of Obesity, 26, Papathanasiou, G., Papandreou, M., Galanos, A., Kortianou, E., Tsepis, E., Kalfakakou, V., & Evangelou, A. (2012). Smoking and Physical Activity interrelations in Health Science

11 Ερευνητική 90 Students. Is smoking associated with Physical Activity in young adults? Hellenic Journal of Cardiology, 53, Pitsavos, C., Panagiotakos, D.B., Lentzas, Y., & Stefanidis, F. (2005). Epidemiology of leisuretime physical activity in socio-demographic lifestyle and psychological characteristics of men and women in Greece: The Attica study. B.M.C. Public Health, 5(37), 1-9. Plasqui, G. & Westerterp, K.R. (2007). Physical activity assessment with accelerometers: An evaluation against doubly labeled water. Obesity, 15(10), Powell, S.M. & Rowlands, A.V. (2004). Inter-monitor variability of RT3 accelerometer during typical physical activities. Medicine and Science in Sports and Exercise, 36(2), Prapavessis, H. (2004). The effect of exercise and nicotine replacement therapy on smoking rates in women. Abstracts of the English International Congress of Behavioral Medicine, Meinz Germany. Serano-Sanchez, J.A., Navaro, A.L., Dorado-Garcia, C., Gonzalez-Henriquez, J.J., & Moysi, J.S. (2012). Contribution of Individual and Environmental factors to Physical Activity among Spanish adults. Plos One, 7(6), Strine, T.W. & Chapman, D.P. (2005). Associations of frequent sleep insufficiency with healthrelated quality of life behaviors. Sleep Medicine, 6(1), Theodorakis, Y. & Hassandra, M. (2005). Smoking and exercise, Part II: A Greek population research. Inquiries in Sport & Physical Education, 3, Theodorakis, Y., Gioti, G. & Zourbanos, N. (2005). Smoking and exercise, Part I: Relationships and Interactions. Inquiries in Sport & Physical Education, 3(3), Warburton, D.E.R., Nicol, C.W., & Bredin, S.S.D. (2006). Health benefits of physical activity: the evidence. Canadian Medical Association Journal, 174(6), Westerterp, K.R. (1999). Physical activity assessment with accelerometers. International Journal of Obesity, 23(3) (suppl 3),S45-S49. Westerterp, K.R. & Plasqui, G. (2004). Physical activity and human energy expenditure. Current Opinion of Clinical Nutrition and Metabolic Care, 7, World Health Organization (2005). Preventing Chronic Diseases. A Vital Investment. Geneva, Switzerland. Available at Accessed February Young, D.R., Jerome, G.J., Chen, C., Laferriere, D., & Vollmer, W.M. (2009). Patterns of physical activity among overweight and obese adults. Preventing Chronic Disease, 6(3), 1-9. Zisi, V., Ventouri, S., & Tsougou, E. (2004). Physical activity and information processing speed in older women: the role of exercise. Inquiries in Sport & Physical Education, 2(2), Υπεύθυνος έκδοσης: Ελληνική Ακαδημία Φυσικής Αγωγής, Υπεύθυνος συντακτικής επιτροπής: Γιάννης Θεοδωράκης. Συντάκτες: Αγγελούσης Νίκος, Ζήση Βασιλική, Κουρτέσης Θωμάς, Τζιαμούρτας Αθανάσιος. Μέλη της συντακτικής επιτροπής: Αλμπανίδης Ευάγγελος, Βλαχόπουλος Συμεών, Γούδας Μάριος, Δέρρη Βασιλική, Διγγελίδης Νίκος, Ζαχοπούλου Έρη, Κιουμουρτζόγλου Ευθύμης, Μουντάκης Κώστας, Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Τζέτζης Γιώργος, Τσαγγαρίδου Νίκη, Χατζηγεωργιάδης Αντώνης, Χρόνη Στυλιανή. Διαχείριση & Επιμέλεια: Ζήση Βασιλική, Υπεύθυνη αλληλογραφίας: Δημητρίου Ελένη. Τεχνικός έλεγχος και στοιχειοθεσία: Γρηγορίου Στεφανία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 329 339 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 329-339 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ραφαέλα Χριστοδούλου Α.Φ.Τ.: 2010335637 Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική δραστηριότητα και αριθµός βηµάτων ενήλικων ανδρών

Φυσική δραστηριότητα και αριθµός βηµάτων ενήλικων ανδρών Φυσική δραστηριότητα και αριθµός βηµάτων ενήλικων ανδρών Λαµπρινή ρόλαπα και άλλοι. ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Επιστήµης Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Κεντούλλα Πέτρου Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας 2008761539 Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(3), 244 251 ηµοσιεύτηκε: 2 8 εκεµβρίου 2003 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1(3), 244 251 Released: December 28, 2003 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού

H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιδημιολογία της Καρδιαγγειακής Νόσου στην Ελλάδα, από το 1950

Η Επιδημιολογία της Καρδιαγγειακής Νόσου στην Ελλάδα, από το 1950 Η Επιδημιολογία της Καρδιαγγειακής Νόσου στην Ελλάδα, από το 1950 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Χ ΑΡ Ο ΚΟ Π Ε Ι Ο Π ΑΝ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Keys A et al. Epidemiological studies related to coronary

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΨΕΥΔΟΛΕΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΨΕΥΔΟΛΕΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σχολή Επιστημών Υγείας Πτυχιακή εργασία ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΨΕΥΔΟΛΕΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άντρια Πολυκάρπου Λεμεσός, Μάιος 2017 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ. Θεσσαλονίκη, ύλα

ΙΔΡΥΜΑ. Θεσσαλονίκη, ύλα ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΔ ΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ µà¹² ÁÅ½Ã Ä Â ¹º ³ ½µ¹±Â þÿæá ½Ä µ¹ ¼»  ¼µ Ãǹ Æ Antoniou, Antonis

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την παχυσαρκία στην προσχολική ηλικία»

«Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την παχυσαρκία στην προσχολική ηλικία» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ «Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την παχυσαρκία στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

17/12/2007. Βασιλική Ζήση, PhD. Ποιότητα ζωής. Είναι ένα συναίσθημα που σχεδόν όλοι καταλαβαίνουμε, αλλά δεν μπορούμε να ορίσουμε (Spirduso, 1995)

17/12/2007. Βασιλική Ζήση, PhD. Ποιότητα ζωής. Είναι ένα συναίσθημα που σχεδόν όλοι καταλαβαίνουμε, αλλά δεν μπορούμε να ορίσουμε (Spirduso, 1995) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Μάθημα: Ψυχολογική Υποστήριξη σε Κλινικούς Πληθυσμούς Γνωστικοί & συναισθηματικοί παράγοντες Γνωστική Ψυχική ευεξία λειτουργία Υγεία & fittness

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ À±³³µ»¼±Ä¹º ¹º±½ À à ÄÉ þÿ½ ûµÅÄν À Å µá³ ½Ä±¹ à þÿ µ½¹ºì Ã

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΒΗΤΗ ΚΥΗΣΗΣ Χρυστάλλα, Γεωργίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟ ΝΙΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟ ΝΙΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟ ΝΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ Φιλίππου Άντρη Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχοινάκης Σ., Ταξιλδάρης Κ., Μπεμπέτσος Ε., Αγγελούσης Ν.

Σχοινάκης Σ., Ταξιλδάρης Κ., Μπεμπέτσος Ε., Αγγελούσης Ν. ΤΟ ΣΤΥΛ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑΡΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΘΕΣΗ, ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Σχοινάκης Σ., Ταξιλδάρης Κ., Μπεμπέτσος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ KUZNETS ΣΤΙΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ KUZNETS ΣΤΙΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ KUZNETS ΣΤΙΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ Χαρά Τζαλονίκου, Ολιβία Κατρακάζη, Ευθύμιος Ζέρβας Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάροδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΔΗΓΟΥΣ Χαράλαμπος Σουρής Επιβλέπων: Γιώργος Γιαννής,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ Εξάμηνο

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ Εξάμηνο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ Εξάμηνο Διδάσκοντες Χατζηγεωργιάδης Αντώνης / Zουρμπάνος Νίκος ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Μορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή διατριβή ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ Φίλιππος Λουκά Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 22 28 ηµοσιεύτηκε: 11 Φεβρουαρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (1), 22-28 Released: February 11, 2005 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα πρόγνωσης. του Σακχαρώδη Διαβήτη. Ηλιάδης Φώτης. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ

Μοντέλα πρόγνωσης. του Σακχαρώδη Διαβήτη. Ηλιάδης Φώτης. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ Μοντέλα πρόγνωσης του Σακχαρώδη Διαβήτη Ηλιάδης Φώτης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ IDF Diabetes Atlas 5th Edition 2012 Update 3.8 million men and women worldwide

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΤΟ ΚΑΠΜΝΙΣΜΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ Κατσαρής Γιάγκος Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

PATTERNS OF HEALTH-RELATED BEHAVIOURS AMONG HELLENIC STUDENTS

PATTERNS OF HEALTH-RELATED BEHAVIOURS AMONG HELLENIC STUDENTS 02_ THEODOR_PAPAIOAN_HATZIGE_PO 18-10-05 11:55 ÂÏ 225 Hellenic Journal of Psychology, Vol. 2 (2005), pp. 225-242 PATTERNS OF HEALTH-RELATED BEHAVIOURS AMONG HELLENIC STUDENTS Yannis Theodorakis, Athanasios

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Κρίστια Κυριάκου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Της Κρίστιας Κυριάκου ii Έντυπο έγκρισης Παρουσιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Διάλεξη 8 Εφαρμογές της στατιστικής στην έρευνα - Ι. Υπεύθυνος Καθηγητής Χατζηγεωργιάδης Αντώνης

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Διάλεξη 8 Εφαρμογές της στατιστικής στην έρευνα - Ι. Υπεύθυνος Καθηγητής Χατζηγεωργιάδης Αντώνης ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Διάλεξη 8 Εφαρμογές της στατιστικής στην έρευνα - Ι Υπεύθυνος Καθηγητής Χατζηγεωργιάδης Αντώνης 1 Μέρη της Έρευνας Περιγραφική στατιστική Πολυδιάστατη στατιστική Σχέσεις μεταξύ μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

The purpose of this study is to investigate the attitudes of adolescents toward internet

The purpose of this study is to investigate the attitudes of adolescents toward internet 2/2015 ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΦΗΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΘΙΣΜΟ Γιώργος Τσουβέλας Ψυχολόγος, Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΚΠΑ Πολυξένη Παρασκευοπούλου Ψυχολόγος, Υποψήφια Διδάκτορας ΕΚΠΑ Ευαγγελία Κατέρη Έλενα Βιταλάκη Ορέστης

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική Αξιολόγηση ενός Προγράμματος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων Ζωής στη Φυσική Αγωγή

Ποιοτική Αξιολόγηση ενός Προγράμματος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων Ζωής στη Φυσική Αγωγή Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 8 (2), 107 118 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβίου 2010 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 8 (2), 107-118 Released: September 30, 2010

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του προβλήματος

Παρουσίαση του προβλήματος Εισαγωγή Κατά τον Martin (2013) ο φίλαθλος χρησιμοποιεί το άθλημα που παρακολουθεί και συγκεκριμένα την ομάδα ή τον αθλητή ως μέσο απόδρασης από τη καθημερινότητα, ως μέσο διασκέδασης, αίσθηση του επιτεύγματος,

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ͽ Á ¼ µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿµ¾ Å ½Éà  ³º» ³¹ºÎ½ ½ à þÿ ɺÁ Ä ÅÂ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία. Εφηβεία και χρήση αλκοόλ. Νάνσυ Σταματοπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία. Εφηβεία και χρήση αλκοόλ. Νάνσυ Σταματοπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Εφηβεία και χρήση αλκοόλ Νάνσυ Σταματοπούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΠΤΗ ΙΔΑΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΝΕΑΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Μαρία Παπαβασιλείου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ Βασιλική Αλκιβιαδου

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριθµιστική εξάρτηση

Λογαριθµιστική εξάρτηση Είδη δεδοµένων Σε µία επιδηµιολογική έρευνα, καταγράφονται τα παρακάτω δεδοµένα για κάθε άτοµο: Λογαριθµιστική εξάρτηση Βάνα Σύψα Επίκουρη Καθηγήτρια Επιδηµιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της Έρευνας της EQUIPP και Βασικές Συστάσεις

Αποτελέσματα της Έρευνας της EQUIPP και Βασικές Συστάσεις Αποτελέσματα της Έρευνας της EQUIPP και Βασικές Συστάσεις Γιάννης Κυριόπουλος,MD, MSc, MPH, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Μάιος 2011 Περίγραμμα Εισαγωγή Επίδοση πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΩΣ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Όνομα φοιτήτριας ΚΑΛΑΠΟΔΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

T-tests One Way Anova

T-tests One Way Anova William S. Gosset Student s t Sir Ronald Fisher T-tests One Way Anova ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Νίκος Ζουρμπάνος Ρούσσος, Π.Λ., & Τσαούσης, Γ. (2002). Στατιστική εφαρμοσμένη στις κοινωνικές επιστήμες. Αθήνα: Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων. Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ.

HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων. Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. Η σηµασία των κονδυλωµάτων ως πρόβληµα υγείας Επίπτωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Φυσική αγωγή και προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Ζήση, PhD. Πυραμίδα του πληθυσμού στο μέσο του έτους 2004

Βασιλική Ζήση, PhD. Πυραμίδα του πληθυσμού στο μέσο του έτους 2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Μάθημα: Ψυχολογική Υποστήριξη σε Κλινικούς Πληθυσμούς «Ένα από τα πιο σίγουρα πράγματα στη ζωή μας - το μόνο σίγουρο ίσως είναι ότι κάθε μέρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΡΟΥΣ ΥΠΕΡΒΑΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. της Αικατερίνης Μανιουδάκη

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΡΟΥΣ ΥΠΕΡΒΑΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. της Αικατερίνης Μανιουδάκη ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΡΟΥΣ ΥΠΕΡΒΑΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ της Αικατερίνης Μανιουδάκη Μεταπτυχιακή Διατριβή που υποβάλλεται στο καθηγητικό σώμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Μαρία Χρίστου Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία.

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. CLINICAL TRIALS ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 25 Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. Τσάνταλη, Ε. 1,2,3, Οικονομίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΠΟΥ ΒΙΩΝΕΙ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Άντρη Αγαθαγγέλου Λεμεσός 2012 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Σακχαρώδης Διαβήτης Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Number of people with diabetes by IDF Region, 2013 IDF Diabetes Atlas.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Πηπρηαθή εξγαζία ΣΟ ΑΓΥΟ ΠΟΤ ΒΙΧΝΟΤΝ ΓΟΝΔΙ ΣΗΝ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΑΤΣΙΣΙΚΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ 2-18 ΔΣΧΝ Φξεηδεξίθε Νενθιένπο Λεκεζόο, 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γιεσθ. καηοικίας: Αγίοσ Γεφργίοσ 38, Σπάηα, 190 04 Τηλέθφνο : 210-9968816, 6977-200852 Ηλεκηρονικό

Γιεσθ. καηοικίας: Αγίοσ Γεφργίοσ 38, Σπάηα, 190 04 Τηλέθφνο : 210-9968816, 6977-200852 Ηλεκηρονικό 1. Προζφπικά ζηοιτεία Όνομα: Μαρία Δπίθεηο: Κρεκούκια Ημερομηνία Γέννηζης: 2 Φεβροσαρίοσ 1970 Τόπος Γέννηζης: Κσπαριζζία Μεζζηνίας Όνομα παηέρα: Ιφάννης Όνομα μηηέρας: Αναζηαζία Οικογενειακή καηάζηαζη:

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Δομή έρευνας Εισαγωγή Βασικές Έννοιες και Εργαλεία Έρευνας Σχεδιασμός Έρευνας Σκοπός Έρευνας Στρατηγική Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Κ. Αλεξανδρής Αν. Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Κ. Αλεξανδρής Αν. Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Κ. Αλεξανδρής Αν. Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Οδηγός Εκπόνησης Μεταπτυχιακής Εργασία ς Βασικά Σημεία Καθορισμός Θέματος Επιλογή Επιβλέποντα Πρωτογενή

Διαβάστε περισσότερα

WHO. Atlas of health organization, 2008

WHO. Atlas of health organization, 2008 WHO Άσκηση και σχέσεις υγιεινών και ανθυγιεινών συµπεριφορών. Atlas of health organization, 2008 Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Ποσοστά (%) καθηµερινών καπνιστών Ποσοστά (%) καπνιστών 15-24

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικός ορισμός των μεταβλητών

Λειτουργικός ορισμός των μεταβλητών Λειτουργικός ορισμός των μεταβλητών Σύμφωνα με μελέτη του 2000 στις ΗΠΑ, 4.000.000 έφηβοι ήταν καπνιστές Τι σημαίνει «έφηβος»;;; Τι σημαίνει «καπνιστής»;;; Λειτουργικός ορισμός των μεταβλητών Στη συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Υγεία και Ποιότητα Ζωής. Εισαγωγή. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Άσκηση Υγεία και Ποιότητα Ζωής. Εισαγωγή. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Άσκηση Υγεία και Ποιότητα Ζωής Εισαγωγή Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Θέματα που θα μελετηθούν Ορισμοί σχετικοί με την ψυχολογία άσκησης, την ψυχική υγεία, κλπ. Ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτογενής πρόληψη των καρδιαγγειακών IFG

Πρωτογενής πρόληψη των καρδιαγγειακών IFG Πρωτογενής πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων στον προ-διαβήτη. Έχει θέση; IFG Δρ Σταύρος Μπούσμπουλας Διευθυντής Γ Παθολογικής Κλινικής & Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά Προ-διαβήτης

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 24 35, Δεκέμβριος, 2014. τόμος 11 (2), 24-35 Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος 2014

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 24 35, Δεκέμβριος, 2014. τόμος 11 (2), 24-35 Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος 2014 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2014 Volume 11 (2), 24-35 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 11 (2), 24-35 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική δραστηριότητα των παιδιών

Φυσική δραστηριότητα των παιδιών Φυσική δραστηριότητα των παιδιών Κινητική δραστηριότητα Ο άνθρωπος έφτασε στη σημερινή του μορφή κάτω από την επίδραση της κίνησης που πραγματοποιούσε επί εκατομμύρια χρόνια στο πλαίσιο της βιοποριστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Κωνσταντινίδου Ελίζα

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΓΧΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ"

ΑΓΧΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ "ΑΓΧΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ" Γεώργιος Σ. Γκουμάς MD, PhD, FESC Αν. Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Ευρωκλινική Αθηνών Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας Πρόληψης και Επιδημιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Όνομα Φοιτήτριας: Μαρία Θωμά Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας:2010221455

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Άσκηση 1. Βρείτε δ/μα εμπιστοσύνης για τη μέση τιμή μ κανονικού πληθυσμού όταν n=20,

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Άσκηση 1. Βρείτε δ/μα εμπιστοσύνης για τη μέση τιμή μ κανονικού πληθυσμού όταν n=20, ΜΕΜ64: Εφαρμοσμένη Στατιστική 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Άσκηση 1. Βρείτε δ/μα εμπιστοσύνης για τη μέση τιμή μ κανονικού πληθυσμού όταν n=0, X = 7.5, σ = 16, α = 5%. Πως αλλάζει το διάστημα αν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ Μαρία Αιναλίδου, Φρίντα Παναγιωτίδου, Στύλος Διονύσιος ΑΤΕΙΘ Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Εισαγωγή Κάπνισμα, καθιστική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: 1 Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας.

Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: 1 Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας. Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: Η περίπτωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας. Αρµατάς Βασίλης 1, Αποστολόπουλος Ιωάννης 1, Φράγκος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης Ενότητα 1: Η επίδραση της άσκησης στην υγεία Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική των Καταστροφών: Η άλλη διάσταση της Επείγουσας Ιατρικής

Ιατρική των Καταστροφών: Η άλλη διάσταση της Επείγουσας Ιατρικής Ιατρική των Καταστροφών: Η άλλη διάσταση της Επείγουσας Ιατρικής ηµήτριος Γ. Πύρρος, MD, EMDM /ντης Ιατρικών Υπηρεσιών, ΚΥ ΕΚΑΒ President-elect, elect, WADEM Ορισµοί Υπάρχουν τουλάχιστον 50 ορισµοί για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες κινδύνου κακώσεων υψηλού επιπέδου στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Ιντζεγιάννη Κωνσταντίνα, Κωφοτόλης Νίκος Κέλλης Ελευθέριος

Παράγοντες κινδύνου κακώσεων υψηλού επιπέδου στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Ιντζεγιάννη Κωνσταντίνα, Κωφοτόλης Νίκος Κέλλης Ελευθέριος Παράγοντες κινδύνου κακώσεων υψηλού επιπέδου στο γυναικείο ποδόσφαιρο Ιντζεγιάννη Κωνσταντίνα, Κωφοτόλης Νίκος Κέλλης Ελευθέριος Εισαγωγή Το ποδόσφαιρο σήμερα είναι ίσως το πιο δημοφιλές άθλημα παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΑΜΑΝΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΑΜΑΝΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΑΜΑΝΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 12-19

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις του 16 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις του 16 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 1 Θεματική Ενότητα: Αθλητική Ψυχολογία Section: Sport Psychology 140. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Πατσατζής Ν., Ρόκκα Σ., Μαυρίδης Γ., Μπεμπέτσος Ε. PSYCHOLOGICAL SKILLS' EVALUATION

Διαβάστε περισσότερα