ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ"

Transcript

1 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

2 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

3 Ἡ εἰκών πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ διαλαμψάντων Ἁγίων 2

4 Ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ὁ Α 3

5 4 Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκτάριος

6 Πρόλογος Σεβασμιωτάτου Tό Ἡμερολόγιο τοῦ ἔτους 2015 τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας καί Χερρονήσου ἀφιερώνεται στόν Μοναχισμό, στά ὡραῖα Μοναστήρια μας, στούς Μοναχούς καί στίς Μοναχές πού διακονοῦν σ αὐτά. Τό ἀφιερώνουμε, μέ ἰδιαίτερη τιμή καί εὐγνωμοσύνη, γιά τόν ἀγώνα τους, γιά τίς προσευχές τους ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ κόσμου καί τῆς σωτηρίας τοῦ λαοῦ μας. Τό Ἡμερολόγιο προσφέρεται μέ ἀγάπη στόν Ἱερό Κλῆρο καί στό εὐσεβές πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι δέ καί ἔκφραση ἀγαπητικῆς κοινωνίας μέ τά ἀπόδημα πνευματικά παιδιά μας, γιά νά κρατοῦν ἐπαφή μέ τίς ρίζες τους. Τό νέο ἔτος 2015 νά μᾶς χαρίσει πνευματικές ἀνατάσεις, ἐκκλησιαστική καρποφορία, αἰσθήματα ἀλληλεγγύης στούς δοκιμαζόμενους συνανθρώπους μας καί στήν Πατρίδα μας καλύτερες ἡμέρες χωρίς ἀξιολογικές κρίσεις.

7 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 33 μ.χ. Κρῆτες εὐαγγελίζονται τόν Χριστιανισμόν εἰς τά Ἱεροσόλυμα, ἀπό τόν Ἀπόστολον Πέτρον (Πραξ. Β 10) Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος διερχόμενος, δέσμιος, ἀπό τούς Καλούς Λιμένας, εὐαγγελίζεται τόν λαόν τῆς Κρήτης Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἐγκαθιστᾶ εἰς τήν Γόρτυνα, τόν μαθητήν του Τίτον, πρῶτον Ἐπίσκοπον τῆς νήσου A' Βυζαντινή Περίοδος. 733 Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης ἀποσπᾶται ἐπί Λέοντος Γ τοῦ Ἰσαύρου ἀπό τήν Ρώμην καί προσακτᾶται ὁριστικῶς εἰς τήν Κων/πολιν Ἀραβοκρατία. 961 Ἡ Κρήτη ἐλευθερώνεται ἀπό τούς Ἄραβας /11 Β Βυζαντινή Περίοδος Ἑνετοκρατία. 1645/ Τουρκοκρατία Θανατώνονται ἀπό τούς Τούρκους ὁ Μητροπολίτης Κρήτης εἰς τό Ἡράκλειον, οἱ περισσότεροι Ἐπίσκοποι καί ὁ Ἰωακείμ Πέτρας, εἰς τήν Ἐπά - νω Φουρνήν Μεραμβέλλου Ἡ σφαγή τοῦ σπηλαίου τῆς Μιλάτου Τό Ὁλοκαύτωμα τοῦ Ἀρκαδίου Ἡ Αὐτονομία τῆς Κρήτης ἕως σήμερον Ἡ Σύγχρονος Περίοδος Ὁ Ν. 276/1900 «Περί Καταστατικοῦ Νόμου τῆς ἐν Κρήτῃ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», τῆς Κρητικῆς Πολιτείας. 6

8 1907 Σύνταγμα τῆς Κρητικῆς Πολιτείας Ἕνωσις τῆς Κρήτης μέ τό Ἑλληνικόν Κράτος (20-29 Μαΐου). Ἡ Μάχη τῆς Κρήτης Οἱ Ἐπισκοπές Κρήτης ἀνυψώνονται εἰς Μητροπόλεις. Ὁ ἰσχύων Καταστατικός Νόμος 4149/ 1961, «Περί Καταστατικοῦ Νόμου τῆς ἐν Κρήτῃ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας» Πατριαρχική καί Συνοδική Πρᾶξις, «Περί Ἀνυψώσεως τῶν ἐν Κρήτῃ Ἐπισκοπῶν εἰς κατ ἀξίαν Μητροπόλεις τιμῆς ἕνεκεν» Ἐπίσκεψις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, εἰς τήν Κρήτην Ἡ Μητρόπολις Κρήτης ἀνυψώνεται εἰς Ἀρχιεπισκοπήν, ἀπό τήν Ἱεράν Σύνοδον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Πατριαρχική καί Συνοδική Πρᾶξις 283/1967, «Περί ἀνυψώσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τοῦ Μητροπολίτου Κρήτης εἰς Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν καί Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης» (9-23 Νοεμβρίου) Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ἐπισκέπτεται τήν Κρήτην (9 Μαρτίου) Ἔκδοσις Πατριαρχικοῦ Τόμου, μέ τόν ὁποῖον ἀνακηρύσσονται εἰς ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπόλεις, οἱ μέχρι τότε τιμῆς ἕνεκεν, Ἱεραί Μητροπόλεις τῆς Κρήτης (10-11 Νοεμβρίου) Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἐπισκέπτεται τήν Κρήτην διά δευτέραν φοράν καί προεξάρχει εἰς τάς ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις τῆς 100 ἐτηρίδος τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου. 7

9 Ἡ Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κατατάσσει εἰς τήν χορείαν τῶν Ἁγίων Μαρτύρων, τούς Νεομάρτυρας τῆς Κρήτης. Ἐκδίδεται τό τρίτομον λειτουργικόν ἔργον «Κρητικόν Πανάγιον», ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας καί Χερρονήσου, προνοίᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκταρίου. Πατριαρχική καί Συνοδική Πρᾶξις 981/2000, μετονομασίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας, εἰς Ἱεράν Μητρόπολιν Πέτρας καί Χερρονήσου. Ἔκδοσις Πατριαρχικοῦ Τόμου 1047/2000, περί ἱδρύσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου. Πατριαρχικαί καί Συνοδικαί Πράξεις, προσαρτήσεις Ἐνοριῶν ἀπό τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Κρήτης, εἰς τάς Ἱεράς Μητροπόλεις Γορτύνης καί Ἀρκαδίας καί Πέτρας καί ἐκχώρησις Ἐνοριῶν αὐτῶν, εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Ἀρκαλοχωρίου. Ἀπό τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Πέτρας ἀπεσπάσθη ὁλόκληρος ἡ ἐπαρχία Βιάννου καί προσηρτήθησαν εἰς αὐτήν οἱ Δῆμοι Χερσονήσου καί Μαλίων (ἀπό τήν ἐπαρχίαν Πεδιάδος), τῆς πάλαι ποτέ Ἐπισκοπῆς Χερρονήσου. Ἐπιψήφισις τῶν ἀλλαγῶν αὐτῶν ἀπό τήν Βουλήν τῶν Ἑλλήνων καί ἔκδοσις τοῦ Νόμου Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἐπισκέπτεται τήν Κρήτην, διά τρίτην φοράν, τόν μῆνα Ἰούνιον Ἐπαναλειτουργία τοῦ Θεσμοῦ τῆς Ἐνδημούσης Συνόδου, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου (16 Ὀκτωβρίου) Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καί Προκαθήμενοι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἐπισκέπτο - νται τήν Κρήτην, μέ τήν συμπλήρωσιν 2000 ἐτῶν ἀπό τήν γέννησιν τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου. 8

10 ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ Ραφαήλ ἀπό (;) Ἀθανάσιος ἕως (;) Ζαχαρίας Γεράσιμος Μελέτιος Γεράσιμος (Ραφτόπουλος) Ἰωακείμ (Κλώντζας) Δωρόθεος (Διαμαντίδης) Μελέτιος (Χλαπουτάκης) Τίτος (Ζωγραφίδης) Διονύσιος (Μαραγκουδάκης) Δημήτριος (Μπουρλάκης) Νεκτάριος (Παπαδάκης) 1990 καί Μητροπολίτης Πέτρας καί ἀπό τό 2000 Χερρονήσου 9

11 ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΕΡΡΟΝΉΣΟΥ κατά τήν περίοδον τῆς Τουρκοκρατίας Ραφαήλ 1645(;) ἤ 1699 Ἄνθιμος 1696 ἤ 1699(;) (;) Θεοδόσιος (;) Νικηφόρος 1718(;) (;) Νεκτάριος 1731(;) (;) Μακάριος 1749(;) (;) Νεκτάριος 1759(;) (;) Γεράσιμος ὁ Καλογνώμων 1777(;) ἤ 1811 Ἰωακείμ ἐκ Μοχοῦ 1806 ἤ Γεράσιμος ἐκ Λασιθίου Ἡ ἐπισκοπή καταργήθηκε, συγχωνευθεῖσα μέ τήν Μητρόπολιν Κρήτης Μελέτιος (πρώην ἡγούμενος Κερᾶς) Τιμόθεος Καστρινογιαννάκης Διονύσιος Καστρινογιαννάκης Ἀγαθάγγελος Παπαδάκης

12 ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ Περίοδοι νηστείας: 1. Τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. 2. Τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος. 3. Τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων. 4. Τοῦ Δεκαπενταυγούστου. 5. Τῶν Χριστουγέννων. Ἡμερήσιες νηστεῖες: 1. Τῆς Τετάρτης καί Παρασκευῆς. 2. Τῆς 5ης Ἰανουαρίου (Παραμονή Θεοφανείων). 3. Τῆς 29ης Αὐγούστου (Ἀποτομή τῆς τιμίας κεφαλῆς Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου). 4. Τῆς 14ης Σεπτεμβρίου ( Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ). ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ Ἔτος Ἀπριλίου Ἔτος Μαΐου Ἔτος Ἀπριλίου 11

13 12 ΙΑΝΟΥAPIOΣ 1 Π Η ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου 2 Π Σιλβέστρου Ρώμης, Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ, Μάρκου τοῦ Κωφοῦ 3 Σ Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ., Θωμαΐδος μάρτ. ἐκ Λέσβου 4 Κ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ, Σύν. τῶν 70 Ἀποστ., Νικηφ. Λεπροῦ ὁσ. 5 Δ Παραμ. Φώτων (νηστεία), Συγκλητ. ὁσ., Γρηγορίου ὁσ. ἐν Ἀκρίτᾳ 6 Τ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ (Μέγας Ἁγιασμός) 7 Τ Ἡ Σύναξις Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ 8 Π Γεωργίου Χοζεβίτου, Δομνίκης ὁσ., Ἀττικοῦ καί Κύρου ΚΠόλεως 9 Π Πολυεύκτου μ., Εὐστρατίου ὁσ., Παρθένας τῆς Ἐδεσσαίας 10 Σ Γρηγορίου ἐπισκόπου Νύσσης, Δομετιανοῦ ἐπισκόπου Μελιτινῆς 11 Κ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ, Θεοδοσ. ὁσ. Κοινοβ., Νικηφ. νεομ. ἐκ Κριτσᾶς 12 Δ Μερτίου, Πέτρου καί ἑτέρων 8 μαρτ., Τατιανῆς διακονίσσης μάρτ. 13 Τ Ἑρμύλου καί Στρατονίκου μαρτ., Συν. Παναγίας Μεσοπαντητίσσης 14 Τ Ἁγίων Ἀββάδων τῶν ἐν Σινᾷ καί Ραϊθῷ ἀναιρεθ., Νίνας ἰσαποστ. 15 Π Παύλου Θηβαίου, Ἰωάννου Καλυβίτου ὁσίων 16 Π Προσκύν. τιμίας ἁλύσεως Ἀπ. Πέτρου, Νικολάου Μυτιλ. νεομ. 17 Σ Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, Γεωργίου νεομάρτυρος ἐν Ἰωαννίνοις 18 Κ ΙΒ ΛΟΥΚΑ, Ἀθανασίου καί Κυρίλλου Πατρ. Ἀλεξανδρείας 19 Δ Μακαρίου Αἰγυπτίου ὁσίου, Μάρκου Ἐφέσου Εὐγενικοῦ 20 Τ Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου, Ζαχαρίου νεομ., Πέτρου τοῦ Τελώνου 21 Τ Μαξίμου ὁμολογ., Ἁγνῆς μ. τῆς Ρωμαίας, Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ 22 Π Τιμοθέου ἀπ., Ἀναστασίου Πέρσ., Ἰωσήφ ὁσ. Ἡγιασμ. τοῦ Κρητός 23 Π Κλήμεντος Ἀγκ., Ἀγαθαγγέλου μ., Διονυσίου ὁσ. τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ 24 Σ Ξένης ὁσίας, Νεοφύτου Ἐγκλείστου, Βαβύλα ἱερομάρτυρος 25 Κ ΙΕ ΛΟΥΚΑ, Γρηγορίου τοῦ Θεολ., Αὐξεντ. νεομ., Πουπλίου μ. 26 Δ Ξενοφῶντος καί Μαρίας ὁσίων καί τῆς συνοδίας αὐτῶν 27 Τ Ἀνακομιδή λειψάνων Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου 28 Τ Ἐφραίμ ὁσ. τοῦ Σύρου, Παλλαδίου τοῦ Μεγάλου, Χάριτος μάρτ. 29 Π Ἰγνατίου ὁσίου Σιναΐτου, Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου 30 Π Τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, Ἀνάμν. εὑρέσ. εἰκ. Εὐαγγελιστρίας Τήνου 31 Σ Κύρου καί Ἰωάννου τῶν Ἀναργύρων, Ἀρσενίου ὁσίου τοῦ ἐν Πάρῳ

14 IANOYAPIOΥ Ἀναγνώσματα τῶν Κυριακῶν ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ EYAΓΓΕΛΙΟΝ HXΟΣ EΩΘINON 4 Β Τιμ. δ 5-8 Μάρκ. α 1-8 πλ. α Η 11 Β Κορ. δ 6-15 Ματθ. δ πλ. β Θ 18 Ἑβρ. ιγ 7-16 Λουκ. ιζ βαρύς Ι 25 Ἑβρ. ζ 26-η 2 Λουκ. ιθ 1-10 πλ. δ ΙΑ r ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 4 Νικηφόρου τοῦ λεπροῦ. 5 Τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Γρηγορίου, τοῦ ἐν Ἀκρίτᾳ. 11 Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Νεομάρτυρος Νικηφόρου, τοῦ ἐκ Κριτσᾶς Μεραμβέλλου. (1832) 13 Ἡ Σύναξις Ὑπερ. Θεοτόκου Μεσοπαντητίσσης. 22 Τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἰωσήφ, τοῦ Ἡγιασμένου (1511). 29 Τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἰγνατίου, τοῦ Σιναΐτου. 13

15 14 ΦΕΒΡOYAPIOΣ 1 Κ ΙΣΤ ΛΟΥΚΑ (ΤΕΛΩΝΟΥ & ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ), Τρύφωνος μ. 2 Δ Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 3 Τ Συμεών Θεοδ. καί Ἄννης προφ., Σύν. Παναγίας Βρεφοτρόφου 4 Τ Ἰσιδώρου Πηλουσιώτου ὁσίου, Νικολάου Στουδίτου ὁμολογητοῦ 5 Π Ἀγάθης μάρτυρος, Πολυεύκτου πατριάρχου ΚΠόλεως 6 Π Βουκόλου Σμύρνης, Φωτίου πατριάρχ. ΚΠόλεως τοῦ Μεγάλου 7 Σ Παρθενίου Λαμψ., Λουκᾶ ὁσ. ἐν Στειρίῳ, Γεωργίου νεομ. Διβόλη 8 Κ ΙΖ ΛΟΥΚΑ (ΑΣΩΤΟΥ), Θεοδώρου Στρατηλ., Ζαχαρίου προφ. 9 Δ Νικηφόρου μάρτυρος, Παγκρατίου Ταυρομενίου 10 Τ Χαραλάμπους ἱερομ., Ἀναστασίου ΚΠόλεως, Ζήνωνος Ταχυδρ. 11 Τ Βλασίου Σεβαστείας ἱερομ., Θεοδώρας Αὐγούστας, Γεωργίου νεομ. 12 Π Μελετίου Ἀντιοχ., Ἀντωνίου ΚΠόλεως, Χρήστου νεομ. κηπουροῦ 13 Π Ἀκύλλα & Πρισκίλλης ἀπ., Μαρτινιανοῦ ὁσ., Εὐλογίου Ἀλεξανδρ. 14 Σ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ, Αὐξεντίου, Μάρωνος, Ἀβραάμ ὁσίων 15 Κ ΑΠΟΚΡΕΩ, Ὀνησίμου ἀποστόλου, Ἀνθίμου ἐν Χίῳ 16 Δ Παμφίλου μάρτυρος, Φλαβιανοῦ ΚΠόλεως 17 Τ Θεοδώρου Τήρωνος, Μαρκιανοῦ & Πουλχερίας, Θεοδώρου Βυζ. 18 Τ Λέοντος Πάπα Ρώμης, Ἀγαπητοῦ Σιναίου, Παρηγορίου μάρτυρος 19 Π Φιλοθέης τῆς Ἀθην., Ἀρχίππου ἀπ., Νικήτα νεομ. τοῦ Ἠπειρώτου 20 Π Λέοντος ἐπ. Κατάνης, Ἀγάθωνος Πάπα Ρώμης, Βησσαρίωνος ὁσ. 21 Σ Εὐσταθίου Ἀντιοχείας, Τιμοθέου ὁσίου, Ζαχαρίου Ἱεροσολύμων 22 Κ ΤΥΡΙΝΗΣ, Εὕρεσις λειψάνων τῶν ἐν τοῖς Εὐγενίου μαρτύρων 23 Δ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ, Πολυκάρπ. Σμύρν. ἱερομ., Πολυχρον. ὁσ. 24 Τ Ἡ Α καί Β εὕρεσις Τιμίας Κεφαλῆς Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου 25 Τ Ταρασίου Κων/πόλεως, Ρηγίνου ἐπισκόπου Σκοπέλου ἱερομάρτ. 26 Π Πορφυρίου ἐπισκ. Γάζης, Φωτεινῆς μάρτ. καί ἰσαπ. τῆς Σαμαρείτ. 27 Π Α ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Προκοπίου Δεκαπολίτου, Γελασίου μίμου 28 Σ Θεοδ. Τήρωνος θαῦμα Κολλύβων, Βασιλ. ὁμ., Κυράννης νεομ.

16 ΦEBPOYAPIOΥ Ἀναγνώσματα τῶν Κυριακῶν ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ EYAΓΓΕΛΙΟΝ HXΟΣ EΩΘINON 1 Ρωμ. η Λουκ. ιη α Α 8 Α Κορ. στ Λουκ. ιε β Β 15 Α Κορ. η 8-θ 2 Ματθ. κε γ Γ 22 Ρωμ. ιγ 11-ιδ 4 Ματθ. στ δ Δ r ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 3 Σύναξις Παναγίας τῆς Βρεφοτρόφου, ἐν Ἁγίῳ Νικολάῳ Κρήτης. 4 Τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Νικολάου, τοῦ Στουδίτου (868). 7 Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου, τοῦ ἐξ Ἀλικιανοῦ Χανίων, Κρήτης (1846). 15

17 16 Μ Α Ρ Τ I O Σ 1 Κ Α ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ), Εὐδοκίας ὁσιομάρτυρος 2 Δ Ἡσυχίου μάρτυρος, Νικολάου Πλανᾶ ὁσίου 3 Τ Θεοδωρήτου ἱερομάρτυρος, Εὐτροπίου, Κλεονίκου μαρτύρων 4 Τ Γερασίμου ὁσ. τοῦ ἐν Ἰορδάνῃ, Παύλου καί Ἰουλιανῆς μαρτύρων 5 Π Μάρκου ὁσ. Ἀθηναίου, Κόνωνος ὁσιομ., Γεωργ. νεομ. ἐκ Ραψάνης 6 Π Β ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Τῶν ἐν Ἀμορίῳ 42 μ., Μνήμη εὑρ. Τ. Σταυροῦ 7 Σ Λαυρεντίου ὁσίου Μεγάρων, Παύλου ὁσίου τοῦ ἁπλοῦ 8 Κ Β ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Γρηγ. Παλαμᾶ), Θεοφυλ. Νικομ., Παύλου ὁμ. 9 Δ Τῶν ἐν Σεβαστείᾳ 40 Μαρτύρων 10 Τ Κοδράτου Κορίνθου, Ἀναστασίας τῆς Πατρικίας, Μαρκιανοῦ μάρτ. 11 Τ Σωφρονίου Ἱεροσολύμων, Θαλλοῦ, Θεοδώρας Ἄρτης 12 Π Θεοφάνους ὁμολ., Γρηγορ. Διαλόγου, Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου 13 Π Γ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Ἀν. λειψ. Νικηφ. ΚΠόλεως, Ὑπομονῆς ὁσ. 14 Σ Βενεδίκτου ὁσίου, Εὐσχήμονος ἐπισκόπου Λαμψάκου 15 Κ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡ/ΣΕΩΣ), Μανουήλ νεομ. ἐκ Σφακίων 16 Δ Χριστοδούλου ὁσίου ἐν Πάτμῳ 17 Τ Ἀλεξίου ἀνθρ. τοῦ Θεοῦ, Θεοστηρ. ὁμ., Παύλου ὁσιομ. Κρητός 18 Τ Κυρίλλου Ἱεροσολύμων, Τροφίμου & Εὐκαρπίωνος μαρτύρων 19 Π Χρυσάνθου & Δαρείας μαρτύρων, Δημητρίου Τορναρᾶ νεομάρτ. 20 Π Δ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, ἐν Μονῇ Ἁγ. Σάβ. ὁσιομ., Μύρων. Κρητ. νεομ. 21 Σ Θωμᾶ Κωνσταντινουπόλεως, Ἰακώβου ἐπισκ. ὁμολογητοῦ 22 Κ Δ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ἰωάν. τῆς Κλίμ.), Βασιλ. ἱερομ., Καλλινίκης μ. 23 Δ Νίκωνος ὁσιομάρτυρος καί τῶν σύν αὐτῷ 24 Τ Προεόρτ. Εὐαγγελισμ. τῆς Θεοτόκου, Ἀρτέμονος ἐπ. Σελευκείας 25 Τ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Μ. Κανών) 26 Π Ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ, Σύν. Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, Στεφάνου ὁμολ. 27 Π Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ, Ματρώνης τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ 28 Σ Ἱλαρίωνος ὁσίου, Ἡρωδίωνος ἐκ τῶν ἑβδομήκοντα ἀποστόλων 29 Κ Ε ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας), Μάρκου ἐπ. Ἀρεθουσίων 30 Δ Ἰωάννου ὁσίου τῆς Κλίμακος, Ζαχαρίου Κορίνθου 31 Τ Ὑπατίου ἐπ. Γαγγρῶν, Ἀκακίου ὁμολ., Θεοφίλου μάρτ. Κρητός

18 MAPTIOΥ Ἀναγνώσματα τῶν Κυριακῶν ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ EYAΓΓΕΛΙΟΝ HXΟΣ EΩΘINON 1 Ἑβρ. ια 24-26, Ἰωάν. α πλ. α Ε Ἑβρ. α 10, β 3 Μάρκ. β 1-12 πλ. β ΣΤ 15 Ἑβρ. δ 14, ε 6 Μάρκ. η 34-θ 1 βαρύς Ζ 22 Ἑβρ. στ Μάρκ. θ πλ. δ Η 29 Ἑβρ. θ Μάρκ. ι α Θ r ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 15 Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Νεομάρτυρος Μανουήλ, τοῦ ἐκ Σφακίων (1792). 17 Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ὁσιομάρτυρος Παύλου (Η αἰ.). 20 Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Νεομάρτυρος Μύρωνος, τοῦ ἐξ Ἡρακλείου (1793). 31 Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου μάρτυρος Θεοφίλου καί τῶν σύν αὐτῷ. 17

19 18 ΑΠΡΙΛIOΣ 1 Τ Μαρίας ὁσ. τῆς Αἰγυπτίας, Μακαρίου ὁμ., Γεροντ. καί Βασιλείδ. μ. 2 Π Τίτου θαυμ., Ἀμφιανοῦ καί Αἰδεσίου μαρτ., Θεοδώρας Παρθενομ. 3 Π Νικήτα ὁμολογ., Ἰωσήφ Ὑμνογράφου, Ἐλπιδηφόρου μάρτ. 4 Σ Η ΕΓΕΡΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ, Γεωργ. ὁσ. ἐν Μαλεῷ, Ζωσιμᾶ ὁσ. 5 Κ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ, Διοδώρ., Νικηφ. μαρτ., Θεοδώρ. ὁσ. ἐν Θεσ/νίκῃ 6 Δ Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ, Ἰωσήφ τοῦ Παγκάλου 7 Τ Μ. ΤΡΙΤΗ, Τῶν 10 Παρθένων, Γερασίμου ὁσ. Βυζαντίου 8 Τ Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ, Τῆς ἀλειψάσης τόν Κύριον μύρῳ 9 Π Μ. ΠΕΜΠΤΗ, Ὁ Μυστικός Δεῖπνος 10 Π Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Τά Ἅγια Πάθη τοῦ Κυρίου 11 Σ Μ. ΣΑΒΒΑΤΟΝ, Ἡ εἰς Ἅδου κάθοδος τοῦ Κυρίου 12 Κ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ, Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 13 Δ Μαρτίνου πάπα Ῥώμης, Θεοδοσίου, Ζωίλου 14 Τ Ραφαήλ, Νικολ. & Εἰρήνης νεοφ. μ., Ἀριστάρχου ἐκ τῶν 70 ἀπ. 15 Τ Λεωνίδου ἱερομάρτυρος ἐπισκ. Ἀθηνῶν, Κρήσκεντος μάρτ. 16 Π Ἀγάπης, Εἰρήνης, Χιονίας καί τῶν σύν αὐταῖς μαρτύρων 17 Π Ζωοδόχου Πηγῆς, Ἀδριανοῦ μάρτ., Μακαρίου ἐπισκ. Κορίνθου 18 Σ Σάββα Στρατηλάτου τοῦ Γότθου, Ἰωάννου & Ἀθανασίας ὁσίων 19 Κ ΤΟΥ ΘΩΜΑ, Παφνουτίου ἱερομ., Τρύφωνος ΚΠόλεως 20 Δ Ζακχαίου ἀποστ., Θεοδώρου τοῦ Τριχινᾶ, Ἀναστασίου Ἀντιοχείας 21 Τ Ἰανουαρίου ἱερομ., Ἀλεξάνδρας Βασ. μ., Ἀναστασίου ὁσ. Σιναΐτου 22 Τ Ναθαναήλ ἀποστ., Θεοδώρου ὁσίου Συκεώτου, Νεάρχου μάρτ. 23 Π Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος τοῦ Τροπαιοφόρου 24 Π Ἐλισάβετ ὁσίας θαυματουργοῦ, Σάββα Στρατηλάτου μάρτυρος 25 Σ Μάρκου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ, Νίκης μάρτυρος 26 Κ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ, Βασιλέως Ἀμασείας ἱερομάρτυρος 27 Δ Συμεών ἱερομάρτυρος, ἐπισκ. Ἱεροσολύμων, συγγενοῦς τοῦ Κυρίου 28 Τ Τῶν ἐν Κυζίκῳ 9 μαρτύρων, Μέμνονος ὁσίου θαυματουργοῦ 29 Τ Ἰάσονος & Σωσιπάτρου ἐκ τῶν 70 ἀποστ., Κερκύρας μάρτυρος 30 Π Ἰακώβου ἀπ. υἱοῦ Ζεβεδ., Κλήμ. ὁσ. Ποιητοῦ, Ἀργυρῆς νεομ.

20 AΠPIΛΙΟΥ Ἀναγνώσματα τῶν Κυριακῶν ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ EYAΓΓΕΛΙΟΝ HXΟΣ EΩΘINON 5 Φιλιπ. δ 4-9 Ἰωάν. ιβ Ματθ. κα 1-11, Πράξ. α 1-8 Ἰωάν. α Β 19 Πράξ. ε Ἰωάν. κ Α 26 Πράξ. στ 1-7 Μάρκ. ιε 43-ιστ 8 β Δ r ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 3 Τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἰωσήφ, τοῦ Ὑμνογράφου (833). 7 Τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Γερασίμου, τοῦ Βυζαντίου (1770). 14 Τῇ Τρίτῃ τῆς Διακαινησίμου, ἡ ἀνάμνησις τοῦ ἐν ἔτει 1826 γενομένου θαύματος ἐν Ἡρακλείῳ, ὑπό τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Μηνᾶ. 19

21 20 ΜΑΪOΣ 1 Π Ἱερεμίου προφ., Μαρίας Μεθυμοπούλας νεομ. ἐκ Φουρνῆς 2 Σ Ἀν. λειψ. Ἀθανασίου Μεγάλου, Ἑσπέρου, Ζωῆς καί σύν αὐτοῖς μ. 3 Κ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ, Τιμοθ. & Μαύρας μ., Οἰκουμ. ἐπ. Τρίκκης 4 Δ Πελαγίας μάρτυρος, Ἱλαρίου ὁσίου θαυματουργοῦ 5 Τ Εἰρήνης Μεγαλομάρτυρος, Ἐφραίμ ὁσιομάρτυρος τοῦ νέου 6 Τ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ, Ἰώβ πολυάθλ., Σεραφείμ ὁσ. ἐν Δομβῷ 7 Π Τοῦ ἐν οὐρανῷ φανέντος σημείου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, Ἀκακίου μ. 8 Π Ἰωάννου τοῦ Θεολ. καί Εὐαγγελ., Ἀρσενίου ὁσ. τοῦ Μεγάλου 9 Σ Χριστοφόρου Μεγαλομ., Ἠσαΐου προφ., Νικολάου ἐν Βουνένοις 10 Κ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ, Σίμωνος ἀπ. τοῦ Ζηλωτ., Ἡσυχίου ὁμολ. 11 Δ Κυρίλλου καί Μεθοδίου ἰσαποστόλων, Μωκίου ἱερομάρτυρος 12 Τ Ἐπιφανίου ἐπισκ. Κύπρου, Γερμανοῦ ἀρχιεπισκόπου Κων/πόλεως 13 Τ Γλυκερίας μάρτυρος, Σεργίου ὁμολογ., Παυσικάκου Συννάδων 14 Π Λεοντίου Ἱεροσολύμων, Μάρκου νεομάρτυρος Κρητός 15 Π Ἐπανακ. τιμ. Κάρας ἀπ. Τίτου, Παχωμ. Μεγάλου, Ἀχιλ. Λαρίσης 16 Σ Θεοδώρου ὁσίου Ἡγιασμένου, Ἀλεξάνδρου ἀρχιεπ. Ἱεροσολύμων 17 Κ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ, Ἀνδρονίκου & Ἰουνίας ἐκ τῶν 70 ἀποστόλων 18 Δ Πέτρου, Διονυσίου καί τῶν σύν αὐτοῖς μαρτύρων 19 Τ Πατρικίου Προύσης & τῶν σύν αὐτῷ μ., Μέμνονος ὁσ. θαυματ. 20 Τ ΑΠΟΔ. ΕΟΡΤ. ΠΑΣΧΑ, Θαλλελαίου μ., ἀν. λειψ. Ἁγ. Νικολ. 21 Π ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ, Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῶν Ἰσαποστ. 22 Π Βασιλίσκου μάρτ., Κόδρου μάρτ., Ἰωάννου τοῦ Βλαδιμ. βασιλ. 23 Σ Μιχαήλ ὁμολ. ἐπισκ. Συννάδων, Μαρίας Μυροφόρου τοῦ Κλωπᾶ 24 Κ ΑΓ. 318 ΠΑΤΕΡΩΝ, Συμεών ὁσ. Θαυμαστ., Μελετίου Στρατηλ. 25 Δ Γ εὕρεσις Τιμίας Κεφαλῆς Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου 26 Τ Κάρπου & Ἀλφαίου ἐκ τῶν 70 ἀπ., Ἀβερκίου καὶ Ἑλένης μαρτ. 27 Τ Ἰωάννου τοῦ Ρώσου ὁμολ., Ἑλλαδίου ἱερομ., Θεράποντος ἱερομ. 28 Π Εὐτυχοῦς ἱερομ. ἐπ. Μελιτηνῆς, Νικήτα Χαλκηδόνος 29 Π Θεοδοσίας μ., Ὀλβιανοῦ ἱερομ. (Μνήμη Ἁλώσεως ΚΠόλεως) 30 Σ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ, Ἰσαακίου ἡγουμένου Μονῆς Δαλμάτων 31 Κ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ, Ἑρμείου μ., Εὐσταθ. Πατρ. ΚΠόλεως

22 MAΪΟΥ Ἀναγνώσματα τῶν Κυριακῶν ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ EYAΓΓΕΛΙΟΝ HXΟΣ EΩΘINON 3 Πράξ. θ Ἰωάν. ε 1-15 γ Ε 10 Πράξ. ια Ἰωάν. δ 5-42 δ Ζ 17 Πράξ. ιστ Ἰωάν. θ 1-38 πλ. α Η 24 Πράξ. κ 16-18, Ἰωάν. ιζ 1-13 πλ. β Ι Πράξ. β 1-11 Ἰωάν. ζ 37-52, - Ἰωάν. κ η 12 r ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 1 Τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Νεομάρτυρος Μαρίας τῆς Μεθυμοπούλας, τῆς ἐκ Φουρνῆς (1826), Μεραμβέλλου Κρήτης. 14 Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Λεοντίου τοῦ Β, Πατριάρχου Ἱεροσολύμων (ΙΑ αἰ.). 14 Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Νεομάρτυρος Μάρκου (1643), Πρωτομάρτυρ. τῶν Κρητῶν Νεομαρτύρων. 15 Ἐπανακομιδή τῆς Τιμίας Κάρας, τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Ἀποστόλου Τίτου. 20 Ἀνακομιδή Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Νικολάου. 21

23 22 IOYΝIOΣ 1 Δ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, Ἰουστίνου φιλοσόφου μάρτυρος 2 Τ Νικηφόρου ΚΠόλεως ὁμολ., Ἐράσμου ἱερομ. τοῦ ἐν Ἀχρίδι 3 Τ Λουκιλλιανοῦ καί Παύλης μαρτύρων καί τῶν σύν αὐτοῖς νηπίων 4 Π Μητροφάνους ΚΠόλεως, Μαρίας καί Μάρθας ἀδελφῶν Λαζάρου 5 Π Δωροθέου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Τύρου, Μάρκου νεομ. ἐν Χίῳ 6 Σ Ἱλαρίωνος τοῦ Νέου ἡγ. Μονῆς Δαλμάτων, Ἀττάλου ὁσ. θαυματ. 7 Κ Α ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ), Θεοδότου ἱερ. ἐν Ἀγκύρᾳ 8 Δ Ἀν. λειψ. Θεοδώρου Στρατηλ., Καλλιόπης μ. (Ἀρχή νηστ. Ἀποστ.) 9 Τ Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Πέντε Κανονικῶν Παρθένων 10 Τ Ἀλεξάνδρου & Ἀντωνίνης μ., Τιμοθέου Προύσης, Πανσέμνης ὁσ. 11 Π Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα ἀποστ., Παναγίας Ἄξιόν ἐστιν 12 Π Ὀνουφρίου ὁσίου τοῦ Αἰγυπτίου, Πέτρου ὁσίου τοῦ ἐν τῷ Ἄθῳ 13 Σ Ἀκυλίνης μάρτυρος, Ἄννης ὁσίας καί υἱοῦ αὐτῆς Ἰωάννου 14 Κ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἐλισαίου προφ., Κυρίλλου ἐπισκ. Γορτύνης 15 Δ Ἀμώς προφήτου, Αὐγουστίνου Ἰππῶνος, Ἱερωνύμου ὁσίου 16 Τ Τύχωνος καί Μνημονίου ἐπ. Ἀμαθοῦντος Κύπρου 17 Τ Ἰσαύρου καί τῶν σύν αὐτῷ μ., Μανουήλ, Σαβέλ, Ἰσμαήλ μαρτ. 18 Π Λεοντίου καί τῶν σύν αὐτῷ, Ὑπατίου καί Θεοδούλου μαρτύρων 19 Π Ἰούδα ἀπ. τοῦ Ἀδελφοθέου, Παϊσίου ὁσ. Μεγάλου, Ζήνωνος ὁσ. 20 Σ Μεθοδίου Πατάρων, Καλλίστου ΚΠόλεως, Νικολάου Καβάσιλα 21 Κ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἰουλιανοῦ μάρτυρος, Τερεντίου Ἰκονίου 22 Δ Εὐσεβίου Σαμοσάτων, Ζήνωνος καί Ζηνᾶ μαρτύρων 23 Τ Ἰωακείμ Ἐπισκ. Χερσονήσσου, Νεομ. ἐπισκ. και τῶν σύν αὐτοῖς 24 Τ Τό Γενέσιον τοῦ Τ. Προδρ. καὶ Βαπτ. Ἰωάν., Ἰωακείμ ἐπ. Πέτρας 25 Π Μεθοδίου ὁσ. ἐν Νιβρύτῳ τοῦ ἐκ Ρεθύμνης, Φεβρωνίας ὁσιομ. 26 Π Δαυΐδ ὁσίου τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ, Ἰωάννου ἐπισκόπου Γοτθίας 27 Σ Σαμψών ὁσίου τοῦ Ξενοδόχου, Ἰωάννης μυροφόρου 28 Κ Δ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἀν. λειψ. Κύρ. & Ἰωάν. Ἀναργ., Σεργ. ὁσ. Μαγίστρ. 29 Δ ΠΕΤΡΟΥ καί ΠΑΥΛΟΥ Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων 30 Τ Ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων

24 IOYNIOY Ἀναγνώσματα τῶν Κυριακῶν ΗΜ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ EYAΓΓΕΛΙΟΝ HXΟΣ EΩΘINON 7 Ἑβρ. ια 33-40, Ματθ. ι 32-33, 37-38, πλ. δ Α ιβ 1-2 ιθ Ρωμ. β Ματθ. δ α Β 21 Ρωμ. ε 1-10 Ματθ. στ β Γ 28 Ρωμ. στ Ματθ. η 5-13 γ Δ r ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 9 Τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Πέντε Κανονικῶν Παρθένων (ΙΑ αἰ.). 14 Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Κυρίλλου, Ἐπισκόπου Γορτύνης Κρήτης (Γ αἰ.). 23 Ἰωακείμ Ἐπισκόπου Χερρονήσου καί πάντων τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Νεομαρτύρων Ἐπισκόπων καί τῶν σύν αὐτοῖς ( ). 24 Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Νεομάρτυρος Ἰωακείμ, Ἐπισκόπου Πέτρας. 25 Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Μεθοδίου, τοῦ ἐν Νηβρύτῳ. 28 Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Σεργίου, τοῦ Μαγίστρου (Θ αἰ.). 23

25 24 IOYΛIOΣ 1 Τ Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων τῶν ἐν Ρώμῃ 2 Π Κατάθεσις Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου ἐν Βλαχέρναις 3 Π Ὑακίνθου μάρτυρος, Σύναξις Παναγίας Ὀρφανῆς 4 Σ Ἀνδρέου Κρήτης, Θεοδώρου ἱερομ. ἐπισκ. Κυρήνης 5 Κ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ, Ἀθανασίου ὁσ. Ἀθων. 6 Δ Σισώη ὁσίου τοῦ Μεγάλου, Λουκίας παρθενομάρτυρος 7 Τ Κυριακῆς Μεγαλομάρτυρος, Θωμᾶ ὁσίου τοῦ ἐν τῷ Μαλεῷ 8 Τ Προκοπίου Μεγαλομάρτ. καί Θεοδοσίας τῆς μητρός αὐτοῦ 9 Π Παγκρατίου ἱερομ. ἐπ. Ταυρομενίας, Μεθοδ. ἱερομ. ἐπ. Λάμπης 10 Π Τῶν ἐν Νικοπόλει Ἀρμ. 45 μ., Παρθεν. καί Εὐμεν. ὁσ. ἐν Κουδουμᾷ 11 Σ Εὐφημίας Μεγαλομάρτυρος, Ὄλγας ἰσαποστ., Λέοντος ὁσίου 12 Κ ΣΤ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Πρόκλου & Ἱλαρίου μ., Γερασ. καί Ἀκακ. ὁσ. 13 Δ Σύναξις ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, Στεφάνου Σαββαΐτου ὁσίου 14 Τ Ἀκύλα ἀπ., Πέτρ. νεομ. Κρητ., 4 νεομ. ἐκ Κισσάμ., Νικοδ. ὁσ. Ἁγιορ. 15 Τ Κηρύκου καί Ἰουλίττης μαρτύρων, Βλαδιμήρου ἰσαποστόλου 16 Π Ἀθηνογένους ἱερομάρτ., Φαύστου μάρτ., Ἀντιόχου μάρτ. 17 Π Μαρίνης Μεγαλομάρτυρος, Σπεράτου καί Βηρονίκης μαρτ. 18 Σ Αἰμιλιανοῦ μάρτυρος, Παύλου, Θεῆς καί Οὐαλεντίνης μαρτύρων 19 Κ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ τῆς Δ Οἰκ. Συν., Μακρίνης & Δίου ὁσίων 20 Δ Προφήτου Ἠλιού τοῦ Θεσβίτου 21 Τ Ἰωάννου καί Συμεών διά Χριστόν Σαλοῦ, Παρθενίου ἐπ. Ἄρτης 22 Τ Μαρίας Μαγδαληνῆς Μυροφ., Μαρκέλλης παρθενομ. Χιοπολ. 23 Π Ἰεζεκιήλ προφήτου, Φωκᾶ ἱερομάρτ., Πελαγίας ὁσίας ἐν Τήνῳ 24 Π Χριστίνης Μεγαλομ., Καπίτωνος, Ὑμεναίου, Ἑρμογένους μαρτ. 25 Σ Ἡ Κοίμησις τῆς Ἁγ. Ἄννης, Ὀλυμπιάδος διακον., Εὐπραξίας ὁσ. 26 Κ Η ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Παρασκευῆς ὁσιομ., Ἑρμολάου ἱερομ. 27 Δ Παντελεήμονος Μεγαλομ. & Ἰαματικοῦ 28 Τ Προχόρου, Νικάνορος, Τίμωνος, Παρμενᾶ, Εἰρήνης ὁσ. Χρυσοβαλ. 29 Τ Καλλινίκου μάρτ., Θεοδότης μάρτ. καί τῶν τέκνων αὐτῆς 30 Π Σίλα, Σιλουανοῦ, Κρήσκεντ., Ἐπαινετοῦ, Ἀνδρονίκ. ἐκ τῶν 70 ἀπ. 31 Π Εὐδοκίμου τοῦ Δικαίου, Ἰωσήφ τοῦ ἀπό Ἀριμαθαίας

26 IOYΛΙΟY Ἀναγνώσματα τῶν Κυριακῶν ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ EYAΓΓΕΛΙΟΝ HXΟΣ EΩΘINON 5 Γαλ. ε 22-στ 2 Ματθ. η 28, θ 1 δ Ε 12 Ρωμ. ιβ 6-14 Ματθ. θ 1-8 πλ. α ΣΤ 19 Τίτ. γ 8-15 Ματθ. ε πλ. β Ζ 26 Γαλ. γ 23-δ 5 Ματθ. ιδ βαρύς Η ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 3 Ἡ Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ὀρφανῆς. 4 Τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἀνδρέου Κρήτης (712). 5 Τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἀθανασίου, τοῦ ἐν Ἀθῳ. 5 Τῇ πρώτῃ Κυριακῇ μετά τήν ἑορτήν τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων: Ἡ Σύναξις Πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ, διαλαμψάντων Ἁγίων. 9 Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Μεθοδίου, Ἐπισκόπου Λάμπης (1793). 10 Τῶν Ὁσίων πατέρων ἡμῶν Παρθενίου (1905) καί Εὐμενίου (1920), τῶν ἐν Κουδουμᾷ Κρήτης. 12 Τῶν Ὁσίων πατέρων ἡμῶν Γερασίμου τοῦ Βυζαντίου καί Ἀκακίου, τοῦ νέου Ἀσκητοῦ (ΙΖ αἰ.). 14 Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Πέτρου τοῦ Νέου, Ἐπισκόπου Κνωσοῦ, Κρήτης. 14 Τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Τεσσάρων Νεομαρτύρων, τῶν ἐκ Μελισουργείου Κισάμου, Κρήτης (1681). 25

27 26 ΑΥΓΟΥΣΤOΣ 1 Σ Ἡ Πρόοδος τοῦ Τιμ. Σταυροῦ, τῶν Ἑπτά παίδων Μακκαβαίων 2 Κ Θ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἀνακ. λειψ. Ἁγίου Στεφάνου Πρωτομάρτ. 3 Δ Δαλμάτου, Φαύστου, Ἰσακίου ὁσίων, Σαλώμης Μυροφόρου 4 Τ Τῶν ἐν Ἐφέσῳ Ἑπτά παίδων, ἀνακ. λειψ. ὁσιομάρτυρος Εὐδοκίας 5 Τ Εὐσιγνίου μάρτυρος, Νόννης μητρός Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου 6 Π Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 7 Π Δομετίου ὁσιομ., Νικάνορος ὁσίου, Ἰωσήφ Γεροντογιάννη ὁσίου 8 Σ Αἰμιλιανοῦ Κυζίκου ὁμ., Μύρωνος ἐπισκ. Κρήτης τοῦ θαυματ. 9 Κ Ι ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ματθία ἀπ., Σύν. Παναγίας Γαλακτοτροφούσης 10 Δ Λαυρεντίου ἀρχιδιακ., Ξύστου πάπα Ρώμης, Ἱππολύτου μάρτ. 11 Τ Εὔπλου διακ., Νήφωνος ΚΠόλεως, Σύναξις Παναγίας Έλεούσης 12 Τ Φωτίου & Ἀνικήτου μαρτ., τῶν ἐκ Κρήτης 12 στρατιωτῶν μαρτ. 13 Π Ἀνακ. λειψ. Μαξίμου ὁμ., Δωροθέου & Δοσιθέου ὁσ., Ξένης ὁσ. 14 Π Μιχαίου προφ., Συμεών Τραπεζουντίου τοῦ χρυσοχόου νεομάρτ. 15 Σ Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 16 Κ ΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἁγ. Μανδηλίου, Διομήδους μ., Σταματίου νεομ. 17 Δ Μύρωνος μ., Εὐτυχίου Γορτύνης καί τῶν αὐταδέλφων αὐτοῦ 18 Τ Φλώρου καί Λαύρου μαρτ., Ματθαίου νεομάρτ. τοῦ ἐκ Γερακαρίου 19 Τ Ἀνδρέου Μεγαλομ. Στρατηλ., Θεοφάνους τοῦ θαυματουργοῦ 20 Π Σαμουήλ προφ., Λουκίου μ. τοῦ βουλευτ., Θεοχάρους νεομάρτ. 21 Π Θαδδαίου ἀποστ., Ἀθανασίου Πατελάρου Πατρ. ΚΠόλεως 22 Σ Ἀγαθονίκου μ. καί τῶν σύν αὐτῷ μαρτύρων, Ἀνθούσης μάρτυρος 23 Κ ΙΒ ΜΑΤΘ., Ἀπ. Κοιμ. Θεοτόκου, Εἰρην. Λουγδ., Χαραλ. Καλυβιαν. 24 Δ Κοσμᾶ ἱερομ. Αἰτωλοῦ, ἀν. λειψ. Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ζακύνθῳ 25 Τ Τίτου Ἀποστόλου, Πρώτου Ἐπισκόπου Κρήτης 26 Τ Ἀδριανοῦ καί Ναταλίας μ. καί τῆς συνοδ. αὐτῶν, Ἰωάσαφ ὁσίου 27 Π Φανουρίου Μεγαλομάρτυρος, Ποιμένος ὁσ., Ὁσίου Κορδούης 28 Π Μωϋσέως ὁσ. τοῦ Αἰθίοπος, Ἄννης προφ. θυγατρός Φανουήλ 29 Σ Ἡ Ἀποτομή τῆς Τιμίας Κεφαλῆς Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ 30 Κ ΙΓ ΜΑΤΘ., Ἀλεξ., Ἰωάν. & Παύλ. Πατρ. ΚΠόλ., Σύν. Παύλ. & Τίτου 31 Δ Κατάθεσις τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

28 AYΓΟΥΣΤΟY Ἀναγνώσματα τῶν Κυριακῶν ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ EYAΓΓΕΛΙΟΝ HXΟΣ EΩΘINON 2 Α Κορ. γ 9-17 Ματθ. ιδ πλ. δ Θ 9 Α Κορ. δ 9-16 Ματθ. ιζ α Ι 16 Α Κορ. θ 2-12 Ματθ. ιη β ΙΑ 23 Α Κορ. ιε 1-11 Ματθ. ιθ γ Α 30 Α Κορ. ιστ Ματθ. κα δ Β ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 7 Τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἰωσήφ τοῦ Γεροντογιάννη, ἐν Καψᾷ Σητείας (1874). 8 Τοῦ ἐν Ἁγ. πατρός ἡμῶν Μύρωνος Ἐπισκόπου Κρήτης (350 μ.χ.). 8 Τῷ α Σαββάτῳ μετά τῆς Μεταμορφώσεως: Ἡ Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Γαλακτοτροφούσης. 11 Ἡ Σύναξις Παναγίας τῆς Ἐλεούσης. 12 Τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Δώδεκα (12) Μαρτύρων στρατιωτῶν. 17 Τῶν Ὁσίων Εὐτυχίου, Εὐτυχιανοῦ καί Κασσιανῆς. 18 Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Νεομάρτυρος Ματθαίου (1698). 21 Τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ Πατελάρου (ΙΖ αἰ.), Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. 23 Τοῦ Ὁσ. πατρός ἡμῶν Χαραλάμπους, τοῦ ἐν Καλυβιανῇ (1788). 25 Τοῦ Ἁγ. ἐνδόξου Ἀποστόλου Τίτου, πρώτου Ἐπισκόπου Κρήτης. 30 Τῇ Κυριακῇ μετά τήν ἑορτήν τοῦ Ἀποστόλου Τίτου: ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Ἀποστόλων Παύλου καί Τίτου. 27

29 28 ΣΕΠΤΕΜΒPIOΣ 1 Τ Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου, Παναγίας Παμμακαρ., Νικολ. Κουρταλ. 2 Τ Μάμαντος μ., Ἰωάννου ΚΠόλεως τοῦ Νηστευτοῦ, Κοσμᾶ Ἐρημ. 3 Π Ἀνθίμου ἱερομ. ἐπισκ. Νικομηδείας, Θεοκτίστου ὁσ., Φοίβης διακον. 4 Π Μωϋσέως προφ., Βαβύλα ἱερομ., Ἀνθίμου νέου ἀσκ. ἐκ Κεφ/νίας 5 Σ Ζαχαρίου προφ. πατρός Προδρόμου, Ἀβδαίου ἐπ. Περσίδος 6 Κ ΙΔ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἀνάμν. τοῦ ἐν Χώναις θαύμ. Ἀρχαγ. Μιχαήλ 7 Δ Σῴζοντος μάρτυρος, Κασσιανῆς ὁσίας τῆς Ὑμνογράφου 8 Τ ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 9 Τ Ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων καί Δικαίων Θεοπατ. Ἰωακείμ & Ἄννης 10 Π Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυμφοδώρας μ., Πουλχ. Βασιλίσσης 11 Π Θεοδώρας ἐν Ἀλεξανδρ., Σύναξις Παναγίας Ἀντιφωνήτριας 12 Σ Αὐτονόμου, Κουρνούτου καί Θεοδώρου ἱερομ., Ἰουλιανοῦ μάρτ. 13 Κ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ, Ἀνάμν. Ἐγκ. Ναοῦ Ἀναστ., Κορνηλ. ἑκατ. 14 Δ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 15 Τ Νικήτα μεγαλομ., Βησσαρίωνος Λαρίσης, Ἰωάν. νεομ. ἐκ Σφακίων 16 Τ Εὐφημίας μεγαλομ., Μελιτηνῆς μάρτ., Κασσιανοῦ ὁσίου 17 Π Σοφίας, Πίστεως, Ἐλπίδος & Ἀγάπης μαρτ., Ἀγαθοκλείας μάρτ. 18 Π Εὐμενίου Γορτύνης Κρήτης, Ἀριάδνης μάρτ., Κάστορος μάρτ. 19 Σ Τροφίμου, Σαββατίου καί Δορυμέδοντος μαρτύρων 20 Κ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ,Εὐσταθ. μεγαλομ., Ἰωάν. Ξένου, Ἰλλαρ. Νέου 21 Δ Ἀπόδ. τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως, Κοδράτου ἀποστ., Ἰωνᾶ προφ. 22 Τ Φωκᾶ ἱερομάρτ., Ἰσαάκ καί Μαρτίνου μ., Φωκᾶ τοῦ κηπουροῦ 23 Τ Σύλληψις Τιμίου Προδρόμου, Ξανθίππης καί Πολυξένης ὁσίων 24 Π Σύν. Παναγίας Παληανῆς, Θέκλης ἰσαπ., Σιλουαν. ὁσ. Ἀθωνίτου 25 Π Εὐφροσύνης ὁσ. τῆς Αἰγ., Σύν. Παναγίας Εὐαγγελιστρ. Μοχοῦ 26 Σ Ἡ Μετάστασις Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Γεδεών τοῦ Δικαίου 27 Κ Α ΛΟΥΚΑ, Καλλιστρ. μ., Ἀριστάρχ. καί Ζήνων. ἐκ τῶν 70 ἀπ. 28 Δ Βαρούχ προφήτου, Χαρίτωνος ὁμολογητοῦ, Αὐξεντίου ὁσίου 29 Τ Κυριακοῦ Ἀναχωρητοῦ, Γοβδελαᾶ μ., Μαλαχία ν. ὁσιομ. ἐν Ρόδῳ 30 Τ Γρηγορίου Ἀρμ. τοῦ Φωτιστοῦ, Στρατονίκου καί Μαρδονίου μ.

30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟY Ἀναγνώσματα τῶν Κυριακῶν ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ EYAΓΓΕΛΙΟΝ HXΟΣ EΩΘINON 6 Β Κορ. α 21-β 4 Ματθ. κβ 2-14 πλ. α Γ 13 Γαλ. στ Ἰωάν. γ πλ. β Δ 20 Γαλ. β Μαρκ. η 34-θ 1 βαρύς Ε 27 Β Κορ. στ 16-ζ 1 Λουκ. ε 1-11 πλ. δ ΣΤ ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 1 Τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Νικολάου, τοῦ Κουρταλιώτου (ΙΖ αἰ.). 2 Τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Κοσμᾶ τοῦ Ἐρημίτου, τοῦ Κρητός (658). 4 Τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἀνθίμου, τοῦ νέου Ἀσκητοῦ ἐκ Κρήτης (1781). 11 Ἡ Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς Ἀντιφωνητρίας. 15 Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Νεομάρτυρος Ἰωάννου, τοῦ ἐκ Σφακίων Κρήτης (1811). 18 Τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Εὐμενίου, Ἐπισκόπου Γορτύνης (Ζ αἰ.). 20 Τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἰωάννου, τοῦ ἐπιλεγομένου Ξένου, τοῦ Κρητός (1027). 20 Τοῦ Ἁγίου ὁσιομάρτυρος Ἱλαρίωνος, τοῦ νέου (1804). 24 Ἡ Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς Παληανῆς. 25 Ἡ Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Εὐαγγελιστρίας, Μοχοῦ. 29

31 30 ΟΚΤΩΒPIOΣ 1 Π Παναγίας Γοργοϋπ., Ἀνανίου, Ρωμανοῦ Μελῳδ., Ἰωάν. Κουκουζ. 2 Π Κυπριανοῦ καί Ἰουστίνης μαρτ., Θεοφίλου ὁσ. ὁμολογητοῦ 3 Σ Διονυσίου Ἀρεοπαγ., Ρουστικοῦ καὶ Ἐλευθερίου μ., Θεαγένους μ. 4 Κ Β ΛΟΥΚΑ, Ἱεροθέου ἐπισκ. Ἀθηνῶν, Δομνίνης μ., Ἀμμοῦν ὁσ. 5 Δ Χαριτίνης μάρτ., Εὐδοκίμου μάρτ., Μεθοδίας ὁσ. τῆς ἐν Κιμώλῳ 6 Τ Θωμᾶ ἀποστ., Ἐρωτηΐδος μάρτ., Μακαρίου ὁσιομ. ἐκ Κίου 7 Τ Σεργίου & Βάκχου μ., Πολυχρονίου ἱερομ., Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτου 8 Π Πελαγίας ὁσ., Πελαγίας παρθ., Ταϊσίας ὁσ., Φιλίππου ἐπισκ. Γορτ. 9 Π Ἰακώβ. ἀπ. τοῦ Ἀλφ., Ἀνδρονίκου & Ἀθανασίας ὁσ., Δωροθ. Τύρου 10 Σ Εὐλαμπίου & Εὐλαμπίας μ., Θεοφίλου ὁμ., Πινυτοῦ ἐπισκ. Κνωσοῦ 11 Κ Δ ΛΟΥΚΑ (ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ), Φιλίππου ἀπ. ἐκ τῶν 7 Διακ. 12 Δ Ἀνδρονίκου, Πρόβου, Ταράχου μ., Συμεών ὁσ. τοῦ Νέου Θεολ. 13 Τ Κάρπου & Παπύλου μ., Χρυσῆς νεομ., Μελετίου Πηγᾶ π. Ἀλεξανδρ. 14 Τ Γερβασ.& σύν αὐτῷ μ., Κοσμᾶ Μελῳδ., Παρασκευῆς ὁσ. Ἐπιβατ. 15 Π Λουκιανοῦ ἱερομ., Σαβίνου & Βάρσου ὁσ., Εὐθυμίου ὁσ. τοῦ Νέου 16 Π Λογγίνου Ἑκατοντ., Λεοντίου & τῶν σύν αὐτῷ μ., Μαλοῦ ὁσ. 17 Σ Ὡσηέ προφ., Ἀνδρέου ὁσιομ. τοῦ ἐν Κρίσει, ἀν. λειψ. Ἁγ. Λαζάρου 18 Κ Γ ΛΟΥΚΑ, Λουκᾶ τοῦ Εὐαγγελ., Μαρίνου μ. τοῦ γέροντος 19 Δ Ἰωήλ προφήτου, Οὐάρου μάρτυρος, Κλεοπάτρας ὁσίας 20 Τ Ἀρτεμίου Μεγαλομ., Γερασ. τοῦ ἐν Κεφαλ., Ἀνδρον. τοῦ Κρητός 21 Τ Ἰλαρίωνος ὁσ. τοῦ Μεγάλου, Σωκράτους πρεσβ. καί Θεοδότης μ. 22 Π Ἀβερκίου Ἱεραπόλεως ἰσαπ., Ἀλεξάνδρου καί τῶν σύν αὐτῷ μ. 23 Π Ἰακώβου ἀποστ. τοῦ Ἀδελφοθέου, Ἰγνατίου Πατρ. ΚΠόλεως 24 Σ Ἀρέθα Μεγαλομ. & τῆς συνοδίας αὐτοῦ, Σεβαστιανῆς μάρτ. 25 Κ ΣΤ ΛΟΥΚΑ, Μαρκιανοῦ & Μαρτυρίου μαρτ., Ταβιθᾶς ἐλεήμ. 26 Δ Δημητρίου Μεγαλομάρτυρος τοῦ Μυροβλήτου 27 Τ Νέστορος μάρτ., Κυριακοῦ ΚΠόλεως, Πρόκλης συζ. τοῦ Πιλάτου 28 Τ Ἁγίας Σκέπης Θεοτόκου, Ἁγ. Τεσσάρων Νεομαρτ. Ρεθύμνης 29 Π Ἀναστασίας ὁσιομ. τῆς Ρωμαίας, Ἀβραμίου ὁσ., Σάββα Στρατηλ. 30 Π Ζηνοβίου & Ζηνοβίας μ., Κλεόπα, Ἰούστου & Ἀρτεμᾶ ἐκ τῶν 70 ἀπ. 31 Σ Στάχυος, Ἀπελλοῦ, Οὐρβανοῦ, Ναρκίσσου, Ἀριστοβ. ἐκ τῶν 70 ἀπ.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη 2. Παρασκευή. 3. Σάββατο Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ. 4. Κυριακή. 1. Εβδομάδα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη 2. Παρασκευή. 3. Σάββατο Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ. 4. Κυριακή. 1. Εβδομάδα ΑΤΖΕΝΤΑ 2015 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1. Εβδομάδα 29. Δευτέρα Υπό Ηρώδου αναιρεθέντων 14.000 νηπίων 30. Τρίτη Ανυσίας, Φιλεταίρου, Λέοντος οσ. 31. Τετάρτη Μελάνης οσ., Ζωτικού ορφαντρόφου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø. Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5

ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø. Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ «ÁÓÒÛÂÛıÂ Ù Ó [ Ï ıâè Ó Î ]Ë [ Ï ıâè [ÂÏ ıâúòûâè ] Ì~» 2008 1 ([ πˆ. 8, 32) ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5 ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑθΗΝΟΝ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑθΗΝΟΝ ΜΗΝΙΑΙΟ fckkjihgugtiko Ή^ΡΙΦΛΙΚΦ a f f t H M t t M EKAIAETAI ME ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ TOY ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Γ ΙΑΚΩΒΟΥ ΙΑΡΥΤΗΣ: Ο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (f) 1933 ΑΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΡΧΙΜ. ΙΑΚΩΒΟΣ Σ. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΙΕΡΟΚΗΡΥΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2011 Κωδικός 2130 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΒΙΚΑΡΙΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ & ΒΙΑΝΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ & ΒΙΑΝΝΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ & ΒΙΑΝΝΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τῇ γάρ ἀθανάτῳ κοιμήσει σου ἅπαντα τόν κόσμον ἡγίασας Μητροπολίτη Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ^KKjlHtiatTIKO. 0 fffltm ttm ------------------------------ * ------------------------------ -

ΜΗΝΙΑΙΟ ^KKjlHtiatTIKO. 0 fffltm ttm ------------------------------ * ------------------------------ - ΜΗΝΙΑΙΟ ^KKjlHtiatTIKO Ή^ριοάικο 0 fffltm ttm ------------------------------ * ------------------------------ - GKAJAGTλΙ He ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙλ TOY ceg. ΜΗΤΡΟΠΟΜΤΟΥ Μ YTI \ Η N H C κ ογ ΐλκωκογ ΙΛΡΥΤΗΟ: 0 MYTI\HNHC

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο.

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Πάτμος ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Στην τοιχογραφία, οι δύο προφήτες Ενώχ και Ηλίας καθώς και ο Θεολόγος Ιωάννης, στο 11ο κεφάλαιο. «Ιδού Εγώ σας αποστέλλω τον Ηλία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Υπό ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Μητροπολίτου Αντινόης Εφησυχάζοντος Μητροπολίτου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2010 1 : 2010, Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ Εκδοθέν από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αντινόης κ.κ.

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριον του Θανάτου

Το Μυστήριον του Θανάτου ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Έτος 2ο Περίοδος Α Του Πρωτ. Γεωργίου Ατσαλάκη ΩΡΑ Α) Εσπερινός και Παρακλήσεις στους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ»: ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΩΜΕΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΝ Ἤ ΑΛΛΟΙΩΣΙΝ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΝΕΑ «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ»: ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΩΜΕΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΝ Ἤ ΑΛΛΟΙΩΣΙΝ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ

ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ των Φ. Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΥ καί Έρ. ΑΝΔΡΕΑΔΗ1 "Οσο καί νά προσπαθήσει κανείς, δεν θά μπορέσει νά βρει την πρώτη άρχή τής συνήθειας νά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΕΝΟΡΙΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΕΝΟΡΙΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός) - Κύριαι Διαφοραί. (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους) alopsis

Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός) - Κύριαι Διαφοραί. (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους) alopsis Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός) - Κύριαι Διαφοραί. (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους) alopsis Σήμερα, αντί άλλου σχολίου, με αφορμή την επίσκεψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΧΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΧΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ἀρχιμ. Γεωργίου Χ. Χρυσοστόμου Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Ἀν. Καθηγητῆ τῆς Ἀνώτατης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΧΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δια Χριστόν σαλότητα δια Χριστόν σαλότητα

Δια Χριστόν σαλότητα δια Χριστόν σαλότητα Δια Χριστόν σαλότητα Η δια Χριστόν σαλότητα (τρέλα), αναφέρεται στον τρόπο λειτουργίας μίας ειδικής τάξης αγίων στο σώμα της εκκλησίας, οι οποίοι ενεργώντας με παράδοξο τρόπο και μακριά από τα συνήθη τυπικά

Διαβάστε περισσότερα

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Ἔτος 104ον Ἰανουάριος 2014 4275 «ΜΕΓΑΛΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ Η ΔΥΝΑΜΙΣ» Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Δαβίδ. Καταδιώκεται ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ παιδί του, ἀπὸ τὸ σπλάχνο του. Πῶς νὰ σηκώσει μιὰ τέτοια

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ»

«Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος στή βυζαντινή Λειτουργία καί Ὑμνογραφία τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος στή βυζαντινή Λειτουργία καί Ὑμνογραφία τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος στή βυζαντινή Λειτουργία καί Ὑμνογραφία τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη (Εἰσήγηση στό Διεθνές Λειτουργικό Συνέδριο μέ θέμα: «Il Cristo trasfigurato nella tradizione spirituale

Διαβάστε περισσότερα

«οὐκ ἐπ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ». (Λουκ. Δ 4)

«οὐκ ἐπ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ». (Λουκ. Δ 4) ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Πάτμος ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Τα τέσσερα (4) «ζώα» «οὐκ ἐπ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ». (Λουκ. Δ 4) Β. Η Ουράνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΜΑΝΤΩς ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23 - Τ.Κ. 542 49, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 21ο Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐκκλησιαστικό φρόνημα

Ἐκκλησιαστικό φρόνημα «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 18 ΕΤΟΣ 5 ο 2010 ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ἐγώ εἰμί ὁ ὤν καί ὁ ἦν καί ὁ ἐρχόμενος». «Ο διαμερισμός των ιματίων του Χριστού» (Εspolio), Ελαιογραφία 2,85 Χ 1,73 Τολέδο. ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ

«Ἐγώ εἰμί ὁ ὤν καί ὁ ἦν καί ὁ ἐρχόμενος». «Ο διαμερισμός των ιματίων του Χριστού» (Εspolio), Ελαιογραφία 2,85 Χ 1,73 Τολέδο. ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ Δεκέμβριος 2014 Τεύχος 26 Ο «Ἐγώ εἰμί ὁ ὤν καί ὁ ἦν καί ὁ ἐρχόμενος». (Ἀποκάλυψη Ἰωάννη, Αʹ 8) «Ο διαμερισμός των ιματίων του Χριστού» (Εspolio), Ελαιογραφία 2,85 Χ 1,73 Τολέδο. ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαταθήκες Ορθοδοξίας και Ελληνισμού σε επιστολές του Ιωάννου Καποδίστρια προς εκκλησιαστικά πρόσωπα της εποχής του

Παρακαταθήκες Ορθοδοξίας και Ελληνισμού σε επιστολές του Ιωάννου Καποδίστρια προς εκκλησιαστικά πρόσωπα της εποχής του Παρακαταθήκες Ορθοδοξίας και Ελληνισμού σε επιστολές του Ιωάννου Καποδίστρια προς εκκλησιαστικά πρόσωπα της εποχής του ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ, Επικ. Καθηγήτρια Θεολογικής Σχολής, Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ Ἦ ταν τὸ 1968 ἢ 69 ὅταν εἶδα νὰ εἰσέρχεται στὸ σπίτι μας ἡ ἀείμνηστη πλέον κατὰ σάρκα μητέρα μου ἀνήσυχη καὶ ἀρκετὰ ταραγμένη. Στὴν ἐρώτηση ποὺ τῆς κάναμε, τὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΑΡΧΙΜ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ ΤΟΜΟΣ 1 Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ & ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ ΕΚΔ. ΠΟΥΡΝΑΡΑ 1983. Μετάφραση Rosemary Edmonds ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΕΚΔ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΒΔΟΥ. Στη Θεσσαλονίκη η εικόνα του «Άξιον Εστί»

ΒΑΒΔΟΥ. Στη Θεσσαλονίκη η εικόνα του «Άξιον Εστί» Φωνήτου Θεσσαλονίκη Εφημερίδα της Ένωσης Βαβδινών Θεσσαλονίκης Γενικού ενδιαφέροντος και τοπικών ειδήσεων Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: vavdos@hotmail.gr ΧΡΟΝΟΣ 7ος - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ - Οκτώβριος -

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΑΔΑ Θρησκευτικοί Προορισμοί

ΛΕΥΚΑΔΑ Θρησκευτικοί Προορισμοί ΛΕΥΚΑΔΑ Θρησκευτικοί Προορισμοί Προσκύνημα στους Ναούς και τις Μονές της Λευκάδας ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ email: tourismos@lefkada.gr www.lefkada.gr 1 ΕΥΡΩΠΗ - ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ για Πρίντεζι για Ανκόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΘΩΣ ΕΙΜΙ ΕΛΕΕΙΝΟΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Στο παρόν τεύχος έχουμε για πρώτη φορά στο περιοδικό μας και στην Ελλάδα μία βιογραφία του δρος Μπίλλυ Γκραίαμ ή Γκράχαμ όπως καθιερώθηκε στα ελληνικά το όνομά του. Την έγραψε

Διαβάστε περισσότερα