Επαναληπτικές δοµές. µτ α.τ. Όχι. ! απαγορεύεται µέσα σε µία ΓΙΑ να µεταβάλλουµε τον µετρητή! διότι δεν θα ξέρουµε µετά πόσες επαναλήψεις θα γίνουν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επαναληπτικές δοµές. µτ α.τ. Όχι. ! απαγορεύεται µέσα σε µία ΓΙΑ να µεταβάλλουµε τον µετρητή! διότι δεν θα ξέρουµε µετά πόσες επαναλήψεις θα γίνουν"

Transcript

1 Επαναληπτικές δοµές Η λογική των επαναληπτικών διαδικασιών εφαρµόζεται όπου µία ακολουθία εντολών εφαρµόζεται σε ένα σύνολο περιπτώσεων που έχουν κάτι κοινό. Όταν ψάχνουµε θέση για να παρκάρουµε κοντά στο σπίτι και κάνουµε κύκλους µέχρι να βρούµε θέση, επανάληψη κεφαλαίου µέχρι να το καταλάβουµε, να διαβάσουµε 100 αριθµούς και να βρούµε το Μέσο Όρο τους. ΓΙΑ ΑΠΟ ΜΕΧΡΙ (υπάρχει περίπτωση να µην εκτελεστεί καµία φορά) ΓΙΑ µτ ΑΠΟ ατ ΜΕΧΡΙ ττ ΜΕ_ΒΗΜΑ µβ Πχ. ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 ΜΕ_ΒΗΜΑ 3 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 20 ΜΕΧΡΙ 1 ΜΕ_ΒΗΜΑ -5 µτ α.τ. µτ <= τ.τ. *** µτ µτ + µβ ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 ΙΑΒΑΣΕ Ι Ι! απαγορεύεται µέσα σε µία ΓΙΑ να µεταβάλλουµε τον µετρητή! διότι δεν θα ξέρουµε µετά πόσες επαναλήψεις θα γίνουν Αν το βήµα είναι θετικό ο έλεγχος θα είναι µτ <= τ.τ. *** Προσοχή. Αν το βήµα είναι αρνητικό ο έλεγχος θα είναι µτ >= τ.τ. Για να γραφεί µία επανάληψη µε την εντολή ΓΙΑ πρέπει να είναι γνωστά 3 πράγµατα: 1. Αρχική τιµή του µετρητή 2. Τελική τιµή του µετρητή 3. Και το βήµα (σταθερή τιµή) που θα αλλάζει σε κάθε επανάληψη ο µετρητής Όταν είναι γνωστός ο αριθµός των επαναλήψεων εκ των προτέρων, µπορεί να χρησιµοποιηθεί αυτή η δοµή επανάληψης που είναι η πιο εύκολη στην σύνταξη και εκτέλεση. Πρέπει να χρησιµοποιηθεί µία µεταβλητή σαν µετρητής, όπως έχουµε αναφέρει για τον έλεγχο του α- ριθµού των επαναλήψεων και τις µεταβλητές σταθερές <ατ> αρχική τιµή µετρητή, <ττ> τελική τιµή µετρητή, <µβ> µεταβολή µετρητή για κάθε επανάληψη που µπορεί να είναι και πραγµατικές. 25

2 ΟΣΟ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ (υπάρχει περίπτωση να µην εκτελεστεί καµία φορά) ΟΣΟ <συνθήκη συνέχειας> ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ Πχ ΟΣΟ Χ >=0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ Στην αρχή ελέγχεται η συνθήκη και εάν είναι αληθής εκτελείται η οµάδα εντολών. Αυτό γίνεται συνέχεια µέχρι να γίνει η συνθήκη ψευδής. 1. Πολλές φορές είναι γνωστός ο αριθµός επαναλήψεων που θέλουµε να κάνουµε και για αυτό χρησι- µοποιούµε µία βοηθητική µεταβλητή η οποία µετρά το πλήθος των επαναλήψεων και καλείται µετρητής. εν είναι υποχρεωτικό να ξεκινά από το 1 ο µετρητής. Υπάρχει καλύτερος τρόπος µε την ΓΙΑ ΑΠΟ ΜΕΧΡΙ 2. Η εντολή ΟΣΟ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ χρησιµοποιείται κυρίως για επαναλήψεις όπου δεν είναι γνωστός ο αριθµός των επαναλήψεων. Προσοχή στο ότι οι µεταβλητές της συνθήκης πρέπει να µεταβάλλονται µέσα στην οµάδα εντολών, διαφορετικά δεν θα τερµατίζει η επανάληψη. 3. Ο έλεγχος της συνθήκης γίνεται στην αρχή οπότε υπάρχει περίπτωση να µην εκτελεστεί ποτέ η ο- µάδα εντολών. 4. Η οµάδα εντολών εκτελείται όσο η συνθήκη είναι αληθής και όταν σταµατήσει τελειώνει και η ε- πανάληψη. Επίσης για να µετατραπεί µία ΟΣΟ σε ΓΙΑ πρέπει ο έλεγχος να είναι µτ<= ττ (για βήµα θετικό), αλλιώς πρέπει να το µετατρέψουµε (αν γίνεται). Χ 10 ΟΣΟ Χ < 50 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ Χ Χ + 5 Χ 10 ΟΣΟ Χ <= 49 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ Χ Χ + 5 ΓΙΑ Χ ΑΠΟ 10 ΜΕΧΡΙ 49 ΜΕ_ΒΗΜΑ 5 26

3 ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ (θα εκτελεστεί τουλάχιστον µία φορά) ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ <συνθήκη τέλους> Πχ ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ < 0 Σε αντίθεση µε την ΟΣΟ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ, πρώτα εκτελείται µία φορά η οµάδα εντολών και µετά γίνεται ο έλεγχος της συνθήκης. Αν η συνθήκη είναι ψευδής επαναλαµβάνεται η οµάδα εντολών, και σταµατάει η επανάληψη όταν η συνθήκη γίνει αληθής. 1. Η εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ χρησιµοποιείται και αυτή κυρίως για επαναλήψεις όπου δεν είναι γνωστός ο αριθµός επαναλήψεων. 2. Η οµάδα εντολών θα εκτελεστεί τουλάχιστον µία φορά. 3. Η οµάδα εντολών εκτελείται όσο η συνθήκη είναι ψευδής. Εµφωλευµένοι βρόχοι Όπως και στην επιλογή έχουµε την εµφωλιασµένη, έτσι και στην επανάληψη υπάρχουν οι εµφωλευµένοι βρόχοι, όπου µέσα στην οµάδα εντολών µίας επανάληψης µπορούµε να έχουµε άλλη επανάληψη. Οι κανόνες που πρέπει να ακολουθούν οι εµφωλευµένοι βρόχοι είναι: 1. Ο εµφωλευµένος βρόχος πρέπει να βρίσκεται ολόκληρος µέσα στον εξωτερικό. ηλ η επανάληψη που ξεκινάει τελευταία πρέπει να τελειώνει πρώτη. 2. Η είσοδος κάθε βρόχου γίνεται στην αρχή 3. εν µπορεί να χρησιµοποιηθεί η ίδια µεταβλητή ως µετρητής δύο ή περισσότέρων βρόχων που ο ένας βρίσκεται στο εσωτερικό του άλλου. Εµφωλιασµένες (Φωλιασµένες) δοµές Μπορούµε να «φωλιάσουµε µια δοµή µέσα σε µια άλλη (ίδιου ή διαφορετικού τύπου) αρκεί να προσέχουµε τον εξής κανόνα: αν µια δοµή αρχίζει µέσα σε µια άλλη πρέπει να τελειώσει η µέσα πριν την έξω. Επίσης πρέπει να κοιτάµε όσα ΓΙΑ... (ή ΑΝ... ή ΟΣΟ... κλπ) έχουµε, να έχουµε το ίδιο πλήθος (ή ή ) αντίστοιχα στη σωστή σειρά. 27

4 Οµοιότητες- ιαφορές ΟΣΟ, ΓΙΑ, ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Οµοιότητες 1. ΟΣΟ, ΓΙΑ, ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ: Όλες εργασίες µπορούν να γίνουν µε την ΟΣΟ, ενώ το αντίστροφο δεν ισχύει πάντοτε και απαιτεί µεγάλη προσοχή. 2. ΟΣΟ, ΓΙΑ: α) Ο έλεγχος της συνθήκης για την εκτέλεση της εντολής(ών) γίνεται στην αρχή. Άρα µπορεί να µην εκτελεστούν καµία φορά. Β) Το διάγραµµα ροής της ΓΙΑ είναι ίδιο µε της ΟΣΟ, αλλά όχι και ο ψευδοκώδικας. Γ) Η οµάδα εντολών εκτελείται όσο η συνθήκη είναι αληθής και στις δύο περιπτώσεις. 3. ΟΣΟ, ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ: Μπορεί να µην τελειώσουν ποτέ (πράγµα λάθος προγραµµατιστικά και αλγοριθµικά) ιαφορές 1. ΟΣΟ, ΓΙΑ µε ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ: O έλεγχος στην ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ γίνεται στο τέλος (οπότε, ότι υπάρχει µέσα στην επανάληψη εκτελείται τουλάχιστον µια φορά) σε αντίθεση µε τις ΟΣΟ, ΓΙΑ όπου ο έλεγχος γίνεται στην αρχή. 2. ΟΣΟ και ΓΙΑ µε ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ: Στην ΟΣΟ και την ΓΙΑ οι εντολές (που υπάρχουν µέσα τους) εκτελούνται όσο η συνθήκη είναι αλήθεια, ενώ στην ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ οι εντολές εκτελούνται µέχρι η συνθήκη να γίνει αλήθεια. ηλαδή οι λογικές της συνθήκης τους είναι αντίστροφες. 3. ΟΣΟ, ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ µε ΓΙΑ: Στην ΟΣΟ και ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ έχουµε λογικές συνθήκες και τις χρησιµοποιούµε συνήθως όταν δεν γνωρίζουµε τον αριθµό επαναλήψεων, ενώ στην ΓΙΑ την χρησιµοποιούµε όταν είναι γνωστός ο αριθµός των επαναλήψεων και ελέγχουµε έναν µετρητή. ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΛΑ ΡΩΣΙΚΑ Ολίσθηση προς τα αριστερά ισοδυναµεί µε πολλαπλασιασµό επί δύο, ενώ η ολίσθηση προς τα δεξιά ισοδυναµεί µε την διαίρεση µε το δύο στο δυαδικό σύστηµα αρίθµησης. Ο πολλαπλασιασµός αλά ρωσικά επιτυγχάνεται µε διαδοχικές ολισθήσεις που είναι πολύ απλές πράξεις για τον επεξεργαστή µε αποτέλεσµα να γίνεται πιο γρήγορα από ότι µε τον κλασσικό τρόπο και ας φαίνεται πιο πολύπλοκος. 28

5 Μετατροπή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ σε ΟΣΟ Α) Β) Αντίθετη Αντίθετη Η συνθήκη στην ΟΣΟ είναι αντίστροφη από ότι στην ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ, αφού στην µία οι εντολές ε- παναλαµβάνονται όταν η συνθήκη είναι ψευδής, ενώ στην άλλη όταν η συνθήκη είναι αληθής. Προσοχή όταν η ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ εκτελείται µόνο µία φορά, διότι η ΟΣΟ δεν θα εκτελεστεί καµία, άρα υλοποιούµε την µετατροπή µε τον Β) τρόπο σε αυτή την περίπτωση. Α) Αν η ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ εκτελείται πάνω από µία φορά Χ 10 Χ Χ+2 ΜΕΧΡΙΣ_ΌΤΟΥ Χ > 20 Χ 10 ΟΣΟ Χ <= 20 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ Χ Χ+2 Β) Αν η ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ εκτελείται µία φορά ή υπάρχει η περίπτωση να εκτελεστούν µία φορά Επειδή στην ΟΣΟ δεν θα µπει καµία φορά, την οµάδα εντολών την γράφουµε και µία φόρα πριν την επανάληψη, ώστε να εκτελεστεί µία φορά όπως στην ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ 100 Χ 100! µία φορά πριν την ΟΣΟ Χ Χ+2! ώστε να εκτελεστούν 1 φορά Χ Χ+2 ΜΕΧΡΙΣ_ΌΤΟΥ Χ > 20 ΟΣΟ Χ <= 20 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ Χ Χ+2 29

6 Μετατροπή ΟΣΟ σε ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Αυτή η µετατροπή πραγµατοποιείται γίνεται µε δύο τρόπους Α) µόνο όταν η επανάληψη στην ΟΣΟ πραγµατοποιείται τουλάχιστον µία φορά, αλλιώς δεν γίνεται µε αυτό τον τρόπο αφού η ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ θα εκτελείται τουλάχιστον µία φορά. Β) πάντοτε, αφού πρώτα χρησιµοποιήσουµε µία συνθήκη ΑΝ µε την της ΟΣΟ (έξω από την ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ), οπότε αν δεν ισχύει δεν εκτελείται η ΟΣΟ όπως και η ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ καµία φορά. Α) Β) ΟΧΙ ΝΑΙ Αντίθετη Αντίθετη ΝΑΙ ΟΧΙ Α) Αν η ΟΣΟ εκτελείται τουλάχιστον µία φορά Χ 10 ΟΣΟ Χ <= 20 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ Χ Χ + 3 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΑΛΗΨΗΣ Χ 10 ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΑΛΗΨΗΣ Χ Χ + 3 ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ > 20 Β) Αν η ΟΣΟ δεν εκτελείται καµία φορά ή υπάρχει η περίπτωση να µην εκτελεστούν Σ 0 Χ 100 ΟΣΟ Χ <= 20 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ Σ 0 Χ 100 ΑΝ Χ <= 20 ΤΟΤΕ! συνθήκη ΟΣΟ Σ Σ + Χ Χ Χ + 3 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΑΛΗΨΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕ Σ ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΑΛΗΨΗΣ Σ Σ + Χ Χ Χ + 3 ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ > 20 ΕΜΦΑΝΙΣΕ Σ 30

7 Μετατροπή ΓΙΑ σε ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ιάγραµµα ΓΙΑ ίδιο µε ΟΣΟ ιάγραµµα σε ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Ι 1 Ι 1 Ι <= 10 Εµφάνισε Ι Ι Ι + 1 Εµφάνισε Ι Ι Ι + 1 Ι > 10 Αν µας ζητηθεί να µετατρέψουµε µία ΓΙΑ σε ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ την µετατρέπουµε πρώτα σε ΟΣΟ και στη συνέχεια σε ΜΕΧΡΙΣ-ΟΤΟΥ. Το διάγραµµα της ΓΙΑ είναι ίδιο µε της ΟΣΟ, ενώ για να το µετατρέψουµε σε ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ πρέπει να εκτελούνται τουλάχιστον µία φορά οι εντολές της ΟΣΟ. Την οµάδα εντολών την µεταφέρουµε πριν από τον έλεγχο της επανάληψης στην ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ, και τέλος αντιστρέφουµε την συνθήκη. Στην περίπτωση που δεν εκτελούνται καµία φορά οι εντολές της ΟΣΟ τότε δεν µετατρέπονται σε ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ (εκτός και βάλουµε την ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ µέσα σε µία ΑΝ που έχει τη συνθήκη της ΟΣΟ). ΓΙΑ ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 ΟΣΟ Ι 1 ΟΣΟ Ι <= 10 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ Ι Ι + 1 ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Ι 1 Ι Ι + 1 ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Ι > 10 Όταν µετατρέπουµε µία ΓΙΑ σε ΟΣΟ έχει δύο εντολές παραπάνω αφού πρέπει να γράψουµε έξω από την επανάληψη την αρχική τιµή του µετρητή και µέσα στην επανάληψη τελευταία εντολή την αύξηση του µετρητή. 31

8 Μετατροπή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ σε ΓΙΑ Για µεγαλύτερη ευκολία την µετατρέπουµε την ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ σε ΟΣΟ πρώτα, γιατί η ΟΣΟ µοιάζει πιο πολύ µε την ΓΙΑ, αφού όλες οι ΓΙΑ γίνονται σε ΟΣΟ, αλλά όχι και το αντίστροφο. ιάγραµµα σε ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ιάγραµµα ΟΣΟ ίδιο µε ΓΙΑ Ι 20 Ι 20 Ι Ι - 1 Ι >= 10 Ι < 10 Ι Ι - 1 ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Ι 20 Ι Ι - 1 ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Ι < 10 ΟΣΟ Ι 20 ΟΣΟ Ι >= 10 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ Ι Ι - 1 ΓΙΑ ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 20 ΜΕΧΡΙ 10 ΜΕ_ΒΗΜΑ -1 Για να µετατραπεί µία ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ή ΟΣΟ σε ΓΙΑ πρέπει να είναι γνωστά 3 πράγµατα: 1. αρχική τιµή µετρητή έξω από την επανάληψη 2. τελική τιµή (ττ) του µετρητή (µτ) (στην ΟΣΟ συνθήκη µτ<=ττ για βήµα θετικό, µτ>=ττ για βήµα αρνητικό ενώ στην ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ µτ>ττ για βήµα θετικό, µτ <ττ για βήµα αρνητικό, ενώ σε περίπτωση που δεν είναι αλλάζουµε τον αριθµό της σύγκρισης, ώστε να αλλάξει και ο τελεστής σύγκρισης και να γίνει όπως χρειάζεται στη ΓΙΑ) 3. και το βήµα (σταθερός αριθµός ή µεταβλητή που δεν µεταβάλλεται µέσα στην επανάληψη) τελευταία εντολή µέσα στην επανάληψη (διαφορετικά ελέγχουµε αν µπορούµε το µεταφέρουµε σαν τελευταία εντολή κάνοντας τις απαραίτητες τροποποιήσεις στις επόµενες εντολές) 32

9 1. Αντιµετάθεση Μεταβλητών Temp x x ψ ψ Temp ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 2. Αν το πρόβληµα µας λέει να ελέγχουµε αν ο αριθµός είναι άρτιος ή περιττός, ή αν διαιρείται ακριβώς µε κάποιο αριθµό, πρέπει να χρησιµοποιήσουµε την MOD στη συνθήκη του ελέγχου, πχ η Χ MOD 3 = 0 ελέγχει αν το Χ είναι πολλαπλάσιο του 3. Πχ να διαβάζουµε έναν αριθµό και να εµφανίζουµε στην οθόνη άρτιος ή περιττός ΑΝ Χ MOD 2 = 0 ΤΟΤΕ ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΑΡΤΙΟΣ ΑΛΛΙΩΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΠΕΡΙΤΤΟΣ 3. Αν είναι γνωστός ο αριθµός των επαναλήψεων µίας οµάδας εντολών χρησιµοποιούµε την ε- ντολή ΓΙΑ. Πχ πρόγραµµα που θα διαβάζει 30 αριθµούς. ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Υπολογισµός Αθροίσµατος σε επανάληψη Αν θέλουµε σε µία επανάληψη να βρίσκουµε ένα άθροισµα, πρέπει πριν την επανάληψη να µηδενίσουµε τον αθροιστή, ώστε την πρώτη φορά που θα µπει στην επανάληψη και θα κάνει στην πράξη να έχει ο αθροιστής την τιµή 0 και µέσα στην επανάληψη να προσθέτουµε τους αριθµούς. Πχ πρόγραµµα που θα διαβάζει 30 αριθµούς και θα µας εµφανίζει στην οθόνη το άθροισµα τους. Σ 0 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 Σ Σ + Χ ΕΜΦΑΝΙΣΕ Σ Υπολογισµός πλήθος (µετρητή) µέσα σε επανάληψη πληθ 0 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 ΑΝ Χ > 0 ΤΟΤΕ πληθ πληθ +1 ΕΜΦΑΝΙΣΕ πληθ ΛΑΘΟΣ Χ Ψ Ψ Χ!µηδενισµός µετρητή! αύξηση µετρητή κατά 1 για κάθε θετικό αριθµό! εµφανίζει το πλήθος των θετικών αριθµών που δώσαµε 33

10 Υπολογισµός Γινόµενου σε επανάληψη Γ l! στο γινόµενο βάζουµε αρχική τιµή 1 ΓΙΑ I ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν Γ Γ * συντ Αν θέλουµε να υπολογίσουµε δύναµη α ν βάζουµε Γ Γ * α, αν θέλουµε να βρούµε το ν παραγοντικό βάζουµε Γ Γ * Ι. 5. ΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΩΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΤΙΜΗ. Αν σε κάποιο πρόβληµα µας ζητηθεί να διαβάζουµε µία τιµή και να ελέγχουµε, ώστε να βρίσκεται µέσα σε κάποια όρια, µπορούµε να το πετύχουµε µε τις δύο επαναλήψεις ΟΣΟ και ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ. Για παράδειγµα να διαβάζουµε µία µεταβλητή που να έχει τιµή α) Με την ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ, που είναι καλύτερος τρόπος, αφού διαβάζουµε µόνο µέσα στην επανάληψη και στη συνθήκη γράφουµε αυτό που µας ζητάνε πχ 1-20!διαβάζουµε µέχρι να δώσουµε τιµή µέσα στα όρια ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ>=1 ΚΑΙ Χ <= 20 β) Με την ΟΣΟ διαβάζουµε 1 η φορά απ έξω και τις υπόλοιπες µέσα στην επανάληψη!διαβάζουµε την 1 η τιµή ΟΣΟ Χ < 1 Ή Χ > 20 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ!διαβάζουµε τη 2 η, 3 η, 4 η, µέχρι να δώσουµε µία σωστή 6. Αν µας ζητηθεί να διαβάζουµε 30 θετικούς µονοψήφιους αριθµούς (1-9) θα πρέπει µέσα στην επανάληψη ΓΙΑ που θα διαβάζουµε τους 30 αριθµούς να βάλουµε και µία ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ για το διάβασµα του αριθµού, ώστε να είναι 1-9. Χωρίς έλεγχο για 30 αριθµούς ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 Με έλεγχο για Χ µεταξύ 1-9 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ>=1 ΚΑΙ Χ<=9 34

11 7. ΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΩΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΛΑΘΟΣ ΤΙΜΗ. Αν µας ζητηθεί πρόγραµµα που θα διαβάζει τιµές µέχρι να δώσουµε κάποια λάθος τιµή, όπου θα επεξεργάζεται και τους προηγούµενους αριθµούς που δίνουµε (εκτός της τιµής εξόδου) µπορούµε να το πετύχουµε µε 2 τρόπους: α) µε την ΟΣΟ. Πρέπει να διαβάζουµε την πρώτη τιµή έξω από την επανάληψη και τις επόµενες µέσα στην επανάληψη σαν τελευταία εντολή στην οµάδα εντολών. Αν θέλουµε να υπολογίσουµε τον Μ.Ο. θετικών, πρέπει µέσα στην επανάληψη να βρίσκουµε το άθροισµα και το πλήθος των α- ριθµών και µετά την επανάληψη να κάνουµε την διαίρεση για τον υπολογισµό του Μ.Ο.. εν πρέπει να ξεχνάµε να µηδενίζουµε τον µετρητή των αριθµών και τον αθροιστή έξω από την επανάληψη. Πχ να διαβάζει και να προσθέτει αριθµούς µέχρι να δώσουµε µία αρνητική τιµή και να εµφανίζει στο τέλος το Μ.Ο των µη αρνητικών αριθµών. Σ 0 ΠΛΗΘΟΣ 0!διαβάζουµε την 1 η τιµή ΟΣΟ Χ >= 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ + 1 Σ Σ + X!διαβάζουµε τη 2 η, 3 η, 4 η, µέχρι να δώσουµε µία λάθος ΑΝ ΠΛΗΘΟΣ >0 ΤΟΤΕ! Πριν από διαίρεση πρέπει να ελέγχουµε αν ο παρονοµαστής είναι < > 0. ΜΟ Σ / ΠΛΗΘΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΜΟ ΑΛΛΙΩΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΕΝ Ε ΩΣΕΣ ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ Η ΟΣΟ µας βολεύει καλύτερα σε τέτοια προβλήµατα, γιατί για το αν θα εκτελέσουµε τις υπόλοιπες εντολές ε- κτός από την ΙΑΒΑΣΕ έχει γίνει ο έλεγχος στην συνθήκη της επανάληψης, ενώ στην ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ πρέπει να γίνει και άλλος έλεγχος ΑΝ µέσα, για τον αν η τιµή που διαβάσαµε είναι µέσα στις επιθυµητές. Α) µε την ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ. Εδώ δεν µπορούµε να διαβάζουµε την πρώτη τιµή έξω από την επανάληψη και τις επόµενες µέσα στην επανάληψη σαν τελευταία εντολή στην οµάδα εντολών. Πρέπει να διαβάζουµε µέσα στην επανάληψη σαν πρώτη εντολή και στη συνέχεια, αφού κάνουµε έλεγχο (αντίθετη συνθήκη µε της ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ) αν η τιµή της είναι αποδεκτή, εκτελούµε τις υπόλοιπες εντολές της οµάδας εντολών της επανάληψης. Αν θέλουµε να λύσουµε το ίδιο πρόβληµα µε το παραπάνω της ΟΣΟ ο ψευδοκώδικας είναι ο παρακάτω δεξιά: 35

12 Σ 0 2 ος τρόπος (µετατροπή της ΟΣΟ της προηγού- ΠΛΗΘΟΣ 0 µενης σελίδας σε ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ)! µέχρι να δώσουµε µία λάθος τιµή Σ 0 ΑΝ Χ >= 0 ΤΟΤΕ ΠΛΗΘΟΣ 0 ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ +1 Σ Σ + X ΑΝ Χ >= 0 ΤΟΤΕ ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ<0 ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ + 1 ΑΝ ΠΛΗΘΟΣ >0 ΤΟΤΕ Σ Σ + X ΜΟ Σ / ΠΛΗΘΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΜΟ ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ<0 ΑΛΛΙΩΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ. 8. Αν µας ζητηθεί να διαβάζουµε τιµές µέχρι να συµβεί κάτι που δεν έχει σχέση µε την µεταβλητή που χρησιµοποιούµε για το διάβασµα των τιµών, τότε διαβάζουµε µόνο µέσα στην επανάληψη τις τιµές, αφού η συνθήκη στην ΟΣΟ δεν ελέγχει την µεταβλητή που διαβάζουµε, αλλά κάτι άλλο. Πχ να διαβάζουµε αριθµούς µέχρι να δώσουµε 10 θετικούς αριθµούς. ΠΘ 0 ΠΘ 0 ΟΣΟ ΠΘ < 10 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ ΑΝ Χ > 0 ΤΟΤΕ ΑΝ Χ > 0 ΤΟΤΕ ΠΘ ΠΘ + 1 ΠΘ ΠΘ + 1 ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΠΘ = Αν µας ζητηθεί να διαβάζουµε το πολύ ένα πλήθος αριθµών (έστω 10) εκτός και δώσουµε νωρίτερα µία τιµή (πχ το 100), γίνεται πιο εύκολα µε την ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ. ΠΛ 0 Σ 0! επεξεργαζόµαστε και το 100, αν δεν θέλαµε θα βάζαµε το Σ Σ + Χ Σ Σ + Χ! µέσα σε µία ΑΝ Χ < > 100 ΤΟΤΕ ΠΛ ΠΛ + 1 ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΠΛ = 10 Ή Χ =

13 10. Αν µας ζητηθεί σε ένα πρόβληµα µε επανάληψη να βρούµε πχ τον µέγιστο από κάποιους αριθ- µούς, πρέπει να ορίσουµε αρχική τιµή έξω από την επανάληψη. Ο καλύτερος τρόπος είναι να διαβάσουµε την πρώτη τιµή έξω από την επανάληψη και να την ορίσουµε σαν την µεγαλύτερη και στη συνέχεια µέσα στην επανάληψη να διαβάζουµε τις υπόλοιπες τιµές και να γίνεται ο έ- λεγχος αν είναι µεγαλύτερη από τη µέγιστη που έχουµε βρει µέχρι εκείνη τη στιγµή. Μέγιστο ελάχιστο για γνωστό πλήθος επαναλήψεων Να εισάγουµε 30 αριθµούς και να βρούµε τον ελάχιστο και τον µέγιστο. Στο 1 ο τρόπο βάζουµε έναν πολύ µεγάλο θετικό στο ΜΙΝ και έναν πολύ µεγάλο αρνητικό αριθµό στο ΜΑΧ, ώστε µε τον πρώτο αριθµό που θα δώσω να αλλάξει και ο ΜΙΝ και ο ΜΑΧ και να µπει σαν τιµή ο πρώτος αριθµός που θα διαβάσουµε. Στο δεύτερο διαβάζουµε τον πρώτο αριθµό και τον θέτουµε σαν ΜΙΝ και ΜΑΧ και διαβάζουµε τους υπόλοιπους. (α τρόπος) (β τρόπος) ΜΑΧ -10^20 ΜΙΝ 10^20 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 ΜΙΝ Χ ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 30 ΑΝ Χ > ΜΑΧ ΤΟΤΕ ΑΝ Χ > ΜΑΧ ΤΟΤΕ ΑΝ Χ < ΜΙΝ ΤΟΤΕ ΜΙΝ Χ ΑΝ Χ < ΜΙΝ ΤΟΤΕ ΜΙΝ Χ ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΜΑΧ, ΜΙΝ ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΜΑΧ, ΜΙΝ Στο 1 ο τρόπο οι έλεγχοι για τον ΜΙΝ και ΜΑΧ γίνονται υποχρεωτικά µε απλές ΑΝ, ώ- στε ο πρώτος αριθµός να µπει και στον ΜΙΝ και στον ΜΑΧ, ενώ αν τον κάναµε τον έλεγχο µε σύνθετη ΑΝ, θα άλλαζε µόνο ο ΜΑΧ για τον πρώτο αριθµό, ενώ τον δεύτερο τρόπο µπορούµε να τον κάνουµε και µε σύνθετη ΑΝ. Αν µας έλεγε η άσκηση να βρούµε το µεγαλύτερο και το µικρότερο βαθµό ενός µαθητή θα ορίζαµε σαν αρχική τιµή στο ΜΑΧ -1 και στο ΜΙΝ 21, ώστε µε τον πρώτο βαθµό να αλλάξουν και να µπει µία σωστή βαθµολογία. Αν ορίζαµε σαν αρχικές στο ΜΑΧ 20 και στο ΜΙΝ 0 είναι φυσικά λάθος, αφού δεν θα άλλαζαν µέσα στην επανάληψη το ΜΑΧ και το ΜΙΝ και θα µας εµφάνιζε τις αρχικές τιµές και στο τέλος. 37

14 Μέγιστο ελάχιστο για άγνωστο πλήθος επαναλήψεων Καλύτερος τρόπος είναι µε την ΟΣΟ (β τρόπος), ενώ µε την ΜΕΧΡΙΣ-ΟΤΟΥ (β τρόπος) πρέπει να γίνει έλεγχος µήπως µε την πρώτη τιµή θέλουµε να σταµατήσουµε την επανάληψη. Ας δούµε για παράδειγµα ένα πρόγραµµα που θα διαβάζει αριθµούς µέχρι να δώσουµε έναν αρνητικό και στο τέλος να µας εµφανίζει τον µέγιστο θετικό. (α τρόπος ΟΣΟ ευκολότερος) ΜΑΧ -10 ^ 20 ΟΣΟ Χ >= 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ ΑΝ Χ > ΜΑΧ ΤΟΤΕ ΑΝ ΜΑΧ < > -10 ^ 20 ΤΟΤΕ ΕΜΦΑΝΙΣΕ Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ :, ΜΑΧ ΑΛΛΙΩΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΕΝ Ε ΩΣΕΣ ΘΕΤΙΚΟ (α τρόπος ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ευκολότερος) ΜΑΧ -10 ^ 20 ΑΝ Χ >= 0 ΤΟΤΕ ΑΝ Χ > ΜΑΧ ΤΟΤΕ ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ < 0 ΑΝ ΜΑΧ < > -10 ^ 20 ΤΟΤΕ ΕΜΦΑΝΙΣΕ Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ :, ΜΑΧ ΑΛΛΙΩΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΕΝ Ε ΩΣΕΣ ΘΕΤΙΚΟ (β τρόπος ΟΣΟ) ΑΝ Χ >= 0 ΤΟΤΕ ΟΣΟ Χ >= 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ ΑΝ Χ > ΜΑΧ ΤΟΤΕ ΕΜΦΑΝΙΣΕ Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ :, ΜΑΧ ΑΛΛΙΩΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΕΝ Ε ΩΣΕΣ ΘΕΤΙΚΟ (β τρόπος ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ) ΑΝ Χ >= 0 ΤΟΤΕ ΑΝ Χ > ΜΑΧ ΤΟΤΕ ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ < 0 ΕΜΦΑΝΙΣΕ Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ :, ΜΑΧ ΑΛΛΙΩΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΕΝ Ε ΩΣΕΣ ΘΕΤΙΚΟ Ο έλεγχος πριν από την επανάληψη στην ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ β τρόπος γίνεται γιατί αν δεν τον κάνουµε και δώσουµε αρνητική πρώτη τιµή θα µας ζητήσει και δεύτερη τιµή, ενώ θα έπρεπε να σταµατάει, και να µην µας εµφανίζει ΜΑΧ αν δώσουµε µόνο µία αρνητική. 38

15 11. Αν ζητηθεί να βρίσκουµε εκτός από τον µέγιστο και τη θέση του πρέπει εκτός από το MAX ή το ΜΙΝ να ορίσουµε και µία µεταβλητή πχ ΘΕΣΗ που φυλάµε τη θέση του µεγαλύτερου. Πχ αν µας πούνε να διαβάσουµε τις ηλικίες 30 ανθρώπων και να βρούµε ποιος (σειρά εισαγωγής) είναι ο µικρότερος. ΙΑΒΑΣΕ ΗΛ ΜΙΝ ΗΛ ΘΕΣΗ 1 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 30 ΙΑΒΑΣΕ ΗΛ ΑΝ ΗΛ < ΜΙΝ ΤΟΤΕ ΜΙΝ ΗΛ ΘΕΣΗ Ι ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΘΕΣΗ! ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ 1η ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΥ ΙΑΒΑΣΑΜΕ ΣΑΝ ΜΙΝ! Ο 1 ος ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ! Ι ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ! ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ! ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΑΥΤΗΝ ΣΑΝ ΜΙΚΡΌΤΕΡΗ! ΦΥΛΑΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Ι (2-30) ΑΝΘΡΩΠΟΥ 11. Παράδειγµα πίνακα τιµών και τι θα εµφανιστεί µε επαναλήψεις: Λ 0 Κ 10 Μ 20 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 ΜΕ_ΒΗΜΑ 3 Λ Λ + Ι Κ Κ + Λ Μ Μ + Κ + Λ, Κ, Λ, Μ Λ Κ Μ Ι ? 1 η Επαν η Επαν η Επαν η Επαν ΟΛΙΣΘΗΣΗ είναι µία στοιχειώδη λειτουργία για τον επεξεργαστή που εκτελείται ταχύτατα και µετακινεί τα δυαδικά ψηφία ενός αριθµού. Η ολίσθηση προς τα δεξιά ισοδυναµεί στο δυαδικό σύστηµα µε την διαίρεση µε το 2, ενώ η ολίσθηση προς τα αριστερά µε τον πολλαπλασιασµό µε το 2 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΛΑ ΡΩΣΙΚΑ (υπολογίζει το γινόµενο 2 αριθµών). Αν ο δεύτερος αριθ- µός είναι µονός, τότε προσθέτουµε τον πρώτο σε ένα άθροισµα και στη συνέχεια πολλαπλασιάζουµε τον πρώτο µε το 2 και διαιρούµε (ακέραια διαίρεση) τον δεύτερο µε το 2. Η παραπάνω διαδικασία ε- παναλαµβάνεται ΟΣΟ ο δεύτερος αριθµός είναι µεγαλύτερος του 0. Σαν αποτέλεσµα έχουµε η πράξη του πολλαπλασιασµού να εκτελείται πιο γρήγορα σε σχέση µε τον κλασσικό τρόπο. 39

16 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1. Να φτιαχτεί τµήµα αλγόριθµου που θα διαβάζει ένα αριθµό. 2. Να φτιαχτεί τµήµα αλγόριθµου που θα διαβάζει 30 αριθµούς ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Να φτιαχτεί τµήµα αλγόριθµου που θα διαβάζει έναν αριθµό και να γίνεται έλεγχος, ώστε να είναι µεταξύ του -50 και του 50 (ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΩΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΤΙΜΗ). ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ>=-50 ΚΑΙ Χ <=50!Σωστή τιµή εκτός επανάληψης και εδώ θα γίνει επεξεργασία αυτής της τιµής 4. Να φτιαχτεί τµήµα αλγόριθµου που θα διαβάζει έναν αριθµό και αν είναι µεταξύ του -50 και του 50 να εµφανίζει αποδεκτός, αλλιώς µη αποδεκτός. ΑΝ Χ>=-50 ΚΑΙ Χ<=50 ΤΟΤΕ ΕΜΦΑΝΙΣΕ αποδεκτός ΑΛΛΙΩΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕ µη αποδεκτός 5. Να φτιαχτεί τµήµα αλγόριθµου που θα διαβάζει 30 αριθµούς και να γίνεται έλεγχος κατά την εισαγωγή, ώστε να είναι µεταξύ το 0 και του 20 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ>=0 ΚΑΙ Χ<=20!30 φορές! έλεγχος ορθής εκχώρησης 6. Να φτιαχτεί τµήµα αλγόριθµου που θα διαβάζει συνεχώς βαθµούς µέχρι να δώσουµε έναν βαθ- µό εκτός ορίων και να υπολογίζει. Οι σωστοί βαθµοί είναι µεταξύ 0-20 (ΕΛΕΓΧΟΣ Ω- ΣΤΕ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΟΤΑΝ ΩΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΛΑΘΟΣ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΣΩΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ). ΟΣΟ Χ>=0 ΚΑΙ Χ<=20 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ! Σωστές τιµές µέσα! Επεξεργασία εντός! Λάθος η τιµή του Χ εκτός της επανάληψης ΑΝ Χ>=0 ΚΑΙ Χ<=20 ΤΟΤΕ! Σωστές τιµές µέσα! Επεξεργασία εντός ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ<0 Ή Χ>20! Λάθος η τιµή του Χ εκτός της επανάληψης 40

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1) Πότε χρησιμοποιείται η δομή επανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: 6

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: 6 ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) η λανθασµένες

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ Σημειώστε αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Η διαδικασία της επανάληψης είναι ιδιαίτερη συχνή, αφού πλήθος προβληµάτων µπορούν να επιλυθούν µε κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 16/12/2008. Τµήµα ΓΤ2 Όνοµα:...

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 16/12/2008. Τµήµα ΓΤ2 Όνοµα:... ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 16/12/2008 Τµήµα ΓΤ2 Όνοµα:... ΘΕΜΑ 1 ο. Α) Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας Σ εάν κρίνετε ότι η πρόταση είναι σωστή και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Θέμα 1ο Α) Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέγοντας Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος). 1. Η ομάδα εντολών μέσα στην Αρχή_επανάληψης..μέχρις_ότου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο. S <-- 0 ιάβασε Υ Όσο α <= Υ επανάλαβε S <-- S +α. Τέλος_επανάληψης

ΘΕΜΑ 1 ο. S <-- 0 ιάβασε Υ Όσο α <= Υ επανάλαβε S <-- S +α. Τέλος_επανάληψης ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/02/2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α

ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/02/2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/02/2013 ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. α. Παραβιάζει τα κριτήρια της καθοριστικότητας και της περατότητας β. Αιτιολόγηση: ο αλγόριθμος παραβιάζει το κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ. Εισαγωγή

Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ. Εισαγωγή Εισαγωγή Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ Ξεκινάµε την εργαστηριακή µελέτη της Ψηφιακής Λογικής των Η/Υ εξετάζοντας αρχικά τη µορφή των δεδοµένων που αποθηκεύουν και επεξεργάζονται οι υπολογιστές και προχωρώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Λύσεις µε κατάλληλο σχολιασµό και παρατηρήσεις σε θέµατα από παλαιότερες πανελλαδικές εξετάσεις. Γενικές οδηγίες και παρατηρήσεις κατά την αντιµετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 19/12/2008. Τμήμα ΓΤ1 Όνομα:...

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 19/12/2008. Τμήμα ΓΤ1 Όνομα:... ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 19/12/2008 Τμήμα ΓΤ1 Όνομα:... ΘΕΜΑ 1 ο. Α) Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας Σ εάν κρίνετε ότι η πρόταση είναι σωστή και

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις 2014 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Τεχνολογική Κατεύθυνση

Γενικές εξετάσεις 2014 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Τεχνολογική Κατεύθυνση Φροντιστήρια δυαδικό 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Γενικές εξετάσεις 2014 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Τεχνολογική Κατεύθυνση Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων «δυαδικό»

Διαβάστε περισσότερα

2015 1-5 1. 5 5 4. 10 2. . 3. 6 3. . 6

2015 1-5 1. 5 5 4. 10 2. . 3. 6 3. . 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµίας από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και, δίπλα, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Θέμα 1ο I. Να γράψετε τι γνωρίζετε για την ολίσθηση. Ακολούθως, να αναφέρετε έναν αλγόριθμο στον οποίο χρησιμοποιείται.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Πως γίνεται ο ορισμός μιας διαδικασίας; Να δοθούν σχετικά παραδείγματα. ΑΡΧΗ Εντολές ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Πως γίνεται ο ορισμός μιας διαδικασίας; Να δοθούν σχετικά παραδείγματα. ΑΡΧΗ Εντολές ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Πως γίνεται ο ορισμός μιας διαδικασίας; Να δοθούν σχετικά παραδείγματα. Οι διαδικασίες μπορούν να εκτελέσουν οποιαδήποτε λειτουργία και δεν επιστρέφουν μια τιμή όπως οι συναρτήσεις. Κάθε διαδικασία έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ Α... Β

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ Α... Β ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β. Να εξηγήσετε τι σηµαίνει ολίσθηση ενός δυαδικού αριθµού 3 θέσεις αριστερά. 5 4 3 µπορεί να είναι: Α: ουρά Β:στοίβα Γ:και τα δυο :τίποτα

Β. Να εξηγήσετε τι σηµαίνει ολίσθηση ενός δυαδικού αριθµού 3 θέσεις αριστερά. 5 4 3 µπορεί να είναι: Α: ουρά Β:στοίβα Γ:και τα δυο :τίποτα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ κ ΘΕΜΑ 1 A. Σηµειώστε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος: 1. Κάθε δοµή επιλογής κλείνει µε την εντολή τέλος_αν 2. Κάθε υποπρόγραµµα µπορεί να υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 o ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ομή Επανάληψης

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ομή Επανάληψης ΕΠ.1 Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα εκτυπώνει τους διψήφιους άρτιους ακέραιους. Η άσκηση στην ουσία θα πρέπει να εκτυπώσει του αριθμούς 10, 12, 14,.,96, 98. Μεμιαπρώτηματιάθαμπορούσαμενατηνλύσουμεμετοναπροσπελάσουμετιςτιμές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ A Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θέµα 1 ο Α. Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις τύπου Σωστό Λάθος (Σ Λ) 1. Σκοπός της συγχώνευσης 2 ή περισσοτέρων ταξινοµηµένων πινάκων είναι η δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

8. Επιλογή και επανάληψη

8. Επιλογή και επανάληψη 8. Επιλογή και επανάληψη 8.1 Εντολές Επιλογής ΕΣΕΠ06-Θ1Β5 Η ιεραρχία των λογικών τελεστών είναι µικρότερη των αριθµητικών. ΕΣ07-Θ1Γ5 Η σύγκριση λογικών δεδοµένων έχει έννοια µόνο στην περίπτωση του ίσου

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1. Τι είναι δυναµική δοµή δεδοµένων; Μονάδες 3 2. Τι είναι στατική δοµή δεδοµένων;

Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1. Τι είναι δυναµική δοµή δεδοµένων; Μονάδες 3 2. Τι είναι στατική δοµή δεδοµένων; ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 01/03/2015 Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ Το παιχνίδι θα αποτελείται από δυο παίκτες, οι οποίοι θα βρίσκονται αντικριστά στις άκρες ενός γηπέδου δεξιά και αριστερά, και µια µπάλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. 1 ΣΩΣΤΟ 2 ΛΑΘΟΣ 3 ΛΑΘΟΣ 4 ΛΑΘΟΣ 5 - ΣΩΣΤΟ Α5. Α3.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. 1 ΣΩΣΤΟ 2 ΛΑΘΟΣ 3 ΛΑΘΟΣ 4 ΛΑΘΟΣ 5 - ΣΩΣΤΟ Α5. Α3. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 08/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΔΕΚΑ (10) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÁÈÇÍÁ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÁÈÇÍÁ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α1. 1. Λάθος 2. Λάθος 3. Σωστό 4. Λάθος 5. Σωστό Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ηµεροµηνία: Κυριακή 19 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2004

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2004 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2004 ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 31 5 2007 Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 31 5 2007 Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 31 5 2007 Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου Θέµα 1 ο ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΣΧΟΛΙΑ Α) 1) Σωστό 2) Λάθος 3) Σωστό 4) Λάθος 5) Λάθος Β) 1) i) σελ 127 σχολικού (πλεονεκτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ A Α.Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις -5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα από τον αριθμό κάθε πρότασης, το γράμμα Σ, αν αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θέµα 1 ο Α. Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις τύπου Σωστό Λάθος (Σ Λ) 1. Σκοπός της συγχώνευσης 2 ή περισσοτέρων ταξινοµηµένων πινάκων είναι η δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

α. Να συμπληρώσετε τις επόμενες εντολές εκχώρησης, ώστε τα κενά κελιά του πίνακα να αποκτήσουν τις επιθυμητές τιμές.

α. Να συμπληρώσετε τις επόμενες εντολές εκχώρησης, ώστε τα κενά κελιά του πίνακα να αποκτήσουν τις επιθυμητές τιμές. Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και, δίπλα, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/12/2012

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/12/2012 ΜΘΗΜ / ΤΞΗ : ΕΠΠ / ΘΕΡΙΝ ΣΕΙΡ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ: 09/12/2012 ΘΕΜ 1. ίνονται τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμου γραμμένα σε «ΛΩΣΣ»: Χ 7 ΟΣΟ Χ > 1 ΕΠΝΛΕ ΡΨΕ Χ Χ Χ-2 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΝΛΗΨΗΣ Χ - 7 ΟΣΟ Χ > = 1 ΕΠΝΛΕ ΡΨΕ Χ Χ

Διαβάστε περισσότερα

3.2 3.3 3.4 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΕΚΑ ΙΚΟΥΣ

3.2 3.3 3.4 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΕΚΑ ΙΚΟΥΣ 1 3.2 3.3 3.4 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΕΚΑ ΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΑΚΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΘΕΩΡΙΑ 1. Πρόσθεση αφαίρεση δεκαδικών Γίνονται όπως και στους φυσικούς αριθµούς. Προσθέτουµε ή αφαιρούµε τα ψηφία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:2012-2013 Κορέλης Αντώνης Msc in High Performance Algorithms Καθηγητής Πληροφορικής Κορέλης Αντώνης 1 ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κύριο ΤΑΣΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ του ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Α1.

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης χρησιμοποιεί δύο ψηφία. Το 0 και το 1. Τα ψηφία ενός αριθμού στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης αντιστοιχίζονται σε δυνάμεις του 2. Μονάδες, δυάδες, τετράδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και, δίπλα, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 Α1. 1. Λ, 2. Λ, 3. Λ, 4. Σ, 5. Σ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

10 Α2. 5 Α3. (ΟΧΙ = 20-4*2^2)) H (X>Ψ ΚΑΙ X > Ψ

10 Α2. 5 Α3. (ΟΧΙ = 20-4*2^2)) H (X>Ψ ΚΑΙ X > Ψ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 4 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Σ Ε Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

2. Στον παραπάνω πίνακα προσθέτουμε (εφόσον χρειάζεται) μια ακόμη στήλη που την ονομάζουμε έξοδο και στην οποία γράφουμε ότι εμφανίζεται.

2. Στον παραπάνω πίνακα προσθέτουμε (εφόσον χρειάζεται) μια ακόμη στήλη που την ονομάζουμε έξοδο και στην οποία γράφουμε ότι εμφανίζεται. Κατηγορία 1 η Πίνακες τιμών Τρόπος αντιμετώπισης: 1. Για να παρακολουθούμε τις τιμές των μεταβλητών δημιουργούμε ένα πίνακα τιμών ο οποίος έχει τόσες στήλες όσες και οι διαφορετικές μεταβλητές που υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1Ο Α1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σαν Σωστό ή Λάθος. 1. Ο υπολογιστής είναι ο ταχύτερος μηχανισμός επεξεργασίας δεδομένων. 2. Οι εντολές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λάθος: 1. Ο δομημένος προγραμματισμός στηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 Ο

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να αναπτύξετε τις παρακάτω ερωτήσεις: 1. Τι καλείται βρόγχος; 2. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα προβλήματα ανάλογα με

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ Α I. Η χρήση της σειριακής αναζήτησης δικαιολογείται μόνο σε περιπτώσεις όπου: Ο πίνακας είναι μη ταξινομημένος,

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια του Κλάσµατος

Η Έννοια του Κλάσµατος Η Έννοια του Κλάσµατος Κεφάλαιο ο. Κλασµατική µονάδα λέγεται το ένα από τα ίσα µέρη, στα οποία χωρίζουµε την ακέραια µονάδα. Έχει τη µορφή, όπου α µη µηδενικός φυσικός αριθµός (α 0, α διάφορο του µηδενός).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. ίνονται τα παρακάτω τµήµατα αλγορίθµου σε φυσική γλώσσα. 1. Αν η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙ- ΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Λύσεις Θεμάτων Επαναληπτικών Εξετάσεων Ενιαίου Λυκείου 2015

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Λύσεις Θεμάτων Επαναληπτικών Εξετάσεων Ενιαίου Λυκείου 2015 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Λύσεις Θεμάτων Επαναληπτικών Εξετάσεων Ενιαίου Λυκείου 2015 Θέμα Α Α1. 1. Λάθος 2. Σωστό 3. Σωστό 4. Λάθος 5. Λάθος Α2. α. Σελίδα 209 σχολικού βιβλίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β κ Θέµα ο A. Να γράψετε τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα το γράµµα Σ αν είναι σωστή ή το γράµµα Λ αν είναι λανθασµένη.. Ο αλγόριθµος είναι

Διαβάστε περισσότερα

www.lazarinis.gr ΑΕΠΠ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2011 - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

www.lazarinis.gr ΑΕΠΠ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2011 - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ Σελίδα 1 από 12 www.lazarinis.gr ΑΕΠΠ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2011 - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ Σε συνεργασία µε τις εκδόσεις ΕΛΛΗΝΟΕΚ ΟΤΙΚΗ κυκλοφορούν τα βοηθήµατα «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/03/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. Α2. 1. ΣΩΣΤΟ 1 στ 2. ΛΑΘΟΣ 2 δ 3. ΣΩΣΤΟ 3 ε 4. ΛΑΘΟΣ 4 β 5. ΣΩΣΤΟ 5 γ

ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/03/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. Α2. 1. ΣΩΣΤΟ 1 στ 2. ΛΑΘΟΣ 2 δ 3. ΣΩΣΤΟ 3 ε 4. ΛΑΘΟΣ 4 β 5. ΣΩΣΤΟ 5 γ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/03/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Α2. 1. ΣΩΣΤΟ 1 στ 2. ΛΑΘΟΣ 2 δ 3. ΣΩΣΤΟ 3 ε 4. ΛΑΘΟΣ 4 β 5. ΣΩΣΤΟ 5 γ Α3. α. (σελ. 183-184) Στοίβα: ώθηση, απώθηση Ουρά:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Γ Τάξη ΓΕ.Λ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Γ Τάξη ΓΕ.Λ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κωτσάκης Σ., Ταταράκη Α. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ Τάξη ΓΕ.Λ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΘΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

μεταβλητής Χ Χ ΑΛΗΘΗΣ Χ 11.0 13.0 Χ 7 > 4 Χ ΨΕΥ ΗΣ Μονάδες 10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

μεταβλητής Χ Χ ΑΛΗΘΗΣ Χ 11.0 13.0 Χ 7 > 4 Χ ΨΕΥ ΗΣ Μονάδες 10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αν τότε. αλλιώς. Τέλος_αν. Τέλος_αν

Αν τότε. αλλιώς. Τέλος_αν. Τέλος_αν Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 5 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Σ Ε Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α. 1. Στην εντολή εκχώρησης Χ ΨΕΥΔΗΣ η μεταβλητή Χ είναι τύπου χαρακτήρες.

ΘΕΜΑ Α. 1. Στην εντολή εκχώρησης Χ ΨΕΥΔΗΣ η μεταβλητή Χ είναι τύπου χαρακτήρες. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 08/04/2015- ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Προτεινόμενα θέματα 2013 - Λύσεις

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Προτεινόμενα θέματα 2013 - Λύσεις Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Προτεινόμενα θέματα 2013 - Λύσεις ΘΕΜΑ 1 ο Α1. Να γράψετε την λέξη Σωστό αν είναι σωστή, ή την λέξη Λάθος αν είναι λανθασμένη η πρόταση : 1. Μια συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015

Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015 Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015 Βάλβης Δημήτριος Μηχανικός Πληροφορικής ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-6 και

Διαβάστε περισσότερα

10 Α2. 5 Α3. (ΟΧΙ = 20-4*2^2)) H (X>Ψ ΚΑΙ X > Ψ

10 Α2. 5 Α3. (ΟΧΙ = 20-4*2^2)) H (X>Ψ ΚΑΙ X > Ψ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 4 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Σ Ε Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

µηδενικό πολυώνυµο; Τι ονοµάζουµε βαθµό του πολυωνύµου; Πότε δύο πολυώνυµα είναι ίσα;

µηδενικό πολυώνυµο; Τι ονοµάζουµε βαθµό του πολυωνύµου; Πότε δύο πολυώνυµα είναι ίσα; ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ 1. Τι ονοµάζουµε µονώνυµο Μονώνυµο ονοµάζεται κάθε γινόµενο το οποίο αποτελείται από γνωστούς και αγνώστους (µεταβλητές ) πραγµατικούς αριθµούς. Ο γνωστός πραγµατικός αριθµός ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ) ιδάσκων: Επ. Καθηγητής Γρηγόρης Χονδροκούκης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1. 1. Συμβολική γλώσσα 2. Γλώσσες υψηλού επιπέδου 3. Γλώσσες τέταρτής γενιάς 4. Γλώσσα μηχανής

ΘΕΜΑ 1. 1. Συμβολική γλώσσα 2. Γλώσσες υψηλού επιπέδου 3. Γλώσσες τέταρτής γενιάς 4. Γλώσσα μηχανής ΘΕΜΑ 1 Α1Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη Σώστο,αν είναι σωστή και τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη. 1.ο αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού αλά

Διαβάστε περισσότερα

ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÓ ÊÁÐÁ ÐÁÔÑÁ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ A

ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÓ ÊÁÐÁ ÐÁÔÑÁ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ A ΘΕΜΑ A Α.1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 28 ΜΑΪΟΥ 2010 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝ ΒΑΘΜΟΣ>ΜΟ ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ Πολύ καλά ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΜΟ - ΒΑΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 2 ο Κεφάλαιο

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 2 ο Κεφάλαιο C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή Κεφάλαιο 2 ο Τύποι Δεδοµένων Δήλωση Μεταβλητών Έξοδος Δεδοµένων Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας Μνήµη και Μεταβλητές Σχέση Μνήµης Υπολογιστή και Μεταβλητών Η µνήµη (RAM) ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ ΑΓΟΡΙΘΜΩΝ ΕΡΩΤΗΕΙ ΑΞΙΟΟΓΗΗ ΕΡΩΤΗΕΙ ΩΤΟΥ ΑΘΟΥ 1. ηµειώστε το γράµµα αν η πρόταση είναι σωστή και το γράµµα αν είναι λάθος. 1. Ο αλγόριθµος πρέπει να τερµατίζεται µετά από εκτέλεση πεπερασµένου

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα γνωρίζετε, από τον Ιούνιο του 2010 ένα νέο «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» λειτουργεί και στη Χαλκίδα. Στο Φροντιστήριό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να χαρακτηρίσετε µε σωστό ή λάθος τις παρακάτω προτάσεις: 1. Ανοικτά είναι τα προβλήµατα που δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παράδειγμα 3 Παράδειγμα 5 Παράδειγμα 6 ΔΤ3 ΔΤ4 151

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παράδειγμα 3 Παράδειγμα 5 Παράδειγμα 6  ΔΤ3 ΔΤ4  151 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παράδειγμα 3 Σε ένα μετεωρολογικό κέντρο χρειάζεται να βρεθεί η μέγιστη και η ελάχιστη θερμοκρασία από τις μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες ενός μήνα. Να γραφεί ένας αλγόριθμος που θα διαβάζει τη

Διαβάστε περισσότερα

Α2. ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: Για i από 3 μέχρι Α με_βήμα Β Εμφάνισε i Τέλος_επανάληψης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ

Α2. ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: Για i από 3 μέχρι Α με_βήμα Β Εμφάνισε i Τέλος_επανάληψης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Βασικές αλγοριθμικές δομές

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Βασικές αλγοριθμικές δομές Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Βασικές αλγοριθμικές δομές Βασικές Αλγοριθμικές Δομές 2 Εισαγωγή Οι αλγοριθμικές δομές εκφράζουν διαφορετικούς τρόπους γραφής ενός αλγορίθμου.

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Θεμάτων, Β Λυκείου: Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

Τράπεζα Θεμάτων, Β Λυκείου: Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Τράπεζα Θεμάτων, Β Λυκείου: Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Εκφωνήσεις έως 09/12/2014 Μαρία Καλαϊτζάκη, Ηράκλειο Κρήτης Περιεχόμενα 2 GI_V_EIY_0_19332 5 GI_V_EIY_0_19345 7 GI_V_EIY_0_19348 9

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 Επιμέλεια: Ομάδα Διαγωνισμάτων από το Στέκι των Πληροφορικών Θέμα Α A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 Επιμέλεια: Ομάδα Διαγωνισμάτων από το Στέκι των Πληροφορικών ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Θέμα Α A1. 1 δ 2 γ 3 α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MATLAB- SIMULINK

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MATLAB- SIMULINK ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MATLAB- SIMULINK ρ. Γεώργιος Φ. Φραγκούλης Καθηγητής Ver. 0.2 9/2012 ιανύσµατα & ισδιάστατοι πίνακες Ένα διάνυσµα u = (u1, u2,, u ) εισάγεται στη MATLAB ως εξής : u=[ u1, u2,, un ] ή u=[ u1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-6 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαια 2, 7, 8 Βασικές έννοιες αλγορίθμων - προγραμματισμού

Κεφάλαια 2, 7, 8 Βασικές έννοιες αλγορίθμων - προγραμματισμού Κεφάλαια 2, 7, 8 Βασικές έννοιες αλγορίθμων - προγραμματισμού ( 2.1) Η έννοια Αλγόριθμος. Κριτήρια αλγορίθμου: 1. Είσοδος (προαιρετική, π.χ. γεννήτρια τυχαίων αριθμών) 2. Έξοδος 3. Καθοριστικότητα (καμμία

Διαβάστε περισσότερα

Γ.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς 1,2,3,4 από τη Στήλη Α και δίπλα το γράµµα α, β της Στήλης Β που δίνει το σωστό χαρακτηρισµό.

Γ.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς 1,2,3,4 από τη Στήλη Α και δίπλα το γράµµα α, β της Στήλης Β που δίνει το σωστό χαρακτηρισµό. ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. 1. ΣΩΣΤΟ 2. ΣΩΣΤΟ 3. ΛΑΘΟΣ 4. ΣΩΣΤΟ 5. ΛΑΘΟΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και, δίπλα, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή

Διαβάστε περισσότερα

III. Πως μετατρέπεται το πηγαίο πρόγραμμα σε εκτελέσιμο πρόγραμμα;

III. Πως μετατρέπεται το πηγαίο πρόγραμμα σε εκτελέσιμο πρόγραμμα; ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Θέμα 1ο I. Τι πρέπει να ικανοποιεί ένα κομμάτι κώδικα ώστε να χαρακτηριστεί ως υποπρόγραμμα; Τα υποπρογράμματα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΕΠΠ. (Α) Να απαντήσετε στη παρακάτω ερώτηση : Τι είναι ένα υποπρόγραμμα; Τι γνωρίζετε για τα χαρακτηριστικά του; (10 Μονάδες)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΕΠΠ. (Α) Να απαντήσετε στη παρακάτω ερώτηση : Τι είναι ένα υποπρόγραμμα; Τι γνωρίζετε για τα χαρακτηριστικά του; (10 Μονάδες) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΕΠΠ ΘΕΜΑ 1 ο (Α) Να απαντήσετε στη παρακάτω ερώτηση : Τι είναι ένα υποπρόγραμμα; Τι γνωρίζετε για τα χαρακτηριστικά του; (10 Μονάδες) (Β) Να σημειώσετε με κατάλληλο τρόπο ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Α Β (ΟΧΙ Α) Η Β Α ΚΑΙ Β Α Η Β ΨΕΥ ΗΣ ΑΛΗΘΗΣ

Α Β (ΟΧΙ Α) Η Β Α ΚΑΙ Β Α Η Β ΨΕΥ ΗΣ ΑΛΗΘΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ A Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-6 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τηλέφωνο: 210-3443422 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΚΟΙΝ.:

ΠΡΟΣ: Τηλέφωνο: 210-3443422 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Οι πράξεις που χρειάζονται για την επίλυση αυτών των προβληµάτων (αφού είναι απλές) µπορούν να τεθούν σε µια σειρά και πάρουν µια αλγοριθµική µορφή.

Οι πράξεις που χρειάζονται για την επίλυση αυτών των προβληµάτων (αφού είναι απλές) µπορούν να τεθούν σε µια σειρά και πάρουν µια αλγοριθµική µορφή. Η Αριθµητική Ανάλυση χρησιµοποιεί απλές αριθµητικές πράξεις για την επίλυση σύνθετων µαθηµατικών προβληµάτων. Τις περισσότερες φορές τα προβλήµατα αυτά είναι ή πολύ περίπλοκα ή δεν έχουν ακριβή αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++

1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++ Email: liliadis@fmenr.duth.gr 1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++ Τα προγράµµατα αποτελούνται από εντολές οι οποίες γράφονται σε έναν απλό επεξεργαστή που προσφέρει και το Περιβάλλον της Visual C++. Οι εντολές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - 02/05/2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Έστω ο παρακάτω αλγόριθμος ταξινόμησης: Για κ από.. μέχρι 19 Για λ από 19 μέχρι κ με_βήμα -1

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 Θέμα 1 (Α) Να απαντήσετε στις παρακάτω προτάσεις χαρακτηρίζοντάς τες με το γράμμα Σ αν

Διαβάστε περισσότερα

53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ Α Β Β Α Ϊ Δ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η

53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ Α Β Β Α Ϊ Δ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ Α Β Β Α Ϊ Δ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η ΠΑΓΚΡΑΤΙ: Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : 210/76.01.470 210/76.00.179 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα