Επαναληπτικές δοµές. µτ α.τ. Όχι. ! απαγορεύεται µέσα σε µία ΓΙΑ να µεταβάλλουµε τον µετρητή! διότι δεν θα ξέρουµε µετά πόσες επαναλήψεις θα γίνουν

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επαναληπτικές δοµές. µτ α.τ. Όχι. ! απαγορεύεται µέσα σε µία ΓΙΑ να µεταβάλλουµε τον µετρητή! διότι δεν θα ξέρουµε µετά πόσες επαναλήψεις θα γίνουν"

Transcript

1 Επαναληπτικές δοµές Η λογική των επαναληπτικών διαδικασιών εφαρµόζεται όπου µία ακολουθία εντολών εφαρµόζεται σε ένα σύνολο περιπτώσεων που έχουν κάτι κοινό. Όταν ψάχνουµε θέση για να παρκάρουµε κοντά στο σπίτι και κάνουµε κύκλους µέχρι να βρούµε θέση, επανάληψη κεφαλαίου µέχρι να το καταλάβουµε, να διαβάσουµε 100 αριθµούς και να βρούµε το Μέσο Όρο τους. ΓΙΑ ΑΠΟ ΜΕΧΡΙ (υπάρχει περίπτωση να µην εκτελεστεί καµία φορά) ΓΙΑ µτ ΑΠΟ ατ ΜΕΧΡΙ ττ ΜΕ_ΒΗΜΑ µβ Πχ. ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 ΜΕ_ΒΗΜΑ 3 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 20 ΜΕΧΡΙ 1 ΜΕ_ΒΗΜΑ -5 µτ α.τ. µτ <= τ.τ. *** µτ µτ + µβ ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 ΙΑΒΑΣΕ Ι Ι! απαγορεύεται µέσα σε µία ΓΙΑ να µεταβάλλουµε τον µετρητή! διότι δεν θα ξέρουµε µετά πόσες επαναλήψεις θα γίνουν Αν το βήµα είναι θετικό ο έλεγχος θα είναι µτ <= τ.τ. *** Προσοχή. Αν το βήµα είναι αρνητικό ο έλεγχος θα είναι µτ >= τ.τ. Για να γραφεί µία επανάληψη µε την εντολή ΓΙΑ πρέπει να είναι γνωστά 3 πράγµατα: 1. Αρχική τιµή του µετρητή 2. Τελική τιµή του µετρητή 3. Και το βήµα (σταθερή τιµή) που θα αλλάζει σε κάθε επανάληψη ο µετρητής Όταν είναι γνωστός ο αριθµός των επαναλήψεων εκ των προτέρων, µπορεί να χρησιµοποιηθεί αυτή η δοµή επανάληψης που είναι η πιο εύκολη στην σύνταξη και εκτέλεση. Πρέπει να χρησιµοποιηθεί µία µεταβλητή σαν µετρητής, όπως έχουµε αναφέρει για τον έλεγχο του α- ριθµού των επαναλήψεων και τις µεταβλητές σταθερές <ατ> αρχική τιµή µετρητή, <ττ> τελική τιµή µετρητή, <µβ> µεταβολή µετρητή για κάθε επανάληψη που µπορεί να είναι και πραγµατικές. 25

2 ΟΣΟ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ (υπάρχει περίπτωση να µην εκτελεστεί καµία φορά) ΟΣΟ <συνθήκη συνέχειας> ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ Πχ ΟΣΟ Χ >=0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ Στην αρχή ελέγχεται η συνθήκη και εάν είναι αληθής εκτελείται η οµάδα εντολών. Αυτό γίνεται συνέχεια µέχρι να γίνει η συνθήκη ψευδής. 1. Πολλές φορές είναι γνωστός ο αριθµός επαναλήψεων που θέλουµε να κάνουµε και για αυτό χρησι- µοποιούµε µία βοηθητική µεταβλητή η οποία µετρά το πλήθος των επαναλήψεων και καλείται µετρητής. εν είναι υποχρεωτικό να ξεκινά από το 1 ο µετρητής. Υπάρχει καλύτερος τρόπος µε την ΓΙΑ ΑΠΟ ΜΕΧΡΙ 2. Η εντολή ΟΣΟ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ χρησιµοποιείται κυρίως για επαναλήψεις όπου δεν είναι γνωστός ο αριθµός των επαναλήψεων. Προσοχή στο ότι οι µεταβλητές της συνθήκης πρέπει να µεταβάλλονται µέσα στην οµάδα εντολών, διαφορετικά δεν θα τερµατίζει η επανάληψη. 3. Ο έλεγχος της συνθήκης γίνεται στην αρχή οπότε υπάρχει περίπτωση να µην εκτελεστεί ποτέ η ο- µάδα εντολών. 4. Η οµάδα εντολών εκτελείται όσο η συνθήκη είναι αληθής και όταν σταµατήσει τελειώνει και η ε- πανάληψη. Επίσης για να µετατραπεί µία ΟΣΟ σε ΓΙΑ πρέπει ο έλεγχος να είναι µτ<= ττ (για βήµα θετικό), αλλιώς πρέπει να το µετατρέψουµε (αν γίνεται). Χ 10 ΟΣΟ Χ < 50 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ Χ Χ + 5 Χ 10 ΟΣΟ Χ <= 49 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ Χ Χ + 5 ΓΙΑ Χ ΑΠΟ 10 ΜΕΧΡΙ 49 ΜΕ_ΒΗΜΑ 5 26

3 ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ (θα εκτελεστεί τουλάχιστον µία φορά) ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ <συνθήκη τέλους> Πχ ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ < 0 Σε αντίθεση µε την ΟΣΟ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ, πρώτα εκτελείται µία φορά η οµάδα εντολών και µετά γίνεται ο έλεγχος της συνθήκης. Αν η συνθήκη είναι ψευδής επαναλαµβάνεται η οµάδα εντολών, και σταµατάει η επανάληψη όταν η συνθήκη γίνει αληθής. 1. Η εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ χρησιµοποιείται και αυτή κυρίως για επαναλήψεις όπου δεν είναι γνωστός ο αριθµός επαναλήψεων. 2. Η οµάδα εντολών θα εκτελεστεί τουλάχιστον µία φορά. 3. Η οµάδα εντολών εκτελείται όσο η συνθήκη είναι ψευδής. Εµφωλευµένοι βρόχοι Όπως και στην επιλογή έχουµε την εµφωλιασµένη, έτσι και στην επανάληψη υπάρχουν οι εµφωλευµένοι βρόχοι, όπου µέσα στην οµάδα εντολών µίας επανάληψης µπορούµε να έχουµε άλλη επανάληψη. Οι κανόνες που πρέπει να ακολουθούν οι εµφωλευµένοι βρόχοι είναι: 1. Ο εµφωλευµένος βρόχος πρέπει να βρίσκεται ολόκληρος µέσα στον εξωτερικό. ηλ η επανάληψη που ξεκινάει τελευταία πρέπει να τελειώνει πρώτη. 2. Η είσοδος κάθε βρόχου γίνεται στην αρχή 3. εν µπορεί να χρησιµοποιηθεί η ίδια µεταβλητή ως µετρητής δύο ή περισσότέρων βρόχων που ο ένας βρίσκεται στο εσωτερικό του άλλου. Εµφωλιασµένες (Φωλιασµένες) δοµές Μπορούµε να «φωλιάσουµε µια δοµή µέσα σε µια άλλη (ίδιου ή διαφορετικού τύπου) αρκεί να προσέχουµε τον εξής κανόνα: αν µια δοµή αρχίζει µέσα σε µια άλλη πρέπει να τελειώσει η µέσα πριν την έξω. Επίσης πρέπει να κοιτάµε όσα ΓΙΑ... (ή ΑΝ... ή ΟΣΟ... κλπ) έχουµε, να έχουµε το ίδιο πλήθος (ή ή ) αντίστοιχα στη σωστή σειρά. 27

4 Οµοιότητες- ιαφορές ΟΣΟ, ΓΙΑ, ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Οµοιότητες 1. ΟΣΟ, ΓΙΑ, ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ: Όλες εργασίες µπορούν να γίνουν µε την ΟΣΟ, ενώ το αντίστροφο δεν ισχύει πάντοτε και απαιτεί µεγάλη προσοχή. 2. ΟΣΟ, ΓΙΑ: α) Ο έλεγχος της συνθήκης για την εκτέλεση της εντολής(ών) γίνεται στην αρχή. Άρα µπορεί να µην εκτελεστούν καµία φορά. Β) Το διάγραµµα ροής της ΓΙΑ είναι ίδιο µε της ΟΣΟ, αλλά όχι και ο ψευδοκώδικας. Γ) Η οµάδα εντολών εκτελείται όσο η συνθήκη είναι αληθής και στις δύο περιπτώσεις. 3. ΟΣΟ, ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ: Μπορεί να µην τελειώσουν ποτέ (πράγµα λάθος προγραµµατιστικά και αλγοριθµικά) ιαφορές 1. ΟΣΟ, ΓΙΑ µε ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ: O έλεγχος στην ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ γίνεται στο τέλος (οπότε, ότι υπάρχει µέσα στην επανάληψη εκτελείται τουλάχιστον µια φορά) σε αντίθεση µε τις ΟΣΟ, ΓΙΑ όπου ο έλεγχος γίνεται στην αρχή. 2. ΟΣΟ και ΓΙΑ µε ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ: Στην ΟΣΟ και την ΓΙΑ οι εντολές (που υπάρχουν µέσα τους) εκτελούνται όσο η συνθήκη είναι αλήθεια, ενώ στην ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ οι εντολές εκτελούνται µέχρι η συνθήκη να γίνει αλήθεια. ηλαδή οι λογικές της συνθήκης τους είναι αντίστροφες. 3. ΟΣΟ, ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ µε ΓΙΑ: Στην ΟΣΟ και ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ έχουµε λογικές συνθήκες και τις χρησιµοποιούµε συνήθως όταν δεν γνωρίζουµε τον αριθµό επαναλήψεων, ενώ στην ΓΙΑ την χρησιµοποιούµε όταν είναι γνωστός ο αριθµός των επαναλήψεων και ελέγχουµε έναν µετρητή. ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΛΑ ΡΩΣΙΚΑ Ολίσθηση προς τα αριστερά ισοδυναµεί µε πολλαπλασιασµό επί δύο, ενώ η ολίσθηση προς τα δεξιά ισοδυναµεί µε την διαίρεση µε το δύο στο δυαδικό σύστηµα αρίθµησης. Ο πολλαπλασιασµός αλά ρωσικά επιτυγχάνεται µε διαδοχικές ολισθήσεις που είναι πολύ απλές πράξεις για τον επεξεργαστή µε αποτέλεσµα να γίνεται πιο γρήγορα από ότι µε τον κλασσικό τρόπο και ας φαίνεται πιο πολύπλοκος. 28

5 Μετατροπή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ σε ΟΣΟ Α) Β) Αντίθετη Αντίθετη Η συνθήκη στην ΟΣΟ είναι αντίστροφη από ότι στην ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ, αφού στην µία οι εντολές ε- παναλαµβάνονται όταν η συνθήκη είναι ψευδής, ενώ στην άλλη όταν η συνθήκη είναι αληθής. Προσοχή όταν η ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ εκτελείται µόνο µία φορά, διότι η ΟΣΟ δεν θα εκτελεστεί καµία, άρα υλοποιούµε την µετατροπή µε τον Β) τρόπο σε αυτή την περίπτωση. Α) Αν η ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ εκτελείται πάνω από µία φορά Χ 10 Χ Χ+2 ΜΕΧΡΙΣ_ΌΤΟΥ Χ > 20 Χ 10 ΟΣΟ Χ <= 20 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ Χ Χ+2 Β) Αν η ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ εκτελείται µία φορά ή υπάρχει η περίπτωση να εκτελεστούν µία φορά Επειδή στην ΟΣΟ δεν θα µπει καµία φορά, την οµάδα εντολών την γράφουµε και µία φόρα πριν την επανάληψη, ώστε να εκτελεστεί µία φορά όπως στην ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ 100 Χ 100! µία φορά πριν την ΟΣΟ Χ Χ+2! ώστε να εκτελεστούν 1 φορά Χ Χ+2 ΜΕΧΡΙΣ_ΌΤΟΥ Χ > 20 ΟΣΟ Χ <= 20 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ Χ Χ+2 29

6 Μετατροπή ΟΣΟ σε ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Αυτή η µετατροπή πραγµατοποιείται γίνεται µε δύο τρόπους Α) µόνο όταν η επανάληψη στην ΟΣΟ πραγµατοποιείται τουλάχιστον µία φορά, αλλιώς δεν γίνεται µε αυτό τον τρόπο αφού η ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ θα εκτελείται τουλάχιστον µία φορά. Β) πάντοτε, αφού πρώτα χρησιµοποιήσουµε µία συνθήκη ΑΝ µε την της ΟΣΟ (έξω από την ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ), οπότε αν δεν ισχύει δεν εκτελείται η ΟΣΟ όπως και η ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ καµία φορά. Α) Β) ΟΧΙ ΝΑΙ Αντίθετη Αντίθετη ΝΑΙ ΟΧΙ Α) Αν η ΟΣΟ εκτελείται τουλάχιστον µία φορά Χ 10 ΟΣΟ Χ <= 20 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ Χ Χ + 3 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΑΛΗΨΗΣ Χ 10 ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΑΛΗΨΗΣ Χ Χ + 3 ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ > 20 Β) Αν η ΟΣΟ δεν εκτελείται καµία φορά ή υπάρχει η περίπτωση να µην εκτελεστούν Σ 0 Χ 100 ΟΣΟ Χ <= 20 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ Σ 0 Χ 100 ΑΝ Χ <= 20 ΤΟΤΕ! συνθήκη ΟΣΟ Σ Σ + Χ Χ Χ + 3 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΑΛΗΨΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕ Σ ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΑΛΗΨΗΣ Σ Σ + Χ Χ Χ + 3 ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ > 20 ΕΜΦΑΝΙΣΕ Σ 30

7 Μετατροπή ΓΙΑ σε ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ιάγραµµα ΓΙΑ ίδιο µε ΟΣΟ ιάγραµµα σε ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Ι 1 Ι 1 Ι <= 10 Εµφάνισε Ι Ι Ι + 1 Εµφάνισε Ι Ι Ι + 1 Ι > 10 Αν µας ζητηθεί να µετατρέψουµε µία ΓΙΑ σε ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ την µετατρέπουµε πρώτα σε ΟΣΟ και στη συνέχεια σε ΜΕΧΡΙΣ-ΟΤΟΥ. Το διάγραµµα της ΓΙΑ είναι ίδιο µε της ΟΣΟ, ενώ για να το µετατρέψουµε σε ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ πρέπει να εκτελούνται τουλάχιστον µία φορά οι εντολές της ΟΣΟ. Την οµάδα εντολών την µεταφέρουµε πριν από τον έλεγχο της επανάληψης στην ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ, και τέλος αντιστρέφουµε την συνθήκη. Στην περίπτωση που δεν εκτελούνται καµία φορά οι εντολές της ΟΣΟ τότε δεν µετατρέπονται σε ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ (εκτός και βάλουµε την ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ µέσα σε µία ΑΝ που έχει τη συνθήκη της ΟΣΟ). ΓΙΑ ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 ΟΣΟ Ι 1 ΟΣΟ Ι <= 10 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ Ι Ι + 1 ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Ι 1 Ι Ι + 1 ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Ι > 10 Όταν µετατρέπουµε µία ΓΙΑ σε ΟΣΟ έχει δύο εντολές παραπάνω αφού πρέπει να γράψουµε έξω από την επανάληψη την αρχική τιµή του µετρητή και µέσα στην επανάληψη τελευταία εντολή την αύξηση του µετρητή. 31

8 Μετατροπή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ σε ΓΙΑ Για µεγαλύτερη ευκολία την µετατρέπουµε την ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ σε ΟΣΟ πρώτα, γιατί η ΟΣΟ µοιάζει πιο πολύ µε την ΓΙΑ, αφού όλες οι ΓΙΑ γίνονται σε ΟΣΟ, αλλά όχι και το αντίστροφο. ιάγραµµα σε ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ιάγραµµα ΟΣΟ ίδιο µε ΓΙΑ Ι 20 Ι 20 Ι Ι - 1 Ι >= 10 Ι < 10 Ι Ι - 1 ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Ι 20 Ι Ι - 1 ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Ι < 10 ΟΣΟ Ι 20 ΟΣΟ Ι >= 10 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ Ι Ι - 1 ΓΙΑ ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 20 ΜΕΧΡΙ 10 ΜΕ_ΒΗΜΑ -1 Για να µετατραπεί µία ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ή ΟΣΟ σε ΓΙΑ πρέπει να είναι γνωστά 3 πράγµατα: 1. αρχική τιµή µετρητή έξω από την επανάληψη 2. τελική τιµή (ττ) του µετρητή (µτ) (στην ΟΣΟ συνθήκη µτ<=ττ για βήµα θετικό, µτ>=ττ για βήµα αρνητικό ενώ στην ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ µτ>ττ για βήµα θετικό, µτ <ττ για βήµα αρνητικό, ενώ σε περίπτωση που δεν είναι αλλάζουµε τον αριθµό της σύγκρισης, ώστε να αλλάξει και ο τελεστής σύγκρισης και να γίνει όπως χρειάζεται στη ΓΙΑ) 3. και το βήµα (σταθερός αριθµός ή µεταβλητή που δεν µεταβάλλεται µέσα στην επανάληψη) τελευταία εντολή µέσα στην επανάληψη (διαφορετικά ελέγχουµε αν µπορούµε το µεταφέρουµε σαν τελευταία εντολή κάνοντας τις απαραίτητες τροποποιήσεις στις επόµενες εντολές) 32

9 1. Αντιµετάθεση Μεταβλητών Temp x x ψ ψ Temp ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 2. Αν το πρόβληµα µας λέει να ελέγχουµε αν ο αριθµός είναι άρτιος ή περιττός, ή αν διαιρείται ακριβώς µε κάποιο αριθµό, πρέπει να χρησιµοποιήσουµε την MOD στη συνθήκη του ελέγχου, πχ η Χ MOD 3 = 0 ελέγχει αν το Χ είναι πολλαπλάσιο του 3. Πχ να διαβάζουµε έναν αριθµό και να εµφανίζουµε στην οθόνη άρτιος ή περιττός ΑΝ Χ MOD 2 = 0 ΤΟΤΕ ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΑΡΤΙΟΣ ΑΛΛΙΩΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΠΕΡΙΤΤΟΣ 3. Αν είναι γνωστός ο αριθµός των επαναλήψεων µίας οµάδας εντολών χρησιµοποιούµε την ε- ντολή ΓΙΑ. Πχ πρόγραµµα που θα διαβάζει 30 αριθµούς. ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Υπολογισµός Αθροίσµατος σε επανάληψη Αν θέλουµε σε µία επανάληψη να βρίσκουµε ένα άθροισµα, πρέπει πριν την επανάληψη να µηδενίσουµε τον αθροιστή, ώστε την πρώτη φορά που θα µπει στην επανάληψη και θα κάνει στην πράξη να έχει ο αθροιστής την τιµή 0 και µέσα στην επανάληψη να προσθέτουµε τους αριθµούς. Πχ πρόγραµµα που θα διαβάζει 30 αριθµούς και θα µας εµφανίζει στην οθόνη το άθροισµα τους. Σ 0 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 Σ Σ + Χ ΕΜΦΑΝΙΣΕ Σ Υπολογισµός πλήθος (µετρητή) µέσα σε επανάληψη πληθ 0 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 ΑΝ Χ > 0 ΤΟΤΕ πληθ πληθ +1 ΕΜΦΑΝΙΣΕ πληθ ΛΑΘΟΣ Χ Ψ Ψ Χ!µηδενισµός µετρητή! αύξηση µετρητή κατά 1 για κάθε θετικό αριθµό! εµφανίζει το πλήθος των θετικών αριθµών που δώσαµε 33

10 Υπολογισµός Γινόµενου σε επανάληψη Γ l! στο γινόµενο βάζουµε αρχική τιµή 1 ΓΙΑ I ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν Γ Γ * συντ Αν θέλουµε να υπολογίσουµε δύναµη α ν βάζουµε Γ Γ * α, αν θέλουµε να βρούµε το ν παραγοντικό βάζουµε Γ Γ * Ι. 5. ΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΩΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΤΙΜΗ. Αν σε κάποιο πρόβληµα µας ζητηθεί να διαβάζουµε µία τιµή και να ελέγχουµε, ώστε να βρίσκεται µέσα σε κάποια όρια, µπορούµε να το πετύχουµε µε τις δύο επαναλήψεις ΟΣΟ και ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ. Για παράδειγµα να διαβάζουµε µία µεταβλητή που να έχει τιµή α) Με την ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ, που είναι καλύτερος τρόπος, αφού διαβάζουµε µόνο µέσα στην επανάληψη και στη συνθήκη γράφουµε αυτό που µας ζητάνε πχ 1-20!διαβάζουµε µέχρι να δώσουµε τιµή µέσα στα όρια ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ>=1 ΚΑΙ Χ <= 20 β) Με την ΟΣΟ διαβάζουµε 1 η φορά απ έξω και τις υπόλοιπες µέσα στην επανάληψη!διαβάζουµε την 1 η τιµή ΟΣΟ Χ < 1 Ή Χ > 20 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ!διαβάζουµε τη 2 η, 3 η, 4 η, µέχρι να δώσουµε µία σωστή 6. Αν µας ζητηθεί να διαβάζουµε 30 θετικούς µονοψήφιους αριθµούς (1-9) θα πρέπει µέσα στην επανάληψη ΓΙΑ που θα διαβάζουµε τους 30 αριθµούς να βάλουµε και µία ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ για το διάβασµα του αριθµού, ώστε να είναι 1-9. Χωρίς έλεγχο για 30 αριθµούς ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 Με έλεγχο για Χ µεταξύ 1-9 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ>=1 ΚΑΙ Χ<=9 34

11 7. ΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΩΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΛΑΘΟΣ ΤΙΜΗ. Αν µας ζητηθεί πρόγραµµα που θα διαβάζει τιµές µέχρι να δώσουµε κάποια λάθος τιµή, όπου θα επεξεργάζεται και τους προηγούµενους αριθµούς που δίνουµε (εκτός της τιµής εξόδου) µπορούµε να το πετύχουµε µε 2 τρόπους: α) µε την ΟΣΟ. Πρέπει να διαβάζουµε την πρώτη τιµή έξω από την επανάληψη και τις επόµενες µέσα στην επανάληψη σαν τελευταία εντολή στην οµάδα εντολών. Αν θέλουµε να υπολογίσουµε τον Μ.Ο. θετικών, πρέπει µέσα στην επανάληψη να βρίσκουµε το άθροισµα και το πλήθος των α- ριθµών και µετά την επανάληψη να κάνουµε την διαίρεση για τον υπολογισµό του Μ.Ο.. εν πρέπει να ξεχνάµε να µηδενίζουµε τον µετρητή των αριθµών και τον αθροιστή έξω από την επανάληψη. Πχ να διαβάζει και να προσθέτει αριθµούς µέχρι να δώσουµε µία αρνητική τιµή και να εµφανίζει στο τέλος το Μ.Ο των µη αρνητικών αριθµών. Σ 0 ΠΛΗΘΟΣ 0!διαβάζουµε την 1 η τιµή ΟΣΟ Χ >= 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ + 1 Σ Σ + X!διαβάζουµε τη 2 η, 3 η, 4 η, µέχρι να δώσουµε µία λάθος ΑΝ ΠΛΗΘΟΣ >0 ΤΟΤΕ! Πριν από διαίρεση πρέπει να ελέγχουµε αν ο παρονοµαστής είναι < > 0. ΜΟ Σ / ΠΛΗΘΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΜΟ ΑΛΛΙΩΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΕΝ Ε ΩΣΕΣ ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ Η ΟΣΟ µας βολεύει καλύτερα σε τέτοια προβλήµατα, γιατί για το αν θα εκτελέσουµε τις υπόλοιπες εντολές ε- κτός από την ΙΑΒΑΣΕ έχει γίνει ο έλεγχος στην συνθήκη της επανάληψης, ενώ στην ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ πρέπει να γίνει και άλλος έλεγχος ΑΝ µέσα, για τον αν η τιµή που διαβάσαµε είναι µέσα στις επιθυµητές. Α) µε την ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ. Εδώ δεν µπορούµε να διαβάζουµε την πρώτη τιµή έξω από την επανάληψη και τις επόµενες µέσα στην επανάληψη σαν τελευταία εντολή στην οµάδα εντολών. Πρέπει να διαβάζουµε µέσα στην επανάληψη σαν πρώτη εντολή και στη συνέχεια, αφού κάνουµε έλεγχο (αντίθετη συνθήκη µε της ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ) αν η τιµή της είναι αποδεκτή, εκτελούµε τις υπόλοιπες εντολές της οµάδας εντολών της επανάληψης. Αν θέλουµε να λύσουµε το ίδιο πρόβληµα µε το παραπάνω της ΟΣΟ ο ψευδοκώδικας είναι ο παρακάτω δεξιά: 35

12 Σ 0 2 ος τρόπος (µετατροπή της ΟΣΟ της προηγού- ΠΛΗΘΟΣ 0 µενης σελίδας σε ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ)! µέχρι να δώσουµε µία λάθος τιµή Σ 0 ΑΝ Χ >= 0 ΤΟΤΕ ΠΛΗΘΟΣ 0 ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ +1 Σ Σ + X ΑΝ Χ >= 0 ΤΟΤΕ ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ<0 ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ + 1 ΑΝ ΠΛΗΘΟΣ >0 ΤΟΤΕ Σ Σ + X ΜΟ Σ / ΠΛΗΘΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΜΟ ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ<0 ΑΛΛΙΩΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ. 8. Αν µας ζητηθεί να διαβάζουµε τιµές µέχρι να συµβεί κάτι που δεν έχει σχέση µε την µεταβλητή που χρησιµοποιούµε για το διάβασµα των τιµών, τότε διαβάζουµε µόνο µέσα στην επανάληψη τις τιµές, αφού η συνθήκη στην ΟΣΟ δεν ελέγχει την µεταβλητή που διαβάζουµε, αλλά κάτι άλλο. Πχ να διαβάζουµε αριθµούς µέχρι να δώσουµε 10 θετικούς αριθµούς. ΠΘ 0 ΠΘ 0 ΟΣΟ ΠΘ < 10 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ ΑΝ Χ > 0 ΤΟΤΕ ΑΝ Χ > 0 ΤΟΤΕ ΠΘ ΠΘ + 1 ΠΘ ΠΘ + 1 ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΠΘ = Αν µας ζητηθεί να διαβάζουµε το πολύ ένα πλήθος αριθµών (έστω 10) εκτός και δώσουµε νωρίτερα µία τιµή (πχ το 100), γίνεται πιο εύκολα µε την ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ. ΠΛ 0 Σ 0! επεξεργαζόµαστε και το 100, αν δεν θέλαµε θα βάζαµε το Σ Σ + Χ Σ Σ + Χ! µέσα σε µία ΑΝ Χ < > 100 ΤΟΤΕ ΠΛ ΠΛ + 1 ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΠΛ = 10 Ή Χ =

13 10. Αν µας ζητηθεί σε ένα πρόβληµα µε επανάληψη να βρούµε πχ τον µέγιστο από κάποιους αριθ- µούς, πρέπει να ορίσουµε αρχική τιµή έξω από την επανάληψη. Ο καλύτερος τρόπος είναι να διαβάσουµε την πρώτη τιµή έξω από την επανάληψη και να την ορίσουµε σαν την µεγαλύτερη και στη συνέχεια µέσα στην επανάληψη να διαβάζουµε τις υπόλοιπες τιµές και να γίνεται ο έ- λεγχος αν είναι µεγαλύτερη από τη µέγιστη που έχουµε βρει µέχρι εκείνη τη στιγµή. Μέγιστο ελάχιστο για γνωστό πλήθος επαναλήψεων Να εισάγουµε 30 αριθµούς και να βρούµε τον ελάχιστο και τον µέγιστο. Στο 1 ο τρόπο βάζουµε έναν πολύ µεγάλο θετικό στο ΜΙΝ και έναν πολύ µεγάλο αρνητικό αριθµό στο ΜΑΧ, ώστε µε τον πρώτο αριθµό που θα δώσω να αλλάξει και ο ΜΙΝ και ο ΜΑΧ και να µπει σαν τιµή ο πρώτος αριθµός που θα διαβάσουµε. Στο δεύτερο διαβάζουµε τον πρώτο αριθµό και τον θέτουµε σαν ΜΙΝ και ΜΑΧ και διαβάζουµε τους υπόλοιπους. (α τρόπος) (β τρόπος) ΜΑΧ -10^20 ΜΙΝ 10^20 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 ΜΙΝ Χ ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 30 ΑΝ Χ > ΜΑΧ ΤΟΤΕ ΑΝ Χ > ΜΑΧ ΤΟΤΕ ΑΝ Χ < ΜΙΝ ΤΟΤΕ ΜΙΝ Χ ΑΝ Χ < ΜΙΝ ΤΟΤΕ ΜΙΝ Χ ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΜΑΧ, ΜΙΝ ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΜΑΧ, ΜΙΝ Στο 1 ο τρόπο οι έλεγχοι για τον ΜΙΝ και ΜΑΧ γίνονται υποχρεωτικά µε απλές ΑΝ, ώ- στε ο πρώτος αριθµός να µπει και στον ΜΙΝ και στον ΜΑΧ, ενώ αν τον κάναµε τον έλεγχο µε σύνθετη ΑΝ, θα άλλαζε µόνο ο ΜΑΧ για τον πρώτο αριθµό, ενώ τον δεύτερο τρόπο µπορούµε να τον κάνουµε και µε σύνθετη ΑΝ. Αν µας έλεγε η άσκηση να βρούµε το µεγαλύτερο και το µικρότερο βαθµό ενός µαθητή θα ορίζαµε σαν αρχική τιµή στο ΜΑΧ -1 και στο ΜΙΝ 21, ώστε µε τον πρώτο βαθµό να αλλάξουν και να µπει µία σωστή βαθµολογία. Αν ορίζαµε σαν αρχικές στο ΜΑΧ 20 και στο ΜΙΝ 0 είναι φυσικά λάθος, αφού δεν θα άλλαζαν µέσα στην επανάληψη το ΜΑΧ και το ΜΙΝ και θα µας εµφάνιζε τις αρχικές τιµές και στο τέλος. 37

14 Μέγιστο ελάχιστο για άγνωστο πλήθος επαναλήψεων Καλύτερος τρόπος είναι µε την ΟΣΟ (β τρόπος), ενώ µε την ΜΕΧΡΙΣ-ΟΤΟΥ (β τρόπος) πρέπει να γίνει έλεγχος µήπως µε την πρώτη τιµή θέλουµε να σταµατήσουµε την επανάληψη. Ας δούµε για παράδειγµα ένα πρόγραµµα που θα διαβάζει αριθµούς µέχρι να δώσουµε έναν αρνητικό και στο τέλος να µας εµφανίζει τον µέγιστο θετικό. (α τρόπος ΟΣΟ ευκολότερος) ΜΑΧ -10 ^ 20 ΟΣΟ Χ >= 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ ΑΝ Χ > ΜΑΧ ΤΟΤΕ ΑΝ ΜΑΧ < > -10 ^ 20 ΤΟΤΕ ΕΜΦΑΝΙΣΕ Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ :, ΜΑΧ ΑΛΛΙΩΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΕΝ Ε ΩΣΕΣ ΘΕΤΙΚΟ (α τρόπος ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ευκολότερος) ΜΑΧ -10 ^ 20 ΑΝ Χ >= 0 ΤΟΤΕ ΑΝ Χ > ΜΑΧ ΤΟΤΕ ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ < 0 ΑΝ ΜΑΧ < > -10 ^ 20 ΤΟΤΕ ΕΜΦΑΝΙΣΕ Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ :, ΜΑΧ ΑΛΛΙΩΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΕΝ Ε ΩΣΕΣ ΘΕΤΙΚΟ (β τρόπος ΟΣΟ) ΑΝ Χ >= 0 ΤΟΤΕ ΟΣΟ Χ >= 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ ΑΝ Χ > ΜΑΧ ΤΟΤΕ ΕΜΦΑΝΙΣΕ Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ :, ΜΑΧ ΑΛΛΙΩΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΕΝ Ε ΩΣΕΣ ΘΕΤΙΚΟ (β τρόπος ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ) ΑΝ Χ >= 0 ΤΟΤΕ ΑΝ Χ > ΜΑΧ ΤΟΤΕ ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ < 0 ΕΜΦΑΝΙΣΕ Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ :, ΜΑΧ ΑΛΛΙΩΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΕΝ Ε ΩΣΕΣ ΘΕΤΙΚΟ Ο έλεγχος πριν από την επανάληψη στην ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ β τρόπος γίνεται γιατί αν δεν τον κάνουµε και δώσουµε αρνητική πρώτη τιµή θα µας ζητήσει και δεύτερη τιµή, ενώ θα έπρεπε να σταµατάει, και να µην µας εµφανίζει ΜΑΧ αν δώσουµε µόνο µία αρνητική. 38

15 11. Αν ζητηθεί να βρίσκουµε εκτός από τον µέγιστο και τη θέση του πρέπει εκτός από το MAX ή το ΜΙΝ να ορίσουµε και µία µεταβλητή πχ ΘΕΣΗ που φυλάµε τη θέση του µεγαλύτερου. Πχ αν µας πούνε να διαβάσουµε τις ηλικίες 30 ανθρώπων και να βρούµε ποιος (σειρά εισαγωγής) είναι ο µικρότερος. ΙΑΒΑΣΕ ΗΛ ΜΙΝ ΗΛ ΘΕΣΗ 1 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 30 ΙΑΒΑΣΕ ΗΛ ΑΝ ΗΛ < ΜΙΝ ΤΟΤΕ ΜΙΝ ΗΛ ΘΕΣΗ Ι ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΘΕΣΗ! ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ 1η ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΥ ΙΑΒΑΣΑΜΕ ΣΑΝ ΜΙΝ! Ο 1 ος ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ! Ι ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ! ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ! ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΑΥΤΗΝ ΣΑΝ ΜΙΚΡΌΤΕΡΗ! ΦΥΛΑΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Ι (2-30) ΑΝΘΡΩΠΟΥ 11. Παράδειγµα πίνακα τιµών και τι θα εµφανιστεί µε επαναλήψεις: Λ 0 Κ 10 Μ 20 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 ΜΕ_ΒΗΜΑ 3 Λ Λ + Ι Κ Κ + Λ Μ Μ + Κ + Λ, Κ, Λ, Μ Λ Κ Μ Ι ? 1 η Επαν η Επαν η Επαν η Επαν ΟΛΙΣΘΗΣΗ είναι µία στοιχειώδη λειτουργία για τον επεξεργαστή που εκτελείται ταχύτατα και µετακινεί τα δυαδικά ψηφία ενός αριθµού. Η ολίσθηση προς τα δεξιά ισοδυναµεί στο δυαδικό σύστηµα µε την διαίρεση µε το 2, ενώ η ολίσθηση προς τα αριστερά µε τον πολλαπλασιασµό µε το 2 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΛΑ ΡΩΣΙΚΑ (υπολογίζει το γινόµενο 2 αριθµών). Αν ο δεύτερος αριθ- µός είναι µονός, τότε προσθέτουµε τον πρώτο σε ένα άθροισµα και στη συνέχεια πολλαπλασιάζουµε τον πρώτο µε το 2 και διαιρούµε (ακέραια διαίρεση) τον δεύτερο µε το 2. Η παραπάνω διαδικασία ε- παναλαµβάνεται ΟΣΟ ο δεύτερος αριθµός είναι µεγαλύτερος του 0. Σαν αποτέλεσµα έχουµε η πράξη του πολλαπλασιασµού να εκτελείται πιο γρήγορα σε σχέση µε τον κλασσικό τρόπο. 39

16 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1. Να φτιαχτεί τµήµα αλγόριθµου που θα διαβάζει ένα αριθµό. 2. Να φτιαχτεί τµήµα αλγόριθµου που θα διαβάζει 30 αριθµούς ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Να φτιαχτεί τµήµα αλγόριθµου που θα διαβάζει έναν αριθµό και να γίνεται έλεγχος, ώστε να είναι µεταξύ του -50 και του 50 (ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΩΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΤΙΜΗ). ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ>=-50 ΚΑΙ Χ <=50!Σωστή τιµή εκτός επανάληψης και εδώ θα γίνει επεξεργασία αυτής της τιµής 4. Να φτιαχτεί τµήµα αλγόριθµου που θα διαβάζει έναν αριθµό και αν είναι µεταξύ του -50 και του 50 να εµφανίζει αποδεκτός, αλλιώς µη αποδεκτός. ΑΝ Χ>=-50 ΚΑΙ Χ<=50 ΤΟΤΕ ΕΜΦΑΝΙΣΕ αποδεκτός ΑΛΛΙΩΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕ µη αποδεκτός 5. Να φτιαχτεί τµήµα αλγόριθµου που θα διαβάζει 30 αριθµούς και να γίνεται έλεγχος κατά την εισαγωγή, ώστε να είναι µεταξύ το 0 και του 20 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ>=0 ΚΑΙ Χ<=20!30 φορές! έλεγχος ορθής εκχώρησης 6. Να φτιαχτεί τµήµα αλγόριθµου που θα διαβάζει συνεχώς βαθµούς µέχρι να δώσουµε έναν βαθ- µό εκτός ορίων και να υπολογίζει. Οι σωστοί βαθµοί είναι µεταξύ 0-20 (ΕΛΕΓΧΟΣ Ω- ΣΤΕ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΟΤΑΝ ΩΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΛΑΘΟΣ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΣΩΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ). ΟΣΟ Χ>=0 ΚΑΙ Χ<=20 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ! Σωστές τιµές µέσα! Επεξεργασία εντός! Λάθος η τιµή του Χ εκτός της επανάληψης ΑΝ Χ>=0 ΚΑΙ Χ<=20 ΤΟΤΕ! Σωστές τιµές µέσα! Επεξεργασία εντός ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ<0 Ή Χ>20! Λάθος η τιµή του Χ εκτός της επανάληψης 40

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1) Πότε χρησιμοποιείται η δομή επανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2. Α1. Ο αλγόριθμος είναι απαραίτητος μόνο για την επίλυση προβλημάτων πληροφορικής

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2. Α1. Ο αλγόριθμος είναι απαραίτητος μόνο για την επίλυση προβλημάτων πληροφορικής Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2 Α1. Ο αλγόριθμος είναι απαραίτητος μόνο για την επίλυση προβλημάτων πληροφορικής Α2. Ο αλγόριθμος αποτελείται από ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών Α3. Ο αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: 6

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: 6 ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) η λανθασµένες

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Επανάληψης. Όσο μέχρις ότου για. 22/11/08 Ανάπτυξη εφαρμογών 1

Δομές Επανάληψης. Όσο μέχρις ότου για. 22/11/08 Ανάπτυξη εφαρμογών 1 Δομές Επανάληψης Όσο μέχρις ότου για 22/11/08 Ανάπτυξη εφαρμογών 1 Όσο. επανάλαβε Όσο Συνθήκη επανάλαβε Εντολή1 Εντολή2.. Ομάδα εντολών Συνθήκη Αληθής Ομάδα εντολών Εντολή Ν Τέλος_Επανάληψης Ψευδής 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) η λανθασμένες (Λ).

Α. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) η λανθασμένες (Λ). ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ korifeo.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 6 ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµοί κεφαλαίου. Σηµαντικά σηµεία κεφαλαίου

Ορισµοί κεφαλαίου. Σηµαντικά σηµεία κεφαλαίου Ορισµοί κεφαλαίου Αλγόριθµος είναι µια πεπερασµένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισµένων και εκτελέσιµων σε πεπερασµένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήµατος. Σηµαντικά σηµεία κεφαλαίου Κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ Σημειώστε αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Ερωτήσεις Σωστό Λάθος 1. Στη δοµή επανάληψης Όσο... επανάλαβε ο έλεγχος της συνθήκης γίνεται στην αρχή, δηλαδή πριν εκτελεστεί οποιαδήποτε εντολή που περιέχεται στη δοµή. 2. Ο µετρητής που ελέγχει τη συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1/12/2013

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1/12/2013 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1/12/2013 ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Μετατροπή από μία μορφή δομής επανάληψης σε μία άλλη.

4.4 Μετατροπή από μία μορφή δομής επανάληψης σε μία άλλη. 4.4 Μετατροπή από μία μορφή δομής επανάληψης σε μία άλλη. Η μετατροπή μιας εντολής επανάληψης σε μία άλλη ή στις άλλες δύο εντολές επανάληψης, αποτελεί ένα θέμα που αρκετές φορές έχει εξεταστεί σε πανελλαδικό

Διαβάστε περισσότερα

Σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις, να μετατρέψετε τη δομή επανάληψης ΟΣΟ στην δομή ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Α<-54

Σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις, να μετατρέψετε τη δομή επανάληψης ΟΣΟ στην δομή ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Α<-54 Άσκηση_1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις, να μετατρέψετε τη δομή επανάληψης ΟΣΟ στην δομή επανάληψης ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ. 1 η Περίπτωση Κ 0 ΌΣΟ Λ > 5 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Η διαδικασία της επανάληψης είναι ιδιαίτερη συχνή, αφού πλήθος προβληµάτων µπορούν να επιλυθούν µε κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή και επανάληψη. Λογική έκφραση ή συνθήκη

Επιλογή και επανάληψη. Λογική έκφραση ή συνθήκη Επιλογή και επανάληψη Η ύλη που αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο είναι συναφής µε την ύλη που αναπτύσσεται στο 2 ο κεφάλαιο. Όπου υπάρχουν διαφορές αναφέρονται ρητά. Προσέξτε ιδιαίτερα, πάντως, ότι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΣΧ... ΕΤΤΟΣΣ 22000099-22001100 Επιμέλεια : Ομάδα Διαγωνισμάτων από Το στέκι των πληροφορικών Θέμα 1 ο Α. Δίνεται η παρακάτω ακολουθία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επαναληπτικό: 1 2 κεφάλαιο ΗΜ/ΝΙΑ :.. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :.. ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-10 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2005

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2005 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Α. 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα κριτήρια που πρέπει απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 16/12/2008. Τµήµα ΓΤ2 Όνοµα:...

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 16/12/2008. Τµήµα ΓΤ2 Όνοµα:... ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 16/12/2008 Τµήµα ΓΤ2 Όνοµα:... ΘΕΜΑ 1 ο. Α) Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας Σ εάν κρίνετε ότι η πρόταση είναι σωστή και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ο Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων (σελ )

Κεφάλαιο 2 ο Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων (σελ ) Κεφάλαιο 2 ο Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων (σελ. 25 48) Τι είναι αλγόριθμος; Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αλγόριθμος είναι μία πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρονικό διάστημα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εντολές επιλογής Εντολές επανάληψης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εντολές επιλογής Εντολές επανάληψης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εντολές επιλογής Εντολές επανάληψης Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναπτύξαμε προγράμματα, τα οποία ήταν πολύ απλά και οι εντολές των οποίων εκτελούνται η μία μετά την άλλη. Αυτή η σειριακή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήµης των Η/Υ

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήµης των Η/Υ Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήµης των Η/Υ Απαντήσεις στα θέµατα της τράπεζας 2014 2015 GI_V_EIY_0_19332 Β1. Να γράψετε στο γραπτό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Θέμα 1ο Α) Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέγοντας Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος). 1. Η ομάδα εντολών μέσα στην Αρχή_επανάληψης..μέχρις_ότου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1-2β)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1-2β) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1-2β) ΘΕΜΑ 1 ο (Μονάδες 40) A. Γράψτε τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις και διπλά τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος,

Διαβάστε περισσότερα

Φάσμα προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.

Φάσμα προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. σύγχρονο Φάσμα προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. μαθητικό φροντιστήριο 25ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 210 50 20 990 210 50 27 990 25ης Μαρτίου 74 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 210 50 50 658 210 50 60 845 Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ 4o Επαναληπτικό Διαγώνισμα

ΑΕΠΠ 4o Επαναληπτικό Διαγώνισμα ΑΕΠΠ 4o Επαναληπτικό Διαγώνισμα Ονοματεπώνυμο: ΘΕΜΑ 1 A. Να γράψετε τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται στη χρήση των εμφωλευμένων βρόχων. B. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λάθος (Λ) καθεμία από

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 2. Λύση & Επεξηγήσεις. Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε "Ναι" Τέλος Α2

Παράδειγμα 2. Λύση & Επεξηγήσεις. Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε Ναι Τέλος Α2 Διδακτική πρόταση ΕΝΟΤΗΤΑ 2η, Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης των Υπολογιστών Κεφάλαιο 2.2. Παράγραφος 2.2.7.4 Εντολές Όσο επανάλαβε και Μέχρις_ότου Η διαπραγμάτευση των εντολών επανάληψης είναι σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1. Τι είναι δυναµική δοµή δεδοµένων; Μονάδες 3 2. Τι είναι στατική δοµή δεδοµένων;

Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1. Τι είναι δυναµική δοµή δεδοµένων; Μονάδες 3 2. Τι είναι στατική δοµή δεδοµένων; ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 01/03/2015 Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/02/2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α

ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/02/2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/02/2013 ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. α. Παραβιάζει τα κριτήρια της καθοριστικότητας και της περατότητας β. Αιτιολόγηση: ο αλγόριθμος παραβιάζει το κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α. Λύση: 1. Σωστό, 2. Λάθος, 3. Σωστό, 4. Λάθος, 5. Λάθος. Ποια η διαφορά μεταξύ διερμηνευτή και μεταγλωττιστή; Απάντηση:

ΘΕΜΑ Α. Λύση: 1. Σωστό, 2. Λάθος, 3. Σωστό, 4. Λάθος, 5. Λάθος. Ποια η διαφορά μεταξύ διερμηνευτή και μεταγλωττιστή; Απάντηση: ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη. 1. Η ταξινόμηση είναι μια από τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Λύσεις µε κατάλληλο σχολιασµό και παρατηρήσεις σε θέµατα από παλαιότερες πανελλαδικές εξετάσεις. Γενικές οδηγίες και παρατηρήσεις κατά την αντιµετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

οµές Επανάληψης Π1. Να αναπτύξετε αλγόριθµο που θα εκτυπώνει τους αριθµούς από το 1 ως το 10.

οµές Επανάληψης Π1. Να αναπτύξετε αλγόριθµο που θα εκτυπώνει τους αριθµούς από το 1 ως το 10. Οι δοµές επανάληψης εφαρµόζονται στις περιπτώσεις, όπου µια οµάδα εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι κοινό. Οι τρεις µορφές δοµών επανάληψης είναι: 1. Επαναληπτική οµή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο. S <-- 0 ιάβασε Υ Όσο α <= Υ επανάλαβε S <-- S +α. Τέλος_επανάληψης

ΘΕΜΑ 1 ο. S <-- 0 ιάβασε Υ Όσο α <= Υ επανάλαβε S <-- S +α. Τέλος_επανάληψης ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΕΜΑ Α

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03-11-2013 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-4 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Β. Να εξηγήσετε τι σηµαίνει ολίσθηση ενός δυαδικού αριθµού 3 θέσεις αριστερά. 5 4 3 µπορεί να είναι: Α: ουρά Β:στοίβα Γ:και τα δυο :τίποτα

Β. Να εξηγήσετε τι σηµαίνει ολίσθηση ενός δυαδικού αριθµού 3 θέσεις αριστερά. 5 4 3 µπορεί να είναι: Α: ουρά Β:στοίβα Γ:και τα δυο :τίποτα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ κ ΘΕΜΑ 1 A. Σηµειώστε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος: 1. Κάθε δοµή επιλογής κλείνει µε την εντολή τέλος_αν 2. Κάθε υποπρόγραµµα µπορεί να υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 19/12/2008. Τμήμα ΓΤ1 Όνομα:...

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 19/12/2008. Τμήμα ΓΤ1 Όνομα:... ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 19/12/2008 Τμήμα ΓΤ1 Όνομα:... ΘΕΜΑ 1 ο. Α) Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας Σ εάν κρίνετε ότι η πρόταση είναι σωστή και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ HM/NIA: 21/2/2016

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ HM/NIA: 21/2/2016 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ HM/NIA: 21/2/2016 ΘΕΜΑ A (Α1) Να σημειώσετε με κατάλληλο τρόπο ανάλογα με το αν θεωρείτε σωστή ή λανθασμένη κάθε μία από τις

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 o ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Να αναφέρετε ονομαστικά τις βασικές λειτουργίες που εκτελεί ένας υπολογιστής (Μονάδες 3)

Α2. Να αναφέρετε ονομαστικά τις βασικές λειτουργίες που εκτελεί ένας υπολογιστής (Μονάδες 3) Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις: 1. Ένα επιλύσιμο πρόβλημα είναι και δομημένο. 2. Ένας από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ομή Επανάληψης

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ομή Επανάληψης ΕΠ.1 Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα εκτυπώνει τους διψήφιους άρτιους ακέραιους. Η άσκηση στην ουσία θα πρέπει να εκτυπώσει του αριθμούς 10, 12, 14,.,96, 98. Μεμιαπρώτηματιάθαμπορούσαμενατηνλύσουμεμετοναπροσπελάσουμετιςτιμές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο. αποτέλεσµα προς το χρήστη ή προς έναν άλλο αλγόριθµο. 7 ο ΓΕΛ Καλλιθέας Οδηγός Α.Ε.Π.Π.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο. αποτέλεσµα προς το χρήστη ή προς έναν άλλο αλγόριθµο. 7 ο ΓΕΛ Καλλιθέας Οδηγός Α.Ε.Π.Π. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο 1. Τι είναι αλγόριθµος; Η θεωρία των αλγορίθµων έχει µεγάλη παράδοση και η ηλικία ορισµένων από αυτών είναι µερικών χιλιάδων χρόνων, όπως του Ευκλείδη για τον υπολογισµό του ΜΚ δύο αριθµών

Διαβάστε περισσότερα

Φάσμα. προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.

Φάσμα. προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. σύγχρονο Φάσμα προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. μαθητικό φροντιστήριο 25ης Μαρτίου 111 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - 210 50 20 990-210 50 27 990 25ης Μαρτίου 74 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - 210 50 50 658-210 50 60 845 Γραβιάς 85 -

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στη ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Α. εντολές όσο επανάλαβε & αρχή_επανάληψης μέχρις_ότου

Ασκήσεις στη ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Α. εντολές όσο επανάλαβε & αρχή_επανάληψης μέχρις_ότου Ασκήσεις στη ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Α. εντολές όσο επανάλαβε & αρχή_επανάληψης μέχρις_ότου 1. Πόσα * θα εμφανιστούν σε κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις Α έως Ε αν εκτελεστούν οι εντολές που βλέπετε; Να υλοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις των Ερωτήσεων - Θεµάτων προς συζήτηση - ραστηριοτήτων. Κεφάλαιο 2.2. Έκδοση 3.0

Ενδεικτικές απαντήσεις των Ερωτήσεων - Θεµάτων προς συζήτηση - ραστηριοτήτων. Κεφάλαιο 2.2. Έκδοση 3.0 Ενδεικτικές απαντήσεις των Ερωτήσεων - Θεµάτων προς συζήτηση - ραστηριοτήτων Κεφάλαιο 2.2. Έκδοση 3.0 15. Α. i, B. i, ii, iv, Γ. i, iii 16. Α. α 2 * β, Β. ΜΟ (α + β + γ) / 3, Γ. β β + 2,. i i - (α + β),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÁÈÇÍÁ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÁÈÇÍÁ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α1. 1. Λάθος 2. Λάθος 3. Σωστό 4. Λάθος 5. Σωστό Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ηµεροµηνία: Κυριακή 19 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θέµα 1 ο Α. Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις τύπου Σωστό Λάθος (Σ Λ) 1. Σκοπός της συγχώνευσης 2 ή περισσοτέρων ταξινοµηµένων πινάκων είναι η δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ. Εισαγωγή

Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ. Εισαγωγή Εισαγωγή Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ Ξεκινάµε την εργαστηριακή µελέτη της Ψηφιακής Λογικής των Η/Υ εξετάζοντας αρχικά τη µορφή των δεδοµένων που αποθηκεύουν και επεξεργάζονται οι υπολογιστές και προχωρώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο 2.114 Το ποσοστό απαξίωσης για ένα είδος υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο. 1 Αριθμός_Ετών Ποσοστό_Απαξίωσης = 1- Τιμή_Προσφοράς Αρχική_τιμή Να γραφεί αλγόριθμος που να υπολογίζει το ποσοστό απαξίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις 2014 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Τεχνολογική Κατεύθυνση

Γενικές εξετάσεις 2014 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Τεχνολογική Κατεύθυνση Φροντιστήρια δυαδικό 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Γενικές εξετάσεις 2014 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Τεχνολογική Κατεύθυνση Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων «δυαδικό»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β Β1. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις χρησιμοποιώντας τις λέξεις Θεωρητική ή Εφαρμοσμένη:

ΘΕΜΑ Β Β1. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις χρησιμοποιώντας τις λέξεις Θεωρητική ή Εφαρμοσμένη: ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κεφάλαιο 1.1. Επιστήμη των Υπολογιστών >ΕΝΟΤΗΤΑ 1/ΚΕΦ.1.1/ ΤΥΠΟΥ Β1: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ GI_V_EIY_0_19373 Β1. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις χρησιμοποιώντας τις λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦάσµαGroup προπαρασκευή για

ΦάσµαGroup προπαρασκευή για Σύγχρονο ΦάσµαGroup προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι Μαθητικό Φροντιστήριο 25 ης Μαρτίου 74 ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 50.50.658 50.60.845 25 ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 50.20.990 50.27.990 Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Διάρκεια 3 ώρες. Όνομα... Επώνυμο... Βαθμός...

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Διάρκεια 3 ώρες. Όνομα... Επώνυμο... Βαθμός... 1 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Διάρκεια 3 ώρες Στοιχεία Μαθητή: Όνομα... Επώνυμο... Βαθμός... 2 Θεμα Α (30%) Α1 ΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣ 1. Ένα υποπρόγραμμα δεν μπορεί να κληθεί περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ Το παιχνίδι θα αποτελείται από δυο παίκτες, οι οποίοι θα βρίσκονται αντικριστά στις άκρες ενός γηπέδου δεξιά και αριστερά, και µια µπάλα.

Διαβάστε περισσότερα

μεταβλητής Χ Χ ΑΛΗΘΗΣ Χ 11.0 13.0 Χ 7 > 4 Χ ΨΕΥ ΗΣ Μονάδες 10 EKΠΑΙΔΕΥΣΗ: Με Οράματα και Πράξεις για την Παιδεία -1-

μεταβλητής Χ Χ ΑΛΗΘΗΣ Χ 11.0 13.0 Χ 7 > 4 Χ ΨΕΥ ΗΣ Μονάδες 10 EKΠΑΙΔΕΥΣΗ: Με Οράματα και Πράξεις για την Παιδεία -1- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ

ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Δίνεται η εντολή εκχώρησης: τ κ < λ Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος. Να δικαιολογήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας 4 ο Δομή επανάληψης Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης Η/Υ.

Φύλλο εργασίας 4 ο Δομή επανάληψης Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης Η/Υ. Φύλλο εργασίας 4 ο Δομή επανάληψης Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης Η/Υ. Λίγοι αλγόριθμοι χρησιμοποιούν μόνο τις δομές ακολουθίας και επιλογής. Στα ρεαλιστικά προβλήματα χρειάζεται συνήθως μια σειρά εντολών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Πως γίνεται ο ορισμός μιας διαδικασίας; Να δοθούν σχετικά παραδείγματα. ΑΡΧΗ Εντολές ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Πως γίνεται ο ορισμός μιας διαδικασίας; Να δοθούν σχετικά παραδείγματα. ΑΡΧΗ Εντολές ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Πως γίνεται ο ορισμός μιας διαδικασίας; Να δοθούν σχετικά παραδείγματα. Οι διαδικασίες μπορούν να εκτελέσουν οποιαδήποτε λειτουργία και δεν επιστρέφουν μια τιμή όπως οι συναρτήσεις. Κάθε διαδικασία έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Θέμα 1ο I. Να γράψετε τι γνωρίζετε για την ολίσθηση. Ακολούθως, να αναφέρετε έναν αλγόριθμο στον οποίο χρησιμοποιείται.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΘΕΜΑ 1ο Α. 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα κριτήρια που πρέπει απαραίτητα να ικανοποιεί ένας αλγόριθµος. Μονάδες 5 2. Ποιο κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ A Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Α. 1. Ποια είναι τα κυριότερα χρησιμοποιούμενα γεωμετρικά σχήματα σε ένα διάγραμμα ροής και τι ενέργεια ή λειτουργία δηλώνει το καθένα;

ΘΕΜΑ 1ο Α. 1. Ποια είναι τα κυριότερα χρησιμοποιούμενα γεωμετρικά σχήματα σε ένα διάγραμμα ροής και τι ενέργεια ή λειτουργία δηλώνει το καθένα; ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 Επιμέλεια: Ομάδα Διαγωνισμάτων από το Στέκι των Πληροφορικών Θέμα Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

8. Λεξιλόγιο μιας γλώσσας είναι όλες οι ακολουθίες που δημιουργούνται από τα στοιχεία του αλφαβήτου της γλώσσας, τις λέξεις.

8. Λεξιλόγιο μιας γλώσσας είναι όλες οι ακολουθίες που δημιουργούνται από τα στοιχεία του αλφαβήτου της γλώσσας, τις λέξεις. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1-6 ΟΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΒΑΘΜΟΣ: ΘΕΜΑ 1ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2004

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2004 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2004 ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ Α... Β

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ Α... Β ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. 1 ΣΩΣΤΟ 2 ΛΑΘΟΣ 3 ΛΑΘΟΣ 4 ΛΑΘΟΣ 5 - ΣΩΣΤΟ Α5. Α3.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. 1 ΣΩΣΤΟ 2 ΛΑΘΟΣ 3 ΛΑΘΟΣ 4 ΛΑΘΟΣ 5 - ΣΩΣΤΟ Α5. Α3. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 08/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΔΕΚΑ (10) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή,

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 25 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

2015 1-5 1. 5 5 4. 10 2. . 3. 6 3. . 6

2015 1-5 1. 5 5 4. 10 2. . 3. 6 3. . 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµίας από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και, δίπλα, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΕΠΠ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΕΠΠ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 - ΑΕΠΠ ΘΕΜΑ 1ο Α. Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα από τον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θέµα 1 ο Α. Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις τύπου Σωστό Λάθος (Σ Λ) 1. Σκοπός της συγχώνευσης 2 ή περισσοτέρων ταξινοµηµένων πινάκων είναι η δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Α. 1-5 ΣΩΣΤΟ, ΛΑΘΟΣ Για κ από 4 µέχρι 3 ΚΑΙ Β.1 ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ, Β.2 Γ.1

ΘΕΜΑ 1ο Α. 1-5 ΣΩΣΤΟ, ΛΑΘΟΣ Για κ από 4 µέχρι 3 ΚΑΙ Β.1 ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ, Β.2 Γ.1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. Επικοινωνία:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. Επικοινωνία: Επικοινωνία: spzygouris@gmail.com Πότε χρησιμοποιείται η δομή επανάληψης και ποιες είναι οι τρεις επαναληπτικές δομές; Οι επαναληπτικές διαδικασίες εφαρμόζονται συχνά στις περιπτώσεις, όπου μία ακολουθία

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Αλγόριθμοι

Πληροφορική 2. Αλγόριθμοι Πληροφορική 2 Αλγόριθμοι 1 2 Τι είναι αλγόριθμος; Αλγόριθμος είναι ένα διατεταγμένο σύνολο από σαφή βήματα το οποίο παράγει κάποιο αποτέλεσμα και τερματίζεται σε πεπερασμένο χρόνο. Ο αλγόριθμος δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ A Α.Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις -5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μέρος Β (Οργάνωση Υπολογιστών)

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μέρος Β (Οργάνωση Υπολογιστών) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μέρος Β (Οργάνωση Υπολογιστών)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2004

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2004 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2004 ΘΕΜΑ 1ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Στη C++ υπάρχουν τρεις τύποι βρόχων: (a) while, (b) do while, και (c) for. Ακολουθεί η σύνταξη για κάθε μια:

Στη C++ υπάρχουν τρεις τύποι βρόχων: (a) while, (b) do while, και (c) for. Ακολουθεί η σύνταξη για κάθε μια: Εργαστήριο 6: 6.1 Δομές Επανάληψης Βρόγχοι (Loops) Όταν θέλουμε να επαναληφθεί μια ομάδα εντολών τη βάζουμε μέσα σε ένα βρόχο επανάληψης. Το αν θα (ξανα)επαναληφθεί η εκτέλεση της ομάδας εντολών καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

8. Επιλογή και επανάληψη

8. Επιλογή και επανάληψη 8. Επιλογή και επανάληψη 8.1 Εντολές Επιλογής ΕΣΕΠ06-Θ1Β5 Η ιεραρχία των λογικών τελεστών είναι µικρότερη των αριθµητικών. ΕΣ07-Θ1Γ5 Η σύγκριση λογικών δεδοµένων έχει έννοια µόνο στην περίπτωση του ίσου

Διαβάστε περισσότερα

Τ και τιµή του Β θετική µετατρέπεται ισοδύναµα στην εντολή Όσο ως εξής:

Τ και τιµή του Β θετική µετατρέπεται ισοδύναµα στην εντολή Όσο ως εξής: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Θέμα Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις προτάσεις 1-4 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 31 5 2007 Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 31 5 2007 Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 31 5 2007 Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου Θέµα 1 ο ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΣΧΟΛΙΑ Α) 1) Σωστό 2) Λάθος 3) Σωστό 4) Λάθος 5) Λάθος Β) 1) i) σελ 127 σχολικού (πλεονεκτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ - ΡΗΤΕΣ ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ P x = x+ 2 4 x x 3x x x x 3x

ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ - ΡΗΤΕΣ ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ P x = x+ 2 4 x x 3x x x x 3x o ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ - Α ΠΡΟΣΗΜΟ ΠΟΛΥΩΝΥΜΟΥ Μέχρι τώρα ξέρουµε να βρίσκουµε το πρόσηµο ενός πολυωνύµου βαθµού ή δεύτερου βαθµού Για να βρούµε το πρόσηµο ενός πολυωνύµου f πρώτου f βαθµού µεγαλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Ερωτήσεις Σωστό - Λάθος 1. Ο αλγόριθµος πρέπει να τερµατίζεται µετά από εκτέλεση πεπερασµένου αριθµού εντολών. 2. Η είσοδος σε έναν αλγόριθµο µπορεί να είναι έξοδος σε έναν άλλο αλγόριθµο. 3. Ένας αλγόριθµος

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες.

Α1. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες. Ημερομηνία: 15/04/15 Διάρκεια διαγωνίσματος: 180 Εξεταζόμενο μάθημα: Προγραμματισμός Γ Λυκείου Υπεύθυνος καθηγητής: Παπαδόπουλος Πέτρος ΘΕΜΑ Α Α1. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες.

Διαβάστε περισσότερα

Γ τάξη Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίου Λυκείου ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Διδάσκων: ΔΟΥΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γ τάξη Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίου Λυκείου ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Διδάσκων: ΔΟΥΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ τάξη Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίου Λυκείου ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Διδάσκων: ΔΟΥΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κεφάλαιο 2 : Δομή Επιλογής Εντολές επιλογής Εντολή ΑΝ. Εντολές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 3 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 3 ο 3.07 Να γραφεί αλγόριθμος που θα δημιουργεί πίνακα 100 θέσεων στον οποίο τα περιττά στοιχεία του θα έχουν την τιμή 1 και τα άρτια την τιμή 0. ΛΥΣΗ Θα δημιουργήσω άσκηση βάση κάποιων κριτηρίων. Δηλ. δεν

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1. Τι είναι δυναµική δοµή δεδοµένων; Μονάδες 3 2. Τι είναι στατική δοµή δεδοµένων;

Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1. Τι είναι δυναµική δοµή δεδοµένων; Μονάδες 3 2. Τι είναι στατική δοµή δεδοµένων; ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 01/03/2015 Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1 Αριθµητικό Σύστηµα! Ορίζει τον τρόπο αναπαράστασης ενός αριθµού µε διακεκριµένα σύµβολα! Ένας αριθµός αναπαρίσταται διαφορετικά σε κάθε σύστηµα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 5x + 14y -2z = 6

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 5x + 14y -2z = 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Άσκηση_1 Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα εκτυπώνει τις τιμές της συνάρτησης f( x) ΓΙΑ Χ ΑΠΟ -50 ΜΕΧΡΙ 50 ΑΝ Χ1 Η Χ2 ΤΟΤΕ ΤΙΜΗ Χ^2/(Χ^2-3*Χ+2) ΕΚΤΥΠΩΣΕ

Διαβάστε περισσότερα