Ενότητα 6 (Κεφάλαιο 9) Χρονοδρομολόγηση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενότητα 6 (Κεφάλαιο 9) Χρονοδρομολόγηση"

Transcript

1 ΕΠΛ222: Λειτουργικά Συστήματα (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Operating Systems: Internals and Design Principles, 8/E, William Stallings) Ενότητα 6 (Κεφάλαιο 9) Χρονοδρομολόγηση Οι διαφάνειες αυτές έχουν συμπληρωματικό και επεξηγηματικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν το βιβλίο Γιώργος Α. Παπαδόπουλος Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Περιεχόμενα Είδη χρονοδρομολόγησης. Αλγόριθμοι χρονοδρομολόγησης. Χρονοδρομολόγηση στο παραδοσιακό UNIX. 2 Χρονοδρομολόγηση Με τον όρο χρονοδρομολόγηση ή χρονοπρογραμματισμό (scheduling) αναφερόμαστε στον αλγόριθμο που χρησιμοποιείται για να αποφασισθεί ποια από τις διεργασίες (ή εργασίες) που είναι έτοιμες για εκτέλεση θα δεσμεύσει την KME για να αρχίσει να εκτελείται. Το μέρος του Λ.Σ. που είναι υπεύθυνο για τη χρονοδρομολόγηση των διεργασιών λέγεται χρονοδρομολογητής ή χρονοπρογραμματιστής (scheduler). 3 1

2 Σκοπός της χρονοδρομολόγησης Είναι η εκτέλεση των διεργασιών από την ΚΜΕ με τρόπο που να ικανοποιούνται οι στόχοι του συστήματος (σχετικά με χρόνο απόκρισης, αποδοτικότητα, κλπ.). 4 Επί μέρους στόχοι της χρονοδρομολόγησης Η πολιτική χρονοδρομολόγησης που εφαρμόζεται πρέπει να: Διαμοιράζει την ΚΜΕ δίκαια μεταξύ των διεργασιών. Αποφεύγει φαινόμενα παρατεταμένης στέρησης. Κάνει αποδοτική χρήση της ΚΜΕ. Έχει μικρό κόστος. Λαμβάνει υπ όψη τυχόν προτεραιότητες των διεργασιών (π.χ. προθεσμίες πραγματικού χρόνου). 5 Είδη χρονοδρομολόγησης Μακροπρόθεσμη (long-term) ή υψηλού επιπέδου (high level) χρονοδρομολόγηση. Αποφασίζει για το ποιες εργασίες θα εισαχθούν στο σύστημα για εκτέλεση. Μόλις δημιουργηθεί μία εργασία, αποθηκεύεται στην περιφερειακή μνήμη (υπό μορφή διεργασίας) μέχρις ότου ο χρονοδρομολογητής αποφασίσει να τη μεταφέρει στην κύρια μνήμη. Μεσοπρόθεσμη (medium-term) ή ενδιάμεσου επιπέδου (intermediate level) χρονοδρομολόγηση. Αποφασίζει για το ποιες διεργασίες θα αποκτήσουν το δικαίωμα να συναγωνιστούν για την είσοδό τους στην KME. Αυτό επιτυγχάνεται με την εναλλαγή (swapping) διεργασιών από την περιφερειακή στην κύρια μνήμη και αντίστροφα. Βραχυπρόθεσμη (short-term) ή χαμηλού επιπέδου (low level) χρονοδρομολόγηση. Αποφασίζει για το ποια διεργασία θα δεσμεύσει την KME. Το μέρος του χρονοπρογραμματιστή που είναι υπεύθυνο για τη βραχυπρόθεσμη χρονοδρομολόγηση λέγεται και επιλογέας ή προωθητής (dispatcher) και εκτελείται πιο συχνά από τα άλλα μέρη. 6 2

3 Σύστημα με δύο καταστάσεις διεργασιών υπό αναστολή 7 Μεταπτώσεις μεταξύ των τριών επιπέδων χρονοδρομολόγησης 88 8 Τα τρία επίπεδα χρονοδρομολόγησης 9 3

4 Αντίστοιχο διάγραμμα ροής Μακροπρόθεσμη ή υψηλού επιπέδου χρονοδρομολόγηση Αποφασίζει για το αν και ποιες εργασίες ή προγράμματα θα εισαχθούν στο σύστημα για εκτέλεση. Κατ επέκταση, καθορίζει το βαθμό πολυπρογραμματισμού του συστήματος. Εκτελείται με μικρή σχετικά συχνότητα. Αν εισαχθεί στο σύστημα, μία εργασία ή πρόγραμμα γίνεται διεργασία και αποτελεί πλέον ευθύνη του βραχυπρόθεσμου χρονοδρομολογητή. Εναλλακτικά, η καινούργια διεργασία ξεκινάει από την περιφερειακή μνήμη, οπότε αποτελεί ευθύνη του μεσοπρόθεσμου χρονοδρομολογητή. Τα κριτήρια εισαγωγής μίας εργασίας ή προγράμματος μπορεί να είναι, μεταξύ άλλων: Πρώτη εισερχόμενη, πρώτη εξυπηρετούμενη. Προτεραιότητα. Αναμενόμενή χρονική διάρκεια εκτέλεσης. Ανάγκες σε Ε/Ε. Όσες περισσότερες διεργασίες υπάρχουν στο σύστημα, τόσο υψηλότερος είναι ο βαθμός πολυπρογραμματισμού του συστήματος αλλά αναλογικά η κάθε διεργασία έχει χαμηλότερο χρόνο χρήσης της ΚΜΕ. 11 Μεσοπρόθεσμη ή ενδιάμεσου επιπέδου χρονοδρομολόγηση Εκτελείται κατά τι πιο συχνά από την χρονοδρομολόγηση υψηλού επιπέδου. Αποφασίζει για το ποιες διεργασίες θα αποκτήσουν το δικαίωμα να συναγωνιστούν για την είσοδό τους στην KME. Αυτό επιτυγχάνεται με την εναλλαγή (swapping) διεργασιών από την περιφερειακή στην κύρια μνήμη και αντίστροφα. Και εδώ οι σχετικές αποφάσεις επηρεάζουν το βαθμό πολυπρογραμματισμού του συστήματος. 12 4

5 Βραχυπρόθεσμη ή χαμηλού επιπέδου χρονοδρομολόγηση Γνωστή επίσης και ως επιλογέας (dispatcher). Εκτελείται πιο συχνά από τους άλλους χρονοπρογραμματιστές. Εστιάζει την προσοχή του κυρίως στην όσο το δυνατόν καλύτερη χρήση της KME, επιλέγοντας ποια διεργασία θα τη χρησιμοποιήσει για εκτέλεση. Ο επιλογέας καλείται να αναλάβει δράση κάθε φορά που συμβαίνει κάτι το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει στο να τεθεί υπό αναστολή η διεργασία που εκτελείται στην ΚΜΕ ή στην προεκχώρηση της διεργασίας για να δοθεί η ΚΜΕ σε άλλη διεργασία. Τέτοια συμβάντα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Διακόπτες (Ε/Ε ή ρολογιού). Κλήσεις του Λ.Σ. Σήματα (π.χ. σημαφόροι). 13 Περιεχόμενα Είδη χρονοδρομολόγησης. Αλγόριθμοι χρονοδρομολόγησης. Χρονοδρομολόγηση στο παραδοσιακό UNIX. 14 Στόχοι της βραχυπρόθεσμης χρονοδρομολόγησης Είναι η κατανομή του χρόνου της ΚΜΕ ανάμεσα στις εκτελούμενες διεργασίες με τρόπο που να βελτιστοποιεί μία ή περισσότερες παραμέτρους της συμπεριφοράς του συστήματος. Σε γενικές γραμμές, ορίζεται μία ομάδα από γενικά κριτήρια με βάση τα οποία αξιολογούνται διάφοροι αλγόριθμοι χρονοδρομολόγησης. 15 5

6 Είδη κριτηρίων Ένας αλγόριθμος χρονοδρομολόγησης πρέπει να ικανοποιεί κάποιους στόχους (objectives). Οι στόχοι αυτοί σε μεγάλο βαθμό καθορίζουν και τα κριτήρια με βάση τα οποία υιοθετείται τελικά ο ένας ή ο άλλος αλγόριθμος. Τα κριτήρια αυτά μπορούν να χωρισθούν σε δύο κατηγορίες: Προσανατολισμένα προς τον χρήστη (user oriented). Προσανατολισμένα προς το σύστημα (system oriented). 16 Το κριτήριο της απόδοσης Ένας εναλλακτικός τρόπος κατηγοριοποίησης των κριτηρίων είναι με βάση το αν σχετίζονται ή όχι με την απόδοση του συστήματος. Τα κριτήρια που σχετίζονται με την απόδοση του συστήματος είναι ποσοτικά και μπορούν να μετρηθούν (π.χ. χρόνος απόκρισης). Τα κριτήρια που δεν σχετίζονται με την απόδοση του συστήματος είναι ποιοτικά και συνήθως η αντικειμενική τους μέτρηση είναι δύσκολη (π.χ. καθορισμένη συμπεριφορά). 17 Κριτήρια προσανατολισμένα προς τον χρήστη, σχετιζόμενα με απόδοση Χρόνος απόκρισης (response time). Ελαχιστοποίηση του χρόνου απόκρισης για διαλογικούς χρήστες (interactive users) και ταυτόχρονη μεγιστοποίηση του αριθμού των χρηστών. Χρόνος διεκπεραίωσης (turnaround time). Ελαχιστοποίηση του χρόνου που οι χρήστες ενός συστήματος δέσμης (batch system) περιμένουν τη διεκπεραίωση των εργασιών τους. Προθεσμίες (deadlines). Τήρηση τυχόν προθεσμιών αποπεράτωσης της εκτέλεσης κάποιων διεργασιών. Τα ανωτέρω κριτήρια είναι αλληλοεξαρτώμενα και είναι αδύνατο να γίνει ταυτόχρονη βελτιστοποίηση όλων. Επομένως η οποιαδήποτε πολιτική χρονοδρομολόγησης θα πρέπει να προβεί σε συμβιβασμούς μεταξύ των κριτηρίων. Ο σχετικός βαθμός συμβιβασμού μεταξύ των κριτηρίων εξαρτάται από τη φύση και επιδιωκόμενη χρήση του συστήματος. Κατά κανόνα πάντως ο χρόνος απόκρισης θεωρείται το σημαντικότερο κριτήριο το οποίο πρέπει να βελτιστοποιείται. 18 6

7 Κριτήρια προσανατολισμένα προς τον χρήστη, μη σχετιζόμενα με απόδοση Καθορισμένη συμπεριφορά (predictability). O χρόνος εκτέλεσης μίας εργασίας δεν πρέπει να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το φόρτο εργασίας του συστήματος. 19 Κριτήρια προσανατολισμένα προς το σύστημα, σχετιζόμενα με απόδοση Ρυθμός απόδοσης (throughput). Μεγιστοποίηση του αριθμού των εργασιών που επεξεργάζεται το σύστημα σε μία χρονική μονάδα (π.χ. ανά ώρα). Χρήση της ΚΜΕ. H KME πρέπει να είναι απασχολημένη ιδανικά σε ποσοστό 100%. 20 Κριτήρια προσανατολισμένα προς το σύστημα, μη σχετιζόμενα με απόδοση Δικαιοσύνη (fairness). Κάθε διεργασία πρέπει να λαμβάνει δίκαιο ποσοστό χρήσης της KME. Σεβασμός προτεραιοτήτων (priority enforcement), που έχουν οι εκτελούμενες διεργασίες. Ισορροπία χρήσης των διαθέσιμων πόρων (resource balancing). Όλοι οι πόροι του συστήματος πρέπει να χρησιμοποιούνται επαρκώς. Εργασίες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν πόρους οι οποίοι κατά κανόνα υποχρησιμοποιούνται πρέπει να προτιμούνται. 21 7

8 Η χρήση προτεραιοτήτων Σε πολλά συστήματα κάθε διεργασία έχει μία προτεραιότητα. Ο επιλογέας κατά κανόνα επιλέγει τη διεργασία εκείνη με τη μεγαλύτερη προτεραιότητα. Συνήθως γίνεται χρήση ουρών για την αναπαράσταση διαφόρων επιπέδων προτεραιότητας. 22 Ουρές προτεραιότητας Χρήση ουρών προτεραιότητας Αντί να υπάρχει μία ουρά με τις διεργασίες που είναι έτοιμες για εκτέλεση, υπάρχουν πολλαπλές τέτοιες ουρές, μία για κάθε επίπεδο προτεραιότητας με την υψηλότερη προτεραιότητα να είναι στο πρώτο επίπεδο. Κατά κανόνα, ο επιλογέας θα εκτελέσει πρώτα τις διεργασίες που βρίσκονται στο πρώτο επίπεδο πριν ασχοληθεί με το δεύτερο, κοκ. Στο Unix χαμηλότερος αριθμός σημαίνει μεγαλύτερη προτεραιότητα ενώ στα Windows ισχύει το αντίστροφο. 24 8

9 Παρατεταμένη στέρηση Η εισαγωγή προτεραιοτήτων στη χρονοδρομολόγηση μπορεί να οδηγήσει σε παρατεταμένη στέρηση διεργασιών με χαμηλή προτεραιότητα αν συνεχώς εμφανίζονται στο σύστημα διεργασίες με υψηλότερη προτεραιότητα από τη δική τους. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με την αλλαγή της προτεραιότητας αυτών των διεργασιών σε υψηλότερη με βάση το χρόνο αναμονής τους για να εκτελεσθούν. 25 Εναλλακτικές πολιτικές χρονοδρομολόγησης 26 Ταξινόμηση αλγόριθμων χρονοδρομολόγησης H ταξινόμηση των αλγόριθμων χρονοδρομολόγησης γίνεται με βάση δύο χαρακτηριστικά: Τη συνάρτηση επιλογής (selection function) της διεργασίας που θα επιλεγεί για εκτέλεση. Τη στρατηγική αναστολής (decision mode) της διεργασίας που ήδη εκτελείται. 27 9

10 Συνάρτηση επιλογής Καθορίζει ποια από τις διεργασίες που είναι έτοιμες για εκτέλεση θα επιλεγεί για να χρησιμοποιήσει την ΚΜΕ. Κριτήρια που χρησιμοποιούνται εδώ είναι η προτεραιότητα της κάθε διεργασίας, ανάγκες σε χρήση πόρων ή τα χαρακτηριστικά της διεργασίας. Στην τελευταία περίπτωση, σημαντικές παράμετροι είναι: Χρόνος αναμονής για εκτέλεση μέχρι τώρα. Χρόνος χρήσης της ΚΜΕ μέχρι τώρα. Συνολικός χρόνος που θα γίνει χρήση της ΚΜΕ (αν αυτό είναι δυνατόν να εκτιμηθεί). 28 Στρατηγική αναστολής Καθορίζει τα χρονικά σημεία στα οποία θα εφαρμοσθεί η συνάρτηση επιλογής. Υπάρχουν δύο κατηγορίες πολιτικών χρονοδρομολόγησης εδώ: Προεκχώρησης (preemptive). Μη προεκχώρησης (non preemptive). 29 Προεκχώρηση vs. μη προεκχώρηση Μη προεκχώρηση. Από τη στιγμή που μία διεργασία αρχίσει να εκτελείται θα αποδεσμεύσει την ΚΜΕ μόνο όταν ολοκληρώσει την εκτέλεσή της ή πρέπει να τεθεί υπό αναστολή για εκτέλεση εντολών Ε/Ε ή για να ζητήσει μία υπηρεσία από το Λ.Σ. Προεκχώρηση. Η τρέχουσα εκτελούμενη διεργασία μπορεί να διακόψει την εκτέλεσή της και να απομακρυνθεί από την ΚΜΕ με σκοπό να δώσει τη δυνατότητα σε κάποια άλλη διεργασία να κάνει και αυτή χρήση της ΚΜΕ. Σε αυτήν την περίπτωση, θα επανέλθει στην ΚΜΕ κάποια στιγμή στο μέλλον για να συνεχίσει την εκτέλεσή της

11 Παράδειγμα χρονοδρομολόγησης διεργασιών Μπορούμε να θεωρήσουμε τη κάθε διεργασία ότι είναι μία δέσμη (batch) Ο όρος χρόνος υπηρεσίας (service time) αναφέρεται στον υπολογιζόμενο συνολικό χρόνος χρήσης της ΚΜΕ. 31 Πρώτη Αφιχθείσα, Πρώτη Εξυπηρετούμενη 1 32 Πρώτη Αφιχθείσα, Πρώτη Εξυπηρετούμενη 2 Ο αλγόριθμος πρώτη αφιχθείσα, πρώτη εξυπηρετούμενη (firstcome-first-served (FCFS)) είναι γνωστός και ως πρώτη εισερχόμενη, πρώτη εξερχόμενη (first-in-first-out (FIFO)). Είναι μη προεκχωρήσιμος αλγόριθμος. Η κάθε διεργασία που είναι έτοιμη να εκτελεσθεί αναμένει τη σειρά της στην αντίστοιχη ουρά. Όταν η τρέχουσα διεργασία που εκτελείται ολοκληρώσει την εκτέλεσή της, η πρώτη διεργασία της ουράς αρχίζει να εκτελείται. Ο αλγόριθμος έχει καλά αποτελέσματα μόνο για διεργασίες που έχουν μεγάλο σχετικά χρόνο χρήσης της ΚΜΕ. Δείχνει προτίμηση σε διεργασίες που έχουν μεγάλο χρόνο εκτέλεσης και περιορισμένη χρήση E/E. Το κόστος (overhead) της εναλλαγής διεργασιών όμως είναι μικρό. Δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμος τρόπος χρονοδρομολόγησης αν και σε συνδυασμό με προτεραιότητες γίνεται πιο αποτελεσματικός. Χρησιμοποιείται κυρίως σε συστήματα εργασιών δέσμης

12 Εκ Περιτροπής 1 34 Εκ Περιτροπής 2 Οι διεργασίες εξυπηρετούνται εκ περιτροπής (round robin) και επομένως ο αλγόριθμος είναι προεκχωρήσιμος. Σε κάθε διεργασία εκχωρείται ένα χρονικό διάστημα που λέγεται κβάντο χρόνου (quantum, time-slice). Αν η διεργασία δεν έχει τερματίσει μέσα στα πλαίσια του κβάντου της, αναστέλλεται η εκτέλεσή της και η KME προεκχωρείται σε άλλη διεργασία. Προσοχή πρέπει να δίνεται στο πόσο μεγάλο θα είναι το κβάντο. Aν το κβάντο είναι μικρό, το κόστος εναλλαγής των διεργασιών θα είναι μεγάλο. Αν το κβάντο είναι μεγάλο, ο χρόνος απόκρισης θα είναι μεγάλος ακόμα και για σύντομες διεργασίες. Χρησιμοποιείται κυρίως σε συστήματα καταμερισμού χρόνου όπου παίζει κύριο λόγο ο χρόνος απόκρισης προς τους διαλογικούς χρήστες. Ευνοεί τις διεργασίες που χρησιμοποιούν κατ εξοχήν την KME, σε βάρος όμως αυτών που χρησιμοποιούν περισσότερο συσκευές E/E. Αυτό συμβαίνει διότι στη δεύτερη περίπτωση μία διεργασία δεν θα μπορεί συνήθως να χρησιμοποιεί όλο το κβάντο της αφού αργά ή γρήγορα θα αναστέλλεται η εκτέλεσή της για εκτέλεση κάποιας 35 πράξης E/E. Μέγεθος κβάντου: μεγαλύτερο από όσο χρειάζεται η διεργασία 36 12

13 Μέγεθος κβάντου: μικρότερο από όσο χρειάζεται η διεργασία Εικονική εκ περιτροπής χρονοδρομολόγηση Εικονική εκ περιτροπής χρονοδρομολόγηση 2 Μία παραλλαγή του αλγόριθμου αυτού είναι οι διεργασίες που ολοκληρώνουν την εκτέλεση μίας εντολής E/E να έχουν προτεραιότητα για χρήση της KME έναντι των υπολοίπων που είναι έτοιμες για εκτέλεση. Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί με τη χρήση μίας ουράς FCFS στην οποία τοποθετούνται όλες οι διεργασίες που έχουν μόλις ολοκληρώσει μία εντολή Ε/Ε. Όταν η διεργασία που κάνει χρήση της ΚΜΕ απομακρύνεται από αυτήν, τότε οι διεργασίες που βρίσκονται σε αυτήν την ουρά (αν υπάρχουν) έχουν προτεραιότητα έναντι των υπολοίπων που είναι έτοιμες για εκτέλεση. Σε αυτήν την περίπτωση οι διεργασίες αυτές εκτελούνται για τον υπόλοιπο χρόνο του κβάντου τους που περίσσεψε όταν τέθηκαν υπό αναστολή. Μετρήσεις έδειξαν ότι ο αλγόριθμος αυτός είναι πιο δίκαιος προς τις διεργασίες που κάνουν συχνή χρήση εντολών Ε/Ε από τον κλασσικό αλγόριθμος εκ περιτροπής

14 Με βάση το Συνολικό Χρόνο Εκτέλεσης 1 40 Με βάση το Συνολικό Χρόνο Εκτέλεσης 2 Οι διεργασίες εξυπηρετούνται με βάση το συνολικό χρόνο εκτέλεσής τους και συγκεκριμένα εκτελείται πρώτα η συντομότερη εργασία (shortest process next). Είναι παραλλαγή του πρώτου αλγόριθμου αλλά ευνοεί τις σύντομες διεργασίες. Και εδώ δεν υπάρχει αναστολή της εκτελούμενης διεργασίας (μη προεκχώρηση). Μεγιστοποιεί τον ρυθμό απόδοσης και ελαχιστοποιεί το χρόνο απόκρισης για σύντομες διεργασίες αλλά δεν ευνοεί μεγάλες διεργασίες. Λόγω της έλλειψης αναστολής δεν είναι κατάλληλη για συστήματα καταμερισμού χρόνου. Επίσης, μπορεί να οδηγήσει σε φαινόμενα παρατεταμένης στέρησης αν στο σύστημα υπάρχουν πολλές σύντομες διεργασίες. Τέλος προϋποθέτει ότι ο χρόνος εκτέλεσης μίας διεργασίας είναι εκ των προτέρων γνωστός. 41 Με βάση τον Υπολειπόμενο Χρόνο Εκτέλεσης μίας διεργασίας

15 Με βάση τον Υπολειπόμενο Χρόνο Εκτέλεσης μίας διεργασίας 2 Είναι παραλλαγή του προηγούμενου αλγόριθμου με δυνατότητα προεκχώρησης. O χρονοδρομολογητής διαλέγει για εκτέλεση τη διεργασία εκείνη για την οποία εκτιμάται ότι έχει το λιγότερο υπολειπόμενο χρόνο εκτέλεσης (shortest remaining time). H άφιξη στην ουρά των διεργασιών που είναι έτοιμες για εκτέλεση μίας διεργασίας που ο υπολειπόμενος χρόνος εκτέλεσής της είναι μικρότερος από αυτόν της διεργασίας που εκτελείται εκείνη τη στιγμή, οδηγεί σε αναστολή της εκτέλεσης της τελευταίας αυτής διεργασίας. Έχει καλύτερο χρόνο διεκπεραίωσης από τον προηγούμενο αλγόριθμο διότι δίνει προτεραιότητα στις σύντομες διεργασίες. Έχει μικρότερο κόστος από τον εκ περιτροπής γιατί η εναλλαγή των διεργασιών στην ΚΜΕ δεν είναι τόσο συχνή αλλά πρέπει να αποθηκεύεται ο εναπομείναν χρόνος εκτέλεσης που έχει κάποιο κόστος. 43 Με βάση το Χρόνο Αναμονής για εκτέλεση μίας διεργασίας 1 44 Με βάση το Χρόνο Αναμονής για εκτέλεση μίας διεργασίας 2 Είναι μία άλλη παραλλαγή του αλγόριθμου SPN όπου στη συνάρτηση επιλογής λαμβάνεται υπ όψη εκτός του συνολικού χρόνου εκτέλεσης μίας διεργασίας και ο χρόνος που περιμένει να εκτελεσθεί. Οδηγεί στη δημιουργία προτεραιοτήτων μεταξύ των διεργασιών όπου ισχύει η συνθήκη: προτεραιότητα = (χρόνος αναμονής + χρόνος εκτέλεσης) χρόνος εκτέλεσης Επιτυγχάνει την ικανοποιητική εξυπηρέτηση μεγάλων διεργασιών γιατί όσο αυξάνει ο χρόνος αναμονής τους αυξάνει ανάλογα και η προτεραιότητά τους

16 Πολλαπλές ουρές ανατροφοδότησης 1 46 Πολλαπλές ουρές ανατροφοδότησης 2 O αλγόριθμος αυτός δεν χρειάζεται εκτίμηση του χρόνου εκτέλεσης μίας διεργασίας όπως οι περισσότεροι από τους προηγούμενους. Μπορεί να θεωρηθεί σαν παραλλαγή του αλγόριθμου RR με προτεραιότητες. Αν μία διεργασία δεν ολοκληρωθεί μέσα στο χρονικό περιθώριο που καθορίζεται από το κβάντο, μεταφέρεται στην επόμενη ουρά χαμηλότερης προτεραιότητας. Όλες οι ουρές υλοποιούν τον αλγόριθμο FCFS εκτός της τελευταίας που κατ ανάγκη χρησιμοποιεί τον RR. Επειδή για μεγάλες διεργασίες ο χρόνος διεκπεραίωσης τείνει να μεγαλώνει καθώς οι διεργασίες υποβιβάζονται σε επίπεδα χαμηλότερης προτεραιότητας και για αποφυγή δημιουργίας φαινομένων παρατεταμένης στέρησης, το κάθε επίπεδο RQ έχει μεγαλύτερο κβάντο από το προηγούμενό του RQ-1. Επιπλέον, αν μία διεργασία έχει παραμείνει σε κάποιο επίπεδο ένα ορισμένο χρονικό διάστημα προβιβάζεται στο αμέσως υψηλότερο επίπεδο. 47 Απόδοση του αλγόριθμου ανατροφοδότησης Υπάρχουν παραλλαγές ανάλογα με την τιμή του κβάντου

17 Χρονοδρομολόγηση δίκαιης κατανομής Σε όλους τους προαναφερθέντες αλγόριθμους, ο επιλογέας μεταχειρίζεται τις διεργασίες που είναι έτοιμες για εκτέλεση σαν να ανήκουν όλες σε μία ομάδα (με εξαίρεση το θέμα της προτεραιότητας). Όμως σε ένα σύστημα με πολλαπλούς χρήστες, οι διεργασίες (ή νήματα) χωρίζονται σε υποομάδες, μία για κάθε χρήστη. Από το σημείο αναφοράς του χρήστη, αυτό που τον απασχολεί δεν είναι αν εκτελείται αποδοτικά μία διεργασία του αλλά αν εκτελούνται αποδοτικά όλες αυτές που αποτελούν μία εφαρμογή του. Επομένως, θα ήταν επιθυμητό να γίνονται επιλογές στην χρονοδρομολόγηση με βάση αυτές τις υποομάδες. Αυτό λέγεται χρονοδρομολόγηση δίκαιης κατανομής (fair share scheduling). Η ιδέα αυτή μπορεί να επεκταθεί και σε ομάδες χρηστών (ακόμα και αν ο κάθε χρήστης κάνει χρήση μίας διεργασίας). Π.χ., αν όλοι οι χρήστες ενός τμήματος εισέλθουν στο σύστημα, θα θέλαμε να δούμε μείωση της απόδοσης του συστήματος μόνο για αυτούς τους χρήστες. 49 Επιλογέας δίκαιης κατανομής 50 Σύγκριση αλγορίθμων χρονοδρομολόγησης 51 17

18 Περιεχόμενα Είδη χρονοδρομολόγησης. Αλγόριθμοι χρονοδρομολόγησης. Χρονοδρομολόγηση στο παραδοσιακό UNIX. 52 Βασική πολιτικής χρονοδρομολόγησης Γίνεται χρήση πολλαπλών επιπέδων ανατροφοδότησης με χρήση της εκ περιτροπής πολιτικής μέσα σε κάθε ουρά προτεραιότητας. Το κβάντο είναι 1 δευτερόλεπτο και αν μία διεργασία δεν έχει ολοκληρώσει την εκτέλεσή της σε αυτό το διάστημα απομακρύνεται από την ΚΜΕ. Υπάρχουν προτεραιότητες που σχετίζονται με τα είδη των διεργασιών και το ιστορικό τους. 53 Τύπος χρονοδρομολόγησης 54 18

19 Ομάδες Οι προτεραιότητες επαναϋπολογίζονται κάθε δευτερόλεπτο. Η βασική προτεραιότητα υπολογίζεται με το διαχωρισμό των διεργασιών σε σχετικές ομάδες (bands) επιπέδων προτεραιότητας. Εναλλασσόμενες (υψηλότερη). Έλεγχος συσκευών Ε/Ε με μπλοκ χαρακτήρων. Χρήση αρχείων. Έλεγχος συσκευών Ε/Ε μονών χαρακτήρων. Διεργασίες χρηστών (χαμηλότερη προτεραιότητα). Μία διεργασία δεν μπορεί να αλλάξει ομάδα. Η ομαδοποίηση αυτή επιτρέπει στο Λ.Σ. να βελτιστοποιήσει πρόσβαση σε συσκευές Ε/Ε μπλοκ (π.χ. δίσκος) και την εκτέλεση των κλήσεων του συστήματος. 55 Παράδειγμα χρονοδρομολόγησης στο παραδοσιακό UNIX 56 19

ENOTHTA 5 XPONO POMOΛOΓHΣH

ENOTHTA 5 XPONO POMOΛOΓHΣH ENOTHTA 5 Περιεχόµενα 1. Xρονοδροµολόγηση 2. Eίδη χρονοδροµολόγησης 3. Στόχοι και κριτήρια της χρονοδροµολόγησης 4. Tαξινόµηση αλγόριθµων χρονοδροµολόγησης 5. Xρονοδροµολόγηση µε βάση τον χρόνο εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (Λ/Σ)

Λειτουργικά Συστήματα (Λ/Σ) Λειτουργικά Συστήματα (Λ/Σ) Διαχείριση Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας (CPU) Βασίλης Σακκάς 4/12/2013 1 Xρονοδρομολόγηση Διεργασιών 1 Η χρονοδρομολόγηση σε ένα Λ/Σ αποφασίζει ποια διεργασία θα χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι Μάθημα: Λειτουργικά Συστήματα Ι ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Διδάσκων: Καθ. Κ. Λαμπρινουδάκης clam@unipi.gr 1 Χρονοδρομολογητής ή χρονοπρογραμματιστής (scheduler) είναι το τμήμα του Λ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι Μάθημα: Λειτουργικά Συστήματα Ι ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Διδάσκων: Επ. Καθ. Κ. Λαμπρινουδάκης clam@unipi.gr 1 Χρονοδρομολογητής ή χρονοπρογραμματιστής (scheduler) είναι το τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολόγηση σε σύστημα ενός επεξεργαστή

Δρομολόγηση σε σύστημα ενός επεξεργαστή Δρομολόγηση σε σύστημα ενός επεξεργαστή 1. Εισαγωγή 2. Κριτήρια αποτίμησης της απόδοσης 3. Κριτήρια βελτιστοποίησης 4. Τύποι δρομολόγησης του επεξεργαστή 5. Ο κύκλος καταιγισμού CPU-I/O 6. Πολιτικές δρομολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ

Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ Κεφάλαιο 9 «Δρομολόγηση Διεργασιών» Διδάσκων: Δ, Λιαροκάπης Διαφάνειες: Π. Χατζηδούκας 1 Δρομολόγηση σε σύστημα ενός επεξεργαστή 1. Εισαγωγή 2. Κριτήρια αποτίμησης της απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 11 : Δρομολόγηση Διεργασιών 1/3 Δημήτριος Λιαροκάπης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 7 ο. Αλγόριθμοι Χρονοδρομολόγησης

Μάθημα 7 ο. Αλγόριθμοι Χρονοδρομολόγησης Μάθημα 7 ο Αλγόριθμοι Χρονοδρομολόγησης Σκοπός του μαθήματος Στην ενότητα αυτή θα εξηγήσουμε το ρόλο και την αξιολόγηση των αλγορίθμων χρονοδρομολόγησης, και θα παρουσιάσουμε τους κυριότερους. Θα μάθουμε:

Διαβάστε περισσότερα

ροµολόγηση Επεξεργαστή

ροµολόγηση Επεξεργαστή ροµολόγηση Επεξεργαστή Κεφάλαιο 9 Στόχοι της ροµολόγησης Χρόνος Απόκρισης Throughput Αποδοτική χρήση επεξεργαστή Τύποι ροµολόγησης Μακροπρόθεσµη δροµολόγηση Μεσοπρόθεσµη δροµολόγηση Βραχυπρόθεσµη δροµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Χρονοπρογραμματισμός Εργαστηριακές Ασκήσεις

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Χρονοπρογραμματισμός Εργαστηριακές Ασκήσεις ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Χρονοπρογραμματισμός Εργαστηριακές Ασκήσεις Υλικό από: Κ Διαμαντάρας, Λειτουργικά Συστήματα, Τμήμα Πληροφορικής ΤΕΙΘ Σύνθεση Κ.Γ. Μαργαρίτης, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Σκελετός Παρουσίασης

Σκελετός Παρουσίασης Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άδεια χρήσης άλλου τύπου, αυτή πρέπει να αναφέρεται ρητώς. Σκελετός

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 7: Αλγόριθμοι Χρονοδρομολόγησης

Μάθημα 7: Αλγόριθμοι Χρονοδρομολόγησης Μάθημα 7: Αλγόριθμοι Χρονοδρομολόγησης 7.1 Ορισμός Στόχοι Αλγόριθμο χρονοδρομολόγησης (scheduling algorithm) ονομάζουμε την μεθοδολογία την οποία χρησιμοποιεί ο κάθε χρονοδρομολογητής (βραχυχρόνιος, μεσοχρόνιος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 (Κεφάλαιο 3) Περιγραφή και Έλεγχος Διεργασιών. Περιεχόμενα. Ανάγκη ύπαρξης διεργασιών 1

Ενότητα 2 (Κεφάλαιο 3) Περιγραφή και Έλεγχος Διεργασιών. Περιεχόμενα. Ανάγκη ύπαρξης διεργασιών 1 ΕΠΛ222: Λειτουργικά Συστήματα (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Operating Systems: Internals and Design Principles, 8/E, William Stallings) Ενότητα 2 (Κεφάλαιο 3) Περιγραφή και Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων - Αλγόριθμοι Χρονοπρογραμματισμού. Εργαστηριακή Άσκηση

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων - Αλγόριθμοι Χρονοπρογραμματισμού. Εργαστηριακή Άσκηση Εργαστηριακή Άσκηση Οι Αλγόριθμοι Χρονοπρογραμματισμού First Come First Serve (FCFS), Shortest Job First (SJF), Round Robin (RR), Priority Weighted (PRI) Επιμέλεια: Βασίλης Τσακανίκας Περιεχόμενα Αλγόριθμοι

Διαβάστε περισσότερα

Λιβανός Γιώργος Εξάμηνο 2017Β

Λιβανός Γιώργος Εξάμηνο 2017Β Λιβανός Γιώργος Εξάμηνο 2017Β Το Λ.Σ. είναι υπεύθυνο για την κατανομή των πόρων του συστήματος (επεξεργαστές, μνήμη, αποθηκευτικά μέσα και συσκευές εισόδου/εξόδου) στα διάφορα ανταγωνιζόμενα προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Επιδόσεων Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου

Ανάλυση Επιδόσεων Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Μάθημα Επιλογής Ανάλυση Επιδόσεων Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου Δρ. Γεώργιος Κεραμίδας e-mail: gkeramidas@teimes.gr 1 Διεργασίες: Κατάσταση Εκτέλεσης (3-σταδίων) Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Διδακτικοί Στόχοι

Κεφάλαιο 3. Διδακτικοί Στόχοι Κεφάλαιο 3 Σε ένα υπολογιστικό σύστημα η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) εκτελεί τις εντολές που βρίσκονται στην κύρια μνήμη του. Οι εντολές αυτές ανήκουν σε προγράμματα τα οποία, όταν εκτελούνται,

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε)

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Χρονοπρογραμματισμός (ή Χρονοδρομολόγηση ή Δρομολόγηση)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Χρονοπρογραμματισμός (ή Χρονοδρομολόγηση ή Δρομολόγηση) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Χρονοπρογραμματισμός (ή Χρονοδρομολόγηση ή Δρομολόγηση) Υλικό από: Tanenbaum, Modern Operating Systems,Structured Computer Organization Stallings, Operating Systems: Internals and

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Εργαστηριακή Άσκηση. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Εργαστηριακή Άσκηση Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων Οι First Come First Serve (FCFS), Shortest Job First (SJF), Round Robin (RR), Priority Weighted (PRI) Β. Τσακανίκας Β. Ταμπακάς Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση Υπολογιστών Υπολογιστικό Σύστημα Λειτουργικό Σύστημα Αποτελεί τη διασύνδεση μεταξύ του υλικού ενός υπολογιστή και του χρήστη (προγραμμάτων ή ανθρώπων). Είναι ένα πρόγραμμα (ή ένα σύνολο προγραμμάτων)

Διαβάστε περισσότερα

Χρονοπρογραµµατισµός ιεργασιών (Process Scheduling)

Χρονοπρογραµµατισµός ιεργασιών (Process Scheduling) Χρονοπρογραµµατισµός ιεργασιών (Process Scheduling) Περίληψη Χρονοπρογραµµατισµός διεργασιών και κριτήρια Κατηγορίες χρονοπρογραµµατιστών λγόριθµοι χρονοπρογραµµατισµού Χρονοπρογραµµατισµός Η πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 12 : Δρομολόγηση Διεργασιών 2/3 Δημήτριος Λιαροκάπης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο βασικός παράγοντας είναι ο χρόνος αξιοποίησης του επεξεργαστή Ελάχιστος αριθµός πράξεων και όχι µακρόχρονες αιτήσεις Ε/Ε

Ο βασικός παράγοντας είναι ο χρόνος αξιοποίησης του επεξεργαστή Ελάχιστος αριθµός πράξεων και όχι µακρόχρονες αιτήσεις Ε/Ε Εισαγωγή Ε-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 «ροµολόγηση ιεργασιών (1/2)» ροµολόγηση σε συστήµατα µε έναν επεξεργαστή ροµολόγηση σε πολυεπεξεργαστικά συστήµατα ροµολόγηση σε κατανεµηµένα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονοπρογραµµατισµός ΚΜΕ (CPU Scheduling)

Χρονοπρογραµµατισµός ΚΜΕ (CPU Scheduling) Χρονοπρογραµµατισµός ΚΜΕ (CPU Scheduling) Για τη δηµιουργία των διαφανειών έχει χρησιµοποιηθεί υλικό από τις διαφάνειες παραδόσεων που βασίζονται στο βιβλίο, Silberschatz, Galvin and Gagne, Operating Systems

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 13 : Δρομολόγηση Διεργασιών 3/3 Δημήτριος Λιαροκάπης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 6 ο. Χρονοδρομολόγηση (Scheduling)

Μάθημα 6 ο. Χρονοδρομολόγηση (Scheduling) Μάθημα 6 ο Χρονοδρομολόγηση (Scheduling) Σκοπός του μαθήματος Στην ενότητα αυτή θα εξηγήσουμε το ρόλο και τη λειτουργία της χρονοδρομολόγησης σε ένα Λειτουργικό Σύστημα. Θα μάθουμε: Να ορίζουμε τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 8

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 8 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 8 Κεφάλαιο 8 ιαχείριση ΚΜΕ στα Λειτουργικά Συστήµατα Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να σου γνωρίσει τον τρόπο µε τον οποίο ένα λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός Μαθήματος. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Γενικές Πληροφορίες. Στόχοι Μαθήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θεωρία: Εργαστήριο: Κεφάλαιο 1 «Εισαγωγή»

Σκοπός Μαθήματος. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Γενικές Πληροφορίες. Στόχοι Μαθήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θεωρία: Εργαστήριο: Κεφάλαιο 1 «Εισαγωγή» Σκοπός Μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ Θεωρία: Βασικές έννοιες των λειτουργικών συστημάτων Βασικές αρχές σχεδιασμού τους Κεφάλαιο 1 «Εισαγωγή» Εργαστήριο: Πρακτική εξάσκηση στη χρήση των λειτουργικών

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Προόδου 8/1/2014 Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/ Web designer - developper/video games)

Εξετάσεις Προόδου 8/1/2014 Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/ Web designer - developper/video games) Εξετάσεις Προόδου 8/1/2014 Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/ Web designer - developper/video games) 1. Τι είναι το λειτουργικό σύστημα και ποιος ο ρόλος του; Ένα Λ.Σ. είναι ένα πρόγραμμα που ενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αντώνης Σταµατάκης

Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αντώνης Σταµατάκης Εισαγωγή στην Πληροφορική Α σ κ ή σ ε ι ς σ τ η ν Χ ρ ο ν ο δ ρ ο µ ο λ ό γ η σ η ς Αντώνης Σταµατάκης Αλγόριθµοι Χρονοδροµολόγησης (1/5) Υπάρχουν διάφοροι αλγόριθµοι χρονοδροµολόγησης της κεντρικής µονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου

Λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου Λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου Τι είναι λειτουργικό σύστημα πραγματικού χρόνου; Λειτουργικό Σύστημα Πραγματικού Χρόνου (ΛΣΠΧ) είναι ένα λειτουργικό σύστημα που προορίζεται για εφαρμογές πραγματικού

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 3 ο ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROCESSES)

Μάθημα 3 ο ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROCESSES) Μάθημα 3 ο ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROCESSES) Εισαγωγή H κεντρική μονάδα επεξεργασίας (ΚΜΕ) και η κύρια μνήμη αποτελούν τα βασικά δομικά στοιχεία ενός υπολογιστικού συστήματος. Η πρώτη εκτελεί εντολές χειρισμού δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Διεργασίες. Ορισμός ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ. Κεφάλαιο 3 «Διεργασίες»

1. Εισαγωγή. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Διεργασίες. Ορισμός ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ. Κεφάλαιο 3 «Διεργασίες» 1. Εισαγωγή Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ Κεφάλαιο 3 «Διεργασίες» Διδάσκων: Δ Λιαροκάπης Διαφάνειες: Π. Χατζηδούκας Η έννοια της διεργασίας (process) είναι θεμελιώδης για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 5: ΛΣ Κατανεμημένα & Πραγματικού Χρόνου. Χρονοπρογραμματισμός. Πολιτικές/Μηχανισμοί. Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 5: ΛΣ Κατανεμημένα & Πραγματικού Χρόνου. Χρονοπρογραμματισμός. Πολιτικές/Μηχανισμοί. Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ

Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ Κεφάλαιο 7 «Διαχείριση Μνήμης» Διδάσκων: Δ. Λιαροκάπης Διαφάνειες: Π. Χατζηδούκας 1 Κύρια Μνήμη 1. Εισαγωγή 2. Βασική διαχείριση μνήμης 3. Μνήμη και πολυπρογραμματισμός 4. Τμηματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Κλειώ Σγουροπούλου Λειτουργικό Σύστημα Ένα πρόγραμμα που διαχειρίζεται τους πόρους ενός υπολογιστικού συστήματος και ενεργεί ως μεσάζων μεταξύ του χρήστη και των πόρων αυτών user

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 1 : Εισαγωγή Δημήτριος Λιαροκάπης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 5: Διεργασίες ΙΙΙ Γεώργιος Φ. Φραγκούλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Ε.Κ. Χαϊδαρίου ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ. Σημειώσεις Θεωρίας

Ι.Ε.Κ. Χαϊδαρίου ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ. Σημειώσεις Θεωρίας Ι.Ε.Κ. Χαϊδαρίου ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας Αθήνα 2015 Μάθημα 1: Λειτουργικά Συστήματα 1.1 Γενικά Κάθε υπολογιστικό σύστημα αποτελείται από: Υπολογιστικό Σύστημα Υλικό (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ. Λειτουργικά Συστήματα Ι. Διδάσκων: Καθ. Κ. Λαμπρινουδάκης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ. Λειτουργικά Συστήματα Ι. Διδάσκων: Καθ. Κ. Λαμπρινουδάκης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι Μάθημα: Λειτουργικά Συστήματα Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ Διδάσκων: Καθ. Κ. Λαμπρινουδάκης clam@unipi.gr 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μνήμη : Πόρος ζωτικής σημασίας του οποίου η διαχείριση απαιτεί ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Λειτουργικά Συστήματα Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Λειτουργικά Συστήματα», 2015-2016 Κεφάλαιο 4: Διεργασίες Πρόγραμμα Πρόγραμμα 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3.1: Λειτουργικά Συστήματα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.1 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 3.1: Λειτουργικά Συστήματα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.1 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 3.1: Λειτουργικά Συστήματα 1 3.1.1 Λογισμικό και Υπολογιστικό Σύστημα Ένα σύγχρονο υπολογιστικό σύστημα αποτελείται από: το υλικό: τα ηλεκτρονικά μέρη του υπολογιστή και το λογισμικό: το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση επιδόσεων συστημάτων πραγματικού χρόνου

Ανάλυση επιδόσεων συστημάτων πραγματικού χρόνου Ανάλυση επιδόσεων συστημάτων πραγματικού χρόνου Τι είναι διεργασία; Διεργασία είναι ένα εκτελούμενο πρόγραμμα Η διεργασία είναι ενεργός οντότητα o έχει κατάσταση (τιμές μεταβλητών, τιμές καταχωρητών, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.1 Δυνατότητες Λειτουργικών Συστημάτων 1.1.1 Εισαγωγή Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), εκφράζει το σύνολο των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα 7ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκή περίοδος

Λειτουργικά Συστήματα 7ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκή περίοδος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ KΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ http://www.cslab.ece.ntua.gr Λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4. Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4 Λογισμικό Συστήματος 4.1 Λογισμικό συστήματος Λογισμικό εφαρμογών (application software):προγράμματα για την αντιμετώπιση εξειδικευμένων προβλημάτων π.χ. επεξεργασία κειμένου, μισθοδοσία κλπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Λειτουργικά συστήματα Ομαδικής Επεξεργασίας... 3 Λειτουργικά συστήματα πολυπρογραμματισμού... 3 Λειτουργικά συστήματα καταμερισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Δρ. Κουζαπάς Δημήτριος Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Λειτουργικά συστήματα Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τη διάκριση μεταξύ Λογισμικού Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κατηγορίες συσκευών Ε/Ε

Περιεχόμενα. Κατηγορίες συσκευών Ε/Ε ΕΠΛ222: Λειτουργικά Συστήματα (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Operating Systems: Internals and Design Principles, 8/E, William Stallings) Ενότητα 9 (Κεφάλαιο 11) Διαχείριση Συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

Λιβανός Γιώργος Εξάμηνο 2017Β

Λιβανός Γιώργος Εξάμηνο 2017Β Λιβανός Γιώργος Εξάμηνο 2017Β Υπολογιστικό σύστημα Υλικό (hardware) Λογισμικό (Software) Ολοκληρωμένα κυκλώματα, δίσκοι, οθόνη, κλπ. Λογισμικό συστήματος Προγράμματα εφαρμογών Χρειάζονται ένα συντονιστή!!!

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου

Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου 2006-07 Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου Η χρήση του χρόνου Μ.Στεφανιδάκης Συστήματα πραγματικού χρόνου: ελεγκτής και ελεγχόμενο σύστημα real-time system

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 3 : Διεργασίες Δημήτριος Λιαροκάπης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7 (Κεφάλαιο 7) Διαχείριση Μνήμης. Περιεχόμενα. Ανάγκη για διαχείριση μνήμης. Βασικές αρχές διαχείρισης μνήμης.

Ενότητα 7 (Κεφάλαιο 7) Διαχείριση Μνήμης. Περιεχόμενα. Ανάγκη για διαχείριση μνήμης. Βασικές αρχές διαχείρισης μνήμης. ΕΠΛ222: Λειτουργικά Συστήματα (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Operating Systems: Internals and Design Principles, 8/E, William Stallings) Ενότητα 7 (Κεφάλαιο 7) Διαχείριση Μνήμης Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι. Λειτουργικά Συστήματα Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ. Επ. Καθ. Κ. Λαμπρινουδάκης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι. Λειτουργικά Συστήματα Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ. Επ. Καθ. Κ. Λαμπρινουδάκης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι Μάθημα: Λειτουργικά Συστήματα Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ Διδάσκων: Επ. Καθ. Κ. Λαμπρινουδάκης clam@unipi.gr 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μνήμη : Πόρος ζωτικής σημασίας του οποίου η διαχείριση απαιτεί ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήµατα

Λειτουργικά Συστήµατα Λειτουργικά Συστήµατα Περιεχόµενα Ορισµός Βασικές Λειτουργίες Κατηγορίες Κύρια Συστατικά ιαχείριση ιεργασιών Παραδείγµατα Λειτουργικά Συστήµατα Το λειτουργικό σύστηµα: Είναι ένα σύνολο προγραµµάτων που

Διαβάστε περισσότερα

Αδιέξοδα Ανάθεση Πόρων (Deadlocks Resource Allocation)

Αδιέξοδα Ανάθεση Πόρων (Deadlocks Resource Allocation) Αδιέξοδα Ανάθεση Πόρων (Deadlocks Resource Allocation) Εισαγωγή Μοντέλο συστήματος Χαρακτηρισμός και ορισμός κατάστασης αδιεξόδου Μέθοδοι χειρισμού αδιεξόδων Αποτροπή αδιεξόδου (Deadlock Prevention) Αποφυγή

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα Φορτώθηκε Προσπελάστηκε Συχνότητα R Μ (dirty)

Σελίδα Φορτώθηκε Προσπελάστηκε Συχνότητα R Μ (dirty) Ιδεατή Μνήμη Άσκηση 1: Ένας υπολογιστής έχει τέσσερα πλαίσια σελίδων. Οι χρονικές στιγμές φόρτωσης, τελευταίας προσπέλασης, ο αριθμός αναφορών και τα bit αναφοράς (R) και μεταβολής (M ή dirty ) φαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Συστήματα Ι. Διεργασίες-Νήματα. Φ ρ ο ν τ ι σ τ ή ρ ι ο. Αριστείδης Ηλίας. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Λειτουργικά. Συστήματα Ι. Διεργασίες-Νήματα. Φ ρ ο ν τ ι σ τ ή ρ ι ο. Αριστείδης Ηλίας. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Λειτουργικά Αριστείδης Ηλίας Συστήματα Ι Φ ρ ο ν τ ι σ τ ή ρ ι ο Διεργασίες-Νήματα Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα Εγκατάσταση Ιδεατής Μηχανής Linux Συστήματα Αρχείων Χειρισμός και Διαχείριση Linux

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 3: Συστήματα πολυμέσων Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 3: Συστήματα πολυμέσων Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 3: Συστήματα πολυμέσων Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Εισαγωγή στην Πληροφορική Αστροφυσικός Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ romylos@survey.ntua.gr Λειτουργικά συστήµατα, διεργασίες και δροµολόγηση Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.4 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.4 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 4.1 Λογισμικό συστήματος (application software) Καραμαούνας Πολύκαρπος 2 Λογισμικό εφαρμογών (application software): προγράμματα για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Διεργασίες Β Τάξη ΕΠΑΛ

Κεφάλαιο 4 Διεργασίες Β Τάξη ΕΠΑΛ Κεφάλαιο 4 Διεργασίες Β Τάξη ΕΠΑΛ Καθ. Παπαδάκη Αν. Λειτουργικά Συστήματα 1 Περιγραφή Διεργασίας Στους υπολογιστές που έχουν μια μόνο ΚΜΕ, σε κάθε χρονική στιγμή μπορεί να εκτελείται μια μόνο εντολή γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική Προγραμματισμός-Λειτουργικά

Εισαγωγή στην Πληροφορική Προγραμματισμός-Λειτουργικά Εισαγωγή στην Πληροφορική Προγραμματισμός-Λειτουργικά Ηλ. Γκρίνιας Τ. Ε. Ι. Σερρών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Αλγόριθμοι Ορισμός: ο αλγόριθμος είναι μια σειρά από πεπερασμένα βήματα που καθορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοποί και Λειτουργίες των ΛΣ. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Περίληψη. Ι. Προστασία Υλικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΛΣ

2. Σκοποί και Λειτουργίες των ΛΣ. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Περίληψη. Ι. Προστασία Υλικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΛΣ 2. Σκοποί και Λειτουργίες των ΛΣ Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ I. Προστασία του υλικού II. Επικοινωνία με τον χρήστη III. Διαχείριση, αξιοποίηση και έλεγχος πόρων IV. Ικανότητα και ευκολία εξέλιξης Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Θοδωρής Ανδρόνικος Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Θοδωρής Ανδρόνικος Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Θοδωρής Ανδρόνικος Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Για το μάθημα «Διαχείριση Λειτουργικών Συστημάτων» του ακαδημαϊκού έτους 2015 2016, το προτεινόμενο σύγγραμμα είναι το: Operating Systems: Internals

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Λειτουργικών Συστημάτων

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Λειτουργικών Συστημάτων Λειτουργικά Συστήματα Ι Κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Λειτουργικών Συστημάτων Δομή Η/Υ Ο Η/Υ αποτελείται από δυο βασικά στοιχεία: Υλικό (το ηλεκτρονικό-μηχανικό μέρος πχ συσκευές, πλακέτες κλπ) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας Μηχανισμοί κατηγοριοποίησης Χρονοπρογραμματισμός Μηχανισμοί αστυνόμευσης Ενοποιημένες υπηρεσίες Διαφοροποιημένες υπηρεσίες Τεχνολογία Πολυμέσων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Λειτουργικά Συστήματα

Κεφάλαιο 3: Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 3: Λειτουργικά Συστήματα (από το βιβλίο του Brookshear) B Μέρος Συντονισμός Δραστηριοτήτων Υπολογιστή Εισαγωγή Σήμερα θα περιγράψουμε πως ένα λειτουργικό σύστημα συντονίζει την εκτέλεση Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Αδιέξοδα Ανάθεση Πόρων (Deadlocks Resource Allocation)

Αδιέξοδα Ανάθεση Πόρων (Deadlocks Resource Allocation) Αδιέξοδα Ανάθεση Πόρων (Deadlocks Resource Allocation) Το Πρόβλημα του Αδιεξόδου Ένα σύνολο από διεργασίες σε αναμονή, όπου η κάθε μια κατέχει έναν αριθμό από πόρους και περιμένει να αποκτήσει και έναν

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 - Θέματα Εφαρμοσμένης Επιστήμης Υπολογιστών. Κοντογιάννης Βασίλειος ΠΕ19

Ενότητα 3 - Θέματα Εφαρμοσμένης Επιστήμης Υπολογιστών. Κοντογιάννης Βασίλειος ΠΕ19 Ενότητα 3 - Θέματα Εφαρμοσμένης Επιστήμης Υπολογιστών 3.1.1 Λογισμικό και Υπολογιστικό Σύστημα Τι είναι το υλικό ενός υπολογιστικού συστήματος; Το σύνολο των ηλεκτρονικών και μηχανικών μερών του που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

[4] Στόχοι. Λογισμικό. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα

[4] Στόχοι. Λογισμικό. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τη διάκριση μεταξύ λογισμικού συστημάτων και λογισμικού εφαρμογών. Να περιγράψουμε τι είναι τα λειτουργικά συστήματα και να δούμε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονοδρομολόγηση Ι Μοντέλα διεργασιών, Προθεσμίες και Αλγόριθμοι

Χρονοδρομολόγηση Ι Μοντέλα διεργασιών, Προθεσμίες και Αλγόριθμοι Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου 2006-07 Χρονοδρομολόγηση Ι Μοντέλα διεργασιών, Προθεσμίες και Αλγόριθμοι Μ.Στεφανιδάκης Χρονοδρομολόγηση (scheduling) αλγόριθμος επιλογή (init) READY RUNNING (terminate)

Διαβάστε περισσότερα

Χρονοδρομολογητής Κυκλικής Επαναφοράς

Χρονοδρομολογητής Κυκλικής Επαναφοράς Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων 4 η Εργαστηριακή Άσκηση: Χρονοδρομολογητής Κυκλικής Επαναφοράς Λειτουργικά Συστήματα Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

2. ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Στέφανος Γκρίτζαλης Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Καραφασούλης ιδάσκων (Π 407) 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (1/11) 2.1.1 Το µοντέλο διεργασίας Για την επίτευξη ψευδοπαραλληλισµού (pseudoparallelism)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (software)

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (software) ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (software) Το Λογισµικό του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Περιεχόµενα Ορισµός Λογισµικού Κατηγορίες Λογισµικό Συστήµατος Λογισµικό Εφαρµογών Το λογισµικό είναι: Το λογισµικό Το σύνολο των προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 3: Δρομολόγηση Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας Αθηνά Βακάλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων

ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων Μαρία Ι. Ανδρέου ΗΜΥ417, ΗΜΥ 663 Κατανεµηµένα Συστήµατα Χειµερινό Εξάµηνο 2006-2007 Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβαίος αποκλεισμός

Αμοιβαίος αποκλεισμός Αμοιβαίος αποκλεισμός 1. Εισαγωγή 2. Κρίσιμα τμήματα (Critical Sections) 3. Υλοποίηση του αμοιβαίου αποκλεισμού I. Προσεγγίσεις λογισμικού II. Υποστήριξη εκ μέρους του υλικού III. Σηματοφορείς 4. Κλασσικά

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 8 : Διαχείριση Μνήμης Δημήτριος Λιαροκάπης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 2 : Σκοποί ΛΣ Δημήτριος Λιαροκάπης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήµατα

Λειτουργικά Συστήµατα Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 2 Τι είναι ένα Λειτουργικό Σύστηµα(Λ.Σ.) Είναι µια επεκταµένη µηχανή Κρύβει τις λεπτοµέρειες που πραγµατοποιούνται κατά την εκτέλεση Προσφέρει στο χρήστη µια απλούστερη εικονική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Υπολογιστές Εισαγωγή στους Υπολογιστές Ενότητα 14: Λειτουργικά Συστήματα Αβούρης Νικόλαος Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα 7ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκή περίοδος

Λειτουργικά Συστήματα 7ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκή περίοδος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ KΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ http://www.cslab.ece.ntua.gr Λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Γράψτε τις επόμενες διαδικασίες σε όποια γλώσσα προγραμματισμού προτιμάτε:

ΛΥΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Γράψτε τις επόμενες διαδικασίες σε όποια γλώσσα προγραμματισμού προτιμάτε: ΛΥΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Πρόβλημα 1: Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, εφαρμόζοντας την αρχή της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων μετέτρεψε τις τουαλέτες των φοιτητών σε κοινές τουαλέτες. Προς αποφυγή όμως παρεξηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα 1 (ΗΥ321) Διάλεξη 3: Χρονοδρομολόγηση Σε αυτό το Επεισόδιο: Χρονοδρομολόγηση 2 Ανάθεσε m διεργασίες σε n επεξεργαστές CPU CPU CPU Το Πρόβλημα; 3 Ποιος; θα τρέξει στον επόμενο τόνο;

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 5γ: Αθηνά Βακάλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ. Λογισμικό. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος

Προγραμματισμός Η/Υ. Λογισμικό. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Προγραμματισμός Η/Υ Λογισμικό ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Αλληλεπίδραση Συστημάτων Χρήστες Λογισμικό Εφαρμογών Λειτουργικό Σύστημα Επιπλέον

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Λειτουργικά Συστήματα Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Λειτουργικά Συστήματα», 2015-2016 Κεφάλαιο 1: Βασικές Έννοιες Λειτουργικών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Λειτουργικά Συστήµατα

Κεφάλαιο 3: Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3: Λειτουργικά Συστήµατα B Μέρος Συντονισµός Δραστηριοτήτων Υπολογιστή Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley Εισαγωγή Σήµερα θα περιγράψουµε πως ένα λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Dr. Garmpis Aristogiannis - EPDO TEI Messolonghi

Dr. Garmpis Aristogiannis - EPDO TEI Messolonghi Προϋποθέσεις για Αµοιβαίο Αποκλεισµό Μόνο µία διεργασία σε κρίσιµο τµήµασεκοινό πόρο Μία διεργασία που σταµατά σε µη κρίσιµο σηµείο δεν πρέπει να επιρεάζει τις υπόλοιπες διεργασίες εν πρέπει να υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Ενότητα 4: Λογισμικό Υπολογιστή (1/3), 2ΔΩ Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Διδάσκων: Θεόδωρος Τσιλιγκιρίδης Μαθησιακοί Στόχοι Η Ενότητα 4 διαπραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Λειτουργικά συστήματα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Λειτουργικά συστήματα ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Λειτουργικά συστήματα Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τη διάκριση μεταξύ λογισμικού συστημάτων και λογισμικού εφαρμογών. Να περιγράψουμε τι είναι τα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Λογισμικό Συστήματος & Εφαρμογών ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Γενική Δομή Υπολογιστών Λειτουργικό σύστημα Υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση ενός σύγχρονου Υπολογιστικού Συστήματος ή Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) Τα σύγχρονα συστήματα Η/Υ έχουν την παρακάτω οργάνωση:

Οργάνωση ενός σύγχρονου Υπολογιστικού Συστήματος ή Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) Τα σύγχρονα συστήματα Η/Υ έχουν την παρακάτω οργάνωση: Οργάνωση ενός σύγχρονου Υπολογιστικού Συστήματος ή Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) Τα σύγχρονα συστήματα Η/Υ έχουν την παρακάτω οργάνωση: Page 1 Χρήστης Εφαρμογή Λειτουργικό Σύστημα Υλικό Γνωστά Λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 2β: Αθηνά Βακάλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα