ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θέµα 1 ο Α. Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις τύπου Σωστό Λάθος (Σ Λ) 1. Σκοπός της συγχώνευσης 2 ή περισσοτέρων ταξινοµηµένων πινάκων είναι η δηµιουργία ενός άλλου πίνακα που είναι και αυτός ταξινοµηµένος 2. Πίνακας είναι ένα σύνολο αντικειµένων ιδίου τύπου τα οποία µπορεί να αναφέρονται και µε διαφορετικά ονόµατα 3. Οι δυναµικές δοµές δεδοµένων αποθηκεύονται σε συνεχόµενες θέσεις µνήµης 4. Οι στοίβες και οι ουρές δεν µπορούν να υλοποιηθούν µε την βοήθεια πινάκων 5. Η διαδικασία της απώθησης ελέγχει αν η στοίβα είναι γεµάτη Απ. 1 - Σ / 2-Λ / 3-Λ / 4-Λ / 5 Λ Β. Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις θεωρίας 1. Αναφέρατε τα πλεονεκτήµατα των γλωσσών υψηλού επιπέδου σε σχέση µε τις συµβολικές γλώσσες προγραµµατισµού 2. Αναφέρατε 5 κατηγορίες γλωσσών υψηλού επιπέδου και ένα παράδειγµα τους Θέµα 2 ο Ποιά είναι τα στοιχεία του δισδιάστατου πίνακα Α τριών γραµµών και τεσσάρων στηλών µετά την εκτέλεση του παρακάτω τµήµατος αλγορίθµου Για m από 1 µέχρι 3 A[m,1] 3*m +2 Για n από 2 µέχρι 4 Αν n < 3 τότε Α[m,n] 2 * n + 7 +m αλλιώς Αν n > 3 τότε Α[m,n] n m αλλιώς Α[m,n] 2 *Α[m,n-1] Τέλος_αν Τέλος_αν 2 2 Α Θέµα 3 ο Το Ταµείο Συνταξιούχων Προγραµµατιστών (ΤΣΠ) δίνει σύνταξη εφόσον τα εγγεγραµµένα σε αυτό µέλη συµπληρώσουν το 65 ο έτος της ηλικίας τους. Το µηνιαίο ποσό της σύνταξης τους

2 καθορίζεται κλιµακωτά, µε βάση τον αριθµό των ενσήµων τα οποία έχουν συµπληρώσει µέχρι τότε από τον παρακάτω πίνακα : ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΣΗΜΩΝ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΕΝΣΗΜΟ 0 µέχρι ,25 για κάθε ένσηµο 1136 µέχρι ,15 για κάθε ένσηµο 2971 και πάνω 0,07 για κάθε ένσηµο Να γράψετε πρόγραµµα το οποίο: α) διαβάζει το ονοµατεπώνυµο ενός εγγεγραµµένου µέλους του ΤΣΠ, την ηλικία του και τον συνολικό αριθµό ενσήµων του και β) υπολογίζει αν θα πάρει σύνταξη, καθώς και το ακριβές ποσό της σύνταξης του γ)στη συνέχεια εµφανίζει όλες τις παραπάνω πληροφορίες µε αντίστοιχα µηνύµατα. Αν δεν έχει συµπληρώσει το όριο ηλικίας, εµφανίζει τα χρόνια που αποµένουν µέχρι να βγει στη σύνταξη. ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Στο παραπάνω πρόβληµα τα δεδοµένα εισόδου είναι το ονοµατεπώνυµο ενός µέλους, ο αριθµός των ενσήµων του και η ηλικία του. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να υπολογίσουµε τα ζητούµενα του προβλήµατος µε βάση τα παραπάνω δεδοµένα. Για να αναπαραστήσουµε τα παραπάνω δεδοµένα χρησιµοποιούµε τρεις µεταβλητές. Την µεταβλητή ΟΝΟΜΑ τύπου χαρακτήρα, η οποία αντιπροσωπεύει το ονοµατεπώνυµο ενός µέλους του ΤΣΠ, και τις ακέραιες µεταβλητές ΗΛΙΚΙΑ και ΕΝΣΗΜΑ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν την ηλικία και τα ένσηµα του αντίστοιχα. Προσοχή! Θα πρέπει πάντα να εξηγούµε ποιες µεταβλητές χρησιµοποιούµε και τι τύπου είναι, ακόµα και αν οι ονοµασίες οι οποίες χρησιµοποιούµε το καθιστούν προφανές. εν θα πρέπει ο εξεταστής να µαντεύει τι αντιπροσωπεύει κάθε µεταβλητή. Στη συνέχεια θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε µία ακόµα πραγµατική µεταβλητή, την οποία ονοµάζουµε ΠΟΣΟ και η οποία αντιπροσωπεύει το ποσό της σύνταξης του µέλους αν αυτός πάρει. Αφού διαβάσουµε λοιπόν τα δεδοµένα εισόδου όπως απαιτεί το πρόβληµα βρισκόµαστε απέναντι σε δύο συνθήκες. Η πρώτη έχει να κάνει µε το αν το µέλος θα πάρει σύνταξη ή όχι, πράγµα που εξαρτάται από την ηλικία του. Έτσι λοιπόν η πρώτη δοµή επιλογής εξετάζει την ηλικία του µέλους. Στη συνέχεια αν η ηλικία είναι η κατάλληλη θα πρέπει να εξεταστεί το ύψος της σύνταξης του ατόµου, πράγµα που εξαρτάται από τον αριθµό των ενσήµων του. Η δεύτερη περίπτωση αποτελεί ένα απλό παράδειγµα πολλαπλής επιλογής. Προσοχή πρέπει να δοθεί στον κλιµακωτό υπολογισµό της σύνταξης. Αυτό σηµαίνει πως τα πρώτα 1135 ένσηµα θα πληρωθούν προς 0,25 ανά ένσηµο. Αν το µέλος έχει περισσότερα από 1135 ένσηµα άλλα λιγότερα ή ίσα από 2970 τα επιπλέον ένσηµα θα πληρωθούν προς 0,15 ανά ένσηµο. Τέλος σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση (εννοείται φυσικά αν τα ένσηµα είναι παραπάνω από 2970 και πως δεν υπάρχουν αρνητικά ένσηµα), τα άνω των 2970 ενσήµων θα πληρωθούν προς 0,07 ανά ένσηµο. Στην περίπτωση που το µέλος δεν έχει συµπληρώσει το 65 ο έτος της ηλικίας του, θα εµφανιστεί ένα µήνυµα το οποίο θα τον ενηµερώνει για τα πόσα χρόνια αποµένουν µέχρι την συνταξιοδότηση του (65-ΗΛΙΚΙΑ). Τέλος αξίζει να επισηµάνουµε πως σε παρόµοιες ασκήσεις όπου γίνεται χρήση εµφωλευµένης δοµής, είναι πολύ χρήσιµο να χρησιµοποιούµε σωστά τις εσοχές στις δοµές, ώστε να ξεχωρίζει που ξεκινάει και που τελειώνει η κάθε δοµή.

3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σύνταξη ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΟΝΟΜΑ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ΗΛΙΚΙΑ, ΕΝΣΗΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΠΟΣΟ ΑΡΧΗ ΓΡΑΨΕ Παρακαλώ πληκτρολογήστε το όνοµα του µέλους ΙΑΒΑΣΕ ΟΝΟΜΑ ΓΡΑΨΕ Παρακαλώ πληκτρολογήστε την ηλικία του και τον αριθµό των ενσήµων ΙΑΒΑΣΕ ΗΛΙΚΙΑ, ΕΝΣΗΜΑ ΑΝ ΗΛΙΚΙΑ >= 65 ΤΟΤΕ ΑΝ ΕΝΣΗΜΑ < =1135 ΤΟΤΕ ΠΟΣΟ ΕΝΣΗΜΑ * 0,25 ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΕΝΣΗΜΑ < =2970 ΤΟΤΕ ΠΟΣΟ 1135 * 0,25 + (ΕΝΣΗΜΑ 1135) * 0,15 ΑΛΛΙΩΣ ΠΟΣΟ 1135 * 0,25 + ( ) * 0,15 + (ΕΝΣΗΜΑ 2970) * 0,07 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΓΡΑΨΕ Το µέλος, ΟΝΟΜΑ, θα πάρει ως σύνταξη το ποσό των,ποσο, ΑΛΛΙΩΣ ΓΡΑΨΕ Το µέλος, ΟΝΟΜΑ, θα πάρει σύνταξη σε, 65-ΗΛΙΚΙΑ, χρόνια ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Θέµα 4 ο Σε έναν τοπικό διαγωνισµό οµορφιάς συµµετέχουν N νεαρές κοπέλες τα ονοµατεπώνυµα των οποίων αποθηκεύονται σε έναν πίνακα Ν θέσεων µε την ονοµασία ΟΝΟΜΑΤΑ. Συνολικά υπάρχουν 4 κριτές, οι βαθµολογίες των οποίων καταχωρούνται σε έναν πίνακα ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν γραµµών και 4 στηλών. Ως νικήτρια αναδεικνύεται η διαγωνιζόµενη µε την µεγαλύτερη µέση βαθµολογία. Να αναπτύξετε αλγόριθµο ο οποίος: α) να διαβάζει τα ονόµατα των διαγωνιζοµένων και όλες τις βαθµολογίες και β)να εµφανίζει το όνοµα της νικήτριας του διαγωνισµού µε ανάλογο µήνυµα. Θεωρούµε ότι όλες οι διαγωνιζόµενες θα συγκεντρώσουν διαφορετική µέση βαθµολογία ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Παρατηρούµε πως στο παραπάνω πρόβληµα εµπλέκεται η χρήση πινάκων. Σε τέτοιου είδους προβλήµατα αρχικά προσπαθούµε να κατανοήσουµε ποιους πίνακες έχουµε, τι συµβολίζουν οι γραµµές, οι στήλες και τα στοιχεία τους. Έχουµε λοιπόν έναν µονοδιάστατο πίνακα Ν θέσεων µε την ονοµασία ΟΝΟΜΑΤΑ όπου τα στοιχεία του είναι χαρακτήρες. Το στοιχείο ΟΝΟΜΑΤΑ[i] εκφράζει το όνοµα της i διαγωνιζόµενης. Ο δισδιάστατος πίνακας Νx4 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ έχει Ν γραµµές όπου σε κάθε γραµµή αντιστοιχεί και µία διαγωνιζόµενη και 4 στήλες όπου σε κάθε στήλη βρίσκονται οι βαθµολογίες ενός κριτή. Το στοιχείο ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ[i,j] του πίνακα εκφράζει την βαθµολογία της i διαγωνιζοµένης από τον j κριτή.

4 Χρησιµοποιώντας λοιπόν την δοµή της επανάληψης διαβάζουµε τα στοιχεία των πινάκων όπως απαιτεί το πρόβληµα. Νικήτρια του διαγωνισµού είναι η διαγωνιζόµενη µε την µεγαλύτερη µέση βαθµολογία. Συνεπώς απαιτείται αρχικά η εύρεση του µέσου όρου βαθµολογίας κάθε διαγωνιζοµένης. Ο µέσος όρος για κάθε διαγωνιζόµενη προκύπτει αν προσθέσουµε τις βαθµολογίες των 4 κριτών και στη συνέχεια διαιρέσουµε µε το πλήθος των κριτών. Σε όρους πινάκων αυτό µεταφράζεται ως την εύρεση του αθροίσµατος κάθε γραµµής και στη συνέχεια του µέσου όρου της. Πριν βρούµε το άθροισµα κάθε γραµµής µηδενίζουµε τον µονοδιάστατο πίνακα ΣΥΝ_ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν στοιχείων και στη συνέχεια καταχωρούµε σε κάθε στοιχείο του το άθροισµα της αντίστοιχης γραµµής Έπειτα υπολογίζουµε τον µονοδιάστατο πίνακα ΜΕΣΗ_ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν στοιχείων. Για να βρούµε το µέγιστο στοιχείο του πίνακα και την θέση του χρησιµοποιούµε µία πραγµατική και µία ακέραια µεταβλητή, την max και την θέση_max αντίστοιχα. Τοποθετούµε σε αυτές τις µεταβλητές το πρώτο στοιχείο του πίνακα και την θέση 1 αντίστοιχα και στη συνέχεια χρησιµοποιώντας δοµή επανάληψης συγκρίνουµε κάθε στοιχείο του πίνακα µε την µεταβλητή max. Όταν βρεθεί κάποιο στοιχείο µεγαλύτερο από την µεταβλητή max καθορίζουµε αυτό ως µέγιστο και σαν θέση_max την τρέχουσα θέση του πίνακα. Βρίσκοντας λοιπόν το µεγαλύτερο µέσο όρο άλλα και την θέση του, παίρνουµε το όνοµα της νικήτριας του διαγωνισµού αν βάλουµε σαν όρισµα στον πίνακα ΟΝΟΜΑΤΑ την θέση του µεγαλύτερου µέσου όρου. Το πρόβληµα θεωρεί ότι κάθε διαγωνιζόµενη θα συγκεντρώσει διαφορετικό µέσο όρο, πράγµα που σηµαίνει ότι δεν θα υπάρξουν περισσότερες από µία νικήτριες. Αλγόριθµος ΜΙΣ_ΟΜΟΡΦΙΑ εδοµένα // N // Για k από 1 µέχρι Ν ιάβασε ΟΝΟΜΑΤΑ[k] Για j από 1 µέχρι 4 ιάβασε ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ[i,j] ΣΥΝ_ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ[i] 0 Για j από 1 µέχρι 4 ΣΥΝ_ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ[i] ΣΥΝ_ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ[i] + ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ[i,j] ΜΕΣΗ_ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ[i] ΣΥΝ_ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ[i] / 4 max ΜΕΣΗ_ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ[1] θέση_max 1 Για i από 2 µέχρι Ν Αν ΜΕΣΗ_ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ[i] > max τότε max ΜΕΣΗ_ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ[i] θέση_max ι

5 Τέλος_αν Εµφάνισε Η νικήτρια του διαγωνισµού οµορφιάς είναι, ΟΝΟΜΑΤΑ[θέση_max] Τέλος ΜΙΣ_ΟΜΟΡΦΙΑ Επιµέλεια: Καρατόλιος ηµήτριος ιπλ.ηλεκτρ. Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Η τεχνική του τµη- µατικού προγραµµατισµού αποτελεί κύριο Είναι η τεχνική σχεδίασης σύµφωνα µε την οποία η ανάπτυξη ε- νός προγράµµατος επιτυγχάνεται αναπτύσσοντας απλούστερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία οποιαδήποτε επεξεργασία. Ï.Å.Ö.Å.

1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία οποιαδήποτε επεξεργασία. Ï.Å.Ö.Å. 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1: Α. 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ανάπτυξη Εφαρµογών ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α κ Θέµα 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη: Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

ÑÏÕËÁ ÌÁÊÑÇ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3

ÑÏÕËÁ ÌÁÊÑÇ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1 Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α. ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α. 1. Αν το Α έχει την τιµή 10 και το Β την τιµή 20 τότε η έκφραση (Α > 8 ΚΑΙ Β < 20) Ή (Α > 10 Ή Β = 10) είναι αληθής 2. Σε περίπτωση εµφωλευµένων βρόχων, ο εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ÏÅÖÅ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3

ÏÅÖÅ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1 Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό

Διαβάστε περισσότερα

III. Πως μετατρέπεται το πηγαίο πρόγραμμα σε εκτελέσιμο πρόγραμμα;

III. Πως μετατρέπεται το πηγαίο πρόγραμμα σε εκτελέσιμο πρόγραμμα; ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Θέμα 1ο I. Τι πρέπει να ικανοποιεί ένα κομμάτι κώδικα ώστε να χαρακτηριστεί ως υποπρόγραμμα; Τα υποπρογράμματα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Προτεινόμενα θέματα 2013 - Λύσεις

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Προτεινόμενα θέματα 2013 - Λύσεις Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Προτεινόμενα θέματα 2013 - Λύσεις ΘΕΜΑ 1 ο Α1. Να γράψετε την λέξη Σωστό αν είναι σωστή, ή την λέξη Λάθος αν είναι λανθασμένη η πρόταση : 1. Μια συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη.

ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Ανάπτυξη Εφαρμογών ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη.

Διαβάστε περισσότερα

10 Α2. 5 Α3. (ΟΧΙ = 20-4*2^2)) H (X>Ψ ΚΑΙ X > Ψ

10 Α2. 5 Α3. (ΟΧΙ = 20-4*2^2)) H (X>Ψ ΚΑΙ X > Ψ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 4 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Σ Ε Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΙ και ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΙ και ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΙ και ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: Ντελή Χασάν Μουσταφά Μουτλού ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 MAΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Β (ΟΧΙ Α) Η Β Α ΚΑΙ Β Α Η Β ΨΕΥ ΗΣ ΑΛΗΘΗΣ

Α Β (ΟΧΙ Α) Η Β Α ΚΑΙ Β Α Η Β ΨΕΥ ΗΣ ΑΛΗΘΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες... Σε αυτό το κεφάλαιο: 14.1 Εισαγωγή στην έννοια των μεταβλητών 14.2 Λίστες 14.3 Παραδείγματα... «Το πιο απίθανο πράγμα με τη ζωή είναι ότι πάντα θα υπάρχουν μεταβλητές. Θα

Διαβάστε περισσότερα

Α2. ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: Για i από 3 μέχρι Α με_βήμα Β Εμφάνισε i Τέλος_επανάληψης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ

Α2. ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: Για i από 3 μέχρι Α με_βήμα Β Εμφάνισε i Τέλος_επανάληψης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο Με τι ασχολείται ο προγραμματισμός; Ο προγραμματισμός ασχολείται με την διατύπωση του αλγορίθμου σε κατανοητή μορφή από τον Η/Υ, δηλ. τη δημιουργία του προγράμματος, του συνόλου των εντολών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέµα 1: Α. Η «σύγκριση» λειτουργιών ανθρώπου και υπολογιστή επιφέρει βέβαια µια τεράστια ποιοτική διαφορά υπέρ του ανθρώπου. I. Ποια είναι η διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

Μια οµάδα m σηµείων προσφοράς. Μια οµάδα n σηµείων ζήτησης. Οτιδήποτε µετακινείται απο σηµείο προσφοράς σε σηµείο ζήτησης είναι συνάρτηση κόστους.

Μια οµάδα m σηµείων προσφοράς. Μια οµάδα n σηµείων ζήτησης. Οτιδήποτε µετακινείται απο σηµείο προσφοράς σε σηµείο ζήτησης είναι συνάρτηση κόστους. Να βρεθεί ΠΓΠ ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος µεταφοράς (το πρόβληµα βασίζεται σε αυτό των Aarik και Randolph, 975). Λύση: Για κάθε δυϊλιστήριο i (i=, 2, ) και πόλη j (j=, 2,, 4), θεωρούµε την µεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας ΛΑΡΙΣΑ, Ιανουάριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα