Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι"

Transcript

1 Λειτουργικά Συστήματα 1

2 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού Αξιοποιούν τις δυνατότητες του για τη χρήση του Η/Υ ως εργαλείου λί 2

3 Λογισμικό Χωρίς το λογισμικό, ένας υπολογιστής είναι μία άχρηστη μεταλλική μάζα. Με τη βοήθεια του λογισμικού μπορεί να: Αποθηκεύει Επεξεργάζεται Ανακαλεί πληροφορίες Να εντοπίζει λάθη Να παίζει παιχνίδια 3

4 Λογισμικό Το λογισμικό ενός υπολογιστή μπορεί να διακριθεί σε δύο κατηγορίες: Τα προγράμματα συστήματος Διαχειρίζονται τη λειτουργία του ίδιου του υπολογιστή Τα προγράμματα ργρμμ εφαρμογών: Επιλύουν τα προβλήματα των χρηστών 4

5 Προγράμματα συστήματος Το βασικότερο από τα προγράμματα συστήματος είναι το λειτουργικό σύστημα Ελέγχει όλους τους πόρους του υπολογιστή Παρέχει τη βάση, πάνω στην οποία αναπτύσσονται τα προγράμματα εφαρμογών 5

6 Λογισμικό του Υπολογιστή Το λογισμικό χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: Λογισμικό Συστήματος: Όλα τα προγράμματα που έχουν σχέση με το συντονισμό της λειτουργίας του Η/Υ Λογισμικό Εφαρμογών: Το σύνολο των προγραμμάτων που έχουν αναπτυχθεί θίγια την αντιμετώπιση εξειδικευμένων προβλημάτων των χρηστών 6

7 Κατηγοριοποίηση η η του λογισμικού 7

8 Τι είναι το λειτουργικό σύστημα; ; Οι περισσότεροι χρήστες υπολογιστών έχουν μια εμπειρία με λειτουργικά συστήματα Είναι δύσκολο να καθορίσουν με ακρίβεια τι είναι το λειτουργικό σύστημα Μέρος του προβλήματος αποτελεί το γεγονός ότι το λειτουργικό σύστημα επιτελεί δύο φαινομενικά ασύνδετες μεταξύ τους λειτουργίες Αάλ Ανάλογα με την περίπτωση, ο χρήστης βλέπει κατά κύριο λόγο είτε τη μία λειτουργία ή την άλλη. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μία Εκτεταμένη Μηχανή Το Λειτουργικό Σύστημα ως Διαχειριστής Πόρων 8

9 Γιατί πρέπει να καταλάβω τα Λειτουργικά Συστήματα; Πρέπει να γίνει κατανοητή ηήηη αλληλεπίδραση ημεταξύ του υλικού και των εφαρμογών Νέες εφαρμογές, νέο υλικό, Πρέπει να γίνουν κατανοητές βασικές αρχές στο σχεδιασμό υπολογιστικών συστημάτων Αποτελεσματική διαχείριση πόρων, ασφάλεια, ευελιξία, λξί Αυξανόμενη ανάγκη για λειτουργικά συστήματα ειδικού σκοπού Ενσωματωμένα λειτουργικά συστήματα για συσκευές (κινητά τηλέφωνα, αισθητήρες, ) Λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου (έλεγχος αεροσκαφών, πολυμεσικές υπηρεσίες, ) 9

10 Ιστορικά στοιχεία Λειτουργικών Συστημάτων Οι αρχικοί υπολογιστές στερούνταν λειτουργικό σύστημα Ένας ανθρώπινος χειριστής φόρτωνε τα προγράμματα στη μνήμη και τα έτρεχε Από αυτό προήλθε το όνομα των πρώτων προγραμμάτων που αντικατέστησαν αυτές τις ανθρώπινες ενέργειες (Operating Systems) Σήμερα ο όρος συνήθως αναφέρεται στο σύνολο του λογισμικού που αρχικά διαθέτει ένας υπολογιστής πριν αρχίσουμε να του εγκαθιστούμε εφαρμογές 10

11 Λειτουργικά Συστήματα Στις μρςμ μέρες μας, τα λειτουργικά συστήματα γνωρίζουν την μεγαλύτερη εξάπλωση στους υπολογιστές γενικής χρήσης Έχουν διαμορφωθεί σε δύο μεγάλες οικογένειες: Αυτή των Unix-συμβατών Την οικογένεια των Microsoft Windows Οι μεγάλοι υπολογιστές και τα ενσωματωμένα συστήματα χρησιμοποιούν μια ποικιλία από διάφορα άλλα λειτουργικά συστήματα πολλά από τα οποία δεν έχουν άμεση συγγένεια με τα Windows ή με το Unix. 11

12 Σιώζιος Κων/νος - Προγραμματισμός Ι 12

13 13

14 MS - DOS 14

15 Microsoft Windows 15

16 Linus Torvalds (Linux OS) 16

17 Λειτουργικό Σύστημα Το λειτουργικό σύστημα ασκεί το ρόλο του με στόχο: Να εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή ευκολία στο χρήστη, ώστε αυτός με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια να λαμβάνει τα επιθυμητά αποτελέσματα Να επιτυγχάνει τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των πόρων του συστήματος 17

18 Λειτουργικό Σύστημα Το λειτουργικό σύστημα αποτελεί τον «κυβερνήτη» του συστήματος, ο οποίος: Λαμβάνει τα αιτήματα των χρηστών Τα αναλύει σε επιμέρους λειτουργίες Σχεδιάζει με ποιο τρόπο θα κάνει τη βέλτιστη χρήση του υλικού για την ικανοποίηση αυτών των αιτημάτων Παρακολουθεί την εκτέλεση των απαραίτητων λειτουργιών Συνθέτει τις απαντήσεις και τις προωθεί στον χρήστη 18

19 Εργασίες λειτουργικών συστημάτων Εκτέλεση προγραμμάτων Ο χρήστης διατυπώνει στο ΛΣ την επιθυμία του για την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου προγράμματος. Στη συνέχεια το ΛΣ αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες ώστε το αποτέλεσμα να φτάσει στο χρήστη Λειτουργίες εισόδου/εξόδου: Εκτελεί την επικοινωνία με τις περιφερειακές συσκευές εισόδου/εξόδου 19

20 Εργασίες λειτουργικών συστημάτων Διαχείριση συστήματος αρχείων: Παραδείγματα είναι η δημιουργία, διαγραφή, μετονομασία κτλ των αρχείων Ανίχνευση λαθών: Εντοπίζει σε κάθε λάθος πιθανές αιτίες και μεταφέρει στο χρήστη το σωστό μήνυμα Κατανομή πόρων: Εντοπίζει και κατανέμει τους ελεύθερους υπολογιστικούς πόρους, ανάλογα με τις απαιτήσεις των χρηστών 20

21 Εργασίες λειτουργικών συστημάτων Απολογιστικά στοιχεία: Πρέπει να διατηρεί στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η χρήση των πόρων ανά χρήστη και η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων για τη βελτίωση των επιδόσεων του συστήματος Προστασία Ασφάλεια: Προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από αλλοίωση 21

22 Υπολογιστικό σύστημα Ένα υπολογιστικό σύστημα αποτελείται λί από: Έναν (ή περισσότερους) ρ επεξεργαστές ξργ Κάποια ποσότητα κύριας μνήμης Τερματικά Δίσκους Μηχανισμούς διασυνδέσεων δικτύων Άλλες συσκευές εισόδου/εξόδου 22

23 Υπολογιστικό σύστημα Τελικά προκύπτει ένα πολύπλοκο σύστημα Το να γραφούν προγράμματα που να εποπτεύουν και να ελέγχουν όλους αυτούς τους πόρους υλικού, κατά τρόπο βέλτιστο, είναι μια δύσκολη διαδικασία 23

24 Υπολογιστικό σύστημα Έγινε κατανοητό πως έπρεπε οι προγραμματιστές να αποδεσμευτούν από την πολυπλοκότητα του υλικού Λύση: Τοποθέτηση ενός επιπέδου λογισμικού στην κορυφή του υλικού Διαχείριση όλων των συστατικών μερών Προσφορά στο χρήστη μιας διασύνδεσης ή μίας ιδεατής μηχανής Το επίπεδο αυτό ονομάζεται λειτουργικό σύστημα και είναι το αντικείμενο αυτού του μαθήματος 24

25 Ορισμός «Λειτουργικό Σύστημα» Το Λειτουργικό Σύστημα είναι το κεντρικό κομμάτι λογισμικού ενός συστήματος ΗΥ, το οποίο διαχειρίζεται τους υλικούς πόρους του Αυτή η θεώρηση όμως δεν αρκεί! 25

26 Λειτουργικό Σύστημα Το Λ.Σ. Είναι η καρδιά και ο εγκέφαλος ενός Η/Υ!!! 26

27 Στόχοι του Λειτουργικού Συστήματος Απλοποιεί την εκτέλεση των προγραμμάτων των χρηστών, και κάνει τη λύση των προβλημάτων των χρηστών ευκολότερη Χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους του υλικού Επιτρέπει την διαμοίραση των πόρων υλικού και λογισμικού Κάνει τις εφαρμογές του λογισμικού φορητές Προσφέρει ρ απομόνωση, ασφάλεια και προστασία μεταξύ του χρήστη και των προγραμμάτων Βελτιώνει την συνολική αξιοπιστία του συστήματος 27

28 Λειτουργικό Σύστημα Μέσω του αφηρημένου στρώματος διασύνδεσης που προσφέρει το ΛΣ, μπορούν οι εφαρμογές να χρησιμοποιούν: την μνήμη τον επεξεργαστή το σύστημα αρχείων τις περιφερειακές συσκευές Το ΛΣ δημιουργεί ένα εικονικό περιβάλλον μέσα στο οποίο τρέχουν οι εφαρμογές 28

29 Λειτουργικό Σύστημα Aρα, το Λ.Σ. παρέχει δύο βασικές αφηρημένες έννοιες: 1. Διεργασίες (Processes) 2. Αρχεία (Files) Με την έννοια της «διεργασίας» ασχολούνται εκείνες οι διαδικασίες του Λ.Σ. που καλούνται να διαχειριστούν τον CPU, RAM, Δίσκους, Τερματικά, κ.λπ. Αυτή η διαχείριση εστιάζει στην ίση κατανομή των υλικών πόρων του υπολογιστή σε όλα τα προγράμματα που τρέχουν σε μία δεδομένη στιγμή. Με την έννοια του «αρχείου» ασχολούνται οι διαδικασίες του Λ.Σ. που παρέχουν την δυνατότητα δημιουργίας μη-προσωρινών δεδομένων (που αποθηκεύονται στη δευτεροβάθμια μνήμη). ) Αυτές οι διαδικασίες ασχολούνται επίσης και με την επικοινωνία με τις περιφερειακές συσκευές. 29

30 Το Λειτουργικό Σύστημα ως μία Εκτεταμένη Μηχανή Το λειτουργικό σύστημα: Απομονώνει τον προγραμματιστή από το υλικό Παρουσιάζει μια απλή διασύνδεση μεταξύ υλικού και λογισμικού Εργασία του λειτουργικού συστήματος είναι να παρουσιάσει στο χρήστη ένα ισοδύναμο μιας εκτεταμένης μηχανής ή ιδεατής μηχανής που είναι ευκολότερο να προγραμματιστεί από το αντίστοιχο υλικό 30

31 Το Λειτουργικό Σύστημα ως Διαχειριστής Πόρων Προσέγγιση από την κορυφή προς τη βάση: Κύρια φροντίδα είναι η προσφορά στους χρήστες μιας άνετης επικοινωνίας με το σύστημα Προσέγγιση από την βάση προς την κορυφή: Διαχειρίζεται όλα τα τμήματα ενός πολύπλοκου συστήματος Παράδειγμα: Φανταστείτε ότι 3 προγράμματα που εκτελούνται στον ίδιο υπολογιστή προσπαθούν ταυτόχρονα να εκτυπώσουν στον ίδιο εκτυπωτή. Το αποτέλεσμα θα ήταν ένα χάος. 31

32 Το Λειτουργικό Σύστημα ως Διαχειριστής Πόρων Κύρια φροντίδα του λειτουργικού συστήματος είναι: Να ελέγχει ποιος χρησιμοποιεί ποιους πόρους Να διαβαθμίζει τις απαιτήσεις για πόρους Να χρεώνει για τη χρήση τους Να επιλαμβάνεται για τις αντικρουόμενες διεκδικήσεις από διαφορετικά προγράμματα και χρήστες 32

33 Λειτουργικά Συστήματα Εφαρμογή Λειτουργικό Σύστημα Υλικό Κάρτα γραφικών Οθόνη ΚΜΕ Μνήμη Αποθηκευτικά μέσα Δίκτυο Εκτυπωτής 33

34 Ο ρόλος από το κέλυφος 34

35 Στοιχεία του λειτουργικού συστήματος Κέλυφος: επιφορτισμένο με την επικοινωνία με τους χρήστες Γραφικό περιβάλλον εργασίας (GUI) Διαχείριση παραθύρων Πυρήνας: περιέχει τα στοιχεία για την εκτέλεση των βασικών λειτουργιών Διαχείριση αρχείων Οδηγοί συσκευών Διαχειριστής μνήμης Χρονοπρογραμματιστής 35

36 Πυρήνας του Λειτουργικού Συστήματος Έχει καθιερωθεί να χρησιμοποιούμε τον όρο Πυρήνας για να αναφερόμαστε στα πιο βασικά μέρη ενός ΛΣ τα οποία αλληλεπιδρούν στενά με το υλικό Μερικά από τα τμήματα του ΛΣ που δεν ανήκουν στον πυρήνα είναι: η διασύνδεση με τον χρήστη τα πρωτόκολλα επικοινωνίας ανάμεσα στις εφαρμογές τα πρωτόκολλα διαχείρισης περιόδων εργασιών χρηστών τα πρωτόκολλα δικτύου 36

37 Διαχειριστής αρχείων Κατάλογος: Συλλογή αρχείων (ή άλλων καταλόγων) για ομαδοποίηση Μονοπάτι: Η θέση ενός αρχείου στην ιεραρχία ρχ των καταλόγων Περιγραφή αρχείου: Απαραίτητη πληροφορία για να αποκτήσουμε πρόσβαση σε ένα ανοιχτό αρχείο 37

38 Διαχειριστής μήμης μνήμης Σελίδα: Μονάδα μνήμης για διαχείριση (συνήθως είναι μερικά kb) Εικονική μνήμη: Μη πραγματική μνήμη Δημιουργείται από μονάδες δεδομένων, που καλούνται σελίδες, μεταξύ της πραγματικής μνήμης μήμηςκαι της μονάδας εξωτερικής αποθήκευσης 38

39 Ξεκινώντας τον υπολογιστή Εκκίνηση: Οι οδηγείς για την εκκίνηση του υπολογιστή βρίσκονται στην ROM μνήμη Εκτελείται από την CPU όταν τροφοδοτηθεί ο υπολογιστής Μεταφέρει το λειτουργικό σύστημα από το δίσκο αποθήκευσης στην κεντρική μνήμη Εκτελεί τις λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος 39

40 Διεργασία Πρόγραμμα: ένα στατικό σύνολο οδηγιών Διεργασία: η ενέργεια της εκτέλεσης ενός προγράμματος Κατάσταση διεργασίας: τωρινή κατάσταση της εκτέλεσης 40

41 Διαχείριση διεργασιών Χρονοπρογραμματιστής Κρατάει την κατάσταση όλων των διεργασιών στον πίνακα διεργασιών Έτοιμες ή σε αναμονή Προτεραιότητα Μη-χρονοπρογραμματισμένη πληροφορία (σελίδες μνήμη, μήμη, κτλ) ) 41

42 Συνθήκη ήηαδιεξόδου Δύο διεργασίες μπλοκάρουν η μία την άλλη Συνθήκες οι οποίες οδηγούν σε αδιέξοδο: δέξ δ Συναγωνισμός για μη-κοινόχρηστους πόρους Τουλάχιστον δύο πόροι χρειάζονται και από τις δύο διεργασίες Δεν μπορεί να αποδεσμευτεί ένας δεσμευμένος πόρος 42

43 Παράδειγμα αδιεξόδου 43

44 «Αδιέξοδα» ξ Αδιέξοδο: ένα σύνολο από διεργασίες που δημιουργούν μια κυκλική αλυσίδα κάθε διεργασία στην αλυσίδα δεν μπορεί να προχωρήσει και περιμένει για κάποιο γεγονός που μπορεί να προκληθεί μόνο από κάποιο άλλο μέλος της αλυσίδας Τα γεγονότα για τα οποία περιμένουν οι διεργασίες είναι η απελευθέρωση κάποιου υπολογιστικού πόρου. Για να χρησιμοποιήσουν κάποιο πόρο οι διεργασίες πρέπει πρώτα να: 1. ζητήσουν τους πόρους: Αν δεν είναι διαθέσιμοι (δηλ. κάποια άλλη διαδικασία τους χρησιμοποιεί) τότε η διεργασία που το ζητάει μπλοκάρει. 2. Χρησιμοποιούν τον πόρο,, αν είναι ελεύθερος 3. Απελευθερώνουν τον πόρο. Σιώζιος Κων/νος Πληροφορική Ι 44

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.1 Δυνατότητες Λειτουργικών Συστημάτων 1.1.1 Εισαγωγή Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), εκφράζει το σύνολο των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Β Τάξη ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΑ.Λ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Β Τάξη ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΑ.Λ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κατσούλας Ν., Όροβας Χ., Παναγιωτίδης Σ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Β Τάξη ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Πτυχιακή Εργασία Συγκριτική Δοκιμή Λειτουργικού Συστήματος Windows Server 2008 με Server Ανοιχτού Κώδικα (Ubuntu Server) σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 62

Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 62 Περιεχόμενα Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 62 5 Ομάδα Γενικές Γνώσεις Εισαγωγή στην Πληροφορική Λειτουργικά Συστήματα Υπολογιστών Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήματα 3.1 Η εξέλιξη των λειτουργικών συστημάτων 3.2 Αρχιτεκτονική λειτουργικών συστημάτων 3.3 Συντονισμός των δραστηριοτήτων του υπολογιστή 3.4 Χειρισμός ανταγωνισμού μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Στο Περασμένο Μάθημα

Στο Περασμένο Μάθημα Στο Περασμένο Μάθημα Εικονική Μνήμη Πυραμίδα Μνήμης Βοηθητικά Κυκλώματα Αρτηρίες Διεπαφές & Ελεγκτές Περιφερειακές Συσκευές Αποθηκευτικοί Χώροι Μονάδες Εισόδου και Εξόδου Περιεχόμενο μαθήματος, Εισαγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Στάση φοιτητών Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Κρήτης για την χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: Μπαγάκη

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Χατζημάρκος. Θωμάς Ματελόπουλος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Γκούμας Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής.

Μάριος Χατζημάρκος. Θωμάς Ματελόπουλος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Γκούμας Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Υπολογιστών 2008-09

Συστήματα Υπολογιστών 2008-09 Συστήματα Υπολογιστών 2008-09 Λειτουργικά Συστήματα Μέρος 1 ο Δρ Διονύσης Κεχαγιάς Δρ Φιλαρέτη Τσαλακανίδου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Ηλετρολόγωνν Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Μεθοδολογία Ανάπτυξης Εμπορικών Εφαρμογών 1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η μεθοδολογία ανάπτυξης μιας εμπορικής εφαρμογής δίνει την δυνατότητα στην ομάδα εργασίας να έχει τον πλήρη έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής.

Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής. Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής. Αηδονίδου Σταματία (Α.Ε.Μ. 342) Ιούλιος 2014 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ Παράλληλη εκτέλεση και Λ.Σ. Προκλήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα. Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Λειτουργικά Συστήματα. Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο μάθημα. Στάδιο 0: Κρατούμενο Κ = 0. Κρατούμενο Κ 0 Προσθετέος Π 0 5 6 7 Προσθετέος Ρ 0 9 4 7 Αποτέλεσμα Α

Πρώτο μάθημα. Στάδιο 0: Κρατούμενο Κ = 0. Κρατούμενο Κ 0 Προσθετέος Π 0 5 6 7 Προσθετέος Ρ 0 9 4 7 Αποτέλεσμα Α Πρώτο μάθημα Αλγόριθμοι: Κεντρική θέση στο θέμα του μαθήματος (αλλά και στην επιστήμη της Πληροφορικής γενικότερα) κατέχουν έννοιες όπως αλγόριθμοι, δεδομένα, τύποι και αναπαράσταση δεδομένων, πρόγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΕΙΘ Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Γεώργιος Σταλίδης, Καθηγητής Εφαρμογών Δεκέμβριος 2011 1 ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Σύγχρονη τεχνολογία και ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» - ΤΑΞΗ: Α

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» - ΤΑΞΗ: Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» - ΤΑΞΗ: Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Βασικές έννοιες της Πληροφορικής 1. Τι ονομάζουμε «Δεδομένα (Data)» και τι «Πληροφορία (Information)»;

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική ΙΙ (Εργαστήριο)

Πληροφορική ΙΙ (Εργαστήριο) Πληροφορική ΙΙ (Εργαστήριο) Β Εξάμηνο Διδασκαλία: Παρασκευή 16:00-19:00 & 19:00-22:00 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού 28/10/2006 Σιώζιος Κων/νος Πληροφορική Ι 2 Περίληψη Το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΡΕΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΡΕΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΡΕΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Εκπονηθείσα πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής παραγγελιοδοσίας SuperΜarket για φυλλομετρητές φορητών συσκευών και επιτραπέζιων υπολογιστών. Φοιτητής: Σπανιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SCADA) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ETHERNET

ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SCADA) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ETHERNET ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SCADA) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ETHERNET Διπλωματική Εργασία Για την ολοκλήρωση των προπτυχιακών υποχρεώσεων του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθός Διευθυντής Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Βοηθός Διευθυντής Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Οδηγός Εκπαιδευτικού Α, Β και Γ Γυμνασίου Συγγραφή Ηλεκτρονική σελίδωση: Εποπτεία: Γλωσσική Επιμέλεια: Εξώφυλλο: Συντονισμός: Σωκράτης Μυλωνάς, Βοηθός

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα... 60 Βιβλιογραφία... 61

Συμπεράσματα... 60 Βιβλιογραφία... 61 Πρόλογος Ο άνθρωπος είναι ένα ον που πάντοτε είχε την επιθυμία να ελέγχει καταστάσεις και εξελίξεις γύρω του. Στη σημερινή εποχή η επιθυμία αυτή έχει μετατραπεί σε ανάγκη. Ανάγκη για έλεγχο σε πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών»

ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών» Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών» ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ορισμοί: Γενικά υπολογιστής (computer) είναι ένα μηχάνημα που δέχεται πληροφορίες, τις επεξεργάζεται και αποθηκεύει ή/και παρουσιάζει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΕΣΑ- MULTIMEDIA

ΠΟΛΥΜΕΣΑ- MULTIMEDIA ΠΟΛΥΜΕΣΑ- MULTIMEDIA ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΡΗΣΤΗ & Η/Υ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ HARDWARE Οθόνες και κάρτα γραφικών κάρτα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη MultiPlayer mode για τον εξομοιωτή PROMASI

Ανάπτυξη MultiPlayer mode για τον εξομοιωτή PROMASI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανάπτυξη MultiPlayer mode για τον εξομοιωτή PROMASI Πτυχιακή εργασία του Θεοδωρίδη Αλέξανδρου (1419)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΚΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΚΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ α.κ ή ^ ΐρ Υ ^ ^ ^ ^ Μ α χ ρ ή Σταματικής ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΚΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα